Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'Z' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
letter Z


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001 , Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO , Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde ; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot nu toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen , welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


ZAAG, P. van der ; Ing.
Burgemeester CDA gemeente Smallingerland [info SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter samenwerkingsverband De Friese Wouden [info SAL 2000]


ZAAIJER-De KONING, J.C.J. ; Mw.
Rechten 1951
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


ZAAL, J.M.A.A.M. van
Notaris te Hattem , arrondissement Zutphen
Postbus 4 , 8050 AA Hattem


ZAAL, M.C.
Advocaat bij Korvinus Abeln advocaten ; beŽdiging 2001
Emmalaan 23 , 1075 AT Amsterdam
Tel 020_6797929 , fax 020_6626606
zaal@ka_advocaten.nl
www.ka_advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZAAL, N.S.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Boels Van Eijndhoven Coenegracht ; beŽdiging 1997
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Tel 043_3626655 , fax 043_3626562
zaal@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]


ZAALBERG, G.D.J.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beŽdiging 1993
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020_5517555 , fax 020_6267949
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/ Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020_8808700 , fax 020_8808787
gerard.d.j.zaalberg@nl.arthurandersen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020_5825679 , fax 020_5825660
infoamsop@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZAANEN, M. ; Mw.
Victoria Regiastraat 10 , 1338 ZA Almere
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


ZAAT, N.L.W.D. ; Mw.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beŽdiging 2001
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010_4005100 , fax 010_4005111
nlwd.zaat@kkadv.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZAAYEN, J. van
Advocaat bij Mr. H.J.Overes Kantoor ; beŽdiging 1947
Postbus 1280 , 9701 BG Groningen


ZADELHOFF , B.G. van ; Prof.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Belastingrecht / Economie en Openbare FinanciŽn
Hoogleraar belastingrecht
Privé adres: Ko Donckerlaan 21 , 1187 TD Amsterdam , Tel. 020 6433070


ZAHAVI , D.D. ; Drs.
Advocaat bij Zahavi & Spronk ; beŽdiging 1996
Postbus 17074 , 1001 JB Amsterdam
zs.advocaten@inter.nl.net


ZALINGEN , A. van
Advocaat bij Spotvogellaan 42 , 2566 PL Den Haag ; beŽdiging 1968
Tel 070_3686541 , fax 070_3686541
[vademecum advocatuur 2001]


ZALINGEN , C. van
Advocaat bij Van Zalingen & Stuiver ; beŽdiging 1971
Postbus 95 , 3860 AB Nijkerk
Tel 033_2457824 , fax 033_2460642
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor van Zalingen
Postbus 95 , 3860 AB Nijkerk
Tel 033_2457824 , fax 033_2460642
vanzalingen@vzsdb.demon.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZALINGEN , H.J. van
Advocaat bij Ekelmans & Meijer ; beŽdiging 2002
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070_3746300 , fax 070_3746333
info@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZALM
, P. van der ; Mw.
Advocaat bij Damsté advocaten ; beŽdiging 2001
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053_4840000 , fax 053_4341799
damste@damste.nl
www.damsre.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZALTBOMMEL-UITTENBOGAARD Zie UITTENBOGAARD, G.M.A. van
G.M.A. van , geboren januari 1957 ; Mw.


ZALTBOMMEL , L.K. van , geboren aug 1960
NLRM 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker te Amsterdam
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 nov 1994
Rechter rechtbank Den Haag 13 mei 1996
NU Den Haag Rechtbank Rechter_plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Joris te Delft
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


ZAMAN , A.A. ; Mw.
Rechten 1949
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


ZAMAN , D.F.M.M. , Niek ; Drs.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Loeff Claeys Verbeke ; Amsterdam Rotterdam
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rotterdam


ZAND , N.D. 't ; Mw.
Advocaat bij Advocatenkantoor 't Zand ; beŽdiging 2000
van Woustraat 245 , 1074 AS Amsterdam
Tel 020_3792274 , fax 020_3792279
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Meijer Jonen advocaten
Postbus 59744 , 1040 LE Amsterdam
Tel 020_5285828 , fax 020_5285829
mja@meijerjonen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDBERG , J.
Advocaat bij Giesen & Zandberg ; beŽdiging 1999
Postbus 6 , 6940 BA Didam
Tel 0316_225225 , fax 0316_228212
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Zandberg & Poortman advocaten
Postbus 6 ; 6940 BA Didam
Tel 0316_225225 , fax 0316_228212
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDBERGEN , H.M. ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beŽdiging 2001
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010_4042514 , fax 010_4042333
martha.zandbergen@simmons_simmons.com
www.simmons_simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDBERGEN , M.W. , geboren apr 1961
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
GAK te Amsterdam
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 jun 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 sep 1992
Kantonrechter_plaatsvervanger Alkmaar 4 mei 1993
Kantonrechter_plaatsvervanger Den Helder 4 mei 1993
Kantonrechter_plaatsvervanger Hoorn 4 mei 1993
Rechter rechtbank Alkmaar 13 jun 1994
NU
Alkmaar kantonrechter_plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter_plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter_plaatsvervanger
Alkmaar rechter


ZANDBERGEN , N. , geboren mrt 1946 M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ministerie van Buitenlandse Zaken, II.hfd.afdeling Verbindingen 1970
Griffier rechtbank Haarlem 30 mrt 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 13 jan 1984
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 nov 1989
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 12 mei 1998
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 30_01_2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


ZANDBERGEN , P.S. van
Advocaat bij Alderse Baas c.s. ; beŽdiging 1987
Postbus 120 , 8500 AC Joure
Advocaat bij Machiels , Bartels en Detmar advocaten
Postbus 37 , 9285 ZV Buitenpost
Tel 0512_515999 , fax 0511_542363
[vademecum advocatuur 2001]
p.s.vanzandbergen@advocaten_mbd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDE , M.N.M. van der
Advocaat bij Schalken & Van der Linden ; beŽdiging 2002
Postbus 10320 , 7301 GH Apeldoorn
Tel 055_5786147 , fax 055_5785365
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDE , M.W.E. van der
Advocaat bij Bakhuijsen advocaten ; beŽdiging 1998
Rokin 34_Vl , 1012 KT Amsterdam
Tel 020_6209539 , fax 020_4207554
info@bakhuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020_6209539 , fax 020_4207554
info@bakhuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDE , R.C.W. van der
Advocaat bij Berkel advocaten ; beŽdiging 1989
Postbus 650 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318_527575 , fax 0318_526644
zande@berkellaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.berkeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDEE , C.M. , Corrie ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechten 1949
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Almelo 19 jan 1959
HOOFDFUNCTIE
Hoofdinspecteur politie
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Enschede
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Enschede.


ZANDEE , F.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beŽdiging 2000
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010_4072779 , fax 010_4072612
nlzand03@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010_4065000 , fax 010_4065001
nlzand03@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDEE , N.G. , geboren nov 1961 ; Mw. M
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1987
Substituut_officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 okt 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 okt 1993
NU
Den Bosch parket
TEVENS
Geen
19 jan 1997, 18 sep 1997


ZANDEN , A.G.M. van der , geboren augustus 1963 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechten 1990
Juridisch Medewerkster NOVON
Stafjurist
Gerechtsauditeur centrale raad van beroep Utrecht 20 juli 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


ZANDEN , A.S.M. van der
Advocaat bij Van der Zanden advocaten ; beŽdiging 1985
Kerkstraat 399c , 1017 HX Amsterdam
Tel 020_4210200 , fax 020_4210211
advocaten@vanderzanden.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schram Oosterveen Sarfaty advocaten
Postbus 75179 , 1070 AD Amsterdam
Tel 020_3058383 , fax 020_3058384
vanderzanden@sosadvocaten.nl
www.sosadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDEN , K.M. van der , geboren aug 1926
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98 99/00
Advocaat en Procureur Den Bosch 1949
Werkzaam bedrijfsleven te Zoetermeer/Oss 1952
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 25 feb 1976
Rechter rechtbank Den Bosch 20 apr 1978
Kantonrechter Eindhoven 25 nov 1983
Kantonrechter_plaatsvervanger Helmond 25 nov 1982
Kantonrechter_plaatsvervanger Helmond 25 nov 1987
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 3 mei 1993
NU
Den Bosch rechter_plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter
TEVENS
Gedefungeerd 70 jaar


ZANDEN , M. van der ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beŽdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020_5414646 , fax 020_6612827
margareta.vanderzanden@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDEN , M.C.W. van der ; Mw.
Advocaat bij Van der Zanden kantoor ; beŽdiging 1986
Postbus 1900 , 5200 BX Den Bosch
Advocaat bij Van der Zanden c.s.
Hollands Diep 7 , 5298 LL Liempde , gemeente Boxtel
Tel 0411_033666 , fax 0411_032910
[vademecum advocatuur 2001]
m.c.w.vanderzanden@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDEN , M.W. van der
Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Banning Van Kemenade & Holland: Eindhoven


ZANDEN , P. van der
Advocaat bij Stibbe ; beŽdiging 2000
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020_5460332 , fax 020_5460715
paul.vanderzanden@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDEN RA , P.M. van der ; Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Economische Wetenschappen
Department of Accounting and Accountancy
Hoogleraar Financial accounting
tel 0493 692712 , tel 040 2602215 , fax 040 2602299 , fax 0134662875
p.m.vdrzanden@kub.nl
TEVENS
Universiteit Nyenrode
Faculteit Bedrijfskunde
Hoogleraar Financial accounting
p.vdzanden@nyenrode.nl


ZANDER , A.G.M. ??
NLRM 99/00
Advocaat en procureur te Breda
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Breda 9 november 1996
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Breda 1 maart 1999
Rechter rechtbank Breda 10 mei 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beŽdiging 1989
Postbus 7160 , 4800 GD Breda


ZANDERS-Van DAM , F.J. ; Mw.
Rechten 1974
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


ZANDERS , J.P.
Advocaat bij Zanders & Eikendal ; beŽdiging 1976
Postbus 490 , 5900 AL Venlo
Tel 077_3548951 , fax 077_3545330
zanders@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
venlo@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDERS , P.J.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beŽdiging 2000
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020_5533678 , fax 020_5533792
p.zanders@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
philip.zanders@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDHUIS , A.I.M.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beŽdiging 1989
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl


ZANDHUIS , C.A.R.M. ; Mw.
Advocaat bij Bogaerts en Groenen ; beŽdiging 1995
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Advocaat bij Raad van Toezicht 's_Gravendage
Postbus 84093 , 2508 AB Den Haag
Tel 070_4166122 , fax 070_4166125
[vademecum advocatuur 2001]
czandhuis@haagseorde.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDHUIS , C.T.P.M. , geboren sep 1961 ; Mw.
NLRM 90 91 92 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 1 mei 1990
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 jan 1994
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (info sep 2000)


ZANDHUIS , J.H.F. , geboren okt 1921
NLRM 71 87 80 88/89 90 91
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 13 sep 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 18 apr 1950
Substituut_officier van Justitie arrondissement Den Haag 18 dec 1956
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 18 mrt 1963
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Den Haag 5 feb 1966
Rechter rechtbank Roermond 14 jul 1967
Vice_president rechtbank Roermond 13 mrt 1974


ZANDHUIS , M.A.I.M.
Advocaat bij Zandhuis Tazelaar advocaten ; beŽdiging 1989
Postbus 71749 , 1008 DE Amsterdam
Tel 020_3011080 , fax 020_4422066
ztadv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@zandhuis_tazelaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDIJK , H.A. , Herman , geboren 11-01-1955
Advocaat bij Schoorel & Punt ; beŽdiging 1990
Advocaat bij Tijsseling Zandijk & Stobbe advocaten
Postbus 14197 , 3508 SG Utrecht
Tel 030_2333553 , fax 030_2331151
info@tzsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tijsseling Zandijk Broeders advocaten
Postbus 14197 , 3508 SG Utrecht
Tel 030_2333553 , fax 030_2331161
zandijk@tzb_advocaten.nl
www.tzb_advocaren.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de SociŽteit "de Verniging"


ZANDSTRA-DOLLEKAMP , A.E. , geboren nov 1940 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1959 Rechten VVSL
Ambtenaar Centrale Raad van Beroep 1 mrt 1988
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 3 mei 1991


ZANDT , C.M.R. van der
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beŽdiging 1996
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 7925 , 1005 AC Amsterdam
Tel 020 5497373 , fax 020 6429013
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Donahue & Partners LLP
Times Square 5 , New York NAT. 10036
Verenigde Staten van Amerika
Tel 001_2127734320 , fax 001_2127738814
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDT , J.J.O. ; Drs.
Advocaat bij Allen & Overy ; beŽdiging 1998
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020_6741407 , fax 020_6741179
jeroen.zandt@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schut Grosheide
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020_5419914 , fax 020_5419999
j.zandt@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDT , P.J.
Advocaat bij Korvinus Abeln advocaten ; beŽdiging 2001
Emmalaan 23 , 1075 AT Amsterdam
Tel 020_6797929 , fax 020_6626606
zandt@ka_advocaten.nl
www.ka_advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDVLIET-KREMER , B.M. ; Mw.
Rechten 1986
Juridisch Medewerker
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


ZANDVLIET , N. ; Mw.
Advocaat bij Van de Sande Bernásen ; beŽdiging 1999
Calandstraat 13_15 , 3016 CA Rotterdam
Tel 010_4365151 , fax 010_4360272
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Meijer advocaten & Belastingadviseurs
Laan van Meerdervoort 100 , 2517 AS Den Haag
Tel 070_3548663 , fax 070_3584750
info@meijer_advocaten.nl
www.meijer_advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDVOORT , A.Th.L. van
Advocaat bij Van Zandvoort advocaten ; beŽdiging 1980
Postbus 117 , 5340 AC Oss
Tel 0412_637379 , fax 0412_633255
[vademecum advocatuur 2001]
zandvoort@tref.nl
www.vanzandvoort.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDVOORT , J. ; Mw.
Advocaat bij De Haan advocaten ; beŽdiging 1998
Postbus 538 , 9400 AM Assen
Tel 0592_399525 , fax 0592_398237
assen@dehaanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haan advocaten & Notarissen
Postbus 723 , 9700 AS Groningen
Tel 050_5757400 , fax 050_5757444
info@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDVOORT , L.M.P. van
Advocaat bij Van Zandvoort advocaten ; beŽdiging 1994
Postbus 117 , 5340 AC Oss
Advocaat bij Van Zandvoort advocaten Den Bosch
Europalaan 10A ; 5232 8C Den Bosch
Tel 073_6447177 , fax 073_0447185
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Zandvoort advocaten
Postbus 117 , 5340 AC Oss
Tel 0412_637379 , fax 0412_633255
zandvoort@tref.nl
www.vanzandvoort.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDWIJK , L.C. ; Mw.
Advocaat bij Rijsterborgh c.s. ; beŽdiging 1991
Postbus 960 , 3160 AD Rhoon
Tel 010_5019911 , fax 010_5017602
rijsterb@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Andel advocaten
Postbus 2675 , 3000 CR Rotterdam
Tel 010_4676711 , fax 010_4658849
zandwijk@andeladvocaten.nl
www.andeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANDWIJK-HILLEBRANDS , M.E. van , geboren okt 1944 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings_ en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Amsterdam ; Raio 15
apr 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 15 aug 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 15 aug 1972
Gerechtssecretaris rechtbank Alkmaar 15 aug 1974
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Alkmaar 15 aug 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 3 jul 1978
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 feb 1979
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 sep 1981
Raadsheer Hof Amsterdam 26 feb 1990
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 29 sep 1993
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
Amsterdam rechter_plaatsvervanger
TEVENS
Geen nevenfuncties
aug 1997
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1.Secretaris/penningmeester van het bestuur van de Stichting Jan "KLM" van Oldenborgh fonds (bij
verkorting gemaand: Jan "KLM" fonds) (onbezoldigd)


ZANEN , J.H.C. van
Wethouder VVD gemeente Utrecht [info SAL 2000]


ZANOLI , H.A.
Advocaat bij Zanoli Kantoor ; beŽdiging 1959
Jan Van Nassaustraat 50 , 2596 BV Den Haag
Advocaat bij Taco Scheltemastraat 40 , 2597 CP Den Haag
Tel 070_3244016 , fax 070_3244012
[vademecum advocatuur 2001]


ZANOLI , J.W. ; Mw.
Advocaat bij Zanoli Kantoor ; beŽdiging 1992
Jan Van Nassaustraat 50 , 2596 BV Den Haag
Advocaat bij Taco Scheltemastraat 40 , 2597 CP Den Haag
Tel 070_3244016 , fax 070_3244012
[vademecum advocatuur 2004]


ZANT , W.F. van
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer_plaatsvervanger Hof Leeuwarden 1 jan 1901
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer_plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zwolle ; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beŽdiging 1977 of 1975
info@nysingh.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beŽdiging 1977
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038_4259200 , fax 038_4259252
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANTEN , D.H. van
Notaris te 's_Heerenberg , arrondissement Zutphen
Kantoor Zanten, Van & Van der Reijt ; ' s_Heerenberg


ZANTEN , D.J. van ; Mw.
Advocaat bij Viragh & Van der Tak ; beŽdiging 2000
Postbus 500 , 4600 AM Bergen op Zoom
Tel 0164_266600 , fax 0164_266388
d.van.zanten@vitak.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vitak advocaten
Postbus 500 , 4600 AM Bergen Op Zoom
Tel 0164_266600 , fax 0164_266388
d.van.zanten@vitak.nl
www.vitak.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANTEN , J.E. van ; Mw. Drs.
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Van Houten ; beŽdiging 2002
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010_2051110 , fax 010_4124011
zanten@vhenb.nl
www.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANTEN-RENDERS , L.M. van , geboren okt 1951 ; Mw. M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 15 mrt 1976
Gerechtssecretaris rechtbank Haarlem 15 jul 1976
Secretaris arrondissementsparket Haarlem 15 jul 1978
Substituut_officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 11 jun 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 24 aug 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 8 jul 1991
Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 apr 1995
NU
fungerend Hoofdofficier van Arnhem parket
TEVENS
Voorzitter Stichting Vrienden van het Oolgaardthuis
Lid bestuur bibliotheek Arnhem
Lid bestuur Stichting thuiszorg Midden_Gelderland
okt 1997


ZANTEN , M.M. van ; Mw.
Advocaat bij Wijn & Stael ; beŽdiging 2002
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030_2320800 , fax 030_2341644
vanzanten@wijnenstael.nl
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANTEN , M.R. van
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beŽdiging 1993
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
Tel 035_6721821 , fax 035_6721884
m.vanzanten@crnsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020_3016311 , fax 020_3016335
m.vanzanten@crosderks.nl
www.crosderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZANTEN , P. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Lid Ambtenarengerecht Utrecht 3 feb 1977
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 3 feb 1977
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht rechter_plaatsvervanger


ZANTMAN-Van STAVEREN , N. ; Mw.
Rechten 1992
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


ZANTMAN , R.
Advocaat bij Schollaart advocatenkantoor ; beŽdiging 1995
Advocaat bij advocatenkantoor Schollaart & Zantman
Raadhuisplein 119 , 2922 AK Krimpen a/d IJssel
Tel 0180_516911 , fax 0180_516910
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Zantman
Raadhuisplein 125 , 2922 AL Krimpen a/d IJssel
Tel 0180_516911 , fax 0180_516910
[vademecum advocatuur 2004]


ZAPPEY , A.J.
Advocaat bij Levenbach & Gerritsen ; beŽdiging 1995
Postbus 53081 , 1007 RB Amsterdam
Tel 020_6646511 , fax 020_6647076
attorney@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
arnoutzappey@levenbach.nl
www.levenbach.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZAYED , A. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beŽdiging 1997
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam


ZEBEL-VAUDO , A.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Visser & Silfhout advocaten ; beŽdiging 2001
Postbus 1034 , 3300 BA Dordrecht
Tel 078_6134533 , fax 078_6140150
ajmzebel@visersilfhout.nl
www.vissersilfhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEBEN , Zie MERLINI-Van ZEBEN , A.D. van , geboren dec 1948 ; Mw.


ZEBEN , C.J. van , geboren 16-07-1927 ; Prof. (of Ch.J.) vS
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 aug 1966
Raadsheer_plaatsvervanger Hof Den Haag 6 mrt 1971
Eervol Ontslag 01 aug 1997
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
TEVENS per 1 aug 1996
Voorzitter van de Geschillencommissie Bankzaken(waaronder tevens valt Commissie
van toezicht hypothecairfinanciers)
Voorzitter van het Scheidsgerecht voor het Nederlands Ziekenhuiswezen
Voorzitter van de Klachtencommissie en van de Commissie van Beroep van de
Effectenbedrijf/Optiebeurs
Lid van de Redactie van Westuitgaven Nederlands Wetboeken en staats_ en administratiefrechtelijke
wetgeving en enkele andere losbladige uitgave
Lid van het Bestuur van de Stichting Continuiteit Tulip Computers
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Gezien zijn geboortedatum 16-07-1927 moet hij nu [juli 2003] 76 jaar oud zijn.
Rechters mogen doorwerken tot de leeftijd van 70 jaar. Dat klopt met de ontslagdatum van 01 aug 1997.
Waarom staat hij dan ZES JAAR LATER nog bij Hof Den Haag op rechtsprak.nl alsof hij nog actief
Raadsheer_plaatsvervanger van het Hof Den Haag is. Dit moge illustreren hoe consciŽntieus het
"bijbanenregister" wordt bijgehouden.
INFO
Woonplaats Zoetermeer
Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


ZEBEN , D. van , geboren mrt 1914
NLRM 71
Advocaat en Procureur Zutphen 1945
Kantonrechter_plaatsvervanger Zutphen 29 nov 1952
Substituut_officier van Justitie arrondissement Zutphen 6 mei 1957
Rechter rechtbank Utrecht 14 sep 1959
Lid Ambtenarengerecht Utrecht 22 jan 1964
Vice_president rechtbank Utrecht 25 nov 1966


ZEBEN-De VRIES
G. van , geboren jun 1957 ; Mw. M
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1989
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 sep 1994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl.arrondissementsparket Den Haag 6 mei 1997
NU
Den Haag arrondissementsparket Officier van Justitie 1e klas
Lid Bestuur VMPA
Lid projectgroep 200 jaar justitie


ZEBEN , P.D.J. van , geboren jul 1954 M
NLRM 87 88/89 90 91 97 98 99/00
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1 okt 1979
Substituut_officier van Justitie arrondissement Den Haag 1 feb 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 13 mrt 1987
Advocaat_generaal ressortsparket Amsterdam 1 sep 1996


ZEE , A.E. van der ; Mw.
Advocaat bij Van Driel & Nienhuis ; beŽdiging 2003
Postbus 905 , 9400 AX Assen
Tel 0592_318010 , fax 0592_317631
[vademecum advocatuur 2004]


ZEE , B.J. van der
Ministerie van FinanciŽn, Directoraat_Generaal der Belastingen, Directie Algemene Fiscale Zaken, Directeur
Directeur Bestuursondersteuning Belastingdienst.


ZEE , C.W. van der
Advocaat bij Van der Sluis & Van der Zee ; beŽdiging 1988
Postbus 462 , 8901 BG Leeuwarden
Advocaat bij Van der Sluis & Van der Zee advocaten
Postbus 2610 , 8901 AC Leeuwarden
Tel 058_2121464 , fax 058_2133025
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Woonplaats Leeuwarden
Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]
vanderzee@vandersluisvanderzee.nl
www.vandersluisvanderzee.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEE , G.W. van der ; Mw.
Advocaat bij De Haan c.s. ; beŽdiging 1993
Blijhamsterstraat 49 , 9671 AT Winschoten
Postbus 380 , 9670 AJ Winschoten
Tel 0597_412022 , fax 0597_420184
haanue@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haan advocaten
Turfsingel 33 , 9712 KGroningen
Tel 050_3181344 , fax 050_3124918
info@dehaanadvocaten.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEE , H.J.A. vd , Hugo [B
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Arnhem
Belastingadviseur TRN_Groep


ZEE , I.H. van der ; Mw.
Advocaat bij Van Ginneken Schute & Haans ; beŽdiging 1970
Postbus 101 , 4600 AC Bergen op Zoom
Tel 4164_211311 , fax 0164_256228
ginneken.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten
Postbus 101 , 4600 AC Bergen Op Zoom
Tel 0164_211311 , fax 0164_256228
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEE , J.G. van der
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Biologie
IMWB - deel van de Onderzoekschool BioCentrum Amsterdam
Directeur Bedrijfsvoering
fax 020 4447123


ZEE , M.
Advocaat bij Zee & Partners ; beŽdiging 1980
Postbus 555 , 1440 AN Purmerend
Advocaat bij Zee & Brouwer advocaten
Postbus 555 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299_437047 , fax 0299_436868
Secretariaat@zee_en_brouwer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Zee & Partners advocaten
Postbus 555 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299_437047 , fax 0299_436868
lawyers@advocatenkantoorzee.nl
www. advocatenkantoorzee.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEE , M. van der ; Mw.
Advocaat bij Cohen De Jong van Lier Huiskes ; beŽdiging 2001
Postbus 258 , 7500 AG Enschede
Tel 053_4800942 , fax 053_4800658
vanderzee@cdjvl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEE , S. , geboren jul 1924
NLRM 94
Plaatsvervanger Lid college van beroep studie financiering Groningen 14 sep 1987


ZEE , W. van der ; Mw.
Advocaat bij Lockers advocaten ; beŽdiging 1997
Postbus 149 , 6400 AC Heerlen
Tel 045_5713000 , fax 045_5716666
info@luckersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


ZEEF , K.J.
Advocaat bij Zeef & Hoekman advocaten ; beŽdiging 1983
Postbus 77 , 9500 AB Stadskanaal
zeefhoek@noord.bart.nl
Advocaat bij advocatenkantoor Zeef
Postbus 189 , 9500 AD Stadskanaal
Tel 0599_589088 , fax 0599_589089
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ZEEGERS , A. ; Jr.
Advocaat bij Mr. A. Zeegers Kantoor ; beŽdiging 1978
Postbus 53240 , 1007 RE Amsterdam


ZEEGERS , M. ; Dr.
Universiteit Leiden
Oud_hoogleraar


ZEEGERS , N. ; Mw.
Universitair docent
Van Panhuysstraat 7 , 9721 GA Groningen
tel 050 5272000
N.E.H.M.Zeegers@rechten.rug.nl
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld
Specialismen: seksueel geloeid, wetgeving


ZEELAND , B.J.M. van
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beŽdiging 2001
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070_3285328 , fax 070_3285325
bo.vanzeeland@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZEEMAN Zie MEERTENS-ZEEMAN , R.J.A. , geboren dec 1944 ; Mw.


ZEESTRATEN , P.J.N.T.
Notaris te Heerlen , arrondissement Maastricht
Kantoor Tomlow & Zeestraten ; Heerlen


ZEESTRATEN , S.C. ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beŽdiging 1998
Postbus 30457 , 2500 CL Den Haag
Tel 070_3760606 , fax 070_3651856
Zeestraten@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]


ZEEUW , F.J. van der , Frederik
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag
Dir. Secr."Onderlinge Vert.Mij".??


ZEEUW , G.E. de ; Mw.
Advocaat bij Roesink De Zeeuw advocaten ; beŽdiging 1982
Postbus 1040 , 1400 BA Bussum
Tel 035_6936464 , fax 035_6936944
valaas@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
dezeeuw@lawmasters.nl
www.lawmasters.nl
[vademecum advocatuur 2004]
ZEEUW _ SCHMELZER
P.M.L. de ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beŽdiging 2002
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010_2240222 , fax 010_2240660
pia.dezeeuw@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZEEUW , R.C. de
Advocaat bij De Zeeuw & Jacobs advocaten ; beŽdiging 1987
Advocaat bij De Zeeuw advocaten
Leidsegracht 74 , 1016 CR Amsterdam
Tel 020_6274907 , fax 020_6234244
[vademecum advocatuur 2001]
zeeuw90@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEEUWEN , C.G.J. , geboren jun 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter_plaatsvervanger Eindhoven 15 okt 1982
NU
Eindhoven kantonrechter_plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Eindhoven ; kantoor Zeeuwen advocaten ; beŽdiging 1972
Postbus 144 , 5600 AC Eindhoven
Tel 040_2452545 , fax 040_2445897
c.zeeuwen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Voorzitter Stichting Rechtshulp Eindhoven/Helmond
Vice_Voorzitter Juridisch Genootschap Eindhoven
Voorzitter Stichting Vrienden van het Tromp Muziekconcours


ZEEUWEN , D.S.G. ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beŽdiging 1999
Postbus 30457 , 2500 CL Den Haag
Tel 070_3760606 , fax 070_3651856
Zeeuwen@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]


ZEEUWEN , N.T.A.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beŽdiging 2001
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020_5419650 , fax 020_5419953
n.zeeuwen@schutgrosheide.nl
www.schutgroshetde.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEEVALKING , H.J.


ZEEVENHOOVEN , C.A.B. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beŽdiging 1998
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020_3016301 , fax 020_3016333
c.zeevenhooven@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020_3016301 , fax 020_3016333
c.zeevenhooven@crosderks.nl
www.crosderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEEVENHOVEN , C.J. ; Mw.
Rechten 1958
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


ZEEWUSTER , D. ; Mw.
Advocaat bij Huizinga Bloemers Vermunt advocaten ; beŽdiging 2003
Postbus 1052 , 6801 BB Arnhem
Tel 026_4452085 , fax 026_4423977
dzeewuster@hbv_advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEGELINK , J.L. ; Drs.
Advocaat bij Van Dijl advocaten ; beŽdiging 1998
Postbus 130 , 6660 AC Elst
Tel 0481_378227 , fax 0481_378056
[vademecum advocatuur 2001]
advandijl@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEGERING HADDERS , M.A. ; Mw.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beŽdiging 1996
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570_614080 , fax 0570_618244
zegeringhadders@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]


ZEGERING HADDERS , M.A. ; Mw.
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beŽdiging 1996
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570_614080 , fax 0570_618244
zegeringhadders@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEGERS , A.A.H.
Advocaat bij Klijn Zegers & van Osch ; beŽdiging 1982
Postbus 9150 , 5000 HD Tilburg
Tel 013_5366555 , fax 013_5368420
t.zegers@kzoadvocaten.nl
www.kzoadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEGERS , A.A.H. , Toine , geboren februari 1956 ; Dhr.
NLRM 99/00
Rechtsgeleerdheid KUB 1982
Grotius Academie Vennootschapsrecht en Ondernemingsrecht 1991
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Breda 21 maart 2000
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Zegers & Van Osch ; beŽdiging 1982
Postbus 9150 , 5000 HD Tilburg
Tel 013_5366555 , fax 013_5368420
t.zegers@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Specialisatie: arbeidsrecht- , Vennootschaps- en Ondernemingsrecht
TEVENS februari 2004]
Docent Arbeidsrecht (Elsevier)
Plaatsvervangend griffier van het Hof van Discipline
Lid van de Commissie van Beroep voor het Islamitisch Basis, Voortgezet- en Hoger Onderwijs


ZEGERS , B.W.M.
Advocaat bij Mr. Zegers c.s. ; beŽdiging 1987
Postbus 56 , 1130 AB Volendam
Tel 0299_369918 , fax 0299_366582
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ZEGERS , L.H.M. ; Dr.
NLRM 80
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 5 jul 1974


ZEGGER , G.F.
Notaris te Nijmegen , arrondissement Arnhem
Kantoor MuI, De/Zegger ; Nijmegen


ZEGGEREN , A.C.J. van ; Mw.
Advocaat bij Korvinus & Knoops advocaten ; beŽdiging 2000
Emmalaan 23 , 1075 AT Amsterdam
Tel 020_6797929 , fax 020_6626606
info@korvinus_knoopsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


ZEGGEREN , H. van , geboren mei 1916
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 30 jan 1942
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 28 okt 1942
Substituut_griffier bijzonder Hof Den Haag 20 sep 1945 tot 27 okt 1947
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Dordrecht 7 aug 1945
Kantonrechter_plaatsvervanger Dordrecht 15 jan 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Dordrecht 4 jul 1946
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 17 aug 1948
Rechter Dordrecht 13 apr 195
Vice_president Dordrecht 9 jul 1964
President Dordrecht 14 feb 1969


ZEGUERS Zie EFFTING-ZEGUERS , A.E.M. , geboren jan 1954 ; Mw.


ZEGVELD , L. , Liesbeth ; Mw. Dr.
Advocaat bij Van den Kiesen Prakken Böhler ; beŽdiging 2000
Keizersgracht 560_562 , 1017 EM. Amsterdam
Tel 020_6232605 , fax 020_6203559
lzegveld@bpb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ZEGWAARD , L.A. , geboren jun 1948
NLRM 96
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 mei 1995
NU
Rotterdam rechter_plaatsvervanger Ontslag KB 220396


ZEIJEN , J.P.M. , geboren apr 1955
NLRM 95 96 97 98 99/00
Universitair docent aan de Katholieke Universiteit Brabant
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 aug 1994
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Breda 17 augustus 1999


ZEIJL , C.J.M. , geboren mrt 1951
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter_plaatsvervanger Harderwijk 19 dec 1991
NU
Harderwijk kantonrechter_plaatsvervanger ACTIEF
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Harderwijk ; kantoor Van Zeijl advocaten ; beŽdiging 1982 of 1978
Postbus 114 , 3840 AC Harderwijk
Tel 0341_420606 , fax 0341_425528
[vademecum advocatuur 2001]
info@vanzeijl advocaten,nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary


ZEIJL-TERZOL , C.M. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Teunis & Zeyl_Terzol ; beŽdiging 1976
Advocaat bij advocatenkantoor Teunis & Zeyl_Terzol
Laan Copes v Cattenburch 82 , 2585 GD Den Haag
Tel 070_3548401 , fax 070_3545108
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: vreemdelingenrecht, vluchtelingenrecht, arbeid, sociale zekerheid


ZEIJL , G.J.J.A. van
Advocaat bij Tripels advocaten ; beŽdiging 1995
Brusselsestraat 32_36 , 6211 PE Maastricht
Postbus 1960 , 6201 BZ Maastricht
Tel 043_3260600 , fax 043_3252255
vanzeijl@tripels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 043_3260606 , fax 043_3252255
vanzeijl@tripels.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEIJLSTRA , W. , geboren juni 1951 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Senior beleidsadviseur bij de concernstaf Sociale Zaken
Kantonrechter_plaatsvervanger Utrecht 18 jul 1997
HOOFDFUNCTIE
Lid Raad van Advies GVB Gemeentelijk Vervoers Bedrijf Amsterdam[jaarverslag GVB 2001]
TEVENS
Directeur Personeel & Organisatie NedTrain
Voorzitter Geschillencommissie FNV CAO
Voorzitter Geschillencommissie Sociaal Plan Fortis Nederland
Lid bedrijfscommissie voor vervoer en logistiek


ZEILEMAKER , K. , geboren mrt 1954 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bij de Raad van State
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 20 jan 1992
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 21 feb 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Haag 26 okt 1992
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 2 februari 1999
Raadsheer centrale raad van beroep Utrecht 11 november 1999
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Lid Ombudscommissie Zoetermeer 96
okt 1997


ZEILER , F.
Advocaat bij Ritsevoort 2 , 1811 DN Alkmaar ; beŽdiging 1939


ZEILMAKER , H. ;Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beŽdiging 1987
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen
Postbus 55 , 0500 AB Nijmegen
Tel 024 3226641 , fax 024 3606026
algemeen@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
zeilmaker@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEILSTRA , J.
Advocaat bij marxman advocaten ; beŽdiging 2003
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033_4508000 , fax 033_4555525
zeilstra@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEINSTRA , M.P. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beŽdiging 1994
Postbus 300 , 9400 AH Assen


ZELDENRUST-VISCH , M.I. , Marlise ; Mw.
Universitair docent ondernemingsrecht
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Helmond_Peelland


ZELDENRUST , R.J.
Advocaat bij Damsté/Spoor Sanders & Vermeulen ; beŽdiging 1996
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Advocaat bij Van Rijssen & Schuldink
Postbus 510 , 8000 AM Zwolle
Tel 038_4530340 , fax 038_4530241
info@ranrijssenschuldink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damsté advocaten ; beŽdiging 1990 en 1999
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Tel 0546_533633 , fax 0546_820827
zeldenrust@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZELFDE , R.C.A. van 't
Advocaat bij Van der Wiel advocaten ; beŽdiging 2001
Postbus 2030 , 3000 CA Rotterdam
Tel 010_4368111 , fax 010_2250222
[vademecum advocatuur 2004]


ZELFDE , R.Th.J
Advocaat bij van 't Rassers advocaten en Notarissen ; beŽdiging 2002
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076_5136136 , fax 076_5222552
zelfde@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZELM VAN ELDIK , A.N. van , geboren okt 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings_ en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Rotterdam ; Raio 1
feb 1972
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 1 jun 1972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 mei 1973
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Rotterdam 1 jun 1976
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor Rotterdam 1 jun 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 11 apr 1978
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 8 sep 1978
Rechter rechtbank Rotterdam 9 okt 1979
Vice_president rechtbank Rotterdam 23 jan 1987
NU
Rotterdam Vice_President
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter commissie Binnenvaartrampenwet te Rotterdam
Lid Bestuur Ned. Vereniging voor Zee en Vervoersrecht te Rotterdam of
Amsterdam


ZELM , E.M. van
Advocaat bij Van Zelm c.s. ; beŽdiging 1977
Postbus 14125 , 3508 SE Utrecht
Tel 030_2331347 , fax 030_2315491
[vademecum advocatuur 2001]
vanzelmcs@vanzelmlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZELST , N.C. van
NLRM 88/89 90 91 94 95 96 98 99/00
Bezoldigd rechter_plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1993
NU
Den Bosch rechter_plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
24 mrt 1997


ZELST , R.C. van ; Drs.
Advocaat bij Dijkman & De Blécourt ; beŽdiging 1997
Postbus 872 , 2900 AW Capelle A/D IJssel


ZENNIPMAN , M.J. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Weteringkade ; beŽdiging 1999
Weteringkade 9 , 2515 AK Den Haag
Tel 070_3836700 , fax 070_3839813
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ZETHOF , A.M.P.H. ; Mw.
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beŽdiging 1996
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020_8808700 , fax 020_8808787
anne.manie.zethof@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020_5825174 , fax 020_5825206
azethof@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZETSMA , C.R. , geboren aug 1962 ; Drs. M
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1992
Substituut_officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jul 1996
Substituut_officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 apr 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 24 okt 1997


ZETTELER , E.L. ; Mw.
Advocaat bij Wijn & Stael ; beŽdiging 1999
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030_2333244 , fax 030_2341644
wijnstael@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030_2320800 , fax 030_2341644
zetteler@wijnenstael.nl
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZETTEN , K.L. van , geboren jul 1950
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 29 okt 1992
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 mei 1995
Rechter rechtbank Rotterdam 18 jul 1996
NU
Alkmaar rechter_plaatsvervanger
Rotterdam rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de adviescommissie bezwaren Beoordelingen van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken te Den Haag
Ministerie van Justitie, Lid van de adviescommissie in zake de AWB voor personele aangelegenheid
voor het Ministerie van Justitie te Den Haag


ZEVEN-POSTMA Zie POSTMA , M.J.F. , geboren sep 1934 ; Mw.


ZEVENBERG , J.C. , geboren juli 19633
NLRM 99/00
Advocaat en procureur te Rijswijk
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 mei 1998
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Aantjes & Schakel ; beŽdiging 1988
Postbus 1213 , 2280 CE Rijswijk
Tel 070_3906260 , fax 070_3989688
aantjes.en.schakelfbalienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
zevenberg@aantjesenschakel.nl
www.aantjesenschakel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEVENBERGEN , A.P.B.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beŽdiging 1999
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010_4406440 , fax 010_4364400
azevenbergen@plp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
azevenbergen@plp.nl
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEVENBERGEN , B.A.
Advocaat bij Willem De Zwijgerlaan 135 , 1056 JK Amsterdam ; beŽdiging 1988
Tel 020_6854433 , fax 020_6185300
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ZEVENBERGEN-JOELE , I.H.B. van , geboren aug 1954 ; Mw. M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 16 aug 1982
Substituut_officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 24 sep 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 28 sep 1988
Advocaat_generaal ressortsparket Leeuwarden 1 okt 1996
NU
Leeuwarden Hof waarnemend Advocaat_Generaal
Leeuwarden Hof Advocaat_Generaal


ZEVENHUIJZEN , H.H.J. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beŽdiging 2001
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020_5506882 , fax 020_5506982
hermine.zevenhuijzen@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEYL , A.J. ; Mw.
Advocaat bij Elders advocaten ; beŽdiging 1985
Postbus 4044 , 7200 BA Zutphen
Tel 0575_515074 , fax 0575_513165
[vademecum advocatuur 2001]
zeyl@eldersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZEYL , W.J.B. , geboren jun 1940 M
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings_ en vormingsbesluit rechterl.Organisatie te Zutphen ; Raio 1 jul 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zutphen 1 nov 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 1 nov 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 1 dec 1971
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Arnhem 1 dec 1971
Substituut_officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 28 sep 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 21 okt 1975
Auditeur_militair_plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 28 okt 1975
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 9 jun 1981
Advocaat_generaal ressortsparket Den Bosch 25 jul 1983
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 25 jan 1991
NU
Roermond parket
TEVENS
Lid van de Rotary


ZEYLSTRA-Van LOGHEM , J.G. ; Mw.
NLRM 71 80
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 feb 1965


ZIECK , F.A. ; Mw.
Advocaat bij Van Riet en Associées advocaten ; beŽdiging 2001
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030_2635078 , fax 030_2635070
zieck@vanriet.associees.nl
www.vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZIEKMAN , M.
Advocaat bij NautaDutilh ; beŽdiging 1997
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020_5414646 , fax 020_6612827
ziekman@ams.nautadutilh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020_5414646 , fax 020_6612827
mark.ziekman@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZIEL , G.J. van der ; Prof.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081595 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar vervoersrecht
tel 010 4088727 , fax 010 4089188
vanderziel@frg.eur.nl
TEVENS
Vice_Voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Zee_ en Vervoersrecht, Amsterdam
Bestuurslid van de Vereeniging 'Handelsrecht'


ZIELEMAN , K.H.A. , Karel [B
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Apeldoorn
HRM Bouwfonds


ZIELHUIS , W.L.
Burgemeester CDA gemeente Oldebroek [info SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter Intergemeentelijk samenwerkingsverband Noordwest-Veluwe [info SAL 2000]


ZIELINSKI , E.F.G.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beŽdiging 1999
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070_3285328 , fax 070_3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020_5771771 , fax 020_5771775
georg.zielinski@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZIEREN , D.B.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beŽdiging 1999
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010_4406440 , fax 010_4364400
info@plp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
dzieren@plp.nl
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZIGTEMA , M. ; Mw.
Advocaat bij Kamps & Zigtema advocaten ; beŽdiging 1996
Postbus 134 , 6200 AC Maastricht
Tel 043_3215154 , fax 043_3261069
[vademecum advocatuur 2001]
BeŽdiging 1987 en 1996
Herdenkingsplein 39a , 6211 PZ Maastricht
Tel 043_3215154 , fax 043_3261069
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld


ZIJDENBOS , S. ; Mw.
Advocaat bij Dreef Van Eijk Laning Van Bodegom ; beŽdiging 2000
Postbus 63441 , 2502 JK Den Haag
Tel 070_4272905 , fax 070_4272906
zijdenbos@arnicenet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dreef Van Eijk Laning Van Bodegom advocaten
Groot Hertoginnelaan 205 , 2517 ES Den Haag
Tel 070_4272905 , fax 070_4272906
zijdenbos@amicenet.nl
www.amicenet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZIJDERVELD , A.C. ; Prof.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081595 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenschappen
tel 010 4082105 , fax 010 4089191
Hoogleraar Algemene Sociologie
tel 010 4082105 , fax 010 4089191
zijderveld@frg.eur.nl
TEVENS
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Capaciteitsgroep Sociologie
Hoogleraar Algemene Sociologie
INFO
Privé adres: Rochussenstraat 47C , 3015 EC Rotterdam ,
Tel 010 4221330


ZIJDERVELD , C.R.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020_5772000 , fax 020_5772700
[vademecum advocatuur 2001]
c.zijderveld@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZIJDERVELD , G.G.N. ; Drs.
Advocaat bij Dijkers Kaal & Zijderveld ; beŽdiging 1980
Postbus 441 , 3220AK Hellevoetsluis
De Eik 51 , 3224 TB Hellevoetsluis
Tel 0181_336481 , fax 0181_336473
[vademecum advocatuur 2001]
De Eik 51 , 3224 TB Hellevoetsluis
Tel 0181_336481 , fax 0181_336473
[vademecum advocatuur 2004]


ZIJERVELD , C.G.H.
Notaris te Aarlanderveen , Alphen a/d Rijn , arrondissement Den Haag
Kantoor Zijerveld & Kroes
Postbus 1007


ZIJL , A. ; geboren dec 1965 ; Mw.
NLRM 93
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1991


ZIJL DE JONG , H. van , geboren 1933 [B
Commissaris Exxon Mobil Chemical Holland B.V.


ZIJL , J. van , geboren dec 1959 M
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Staffunctionaris bij het arrondissementsparket te Leeuwarden
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1993
Substituut_officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1995
NU
Utrecht parket
TEVENS
Voorzitter diaconie Hervormde gemeente Culemborg
Dirigent Christelijk Koor in Vianen
Dirigent Christelijk Koor in Culemborg
Lid klachtencommissie ongewenste intimiteiten Christelijke Basisscholen Culemborg
jan 99


ZIJL , J.P.M. van
Advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl B.V. advocaten en belastingadviseurs ; beŽdiging 1999
Postbus 1095 , 5004 BB Tilburg
Tel 013_4635599 , fax 013_4632266
j.van.zijl@kantoormrvanzijl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl B.V. advocaten ; beŽdiging 1999
Postbus 1095 , 5004 BB Tilburg
Tel 013_4635599 , fax 013_4632266
j.van.zijl@kantoormrvanzijl.nl
www.kantoormrvanzijl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZIJL , L.S. van der
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beŽdiging 2002
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020_7119000 , fax 020_7119999
lourens.vanderzijl@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZIJL , M.N. van
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beŽdiging 1999
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070_3760606 , fax 070_3651856
[vademecum advocatuur 2001]


ZIJLL , H.E. van
Advocaat bij advocatenkantoor Oudaen ; beŽdiging 1998
Marktplein 2 , 1421 AC Uithoorn
Tel 0297_566064 , fax 0297_512513
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Zijll advocaten
Postbus 75836 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020_6721720 , fax 020_6721720
[vademecum advocatuur 2004]


ZIJLMANS , J. [J
Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West , vestiging Amsterdam , unitmanager


ZIJLMANS , M.N.A.J. , Huib ; Drs. (of H.N.A.J.) [P
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU
Den Bosch rechter_plaatsvervanger rechtbank
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester VVD Gemeente Beuningen, bezoldigd
StatenLid Provincie Gelderland, bezoldigd
FractieVoorzitter VVD in Prov. Staten van Gelderland
TEVENS
Commissaris bestuur gemeenschappelijke regeling afvalverwerking Regio Nijmegen ARN
Commissaris NV. Waterbedrijf Gelderland
Lid regionaal College van de Politie Gelderland Midden
Vice_Voorzitter districtsoverleg districht Tweestromenland Politie Gelderland Zuid
Lid algemeen bestuur Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen eo
Lid Raad van Toezicht Regionale Instelling Beschermde Woonvormen Nijmegen en Rivierenland
25 mrt 1997
nog steeds in 2000
INFO
Sinds midden 2000 op bijzonder verlof wegens lopende strafvervolging [info SAL 2000]
INFO [Telegraaf 21 mei 2004]:
...Jan Burgers was in 2001 uitvoerig in het nieuws toen op zijn aandringen Beuninges burgemeester mr. Huib Zijlmans voor de rechter werd gesleept wegens ambtelijke dwang met gezagsmisbruik, omdat hij ten onrechte erop zou hebben aangestuurd dat de afvalkoning psychiatrisch zou worden opgenomen. Zijlmans werd vrijgesproken.


ZIJLSTRA , B.A.J. , geboren mrt 1960 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 okt 1994
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 okt 1994
Rechter rechtbank Den Bosch 12 apr 1996
NU
Den Bosch rechter_plaatsvervanger
Den Bosch gerechtsauditeur
TEVENS
Geen
29 jan 1997


ZIJLSTRA , C.A. , geboren oktober 1964 ; Mw.
NLRM ??
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 september 1998


ZIJLSTRA , D.W.V. ; Mw.
Advocaat bij Schenkeveld & Sluis ; beŽdiging 1997
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar


ZIJLSTRA , G.H. ; Mw.
Advocaat bij Van Slagmaat advocaten ; beŽdiging 2000
Postbus 346 , 3990 GC Houten
Tel 030_6353432 , fax 030_6350332
advomaat@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
advomaat@tiscali.nl
www.slagmaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZIJLSTRA , J.J.
Advocaat bij Oudeschans 8-b , 1011 KX Amsterdam ; beŽdiging 1994
Tel 020_4223908 , fax 020_4223909
zijlstra.adv@cable.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]
zijlstra.adv@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZIJLSTRA , M. [P
PvdA-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000


ZIJLSTRA , N.M.A. ; Mw.
Advocaat bij Stuy c.s. ; beŽdiging 1995
Beethovenstraat 23 , 1077 HM Amsterdam


ZIJLSTRA , R.A. , geboren jan 1955 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Haarlem 1 mrt 1986
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Amsterdam 1 nov 1978
Gerechtssecretaris Centrale Raad van Beroep Utrecht 15 jan 1983
Gerechtsauditeur plaatsvervanger Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 15 mei 1986


ZIJLSTRA , S.E. ; Prof.
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 4446250 , fax 4666210
Afdeling Staats- en Bestuursrecht
Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht
s.e.zijlstra@rechten.vu.nl


ZIJP-Van HAL , K.T.B. van ; Mw.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


ZIJP , M. , geboren apr 1949 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend_griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 1 nov 1978
Gerechtssecretaris Centrale Raad van Beroep Utrecht 15 jan 1983
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 15 mei 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 15 mei 1986
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 18 mei 1990
Kantonrechter_plaatsvervanger Haarlem 3 jul 1990
Kantonrechter_plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter_plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter_plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Rechter rechtbank Alkmaar 1 jul 1992
Vice_President rechtbank Alkmaar 30 aug 1994
NU
Alkmaar kantonrechter_plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter_plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter_plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter_plaatsvervanger
Alkmaar Vice_President


ZIJP , P. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beŽdiging 1995
Postbus 7113 , 10077 JC Amsterdam
Tel 020_5414646 , fax 020_5612827
petra.zijp@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZIJPP , B. van der
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beŽdiging 1997
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
bzijpp@houthoff.nl
Advocaat bij Rozernond Van Ramshorst Smit
Herengracht 567 , 1017 CD Amsterdam
Tel 020_6227777 , fax 020_6238380
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ZILLI , C.M. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beŽdiging 1994
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020_5419888 , fax 020_5419999
c.zilli@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]


ZILLIKENS , C.M.J. ; Mw.
Advocaat bij Abma Van Eeuwijk ; beŽdiging 1996
Postbus 156 , 1130 AD Volendam
Tel 0299_368515 , fax 0299_369357
mailbox_volendam@abma.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk
volendam@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZILLINGER MOLENAAR , A.C.
Advocaat bij Zillinger Molenaar & Verdonk ; beŽdiging 1973
Postbus 542 , 8440 AM Heerenveen
Tel 0513_623666 , fax 0513_625546
[vademecum advocatuur 2001]
zillingermolenaar@zmv_advocaten.nl
www.zmv_advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZILLINGER MOLENAAR , C.C.
Advocaat bij Schipper Van der Mersch ; beŽdiging 2001
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010_2418900 , fax 010_2418925
zillingermolenaar@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZILVER , R.
Advocaat bij advocatenkantoor Boone ; beŽdiging 1994
Postbus 2 , 3960 BA Wijk Bij Duurstede
Tel 0343_571863 , fax 0343_577116
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor De Leon
Postbus 2169 , 3500 GD Utrecht
Tel 030_2333502 , fax 030_2315674
r.zilver@deleon.nl
www.deleon.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZIMA , L.A. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beŽdiging 1999
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010_4042111 , fax 010_4042333
zima@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


ZIMMER , K.A. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beŽdiging 1988
712 Fifth Avenue, 30th floor , New York, N.Y. 10019 , U.S.A.
Advocaat bij De Brauw Blackstone westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010_2406500 , fax 010_4113548
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Riouwstraat 43 ; beŽdiging 1988
2585 GS Den Haag
Tel 070_3554918 , fax
[vademecum advocatuur 2004]


ZIMMERMAN-DEN DULK , E. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beŽdiging 2002
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040_2626426 , fax 040_2626531
nldu1k02@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZINCKEN , J.G.N.
Advocaat bij Van Schoonhoven In 't Veld ; beŽdiging 1995
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020_6796969 , fax 020_6764339
J.zincken@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Tel 020_5736736 , fax 020_5736737
j.zincken@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZINKSTOK , H.J.
Advocaat bij Blaricummerstraat 18 , 1271 BL Huizen ; beŽdiging 1983
Advocaat bij Rembrandtlaan 3 , 1272 GM Huizen
Tel 035_5269089 , fax 035_5255750
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ZINNICQ BERGMANN Zie FRANKEN-Van ZINNICQ BERGMANN , A.J.T. van , geboren jan 1949 ; Mw.


ZINNICQ BERGMANN , G.A.E.M. van
Advocaat bij Van der Goen advocaten ; beŽdiging 1985
Postbus 318 , 3760 AH Soest
Tel 035_6015080 , fax 035_6024345
info@vandergoen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandergoen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZINNICQ BERGMANN , G.F.J.M. van
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beŽdiging 1992
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Advocaat bij Solinco N.V. ; beŽdiging 1992
Postbus 24 , Willemstad/CURA«AO , Nederlandse Antillen
Tel 00599_94653330 , fax 00599-94653690
solinco@cura.net
[vademecum advocatuur 2001]


ZINNICQ BERGMANN , J.A.Th.M. van
Advocaat bij Zinnicq Bergmann advocaten ; beŽdiging 1976
Postbus 1332 , 5200 Bj Den Bosch
Tel 073_6132318 , fax 073_6141581
peperlaw@vzb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ZINNICQ BERGMANN , Ph.J.G. van
Advocaat bij Portier & Kolev ; beŽdiging 1982
Advocaat bij Portier & Kolev advocaten c.s.
Postbus 4647 , 5601 EP Eindhoven
Tel 040_2124198 , fax 040_2123269
[vademecum advocatuur 2001]


ZINNICQ BERGMANN , R.J.E.M. van [HM
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Grootofficier , commodore van de Koninklijke Luchtmacht tit. b.d.
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , commodore van de Koninklijke Luchtmacht tit.b.d. , Jagermeester honorair
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Adjudant i.b.d. , kolonel der
cavalerie b.d.
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair , commodore van de Koninklijke Luchtmacht tit.b.d.


ZIPPELIUS-HERMANS , B.J. ; Mw.
Advocaat bij Sigmond & Zippelius advocaten ; beŽdiging 1997
Sumatrakade 327_329 , 1019 PL Amsterdam
Tel 020_5091180 , fax 020_5091188
hetkantoor@europe.com
[vademecum advocatuur 2001]


ZOELEN , E.J. van
Advocaat bij Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beŽdiging 1992
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053_4340699 , fax 053_4341799
vanzoelen@advocatensvh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 053_4840000 , fax 053_4341799
vanzoelen@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZOELEN , J.E.M. van ; Mw.
Advocaat bij Bogaerts en Groenen ; beŽdiging 1996
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel


ZOELEN , W.P. van ; Mw.
Advocaat bij Van Zoelen advocatenkantoor ; beŽdiging 1982
Postbus 1208 , 6801 BE Arnhem
Tel 026_4459011 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 026_4459011 , fax 026_4465046
[vademecum advocatuur 2004]


ZOER , A.M.
Advocaat bij Steins Bisschop Meiburg & Co N.V. ; beŽdiging 1999
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid_Oost
Tel 020_6561777 , fax 020_6561700
zoer.ayolt@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Mens en Wisselink ; beŽdiging 1999
Postbus 2911 , 1000 CX Amsterdam
Tel 020_3016633 , fax 020_3016622
amsterdam@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZOER , F. ; MW.
Claassen Ruis Kornet & Geerdes ; beŽdiging 2001
Postbus 574 , 8000 AN Zwolle
Tel 038_4556055 , fax 038_4556060
f.zoer@crkg_advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZOEST , A.E. van , Annelies ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beŽdiging 1994
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020_4313131 , fax 020_4313143
annelies.vanzoest@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020_4313151 , fax 020_4313382
ae.vanzoest@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZOEST , F.A. van
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beŽdiging 2002
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010_2240000 , fax 010_4148444
freek.vanzoest@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZOET , E.J.C.
Notaris te Wijhe, arrondissement Zwolle
Postbus 31 , 8130 AA Wijhe


ZOETE , J.J. de , geboren mrt 1923 , Jacob Jeroen
NLRM 71 80
Diverse betrekkingen Binnenlands Bestuur en rechterlijke macht Nieuw_Guinea , laatstelijk Lid Hof
van Justitie feb 1947
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 nov 1963
Rechter rechtbank Arnhem 19 jun 1964
Raadsheer Hof Leeuwarden 14 feb 1974
INFO
Overleden
Zijn weduwe Thera de Zoete-Steenbeek overleden 3 januari 2001 [Telegraaf 6 januari 2001]


ZOETEN , A.M. de ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beŽdiging 2000
Postbus 16232 , 2500 BE Den Haag
Tel 070_3108562 , fax 070_3108376
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010_4075075 , fax 010_4075076
albertine.de.zoeten@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZOETMULDER , A.J.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beŽdiging 1976
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020_5517555 , fax 020_6267949
[vademecum advocatuur 2001]


ZOETMULDER , R.F.
NLRM 71 80 87
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 dec 1965


ZOMER-Van den BERG , E.J.M. ; Mw. [J
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Emmerig & Zomer ; beŽdiging 1995
Postbus 216 , 4920 AE Made
Advocaat bij Postbus 33 , 4926 ZG Lage Zwaluwe
Tel 0168_486166 , fax 0168_486144
[vademecum advocatuur 2001]
Dorpsstraat 19 a , 4926 CP Lage Zwaluwe
zomer advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Breda Huis van Bewaring De Boschpoort, Secretariaat


ZOMER , H.J.
Advocaat bij Zomer advocaten kantoor ; beŽdiging 1983
Postbus 399 , 8330 AJ Steenwijk
Advocaat bij Adv.kantoren J.H. Trompmeestersstraat
J.H. Trompmeestersstraat 21 , 8331 GN Steenwijk
Tel 0521_515500 , fax 0521_512281
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ZOMER , J. ; Dhr.
Advocaat bij Postbus 398 , 3720 AJ Bilthoven ; beŽdiging 1981
Tel 030_2251382 , fax 030_2283299
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 5032 , 4380 KA Vlissingen
Tel 0118_440494 , fax 0118_440549
zomerlaw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
[Internet april 2003]:
BeŽdigd: 08-04-81
Glacisstraat 15 , 4381 RE Vlissingen
Postbus 5032 , 4380 KA Vlissingen
tel 0118_440494 , fax 0118_440549
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Raad van Toezicht:
Verhuizing _ in afwachting nieuwe beŽdiging


ZOMER , M. , geboren jan 1953 ; Mw.
NLRM 80 84 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 23 mei 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 29 aug 1983
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Groningen 29 aug 1983
Rechter rechtbank Groningen 26 apr 1985
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 20 jan 1987
Kantonrechter_plaatsvervanger Groningen 8 feb 1991
Kantonrechter_plaatsvervanger Zuidbroek 8 feb 1991
Rechter rechtbank Middelburg 6 jan 1993
Vice_President rechtbank Middelburg 30 nov 1994
Vice_President rechtbank Rotterdam 13 mei 1997
Coördinerend Vice_president rechtbank Rotterdam15 juni 1998
NU
Middelburg Vice_President
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Raad van Toezicht Stichting Energis centrum geestelijke gezondheidszorg te Kloetinge
Lid Klachtencommissie sexuele intimidatie sociale werkplaatsen Walcheren Middelburg
Lid Commissie van Beroep Studiefinanciering te Groningen
jul 1997


ZOMER , R.A.J.
Advocaat bij Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Z_H. ; beŽdiging 1997
Postbus 938 , 3300 AX Dordrecht
Tel 078_6306700 , fax 078_6306701
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dorpsstraat 19 a , 4926 CP Lage Zwaluwe
Tel 0168_335005 , fax 0168_483885
r.zomer@wd.vnu.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZOMER , R.A.J. , geboren 27-03-1959
INFO
Woonplaats Lage Zwaluwe
Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
NB
Misschien getrouwd met ZOMER _ Van den BERG , E.J.M. ; Mw.


ZOMEREN , R.K.J. van
Advocaat bij Leesberg advocaten ; beŽdiging 1974
Postbus 303 , 1800 AH Alkmaar
Advocaat bij DSB Groep N.V.
Postbus 70 , 1687 ZH Wognum
Tel 0229_577410 , fax 0229_577411
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ZON-KRUYSSE , A.A.H. ; Mw.
Aangekomen in Leiden in 1957 Rechten VVSL
Rechten 1961 , Conservatorium 1985
Pianoleraar
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


ZON , J.A. van , geboren mrt 1947 M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Justitie 1965
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 mrt 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 17 mrt 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 27 jul 1988
Advocaat_generaal ressortsparket Den Bosch 3 okt 1997
NU
Den Bosch parket
Dordrecht parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bij parket Dordrecht
Geen nevenfuncties bekend


ZON , M.A. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beŽdiging 1992
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010_2172000 , fax 010_2172700
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Zon. Familierechtadvocaat en Scheidingsbemiddelaar
Postbus 321 , 1400 AH Bussum
Tel 035_6478482 , fax 035_6478483
mzon@mzon.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZON , R.W.M. van der ; Mw. [J
Ministerie van Justitie, Diensten, Dienst JustitiŽle Inrichtingen, Directie Beleidszaken
Afdeling Juridische Zaken (JZ) , Hoofd


ZONDAG , J.G.M.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beŽdiging 1992
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
BeŽdiging 1992 en 2003
Postbus 21590 , 3001 AN Rotterdam
Tel , fax
[vademecum advocatuur 2004]


ZONDER , G.W.J.M.
Notaris te Tubbergen, arrondissement Almelo
Postbus 31 , 7650 AA Tubbergen


ZONDERLAND , P. ; Prof.
NLRM 71
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 jul 1962


ZONDERVAN , A.C.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beŽdiging 2003
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024_3810810 , fax 024_3810847
a.zondervan@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZONDERVAN-Van GENT , D.C.M. ; Mw.
Rechten 1973 , Notarieel Recht
Kandidaat Notaris , Familie Praktijk
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


ZONDERVAN , E.L.
Advocaat bij Adv. kantoor Emmen ; beŽdiging 1996
Postbus 1050 , 7801 BB Emmen


ZONDERVAN , H.P.
Advocaat bij Cebeco Groep U.A. ; beŽdiging 1998
Postbus 182 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010_4544288 , fax 010_4049138
[vademecum advocatuur 2001]


ZONJEE , J.S. , Jan ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Santpoort
Fiscaal_jurist


ZONNENBERG , E.A. ; Mw.
Advocaat bij Boonk Van Leeuwen ; beŽdiging 2002
Postbus 29215 , 3001 GE Rotterdam
Tel 010_2811841 , fax 010_2133111
esther.zonnenberg@boonkvanleeuwen.com
www.boonkvanleeuwen.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZONNENBERG , L.H.M. ; Dhr.
Raadsheer_plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 21_09_2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beŽdiging 1980
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073_6927777 , fax 073_6927770
l.zonnenberg@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten ; beŽdiging 1980
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073_6927773 , fax 073_6927770
I.zonnenberg@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juni 2003]
Docent echtscheidingsrecht beroepsopleiding advocatuur NOVA van 01_01_1987 tot 31_01_2002
Voorzitter Landelijke Commissie Knelpunten Tremanormen VPFA van 01_01_2002 tot 31_12_2002
Mediator Nederlands Mediation Instituut (NMI) van 01_01_2002 tot 31_12_2002
Auteur Elsevier Praktijkboek Scheidingsrecht, Vermande MonografiŽn scheidingsbemiddeling en Kluwer
EchtscheidingBulletin van 01_01_2002 tot 31_12_2002
Voorzitter Vereniging van Personen_ en familierecht (VPFA) van 01_01_2002 tot 31_12_2002
Docent Erasmus Universiteit Rotterdam PAO, SSR en OSR ; alimentatierecht en _rekenen van 01_01_2002 tot 31_12_2002
Bestuurslid Vereniging van Advocaat_Scheidingsbemiddelaars (VAS) van 01_01_2002 tot 31_12_2002
Voorzitter Stichting Beheer '94 GGZ te Den Bosch van 01_01_2002 tot 31_12_2002


ZONNEVELD , A.C. ; Mw.
Advocaat bij Van Driem advocaten ; beŽdiging 1995
Reijnier Vinkeleskade 64 , 1071 SX Amsterdam
Advocaat bij Maet advocaten
Vondelstraat 80 , 1054 GN Amsterdam
Tel 020_4121271 , fax 020_4121552
[vademecum advocatuur 2001]
azonneveld@maet.nl
www.maet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZONNEVELD , A.J.M. , Ben
Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Schagen
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Schagen


ZONNEVELD , B.M.M. , geboren feb 1964 ; Mw. M
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 apr 1994
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 oktober 1998
Officier arrondissementsparket Arnhem 2 november 1999
NU
Breda raio
TEVENS
Geen bijbanen


ZONNEVELD , K.H. ; Mw.
Advocaat bij Jaeger advocaten_belastingkundigen ; beŽdiging 2001
Postbus 15845 , 1001 NH Amsterdam
Tel 020_6760481 , fax 020_6760482
info@jaeger_advocaten.nl
www.jaeger_advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZONNEVILLE , M. , geboren jul 1950

NLRM 88/89 90 91 92 93
Burgemeester van Ameland
Kantonrechter_plaatsvervanger Leeuwarden 7 mrt 1988
Burgemeester VVD gemeente Leiderdorp [info SAL 2000]


ZONNEVYLLE , A.J.
Advocaat bij NautaDutilh ; beŽdiging 1998
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020_5414646 , fax 020_6612827
zonneva@ams.nautadutilh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
albertjan.zonnevylle@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZONNEVYLLE , R.
Notaris te Zierikzee , gemeente Schouwen-Duivenland , arrondissement Middelburg
Kantoor Beijsens & Zonnevylle ; Zierikzee


ZOON , B.A. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beŽdiging 1998
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020_5419888 , fax 020_5419999
b.zoon@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]


ZOONTJE , P.J.J. [J
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht _ Uitvoering (ICER_U) , Lid (OCW)


ZORGE , C.J. van , geboren okt 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Amsterdam 20 okt 1948
Kantonrechter_plaatsvervanger Amsterdam 7 jun 1962
Rechter rechtbank Almelo28 feb 1966
Kantonrechter_plaatsvervanger Almelo17 feb 1967
Vice_president rechtbank Almelo25 mei1972
Raadsheer Hof Arnhem 2 jan 1975
Vice_president Hof Arnhem 2 aug 1980


ZOUTBERG , F.T.
Advocaat bij Van Emstede & Heijbroek ; beŽdiging 2002
advocaten Wanningstraat 4_6 , 1071 LB Amsterdam
Tel 020_6759494 , fax 020_6759630
[vademecum advocatuur 2004]


ZOUW , M.E. van der ; Mw.
Advocaat bij Van Gessel & Blaauw advocaten ; beŽdiging 1986
Amstelveld 7 , 1017 JD Amsterdam
Tel 020_6276684 , fax 020_6206489
gessel@xs4all.nl
monique.vanderzouw@gesselblaauw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.gesselblaauw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZOUWEN , K.M. van der
Advocaat bij Postbus 4366 , 4900 CJ Oosterhout ; beŽdiging 1977
Tel 0162_458275 , fax 0162_434858
[vademecum advocatuur 2001]
zouwen22@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZUETHEM , J.C. van
Advocaat bij Boonk Van Leeuwen ; beŽdiging 2002
Postbus 29215 , 3001 GE Rotterdam
Tel 010_2811811 , fax 010_2133111
www.boonkvanleeuwen.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZUIDEMA , A.C. , geboren apr 1947
NLRM 97 98 99/00
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Breda 30 jan 1997
Militair Lid Gerechtshof Arnhem
NU Breda rechter_plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd sectie juridische zaken bevelhebber der Landstrijdkrachten tvs belast met IMJD
aangelegenheden
TEVENS
Lid Bestuur van de Stichting Moderne Vijfkamp
17 mrt 1997
TEVENS [juni 2002]
Lid Redactiecommissie Militair Rechtelijk Tijdschrift
Bestuurslid Stichting Moderne Vijfkamp
Voorzitter Traditie Commissie Koninklijke Landmacht


ZUIDEMA , J.H.
Advocaat bij Van Binsbergen en Zuidema ; beŽdiging 1978
Advocaat bij De Jong & Zuidema
Postbus 1073 , 9701 BB Groningen
Tel 050_3184777 , fax 050_3120775
dejongzuidema@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jongzuidema@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZUIDEMA , R.A. , geboren juni 1951 ; Mw.
NLRM 99/00
Raadsheer Hof Leeuwarden 23 februari 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beŽdiging 1979
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
info@nysingh.nl


ZUIDEMA , S.X.J.
Advocaat bij Mulders advocaten ; beŽdiging 2001
Houtstraat 56 , 6102 BK Echt
Tel 0475_419419 , fax 0475_486474
steve@mulders.net
www.mulders.net
[vademecum advocatuur 2004]


ZUIDEMA , Tj. , geboren feb 1960 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter plaatsvervanger Arnhem 22 nov 1994
Rechter_plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01_12_1994
Rechter Rechtbank Utrecht van 01_04_2003
NU Arnhem Rechtbank Rechter_plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Arnhem ; kantoor Stichting advocatencollectief Arnhem tot 01 aug 1989
Advocaat en Procureur te Utrecht ; Stadhouders advocaten ; beŽdiging 1986
Postbus 14028 , 3508 SB Utrecht
Tel 030_2520855 , fax 030_2520841
zuidema@stadhouders.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Komt niet meer voor in [vademecum advocatuur 2003].
Is waarschijnlijk geen advocaat meer.
TEVENS
Lid Bestuur specialistenvereniging Huurrecht advocaten VHA Ned. Orde van advocaten
Lid Klachtencommissie woningbouwbedrijf Utrecht
Lid Raad van Toezicht Woningvereniging Kolping te Nijmegen (Doet geen zaken van
Woningcorporatie uit Arnhem en Nijmegen)
Auteur Recht voor de Huurder Koninklijke Vermande BV. Lelystad
RedactieLid Woon_ en bedrijfsruimterecht
Auteur Handboek huurrecht voorheen losbladige Groene Kluwer Huurrecht
Lid adviescommissie huurrecht Algemene Raad van de Ned. Orde van advocaten
15 jan 1998 , 16 feb 1998
16 feb 1998
Geen opgave van bijbanen bij kantongerecht Arnhem
TEVENS augustus 2003]
Lid Raad van Toezicht Talis Woondiensten te Nijmegen van 01_04_1997
Lid redactie WR Tijdschrift voor huurrecht Stichting WR te Amsterdam van 01_01_1995
Buitengewoon lid Vereniging Huurrecht advocaten Utrecht te Utrecht van 01_01_2002
Lid Raad van Toezicht Utrechtse Orde van advocaten te Utrecht van 01_10_1998 tot 31_10_2001
Bestuurslid Vereniging Huurrecht advocaten (VHA) te Utrecht van 01_10_1994 tot 31_12_2001
Voorzitter klachtencommissie Mitros Wonen Mitros Wonen te Utrecht van 01_01_1998 tot 31_03_2002


ZUIDERMAN , T.J.
Advocaat bij Onno F. Blom advocaten ; beŽdiging 2002
Postbus 292 , 3430 AG Nieuwegein
Tel 030_2628052 , fax 030_2628048
[vademecum advocatuur 2004]


ZUIDGEEST , G. , Gerard ; Dhr.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oude Rijn


ZUIDGEEST , G.B.M.
Advocaat bij La Gro c.s. ; beŽdiging 1995
Advocaat bij La Gro advocaten
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172_503250 , fax 0172_503200
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
gzuidgeest@lagrolaw.nl
www.lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZUIDHOEK , I.M. ; Mw.
Advocaat bij Doorvos Suringar Wiersema advocaten mediators ; beŽdiging 2002
Postbus 705 , 9400 AS Assen
Tel 0592_317676 , fax 0592_317148
dsw.adv@wxs.nl
www.dswadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZUIDHOF , A.M.M.J.F. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 1477 , 4700 BL Roosendaal ; beŽdiging 1990
Tel 0105_528137 , fax 0165_528217
[vademecum advocatuur 2001]
mr.anne.zuidhof@az_advocaten.nl
www.az_advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZUIDHOF , B.D.
Notaris te Oude_Wetering , gem. Alkemade , arrondissement Den Haag
Postbus 77 , 2370 AB Roelofarendsveen


ZUIDINGA , G.J.M.
Advocaat bij Postbus 200 , 1860 AE Bergen ; beŽdiging 1984
Tel 072_5898088 , fax 072_5899029
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 072_5898088 , fax 072_5898088
gzuidinga@aol.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZUIDWEG-ADEMA , D.A.M. ; Mw.
Rechten 1958
Juridisch Medewerker
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


ZUIDWEG , M.C. ; Mw.
Advocaat bij Vuurens & Le Clercq ; beŽdiging 1994
Postbus 3108 , 2601 DC Delft
vuurens@xs4all.nl
Tel 015_2152929 , fax 015_21465599
[vademecum advocatuur 2001]
info@vuurensleclercq.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZUIL , A. , geboren dec 1965 ; Mw. M
NLRM 92 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1991
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 16 sep 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 oktober 1998
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Den Haag


ZUKETTO , M.M.H.
Advocaat bij Van Berge Henegouwen Van den Bosch advocaten ; beŽdiging 1999
Oeverwal 2 , 6221 EN Maastricht
Tel 043_3257881 , fax 043_32615666
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ZULIANI , L.G.
Ministerie van FinanciŽn, Directoraat_Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken, Afdeling Bilaterale Zaken, Hoofd


ZUM VöRDE SIVE VöRDING , S.C. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beŽdiging 1999
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020_6789123 , fax 020_6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020_6789123 , fax 020_6789589
amsterdam@van_doorne.com
www.van_doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZUMPOLLE , M.Th.M.
Advocaat bij De Waal & Zumpolle Advokaten ; beŽdiging 1982
Postbus 13336 , 3507 LH Utrecht
dewaal.zumpolle@pobox.ruu.nl
Tel 030_2333248 , fax 030_2343965
info@dewaalzumpolle.nl
[vademecum advocatuur 2001]
zumpolle@dewaalzumpolle.nl
www.dewaalzumpolle.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZUNDERT , J.C. van
Advocaat bij Van Zundert advocaten ; beŽdiging 1985
Postbus 3056 , 3003 AB Rotterdam
Tel 010_4668968 , fax 010_4661148
zunderth@worldonline.nl
zunderth@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2001]
BŽdiging 1980 en 1985
zunderth@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZUNDERT , J.W. van ; Dr. UHD
Universiteit Twente
Faculteit Bestuurskunde
Postbus 217 , 7500 AE Enschede
Departement Recht
tel 053 4893270 , fax 053 4894734
Staats- en Bestuursrecht
tel 053 4893256 , fax 053 4894734
j.w.vanzundert@bsk.utwente.nl


ZUNDERT , W.H. van
Advocaat bij Rietbergen Righarts & Smits ; beŽdiging 1996
Goudsesingel 184 , 3011 KD Rotterdam
Advocaat bij Mathenesserlaan 305 II , 3021 HK Rotterdam
Tel 010_4253359 , fax 010_4253148
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ZUTPHEN , A. van ; Mw.
Advocaat bij Damsté/Spoor Sanders & Vermeulen ; beŽdiging 1996
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Advocaat bij Leeters advocaten
Spoorstraat 32 , 7481 HZ Haaksbergen
Tel 053_5725757 , fax 053_5722201
[vademecum advocatuur 2001]


ZUTPHEN , A.H. van ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beŽdiging 1990
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020_5771771 , fax 020_5771775
ahvanzutphen@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


ZUTPHEN , H.G.M. van
Advocaat bij Damsté Spoor Sanders & Vermeulen ; beŽdiging 1997
Advocaat bij Damsté advocaten
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Tel 0546_533633 , fax 0546_820827
damste@damste.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vanzutphen@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZUTPHEN , M.E. van
Advocaat bij Lassche Lonterman Bredius & Van Zutphen ; beŽdiging 1991
Advocaat bij Lassche Bredius & Van Zutphen
De Lairessestraat 82 , 1071 PH Amsterdam
Tel 020_6702020 , fax 020_6701064
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ZUTPHEN , M.J. van , geboren sep 1954 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch Medewerker afdeling Algemene Bestuurlijke & Juridische Zaken gemeente Amsterdam
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 mrt 1992
Rechter rechtbank Haarlem 4 feb 1994
NU
Haarlem rechter


ZUTPHEN , N.P.
Ambassadeur in Caracas (Venezuelea) zal worden overgeplaatst naar Helsinki [Staatscourant 2 april 2001]


ZUTPHEN , R.F.B. van , geboren mei 1960
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1986
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Almelo 6 mrt 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 apr 1992
Rechter rechtbank Almelo 1 apr 1993
Kantonrechter_plaatsvervanger Almelo 2 mrt 1994
Kantonrechter_plaatsvervanger Enschede 11 mrt 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 1 okt 1995
NU
Almelo rechter
Enschede kantonrechter_plaatsvervanger
Amsterdam rechter
HOOFDFUNCTIE
Docent politieacademie leergang leidinggeven op operationeel niveau bij de Ned. Politie Academie
t/m feb 1998
Docent SSR
Redacteur NTER Ned. Tijdschrift voor Europees recht
Docent in verbintenissenrecht t.b.v. Quod Iure BV.aan advocaten
25 jun 1997


ZUTPHEN , Y.L.L van ; Mw.
Advocaat bij De MulZegger advocaten ; beŽdiging 1999
Postbus 1008 , 6501 BA Nijmegen
Tel 024_3225370 , fax 024_3240678
vanzutphen@dmz.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dmz.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZUTVEN , A.A.H.M. van ; Mw.
Advocaat bij Greenberg Traurig ; beŽdiging 2003
Postbus 75306 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020_3017300 , fax 020_3017350
vanzutvena@eu.gtlaw.com
www.gtlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZUUK , E.M. van ; Mw.
Advocaat bij Hovius Wichers Hoeth ; beŽdiging 1993
Postbus 1380 , 8001 BJ Zwolle
Tel 038_4216626 , fax 038_4219807
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ZUUR-Den HARTOG , A.L. ; Mw.
Rechten 1970
Juriste
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Hengelo


ZUUR , C.H. ; Mw.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beŽdiging 1996
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Advocaat bij Van den Biesen Prakken Böhler
Keizersgracht 500_552 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020_5232505 , fax 020_6203559
amsterlaw@bpb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden advocaten
Keizersgracht 560_562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020_3446200 , fax 020_3446201
czuur@bfkw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZUUR , G.M. [J
Ministerie van Justitie, Diensten, Raad voor de Kinderbescherming, Directie Noord_West, Adjunct_directeur
[info SAL 2000]


ZUURBIER , M.J.C. ; Mw.
Advocaat bij Van Iersel & Luchtman advocaten ; beŽdiging 2002
Postbus 44 , 5201 AA Den Bosch
Tel 073_6278080 , fax 073_6278090
m.zuurbier@vanierselluchtman.nl
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZUURE , B.E.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter_plaatsvervanger Terborg 9 dec 1957
Kantonrechter_plaatsvervanger Terborg 8 jul 1977
NU
Terborg kantonrechter_plaatsvervanger


ZUUREN , J. van , geboren 20-01-1920
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


ZUUREN , J.G.A. van
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beŽdiging 1979
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010_4042111 , fax 010_4042333
zuuren@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beŽdiging 1979
jan.vanzuuren@simmons_simmons.com
www.simmons_simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZUURMOND , G.J. , geboren mrt 1939
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Rijksbelastingdienst, II.hoofdinspecteur
Raadsheer Hof Den Haag 18 apr 1979
Vice_President Hof Den Haag 16 sep 1985
Raadsheer_plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden ; belastingkamer Den Haag 28 jun 1989
Ministerraad stemt in met voordracht van Korthals voor benoeming van ZUURMOND, G.J. tot Vice-
President van de Hoge Raad [Stscrt 12 dec 2000]
NU
Hoge Raad Raadsheer
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Raadsheer - Fiscale Kamer (info sep 2000)
TEVENS
Lid van het Bestuur van de Vereniging voor Belastingwetenschap (1989)
RedactieLid Fiscaal weekblad FED (1990)
Lid hoofdredactie Fiscale Encyclopedie "De Vakstudie" (1991)
Voorzitter van de Raad van Tucht 2 van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten (1991)
(bevestigd januari 1999 door de Ned. Fed. van Belastingadviseurs
Lid redactie BNB (1993).


ZUURMOND , J.O.
Advocaat bij Beks & Beks ; beŽdiging 1998
Postbus 2383 , 1200 CJ Hilversum
Tel 035_6219941 , fax 035_6216058
info@beks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
BeŽdiging 1993 en 1998
Postbus 2383 , 1200 CI Hilversum
Tel 035_6722017 , fax 035_6216058
h.zuurmond@beks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZUYLEN , J.A. van ; Dhr. [B
Directeur Pierson Trust
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oegstgeest


ZWAAG-ZAAGMAN , I.M. ; Mw.
Consultant Interim Office Management bv
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


ZWAAG , W.H. van der , Walther [B
Bel.Adv.Coopers Leybrand Dijker van Dien
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zeist


ZWAAL , A.C. ; Mw.
Advocaat bij Mevr. mr. A.C. Zwaal advocaat en procureur ; beŽdiging 1993
Van Speijkstraat 2L , 3262 PV Oud_Beijerland
Tel 0186_571551 , fax 0186_574242
mr.zwaal@worldmail.nl
[vademecum advocatuur 2001]


ZWAAL , G.G. ; Mw.
Advocaat bij Bos advocaten ; beŽdiging 2001
Postbus 100 , 2160 AC Lisse
Tel 0252_420653 , fax 0252_416042
g.g.zwaal@bosadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
ZWAAN
C.
Notaris te Veenendaal , arrondissement Utrecht
Kantoor Oude Luttikhuis & Zwaan ; Veenendaal


ZWAAN , E.L. de ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beŽdiging 2002
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070_3285435 , fax 070_3280489
eveline.dezwaan@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZWAAN , J.G.J.M. de ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beŽdiging 1987
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl


ZWAAN , J.J.G. van der
Advocaat bij Wan Mens & Wisselink ; beŽdiging 1998
Postbus 75199 , 1070 AD Amsterdam
Tel 020_3010033 , fax 020_3016622
amsterdam@vanmens_wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 2911 , 1000 CX Amsterdam
Tel 020_3016633 , fax 020_3016622
vanderzwaan@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWAAN , J.W. de ; Dhr. Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter_plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 23_10_1979
NU Den Haag Rechtbank Rechter_plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081595 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Hoogleraar Recht van de Europese Unie
tel 010 4081690 , fax 010 4089195
Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS december 2000
Niet vermeld in het register nevenfuncties van de rechtbank Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


ZWAAN-STROBAND , Zie STROBAND , M.M. , Mw.


ZWAAN , M.R. de
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beŽdiging 1990
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020_5772391 , fax 020_5772706
mzwaan@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bremer de Zwaan
Postbus 15530 , 1001 NA Amsterdam
Tel 020_6269095 , fax 020_4274314
mrdezwaan@bremerdezwaan.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWAAN , W.J.L.
Bakhuis advocaten ; beŽdiging 2001
Postbus 10391 , 7301 GI Apeldoorn
Tel 055_5789650 , fax 055_5789660
bakhuis.advocaten@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


ZWAARD , C.J.
Notaris te Oss , arrondissement den Bosch
Kantoor Pinkse & Philips ; Oss


ZWAGA , B.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beŽdiging 1999
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024_3813131 , fax 024_3605808
algemeen@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024_3813150 , fax 024_3605808
zwaga@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWAGERMAN , M.
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beŽdiging 1991
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Advocaat bij Beer advocaten
Johannes Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
Tel 020_6732199 , fax 020_6?58103
marcozwagerman@beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020_6732199 , fax 020_6758163
marcozwagerman@beeradvocaten.nl
www.beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWALUA , A. , Anske
Belasting Inspecteur
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel De Meerlanden


ZWALVE , W.J. , geboren 07-09-1949 ; Prof.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Rechtshistorie en Rechtsvergelijking
Hoogleraar Historiche Ontwikkeling van het Recht
w.j.zwalve@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht
Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder anglo-amerikaans recht
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


ZWAMBORN , M.
Plaatsvervangend Lid van de Commissie Gelijke Behandeling [juli 2001]


ZWAMBORN , W.A.L. , geboren 8 juli 1917 , Willem Alexander Lodewijk
INFO
Overleden 14 juni 2001 [Telegraaf 19 juni 2001]


ZWAN , F.W. van der
Advocaat bij advocatenkantoor Van der Zwan ; beŽdiging 1984
Groeneweg 35_37 , 2718 AA Zoetermeer
Tel 079_3621552 , fax 079_3021105
advozwan@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Van der Zwan
Houthaak 1b , 2611 LD Delft
Tel 015_2130184 , fax 015_2133953
advozwan@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZWAN , H.A.C. van der
Ministerie van Buitenlandse Zaken , Directie Consulaire Zaken , Directeur [SAL 2002]
Wordt per 16 september 2002 Algemeen Secretaris van H.M.


ZWAN , J. van der , geboren 15-05-1962
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


ZWAN , K.R.I. van der ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanodau ; beŽdiging 2000
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020_3010316 , fax 020_3010333
k.vanderzwan@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat
Postbus 6151 , 5600 HD Eindhoven
Tel 040_2698333 , fax 040_2698349
kirsten.van,der.zwan@dvan.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWAN , M. van der
Advocaat bij Groen c.s. ; beŽdiging 1996
Jan van Nassaustraat 75 , 2596 BP Den Haag


ZWAN , R.M. van der
Advocaat bij GMW advocaten ; beŽdiging 1997
Postbus 85563 , 2585 AN Den Haag
gmw@tip.nl
Advocaat bij Meijer Van der Zwan & Associés
Koninginnegracht 76 , 2514 AH Den Haag
Tel 070_3003036 , fax 070_3063098
meijer.vdzwan@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Zwan advocaten
Postbus 17462 , 2502 CL Den Haag
Tel 070_7890090 , fax 070_7890091
vanderzwan advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWAN , S.M. van der
Advocaat bij Postbus 137 , 6950 AC Dieren ; beŽdiging 1981
Tel 0313_422477 , fax 4313_415159
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0313_422477 , fax 0313_416169
[vademecum advocatuur 2004]


ZWANEN , S.P.J.F.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beŽdiging 1994
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010_2246224 , fax 010_4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010_2246677 , fax 010_4123217
serge.zwanen@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZWANENBURG , A.W.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Pachter 38 , 3834 CE Leusden ; beŽdiging 1993
Advocaat bij Philipsstraat 1 a _ bg , 3833 LC Leusden
Tel 033_4323674 , fax 033_43236771
Lzwanenburg@ssense.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Horst Mediation ; beŽdiging 1993
Postbus 79 , 3830 AB Leusden
Tel 033_4323674 , fax 033_4323671
l.zwanenburg@dehorstmediation.nl
www.dehorstmediation.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWANENBURG , J. , geboren nov 1915
NLRM 71 80
Werkzaam Rijksdienst werkverruiming 1941
Werkzaam Raad van Arbeid Zwolle jan 1944
Werkzaam P.O.D. Hoorn jan 1945
Officier_fiscaal bijzonder Hof Amsterdam 1 feb 1946 tot 1 jan 1950
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 16 nov 195
Substituut_griffier rechtbank Rotterdam 25 feb 1953
Rechter rechtbank Den Haag 4 feb 1957
Vice_president rechtbank Den Haag 22 sep 1966


ZWANEVELD , A.M. , geboren jun 1962 ; Mw. M
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1987
Substituut_officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Rotterdam 1 januari 1999
NU
Rotterdam parket


ZWANIKKEN , G.G.
Notaris te Velp , gem. Rheden , arrondissement Arnhem
Postbus 266 , 6880 AG Velp Gld


ZWANIKKEN , R.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beŽdiging 1999
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020_5747474 , fax 020_5747475
amsterdam@vandiepen.coni
[vademecum advocatuur 2001]


ZWART , A. , Ada ; Mw. [
Secretaris/jurist Nederlandse Vereniging van MondhygiŽnisten te Bunnik
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelnetwerk Utrecht


ZWART , A. ; Mw.
Advocaat bij Jansen c.s. advocaten ; beŽdiging 1998
Postbus 3373 , 4700 G] Roosendaal
Tel 0165_554200 , fax 0165_555104
jansencs@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@jansenadvocaten.nl
www.jansenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWART , A. de , Arnoud
Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zuid-Salland


ZWART , A. ; Mw.
Secretaris Bestuursadviesgroep ZPG bv te Gorinchem
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht


ZWART , A.M.
Notaris te Leidschendam , arrondissement Den Haag
Kantoor Muller & Zwart: Leidschendam


ZWART , E.P.A. ; Mw.
Advocaat bij Kranendonk & Meindersma ; beŽdiging 1997
Postbus 592 , 1940 AN Beverwijk
Tel 0251_257040 , fax 0251_247231
info@kmadvocaten.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@kmadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWART , F.P. , geboren mei 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 7 jan 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 7 jan 1980
Onder_Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 9 feb 1983
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 12 nov 1987
Vice_President Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mrt 1995


ZWART , N.H. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beŽdiging 1998
Mesdagstraat 118 , 2596 XZ Den Haag
Tel 070_3746300 , fax 070_3242616
zwart@em_advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070_3746300 , fax 070_3746333
zwart@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWART , P.R. , geboren 26-03-1954 [B
Lid Raad van Bestuur Van Lanschot N.V.
Lid Raad van Bestuur F.van Lanschot Bankiers N.V.
Lid Raad van Bestuur Beheers_ en Beleggingsmaatschappij 'Silva Ducis' B.V.
Lid Raad van Toezicht GGZ Rijnland
Commissaris Index Click Fonds N.V.
Commissaris Dutch Equity Fund
Commissaris Far East Equity Fund
Commissaris I.C.T. Fund
Commissaris Rob Reigwein Holding B.V.
Commissaris UAP Holding B.V.
Commissaris Van Lanschot European Equity Fund
Oud_functie:
Directeur F. van Lanschot Bankiers N.V.
INFO
Woonplaats Oudekerk a/d Rijn
Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


ZWART , P.S. [B
Voorzitter VEB ; Vereniging van Effectenbezitters
Lid van de Raad van Commissarissen GIM Global Convertible Fund [jaarverslag GIM 1995]


ZWART-PETERS , W.F.A. ; Mw.
Advocaat bij De jonge Peters Remmelink advocaten ; beŽdiging 1996
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570_614080 , fax 0570_618244
wpeters@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ZWARTBOL , A.
Advocaat bij Zwartbol c.s. ; beŽdiging 1977
Postbus 106 , 2950 AC Alblasserdam
Tel 078_6992510 , fax 078_6992523
[vademecum advocatuur 2001]
a.zwartbol@advzwartbol.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWARTJENS , D. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beŽdiging 2003
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070_5153455 , fax 070_5153115
d.zwartjens@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWARTKRUIS , P.G.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 feb 1975
Plaatsvervangend Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 5 feb 1982
Raadsheer_plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


ZWARTS , R.P.
Advocaat bij Noppen & De Vries ; beŽdiging 1995
Postbus 1258 , 6801 BG Arnhem
Tel 026_4435945 , fax 026_4458838
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Veen Noppen & De Vries advocaten en mediators
Postbus 1258 , 6801 BG Arnhem
Tel 026_4435945 , fax 026_4458838
rp.zwarts@vnv_advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWEEDEN , C.F. van , geboren 03-03-1941
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Postbus 82099 , 2508 EB Den Haag
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


ZWEERMAN-OUDE BREUIL , A.S.M. ; Mw.
Advocaat bij Groener Haafkes advocaten ; beŽdiging 1991
Advocaat bij Groener Haafkes Nijkamp advocaten
Enschedesestraat 60 , 7551 EN Hengelo
Postbus 171 , 7550 AD Hengelo
Tel 074_2421832 , fax 074_2915775
advocaten@groener.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haafkes Nijkamp & Van Gurp advocaten
Postbus 171 , 7550 AD Hengelo
Tel 074_2421832 , fax 074_2915775
advocaten@hnvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWEERS , A.E.
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beŽdiging 1983
info@kienhuis.nl
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten
Postbus 446 , 7600 AK Almelo
Tel 0546_832300 , fax 0546_832399
a.e.zweers@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]


ZWEERS-Van VOLLENHOVEN , A.P. , geboren nov 1957 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 17 sep 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 15 sep 1990
Kantonrechter_plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter_plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter_plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Rechter rechtbank Alkmaar 20 dec 1991
Kantonrechter_plaatsvervanger Hoorn 8 apr 1997
NU
Alkmaar kantonrechter_plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter_plaatsvervanger
Alkmaar rechter ; hoofdfunctie
Hoorn kantonrechter_plaatsvervanger 97
TEVENS
Lid van de Rotary


ZWEERS , C.J. , geboren feb 1961 ; Mw. M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1985
Substituut_officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 nov 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 nov 1993
NU
Alkmaar Officier van Justitie


ZWEERS-BOTERHOVEN de HAAN , G.C. ; Mw.
Aangekomen in Leiden 1954 Rechten VVSL
Rechten 1959
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


ZWEERS , G.H. , geboren sep 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Den Haag 1958
Griffier kantongerecht Utrecht 28 mrt 1963
Kantonrechter_plaatsvervanger Utrecht 7 apr 1964
Rechter rechtbank Haarlem 5 jul 1966
Vice_President rechtbank Haarlem 15 dec 1978
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 feb 1991
Kantonrechter_plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1983
Kantonrechter_plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU
Den Haag rechter_plaatsvervanger
Haarlem Vice_President ; Ontslag
Haarlem kantonrechter_plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter_plaatsvervanger
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


ZWEERS , G.H. , geboren 16-09-1922
INFO
Woonplaats Heemstede
Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


ZWEMMER , J.P.H.
Advocaat bij Allen & Overy ; beŽdiging 2001
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020_4313131 , fax 020_4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWEMMER , J.W. , geboren 29 augustus 1945 ; Prof. Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer_plaatsvervanger Hof Arnhem 17 jun 1981
Raadsheer_plaatsvervanger Hof Den Bosch 30 jun 1982
Raadsheer_plaatsvervanger Hof Amsterdam 5 nov 1982
NU Arnhem Hof Raadsheer_plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4, 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030, 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Belastingrecht
Hoogleraar Belastingrecht
Dekaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid
TEVENS
Woonplaats Bussum, examenjaar 1968
Lid van de Rotary
Adviseur Bureau Vaktechniek Moret Ernst en Young
Lid platform vaktechniek Ministerie van FinanciŽn
Lid raad van toezicht Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Redacteur Fiscaal Weekblad FED
Adviseur Uitgeverij FED
Lid Redactie Juridisch Zakboek Annotatus BNB
Medewerker Weekblad van Fiscaal Recht
Medewerker Fiscale Berichten van het Notariaat
Voorzitter examencommissie Ned. Federatie van Belastingadviseurs
Lid examencommissie Ned. Federatie van Belastingadviseurs
Lid Examencommissie Ned. Orde van advocaten
jan 1997
TEVENS [2001]
Redactielid: Fiscale Rechtspraak
TEVENS[juni 2002]
Adviseur Bureau Vaktechniek Ernst & Young
Lid Platform Vaktechniek ministerie van FinanciŽn
Lid Raad van toezicht Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Redacteur Fiscaal Weekblad FED
Lid redactie Juridisch Zakboek
Lid redactieraad Nederlands tijdschrift voor fiscaal recht
Annotator BNB
Medewerker Weekblad voor fiscaal recht
Medewerker Fiscale Berichten voor het Notariaat
Voorzitter examencommissie Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
TEVENS [juli 2002]
Adviseur Bureau Vaktechniek Ernst & Young
Lid Platform Vaktechniek ministerie van FinanciŽn
Lid Raad van toezicht Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Redacteur Fiscaal Weekblad FED
Lid redactie Juridisch Zakboek
Lid redactieraad Nederlands tijdschrift voor fiscaal recht
Medewerker Fiscale Berichten voor het Notariaat
Annotator BNB
Voorzitter examencommissie Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
TEVENS februari 2003]
Adviseur Bureau Vaktechniek Ernst & Young
Lid Platform Vaktechniek ministerie van FinanciŽn
Lid raad van toezicht Academisch Medisch Centrum Amsterdam te Amsterdam
Redacteur fiscaal weekblad fed
Lid redactie juridisch zakboek
Lid redactieraad nederlands tijdschrift voor fiscaal recht
Annotator bnb
Lid redactieraad nederlands tijdschrift voor fiscaal recht
Medewerker fiscale berichten voor het notariaat
Voorzitter examencommissie Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
INFO
Laan van Suchtelen van de Haare 12, 1405 AS Bussum, Tel. 035 6948162
@OPM
Er worden nu wat data gegeven voor begin en einde van een nevenbetrekking. Dat is een verbetering.
Wel blijkt daaruit tamelijk vaak dat nevenfuncties die men wel al had op www.rechtspraak.nl ten onrechte niet waren opgegeven.


ZWENNE , G.J.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 1998
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070_3529539 , fax 070_3529562
gzwenne@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bird & Bird
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070_3538800 , fax 070_3538892
gerrit_jan.zwenne@twobirds.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZWENNES , M.
Advocaat bij De Amstel advocaten ; beŽdiging 1988
Sarphatikade 22 , 1017 WV Amsterdam
Advocaat bij van Oldenbarneveldtstraat 76 , 1052 KE Amsterdam
Tel 020_4212020 , fax 020_4212120
[vademecum advocatuur 2001]
m.zwennes@amsterdam.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWERUS , M.S.
Advocaat bij Van Rossem c.s. ; beŽdiging 2000
Herengracht 444 , 1017 BZ Amsterdam
Tel 020_4287324 , fax 020_4274597
all@vanrossem.nl
[vademecum advocatuur 2001]
zwerus@vanrossem.nl
www.vanrossem.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWERVER , A.C.F. ; Mw.
Advocaat bij Verwilligen De Wilde De Lange ; beŽdiging 1998
Postbus 622 , 9200 AP Drachten
Tel 0512_512507 , fax 0512_524902
zwerver@vwl_advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


ZWERWER , S. , geboren apr 1945 M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven jul 1962
Arbeidscontractant Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 6 jun 1977
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 mrt 1978
Substituut_officier van Justitie arrondissementsparket Assen 14 mrt 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 27 mrt 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 15 jul 1985
Advocaat_generaal ressortsparket Leeuwarden 8 jul 1991
Raadsheer Hof Leeuwarden 24 januari 2000
NU
Leeuwarden Raadsheer Hof
Leeuwarden Hof advocaat_generaal (nog steeds of gestopt?)


ZWET , A. van ; Drs.


ZWET , C.H. van der ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beŽdiging 1993 en 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020_7119000 , fax 020_7119999
caroline.vanderzwet@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZWEZERIJNEN , B.E.H. ; Mw.
Advocaat bij Van Mens & Wisselink ; beŽdiging 1998
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030_2547947 , fax 030_2522552
zwezerijnen@vanmens_wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
zwezerijnen@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWIERS , R.
Advocaat bij Langelaar & Schepel ; beŽdiging 1992
Postbus 10125 , 1301 AC Almere
Advocaat bij Kooij & Zwiers advocaten
Postbus 10264 , 1301 AG Almere
Tel 036_5344895 , fax 036_5344945
rzwiers8@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koon & Zwiers advocaten
Postbus 10264 , 1301 AG Almere
Tel 036_5344895 , fax 036_5344945
zwiers@randstadadvocaten.nl
www.randstadadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWIERS , R.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beŽdiging 2002
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180_642000 , fax 0180_642401
b@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWIERS , T.J.H.
Advocaat bij Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beŽdiging 1999
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053_4340699 , fax 053_4341799
info@advocatensvh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 053_4840000 , fax 053_4341799
zwiers@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWIERS , W.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beŽdiging 1999
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 440_2380600 , fax 040_2380666
wzwiers@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040_2380611 , fax 040_2380652
wzwiers@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWIETEN DE BLOM , A.J. van
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beŽdiging 1988
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 236 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575_516340 , fax 0575_517080
vanzwieten@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ZWIETEN , I.M.M. van ; Mw.
Advocaat bij Moree Gelderblom ; beŽdiging 1994
Postbus 25006 , 3001 HA Rotterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010_88017000 , fax 010_8801999
[vademecum advocatuur 2001]


ZWIETEN , K. van , Klazien ; M.
Kandidaat_notaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club CuraÁao.


ZWIETEN , L.J.A. van
Advocaat bij Vink & Veldman advocaten ; beŽdiging 1999
Prinsengracht 1103 , 1017 JJ Amsterdam
Tel 020_5352222 , fax 020_5352233
prinsengracht@vink_advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ZWIETEN
P. van , geboren apr 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch Stafmedewerker Juridische afdeling GAK te Amsterdam 15 dec 1971
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 13 jun 1977
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 25 mrt 1978
Onder_Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 feb 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 1 feb 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 14 feb 1987
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Middelburg 20 mei 1989
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 apr 1990
Vice_President rechtbank Dordrecht 22 jul 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 9 sep 1991
Vice_President rechtbank Rotterdam 2 mrt 1992
NU
Middelburg rechter_plaatsvervanger WNMI ??
Rotterdam Vice_President
TEVENS
Voorzitter Arbitragecommissie van het sociaal Fonds van de maatschapvisserij te Rijswijk in
arbeidsongeschiktheidsgeschillen
Landelijk Voorzitter Arbitragecommissie van Centraal Beheer Schadeverzekeringen te Apeldoorn in
arbeidsongeschiktheidsgeschillen, bezoldigd, over het hele land
Docent beroepsrecht en rapportagetechniek bij de opleiding van arbeidsdeskundigen en
verzekeringsartsen\geneeskundigen van de Uitvoeringsorganen van de Sociale Zekerheidswetten
landelijk bezoldigd
Redacteur/coördinator van het jurisprudentieblad rechtspraak Sociale Verzekering te Utrecht en de
Afdeling TICA per 1_3_97 LISV?? of GAK Kantoor
Deputant Financieel Beheer van de Theologische Universiteit te Apeldoorn meestal te Apeldoorn
Plaatsvervangend Voorzitter van de externe klachtencommissie van de Stichting Gereformeerde
Jeugdzorg CSGJ te Utrecht
Plaatsvervangend Voorzitter van de Externe Klachtencommissie Kindertehuis De Stuw te Utrecht,
meestal te Utrecht
jul 1997


ZWIETEN , W.C. van , geboren feb 1908
NLRM 71
Werkzaam organisatie arbeidsbemiddeling Utrecht
Plaatsvervanger directeur gewestelijk arbeidsbureau Rotterdam 1 jul 1953
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 30 jun 1955
Onder_Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 20 dec 1956
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 7 jun 1968
Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 23 okt 1968


ZWIETEREN Zie VISSER-van ZWIETEREN en BENTINCK-Van ZWIETEREN , M.J.A. van
geboren sep 1955 ; Mw. Baronesse (of J.A.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 6 jan 1981
Substituut_officier van Justitie arrondissement Amsterdam 8 apr 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 20 jul 1988
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 nov 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1995
NU Haarlem Rechtbank Rechter_plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Dordrecht ; kantoor Visser & Legger ; beŽdiging 1980
Advocaat te Dordrecht: kantoor Visser & Silfhout
Postbus 1034 , 3300 BA Dordrecht
Tel 078_6134533 , fax 078_6140150
javisser@visser_silfhoutadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
Sinds 1988 commissaris van Unique International N.V.
Andere bestuurlijke functies, onder andere op het gebied van onderwijs
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter medezeggenschapsraad 1e openluchtschool te Amsterdam van 01_11_2000 tot 30_11_2002
NB
Kennelijk eerst getrouwd met VISSER en later met Baron van BENTINCK


ZWIJNDREGT , P. van
Advocaat bij Bierens advocaten ; beŽdiging 1999
Postbus 92 , 5460 AB Veghel
Tel 0413_363723 , fax 0413 367865
[vademecum advocatuur 2001]
info@bierens_ advocaten.com
www.bierens_ advocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZWIJNEN , H.J. , geboren 11-04-1964 , Henk [B
Salesman.Groeneveld
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag
Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


ZWIJNENBERG , L.P.A.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beŽdiging 1990
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070_3383040 , fax 070_1226325
zwijnenberg@dezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Duijsens Van den Enden Zwijnenberg
Postbus 16100 , 2500 BC Den Haag
Tel 070_3383040 , fax 070_3383060
zwijnenherg@dezadvocaten.nl
www.dezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWIJNENBURG , W.A. , geboren jun 1941 [J
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Arnhem 26 feb 1981
Rechter rechtbank Arnhem 19 mei 1982
Kantonrechter_plaatsvervanger Nijmegen 14 feb 1986
Kantonrechter Nijmegen 11 mei 1989
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Arnhem 26 jun 1989
Kantonrechter_plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
Kantonrechter_plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter_plaatsvervanger Tiel 3 jan 1991
Kantonrechter_plaatsvervanger Wageningen 3 jan 1991
NU
Arnhem rechter_plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter_plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter_plaatsvervanger
Tiel kantonrechter_plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter
Terborg kantonrechter_plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Examencommissie Staatsexamens SPD
Lid Examencommissie Boekhouden/Handelswetenschappen MO
Lid Examencommissie Praktijkdiploma Loonadministratie (Arbeidsrecht)
Lid Examencommissie Federatie Belastingadviseur (gecommiteerde)
Voorzitter Klachtencommissie II Raad voor de Kinderbescherming directie Oost
Voorzitter Klachtencommissie Regiopolitie Gelderland Midden
Voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis De Gelderse Vallei
Voorzitter Klachtencommissie Woningvereniging Archipel Arnhem
Voorzitter Commissie van Beroep Chr Hogeschool te Ede
Voorzitter Commissie van Beroep VU+AZVU
Voorzitter Commissie van Beroep Prot.Chr Voortgezet en Hoger Beroeps Onderwijs
Voorzitter Bestuurscommissie Groot Batelaar
Voorzitter Regionale Commissie van het opzicht in de Ned. Hervormde Kerk (Secundus lid)
16 feb 1998
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie II , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Oost , Voorzitter [info SAL 2000]


ZWIKKER , N.W.
Advocaat bij Ln Van Bloemenhove 6 , 2106 CD Heemstede ; beŽdiging 1983
Tel 023_5288323 , fax
[vademecum advocatuur 2001]


ZWINKELS , B.J.P.M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij advocatenkantoor Zwinkels ; beŽdiging 2001
Middelbroekweg 1 20 a , 2675 KJ Honlersdijk
Tel 0174_631864 , fax 0174_626786
info@zwinkelsadvocaten.nl
www.zwinkelsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWINKELS , J.H.M. , geboren okt 1941 M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings_en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Den Haag ; Raio 1 apr
1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 1 aug 1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 1 sep 1973
Gerechtssecretaris rechtbank Groningen 1 jul 1975
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor Groningen 1 jul 1975
Secretaris arrondissementsparket Den Bosch 1 dec 1976
Substituut_officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 28 mrt 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 25 apr 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 16 mrt 1984
Officier van Justitie Aruba 1 sep 1991
Verlof zonder behoud bezoldiging als hoofd parket bij het Gerecht in Eerste Aanleg op Aruba 16 okt
1991
Plaatsvervangend Procureur_generaal ressortsparket Leeuwarden 1 mrt 1997
Plaatsvervangend proc._gen. ressortsparket Leeuwarden 1 maart 1997
Raadsheer_plaatsvervanger Hof Leeuwarden 18 januari 1999
Kantonrechter_plaatsvervanger Beetsterzwaag 27 augustus 1999
Kantonrechter_plaatsvervanger Heerenveen 27 augustus 1999
Kantonrechter_plaatsvervanger Leeuwarden 27 augustus 1999
Kantonrechter_plaatsvervanger Sneek 27 augustus 1999
NU
Den Bosch parket arrondissementsparket 1e klasse
Leeuwarden Hof Plaatsvervangend Procureur_Generaal


ZWITSER-SCHOUTEN , J.H.C. , geboren jul 1947 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Bosch 1 jan 1974
Raio rechtbank Den Bosch 1 jul 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 25 sep 1979
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 jan 1980
Rechter rechtbank Den Bosch 25 aug 1980
Raadsheer Hof Den Bosch 29 mei 1987
Vice_President Hof Den Bosch 15 jun 1994
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11 aug 1994
NU Den Bosch Hof Vice_President
TEVENS
Penningmeester bij de Vereniging SociŽteit Casino Den Bosch
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline Den Bosch
Lid van de Ned. Raad van Beheer van Kerken in Nood Oost priesterhulp ?? Den Bosch
Lid Bestuur Stichting tot steun van opleiding van onderwijsgevenden voor het RK Basisonderwijs te
Den Bosch
Lid Bestuur Stichting Het voormalig Roomsch Armenweeshuis te Den Bosch
Voorzitter Stichting Vrienden van de Scola Cantorum van de Sint Jan te Den Bosch
11 mrt 1997
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline januari 1999 ; sinds wanneer.
TEVENS [september 2002]
Bestuurslid (penningmeester) Vereniging SociŽteit Casino 1 januari 1986
Lid Nederlandse Raad van Beheer van Kerk in Noord/Oostpriesterhulp 15 februari 1994
Bestuurslid Stichting tot Steun aan de opkleiding van onderwijsgevenden voor het R.K. basisonderwijs in
Den Bosch 19 mei 1994
Bestuurslid Stichting het Voormalig Roomsch Armenweeshuis 13 november 1996
Voorzitter Stichting Vrienden van de Scola Cantorum van de St. Jan te Den Bosch 11 december 1996
Voorzitter Hof van Discipline 1 juni 1999 ; ook volgens Vademecum Advocatuur 2002


ZWITSER , R. , geboren dec 1951 ; Drs. UHD
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter_plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 aug 1988
NU
Rotterdam rechter_plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081595 , fax. 010 4089185 ??
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Universitair Hoofddocent Handelsrecht
tel 010 4082434 , fax 010 4089188
zwitser@frg.eur.nl
TEVENS
Geen bijbanen


ZWITSERLOOD , L.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beŽdiging 1992
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020_5414646 , fax 020_6612827
[vademecum advocatuur 2001]
liesbeth.zwitserlood@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


ZWOL , C. van ; Mw. (of Ch.)
Groningen rechter_plaatsvervanger 97
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Meppel ; kantoor Van Maarwijck advocaten ; beŽdiging 1990
Postbus 59 , 7940 AB Meppel
Advocaat bij advocatenkantoor mr. Ch. van Zwol
Hofstraat 3 , 7411 PD Deventer
Tel 0570_600966 , fax 0570_600689
[vademecum advocatuur 2001]


ZWOLLE , G.J. ; Mw.
Advocaat bij Dietiker & de Vries ; beŽdiging 2002
Postbus 175 , 8470 AD Wolvega
Tel 0561 613933 , fax 0561_613586
zwolle@ddv_ advocaten.demon.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ZWOLSMAN , P.V.B. , geboren 12-06-1948
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin