Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp


Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

De parlementaire enquête van de Tweede Kamer begraven in politiek gesjoemel

Sociale-Mede-Deel-Hoek
De sociale spreekhoek !!


Een zwarte bladzijde in de Nederlandse democratie


Vele slachtoffers van de Bijlmer vliegramp zijn de afgelopen dagen voorzichtig omarmd en de afgelopen nacht door de Nederlandse Minister President en 2 vice-premiers nogmaals met de dolk in de rug gestoken.

De afgelopen avond vertolkte een weduwe van een van de vele ingezette hulpverleners haar gevoelens ten opzichte van de hoogste vertegenwoordigers van onze samenleving met de woorden: "Ik zou willen dat ik ze door mijn tv scherm hier naar binnen kon trekken, ik schoot ze meteen af, hoewel dat nog te goed voor ze zou zijn".

Mijn man is een van de vele inmiddels omgekomen ingezette personeelsleden op het rampterrein, hij heeft nog 5 jaar mogen leven na deze ramp, waarvan het laatste jaar met een vorm van longkanker, met daarnaast tumoren in de lever en nieren. In een paar maanden tijd van een grote sterke kerel tot een geraamte van nog geen 45 kilo.

Wat betekend dit in de realiteit, de slachtoffers die ziek zijn geworden ten gevolge van de Bijlmerramp hebben geen van allen een erkenning gekregen, behalve wanneer zij zouden lijden aan Post Traumatische Stress Symptomen.

Wat te denken van:

    De ambulancemedewerker die met kanker rondloopt wordt gedwongen om door te blijven werken omdat hij anders zijn dak boven zijn hoofd verliest en met zijn gezin op straat dreigt komen te staan. (Dit terwijl zijn behandelend specialist hem aangeeft dat iedere dag die hij blijft werken hem een week tot een maand in zijn leven zal bekorten)

    Of:

    Die vrijwillige brandweervrouw waarbij de volledige nierfunctie is gestopt door vermoedelijk toxische stoffen, die al teveel dagen ziek is geweest en elke dag die zij aan het bed gekluisterd moet blijven liggen van haar inkomen ziet worden afgetrokken.

Minister Borst waagde als toegift zelfs nog te zeggen dat zij zich niet verantwoordelijk voelde voor mensen die ziek waren geworden ten gevolge van ongezond leven, met andere woorden... er bestaat geen causaal verband tussen gezondheidsklachten anders dan PTSS en de vliegramp van oktober 1992. Vervolgens doet onze vice-premier hier nog een schepje boven op door de verantwoording voor de PTSS neer te leggen bij de onderzoekers van de Bijlmer en de pers alsmede een geval apart (Rob van Gijzel) die de waarheid probeerden boven water te krijgen.

Wanneer de stemming in zicht is en over de moties die het vertrouwen in de beide vice-premiers aan de kaak stelden, welke werden ingediend door de diverse fracties dreigt onze minister president dat deze moties niet mogen worden aangenomen omdat hij dan paars 2 voor de tweede keer naar huis zal sturen, wat de politieke geloofwaardigheid zal aantasten.

De regering bracht echter met een groots gebaar ook nog een lichtpuntje voor een kleine groep Bijlmerslachtoffers, er komt een fonds voor slachtoffers die in financiële problemen zijn gekomen omdat zij voor eigen rekening onder behandeling waren en / of zijn bij vrijgevestigde psychologen. Meneer de Minister president en Uw gevolg... U heeft hiermee het door de commissie opgebouwde voorzichtig vertouwen in de politiek met een klap ongedaan gemaakt, het enige wat rest na Uw daad is voor vele slachtoffers een nog groter wantrouwen jegens de Nederlandse (semi-)overheid. Een volgende doelstelling van de enquête commissie, het sluiten van het Bijlmerboek, heeft U hiermee te niet gedaan. Er zullen misschien door uw uitstraling van minachting jegens het rapport "Een beladen vlucht" en daarmee de Bijlmerslachtoffers mogelijk nog veel meer PTSS klanten gaan ontstaan.

gevoelens van Bijlmer slachtoffers

Agenda van de verhoren van de parlementaire enquête over de Bijlmerramp