Ook CDA-Almelo blijft volkomen ongeloofwaardig t.a.v. christelijke principes

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

En NIEMAND van hen (ook CDA-Almelo niet) doet moeite om dit te ontkrachten

GEEN ENKELE REACTIE ?

CDA (ook CDA-Almelo) blijft aldus en vervolgens volkomen ONGELOOFWAARDIG ten aanzien van hun Christelijke principe.

En NIEMAND van hen (ook CDA-Almelo niet) doet moeite om dit te ontkrachten. Dat is veelzeggend.

Bert M.
Almelo


Op 2 oktober 2010 00:33 schreef Bert Maathuis <bertmaathuis@gmail.com> het volgende:
Aan CDA-gelieerden,

Toen ik nog jong was (zeg 15-25 jaar) en een beetje politiek bewust werd, kon ik maar niet begrijpen dat de KVP/CDA-ideeën zo veel overeen kwamen met die van de VVD.

Zo gaat het CDA ook tegenwoordig nog steeds akkoord met het voeren van oorlog, in bijvoorbeeld Irak/Afghanistan. Is het vóór aanschaf van de JFS. Stelt het economisch belang (werkgever staat boven werknemer) boven de individuele waardigheid. Gaat het akkoord met het vóórkomen van enorme inkomstenverschillen (zoals overigens ook de PvdA).

Toen mijn moeder nog leefde (enkele jaren geleden overleden) - en het gaat hier om een katholiek gezin - zei ik wel eens aan haar: "Moeder, er is nog maar één katholieke partij. En dat is de SP; zij benaderen de levenshouding van de man van Nazareth ver weg het meest".

Inmiddels ben ik 55-plusser en kan ik de bedoeling van het CDA nog steeds niet anders zien: vóór de elite, tégen de werknemer. Inmiddels kan ik dit, in mijn beleving: 'n feit, wèl erkennen.

Gelukkig; er IS dus nog een linkse partij, een partij die de levenshouding van "de man van Nazareth" redelijk benadert.

Ik ben gaarne bereid uw eventuele rechtzetten onder ogen te zien. Ik meen echter dat u daar geen praktisch bewijs voor kunt aanwijzen of aanleveren. Ik ben dus benieuwd naar uw reactie,

Mijn hartelijke groet aan u,

Bert Maathuis
Almelo

Neen, een gezond denkend mens kan beslist niet ontkennen dat de A.P. maar het beste afgeschaft kan worden.

Maar hoe weerbarstig moet dat proces worden? Politici kunnen elk moment hun intentie omkeren en met de belangen van de mensen gaan méé denken.

Welke politieke partij begrijpt het helder dat afschaffing dient plaats te vinden? Laat u het publiekelijk weten! Politici als meneer Balkenende pleiten zélf immers al jaren voor transparantie.

Hoe meegaand (en het beste voor de Nederlanders willend) wilt u zijn?
Hopelijk staat u in dezen áchter de mensen en gaat deze A.P. op niet al te lange termijn verdwijnen.

Of ..... moeten de mensen zich niet langer afhankelijk van de politieke besluiten beschouwen, zolang politici, tegen hun belangen in, keuzes maken?

Ik hoop oprecht dat u, politici, bovenstaande wilt en gaat [over]wegen;
graag dank ik u voor die betrokkenheid,
waarvan ik slechts weet kan hebben, indien u mij dit laat weten;

met hartelijke groet aan elk van u,
nadrukkelijk uitziend naar uw aller reacties,
zodat er gezonde discussie op gang kan komen,

B. Maathuis
Almelo