Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp


Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Ed Steur geeft een overzicht van krantenartikelen over de Bijlmerramp

Overzicht kranten artikelen van de Bijlmerramp

Opgesteld door E.I.M Steur
Silvoldestraat 51
1107 TC Amsterdam Z.O
Tel 020-6963617

11 December 1999

Hallo Allemaal, Ik heb mijn best gedaan om voor allemaal deze lijst van berichten die in de kranten zijn verschenen over de Bijlmerramp van 04 Oktober 1992 bij elkaar te plaatsen. Niet ieder bericht dat is verschenen zal niet in deze lijst zijn opgenomen omdat ik best wel het een en ander gemist zal hebben. De bedoeling van deze lijst is om het als naslagwerk te kunnen gebruiken.

Hoogachtend, Ed. Steur.

1993

2 sep   Nieuwe Bijlmer, tekort aan vazen bij Bijlmermonument.
2 sep   Nieuwe Bijlmer, een gat in de flats en ook in mijn hart 
2 okt   Nieuws v/d dag, activiteiten Bijlmerramp, herdenking 
2 okt   De littekens van de vlucht (LY)EY1863, het was maar in de Bijlmer 
     Pap, hier gaat alles naar wens, Bijlmerramp was voor ons een gewone klus.
     Nieuws v/d dag een jaar na de vliegramp

1995

02 mrt  Nieuwe Bijlmer, bureau Bijlmer. Bewoners willen nu inspraak monument
16 feb  Echo, werkgroep vliegverkeer gaat praten met Jorritsma
04 okt  Trouw, eensgezindheid van na de ramp is in de Bijlmer weer verdwenen.
     Boeing heeft schadeclaims nog lang niet afgehandeld, kans op nieuwe crash
     Sinds zwarte zondag alleen maar toegenomen. 
09 mrt  Echo, ik wil niet eerst erachter komen wie ik ben. 
09 mrt  Nieuwe Bijlmer, Paulis-Olf uit de gratie, nieuwe feiten over de ramp
12 okt  Nieuws v/d dag, Boeing maakt noodlanding op Schiphol
19 okt  Nieuwe Bijlmer, weekmedia, Overlast van stof bij sloop Geinwijk (Yvonne Paulis Olf). 
     De ramp na de ramp was erger (Sonja van Soest).
12 dec  Algemeen dagblad, onderzoek naar mysterieuze landing op Schiphol
14 dec  Echo, De ramp moest gebeuren.
21 dec  Echo, De dag dat mijn hart brak, (Mildred Isherz) 
27 dec  Toch nieuw onderzoek El Al ramp

1996

25 mei  Nog steeds ziek van vliegramp, op los wit A4 vel (kopie)
04 sep  Echo, Rudy bedacht biedt compositie Bijlmerramp aan stadsdeel aan.
25 sep  Nieuwe Bijlmer, Monument heeft 4 Oktober zijn mozaïektegels

1998

01 apr  Echo, Uranium bij Bijlmerramp. Duizenden mensen na ramp vergiftigd.
01 apr  Amsterdams stadsblad, roep om meer onderzoek luider dan ooit 
03 apr  Telegraaf, BVD en Mossad werkten samen bij Bijlmerramp. 
04 apr  Telegraaf, ziek van al die Bijlmerramp mysteries. Roep om parlementaire
     Enquête om waarheid over El Al lading boven water te krijgen. Waar is de voice 
     recorder. Wie zijn er ziek?. Toch munitie in lading rampjumbo in Bijlmermeer.
     
08 apr  Echo, Vracht El Al toestel weer onderwerp. 
08 apr  Nieuwe gaasperdammer, AMC moet weten wat lading was.
     AMC weet niet wat Den Haag wil 
14 apr  Gaasperdammer, Enquête zou goed zijn 
15 apr  Nieuwe gaasperdammer, Visie verrast AMC met instellen meldpunten. 
22 apr  Echo, leeft ramp nog?. Leeft Bijlmerramp nog wel onder bewoners?. 
22 apr  Nieuwe gaasperdammer, Meldpunten Visie komen traag uit de startblokken. 
     Van Gijzel wil parlementair onderzoek naar El Al ramp. 
30 apr  El Al Boeing vervolg van pag 1 
02 juni  Echo, advertentie meldpunt gezondheidsklachten Bijlmerramp.
01 juni  Gaasperdammer, Werkgroep, controleer vliegtuig op lading. 
17 juni  Echo, al 350 meldingen binnen bij meldpunt Bijlmerramp. 
10 juni  Nieuwe gaasperdammer, AMC ontvangt driehonderd klachten. Meldpunt 
     rampenplan 
22 juli  Gaasperdammer, Twijfel over nut parlementaire enquête, El Al ramp 
05 aug  Nieuwe gaasperdammer, AMC meldpunt ontvangt 850 klachten over ramp.
04 aug  Trouw, Jorritsma vice-premier: herinnert niemand zich dan haar leugens? Door
     Vincent Dekker. 
18 sep  Trouw, Advies: enquête over Bijlmerramp. Werkgroep Tweede Kamer wil 
     onbekende documenten BVD boven water krijgen. Waslijst aan 
     onbeantwoorde vragen. Ruzie over conclusies uit onderzoek naar verarmd uranium.
     Politiek het meest gevoelig ligt manier waarop Nederlandse instanties Bijlmerramp
     onderzochten
18 sep  Volkskrant, Enquête naar Bijlmerramp vrijwel zeker. Kamer gedoogt 
     geluidshinder van Schiphol.
18 sep  Algemeen dagblad, nog veel vragen over uranium. ECN: na Bijlmerramp was 
     besmetting mogelijk. Jorritsma deed huiswerk Schiphol niet goed. 
     Enquête over ramp in Bijlmer. Naast breed onderzoek ook verhoren onder ede. 
18 sep  Parool, Maar waarom moet het ineens allemaal zo snel? Rapport uranium 
     splijtzwam tussen ECN en Laka. 
01 okt  Trouw, kamer geschokt over grondstof voor gifgas bij Bijlmerramp.
     DMMP kan geen kwalijke gevolgen hebben gehad. 
06 nov  Telegraaf, Risico's voor gezondheid na Bijlmerramp minimaal. 
06 nov  NRC, Extra risico van kanker na brand miniem. 
 ????   Nieuwe Bijlmer, de kinderen konden niet praten over de ramp, Visie: bij ramp 
     kwam verarmd uranium vrij.
09 dec  Olfs tranen vloeien als ze bij Bijlmerramp komt. 
22 dec  Nieuwe gaasperdammer, AMC nog niet klaar met onderzoek ramp. 
     vervolg KLM-er. Test klm-er: ziekmaker na Bijlmerramp zelfde als bij golfoorlog. 
     

1999

12 jan  Noord Hollands dagblad, Ziekte betrokkenen Bijlmerramp is besmettelijk. 
18 jan  Parool, klachten na ramp te divers, AMC: studie Bijlmer zinloos 
19 jan  Telegraaf, rapport: klachten na El Al ramp psychisch
19 jan  NRC, de TV deskundige Rob Oudkerk. 
21 jan  NRC, Bijlmerramp vluchtschema, terriër die irritant kan zijn, en dan kom je daar
     H v/d Belt, gevraagd conclusies, een lading die steeds zwaarder werd, pas later
     kwam de geur, Jannie Vennius, de ramp die volgde op de ramp, iedereen is gek 
     behalve ik, meneer we zitten vol ( Henk Prijt) 
21 jan  NRC, Bijlmerramp, Politici pas na verkiezing naar Bijlmerverhoor.
22 jan  AMC werkt niet mee aan ongericht onderzoek
22 jan  Algemeen dagblad, Gif bij Bijlmerramp nooit goed gemeten
22 jan  Bijlmerramp
25 jan  Trouw, piloot van ramp Faro aangeklaagd, geschorste ambtenaar daagt RIVM
     voor rechter
26 jan  Telegraaf, voorzitterschap enquêtecommissie Bijlmerramp grote doorbraak voor 
     gehandicapte CDA, er, juiste man op de juiste plaats.
27 jan  Telegraaf, bloedtest in VS voor zieken Bijlmerramp, Amerikaanse wetenschapper
     verbaasd over houding AMC. Slachtoffers Bijlmerramp sceptisch over uitkomsten 
     parlementaire enquête. Waarheid horen we toch niet. 
27 jan  Nieuwe gaasperdammer, enquêtecommissie krijgt veel vertrouwen. 
28 jan  Trouw, Meten baat niet bij RIVM onderzoek 
30 jan  Trouw, Nadruk op gezondheidsproblemen. Nog onzekerheid over komst 
     deskundigen El Al Boeing. 
30 jan  Telegraaf, Amerikaanse biochemicus denkt dat ze vergiftigd zijn met een gemene
     bacterie. Binnen een jaar zijn Bijlmerzieken beter. Nicolson.
     Telegraaf, geheimzinnige witte pakken waren hulpverleners 
     Ramp patiënten hekelen methode AMC onderzoek 
04 feb  PS Het Parool, Tweede inslag, zes jaar lang verzwegen vracht; als een bom sloeg 
     gisteren het nieuws uit de Bijlmerramp enquête in 
05 feb  Telegraaf, El Al sjoemelde Bijlmerdoofpot is ongelooflijk groot onrecht 
     Borst weet niets over kwaliteit gezondheidszorg . El Al sjoemelde 
     met onderhoud Soms hoort zo een kist niet in de lucht (Gaalman). El Al 
     monteur aangeslagen. Begrip voor zwijgen luchtverkeersbeveiliging. Schiphol was
     militair tussenstation voor Israël tot eind 96. 
05 feb  Parool, Ambtenaar die altijd gelijk had. (Wolleswinkel) Gaalman. Lading was 
     voor Knook maar bijzaak. Patijn kijkt naar noodzaak nazorg. Twee onderhoud-  
     monteurs met wroeging. LVB zag af van wissen banden. Deze man praat vrijuit.
     Stormloop van rampslachtoffers bij advocaten. Daar geven we maar geen 
     ruchtbaarheid aan (EL AL supervisor). Commissie krijgt nog uren meer band-
     opnames. Afschermen van El Al was order. Fictie over Bijlmerramp als een 
     onontkoombare realiteit.
06 feb  Parool, Brandweer onderzoekt hulpverleners na ramp Weck struikelde paar keer 
     eerder Bananenrepubliek in de staat. RLD brengt hulp aan slachtoffers 
     volgende calamiteiten in gevaar Een paar honderd meter maakt niet zoveel 
     uit. (wolleswinkel) Grote rol voor eigenzinnige gifdeskundige De verhoren
     als luchtvaartthriller. Zwijgende ambtenaren bestraft. Ministers gaan zelf
     ook niet vrijuit. Vooronderzoek uit de losse pols. 
06 feb  Telegraaf, Witte pakken waren defensie eenheid. Dat kan ik mij niet meer
     herinneren. Dominee Ruff des duivels op hulpverleners die weer opduiken nu 
     Bijlmerramp groot nieuws is. Het zijn graaiers naar geld en eer. 
     Kok laat koppen rollen. Mannen in witte pakken onze eigen landmacht. Verzwijgen 
     giflading ontoelaatbaar.  
11 feb  Parool, waren er Israëliërs op de plaats van de ramp? Die kunnen we wel 
     afserveren, door Jeroen Derks. Directeur El Al wordt onrustig.
11 feb  Parool, berging was voldoende zorgvuldig, verhoren, geen exacte gegevens lading.
11 feb  Trouw, Bijlmerramp veroorzaakte vergiftiging. Justitie blijkt snel tevreden. 
     Onbegrip over oude ramp Ook spul voor antistof (sarin). Lading gemeld aan
     Politie. Opnieuw twijfel gezaaid. Wat moet er met de troep uit hangar acht 
     Gebeuren? Cesium uit Tsernobil. Onderscheid en kritiek en antisemitisme.
     Kamer: RIVM extern laten toetsen. Zou concurrentie niet beter zijn voor RIVM? 
     Politie kende gevaarlijke lading in ramp-Boeing. 
11 feb  Algemeen dagblad, Realiteit of spookbeeld, tekening mannen in witte pakken.
     Bijlmer enquête: de inhoud en de vorm. El Al voelt zich kop van jut.
     Bijlmergrond onderzocht., mogelijk meer slachtoffers gevallen, mannen in witte
     Pakken blijven ongrijpbaar. Ton voor extra opvang betrokkenen. Van Vollenhoven
     wil bij rampen onafhankelijk onderzoek 
11 feb  Telegraaf, belofte van commissie aan Borst. Premier kok laat verkeerde koppen 
     rollen, brief van een Bijlmerzieke, (m. Sadiek Badoella) El Al wil weg uit ons 
     land. Getekende mannen in witte pakken. Eerste hulp bij rampen schiet tekort.
     Medisch onderzoek ambtenaren die bij de Bijlmerramp waren.
13 feb  Volkskrant, Brandweer in greep van angst na Bijlmerramp 
     Volkskrant, gevaar El Al lading bleef niet onder de pet. Zicht op complete 
     verhaal wordt er niet beter op. Nep raketten leiden tot ruzie met EL AL. 
13 feb  Telegraaf, verassende verklaring brandweerbaas over lading El Al toestel. 
     Wie is nog te vertrouwen? Door prof Smalhout Ambtenaren te kijk in 
     enquête show. Waarom onthullingen over Bijlmerramp nu wel naar boven komen. 
     Met een anoniem telefoontje was de waarheid aan het licht gebracht. 
     Bloedafwijking door El Al ramp. Golf syndroom bacterie KLM man bewezen. 
17 feb  Echo, Israël komt duidelijkheid geven. 
18 feb  Parool, Brenger van slecht nieuws (Freek de Wolff), kluwen van tegenstrijdige
     verklaringen, een carrière ambtenaar in de vuurlinie (weck), toch onderzoek
     hulpverleners. Uitsluitsel over lading van Boeing verwacht.
23 feb  Trouw, KLM- toestel met rook in cockpit over de Bijlmer.
24 feb  Nieuwe gaasperdammer, Borst belooft iedereen onderzoek. Doodsbenauwd voor 
     claims. Burger bestaat niet voor RLD. De waarheid op basis van twijfel. AMC ziet 
     niets in onderzoek 
24 feb  Echo, Hannah Bellioth sprak bewoners toe.
03 mrt  Nieuwe Bijlmer, opvang voor slachtoffers ramp begint. Stad werkt aan contract
     ramp-zieke.
03 mrt  Telegraaf, nog meer lading in ramp Boeing 
04 mrt  Volkskrant, lading El Al kan niet geheim blijven. 
04 mrt  Trouw, steun paars brokkelt af. KLM laat groot onderzoek doen naar 
     Bijlmerramp ziekte. Einde paars dichterbij.  
06 mrt  Dode ringslang zorgt voor onrust, eis beperking vlieglawaai.
06 mrt  Telegraaf, ramp Boeing zat vol verborgen gevaren. Driekwart lading voor
     Israëls defensie industrie. ( ED). Uranium oorzaak Bijlmerklachten. 
     Foto: Kurk, Meijer, Oudkerk, Singh Varma. 
     Kok moet getuigen in Bijlmer enquête. 
07 mrt  Algemeen Dagblad, Melkert wijst kritiek Kok af
09 mrt  Echo, Meldpunt voor medisch onderzoek vliegramp open 
09 mrt  Telegraaf, Papieren El Al lading mee naar huis. Getuigenis Wijbrandi verbijstert 
     commissie. 
10 mrt  Telegraaf, Spanning voor verhoor vice premiers 
10 mrt  Echo, kun je kwaadaardige tumor op conto schrijven van crash? AMC weigert
     onderzoek zolang lading ramptoestel onbekend is. Twee pagina,s
10 mrt  Nieuwe Bijlmer, slachtoffers bellen Korrelatie plat, meldpunt nog niet geopend
12 mrt  Telegraaf, keiharde beschuldiging voor commissie Bijlmerramp, kamerleden 
     halen Jorritsma onderuit Medisch onderzoek Bijlmerzieken 
     Telegraaf, Hanja in tranen. 
12 mrt  Trouw, rol Kok en Lubbers was louter passief, zware verwijten aan adres Israël, 
     huilende Hanja.
12 mrt  Parool, Lubbers en Kok hekelen houding Israël, als Maij-weggen gisteren echt 
     huilde , en daar leek het echt op, moet het welhaast van opluchting zijn geweest
     Als iedereen het zegt, ontstaan er leemtes, geen enkele hand in eigen boezem, 
     Ieder deed zijn best. Ernst: crisismanager in een eeuwige crisis., minister zag
     geen Noodzaak voor actie, parelend moment, schuld? 
12 mrt  Algemeen dagblad, Dat krijg je als je zo lang voor ijskonijn hebt gespeeld, nooit 
     vragen in het kabinet, brandweerbaas Ernst raakt taken kwijt. Grootste
     onthulling: 
     bestuurlijke onmacht. Woede over bedrog van Israël, Kok, dit zit mij allerminst 
     lekker. Kok en Lubbers gegriefd door houding Israël na Bijlmerramp. 
     Herinnering aan ruzie wordt ex-minister teveel, borst wist al eerder 
     van verzoek medisch onderzoek. Enquête tumult smoort asieldebat. 
12 mrt  Telegraaf, Hanja in tranen, Kok en Lubbers boos op Israël.
13 mrt  Trouw, El Al had documenten allang, commissie haalt ontbrekende 
     vrachtbrieven boven water. Borst weet nu waar ze naar zoekt. Jorritsma,
     mij treft geen blaam. Op rampplek liep wel degelijk man met puntmuts rond.
     Betrokken verkeersleiders gaan weer aan het werk. Voorzitter Meijer wijst 
     Jorritsma terecht. Sorgdrager informeerde op tijd. Analyse. De antwoorden
     Die kwamen, de vragen die resten.
13 mrt  Telegraaf, Officiële vrachtpapieren altijd al in bezit EL AL. Jorritsma en Borst:
     ons valt niets te verwijten. Puntmutsen. Kabouters in de Bijlmer.
15 mrt  Telegraaf, brandweerman zag legerhelicopter na Bijlmerramp. 
17 mrt  De Nieuwe Bijlmer, Enquête/ complottheorien
     Leest Kok dan geen kranten? Borst erkent bestaan rampzieken.
     RLD zit op stoel rechter, Oudkerk moet minister worden. Ziek, A.K Jankowski 
17 mrt  Echo, Bijlmerramp maakt weer veel los. 
17 mrt  Telegraaf, Aard vracht Boeing zal raadsel blijven. 
19 mrt  Volkskrant, beelden helderen raadsel witte pakken niet op. 
24 mrt  Nieuwe Bijlmer, ramplied was gezongen nieuwsbericht.
27 mrt  Telegraaf, Ontbrekende lijst lading El Al bij enquêtecommissie.
29 mrt  Algemeen dagblad, Psychische opvang na rampen faalt.
?? ??   Telegraaf, Nog meer lading in ramp Boeing
01 apr  Parool, Korrelatie: 692 klachten over ramp.
02 apr  Volkskrant, El Al Bijlmercommissie weigert fouten te erkennen.
02 apr  Telegraaf, Ernstige stoornis Bijlmerzieken. AMC vindt al bij 28 mensen
     stoornis afweersysteem.
03 apr  Telegraaf, ruzie inspectie en AMC over rapport Bijlmerklachten
03 apr  Algemeen dagblad, kritiek op brief over Bijlmerramp 
07 apr  Nieuwe Bijlmer, Olf kan Ernst niet voor de rechter krijgen, meldpunt kan 
     telefoontje met gemak aan, bladzijde 3 vervolg..
07 apr  Echo, meldpunt voor medisch onderzoek vliegramp open. 
13 apr  Volkskrant, oorlog bezorgt Bijlmerboek snelle en goede afloop
13 apr  Telegraaf, De Bijlmerramp en de Kosovo crisis.
13 apr  AMC: geen verband ziekte ramp. Hoop gericht op enquête.
14 apr  Parool, ramponderzoek stelt ook het AMC teleur.
14 apr  Telegraaf, AMC: geen verband vliegramp Bijlmer en aantal zieken, onderzoek
14 apr  Trouw, Geen verband met ziektes. Arts berispt voor missen vergiftiging. Goed
     onderzoek met te weinig geld.
14 apr  Algemeen dagblad, Geen ralatie ziekte en Vliegramp. AMC blijft erbij, geen
     lichamelijk onderzoek nodig. 
14 apr  Volkskrant, Borst: weigeren medische hulp onaanvaardbaar. AMC ontkent
     bestaan Bijlmerziekte.
14 apr  Nieuwe gaasperdammer, AMC ziet geen relatie tussen ziekte en ramp.
15 apr  Telegraaf, Bijlmer enquête voorzitter Meijer op house-cd.
16 apr  House-cd over Bijlmer enquête wekt beroering. 
17 apr  Trouw, Strafzaak herculesramp wordt mini enquête.
17 apr  Algemeen dagblad, Bijlmerrapport: ongewis avontuur.
23 apr  NRC, Kok: Rapport Bijlmer zwak onderbouwt. Kok voortvarend met demontage 
     van rapport. Tel Aviv is opgelucht over rapport. Ziekenhuizen voelen weinig voor
     onderzoek. Patijn oneens met kritiek op Van Thijn. D66: rapport is kruistocht van
     Oudkerk tegen borst. VVD bezint zich op nut enquêtes. Alles was slecht. Iedereen 
     moet weg. Ministers zouden de eer aan zichzelf moeten houden.
23 apr  Parool, twijfels in Pvda over commissie. Meijer biedt alle belaagde blunderaars
     vluchtwegen in overvloed. Lading zal een grote rol spelen. Israël en EL AL
     tevreden over rapport. VVD poogde Jorritsma te redden. Kabinet maakt zich op 
     voor het tegenoffensief. Nog even het circus, daarna weer de stilte. Alles
     doet toch weer een beetje zeer bij Van Os. Minister Borst negeerde
     maatschappelijke onrust. (voorstellen gifonderzoeken) Schade en schande.   
24 apr  Volkskrant, Bijlmerballade. Bevindingen rapport baren premier zorgen. 
     AMC maakte fout in rapport Bijlmerramp. Teleurstelling in verschiet bij medisch
     Onderzoek. Als arts had rob Oudkerk beter moeten weten. Commissie niet boven
     de wet verheven. Vliegramp. Kleine dingen op de grote dag. Koppen rollen?
     Rob, met Kok (Rob Vreeken).
24 apr  NRC, Meijer en Oudkerk over het werk van de Bijlmercommissie.. De
     bureaucratie deed de deur op slot. CDA laakt reactie Kok op rapport over
     Bijlmerramp. Hij praat voor zijn beurt. Kok trad niet op tegen verkokering. AMC
     ontkent fout in onderzoek ramp. Psychiater: Borst heeft niet getreuzeld na ramp.
     Bijlmercommissie.
24 apr  Telegraaf, kopstukken Bijlmerramp moeten weg. Telegraaf-enquete.
     Bijlmerenquête 2, 3, 4 
27 apr  Telegaaf, VVD haalt uit naar eindrapport. Opportunisme in Bijlmeracties.
27 apr  Echo, een beladen vlucht schept duidelijkheid in Bijlmerramp. 
     Gezondheidsklachten eindelijk erkend.
27 apr  Trouw, Dijkstal voelt niet veel meer voor enquêtes.
27 apr  Volkskrant, leider D66 haalt uit naar Meijer. (T de Graaf). 
27 apr  Algemeen dagblad, Bijlmerenquête, 4, 5, 6 . VVD: genoeg van enquêtes.
28 apr  Nieuwe Bijlmer, Bijeenkomst over ramp in sporthal. Waardering, maar theoriën
     blijven bestaan. Accepteren dat er maar een verhaal is. Onderzoek gaat verder,
     zij het op een lager pitje.
28 apr  Algemeen dagblad, ook Pvda twijfelt aan rapport. Borst maakte de meeste fouten
     Aanval op enquête: zwaar weer voor democratie. 
28 apr  Trouw, Melkert, Enquêtedebat hoort nu in de kamer. 
28 apr  Parool, Oudkerk, zo kan ik niet werken. Rouvoet, Meijer is zelf debet aan kritiek. 
     Commissie zet zichzelf te kijk voor TV. Er hoeft geen minister weg als gevolg
     van Bijlmerrapport. 
30 apr  Algemeen dagblad, Duizend vragen na enquête.
01 mei  Algemeen dagblad, asbest in Bijlmerbajes: grote verhuizing. Duizend vragen 
03 mei  Parool, Bijlmer wilde haar excuses, maar die bleven uit. (Borst). 
03 mei  Trouw, Vooral ingehouden emoties op bezinningsdag Bijlmer.
03 mei  Volkskrant, Bijlmer bewoners jouwen Borst uit bij plechtigheid Vliegramp.
04 mei  Telegraaf, referendum maakt Den Haag nerveus. 
05 mei  Algemeen dagblad, Enquêtecommissie onzorgvuldig (door Benno Baksteen)
08 mei  Telegraaf, Lid Bijlmercommissie van fraude beticht. 
14 mei  Telegraaf, kabinet veegt de vloer aan met Bijlmerrapport. 
18 mei  Algemeen dagblad, VVD zal zwichten voor machtswoord, referendum, VVD kan    
     niet veel met Bijlmer conclusies, extra parlementair, gevoel.
02 juni  Opnieuw meer klachten vlieglawaai. 
19 mei  Nieuwe gaasperdammer, Bijlmer zit na enquête nog vol vragen.
26 mei  Nieuwe gaasperdammer, Debat ramp profiteert van val kabinet. 
03 juni  Telegraaf, Landbouw wist al maand van dioxinekippen. Van Den Doel
     maakt enquêtecommissie woedend met brief. Positie Els Borst hangt aan 
     zijden draad. 
09 juni  Nieuwe gaasperdammer, Bijlmer likt zijn wonden na rampdebat. 
09 juni  Echo, extra raadsvergadering enquête Bijlmerramp
09 juni  Algemeen dagblad, enquêtecommissie met ruzie opgeheven
09 juni  Telegraaf, dioxinevetten mogelijk Nederlands. 
     Meijer wilde perse koppen laten rollen. 
     Telegraaf, Bloedbacterie in VS gevonden bij elf Bijlmerzieken. 
     Telegraaf, Kamer: Borst en Faber laks in dioxine affaire 
10 juni  Algemeen dagblad, Nederlandse consument nog niet in de dioxinekip, gifkip 
     symptoom van crisis landbouwbeleid, enquêtecommissie, rotte vis. Naweeën 
     Bijlmer verzieken sfeer in Pvda-fractie. Enquêtecommissie bladz 9
10 juni  Fracties laten Borst en Faber onbestraft. 
16 juni  Echo, stadsdeel belooft blijvende aandacht nazorg vliegramp. Fracties 
     teleurgesteld over afloop kamerdebat.
16 juni  Nieuwe gaasperdammer, Raad erkent waakhonden vliegverkeer, deelraad 
     bespreekt eindrapport van enquête commissie. 
     Wisselen van huisarts in Amsterdam zeer moeilijk.  
11 juni  Parool, dioxine in kippen jaagt visprijs de hoogte in, geen PCB, in vlees
11 juni  Volkskrant, ministers hebben heiligheid verloren.
12 juni  Parool, kabinet pakt snel Bijlmernota op.
14 juni  Algemeen dagblad, bezem gaat door de rampenbestrijding.
23 juni  Nieuwsblad gaasperdammer, Zeven jaar na ramp alsnog onderzoek 
     Bijna zevenduizend aanmeldingen voor Bijlmeronderzoek 
01 juli  Nieuwe gaasperdammer, verhuizing meldpunt medisch onderzoek Bijlmer Vliegramp. 
14 aug  Parool, Bijlmeronderzoek vertraagd
25 aug  Nieuwe Gaasperdammer, Slachtoffers verlangen snel Bijlmeronderzoek.
08 sep  Echo, Brandvertragers in resten El Al Boeing mogelijk oorzaak 
     gezondheidsklachten. 
18 sep  Telegraaf, Russen slijten radioactieve diamanten.
22 sep  Nieuwe Gaasperdammer, Theo Meijer zou zo weer voorzittter worden.
     Bij een parlementaire enquête past een machtswoord van de premier niet. 
22 sep  Telegraaf, Dertig Bijlmerzieken naar Brussel voor onderzoek. 
29 sep  Echo, Overheid negeerde Bijlmerramp.
30sep   NRC, El Al zending genoeg voor 270 kilo Sarin. 
     Lading El Al nooit helemaal opgehelderd. 
02 okt  Nieuwe gaasperdammer, Herdenking Vliegramp 99. Minster Netelenbos stoort 
     zich aan vliegtuigen. 
06 okt  Nieuwe gaasperdammer, Dieven halen bloemstuk weg bij monument 
20 okt  Echo, oorzaak klachten aantonen of bevindingen chemicus uitsluiten.
     Vetweefselonderzoek simpel en niet kostbaar.
20 okt  Nieuwe Gaasperdammer, vliegverbod is niet te handhaven.
10 nov  Nieuwe Bijlmer, Controlegroep is achilleshiel van onderzoek
24 nov  Peper ziet af van publieke tribune
03 nov  Nieuwe gaasperdammer, onderzoek start binnenkort


  Krantenberichten zonder datum

Nachtvlucht telt voor 10
Risico bewoners na Bijlmerramp niet gemeten
Medisch onderzoek neemt angst niet weg
Metropool, Borst oneens met AMC over noodzaak medisch onderzoek Bijlmerramp.
Onopgeloste vragen El Al vlucht verontrusten kamer.
Algemeen dagblad schuiven met schuldvraag foto huilende Hanja
Werkgroep wil ook piloot voor rechter
Onderzoek Bijlmer gaat door.
Rampflat kunstzinnig monument.
Meer actie rond "De Boom"
Theo Meijer vertelt over Bijlmer enquête
Werkgroep vraagt minister opheldering, bezorgdheid om incidenten vliegverkeer.
Klachten over Rijksrecherche amper bekeken.
Paars kabinet moet opstappen.
Herdenking bijlmervliegramp 1999
Boom die alles zag ziet zevende herdenking ramp (1999)
10 juni 99 voorbeeld, spel, klappen, wrang, kloof, verraad, bekokstovers, klucht, wijs, mondig, half, kou, paars12. Paars is gelijmd. Maar het vertrouwen in de politiek is geschonden. Dit zijn kleine stukjes geschreven door inzenders

Waar achter een regel staat zijn de knipsels van mij. Waar niets achter staat Zijn de knipsels van André Bos.

SDN-rubrieken
Klankbord voor slachtoffers Bijlmerramp
Commentaar op de verhoren van de enquête over de Bijlmerramp
Schadeclaim Bijlmerramp analoog aan het arrest van het Europees Hof EVRM
Chronologisch overzicht van de brandweeractiviteiten in de eerste dagen rond de Bijlmerramp