Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Handgeschreven brief aan Swiss Bank Corp. te Luzern

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Handgeschreven brief van mr. de Kroon aan de Zwitsrse bank


Transcript van deze brief
Reactie van de Zwitserse bank op deze brief
Terug naar de brief aan de Procureur-generaal