Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp


Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

dr. Faber en A. Beliavtsev over het werkingsprincipe van kelp-preparaten

Chernobyl, Oekraïne (zie bijlagen). Het daar toegepaste klinisch- en laboratoriumonderzoek, alsmede de toegepaste ondersteunende therapie, kunnen model staan en - o.i. gezien de resultaten van dubbelblind onderzoek - met succes worden toegepast bij de slachtoffers van de Bijlmerramp, met een te verwachten resultaat op een redelijk korte termijn van 2 maanden. Dan volgt er een evaluatie,

 • De onderzoeksresultaten en de expertise zijn voorhanden, alsmede de nodige contacten:

  • dubbelblind onderzoek bij 160 patiënten waarvan 107 een kuur en de andere een placebo kregen.

  • Dubbelblind onderzoek met 92% resultaat bij patiënten met een analoog klachtenpatroon als in de Bijlmermeer na het EI-Al ongeluk. In Nederland aanwezige expertise en preparaten.

  • Werkingsprincipe kelp preparaten: Complex uit plantaardige grondstoffen, welke de fysiologische functies en processen van algemene homeostasis herstellen, alsmede de ontgifting bevorderen en daarmede de totaal balans kunnen herstellen, zodat de klachten zullen kunnen afnemen,

  • De preparaten hebben geen bijwerkingen en kunnen met andere eventuele medicatie worden gecombineerd,

  • Contacten voor bezoek aan een ziekenhuis en een onderzoeksinstituut in de getroffen delen van de voormalige Sovjet Unie om zo nodig uzelf te overtuigen van de mogelijkheden.

 • Een aanloopbedrag zal nodig zijn om het project door te starten, waarbij zowel slachtoffers als betrokken hulpverleners (Schiphol, Gemeente Amsterdam etc.) in aanmerking kunnen komen. Een schatting van de aanloopkosten voor de pilot-studie van 100 patiënten met een kuur voor 2 maanden, inclusief anamnese; klinisch- en laboratorium onderzoek bedraagt fl, 50 - 100.000,-. Deze kuur voor 100 patiënten is gratis.

 • Wij doen dan Ook een dringend beroep op u een financiële ondersteuning te verlenen voor gezondheid en welzijn slachtoffers Bijlmerramp. Bovendien wordt deze brief naar een aantal overheidsinstanties, bedrijven en instellingen verzonden om hen in kennis te stellen van een reële mogelijkheid de slachtoffers daadwerkelijk te helpen en zodoende met ons die maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen,

Tenslotte willen wij graag ook in een persoonlijk gesprek de geboden hulp nader toelichten. Binnen 14 dagen nemen wij contact met u op om te vernemen of u in ons doel een aanleiding ziet een bijdrage te leveren aan de gevraagde financiële ondersteuning.

  Hoogachtend,

  Dr. D.R. Faber
  A. Beliavtsev

Correspondentieadres: dr. Faber, Zijdelveld 86, 1421 TL Uithoorn.
Telefoon : 0297 - 286262 1 0297 - 55 15 81 (na 19.00 uur) Fax: 0297 - 288307
Rekeningnummer: ABN-AMRO 53.54.19.139