Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp


Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Waarom braken de motoren van de Boeing af ?

BIJGAANDE TEKST TEN BEHOEVE VAN DE SPREKERSHOEK

Ed Steur, Amsterdam 07 Maart 1999

Waarom braken de motoren van de Boeing af ?

Het antwoord is simpel, als men meer vracht vervoert dan de vliegtuigfabrikant opgeeft, meer dan de maximale lading, dan ontstaan er grote trillingen in het toestel. Die trillingen zijn enorm sterk en kunnen het sterkste metaal kapot krijgen. De trillingen ontstaan door overbelasting van de motoren die de trillingen doorgeven aan de vleugels en tevens door het hele toestel. Op de zwakste plek in het toestel ontstaan er dan scheuren en deze kunnen dan grote gevolgen hebben.

Mijn veronderstellingen geven een mogelijke verklaring voor het waarom dat het toestel uiteindelijk is neergestort. Als men vracht vervoert wil men het toestel zo economisch mogelijk gebruiken, wat ze ook hebben gedaan. In September 1992 heeft El Al toestemming gevraagd aan Boeing om het vibratie-detectiesystem te deactiveren, ofwel uit te schakelen vanwege de valse meldingen die de piloten steeds kregen. Waarom kregen de piloten iedere keer valse meldingen van het vibratie systeem? Het antwoord is simpel, ze hadden het maximale laadgewicht van het toestel feitelijk al flink overschreden. De piloten dachten terecht dat het systeem niet goed werkte en vroegen dus om uitschakeling van het systeem.

De werkelijke reden is overbelading. De piloten hadden vrachtbrieven die voldeden aan de maximale lading. Toen men eenmaal toestemming had van Boeing om het systeem uit te schakelen had men gelijk een vrijbrief om nog meer vracht in het toestel te laden, en men dacht dat het wel kon. Op deze wijze kan men veel meer vracht vervoeren dan op de werkelijke vrachtpapieren staan vermeld en bovendien geheime vracht vervoeren en doorvoeren, en tussenladingen maken op civiele vliegvelden. Als vracht in New York wordt ingeladen en het toestel land op Schiphol en de vracht wordt niet uitgeladen, wordt de vracht niet gecontroleerd. Zo kan men geheime lading over de hele wereld vervoeren zonder dat een haan er naar kraait.

De uitspraak van de luchtverkeerleiders, die kist stijgt voor geen meter klopt dus wel. Rest ons nog de vraag waarom de motor afbrak. Dat komt door de onbalans van de motor die het grootst is als de motor op volle toeren draait en de belasting het hoogst is; grote trillingen ontstaan en op de zwakste plek en zullen hun uitwerking niet missen. Die zwakke plek was dus de ophangpennen van de motoren. De aanleiding van de crash is hiermee geboren en ik ben ervan overtuigd dat de bemanning zijn uiterste best gedaan heeft om het toestel veilig aan de grond te krijgen. Met de bediening van de flaps hebben ze echter een fout gemaakt, omdat een kant niet werkte en omdat aan een kant de oliedruk was uitgevallen. Die fout kon men niet zo snel herstellen en stortte het toestel neer.

De piloten neem ik het niet kwalijk dat het toestel uiteindelijk neerstortte, zij hebben hun uiterste best gedaan. Ook zij hebben het leven gelaten. De schuld moet worden gezocht bij diegenen die het toestel overbeladen hebben. Overbelading van toestellen moet altijd voorkomen worden en Boeing mag nooit meer toestemming geven om het vibratiesysteem voor onbepaalde tijd uit te schakelen. Veel mensen zijn nu de dupe geworden van een bewuste fout die anderen gemaakt hebben en dragen nu een grote schuld met zich mee. Laat dit nooit meer gebeuren.

Ik hoop dat ik hiermee een bijdrage heb geleverd om de luchtvaart veiliger te maken en is mijn veronderstelling niet uit de losse pols gekomen, maar stoelt op ervaringen van wat trillingen kunnen aanrichtten in metalen objecten.

 

Afz: Ed Steur.

Agenda van de verhoren van de parlementaire enquête over de Bijlmerramp