Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp


Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

De parlementaire enquêtecommissie van de Tweede Kamerlid gevolgd bij de Sociale Databank Nederland

Scepsis over de Parlementaire Enquête

Sociale-Mede-Deel-Hoek
De sociale spreekhoek !!

Scepsis en fundamentalistisch denken in de wetenschap

Wie de parlementaire enquête Bijlmermeer volgt en even de leugens vergeet, moet nog iets anders opvallen. Zodra we te maken hebben met wetenschappers komt de waarheid naar boven die de meeste mensen niet willen weten. Wetenschap weet een paar procenten van hoe mensen functioneren, wat een ziekte is, wat geen ziekte is, wat het beslist wel is en wat het beslist niet is. Wij mensen willen echter dat de wetenschap het allemaal wel weet. En zo gedragen wetenschappers zich helaas ook iets te vaak.

Maar zie daar, hier komt de moordende wetenschap om de hoek kijken met veel scepsis en vergeven van de aannames. Zelfs bij onderzoeken op ratten, apen, beren, konijnen, muggen, vliegen en noem ze allemaal maar op, komen ze na onderzoek problemen tegen die naast de bewijzen ook aannames tot gevolg hebben. Volg je de enquête dan kan je niet anders meer, dan gaan denken aan een soort wetenschappelijk fundamentalisme ten nadele van mensen die ziek zijn.

Men kent geen antwoorden, men maakt antwoorden. Men heeft onderzocht dat bepaalde zaken zijn te vergelijken met het roken van 1 sigaret, maar vergeet dat alles omkeerbaar is in het leven, dus ook dat de wetenschap daar nog lang niet uit is. Tevens is het maar de vraag of je die aanname wetenschappelijk mag neerzetten. Het is absoluut ongeloofwaardig om morgen je bankstel af te laten branden, met je TV de computer en alles wat maar in huis is met giftige stoffen om dan te zeggen, dat is nog maar een 100ste van een sigaret.

Wie dat wetenschappelijk gelooft, heeft geen universitaire opleiding gehad die maakt dat je iets beter oplet. Het is dus niet meer dan een aanname. Geen mens is na een brand 30 jaar later nog eens gevraagd hoe het is gegaan met die ene sigaret. Juist ja, want er is dus geen controle groep. Die is niet nodig, want na 30 jaar kunnen de problemen uit 100.000 andere zaken bestaan en zijn daardoor beïnvloed of kan dat zijn. Het is te hopen dat de commissie deze wetenschappers wil ontleden als de Nederlandse taal met al zijn moeilijkheden. Men heeft wat proeven gedaan, maar kan voor patiënten uit de Bijlmermeer geen vergelijkende groep vinden en dus geen wetenschappelijk verantwoorde proeven doen.

Wat men eigenlijk zegt, is: we erkennen niet wat er niet in de literatuur is te vinden, wat we niet zelf hebben onderzocht en konden onderbouwen naar wetenschappelijk fundamentalistische maatstaven, want dat past niet in ons denken. Het begrip objectiveerbare ziekte of wetenschappelijk dubbelblind onderzoek en andere zaken ontkennen doodeenvoudig het feit dat er terdege iets mis is. Men vergelijkt appels met peren, en gaat ervan uit dat wat je niet bewijzen kunt er dus niet is. En als we erkennen dat het er wel IETS is, dan willen we best heel menselijk zijn en tot de conclusie komen, dat het dus tussen de oren moet zitten. En zie daar de orenmaffia laat zich horen.

Nu komt er een onderzoek door de Arbo Dienst van de KLM enz. Maar het is te hopen dat men eerst wat andere zaken op een rij zet. Onze fundamentalisten hebben namelijk nog iets gemeen. Daar waar namelijk wel informatie was zaten bewust of onbewust geen lijnen naar de juiste mensen binnen de gezondheidszorg die wel overeenkomsten zagen c.q. patiëntveel aantal mensen met bepaalde afwijkingen in het bloed.

Het is toch een godsschande dat de wetenschap zegt, dat mensen die hoesten en niet aan de diaree zijn, niet in de groep zitten die je kunt vergelijken als mensen met GELIJKLUIDENDE KLACHTEN. Inderdaad ze zijn niet gelijkluidend, maar het zijn klachten. Het is een godsschande dat deze wetenschappers zich ten doel stelde meerdere klachten bij 1 patiënt te willen noteren om zo tot een conclusie van een eventueel vervolg onderzoek te komen in samenhang met andere mensen die ook meerdere van diezelfde klachten hebben. Scepsis is hier overgegaan in keuze tegen de mensen i.p.v. kiezen voor de mensen.

En dan nog wat. Mag ik het even hebben over de klachten aangaande ambtenaren die zaken onder de pet hielden? Natuurlijk een schandelijke zaak, maar.......! Waarom meneer Kok, mevrouw Els Borst, meneer Bolkestein, mevrouw Jorritsma en al die anderen, kan een volk door de kranten te lezen, documentaires op tv te kijken en radio te luisteren een afweging maken en komen tot de conclusie, dat er wel eens iets mis kon zijn en of zelfs mis moest zijn in de Bijlmermeer? En zou u zich kunnen beroepen op het feit niet juist ingelicht te zijn? Waarom zijn wij mensen in staat die combinaties te maken die u niet heeft gemaakt? Is dat boven de mensen gaan staan? Is wetenschap meer waard dan een oordeel van de burgers die ook niet blind zijn? Kom nou toch.

Pak uw biezen, want u had als BURGER MOETEN WETEN DAT ER TEVEEL KLACHTEN WAREN OM OVER HET HOOFD TE ZIEN EN NIET UITERST GOED INGELICHT TE ZIJN ALS MENS! U had moeten ruiken dat uw ambtenaren niet afkwamen met gegevens die via de media tot u kwamen, want de Bijlmermeer is voor de media namelijk nooit helemaal weg geweest. Telkens weer waren er publicaties. U heeft veel te lang gewacht met zelf maatregelen nemen en te kiezen voor een DELTAPLAN om minstens al die slachtoffers op een menselijke wijze te horen en te ERKENNEN.

    Bob Noordewier 6 maart 1999.


Amersfoort, Bob Noorderwier (oud Tweede Kamerlid voor de PvdA)Opmerking SDN:

Zoals Glastra van Loon vandaag 7 maart 1999 in Buitenhof stelde:

"Er is in Nederland helemaal geen democratie. We mogen weliswaar stemmen op een politieke partij, maar over het wezenlijke beleid en de richting daarvan krijgt de burger nog steeds niets te zeggen. De behoefte aan een verandering van de politieke structuur is vandaag nog groter dan bij de oprichting van D66."


Glastra van Loon heeft daarin volkomen gelijk, hetgeen je alleen nog meer vraagtekens laat zetten bij het besluit om überhaupt een parlementaire enquête te houden, terwijl je nu al weet dat de conclusies in het eindrapport voor de echte beleidsmakers geen consequenties zullen hebben.

De verslaglegging bij de SDN van de verhoren zal later een helder beeld kunnen geven van wat wel en wat niet aan fundamentele democratische waarden onderworpen is geweest. De conclusies van de RSV-enquête werden begraven in een meer dan een halve meter dik rapport waar niemand iets mee kon. We zijn benieuwd naar de omvang van het Bijlmerrapport en vooral naar de conclusies van deze enquête. En dat in afwachting van de allergrootste van alle enquêtes die er ooit gehouden zal worden: de parlementaire 'Milieu-enquête'.