Martin Desing eist compensatie voor zijn gesloopte koopkracht n.a.v. frauduleuze omwisseling van de gulden naar de euro

Matin Dessing, medeslachtoffer van de wisseltruc van de regering, eist compensatie

EuroStaete . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <==> SDN . . . Euro-inflatie . . . Eurobedrog . . . Documentatie

Minister Zalm en de Regering wilden helaas de waarheid niet horen
Tja, toen moesten ze op 1 Juni maar voelen !
.... (dat geldt dus ook voor Zalm zelf...!!)
Oud-minister G. Zalm (VVD) van Financiën pleegde m.b.t. het Spaarfonds voor de AOW nog eens fraude
De bewijzen van oplichting en fraude gepleegd door de overheid vindt u hier. Gaat u nu ook eens vragen stellen?

Politie Haaglanden
Bureau Karnebeek
Postbus 204
2501 CG 's-Gravenhage
Fax: 070-4241724 (verzonden: 28-03-2006 om 11.08 uur)

t.a.v. A.J.J. Hoogboom

Hierbij stuur ik u, M.P.W.M. Dessing een aanvulling op de aangifte wegens oplichting d.d. 24 maart 2006 12.40 uur.

Een essentieel onderdeel moet nog daar aan toegevoegd worden. Separaat stuur ik de getekende aanvulling aan uw adres: Bureau Karnebeek, postbus 204, 2501 CG 's-Gravenhage.

Verder verwijs ik naar de website op internet waar de aangifte en de aanvulling openbaar zijn gemaakt. dessing-aangifte.htm

Aanvulling van de aangifte:
"Verzoek u, Officier van Justitie en sommeer u daartoe voorzover nodig op straffe van rechtsgevolgen mijnerzijds, te weten een art. 12 Sv procedure bij het Gerechtshof, de heer drs. G. Zalm terzake formeel aan te merken als zijnde verdachte in de zin van art. 27 Sv, en hem overeenkomstig ter berechting te dagvaarden, waarvan akte!"

Errata:

 • Op pagina 1 van de aangifte staat een typefout "aangifte kon doen" moet zijn aangifte kom doen"
 • Op pagina 2 moet het schadebedrag nog worden ingevuld zijnde: 5000 (vijfduizend),
 • met de omschrijving van schade wegens te weinig ontvangen AOW-uitkering vanaf 1 januari 2002
 • Verder laat ik u als direct belanghebbende weten dat ik mij terzake eveneens opstel als zijnde benadeelde c.q. de beledigde partij.


  Hoogachtend,

  Martin Dessing
  Pastoor Hendrikspark 59
  1251 MC Laren (NH)
  06-51173744

Martin Dessing zoekt sponsors voor zijn boek: Het Eurobedrog treft ons allemaal !