Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Biologische afbreekbaarheid restfixeren

Edelchemie. . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Nuloptie http://www.sdnl.nl/nuloptie.htm"> . . EuroStaete

Bromide kan op geen enkele wijze worden afgebroken

Edelchemie Panheel BV

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835

Ir. L.M.M. Nevels ontwikkelde de 'Nuloptie technologie' om afvalstoffen te verwerken tot onschadelijk of herbruikbaar materiaal; ook chemisch gevaarlijk afval met zware metalen


Aantekenen
met bevestiging van ontvangst

Provincie Limburg
t.a.v. Drs. J. Wensink
MBA-MW
Kamernr. X3.048
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

ref.: LN/lb/112/98

Panheel, 14 september 1998

    Betreft: biologische afbreekbaarheid restfixeren

Geachte Heer,

Volgens uw verklaring voor de Raad van State in de zaak W.M.-vergunning en W.V.O.-vergunning zijn fotografische restbaden biologisch afbreekbaar. zoals U weet bevat bleekfixeer EDTA-complexen met zware metalen en bromide. Ontwikkelaar bevat o.a. eveneens veel bromide.

  1. Vanaf de zeventiger jaren was in de literatuur reeds bekend gemaakt, dat EDTA en zijn complexen niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. In de tachtiger jaren toonde ondergetekende, samen met T.N.O. en M.T.I. aan dat EDTA- en zijn complexen niet of nauwelijks afbreekbaar zijn in een biologische zuiveringsinstallatie. Dit was het z.g. zaagtandonderzoek. Op basis hiervan dwong de belastingkamer in Den Bosch het Zuiveringschap Limburg om een groot bedrag te betalen, wegens het niet toepassen van de kortingsformule voor de C.Z.V.-waarde. Ook nu, in 1998 moet het Zuiveringschap deze kortingsformule toepassen. Het chemisch afbreken van EDTA verloopt moeilijk en onvolledig en vergt alleen al aan, oxidatiemiddel een bedrag van meer dan f 1,00 per liter (ver boven de te vragen verwerkingsprijs)

  2. Bromide kan op geen enkele wijze worden afgebroken. Elke 3e klas middelbare schoolleerling moet dit weten. Bromide gaat voor 100% het oppervlakte in via het effluent van elke R.W.Z.I., ook die van de Limburgse. Als vervolgens de organische microverontreiniging in oppervlaktewater worden geoxideerd met oxidatiemiddelen en UV gaat bromide over in het gentoxische bromaat.

Door uw stelling bent u mede verantwoordelijk voor het mogelijk ontstaan van kanker bij mensen, die dit bromaat drinken. Wij verzoeken u dringend uw standpunt terug te trekken of te bewijzen. Wij brengen deze brief ter kennis van het E.K.C. en zullen die ook via Internet verspreiden, tenzij u aan ons verzoek gevolg geeft binnen 8 dagen.

Hoogachtend

Ir. L.M.M. Nevels

directeur Edelchemie Panheel B.V.