"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. F.A. de Wolff

Geboortedatum: 19-09-1944
Beroep: Hoogleraar Toxicologie Leids Universiteit
in deeltijd met het AMC
Verhoordatum: 5 Maart 1999
Verhoortijd: 11:40-12:17

 

Het Fecesonderzoek van de stichting Visie was niet interpretabel., technisch goed uitgevoerd, maar een feces zegt niets over uranium in het lichaam en twee er ontbrak een goede controlegroep.
ANTWOORD : Dat is correct.

Het advies aan de stichting Visie van u was, niet publiceren.
ANTWOORD : Inderdaad.

Stralingsdeeltjes in uranium kunnen leiden tot tumorvorming en genetische aanpassingen.
ANTWOORD : Genetische aanpassing, dat zou ik er uit laten.

Afwijkingen?
ANTWOORD : Ook niet, het zijn geen genetische afwijkingen, het zijn afwijkingen aan de celkern waardoor tumorvorming kan ontstaan.

Dan leggen wij dat zo vast.

Meneer de Wolff, in het voorjaar van 1998 doet u aan de gezondheidraad een voorstel voor een onderzoek naar uranium bij betrokkenen bij de Bijlmerramp. Is dat correct?
ANTWOORD : Dat is in die zin niet correct, dat de gezondheidraad niet zelf onderzoek uitvoert, maar alleen het advies kan geven aan de bewindslieden een bepaald onderzoek te laten uitvoeren.

Er wordt door u twee maal een toxicologisch onderzoek aangeboden, zowel aan de gezondheidraad als aan de hoofdinspectie. Tweemaal toe wordt zonder opgaaf van reden het geweigerd. Is dat correct?
ANTWOORD : Dat is juist, misschien dat er nog bij kan dat ik ook het AMC onderzoeksteam de diensten van mijn staf heb aangeboden.

Het doel van u was onrust wegnemen.
ANTWOORD Dat was mijn primaire doel.

U heeft hierover gesproken met de heer Verhoef.
ANTWOORD : Ja.

De stoffen die zijn vrijgekomen bij de brand zijn niet ongevaarlijk voor de volksgezondheid.
ANTWOORD : Dat is in zijn algemeenheid juist ja.

De benadering van het DHV en het RIVM houdt onvoldoende rekening met het individu.
ANTWOORD : Ja.

De benadering van DHV en RIVM is bruikbaar voor normstelling, minder voor risico berekening.
ANTWOORD : Voor individuele risico berekening ja.

U pleit voor benadering vanuit de klachten van de patiënt.
ANTWOORD : Ja.

Verbranding van aluminium is kans op inademing, kan leiden tot aluminium toxiciteit.
ANTWOORD : Ja.

Bij het AMC onderzoek is geen aandacht voor medische toxicologische aspecten besteed.
ANTWOORD : Inderdaad.

Het doet er volgens u niet meer toe waardoor de ziekte exact is veroorzaakt, mensen met klachten moeten worden onderzocht.
ANTWOORD : Inderdaad.

Er is een behandeling mogelijk om zware metalen uit het lichaam te verwijderen.
ANTWOORD : Juist

Ernstige reserves zijn er bij u bij alomvattende verklaringen voor de klachten zoals Mycoplasma.
ANTWOORD : Ja.

Door storingen in het immuunapparaat kan het bacterie Mycoplasma leiden tot ziekten net als alle andere bacteriën.
ANTWOORD : Inderdaad.

Deze ziekten zijn goed te behandelen.
ANTWOORD : In principe wel.

Dan zijn wij daarmee aan het einde gekomen aan dit openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de Wolff uit te geleiden. Ik schors de vergadering tot halftwee..