Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp


Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Tödliche Fracht - Das Geheimnis um El Al - 1862 im ARD-Fernsehen

persbericht
Louis C.P. Bertholet
De Busken 51
1566 XG Assendelft
Tel/Fax : 075 - 687 5195
Fax : 075 - 687 7548
e-mail: L.Bertholet@ speed.A2000.nl


Assendelft, 31-03-1999

Vanavond op ARD 1 om 23:00 uur:

Tödliche Fracht, das Geheimnis um El Al - 1862

Ik hoop dat de toedracht en de gevolgen van de vliegramp op 4 oktober 1992 in de Bijlmer te Amsterdam Zuidoost middels de parlementaire enquête bekend gemaakt kan worden. Dat bovendien het doel van waarheidsvinding en het trekken van lessen voor de toekomst op een onafhankelijke manier en vrij van politieke belangen zal geschieden, waarbij tevens de grootst mogelijke prioriteit gelegd zal worden op een adequate hulpverlening voor al de rampbetrokkenen.

Het is mij meerdere malen opgevallen dat tijdens de verhoren mijns inziens door de commissie net niet genoeg werd doorgevraagd aan de getuigen als deze op het punt stonden feiten te vertellen die wellicht een belangrijke bijdrage geweest zouden kunnen zijn voor het vinden van de waarheid. Bovendien vind ik dat onvoldoende facetten van deze complexe ramp zijn behandeld.

Ik hoop dat de verantwoordelijke mensen, waaronder dus ook de ministers, die beslissingen hebben moeten maken op zowel bestuurlijk als beleidsmatig niveau, de gevolgen van hun verantwoordelijkheid niet zullen ontlopen. Dat de verantwoordelijke overheid eindelijk tegenover de bevolking en rampbetrokkenen hun excuus zullen aanbieden, dat helaas tot op de dag van vandaag nog niet is gebeurd. Ik hoop dat de overheid zich zal rehabiliteren en het vertrouwen zal kunnen terugwinnen bij de bevolking. De commissie is onlangs nog door El Al geïntimideerd met een schadevergoeding. 31-MRT-99 16:54 STUDIO L.C.P. / Bertholet +31 75 687 5195 PPGINP: 2

Hoe is het mogelijk dat een land met een holocaust ervaring van gaskamers in de tweede wereldoorlog door Nederland wordt en werd voorzien van de meest giftige gascomponenten? Het zijn geen waarheden om vrolijk van te worden integendeel. Ik hoop dat de commissie de moed heeft een eindrapport te maken dat boven de politiek verheven is en waarop niets is af te dingen en waarin gezegd wordt wat gezegd moet worden.

Gezien de tijdsdruk waaronder de commissie deze niet makkelijke taak zal moeten vervullen zullen er ongetwijfeld een aantal aspecten van de ramp over het hoofd gezien worden. Ik hoop daarom dat er een clausule in de eindrapportage zal worden opgenomen waarin de mogelijkheid aanwezig is de onbesproken aspecten of moeilijke technische en medische gedeelten opnieuw te kunnen laten onderzoeken. Zolang dagelijks toestromende nieuwe informatie nog niet is verwerkt mag de parlementaire enquëtecommissie niet worden opgeheven!

Ik denk hierbij onder andere aan het contra-expertiserapport van TNO, de technische staat waarin het vliegtuig verkeerde, de genomen beslissingen en verantwoordelijkheden bij de Verkeerstoren en de Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL), de rol van de mannen in witte pakken. Ik heb sterke aanwijzingen dat zij binnen enkele minuten aanwezig waren nadat de crash had plaats gevonden!

De bedrijven die vermeld staan op de vrachtlijsten, exclusief de vrachtlijsten van de op dat moment nog ontbrekende 20.000 kg. hebben mijn vrouw en ik vergeleken met een lijst van bedrijven die in opdracht van de Israëlische regering, en met name van het Ministerie van Defensie, zich bezig houden met nationale veiligheid. De gehanteerde referentielijst is opgesteld door de Jane's Information Group Limited 1999 met als aanduiding Geopolitical Sentinel Security Assessments. Wij hebben deze via het Internet binnengehaald. Voorts hebben wij de daarop staande bedrijven genummerd en hebben daarna deze nummers verwerkt op onze inventarisatielijst. Tot onze verbazing komen wij tot de conclusie dat ongeveer 90% van alle goederen vervoerd door El Al op 4 okt. 1992 bestemd waren voor deze aan de overheid verwante bedrijven. In hoeverre zijn de house airwaybills van de 20.000 kg. vracht die inmiddels bekend zijn bij de enquêtecommissie betrouwbaar?

Wat weten de heren Lubbers, Kok, Dokters van Leeuwen, Hoekstra en Vrakking en de dames Maij-Weggen en Jorritsma over de schending van het non-proliferatieverdrag? In hoeverre heeft onze koningin zelf gezondheidsklachten ten gevolge van deze ramp? Zij heeft ook bepaalde stoffen binnen kunnen krijgen toen zij de volgende dag op de plaats van de ramp aanwezig was. In hoeverre durven de medici in Nederland open te staan voor nieuwe inzichten uit het buitenland betreffende mycoplasma, endotoxinen, mycotoxinen en verarmd uranium? Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden!

Een handvol gedreven personen hebben ervoor gezorgd dat er uiteindelijk een parlementaire enquête is gekomen. Zij hopen dat de honderden gestelde vragen aan de commissie meegenomen zijn in het onderzoek en dat de gevonden antwoorden hierop terug te vinden zijn in de eindrapportage van 22 april 1999. Ik wens de commissie veel sterkte en wijsheid toe en zie met spanning de eindrapportage tegemoet.
Louis BertholetAgenda van de verhoren van de parlementaire enquête over de Bijlmerramp