Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'Y' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
letter Y


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


YAP , S.F. ; Mw.
Advocaat bij Westhoff van den Brom ; beëdiging 1988
Advocaat bij Westhoff advocaten
Postbus 51192 , 1007 ED Amsterdam
Tel 020 6644046 , fax 020 6649320
[vademecum advocatuur 2001]
sfyap@westhoff.nl
[vademecum advocatuur 2004]

YDEMA , O.I.M. ; Dhr. Prof. Dr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 18-02-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Fiscaal-Economisch Departement
Bijzonder Hoogleraar Geschiedenis van het belastingrecht 01-01-2001
o.i.m.ydema@law.leidenuniv.nl
Eerder vermeld als : Bijzonder hoogleraar Directe belastingen (vanwege de Stichting Belastingmuseum 'Prof. Dr. van der Poel')
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Advocaat bij Postbus 85852 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3652306 , fax 070-3617815
ydema@corporatelaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Greenberg Traurig
Postbus 75306 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3017300 , fax 020-3017350
ydemao@eu.gtlaw.com
www.gtlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Privé adres: Violaduin 8 , 2318 XG Leiden

YILDIRIM , L.M.
Advocaat bij van de Pol & van Beek advocaten ; beëdiging 1999
Laan van Meerdervoort 36 , 2517 AL Den Haag
Tel 070-3050944 , fax 070-3 h 17480 ??
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Yildirim advocaten
Zoutmanstraat 53 e , 2518 GM Den Haag
Tel 070-3925367 , fax 070-3925368
mr.yildirim@hetnet.nl
www.yildirim-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

YILDIZ , H.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 2000
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
mail@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]

YKEMA , O.W.
Advocaat bij Spauwen c.s. ; beëdiging 1995
Advocaat bij Walram advocaten
Postbus 123 , 6130 AC Sittard
Tel 046-4517751 , fax 046-4523255
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

IJLAND-Van VEEN , Zie van VEEN, R.P. Mw.

YNZONIDES , M.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 11-10-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 2060 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406719 , fax 010-2131887
nynzonides@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285420 , fax 070-3242095
marc.ynzonides@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Secretaris
Lid van de redactie van het advocatenblad (info november 2000)
TEVENS februari 2003]
Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Procesrecht vanaf 01-01-1995
Lid hoofdredactie Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering vanaf 01-01-2001
Docent diverse cursussen op het gebied van burgerlijk procesrecht voor diverse organisaties (Kluwer,
Vermande en OSR) vanaf 01-01-1992
Auteur diverse publicaties die uitgegeven worden door Kluwer vanaf 01-01-1992
Lid redactie advocatenblad vanaf 01-01-1999 tot 31-12-2002

YOHAI , I. de , geboren mei 1918 M
NLRM 71
Adjunct-commies Parket Procureur Generaal Curaçao 16 aprfl1944
Dienstdoend ambtenaar Openbaar Ministerie Curaçao 15 mei 1944
Substituut-officier van Justitie Curaçao 14 jun 1945
Advocaat te Curaçao 1946
Werkzaam verzekeringswezen 1954
Advocaat-Generaal Curaçao 9 sep 195T
Plaatsvervanger Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 8 sep 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 11 okt 1961-28 jun 1962
Advocaat-generaal Hof van Justitie Ned. Antillen 14 jul 1962
Procureur Generaal Hof van Justitie Ned. Antillen 1 okt 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 sep 1970

YOUNGE , J.A. ; Mw.
Advocaat bij Younge & Canales ; beëdiging 1982
W.G. Plein 250 , 1054 SE Amsterdam
Tel 020-6070168 , fax 020-6890647
[vademecum advocatuur 2001]
youcan.two@inter.nl.net
[vademecum advocatuur 2004]

YPEREN , A. van ; Drs.
Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel-Economische Zaken, Afdeling Beleidszaken , Plaatsvervangend hoofd

YPEREN , W.G. van
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Van Yperen & Co. B.V. Directeur

YPMA , C.R.M. ; Mw.
Advocaat bij Scholten & Wittop Koning ; beëdiging 1996
Lange Voorhout 43 , 2514 EC Den Haag

YPMA , E.J.
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 2003
Stadhouderskade 34-35 , 1071 ZD Amsterdam
Tel 020-638360b , fax 020-6234549
e.ypma@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]

YPMA , S.T.
Notaris te Den Bosch , arrondissement den Bosch
Kantoor Ypma & Hoefnagel ; Den Bosch

YSPEERT , E.G.
Advocaat bij Yspeert & Van Houtum ; beëdiging 1950
Ubbo Emmiussingel 110 , 9711 BK Groningen
Tel 050-3144280 , fax 050-3124985
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Yspeert advocaten
Postbus 1182 , 9701 BD Groningen
Tel 050-3166833 , fax 050-3124985
tavenier@yspeert.nl
www.yspeert.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Overleden 16 mei 2004 [Telegraaf 19 mei 2004]

YSPEERT , E.M.
Advocaat bij Ten Cate advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 251 , 7600 AG Almelo

YSPEERT , H.A.T.
Advocaat bij Yspeert & Van Houtum ; beëdiging 1985
Ubbo Emmiussingel 110 , 9711 BK Groningen
Tel 050-3144280 , fax 050-3124985
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Yspeert advocaten
Postbus 1182 , 9701 BD Groningen
Tel 050-3166832 , fax 050-3124985 infoCyspeert.nl
www.yspeert.nl
[vademecum advocatuur 2004]

YSPEERT , P.H.F.
Advocaat bij Yspeert & Van Houtum ; beëdiging 1984
Ubbo Emmiussingel 110 , 9711 BK Groningen
Tel 050-3144280 , fax 050-3124985
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Yspeert advocaten
Postbus 1182 , 9701 BD Groningen
Tel 050-3166830 , fax 050-3124985
p.yspeert@yspeert.nl
www.yspeert.nl
[vademecum advocatuur 2004]

YU , M.L. ; Mw.
Advocaat bij Soedamah advocaten ; beëdiging 1999
Develstein l0ob , 1102 AK Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6903016 , fax 020-6996691
[vademecum advocatuur 2001]

YUEN , P.F.Y. ; Mw.
Advocaat bij van Beuningen advocaten ; beëdiging 1992
Lange Houtstraat 37 , 2511 CV Den Haag
Advocaat bij advocatenkantoor Yuen
Postbus 16141 , 2500 BC Den Haag
Tel 070-4262272 , fax 015-2576321
pyuen@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Yuen
Tel 0651-182999 , fax 015-2576321
pyuen@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin