Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp


Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Verslag overleg GG&GD, stadsdeel Zuidoost en bewoners Bijlmermeer

Verslag overleg GG&GD, stadsdeel Zuidoost en bewoners Bijlmermeer d.d. 12 april 1994 inzake relatie gezondheidsklachten en milieuschade als gevolg van de Bijlmervliegramp

  • aanwezigen:mw. Tyfres, dhr. Borst, dhr. Bos, dhr. Prijt, dhr. Dörsch (bewoners), dhr. Rengeling, dhr. van Wijnen (GG&GD), dhr. Castelijn, dhr. van den Hoeven (stadsdeel Zuidoost).

  • Door de bewoners wordt een grote diversiteit aan klachten naar voren gebracht, waaronder: chronische verkoudheid, nier klachten, desoriëntatie, pijnen in de arm, impotentie, overgangsverschijnselen bij vrouwen jonger dan 40 jaar, maag en darmklachten, slapeloosheid, vergiftigingsverschijnselen bij dieren.

  • De GG&GD heeft al eerder contact gehad met een vertegenwoordiging van de huisartsen in de Bijlmermeer en de artsen van de Bedrijfsgezondheidsdienst van de Gemeente Amsterdam die belast waren met de medische begeleiding van de brandweer. Uit deze inventarisatie zijn geen meldingen, anders dan al eerder bekende posttraumatische klachten, naar voren gekomen die aan de vliegramp zouden kunnen worden toegeschreven.

  • Een door de bewoners geopperd medisch onderzoek onder (een representatief deel van) de bewoners van het rampgebied wordt door dhr. Rengeling om een tweetal redenen niet zin vol, en zelfs onwenselijk, geacht:

  • De diversiteit aan klachten kan nooit worden toegeschreven aan de invloed van één stof (uranium).

  • De diversiteit aan klachten maakt het onmogelijk een meet baar probleem te definiëren op grond waarvan betrouwbaar onderzoek kan worden uitgevoerd

  • De GG&GD is bereid om onderzoek via huisartsen en/of verloskundigen te verrichten, maar heeft twijfels omtrent de toegevoegde waarde hiervan. De blootstelling van de bevolking aan uranium wordt bovendien te laag geacht om enige merkbare of meetbare schade aan de gezondheid te verwachten;

  • De bewoners zijn niet overtuigd door de argumentatie van de GG&GD en wachten verdere ontwikkelingen af.

  • De GG&GD zal het stadsdeelbestuur rapporteren over haar bevindingen. Het stadsdeel beslist over eventuele verdere stappen en informeert aanwezige bewoners.