Dreigend berufsverbot voor Ing. van Rooij op onjuiste gronden

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De Pikmeer-arresten van de Hoge Raad maken ambtenaren tot milieucriminelen

Doe, wat gij wilt dat u niet geschiedt, ook een ander niet.

Nu gaat het echter om:

Stel aan de kaak wat een ander geschiedt, en dat u niet ontvliedt.

IDEE   beter gezegd:   KREET OM SOLIDAIR TE ZIJN EN SAMEN TE STAAN VOOR "......".

Wij allen weten van de levensbedreigingen welke Ad van Rooij (en zelfs ook zijn moeder van 80 jaar) recentelijk is overkomen. Politie en justitie rijden blijkbaar een zeer ernstig scheve schaats. Het leven van een mens is niet van belang in vergelijking met het toedekken van de schade en schande die "hooggeplaatsten" de afgelopen decennia hebben verricht, betreffende alle ontwikkelingen rondom de zgn. Wolmanzouten.

Alle mediakanalen weigeren om hier over te informeren. Het gevolg is dat "Nederland" grotendeels onwetend is van de corrupte houding van politie, gemeente, justitie (OM), Philips, regering. Omdat deze feiten niet algemeen GEWETEN worden, komt er geen eind aan de bedreigingen, aan de leugens, aan de grove onrechtvaardigheid, aan de onrechtmatige handelingen.

Heel de Nederlandse bevolking wordt bedreigd met kanker t.g.v. de toepassing van Wolmanzouten in tuinhout. Wij allen hebben het te danken aan Ad van Rooij dat hij ons hiervan heeft doordrongen. Daar is veel vasthoudendheid en in latere instantie ook vl moed voor nodig geweest; tot op de dag van vandaag!

26/09 a.s. is er de grote manifestatie in Den Haag, m.b.t. persoonlijke vrijheid[sbeperking].
Dit is een uitstekende gelegenheid om landelijk de aandacht te vestigen op de hierboven geschetste situatie van AvR.
En er moet iets gebeuren voor Ad, Annelies + familie!!! Want wij kunnen immers niet GEWETENloos toezien, zonder iets te doen.

Wie onder ons heeft een goed idee voor een profilering van de situatie? Een groot spandoek met korte en heldere tekst? Een uitbeelding [met korte tekst]? Sonoor tromgeroffel? Een [gestyleerde] noodklok? Een [gestyleerde} pet .........

1] Wie van ons heeft een goed idee?
2] Wie is handig in het fabriceren van iets dergelijks? (korte, krachtige tekst, uitbeelding, ..)

P.s. Mijn mening is dat niet de nadruk gelegd dient te worden op een soort van wraak, maar op het gegeven dat wij naar een maatschappij toe willen, waarin tegenmenselijke handelingen (produktie van Wolmanzouten-hout, corruptie bij justitie, regering,..) niet meer onder de pet gehouden worden. Transparantie. Want dat is wat wij zo node missen en waarom de corruptie hoogtij viert. En transparantie vereist natuurlijk GEWETENsvolle mensen op al die verantwoordelijke maatschappelijke posities. De houding van al die gewetenloze verantwoordelijken mag best zr kritisch en zr krachtig aan de kaak gesteld worden! Moet dat gewoon!

Er moet iets gebeuren, want zo kan het met de familie van Rooij niet verder! Wij kunnen en mogen daar niet passief bij toe blijven kijken. (Wellicht zijn er nog andere oplossingsgerichte acties mogelijk; zoals een gezamenlijke benadering van de gemeente St. Oedenrode / burgemeester Maas, een interview met ED, eindh. dagbl., ...)


In het besef dat "een ander" niets minder dan een andere "ik" is,

Bert