Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen over de Bijlmerramp aan de orde te stellen

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer

Dr. Asaf Durakovic wil bloed en urine van Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer bekijken

     S T I C H T I N G O N D E R Z O E K S G R O E P V L I E G R A M P B I J L M E R M E E R

Donaties via ABN-AMRO 58.85.07.342 t.n.v. St. OVB


Louis Bertholet deed naar aanleiding van een drie uur durend gesprek in Brussel met Dr. Asaf Durakovic de oproep aan alle betrokkenen. Gezien het belang van met name de Bijlmerslachtoffers vind ik plaatsing op de Sociale Databank Nederland noodzakelijk

Assendelft, 29-10-2000

Geachte............

Bloeduitslagen in samenhang met andere gezondheidsgegevens van U, kunnen een belangrijke indicatie verschaffen om bepaalde uitslagen zorgvuldiger te gaan bestuderen.

Dr. Asaf Durakovic is bereid naar sterk afwijkende uitslagen van bloed en urine van Uw Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer (MOVB) te kijken. Het kan dan zijn dat hij aanvullende onderzoeken noodzakelijk acht.

Als er reden voor is om aan te nemen dat bijvoorbeeld een besmetting met verarmd uraniumoxide een rol speelt bij Uw gezondheidsklachten, dan zal onderzoek daarnaar op een geheel andere wijze moeten geschieden dan tot op heden door het MOVB is uitgevoerd.

U kunt de Stichting Onderzoeksgroep Vliegramp Bijlmermeer (SOVB) Uw volledige uitslag van het MOVB faxen of sturen per post. Wij zullen zeer zorgvuldig met Uw gegevens omgaan en Uw naam coderen, zodat Uw privacy volledig zal worden gewaarborgd.

U kunt ons werk financieel steunen door overmaking van Uw donatie t.n.v. SOVB op rekening: 58.85.07.342

Hoogachtend,

SOVB

Louis Bertholet
Mien Bertholet-den Oudsten
Dr. Jos Blakenburg


  De Busken 51, 1566 XG Assendelft
  Tel.: (+31) 075.687.5195,
  Fax: 075.687.7548,
  GSM: 06.2126.4616
  E-mail: L.Bertholet@chello.nl