Arsenicum vergiftigt Nederlandse bodem met medeweten van ministerie VROM

EuroStaete . . Politiek . . Klokkenluiders <===> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad

Arsenicum vergiftigt drinkwater in Bangladesh

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


	                 
't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            14 mei 1997
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387       Per fax verstuurd
Fax. 0413-490386       020-5622023
               14 mei 1997 Aan: De Volkskrant,
   t.a.v. P. van Seeters,
   Milieu redactie,
   Postbus 1002,
   1000 BA Amsterdam.

Geachte Heer van Seeters:

Naar aanleiding van het artikel "Arsenicum vergiftigt drinkwater in Bangladesh" uit de Volkskrant van 15 mei 1997 laat ik U het volgende toekomen:

 • Vragen d.d. 2 augustus 1996, van Tweede kamerlid Hendriks aan de Ministers van Justitie, VROM, VWS (5 pagina's)
 • Motie nr. 25000XI, nr. 25 d.d. 5 november 1996 van het Tweede kamerlid M. Vos (2 pagina's).

Uit die inhoud kunt U opmaken dat de op 12 november 1991 en op 19 november 1996 door de Tweede Kamer aangenomen moties, om de toepassing van arseenhoudende wolmanzouten te verbieden, door de verantwoordelijke minister van VROM(in 1991 H. Alders, in 1996 M de Boer) niet worden uitgevoerd.

 • Mijn brief d.d. 30 april 1997 aan J. Meuwissen, dienst VROM, streekgewest Brabant-Noordoost te Oss (4 pagina's).
 • Mijn voorbrief d.d. 30 april 1997 aan alle leden van de Raad voor de Accreditatie. (2 pagina's)

Uit die inhoud kunt U opmaken dat, ondanks bovengenoemd aangenomen moties van de Tweede Kamer, de minister van VROM onder de dekmantel van het KOMO-productcertificaat grote bedragen milieusubsidie (= gemeenschapsgeld) uitgeeft om daarmee enorme hoeveelheden arseenhoudend en chroom VI houdend kankerverwekkend gevaarlijk afval (zwarte lijststoffen) van de metaalindustrie diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht te dumpen, die vanwege hun uiterst gevaarlijke eigenschappen juist met de best bestaande techniek uit ons milieu moeten worden geweerd. In de criminologische literatuur wordt dit verschijnsel van "poisoning for profit" collusie genoemd.

 • Berekening hoeveel 1. m3 gewolmaniseerd hout aan grondwater verontreinigt met anorganisch arseen en chroom VI (3 pagina's).
 • Artikel "Moestuin niet meer besproeien" uit de Gelderlander van 22 mei 1996. (1 pagina).
 • Pagina uit het onderzoeksrapport van de waterbodem uit havenmondingen te Kampen (2 pagina's).

Uit die inhoud kunt U opmaken dat 1 m3 gewolmaniseerd hout 85.000.000 liter grondwater verontreinigt met anorganisch arseen boven de streefwaarde en 14.166.000 liter boven de interventiewaarde (saneringswaarde). Diezelfde m3 gewolmaniseerd hout verontreinigt ook nog 1.300.000.000 liter grondwater met chroom VI boven de streefwaarde en 43.333.333 liter boven de interventiewaarde. Dit is gigantisch veel.

Uit die inhoud kunt u ook opmaken dat daardoor het grondwater op zandgronden in diverse regio's al zodanig ernstig is verontreinigd met arseen en chroom dat je het niet meer mag gebruiken voor het besproeien van moestuinen. Uit die inhoud kunt U ook opmaken dat mede daardoor onze waterbodems (en dus ook ons oppervlaktewater) zeer ernstig verontreinigd is met arsenicum.

In Nederland staat nog zo'n 2-4 miljoen m3 gewolmaniseerd hout boven de grond. Al het anorganisch arseen maar ook chroom V1 zit over zo'n 15 á 25 jaar in ons grondwater en oppervlaktewater. Het betreft dan geen organisch arseen maar anorganisch arseen, hetgeen vele malen giftiger is dan organisch arseen en ook via de huid het lichaam kan binnendringen. Als al die miljoenen m3 gewolmaniseerd hout in Nederland blijven staan dan is de arsenicum ramp in Nederland over zo'n 10 á 20 jaar vele malen erger als in Bangladesh ooit het geval zal zijn.

Voor onze minister van VROM is deze reeds aanwezige arsenicum tijdbom nog lang niet groot genoeg. Om die reden wordt door haar 25% - 75 % milieusubsidie gegeven aan particulieren die onder het KOMO-keurmerk met arseen- en chroom VI gewolmaniseerd hout kopen. Het zal U duidelijk zijn dat wij in Nederland onze milieubelasting betalen om onszelf daarmee in een hoog tempo te vergiftigen. Hoe lang nog???

Ik hoop dat de Volkskrant hieraan een eind kan maken. Mijn medewerking heb je. Voor meer uitleg of onderbouw lijkt het mij zinvol om hiervoor een afspraak te maken. Wanneer U hierover een of meerdere artikelen schrijft dan stel ik de toezending van die krant erg op prijs. Ik vertrouw erop U hiermee van dienst te zijn. Gaarne verneem ik spoedig van U.


  Hoogachtend,


   Ing. A.M.L. van Rooij

   Milieu- en Veiligheidskundige


  19 pagina's volgen.

Commentaar: tot op 5 september 1997 nog geen reactie ontvangen

Websiteadres: www.sdnl.nl/arseen-1.htm