Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'K' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
letter K


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


KAADEN J.J. van der , geboren mrt 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam 1972
Werkzaam Ministerie van Justitie ; Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum 1973
Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp 1980
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht1 mrt 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht24 mrt 1986
Advocaat-generaal ressortsparket Den Bosch 1 dec 1992
NU
Den Bosch Hof Advocaat-Generaal

KAAI G.
Advocaat bij Postbus 100 , 3253 ZL Ouddorp ; beëdiging 1987
Advocaat bij Varkensmarkt 1 a , 3252 BT Goedereede
Tel 0187-491670 , fax 0187-493389
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KAAI S.G.
Advocaat bij Bartels advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 64 , 3500 AB Utrecht
Tel 030-2522577 , fax 030-2523943
skaai@hartels-advocaten.nl
www.bartels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAAIJ G.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1985
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
boonrade@noord.bart.nl
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
g.kaaij@boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAAIJ Zie van MAREN- van der KAAIJ H.J.M. van der , geboren mei 1948 ; Mw.

KAAIJ M. ; Mw.
Advocaat bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen ; beëdiging 2001
Postbus 4729 , 4803 ES Breda
Tel 076-5202266 , fax 076-5202288
hertoghs@hertoghsadvocaten.nl
www.hertoghsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAAIJ M.B.M. ; Mw.
Advocaat bij Lelystad Advokatenkollektief ; beëdiging 1986
Postbus 321 , 8200 AH Lelystad
Advocaat bij Kaaij advocaten
Fransestraat 12 , 6524 JA Nijmegen
Tel 024-3245937 , fax 024-3245938
[vademecum advocatuur 2001]
kaaijadvocaten@planet.nl
www.kaaijadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAAK G.T.J.
Advocaat bij Churchill-Laan 10 , 2012 RP Haarlem ; beëdiging 1978

KAAK S.M. ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1993
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
susan.kaak@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

KAAK Th.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 (of T.J.)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 apr 1962
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 1 jul 1968

KAAKS M.Ch. ; Matthijs ; Dhr.
Advocaat bij Hulkenberg van der Veen ; beëdiging 1993
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Advocaat bij Nolen van der List advocaten
Postbus 74675 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-6646131 , fax 020-6645163
nolenvdlist@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mail@nolenvanderlist.nl
www.nolenvanderlist.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Hoofdredacteur van AMICE
2e organisatie Amice (Rai Langfords B.V.)

KAAL J.C.N.B. , geboren jul 1949
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 12 jun 1986
NU
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem ; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1973
info@nysingh.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 9220 , 68000 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
j.c.n.b.kaal@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
j.c.n.b.kaal@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Raad van Toezicht van de Orde van advocaten in het arrondissement Arnhem.
Lid Bestuur Vereniging van Onteigenings advocaten
Lid Bestuur Rotaryclub Arnhem
01 sep 1997

KAAM H.A.J.M. van
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1991
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Advocaat bij De Boer van Kaam advocaten
Postbus 1012 , 1200 BA Hilversum
Tel 035-6853333 , fax 035-6852211
mail@medialaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Kaam advocaten
Postbus 1012 , 1200 BA Hilversum
Tel 035-6853333 , fax 035-6852211
mail@entertainmentlaw.nl
www.entertainmentlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAAM H.J. van , geboren 14 apr 1936
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 8 jun 1983
NU
Almelo rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Notaris
TEVENS
Geen verdere nevenfuncties
09 jun 1997

KAAN F.
Postbus 82022 , 2508 EA Den Haag
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

KAANDORP D.T.G J.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
dimitri.kaandorp@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KAANDORP Th.C.J.
Advocaat bij Smal & Castelijns ; beëdiging 1984
Postbus 3061 , 1801 GB Alkmaar
Advocaat bij Castelijns & Kaandorp advocaten
Postbus 9013 , 1800 GA Alkmaar
Tel 072-5114032 , fax 072-5115337
info@castelijns-kaandorp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.castelijns-kaandorp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAARLS A.J.
Advocaat bij Skadden Arps Slate Meagher ; beëdiging 1993
One Canada Sq. , Canary Wharf , London E14 5DS/UX , UK
akaarls@skadden.com
Tel 0044-2075197046 , fax 00442075197070
akaarls@skadden.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KAARLS R.A.
Advocaat bij Prinsen advocaten ; beëdiging 1997
Adelheidstraat 74 , 2595 EE Den Haag
prinsenlaw@pi.net
Advocaat bij Kaarls Manders & De Bruin
Amaliastraat 3 , 2514 JC Den Haag
Tel 070-3624220 , fax 70-3624426
info@kmdb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kaarls Brech & Diels advocaten
Amaliastraat 3 , 2514 JC Den Haag
Tel 070-3624220 , fax 070-3624426
info@kmdb.nl
www.kmdb.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAARS SYPESTEYN - GAN S.K.N. ; Mw.
Rechten 1981
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

KAARSEMAKER F.F. , Frederik Ferdinand ; Dhr.
Kolonel b.d. van de Militair Juridische Dienst
INFO
Overleden in de leeftijd van 85 jaar [Telegraaf 2 februari 2004]

KAARSGAREN B.M. ; Mw.
Advocaat bij van der Kroft advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 15724 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-6706060 , fax 020-6706061
kaarsgaren@vanderkroft.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bousie advocaten
Postbus 15955 , 1001 NL Amsterdam
Tel 020-5219999 , fax 020-5219990
info@bousie-advocaten.nl
www.bousie-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAARSGAREN Zie WAAIJERS - KAARSGAREN E.A.G.M. , geboren jan 1949 ; Mw.
NLRM 94 95 96
Advocaat en procureur te Hilversum tot 1 april 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 feb 1994
Ontslag
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 april 1996
Rechter Rechtbank Den Bosch 5 september 1997
Raadsheer Hof Den Bosch 2 april 2002
TEVENS [februari 2004}
Geen nevenfunctie vermeld op www.rechtspraak.nl

KAAS R.J.
Advocaat bij Goppel advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 92 , 2000 AB Haarlem
Tel 023-5534969 , fax 023-5311676
rjkaas@goppeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.g-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAAUWEN H.J. van
Luit 2 , 6644 DS Ewijk
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

KAAY G. , Gert ; Dhr.
Advokaat Heemskerk c.s. Advokaten
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Assen
@OPM
Niet te vinden in VAD 2001 , 2002 enz.

KAAY L.W.A.P. van der ; Mw.
Advocaat bij Sprenger & van der Kaay Kantoor ; beëdiging 1976
Advocaat bij van der Kaay & Schenkius advocaten
Postbus 11145 , 2301 EC Leiden
Tel 071-5124241 , fax 071-5131370
advokaay@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kaay van der Kaay & Schenkius advocaten ; beëdiging 1971 en 1976
Postbus 11145 , 2301 EC Leiden
Tel r1-5124241 , fax 071-5131370
advokaay@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KABALT J.G.
Advocaat bij Adv. kantoor Kabalt ; beëdiging 1994
Straatweg 88 , 3621 BS Breukelen
kabalt@pi.net
Postbus 248 , 3620 AE Breukelen
Tel 0346-250042 , fax 0346-251021
mail@kabalt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kabalt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KABEL J.J.C. ; Prof.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Privaatrecht
Bijzonder hoogleraar Media- en Communicatierecht
j.kabel@law.uu.nl
TEVENS
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Recht van de Intellectuele Eigendom , Media- en Informatierecht
Hoogleraar Recht van de Intellectuele Eigendom , Media- en Informatierecht
tel 020 5253452 , fax 020 5253033
kabel@jur.uva.nl
TEVENS
Lid van het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht, Den Haag

KABEL L.P.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
lkabel@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Telegraaf 24 september 2004: Rijbewijs terug na dubieuze bloedtest.
Honderden drankrijders van wie het rijbewijs voor langre tijd ongeldig is verklaard, blijken de dupe van een onbetrouwbare bloedtestmethode, die het ministerie van Verkeer en Waterstaat hanteert. Dit stellen advocaat mr. L. Kabel, uroloog mr. Drs. W. Zwiers en wetenschapper drs. G. Meerkerk in het Nederlands Juristen Blad dat vandaag verschijnt

KADDOURI A. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5256545
azkaddouri@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KADE M.M. van der , geboren okt 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 29 mei 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 26 feb 1987
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 20 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 20 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 apr 1990
Rechter rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 21 sep 1992
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht1 apr 1994
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden

KADEN M.C. van der ; Mw.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 2002
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
mc.van.der.kaden@kkadv.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAEMINGK H.L.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1993
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
herman.kaemingk@bakernet.com
Tel 020-5517532 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KAETHOVEN A.M.T.N. ; Mw.
Advocaat bij Vereniging FME-CWM ; beëdiging 1989
Postbus 9117 , 5000 HC Tilburg
Tel 013-5955400 , fax 013-4637816
[vademecum advocatuur 2001]

KAGER A.M.A.M. , geboren nov 1960 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Adjunct-secretaris van het College van Beroep Studiefinanciering
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 2 jul 1993
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 11 nov 994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 11 sep 1996
Rechter rechtbank Assen 27 mei 1998
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gerechtsauditeur/plaatsvervangend Lid bij het college van beroep Studiefinanciering te Groningen
Plaatsvervangend Lid BB commissie gemeente Pekela
22 dec 1997

KAGER J.E.A.M. ; Mw.
Rechten 1992
Advocaat bij Cordemeyer & Slager ; beëdiging 1998
Postbus 3223 , 2001 DE Haarlem
Tel 023-5340100 , fax 023-5328163
Corsladv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

KAGER J.N.D.M.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1969
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
jkager@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAGER P.C.H.H.
Advocaat bij Dijkmans & Partners ; beëdiging 2000
Postbus 8821 , 5605 LV Eindhoven
Tel 040-2910691 , fax 040-2552444
dijkmans.eindhoven@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Aantjes & Schakel ; beëdiging 1996
Postbus 1213 , 2280 CE Rijswijk
NB
Is hij twee keer beëdigd ; in 1996 en in 2000

KAGER P.F.M. , geboren 1948
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1973
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
TEVENS
Commissaris Unidek Beheer B.V. ; oud-,functie: Commissaris WBM Staalhold B.V.

KAHN - LUBECK J.E. , Janet ; Mw.
Juridisch adviseur
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club De Bilt-Bilthoven.

KAISER H.
Advocaat bij van Mens & Wisselink ; beëdiging 1987
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Advocaat bij Kaiser & van Brakel
Rijnzathe Sa 7e etage , 3454 PV De Meern
Tel 030-6697000 , fax 030-6697001
info@kaiser-vanbrakel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kaiser advocaten & Belastingadviseurs
Groenewoudsedijk 41 , 3528 BG Utrecht
Tel 030-6697000 , fax 030-6697001
hkaiser@kaisercs.nl
www.kaiseres.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAKEBEEKE - van der PUT M.A. ; Mw. Prof.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 mei 1961
NU
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar

KAKER A.
Advocaat bij Jan Luchtenstraat 92-R , 1071 Amsterdam ; beëdiging 1999
Tel 020-6640848 , fax 020-6795465
[vademecum advocatuur 2004]
Niet in [vademecum advocatuur 2001] en [vademecum advocatuur 2003]

KAKES R.
Advocaat bij Mr. P.L.E.M. Krauth advocatenkantoor ; beëdiging 1997
Advocaat bij Bierenbroodspot & Krauth
Postbus 488 , 8000 AL Zwolle
Tel 038-4222232 , fax 038-4229004
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor T. Bruinsma
Postbus 50 , 8530 AB Lemmer
Tel 0514-563770 , fax 0514-566264
bruinsma.advocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KALBERG M.L.E. ; Mw.
Advocaat bij Cordemeyer & Slager ; beëdiging 2002
Postbus 3223 , 2001 DE Haarlem
Tel 023-5340100 , fax 023-5328163
cs@cordemeyerslager.nl
www.cordemeyerslager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KALBFLEISCH P. , Pieter , geboren jan 1947 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Arnhem en Haarlem 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 3 jan 1979
Rechter rechtbank Haarlem 23 apr 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 11 mrt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 22 sep 1986
Vice-President rechtbank Den Haag 22 sep 1986
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 4 aug 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 21 apr 1997
Sinds oktober 2003 Directeur-Generaal van de Nederlandse Mededingings Authoriteit
TEVENS
Lid Commissie van Beroep BV.KNVB
Commissaris Vomar Voordeelmarkt BV. te IJmuiden
Lid Bestuur Pensioenfonds Ned. Toneel dec 96
Lid begeleidingscommissie De Praktijk van het omgangsrecht
TEVENS [april 2003] [juli 2003]
Lid Commissie van Beroep (B.V.) KNVB
Commissaris Vomar Voordeelmarkt BV. te IJmuiden
Lid Bestuur Pensioenfonds Nederlands Toneel
INFO
[Telegraaf 14 april 2004]
"Aantal bouwbedrijven, dat zich bij ons meldt, valt tegen"
Slechts 'enkele tientallen' bouwbedrijven hebben zich gemeld bij de Nederkandse Mededinginsauthoriteit NMA om medewerking te verlenen aan het onderzoek dat de kartelpolitie uitvoert naar de bouwfraude. Directeur-generaal Pieter Kalbfleisch is teleurgesteld over het aantal bouwerd dat aan zijn deur klopt.
"Het kan natuurlijk nog komen, want de bouwers hebben nog twee weken. Maar tot nu toe valt het tegen."

KALDEN R. , Rian ; Mw.
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
rian.kalden@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
NB
[sep 2001] Schijnt ook plv-rechter te zijn in de rechtbank Den Haag, maar hierover is op rechtspraak.nl niets te vinden ; zij is niet vermeld als rechter en nevenfuncties zijn dus ook niet bekend.
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Is zij nu echt advocaat af. Zo ja sinds wanneer.

KALDENBACH K.L.M. ; Mw.
Advocaat bij Schoute & Dik ; beëdiging 2001
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
Tel 020-6647046 , fax 020-6798662
kaldenbach@schoute-dik.nl
www.schoutedik.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KALE M.A.
Advocaat bij Tuin, Scholtens & De Hek ; beëdiging 1994
Postbus 282 , 8250 AG Dronten
Advocaat bij Lunenberg advocaten en Procureurs BV ; beëdiging 1994
Postbus 25 , 8080 AA Elburg
Tel 0525-682432 , fax 0525-685313
lunenberg@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lunenberg Roossien & Kale advocaten
Postbus 25 , 8080 AA Elburg
Tel 0525-682432 , fax 0525-685313
makale@lunenbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KALFF C.R.F. , geboren 21-04-1934
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Voorzitter Stichting Verzekeringswetenschap
Voorzitter Stichting Mauritshuis
Lid Bestuur Organisatie Oude Muziek
Commissaris Onderl. Levensverz.-Mij. "Den Haag" U.A.
Commissaris N.V. Verzekering-Mij."Neerlandia van 1880"
Secretaris/penningmeester Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.
Mr. C.R.F. Kalff trad in 1963 bij de Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij "Den Haag" U.A. in dienst als directiesecretaris. Vervolgens werd hij adjunct-directeur, waarna hij in1978 tevens benoemd werd tot (waarnemend) directeur van "Neerlandia van 1880". In 1974 was hij reeds tot directeur van de Onderlinge "Den Haag" benoemd. Ookwas hij directeur bij N.V. Levensverzekering-Mij. "De Hoop". Daarnaast was hij tweede vice-Voorzitter van het bestuur van de NederlandseVereniging van Levensverzekeraars NVL, vice-voorzitter/penningmeester van het dagelijks bestuur van het Verbond van Verzekeraars en lidvan de Commissie van Advies Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf. Verder was hij Lid en vice-Voorzitter van de Onderhandelingsdelegatieinzake de CAO voor het Verzekeringsbedrijf.
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Lid van de Rotary ; Gouverneur Rotary District 1600

KALFF J. , geboren dec 1913
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam 1 jan 194
Hoofd afdeling rechtzaken Deviezeninstituut 1 jan 1944
Waarnemend Hoofd P.O.D.district Doetinchem en Zutphen apr 1945
Advocaat-fiscaal Hof Arnhem 10 nov 1945 tot aug 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 2 jan 1948
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle en Almelo 21 jul 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 dec 1949
Rechter rechtbank Zutphen 7 mei 1952
Vice-president rechtbank Zutphen 23 jun 1964
Raadsheer Hof Amsterdam 20 apr 1965
Vice-president Hof Amsterdam 19 jul 1974

KALFF L.E. , geboren apr 1937
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 jun 1981
Rechter rechtbank Breda 6 mei 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 29 jan 1987
Kantonrechter Zevenbergen 22 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 15 aug 1988
Kantonrechter Bergen op Zoom 9 nov 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 9 nov 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 5 okt 1992
Kantonrechter Hilversum 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 dec 1993
NU
Breda rechter-plaatsvervanger Ontslag
01 mei 1997
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Hilversum kantonrechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Provinciale commissie Landelijk Gebied Provincie Utrecht
Voorzitter Raad van Discipline van de Raad van Beheer op kynologisch Gebied in Nederland

KALFF M.L.S.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1995
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1995
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mlskalff@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771479 , fax 020-5771737
maurits.kalff@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KALFF P.J. , geboren 1937
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Lid Board of Management European Association for Banking History
Lid Executive Committee Institut International d'Etudes Bancaires
Voorzitter Bestuur Holland America Line Trustee Ltd.
Vice-Voorzitter Bestuur Nederlandse Vereniging van Banken
Lid international Advisory Board Universiteit Nyenrode
Lid Bestuur "International Monetary Conference"
Lid Bestuur HAL Trustee Ltd.
Lid Bestuur St. Bevordering Geneeskundige Oncologie AZVU
Lid Raad van Toezicht Stichting Jurist & Werk
Commissaris ABN AMRO Holding N.V.
Commissaris Het Concertgebouw N.V.
Commissaris Hagemeyer N.V.
Commissaris N.V. Nederlandse Spoorwegen
Commissaris N.V. Luchthaven Schiphol
Commissaris Stork N.V.
Commissaris Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.
Lid Int. Kapitaalmarkt Adviescollege Federal Reserve Bank (USA)
Lid Raad van Advies Rijksuniversiteit Leiden
Lid Internationale Adviesraad China International Trust & Investment Corp.
Lid Internationaal Adviespanel Monetary Authority of Singapore
Lid Maatschappelijke Raad van Advies Tinbergen Instituut
Lid Board of Trustees of the Conference Board
Lid European Service Leaders Group.
Mr. P.J. Kalff (studie: rechten aan de Universiteit Leiden) trad in 1964 in dienst bij de Algemene Bank Nederland N.V. Hij vervulde bij deze organisatie diverse leidinggevende functies, waarna hij in 1977 werd benoemd tot Lid van de raad van bestuur. In 1991 volgde zijn benoeming tot Lid van de raad van bestuur van de door de fusie met AMRO ontstane ABN AMRO Holding N.V. Vervolgens werd hij in mei 1994 benoemd tot voorzitter. Inmiddels is hij afgetreden als Voorzitter van de raad van bestuur van ABN AMRO Bank N.V. en Voorzitter van de raad van bestuur van ABN AMRO Holding N.V. Daarnaast is hij onder meer commissaris geweest bij Pelt & Hooykaas B.V., N.V. Export Financiering Maatschappij, Bank Mees & Hope N.V., G.U.S. Holland Holding B.V.,EMI Holdings Holland B.V., Peja Holding N.V. en Beleggingsmaatschappij Calvê-Delft N.V., alsmede Bestuurslid bij het NCD, Nederlands Centrum van Directeuren, Bestuurslid van het Rochester Erasmus Executive MBA programma en Lid van de bankraad van De Nederlandsche Bank N.V.
[jaarverslag Stork N.V. 2000]:
Oud-Voorzitter van de Raad van Bestuur ABN AMRO Bank Holding N.V. / ABN AMRO Bank N.V.
Commissaris van:
ABN AMRO Bank Holding N.V.
Concertgebouw N.V.
Hagemeyer N.V.
Koninklijke Volker Wessens Stevin N.V.
N.V. Luchthaven Schiphol
N.V. Nederlandse Spoorwegen
Banca di Roma SpA
[jaarverslag Stork 2001]:
Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen
Oud-Voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO Holding N.V. / ABN-AMRO Bank N.V.
Overige commissariaten:
-ABN AMRO Holding N.V.
-Concertgebouw N.V.
-Hagemeyer N.V.
-Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.
-N.V. Luchthaven Schiphol (voorzitter Raad van Commissarissen)
INFO
Voorzitter Raad van Commissarissen Hagemeyer
Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Stork n.v.
Lid van de International Advisory Committee van de Federal Reserve Bank tge New York [jaarverslag 2000 Hagemeyer]

KALFF S.F.
Advocaat bij Kalff Katz & Koedooder ; beëdiging 1991
Concertgebouwplein 29 , 1071 LM Amsterdam
Tel 020-6760780 , fax 020-6752764
sk@3k.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.3k.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KALFSBEEK S.
Notaris te Slochteren , arrondissement Groningen
Postbus 5 , 9620 AA Slochteren

KALFSVEL A.H.

KALHORN FOKKEMA J.A.A. ; Mw.
Rechten 1962
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen

KALIFF Ch.P.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 jan 1942

KALIS E.L. ; Mw.
Advocaat bij Steenhoven Kolle Gilhuis ; beëdiging 1988
Advocaat bij van der Steenhoven advocaten
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
kalis@vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Herengracht 582-584 , 1017 Cl Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
kalis@vandersteenhoven.nl
www.vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KALISVAART J.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1976
HTR@bit.nl
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 026-3777198 , fax 026-3777222
jkalisvaart@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KALK A.A. , geboren mrt 1951 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 12 okt 1984
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 apr 1990
Vice-President rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Michaeleshoeve en Overkemepe resp.heilpedagogisch instituut en
sociaal-therapeutisch leefwerkgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten
jun 1997
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter klachtencommissie Michaleshoeve en Overkempe

KALK J.B.A.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1995
Postbus 2121 , 7500 CC Enschede
Advocaat bij Kalk advocatenkantoor
Postbus 34 , 7500 AA Enschede
Tel 053-4315577 , fax 053-4314994
info@kalkadvocatenkantoor.nl
[vademecum advocatuur 2001]
kalk@kalkenkieft.nl
www.kalkenkieft.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KALK J.G. ; Mw.
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 66 , 7140 AB Groenlo
Tel 0544-463000 , fax 0544-464185
kalk@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KALKER E.S. , geboren nov 1927 , Els ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97
Directiesecretaris verzekeringsmij. Den Haag 1953
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 1 apr 1962
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 19 mrt 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1969
Rechter rechtbank Den Haag 23 apr 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1992
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gepensioneerd rechter
Voorzitter van een Vereniging van Eigenaren (waarvan staat niet vermeld in bijbanenregister)
Secretaris van een Stichting die een bejaardentehuis heeft geëxploiteerd
mei 1997
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Scheveningen.

KALKER W.M. van
Postbus 1037 , 7801 BA Emmen
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

KALKMAN Zie van WIJLAND-KALKMAN I.E. , (of J.E.) , geboren jul 1948 ; Mw.

KALKMAN W.M.A.
Advocaat bij Kalkman & Dormeier ; beëdiging 1954
Advocaat bij Kalkman Dormeier & Kuijpers
Hoge Rijndijk 65 , 2313 KH Leiden
Tel 071-5132494 , fax 071-5127504
[vademecum advocatuur 2001]

KALLE M. ; Dhr.
Advocaat bij Nijland van den Doel & van der Want advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 120 , 4300 AC Zierikzee
Tel 0111-420410 , fax 0111-416822
[vademecum advocatuur 2001]
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 17-05-2000
Van den Doel Koole & van der Want advocaten
Oude Haven 41 , 4301 JJ Zierikzee
Postbus 120 , 4300 AC Zierikzee
tel 0111-420410 , fax 0111-416822
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
ndw.advocaten@12move.nl
Arrondissement Middelburg
Advocaat bij van Leeuwen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 75 , 4460 AB Goes
Tel 0113-211666 , fax 0113-252100
mkalle@leeuwenadvo.nl
www.leeuwenadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KALLEN Zie van HOUTEN - van der KALLEN E.A.M. van der , geboren sep 1943 , Els ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00 (voor 1995 als HOUTEN- van der KALLEN)
Rechten 1967
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 14 aug 1981
Raadsheer Hof Den Bosch 19 jan 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 7 mei 1993
Vice-President rechtbank Zutphen 7 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU
Zutphen Vice-President
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Juridisch Genootschap Zutphen
juni 97
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch
Bestuurslid Juridisch Genootschap Zutphen
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Doetinchem-IJsseloever.

KALLEN J.H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 23 junl1958

KALLEN J.H.D. , Hans ; Dhr.
Fiscaal Jurist
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Mijnstreek

KALLEN M. van der
Riva Groep
E-Mail: Riva@Riva.nl
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

KALLEN - MORREN M.N. , Marianne ; Mw.
Advocaat bij Kallen advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 800 , 3700 AV Zeist
Advocaat bij van Haren Kallen De Blécourt
Postbus 600 , 3700 AP Zeist
Tel 030-6919434 , fax 030-6911404
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen
; ledenlijst oktober 1998). Club Zeist e.o..

KALLEN P.J.R.M.
Advocaat bij Kallen advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 800 , 3700 AV Zeist
Advocaat bij van Haren Kallen De Blécourt
Postbus 600 , 3700 AP Zeist
Tel 030-6919434 , fax 030-6911404
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KALMA D.K.
Advocaat bij De jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 2121 , 7500 CC Enschede
Tel 053-4331133 , fax 053-4330381
d.kalma@djp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
kalma@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KALMIJN M.D.
Advocaat bij van der Sluis & van der Zee advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 2610 , 8901 AC Leeuwarden
Tel 058-2121464 , fax 058-2133025
[vademecum advocatuur 2001]
kalmijn@vandersluisvanderzee.nl
www.vandersluisvanderzee.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KALMTHOUT A.M. van ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
akalmthout@houthoff.nl
Advocaat bij Berculo van Kalmthout
Postbus 14122 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2318060 , fax 030--2312492
[vademecum advocatuur 2001]

KALMTHOUT - DANIELS G.C. van ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 27 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 6 jan 1992
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor advocaten Frisostraat of kantoor Berculo van Kalmthout ; beëdiging
1965. Postbus 14122 , 3508 SE Utrecht
TEVENS
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Echtscheidingsrecht

KALMTHOUT L.F. van , geboren april 1955
Advocaat en procureur te Roerdam
Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 1999
NU
Den Haag Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden Advocaat-generaal (info sep 2000)
TEVENS
Lid examencommissie Nederlandse Orde van advocaten, vacatiegelden
INFO
KALMTHOUT En Dumont Kantoor ; beëdiging 1981
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
KSU-Adres: tot 1999 werkzaam bij Loyens & Volkmaars te Rotterdam

KALMTHOUT M.L.C.M. van ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 446 , 7600 AK Almelo
info@kienhuis.nl
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 1987
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804723 , fax 053-4804296
m.l.c.m.van.kalmthout@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Waarnemend Deken van de Orde van advocaten te Almelo (info sep 2000)

KALSBEEK E. ; Mw.
PvdA-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000
Staatssecretaris van Justitie ; volgde Job Cohen op.

KALSBEEK G. ; Mw.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 1988
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
g.kalsbeek@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KALSBEEK G.J.R.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
rutger.kalsbeek@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

KALSBEEK H. , geboren dec 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Leeuwarden 1 sep 1978
Verkeersschout arrondissementsparket Leeuwarden 23 jul 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 18 mrt 1988
Advocaat-generaal ressortsparket Leeuwarden 1 sep 1992
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 okt 1992
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 okt 1992
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 okt 1992
Raadsheer Hof Leeuwarden 19 feb 1996
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer

KALSBEEK H.A.J.
Advocaat bij Kalsbeek advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 3039 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3251115 , fax 043-3100392
h.kalsbeek@kalsbeekadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Advocaat bij Duynstee & Partners
Postbus 289 , 6200 AG Maastricht
Advocaat bij Kalsbeek advocaten
Postbus 3039 , 6202 NA Maastricht
[vademecum advocatuur 2001]

KALSBEEK L.J. van
ABN AMRO Bank N.V.
Rayon directeur
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

KALSBEEK M.A.
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 2003
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789314 , fax 020-6789589
kalsbeek@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

KALSBEEK - PIJSELMAN Zie PIJSELMAN N.A. ; Mw.

KALSE M.D.H. ; Mw.
Advocaat bij Duynstee & Partners ; beëdiging 2001
Postbus 289 , 6200 AG Maastricht
Tel 043-3250043 , fax 043-3253944
mkalse@duynstee-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KALSHOVEN E.M. ; Mw.
Rechten 1992
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1993
Kalshoven@arnhem.dirkzwager.nl
Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
kalshoven@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
kalshoven@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem

KALSHOVEN F.
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar

KALSHOVEN - HOPMAN J. , Janny ; Mw.
Rechten 1984
Hoofd Buro Personeel Gemeente Velsen te IJmuiden
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Lid van SVN-deelnetwerk:
Haarlem
Hoger Overheids Management
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar

KALTHOFF A.J. , geboren sep 1931
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Raio rechtbank Leeuwarden 16 sep 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden16 jan 1978
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda3 jun 1961
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 6 dec 1963
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem, Den Bosch en Den Haag 23
jun 1965
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Arnhem 1 okt 1972
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 5 jan 1977
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Breda 14 apr 1983

KALVEEN E.A.A. van , geboren mrt 1968 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 3 sep 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 7 nov 1994
Gerechtsauditeur / Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 september 1997
Rechter rechtbank Den Haag 1 mei 1998
Rechter rechtbank Utrecht 9 december 1999
NU
Den Haag rechter (plaatsvervanger?) rechtbank
Zwolle rechter (plaatsvervanger?) rechtbank
TEVENS
Onbekend

KAM B. van de
Advocaat bij Promes Trenité van Doorne ; beëdiging 1997
Postbus 504 , Willemstad Curaçao , Nederlandse Antillen
Tel 00599-94613400 , fax 00599-94657571
[vademecum advocatuur 2001]

KAM C.A. de ; Prof.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Economische Wetenschappen
Hoogbouw W.S.N
Nettelbosje 2 , 9747 AE Groningen
tel 050 3633717 , fax 050 3633720
Vakgroep Algemene Economie
Hoogleraar Economie van de Publieke sector
c.a.dekan@eco.rug.nl

KAM G.M.L. , Gerard Marinus Leonard , geboren Den Haag 13 april 1919
INFO
Overleden 21 oktober 2003 te Den Haag [Telegraaf 24 okrober 2003]

KAM P.W. de
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Automatiseringscentrum, Hoofd

KAM S. van de ; Mw.
Advocaat bij Scheer & Sanders advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 85996 , 2508 CR Den Haag
Advocaat bij Buren Guelen advocaten & Belastingadviseurs
Postbus 18511 , 2502 EM Den Haag
Tel 070-3184200 , fax 070-3561340
mail@burenguelen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 17199 , 2502 CD Den Haag
vandekam@bwg.nl
www.bvvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAM W.A.G. van de , geboren aug 1943 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 10 feb 1983
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch 01-01-2002
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet [rechtspraak.nl oktober 2004]
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Boxmeer ; kantoor van der Kam Advokaten ; beëdiging 1974
Postbus 11 , 5830 AA Boxmeer
Tel 0485-574244 , fax 0485-575869
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@vandekam.nl
www.vandekam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAM W.J.M. , geboren 15-04-1950
Advocaat bij Den Hertog & Kam advocaten ; beëdiging 1989
Advocaat bij Kam advocaten
Lange Voorhout 70 , 2514 EH Den Haag
Tel 070-3524187 , fax 070-3048447
hertkam@pi.net
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Alt Kam Boer advocaten ; beëdiging 1975 en 1989
Postbus 82228 , 2508 EE Den Haag
Tel 070-3589479 , fax 070-3585197
kam@altkamboer.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KAMANS I.A. ; Mw.
Advocaat bij advocatenmaatschap van der Wouden en Bonarius ; beëdiging 1995
Westersingel 48 , 3014 GV Rotterdam
Tel 010-43633550 , fax 010-4360718
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kamans en Frijns advocaten
Stieltjesplein 11 , 3071 JS Rotterdam
Tel 010-4849583 , fax 010-4855155
[vademecum advocatuur 2004]

KAMBEL E. ; Mw.
Lid Nemesis van het Clara Wichmann Instituut

KAMERBEEK H.P.
Advocaat bij Fillet advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 925 , 5000 AX Tilburg
Tel 013-4070515 , fax 013-4671300
h.p.kamerbeek@fillet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.fillet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAMERBEEK Zie HEESAKKERS - KAMERBEEK W.G. , geboren jan 1947 ; Mw. Drs.

KAMERLING J.A. ; Mw.
Advocaat bij Nuijten van de Weerdt ; beëdiging 1996
Postbus 116 , 2660 AC Bergschenhoek
Advocaat bij Nuijten van de Weerdt B.V.
Postbus 434 , 3130 AK Vlaardingen
Tel 010-4601460 , fax 010-4355893
jakamerling@nuijtenvandeweerdt.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KAMERLINGH ONNES H.M.A. , geboren 2 juli 1924 te Den Haag , Heike Maarten Albert
Regent van de Stichting de Hof van Wouw
Bestuurslid en algemeen secretaris van de Stichting Behoud van Particuliere Buitenplaatsen
INFO
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Overleden 4 april 2001 te Zwolle [ NRC 7 april 2001]

KAMERMAN H.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1997
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Advocaat bij van Schoonhoven In 't Veld
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-67969699 , fax 020-0764339
h.kamerman@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij LegalMaster advocaten
Weesperstraat 394 , 1018 DN Amsterdam
Tel 020-4229184 , fax 020-3301449
h.kamerman@legalmaster.nl
www.legalmaster.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAMMER R.M.
Secretaris gemeente IJsselham [info SAL 2000]

KAMMERAAD R.C.
Notaris te Spijkenisse , arrondissement Rotterdam
Kantoor Moerel & Kammeraad ; Spijkenisse

KAMMERAAT Zie DIRKZWAGER-KAMMERAAT M.A. , geboren aug 1939 ; Mw.

KAMMINGA A.
Westersingel 29 , 9718 CB Groningen
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

KAMMINGA A.W. , geboren jul 1910
NLRM 71
Advocaat en procureur Groningen en Alkmaar 11 mei 191A1
Toegevoegd Inspecteur Prijsbeheersing Leeuwarden en Deventer jan 1942
Tuchtrechter van de Prijzen Groningen aug 1945
Rechter rechtbank Roermond 8 sep 1951
Rechter rechtbank Amsterdam 26 sep 1955
Raadsheer Hof Amsterdam 23 mrt 1964

KAMMINGA M. ; Prof. Dr. (of M.T.)
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Internationaal en Europees Recht
Hoogleraar Internationaal Publiekrecht
tel 043 3884881 , fax 043 3257818
m.kamminga@ir.unimaas.nl

KAMMINGA P.B. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 07-10-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij ING Investment Management ; beëdiging 1991
Postbus 90470 , 2509 LL Den Haag
Tel 070-3781819 , fax 070-3781854
pieter.bein.kamminga@mail.ing
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

KAMMINGA P.S.
Advocaat bij Wladimiroff & Spong ; beëdiging 1976
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Advocaat bij Salomons van der Valk advocaten
Eisenhowerlaan 102 , 2517 KL Den Haag
Tel 070-3512124 , fax 070-3524492
p.s.kamminga@salval.com
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
[vademecum advocatuur 2004]

KAMMINGA S.H. , geboren 30-12-1924 ; Drs.
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KAMMINGA W.R.
Advocaat bij Dietiker & De Vries ; beëdiging 1997
Postbus 175 , 8470 AD Wolvega
Advocaat bij Winnips & Schütz advocaten
Postbus 2062 , 8901 AD Leeuwarden
Tel 058-2138353 , fax 058-2132302
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Kamminga
Postbus 110 , 8430 AC Oosterwolde
Tel 0516-521780 , fax 0516-522055
[vademecum advocatuur 2004]

KAMP A. van de , geboren juni 1970 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1998

KAMP A.W. , geboren 09-05-1931
Aangekomen in Leiden 1953 rechten , Corpslid
Commissaris Onderlinge Noordhollandsche Brandwaarborg Mij. U.A.
Commissaris Beurs Rotterdam N.V.
Oud-functie:
Commissaris Schadeverzekering Maatschappij Erasmus N V.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KAMP A.W.A.M. , Jan Willem ; Dhr.
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1991
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-2249399
jkamp@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Philips Electronics Nederland BV Afdeling Juridische Zaken
ostbus 90050 , 5600 PB Eindhoven
Tel 040-2783381 , fax 040-2785179
janwillem.kamp@philips.com
www.philips.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Hoeksche Waard

KAMP B. van der
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
[vademecum advocatuur 2001]

KAMP - NANNINGA C.A.H.
NLRM
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Herman Snellen Fonds te Leiden

KAMP E.E. van der
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2002
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153223 , fax 070-5153130
ee.vanderkamp@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAMP E.J.Chr. ; Mw.
Rechten 1985
BedrijfsJurist , SOLVAY DUPHAR
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

KAMP F.X.
Advocaat bij Laan van Meerdervoort 151 , 2517 AX Den Haag ; beëdiging 1976
Niet meer in vademecum advocatuur 2001 ; wel in editie 1999 en 2000.

KAMP G.J. van de
Advocaat bij van Benthem & Keulen - advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595578 , fax 030-2595505
gkamp@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Park Legal
Boulevard Heuvelink 180 , 6828 KX Arnhem
Tel 026-3707808 , fax 026-3707807
info@park-legal.nl
www.park-legal.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAMP H.P.A.J.
Advocaat bij advocatenkollektief Breda ; beëdiging 1995
Baronielaan 161 , 4818 PC Breda
Tel 075-5222349 , fax 076-5221215
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fillet advocaten
Postbus 925 , 5000 AX Tilburg
Tel 013-4670515 , fax 013-4671300
h.p.a.j.kamp@fillet.nl
www.fillet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAMP K.J. v. der , Karel ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Apeldoorn
Kandidaat-notaris

KAMP M. , e.v. den HOLLANDER, geboren nov 1950 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1 jan 1981

KAMP M.A. , geboren jan 1935 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 okt 1979
Rechter rechtbank Den Haag 17 jun 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 11 feb 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 15 jan 1991
Kantonrechter Leiden 25 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 feb 1991
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bij kantongerecht en bij rechtbank Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

KAMP M.C. van
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
kamp@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]

KAMP M.J.C. van , e.v. Verhaar, geboren nov 1953 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechterlijk ambtenaar in opleiding jan 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 jun 1985
Rechter rechtbank Amsterdam 10 mrt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 feb 1990
Vice-President rechtbank Amsterdam 28 juli 1999
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Havenstraat
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Hogeschool Amsterdam

KAMP M.J.P.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
maarten.kamp@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

KAMP S. van der ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1996
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
sonja.vanderkamp@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
s.vanderkamp@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAMPEN Zie JANSSENS - van Kampen A.M. van , geboren sep 1954 ; Mw.

KAMPEN D. van
Advocaat bij Tomlow Advokaten ; beëdiging 1986
Postbus 85016 , 3508 AA Utrecht
tomlow-advocaten@pi.net
Tel 030-2521802 , fax 030-2511328
kampen@tomlow-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KAMPEN J.W.O.
Financial Director Blauw & Blank

KAMPEN K.A.M. van ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1998
Postbus 3 , 5900 AA Eindhoven
Tel 040-2444360 , fax 040-2443775
k.vkampen@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
nikampe5@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAMPEN P.T.C. van ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2001
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
petra.vankampen@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

KAMPEN Ph. van
Advocaat bij Corstjens & van Kampen advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 22 , 4450 AA Heinkenszand
Tel 0113-567588 , fax 0113-567939
[vademecum advocatuur 2001]
Dorpsstraat 23 , 4451 BA Heinkenszand
[Internet april 2003]:
kampen@zeeland.nl
Arrondissement Middelburg
kampen@corstjensenvankampen.nl
www.corstjensenvankampen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAMPEN Th.C.M. (of T.C.M.)
Hoofd Legal Department van VNU nv [jaarverslag VNU 1998/ 1999]

KAMPER M. ; Mw.
Advocaat bij Donk Breukelaar & van Willegen ; beëdiging 1997
Batjanstraat 5 , 1094 RC Amsterdam

KAMPERF N. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2002
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313157 , fax 020-4313316
nathalie.kamperf@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAMPERMAN SANDERS A. ; UHD
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Intellectuele Eigendom en handels- en ondernemingsrecht
tel 043 3883216 , fax 043 3258981
a.kampermansanders@pr.unimaas.nl

KAMPERMAN M.K. , geboren 10-04-1922
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam Ministerie van Financiën , II hoofdinspecteur-titulair 's-Rijksbelastingen 1945
Raadsheer Hof Arnhem 22 nov 1972
Vice-president Hof Arnhem 6 jun 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 7 feb 1980
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KAMPERT - TOUWEN C.H.M. , geboren feb 1944 , Carla ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Tariefcommissie Amsterdam II.adjunct-secretaris 1 mrt 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 okt 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 21 apr 1979
Rechter rechtbank Haarlem 19 feb 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20 jun 1995
Kantonrechter Rotterdam 1 apr 1996
NU
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Docente beroepsopleiding advocatuur landelijk
Docente opleidingen sociaalrecht te Utrecht
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Lisse-Bollenstreek.

KAMPHERBEEK A.N. , Arjen ; Dhr.
Advocaat bij van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1990
Postbus 5010 , 3008 AA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
kampherbeek@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rhoon

KAMPHUIS A.S. ; Mw.
Advocaat bij Rensen Breederveld & van Oostrum ; beëdiging 1992
Postbus 409 , 1800 AK Alkmaar
Tel 072-5155544 , fax 072-5155493
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij A.S. der Meij advocaten
Herengracht 244 , 1016 BT Amsterdam
Tel 020-6236721 , fax 020-6242249
alicekamphuis@vandermeij-adv.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]

KAMPHUIS J.M.
Notaris te Hengelo , arrondissement Almelo
Kantoor Kamphuis Beunk Veldhof ; Hengelo (Ov)

KAMPHUIS M.H.
Burgemeester VVD gemeente Amstelveen [info SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter Amstelland-Meerlanden Overleg [info SAL 2000]

KAMPHUIS R.
Advocaat bij Phijffer advocatenkantoor ; beëdiging 1996
Postbus 1125 , 65D1 BC Nijmegen
Advocaat bij Phijffer advocaten
Aamsestraat 88A , 6662 NK Elst
Tel 048-365252 , fax 0481-365255
phijffer@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.phijffer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAMPHUIS - JANSEN V.ROSENDAAL R.A.M. ; Mw.
Advocaat bij van der Plas & Blok ; beëdiging 1996
Postbus 284 , 2220 AG Katwijk
Tel 71-4012177 , fax 071-4077233
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Plas Blok & Balkenende advocaten
kamphuis@hetkantoorkatwijk.nl
www.hetkantoorkatwijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAMPHUISEN J.G.C.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1993
gkamphuisen@houthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
gkamphuisen@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen (info november 2000)

KAMPHUISEN - van der SCHAAF T.I. , geboren nov 1946 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 31 jul 1992

KAMPHUISEN (of KAMPHUIZEN) T.P.W.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 18 mei 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 21 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 4 mrt 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 25 mrt 1994
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Houben advocaten ; beëdiging 1966 of 1963
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
houbenadvocaten@netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 1963
www.houbenadvocaren.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Directeur Mr. T.Kamphuisen BV.
Lid Bestuur Vereniging IJsvermaak
Kommissaris Eltron BV. te Dongen
Commissaris Godijn Beheer BV. te Dongen
Geen opgave van bijbanen gevonden register kantongerecht Breda
aug 1997

KAMPS A.J.H. , geboren okt 1927
NLRM 90 91 92
Gewoon Lid Tariefcommissie 16 nov 1988

KAMPS F.A.L.
Advocaat bij Kamps & Zigtema ; beëdiging 1984
Advocaat bij Kamps & Zigtema advocaten
Postbus 525 , 6130 AM Sittard
Tel 046-4205660 , fax 046-4521166
[vademecum advocatuur 2001]
kamps@kamps-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAMPS J. , Johan ; Dhr.
Bel.adv. B.D.O. Camps Obers
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Noordenveld

KAMPS J.H.C.
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, College van Procureurs-generaal, Rijksrecherche
Directeur, Unit Arnhem Unit hoofd

KAMPS T.N.M. , geboren juni 1974 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Den Haag van 01-10-1998
NU Den Haag Rechtbank Raio
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

KAMPSCHÖER G.W.J.M. ; Prof. Dr.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Economische Wetenschappen
Roeterstraat 11 , 1018 WB Amsterdam
tel 020 5254128 , fax 020 5254124
Leerstoelgroep Externe Verslaggeving
Hoogleraar Fiscale Economie in het bijzonder verslaglegging en controle in relatie tot belastingen
kampscho@fee.uva.nl

KAMPSCHREUR P.J.E. ; Mw.
Advocaat bij Cordemeyer & Slager ; beëdiging 1997
Postbus 3223 , 2001 DE Haarlem
Advocaat bij Bosselaar & Strengers
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347234 , fax 030-2347272
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 ,3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246166 , fax 010-4129939
patricia.kampschreur@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KAMPSCHREUR W.Th.A.
Advocaat bij van den Wildenberg & van Halder ; beëdiging 1981
Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3239680 , fax 024-3229954
info@vandenwildenbergvanhalder.nl
[vademecum advocatuur 2001]
kampschreur@wildenberghalder.nl
www.wildenberghalder.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAMSMA R.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1989
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
boonrade@noord.bart.nl
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
r.c.m.kamsma@boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAMST F.M. ; Mw.
Advocaat bij Bonkes advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 165 , 7740 AD Coevorden
Advocaat bij Rijpkema & Miedema
Postbus 1586 , 9701 BN Groningen
Tel 050-3185286 , fax 050-3138296
ri jpkema.miedemafbalienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KAMSTRA O.W.M. ; UHD
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Encyclopedie der Rechtsgeleerdheid
tel 020 5253470 , fax 020 5253455
Encyclopedie der Rechtsgeleerdheid

KAN C.M.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1995
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Advocaat bij Krans Helmig Stuijt advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 34 , 2000 AA Haarlem
Tel 023-5319398 , fax 023-5329441
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Troost Kan & Vlassenroot advocaten ; beëdiging 1995
Verspronckweg 1 , 2023 BA Haarlem
Tel 023-5276100 , fax 023-5411925
cmkan@tkv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAN Zie SPLINTER - van KAN H.A.G. van , geboren jun 1947 ; Mw.

KAN J.M. , Johannes Marinus
Oud-Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken
Oud-Lid van de Raad van State
INFO
Overleden 12 januari 2002 [Telegraaf 14 januari 2002]

KAN M. van
Advocaat bij Balster & Schouwman ; beëdiging 1981
Postbus 505 , 3900 AM Veenendaal
Balster.Schouwman@Company.Diva.nl
Advocaat bij Blom advocaten
Postbus 237 , 3900 AE Veenendaal
Tel 0318-559300 , fax 0318-559301
vankan@blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Beek - Steenbergen
Postbus 232 , 8160 AE Epe
Tel 0578-614029 , fax 0578-627249
advocaten@vanderbeek-steenbergen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAN M.J. van
Advocaat bij Sint Jacobstraat 15 , 6211 LA Maastricht ; beëdiging 1965
Tel 043-3210416 , fax 043-3258020
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 043-3210414 , fax 043-3258020
[vademecum advocatuur 2004]

KAN P.J.T. de ; Mw.
Advocaat bij Lemmen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 3074 , 6093 ZH Heythuysen
Tel 0475-494402 , fax 0475-494714
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KANEN C.H.M.
Advocaat bij Bolhaarslaan 15 , 7522 CT Enschede ; beëdiging 1970
Tel 053-4346260 , fax 053-4346261
ehmkanen@intweb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
chmkanen@introweb.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KANIK M.B.
Advocaat bij Kanik & De Visser ; beëdiging 1989
Ankersmidplein 59 , 1506 CK Zaandam
Tel 075-6704106 , fax 075-6350731
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KANNING M.A. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
mirna.kanning@nautadutilh.eom
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kranendonk & Meindersma ; beëdiging 2000 en 2003
Postbus 592 , 1940 AN Beverwijk
Tel 0251-257040 , fax 0251-247231
info@kmadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KANP M.C. van
Advocaat bij Warendorf ; beëdiging 1999
Postbus 75914 , 1070 AX Amsterdam
Tel 020-7988200 , fax 020-7988201
vankamp@warendorf.nl
www.warendorf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KANSDORP L.F.A. ; Mw.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1999
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
kansdorp@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KANT D.P.
Advocaat bij Dolk advocaten ; beëdiging 1991
Westzeedijk 108 , 3016 AH Rotterdam
Tel 010-4366100 , fax 010-4356534
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 1991
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804200 , fax 053-4804299
info@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KANT F. , Francina ; Mw.
Belastingadviseur Coopers & Lybrand Leeuwarden
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Friesland
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

KANT H.R.
Advocaat bij Postbus 164 , 1560 AD Krommenie ; beëdiging 1980
Tel 075-6216418 , fax 075-5216475
kantlaw@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Kant B.V.
Tel 075-6216418 , fax 075-6216475
kantlaw@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KANT J.C.
Advocaat bij Horeca Nederland / Juridische Zaken ; beëdiging 2000
Postbus 566 , 3440 AN Woerden
Tel 0348-489411 , fax 0348-489400
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1993 en 2000
Tel 0348-489423 , fax 0348-489493
www.horeca.org
[vademecum advocatuur 2004]

KANT - PUNT M.H. ; Mw.
Rechten 1985
Docent overheid
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zeeland

KANT S.D. van de
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1996
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6245811 , fax 020-6272278
vandekant@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KANTE E.M. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2002
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
arnhem.office@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KANTELBERG - van WEERT L.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Bertens & Slaats advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 6416 , 5600 HK Eindhoven
Tel 040-2431932 , fax 040-2431566
info@bertensenslaats.nl
www.bertensenslaats.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KANTER A.C. de , Adriaan Constant , geboren 19 mei 1905 te Dordrecht ; Dhr.
1954 tot 1975 Directeur en commissaris van M & R de Monchy n.v.
INFO
Overleden 26 december 2003 te Rotterdan [NRC 3 januari 2004]

KANTER A.C. de
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4221945
s.dekanter@mend.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KANTER - LOVEN B.M.J. de ; Mw.
Rechten 1989
Juridisch Mw. , Centrum BIO-ETH.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

KANTER N.W. de , geboren 1940
Lid Bestuur Dorus Rijkers Fonds
Lid Bestuur Fundatie van der Santheuvel
Lid Bestuur HistorischePublicaties Rotterdam
Lid Bestuur Nat. Inst. v. Scheepvaart en Scheepsbouw NISS
Lid Bestuur Prins Maurits Fonds
Lid Bestuur Sobbe
Commissaris N.V. Rubber Cultuur Maatschappij 'Amsterdam'
Commissaris Janivo Holding B.V.
Commissaris Centr. Org. Voorraadvorming Aardolieprod. COVA
Commissaris Olie-Scheepvaart B.V.
Lid Beleggingscommissie Nedlloyd Pensioenfonds.
De heer Mr. N.W. de Kanterstudeerde Nederlandse recht aan de Rijksuniversiteit van Leiden. van 1973 tot 1976 was hij afdelingsdirecteur bij Bank Mees & Hope. In 1976maakte hij de overstap naar Koninklijke Nedlloyd, waar hij tot 1997 financieel directeur was.

KANTER W.A. de , geboren jan 1917
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam 1941
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 feb 1953
Rechter rechtbank Amsterdam 4 jun 1954
Raadsheer Hof Amsterdam 20 mei 1966
Vice-president Hof Amsterdam 6 mrt 1976

KAO K. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1999
Postbus 15744 , 1001 N E Amsterdam
Tel 020-5506871 , fax 020-5506971
karen.kao@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAOUASS M.
Advocaat bij Adv. kantoor Hoogte Kadijk ; beëdiging 1993
Hoogte Kadijk 51 , 1018 BE Amsterdam
Postbus 18607 , 1001 WD Amsterdam
Tel 020-6240931 , fax 020-6381001
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Muller Schram & Kaouass advocaten
kaouass@msk advocatenn1
[vademecum advocatuur 2004]

KAP D.J.
Advocaat bij Kap advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 70131 , 9704 AC Groningen
Tel 050-3112211 , fax 050-3184849
kapadvocaat@inter.nl.net
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Overes advocaten
Postbus 1280 , 9701 BG Groningen
Tel 050-3140840 , fax 050-3128112
info@overesadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAPELLE R.J.D.
Advocaat bij Damsté/Spoor Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1994
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo

KAPER S.A. ; Mw.
Advocaat bij De Vocht advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 100 , 5570 AC Bergeijk
Tel 0497-573865 , fax 0497-573130
devocht@uwnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAPMA H.A.
Notaris te Sneek , arrondissement Leeuwarden
Kantoor Kapma & Rientjes Notarissen ; Sneek

KAPPÉ J.F.M.
Advocaat bij Lamers De Groot advocaten ; beëdiging 1998
Bankrashof 3 Kantoorgebouw , 1183 NP Amstelveen
Tel 020-6434966 , fax 020-6436548
kappe@lamersdegroot.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Van der Hooplaan 7 , 1185 EV Amstelveen
[vademecum advocatuur 2004]

KAPPELHOF F.H. , Fred ; Dhr.
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. F.H. Kappelhof ; beëdiging 1991
Postbus 134 , 9930 AC Delfzijl
Tel 0596-619989 , fax 0596-630908
[vademecum advocatuur 2001]
kappelhofadv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Fivelgo

KAPPELLE H.M. , Herman ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag
Chef Afd.Fisc.Jur.Adv.Equity en Law

KAPPENBERG H.A.
Rustenburgerweg 103 , 3815 NC Amersfoort
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

KAPPERS Zie COYAJEE - KAPPERS E.A. , geboren dec 1944 ; Mw.

KAPPERT J.H.
Notaris te Heino , arrondissement Zwolle
Kantoor Terhorst Kappert De Zwart, Heino ; Raalte

KAPPEYNE van de COPPELLO - HARTVELT N.W. , Nicolette ; Mw.
Docent rechtskennis
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zoetermeer e.o..

KAPTEIJN M.P. ; Mw.
Advocaat bij advocatenmaatschap van Ginneken , Schute & Haans ; beëdiging 1993
Postbus 244 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-616155 , fax 0118-613350
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 29-09-93
Schute.Haans.Beijsens advocaten
Hoogstraat 16 , 4331 KR Middelburg
Postbus 244 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-616155 , fax 0118-613350
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
kapteijn@schutehaansbeijsens.nl
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: pers-en familierecht

KAPTEIJN P. , geboren mei 1902
NLRM 71
Advocaat en procureur Zwolle 1926
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 dec 1928
Secretaris -ontv waterschap "De Noorder Vechtdijken" 1937
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Zwolle 25 aug 1937 tot 1 jan 1958
Raadsheer Hof Leeuwarden 30 jan 1958
Vice-president Hof Leeuwarden 26 aug 1968

KAPTEIN A.J.M. , geboren apr 1956 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 15 sep 1983
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 15 feb 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 17 jun 1991
Advocaat-generaal Hof Den Haag 1 juli 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 9 november 1998
NU
Rotterdam parket
NB {R en [OM tegelijk !! ga na

KAPTEIN L.M.
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 2001
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
martin.kaptein@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAPTEIN M.C. , geboren nov 1962 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 apr 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 apr 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam1 februari 1999
NU
Den Haag parket arrondissementsparket 97
TEVENS
Voorzitter Stichting G71 exploitatie expositieruimte gemeente Beunisse waar ook een kunstgalerie is
okt 1997

KAPTEYN P.J.G.
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap , kabinet van de Nederlandse rechter , rechter
[Gids RM feb 1999]

KARA A.
Advocaat bij van Asperen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 11 , 6200 AA Maastricht
Tel 043-3257171 , fax 043-3257100
van.asperen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Wyck
Postbus 3017 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3254258 , fax 043-3218461
info@wyck-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KARADAG S. ; Mw.
Advocaat bij Everaert advocaten ; beëdiging 2001
Weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
lawyers@everaert.nl
www.everaert.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KARAGAN S. ; Mw.
Advocaat bij Rob Boers & Partners advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 675 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-522404 , fax 0318-523474
info@boersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KARAM O.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Karam ; beëdiging 1990
Andreas Schelfhoutstr. 27 , 1058 HR Amsterdam
Tel 020-6150852 , fax 020-6176149
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Karam Andreas
o.karaml@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KARDOES P.J.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1970
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
p.kardoes@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5419881 , fax 020-5419956
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAREL E.G.
Advocaat bij Karel Maes & Mastboom ; beëdiging 1979
Postbus 312 , 3240 AH Middelharnis
Tel 0187-486133 , fax 0187-4870006
[vademecum advocatuur 2001]
info@karelenmaes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KARENS B.H.M.
Advocaat bij Rijssenbeek advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1219 , 0801 BE Arnhem
Tel 026-4434249 , fax 026-4459054
mailbox@rijssenbeek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Veen advocaten
Postbus 366 , 3770 Ar Barneveld
Tel 0342-425339 , fax 0342-493595
bhmk@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2004]

KARKACHE S.
Advocaat bij Mr. Koets-Bolhuis advocaten ; beëdiging 1997
Laan Copes van Cattenburch 105 , 2585 EX Den Haag
Tel 070-3061218 , fax 070-3061203
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Karkache advocaten
Henegouwerlaan 24 b , 3014 CA Rotterdam
Tel 010-4112371 , fax 010-4112710
info@karkacheadvocaten.nl
www.karkacheadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KARL E. ; Mw.
Advocaat bij Kroon advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 339 , 1200 AH Hilversum
Tel 035-5286640 , fax 035-6286647
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Verkruisen advocaten
Prins Hendriklaan 25 , 1075 AZ Amsterdam
Tel 020-4860055 , fax 020-6706226
[vademecum advocatuur 2004]

KARMAN G.
INFO
Woonplaats Amsterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

KARNEBEEK A.B. van ; Mw.
Advocaat bij Boonk van Leeuwen ; beëdiging 1991
Postbus 29215 , 3001 GE Rotterdam
Tel 010-2811811 , fax 010-2133111
[vademecum advocatuur 2001]
www.boonkvanleeuwen.com
[vademecum advocatuur 2004]

KARNEBEEK H.A. van , geboren 1938 ; Jhr.
President Ororlogsgravenstichting
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Voorzitter Raad vanComm. Koninklijke Brill N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Pechiney Nederland N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Schuttersveld N.V.
Voorzitter Raad van Comm. UCC Groep N.V.
Commissaris Campina Melkunie B.V.
Commissaris Kempen & Co N.V.
Commissaris Koninklijke Frans Maas Groep N.V.
Vice-Voorzitter GPTA (Onafh. Post en Telecom Autoriteit).
Jhr. Mr. H.A. van Karnebeek was voorheen onder neer plaatsvervangend Voorzitter van de raad van bestuur van Akzo Nobel N.V.

KARNHOORN K.W. ; Mw.
Advocaat bij De Krauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KARREMAN M. , Ries ; Dhr.
Dir.Secretaris PTT Telecom Den Haag
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Etten-Leur

KARREMAN S.N.W. , geboren jul 1950 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 25 mrt 1994
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Secretaris Raad van Toezicht Verzekeringen (info november 2000)
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

KARS E.
Advocaat bij Houweling & Kars ; beëdiging 1979
Postbus 183 , 2250 AD Voorschoten
Tel 071-5614901 , fax 071-5617528
[vademecum advocatuur 2001]
hk-voorschoten@hklaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KARS E.J.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijnen ; beëdiging 2000
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4360582
infortdwb@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725394 , fax 010-2725430
ekars@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KARSKENS A.J.T. , geboren feb 1944
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Beverwijk
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 18 feb 1978
Kantonrechter Amsterdam 1 sep 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 juli 1998
NU
Amsterdam kantonrechter
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Beverwijk ; kantoor Smithuijsen Vermeulen & Karskens ; beëdiging 1969
TEVENS
Geen bijbanen

KARSKENS H.M.C.J. , geboren mei 1951 (of H.C.M.J.?)
NLRM 99/00
Advocaat en procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 23 september 1998
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Bos en Lommer advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 56920 , 1040 AX Amsterdam
Tel 020-5816969 , fax 020-6854725
hkarskens@bosenlommeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [oktober 2004]
Op 11 oktober 2004 niet te vinden op rechtspraak.nl

KARSKENS R.W.
Advocaat bij van Riet en Associees advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635053 , fax 030-2635060
info@vanriet.associees.nl
www.vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KARSSEN H.J.A.
Advocaat bij Fellenoordstraat 72-76 , 4811 TJ Breda ; beëdiging 1996
Tel 076-5309920 , fax 070-5309927
[vademecum advocatuur 2001]

KARSSEN J. , Jan ; Dhr.
Direkteur Beleggingsmaatschappij
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Veldhoven

KARSSEN T.A. ; Mw.
Secretaris van de StOF , Stichting Openbaar Feministerie
Doelstelling: bevordering van gelijke kansen voor vrouwen, onder meer door optreden tot handhaving van wetgeving inzake gelijke behandeling
Juriste bij bureau Apol & Lamme te Bussum [mei 2002]

KARSTANJE L.C.H.
Advocaat bij MKS advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 2133 , 2800 BG Gouda
Tel 0182-591222 , fax 0182-691223
mksadvocaten@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]
info@mksadvocaten.nl
www.mksadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KARSTEN A.C.M. , geboren okt 1942 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 29 okt 1984
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Geerling advocaten ; beëdiging 1968
Advocaat, Lid maatschap Derks Star Busmann Hanotiau Amsterdam
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
general@derks.nl
Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
karsten@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Advocaat-Lid van de Raad van Discipline Amsterdam

KARSTENS - van HALSEMA H.M. ; Mw.
Notaris te Leiden , arrondissement Den Haag
Kantoor Karstens & Cusell Notarissen, Leiden

KARSTENS J.
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Lid van het Bestuur van de Stichting Achmea Rechtsbijstand

KARSTENS J.M.
Advocaat bij Postbus 1085 , 1400 BB Bussum ; beëdiging 1997
Tel 035-6975929 , fax 035-6975934
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Legalpoint B.V. ; beëdiging 1978 en 1997
Postbus 2021 , 2990 DA Barendrecht
Tel 0180-622370 , fax 0180-612262
jmkarstens@legal-point.nl
www.legal-paint.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAS K. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1997
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517532 , fax 020-6267949
karianne.kas@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Tel 020-5517448 , fax 020-6267949
karianne.kas@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KASDORP A.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
akasdorp@houthoff.nl

KASDORP C.G. , geboren apr 1945 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Raad van State 1 aug 1969
Plaatsvervangend -griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 1 apr 1977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 10 aug 1977
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 feb 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 7 mei 1984
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 30 jul 1985
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jun 1991
Coördinerend vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 aug 1994
Vice-President centrale raad van beroep Utrecht12 maart 1999

KASDORP J.E. ; UHD
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4-6
Leerstoelgroep Privaatrecht
Privaatrecht

KASHYAP M. ; Mw.
Advocaat bij De Koning & Renes advocaten ; beëdiging 2002
Sophialaan 33 , 1075 BL Amsterdam
Tel 020-6762500 , fax 020-4714443
kashyap@dekoning-renes.nl
www.crekomng-renes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KASIUS Y.M. ; Mw.
Advocaat bij van Dam & Kruidenier ; beëdiging 1999
Postbus 4043 , 3005 AA Rotterdam
Tel 010-2888800 , fax 010-2888828
mail@damkru.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KASJAN M.M. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460156 , fax 020-5460734
marieke.kaajan@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

KASPERS A.
Advocaat bij van Schoonhoven In't Veld ; beëdiging 1987
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-67969699 , fax 020-6764339
a.kaspers@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
a.kaspers@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KASPERSEN H.W.K. ; Prof.
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel 020 5989898
Afdeling Informatica en Recht
Hoogleraar Informatica en Recht
h.w.k.kaspersen@rechten.vu.nl
INFO
Privé adres: E. Casimirlaan 70 , 3708 CK Zeist , Tel. 030 6933357

KASSING D.H.A.A. ; Mw.
Advocaat bij van Mens & Wisselank ; beëdiging 1999
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
utrecht@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
kassing@vanmens-wisselink.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KASTEEL B. van
Advocaat bij Beers Bilderbeek advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 607 , 1180 AP Amstelveen
Tel 020-6415585 , fax 020-6414304
[vademecum advocatuur 2001] Daarna niet meer genoemd in Vademecum Advocatuur.

KASTEELE F.A. van de
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
info@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Breevoort & Ter Meulen
Postbus 2148 , 3440 DC Woerden
Tel 0348-4$7000 , fax 0348-487001
f.van.de.kasteele@vbtm.nl
www.vbtm.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KASTEIN A.T.E. (of A.Th.E.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1965
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 20 jan 1978

KASTEIN H.J.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1986
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
HTR@bit.nl
Tel 020-3777124 , fax 025-3777222
hjkastein@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KASTEIN Y.E. , Yvonne ; Mw.
Vice-president Rechtbank Den Haag van 23-07-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1977
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
yvonne.kastein@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
tel 020 4313131 , fax 020 4313143
[vademecum advocatuur 2003]
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Is zij niet meer advocaat ; sinds wanneer.

KASTELEIJN J. , Jan , geboren 3 april 1918
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
INFO
Overleden 23 juli 2002 [Telegraaf 26 juli 2002]

KASTELEIJN R.J. , geboren 1946
Directeur Koninklijke Brill N.V.
De heer Kasteleijn was voorheen directeur commerciële zaken van de Amsterdamse Effectenbeurs. Tevens vervulde hij diverse managementfuncties in de uitgeverij- en informatiewereld, onder andere bij Kluwer.

KASTELEIN - van ZUYLEN A.C. ; Mw.
Advocaat bij Tjaberings & Kastelein ; beëdiging 1987
Postbus 5079 , 1380 GB Weesp

KASTELEIN G.W.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
gerard.kastelein@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 754 , 1070 AK Amsterdam
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

KASTELEIN J.W.
Advocaat bij Dorhout c.s. advocaten ; beëdiging 1989
Oude Ebbingestraat 91 , 9712 HG Groningen
Postbus 1558 , 9701 BR Groningen
Tel 050-3140640 , fax 050-3144572
j.w.kastelein@dorhout.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1658 , 9701 BR Groningen
Tel 050-3140640 , fax 050-3144672
www.dorhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KASTELEIN M.B.
Advocaat bij van Mens & Wisselink ; beëdiging 1977
Postbus 2700 , 3000 CS Rotterdam
Tel 010-2010500 , fax 010-2010501
kasteleijn@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1977
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Advocaat bij van Mens en Wisselink
Postbus 2911 , 1000 CX Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
kasteleijn@vanmens-wisselink.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KASTELEIN W.R. ; Prof.
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 1996
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
w.kastelein@jur.kun.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KBS advocaten
Tel 030-2122800 , fax 030-2100157
wr.kastelein@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Blijkens e-mail adres verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, maar niet te vinden in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen Nederland 2001 , SDU

KASTEN W. , Willem , geboren 01-01-1916 te Delft ; Dr.
NLRM 80
Raad Hoog Militair Gerechtshof 17 okt 1973
INFO
Woonplaats Leidschendam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden
Membre et délégué de la Société internationale de Droit militaire et de Droit de la guerre
Oud-Officier der Artillerie
Oud-Inspecteur van de Militair Juridische Dienst
Tevens Hoofd van de sectie Juridische Zaken van de speciale staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten
Oud-Raad in het Hoog Militair Gerechtshof
Overleden op 16 juni 2003 te Leidschendam [Telegraaf 18 juni 2003]

KASTEREN E.M. van
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1995
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
edwin.van.kasteren@cliffordchance.com
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
edwin.vankasteren@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 1994 en 1995
edwinvankasteren@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

KASTEREN L.C. van ; Mw.
Advocaat bij Pfeil & Heuts advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 865 , 6200 AW Maastricht
Tel 043-3506100 , fax 043-3506109
info@pfeil-heuts.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAT Zie LUTTMER - KAT A.M. , geboren okt 1942 ; Mw.

KAT C. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1991
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
info@nysingh.nl
Advocaat bij advocatenkantoor Kat
Johannes Verhulststraat 109 , 1071 MZ Amsterdam
Tel 020-6796900 , fax 020-6796925
ckat@catlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KAT C.H. de , geboren feb 1915
NLRM 71 80 87 90 91
Afdelingschef G.A.B.Nijmegen 1 mrt 1945
Adjunct-secretaris tribunaal Nijmegen 1 okt 1945 tot 1 mrt 1948
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 8 apr 1948
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 13 mrt 1951
Rechter plaatsvervanger rechtbank Arnhem 7 okt 1953
Rechter rechtbank Dordrecht 19 jan 1957
Rechter rechtbank Arnhem 13 mei 1964
Vice-president rechtbank Arnhem 20 jul 1972
Lid Ambtenarengerecht Arnhem 22 mei 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 4 mrt 1983

KAT J.H. , geboren ap ril 19 15
NLRM 80
Werkzaam bij de administratie van 's-Rijksbelastingen , II.Hoofdinspecteur-titulair te Nijmegen
1948
Raadsheer Hof Den Bosch 15 feb 197
Vice-president Hof Den Bosch 19 jul 1978

KAT Q.C.T. de ; Mw.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1994
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam

KATAYA F.
Advocaat bij advocatenkantoor Cambier ; beëdiging 2003
Postbus 47 , 4570 AA Axel
Tel 0115-563984 , fax 0115-564270
[vademecum advocatuur 2004]

KATE B.G. ten
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 12 sep 1966

KATE B.S. ten
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1989
info@nysingh.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
b.s.tenkate@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KATE G.B.R.H. ten
Notaris te Zwolle , arrondissement Zwolle
Kantoor Sissing & Ten Kate ; Zwolle

KATE J. ten ; UHD
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Privaatrecht
tel 010 4081632 , fax 010 4089188
tenkate@frg.eur.nl

KATE T.B. ten, geboren jun 1931 (of Th.B.) ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Militair Juridische Dienst te Den Haag 28 dec 1955
Assistent Rijks Universiteit Leiden 1 nov 1956
Werkzaam Ministerie van Justitie als Medewerker Burg. Wetboek dec 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 1 jan 1961
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 31 jul 1962
Rechter rechtbank Den Haag 11 jan 1965
Gedetacheerd Ministerie van Justitie , nieuw Burgerlijk Wetboek 1 jan 1965
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 7 jul 1972
Procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 9 dec 1991
NU Den Haag Hoge Raad Parket Procureur-generaal ; pensioen
TEVENS
Lid van de Commissie Kerkordelijke Aangelegenheden bij de Generale Synode van de Nederlandse
Hervormde Kerk
Lid van de Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf
Lid van het Algemeen Bestuur van de Vereniging voor Burgerlijk Recht Medewerker Nederlandse
Jurisprudentie
Lid Adviescommissie Burgerlijk Rechtsvordering
Lid van de Vereniging van de vergelijkende studie van het recht in Nederland en België
Advocaat-Generaal bij het Benelux-hof
Directeur (contribuerend lid) van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Vice-Voorzitter Adviesraad Herziening rechterlijke Organisatie
Lid van de Raad van Toezicht van de Carnegiestichting
Lid Comité van Aanbeveling van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden
Lid Redactieraad van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Lid
Lid van de Raad van Toezicht Verzekeringen
TEVENS
Lid van de Commissie Burgerlijk Procesrecht. [1 juli 2001]
De huidige Adviescommissie voor Burgerlijk Procesrecht is ingesteld bij besluit van 24 september 1997 (Stcrt 1998, 51). De commissie heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het burgerlijk procesrecht.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KATE W.J.B. ten , geboren jul 1957
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 okt 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 9 sep 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 okt 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden1 oktober 1998
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Leeuwarden1april 1999
NU
Zwolle parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Incidenteel docent penitentiair recht opleidingsinstituut OJI, Ministerie van Justitie Den Haag
Plaatsvervangend-Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Steenwijk
Voorzitter Commissie van Toezicht beklagcommissie Penitentiaire Inrichting de Grittenborgh
22 sep 1997

KATE W.R. ten
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1970
Postbus 546 , 9400 AM Assen
Tel 0592-311515 , fax 0592-312936
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KATEN H.W. ten
Advocaat bij Boonk van Leeuwen ; beëdiging 1999
Postbus 29215 , 3001 GE Rotterdam
Tel 010-2811811 , fax 010-2133111
[vademecum advocatuur 2001]

KATER H.A.
Advocaat bij Herengracht 240 , 1016 BT Amsterdam ; beëdiging 1961
Advocaat bij Postbus 7831 , 1008 AA Amsterdam
Tel 020-6235577 , fax 020-6382767
[vademecum advocatuur 2001]
hermankater@hermankater.com
[vademecum advocatuur 2004]

KATER H.W. ten
Advocaat bij Klaassen advocaten ; beëdiging 2999
Postbus 23078 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-4012288 , fax 010-4112954
hans.tenkaten@klaassenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KATER J. de

KATER M.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
mkater@houthoff.nl

KATERBERG R.R. , geboren sep 1962 ; Mw.
NLRM 88/89 90 93 94 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 okt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 1 okt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 20 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 20 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 20 apr 1993
Rechter rechtbank Utrecht 6 jan 1994
NU
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Bouwman van Dommelen ; beëdiging 1990 en 2002
Postbus 13266 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2724500 , fax 030-2721585
katerberg@bvd-advocaten.nl
www.bvd-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Opgave van bijbanen aanwezig
07 jan 1997

KATJES P. , geboren december 1959
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 28 september 1990

KATS L. van
Griffier van de Provincie Groningen ontslag 1 febr 2001

KATTOUW M. , geboren september 1958 ; Mw.
Plaatsvervangend Officier van Justitie arr.parketDen Haag 1februari 1999

KATWIJK F.J. van
Advocaat bij Bronckhorststraat 37 lIl , 1071 WP Amsterdam ; beëdiging 1963
Advocaat bij Gerard Terborgstraat 35 hs , 1071 TK Amsterdam
Tel 020-6716763 , fax 020-6734714
[vademecum advocatuur 2001]

KATWIJK - RUTGERS J.E. van ; Mw.
Advocaat bij Mr. J.E. van Katwijk-Rutgers ; beëdiging 1972
Lomanstraat 24 lI , 1075 RB Amsterdam
Tel 020-6717625 , fax 020-6711883
[vademecum advocatuur 2001]

KATZ - SOETERBOEK I.A. , geboren jan 1953 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 mrt 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 jun 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 11 okt 1984
Rechter rechtbank Arnhem 2 okt 1985
Raadsheer Hof Arnhem 23 sep 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 8 nov 1991
Ontslag KB 18 apr 1997 m.i.v. 01 apr 1997
Vice-President Hof Arnhem 22 september 1999
NU Arnhem Hof vice-president
TEVENS
Voorzitter College van beroep in de zin van artikel 760 van de wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW) bij de HEAO Arnhem
Lid van de raad van toezicht (Secretaris) van het Gelders Centrum voor Verslavingszorg
jun 1996
TEVENS [juni/juli 2002]
Voorzitter College van beroep in de zin van art 7.60 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), Arnhem/Nijmegen van 01-10-1989
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter College van beroep in de zin van art 7.60 van de Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek
Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) te Arnhem/Nijmegen vanaf 01-10-1989

KATZ P.
Advocaat bij Kalff Katz & Koedooder ; beëdiging 1991
Concertgebouwplein 29 , 1071 LM Amsterdam
Tel 020-6760780 , fax 020-6752764
pk@3k.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.3k.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAUFFELD H.G.H.
Notaris te Pekela, gem. Nieuwe Pekela, arrondissement Groningen
Postbus 39 , 9663 ZG Nieuwe Pekela

KAUFFMANN A.E.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervangerDeventer 27 okt 1945

KAUFMANN H.W. , geboren 1947 ; Drs.
Commissaris Nyloplast N.V.
De heer Kaufmann (studie: bedrijfseconomie en rechten) was voorheendirecteur van NDRIT N.V. Verder was hij onder meer werkzaam bij Pakhoed, Hazerneijer Espanola (financieel directeur), Holec Projects(controller) en Verenigde Bedrijven Bredero (divisiecontroller). Ten slotte was hij Lid van het hoofdbestuur van de AlgemeneWerkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN).

KAULING - LEEFTINK A. ; Mw.
Advocaat bij van der Hoef advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 9 , 8430 AA Oosterwolde
Tel 0516-567123 , fax 0516-452340
vdhoefoosterw@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
akauling@fvdhoefadv.nl
www.fvdhoefadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAULINGFREKS J.J.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 26 jan 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 feb 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 5 okt 1976

KAVANAGH E. ; Mw.
Directeur DMS Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Senior Managers

KAVELAARS P. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Fiscaal-economisch departement
Hoogleraar belastingrecht, in het bijzonder de loonheffing en premieheffing
p.kavelaars@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Economische Wetenschappen
Capaciteitsgroep Fiscale Economie en Recht
Hoogleraar Fiscale Economie
prive adres: Woubrechterf 39 , 2743 HH Waddinxveen , Tel. 0182 610291

KAVELS B.P.M. van
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1986
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
bvanravels@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KAYA R.
Advocaat bij Prinsen advocaten ; beëdiging 1999
Adelheidstraat 74 , 2595 EE Den Haag
Tel 070-3834646 , fax 070-3222293
prinsenlaw@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wigman Gijsberts & Kaya advocaten
Tel 070-3818915 , fax 070-3855451
kaya@wgk-advocaten.nl
www.wgk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAYED H. ; Mw.
Advocaat bij Giard advocaten ; beëdiging 1998
Hooghiemstraplein 112 , 3514 AZ Utrecht
Tel 030-2769140 , fax 030-2769139
giard.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ausma De Jong advocaten
Postbus 7165 , 3430 JD Nieuwegein
Tel 030-6051550 , fax 030-6051551
kayed@ausmadejong.nl
www.ausmadejong.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KAZEMIER B.H. , geboren okt 1907 ; Prof.
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Justitie, II.raadadviseur in algemene dienst 9 Feb 1939
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 5 apr 1955
Raad Hoog Militair Gerechtshof 30 jan 1958
Buitengewoon hoogleraar Economische Hogeschool Rotterdam

KAZZAZ - De HOOG E.A. ; Mw.
Advocaat bij Luiksestraat 21 , 2587 AL Den Haag ; beëdiging 1975
Advocaat bij advocatenkantoor Kazzaz-de Hoog
Tel 070-3501090 , fax 070-3553551
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KEEGSTRA P.M.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497317 , fax 020-5492181
nlkeegsl@ey.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kupperman van der Wiel advocaten
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 024-3052050
p.keegstra@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEEKEN H.S. van ; Mw.
Advocaat bij In 't Veen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 45 , 2740 AA Waddinxveen
Tel 0182-613622 , fax 0182-511095
keeken@wveen.intveenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KEEKSTRA P.E.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastindienst/Particulieren/Ondernemingen,
Haarlem, Hoofd

KEEREWEER H.H. , Henny ; Dhr.
Advocaat bij Keereweer advocatenkantoor ; beëdiging 1981
Postbus 7080 , 2701 AB Zoetermeer
Tel 079-3165641 , fax 079-3168345
info@keeradv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hhkeereweer@keeradv.nl
www.keereweeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zoetermeer

KEEREWEER J.
Advocaat bij Keereweer advocatenkantoor ; beëdiging 1972
Postbus 7080 , 2701 AB Zoetermeer
Tel 079-31 656441 , fax 079-3168345
info@keeradv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 079-3165641 , fax 079-3168345
jkeereweer@keeradv.nl
www.keereweeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEETELL H.J.
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Coöperatie Achmea
[jaarverslag Achmea Groep 2000]:
Lid van de ledenraad van de Vereniging Achmea

KEGEL Ph.A. , geboren jun 1926 ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag nov 1949
Substituut-griffier kantongerecht Den Haag 26 mrt 1952 - 26 sep 1954
Substituut-griffier Hof Den Bosch 19 mrt 1964
Substituut-griffier Hof Arnhem 11 jul 1977

KEGT M.C. de, geboren februari 1950
NLRM 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 24 juni 1985

KEHRENS S.S.E.H. ; Mw.
Advocaat bij Bierens advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 92 , 5460 AB Veghel
Tel 0413-311777 , fax 0413-367865
info@bierens-advocaten.com
www.bierens-advocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]

KEIJ F.J.
Advocaat bij Delta Lloyd Schade ; beëdiging 1991
Postbus 1000 , 1000 BA Amsterdam

KEIJBETS M.H.J. ; Mw.
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 217 , 6130 AE Sittard
Tel 046-4754638 , fax 046-4752900
keijbets@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEIJSER J.A.M.P. of A.M.P.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 11 jul 1975
Ontslag KB 13 mrt 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen ; kantoor Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1969
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
h.keijser@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Deken van de Orde van advocaten te Arnhem (info sep 2000)

KEIJSER J.M.L.F.
Advocaat bij Postbus 3241 , 2280 GE Rijswijk ; beëdiging 1973
Tel 070-3368082 , fax 070-3995320
[vademecum advocatuur 2001]

KEIJSERS P.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1998
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
Patrick.keijsers@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

KEIJZER C.J.M. de ; Mw.
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1994
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
cdekeijzer9akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 076-5256500 , fax 076-5256533
kdekeijzer@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEIJZER of Zie KUIPER-KEIJZER C.L. , geboren mei 1948 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank A'dam 22 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank A'dam 22 jan 1980
Rechter rechtbank A'dam 9 okt 1981
Vice-President rechtbank A'dam 16 nov 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof A'dam 22 jun 1994
President rechtbank Groningen 27 nov 1996
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Groningen president
TEVENS
Lid commissie aantrekken leden rechtelijke macht
Lid stuurgroep ZM2000
Lid begeleidingscommissie "Toekomstverzekering zittende magistratuur"
Voorzitter platform AOR
Lid redactieraad Tijdschrift voor Mediation
Voorzitter Begeleidingscommissie rechtsvergelijking voorprocedures bestuur en
privaatrecht
Lid waarderingskamer
Voorzitter bestuur Stichting Groninger Historische Publicatie
Voorzitter bestuur JH de Cock-Stichting
05 feb 1997
Ministerie van Justitie, Hoofd sector Beleid Rechtspleging
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
INFO
Citaat: " Ik ben tegen bemiddeling door rechters.Wij zijn aangesteld om beslissingen te nemen, we zijn
een ultimum remidium "

KEIJZER H.P. de
Advocaat bij Gemeente Utrecht ; beëdiging 1999
Postbus 16260 , 3500 CE Utrecht
Tel 030-28611092 , fax 030-2861022
[vademecum advocatuur 2001]
h.de.keijzer@utrecht.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEIJZER J.Th.A. de ; Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1990
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mailamst@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285424 , fax 070-3285623
jaap.dekeijzer@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KEIJZER - de KORVER M. ; Mw.
Advocaat bij Schipper van der Mersch ; beëdiging 1991
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Advocaat bij Trenité van Doorne
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rotterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stadermann Luiten advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 1488 , 3000 BL Rotterdam
Tel 010-4444369 , fax 010-4125050
keijzer@stadermannluiten.nl
www.stadermannluiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEIJZER M.
Advocaat bij Vogel & Ruitenberg advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 12166 , 1100 AD Amsterdam
Tel 020-5650400 , fax 020-5650411
keijzer@theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
marc.keijzer@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

KEIJZER N. , geboren apr 1935 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoogleraar strafrecht aan de VU Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 dec 1979
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden , Den Haag 15 jul 1986
Raadsheer in buitengewone dienst Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 apr 1997
NU
Den Haag Hoge Raad Raadsheer ; Strafkamer
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Raadsheer in buitengewone dienst - Strafkamer (info sep 2000)
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Hoogleraar internationaal strafrecht en internationaal strafprocesrecht
Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
NB Niet meer in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU
TEVENS
Behorend tot de redactieraad van het Vademecum Strafzaken, uitgegeven bij Gouda Quint, Arnhem
(1983)
Lid van het 'Conseil' van de Société Internationale de Droit Militaire et de Droit de la Guerre (1982)
Vast Medewerker aan het Militair Rechtelijk Tijdschrift al (1972)
TEVENS [november 2000]
Behorend tot de redactieraad van het Vademecum Strafzaken, uitgegeven bij Kluwer (1983) ; Deventer ; onbezoldigd ; royalties
Lid van het "Conseil de Direction" van de Société Internationale de Droit Militaire et de Droit de la Guerre (1982) ; niet plaatsgebonden ; onbezoldigd
Vaste Medewerker aan het Militair Rechtelijk Tijdschrift (1972) ; Thuis ; Royalties per artikel
INFO
Privé adres: van Oosthuyselaan 25 , 3971 PD Driebergen , Tel. 0343 513962

KEIJZER T.H. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]

KEIJZERS A.P.J.L. , Ton ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Land van Cuijk
Jurist Gem. St Anthonis

KEIJZERS C.A.L. ; Mw.
Advocaat bij Buresu Rechtshulp ; beëdiging 2001
Parkweg 22 , 5701 PS Helmond
Tel 0492 542907 , fax 0492 554454
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij Dappers & Hissink advocaten
Postbus 677 , 5000 AR Tilburg
Tel 013-5441020 , fax 013-5443245
keijzers@d-hadvocaten.nl
www.d-hadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEIJZERS I.H. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1996
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517532 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]

KEIJZERWAARD E. ; Mw.
Advocaat bij De Haan & Slager advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 5191 , 3008 AD Rotterdam
Tel 010-4816622 , fax 010-2100079
hsadvo@luna.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houwing Keijzerwaard & Spigt advocaten & Bemiddelaars
Postbus 19193 , 3001 BD Rotterdam
Tel 010-4049588 , fax 010-4120735
info@hksadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEIM RA M.B.A. , geboren 1952 ; Drs.
Directeur Zwitserse Mij. van Levensverz. en Lijfrente.

KEIZER E.A.M.
Notaris te Wierden , arrondissement Almelo
Kantoor Schuurman & Keizer ; Wierden

KEIZER G. , geboren dec 1942 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 19 feb 1982
Kantonrechter Den Haag 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 23 mei 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 23 mei 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 10 mrt 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Coördinerend vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Coördinerend Vice-President
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter
TEVENS
Voorzitter Geschillencommissie Verhuizen van de Stichting Geschillencommissie voor
Consumentenzaken te Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Geschillencommissie Verhuizen Stichting Geschillencommissie Comsumentenzaken te Den Haag van 01-01-1997
Voorzitter Geschillencommissie Reizen Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken te Den Haag van 03-04-1998

KEIZER G.H. de ; Mw.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Plaatsvervangend Lid (DEF)

KEIZER I.B.N. , geboren dec 1963
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 okt 1995
Rechter rechtbank Den Bosch 21 jan 1997
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch rechter 97
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Boxtel ; kantoor Bogaerts & Groenen ; beëdiging 1993
TEVENS
Zitting in Commissie van Toezicht van het Huis van Bewaring te Grave
06 jun 1997

KEIZER J.
Advocaat bij Bout advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 7015 , 9701 JA Groningen
Tel 050-3136846 , fax 050-3132930
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KEIZER J.B. , Jan Berend , geboren 29 april 1938 te Veendam ; Dhr.
Voorzitter Raad van Comm. ArboNoord B.V.
Voorzitter Raad vanComm. Houthandel Wicherson B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Cooperatie Geové RZGU.A.
Voorzitter Raad van Comm. Prové B.V.
Commissaris RZG Zorgverzekeraar U.A.
Lid Raad van Bestuur "J.K. de A. Cockstichting"
Oud-functies:
Pennningmeester Stichting Hortus Haren, Voorzitter Raad van Toezicht RZG Zorgverzekeraar U.A., Voorzitter Raad van Comm. Beheer Maatschappij Grote Voort B.V., Commissaris Hortus Haren B.V.
INFO
Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Menzis
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Geové Zorgverzekeraar; tevens commissaris bij dochterondernemningen.
Tot 1998 partner van de maatschap Moret Ernst & Young Belastingadviseurs
Overleden 11 januari 2004 te Somerset West S.A. [Telegraaf en NRC 24 januari 2004]

KEIZERS A.J.
Advocaat bij Keizers Poelman advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 2154 , 5600 CD Eindhoven
keizerspoelmanadvocaten@pi.net
Tel 040-2445600 , fax 040-2445411
t.keizers@keizerspoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.keizerspoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEKEM G.C. van , geboren oktober 1961
NLRM 99/00
Advocaat en procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 juni 1998
Rechter rechtbank Utrecht 18 maart 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1989
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam

KEKEN E.J. van , geboren jun 1963 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 apr 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 apr 1995
NU
Haarlem parket

KELDER M.G.
Advocaat bij Steenhoven Kolle Gilhuis ; beëdiging 1995
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
amsterdam@vandiepen:com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

KELDERMAN M.C. ; Mw.
Advocaat bij Köster van Schaik & Koets ; beëdiging 1988
Postbus 1037 , 1940 EA Beverwijk
Tel 0251-229072 , fax 0251-212574
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Köster advocaten
ksklaw@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KELK C. , geboren okt 1943 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 8 jun 1983
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerkhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep strafrechtwetenschappen
Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht en het penitentiair recht
c.kelk@law.uu.nl
TEVENS
Lid van het bestuur van de Vereniging voor Penitentiair recht en Penologie
Voorzitter van de Stichting Juristenfonds Personae Miserabiles
Cie. van Toezicht P.I. Almere-Binnen
Voor de derde maal opgenomen als Voorzitter van de Herzieningscommissie Klachten Politie optreden
Privé adres: Oosterpark 41 , 1092 AM Amsterdam , Tel. 020 6934373
Spreekuur: na telefonische afspraak bij voorkeur op vrijdagmorgen
Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen
Janskerkhof 16 , 3512 BM Utrecht , Tel. 030 2537125
TEVENS
Ministerie Justitie, Commissie Toezicht Penitentiaire Inrichtingen, Gevangenis het Schouw
Voorzitter
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie
reclassering, Lid [SAL 2000]
Lid van het bestuur van de Vereniging voor Penitentiair recht en Penologie
Voorzitter van de Stichting Juristenfonds Personae Miserabiles en de Commissie van
Toezicht P.I. Almere-Binnen
Voorzitter van de Herzieningscommissie Klachten Politie optreden
INFO
Privé adres : Oosterpark 41 (1092 AM) Amsterdam

KELKBOOM Zie HOOGLAND - KELKBOOM C.M.M. , geboren dec 1951 ; Mw.

KELKENSBERG L. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
lianne.kelkensberg@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KELLERMAN G.H.Chr.
Managing Partner Bureau Kellerman

KELLERMANN A.A. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam

KELLERMANN A.J. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1984
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
joanne.kellerman@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
29 Wilson Street , Bowman House London EC2M 2SJ , UK
Tel 0044-2077869100 , fax 0044-2075886888
joanne.kellermann@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

KELLETER J.A.R. , geboren apr 1941 ; Dhr.
NLRM 98 99/00
Algemeen directeur Rabobank Land van Cuijk-Noord
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 26 juni 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 26 juni 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 01-01-2002
NU Roermond Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Algemeen directeur Rabobank Land van Cuijk-Noord. Deze baan was en is [oktober 2004] niet opgegeven in het bijbanenregister op rechtspraak.nl
TEVENS
Lid ontslagcommissie van het RBA Oss-Cuyk
Voorzitter Industriele Mill
Lid hoofd Bestuur Industrie Kring Land van Cuyk en Noord-Limburg
Voorzitter muziekvereniging Stichting Willebrord Mill
Voorzitter Stichting De ? ommers (Cultuur en bedrijfsleven) Cuijck
Voorzitter De Cinquand (Zorgboerderij voor gehandicapten)
Voorzitter Stichting Lobade NGO Ontwikkelingssamenwerking met Kenya Grave
Adviseur Internationaal Transportbedrijf Verhoeven te Uden
apr 1998
TEVENS [oktober 2004]
Lid gemeenteraad Gemeente Mill en St. Hubert van 04-04-2002
Adviseur Districtshuisartsenvereniging Groot-Gelre van 01-06-2001
Lid Commissie Beroep- en bezwaarschriften gemeente Boxmeer van 01-01-2001
Voorzitter Hockeyclub Mill van 01-11-1999
Voorzitter Stichting Lobade Grave van 01-07-1997
Voorzitter Muziekvereniging St. Willibrord Mill van 01-02-1997
Lid Ontslagcommissie van het R.B.A. Cuijk-Oss van 01-01-1997
Voorzitter Stichting De Cinquant Haps van 01-01-1997
Adviseur Int. Transportbedrijf Verhoeven b.v. Uden van 01-01-1998 tot 01-04-2004
Vertegenwoordiger Hoofddirectie Interpolis in Polen van 15-12-1999 tot 01-08-2003

KELLOGG M.W.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 1998
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-4880901
michael.kellogg@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533627 , fax 020-5533791
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]

KELP P.
Advocaat bij mveld Heuzeveldt van Roosmalen advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1003 , 7801 BA Emmen
Tel 0591-656969 , fax 0591-641006
p.keijzer@homveld.nl
www.homveld.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KELTJENS J.M.J. , geboren jun 1959 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 okt 1994
Rechter rechtbank Den Haag 1 okt 1995
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Secretaris cursus strafvonnis en Proces-Verbaal ter Terechtzitting SSR 5 dagen per jaar
sept 97
TEVENS [juli 2003]
Co-auteur (Studiepockets Strafrecht ; nr. 31) boek computercriminaliteit van 01-01-2002

KEMAN J.E.
Secretaris gemeente Oegstgeest [info SAL 2000]

KEMENADE de TOMBE D.T. van , geboren okt 1934 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam Hoogheemraadschap Rijnland juriste algemene zaken 1 nov 1960
Werkzaam Secretarie gemeente Amsterdam , juriste personeelszaken 1 nov 1964
Werkzaam Ministerie C.R.M. , juridisch bureau zaken Algemene Bijstandswet 1 jul 1972
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 3 jul 1975

KEMENADE F.A. van , geboren jul 1941
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 apr 1994
NU Den Bosch Rechtbank rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven ; kantoor Banning, van Kemenade & Holland ; beëdiging 1969
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Holland van Gijzen advocaten
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
tel 040 2444360 , fax 040 2443775
f.vkemenade@hollandvangijzen.nl
[Vademecum advocatuur 2000]
In Vademecum advocatuur 2003 niet meer vermeld als advocaat
TEVENS
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Verzorging en Verpleging Eindhoven
Lid Stichting Euro 2000 voorbereiding Europees voetbal Eindhoven
Lid Orde van de Prince Vlaams/Ned. cultureel Gezelschap
Lid Lions Club Nuenen
22 jul 1997
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Eindhoven-Nassau (Ledenlijst 2000)
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Stichtingsbestuur Sociaal cultureel centrum 't Klooster te Nuenen van 01-01-1999
Voorzitter Kamer R.O. commissie voor Beroep- en Bezwaarschriften Provincie Limburg te Maastricht van 01-02-2000
Lid Raad van Commissarissen van de Woningbouwvereniging Helpt Elkander te Nuenen van 01-09-2000 Secretaris Stichting Voetbalfestival Eindhoven 2000 te Eindhoven van 22-07-1997
Voorzitter Bezwaar- en Adviescommissie Algemene Wet Bestuursrecht van de Politieregio Brabant-Noord te Den Bosch van 01-11-1997
Lid stichtingsbestuur Stichting Transmissie te Eindhoven van 05-03-1998 tot 31-08-2000

KEMME H.A. , geboren okt 1970 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1998

KEMME M.F. ; Mw.
Advocaat bij Tripels advocaten ; beëdiging 1995
Brusselsestraat 32-36 , 6211 PE Maastricht
Advocaat bij Postbus 3501 , 6017 ZG Thorn
Tel 0475-565820 , fax 0475-566471
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1982 en 1995
[vademecum advocatuur 2004]

KEMMERS M. ; Mw.
Advocaat bij Boddaert Verweel advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 322 , 1700 AH Heerhugowaard
Tel 072-5744409 , fax 072-5713940
kemmers@boddaertverweel.nl rvww.boddaertverweel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEMMERS R.G. , geboren februari 1950
werkzaam bij 's Rijksbelastingen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 28 december 1998
Rechter rechtbank Haarlem 28 januari 2000

KEMNA A.M.Ch. ; Mw.
Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 2002
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam
Tel 020-6562424 , fax 020-6561730
kemna.annemarie@klegal.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEMNA M.H. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538364 , fax 026-3538455
kemna@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEMP C. van der
CeKa Advies BV
Algemeen directeur
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

KEMP - RANDEWIJK C.H. , geboren okt 1951 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 nov 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 1 jan 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 1 jan 1986
Rechter rechtbank Dordrecht 10 mrt 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 21 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Kantonrechter Dordrecht 9 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 20 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 20 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 13 nov 1991
Kantonrechter Gorinchem 29 jul 1994
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Oud-Beijerland kantonrechter-plaatsvervanger
Gorinchem kantonrechter
TEVENS
Voorzitter van de Stichting steunfonds politie Zuid Holland-Zuid
Plaatsvervangend Lid van de Commissie van B hoger beroepsonderwijs
Plaatsvervangend Lid van de Commissie van B art 257 WBO beroepsonderwijs
jul 1997

KEMP F.
Advocaat bij Hulkenberg van der Veen ; beëdiging 1988
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
kemp@hulklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fort advocaten
kemp@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEMP J.H.
Notaris te Nijverdal , arrondissement Almelo
Kantoor Kaam. van & Kemp ; Nijverdal

KEMP M.A. de
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772706
m.de.kemp@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KEMP S. van der ; Mw.
Advocaat bij De Hoogd Greveling ; beëdiging 1987
Postbus 589 , 1440 AN Purmerend

KEMPE M.W. ; Mw.
Advocaat bij In 't Veen advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 335 , 2400 AH Alphen a/d Rijn
Tel 0172-475677 , fax 0172-473294
kempe@alphen.intveenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KEMPEN - WÖHLER A.E. van ; Mw.
Advocaat bij Veldhuijzen & Schep ; beëdiging 1993
Postbus 1080 , 3300 BB Dordrecht
Advocaat bij 's-Gravenweg 66 ; beëdiging 1993
2911 CH Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel 0180-322577 , fax 0180-322306
vankempenwohler@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Kempen Wöhler advocaten ; beëdiging 1991 en 1993
[vademecum advocatuur 2004]

KEMPEN A.M.T. van , geboren jun 1934 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1995
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van Stolkweg 9,9a etc.
Lid Bestuur van de Smickers-de Bruijnstichting te Rotterdam

KEMPEN A.R.M. van ; Mw.
Advocaat bij van Driem advocaten ; beëdiging 1998
Reijnier Vinkeleskade 64 , 1071 SX Amsterdam
Tel 020-6644313 , fax 020-6648964
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandriemadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEMPEN C.H. van
Lid Raad van Bestuur Wolters Kluwer nv , Amsterdam

KEMPEN E.A.C. van ; Mw.
Advocaat bij Stevens Thunnissen Vos ; beëdiging 2001
Postbus 11760 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3115000 , fax 070-3520669
mr.e.vankempen@stv-advocaten.nl
www.stv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEMPEN E.C.M.J. van , Eugène ; Dhr.
Advocaat bij Peters & Vaessen advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 68 , 5430 AB Cuijk
Tel 0485-315393 , fax 0485-320220
vaessen-vankempen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Naessen & van Kempen advocaten
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Apeldoorn

KEMPEN J.A. van , geboren apr 1960 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 sep 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 15 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 aug 1991
Rechter rechtbank Den Haag 26 okt 1992
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-04-2003
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 07-04-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

KEMPEN J.M. van , geboren 16 juni 1914 Haarlem , Johannes Mattheus
Oud-Directeur-Generaal van de Algemene Bank Nederland
Oud-Commissaris Ammeraal Holding bv
Oud-bestuurder van de Stichting Continuïteit Ammeraal
Oud-Adviseur van de Raad van Commissarissen van Ammeraal Conveyor Belting bv
Overleden 28 oktober 2000 Amsterdam (info Telegraaf)

KEMPEN J.W.H.
Advocaat bij Kempen Advocaat en Procureur B.V. ; beëdiging 1970
Postbus 49 , 6160 AA Geleen
Tel 046-4759090 , fax 046-4755144
kempen@compaqnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KEMPEN L.E.J.M.C. van , Annelien ; Mw.
Hoofd afdeling Kristal Royal Leerdam te Leerdam
Partner/mede-eigenaar Kuipers & van Kempen, partners in vormg.
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Marketing & Communicatie
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

KEMPEN M.W.A.M. van
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij advocatenkantoor van Kempen ; beëdiging 2000
's Gravenweg 66 , 2911 CH Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel 0180-322577 , fax 0180-322306
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1994 en 2000
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065042 , fax 010-4065001
nlkempl3@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Kennelijk twee keer beëdigd: in 1994 en in 2000. Waarom?

KEMPENAER - HILLEN A.E.F. de , geboren jun 1961
NLRM 93 94
Zie HILLEN, A.E.F.

KEMPENAER M.C. de
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem

KEMPER G.J. , geboren apr 1948 , Germ
NLRM 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 feb 1984
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1975
Specialisme: media- en auteursrecht
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
kemper@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Alexander Boersstraat 5 , 1071 KT Amsterdam
Tel 020-6704460 , fax 020-6706285
kemper@kemperadvocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Sinds 1979 vult hij wekelijks een halve pagina in Vrij Nederland onder het pseudoniem Lex Dura.
Voor Trouw schrijft hij tweemaal per maand de sportcolumn 'Kemper'
Lid van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak van de NOvA

KEMPER J.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Schaap & Partners ; Rotterdam
Voorgedragen als Commissaris bij VastNed Offices en VastNed Retail, Rotterdam (jaarverslag 1998)

KEMPER J.H. , geboren sep 1907
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 28 mei 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 23 sep 1942
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Haag 21 apr 1951
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 20 mrt 1962

KEMPERINK G.N.H.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1984
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
g.kemperink@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
guus.kemperink@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]

KEMPERINK W.D.A.M.
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Vertrekt als Lid van de Ledenraad van de Coöperatie Achmea

KEMPERMAN C.J.F. ; Mw.
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer ; beëdiging 2002
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
c.kemperman@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEMPERMANN R.A.
Advocaat bij Wagemans advocaten Maastricht ; beëdiging 1998
Postbus 598 , 6200 AN Maastricht
Tel 043-3251859 , fax 043-3253043
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1988 en 1998
r.kemperman@wagemansadvokaten.nl
www.netad.nl/wagemansadvokaten
[vademecum advocatuur 2004]

KEMPERS W.A.M.
Postbus 250 , 9640 AG Veendam
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

KEMPS M.A.J.
Boskamp Willems advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 8727 , Advocaat bij 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
m.kemps@boskampwillems.nl
www.boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEMPS N.J.I. ; Mw.
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 2036 , 8203 AA Lelystad

KENENS J.L.R.
Advocaat bij Teekens advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1144 2302 BC Leiden
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
info@teekens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Teekens Karstens advocaten en Notarissen
kenens@teekenskarstens.nl
www.teekenskarstens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KENGEN A.M. ; Mw.
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 1996
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
advocaten@cleerdinenhamer.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ficq-kengen@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KENKEL - van De VEN G.E.F. ; Mw.
Advocaat bij Kuijken advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 420 , 5550 AK Valkenswaard
Tel 040-2044445 , fax 040-2045155
[vademecum advocatuur 2001]
kuijkenadv@chello.nl
www.kuijkenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KENNEMA Zie BRAUNIUS-KENNEMA A.N. , geboren nov 1938 ; Mw.

KENNIS J.J.A.M. , geboren mei 1944
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Lid Tariefcommissie Amsterdam 16 nov 1988

KENTGENS J.C.A.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741923
jochem.kentgens@allenoyery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

KENTIE D.J.D. ; Mw.
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 1999
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Advocaat bij Houben advocaten
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
houbenadvocaten@netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1992 en 1999
dkentie@houbenadvocaten.nl
www.houbenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERBOSCH W.M.H.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

KERCKHOFF W.J.M. , Willem , geboren 26 augustus 1909 ; Dhr.
INFO
Overleden 23 juli 2003 [Telegraaf 25 juli 2003]

KERCKHOFFS - DE HEIJ A.J.M. ; Mw. Dr.
Rechten 1964 , Notarieel Recht
Studiebegeleider Open Universiteit
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: West- en Midden-Brabant
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden

KERCKHOFFS H.M.G. ; Mw.
Advocaat bij Hameleers & van den Boomen ; beëdiging 2003
Postbus 659 , 6040 AR Roermond
Tel 0475-315353 , fax 0475-319524
info@hvdb-advocaten.nl
www.hvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERCKHOFFS P.A.E.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Brauw Blackstone Westbroek, de ; Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam

KERCKHOFFS R.H.G.M
Advocaat bij Kerckhoffs advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 3021 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3215929 , fax 043-3251494
[vademecum advocatuur 2001]
r.kerckhoffs@kerckhoffsadvocaten.nl
www.kerckhoffsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERCKHOFFS R.W.J.
Advocaat bij Hertoghs c.s. advocaten belastingdeskundigen ; beëdiging 1991
Postbus 4729 , 4803 ES Breda
Tel 076-5202266 , fax 076-5202288
hertoghs@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hertoghs@hertoghsadvocaten.nl
www.hertoghsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERDEL - de VET Zie VET , B.C, de B.C. ; Mw.

KERF P.J.F.M. de
Advocaat bij van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1981
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810871 , fax 024-3810873
p.dekerf@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERK A.O. van der , geboren jan 1953
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 jul 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 26 apr 1984
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 17 jun 1985
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 23 sep 1991
Plaatsvervanger Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 nov 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 februari 1999
NU
Utrecht parket
TEVENS
Voorzitter Oranje Nassauschool Badhoevedorp
Lid begeleidingscommissie Rechercheschool
jan 99

KERK P.A. Aan de
Advocaat bij
Bonnier en Messink advocaten ; beëdiging 2003
Saltshof 10-06 , 6604 EA Wijchen
Tel 024-3661735 , fax 024-3480075
bonnier.messink.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERKE G.A. van de
Advocaat bij Keizersgracht 614 , 1017 EP Amsterdam ; beëdiging 1984
Tel 020-6268948 , fax 020-6268948
[vademecum advocatuur 2001]
Niet mer in [vademecum advocatuur 2003]

KERKHOF A.M.J.A. van de ; Mw.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1994
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven

KERKHOF Zie JASPAR - van DE KERKHOF C.P.M. van de , geboren jul 1948 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar Raad van Beroep Rotterdam 1 apr 1984
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 3 apr 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 2 nov 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 5 jul 1989
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 1 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 apr 1990
Rechter rechtbank Dordrecht 1 jul 1992
Rechter rechtbank Rotterdam 1 apr 1997
In NLRM 91 92 en 93 als JASPAR-VAN DE KERKHOF
NU
Dordrecht rechter
Rotterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen

KERKHOF G.H.H. ; Mw.
Advocaat bij Jacobs Kranenburg advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 320 , 7600 AH Almelo
Tel 0546-535565 , fax 0546-816014
info@jacobskranenburg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ghh.kerkhof@jacobskranenburg.nl
www.jacobskranenburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERKHOF H.H.C. van de
Advocaat bij Bezemer c.s. ; beëdiging 1990
Postbus 102 , 5420 AC Gemert
Advocaat bij Dubach advocaten
Postbus 422 , 5700 AK Helmond
Tel 0492-544435 , fax 0492-527895
[vademecum advocatuur 2001]
www.dubachadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERKHOF J.C.M.T.
Advocaat bij Koch & van den Heuvel ; beëdiging 1990
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Tel 076-5226470 , fax 076-5226413
kerkhof@koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KERKHOF J.G.M.
Notaris te Oldenzaal , arrondissement Almelo
Kantoor Kienhuis Hoving ; Oldenzaal

KERKHOF M.B. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285475 , fax 070-3280489
mirjam.kerkhof@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KERKHOF P.A.
Advocaat bij Mannaerts & Appels ; beëdiging 2002
Postbus 2269 , 4800 CG Breda
Tel 076-5225260 , fax 076-5226559
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERKHOF R.M. ; Mw.
Advocaat bij van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 44 , 5201 AA Den Bosch
Tel 073-6278080 , fax 073-6278090
r.kerkhof@vanierselluchtman.nl
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERKHOF S.D. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
sabine.kerkhof@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KERKHOFF - De JONG E.M.J. van ; Mw.
Rechten 1952
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

KERKHOFFS H.J.L.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1998
Postbus 1215 , 5900 BE Venlo
Tel 077-3209191 , fax 077-3518438
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Venlo ; beëdiging 1974 en 1998
[vademecum advocatuur 2004]

KERKHOFFS R.H.H.M.
NLRM XX Niet in NLRM 1998
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen
23 jul 1997

KERKHOFS A. , Ton ; geboren 6 febrari 1928 te Schimper ; Dhr.
Oud-griffier van de Tweede Kamer
Commandeur in de orde van Oranje-Nassau
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
INFO
Overleden 25 april 2004 te Rotterdam [Telegraaf 28 april 2004]

KERKHOFS P.L. , geboren maart 1954
NLRM 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 3 september 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 3 september 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 3 september 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 21 maart 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 21 maart 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 21 maart 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 21 maart 2000

KERKHOVE A.
Secretaris gemeente Middelburg [info SAL 2000]

KERKHOVEN L.J.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 90636 , 2509 LP Den Haag
Tel 070-3286480 , fax 070-3248389
nlkerkh3@mey.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3286713 , fax 070-4412003
nlkerk3@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERKMAN L.S.
Advocaat bij Tripels advocaten ; beëdiging 1986
Brusselsestraat 32-36 , 6211 PE Maastricht
Advocaat bij Oppenheimer Wolff & Donnelly
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Tel 020-3055700 , fax 020-3055790
bkerkman@oppenheimer.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 59366 , 1040 Kj Amsterdam
Tel 020-3012312 , fax 020-3012202
info@kerkmanlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KERKMEESTER H.O. ; Dr. UHD
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenschappen
Inleiding tot de Rechtswetenschap
tel 010 4082691 , fax 010 4089191
Kerkmeester@frg.eur.nl

KERKMEIJER M.E J. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1998
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
Kerkmeijer@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]

KERKVLIET F.E.
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1993 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERKVOORDEN W.E.L van ; Mw.
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1994
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Advocaat bij e-torneys@law
Postbus 75538 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-4713020 , fax 020-4712986
wkerkvoorden@e-torneys.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij SOLO
Tel 020-5300160 , fax 020-5300170
kerkvoorden@solv.nl
www.solv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERNKAMP C.A. ; Mw.
Bedrijfsjurist Fokker Aircraft bv Amsterdam (ZO)
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995

KERNKAMP F.H.
Advocaat bij Kernkamp advocaten ; beëdiging 1957
Postbus 23317 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4116471 , fax 010-4136923
info@kernkamp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kernkamp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERNKAMP Jr G.W. , geboren 1941
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1968
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
wouter.kernkamp@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Directeur IPG Nederland B.V., Commissaris Sybron Chemie Nederland B.V.

KERNKAMP H.D. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1996
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
general@derks.nl
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
h.kernkamp@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERNKAMP H.H.W. , geboren 1940
Wethouder D'66 gemeente Utrecht
Commissaris N.V. Prov. en Gem. Utrechts Stroomleveringsbedrijf
Commissaris REMU N.V.
Commissaris N.V. Samenwerkende Elektriciteits-prod.bedrijven.
De heer Kernkamp, voorheen loco-burgemeester van de gemeente Utrecht, vervulde in het verleden commissariaten bij N.V. KEMA, N.V. Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN),Gasbedrijf Centraal Nederland N.V. en N.V. Energieproduktiebedrijf UNA. Verder was hij Lid van het dagelijks

KERNKAMP - MAATHUIS H.I. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1999
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488904 , fax 070-3854069
hi.kernkamp@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KERNKAMP H.T.
Advocaat bij Kernkamp advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 23317 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4115471 , fax 010-4135923
info@kernkamp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hein.kernkamp@kernkamp.nl
www.kernkamp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEROUACHE J. ; Mw.
Advocaat bij Berger advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 347 , 5900 AH Venlo
Tel 077-3510331 , fax 077-3510051
adv@berger.demon.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERPEN E.J.M. , Erik ; Dhr.
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Hermans & Schutteváer,: Utrecht
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Utrecht

KERPESTEIN G.M.
Advocaat bij Kerpestein advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 77793 , 1070 AM Amsterdam
kerpadvo@worldaccess.nl
Advocaat bij Mr. G.M. Kerpestein , advocaat en procureur
Postbus 75531 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-4707304 , fax 020-4707309
govert@kerpestein.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Kerpestein
[vademecum advocatuur 2004]

KERS H. , geboren 08-06-1956
INFO
Woonplaats Amstelveen
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KERS H.J.C.P.
Advocaat bij Scheilen advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 688 , 3430 AR Nieuwegein
Tel 030-6052054 , fax 030-6052039
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 1987
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
info@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERS L.Ch.J.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 2000
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517985 , fax 020-6267949
laurent.deckers@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]

KERSCH F. ; Mw.
Advocaat bij Kersch & Lievense advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 75129 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-4713333 , fax 020-6626111
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heijer advocaten
Banstraat 34 , 1071 KA Amsterdam
Tel 020-6717554 , fax 020-6733381
fkersch@heijderadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERSEMAKERS J.G.J.
Advocaat bij Postbus 31 , 5420 AA Gemert ; beëdiging 1988
Tel 0492-366176 , fax 0492-367169
kersemakers.adv@planet.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]
Niet in [vademecum advocatuur 2001]

KERSEMAKERS S.J.M.G. , geboren september 1970 ; Mw.
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 1 april 1999
Den Haag

KERSSEMAKERS J.H.M. , Joop , geboren jul 1938
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Katholieke Universiteit Nijmegen , II.wetenschappelijk medew, 1e klasse 1 jan 1962 tot
1 jan 1971
Advocaat en procureur Nijmegen 1 jan 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 10 nov 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 8 dec 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 21 jun 1973
Rechter rechtbank Zutphen 3 mei 1974
Lid Ned. Antillen en Aruba 12 feb 1979
Raadsheer Hof Arnhem 11 dec 1986
Vice-President Hof Arnhem 28 januari 2000
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 27-05-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 01-08-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Penningmeester afdeling Arnhem van (Ned-Vlaams Genootschap) Orde van de Prince
Lid Commissie van Beroep Katholieke Universiteit Nijmegen / Katholieke Universiteit Brabant
Lid Bestuur coöperatie "Buitendaals Schouwe" te Burgh-Haamstede
Voorzitter Klachtencommissie ziekenhuis Rijnstate Arnhem (sinds 10/96)
feb 1997
Geen opgave van bijbanen in Zutphen
19 aug 1997
TEVENS [juni/juli 2002]
Voorzitter (voorheen penningmeester) afdeling Arnhem van (Nederlands-Vlaams genootschap)
Orde van den Prince van 01-09-1999
Lid Commissie van beroep Katholieke Universiteit Nijmegen/Katholieke Universiteit Brabant van 01-01-1987
Bestuurslid Coöperatie "Buitenplaats Schouwen", Burgh-Haamstede van 01-01-1998
Voorzitter klachtencommissie Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem van 01-01-1996
TEVENS [december 2002]
Voorzitter afdeling Arnhem van (Nederlands-Vlaams genootschap) Orde van den Prince 01-09-1999
Lid Commissie van Beroep Katholieke Universiteit Nijmegen/Katholieke Universiteit Brabant 01-01-1987
Bestuurslid Coöperatie Buitenplaats Schouwen Burgh-Haamstede 01-01-1998
Voorzitter klachtencommissie Ziekenhuis Rijnstate Arnhem 01-01-1996


TEVENS [februari 2003] [juni 2003]
Voorzitter afdeling Arnhem van (Nederlands-Vlaams genootschap) Orde van den Prince vanaf 01-09-1999
Lid Commissie van Beroep
Katholieke Universiteit Nijmegen/Katholieke Universiteit Brabant vanaf 01-01-1987
Bestuurslid Coöperatie Buitenplaats Schouwen te Burgh-Haamstede vanaf 01-01-1998
Voorzitter klachtencommissie Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem vanaf 01-01-1996
INFO
Lid van de Orde van de Prince , Voorzitter van de afdeling Arnhem (ledenlijst 2000)
INFO
Citaat uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
"Eén van de drie raadsheren van het Hof (meervoudige kamer) in Arnhem, Mr. J.H.M. Kerssema-
kers, verschoonde zich in 1990 niet als rechter in de door verzekeraar OHRA in Arnhem tegen Henk Rem
aangespannen hoger beroep-procedure en trad tóch als rechter op. deechtgenote van Mr. Kerssemakers,
mevrouw Mr. E.M.Kerssemakers-Stoffels, was namelijk korte tijd daarvoor nog als advocate
werkzaam bij het advocatenkantoor van OHRA, " Dirkzwager & Kroeskamp advocaten ", terwijl
de advocaat van OHRA in deze procedure, Mr. R.Ph.Elzas, óók als advocaat werkzaam is bij
hetzelfde advocatenkantoor van OHRA, "Dirkzwager & Kroeskamp advocaten".
Het Hof deed ten voordele van OHRA uitspraak, terwijl de Rechtbank in Arnhem daarvoor Henk
Rem nog op alle punten in het gelijk stelde.
Dezelfde Raadsheer, Mr. J.H.M.Kerssemakers, verschoonde zich in 1989 en in 1990 wederom
niet als rechter, nú in twee hoger beroep-procedures die niet door verzekeraar OHRA maar tégen
OHRA waren aangespannen, door tóch als rechter op te treden.
Oók hier geldt wederom dat zijn echtgenote, mevrouw Mr. E.M.Kerssemakers-Stoffels, korte tijd
daarvoor nog als advocate werkzaam was bij het advocatenkantoor van OHRA, " Dirkzwager &
Kroeskamp advocaten ", terwijl de advocaat van OHRA in deze twee procedures, Mr. D.
Knottenbelt, óók als advocaat werkzaam is bij hetzelfde advocatenkantoor van OHRA, "Dirkzwager &
Kroeskamp" Ook in deze twee procedures deed het Hof ten voordele van OHRA uitspraak.
Het betreft de procedures:
-- M.Nagtegaal tegen OHRA ; Uitspraak d.d.06-08-91.
-- E.Ch. van Dam tegen OHRA ; Uitspraak d.d.30-10-90.
Einde citaat.
NB
Wat is nu eigenlijk zijn hoofdfunctie ; heeft hij nog een hoofdfunctie?

KERSSEMAKERS J.J. ; Mw.
Advocaat bij Maaldrink advocaten ; beëdiging 1992
Wassenaarseweg 20 , 2596 CH Den Haag
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss ; beëdiging 1992 en 2001
Tel 070-3469646 , fax 070-3560490
kerssemakers@mvg.nl
www.mvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Niet in [vademecum advocatuur 2001]

KERSSIES N.E. , geboren jul 1959 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 nov 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 nov 1993
Rechter rechtbank Utrecht 10 okt 1994
NU
Utrecht rechter

KERSTEN A.E. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Bijzonder hoogleraar Historische ontwikkeling van het volkenrecht en diplomatieke geschiedenis (vanwege het Leids Universiteits-Fonds)
INFI
Privé adres: Pr. Willem Alexanderhof 7 , Den Haag , Tel. 070 3814771

KERSTEN H.H. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1989
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
heleen.kersten@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460370 , fax 020-5460123
heleen.kersten@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

KERSTEN H.L.J.M. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de
Rijksjeugdinrichtingen, Nijmegen Rijksinrichting voor Jongens De Hunnerberg, Secretariaat
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk ; beëdiging 2000
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaf ; beëdiging 1987 en 2000
Postbus 10100 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271271 , fax 055-5271430
h.l.h.m.kersten@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERSTEN - TOL L.J. ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
nlkerst2@ey.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030-2595253 , fax 030-2595255
nikerst2@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERSTEN P. , geboren sep 1925
NLRM 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 sep 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 6 apr 1982
Rechter rechtbank Den Bosch (part-time) 1 jan 1990

KERSTEN T.B.M.
Advocaat bij van der Putt advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 130 , 5800 AC Venray
Tel 0478-556673 , fax 0478-556680
kersten@putt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
kersten@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERSTEN Zie DAAMS - KERSTEN W.M. , geboren sep 1935 ; Mw.

KERSTENS M.B. ; MBA
Directeur Red Swan B.V. pharma logistics [jaarverslag OPG Groep N.V. 2001]

KERSTHOLT A.N.J.
Advocaat bij Kerstholt & Scheidema ; beëdiging 1982
Postbus 755 , 9700 AT Groningen
Tel 050-5255275 , fax 050-5258244
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KERSTHOLT H.A.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
harm.a.kerstholt@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240552 , fax 010-2240638
harm.kerstholt@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

KERSTING H.G.
Advocaat bij Stichting Advokaten Amsterdam Noord ; beëdiging 1977
Meeuwenlaan 327 , 1022 AL Amsterdam
Tel 020-6321060 , fax 020-6342501
[vademecum advocatuur 2001]
info@akan.nl
www.akan.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KERVINK P.J.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Douaneaangelegenheden, Plaatsvervangend directeur
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Douaneaangelegenheden, Afdeling Douanetechniek, Hoofd

KESLER W.H.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1980
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 2121 , 7500 CC Enschede
Tel 053-4331133 , fax 053-4330381
w.kesler@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KESNAR J. , Joël ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Alkmaar in oprichting
Kandidaat-notaris

KESNICH B.J.H. , Bart ; Dhr.
Schenkeveld & Sluis ; beëdiging 1993
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
advoc@schenkeveldensluis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten
info@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Alkmaar in oprichting

KESSEDJIAN C. ; Mw. Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Bijzonder Hoogleraar privaatrechtelijke rechtsvergelijking
NB
niet in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU

KESSEL A.G.W. van
Advocaat bij Kroeze Israels advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 497 , 4100 AL Culemborg
Tel 0345-533481 , fax 0345-533418
a.vankessel@kroezeisraels.nl
www.kroezeisraels.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KESSEL J.C.N. van , Jos ; Dhr.
Bedrijfsjurist De van Geel Groep
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Bosch
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Bosch
Functie onbekend

KESSEL M.R.E. , Frank ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zeist
Adj.Dir. Multi Vastgoed

KESSEL R. van
Advocaat bij Wachter & van Kessel ; beëdiging 1976
Benoordenhoutseweg 227 F3/4 , 2596 BE Den Haag
Tel 070-3246166 , fax 070-3249707
custos@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stevens Thunnissen Vos ; beëdiging 1976
Postbus 11760 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3115000 , fax 070-3520669
mr.r.vankessel@stv-advocaten.nl
www.sty-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KESSEL R.A.C.J. van
Advocaat bij Rottier advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 3494 , 5203 DL Den Bosch
Tel 073-6405306 , fax 073-0405450
[vademecum advocatuur 2001]
rogier.van.kessel@rottieradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KESSEL R.J.P. van
Notaris te Amersfoort , arrondissement Utrecht
Postbus 575 , 3800 AN Amersfoort

KESSEL T.S.
Advocaat bij Pietersen c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 1199 , 5602 BD Eindhoven
Tel 040-2443555 , fax 040-2454066
mrkjpietersen@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pietersen advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

KESSELS A.H.A. ; Mw.
Advocaat bij Vink & Veldman advocaten ; beëdiging 1998
Prinsengracht 1103 , 1017 JJ Amsterdam
Tel 020-5352222 , fax 020-5352233
prinsengracht@vink-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hemony advocaten
Hemonylaan 27 , 1074 B Amsterdam
Tel 020-6622931 , fax 020-6646186
ak@advocaten-hemony.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KESSELS F.J.C.M.
Advocaat bij Kessels Hanssen t'Sas ; beëdiging 1977
Postbus 2090 , 4800 CB Breda
Tel 070-5253535 , fax 070-5148350
kessels@khsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.khsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KESSELS G.J. ; Mw.
Advocaat bij Dreef van Eijk Laving van Bodegom advocaten ; beëdiging 2003
Groot Hertoginnelaan 205 , 2517 ES Den Haag
Tel 070-4272905 , fax 070-4272906
kessels@amicenet.nl
www.amicenet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KESSELS J.M.E. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1998
Postbus 215 , 5900 BE Venlo
Tel 077-3209191 , fax 077-3518438
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KESSELS M.A.M.
Notaris te Asten , arrondissement den Bosch
Postbus 23 , 5720 AA Asten

KESSEN A.A.L.G.M.
Burgemeester VVD gemeente Hulst [info SAL 2000]

KESSEN L.H.A. , geboren mei 1924
NLRM 87 88/89 90 91 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 2 apr 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 20 jun 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 20 sep 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 5 apr 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 21 mrt 1985
Kantonrechter Maastricht 1 apr 1987
NB: vreemd

KESSEN S.C.L.M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 0104148444
stephanie.kessen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]

KESTER H.P.M. , geboren mei 1954 ; Mw. Drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 4 feb 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 28 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 20 okt 1986
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger arrondissement rechtbank Arnhem 18 jul 1989
Rechter rechtbank Arnhem 1 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 8 dec 1997
Vice-President rechtbank Arnhem 20 juli 1998
NU
Arnhem rechter
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gastdocent beroepsopleiding advocatuur
Docent bewijsrecht SSR secretarissen opleiding 1995
Lid Bestuur basisschool De Biezenkamp in Beek
Lid oudercommissie Peuterspeelzaal Bolke in Beek
Plaatsvervangend Lid bestuur WSNS verband Groesbeek/Hemmes/Ubbergen/Milligen
16 feb 1998

KESTER R.N.A.M.
Advocaat bij Havenstraat 33 , 2671 GH Naaldwijk ; beëdiging 1984
Tel 0174-623265 , fax 0174-640244
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KESTEREN C.M.A. van , geboren okt 1942 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10 apr 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 11 sep 1987
Rechter rechtbank Den Bosch 1 mei 1999
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Almelo 15 mei 1999
NU
Advocaat te Utrecht bij Strengers advocaten
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Strengers advocaten of kantoor Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1976
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
TEVENS
Lid Raad van Discipline in het ressort Amsterdam
Secretaris Stichting Richard Holfens te Utrecht
Plaatsvervangend Lid College van Beroep als bedoeld in de CAO voor waterleidingsbedrijven
aangesloten bij de werkgeversvereniging Waterleidingsbedrijven WWB-CAO
03 mrt 1997
Plaatsvervangend advocaatLid van de Raad van Discipline te Amsterdam

KESTEREN H.G.A. van
Advocaat bij Postbus 3000 , 1300 EA Almere ; beëdiging 1979
Advocaat bij advocatenkantoor van Kesteren
Postbus 1117 , 1300 BC Almere
Tel 036-5330989 , fax 036-5342936
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KESTEREN N.J.J. van , geboren 1952
Algemeen Directeur Vereniging VNO-NCW
E-Mail: NJJvKesteren@vno-ncw.nl
TEVENS
Algemeen Directeur Vereniging VNO-NCW
Lid Dagelijks Bestuur Sociaal-Economische Raad (SER)
Lid Sociaal-Economische Raad (SER)
Oud-functies:
Directeur Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
Lid Bestuur Stichting Management Studies
Lid Arboraad
Lid Sociale Verzekeringsraad.
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

KESTEREN P. van , geboren apr 1957
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Ambtenaar Centrale Raad van Beroep te Utrecht 1 okt 1986
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 19 jan 1988
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 mei 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 nov 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 nov 1992
Advocaat-generaal ressortsparket Leeuwarden 18 dec 1997
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Almelo15mei 1999
NU
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie

KESTING A.C.B.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Herman Heijermansweg 2,1077 WL Amsterdam

KETEL S. van ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 2380 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229-270744 , fax 0229-247186
su@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0229-287005 , fax 0229-287055
s.vanketel@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

KETELAAR F.C.J.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

KETELAAR H.N. ; Mw.
Juriste bij Allianz Royal Nederland

KETELAARS C.M.V.M.
Advocaat bij Advokaten Tramstraat ; beëdiging 1982
Advocaat bij Schakenraad advocaten
Postbus 2350 , 5600 CJ Eindhoven
Tel 040-2447608 , fax 040-2448875
c.ketelaars@schakenraad.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haas en De Jong advocaten
Postbus 3219 , 5003 DE Tilburg
Tel 013-5362088 , fax 013-5361245
c.ketelaars@dehaas-dejong.nl
www.dehaas-dejong.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KETS J.H.A. , geboren sep 1958 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 3 jul 1990

KETTING L.J.M. , geboren okt 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 26 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 21 apr 1987
NU
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Deventer ; kantoor De Jonge Peters & Leppink ; beëdiging 1974
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570-614080 , fax 0570-618244
ketting@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KETTLER - VISSER M. ; Mw.
Advocaat bij Kettler & Reijerse-Snel ; beëdiging 1988
De Lairessestraat 16 , 1071 PA Amsterdam

KETTLER - PINKSTER Zie PINKSTER S. ; Mw.

KETTLITZ Zie VERSTEGEN-KETTLITZ C.H. ; Mw.

KETWARU R.M.F.R.
Advocaat bij van Rossem advocaten ; beëdiging 2002
Herengracht 444 , 1017 BZ Amsterdam
Tel 020-4287324 , fax 020-4274597
ketwaru@vanrossem.nl
www.vanrossem.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KETWICH VERSCHUUR F.W. van
NLRM 71 80
Lid Ambtenarengerecht Groningen 17 aug 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 24 dec 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Ambtenarengerecht Utrecht 6 nov 1974

KEUCHENIUS P.F.
Advocaat bij Abma van Eeuwijk ; beëdiging 1987
Postbus 156 , 1130 AD Volendam
Tel 0299-368515 , fax 0299-369357
mailbox-volendam@abma.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schreurs & van Duin Abma van Eeuwijk
p.keuchenius@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEUCHENIUS P.J. ; Mw.
(bedrijfs) jurist Buma/Stemra Amstelveen
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

KEUKEN R.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1993
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Advocaat bij van den Boomen advocaten
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
keuken@boomen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
rkeuken@boomen.nl
www.boomen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEUKENS Q.
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1995
Postbus 272 , 3300 AG Dordrecht

KEUKENTJES R.B.M. , geboren april 1954
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 23 mei 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 23 mei 1985
Rechter rechtbank Zutphen 12 augustus 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 januari 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 januari 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 januari 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 januari 1990
Vice-President rechtbank Zutphen 29 augustus 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 augustus 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 september 1993

KEULAERDS M.J.M.Th. , geboren 12-01-1957
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 30457 , 2500 CL Den Haag
Tel 070-3760616 , fax 070-3463223
keulaerds@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Aerdenhout
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KEULEMANS L.P.M.
Secretaris gemeente Gulpen-Wittem [Staatscourant 5 juni 2002]

KEULEN A.M.A. , geboren apr 1966 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechten 1991
Juridisch Medewerker
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1994
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1april 1999
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

KEULEN B.F. , geboren apr 1947
NLRM 93 94 95 96 97 98 98 99/00
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 17 jun 1992
NU Utrecht Rechtbank rechter-plaatsvervanger
[juni 2003] niet meer vermeld onder rechtbank Utrecht
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor van Benthem & Keulen ; beëdiging 1977 of 1975
Lid van de maatschap.
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
tel 030-2595525 , fax 030-2595501
bkeulen@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 1975
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]
bkeulen@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2003]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
Hof van Discipline te Utrecht: Griffier
Vereniging LSA Letsel advocaten
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Raadadviseur
NB Deinst niet terug voor het valselijk opmaken van 'Notulen' als griffier van het Hof van Discipline.
TEVENS [augustus 2002] [februari 2004]
Op rechtspraak.nl bij rechtbank Utrecht niet meer vermeld, maar kennelijk nog wel griffier van het Hof van Discipline te Utrecht
NB
Mr. Sterk, Lid van het Hof van Discipline werd door/via Mr. van Keulen naar voren geschoven als Voorzitter voor een zitting van het Hof van Discipline onder de verantwoordelijkheid van Mw. Mr. Zwitser -Schouten. Maar dat is in strijd met de ( advocaten)wet op straffe van nietigheid.
Wat is de relatie met de andere KEULEN, B.F.?

KEULEN B.F. , geboren jan 1963
NLRM 95 96 97 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 8 jul 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 september 1998
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 januari 2000
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
Raadadviseur wetgeving Ministerie van Justitie
NU Leeuwarden Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
NB: Bij inzage in het bijbanenregister in Leeuwarden bleek daar een brief in te zitten met de
volgende tekst:
Ministerie van Justitie, Directoraat wetgeving Den Haag 070- 3707155, 06 feb 1997
"Hartelijk dank voor uw goede wensen t.a.v. mijn nieuwe functie en uw bereidheid positieve
inlichtingen te verschaffen over mijn taakvervulling bij uw rechtbank. Inderdaad heb ik het voornemen
in Den Haag of Rotterdam een rechter-plaatsvervangerschap te verwerven. Ontslag gevraagd heb ik niet.
Het kan nog wel even duren voor dat zijn beslag gekregen heeft. Mijn nevenfuncties betreffen een niet
geformaliseerd voortzetten van de werkzaamheden voor de RU Groningen, alsmede het lidmaatschap van de fractie-adviescommissie voor justitie van de PvdA."
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juni 2003]
Lid Boekenraad Ars Aequi van 01-01-2002
TEVENS [februari 2004]
Raadadviseur wetgeving Ministerie van Justitie
Lid boekenraad Ars Aequi 01-01-2002

KEULEN B.M. , geboren mrt 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Amersfoort 1 feb 1983
Waarnemend griffier kantongerecht Harderwijk 23 okt 1954
Waarnemend griffier kantongerecht Hilversum 28 apr 1955
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Hilversum 1 jan 1957
Griffier kantongerecht Leeuwarden en Heerenveen 21 mrt 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 16 jun 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 3 okt 1959
Mede benoemd griffier kantongerecht Sneek 11 okt 1960
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 1 nov 1960
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 22 apr 1961
Kantonrechter Sneek 13 jan 1962
Kantonrechter Haarlem 4 mei 1966
Opdracht kantonrechter werkzaamheden kantongerecht Zaandam 21 mei1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 2 okt 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 26 mei 1993
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger

KEULEN - GERRITS C.E.M. van geboren , jun 1965
NLRM 91
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 25 jul 1990

KEULEN - MULDER E.H. ; Mw.
Advocaat bij Prins Hendriklaan 102 , 3584 ES Utrecht ; beëdiging 1975 en 2001
Tel 030-2520670 , fax 030-2543611
keulen-mulder@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEULEN E.M. van ; Mw.
Advocaat bij Wijn en Stael ; beëdiging 1996
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht

KEULEN F.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 aug 1959
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 17 aug 1983

KEULEN J. van
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Postbus 4225 , 3006 AE Rotterdam

KEULEN J.A. van , geboren jul 1955 ; Mw.
NLRM 94 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 aug 1993
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Ontslag KB 22 mrt 1996
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Duijnstee van der Wilk ; beëdiging 1978
Postbus 85850 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3547054 , fax 070-3501024
dvdw@law.nl
Advocaat bij Chambers advocaten
Bezuidenhoutseweg 229 , 2594 AL Den Haag
Tel 070-3154000 , fax 070-3473129
keulen@chambersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEULERS N.Th.G. ; Drs.
Advocaat bij Niemarkt advocaten ; beëdiging 2001
Akerstraat 78 , 6411 HC Heerlen
Tel 045-5716040 , fax 045-5741259
niemarkt.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEULERS P.J.H.
Advocaat bij Keulers & Partners advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 88 , 6190 AB Beek
Tel 046-4373838 , fax 046-4373819
[vademecum advocatuur 2001]
keulers.partners@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEULERS W.P.
Advocaat bij Wijnkamp & Keulers ; beëdiging 1999
Postbus 289 , 2700 AG Zoetermeer
Tel 079-3428555 , fax 079-3426029
wijnkamp@keulers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.wirehub.nllkeulers
[vademecum advocatuur 2004]

KEUNE H.G.Th. , Henricus Gerardus Theodorus , geboren 15 november 1912 ; Dhr.
Advocaat bij Keizersgracht 522 , 1017 EK Amsterdam ; beëdiging 1938
INFO
Overleden 20 november 2003 [NRC 23 november 2003]

KEUNEN C.E.H.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

KEUNEN F.W.M. , geboren apr 1945
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 2 jan 1990

KEUNEN R.M.L. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240514 , fax 010-2240013
rosalie.keunen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

KEUNING C.M. ; Mw.
Advocaat bij Sieswerda & Keuning advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 650 , 8901 BL Leeuwarden
Tel 058-2131555 , fax 058-2130066
keuning@sieswerda-keuning.com
www.sieswerda-keuning.com
[vademecum advocatuur 2004]

KEUNING D.C.
Advocaat bij De Haan c.s. ; beëdiging 1980
Turfsingel 33 , 9712 KJ Groningen
Tel 050-3181344 , fax 050-3124918
haarvue@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haan advocaten
info@dehaanadvocaten.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEUNING J.J. , geboren nov 1918
NLRM 87 88/89
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 22 nov 1984

KEUNING K.A. , geboren sep 1916
NLRM 80 87 88/89 90 91
Advocaat en Procureur Burg-Haamstede 1945
Waarnemend griffier Hof Leeuwarden 24 aug 1976
Griffier Hof Leeuwarden 7 sep 1976

KEUNING P.C.
Advocaat bij Sieswerda & Keuning ; beëdiging 1975
Postbus 650 , 8901 BL Leeuwarden
Tel 058-2131555 , fax 058-2130066
keuning@sieswerda-keuning.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.sieswerda-keuning.com
[vademecum advocatuur 2004]

KEUNING R.F.D.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1999
Postbus 272 , 3300 AG Dordrecht
Tel 078-6324848 , fax 078-6311637
rkeuning@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kupperman van der Wiel advocaten
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
r.keuning@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEUPER F. ; Mw.
Advocaat bij Vogel en Ruitenberg advocaten
Postbus 12166 ; beëdiging 2003
1100 AD Amsterdam
Tel 020-5650400 , fax 020-5650411
keuper@theoffice.nl
www.theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEUPINK J.
Advocaat bij Lamping & Luiten ; beëdiging 1998
Boompjes 27-29 , 7607 HE Almelo
Tel 0546-819900 , fax 0546-826347
lamping-luiten@interstroom.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KEUR D.J. , geboren jun 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 5 dec 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 5 dec 1985
Rechter rechtbank Leeuwarden 13 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mal1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
Vice-President rechtbank Leeuwarden 3 feb 1995
NU
Leeuwarden Vice-President en Kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vaste Medewerker bij het tijdschrift SEW (tijdschrift Soc.Econ.wetgeving)
Plaatsvervangend Voorzitter van de Commissie van Beroep van de noordelijke Hogeschool te
Leeuwarden
Secretaris Stichting Windenergie Kubaard
Medewerker Stichting Radio Bolsward
Lid Bestuur van de VWF (Vereniging Windturbine exploitanten Friesland)
Secretaris van de beheerscommissie Dorpshuis Kubaard
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie I , De Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord , plaatsvervangend voorzitter

KEUR D.V. van der , Dorine ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1993
dorine.vanderkeur@nautadutilh.com
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240052
[vademecum advocatuur 2001]
Wellicht twee keer beëdigd: in 1993 en in 1998

KEUR P. van der
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1997
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam

KEUR V.
Voorzitter van de VARA
TEVENS
Lid van de Raad voor de Journalistiek

KEUR V.M.M. , geboren 1953 ; Mw.
Voorzitter Bestuur Omroepvereniging VARA
Lid Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting.
Mevrouw Keur kwam in 1987 bij de VARA, als bestuurssecretaris, in dienst. Hier werd zij na drie jaar mediadirecteur. Deze functie legde zijhalverwege 2000 neer. Daarvoor was zij na haar studie rechten werkzaam bij een advocatencollectief en bij de School voor Journalistiek in Utrecht. Verder was zij Lid wan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting en Lid van de graad van beheer van het Algemeen Nederlands Persbureau ANP.

KEURENTJES R.B.M. , geboren apr 1954
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 23 mei 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 23 mei 1985
Rechter rechtbank Zutphen 12 aug 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Vice-President rechtbank Zutphen 29 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU
[mei 2000] Zutphen Vice-President rechtbank
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting de Kruisberg te Doetinchem
19 aug 1997
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen.
Voorzitter CvT & beklagcommissie van de PI de Kruisberg te Doetinchem
Annotator bij Kluwer uitgave Wet BOPZ jurisprudentie Meditex
Verzorgen van lezingen
Lid Commissie piketregeling Wet BOPZ van de Raad voor Rechtsbijstand Arnhem
Voorzitter Stichting geschillenbehandeling zuivel

KEUS L.A.D. , geboren 20-03-1952
Advocaat te Den Haag , kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1977
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488746 , fax 070-3857899
lad.keus@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Door het Kabinet op voordracht van Minister van Justitie Korthals benoemd tot Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (info Telegraaf 21 oktober 2000)
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KEUS L.S. ; Mw.
Advocaat bij Pfeil & Heuts advocaten ; beëdiging 1998 en 2003
Postbus 189 , 6130 AD Sittard
Tel 046-4206400 , fax 046-4206409
info@pfeil-heuts.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEUSS M.J.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1989
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
mkeuss@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]

KEUTER C.M.E. ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1995
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
info@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1988 en 1995
c.keuter@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KEUVELAAR E.P.
Advocaat bij Cenijn & Stallen ; beëdiging 1996
Postbus 2212 , 3440 DE Woerden
Advocaat bij Dolk-Verborg-Diamand advocaten
Postbus 7911 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-3016161 , fax 020-6464716
dolk@dolk-vetburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2364600 , fax 030-2364192
e.keuvelaar@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

KEUZENKAMP J.H. , geboren okt 1947
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 24 mrt 1983
Rechter rechtbank Almelo 24 nov 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 2 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 4 nov 1996
NU
Rechtbank Almelo rechter
TEVENS
Geen bijbanen
25 jun 1997

KEUZENKAMP R.
Advocaat bij van Breevoort & Ter Meulen ; beëdiging 2002
Postbus 82 , 5680 AB Best
Tel 0499-338399 , fax 0499-338398
r.keuzenkamp@vbtm.nl
www.vbtm.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KEVERLING - BUISMAN F. ; Prof. Dr.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Rechtsgeschiedenis
Oud-vaderlands recht

KEYSER C.G.S.F. , geboren jul 1943
NLRM 71
Kandidaat-assistent Universiteit van Amsterdam 1 nov 2967
Proeftijd ex art.4 Opleidings-en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Middelburg 16 feb
1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 16 jun 1970

KEYSER - RINGNALDA L.F. , geboren jul 1963 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Docent strafrecht aan de V.U.Amsterdam
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 aug 1994
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 aug 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 aug 1996
NU
Alkmaar parket arrondissementsparket

KEYZER E.P.A.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1979
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
eric.keyzer@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6741253 , fax 020-6741978
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

KEYZER M. de , geboren mei 1913 ; Mw.
NLRM 71
Secretaresse Kinderrechter Haarlem 15 jan 1938
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 16 okt 1944
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 30 jan 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 feb 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 5 aug 1952
Rechter rechtbank Alkmaar 29 apr 1954
Vice-president rechtbank Alkmaar 1 nov 1967

KÉZÉR A.G.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Kézér c.s. ; beëdiging 1975
Postbus 7113 , 5980 AC Panningen
Tel 077-3075800 , fax 077-3076855
akezer@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Kézér
akezer@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KHALIL F. ; Mw.
Advocaat bij Adv.kant.G.G.Los ; beëdiging 1995
Koninginnegracht 10 , 2514 AA Den Haag
Advocaat bij Postbus 84022 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3543427 , fax 070-3500274
[vademecum advocatuur 2001]
florencekhalil@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KHAN A. ; Mw.
Advocaat bij Roest Singh advocaten ; beëdiging 1999
Marktplein 23 , 2132 DA Hoofddorp
Tel 023-5563790 , fax 023-5563799
adv@roestsingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KHODABAKS A.M.R.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
aluin.khodabaks@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

KHOUW S.L.L. ; Mw.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 2002
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406480 , fax 010-4364400
lkhouw@plp.nl
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIDJAN V. ; Mw.
Advocaat bij Everaert advocaten Immigration Lawyers ; beëdiging 1997
Weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
kidjan@everaert.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Everaert advocaten
www.everaert.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIEBERT I.M.C.V.T. , geboren Rotterdam 28.07.1948 , Ingetta Maria Cornelia Victoria Teresia ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
is verzocht ontslag te nemen ; wordt niet meer ingezet
INFO
Hoofd algemene zaken/locosecretaris waterschap.
Hoogheemraadschap van Schieland / Rotterdam
Opleiding: Lyceum Rotterdam (1966) ; rechten EUR (1976).
Loopbaan: beleidsmedewerker/juridisch adviseur gemeente Rotterdam (19761987)
Hoofd sociale zaken/P & O Provinciale Gelderse Energie Maatschappij te Arnhem (1987-1991)
Hoofd personeel en organisatie Pensioenfonds PGGM te Zeist (1991-1993)
Hoofd Algemene Zaken Hoogheemraadschap Schieland (sedert 1993).
Functies: plaatsvervangend rechter sector bestuursrecht Arrondissements-rechtbank Arnhem
Vice-Voorzitter Commissie Gelijke Behandeling te Utrecht
Plaatsvervangend Lid Commissie Bezwaar en Beroep gemeente Laren
Lid Verenigng van Afgestudeerden Erasmus Universiteit te Rotterdam
Beroeps: Maasboulevard 123, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam
Datum info: 28.07.1994.
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Arnhem & Nijmegen

KIEBOOM Th.H.P. van den
Advocaat bij advocaten Alliantie ; beëdiging 1997
Postbus 602 , 3500 AP Utrecht
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2364600 , fax 030-2364192
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 215 , 1400 AE Bussum
Tel 035-6931044 , fax 035-6918553
t.vandenkieboom@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

KIEFT M. ; Mw.
Advocaat bij Cohen & Speijdel ; beëdiging 1997
M.H.Tromplaan 33 , 7513 AB Enschede
Advocaat bij Kalk en Kieft advocaten ; beëdiging 1997 en 2002
Postbus 34 , 7500 AA Enschede
Tel 053-4315577 , fax 053-4314994
kieft@kalkenkieft.nl
www.kalkenkieft.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIEFTE C.C. de
Advocaat bij Warners van Otterloo Sandberg ; beëdiging 1994
Postbus 53027 , 1007 RA Amsterdam

KIEK R.A.
Advocaat bij Postbus 85585 , 2508 CG Den Haag ; beëdiging 1978
Tel 070-3658030 , fax 070-3609672
kiek@bart.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 85585 , 2508 CG Den Haag
[vademecum advocatuur 2004]

KIELA A.J.
Advocaat bij Stehouwer Kiela & Bosch ; beëdiging 1993
Postbus 48 , 3800 AA Amersfoort
Advocaat bij Bosch & Kiela advocaten
Postbus 2016 , 3800 CA Amersfoort
Tel 033-4630112 , fax 033-4618270
[vademecum advocatuur 2001]
ajkiela@lycos.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIELA E.B. ; Mw.
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1993
Postbus 2118 , 4800 CC Breda
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 272 , 3300 AG Dordrecht
Tel 078-6324848 , fax 078-6311637
ekiela@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lawton advocaten
Postbus 3115 , 4800 DC Breda
Tel 076-5490590 , fax 076-5490591
ekiela@lawton.nl
www.lawton.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIELSTRA J.R.E.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Buttingha Wichers ; Den Haag

KIEN W.J.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
jkien@houthoff.nl

KIENHUIS H.A.A.
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1970
info@kienhuis.nl
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten
Postbus 446 , 7600 AK Almelo
Tel 0546-832300 , fax 0546-832399
h.a.a.kienhuis@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIENHUIS H.I. ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 1995 en 2003
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804200 , fax 053-4804299
h.i.kienhuis@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIEPE E.F. , geboren jun 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 mrt 1986
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 1 mrt 1986
Substituut-auditeur-Militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 1 mrt 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 mrt 1990
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 1 mrt 1990
Officier van Justitie Ned. Antillen 15 aug 1996
NU
Breda parket

KIERS - BECKING A.D. , geboren mei 1958 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 jun 1990
Rechter rechtbank Den Haag 27 jul 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Raadsheer Hof Den Haag 6 maart 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 maart 1998
NU Den Haag Hof Raadsheer Rechtbank
TEVENS
Docent beroepsopleiding advocatuur burgerlijk procesrecht
dec 96
TEVENS [november 2000]
Lid van (de werkgroep Modernisering Procesrecht van) de Studiekring Burgerlijke Rechtspraak van de
TEVENS [juni 2003]
Lid werkgroep Modernisering Procesrecht van de Studiek
Docent beroepsopleiding advocatuur plaatsvervangend Lid Hof van Discipline NUvR
Docent beroepsopleiding advocatuur
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline

KIERS H.C.
Advocaat bij Kiers & Schilperoort ; beëdiging 1992
Advocaat bij Kiers & Schilperoort advocaten
Postbus 6356 , 7401 JJ Deventer
Tel 0570-612535 , fax 0570-049718
h.c.kiers@kiers-schilperoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Kiers & van der Lem advocaten
[vademecum advocatuur 2002]
Advocaat bij Kiers & van der Lem advocaten
Tel 0370-612535 , fax 0570-649715
h.c.kiers@kiers-vanderlem.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIERS L.R.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1981
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488953 , fax 070-3819283
lr.kiers@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153953 , fax 070-5153108
Ir.kiers@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIERS M.F. ; Mw.
Advocaat bij Kiers & Schilperoort advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 6356 , 7401 JJ Deventer
Tel 0570-612535 , fax 0570-649718
m.f.kiers@kiers-schilperoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kiers & van der Lem advocaten
m.f.kiers@kiers-vanderlem.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIERSCH E.D.G. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie Vennootschapsrecht, Secretaris, (Ju)

KIESOUW A.H.
Advocaat bij Aarnoudse advocaten ; beëdiging 2003
Burg. van Heemstralaan 48 7413 BV Deventer
Tel 0570-626222 , fax 0570-621882
info@aarnoudseadvocaten.nl
www.aarnoudseadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIEVIT A.E. ; Mw.
Advocaat bij Ruis & Kornet ; beëdiging 1994
Postbus 239 , 8000 AE Zwolle
Advocaat bij Claassen Ruis Kornet & Leerdes
Postbus 574 , 8000 AN Zwolle
Tel 038-4556055 , fax 038-4556060
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
aekievit@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIEVIT H.C. ; Mw.
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
hckievit@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIEVITH B.A. , geboren jan 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger districtsdirecteur ven het GAK te Winschoten
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 5 feb 1985
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 11 dec 1992
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 15 mei 1994
Rechter rechtbank Assen 28 januari 2000

KIEVITS A.F.C.L.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 23 nov 1971

KIEVITSBOSCH B.F.M.
Advocaat bij Bakker & Kievitsbosch advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 1060 , 9701 BB Groningen
Tel 050-3136416 , fax 050-3136516
bakker.kievitsbosch@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bakker & Kievitsbosch ; beëdiging 1991 en 1996
Postbus 9420 , 9703 LP Groningen
info@benkadvocaten.nl
www.benkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIEWIET B.P. , geboren jan 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 24 feb 1984
Vice-Voorzitter College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 3 feb 1989
Coördinerend vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 8 jul 1994
Buitengewoon verlof College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 aug 1996

KIEWIT H.C.H. de
Notaris te Velsen , arrondissement Haarlem
Postbus 551 , 2070 AN Santpoort-Noord

KIEWITT R.
Advocaat bij Movig advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 291 , 1780 AG Den Helder
Advocaat bij Castelijns & Kaandorp advocaten
Postbus 9013 , 1800 GA Alkmaar
Tel 072-5114032 , fax 072-5115337
info@castelijns-kaandorp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Eyck van Heslinga & Kiewitt advocaten ; beëdiging 1993 en 2003
Postbus 9308 , 1800 GH Alkmaar
Tel 072-5120979 , fax 072-5121064
kiewitt@ek-advocaten.nl
www.ek-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIEZEBRINK L.M.E. , geboren sep 1946 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Coördinator sectie familie- en jeugdrecht van de rechtbank Leeuwarden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 16 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden4 apr 1996
Rechter rechtbank Groningen 1 jun 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 4 april 1996
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Groningen kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter College van Beroep voor de examens aan de Chr Hogeschool Noord Nederland gevestigd
te Leeuwarden
Lid van de Raad van Toezicht Stichting Ziekenhuis "De Tjongerschans" te Heerenveen
30 jan 1997

KIJKELS J.S. , geboren augustus 1935
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 januari 1991

KIJL A.
Advocaat bij van der Kroft advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 15724 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-6706060 , fax 020-6706061
kijl@vanderkroft.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bousie advocaten
Postbus 15955 , 1001 NL Amsterdam
Tel 020-5219999 , fax 020-5219990
kijl@bousie-advocaten.nl
www.bousie-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIJLSTRA I.
Notaris te Delft , arrondissement Den Haag
Kantoor Droge , Kijlstra van den Dool ; Delft
E-Mail: droge.cs.notarissen@worldonline.nl
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

KIJNE R.J.H.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1997
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij van Benthem & Keulen - advocaten
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595577 , fax 030-2595505
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Robert Jan H. Kijne
Soendalaan 59 , 3131 LS Vlaardingen
Tel 010-2327633 , fax 010-2327634
info@kijne.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIK C. (of Chr.) , Christina ; Mw.
Advocaat te Den Haag , kantoor Octrooibureau Vriesendorp ; beëdiging 1959
Van Soutelandelaan 38 , 2597 EZ Den Haag
Was onder meer werkzaam voor het Octrooibureau Vriesendorp & Gaade
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
INFO
Overleden 8 januari 2002 Den Haag [Telegraaf 14 januari 2002]

KIKKEN J.F.E.
Advocaat bij Adv. kantoor Amstenraderweg ; beëdiging 1979
Advocaat bij Rauh & Kikken advocaten
Postbus 15 , 6430 AA Hoensbroek
Tel 045-5212254 , fax 045-5213818
[vademecum advocatuur 2001]
h.kikken@rauh-kikkenadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIKKERT A.N. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
a.kikkert@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KIKKERT Zie Berkel - KIKKERT G.M.T. , geboren sep 1953 ; Mw.

KIKS A.J.
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk ; beëdiging 1987
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle

KILIC - SAHIN A. ; Mw.
Advocaat bij van den Wildenberg & van Halder ; beëdiging 2000
Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3239680 , fax 024-3229954
info@vandenwildenbergvanhalder.nl
[vademecum advocatuur 2001]
kilic@wildenberghalder.nl
www.wildenberghalder.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KILLAN A.
Advocaat bij Bird & Bird ; beëdiging 1991 en 2001
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3535824 , fax 070-3538882
arrnand.killan@twobirds.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]

KILLER S. ; Mw.
Advocaat bij Koller advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 44 , 4330 AA Middelburg
Tel 0118-620000 , fax 0118-651111
info@mrkoller.nl
www.mrkollec.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIM - MEIJER E.J. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Russen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 87400 , 1080 JK Amsterdam
Tel 020-3015555 , fax 020-3015678
lawfirm@russell-lawyers.com
[vademecum advocatuur 2001]
info@russell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIMMENADE C.C.B.M. van ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1999
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533647 , fax 020-5533625
c.vankimmenade@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Adriaanse De Meijer van Kimmenade
Postbus 75938 , 1070 AX Amsterdam
Tel 020-3052980 , fax 020-3052989
cvk@admvk.nl
www.admvk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIMMENAEDE J.F.A. van , Joost ; Dhr. Ing.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Baarn
Adj.Dir. van Wijnen Groep

KIMPE C. de , geboren okt 1957 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 15 sep 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 7 okt 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 mei 1993
NU
Rotterdam parket

KIN I.B.C.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2003
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741173 , fax 020-6741952
jochem.kin@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

KIN J.B.A.C.M. , geboren mei 1946
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 apr 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Eindhoven ; Prinsen van der Putt ; beëdiging 1972
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
2000: advocaat AKD , Prinsen Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven , prinsen@worldonline.nl
Tel 040-2970000 , fax 040-2461375
infoeinsp@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Te Den Bosch Lid College van afgevaardigden van de Orde van advocaten (niet meer in 2000)
Deken arrondissement Den Bosch (niet meer in 2000)
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1972
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
jankin@akd.nl
wwwakd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Zitting adviescommissies van de Nederlandse Orde van advocaten uit hoofde van Dekenaat(niet meer
in 2000)
Commissaris Stichting Prioriteit NEWAYS Electronics BV.Eindhoven
Lid Raad van Advies Stichting Eurobuilding Eindhoven
10 jun 1997

KIND C.
Advocaat bij Vereniging FME-CWM ; beëdiging 1991
Postbus 190 , 2700 AD Zoetermeer
cki@fme.nl

KIND O. van der
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1993
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij Schut & Grosheide
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
o.vanderkind@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dingemans VanderKind
Postbus 263 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020 3446454 , fax 020-3446455
olav@dvdk.nl
www.dvdk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KINDEREN M.J.M. , geboren 10 november 1910 te Hooge en Lage Zwaluwe
Oud-advocaat
Oud-wethouder van de gemeente Schiedam
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Overleden 1 maart 2001 te Scheveningen. [Telegraaf 9 maart 2001]

KING F.W. ; Drs.
Postbus 2190 , 2301 CD Leiden
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

KINGMA D. , geboren mei 1961
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 30 mrt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1996
Rechter rechtbank Den Haag 22 mei 1997
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

KINGMA E.W.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
[vademecum advocatuur 2001]
b.kingma@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KINGMA H. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2001
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
h.kingma@nysingh.nl
www.nysmgh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KINGMA BOLTJES H. , geboren jan 1904
NLRM 71
Repetitor Leiden 1928
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 20 sep 1941
Rechter rechtbank Almelo 9 dec 1942
Raadsheer Hof Leeuwarden 11 jul 1946
Vice-president Hof Leeuwarden 24 aug 1957
President Hof Leeuwarden 30 jan 1958

KINGMA Tj.H.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 2 jan 1914
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 2 jan 1974

KINGMA W.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 28 apr 1964

KINNEGIM G.J.W.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
godfried.kinnegim@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

KINNEGING A.A.M. , Dr. UHD
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 23121 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Metajuridica
Rechtstheorie
a.a.m.kinneging@law.leidenuniv.nl

KINSCHOT F. van , geboren jun 1924 ; Jhr. (F.of F.H.)
NLRM 88/89 90 91 92 94
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken , Directeur-Generaal Openbaar Bestuur
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 28 okt 1987

KINSCHOT H.F. van , geboren 20-06-1924 ; Jhr.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KINTZ R.P. , Rob ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amstelveen
Riskmanager ING Lease

KIP W.N. , Helma ; Mw.
Groepsmanager Milieu & Europa , Ver.Energie Distributie beDr.
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Arnhem.

KIPPERSLUIS L.A.M. van
Advocaat bij Gresnigt & van Kippersluis ; beëdiging 1975
Postbus 13006 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2316631 , fax 030-2319068
vankippersluis@gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KIPSHAGEN S.E.D. van ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann,Hanotiau ; beëdiging 1995
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl

KIRA S. ; Mw.
Advocaat bij Jongeneel c.s. ; beëdiging 2002
Postbus 174 , 3360 AD Sliedrecht
Tel 0184-418433 , fax 0184-417313
www.jongeneel.net
[vademecum advocatuur 2004]

KIRCHEINER H.H. , geboren jan 1912
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Rotterdam 19 mrt 194
Waarnemend rechtbank Arnhem 1 nov 194
Griffier kantongerecht Gouda 15 apr 1943
Griffier bijzonder Hof Arnhem 8 apr 1947 tot aug 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 25 mei 1949
Opdracht kantonrechter werkzaamheden te Den Haag 15 mrt 1952 tot 13 apr 1960
Kantonrechter Alphen a/d Rijn 15 mrt 1952
Kantonrechter Amsterdam 31 mei 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 14 jun 1960
Lid ambtenarengerecht Haarlem 2 apr 1970

KIST A.H. , geboren okt 1948
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1987
Rechter rechtbank Amsterdam 27 apr 1988
Vice-President rechtbank Amsterdam 9 dec 1993
NU
Amsterdam Vice-President
TEVENS
Mentor cursus vonissen maken te Utrecht
Voorzitter College voor rechtspraak van Actuarieel Genootschap

KIST A.W. , geboren apr 1915 ; Dr.
NLRM 80
Advocaat en procureur Rotterdam 1939
Directeur Stichting Kerk en Wereld Driebergen 1945
Directeur Oecumenisch Vormingscentrum oud-Poelgeest te Oegstgeest 1955
Rechter Rechtbank Arnhem 15 jul 1971

KIST A.W. , geboren 27-03-1945 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 22 jun 1994
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1990
TEVENS
Directeur-Generaal Nederlandse Mededingingsautoriteit, Den Haag
TEVENS [oktober 2004]
Voorzitter Raad van Toezicht Autoriteit voor Financiële Markten van 01-01-2001
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut van 01-01-2002
Voorzitter Regionaal Platform Criminaliteisbeheersing Holland Midden van 01-01-2001
Lid Raad van Toezicht Stichting Rijksmuseum voor Volkenkunde van 01-01-2001
Lid Raad van Advies Amsterdams ADR Instituut van 01-01-2001
INFO
Woonplaats Oegstgeest
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KIST E. , geboren 1944
Voorzitter Raad van Bestuur ING Groep N.V.
Vice-Voorzitter Raad van Bestuur ING Groep N.V. [jaarverslag ING Groep 1998]
Bestuurslid van de ING Bank nv.
Vice-Voorzitter Bestuur Verbond van Verzekeraars
Lid Presidium Vereniging VNO-NCW
Lid Dagelijks Bestuur Vereniging VNO-NCW
Lid Algemeen Bestuur Vereniging VNO-NCW
Lid Bestuur Het Nederlandse Rode Kruis
Lid Bestuur Nationaal Fonds Slachtofferhulp
Lid Bestuur Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie
Lid Board of Directors International Insurance Society (New York)
Vice-Voorzitter Raad van Comm. De Nederlandse Luchtvaartpool N.V.
Commissaris Libertel N.V.
Commissaris RVS Levensverzekering N.V.
Commissaris RVS Schadeverzekering N.V.
Lid Geneva Association
Lid Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing.
Mr. E. Kist (studie: gymnasium B in 1961, doctoraal Nederlands recht in Leiden in 1967 en assurantie-agent A in 1969) trad in 1969 in dienstals concern trainee bij Nationale Nederlanden. Vervolgens bekleedde hij van 1969 tot 1977 diverse functies binnen Nationale Nederlanden, waarnahij van 1977 tot 1986 Lid van de directie was van Nationale Nederlanden Leven, Schade en Buitenland. van 1986 tot 199 was hij president van de directie van Nationale Nederlanden U.S. Corp (USA) en van 1989 tot 1993 was hij Lid en vervolgens Voorzitter van de hoofddirectie vanNationale Nederlanden Nederland B.V. Voorts was hij Voorzitter van de raad van bestuur van ING Verzekeringen N.V., Lid van het algemeenbestuur van het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf, Lid van het bestuur van de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf,Voorzitter van het executive committee van ING Nederland, Lid van het algemeen bestuur van "De Wittenburg", Lid van het bestuur van deStichting Academicus & Arbeidsmarkt, Lid van de raad van toezicht van de Veerstichting, Lid van het presidium van Het Nederlandse Rode Kruisen Lid van de raad van advies van Jurist & Werk. Voorzitter van de raad van commissarissen was hij bij CenE Bankiers N.V., N.V. Nationale Borg-Maatschappij, Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.,Nationale Nederlanden Zorgverzekering N.V., Tiel Utrecht Levensverzekering N.V., Tiel Utrecht Schadeverzekering N.V., Tiel Utrecht Verzekerd Sparen N.V. en Westland/Utrecht Hypotheekbank N.V. Tevens was hij Lid van de raadvan commissarissen bij Nationale Nederlanden Herverzekering Maatschappij N.V.
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

KIST F.C. , geboren aug 1909
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 1 mei 1932
Ambtenaar Crisistuchtrechtspraak 1 jun 1934
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 28 mei 1937
Verlof buiten bezwaar van 's Rijks Schatkist i.v.m.werkzaam als Hoofdambtenaar voor de Crisis
tuchtrechtspraak respectievelijk Tuchtrechtspraak 15 jun 1939 tot 1 mei 1951
Advocaat-generaal Hof Den Haag 13 apr 1951
Waarnemend Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 9 aug 1967
Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 11 nov 1969

KIST F.W. , geboren O6-08-1935
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Grootmeester honorair
INFO
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KIST J. , geboren 1929 ; Dr.
Vice-Voorzitter en Penningmeester Dagelijks Bestuur Instituut voor Nederlandse Lexicologie
Commissaris Koninklijke Brill N.V.
Commissaris Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V.
Commissaris Swets & Zeitlinger Holding N.V.
Delegated Trustee Int. Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).
Dr. Mr. J. Kist, afkomstig van uitgeverij Noordhoff, was sterk betrokken bij de fusies metWolters, Samsom-Sijthoff en Kluwer. van 1982 tot 1987 was hij vice-Voorzitter van de Wolters Samsom Groep. Vervolgens maakte hij na de fusie met Kluwer deel uit van de raad van bestuur van Wolters Kluwer N.V. Daarnaast was hij als president-commissaris verbonden aan De BussyEllerman Harms N.V. In 1996 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam in de communicatiewetenschap. Sinds 1980 publiceerde hij regelmatig over elektronisch uitgeven.

KIST J. , geboren 19-11-1945
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam2 apr 1993
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dulith ; beëdiging 1973
Advocaat bij NautaDutilh
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
jan.kist@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen bijbanen
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KIST J.G. , geboren 09-02-1908
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KIST R.V.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1966
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
[vademecum advocatuur 2001]
info@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KISZER G.M. ; Mw.
Advocaat bij Staehle advocaten ; beëdiging 1994
Prinsengracht 687 , 1017 JV Amsterdam
Advocaat bij Stichting Namaakbestrijding ; beëdiging 1998
Alpen Rondweg 102 , 1186 EA Amstelveen
Tel 020-6406363 , fax 020-6406216
gkiszer@snbreact.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij SNB React ; beëdiging 1994 en 1998
Amstelveenseweg 864
1081 JM Amsterdam
Tel 020-6406363 , fax 020-6406216
gkiszer@snbreact.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Twee keer beëdigd: in 1994 en in 1998

KITS P.M.
Advocaat bij van Odijk advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 85051 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2516424 , fax 030-2540488
algemeen@vanodijk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanodijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KJELLEVOLD L.A. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief Huissensestraat 55 ; beëdiging 1999
Huissensestraat 55 , 6833 HM Arnhem
Tel 026-3229147 , fax 026-3210050
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]

KLAAF L.J.B.G. van
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq v. Kleef ; beëdiging 1988
Vondelstraat 89 , 1054 GM Amsterdam
Tel 020-6166676 , fax 020-6185246
info@seegers-cs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KLAARENBEEK N.A. ; Mw.
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs ; beëdiging 1998
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
info@declercq.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLAASEN T.P.
Advocaat bij Roggelseweg 38 , 5988 BR Helden ; beëdiging 1979
Tel 077-3077397 , fax 077-3078879
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KLAASESZ - LUGTMEYER G. ; Mw.
Rechten 1962
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem

KLAASSEN A.
Advocaat bij Bouwman & Rhodius ; beëdiging 2000
Postbus 199 , 3750 GD Bunschoten
Tel 033-2981400 , fax 033-2988373
klaassen@bouwman-rhodius.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bouwman van Dommelen
Postbus 13266 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2724500 , fax 030-2721585
klaassen@bvd-advocaten.nl
www.bvd-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLAASSEN A.E.
Advocaat bij van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1985
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810870 , fax 024-3810873
a.klaassen@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLAASSEN - DE LEEUW C.C. ; Mw.
Rechten 1977
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

KLAASSEN C.J.M. ; Mw. Prof.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel 024 3612303 , fax. 024 3616145
Hoogleraar Burgerlijk Recht en burgerlijk procesrecht

KLAASSEN RA J. ; Prof. Dr.
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie Vennootschapsrecht, Lid

KLAASSEN L.J.
Burgemeester CDA gemeente Zuidhorn [info SAL 2000]

KLAASSEN M.M. ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771426 , fax 020-5771434
mmklaassen@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KLAASSEN M.O.
Advocaat bij SchramOosterveenSarfaty advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 75179 , 1070 AD Amsterdam
Tel 020-3058383 , fax 020-3058384
klaassen@sosadvocaten.nl
www.sosadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLAASSEN O.J.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629331
otto.klaassen@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLAASSEN R.A.
Advocaat bij Boonk van Leeuwen ; beëdiging 1989
Postbus 29215 , 3001 GE Rotterdam
Tel 010-2811811 , fax 010-2133111
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Klaassen advocaten
Postbus 23078 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-4012288 , fax 010-4112954
raklaassen@klaassenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLAASSEN R.L.A.
Advocaat bij Schelstraete c.s. ; beëdiging 1991
Postbus 1626 , 5200 BR Den Bosch
Advocaat bij advocatenkantoor van Mierlo
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5219455 , fax 073-5216912
info@advmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
infoCmierlo.nl
www.advocatenkantoorvanmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLAASSEN S.F.M.M.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1997
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
s.klaassen@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857662 , fax 020-5727662
sander.klaassen@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLAASSEN W.H.
Notaris te Zierikzee , gem. Schouwen-Duivenland , arrondissement Middelburg
Postbus 187 , 4300 AD Zierikzee

KLAASSENS B.I. , geboren jul 1953 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 20 feb 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 15 juni 1998
Rechter rechtbank Assen 10 januari 2000
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen ; kantoor Rijpkema & Miedema ; beëdiging 1981
Postbus 1586 , 9701 BN Groningen
Wellicht nu niet meer advocaat.
TEVENS
Lid Adviescommissie wetgeving ; administratief recht
Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen
Lid redactie Dorpskrant
Voorzitter commissie seksuele intimidatie v.d.Provincie Drenthe (sinds 01 jan 99)

KLABOU O.J.
Advocaat bij Tjallema & Klabou ; beëdiging 1992
Postbus 45 , 8600 AA Sneek
Tel 0515-426366 , fax 0515-431137
tjallemaklabou@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KDO advocaten
klabou@kdoadvocaten.nl
www.kdosneek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLAMER H.K. ; Dhr. Dr.
VNO NCW
UVON Unie van Vrouwelijke Ondernemers Nederland Den Haag

KLAP A.P.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanshuispoort
Leerstoelgroep Bestuursrecht
Bestuursrecht

KLAPWIJK H.P.A. , geboren 02-07-1950
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Brauw Blackstone Westbroek, de ; Den Haag, Amsterdam, Eindhoven.Rotterdam
INFO
Woonplaats Warmond
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KLARENAAR H.W.F.
Advocaat bij Klarenaar advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 939 , 3300 AX Dordrecht
Tel 078-6312468 , fax 078-6133804
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KLARENBEEK J.C.M.
Advocaat bij Klarenbeek advocatenkantoor ; beëdiging 1985
Postbus 1766 , 8901 CB Leeuwarden

KLARENBEEK M.J.M. , geboren aug 1952
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsecretaris arrondissementsrechtbank Utrecht 1 jun 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 1 sep 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 9 dec 1987
Rechter rechtbank Middelburg 3 nov 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 6 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 6 f feb 1932
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 6 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 6 feb 1992
Kantonrechter Middelburg 5 nov 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 5 nov 1993
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Middelburg kantonrechter
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Penningmeester van het Middelburgse Kamerkoor
jul 1997

KLASHORST R. van de , geboren 06-06-1958 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 14 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1983
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3222296
[vademecum advocatuur 2001]
Te Den Haag Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
Tel 070-5153847 , fax 070-5153129
r.vandeklashorst@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Instrumentenfonds Den Haag
Lid commissie van Advies en Bijstand Kon.Conservatorium te Den Haag
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Hoge School van Beeldende Kunsten Zuziek en Theater Den
Haag
Lid protestcommissie Kon.Ned. Wielunie te Woerden
Plaatsvervangend Lid College van AfgevaardigDen Haagse Orde van advocaten
TEVENS [juli 2003]
Lid protestcommissie Koninklijke Nederlandse Wielrenunie te Woerden van 01-01-2001
Lid bestuur Stichting Instrumentenfonds te Den Haag van 01-01-2001

KLATTEN R.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Hamer & Smit advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 420 , 1400 AK Bussum
Tel 035-6944833 , fax 035-6945533
hamer-smit.adv@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Riet advocaten
Postbus 23400 , 3001 KK Rotterdam
Tel 010-4122448 , fax 010-4049040
rcmk@vanrietadvocaten.nl
www.vanrietadvccaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLATTEN R.H.G.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1988
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5500678 , fax 020-5506778
r.h.g.klatten@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506678 , fax 020-5506778
r.h.g.klatten@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLATTER H.G.E. ; Mw.
Advocaat bij Tiebout advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 175 , 9640 AD Veendam
Advocaat bij advocatenkantoor Klatter
Verl. van Beresteijnstraat 9 , 9641 AC Veendam
Tel 0598-633301 , fax 0598-633209
[vademecum advocatuur 2001]
advocatenkantoorklatter@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLAUFUS W.C.A. , geboren jan 1937
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Haarlem 15 dec 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 9 apr 1975
Rechter rechtbank Maastricht 5 apr 1979
Raadsheer Hof Den Bosch 19 jun 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 6 jul 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 15 nov 1991
Vice-President Hof Den Bosch 3 mei 1993
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
Maastricht kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Vice-President TEVENS
TEVENS
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Sint Anna Centrum voor zwakzinnigenzorg gevestigd te Heel

KLAUW B.S. van der ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1997
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
general@derks.nl
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 272 , 3300 AD Dordrecht
Tel 078-6324848 , fax 078-6311637
dordrecht@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725377 , fax 010-2725437
bvanderklauw@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLAUW I.C.M. van der , Ilonka ; Mw.
Beleidsmedewerker/wetgevingsjurist Ministerie van Financiën Postbus 20201
2500 EE Den Haag
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelnetwerk Vrouwen in Financiën

KLAVER F.A.J.
Advocaat bij van den Wildenberg & van Halder ; beëdiging 1984
Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3239680 , fax 024-3229954
info@vandenwildenbergvanhalder.nl
[vademecum advocatuur 2001]
klaver@wildenberghalder.nl
www.wildenberghalder.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLAVER F.P.
Advocaat bij Schuitemaker & Klaver ; beëdiging 1990
Advocaat bij advocatenkantoor Klaver
Ritsevoort 2 , 1811 DN Alkmaar
Tel 072-5113273 , fax 072-5124368
fpklaver@klaver-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.klaver-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLAVER J.J.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
hans.klaver@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
hans.klaver@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLAVER M.A.Th. ; Mw.
Advocaat bij Klaver & Partners ; beëdiging 1985
Advocaat bij Klaver Planting & van der Hooft
Postbus 10 , 1716 ZG Opmeer
Tel 0226-354884 , fax 0226-354269
info@klaver-partnersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.klaver-partnersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLAVER P.J. , geboren apr 1907
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam 1930
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam mrt 1939
Toegevoegd Inspecteur Prijsbeheersing Den Haag , Amsterdam en Deventer sep 1941
Tuchtrechter van de Prijzen Utrecht jun 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 dec 1945
Rechter rechtbank Utrecht 13 apr 1951

KLAVER P.R.
Advocaat bij Adv. kantoor Klaver ; beëdiging 1983
Advocaat bij advocatenkantoor Klaver BV
Postbus 386 , 4600 AJ Bergen op Zoom
Tel 0164-252621 , fax 0164-255010
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Klaver & Moes advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

KLAVER T.M. ; Mw.
Advocaat bij Sterns Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 22765 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561734 , fax 020-6501730
klaver.dorien@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KLegal advocaten B.V.
boorsma.dorien@klegal.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLAVER W.G.
ABN AMRO Bank NV
Lid van de juridische werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export

KLAVEREN I.M. van ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2001
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
Lm.vanklaveren@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLAVEREN S.J. van , geboren mei 1941
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10 jul 1986
Rechter rechtbank Rotterdam 15 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Vice-President rechtbank Rotterdam 20 feb 1995
NU
Rotterdam Vice-President
TEVENS
Lid Bestuur Historisch genootschap Roterodamum te Rotterdam
Secretaris Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam te Rotterdam

KLAVERSTEIJN F.L. ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Postbus 190 ; beëdiging 1999
3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
fleur.klaversteijn@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]
Advocaat bij Trenité van Doorne
rotterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]

KLAZINGA A.N. ; Mw.
Advocaat bij Ravenshorst & Klazinga advocaten ; beëdiging 1997
IJsselkade 26a , 7201 HD Zutphen
Advocaat bij Ravenshorst & Klazinga
Postbus 4020 , 7200 BA Zutphen
Tel 0575-518444 , fax 0575-513033
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Klazinga
Badhuisweg 12 , 7201 GN Zutphen
Tel 0575-546888 , fax 0575-544182
[vademecum advocatuur 2004]

KLAZINGA J. , geboren jun 1915
NLRM 71 80
Werkzaam Departement van Landbouw 1942
Afdeling hoofd Bureau Nationale Veiligheid 1945
Advocaat en Procureur te Den Haag en Almelo 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 26 dec 1963
Kantonrechter Almelo 27 aug 1965

KLAZINGA J.F.N.
Notaris te Drachten , gem. Smallingerland , arrondissement Leeuwarden
Kantoor Trip advocaten & Notarissen ; Drachten
Postbus 122 , 9200 AC Drachten

KLAZINGA J.R.N. , Radboud ; Dhr.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1993
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
general@derks.nl
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
r.klazinga@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Nat Litigation
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058208 , fax 020-3058205
klazinga@vandernatlitigation.nl
www.vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Hilversum

KLAZINGA N.M.N. ; Mw.
Advocaat bij Köster van Schaik & Koets ; beëdiging 1997
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5318150 , fax 023-5311615
klazinga@kvsk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 023-5125025 , fax 023-512502b
klazinga@kadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEE R. , geboren nov 1970
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1996

KLEEF J. van
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Algemeen secretaris

KLEEF L. van ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
lara.vankleef@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLEEF L.J.B.G. van , Leon
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq v.Kleef ; beëdiging 1988
Vondelstraat 99 , 1054 GM Amsterdam
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq & van Kleef advocaten
Vondelstraat 89 ,1054 GM Amsterdam
Tel 020-6166676 , fax 020-6185246
info@seegers-cs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Advocaat van Willem P. , net als 'Big Willem' van Boxtel geroyeerde Hells Angel.[Telegraaf 04-09-24]

KLEEFMAN T.G. ; Mw.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1999
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770465 , fax 010-4365382
kleefman@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Verheijden Huntjens advocaten
Postbus 1522 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2092757 , fax 010-2092758
kleefman@vh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEEFMANN F.
Advocaat bij Stoel c.s. advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 5079 , 1380 GB Weesp
Tel 0294-432567 , fax 0294-432545
mail@stoel-advocaten.nl
www.stoel-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEEFSMAN S.
Notaris te Deventer , arrondissement Zwolle
Postbus 406 , 7400 AK Deventer

KLEEMANS P.A.B. ; Mw.
Advocaat bij van Riet en Associees advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635081 , fax 030-2635095
kleemans@vanriet.associees.nl
www.vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEEMANS R.M.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2000
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857642 , fax 020-5727642
rutger.kleemans@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLEENE - EIJK C.G. , geboren aug 1948 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 nov 1996
Rechter rechtbank Den Haag 12 mei 1998
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Hoofd-Bedrijfsjuriste bij Hoechst Holland NV
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen

KLEEREKOOPER S.B.
Advocaat bij Kleerekooper advocatenkantoor ; beëdiging 1984
Postbus 686 , 3500 AR Utrecht
Tel 030-2307100 , fax 030-2314545
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KLEF R. , geboren november 1970
Raio rechtbank Utrecht 1 april 1996

KLEI D.Th.J. van der , geboren 27-06-1963
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag, kantoor X ; beëdiging 1989
Ruijchrocklaan 151 , 2597 EM Den Haag
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1989
Postbus 90636 , 2509 LP Den Haag
Tel 070-3286480 , fax 070-3248389
niklei01@ey.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Duijsens van den Enden Zwijnenberg
Postbus 16100 , 2500 BC Den Haag
Tel 070-3383040 , fax 070-3226325
dick.van.der.klei@dezadvocaten.nl
www.dezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KLEIJ B.J. van der ; Mw.
Advocaat/Trainer Vaardigheden Advocatuur Nederlandse Orde van advocaten Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

KLEIJ B.R.
Advocaat bij Haulussy advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 21130 , 3001 AV Rotterdam
haulussy@worldaccess.nl
Tel 010-4148614 , fax 010-4149415
rkleij@advocaten.org
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haulussy The Law Company
rkleij@thelawcompany.nl
www.thelawcompany.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEIJ E.C. van der
Secretaris gemeente Werkendam [info SAL 2000]

KLEIJ H.A. van der
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1998
Postbus 1278 , 8001 BG Zwolle
Tel 038-4255950 , fax 038-4255975
bvrzwol@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor van der Kleij
Groeneweg 32 , 8012 AN Zwolle
Tel 038-4220094 , fax 038-4224268
havanderkleij@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEIJ H.J. ten, geboren apr 1930
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 feb 1983
Raadsheer Hof Amsterdam 11 mrt 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 28 jan 1987
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Commissaris NBM/AMSTELLAND N.V. te Den Haag
Voorzitter Oranje Sociëteit te Warmond
Voorzitter College van Beroep van de Koninklijke Watersportvereniging De Kaag te Warmond (sinds
sep 1994)
Nevenfuncties oktober 2000 ; eigen opgave
1. Commissaris NBM/AMSTELLAND N.V. te Den Haag.
2. Voorzitter Oranje Sociëteit te Warmond.
3. Voorzitter College van Beroep van de Koninklijke Watersportvereniging De Kaag te Warmond. Van
september 1994

KLEIJ - van ESCH M. van , Mireille ; Mw.
Kandidaat notaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Dordrecht.

KLEIJ M.A. van der ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL 2003]

KLEIJ M.B. van der ; Mw.
Advocaat bij Jagt, de Vries.Lina & vd Kley advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 85848 , 2508 CM Den Haag
Advocaat bij Mesdag advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 18650 , 2502 ER Den Haag
Tel 070-4273215 , fax 070-4273156
Mesdag.adv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, vreemdelingenrecht- pers-en familierecht

KLEIJER - van WIJLEN M.A. ; Mw.
Advocaat bij Holla & van Dooren ; beëdiging 1987
Postbus 304 , 5600 AH Eindhoven

KLEIJKAMP LL M G.A. ; Mw.
Rechten 1989
Onderzoeker (juridisch)
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling LEDEN BUITENLAND

KLEIJN G.P. , geboren feb 1958 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Universitair docent aan de Rijks Universiteit te Leiden
Raadsheer College van Beroep voor het Bedrijfsleven 1 november Den Haag 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jan 1995
Rechter rechtbank Den Haag 12 jan 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 november 1998
Vice-president Rechtbank Den Haag van 21-08-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Plv-voorzitter bezwaarschriftencommissie Awb Ministerie van VWS (in beginsel niet betrokken in zaken waarvan beroep open staat bij rechtbank Den Haag) van 27-03-1992
Lid geschillencommissie Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector p/a
Productschap Diervoeder te Den Haag van 01-07-1994

KLEIJN L.F.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan de Rijn 20 dec 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan de Rijn 4 sep 1987

KLEIJN M. , Marleen ; Mw.
Uitgever
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Flevoland.

KLEIJN P.V. ; Mw.
Advocaat bij Wijn & Stael ; beëdiging 1999
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2333244 , fax 030-2341644
kleijn@wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KLEIJN W.M. ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 8 mei 1972
Ontslag 01 mrt 97 ; pensioen
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 08-05-1972
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Universiteit Leiden
Oud-Hoogleraar
TEVENS
Lid adviescommissie bezwaarschriften Awb voor het Ministerie vanVolksgezondheid Welzijn en
Sport
Lid geschillencommissie van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector
Lid van de redactie Handboek Algemene Wet Bestuursrecht Alphen aan de Rijn, Samson HD Tjeenk Willink
dec 96
Annotator NJB voor arresten van de Hoge Raad
Adviseur van de maatschap Trenité van Doorne
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
De Lairessestraat 133 , 1075 HJ Amsterdam
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020 6789123 , fax. 020 6789589

KLEIJNENBERG E.A. , geboren 1951
Lid Raad van Bestuur De Goudse N.V.
Voorzitter Kring Midden-Holland Kamer van Koophandel
Commissaris Maatschappij voor Zorgverzekering Gouda N.V.
Commissaris Goudse Levensverzekering Maatschappij N.V.
Commissaris Goudse Verzekering Maatschappij N.V.
Lid Algemeen Bestuur Kamer van Koophandel Rotterdam.
Lid van de Raade van Bestuur van de Goudse N.V. (verzekeringen) ; [jaarverslag de Goudse 2000]
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

KLEIJNGELD P.M.J.
Advocaat bij De Haas & De Jong ; beëdiging 1994
Postbus 3219 , 5003 DE Tilburg
Tel 013-5362088 , fax 013-5361245
[vademecum advocatuur 2001]

KLEIJWEG A.G.
Advocaat bij Schuurman & Koets ; beëdiging 1998
Laan Copes van Cattenburch 105 , 2585 EX Den Haag
Tel 070-3639968 , fax 070-3561402
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schuurman Koets de Vries
[vademecum advocatuur 2004]

KLEIJWEGT J.P.
Advocaat bij Driehoek advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 139 , 3990 DC Houten
Tel 030-6359035 , fax 030-6359045
[vademecum advocatuur 2001]
jpkleijweg@driehoekadvocaten.nl
www.driÚhoekadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEIN A.
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1973
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143644
rotterdam@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
arklein@@akd.nl
[vademecum advocatuur 2003]

KLEIN A. ; Ing.
Advocaat bij Brunet advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1106 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810990 , fax 024-3232266
mr.klein@brunet.nl
www.brunet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEIN LANKHORST A. ; Mw.
Notaris te Oegstgeest, arrondissement Den Haag
Postbus 1218 , 2340 BE Oegstgeest

KLEIN A.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 16 sep 1969

KLEIN STARINK A.J. ; Mw.
Rechten 1979
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort

KLEIN WASSINK A.J.M. ; Mw.
Notarieel Recht
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

KLEIN Zie STOKER - KLEIN B.A. , geboren jan 1947 ; Mw.

KLEIN D.
Notaris te Zwolle , arrondissement Zwolle
Kantoor Klein & Trip ; Zwolle

KLEIN WASSINK E.H.P. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
elise.kleinwassink@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
1 Avenue Franklin D.Roosevelt , 75008 Paris , Frankrijk
Tel 0033-149539125 , fax 0033-149539429
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLEIN LANKHORST H. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1999
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2541919 , fax 030-2543943
hkleinlankhorst@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KLEIN HESSELINK H.A.C.
Advocaat bij Scheldekade 5 , 4531 EE Terneuzen ; beëdiging 1989
Advocaat bij Klein Hesselink Sol advocaten
Tel 0115-616400 , fax 0115-616010
khsadv@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 28-06-89
Klein Hesselink Sol
Burg. Geillstraat 36 , 4531 EC Terneuzen
tel 0115-616400 , fax 0115-616010
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
khsadv@xs4all.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Klein Hesselink Sol ; beëdiging 1989
khsadv@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEIN BRETELER H.D.W. , geboren 26-08-1941
NLRM 80 92 93 94 95 96 97 98 99/00
BeroepsMilitair , II.majoor Koninklijke Marechaussee 1959
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 sep 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 14 sep 1979
Manager marketing communications Unisys Nederland N.V.
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 dec 1991
Raadsheer Hof Den Haag 16 dec 1993
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Zomerland Wassenaar
okt 1997
TEVENS [november 2000]
Voorzitter Commissie van Toezicht Vereniging van Eigenaren Clingendael I en II
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter bestuur Vereniging van Eigenaren "Residence Clingendael" van 01-01-1999
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KLEIN WASSINK H.J.W. ; Prof. Dr.
NLRM 71 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 27 mei 1970

KLEIN WOLTERlNK J.W. , geboren jun 1956
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 nov 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 20 jul 1988
Rechter rechtbank Rotterdam 2 apr 1990
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging Een school met de bijbel te Dordrecht
Lid Bestuur van de TM Gilhuisstichting te Dordrecht
Lid Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Noordsingel te Rotterdam
Voorzitter beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting Noordsingel te Rotterdam

KLEIN TANK L.B.M. , geboren januari 1964 ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 november 1999
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 januari 2000
Rechter rechtbank Arnhem 17-11-2000
NU Arnhem Rechtbank Rechter
TEVENS [oktober 2004]
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

KLEIN L.C. ; Mw.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; Amsterdam

KLEIN ROBBENHAAR M. ; Mw.
Advocaat bij van den Assum & van Delft advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 315 , 3830 Al Leusden
Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
mkr@assumdelft.nl
www.assumdelft.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEIN OVERMEEN M.E.
Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord ; beëdiging 2003
Postbus 85336 , 3508 AH Utrecht
Tel 030-2637600 , fax 030-2637615
[vademecum advocatuur 2004]

KLEIN M.E.L. ; Mw.
Advocaat bij Wille & Donker advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 357 , 2400 AJ Alphen a/d Rijn
Tel 0172-442417 , fax 0172-442028
klein@willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEIN N.P. ; Mw.
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-2060733 , fax 020-2060750
nklein@devos.nl
www.devos.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEIN P.E.M. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1999
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Tel 040-2970000 , fax 040-2461375
pklein@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725335 , fax 010-2725443
pklein@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEIN P.V. ; Mw.
Advocaat bij Wijn & Stael ; beëdiging 1999
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2320800 , fax 030-2341644
kleijn@wijnenstael.nl
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEIN R.
Advocaat bij Nysing Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2003
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
info@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEIN MEULEMAN W.H.
Advocaat bij Sterke Lie & Associés ; beëdiging 1999
Postbus 4330 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2428484 , fax 010-2428488
wkleinmeuleman@sterkelie.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Busquet advocaten
Postbus 19027 , 3001 BA Rotterdam
Tel 010-4132415 , fax 010-4048533
[vademecum advocatuur 2004]

KLEIN WASSINK W.K.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen Andersen Legal ; beëdiging 1999
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
kuif.w.k.klein.wassink@nl.arthurandersen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Decks Star Busmann ; beëdiging 1999
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
k.kleinwassink@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEINBURINK H.S.
Notaris te Hengelo, arrondissement Zutphen
Postbus 34 , 7255 ZG Hengelo Gld

KLEINE F.A.

KLEINE R.B. de
Advocaat bij Damsté/Spoor Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1993
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Advocaat bij Ten Cate advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 251 , 7600 AG Almelo
Tel 0546-812528 , fax 0546-819469
[vademecum advocatuur 2001]
r.dekleine@tencateadvocaten.nl
www.tencateadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEINE W. de
Advocaat bij Cats advocaten ; beëdiging 1995
Nassaulaan 8 , 7811 GK Emmen
Advocaat bij Advokatenkantoor de Kleine ; beëdiging 1995
Hoofdstraat 159 , 7811 EM Emmen
Tel 0591-650199 , fax 0591-650198
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KLEINGELD - van NOORLOOS bc. J.A.G. ; Mw.
Advocaat bij Stichting Humanitas ; beëdiging 1997
Postbus 37137 , 3005 LC Rotterdam
Advocaat bij advocatenkantoor Kleingeld van Noorloos Bergse
Linker Rottekade 203 , 3056 LE Rotterdam
Tel 010-2281535 , fax 010-2281299
[vademecum advocatuur 2001]
adv.kleingeldvannoorloos@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEINGELD J.J.Y.
Advocaat bij Quist advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 252 , 2670 AH Naaldwijk
legalcare@legalcare.nl
Advocaat bij Everts Bosboom Hiemstra advocaten
Postbus 70 , 2600 AB Delft
Tel 015-2127223 , fax 015-2127995
kleingeld@ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij EBH advocaten
www.ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEINGELD P.M.J.
Advocaat bij de Haas en De Jong advocaten ; beëdiging 1987 en 1994
Postbus 3219 , 5003 DE Tilburg
Tel 013-5362088 , fax 013-5361245
m.kleijngeld@dehaas-dejong.nl
www.dehaas-dejong.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEINRENSINK C. , geboren jul 1954
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Unit-coördinator strafsector arrondissementrechtbank Zutphen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 2wolle 15 sep 1993
Rechter rechtbank Zwolle 13 sep 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Zwolle rechter
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid Stichting Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening in Ned. JJG in Arnhem onbezoldigd
Voorzitter ouderraad van de Stedelijke Scholengemeenschap Zutphen, onbezoldigd
Voorzitter Commissie Toewijzing Vrijwillegersbudget van de reclassering Ned. in Den Bosch
onbezoldigd
Voorzitter klachtencommissie bij het Psychiatrisch Centrum Groot Graffel in Warnsveld (vacatiegeld)
Voorzitter BOPZ-Klachtencommissie bij het verpleeghuis Zutphen, onbezoldigd
Verzorgen van colleges en optreden als examinator bij de St Instituut gerechtstolken en vertalers
wordt per uur betaald
Meewerken als inleider aan SSR cursussen (wordt betaald volgens het gebruikelijke tarief

KLEINSMAN H.R.G.D.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-5492181
hans.kleinsman@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEINSMANN - van BEUNINGEN C.A. , geboren jul 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 16 aug 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 aug 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 21 jan 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 feb 1992
NU
Rotterdam parket

KLEINTJENS L.M.L.
Advocaat bij Föllings advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 174 , 6400 AD Heerlen
Advocaat bij Kruisstraat 80 , 6411 BW Heerlen
Tel 045-5714749 , fax 045-5790919
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KLEINWEE M.T.C. van , Maria ; Mw.
Directeur Babel bv Biltstraat 101 3572 AL Utrecht
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

KLEIPOOL C.A.M.
Notaris te Rumpt , gem. Geldermalsen, arrondissement Arnhem
Postbus 28 , 4156 ZG Rumpt

KLEIPOOL R.J.F. ; Mw.
Rechten 1961
Gepensioneerd
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

KLEISE B.H.L. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
bertine.kleise@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785433 , fax 020-5785858
bertine.kleise@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLEISS R.B. , geboren juni 1952 ; Mw. Drs.
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 27 november 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 december 1998

KLEIWEG de ZWAAN - RIETDIJK H. ; Mw.
Rechten 1965
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

KLEIWEG J.J.M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Spaarndammerbuurt ; beëdiging 1990
Le Mairekade 55 , 1013 CB Amsterdam
Tel 020-6868687 , fax 020-6846315
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KLEIWEG DE ZWAAN M.E. ; Mw.
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1992
Postbus 529 , 3300 AM Dordrecht
quju@tip.nl

KLEMANN F.
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk ; beëdiging 1982
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
f.klemann@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Orde van advocaten te Zwolle: waarnemend Deken [info sep 2000]
Ook al als zodanig vermeld in vademecum advocatuur 1998

KLEMANN - MELCHERTS L.B. ; Mw.
Advocaat bij Consumentenbond ; beëdiging 1992
Postbus 1000 , 2500 BA Den Haag
Tel 070-4454545 , fax 070-4454592
[vademecum advocatuur 2001]
lklemann@consumentenbond.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEMANN P.
Kantoor Brauw Blackstone Westbroek, de ;
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam Den Haag, Amsterdam, Eindhoven,Rotterdam

KLEP J.J.C.
Advocaat bij Laan Copes van Cattenburch 137 , 2585 CA Den Haag ; beëdiging 1979
Tel 070-3461505 , fax 070-3622867
[vademecum advocatuur 2001]

KLEP J.M. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 1998
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3606026
klep@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3813131 , fax 024-3606026
klep@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLEP K.F.J.P. ; Mw.
Advocaat bij Daniëls advocaten ; beëdiging 1996
Advocaat bij advocatenkantoor Daniëls B.V.
Postbus 220 , 5120 AE Rijen
Tel 0161-224457 , fax 0161-224508
advdanie@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KLERCK J.J. de , geboren jun 1905
NLRM 71
Werkzaam inspectie directe belastingen Amsterdam
Hoofd Directie Wetgeving directe belastingen Ministerie van Financiën 1 lanuarl 1954
Raadsheer Hof Den Haag 30 jan 1957
Vice-president Hof Den Haag 19 okt 1964

KLERK A.C. de ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1999
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 024-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Le Cocq & Partners advocaten
Postbus 30 , 3000 AA Rotterdam
Tel 010-4760000 , fax 010-4255117
deklerk@lecocq-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLERK A.M.G. de , e.v. de VRIES , geboren mrt 1950 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 jul 1980
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 feb 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 9 nov 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 19 dec 1991
NU
Zwolle parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Voorzitter Rotary Zeewolde , onbetaald
sep 1997

KLERK - LEENEN A.P.A. , geboren jul 1945 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 25 aug 1965
Advocaat en procureur te Breukelen 1 jan 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 26 okt 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam26 okt 1978
Rechter rechtbank Rotterdam 8 aug 1980
Vice-President rechtbank Rotterdam 10 nov 1988
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Ministerie van Justitie, Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96
te Den Haag (b.f.150,-- per vergadering (op zaterdagen))
Lid van de Centrale Biliotheekcomm. voor de gerechten te Den Haag (b.f.100,-- per vergadering
(2x per jaar))
Medewerking aan wetenschappelijke publicaties te Den Haag en Amsterdam (b
hoofd/redacteurshonorarium ; schrijfwerk thuis - buiten werktijd)
Bijzondere Contracten: als hoofdredacteur samen met Prof. B.Wessels voor de gehele uitgave
Bijzondere Overeenkomsten: artikelgewijs commentaar op Boek 7 BW, eveneens samen met Prof.
Wessels hoofdredacteur voor de gehele uitgave
Juridisch Zakboek: Lid van de (vijfhoofdige) hoorfdredactie, zelf tevens auteur voor het hoofdstuk
Ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht: samen met R.Klomp onderdeel 6.1.12 BW (Verrekening) , in voorbereiding
Eveneens in voorbereiding, samen met R.Klomp Monografie Nieuw BW B40, Verrekening
TEVENS
Lid van de Commissie Burgerlijk Procesrecht. [1 juli 2001]
De huidige Adviescommissie voor Burgerlijk Procesrecht is ingesteld bij besluit van 24 september 1997 (Stcrt 1998, 51). De commissie heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het burgerlijk procesrecht.

KLERK E.C.M. de , geboren jul 1956 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1984
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 4 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 16 jun 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 3 dec 1993
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
28 jan 1997

KLERK H. de , geboren mei 1945
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Verzekeringsmij.Amsterdam 1971
Raio rechtbank Utrecht 1 sep 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 15 dec 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1981
Rechter rechtbank Utrecht 2 sep 1982
Kantonrechter Amersfoort 28 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 mei 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 24 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 24 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 24 feb 1992
Vice-president rechtbank Alkmaar 24 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 24 mrt 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Alkmaar 4 februari 2000
NU
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar Vice-President

KLERK K.E.H. de
Advocaat bij van Iersel Luchtman advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 4810 , 4803 EV Breda
Advocaat bij van Dijk.Tilburg advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 4203 , 5004 JE Tilburg
Tel 013-5440400 , fax 013-5446464
k.klerk@vandijktilburg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandijktilburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLERK M. de
Advocaat bij De Klerk & Rozemeijer ; beëdiging 1992
Postbus 2050 , 1990 AA Velsenbroek
Tel 023-5391309 , fax 023-5391360
mdeklerk@dkradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLERK M.P. de
Advocaat bij Haagrecht advocaten ; beëdiging 2001 en 2003
Postbus 150 , 2501 CD Den Haag
Tel 070-3141900 , fax 070-3141901
info@haagrecht.nl
www.haagrecht.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLERK S. de , geboren jun 1964 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1apr 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam1 oktober 1998
NU
Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor van Asperen Seegers & Wassenberg ; beëdiging 1994
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997

KLERK Y.S. , geboren december 1959 ; Mw. Dr.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 9 april 1999
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent te Utrecht
TEVENS september 2000
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

KLERKS E.R.

KLERKS J.H.M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. R.F. Ronday B.1/ ; beëdiging 1998
Postbus 242 , 3640 AE Mijdrecht
Tel 0297-287040 , fax 0297-287044
[vademecum advocatuur 2001]

KLERKX M.J.W. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
marjan.klerkx@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLEUTERS P.C.
Notaris te Wester Koggenland,arr. Alkmaar
Postbus 20 , 1633 ZG Avenhorn

KLEY S. ; Mw.
Advocaat bij Kley & Partners ; beëdiging 1983
Amsterdamseweg 188 II , 1182 HL Amstelveen
Populierenlaan 597 , 1185 SX Amstelveen
Tel 020-6435311 , fax 020-6479171
[vademecum advocatuur 2001]

KLEYKAMP - van der BEN G. ; Mw.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Buruma Maris ; Den Haag, Rotterdam

KLEYN F.C. , Frederik Karel , geboren 5 juni 1911 ; Dhr.
INFO
Overleden [Telegraaf 22 november 2003]

KLEYN J.D. , Johan ; Dhr.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1976
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
johan.kleyn@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6741333 , fax 020-6741034
johan.kleyn@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLEYN L.F.
Advocaat bij Kantoor Kleyn c.s. ; beëdiging 1948
Wald.Pyrmontkade 918 , 2518 JV Den Haag

KLEYN M.L.
Advocaat bij Kantoor Kleyn c.s. ; beëdiging 1984
Advocaat bij Kantoor KJeyn cs.
Waldeck Pyrmontkade 918 , 2518 JV Den Haag
Tel 070-3457240 , fax 070-3646388
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KLEYN van WILLIGEN Ph.C.
Advocaat bij Ten Cate advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 251 , 7600 AG Almelo
Tel 0546-812528 , fax 0546-819469
[vademecum advocatuur 2001]
ph.kvw@tencateadvocaten.nl
www.tencateadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLIEBISCH T.A.L.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1985
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
Postbus 251 ,1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
theo.kliebisch@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLIFMAN J.J. , geboren feb 1958
NLRM 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 19 jan 1998

KLIJN A.R. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1990
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313155
anne-marie.klijn@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLIJN E.
Advocaat bij Adv. kollektief Boulevard Heuvelink ; beëdiging 1981
Advocaat bij Boulevard Heuvelink advocaten
Postbus 3068 , 6802 DB Arnhem
Tel 026-4453552 , fax 026-4457504
[vademecum advocatuur 2001]
info@bdhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLIJN K.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 17 mei 1976
Ontslag KB 18 apr 1997

KLIJN L.P.M. , geboren dec 1952 ; Dr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 29 sep 1993
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Klijn Adviseurs voor arbeidsrecht BV
Advocaat bij Klijn Adviseurs voor Arbeidsrecht B.V. ; beëdiging 1997
Advocaat bij Klijn advocaten Arbeidsrecht
Bosscheweg 36 , 5056 KC Berkel-Enschot
Postbus 1 , 5056 ZG Berkel-Enschot
Tel 013-5334045 , fax 013-5335465
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Klijn Zegers & van Osch
Postbus 9150 , 5000 HD Tilburg
Tel 013-5366555 , fax 013-5368420
l.klijn@kzoadvocaten.nl
www.kzoadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Aandeelhouderbestuurder Common Sense BV.
Zakelijke Conflictbemiddelling
Directeur KlijnHeering Opleidingen VOF
Commissariaat bij Biohorma BV. (Dr Vogel) te Elburg
jul 1997

KLIJN Zie SLOOTWEG - KLIJN N. , geboren apr 1942 , Mw.
NLRM 97
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 24 jun 1985
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Raad voor de Kinderbescherming
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie III , De Raad voor de
Kinderbescherming , Directie Noord-West , Plaatsvervangend lid
Bijbanen onbekend

KLIJNSMA Zie BAAK - KLIJNSMA G.R. van , geboren apr 1947 ; Mw.

KLIJNSTRA M.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1997
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
mklijnstra@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772362 , fax 020-5772760
m.klijnstra@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLIJNSTRA M.H. ; Mw.
Advocaat bij Westhoff van den Brom ; beëdiging 1985
Postbus 51192 , 1007 ED Amsterdam
Tel 020-6644046 , fax 020-6649320
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Westhoff advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

KLIJSEN T.J.H.M.
Advocaat bij Jongeneel c.s. ; beëdiging 1994
Postbus 174 , 3360 AD Sliedrecht
Advocaat bij De Jonge advocaten
Essenlaan 4 , 3062 NM Rotterdam
Tel 010-2140400 , fax 010-2140211
de jonge.advocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
klijsen@dejongeadvocaten.nl
www.dejongeadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLIK P. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 02-05-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaastvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair Docent Erasmus Universiteit te Rotterdam
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

KLIK Y.J. , geboren okt 1953 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Chefjurist Stafafdeling Geschillen van Bestuur, Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 24 jun 1992
Rechter rechtbank Haarlem 25 aug 1993
Buitengewoon verlof rechtbank Haarlem 1 jul 1994
Rechter rechtbank Den Bosch 19 jan 1998
NU
Haarlem rechter

KLIMBIE J.H.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2003
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
jasper.klimbie@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLINCKHAMERS J.W. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1996
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
hanneke.klinckhamers@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLINCKHAMERS P.M.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1985
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Advocaat bij van der Nat Litigation
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
klinckhamers@vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLING R. , Rinie
Detachering vanuit Utrechtsche Juristen Groep als juridisch Medewerker beëindigd per 1 augustus 2000
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen ; (info aug 2000)
Lid van de bezwaarschriftencommissie College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (info
aug 2000)

KLINK D.J. van , Dirk Jan ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Voorschoten
Belastingadviseur Wolfsbergen & Osnabrug

KLINK G. ; Mw.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1996
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Advocaat bij van der Nat Litigation
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
infofvandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414978 , fax 020-5414546
gizzy.klink@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLINK M.M. ; Mw.
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1982
Postbus 272 , 3300 AG Dordrecht
Tel 078-6324848 , fax 078-6311637
dordrecht@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Tel 078-6112300 , fax 078-6112550
dordrecht@akdprinsen.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLINK R.J.B. van der , (Rob)
INFO
Overleden [NRC 31 december 2002]
Was Directeur Vastgoed Ontwikkeling De Groene Groep b.v.

KLINKEN J.O. van
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1993
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
[vademecum advocatuur 2001]

KLINKENBIJL M.M. , geboren jun 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 15 mrt 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 5 feb 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 15 mrt 1983
NU
Den Bosch parket
TEVENS
Geen bijbanen
10 jan 1997 , 18 sep 1997

KLINKERT M.J. ; Mw.
Advocaat bij Coöperatief Advokatenkantoor Oudenoord Utrecht ; beëdiging 1985
Postbus 8564 , 3503 RN Utrecht
Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord
Postbus 109 , 3440 AC Woerden
Tel 0348-579456 , fax 0348-579416
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 85336 , 3508 AH Utrecht
Tel 030-2637600 , fax 030-2637615
[vademecum advocatuur 2004]

KLINKHAMER E.C.G.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 20 jun 1979
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1971
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
erik.klinkhamer@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725422 , fax 010-2725400
eklinkhamer@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLINKHAMER - MUIDERMAN H. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 85044 , 3508 AA Utrecht ; beëdiging 1982

KLINKHAMER R.J.H. , Rolf ; Dhr.
Advocaat Kant. Asselbergs en Klinkhamer ; beëdiging 1978
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
info@ak-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
r.klinkhamer@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Etten-Leur

KLIP A.H. , geboren jan 1965
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 7 mrt 1996
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger

KLIP B.R. van der
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ssmd@stibbe.nl , [vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460106 , fax 020-5460715
bjorn.vanderklip@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLIP E.J.M. ; Mw.
Advocaat bij De Werf 12 , 2941 AZ Lekkerkerk ; beëdiging 1989
Tel 0180-661807 , fax 0180-661807
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KLIP N. , geboren okt 1964 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 3 sep 1991
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 5 sep 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 oktober 1998

KLIPHUIS E.J.
Advocaat bij Adv. kantoor Noordersingel ; beëdiging 1973
Postbus 599 , 8901 BJ Leeuwarden

KLIS G.W. van der
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1990
Postbus 7301 , 1007JH Amsterdam
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
geert.vanderklis@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLISSEN S.L.J.
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 2002
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
advocaten@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLOCK D.J.
Advocaat bij advocatenkantoor Oudegracht ; beëdiging 1995
Postbus 3092 , 1801 GB Alkmaar
Tel 072-5122213 , fax 072-5125866
[vademecum advocatuur 2001]
Werkzaam in familierecht
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:
Specialismen: pers- en familierecht , strafrecht , arbeid

KLOCK Th.C.M. , geboren augustus 1943
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 10 september 1999

KLOECK J.C.L.
Notaris te Heemstede .arr. Haarlem
Kantoor Kloeck & Kloeck ; Heemstede

KLOECK M.J.V.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 28 feb 1967

KLOK O. van de
Advocaat bij De Jong Derix & van Dalen ; beëdiging 1989
Heresingel 20 , 9711 ET Groningen

KLOKZIJL M.J.
Advocaat bij Klokzijl & Lettinga advocaten ; beëdiging 1990
Lopende Diep N Z 1 , 9712 NV Groningen
Tel 050-3113001 , fax 050-3113003
blokzijllettinga@iaf.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KLOMP C. , Cees ; Dhr.
Advocaat
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Noordenveld

KLOMP C.G. , geboren nov 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 23 nov 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 6 sep 1988
NU
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tiel ; kantoor Bierman advocaten ; beëdiging 1977
info@bierman.nl
Advocaat bij Bierman & Alofs Waiboer advocaten en Notarissen
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-618844 , fax 0344-612174
klomp@bierman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierman Aitton Waiboer advocaten en Notarissen
Tel 0344-677188 , fax 0344-677190
klomp@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Commissaris Consumentencoöperatie Co-op Nederland U.A.

KLOMP J.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2001
Postbus 445 , 3000 AK Rotterdam
Tel 010-7104600 , fax 010-7104666
j.klomp@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLOMP R.J.Q.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Postbus 75640 , 1070 AA Amsterdam
Tel 020-5460220 , fax 020-5460807
rene.klomp@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLOMPÉ J.C.
Advocaat bij Meier Jonen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 59744 , 1040 LE Amsterdam
Tel 020-5285828 , fax 020-5285829
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houtsmuller Boitelle advocaten
Postbus 2530 , 1200 CM Hilversum
Tel 035-6230750 , fax 035-6280268
jck@houtsmuller-boitelle.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLOMPÉ M.E.J.
Stichting NYFER , Forum for Economic Research
Directie / management , adjunct-directeur P & O en Acquisitie

KLOMPENBURG J. van , Jan ; Dhr.
Hoofd Jur.dienst C.B.W.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Nunspeet

KLOOF A.H.M. van der
Advocaat bij Postbus 37 , 4880 AA Zundert ; beëdiging 1985
Tel 076-5973684 , fax 076-5976261
advocaat@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Molenstraat 115 , 4881 GC Zundert
[vademecum advocatuur 2004]

KLOOS W.G. , geboren sep 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam Sociale Verzekeringsbank 1 jan 1953
Griffier Raad van Beroep Zwolle 20 dec 1956
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 22 jun 1982
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 3 mei 1966
Voorzitter Raad van Beroep Roermond 12 mrt 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 3 feb 1972
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 27 jun 1973
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 25 nov 1982

KLOOSTER B.B.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 dec 1976
Raad hoog Militair gerechtsHof Den Haag 2 jul 1986
NU Arnhem Hof Militair gerechtshof Raad (kennelijk in Arnhem)
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven

KLOOSTER J.M. van der , geboren jun 1960
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 mei 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 24 apr 1931
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 apr 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 1 mei 1992
Raadsheer Gerechtshof Den Haag 6 maart 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 6 maart 1998
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [november 2000]
Lid Commissie voor Beroep en Bijzondere Bezwaarschriften Gemeente Dordrecht
TEVENS [juni 2003]
Lid Commissie voor Beroep en Bijzondere Bezwaarschrift

KLOOSTERHUIS J. , geboren mrt 1966
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 22 okt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 apr 1997
Rechter rechtbank Den Haag 15 juni 1998
Rechter rechtbank Amsterdam 1 januari 2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

KLOOSTERMAN A. , Anky ; Mw.
Beleidsmedewerkster Clara Wichmann Instituut

KLOOSTERMAN A.D.
Advocaat bij advocatenkantoor De Leon ; beëdiging 1999
Postbus 2169 , 3500 GD Utrecht
Tel 030-2333502 , fax 030-2315674
mail@deleon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.deleon.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLOOSTERMAN - TAAL C.J. ; Mw.
Rechten 1975
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

KLOOSTERMAN J.B.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1998
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 01 o-2770404 , fax 010-2770423
kloosterman@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
kloosterman@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLOOSTERMAN M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172642 , fax 010-2172706
m.kloosterman@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLOOSTERMAN N.
Notaris te Schiedam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Valk,Van der, Bonga & Partners ; Schiedam, Vlaardingen

KLOOSTERMAN W.A. ; Mw.
Per 1 november 2001 Directeur Werk van de Dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen. Tot dan Hoofd van de Beleidsafdeling Zorg, Opvang en Minderheden. [Staatscourant 20 september 2001]

KLOOSTERZIEL G. ; Mw.
Advocaat bij Vreeswijk & De Winter ; beëdiging 1992
P.C. Hooftstraat 22 , 1071 BX Amsterdam
Tel 020-6024821 , fax 020-4701588
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hillegomstraat 12-14 , 1058 LS Amsterdam ; beëdiging 1992
Tel 020-4085024 , fax 020-4085025
g.kloosterziel@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLOOSTRA B.N. ; Mw.
Advocaat bij De Haan advocaten & Notaris ; beëdiging 2001
Postbus 723 , 9700 AS Groningen
Tel 050-5757400 , fax 050-5757444
info@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLOOTS J. , geboren jan 1942
NLRM 96 97 98 99/00
Militair Lid Hof Arnhem 1 jan 1995
NU Arnhem Hof Militair lid
TEVENS [juni/juli 2002]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven

KLOOTS P.E. , geboren jun 1919
NLRM 71 80
Reserve-officier Koninklijke Landmacht 1945
Beroepsofficier Koninklijke Luchtmacht 1950
Officier commissaris Krijgsraad West 1956
Officier commissaris Krijgsraad Zuid 1957
Secretaris en president-plaatsvervanger Krijgsraad Zuid 1959
President Krijgsraad 3e Militair arrondissement Den Bosch 24 aug 1963
President arrondissementskrijgsraad Den Bosch 1 jul 1965
President arrondissementskrijgsraad Arnhem 16 dec 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 29 mei 1961
President-plaatsvervanger krijgsraad Arnhem en Den Haag 23 jun 1965

KLOP E.W. , geboren apr 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 sep 1981
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 26 aug 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 24 aug 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 8 jul 1981
NU Den Bosch Parket Officier van Justitie
TEVENS
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Thuiszorg Brabant NO Uden
Stichting Gezondheids Uden
Stichting Thuiszorg Uden
Stichting Vastgoed
Commissie Bschriften Gemeente Barheuze
18 jan 1997 , 18 sep 1997
TEVENS [oktober 2004]
Op 11 oktober 2004 niet te vinden op rechtspraak.nl

KLOPPENBORG J.P.F.H. , geboren 07-08-1917
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KLOPPENBURG F.B.
Advocaat bij Groenendijk & Kloppenburg ; beëdiging 1970
Postbus 788 , 2300 AT Leiden
Tel 071-5155843 , fax 071-5172720
f.kloppenburg@groenendijk.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.groenendijk.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLOPPENBURG J.W.M.
Secretaris gemeente Skarsterlân [info SAL 2000]

KLOPPENBURG M.B.C.
Advocaat bij Iels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2002
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153000 , fax 070-5153100
mbc.kloppenburg@prdf.nl
www.prdi.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLOPPENBURG N.C.
Advocaat bij Köster advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5125025 , fax 023-5125026
kloppenburg@kadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLOPPER - GERRETSEN I.E. , geboren mei 1950 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 20 nov 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 22 feb 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10 apr 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 3 okt 1986
Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 apr 1994
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 jan 1995
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 november 1998
NU
Utrecht parket
TEVENS
Voorzitter van het Hoofdofficierenberaad per 01 sep 98
Secretaris Stichting Zilveren Kruis Verzekeringen rechtsbijstand
jan 99
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Secretaris van het Bestuur van de Stichting Zilveren Kruis Rechtsbijstand

KLOPPER J.Ph.W.
Directeur Nationale-Nederlanden Levensverz. Mij. N.V.
Directeur Nationale-Nederlanden Schadeverz. Mij. N.V.
Directeur Nationale-Nederlanden Zorgverzekering N.V.
Oud-funeties: Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur Ned. Centrale Ver. van Beleggingsstudieclubs (N.C.V.R.), Vice-Voorzitter Bestuur Ned. Centrale Ver. van Beleggingsstudieclubs (N.C.V.B.).
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)

KLOPPERS C.M.H. , Caroline ; Mw. Drs.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1992
Postbus 210 , 7200 ; Mw.AE Zutphen
info@nysingh.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 020-3575757 , fax 026-4424942
c.m.h.kloppers@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zutphen.

KLOPPERS V.C. ; Mw.
Advocaat bij De Ruijter De Wildt & De Vroom ; beëdiging 1992
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden

KLOPPERT Zie DUREN - KLOPPERT, B. van ; Mw. Drs B. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1990
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-240666 , fax 010-4113548
bkloppert@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771859 , fax 020-5771946
barbara.vanduren@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLOPSTRA J.
Advocaat bij Klopstra c.s. advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 288 , 9500 AG Stadskanaal
Tel 0599-650853 , fax 0599-650953
info@klopstra.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.klopstra.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLOREN B.M. ; Mw.
Rechten 1995
Juridisch Medewerker
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

KLOS S.A.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1989
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-5741000 , fax 020-6741111
sven.klos@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Klos Morel Vos & Schaap
Postbus 75988 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5773573 , fax 020-5773578
sven.klos@kmvs.nl
www.klosmorelvosschaap.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLOSSE S. , geboren jan 1957 ; Mw. Dr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 jun 1994
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bijzonder Hoogleraar Sociale Zekerheid Universiteit Maastricht
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Internationaal, Sociaal en Economisch Publiekrecht - ISEP
Universitair Hoofddocent Sociaal Recht
s.klosse@law.uu.nl
TEVENS
Gastdocent bij de Medische Faculteit van de Katholieke Universiteit Leuven
Actief in enige redactie en adviesraden op het terrein van arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht
jul 1997
TEVENS [juli 2003]
Juridisch adviseur Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht van 01-01-2002
Hoofddocent menselijke schadeleer Universiteit Leuven van 01-01-2002

KLOSTERMANN A.M.C.J. ; Mw.
Advocaat bij Adank & Klostermann advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 13334 , 3507 LH Utrecht
Tel 030-2316569 , fax 030-2343569
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KLOSTERMANN W.E.M.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1989
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
info@nysingh.nl
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
w.e.m.klostermann@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLUIN R. , geboren dec 1965
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 2 aug 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 14 februari 1998
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 oktober 1998
Rechter rechtbank Roermond 1 oktober 1999
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
aug 1997

KLUIS K. de , geboren 1936
President Raad van Comm. van Wijnen Holding N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Brocacef Holding N.V.
Commissaris Buhrmann N.V.
Commissaris C.K. Dekker Hout Beheer B.V.
Commissaris Koninklijke Vopak N.V.
Director Sappi Ltd.
Mr. K. de Kluis, voormalig vice-Voorzitter van de raad van bestuur van N.V. Koninklijke KNP BT, oud-Lid van de raad van bestuur van Buhrmann-Tetterode N.V. en VRG-Groep N.V. en oud-Voorzitter van de raad van bestuur van BuhrmannN.V., bekleedde naast deze bestuursfuncties nog diverse andere functies. Zo was hij onder meer Voorzitter van de Dutch and Japanese Trade Federation, Lid van het bestuur van het NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, Lid van het bestuur van de Stichting Maatschappij en Onderneming en commissaris bij Alpinvest Holding B.V., Brocacef Holding B.V., Wyers Beheer N.V., Proost en Brandt B.V.,N.V. Koninklijke KNP BT, Koninklijke Landré & Glinderman N.V., Abemy Holding B.V., Koninklijke van timmeren N.V., Schuttersveld N.V.,Gelderse Papiergroep N.V. en van Leeuwen Buizen Groep B.V. Tevens was hij Lid van de Kamer van Koophandel Amsterdam.

KLUIT R.J. van der
Algemeen Directeur van de Unie van Waterschappen

KLUIVER H.J. de , geboren okt 1956 ; Prof.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 21 jun 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 9 december 1998
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771663 , fax 020-4710010
hjdekluiver@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
harmjan.dekluiver@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hoogleraar
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar handels- en ondernemingsrecht
tel 043 3883277 , fax 043 3258981
hj.dekluiver@pr.inumaas.nl
TEVENS
Voorzitter bestuur van het Buro voor rechtshulp Zuid-Limburg
Lid Raad voor rechtsbijstand te Den Bosch
Voorzitter van de beroepscommissie van het woningburo Maastricht
INFO
Privé adres: Prof. Moserstraat 40-B , 6222 BL Maastricht

KLUIVER S. de ; Mw.
Advocaat bij Bazarstraat advocatenkantoor ; beëdiging 1994
Bazarstraat 33-35 , 2518 AH Den Haag
Tel 070-3457300 , fax 070-3602179
[vademecum advocatuur 2001]
advobaza@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLUNDER J.P. , geboren mei 1952
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 3 mei 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 8 jul 1991
Plaatsvervangend Officier van Justitie , arrondissementsparket Zwolle 1 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 1 sep 1996
NU
Zutphen parket arrondissementsofficier van Justitie vertrokken
Zwolle parket Officier van Justitie 1e kl 96/97
TEVENS
Voorzitter Stichting Anne Frankbasischool Doesburg Ellecom
22 sep 1997

KLUNGERS E.F.
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1995
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Advocaat bij Boddaert Milo De Groot
Postbus 3271 , 1801 GG Alkmaar
Tel 072-5140600 , fax 072-5150244
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boddaert Verweel advocaten
Tel 072-5744409 , fax 072-5150244
klungers@boddaertverweel.nl
www.boddaertverweel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KLUNNE A.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1997
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
aklunne@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
a.klunne@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLUSTER P.H.M. , geboren juni 1960 ; Mw.
Raio rechtbank Utrecht 1 april 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 april 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 april 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 18 juli 1995

KLUVER J. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1998
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2240224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
janneke.kluver@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KLUWEN A.H.F.
Advocaat bij De Koning advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 9069 , 3301 AB Dordrecht
Tel 078-6300000 , fax 078-6300022
a.kluwen@dekoningadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KLUYVER J.R.
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 1980
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
jr.kluyver@kbs.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KBS advocaten
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
jr.kluyver@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KMPER J.C. ; Mw.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1996
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
kuiper@wieringa.nl
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNAAP P. van der , Petra ; Mw.
Projectsecretaris Ministerie van Justitie Zeist
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

KNAAPEN M.H.F.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenbeleid, Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid, Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken, Hoofd

KNAAPEN P.M. , geboren aug 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 9 jan 1986
Rechter rechtbank Den Bosch 24 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
Kantonrechter Eindhoven 23 nov 1992
Pechter-plaatsvervanger arrondissementsparket Den Bosch 23 nov 1992
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1995
NU
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter TEVENS
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen
Docent bedrijfsrecht aan de Zeelandia Opleidingsgroep (ZOG) Curacao
Docent in de vakken Inleiding recht en rechterlijke Organisatie aan de Stichting Juridische Beroeps
Opleiding JBO te Curacao
Docent inleiding Recht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen
nov 1997

KNAP J.
Advocaat bij Hoek & van Der Hoek ; beëdiging 1977
Vondelstraat 54 , 1054 GE Amsterdam
Tel 020-6833311 , fax 020-6850231
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sarphatipark 67 , 1073 CS Amsterdam
Tel 020-7736794 , fax
[vademecum advocatuur 2004]

KNAP M. , geboren mei 1913 ; Mw.
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam - 13 apr 1938
Dir-Stichting Bewindv.afwezigen Amsterdam 1945-1948
Adjunct-secretaris tribunaal 24 okt 1945 tot 1 jun 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 29 aug 1947
Substituut-griffier Raad voor het Rechtsherstel 19 mrt 1948 tot 20 okt 1955
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 24 dec 1953
Rechter rechtbank Amsterdam 26 sep 1955
Vice-president rechtbank Amsterdam 13 apr 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 sep 1979

KNAPP J.C.F.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Wethouder VVD gemeente Noordwijkerhout [info SAL 2000]
TEVENS
Ministerie Defensie, Kon.Landmacht, Directie Materieel KL-staf, Souschef verwerving

KNAUD R. van , Ronald ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag
Accountmanager Aegon

KNECHT W.J. de ; Mw.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2001
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517174 , fax 020-6267949
willemijn.de.knecht@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNEEPKENS A.P.Th.M.
Plaats: Asperen
Overleden 22 december 2000 (Telegraaf 28 december 2000)

KNEEPKENS E.J.J.M. , geboren jul 1952
NLRM 93 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1995
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Maastricht ; kantoor Boels, van Eijndhoven & Coenegracht ; beëdiging 1981
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
kneepkens@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Secretaris Vereniging Instituut Sportgeneeskunde Limburg Maastricht
Secretaris Stichting Instituut voor beweging wetenschappen zetel Maastricht
Voorzitter Ouderraad basischool Petrus en Paulus Maastricht Ver
aug 1997

KNEEPKENS E.J.P.J.M. , geboren apr 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 24 jul 1986
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch ; kantoor E.J.P.J.M. Kneepkens ; beëdiging 1976
Postbus 1313 , 5200 BJ Den Bosch
Tel 073-6146258
Advocaat bij Postbus 1602 , 5200 BR Den Bosch
Tel 073-6146258 , fax 073-6891268
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid geschillencommissie Wonen en openbare Nutsbedijven
Lid landelijke beroepscommissie klachtrecht algemeen maatschappelijk werk
Secretaris Klachtencommissie Bureau voor rechtshulp te Den Bosch
Voorzitter van de Stichting Kijk op Krabbels
Lid van de Klachtencommissie van de Stichting Samenwerkende Peuterspeelzaken te Den Bosch
18 feb 1997

KNEEPKENS M.
Wetenschappelijk Medewerker Erasmus Universiteit

KNEGT E.D.M. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1991
Postbus 2508 , ssmd@stibbe.nl
Tel 020-4313366 , fax 020-4313383
edrn.knegt@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5256534
mknegt@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNEGTMANS R.G.D. , Ralfaelo ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amstelveen
Man.Kelly Services Ned.

KNEGTMANS R.S.
Advocaat bij De Koning advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 9069 , 3301 AB Dordrecht
Tel 078-6300000 , fax 078-6300022
r.knegtmans@dekoningadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KNEPPELHOUT J.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1973
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4118920 , fax 010-4114261
j.kneppelhout@kkadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
j.kneppelhout@kneppelhout.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNEPPER H.
Advocaat bij Bijlsma & Knepper advocaten BV ; beëdiging 1986
Postbus 10100 , 1301 AC Almere

KNEPPERS - HEIJNERT E.M. , geboren juli 1951 ; Mw. Prof. Dr.
NLRM 94
Plaatsvervanger Lid college van beroep studie financiering Groningen 8 aug 1988
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Bedrijfskunde
Cluster Recht
Hoogleraar Bedrijfskunde, in het bijzonder de juridische aspecten
teo 050 3633831 , fax 050 3637110
e.m.kneppers-heynert@bdk.rug.nl
TEVENS
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal ; VVD-fractie mei 2000
Lid Raad van Toezicht Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Leven U.A
Lid Raad van Toezicht Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Schade B.A
oud-functie: Plaatsvervangend Lid Sociaal-Economische Raad (SER)

KNEUVELS H.C.Ch. ; Mw.
Advocaat bij van Houten en Partners ; beëdiging 1995
Postbus 1185 , 3300 BD Dordrecht
Tel 078-6395559 , fax 078-6311113
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1987 en 1995
kneuvels@vhpa.nl
www.vhpa.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNIBBE - BOSCH Zie BOSCH A. ; Mw.

KNIBBELER W.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1991
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-4880901
winfred.knibbeler@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
winfred.knibbeler@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]

KNIESTEDT C.W.
Advocaat bij Kniestedt Jacobs & Duijs ; beëdiging 1991
Postbus 1597 , 3500 BN Utrecht
Tel 030 2333847 , fax 030-2322207
kniestelt@kjd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kjd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
HOOFDFUNCTIE
Wethouder VVD gemeente Putten [info SAL 2000]

KNIGGE A.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1997
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772320 , fax 020-5772705
aknigge@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772395 , fax 020-5772705
a.knigge@houthoff.com
www.houthofEcom
[vademecum advocatuur 2004]

KNIGGE G. , geboren feb 1950 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 16 nov 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 6 feb 1992
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vahgroep Strafrecht en Criminologie
Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht
TEVENS
Voorzitter Geschillencommissie CAO-reclassering
Plaatsvervangend Voorzitter geschillencommissie CAO verslavingszorg
Lid Bestuur Stichting Gronings Studentenpastoraat
04 mrt 1997
Kandidaat vacature Hoge Raad
Redactielid: Rechtsgeleerd Magazijn Themis
Bestuurslid van de Nederlandse Juristen-Vereniging
TEVENS
RedactieLid Rechtsgeleerd Magazijn Themis
Bestuurslid van de Nederlandse Juristen-Vereniging, Den Haag
INFO
Privé adres: Wassenberghstraat 21 , 9718 LH Groningen , Tel. 050 3124021

KNIJFF A.C. de ; Mw.
Bedrijfsjurist H.B.G. NV Rijswijk (ZH)
Advocaat bij Koninklijke BAM Groep N.V. ; beëdiging 1998 en 2003
Postbus ZO , 3980 CA Bunnik
Tel 030-6598379 , fax 030-6598343
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Bouw

KNIJFF A.J. van der
Advocaat bij Kessels Hanssen t'Sas ; beëdiging 2001
Postbus 2090 , 4800 CB Breda
Tel 076-5253535 , fax 076-5148356
vanderknijff@khsadvocaten.nl
www.khsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNIJFF D.M. de
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Tel 070-3383131 , fax 070-3584798
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ekelmans & Meijer
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
deknijff@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNIJFF H.J.A. , geboren sep 1951 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 aug 1983
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1975
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
hjaknijff@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
harro.knijff@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
Te Den Haag Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
Deken van de Orde van advocaten te Den Haag sinds circa 1 nov 1998
Heeft er geen probleem mee te handelen in strijd met de wet
INFO
N.C. Burhoven Jaspers wraakte d.d. 4 oktober 1998 met goede keiharde feitelijke redenen 4 raadsheren
van de Hoge Raad. Dit heeft de Hoge Raad zeer ontriefd ; de Hoge Raad bedient zich van eigen macht
en heeft de wraker met een truc niet-ontvankelijk verklaard, zodat men naar de redenen van die wraking
niet hoeft te kijken. Maar dat is kennelijk niet genoeg. Wraak na wraking.
Mr. van Delden, president van de rechtbank te Den Haag, heeft op instigatie van of met medeweten, c.q
instemming van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad zijn macht gebruikt om hiervoorgenoemd
lastpak zijn advocaat af te nemen.
Deze ontving van advocaat J.W. Bogaardt de volgende brief d.d.3 november 1998:
"In boven kort aangeduide zaak ben ik vrijdag telefonisch benaderd door de toen nog Deken, Jhr
A.W.Beelaerts-van Blokland. Naar aanleiding van het besprokene dat hij de dag ervoor in het
zogenaamde Dekenoverleg met de President van de Rechtbank, A.H. van Delden had gevoerd.Bij
dit gesprek was voorts aanwezig de plaatsvervangend Deken, thans Deken van de Orde in
Den Haag, A.Knijff. De Deken heeft mij verteld dat feitelijk het enige onderwerp van dat
deken-gesprek is geweest Uw optreden ten opzichte van leden van de rechterlijke Macht in het
bijzonder die van de Rechtbank te Den Haag, alsmede het feit dat ik U als advocaat en procureur
ter zijde sta. Het blijkt dat de kwestie door de President hoog wordt opgenomen en dat hij van mening
is dat mijn (vermeende) ondersteuning aan U mijn goede naam bij de Rechtbank bij voortduring van
die steun zeer ernstig kan schaden
Dat zou de toekomst van mijn kantoor in de waagschaal stellen
Na mijn visie in deze zaak te hebben aangehoord, heeft de Deken mij in ernstige overweging gegeven
dat ik er voor diende te zorgen dat ik niet verder in verband gebracht kan worden met hetgeen het
ongenoegen van de President heeft opgewekt.Op mijn daartoe strekkende vraag, heeft de Deken mij
bevestigd dat het dan toch het beste zou zijn indien ik mij als Uw raadsman en procureur zou
terugtrekken. Hij had er geen bezwaar tegen indien ik U over dit telefoongesprek zou berichten en het
als redengeving voor de beëindiging van mijn besognes voor U te gebruiken.
Ik heb U op 3 november in een telefoongesprek medegedeeld dat ik mij genoodzaakt zie dit te doen
Een alternatief zou nog eventueel geboden kunnen worden indien U uitdrukkelijk en schriftelijk
verklaart dat U verder afziet van alle activiteiten direct of indirect die afwikkelingen van
uw zaken verder zouden kunnen beïnvloeden zoals persisteren bij wrakingsakties en dergelijke
Het antwoord moge voor zich spreken:
" Beste Joost, Het zal je niet verbazen dat je brief mij diep geschokt heeft.Dat is de reden dat ik je
mijn antwoord pas nu stuur. van je brief druipt het misbruik van macht en de chantage af
telefonisch heb je nog toegelicht hoe je zeer zwaar onder druk gezet bent en hoe de Dekens de
ultimatieve 'keuze' die van Delden (naar mijn inzicht op last van of met instemming van de Procureur- Generaal van de Hoge Raad) je gesteld heeft aan je hebben doorgegeven en bekrachtigd:
I----mij als cliënt laten vallen
II---ervaren dat je kantoor wordt kapotgemaakt
Over de telefoon heb ik ook expliciet van je gehoord dat in geval van 'vrije keuze' II je stelselmatig meer
en meer zaken zou gaan verliezen en dat ook anderszins je reputatie besmeurd zou gaan worden met als
eindresultaat dat je kantoor naar de Filistijnen geholpen zou worden
Uitermate ernstig en ongelooflijk schandalig is dat enige rechter, laat staan een president van de
rechtbank te Den Haag, zo kan en mag ingrijpen in de vrijheid van een zelfstandig advocaat om zijn
beroep als onafhankelijk raadsman uit te oefenen.En dat dan bovendien via je Deken en met diens
fiat en bekrachtiging! Immoreel machtsmisbruik!
Het doet onvermijdelijk denken aan Duitsland in de 30-er jaren. Professionelen als artsen, advocaten enz.
die wegens beroepsmatige hulpverlening aan landgenoten die het 'systeem' niet welgevallig
waren, Joodse landgenoten dus, konden meemaken dat zij een "Berufsverbot" kregen opgelegd door
de machthebber.Joodse Duitsers werden hun materiële middelen ontnomen en zij werden vogelvrij
gemaakt onder meer door de toegang tot professionele ondersteuning te blokkeren. deresultaten van
de Tweede Wereldoorlog zijn je bekend.Wat mij nu overkomt loopt daaraan 'aardig' parallel
Eerst neemt men mij de middelen van bestaan af door bij vonnis in kort geding mijn ex toe te staan
een 'voorschotje' van fl 200.000 bij mij te gaan halen.Zo word ik gekneveld.Daarvoor is er in de
werkelijkheid geen enkele grond en bovendien ben ik na 12 jaar procederen compleet kapotgemaakt.
Als er iemand is die dat weet, dan ben jij dat wel.
En omdat mijn optreden (waarbij ik slechts middelen (wraking) gebruikt heb die de wet mij als burger
toestaat, en zonder dat jij bezwaar maakte) het 'ongenoegen' heeft opgewekt van het 'systeem',
ontneemt men mij nu ook de toegang tot rechtsmiddelen. De absolute machthebber is dan in dit geval
de rechterlijke macht, die de wet naast zich neerlegt en zich absolute macht aanmeet, zelfs vanuit de
top van de Hoge Raad. Zo word ik vogelvrij gemaakt. Jij weet dat en werkt daaraan mee ; het hemd is nader dan de rok, niet?
Woorden als chantage en grof misbruik van macht zijn zeer bepaald op hun plaats en termen zoals
NSB-mentaliteit en collaboratie dringen zich op.
Het is in- en intriest dat dit in Nederland tegenwoordig 'gewoon' maar kan
Daar komt op het persoonlijke vlak nog het volgende bij.
Wij kennen elkaar vanaf 1957. Je kwam over de drempel van mijn ouderlijk huis, toen ik nog op de HBS
zat. Tijdens onze studie in Utrecht hebben we op dezelfde practica gestaan, in dezelfde
studentenhuizen kamers gehad enz. Sindsdien zijn we, soms op een afstand toen ik in het buitenland
werkte, in contact gebleven.
Natuurlijk ben ik bitter verontwaardigd dat jij je rug niet recht houdt en mij het mes in de rug steekt
Al in het kader van de zittingen van 16 september en 7 oktober jl. heb ik je vanwege je vreemde
gedrag expliciet gevraagd of er soms door of namens van Delden met je gesproken was ; jij draaide
eromheen.
Jij pleegt lafhartig verraad tegenover mij, een oude vriend sinds 40 jaar, door onvoorwaardelijk te
buigen voor het geweld van de machthebber zodat ik kan creperen.Maar ik realiseer mij ook dat dit
voor ieder normaal mens perfect duidelijk maakt op welke doortrapte gore manier jij gigantisch onder
druk bent gezet. Enz."
Sindsdien wordt de druk door de Deken Knijff nog verder opgevoerd. Maar die is dan ook rechter-
Plaatsvervanger onder president van Delden die dit in beweging zette en collega-rechter van de Vice-
president Paris! van dit soort belangenverstrengeling slaat de walm af van verregaand corrupt
machtsmisbruik. deProcureur-Generaal bij de Hoge Raad, alhoewel bij wet de hoogstgeplaatste van het
Openbaar Ministerie, wendt voor deze zaak het hoofd totaal af.Ook dat bevestigt dat dit door hem in
beweging gezet werd
Zie verder INFO bij DELDEN, A.H. van, bij KNIJFF. H.J.A. en INFO bij BEELAERTS van BLOKLAND, A.

KNIJFF - vervolg (vanwege: record too large) H.J.A. , geboren sep 1951 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-08-1983
TEVENS
Voorzitter Stichting Holland Casino Scheveningen Festwae
Voorzitter Stichting bevordering Cabaretkunst in Ned
Voorzitter Stichting bevordering Topvoetbal Den Haag
Commissaris Chemolanda Beheer BV
Bestuurder Stichting Administratiekantoor IPM Holding BV
Lid Bestuur Stichting Hector Treub
Lid Raad van Toezicht Orde van advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden
apr 1997
NU Den Haag Rechtbank
TEVENS [juli 2003]
Penningmeester Stichting Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie van 01-01-2002
Lid Commissie Disciplinaire Rechtspraak Nederlandse Orde van advocaten van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Stadion Ontwikkeling B.V. van 01-01-2002
Voorzitter Stichting Voor de Stad-Voor de Club van 01-01-2002
(buiten-)lid Selectiecommissie RAIO van 01-01-2002
Voorzitter Bevordering Topvoetbal te Den Haag van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Hector Treub van 01-01-2002
Bestuurder Stichting Administratiekantoor IPM Holding B.V. van 01-01-2002
Directielid Stadion Ontwikkeling B.V. van 01-01-2002
Voorzitter Stichting Adama Zijlstra Fonds van 01-01-2002
TEVENS [oktober 2004]
Voorzitter Adama Zijlstra Fonds van 01-01-2002
Directielid stadionontwikkeling van 01-01-2002
Bestuurder Stichting Administratiekantoor IPM Holding B.V. van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Hector Treub van 01-01-2002
Voorzitter Bevordering Topvoetbal , Den Haag van 01-01-2002
(buiten)lid Selectiecommissie RAIO van 01-01-2002
Voorzitter Stichting Voor de Stad - Voor de Club van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Stadion Ontwikkeling B.V. van 01-01-2002
Lid Commissie Disciplinaire Rechtspraak Nederlandse Orde van Advocaten van 01-01-2002
Penningmeester Stichting Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie van 01-01-2002
@OPM
Tien bijbanen met exact dezelfde begindatum 1 januari 2002 ! Dat bestaat eenvoudig niet.
Bovendien waren er al enkele bekend in 1997. Wij worden hiet belazerd !
INFO 3 keer werd Knijff verzocht conform art 46c.1 advocatenwet een concept-formulering voor een klacht tegen advocaat Bogaardt te produceren. Zie Bogaardt , J.W. Hij heeft dit 3 keer naast zich neergelegd ; dit is in strijd met de wet, maar daar heeft hij geen moeite mee. Evenmin heeft hij die klacht(en) onderzocht zoals hij verplicht is conform art 46c.2 advocatenwet.
Als én advocaat én Deken én rechter in Den Haag én bekende van Mr. Van Delden (president van de rechtbank Den Haag) kun je je wel volstrekt boven de wet stellen. Zo blijken de machtprocessen te verlopen in de jurikaste.

KNIJFF L. ; Mw.
Advocaat bij Wan Benthem & Keulen - advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595553 , fax 030-2595504
[vademecum advocatuur 2001]

KNIJP G.J. , geboren mei 1947
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Docent Nederlandse Politie-Academie te Apeldoorn
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 sep 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 sep 1987
Rechter rechtbank Almelo 2 feb 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 31 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 31 jul 1992
Raadsheer Hof Leeuwarden 27 mei 1993
NU
Almelo kantonrechter-plaatsvervanger WNMI
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof Raadsheer
TEVENS
Lidmaatschap examencommissie kandidaat-deurwaarders
Auteursschap Uitgeverij Vuga te Den Haag
Redacteur Nieuwsbrief BW
Docent vermogensrecht t.b.v.cursussen Vereniging van Gerechtsdeurwaarders
25 jun 1997

KNIJP P.C.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
peter.knijp@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stadermann Luiten advocaten
Postbus 1488 , 3000 BL Rotterdam
Tel 010-4444369 , fax 010-4125050
knijp@stadermannluiten.nl
www.stadermannluiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNIPPENBERG M.S. van
Advocaat bij Cohen & Speijdel ; beëdiging 1997
M.H.Tromplaan 33 , 7513 AB Enschede
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804200 , fax 053-4804299
m.s.van.knippenberg@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 053-4804267 , fax 053-4804298
m.s.van.knippenberg@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNIPPING A.G.J.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1993
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam

KNIPPING N.J.W. ; Mw.
Advocaat bij van Tongeren & Huisman ; beëdiging 1995
Postbus 53 , 4600 AB Bergen op Zoom
tongeren@concepts.nl

KNIPSCHEER J.W. , geboren aug 1944
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 mei 1994
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Boekel De Nerée ; beëdiging 1971
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
janwillem.knipscheer@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789271 , fax 020-6789589
knipscheer@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter Stichting Crediam Kredietbank Amsterdam
Voorzitter Mondriaan Stichting te Amsterdam
Penningmeester Stichting Nederlands Vormgevingsinstituut in Amsterdam
Plaatsvervangend advocaatLid van de Raad van Discipline ressort Amsterdam
Lid Bestuur Vereniging voor Auteursrecht in Amsterdam
Voorzitter commissie Modellen van de Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht in Den
Haag

KNITEL W.L.M.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 24 jan 1963
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 24 jan 1973

KNOBBOUT G. , geboren mei 1962
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 apr 1991
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1okt 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 19 jan 1998
NU
Raio
Rotterdam parket substituut-Officier van Justitie

KNOBBOUT R.R.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Algemene Fiscale Zaken, Afdeling Wederzijdse Bijstand, Plaatsvervangend Hoofd

KNOBELSDORFF J.W. van , geboren nov 1953 ; Baron
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar Hof Den Haag 1 jul 1985
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 29 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 21 jan 1991
Rechter rechtbank Dordrecht 10 apr 1992
Raadsheer Hof Den Haag 1 apr 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 1 apr 1997
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Penningmeester vereniging Dante Alighieri afdeling Den Haag/Leiden
okt 1997
TEVENS [november 2000]
Voorzitter Stichting de Coickhof - Laag Zuthem, gemeente Heino
Lid van het bestuur van de familievereniging van Knobelsdorf
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter/Lid Raad van Tucht voor Registeraccountants en accountants-administratieconsulenten van 01-01-2001
Bestuurslid Familievereniging van Knobelsdorff van 01-01-2001

KNOEFF W.J.F.
Advocaat bij Petten Tideman & Sassen ; beëdiging 2000
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
knoef.f@pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNOESTER E.R. ; Drs.
Advocaat bij van Pijkeren van Leeuwen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 24 , 4690 AA Tholen
Tel 0166-605000 , fax 0166-604455
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Knoester
Postbus 3 , 4650 AA Steenbergen
Tel 0167-521508 , fax 0167-521289
[vademecum advocatuur 2004]

KNOESTER J.A.W.
Advocaat bij Nolet advocaten ; beëdiging 1996
Adelheidstraat 84 , 2595 EE Den Haag
Abraham Patrasstraat 5 , 2595 RC Den Haag
Tel 070-3470111 , fax 070-3825547
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nolet advocaten ; beëdiging 1996
Abraham Patrasstraat 5 , 2595 RC Den Haag
Tel 070-3470111 , fax 070-3825547
www.noletadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNOESTER M.P. , geboren nov 1966 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 mrt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 24 februari 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 24 februari 1998
Rechter rechtbank Dordrecht 1 april 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor van Benthem & Keulen ; beëdiging 1996
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Wellicht niet meer advocaat vanaf 1999
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen

KNOL A.
Advocaat bij Brunings & Knol ; beëdiging 1994
Vondelstraat 11-e , 1054 GC Amsterdam
Tel 020-6895963 , fax 020-6892095
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KNOL C.H. , Casper ; Dhr.
Acc.Manager AMRO-Bank
Dir. Pr.Banking v.Lanschot
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rotterdam
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rotterdam

KNOL D.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Beersterzwaag 17 jun 1964

KNOL H.H.J. , geboren nov 1964
NLRM 96 97 98 99/00
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 juni 1999
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 december 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 december 1999
Rechter Rechtbank Den Haag van 26-05-2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Medewerker Algemeen Politieblad
Mede-auteur Stapel & de Koning, leerboek voor de politie
Gastdocent SSR
Plaatsvervangend Voorzitter van de klachtencommissie Patienten van Parnassia te Den Haag van 01-01-2002
Mede-auteur Handboek Strafzaken van 01-01-2002

KNOL J. , geboren dec 1952
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter rechtbank Almelo 29 okt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 14 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 14 jan 1993
NU
Rechtbank Almelo rechter
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep kunstacademie "AKI" Enschede
Voorzitter Stichting geschillencommissie auto te Den Haag (houdt zitting in Utrecht of Zwolle)

KNOL J.J.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1989
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
jacques.knol@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5173663 , fax 020-4313190
jacques.knol@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNOL M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 21 jul 1941

KNOL N. , geboren maart 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 3 september 1999

KNOL P.H.A.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
peter.knol@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]

KNOOK M.E. , Miep ; Mw.
Administrateur voortgezet onderwijs
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Alkmaar e.o..

KNOOK M.L.W.J.S. ; Mw.
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 66 , 7140 AB Groenlo
Tel 0544-463000 , fax 0544-464185
m.knook@djp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
knook@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNOOK W.B.
Advocaat bij Adv. kantoor Klaver ; beëdiging 1992
Postbus 386 , 4600 AJ Bergen op Zoom
Tel 0164-252621 , fax 0164-255010
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koch & van den Heuvel
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Tel 076-5226470 , fax 076-5226413
knook@koch-heuvel.nl
www.koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNOOP S.W. , geboren sep 1949
NLRM 91 92 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Zutphen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 25 apr 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 3 dec 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 3 dec 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 3 dec 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 3 dec 1992
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zutphen ; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1976
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
info@nysingh.nl
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
sw.knoop@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Adviescommissie wetgeving ; administratief recht
Lid Bestuur Stichting behoud Synagoge Zutphen
Reputaat kerk en Israel SOW kerken
19 aug 1997
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Bestuurslid Stichting Behoud SYnagoge Zutphen
Deputaat Kerk & Israel SOW-kerken
Bestuurder Caryolan B.V.
Bestuurder eigen advocatenpraktijk B.V.

KNOOP T.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1970
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
t.knoop@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNOOP PATHUIS T.A.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
tknooppathuis@houthoff.nl

KNOOPS - HAMBURGER C.J. ; Mw.
Advocaat bij Korvinus & Knoops advocaten ; beëdiging 1992
Emmalaan 23 , 1075 AT Amsterdam
Tel 020-6797929 , fax 020-6626606
info@korvinus-knoopsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Knoops & Partners advocaten
Apollolaan 58 , 1077 BC Amsterdam
Tel 020-4705151 , fax 020-6750946
knoops@xs4all.nl
www.knoops.info
[vademecum advocatuur 2004]

KNOOPS G.G.J. of eigenlijk G.J.J. , Geert Jan ; Dhr Prof. Dr.
Advocaat bij Knoops & Partners ; beëdiging 1987
Apollolaan 58 , 1077 BC Amsterdam
Advocaat bij Korvinus & Knoops advocaten
Emmalaan 23 , 1075 AT Amsterdam
Tel 020-6797929 , fax 020-6626606
info@korvinus-knoopsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Knoops & Partners advocaten
Tel 020-4705151 , fax 020-6750946
knoops@xs4all.nl
www.knoops.info
[vademecum advocatuur 2004]
Verbonden aan het Willem Pompe Instituut te Utrecht
INFO
Treedt op als advocaat van Eric O. , de 43-jarige marinier/sergeant-majoor , die in 2003 een Irakees doodschoot gij militaire actie in Irak en tot grote verontwaardiging door het OM meteen werd bestempeld als moordenaar tegen wie vervolging werd ingesteld. Die verdenking heeft het OM laten vallen.
Mr. Geert-Jan Knoops: "Een unike zaak, omdat voor het eerst een Nederlandse militair strafrechtelijk wprdt vervolgd voor het beweerdelijk overtreden van militaire geweldinstructies tijdens een buitenlandse missie. Er bestaat nauwelijks tot geen rechtspraak op dit punt".

KNOOPS M.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden
Tel 0255-532544 , fax 0255-511933
m.knoops@tanger.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KNOPPER T.J.R.
Advocaat bij Knopper advocaten ; beëdiging 1975
Prins Hendriklaan 25 , 5707 CJ Helmond
Tel 0492-543093 , fax 0492-532955
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Knopper & Rijk advocaten
info@knopper-rijk.nl
www.knopper-rijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNOPPER W.J.C.
Secretaris gemeente Hellendoorn [info SAL 2000]

KNOPPERS J.
Advocaat bij De Vink Lanen & Standhardt ; beëdiging 1998
Postbus 14057, 3508 SC Utrecht
Tel 030-2512581 , fax 030-2518972
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1962 en 1998
devink.lanen.standhardt@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNOPPERS J. , geboren mrt 1930
NLRM 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 18 dec 1986

KNOPSCHILD E. ; Mw.
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 87400 , 1080 JK Amsterdam
Tel 020-3015555 , fax 020-3015678 infoCrussell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNOTNERUS Zie DULACK-KNOTNERUS E.B. , geboren apr 1956 ; Mw.

KNOTTENBELT B.
Tot 1984 in juridisch onderwijs.
Na 1984: Functie in het bankwezen.
Co-auteur van Inleiding in het Nederlandse Recht samen met VERHEUGT en TORRINGA

KNOTTENBELT D.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1991
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
dknottenbelt@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
d.knottenbelt@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KNOTTENBELT H.W.
Advocaat bij Adv. kantoor Prinsegracht ; beëdiging 1988
Prinsegracht 53 , 2512 EX Den Haag

KNOTTENBELT J. , geboren apr 1934 , Jo
NLRM 93 94 95 96 97 98
Aangekomen in Leiden 1957 rechten , Corpslid
Universitair hoofddocent Erasmus Universiteit te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 25 mei 1992
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam , kantoor Oostmaaslaan 217a , 3063 AT Rotterdam
beëdiging 1995
knottenbelt@vbr.frg.eur.nl
tel 010-2122554 , fax 010-2124618
[vademecum advocatuur 2001]

KNOTTENBELT M. ; Mw.
Advocaat bij Burgers & Ran ; beëdiging 1999
Postbus 13078 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2318534 , fax 030-2321646
[vademecum advocatuur 2001]
www.burgers-ran.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNOTTER G.J.
Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord ; beëdiging 1997
Postbus 109 , 3440 AC Woerden
Tel 0348-579456 , fax 0348-579416
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord
Postbus 85336 , 3508 AH Utrecht
Tel 030-2637600 , fax 030-2637615
[vademecum advocatuur 2004]

KNOTTER H.
Banning advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927724 , fax 073-6927789
kknotter@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNOTTNERUS E.B. , geboren apr 1956 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1980
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 aug 1988
Rechter rechtbank Arnhem 8 jul 1994
Raadsheer Gerechtshof Arnhem 23 februari 2000 of van 01-04-2000
NU Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Jenaplan onderwijs Uithoorn
mrt 1997
TEVENS [juni 2002]
Lid van de Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw in Uithoorn (VAC)
Bestuurslid van de Stichting Thamerkerk te Uithoorn
TEVENS [juli 2002]
Lid Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw in Uit
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline van 03-11-2000
Bestuurslid Stichtng Burgemeester Kootfonds, Uithoorn van 09-04-2001
TEVENS [februari 2003]
Lid Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw in Uit
Plaats-vervangend Lid Hof van Discipline vanaf 03-11-2000
Bestuurslid Stichtng Burgemeester Kootfonds te Uithoorn vanaf 09-04-2001
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling GoudaOPM@
Waarom worden nevenfuncties met datum 3 november 2000 en 9 april 2001 op rechtspraak.nl
niet vermeld in juni 2002, maar wel in juli 2002. Bedenkelijk.

KNOTTNERUS G.I.M. , geboren dec 1922
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 14 mei 1947
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 13 mrt 1951
Substituut-griffier rechtbank Zwolle 17 jul 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 8 aug 1956
Rechter rechtbank Zwolle 12 jul 1960
Lid Ambten.gen Zwolle 29 jan 1964
Vice-president rechtbank Zwolle 5 jul 1972
Raadsheer Hof Arnhem 19 jul 1975
Vice-president Hof Arnhem 26 mrt 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jan 1988

KNOTTNERUS P.M.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 90636 , 2509 LP Den Haag
Tel 070-3286725 , fax 070-3248389
nlknottl@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
martijn.knottnerus@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNOUPS L. ; Mw.
Advocaat bij Severijn Huishof advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 4006 , 3006 AA Rotterdam
Tel 010-2723222 , fax 010-2723220
Lknoups@shadv.nl
www.severijnhulshof.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNOWER H.J.
NLRM 80 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 28 mrt1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 9 feb 1981

KNUIMAN A.G.J. , Ad ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Nijmegen
Directeur AMRO-Bank

KNUISTINGH NEVEN F.M. ; Mw.
Advocaat bij van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 2000
Postbus 75999, 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6796969 , fax 020-6764339
[f.knuistingh.neven@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
f.knuistingh.neven@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KNÜPPE B.A.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 22 dec 1954
TEVENS
Voorzitter Bestuur Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde van advocaten

KNÜPPE B.F.M. , geboren 1952
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1977
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143644
bknuppe@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725362 , fax 010-2725440
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Dagelijks Bestuur AKD Prinsen ( advocaten)
Commissaris Blue Fox Enterprises N.V.
Mr. B.F.M. Knüppe is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Aanvankelijk was hij werkzaam bij Dutilh, van der Hoeven & Slagerte Rotterdam. Daarna was hij als advocaat werkzaam bij Knappe & Groothuis (thans AKD Prinsen). Thans maakt hij deel uit van het dagelijks bestuur van AKD Prinsen. Zijn werkzaamheden bestaan uit het adviseren van ondernemingen op het gebied van ondernemingsrecht en ven-nootschapsrecht. Hij wordt veelvuldig benoemd als curator of bewindvoerder.

KNÜPPE F.A.M.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1978
knuppe@arnhem.dirkzwager.nl
Advocaat bij Dirkzwager / De Vijf Zuylen advocaten
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
knuppe@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
Tel 026-3538313 , fax 026-3538384
knuppe@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Raad van Discipline Arnhem
Voorzitter Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde van advocaten
Penningmeester van de Stichting "De Gijselaar Hintzenfonds"
Penningmeester van de Stichting Botbank Gelderland
Secretaris van de Stichting Belangen Gemeentemusea Arnhem
Secretaris van de Stichting Technisch Film Centrum

KNUVERS J.J.P.

KNUWER H.J.
NLRM 71 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 28 mrt 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 9 feb 1981
NU
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger

KO H.L.A. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240010
hianli.ko@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 010-2240188 , fax 010-2240011
hianli.ko@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOBOSSEN F.J.M.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1992
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570-614080 , fax 0570-618244
kobossen@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KOBOSSEN J.W.
Advocaat bij De MulZegger ; beëdiging 1970
Postbus 1008 , 6501 BA Nijmegen
Tel 024-3225370 , fax 024-3240678
advocaten@dmz.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dmz.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOBUSSEN M.H. , geboren apr 1954 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch Medewerker Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 jun 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 sep 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 4 feb 1994
Vice-President rechtbank Den Bosch 19 januari 1998
NU Den Bosch Rechtbank Vice-President
TEVENS
Medewerker Commentaar op de AWB van Vuga
24 feb 1997
Gewraakt door Ad van Rooij, St.Oedenrode ?
TEVENS [oktober 2004]
Geen nevenbetrekkingen vermeld.

KOCH A.A.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1991
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
Advocaat bij Clifford Chance Jardine House
One Cannaught Place Jardine House , 30th floor Hongkong, China
Tel 008-5228100229 , fax 008-5228104708
adriaan.koch@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Wetstraat 57 , B-1040 Brussel , België
Tel 0032-22872000 , fax 0032-22311661
akoch@cgsh.com
www.cgsh.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOCH B.O.M.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
bomkoch@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Triton Court en 14 Finsbury Square en 2nd Floor , London EC2A 1BR , UK
Tel 0044-2076144923 , fax 0044-2076144941
bart.koch@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOCH J.W.M. , geboren 03-02-1943
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Koch Koch Sanders Janssen Notarissen , Den Haag
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

KOCH K. ; Prof.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Staatsrecht en Internationaal Recht
Bijzonder Hoogleraar internationale betrekkingen, met bijzondere aandacht voor veranderings- en integratieprocessen
TEVENS
Universiteit Leiden
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Departement Politieke Wetenschappen
Hoogleraar politieke wetenschappen UHD
koch@fsw.leidenuniv.nl

KOCH M.J.H. ; Mw.
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators ; beëdiging 2001
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668819 , fax 013-4668810
m.koch@devoort.nl
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOCH N.Chr.M. , geboren feb 1952 (of N.C.M.)
NLRM 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 8 mei 1995
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Koch & van den Heuvel ; beëdiging 1982
Advocaat bij Koch & van den Heuvel
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Tel 076-5226470 , fax 076-5226413
koch@koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koch & van den Heuvel
www.koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NU
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden register kantongerecht Breda
aug 1997

KOCH - KOOLSCHIJN P. , geboren okt 1950 ; Mw.
NLRM 80
Werkzaam Raad voor de Kinderbescherrning Haarlem nov 1976
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1 sep 1978

KOCH R.L.M.
Advocaat bij Larixplantsoen 94 , 1702 XL Heerhugowaard ; beëdiging 1987
Tel 072-5712436 , fax 072-5712436
[vademecum advocatuur 2004]

KOCHHEIM - BOSSINK B. ; Mw.
Advocaat bij Adv.maatschap Grothuis & Kochheim ; beëdiging 1992
Zandvoorterweg 60 , 2111 GX Aerdenhout
r.bossink@net.hcc.nl
Tel 023-5248412 , fax 023-5248698
kochheim@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@kochheim.nl
www.kochheim.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOCHX D.H.J.
Advocaat bij van Meurs & Koerselman ; beëdiging 1999
Postbus 477 , 3000 AL Rotterdam
Tel 010-4677770 , fax 010-4675599
m&k@meukoers.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
d.kochx@asselbersklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOCK C.L. ; Mw.
Advocaat bij Levenbach & Gerritsen ; beëdiging 1995
Postbus 112 , 1430 AC Aalsmeer
Tel 0297-327033 , fax 0297-342090
office@levenbach-aalsmeer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heukels & Visser
Postbus 67 , 2000 AB Haarlem
Tel 023-5319590 , fax 023-5328712
c.kock@heuvis.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOCK C.S.P.M. de , Kees ; Dhr.
Advocaat bij Postbus 109 , 8100 AC Raalte ; beëdiging 1992
Tel 0572-353605 , fax 0572-355411
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kok & De Kock advocaten
Postbus 1431 , 8001 BK Zwolle
Tel 038-4234144 , fax 038-4213870
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zuid-Salland

KOCK J.A.M.
Notaris te Waddinxveen , arrondissement Den Haag
Kantoor Meulen , V.d. , Koek & Wichman ; Waddinxveen

KOCK - PIT Zie PIT, L.A. de L.A. de , geboren jul 1962 ; Mw.

KOCK N.M. de ; Mw.
Advocaat bij Maaldrink verrneulen Grooss ; beëdiging 1998
Wassenaarseweg 20 Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3459646 , fax 070-3560490
n.m.dekocknnvg.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KOCK R.L.M.
Advocaat bij Larixplantsoen 94 , 1702 XL Heerhugowaard ; beëdiging 1987
Tel 072-5712436 , fax 072-5712436
[vademecum advocatuur 2001]

KOCKEN A.G.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Kocken ; beëdiging 1985
Advocaat bij Kocken & Aarts advocaten
Postbus 750 , 5400 AT Uden
Tel 1413-2470600 , fax 0413-247670
info@kocken-aarts.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0413-247060 , fax 0413-253178
advocaat@kocken-aarts.com
www.kocken-aarts.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOCZIAN E.F. van
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

KODDE A.K. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1993
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Allen & avery
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
karine.kodde@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

KODDE P.J.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen, Bureau Wetgeving vermogensbelasting en invordering, Hoofd

KODEERT M. , geboren aug 1944
NLRM 95
Ministerie van Justitie
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 14 aug 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 19 aug 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Maastricht18 dec 1987

KODERITSCH M. ; Mw.
INDISCH Recht 1954 , Rechten 1958
Jurist Gepensioneerd
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden

KOE D.F. de
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

KOEDAM Z.J. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 1313 , 5200 BJ Den Bosch ; beëdiging 1981
Tel 073-6134735 , fax 073-6130026
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Luybenstraat 5 ; beëdiging 1981
5211 BR Den Bosch
Tel 073-6134735 , fax 073-6130026
[vademecum advocatuur 2004]

KOEDOOD P.
Ministerie van Financiën, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken, Sector Bestuurlijke en Europese Zaken, Contactfunctionaris WNO

KOEDOODER M.T.M. ; Mw.
Advocaat bij Kalff Katz & Koedooder ; beëdiging 1991
Concertgebouwplein 29 , 1071 LM Amsterdam
Tel 020-67600780 , fax 020-6752764
rnk@3k.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.3k.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOEDOOT M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
mirjamkoedoot@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOEHOF K. ; Mw.
Juridisch Medewerker VEWIN Vereniging Exploit. v. Waterleidingbedrijven in NL
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Milieu en Werk

KOEIEWIJN H. ; Mw.
Advocaat bij Coöperatief Advokatenkantoor Oudenoord Utrecht ; beëdiging 1992
Postbus 8564 , 3503 RN Utrecht

ZINNEN Zie KOEIJER - van Zinnen M. van ; Dhr.
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch 27-03-2002
NU Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS [oktober 2004]
Betrokkenne vervult geen nevenbetrekkingen.

KOEIJER - van ZINNEN Zie ZINNEN , M. van M. de , geboren november 1961 , Monique ; Mw.
NLRM 99/00
Advocaat te Rotterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 16 december 1998
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch 27-03-2002
NU Den Bosch Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij NautaDutilh
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
monique.dekoeijer@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [oktober 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl.
@OPM Wel is te vinden Dhr. M. van Zinnen, Raadsheer Hof Den Bosch 27-03-2001
Dat lijkt toch wel een heel curieuze samenloop van omstandigheden.
Bovendien vermeldt de Staatsalmanak 2003 in het Hof Den Bosch een Raadsheer Mw. M. van Zinnen.
Hoe vreemd nou toch.
Zal toch wel dezelfde zijn.

KOEIJERS R.P. , geboren mei 1935
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Waarnemend griffier gerecht in eerste aanleg Curaçao 1961
Substituut-griffier gerecht in eerste aanleg Curaçao 1970
Substituut-griffier Hof van Justitie Ned. Antillen 1971
Lid-plaatsvervanger Hof van Justitie Ned. Antillen jul 1974
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen okt 1976

KOEK E.H.K.J.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 4500 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801072
ebs.h.k.j.koek@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]

KOEK M.W. , geboren jun 1961 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 mrt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 5 feb 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 5 feb 1992
Rechter rechtbank Den Haag 20 apr 1993
Vice-president Rechtbank Den Haag van 21-08-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Bestuurslid Vereniging Duinoordschool te Den Haag van 01-09-2000
Lid-jurist Regionaal Medisch Tuchtcollege te Den Haag van 15-11-2000
Penningmeester Samenwerkingsverband 3501 Weer Samen Naar School te Den Haag van 01-09-2000
Lid Begeleidingscommissie Experimenten Scheidingsbemiddeling Ministerie van Justitie te Den Haag van 01-01-2000 tot 01-05-2001
(Plaatsvervangend) Voorzitter Klachtencommissie Psychiatrisch Centrum GGZ Delfland te Delft van 01-09-1999 tot 01-01-2002

KOEKEBAKKER J.F. ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1994
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Loens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 Rotterdam
Tel 010-2240224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]

KOEKEBAKKER J.W.
Advocaat bij Stichting Advokatenkollektief Huissensestraat 55 ; beëdiging 1989
Huissensestraat 55 , 6833 HM Arnhem
Advocaat bij advocatenkantoor van Lotringen ; beëdiging 1989
Postbus 8047 , 0710 AA Ede
Tel 0318-019121 , fax 0318-616242
van.lotringen@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
koekebakker@van-lotringen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOEKEBAKKER R.F.J.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Breda, hoofd

KOEKKOEK A.K. , Alis , geboren jan 1945 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 feb 1984
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Vakgroep Staatsrecht en Bestuursrecht
Hoogleraar Staats- en administratief recht met inbegrip van het vergelijkend staatsrecht
tel 013 4662182 , fax 013 4668347
a.k.koekkoek@kub.nl
TEVENS
KamerLid TK (CDA) 1994-1998 en 1998 - heden
Bestuurslid Nederlandse Verening voor Rechtsvergelijking van de Stichting Reformatorische
Wijsbegeerte, onbetaald
Redactieraad Kluwer Nederlandse Wetgeving Basiseditie en Collegebundel, betaald
Lid van de redactie Philosophia Reformata, onbetaald
Lid van het Curatorium Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte, onbetaald
Voorzitter Commissie van Toezicht bijz.leerstoelen onderwijsrecht Stichting de Katholieke School,
onbetaald
Voorzitter Vereniging tot stichting en instandhouding van de scholen met de Bijbel te Tilburg,
onbetaald
Bestuurslid De Staatsrechtkring, onbetaald
Kerndocent staat en recht ned school voor openbaar bestuur
Lid redactieraad kluwer ned wetgeving Studentendeditie en collegebundel
Voorzitter Commissie van Toezicht bijzondere leerstoel onderwijsrecht Stichting de katholieke school
Voorzitter van de Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Tilburg
INFO
Privé adres: Amarantstraat 64 , 5044 RL Tilburg , Tel. 013 4676985
Amarantstraat 64 (5044 RL) Tilburg, tel, 0l3-4676985

KOEKKOEK - KOELMAN B.J. ; Mw.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Douaneaangelegenheden, Afdeling Algemene Douanezaken, Hoofd

KOEKKOEK J.
Advocaat bij Heukels & Middendorf ; beëdiging 1990
Postbus 668 , 2003 RR Haarlem
Advocaat bij Middendorf advocaten
Postbus 160 , 2130 AD Hoofddorp
Tel 020-6531092 , fax 020-6531067
j.koekkoek@middendorf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koster advocaten
Postbus 5287 , 2040 CG Haarlem
Tel 023-5125025 , fax 023-5125027
koekkoek@kadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOEKKOEK R.J.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
rkoekkoek@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOEKKOEK S.G. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel ©20-5772000 , fax 020-5772700
skoekkoek@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772394 , fax 020-5772711
s.koekkoek@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOEKMAN E.C. , geboren dec 1961 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 6 okt 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 6 okt 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Rotterdam1januari 1999
NU
Rotterdam parket

KOEKOEK O.F.
Notaris te Ermelo , arrondissement Zutphen
Kantoor Pot & Koekoek ; Ermelo

KOELE I.A. ; Mw.
Advocaat bij van Mens & Wisselink ; beëdiging 1990
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
utrecht@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
koele@vanmens-wisselink.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOELE W.F. , geboren juni 1966
NLRM 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 april 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 april 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 april 1999

KOELEMAIJ N.E.
Advocaat bij Tiebout advocaten ; beëdiging 1998
Praediniussingel 1 , 9711 AA Groningen
Tel 050-3663737 , fax 050-3112566
tiebout.groningen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schuth & Schlepers c.s. advocaten & Belastingkundigen
Postbus 218 , 9400 AE Assen
Tel 0592-300555 , fax 0592-300580
schuthcs@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOELEMAN D.
Advocaat bij Mrs.Koeleman van der Vlis-Vlaspoel ; beëdiging 1967
Dorpstraat 92 , 6227 BP Maastricht
Tel 043-3610738 , fax 043-3610738
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KOELEMAN J.H. , geboren sep 1927
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97
Advocaat en Procureur te Zwolle 1953
Werkzaam in het bedrijfsleven 1954
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 1 sep 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 30 jan 1973
Rechter rechtbank Amsterdam 8 mrt 1974
Vice-president rechtbank Amsterdam 14 dec 1979
Raadsheer Hof Arnhem 14 sep 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jan 1991
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger. Met pensioen.
TEVENS
Lid Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand in het ressort Arnhem tevens
Voorzitter van de Commissie van Bezwaar en Beroep van die raad
Lid commissie bezwaar en beroep in de provincie Gld
Secretaris Raad van Commissarissen van de BV.ABC Logitrans BV. te Duiven
jan 1997

KOELEMAN J.W.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1999
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 020-2121589 , fax 020-2121160
j.koeleman@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sap . De Witte . Rot advocaten
Postbus 765 , 3800 AT Amersfoort
Tel 033-4613048 , fax 033-4617240
jw.koeleman@letselschade-advocaten.nl
www.letselschade-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOELEMEIJER G.M.
Tureluurhof 33 , 1444 AJ Purmerend
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

KOELEN Y.W.A.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Postbus 377 , 5900 Al Venlo ; beëdiging 2002
Tel 077-3515041 , fax 077-3513182
meulenkamp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOELEWIJN B.
Secretaris gemeente De Bilt [info SAL 2000]
Burgemeester gemeente Liesveld [Staatscourant 11 juli 2002]

KOELEWIJN G.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie douane, Belastingdienst/Douane district, Arnhem, Plaatsvervangend hoofd

KOELEWIJN H. ; Mw.
Advocaat bij A. Netostraat 10 , 3573 XJ Utrecht
tel 030 2721463
Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord ; beëdiging 1992
Postbus 109 , 3440 AC Woerden
Tel 0348-579456 , fax 0348-579416
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1983 en 1992
Postbus 85336 , 3508 AH Utrecht
Tel 030-2637600 , fax 030-2637615
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, sociale zekerheid

KOELEWIJN M.
Advocaat bij van den Boom advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 771 , 5400 AT Uden
Tel 0413-266191 , fax 0413-258074
vdboomadv.koelewijn@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOELEWIJN M.I. , geboren nov 1960 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Contract manager bij Neddril Nederland B.V.
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 apr 1995
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 apr 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arr.parketDen Haag 24augustus 1998
NU
Rotterdam parket arrondissementsparket

KOELIE K.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Hoek & van der Hoek ; beëdiging 1993 en 2003
Vondelstraat 54 , 1054 GE Amsterdam
Tel 020-5890444 , fax 020-6850231
info@hoekenvanderhoek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOELMA J.W.

KOELMA Th.
Notaris te Franekeradeel , arrondissement Leeuwarden
Kantoor Jelsma Koelma ; Franekeradeel ; Harlingen

KOELMAN F.L.
Rechtskundig Buro Koelman
Maassluisstraat 416 B , 1062 GS Amsterdam
Postbus 90342 ;1006 BH Amsterdam

KOELMAN G.C. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
[vademecum advocatuur 2001]

KOELMAN R.
Advocaat bij Beks & Beks advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 2383 , 1200 Cl Hilversum
Tel 035-6219941 , fax 035-6216058
info@beks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOELMANS A.J.
Notaris te Hilversum , arrondissement Amsterdam
Kantoor Landgraaf .Koelmans ; Almere, Hilversum

KOELMANS E.B. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam ; beëdiging 1996
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V.
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561786 , fax 020-6561770
koelmans.eliane@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
eliane.koelmans@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOELMANS M.A.E. , Marian ; Mw.
Inspecteur der Rijksbelastingen
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Friesland-Zuid.

KOELMANS T.J.J.
Notaris te Berlikum , gem. Menaldumadeel, arrondissement Leeuwarden
Postbus 11 , 9040 AA Berlikum Fr

KOEMAN N.S.J. , geboren apr 1949 ; Prof.
NLRM 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 7 okt 1996
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 96/97
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Bestuursrecht
Hoogleraar milieurecht en recht ruimtelijke ordening
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Amsterdam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1974
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Tel 020-5460186 , fax 020-5460734
niels.koeman@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Adviescommissie wetgeving ; administratief recht
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
INFO
Privé adres: Guido Gezellestraat 13 , 1077 GW Amsterdam

KOEMAN R.M.
Notaris te Zaanstad,arr. Haarlem
Postbus 103 , 1540AC Koog aan de Zaan

KOEN J.C.A.
Advocaat bij van Loon advocaten ; beëdiging 1990
Baronielaan 146 , 4818 RE Breda
bredalaw@worldonline.nl
Advocaat bij advocatenkantoor Koen
Boulevard 161 , 4701 ET Roosendaal
Tel 0165-599591 , fax 0165-599447
jeakoen.rsd@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KOENDERS G.J. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1998
Postbus 75440 ,1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
gladys.koenders@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]

KOENDERS J.F.
Advocaat bij Hoekman & van buursen advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 77 , 9500 AB Stadskanaal
Tel 0599-616000 , fax 0599-619075
hoek@bart.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOENE A.M. , geboren jul 1966 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 6 okt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 18 sep 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 18 september 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 augustus 1998
Rechter rechtbank Zwolle 28 december 1998

KOENE D.C. ; Mw.
Advocaat bij Nederlandse Vereniging van Journalisten ; beëdiging 1992, 1998
Postbus 75997 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6766771 , fax 020-6624901
juridisch@nvj.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
Secretaris Raad voor de Journalistiek;
tel 020 6735727 , fax 020 6799065
raad@rvdj.nl
www.rvdj.nl [brief 27 februari 2003]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2004]

KOENE F.P.L. , geboren 08-05-1961
INFO
Woonplaats Heemstede
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KOENE N.J. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808485
voortje.j.koene@n.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
nkoene@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOENE P.J.H. , Pieter ; Dhr.
Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Almelo

KOENEN L.H.W.M.
Advocaat bij Doggen c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 9948 , 3506 GX Utrecht
Advocaat bij Prof. Donderslaan 66 , 2035 EH Haarlem
Tel 023-5450816 , fax 023-5450817
Advocaat bij Hofmans & van Rossum
Postbus 164 , 8860 AD Harlingen
Tel 0517-417161 , fax 0517-418180
[vademecum advocatuur 2004]

KOENEN P.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042285 , fax 010-4042333
koenenp@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789572 , fax 020-6789589
koenenp@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOENEN S.J.P.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rotterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Greenberg Traurig LLP
Postbus 75306 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3017300 , fax 020-3017350
koenens@eu.gtlaw.com
www.gtlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOENIGS M.C. ; Mw.
Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
koenigs@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2004]

KOENRAAD H.J.
Advocaat bij Schut Grosheide advocaten Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
h.koenraad@schutgosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOENRAAD L.M.
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
[vademecum advocatuur 2001]

KOENS E.P. ; Mw.
Advocaat bij DijCmans & Partners ; beëdiging 2002
Postbus 8821 , 5605 LV Eindhoven
Tel 040-2910691 , fax 040-2552444
e.koens@dijkmans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOENS J.A.B. ; Mw.
Rechten 1995
Sales Executive
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

KOENS M.J.C. , geboren jun 1949 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Universiteit te Tilburg 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 19 dec 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 6 okt 1982
Rechter rechtbank Breda 29 feb 1984
Raadsheer Hof Den Bosch 5 juli 1989
Vice-President Hof Den Bosch 27 juli 1998
Coördinator vice-president Hof Den Bosch 23februari2000
NU
Den Bosch Raadsheer Hof
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Maastricht Universiteit
Bijzonder hoogleraar Familie- en jeugdrecht
NB
Niet vermeld in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Voorzitter
TAAK De Minister van Justitie van advies dienen omtrent de toepassing van het bepaalde bij en
krachtens de Vreemdelingenwet
Voorzitter bestuur MOGA-stichting stichting ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek personen-
familie- en jeugdrecht Waar ingeschreven is niet bekend
Medewerker "Het Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht"
Voorzitter stichting Ondersteuning Jeugdhulpverlening Tilburg
4 aug 1997
Lid begeleidingscommissie "De Praktijk van het omgangsrecht"
Memo Waar is de MOGA-stichting ingeschreven
INFO
Lindenlaan 10 , 5l75 BW Loon op Zand , Tel. 0416 362377

KOERHUIS S.C.M. ; Mw.
Rechten 1987
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4215005 , fax 038-4218573
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
info@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle

KOERS A.W. ; Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Centrum voor Beleid en Management
Hoogleaar Beleid en management van de rechtspleging
a.koers@law.uu.nl
Spreekuur: na afspraak, CBM , Muntstraat 2a , 3512 EV Utrecht , Tel. 030 2537232
Eerder vermeld als Foogleraar recht en informatisering
INFO
Privé adres: Mafit 2 , 4124 AX Hagestein , Tel. 0347 351533

KOERS Chr.
Advocaat bij Schuurmans & Koers advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 145 , 9300 AC Roden
Advocaat bij Koers advocaten & fiscalisten
Postbus 40 , 9300 AA Roden
Tel O5O-5020361 , fax O5O-5013574
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koers & Veldman advocaten & fiscalisten
chr.koers@koersadvocaten.nl
www.koersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOERS E.
Advocaat bij Koers c.s. advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 5076 , 3502 JB Utrecht
Advocaat bij van der Aa & Koers advocaten
Postbus 14138 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2512171 , fax 030-2510414
aa@aa-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
aa@aa-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOERS F.H.
Advocaat bij Koers & Kruyswijk ; beëdiging 1973
Prinsengracht 677 , 1017 JT Amsterdam
Tel 020-6253627 , fax 020-6234828
[vademecum advocatuur 2001]
koers@koersenkruyswijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOERS G.J.
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk ; beëdiging 1990
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
gj.koers@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOERS J. , geboren jan 1950
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam verzekeringswezen te Winschoten en Assen 1969
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Almelo 1 sep 1975
Verkeersschout rechtbank Amsterdam 26 jan 1977
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 25 jun 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 8 jun 1982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 29 dec 1988
Vertrokken okt 1997
Fung.Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jul 1997
Hoofd-advocaat-generaal ressortsparket Den Haag jul 2000

KOERS J.W.H.M.
Advocaat bij Koers & Romviel ; beëdiging 1978
Postbus 32 , 6980 AA Doesburg
Tel 0313-474085 , fax 0313-476530
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KOERS - van der LINDEN M. , geboren aug 1946 , Maria ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1970
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 18 jan 1977
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 jul 1978
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 jan 1983
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 29 okt 1985
Waarnemend advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 15 mei 1994
Adv.-gen. ressortsparket Amsterdam 1 juni 1999
NU
Amsterdam Hof Advocaat-Generaal
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Utrecht-Nedersticht.

KOERSE A.C.J. , Arnoud ; Dhr.
Projl.Euro Min.v.Landbouw
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Woerden

KOERSELMAN S.P. ; Mw.
Advocaat bij van Meurs & Koerselman ; beëdiging 1995
Postbus 477 , 3000 AL Rotterdam
Tel 010-4677770 , fax 010-4675599
m&k@meukoers.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koerselman advocaten B.V.
Cyclaamrood 17 , 2718 SE Zoetermeer
Tel 079-3611188 , fax 079-3600501
koerselman@koerselman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOERTS P.
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
p.koerts@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOESLAN - van WALSUM D. ; Mw.
Advocaat bij Simon de la Valléestraat 15 , 3067 XR Rotterdam ; beëdiging 1980
Tel 010-4555185 , fax 410-2200965
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KOESVELD J. van ; Mw.
Advocaat bij AriÙns - Witkamp - Schoonderbeek advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 492 , 3800 AL Amersfoort
Tel 033-4637727 , fax 033-4615140
ariensadvocaten@balienet.nl
www.ariensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOETER J.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2001
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686660 , fax 020-5686317
jeroen.koeter@nl.landwellglobal.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOETJE H.
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie I , De Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord , secretaris

KOETS C.C. ; Mw.
Rechten 1986
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Delft

KOETS - BOLHUIS C.L. ; Mw.
Advocaat bij Koets-Bolhuis advocaten ; beëdiging 1986
Advocaat bij Schuurman & Koets
Laan Copes van Cattenburch 105 , 2585 EX Den Haag
Tel 070-3639968 , fax 070-3561402
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schuurman Koets de Vries
Laan Copes van Cattenburch 105 , 2585 EX Den Haag
Tel 070-3639968 , fax 070-3561402
[vademecum advocatuur 2004]

KOETS J.P.
Advocaat / maat bij Köster van Schaik & Koets advocaten ; beëdiging 1982
Advocaat bij Köster van Schaik & Koets
Postbus 5287 , 2000 CC Haarlem
Tel 023-5318150 , fax 023-5311615
koets@kvsk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Köster advocaten
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5125025 , fax 023-5125026
koets@kadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

KOETSER M.B.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1992
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506651 , fax 020--5506751
m.b.koetser@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOETSIER J. , geboren jan 1943 ; Dhr.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 8 jun 1995
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Koning & Mulder ; beëdiging 1971
Postbus 74694 , 1070 BR Amsterdam
Advocaat bij Schut & Grosheide
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
j.koetsier@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Arbiter. bij wat?
TEVENS [oktober 2004]
Betorkkene vervult geen nevenbetrekkingen

KOETSIER J.

KOETSIER N.E. ; Mw.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOETSIER P.J.B.
Advocaat bij Froon Helmonds advocaten ; beëdiging 1996
Weteringschans 86 , 1017 XS Amsterdam
Tel 020-6234577 , fax 020-6203643
froon@froon-helmonds.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kennedy van der Laan
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506691 , fax 020-5506791
pieter.koetsier@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOETSIER- van der KAMP W. ; Mw.
Advocaat bij van Egmondstraat 3 , 2024 XL Haarlem ; beëdiging 1982
Advocaat bij Passeerdersstraat 57 , 1016 XB Amsterdam
Tel 020-3303535 , fax 020-3305275
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schoolstraat 2 , 9541 CK V;agtwedde
Tel 0599-652004 , fax 0599-652636
w.koetsier-vanderkamp@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOETSVELD J. van ; Mw.
Advocaat bij van den Boomen advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Advocaat bij Ludwig & van Dam
Koningin Emmaplein 7 , 3016 AA Rotterdam
Tel 010-2415777 , fax 010-2415770
lvd@ludwig-vandam.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KOETSVELD L.C. van , Lucy ; Mw.
Aangekoken in Leiden Rechten in 1954 VVSL
Consulent-inspecteur Ministerie van Justitie
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Scheveningen.

KOETZIER H.C. , Henk ; Dhr.
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
koetzier@smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Smithuijsen advocaten
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Midden-Kennemerland

KOEVERINGE - DEKKER J.M. van ; Mw.
Advocaat bij Adriaanse & van der Weel ; beëdiging 1989
Postbus 240 , 4330 AC Middelburg
Beëdigd: 14-03-2001 (19-01-89)
Van Koeveringe advocaten
Vrijlandstraat 33 e , 4337 EA Middelburg
Postbus 132 , 4330 AC Middelburg
tel 0118-623719 , fax 0118-638347
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@vankoeveringeadvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]

KOEVERINGE - DEKKER J.M. van ; Mw.
Advocaat bij van Koeveringe advocaten ; beëdiging 1989 en 2001
Postbus 132 , 4330 AC Middelburg
Tel 0118-623719 , fax 0118-638347
info@vankoeveringeadvocaten.nl
www.vankoeveringeadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOEVOET C.M.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1999
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313283 , fax 020-4313122
cm.koevoet@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boon & van Leeuwen
Postbus 29215 , 3001 GE Rotterdam
Tel 010-2811811 , fax 010-2133111
www.boonkvanleeuwen.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOEVOETS R.W.
Advocaat bij Mr. G.Szegedi advocatenpraktijk bv ; beëdiging 1997
Postbus 28024 , 3003 KA Rotterdam
Advocaat bij advocatenkantoor Koevoets
Postbus 4384 , 3006 AJ Rotterdam
Tel 010-4257800 , fax 010-2440052
[vademecum advocatuur 2001]
www.advocaatonline.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOGELS H.A. ; Prof.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Capaciteitsgroep Belastingrecht
Bijzonder hoogleraar Europees belastingrecht (vanwege de Nederlandse Federatie van belastingadviscurs)
tel 010 4081491
kogels@few.eur.nl
INFO
Bijz. hoogleraar Europees belastingrecht. (vanwege de Nederlandse Federatie van belastingadviseurs)

KOGELS S. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2003
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771026 , fax 020-5771468
stephanie.kogels@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KÖGGING K.K.B.
Advocaat bij Haafkes Nijkamp & van Gurp advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 171 , 7550 AD Hengelo
Tel 074-2421832 , fax 074-2915775
advocaten@hnvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KÖHLEN J.H.J. ; Mw.
Advocaat bij Vondenhoff Sijben advocaten ; beëdiging 1995
Ambachtstraat 6 , 6461 EW Kerkrade
info@vondenhoff.nl
Advocaat bij Vondenhoff Sijben advocaten
Postbus 2791 , 6401 DG Heerlen
Tel 045-5602200 , fax 045-5742652
info@vondenhoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stassen & Gulikers Advocaten
Het Bat 23 , 6211 EZ Maastricht
Tel 045 3219158 , fax 045 3218057
[vademecum advocatuur 2003]
stassen-gulikers@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOHLER J.G. , geboren aug 1930
NLRM 80 87 88/89 90
Leraar Middelbaar Onderwijs te Harderwijk 1956
Griffier rechtbank Amsterdam 6 feb 1975
Griffier kantongerecht Hilversum 6 feb 1975
Griffier Raad van Beroep Amsterdam 16 mrt 1976
Griffier kantongerecht Amsterdam 23 aug 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Roermond 4 jan 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Roermond 3 sep 1985
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Roermond 14 feb 1987

KOHLER P.R. , geboren mei 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 okt 1986
Ontslag 01 jan 1997

KÖHLER W.F. , Willem Fredrik ; Dhr.
INFO
Overleden op 25 juni 2002 op 92-jarige leeftijd [NRC 27 juni 2002]

KOHLL N.E.M. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U) , Lid (VW)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V) , Lid (VROM)

KOHLRAUTZ F.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastindienst/Ondernemingen, Amsterdam I, Hoofd

KOHN A.B.M.
Advocaat bij Holland van Gilzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5466493 , fax 020-5466281
arthur.kohn@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KÖHNE R.M.
Advocaat bij Streefkerk advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 716 , 2270 AS Voorburg
Tel 070-3871416 , fax 070-3860258
kohne@streefkerk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
streefkerk-advocaten@compuserve.com
www.streefkerk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOHNSTAMM J.
D66-fractie
Lid Eerste Kamer
mei 2000
TEVENS
Voorzitter NVVE - Nederlandse Vereniging Vrijwillige Euthanasie [maart 2004]

KOHNSTAMM J.M.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2003
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-674164$ , fax 020-6741044
justin.kohnstamm@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOHNSTAMM M.V. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741955
mischa.kohnstamm@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]

KOK A.D. ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 25 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Arnhem Arrondissementskrijgsraad Auditeur-militair-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur ; kantoor Kok advocaten ; beëdiging 1984
Fazantlaan 1 , 3852 AN Ermelo
Postbus 253 , 3850 AG Ermelo
Tel 0341-552487 , fax 0341-554054
kok.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kok advocaten
ad.kok@kok-advocaten.nl
www.kok-advocaren.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Te Zutphen Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
TEVENS
Lid commissie van Geschillen in het Hogerberoepsonderwijs Den Haag
Lid geschillencommissie Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector Den Haag
apr 4/97
TEVENS [juli 2003]
Lid Geschillencommissie SKV te Den Haag van 01-01-2002
Lid Geschillencommissie HBO-raad te Den Haag van 01-01-2002
MB
Gladde woorden, geen resultaten. Verliest zich in details, die afleiden van de hoofdzaak, maar die natuurlijk wel geschreven uren opleveren. Gaat smoezen met de tegenpartij, tegen gemaakte afspraken in.
Eén zitting en de wonderbaarlijke papiervermenigvuldiging van papier ; fl 32.000

KOK A.F. de ; Mw.
Advocaat bij De Kok, Vooys en Doornik ; beëdiging 1988
Postbus 64799 , 2506 CD Den Haag

KOK A.F.M. de
Advocaat bij Hoge Ham 173 , 5104 JE Dongen ; beëdiging 1957

KOK - VERKEIJDE A.M.A ; Mw.
Advocaat bij Kok advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 3025 , 5930 AA Tegelen
Tel 077-3736439 , fax 077-3735990
[vademecum advocatuur 2001]
kokadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOK B.I. ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOK C.F.H. , Kitty ; Mw.
Ministerie van Justitie Den Haag
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

KOK C.P.W. , geboren okt 1955
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 mrt 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 3 mei 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 aug 1995 Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 juni 1998
NU
Utrecht parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden bij parket Utrecht jan 99

KOK D.H. , geboren 1947
Lid Gedeputeerde Staten provincieUtrecht
Lid Bestuur De Ver. van Expl. v. Waterleiding beDr. in Ned (VEWIN)
President Raad van Comm. N.V. Waterleidingbedrijf Midden-Nederland
Voorzitter Raad van Comm. N.V. Prov. en Gem. Utrechts Stroomleveringsbedrijf
Voorzitter Raad van Comm. N.V. Energieproduktiebedrijf UNA
Commissaris Kiwa N.V.
Commissaris REMU N.V.

KOK - van WELZEN E.L , Betty ; Mw.
Advocaat bij De Ruijter De Wildt & De Vroom ; beëdiging 1978
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden
Tel 071-5124445 , fax 071-5123609
b.kok@deruijterdewildt.nl
Beëdiging 1974 en 1978
www.deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Leiden.

KOK F.J.C.M. de
Advocaat bij DSM N.V. Concernstaf jur.Zaken ; beëdiging 1997
Postbus 6500 , 6401 JH Heerlen
Tel 045-5782624 , fax 045-5787087
frans.kok-de@dsm-group.com
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1975 en 1997
frans.kok-de@dsm.com
www.dsm.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOK G.Chr. , Christiaan , geboren 15-10-1935 (G.C. of G.Chr.) ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Kandidaat-notaris te Rotterdam 23 mrt 1962
Advocaat, tevens Kandidaat-notaris Rotterdam 18 aug 1965
Advocaat, tevens notaris te Rotterdam 17 mei 1971
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 30 nov 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 19 dec 1973
Raadsheer Hof Den Haag 11 mei 1976
Lid Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 6 okt 1981
Vice-President Hof Den Haag 26 jun 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 4 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 6 sep 1988
President Hof Den Bosch 3 feb 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 3 feb 1989
Lid Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 11 apr 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 18 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
President Hof Den Haag 24 feb 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 7 aug 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 7 aug 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 6 sep 1996
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 20-09-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
Nu Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Raad voor Rechtsbijstand Den Bosch
Juridisch Genootschap Den Bosch
HoofdBestuurslid en penningmeester Vereniging voor Rechtspraak te Den Haag
Lid College van Beroep Genootschap Bedrijfsjuristen te Den Haag
Lid raad van adviescommissie Postacademisch Onderwijs van de juridische faculteit van de Erasmus-
Universiteit Rotterdam
Voorzitter Commissie Literatuurvoorziening rechterlijke Organisatie, Den Haag
Voorzitter Vereniging Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam en aanverwante stichtingen
Bestuurslid Anjerfonds Rotterdam
Penningmeester Bekker la Bastide fonds, Rotterdam (fonds voor sociale- en studie uitkeringen)
Lid van de algemene Raad van de Stichting Leids Universiteitsfonds, Leiden
Bestuurslid pensioenstichtingen Arion en Aristophanes,Rotterdam
Lid College van Advies Stichting Kasteel Heeswijk
Bestuurslid Volksuniversiteitsfonds Rotterdam
Lid Raad van Advies Stichting Charity en Sport, Rotterdam
Penningmeester en moderamen Lid van de Raad van Kerken in Nederland, Amersfoort (tevens van
de daaraan verbonden stichtingen)
Voorzitter Stichting Oud-Katholiek Seminarie, Amersfoort en penningmeester van de daaraan verbonden
Stichting Studiefonds Rens
Bestuurslid Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk, Rotterdam
TEVENS [november 2000]
Voorzitter vergadering van presidenten van appélcolleges
Kantonrechter-plaatsvervanger te Rotterdam, Gouda en Alphen a/d Rijn
Lid College van Beroep Genootschap van Bedrijfsjuristen
Voorzitter Commissie Literatuurvoorziening rechterlijke Organisatie, Den Haag
Voorzitter College voor Medisch Toezicht Den Haag
Voorzitter Monitorcommissie Ministerie van Justitie inzake nieuwe Notariswet, Den Haag
Voorzitter Vereniging Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam en aanverwante stichtingen
Lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Erasmus Universiteit Rotterdam
Vice-Voorzitter Anjerfonds Rotterdam
Voorzitter Volksuniversiteitsfonds Rotterdam
Lid van de algemene Raad van de Stichting Leids Universiteitsfonds, Leiden
Bestuurslid pensioenstichtingen Arion en Aristophanes, Rotterdam
Lid College van Advies Stichting Kasteel Heeswijk
Lid Raad van Advies Stichting Charity en Sport, Rotterdam
Voorzitter Stichting Oud-Katholiek Seminarie, Amersfoort
Bestuurslid Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk, Rotterdam
Lid commissie kerkrecht en college van advies kerkelijke rechtsaangelegenheden Oud
Katholieke Kerk, Amersfoort
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Monitorcommissie Nieuw Notariswerk te Den Haag van 01-10-1999
Voorzitter Vereniging Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam en aanverwante stichtingen te Rotterdam van 01-11-1996
Lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Rotterdam te Rotterdam van 01-12-1998
Vice-Voorzitter Prins Bernhardfonds, afdeling Rotterdam te Rotterdam van 01-09-1998
Voorzitter Volksuniversiteitsfonds Rotterdam te Rotterdam van 01-12-1996
Lid Algemene Raad van de Stichting Leids Universiteitsfonds te Leiden van 30-05-1984
Voorzitter Pensioenstichtingen Arion en Aristophanes te Rotterdam van 19-12-1978
Lid college van advies Stichting Kasteel Heeswijk te Heeswijk van 01-01-1993
Lid raad van advies Stichting Charity en Sport te Rotterdam van 01-09-1996
Voorzitter Stichting Oud-Katholiek Seminarie te Amersfoort van 01-10-1990
Voorzitter Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk te Rotterdam van 07-07-1972
Lid commissie kerkrecht en college van advies kerkelijke rechtsaangelegenheden Oud-Katholieke Kerk te Amersfoort van 01-01-1996
Secretaris Stichting Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam van 01-09-1999
Bestuurslid Stichting uitgaaf bronnen oud-vaderlands recht te Utrecht van 01-07-2001
Voorzitter commissie van beroep Nederlands Instituut voor Accreditatie van ziekenhuizen te Den Haag van 01-02-2000
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Tijdelijk Bewind Nuova te Utrecht van 01-02-2003
Voorzitter College van Beroep Genootschap van Bedrijfsjuristen te Den Haag van 01-04-2001
Voorzitter Commissie Literatuurvoorziening rechterlijke Organisatie te Den Haag van 01-01-1997
Voorzitter Vergadering van presidenten van appèlcolleges te Den Haag van 01-10-1998 tot 31-03-2001
Voorzitter College voor Medisch Toezicht te Den Haag van 01-08-1998 tot 31-08-2001
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Monitorcommissie Nieuw Notariswerk te Den Haag van 01-10-1999
Voorzitter Vereniging Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam en aanverwante stichtingen te Rotterdam van 01-11-1996
Lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Rotterdam te Rotterdam van 01-12-1998
Vice-voorzitter Prins Bernhardfonds, afdeling Rotterdam te Rotterdam van 01-09-1998
Voorzitter Volksuniversiteitsfonds Rotterdam te Rotterdam van 01-12-1996
Lid Algemene Raad van de Stichting Leids Universiteitsfonds te Leiden van 30-05-1984
Voorzitter Pensioenstichtingen Arion en Aristophanes te Rotterdam van 19-12-1978
Lid college van advies
Stichting Kasteel Heeswijk te Heeswijk van 01-01-1993
Lid raad van advies
Stichting Charity en Sport te Rotterdam van 01-09-1996
Voorzitter Stichting Oud-Katholiek Seminarie te Amersfoort van 01-10-1990
Voorzitter Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk te Rotterdam van 07-07-1972
Lid commissie kerkrecht en college van advies kerkelijke rechtsaangelegenheden
Oud-Katholieke Kerk te Amersfoort van 01-01-1996
Secretaris
Stichting Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam van 01-09-1999
Bestuurslid Stichting uitgaaf bronnen oud-vaderlands recht te Utrecht van 01-07-2001
Voorzitter commissie van beroep
Nederlands Instituut voor Accreditatie van ziekenhuizen te Den Haag van 01-02-2000
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Tijdelijk Bewind Nuova te Utrecht van 01-02-2003
Voorzitter College van Beroep Genootschap van Bedrijfsjuristen te Den Haag van 01-04-2001
Voorzitter Commissie Literatuurvoorziening Rechterlijke Organisatie te Den Haag van 01-01-1997
Voorzitter Vergadering van presidenten van appèlcolleges te Den Haag van 01-10-1998 tot 31-03-2001
Voorzitter College voor Medisch Toezicht te Den Haag van 01-08-1998 tot 31-08-2001
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KOK G.M.J. , geboren jun 1969 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 mei 1998
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 januari 2000
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 januari 2000
NU
TEVENS
Geen bijbanen

KOK G.M.M. ; Mw.
Rechten 1978
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem

KOK G.S.S. de ; Mw.
Advocaat bij Blom & De Kok advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 22 , 3200 AA Spijkenisse
Tel 0181-614044 , fax 0181-618909
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mr. G.S.S. de Kok Advocaat & Procureur
Postbus 23132 , 3001 KC Rotterdam
Tel 010-4135126 , fax 010-4132699
diana@gssdekok.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOK H.G.F.M. de , geboren mei 1938
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat Eindhoven 1964
Wethouder Eindhoven 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 9 jan 1973
Rechter rechtbank Den Bosch 1 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 25 jan 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
Raadsheer Hof Den Bosch 13 mei 1991
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer ; hoofdfunctie
TEVENS
Voorzitter Raad van Toezicht SVVE Stichting Verpleging en Verzorging Eindhoven ea
Bestuurder Rabobank Eindhoven
Voorzitter Stichting SWW Stichting Welzijn Eindhoven
Voorzitter Stichting W van Doornekiosk
Voorzitter BBschriftencommissie gemeente Eindhoven
Lid Bestuur Stichting Vrienden van het Abbemuseum
Voorzitter Jurisdich Genootschap Eindhoven
Voorzitter commissie rechtspositie NVvR
11 mrt 1997

KOK J. ; Mw.
Advocaat bij Kok advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 6 , 2200 AA Noordwijk
Tel 071-3615878 , fax 071-3616000
kokadvocaten@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kok Ottens Minderhoud advocaten
info@kokottensminderhoud.nl
www.kokottensminderhoud.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOK J.G. , geboren jun 1948 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker V.U. te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 jul 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 20 mei 1989
Rechter rechtbank Haarlem 1 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU
Haarlem rechter
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger

KOK J.M.C. de
Advocaat bij Giebels & De Kok ; beëdiging 1990
Postbus 164 , 5258 ZK Berlicum
Tel 073-5034543 , fax 973-5032520
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 366 , 5280 Al Boxtel
Tel 0411-633165 , fax 0411-633174
kokon@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOK J.S.

KOK J.W.
Burgemeester CDA gemeente Marum [info SAL 2000]

KOK K.
Advocaat bij van Rijssen & Schuldink ; beëdiging 2000
Postbus 510 , 8000 AM Zwolle
Tel 038-4530340 , fax 038-4530241
kkok@vanrijssenschuldink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kok & De Kock advocaten
Postbus 1431 , 8001 BK Zwolle
Tel 038-4234144 , fax 038-4213870
kees-kok@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOK K. , geboren jan 1937
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch adviseur bedrijfsleven Haarlem 1 okt 1964
Werkzaam gemeente Den Haag 1 sep 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 23 feb 1981
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 21 sep 1981
Rechter rechtbank Arnhem 2 sep 1983
Raadsheer Hof Arnhem 17 nov 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 17 nov 1986
Vice-President Hof Arnhem 1 feb 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 februari 2000 (bron NLRM)
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 01-02-2002 (bron rechtspraak.nl)
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
President-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente Veenendaal tevens ouderling kerkvoogd
Lid van het algemeen bestuur van het Ichtus College te Veenendaal (Scholengemeenschap voor
MAVO, HAVO en Atheneum)
Lid van het algemeen bestuur van de Stichting "De Pietersberg" te Oosterbeek
Lid van de Klachtencommissie woonruimteverdeling van de gemeente Veenendaal
Secundus Lid van de generale commissie van de behandeling van bezwaren en geschillen in de Ned.
Herv.Kerk
Voorzitter vf bestuur van de Stichting Vrienden Boveneind te Veenendaal (verzorgingstehuis)
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Interkerkelijk Bejaardenwerk Veenendaal en Omstreken
Veenendaal
Medewerker van het tijdschrift Agrarisch Recht
Lid bezwarencommissie van Vereniging van Agrarisch Recht advocaten
23 jan 1998, 16 feb 1998
TEVENS [juni/juli 2002]
President-kerkvoogd Hervormde Gemeente Veenendaal, Veenendaal van 01-01-1996
Lid Algemeen Bestuur Ichtus College, Veenendaal van 01-09-1982 (scholengemeenschap voor
mavo, havo en atheneum)
Lid Algemeen Bestuur Stichting "De Pietersberg", Oosterbeek van 01-05-1993
Secundus-Lid Generale Commissie voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen Nederlandse Hervormde Kerk van 01-09-1995
Voorzitter Bestuur van de Stichting Vrienden van het Boveneind, Veenendaal van 01-01-1996
(verzorgingshuis)
Lid Klachtencommissie Woonruimteverdeling van de Gemeente Veenendaal, Veenendaal van 01-01-1997
Voorzitter Klachtenadviescommissie Stichting Interkerkelijk Bejaardenwerk, Veenendaal van 01-11-1995
Lid Wetenschappelijke Raad Instituut voor Agrarisch Recht, Wageningen van 01-01-1997
President-Kerkvoogd Hervormde Gemeente Veenendaal, Veenendaal van 01-01-1997
Lid Geschillencommissie/beroepscommissie Vereniging voor Agrarisch Recht advocaten van 01-05-1997 tot 01-02-2002
Medewerker Tijdschrift Agrarisch Recht van 01-07-1988 tot 01-03-2002
TEVENS [februari 2003]
President-kerkvoogd Hervormde Gemeente Veenendaal te Veenendaal vanaf 01-01-1996
Lid Algemeen Bestuur Ichtus College te Veenendaal vanaf 01-09-1982
Lid Algemeen Bestuur Stichting De Pietersberg te Oosterbeek vanaf 01-05-1993
Secundus-Lid Generale Commissie voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 01-09-1995
Voorzitter Bestuur van de Stichting Vrienden van het Bovenein te Veenendaal vanaf 01-01-1996
Lid Klachtencommissie Woonruimteverdeling van de Gemeente Veenendaal te Veenendaal vanaf 01-01-1997
Voorzitter Klachtenadviescommissie Stichting Interkerkelijk Bejaardenwerk te Veenendaal vanaf 01-11-1995
Lid Wetenschappelijke Raad Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen vanaf 01-01-1997
President-Kerkvoogd Hervormde Gemeente Veenendaal te Veenendaal vanaf 01-01-1997
Lid Geschillencommissie Vereniging voor Agrarisch Recht advocaten vanaf 01-05-1997 tot 01-02-2002
Medewerker Tijdschrift Agrarisch Recht vanaf 01-07-1988 tot 01-03-2002
@OPM
Functie van president-kerkvoogd Hervormde gemeente Veenendaal is twee keer vermeld met verschillende datum 1 januari 1996 en 1 januari 1997.

KOK K.H. ; Mw.
Advocaat bij Verweel advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 322 , 1700 AH Heerhugowaard
Advocaat bij Mahatma Gandhihof 1 Arcade , 1703 VVV Heerhugowaard
Tel 072-5710586 , fax
[vademecum advocatuur 2001]

KOK K.K.M. de ; Mw.
Advocaat bij van Ballegooijen van Dijk ; beëdiging 1997
Max Euwelaan 75 , 3062 MA Rotterdam
Tel 010-2121220 , fax 010-2120500
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij RST advocaten
Postbus 1019 , 4801 BA Breda
Tel 076-5220511 , fax 076-5220955
rst@rst.nl
www.rst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOK L. de
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1992
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1992
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517194 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schut Grosheide
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419950 , fax 020-5419925
l.dekok@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOK L.C.
Notaris te Apeldoorn , arrondissement Zutphen
Kantoor Dijkstra De Graaff ; Apeldoorn, Epe

KOK M. de ; Mw.
Jurist bij Bureau Voor Rechtshulp Nijmegen
Postbus 1111 , 6501 BC Nijmegen
tel 024 3828622 , fax 024 3828628
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, sociale zekerheid, vreemdelingenrecht

KOK M.A. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief Rotterdam Noordsingel ; beëdiging 1997
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam
Tel 010-4650966 , fax 010-4654039
[vademecum advocatuur 2001]

KOK M.A.D.
Advocaat bij Kok advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 253 , 3850 AG Ermelo
Tel 0341-552487 , fax 0341-554054
kok.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mad.kok@kok-advocaten.nl
www.kok-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOK M.E. de ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Nijmegen ; beëdiging 2003
Postbus 1111 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3828611 , fax 024-3828628
m.dekok@nijmegen.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOK M.H.C. de
Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 1999
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4611545
m.dekok@mend.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
Tel 035-6721821 , fax 035-6721888
hilversum@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOK M.R.
Advocaat bij Roepel & Kok ; beëdiging 1995
Ungerplein 2 unit 16 , 3033 BR Rotterdam
Tel 010-4679809 , fax 010-4653890
[vademecum advocatuur 2001]

KOK M.W.
Advocaat bij Kok advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 3025 , 5930 AA Tegelen
Tel 077-3736439 , fax 077-3735990
[vademecum advocatuur 2001]
kokadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOK N.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 2000
Postbus 2153 , 8203 AD Lelystad
Tel 0320-285151 , fax 0320-285165
bvrlely@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Lelystad
n.kok@lelystad.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOK P.A.
Advocaat bij van Breevoort & Ter Meulen ; beëdiging 2002
Postbus 2148 , 3440 DC Woerden
Tel 0348-487000 , fax 0348-487041
p.kok@vbtm.nl
www.vbtm.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOK P.J.W.G.
Benoemd tot Lid van de Raad van Bestuur van DELTA LLOYD NUTS OHRA
[Telegraaf 29 december 2000]

KOK R.G. , geboren jul 1947
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 14 apr 1988
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 3 feb 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 nov 1991
Rechter rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Den Haag 21 dec 1993
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid secretaris commissie aantrekken leden rechterlijke macht
sept 95
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

KOK - LICHTENBELT W.C.E. , geboren aug 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 26 jun 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 sep 1986
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 1 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 18 mei 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 nov 1991
Rechter rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger

KOK - RIEFF Y.A. ; Mw.
Advocaat bij Kok Weel & Vos advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 1156 , 2001 BD Haarlem
Tel 023-5320997 , fax 023-5315527
[vademecum advocatuur 2001]
Kenaupark 24 , 2011 MT Haarlem
kokrieff@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOKEE M.T.Y. , geboren jul 1958 ; Mw.
NLRM 95 96 97 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 dec 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 5 september 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 28 september 1998
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
HOOFDFUNCTIE [juli 2003]
Lid Octrooiraad te Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Bestuurslid Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

KOKEN C.E.L. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 2000
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517972 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]

KOKER A.
Advocaat bij Jan Luijkenstraat 92-R , 1071 CT Amsterdam ; beëdiging 1999
Tel 020-6640848 , fax 020-6795465
[vademecum advocatuur 2001]

KOKHUIS L.H.J. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 23-02-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE [juli 2003]
Inspecteur-Generaal Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter stichting Fonds Werken aan Wonen van 12-12-2002

KOKKE M.E. ; Mw. Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 90851 , 2549 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
mekokke@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KOKKEDEE W.
Advocaat bij Anthos Consult ; beëdiging 1998
Postbus 20111 , 1000 HC Amsterdam
Tel 020-6213948 , fax 020-6213942
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Anthos Amsterdam ; beëdiging 1991 en 1998
Tel 020-6213970 , fax 020-6213942
wkokkedee@anthos.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOKKEEL M.A.C. , Marcel ; Dhr.
Projectverwerver AHOLD
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Nieuwegein

KOKKEN E. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2003
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345683 , fax 040-2345613
infoeinbd@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOKS J.
A.A.
Postbus 876 , 3900 AW Veenendaal
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

KOKSMA A.J. ; Mw.
Jurist bij SRAA OC Haarlem
Postbus 2086 , 2002 CD Haarlem
tel 023 5411306 , fax 023 5411338
ajkoksma@hotmail.com
Werkzaam in het sociaal recht
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: asiel

KOKSMA H.W. , geboren feb 1947
NLRM 92 93 94 95 96 97 99/00
Advocaat en Procureur te Amstelveen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 apr 1991
Rechter rechtbank Utrecht 25 aug 1993
Raadsheer Gerechtshof Arnhem vanaf 04-07-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS [februari 2003]
Arbiter Stichting Arbitrage Gezondheidszorg (geschillen in (para)medische sector) vanaf 01-01-1999
Arbiter-zorgaanbieder
Commissie voor de Rechtspraak (geschillenbeslechting Ziekenfondsen-Fysiotherapeuten) vanaf 01-01-1992

KOKX M.
Advocaat bij Knopper c.s. ; beëdiging 1997
Prins Hendriklaan 25 , 5707 CJ Helmond
Advocaat bij Boskamp & Willems
Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
m.kokx@boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOL J.C.N.B. , geboren jul 1949
NLRM 91 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 12 jun 1986

KOLDAM E.M. van
Secretaris gemeente Haren [info SAL 2000]

KOLE C.J. , Kees ; Dhr.
Rijksambt. Dienst Buitenl. Zaken-Min.BUZA
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag

KOLE E.C. , geboren okt 1964 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 15 mrt 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arr.parket Den Haag 10 augustus 1998
NU
Den Haag parket Officier van Justitie 27 jan 1998
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997

KOLE K.M.
Advocaat bij Dirkzwager / De Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOLEV I.K.
Advocaat bij Portier & Kolev advocaten c.s. ; beëdiging 1987
Postbus 4647 , 5601 EP Eindhoven
Tel 040-2124198 , fax 040-2123269
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mr. I.K. Kolev Advvocaat & Procureur
Postbus 29 , 5527 ZG Hapert
Tel 0497-380602 , fax 0497-382836
[vademecum advocatuur 2004]

KOLF C.J.

KOLFF C.J. ; Joke , geboren 4 mei 1906 te Epe ; Mw.
Rechten 1931
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort
INFO
Overleden 17 mei 2003 te Amersfoort [NRC Handelsblad 20 mei 2003]

KOLFF H.J. ; Mw. Drs.
Internationaal Recht 1988 , Rechten 1995
Jurist , Gemeente MAARSSEN
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

KOLFSCHOTEN M.C.C. ; Mw.
Advocaat bij Oudwijkerdwarsstraat 59 , 3581 LA Utrecht ; beëdiging 1979
Advocaat bij Waterweg 97 , 3731 HE De Bilt
Tel 030-2213285 , fax 030-2210998
m.kolfschoten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2004]

KOLFSCHOTEN Th.J.M. , geboren jul 1947 ] Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 feb 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 27 okt 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 27 okt 1980
Rechter rechtbank Almelo 18 nov 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 5 jul 1982
Lid Ned. Antillen en Aruba 25 okt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 19 mrt 1986
President-plaatsvervanger permanente krijgsraad Ned. Antillen en Aruba voor de Zeemacht 16 sep
1986
President-plaatsvervanger permanente krijgsraad Ned. Antillen en Aruba voor de Zeemacht 20 jul
1988
Kantonrechter Den Bosch 21 nov 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 27 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 3 mei 1993
Vice-President rechtbank Den Bosch 01-01-2002
NU Den Bosch Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Algemeen bestuur Stichting Kasteel Heeswijk en van het dagelijks bestuur van de
Stichting exploitatie Kasteel Heeswijk alsmede Voorzitter van het bestuur van de stichting Vrienden
en Beschermers van Kasteel Heeswijk
Secretaris begeleidingscommissie project Gids Procesgang gewestelijke Hoven van de Stichting tot
uitgave der bronnen van het Oud Vaderlands recht
Commissie belast met het afnemen van de examens en evenetueel daaropvolgende herexamens ter
verkrijging van het getuigschrift vereist voor benoemingbaarheid tot deurwaarder bij de burgerlijke gerechten
Plaatsvervangend Voorzitter arbitragecommissie van de Kon.Vereniging van Gerechtsdeurwaarders
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep VO en BVE en van de commissie van Beroep
HBO werkzaam onder auspiciën van de Stichting Geschillencommissie Onderwijs
24 mrt 1997
TEVENS [oktober 2004]
Voorzitter klachtencommissie Velthuis Kliniek Eindhoven van 01-01-2003
Plaatsvervangend voorzitter college van beroep voor de examens , Hogeschool 'De Krempel' (Katholieke Lerarenopleiding basisonderwijs) Helmond van 15-04-2002
Voorzitter klachtencommissie huisartsenzorg Zuid-Nederland , Stichting klachtenregeling huisartsenzorg Zuid-Nederland in Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en het grootste deel van Gelderland van 01-01-1998
Secretaris van begeleidingscommissie Project Gids Projectgang Gewestelijke Hoven , Dtichting tot uitgave der bronnen van het Oud-Vaderlandsrecht van 01-01-1994
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep VO en BVE en van de commissie van beroep HBO , Stichting geschillencommissies Onderwijs van 01-01-1993
Lid algemeen bestuur , Stichting Kasteel Heeswijk van 01-01-1993

KOLIJN - VERLEGH Zie VERLEGH W.C.G. ; Mw.

KOLK A. van der
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1987
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
albert.vanderkolk@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOLK Zie LEIJNSE - KOLK A.G.P. , geboren sep 1937 ; Mw.

KOLK A.J. van der
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4215005 , fax 038-4218573
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
info@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOLK - van den ANCKER A.M. van der ; Mw.
Advocaat bij van der Kolk advocaten ; beëdiging 1978
Eikenlaan 50 , 1213 SK Hilversum

KOLK - van der TORREN A.M.L. van der , geboren dec 1961 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 99/00
Jurist bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven Den Haag
Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 mrt 1994

KOLK B.J. van der
Notaris te Udenhout , gem. Tilburg, arrondissement Breda
Postbus 6 , 5070 AA Udenhout

KOLK D. van der ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1996
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
general@derks.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772326 , fax 020-5772706
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772391 , fax 020-5772706
d.van.der.kolk@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOLK D.J. van der
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1986
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
dkolk@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
dkolk@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOLK D.J. ; Mw.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1992
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347275 , fax 030-2347262
d.kolk@bs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
d.kolk@bs-advocaten.nl
www.bs- advocaten-nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOLK E. van der
Advocaat bij Jansen c.s. ; beëdiging 1996
jansencs@tref.nl
Advocaat bij Jansen c.s. advocaten
Postbus 3373 , 4700 GJ Roosendaal
Tel 0165-554200 , fax 0165-555104
jansencs@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]
e.vanderkolk@jansencs.nl
www.jansenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOLK G. van der
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Oss, Hoofd

KOLK G.J.R. van der
Advocaat bij Shioda advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 211 , 1200 AE Hilversum
Tel 035-6233893 , fax 035-6248952
vdkolk@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1979 en 1988
[vademecum advocatuur 2004]

KOLK J.A. van der , André ; Dhr.
Advocaat Engelman, Snijders, v.d.Kolk ; beëdiging 1982
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1982
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1977 en 1982
andre.van.der.kolk@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rotterdam

KOLK - SEVERIJNS J.M.A. van der , geboren mrt 1951 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
GAK te Utrecht apr 1975
Raio rechtbank Den Bosch 1 dec 1977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 6 jul 1982
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 6 jul 1982
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 16 jan 1984
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jul 1989
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994

KOLK J.N.H.
Advocaat bij Postbus 12972 , 1100 AZ Amsterdam ; beëdiging 1993
Tel 020-6916806 , fax 020-6916806
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1982 en 1993
Tel 020-6916806 , fax 084-2205388
jnh.kolk@kabelfoon.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOLK J.S. van der , geboren jul 1955
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 13 nov 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 3 apr 1985
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 16 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 feb 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 8 jul 1991
Vice-President rechtbank Breda 8 jul 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Breda 3 aug 1994
President van de Arrondissementsrechtbank te Assen 15 juli 1998
NU
Assen President van de Arrondissementsrechtbank
Breda Coördinerend Vice-President rechtbank
TEVENS
Lid commissie werklastmeting sector bestuursrecht
Voorzitter begeleidingscommissie Rapsodyrecht bestuursrecht
Lid centrale adviescommissie gerechtsbibliotjhekene
Lid Juristenkring RRQR/CSFR
Scriba Kerkeraad Herv Gemeente Baardwijk (Waalwijk)
Lid classicale vergadering Hervormde Kerk
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)

KOLK M.C. van der , geboren apr 1971 ; Mw.
NLRM 97 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 juni 1999
TEVENS [april 2004]
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen

KOLK P. van de ; Mw.
Advocaat bij Lam en Muller ; beëdiging 2002
Postbus 170 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-426449 , fax 0172-470079
vandekolk@lamenmuller.nl
www.lamenmuller.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOLK P. van der
Notaris te Ede , arrondissement Arnhem
Postbus 8053 , 6710 AB Ede Gld

KOLK - NUNES P. van der , geboren okt 1952 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 14 feb 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 sep 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 nov 1988
Kantonrechter Delft 12 okt 1989
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter commissie van Advies voor de Geschillen van de Tech.Universiteit te Delft, bezoldigd
Dfl 1000,-- per jaar alsmede een vacatievergoeding van Dfl.50.
Lid Raad van Toezicht van de van der Woudenstichting te Delft
Lid Raad van Toezicht van de Sociaal Pedagogische Dienst Zuid Holland Noord te Den Haag
Selecteur van de Nederlandse Jurisprudentie voor de kantongerechten in het ressort Den Haag
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter bestuur Haagse Stichting rechtsbijstand van 13-12-2000
Voorzitter Centrale Commissie Bezwaarschriften TU Delft van 01-03-1989

KOLK Zie HUL - van der KOLK , S.A.J. van 't S.A.J. van der , geboren jun 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 sep 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 24 mrt 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 september 1999
Rechter rechtbank Rotterdam 21 maart 2000
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
NU Rotterdam parket
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS [oktober 2004]
11 oktober 2004 niet te vinden op rechtspraak.nl
@OPM
Nog steeds betrokken bij het OM ?

KOLK W. van der
Advocaat bij van Rijssen & Schuldink ; beëdiging 1994
Postbus 516 , 8000 AM Zwolle
Postbus 416 , 7770 AK Hardenberg
Tel 0523-280038 , fax 0523-280039
van.rijssen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 038-4530340 , fax 038-4530241
wvanderkolk@schuldink.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOLK W.G. van der
Advocaat bij van der Kolk advocaten ; beëdiging 1975
Eikenlaan 50 , 1213 SK Hilversum

KOLKERT A.M.C. , geboren feb 1948 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 15 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 mei 1998
Rechter rechtbank Den Bosch 9 december 1999
Rechter rechtbank Den Bosch 01-02-2000
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS [oktober 2004]
Lid redactieteam Praktische Informatie over Sociale Zekerheid , Kluwer van 01-01-1990
Bestuurslid Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden 01-01-1990 tot 01-01-2004
Lid Redactie Kluwer Uitgaven van 01-01-1985 tot 31-12-2001

KOLKERT M. , geboren aug 1944
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 96 97 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1972
Werkzaam Ministerie van Justitie 1974
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 14 aug 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 19 aug 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Maastricht18 dec 1987
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Bosch 26 sep 1989
Adv.-gen. ressortsparket Den Bosch 1 oktober 1998
NU Den Bosch Parket Adv.-Gen.
Maastricht parket
TEVENS
Geen nevenactiviteiten
02 feb 1998
TEVENS [oktober 2004]
Op 11 oktober 2004 niet te vinden op rechtspraak.nl
NB Menging [R en [OM ?

KOLKERT P.J.W.
Advocaat bij IJselstraat 46 , 1078 CK Amsterdam ; beëdiging 1980

KOLKERT W.J. , geboren jan 1930
NLRM 71 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Utrecht 7 sep 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 4 jul 1946
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 21 apr 1951
Substituut-officier van Justitie rechtbank Utrecht 18 dec 1956
Officier van Justitie arrondissement Den Haag 14 mrt 1966
Officier van Justitie hoofd arrondissement parket Middelburg 9 jun 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 sep 1989
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch ; kantoor van Leeuwen / van der Eerden ; beëdiging 1972
Advocaat bij van Leeuwen van der Eerden advocaten
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-0271804 , fax 073-6271833
leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
kolkert@vlvde.nl
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid examencommissie beroepsopleiding advocaten van de Ned. Orde van advocaten
Lid Adviescommissie Wetgeving van de Ned. Orde van advocaten ; Burgerlijk Procesrecht
Secretaris Stichting Hogeschool voor beroepsonderwijs Den Bosch
Lid Bestuur Stichting Regionaal Onderwijs Buro Brabant Sint Oederode
24 mrt 1997

KOLKMAN F.
Advocaat bij Kolkman advocaten ; beëdiging 1985
Advocaat bij Kolkman advocaten voor Ondernemers B.V.
Postbus 888 , 7040 AW Wierden
Tel 0540-588888 , fax 0540-576900
info@kolkman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kolkman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOLKMAN J.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2002
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5657424 , fax 020-5685795
joost.kolkman@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOLKMAN J.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 22 apr 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 4 mrt 1965
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 29 nov 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee, Terneuzen en Oostburg 28 dec 1972
NU Pensioen

KOLKMAN M.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414639 , fax 020-5414575
maurits.kolkman@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOLLE T.M. , geboren september 1955
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 25 augustus 1999
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Steenhoven Kolle Gilhuis ; beëdiging 1981
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Advocaat bij Kennedy van der Laan
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506641 , fax 020-5506741
t.m.kole@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heitmann.von Meding advocaten & Rechtsanwälte
Jacob Obrechtstraat 70 , 1071 KP Amsterdam
Tel 020-3058250 , fax 020-3058260
t.kolle@hvm-law.com
www.hvm-law.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [oktober 2004]
Op 11 oktober 2004 niet te vinden op rechtspraak.nl

KOLLEN F.C.
Advocaat bij Korte & De Wit advocaten ; beëdiging 1974
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Generaal de la Reylaan 17 - 19 , Bussum
Postbus 215 , 1400 AE Bussum
Tel 035-6931044 , fax 035-6918553
gooi@vandiepen.com
kollen@juridata.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 035 6943878 , fax 035 6940135
kollen@kollen.nl
[vademecum advocatuur 2002]
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Mediator

KOLLENBURG J.C.P. van
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer ; beëdiging 1997
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
info@ak-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
j.vankollenburg@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOLLENBURG M. van ; Mw.
Advocaat bij van Buuren & Mertens ; beëdiging 1999
Postbus 126 , 6000 AC Weert
Tel 0495-532555 , fax 0495-547321
[vademecum advocatuur 2001]
vanbuurenmertens@home.nl
[vademecum advocatuur 2003]
buurenmertens@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KÖLLER S. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Damman ; beëdiging 2000
Zuidsingel 61 , 3811 HD Amersfoort
Tel 033-4652800 , fax 033-46552807
damman@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 25-08-2000
advocatenkantoor Wouters
Lange Noordstraat 29 , 4331 CB Middelburg
Postbus 275 , 4330 AG Middelburg
tel 0118-624950 , fax 0118-624930
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
woutersj@xs4all.nl
www.adv-wouters.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
koller@adv-wouters.nl
www.adv-wouters.nl
[vademecum advocatuur 2003]
Köller Advocaten
Postbus 44 , 4330 AA Middelburg
Tel 0118-620000 Fax 0118-651111
info@mrkoller.nl
www.mrkoller.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOLMEIJER L.T. ; Mw.
Advocaat bij advocatenmaatschap van der Wouden en Bonarius ; beëdiging 1997
Westersingel 48 , 3014 GV Rotterdam

KOLOKATSI E. ; Mw.
Advocaat bij van der Voodt advocaten ; beëdiging 1997
Heemraadssingel 285 , 3023 BG Rotterdam
Advocaat bij Kroon advocaten
Postbus 339 , 1200 AH Hilversum
Tel 035-6285640 , fax 035-6286647
[vademecum advocatuur 2001]
kolokatsi@kroonadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOLSTEE C.M.H. , geboren feb 1922 ; mej.
NLRM 80 87
Werkzaam bij Militaire Vrouwenafdeling o.m. als secretaris Krijgsraad te velde (Oost) te Arnhem
1948
Substituut-griffier Hof Den Bosch 27 dec 1956
Substituut-griffier Hof Den Haag 15 jan 1971
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 14 mrt 1979

KOLSTER - ZUIDERWIJK N.A. ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2001
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
natascha.kolster@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOLSTERS A.J.N. ; Mw.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1993
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
schaaprdam@compuserve.com
Tel 010-2770300 , fax 010-2770413
kolsters@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2770481 , fax 010-2770413
kolsters@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KOLTHEK R.J.
Advocaat bij van Harmelen & Beijneveld ; beëdiging 1997
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517868 , fax 020-6267947
robert.kolthek@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOLTHOF N. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2002
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-2136123
nathalie.kolthof@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOM H.J. van , geboren apr 1936
NLRM 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 8 jun 1983

KOMEN H.S.K. ; Mw.
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
komen@smithuijsen.nl
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOMEN M.J.L.M. ; Mw.
Rechten 1971
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

KOMEN - PESIE R. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 170 , 1860 AD Bergen ; beëdiging 1993
Tel 072-5814215 , fax 072-5814218
komen@multiweb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KOMIJN A.
Incasso Consultants Nederland
Postbus 396 , 2980 AJ Ridderkerk
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

KOMMER C.R.D. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Haase ; beëdiging 2000
Postbus 18584 , 2502 EN Den Haag
Tel 070-3630728 , fax 070-3630827
[vademecum advocatuur 2004]

KOMMER E. ; Mw.
Advocaat bij Haulussy advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 21130 , 3001 AC Rotterdam
Tel 010-4148614 , fax 010-4149415
ekommer@advocaten.org
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Borsboom & Hamm
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180-642000 , fax 0180-642001
b@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOMMER R.D. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Haase ; beëdiging 2000
Postbus 18584 , 2502 EN Den Haag
Tel 070-3630728 , fax 070-3630827
[vademecum advocatuur 2001]

KOMPIER F.J.M.
Notaris te Lisse .arr. Den Haag
Postbus 35 , 2160 AA Lisse

KÖNEMANN S. ; Mw.
Advocaat bij Zanders & Eikendal ; beëdiging 1998
Postbus 490 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3548951 , fax 077-3545330
zanders@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rijssenbeek advocaten
Postbus 1219 , 6801 BE Arnhem
Tel 026-4434249 , fax 026-4459054
s.konemann@rijssenbeek.nl
www.rijssenbeek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KONIG B.M.
Advocaat bij De Bok Roijers Gasseling ; beëdiging 2001
Postbus 21548 , 3001 AM Rotterdam
Tel 010-2822999 , fax 010-2822990
konig@brglaw.nl
www.brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KONIJN Y. ; Mw.
Universitair docent bij Universiteit van Utrecht vakgroep ISEP sectie sociaal recht
Achter Sint Pieter 200 , 3512 HT Utrecht
tel 030 2537070 , fax 030 2537073
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: ontslag, flexibele arbeid, arbeid, seksuele intimidatie

KONIJNENBELT W. , geboren mrt 1941 ; Prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 9 jan 1987
Lid van de Raad van State 1993
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Lid van de Raad van State
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Hoogleraar bestuursrecht, i.h.b. Frans administratief recht
Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar
TEVENS per 1-8-1996
Voorzitter van de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid
Lid van de Redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Lid van de Redactie van Regelmaat
Lid van de Redactieraad van de Gemeentenstem
Correspondent van Revue française de droit administratif
Lid-Voorzitter van de Commissie van Beroep van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse
Universiteiten
Lid van het Bestuur van de Stichting Mrten Altena Ensemble te A'dam
Lid van de Commissie van Beroep Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuis geneeskunde
Lid van de Raad van State
INFO
Privé adres: Baronielaan 229 , 4835 JK Breda , Tel. 076 5656857
NB
Niet meer in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU

KONIJNENBURG - De HEER A. ; Mw.
Advocaat bij Poldermolen 33 , 2661 LB Bergschenhoek ; beëdiging 1997
Tel 010-5290614 , fax 010-5290615
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KONIJNENBURG C.J. van , geboren mei 1912
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Maastricht 20 jun
Substituut-griffier rechtbank Maastricht 13 sep
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 11 feb

KONIJNENBURG J. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 11 jun 19xx

KONIJNENBURG P. , Peter ; Dhr. Drs.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Voorne
Alg. Dir. RABO-Bank M.Westland
International Private Banking & Trust, Rabobank Nederland ; jaarverslag Rabobank Groep 1999

KONING A. ; Mw.
Rechten 1982
Belasting Consulent, eigen bedrijf
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

KONING A.F. de ; Mw.
Advocaat bij van Ewijk van de Wouw advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 2154 , 5202 CD Den Bosch
Tel 073-6205105 , fax 073-6205100
mdekoning@ewijk-wouw.nl
www.ew-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KONING A.H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 28 mei

KONING A.M. de ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2002
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
annemarie.dekoning@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

KONING B. de
Advocaat bij De Koning advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 9069 , 3301 AB Dordrecht
Tel 078-6300000 , fax 078-6300022
b.dekoning@dekoningadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KONING C. de ; Mw.
Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 7911 , 1008 AC Amsterdam
dolk@dolk-verburg-diamand.nl

KONING C.C.J. de
Advocaat bij van der Leek & van Hout ; beëdiging 1994
Postbus 12158 , 1100 AD Amsterdam
Advocaat bij Bierman & Alofs Waiboer advocaten en Notarissen
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-618844 , fax 0344-612174
koning@bierman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Koning & Janse advocaten
Postbus 271 , 3770 AG Barneveld
Tel 0342-425642 , fax 0342-408042
info@dkj.nl
www.dkq.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KONING C.J.A. , geboren jul 1921
NLRM 71 80 87
Substituut-griffier Centrale Raad van Beroep 17 jul 1947
Voorzitter Raad van Beroep Roermond 25 jul 1956
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 4 mrt 1959
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 24 aug 1959
Lid Centrale Raad van Beroep 26 jul 1963
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep 4 jun 197
Voorzitter Centrale Raad van Beroep 18 apr 1974
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 9 jan 1984

KONING C.M.E. de , geboren mei 1961 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 jun 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jun 1996
Rechter rechtbank Amsterdam 19 november 1997
NU
Amsterdam gerechtsauditeur
TEVENS
Oudercommissie Carolus Vrijschool te Adam

KONING C.W.H.J. de
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1972
Postbus 10044 , 7301 GA Apeldoorn
info@nysingh.nl

KONING Zie van de VLIERT - De KONING E.C. de , geboren mrt 1942 ; Mw.

KONING E.W. , geboren sep 1944
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Advocaat en Procureur Rotterdam 1 dec 1970
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit R.O. te Dordrecht ; Raio 4 nov 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Dordrecht 4 mrt 1975
Secretaris arrondissementsparket Dordrecht 4 mrt 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 16 feb 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 21 feb 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 6 dec 1982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 26 nov 1988
Rechter rechtbank Rotterdam 21 feb 1994
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Bevordering van Volkskracht te Rotterdam
Regent van de JE Jurriaanse Stichting te Rotterdam
Lid Commissie van Toezicht Rijksinrichting voor jongens De Hartelborgt te Spijkenisse tevens
inhoudend Voorzitter van de meervoudige klachtencommissie

KONING F. ; Prof.
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam , kantoor De Koning & Mulder ; beëdiging 1953
Postbus 74694 , 1070 BR Amsterdam
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar sociaal recht / arbeidsrecht
TEVENS
Lid Adviesraad: SMA Sociaal Maandblad Arbeid
Directeur Wet. Inst. Arb.- en Medezeg.recht (WIAM)
Commissaris Gamma Holding N.V
Oud-Functie:
Commissaris van Ommeren Nederland B.V
INFO
Niet meer in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU
Overleden [NRC 23 mei 2001]

KONING G.A.M. de
Notaris te Waalwijk , arrondissement Breda
Kantoor Meewis notarissen ; Waalwijk

KONING G.W.H.J. de
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1972
Postbus 10100 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271271 , fax 055-5223111
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mr. van Rhemenslaan 1 , 7316 AJ Apeldoorn
Tel 055-5225100 ; beëdiging 1972 , fax
[vademecum advocatuur 2004]

KONING H. , geboren 12-09-1948
Advocaat te Den Haag ; kantoor Hattinga Verschure & Koning ; beëdiging 1975
Nassau Dillenburgstr.42 , 2596 AE Den Haag
Tel 070-3245536 , fax 070-3281195
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hattinga Verschure , Koning & Pit
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KONING H.A.
Advocaat bij Claassen Ruis Kornet & Geerdes ; beëdiging 2001
Postbus 104 , 7940 AC Meppel
Tel 0522-245502 , fax 0522-245541
h.koning@crkg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KONING Vervolg. Reden: record too large H.E.
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
[R
TEVENS [juni 2002]
Lid bestuur (penningmeester) RO-Theater, Rotterdam
Lid bestuur (penningmeester) Introdans, Arnhem
Voorzitter Nationaal Rampenfonds, Den Haag
Voorzitter van de vereniging van Vrienden van het Nederlandse Spoorwegmuseum
Lid bestuur Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau
Voorzitter Stichting tot instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
Lid Raad van Toezicht Nationaal Museum "Paleis Het Loo "
Voorzitter Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden
Lid Bestuur Stichting Dr. Daniël den Hoed 1 januari 2000 tot 31 december 2000
Lid Raad van Commissarissen Siers Groep BV, Oldenzaal
Voorzitter Raad van Commissarissen Hotel Okura Amsterdam
Voorzitter Raad van Commissarissen AXA Beleggingsfondsen NV en AXA Rentefondsen N.V. , Den Haag Voorzitter Raad van Commissarissen BV Beheermaatschappij "De Facultatieve" en de Facultatieve Verzekeringen N.V.
Lid Bestuur Stichting Beheer aandelen Bouwfonds Fondsenbeheer
Voorzitter Toetsingscommissie Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering, Zeist Voorzitter Begeleidingscommissie herstructurering veehouderij (Min. L.N.&V.) Den Haag 1 januari 2000 tot 31 december 2000
Voorzitter Commissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen (Min. van Fin.)
Voorzitter Centraal Bureau Fondsenwerving, Amsterdam
Voorzitter Federatie van Financiële Planners, Utrecht
Lid Bestuur Anne Frank Stichting, Amsterdam
Lid bestuur Vereniging "Vrienden van Thorn", Thorn
Lid commissie Gemeente Museum Het Land van Thorn
Lid Bestuur Stichting Belasting en Douane Museum "Prof.Dr. J. van der Poel", Rotterdam
Lid Bestuur (penningmeester) Stichting Drents Museum
Voorzitter Stichting "De Nationale Toekomstprijs", Den Haag
Lid Raad van Advies "Protecta "
Lid Raad van Advies Glaucoom Vereniging, Oegstgeest
Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheek, Grave
Voorzitter van het Rotterdam Congres Bureau 1 janauri 2001 tot 31 december 2001
Voorzitter Stuurgroep Summercourses Rotterdam-Delft, Rotterdam 1 januari 2001 tot 31 december 2001
Voorzitter "Stichting Airlift", Renkum
Voorzitter Belastingcommissie / Lid partijraad VVD, Den Haag
Penningmeester Stichting "Liberaal Reveil", Den Haag
Voorzitter Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum, Doorn
Lid van de Raad van Advies van de Federatie Particulier Grondbezit
Enige bestuursfuncties in de vrijmetselarij
Enige Commitees van aanbeveling
Voorzitter van Stichting Fonds Historia Militaris (steunfonds tbv het Legermuseum) Delft 1 januari 2002
Voorzitter van Stichting "Vrienden van het Nationaal Archief" Den Haag 1 januari 2002
Bestuurslid Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam 1 januari 2002
Bestuurslid Vereniging van Oud-leden van de Tweede Kamer 1 januari 2002
Lid redactie "Nestor". periodiek van de Vereniging van Oud-leden van de Tweede Kamer 1 januari 2002
Voorzitter Commissie Onderzoek Taxibranche Amsterdam, Amsterdam 15 februari 2001
NB
de laatste 6 nevenbetrekkingen gedateerd van 1 januari 2002 komen juli 2002 van rechtspraak.nl Hof Den Bosch. maar waren in juni 2002 niet vermeld op rechtspraak.nl Hof Arnhem
op rechtspraak.nl bij Hof Arnhem in juli 2002 plotsklaps verdwenen zonder een spoor na te laten.
@OPM
Op basis van eigen opgave op het Internet november 2000 als Raadsheer in Arnhem en in Den Bosch. In beide plaatsen heeft hij exact 38 nevenfuncties opgegeven, maar er zijn verschillen! Ook heet hij in Den Bosch Prof. , maar in Arnhem slechts Beide lijsten gecombineerd levert 52 tot 54 nevenfuncties op. Dit is bizar, zoniet ziekelijk. Is dit hebzucht zonder enige rem of inzicht?
Zijn de functies van Raadsheer-plaatsvervanger misschien gegeven als politiek "douceurtje"? Hoe zou dhr Koning die so wie so al niet in de rechterlijke macht opklom met zo'n 50-tal nevenfuncties nog beschouwd kunnen worden als onafhankelijk, onpartijdig rechter? En zichzelf beschouwen als bekwaam of zelfs maar in staat daartoe? Hoe zou hij van mening kunnen zijn dat dit niet een aanfluiting is voor de rechterlijke Macht?
--
@OPM
6 nevenbetrekkingen gedateerd van 1 januari 2002 komen juli 2002 van rechtspraak.nl Hof Den Bosch. maar waren in juni 2002 niet vermeld op rechtspraak.nl Hof Arnhem
op rechtspraak.nl bij Hof Arnhem in juli 2002 plotsklaps verdwenen zonder een spoor na te laten.
Per juli 2002 heeft hij zijn nevenfuncties beperkt tot maar 42.
@OPM
Deze KONING is kennelijk de koning der nevenfuncties
Kan niet aanspraak maken op onafhankelijkheid en onpartijdigheid
INFO
Woonplaats , Schelmse weg 39, 6861 WR Oosterbeek.
Tel 085 336064
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Lid van de Rotary ; Club Den Haag
Lid van de Vrijmetselarij ; Loge Frédéric Royal te Rotterdam

KONING H.E. , geboren te Beilen 07-06-1933, Hendrik Elle (Henk) ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gymnasium B Groningen (1952)
Diploma's directe belastingen en registratie en successie Rijksbelastingacademie Rotterdam (1958)
Burgerlijk recht RUL (1962)
Adjunct-inspecteur van 's Rijks Belastingen (1958-1961)
Inspecteur van 's Rijks Belastingen (1961-1967)
Lid Provinciale Staten van Zuid Holland VVD (1966-1968)
Lid Tweede Kamer VVD (1968-1977)
Lid gemeenteraad van Rotterdam
FractieVoorzitter VVD (1971-1974 en 1976-1977)
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (1977-1981)
Lid Tweede Kamer VVD (1981)
Lid gemeenteraad van Rotterdam lijsttrekker VVD (1982)
Staatssecretaris van Financiën 1982-1989 ; 1-e en 2-e Kabinet Lubbers
Lid Tweede Kamer VVD
Voorzitter Kamercommissie van Financiën (1989-1991)
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof van Den Bosch (sedert 1989)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 mrt 1990
President Algemene Rekenkamer (sedert 1991)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 29 okt 1999
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger Of met pensioen?
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger Of met pensioen?
HOOFDFUNCTIE
Oud-President Algemene Rekenkamer
TEVENS
Extern controleur van de World Trade Organisation ; functie qualitate qua als President van de Algemene
Rekenkamer
Lid Bestuur Stichting Dr. Daniel den Hoed Kliniek Rotterdam
Voorzitter Nationaal Rampenfonds Den Haag
Voorzitter van de Stichting tot instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse
Orden ; Apeldoorn
Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Paleis het Loo te Apeldoorn
Voorzitter van de Stichting Rotterdam Congres Bureau Rotterdam
Voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum Utrecht
Voorzitter B Stichting Interkerkelijk Oriëntatiecentrum Eindhoven
Vice-Voorzitter van de Governing Board van de europese organisatie van rekenkamers EUROSAI
European Supreme Audit Institutions.Functie qualitate qua als President Algemene Rekenkamer
Lid Bestuur van het RO theater Rotterdam
Lid Bestuur van de Anne Frank Stichting Amsterdam
Lid Bestuur Vereniging Vrienden van Thorn, Thorn
Lid commissie gemeentemuseum Het land van Thorn, Thorn
Lid algemeen bestuur van de Vereniging Effectenbezitters den Haag
Lid Raad van advies van Protecta Stichting voor Bewindvoering en Beheer Amsterdam
Penningmeester van Liberaal Reveil Den Haag
Lid werkgroep Geschiedenis voor overheidsfinanciën
Voorzitter van de jury voor de BNG gemeenteprijs
Voorzitter comite van aanbeveling Unicef Nederland Den Haag
Lid comite van aanbeveling van het ned uitvaart Museum Den haag
Lid comite van aanbeveling voor de Alzheimerstichtingstichting te Bunnik
Lid comite van aanbeveling voor het Viotta Jeugdorkest Den Haag
Lid Uitnodigingscomite van de Stichting Prinsjesdag Ontbijt Zevenhuizxen
Lid commissie van aanbeveling ter restauratie van de abdijkerk Thorn
Lid comite van aanbeveling "Vredehofborrel" te Den haag
Lid comite van aanbeveling Stichting Fondswerving Julianakinderziekenhuis te Den Haag
Lid comite van aanbeveling van de Stichting Sint Stephan voor wees en tehuiskinderen in Hongarije
Lid comité van aanbeveling in Apeldoorn ter gelegenheid van de herdenking van de inhuldiging
van Koningin Wilhelmina 1898
Voorzitter Raad van de Commissarissen Hotel Okura Amsterdam
Lid comite van aanbeveling in verband met de sponsoractie van de doelen te Rotterdam
Commissaris van de Siers Groep BV. Oldenzaal
Huis van H.M. de Koningin, Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, Lid
Ministerie van Financiën, Commissies en Raden, Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit
uit nalatenschappen, Voorzitter-lid
TEVENS d.d. november 2000
Op basis van eigen opgave op het Internet november 2000 als Raadsheer in Arnhem en in Den Bosch. In beide plaatsen heeft hij exact 38 nevenfuncties opgegeven, maar er zijn verschillen! Ook heet hij in Den Bosch Prof. , maar in Arnhem slechts Beide lijsten gecombineerd levert 52 tot 54 nevenfuncties op. Dit is bizar, zoniet ziekelijk. Is dit hebzucht zonder enige rem of inzicht?
Zijn de functies van Raadsheer-plaatsvervanger misschien gegeven als politiek "douceurtje"? Hoe zou dhr Koning die so wie so al niet in de rechterlijke macht opklom met zo'n 50-tal nevenfuncties nog beschouwd kunnen worden als onafhankelijk, onpartijdig rechter? En zichzelf beschouwen als bekwaam of zelfs maar in staat daartoe? Hoe zou hij van mening kunnen zijn dat dit niet een aanfluiting is voor de rechterlijke Macht?
Extern controleur van de World Trade Organisation (functie qualitate qua)
Lid Comité van Aanbeveling voor de Alzheimerstichting, Bunnik
Lid Algemeen Bestuur van de Vereniging van Effectenbezitters, Den Haag
Lid bestuur (penningmeester) Introdans, Arnhem
Lid bestuur (penningmeester) RO-Theater, Rotterdam
Lid bestuur Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, Den Haag
Lid bestuur van de Anne Frank Stichting, Amsterdam
Lid bestuur van de Vereniging "Vrienden van Thorn", Thorn
Lid Bestuur (penningmeester) Stichting Drents Museum
Lid Bestuur Stichting Beheer aandelen Bouwfonds Fondsenbeheer
Lid Bestuur Stichting Belasting en Douane Museum "Prof. Dr. J. van der Poel", Rotterdam
Lid Bestuur Stichting Dr. Daniël den Hoed (tot eind 2000)
Lid Comité van Aanbeveling "Vredehofborrel"
Lid Comité van Aanbeveling in Apeldoorn ter gelegenheid van de herdenking van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina 1898
Lid Comité van Aanbeveling in verband met de sponsoractie van De Doelen Rotterdam
Lid Comité van Aanbeveling opgericht als bijzondere ondersteuning om gelden bijeen te krijgen ter restauratie van kerkgebouw
ven van de H. Pastoor van Ars Parochie
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Fondsenwerving Juliana Kinderziekenhuis Den Haag
Lid Comité van Aanbeveling ter restauratie van de Abdijkerk Thorn
Lid Comité van Aanbeveling van het Nederlands Uitvaart Museum, Den Haag
Lid Comité van Aanbeveling voor de Stichting Sint Stephan voor wees- en tehuiskinderen in Hongarije
Lid Comité van Aanbeveling voor het Viotta Jeugdorkest, Den Haag
Lid Raad van Advies van Protecta, Stichting voor Bewindvoering en Beheer, Amsterdam
Lid Raad van Commissarissen Siers Groep BV, Oldenzaal
Lid Uitnodigingscomité van de Stichting Prinsjesdag Ontbijt, Zevenhuizen
Lid van de Commissie Gemeentemuseum: "het land van Thorn", Thorn
Lid van de Commissie van Toezicht van het Rijksmuseum "Paleis 't Loo", Apeldoorn
Lid van de Raad van Advies van de Federatie Particulier Grondbezit
Lid van de werkgroep Geschiedenis voor Overheidsfinanciën
Lid van het Comité van Aanbeveling van het Rotterdamsch Studenten Corps, Rotterdam
Penningmeester Stichting "Liberaal Reveil", Den Haag
Voorzitter Toetsingscommissie Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering, Zeist
Vice-Voorzitter van de Governing Board van de Europese organisatie van rekenkamers EUROSAI
Voorzitter "Stichting Airlift", Renkum
Voorzitter Begeleidingscommissie herstructurering veehouderij (Min. L.N.&V.) Den Haag
Voorzitter Belastingcommissie VVD, Den Haag
Voorzitter Centraal Bureau Fondsenwerving, Amsterdam
Voorzitter Comité van Aanbeveling Unicef Nederland, Den Haag
Voorzitter Commissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen (Min. van Fin.)
Voorzitter Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden, Den Haag
Voorzitter Raad van Commissarissen AXA Beleggingsfondsen NV en AXA Rentefondsen N.V. , Den Haag Voorzitter Raad van Commissarissen BV Beheermaatschappij "De Facultatieve" en de Facultatieve Verzekeringen N.V
Voorzitter Raad van Commissarissen Hotel Okura Amsterdam
Voorzitter Stichting "De Nationale Toekomstprijs", Den Haag
Voorzitter Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum, Doorn
Voorzitter Stichting tot instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
Voorzitter Stuurgroep Summercourses Rotterdam-Delft, Rotterdam
Voorzitter van de jury voor de BNG-gemeenteprijs
Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken, Nijmegen
Voorzitter van de Stichting Rotterdam Congres Bureau, Rotterdam
Voorzitter van de Vereniging van Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum, Utrecht
Voorzitter van het bestuur Stichting Interkerkelijk Oriëntatiecentrum, Eindhoven
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Financiële Planners, Utrecht
Voorzitter van het Nationaal Rampenfonds, Den Haag
TEVENS [oktober 2003]
Niet meer te vinden op rechtspraak.nl.
Met pensioen of bezweken onder een teveel aan nevenfuncties?
INFO
Lid van de vrijmetselarij; loge Frédéric Royal.

KONING H.G. de , geboren sep 1969 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1993
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 april 1999

KONING H.J. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
heleen.koning@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

KONING H.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 jul 1972

KONING H.M.H. de , geboren mei 1961
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 mrt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20 februari 1999

KONING I.A. , geboren mrt 1935 , Ida ; Mw.
NLRM 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Werkzaam verzekeringswezen te Groningen 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 30 jan 1973
Rechter rechtbank Leeuwarden 18 mei 1977
Rechter rechtbank Groningen 21 jan 1983
Raadsheer Hof Leeuwarden 3 jul 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 1 apr 1996
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Leeuwarden "Noorderlicht".

KONING - KORTENHOFF I.L. de ; Mw.
Rechten 1980
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn

KONING - KIERS J. de ; Mw.
Rechten 1949
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Lelystad

KONING J.A. de , geboren aug 1939
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Officier Koninklijke Landmacht , II.bij Militair Juridische Dienst 1962
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 26 mrt 1976
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 11 mrt 1978
Substituut-auditeur-Militair en.krijgsraad Arnhem 14 jun 1980
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 sep 1981
Substituut-auditeurMilitair Mobiele Krijgsraad Bultenland Landmacht/Luchtmacht 18 nov 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 17 dec 1990
Officier van Justitie Ned. Antillen 1 aug 1994
INFO
Arnhem parket Vertrokken okt 1997

KONING J.G.M. de
Advocaat bij De Koning & Renes advocaten ; beëdiging 1986
Sophialaan 33 , 1075 BL Amsterdam
Tel 020-6762500 , fax 020-47 14443
mail@dekoning-renes.nl
[vademecum advocatuur 2001]
dekoning@dekoning-renes.nl
www.dekoning-renes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KONING J.L.C.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam

KONING J.M. de
Advocaat bij Ludwig & van Dam ; beëdiging 1999
Koningin Emmaplein 7 , 3016 AA Rotterdam
Tel 010-2415777 , fax 010-2415770
lvd@ludwig-vandam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schipper van der Mersch
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-2418900 , fax 010-2418925
schipmer@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KONING L.
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
koning@smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KONING L. de
Advocaat bij Heemraadssingel 235 , 3023 CD Rotterdam ; beëdiging 1992
Tel 010-4770544 , fax 010-4772542
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KONING M. de ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1997
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506639 , fax 020-5500739
martine.de.koning@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KONING M.G. de , geboren okt 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Gemeenschappelijk Administratie Kantoor te Venlo 16 jun 1952
Werkzaam Raad van Arbeid te Venlo 1 jan 1963
Griffier kantongerecht Breda en Bergen op Zoom 11 jan 1966
Ondervz.Raad van Beroep Utrecht 6 nov 1970
Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 19 jul 1975
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 1 dec 1970
Plaatsvervangend Voorzitter raad v.beroep Groningen, Zwolle en Roermond 14 dec 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 14 dec 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 14 dec 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 dec 1971
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 14 mrt 1979
Lid Centrale Raad van Beroep 14 mrt 1979
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep 22 sep 1986
NU
Geen opgave in Zwolle gevonden
Zwolle rechter-plaatsvervanger

KONING M.J.
Advocaat bij Willems advocaten & Rechtsanwgte ; beëdiging 2001
Postbus 75966 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6766060 , fax 020-6645495
mj.koning@willems-advocaten.nl
www.willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KONING M.J.M. de ; Mw.
Directeur Koning Communicatie & Info-overdracht te Amsterdam
TEVENS
Jaarverslag Achmea Groep 1999;
Lid van de Raad van Afgevaardigden van de Stichting PVF Nederland
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995

KONING M.P. de ; Mw.
Advocaat bij Kragten van Marwijk advocaten en Mediators ; beëdiging 2001
Postbus 9378 , 3506 GI Utrecht
Tel 030-2651010 , fax 030-2612866
marion.de.koning@kmv-advovaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KONING P. de
Advocaat bij Bult & Sturkenboom ; beëdiging 1994
Postbus 157 , 4100 AD Culemborg
Advocaat bij Schelstraete c.s.
Postbus 100 , 5070 AC Udenhout
Tel 013-5114420 , fax 013-5114290
info@schelstraete.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schelstraete & van de Camp advocaten en Fiscalisten
Postbus 1270 , 5004 BG Tilburg

KONING P.de
Advocaat bij Schelstraete & van de Camp advocaten en Fiscalisten ; beëdiging 1994
Postbus 1270
5004 BG Tilburg
Tel 013-5114420 , fax 013-5114290
info@schelstraete.nl
www.schelstraete.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KONING P.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
koning@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533791
elly.koning@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]

KONING P.P. de
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Onbezoldigd algemeen Directeur van SPF Beheer BV. te Utrecht
Onbezoldigd Voorzitter beroepscommissie PEO
Onbezoldigd Lid scheidsgerecht voor spoorwegpersoneel
Onbezoldigd Lid College van Beheer van de Herv Gereformeerde Kerkgemeenschap te Odijk
Onbezoldigd Lid van de Raad voor de Predikantstraktementen en pensioenen in de Ned. Herv Kerk
Onbezoldigd Lid van de generale raad io voor facilitaire zaken van de samen op weg kerken
Onbezoldigd Voorzitter Raad van Commissarissen van de Woningstichting Tuindorp BANS te
Utrecht
Onbezoldigd Lid College van Advies van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen
Onbezoldigd directeur Finrail BV.Utrecht
Onbezoldigd Voorzitter Bezwarencommissie ORBA t.b.v.organisatie arbeidsvoorziening Nedreland
Onbezoldigd Lid van de aandeelhouderscommissie van Kon.Nedlloyd NV
17 jun 1997

KONING - VERBURG P.T. de ; Mw.
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk ; beëdiging 1980
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle

KONING R.A. de
Advocaat bij Apollolaan 106 , 1077 BE Amsterdam ; beëdiging 1965
Tel 020-6797928 , fax 020-6754629
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KONING R.H. , geboren feb 1971 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 december 1998
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Wijn & Stael ; beëdiging 1999
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2333244 , fax 030-2341044
koning@wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2001]
niet in vademecum advocatuur 2002
TEVENS [juli 2002]
Rechtspraak.nl vermeldt:
..geen nevenfuncties opgegeven (wil dat zeggen dat er geen nevenfuncties zijn.)
..gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 okt 2001
..rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 okt 2001
NB
wat klopt er nu eigenlijk van dit rommeltje.

KONING R.J.Ph.
[jaarverslag Achmea Groep 2000]:
Secretaris Raad van Bestuur Achmea Holding N.V.
Secretaris van het Bestuur van de Vereniging Achmea
Plaatsvervangend Secretaris Raad van Bestuur Achmea Groep [jaarverslag Achmea Groep 2001]

KONING S.C.H. , geboren mei 1939 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Ministerie van Justitie
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 aug 1984
Raadsheer Hof Den Haag 9 feb 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 28 dec 1993
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-01-1999
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht
Voorzitter (sinds mei 1996) van de adviescomm. bezwaar en beroep van de Raad voor de
Rechtsbijstand alhier
Lid Raad van Tucht voor registeraccountants en accountantsadministratieconsulenten te 's
Den Haag m.i.v. 1 januari 1996
Lid van de (landelijke) Raad van Tucht van de Vereniging Accountants-en Belastingadviesbureaus "VLB"
sinds '96
Medewerker wetswinkel Voorburg (sinds 1980)
Voorzitter van de bewonersvereniging Mallemolen 55 te Den Haag
Nevenfuncties per oktober 2000 ; eigen opgave:
Voorzitter (sinds mei '96) van de adviescommissie bezwaar en beroep voor de Rechtsbijstand te Den Haag
Medewerker wetswinkel Voorburg
Co-auteur van Tekst en Commentaar BW (titel 2:9) en Rv. (artt.995-1002)
TEVENS [juni 2003]
Medewerker Wetswinkel Voorburg van 01-01-1979
Co-auteur Tekst en Commentaar BW en Rv. van 01-01-2001
Vice-Voorzitter Raad van tucht voor registeraccountants en accountants-administratieconsulenten te Den Haag van 01-02-1994
Plaatsvervangend Lid Het College van Medisch Toezicht te Den Haag van 01-11-2002
Voorzitter adviescommissie bezwaar en beroep Raad voor Rechtsbijstand te Den Haag van 01-05-1996 tot 31-10-2001

KONING W. de , geboren feb 1912
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 8 jun 1942
Waarnemend griffier kantongerecht Leiden 1jul 1945
Adjunct-secretaris tribunaal Den Haag 20 okt 1945 tot feb 1948
Griffier kantongerecht Leiden 29 nov 195x
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 23 aug 1952
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 23 sep 1976
Kantonrechter Alphen aan den Rijn 5 sep 1980
NU Pensioen

KONING - BEIJ W.L. de , geboren nov 1928 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Rijks Universiteit Leiden 1950
Advocaat en procureur respectievelijk te Den Haag en Amsterdam 1954
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 jun 1971
Rechter rechtbank Utrecht 19 jun 1974
Vice-President rechtbank Utrecht 18 nov 1981
NU
Utrecht rechtbank Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Discipline te Amsterdam
Geen bijbanen opgegeven
jul 1997
jaren adviseur geweest bij de NVM (Ned. Vereniging Makelaars)

KONINGEN D.
Advocaat bij Schuurman Koningen & van Paassen ; beëdiging 1970
Jan van Nassaustraat 50 , 2596 BV Den Haag
Advocaat bij Mgr. van Steelaan 102 , 2273 ES Voorburg
Tel 070-3548292 , fax 070-3228687
[vademecum advocatuur 2001]

KONINGH P.A. de
Advocaat bij Schravenmade & De Koningh ; beëdiging 1987
Postbus 11699 , 3600 BD Maarssen
Tel 0346-504828 , fax 0340-560754
schrakon@pi.net
koningh@schravenmade-dekoningh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Koningh advocaten
Postbus 1005 , 3600 BA Maarssen
Tel 0346-550270 , fax 0346-550695
koningh@dekoningh-advocaten.nl
www.dekoningh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KONINGS I.H.J. ; Mw.
Advocaat bij Ned. Ver. van Journalisten ; beëdiging 1998
Postbus 75997 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6766771 , fax 020-6624901
[vademecum advocatuur 2001]

KONINGS P.G.H.T. ; Mw.
Notarieel Recht 1985
Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch

KONINGSBERGER J.Ch. , Jacobus Christiaan ; Dhr.
Oud Algemeen Directeur AMEV
INFO
Overleden in de leeftijd van 80 jaar d.d. 11 februari 2002 te Bilthoven [Telegraaf 13 februari 2002]

KONINGSBERGER V.J.M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Lid (BUZ)

KONINGSBLOEM D.
Advocaat bij Louwerse van der velde & van Boom ; beëdiging 2000
Postbus 13273 , 3 507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Ewijk van de Wouw advocaten ; beëdiging 1998 en 2000
Postbus 2154 , 5202 CD Den Bosch
Tel 073-6205105 , fax 073-6205100
dkoningsbloem@ewijk-wouw.nl
www.ew-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KONINGSVELD Zie COHEN - KONINGSVELD A.M.L. , geboren nov 1947 ; Mw.

KONINGSVELD F.J.
Advocaat bij Gimbrère advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 1039 , 4801 BA Breda
Advocaat bij Raetsluy
Postbus 1869 , 4801 BW Breda
Tel 076-5310393 , fax 076-5310394
koningsveld@raetsluy.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raetsluy advocaten
www.raetsluy.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KONINGSVELD - BEETS P. , geboren jun 1923 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 feb 1973
Rechter rechtbank Den Haag 9 jul 1974
Vice-president rechtbank Den Haag 11 dec 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 jun 1989

KOOGH A.I.N. van der ; Mw.
Advocaat bij Beunen Leemans De Bont Hermes ; beëdiging 1996
Postbus 3033 , 5003 DA Tilburg

KOOGH G. van der
Notaris te Obdam , arrondissement Alkmaar
Kantoor Appel, Eskens, Boon, Willemsen ; Heerhugowaard, Langedijk, Obdam, Opmeer

KOOGH - DUURENTYDT W.S. v/d ; Mw.
Rechten 1971
Notaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Dordrecht en Gorinchem

KOOGH Zie POSTEMA - van der KOOGH Y. van der , geboren apr 1963 ; Mw.

KOOI A.E.P. ; Mw.
Advocaat bij Kooi advocatenkantoor ; beëdiging 1989
Postbus 26 , 6365 ZG Schinnen
Tel 046-4438888 , fax 046-4434499
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Kooi
Dorpsstraat 43 , 6365 BH Schinnen
Tel 046-4438888 , fax 046-4434499
advocatenkantoor.kooi@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOI A.T. van der ; Mw.
Advocaat bij De Ruijter De Wildt & De Vroom ; beëdiging 2002
Postbus 65 , 2200 AB Noordwijk
Tel 071-4029311 , fax 071-4030779
info@deruijterdewildt.nl
www.deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOI B.G. ; Mw.
Advocaat bij van der Hoef advocaten ; beëdiging 1996
Rondweg West 29 , 9101 BE Dokkum
Tel 0519-296969 , fax 0519-296906
dokkum@fvdhoefadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kooi advocaten
Postbus 130 , 9100 AC Dokkum
Tel 0519-229430 , fax 0519-296906
bgkooi@kooiadvocaten.nl
www.kooi advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOI B.J.P. van der
Notaris te Borger-Odoorn , arrondissement Drenthe
Kantoor Kooi, van der & Veldkamp ; Borger-Odoorn

KOOI H.
Notaris te Eenrum en Warffum
Postbus 11 , 9967 ZG Eenrum

KOOI J. , Jan ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Bilthoven
Fiscaal Jurist Loyens en Volkmaars

KOOI J.W. van der ; Mw.
Advocaat bij Nolet advocaten ; beëdiging 2003
Abraham Patrasstraat 5 2595 RC Den Haag
Tel 070-3470111 , fax 070-3825547
www.noletadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOI P.D. van der
Advocaat bij Berntsen Mulder ; beëdiging 1993
Smidsvuur 4 , 2421 MP Nieuwkoop
Tel 0172-573359 , fax 0172-574374
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
p.vanderkooi@declercq.com
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOOIJ A.M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414045 , fax 020-6012827
annegien.kooij@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij autaDutilh N.V.
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
annegien.kooij@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOOIJ E. , Liesbeth ; Mw.
Advocaat & procureur bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1977
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-5741000 , fax 020-6741111
liesbeth.kooij@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6741000 , fax 020-6741924
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Amsterdam Amstel.

KOOIJ J.P. van der
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046000 , fax 020-5046060
jpvanderkooij@devos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Breedijk & van der Kooij advocaten
Michelangelostraat 109 sous , 1077 CA Amsterdam
Tel 020-3791078 , fax 020-6795776
info@breedijkvanderkooij.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOIJ N.D.J.
Advocaat bij Kooij & Muller ; beëdiging 1982
Advocaat bij Kooij & Zwiers advocaten
Postbus 10264 , 1301 AG Almere
Tel 036-5344895 , fax 036-5344945
adv.kooij@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KOOIJ J.
Advocaat bij Kooij & Zwiers advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 10264 , 1301 AG Almere
Tel 036-5344895 , fax 036-5344945
adv.kooij@wxs.nl
www.randstadadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOIJ P.A.C.E. van der , geboren jan 1956 ; Dhr. UHD
NLRM 92 98 99/00
Universitair docent RU Leiden 20 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 20-12-1991
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Handelsrecht en Bedrijfsrechtelijke Vakken
Universitair Hoofddocent Handelsrecht
p.a.c.e.vanderkooij@law.leidenuniv.nl
[juli 2003]:
Universitair hoofddocent Universiteit Leiden (departement civielrechtelijke vakken)te Leiden
TEVENS
Lid Kamer van beroep van het Communautair Bureau van Plantenrassen [apr 1997]
TEVENS [juli 2003]
Secretaris Lokaal Schoolbestuur
Stichting De Groenle Waarden van 01-01-1996
Lid Kamer van Beroep
Communautair Bureau voor Plantenrassen van 23-02-1996

KOOIJ P.W. van
Advocaat bij Debije van Kooij advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 30201 , 3001 DE Rotterdam
Tel 010-2052750 , fax 010-2055184
p.w.vankooij@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.debijevankooij.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOIJ R.J.
Advocaat bij De Leeuw Duijn en Bloem advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1178 , 1500 AD Zaandam
Tel 075-6353831 , fax 075-6353090
info@leeuwadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOIJMAN G.C.
Advocaat bij Holla & van Dooren ; beëdiging 1987
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 396 , 5201 Aj Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
gckooijman@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
gkooijman@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOIJMAN J.A.
Notaris te Beemster , arrondissement Haarlem
Postbus 179 , 1440 AD Purmerend

KOOIJMAN J.J.A , geboren jul 1955 ; Dr. UHD
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Lid van de faculteitsraad van de Katholieke Universiteit te Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 17 aug 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 7 juni 1999
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel 024 3612301 , fax. 024 3616145
Universitair Hoofddocent Sociaal Recht
j.kooijman@jur.kun.nl
TEVENS
Docent OSR Opleidingen Sociaal recht Utrecht
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Universitair hoofddocent Sociaal recht Nijmegen
Lid van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Rheden
Lid van de klachtencommissie sexuele intimidatie van de KU Nijmegen
Lid van de redactieraad sociale zekerheid van de opleidingen sociaal recht OSR Utrecht
Medewerker juridisch zakboek, uitgave van Kluwer Deventer
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond

KOOIJMAN K. , geboren nov 1941
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Buitengewoon Lid Tariefcommissie Amsterdam 13 aug 1987
Plaatsvervanger Lid Tariefcommissie Amsterdam 1 jan 1995

KOOIJMAN M. ; Mw.
Rechten 1970
MilieuJurist , RIMH van VROM
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch

KOOIJMAN P. , geboren sep 1950
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 8 jul 1991
Rechter rechtbank Breda 21 sep 1992
Vice-President rechtbank Breda 10 september 1999
NU
Breda rechter
TEVENS
Directeur Kobel BV
Lid plaatselijk bestuur van de OMO scholen voor Tilburg eo
Voorzitter commissie sexuele intimidatie agressie en geweld voor voornoemde scholen
Voorzitter Klachtencommissie Baronie ziekenhuis
31 jan 1997

KOOIJMAN P.A. ; Mw.
Advocaat bij van Slagmaat advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 346 , 3990 GC Houten
Tel 030-6353432 , fax 030-6350332
advomaat@tiscali.nl
www.slagmaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOIJMANS A.B.M. ; Mw.
Advocaat bij Holla & van Dooren ; beëdiging 1995
Postbus 304 , 5600 AH Eindhoven
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
akooijmans@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOIJMANS - De KORT A.M. , geboren maart 1957 ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 maart 2000

KOOIJMANS J.C.F.
Advocaat bij Lenstra advocaten ; beëdiging 1993
Ohmstraat 1 , 8013 PZ Zwolle
Advocaat bij Te Biesebeek B.V.
Grote Voort 99c , 8041 BD Zwolle
Tel 038-4223020 , fax 038-4223070
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Te Biesebeek B.V.
Grote Voort 99 c , 8041 BD Zwolle
info@tebiesebeek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOIJMANS J.P.M. , geboren mei 1953 ; Dhr.
NLRM 99/00
Cassatie-medewerker Directie Belastingen Ministerie van Financiën
Raadsheer Gerechtshof Arnhem 7 juni 1999
Raadsheer Gerechtshof Arnhem van 24-08-1999 volgens rechtspraak.nl Hof Arnhem juli 2002,
maar het moet zijn 7 juni 1999 (is een van de Drie van Arnhem)
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 11-04-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juni/juli 2002]
Lid Bezwaar- en beroepschriftencommissie Gemeente Oisterwijk
INFO
Familie (neef) van de vroegere minister van Buitenlandse Zaken Dr.P.H.Kooijmans (2 januari 1993;
derde kabinet Lubbers (nov 1989-aug 1994)?
Zoon van oud-senator Kooijmans voor de KVP
INFO
Zie brieven - links over de Drie van Arnhem.
TEVENS [februari 2003] [september 2004]
Lid bezwaar- en beroepschriftencommissie Gemeente Oisterwijk te Oisterwijk vanaf 01-06-1994

KOOIJMANS P.H. ; Prof.
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar
TEVENS
Internationaal Gerechtshof te Den Haag , Lid
Permanent Hof van Arbitrage , Lid

KOOIMAN - KEMP J.E. ; Mw.
Rechten 1986 , Notarieel Recht 1990
Estate Planner ABN-AMRO Bank
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

KOOISTRA J.O.
Notaris te Nijmegen , arrondissement Arnhem
Postbus 1214 , 6501 BE Nijmegen

KOOL A.C.
Advocaat bij Froon Helmonds advocaten ; beëdiging 1993
Weteringschans 86 , 1017 XS Amsterdam
froon@froon-helmonds.nl
Tel 020-6234577 , fax 020-6203643
froon@froon-helmonds.nl
[vademecum advocatuur 2001]
a.c.kool@froon-helmonds.nl
www.froon-helmonds.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOL B.E. , geboren sep 1925 ; mej.
NLRM 71 80 87 88/89
Assistent directiesecretaris 1953 verzekeringsbank
Waarnemend griffier respectievelijk kantongerecht O.Beijerland, Alphen a/d Rijn, Den Haag,
Tilburg 1 nov 1954
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Den Haag 1 jan 1957
Griffier kantongerecht Apeldoorn 18 jan 1958
Mede benoemd griffier kantongerecht Terborg en Zutphen 18 jan 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 17 okt 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 22 jan 1960
Rechter rechtbank Zwolle 27 feb 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 21 apr 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 27 jun 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 5 dec 1974
Raadsheer Hof Den Bosch 9 mrt 1981

KOOL C. , geboren jul 1958
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 24 jun 1992
Rechter rechtbank Middelburg 10 mrt 1993
Kantonrechter Middelburg 18 maart 1998
NU
Middelburg rechter
TEVENS
Lid provinciale Commissie van Behandeling van bezwaren en geschillen in de kerkprovincie
Zeeland van de Ned. Herv Kerk Middelburg
Plaatsvervangend Lid klachtencommissie bejaardenoorden in Zeeland Middelburg
Lid commissie belast met het ontwerpen van een plaatselijk reglement voor de federatie van de herv
Gemeente en de Gereformeerde Gemeente te Middelburg
Lid commissie belast met behandeling bezwaren en geschillen in de gemeente Zeeland waar een
federatie bestaat tussen de plaatselijke hervormde kerk en de gereformeerde kerk Middelburg
Lid Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Zeeland Middelburg
jul 1997

KOOL E.A. ; Mw.
Advocaat bij Beker c.s. ; beëdiging 2001
Postbus 23511 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-4145411 , fax 010-4046235
bekeradvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOL F.G. , Floris Gerrit ; Dhr.
INFO
Overleden 19 mei 2004 te Oegstgeest [NRC 22 mei 2004]

KOOL G.M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Kabalt ; beëdiging 2001
Postbus 248 , 3620 AE Breukelen
Tel 0346-250042 , fax 0346-251021
mail@kabalt.nl
www.kabalt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOL H.C.
Notaris te Texel , arrondissement Alkmaar
Kantoor Dogger & Kooi ; Texel

KOOL J.A.
Notaris te Zeist , arrondissement Utrecht
Postbus 79 , 3700 AB Zeist

KOOL J.M. ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065084 , fax 010-4065001
nlkool07@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOL M.M. ; Mw.
Advocaat bij Kupperman van der Wiel advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 Pax 020-3052050
m.kool@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOL R. ; Mw.
Jurist bij Willem Pompe Instituut Utrecht
Janskerkhof 16 , 3512 BM Utrecht
tel 030 2537142 , fax 030 2537028
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: tbs, zedelijkheidswetgeving, criminologie, strafrecht

KOOL R.A.A.
Advocaat bij Leesberg advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 303 , 1800 AH Alkmaar
Tel 072-5118574 , fax 072-5128051
leesadvo@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
raakool@leesbergadvocaten.nl
www.leesbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOL R.S.B. , geboren januari 1958 ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 juli 1999

KOOL S. ; Mw.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOL S.A.H. ; Mw.
Advocaat bij Weteringschans 108 , 1017 XS Amsterdam ; beëdiging 2000
Tel 020-6250966 , fax 020-6206612
kool@uwadvokaat.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1988 en 2000
www.uwadvokaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOLE C.M. ; Mw.
Beëdigd: 31-07-2002
Adriaanse & van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
cmkoole@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOLE M. ; Mw.
Advocaat bij Willems advocaten ; beëdiging 1991
Rentmeesterstraat 42 , 1315 JS Almere-Stad
legal@willems-advocaten.nl
Advocaat bij Willems advocaten
Postbus 10080 , 1301 AB Almere
Tel 036-5488000 , fax 036-5488008
m.koole@willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Willems advocaten & Rechtsanwäte
www.willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOLE M.W.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2003
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121624 , fax 030-2121165
m.koole@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOLE N.A.
Advocaat bij van der Wijst advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 5037 , 4380 KA Vlissingen
Tel 0118-414910 , fax 0118-413263
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 05-11-97
Van den Doel, Koole & van der Want advocaten
Houtkaai 7 , 4331 JR Middelburg
tel 0118-611647 , fax 0118-641007
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
advokoole@zeelandnet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
advokoole@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOLE R.A. ; Dr. UHD
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277612 , fax 071 5277600
Departement Publiekrecht
Politieke Wetenschappen
koole@law.leidenuniv.nl

KOOLE W.J.J. , geboren apr 1918
NLRM 71 80 87
Adjunct-secretaris respectievelijk secretaris Tribunaal Middelburg 1 jan 1946
Substituut-griffier rechtbank Breda 26 feb 1948
Rechter rechtbank Breda 28 aug 1952
Lid Hof van Justitie Suriname 27 feb 1957
President Hof van Justitie Suriname 14 jul 1966
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 28 jul 1973
Raadsheer Hof Arnhem 4 dec 1973
Vice-president Hof Arnhem 12 mrt 1977
President Hof Arnhem 23 feb 1978

KOOLEN A.E.Th. , geboren dec 1902
NLRM 71
Advocaat en Procureur Den Haag en Amersfoort
Rechter rechtbank Utrecht 20 mei

KOOLEN D.A.N.F.
Notaris te Hilversum , arrondissement Amsterdam
Kantoor Davina & Partners ; Hilversum

KOOLEN E.J.M. ; Mw.
Lieshoutseweg 1 , 5735 BA Aarle-Rixtel
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

KOOLEN Zie BERG-KOOLEN J.E.A.A. ten , geboren jun 1941 ; Mw.

KOOLEN W.F. , geboren feb 1962
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 14 aug 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 jul 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 20 aug 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen ; kantoor van den Wildenberg & van Halder ; beëdiging 1995
NU
Den Bosch arrondissement parket
TEVENS
Geen bijbanen
09 jan 1997 , 18 sep 1997
NB [OM en [A tegelijk ?

KOOLHAAS B.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7 119999
bart.koolhaas@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
bart.koolhaas@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOOLMOES H. , geboren jan 1914
NLRM 71
Adjunct-secretaris tribunaal Amsterdam 8 jan tot 1 aug
Griffier kantongerecht Deventer 15 apr
Kantonrechter-plaatsvervanger kantongerecht Deventer 30 nov

KOOLSCHIJN J.H.
NLRM 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 27 okt 1980

KOOLSCHIJN Zie KOCH-KOOLSCHIJN P. , geboren okt 1950 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Kinderbesch. te Haarlem 1 nov 1976
Raio rechtbank Haarlem 1 sep 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 24 feb 1984
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 15 mrt 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jan 1988
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 20 aug 1991
Raadsheer Hof Amsterdam 1 feb 1996
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
Raadsheer Hof Amsterdam
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
Geen

KOOLWIJK S.M.J. ; Mw.
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators ; beëdiging 2003
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-4668866
s.koolwijk@devoort.nl
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOMAN D.C.
Advocaat bij Postbus 53201 , 1007 RE Amsterdam ; beëdiging 1979
Tel 020-6714999 , fax 020-6718667
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kooman Wichers Hoeth en de Wit De Lairessestraat 156 ; beëdiging 1979
1075 HL Amsterdam
Tel 020-6714999 , fax 020-6718667
[vademecum advocatuur 2004]

KOOMAN L. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1997
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hout¤off Buruma ; beëdiging 1997
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
l.kooman@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOOMEN - AHLERS A.C.M. , Anouk ; Mw.
Fiscaal jurist KPMG Meyburgen Co. Arnhem
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

KOOMEN M.
Advocaat bij advocatenkantoor Koomen & Franken ; beëdiging 1981
Varnebroek 3 , 1815 HA Alkmaar
Tel 072-5153636 , fax 072-5157702
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KOOMEN M.J. ; Mw.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2001
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857664 , fax 020-5727664
miriam.koomen@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOOMEN M.J.I. ; Mw.
Advocaat bij Koomen Kantoor ; beëdiging 1984
Kennemerstraatweg 37 , 1814 GB Alkmaar
Advocaat bij Mrs. Koomen en Brons
Kennemerstraatweg 35-37 , 1814 GB Alkmaar
Tel 072-5112961 , fax 072-5128924
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Octrooi- en Merkenbureau Koomen en Brons
Kennemerstraatweg 35 - 37 , 1814 GB Alkmaar
[vademecum advocatuur 2004]

KOOMEN N.A.J. , Nico ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rheden
Investmentbanker ABN-AMRO

KOONING L. de
Notaris te Goedereede , arrondissement Rotterdam
Noordzijde Haven 15 , 3252 BH Goedereede

KOONING M.M. de ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2003
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
myrthe.dekooning@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOOP A.B. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 300 , 9400 AH Assen
Tel 0592-316855 , fax 0592-317741
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOP G.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414936 , fax 020-5414657
guido.koop@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOOPAL M.A.
Advocaat bij Waling Janson Koopal ; beëdiging 1990
Postbus 23186 , 3001 KD Rotterdam
Advocaat bij Sterns Bisschop Meijburg & Co
Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
Tel 010-2425400 , fax 010-2425434
koopal.martijn@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schut Grosheide
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419816 , fax 020-5419963
m.koopal@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOPERBERG M.G. , geboren dec 1915
NLRM 71 80
Lid en secretaris Krijgsraad te velde (Oost) 19 sep 1946
Auditeur-Militair plaatsvervanger Krijgsraad te velde (Oost) feb 1948
Auditeur-Militair Krijgsraad te velde in Korea feb 1953
Secretaris Krijgsraad te velde (Oost) apr 1954
Tijdelijk advocaat-generaal Hof van Justitie van Suriname 26 jul 1956
Substituut-officier van Justitie arrondissement Zutphen 4 feb 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissement Alkmaar 7 nov 1968
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 4 apr 1970
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Breda okt 1972
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem, Den Bosch, Den Haag 23 jun
1965

KOOPMAN A. ; Mw.
Advocaat bij Stadermann Luiten advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1488 , 3000 BL Rotterdam
Tel 010-4444369 , fax 010-4125050
koopman@stadermannluiten.nl
www.stadermannluiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOPMAN - THOMAS A.L. ; Mw.
Advocaat bij Koopman-Thomas Adv. kantoor ; beëdiging 1980
Floris Vosstraat 5 , 1222 HB Hilversum

KOOPMAN A.M. ; Mw.
Advocaat bij van Maurik c.s. ; beëdiging 1996
Kuifmees 50 , 3435 RG Nieuwegein
Advocaat bij Pesman advocaten
Postbus 366 , 1800 AH Alkmaar
Tel 072-5411103 , fax 072-5411105
annemarie.koopman@pesman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 307 , 1800 AH Alkmaar
Tel 072-5411070 , fax 072-5411051
a.m.koopman@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOPMAN B. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 2000
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506687 , fax 020-5506787
b.koopman@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
babette.koopman@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOPMAN C.E.G. ; Mw.
Advocaat bij De Koning & Renes advocaten ; beëdiging 2001
Sophialaan 33 , 1075 BL Amsterdam
Tel 020-6762500 , fax 020-4714443
koopman@dekoning-renes.nl
www.dekoning-renes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOPMAN Ch.G.
Advocaat bij Esdoornlaan 4 , 2161 Mr. Lisse ; beëdiging 1983
Tel 0252-418880 , fax 0252418923
charleskoopman@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KOOPMAN - ROND G.S. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Postbus 84478 , 2508 AL Den Haag ; beëdiging 1976
Tel 070-3551622 , fax 070-3584155
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3350351 , fax 070-3350351
[vademecum advocatuur 2004]

KOOPMAN H. , geboren aug 1944
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam AKZO , II.adjunct-secretaris van de Raad van Bestuur 1970
Griffier rechtbank Almelo 1 sep 1977
Griffier Enschede 1 sep 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 4 nov 1982
Rechter rechtbank Breda 11 okt 1984
Rechter rechtbank Zutphen 3 dec 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 14 feb 1987
Rechter rechtbank Breda 7 jan 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 12 feb 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 18 dec 1989
Kantonrechter Breda 11 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 11 dec 1991
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid commissie BB-schriften van de gemeente Dongen
Voorzitter van de klachtcommissie van de Stichting Reclassering Nederland
Voorzitter Commissie van Beroep Hogeschool West Brabant
23 aug 1997

KOOPMAN H.G.
Advocaat bij Keizersgracht 188 , 1016 DW Amsterdam ; beëdiging 1987
Tel 020-6208275 , fax 020-6275382
[vademecum advocatuur 2001]
info@koopman-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOPMAN - LANTSINK L.J. ; Mw.
Rechten 1954
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

KOOPMAN M. , geboren 24-02-1954 , Maarten ; Dhr.
Bedrijfsadviseur van Andel
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KOOPMAN Zie HUIJBERS - KOOPMAN P.M. , geboren dec 1948 ; Mw.

KOOPMAN - OYEN P.M.C. , geboren mrt 1951 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Secretaris arrondissementsparket Maastricht feb 1976
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 16 jul 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jul 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 jul 1987
Rechter rechtbank Maastricht 1 mei 1990
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Voorzitter plaatselijk bestuur basisschool Scharn te Maastricht
aug 1997

KOOPMAN R.J. , geboren juni 1962
NLRM 98 99/00
Universitair docent universiteit Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 24 nov 1997
Raadsheer Hof Den Bosch 1 november 1999

KOOPMAN Th. , geboren feb 1914
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Arnhem 1946
Substituut-griffier Hof Arnhem 28 feb 1977

KOOPMAN W.M.
Advocaat bij Appelman Kantoor ; beëdiging 1989
Postbus 3127 , 1801 GC Alkmaar
Tel 072-5123229 , fax 072-5157264
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Parkstraat 2 , 1811 DK Alkmaar
Tel 072-5124179 , fax 072-5124232
[vademecum advocatuur 2004]

KOOPMANN Zie SIMONSE - KOOPMANN M.W.E. ; Mw.

KOOPMANS A.
Notaris te Velsen , arrondissement Haarlem
Kantoor Koopmans & Ros ; Velsen

KOOPMANS E.G. , geboren 1947
Commissaris MHV Handelmaatschappij N.V.
Oud-functies:
Directeur Mercapital International B.V.
Directeur Piaggio Vespa B.V.

KOOPMANS J.C.B. , geboren 30 november 1912 te Indragiri ; Dhr.
INFO
Overleden 28 augustus 2004 te Amersfoort [Telegraaf 2 september 2004]

KOOPMANS M. , geboren mrt 1970 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 apr 1995

KOOPMANS M.E. ; Mw.
Rechten 1995
Kandidaat-Notaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

KOOPMANS M.L.J. , geboren dec 1958
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 jan 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 16 jun 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 16 jun 1983
Rechter rechtbank Almelo 30 okt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 8 jul 1991
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 mei 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 4 nov 1998
Vice-President rechtbank Almelo 14 nov 1996
NU
Rechtbank Almelo Vice-President Kanton Almelo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
25 jun 1997

KOOPMANS Zie ELKHUIZEN - KOOPMANS, P.S. ; Mw. P.S. , geboren oktober 1951 ; Mw.
NLRM 99/00
Gerechtssecretaris
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 10 augustus 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10 augustus 1998
Rechter rechtbank Utrecht 28 januari 2000
Rechter Rechtbank Utrecht van 01-02-2000
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Kinderopvang Nederland te Utrecht van 01-01-2000
Lid Commissie van Toezicht van PI Wolvenplein te Utrecht van 01-10-2001

KOOPMANS R.H.J.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2001
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119220 , fax 020-7119999
rob.koopmans@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOOPMANS R.J. , geboren jun 1962
NLRM 91
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden 1 okt 1986

KOOPMANS R.W.L. , geboren jan 1959 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 15 aug 1985
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 27 jul 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 20 jan 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 6 jan 1993
Vice-President Rechtbank Amsterdam 20-11-2000
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Vice-Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van het AZU per 010795
Incidenteel docent bij:
SSR
Orde van advocaten VSO
Opleidingen Sociaal recht OSR
Netherlands School for Pulic Health post doctural opleiding sociale geneeskunde van de gezamelijke
universiteiten B
Voorzitter van de Klachtencommissie Toewijzing Corporatiewoningen Amsterdam B
TEVENS [oktober 2004]
Lid hoofdbestuur Koninklijke Nederlandse Athletiek Uni1 (KNAU) IJsselstijn van 23-05-1998
Vice-voorzitter Bezwaarschriftencommissie Universitair Medisch Centrum Utrecht , Utrecht van 01-07-1995
Voorzitter Beroep klachten en geschillen Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten te Medemblik van 20-04-2002 tot 28-05-2994

KOOPMANS S.M.G.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2001
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
sven.koopmans@cliffordchance.com
www.clittordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOOPMANS T. , geboren aug 1929 ; Prof.
NLRM 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur 1953
Ministerie van Justitie , referendaris 1 feb 1956
Conseilleur juridique EEG 12 feb 1962
Hoogleraar inleiding RU Leiden 1 mei 1965
Hoogleraar Staats- en administratief recht 1967
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 12 aug 1978
Rechter Hof van Justitie EEG 9 okt 1979
Hoogleraar Staats- en administratief recht
Advocaat-Generaal Hoge Raad der Ned. Den Haag 17 jul 1989
Raadsheer Hoge Raad der Ned. Den Haag 1 apr 1990
NU
Den Haag Hoge Raad PG Advocaat-Generaal
TEVENS
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bijzonder Hoogleraar
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Oud-hoogleraar
NB
Niet meer vermeld in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU
TEVENS
Voorzitter redactie Rechtsgeleerd Magazijn Themis
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Voorzitter sectie rechtsgeleerdheid
RedactieLid SEW
Fellow commoner, Trinity College, Cambridge
Voorzitter bestuur Asser-Istituut
Honorary bencher Lincoln's Inn, London
Lid Programmaraad Hugo Sinzheimerinstituut, A'dam
Member, Advisory Board Centre for European Legal Studies, Cambridge
Trustee, Cambridge European Trust

KOOPMANS U.
Advocaat bij Koers & Kruyswijk ; beëdiging 1988
Prinsengracht 677 , 1017 JT Amsterdam
Tel 020-6253627 , fax 020-6234828
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fonville & Hol advocaten
Postbus 5282 , 2000 GG Haarlem
Tel 023-5311061 , fax 023-5325033
[vademecum advocatuur 2004]

KOOPS A.R. ; Econ. Drs
Advocaat bij Koops advocaten ; beëdiging 1983
Rochussenstraat 309 A , 3023 DC Rotterdam
Tel 010-4667878 , fax 010-4667880
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KOOPS F.F. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1999
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
fkoops@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4361 , 3006 Al Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-2883888
fkoops@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOPS H.C. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2002
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
helena.koops@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOPS - SCHEELE Zie SCHEELE J.A. ; Mw.

KOOPS J.H.
Notaris te Nieuwolda, arrondissement Groningen
Postbus 2 , 9944 ZG Nieuwolda

KOOPS W. , geboren nov 1939
NLRM 80 88/89 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam in Afrika t.b.v.InternationaI Labour Office 28 apriI 1967
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Org. te Breda ; Raio 15 mei 1972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 15 sep 1972
Secretarie arrondissementsparket Breda 1 jan 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Breda 15 mrt 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 10 feb 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Breda 11 mrt 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Breda 19 jun 1984
NU
Breda parket

KOOPS W. , geboren 24-01-1921
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KOOPS W.J.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460603 , fax 020-5460822
willem.koops@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOORENEEF H.C. , geboren mei 1925
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Werkzaam administratief ambtenaar griffie kantongerecht Den Haag en Amsterdam 1 0Irtober
1951
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Amsterdam ; Raio 1
feb 1959
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Den Bosch 1 jun 1959
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 4 mei 1962
Rechter rechtbank Den Bosch 5 apr 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 mrt 1964
Rechter rechtbank Amsterdam 6 apr 1966
Vice-president rechtbank Amsterdam 8 sep 1981

KOOREVAAR J.F.
Advocaat bij van der Nat Litigation ; beëdiging 1999
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
koorevaar@vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ekelmans & Meijer
Postbus 93455 , 2509 AL Amsterdam
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
koorevaar@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOORN - HARKEMA J.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Kok advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 6 , 2200 AA Noordwijk
Tel 071-3615878 , fax 071-3616000
kokadvocaten@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Coby Koorn ; beëdiging 1998
Postbus 3046 , 2301 DA Leiden
Tel 071-5230945 , fax 071-5230946
info@cobykoorn.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOORNNEEF Zie STEENDEREN - KOORNNEEF C. van , geboren dec 1954 ; Mw.

KOORSTRA E.P. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V) , Lid

KOOT E.W.P. ; Mw.
Advocaat bij Getronics Nederland BV ; beëdiging 1998
Postbus 652 , 1000 AR Amsterdam
Tel 020-5861665 , fax 020-5861617
e.koot@getronics.com
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1998 en 2001
Postbus 2850 , 1000 CW Amsterdam
Tel 020-5879150 , fax 020-5879544
e.koot@getronics.com
www.getronics.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOOT G.M.S. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Valkenboslaan ; beëdiging 1992
Valkenboslaan 72 , 2563 CM Den Haag
Tel 070-3631961 , fax 070-3562628
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heelaard Breetveld advocaten
melissakoot@valkenboslaan.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOT H.G. van , geboren jan 1953
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 30 sep 1994
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofdfunctie Productmanager Rechtsbijstand Unive Verzekeringen, tevens Hoofd Stichting Unive
rechtshulp
Als zodanig Lid van het managementteam van de divisie schade/brand
Lid dagelijksbestuur S onbdernemingspensioenfonds Unive verzekeringen
01 jul 1997

KOOT J.V.M. van , geboren dec 1911
NLRM 71
Diverse rechterlijke betrekkingen Ned. Indië jul 1938 - jul 1948
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 31 mrt 1952
Substituut-griffier Hof Den Bosch 10 aug 1953
Griffier Hof Den Bosch 19 feb 1954
Rechter rechtbank Breda 1 aug 1956
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 2 jul 1960
Vice-president rechtbank Roermond 30 nov 1965

KOOT M.A.
Advocaat bij van de Pol & van Beek ; beëdiging 1996
Laan van Meerdervoort 36 , 2517 AL Den Haag
Advocaat bij Mr. M.A. Koot , Advocaat & Procureur
Wassenaarseweg 22 , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3281972 , fax 070-3281492
mike.koot@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Aerendsdorp advocaten
koot@aerendsdorp.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOOT M.B. ; Mw.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2002
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5685781 , fax 020-5685681
marlijn.koot@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOT M.W. ; Mw.
Advocaat bij Siekman & Stassen advocaten en Belastingadviseurs ; beëdiging 2001
Postbus 670 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5541681 , fax 023-5624097
koot@siekmanstassen.nl
www.siekmanstassen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOT N.Y. ; Mw.
Advocaat bij Prinsengracht 188 , 1016 HC Amsterdam ; beëdiging 1984

KOOT S.M.F. ; Mw.
Notarieel Recht 1994
Kandidaat-Notaris Trenité van Doorne
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

KOOTEN - de JONG C.A. van ; Mw.
Advocaat bij GVK Agro advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 2024 , 7420 AA Deventer
Tel 0570-627880 , fax 0570-627425
ldjong@glto.nl
www.gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOTEN G.G.J. van ; Mw.
Advocaat bij Tilman Rosens van der Corput advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 153 , 5500 AD Veldhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2944550
g.vankooten@tilman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOTEN J.F.B. van
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1998
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
bernd.j.fb.van.koaten@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]

KOOTEN T. van ; Drs.
Advocaat bij Gresnigt & van Kippersluis ; beëdiging 1998
Postbus 13006 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2316631 , fax 030-2319008
vankooten@gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2316631 , fax 030-2319068
tvankooten@gvk-advocaten.nl
www.gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOTEN W.J. van , Willem ; Dhr.
Chef Kabinet Burgemeester van Middelburg
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Walcheren

KOOTER Zie LAURENTIUS - KOOTER C.J. , geboren apr 1954 ; Mw.

KOOTSTRA A.A. ; Mw.
Advocaat bij Rijpkerna & Miedema ; beëdiging 1998
Postbus 1580 , 9701 BN Groningen
Tel 050-3185286 , fax 050-3138295
rijpkema.miedema@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rijpkema van der Veen advocaten & Mediators
Tel 050-3185286 , fax 050-3138296
info@rvdv-advocaten.nl
www.rvdv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOTSTRA W.D. ; Mw.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1992
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
kootstra@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOTTE S.F. , geboren feb 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam gemeente Rotterdam 5 jul 1938
Werkzaam Ministerie van Justitie , II.referendaris 1 mrt 1946
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 17 jul 1954
Rechter-plaatsvervanger rechtsbank Den Haag 7 mrt 1961
Rechter rechtbank Den Haag 14 dec 1962
Vice-president rechtbank Den Haag 26 mrt 1976

KOOY G.L.
Advocaat bij Octrooibureau Vriesendorp & Gaade ; beëdiging 1974
Postbus 266 , 2501 AW Den Haag
Tel 070-3514721 , fax 070-3646793
patnl@vriesendorp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KOOY - RISSELADA L.G. ; Mw.
Rechten 1959
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar

KOOY M. ; Mw.
Advocaat bij Visser Quispel Heidema ; beëdiging 2003
Postbus 1121 , 3260 AC Oud-Beijerland
Tel 0186-614477 , fax 0186-610666
info@vgh.nl
www.vgh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOOY - HULSMAN W.Ch. ; Mw.
Rechten 1939
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

KOOY W.F.M. van der ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL 2003]

KOOYK A.T.J.J. van
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid, Sector Jeugdbescherming en Reclassering, Hoofd

KOOYMAN R.A.J.A.
Advocaat bij Dijks, Leijssen & Stellingwerf ; beëdiging 1996
Postbus 76 , 7500 AB Enschede
info@dls-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KOOYMANS H.M. ; Mw.
Advocaat bij Schenkeveld & Sluis ; beëdiging 1994
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
advoc@schenkeveldensluis.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KOP P.C. , geboren okt 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 okt 1981
Rechter rechtbank Arnhem 2 feb 1984
Raadsheer Hof Amsterdam 20 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 5 mei 1988
Rechter rechtbank Amsterdam 1988 - 1997
Vice-President Hof Amsterdam 4 feb 1997 - 1998
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden
NU
Den Haag Hoge Raad Raadsheer
Arnhem rechter-plaatsvervanger Ontslagverzoek ingezonden aan de Ministerie van Justitie
Amsterdam Hof Raadsheer
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Raadsheer [info sep 2000]
TEVENS
Geen bijbanen

KOP R.K.A.
Advocaat bij van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1996
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810823 , fax 024-3810835
r.kop@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOPEERT W.J.
Advocaat bij Hosselaar & Strengers ; beëdiging 2000
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347234 , fax 030-2347272
w.koppert@bs-advocaten.nl
www.bs- advocaten-nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOPER L. ; Mw.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 2002
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406428 , fax 010-4406473
lkoper@plp.nl
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOPP J.A.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
kopp@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 10100 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271271 , fax 055-5223111
info@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOPP J.A. , geboren mrt 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Waarnemend secretaris Vakgroep Grooth.Minerale Olieprod.1 dec 1945
Jurist Ned. Beheersinstituut te Den Haag 1 feb 1947
Werkzaam openbaar ministerie te Curaçao 1 jun 1947 1 dec 1950
Secretaris Ned. Verg. Bevordering Levensverzekeringswezen 1 apr 1952
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem 21 jun 1965
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Arnhem 12 apr 1977
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 8 aug 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 10 dec 1984
NU Pensioen

KOPP J.N. , geboren aug 1946 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 26 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 02-05-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van Benthem & Keulen - advocaten ; beëdiging 1975 of 1985
Lid van de maatschap.
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595523 , fax 030-2595501
jkopp@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 1975
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Nederlandse Vereniging van Mediation advocaten
LSA Vereniging van Letselschade advocaten
TEVENS [juni 2003]
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam
Medewerker Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen van 01-01-2002
TEVENS [oktober 2004]
Op 11 oktober 2004 niet te vinden op rechtspraak.nl

KOPPE H.V.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Bestuurszaken, Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, Hoofd

KOPPE R.
Advocaat bij Blink 8 , 9981 AJ Uithuizen ; beëdiging 1968
Tel 0595-434381 , fax 0595-434375
[vademecum advocatuur 2001]

KOPPE V.L.
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos ; beëdiging 1989
Keizersgracht 332 , 1016 EZ Amsterdam
Advocaat bij van den Biesen Prakken Bdhler
Keizersgracht 560-5622 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-6232605 , fax 020-5203559
vkoppe@bpb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden advocaten
Tel 020-3446200 , fax 020-3446201
vkoppe@bfkw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOPPEL R. van de , geboren 17-02-1926
Oud President-Directeur Thomassen & Drijver-Verblifa N.V.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm

KOPPELAAR A.T.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 20 jun 1975

KOPPELAAR R.A.D.
Advocaat bij Vreijling & Braat ; beëdiging 1983
Postbus 328 , 4600 AH Bergen op Zoom
Advocaat bij Schelstraete c.s.
Postbus 1040 , 5140 CA Waalwijk
Tel 0410-347951 , fax 0416-347278
schelstraete@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Korlaar advocaten
Postbus 160 , 5330 AD Kerkdriel
beëdiging 1983
5330 AD Kerkdriel
Tel 0418-644744 , fax 0418-644750
info@vankorlaar.nl
www.vankorlaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOPPEN M.W. van
Advocaat bij van Ginneken Schute & Haans ; beëdiging 2000
Postbus 101 , 4600 AC Bergen op Zoom
Tel 0164-211311 , fax 0164-256228
ginneken.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Iersel & Luchtman advocaten
Postbus 4810 , 4803 EV Breda
Tel 076-5202010 , fax 076-5203433
m.koppen@vanierselluchtman.nl
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOPPEN P.A. , geboren sep 1952 ; Dhr. Drs.
NLRM 92 94 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger hoofd afdeling Juridische Beleidszaken Ministerie van VROM
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 31 mei 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 okt 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jun 1994
Rechter rechtbank Den Haag 30 nov 1994
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid hoofdbestuur Ned. Klassiek Verbond
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Trouw 27 deemnber 2003

KOPPEN W.J.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 2000
Postbus 510 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347234 , fax 030-2347272
w.koppert@bs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KOPPENOL J.C. , Johanna Catharina (Joke) ; Mw.
Hoofd Juridische Zaken Hanzehogeschool, Hogeschool Groningen
Adviseur juridische zaken Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM Groningen
TEVENS
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie I , De Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord , Lid
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Groningen
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

KOPPENOL - LAFORCE M.E. ; Mw.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co ; beëdiging 2000
Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
Tel 010-2425400 , fax 010-2425450
mkoppenol@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772393 , fax 020-5772711
m.koppenol@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOPPENS M.A. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172611 , fax 010-2172740
e.koppens@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOPPERT J.M. , geboren sep 1944 ; Ing.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven aug 1966
Werkzaam versch.gemeenten.II.bij de Dienst Openbare Werken van de gemeente Kapelle a/d IJssel
1 jul 1968
Waarnemend / Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1978
Verkeersschout arrondissementsparket Breda 23 jul 1981
Verkeersschout arrondissementsparket Rotterdam 1 jun 1993

KOPPES C.C.S. , geboren jan 1967 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 apr 1995
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 april 1999
NU
[mei 2000] Zutphen substituut-Officier van Justitie
TEVENS
Beoordelaar voor CITO
19 aug 1997
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Beoordelaar CITO

KOREMAN W.J. , geboren feb 1950
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrscht 1 sep 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1993
NU
Utrecht parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bij perfket Utrecht jan 99

KOREN B.F.G.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1992
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Koren International Law Offices KILO
Postbus 75502 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-6692101 , fax 020-0692235
b.f.koren@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2001]
brunokoren@korenlegal.com
www.korenlegal.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOREVAAR J.D. , geboren 06-09-1923
INFO
Woonplaats Arlington , USA
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KORKMAZ H. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1995
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
info@nysingh.nl
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 026-3777111 , fax 026-3777222
info@hekkelman.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KORLAAR A.H.
Notaris te Scherpenzeel , arrondissement Arnhem
Kantoor Veldjesgraaf & Korlaar ; Scherpenzeel

KORLAAR van BLIJENBURGH A.L. van ; Mw.
Advocaat bij van Korlaar advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 37 , 5320 AA Hedel
Tel 073-5993832 , fax 073-5994090
van-kortaar@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 160 , 5330 AD Kerkdriel
Tel 0418-644744 , fax 0418-644750
info@vankorlaar.nl
www.vankorlaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KORNELIS S.L.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Honthorststraat 8 , 1071 DD Amsterdam

KORNET G.E.J.
Advocaat bij Ruis & Kornet ; beëdiging 1981
Postbus 239 , 8000 AE Zwolle
Advocaat bij Claassen Ruis Kornet & Geerdes
Postbus 574 , 8000 AN Zwolle
Tel 038-4556055 , fax 038-4556060
[vademecum advocatuur 2001]
g.kornet@crkg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KORPERSHOEK M.C. ; Mw.
Advocaat bij Beunen Leemans De Bont Hermes ; beëdiging 1997
Postbus 3033 , 5003 DA Tilburg
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Tel 040-2970728 , fax 040-2970774
mkorpershoek@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KORS A.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Hoofd
Min van Justitie
Hoofd sector staats- en bestuursrecht

KORS MBA M.M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Jaegers & Soons ; beëdiging 2001
Postbus 1546 6501 BM Nijmegen
Tel 024-3607560 , fax 024-3607090
secretariaat@jaegerssoons.nl
www.jaegerssoons.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KORST P.J. van der
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1988
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
p.vanderkorst@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KORSTANJE L.P.
Advocaat bij Rozemond van Ramshorst Smit ; beëdiging 1992
Postbus 19803 , 1000 GV Amsterdam

KORSTEN A.F.A. ; Prof. Dr.
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Metajuridica
Bijzonder hoogleraar bestuurskunde van de lage overheden
tel 045 5762587 , fax 045 5762103
arno.korsten@ou.nl
TEVENS
Open Universiteit Nederland
Faculteit Bedrijfs- en Bestuurswetenschappen
Hoogleraar Bedrijfs- en bestuurswetenschappen, in het bijzonder bestuurskunde
tel 045 5762586 , fax 045 5762103
INFO
Privé adres: Pastoor Lemmensstraat 1 , 6333 CK Schimmert , Tel. 045 4042453

KORSTEN L.E.J.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1987
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
l.korsten@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KORSTEN M. , Maarten ; Dhr.
Jurist, Shell
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Voorburg

KORSTEN W.H.M. , geboren mei 1924
NLRM 71 80 88/89 90 91 92 93
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Roermond 11 nov 1941
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Roermond 23 jul 1951
Griffier Raad van Beroep Roermond 14 aug 1953
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Roermond 7 jun 1962
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Roermond 14 jul 1967
Plaatsvervangend Voorzitter raad van beroep. Den Bosch 14 jul 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem en Zaandam 25 apr
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Roermond 23 jun 1987

KORT A.H.J. de ; Drs.
Advocaat bij Medisch advocaten Oey ; beëdiging 2003
Uiverlaan 118 ,5701 AC Helmond
Tel 0492-551478 , fax 0492-551671
a.dekort@hccnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KORT G.A.P. de
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 25 apr 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 25 apr 1974
NU
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger

KORT - KRAMER H.C.A. de ; Mw.
Rechten 1969
Notaris te Moerdijk, gem. Zevenbergen, arrondissement Breda
Postbus 64 , 4760 AB Zevenbergen
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda

KORT J.F.J. de , geboren okt 1917
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Nijmegen 18 nov 1940
Advocaat te Nijmegen mei 1942
Werkzaam P.O.D.en P.R.A.Nijmegen sep 1944
Werkzaam bedrijfsleven nov 1945
Substituut-griffier rechtbank Almelo 2 dec 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 28 dec 1950
Rechter rechtbank Utrecht 1 mrt 1957

KORT K.S. ; Mw.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1998
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
k.s.kort@boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advokatenkollektief Rotterdam
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam
Tel 010-4650966 , fax 010-4654039
info@advokatenkollektiefrotterdam.nl
www.advokatenkollektiefrotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KORT - de WOLDE M.S. de ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1985
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
marina.dekort@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KORT P.E. de
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
pieter.dekort@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]

KORT Th.G.M. de
Notaris te Tilburg , arrondissement Breda
Kantoor Kort, De Mulder van Tuijl Not. ; Tilburg

KORTE G.G.C. de , geboren 30-04-1946
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Verbruiksbelastingen,
Afdeling Indirecte Belastingen, Hoofd
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Verbruiksbelastingen, Plaatsvervangend directeur
INFO
Woonplaats Utrecht
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KORTE J.Ph. de
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5400153 , fax 020-5400440
jurjen.dekorte@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

KORTE L.S.J. de
Advocaat bij Adv. kantoor Stationsweg ; beëdiging 1981
Stationsweg 135 , 2515 BM Den Haag
Tel 070-3888000 , fax 070-3809074
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3888600 , fax 070-3809074
[vademecum advocatuur 2004]

KORTE O.L.H.W.I. , geboren jan 1960
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 27 aug 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 dec 1993
Rechter rechtbank Haarlem 7 nov 1994
NU
Haarlem rechter

KORTE R.B.G. de
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

KORTE - van HEMEL V.N.M. , Virginie ; Mw.
Staatsraad
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Bussum e.o..

KORTEKAAS M.
Advocaat bij Vreijling & Beijsens advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 328 , 4600 AH Bergen op Zoom
Tel 0164-2416550 , fax 0164-238408
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raetsluy advocaten
Postbus 1869 , 4801 BW Breda
Tel 076-5310393 , fax 076-5310394
kortekaas@raetsluy.nl
www.raetsluy.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KORTEKAAS S.Th. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 29717 , 2502 LS Den Haag
Tel 070-3181234 , fax 070-3181235
susanne.kortekaas@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
susanne.kortekaas@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KORTELAND T.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]

KORTENBACH - BUYS I.L. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1991
Postbus 10100 , 7301 CC Apeldoorn
Tel 055-5271271 , fax 055-5223111
i.l.kortenbach-buys@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KORTENBACH V.
Advocaat bij van den Bout & Ten Hoopen ; beëdiging 1994
Westeinde 58D , 2275 AG Voorburg
Advocaat bij Kortenbach van Steensel
Herenstraat 122 , 2271 CL Voorburg
Tel 070-3879895 , fax 070-3879271
kvans@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Jan van Nassaustraat 37 , 2596 BM Den Haag
vkortenbach@kvsadvocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]

KORTENHOFF - NEPPERUS B. ; Mw.
Rechten 1949
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

KORTENHOFF I.L. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1980
Postbus 10044 , 7301 GA Apeldoorn
info@nysingh.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 10100 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271271 , fax 055-5223111
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kortenhoff
Mr. van Rhemenslaan 5a , 7316 AK Apeldoorn
Tel 055-5767820 , fax 055-5767821
info@kortenhoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KORTENHORST B.M. , geboren nov 1946 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 24 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 aug 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 mei 1994
Rechter rechtbank Den Haag 15 okt 1997
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Bij rechtbank Den Haag geen opgave bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

KORTENHORST P.C. , geboren sep 1953
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 5 feb 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 4 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 2 apr 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1994
NU
Amsterdam parket
Alkmaar rechter-plaatsvervanger

KORTEWEG A.K. ; Mw.
Advocaat bij Verkerke & Vos ; beëdiging 2002
Johan Vermeerplein 5 , 1071 DV Amsterdam
Tel 020-6714049 , fax 020-6628858
[vademecum advocatuur 2004]

KORTEWEG - de JAGER H.K. , Henny ; Mw.
Rechten 1974
Advocaat en Procureur bij Parklaan 3 , 3312 AP Dordrecht ; beëdiging 1974
Tel 078-6130732 , fax 078-6145407
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Dordrecht en Gorinchem
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Dordrecht.

KORTEWEG I.W. ; Mw.
Advocaat bij Mijnsherenlaan 70a , 3081 CE Rotterdam ; beëdiging 1996
Tel 010-4860049 , fax 010-2907730
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KORTEWEG K.N. , geboren jun 1912
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Dordrecht apr 1936
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 1 apr 1936
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 1 jun 1939
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 10 mrt 1941
Substituut-griffier rechtbank Dordrecht 25 sep 1941
Rechter rechtbank Dordrecht 3 dec 1942 tot 1 nov 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 20 mrt 1948
Rechter rechtbank Zwolle 11 aug 1951
President Krijgsraad 2e militaire arrondissement Arnhem 31 jul 196
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 15 sep 196
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 4 mei 1962
President arrondissementskrijgsraad Arnhem 1 jul 1965
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 6 mrt 1965
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch en Den Haag 23 jun 1965
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 2 nov 1970
Raadsheer Hof Arnhem 7 jul 1970
Vice-president Hof Arnhem 3 mei 1978

KORTEWEG M.H. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771453 , fax 020-4715829
marieke.korteweg@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KORTEWEG - WIERS M.J.S. , geboren aug 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam als stagiaire E.E.G. 1971
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit Leiden 1972
Medewerker F.N.V.Juridische en Rechtsk.dienst 1973
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 22 dec 1980
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 1 jun 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 1 jun 1987
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 1 nov 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 20 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 20 aug 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 6 jul 1993
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger ACTIEF
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Leiden kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen

KORTEWEG W.W. , geboren okt 1957
NLRM 96 97 98 99/00
Kantonrechter plaatsvervanger Breda 8 mei 1995
NU
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1984 of 1983
korteweg@arnhem.dirkzwager.nl
Advocaat bij Dirkzwager/De Wijf Zuylen advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
korteweg@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538318 , fax 026-3538426
korteweg@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
aug 1997 Geen opgave in bijbanenregister van kantongerecht in Breda

KORTHALS ALTES A.
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en Procureur Rotterdam en Amsterdam 1 okt 195x
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 24 dec 196x
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 24 jan 19xx
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 feb 1977

KORTHALS ALTES A. , geboren apr 1931
NLRM 88/89 90
Hoogleraar Universiteit Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 9 jan 1987

KORTHALS A.H. , Benk , geboren 5 oktober 1944 te Voorschoten ; Dhr.
Gymnasium
Militaire dienst: marineofficier
Studie rechten aan de RijksUniversiteit Leiden
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1974
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Lid Tweede Kamer sinds 1982
Minister van Justitie in Kabinet Paars II sinds 3 augustus 1998 tot juli 2002
Minister van Defensie in Kabinet Balkenende sinds 22 juli 2002 ; daarmee is hij de enige "paarse" minister die terugkeert in het Kabinet.
@OPM
Lijkt kenmerken te vertonen van absoluut machthebber in de polderdictatuur.
Als je een brief ontvangt waar je geen zin in hebt dan:
1--ontloop je verantwoordelijkheid door de bewuste kwestie niet tegemoet te treden om die op te lossen
2--meng dingen die er niets mee te maken hebben maar de aandacht afleiden, wat prietpraat en hallucinatoire ingevingen dooreen en klop tot er een schuimberg ontstaan is waarachter je geruisloos verdwijnt
3--benut (/misbruik) je bevoegdheid om verdere correspondentie bij voorbaat af te kappen en beantwoording uit te sluiten.
Zie:
burhoven/bur-jus5.htm en burhoven/bur-sam1.htm
Ook premier Balkenende kiest voor een dergelijke benadering.
Zie:
burhoven/bur-balkenende3.htm en burhoven/bur-balkenende4.htm

KORTHALS ALTES E. , Everhard , geboren 27 jul 1933 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechtsgeleerdheid UvA (1958)
Advocaat en procureur te Den Haag
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 25 aug 1987
Staatsraad in buitengewone dienst sinds 1989
Vice-President Hoge Raad der Nederlanden juni 1999
Vice-President Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 jan 2000
NU
Den Haag Hoge Raad Vice-President
Den Haag Vice-President Hoge Raad der Nederlanden - Civiele Kamer (info sep 2000)
TEVENS
Lid van de redactie van Burgerlijke Rechtsvordering, Editie KLuwer (1980)
Bestuurslid Vereniging Administratief Recht (1988 tot mei 1996)
Staatsraad in buitengewone dienst (1989) ; Afdeling Bestuursrecht Raad van State
Publikaties:
De Hoge Raad en het ongeschreven Internationaal Privaatrecht, tien jaren (1976)
Absolute nietigheid van rechterlijke beslissingen in bundel Quid Iuris (1977)
La reaction de la doctrine à la creation de droit par les juges en droit international privé
Rapport pour l'Association Henri Capitant (1980)
De cassatierechter op de grens van recht en feit in bundel de hanteerbaarheid van het recht (1980)
Belangenafweging en doelmatigheidsoverwegingen in kort geding (1985)
Cassatie in burgerlijke zaken, bewerking van Veegens 3e druk, co-auteur (1989)
25 augustus 1987
TEVENS [november 2000]
Lid van de Redactie van Burgerlijke Rechtsvordering, Editie Kluwer (1980) ; Deventer/Den
Haag ; onbezoldigd ; geen onkostenvergoeding
Staatsraad in buitengewone Dienst (1989) ; Den Haag ; bezoldigd
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KORTHALS ALTES F. , Frits , geboren 1931 ; Dhr.
Aangekomen in Leiden 1953 rechten , Corpslid
[sep 2000]:
Voorzitter Nederlands Centrum voor Handelsbevordering
Voorzitter Raad van Comm. Bloemers Holding B.V.
VoorzitterRaad van Comm. HIM Furness N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Nassau Verzekering Maatschappij N.V.
Commissaris Stichting Expl. Nederlandse Staatsloterij
Commissaris NMC-Nijsse International B.V. Exec. Search
Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Lid Eerste Kamer
VVD-fractie (Voorzitter)
Voorzitter Nicolaas Witsen Stichting
Voorzitter Huishoudelijke Commissie (Cie. 1-e Kamer).
De heer Mr. F. Korthals Altes was advocaat in de maatschap Dutilh, van der Hoeven & Slager en Voorzitter van de maatschap Nauta Dutilh advocaten, Notarissen, Belastingadviseurs. Voorts heeft de heer Korthals Altes een aanzienlijke carrière in de politiek gehad. Gedurende bijna achttien jaar was hij Lid van het dagelijks bestuur van de VVD, waarvan de laatste zes jaar (1975-1981) als voorzitter. Hij had zitting in de Tweede Kamer der Staten-Generaal en was van 1981 tot 1982 Lid van de Eerste Kamer. In 1982 werd hij benoemd tot minister van Justitie, welke functie hij tot 1989 bekleedde. In 1991 keerde hij terug in de Eerste Kamer. Tevens is hij vertegenwoordiger van de Nederlandse Regering in de Conventie, belast met de opstelling van een ontwerphandvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Verder was hij vice-Voorzitter van het bestuur van het NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen.
INFO
Afgetreden als Voorzitter van de Eerste Kamer op 25 september 2001. Wordt opgevolgd door CDA-senator Braks.

KORTHALS ALTES S.N. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1999
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]

KORTHALS ALTES W.F. , geboren dec 1949 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent / onderzoeker Universiteit van Amsterdam
Adjunct-directeur Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 feb 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 1 mei 1995
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 01-01-2004
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Adjunct professor New York Law School Tweejaarlijks college law en Ned. omroepen
communicatierecht 1x per jaar 4 weken naar New York met vakantie.
Secretaris Vereniging Media & Communicatierecht
Lid Bestuur combattimento Amsterdam
Lid Bestuur Stichting tot bevordering van een richtig mediabeleid
Voorzitter Stichting Oud Nereus
TEVENS [juni 2003]
Visiting professor o.a. verzorging jaarlijks keuzevak European Broadcasting and telecommunications law
New York Law School te New York 01-01-1992
Voorzitter Stichting Combattimento Consort Amaterdam te Diemen 01-01-2001
Bestuurslid Stichting tot bevordering van een rigtig mediabeleid te Amsterdam 01-01-1987
Voorzitter Stichting Beetshuis te Amsterdam 01-01-1990
Voorzitter Stichting Kunst en Samenleving te Amsterdam van 01-01-1997 tot 05-11-2002
TEVENS [oktober 2004]
Docent SSR Zutphen van 15-04-2003
Voorzitter Stichting Combattimento Consort Amsterdam Diemen van 01-01-2001
Visiting professor o.a. verzorging jaarlijks keuzevak European Broadcasting and telecommunications law , New York Law School , New York van 01-01-1992
Voorzitter Stichting Beetshuis , Amsterdam , 01-01-1990
Bestuurslid Stichting tot bevordering van een richtig mediabeleid , Amsterdam van 01-01-1987
Voozitter Stichting Kunst en Samenleving , Amsterdam van 01-01-1997 tot 05-11-2002

KORTHOUT A.J.T.
Secretaris gemeente Maassluis [info SAL 2000]

KORTHUIS - ELION E. ; Mw.
Aangekomen in Leiden 1954 Rechten VVSL
Gemeenteraad Soest 1970 - 1982
Provinciale Staten 1982 - 2001
Gedeputeerde Provinciale Staten 1996
Bij haar afscheid van Provinciale Staten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

KORTHUIS H.M.
Advocaat bij Bax & van Herpt advocaten ; beëdiging 1993
Advocaat bij Bax advocaten & Notarissen
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem
Tel 0314-375500 , fax 0314-332148
m.korthuis@baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KORTHUIS S.E.
Wethouder VVD gemeente Rotterdam [info SAL 2000]

KORTLANG E.I. ; Mw.
Notaris te Leiden , arrondissement Den Haag
Kantoor Meiners & Kortlang ; Leiden

KORTLANG - DE VRIES T. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Secretaris-lid:

KORTLEVERS G. ; Mw.
Advocaat bij Vondenhoff Sijben advocaten ; beëdiging 1995
Caumerdalschestraat 1 , 6416 CC Heerlen
info@vondenhoff.nl
Advocaat bij Graus advocaten
Welterlaan 13 , 6417 CE Heerlen
Tel 045-5600815 , fax 045-5600830
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beersdalweg 846 , 6412 PE Heerlen
Tel 045-5610107 , fax 045-5610121
[vademecum advocatuur 2004]

KORTMAN H.C.M.
Advocaat bij Kortman advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-3024034 , fax 070-3523174
kortman.advocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@kortmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KORTMAN M.J.A.
Advocaat bij Blankestijn & Oortman advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 619 , 7550 AP Hengelo
Tel 074-2593867 , fax 074-2593868
a.blankestijn@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Nog niet in [vademecum advocatuur 2003]

KORTMANN C.A.J.M. , geboren mrt 1944 ; Prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 13 mrt 1997
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel 024 3612303 , fax. 024 3616145
Vakgroep publiekrecht
Hoogleraar Staatsrecht en algemene staatsleer
c.kortmann@jur.kun.nl
TEVENS
Ministerie VWS ; UWS Commissie bezwaarschriften Awb ; Voorzitter
Voorzitter bezwaarschriften Abw van het Ministerie VWS
Vice-Voorzitter van de bezwaarcommissie Awb van het Ministerie OC&W
Plaatsvervangend Lid College van beroep Studiefinanciering 97
17 feb 1997
Redactielid: Rechtsgeleerd Magazijn Themis
Lid van de Commissie van Bijstand van de Vereniging van Letselschade advocaten
Vice-dekaan
mei 2000
INFO
Privé adres: Petruslaan 20 , 6564 AK H. Landstichting , Tel. 024 3238784, 3612092 of 3612190

KORTMANN C.H.R. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wij men ; beëdiging 2002
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
ckortmann@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KORTMANN C.N.J.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
ssmd@stibbe.nl
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460412 , fax 020-5460710
tijn.kortmann@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

KORTMANN J.S.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2003
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460240 , fax 020-5460792
jeroen.kortmann@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

KORTMANN L.P.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2003
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
lucas.kortmann@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KORTMANN S.C.J.J. , geboren jul 1950 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 mei 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 5 feb 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 6 jan 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 06-01-1993
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Hof Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6, 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049, 6500 KK Nijmegen
Tel 024 3612303 , fax. 024 3616145
Vakgroep burgerlijk recht
Hoogleraar Burgerlijk Recht
s.kortmann@jur.kun.nl
Decaan Fac. der rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Nijmegen
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Grotius Academie, postdoctoraal opleidingsinstituut van vier juridische
faculteiten
Lid bestuur Sichting beroepsopleiding Notariaat
Voorzitter Raden van commissarissen van Gerritse Beheer Brummen BV.en Gerritse
Holding Brummen BV
Voorzitter bestuur Stichting administratiekantoor Nagron? en?
Voorzitter bestuur Stichting continuïteit Nagron
Voorzitter bestuur Stichting administratiekantoor Samas
Voorzitter bestuur Stichting Samas
Voorzitter bestuur Stichting administratiekantoor FUGRO
Lid stuurgroep voortgezette stagiaire opleiding VSO
Lid Managerial Board van het Pallas Consortium
Lid raad van commissarissen (SNSoud) Reaal Groep NV
Lid Bestuur Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina
Lid Bestuur Stichting preferente aandelen KBB
Lid Bestuur Stichting aandelenbeheer BAM groep (tot mei 97)
Lid Bestuur Stichting VNV
Lid Bestuur Stichting preferente aandelen Internationale Nederlanden Groep NV
Lid Bestuur Stichting administratiekantoor voor aandelen NV.Twentsche Kabel Holding
Lid Bestuur Stichting continuïteit Twentse Kabel Holding
Lid Bestuur Stichting preferente aandelen Koninklijke Nedloyd Groep
Lid Bestuur Stichting preferente aandelen DSM
Lid-plaatsvervangerbreoepscommissie WTZ
Lid Raad van commissarissen Kropman BV
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor van aandelen Grolsch NV
Lid Managerial Board van het Pallas Consortium
Lid Raad van Commissarissen SNS Reaal Groep NV
Lid raad van Commissarissen Dela Cooperatie
Voorzitter Raad van Commissarissen van HGDK Holding BV
Lid Raad van Commissarissen Dela Cooperatie
Lid Bestuur Stichting VNU [jaarverslagVNU 1998]
[12 jan 1998, 16 feb 1998]
Buitengewoon Lid van INSOLAD
TEVENS [sep 2000]
Voorzitter Bestuur Stichting Grotius Academie
Voorzitter Bestuur Stichting Samas
Voorzitter St. Adm. kantoor Pref. Aand. Randstad Holding
Lid Bestuur Stichting VNU
Lid Bestuur St. Pref. Aand. Intern. Nederlanden Gr. N.V
Lid Bestuur St. Adm.kantoor van Aandelen Grolsch N.V
Lid Bestuur St. Pref. Aandelen Koninklijke Nedlloyd Groep
Lid Bestuur Stichting Preferente Aandelen DSM
Lid Bestuur Stichting Adm.kantoor Wolters Kluwer N.V
Voorzitter Raad van Comm. G.K.D. Holding B.V
Commissaris DELA Coöperatie U.A
Commissaris Kropman Installatietechniek B.V
Commissaris SNS Reaal Groep N.V
Commissaris Nijmeegs Int. Ziekenh. Canisius-Wilhelmina
De heer Kortmann maakte als Voorzitter deel uit van de raad van commissarissen van Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken W.A. Tevens bekleedde hij commissariaten bij Motrac B.V. , SNS Bank N.V. , Kropman B.V. , CF Gomma Nederland B.V. (voorzitter) en Gerritse Beheer Brummen B.V. (voorzitter) en was hij verbonden aan de besturen van de Stichting Administratiekantoorvan Aandelen Frans Maas Beheer, de Stichting Administratiekantoor aandelen Nucletron (voorzitter), de Stichting Administratiekantoor Nagron (voorzitter), de Stichting Continuiteit Nagron (voorzitter), de Stichting Administratiekantoor Fugro McClelland N.V. (voorzitter), de Stichting Administratiekantoor Samas (voorzitter), de Stichting Aandelenbeheer BAM Groep, Stichting Continuiteit TKH en Stichting Preferente Aandelen KBB
Buitengewoon Lid van INSOLAD
TEVENS [juni 2002]
Decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Nijmegen (sinds 1 mei 1998)
Voorzitter bestuur Stichting Grotius Academie
Lid bestuur Stichting Beroepsopleiding Notariaat (SBN)
Lid Managerial Board van het Pallas Consortium van 01-01-1995
Lid Raad van Commissarissen SNS Groep BV van 01-01-1994
Voorzitter Raad van Commissarissen van G.D.K. B.V. , gevestigd te Brummen van 01-01-1990
Lid Raad van Commissarissen Kropman BV
Lid Raad van Commissarissen Dela Coöperatie van 01-01-1996
Lid Raad van Commissarissen Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina van 01-01-1984
Voorzitter bestuur Stichting-Samas van 01-01-1980
Lid bestuur Stichting Preferente Aandelen Internationale Nederlanden Groep NV van 01-01-1990
Lid bestuur Stichting VNU
Vereffenaar (ontbonden) Stichting Preferente Aandelen KBB van 01-01-1989
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor van Aandelen Grolsch NV van 01-01-1990
Lid bestuur Stichting Preferente Aandelen Koninklijke Nedlloyd Groep van 01-01-2002
Lid bestuur Stichting Preferente Aandelen DSM van 01-01-2002
Plaatsvervangend Lid Beroepscommissie WTZ van 01-01-1995
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Preferente Aandelen Randstad Holding van 01-01-1995
Lid bestuur Administratiekantoor Wolters Kluwer NV van 01-01-2002

KORTRAM - TION A TEN M.M. , Mariëtte ; Mw.
Onderdirecteur Hakrin-bank
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Paramaribo.

KORTZ L.J.H.
Advocaat bij advocatenkantoor Kabalt ; beëdiging 1995
Postbus 248 , 3620 AE Breukelen
Tel 0346-250042 , fax 0346-251021
mail@kabalt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kabalt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KORVEMAKER B.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 2000
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
b.korvemaker@boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bauer & Boonstra advocaten
Postbus 2565 , 8901 AB Leeuwarden
Tel 058-2131070 , fax 058-2169846
bauer.boonstra@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KORVER J.A. ; Mw.
Rechten 1986
Advocaat bij Korver advocaten ; beëdiging 1986
Bosweg 22 , 2202 NV Noordwijk
Tel 071-3616401 , fax 071-3646169
korver@home.uni-one.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocaten- en bemiddelingspraktijk Korver ; beëdiging 1986
Postbus 223 , 2200 AE Noordwijk
Tel 071-3616401 , fax 071-3648184
korver@home.uni-one.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda

KORVER R.A.
Advocaat bij van der Schaar advocaten Herengracht 566 1017 CH Amsterdam ; beëdiging 2000
Tel 020-6222565 , fax 020-6221440
info@jeadvocaat.nl
www.jeadvocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KORVINUS A.G. , geboren nov 1939 ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Medewerker advocatenkantoor te Rotterdam jan 1964
Proeftijd ex art.4 Opleidings-en vormingsbesluit rechterl.Org. te Rotterdam ; Raio 3 apr 1987
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 1 aug 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 16 dec 1968
Secretaris 1e klasse parket Rotterdam 1 okt 1969
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 29 apr 1971
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 11 okt 1973
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Rotterdam 19 jul 1978
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 2 jun 1980
Ontslag
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 18 januari 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 september 1999
Bezoldigd Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 januari 2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Advocaat-Generaal
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie
Gevangeniswezen
TEVENS [juni 2003]
Nationaal rapporteur mensenhandel
Lid centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing (sectie gevangeniswezen) van 01-01-2002

KORVINUS C.F.
Advocaat bij Korvinus & Knoops advocaten ; beëdiging 1977
Emmalaan 23 , 1075 AT Amsterdam
Tel 020-6797929 , fax 020-6626606
info@korvinus-knoopsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Korvinus Abeln advocaten
korvinus@ka-advocaten.nl
www.ka-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KORVINUS H.C.D. , geboren okt 1955 , Henk
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 18 aug 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 18 dec 1986
Rechter rechtbank Rotterdam 12 apr 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 24 apr 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 27 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 27 apr 1993
Kantonrechter Leiden 1 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 dec 1993
Kantonrechter Gouda 23 jan 1995
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger
Gouda kantonrechter
TEVENS
Lid Bestuur studiekring strafrecht NVvR
Afgevaardigde ledenraad NVvR Sectie kantonrechters
Beoogd Voorzitter Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Geniepoort Alpen aan de
Rijn
Docent SSR-cursus Het Strafvonnis secretarissen)
Docent NovA Strafprocesrecht
Ad hoc Lid werkgroep Verhouding OM-ZM NVvR
Lid Commissie van Beroep KNLTB (tennis)
Voorzitter vereniging Beheer Villapark Groenhoven te Gouda
Bij de rechtbank geen opgave van bijbanen
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rotterdam

KORZELIUS J. ; Mw.
Advocaat bij Bosch & Ruyter ; beëdiging 2002
Postbus 94533 , 1090 GM Amsterdam
Tel 020-6639895 , fax 020-6633850
korzelius@boschruiter.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOS A.
Advocaat bij Wolleswinkel advocaten ; beëdiging 2003
Stationsweg 43 , 3771 VC Barneveld
Tel 0342-491028 , fax 0342-493656
info@wolleswinkel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOS J.
Notaris te Hilvarenbeek , arrondissement Breda
Postbus 99 , 5080 AB Hilvarenbeek

KOS M.G. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772356 , fax 020-5772705
m.kos@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOSE E.
Advocaat bij K¾se & Durdu Agema advocaten
Postbus 52010 ; beëdiging 2001
3007 LA Rotterdam
Tel 010-2151311 , fax 010-4864564
www.kosedurdu.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOSMAN J.M.J.
Advocaat bij Bierens advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 92 , 5460 AB Veghel
Tel 0413-311777 , fax 0413-367865
info@bierens-advocaten.com
www.bierens-advocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOSO - SMID M. ; Mw.
Advocaat bij Pellinkhof & Visser advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 38 , 9410 AA Beilen
Tel 0593-540909 , fax 0593-523699
pel-visser@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOSSEN R.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1989
Mesdagstraat 118 , 2596 XZ Den Haag
Tel 070-3746422 , fax 070-3242616
kossen@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746422 , fax 070-3746333
kossen@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOSTENMAN H.
Advocaat bij FNV Kunsten Informatie en Media ; beëdiging 1999
Postbus 9354 , 1006 AJ Amsterdam
Tel 020-3553636 , fax 020-3553737
[vademecum advocatuur 2001]

KOSTENSE Zie VRIES LENTSCH - KOSTENSE C.L. de , geboren jan 1951 ; Mw.

KOSTENSE H.E. ; Dhr.
Raadsheer Gerechtshof Ansterdam 01-09-2001
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS [september 2004]
Medewerker fiscaal weekblad Vakstudie Nieuws Kluwer Rechtswetenschappen b.v. te Den Haag van 01-01-1998
@OPM
Waar kwam hij vandaan ?

KOSTENSE P.J. , geboren jul 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam Ministerie van Financiën, II.Hoofdinspecteur-titulair 's-Rijks belastingen 1947
Raadsheer Hof Den Haag 3 apr 1967
Vice-president Hof Den Haag 4 feb 1977
Voorzitter Tariefcommissie 17 mei 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20 sep 1985

KOSTER A. , geboren aug 1958 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechten 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 7 jul 1994
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Hoofd afdeling bestuurlijke en Juridische Zaken bij de provINCIE Drenthe
Voorzitter externe AWB-commissie in de gemeenten Dievereniging Dwingeloo Vledder en Havelte
Op free-lance basis juridisch cursus geven van de bestuursacademie Noord Ned. te Groningen
14 feb 1997
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Assen

KOSTER A.E. , André ; Dhr.
Advocaat bij Prins & Koster ; beëdiging 1990
Postbus 6005 , 1780 KA Den Helder
Tel 0223-620000 , fax 0223-620101
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Prins & Koster advocaten
info@prinsenkosteradvocaten.nl
www.prinsenkosteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Helder
Advocaat

KOSTER A.G. ; Mw.
Advocaat bij Koster c.s. ; beëdiging 1980
Postbus 1350 , 1500 AJ Zaandam
Tel 075-6156051 , fax 075-0167353
agkoster@kostercs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koster c.s. advocatuur en Mediation
Tel 075-6810080 , fax 075-6167353
agkoster@kostercs.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995

KOSTER A.J. ; Mw.
Advocaat bij Hollandse Signaalapparaten B.V. ; beëdiging 1999
Postbus 42 , 7550 GD Hengelo
Tel 074-2488111 , fax 074-2425936
[vademecum advocatuur 2001]

KOSTER van GROOS B. ; Mw.
Advocaat bij Aegon Schadeverzekering N.V. ; beëdiging 1992 en 2001
Postbus 6 , 2501 AC Den Haag
Tel 070-3447256 , fax 070-3447260
[vademecum advocatuur 2004]

KOSTER B.
NLRM XX
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Zelfstandig Organisatie Adviseur
apr 1997

KOSTER Ch.E. ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
ck@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kalff Katz & Koedooder
Concertgebouwplein 29 , 1071 LM Amsterdam
Tel 020-6760780 , fax 020-6752764
hk@3k.nl
www.3k.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOSTER - v GROOS de WIT E.M. ; Mw.
Rechten 1962
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch

KOSTER - van der FLIER Zie FLIER , E.P. van der E.P. , geboren jun 1946 ; Mw.

KOSTER F.
Advocaat bij Naessen & van Kempen advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 68 , 5430 AB Cuijk
Tel 0485-315393 , fax 0485-320220
vaessen-vankempen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOSTER F. , geboren apr 1963 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 apr 1994
Rechter rechtbank Leeuwarden 18 jul 1995
Rechter Rechtbank Zwolle
NU Zwolle Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid Bestuur Koninklijk Toonkunstkoor Concordia te Leeuwarden
feb 1996
INFO
Kinderrechter
08 aug 1997
TEVENS [oktober 2004]
Docent OSR Utrecht van 01-01-2004
Lid locale wijkkerkenraad Protestantse Kerk Nederland van 01-11-2003

KOSTER F.G.
Advocaat bij Vogel c.s. ; beëdiging 1988
Prinsengracht 794 , 1017 LH Amsterdam
Tel 020-6223601 , fax 020-6203573
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Prinsengracht 1073 , 1017G Amsterdam
[vademecum advocatuur 2004]

KOSTER F.H. , geboren okt 1948
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Leeuwarden
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 5 dec 1991
NU
Den Haag Hoge Raad Raadsheer ; Strafkamer
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Raadsheer - Strafkamer (info sep 2000)
TEVENS
Plaatsvervangend KroonLid Hof van Discipline (1992)
Bestuurslid van de Stichting Alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniv.te
Groningen 1993
Secretaris-Penningmeester Nederlandse Juristen Vereniging (1987)
TEVENS [november 2000]
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline (1992) ; Utrecht ; bezoldigd ; onkostenvergoeding ; (tot 1 januari 2000)
Bestuurslid van de Stichting Alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te
Groningen ; (1993) ; Groningen ; onkostenvergoeding Secretaris/penningmeester Nederlandse Juristenvereniging (1995) ; Amsterdam ; onkostenvergoeding
Voorzitter klachtencommissie misbruik in pastorale relaties van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1996) ; Leusden ; onkostenvergoeding ; (tot 1 januar 2000)
Lid van de Commissie Regeling Kerkmuziek van de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland ; Leusden;onkostenvergoeding ; tot 1 januari 2000
INFO
Is een van de raadsheren van het tweede , iets aangepaste , Pikmeer-arrest

KOSTER F.H.J.
Wethouder VVD Beverwijk [info SAL 2000]

KOSTER I.C. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1998
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
i.koster@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOSTER J.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 18 mrt 1970

KOSTER - VAAGS J.C. , geboren dec 1943 ; Mw. (of J.Ch.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1969
Raio rechtbank Rotterdam 29 jul 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 29 nov 1969
Secretarie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 feb 1972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 29 nov 1973
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 29 nov 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 25 okt 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 26 jun 1976
Rechter rechtbank Breda 13 nov 1978
Kantonrechter Zevenbergen 5 nov 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 7 feb 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 19 aug 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 28 okt 1987
Kantonrechter Rotterdam 25 feb 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 22 apr 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 1 7 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 29 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 29 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 26 okt 1992
Raadsheer Hof Den Bosch 29 sep 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 24 nov 1993
Vice-President Hof Den Bosch 23 februari 2000
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter-paatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer ; hoofdfunctie
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
TEVENS
Lid Raad van toezicht APZ 't Hogehuys te Etten-Leur
Voorzitter Raad van Discipline ressort Den Bosch (1998)
Lid Bestuur Anjerfonds Noord-Brabant
Lid Bestuur Stichting Golf Teteringen
11 mrt 1997
aug 1997 ; geen opgave bijbanen in register van het kantongerecht te Breda
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda

KOSTER J.D.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1990
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
jeroen.koster@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOSTER J.H.W.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1985
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
jkoster@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172605 , fax 010-2172705
j.koster@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOSTER J.L.J.E.
Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 301 , 6200 AH Maastricht
Tel 043-3506200 , fax 043-3262244
maastricht@aha.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
koster@adelmeijerhoyng.nl
www.adelmeijerhoyng.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOSTER J.M.G.C.
Advocaat bij Koster & Claassen ; beëdiging 1969
Postbus 754 , 3000 AT Rotterdam
Tel 010-4132180 , fax 010-4122125
law@kclaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kosterclaassen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOSTER L.J.L. , geboren sep 1950 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 14 mrt 1986
Rechter rechtbank Haarlem 1 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Vice-President rechtbank Haarlem 26 mrt 1996
Coördinerend Vice-President senior (dus President) Rehtbank Alkmaar 01-11-2003
NU Alkmaar Rechtbank President
TEVENS
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)
TEVENS [oktober 2004]
Plaatsvervangend voorzitter Kamer van Toezichtvoor de notarissen en kandidaat-notarissen , Haarlem van 01-01-2002
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht

KOSTER M.H. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240322 , fax 010-2240007
heleen.koster@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOSTER N.F. ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1998
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379624 , fax 040-2440128
n.koster@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
nlkost05@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOSTER S.A. ; Mw.
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 87400 , 1080 JK Amsterdam
Tel 020-3015555 , fax 020-3015678
lawfirm@russell-lawyers.com
[vademecum advocatuur 2001]

KOSTER T.S. , geboren 30-04-1963
INFO
Woonplaats Londen Engeland
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KOSTER W.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1993
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
wkoster@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629330
weero.koster@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOSTER W.J.H.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
w.koster@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
w.koster@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KÖSTER H.K. ; Prof.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 16 nov 1965

KÖSTER J.B.
Advocaat bij Köster van Schaik & Koets ; beëdiging 1978
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5318150 , fax 023-5311615
koster@kvsk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Köster advocaten
[vademecum advocatuur 2003]
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5125025 , fax 023-5125026
koster@kadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOSTERING L.
Notaris te Deventer , arrondissement Zwolle
Kantoor Smalbraak, Kostering & Prinsen ; Deventer

KOSTO A.
Staatssecretaris Ministerie van Justitie in 3-e kabinet Lubbers ( 7 nov 1989 - 1994) ; afgetreden 27 mei 1994
Staatsraad ; afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State sinds 1994
TEVENS
Lid van de Raad van Toezicht op het Teylers Museum te Haarlem
Lid van het Bestuur van het Nationale Ballet en het Muziektheater te Amsterdam
Voorzitter van de Coornhertstichting
Voorzitter van het Fonds voor de scheppende kunst

KOSTONS P.W.F.
Advocaat bij Muurmans advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 2934 , 6201 NA Maastricht
Tel 043-3438080 , fax 043-3435566
[vademecum advocatuur 2001]
pkostons@muurmansadvocaten.nl
www.muurmansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOTHE C.J. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1990
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
tineke.kothe@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOTMANN C.A.J.M
Nijmegen
Hoogleraar Staatsrecht en algemene staatsleer
Vice-dekaan
Petruslaan 20 (6564 AK) H.Landstichting

KOTTENHAGEN - EDZES P.A. ; UHD
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Disciplinegroep Privaatrecht
Privaatrecht
p.kottenhagen@law.uu.nl

KOTTENHAGEN R.J.P. , geboren mrt 1956 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 22 mrt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 mei 1995
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bij de rechtbank te Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Hoofd sector privaatrecht HDJZ Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Leraar St. Antoniuscollege te Gouda van 01-11-2001

KOTTENHAGEN R.J.P. , geboren jun 1953
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20 jun 1988
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Privaatrecht
tel 010 4082660 , fax 010 4089188
kottenhagen@frg.eur.nl

KOTTER R.F.
Advocaat bij Kotter c.s. advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 255 , 7640 AG Wierden
Tel 0546-577797 , fax 0546-577807
kottercs@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
kotter@kotteradvocaten.nl
www.kotteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
www.kotteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOTTERMAN D.
Advocaat bij van Dam advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1057 , 6801 BB Arnhem
Tel 026-3516566 , fax 026-3512193
dkotterman@vandamadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOTTERMAN D.J. ; Dr.
Ministerie van Financiën, Inspectie der Rijksfinanciën, Bureau Beleidsonderzoek, Hoofd
Ministerie van Financiën, Interdepartementale commissies, Ambtelijke Commissie Heroverweging, Secretaris (FI)

KOUDIJS K.O.
Advocaat bij ANKO ; beëdiging 2003
Postbus 212 , 1270 AE Huizen
Tel 035 5259500 , fax 035 5268294
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOUDSTAAL M. ; Mw.
Advocaat bij Kalff Katz & Koedooder ; beëdiging 1990
Concertgebouwplein 29 , 1071 LM Amsterdam
Tel 020-6760780 , fax 020-6752764
kkklawyers@3k.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hk@3k.nl
www.3k.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOUIJZER C.E.J.E. ; Mw.
Advocaat bij van Pijkeren / van Leeuwen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 75 , 4460 AB Goes
Tel 0113-211666 , fax 0113-252100
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 01-11-2000
Van Pijkeren / van Leeuwen advocaten
Stationspark 34 , 4462 DZ Goes
Postbus 75 , 4460 AB Goes
tel 0113-211666 , fax 0113-252100
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij van Leeuwen advocaten
ckouijzer@leeuwenadvo.nl
www.leeuwenadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOUKOULIS S.A.
Advocaat bij van Riet en Associees advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635050 , fax 030-2635060
koukoulis@vanriet.associees.nl
www.vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOULEN K.C.C. ; Mw.
Jurist Premieberoepszaken
GAK Amsterdam te Amsterdam
Advocaat bij Hoogovens Staal BV ; beëdiging 1999
Postbus 10000 , 1970 CA IJmuiden
Tel 0251-499111 , fax 0251-470000
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Corus Staal BV ; beëdiging 1990 en 1999
Tel 0251-496093 , fax 0251-470483
katja.koulen@corusgroup.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: , geboren jan 1949

KOUSEMAKER - KLAASSEN A. ; Mw. Drs.
Rechten 1964
Advocaat bij Montenslaan 22 , 4837 CG Breda ; beëdiging 1969
Tel 076-5653089 , fax 076-5616928
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda

KOUSEMAKER Zie OTTERSPOOR - KOUSEMAKER M.G.W. , geboren 19-01-1931 ; Mw.

KOUSEMAKER W.G.A.
Advocaat bij Montenslaan 22 , 4837 CG Breda ; beëdiging 1963
Tel 076-5653089 , fax 076-5616928
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 076-5615631 , fax 076-5616928
kousemaker@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOUTERS W.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1991
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180-642000 , fax 0180-642001
b@borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOUTRIK K. van
Advocaat bij van Koutrik c.s. ; beëdiging 1983
Jan Luykenstraat 100 , 1071 CV Amsterdam
Tel 020-6768066 , fax 020-6768088
[vademecum advocatuur 2001]
www.vankoutrikadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOUTSTAAL I.K. ; Mw.
Rechten 1973
Financieel Adviseur
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Wageningen

KOUWENAAR A. ; Mw.
Advocaat bij Voorink van den Tooren van Aanhold Wan de Venne advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 8 , 7200 AA Zutphen
Tel 0575-545455 , fax 0575-543566
voorink@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kuijpers advocaten
Ruimtesonde 10 , 3824 MZ Amersfoort
Tel 033-4556809 , fax 033-4556879
kuijpe-kouwenaa@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOUWENAAR A. ; Mw.
INFO
Woonplaats Middelburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KOUWENAAR T.P.M.
Advocaat bij Kouwenaar & Weehuizen Kantoor ; beëdiging 1982
Postbus 559 , 5201 AN Den Bosch
Tel 073-6124111 , fax 073-6120595
[vademecum advocatuur 2001]
info@kw-advocaten.nl
www.kw-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOUWENBERG P.J.
Advocaat bij Kouwenberg Bosman Fokker advocaten & Procureurs ; beëdiging 1978
Postbus 2108 , 1200 CC Hilversum
Tel 035 6219510 , fax 035 6240142
kouwenberg@kouwenberg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kouwenberg Bosman Fokker advocaten, procureurs en NMI-mediators
kouwenberg@kouwenberg.net
www.kouwenberg.net
[vademecum advocatuur 2004]

KOUWENHOVEN Zie THE - KOUWENHOVEN A.E. , geboren jun 1960 ; Mw.

KOUWENHOVEN E. , geboren nov 1958 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 sep 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 mei 1993
Rechter rechtbank Den Haag 15 jun 1994
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
okt 1997 ; geen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

KOUWENHOVEN J. , geboren dec 1963 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1994
bgwn verlof rechtbank Amsterdam 1 september 1999
TEVENS
Geen bijbanen bekend

KOUWENHOVEN M.T. ; Mw.
Advocaat bij Goedvriend en van der Mast ; beëdiging 1998
Postbus 1521 , 6501 BM Nijmegen
Tel 024-3562500 , fax 024-3542328
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Snijders advocatenkantoor
Postbus 195 , 5280 AD Boxtel
Tel 0411-674499 , fax 0411-677690
snijders@advsnijders.nl
www.advsnijders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOUWENHOVEN P. ; Drs.
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KOUWENHOVEN S.I. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Visser ; beëdiging 1996
Toussaintkade 53 , 2513 CL Den Haag
Tel 070-3630996 , fax 070-3607501
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KOUWENHOVEN W.S. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
wkouwenhoven@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stadermann Luiten advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1488 , 3000 BL Rotterdam
Tel 010-4444369 , fax 010-4125050
kouwenhoven@stadermannluiten.nl
www.stadermannluiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOUWETS A.W.
Advocaat bij Vorstman advocaten ; beëdiging 1979
Van Eeghenstraat 68 , 1071 GK Amsterdam
Tel 020-07622121 , fax 020-6040004
a.kouwets@vorstman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Overschiestraat 178 , 1062 XK Amsterdam
Tel 020-6762121 , fax 020-6640664
a.kouwets@vorstman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOX M.W. , Maarten ; Dhr.
Advocaat bij Tomlow Advokaten ; beëdiging 1993
Postbus 85016 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2521802 , fax 030-2511328
kox@tomlow-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Sociëteit "de Vereeniging" te Utrecht , opgericht 1 november 1869.

KRAAIJEVELD A.A. ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 1991
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195860 , fax 030-2195855
lida.kraaijeveld@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij XS2Law
Heemraadssingel 72 , 3021 DD Rotterdam
Tel 010-2331077 , fax 010-2330873
lkraaijeveld@xs2law.nl

KRAAIJEVELD E.F.
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 2002
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789515 , fax 020-6789589
kraaijeveld@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

KRAAIJEVELD M. ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 0380 , 56000 HJ Eindhoven
Tel 040-2 500924 , fax 040- 2500995
[vademecum advocatuur 2001]

KRAAK C. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1997
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
ckraak@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRAAK D.P.
Advocaat bij UWV Algemeen Juridische Zaken
Postbus 8300 ; beëdiging 2002
1005 CA Amsterdam
Tel 020-5832401 , fax 020-5833067
diederic.kraak@uwv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRAAK H.B.H.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; Amsterdam

KRAAK POSTMA J.L. ; Mw.
Rechten 1957
Juridisch Medewerker Rechtbank Alkmaar
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar

KRAAL V.G. , Vincent ; Dhr.
Advocaat bij Adv. kantoor Kraal ; beëdiging 1974
Brouwersgracht 124 , 1013 HA Amsterdam
Tel 020-6265616 , fax 020-6255303
[vademecum advocatuur 2001]
Anne Frankstraat 71 ,1018 DM Amsterdam
Tel 020-6265616 , fax 020-6264880
mrvincentkraal@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Advocaat van de Hells Angels [Telegraaf 04-09-24]

KRAAMWINKEL M.O.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1993
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Advocaat bij De Bok Roijers Gasseling
Postbus 21548 , 3001 AM Rotterdam
Tel 010-2822999 , fax 010-2822990
kraamwinkel@brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRAAN C.A.
Universiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht
Privaatrecht

KRAAN C.M.
Advocaat bij advocatenkantoor Slotermeer ; beëdiging 1987
Corn. van Vollenhovenstraat 21-23 , 1063 KS Amsterdam
Tel 020-6136587 , fax 020-6133994
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KRAAN K.J. , geboren jan 1949
NLRM 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 sep 1995
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
TEVENS
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht
(ICER) , Lid (VW)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor
constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Lid (VW)
[SAL 2000]
TEVENS [oktober 2004]
Directeur Juridische Zaken , Ministerie van Verkeer en Waterstaat , Den Haag
Lid Hoofdredactie van het Juridische Zakboek Wolters Kluwer van 01-01-1990

KRAAN P.R.C. ; Drs.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 1998
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-4880901
pkraan@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
paul.kraan@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRAATS M.M.C. van de , Marica ; Mw.
Rechten 1971
Advocaat en Procureur bij Gortstraat 38 , 4331 LC Middelburg ; beëdiging 1990
Voorheen bedrijf/Werkgever: advocatenkantoor Mr. M.M.C. van de Kraats te Middelburg
Tel 0118-637387 , fax 0118-612915
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1972 en 1990
mvdkraats@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Lid van SVN-deelnetwerk: Zeeland
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zeeland
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Walcheren.
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 21-06-90 (20-12-72)
Gortstraat 38 , 4331 LC Middelburg
tel 0118-637387 , fax 0118-612915
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
m.m.c.vande.kraats@freeler.nl
Arrondissement Middelburg
Lid van de Raad van Toezicht in het arrondissement Middelburg
aandachtsgebied marktbeleid en publiciteit
@OPM
waarom 2 keer beëdigd: 1972 en 1990

KRAATS R. van der , geboren jul 1949
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
Groningen rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Hoofd bestuursdienst Politieregio Groningen (hoofdberoep)
30 jan 1997

KRAAYENHOF H.A. , Hans ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Lochem
Kand.notaris/ Consultant

KRAAYEVELD M.M. , geboren jul 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 dec 1984
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen

KRAAYVANGER Zie van der WOUDE - KRAAYVANGER M.M. , geboren dec 1935 ; Mw.

KRABBE H.G.M ; UHD
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 25 feb 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 20 jul 1988
Ontslag KB 04 feb 1997
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
Universitair Hoofddocent Strafrecht
h.g.m.krabbe@rechten.rug.nl

KRABBEN B.F.A. van der , geboren apr 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
BeroepsMilitair Koninklijke Landmacht 14 aug 1967
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Assen sep 1978
Verkeersschout rechtbank Zutphen 23 jul 1981
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 okt 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 12 nov 986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 29 jun 1990
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 21 aug 1990
Vertrokken naar de Antillen
NU
Vertrokken naar de Antillen

KRABBENDAM M. ; Mw.
Advocaat bij van Pijkeren van Leeuwen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 3 , 4300 AA Zierikzee

KRAGT A.M.G. van de ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1991
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag

KRAGT H.A. ; Mw.
Advocaat bij Stoel c.s. advocaten ; beëdiging 1996
Aetsveldselaan 106-108 , 1381 DH Weesp
Advocaat bij van Benthem & Keulen - advocaten
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595582 , fax 030-2595502
hkragt@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2595535 , fax 030-2595502
hkragt@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRAGTEN S.M. ; Mw.
Advocaat bij Kragten & van Marwijk ; beëdiging 1986
Postbus 9378 , 3506 GJ Utrecht
Tel 030-2651910 , fax 030-2612866
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KRAIJO I. ; Mw.
Advocaat bij van Pijkeren Van Leeuwen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 3 , 4300 AA Zierikzee
Tel 0111-415151 , fax 0111-412244
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 17-02-99
Van Pijkeren / van Leeuwen advocaten
Engelse Kade 2 , 4301 NA Zierikzee
Postbus 3 , 4300 AA Zierikzee
tel 0111-415151 , fax 0111-412244
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]

KRAJENBRINK J.G.H.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van toezicht op de kansspelen, Lid
TEVENS
Burgemeester CDA gemeente Woudenberg [info SAL 2000]

KRAKER J.J. de ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 Pax 010-4148444
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

KRAL J.H.
Notaris te Enschede , arrondissement Almelo
Postbus 31 , 7800 AA Emmen , Stationsstraat 73 , 7811 GS Emmen

KRAL J.W.G.M.
Advocaat bij Giebels Cremers & Kral advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 164 , 5258 ZK Berlicum
Tel 073-5034543 , fax 073-5032520
j.kral@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRALE G.
Advocaat bij Driehoek advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 139 , 3990 DC Houten
Tel 030-6359035 , fax 030-6359045
g.krale@driehoekadvocaten.nl
www.driehoekadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRALINGEN D. van , geboren okt 1961
NLRM 90 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar in tijdelijke dienst Centrale Raad van Beroep Utrecht 27 nov 1989
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 10 augustus 1998

KRALINGEN R.W. van
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/ Andersen Legal ; beëdiging 1999
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
[vademecum advocatuur 2001]

KRAMER A.F. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172637 , fax 010-2172741
akramer@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
a.griffioen@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KRAMER C. de
Advocaat bij Dijkmans & Partners ; beëdiging 1994
Beerndstraat 32 , 5652 AB Eindhoven
dijkmans.eindhoven@tip.nl

KRAMER C.J.M. ; Mw.
Docent bij Universiteit van Utrecht disciplinegroep ISEP
Achter Sint Pieter 200 , 3512 HT Utrecht
tel 030 2536698 , fax 030 2537073
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, sociale zekerheid, werknemersverzekeringen, arbeidsongeschiktheid

KRAMER D.J.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1995
Postbus 560 , 800 AN Arnhem
general@derks.nl
Advocaat bij advocatenkantoor ; beëdiging 1995 en 2002
DKA Koopmanslaan 3 , 7005 BK Doetinchem
Tel 0314-370492 , fax 0314-327646
kramer@dkadvocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRAMER G.
Advocaat bij De Leeuw Pesman en Kramer ; beëdiging 1980
Advocaat bij De Leeuw Kramer en Duijn
Postbus 1178 , 1500 AD Zaandam
Tel 075-6353831 , fax 075-6353090
gkramer@leeuwadvo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pesman advocaten
Postbus 366 , 1800 Al Alkmaar
Tel 072-5411103 , fax 072-5411105
info@pesman.nl
www.pesman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRAMER G.
Advocaat bij ING ; beëdiging 1999
Postbus 1362 , 1000 BJ Amsterdam
Tel 020-5911362 , fax 020-5911752
gerrit.kramer@mail.ing.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij ING
Postbus 10270 , 1001 EG Amsterdam
Tel 020-5913083 , fax 020-5604411
gerrit.kramer@mail.ing.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRAMER G.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 20 apr 1954

KRAMER H.Y.
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Informatiebeleid (ICI) , Lid

KRAMER J. , geboren okt 1957
NLRM 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 okt 1987
Raio Raad van Beroep Den Haag 1 apr 1991
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 11 mrt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 8 jul 1991
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 10 apr 1992
Rechter rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-05-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Secretaris
mei 2000
TEVENS [juni 2003]
Secretaris Raad van beroep voor het personeel van de Koninklijke hofhouding van 01-01-2002
Voorzitter Klachtencommissie Rode Kruis Ziekenhuis te Den Haag van 01-01-2002

KRAMER J.A. , geboren 15-01-1915 te Amsterdam , Jacobus Alphonsius
Overleden 20-01-2001 te Amsterdam [Telegraaf 27 januari 2001]

KRAMER M. ; Mw.
Advocaat bij AJL ; beëdiging 1999
Plesmanstraat 2 , 3833 LA Leusden
Tel 033-4341730 , fax 033-4341731
[vademecum advocatuur 2004]

KRAMER M. , geboren september 1962 ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 oktober 1999
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-01-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS [oktober 2004]
Lid van de medezeggenschapraad Openbare Basisschool De Witte School Noordwijk van 01-09-2003

KRAMER M.B. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Cohen & Speijdel ; beëdiging 1989
M.H.Tromplaan 33 , 7513 AB Enschede
Advocaat bij Speijdel & Kramer
Espoortstraat 171 , 7511 CJ Enschede
Tel 053-4363100 , fax 053-4363101
info@legalforce.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.legalforce.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRAMER M.E. , geboren mrt 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 sep 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 20 sep 1988
Rechter rechtbank Dordrecht 10 aug 1990
NU
Dordrecht rechter
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997

KRAMER M.F.IJ.J. (of M.F.IJ.) , Mebius
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 29 apr 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 jan 2002
NU Breda Rechtbank rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te Breda ; kantoor Janse Gerritse Mannaerts ; beëdiging 1972
Postbus 2269 , 4800 CG Breda
Tel 076-5225260 , fax 076-5226559
[vademecum advocatuur 2001]
kantoor Mannaerts & Appels
Postbus 2269 , 4800 CG Breda
Tel 076-5225260 , fax 076-5226559
m.kramer@mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij Mannaerts & Appels
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Stichting Hogeschool West en Midden Brabant te Breda
Commissaris van de Zuid-Nederlandse Zeemlederfabriek BV.en de Handelsmaatschapij Oosterhout
BV. , beide gevestigd te Oosterhout
Secretaris Stichting Transfer en Kontrakactiviteiten Hogeschool West Brabant te Breda
Lid Bestuur Stichting Speciale Opleidingen van de Hogeschool West Brabant te Breda
4 jun 1997
aug 1997 Kantongerecht Breda: geen opgave bijbanen gevonden
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Breda (Ledenlijst 2000)
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Speciale Opleidingen van de Hogeschool West-Brabant te Breda van 1 jan 1999
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Toezicht Brabantse Hogescholen 1 jan 2001
Secretaris Stuchting Transfer en Contractactiviteiten Hogeschool West-Brabant te Breda van 1 jan 1987 tot 24 okt 2000
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Brabant te Breda van 1 jan 1998 tot 1 jan 2001

KRAMER P.H. , Piet-Hein ; Dhr.
Fiscaal jurist
Wolvenhoek 15 , 4851 AX Ulvenhout
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Breda (Ledenlijst 2000)
Advocaat bij Tinga advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1062 , 4700 BB Roosendaal
Tel 0165-599000 , fax 0165-599740
[vademecum advocatuur 2004]

KRAMER Q.L.M.
NLRM 80
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 apr 1975

KRAMER R.D. , geboren 1937
Commissaris Smit Transformatoren N.V.
Mr. R.D. Kramer is werkzaam geweest bij het KPMG Europees Belasting Centrum in Brussel. Voorts was hij Lid van de raad van commissarissen van Ballast-Nedam Groep en van Rodgers Construction Company (Tenessee). Thans is de heer Kramer directeur van twee Spaanse ontwikkelingsbedrijven en adviseur van de Wedge Groep.

KRAMER R.J.
Advocaat bij Thuis & Partners advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
rkramer@thuispartners.nl
www.thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRAMER - De VRIES T.G. , geboren jul 1938 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechten 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 18 dec 1984
Rechter rechtbank Leeuwarden 29 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 19D3
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
Vice-President rechtbank Groningen 1 okt 1993
NB: Zie VRIES , T.G. de voor 1995 en later
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland

KRAMERS M.B.J.
Notaris te Pijnackker , arrondissement Den Haag
Kantoor Kramers & Wienen ; Pijnacker
Postbus 34 , 2640 AA Pijnacker
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

KRAMPS - van Drunen J. , Jeannette ; Mw.
Voorlichtingsambtenaar Sociale Verzekeringsbank
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Amsterdam-Centrum/West.

KRANENBURG A.P.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1988
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij Trenité van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2002]

KRANENBURG E.L.M. van ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1996
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
ella.vankranenburg@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

KRANENBURG H.B. van
Advocaat bij van Kranenburg Kantoor ; beëdiging 1988
Advocaat bij van Kranenburg advocaten
Postbus 303 , 2910 AN Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel 0180-320088 , fax 0180-319848
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij B. van van Kranenburg & Blom advocaten
info@blom-advo.nl
www.blom-advo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRANENBURG J.C. , geboren jul 1951 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 sep 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 28 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 feb 1986
Rechter rechtbank Utrecht 8 dec 1986
Vice-President rechtbank Utrecht 11 mrt 1994
Raadsheer Hof Den Bosch 24 okt 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 19 nov 1997
NU
Utrecht Vice-President

KRANENBURG M.T.E. ; Mw.
Advocaat bij Oliemans & van Vliet ; beëdiging 1996
Noordzijde Haven 40 , 4611 GT Bergen op Zoom
Advocaat bij Oliemans , van Vliet & Kranenburg advocaten
Postbus 56 , 4600 AB Bergen op Zoom
Tel 0164-245895 , fax 0164-233066
ovradvoc@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KRANENBURG Zie MELLEMA - KRANENBURG T.J. , geboren sep 1955 ; Mw.

KRANENBURG V.W.
NLRM 71
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 18 jun 1957

KRANENDONK C.L.
Advocaat bij Adv. kantoor Heemskerkerweg ; beëdiging 1984
Heemskerkerweg 15 , 1941 GS Beverwijk
Advocaat bij Kranendonk & Meindersma
Postbus 592 , 1940 AN Beverwijk
Tel 0251-257040 , fax 0251-247231
info@kmadvocaten.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@kmadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRANENDONK L.Ch.
Advocaat bij advocatenkantoor Kranendonk & Meester ; beëdiging 1981
Postbus 22762 , 1100 DG Amsterdam
TeL 020-6963000 , fax 020-6964008
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kranendonk Hupkes & Penning advocaten
Roerstraat 1 , 1078 LH Amsterdam
kranendonk@kranendonk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRANS - BOSCH A.F.M. , Atie ; Mw.
Rechten 1965
Advocaat bij Yspeert & van Houtum ; beëdiging 1977
Ubbo Emmiussingel 110 , 9711 BK Groningen
Tel 050-3144280 , fax 050-3124985
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Emmen
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Emmen.

KRANS A.P. ; Mw.
Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
bogaerts@nedernet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
krans@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRANS A.W.M.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
akrans@houthoff.nl

KRANS E.N. , geboren te Hellevoetsluis 17 mei 1919 , Eugène
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Overleden 4 december 2000 te Wassenaar

KRANS G.P.
Lid Raad van Bestuur
Koninklijke Pakhoed NV , Postbus 863 , 3000 AW Rotterdam
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm

KRANS H.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1987
info@nysingh.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
h.krans@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRANS H.B.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488709 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]

KRANS H.L. , geboren okt 1937
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Rijks Belastingen jun 1965
Werkzaam gemeentebelastingen , Den Haag okt 1971
Raadsheer Hof Den Haag 27 jun 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
Vice-President Hof Den Haag 1 sep 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 24 augustus 1998
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Selectie fiscale uitspraken voor publicatie t.b.v. Kluwer
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Vereniging van eigenaren Flatgebouw Kanaalweg 161 te Leiden van 30-01-2002

KRANS H.M. , geboren 06-06-1933 ; Mw.
Advocaat te Amsterdam , kantoor van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1994
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
ma@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
m.krans@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Den Haag

KRANS J.A.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 20 okt 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 14 mei 1990
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen van 01-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Assen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Emmen ; kantoor Homveld Oudman Heuzeveldt ; beëdiging 1968
Advocaat bij Homveld Oudman Heuzeveldt van Roosmalen advocaten
Postbus 1003, 7801 BA Emmen
Tel 0591-656969 , fax 0591-641006
homveld@intouch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Secretaris Raad van Commissarissen Scherperziekenhuis Emmen
Secretaris Afdeling Raad Drenthe van de Ned. Maatschappij tot bevordering Tandheelkunde
Lid-plaatsvervanger Hof van Discipline te Utrecht
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Verzekeringsrecht.
TEVENS [juni/juli 2002]
Voorzitter Stichting de Springplank, Emmen van 01-09-1997
Plaatsvervangend-Lid Hof van Discipline, Utrecht van 25-03-1994 tot 01-07-2001
NB
Op rechtspraak.nl juni/juli 2002 niet vermeld dat hij advocaat is sinds 1968
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter Stichting de Springplank te Emmen vanaf 01-09-1997
Plaats-vervangend-Lid Hof van Discipline te Utrecht vanaf 25-03-1994
tot 01-07-2001

KRANS M. ; Mw. Drs.
Vijfhuizen
Coördinator Avondschool
Gemeente Amsterdam Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Gastronomie en Gastvrijheid

KRANS S.M.
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq & van Kleef advocaten ; beëdiging 2003
Vondelstraat 89 , 1054 GM Amsterdam
Tel 020-6166676 , fax 020-6185246
info@seegers-cs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRANTZ - CORNELIS E.W.A. ; Mw.
Advocaat bij Riedstra Tuinman Sleijfer ; beëdiging 1989
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
Tel 058-2121075 , fax 058-2126449
rtsadvoc@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tuinman Sleijfer advocaten
advoc@tuinmansleijfer.nl
www.tuinmansleijfer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRAS A.M. ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 119 , 1440 AC Purmerend
Tel 0299-435222 , fax 0299-438371
ar@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]

KRASTER A. , Albert ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Veendam
Kandidaat-notaris

KRAU M.C. ; Mw.
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 87400 , 1080 JK Amsterdam
Tel 020-3015555 , fax 020-3015678
miki.krau@russell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRAUS S.V. ; Mw.
Beleidsmedewerker bij E-Quality
Postbus 85808 , 2508 CM Den Haag
tel 070 3659777 , fax 070 3469047
sabine@e-quality.nl
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: arbeid, pensioen, vreemdelingenrecht, gelijke behandeling

KRAUTH P.L.E.M.
Advocaat bij Mr. P.L.E.M. Krauth advocatenkantoor ; beëdiging 1988
Eekwal 29 , 8011 LB Zwolle
Advocaat bij Bierenbroodspot & Krauth
Postbus 488 , 8000 AL Zwolle
Tel 038-4222232 , fax 038-4229004
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Krauth advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

KREBBEKX - van SCHAIK B.R.W. ; Mw.
Advocaat bij van den Boomen advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 193 , 5580 AD Aalst-Waalre
Advocaat bij Covington & Burling
Kunstlaan 44/8 , B-1040 Brussel , België
Tel 0032-25495230 , fax 0032-25021598
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
bkrebbekx@boomen.nl
www.boomen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KREDER R.D. , Robert ; Dhr.
Directeur Staal Trust B.V.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Gouda
President van de Nederlandse Tafelronde 1994-1995

KREEFT J.M. ; Mw.
Advocaat bij TeekensKarstens advocaten en Notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791711 , fax 071-5722462
kreeft@teekenskarstens.nl
www.teekenskarstens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KREEFTENBERG T.J. ; Mw.
Advocaat bij Boskamp & Willems ; beëdiging 1994
Postbus 581 , 5600 AN Eindhoven
Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
t.kreeftenberg@boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345666 , fax 040-2345602
tkreeftenberg@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KREEK J.L. de
Advocaat bij Sybrandy Fontijn advocaten ; beëdiging 1995
Advocaat bij Fontijn Stibbe advocaten
dekreek@dds.nl
Postbus 78055 , 1070 LP Amsterdam
Tel 020-6645576 , fax 020-6755306
dekreek@advocaat.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KREEKE T. van de ; Mw.
Advocaat bij Paulussen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
Tel 043-3216640 , fax 043-3254301
advocaten@paulussen.nl
www.paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KREEMERS L.J.J.P.
Advocaat bij Koning Clovisstraat 86 , 6224 GZ Maastricht ; beëdiging 1983
Tel 043-3624937 , fax 043-3626078
[vademecum advocatuur 2001]

KREGTEN H.F. van
Advocaat bij van Delft & Partners advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 555 , 2800 AN Gouda
Tel 0182-520255 , fax 0182-521883
van.delft@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@vandelftenpartners.nl
www.vandelftenpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KREGTING J.P.A.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2002
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810820
j.kregting@hagevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KREIJ C.G.M.J. van
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1983
Postbus 66 , 7140 AB Groenlo
Tel 0544-463300 , fax 0544-454185
vankreij@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
De Jonge Peters Remmelink advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

KREIJEN G.P.H.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam ; beëdiging 1995 en 2003
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KREIJGER P.J.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1997
Terhulpsesteenweg 187 , B-1170 Brussel , België
Tel 0032-26613250 , fax 0032-25753870
barentskrans@skynet.be
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857683 , fax 020-5727683
paul.kreijger@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]

KREIJN J.M.M.
Notaris te Brunssum , arrondissement Maastricht
Kantoor Kreijn -Hetterscheidt, Brunssum

KREIKAMP H.H. ; Drs.
Advocaat bij Amelink Blauw Tekstra ; beëdiging 1994
Advocaat bij Blauw Tekstra Uding advocaten
Postbus 75840 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-40881680 , fax 020-6179362
kreikamp@legaleye.nl
[vademecum advocatuur 2001]
kreikamp@legalscope.nl
www.legalscope.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KREKEL P.C. , geboren aug 1951 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 mei 1993
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie BIZA, D.G.Mngt en Personeelsbeleid Directie Arbeidszaken
Overheid Afdeling Arbeidsverhoudingen en Juridische Zaken plaatsvervangend hoofd
Docent coordinatie vakgroep rechten bij het instituut voor
Sociale Wetenschappen opleiding hoger management voor non-profitorganisaties
Plaatsvervangend Lid van de raadgevende commissie ter uitvoering van de bepalingen van het
protocol betreffende rechtsbescherming en personen in dienst van het Benelux-merkenbureau
Plaatsvervangend Voorzitter bezwarencommissie Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij
RedactieLid arbeidsrecht bij de overeheid Samson HD Tjeenk Willink
Lid algemeen bestuur van de Vereniging voor Chr Onderwijs Zoetermeer
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

KREMER F.J.
Advocaat bij Dengerink & Kremer ; beëdiging 1979
Postbus 63508 , 2502JM Den Haag
Tel 070-3469425 , fax 070-3467393
deng.krem@casema.net
[vademecum advocatuur 2001]
dengkrem@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KREMER F.Th. , geboren 24-05-1951 ; Dr.
INFO
Woonplaats Rijswijk
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KREMER M.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
m.kremer@triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KREMER P.B.G. , Patrick ; Dhr.
Belastingadviseur Loyens & Volkmaars
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Voorschoten

KREMERS Th. ; Mw.
Advocaat bij van Lelyveld van Ophoven & van Horssen ; beëdiging 1996
Postbus 105 , 9350 AC Leek
Advocaat bij Machiels Bartels en Detmar advocaten
Postbus 37 , 9285 ZV Buitenpost
Tel 0512-515999 , fax 0511-542363
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 277 , 9200 AG Drachten
Tel 0512-515999 , fax 0512-540010
th.kremers@advocaten-mbd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRENNING S.A. ; Mw.
Advocaat bij Cikot & Stoop ; beëdiging 1994
Postbus 102 , 1740 AC Schagen
Advocaat bij Stoop advocaten
Postbus 280 , 1700 AG Heerhugowaard
Tel 072-5719002 , fax 072-5744584
[vademecum advocatuur 2001]

KRENS E.
Advocaat bij van Hartingsveldt & Roest c.s. ; beëdiging 1996
Rijnsburgerweg 35 , 2334 BE Leiden
Advocaat bij Merlijn advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 75 , 5390 AB Nuland
Tel 073-5324449 , fax 073-5325829
merlijn@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Merlijn advocaten ; beëdiging 1996 en 1999
Laan van Meerdervoort 2 b , 2517 Al Den Haag
Tel 070-3626800 , fax 070-3629808
erwinkrens@merlijngroep.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRENS Zie WALSTOCK - KRENS E.J.M. , geboren okt 1950 ; Mw.

KRENS J.M.A. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2000
Postbus 75040 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5450169 , fax 020-5450802
judith.krens@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
judith.krens@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]

KREPEL E.G. ; Mw.
Advocaat bij Wijn en Stael ; beëdiging 1992
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht

KREPEL P. , geboren jul 1953 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 22 nov 199d
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 okt 1995
Rechter rechtbank Utrecht 1 okt 1996
NU Utrecht Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Utrecht ; kantoor Stadhouders advocaten ; beëdiging 1980 ?
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997
TEVENS [oktober 2004]
Op rechtspraak.nl is er NIETS vermeld over bijbanen.
Zal wel sinds 1996 niet meer advocaat zijn

KRESSIN T.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3225541 , fax 024-3222074
algemeen@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538360 , fax 026-3538384
kressin@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRETÉ - MARRES N.P.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804264 , fax 053-4804292
n.p.j.m.krete@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRETZSCHMAR P.J.L.
Advocaat bij Nic. Beetsstraat 14 , 3511 HE Utrecht ; beëdiging 1971
Advocaat bij Braamstraat 9 , 3581 TK Utrecht
Tel 030-2364764 , fax 030-2343865
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 14170 , 3508 SG Utrecht
[vademecum advocatuur 2004]

KREULEN M. ; Mw.
Advocaat bij Leijnse Artz advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 26014 , 3002 EA Rotterdam
Tel 010-2444344 , fax 010-2440091
m.kreulen@leijnseartz.com
www.leijnseartz.com
[vademecum advocatuur 2004]

KREUMER J.
Advocaat bij Josef Israëlslaan 39 , 2596 AN Den Haag ; beëdiging 1983
Tel 070-3245671 , fax 070-3245671
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KREUMER J.W.
Advocaat bij Hattinga Verschure & Koning ; beëdiging 1986
Advocaat bij Hattinga Verschure Koning & Pit Nassau
Dillenburgstraat 42 , 2596 AE Den Haag
Tel 070-3245536 , fax 070-3281195
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KREUTZKAMP A.J.J.
Advocaat bij Stassen Kreutzkamp ; beëdiging 1989
Prinses Margrietlaan 1 , 6301 LV Valkenburg
Broekhem 9 , 6301 HD Valkenburg a/d Geul
Tel 043-6010216 , fax 043-6013061
[vademecum advocatuur 2001]
stassen.kreutzkamp@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KREUZE G.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
gianluca.kreuze@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785526 , fax 020-5785812
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KREVELD J.H. van , geboren nov 1944
NLRM 98 99/00
Plaatsvervangend directeur Wetgeving Ministerie van Justitie
Raadsheer-plaatsvervanger centrale raad van beroep Utrecht 24 nov 1997
Raadsheer centrale raad van beroep Utrecht3juli 1998

KREVELEN P.E. van
Advocaat bij Bildtsestraat 64 , 8913 EJ Leeuwarden ; beëdiging 1946

KREYNS M.M.P.M. ; Drs.
Directiesecretaris Koninklijke Barneveldse Drukkerij / Uitgeverij
TEVENS
Lid van de Raad voor de Journalistiek

KRIEKEN J.T.F.M. van , geboren mrt 1957
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 19 apr 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 19 apr 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 juni 1999
NU
Breda parket
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Lid

KRIEMER W.E. , geboren jan 1907
NLRM 71
Hoofdinspecteur-titulair 's Rijksbelastingen Groningen
Raadsheer Hof Leeuwarden 30 jan 1957
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 3 mei 1968

KRIENS C.E. ; Mw.
Advocaat bij Haulussy The Law Company ; beëdiging 2001
Postbus 21130 , 3001 AC Rotterdam
Tel 010-4148614 , fax 010-4149415
ckriens@thelawcompany.nl
www.thelawcompany.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRIESELS H.C.
Advocaat bij Visser & Silfhout advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1034 , 3300 BA Dordrecht
Tel 078-6134533 , fax 078-6140150
ek@visiad.nl
www.vissersilfhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRIJGER C.
Advocaat bij Haagman advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 25152 , 3001 HD Rotterdam
haagman@euronet.nl
Advocaat bij Zoutmanstraat 23-J , 2518 CL Den Haag
Tel 070-3629569 , fax 070-3629570
ckrijger@email.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KRIJGER R. , geboren feb 1953
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Alkmaar
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 3 dec 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 jan 1993
Rechter rechtbank Alkmaar 11 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 20 april 1998
Rechter rechtbank Zutphen 23 februari 1999
NU
Alkmaar rechter

KRIJGSHELD B. , Bouwe ; Dhr.
Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Assen

KRIJGSMAN E.J.
Advocaat bij Scheer & Sanders advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 85996 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-3659933 , fax 070-3649126
krijgsman@scheer.nl
www.scheernl
[vademecum advocatuur 2004]

KRIJGSMAN J. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1991
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
jkrijgsman@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
jolanda.krijgsman@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KRIJGSMAN L.J.
Advocaat bij Heutink advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 128 , 7300 AC Apeldoorn
Tel 055-3560550 , fax 055-3560168
heutadv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij
Postbus 126 , 7468 ZJ Enter
Tel 0547-380749 , fax 0547-380822
krijgsman-legters@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRIJNEN A.C.H.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Krijnen & Paulusma ; Rotterdam

KRIJNEN Zie ABAS - KRIJNEN C.P.B.M. , geboren sep 1946 ; Mw.

KRIJNEN M.M. , geboren januari 1971 ; Mw.
NLRM 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 maart 2000
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Banning van Kemenade & Holland ; beëdiging 1994
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
@OPM Wellicht niet meer advocaat.

KRIJNEN R.W.P.
Advocaat bij Lemmen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 123 , 6400 AC Heerlen
Tel 045-5718263 , fax 045-5741466
algemeen@lemmenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boumans Krijnen advocaten
Benzenraderweg 8 , 6411 ED Heerlen
Tel 045-5714876 , fax 045-5713026
info@boumans-krijnen.nl
www.bournans-krijnen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRIKKE A. , geboren aug 1944
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 20 apr 1978 Ontslag 23 dec 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 dec 1982
Rechter rechtbank Rotterdam 24 jan 1986
Raadsheer Hof Amsterdam 8 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger tot 91 rechter geweest
Den Haag Hof Raadsheer onbekend
TEVENS
Stichting Instituut voor gerechtstolken en vertalers, docent
Rechtskennis opleiding gerechtstolken
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Professie en pensioen te Amsterdam
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Stichting Instituut van Gerechtstolken en -vertalers: docent Rechtskennis opleiding gerechtstolken
2. Stichting Administratiekantoor Professie en Pensioen, statutair gevestigd te Amsterdam: bestuurslid. Beëindigd

KRIKKE H.G. ; Mw.
Rechten 1968
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen

KRIKKE J.I. ; Mw. Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1995
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
jikrikke@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5771798 , fax 020-4715831
judica.krikke@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KRIKKE K.A.
Advocaat bij Rob Boers & Partners advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 675 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-522404 , fax 0318-523474
boers.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
kakrikke@boersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRIKKE R.
Partner Krikke Pardon

KRIM A. ; Mw.
Advocaat bij van Driem advocaten ; beëdiging 1999
Reijnier Vinkeleskade 64 , 1071 SX Amsterdam
Tel 020-6644313 , fax 020-6648964
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blom c.s. advocaten
Willemsstraat 24 b , 1015 JD Amsterdam
Tel 020-6240323 , fax 020-6387302
assia.krim@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRIMPENFORT J.J. , Jan Joseph ; Dhr.
Dir. Krimp & Fort
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Vechtstreek

KRIPS A.A.
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-2060700 , fax 020-2060750
info@devos.nl
www.devos.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRIPS F.J.E. , geboren januari 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21 maart 2000

KROEF A.W. van der
Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1986
Dijsselhofplantsoen 16-18
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
ak@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
a.vanderkroef@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

KROEKS C.M.H.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1999
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROEKS E.J.M.I.
Notaris te Leiden , arrondissement Den Haag
Kantoor Brouwer & Kroeks , Leiden

KROEKS S.M.H. ; Mw.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1998
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347234 , fax 030-2347272
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wijn & Stadl
Postbus 354 , 3500 Aj Utrecht
Tel 030-2320800 , fax 030-2341644
kroeks@wijnenstael.nl
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROEP C.P.B.
Advocaat bij Damsté/Spoor Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1992
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Tel 074-2488888 , fax 074-2488800
damste@damste.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damsté advocaten
kroep@damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROEPSKOP J.G.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Bestuur , Secretaris

KROES Chr.F.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1995
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517532 , fax 020-6267949
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Tel 020-5517435 , fax 020-6267949
Frank.kroes@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROES F.C.
Notaris te Hellevoetsluis , arrondissement Rotterdam
Postbus 270 , 3220 AG Hellevoetsluis

KROES H.S.W.M.
Gerechtsdeurwaarderskantoor Kroes
Zuideinde 58 , Meppel
Postbus 241 , 7940 AE Meppel
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

KROES J.
Notaris te Aarlanderveen , Alphen a/d Rijn , arrondissement Den Haag
Kantoor Zijerveld & Kroes
Postbus 1007 , 2445 ZG Aarlanderveen

KROES J.A.
Advocaat bij Everaert advocaten Immigration Lawyers ; beëdiging 1993
Weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
kroes@everaert.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Everaert advocaten
www.everaert.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROES J.D.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen Andersen Legal ; beëdiging 1998
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
jeroen.d.kroes@nl.arthurandersen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1998
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016410 , fax 020-3016333
j.kroes@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROES Q.R.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
quinten.kroes@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

KROES R.H.
Advocaat bij Bos & Partners advocaten ; beëdiging 2002
Strawinskylaan 1441 , 1077 XX Amsterdam
Tel 020-5753063 , fax 020-5753064
rh.kroes@bos-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROES R.P.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Nauta Dutilh ; Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam

KROESBERGEN S.
Advocaat bij van Steen & Pronk ; beëdiging 1998
Postbus 486 , 7900 AL Hoogeveen
Tel 0528-267231 , fax 0528-268102
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Rossum advocaten
Postbus 2149 , 7801 CC Emmen
Tel 0591-646882 , fax 0591-645766
s.kroesbergen@vanrossumadvocaten.nl
www.vanrossumadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROESE - DUIJSTERS J.A.M. ; Mw.
Secretaris gemeente Den Haag [info SAL 2000]

KROESE M.G.
Notaris te Zoetermeer , arrondissement Den Haag
Kantoor Jacobse Hulsebosch van Loenen ; Zoetermeer

KROESEN J.H. , geboren mrt 1913 ; Mej.
NLRM 71
Advocaat Leiden 1937
Directiesecretaresse 1938
Werkzaam advocatenkantoor te Breda 1939
Directiesecretaresse 1940
Plaatsvervanger secretaresse Voogdijraad Rotterdam 1942
Werkzaam sociaal adviseuse in bedrijfsleven 1944
Medewerkster advocatenkantoor Den Haag 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 29 jun 1953
Rechter rechtbank Amsterdam 11 mrt 1955
Vice-president rechtbank Amsterdam 29 jun 1966
NU Pensioen

KROESEN P.
Notaris te Vlaardingen , arrondissement Rotterdam
Postbus 43 , 3130 AA Vlaardingen

KROESEN - VERJAAL T. ; Mw.
Rechten 1962
Juridisch redacteur , Tjeenk Willink
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

KROESKAMP D.J.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 18 aug 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 18 nov 1959
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 19 jan 1968

KROEZE E.H. ; Mw.
Advocaat bij Kroeze Weldam advocaten ; beëdiging 1992
Prijssestraat 24 , 4101 CR Culemborg
wietze@pi.net
Advocaat bij Kroeze Israëls advocaten
Postbus 497 , 4100 AL Culemborg
Tel 0345-533481 , fax 0345-533418
info@kroezeisraels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kroezeisraels.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROEZE K.J.J.
Advocaat bij Ten Cate advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 251 , 7600 AG Almelo
Tel 0546-812528 , fax 0546-819469
[vademecum advocatuur 2001]
k.kroeze@tencateadvocaten.nl
www.tencateadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROEZE M.J.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1998
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488707 , fax 070-3471862
mj.kroeze@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153911 , fax 070-5153135
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROEZE R.H.H.G. ; Mw.
Advocaat bij Ten Cate advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 251 , 7600 AG Almelo
Tel 0546-812528 , fax 0546-819469
[vademecum advocatuur 2001]
nkroeze@tencateadvocaten.nl
www.tencateadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROEZEN D.J.I. ; Mw.
Advocaat bij van der Woude De Graaf advocaten ; beëdiging 1998
Willemsparkweg 31 , 1071 GP Amsterdam
Tel 020-6766690 , fax 020-6766695
[vademecum advocatuur 2001]
kroezen@woudegraaf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van het bestuur van kinderdagverblijf van de Schelp te Lelystad (info 2000)

KROFT A.J.P.M. van der , geboren 26-01-1949
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KROFT I.A.M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Brederodestraat 13 a , 8-1000 Brussel , België
Tel 0032-25050227 , fax 0032-25050220
ikroft@alliancebrussels.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1988 en 1998
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771495 , fax 020-5771723
irene.kroft@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KROFT R.W.P. van der
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROFT W.P.J.
Advocaat bij advocatenkollektief Utrecht ; beëdiging 1979
Postbus 14067 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2520900 , fax 030-2543280
info@advokatenkollektief.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advokacenkollektief.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRÖGER M.J.B. , Maria Josephine Bernarda , geboren 6 augustus 1922 ; Mw.
INFO
Overleden 23 juni 2004 [NRC 26 juni 2004]

KROGT T.W. van der
Directeur Bureau van de Nationale Ombudsman [SAL 2003]

KROL A.
Notaris te Klazienaveen , gem. Emmen , arrondissement Assen
Kantoor Krol & Fissering

KROL A. ; Mw.
Juriste bij Tollenaersingel 12 , 2352 JL Leiderdorp
tel 071 5896606
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep

KROL A.M. ; Mw.
Rechten 1986
Beleidsmedewerker
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden

KROL A.N. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1992
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2246710 , fax 010-2246559
nelleke.krol@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KROL E.H.A.F.M. , geboren november 1953
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 23 februari 1999

KROL G.A. ; Mw.
Advocaat bij Mr. R.W.E Heijmeriks Kantoor ; beëdiging 1993
Advocaat bij Heijmeriks & Broeseliske advocaten
Postbus 752 , 3200 AS Spijkenisse
Tel 0181-625255 , fax 0181-623722
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Krol advocatenkantoor ; beëdiging 1993
Postbus 30194 , 3001 DD Rotterdam
Tel 010-2051050 , fax 010-2051010
krol. advocatenkantoor@rbp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROL H. , geboren aug 194
NLRM 80
Beroepsmilitair Koninklijke Luchtmacht , II.reservekapitein aug 1962
Werkzaam bedrijfsleven aug 1970
Kandidaat-verkeerschout parket Groningen jan 1980

KROL - GEMKE H.B.J.E. ; Mw.
Rechten 1947
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Venlo

KROL J.R. , geboren jun 1948
NLRM 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Defensie 1971
Docent MEAO Zwolle 1976
Advocaat en procureur Ermelo 1979
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 jan 1981
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 17 dec 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 11 jan 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 24 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 5 dec 1995
Kantonrechter Utrecht 14 mrt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 29 mei 1996
NU
Utrecht kantonrechter

KROL J.W. van der
NLRM 71 80 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 17 sep 1958

KROL L.W. , Leendert ; Dhr.
Bankemploye AMRO-Bank
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oegstgeest

KROL R.J. , geboren 12-08-1968
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KROL - WISSE T.M. ; Mw.
Advocaat bij Rijksstraatweg 21 , 2023 HA Haarlem ; beëdiging 1984
Tel 023-5271373 , fax 023-5272664
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raadhuisplein 2 , 2023 MB Haarlem
Tel 023-5271373 , fax 023-5272664
krol.wisse@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROLL A.Y.
Advocaat bij Wille & Donker advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 357 , 2400 AJ Alphen a/d Rijn
Tel 0172-442417 , fax 0172-442028
info@willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2001]
kroll@willedonker.nl
www.willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROM A.J. ; geboren 13 augutus 1923
INFO
Overleden 21 november 2002 [NRC 23 november 2002]

KROM J.B. de , geboren september 1950 ; Dhr. Drs.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam
Rechter rechtbank Rotterdam 1 februari 1999
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-04-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Representant van de Deutsche Bahn A.G. te Brussel
TEVENS [juli 2003]
Lid Beroepscommissie Nederlandse Rode Kruis van 01-09-2001
Bestuurslid Vereniging Publiek Vervoerrecht van 01-01-1999 tot 31-03-2000

KROM J.D. de , geboren sep 1950
NLRM 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 feb 1988

KROMDIJK S. ; Mw.
Advocaat bij Hoogerwerf advocaten B.V. ; beëdiging 1999
Brinkstraat 32 , 7901 LA Hoogeveen
Tel 0528-234800 , fax 0528-274358
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KROMHOUT J.G.M.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240276 , fax 010-2240006
jan.kromhout@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

KROMMENDIJK J.M.
Advocaat bij Kotter c.s. advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 255 , 7640 AG Wierden
Tel 0546-577797 , fax 0546-577807
kottercs@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KRONENBERG A.J.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1986
Kronenberg@arnhem.dirkzwager.nl
Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538377 , fax 026-3538383
kronenberg@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
kronenberg@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRONENBERG F.W.R. , geboren 24-10-1929
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KRONENBERG - GULCHER G.J. ; Mw.
Rechten 1988
Advocaat & Procureur de Kempenaer
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem

KRONENBERG Zie NOUWEN - KRONENBERG H.H. , geboren feb 1944 ; Mw.

KRONENBERG M.J. , geboren augustus 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 22 april 1999

KRONENBERG R.A.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1989
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
rein.kronenberg@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Booij Kronenberg advocaten
Postbus 3193 , 2001 DD Haarlem
Tel 023-5186140 , fax 023-5186149
booij.advocaten@wxs.nl
www.booij kronenberg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRONENBURG E.A. , geboren 18-11-1963 ; Drs.
INFO
Woonplaats Zeist
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KRONENBURG H.C.J.M
Advocaat bij Postbus 3303 , 4800 DH Breda ; beëdiging 1963

KRONENBURG R.A.
Advocaat bij Randstad HoIding N.V. ; beëdiging 1989
Postbus 12600 , 1100 AP Amsterdam

KRÖNER - THOE SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG H.W.B. , geboren jun 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Raio rechtbank Den Haag 1 jan 1986
Rechter-plaatsvervanger arrondissement rechtbank Rotterdam 5 aug 1989
TEVENS
Lid van de examencommssie Beroepsopleiding Advocatuur

KRÖNER J.J.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rotterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
jacques.kroner@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

KRÖNER R.P.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1978
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rotterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
ralph.kroner@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

KRONIG N. , geboren dec 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Griffier rechtbank Roermond 2 jun 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 3 okt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 3 mei 1999
Rechter rechtbank Roermond 26 mei 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 2 apr 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 2 apr 1990
Plaatsvervangend Voorzitter road van beroep ambtenarengerecht Roermond24 apr 1992
Vice-President rechtbank Roermond 9 sep 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Roermond 1 mrt 1996
NU
Roermond coördinerend Vice-President
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie V , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Zuid , plaatsvervangend voorzitter
SAL 2000

KROODE F.H.J. ten , geboren sep 1918
NLRM 71 80
Adjunct-secretaris tribunaal Arnhem 13 mei 1946 tot apr 1947
Waarnemend grffier rechtbank Amsterdam 23 jun 1947
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 10 okt 1950
Rechter rechtbank Amsterdam 1 mrt 1957

KROOI H.
Ministerie van Justitie, Diensten, Raad voor de Kinderbescherming, Directie Zuid, Adjunct-directeur Eindhoven

KROOK J.H.M. ; Mw.
Rijsenburgselaan 8 , 3972 EJ Driebergen
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

KROON - JONGBLOED A.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen ; beëdiging 1998
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROON A.C.J.M. de , geboren jul 1951
NLRM 87 88/89 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 mei1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger. Reageerde niet op verzoek om
opgave nevenfuncties
Wordt niet meer als rechter ingezet ; 25 jun 1997
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Secretaris gemeente Helmond [info SAL 2000]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden

KROON Zie HODIAMONT - KROON A.M.E. , geboren dec 1950 ; Mw.

KROON - KROPVELD E. ; Mw.
NLRM 80
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 sep 1979

KROON H.
Advocaat bij Signer & Kroon advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 662 , 1200 AR Hilversum
Advocaat bij Kroon advocaten
Postbus 339 , 1200 AH Hilversum
Tel 035-6286640 , fax 035-6286647
[vademecum advocatuur 2001]
kroon@kroonadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROON H. de ; Mw.
Advocaat bij Shioda advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 211 , 1200 AE Hilversum
Tel 035-6218999 , fax 035-6248952
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KROON J.G.
Advocaat bij Fillet advocaten ; beëdiging 1997
S. van Zwanenbergweg 1 , 5026 RM Tilburg
j.g.kroon@fillet.nl
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6927770
j.kroon@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Daarna niet meer te vinden.

KROON M. ; Mw.
Advocaat bij van den Heerik c.s ; beëdiging 1995
Postbus 431 , 3640 AK Mijdrecht
Advocaat bij Maasdam Kroon advocaten
Postbus 110 , 1610 AC Bovenkarspel
Tel 0228-523494 , fax 0228-523938
[vademecum advocatuur 2001]
makro.advocaten@wolmail.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROON M.C.M. de , ( Mathilde Cornelia Maria ; roepnaam Tilleke ) , geboren 25 sep 1943 te Oisterwijk
NLRM 86 87 88/89 90 99/00
Werkzaam bij fiscaal bureau Zeven en Timmers Heerlen 1978 - 1982
De Boer & van Keulen Amsterdam 1982 - 1984
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 11 jul 1984
Ontslag voorjaar 1991 na crimineel gekonkel/collusie met de Inspecteur der Belastingen rond de
jaarwisseling 1990/1991. In die kwestie komt de Nationale Ombudsman Mr. Oosting in 1991 tot het
oordeel van onbehoorlijk gedrag aan de zijde van de Minister van Financiën, destijds Dhr.W.Kok.
Wordt toch beleidsmedewerker Ministerie van Financiën ; onder dezelfde minister Kokvoorjaar 1991
Haar criminele samenspanning met de inspecteur van de belasting wordt in een procedure ex art 12
Strafvordering afgedekt door het Hof op verzoek van de Procureur-Generaal Hof Den Haag (Advocaat-
Generaal) P.J. Wurzer.
Werd bij het Ministerie van Financiën langdurig geschorst, lopende een FIOD-onderzoek naar haar
handel en wandel. De Minister van Financiën Zalm weigert in 2000 de inhoud van het betreffende FIOD- rapport te openbaren ; zogenaamd wegens eerbiediging van de private sfeer !!
Ontslag oktober 1998
Raadsheer Gerechtshof Arnhem van 7 juni 1999 (datum NLRM) , later op rechtspraak.nl veranderd in
27-07-1999 (ook de benoeminigsdata van de andere 2 van de 3 van Arnhem - eerst volgens NLRM allen
7 juni 1999 zijn (in verschillende) data veranderd. Dat maakt de indruk dat de geschiedenis bewust is herschreven. Zie burhoven/bur-balkenende1.htm en ....balkenende2.htm en ....balkenende3.htm en ....balkenende4.htm.
En zie vooral ook burhoven/bur-kok8.htm
NU Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Griffier van de Raad van Beroep van de Federatie van Belastingadviseurs
TEVENS [juni/juli 2002] [februari 2003]
"Geen nevenbetrekkingen opgegeven"
TEVENS [oktober 2004]
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen
@OPM
Nu wordt op rechtspraak.nl Hof Arnhem juli plotsklaps vermeld als begindatum Raadsheer Hof Arnhem 27 juli 1999. Dit is, waarschijnlijk opzettelijk, onjuist.
INFO
Heeft geen probleem met verduistering, diefstal of iets van vergelijkbare aard en ertnst. Deinst er niet voor terug in bancair verkeer op te treden in valse hoedanigheid, inbegrepen imitatie van een handtekening van een ander. Zie burhoven/bur-sws1.hm
Het OM weigerde strafvervolging in te stellen ; de Officier van Justie seponeerde. Deze zaak werd ook in een art 12 Strafvorderingprocedure afgedekt onder / door Mw. Sorgdrager, eerst als Procureur-Generaal Den Haag, aansluitend als Minister van Justitie en door de Procureur-Generaal Den Haag (zie WURZER, P.J.).
Bij die procedure is gehandeld apert in strijd met de wettelijk verplicht voorgeschreven procedure. Dit
heeft geleid tot vragen in de Tweede Kamer, maar deze zaak werd daarmee niet opengebroken.
Aansluitend heeft ook de Nationale Ombudsman deze affaire afgedekt (Zie WOEI-A-TSOI, D.N.G.)
N.B.: zij wordt sinds 1986 stelselmatig bevoordeeld in een echtscheiding/boedelscheiding (die in 2000
in strijd met de Rechten van de Mens nog niet is afgehandeld) en onvoorwaardelijk gedekt, zelfs door de ene President van de Hoge Raad na de andere [waaronder Mr. Martens, voormalig Raadsheer namens
Nederland in het EHRM Europees Hof van de Rechten van de Mens (Zie MARTENS, S.K.), de
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en een serie Raadsheren.
Zelfs het EHRM te Straatsburg wendt stelselmatig het hoofd af en dekt zo deze zaak af.
Heeft belasting ontdoken (IB en VB) en werd daarop aangsproken door de Fiscus (navordering met
boete), maar doet nu uitspraken als belastingrechter in het Hof te Arnhem. De President van het Hof te
Arnhem (Zie Mr. WEIJ, L.R. van der) is op de hoogte maar grijpt niet in.
Zij is persoonlijk bekend met van Delden, President van de rechtbank te Den Haag (Zie Mr. A.H. van
DELDEN), ook via haar beste en oudste studievriendin (Zie: L. de BRUIN, L. de), Substituut-Nationale
Ombudsman van 1993 tot mei 2000.
De Minister van Justitie (KORTHALS, A.H.) weigert dit te onderzoeken of te doen onderzoeken door het Openbaar Ministerie, maar heeft haar desondanks voorgedragen aan Hare Majesteit voor benoeming per Koninklijk Besluit tot Raadsheer van het Hof in Arnhem. Het gaat om de Drie van Arnhem.
Zie ook
burhoven/bur-3va.htm

KROON M.H. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 2000
Postbus 269 , 5600 AG Eindhoven
Tel 040-2434552 , fax 040-2431864
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocaten Willemstraat
Postbus 308 , 5600 AH Eindhoven
Tel 040-2448519 , fax 040-2443943
info@advocatenwillemstraat.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROON N.M.J. ; Mw.
Rechten 1987
Prod/Unit Manager
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

KROON R.
Advocaat bij Damsté/Spoor Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1991
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Tel 0546-533633 , fax 0546-820827
damste@damste.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damsté advocaten
robert.kroon@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROON R. de
NLRM XX
NU
Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
Zutphen parket arrondissementsofficier van Justitie 1996/1997
NU Zutphen Parket Officier van Justitie

KROON R.V.B.

KROON R.W.A.
Advocaat bij Damsté/Spoor Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1979
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Tel 0546-533633 , fax 0546-820827
damste@damste.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damsté advocaten
kroon@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROON W.B.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
wkroon@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROON - WELP W.H.G. ; Mw.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor De Brauw Blackstone Westbroek, Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam

KROON W.J. van der
Advocaat bij Stultiens Dunsbergen ; beëdiging 2002
Postbus 3020 , 4200 EA Gorinchem
Tel 0183-631800 , fax 0183-660548
stultiens.dunsbergen@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROONDIJK A. ; Mw.
Advocaat bij Omny advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 14 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2941661 , fax 058-2941662
[vademecum advocatuur 2001]
info@omnyadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROONE M.M.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1995
Postbus 2380 , 1620 EJ Hoorn
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 1035 , 1810 KA Alkmaar
Tel 072-5121300 , fax 072-5121133
mk@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

KROONEMAN M.J. , geboren mrt 1939 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Wetenschappelijk Medewerker Rijksuniversiteit Groningen 1971
Werkzaam Erasmus Universiteit Rotterdam, II.wetenschappelijk hoofdmedewerker 1974
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 26 jun 1980
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger Ontslag 01 jan 1997

KROOT T.W. van der
NLRM 91 92
Griffier Hof Den Bosch 4 apr 1981
Griffier rechtbank Den Haag 15 nov 1985

KROPMAN S. ; Mw.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1999
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
s.kropman@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KROPVELD Zie KROON - KROPVELD E. ; Mw.

KROTTENBELT J.
Advocaat bij Oostmaaslaan 217a , 3063 AT Rotterdam ; beëdiging 1964 en 1995
Tel 010-2122554 , fax 010-2124618
[vademecum advocatuur 2004]

KRUIDENIER L.
Advocaat bij van Dam & Kruidenier ; beëdiging 1963
Schiedamsedijk 77 A-C , 3011 EM Rotterdam

KRUIDENIER L.P.
Advocaat bij Wijn & Stael ; beëdiging 1991
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2333244 , fax 030-2341644
kruidenier@wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2320800 , fax 030-2341644
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRUIDERS I. ; Mw.
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 2121 , 7500 CC Enschede
Tel 053-4331133 , fax 053-4330381
enschede@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
kruiders@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRUIF Zie BROUWER - De KRUIF A.J.M. de , geboren apr 1951 ; Mw.
NLRM 94 95 96
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 31 okt 1986

KRUIF - LANGENAAR C.D. de ; Mw.
Advocaat bij Hage Luiten De Gier advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 8011 , 6710 AA Ede
Tel 0318-653555 , fax 0318-553055
general@hageadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KRUIJDENBERG P.M.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1983
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488950 , fax 070-3825284
pm.krui jdenberg@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153789 , fax 070-5153105
pm.kruijdenberg@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRUIJDENHOF D.L. ; Mw.
Advocaat bij Wilh. Gasthuisplein 228 , 1054 SE Amsterdam ; beëdiging 1988
Tel 020-6070145 , fax 020-6125903
[vademecum advocatuur 2001]
advocaat@kruijden.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRUIJER A.H.N. , geboren mei 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 6 nov 1984
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 25 okt 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 21 jun 1990
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 27 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 29 jan 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Vice-president rechtbank Den Bosch 19 mei 1995
NU
Den Bosch Vice-President Lid beoordelingscommissie Coornhertprijs
Voorzitter commissie bezwaar en beroepschriften in Bunnik
29 jan 1997

KRUIJF C.J. de
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1998
Postbus 756440 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460419 , fax 020-5460807
keesjan.dekruijf@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

KRUIJFF A.C. de
Advocaat bij De Kruijff advocatenkantoor ; beëdiging 1993
Postbus 107 , 9930 AC Delfzijl
Tel 0596-611240 , fax 0596-633580
de.kruijff@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Niet in [vademecum advocatuur 2001] Waarom niet?

KRUIJFF A.P. ; Mw.
Advocaat bij Lunenberg advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 308 , 8070 AH Nunspeet

KRUIJFF - BRONSING J.E. , geboren jul 1942 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 okt 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 3 feb 1986
Rechter rechtbank Utrecht 26 okt 1990
NU
Utrecht rechter

KRUIJFF P.C. de
Euro Incassodienst
Stadhuisplein 345 , 5038 TH Tilburg
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

KRUIJFF S.M. ; Mw.
Advocaat bij Solon advocaten ; beëdiging 2002
van Stolkweg 16 , 2585 JR Den Haag
Tel 070-3065940 , fax 070-3069515
www.solon-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRUIJMER A.L.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2002
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153972 , fax 070-5153122
al.kruijmer@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRUIJS M.J. van 't , geboren nov 1918
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 1 mrt 1947
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 13 mrt 1951
Substituut-griffier Hof Arnhem 30 jan 1975
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Boxmeer, Wageningen, Nijmegen en Terborg 30 mei
1969

KRUIJS P.W. van der
Advocaat bij van der Kruijs Nooteboorn Nelissen ; beëdiging 1976
Advocaat bij van der Kruijs Nooteboom Renckens Cliteur
Postbus 11033 , 5200 EA Den Bosch
Tel 073-6122266 , fax 073-6122321
p.vdkruijs@vdkruijsadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Kruijs Renckens Cliteur van Mens
p.vanderkruijs@vdkruijsadv.nl
www.vdkruijsadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRUIJSBERGEN J.M. , geboren 1961 ; Mw.
Secretaris van de vennootschap sinds 1996 [ARCADIS N.V.jaarverslag 2003]

KRUIJSBERGEN M.G.T.
Stafdirecteur Fiscale Zaken Hagemeyer n.v. [jaarverslag 2000 Hagemeyer]

KRUIJSDIJK A.
NLRM XX
Zwolle parket Officier van Justitie
NU Zwolle Parket Officier van Justitie
TEVENS [oktober 2004]
Op 11 oktober 2004 niet te vinden op rechtspraak.nl

KRUIJSDIJK H.J.G.M. van
Notaris te Schijndel , arrondissement den Bosch
Kantoor BIaffert & van Kruijsdijk , Schijndel

KRUIJSEN H.M. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 752655 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810820
h.kruijsen@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRUIJSSEN N.M. van , geboren apr 1972 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1998

KRUIJT E.J. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]

KRUIJTHOF G.M.J. , geboren jun 1946
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Luitenant-kolonel der Koninklijke Luchtmacht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 27 apr 1993
Militair Lid rechtbank Arnhem 1 jan 1995
NU Arnhem Rechtbank militair lid
TEVENS
Militair , Ministerie van Defensie
Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Scheveningen
Voorzitter beklagcommissie Huis van Bewaring Scheveningen
28 mrt 1997
TEVENS [oktober 2004]
Op 11 oktober 2004 niet te vinden op rechtspraak.nl

KRUIMEL D.E. , geboren okt 1966 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1993
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam1oktober 1999

KRUIMEL J.P. , geboren 26-09-1949
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 24 januari 2000
INFO
Woonplaats Oegstgeest
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KRUIS F.G.J. van der
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380601 , fax 040-2380666
fvanderkruis@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRUIS - van de SPIJKER Zie SPIJKER , W. van de W. van der ; Mw.

KRUISDIJK R. , geboren apr 1960 ; Dhr.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 3 okt 1995
Rechter rechtbank Rotterdam 6 aug 1996
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Juridisch Medewerker afdeling beleid en juridische zaken bij het fonds bouwnijverheid OUD
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [oktober 2004]
Docent Opleidingen Sociaal Recht , Utrecht van 01-01-2002
Lid Oefenrechtbank K.U.B. , Tilburg van 01-01-2001
Voorzitter beklagcommissie , Commissie van Toezicht , P.I. de Schie , Rotterdam van 01-01-2001
Voorzitter VVE De Twee Zonen , Amsterdam van 01-07-1998
Parcoutscoördinator 5/10/15 li;ometerloop De Roze Loop , Amsterdam van 01-07-1993

KRUISINGA A. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam

KRUISINGA - POPPINGA L.H. ; Mw.
Rechten 1968
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

KRUISTUM G.M. van ; Mw.
Rechten 1975
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

KRUIT C. de ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460381 , fax 020-5460822
christien.dekruif@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

KRUIT L.S. ; Mw.
Rechten 1985
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

KRUIT S.A.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 2002
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406440 , fax 010-4364400
skruijt@plp.nl
www.pip.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRUIT T.A. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1993
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153400 , fax 070-S 153121
ta.kuit@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRUITBOSCH J.J. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 21 , 4130 EA Vianen ; beëdiging 1990
Advocaat bij Tienhovenseweg 6a , 4124 KV Hagestein
Tel 0347-352034 , fax 0347-351366
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KRUITE H.T. , Hans ; Dhr.
Sales Marketing Manager A.N.S.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag

KRUITWAGEN H.M.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRUITWAGEN - KUIJPERS M.P. ; Mw.
Advocaat bij Belastingdienst/Centrum voor ICT ; beëdiging 1996 en 2001
Postbus 9050 , 7300 GM Apeldoorn
Tel 055-5283971 , fax 055-5283897
mp.kruitwagen-kuijpers@belastingdienst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRUK N. van der
Advocaat bij Boven IJ Advokaten ; beëdiging 1989
Meidoornplein 57 , 1031 GC Amsterdam
Advocaat bij Appelman & Mes advocaten
Postbus 250 , 1620 AG Hoorn
Tel 0229-211922 , fax 0229-274355
appelmanadvocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Niet in [vademecum advocatuur 2001] Waarom niet ?

KRUK W.J. , geboren jan 1944 ; Dhr. Drs.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 apr 1996
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Den Haag
HOOFDFUNCTIE [juli 2003]
Senior-octrooigemachtigde KPN-Telecom
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

KRUKZIENER E.M. ; Mw.
Advocaat bij Buitenhof advocaten ; beëdiging 1998
Buitenhof 24 , 2513 AG Den Haag
Tel 070-3641733 , fax 070-3641771
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRUL - STEKETEE J. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie terbeschikkingstelling, Lid

KRUL M.R.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1999
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4118920 , fax 010-4114261
mr.krul@kkadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
mr.krui@kneppelhout.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KRUMBACH A.J.A. ; Mw.
Juriste van het Kabinet der Koningin [info juni 1997]

KRUMPELMAN F.J.H.
Advocaat bij van Dunné & Felix ; beëdiging 2000
Postbus 21808 , 3001 AV Rotterdam
Tel 010-4114146 , fax 010-4120084
krumpelman@marefelix.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Dunné Witholt Golterman advocaten
www.marefelix.com
[vademecum advocatuur 2004]

KRUYER - HARINGHUIZEN M.B.A. ; Mw.
Rechten 1972
Docent
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem

KRUYER Y.A.T. , geboren okt 1943 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam verzekeringswezen 1 mei 1968
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 okt 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 23 aug 1977
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht27 feb 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 sep 1995
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 1 jan 1996
NU
Hoofd Amsterdam Hof PG
Utrecht Officier van Justitie
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de commissie BB-schriften in de gemeente Doorn

KRUYFF A.C. de
Advocaat bij van Binsbergen en Zuidema ; beëdiging 1993
Postbus 1073 , 9701 BB Groningen
Advocaat bij De Kruyff & Glas ; beëdiging 1993
Oude Boteringstraat 68 , 9712 GN Groningen
Tel O5O-4029630 , fax O5O-4029631
[vademecum advocatuur 2001]

KRUYFF E. de
Advocaat bij Postbus 141 , 9930 AC Delfzijl ; beëdiging 1983
Tel 0596-611240 , fax 0596-618441
[vademecum advocatuur 2001]

KRUYFF E.W. de , geboren jul 1936
NLRM 71 87 80 88/89 90 91 92 93 94 95
Raio rechtbank Maastricht 1 jan 1964
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 1 mei 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 1 jan 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 nov 1968
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 1 nov 1968
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 19 mrt 1970
Rechter rechtbank Maastricht 26 sep 1972
Vice-president rechtbank Amsterdam 4 jan 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 21 jun 1988

KRUYNING F.
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 1996
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Advocaat bij Signer c.s. advocaten
Randstad 2124 , 1314 BM Almere
Tel 036-5482300 , fax 036-5482301
[vademecum advocatuur 2001]

KRUYSKAMP M.J.W.
Advocaat bij Vaessen & van Kempen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 68 , 5430 AB Cuijk
Tel 0485-315393 , fax 0485-320220
naessen-vankempen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KRUYSWIJK G.C.
Advocaat bij Koers & Kruyswijk ; beëdiging 1983
Prinsengracht 677 , 1017 JT Amsterdam
Tel 020-6253627 , fax 020-6234828
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 1035 , 1810 KA Alkmaar
Tel 072-5121300 , fax 072-5121133
j.kruyswijk@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

KRUYSWIJK P.N. ; Drs.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Plaatsvervangend hoofd

KRUYT A.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

KRUYT - FERMAN S.M. , Fiet ; Mw.
Rechten 1946
Staffunctionaris bestuur Rijksuniversiteit Utrecht
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zeist e.o.
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

KRUYTZER K.J.J.
Notaris te Helden , gem. Beesel , arrondissement Roermond
Kantoor Kruytzer & Ruijters ; Helden

KRYSZAT I. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1998
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
211@wba.bos.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KUBATSCH M.A.J. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Oudegracht ; beëdiging 1983
Oudegracht 197 Bis , 3511 NG Utrecht
Advocaat bij Kubatsch Oerlemans van Galen advocaten
Buurkerkhof 7 , 3511 KC Utrecht
Tel 030-2321556 , fax 030-2318763
[vademecum advocatuur 2001]
majkubatsch@kogadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KÜÇÜKERBIL V.
Advocaat bij Mr. Koets-Bolhuis advocaten ; beëdiging 1995
Laan Copes van Cattenburch 105 , 2585 EX Den Haag
Advocaat bij Küçükerbil advocaten ; beëdiging 1995
Laan Copes van Cattenburch 102 , 2585 GE Den Haag
Tel 070-3061218 , fax 070-3061203
[vademecum advocatuur 2001]
Laan Copes van Cattenburch 102 , 2585 GE Den Haag
kucukerbil-adv@planet.nl
www.kucukerbil.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KÜÇÜKÖZCAN LL.M H. ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
hk@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Küçüközcan
Wageweg 46 , 1811 MK Alkmaar
Tel 072-5157665 , fax 072-5157723
hkucko@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUENEN B.
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1997
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
infobrdcl@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KUETHE F.Ph.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 10 feb 1959

KÜFFEN R.P.
Advocaat bij Vondenhoff Sijben advocaten ; beëdiging 1990
Caumerdalschestraat 1 , 6416 GC Heerlen
info@vondenhoff.nl
Advocaat bij Küffen & Partner
Postbus 11 , 6460 AA Kerkrade
Tel 045-5430726 , fax 045-5430727
r.kuffen@i-pocura.nl
[vademecum advocatuur 2001]
r.kuffen@i-procura.com
www.i-procura.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUHLER - OOSTRA A.M.A. ; Mw.
INFO
Rechten 1965
Griffier Ministerie van Justitie
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

KÜHLER M.L. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2000
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4119436
rotterdam@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
mkuhler@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUHLMANN D. ; Mw.
Advocaat bij van den Bout & Ten Hoopen ; beëdiging 2000
Postbus 50 , 2270 AB Voorburg
Tel 070-3870008 , fax 070-3874382
advoboho@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KUHLMANN J.G.
Wanmolen 1, 3224 BS Culemborg
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

KUHLMANN J.G.A.
Notaris te Borne , arrondissement Almelo
Kantoor Kuhlmann & Hulshof ; Borne

KUHLMANN K.H.H.J.
Notaris te Groningen , arrondissement Groningen
Postbus 1348 , 9701 BH Groningen

KUIJCK A.C.A. van , geboren sep 1920
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Nijmegen 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen18 dec 1953
Kantonrechter Nijmegen 13 mrt 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 jun 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 5 jun 1986

KUIJCK Y.A.J.M. van, geboren apr 1951
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 3 nov 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda4 feb 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda3 mrt 1983
Advocaat-generaal ressortsparket Arnhem 29 dec 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1995
Raadsheer Gerechtshof Arnhem 27 mei 1998
Vice-president Gerechtshof Arnhem vanaf 01-09-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht vanaf 11-05-1995
NU Arnhem Hof Vice-President
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Chr. Erfgoed Zorginstellingen te Breda van 20-12-1983
Lid Landelijke Adviesraad Beraad inzake Parochiele Aangelegenheden
Vice-Voorzitter bestuur parochie Stichting Bernulphus te Oosterbeek
Lid Bestuur Stichting Straatkinderen Brazilië te Breda
Lid Bestuur Stichting Bouwmaatschappij AC van Deventer te Oosterbeek
TEVENS [juni 2002]
Voorzitter Stichting tot behoud van christelijk erfgoed in zorginstellingen te Breda
Bestuurslid A.C. van Deventer in de gemeente Renkum
Bestuurslid van de Lionsclub Arnhem
Voorzitter van de Stichting Straatkinderen Brazilië te Breda
Lid van de sectie TBS van de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing
TEVENS [juli 2002]
Voorzitter Stichting tot behoud van Christelijk Erfgoed in Zorginstellingen, Breda
Voorzitter Stichting A.C. van Deventer gemeente Renkum, Renkum van 11-12-2001 Voorzitter Stichting Straatkinderen Brazilië, Breda van 01-01-2000
Voorzitter sectie TBS Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming van 01-07-2000
Bestuurslid Frans Perrick Stichting, Nijmegen van 26-03-2001
Bestuurslid Reünistenvereniging Faculteit der Rechtsgeleerdheid KUN, Nijmegen van 07-10-2000
Voorzitter Lionsclub Arnhem, Arnhem van 01-07-1998 tot 30-06-1999
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter Stichting tot behoud van Christelijk Erfgoed in Zorginstellingen te Breda vanaf 20-12-1983
Voorzitter Stichting A.C. van Deventer gemeente Renkum te Renkum vanaf 11-12-2001
Voorzitter Stichting Straatkinderen Brazilië te Breda vanaf 01-01-2000
Voorzitter sectie TBS Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming vanaf 01-07-2000
Bestuurslid Frans Perrick Stichting te Nijmegen vanaf 26-03-2001
Voorzitter Reünistenvereniging Faculteit der rechtsgeleerdheid KUN te Nijmegen vanaf 06-10-2002
Bestuurslid Reünistenvereniging Faculteit der Rechtsgeleerdheid KUN te Nijmegen vanaf 07-10-2000
tot 06-10-2002
@OPM
functie Frans Perrick Stichting met datum 26 maart 2001 was nog niet vermeld in juni 2002.

KUIJER A. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Den Haag van 30-01-2002
NU Den Haag RechtbankRechter
Advocaat bij Everaert advocaten lmmigration Lawyer ; beëdiging 1986
Advocaat bij Everaert advocaten
weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
kui jer@everaert.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2003]
TEVENS [juli 2003]
Mede-auteur/lid van de redactie van de uitgaven: Modellenboek voor de rechtspraktijk (kluwer) van 01-01-2002
(incidenteel) Docent bij Stichting Studiecentrum Rechtspleging Stichting Opleidingen Sociaal Recht van 01-01-2002
Lid van de permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen-, en strafrecht van 01-01-2002
Plv voorzitter van de Beroepscommissie Doelgroepbepaling van de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland van 01-01-2002
@OPM
Waarschijnlijk niet meer advocaat, maar vanaf wanneer niet meer

KUIJER C.P.
Advocaat bij MKS advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 2133 , 2800 BG Gouda
Tel 0182-691222 , fax 0182-691223
mksadvocaten@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Prospectief Arbeidsrecht bv
Postbus 209 , 3370 AE Hardinxveld-Giessendam
Tel 0184-676470 , fax 0184-676479
ckuijer@prospectief.nl
www.prospecnef.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIJER R.
Advocaat bij Buise advocaten ; beëdiging 1992
Hillevliet 124 , 3074 KD Rotterdam
Tel 010-4866544 , fax 010-4863115
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KUIJER S.W.M.J.
Universiteit Maastricht
Academisch Ziekenhuis Maastricht
Raad van Bestuur , lid

KUIJEREN A.M. van
Advocaat bij Postbus 382 , 2600 AJ Delft ; beëdiging 1981
Advocaat bij Antoon Coolenlaan 49 , 2624 NW Delft
Tel 015-2613219 , fax 015-2564482
[vademecum advocatuur 2001]

KUIJK M.H. van , geboren apr 1954 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Griffier rechtbank Rotterdam 23 nov 1983

KUIJK W.A.A. van
Advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl B.V. advocaten en belastingadviseurs ; beëdiging 2000
Postbus 1095 , 5004 BB Tilburg
Tel 013-4635599 , fax 013-4632266
w.van.kuijk@kantoormrvanzijl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kuit Mr. van Zijl B.V. advocaten ; beëdiging 1994 en 2000
www.kantoormrvanzijl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIJKEN C.C.C.A.M.
Advocaat bij Kuijken advocaten ; beëdiging 1981
Advocaat bij Kuijken advocaten
Postbus 420 , 5550 AK Valkenswaard
Tel 040-2044445 , fax 040-2045155
[vademecum advocatuur 2001]
kuijkenadv@chello.nl
www.kuijkenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIJKEN D.
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1991
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIJKER E.L. , geboren 1948 ; Mw.
Wethouder gemeente Rotterdam
President Raad van Comm. Holding AVR-Bedrijven N.V.
Commissaris N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch
Commissaris N.V. Waterbedrijf Europoort
Oud-functie:
Commissaris N.V. Electriciteitsbedriff Zuid-Holland

KUIJL A.J.C. van ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
kuijl@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
andrea.vankuijl@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

KUIJL RA J.G. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Fiscaal-economisch departement
Hoogleraar bedrijfseconomie, alsmede de fiscale comptabiliteit
j.g.kuijl@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Universiteit Maastricht
Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
Hoogleraar bedrijfseconomie, in het bijzonder berichtgeving
prive adres: Mozartlaan 18 , 3603 BH Maarssen , Tel. 0346 564405

KUIJL M.M.E. van der ; Mw.
Advocaat bij Groenendijk & Kloppenburg ; beëdiging 1983
Postbus 788 , 2300 AT Leiden
Tel 071-5155843 , fax 071-5172720
m.van.der.kuijl@groenendijk.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.groenendijk.com
[vademecum advocatuur 2004]

KUIJL M.S. van der , geboren feb 1968 ; Mw. Drs.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 apr 1996

KUIJL P.C. van der ; Mw.
Advocaat bij Boogaard advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg

KUIJPER A.A. , geboren jan 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam admin.ambtenaar kantongerecht Den Bosch , II.hoofdcommies (gemeentesecretarie)
1939
Substituut-griffier rechtbank Roermond 15 jan 1968
Griffier rechtbank Roermond 7 jul 1969
Hoofd griffie kantongerecht Roermond en Venlo okt 1969
Hoofd griffie Raad van Beroep Roermond 15 apr 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 15 apr 1970
Rechter rechtbank Roermond 28 mrt 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond en Venlo 19 sep 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 feb 1984

KUIJPER B.C.H.
Advocaat bij Rasker Duvekot & Wibbens ; beëdiging 1995
Herengracht 503 , 1017 BV Amsterdam
101475.475@compuserve.com
Advocaat bij Kuijper advocaten
Postbus 22714 , 1100 DE Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-4002529 , fax 020-4090177
bchkuijper@worldmail.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Jan Steenstraat 4 , 1816 CX Alkmaar
Tel 072-5116113 , fax 072-5116113
bkuijper@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIJPER - KEIJZER C.L. , geboren mei 1948 ; Mw.
NLRM 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 1 mei 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 22 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 jan 1980
Rechter rechtbank Amsterdam 9 okt 1981
Vice-President rechtbank Amsterdam 16 nov 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 22 jun 1994

KUIJPER E.E.E. de ; Dhr. Jhr.
Notaris te Vught , arrondissement Den Bosch
Kantoor Huijbregts notarissen ; Vught, Den Bosch, Rosmalen, Vlijmen

KUIJPER H. , geboren 31-08-1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 23 jun 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 feb 1986
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Hoofd Staatsraad in buitengewone dienst
TEVENS
Lid DB en sectie TBS van de centrale Raad voor strafrechttoepassing
Commissaris Partek beton ned en sub maatschappeijen Ver Bouwstoffen Industrie VBI BV
Schokbeton BV Spanbeton BV
Commissaris beheersmaatschapopij Schaarsbergen
Lid College van arbiters van de Artsen Ouderlinge
Voorzitter Arbitragecommissie Goodwillfoindsen Huisartsen
Lid geschillencommissie Ziekenhuis-Fysiotherapeuten Stichting Rechtspraak Zorgverzekering
Lid Bestuur Stichting Koningsheide
Lid Bestuur Hendrika Johanna Stichting Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut
aug 1997
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KUIJPER J. ; Mw.
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq v.Kleef ; beëdiging 1991
Vondelstraat 89 , 1054 GM Amsterdam
Advocaat bij Keizer advocaten
Keizersgracht 568 , 1017 ET Amsterdam
Tel 020-52376657 , fax 020-52376605
info@keizeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Weteringschans 90 , 1017 XS Amsterdam
Tel 020-5237667 , fax 020-5237666
info@keizeradvocaten.nl
www.kelzeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIJPER P.J. ; Prof. Dr.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Europese Integratie en Mededingingsrecht
Hoogleraar Europees Recht

KUIJPER R.
Advocaat bij Amsterdamseweg 188-11 , 1182 HL Amstelveen ; beëdiging 1996

KUIJPER R.P.
Advocaat bij Dikkers & Boersema ; beëdiging 2003
Postbus 4003 , 3130 KA Vlaardingen
Tel 010-4357154 , fax 010-4601446
dikkers-boersema@worldmail.nl
www.dikkers-boersema.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIJPERS A.
Advocaat bij Phijffer advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 1125 , 5501 BC Nijmegen
Tel 024-3225245 , fax 024-3000927
phijffer@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KUIJPERS C.J. , Carla ; Mw.
Wethouder Gemeente Alblasserwaard Rhoon
Directeur/eigenaar Kuijpers Consult Poortugaal
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Rotterdam
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

KUIJPERS - GROENSMIT C.T.M.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerkhof 3 , 3512 BK Utrecht
tel 030 2537017 , fax 030 2537300
Disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht
Staats- en Bestuursrecht
c.kuijpers@law.uu.nl

KUIJPERS E.M.B. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1996
Postbus 75205 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-5789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533791
erlinde.kuijpers@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]

KUIJPERS H.F.C.
Advocaat bij van der Niet advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 341 , 2350 AH Leiderdorp
Advocaat bij Kalkman , Dormeier & Kuijpers
Hoge Rijndijk 65 , 2313 KH LEIHEN
Tel 071-5132494 , fax 071-5127504
[vademecum advocatuur 2001]

KUIJPERS H.F.C.
Advocaat bij K.D.K. advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 628 , 2300 AP Leiden
Tel 071-5249265 , fax 071-5249266
eric.kuijpers@kdk.nl
www.kdk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIJPERS J.C.A.F.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 30 mrt 1955

KUIJPERS J.H.L.C.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Doedens ; beëdiging 1996
Postbus 1055 , 3500 BB Utrecht
Advocaat bij Bovens advocaten
Postbus 591 , 3 500 AN Utrecht
Tel 030-2312704 , fax 030-2312738
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kuijpers & van der Biezen advocaten
Havenstraat 1-3 , 5211 WC Den Bosch
Tel 073-6148664 , fax 073-6146456
kuijpers@email.com
www.strafrechtspecialist.com
[vademecum advocatuur 2004]

KUIJPERS M.G.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3281175
mgkuijpers@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 ; beëdiging 2000
1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
matthijs.kuijpers@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KUIJPERS S.J.P.H. ; Mw.
Advocaat bij Bernards Tilman van der Corput ; beëdiging 1995
Advocaat bij Tilman Rosens van der Corput advocaten
Postbus 6104 , 5960 AC Horst
Tel 077-3988182 , fax 077-3988191
advocaten@tilman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tilman Rosens van der Corput advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

KUIJPERS T.E. ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 782 , 5600 AT Eindhoven
Advocaat bij Kuijpers advocaten
Ruimtesonde 10 , 3824 M2 Amersfoort
Tel 033-45568809 , fax 033-4556879
kuijpers.adv@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KUIJPERS V.Th.E.
Advocaat bij Rischen & Nijhuis ; beëdiging 2003
Postbus 22096 , 3003 DB Rotterdam
Tel 010-4332777 , fax 010-4047959
kuijpers@rischen-nijhuis.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIJVENHOVEN V.K.
Notaris te Haarlemmermeer , arrondissement Haarlem
Postbus 317 , 2130 AH Hoofddorp

KUIK A.E. ; Mw.
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 46220 , 4803 EP Breda
Tel 075-5223577 , fax 075-5149403
mkuik@houbenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626600 , fax 040-2626400
nlkuik01@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIK W. ; Mw.
Dir. Jur. en Personele Zaken Control Data bv
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995

KUIKEN K.R. , geboren mrt 1944
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 15 mei 1973
Gerechtssecr 1e klasse rechtbank Almelo 15 mei 1973
Secretaris arrondissementsparket Breda 1mrt 1975
Gerechtssecretaris rechtbank Breda 15 okt 1976
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Breda 75 okt 1976
Secretaris arrondissementsparket Zutphen 1 aug 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 8 sep 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutpher 6 mei 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 9 sep 1983
Rechter rechtbank Zwolle 5 okt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 31 okt 1984
Kantonrechter Harderwijk 23 jun 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 23 jun 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 2 jul 1990
Kantonrechter Apeldoorn 6 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 6 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 6 jan 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 24 november 1998
NU
[mei 2000] Zutphen rechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger, incidenteel actief, info griffier Harderwijk
Apeldoorn kantonrechter
Zwolle rechter-plaatsvervanger Z/nnvt kantonrechter Apeldoorn
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-Voorzitter bestuur Stichting Michaelhoeve Overkempe
Lid Bestuur Stichting Vrienden Overkempe
Voorzitter Geschillencommissie Stichting Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Gelderland
Voorzitter Geschillencommissie BD-bedrijf Neander Brummen
19 aug 1997
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Voorzitter vereniging tot beoefening der Toonkunst te Zutphen
Arbiter bij de Stichting voor Geschillenbeslechting te Zeist
Van Lee Voorziter klachtencommissie Ziekenhuiscentrum Apeidoorn
Bestuurslid Stichting Markant Apeldoorn

KUIKMAN C.M.
Secretaris gemeente Kerkrade [info SAL 2000]

KUIL B.C.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam

KUILE B.H. ter , geboren 1931 ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 29 jul 1978
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar Erasmus, Universiteit Rotterdam, Europees recht, Europees institutioneei recht
Oud-hoogleraar
Advocaat te Den Haag ; kantoor De Brauwe Blackstone Westbroek ; beëdiging 1962
Nu waarschijnlijk met pensioen
TEVENS
Voorzitter van het Veterinair Beroepscollege
Lid van de Beroepscomm. van de Koninklijke Maatschappij van Geneeskunst
Lid en secretaris van de Raad van Commissarissen van Wolters Kluwer
Lid en secretaris van de Raad van Commissarissen van Verenigd Streekvervoer Nederland
Directeur van Lingerije
Lid van de werkgroep Kartelrecht van het Europa Instituut van de Rijksuniversiteit te Leiden
Lid van de werkgroep Mededinging van de Vereniging VNO/NCW
Lid van de werkgroep Competition van International Chambers of Commerce
Lid van de adviescomm. van de Vereniging Huize Boschzicht
Lid van de VVD-comm.Justitie
Lid adviescomm.praktijkuitgaven op het gebied van Europees Recht, Kluwer
Emeritus hoogleraar Europees Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Docent leergang Stichting Bedrijfskunde
TEVENS
[dec 2000]
Niet te vinden in het register nevenfuncties van het Hof Den Haag
TEVENS
[sep 2000]
Secretaris Raad van Comm. Wolters Kluwer N.V
Voorzitter Veterinair Beroepscollege
Prof. B.H. ter Kuile, emeritus hoogleraar aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam, was als adviseur verbonden aan De Brouw BlackstoneWestbroek. Daarnaast maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur van ICC Nederland en was hij Voorzitter van het bestuur van de NetherlandsUniv. Foundation for International Cooperation NUFFTC en Lid van het bestuur van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen"Clingendael". Ten slotte was hij secretaris van de raad van commissarissen van N.V. Verenigd Streekvervoer Nederland
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

KUILE G.J.S. ter
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285426 , fax 070-3245979
gjsterkuile@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KUILE - v/d HOEVEN H.C. ter ; Mw.
Rechten 1971
Lid Gemeenteraad
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

KUILE - van MIERLO J.M.H.A. ter , Hannemiek ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 4 sep 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 sep 1986
NU
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Amsterdam-Zuid/Amstelveen.

KUILE L.F.D. ter , geboren okt 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur te Amsterdam 1955
Bedrijfsjurist te Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 30 jun 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 sep 1969
Rechter rechtbank Rotterdam 15 jun 1970
Vice-president rechtbank Rotterdam 6 jul 1978
President rechtbank Rotterdam 15 feb 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 mrt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 mrt 1994
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting administratiekantoor Landgoed De Moeren te Zundert
B bestuur Stichting Juridisch Woordenboek Spaans te Den Haag
Plaatsvervangend Voorzitter commissie binnenvaartrampenwet te Rotterdam
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Ned. Orde van Belastingadviseurs
Voorzitter Klachtencommissie politieregio Rotterdam/Rijnmond
jul 1997

KUILE R.J. ter , geboren apr 1952 ; Dhr. LL.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 5 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 5 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 25 jul 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 4 nov 1987
Rechter rechtbank Den Bosch 2 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
Kantonrechter Den Haag 13 jun 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 13 jun 1994
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Penningmeester Stichting het Ter Kuile-fonds te Enschede
Penningmeester Stichting het Hoedemakersfonds te Enschede
Voorzitter bezwarencommissie van Energiebedrijf Noord-West Amsterdam NV
Lid ledenraad van de Vereniging Vogelbescherming Nederland
Voorzitter van de medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Meent" te Maarn
18 feb 1997
TEVENS [juli 2003]
Penningmeester Stichting het Ter Kuile-fonds te Enschede van 01-06-1994
Penningmeester Stichting Het Hoedemakersfonds te Enschede van 01-06-1995
Gastdocent Stichting Opleiding Sociaal Recht te Utrecht van 01-01-1997
Lid VVD-fractie Gemeenteraad Maarn van 01-03-1999
Lid Ledenraad Vereniging Vogelbescherming Nederland van 01-06-1993 tot 31-05-2001

KUILE R.R. ter ; Drs.
Ministerie van Financiën, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken, Plaatsvervangend Directeur
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Lid (FIN)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Plaatsvervangend Lid (FI)
Per 1 augustus 2002 benoemd tot Directeur Vreemdelingenbeleid [Staatscourant 17 juni 2002]

KUILENBURG M. van , Marcel ; Dhr.
Advocaat bij van Kuilenburg advocaten ; beëdiging 1987
Bovenkerkerweg 85 , 1187 XC Amstelveen
kuilenburg@widexs.net
Tel 0297-584584 , fax 0297-584580
mvankuilenburg@kuilenburgadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amstelland
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amstelland
Algemeen Secretaris (1999) van de Nederlandse Tafelronde

KUIN - van KOOLWIJK I.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Kantoor Mrs. Kuin & Derkx ; beëdiging 1978
Advocaat bij Kuin-van Koolwijk & Derkx
Postbus 6119 , 5960 AC Horst
Tel 077-3985483 , fax 077-39866335
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Grubbenhove 14 , 5971 CZ Grubbenvorst
Tel 077-3270125 , fax 077-3270124
irene.kuin@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIN - van den AKKER J.M.G. ; Mw.
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1996
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen ; beëdiging 1976 en 1996
j.m.g.kuin@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIN J.N.G.J.
Notaris te Haren (Gr) , arrondissement Groningen
Postbus 36 , 9750 AA Haren Gn

KUINDERSMA J.A. ; Mw.
Rechten 1988
Directiesecretaresse MORET ACMA
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland

KUIP S.W. , geboren maart 1963
NLRM 99/00
Advocaat en procureur te Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 18 mei 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 18 mei 1998
Kantonrechter Rotterdam 2 november 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam

KUIPEN A.M. van
Advocaat bij Antoon Coolenlaan 49 , 2624 NW Delft ; beëdiging 1981
Tel 015-2613219 , fax 015-2564482
[vademecum advocatuur 2004]

KUIPER - KEIJZER C.L. , geboren mei 1948 ; Mw.
NLRM 88/89
Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 1 mei 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 jan 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 22 jan 1980
Rechter rechtbank Amsterdam 9 okt 1981
Vice-president rechtbank Amsterdam 16 nov 1987

KUIPER - TWAALFHOVEN D.F.M. , geboren jan 1933 ; Mw.
NLRM 87
Werkzaam bedrijfsleven 1953 -19 56
Stage E.E.G. 1962
Advocaat en procureur Den Haag en Amsterdam 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 7 mrt 1979
Rechter rechtbank Haarlem 6 jan 1986

KUIPER D.J.W.
Notaris te Castricum , arrondissement Haarlem
Postbus 303 , 1900 AH Castricum

KUIPER - SMEELE E.F. , geboren dec 1954 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 apr 1990
Onder-Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 27 jul 1991
Vice-Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 8 jul 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 25 augustus 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 november 1999
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen28januari2000
Vice-President rechtbank Zwolle 28 januari 200094
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Vice-Voorzitter College van beroep Studiefinanciering

KUIPER F.G.
Advocaat bij Kuiper Jonkers van den Berg ; beëdiging 1977
Postbus 19282 , 3501 DG Utrecht
Tel 030-2313494 , fax 030-2313322
kuipercs@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
fgkuiper@kuipercs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIPER F.H. ; Mw.
Advocaat bij van Dijk & Vermeeren advocaten ; beëdiging 1991
Hoogbrugstraat 72 , 6221 CS Maastricht
Advocaat bij Duynstee & Partners
Postbus 289 , 6200 AG Maastricht
Tel 043-3250043 , fax 043-3253944
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KUIPER F.R.H.
Advocaat bij van Dusseldorp & Damstra advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 10482 , 7301 GL Apeldoorn
Tel 055-5212491 , fax 055-5214731
fkuiper@dusseldorpcs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIPER J.C. ; Mw.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1996
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
kuiper@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KUIPER J.Ch.L. , geboren 1947
Lid Raad van Bestuur ABN-AMRO Holding N.V.
Commissaris ABN-AMRO Lease Holding N.V.
Commissaris Cornelder Holding B.V.
Na zijn Leidse Rechtenstudie trad Mr. J.Ch.L. Kuiper in dienst bij de Amro Bank, waar hij werkzaam was op het kantoor in New York. In 1987maakte hij de overstap naar Granaria Holdings B.V. Hij werd bij deze onderneming financieel directeur. Vervolgens werd hij in 1993 president van de Vereniging EuropeanOptions Exchange, waarna de heer Kuiper 1 maart 1996 de volgende stap in zijn carrière zette: hij werd benoemd tot Voorzitter van de directievan MeesPierson N.V. Na de overname van MeesPierson door Fortis werd hij in 1997 tevens benoemd tot Lid van de raad van bestuur van Foris AMEV, tot Lid van de Executive Board van Fortis en tot oorzitter van Fortis Nederland. Op 1 mei 1998 legde de heer ;uiper zijn functies bij Fortis neer. Naast voornoemde funcies maakte hij deel uit van het algemeen bestuur van het Nelerlands Instituut voor het Bank- enEffectenbedrijf, was hij id van de Kamer van Koophandel Amsterdam, Lid van het betuur van de Nederlandse Vereniging van Banken encommisaris van Amsterdam EOE Index Fund N.V., AEX-Agrarische Termijnmarkt N.V., Theodoor Gilissen Bankiers N.V. en de Jederlandse Liquidatiekas N.V.

KUIPER J.H. , geboren mrt 1963 , Jan Hendrik ; Drs.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 10 okt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 1 apr 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 1 apr 1997
Rechter rechtbank Assen 10 maart 1998
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen ; kantoor Bout advocaten ; beëdiging 1995
Zal wel geen advocaat meer zijn sinds 1998
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging voor Chr Basisonderwijs en Speciaal Voortgezet Onderwijs Assen eo
01 apr 1997
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Assen

KUIPER J.J.
Advocaat bij Klaver & Partners ; beëdiging 1991
Advocaat bij Klaver Planting & van der Hooft
Postbus 10 , 1716 ZG Opmeer
Tel 0226-354884 , fax 0226-354269
j.kuiper@klaver-partnersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
j.kuiper@klaver-partnersadvocaten.nl
www.klaver-partnersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIPER - BOUWMAN J.R.F.L ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Kuiper-Bouwman ; beëdiging 1987
Advocaat bij advocatenkantoor Kuiper
Postbus 316 , 9900 AH Appingedam
Tel 0596-624542 , fax 0596-625853
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Kuiper
Postbus 324 , 9900 AH Appingedam
Tel 0596-624542 , fax 0596-625853
[vademecum advocatuur 2004]

KUIPER J.S.
Advocaat bij De Bok Roijers Gasseling ; beëdiging 2000
Postbus 21548 , 3001 AM Rotterdam
Tel 010-2822999 , fax 010-2822990
kuiper@brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KUIPER M. ; Mw.
Advocaat bij Weth.Jansenlaan 78 , 3844 DG Harderwijk ; beëdiging 1991
Advocaat bij Brouwer & Kuiper advocaten
Wethouder Jansenlaan 78 , 3844 DC Harderwijk
Tel 0341-415307 , fax 0341-433648
[vademecum advocatuur 2001]
kuiperadvocaat@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIPER M.J. , geboren mrt 1940
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Adjunct-directeur Ministerie van Landbouw
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 23 jan 1990
Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994

KUIPER M.L.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
mkuiper@houthoff.nl

KUIPER M.W. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Adelheidstraat ; beëdiging 1996
Adelheidstraat 78 , 2595 EE Den Haag

KUIPER P.M.
Notaris te Putten , arrondissement Zutphen
Kantoor Kuiper & van 't Spijker ; Putten

KUIPER R.H.
Advocaat bij Heijder advocaten ; beëdiging 1982
Banstraat 34 , 1071 KA Amsterdam
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1982 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
rku@srk.nl
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIPER W.E. ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
nlkuipel@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
ina.kuiper@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIPER Y.B.
Advocaat bij Riedstra Tuinman Sleijfer ; beëdiging 1991
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
Tel 058-2121075 , fax 058-2126449
rtsadvoc@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KUIPÉRI R.G. , geboren 1948
Directeur ABB Oil & Gas Europe B.V.
Directeur Luwoco Lummus World-Wide Contr. (Neth.) B.V.

KUIPÉRI R.G. , geboren 22-06-1948
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KUIPERS A. , Albert (Bert) ; Dhr. Drs.
Benoemd tot directeur van het Diabetes Fonds en van de diabetes koepelorganisatie Nederlandse Diabetes Federatie. Eerder was hij werkzaam bij de Algemene Rekenkamer als directeur stafdirectie Beleid en Communicatie [Staatscourant 5 juni 2002]

KUIPERS A.M. ; Mw.
Advocaat bij Lamping & Luiten ; beëdiging 1991
Boompjes 27-29 , 7607 HE Almelo
Advocaat bij Kuipers advocatenkantoor
Postbus 412 , 7570 AK Oldenzaal
Tel 0541-537156 , fax 0541-537016
[vademecum advocatuur 2001]
kuipersadvocatenkantoor@introweb.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIPERS A.M.S. , geboren april 1965 ; Mw.
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 juni 1999

KUIPERS - TIMMER A.N. ; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 14 aug 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 15 okt 1982
Rechter rechtbank Almelo 1 okt 1984

KUIPERS D.J.A. , geboren aug 1950 , Derk
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Utrecht 1 jan 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissement Zutphen3 sep 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Zutphen7 aug 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 apr 1994
Adv.-gen. ressortsparket Den Haag 19 januari 1998
NU
Den Haag parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zutphen

KUIPERS D.P. ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1995
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529359 , fax 070-3546089
pkuipers@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bird & Bird
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538800 , fax 070-3538892
pauline.kuipers@twobirds.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]

KUIPERS G. ; Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1995
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
gkuipers@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
gertjan.kuipers@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

KUIPERS G.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
gkuipers@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772395 , fax 020-5772705
g.kuipers@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KUIPERS H.W. , geboren sep 1913
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 27 jan 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 30 okt 1942
Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 21 apr 1951
Officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 22 mrt 1963

KUIPERS J.
Notaris te Groningen , arrondissement Groningen
Kantoor Mr. J.Kuipers ; Groningen
Postbus 1213 9701 BE Groningen

KUIPERS J.P.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raad Hoog Militair GerechtsHof Den Haag 12 sep 1968
NU Arnhem Hof Hoog militair Gerechtshof Raad
TEVENS [juli 2002]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
NB
Waarom staat hij op rechtspraak.nl vermeld bij Hof Arnhem, of is het hoog militait gerechtshof verhuisd
van Den Haag naar Arnhem.
TEVENS [oktober 2004]
Op 11 oktober 2004 niet te vinden op rechtspraak.nl

KUIPERS M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Bestuurszaken, Afdeling Individuele Beleidsbeslissingen, Hoofd

KUIPERS M.C. , geboren jul 1944
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 september 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Almelo jan 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Almelo okt 197
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Almelo 1 jan 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 26 november 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 6 februari 1976
Rechter rechtbank Almelo 13 mei 1977
Kantonrechter Enschede 27 mei 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 27 februari 1985
NU
Kanton Almelo kantonrechter-plaatsvervanger
Enschede kantonrechter
TEVENS
Opgave "langdurig ziek" gekregen
09 jul 1997

KUIPERS P.
Advocaat bij Kessels Hanssen 't Sas ; beëdiging 1996
Postbus 2090 , 4800 CB Breda
Tel 076-5253535 , fax 076-5148356
kuipers@khsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
paul.kuipers@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

KUIPERS P. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 22-06-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist Unilever
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Sectie Burgerlijk Recht Nederlands Genootschap voor Bedrijfsjuristen (NGB) van 01-01-1998 Bestuurslid Vereniging voor Burgerlijk Recht van 01-01-1996

KUIPERS S.A.L. , geboren jun 1964 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond1okt 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond1okt 1995
NU
Roermond parket

KUIT A.L.
Advocaat bij Mathenesserlaan 385 , 3023 CD Rotterdam ; beëdiging 1994
Tel 010-4782010 , fax 010-2763380
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1989 en 1994
[vademecum advocatuur 2004]

KUIT J.Y.
Advocaat bij Vreeken c.s. ; beëdiging 1988
Postbus 4048 , 1620 HA Hoorn
Advocaat bij advocatenkantoor Oudaen
Marktplein 2 , 1421 AC UITHoorn
Tel 0297-566064 , fax 0297-532513
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kuit Utrillas Vreeken advocaten & procureurs
Tel 0229-270170 , fax 0229-238559
vreeken@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIT S. ; Mw.
Advocaat bij Visser & Quispel ; beëdiging 1997
Postbus 1121 , 3260 AC Oud-Beijerland
Tel 0186-614477 , fax 0186-610666
[vademecum advocatuur 2001]
info@vgh.nl
www.vgh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIT S.C. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313199 , fax 020-4313357
sascha.kuit@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIT V.W.J.M.
Advocaat bij Hamerslag & van Haren ; beëdiging 1992
Postbus 3269 , 1001 AB Amsterdam
Advocaat bij advocatenkantoor De Binnenstad
Binnengasthuisstraat 148 , 1012 2G Amsterdam
Tel 020-6271816 , fax 020-6278469
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KUITENBROUWER F. , Frank ; Dhr.
Commentator NRC Handelsblad
Medewerker van het magazine Mr.

KUITERS E.J.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Advocaat bij Anker & Anker Strafrecht advocaten
Postbus 324 , 8901 BC Leeuwarden
Tel 058-2442500 , fax 058-2169696
info@ankerenanker.nl
[vademecum advocatuur 2001]
kuiters@ankerenanker.nl
www.ankerenanker.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUITERT J.C.J.G.B. , geboren sep 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Raio rechtbank Haarlem 1 dec 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 13 apr 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 3 jul 1990
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Haarlem1januari 1998
NU
Haarlem parket

KUIVENHOVEN C. ; Mw.
Advocaat bij Blom & Thijssen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 292 , 3430 AG Nieuwegein
Tel 030-2628045 , fax 030-2628048
catherine.kuivenhoven@blom-thijssen.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KUIZENGA B. , geboren feb 1941 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven te Groningen 1960
Werkzaam ontvanger directe belastingen te Groningen 196
Werkzaam gemeentspolitie respectievelijk Voorburg en Stadskanaal 1963
Werkzaam AGO-verzekeringen II. districts-inspecteur 1969
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Leeuwarden sep 1975
Verkeersschout arrondissementsparket Groningen 26 jan 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 15 okt 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 27-02-2002
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Directie Divisie Particulieren van Centraal Beheer te Apeldoorn
Lid Bestuur tevens commissaris van het Jonge Centrum te Groningen
Voorzitter bestuur van de Dr. K. van Dijk Stichting te Eelde (Nieuw Hoog-Muller-CAD-Friesland)
Voorzitter Nat. begeleidingscommissie Centrum chronische ziekten
Voorzitter bestuur van het psycho-geriatrisch verpleeghuis De Twaalf Hoven te Winsum
Voorzitter Raad van Toezicht interim stichting ter voorbereiding van de samenwerking St
Thuisdialyse en dialyseafdeling Beatrixoord
Lid Raad van Toezicht Stichting Thuisdialyse te Haren
Lid Bestuur Sector Schadeverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars te Den Haag
Vice-Voorzitter Federatie Onderlinge Verzekeraars (FOV) te Bunnik
Lid Raad van Toezicht van de Stichting KITTZ voor toegepast thuiszorgverniewing te Groningen
Voorzitter Stichting Universitair Algemeen Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Groningen
jul 1997
TEVENS [oktober 2004]
Voorzitter bezwaren advies commissie Regiopolitie IJsselland van 01-09-2002 tot 01-01-2005
Voorzitter Raad van Toezicht Zorginstelling 'De Hoven' , Winsum van 01-01-1992 tot 01-01-2003
Onafhankelijk Voorzitter Toetsingscommissie UNIVE-Verzekeraar van 01-01-1998 tot 30-06-2002

KUIZENGA R.
Advocaat bij Grollé advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 346 , 7900 AH Hoogeveen
grolle@accessnet.nl
Advocaat bij De Haan advocaten
Postbus 224 , 7940 AE Meppel
Tel 0522-240500 , fax 0522-241100
r.kuizenga@dehaanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 60194 , 1320 AE Almere
Tel 036-5460040 , fax 036-5460041
kuizenga@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUIZENGA W.
NLRM 80 87 88/89
Plaatsvervanger Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 17 mei 1976

KUKOLJA S.J.P.
Advocaat bij Daniëls advokaten ; beëdiging 2002
Postbus 8 , 7470 AA Goor
Tel 0547-271698 , fax 0547-272498
www.daniels-advokaren.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KÜLBS B.
Advocaat bij Külbs advocatenkantoor ; beëdiging 1984
De Lairessestraat 19 , 1071 NR Amsterdam
Tel 020-6710666 , fax 020-6799214
[vademecum advocatuur 2001]
b.kulbs@kulbs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KULLBERG C.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 9 aug 1967

KULVE - van 0S W.J. ter ; Mw.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Hengelo

KUMMELING H.R.B.M ; Prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht
Hoogleraar staatsrecht
Eerder vermeld als: Hoogleraar Staats- en Administratief Recht met inbegrip van het vergelijkend
staatsrecht
Eerder vermeld als: Hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant, staatsrecht
h.kummeling@law.uu.nl
TEVENS
Lid redactieraad: de Gemeentestem
INFO
Privé adres: Nieuwstraat 34 , 6911 BL Pannerden , Tel. 0316 371546

KUNEMAN Zie TERWIEL - KUNEMAN A.C. , geboren feb 1948 ; Mw.

KUNEN K.C.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

KUNNEMAN F.B.M. ; Prof.
Universiteit van de Nederlandse Antillen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
N.B. Telefonische toegangsnummers vanuit Nederland zijn:
voor Cura@ao 00-599-9
voor Aruba 00-297-8
Jan Noorduynweg 111 , pb. 3059 , Willemstad , Curagao
Tel 005999 8684422 , fax. 005999 8691765
e-mail: f.kunneman0una.net
Hoogleraar privaatrecht, Antilliaans burgerlijk recht
Privé adres: Kaya ChipiChipi 5 , Curacao , Tel. 005999 8684422 , toestel 223
NB
Niet meer vermeld in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU

KUNST A.S.M. ; Mw.
Advocaat bij van Diest & Kunst ; beëdiging 1985
Postbus 213 , 9470 AE Zuidlaren
Tel 050-4095533 , fax 050-4091382
[vademecum advocatuur 2001]
advocatenkantoor@vandiestenkunst.nl
www.vandiestenkunst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUNST C.H.W.M.
Notaris te Obdam , arrondissement Alkmaar
Kantoor Appel, Eskens, Boon, W[Iiemsen ; Heerhugowaard, Langedijk, Obdam, Opmeer

KUNST F.W.Ch.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1997
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
schaaprdam@compuserve.com

KUNST M.A.J. , Marthijne ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1987
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
info@nysingh.nl
Officier van Justitie
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Arnhem.

KUNZELER L.J.M.G.
Advocaat bij Huver advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 505 , 5900 AM Venlo
Tel 077-3545566 , fax 077-3520430
mail@huveradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.huveradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUPERS D.K.
Advocaat bij van Driel & Nienhuis ; beëdiging 2000
Postbus 905 , 9400 AX Assen
Tel 0592-318010 , fax 0592-317631
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KUPERS E.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Hoeberechts c.s. ; beëdiging 2003
Postbus 196 , 6000 AD Weert
Tel 0495-532583 , fax 0495-540755
advocaten@hoeberechts.nl
www.hoeberechts.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUPERS W.E.
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq vXleef ; beëdiging 1997
Vondelstraat 89 , 1054 GM Amsterdam
Tel 020-6166676 , fax 020-6185246
info@seegers-cs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KUPERUS J.R.
Advocaat bij Prins Hendriklaan 1 , fax , 1404 AR Bussum ; beëdiging 1999
Tel 035-6952373 , fax 035-6952373
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raamstraat 20 c , 2512 CA Den Haag Beëdiging 1970 en 1999
Tel 070-3562821 , fax
[vademecum advocatuur 2004]

KUPERUS M.H.E. ; Mw.
Advocaat bij Banning van Kemenade & Holland ; beëdiging 1989
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
[vademecum advocatuur 2001]
mkuperus@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUPPENVELD P.J.M. van
Advocaat bij Brugstraat 9 , 5211 VS Den Bosch ; beëdiging 1984
Advocaat bij advocatenkantoor van Kuppenveld
Julianaplein 25 , 5211 BB Den Bosch
Tel 073-6901306 , fax 073-6139145
p.van.kuppenveld@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KUPPERMAN M.
Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beëdiging 1994
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
m.kupperman@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1987 en 1994
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KÜPPERS - van DUIVENBONDEN J.L ; Mw.
Advocaat bij Houwing De Jongh en Kuypers ; beëdiging 1989
Postbus 19193 , 3001 BD Rotterdam
Tel 010-4049588 , fax 010-4120735
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij RST advocaten ; beëdiging 1989 en 2003
Postbus 1019 , 4801 BA Breda
Tel 076-5220511 , fax 076-5220955
rst@rst.nl
www.rst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KURBLE M. ; Mw.
Advocaat bij Tiebout advocaten ; beëdiging 2003
Praediniussingel 1 , 9711 AA Groningen
Tel 050-3663737 , fax 050-3112566
tiebout.groningen@balienet.nl
www.tiebout.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KURK F. , Ferry ; Dhr.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zaanstreek

KURSTJENS H.M.E. , geboren nov 1970
NLRM 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1997

KURSTJENS M.W.I.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 24 dec 1964

KURVERS B.
Advocaat bij Smit Winnubst & de Hart advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 315 , 5260 AH Vught
Tel 073-6849191 , fax 073-6849199
info@winsmart.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Smit & De Hart advocaten
www.winsmart.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KURZ S.D.
Advocaat bij van Zelm c.s. ; beëdiging 1996
Postbus 14125 , 3508 SE Utrecht
Advocaat bij Aberson advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1089 , 3600 BB Maarssen
Tel 0346-561132 , fax 0346-574161
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1996 en 1998
Goorts & Coppens advocaten
kurz@abersonadvocaten.nl
www.abersonadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
twee verschillende data beëdiging : 1996 en 1998

KUSTER - KOBESSEN Zie KUSTER A.A. ; Mw.

KUSTER A.A. ; Mw.
Advocaat bij Frankhuijzen Kantoor ; beëdiging 1996
Postbus 3810 , 3003 AV Rotterdam
Advocaat bij Bartels advocaten
Postbus 245 , 3000 AE Rotterdam
Tel 010-2179050 , fax 010-4141345
a.a.kuster@bartels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KUSTER P.H.M. , geboren jun 1960 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 apr 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 18 jul 1995
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Commissie van Toezicht de Schans

KUSTERS C.A.P.L.
Advocaat bij advocatenkantoor Pessers ; beëdiging 2000
Postbus 885 , 5600 AW Eindhoven
Tel 040-2452555 , fax 040-2431749
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij 5750 AA Deurne
Tel 0493-352070 , fax 0493-352071
goorts-coppens@balienet.nl
www.goorts-coppens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUSTERS L.E.L ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam

KUTEMANN R.P.C.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1987
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Mesdagstraat 118 , 2595 X2 Den Haag
Tel 070-3746419 , fax 070-3242016
kutemann@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
kutemann@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KUTER A.B. ; Mw.
Advocaat bij Leijen & Nandoe ; beëdiging 1990
Varnebroek 17 , 1815 HA Alkmaar
Advocaat bij Leijen Nandoe Kuter Schoorl
Varnebroek 17 , 1815 HA Alkmaar
Tel 072-5254717 , fax 072-5111022
[vademecum advocatuur 2001]

KUTSCH LOJENGA M.M. ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2654700 , fax 040-24462284
m.kutsch@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

KUURMAN G.W.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Den Bosch, Hoofd

KUUS A.H.J. , geboren okt 1982
NLRM 87 88/89 90
RechterIijk ambtenaar in opleiding 1 jun 1982

KUYL BOUMAN C. ; Mw.
Rechten 1957
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

KUYL Zie HAGE - KUYL I.L. , geboren mrt 1948 ; Mw.

KUYP D.J. van der
Advocaat bij Koninginneweg 196 , 1075 EJ Amsterdam ; beëdiging 1974

KUYPER J.R.H. , geboren 21-03-1930
Aangekomen in Leiden 1957 rechten , Corpslid
INFO
Woonplaats Hoogvliet
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

KUYPERS A.C.M.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
akuypers@houthoff.nl
Tel 020-5772321 , fax 020-5772703
lkuypers@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529172 , fax 070-3549807
Lkuypers@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KUYPERS P.H.L.M.
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1989
Stevinstraat 65 , 1000-Brussel België
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Goedheidsstraat 5 - 7 , B-1000 Brussel , België
Tel 0032-25345376 , fax 0032-25345535
pkuypers@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Louizalaan 240 , B-1050 Brussel , België
Tel 0032-25345376 , fax 0032-25345535
pkuypers@akd.be
www.akd.be
[vademecum advocatuur 2004]

KUYT - FOKKENS M.A. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1990
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
m.kuyt@buruma.com
[vademecum advocatuur 2001]
m.kuyt@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

KUYT M.J.R. , geboren jun 1961
NLRM 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 dec 1993
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen

KUYTEN A.J.M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
anneclaire.kuyten@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]

KUYVENHOVEN I. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1998
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij BP Nederland Energie B.V. ; beëdiging 1998
Postbus 11550 , 2502 AN Den Haag
Tel 070-3337569 , fax 070-3337898
ingeborg.kuyvenhoven@bp.com
[vademecum advocatuur 2004]

KWAAK - WAMELINK D.C. van der ; Mw.
Advocaat bij Geene c.s. advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 622 , 9400 AP Assen
Tel 0592-345188 , fax 0592-372431
info@geene.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KWAAK D.J. van der, geboren okt 1950 ; Drs. UHD
NLRM 93 94 95 96 97 89 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 jul 1992
Raadsheer Hof Arnhem 23 februari 2000
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Groningen Rechtbank rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26, 9712 EK Groningen
Postbus 716, 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht
Universitair Hoofddocent Privaatrecht
d.j.van.der.kwaak@rechten.rug.nl
TEVENS
Cursusleider en docent VSO cursus beslag en executierecht Ned. Orde van advocaten
31 mrt 1997
TEVENS [juni/juli 2002]
op rechtspraak.nl : geen nevenfuncties opgegeven
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Hij komt voor als Universitair Hoofddocent in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001,
maar daarvan wordt niets vermeld op rechtspraak.nl

KWAAK - KNOL G. van der ; Mw. Drs.
Advocaat bij Postbus 2005 , 1780 BB Den Helder ; beëdiging 1992
Tel 0223-590130 , fax 0223-690140
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loopuijtpark 37 , 1786 AD Den Helder
Tel 0223-690130 , fax 0223-690140
advocatenloopuyt@cs.com
[vademecum advocatuur 2004]

KWAAK R.J.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 026-3538271 , fax 026-3538230
r.kwaak@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KWAASTENIET A.T. de , geboren aug 1958
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 15 aug 1991
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 24 jun 1992
Rechter rechtbank Assen 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 28 nov 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 28 nov 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 28 nov 1996
NU
Assen rechter
TEVENS
Voorzitter van de Stichting Rechtsbijstand Buro voor Rechtshulp Groningen
jul 1997

KWAK I.N. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1994
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij Petten Tideman & Sassen
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
kwak.i@pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ingenoor.kwak@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

KWAK N.E. , geboren mrt 1969 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 apr 1994
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger

KWAKKEL R.J.
Advocaat bij Funcke Kwakkel & Gardeslen ; beëdiging 1984
Advocaat bij Funcke & Kwakkel
Postbus 121 , 1110 AC Diemen
Tel 020-6950356 , fax 020-6905201
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KWAKMAN H.A. ; Mw.
Advocaat bij van der Nat Litigation ; beëdiging 2001
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
kwakman@vandernatlitigation.nl
www.vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KWAKMAN J.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Wijnberg advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 63 , 9700 AG Groningen
Tel 050-5995700 , fax 050-5995709
kwakman@wijnbergadvocaten.nl
www.wijnbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KWANT I.C. de ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Den Haag van 01-04-2001
NU Den Haag Rechtbank Raio
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

KWANTES J.N.A. , geboren jun 1945
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Inspecteur's Rijksbelastingen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10 apr 1992
Raadsheer Hof Amsterdam 18 dec 1992
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Redacteur van het Maandblad Juridische Berichten voor het Notariaat te Den Haag (gehonoreerd)
Bestuurslid juristenfonds personae miserabiles in Den Haag (ongehonoreerd)
Lid redactie maandblad berichten voor het notariaat te Den Haag
26 feb 1997
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Voorzitter van de Bewonersvereniging leefbare binnenstad (Blb) te Den Bosch.
2. Bestuurslid van het Juristenfonds personae Miserabiles te Den Haag.
3. Lid van de redactie van het maandblad Juridische Berichten voor het Notariaat te Den Haag.
4. rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te Den Bosch.
5. Lid van de Commissie van Bezwaar en Beroep van de gemeente Tilburg en gemeente Udenhout. Beëindigd

KWASPEN A.L. ; Mw.
Advocaat bij Arnold en Siedsma ; beëdiging 2003
Postbus 18558 , 2502 EN Den Haag
Tel 070-3654833 , fax 070-3615054
akwaspen@arnold-siedsma.nl
www.arnold-siedsma.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KWEE S.R. ; Mw.
Advocaat bij Hüpscher en Kwee ; beëdiging 1990
Postbus 1231 , 3000 BE Rotterdam
Tel 010-4140133 , fax 010-4132473
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

KWEEKEL W.D. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2001
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121685 , fax 030-2121160
d.kweekel@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KWEENS W.J.P. ; Mw.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 1998
Reinaldstraat 18 , 6824 GN Arnhem
tel 026 3636174
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810831 , fax 024-3810835
w.kweens@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3810866 , fax 024-3810873
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: pers-en familierecht, arbeid

KWESTRO C. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1997
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460316 , fax 020-5460839
christina.kwestro@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

KWIATKOWSKA B. ; Mw. Prof. Dr. UHD
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Internationaal , Sociaal en Economisch Publiekrecht - ISEP
Bijzonder Hoogleraar Recht van de Zee
tel 030 2537037 , fax 030 2537073
b.kwiatkowska@law.uu.nl
TEVENS
Directie / Management Netherlands Institute for the Law of the Sea - NILOS

KWIJL M.S. van der , geboren feb 1968 ; Mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Haarlem 1 apr 1996

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin