Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'W' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
Letter W


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


  Afkortingen:

  1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
  2. RM = Rechterlijke Macht
  3. OM = Openbaar Ministerie
  4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
  5. SAL = StaatsAlmanak
  6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
  7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
  8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
  9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
  10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
  12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
  13. UHD = Universitair Hoofd Docent
  14. b.d. = buiten dienst
  15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
  16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


WAAIJ
G.H. van der ; Mw. Drs.

Advocaat bij Hornstra & Van den Assum ; beëdiging 1998
Postbus 315 , 3830 AJ Leusden
Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
h-a@hornstra-vdassum.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Assum & Van Delft advocaten
Postbus 315 , 3830 AJ Leusden
Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
info@assumdelft.nl
www.assumdelft.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAAIJ
R.W. van ; Mw.

Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2002
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5687067 , fax 020-5686234
roos.van.waaij@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAAIJEN
E. van , Ellen ; Mw.

Belastingadviseur/Vennoot Coopers & Lybrand Belastingadviseurs te Amsterdam
Belastingadviseur/vennoot Coopers & Lybrand te Utrecht
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


WAAIJER
B.C.M.

Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Boekel De Nerée ; Amsterdam


WAAIJER
J.M.A. ; Dr.

Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Lourijsen & Waaijer ; Den Haag


WAAIJERS - KAARSGAREN In NLRM 99/00 als WAAIJERS
E.A.G.M. , geboren jan 1949 ; Mw.

NLRM 96 97 99/00
Advocaat en Procureur te Hilversum
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 feb 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 apr 1996
Rechter rechtbank Den Bosch 5 sep 1997
NU
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Hilversum ; kantoor Beks & Beks advocaten ; beëdiging 198l
Niet meer sinds de benoeming tot rechter in 1997?
Niet in VAD 2004
TEVENS
Geen bijbanen vermeld
03 jun 1997


WAAL
C.J.D. , geboren september 1943

NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 20 juli 1998
HOOFDFUNCTIE
Waarnemend burgemeester van Castricum


WAAL
C.L.J.M. de , geboren mei 1955

NLRM 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 14 aug 1997
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor De Waal & Zumpolle Advokaten ; beëdiging 1982
Postbus 13336 , 3507 LH Utrecht
Tel 030-2333248 , fax 030-2343965
dewaal@dewaalzumpolle.nl
dewaal.zumpolle@pobox.ruu.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in VAD 2004
TEVENS


WAAL - Van der LINDEN
E. van der ; Mw.

Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Rotterdam PI De Schie, Secretariaat


WAAL
E.A.

Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5466378 , fax 020-5492181
earl.waal@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAAL
H. van der

Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Mathenesserlaan 250, 3021 HR Rotterdam


WAAL - Van WESSEM
I. de, geboren september 1956 ; Mw.

NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 november 1999


WAAL
P.A. van der

Advocaat bij Adv. kantoor Jan Luijkenstraat ; beëdiging 1993
Jan Luijkenstraat 92 , 1071 CT Amsterdam
tel. 020-6640848 , fax 020-6795465
[vademecum advocatuur 2001]
pavdwaal@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAAL
P.J. de

Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 1988
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406440 , fax 010-4360190
pdewaal@plp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAAL
P.R. van der

Advocaat bij Van Mens & Wisselink ; beëdiging 1993
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Advocaat bij Russo & Van der Waal
Amsteldijk 280 , 1079 LL Amsterdam
Tel 020-6610731 , fax 020-6465080
[vademecum advocatuur 2001]
vanderwaal@russovanderwaal.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAAL
R. de

Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
rwaal@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Leemzeulder 9 , 1251 AM Laren
Tel 06-54654832 , fax
rdewaal@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAAL
V.J.P. de

Rechtskundig Bureau mr.V.J.P. deWaal
Schieweg 189a , 3038 AS Rotterdam
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


WAALDIJK
L.Th. , geboren sep 1929

NLRM 71
Ambtenaar ter besch.Ministerie van Justitie en Politie Suriname 1963
Waarnemend griffier kantongerecht 1e kanton Suriname 1964
Lid-plaatsvervanger Hof van Justitie Suriname tevens Kantonrechter 1e kanton Suriname 1965
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 17 nov 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 nov 1966
Rechter rechtbank Utrecht 15 jan 1968
Lid Hof van Justitie Suriname 17 mei 1968


WAALKENS - STOKMAN
E. ; Mw.

Rechten 1982
Juridisch Staflid
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


WAALKES
L.F. ; Mw.

Advocaat bij Loomans & Muntjewerff ; beëdiging 1998
Postbus 2300 , 1620 EH Hoorn
Tel 0229-212815 , fax 0229-217620
l.waalkes@loomu.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij DSB Groep N.V. ; beëdiging 1998 en 2003
Postbus 70 , 1687 ZH Wognum
Tel 0229-577410 , fax 0229-577411
[vademecum advocatuur 2004]


WAALS
A.H.A.C. ; Mw.

Advocaat bij Van Zandvoort advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 117 , 5340 AC Oss
Advocaat bij Bierens advocaten
Postbus 92 , 5460 AB Veghel
Tel 0413-363723 , fax 0413-367865
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Waals advocaten & Mediators
Postbus 27 , 5400 AA Uden
Tel 0413-271770 , fax 0413-270370
waals.advocaten@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAALS
B.K. van der

Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2002
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
bas.van.der.waals@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WAALS
L.D. van der ; Mw.

Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2001
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
leonore.vanderwaals@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


WAAN
J. de

Rotterdam Erasmus Universiteit
Hoogleraar Recht van de Europese Unie
p/a Erasmus Universiteit, faculteit der Rechtsgeleerdheid, Burg. Oudlaan 50 (3062 PA) Rotterdam


WAANDERS
H.C.W. ; Mw.

Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725360 , fax 010-2725441
mawaanders@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAARBEEK
H.J.D. ter

Advocaat bij Werner & Van Oss ; beëdiging 1999
Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
Tel 0341-417023 , fax 0341-419648
henkjanterwaarbeek@wernerenvanoss.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Oss Van der Meijden Vermeer & Reitsma advocaten
Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
Tel 0341-417023 , fax 0341-419648
info@omvradvocaten.nl
www.omvradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAARD
A. de , Anna ; Mw.

Rechten 1947
Studentendecaan
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Groningen-Oost.


WAARD
B.W.N. de , geboren jun 1950 ; Prof.

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Staatsrecht en Bestuursrecht
Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en bestuurskunde
tel 013 4662716 , fax 013 4668347
TEVENS
Lid Bestuur Ned. Vereniging voor Procesrecht
Redactie tijdschrift voor ambtenarenerecht Uitgegeven door VUGA en Kluwer
Lid redactie rechtspraak Algemene Wet bestuursrecht uitgever
Samson HD Tjeenk Willink BV.Alphen aan de Rijn
Ministerie of meer incidentele auteurs en redactiewerkzaamheden t.b.v.met name VUGA uitgeverij
BV.en Kluwer Juridische Uitgevers
25 mrt 1997
INFO
Privé adres: Ekkersrijt 4 , 5032 WP Tilburg , Tel. 013 4686431


WAARD - DE GRAAF
H. de ; Mw.

Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1994 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Advocaat bij Quist advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 252 , 2670 AH Naaldwijk
Weg bij dit kantoor per 1 januari 1999
legalcare@legalcare.nl


WAARD
H.J.C. de ; Mw.

Advocaat bij Veldhuijzen Schep & Nuiten advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1080 , 3300 BB Dordrecht
Tel 078-6133966 , fax 078-6310938
mail@veldlaw.nl
www.veldhuijzen-schep-nuiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAARD
J.A. de ; Dhr.

Advocaat bij Van Pijkeren / Van Leeuwen Advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 75 , 4460 AB Goes
Tel 0113-211666 , fax 0113-252100
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 28-04-99
Van Pijkeren / Van Leeuwen advocaten
Stationspark 34 , 4462 DZ Goes
Postbus 75 . 4460 AB Goes
tel 0113-211666 , fax 0113-252100
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Leeuwen advocaten
jdewaard@leeuwenadvo.nl
www.leeuwenadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAARD
J.C. de

Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Plaatsvervangend directeur-generaal
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Algemene Fiscale Politiek, Directeur


WAARD
J.C. de

Notaris te Bloemendaal , arrondissement Haarlem
Kantoor Waard. de & Janssens ; Bloemendaal


WAARD
J.L.A. de

Advocaat bij Burgers & Ran ; beëdiging 1993
Postbus 13078 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2318534 , fax 030-2321646
[vademecum advocatuur 2001]
jandewaard@uwnet.nl
www.burgers-ran.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAARD - PRELLER
M.F.E. de ; Mw.

Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Nauta Dutilh ; Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam


WAARD
R. de , Romke , geboren apr 1919 te Groningen ; Dhr.

NLRM 71 80 87 88/89
Waarnemend griffier rechtbank Groningen 21 jun 1946
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 1 nov 1947
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 17 jan 1949
Rechter rechtbank Amsterdam 28 mrt 1956
Vice-president rechtbank Amsterdam 19 sep 1967
Raadsheer Hof Amsterdam 16 mrt 1969
Vice-president Hof Amsterdam 12 mrt 1977
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 12 aug 1978
INFO
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Drager van de Zilveren Anjer
Ridder in de Orde van de H. Paus Sylvester
Oud-voorzitter en erevoorzitter van de Kring van Draaiorgelvrienden
Oprichter en eerste bestuursvoorzitter van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement.
Overleden 4 september 2003 te Voorschoten [Telegraaf 6 september 2003 en NRC 7 september 2003]


WAARD
S.D.J. de

De Waard & Wagener, Notariskantoor
Notaris te Gouda , arrondissement Den Haag
Kantoor Waard, De & Wagener ; Gouda
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


WAARD
T. de , Tom ; Dhr.

Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1971
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Clifford Chance LLP
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-711938 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-7119380 , fax 020-7119025
tom.dewaard@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


WAARDE
C.J. van der ; Mw.

Advocaat bij Van Houten & Partners ; beëdiging 1989
Postbus 1185 , 3300 BD Dordrecht
Tel 078-6395558 , fax 078-6311113
waarde@vhpa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vhpa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAARDEN
A. van , geboren september 1951

NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 27 maart 2000
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Seunke & Welschen ; beëdiging 1985
Postbus 344 , 2000 AH Haarlem
Tel 023-5319576 , fax 023-5315491
vwaarden@seunke-welschen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet in VAD 2004


WAARDEN
J.A. van , geboren jan 1918

NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam 1942
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 16 feb 1986
Kantonrechter Amsterdam 25 jan 197


WAARDENBURG
F. , geboren dec 1944

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 nov 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 aug 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven 9 april 1999
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1972
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
tel 010-2406650 , fax 010-2131887
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070.3285670 , fax 070-3285220
folkert.waardenburg@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen
Opgave okt 1997 Den Haag rechtbank ; is later weggehaald.
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
TEVENS [juni 2003]

WAARDENBURG
J.C. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1991
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag


WAARDENBURG
P.L. , geboren dec 1920

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 10 sep 1941
Substituut-griffier rechtbank Dordrecht 6 okt 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 3 jul 1957
Rechter rechtbank Dordrecht 26 apr 1960
Vice-president rechtbank Dordrecht 17 jul 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 1 feb 1984


WAARDENBURG
W. , geboren aug 1949

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 14 feb 1986
NU
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht , kantoor Coöperatief Advokatenkantoor Oudenoord Utrecht ; beëdiging 1997
Postbus 8564 , 3503 RN Utrecht
Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord
Postbus 109, 3440 AC Woerden
Tel 0348-579456 , fax 0348-579416
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schellart advocaten
Postbus 24004 , 3502 MA Utrecht
Tel 030-2877585 , fax 030-2885222
w.waardenburg@schellart.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997


WAARDT
J.J.A. de , geboren apr 1943 M

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ministerie van Justitie, II.administrateur directie Politie 1970
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 9 apr 1980
NU
Den Haag parket
TEVENS
Coordinatie dienstverlening
Lid commissie alternatieve sancties
Contact recherchecursus en cursus hulpofficier van Justitie
okt 1997


WAARENBURG
F.

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 nov 1976


WAARSENBURG
P.L.O. van de

Advocaat bij Compri advocaten ; beëdiging 1997
Sint Annastraat 15 , 6524 EC Nijmegen
Advocaat bij advocatenkantoor Van de Waarsenburg
St. Annastraat 21 A , 6524 EC Nijmegen
Tel 024-3240216 , fax 024-3888256
vdw.advocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Van de Waarsenburg
Scherpenkampweg 2 1 a , 6524 AL Nijmegen
Tel 024-3240216 , fax 024-3888256
vdw.advocaten@hetnet.nl
www.vandewaarsenburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAART
J.A.T.M. de (of J.A.Th.M.)

Advocaat bij Werner & Van Oss ; beëdiging 1995
Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
Advocaat bij Bartels Drenthe De Waart advocaten & Mediators
Postbus 22723 , 1100 DE Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-3113666 , fax 020-3113677
jdewaart@ddw-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Waart advocaten & Mediators Hobbemastraat 38
Advocaat bij 3817 PS Amersfoort
Tel 06-50949708 , fax 033-4653800
[vademecum advocatuur 2004]


WAART
M.E. van , geboren sep 1947 ; Mw.

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1970
Advocaat en Procureur te Bussum
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 18 sep 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
NU
Hilversum kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Bussum ; kantoor Van Santbrink Van Waart ; beëdiging 1980
Postbus 180 , 1400 AD Bussum
tel 035-6917117 , fax 035-6915364
[vademecum advocatuur 2001]
info@vansantbrinkvanwaart.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


WAART
P.J.I.M. de ; Prof. Dr.

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 4446250 , fax 020 4446210
Afdeling volkenrecht
Oud-hoogleraar Volkenrecht


WAARTS
P.P.C.M.

Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 2001
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
advocaten@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAASBERGEN
K.H.L van

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1992
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Den Hollander advocaten
Postbus 206 , 3220 AE Hellevoetsluis
Tel 0181-313444 , fax 0181-322556
advocaten.hs@denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Wiel advocaten
Postbus 2030 , 3000 CA Rotterdam
Tel 010-4368111 , fax 010-2250222
[vademecum advocatuur 2004]


WAASDORP
K. , geboren jan 1944

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 feb 1988
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger Ontslagverzoek ingezonden aan de Ministerie van Justitie


WAATERINGE
M.D. van

Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Trenité Van Doorne ; Den Haag, Amsterdam, Rijswijk, Rotterdam


WAAYER
A.

Advocaat bij Pels Rijcken & roogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153953 , fax 070-5153108
a.waayer@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAAYERS
C.S.D. ; Mw.

Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1999
Herengracht 425-429 , 1917 BR Amsterdam
Tel 929-6246811 , fax 920-5272278
waayers@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WABEKE
J.W. , geboren nov 1948

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 3 mei 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 24 jul 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 2 sep 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 19 jan 1987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 29 dec 1988
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 1 dec 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 25 feb 1993
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 sep 1994
Landelijk Ombudsman Verzekeringen 1 jan 2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 27-02-2002
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Breda Parket Hoofdofficier
Ombudsman Verzekeringen
TEVENS
Vice-Voorzitter comité 1940-1945 "Vloeiweide" Breda/Rijsbergen
Bestuur Wereld Natuurfonds te Zeist
Arbitragecommissie Stichting SENA (rechten uitvoerend kunstenaars)jul 1997
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
INFO
Lid van de Rotary
INFO
Heeft in 2000 de zaak van Bram Peper onderzocht waarna in december 2000 geseponeerd werd.
INFO
Wordt als Hoofdofficier van Justitie te Breda opgevolgd door H.J. BOLHAAR (Staatscourant 11 januari 2001)
@OPM
Vreemd. Wordt september 2003 op rechtspraak.nl vermeld met drie actieve functies:
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 27-02-2002
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 sep 1994
OM en RM tegelijkertijd?
INFO [Telegraaf 3 april 2004]
Zie burhoven/bur-dk04.htm


WABEKE
M.A. , geboren feb 1961 ; Mw.

NLRM 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10 okt 1996
Rechter rechtbank Den Bosch 10 dec 1997
NU
Den Bosch wnd griffier
Den Bosch gerechtsauditeur
TEVENS
Penningmeester Katholieke Stichting kleuter en basisonderwijs Alphen onbezoldigd
03 feb 1997


WACHTER
B. , geboren apr 1927 ; Prof.

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat Amsterdam 1951
Hoogleraar Rijks Universiteit te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 1 jan 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jan 1977
Raadsheer Hof Den Bosch 19 mei 1983
Vice-President Hof Den Bosch 15 jan 1991
Ontslag 01 mei 1997
NU
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar


WACHTER
C.L.W. ; Mw.

Advocaat bij Wachter & Van Kessel ; beëdiging 1979
Benoordenhoutseweg 227 F314 , 2590 BE Den Haag
Tel 070-3240166 , fax 070-3249707
custos@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WACHTER
D.

Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1989
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506663 , fax 020-5506763
diederik.wachter@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WACHTER
F.M. , geboren okt 1941

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 25 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Den Haag ; kantoor Wachter & van Kessel ; beëdiging 1967
Benoordenhoutseweg 227 F3/4 , 2596 BE Den Haag
Tel 070-3246166 , fax 070-3249707
custos@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in VAD 2004.
TEVENS
AdvocaatLid van de Raad van Discipline ressort Den Haag
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline te Utrecht van 01-01-2002


WACHTER
H.L ; Mw.

Advocaat bij Abeln c.s. advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
hesterwachter@abeln.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in VAD 2004.


WACHTER
S.H. , geboren dec 1950

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter rechtbank Leeuwarden 7 nov 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 11 mei 1992
Raadsheer Hof Leeuwarden 9 okt 1992
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer


WACHTERS
J.

Notaris te Zuidhorn , arrondissement Groningen
Postbus 103 9800 AC Zuidhorn
de Gast 6, 9801 AD Zuidhorn


WACKIE EYSTEN
J.D.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
jwackie@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet in VAD 2004.


WACKIE EYSTEN
P.A. ; Dhr.

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2004]
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.


WACKIE EYSTEN
P.A.W. , geboren 12-12-1939

NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 4 aug 1983
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te Den Haag ; De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1967
Voorzitter maatschap De Brauw Blackstone Westbroek advocaten en Notarisen
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285467 , fax 070-3242095
maildhg@dbbw.nl
pawackieeysten@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
piet.wackie@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid commissie aantrekken leden van de rechterlijke macht
Lid platform ADR, Ministerie van Justitie
Lid Raad van Toezicht Ned. Mediation Instituut
Lid Euroepean Advisory Council van CPR Institute for Dispute Resolution
Lid begeleidingscommissie geschiedschrijving Ned. Advocatuur Nederlandse Orde van advocaten
Redacteur procesrechtelijke reeks rechtspleging in balans
Kernredacteur Bedrijfsjuridsiche Faculteit
Curator bijzondere leerstoel Immigratierecht RUL
Lid Bestuur Instituut voor Immigratie RUL
Lid Juridisch Programmacommissie Den Haag 750 jaar
Commissaris Deutsche Bank de Bay NV
Lid aandeelhoudersvergadering ABN-AMRO Holding NV
Voorzitter commissie van Advies en Bijstand Kon.Consdervatorium
Vice-Voorzitter Vereniging voor Kamermuziek Den Haag
Voorzitter Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel
Lid Algemeen bestuur Leids Universiteitsfonds
Voorzitter vereniging van Obligatiehouders Appeltheater
Directeur Hollandse Mij van Wetenschappen
Landelijk Deken van de NOvA 1996-1998
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Plaatsvervangend lid
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
Ook niet: advocaat
Vreemd.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WADMAN
S. ; Drs.

Advocaat bij Dorhout c.s. advocaten ; beëdiging 1996
Oude Ebbingestraat 91 , 9712 HG Groningen


WAEGENINGH
L. van

Advocaat bij Lexence N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
law@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAEGENINGH
S. van ; Mw.

Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1997
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153772 , fax 070-5153110
s.vanwaegeningh@prdf.nl
www.prdt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAEGENINGH Zie BINS - Van WAEGENINGH
S.E. van , geboren sep 1943 ; Mw.


WAELE
C.M.D. de ; Mw.

Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1997
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam


WAELE
C.M.W. de ; Mw.

Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 29717 , 2502 LS Den Haag
Tel 070-3181234 , fax 070-3181235
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
1 Avenue Franklin D.Roosevelt , 75008 Parijs , Frankrijk
Tel 0033-149539125 , fax 0033-142891460
caroline.de.waele@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WAELE
D.M.I. de , geboren september 1970 ; Mw.

NLRM 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 april 1997


WAELEN
H.H.M.E.

Advocaat bij Postbus 46 , 6230 AA Meerssen ; beëdiging 1978
Tel 043-3645321 , fax 043-3650080
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 46 , 6230 AA Meerssen
h.waelen@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAERDEN
B. van der , geboren okt 1909

NLRM 71
Werkzaam Generaal tot Zed. verbetering van gevangenen afdeling Amsterdam , II.secretaris 1 dec
1932
Secretaris Reclasseringstaad 1 jul 1936
Advocaat en Procureur Amsterdam 1936
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 jul 1946
Rechter rechtbank Amsterdam 17 feb 1950
Vice-President rechtbank Amsterdam 26 okt 1962


WAES
E.C.M. van

Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 101 , 4600 AC Bergen Op Zoom
Tel 0164-211311 , fax 0164-256228
evanwaes@haansbeijsens.nl
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAES
M.C.J.A. van ; Mw.

Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam


WAESBERGHE
A.E.A.M. van , geboren apr 1959 ; Mw.

NLRM 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jan 1996
Rechter rechtbank Den Haag 13 mei 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 05-08-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter bezwaarschriften commissie personeel Zorg Onderzoek Nederland te Den Haag van 01-01-2001

WAESBERGHE - OLSTHOORN
M.S. van ; Mw.
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 1990
Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5544000 , fax 023-5554421
vanwaesberghe@winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAGEMAKERS
E.C.M. , Ed , geboren nov 1947 ; Drs.

NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 aug 1991
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1978 of:
Advocaat te Breda ; kantoor Van Anken Knappe Damstra ; beëdiging 1976
Postbus 2118 , 4800 CC Breda
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
ewagemakers@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Meierij (Ledenlijst 2000)
TEVENS [juni 2003]
Lid raad van commissarissen Rasenberg Beheer B.V te Breda
Lid algemeen bestuur St. tot verpleging en behandeling van langdurig zieken Aeneas te Breda van 01-01-2001
Voorzitter van de redactieraad Christen Democratisch Appel te Den Haag
Lid van het bestuur Stichting St. Laurensfonds te Breda
Lid van de raad van toezicht Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs NVF te Rijswijk van 01-01-2001 bestuurs
Lid St. Gerlacus vd Elsen/Gymnasium Bernrode te Heeswijk van 01-01-2001
Lid van het bestuur Stichting Vrienden van Reinier van Arkel van 01-01-2001
Voorzitter van het bestuur Stichting Het Begijnhof Breda te Breda van 01-01-2111
Lid van het bestuur stichting preferente mandezen van docdata n.v. te Waalwijk van 01-05-2003
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag van 10-06-2003
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Meierij (Ledenlijst 2000)


WAGEMAKERS Zie FELDHUSEN - WAGEMAKERS
J.M.A. ; Mw.


WAGEMAKERS
M.A.M.

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 2056 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406788 , fax 010-40480644
mamwagemakers@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723 , 1001 GS Amsterdam
Tel 020-5535547 , fax 020-5521394
marcus.wagemakers@autoriteit-fm.nl
www.afm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAGEMANS
A.H.G.

Notaris te Geleen , arrondissement Maastricht
Kantoor Huyben & Wagemans ; Geleen


WAGEMANS
G.J.H.M.

Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Coöperatie Achmea , DSM Limburg bv Arnhem , directeur Bestuurseenheid Arbo en Omgeving Arbeidsverhoudingen
Vertegenwoordiger van DSM Limburg bv vertrekt als Lid van de Ledenraad van de Coöperatie Achmea


WAGEMANS
R.H.M.

Advocaat bij Wagemans advocaten Maastricht ; beëdiging 1979
Postbus 598 , 6200 AN Maastricht
Tel 043-3251859 , fax 043-3253043
[vademecum advocatuur 2001]
wagemans@wagemansadvokaten.nl
www.netad.nUwagemansadvokaten
[vademecum advocatuur 2004]


WAGENAAR
B.M. , geboren feb 1914

NLRM 71
Juridisch adviseur Militair Comm- Friesland aug 1945
Officier-fiscaal bijzonder Hof Leeuwarden 1 feb 1946 tot 1 jul 1949
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag 1 mei 1952
Substituut-griffier kantongerecht Den Haag 10 aug 1953
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 10 jul 1956


WAGENAAR
E.J. ; Mw. Drs.

Organisatie Adviseur
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


WAGENAAR
H.A. , geboren okt 1949

NLRM 88/89 90
Inspecteur van 's-Rijkbelastingen 10 dec 1987
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Verbruiksbelastingen,
Afdeling Omzetbelasting, Hoofd


WAGENAAR
H.T. , geboren januari 1956

NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 februari 2000
HOOFDFUNCTIE


WAGENAAR
I. ; Mw.

Advocaat bij advocatenkantoor Wagenaar ; beëdiging 1994
Noorderhaven 70 , 9712 VM Groningen
Tel 050-3119930 , fax 050-3119931
i.wagenaar@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advocatenkantoorwagenaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAGENAAR
I.D. ; Mw.

Rechten 1992
Fiscaal-BedrijfsJurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen


WAGENAAR
J.A.

Advocaat bij Hameleers , Meuwissen , v/d Boomen ; beëdiging 1984
Postbus 659 , 6040 AR Roermond
Tel 0475-315353 , fax 0475-319524
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hameleers & Van den Boomen
Postbus 659 , 6040 AR Roermond
Tel 0475-315353 , fax 0475-319524
info@hvdb-advocaten.nl
www.hvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAGENAAR
J.M.

Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
janmichiel.wagenaar@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


WAGENAAR
J.M.C. , Mw.

Jurist/Plaatsvervangend Hoofd Exportfinanciering ABN AMRO Bank te Amsterdam
Global relationship manager ABN AMRO Bank NV Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


WAGENAAR
J.W.

Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1995
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121680 , fax 030-2121164
general@derks.nl
j.wagenaar@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 030-2121686 , fax 030-2121158
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAGENAAR
J.W.M. , geboren 05-03-1932 te Alkmaar ; Dhr.

Advocaat bij Van Ravenswaay & Wagenaar ; beëdiging 1958
Advocaat bij Wagenaar & Partners
Maliebaan 98 , 3581 CZ Utrecht
Tel 030-2331181 , fax 030-2334014
wagenaar-cs-advocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Overleden 05-05-2004 te Rotterdam [Telegraaf 11 mei 2004]


WAGENAAR - BAKKER
K.R. ; Mw.

Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 1996 en 2001
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
renske.wagenaar-bakker@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAGENAAR - BAKKER
K.R. ; Mw.

Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat ; beëdiging 1996 en 2001
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel. 030-2850300 Fax 030-2850301
renske.wagenaar-bakker@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl


WAGENAAR
M. ; Mw.

Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1991
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
info@nysingh.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121664 , fax 030-2121161
m.wagenaar@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAGENAAR
M.P.

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Fiscaal-plaatsvervanger bij de permanente Krijgsraad Ned. Antillen en Aruba voor de
Zeemacht 24 aug 1988


WAGENER
F.M.

Schenkeveld Advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
info@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAGENER
J.H.A.

Notaris te Gouda , arrondissement Den Haag
Kantoor Waard, De & Wagener ; Gouda


WAGENMAKERS
P. , geboren jul 1963

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1995
Rechter rechtbank Den Haag 12 apr 1996
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Haag gerechtsauditeur
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997


WAGENSVELD
T.C. van ; Drs.

Advocaat bij Van Mens & Wisselink ; beëdiging 1995
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Postbus 75199 , 1070 AD Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
vanwagensveld@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313191 , fax 020-4313445
t.vanwagensveld@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAGENVOORT
C.E.A. ; Mw.

Advocaat bij Postbus 9004 , 1800 GA Alkmaar ; beëdiging 1993


WAGENVOORT
H. , Rick ; Dhr.

Hfd.Oper.zaken v.d.Hoop Effectenbank NV.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag


WAGNER
J. ; Mw.

Advocaat bij Van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1995
Postbus 299 , 2980 AG Ridderkerk
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4118920 , fax 010-4114261
mail@kkadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Borsboom & Hamm
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180-642000 , fax 0180-642001
b@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAGNER
J.A.

Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie douane, Plaatsvervangend hoofd


WAGNER
M.F. , geboren februari 1961 ; Mw. vS

Rechten 1985
Jurist Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 22 maart 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 mei 1999
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


WAGTENDONK
B. van , geboren feb 1942

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Medewerker Juridische dienst N.V.V.Amsterdam 17 mrt 1969
Juridisch adviseur Registratie Bureau Arbeidsrecht N.V.V. te Haarlem 1 jan 1970
Griffier College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 29 jan 1975
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10 dec 1976
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 14 nov 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 7 mei 1984
Vice-Voorzitter College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10 jul 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 6 nov 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Coördinerend vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 8 jul 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10 jan 1997
Vice-President College van Beroep voor het Bedrijfsleven Den Haag 12mei 1998
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
College van Beroep Bedrijfsleven Vice-President
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam


WAGTER
S. ; Mw.

Advocaat bij Gastel & Loeffen ; beëdiging 2001
Postbus 92 , 5660 AB Geldrop
Tel 040-2852746 , fax 040-2859085
info@gastelloeffen.nl
www.gastelloeffen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAIBOER
C.

Notaris te Tiel , arrondissement Arnhem
Kantoor Alofs & Waiboer ; Tiel


WAKIM
X.M.C.I.

Advocaat bij Van Santbrink Van Waart ; beëdiging 1996
Postbus 180 , 1400 AD Bussum
Advocaat bij Driehoek advocaten
Postbus 139 , 3990 DC Houten
Tel 030-6359035 , fax 030-6359045
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Walkim advocaten ; beëdiging 1992 en 1996
Postbus 114 , 3740 AC Baarn
Tel 035-6475171 , fax 035-6475172
[vademecum advocatuur 2004]


WAKKA
E. ; Mw.

Advocaat bij Gemeente Den Haag ; beëdiging 1994
Postbus 12651 , 2500 DP Den Haag
Tel 070-3536616 , fax 070-3536550
[vademecum advocatuur 2001]
e.wakka@dsb.denhaag.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAKKERMAN - Van OOSTERHOUT
I. ; Mw.

Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
wakkerman@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAKKIE
P.N. , geboren jun 1948

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 nov 1983
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1972
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
tel 010-24065500 , fax 010-4113548
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
peter.wakkie@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de juridische werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export


WAL
A.E. van der ; Mw.

Advocaat bij Allen & Ovecy ; beëdiging 1998
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
lisa.vanderwal@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
lisa.vanderwal@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WAL
A.H. van der

Advocaat bij Riedstra Tuinman Sleijfer ; beëdiging 1997
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
Tel 058-2121075 , fax 058-2125449
rtsadvoc@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tuinman Sleijfer advocaten
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
Tel 058-2121075 , fax 058-2126449
advoc@tuinmansleijfer.nl
www.tuinmansleijfer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAL
C. de

Advocaat bij Bosma & De Wal ; beëdiging 1978
Stationsstraat 31 , 9401 KW Assen
Tel 0592-314990 , fax 0592-3186440
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0592-314996 , fax 0592-318640
cdewal@bosmadewal.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAL
D. van der

Advocaat bij Visser Schouten advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 75029 , ]070 AA Amsterdam
Tel 020-4529717 , fax 020-4529714
[vademecum advocatuur 2004]


WAL
F.S.P. van der

Advocaat bij Tomlow Advokaten ; beëdiging 1990
Postbus 85016 , 3508 AA Utrecht
tomlow-advocaten@pi.net
Tel 030-2521802 , fax 030-2511328
vanderwal@tomlow-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WAL
F.Y. van der

INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


WAL
G. van der

Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 05-07-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1977
Gulden Vlieslaan 55, bus 10-11 , 1050 Brussel/België
krans.barents@skynet.be
Advocaat bij Barents & Krans advocaten
Terhulpsesteenweg 187 , B-1170 Brussel , België
Tel 0032-26613250 , fax 0032-26753870
barentskrans@skynet.be
[vademecum advocatuur 2001]
Keizerslaan 5 , B-1000 Brussel , België
Tel 0032-25079 800 , fax 0032-25079898
g.van.derwal@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

WAL
H. van der ; Mw.
Advocaat bij Van Zundert advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 3056 , 3003 AB Rotterdam
Tel 010-4668968 , fax 010-4661148
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WAL
H.G.B. van der

Advocaat bij Maas en Buwalda ; beëdiging 2003
Postbus 125 , 9640 AC Veendam
Tel 0598-613872 , fax 0598-623346
me@maasadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAL
H.J. van der

Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1995
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg


WAL
L.T. ter , Léon

Notaris te Bodegraven , arrondissement Den Haag
Kantoor Donselaar, Van & Ter Wal ; Bodegraven
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Bodegraven


WAL
N. van der ; Mw.

Advocaat bij Schenkeveld Advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
n.vanderwal@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAL
T. van der ; Drs.

Secretaris gemeente Roosemdaal [info SAL 2000]


WAL FP
W.H.H.P. vd , Willem-Herman ; Dhr.

Fin.Planner ING Bank Ned.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Schiedam


WALBEEK Zie DEDEL - Van WALBEEK
C.C. , geboren mei 1945 ; Mw.


WALBEEK - Van HOEKEN
F.E. van ; Mw.

Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag


WALBURG
E. , Ernst ; Dhr.

Stafmedewerker GAK
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel West-Friesland


WALDA
H.Chr.A. , geboren apr 1949

NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 mrt 1995
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gevraagd nevenfuncties op te geven nog niet ontvangen
Wordt binnenkort rechter-plaatsvervanger in Zwolle ; zal dan rechter-plaatsvervanger in Arnhem
opgeven. Hij wordt niet meer als rechter-plaatsvervanger ingezet.
Geen opgave van bijbanen gevonden in Zwolle


WALDECK
P.W. , Pieter Willem ; Dhr. Z

Permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie te Brussel , ambassaderaad [SAL 1995/1996]
Huis van Hare Majesteit de Koningin , Afdeling Secretariaten , Algemeen Secretaris tvs Hoofd van de afdeling , belast met het contact met de RVD [SAL 2001]
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Voorlichtingsraad (VORA) , Lid (BUZ)
Wordt grootmeester van het Huis van H.M.


WALDERVEEN
B. van ; Dhr.

Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-09-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen, Sector Advisering, Coördinator
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Afdeling Wilnis van de Kon.Ned.Ver.EHBO van 01-01-2002 tot 31-12-2002
Bestuurslid Kon.Ned.Ver.EHBO te Utrecht van 01-01-2002 tot 31-12-2002
Bewerker van het fiscale periodiek Vakstudie-Nieuws van 01-01-2002 tot 31-12-2002


WALDERVEEN
J.Th. van

Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
hans.vanwalderveen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Klos Morel Vos & Schaap
Postbus 75988 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5773593 , fax 020-5773578
hans.vanwalderveen@kmvs.nl
www.klosmorelvosschaap.com
[vademecum advocatuur 2004]


WALDRAM
J.J. ; Mw.

Advocaat bij Van Huet Waldram ; beëdiging 1988
Joh.Vermeerplein 5 , 1071 DV Amsterdam
Tel 020-6646491 , fax 020-6649093
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WALE
N. de

NLRM 98
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1997


WALESON
R.M.

Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1971
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
richard.waleson@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WALF
K.W. ; Prof. Dr.

Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
Facultaire Unie Filosofie en Theologie: Faculteit der Theologie
Hoogleraar Canoniek Recht
walf@sci.kun.nl


WALGEMOED
G.F. , geboren jun 1950 ; Dhr.

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Militair Lid rechtbank Arnhem 1 jan 1991
Militair Lid rechtbank Den Haag 1 mrt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 mei 1993
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger Militair Lid
TEVENS
Militair ambtenaar Kon.Luchtmacht
Lid Bestuur Militair rechtelijke Vereniging en de International Society for
Military Law and the Law of War
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Officier militair juridische dienst Koninklijke Landmacht
Ouderling - kerkvoogd Hervormde Gemeente Leidschendam van 01-01-2001
Bewerker Editie Schuurman & Jordens Inkwartierings van 01-01-2000
Lid redactie Th.W van den Bosch c.s., Militair straf- en tuchtrecht van 01-01-1997
Lid redactie Militair Rechtelijk Tijdschrift van 01-01-1994


WALGEMOED
I.M. ; Mw.

Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538310 , fax 026-3538384
walgemoed@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
Tel 026-3538322 , fax 026-4426763
walgemoed@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WALHAIN
H.L.J.

Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1979
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4118920 , fax 010-4114261
mail@kkadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
hlj.walhain@kneppelhout.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WALING
C. , geboren juli 1957 ; Mw.

NLRM 99/00
Advocaat en procureur te Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 15 juni 1998
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij WLadimiroff & Spong ; beëdiging 1991
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Advocaat bij Wladimiroff Waling Schreuders ; beëdiging 1991
Postbus 93102 , 2509 AC Den Haag
Tel 070-4166616 , fax 070-3226940
c.waling@wlaws.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.wlaws.com
[vademecum advocatuur 2004]


WALING
H.

Advocaat bij Waling Janson Koopal ; beëdiging 1988
Postbus 23186 , 3001 KD Rotterdam
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen ; beëdiging 1988 en 2002
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
waling@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WALINGA
E.

Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 21937 , 3001 AX Rotterdam
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
ewalinga@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WALKATE
A.C.H. ; Mw.

Advocaat bij Bazarstraat advocatenkantoor ; beëdiging 1994
Bazarstraat 33-35 , 2518 AH Den Haag
Tel 070-3457300 , fax 070-3602179
[vademecum advocatuur 2001]
advobaza@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WALKATE
G.A. , geboren jun 1935

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1 aug 1960
Advocaat en Procureur Den Haag 1 sep 1961
Substituut-griffier rechtbank Almelo 13 mei 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 9 mei 1968
Rechter rechtbank Dordrecht 26 sep 1989
Raadsheer Hof Amsterdam 16 aug 1977
Vice-President Hof Amsterdam 9 jan 1984
NU
Amsterdam Hof Vice-President
Almelo rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen nevenfuncties ; reageerde niet op verzoek om nevenfuncties op te geven
Wordt in Almelo niet meer als rechter ingezet
25 jun 1997
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
Geen
INFO
Citaat uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
" Eén van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam,Vice
-President Mr. G.A. Walkate, verschoonde zich niet als rechter in een hoger beroeprocedure,
waarin de Advocaat van de ene partij wederom Mr. F.H.A. Arisz was, terwijl dezelfde Mr.
Arisz in een andere hoger beroepprocedure hiervoor met dezelfde Raadsheer óók Raadsheer
was en dus géén advocaat, door tóch als rechter op te treden.
De procedure, waarin Mrs. Walkate, Poell en Arisz de drie raadsheren waren, is:
-- C.J. van de Heiberg tegen Ceteco B.V. ; Uitspraak d.d. 26-03-92.
De procedure, waarin Mr. Arisz Advocaat was en Mr. Walkate Raadsheer was, is:
-- A.Th.J.Naus tegen AG Levensverzekering N.V. ; Uitspraak d.d. 07-05-92.
Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de kliënt van Mr. Arisz uitspraak.
Einde citaat.


WALKATE
H.A.

Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam


WALKATE
J.A. , geboren mei 1939

NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 jun 1986


WALKATE
W.L. ; Mw.

Pensioen Adviseur Min. v. WVC te Rijswijk (ZH)
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


WALKER
J.C.

Advocaat bij Glas & Mes advocaten ; beëdiging 1999
Nicolaas Maesstraat 71 b , 1071 PR Amsterdam
Tel 020-4709900 , fax 020-4710002
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Walker
Haringvlietstraat 8 , 1078 KC Amsterdam
Tel 020-6730055 , fax 020-6730091
mrwalker@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WALL BAKE
J.M. van den

Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1976
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460121 , fax 020-5460813
ssmd@stibbe.nl
maurits.vandenwallbakec@stibbe
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
maurits.vandenwallbake@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


WALL BAKE
R.A. van den

Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair


WALL BAKEN - HOOFT
R.E. van de ; Mw.

Rechten 1934
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


WALLART
M.

Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1993
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Tel 020-5517112 , fax 020-6267949
marco.wallart@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WALLE
A.Th. de , geboren augustus 1949

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 22 apr 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 28 december 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 28 december 1998
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Derks.Star Busmann ; beëdiging 1975
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1975
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@derks.nl
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij de CMS Decks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary


WALLE
F. van der , geboren mei 1943

NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Griffier rechtbank Dordrecht 12 jan 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 22 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 11 apr 1989
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Interim manager IPEC Management BV. Dordrecht
TEVENS
Bestuurslid Stichting impus te Utrecht (b)
Voorzitter Stichting Televisie en Radio omroep te Dordrecht
Voorzitter genootschap Nederland te Dordrecht
Voorzitter Tuchtcommissie KNZB te Nieuwegein
Voorzitter International Militairy Missie Stichting te Dordrecht
Voorzitter Ondernemingen Johan de Witt Gymnasium te Dordrecht


WALLE
W.L. de , geboren okt 1914 M

NLRM 71 80
Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 23 jun 1941
Voorzitter kamer tribunaal Almelo 3 sep 1945 tot 14 jun 1946
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Arnhem 10 meI 1946 tot 1 aug 1949
Substituut-officier van Justitie rechtbank Almelo 2 jul 1949
Officier van Justitie rechtbank Almelo 5 aprl f 1955
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Almelo 1 jan 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 18 aug 1979


WALLER
L.H. , geboren feb 1960 ; Mw.

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Stafjurist Raad van State
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 mei 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 10 okt 1994
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Regent Waller Stichting


WALLET
M.H. ; Mw.

Advocaat bij Van Dort & Dito ; beëdiging 2000
Postbus 5017 , 1410 AA Naarden
Tel 035-6940402 , fax 035-6942401
vandort@dito.net
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299-433333 , fax 0299-313190
m.nicolai@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WALLHEIMER
M.E.

Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1984
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
wallheimer@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovelis
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533627 , fax 020-5533791
marc.wallheimer@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


WALLIGEN
W. van ; Mw.

NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 6 sep 1979


WALLINGA
T. , geboren november 1957

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 maart 2004
NU


WALLIS
C. , geboren apr 1949

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 20 mrt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20 mrt 1987
Rechter rechtbank Breda 11 jan 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 18 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 7 jun 1991
Kantonrechter Breda 7 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 7 mei 1993
Vice-president Rechtbank Breda van 01-01-2002
NU Breda Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Commissie van Beroep van de Ned. Afdeling van Amnesty International
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring De Boschpoot te breda en Voorzitter van
Beklagcommissie uit die Commissie van Toezicht
Voorzitter commissie voo de Bschriften in ambtenarenzxaken ingsetelkd door de gemeente
Roosendaal en Nispen en Bergen op Zoom
aug 1997
TEVENS augustus 2003]
Plv. lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Breda van 01-08-2000
Lid Commissie Beroep Nederlandse afdeling Amnestey International van 01-01-1999
Lid Bisschoppelijke scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden te Utrecht van 17-11-1998
Lid Commissie Bezwaar - en beroepschriften te Breda van 26-09-2002
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring "De Boschpoot" en voorzitter van de beklagcommissie uit die Commissie van Toezicht te Breda van 01-01-1999 tot 01-11-2001


WALLIS DE VRIES
M.

Notaris te Makkum, gem. Wünseradiel, arrondissement Leeuwarden
Postbus 12 , 8754 ZN Makkum Fr


WALLS
J.M. ; Drs.

Advocaat bij Rietbergen Righarts & Plaisier ; beëdiging 1998
Goudsesingel 84 , 3011 KD Rotterdam
Tel 010-4111280 , fax 010-4131737
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Van Twist & Walls
Wijnstraat 209 , 3311 BV Dordrecht
Tel 078-6489129 , fax 078-6489369
[vademecum advocatuur 2004]


WALMINK
H.

Notaris te Hoogeveen , arrondissement Assen
Postbus 381 , 7900 AJ Hoogeveen


WALRAVE
H.J.

Advocaat bij Groot advocatenkantoor ; beëdiging 1992
Begijnekade 6 , 3512 VT Utrecht
advgroot@euronet.nl
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 1998
Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5544000 , fax 023-5554421
walrave@winters.devries.nl
walrave@winters-devries.nl
www.winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2004]
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Beëdigd in 1992 en 1998 ; waarom.


WALRAVEN
B.J.W.

Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1997
Postbus 85250 , 3508 BB Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172605 , fax 010-2172705
bwalraven@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2172649 , fax 010-2172705
b.walraven@houthoff,com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WALRAVEN
J.M.C.

Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Heerlen, Hoofd


WALRAVEN Zie HEES - Van WALRAVEN
M. van , geboren sep 1959 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1984


WALREE
L.C. van ; Mw.

Advocaat bij Sandberg cs ; beëdiging 1996
Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
Advocaat bij Weski Heinrici advocaten
Westersingel 43 , 3014 GT Rotterdam
Tel 010-4368121 , fax 010-4360017
weskilaw@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
lc.van.walree@weski.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WALS
E.

Advocaat bij Greenberg Traurig LLP ; beëdiging 2003
Postbus 75306 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3017300 , fax 020-3017350
wals@gtlaw.com
www.gtlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


WALS
N. de

Raio rechtbank Arnhem 1 april 199?


WALSEM
A.J.B. van

Advocaat bij Van Walsem van Schieveen Bouw ; beëdiging 1971
Advocaat bij Van Walsem Van Schieveen en Bouw
Postbus 1400 , 3800 BK Amersfoort
Tel 033-4630323 , fax 033-4638350
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Walsem Van Schieveen en Bakker
Postbus 1400 , 3800 BK Amersfoort
[vademecum advocatuur 2004]


WALSEM
J. van

D66-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000


WALST
C.

ABN AMRO Bank N.V.
Senior Accountmanager
E-Mail: Cris.Walst@nl.abnamro.com
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


WALSTEIJN
C.A.M. , geboren apr 1951 ; Mw.

NLRM 95 96 97 98 99/00
Stafjurist arrondissementsrechtbank Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechte.Utrecht 11 apr 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 sep 1994
Rechter rechtbank Utrecht 19 mei 19195
NU
Utrecht rechter


WALSTOCK - KRENS
E.J.M. , geboren okt 1950 ; Mw.

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Docent recht aan de Hogeschool Den Bosch / Eindhoven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 mrt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 sep 1994
Rechter rechtbank Breda 26 okt 1995
TEVENS
Docente recht Hogeschool Den Bosch
Ambtelijk secretaris (Hogeschool Den Bosch)
College van bertoep voor de examens
College van beroep overige zaken
Commissie ongewenste intimiteiten
31 jan 1997


WALSTOCK
F.J.M. , geboren mei 1950

NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1983
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 10 jan 1984
Griffier Hof Den Bosch 1 feb 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 6 aug 1992
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger


WALSUM
A.P. van

Nederlands ambassadeur in Bonn: 1993-1998


WALSUM
S. van ; Mw.

Juriste bij Rechtbank Amsterdam
Nieuwe Westerdokstraat 106 , 1013 AG Amsterdam
tel 020 6261418
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: vreemdelingenrecht


WALT MEYER - STÖVE
E.J. van , geboren jun 1943 ; Mw.

NLRM 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 mei 1984


WALTER
W. , geboren 1911 , Walter

INFO
Overleden 30-09-2000


WALTERS
P.

Lid van de eindredactie van het Handboek Mediation


WALTHER
J.M.

Advocaat bij De Waal & Zumpolle advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 13336 , 3507 LH Utrecht
Tel 030-2333248 , fax 030-2343965
info@dewaalzumpolle.nl
[vademecum advocatuur 2001]
walther@dewaalzumpolle.nl
www.dewaalzumpolfe.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WALTHER
S.R.B. , geboren oktober 1960 ; Mw.

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 28 januari 2000


WALTMANS
G.J.J.G. ; Mw.

Advocaat bij Hameleers.Meuwissen. van den Boomen ; beëdiging 1997
Kapellerlaan 40 , 6041 JD Roermond


WALVIUS
M.

Advocaat bij Sluyter advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 605 , 9400 AP Assen
Tel 0592-316362 , fax 0592-317470
info@sluyter-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.sluyter-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAMEL
A. van , geboren aug 1954 ; Mw.

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 1 mrt 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 8 jul 1991
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 2 jun 1992
Rechter rechtbank Middelburg 1 jul 1992
NU
Middelburg rechter


WAMEL
R.C. van

Advocaat bij Visser & Silfhout ; beëdiging 1998
Postbus 1034 , 3300 BA Dordrecht
Tel 078-6134533 , fax 078-6140150
rcvanwamel@visser-silfhoutadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1987 en 1998
rcvanwamel@vissersilfhout.nl
www.vissersilfhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAMELEN
C.G.M. van ; Dr.

Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Privaatrecht
tel 0 10 4081585 , fax 010 4089188
vanwamelen@frg.eur.nl


WAMELINK
H.P.A.

Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1997
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
herman.wamelink@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741652 , fax 020-6741047
herman.wamelink@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


WAMMES
H. , geboren mei 1954 ; UHD

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair hoofddocent aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 28 feb 1989
Rechter rechtbank Arnhem 24 feb 1996
Raadsheer Gerechtshof Arnhem van 30-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 30-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
Burgerlijk Recht 1 september 1996
TEVENS
Lid Bestuur basisschool 't Panorama te Arnhem
Lid parochievergadering H Hart parochie te Arnhem
CPO docent VSO SBB Grotius-academie
TEVENS [juli 2002]
c.p.o. docent vso, sbb, grotius-academie, stichting beroepsopleiding octrooigemachtigden van 01-01-2001
Universitair hoofddocent Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen van 01-09-1996
Lid beroepscommissie osr, wsnp OSR van 01-01-1999
@OPM
In juni 2002 nog niet vermeld op rechtspraak.nl, terwijl nu in juli wordt vermeld:
Raadsheer Gerechtshof Arnhem van 30-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 30-01-2002
Als dit waar is, betekent het dat de gegevens 6 maanden niet zijn opgevoerd
TEVENS februari 2003]
c.p.o. docent vso, sbb, Grotius-academie, stichting beroepsopleiding octrooigemachtigden vanaf 01-01-2001
Universitair hoofddocent Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen vanaf 01-09-1996
Lid beroepscommissie osr, wsnp OSR vanaf 01-01-1999


WAMMES Zie DUIN - WAMMES
H.G.M. , geboren apr 1970 ; Mw.

NLRM 97
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1995


WAMSTEKER
P.M. ; Mw.

Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
pwamsteker@houthoff.nl


WANDERS
A.G.L.J. , geboren 22-04-1962

INFO
Woonplaats Capelle aan den IJssel
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WANDERS
J.W.M.

Notaris te Geleen , arrondissement Maastricht
Postbus 230 , 6160 AE Geleen


WANDERS
P.

Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1989
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-4313290 , fax 020-4313393
paul.wanders@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WANDERS
R.M.H.

Notaris te Venlo , arrondissement Roermond
Kantoor Wanders & Tijssen ; Venlo


WANING
A.L. van ; Mw.

Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Paulussen advocaten
Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
Tel 043-32166440 , fax 043-3254301
advocaten@paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
a.vanwaning@paulussen.nl
www.paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WANNINK
R.E.

Advocaat bij Van Leeuwen Van der Eerden advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271817 , fax 073-6271844
Leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
wannink@vlvde.nl
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WANROIJ
M. van

Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2003
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419627 , fax 020-5419970
m.vanwanroij@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WANROOIJ
J.H.E.

Advocaat bij Koninginnegracht 41 , 2514 AD Den Haag ; beëdiging 1990
Tel 070-3647018 , fax 070-3637590
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lucardie advocaten
Anna Paulownaplein 1 , 2518 BK Den Haag
Tel 070-3630076 , fax 070-3615788
c.alucardie@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WANSINK
H.

Advocaat bij De Baarsjes advocatenkantoor ; beëdiging 1997
Hoofdweg 180 , 1057 DD Amsterdam
Advocaat bij Postbus 59096 , 1040 KB Amsterdam
Tel 020-4282311 , fax 020-4282312
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 59096 , 1040 KB Amsterdam
[vademecum advocatuur 2004]


WANSINK
J.E.S. ; Mw.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
jwansink@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in VAD 2004


WANSINK
J.H. , geboren jul 1946 ; Prof.

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Hoofdmedewerker Erasmus Universiteit Rotterdam
Hoogleraar
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 aug 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 22 jun 1994
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam, verzekeringsrecht (vanwege de Stichting Verzekeringswetenschap)
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar verzekeringsrecht
tel 010 4081554 / tel 010 4081556 , fax 010 4089178
wansink@frg.eur.nl
TEVENS
Directeur Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam
Voorzitter van de SER-comm. van advies Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf
Raadsheer-plaatsvervanger gerechtsHof Leeuwarden
Arbiter verbonden aan het Arbitrage Instituut van de Nederlandse Antillen en Aruba
Voorzitter Comm. van beroep Stichting Examens Assurantiebedrijf
Voorzitter Raad van Toezicht Audalet BV
Lid bestuur Stichting Vie d'Or
Lid CCA-werkgroep financiële dienstverlening van de SER
Voorzitter Vereniging voor Verzekeringswetenschap
Lid Presidential Council A.I.D.A
Lid Raad van Advies S.V.V
Adviserend Lid juridische commissie van het Verbond van Verzekeraars
Voorzitter werkgroep Products liability and Insurance van de Internationale Vereniging voor
verzekeringsrecht
Lid van dagelijks bestuur Hogeschool Raad
Lid Raad van beheer Hoogeschoolfonds 1920
Lid College van Toezicht van de bijzondere leerstoel "Vervoersrecht" Vereniging Trustfonds EUR
Lid bestuur Hudig Langeveldt Stichting
Lid jury R.Mees & Zoonen-Unison prijs
Lid redactie The International Journal of Insurance Law,
Lloyd's of Londen Press Ltd
Lid redactieraad serie Verzekeringsrecht, Tjeenk Willink Zwolle
Lid kernredactie Verzekeringsrechtelijke berichten, Tjeenk Willink Zwolle
Lid redactie het Verzekeringsarchief
Lid redactie Aansprakelijkheid & Verzekering, Kluwer Deventer
Lid redactie Tijdschrift voor Milieuaansprakelijkheid Kon. Vermande
INFO
Lid van de Rotary


WANT
M.C. van der ; Dhr.

Advocaat bij Nijland & Van den Doel ; beëdiging 1997
Advocaat bij Nijland Van den Doel & Van der Want advocaten
Postbus 120 , 4300 AC Zierikzee
Tel 0111-420410 , fax 0111-416822
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 06-08-97
Van den Doel, Koole & Van der Want advocaten
Houtkaai 7 , 4331 JR Middelburg
tel 0118-611647 , fax 0118-641007
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
advokoole@zeelandnet.nl
ndw.advocaten@12move.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


WAPENAAR
C. , geboren jun 1969 ; Mw.

NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 16 sep 1997
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-08-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Lid Ouderraad Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) te Rijswijk van 01-06-2001
Lid Oudercommissie Kindercentrum Repelsteeltje van 01-06-2001


WAPPEROM
P.J.

Advocaat bij Klarenaar advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 939 , 3300 AX Dordrecht
Advocaat bij advocatenkantoor Wapperom
Groenmarkt 10 , 3317 BE Dordrecht
Tel 078-6399900 , fax 078-6399761
[vademecum advocatuur 2001]
Wijnstraat 209 , 3311 BV Dordrecht
[vademecum advocatuur 2004]


WAPSENKAMP
P. ; Mw.

Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2001
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
p.wapsenkamp@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WARDENAAR
F.R.

Notaris te Schagen , arrondissement Alkmaar
Kantoor Schellekens, notarissen Schagen


WARENDORF
F.C.S.

Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1988
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3858196
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153720 , fax 070-5153113
fcs.warendorf@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WARENDORF
H.C.S.

Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1960
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Postbus 10239 , 1001 EE Amsterdam
Tel 020-6203715 , fax 020-6202158
warendorf@leidsegr.xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Warendorf
Postbus 10239 , 1001 EE Amsterdam
Tel 020-6203715 , fax 020-6202158
warendorf@leidsegr.xs4al1.nl
www.warendorf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WARFMAN
G.A.G. ; Mw.

Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 1998
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804200 , fax 053-4804296
g.a.g.warfman@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 053-4804754 , fax 053-4804292
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WARLAM
A.P.H.

Advocaat bij Wárlám advocaten ; beëdiging 1976
Balthasar Floriszstraat 11 , 1071 TZ Amsterdam
Tel 020-6720920 , fax 020-6720921
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WARMERDAM
A. , geboren jul 1964 ; Mw.

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Middelburg 1 apr 1994
Raio rechtbank Haarlem 1 juni 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 apr 1997
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 juni 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 juni 1999
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger


WARMERDAM
J.

Fiscalist van MKB-Nederland, de brancheorganisatie van midden- en kleinbedrijf.


WARMERDAM
R.J.G J. van

Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1999
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517950 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2364600 , fax 030-2364192
r.vanwarmerdam@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


WARMERDAM
W.B.J.M.

Notaris te Bunschoten , arrondissement Utrecht
Postbus 186 , 3750 GD Bunschoten Spakenburg


WARNAAR
C.M. , geboren aug 1958 ; Mw.

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 apr 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 apr 1995
Rechter rechtbank Breda 13 dec 1996
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda gerechtsauditeur
TEVENS
Geen bijbanen
18 feb 1997


WARNAAR
J.T.

Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Voorzitter van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Staal Bank nv


WARNAAR
M.S. , geboren feb 1968 ; Mw.

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1994


WARNAAR
P.G.J.

Advocaat bij Keizersgracht 463 , 1017 DK Amsterdam ; beëdiging 1978
Tel 020-4223933 , fax 020-4223934
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WARNER - GORTER
A.M.J. , geboren nov 1935 ; Mw.

NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1959
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 29 nov 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 7 jun 1988
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Vice-President rechtbank Zwolle 1 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 13 mrt 1997
NU
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle coördinerend Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van de bezwarencommissie functieherindeling en van de bezwarencommissie
personeelsbeoordeling, beiden van de Provincie Overijssel
Lid RAIO selectiecommissie
feb 96
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


WARNERS
J. , geboren 1949

Wethouder PvdA (/loco-burgemeester) gemeente Gouda
Loco-Burgemeester gemeenteGouda Voorzitter
Gem. Vuilverw. beDr. Midden Holl. en Rijnnstr.
Voorzitter VerenigingK Klimaatverbond Nederland
Secretaris Klima Bündnis/Alianzadel Clima
President Raad van Comm. Energiebedrijf Midden-Holland N.V.
Oud-functies:
Lid Bestuur RBA Rijnstreek
Commissaris N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland.


WARNING
G.H.A.

Notaris te Woerden , arrondissement Utrecht
Kantoor Warning & van Deuren , Woerden


WARNINK
D.

Advocaat bij Tuin Scholtens & De Hek ; beëdiging 1991
Postbus 161 , 8260 AD Kampen
Tel 038-3316777 , fax 038-3317296
[vademecum advocatuur 2001]
yinfo.kampen@twadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WARNINK
H. , geboren mrt 1944

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Groningen en Assen 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 15 sep 1978
Rechter rechtbank Assen 2 dec 1980
Lid Ned. Antillen en Aruba 25 jul 1984
Vice-President rechtbank Middelburg 16 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 23 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 23 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 23 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 23 mrt 1988
Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1991
Vice-President rechtbank Alkmaar 18 juli 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 20 april 1998
Coörd, vice-president rechtbank Alkmaar 16 juli 1999
NU
Middelburg Vice-President Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
Geen opgave van bijbanen


WARNINK
M. ; Mw.

Advocaat bij Janse Gerritse Mannaerts ; beëdiging 1995
Advocaat bij Mannaerts & Appels
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5838200 , fax 013-5432753
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mannaerts & Appels
m.warnink@mannaerts-appels.nl
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WARRINGA
G.M.

Advocaat bij AOT NV ; beëdiging 1997
Postbus 3925 , 1001 AS Amsterdam
Tel 020-5220330 , fax 020-6238014
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Euronext n.v. ; beëdiging 1994 en 1997
Postbus 19163 , 1000 GD Amsterdam
Tel 020-5504210 , fax 020-5504954
g.warringa@euronext.com
[vademecum advocatuur 2004]


WARRINGA
S.A.H.J.

Advocaat bij Van Benthem & Keulen - advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595715 , fax 030-2595505
swarringa@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Benthem & Keulen
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WART
R.J.H. van der

Advocaat bij Teekens advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
teekens1@tref.nl
wart@teekens.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WARTENA
A.L.G. , geboren mrt 1955

NLRM 87
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 2 aug 1985


WARTENA - TJABERINGS Zie TJABERINGS , C.E.
C.E. ; Mw.


WARTENA
G.R.

NLRM 71
Raad Hoog Militair GerechtsHof 14 feb 1950


WASSCHER
A.P.

Advocaat bij Van der Schaar advocaten ; beëdiging 1996
Herengracht 566 , 1017 CH Amsterdam
Tel 020-6222565 , fax 020-6221440
wasscher@vanderschaar.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.jeadvocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WASSENAAR
C.F.

Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Rechtshulp Rotterdam-Noord ; beëdiging 2000
Postbus 27561 , 3003 MB Rotterdam
Tel 010-4432144 , fax 010-4668375
[vademecum advocatuur 2001]
f.wassenaar@rechtshulprotterdam.nl
www.rechtshulprotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WASSENAAR
D.C. van ; Dhr. Baron

Telegraaf 25-03-1999: treedt toe tot de directie van de groepsstaf juridische zaken en compliance van ING


WASSENAAR
I.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WASSENAAR
M.C. ; Mw.

Advocaat bij Verheyden cs advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 230 , 3454 ZL De Meern
Tel 030-6621114 , fax 030-6621162
verheyden@verheyden.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.verheyden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WASSENAAR
O.J.

Advocaat bij Cornelissen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 120 , 6850 AC Huissen
Tel 026-3259023 , fax 026-3255802
ojw@cornad.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ministerie van Verkeer en Waterstaat ; beëdiging 1997 en 2002
Postbus 2028 , 8203 AA Lelystad
Tel 0320-297287 , fax 0320-297436
[vademecum advocatuur 2004]


WASSENAAR
T.G.

Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 74 , 000 AB Rotterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
tgwassenaar@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WASSENAER van CATWIJCK
A.G.J. van , geboren maart 1956

NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 7 juni 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1983
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772343 , fax 020-5772707
awassenaer@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629333
arent.vanwassenaer@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]


WASSENAER
A.J.O. van , geboren dec 1930 ; Baron

NLRM 71 76 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsjurist 1956
Werkzaam verzekeringsmij. , II.directiesecretaris aug 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 jul 1966
Rechter rechtbank Den Haag 28 jun 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 dec 1976
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


WASSENAER
D.C. van ; Baron

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1984
Bowman House 29 Wilson Street , London EC2M 2SJ/England


WASSENAER Eerder als TILANUS - Van WASSENAER , G.M. ; Mw.
G.M. van ; Mw.

Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1986
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Beer advocaten
Johannes Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
vanwassenaer@beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beer advocaten
Johannes Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
vanwassenaer@beeradvocaten.nl
www.beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WASSENAER
J.J. ; Baron van

Advocaat bij Beks c.s. ; beëdiging 1994
Postbus 1040 , 1270 BA Huizen
Tel 035-5260304 , fax 035-5259006
post@bekscs.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beks en Van Wassenaer ; beëdiging 1982 en 1994
Postbus 1040 , 1270 BA Huizen
Tel 035-5260304 , fax 035-5259006
post@beksenvanwassenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WASSENAER - WESTGEEST
T.M. van , geboren mei 1959 ; Mw.

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jan 1991
Rechter rechtbank Dordrecht 24 jun 1992
Buitengewoon verlof rechtbank Dordrecht 1 mei 1994
Rechter rechtbank Haarlem 1 september 1999
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Dordrecht rechter
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


WASSENBERG
J.J.M. , geboren februari 1957 M

NLRM 99/00
Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 17 augustus 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Asperen advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 570 , 6040 AN Roermond
M en samen of overgegaan naar het parket.
Niet in VAD 2004; zal wel niet meeradvocaat zijn.


WASSENBERGH
H.A. ; Prof. Dr.

Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar


WASSER - WASSENAAR Voor 2001 als WASSENAAR, A.H.
A.H. ; Mw.

Rechten 1987
Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 442 , 6710 8K Ede
Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


WASSER
J.F.M. , geboren jun 1958 M

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Raio rechtbank Den Haag 1 sep 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 mrt 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 31 mei 1991
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch , kantoor Holla & Van Dooren ; beëdiging 1997
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
[vademecum advocatuur 2001]
jwasser@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WASSING
A. , geboren dec 1946

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Beleidsmedewerker afdeling Milieu hij de Provincie Overijssel
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 2 jun 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 sep 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 26 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 sep 1996
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger/gerechtsauditeur
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Groningen rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
TEVENS
Zwolle: geen opgave van
02 feb 1997


WASSINK
F.R.J.

Notaris te Epe , arrondissement Zutphen
Kantoor Dijkstra De Graaff ; Apeldoorn, Epe
Postbus 177 , 8160 AD Epe


WASSINK
T.R.B. , Theo ; Dhr.

Ber. Jurist Kon.Brand's Brouwerij
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Valkenburg


WASZINK
P.M.

Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240487 , fax 010-2240009
paul.waszink@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WATANABE
E.

Chairman TBWA/Hakuhodo Europe


WATANABE
K.

Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
amsterdam@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
k.watanabe@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


WATER
E.L. van de

Advocaat bij Oosterbaan & Van Eeghen ; beëdiging 1998
Koningslaan 35 , 1075 AB Amsterdam
Tel 020-6716756 , fax 020-6717446
vaneeghen@lawyers.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fort advocaten
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
info@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WATER
P.J.W. de

Advocaat bij Hengst advocaten ; beëdiging 1999
Rijnstraat 37 , 2223 EG Katwijk
Tel 071-4081011 , fax 071-4080081
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Vroegindeweij
Varkevisserstraat 254 , 2225 LL Katwijk
Tel 071-4010470 , fax 071-4010004
info@vroegindeweij-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WATER
R. van de

Advocaat bij advocatenkollektief Utrecht ; beëdiging 1992
Advocaat bij Advokatenkollektief
Postbus 14067 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2520900 , fax 030-2543280
info@advokatenkollektief.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WATER
R.L. van de , geboren mrt 1955 ; Dhr.

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 16-12-1993
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd belastingadviseur te Amsterdam
TEVENS
Diverse bestuurlijke functies in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Lid van het Dagelijk Bestuur Stichting het Catharijne Convent te Utrecht
Lid Raad van Bestuur Fimaze BV.en Eurostarch BV.Amstelveen
TEVENS [juni 2003]
Gepensioneerd belastingadviseur te Amsterdam van 01-01-2001
Diverse bestuurlijke functies Oud-Katholieke Kerk van Nederland van 01-01-2001
Lid dagelijks bestuur Stichting het Catharijne Convent te Utrecht van 01-01-2001
Directeur Pensioen B.V. Dick Bruna van 01-01-2001
Bestuurder Zeevishandel van Voorst BV van 01-01-2001
Regent Stichting Occo Hofje te Amsterdam van 01-01-2001
Lid raad van bestuur Finaze B.V. Eurostarch B.V. te Amstelveen van 01-01-2001 tot 31-12-2002

WATERBOLK
A.A. , Bart
Letselschade-expert
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Ede


WATERBOLK
C.J. , geboren sep 1958 ; Dhr.

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Adjunct- stafjurist bij de Raad van State
Chef-jurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 aug 1992
Rechter Rechtbank Den Haag 1 jan 1995
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid commissie van Beroep Ned. Squash Rackets Bond NSRB
Voorzitter Tuchtcommissie van de Ned. Squash Racketsbond NSRB
dec 96
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Vereniging van Eigenaren, 1e Sweelinckstraat 13-17 te Den Haag van 01-01-2002


WATEREN
L.E. van der ; Mw.

Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-5686449 , fax 020-5686404
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
Postbus 22740, 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686449 , fax 020-5686404
lisette.van.der.wateren@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WATERINK
M.C.

Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1997
Advocaat bij CMS Derks Star Busman Hanotiau
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538223 , fax 026-3538294
general@derks.nl
m.waterink@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.waterink@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WATERMAN
J.Th. ; Mw. Drs.

Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 2003
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
j.th.waterman@boonrade.nl
www.boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WATERREUS Zie OVERMARS - WATERREUS
M.C.E. , geboren okt 1944 ; Mw.


WATERSCHOOT
V.N. van

Advocaat bij Van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1993
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810830 , fax 024-3810835
v.vanwaterschoot@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WATTEL
H.L. , geboren mei 1966

NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 oktober 1997
Rechter rechtbank Den Haag 22 april 1999
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen bekend
TEVENS [juli 2003]
Lid Ledenraad NVVR


WATTEL
M.

Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Tubbergen Van Houten ; beëdiging 2000
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
wattel@vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Van Houten
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-2051166 , fax 010-4124011
wattel@vhenb.nl
www.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WATTEL
P.J. , geboren apr 1956 ; Prof. M

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 18 jun 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 22 jun 1994
Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 september 1999
NU
Den Haag Parket Hoge Raad , Advocaat-Generaal
Den Haag Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden Advocaat-generaal (info sep 2000)
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Belastingrecht
Hoogleraar Europees belastingrecht
INFO
Privé adres: Lomanstraat 75 , 1075 PX Amsterdam , Tel. 020 4702617


WATTENDORFF
H.M. ; Mw.

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl


WATTILETE
J.G.

Advocaat bij Seegers & Wattilete ; beëdiging 1983
Egelantiersgracht 576 , 1015 RR Amsterdam
Tel 020-4200888 , fax 020-6383022
advocaten@seegers-wattilete.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wattilete advocaten
Achillesstraat 95-97 hs , 1076 PX Amsterdam
Tel 020-6760266 , fax 020-6764848
wattilete-advocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WATTILETE
M.O.

Advocaat bij Wattilete advocaten ; beëdiging 2002
Achillesstraat 95-97 hs , 1076 PX Amsterdam
Tel 020-6760266 , fax 020-6764848
wattilete-advocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WAVEREN
H.G. van , geboren 18 maart 1944 te Amsterdam, Hendrik Gerard

Overleden 14 januari 2001 te Driebergen-Rijsenburg RC 17 janauri 2001]


WAWOE
J.V. ; Mw.

Advocaat bij ARCADIS Ruimtelijke Ontwikkeling BV ; beëdiging 2001
Postbus 140 , 2130 AK Hoofddorp
Tel 023-5668582 , fax
j.wawoe@arcadis.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEBB
J.S. ; Mw.

Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1995
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam


WEBB
M.L. ; Mw.

Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1997
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
marliet.webb@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WECHEM
C.M. van , geboren okt 1958 ; Mw.

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Stafjurist afdeling geschillen bestuur van de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 2 jun 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 15 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsparket Haarlem 21 sep 1992
Rechter rechtbank Alkmaar 10 sep 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 20 april 1998
NU
Alkmaar rechter


WECK
J.W. , Jan Willem ; Dhr.

EZ


WECK
M.A. ; Mw.

Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam


WEDEKIND
W.G.Ph.E. ; Prof. Dr.

Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Privaatrecht
Hoogleraar Aanbestedingsrecht
wedekind@jur.uva.nl


WEDEMEIJER
C.R.M. ; Mw.

Notaris te Berlicum , gem. St.Michielsgestel , arrondissement den Bosch
Kantoor Wedemeijer & Homminga, Berlicum, Heeswijk-Dinther


WEDEMEIJER
J.J.

Advocaat bij advocatenkantoor Oudegracht ; beëdiging 1999
Postbus 3092 , 1801 GB Alkmaar
Tel 072-5122213 , fax 072-5125866
[vademecum advocatuur 2001]
jwedem@dds.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEDEMEIJER
J.L.A.M. , Jan

Notaris te Berlicum , gem. St.Michielsgestel , arrondissement den Bosch
Kantoor Wedemeijer & Homminga ; Berlicum, Heeswijk-Dinther
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Meierij (Ledenlijst 2000)


WEDEMEIJER
P.C.B.M.

Notaris te Oirschot , arrondissement den Bosch
Kantoor Wedemeijer & Marks ; Oirschot


WEDEVEN
H.L. , geboren aug 1923

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en Procureur te Leiden en Leeuwarden jul 1948
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 27 mei 1960
Rechter rechtbank Groningen 3 apr 1964
Rechter rechtbank Amsterdam 6 apr 1969
Raadsheer Hof Amsterdam 11 sep 1974
Vice-president Hof Amsterdam 16 mrt 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 sep 1989


WEDUWE - De GROOT
W.M.A. der ; Mw.

Advocaat bij Voorburgseweg 23A , 2264 AC Leidschendam ; beëdiging 1985
Tel 070-3204254 , fax 070-4190618
[vademecum advocatuur 2001]


WEDUWEN - NIKKELS
J.P. den , geboren jul 1930 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 27 apr 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 27 apr 1984
Rechter rechtbank Roermond 16 aug 1985


WEDZINGA
W. , geboren nov 1957 ;

NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 8 jul 1994
Raadsheer Hof Leeuwarden 24 januari 2000
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent bij de vakgroep strafrecht en criminologie van de RUG 11 jun 1997
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Strafrechtwetenschappen
Universitair Hoofddocent Strafrecht


WEE
A.J. ter

Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 2000
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
[vademecum advocatuur 2001]
aj.terwee@dommerholt.nl
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEE
C.A.C.M. van der ; Mw.

Rechten 1988
Ass. Makelaar O.G. , van Rossum Makelaar
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


WEEBER
H.S.R. ; Mw.

Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1990
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stichting AKN
Postbus 25350 , 1202 Hj Hilversum
Tel 035-6714912 , fax 035-6714919
heleen.weeber@akn.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WEEBER
L.A.L.

NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 okt 1962


WEEBERS - VRENKEN Zie VRENKEN , C.J.M.
C.J.M. ; Mw.


WEEBERS
L.J.

Notaris te Nuenen, gem. Nuenen CA, arrondissement Den Bosch
Berg 63, 5671 CB Nuenen


WEEBERS Zie COOLS - WEEBERS
M.A.F. , geboren mrt 1946 ; Mw.


WEEDA - RIJKE
A.T. , Anke ; Mw.

Rechten 1986
Hoofd Interne Organisatie Consumentenbond
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Lid van SVN-deelnetwerk: Rotterdam
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


WEEDA
J.H. , geboren 30-07-1947

INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WEEDE
R.E.W. ; Jhr.

Vice-Voorzitter van het bestuur van de Stichting Behoud van Particuliere Buitenplaatsen.


WEEGBERG
J.F.M. van ; Drs.

Advocaat bij Groenendijk & Kloppenburg ; beëdiging 1999
Postbus 788 , 2300 AT Leiden
Tel 071-5155843 , fax 071-5172720
j.van.weegberg@groenendijk.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.groenendijk.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEEGH
M. Op de

Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 50 , 7550 AB Hengelo
Tel 074-2488888 , fax 074-2488800
damste@damste.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blankestijn & Oortman advocaten
Postbus 619 , 7550 AP Hengelo
Tel 074-2593867 , fax 074-2593868
a.blankestijn@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEEGH
T.J.E. op de ; Mw.

Advocaat bij De Rooij advocaten ; beëdiging 2002
Plein 18-20 , 1354 LJ Almere-Haven
Tel 036-5470945 , fax 036-5470946
info@derooijadvocaten.nl
www.derooijadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEEGHEL
H.J. van

Notaris te Doetinchem , arrondissement Zutphen
Kantoor Kamps & Van Exel ; Doetinchem


WEEGHEL
S. van

Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1987
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-54600382 , fax 020-54600891
ssmd@stibbe.nl
stef.vanweeghel@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
stef.vanweeghel@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEEHUIZEN
J.W.

Advocaat bij Kouwenaar & Weehuizen Kantoor ; beëdiging 1983
Postbus 559 , 5201 AN Den Bosch
Tel 073-6124111 , fax 073-6120595
[vademecum advocatuur 2001]
info@kw-advocaten.nl
www.kw-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEEKERS
F.H.H.

Advocaat bij Hoeberechts c.s. ; beëdiging 1994
Postbus 196 , 6000 AD Weert
Lid Tweede Kamer ; VVD-fractie ; mei 2000
Beëdiging 1994 en 2003
Postbus 196 , 6000 AD Weert
Tel 0495-532583 , fax 0495-540755
advocaten@hoeberechts.nl
www.hoeberechts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEEL
J.J. van der

NLRM 80 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 17 jun 1975
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Kamerheer


WEEL
M.C. , geboren okt 1959 ; Mw. M

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 sep 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 13 apr 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 3 mei 1993
NU
Groningen parket
NU
Geen opgave van bijbanen bijbanen of "geen bijbanen" gevonden parket Groningen.
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen.Telefoon 050-3199999 , fax 050-3185147.


WEEL - KRIMP
M.M.G. ; Mw.

Advocaat bij Kok-Rieff & Weel-Krimp ; beëdiging 1989
Postbus 1156 , 2001 BD Haarlem
Advocaat bij Kok Weel & Vos advocaten
Postbus 1156 , 2001 BD Haarlem
Tel 023-5320997 , fax 023-5315527
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kok Weel Vos advocaten
Kenaupark 24 , 2011 MT Haarlem
Tel 023-5341296 , fax 023-5315527
weel-krimp@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEELDE
H.H. van

NLRM 71
Raad Hoog Militair GerechtsHof 10 nov 1970


WEELDEN - De RUIJTER
N.J. van , Nelly ; Mw.

Commissaris van politie
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Merwekring.


WEELDEREN
J.M. van

Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1998
Postbus 635 , 3300 AP Dordrecht
Tel 078-6393737 , fax 078-6393739
d@borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEELDEREN
R.A. van

Advocaat bij Van Vliet & Van Donselaar ; beëdiging 2000
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn
Tel 055-5288788 , fax 055-5288777
[vademecum advocatuur 2001]
info@vvvd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEELE
R.C. van der ; Mw.

Advocaat bij Peters & Van der Weele advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 159 , 5700 AD Helmond
Tel 0492-524333 , fax 0492-524898
r.c.vanderweele@petersvanderweele.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEELEN
F.W.H.

Advocaat bij Poelman, Denneman, Bruinsma ; beëdiging 1992
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
f.weelen@pdb.nl
fweelen@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEELY
M.M. van , geboren januari 1963

NLRM 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 april 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 april 1999
Rechter rechtbank Alkmaar 1 januari 2000


WEENING
E.M. ; Mw.

Rechten 1991
Ambtelijk Secretaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


WEENING
E.R.

Advocaat bij Andel Weening Van Rooijen & Van Vugt ; beëdiging 1983
Postbus 2675 , 3000 CR Rotterdam
Tel 010-4676711 , fax 010-4658849
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Andel advocaten
weening@andeladvocaten.nl
www.andeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEENING
J.J. ; Mw.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772917 , fax 020-5772708
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772347 , fax 020.5772707
j.weening@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEENING
R.E. ; Mw.

Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1998
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506645 , fax 020-5506745
reina.weening@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506645 , fax 020-5506745
reina.weening@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEENING
S.J. ; Mw.

Advocaat bij Van Driel & Nienhuis ; beëdiging 1999
Postbus 905 , 9400 AX Assen
Tel 0592-300102 , fax 0592-317631
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WEENINK
A.F.

Advocaat bij Verheyden cs advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 230 , 3454 ZL De Meern
Tel 030-6621114 , fax 030-6621162
verheyden@verheyden.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.verheyden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEENINK
G.A. , geboren aug 1956

NLRM 88/89 90 91 92
Ambtenaar Hof Den Haag 1 jun 1987


WEENINK
I.H. ; Mw.

Advocaat bij Schuurmans & Koers advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 145 , 9300 AC Roden
Advocaat bij Kaiser & Van Brakel
Rijnzathe 8a 7e etage , 3454 PV De Meern
Tel 030-0097000 , fax 030-6097015
weenink@kaiser-vanbrakel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kaiser advocaten & Belastingadviseurs Groenewoudsedijk 41 3528 BG Utrecht
iweenink@kaisercs.nl
www.kaisercs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEENINK
J.H. , geboren jan 1945

NLRM 91 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 25 jun 1993
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid commissie van Toezicht tevens Bezwarencommissie van de Penitentiaire Inrichting te Zwolle
Lid commissie van Toezicht tevens Voorzitter van de bezwarencommissie van de
Rijkspsychiatrische inrichting Veldzicht te Balkbrug
Voorzitter Ned. Rode Kruis afdeling Zwolle en uit hoofde daarvan tevens Voorzitter van de Stichting
Bloedbank Zwolle
Lid van Commissie van Toezicht, tevens Voorzitter van de beklagcommissie van de PIen te Zwolle
Lid van de Commissie van Toezicht tevens Voorzitter van de Beklagcommissie van de
Rijkspsychiatrische Inrichting "Veldzicht" te balkbrug
Voorzitter van het Ned. Rode Kruis afdeling Zwolle en uit hoofde daarvan tevens Voorzitter van de
Stichting Bloedbank Zwolle (va mei 96)
feb 96


WEENINK
M.A.

Advocaat bij Kupperman Van der Wiel advocaten
Postbus 77845 ; beëdiging 2001
1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
m.weenink@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEENINK
R. , geboren jan 1947 ; Dhr.

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Centrale Directie P.T.T. Den Haag 1 jul 1968
Werkzaam Ministerie van Justitie, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht 1 mei 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 6 nov 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 6 nov 1979
Rechter rechtbank Zwolle 10 mrt 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 2 sep 1982
Vice-President rechtbank Zwolle 2 dec 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 8 jul 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 10 september 1999
Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden van 01-06-2002
NU Leeuwarden Hof Raadsheer
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juni 2002]
Lid Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing
Lid Bestuurscommissie Forensische Kliniek Groot-Batelaar te Lunteren
Voorzitter Commissie Sociale begeleiding Bloedbank IJssellanden
Lid Comité van aanbeveling "De Bres", inloophuis voor Zwolle
Voorzitter klachtencommissie van de samenwerkende scholengemeenschappen VWO, HAVO,
MAVO, VBO Agnietencollege Zwolle, Ichtuscollege Kampen en Noordgouw Heerde
Voorzitter van het Zwolsch Juridisch Genootschap
Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Protestants Christelijke Zorgcombinatie Zwolle
en omgeving
TEVENS [juli 2002]
Niet meer vermeld op rechtspraak.nl Hof Arnhem
TEVENS [juli 2002]
Op rechtspraak.nl onder rechtbank Zwolle 5 juni 1993 vermeld als alleen Rechter-plaatsvervanger
en: "Geen nevenbetrekking bekend"
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter klachtencommissie ongewenste intimiteiten
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zwolle
Lid sectie Reclassering Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming van 01-01-2001
Voorzitter raad van toezicht St. Protestants Christelijke Zorgcombinatie Zwolle en omgeving te Zwolle van 01-01-2001
Lid Bestuurscommissie Kliniek voor Forensische Psychotherapie Groot Batelaar te Lunteren van 01-01-2001 tot 01-01-2003


WEERD
H. van der

Advocaat bij Van Amstel & Aarts ; beëdiging 1993
Postbus 50 , 5460 AB Veghel
Advocaat bij Witteveen + Bos Ingenieurs B.V.
Postbus 233 , 7400 AE Deventer
Tel 0570-697204 , fax 0570-697676
[vademecum advocatuur 2001]
Twee keer beëdigd : in 1993 en in 1998
Beëdiging 1993 en 1998
Tel 0570-697376 , fax 0570-697379
h.vdweerd@witbo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEERD
L.M.G. de , geboren nov 1967

NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 juni 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Bots van Ravenhorst advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 14011 , 3508SB Utrecht
Tel 030-2322014 , fax 030-2322428
mail@botsvanravenhorst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen Den Haag


WEERD M S D
M. de ; Mw.

Rechten 1991
Juridisch Medewerkster , Stichting Verenigde Fysiotherapeuten
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


WEERD
T.J.M. de

Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/Andersen Legal ; beëdiging 1999
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel. 020-8808700 , fax 020-8808787
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772361 , fax 020-5772706
t.de.weerd@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEERD
W.R.J. van der

Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2002
Postbus 71170
1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
wilbert.van.de.weerd@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEERDEN
J. van

Advocaat bij EBH advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 399 , 2670 AK Naaldwijk
Tel 0174-629333 , fax 0174-628914
info@ebhadvocaten.nl
www.ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEERDEN
L.M.M. van der

Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 66 , 7140 AB Groenlo
Tel 0544-463000 , fax 0544-464185
Ivanderweerden@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


Weerdesteyn
W.M.P.M.

Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam


WEERDT
C.A. de ; Mw.

Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1990
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
geelkerken@tref.nl
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
gl.leiden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
c.deweerdt@gl-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEERDT
D.J. van de

Advocaat bij Nuijten Van de Weerdt B.V. ; beëdiging 1985
Postbus 434 , 3130 AK Vlaardingen
Tel 010-4601460 , fax 010-4355893
djvandeweerdt@nuijtenvandeweerdt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WEERDT
F.W. van de , Friso ; Dhr.

Belastingadviseur
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Katwijk/Noordwijk


WEERDT
J. van de

Advocaat bij Nuijten Van De Weerdt ; beëdiging 1985
Postbus 434 , 3130 AK Vlaardingen


WEERELD
I.H.M. van ; Mw.

Advocaat bij Van Zelm c.s. ; beëdiging 1990
Postbus 14125 , 35085E Utrecht


WEEREN
M. van

Advocaat bij Fruytier advocaten ; beëdiging 1989
Keizersgracht 221 , 1016 DV Amsterdam
fruytier@xs4all.nl
Tel 020-5304300 , fax 020-6237129
mvanweeren@fruytier.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blenheim
Postbus 10302 , 1001 EH Amsterdam
Tel 020-5210100 , fax 020-5210101
markvanweeren@blenheim.nl
www.blenheim.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEERING
C.J. van ; Mw.

Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
vanweering@arnhem.dirkzwager.nl
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe
Postbus 13086 , 3507 CB Utrecht
Tel 030 2513344 , fax 030-2520244
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ekelmans & Meijer
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
vanweering@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEERKAMP - BEENS
A.J. ; Mw.

Rechten 1984
Juridisch Mw.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


WEERKAMP
L.M.L. ; Mw.

Advocaat bij Santi & Bom ; beëdiging 1991
Postbus 7411 , 4800 GK Breda
Advocaat bij Santi c.s. advocaten
Grotestraat 150 , 5141 HC Waalwijk
Tel 0416-561695 , fax 0416-652740
santiadvocaten@macon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet in VAD 2003


WEERKAMP
W.M. , geboren sep 1958 M

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 nov 1983
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 20 nov 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 22 mrt 1991
NU Arnhem parket Officier van Justitie
TEVENS
Lid medezeggenschapsraad basisschool Rheden
Lid gemeenschappelijke medezeggenschapssraad van de basisscholen te Rheden
okt 1997
INFO
Heeft begin 2000 geweigerd onderzoek te doen naar verontreiniging van grondwater door Hickson
Garantor, grote producent van Wolmanzouten die bestaan uit zeer giftige en kankerverwekkende arseen-,
chroom- en koperverbindingen.
Aangifte van vermoedelijk gepleegde strafbare feiten was gedaan door Drs. A.W.G. van Bergen van de
Vrijwillige Milieurecherche, maar het OM vond strafvervolging niet opportuun.
Beklag conform art 12 Strafvordering is ingediend in september 2000.


WEERMAN
R.M.L.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772317 , fax 020-5772706
rweerman@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet in VAD 2004.


WEERMEIJER
J.

Advocaat bij Weermeijer & Roelink ; beëdiging 1984
Kruisweg 1025-1029 , 2131 CR Hoofddorp
Tel 023-5617477 , fax 023-56339981
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Weermeijer Roelink Nederend & Van der Leij advocaten ; beëdiging 1978 en 1984
[vademecum advocatuur 2004]


WEERNINK
Y.H.M. ; Mw.

Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 1991
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Advocaat bij Hornstra & Van den Assum
Postbus 315 , 3830 AJ Leusden
Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
h-a@hornstra-vdassum.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Assum & Van Delft advocaten ; beëdiging 1985 en 1991
info@assumdelft.nl
www.assumdelft.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEERS
J. van

Vreeswijk & De Winter ; beëdiging 1994
P.C.Hooftstraat 22 , 1071 BX Amsterdam
Advocaat bij Staehle advocaten
Prinsengracht 687 , 1017 JV Amsterdam
Tel 020-6255543 , fax 020-6261060
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6228122 , fax 020-6261060
vanweers@staehle.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEERSCH
M.J. van

Advocaat bij Goorts & Coppens advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 458 , 6040 AL Roermond


WEERSINK
A.M.T. ; Mw.

Advocaat bij Remmelink advocaten ; beëdiging 1985
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Tel 0314-372311 , fax 0314-391226
weersink@remmelink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
weersink@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEERT
E.W.A. van de

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771969 , fax 020-5771524
ernst.vandeweert@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEERT
I. de ; Mw.

Advocaat bij De Groot & Partners advocaten en Mediators ; beëdiging 2000
Postbus 14090 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2312713 , fax 030-2342012
grootlaw@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierman Aitton Waiboer advocaten en Notarissen
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-677188 , fax 0344-677190
weert@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEERT
K.V. van ; Mw.

Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
k.van.weert@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEERT
M.H. de , geboren sep 1955 ; Mw. M

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 okt 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 7 apr 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 apr 1989
NU
Zutphen parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Lid oudercommissie buitenschoolse opvang Apeldoorn
19 aug 1997


WEERTS
M.L.M.

Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1999
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gemeente Spijkenisse
Postbus 25 , 3200 AA Spijkenisse
Tel 0181-696228 , fax 0181-696930
m.weerts@spijkenisse.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEERTS
M.L.W. ; Mw.

Advocaat bij Van Zinnicq Bergmann advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 1332 , 5200 BJ Den Bosch
Tel 073-6132318 , fax 073-6141581
mweerts@vzb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mweerts@vzb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEERTS
M.P.P.M. ; Mw.

Advocaat bij Sandberg cs ; beëdiging 1994
Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801081 , fax 010-8801814
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 1994
Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
Tel 010-2425366 , fax 010.2425438
weerts.mafalda@klegal.nl
www.klegal.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEES
A.P. van der

Advocaat bij Van Riet & Associees ; beëdiging 1997
Advocaat bij Van Riet & Associees advocaten
Postbus 9907 , 3505 GX Utrecht
Tel 030-2635066 , fax 030-2635050
vanriet@pi.net
vanderwees@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Arthur's Legal
Postbus 75407
1070 AK Amsterdam
Tel 020-3791007 , fax 020-3790996
info@arthurslegal.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEES
A.Ph. van der

Secretaris gemeente Bloemendaal [info SAL 2000]


WEES
J.G.L. van der

Mede-auteur van WWW: Waar vind ik dat en hoe doe ik dat?
Internet voor Juristen-jaarboek 1998


WEES
J.G.W.

Directeur van Legal Netservices (Internetdiensten voor juristen)


WEES
J.T. van ; Mw.

Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1987
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
hanneke.vanwees@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WEES
L. van der , Leo

Medewerker van het magazine Mr.


WEES
L.M.E. van der , geboren jul 1964 ; Mw. M

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 apr 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 18 dec 1997
NU
Rotterdam parket
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn ; 1994


WEES
M.E. , geboren dec 1968

NLRM 98
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1998


WEES
P. van der

Notaris te Nunspeet , arrondissement Zutphen
Postbus 36 , 8070 AA Nunspeet


WEES
V. van

Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West , vestiging Alkmaar , unitmanager


WEESING
G.H.L.

Advocaat bij Boukema Weesing Van Alderwegen ; beëdiging 1984
Leidsegracht 20 , 1016 CL Amsterdam
Tel 020-6262057 , fax 020-6240484
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Weesing c.s. advocaten
Leidsegracht 20 , 1016
weesingcsadv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEESING e.v. BAKKER
J.L. , Johanna Louise , geboren 10 december 1910 te Amsterdam ; Mw.

INFO
Overleden 11 mei 2004 te Reeuwijk [Telegraaf 15 mei 2004]


WEEZENDONK
K.J.L. van ; Mw.

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
kjlvanweezendonk@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WEFERS BETTINK
H.W.

Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772367 , fax 020-5772706
wbettink@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
w.bettink@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEFERS BETTINK
P.L.R. , geboren jun 1951

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 aug 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 21 dec 1987
Rechter rechtbank Arnhem 10 mrt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 8 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 8 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 8 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 8 jul 1991
Kantonrechter Wageningen 29 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 aug 1991
Kantonrechter Arnhem 1 aug 1994
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 30-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 15-03-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba
Reserve-majoor der artillerie
28 jan 1998 Nijmegen
TEVENS [juni 2002]
Expert for the project "Reinforcement of the rule of Law", Centre for International Legal Cooperation
TEVENS [juli 2002]
"Geen nevenbetrekking bekend"
TEVENS februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM Hoe moeten we dan weten dat er geen nevenbetrekkingn zijn.


WEG
W. van der

Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2002
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042624 , fax 010-4042083
wout.vanderweg@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEGDAM
R.J.N.

Export Manager Perfecta Chemie
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Goes


WEGE
J.W. van de

Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1999
Postbus 269 , 5600 AG Eindhoven
Tel 040-2434552 , fax 040-2431864
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Reinartz advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 4046 , 5604 EA Eindhoven
Tel 040-2126415 , fax 040-2116709
[vademecum advocatuur 2004]


WEGEN
J.F.M. van

NLRM 87 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 5 jan 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 18 jan 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 17 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 20 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 20 mei 1989
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen opgave gevonden


WEGEN
J.M. van , geboren jul 1961 ; Mw.

NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 16 jan 1995
Rechter rechtbank Zwolle 1 okt 1996
NU
Zwolle rechter
TEVENS
Lid Raad van Toezicht van het Dudok College te Hilversum


WEGENER
M.H.J. ; Mw.

Advocaat bij Postma & Wegener ; beëdiging 1986
Postbus 77 , 6440 AB Brunssum
Tel 045-5258989 , fax 045-5272636
[vademecum advocatuur 2001]
advocatenkantoor@postma-wegener.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEGENER SLEESWIJK
R.S. , geboren mei 1941

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1964
Werkzaam Ministerie Onderwijs en Wetenschappelijk , directie Bouwzaken 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 20 sep 1979
Rechter rechtbank Dordrecht 21 mei 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 15 dec 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 15 dec 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20 sep 1983
Vice-President rechtbank Leeuwarden 4 jun 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kanton rechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Leeuwarden 4 aug 1994
NU
Leeuwarden coördinerend Vice-President
Leeuwarden kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary ; club Leeuwarden 1998/1999
Bestuur Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden
Bestuur Kon.Zeilvereniging Oostergoo te Leeuwarden
Bestuur Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten te Amsterdam
Bestuur Stichting Fonds voor de Geld en Effectenhandel te Amsterdam
Bestuur Stichting Historische Publicaties Frisia te Leeuwarden
Voorzitter Commissie van Beroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Kamerheer van HM de Koningin te Friesland
Lid beleidsraad informatievoorziening rechtelijke organisatie BIRO
okt 1995
Huis van H.M. de Koningin , Kamerheer
mei 2000


WEGERIF
H.J.

NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 feb 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 sep 1979


WEGGEMAN
N. ; Mw.

Advocaat bij Abeln advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
nicoleweggeman@abeln.nl
www.abeln.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEGGEMANS
G. , geboren nov 1929 M

NLRM 71 80 87 88/89
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Groningen ; Raio 14 jul
1958
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 14 nov 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 1 jan 1961
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 30 okt 1964
Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 19 sep 1967
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Maastricht 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Maastricht 7 feb 1985


WEHMEIJER - DORGELO
M. , Marianne ; Mw. (of M.A.)

Rechten 1979
Career Management Consultant
Rotterdam School of Management te Rotterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Haarlem e.o..
BRRR. De Femi Klux Klan slaat toe.


WEHRUNG
C.L. ; Mw.

Advocaat bij GMW advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
k.wehrung@gmw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.gmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEIDE
A.M.J. van der ; Mw.

Advocaat bij Bosij & De Jong advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 7165 , 3430 JD Nieuwegein
Tel 030-6051550 , fax 030-6051551
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ausma De Jong advocaten
vanderweide@ausmadejong.nl
www.ausmadejong.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEIDE
C.J.G.M. van der , geboren jun 1956

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 17 aug 1992
Rechter rechtbank Breda 9 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 23 jan 1995
NU
Breda rechter
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-Voorzitter College van Beroep voor examens van de Hogeschool West-Brabant te Breda
Lid adviescommissie voor de Bschriften gemeente Oosterhout
31 jan 1997


WEIDE
J.H. van der

Advocaat bij Spaa & Spaa ; beëdiging 2001
Postbus 82004 , 2508 EA Den Haag
Tel 070-3556918 , fax 070-3500405
[vademecum advocatuur 2004]


WEIDE
M. van der ; Mw.

Advocaat bij Stichting Hoorns advocatenkollektief ; beëdiging 2001
Postbus 347 , 1620 AH Hoorn
Tel 0229-238404 , fax 0229-238419
[vademecum advocatuur 2004]


WEIDE
R.P.G. van der

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos & Pen
Keizersgracht 332 , 1016 EZ Amsterdam
Tel 020-6275411 , fax 020-6226577
r.p.g.van.der.weide@ssrp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Roos & Pen advocaten
info@drpadvocaten.nl
www.drpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEIDEMA
F.L.

Advocaat bij Arendt & Medernach ; beëdiging 2002
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Tel 020-3055700 , fax 020-3055787
fw@arendt-medernach.nl
www.arendt-medernach.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEIDEMAN
P.E.


WEIDEVELD - BUITENHUIS
L.E.J. ; Mw.

Advocaat bij Okkerse & Schop ; beëdiging 1993
Postbus 10058 , 1301 AB Almere
Tel 036-5346220 , fax 036-5345984
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-4426763
weideveld@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEIDNER
A. ; Mw.

Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313312 , fax 020-4313120
alexandra.weidner@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEIERINK
T.A.A.J.M.

Advocaat bij Van Veen Noppen & De Vries advocaten en mediators ; beëdiging 2002
Postbus 1258 , 6801 BG Arnhem
Tel 026-4435945 , fax 026-4458838
tonweierink@vnv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEIFFENBACH
B.M.M. , geboren apr 1959 ; Drs.

NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 aug 1996
NU
Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 90630 , 2509 LP Den Haag
tel 070-3286572 , fax 070-3248359
nlweiffl@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1988 en 1999
Tel 070-3286572 , fax 070-3248389
dick.weiffenbach@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen bekend


WEIJ
C.T. van der ; Mw.

Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414853 , fax 020-5414550
christel.vanderweij@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEIJ
D. van der


WEIJ - DE WIT
E.C. de , Elly ; Mw.

Rechten 1989
Senior Beleidsmedewerkster Provincie Noord-Holland
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Waterland.
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


WEIJ
J. van der ; Mw.

Advocaat bij Goedkoop & Partners ; beëdiging 1993
Postbus 402 , 2400 AK Alphen a/d Rijn


WEIJ
L.R. van der , geboren jan 1939

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en Vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Zwolle ; Raio 13 jul
1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 13 nov 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 18 dec 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 dec 1969
Stagiaire werkzaam advocatenkantoor Schiedam 1 dec 1969
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 25 okt 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 8 dec 1971
Rechter rechtbank Rotterdam 18 jul 1972
Raadsheer Hof Arnhem 12 jun 1980
Vice-President Hof Arnhem 5 jun 1985
President rechtbank Arnhem 23 dec 1987
President Hof Arnhem 1 jul 1995
Coördinerend vice-president senior Gerechtshof Arnhem vanaf 01-01-2002
NU Arnhem Hof Coördinerend Vice-president Senior, dus eigenlijk president
TEVENS
Lid commissie aantrekken leden rechterlijke macht
Plaatsvervangend Voorzitter college van medisch tuchtrecht Zwolle
Voorzitter bestuur "Stichting tot exploitatie van Het Schild", centrum voor visueel
gehandicapten te Wolfheze
Voorzitter geschillen grootverbruikers electriciteit
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Lid van de Rotary
mrt 1997
TEVENS ktober 2000]
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht
TEVENS [juni 2002]
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht
Plaatsvervangend Voorzitter Regionaal Tuchtcollege (voor medisch tuchtrecht) te Zwolle
Voorzitter bestuur "Stichting tot exploitatie van Het Schild, centrum voor visueel gehandicapten" te Wolfheze
Lid bestuur "Stichting Beheer het Schild" te Wolfheze
Voorzitter Geschillencommissie Grootverbruikers Electriciteit
Lid kernteam PVRO (Programma Versterking rechterlijke Organisatie)
Campinginspecteur ANWB
Voorzitter bestuur Stichting Afrika Museum te Berg en Dal
Plaatsvervangend Voorzitter Regionaal Tuchtcollege
TEVENS [juli 2002]
Plaatsvervangend Voorzitter Regionaal Tuchtcollege te Zwolle
Voorzitter bestuur Stichting tot exploitatie van het schild, centrum voor visueel gehandicapten Wolfheze
Lid bestuur "Stichting Beheer het Schild" te Wolfheze
Voorzitter Geschillencommissie Grootverbruikers Electriciteit
Lid kernteam PVRO (Programma Versterking rechterlijke Organisatie)
Campinginspecteur ANWB
Voorzitter bestuur Stichting Afrika Museum te Berg en Dal
TEVENS februari 2003]
Plaats-vervangend Voorzitter Regionaal Tuchtcollege te Zwolle
Voorzitter bestuur stichting tot exploitatie van het schild, centrum voor visueel gehandicapten te Wolfheze
Lid bestuur Stichting Beheer het Schild te Wolfheze
Voorzitter geschillencommissie grootverbruikers electriciteit
Campinginspecteur anwb
Voorzitter bestuur Stichting Afrika Museum te Berg en Dal
Voorzitter college van beroep Stichting Veterinair Kwaliteitsorgaan te Utrecht vanaf 21-11-2002
Lid kernteam pvro vanaf 01-01-1999 tot 31-12-2002
NB OPM@
Zit hij opeens niet meer in de commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht ; erg onwaarschijnlijk.
Is hij formeel niet meer President ; op het Internet is er geen nieuwe president ; wat is hier aan de hand.
Vergelijking van bijbanen in 1997, oktober 2000, juni 2002 en juli 2002 laat zien dat in oktober 2000 alle bijbanen op één na werden verzwegen.
Em dat door de President van een gerechtshof, die verantwoordelijkheid draagt voor de gegevens van het register van nevenfuncties van de raadsheren van zijn gerechtshof.


WEIJ
M.

Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1998
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
menno.weij@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEIJAND
M.M. ; Mw.

Advocaat bij Postbus 626 , 6710 BP Ede ; beëdiging 1987
Tel 03 8-611999 , fax 0318-693674
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WEIJDEN
A. van der

Advocaat bij Goppel advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 92 , 2000 AB Haarlem
Tel 023-5534969 , fax 023-5311676
info@goppeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
avanderweijden@g-advocaten.nl
www.g-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEIJDEN
B. van der ; Mw. Drs.

Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2003
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153000 , fax 070-5153110
b.vanderweijden@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEIJDEN Zie SMEENK - Van der WEIJDEN
C.E.L.M. van der , geboren apr 1957 ; Mw.


WEIJENBERG
A.M.W.R. van de , Marielle ; Mw.

Advocaat bij Pfeil, Heuts, Houtakkers & Van der Reijden ; beëdiging 1995
Postbus 189 , 6130 AD Sittard
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
Postbus 1754 , 6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
vandeweijenberg@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927715 , fax 073-6927791
m.vandeweijenberg@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zuid Limburg.


WEIJENBORG
J.H. , Jan

Estate planner/Notaris
Notaris te Amstelveen , gem. Aalsmeer , arrondissement Amsterdam
Kantoor Böggemann & Weijenborg ; Amstelveen
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oegstgeest


WEIJENBORG - POT
P. ; Mw.

Rechten 1945
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


WEIJER
E. ; Mw.

Advocaat bij Sturkenboom advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 4 , 4100 AA Culemborg
Tel 0345-569009 , fax 0345-544606
e.weijer@sturkenboom-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEIJER
G.M.A.X.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1980
77, Avenue Raymond Poincaré , 75116 Parijs , Frankrijk
nautaparis@aol.com
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
guy.weijer@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
guy.weijer@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEIJER
H.J.M. van de

Notaris te Heerlen , arrondissement Maastricht
zie kantoor Weijer, Van de & Leussink ; Heerlen


WEIJER
L.H.

Advocaat bij Catsman & Weiier c.s. ; beëdiging 1989
Hollandsch Diep 69 , 2904 EP Capelle a/d IJssel
Tel 010-4587166 , fax 010-4582665
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Catsman & Weijer c.s. ; beëdiging 1975 en 1989
[vademecum advocatuur 2004]


WEIJER
L.W.S. van de

Notaris te Maastricht, arr Maastricht
Postbus 67 , 6200 AB Maastricht


WEIJER
S.M. van de ; Mw.

Advocaat bij Friedberg Ouderdijk advocaten ; beëdiging 2002
Koninginneweg 160 , 1075 EE Amsterdam
Tel 020-6644121 , fax 020-6640129
vandeweijer@thelawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEIJERMAN
M.P. , geboren 22-01-1936

INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WEIJERMANS
N.F. , geboren mei 1969 ; Mw.

NLRM 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 oktober 1996
NU
Amsterdam raio
TEVENS
DeelraadsLid van het Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld te Amsterdam B
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Amsterdam


WEIJERMANS
T.A.M. , geboren 10 apr 1948

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Examenjaar 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 5 jul 1982
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Notaris te Elst , arrondissement Arnhem ; kantoor Weijermans & Stevens ; Elst ; datum van de benoeming 01-01-1991
Postbus 2 , 6660 AA Elst Gld
TEVENS
Lid van de Rotary
16 feb 1998 Geen opgave van bijbanen ; kantongerecht Arnhem


WEIJERS
C.C.J.M.

Advocaat bij Van Tuijn advocatenkantoor ; beëdiging 1996
Parkweg 76 , 6511 BJ Nijmegen
Advocaat bij Heutink advocaten
Postbus 128 , 7300 AC Apeldoorn
Tel 055-3560550 , fax 055-3560168
heutadv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WEIJERS - Van der MARCK
I.G.M.T. , geboren okt 1959 ; Mw.

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 okt 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 28 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 25 feb 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 25 feb 1993
Rechter rechtbank Zutphen 10 mrt 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU
[mei 2000] Zutphen rechter rechtbank
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-Voorzitter parochiebestuur en vergadering Martinsparochie Bussloo
Lid Bezwarencommissie examenreglement Bardartinuscollege
19 aug 1997
Geen opgave van bijbanen in Zutphen
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Vice-Voorzitter par. Bestuur en vergadering St. Martinusparochie Bussloo


WEIJERS
I.M. , geboren nov 1960 ; Mw. M

NLRM 95 96 97 98 99/00
Hoofd afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken Gemeente Epe
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 sep 1994
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 sep 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 sep 1996
NU
Assen parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Secretaris Sport en recreatiecommissie van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden NSYP
landelijke dekking.


WEIJERS
K.

Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240013
weijerk@nautadutilh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
weijerk@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEIJERS
P.M.D.

Advocaat bij Zwartbol advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 109 , 2950 AC Alblasserdam
Tel 078-6992515 , fax 078-9992524
[vademecum advocatuur 2001]
p.weijers@advzwartbol.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEIJERS
R.L. ; Mw.

Advocaat bij Weijers & Witlering advocaten ; beëdiging 1980
Johannes Vermeerstraat 34 , 1071 DS Amsterdam
Tel 020-6719995 , fax 020-6716185
[vademecum advocatuur 2001]


WEIJERS
W.M.J.

Advocaat bij Van den Boomen advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 10177 , 6000 GD Weert
Tel 0495-545552 , fax 0495-544886
weijew@boomen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
wweijers@boomen.nl
www.boomen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEIJL
M.L. , geboren jun 1907

NLRM 71
Advocaat en Procureur Rotterdam 1931
Werkzaam bedrijfsleven Rotterdam mei 1938
Advocaat en procureur Rotterdam mei 1940
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 17 jul 1964
Griffier kantongerecht Utrecht 7 feb 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 7 nov 1967
Griffier kantongerecht Amersfoort 25 apr 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 27 mei 1970


WEIJMANS
D.W.

Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Hussen, Van & Weijmans ; Eindhoven


WEIJMANS
F.G.A.G.

Secretaris gemeente Noord-Beveland [info SAL 2000]


WEIJS
H.W. de ; Mw.

Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-5685557 , fax 020-56886317
hemke.de.weijs@nl.pwcglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285311 , fax 070-3249788
hemke.deweijs@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEIJS
R.J. de

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
r.de.weijs@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEIJS
W.G.

Notaris te Venray , arrondissement Roermond
Kantoor Mathijsen & Weijs ; Venray


WEIJSENFELD
A.H. , geboren feb 1939

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam verzekeringswezen mrt 1964
Wetenschappelijk Medewerker K.v.K.en Fabr. te Amsterdam jan 1965
Werkzaam Productschap Pluimvee en eieren te Zeist nov 1969
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 jul 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 jun 1976
Rechter rechtbank Utrecht 5 aug 1977
Vice-President rechtbank Utrecht 16 feb 1990
NU
Utrecht Vice-President


WEIJST
J.A.A. van der

Advocaat bij Gresnigt & Van Kippersluis ; beëdiging 1991
Utrechtsestraat 5 , 3401 CS IJsselstein
Tel 030-6886868 , fax 030-6881224
[vademecum advocatuur 2001]
jaavdweijst@gvk-advocaten.nl
www.gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEIJTENS
F.C. ; Mw.

Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1992
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
f.weijtens@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEIJTENS
W.J.M.

Notaris te Sliedrecht , arrondissement Dordrecht
Postbus 249 , 3360 AE Sliedrecht


WEIJTERS
A.W.J.P.

Advocaat bij Van der Putten advocatenkantoor ; beëdiging 1993
Bern. Loderstraat 39 , 5042 NB Tilburg
Advocaat bij Advokatenkollektief Breda
Baronielaan 161 , 4818 PC Breda
Tel 076-5222346 , fax 076-5221215
[vademecum advocatuur 2001]
Niet in VAD 2003
NB
Twee maal beëdigd : in 1993 en in 1999


WEIJZEN
F.A.

Advocaat bij Weijzen advocaten ; beëdiging 1984
Noordewierweg 4A , 3812 DK Amersfoort
Advocaat bij Louwerse Van der Velde & Van Boom
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
[vademecum advocatuur 2001]


WEILAND
E.E. ; Mw.

Advocaat bij Haasdijk advocaten ; beëdiging 2000
Kostverlorenhof 104 , 1183 HH Amstelveen
Tel 020-4532591 , fax 020-4532599
w.haasdijk@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Pa Verkuyllaan 20 , 1171 EE Badhoevedorp
Tel 020-4532591 , fax 020-4532599
weiland@haasdijk.nl
www.haasdijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEILEM
R.L. ; Mw.

Advocaat bij Van der Schaar advocaten ; beëdiging 1980
Herengracht 566 , 1017 CH Amsterdam
Advocaat bij Weilers advocaten
Johannes Vermeerstraat 34 , 1071 DS Amsterdam
Tel 020-6719995 , fax 020-6716185
[vademecum advocatuur 2004]


WEIMAR
A.M. , geboren 07-10-1953

Ministerie van Financiën, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken, Sector Vermogen, inkomsten, uitgaven, Sectorleider
ebruari 2001]:
Ministerie van Financiën, Hoofd sector Algemene Juridische Zaken en Europees Recht
INFO
Woonplaats Roosendaal
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WEINANS
H.

Advocaat bij Dhr. Mr. H. Weinans Kantoor ; beëdiging 1982
Postbus 160 , 4700 AD Roosendaal
Tel 0165-551472 , fax 0165-545340
weinans.advocaten@wolmail.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Weinans ; beëdiging 1975 en 1982
weinans.advocaten@planet.nl
www.weinansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEISE
C.R ; Mw.

Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3551856
weise@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Aalst & Daniëls
Roemer Visscherstraat 24 , 1054 EX Amsterdam
Tel 020-6181781 , fax 020-6833042
mail@aalst-daniels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEISHAUPT
P.F.H.

Zelfstandig pensioenconsultant te Capelle aan den IJssel
Medewerker van tijdschrift FiscAlert


WEISS
E. , geboren feb 1955 ; Mw.

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 12 mrt 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1985
Rechter rechtbank Den Haag 30 mei 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 3 feb 1995
Kantonrechter Leiden 24 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 apr 1996
NU
Den Haag rechter
Leiden kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


WEISS
J.F. ; Prof. Dr.

Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Europese Integratie en Mededingingsrecht
Hoogleraar recht der internationale organisaties
weiss@jur.uva.nl
Privé adres: Meerweg 11 , 1405 BA Bussum , Tel. 035 6915799


WEISS
L.

Advocaat bij Van der Sluis & Van der Zee advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 2610 , 8901 AC Leeuwarden
Tel 058-2121464 , fax 058-2133425
weiss@bart.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WEISSINK
M. ; Mw.

Advocaat bij Geene c.s. advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 622 , 9400 AP Assen
Tel 0592-345188 , fax 0592-372431
info@geene.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WEISZ
J.C.

Advocaat bij Van Mens & Wisselink ; beëdiging 1976
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Postbus 75199 , 1070 AD Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
amsterdam@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 2911 , 1000 CX Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
amsterdam@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEISZ
J.Ch. , geboren jan 1919

NLRM 71 80
Advocaat en procureur II. Amsterdam 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 jul 1959
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 31 jan 1975
Raadsheer Hof Amsterdam 5 apr 1976


WEITENBERG
J. ; Prof. Drs.

Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Belastingrecht/Economie en Openbare Financiën
Hoogleraar Economie en de leer der openbare financiën


WEITENBERG
J.P. , Jan Peter ; Dhr.

Assuradeur ; Weitenberg Ass.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Leeuwarden


WEITENBERG
M.E. ; Mw.

Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling I [SAL 2003]


WEITERING
M.A.J. ; Mw.

Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer ; beëdiging 1999
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
info@ak-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.weitering@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEITKAMP
M.G. ; Mw.

Advocaat bij Van Delft & Partners advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 555 , 2800 AN Gouda
Tel 0182-520255 , fax 0182-521883
info@vandelftenpartners.nl
www.vandelftenpartners.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


WEKKER
J.W. de , geboren aug 1922

NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam raad van arbeid Leiden en Centraal Beheer Amsterdam 1939
Werkzaam gemeente Leiden, hoofd Personele Comp- en Begrotingsafdeling 1955
Werkzaam Vrije Universiteit te Amsterdam 1969
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken 1971
Werkzaam Min. van Onderwijs en Wetenschappen, plaatsvervangend directeur Directie Scholing 1974
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 8 sep 1977
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 31 okt 1978


WEKKING
H.J.F.

Advocaat bij Van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1996
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810829 , fax 024-3810835
h.wekking@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wekking advocaten ; beëdiging 1996 en 2003
Postbus 11 , 6573 ZG Beek-Ubbergen
Tel 024-6843474 , fax 024-6842079
erik@wekkingadvocaten.nl
www.wekkingadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEKKING
M.L.J. ; Mw.

Advocaat bij Bakhuis advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 10391 , 7301 GJ Apeldoorn
Tel 055-5789650 , fax 055-5789660
bakhuis.advocaten@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WEL
F. vd. , Frans ; Dhr. Drs.

Register Accountant TRN Groep/de Tombe
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amstelland


WEL
F. van der ; Prof. Dr.

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Economische Wetenschappen
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
tel 020 4446000 , fax 020 4446148
Postdoctorale opleidingen
Hoogleraar externe verslaggeving


WEL
H.A.W. van

Advocaat bij Hoeberechts c.s. ; beëdiging 1986
Postbus 196 , 6000 AD Weert
Tel 0495-532583 , fax 0495-540755
hoeberechts@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hoeberechts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEL
M.Th. , geboren mei 1947 ; Mw.

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Algemene Bond van Onderwijspersoneel te Amsterdam
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 22 mrt 1988
Sr. gerechtsauditeur centrale raad van beroep Utrecht 1 januari 2000


WELAGE
W.M.

Advocaat bij Van Leeuwen Van der Eerden advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271883 , fax 073-6271855
welage@vlvde.nl
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WELBEDACHT
S.K. , geboren apr 1953 ; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 99/00
Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 21 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 aug 1988
Rechter rechtbank Den Haag 1 nov 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 20-08-1997
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 26-05-2000
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep van 04-08-2001
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid commissie van beroep voor het Prot.Chr Voortgezet Onderwijs en Hogerberoepsonderwijs
TEVENS ovember 2000]
Lid van de Commissie van Beroep voor het Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs en
Hoger Beroepsonderwijs
TEVENS [juni 2003]
Lid Commissie van Beroep Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroepsonderwijs Besturenraad protestants- christelijk onderwijs te Voorburg van 01-01-1994

WELCHEN
A.C.M.C. , geboren jun 1948
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding nov 1973


WELDAM
J.J.

Advocaat bij Kroeze Weldam advocaten ; beëdiging 1994
Prijsseweg 24 , 4101 CR Culemborg
wietze@pi.net
Advocaat bij Weldam advocaten
Amsterdamsestraatweg 622 , 3555 HX Utrecht
Tel 030-2435130 , fax 030-6776091
info@weldam-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WELDEREN RENGERS - KEUTER
A.F. van ; Mw.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
6 Battery Road no 18.07 , Singapore 049909
Tel 0065-2241932 , fax 0065-2224724
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1989 en 2003
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WELGRAVEN
M. ; Mw.

Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 446 , 7600 AK Almelo
Tel 0546-832300 , fax 0546-832398
m.welgraven@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WELIJ
M. van ; Mw.

Rechten 1994
Rechtskundig Adviseur
Halderweg 10 , 6721 ZK Bennekom
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Enschede


WELKERS
B.H.A.M.J.

Notaris te Grootebroek , gem. StedeBroec , arrondissement Alkmaar
Kantoor Olij, Notarissen


WELL
L.G.L.M. , Luc ; Dhr.

Belastingadviseur TRN-Groep Den Bosch FO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Vught


WELL
R.M. van der

Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 293 , 6400 AG Heerlen
Advocaat bij advocatenkantoor van Well ; beëdiging 1997 en 2002
Bellomontedomein 22 6229 GL Maastricht
Tel 043-4084219 , fax
[vademecum advocatuur 2004]


WELLEDONKER
J.F

Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Postbus 14025 , 3508 SB Utrecht


WELLEN
L.A.M.G. ; Mw.

Advocaat bij GMW advocaten ; beëdiging 1991
gmw@tip.nl
Advocaat bij G advocaten
Postbus 85563 , 2508 CC Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
l.wellen@gmw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Krans & van Hilten advocaten
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
Iwellen@kransenvanhilten.nl
www.kransenvanhilten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WELLEN
M.A. ; Mw.

Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1999
Postbus 3889 , 4800 DW Breda
Tel 076-5232110 , fax 076-5203502
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Meulen Henny & Van Aalst
Huissensestraat 55 , 6833 HM Arnhem
Tel 026-3229147 , fax 026-3210050
[vademecum advocatuur 2004]


WELLENS
K.C. ; Prof. Dr.

Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612303 , fax. 024 3616145
Hoogleraar Volkenrecht
k.wellens@jur.kun.nl
Privé adres: Cuylitshofstraat 18 , 2180 Kalmthout , Belgie , Tel. 0032 36668132 , 024 3612338 of 3612250


WELLER
E.J. , Edwin ; Drs.

Compliance Off. Mees Pierson
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Haarlem


WELLER
T.W.H.M.

Advocaat bij Claassen advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 831 , 5600 AV Eindhoven
Tel 040-2448970 , fax 040-2453080
[vademecum advocatuur 2001]
tweller@claassenadvocaten.nl
www.claassenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WELLES
I.D.A. ; Mw.

Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380652
iwelles@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WELLING
E.A. ; Mw.

Advocaat bij Letmaath & Welling advocaten ; beëdiging 1996
Dijkstraat 1 , 6701 CH Wageningen
Tel 0317-426900 , fax 0317-425407
[vademecum advocatuur 2001]
Werkzaam in het Familierecht
Advocaat bij Letmaath & Welling advocaten
l-w@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: sociale zekerheid, pers- en familierecht, asiel, vreemdelingenrecht


WELLING
H.R.M.

Advocaat bij Welling en Hofstede advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 680 , 7000 AR Doetinchem


WELLING
J.H.

Advocaat bij Rutten & Lückers ; beëdiging 1988
Advocaat bij Rutten & Welling advocaten
Postbus 391 , 6400 AJ Heerlen
Tel 045-5741488 , fax 045-5741511
rutten.welling@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WELLING
R.A.E.

Notaris te Wijchen , arrondissement Arnhem
Postbus 20 , 6600 AA Wijchen


WELLING
Th.R.M.

Advocaat bij Welling en Hofstede advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 680 , 7000 AR Doetinchem
Tel 0314-334050 , fax 0314-346033
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WELLINK - VOLMER
M.V. ; Mw.

NLRM 91 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 jan 1901
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Oud rechter rechtbank Den Haag
Adviserend Lid van de examencommissie van de BMM Beneluxvereniging voor Merken en
Modellenrecht
@OPM
Het idiote jaarstal 1901 verscheen jaar en dag in NLRM, maar nu ook op rechtspraak.nl!
Bizar.
TEVENS [juni 2003]
adviserend-Lid examencommissie Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht van 01-01-2001

WELMERINK
E.Ch. ; Mw.
Advocaat bij Stein advocaten Zwolle ; beëdiging 1984
Postbus 1232 , 8001 BE Zwolle
Tel 038-4215221 , fax 038-4218190
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoopjesweg 1 , 8051 DB Hattem
Tel 038-4440676 , fax 038-4440677
ech@welmerink.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WELMINK
P.M.

Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WELSCHEN
A.C.M. , geboren jun 1948 M

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 nov 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 7 feb 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 3 apr 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 1 jan 1986
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 25 mei 1988
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Den Haag 1 dec 1993
Adv.-gen. ressortsparket Arnhem 10 augustus 1998
NU
Den Haag parket vertrokken
okt 1997


WELSCHEN
M.A.G. , Marianne ; Mw.

Rechten 1970
Jurist Ministerie VROM
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Voorburg/Rijswijk e.o..
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


WELSCHEN
N.L.J.

Advocaat bij Loyens & Loef ; beëdiging 2001
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
nikie.welschen@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WELSCHEN
S.C. ; Mw.

Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538399 , fax 026-3538455
welschen@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WELSCHEN
W.J.R.M.

Advocaat bij Seunke & Welschen ; beëdiging 1975
Postbus 344 , 2000 AH Haarlem
Tel 023-5319576 , fax 023-5315491
welschen@seunke-welschen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Smithuijsen advocaten
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
welschen@smithuijsen.nl
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WELSEM
F.W. van

Advocaat bij T.G. Gibsonstraat 33 , 7411 RP Deventer ; beëdiging 1979
Tel 0570-643001 , fax 0570-618682
f.vanwelsem@welsem.nl
[vademecum advocatuur 2001]
fredvanwelsem@welstone.nl
www.welsem.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WELSING
J.I.M. , geboren 14-04-1913

INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WELTEN
A.F.G.

Advocaat bij Bernhaege advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 557 , 5460 AN Veghel
Tel 0413-352211 , fax 0413-352777
a.f.g.welten@bernhaege.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.bernhaege.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WELTEN
C.C.M.

Advocaat bij Advokatenkollektief Boergoensestraat ; beëdiging 1999
Boergoensestraat 132 , 3082 KD Rotterdam
Tel 010-4295377 , fax 010-4950093
boergoen@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advokatenkollektief Oud-Charlois
Rockanjestraat 13 a-d , 3082 SM Rotterdam
Tel 010-4295377 , fax 010-4950093
[vademecum advocatuur 2004]


WELTEN
G.J. , Rob ; Drs.

Hoofd burg. kabinet Prov.O.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zwolle


WELTEN
M.J.B.

Secretaris gemeente Blaricum [info SAL 2000]


WELTEN
M.W.J.H. , Martijn ; Dhr.

Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1995
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Eindhoven


WELTEN
P.H.Th.

Advocaat bij Heijltjes advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
info@heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WELTEN
Th.M.

Advocaat bij Postbus 91 , 5750 AB Deurne ; beëdiging 1977


WELTER
Y. ; Mw.

Advocaat bij Zee & Brouwer advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 555 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299-437047 , fax 0299-436868
Secretariaat@zee-en-brouwer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
lawyers@advocatenkantoorzee.nl
www.advocatenkantoorzee.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WELVAART
K.B.H.

Advocaat bij Van Berge Henegouwen Welvaart & Zuketto ; beëdiging 1998
advocaten
Oeverwal 2
6221 EN Maastricht
Tel 043-3257881 , fax 043-3261566
[vademecum advocatuur 2004]
Advocaat bij Van Berge Henegouwen Wan den Bosch advocaten
[vademecum advocatuur 2001]


WELY
M. van ; Mw.

Rechtspraktijk Drost Hengelo
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


WELZEN
P.N.J. van

Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 1998
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-4880901
pvanwelzen@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1990 en 1998
Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
pieter.vanwelzen@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEMES
E.J.

Notaris te Harderwijk , arrondissement Zutphen
Postbus 153 , 3840 AD Harderwijk


WEMES
J.P. , geboren mrt 1953 ; Drs.

NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 6 okt 1994
NU
Groningen parket Beleidsmedewerker afdeling beleid Openbaar Ministerie
Groningen rechter-plaatsvervanger
31 jan 1997


WEMES
L.T. , geboren mrt 1954

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 29 sep 1993
Rechter rechtbank Zwolle 4 apr 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 21 maart 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 21 maart 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 21 maart 2000
NU
Zwolle rechter
TEVENS
Voorzitter medezeggenschapsraad OBS De Beste te Harderwijk
Lid van de Gemeente Medezeggenschapsraad Openbare Basisscholen te Harderwijk
Plaatsvervangend Voorzitter van de Beklagcommissie sexuele intimidatie
Plaatsvervangend Voorzitter van de beklagcommissie Thuiszorg NW Veluwe


WEMMERS
P.G.

Advocaat bij Leesberg advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 303 , 1800 AH Alkmaar
Tel 072-5118574 , fax 072-5128051
pgwemmers@leesbergadvocaten.nl
www.leesbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEMPE
C.P.

Advocaat bij Machiels advocaten ; beëdiging 1992
Advocaat bij Machiels Bartels en Detmar advocaten
Postbus 277 , 9200 AG Drachten
Tel 0512-515999 , fax 0512-540010
machiels@macadvoc.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
g.p.wempe@advocaten-mbd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WENCKEBACH
C.O.

Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
cwenckebach@houthoff.nl
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313235 , fax 020-4313382
caspar.wenckebach@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 925 , 2003 RX Haarlem
Tel 023-5442562 , fax 023-5442563
caspar@wenckebach.com
www.wenckebach.com
[vademecum advocatuur 2004]


WENDE
G. van der

Advocaat bij De Haij & Van der Wende advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 84233 , 3009 CE Rotterdam
haywende@nedernet.nl
Tel 010-2204400 , fax 010-2204499
g.van.der.wende@haijwende.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.haijwende.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WENDELGELST
J.

Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1996
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020 4313131 , fax 020 4313143
jeroen@wendelgelst@bdn.nl
Advocaat bij advocatenkantoor Wendelgelst ; beëdiging 1996 en 2002
Postbus 221 , 1180 AE Amstelveen
Tel 020-6406946 , fax 020-6406954
info@wendelgelst.nl
www.wendelgelst.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WENDELS
A. , geboren aug 1930

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 24 sep 1956
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie rechtbank Rotterdam 28 sep 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 22 dec 1964
Rechter rechtbank Amsterdam 8 dec 1967
Raadsheer Hof Leeuwarden 6 aug 1975
Rresident Hof Lecuwarden 1 mrt 1985
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Overleden info 4 aug 1997


WENDENBURG
C. ; Mw.

Advocaat bij Mook advocaten ; beëdiging 2003
Veersteiger 2 , 3311 AS Dordrecht
Tel 078-6300358 , fax 078-b300359
www.mookadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WENINK
A.C.G. ; Dr. UHD

Universiteit Leiden
Leids Universitair Medisch Centrum
Anatomie en embryologie
a.g.wenink@lumc.nl


WENNEKES
W.C.

Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1993
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KLegal advocaten B.V.
Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
Tel 010-2425397 , fax 010-2425438
wennekes.wilco@klegal.nl
www.klegal.com
[vademecum advocatuur 2004]


WENSING - Van der LOO
A.H.M. ; Mw.

Rechten 1992 , HBO-Opleiding overig
Juridisch Medewerker SOC. Raadslieden
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


WENSING
S.A.

Advocaat bij Koers & Veldman advocaten & fiscalisten ; beëdiging 2002
Postbus 40 , 9300 AA Roden
Tel 050-5020361 , fax 050-5013574
info@koersadvocaten.nl
www.koersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WENSINK
H.F.L. , geboren 12-07-1913

INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WENSINK
W.J. , geboren mrt 1951

NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 22 nov 1994
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Secretaris-rentmeester Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Lid landelijk comité ter voorbereiding van ambtsdragersconferenties van de Christelijk Geref Kerken
HOOFDFUNCTIE


WENT
H.W. , geboren apr 1940

NLRM 80
Werkzaam Ministerie Binnenlande Zaken, II.referendaris Afdeling Algemene en Juridische Zaken
van de Directie Overheidspersoneelszaken 1970
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 13 nov 1978


WENTHOLT
K. , geboren sep 1958 ; Mw. Prof. Dr. UHD

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 25 aug 1993
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
tel 050 3635700 , fax 050 3635603
Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde
tel 050 3635674
Hoogleraar Vrouw en Recht
k.wentholt@rechten.rug.nl
TEVENS
Lid Bestuur van het Buro voor rechtshulp Groningen
25 jan 1997
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: sociaal recht, gelijke behandeling


WENTING
P.

Advocaat bij Kernkamp advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 23317 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4116471 , fax 010-4136923
paul.wenting@kernkamp.nl
www.kernkamp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WENTINK
B.C.

Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1995
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347280 , fax 030-2347282
b.wentink@bs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.bs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WENTINK - QUELLE
E.A. ; Mw.

Advocaat bij Frantzen advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 132 , 1190 AC Ouderkerk A/D Amstel
Tel 020-4967419 , fax 020-4967422
xandra.wentink@frantzenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WENTZEL
A. , geboren jan 1960

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar bij de Centrale Raad van Beroep
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jun 1993


WERD
A.J.M.H. de

Advocaat bij GMW advocaten ; beëdiging 1989
gmw@tip.nl
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
info@gmw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
adewerd@gmw.nl
www.gmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERD
M.F.J.M. de , geboren sep 1962

NLRM 98 99/00
Universitair docent aan de rijksuniversiteit Limburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 dec 1997
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 oktober 1999


WERDMÖLDER
A.J.H. , geboren sep 1906

NLRM 71
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Ned. Indië 1930-1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 5 apr ; 1 1951
Waarnemend griffier kantongerecht Deventer 17 jan 1952
Waarnemend griffier kantongerecht Groningen 10 jun 1952
Griffier kantongerecht Utrecht 28 auqustus 1952
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 14 sep 1953
Kantonrechter Den Bosch 12 mrt 1960


WERDMÖLDER
D.J.K. , Diederik ; Dhr.

Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Het Noordelijk Gooi
Hfd.Fund sales ABN AMRO


WERDMÖLDER
J.T.W.A. ; Dr. UHD

Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten - SIM
Rechten van de Mens
j.werdmölder@law.uu.nl


WERDMULLER
P.B.J.

Advocaat bij Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ; beëdiging 2001
Wetstraat 57 , B-1040 Brussel , België
Tel 0032-22872000 , fax 0032-22311661
pwerdmuller@cgsh.com
www.cgsh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WERDT
Th. de

Advocaat bij advocatenkantoor De Werdt ; beëdiging 1980
Postbus 261 , 3400 AG IJsselstein
Tel 030-6886265 , fax 030-6886351
t.de.werdt@jurapro.nl
[vademecum advocatuur 2004]
t.de.werdt@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WERF
A. van der


WERF
H.G. van der , geboren dec 1940

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 7 jun 1982
Rechter rechtbank Den Bosch 29 dec 1982
Vice-President rechtbank Den Bosch 14 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
07 jul 1997


WERF
J.H. van der ; Mw.

Advocaat bij Van der Werf c.s. ; beëdiging 1993
Postbus 188 , 3740 AD Baarn
Tel 035-5417941 , fax 035-5418807
johanna@janssenvanderwerf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schoonderbeek Emmen & Vetkamp
Postbus 3136 , 3760 DC Soest
Tel 035-6015907 , fax 035-6017419
jh.vanderwerf@sev.cc
[vademecum advocatuur 2004]


WERF
J.M. van der

Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460104 , fax 020-5460735
jeroen.vanderwerf@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WERF
J.P. van der ; Mw.

Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1998
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258854
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERF
L.E.H. van der

NLRM 80 87 88/89 90
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 27 mrt 1973


WERF
M. van der ; Mw.

Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam


WERF
M.D.Ph. van der

Advocaat bij Van der Werf c.s. ; beëdiging 1958
Postbus 188 , 3740 AD Baarn
Tel 035-5417941 , fax 035-5418807
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Sticht (Ledenlijst 2000)


WERF
M.E. van der

Advocaat bij Seegers ; beëdiging 1995
Meijering
Ficq & Van Kleef advocaten
Vondelstraat 89
1054 GM Amsterdam
Tel 020-6166676 , fax 020-6185246 infoC seegers-cs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERF
M.E. van der

Advocaat bij Koers c.s. advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 5076 , 3502 JB Utrecht
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq v. Kleef
Vondelstraat 89 , 1054 GM Amsterdam
Tel 020-6166676 , fax 020-6185246
info@seegers-cs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WERF
M.G. van der ; Mw.

Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1997
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Tel 030-2121624 , fax 030-2121165
m.vanderwerf@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WERF
N.J. van der , geboren mei 1945 M

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfvleven 1971
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 4 jun 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 2 mei 1983
Arrondissementsofficier van Justitie Rotterdam 13 mei 1987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 15 nov 1991
NU
Haarlem parket


WERF
P.E. van der

Advocaat bij Van der Hoef advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 145 , 9250 AC Bergum
Tel 0511-460250 , fax 0511-465755
[vademecum advocatuur 2001]


WERF
W.J.E. van der

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 ; beëdiging 2002
2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
willem.vanderwerf@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


WERFF
D.B. van der

Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Plaatsvervangend hoofd


WERFF - VERWOLF Zie VERWOLF , F.
F. van der ; Mw.


WERFF
H. van der

Notaris te Assen , arrondissement Assen
Postbus 1035 , 9400 BA Assen


WERFF
J.U. van der

Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1990
Postbus 236 , 7200 AE Zutphen
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Tel 0575-516340 , fax 0575-517080
vanderwerff@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


WERFF
M.H.M. van der , Magriet ; Mw.

Directiesecretaris Thuiszorg Salland Postbus 201 7730 AE Ommen
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van het SVN-deelnetwerk Den Haag


WERGER
G.

Advocaat bij Meijer c.s. ; beëdiging 1994
Scheveningseweg 50 , 2517 KW Den Haag
Tel 070-3548663 , fax 070-3584750
rmeijercs.law@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij W & I advocaten
Postbus 16109 , 2500 BC Den Haag
Tel 070-3588834 , fax 070-3549841
g.werger@wi-advocaten.nl
www.wi-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERGER
K.A. ; Mw.

Advocaat bij Koninklijke Douwe Egberts ; beëdiging 2001
Vleutensevaart 35 , 3532 AD Utrecht
Tel , fax
[vademecum advocatuur 2004]


WERINGH
E.W. van , geboren dec 1965

NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 apr 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 apr 1997
Rechter rechtbank Zwolle 28 mei 1998
Rechter rechtbank Groningen 8januari 1999
NU
Zwolle gerechtsauditeur
Zwolle rechter-plaatsvervanger


WERINK
B.H. ; Drs.

Advocaat bij Ten Have c.s. ; beëdiging 1989
Radesingel 24 , 9711 EK Groningen
Tel 050-3141416 , fax 050-3120348
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Nieuwe Ebbingestraat
Postbus 1509 , 9701 BM Groningen
Tel 050-3122945 , fax 050-3121299
[vademecum advocatuur 2004]


WERK
M.B. van de , geboren apr 1910

NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 11 feb 1934
Substituut-griffier rechtbank Groningen 15 aug 1941
Rechter rechtbank Utrecht 12 mrt 1946
Vice-President rechtbank Utrecht 29 mei 1962


WERKER
J.M.W.

Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1983
Advocaat bij Dirkzwager / De Vijf Zuylen advocaten
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
werker@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
werker@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERKHORST
K. ; Drs.

Ministerie van Financiën, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effectenwezen, Plaatsvervangend hoofd


WERKHOVEN - DE BRUIJN
A.M. van ; Mw. Drs.

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285606 , fax 070-3262431
amdebruljn@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3285537 , fax 070-3262431
irma.vanwerkhoven@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


WERKHOVEN
J.J. van

Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1997
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam


WERKHOVEN
M.B. , geboren feb 1957

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Docent Rijks Universiteit te Leiden
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 20 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Rechter rechtbank Zwolle 17 mei 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Vice-President rechtbank Zwolle 3 juli 1998
NU
Zwolle rechter ; actief 97
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Medeauteur van het Vademacum Burgerlijk Procesrecht Gouda Quint losbladige editie
Lid algemeen bestuur Stichting Stad en Welzijn te Zwolle
Lid algemeen bestuur Stichting Stad en Cultuur te Zwolle
feb 1996


WERKHOVEN
M.L.A. van ; Mw.

Advocaat bij Van Meurs & Koerselman ; beëdiging 1998
Postbus 477 , 3000 AL Rotterdam
Tel 010-4677770 , fax 010-4675599
rn&k@meukoers.dernon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Kon.Ned. Toeristenbond ANWB/ Rechtshulp ; beëdiging 1998 en 2003
Postbus 93200 , 2509 BA Den Haag
Tel 070-3146243 , fax 070-3146969
www.anwb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERKHOVEN
M.S. van

Advocaat bij Streefkerk c.s. ; beëdiging 1980
Postbus 716 , 2270 AS Voorburg
Streefkerk_advocaten@compuserve.com
Tel 070-3871416 , fax 070-3860258
vanwerkhoven@streefkerk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boergoensevliet 92 , 3082 KW Rotterdam
Tel , fax
[vademecum advocatuur 2004]


WERKMAN
H.D. , Harry ; Dhr.

Jurist Gem. Assen
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel De Meerlanden


WERKUM - HOEKSTRA
A. van ; Mw.

Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-635365 , fax 0118-636178
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 04-02-81 (29-09-71)
Adriaanse & Van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Beëdiging 1971 en 1981
avanwerkum@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERLE
J. , geboren aug 1953

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaeg 31 jan 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 15 nov 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 25 juni 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 25 juni 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 25 juni 1997
NU
Leeuwarden kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leeuwarden ; kantoor Trip & De Goede advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 122 , 9200 AC Drachten
Tel 0512-582854 , fax 0512-582949
j.werie@triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten
Tel 0512-582950 , fax 0512-582949
j.werle@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERMENBOL - van den HEUVEL
G. ; Mw.

Rechten 1993
Jurist Gezondheidsrecht TRIAS , Deventer
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Deventer


WERMESKERKEN
H.G. van ; Mw.

Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag


WERNAND
J.S. , Hans ; Dhr.

Bedrijfsjurist
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Lochem


WERNER
A.P. ; Mw.

Advocaat bij Keizersgracht 403 , 1016 EK Amsterdam ; beëdiging 1978
Tel 020-6234501 , fax 020-6247341
[vademecum advocatuur 2001]
anke.werner@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERNER
J.

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 9 aug 1967
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1960
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tintorettostraat 35 , 1077 RR Amsterdam
Tel 020-6796940 , fax
j.wernerl@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERNER
J.A.

Advocaat bij Werner & Van Oss ; beëdiging 1973
Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
Tel 0341-417023 , fax 0341-419648
janwerner@wernerenvanoss.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Oss Van der Meijden Vermeer & Reitsma advocaten
info@omvradvocaten.nl
www.omvradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERNER
J.A.J.

Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 2001
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770300 , fax 010-4364977
werner@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERNERS
A.J.M.J.

Advocaat bij Werners advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 13 , 3940 AA Doorn
Tel 0343-414041 , fax 0343-416618
werndri@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WERNERS - Van DRIEL
M.B.G. ; Mw.

Advocaat bij Werners advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 13 , 3940 AA Doorn
Tel 0343-414041 , fax 0343-4166618
werndri@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
werndri@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERNIK
B.

Advocaat bij Kalbfleisch Van der Blom & Fritz ; beëdiging 1991
Postbus 408 , 2000 AK Haarlem
Tel 023-5325177 , fax 023-5318441
infogkalbfleisch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kalbfleisch.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERNSEN
M.T. ; Mw.

Advocaat bij advocatenkantoor Visser ; beëdiging 2003
Toussaintkade 53 2513 CL Den Haag
Tel 070-3630996 , fax 070-3607501
martine.wernsen@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]


WERRE
C.A.P.

Advocaat bij Pot Jonker Hoogendoorn ; beëdiging 1997
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
c.werre@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pot Jonker advocaten ; beëdiging 1991 en 1997
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERRE
M.D. ; Drs.


WERSCH
F.L.J. van

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 22 aug 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 jan 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Trenité Van Doorne ; beëdiging 1967
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042258 , fax 010-4042333
wersch@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Tel 010-4042258 , fax 010-4041961
frans.vanwersch@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting De Capelse Kruisvereniging
Lid Bestuur Stichting Capelse Verpleeginrichtingen
Lid Bestuur Stichting Verpleeghuis Krimpen, alleen regio Cappele aan de IJssel en
Krimpen aan de IJssel
Raad van Toezicht van de stichting Zorgbeheer De Zellingen
26 jan 1998 , 16 feb 1998


WERSCH
P.J.M. van

Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3233419
vanwersch@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3813128 , fax 024-3233419
vanwersch@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERTENBROEK
F.M.Y. ; Mw.

Advocaat bij Van Leeuwen Van der Eerden advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271820 , fax 073-6271833
Leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 073-6271820 , fax 073-6271866
wertenbroek@vlvde.nl
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERTENBROEK
P.G.J.

Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 1974
Advocaat bij Poelman, Denneman, Bruinsma
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
p.wertenbroek@pdb.nl
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
pwertenbroek@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
pwertenbroek@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERTHEIM
R.S.

Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1996
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen


WERTS
F.C. ; Mw.

Advocaat bij Scheer & Sanders advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 85996 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-3659933 , fax 070-3649126
info@scheer.nl
www.scheer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERTWIJN
S.M. ; Mw.

Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 IC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
silvie.wertwijn@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WERVELMAN
E.J.

Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 1995
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4611545
e.wervelman@mend.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KBS advocaten
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
ej.wervelman@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERVEN - VAN DIJCK
P.H. van ; Mw.

Advocaat bij Meijer advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 498 , 2000 AL Haarlem
Tel 023-5347156 , fax 023-5316258
meijer@advocateninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WERY
C.R.

Notaris te Dordrecht , arrondissement Dordrecht
Kantoor Wery Goedegebuure ; Dordrecht
Postbus 634 , 3300 AP Dordrecht


WERY
F.F. ; Mw.

Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL
2003]


WERY
P.L

Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar


WERY
P.R. , Rutger ; Dhr.

Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1978
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Arnhem


WESDORP
A.J.

Advocaat bij De Hoogd Greveling ; beëdiging 1991
Postbus 589 , 1440 AN Purmerend
Advocaat bij Van Riet & Associees
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
wesdorp@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marxman advocaten
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
wesdorp@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESDORP
J.A. ; Mw.

Advocaat bij Kniestedt Jacobs & Duijs ; beëdiging 1998
Postbus 1597 , 3500 BN Utrecht
Tel 030-2333847 , fax 030-2322207
wesdorp@kjd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kjd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: arbeid, pers-en familierecht


WESEMAEL Zie LUGER - Van WESEMAEL
M.S.C. van , geboren sep 1929 ; Mw.


WESENBEECK
A.C.M. van , geboren sep 1945 ; Dhr.

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Chefjurist Stafafdeling Rechtspraak van de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 okt 1992
Rechter rechtbank Den Haag 25 aug 1993
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 2 februari 1999
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen 10-97
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


WESKI
I.N. ; Mw.

Advocaat bij Weski Heinrici advocaten ; beëdiging 1978
Westersingel 43 , 3014 GT Rotterdam
Tel 010-4368121 , fax 010-4360017
weskilaw@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
i.n.weski@weski.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESKI
K.A.

Advocaat bij Postbus 45734 , 2504 BC Den Haag ; beëdiging 1987 en 2002
Tel 070-3676944 , fax 070-3595869
kaweski@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESKI
V.M. ; Mw.

Advocaat bij Weski Heinrici advocaten ; beëdiging 1976
Westersingel 43 , 3014 GT Rotterdam
Tel 010-4368121 , fax 010-4360017
weskilaw@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
v.m.weski@weski.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESSEL
B.

Advocaat bij Sorko c.s. advocaten ; beëdiging 1994
Churchill-laan 223 , 1078 ED Amsterdam
Tel 020-6733351 , fax 020-6757151
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WESSEL
B. , Betty ; Mw.

Jurist Sociaal Fonds Bouwnijverheid te Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk:
Juristen
Netwerk Den Haag
Haarlem
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


WESSEL
J. , geboren nov 1923 M

NLRM 71 80 87
Ambtenaar gemeente Dienst van Sociale Zaken te Amsterdam 1 mei 1952
Werkzaam bij Koninklijke Shell 1 nov 1956
Gedetacheerd Ministerie van Justitie 1 mei 1967 -16 sep 1968
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 6 aug 1966
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Dordrecht 30 jan 1973
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Dordrecht 11 okt 1979


WESSEL
J.D.L. ; Mw.

Advocaat bij KBS advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
jdl.wessel@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESSEL
R.H.A.

Advocaat bij Petten, Tideman & Sassen ; beëdiging 1987
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 0703504055 , fax 070-3506187
wessel.r@pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESSELING
B.F. , Freek ; Dhr.

Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zuid-Kennemerland


WESSELING
C.J.

Notaris te Enschede , arrondissement Almelo
Kantoor Hofsteenge en Wesseling ; Enschede
Postbus 18 , 7500 AA Enschede


WESSELING - Van GENT
E.M. , geboren 20-06-1954 ; Mw. M

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 29 dec 1986
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 21 apr 1987
Rechter rechtbank Utrecht 26 okt 1990 - 1997
Raadsheer Hof Den Haag 1 jan 1997 - sep 1999
Advocaat-Generaal Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden
Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 november 1999
NU Den Haag Hoge Raad Advocaat-Generaal [info sep 2000]
TEVENS
Ministerie van Justitie, Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Lid
[SAL 2000]
RedactieLid Burgerlijke Rechtsvordering Kluwer
Toetsenmaker Burgerlijk Procesrecht t.b.v. de examencommissie van de Nederlandse Orde van
advocaten te Leidschendam
TEVENS [1 juli 2001]
Lid van de Commissie Burgerlijk Procesrecht.
De huidige Adviescommissie voor Burgerlijk Procesrecht is ingesteld bij besluit van 24 september 1997 (Stcrt 1998, 51). De commissie heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het burgerlijk procesrecht.
INFO
Woonplaats Leidschendam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WESSELING
H.C. , geboren aug 1926

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 4 feb 1988
Raadsheer Hof Den Haag 29 jan 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 mrt 1594
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger


WESSELING
H.M.G.

Advocaat bij Postbus 55 , 8100 AB Raalte ; beëdiging 1976
Tel 0572-363932 , fax 0572-351795
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WESSELING - LUBBERINK
J. , geboren sep 1956 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 jun 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 20 jul 1988
Rechter rechtbank Haarlem 5 aug 1989
Rechter rechtbank Zutphen 19 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Raadsheer Gerechtshof Arnhem 23 september 1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle vanaf 01-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Zwolle Rechtbank rchter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid de commissie voor beroeps en bezwaarschriften gemeente Hengelo
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Lid Commissie Beroep en Bewaarschriften, gemeente Hengelo
TEVENS [juni/juli 2002]
Lid commissie beroep- en bezwaarschriften gemeente Hengelo
TEVENS februari 2003]
Lid commissie beroep- en bezwaarschriften Gemeente Hengelo


WESSELING
J.J. , Johannes Jacobus , geboren rond 1911 ; Dhr.

Assistent-Resident in voormalig Nederlands Indië
Oud-chef 2de afdeling van de secretarie van de gemeente Utrecht
Officier in de Orde van Oranje Nassau
INFO
Overleden [Telegraaf 23 september 2003]


WESSELING
M.C.D.

Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1983
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172650 , fax 010-2172701
mwesseling@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.wesseling@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WESSELING
R.

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285619 , fax 070-3280049
rwesseling@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
rein.wesseling@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


WESSELINK
J.H. , geboren mrt 1947 M

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Curaçao 1974
Juridisch Medewerker Bureau Rechtshulp te Den Haag 1978
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 26 aug 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 nov 1982
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 mei 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 13 mei 1387
Officier van Justitie Ned. Antillen 1 mei 1989
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket 1 mei 1993
Adv.-gen. ressortsparket Den Haag 12 mei 1998
NU
Rotterdam parket
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Unithoofd parket Rotterdam
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Dagtrainingscentrum voor Leger des Heils te Rotterdam
Lid Algemene Commissie van Beroep Amateurvoetbal KNVB


WESSELIUS
E.T. , geboren mei 1946 M

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Stichting Ned. Centrale Huisvesting voor Bejaarden te Amsterdam 1 apr 1969
Raio rechtbank Utrecht 1 sep 1977
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 16 dec 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 2 feb 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 mrt 1990
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 8 feb 1991
NU
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse


WESSELlNG - De HAAN
W.N. ; Mw.

NLRM 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mei 1978


WESSELMAN van HELMOND
A.G.J. ; Jhr.

Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1983
Postbus 2118 , 4800 CC Breda
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2547557 , fax 030-2518152
awesselman@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Amstel advocaten
Kosterijland 9 , 3981 Al Bunnik
Tel 030-6565199 , fax 030-6565181
adv.amstel@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESSELS
B. , geboren mrt 1949 ; Dhr. Prof. Dr.

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Examenjaar 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 20-07-1988
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497771 , fax 020-6429013
[vademecum advocatuur 2001]
HOOFDFUNCTIE
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 4446250 , fax 020 4446210
Afdeling burgerlijk- en handelsrecht
Hoogleraar burgerlijk en handelsrecht en privaatrecht
b.wessels@rechten.vu.nl
TEVENS
Bestuurder van een Besloten Vennootschap die Lid is van de maatschap Moret Ernst & Young
Belastingadviseurs
Voorzitter van de Bijzondere Comm. van Scheidslieden, Centraal Beheer U.A
Plaatsvervangend Lid Algemene Comm. van Scheidslieden, Centraal Beheer U.A
Hoofdredacteur Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI) , Kluwer, Deventer
Lid kernredactie Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)
Lid Adviesraad uitgeverij Delwel/advies te Den Haag
Lid redactie Stichting & Vereniging
Lid redactieraad Serie Praktijkhandelingen, W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle
Lid redactie Vermande's Wettenreeks
Lid redactie Vermande's Nederlandse Wergeving
Lid redactie Nieuwsbrief BW
Lid redactie losbladige Bijzondere Overeenkomsten, Kluwer
Redacteur losbladige Overgangsrecht NB
Redacteur Tekst & Commentaar Faillissementsrecht en Excutie- en beslagrecht
Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
Medewerker Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) rubriek van de Stichting
tot bevordering der Notariële Wetenschappen
Lid van de Working Party om Model General Conditions of Sale (International Chamber of
Commerce, ICC)
Lid van het Bestuur van de Stichting Beroepsopleiding Ondernemingsrechtadviseurs te Amsterdam
2e organisatie Holland Van Gijzen Amsterdam
Voorzitter van de Ernst & Young Law Practice Steering Group, het samenwerkingsverband van
maatschappen in landen, verbonden aan Ernst & Young International, waarin de juridische adviespraktijk
en de advocatuur wordt uitgeoefend
Voorzitter van de Ernst & Young European Legal Servicas, het netwerk van Europese advocaten en juristen
mei 2000
TEVENS [juni 2003]
Medewerker tijdschrift voor insolventierecht Kluwer te Deventer
Medewerker redactie stichting & vereniging Kluwer te Deventer
Lid redactieraad serie praktijkhandelingen W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle
Lid redactie Vermande's wettenreeks
Lid redactie Vermande's nederlandse wetgeving Lid redactie nieuwsbrief bw
Lid redactie losbladige bijzondere overeenkomsten Kluwer
Lid kernredactie jurisprudentie onderneming & recht SDU te Den Haag van 01-01-2001
Redacteur losbladige overgangsrecht nieuw burgerlijk wetboek Kluwer te Deventer van 01-01-2001 Medewerker european business law review Kluwer Law International te The Hague/London/Boston
Redacteur tekst & commentaar faillissementsrecht en executie- en beslagrecht
Medewerker weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (wpnr) stichting tot bevordering der
notariële wetenschappen weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (wpnr)
Medewerker nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht (ntbr)
Medewerker tijdschrift voor arbitrage Kluwer te Deventer
Medewerker american bankrupty journal ABI Alexandria
Voorzitter geschillencommissie Achmea van 01-01-2001
Plaatsvervangend Lid algemene commissie van scheidslieden Centraal Beheer U.A. van 01-01-2000 tot 01-01-2001
INFO
Privé adres: pb. 1199 , 3300 BD Dordrecht , Tel. 078 6390028

WESSELS
J.M.C.
Advocaat bij Høvig advocatenkantoor ; beëdiging 1995
Postbus 324 , 3330 AH Zwijndrecht
Tel 078-6125911 , fax 078-6191094
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Høvig & Wessels advocaten
john@hovig.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESSELS
M. ; Mw.

Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497511 , fax 020-6429013
mwessels@ey.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ernst & Young afd. juridische zaken
Postbus 488 , 3000 AL Rotterdam
Tel 010-4065716 , fax 010-4065701
www.ey.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESSELS
M.K.J. ; Mw.

Advocaat bij Visser & Silfhout advocaten
Postbus 1034 ; beëdiging 2001
3300 BA Dordrecht
Tel 078-6134533 , fax 078-6140150
mkjw@visiad.nl
www.vissersilfhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESSELS
P.H.M. ; Mw.

Advocaat bij Doornbos / Suringar / Wiersema advocaten / mediators ; beëdiging 1998
Postbus 705 , 9400 AS Assen
Tel 0592-317676 , fax 0592-317148
dsw.adv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WESSELS
R.J.C. , geboren jan 1929

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsleven te Groningen 1953
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 6 sep 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 8 jul 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 18 mrt 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 15 jul 1970
Rechter rechtbank Groningen 21 okt 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 4 mei 1976
Vice-President rechtbank Groningen 17 mrt 1982
Coördinerend vice-president rechtbank Groningen 3 aug 1994
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
Groningen coördinerend Vice-President/kantonrechter-plaatsvervanger
Winschoten kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
NU
Oud-Voorzitter Klachtencommissie I Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
GEEN Lid in 1997
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege Groningen
Voorzitter Commissie van Beroep Examens RUG
Lid Commissie van Beroep Kon.Ned. Schaak Bond
Lid Raad van Toezicht Martiniziekenhuis
31 jan 1997


WESSELS
R.P.J.L. ; Prof.

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 4446250 , fax 020 4446210
Afdeling Privaatrecht
Hoogleraar Privaatrecht, vermogensrecht en insolventierecht


WESSEM
J.F.Th.A. van

Notaris te Dongen , arrondissement Breda
Kantoor Wessem, Van & Leussink, Dongen


WESSEM
J.J. van

NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 14 dec 1953


WESSING
P.

Advocaat bij Adv. kantoor Wessing ; beëdiging 1977
Postbus 11 , 6560 AA Groesbeek
Dorpsstraat 7a , 6562 AA Groesbeek
Tel 024-3975613 , fax 024-3975219
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1970 en 1977
Dorpsstraat 7a , 6562 AA Groesbeek
Tel 024-3975613 , fax 024-3975219
wessing@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEST de VEER
J.F. van , geboren 05-04-1910

NLRM 71
Advocaat en Procureur Assen 1935
Waarnemend griffier rechtbank Assen 1935
Advocaat en procureur te Malang 1937
Rechterlijk ambtenaar in indonesië 1939-1946
Referendaris Ministerie van Justitie 1 jul 1947
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 1 sep 1953
Griffier rechtbank Den Haag 12 jul 1954
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Alphen a/d Rijn 19 nov 1969
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WESTBROEK
A.C. , geboren 1964 ; Mw.

Secretaris van de Raad van Bestuur van NCM (Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij) Holding NV Amsterdam (jaarverslag 1998)


WESTBROEK
P.

Notaris te Gorinchem , arrondissement Dordrecht
Postbus 91 , 4200 AB Gorinchem


WESTBROEK
T.M.M.P. ; Mw.

Advocaat bij Van Traa advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
westbroek@vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WESTDIJK
N.J. , geboren 1941

Non-Executive Lid Raad van Bestuur Fortis
Non-Executive Lid Raad van Bestuur Fortis (B)
Non-Executive Lid Raad van Bestuur Fortis (NL) N.V.
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Pakhoed
Voorzitter Bestuur Alliantie EBB/SVZ
Lid Bestuur St. Preferente Aandelen Bols Wessanen N.V.
Lid Bestuur St. Pref. Aandelen Vendex International N.V.
Commissaris Wolters Kluwer N.V.
Lid Raad van Toezicht en Advies Nederland Distributieland
Lid Adviescommissie Fondsenreglement.
Mr. N.J. Westdijk was voorzittervan de raad van bestuur van Furness N.V. en Koninklijke Pakhoed N.V. Verder was hij Voorzitter van het NCD, Nederlands Centrum vanDirecteuren en Commissarissen, alsmede Lid van de raad van commissarissen van E.J.Brill N.V., Europe Container Terminus B.V., Koninklijke Verkade N.V., Univar Europe N.V., Fortis (NL) N.V., De NationaleInvesteringsbank N.V. en Europe Combined Terminals B.V. Voorts maakte hij deel uit van het bestuur van de Stichting Maatschappij enOnderneming en van de raad van bestuur van ICC Nederland.


WESTDORP
J. , geboren jul 1945

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Unithoofd Raad van de Kinderbescherming te Alkmaar
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 18 nov 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 18 nov 1981
Rechter rechtbank Alkmaar 30 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Vice-President rechtbank Alkmaar 18 dec 1992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar Vice-President
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


WESTEINDE
J.A.W. van 't ; Mw.

Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
j.vantwesteinde@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153931 , fax 070-5153131
j.vantwesteinde@pzdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESTEINDE
M.G. van 't ; Mw.

Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V.
Postbus 22766 , 1100 DC Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561777 , fax 020-6561980
van'twesteinde.mariette@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
mariette.van.t.westeinde@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WESTELAKEN
J.A.A. van de ; Mw.

Advocaat bij Smit & De Hart advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 315 , 5260 AH Vught
Tel 073-6849191 , fax 073-6849199
info@winsmart.nl
www.winsmart.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESTEN
G.W.B. van , geboren mrt 1953

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 17 jul 1989
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger


WESTEN
H.G.M. van der

Advocaat bij Boskamp & Willems ; beëdiging 1998
Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
h.vanderwesten@boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESTEN
R.A.

Notaris te Beverwijk , arrondissement Haarlem
Kantoor Notaris Maatschap Batenburg ; Beverwijk, Haarlem


WESTENBERG
F.

Advocaat bij Westenberg Heijnen Maruanaya ; beëdiging 1986
Postbus 347 , 1620 AH Hoorn
Tel 0229-246895 , fax 0229-242675
westenbe@multiweb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 330 , 1620 AH Hoorn
Tel 0229-246895 , fax 0229-242675
whmadvocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESTENBERG
J.

Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren/Ondernemigen, Hilversum, Plaatsvervangend hoofd


WESTENBERG
J.W. , geboren aug 1945 ; Dhr,

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit R.O. te Alkmaar ; Raio 28 sep 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 28 jan 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Alkmaar 28 jan 1973
Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag 28 jan 1975
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Haag 28 jan 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 15 dec 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jul 1977
Rechter rechtbank Haarlem 31 okt 1978
Vice-President rechtbank Den Haag 2 dec 1985
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 4 aug 1994
NU Den Haag Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Commissaris BV. met beperkte aansprakelijkheid Joanne Beheer en Exploitatie Mij BV. te Purmerend
Commissaris BV.met beperkte aansprakelijkheid Property Investmenst Management Corporation
PIMCO BV.Adam
Commissaris BV.met beperkte aansprakelijkheid Hulland Engineering Consultants HEC BV.Alphen aan
de Rijn
Commissaris BV.met beperkte aansprakelijkheid Engineering Technology Consultants ETC te Gouda
Plaatsvervangend Voorzitter Stichting Beheer Cunera Den haag
Lid adviescommissie licht geestelijk gehandicapten van het WOI
werkverband verenigingen van ouders rond internaten te Utrecht
Lid commissie begeleiding binnenstage ordening rechtbanken van de SSR
Lid Bestuur stichting Pilardhuis te Den Haag
dec 96
TEVENS [juli 2003]
Adviseur juridische studiedagen Koninklijke Vermande , afdeling studiedagen te Den Haag van 01-01-2002
Voorzitter van het bestuur Stichting van Pallandthuis te Den Haag van 01-01-2002
Lid van de commissie begeleiding binnenstageordening rechtbank SSR van 01-01-2002
Lid van een aantal werkgroepen en ad hoc-commissies Vereniging WOI (Werkverband van verenigingen van Ouders rond Internaten) te Utrecht van 01-01-2002
Voorzitter Vereniging WOI (Werkverband van verenigingen van Ouders rond Internaten) te Utrecht van 01-01-2002
Voorzitter Stichting Beheer Pupillengelden Cunera te 'Den Haag van 01-01-2002
Bestuurslid (uit hoofde van het bestuurslidmaatschap van het WOI)
Federatie van Ouderenvereniging te Utrecht van 01-01-2002
Docent communicatieve vaardigheden en gesprekstraining Antacc Management B.V. van 01-01-2002
Commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Holland Engineering Consultants (HEC) B.V. te statutair Alpen a/d Rijn, kantoor Nieuwegein van 01-01-2002
Commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Johanne Beheer en Exploitatie Maatschappij B.V. te Purmerend van 01-01-2002
Docent/ dagvoorzitter/ inleider VSO te Nijmegen van 01-01-2002
Docent/ dagvoorzitter/ inleider Vermande Studiedagen te Nijmegen van 01-01-2002
Docent/ dagvoorzitter/ inleider Stichting Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen van 01-01-2002
Lid juridische commissie Sirus N.V. te Rotterdam van 01-01-2002
Lid van de Raad van Advies Sirus Procesfinanciering N.V. te Rotterdam van 01-01-2002
Lid van de Commissie van Vertrouwenslieden Stichting De Bruggen te Zwammerdam van 01-01-2002
@OPM
Zie www.klokkenluideronline.nl 'Westenberg: mijn eer en goede naam worden aangetast'
'VP Haagse rechtbank zet smaadzaak door'
Zie de website waar informatie te vinden is: http://www.rechterwestenberg.com


WESTENBROEK
J.H.M. , geboren jan 1949

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 8 feb 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 8 feb 1988
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 12 apr 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 29 jun 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
Rechter rechtbank Arnhem 1 jul 1992
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Mentor cursus bestuursrechtelijke uitspraken van de commissie aantrekken leden rechtelijke macht
mrt 1997
NB Waarom geen nevenfuncties van het Net.


WESTENBROEK
W.A.

Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
winand.westenbroek@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WESTENDE MEEDER
V.C.Th. van 't ; Mw.

Advocaat bij advocatenkantoor Van 't Westende Meeder ; beëdiging 1999
De Rode Leeuw 49
3824 CZ Amersfoort
Tel 033-4550675 , fax 033-4550691
vwm@vwma.nl
www.vwma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESTENDE MEEDER
V.C.Th. Van 't ; Mw.

Advocaat bij advocatenkantoor Van 't Westende Meeder ; beëdiging 1999
De Rode Leeuw 49 , 3824 CZ Amersfoort
Tel 033-4550675 , fax 033-4550691
vwm@vwma.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WESTENDORP
A.H.

Advocaat bij Westendorp & Hoogendam ; beëdiging 1984
Nieuwe Uitleg 15 , 2514 BP Den Haag
Jacob Mosselstraat 2 , 2595 RH Den Haag
Tel 070-3469226 , fax 070-3614633
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WESTENDORP
B. , Bert ;Dhr.

Belastingadviseur Loyens & Volkmaars
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rotterdam


WESTENDORP
M.A.

Advocaat bij Van Dam & Kruidenier ; beëdiging 2002
Postbus 4043 , 3006 AA Rotterdam
Tel 010-2888800 , fax 010-2888828
westendorp@damkru.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESTER
F.C.C.

Advocaat bij Wester & Verhey advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 9425 , 1800 GK Alkmaar
Advocaat bij Wester. Verhey & Meulmeester
Postbus 1046 , 1810 KA Alkmaar
Tel 072-5280036 , fax 072-5280080
wester@wester-verhey.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wester advocaten
wester@westeradvocaten.nl
www.westeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESTER
Th.E.

Notaris te Wieringerwaard, gem. Barsingerhorn arrondissement Alkmaar
Postbus 3 , 1766 ZG Wieringerwaard


WESTERBEKE
F.K.G. , geboren jun 1962 , Fred ; MBA/MBI M

NLRM 94 95 96 97 98
Hoofd bedrijfsbureau Projecten Directeur-Generaal Rechtspleging , Ministerie van Justitie
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jan 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jan 1995
NU
Rotterdam parket
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rotterdam


WESTERBRINK - VEENENDAAL
B.N. ; Mw.

Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2002
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119688 , fax 020-7119999
babiche.westerbrink@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


WESTERBURGEN
J.W.B. , geboren 29-06-1942

Commissaris Gamma Holding N.V.
Commissaris Unilever Nederland B.V.
Oud-functies:
Lid Dagelijks Bestuur Vereniging voor Belastingwetenschap
Commissaris Verzekeringsmaatschappij Palma N.V.
INFO
Woonplaats Oegstgeest
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WESTERDIJK
A.S.

Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 1998
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804264 , fax 053-4804298
a.s.westerdijk@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 053-4804739 , fax 053-4804298
a.s.westerdijk@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESTERDIJK
R.J.J.

Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1994
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506638 , fax 020-5506738
reinoud.westerdijk@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2003]


WESTERFELD
M. , geboren aug 1953 ; Mw.

NLRM 90 91 92 93 94
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 18 dec 1989
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Gog advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 482 , 3200 AL Spijkenisse
mail@vangoglawyers.nl
Tel 0181-611677 , fax 0181-623226
mail@vangoglawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Gog Van Rijsbergen Advocaten
[vademecum advocatuur 2003]


WESTERHOF
A.

Bureau Heringa Incasso & Rechtszaken
Burg. Wuiteweg 57 Drachten , pb.74 , 9200 AB Drachten
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


WESTERHOF
H.K. ; Mw.

Advocaat bij May & Wijnmalen ; beëdiging 1999
Groenmarkt 10 , 3311 BE Dordrecht
Tel 078-6140074 , fax 078-6149430
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
TEVENS
erie van Justitie, Diensten, Dienst Justitiële Inrichtingen, Bureau Management Ondersteuning, Hoofd


WESTERHOF
J.

Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1991
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379680 , fax 040-2454355
j.westerhof@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030 2595276 , fax 030 2595255
nlwest25@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2003]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Eindhoven
Advocaat


WESTERHOF
P.G.H. ; Mw.

Rechten 1973
Directeur Kruys Management Selectie, van der te Nieuwegein
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


WESTERHOUT
A.M. ; Mw.

Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 1998
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4611545
a.westerhout@mend.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]


WESTERHOUT
B. , Bas ; Dhr.

Advocaat bij Kupperman Van der Wiel & Co. ; beëdiging 1990
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
b.westerhout@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Het Noordelijk Gooi


WESTERHOUT
T.J.

Ministerie van Justitie, Strafrechtstoepassing, Penitentiaire Inrichtingen,
Veenhuizen PI Norgerhaven, Algemeen directeur


WESTERHUIS
A.L.J.

Notaris te Gouda , arrondissement Den Haag
Kantoor Westerhuis Notarissen ; Gouda
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


WESTERHUIS
E.J.

Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1978
Advocaat bij Westerhuis & Van der Baan
Postbus 2036 , 8203 AA Lelystad
Tel 0320-245005 , fax 0320-231408
info@wbadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Flevoland


WESTERINK - HENDRIKS
A. , geboren apr 1954 ; Mw.

NLRM 96 97 98 99/00
Juridisch Medewerker SVB Amsterdam
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 dec 1995


WESTERINK
R.M. , geboren okt 1919

NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Sneek 25 feb 1948
Griffier kantongerecht Sneek 13 nov 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 mei 1949
Substituut-griffier rechtbank Dordrecht 30 aug 1950
Griffier rechtbank Dordrecht 2 jul 1963
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 23 mei 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 24 feb 1978


WESTERLAKEN
A. , geboren 1945

Lid Groepsraad Koninklijke Philips Electronics N.V.
Algemeen Secretaris Koninklijke Philips Electronics N.V.
Secretaris Raad van Comm. ASM Lithography Holding N.V.


WESTERLAKEN
A.

Universiteit Twente
Raad van Toezicht , Lid


WESTERLAKEN
A.A. , geboren 1955

Voorzitter Raad van Bestuur 's Heeren Loo Zorggroep
Voorzitter St. Toekomstverkenning Gezondheidszorg (STG)
Lid Bestuur Health Management Forum (HMF)
Lid Bestuur Ver. v. Christ. Wetenschappelijk Onderwijs
Lid Bestuur Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN)
Lid Raad van Toezicht Universiteit Twente ; opgevolgd door Winnie Sorgdrager in september 2001.
Commissaris Koninklijke Boskalis Westmunster N.V.
Lid Ledenraad Raad voor de Volksgezondheid en borg.
De heer Mr. A.A. Westerlaken was onder meer werkzaam bij de Rabobank Naaften, depolitie Rotterdam en de Algemeen Christelijke Politiebond. In 1986 trad hij in dienst bij de Vakcentrale CNV, aanvankelijk alsverbondsbestuurder en van 1992 tot 1999 als voorzitter. In 1992 heeft hij zijn rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond.Daarnaast maakte hij onder meer deel uit van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Mij. voor Nijverheid en Handel, van het dagelijksbestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER) en van het bestuur van de Stichting van de Arbeid (penningmeester). Commissariatenbekleedde hij bij AXENT/AEGON N.V., de Ned. Fin.-Mij. voor Ontwikkelingslanden N.V., Start Holding B.V. en Start Uitzendbureau B.V. Voorts was hij Lid van de bankraad van De Nederlandsche Bank N.V., Lid van de projectencommissie van de Ned. Fin.-Mij. voor Ontwikkelingslanden N.V., Voorzitter van het SBI, penningmeester van het Wereld Verbond van de Arbeid (WVA), Lid van het bestuur vanAWSB en Lid van het curatorium van ISS (Institute of Social Studies).


WESTERLAKEN
A.P.M. van der ; Mw.

Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
a.van.der.westerlaken@loyens.com
[vademecum advocatuur 2001]
a.van.der.westerlaken@@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2003]


WESTERLAKEN
H. , geboren 1940

Commissaris Stena Line (Holland) Holding B.V.
De heer Westerlaken heeft voorheen directiefuncties bekleed bij Axel Johnson Steel. Gok was hij directeur van Center Parcs N.V., waar hij van1991 tot en met 1.996 zitting had in de raad van bestuur.


WESTERLO
M.J.P.M. van de

Advocaat bij De Rijk c.s. ; beëdiging 1993
Postbus 213 , 5700 AE Helmond
Tel 0492-538570 , fax 0492-527815
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Rijk Advocaten
[vademecum advocatuur 2003]


WESTERMAN
K. , geboren jan 1955 M

NLRM 87 88/89 90 91 92
Raio 3 dec 1979
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 3 apr 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht 12 okt 1990


WESTERMAN
P.W.P. ; Mw.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
[vademecum advocatuur 2001]


WESTERMANN - De HAIME
F. , geboren nov 1918 ; Mw.

NLRM 80 87
Werkzaam bedrijfsleven Koog e.d.Zaan jul 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 31 dec 1971
Rechter rechtbank Maastricht 14 feb 1976
Raadsheer Hof Den Bosch 11 jul 1985


WESTERMANN
J.A. , geboren nov 1947 ; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 21 mei 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 24 sep 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 24 sep 1985
Kantonrechter Den Haag 13 mrt 1991
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


WESTERMANN
J.C.

Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1995
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
kees.westermann@cliffordchance.com


WESTERMANN - Van ROOYEN
M.L. , geboren jan 1951 ; Mw.

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 14 okt 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 28 jan 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 jan 1981
Rechter rechtbank Rotterdam 5 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 2 mei 1988
Raadsheer Hof Amsterdam 1 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
Vice-President Hof Amsterdam 26 februari 1999
NU
Amsterdam Vice-president Hof
Amsterdam Hof Raadsheer ; hoofdfunctie
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de onafhankelijke Adviescommissie van de gemeente Rijnwoude (onbetaald)
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Lid van de Onafhankelijke Adviescommissie van de gemeente Rïjnwoude (onbetaald)
INFO
Citaat uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
" Twee van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, Mr.
W.A.M. van Schendel en mevrouw Mr. M.L. Westermann - van Rooyen, verschoonden
zich niet als rechter in een hoger beroepprocedure, waarin de advocaat van de ene partij
wederom Mr. F.H.A. Arisz was, terwijl dezelfde Mr. Arisz in een andere hoger
beroepprocedure hiervoor met dezelfde twee raadsheren óók Raadsheer was en dus géén
advocaat, door tóch als rechter op te treden.
De procedure, waarin Mrs. Van Schendel, Westermann-van Rooyen en Arisz de drie
raadsheren waren, is :
-- C.Koelman tegen BUMA enz. ; Uitspraak d.d. 25-2-93.
De procedure, waarin Mr. Arisz advocaat was en Mrs. van Schendel en Westermann-van Rooyen
de raadsheren waren, is :
-- F.M.Bevers tegen AMEV Schadeverzekering N.V. ; Uitspraak d.d.20-1-94.
Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de kliënt van Mr. Arisz uitspraak.
Einde citaat.


WESTEROUEN van MEETEREN
C.A. , geboren jan 1926

NLRM 71 80 87 88/89 90 94
Advocaat en procureur te Den Haag en Utrecht 1952
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 29 apr 1963
Kantonrechter Utrecht 10 aug 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 29 dec 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 20 aug 1991


WESTEROUEN Van MEETEREN
F.M.

Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden
Eerste Voorzitter van het Hof van Discipline van 1959 tot 1966


WESTEROUEN Van MEETEREN
G.N. , Gijsbert Nicolaas, Gijs , geboren 06-10-1935 te Batavia

Was 40 jaar verbonden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, laatstelijk als Ambassadeur bij de Heilige Stoel, Vaticaanstad
Officier in de Prde van Oranje Nassau
Drager van het Grootkruis van de Pius-Orde van de Heilige Stoel
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Overleden 27 mei 2002 te Königswinter RC 1 juni 2002]


WESTEROUWEN van MEETEREN - TOL
A. ; Mw.

Ministerie van Financiën, Diensten, Directie Domeinen, Afdeling Beleid Wnd hoofd


WESTERS
A.A.

Advocaat bij Overes advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 1280 , 9701 8G Groningen
Tel 050-3140840 , fax 050-3128112
overes.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]


WESTERTHOF
M.A.

Advocaat bij Marxman advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033 4508000 , fax 033 4555525
westerhof@marxman.nl
[vademecum Advocatuur 2003]


WESTERVAARDER
M.I. ; Mw.

Advocaat bij Dorhout c.s. Advocaten
Postbus 1658 , 9701 BR Groningen
Tel 050 3140640 , fax 050 3144672
m.i.westervaarder@dorhout.nl
[vademecum Advocatuur 2003]


WESTERVELD
A. , geboren apr 1936

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Werkzaam bedrijfsleven 1958
Werkzaam onderwijs, leraar V.W.O. 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 9 okt 1979
Rechter rechtbank Leeuwarden 23 apr 1980
Vice-President rechtbank Leeuwarden 8 mei 1987


WESTERVELD
B.W.

Advocaat bij Knopper c.s. ; beëdiging 1993
Advocaat bij Knopper advocaten
Prins Hendriklaan 25 , 5707 CJ Helmond
Tel 0492-543093 , fax 0492-532985
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]


WESTERVELD
G.J. van , geboren augustus 1960

NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 30 juni 1999
NU
[mei 2000] Zutphen
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De MulZegger ; beëdiging 1986
Postbus 1008 , 6501 BA Nijmegen
Tel 024-3225370 , fax 024-3240678
advocaten@dmz.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Penningmeester van de Stichting Behoud Bos Berg en Dal
Penningmeester van de Stichting BedrJijfsschaak Arnhem
Adviseur van Bouwbedrijf BOVIA te Vught


WESTERVELD
M.

Advocaat bij Bos en Lommer advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 56920 , 1040 AX Amsterdam
Tel 020-5816969 , fax 020-6864725
mwesterveld@bosenlommeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]


WESTERVELD
M. ; Mw.

NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 18 dec 1989
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent bij de Universiteit Utrecht
TEVENS
Lid van de werkredactie van RSV
NB
Niet meer vermeld in NLRM 99/00


WESTERWOUDT
L.A.L.

Advocaat bij Pesman advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 5037 , 2000 CA Haarlem
Tel 023-5300444 , fax 023-5300402
lodewijk.westerwoudt@pesman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
lwesterveld@pesman.nl
www.pesman.nl
[vademecum advocatuur 2003]


WESTGEEST Zie WASSENAER - WESTGEEST
T.M. van , geboren mei 1959 ; Mw.


WESTHOFF
J. , geboren jan 1946

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 aug 1983
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Amsterdam 10 aug 1989
Rechter rechtbank Amsterdam 24 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 jun 1992
Kantonrechter Amsterdam 6 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 feb 1994
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter
TEVENS
Lid Algemeen Bestuur Vereniging voor Rechtshulp


WESTHOFF
M.J. ; Mw.

Advocaat bij Westhoff van den Brom ; beëdiging 1971
Advocaat bij Westhoff advocaten
Van Ostadestraat 309 , 1074 VV Amsterdam
Postbus 51192 , 1007 ED Amsterdam
Tel 020-6644046 , fax 020-6649320
[vademecum advocatuur 2001]
m.westhoff@westhoff.nl
[vademecum advocatuur 2003]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld
Specialismen: seksueel geweld, schadevergoeding. arbeid, sociale zekerheid, gelijke
behandeling, familierecht. vreemdelingenrecht, ambtenaren


WESTHUIS
A.

Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastindienst/Ondernemingen, Winterswijk, Hoofd


WESTHUIS
W.H. , geboren jul 1946

NLRM 95 96 97 98 99/00
Senior beleidsmedewerker Directie Ontwikkeling Rechtspleging , Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 21 apr 1994
Rechter rechtbank Zutphen 1 sep 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 16 nov 1995
NU
Zutphen rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Welzijn Zutphen
Lid beleidscommissie SOW gemeente Warnsveld Martinuskerk
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Lid ledenraad NVvR
Lid beleidscommissie SOW, gemeente Warnsveld
Voorzitter van commissie van toezicht J.J. Rentray


WESTINGA
D.

Notaris te Hoogeveen , arrondissement Assen
Postbus 331 , 7900 AH Hoogeveen


WESTMAAS
J.C.

Advocaat bij Westmaas Bosma advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 155 , 8250 AD Dronten
Tel 0321-315554 , fax 0321-314311
j.westmaas@web-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WESTPALM van HOORN
N.J. ; Jhr.

Oud Vice-Voorzitter RvB Nationale Nederlanden
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


WESTPHAL
M.

Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 293 , 6400 AG Heerlen
Advocaat bij AD REM advocaten ; beëdiging 1994 en 2003
Dolomiet 17 , 5629 HA Eindhoven
Tel 040-2481576 , fax 040-2481579
[vademecum advocatuur 2004]


WESTRA - ADEMA
A. ; Mw.

Rechten 1943
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


WESTRA
G.A. , Gabe

Kandidaat Deurwaarder
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Woerden


WESTRA van HOLTHE
J.H. , geboren 03-07-1928

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
examenjaar 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 20 mrt 1973
Werkkring Assen, woonplaats Assen, datum van de benoeming 01 mrt 1971, datum van defungeren
01 aug 1994.
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
TEVENS
Oud-notaris


WESTRA
M. ; Mw.

Advocaat bij Schuth c.s. advocaten & Belastingkundigen ; beëdiging 2000
Postbus 218 , 9400 AE Assen
Tel 0592-300555 , fax 0592-300580
schuthcs@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WESTRENEN
M.G. van

Advocaat bij Aberson Dingemans ; beëdiging 1993
Postbus 1089 , 3600 EB Maarssen
Advocaat bij Houtsmuller Boitelle
Postbus 2530 , 1200 CM Hilversum
Tel 035-6230750 , fax 035-6280268
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@houtsmuller-boitelle.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESTRIK
S.Y. ; Mw.

Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beëdiging 1999
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
s.westrik@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kupperman Van der Wiel advocaten
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WESTROP
A.J.W. van

Advocaat bij Vorstman advocaten ; beëdiging 1991
Van Eeghenstraat 68 , 1071 GK Amsterdam
Tel 020-6762121 , fax 020-6640664
[vademecum advocatuur 2001]


WESTSTEIJN
J.M. , geboren okt 1952

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 23 jul 1993
HOOFDFUNCTIE
Ministerie VW, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland, Hoofdafdeling Verkeer en Vervoer en
Bestuur, Bestuur, Srategie en Facet, hoofd
TEVENS
Geen opgave in Zwolle gevonden


WESTSTRATE
M.H.L.


WESTSTRATE
M.H.L.

Advocaat bij Nuijten Van De Weerdt ; beëdiging 1991
Postbus 434 , 3130 AK Vlaardingen
Tel 010-4601460 , fax 010-4355893
mhlweststrate@nuijtenvandeweerdt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koningin Wilhelminahaven ZZ 21 , 3134 KG Vlaardingen
Tel 010-4341059 , fax 010-2328384
weststrate@per.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WETELING
N.M. ; Mw.

Advocaat bij Daemen-Geraedts advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 48 , 6440 AA Brunssum
Tel 045-5257300 , fax 045-5270900
daemgera@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Asperen Advocaten
Stationsweg 14 a , 5211 TW Den Bosch
Tel 073-6139242 , fax 073-6126242
denbosch@vanasperenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WETERING
F.H.J.

Jaarverslag Achmea Groep 1999;
Lid van de Raad van Afgevaardigden van de Stichting PVF Nederland


WETERING
G.C. van de ; Mw.

Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
gvandewetering@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629333
gesina.vandewetering@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]


WETERING
W. van de , geboren dec 1951

NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 21 nov 1990
NU
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Enschede ; kantoor Kienhuis advocaten ; beëdiging 1978
info@kienhuis.nl
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804230 , fax 053-4804296
w.vd.wetering@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary
Commissaris van Gram Nedreland BV. te Almelo
Commissaris van woningstichting Sint Joseph te Hengelo
Voorzitter van de Enschede Scholenvereniging
Secretaris van de vereniging De Grote Sociëteit te Enschede


WETERING
W.G.H. van de

Advocaat bij Meijer c.s. ; beëdiging 1994
Scheveningseweg 50 , 2517 KW Den Haag
Advocaat bij Rembrandtkade 106 , 2282 XC Rijswijk
Tel 070-3368548 , fax 070-3368614
wetering.advocaat@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WETERINGS
W.C.T.

Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240142 , fax 010-2240013
wim.weterhw@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WETTER
P.W. van

Advocaat bij Klopstra c.s. advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 288 , 9500 AG Stadskanaal


WETTUM
W.C.B. van

Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1995
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
w.c.b.van.Wettum@bakernet.com
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 1990 en 1995
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
willem.c.b.van.wettum@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WETZELS
I.O.D.V. ; Mw.

Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1998
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121625 , fax 030-2121164
i.wetzels@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 030-2121645 , fax 030-2121165
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WETZELS
K.A.J.M. , geboren mei 1959 ; Mw. M

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 sep 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 20 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 feb 1993
Officier arrondissementsparket Den Bosch 1 januari 2000
NU
Zutphen parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Bestuur Stichting Nederlandsche Mettray te Eefde (Mettrayweg 25 7211 LC Eefde)
19 aug 1997


WETZELS
P.J. , Peter ; Dhr.

Jurist PNEM
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Vorstenbosch


WETZELS
W.H.M. , geboren dec 1928

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bij verzekeringsmij. 1 jun 1955
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 27 okt 1956
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 4 mei 1962
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 7 apr 1971
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1972
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 5 jan 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 jan 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
04 jun 1997


WETZELS
W.J.J , geboren apr 1955

NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 21 mrt 1990
Kantonrechter Rotterdam 6 jan 1992
NU
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de Comm. Bezwaar en Beroep van de Raad voor
Rechtsbijstand te Den Haag (b)
Lid van de Klachtencomm. van de rechtskundige Dienst FNV. te Utrecht (b)
Plaatsvervangend Voorzitter van de Permanente Geschillencomm.FNV.en Basis-CAO-
Bonden te Utrecht (b)
Plaatsvervangend Lid van de Klachtencomm.FNV.Dienstenbond te Woerden (reis- en andere kosten
voor vergoeding)


WETZELS
W.M.J.

Advocaat bij Van Oppen & Wetzels ; beëdiging 1977
Postbus 505 , 6400 AM Heerlen
Advocaat bij Walram advocaten
Postbus 123 , 6130 AC Sittard
Tel 046-4517751 , fax 046-4523255
[vademecum advocatuur 2001]


WEUSTEN
B.P.M. , geboren mei 1948 ; Mw.

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 25 feb 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 25 feb 1988
Rechter rechtbank Zutphen 1 jun 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Vice-President rechtbank Zutphen 23 februari 1999
Kantonrechter Arnhem 28 januari 2000
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 maart 2000
NU
Rechtercommissaris
Zutphen rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie II Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
Voorzitter van de KC ongewenste intimiteiten van de Hogeschool Gelderland
19 aug 1997
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie II , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Oost , plaatsvervangend Voorzitter [SAL 2000]
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Plaatsvervangend Voorzitter van de klachten commissie
Raad voor de kinderbescherming
Voorzitter klachtencommissie politie-optreden regio Gelderland-Zuid
Lid commissie van toezicht HvB Lunette Zutphen
Voorzitter commissie van toezicht de Kruisberg Doetinchem
Voorzitter klachtencommissie van het Isendoorn College te Zutphen


WEVER
L. , geboren aug 1936

NLRM 88/89 90
Voorzitter Huurcommissies Venlo, Roermond, Sittard, Heerlen en Maastricht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 4 nov 1987


WEVERINK - BERKHOUT
C.M. , geboren okt 1963 ; Mw.

NLRM 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 apr 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 19 dec 1995
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


WEVERS
R.J.

Advocaat bij Pasma advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 124 , 8700 AC Bolsward
Tel 0515-574696 , fax 0515-575062
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
wevers@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEVERS
W.A.J.

INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


WEVERWIJK
A. van ; Ing.

Advocaat bij Wijn en Stael ; beëdiging 1997
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Advocaat bij Van Weverwijk advocaat & procureur
Postbus 119 , 4190 CC Geldermalsen
Tel 0345-570883 , fax 0345-570757
[vademecum advocatuur 2001]
Prins van Oranjestraat 11 , 4191 GL Geldermalsen
Tel 0345-570883 , fax 0345-570757
weverwijk@ixs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEYDEN
C.H.A. van der ; Mw.

Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
cweyden@houthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
cweyden@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Narton Rose advocaten
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629330
cecilia.vanderweyden@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]


WEYDEN
R.P.M. van der

Notaris te Druten , arrondissement Arnhem
Postbus 4 , 6650 AA Druten


WEYERS
C.A.M. ; Mw.

Rechten 1967
Juridisch Medewerkster , Ministerie van VROM
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


WEYERS
E.J.J.M. , geboren jun 1962

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 dec 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 1 mrt 1995
Rechter rechtbank Zutphen 21 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 16 nov 1995
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 10 november 1999
NU
Zutphen rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris kinderdagverblijf Poespas te Nijmegen (Oudercommissie ; onbezoldigd)
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Voorzitter Medezeggenschapsraad Montessorischool Nijmegen


WEYMAR
D.J.M.M. ; Mw.

Advocaat bij Adv. kantoor Nadaud ; beëdiging 1994
Koperstraat 2a , 6291 AJ Vaals


WEZEL
D.R.E. van ; Mw.

Advocaat bij Jansen c.s. ; beëdiging 1994
Postbus 3373 , 4700 CJ Roosendaal
jansencs@tref.nl
Advocaat bij Vreijling & Beijsens advocaten
Postbus 69 , 4700 AB Roosendaal
Tel 0165-560036 , fax 0165-533530
vbrsd@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten
Tel 0165-592000 , fax 0165-592072
wezel@haansbeijsens.nl
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WEZEL
J.E.M.G. van ; Mw. Drs.

NLRM 98
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-12-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Den Haag van 01-12-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Secretaris College van Beroep voor de Examens Hogeschool Leiden van 01-01-2001
Lid Oudercommissie Kinderopvang te Rijswijk van 01-01-2003


WEZEL
M.P.H. van

Advocaat bij Louwerse Van der Velde & Van Boom ; beëdiging 2000
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WEZEMAN
J.B. ; UHD

Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Privaatrecht
Privaatrecht
j.wezeman@law.uu.nl


WEZENBEEK
L.A.C.M. van ; Dhr. Drs.

Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 21-09-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Nederlands en Europees octrooigemachtigde Vereenigde te Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


WEZENBEEK - GEUKE
M.G. ; Mw.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1986
Terhulpsesteenweg 17716 , 1170-Brussel , België
Tel 0032-26730007 , fax 0032-26722854
ritawezenbeekgeuke@nautadutilh.be
[vademecum advocatuur 2001]


WHITEROD
M.T.N. ; Mw.

Advocaat bij Van Zelm c.s. ; beëdiging 2002
Postbus 14125 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2331347 , fax 030-2315491
vanzelmcs@vanzelmlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIARDA
F.J. ; Dhr.

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 14-03-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Senior beleidsmedewerker Ministerie van Financiën te 's-Gravenhage
NU Den Haag Rechtbank
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


WIARDA
G.J. , geboren sep 1906

NLRM 71
Advocaat en Procureur Rotterdam 1929
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Amsterdam 21 apr 1932 tot 1 mei 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 nov 1934
Rechter rechtbank Amsterdam 15 aug 1944
Hoogleraar Rijks Universiteit Utrecht 12 jun 1947
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 11 aug 1950
Vice-President Hoge Raad der Nederlanden 27 dec 1968


WIARDA
H.J. ; Mw.

Advocaat bij Bronsgeest Deur advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 75547 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3053333 , fax 020-3053330
h.wiarda@bd-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIARDA
H.S. ; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 3 apr 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 28 december 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 28 december 1998
Vice-president Rechtbank Den Haag van 27-02-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1972.Lid van de maatschap.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen - advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595552 , fax 030-2595503
hwiarda@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Deken van de Orde in Utrecht (al geruime tijd niet meer volgens Keulen Griffier Hof van Discipline
in augustus 1998)
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Burgerlijk Recht
TEVENS [juli 2003]
Secretaris stichting nationaal museum van speelklok tot pierement te Utrecht
Voorzitter raad van beroep koninklijke nederlandse maatschappij tot bevordering der geneeskunst te Utrecht
Lid college van regenten Winter-Heinsius Stichting te Utrecht
Lid college van afgevaardigheden Nederlandse Orde van advocaten
Lid adviescommissie burgerlijk recht Nederlandse Orde van advocaten


WIARDA
J.

Kropschef Politie Haaglanden; opgevolgd door BOUMAN, G.L.
ugustus 2003]
Benoemd tot Politieprojectleiderschap EU ten behoeve van het Nederlands EU-voorzitterschap.


WIARDA
J. , geboren sep 1916 M

NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 27 aug 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 8 dec 1945
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 18 dec 1956
Officier van Justitie arrondissement Alkmaar 8 dec 1967
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 23 feb 1971
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Leeuwarden 6 okt 1976


WIARDA
J. , geboren 24-12-1940 ; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 26 aug 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Woonplaats Bilthoven
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WIARDA
J. ; Prof.

NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 20 jul 1957


WIARDA
J.A. , geboren aug 1943 M

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 14 apr 1987
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 1 mei 1987
Auditeur-militair-plaatsvervanger Militair krijgsraad Buitenlandse Landmacht en Mobiele krijgsraad
Buitenlandse Luchtmacht 16 nov 1987
Substituut-auditeur-Militair arrondissementskrijgsraad Arnhem en Mobiele Krijgsraad Buitenlandse
Luchtmacht 24 aug 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 17 dec 1990
Adv.-gen. ressortsparket Arnhem 1 juni 1998
NU
Arnhem parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
okt 1997


WIARDA
J.J. , geboren mei 1944

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 nov 1984
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving Ca Sector Strafrecht en
Sanctierecht 1995-1996, Raadadviseur
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Raadadviseur [SAL 2000]
TEVENS
Secretaris Stichting tot Steun van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum Den Haag
Lid Bestuur Stichting Tot Steun van de Vrije Jeugdkerk en kerkkampen
Lid bestuur aktieclub Vereniging de Hereeniging


WIARDA
S.Z. ; Mw.

Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1992
wiarda@arnhem.dirkzwager.nl
Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538318 , fax 026-3538359
wiarda@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]


WIARDA
W.D.T.D. , geboren jan 1943

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 14 apr 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 4 mrt 1988
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1971
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
willem.wiarda@nautadutilh.com
Tel 020-5414646 , fax 020-5414657
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
willem.wiarda@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
AdvocaatLid van de Raad van Discipline te Amsterdam


WIBAUT - SCHREURS
R.A.M.L. , geboren feb 1931 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
T.H. te Eindhoven 1969
Waarnemend griffier rechtbank Roermond 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 13 mei 1980
Rechter rechtbank Roermond 30 mrt 1982
Raadsheer Hof Den Bosch 13 sep 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 mrt 1996
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [maart 2003]
Niet meer te vinden ; zal wel met pensioen zijn.


WIBAUT
V.H.M. , Vincent ; Dhr.

Advocaat Prinsen van der Put advocaten ; beëdiging 1984
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
vwibaut@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2345600 , fax 040-2345620
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Eindhoven


WIBBENS
H.


WIBBENS
S.S.H.

Advocaat bij Rasker Duvekot & Wibbens ; beëdiging 1982
Herengracht 503 , 1017 BV Amsterdam


WIBIER
R.M.

Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
reinout.wibier@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


WICHERN
W. ; Mw.

Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1997
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
info@nysingh.nl
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804200 , fax 053-4804299
w.wichern@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2003]
Niet in VAD 2004


WICHERS HOETH
J.G.

Advocaat bij Postbus 53201 1007 RE Amsterdam ; beëdiging 1977
Tel 020-6714999 , fax 020-6718667
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kooman Wichers Hoeth en de Wit
De Lairessestraat 156 , 1075 HL Amsterdam
Tel 020-6714999 , fax 020-6718667
[vademecum advocatuur 2004]


WICHERS HOETH
L.

NLRM 71 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mei 1966
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 dec 1976


WICHERS HOETH
W.J.A.

Advocaat bij Hovius Wichers Hoeth ; beëdiging 1980
Postbus 1380 , 8001 BJ Zwolle
Tel 038-4216626 , fax 038-4219807
[vademecum advocatuur 2001]
wjawichershoeth@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WICHMAN
H.H.J.

Notaris te Waddinxveen , arrondissement Den Haag
Kantoor Meulen , Vd. , Koek & Wichman ; Waddinxveen


WICHMAN
J.F.

Notaris te Lichtenvoorde , arrondissement Zutphen
Kantoor Hardick & Wichman Notarissen ; Lichtenvoorde


WIDDEN
G.J.M. van (1999) ; Prof. Dr.

Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 525344 , fax. 020 52534595
Hoogleraar vergelijkend staatsrecht
NB
Niet in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU


WIDDERSHOVEN
R.J.G.M. (1998 Utrecht) ; Prof.

Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht
Bijzonder Hoogleraar Europees Bestuursrecht/Transnationaal bestuursrecht
Achter St. Pieter 200 , 3512 HT Utrecht
r.widdershoven@law.uu.nl


WIDT
J.C.M. de

Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 1996
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht


WIDT
L. de ; Mw.

Advocaat bij Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 1999
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4340699 , fax 053-4341799
info@advocatensvh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Camping & Luiten
Boompjes 27-29 , 7607 HE Almelo
Tel 0546-819900 , fax 0546-826347
lamping-luiten@interstroom.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIEBERDIMK - SOHNLEIN
A.G. ; Mw.

Rechten 1947
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


WIEBERDINK
A.Y. , geboren 5 april 1917 te Goor , Ate Ynze

Oud-Secretaris Centraal Verbond Houtindustrie
Oud-directeur GAK Friesland
INFO
Overleden 3 februari 2001 te Goor RC 5 feb 2001]


WIEBERDINK
G.J.

Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Bezuidenhoutseweg 231, 2594 AM Den Haag


WIEBERDINK
S. ; Mw.

Advocaat bij Advokatenkantoor Wieberdink & Vermolen
Kenaupark 24 , 2011 MT Haarlem
Advocaat bij Postbus 1156 , 2001 BD Haarlem ; beëdiging 1981
Tel 023-5319094 , fax 023-5315527
[vademecum advocatuur 2001]
Als advocate werkzaam in het Familierecht
Advocaat bij Wieberdink & Grapperhaus
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, strafrecht, pers- en familierecht


WIEBES
J.G.

Advocaat bij Meeuwis advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 293 , 8250 AG Dronten
Tel 0321-317247 , fax 0321-318920
[vademecum advocatuur 2001]
meeuwis.advocaten@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIEBOSCH
R.J.

Advocaat bij Seunke & Welschen ; beëdiging 1977
Postbus 344 , 2000 AH Haarlem
Tel 023-5319576 , fax 023-5315491
wiebosch@seunke-welschen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
wiebosch@seunke-welschen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIECHEM
P.J.C.

Regiopolitie Brabant-Noord, Stafbureau Korpsleding, beleidsmedewerker.
Kwalijke prutser die probeert met trucs klachten onder te schoffelen.
Beleidsmedewerker Stafbureau Korpsleiding Politie Brabant-Noord


WIECHERS
H.M. ; Mw.

Advocaat bij Van Rijssen & Schuldink ; beëdiging 2000
Postbus 516 , 8000 AM Zwolle
Tel 038-4530340 , fax 038-4530241
hwiechers@vanrijssenschuldink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schuldink advocaten
hwiechers@schuldink.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIECHERS
R. , Roel ; Dhr.

Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Losser


WIEDIJK
A.M.

Advocaat bij Holland Van Gijnen advocaten en notarissen
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
nlwiedijk@ey.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Donahue & Partners LLP ; beëdiging 1999
Times Square 5 , New York N.Y. 10036 , USA
Tel 001-2127735207 , fax 001-2127738814
[vademecum advocatuur 2004]


WIEFKERS Zie van den ENDE - WIEFKERS
J.B.A. , geboren nov 1943 ; Mw.


WIEGAND - 't HART
S. ; Mw.

Rechten 1951
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Dordrecht en Gorinchem


WIEGANT
C.F.J. , geboren juni 1981

Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 augustus 1998


WIEGEL
A.M. ; Mw.

INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WIEGEL
E. , geboren aug 1924

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Waarnemend griffier Hof Amsterdam 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Asterdam 11 sep 1979
Raadsheer Hof Amsterdam 24 mrt 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 13 jul 1987
Vice-president Hof Amsterdam 2 apr 1991


WIEGMAN
H.A.M. ; Mw.

Fiscaal Recht 1991
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Delft


WIEGMAN
P.J. , geboren aug 1953

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 2 apr 1993
Kantonrechter Rotterdam 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 maart 1999
NU
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Voorzitter geschillencomm.woningbouwcorporatie Stichting BoEx te Utrecht (vergoeding f.1500,--
per jaar)
Plaatsvervangend Voorzitter klachtencomm.woningbouwcorporatie Stichting Het Woningbedrijf te
Utrecht
Docent curcus Huurrecht PAO Universiteit Utrecht te Utrecht (b.ong.f.450,-- per uur incl.
voorbereiding etc.)
Docent curcus Buitengerechtelijke Incassokosten en Incassoprocedures EUR te Rotterdam (b.f.
463,60 inc.reiskosten)
(Vermoedelijk nog in 1997) Lid werkgroep woonrecht van het Nederlands Instituut voor de
Ruimtelijke Ordening en Volkhuisvesting (b)


WIEGMAN
V. ; Mw.

Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
vwiegman@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIEKAMP
G.A.H. ; Mw.

Advocaat bij Wiekamp & Dill ; beëdiging 1988
Postbus 360 , 3340 AJ H.I. Ambacht
Tel 078-6819555 , fax 078-6818701
[vademecum advocatuur 2001]
info@wielcampendill.nl
www.wielcampendill.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIEKART
G.J.A.

Advocaat bij Warvers Van Otterloo Sandberg ; beëdiging 1998
Postbus 53027 , 1007 RA Amsterdam
Ted. 020-6732804 , fax 020-6718246
[vademecum advocatuur 2001]
gjaW@wvos.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIEKERAAD
C.C.H.

Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1999
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
c.c.h.wiekeraad@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIEL
A.M. van de , geboren aug 1943

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 12 sep 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 16 jul 1987
NU
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Toegevoegd docent Encyclopedie van het recht Juridische Faculteit KUBrabant Tilburg
09 jun 1997


WIEL
B.T.M. van der

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529516 , fax 070-3529139
b.van.der.wiel@houthoff.com
www.houthofE.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIEL
C.G. van der , Ronnie ; Mw.

Advocaat bij Kupperman Van der Wiel & Co. ; beëdiging 1996
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
c.van.der.wiel@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kupperman Van der Wiel advocaten
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen
; ledenlijst oktober 1998). Club Alphen aan den Rijn.


WIEL
E. van der

Advocaat bij Kupperman Van der Wiel & Co. ; beëdiging 1986
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
e.van.der.wiel@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kupperman Van der Wiel advocaten
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIEL
E.A.C. van de ; Mw.

Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
e.vandewiel@triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIEL
G. van der , geboren nov 1952

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger hoofd Stafafdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 23 jul 1993
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1995


WIEL
G. van de

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger


WIEL
H. van der , geboren mei 1944

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 26 nov 1981
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Van Dunne & Van der Wiel ; beëdiging 1969 of:
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Van der Wiel & Ruitinga
Advocaat bij Van der Wiel Ruitinga Wan Noort
Postbus 986 , 3000 AZ Rotterdam
Tel 010-4368111 , fax 010-4368164
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Wiel advocaten
Postbus 2030 , 3000 CA Rotterdam
Tel 010-4368111 , fax 010-2250222
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen bekend


WIEL
J.A.C. van de ; Mw.

Advocaat bij Bogaerts & Groenen ; beëdiging 1987
Postbus 234 , 5060 AE Oisterwijk
Tel 013-5215357 , fax 013-5283339
[vademecum advocatuur 2001]
wiel@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIEL
P.E. van der ; Mw.

Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1996
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vlaskamp Van Loo advocaten
Johannes Vermeerstraat 43 , 1071 DL Amsterdam
Tel 020-3052030 , fax 020-3052031
pvdw@vlaskampvanloo.nl
www.vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIEL
S.M.D. ; Mw. Drs.

Biologie 1974 , Rechten
Milieujurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


WIELAART MBA
J.

Rabobank Rotterdam
Comm. Manager
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


WIELAND
F.K. ; Dhr.

Advocaat bij Postbus 1177 , 4530 GD Terneuzen ; beëdiging 1981
Tel 0115-619565 , fax 0115-694612
advowiel@trefnl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 30-12-81
Arsenaalstraat 3 , 4531 CZ Terneuzen
Postbus 1177 , 4530 GD Terneuzen
tel 0115-619565 , fax 0115-694612
advowiel@tref.nl
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
advowiel@tref.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


WIELAND
F.M. , geboren jul 1949

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 25 sep 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 25 sep 1985
Rechter rechtbank Groningen 25 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 28 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 28 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger ZuidUroek 2B jan 1993
Vice-President rechtbank Groningen 31 okt 1995
NU
Groningen vice-president/kantonrechter-plaatsvervanger
Winschoten kantonrechter-plaatsvervanger
Zuidbroek kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter Commissie van Toezicht rijksinrichting Dr. S van Mesdagkliniek te Groningen
Voorzitter Beklagcommissie rijksinrichting Dr. S van Mesdagkliniek te Groningen
30 jan 1997


WIELDERS
J.H.P.G. , geboren mei 1966 ; Mw.

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 apr 1997
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 15 maart 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 15 maart 1999
NU
Arnhem rechtbank rechter-plaatsvervanger
Den Bosch rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


WIELENGA
K.E.

Advocaat bij Alderse Baas advocaten ; beëdiging 2002
Nipkowweg 17, 8501 XH Joure
Tel 0513-415655 , fax 0513-415696
kwielenga@aldersebaas.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIELENGA
L.W. ; Mw.

Advocaat bij Van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 1999
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6776953 , fax 020-6764339
w.wielenga@>vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WIELENS
M.J.B. ; Mw.

Advocaat bij Van den Heerik c.s ; beëdiging 1992
Postbus 431 , 3640 AK Mijdrecht


WIELINGA - POLS
I.M. ; Mw.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1993
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam


WIELINGA
W.J.

Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1992
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Prinsengracht 530 , 1017 K Amsterdam ; beëdiging 1992 en 2003
Tel 02 -4122700 , fax 020-4894480
[vademecum advocatuur 2004]


WIEMAN - BART Zie BART , H.J.
H.J. ; Mw.


WIEMANS
F.P.E. , geboren dec 1958

NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 29 jul 1994
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent aan de KU Brabant te Tilburg
TEVENS
Secretaris Stichting Rechtshulp arrondissement Breda
04 jun 1997


WIEN
H. , geboren okt 1960 ; Dhr.

NLRM 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 okt 1997
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 18 maart 1998
Rechter rechtbank Den Haag 24 augustus 1998
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-07-2003
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


WIENEN
J.D.

Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Kramers & Wienen, notarissen
Notaris


WIENEN
R.M.R. , Roel ; Dhr.

Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Venlo
Belastingadviseur


WIENTJES
G.A.W.M. , geboren okt 1951 ; Ing.

NLRM 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 dec 1997
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen ; kantoor Bijvanck advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 1022 , 6501 BA Nijmegen
Advocaat bij Brunet advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 1106 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810990 , fax 024-3232266
brunet.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mr.wientjes@brunet.nl
www.brunet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Advocaat, Nijmegen
Beleggingsstudieclub "Beuningen", voorzitter


WIER
W. van de

Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
maastricht@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIERDAK
J.C. ; Mw.

Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
wierdak@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


WIEREN
A.R. van ; geboren mei 1962

NLRM 94
Advocaat en Procureur te Zutphen
Gerechtsauditeur college van beroep studie financiering Groningen 2 mrt 1994
NU
[mei 2000] Zutphen
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1987
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927771 , fax 073-6927770
a.vwieren@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
a.vanwieren@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Advocaat en procureur
Docent Beroepsopleiding Advocatuur
Docent Voortgezette Stagiaire Opleiding Advocatuur
Docent Amsterdamse Academie


WIEREN
E.A. van ; Mw.

Advocaat bij Bureau Rechtshulp Lelystad ; beëdiging 2002
Postbus 2153 , 8203 AD Lelystad
Tel 0320-285151 , fax 0320-285165
e.wieren@lelystad.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIERENGA
M. ; Mw.

Advocaat bij Van Odijk advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 85051 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2516424 , fax 030-2540488
mwierenga@vanodijk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanodijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIERINGA
G.

Commissaris van VIB NV Utrecht (jaarverslag 1998)
Voormalig functie: directeur beleggingen Pensioenfonds PGGM
Lid van : bestuur Stichting Garantiefonds Reisgelden en beleggingsadviescomissies van onder meer ABP, Interpolis en KPN-TPG Pensioen.


WIERINGA
H.A. ; Mw.

Advocaat bij Van Steen & Pronk ; beëdiging 1995
Postbus 486 , 7900 AL Hoogeveen
Tel 0528-267231 , fax 0528-268102
[vademecum advocatuur 2001]


WIERINGA
H.M. ; Mw.

Advocaat
advocaten Associatie te Veldhoven
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Kempenland


WIERINGA
H.W. , geboren 10-03-1946

INFO
Woonplaats Amsterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WIERINGA
J.

Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Kantoor Pot Jonker Hoogendoorn ; Haarlem


WIERINGA
J.G.

Advocaat bij Wieringa & Rameckers ; beëdiging 1982
Keizersgracht 618 , 1017 ER Amsterdam
Tel 020-6275161 , fax 020-6201991
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WIERINGA
P.

Advocaat bij Koster c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 1350 , 1500 AJ Zaandam
Tel 075-6156051 , fax 075-6167353
pwieringafostercs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koster c.s.advocatuur en Mediation
Tel 075-6810080 , fax 075-6167353
pwieringa@kostercs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIERINGEN - RAP
A.M. van ; Mw.

Advocaat bij Slangenberg advocaten ; beëdiging 1988
Wilhelminasingel 1 , 9672 AL Winschoten
Tel 0597-416662 , fax 0597-423080
[vademecum advocatuur 2001]


WIERINGEN
M.H. van

Leukerhof 71, 6004 DE Weert
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


WIERINGEN
V.L. van

Advocaat bij Slangenberg advocaten ; beëdiging 1998
Wilhelminasingel 1 , 9672 AL Winschoten
Tel 0597-416662 , fax 0597-423080
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WIERINGHEN BORSKI
R.C. van

Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1997
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
HTR@bit.nl
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
renso.vanwieringhenborski@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIERS - Van TUIJL
J.S.J. ; Mw.

Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1985
Postbus 7301 , 1007jH Amsterdam
jeannette.wiers@cliffordchance.com
Advocaat bij NautaDutilh
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
jeannette.wiers@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIERS Zie KORTEWEG - WIERS
M.J.S. , geboren aug 1946 ; Mw.


WIERSEMA
B.S.

Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Fiscale inlichtingenen opsporingsdienst FIOD, Rotteredam, Hoofd


WIERSEMA
C.G.A.

Directeur Centraal Beheer Achmea [jaarverslag Achmea 2001]


WIERSEMA
E. ; Mw.

Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 1999
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561777 , fax 020-6561720
wiersema.elke@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KLegal advocaten B.V.
Tel 020-6561953 , fax 020-6561730
wiersema.elke@klegal.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIERSEMA - GROENVELD Zie GROENVELD , H.W.
H.W. ; Mw.


WIERSEMA
M.M. ; Mw.

Advocaat bij Doornbos & Van Der Sloot ; beëdiging 1990
Advocaat bij Doornbos / Suringar / Wiersema advocaten / mediators
Postbus 705 , 9400 AS Assen
Tel 0592-317676 , fax 0592-317148
dsw.adv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Doornbos Suringar Wiersema advocaten mediators
m.m.wiersma@dswadvocaten.nl
www.dswadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIERSEMA
S.J.J.

Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Lubbers en Dijk ; Amsterdam


WIERSMA
A. ; Mw.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam


WIERSMA
A.

Advocaat bij Homveld Heuzeveldt Van Roosmalen advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1003 ,7801 BA Emmen
Tel 0591-656966 , fax 0591-613015
a.wiersma@homveld.nl
www.homveld.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIERSMA
A. , geboren feb 1945

NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Medewerker Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam 1 nov 1980
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 jan 1987
Plaatsvervangend Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 27 feb 1987
Onder-Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 9 feb 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 25 apr 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 1 apr 1994


WIERSMA
C.T.

Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
tjalling.wiersma@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIERSMA
E.D. , geboren 1941 ; Dhr. [HM

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 feb 1980
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1966
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
edwiersma@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Partner De Brauw Blackstone Westbroek
enno.wiersma@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van de Raad van Beroep Actuarieel Genootschap
President Commissaris Boekhandelsgroep Ned. BV
Commissaris De Boo Beheer BV
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Origin
Lid Bestuur Stichting CDI Foundation
Directeur Euroc BV
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Golden Tulip International
Commissaris ISS Servisystem BV
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Geschillen Ned. Federatie van Belastingadviseurs
Commisssaris NVS Verzekering NV
Commissaris Outokumpu Copper BV
Commissaris Outokumpu Copper Strip BV
Commisssaris Rostland BV
Directeur TI Holdings Netherlands BV
Directeur UBAC Ned. BV
Directeur UBIC Ned. BV
dec 1997
Lid en plaatsvervangend Voorzitter van de Raad voor Geschillen van de Nederlandse Federatie van
Belastingadviseurs (opgave januari 1999 door de Ned. Fed. van Belastingadviseurs)
Huis van H.M. de Koningin , Adviseur , Rechtsgeleerd raadsman van H.M. de Koningin
mei 2000
Lid Bestuur Stichting C.D.S.
Voorzitter Raad van Comm. Boekhandels Groep Nederland B.V.
Commissaris Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V.
Commissaris NCD Ned. Cement Deelnemingsmij. B.V.
Commissaris Jan Tabak N.V.
Oud-functies:
Directeur Euroc B.V.
Commissaris De Boo Beheer B.V.
Commissaris ISS Servisystem B.V.
Commissaris NVS Verzekeringen N.V.
TEVENS [juli 2003]
Plaatsvervangend lid Raad van Beroep Actuarieel Genootschap van 01-01-2002
Rechtsgeleerd Raadsman van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijk Hoogheid Prins Claus der
Nederlanden van 01-01-2002
President commissaris Boekhandels Groep Nederland B.V. van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Fonds voor Functionele Kosten van het Huis van Oranje II van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting C.D.I. Foundation van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Origin van 01-01-2002
Plaatsvervangend lid/ voorzitter Raad van Geschillen Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs van 01-01-2002
Commissaris Outokumpu Copper B.V. van 01-01-2002
Commissaris Nederlandse Cement Deelnemingsmaatschappij B.V. van 01-01-2002
Commissaris Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V. van 01-01-2002
President-commissaris Jan Tabak N.V. van 01-01-2002
Commissaris DKV Nederland N.V. van 01-01-2002
Lid Raad van Discipline Raad van Discipline te Den Haag van 01-01-2002
Directeur Ubic Nederland B.V. van 01-01-2002
Directeur Ubac B.V. van 01-01-2002
Commissaris Outokumpu Copper Strip B.V. van 01-01-2002
Voorzitter Bestuur Stichting Sigillis Regiis Praesidio van 28-01-2002
Voorzitter Bestuur Stichting Administratiekantoor Medewerkersaandelen BGN van 31-12-2001


WIERSMA
J.

Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
jwiersma@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIERSMA
K.

Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785813
klaas.wiersma@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIERSMA
K. , geboren feb 1916

NLRM 80
Werkzaam College van RijksbemiddeIaars 1 sep 1941 - 1 feb 1942
Werkzaam ter griffie Provincie Noord-Holland 20 mei 1945
Rijks betrekkingen, II.Hoogleraar Rijks Universiteit Leiden dec 1945
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 feb 1972
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 2 jan 1974


WIERSMA - Van SOEST
M. ; Mw.

Rechten 1968
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


WIERSMA
S.

Advocaat bij Adv. kantoor Nieuwe Ebbingestraat ; beëdiging 1997
Postbus 1509 , 9701 BM Groningen
Tel 050-3122945 , fax 050-3121299
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WIERSMA
T.A. , geboren feb 1966 M

NLRM 92 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1991
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 apr 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 24 augustus 1998


WIERSMA
T.C.

Advocaat bij Wiersma Mendel Prakke ; beëdiging 1989
Postbus 3787 , 1001 AN Amsterdam
Postbus 75555 , 1070 AN Amsterdam
Tel 020-5245245 , fax 020-4210044
tcwiersma@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 633 , 1000 AP Amsterdam
tcwiersma@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIERSMA
Th.R.

Notaris te Drachten , gem. Smallingerland , arrondissement Leeuwarden
Kantoor Vellinga & Wiersma ; Drachten
Postbus 345 , 9200 AH Drachten


WIERSMA
Y.C.E. ; Mw.

Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2003
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460338 , fax 020-5460821
yvonne.wiersma@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIERSUM
D.E.

Advocaat bij Van Gessel & Blaauw advocaten ; beëdiging 2003
Amstelveld 7 , 1017 JD Amsterdam
Tel 020-6276684 , fax 020-6206489
advocaten@gesselblaauw.nl
www.gesselbaauw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIERTS
M ; Mw.

Advocaat bij Pellinkhof & Visser advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 38 , 9410 AA Beilen
Tel 0593-540909 , fax 0593-523699
pel-visser@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIERTZ - WEZENBEEK
C.M. , geboren september 1960 ; Mw.

NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 juli 1998
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der Koninklijke Hofhouding , Plaatsvervangend secretaris


WIERTZ
H.S. ; Mw.

Advocaat bij Adv. kantoor Roeloffzen ; beëdiging 1997
Dorpsstraat 30 , 7524 CJ Lonneker
Advocaat bij Roeloffzen & Wiertz advocaten
Postbus 141 , 7570 AC Oldenzaal
Tel 0541-521515 , fax 0541-520835
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Geerdink & Wiertz advocaten
geerdink.en.wiertz.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


WIERTZ
M.H.P.G. ; Mw.

Advocaat bij Wiertz ; beëdiging 1999
Postbus 407 , 3700 AK Zeist
Tel 030-6932763 , fax 030-5932794
m.wiertz@hshaarlem.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1975 en 1999
tiny.wiertz@inholland.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIESSING - VERHAAR
H.A.M. ; Mw.

Notaris te Oosthuizen , gem. Zeevang, arrondissement Haarlem
Raadhuisstraat 8, 1474 HE Oosthuizen


WIEWEL
P.G. , geboren sep 1955

NLRM 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 10 jun 1996
Raadsheer Hof Amsterdam 1 januari 1999
NU
Amsterdam Hof Raadsheer (info september 2000)
TEVENS
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Lid (penningmeester) van het bestuur van de Stichting rechtsbijstand - Buro voor Rechtshulp
Amsterdam.
2. Lid (secretaris/penningmeester) van het bestuur van de Stichting voor strafrechtelijke conferenties te
Amsterdam.
3. Lid van het bestuur van de Stichting voor strafrechtelijke onderzoek te Amsterdam.
4. Lid van de redactie van het Crimineel jaarboek, jaarlijkse uitgave van de Coornhert-Liga, vereniging voor
strafrechthervorming te Utrecht.
5. Medewerker op het terrein van het strafrecht van het blad Rechtshulp maandblad van de Vereniging voor
rechtshulp te Den Haag.
6. Lid van de Landelijke werkgroep dading van de Vereniging ondersteuning initiatieven Criminaliteit en
samenleving (VOICES) te Amsterdam. Beëindigd
7. Andere nevenfuncties van vóár 1999 hingen samen met of waren onderdeel van het takenpakket in mijn
vorige hoofdfunctie als universitair docent strafproces) recht aan de Universiteit van Amsterdam, zodat
deze geen afzonderlijke vermelding behoeven


WIGBOLDUS - HERMANN
B.E.I. ; Mw.

Advocaat bij Van Walsem van Schieveen Bouw ; beëdiging 1989
Postbus 227 , 3770 AE Barneveld
Tel 0342-417576 , fax 0342-493668
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Walsem Van Schieveen en Bakker
Postbus 1400 , 3800 BK Amersfoort
Tel 033-4630323 , fax 033-4638350
[vademecum advocatuur 2004]


WIGGELINKHUIZEN
J.E. , geboren apr 1913

NLRM 71
Waarnemend-griffier bijzonder Hof Amsterdam 15 jun 1948
Waarnemend-griffier rechtbank Utrecht 16 dec 1949
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 16 mrt 1953
Griffier rechtbank Utrecht 12 nov 1962
Aangewezen hoofd griffie raad van heroep Utrecht 22 apr 1969


WIGGER
A.M.T. , geboren feb 1959 ; Mw.

NLRM 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 jan 1995
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Beleidsmedewerkster justitie bij de tweede kamerfractie van de PvdA
TEVENS
Lid van de commissie van Bezwaar en Beroep van de Raad voor de Rechtsbijstand te Amsterdam


WIGGERS
A.J.M.

Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rotterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
albert.wiggers@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIGGERS
C. ; Mw.

Advocaat bij Klopstra c.s. advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 288 , 9500 AG Stadskanaal
Tel 0599-650853 , fax 0599-650953
info@klopstra.nl
www.klopstra.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIGGERS
E.

Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
wiggers@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIGGERS
E.G.M.

Advocaat bij Wiggers advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 340 , 7200 AH Zutphen
Tel 0575-511771 , fax 0575-517517
wiggers@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
wiggersadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIGGERS
H.A.

Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
h.wiggers@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIGGERS
J.H. , geboren dec 1955 ; Dr.

NLRM 96 97 98 99/00
Universitair docent Katholieke Universiteit Brabant
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11 apr 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1995
Rechter rechtbank Den Bosch 26 sep 1996
NU
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
28 jan 1997


WIGGERS - RUST
L.F. , geboren okt 1951 , Lidie ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Zutphen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 jul 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 3 dec 1992
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zutphen ; kantoor Wiggers advocaten in Zutphen ; beëdiging 1978 of 1975
Advocaat en Procureur (lid) Wiggers advocaten in Zutphen
Postbus 340 , 7200 AH Zutphen
Tel 0575-511771 , fax 0575-517517
wiggers@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wiggers advocaten ; beëdiging 1975
wiggersadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter European Environmental Law Association working party waste
Secretaris vereniging van burgerlijk recht
Voorzitter Stichting Products Liability in the EEC (PLEC)
Lid raad van advies The Netherlands Institute for MBA Studies
Redacteur/auteur/handboek Milieu en Onderneming Kluwer Deventer
Redacteur privaatrechtelijk gedeelte handhaving milieurecht in het najaar bij VVGA te verschijnen
RedactieLid tijdschrift voor milieuaansprakelijkheid Kon.Vermande Lelystad
Editor European Environmental Law Revieuw Graham Trotman London
Medewerker Ned. Tijdschrift voor burgerlijk recht Kluwer Deventer
05 mei 1997
Lid en Voorzitter van het bestuur van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
INFO
Is advocaat voor de Grondmij, maar acht zich niet gehinderd als rechter te oordelen in de Kaliwaal-affaire
waarbij voor de Grondmij miljarden op het spel staan.


WIGGERS
W.J.H.

Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
willem.wiggers@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIGLEVEN
M. , geboren apr 1946 ; Mw.

NLRM 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 mrt 1995
Raadsheer Hof Den Haag 1 mrt 1997
Raadsheer Hof Amsterdam 28 januari 2000
NU
Den Haag Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1970
Advocaat en Procureur Amsterdam
Kennelijk advocaat af.
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997


WIGMAN
J.M.

Advocaat bij Prinsen advocaten ; beëdiging 1999
Adelheidstraat 74 , 2595 EE Den Haag
Tel 070-3834646 , fax 070-3222293
wigmanlaw@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wigman Gijsberts & Kaya advocaten
Adelheidstraat 74 , 2595 EE Den Haag
Tel 070-3818915 , fax 070-3855451
wigman@wgk-advocaten.nl
www.wgk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIGMAN
R.J.F. , geboren 31-08-1962

Advocaat bij Van Hellenberg Hubar & Versteeg ; beëdiging 1992
P.C.Hooftstraat 154 , 1071 CG Amsterdam
Tel 020-6758821 , fax 020-6757596
rolandwigman@hubar.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Versteeg Wigman Sprey advocaten
wigman@vwsadvocaten.nl
www.vwsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WIGNAND
M.

Advocaat bij Essent Netwerk Noord B.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1700 , 9701 BS Groningen
Tel 038-8512039 , fax 038-8514040
marten.wignand@essent.nl
www.essent.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJBRANDTS
H. , geboren jun 1955 ; Mw. M

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 jun 1980
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 okt 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 4 mei 1990
NU
Utrecht parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bij parket Utrecht jan 99


WIJCK
L.F. van

Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1981 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJCKERHELD BISDOM
C.R.C.

NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 13 dec 1938


WIJCKMANS
J.M. ; Mw.

NLRM
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 28 nov 1996
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur


WIJDEVELD , Zie SCHIJNS - WIJDEVELD
M.J.Ph. ; Mw.


WIJDEVEN
C.H.G.W. van de ; Mw.

Advocaat bij Kuijken advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 420 , 5550 AK Valkenswaard
Tel 040-2044445 , fax 040-2045155
kuijkenadv@chello.nl
www.kuijkenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJDEVEN
S.M.T.M. van de ; Mw.

Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460360 , fax 020-5460733
sandra.vandewijdeven@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WIJEN
M.H.A. ; Mw.

Advocaat bij Hoeberechts c.s. ; beëdiging 1993
Postbus 196 , 6000 AD Weert
Tel 0495-532583 , fax 0495-540755
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@hoeberechts.nl
www.hoeberechts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJEN
S.H.G.

Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1999
Postbus 1111 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3828611 , fax 024-3828628
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WIJERS
A.J.H.

Advocaat bij Adv. kantoor Wijers ; beëdiging 1995
Postbus 6016 , 4900 HA Oosterhout
wyersadv@nets.tref.nl
Tel 0162-447351 , fax 0162-437525
wijers@wijers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wijers advocaten ; beëdiging 1982 en 1995
[vademecum advocatuur 2004]


WIJERS
G. ; Drs.

Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastindienst/Ondernemingen, Arnhem, Hoofd


WIJERS
M. , Marjan ; Mw.

Juridisch Medewerker jurisprudentie en Proefprocessenfonds Clara Wichmann Instituut.


WIJERS
W.P.

Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 196 , 6040 AD Roermond
Tel 0475-319146 , fax 0475-330800
wijets@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414644 , fax 020-6612827
flip.wijers@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIJFFELS
A. , Aimé

Bankjurist Friesland Bank nv
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Groningen (Ledenlijst 2000)


WIJFFELS
A.A. ; Prof. Dr. Phd

Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Rechtshistorie en Rechtsvergelijking
Hoogleraar historische ontwikkeling van het recht, i.h.b. van de rechtspraak
Pieterskerkhof 6 , Leiden
a.a.wijffels@law.leidenuniv.nl


WIJFFELS
I.M. ; Mw.

Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beëdiging 2000
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
i.wijffels@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
isabel.wijffels@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIJFFELS
P.A.M. ; Mw.

Advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
pleun.wijffels@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIJK
A. van der ; Mw.

Advocaat bij de Haan advocaten & Notaris ; beëdiging 2002
Postbus 723 , 9700 AS Groningen
Tel 050-5757400 , fax 050-5757444
info@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJK
A. van ; Aart

Medewerker Tijdschrift MR.


WIJK
A.G.A. van , Aart

Medewerker van het magazine Mr.


WIJK
A.H. van , geboren mrt 1962 M

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 sep 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 mrt 1992
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Rotterdam 1 januari 1999
NU
Rotterdam parket


WIJK
B.J. van der , Bert ; Dhr.

Maes en Lunau Executive Search
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Hilversum


WIJK
B.M. van ; Mw.

Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
bwijk@houthoff.nl
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
bwijk@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WIJK
E.J. van der

NLRM XX
NU
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen ; kantongerecht Den Haag


WIJK
F.J. van ; Mw.

Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1995
Postbus 10044 , 7301 CA Apeldoorn
info@nysingh.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 10100 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271271 , fax 055-5223111
fj.vanwijk@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJK
G.J.M. van , geboren nov 1960 ; Mw.

NLRM 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1994
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (info sep 2000)


WIJK
H.O. van ; Prof.

NLRM 71
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 20 mei 1959


WIJK
I. van

Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1999
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506861 , fax 020-5506961
ivo.van.wijk@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJK
J.M.G. van ; Mw.

Advocaat bij Mr. J.M.G. van Wijk ; beëdiging 1998
Eise Eisingastraat 16 , 8801 KG Franeker
Tel 0517-391020 , fax 0517-391021
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1989 en 1998
[vademecum advocatuur 2004]


WIJK
J.W.H. van

Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1996
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1990 en 1996
Tel 070-5153495 , fax 070-5153123
jwh.vanwijk@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJK
M.A. van , Angèle ; Mw.

Adviseur Arbeidsverhoudingen
NCW te Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Rotterdam


WIJK
M.A.J.J. van , Mariëtte ; MBA

Hoofd fiduciaire desk
Credit Lyonnais Bank Ned. NV te Rotterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Vrouwen in Financiën


WIJK
M.M. van ; Mw.

Advocaat bij BH advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 35 , 2290 AA Wateringen
Tel 0174-290190 , fax 0174-290315
wijk@ebhadvocaren.nl
www.ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJK
M.M.W.F. van ; Mw.

Advocaat bij Van Stiphout & Partners ; beëdiging 2003
Postbus 766 , 5700 AT HelmondTel 0492-536666 , fax 0492-555600
info@vanstiphout-advocaten.nl
www.vanstiphout-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJK
N. van

Notaris te Wassenaar , arrondissement Den Haag


WIJK
R.A. van

Advocaat bij Van Wijk & Woltring ; beëdiging 1975
Postbus 562 , 2130 AN Hoofddorp
Tel 023-5643227 , fax 023-5643230
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Wijk Woltring Roelink Scheller advocaten
vanwijk@wwrs.nl
www.wwrs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJK
R.H.H. van

Advocaat bij andwell ; beëdiging 2002
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686363 , fax 020-5686234
rutger.van.wijk@nl.landwellglobal.com
www.landwelLnl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJK
W.H. van ; Mw.

Advocaat bij AJL ; beëdiging 2002
Plesmanstraat 2 , 3833 LA Leusden
Tel 033-4341730 , fax 033-4341795
m.wijk@legerdesheils.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJKAMP
C.G.B. (of C,G.B.J.)

Advocaat bij Van den Bout & Ten Hoopen ; beëdiging 1999
Postbus 50 , 2270 AB Voorburg
Tel 070-38700008 , fax 070-3874382
advoboho@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
cgbwijkamp@advoboho.nl
www.advoboho.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJKERSLOOTH DE WEERDESTEYN - VINKE
E.E. de , geboren mrt 1947 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 24 sep 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 24 sep 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 25 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 18 mei 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 18 mei 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 18 mei 1998
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 11-10-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvrvanger
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger
Leiden kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


WIJKERSLOOTH DE WEERDESTEYN
J.L. de , geboren 18-10-1946 , Joan ; Jhr. M

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Afgestudeerd Universiteit van Leiden (studierichting Burgerlijk Recht Uitgebreid)
Wetenschappelijk Medewerker Universiteit van Leiden (onder professor Bloembergen) 1971-1977
vooral publicaties over bouw- en burenrecht
Advocaat bij Pels Rijcken 1977
Compagnon bij Pels Rijcken en plaatsvervangend landsadvocaat 1981 Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 nov 1983
Per KB benoemd tot Landsadvocaat 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 22 okt 1994
Procureur-Generaal Hof Den Haag 1 april 1999
Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal ; super Procureur-Generaal jan 1999
Opvolger van Docters van Leeuwen
Bij besluit van de Minister van Justitie van 14 december 1994 is de landelijke leiding van het openbaar
ministerie gelegd bij het college van Procureurs-Generaal.
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
Den Haag Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1977
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag.
Landsadvocaat
Super PG
Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal
TEVENS
Voorzitter van het dagelijks bestuur van de stichting Reunistenfonds Minerva
INFO
Uitspraken (bron AMICE maart 1999)
--De inlichtingenplicht van de Minister en de bevoegdheden van het Parlement beperken zich niet tot het
persoonlijk handelen van de Minister, maar strekken zich uit tot het doen en laten van het gehele
ambtelijke apparaat waarvoor de Minister verantwoordelijkheid draagt.
--Ik meen echter dat het sleutelen aan het stelsel van ministeriële verantwoordelijkheid - bijv.door het
introduceren van begrippen als ambtelijke verantwoordelijkheid - geen gelukkige oplossing is.Niet ten
onrechte is het stelsel van de ministeriële verantwoordelijkheid een van de wezenlijke scharnieren ,
waarop onze democratische traditie draait.
--Een Minister moet soms de consequenties dragen voor iets wat binnen de ambtelijke organisatie is
misgelopen , ook wanneer hij er part noch deel aan heeft
INFO [Volkskrant 17 mei 2003]
In 1997 weigerde hij nog een baan als procureur-generaal.
Later onderhandelde hij namens minister Sorgdrager met Voorzitter Docters van Leeuwen over diens
vertrek als Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Telegraaf 17 mei 2003:
Het moet topindustriëlen, advocaten en ambtenaren verboden worden om te handelen in aandelen. Dat vindt de hoogste baas van het Openbaar Ministerie mr. J.L. de Wijkerslooth. "Als je in aandelen handelt, heb je de schijn tegen. Dan moet je niet klagen dat je het OM achter je aan krijgt".
En over Boonstra: Hij huilt een beetje krokodillentranen. De rechter heeft gezegd dat de aanklacht net niet is bewezen, maar zegt in de motivering wel dat veel voorvallen 'opmerkelijk' zijn. Er is niet gezegd dat Boonstra onschuldig is. Hij was aan het bungee-jumpen en dan weet je dat je het risico neemt.
NCBJ: Mr. de Wijkerslooth als hoogste baas van het OM in Nederland wil dat advocaten en ambtenaren het recht ontnomen wordt om aandelen te kopen en verkopen! Dit verraadt een attitude behorend bij een politiestaat.
Volkskrant 17 mei 2003:
De zaak Boonstra heeft niets te maken met kunde of onkunde van het OM, maar met de kracht van het bewijs. Boonstra leeft gevaarlijk. Dan moet je niet zo snel klagen. Op zijn niveau is het verschil tussen kennis en voorkennis vrijwel nul.


WIJKERSLOOTH
J.M. de ; Mw.

Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2001
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
juliette.dewijkerslooth@freshflelds.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


Wijkerslooth de Weerdesteyn
L.J.F.E. de ; Jhr.

Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 020-3538300 , fax 020-3510793
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen ; beëdiging 1981 en 1998
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJLAND - KALKMAN
I.E. van, (of J.E.), geboren jul 1948 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 22 aug 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 22 aug 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 24 jan 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 8 jul 1991
Raadsheer Gerechtshof Arnhem van 17-08-1992
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen bekend
TEVENS [juni 2002]
"Geen nevenbetrekking bekend"
TEVENS februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM Weer de slappe formulering : "Geen nevenbetrekkingen opgegeven"


WIJLAND
J.R.J. van , geboren okt 1943 M

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 9 apr 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 12 jul 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 5 aug 1980
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 11 feb 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 15 aug 1985
Fiscaal-plaatsvervanger permanente krijgsraad Ned. Antillen en Aruba van de Zeemacht 21 dec
1987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 25 sep 1991
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Zutphen 19 feb 1996
NU
Zutphen parket arrondissementsparket 1e kl
Zutphen: allang weg, geen Officier van Justitie meer
18 sep 1997


WIJMA
G.W.

Advocaat bij Meeuwis advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 293 , 8250 AG Dronten
Tel 0321-317247 , fax 0321-318920
meeuwis.advocaten@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJMEN
F.C.B. van , geboren mrt 1944 ; Prof.

NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1995
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
tel 043 3882060 , 3884887
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Hoogleraar gezondheidsrecht
tel 043 3883231 , fax 043 3884907
TEVENS
Faculteit der Gezondheidswetenschappen
Universiteitssingel 40 , 6229 ER Maastricht
Capaciteitsgroep Gezondheidsrecht
Hoogleraar gezondheidsrecht
tel 043 3881716 , fax 043 3884172
f.vanwijmen@zw.unimaas.nl
TEVENS
AZM Voorzitter Klachtencommissie
Voorzitter Raad voor kwaliteit
Lid commissie Medisch ethische aangelegenheden MEA
Voorzitter commissie Externe Deskundigen Klinische Neurofysiologoie
Plaatsvervangend Lid Medisch Etische commissie MEC
Voorzitter geschillencommissie ORT
Klachtenbehandelingscommissie (Lid of vz)
Beroepsorganen
Lid Commissie van Beroep voor de erkenning en regsitratie van Sociaal-geneeskundigen KNMG
Lid Commissie van Beroep Medisch Specialisten/Huisartsengeneeskunde en
verpleeghuisartsgeneeskunde
Lid bedrijfscommissie Academische Ziekenhuizenb BEDAZ
Voorzitter Raad van Beroep Stichting Fonds voor Chronisch Zieken Zoetermeer Klachten
Voorzitter Bestuur en beleidsadviesraad Stichting Ondersteuning
Klachtopvang SOKG
Lid projectgroep klachtopvang gezondheidszorg Provinciale raad voor de volksgezondheid Limburg
Lid Klachtencommissie Buro voor rechtshulp Maastricht
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Jan Baptist
Samenwerkingverbanden uit hoofde van vakgebied
Lid Interuniversitaire Contactgroep Gezondheidsrecht
Lid Vereniging Gezondheidsrecht
Lid Leergangcommissie Gezondheidsrecht PAOJ UvA
Lid netwerk juridische aspecten mens-dier relatie
Nationale rad voor de Volksgezondheid NRV
Lid BIG-raad
Lid projectgroep verpleegkunde van de BIG raad Patientenorganisatie
Lid beleidsraad vereniging van patiënten/consumentenorganisaties in Limburg
Sittard Projectbegeleiding
Voorzitter begeleidingscommissie Kwaliteitdoordelen van chronisch zieken over
de huisartsenzorg HAG Maatsricht
Lid begeleidingscommissie Medisch Farmaceutisch Research subcommissie van het onderzoeksproject "De
medisch ethisch toetsing van GENEESMIDDELENONDERZOEK consistent en doelmatig
Instituut voor gezondheidsethiek Maastricht
Lid begeleidingscommissie // BIOMED project Ethical issues in biomedical Reseach with
cognitively impaired elderly subject
Instituut voor geszondheidsethiek Maastricht
Voorzitter begeleidingscommissie project wijkzorg voor ouderen en gehandicapten in M Regionaal
Voorzitter Stichting Horizon Voorzitter Stichting Buddyfonds Limburg Lid Bestuur Edmond Hustinx Stichting
Lid Raad van Adviseurs, Stichting Training en onderzoek zelfzorg
Lid raad van advies arbodienst AVA bv Maastricht
Voorzitter commissie van Externe deskundigen Intensivce Care De Weverziekenhuis Heerlen
Juridisch adviseur mec Stichting gezondheidszorg oostelijk Zuid-Limburg
Landelijk Voorzitter Stichting bevordering van onderzoek naar euthanasie
Lid Bestuur Landelijk centrum Verpleging en Verzorging LCVV
Voorzitter commissie onderzoek LCVV
Lid Raad van Toezicht Psychiatrisch Centrum Venray
Lid Raad van Toezicht Verrpleeghuis Astmacentrum Horbnerheid Horn
Lid Raad van Toezicht Radiotherapeutisch Instituut Heerlen
Voorzitter stuurgroep Integratie GGZ cliëntenorganisaties
Lid comite van aanbeveling Werkgeversvereniging
Persoonsgebonden Budget Stichting Independent Living Ned Bergem
Lid Structuurscommissie bijzondere leerstoel 'Dier en Recht' RU Utrecht
Lid benoemingsadviescommissie van de bijzondere leerstooel Dier en recht Univers Utrecht
Lid Ned. Vereniging voor kwaliteit en zorg Utrecht
Lid vereniging voor wijsbegeerte des Rechts ; Jury Goudsmit Prijs
Adviseur Provinciale raden Volksgezonheid Zuid-Holland
Redacties
Lid Redactie losbladige editie Wetgeving Gezondheidszorg Kluwer
Lid redactie Tijdschrift voor gezondheidsrecht Samson HD TW BV
Voorzitter redactie tijdschrift zorg en kwaliteit Stichting Kwaliteits gezondheidszorg
Lid redactieraad serie Medisch recht uitgeverij MAKLU
Lid redactieraad Stichting Kwaliteit in beeld Utrecht
INFO
Privé adres: St. Lambertuslaan 18 , 6212 AT Maastricht , Tel. 043 3213806


WIJMEN
I.W.M. van

Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1981
Postbus 4714 , 4803 ES Breda


WIJMEN
J.A. van

Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1979
info@nysingh.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
j.a.vanwijmen@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJMEN
P.C.E. van , geboren sep 1938 [HM

NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 18 mei 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 4 mrt 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 jul 1989
Lid Tweede Kamer CDA-fractie ; mei 2000
NU
Breda rechter-plaatsvervanger Ontslag
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Van Wijmen & Koedam ; beëdiging 1962
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5250500 , fax 076-5142575
infobrdcl@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in het register van het kantongerecht te Breda
aug 1997
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair


WIJMEN
P.W.H. van

Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
pvanwijmen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJMEN
V.E.W.M. van , Vincent ; Dhr.

Advocaat en Proc. van Wijman en Koedam ; beëdiging 1981
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5250500 , fax 075-5142575
vvanwijmen@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Breda


WIJMEN
W.J.I. van ; Prof.

NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 aug 1963
Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 15 aug 1949


WIJN
H.R.

Advocaat bij Beer advocaten ; beëdiging 2002
Johannes Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
leoniewijn@beeradvocaten.nl
www.beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJN
J. , geboren jan 1921

NLRM 87 88/89
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 29 okt 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 aug 1985


WIJN
J.G. ; Drs.

CDA-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000


WIJN
R.

Advocaat bij Vreeswijk & De Winter ; beëdiging 1999
P.C. Hooftstraat 22 , 1071 BX Amsterdam
Tel 020-6624821 , fax 020-4701588
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
r.wijn@kkadv.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNAKKER
F.M.J.

Advocaat bij Postbus 1258 , 6801 BG Arnhem ; beëdiging 1988
Advocaat bij Wijnakker
Mr. Franckenstraat 34 , 6522 AD Nijmegen
Tel 024-3243122 , fax 024-3243128
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1976 en 1988
f.m.j.wijnakker@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNANDS
E.J. , Lies ; Mw.

Notaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Breda.


WIJNANDS
H.S.A.

Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2002
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5684341 , fax 020-5684265
hugo.wijnands@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNANDS
P.P.M. , geboren mei 1954

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 14 sep 1989
NU
Hilversum kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1978
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460171 , fax 020-5460711
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
Tel 020-5460171 , fax 020-5460735
paul.wijnands@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNANS
A.P.G.J.A.

Advocaat bij Heijkant advocatenkantoor b.v. ; beëdiging 1995
Postbus 132 , 5100 AC Dongen
Tel 0162-321863 , fax 0162-316995
heykant@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]
heykant@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNANT
L.J.M. , Luc ; Dhr.

Fiscalist ; ZR Groep
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Maastricht International


WIJNANTS
W.M. ; Mw.

Advocaat bij Raad van Toezicht, Utrecht ; beëdiging 1995
Advocaat bij Orde van advocaten Utrecht
Hieronymusplantsoen 12 , 3512 KV Utrecht
Tel 030-2343819 , fax 030-2343425
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1989 en 1995
wijnants@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNBEEK
W.W. , geboren okt 1948

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 9 mrt 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 12 dec 1994
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
Geen opgave van bijbanen


WIJNBELD
A.B.M.S. ; Mw.

Notarieel Recht 1991
Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


WIJNBERG
A.H.

Advocaat bij Wijnberg advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 263 , 9700 AG Groningen
Tel 050-3121820 , fax 050-3122141
info@wijnbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 050-5995700 , fax 050-5995709
wijnberg@wijnbergadvocaten.nl
www.wijnbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNBERG
N.M. ; Dr. UHD

Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit Bedrijfskunde
Tel 010 4081893 , fax 010 4082296
Vakgroep Management van Technologie en Innovatie
Hoogleraar Innovatiebeleid
tel 010 4082591 , fax 010 4089014
n.wijnberg@fbk.eur.nl


WIJNBERGEN
J. , Judith ; Mw.

Sr. Beleidsmedewerker P & O Internationale Nederlanden Bank
Projectmanager Samen Werken Brabant ING Bank Nederland
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Arnhem & Nijmegen
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


WIJNBERGEN
S.F.L. van ; Prof. Baron

NLRM 71 80
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 25 mrt 1957
NU
HoofdUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Oud-hoogleraar


WIJNCKEL
B.J. van de ; Dhr.

Advocaat bij Burlet & Nobus advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1020 , 4530 GA Terneuzen
Tel 0115-617733 , fax 0115-614968
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 01-11-2000
Burlet & Nobus advocaten
Havenstraat 10 , 4531 EK Terneuzen
Postbus 1020 , 4530 GA Terneuzen
tel 0115-617733 , fax 0115-614968
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Burlet & Nobus advocaten
Postbus 14 , 4500 AA Oostburg
Tel 0117-455249 , fax 01.17-453383
advobuno@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNE
R.P. ; Mw.

Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Raio
TEVENS [juli 2003]
Aerobicinstructrice (1 uur in de week) van 01-01-2002


WIJNEN
C.P.D.M. , geboren okt 1956 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90
Raio 1 apr 1982


WIJNEN
J.H.F. , geboren jan 1927 te Maastricht, Johannes Henricus Franciscus

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 25 mrt 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 10 dec 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 10 aug 1990
INFO
Overleden 11 dec 2000 te Maastricht (Telegraaf 14 dec 2000)


WIJNEN - VERGEER
N. van , geboren mrt 1940 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 18 dec 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 sep 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof A'dam rond jun 1997
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Hoge Raad Gerechtsauditeur
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (info sep 2000)
TEVENS
Lid ledenraad van de sectie rechters van de NVvR
Lid Bestuur sectie rechters van de NVvR
Wat is hier aan de hand.


WIJNEN
Ph. van

Advocaat bij Steenbergen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 22714 , 1100 DE Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-4001055 , fax 020-4090177
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dijkstra Voermans advocatuur & Notariaat
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
philippe.van.wijnen@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNEN
W.F.G.E.J.M. van , geboren januari 1945

NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 28 december 1998


WIJNGAARDE
R.C.N.M. van , geboren 13-05-1953

INFO
Woonplaats Delft
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WIJNGAARDEN
B.J. van ; Mw.

Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Stadermann Luiten advocaten
Postbus 1488 , 3000 BL Rotterdam
Tel 010-4444369 , fax 010-4444370
[vademecum advocatuur 2001]
wijngaarden@stadermannluiten.nl
www.stadermannluiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNGAARDEN
I. van ; Mw.

Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1999
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-4313477 , fax 020-4313186
inez.vanwijngaarden@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNGAARDEN
J. van

Notaris te Delft , arrondissement Den Haag
Postbus 3095.2601 DB Delft


WIJNGAARDEN
K.M. van ; Mw.

Advocaat bij Adv. kantoor Goudse Rijweg ; beëdiging 1994
Postbus 44066 , 3006 HB Rotterdam
Tel 010-2332032 , fax 010-41369984
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Jacuemard advocaten
Postbus 22203 , 3003 DE Rotterdam
Tel 010-2332032 , fax 010-4136984
vanwijngaarden@jacquemardadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNGAARDEN
L. van

NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jul


WIJNGAARDEN - GOOIJER
L.M.A. van ; Mw.

Advocaat bij Bird & Bird ; beëdiging 2002
Postbus 30311, 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538800 , fax 070-3538892
liselotte.van.wijngaarden@twobirds.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNGAARDEN
M.A. van ; Prof.

Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar


WIJNGAARDEN
M.A.A. van

Advocaat bij Jhr.Mr. de Ranitz Kantoor ; beëdiging 1996
Advocaat bij Arnold en Siedsma
Postbus 18558 , 2502 EN Den Haag
Tel 070-3054833 , fax 070-3615054
[vademecum advocatuur 2001]
mvanwijngaarden@arnold-siedsma.nl
www.arnold-siedsma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNGAARDEN
M.F.

Advocaat bij Van den Biesen Prakken Böhler ; beëdiging 1989
Nieuwe Herengracht 51 , 1011 RN Amsterdam
amsterlaw@bpb.nl
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-6232605 , fax 020-6203559
amsterlaw@bpb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Miller Franken Koppe Wijngaarden advocaten
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-3446200 , fax 020-3446201
mwijngaarden@bfkw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNGAARDEN
P. van

Advocaat bij Kerstholt & Scheidema ; beëdiging 1991
Postbus 755 , 9700 AT Groningen
Tel 050-5255275 , fax 050-5258244
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNGAARDEN
P.L. van

Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag


WIJNGAARDEN
T. van

Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1990
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460416 , fax 020-5460814
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460416 , fax 020-5460733
info@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNGAART
N. van der , geboren sep 1967

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 jul 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 december 1999
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


WIJNGAART
P.I.M. van den ; Drs.

Secretaris gemeente Emmen [info SAL 2000]


WIJNHOFF - SCHUITERD
J.M. ; Mw.

Advocaat bij Ten Cate advocaten ; beëdiging 1995 en 2003
Postbus 251 , 7600 AG Almelo
Tel 0546-812528 , fax 0546-819469
m.wijnhoff@tencateadvocaten.nl
www.tencateadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNHOLT
M.R. , geboren 16-08-1929 vS

NLRM 71 80 87 88/89 91 92 93
Werkzaam advocatenkantoor Groningen 1954
Werkzaam kabinet Burgemeester van Den Haag 1956
Substituut-officier van Justitie kantongerecht 3e kantoor Suriname 1957
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Org. te Amsterdam 1 dec1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 apr 1961
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 23 jun 1961
Rechter rechtbank Amsterdam 18 mrt 1965
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 1 apr 1966
President-plaatsvervanger permanente krijgsraad Ned. Antillen 26 feb 1968
Rechter rechtbank Amsterdam 25 jun 1969
Vice-president rechtbank Amsterdam 3 jan 1975
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 15 jan 1977
President rechtbank Den Haag 8 dec 1980
President van de permanente krijgsraad Ned. Antillen en Aruba voor de zeemacht 22 mei 1990
Raad van State ; Staatsraad in buitengewone dienst 1993 (in SAL 1998 en 1999, niet meer in SAL 2000)
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WIJNHOVEN
A.M. ; Mw.

Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1995
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Tel 020-5460437 , fax 020-5460727
annemarie.wijnhoven@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet in VAD 2003


WIJNJA
J.

Advocaat bij Jongeneel c.s. ; beëdiging 1990
Postbus 174 , 3360 AD Sliedrecht
Tel 0184-418433 , fax 0184-417313
[vademecum advocatuur 2001]
wijnja@jongeneel.net
www.jongeneel.net
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNMALEN
K.

Advocaat bij May & Wijnmalen ; beëdiging 1992
Groenmarkt 10 , 3311 BE Dordrecht
Tel 078-6140074 , fax 078-0149430
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNMAN HUBER
W.F. ; Mw.

Rechten 1955
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Dordrecht en Gorinchem


WIJNNOBEL - Van ERP
Y.J. , geboren sep 1956 ; Mw.

NLRM 98 99/00
Secr. v/d sectie reclassering van de Centr. Raad v. Strafrechttoepassing
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 14 aug 1997
Rechter rechtbank Den Haag 25 februari 1999
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


WIJNPERSSE
A. van de , geboren feb 1908

NLRM 71
Jurist Rijksbureau van Huiden en Leder Amsterdam okt 1942
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 17 mrt 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 jun 1960


WIJNSTEKERS
N.G. ; Mw.

Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 5563 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5424292 , fax 023-5425277
haarlem@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5687107 , fax 020-5686404
noelle.wijnstekers@nl.landwellglobal.com
www.landwelLnl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJNTJE
P.J.

Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Utrecht, Plaatsvervangend hoofd


WIJNVELDT
D.J.L. , geboren jan 1949

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 16 feb 1990
NU
Zutphen rechterplaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem ; kantoor Veldhuijzen & Wijnveldt ; beëdiging 1974
Eusebiusplein 41 , 6811 HG Arnhem
Advocaat bij Beckers & Wijnveldt advocaten
Hamersestraat 5 , 6931 EV Westervoort
Tel 026-3112170 , fax 026-3120781
d.wijnveldt@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jnveldt@compaqnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Klachtencommissie Leger des Heils
19 aug 1997
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Advocaat
Lid klachtencommissie Reclassering Leger des Heils


WIJSHOFF - VOGELZANG
R.L.M. ; Mw.

Advocaat bij Tintelberg 1 , 6041 PT Roermond ; beëdiging 1976
Tel 0475-318926 , fax 0475-331763
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2002]


WIJSMAN
J.W.

Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Nassauplein 26, 2585 EC Den Haag


WIJSMAN
J.W.A.

Advocaat bij an Gelderen advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1084 , 3600 BB Maarssen
Tel 0346-569944 , fax 0346-575260
j.wijsman@vangelderen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJSMAN
L.C.A.

Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240680 , fax 010-2240054
leon.wijsman@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIJSMAN
W.J. ; Mw.

Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
wendy.wijsman@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIJSMULLER
J.B. , Jan Bart ; Dhr.

Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Baarn
Fiscaal Adviseur


WIJST
A.A.H.M. van der

Advocaat bij Bogaerts en Groenen ; beëdiging 1991
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
bogaerts@nedernet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
wijst@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJST
J. van der ; Dhr.

Advocaat bij Van der Wijst advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 5037 , 4380 KA Vlissingen
Tel 0118-414910 , fax 0118-413263
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 14-03-73
Van der Wijst advocaten
Bellamypark 27 , 4381 CG Vlissingen
Postbus 5037 , 4380 KA Vlissingen
tel 0118-414910 , fax 0118-413263
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


WIJST - PLATTEEL
L.M.A. v/d ; Mw.

Rechten 1971
Adviseur Patiënyenraad Het Hooghuys
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


WIJTE
B.Th.L.M. ; Mw.

Advocaat bij Gresnigt & Van Kippersluis ; beëdiging 1999
Postbus 13006 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2316631 , fax 030-2319068
info@gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
bthkmwijte@gvk-advocaten.nl
www.gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIJTE
T.E.M. ; Drs.

Burgemeester CDA gemeente IJsselstein [info SAL 2000]


WIJTEMA
E. , geb, apr 1924

NLRM 71 80
Advocaat en procureur te Leiden en Arnhem dec 1946
Waarnemend Griffier kantongerecht Harderwijk sep 1955
Waarnemend Griffier kantongerecht Nijmegen 4apr 1956
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Nijmegen jan 1957
Griffier kantongerecht Den Bosch 24dec 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 16 jun 1958
Mede benoemd griffier kantongerecht Boxmeer 8 okt 1958
Rechter rechtbank Dordrecht 30 mei 196
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch, Arnhem en Den Haag 23 junl1965
President-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 nov 1969
Vice-president rechtbank Arnhem 24 okt 1973
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1986
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
tel 030-2347234 , fax 030-2347272
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beer advocaten
Johannes Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
ewijtema@beeradvocaten.nl
www.beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
@OPM
Misschien pas laat omgezwaaid naar de advocatuur


WIJTEMA
F.J.

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 11 mei 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 11 mei 1976
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Koog a/d Zaan , kantoor Doorenbos & Wytema ; beëdiging 1967
Postbus 9 , 1540 AA Koog a/d Zaan


WIJTING
W. , geboren mei 1946 ; Dhr.

NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 mei 1996
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE [juli 2003]
Universitair hoofddocent Recht TU te Delft
TEVENS
Docent recht aan de Technische Universiteit Delft
Lid en plaatsvervangend Voorzitter Adviescollege van gedeputeerde Staten van de prov
Gelderland als bedoeld in artikel 35 van de verordening Grondwaterbeschermingsgebieden Gelderland
Penningmeester Stichting bevordering leraarsambts van de Ned. Herv Gemeente te Haarlem
Lid van het Interuniversitair samenwerkingsverband Onroerend Goedrecht van het Instituut voor
bouwrecht in Den Haag
Voorzitter College van Kerkvoogden der Nederlandse Herv Gemeente te Haarlem-Centrum
Lid van de Algemene Kerkvoogdijraad der Generale Synode van de Ned. Herv Kerk
Lid Bestuur Stichting Internationaal Schnitgerfestival Alkmaar
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Lid Commissie Orgelzaken Samen op Weg-kerken te Nederland van 01-01-2002
Penningsmeester Stichting Fonds voor het Leraarsambt der Hervormde Gemeente Haarlem van 01-01-2002
President kerkvoogd Hervormde Gemeente Haarlem van 01-01-2002
Plaatsvervangend lid Besliscommissie Schadeschap Luchthaven Schiphol van 01-01-2002
Voorzitter Stichtingsbestuur Stichting Jan Pieterszoon Sweelinckprijs te Utrecht van 01-01-2002
Voorzitter College van Beroep Examens en Tentamens TU Delft van 01-01-2002


WIJTING
W. ; Dr. UHD

Technische Universiteit Delft
Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Afdeling Beleid, Techniek en Infrastructuren
Jaffalaan 5 , 2628 BX Delft
tel 015 2787100 , fax 015 2784811
Bestuursrecht en Bestuurskunde
w.wijting@tbm.tudelft.nl


WIJTS - Van NIMWEGEN
J.J. ; Mw.

Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Postbus 3058 , 2001 DB Haarlem


WIJTSMA
P.G. , geboren jan 1954

NLRM 95 96 97 98 99/00
Chef Bezwaar en Beroep bij het GAK te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 31 mrt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 1 jun 1995
Rechter rechtbank Leeuwarden 5 mrt 1996
NU
Leeuwarden rechter
TEVENS
SDU Juridische en Fiscale Uitgeverij
Medeauteur van Praktrijkboek Soc.Verzekeringen voor de onderdelen AAW/WAO en Ziektewet
Stichting Haarlem: freelance docent Sociale Verzekeringen ; auteur syllabus
ZW AAW en WAO Stichting Opleiding Sociaal Recht: incidenteel een lezing met betrekking tot
ontwikkelingen
Stichting Opleiding Sociaal Recht Utrecht (docent VSO-cursus Soc.Verz.Recht)
SSR Zutphen: docent Soc.Verz.Recht en Wetgeving
Rijksuniversiteit Groningen ; plaatsvervangend Voorzitter AWB-commissie
Leeuwarden ; Lid klachtencommissie


WILBERS
G.W.

Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1982
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488485 , fax 070-3825288
gw.wilbers@Prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153930 , fax 070-5153120
gw.wilbers@prdf.nl
www.ptdEnl
[vademecum advocatuur 2004]


WILBERS
J.P.A.

Notaris te Horst , arrondissement Roermond
Kantoor Laat, De & Wilbers.Horst


WILBERS Zie LAMERS - WILBERS
M.J.L. , geboren juni 1946 ; Mw.


WILD
A.H. de , geboren mrt 1948 ; Dhr. Prof. Dr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 27 apr 1982
Rechter rechtbank Roermond 18 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 22 aug 1986
Rechter rechtbank Roermond 27 aug 1987
Raadsheer Hof Amsterdam 27 jul 1988
Hoogleraar aan de Rijks Universiteit te Utrecht
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 feb 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 jan 1994
Raadsheer Hof Den Haag 1 aug 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 24 apr 1997
Vice-President Hof Den Haag 1 januari 1999
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-01-1999
rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 25-02-1993
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Scheveningen Units 12 en 4
Lid Bestuur Aloysiusstichting Den Haag
Voorzitter vereniging van eigenaren 's-Gravenduin 43
okt 1997
TEVENS ov 2000]
Lid van de Commissie van Toezicht van de Penitantiaire Inrichting Scheveningen, Units 1,2 en 5
Lid van het Bestuur van de Aloysiusstichting te Den Haag
Voorzitter Externe Klachtencommissie Korps Landelijke Politiediensten te Driebergen Voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor de rechterlijke Macht (Trema)
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter externe klachtencommissie Korps Landelijke Politiediensten te Driebergen
Voorzitter redactie Tijdschrift voor de rechterlijke Macht (Trema)
Lid Commissie van Toezicht, Units 1,2 en 5 Penitentiaire Inrichting Scheveningen te Scheveningen van 01-01-2001
Lid bestuur Aloysiusstichting te Den Haag van 01-01-2001

WILD
N. de ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240713 , fax 010-2240596
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WILDE
A.C. de , geboren jan 1924

NLRM 80 87 88/89 90 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1950
Referendaris Ministerie van Justitie 1 okt 1969
Als zodanig benoeming waarnemend griffier rechtbank Leeuwarden 20 jan 1970
Waarnemend griffier rechtbank Assen 7 sep 1970
Griffier rechtbank Assen 1 jul 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 27 jun 1975
Rechter rechtbank Assen 19 jul 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 18 apr 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 29 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 20 jun
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 4 apr 1991
NU
Assen rechter-plaatsvervanger


WILDE
B.N.J. de ; Mw.

Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2002
Postbus 1126
6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810820
b.dewilde@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILDE
E.L.H. de ; Drs.

Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Plaatsvervangend Lid (EZ)


WILDE
G. de , geboren aug 1936

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Bedrijfsleven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 8 jun 1983
Rechter rechtbank Middelburg 29 feb 1984
Raadsheer Hof Den Bosch 5 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 5 jul 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 september 1998
NU
Den Bosch Hof Raadsheer
Middelburg rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


WILDE
J. , Joep

Gepensioneerd Raadsheer Gerechtshof Den Bosch
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Breda (Ledenlijst 2000)


WILDE
J.D. de ; Mw.

Rechten 1993
Consulent SBWR
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


WILDE
J.O. de

Advocaat bij Bannenberg advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 116 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5233533 , fax 073-5233520
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6927789
j.dewilde@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILDE
J.P. de

Advocaat bij Verwilligen & De Wilde ; beëdiging 1981
Postbus 622 , 9200 AP Drachten
Tel 0512-512507 , fax 0512-524902
info@vwl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Verwilligen De Wilde De Lange
Tel 0512-334134 , fax 0512-334149
info@vwl-a dvadvocaten.nl
www.vwl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILDE
P.H.P. , geboren 22-09-1931

Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WILDE
R.F. de

Advocaat bij Prinsengracht 1123 h , 1017 JK Amsterdam ; beëdiging 1993 en 2001
Tel 020-6265107 , fax 020-6208403
r.dewilde@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILDEBOER
I.H. ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 30 jun 1982
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 25 mrt 1987
Plaatsvervanger Lid Hof van Discipline 29 jun 1988
Raadsheer in buitengewone dienst Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1995
NU
Hoge Raad Raadsheer in buitengewone dienst
TEVENS
Directrice van Mr. Ina H.Wildeboer B.V. te Rotterdam (een pensioen B.V.)


WILDEBOER
J.

Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1981
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Wybenga Wildeboer van den Puttelaar
Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
Tel 010-2140000 , fax 010-2140303
post@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WILDEBOER
K.

Notaris te Zuidlaren , arrondissement Assen
Kantoor Zuidlaren, Notariaat ; Zuidlaren


WILDEBOER
L.J.

Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
luurt.wildeboer@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6741311 , fax 020-6741962
luurt.wildeboer@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


WILDEBOER - HELSTONE
M.J. ; Mw.

Fiscaalrecht 1991
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


WILDEMAN
C. ; Mw.

Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 2003
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506899 , fax 020-5506999
christien.wildeman@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILDENBERG
B.P.H.M. van den , geboren nov 1947

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Rijks belastingen , II.inspecteur Zeist 1 okt 1973
Arbeidscontractant Hof Den Bosch 1 mei 1979
Gerechtsauditeur Hof Den Bosch 1 okt 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 2 dec 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 22 feb 1984
Rechter rechtbank Den Bosch 21 mrt 1985
Rechter rechtbank Den Haag 28 apr 1986
Raadsheer Hof Den Haag 27 jul 1991
Vice-President Gerechtshof Den Haag 01-10-2000
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Vice-Voorzitter Raad voor Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten Den Haag
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie IV , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Zuid-West , plaatsvervangend voorzitter
TEVENS ov 2000]
Vice-Voorzitter Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants
Administratieconsulenten te Den Haag
Plaatsvervangend Voorzitter van de Klachtencommissie IV raad voor de kinderbescherming, directie Zuid
West, standplaats Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Middelburg
TEVENS [juni 2003]
Vice-Voorzitter Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants Administratieconsulenten te Den
Haag 01-01-2001
@OPM
Dit klopt niet. Nu wordt genoemd de begindatum 01-01-2001, terwijl deze functie in november 2000 al vermeld werd op rechtspraak.nl, ja zelfs al eerder bekend was.
INFO
Bij brief van 4 april 1997 werd mede tegen hem een klacht ingediend bij de PG bij de Hoge Raad en wel
wegens het zich niet-verschonen. Dit is door de PG bij de Hoge Raad ondergeschoffeld als volgt: de klager
werd verwezen naar de President van het Hof te Den Haag. Die stuurde een afpoeierbriefje met als
afsluiting: als u klaagt over niet-verschonen, dan had u maar moeten wraken. Dit standpunt is weer gedekt
door de PG bij de Hoge Raad. Gemakshalve vergeet men dan dat een rechter die zich ten onrechte niet verschoont wel zijn ambtseed schendt en dat is een ambtsmisdrijf. NCBJ.

WILDENBERG
J.H.A. van den , Toine (of I.H.A.)
Advocaat bij Janse Gerritse Mannaerts ; beëdiging 1991
Advocaat bij Mannaerts & Appels
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5838200 , fax 013-5432763
j.vandenwildenberg@mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oisterwijk


WILDENBERG - AARTS
E.P.J.M. van den ; Mw.

Advocaat bij Janse Gerritse Mannaerts ; beëdiging 1990
Advocaat bij Mannaerts & Appels
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5838200 , fax 013-5432763
e.vandenwildenberg@mannaertsappels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
e.vandenwildenberg@mannaerts-appels.nl
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILDENBERG
J.H.A. van den

Advocaat bij Mannaerts & Appels ; beëdiging 1991
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5838200 , fax 013-5432763
j.vandenwildenberg@mannaerts-appels.nl
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILDENBERG
R.L.M. van den

Advocaat bij Van den Wildenberg & Van Halder ; beëdiging 1976
Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3239680 , fax 024-3229954
info@vandenwildenbergvanhalder.nl
[vademecum advocatuur 2001]
wildenberg@wildenberghalder.nl
www.wildenberghalder.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILDENBURG
A.C.A. , geboren mrt 1950

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Afdeling Rechtshulp van de ANWB
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 dec 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jan 1996
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
President Raad van Toezicht Ned. Institiuut van Automobiel en Verkeersongevallendeskundigen
NIAV


WILDENBURG
M.E.A. , geboren aug 1944 ; Mw. (Martine of Tine )

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 17 jul 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 17 jul 1989
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 15 jan 1991
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 13 nov 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 1 okt 1993
NU
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
TEVENS
Raad van Toezicht Psych. Ziekenhuis Amsterdam
Conrectrix LOI


WILDENBURG
R.H.J.

Advocaat bij Ahee & Claassen ; beëdiging 1996
Postbus 574 , 8000 AN Zwolle
Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 626-3510793
wildenburg@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
wildenburg@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILDERINK
R.

Advocaat bij Jacobs Kranenburg advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 3750 , 7500 DT Enschede
Advocaat bij De Singel advocaten
Postbus 700 , 7500 AS Enschede
Tel 053-4333552 , fax 053-4361 588
post@desingeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.desingeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILDSCHUT
I.N. ; Mw. Drs.

Advocaat bij Bijlsma & Knepper advocaten BV ; beëdiging 1997
Postbus 10100 , 1301 AC Almere
Advocaat bij Van der Woude De Graaf advocaten
Willemsparkweg 31 , 1071 G P Amsterdam
Tel 020-6766690 , fax 020-6766695
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 14501 , 1001 LA Amsterdam
Tel 020-5285880 , fax 020-5285881
info@wildschutadvocaat.nl
www.wildschutadvocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILDSCHUT
J.M.C. , geboren december 1944

NLRM 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 9 december 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 9 december 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Wildschut c.s. ; beëdiging 1979
Prinsengracht 668 , 1017 KW Amsterdam
Tel 020-6260761 , fax 020-6205143
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 10711 , 1001 ES Amsterdam
jmc.wildschut@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILDT
A.J.L.M. van der , geboren mei 1956

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 dec 1989
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Hardenberg & Heuzeveldt ; beëdiging 1980
Van Nijenrodeweg 892 , 1081 BH Amsterdam
Tel 020-6440172 , fax 020--6464170
wildt@hardenbergcs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid Raad van Beroep van het Actuarieel Genootschap


WILDT - OOSTERBAAN
H.P. de , Hildegard Petronella (Hillie) , geboren 24 juni 1916 tr Limburg a/d Lahn ; Mw.

Rechten 1942
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag
INFO
Overleden 7 juli 2002 te Den Haag
Weduwe van Herman de Wildt (1912-1991)
RC 8 juni 2002]


WILDT
J.H. de , geboren mrt 1956

NLRM 95 96 97 98 99/00
Juridische Zaken van het Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jul 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 28 december 1998
Rechter rechtbank Assen 28 januari 2000


WILDT
M.H. de , geboren aug 1918

NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 24 feb 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 20 apr 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 22 jul 1953
Kantonrechter Assen 1 aug 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 24 mei 1958
Kantonrechter Groningen 20 mei 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 12 dec 1966
Lid Ambtenarengerecht Groningen 28 feb 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 20 mei 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 9 aug 1972


WILGENBURG
H.N.M.M. van

Advocaat bij Adv. kantoor Noordersingel ; beëdiging 1968
Postbus 599 , 8901 BJ Leeuwarden
Tel 058-2122548 , fax 058-2130621
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 2547 , 8901 AA Leeuwarden
Tel 058-2122548 , fax 058-2130621
[vademecum advocatuur 2004]


WILGERS
J.G.G.

Advocaat bij Vader & Wouters ; beëdiging 1995
Postbus 275 , 4330 AG Middelburg
Advocaat bij Statenhof 10 , 4463 TV Goes
Tel 0113-216862 , fax 0113-219660
wilgers@concepts.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd:13-12-95
Langeville 39 , 4401 GL Yerseke
tel 0113 - 216862 , fax 0113 - 219660
wilgers@concepts.nl
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
wilgers@concepts.nl
Arrondissement Middelburg
Internet april 2003]
Advocaat bij Postbus 38 , 4460 AA Goes ; beëdiging 1995
Tel 0113-216862 , fax 0113-219660
wilgers@concepts.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Zoekt met woeste beschuldigingen schandaalzaakjes, zoals tegen het WNF en tegen Foster Parents.
Houdt zich niet aan gemaakte zakelijke afspraken, doet lukraak strafaangiften tegen mensen wiens optreden hem niet aanstaat. Is op de een of andere duistere manier advocaat geworden. Werd in zijn advocatenstage na anderhalf jaar stante pede door zijn patroon de stoep op gezet. Heeft de wettelijk verplichte 3 jaar stage niet afgemaakt. Zat geschorst thuis. Kreeg toch van de Deken toestemming te gaan opereren als zelfstandig advocaat. Waarom plaatste de Deken zich boven de wet? Zeer bedenkelijk. Zie burhoven/bur-dk04.htm
BRRRR


WILHELMUS
C.L.J.M. ; Mw.

Advocaat bij Corten c.s. ; beëdiging 1990
Postbus 670 , 6130 AR Sittard
Tel 046-4510606 , fax 046-4529240
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Corten advocaten
corten@corten-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILK
E.J. van der , geboren jul 1946

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 aug 1988
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Den Haag ; kantoor Duijnstee Van der Wilk ; beëdiging 1971
Postbus 85850 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3547054 , fax 070-3501024
dvdw@law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter tuchtcommissie Kon. Ned. Hockeybond te Bunnik
NU Den Haag Rechtbank
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Tuchtcommissie Koninklijke Nederlandse Hockey Bond te Bunnik van 01-01-2002


WILKE
N.Chr.M.

Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1967
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-27 21333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WILKE
S.N.

Advocaat bij Petten, Tideman & Sassen ; beëdiging 1997
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
wilke.b@pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KLegal advocaten B.V.
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam
Tel 020-6561793 , fax 020-6561730
wilke.bas@klegal.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILKEN
A. ; Mw.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772387 , fax 020-5772734
a.wilken@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WILLAERT
L.J.M.

Advocaat bij Lovells ; beëdiging 2003
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533792
louis.willaert@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


WILLARD
P.J.

Advocaat bij Van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1994
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810866 , fax 024-3810873
p.willard@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLARD
S.J.G.N.M. , geboren aug 1950

NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 99/00
Advocaat en Procureur te Bussum
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 jan 1983
Rechter rechtbank Utrecht 21 mei 1984
Vice-President rechtbank Utrecht 13 sep 1990
Coördinerend vice-president rechtbank Utrecht 27 aug 1997
NU
Utrecht Vice-President


WILLE
B.A. , geboren jul 1948 ; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 1 feb
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 1 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Alphen aan de Rijn ; kantoor Wille & Donker c.s. ; beëdiging 1972
Advocaat bij Wille & Donker advocaten ; Lid van de maatschap
Postbus 357 , 2400 AJ Alphen a/d Rijn
Tel 0172-442417 , fax 0172-442028
wille@willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter VSB Fonds Alphen a/d Rijn e.o., Commissaris Koninklijke De Gruijter & Co. N.V., Commissaris Jacob Sprey N.V.,Commissaris VSB Bank Alphen a/d Rijn N.V.
TEVENS [juli 2003]
Bestuurslid Stichting Geschillenregeling Rijnland van 01-10-2001
Secretaris Stichting Community Service Rotary te Alphen-Woubrugge van 29-06-1983
Directeur Bawaz B.V. te Alphen aan den Rijn van 31-03-1989
Bestuurslid Administratiekantoor G.A.W. Groen te Woerden van 12-11-1992
Voorzitter Stichting VSB-Fonds te Alphen aan den Rijn van 03-12-1991
Lid bestuur Stichting Continuïteit Elementum B.V. te Maassluis van 30-12-1987
Commissaris Jacob Sprey N.V. te Alphen aan den Rijn, Poeldijk en Hilversum van 11-06-1992
INFO
Lid van de Rotary


WILLE Zie de BRUINE - WILLE
C.M. de , geboren sep 1916 ; Mw.


WILLE
D.M. ; Mw.

Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
dmwille@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne ; beëdiging 1990 en 1996
dmwille@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


WILLE
W.

Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 410-4042111 , fax 010-4042333
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
willen.wille@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEBRANDS
S.O. ; Mw.

Advocaat bij Abeln c.s. advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
abeln@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Abeln advocaten
stellawillebrands@abeln.nl
www.abeln.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEGEN
W.M. van

Advocaat bij Donk Breukelaar & Van Willegen ; beëdiging 1993
Batjanstraat 5 , 1094 RC Amsterdam


WILLEKENS
J.P.P. , geboren jun 1919

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Juridisch ambtenaar Provinciale Voedselcommissie Tilburg 1 feb 1943
Ambtenaar Raad van Arbeid Tilburg 1 jun 1943
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Breda 1 dec 1944
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 27 mrt 1950
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 13 mrt 196
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 13 apr 195
Rechter rechtbank Breda 31 okt 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 7 jun 1982


WILLEKENS
P.C.J.

Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie V , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Zuid , plaatsvervangend voorzitter
Advocaat bij Van Stiphout & Partners ; beëdiging 2001
Postbus 766 , 5700 AT Helmond
Tel 0492-536666 , fax 0492-555600
pwillekens@vanstiphout-advocaten.nl
www.vanstiphout-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMARS
D.J.

Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
nlwille2@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMBORG
A.M. ; Mw.

Advocaat bij De Boer Willenborg ; beëdiging 1980
Overtoom 231 , 1054 HV Amsterdam


WILLEME
F.P.M. , geboren 1952

Burgemeester gemeente Denekamp
Statutair-Directeur Megaland Beheer B.V.
Voorzitter IDUNA (overkoepend orgaan jeugdhulpverlening)
Voorzitter Nationaal Plan Kernenergiecentrale
Lid en Voorzitter Stichting Agatha Laan Fonds
Voorzitter Stichting Ondersteuning Cultuur Denekamp
Voorzitter Stichting Stiltecentrum Denekamp
Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente
Voorzitter Dagelijks Bestuur Euregioraad
Lid Dagelijks Bestuur ECO
Lid Dagelijks Bestuur Museum Natura Docet
Lid Dagelijks Bestuur Prov. Overijsselse Stichting Bosbrandbestr.
Commissaris AVI-Twente B.V.
Commissaris Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V.
Commissaris Cogas B.V.
Lid Cie Bestuurlijke en Juridische Zaken VNG
Adviseur advocatenmaatschappen
Adviseur Festivals Limburg B.V.
Adviseur Pinkpop
Lid Regioraad Regio Twente
Voorzitter DB Arbeitsgruppe Euregio
Voorzitter Werkgr. Grensoverschr. Gezondheidszorg Euregio
Lid Commissie Juridische Zaken VNG
Gecommiteerde/Deskundige HEAO Arnhem.


WILLEMEN
J.J.C.M.

Advocaat bij Vreijling & Beijsens advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 69 , 4700 AB Roosendaal
Tel 0165-560036 , fax 0165-533530
vbrsd@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten
Tel 0165-592060 , fax 0165-592050
willemen@haansbeijsens.nl
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMS
A.M.T. ; Mw.

Advocaat bij Verhagen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 97 , 5150 AB Drunen
Tel 0416-375900 , fax 0410-378740
[vademecum advocatuur 2001]


WILLEMS
A.W. , geboren okt 1940

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 mrt 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Eindhoven ; kantoor Boskamp & Willems ; beëdiging 1970
Postbus 581 , 5600 AN Eindhoven
Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
avocaten@boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen bijbanen
11 jun 1997


WILLEMS
A.W.M. , geboren aug 1946 [J

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 sep 1989
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Amsterdam ; kantoor Nolen ; beëdiging 1973
Advocaat bij Nolen Van der List advocaten
Postbus 74675 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-0046131 , fax 020-66445103
nolenvdlist@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nolen advocaten ; beëdiging 1973
willems@nolenvanderlist.nl
www.nolenvanderlist.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Lid College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (cva) ,
bezoldigd.Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus20301 Den Haag T: 070-3706215 F: 3707916
Redacteur van het tijdschrift voor Jeugd en familierecht, onbezoldigd
Lid van de commissie Openstelling Burgerlijk Huwelijk bezoldigd
Lid Bestuur van de Vereniging Praktizijns-SoCieteit te Amsterdam onbezoldigd
Lid Bestuur Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten gevestigd te Utrecht, onbezoldigd
Lid Bestuur van de Vereniging Defence for Children International Nederland te Amsterdam
Lid Bestuur Stichting Projecten Defence for Children International
Medeauteur van het vademecum Burgerlijk Procesrecht Personenrecht en Familiezaken
Gouda Quint, bezoldigd
Lid Bestuur Stichting Steuncomité Onderwijs Buitenlanders gevestigd te Amsterdam, onbezoldigd
Lid Bestuur van de Stichting Kinderwerkplaats De Blauwe Engel gevestigd te Amsterdam,
onbezoldigd
aug 1997
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming
Sectie Jeugd, Voorzitter [info SAL 2000]


WILLEMS
D.J.

Secretaris gemeente Opsterland [info SAL 2000]


WILLEMS
E.R.

Notaris te Almelo, arrondissement Almelo
Kantoor Lambrechtsen en Willems ; Almelo


WILLEMS
G.

Notaris te Almelo, arrondissement Almelo
Postbus 481 , 7600 AL Almelo


WILLEMS
H.M. ; Mw.

Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2002
Postbus 445 , 3000 AK Rotterdam
Tel 010-7104600 , fax 010-7104666
h.willems@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMS
I.J.M. ; Mw.

Advocaat bij Van Dusseldorp & Damstra advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 10482 , 7301 GL Apeldoorn
Tel 055-5212491 , fax 055-5214731
i.j.m.willems@dusseldorpcs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMS
J.C.M. (Jan) ; Prof.

Hoogleraar Rechten van het Kind aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Maastricht
Telegraaf 9 februari 2004:
'Het ouderlijk tuchrecht is en blijft in Nederland een dekmantel voor ernstig geweld, ver voorbij de opvoedkundige waarde. Niemand hoort meprecht te hebben. Meprecht is onrecht.
Donner is hardleers nu hij weigert een bepaling op te nemen in het Burgerlijk Wetboek (BW), die ouders verplicht om hun handen thuis te houden.
De eerste pats op de luier is de eerste les in geweld'


WILLEMS
J.F.R.M.

Advocaat bij Bogaerts en Groenen ; beëdiging 1985
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-575533 , fax 0411-584895
bogaerts@nedernet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
willems@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMS - MORSINK
J.G.W. , geboren aug 1944 , Joke ; Mw.

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Arnhem ; Raio 1 jan
1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 mei 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 1 mei 1973
Gerechtssecretaris rechtbank Rotterdam 1 mei 1974
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 1 mei 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 14 apr 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 3 okt 1977
Rechter rechtbank Rotterdam 4 jan 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 13 jul 1979
Raadsheer Hof Amsterdam 21 feb 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 nov 1983
Vice-president Hof Amsterdam 2 apr 1991
Vice-President Hof Amsterdam 9 aug 1995
Coördinerend vice-president Hof Amsterdam 1 december 1997
NU
Amsterdam Hof coördinerend Vice-President
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Adviesraad Herziening rechterlijke Organisatie
Voorzitter Raad voor Rechtsbijstand A'dam
Lid commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)
Lid Bestuur van het Juristenfonds
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Lid Adviesraad Herziening rechterlijke Organisatie.
2. Voorzitter Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam.
3. Lid van het bestuur van het Juristenfonds Personae Miserabiles.
4. rechter-plaatsvervanger in Dordrecht. Beëindigd
5. rechter-plaatsvervanger in Rotterdam.
6. Lid van het comité van aanbeveling van de stichting IJssel-Thuis te Nieuwerkerk a/d IJssel.
7. Heeft diverse functies bekleed binnen de NVvR. beëindigd
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Rotterdam-Schieland.


WILLEMS
J.H.

Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Secretaris


WILLEMS
J.H.M. , geboren aug 1944

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Hogeschool te Tilburg
Rechter rechtbank Den Bosch 19 jul 1977
Raadsheer Hof Amsterdam 1 sep 1981
Vice-President Hof Amsterdam 17 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Coördinerend vice-president Hof Amsterdam 9 aug 1995
NU Amsterdam Hof coördinerend Vice-President
NU Amsterdam Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-Voorzitter van het bestuur van de Stichting St.Carolus-St.Lidwina-Lindenlust Ziekenhuizen en
verpleeghuizen te Den Bosch en Boxtel
Plaatsvervangend Lid van het Bestuur van de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen in de regio
Noord-Oost Brabant
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Medewerker Jurisprudentie-bundel NBW
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Admi-
nistratie-consulenten te A'dam
Lid Raad van Toezicht Stichting Ziekenhuiszorg Den Bosch
Voorzitter geschillencommissie Reizen van de Stichting Geschillencommissies voor
Consumentenzaken te Den Haag
Lid van de Selectiecommissie (buitenstaanders) Openbaar Ministerie
Medewerker van Jurisprudentie Onderneming en recht
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Vice-Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting St. Carolus-St Liduina-Lindenlust ziekenhuizen en verpleeghuizen te Den Bosch en Boxtel
2. Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Ziekenhuiszorg Den Bosch
3. Plaatsvervangend Lid van het Bestuur van de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen in de regio Noord-oost Brabant
4. Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
5. Co-auteur Jurisprudentie-bundel NBW
6. Medewerker Jurisprudentie Onderneming en Recht
7. Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten te Amsterdam
8. Voorzitter van de Geschillencommissie Reizen van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
9. Lid van de Selectiecommissie Openbaar Ministerie (buitenstaanders)
TEVENS [maart 2003]
Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Noord-Oost Brabant 01-01-2001
Vice-Voorzitter Raad van Toezicht Stichting St. Carolus en St. Luidina-lindenlust ziekenhuizen en verpleeghuizen Den Bosch en Boxtel
Plaatsvervangend Lid bestuur Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Co-auteur jurisprudentie-bundel nbw
Medewerker jurisprudentie onderneming en recht
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Tucht voor registeraccountants en accountants-administratieconsulenten te Amsterdam
Voorzitter geschillencommissie reizen Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken
Lid selectiecommissie Openbaar Ministerie, Openbaar Ministerie


WILLEMS
J.H.P.J. , geboren jun 1942 ; Drs.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 1 feb 1987
Rechter rechtbank Den Haag 20 jul 1988
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag okt 1988
Vice-President rechtbank Den Haag 25 feb 1994
NU
Den Haag Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege Den Haag
sept 95
INFO
aug 1999.Vertrokken naar elders.


WILLEMS
J.M. , geboren aug 1972 ; Mw.

NLRM 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1997


WILLEMS
J.V.

Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
willems@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 1999
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
j.willems@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMS
M.A.L.M.

NLRM
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Amsterdam ; kantoor Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1989
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506679 , fax 020-5506779
m.a.l.m.willems@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506679 , fax 020-5506779
m.a.l.m.willems@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Onduidelijke situatie


WILLEMS
M.J.M. ; Mw.

Advocaat bij De Mul Zegger ; beëdiging 2003
Postbus 48 , 6580 AA Malden
Tel 024-3586996 , fax 024-3586776
Willems@dmz.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMS - MOLDAWA
M.M. ; Mw.

Rechten 1974
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


WILLEMS
M.R.M.

Notaris te Valkenswaard , arrondissement den Bosch
Kantoor Potters, Bazelmans , Willems ; Valkenswaard
WILLEMS
P.
Advocaat bij De Haij & Van der Wende ; beëdiging 1995
Postbus 84233 , 3009 CE Rotterdam
haywende@nedernet.nl
Tel 010-2204400 , fax 010-2204499
mail@haijwende.nl
[vademecum advocatuur 2001]
p.willems@haijwende.nl
www.haijwende.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMS
P.

Advocaat bij Van Gelderen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1084 , 3600 BB Maarssen
Tel 0346-569944 , fax 0346-575260
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Gier & Stam advocaten
Postbus 815 , 3500 AV Utrecht
Tel 030-2303010 , fax 030-2303011
pwillems@degier-stam.nl
www.degier-stam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMS
P.J.

Advocaat bij Willems advocaten ; beëdiging 1948
Parnassusweg 8 , 1076 AN Amsterdam
legal@willems-advocaten.nl
Jacob Obrechtstraat 70 , 1071 KP Amsterdam
Tel 020-6766060 , fax 020-6645495
legal@willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Willems advocaten & Rechtsanwälte
Postbus 75966 , 1070 AZ Amsterdam
www.willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMS
P.W.H.M. ; Mw.

Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel ; beëdiging 1996
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
nlwi1134@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3615498
willems@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMS
R.A.F.

Advocaat bij Van Leeuwen Van der Eerden advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271888 , fax 073-6271800
willems@vlvde.nl
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMS
S.J.M.H. ; Mw.

Advocaat bij Hoeberechts c.s. ; beëdiging 1994
Postbus 196 , 6000 AD Weert
Advocaat bij Bosselaar & Strengers
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347234 , fax 030-2347272
[vademecum advocatuur 2001]
s.willems@bs-advocaten.nl
www.bs- advocaten-nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMS
T.A.M.W. (of Th.A.M.W.)

Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1981
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Advocaat bij Willem Alexanderlaan 6 , 5062 KV Oisterwijk
Tel 013-5230296 , fax 013-5230297
milstdonck@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 109 , 5060 AC Oisterwijk
Tel 013-5043874 , fax 013-5799615
milstdonck@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMS
Y.A.C.C. , geboren jun 1963 ; Mw. M

NLRM 96 97 98 99/00
Beleidsmedewerker Politiezaken arrondissementsparket te Den Haag
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 mei 1995
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 mei 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 mei 1997
Arrondissmentsofficier van Justitie Utrecht 1 maart 1999
NU
Utrecht parket ; Officier van Justitie
TEVENS
Geen opgavevan bijbanen bij parket Utrecht
jan 99


WILLEMSE - SCHOENMAKERS
G.P.G. ; Mw.

Advocaat bij Willemse & Schoenmakers ; beëdiging 1989
Postbus 55 , 7070 AB Ulft
Anton Tijdinklaan 4 , 7071 CX ULFT
Tel 0315-631297 , fax 0315-632501
[vademecum advocatuur 2001]
F.B. Deurvorststraat 23 , 7071 BE ULFT
info@willemse-schoenmakers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMSE
J.A.B.H.M (of J.A.B.M.)

Advocaat bij Willemse & Schoenmakers ; beëdiging 1984
Postbus 55 , 7070 AB Ulft
Advocaat bij Willemse & Schoenmakers
Anton Tijdinklaan 4 , 7071 CX Ulft
Tel 0315-631297 , fax 0315-632501
[vademecum advocatuur 2001]
E.B. Deurvorststraat 23 7071 BE ULFT
info@willemse-schoenmakers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMSE - SCHWERING Zie SCHWERING ; vanaf 1993 WILLEMSE - SCHWERING
J.M.P. , geboren mrt 1960 ; Mw. (zie SCHWERING voor eerdere jaren)

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 okt 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 14 feb 1994
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen
28 jan 1997


WILLEMSE
K.J.

Advocaat bij Willemse & Van Poorten ; beëdiging 1977
Postbus 3045 , 2001 DA Haarlem
Tel 023-5319565 , fax 023-5326094
[vademecum advocatuur 2001]
k.jwillemse@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMSE
M. ; Mw.

Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2003
Postbus 608000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
m.willemse@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMSE
P.A. ; Mw.

Advocaat bij Everts Bosboom Hiemstra ; beëdiging 1997
Postbus 35 , 2290 AA Wateringen
Tel 0174-290190 , fax 0174-290315
[vademecum advocatuur 2001]


WILLEMSE
Th.C.M. ; Mw.

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 01-12-2003
Rechterlijk ambtennaar in opleiding rechtbank Zutphen 01-10-2000
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Zutphen Rechtbank Raio
TEVENS [juni 2004]
Lid Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 01-03-2002
Vrijwilliger Project AHZWA maatjesproject voor zelfstandig wonende autistiache patiënten 01-03-2002
Bestuurslid Bob van der Houdfonds, fonds voor cliënten Stadsgeldbeheer Utrecht 01-01-2002


WILLEMSEN
A.W.A. , geboren apr 1950

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 15 okt 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 19 mrt 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 12 apr 1988
NU
Den Bosch parket
TEVENS
Lid regiocommissie BJ Brabant te Helmond
16 jan 1997 , 18 sep 1997


WILLEMSEN
B. ; Mw.

Advocaat bij Van Delft & Tummers advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 637 , 6500 AP Nijmegen
Tel 024-3781621 , fax 024-3781852
van.delft.tummers@12move.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMSEN
C. ; Mw.

Advocaat bij Kleerekooper advocatenkantoor ; beëdiging 2000
Postbus 686 , 3500 AR Utrecht
Tel 030-2307100 , fax 030-2314545
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMSEN - De VRIES
C.A. ; Mw.

Advocaat bij Adv. kantoor Jap A Joe ; beëdiging 1996
Postbus 13244 , 3507 LE Utrecht
Advocaat bij advocatenkantoor Willemsen-de Vries
Pres. Kennedylaan 20 , 2403 DP Alphen a/d Rijn
Tel 0172-242552 , fax 0172-242482
willemsen-de-vries@themail.com
[vademecum advocatuur 2001]
will2229@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMSEN
C.E. ; Mw.

Advocaat bij Klarenaar advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 939 , 3300 AX Dordrecht
Tel 078-6312468 , fax 078-6133804
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kroeze Israels advocaten
Postbus 497 , 4100 AL Culemborg
Tel 0345-533481 , fax 0345-533418
info@kroezeisraels.nl
www.kroezeisraels.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMSEN
C.M. ; Mw.

Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 1174 , 3000 BD Rotterdam
bmrdam@euronet.nl


WILLEMSEN
D.J.

Notaris te Arnhem , arrondissement Arnhem
Kantoor De Vijf Zuylen Notarissen ; Arnhem


WILLEMSEN
H.C.

Notaris te Heerhugowaard , arrondissement Alkmaar
Kantoor Appel, Eskens, Boon, Willemsen ; Heerhugowaard, Langedijk, Obdam, Opmeer


WILLEMSEN
J.J. ; Mw.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1993
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240273 , fax 010-2240011
jenniferwillemsen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
jennifer.willemsen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMSEN - Ten VELDE
M. , geboren nov 1961 ; Mw. M

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 sep 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 mrt 1994
NU
Arnhem ; volgens parket vertrokken
Zutphen parket Officier van Justitie
TEVENS
Lid Stichting RK schoolbestuur Doorwerth
Lid Bestuur Lions-club Renkum-Airborn
19 aug 1997


WILLEMSEN
M.J. ; Mw.

Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 4361 , 3006 AJ Rotterdam
Tel 016-8801338 , fax 010-8801821
mwillemsen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMSEN
M.J. ; Mw.

Advocaat bij Van Boven & Van der Bruggen ; beëdiging 2000
Postbus 15 , 6040 AA Roermond
Tel 0475-333030 , fax 0475-331174
mwillemsen@vbvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vbvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMSEN
M.J.C. ; Mw.

Advocaat bij Doorn Breukelaar & Van Willegen ; beëdiging 1992
Batjanstraat 5 , 1094 RC Amsterdam
Advocaat bij Van Doorn Breukelaar & Willemsen
Postbus 93526 , 1090 EA Amsterdam
Tel 020 6935544 , fax 020 6631381
[vademecum advocatuur 2001]
m.j.c.willemsen@vandoorncs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMSEN
M.L.W.J.

Secretaris gemeente Ubbergen [SAL 2000]
Niet meer in 2002 [SAL 2002]


WILLEMSEN
P. , Paul ; Dhr.

Belastingadviseur TRN-Groep
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oosterbeek


WILLEMSEN
R.

Advocaat bij Duijnstee Van der Wilk ; beëdiging 1991
Postbus 85850 , 2508 CN Den Haag
Advocaat bij Ruig & Partners ; beëdiging 1991 en 2000
Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag
Tel 070-3633555 , fax 070-3651051
willemsen@ruigpartners.nl
www.ruigpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEMSEN
S. , geboren nov 1928 ; Drs.

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger hoofd afdeling Jurd.Zaken van Phs. van Ommeren NV.Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 24 sep 1987
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
4 aug 1997


WILLEMSEN
T.E.A. , geboren okt 1957

NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raad van State
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 6 feb 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 jul 1992
Rechter rechtbank Maastricht 2 apr 1993
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Lid Bestuur Juridische Zaken van de Vereniging Geen Oost-Trace voor de A2
26 aug 1997


WILLEMSEN
W.A. ; Mw.

Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1990
Postbus 272 , 3300 AG Dordrecht


WILLENBORG
A.H.M. , geboren aug 1942 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1971
Bedrijfsjurist
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 20 sep 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 20 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 dec 1991
NU
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
Bedrijfsjurist/Directie-secretaris Hermans Groep bv (info 1994/95)
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Gruttostraat 1 , 3815 HG Amersfoort ; beëdiging 1994
Advocaat bij Willenborg & Land advocaten
Tel 033-4752515 , fax 033-4752515
[vademecum advocatuur 2001]
Niet in VAD 2004
TEVENS
Lid van de gemeenteraad van Amersfoort
Lid Raad van Toezicht van het Eemland Ziekenhuis te Amersfoort
Voorzitter van de ZStichting Jeugd Ondersteuning Gezondheidszorg (Jong) te Amersfoort
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


WILLENBORG
A.M. ; Mw.

Advocaat bij De Boer Willenborg ; beëdiging 1980
Overtoom 231 , 1054 HV Amsterdam
Tel 020-6124200 , fax 020-6123743
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Churchill-laan 223 , 1078 ED Amsterdam
Tel 020-6733351 , fax 020-6757151
info@willenborg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLERING
B.B.A.

Advocaat bij Kettler & Reijerse-Snel ; beëdiging 1994
De Lairessestraat 16 , 1071 PA Amsterdam
Advocaat bij Weilers & Willering advocaten
Johannes Vermeerstraat 34 , 1071 DS Amsterdam
Tel 020-6719995 , fax 020-6716185
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Willering advocaten
Amstelveenseweg 56 , 1075 XH Amsterdam
Tel 020-6273795 , fax 020-6273955
[vademecum advocatuur 2004]


WILLERING
M.W.

Advocaat bij Alt & De Boorder ; beëdiging 1997
Postbus 82228 , 2508 EE Den Haag
Advocaat bij Meijer Van der Zwan & Associés
Koninginnegracht 76 , 2514 AH Den Haag
Tel 070-3063636 , fax 070-3063698
meijer.vdzwan@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Meijer & Associés advocaten
meijer.associes@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLEUMIER
J.

Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1979
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460405 , fax 020-5460739
jaap.willeumier@stibbe.nl
jaap.willeumier@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [sep 2000]
Lid Raad van Bestuur DeEendracht-Anslo B.V., Lid Bestuur Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Lid Bestuur Stichting De Eendracht, Commissaris ArdaghInternational B.V., Commissaris Smurfit International B.V.


WILLIGEN
H.W. de , Hans ; Dhr.

Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Z.O.Drenthe
Belastingadviseur Moret & Limpberg


WILLIGEN
M.F. van ; Mw.

Advocaat bij Advokatenkollektief Sloetstraat ; beëdiging 1999
Postbus 364 , 6800 AJ Arnhem
Tel 026-4454442 , fax 026-4454529
[vademecum advocatuur 2001]
mieke.vanwilligen@sloetstraat69.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILLIGEN
W. van ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 6 sep 1979
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Caron & Stevens ; beëdiging 1965
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in A'dam


WILLIGENBURG
G.J.L. van , geboren febr.1925

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 14 feb 1986


WILLING
L.P.

Heineken bv
Lid van de juridische werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export.


WILLINK Zie MAAR - WILLINK
J.M. , geboren nov 1947 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1972
Griffier rechtbank Den Haag 1 nov 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 5 sep 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 5 sep 1981
Rechter rechtbank Den Haag 5 jul 1982
Rechter rechtbank Amsterdam 8 feb 1986
Raadsheer Hof Amsterdam 16 mrt1987
Rechter rechtbank Den Haag 9 jun 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 feb 1991
Vice-President rechtbank Den Haag 20 aug 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 8 september 1998
NU Den Haag Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Vice-Voorzitter Stichting Prinses Christina Concours Den Haag
okt 1997
TEVENS februari 2003]
Geen nevenfuncties opgegeven
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


WILMAN
S.A. ; Mw.

Advocaat bij Beek c.s. advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 835 , 8901 BP Leeuwarden
Tel 058-2120005 , fax 058-2155860
beekadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILMINK
J.H.F.

Notaris te Hoogeveen , arrondissement Assen
Kantoor Scholten & Wilmink ; Hoogeveen


WILMINK
P.M.

Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
mail@dekempenaer.nl
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
p.wilmink@dekempenaernl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Orde van advocaten te Arnhem ; strafrechtspleging (info sep 2000)


WILMS
A.G.M.

Advocaat bij De Metz advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 76725 , 1074 KA Amsterdam
Tel 020-3053636 , fax 020-3053639
legal@demetz.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1988 en 1997
toine.wilms@demetz.nl
www.demetz.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILMS
E.F.J.

Advocaat bij Wilms ; beëdiging 1985
Holbeinstrasse 34 , CH-8032 Zürich , Zwitserland
ewilms@access.ch
Tel 0041-12529657 , fax 0041-12515490
ewilms@access.ch
[vademecum advocatuur 2001]
Wilms & Ruggle Advocaturbüro
info@wrlaw.ch
www.wrlaw.ch
[vademecum advocatuur 2004]


WILMS
N.A. ; Mw.

Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten
Postbus 7911 ; beëdiging 2001
1008 AC Amsterdam
Tel 020-3016161 , fax 020-6464716
nicole.wilms@dolk-eerburg-diamand.nl
www.dolk-verburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILOD VERSPRILLE
A.H.G.

Notaris te Veenendaal , arrondissement Utrecht
Kantoor Oude Luttikhuis & Zwaan ; Veenendaal


WILOD VERSPRE
L.A.J.M.

Notaris te Arnhem , arrondissement Arnhem
Kantoor De Vijf Zuylen Notarissen ; Arnhem


WILS
I.C. ; Mw.

Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2002
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810820
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILS
R.M.W.M. ; Mw.

Rechten 1978
WetgevingsJurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


WILSCHUT
C.C.E. ; Mw.

Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
bogaerts@nedernet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Wilschut
Postbus 52 , 5460 AB Veghel
Tel 0413-377490 , fax 0413-375965
c.wilschut@advocatenveghel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILSCHUT
G.J.

Advocaat bij Nieuwe Gracht 55 , 2011 ND Haarlem ; beëdiging 1980
Tel 023-5424238 , fax 023-5340049
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WILSCHUT
M. , geboren jan 1923 ; Mej.

NLRM 71 80
Werkzaam Raad van de Kinderbescherming te Rotterdam.II plaatsvervanger secretaresse 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 3 jul 1968
Rechter rechtbank Rotterdam 13 jun 1969


WILSCHUT - Van der SANDE
S.E.J. ; Mw.

INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WILSON
A.F. ; Mw.

Advocaat bij De Loos & Schrijver ; beëdiging 1995
Postbus 453 , 2240 AL Wassenaar
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1995 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILSUM
H. van

Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Caron & Stevens / Baker & McKenzie ; Amsterdam


WILT
B. van der

Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Derks.Star Busmann.Hanotiau, Hilversum, Utrecht


WILT
G. van der , Gerda , geboren sep 1947 ; Mw.

NLRM 96 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 sep 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 3 september 1999
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger ; ontslag 11 nov 1996
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen ; kantoor Van den Bosch & Van den Broek ; beëdiging 1990
Managing legal consultant Price Waterhouse Rotterdam
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1990 en 2000
Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
nlwilt02@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
TEVENS
Geen bijbanen
Ontslag


WILT
H.G. van der , geboren oktober 1955 ; Dr.

NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 14 oktober 1999


WILTON
B.C. ; Drs.

Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240229 , fax 010-2240056
bart.wilton@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WILTON - DEKKER
M.A.E. ; Mw.

Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2003
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
info@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WILTS
C.

Notaris te Noordenveld , arrondissement Assen
Kantoor Wilts & Holland ; Noordenveld


WILTS
E.Y. ; Mw.

Rechten 1987 , Fiscaal Recht
Manager Fiscaal Juridisch Advies Bureau
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn


WIN
E.A. van

Advocaat bij De Clercq Van Win & Wols ; beëdiging 1983
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
info@declercq.com
[vademecum advocatuur 2001]
e.vanwin@declercq.com
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIN
R.W.J.J. de

Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75540 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789299 , fax 020-6789589
win@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


WINANTS
M.C.H.

Advocaat bij Hoeberechts c.s. ; beëdiging 2003
Postbus 196 , 6000 AD Weert
Tel 0495-532583 , fax 0495-540755
advocaten@hoeberechts.nl
www.hoeberechts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINCKEL
C.P.K. , geboren 16-04-1919

INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WINCKELS
D.H.J. ; Mw.

Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725403 , fax 010-2725430
dwinckels@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIND
B. , geboren okt 1966 ; Mw.

NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1994


WIND
E. de ; Mw.

Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-5685685 , fax 020-5685681
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 1985 en 2000
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686995 , fax 020-5686790
els.de.wind@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIND
F. van der , geboren okt 1942

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 apr 1992
Rechter rechtbank Rotterdam 3 dec 1992
Kantonrechter Rotterdam 19 mei 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21 jun 1995
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline voor het ressort Den Haag te Den Haag
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) voor de regio
Rotterdam te Rotterdam Bestuurslid Stichting voor Ooglijders te Rotterdam
Voorzitter beroepscomm.Stichting Zelfregulering Alcoholbranche (STIZA) te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger te Rotterdam


WIND
G.A.T. , geboren jan 1925

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam bedrijfsleven 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 13 sep 1972
Rechter rechtbank Roermond 3 dec 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond en Venlo 19 sep 1975
Vice-president rechtbank Roermond 6 jul 1978
President rechtbank Roemmond 15 jul 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Roermond 19 dec 1991


WIND
H.D.

Advocaat bij Eblé & Eschauzier advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 5581 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5319529 , fax 023-5312171
ebleadvo@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Eschauzier advocaten
Postbus 309 ; beëdiging 1982 en 1992
2000 AH Haarlem , Tel 023-5511341 , fax 023-5421353
wind@eschauzier.nl
www.eschauzier.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIND
J.

Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1999
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770300 , fax 010-4364977
wind@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WIND
J. ; Dhr.

Advocaat bij Kernkamp advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 117 , 4330 AC Middelburg
Tel 0118-633888 , fax 0118-626750
kernkamp@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 23-12-83
Kernkamp advocaten
Balans 13 , 4331 BL Middelburg
Postbus 117 , 4330 AC Middelburg
tel 0118-633888 , fax 0118-626750
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
kernkamp@zeelandnet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Windsir advocaten
windsir@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIND
J.P. , geboren okt 1953

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 21 feb 1994
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend hoofd afdeling algemene en bestuurlijke en juridische zaken
Lid werkgroep energie van de Stichting Wetenschappelijk Buro D66
Vice-Voorzitter bestuur Stichting Milieufederatie Drenthe
Lid afdelingsverkiezingscommissie D'66 afdeling Groningen
Auteur 9e druk enige bestuurlijkerechtelijke begrippen Uitgever Vermande Educatief
02 feb 1997


WIND
O. van der , geboren nov 1945 ; Dhr.

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 21 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 mrt 1991
Militair Lid Hof Arnhem 20 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Officier Koninklijke Landmacht
Ministerie van Defensie, Kon. Landmacht, Directie Personeel, Bestuursrechtelijke Geschillen Kon.
Landmacht, hoofd
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Brigade-generaal Koninklijke Landmacht
Directeur brigade - generaal - Instituut Defensie Leergangen van 01-09-1998 tot 27-09-2001


WINDEN
I. van der , Ingrid ; Mw.

Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
nlwinden@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
ingrid.van.der.winden@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINDEN
J.I. van der ; Mw.

Advocaat bij Van Driem advocaten ; beëdiging 1993
Reijnier Vinkeleskade 64 , 1071 SX Amsterdam
Advocaat bij Maet advocaten
Vondelstraat 80 , 1054 GN Amsterdam
Tel 020-4121271 , fax 020-4121552
jvanderwinden@maet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.maet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINDEN
R.A. van

Advocaat bij Lamsma Veidstra & LobÚ ; beëdiging 2001
Postbus 23320 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4363455 , fax 010-4363691
winden@lamsma-veldstra.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINDHORST
H.

Notaris te Baarn , arrondissement Utrecht
Postbus 117 , 3740 AC Baarn


WINDHOUWER
P.S.C.

Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Houbolt & Windhouwer ; Rotterdam


WINDT
B.M.E. de ; Mw.

Advocaat bij Postbus 7091 , 1007 JB Amsterdam ; beëdiging 1981
Advocaat bij Stadionweg 61-11 , 1077 SC Amsterdam
Tel 020-6736906 , fax 020-4708436
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WINDT
J. van der , geboren nov 1946 ; Dhr.

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 8 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 nov 1988
Rechter rechtbank Den Haag 7 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 7 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 7 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 6 aug 1996
Kantonrechter Delft 12 juni 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 5 sep 1997
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Plaatsvervangend voorzitter van de ontslagcommissie Centrum voor Werk en Inkomen te Zoetermeer van 15-07-1999


WINDT
M.

Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1991
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
mwindt@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2172440 , fax 010-2172701
m.windt@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WINDT
Th. van der ; Mw.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
twindt@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
t.van.der.windt@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WINFIELD
W.C.E. , geboren dec 1962

NLRM 96 97 98 99/00
Wetgevingsjurist Directie Wetgeving Ministerie van Justitie van Aruba
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 mei 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 sep 1995
Rechter rechtbank Den Bosch 6 sep 1996
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen
09 jun 1997


WINGEN
M.M.C.

Advocaat bij Camplaan 20a , 2103 GW Heemstede ; beëdiging 1990
Tel 023-5289662 , fax 023-5471026
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raadhuisstraat 67 , 2101 HD Heemstede
wingen@advocatuur.com
[vademecum advocatuur 2004]


WINGERDEN
M. van

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1997
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
mvanwingerden@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.van.wingerden@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WINK
A.

Secretaris gemeente Groningen [info SAL 2000]


WINK
I.W.H. ; Mw.

Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 21937 , 3001 AX Rotterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1997
Postbus 4361 , 3006 Al Rotterdam
iwink@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINK
R.J.M. ; Mw.

Advocaat bij Ruig & Partners ; beëdiging 1999
Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag
Tel 070-3633555 , fax 070-3651051
info@ruigpartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet in VAD 2003.


WINKEL
A.J.J.H. de ; Mw.

Rechten 1989
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


WINKEL
A.M.E. te ; Mw.

Rechten 1932
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


WINKEL
A.R. van der , geboren okt 1959

NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Hengelo
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 3 mei 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 3 mei 1991
Rechter rechtbank Almelo 10 apr 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 31 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 31 jul 1992
Vice-President rechtbank Almelo 1 jun 1994
NU
Almelo rechtbank Vice-President
Almelo kantonrechter-plaatsvervanger
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de Stichting kabelteevee Hengelo
Lid van de begeleidingscommissie (bedoeld in de CAO-Ziekenhuiswezen bij de Stichting Medisch
Kleuterdagverblijf Tesinkweide
Penningmeester van de Partij van de Arbeid afdeling Haaksbergen
Lid Commissie van Toezicht van het Huis van Bewaring te Almelo
Lid Bestuur Stichting Reclassering in het arrondissement Almelo
Roulerend Voorzitter beroeps en bezwarencommissie gemeentes Hakbergen en Neede


WINKEL
D.

Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 2001
Postbus 55005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595959 , fax 030-2595500
dwinkel@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINKEL
F.W. ; Dr. UHD

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Psuchologie en Pedagogiek
Van der Boechortsstraat 1 , 1081 BT Amsterdam
tel 020 4448888 , fax 020 4448845
Afdeling Klinische Psychologie
Toegepaste sociale psychologie
fw.winkel@psy.vu.nl


WINKEL
G. te ; Mw.

Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
gerjanne.tewinkel@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6741285 , fax 020-6741827
gerjanne.tewinkel@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


WINKEL
H. van

Advocaat bij De Haas & De Jong ; beëdiging 1980
Advocaat bij De Haas en De Jong advocaten
Postbus 3219 , 5003 DE Tilburg
Tel 013-5362088 , fax 013-5361245
[vademecum advocatuur 2001]
h.van.winkel@dehaas-dejong.nl
www.dehaas-dejong.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINKEL
H. , geboren dec 1909

NLRM 71
Advocaat en Procureur Rotterdam 1933-1939
Werkzaam bedrijfsleven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 jul 1947
Rechter rechtbank Amsterdam 20 sep 1949
Raadsheer Hof Amsterdam 19 jul 1962
NU


WINKEL
J.T.

NLRM 71
Raad Hoog Militair GerechtsHof 1 mrt 1961


WINKEL
K.A. ; Mw.

Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2000
Postbus 2508 , 1004 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
kyrsten.winkel@bdn.nl
www.boekelcteneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINKEL
L.C. , geboren jul 1949 ; Prof.

NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 18 mei 1998
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger ; werd verzocht ontslag te nemen en wordt niet meer
ingezet.
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenschappen
Hoogleraar Historische ontwikkeling van het recht
tel 010 4082190 , fax 010 4089191
winkel@frg.eur.nl


WINKEL
M. ; Mw.

Plaatsvervangend Hoofd Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]


WINKEL
P.J.

Advocaat bij Brink advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 15 , 2200 AA Noordwijk
brinkadv@caiw.nl
Tel 071-3646400 , fax 071-3619403
info@brinkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij TeekensKarstens advocaten en Notarissen
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
winkel@teekenskarstens.nl
www.teekenskarstens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINKEL
V.M. de

Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
vincent.dewinkel@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WINKEL
W. , geboren jan 1952 , Wim ; Dhr.

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Drachten
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 24 apr 1992
NU
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Drachten ; kantoor Winkel & Smit ; beëdiging 1973
Advocaat bij Winkel & Smit advocaten
Noordkade 70 , 9243 CG Drachten
Tel 0512-511345 , fax 0512-524357
winkel.smit@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.zilz.nl/winkel&stuit
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Drachten
Lid van de Rotary


WINKELAAR
J.

Notaris te Laren (NH) , arrondissement Amsterdam
Postbus 114 , 1250 AC Laren NH


WINKELHORST
R.C.

Juridisch medewerker van het College Bescherming Persoonsgegevens


WINKELHUIZEN
H.J.M. ; Mw.

Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hwinkelhuijzen@lagrolaw.nl
www.lagroaw nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINKELMAN
H.J.

Secretaris gemeente Zevenaar [info SAL 2000]


WINKELMAN
P.

Advocaat bij Ouwerkerk Hofstee & Winkelman ; beëdiging 1983
ohwadv@pi.net
Advocaat bij Van Ouwerkerk Winkelman & Elings
Postbus 519 , 4000 AM Tiel
Tel 0344-611164 , fax 0344-618189
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WINKELMOLEN
R.C.J.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772347 , fax 020-5772703
r.winkelmolen@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WINKENS
P. ; Mw.

Advocaat bij Van Riet & Diederen ; beëdiging 2001
Postbus 390 , 6430 AJ Hoensbroek
Tel 045-5213639 , fax 045-5227107
info@advocatenvanriet.nl
www.advocatenvanriet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINKLER
J.H. , geboren apr 1930

NLRM 80 87 88/89
Werkzaam verzekeringswezen te Rotterdam 1957
Rijksreclasseringsambtenaar te Utrecht 1959
Secretaris Reclasseringsraad te Dordrecht 1963
Werkzaam Ministerie van Justitie , II.hoofd administratie Directie T.B.R.en Reclassering te Den
Haag 1966
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Den Haag 1 jan 1977
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 19 jun 1977
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 28 mrt 1978


WINKSTER (WINKSTER - GIELEN) , Zie GIELEN, J.J.M.
J.J.M. , geboren dec 1964 ; Mw. M


WINNEMULLER
H.G.C.

Advocaat bij Zanders & Eikendal ; beëdiging 1991
Postbus 490 , 5900 AL Venlo
Advocaat bij Start Uitzendbureau B.V.
Postbus 478 , 2800 AL Gouda
Tel 0182-695289 , fax 0182-545485
winneber@start.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WINNIPS
J.

Advocaat bij Winnips & Schütz advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 509 , 8901 BH Leeuwarden
Postbus 2662 , 8901 AD Leeuwarden
Tel 058-2138353 , fax 058-2132302
[vademecum advocatuur 2001]


WINNUBST
J.L.H. ; Mw. Drs.

Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801725 , fax 010-8801821
joyce.winnubst@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 754 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
joyce.winnubst@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


WINNUBST
Th.J.A.

Advocaat bij Smit & Winnubst ; beëdiging 1985
Advocaat bij Smit Winnubst & de Hart advocaten
Postbus 315 , 5260 AH Vught
Tel 073-6849191 , fax 073-6849199
info@winsmart.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gillesse & Winnubst advocaten
Postbus 1602 , 5200 BR Den Bosch
Tel 073-6135561 , fax 073-6891268
info@gillesse-winnubst.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINT
J.E. van de ; Drs.

Advocaat bij Van de Wint c.s. advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 9185 , 1180 MD Amstelveen
vdwint@euronet.nl
Tel 020-4459987 , fax 020-4459986
info@vandewint.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandewint.com
[vademecum advocatuur 2004]


WINTER
A.C. ; Mw.

Advocaat bij Geene c.s. advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 622 , 9400 AP Assen
Tel 0592-345188 , fax 0592-372431
info@geene.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINTER
E.M. de ; Mw.

Advocaat bij Vreeswijk & De Winter ; beëdiging 1980
P.C. Hooftstraat 22 , 1071 BX Amsterdam
Tel 020-6624821 , fax 020-4701588
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Jaasma Dijk de Winter advocaten
Postbus 9196 , 1006 BD Amsterdam
Tel 020-6698909 , fax 020-6696146
jddw@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINTER
G.R.

Advocaat bij Winter c.s. ; beëdiging 1972
Postbus 27 , 8600 AA Sneek
Tel 0515-412285 , fax 0515-421958
wintercs@cybercomm.nl
[vademecum advocatuur 2001]
wintercs@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINTER - HEKSTER
G.S. de ; Mw.

Rechten 1968
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


WINTER
H.G. de , geboren aug 1947

NLRM 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jan 1983
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


WINTER - De GIER
H.J.M.M. de , geboren aug 1948 ; Mw.

NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 jun 1995
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


WINTER
H.R.G. , geboren 23-04-1961 ; Drs.

INFO
Woonplaats Bussum
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WINTER
J.A. ; Prof.

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 5989898 , fax 020 4446210
Afdeling Internationaal Recht en Rechtsvergelijking
Hoogleraar Recht der Europese organisaties
j.a.winter@rechten.vu.nl
Privé adres: Vijverweg 21 , 2061 GT Bloemendaal , Tel. 023 5275343


WINTER - BOSSINK
J.M. ; Mw.

Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1993
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529576 , fax 070-3520919
jwinter@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172609 , fax 010-2172749
j.winter@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WINTER
J.W. de ; Prof. Dr.

Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081595 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar Internationaal ondernemingsrecht
tel 010 4082674 , fax 010 4089188
winter@frg.eur.nl
Advocaat bij Unilever N.V. ; beëdiging 1997
Postbus 760 , 3000 DK Rotterdam
Tel 010-2174784 , fax 010-2174419
jaap.winter@unilever.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1991 en 1997
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771966 , fax 020-5771524
jaap.winter@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Juridisch adviseur van de Raad van Bestuur van Unilever.
Wordt per 1 januari 2003 partner bij de Brauw en Blackstone Westbroek. Hij werkte daar eerder ook al ; hij zal zich concentreren op de ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk.


WINTER
L.I. de ; Prof.

NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 23 okt 1962


WINTER
M. de ; Mw.

Advocaat bij De Winter advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 265 , 2990 AG Barendrecht
Tel 0180-692323 , fax 0180-690525
[vademecum advocatuur 2001]
mdewinter@dewinteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINTER
M.D.

Advocaat bij Laan van Meerdervoort 125 , 2517 AV Den Haag ; beëdiging 1989
Tel 070-3644221 , fax 070-3044277
[vademecum advocatuur 2001]
mdwinter@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINTER
R.C. ; Dr.


WINTER
R.E. de , geboren mei 1948

NLRM 97 98 99/00
Universitair hoofddocent aan de Universitet Maastricht
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 7 oktober 1996
Raadsheer Hof Amsterdam 16 juli 1999
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 96/97
Amsterdam Raadsheer Hof (info september 2000)
HOOFDFUNCTIE
Hoofddocent Rijks Universiteit Limburg
TEVENS
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Penningmeester Stichting Staatkundige Studien (statutair gevestigd te Leiden)
2. Bestuurslid toneelgroep 'Blik' te Maastricht
3. Lid Programma-adviesraad Stichting Kabelomroep Zuid-Limburg


WINTER
R.H.C.

Notaris te Heiloo , arrondissement Alkmaar
Postbus 245 , 1850 AE Heiloo


WINTER
R.M. de ; Mw.

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 7508 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771589 , fax 020-5771737
rmdewinter@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
rivka.dewinter@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


WINTER
R.R. , geboren jan 1950

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 22 feb 1984
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 okt 1984
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 17 sep 1985
Lid Kamer voor mededingingszaken College van B.B. 25 feb 1987
Plaatsvervanger Lid Tariefcommissie Amsterdam 16 nov 1994
Vice-President College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 16 jan 1995
Coördinerend vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 11 nov 1996
President van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven 3 feb 1999
NU
Den Haag President van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
TEVENS
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)


WINTER
W. de ; Mw.

Advocaat bij De Winter advocaten ; beëdiging 1985
Gasthuisstraat 6 , 3771 HE Barneveld
Tel 0342-417595 , fax 0342-418238
[vademecum advocatuur 2001]
Larikserf 31 , 8072 MA Nunspeet
Tel 0341-264075 , fax 0341-264575
info@advo-dewinter.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINTERDIJK
E.

Notaris te Groningen , arrondissement Groningen
Kantoor Winterdijk & Van der Laan ; Groningen


WINTERMANS
M.O.M. ; Mw.

Advocaat bij Van Riet & Associees advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635050 , fax 030-2635070
wintermans@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet in VAD 2003


WINTERS
B.

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1992
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771944 , fax 020-5771524
berto.winters@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


WINTERS
B.M.

Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
marinus.winters@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WINTERS
C.H.B. , geboren dec 1943

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11 jul 1983
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur Arnhem ; kantoor Winters & Bosnak ; beëdiging 1969
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 5600, 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538203 , fax 026-3538295
c.winters@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1969
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Monnikenhuizen Arnhem
Lid Commissie van Beroep betaald voetbal KNVB
jan 1997
TEVENS [juni 2002]
Voorzitter bestuur Stichting Monnikenhuize te Arnhem
Lid Commissie van Beroep Betaald Voetbal KNVB te Zeist
Bestuurslid Stichting Rondom Sonsbeek, gevestigd te Arnhem
Lid Commissie Disciplinaire Rechtspraak Nederlandse Orde van advocaten
TEVENS[juli 2002]
"Geen nevenbetrekking bekend"
TEVENS februari 2003]
"Geen nevenbetrekkingen opgegeven."
NB OPM@
Op rechtspraak.nl Hof Arnhem zijn de 4 nevenfuncties vermeld in juni 2002 allemaal verdwenen in juli 2002. Bijzonder ongeloofwaardig
@OPM op rechtspraak.nl 1 juli 2002 wel vermeld advocaat Arnhem, maar niet de naam van het kantoor


WINTERS
D.

Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 1981
Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5544000 , fax 023-5554421
winters@winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 023-5544001 , fax 023-5554421
www.winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINTERS
M.P.H.

Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1973
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 569 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538207 , fax 026-3538295
m.winters@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
m.winters@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINTERS - KRAMER GLIJNIS
N. ; Mw.

Advocaat bij Octrooibureau Vriesendorp ; beëdiging 1992
Postbus 266 , 2501 AW Den Haag
Advocaat bij Rembrandtweg 170 , 2202 AT Noordwijk
Tel 071-3624210 , fax 071-3624209
[vademecum advocatuur 2001]
n.winters@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINTGENS
E.M. , Eduard Marie

INFO
Overleden op 88-jarige leeftijd [Telegraaf 18 juni 2002]


WINTGENS
M.A.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1989
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Tel 040-2970749 , fax 040-2970775
mwintgens@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345766 , fax 040-2345630
mwintgens@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINTHER - MEIJERS
G.M. de ; Mw.

Advocaat bij Dubach advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 422 , 5700 AK Helmond
Advocaat bij Schakenraad advocaten
Postbus 2350 , 5600 CJ Eindhoven
Tel 040-2447608 , fax 040-2448875
g.dewinther.meijers@schakenraad.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Reinartz advocaten
Postbus 4046 , 5604 EA Eindhoven
Tel 040-2126415 , fax 040-2116709
mrdewinther@reinartzadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Orde van advocaten te Den Bosch: public relations, Jonge Balie (info sep 2000)


WINTJES
A.J.

Advocaat bij advokatenkollektief Rotterdam ; beëdiging 2002
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam
Tel 010-4650966 , fax 010-4654039
a.wintjes@advokatenkollektiefrotterdam.nl
www.advokatenkollektiefrotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WINTJES
J.E.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Philips IP & S
Postbus 220 , 5600 AE Eindhoven
Tel 040-2737070 , fax 040-2734131
jules.wintjes@philips.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIRJOSOEKARTO - Van de GOORBERG
L.M. ; Mw.

Advocaat bij Postbus 277 , 4380 AG Vlissingen ; beëdiging 1981
Advocaat bij Wirjosoekarto & Verhaard advocaten
Tel 0118-412877 , fax 0118-411992
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 22-07-81
Wirjosoekarto & Verhaard advocaten
Scheldestraat 76 , 4381 RW Vlissingen
Postbus 277 , 4380 AG Vlissingen
tel 0118-412877 , fax 0118-411992
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


WISCH
J.A. ter

Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741160 , fax 020-6741811
jan.terwisch@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


WISMAN
B.W.M. ; Mw.

Advocaat bij Blauwhoed Groep B.V. jur. Zaken ; beëdiging 1998
Postbus 2552 , 3000 CN Rotterdam
Tel 010-4535311 , fax 010-4526353
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blauwhoed BV Jur. Zaken ; beëdiging 1981 en 1998
Postbus 2552 , 3000 CN Rotterdam
Tel 010-4535311 , fax 010-4526353
bwisman@blauwhoed.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WISMAN
N.M. ; Mw.

Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1997
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506683 , fax 020-5506783
nynke.wisman@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
nynke.wisman@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WISMAN
W.I. ; Mw.

Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1998
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3825284
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153969 , fax 070-5153121
wi.wisman@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WISS
K.P.J.

Secretaris Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Secretaris Samenwerkingsorgaan Noorderpark [info SAL 2000]


WISSE
C.

Notaris te Haarlemmermeer , arrondissement Haarlem
Kantoor Esch, Van , Wisse en De Groot ; Haarlemmermeer


WISSE
G.J.J.

Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
wisse@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WISSE
I.P ; Mw.

Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1999
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
isabelle.wisse@loyensloeff.com
www.loyensloeff.nl
[vademecum advocatuur 2003]
Niet in VAD 2004.


WISSELINK
D.B.A. , geboren okt 1910

NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam 1932
Advocaat en procureur Batavia en Palembang 1934
Werkzaam Departement van Economische Zaken Ned. Indië en Indonesië 194
Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken 1955
Werkzaam Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, II.administrateur 1958
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 jun 1965
Rechter Utrecht 16 nov 1966
Vice-president Utrecht 19 aug 1977


WISSELINK
F.B.

Advocaat bij Petten, Tideman & Sassen ; beëdiging 1996
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
wisselink.f@pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WISSELINK
M.J.

Advocaat bij Van Mens & Wisselink ; beëdiging 1994
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Postbus 75199 , 1070 AD Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
mwisselink@vanrnens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WISSEN
G.J.M. van ; Prof. Dr. UHD

Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Staatsrecht
Hoogleraar Vergelijkend staatsrecht


WISSEN
M.E. van

Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1999
Terhulpsesteenweg 187 , B-1170 Brussel , België
Tel 0032-26613250 , fax 0032-26753870
barentskrans@skynet.be
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
vwissen@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WISSING
A.L. ; Mw.

Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153770 , fax 070-5153135
al.wissing@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WISSING
J.L.M.

Advocaat bij Wissing & Teunissen Kantoor ; beëdiging 1977
Pepijnstraat 10 , 5921 HM Venlo-Blerick
Tel 077-3872224 , fax 077-3872935
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WISSINK
L.M. ; Mw.

Advocaat bij Aben & Slag ; beëdiging 1999
Postbus 270 , 6000 AG Weert
Tel 0495-536138 , fax 0495-539134
[vademecum advocatuur 2001]


WISSINK
M.H. , geboren mei 1962 ; Prof.

NLRM 99/00
Universitair docent aan de Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 december 1998
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 17 augustus 1999
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
TEVENS [juni/juli 2002]
Docent, Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen 01-01-1996
Medewerker/redacteur van diverse uitgaven van Kluwer Juridische Uitgevers te Deventer en Boom Juridische Uitgevers te Den Haag 01-01-2001
NB OPM@
Juli 2002 rehtspraak.nl Hof Arnhem ; wordt vermeld hooglerar privaatrecht Groningen, maar niet sinds welke datum.
Komt niet voor in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, ook niet als Univ. Hoofddocent.
Vreemd.


WISSINK
T. ; Mw.

Rechten 1975
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


WISSMANN
C.M. , geboren mei 1902

NLRM 71
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Ned. Indië okt 1929
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening respectievelijk te Utrecht, Groningen, Rotterdam en
Dordrecht, 1946
Rechter rechtbank Den Bosch 13 apr 1951
Opdracht werkzaam economisch rechter rechtbank Roermond 22 mei 1951 - 1 nov 1962
Vice-president rechtbank Den Bosch 3 okt 1962


WIT
A.B. de ; Mw.

Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Koning & Janse advocaten
Postbus 271 , 3770 AG Barneveld
Tel 0342-425642 , fax 0342-408042
info@dkj.nl
www.dkj.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
A.E.B. de ; Mw.

Advocaat bij Offenbachstraat 21 , 1817 JA Alkmaar ; beëdiging 1974
Advocaat bij Curtiuslaan 13 , 1851 AL Heiloo
Tel 072-5113510 , fax 072-5112907
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 072-5113516 , fax 072-5112907
[vademecum advocatuur 2004]


WIT - WYNGAARDEN
A.M. de ; Mw.

Rechten 1948
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


WIT
A.M.C. de , geboren sep 1952 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 4 jan 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 26 apr 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 apr 1985
Rechter rechtbank Amsterdam 29 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 sep 1990
Vice-President rechtbank Amsterdam 20 april 1998
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Utrecht
Raad voor de Kinderbescherming, Klachtencommissie, Directie Noord-West, plaatsvervangend Voorzitter


WIT
A.P. de

Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijnen ; beëdiging 2000
Postbus 5019 , 5600 HA Eindhoven
Tel 040-2970000 , fax 040-2451375
tdewit@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
tdewit@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
B. de

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
bdewit@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772393 , fax 020-5772711
b.de.wit@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
C.A.M.J. de

Advocaat bij Bouwman advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 270 , 5400 AG Uden
Tel 0413-266009 , fax 0413-208545
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0413-266069 , fax 0413-268545
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
C.H.M. de ; Mw.

Fiscaal Recht 1988
Belastinginspecteur
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


WIT
C.J. de ; Dhr.

Advocaat bij Mr. C.J. De Wit Kantoor ; beëdiging 1979
Postbus 5006 , 4380 KA Vlissingen
Tel 0118-415685 , fax 0118-413837
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 28-03-79
Mr. C.J. de Wit Kantoor
Badhuisstraat 96-98 , 4381 LV Vlissingen
Badhuisstraat 96-98 , 4381 LV Vlissingen
tel 0118-415685 , fax 0118-413837
advodewit@hetnet.nl
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
C.J.M. de ; Mw.

Advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl B.V. advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1095 , 5004 BB Tilburg
Tel 013-4635599 , fax 013-4632266
c.de.wit@kantoormrvanzijl.nl
www.kantoormrvanzij l.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
C.W. de ; Dhr.

Rechter Rechtbank Den Haag van 01-04-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


WIT
E.C. de

Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2002
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042571 , fax 010-4042122
ernst.dewit@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
E.F. de ; Mw. (of E.)

Advocaat bij de Wit ; beëdiging 1986
Postbus 53201, 1007 RE Amsterdam
Tel 020-6714999 , fax 020-6718667
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kooman Wichers Hoeth en de Wit
De Lairessestraat 156 , 1075 HL Amsterdam
Tel 020-6714999 , fax 020-6718667
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:
Specialismen: strafrecht, vreemdelingenrecht, pers-en familierecht, psychiatrie


WIT - FACCHETTI
F.C. de ; Mw.

Advocaat bij Rischen & Van Bellen advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 22096 , 3003 DB Rotterdam
Advocaat bij Rischen & Nijhuis
Postbus 22090 , 3003 DB Rotterdam
Tel 010-4332777 , fax 010-4047959
rischen.nljhuis@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel O10-2175317 , fax 010-4047959
dewit@rischen-nijhuis.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
G.A. de

Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046000 , fax 020-5046060
gdewit@devos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pesman advocaten
Postbus 366 , 1800 AJ Alkmaar
Tel 072-5411103 , fax 072-5411105
gdewit@pesman.nl
www.pesman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
G.J. , Gualtherus Johannes , Walt , geboren 29 december 1924 te Nijmegen

Drager van het Herinneringskruis 1940 - 1945
INFO
Overleden te Laren 6 juni 2002 RC 10 juni 2002]


WIT
H. de , geboren aug 1946

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent Rijks Universiteit Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 22 jun 1987
Rechter rechtbank Assen 1 sep 1994
NU
Assen rechter
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent bij de vakgroep strafrecht RUG
Medewerker vakgroep strafrecht RUG
jul 1997


WIT
H.A. de , Henk ; Dhr.

Notaris te Amersfoort , arrondissement Utrecht
Kantoor Veldhuizen & Beens Notarissen ; Amersfoort
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Kromme Rijn


WIT
H.C. de

Notaris te Sneek , arrondissement Leeuwarden
Postbus 111 , 8600 AC Sneek


WIT
H.E.C. de , geboren mrt 1954 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 14 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 14 feb 1986
Rechter rechtbank Alkmaar 22 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 10 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10 apr 1992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


WIT
I. de ; Mw.

Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
idewit@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
I.A.E. de ; Mw. Drs.

Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2995555 , fax 030-2995506
idewit@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
J. de

Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior ; beëdiging 1986
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
jw@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
wit@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
J. de , geboren 1942

Directeur Brocacef Holding N.V.


WIT
J.A.M. de , geboren nov 1948

NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 15 sep 1995
Docent aan de hogeschool van Amsterdam
Rechter rechtbank Rotterdam 1 sep 1997
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter


WIT
J.G.P. de

Advocaat bij advocatenkantoor Prinsegracht ; beëdiging 1998
Prinsegracht 53 , 2512 EX Den Haag
Tel 070-3803001 , fax 070-3896031
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
J.J. de, geboren december 1938 ; Drs.

NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 18 mei 1998


WIT
J.M.A.M. de , Jan

Advocaat bij Dr. Jaegersstaat 47 , 6417 CJ Heerlen ; beëdiging 1969
Tel 045-5714083 , fax 045-5743447
[vademecum advocatuur 2001]
HOOFDFUNCTIE
Lid Tweede Kamer SP-fractie ; mei 2000
@OPM
Duikt weg; geboren struisvogel. NCBJ.


WIT
J.M.J. ; Mw.

Advocaat bij de Trip advocaten & Notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997879 , fax 050-5997977
j.dewit@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
J.P.N. de

Advocaat bij De Wit Lattmann Türkkol ; beëdiging 1991
De Clercqstraat 122 , 1052 NP Amsterdam
Tel 020-6851715 , fax 020-6835430
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
J.T. de , geboren mrt 1940 (of J.Th.) M

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organisatie te Den Haag ; Raio 1 jul
1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 nov 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 1 nov 1969
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Den Haag 1 nov 1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 28 sep 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 21 okt 1975
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 28 okt 1975
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 16 nov 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 15 mrt 1983
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 29 okt 1987
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 28 mei 1998
NU
Dordrecht parket Hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Belcanto te Dordrecht


WIT
J.T. , geboren dec 1952

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 28 mrt 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 13 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 jan 1984
Rechter rechtbank Rotterdam 1 mrt 1905
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 okt 1986
NU
Lid N.A.en Aruba
aug 1997


WIT
L. de , Loeky ; Mw.

Advocaat bij Nannings & De Wit ; beëdiging 1987
Heereweg 139 , 2161 BA Lisse
Tel 0252-419121 , fax 0252-415000
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nannings & De Wit ; beëdiging 1987
Heereweg 139 , 2161 BA Lisse
Tel 0252-419121 , fax 0252-415660
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Lisse-Bollenstreek.


WIT
L.A.J.M. de , geboren aug 1944 M

NLRM 80 88/89 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ministerie van Justitie , II.stafmedewerker , Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 1 jun 1971
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 12 aug 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 27 jul 1984
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 25 feb 1991
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 dec 1992
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1994
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Lid van de Rotary


WIT
L.G.C.M. de

Advocaat bij Verstrepen & De Wit advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 4305 , 4900 CH Oosterhout
Tel 0162-471107 , fax 0102-471165
info@vdw-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1989 en 1997
Tel 0162-471167 , fax O] 62-471165
info@vdw-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
M. de

Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1999
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 1994 en 1999
michiel.dewit@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
M.A.C. de ; Mw. Dr.

Universitair docent bij KUB
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
tel 013 4668167 , fax 013 4663143
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid


WIT
M.C. , Mieke ; Mw.

Pensioenadviseur Beyer Pensioenadviseurs te Haarlem
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelnetwerk Amsterdam


WIT
M.H.P. de

Advocaat bij Van Mens en Wisselink ; beëdiging 2002
Postbus 2911 , 1000 CX Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
dewit@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
M.Y.C.L. de ; Mw.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 1507 , 30000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172705
mwit@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2172641 , fax 010-2172705
m.de.wit@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
N.A. de ; Mw.

Advocaat bij Levenbach & Gerritsen advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 112 , 1430 AC Aalsmeer
Tel 020-3548060 , fax 020-3548070
office@levenbach-ams-schiphol.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
P. de

Advocaat bij Korte & De Wit advocaten ; beëdiging 1971
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Generaal de la Reylaan 17 - 19 , Bussum
Postbus 215 , 1400 AE Bussum
Tel 035-6931044 , fax 035-6918553
gooi@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
p.dewit@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
P.

Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1996
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506666 , fax 020-5506777
patrick.wit@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
R.A. de ; Mw.

Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1997
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
dewit@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WIT
R.N. de ; Mw.

Advocaat bij Vogel & Ruitenberg advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 12166 , 1100 AD Amsterdam
Tel 020-5650400 , fax 020-5650411
dewit@theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
R.P.A. de

Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-5466281
nlwit023@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
S. de ; Mw.

Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 2001
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770300 , fax 010-4364977
sdewit@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WIT
S. de , geboren dec 1952 , Severin

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 nov 1988
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger ; ontslag 11 nov 1996
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Buruma Maris ; beëdiging 1978
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
severin.dewit@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Intellectuele Eigendom


WIT - De WITTE
W.E. de ; Mw.

Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 28-07-1987
Postbus 130 , 4460 AC Goes
Tel 0113-211640 , fax 0113-232559
[vademecum advocatuur 2001]
Quarles & Jurgens
F. den Hollanderlaan 10a , 4461 HN Goes
Postbus 130 , 4460 AC Goes
tel 0113-211640 , fax 0113-232559
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
qj.goes@balienet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Postbus 13l , 4460 AC Goes
qj.goes@balienet.nl
www.quarles.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WITBERG
D.A. ; Mw.

Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1993
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
infoeinbd@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
dwitberg@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WITBERG
T. , geboren sep 1956 ; Mw.

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 sep 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie EZ, Directoraat-Generaal voor Energie, Directie Algemeen Energiebeleid, Hoofdafdeling
Internationaal, Sector Coördinatie Juridische Zaken, Hoofd
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Ambtenaar, coördinator geschillenbeslechting Nma
Bestuurslid Vereniging voor Energierecht van 19-03-2002
Voorzitter ouderraad RKBS De Paradijsvogel van 01-08-2000
Apirant lid bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Nootdorp van 01-10-1999 tot 01-01-2002


WITH
W.W.H. de ; Mw.

Advocaat bij Van Twist advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 5251 , 3295 ZK 's-Gravendeel
Tel 078-6736358 , fax 078-6736360
wwhdewith@vantwistadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WITHAAR
J.

Advocaat bij Den Otter De Jong & Withaar advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 14 , 5050 AA Goirle
Tel 013-5302378 , fax 013-5302379
j.withaar@ojw-advocaten.nl
www.ojw-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WITHAAR - WEIJNS
L.F. ; Mw.

Advocaat bij Lenards & Ter Haar ; beëdiging 1990
Postbus 26 , 8320 AA Urk
106654.430@compuserve.com
Tel 0527-684501 , fax 0527-685505
lenards.terhaar@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WITHAAR
M.D. ; Mw.

Advocaat bij Hoogerwerf advocaten B.V. ; beëdiging 2003
Brinkstraat 32 , 7901 LA Hoogeveen
Tel 0528-234800 , fax 0528-274358
[vademecum advocatuur 2004]


WITHAAR
P.A.

Notaris te Velp , gem. Rheden , arrondissement Arnhem
Postbus 256 , 6880 AG Velp Gld


WITHOLT
A.W.

Advocaat bij Van Dunné & Felix ; beëdiging 1977
Postbus 21808 , 3001 AV Rotterdam
Tel 010-4114146 , fax 010-4120084
witholt@marefelix.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Dunné Witholt Golterman advocaten
www.marefelix.com
[vademecum advocatuur 2004]


WITJES
J.T.S. , geboren okt 1960 (of J.Th.S.)

NLRM 98 99/00
Bedrijfsjurist
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 19 jan 1998
NU
Roermond rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Penningmeester Junior Kamer Roermond
apr 1998


WITKAMP
H.J. ; Mw.

Advocaat bij Smink Witkamp & Schoonderbeek ; beëdiging 1982
Advocaat bij Ariëns & Witkamp Schoonderbeek advocaten
Postbus 492 , 3800 AL Amersfoort
Tel 033-4637727 , fax 033-467 5140
ariensadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ariensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WITKAMP
S.I. ; Mw.

Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
witkamp@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
sylvia.witkamp@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


WITLOX
C.C.M.

Notaris te Helvoirt , gem. Haaren, arrondissement den Bosch
Postbus 55 , 5268 ZH Helvoirt


WITLOX
J.J.M.

NLRM 71 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1963
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 dec 1970
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch ; kantoor Postbus 1778 ; beëdiging 1985


WITLOX
K.J.M. , geboren dec 1918

NLRM 71 80 87 88/89
Advocaat en procureur Den Bosch nov 1945
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 3 sep 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 feb 1972
Rechter rechtbank Den Bosch 28 mrt 1977


WITLOX
M.A.I.

Advocaat bij Witlox Tuzkapan advocaten ; beëdiging 1989
Keizersgracht 461 , 1017 DK Amsterdam
Tel 020-5221999 , fax 020-5221991
witloxtuzkapan@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@witloxtuzkapan.nl
www.witloxtuzkapan.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WITLOX
R.J.J.M.

Advocaat bij Postbus 1778 , 5200 BV Den Bosch ; beëdiging 1985
Tel 073-6901005 , fax 073-6901007
[vademecum advocatuur 2001]


WITSEN ELIAS - HIJLKEMA
J.A. ; Mw.

Rechten 1988
Jurist , Ministerie van Landbouw
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Nijmegen


WITSEN ELIAS
J.P.

Stork Brabant bv
Lid van de juridische werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export


WITSEN ELIAS
J.W. ; Jhr.

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 19 jan 1965
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Amsterdam : geen opgave nevenactiviteiten


WITSEN ELIAS
N. , geboren apr 1906 ; Jhr. M

NLRM 71
Werkzaam Regeringsb. Uitv. Landbouwcrisis Wet 1933 1 jun 1933
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 2 jun 1937
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 23 jun 1941
Substituut-officier van Justitie rechtbank Utrecht 7 mei 1947
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 24 sep 1957
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 30 nov 1962


WITSEN ELIAS
Q.A. ; Mw.

Advocaat bij De Leeuw Kramer en Duijn ; beëdiging 1999
Postbus 1178 , 1500 AD Zaandam
Tel 075-6353831 , fax 075-6353090
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Leeuw Duijn en Bloem advocaten
info@leeuwadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WITSIERS
H.A. , geboren aug 1951

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Middelburg 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 22 jul 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 19 feb 1982
Rechter rechtbank Middelburg 2 feb 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 31 okt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 31 okt 1984
Vice-President rechtbank Middelburg 13 okt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 7 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 7 mrt 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Middelburg 8 jul 1994
NU
Middelburg coördinerend Vice-President
Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter grondkamer Zeeland
Redacteur Data Juridica
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline te Den Haag
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie IV, De Raad voor de Kinderbescherming Directie
Zuid-West
29 jul 1997
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie IV , De Raad voor de
Kinderbescherming , Directie Zuid-West , plaatsvervangend Voorzitter [info SAL 2000]


WITT
C.H.G. , geboren 06-08-1923

INFO
Woonplaats Bath , Engeland
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WITT
E. de , geboren feb 1959 ; Drs.

NLRM 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 9 jan 1998
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 27 juli 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 27 juli 1998
Rechter rechtbank Assen 24 januari 2000


WITT WIJNEN
H.R. de

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1989
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone westbroek Linklaters & Alliance
1345 Avenue of the Americas 19th floor , New York N.Y.10105 , USA
Tel 001-2124249140 , fax 001-2124249100
hrdewittwijnen@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285435 , fax 070-3280489
rutger.dewittwijnen@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


WITT WIJNEN
O.E. de

Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1996
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4118920 , fax 010-4114261
oe.de.witt.wijnen@kkadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4005100 , fax 010-4445111
oe.de.witt.wijnen@kneppelhout.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WITT WIJNEN
O.L.O. de ; Dhr.

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden ; CorpsLid 1954
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 jul 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 1 mrt 1989
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1961
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
tel 010-2240000 , fax 010-4148444
olo.dewittwijnen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid comite van aanbeveling Divisie Sportsponsoring van de Leidse Studenten Vereniging Minerva
Lid comite van Aanbeveling Vereniging van Vrienden van de Oude of Pelgrimsvaderkerk te
Rotterdam
Commissaris Nederlandse Reassurantie Groep NV, Nederlandse Reassurantie Holding NV
Lid Raad van Advies Stichting Nederlands Meditation Instituut
Consul-Generaal Koninkrijk van Denemarken
Penningmeester Union des Consuls Rotterdam
Lid Bestuur Onderzoekscentrum Onderneming en Recht verbonden aan de jurisdiche faculkteit van de
Nijmeegse Universiteit
Lid Bestuur Nederlands Arbitrage Instituut ovember 1999]
Lid Bestuur Stichting Bremhorst
Lid en diverse commissies International Bar Association
TEVENS [juni 2003]
Lid comite van aanbeveling Divisie Sportsponsoring van de Leidse Studenten Vereniging Minerva
Lid comite van Aanbeveling Vereniging van Vrienden van de Oude of Pelgrimsvaderkerk te
Rotterdam
Lid Raad van Advies Stichting Nederlands Meditation Instituut
Consul-Generaal Koninkrijk van Denemarken
Penningmeester Union des Consuls Rotterdam
Lid Bestuur Onderzoekscentrum Onderneming en Recht verbonden aan de jurisdiche faculkteit van de
Nijmeegse Universiteit te Nijmegen
Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut
Bestuurslid Stichting Bremhorst (familiestichting)
Lid diverse commissies International Bar Association
Lid European Council en Executive Committee CPR te New York
Lid International Advisory Board CEDR 01-01-2002
Commissaris NRG nv 01-01-2002
Bestuurslid Stichting ter Bevordering Rechtsgeleerd Onderzoek 01-01-2002
TEVENS [juli 2003]
Lid comité van aanbeveling divisie sponsoring Leidse Studenten Vereniging Minerva
Lid comité van aanbeveling Ver. van Vrienden van de Oude of Pelgrimsvaderkerk te Rotterdam
Lid raad van advies Stichting Nederlands Mediation Instituut
Consul-generaal Koninkrijk van Denemarken te Rotterdam
Penningmeester Union des Consuls te Rotterdam
Bestuurslid onderzoekscentrum onderneming en recht juridische faculteit
Universiteit Nijmegen te Nijmegen
Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut
Bestuurslid Stichting Bremhorst (familiestichting)
Lid diverse commissies
International Bar Association
Lid European Council en Executive Committee CPR te New York
Lid International Advisory Board CEDR van 01-01-2002
Commissaris NRG N.V. van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting ter Bevordering Rechtsgeleerd Onderzoek van 01-01-2002
INFO
EreLid van de Nederlandse Tafelronde ; landelijk President in 1974-1975
Lid van de Rotary

WITTE
B.E.F.M. de ; Prof. (of B.)
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Internationaal en Europees Recht
Hoogleraar Europees Recht
tel 043 043 3883233 , fax 043 3257818
b.dewitte@ir.unimaas.nl
Privé adres: Aylvalaan 22 , 6212 BC Maastricht , Tel. 043 3251106


WITTE
D.H. de

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1986
maildhg@dbbw.nl
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285475 , fax 070-3280489
dhdewitte@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771555 , fax 020-5771096
douwe.dewitte@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


WITTE
E.J.A.W. de

Advocaat bij Willem de Zwijgerlaan 113 , 2582 EL Den Haag ; beëdiging 1969
Tel 070-3506366 , fax 070-3505881
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Laan van Meerdervoort 492 b , 2563 BJ Den Haag
Tel 070-3306182 , fax 070-363911
[vademecum advocatuur 2004]


WITTE - Van den HAAK
M.B. de ; Mw.

Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1984
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488768 , fax 070-3858196
mb.dewitte@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153768 , fax 070-5153115
mb.dewitte@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WITTE
M.J. de

Advocaat bij Diepeveen advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 49 , 3910 AA Rhenen
witteadv@worldonline.nl
Advocaat bij Sap . De Witte . Roth
Postbus 765 , 3800 AT Amersfoort
Tel 033-4613048 , fax 033-4617240
mj.dewitte@letselschade-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.letselschade-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WITTE
M.Ph. de

Advocaat bij Van den Boogaard advocaten ; beëdiging 1984
Reinkenstraat 47-49 , 2517 CP Den Haag
Tel 070-3463600 , fax 070-3466926
[vademecum advocatuur 2001]
mrmpdewitte@lawyer.com
[vademecum advocatuur 2004]


WITTE
W.G.M.J. ; Mw.

Advocaat bij Stadhouders advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 14028 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2520855 , fax 030-2520841
witte@stadhouders.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid


WITTE
W.J.B.

Advocaat bij Witte & Partners ; beëdiging 1973
Postbus 2474 , 3500 GL Utrecht
Tel 030-2161440 , fax 030-2164356
[vademecum advocatuur 2001]
w.j.b.witte@rn.rabobank.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WITTEKAMP
J.J.

Advocaat bij Timman, Van Vliet & Elshof ; beëdiging 1994
Postbus 247 , 2600 AE Delft
Advocaat bij Van Vliet & Elshof
Postbus 1010 , 2600 BA Delft
Tel 015-2619361 , fax 015-2571003
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Vliet & Elshof
wittekamp@vanvlietenelshof.nl
www.vanvlietenelshof.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WITTEMAN - Van MEERWIJK
L.A.C.M. , geboren apr 1929 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90
Arb. contr. Raad van Beroep Haarlem 1 mei 1984
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Haarlem 30 mei 1985
Plaatsvervangend-Voorzitter Idem 22 sep 1987


WITTEMAN
P.M. , geboren dec 1924

NLRM 71 76 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur te Amsterdam nov 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 10 mrt 1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 jul 1959
Rechter rechtbank Amsterdam 18 mrt 1965
Raadsheer Hof rechtbank Amsterdam 18 jun 1970
Vice-president rechtbank Amsterdam 25 nov 1980
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 16 mrt 1976


WITTENBERG - STOLLE
E.C.M. ; Mw.

Rechten 1957
Hoofd Organisatie Adviseur / Opleiding
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


WITTENBERGHE
N.A.G. van ; Mw.

Advocaat bij Unger & Terwee ; beëdiging 1996
Roemer Visscherstraat 39 , 1054 EW Amsterdam


WITTENSLEGER
J.L.

Advocaat bij advocatenkantoor Walker ; beëdiging 2003
Haringvlietstraat 8 , 1078 JC Amsterdam
Tel 020-6730055 , fax 020-6730091
mrwittensleger@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WITTEVEEN
D.E. , geboren 12-04-1949 [J

Directeur-Generaal Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken Ministerie van Financiën
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) , Lid (FI)
Lid Bestuur Stichting Het Parool
Bestuurslid Curatorium Het Parool B.V.
Commissaris PCM Uitgevers N.V.
Lid Gedragscode-groep ingesteld door de Eur. Raad
Lid Taxation Policy Group/Comm. Belastingbeleid.
De heer Witteveen rondde in 1974 zijn studie fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit inLeiden af. Van 1974 tot 1979 was hij inspecteur der rijksbelastingen en wetenschappelijk Medewerker in Leiden. Vervolgens was hij van 1977tot 1983 Medewerker belastingaangelegenheden bij Het Parool en van 1979 tot 1982 wetenschappelijk Medewerker in Groningen. In 1982 tradbij in dienst bij het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën. Hier bekleedde de heer Witteveen diversefuncties. Sinds 1991 is hij Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken. Tevens was hij Voorzitter van de Stuurgroep OntvlechtingBedrijfsverenigingen en Lid van het bestuur van de Vereniging voor Belastingwetenchap. Voorts was hij Voorzitter van de Europese Regio van de Vorld CustomsOrganization en vice-Voorzitter van de World ,ustoms Organization, Voorzitter van de werkgroep iscaal-technische herziening van de loon- eninkomstenbelasing, Voorzitter van de werkgroep fiscale behandeling pensioe,en en vice-Voorzitter van het Comité voor Fiscale Zaken van leOESO. Verder was hij Lid van de raad van commissarissen an Arbo Management Groep B.V.
INFO
Woonplaats Amsterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WITTEVEEN
D.W.

Advocaat bij CMS Decks Star Busmann ; beëdiging 1987 en 2001
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121566 , fax 030-2121190
d.witteveen@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WITTEVEEN
H. ; Mw.

Advocaat bij Elders advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 4044 , 7200 BA Zutphen
Tel 0575-515074 , fax 0575-513165
[vademecum advocatuur 2001]
witteveen@eldersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WITTEVEEN
H.P.

Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1994
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
350 Park Avenue 28th Floor , New York , NY 10022 , USA
Tel 001-2129724000 , fax 001-2129724929
hans.witteveen@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


WITTEVEEN
J.J.


WITTEVEEN
M.R. , geboren jun 1957 M

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 dec 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 mrt 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 14 mei 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Amsterdam1mei 1998
NU
Amsterdam parket


WITTEVEEN
P.A.M. , Paul ; Dhr.

Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
witteveen@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Vechtstreek


WITTEVEEN
P.P. , Peter-Paul ; Dhr.

Hfd. Pers. Zaken en Opl. BASF Ned. BV
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel De Liemers


WITTEVEEN
P.P. ; Drs.

Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Koninklijke Pakhoed N.V.
Senior Vice-President HR


WITTEVEEN
T.A.M. ; Dr.

Ministerie van Financiën, Interdepartementale commissies, Interdepartementaal Overlegorgaan Departementale Accountantsdiensten (IODAD) , Waarnemer (Algemene Rekenkamer)


WITTEVEEN
W.E. , geboren 31-08-1922

INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WITTEVEEN
W.J. , geboren 5 mei 1952 , Willem ; Prof. Dr.

Gymnasium-B Rijnlands Lyceum Wassenaar
Rechten in Leiden ; afgestudeerd in 1978
Wetenschappelijk Medewerker Universiteit van Leiden
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis
Hoogleraar Encyclopedie der rechtswetenschap
wj.witteveen@kub.nl
tel 013 4662186 , fax 4663143
w.j.witteveen@kub.nl
TEVENS
Lid van de Eerste Kamer voor de PvdA 1999
Voorzitter van de commissie die een nieuw beginselprogramma opstelt ; komt uit najaar 2000
Hij vindt politiek oppervlakkig gepraat. De communicatie tussen burger en politiek moet verbeterd worden
Het magische trefwoord is Internet.
INFO
Auteur van het boek "De retoriek in het recht"
NRC 17 mei 2003 artikel van zijn hand onder de titel: "Politieke retoriek is op sterven na door".
INFO
Privé adres: Burg. Passtoorsstraat 31 , 4835 KE Breda , Tel. 076 5601255


WITTICH - SCHMIDT
N. ; Mw.

Advocaat bij advocatenkantoor Wittich-Schmidt te Hengelo (OV) ; beëdiging 1990
Postbus 1143 , 7550 BC Hengelo
Tel 074-2505551 , fax 074-2505626
advocatenkantoor.wittich.schmidt@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 41 , 7470 AA Goor
Tel 0547-263023 , fax 0547-263948
advocatenkantoor.wittich.schmidt@tip.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Twente
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


WITTING
C.E. ; Mw.

Rechten 1958
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


WITTOP KONING
J.H.

Advocaat bij Scholten & Wittop Koning ; beëdiging 1988
Lange Voorhout 43 , 2514 EC Den Haag


WITTOP KONING
J.P. , geboren jan 1942 M

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 jul 1984
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 okt 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 9 feb 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jun 1989
Adv.-gen. ressortsparket Den Haag 1 apr 1996
Plaatsvervangend off. v. just. arr.parketDen Haag 9 sep 1998


WITVOET
J.

Advocaat bij Van Zelm c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 14125 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2331347 , fax 030-2315491
[vademecum advocatuur 2001]
vanzelmcs@vanzelmlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


WLADIMIROFF
A. ; Mw.

Advocaat bij Wladimiroff Waling Schreuders ; beëdiging 1998
Postbus 93102 , 2509 AC Den Haag
Tel 070-4166616 , fax 070-3226940
a.wladimiroff@wlaws.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.wlaws.com
[vademecum advocatuur 2004]


WLADIMIROFF
G.R. ; Jhr.

Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1995
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
graham.wladimiroff@cliffordchance.com
Advocaat bij Akzo Nobel Nederland B.V. ; beëdiging 1999
Postbus 20 , 5340 BH Oss
Tel 0412-666371 , fax 0412-650592
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Akzo Nobel Chemicals B.V. ; beëdiging 1995 en 1999
Postbus 247 , 3800 AE Amersfoort
Tel 033-4676206 , fax 033-4676191
[vademecum advocatuur 2004]


WLADIMIROFF - NATER
J.W. ; Mw.

Advocaat bij Wladimiroff & Spong ; beëdiging 1981
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Advocaat bij Wladimiroff Waling Schreuders
Postbus 93102 , 2509 AC Den Haag
Tel 070-4166616 , fax 070-3226940
h.wladimiroff-pater@wlaws.com
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 93102 , 2509 AC Den Haag
Tel 070-4166616 , fax 070-3226940
h.wladimiroff-nater@wlaws.com
www.wlaws.com
[vademecum advocatuur 2004]


WLADIMIROFF
M. , geboren 10-01-1945 , Mischa ; Prof. Jhr

Advocaat bij Wladimiroff Waling Schreuders ; beëdiging 1972
Postbus 93102 , 2509 AC Den Haag
Tel 070-4166616 , fax 070-3226940
m.wladimiroff@wlaws.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wladimiroff & Spong
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Waar is hij hoogleraar?
www.wlaws.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WOBBEN
H.V.

Advocaat bij De Haan c.s. ; beëdiging 2000
Postbus 723 , 9700 AS Groningen
Tel 050-3127666 , fax 050-3148202
haanue@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Doornbos Suringar Wiersema advocatenmediators
Postbus 705 , 9400 AS Assen
Tel 0592-317676 , fax 0592-317148
h.v.wobben@dswadvocaten.nl
www.dswadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WODRADA
H. , geboren mrt 1928 M

NLRM 87 88/89
Arrondissementsofficier van Justitie Den Bosch 25 mrt 1986


WOEI - A - TSOI e.v. GRAANOOGST
D.N.G. , geboren feb 1970 ; Mw.

NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1998
NU
Zij is afkomstig van het bureau van de Nationale Ombudsman
NB in Rotterdam
Is dit misschien geritseld door Leig de Bruin, substituut Ombudsman als dank voor het meewerken aan afdekken ?


WOELDERS
A.J. , geboren mei 1932

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 1 nov 1983
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger


WOELINGA
D.H.

Advocaat bij Roemer Visscherstraat 24 , 1054 EX Amsterdam ; beëdiging 1991
Tel 020-6831236 , fax 020-6833042
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WOENSEL
A.M. van , geboren okt 1961 ; Mw.

NLRM 98 99/00
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 26 okt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 16 september 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 september 1999
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (info sep 2000)


WOENSEL
H.P.M. van

Advocaat bij Hamer advocaten ; beëdiging 1992
Keizersgracht 561-563 , 1017 DR Amsterdam
hamer.advocaten@tip.nl
Jan Luijkenstraat 12 , 1071 CM Amsterdam
Tel 020-6707373 , fax 020-6707474
h.van.woensel@hamer-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hamer advocaten
Keizersgracht 563 , 1017 DR Amsterdam
Tel 020-6707373 , fax 020-6707474
h.van.woensel@hamer-aclvadvocaten.nl
www.hamer-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOENSEL
J.M.M. van , geboren jun 1942 M

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Den Haag ; Raio 1 aug
1968
Raio te Breda 1 okt 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 1 dec 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 mrt 1971
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Breda 1 feb 1972
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 17 jan 1974
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 5 jan 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 4 jul 1977
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 27 nov 1980
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 7 okt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 februari 2000
NU
Assen parket Hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Leeuwarden Hof waarnemend Advocaat-Generaal
Voorzitter District Drenthe Ned. Bridge Bond
Voorzitter Straf en Tuchtcommissie Ned. Bridge Bond
Lid van de Rotary
17 nov 1997
NB
M en tegelijk of definitief overgegaan naar de rechterlijke Macht ?


WOENSEL
L. van ; Mw.

Advocaat bij Mr. Zegers c.s. ; beëdiging 1998
Postbus 56 , 1130 AB Volendam
Tel 0299-369918 , fax 0299-366582
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WOENSEL
L.C.M. van

Notaris te Roosendaal ,arr. Breda
Kantoor Woensel, Van & Rademakers ; Roosendaal


WOENSEL
L.P.J.M. van

Advocaat bij Buntsma & Van Dooren ; beëdiging 1997
Postbus 7453 , 4800 GL Breda
Tel 076-5204044 , fax 076-5200340
info@buntsma.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
lvanwoensel@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOERD
H. van der

ABN AMRO Bank N.V.
Senior Accountmanager
E-Mail: Hans.Vd.Woerd@nl.abnamro.com
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


WOERD
H.J.G.M. te

Advocaat bij Kötter c.s. advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 255 , 7640 AG Wierden
kottercs@worldonline.nl
Tel 0546-577797 , fax 0546-577807
kottercs@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kotteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOERDEMAN
A.J.L. , geboren jun 1963

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 apr 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 apr 1996
NU
Breda gerechtsauditeur
Breda rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen Bijbanen
09 jun 1997


WOERDEN
C.J. van

Advocaat bij advocatenkantoor A.G. LAW ; beëdiging 1998
Laan van Meerdervoort 24 , 2517 AK Den Haag
Tel 070-3655849 , fax 070-3056765
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WOERDEN
I. van , geboren dec 1905

NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken 8 nov 1937
Werkzaam Ministerie van Justitie, II referendaris 1 jun 1948
Waarnemend griffier Hof Den Haag 15 okt 1957
Griffier Hof Den Haag 13 mei 1960


WOERDT
H.C. van der

Advocaat bij De Kluft 101 , 7943 LR Meppel ; beëdiging 1954


WOERDT
R.A.B. van der ; Mw.

Advocaat bij Heijltjes advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
info@heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1994 en 1997
Postbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
vanderwoerdt@heijltjes.nl
www.heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOERKOM
A. van

Advocaat bij Van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1996
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810821 , fax 024-3810819
a.vanwoerkom@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOERKOM
G. van , Guido ; Dhr.

Hoofddirecteur ANWB


WOERKOM
M.S.H.M. van ; Mw.

Advocaat bij De Jonge advocaten ; beëdiging 1998
Essenlaan 4 , 3062 NM Rotterdam
Tel 010-2140400 , fax 010-2140211
de.jonge.advocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vanwoerkom@dejongeadvocaten.nl
www.dejongeadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOERKOM
N. van ; Mw.

Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1993
Postbus 1174 , 3000 BD Rotterdam
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4361 , 3006 AJ Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
nvanwoerkom@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOERTMAN
A.

Advocaat bij Rietveldt advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 288 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024 3810810 , fax 024 3810820
[VAD 1999]


WOERTWIJN
S.M. ; Mw.

Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 103 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046000 , fax 020-5046060
swertwijn@devos.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WOESTENBURG
J.C. , geboren 05-05-1954, Jan

Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag
Jurist Cem Cewir Exploitatie Mij.B.V.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WOESTENENK
E.J. ; Mw.

Advocaat bij Van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1996
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810831 , fax 024-3810835
e.woestenenk@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WOESTENENK
M. , Minou ; Mw.

Milieujurist Provincie Zuid Holland/Afd.Bodem en Afvalstoffen Den Haag
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelnetwerk Milieu en Werk


WOESTHOFF
P.L.J. ; Mw.

Advocaat bij Postbus 3115 , 1270 EC Huizen ; beëdiging 1991
Advocaat bij Huizermaatweg 564 , 1276 LN Huizen
Tel 035-5242388 , fax 035-5264970
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WOESTIJNE
Th. van de
A
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2000
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460643 , fax 020-5460807
thijs.vandewoestijne@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


WOHLGEMUTH KITSLAAR
J. ; Mw. Drs.

Rechten 1976
Tolk/Vertaler , Zelfstandig
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


WOLBERINK
C.L ; Mw.

Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460363 , fax 020-5460803
caroline.wolberink@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


WOLBERS
F.J.M.

Advocaat bij Van Benthem & Keulen - advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595959 , fax 030-2595500
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2595521 , fax 030-2595502
fwolbers@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLBERS
P.F.

Advocaat bij Kötter c.s. advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 255 , 7040 AG Wierden
Tel 0546-577797 , fax 0546-577807
kottercs@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
wolbers@kotteradvocaten.nl
www.kotteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLDE
A.J.L. van

Notaris te Wolvega , gem Weststellingwerf , arrondissement Leeuwarden
Postbus 19 , 8470 AA Wolvega


WOLDE
J.P.C. ten

Advocaat bij Postbus 9640 , 2003 LP Haarlem ; beëdiging 1994
woldejpc@pi.net
Tel 023-5352299 , fax 023-5357910
woldejpc@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WOLDE
M.H. ten ; Prof.

Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht
tel 050 3635767 , fax 050 3637334
Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder goederenrecht en internationaal privaatrecht


WOLDENDORP
M.J. ; Mw.

Notaris te Beuningen , arrondissement Arnhem
Kantoor Frieling & Woldendorp ; Beuningen


WOLDERLING
H.A.

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mailamst@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WOLDERVANCK de BLÉCOURT
J.H. , Jacob Harmen , geboren 7 april 1919 te Zutphen ; Dhr.

INFO
Overleden 22 maart 2004 te Doorn [Telegraaf 24 maart 2004]


WOLDRING
H.E.S. ; Dr.

Amsterdam Vrije Universiteit
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 4446250 , fax 4666210
Afdeling Staats- en Bestuursrecht
Bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en politieke filosofie (vanwege de Stichting Dr.Abraham Kuyperfonds)
tel 020 4446678 , fax 020 4446635
INFO
Privé adres: Burg. Haspelslaan 382 , 1181 NG Amstelveen , Tel. 020 6416767


WOLES
A.J. , geboren januari 1971

Raio rechtbank Assen 1 april 1998


WOLF
A.H.J.

Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 30457 , 2500 CL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
wolf@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLF
A.M. ; Mw.

Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1994
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046000 , fax 020-5045000
amwolf@devos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wolf advocaten c.s.
Gedempte Oude Gracht 35 , 2011 Haarlem
Tel 023-5325440 , fax 023-5515528
[vademecum advocatuur 2004]


WOLF
C. de

Advocaat bij Ardennenlaan 174 , 1066 SE Amsterdam ; beëdiging 1981
Tel 020-6697321 , fax 020-6697540
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hogewerf 211 , 1082 ND Amsterdam
Tel 020-6697321 , fax 020-6697540
[vademecum advocatuur 2004]


WOLF
E.W. ; Mw.

Rechten 1948
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


WOLF
H.A.

Ministerie van Justitie, Diensten, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) , Directie Beleid, Afdeling Buitenland, Hoofd


WOLF
J.A. de ; Mw.

Advocaat bij Van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 2000
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6796969 , fax 020-6764339
a.de.wolf@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WOLF
J.E. van der

Advocaat bij Van Loon & Van der Wolf ; beëdiging 1983
Postbus 3255 , 3760 DC Soest
loonwolf@worldonline.nl
Tel 035-6031503 , fax 035-6027809
info@loonwolfnl
[vademecum advocatuur 2001]
info@loonwolf.nl
www.loonwolf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLF
M.J. ; Dhr. Drs.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
mwolf@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 24-02-98
Adriaanse & Van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel advocaten
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-656060 , fax 0118-636178
mjwolf@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLF
M.P.

Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel ; beëdiging 1994
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
wolf@rassers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
wolf@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLF
M.W. DE ; Mw.

Abeln advocaten ; beëdiging 2000
Advocaat bij Abeln advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
marijedewolf@abeln.nl
www.abeln.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLF
M.W. de ; Mw.

Advocaat bij Abeln c.s. advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-0041081 , fax 020-60268818
marijedewolf@abeln.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WOLF
N. de

Notaris te Drachten , gem. Smallingerland , arrondissement Leeuwarden
Kantoor Trip advocaten & Notarissen
Postbus 122 , 9200 AC Drachten


WOLF
R.A.

Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1993
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
redmar.a.wolf@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
redmar.a.wolf@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLF
R.A.

Advocaat bij Goedkoop & Partners ; beëdiging 1999
Postbus 402 , 2400 AIS Alphen a/d Rijn
Tel 0172-419844 , fax 0172-434251
wolf@goedkoop-partners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.goedkoop-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLF
Tj.J.

INFO
Woonplaats Burgh-Haamstede
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


WOLFEREN
M.D. van , geboren 02-11-1924 , Maarten Dirk ; Dhr.

INFO
Oud-Secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Oud-Secretaris-generaal van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Oud-Staatsraad
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
Ridder in de Orde van De Nederlandse Leeuw
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Overleden 8 oktober 2000


WOLFERT
D.E.J. ; Mw.

Advocaat bij Van Kuilenburg advocaten ; beëdiging 2001
Bovenkerkerweg 85 , 1187 XC Amstelveen
Tel 0297-584584 , fax 0297-584586
dejwolfert@kuilenburg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLFF
D.J.B. de ; Mw.

Advocaat bij Stadhouders advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 14028 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2520855 , fax 030-2520841
dewolff@stadhouders.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1983 en 1998
www.stadhouders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLFF
M.M. , geboren 23-04-1954 ; Mw.

INFO
Woonplaats Oegstgeest
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WOLFF
S.M. ; Mw.

Advocaat bij Wanningstram 10-12 , 1071 LB Amsterdam ; beëdiging 1997
Advocaat bij Van Doorn Breukelaar & Willemsen
Postbus 93526 , 1090 EA Amsterdam
Tel 020-6935544 , fax 020-6631381
[vademecum advocatuur 2001]


WOLFFENBUTTEL
M.H.A.

Notaris te Huissen , arrondissement Arnhem
Kantoor Bouma & Wolffenbuttel ; Huissen


WOLFFENSPERGER
G.J. , geboren 1944 ; Drs.

Voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Omroep Stichting
Voorzitter Nederlands Foto Instituut
Voorzitter St. World Press Photo.
Mr. Drs. G.J. Wolffensperger was voorheen wethouder van Amsterdam (1978-1986), Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1986-1997) en fractieVoorzitter van D'66 1994-1997).


WOLFHAGEN
W.C.D.E. ; Mw.

Advocaat bij Pfeil, Heuts, Houtakkers & Van der Reijden ; beëdiging 1997
Postbus 865 , 6200 AW Maastricht
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel advocaten
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
wolfhagen@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLFKAMP
J.J.L. ; Mw.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
jwolfkamp@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WOLFS
A. , geboren sep 1971

NLRM 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1997
NU
Den Bosch raio
TEVENS
Bijbanen niet bekend
14 aug 1997


WOLFS
A.J.

NLRM 99/00
NU
Raio rechtbank Assen 1 april 1998
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997


WOLFS
A.P.C.G.

Notaris te Heerlen , arrondissement Maastricht
Kantoor Van Gent & Wolfs ; Heerlen


WOLFS
J.G.A. , geboren dec 1930 M

NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en Procureur te Maastricht 1957
Rechterlijk ambtenaar Ned. Nieuw-Guinea 1958
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 8 aug 1962
Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 10 oktober 1962 of 19 feb 1964
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m.werkzaam substituut-officier van Justitie Ned. Antillen
15 sep 1967
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 2 jan 1969
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 11 feb 1971
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Amsterdam 3 jan 1980
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 10 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 24 mrt 1988
NB
en M tegelijkertijd of overgegaan naar het OM ?


WOLFS
J.M.

Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
jwolfs@houthoff.nl
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
Postbus 196 , 6040 AD Roermond
Tel 0475-319146 , fax 0475-330800
wolfs@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Snoek De Jong advocaten
Postbus 3169 , 6202 ND Maastricht
Tel 043-3561570 , fax 043-3257590
j.wolfs@meestersinhetrecht.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLFS - KOKKELER
L.M. ; Mw.

Ballast Nedam Ontwikkelingsmij.
Directeur E-Mail: info@bno.ballast-nedam.nl
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


WOLFS
W.

Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
w.wolfs@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


WOLFSBERGEN
L. , geboren 17-04-1935

Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Belastingadviseur te Den Haag, Lid Raad van Toezicht Onderl. Levensverz.-Mij.Den Haag" U.A., Commissaris Onderl. Levensverz.-Mij.Den Haag" U.A. ; oud-functie: Voorzitter Bestuur De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WOLFSEN
A. , Aleid , geboren feb 1960 ; Dhr.

NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 feb 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 4 apr 1996
Rechter rechtbank Amsterdam 3 maart 1998
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directie Rechtspleging te Den Haag, senior-beleidsadviseur
TEVENS
aug 1997
Lid van de gemeenteraad van Oldebroek te Oldebroek, bezoldigd
Voorzitter van de Raad van commissarissen van de woningstichting NW-Veluwe te Wezep, bezoldigd
@OPM
TK-lid PvdA


WOLGEN
H.F. , geboren okt 1943

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 5 okt 1981
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Groningen ; kantoor Dorhout c.s. advocaten ; beëdiging 1970
Oude Ebbingestraat 91 , 9712 HG Groningen
Advocaat bij Wolgen advocaten
Torenweg 15 , 9774 PH Adorp
Tel 050-3061712 , fax 050-3061741
ad.wolgen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Bestuur Stichting Verpleeghuizen De Hoven te Winsum
Lid Bestuur Liga 68 te Groningen
Commissaris Muiekick & Grol BV.Groningen
Voorzitter beide commissie BB van de gemeente Winsum
29 mei 1997


WOLKENFELT
M. ; Mw.

Advocaat bij Gresnigt & Van Kippersluis ; beëdiging 1998
Meulmansweg 1 a , 3441 AT Woerden
Tel 0348-434455 , fax 0348-432364
[vademecum advocatuur 2001]
mwolkenfelt@gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLLENBERG
V.A. ; Mw.

Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
vivien.wollenberg@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
v.wollenberg@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLLENSTEIN
J.

Advocaat bij Adv. kantoor Hemonylaan ; beëdiging 1985
Advocaat bij advocatenkantoor Hemonylaan
Hemonylaan 27 , 1074 BJ Amsterdam
Tel 020-6622931 , fax 020-6646186
[vademecum advocatuur 2001]


WOLLESWINKEL
J.T. , geboren dec 1949 ; Drs.

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Chef-jurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20 apr 1993
Rechter rechtbank Utrecht 1 feb 1994
Raadsheer centrale raad van beroep Utrecht12mei 1999
NU
Utrecht rechter


WOLLESWINKEL
M.W. ; Prof. UHD Mw.

Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechstgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Vrouwenstudies Rechtsgeleerdheid
Hoogleraar Vrouw en Recht
tel 043 3883296 , fax 043 3260113
ria.wolleswinkel@strafr.unimaas.nl


WOLLESWINKEL
R. ; Mw. Prof. (met M.W. vermeld in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001)

Universitair hoofddocent bij Universiteit Maastricht Vakgroep Strafrecht en Cri
Universiteit Maastricht , Faculteit der Rechstgeleerdheid
Institute for Transnational Legal Research METRO
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
tel 043 3883296 , fax 043 3260113
ria.wolleswinkel@strafr.unimaas.nl
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld
Specialismen: penitentiair recht, gedetineerden


WOLLESWINKEL
R.A.

Advocaat bij Wolleswinkel advocaten ; beëdiging 1983
Stationsweg 43 , 3771 VC Barneveld
Tel 0342-491028 , fax 0342-493656
info@wolleswinkel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WOLS
A.

Advocaat bij Zillinger Molenaar & Verdonk ; beëdiging 1994
Postbus 542 , 8440 AM Heerenveen


WOLS
D.A. ; Mw.

Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2002
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313229 , fax 020-4313122
danièlle.wols@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLS
J.

Advocaat bij De Clercq Van Win & Wols ; beëdiging 1986
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
j.wols@declercq.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2004]


WOLSWIJK
H.D. , geboren november 1965

NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 maart 2000
HOOFDFUNCTIE
Universitair Docent strafrecht ; Universiteit van Amsterdam


WOLT
J.A. , geboren nov 1932

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
's Rijksbelasting te Hengelo 1958
Raadsheer Hof Arnhem 17 jul 1981
Raadsheer Hof Leeuwarden 2 sep 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 2 sep 1988
Vice-President Hof Leeuwarden 6 jan 1994
Ontslag 01 feb 1998
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 5 feb 1998
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen vaste functies bestuurslidmaatschappen commissariaten of redacteurschappen
Wel een keer per jaar medewerking aan scholing van belastingadviseurs in fiscaal procesrecht aan de
federatie-belasting-academie
jan 1997
TEVENS [juni 2002]
Eén keer per jaar medewerking aan scholing van belastingadviseurs in fiscaal procesrecht aan de Federatie-belastingacademie
TEVENS
Verdwenen 1 juli 2002 op rechtspraak.nl zowel bij Hof Arnhem als bij Hof Leeuwarden
@OPM is hij nu al met pensioen of is hij maar vast afgevoerd.


WOLTER
E.

Advocaat bij Bos en Lommer advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 56920 , 1040 AX Amsterdam
Tel 020-5816969 , fax 020-6864725
ewolter@bosenlommeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WOLTER
J.A.

Advocaat bij Postbus 97 , 6040 AB Roermond ; beëdiging 1967
Tel 0475-318356 , fax 0475-310673
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wolter
Postbus 97 , 6040 AB Roermond
Tel 0475-318356 , fax 0475-310673
[vademecum advocatuur 2004]


WOLTERBEEK - MATLUNG
A.Th. ; Mw.

Aangekomen in Leiden in 1955 VVSL
Rechten 1961
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


WOLTERBEEK
H.A.

Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid


WOLTERING - MOORS
L.C.M.J. ; Mw.

Jurist/Secr. Raad van Bestuur Ing Bank
Jurist/secretaris Centraal Kredietcomité ING Bank
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


WOLTERS - HARTOG
A. ; Mw.

Rechten 1977
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


WOLTERS - LAANSMA
A.L. ; Mw.

Advocaat bij Den Boer advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 601 , 5000 AR Tilburg
Tel 013-5355035 , fax 013-5359235
[vademecum advocatuur 2001]


WOLTERS
B.

Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 2295 . 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065064 , fax 010-4065001
bart.wolters@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLTERS
C.M. , geboren nov 1950 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie VROM 1973
Werkzaam Raad van State 1976
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 15 jun 1984
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 1 feb 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 14 feb 1987
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 8 mei 1937
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 7 sep 1989
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 11 mei 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994
Vice-President College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 3 okt 1997
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Vice-President
TEVENS
Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven
Plaatsvervangend Voorzitter Veterinair beroepscollege
Medewerker rechtspraak katern Ned. Juristenblad
Medewerker bundel bestuursprocesrecht
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Medewerker rechtspraak-Katern NJB
ledenraad Ned. Ver. voor Rechtspraak
Lid college van afgevaardigden a.i. Raad voor de rechtspraak van 01-01-2001


WOLTERS
D.W.H.M.

Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1996
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Siekman & Stassen advocaten
Postbus 670 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-554168 , fax 023-5624097
wolters@sso.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Siekman & Stassen advocaten en Belastingadviseurs
Tel 023-5541680 , fax 023-5624097
wolters@siekmanstassen.nl
www.siekmanstassen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLTERS
F.W.P.

Advocaat bij Nieuwe Purmerweg 12 , 1025 VS Amsterdam ; beëdiging 1976
Tel 020-6321622 , fax 020-6322321
[vademecum advocatuur 2001]
kantoor@mr-wolters.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLTERS
H.

Advocaat bij Bierman & Alofs Waiboer advocaten en Notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-618844 , fax 0344-612174
info@bierman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierman Aitton Waiboer advocaten en Notarissen
Tel 0344-677188 , fax 0344-677190
wolters@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLTERS
H.M.P.A.

Advocaat bij Meulenkamp.Ament & Van Haren ; beëdiging 1991
Postbus 377 , 5900 AJ Venlo
Tel 077-3515041 , fax 077-3513182
meulenkp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Meulenkamp advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


WOLTERS
J.P.

Advocaat bij Mr. J.P.Wolters Kantoor ; beëdiging 1972
Advocaat bij Onland Wolters Mulder advocaten
Postbus 353 , 7100 AJ Winterswijk
Tel 0543-513084 , fax 0543-521465
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WOLTERS
M.

Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
wolters@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLTERS
M.A.M.

Advocaat bij Wijnberg advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 263 , 9700 AG Groningen


WOLTERS - POELHEKKE
M.L.C.M. ; Mw.

Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid


WOLTERS
N.M. ; Mw.

Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 9 , 2501 CA Den Haag
Tel 070-3603151 , fax 070-3627075
n.wolters@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


WOLTERS
O.A.

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
oawolters@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
olivier.wolters@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


WOLTERS
P.H. , Pieter ; Dhr.

Financieel dir. Isotis
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Utrecht


WOLTERS
T.M.L.

Advocaat bij Bauer en Wolters ; beëdiging 1987
Postbus 134 , 8900 AC Leeuwarden


WOLTERS
W.H.J.O.

Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
w.wolters@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WÖLTGENS
L.B.A. ; Mw.

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 06-09-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


WOLTHUIS
H. , geboren sep 1951

NLRM 95 96 97 98 99/00
Hoofd Juridische Zaken bij N.V.EGD te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 28 okt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 1 sep 1995
Rechter rechtbank Assen 25 jan 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 2 november 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Eremen 2 november 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 2 november 1999
NU
Assen rechter
TEVENS
Geen bijbanen
20 apr 1996


WOLTIL
D.P.


WOLTING
V.

Advocaat bij Schuldink advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 516 , 8000 AM Zwolle
Tel 038-4530340 , fax 038-4530241
vwolting@schuldink.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLTJER
H.J. ; Prof.

NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 14 jun 1966


WOLTJER
J.

NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 9 jul 1958


WOLTJER
R.H.

Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1989
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Advocaat bij Van Mens & Wisselink
Postbus 75199 , 1070 AD Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 029-3916522
amsterdam@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Woltjer B.V. Amsteldijk 862 1079 LN Amsterdam ; beëdiging 1966 en 1989
Tel 020-4203635 , fax 020-4420885
rhw@wollaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLTMAN
J.J. , geboren nov 1910

NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Justitie II.referendaris 20 jul 1936
Rechter rechtbank Leeuwarden 19 dec 1946
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 4 dec 1954
Raadsheer Hof Leeuwarden 29 nov 1957
Vice-president Leeuwarden 13 sep 1968


WOLTRING
I.J.M. , geboren jul 1946

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 22 mrt 1988
NU
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1978
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
iwoltring@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WOLTRING
J.A. , geboren nov 1918

NLRM 71 80 87 88/89
Werkzaam Rijksbureau IJzer en Staal 1942
Werkzaam inspectie Prijsbeheersing Rotterdam en Amsterdam 1943
Waarnemend griffier Hof Amsterdam okt 1945
Adjunct-secretaris tribunaal Amsterdam 8 jan 1946 tot 1 jan 1947
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 13 dec 194
Rechter rechtbank Den Haag 13 jan 1954
Raadsheer Hof Den Bosch 7 mrt 1961
Vice-president Hof Den Bosch 27 sep 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 5 feb 1985


WOLTRING
L.J.

Advocaat bij Van Wijk & Woltring ; beëdiging 1985
Postbus 562 , 2130 AN Hoofddorp
Tel 023-5643227 , fax 023-5643230
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Wijk Woltring Roelink Scholier advocaten
woltring@vwijkwoltring.nl
www.wwrs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOLZOGEN KÜHR
E.E. von , Miel ; Dhr.

Kandidaat Notaris Lubbers en Dijk
Notaris te Hoorn , arrondissement Alkmaar
Kantoor Schreurs & Van Duin ; Benningbroek, Hoorn
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amsterdam


WONG FONG SANG
I.E. ; Mw.

Advocaat bij De Zeeuw & Jacobs advocaten ; beëdiging 1995
Leidsegracht 74 , 1016 CR Amsterdam
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
iwong@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772308 , fax 020-5772724
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WONING
E.V.T.E. van der ; Mw.

Advocaat bij Lina advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 39 , 5900 AA Venlo
Tel 077-3511042 , fax 077-3514799
info@lina-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOODROW
G.J.

Advocaat bij Pessers advocatenkantoor ; beëdiging 1996
Postbus 10360 , 5000 JJ Tilburg
Tel 013-5351753 , fax 013-5366200
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pessers Woodrow & De Ruijter advocaten en Procureurs
[vademecum advocatuur 2004]


WOOLDERINK
E.R. ; Mw.

Advocaat bij De Boer Bosch Sönmez advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 25106 , 3001 HC Rotterdam
Tel 010-2092300 , fax 010-2092309
p.h.a.de.boer@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOOLDRIK
H.P. , geboren jan 1942 M

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 96 97 98 99/00
Proeftijd art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Zwolle ; Raio 10 okt
1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 10 feb 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 1 nov 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 10 feb 1972
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 10 feb 1972
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 18 jan 1974
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Haarlem 5 jan 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 5 dec 1980
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Amsterdam 4 mrt 1982
Hoofd sectie strafrechtbeleid van de Directie Beleid van het Ministerie van Justitie
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 feb 1996
NU
Zutphen parket hoofdparket
TEVENS
Lid tuchtcommissie betaald voetbal KNVB
Lid Bestuur Stichting persprijs Jacques van Veen
Voorzitter Commissie van B IPABO te Amsterdam
Bestuurslid Vereniging Vrienden van de Muziekschool Zutphen
Ministerie van Justitie, Directoraaat-Generaal Politie en Criminaleitsbestrijding, Directie Politie
Ministerie van Justitie, Directie Staats- en Strafrecht, waarnemend Hoofd
19 aug 1997


WOOLTHUIS
J.H.J.

Notaris te Nijmegen , arrondissement Arnhem
Kantoor Hoge van den Broek ; Nijmegen


WOONING - DEKKER
J.J.M. ; Mw.

Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling I [SAL 2003]


WOORD
I.B. ter

Advocaat bij Dijks Leijssen advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 76 , 7500 AB Enschede
Tel 053-4335466 , fax 053-4331001
info@dijksleijssen.nl
www.dijksleijssen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOORTMANN
A.W.

Notaris te Zeist , arrondissement Utrecht
Postbus 452 , 3700 AL Zeist


WÖRETSHOFER
J. , geboren mei 1947 ; Dr. UHD

NLRM 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 13 mei 1997
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Open Universiteit Nederland
Directoraat Humaniora
Valkenburgerweg 177 , 6419 AT Heerlen
Postbus 2960 , 6401 DL Heerlen
Tel. 045 5762375 , fax. 045 5762799
Faculteit Rechtswetenschappen
Strafrecht
tel 045 5762719 , fax 045 5762108
jurge.woretshofer@ou.nl


WORMER
F.W. , geboren feb 1923

NLRM 88/89 90 91 92 93
Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtsHof Arnhem 27 jul 1988


WORMHOUDT
R.H.

Advocaat bij Wormhoudt Van der Hurk Rol ; beëdiging 1988
Advocaat bij Wormhoudt advocaten
Amstelveenseweg 4 , 1075 XH Amsterdam
Tel 020-6185330 , fax 020-6189085
[vademecum advocatuur 2001]
wormhoudt.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WORP - KUIPER
H.N. van der ; Mw.

Advocaat bij TVM Verzekeringen ; beëdiging 2002
Postbus 130 , 7900 AC Hoogeveen
Tel 0528-292431 , fax 0528-292423
www.tvm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WÖRSDÖRFER - NESTBY
K. ; Mw.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172643 , fax 010-2172701
kworsdorferfouthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2172642 , fax 010-2172706
k.worsdorfer@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WORST
D.A.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij NautaDutilh
One Rockefeller Plaza 23 rd floor , New York N.Y 10020 , USA
Tel 001-2122182990 , fax 001-2122182999
worst@nauta-ny.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414464 , fax 020-6612827
david.worst@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


WORST
P.C.W.

Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1998
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121663 , fax 030-2121161
c.worst@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WORT
E.R.H. van

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 22 dec 1980
NU
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger


WORTEL
C.M.G.H.

Secretaris gemeente Maasdonk [info SAL 2000]


WORTEL
J. , geboren okt 1954 M

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 8 jul 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1992
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 1 feb 1996
Raadsheer Hof Amsterdam 23 juni 1998
Adv.-gen. Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 14 juli 1999 of 28-07-1999
NU Den Haag Hoge Raad Advocaat-Generaal
TEVENS februari 2004]
Lid adviescommissie Fondsenreglement Amsterdam Exchange, Amsterdam
Plaatsvervangend lid Klachtencommissie DSI , Amsterdam 01-04-2003


WORTELBOER
J.P.A.

Notaris te Bedum , arrondissement Groningen
Postbus 4 , 9780 AA Bedum


WORTELBOER
R.J.

Advocaat bij Veraart De Granada & Partners ; beëdiging 1995
Postbus 212 , 1800 AE Alkmaar
Tel 072-5157474 , fax 072-5157829
veraart@vsanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.valsezeden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WORTMANN
J.C.E. , geboren jul 1932

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur, tevens Wetenschap.ambtenaar werkzaam Jurid.faculteit Universiteit
Nijmegen sep 1960
Juridisch Medewerker Ned. Katholieke Werkgevers Verbond sep 1963
Werkzaam bedrijfsleven te Arnhem mei 1965
Rechter rechtbank Maastricht 5 nov 1971
Vice-president rechtbank Maastricht 13 dec 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 11 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 24 sep 1997
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger


WORTMANN
P.A.T.N. ; Mw.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772358 , fax 020-5772705
n.wortmann@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WORTMANN
S.F.M. , geboren mrt 1956 ; (1998) Mw. Prof.

NLRM 88/89 90 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Woonplaats Den Haag, examenjaar 1979
Medewerker Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht van het Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 aug 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 dec 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 28 december 1998
NU Den Haag Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Personenrecht en
Ondernemingsrecht, Raadadviseur 95/96
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Coördinerend raadadviseur [mei 2000]
Hoofd van de sector straf- en sanctierecht bij de Directie Wetgeving Ministerie van Justitie te Den Haag [juni 2003]
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht
Per juli 1998 Bijzonder Hoogleraar personen- familie- en jeugdrecht (Vanwege de Stichting Personen-, Familie- en Jeugdrecht)
tel 050 3636863 , fax 050 3635603
s.f.m.wortmann@rechten.rug.nl
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging voor Familie en Jeugdrecht
Secretaris Kessler Stichting tehuis voor thuislozen Den Haag
Medewerker Wetswinkel te Voorburg
Lid Raad van Adviescentrum voor Postdoctoraal Onderwijs Nijmegen
Lid redactieraad voor het jaarboek van de Nederlandse Gezinsraad te Den Haag
Medewerker Tijdschrifdt Perspectief informatie en opinieblad voor de jeugdbescherming
Medewerker van het Nederlands Juristenblad
Lid van de redactie van de losbladige serie Personen- en Familierecht Groene Kluwer
Medewerker van het tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Bewerker van de Schuurman & Jordens editie BW internationale regelingen 2 delen en van de wet
op het notarisambt
Lid begeleidingscommissie De Praktijk van het omgangsrecht
Lid commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
TEVENS [juni 2003]
Lid van het bestuur Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht van 01-02-1996
Medewerker Wetswinkel te Voorburg van 01-01-1983
Lid van de raad van advies Centrum voor Post-doctoraal onderwijs te Nijmegen van 01-12-1994 Medewerker van het tijdschrift Perspectief informatie- en opinieblad voor de jeugdbescherming van 01-06-1993
Medewerker Nederlands Juristenblad van 01-05-1994
Hoofdredacteur van de losbladige serie Personen- en Familierecht (Groene Kluwer) van 01-11-1998 Medewerker Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht van 01-01-1988
Bijzonder hoogleraar personen-, familie- en jeugdrecht Rijksuniversiteit Groningen te Groningen van 01-08-1997
Lid van de programmacommissie SARO III (stimuleringsactie rechtswetenschappelijk onderzoek) NWO van 01-03-1999
Annotator Nederlandse Jurisprudentie van 01-11-2001
Lid bestuur Nederlandse Juristenvereniging van 08-06-2001
TEVENS [juli 2003]
Hoofd van de sector straf- en sanctierecht bij de Directie Wetgeving Ministerie van Justitie te Den Haag
Lid van het bestuur Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht van 01-02-1996
Medewerker Wetswinkel te Voorburg van 01-01-1983
Lid van de raad van advies Centrum voor Post-doctoraal onderwijs te Nijmegen van 01-12-1994
Medewerker van het tijdschrift Perspectief
Informatie- en opinieblad voor de jeugdbescherming van 01-06-1993
Medewerker Nederlands Juristenblad van 01-05-1994
Hoofdredacteur van de losbladige serie
Personen- en Familierecht (Groene Kluwer) van 01-11-1998
Medewerker Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht van 01-01-1988
Bijzonder hoogleraar personen-, familie- en jeugdrecht
Rijksuniversiteit Groningen te Groningen van 01-08-1997
Lid van de programmacommissie SARO III (stimuleringsactie rechtswetenschappelijk onderzoek)
NWO van 01-03-1999
Annotator Nederlandse Jurisprudentie van 01-11-2001
Lid bestuur Nederlandse Juristenvereniging van 08-06-2001
INFO
Privé adres: Mallemolen 55/41 , 2585 XH Den Haag , Tel. 070 3601414


WÖSTEN
E.A. , geboren mei 1989 ; Mw.

NLRM 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 oktober 1996
TEVENS
Geen bijbanen bekend


WÖSTEN
J.K.A.M.

Notaris te Boxtel , arrondissement den Bosch
Kantoor Susante, Van & Wösten ; Boxtel


WOUD
E.J.

Advocaat bij Winkel & Baas ; beëdiging 1989
Advocaat bij Woud en Doornink advocaten
Postbus 2141 , 1620 EC Hoorn
Tel 0229-217465 , fax 0229-217613
info@woud-doornink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.woud-doornink.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOUD
K.

Advocaat bij Woud advocaten ; beëdiging 1985
Mississippidreef 8 , 3565 CG Utrecht
Tel 030-2618121 , fax 030-2618803
woud.advocaten.bv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kaiser advocaten & Belastingadviseurs
Groenewoudsedijk 41 , 3528 BG Utrecht
Tel 030-6697000 , fax 030-6697001
info@kaiseres.nl
www.kaiseres.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOUDA
D.S.M.

Advocaat bij Schuurmans advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 145 , 9300 AC Roden
Tel 050-5015455 , fax 050-5015456
d.s.m.wouda@schuurmans-advocaten.nl
www.schuurmans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


WOUDE
A.P.E.M. van der

Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1961
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
schaaprdam@compuserve.com
Tel 010-2770300 , fax 010-4364977
schaap.partners@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WOUDE
F. van der

Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2003
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-5173715 , fax 020-4313122
boekel.de.neree@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOUDE
F.E.V.M. van der

Nassau Dillenburgstraat 42 , 2596 AE Den Haag
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


WOUDE - VERSTRIJDEN
J. van der ; Mw.

Advocaat bij Timorstraat 13 , 3818 CK Amersfoort ; beëdiging 1989
Tel 033-4616192 , fax 033-4653102
van.der.woude@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WOUDE
J.M. van der ; Mw.

Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 1995
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Advocaat bij Fruytier advocaten
Keizersgracht 221 , 1016 DV Amsterdam
Tel 020-5304300 , fax 020-6237129
fruytier@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WOUDE
J.S. van der ; Mw.

Rechten 1987
Bedrijfsjuriste Unisource nv
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


WOUDE
M. van der ; Prof.

Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081595 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Hoogleraar Mededingingsrecht
tel 010 4081690 , fax 010 4089195
vanderwoude@frg.eur.nl


WOUDE
M.H. van der ; Mw.

Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1985
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , ax 070-3503014
info@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3529542 , fax 070-3529129
mwoude@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


WOUDE - KRAAYVANGER
M.M. van der , geboren dec 1935 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 mrt 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 25 apr 1985
Rechter rechtbank Rotterdam 24 apr 1992
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


WOUDE
M.V. van der

Advocaat bij Hacquartstraat 10 , 1071 SH Amsterdam ; beëdiging 1954
Tel 020 6739811 , fax
[vademecum advocatuur 2001]


WOUDE
R. van der

Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1989
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460302 , fax 020-5460735
rienk.vanderwoude@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schokkerspad 48 , 1081 KS Amsterdam
Tel 020-6425367 , fax 020-6425304
rwoude@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOUDE
S.A.

Lid ondernemingsraad Delta Lloyd Verzekeringsgroep n.v. [jaarverslag 1998]


WOUDE
S.J. van der

Advocaat bij Van der Woude De Graaf advocaten ; beëdiging 1985
Willemsparkweg 31 , 1071 GP Amsterdam
Tel 020-6766690 , fax 020-6766695
[vademecum advocatuur 2001]
vanderwoude@woudegraaf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOUDE
W.E. van der ; Mw.

Rechten 1983
Beleidsmedewerker P & O Unisource nv
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


WOUDEN
J.H. van der

Advocaat bij advocatenmaatschap Van der Wouden en Bonarius ; beëdiging 1977
Westersingel 48 , 3014 GV Rotterdam
Tel 010-4363666 , fax 010-4360718
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@woudenbonarius.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOUDENBERG
C. van , geboren 1948 of 1952

Directeur Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.
Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur Stichting Management Studies
Lid Hoofdbestuur AlgemeneWerkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN)
Lid Dagelijks Bestuur Vereniging VNO-NCW
Lid Algemeen Bestuur Vereniging VNO-NCW
Voorzitter Raad van Comm. KLM Luchtvaartschool B.V.
Commissaris De Bussy Ellerman Harms N.V.
Lid van de Raad van Commissarissen van DSM , eerste benoeming 1998 - einde huidige termijn 2002 Commissaris Mercurius Groep Wormerveer B.V.
Voorzitter Raad van Advies Deloitte Human Capital Group.
Mr. C. van Woudenberg was voorheen hoofd Personeel & Organisatie bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. en hoofd Dienst FlightServices bij deze organisatie. Voordien was hij directeur Personeelszaken bij AKZO Nederland. Daarnaast was de heer Van Woudenberg Bestuurslid van de Stichting Management Studies, vice-Voorzitter van de Arboraad, Lid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en Lid van deraad van advies van het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut. Een commissariaat bekleedde hij bij Koninklijke Gist-Brocades N.V. en bij de Stichting Beheer Bakkenist Groep.
[juli 2002] Jaarverslag DSM 2001
Lid Raad van Commissarissen Coöperatieve Vereniging Bloemenveiling Aalsmeer B.A.


WOUDENBERG
G.D.H. van , geboren okt 1930

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Stafdocent Bestuursschool Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 20 jul 1987
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gemeenteraadslid
Lid Bestuur Noordelijke eigenaren (Vereniging bedrijven van paardensport)
Lid Bestuur Vereniging van eigenaars/rijders (Vereniging bedrijven van paardensport)
Ambtenaar van de burgelijke stand
30 jan 1997


WOUDHUIZEN
J.A. ; Mw.

Rechten 1979
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1995
Postbus 268 , 2230 AG Rijnsburg
geelkerken@tref.nl
Advocaat bij Geelkerken & Linskens
Sandtlaan 36 A-3 , 2223 GG KATW IJK
Tel 071-4076246 , fax 071-4071928
gl.katwijk@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


WOUT
M.C. van 't ; Mw.

Rechten 1990
BeleidsMedewerker , Verbond van Nederlandse Ondernemingen
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


WOUTERS
C.G.A. ; Mw.

Advocaat bij Paulussen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
Tel 043-3216640 , fax 043-3254301
advocaten@paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
c.wouters@paulussen.nl
www.paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOUTERS Van den OUDENWEIJER Zie ook NEDERLOF - WOUTERS van den OUDENWEIJER
E.A J. ; Mw.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772309 , fax 020-5772726
ewouters@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772311 , fax 020-5772705
e.nederlof@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


NEDERLOF - WOUTERS van den OUDENWEIJER Zie WOUTERS van den OUDENWEIJER
E.A.J. ; Mw.


WOUTERS
F.F.A.J. ; Mw.

Advocaat bij Van Iersel Luchtman advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 4810 , 4803 EV Breda
Tel 076-5202010 , fax 076-5203433
f.haerkens@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAERKENS - WOUTERS Zie WOUTERS
F.F.A.J.M. ; Mw.


WOUTERS
G.A.F.M. , geboren juli 1962

NLRM 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 2 november 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 2 november 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 2 november 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 2 november 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Mülder Stultiens Dunsbergen ; beëdiging 1989
Postbus 125 , 4200 AC Gorinchem
Tel 0183-631800 , fax 0183-660548
[vademecum advocatuur 2001]


WOUTERS
H.H.J.

Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Plaatsvervangend Directiesecretaris


WOUTERS
H.J. , geboren 19-02-1947

INFO
Woonplaats Dordrecht
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WOUTERS
J. ; Dhr.

Advocaat bij Vader & Wouters ; beëdiging 1988
Postbus 275 , 4330 AG Middelburg
Tel 0118-624950 , fax 0118-624930
wouters]@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 25-05-88
advocatenkantoor Wouters
Lange Noordstraat 29 , 4331 CB Middelburg
Postbus 275 , 4330 AG Middelburg
tel 0118-624950 , fax 0118-624930
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
woutersj@xs4all.nl
www.adv-wouters.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
j.wouters@xs4all.nl
www.adv-wouters.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOUTERS
J.C.J.

Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 21937 , 3001 AX Rotterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Deloitte & Touche
Postbus 2031 , 3000 CA Rotterdam
Tel 010-2721069 , fax 010-2721133
jwouters@deloitte.nl
www.deloitte.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOUTERS
J.G.M. , geboren okt 1947

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 aug 1989
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 27 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20 aug 1991
Rechter rechtbank Breda 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Breda 12. mei 1998
NU
Breda rechter
TEVENS
Redacteur van Praktijk van de algemene bijstandswet
Redacteur van bijstandsactualiteiten
Redacteur ABW-PC Samson HD Tjeenk Willink
Secretaris dagelijks bestuur Stichting Ulvenhouts Welzijn
31 jan 1997


WOUTERS
J.M.F. ; Prof. Dr.

Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3882060 , fax 043 3884887
Capaciteitsgroep Internationaal en Europees Recht
Hoogleraar Europees Bank- en Effectenrecht
tel 043 3883257 , fax 043 3257818
t.wouters@ir.unimaas.nl
Privé adres: Sionklooster 6 , B-2930 Brasschaat , Tel. 0032 36330670


WOUTERSE
H.J.M. , geboren jul 1949 ; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Maastricht, Amsterdam en Medemblik 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 24 nov 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 2 jan 1981
Kantonrechter Den Helder 18 jun 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 21 dec 1982
Kantonrechter Den Haag 29 mei 1967
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


WOUW
J.A.J. van der

Advocaat bij Van Ewijk & Van de Wouw advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 2154 , 5202 CD Den Bosch
ewijk.wouw@adv.nl
Tel 073-6205105 , fax 073-0205100
jvdwouw@ewijk-wouw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ew-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOUW
J.M. van , geboren feb 1942 ; Mw.

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Universiteit van Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1988
Rechter rechtbank Alkmaar 10 aug 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 15 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 15 aug 1991
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


WOUW
M.J. van

Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beëdiging 2000
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
m.van.wouw@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kupperman Van der Wiel advocaten
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOUW
R.H.J. van DE

Kantoor Schäfer & van de Wouw


WOUW
T.A.J. van de (of Th.A.J.)

Advocaat bij Tijssen & Saes advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 69 , 6040 AB Roermond
Advocaat bij Boskamp & Willems
Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
advocaten@boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Merlijn advocaten
Postbus 75 , 5390 AB Nuland
Tel 073-5324449 , fax 073-5341510
josvandewouw@merlijngroep.nl
www.merlijngroep.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WOUWE
M. van

Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 2001
Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
Tel 010-2425384 , fax 010-2425438
vanwouwe.mark@klegal.nl
www.klegal.com
[vademecum advocatuur 2004]


WREESMAN - Van den BOS
A.T. ; Mw.

Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid


WREESMAN
J.H. , geboren mei 1911

NLRM 71 80
Procuratiehouder P.Hoppe N.V.Amsterdam 1 feb 1939
Advocaat en procureur Amsterdam 1 feb 1943
Adjunct-secretaris College van RijksbemiddeIaars Den Haag 1 okt 1945
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Middelburg 1 mrt 1947
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 6 aug 1950
Rechter rechtbank Almelo 12 jul 1960


WUBBEN
J.J.J. , geboren mei 1952 , Jan ; Dhr. M

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 jun 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 2 aug 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 14 nov 1986
Advocaat-generaal ressortsparket Den Bosch 9 sep 1991
NU
Den Bosch Hof Advocaat-Generaal
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Noordenveld


WUBBENA
F.

Advocaat bij Rijppaert & Peeters ; beëdiging 2000
Postbus 40688 , 4900 CB Oosterhout
Tel 01 f 2-453811 , fax 01 fit-426514
wubbena@rijppaert-peeters.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0162-453811 , fax 0162-426514
[vademecum advocatuur 2004]


WUBS
B.D. , geboren jan 1943 ; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 aug 1983
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1972
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488762 , fax 070-3822541
bd.Wubs@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153742 , fax 070-5153122
bd.wubs@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Advocaat-partner Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn
President-commissaris/commissaris Utiliteitsbedrijven op Aruba van 01-01-1993
Plaatsvervangend Landsadvocaat van 01-10-1981
Voorzitter College van Arbiters KNVB van 01-07-1998
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WUDKA
I.

Advocaat bij Hogervorst Wudka ; beëdiging 1984
Spoorweglaan 15 , 6221 BS Maastricht
Advocaat bij Hogervorst en Wudka advocaten
Hertogsingel 20 , 6214 AD Maastricht
Tel 043-3257800 , fax 043-3257858
hogervorst-wudka@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
i.wudka@hogervorstwudka.nl
www.hogervorstwudka.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WUIJSTER
P.H.

NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 18 dec 1946


WUIS - VRIJDAG
E.H. ; Mw.

Rechten 1980
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zeeland


WUISMAN
A.M. ; Mw.

Advocaat bij Van Leeuwen/Van der Eerden ; beëdiging 1996
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271814 , fax 073-6271844
leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Leeuwen Van der Eerden advocaten
wuisman@vlvde.nl
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WUISMAN - JANSEN
C.M.J. ; Mw.

Secretaris van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg [2000 en april 2001]


WUISMAN
G.P.I.M. ; Dhr. [J Z

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie AZ, Kabinet van de Minister-President, Secretariaat ministerraad
EN Raadadviseurs ; contactfunctionaris
[juli 2003] Directeur Algemene Bestuurlijke Zaken Gemeente Rotterdam
TEVENS
Docent staats- en bestuursrecht
Avond-HEAO van de Haagse Hogeschool
Lid beroep en bezaarschriftencommissie van de gemeente Noordwijk
Lid van de Monumentencommissie van de gemeente Oegstgeest
apr 1997
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) ,
Lid (AZ)
Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President, Secretaris ministerraad
Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President, Informatiepunt WOB/WNO,
Contactfunctionaris WOB/WNO
mei 2000
TEVENS [juli 2003]
Lid Monumentencommissie Gemeente Oestgeest te Oegstgeest van 02-04-2002
Voorzitter bezwaar- en beroepcommissie Gemeente Noordwijk te Noordwijk van 02-04-2002
Docent Staats- en Bestuursrecht HEAO Haagse Hogeschool te Den Haag van 01-01-2002


WUISMAN
J.B.M.M.

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1973
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285581
jbmmwuisman@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
sjef.wuisman@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


WUISMAN
K.A.C. ; Mw.

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2000
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771432 , fax 020-4715829
karine.wuisman@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


WULFFRAAT - Van DIJK
M.S.E. , geboren jul 1944 ; Mw.

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Onderzoeker in opleiding bij de Rijks Universiteit Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 25 mrt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 okt 1994
Rechter rechtbank Utrecht 9 aug 1995
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht
NU
Utrecht rechter
TEVENS [sep 2001]
Secretaris van bewonersvereniging Soest-Zuid te Soest


WULFFTEN PALTHE - SCHOLTEN
A.J. van ; Mw.

Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
palthe@houthoff.nl
Advocaat bij Palthe advocaten
Valeriusstraat 24 , 1071 MJ Amsterdam
Tel 020-4705083 , fax 020-4705684
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Palthe Oberman advocaten Weteringschans 79 ; beëdiging 1982
1017 RX Amsterdam
Tel 020-3446100 , fax 020-3446111
www.paltheoberman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WULFFTEN PALTHE
A.W. van ; Mw.

Advocaat bij Korte & De Wit advocaten ; beëdiging 1976
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 215 , 1400 AE Bussum
Tel 035-0931044 , fax 035-0918553
a.w.vanwulfftenpalthe@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


WULFFTEN PALTHE
J. van , geboren nov 1917

NLRM 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 15 okt 1982


WULLINGS
M. ; Mw.

Advocaat bij Munneke Lourens advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 757 , 2400 AT Alphen a/d Rijn
Tel 0172-447070 , fax 0172-447079
munnekelourens@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


WULLINK
G.W. ; Mw.

Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Tel 0314-372311 , fax 0314-333947
wullink@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


WULP
J.M. van der

Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1996
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249278 , fax 010-2140840
jvanderwup@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725361 , fax 010-2725440
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WULP
J.C.G. van der ; Mw.

Advocaat bij Jacobs Kranenburg advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 320 , 7600 AH Almelo
info@jacobskranenburg.nl
Tel 0546-535565 , fax 0546-816014
gonda-van-derwuip@jacobskranenburg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jcg.vdwulp@jacobskranenburg.nl
www.jacobskranenburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Orde van advocaten te Almelo ; Opleidingen (info sep 2000)


WÜRDEMANN
C.E. ; Mw.

Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
chris.wurdemann@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


WURFBAIN
J.S.

Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 366 , 3770 AJ Barneveld
Tel 0342-493535 , fax 0342-493595
jsw@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0342-425340 , fax 0342-492680
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de redactie van het advocatenblad (info november 2000)


WURFBAIN
J.W. , geboren jun 1937

NLRM 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 dec 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 22-12-1995
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Juridische Zaken Internationale Nederlanden Groep NV (gepensioeneerd [juni 2003])
TEVENS
Penningmeester Ned. Vereniging voor Zee en Vervoersrecht
TEVENS [sep 2000]
Commissaris N.V. Elektr.-Prod.mij. Oost- en Noord-Nederl. EPON
Lid Adviescommissie Fondsenreglement
Oud-functies:
Penningmeester Bestuur Nederlandse Ver. voor Zee- en Vervoersrecht
Directeur Juridische zaken ING Groep N.V.
TEVENS [juni 2003]
Lid Adviescommissie Fondsenreglement Euronext Amsterdam te Amsterdam van 01-01-2001
Lid raad van commissarissen Electrabel Nederland NV van 01-01-2001

WURFBAIN
M.C.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1997
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1997
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
michiel.wurfbain@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
michiel.wurfbain@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


WURZER
P.J. , geboren okt 1945 ; Dhr. M

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Den Haag ; Raio
17 jan 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 17 mei 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 1 sep 1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 jun 1973
Als stagiair werkzaam Ministerie van Justitie 1 jun 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 22 apr 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 16 feb 1977
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 20 okt 1980
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 8 jul 1983
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 11 jan 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 18 jul 1995
Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1996
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Hof Den Haag Waarnemend advocaat-generaal
TEVENS
Voorzitter Steunfonds Jeugd Rotterdam
okt 1997
Plaatsvervangend Lid Centraal Tuchtorgaan Gezondheidszorg (november 2000)
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Lid Centraal Tuchtorgaan Gezondheidszorg
INFO
In een klachtprocedure ex artikel 12 Strafvordering onthield Wurzer in 1995 als fungerend Procureur-generaal van het Hof te Den Haag aan de raadsheren van het Hof, zeer belangrijk bewijsmateriaal. Het betrof het optreden van een gerechtsauditeur van de Hoge Raad (Zie Kroon, M.C.M. de) , die in 1986 in valse hoedanigheid inbegrepen een valse handtekening poogde (deels met succes) de Zwitserse bankrekening van haar echtgenoot te plunderen. De Officier van Justitie wendde het hoofd af en ook in de art.12 Sv-klachtprocedure werd zij schoongewassen, mede door het, in strijd met de wet, niet-oproepen van de klager/benadeelde.
Het door Wurzer voor de Raadsheren van het Hof achtergehouden bewijsmateriaal was de complete correspondentie tussen Mw. Mr. de Kroon en de Swiss Bank Corporation ; was dat ook nog op tafel gekomen, dan had men toch echt niet meer het hoofd kunnen afwenden. Herhaalde vragen vanuit de Tweede Kamer hebben deze afdeksituatie helaas niet kunnen doorbreken. Ook een klacht d.d.21 juli 1996 bij de PG bij de Hoge Raad is 'ondergeschoffeld'.
Citaten:
Voor een snelle oriëntatie moge ik verwijzen naar mijn brief d.d.5 juli 1995 aan de Minister van Justitie. Mijn ex-echtgenote Mr. M.C.M. deKroon, destijds werkzaam bij de Hoge Raad als gerechtsauditeur, verbrak de samenwoning op 22 mei 1986 ; mij was het toen niet duidelijk dat dit zou leiden tot echtscheiding. Achteraf is gebleken, dat zij enkele dagen na haar vertrek, vermoedelijk op of rond 28 mei 1986, zich in valse hoedanigheid schriftelijk gewend heeft tot mijn Zwitserse bank met de opdracht een rekening te openen op haar meisjesnaam en de helft van mijn waarden bij die bank (contanten, maar vooral aandelen) over te maken naar die nieuwe rekening. Door een gelukkig toeval slaagde haar opzet niet geheel.
Echter: het leidde wel, mede op haar uitdrukkelijk schriftelijk verzoek aan de Swiss Bank Corporation, tot een blokkade van mijn Zwitserse tegoeden door die bank. deze blokkade heeft acht jaar geduurd en vertegenwoordigt voor mij een omvangrijke schadepost.Jaar in jaar uit heeft zij nagelaten de door haar in valse hoedanigheid veroorzaakte situatie te redresseren. De uiteindelijke deblokkade begin 1995 was het gevolg van uitspraak van de nederlandse rechter in 1994. Tegen de bewuste beschikking staat voorzover ik begrepen heb, geen rechtsmiddel meer open.
Bezwaren:


 1. in de beschikking wordt, als integraal element van de gedachtegang van het Hof, gesteld, dat ik als klager (naar behoren) zou zijn opgeroepen.Dit is apert onwaar: ik ben NIET opgeroepen en daarmee zijn mij rechten onthouden.Het lijkt mij dat in deze de bewijslast ligt bij de Griffier van het Hof ; deze heeft niet gereageerd op mijn verzoek daartoe. Het zal toch de verantwoordelijkheid van de Minister zijn te zorgen dat mensen adequaat worden opgeroepen op een wijze die toetsbaar c.q.bewijsbaar is.Als men dat nalaat zet men de deur open voor situaties van corrupte vriendjespolitiek of afdekkerij, zoals hier naar mijn overtuiging gebeurd is.
 2. het additionele bewijsmateriaal dat ik de Procureur-Generaal d.d.29 juni 1995 deed
  toekomen, is blijkens de correspondentie niet overgelegd bij de bewuste zitting op 19 juli
  1995, terwijl de Procureur-Generaal dat materiaal wel tot zijn beschikking had.Naar mijn
  mening heeft de Procureur-Generaal daarmee de raadsheren van het Hof zeer relevant
  bewijsmateriaal onthouden, dat wel tot zijn beschikking stond.Ik meen dat in deze het optreden
  van de Minister niet alleen onzorgvuldig is, maar ronduit neerkomt op corrupt misbruik van
  macht gericht op het afdekken van crimineel handelen van een gerechtsauditeur van de Hoge Raad.
 3. Het Hof, de Griffier, de Procureur-Generaal van dat Hof en de Minister van Justitie weigeren hoe dan ook, opening van zaken te geven over de periode tussen mijn schrijven d.d.27 september 1993 aan de Procureur-Generaal van het Hof en 29 juli 1995, toen ik de bewuste beschikking ontving.Ik meen dat dit doodzwijgen ronduit onbehoorlijk is. Overigens omvat dat ook de periode dat de huidige minister P.G. van het Hof te Den Haag was. In de beschikking d.d.24 juli 1995 wordt gesteld: " Uit het onderzoek is niet gebleken dat strafbare feiten, als door klager gesteld, zijn begaan."
 4. Dit is ronduit absurd:
  De situatie is dan ook volledig compatibel met een gang van zaken waarbij, naar aanleiding van mijn brief d.d. 29 juni 1995 aan de Procureur-Generaal en mijn zeer dringende brief d.d. 5 juli 1995 aan de Minister van Justitie:
  besloten werd de (nu ex-) gerechtsauditeur in casu wederom te sauveren door snel een punt te draaien aan deze al jaren slepend gehouden kwestie betreffende optreden in valse hoedanigheid in bancair verkeer door een gerechtsauditeur van de Hoge Raad en wel voor een transactie die fl 100.000 te boven gaat --de Procureur-Generaal daarom maar naliet mijn brief aan hem d.d. 29 juni 1995 met de bijgaande bijlagen ter beschikking te stellen van het Hof voor of tijdens een zitting die er geweest blijkt te zijn op 19 juli 1995 en daarmee de raadsheren zeer relevante informatie heeft onthouden.Met die informatie had men al zeker niet kunnen stellen dat strafbare feiten niet gebleken waren het volledig bewezen criminele optreden van de bewuste gerechtsauditeur van de Hoge Raad aldus onder het kleed geveegd werd, door het beklag af te wijzen.
 5. ik meen dat er hier aan de zijde van de Minister en van het Gerechtshof sprake is van een welbewuste keuze voor klassejustitie in de zin van onvoorwaardelijke protectie van een Gerechtsauditeur van de Hoge Raad. Al met al vind ik dat het in casu niet slechts gaat om handelen dat wat minder behoorlijk genoemd kan worden, maar dat het gaat om optreden dat véél en véél ernstiger van aard is omdat volgens mij voor ieder redelijk mens de conclusie onvermijdelijk is dat hier sprake is van misbruik van bevoegdheden voor corrupt gesjoemel teneinde (al dan niet weer op verzoek van de zijde van de Hoge Raad) apert en bewezen crimineel handelen (valsheid in geschrift c.q. verduistering) van een rechtelijk ambtenaar (van de Hoge Raad) onder het kleed te vegen. Ik meen dat een en ander verdient tot op de bodem uitgezocht te worden.
  Gaarne hoor ik spoedig van u.
  Hoogachtend, Drs. N.C.Burhoven Jaspers MBA

@OPM
Vreemd: OM en RM samen.
INFO
Lid van de Rotary-club Rotterdam-Noord (1998/1999)
Lid van de vrijmetselaarsloge "Acacia" te Rotterdam


WURZER - LEENHOUTS
S.M. , geboren sep 1946 ; Mw.

NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10 jan 1995
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent, RUL, strafrecht
TEVENS
Lid commissie van Toezicht bij de Rijksinrichting voor jongens de Hartelborgt te Spijkenisse
Secretaris en Penningmeester van de Vereniging voor Penitentiair recht en Penologie


WÜSTENBERG
F.G. , geboren dec 1916 M

NLRM 71 80
Adjunct-secretaris tribunaal Den Haag en Utrecht 1 aug 1946 tot jun 1948
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 29 sep 1947
Waarnemend griffier kantongerecht Utrecht 1 jun 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 1 dec 1948
Substituut-Officier van Justitie arrondissement Utrecht 18 dec 1956
Arrondissementsofficier van Justitie Utrecht 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Utrecht 9 dec 1974


WYBENGA
R.J.

Advocaat bij Wybenga van den Puttelaar ; beëdiging 1982
Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
wybenga@wp-lawyers.nl
Tel 010-2140000 , fax 010-2140303
wybenga@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wybenga Wildeboer van den Puttelaar
wybenga@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WYCK
A.M.S. van der , geboren jun 1906 ; Jhr. M

NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie AInelo 15 mrt 1932
Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 14 nov 1934
Substituut-officier van Justitie rechtbank Groningen 13 luti 1942
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Leeuwarden 10 nov 1945 tot 1 jul 1949
Officier van Justitie arrondissement Groningen 18 dec 1956


WYERS
H.J.G. , geboren 28-07-1939

Benoemd tot Directeur van VHS Onroerend Goed Maatschappij [Telegraaf 29 mei 2001]
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


WYMENGA - KOOISTRA
G. ; Mw.

Advocaat bij Burg. Wuiteweg 138-a , 9203 KN Drachten ; beëdiging 1989
Advocaat bij Zuiderhogeweg 9 , 9203 ST Drachten
Tel 0512-531991 , fax 0512-547233
letselschade@wymenga-kooistra.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wymenga-Kooistra Letselschade- advocaten
Zuiderhogeweg 9 , 9203 ST Drachten
Tel 0512-531991 , fax 0512-547233
letselschade@wymenga-kooistra.nl
[vademecum advocatuur 2004]


WYNAENDTS
H. , geboren 1932

Commissaris Hollandse Signaalapparaten B.V.


WYNAENDTS
J.W.F.

Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1988
112 Ave.Kléber , BP163 Trocadero
75770 Paris Cedex 16./ Frankrijk


WYNANDS
E.J. ; Mw.

Rechten 1956
Notaris , Geen Werkgever
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


WYTEMA
F.J.

Advocaat bij Doorenbos & Wytema ; beëdiging 1967
Postbus 9 , 1540 AA Koog a/d Zaan
Tel 075-6283052 , fax 075-6215581
advocaten@doorwyte.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Verlanenpad 2 , 1544 BR Zaandijk
Tel 075-6289632 , fax 075-6289632
[vademecum advocatuur 2004]


WYTZES
L.P.

Advocaat bij Wytzes De Gooijer Gorissen ; beëdiging 1967
Postbus 859 , 1180 AW Amstelveen
Advocaat bij Wytzes de Gooijer van Hout
Amsterdamseweg 176 , 1182 HL Amstelveen
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wytzes c.s. advocaten
Tel 020-6431013 , fax 020-6456587
[vademecum advocatuur 2004]


WYTZES
P.J.

Advocaat bij Wytzes De Gooijer Gorissen ; beëdiging 1997
Postbus 859 , 1180 AW Amstelveen
Advocaat bij Wytzes de Gooijer van Hout
Amsterdamseweg 176 , 1182 HL Amstelveen
Tel 020-0431013 , fax 020-0456587
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wytzes c.s. advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin