"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Mevr. N.G van `t Riet

Geboortedatum: 23-07-1948
Beroep: Lid 2e Kamer D66
Verhoordatum: 10 Maart 1999
Verhoortijd: 10:12-10:58

 
 

Als Nieuw kamerlid trof ik in 1994 geen enkel dossier bij mijn fractie aan met betrekking tot de Bijlmerramp.
ANTWOORD : Klopt.

Reeds tijdens het eerste debat met de minister in april 1995 heb ik meerdere witte vlekken aangegeven waarop geen antwoord kwam en ook later geen antwoorden kwamen.
ANTWOORD : Klopt.

In het eerste debat is een toon neergezet tussen kamer en minister die bepalend is geweest voor de verder afhandeling van de ramp.
ANTWOORD : Dat zou je kunnen zeggen ja.

Met betrekking tot compleetheid van de vrachtbrieven is meerdere malen om nadere informatie gevraagd, antwoorden waren steeds onbevredigend.
ANTWOORD : klopt.

Ik had, ik meende dat de minister niet overal de ladingspapieren had laten opsporen.
ANTWOORD : Wel laten opsporen, maar het resultaat was niet afdoende.

U was geïrriteerd door de minister van verkeer en waterstaat.
ANTWOORD : Niet altijd.

Dat is maar goed ook, inderdaad.

Het GG&GD rapport uit 1994 bleek achteraf zeer oppervlakkig te zijn, hetgeen ik nu zeer betreur, ik ging namelijk af op dat oordeel.
ANTWOORD : Klopt.

Binnen de vaste commissie van verkeer en waterstaat, stonden de neuzen niet allemaal dezelfde kant op met betrekking tot de aanpak van dit dossier.
ANTWOORD : Klopt.

De wijze waarop de heer van Gijzel met de heer Plettenberg omging had niet mijn instemming.
ANTWOORD : Ik volgde hem daar niet helemaal in.

De minister van verkeer en waterstaat was voor mij de coördinerend bewindspersoon, daarom sprak ik haar aan.
ANTWOORD : klopt.

U bent van mening dat uw functioneren in dit dossier in de loop van deze periode optimaal is geweest.
ANTWOORD : Ja.

Ik dank u wel, ik verzoek de griffier mevrouw van `t riet uit te geleiden. Ik schors de vergadering voor twee minuten.