Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp


Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Eisenpakket voor Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer

Onderzoeksgroep VLIEGRAMP BIJLMERMEER

Assendelft, 6 september 1999

Persbericht

Eisenpakket voor Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij doe ik u een schrijven toekomen dat bedoeld is om u achtergrond informatie te verschaffen over het op te zetten Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer dat van start moet gaan op 1 oktober 1999. Volgens de Onderzoeksgroep Vliegramp Bijlmermeer wordt volledig voorbij gegaan aan de ernst van de zaak. Vele 'Bijlmerrampbetrokkenen' kampen met ernstige gezondheidsklachten, waarvoor ze niet bij hun huisartsen kunnen aankloppen. De diversiteit van klachten zorgt voor verwarring bij de artsen die daardoor niet begrijpen wat de werkelijke oorzaak is. Bovendien is het mij opgevallen dat door de vaak grote werkdruk van de huisartsen er niet voldoende tijd overblijft om zich in deze complexe materie te verdiepen. Zij zullen moeten afgaan op het te houden Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer.

Wij hebben inmiddels onderzoek laten verrichten op bloed van zieke mensen en wij weten ons internationaal gesteund doordat gegevens van andere groepen mensen die blootgesteld zijn aan verarmd uraniumoxide en gevaarlijke chemisch biologische verbindingen overeenkomen met de gegevens die uit ons onderzoek op kleine schaal voortkomen. De besmettelijkheid van de Myco-plasma waar de mensen mee geïnfecteerd zijn baart ons grote zorgen.

Ik verzoek u dan ook de ontwikkelingen rond dit grootscheepse bevolkingsonderzoek nauwlettend te volgen en het eisenpakket dat wij aandragen zeer serieus te nemen en te ondersteunen, zodat alleen gerichte en juiste onderzoeken plaats vinden ten behoeve van de vele zieken ten gevolge van deze vliegramp.

    Hoogachtend

    Louis en Mien Bertholet
Bijlage:


Klankbord voor slachtoffers Bijlmerramp
Commentaar op de verhoren van de enquête over de Bijlmerramp
Schadeclaim Bijlmerramp analoog aan het arrest van het Europees Hof EVRM
Chronologisch overzicht van de brandweeractiviteiten in de eerste dagen van de Bijlmerramp
Onderzoeksgroep VLIEGRAMP BIJLMERMEER: Eisenpakket voor Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer