"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. J.J Weening

Geboortedatum: 26-05-1950
Beroep: Patholoog AMC
Verhoordatum: 7 Maart 1999
Verhoortijd: 15:38-16:18


De meest voorkomende auto immuun ziekten zijn ziekten die een bepaald orgaan aantasten.
ANTWOORD : Ja.

Minder vaak voorkomend zijn systematische auto immuun ziekten.
ANTWOORD : Ja.

Toxische stoffen kunnen een oorzaak zijn van met name SLE.
ANTWOORD : Ja.

Er zijn twee patiënten met vergelijkbare klachten, de patiënten brachten de ziekten in relatie met de bijlmer.
ANTWOORD : Ja.

Toen uit het rapport van de heer IJzermans veel klachten naar voren kwamen, die een indicatie konden zijn voor een auto immuun ziekte, heeft u de inspectie geïnformeerd over de twee gevallen.
ANTWOORD : Ja.

Auto immuun ziekten sluimeren lang.
ANTWOORD : Ja, meestal.

Auto immuun ziekten kunnen onherstelbare schade aanrichten.
ANTWOORD : Ja.

Tijdige diagnose is daarbij van belang.
ANTWOORD : Ja.

Bij bloedonderzoek kunnen er zich veel vals meldingen voordoen, daarom moet bloedonderzoek deel uit maken van een uitgebreider onderzoek.
ANTWOORD : Ja.

Uw advies van Oktober wordt niet overgenomen door de inspectie.
ANTWOORD : Inderdaad.

In Januari kwamen weer twee oude gevallen weer naar voren.
ANTWOORD : Ja.

U heeft het gemeld aan de heer IJzermans.
ANTWOORD : Ja.

Er zijn daarna nog tweemaal SLE, tweemaal vasculitis en viermaal multi auto immuun ziekten verwant aan SLE gemeld.
ANTWOORD : Ja.

Totaal twaalf auto immuun ziekten, dat is opvallend veel.
ANTWOORD : Ja.

De verhouding man vrouw is een staat tot negen.
ANTWOORD : Ja.

Normaal.
ANTWOORD : bij SLE.

Onder deze twaalf zijn veel mannen.
ANTWOORD : Ja, die man vrouw verhouding moeten we vooral op SLE laten slaan, dus er zijn opvallend veel mannen met SLE

In relatie tot de Bijlmerramp is niet hard aan te tonen.
ANTWOORD : Dat is juist.

De aanpak zou kunnen zijn, op de eerste plaats een goed epidemiologisch onderzoek en twee mensen met sluimerende klachten nader onderzoeken. Is dat correct?
ANTWOORD : Ja.

Vijf jaar voor de ramp waren er twintig gevallen, vijf jaar na de ramp tachtig gevallen.
ANTWOORD : Dat vindt ik dat we dat alleen moeten vermelden met allemaal kanttekeningen erbij.

Ja, nee, dat begrijp ik
ANTWOORD : Ja. oké.

Ik kom er op terug omdat voor de ramp was de verhouding mannen en vrouwen een staat tot negen na de ramp een staat tot drie.
ANTWOORD : Ja.

Er is geen reden tot paniek, de meeste gevallen zullen nu al zijn gediagnosticeerd.
ANTWOORD : Ja.

Er is wel reden tot alertheid.
ANTWOORD : Ja.

Dan zijn wij daarmee aan het einde gekomen van dit verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Weening uit te geleiden. Ik sluit de vergadering. De persconferentie zal om half vijf plaats vinden.