Eerlijkheid duurt het langst, maar loont heel zeker niet !
Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer

Maatregelen die het kabinet nu neemt onder het mom van eerlijk en sociaal


E.I.M Steur
Silvoldestraat 51
1107TC Amsterdam Z.O
Email: E.I.M.Steur@planet.nl
(Tel. 020-6963617)

3 Mei 2004

De hondenslee van Balkenende,

Na gisteren "Buitenhof" gezien te hebben snap ik wel waar ons kabinet naar toe wil. Het is niet erg fraai om de armste burgers op te laten draaien voor de kosten en de rijken rijker te maken. Dat alles gebeurd nu terwijl met de verkiezingen het CDA over dit alles met geen woord is gerept. Het onderonsje met d66 en de vvd terwijl de grootste partij de Pvda nog met het cda aan het overleggen was voor een regeerakkoord.

Stiekem overleg achter de rug van de Pvda. De Pvda is mijn vriend ook niet, maar de commissie stiekem is dus niet eerlijk geweest tegenover de Pvda. De maatregelen die het kabinet nu neemt omdat het allemaal "niet betaalbaar is" in de toekomst met de vergrijzing" ect klopt in geen geval. De afgelopen 40 jaar heeft dat wel bewezen. De verzorgingsstaat was wel degelijk betaalbaar. De maatregelen die het kabinet nu neemt onder het mom van de verkiezingen eerlijk en sociaal, breken zij de sociale zekerheid en toekomst met een sneltreinvaart af.

Mensen die geboren zijn vanaf 1 juli 1949 worden voor de WAO allemaal herkeurt met natuurlijk zeer strenge eisen en zullen maar heel weinigen in de WAO mogen blijven. Die mensen worden allemaal afgedankt en naar de bijstand gedirigeert. Als die mensen daar eenmaal zitten vrees ik voor het ergste dat daar dan ook aan geknabbeld gaat worden.

Het CDA zei met de verkiezingen niet aan de kiezer dat:

 • Het ziekenfonds pakket afgebroken zou worden.
 • De ziekenfondspremie verdubbeld zou worden.
 • De ziekenfondspremie dit jaar fors verhoogd zou worden.
 • De ziekenfondspremie volgend weer verhoogd gaat worden.
 • Tegen die tijd zullen we wel aardig in de buurt komen van de particuliere verzekeringen en gaat men dan over op een nationale ziektekostenverzekering.
 • De AWBZ wordt aangepakt en uitgekleed.
 • De consumentenprijzen sinds de euro bijna verdubbeld zijn en door minister Zalm werd ontkend.
 • De exorbitante zelfverrijking van de top doorgaat met toestemming van Zalm en Balkenende voor de buitenwereld het zogenaamd afkeurt om zijn imago op te houden.
 • De gemeente belastingen met 7.5 procent verhoogd zijn dit jaar.
 • De burger ondanks alles de broekriem moet aanhalen en al 17.5% heeft ingeleverd.
 • De huursubsidie wordt verlaagd.
 • De exorbitante huurverhoging per 1 juli vier procent bedraagt
 • De gehandicapten financieel een loer draaien
 • Taxivergoedingen afschaffen voor mensen die het echt niet kunnen betalen als zij naar het ziekenhuis moeten b.v.
 • Familie en mantelzorgers maar moeten opdraaien voor de verzorging van de zieken.
 • Accijnzen fors te verhogen
 • Het FSC keurmerk bedoeld voor hardhout ook te misbruiken voor waaibomenhout en dit onbetaalbaar is geworden.

Legio voorbeelden hoe dit kabinet voortvarend bezig is om het Nederlandse sociale stelsel stelselmatig af te breken en de nek om te draaien ten koste van de burger met de laagste inkomens. Minister de Geus die daarvoor bij het CNV werkte en voor de leden opkwam en sinds hij minister is " een draai van 180 graden maakte" en nu tegen diezelfde leden maatregelen neemt, allemaal onder het mom dat het niet "'betaalbaar" is. Mogen de armste burgers in dit land alstublieft nog een beetje normaal kunnen leven in 1 van de rijkste landen ter welreld? Van het kabinet, het CDA, D66 en de VVD mag dat dus niet.

De burger moet verplicht de hondenslee van Balkenende trekken. Vindt u het gek dat de burger Balkenende geen groot leider vindt? Weet u nog van het schoothondje van Bush? Nee, dit kabinet heeft zijn langste tijd gehad en zal de drie regeringspartijen dan de enorme wonden moeten likken.

Nee, alle burgers moeten financieel naar draagkracht hun steentje moeten bijdragen als het echt nijpend is, maar dat is het niet, want waarom verrijken de heren in de top zich zo massaal? Daar lijken geen grenzen aan te zijn en spiegelt men zich aan de topinkomens in het buitenland. Zijn die topinkomens in het buitenland echt wel zo hoog waar men zich aan meent te moeten spiegelen?.

Is het misschien zo dat het kabinet deze maatregelen neemt omdat de EU nu met tien landen is uitgebreid en wij de opbouw van die landen moeten gaan betalen? Ik bedoel eigenlijk dit, is er een geheime agenda waar de burger niets van mag weten maar het wel mag betalen? De worst die de arme burgers nu wordt voorgehouden stinkt zo erg dat zij hun gezicht massaal afdraaien van deze voorgehouden worst.

Als ik dan ook nog zie hoe deze regering voortvarend 26000 asielzoekers uit wil zetten die hier al vijf tot tien jaar zitten en diverse regeringen" het er bij hebben laten zitten " dan vraag ik mij echt af of het CDA dat Christelijk zegt te zijn, een forse ommezwaai heeft gemaakt en de C niet waardig is. Men had er beter aan gedaan de hand over het hart te strijken.

Nee, de arme burgers wordt geen recht gedaan maar wordt nu stelselmatig uitgezogen. Ik geloof dat ik maar waaibomenhout ga verzamelen, dan heb ik tenminste straks nog misschien een deel van leven. Dat kan ik dan verkopen om Groene stroom van te maken. Dat is misschien nog een baantje wat ik aan kan als iedereen dat hout bij mij brengt. Dank u wel voor uw aandacht.

Ed. Steur