Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk
Eerdere correspondentie, waaronder mijn brief aan u d.d. 28 augustus 2000

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Update d.d. 7 februari 2001 van gegevens voor het antecedentenregister van de Jurikaste

video/burhoven.wmv">drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Per fax en per post

AAN :
  De President van het Gerechtshof te Arnhem Per fax en per post
  Mr. L.R. van der Weij
  Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem
  Postbus 9030, 6800 EM Arnhem


BETREFT:
  --eerdere correspondentie, waaronder mijn brief aan u d.d. 28 augustus 2000
  --mijn brief aan u d.d. 30 januari 2001

Wassenaar, 10 februari 2001


Geachte heer Van der Weij,

Op mijn brief aan u d.d. 30 januari 2001 heb ik geen antwoord mogen ontvangen; ook geen opmerkingen naar aanleiding van de concept-tekst die ik u zond.

Daarom doe ik u bijgaand toekomen kopie van de tekst van "Update d.d. 7 februari 2001 van gegevens....".
Ik neem aan dat de inhoud voor zich spreekt.

Voorzover u alsnog corrigerend c.q. aanvullend commentaar zou willen verstrekken, verneem ik graag
onverwijld van u.

Hoogachtend, Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 31 70 5118922
nburjas@wxs.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA BIJLAGE: --Update d.d. 7 februari 2001 van gegevens voor het antecedentenregister van de Jurikaste; 3 pagina's

bur-ex1.htm">Antecedenten van de Kroon