Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig

Open informatie van betrokkenen t.b.v. de parlementaire enquête over de Bijlmerramp

Bijlmer enquête . . . Kamerzetel 151 . . . Klankbord <===> SDN . . . Klokkenluider

(video) Verslag van de parlementaire enquête over de Bijlmerramp

bijlmerramp/touch-d.htm">

bijlmerramp/bylmer00.htm"> Sprekershoek
bijlmerramp/syndrome.htm"> Wetenschappelijke analyse
Schadeclaim Bijlmerramp (EVRM)
Dossier Prof. Dr. Dr. Siegwart Horst Gunther
bijlmerramp/pierre46.htm"> Kamerdebat Bijlmerenquête: Hoezo complottheorieën?
bijlmerramp/enquete2.htm"> SDN-verslagen parlementaire enquête Bijlmerramp
bijlmerramp/enquete.htm"> Transcripts verhoren parlementaire enquête Bijlmerrampdoor Ed Steur
bijlmerramp/steur-7.htm"> Uitbetaling Bijlmerrampfonds: Eerlijkheid duurt het langst, maar loont zeker niet!


De Bijlmerramp en de verzwegen feiten

Video ontdekt over biologisch wapen van gemodificeerd mycoplasma


bijlmerramp/heijboer.htm">

Video-verslag van de parlementaire enquête over de Bijlmerramp
bijlmerramp/klm-arbo.htm"> Mycoplasma Incognitus na 'Bijlmerramp' eerst ontdekt en later spoorloos verdwenen
bijlmerramp/sovb-4.htm"> Louis Bertholet doet oproep na symposium over 'Depleted Uranium' in Brussel
bijlmerramp/bylmer37.htm">  Na het verstrijken van de wettelijke termijn om te antwoorden is de brief aan minister
 Borst-Eilers over het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer hierbij openbaar geworden.
bijlmerramp/syndrome.htm">  Wetenschappelijke analyse van Cell-Invasive Mycoplasmal Infections in Gulf War Illnesses,
 Chronic Fatigue Syndrome (M.E.), Fibromyalgia Syndrome and Rheumatoid Arthritis Patients
Bij moderne oorlogvoering vallen slachtoffers pas achteraf, En de Bijlmer versus Enschede?
bijlmerramp/steur-2.htm"> WebMaster onder palmboom in slaap gevallen! Oproep Ed Steur, slachtoffer Bijlmerramp
bijlmerramp/bylmer38.htm"> Ook voor VECHTEN TEGEN DE BUREAUCRATIE is geld nodig. U wordt uitgenodigd te steunen
bijlmerramp/bylmer39.htm"> NOODKREET van een hulpverlener bij de Bijlmerrampom herkenning en voor haar rechten
bijlmerramp/bylmer36.htm"> Ed Steur: Meneer Kok, kijk alstublieft ook eens achterom. De Bijlmer versus Enschede
bijlmerramp/opzetfnd.htm"> Opzet (Nood) Hulpfonds Slachtoffers Bijlmerramp
bijlmerramp/uitkreg.htm"> Uitkeringsregeling Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp(concept per 17-11-99)
bijlmerramp/bylmer33.htm"> Uitkeringsregeling Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp. (definitieve regeling)
bijlmerramp/bylmer34.htm"> TROUW: De onverkoopbare boodschap aan slachtoffers van de giframp in de Bijlmer
bijlmerramp/brndweer.htm"> Chronologisch overzicht van de brandweeractiviteiten in de eerste dagen rond de Bijlmerramp
bijlmerramp/bylmer31.htm"> Stand van zaken medisch onderzoek vliegramp volgen het ministerie van VWS
bijlmerramp/bylmer30.htm"> Klankbord wil weten wanneer sollen met slachtoffers ophoudt en beloften nagekomen
bijlmerramp/bylmer29.htm"> Onderzoeksgroep Vliegramp Bijlmermeer: Eisenpakket Medisch Onderzoek Vliegramp
bijlmerramp/bylmer28.htm"> Persbericht Vliegramp: Eisenpakket medisch onderzoek vliegramp Bijlmermeer
bijlmerramp/enquete2.htm"> Agenda van de verhoren van de parlementaire enquête over de Bijlmerramp
bijlmerramp/enquete.htm"> Commentaar op de verhoren van parlementaire enquête over de Bijlmerramp
bijlmerramp/bylmer00.htm"> Mensen reageren op de ontwikkelingen rond de enquête over de Bijlmerramp
bijlmerramp/bijlmer5.htm"> Onjuiste info Nederlandse en buitenlandse autoriteiten over Bijlmerramp
bijlmerramp/heijboer.htm"> Pierre Heijboer becommentarieert de parlementaire enquête over de Bijlmerramp
bijlmerramp/bylmer26.htm"> Vragen van Louis Bertholet over het eindrapport van de Bijlmer Enquête II
bijlmerramp/bijlmerd.htm"> Mist bij Ministerie van Volksgezondheid, de Inspectie Volksgezondheid en het AMC
bijlmerramp/bylmer27.htm"> Bijlmergetuige André Bos: Een zwarte bladzijde in de Nederlandse democratie
bijlmerramp/bylmer24.htm"> Prof. Ronald Plasterk over de Mannen met de dikke nekken in de Volkskrant
bijlmerramp/bylmer25.htm"> Louis C.P. Bertholet over het eindrapport van de Bijlmer Enquête
bijlmerramp/getuige1.htm"> Getuigenverklaringen over niet-geïdentificeerde 'bergers' na Bijlmerramp
bijlmerramp/bijlmer5.htm"> Onjuiste info Nederlandse en buitenlandse autoriteiten over de Bijlmerramp
bijlmerramp/rapport1.htm"> Rapporten van L.C.P. Bertholet en Dr. P.L. Latour over stand motoren El Al Boeing
bijlmerramp/ramp-01.htm"> Communiqué van de Arbo-dienst KLM over gezondheidsklachten Bijlmerramp
bijlmerramp/bijlmera.htm"> Mist bij Ministerie van Volksgezondheid, de Inspectie Volksgezondheid en het AMC
bijlmerramp/bijlmerc.htm"> Fax van het ministerie van VWS over gezondheidsklachten slachtoffers Bijlmerramp
Schadeclaimformulier Bijlmerrampanaloog aan het arrest v/h Europees Hof EVRM
bijlmerramp/bijlmerb.htm"> El Al schakelt advocaat in tijdens verhoren Bijlmer-enquête
bijlmerramp/bijlmera.htm"> RIVM-rapport over gezondheidsrisico's vliegtuiglading Bijlmerramp
bijlmerramp/bijlmer7.htm"> El Al Boeing bleek vliegende milieuramp op bestelling
bijlmerramp/bijlmer8.htm"> El Al Boeing vervoerde strategische en biologische stoffen
bijlmerramp/bijlmerd.htm"> Persverklaring van André Bos van Klankbord voor slachtoffers Bijlmerramp
bijlmerramp/ramp-02.htm"> Het relaas van ambulance-chauffeur Evert-Jan Wallenburg over de eerste uren
bijlmerramp/bijlmer9.htm"> Louis Bertholet, Onderzoeksgroep Bijlmer Vliegramp eist alleen de waarheid
bijlmerramp/bijlmer6.htm"> André Bos doet verslag van zijn ervaringen rond de Bijlmerramp
bijlmerramp/bijlmer5.htm"> Mannen in witte pakken bij de Bijlmerramp. Getuigen tot nu toe genegeerd!
bijlmerramp/bijlmer1.htm"> Sonja v. Zoest verwijt Uranium Airlines uitblijven ven bevolkingsonderzoek
bijlmerramp/bijlmer2.htm"> Internist Prof. R. Kurk "Bloedafwijkingen personeel door Bijlmerramp?"
bijlmerramp/bijlmer3.htm"> Getuigenverklaringen over 'Mannen in witte pakken' bij Bijlmerramp
bijlmerramp/bijlmer4.htm"> Aantekeningen bij de brief van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer
bijlmerramp/bijlmer5.htm"> Onjuiste info Nederlandse en buitenlandse autoriteiten over Bijlmerramp
bijlmerramp/recept.htm"> Het broodrecept van dokter Makdoembaks tegen de honger in de Bijlmer
bijlmerramp/klankbrd.htm"> Het Klankbord, website voor slachtoffers Bijlmerramp- COÖRDINATIE-CENTRUM

    Achtergronden en dossiers: Audio en radio:
    NOS en Discussies bij: Cidi