Brief van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over het OM


Antecedentenregister RM . . . . . . SDN ====> Karel de Werd

  Het College van Procureurs-generaal manipuleert, verduistert en verkracht bewijsbaar
  het recht met valselijk opgemaakte besluiten om de overheid af te schermen tegen haar
  schadeplicht wegens 68-voudige meineed gepleegd door vakbondsbestuurders van FNV
  en CNV. Deze zaak loopt al 27 jaar. Geen struc is te dol om de rechthebbende burgers
  het bos in te sturen, wanneer 't om schadevergoeding, prestige en politieke macht gaat.

  Zie de video en klik op de foto van Karel de Werd.

  Het eerste artikel in De Telegraaf van 3 mei 2003
  Het tweede artikel in De Telegraaf van 10 mei 2003
  De aanleiding tot het conflict in beeld gebracht door TROS-Aktua
  Het vervolg op deze reportage van TROS-Aktua zeven jaren later
  Lees over het conflict met het College van Procureurs-generaal
  En bekijk de video met een klik op de foto van Karel de Werd
  Een van de laatste brieven om de waarheid eindelijk af te dwingen
  Keiharde confrontatie tussen de Wijkerslooth en Karel de Werd
  Dupliek van De Werd op het antwoord van de minister van Justitie Donner aan de Nationale ombudsman
  Transcript van het telefoongesprek met de vriendin van rechter van Schaardenburg


  Eveliene van Schaardenburg. Piet Hein Donner de Wijkerslooth van Weerdenstein.

  Fotoīs : Drie motiveringscriminelen in beeld.

  Eveline van Schaardenburg ontkrachte de bevelen van het Gerechtshof ex.art. 12i Sv gegeven tot het strafrechterlijk vervolgen van meineed, door als Voorzitter van de Meervoudige Strafkamer veelvuldig meineed te laten plegen en op grond daarvan ter aanranding van Vrouwe Justitia opzettelijk een Gerechtelijke Dwaling uit te spreken.

  Donner en de Wijkerslooth, hebben vervolgens getracht het wettigovertuigende bewijs van haar criminele activiteiten te verduisteren middels motivering op arglistig bedrieglijk juridisch vrijwel achterlijk niveau.

  De Werd heeft hen aansprakelijk gesteld voor de schade voortvloeiende uit de door hen gepleegde Onrechtmatige Overheidsdaden, zowel in persoon als hoofdelijk met hun gehele vermogen.

  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens Het betreft hier niets ontziend gewetenloos juridisch geboefte, dat is geboren uit gebrek aan Journalistiek politieke controle. Zij staan volgens hun ziekelijke geest volkomen boven de Formele Wet en gaan er daarbij vanuit, dat hun pakkans gelet op de ernstige leemtes in de Formele Wet en hun Maatschappelijke positie vrijwel nihil zal zijn.

  Blijkens art. 11 lidc juncto 12 Ro heeft de Formele Wetgever ter bescherming van de samenleving tegen deze Togacriminelen het onmiddellijk oneervol ontslag bij de Rechterlijke Macht gesteld. Zij vertegenwoordigen de Hitlers van de huidige samenleving een volk wat dit soort juridisch uitschot bij Vrouwe Justitia accepteert heeft geen recht van klagen indien het door hen wordt geknecht en onteert!

  Ik heb gezegd.

  K.H. de Werd
  Postbus: 36157 1020 MD Amsterdam
  Tel. 06-52294249Disclaimer