Edelchemie Panheel BV


Voor de verwijdering van hoogproblematische afvalstromen heeft Edelchemie de technologie in huis.

Natte gaswassing

Al meer dan 25 jaar!

|De natuur als leermeester bij de milieuproblematiek|

De overheid reguleert en stelt steeds strengere eisen. Edelchemie voldoet hier al jaren aan.
Het NULOPTIE CONCEPT van Edelchemie toont aan dat afvalstoffen op een ecologisch en economisch verantwoorde wijze verwerkt kunnen worden.
Edelchemie, de trendsetter in milieuland.

Een groot aantal afvalstromen groeit de komende jaren fors.
Afvalverwerking -op een door de overheid voorgeschreven wijze- speelt een steeds belangrijkere rol. Hoogwaardige verwerking moet effectief en efficiënt zijn. Milieurisico's worden geminimaliseerd.
Onnodige schakels in de verwijderingsketen moeten worden voorkomen. Een milieuzorgsvsteem zal een doelmatige verwijdering bevorderen.

Preventie, produkt- en materiaalhergebruik en verwijdering met omzetting van energie hebben de voorkeur boven het storten en lozen van afval.
Edelchemie heeft voor hoogproblematisch afval een beproefde methodiek ontwikkeld, die voldoet aan alle standaards van de overheid. Nu en in de toekomst!
Het interessante van deze unieke methode is de evenwichtige balans tussen ecologisch en economisch resultaat.Vooruitstrevende milieutechnologie

Oprichter en directeur Ir. L.M.M. Nevels

Verantwoorde recycling is "met behulp van de Wetmatigheden van de natuur afvalstoffen afbreken en herleiden"

Dat is de visie van oprichter en directeur Ir. L.M.M. Nevels van Edelchemie. Al meer dan 25 jaar!
Karakteristieke vooruitstrevendheid waarmee Edelchemie zich onderscheidt.

"Natuur"-processen omzetten -via engineering- in milieutechnologie voor de verwerking van hoogproblematisch afval. Daar is Edelchemie in geslaagd.
Een in eigen huis ontwikkelde technologie die een optimale milieutechnische verwerking garandeert.

Verwerking middels het Edelchemie NUL-optie concept

Een vriendelijk proces met vele interne materiaalkringlopen. Afvalstoffen worden gebruikt voor de verwerking van andere afvalstoffen, het zogenoemde "waste to waste"-principe. Materialen worden teruggewonnen voor hergebruik. Aan de strengste eisen van de overheid wordt voldaan.

Het zoeken naar een vooruitstrevende innovatieve milieutechnologie heeft voor Edelchemie geresulteerd in een groot aantal wereldwijde patenten.


Verwerkingszekerheid

Modern laboratorium
Edelchemie beschikt over een eigen inzamelsysteem.
De afvalstoffen worden bij de klant opgehaald en in het eigen laboratorium zorgvuldig geanalyseerd.
Opslag en verwerking completeren de totaal-aanpak van Edelchemie. Alles in één hand!
Aanpak en gebruikmaking van het "waste to waste" principe in de verwerking zorgen voor een stabiel prijsbeleid.
Edelchemie neemt haar verantwoordelijkheid en biedt relaties duurzame verwerkingszekerheid.
Het gevoerde milieu- en kwaliteitsbeleid heeft geleid tot certificering.

Edelchemie zal zich ook in de toekomst blijven presenteren als een onderneming met innovatieve oplossingen voor vele milieuvraagstukken van haar relaties. Op basis van "natuurlijke" milieutechnologie!


Uw kontakten in Nederland en België

Voor aanvullende informatie over de verwerking van hoog problematische afvalstoffen zoals fotografisch afval, kunt u kontakt opnemen met de dichtstbijzijnde Edelchemie vestiging.

NEDERLAND

Naam		:	Har van Dijck, Hoofd inkoop/verkoop
Adres		:	St. Antoniusstraat 15
			6097 ND Panheel
			Nederland
Telefoon	:	+31 (0)475 572220
Facsimile	:	+31 (0)475 572835
 


BELGI╦

Hoofdvestiging Edelchemie België bvba

Naam		:	Rina Brouwer, Gen. Manager
Adres		:	Heulentakstraat 20
			B-3650 Dilsen Stokkem
Telefoon	:	+32 89.75.49.68
Facsimile	:	+32 89.75.52.24


Bijhuis 1: Edelchemie Sud

Naam		:	Bernard Carlier, Attaché de direction
Adres		:	72, Boulevard Industrial
			B-7700 Mouscron
Telefoon	:	+32 (0)56 84.30.15
Facsimile	:	+32 (0)56 84.30.73


Bijhuis 2: Edelchemie France

Naam		:	Bernard Carlier, Attaché de direction (photo)
			Rosa Decaux, correspondante
Adres		:	8, Rue de Maréchal de Lattre de Tassigny
			F-59.800 Lille
Telefoon	:	+33 20.57.25.44
Facsimile	:	+33 20.54.03.24|Top of this page| |Homepage|


|E-mail Edelchemie|

|Home|


Copyright © 1998 Edelchemie Panheel bv, St.Antoniusstraat 15, 6097 ND Panheel, The Netherlands