Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Alle rechters van de rechtbank Den Haag gewraakt

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Kort Geding (procedure Burhoven Jaspers / de Kroon) d.d. 10 maart 1998

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

AAN:
  De President van de Rechtbank te Den Haag PER FAX en PER POST

  mr. A.H. van Delden
  Paleis van Justitie
  Juliana van Stolberglaan 2
  2595 CL Den Haag


BETREFT:


 • Kort Geding (procedure Burhoven Jaspers / de Kroon) d.d. 10 maart 1998 voor de President van de rechtbank te Den Haag
 • mijn brief aan u d.d. 23 februari 1998
 • mijn brief aan u d.d. 9 maart 1998
 • mijn brief aan u d.d. 22 maart 1998
 • mijn brief aan u d.d. 30 april 1998
 • uw schrijven d.d. 7 mei 1998; kenmerk AHvD/ep
 • mijn fax aan u d.d. 13 mei 1998
 • mijn bericht aan u d.d. 17 mei 1998

Wassenaar, 13 september 1998


Geachte heer van Delden,

In het licht van de ervaringen die ik heb opgedaan met uw rechtbank, de rechters daarvan en u (waaronder onder meer uw recente optreden als lid van het Hof van Discipline), meen ik helaas argumenten te hebben waarmee ik vraagtekens kan en moet plaatsen bij de objectieve onpartijdigheid van uw rechtbank, van de rechters ervan en van u.

Daarom wraak ik hierbij uw rechtbank, de rechters ervan en u. Ter adstructie voeg ik hierbij toe enig materiaal dat u misschien reeds bereikte in het kader van uw optreden als lid van het Hof van Discipline.

Ik neem aan dat het Kort Geding voorzien voor 16 september a.s., niet doorgang zal vinden en

verzoek u om een onmiddellijke bevestiging per fax daarvan en van ontvangst van dit faxbericht.


Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar

BIJLAGEN:


 • brief d.d. 10 mei 1998 aan de Minister-president met bijlagen I , II en III
 • brief d.d. 18 juli 1998 aan de Minister-president met bijlagen