Eerlijkheid duurt het langst, maar loont heel zeker niet !

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . HeijboerAmsterdam, 1 november 2003    

E.I.M. Steur
Silvoldestraat 51
1107TC Amsterdam Z.O
E.mail: E.I.M.steur@12move.nl


Betreft: Hulpfonds Bijlmerramp, eerlijkheid loont toch niet altijd.

Inleiding:

Amsterdam, 11 januari 2000

Betreft: registratie bij de Stichting Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp

Geachte heer Steur,

Hierbij ontvangt u, naar aanleiding van het telefoongesprek van 11 januari jongstleden, alvast enige informatie over de Stichting Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp. De Stichting Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp heeft zich tot doel gesteld gedupeerden van de Bijlmervliegramp te ondersteunen. De ondersteuning bestaat hoofdzakelijk uit een eenmalige financiŽle tegemoetkoming. Bij de beoordeling of u in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming is het Hulpfonds gebonden aan een Uitkeringsregeling. Deze zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Naar aanleiding van het voorstel van de toenmalig tweede Kamerlid de heer Rob van Gijzel om slachtoffers van de Bijlmerramp een tegmoetkoming te verstekken van een bedrag van FL 4000,= gulden tot een maximumbedrag van FL 25000 gulden werd het Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp ingesteld. Men moest echter wel het hulpfonds bewijzen dat men slachtoffer was.

Op 19 en 20 December 2000 ontving ik een dubbele betaling van FL 4000,= gulden van het hulpfonds. Ik voelde wel aan dat dit niet goed was en heb ik terstond nog voor de kerst een e-mail gestuurd naar het hulpfonds en ze in kennis gesteld van deze dubbele betaling.

Onderstaand bewust E-mail:

 


Amsterdam, 23 December 2000      

  Geacht Hulpfonds,

  Op 22 December haalde ik met girotel van de postbank mijn saldo op en zag ik dat ik in
  een klap FL 8000 gulden rijker was geworden. Controle liet mij zien dat het Hulpfonds
  Gedupeerden Bijlmerramp mij tweemaal het bedrag van FL 4000,= gulden heeft over-
  gemaakt. Mij is eenmaal de forfaitaire tegemoetkoming van FL 4000 gulden beloofd, en
  vind ik het heel netjes dat het hulpfonds dit nog heeft kunnen regelen voor de kerst.

  Daar ik geen recht heb op het tweede bedrag van FL 4000 gulden en er kennelijk iemand
  een fout heeft gemaakt moet dit bedrag terug worden geboekt naar het hulpfonds. Ik wil u
  vragen om uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook bij andere overboekingen kan
  er dus een dubbele bedragen zijn overgeboekt.

  Als u, nadat u het hebt uitgezocht toch van mening bent dat dit bedrag terecht naar mij
  is overgeboekt aanvaard ik het met grote dankbaarheid. Als u van mening bent dat het geld
  onterecht naar mij is overgeboekt, laat het mij dan even weten. Ik zal dan terstond het
  geld aan u terugboeken. Ik wens u allen een prettige kerst en een goed begin voor het
  nieuwe jaar.

  Met vriendelijke en hartelijke groeten,

  
  


  E.I.M. Steur
  Silvoldestraat 51
  1107TC Amsterdam Z.O.
  E.mail: E.I.M.steur@12move.nl  Amsterdam, 1 november 2003

  Begin Januari 2001 reageerde het hulpfonds op mijn melding en was men erg blij dat ik hun dat meldde. Men vroeg mij het dubbele bedrag terug te storten wat ik direct heb gedaan en heb overgeboekt op 12 januari 2001. Zie overboeking. Ik ontving van het hulpfonds een bedankbrief op 1 Maart 2001. Inmiddels had ik ook van het hulpfonds vier cadeaubonnen gehad van elk 25 gulden voor mijn eerlijkheid. Ook vernam ik van het hulpfonds dat er tenminste vijf dubbele betalingen zijn geweest en die personen de dubbele betaling niet hadden gemeld. Ik had als eerlijk burger mijn plicht gedaan. Het hulpfonds is verder gaan controleren hoeveel dubbele betalingen er onbedoeld zijn gedaan. Ik dacht toen dat voor mij deze zaak had afgedaan.

  Nu twee jaar later hoorde ik uit betrouwbare bron dat het hulpfonds de andere dubbele betalingen niet had terug gevorderd omdat het hulpfonds zelf deze fout had gemaakt. Die mensen mochten het dus behouden terwijl ik mijn dubbele betaling had terug geboekt. Nu ik dat nu pas hoor is mijn conclusie dat mijn eerlijkheid ten opzichte van de andere dubbele betalingen niet erg beloond is geworden.

  Ik vraag mij af waarom het Hulpfonds mij dan niet ook de andere 4000 gulden terug heeft gestort. Evenmin begrijp ik niet waarom men mij niet heeft gezegd dat de andere mensen het onterecht gestortte geld mochten behouden. Wat niet weet wat niet deert is het spreekwoord. U ziet dat eerlijkheid toch niet altijd loont. Wel heeft de overheid dankbaar gebruik kunnen maken van mijn melding door die maas in het net met betalingen van de vuurwerkramp in Enschede en de Volendamramp te dichten. Het heeft dus wel enig zin gehad en heb ik de overheid voor nog meer schade behoed. Bij mij laat het toch wel een wrange smaak na. Met de extra 4000 gulden had ik veel meer medische onderzoeken kunnen laten doen die het ziekenfonds niet terug wil betalen.

  Waarom heeft ondanks de onbedoelde fout van het hulpfonds die zo secuur met toekenning was, de dubbele betalingen niet gewoon terug geeist? Omdat men het geld soms al had besteed? Of was het niet de moeite waard? Uiteindelijk is het wel belastinggeld dat anderen hebben opgehoest. Een foutje van ons maar toch bedankt voor uw eerlijkheid.

  Met vriendelijke groet,

  Ed. Steur.