"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. J.W. Weck

Geboortedatum: 06-11-1947
Beroep: Directeur RLD
Verhoordatum: 19 Februari 1999
Verhoortijd: 13.30 - 15.02 uur.

 
 

De taken van de RLD na een ongeval zijn zo snel mogelijk opstarten van vooronderzoek om de toedracht van de ramp te achterhalen zorgdragen van veilig luchtverkeer na het ongeval de minister informeren c.q. adviseren.
ANTWOORD: correct.

U heeft rond 8 uur op 4 oktober 1992 met de heer Knook van de RLD gebeld u verklaard de heer Knook heeft mij niet geïnformeerd over de lading van het vliegtuig als u deze informatie gekregen zou hebben dan bent u er van overtuigd dat u dat aan de andere meegedeeld zou hebben.
ANTWOORD: correct

U heeft geen informatie over de lading gegeven aan de minister op de avond van de ramp.
ANTWOORD: correct.

Op 5 oktober 1992 de dag na de ramp heeft de heer Wolleswinkel de minster gemeld dat er geen extra risico's zouden zijn in verband met gevaarlijke stoffen aan boord althans voor zover u zich dat kan herinneren.
ANTWOORD: op basis van de mededeling van de heer Wolleswinkel correct.

U verklaart dat u pas in september 1993 geïnformeerd bent over de vondst van verarmd uranium in plaats van op 7 of 8 oktober 1992.
ANTWOORD: correct.

Er is een korte briefing geweest de volgende dag na de ramp er is daar niet gesproken over de lading.
ANTWOORD: correct, dat is dus met uitzondering van de opmerking van de heer Wolleswinkel.

Er werd vanaf 1993 tot 1996 door de minister van verkeer en waterstaat geen relatie verondersteld tussen de gevaarlijke stoffen en de lading en gezondheidsklachten er is geen contact gelegd met het ministerie van volksgezondheid welzijn en sport.
ANTWOORD: Onderzoek en indicatie voor een dergelijke relatie om die reden in.

Er is geen contact gelegd.
ANTWOORD: onvoldoende indicatie voor een relatie om die reden geen contact gelegd.

Er is geen contact gelegd.

Na het debat van de minister van verkeer en waterstaat met de 2e kamer in 1996 is de volgende dag na het debat uw advies op diplomatiek niveau gezocht naar ontbrekende vrachtdocumentatie.
ANTWOORD: ja correct.

U heeft zich verbaasd dat pas nu tijdens de parlementaire enquête informatie over de 20 ton boven water komt ondanks de toezeggingen op hoog niveau tot aan premier Netanyahu toe aan uw ministerie.
ANTWOORD: correct.

U heeft met alle mogelijkheden die uw ministerie ter beschikking stonden alles op alles gezet om de vrachtdocumentatie te achterhalen.
ANTWOORD: dat was zonder meer onze intentie en dat hebben we gedaan ja.

Dan een vraag nog met betrekking tot de rol van de ECD uw plaatsvervanger was betrokken bij de beslissing het verkeerstraject niet te laten doorlopen door de ECD in de stuurgroep van het ministerie van verkeer en waterstaat dit traject diende er toe te leiden de vrachtdocumentatie te achterhalen u kunt zich niet herinneren of u hier van op de hoogte bent gesteld.
ANTWOORD: kunt u dit nog 1 keer herhalen

Uw plaatvervanger was betrokken bij de beslissing het verzekeringstraject niet te laten doorlopen door de ECD dit traject diende er toe te leiden de laatste vrachtdocumentatie te achter halen u kunt zich niet herinneren of u hiervan op de hoogte bent gesteld.
ANTWOORD: later wel maar niet tijdens de besluitvorming.

Tenslotte meneer Weck materieel had u op de hoogte moeten zijn van de beslissing over het verzekeringstraject.
ANTWOORD: met alle nuances die ik in de discussie net heb aangegeven.

Maar u onderschrijft mijn ervaring.

Dank u wel dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van het openbaar verhoor ik verzoekt de griffier de heer Weck uit te geleiden en schors de vergadering voor 5 minuten.