Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Edelchemie Panheel BV

Edelchemie. . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Nuloptie http://www.sdnl.nl/nuloptie.htm"> . . EuroStaete

Het RIZA, de Unie van Waterschappen, de Milieu-inspectie, het RIVM, het Ministerie van VROM

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel___
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835___


Diffuse vergiftiging - Gestolen toekomst

Ir. L.M.M. Nevels ontwikkelde de 'Nuloptie technologie' om afvalstoffen te verwerken tot onschadelijk of herbruikbaar materiaal; ook chemisch gevaarlijk afval met zware metalenNuloptie door VROM erkend en geboycot
English / French / German
Het bedrijf Edelchemie
Luchtfoto

Ref: LN/16/04/99___


    Boorzuur staat op lijst gevaarlijke stoffen

COBOUW
t.a.v. de afd. Techniek
Postbus 34
2501 AG DEN HAAG
Panheel, 04.01.1999

11 december 1998.___

Betreft: Reactie op uw bericht;


    Geachte Redactie,

In het bovenbedoelde artikel geeft de heer J. Dubelaar, van de Stichting Keuringsbureau Hout, aan dat 'het bekend is, dat boorzuur een gevaarlijke stof is. zo is het ook bij het RIZA, de Unie van Waterschappen, de Milieu-inspectie, het R.I.V.M., het Ministerie van VROM. al 20 jaar lang bekend, dat fluorboraat een van de belangrijkste bronnen van boorzuur in oppervlaktewater, grondwater etc. is.

Fluorboraten zijn anorganische complexvormers, die vele zware metalen mooi in oplossing en dus uiterste mobiel houden. Lood, Nikkel, Koper, Tin kunnen zich in de vorm van complexe fluorboraten overal in de ecoketen aandienen. Fluorboraten hydrolyseren uiterst langzaam in (boraat) boorzuur en fluoride. Ons oppervlakte water, waaruit steeds meer drinkwater wordt gemaakt is zo voorzien van borium en fluor. Beitsbaden voor roestvrij staal, elektrolyten in de elektronische industrie zijn veelal op basis van deze fluorboraten samengesteld. Het lozen van FB ionen op het rioolstelsel, had al 20 jaar lang absoluut verboden moeten zijn. Er wordt zelfs niet geanalyseerd op fluorboraat, een absolute schande met een enorme rekening voor de komende generatie.

Fluorboraathoudende baden kunnen alleen via een thermisch proces, de Nuloptie van Edelchemie 'volstrekt onschadelijk worden gemaakt.

directeur Edelchemie Panheel.B.V.

Met vriendelijke groeten,

Edelchemie Panheel B.V.Het RIZA, de Unie van Waterschappen, de Milieu-inspectie, het RIVM, het Ministerie van VROM weten !

Boorzuur staat op lijst gevaarlijke stoffen


Cobouw van 11 december 1998


Van de redactie techniek

DEN HAAG - De Gezondheidsraad heeft boorzuur op de lijst geplaatst van gevaarlijke stoffen. Reden voor de aanmerking gevaarlijke stof is dat het zuur bij beroepsmatige blootstelling schadelijk is voor de voortplanting. Boorzuur wordt onder meer gebruikt voor houtverduurzaming. Volgens J. Dubelaar van de Stichting Keuringsbureau Hout, is dit echter geen nieuws. "Wij weten al lang dat boorzuur schadelijk is en we hebben dus verwerkingsvoorwaarden opgesteld. Wie zich daaraan houdt, loopt geen risico."

Boorzuur worst vooral gebruikt voor de verduurzaming van prefab onderdelen als kozijnen en dergelijke. Het middel zit onder andere in de Borax-houtpil. Handcontact met de pil is volgens Dubelaar geen probleem. "We raden aan handschoenen te dragen, maar eigenlijk is dat al overbodig." In de overige bouw komt boorzuurverduurzaamd hout nauwelijks voor.