Betalingen naar het buitenland gaan bij ABN per trekschuit

EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraadvan 2 augustus 1997

Met verbazing las een zakenman die liever anoniem blijft, in de Volkskrant dat ABN-AMRO goede sier maakt met haar internationale betalingsverkeer. 'Het is juist altijd een probleem', weet hij uit ervaring. De zakenman heeft een importbedrijf, en moet dus veel buitenlandse rekeningen betalen. Zulke internationale betalingen behoren binnen drie dagen op de rekening van de buitenlandse crediteur te zijn bijgeschreven. Maar de zakenman in dit verhaal heeft heel andere ervaringen. Via ABN-AMRO doen zijn betalingen vanuit Nederland naar de VS er standaard zeven dagen over. 'Gaat dat geld met de postduif naar Amerika?', vraagt hij zich af.

Voor zover hij zaken doet met de VS, betaalt hij zijn aankopen vrijwel altijd via een filiaal van Chemical Bank in New York. 'Toen ze daar klaagden dat het zo lang duurde voordat ze hun geld hadden, heb ik ze eens gevraagd om uit te zoeken of het probleem bij hen lag. Maar dat was niet het geval.' Wel kwam hij er achter dat ABN zijn geld niet elektronisch overboekt, maar dat een employee van het New Yorkse filiaal zijn betalingen persoonlijk naar Chemical Bank brengt. 'Misschien dat het daarom zo lang duurt. ABN heeft het al diverse malen onderzocht, en bracht mij daar nota bene vijftien gulden per keer voor in rekening. Maar duidelijkheid heb ik nog nooit gekregen, alleen dooddoeners: "Ja meneer, het spijt ons, maar wij kunnen er ook niks aan doen".'

Ook zijn betalingen aan Duitse relaties verlopen via ABN-AMRO extreem traag. 'Soms duurt het negen dagen. Ik krijg er altijd klachten over. Het merkwaardige is, dat de zakenman uit zijn contacten met Nederlandse zakenrelaties de indruk krijgt dat zij nooit problemen hebben met hun buitenlandse betalingen via ABN-AMRO. 'Het lijkt wel of ik de enige ben. Maar dat maakt het er voor mij alleen maar nog onbevredigender op.'

REDACTIE: JOOST RAMAER EN PETER DE WAARD.


Commentaar:

Niet alleen de column van prof. dr. A. Knoester in de Telegraaf van 9 augustus 1996 sluit hier beslist naadloos op aan, maar ook de door vrijwel alle economen, bankiers en politici nog niet onderkende neveneffecten en monetaire consequenties van de invoering van de euro voor het betalingsverkeer, de koersen op de beurs en de komende golf aan inflatie.