Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'R' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
letter R


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


RAA C.M.G. ten , geboren aug 1926

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96

Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 14 feb 1986

TEVENS

Geen bijbanen


RAA - KUIPERS E.A. ten ; Mw.
Rechten 1958
Juridisch Medewerker
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

RAABEN G.
Advocaat bij van der Molen Sluyter advocaten Assen ; beëdiging 1996
Postbus 605 , 9400 AP Assen
Advocaat bij Geene c.s. advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 022 , 9400 AP Assen
Tel 0592-345188 , fax 9592-372431
g.raaben@geene.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RAAD C. van , geboren aug 1946 ; Dhr. Prof.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 8 mrt 1990
Rechtspraak.nl oktober 2004: in deze functie wordt betrokkene niet ingezet
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 24 januari 2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Fiscaal-economisch departement
Hoogleraar internationaal belastingrecht
c.vanraad@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Bijbanen Hof opnemen ?
TEVENS [oktober 2004]
Incidenteel extern adviseur
Intern adviseur (of counsel) Loyens & Loeff
@OPM Vaagheid troef.
@OPM Wat kan hij bij het Hof Den Haag niet soepeltjes voorbereiden voor zaken van Loyens & Loeff ?
INFO
Privé adres: Celebesstraat 98 , 2585 TG Den Haag , Tel. 070 3505016

RAADGEVER J.W.H. , Jan Willem ; Dhr.
Advocaat en Procureur ; beëdiging 1991
Postbus 22 , 3450 AA Vleuten
j.w.h.raadgever@wxs.nl
Advocaat bij Raadgever advocaten
Postbus 22 , 3450 AA Vleuten
Tel 030-0775636 , fax 030-0774313
j.w.h.raadgever@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
raadgever@raadgever.nl
www.raadgever.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Maarssen

RAADSCHELDERS H.J.J.
Notaris te Den Bosch , arrondissement den Bosch
Kantoor Huijbregts Notarissen ; Den Bosch, Vlijmen

RAADT H.J. de
Advocaat bij Boekhoff, Vermin en De Raadt ; beëdiging 1997
Postbus 2115 , 3800 CC Amersfoort
Tel 033-4657408 , fax 033-4657634
bvr@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@bvradvovaten.nl
www.bvradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAAIJ C.M.J.W. van
Notaris te Cuijk en Sint Agathe , arrondissement den Bosch
Kantoor Raaij, van & van Burik ; Cuijk en Sint Agatha

RAAIJ R. van , geboren jun 1959
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Beleidsmedewerker Kabinet van de Commissaris van de Koningin provincie Gelderland
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jun 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jul 1993
NU
Arnhem parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
okt 1997

RAAIJ T.G. te ; Mw.
Advocaat bij Tomlow Advokaten ; beëdiging 1996
Postbus 85016 , 3508 AA Utrecht
tomlow-advocaten@pi.net
Advocaat bij Koninklijke BAM Groep N.V. ; beëdiging 1996 en 2001
Postbus 20 , 3980 CA Bunnik
Tel 030-6598379 , fax 030-6598343
[vademecum advocatuur 2004]

RAAIJEN J.M. van , Sjakko ; Dhr.
Advocaat bij Okkerse & Schop ; beëdiging 1996
Postbus 10058 , 1301 AB Almere
Tel 036-5346220 , fax 036-5345984
[vademecum advocatuur 2001]
s.vanraaijen@okkerse-schop.nl
www.okkerse-schop.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Almere

RAAIJMAAKERS - ROTTIER E.A.M. ; Mw.
Advocaat bij van Ginneken Schute & Haans ; beëdiging 1986
Postbus 101 , 4600 AC Bergen op Zoom
Tel 0164-211311 , fax 01 644-256228
ginneken.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAAIJMAAKERS Ph.A.J.
Advocaat bij van Aalst & Daniëls ; beëdiging 1989
Roemer Visscherstr.24 , 1054 EX Amsterdam
Tel 020-6181781 , fax 020-6833042
[vademecum advocatuur 2001]

RAAIJMAKCRS F.J.M.
Advocaat bij Goedentijd 22 , 5131 AS Alphen ; beëdiging 1984
Tel 013-5083461 , fax 013-5083462
f.raaijmakers@tiscalimail.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAAIJMAKERS A.H.J. ; Mw.
Advocaat bij van Veenendaal c.s. advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 354 , 4100 AJ Culemborg
Tel 0345-516075 , fax 0345-516170
c.van.veenendaal@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RAAIJMAKERS B.J.W.M. ; Mw.
Advocaat bij Mastenbroek c.s. ; beëdiging 1991
Postbus 23352 , 3001 KJ Rotterdam
Advocaat bij van Mens en Wisselink ; beëdiging 1991 en 2001
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
utrecht@vanmens-wisselink.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAAIJMAKERS C.F.M.
Advocaat bij Kenaupark 24 , 2011 MT Haarlem ; beëdiging 1976
Tel 023-5326346 , fax 023-5317684
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RAAIJMAKERS E.J.M. ; Mw.
Gerechtsauditeur Rechtbank Den Bosch van 01-09-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-09-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

RAAIJMAKERS F.J.M.
Advocaat bij advocatenkollektief Korenbloemstraat ; beëdiging 1984
Advocaat bij Advokatenkollektief
Postbus 297 , 5000 AG Tilburg
Tel 013-4030395 , fax 013-4674980
[vademecum advocatuur 2001]

RAAIJMAKERS G.T.Mj.
Advocaat bij Derks.Star Busmann,Hanotiau ; beëdiging 1994
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl

RAAIJMAKERS M.A.M. , geboren juni 34
NLRM
Kantonrechter Eindhoven
NU
Eindhoven kantonrechter
TEVENS
Voorzitter College van Medisch tuchtrecht te Eindhoven
Voorzitter van het College van Beroep voor de examens van de Pedagogische Hoogeschool de
Kempel te Helmond

RAAIJMAKERS M.J.G.C. , geboren nov 1944 ; Prof. Dr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 25 sep 1991
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg
Postbus 90153, 5000 LE Tilburg
Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep privaatrecht
Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder het ondernemingsrecht
tel 013 4662281 , fax 013 4662323
TEVENS
Juridisch adviseur NV. Philips Electronics te Eindhoven
TEVENS
Curator Stichting Maatschappij en Onderneming te Den Haag
Lid-plaatsvervanger SER commissie voor fusieaangelegenheden
Lid commissie van discipline Ned. genootschap voor bedrijfsjuristen
Arbiter van De Princkart regionale ontwikkelingsmaatschappij Nuenen te Eindhoven bij geschillen
tussen de aandeelhouders, gemeente Nuenen - NV.Reede
TEVENS [juni/juli 2002]
Curator Stichting Maatschappij en Onderneming van 01-01-2001
Lid SER Commissie voor fusieaangelegenheden
Lid Commissie van Discipline Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen
"Arbiter" van "De Pinckaert" (Regionale ontwikkelingsmaatschappij Nuemen te Eindhoven) bij
geschillen tussen aandeelhouder gemeente Nuemen-NV Reede
Lid Juridische Adviescommissie VEUO (Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen)
Voorzitter Commissie van Discipline
Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen van 01-01-2001
Arbiter bij geschillen tussen aandeelhouders Gemeente Nuenen-nv reede De Pinckaert, Eindhoven van 01-01-2001
Lid Juridische Adviescommissie VEUO
Extern Juridisch Adviseur Koninklijke Philips Electronics NV. van 01-01-2001
Lid Commissie Openbare Biedingen Autoriteit -FM van 01-01-2001
INFO
Privé adres: Beukenlaan 18, 5671 AJ Nuenen, Tel. 040 2836359

RAAIJMAKERS W.T.J.
Advocaat bij van Ewijk & van de Wouw advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 2154 , 5202 CD Den Bosch
Tel 073-0205105 , fax 073-0205100
wraaijmakers@ewijk-wouw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raaijmakers advocatuur
Postbus 281 , 6900 AG Zevenaar
Tel 0316-344091 , fax 0316-344891
[vademecum advocatuur 2004]

RAAIMAAKERS Ph.A.
Advocaat bij van Aalst & Daniëls ; beëdiging 1989
Roemer Visscherstraat 24 1054 EX Amsterdam
Tel 020-6181781 , fax 020-6833042
phajraaijmaakers@aalst-daniels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAALTE A.J. van
Advocaat bij Mr. A.J. van Raalte Kantoor ; beëdiging 1973
Cornelis Schuytstraat 2 , 1071 JH Amsterdam
Tel 020-6044671 , fax 020-6643611
raalteaj@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Raalte Kantoor ; beëdiging 1973
Apollolaan 83 , 1077 AL Amsterdam
Tel 020-6644671 , fax 020-6643611
a.j.vanraalte@vanraalte-advacaten.nl
www.vanraalte-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAALTE N. van , geboren feb 1939
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1957 rechten , Corpslid
Advocaat en Procureur Rotterdam 15 sep 1962
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Middelburg ; Raio 19
aug 1964
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 19 dec 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 19 dec 1967
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 27 nov 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 29 mei 1970
Rechter rechtbank Arnhem 26 nov 1970
Vice-President rechtbank Arnhem 2 feb 1978
Vice-President Hof Arnhem 3 mei 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 8 jul 1991
NU Arnhem Hof Vice-President
Arnhem rechter-plaatsvervanger Ontslag KB 180497 m.i.v.010497
[juli 2003] Niet te traceren op rechtspraak.nl
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen bijbanen
jun 1996

RAAM C.J. van
Advocaat bij Vorstman advocaten ; beëdiging 1972
Van Eeghenstraat 68 , 1071 GK Amsterdam
Tel 020-6762121 , fax 020-6640664
[vademecum advocatuur 2001]
Overschiestraat 178 , 1062 XK Amsterdam
Tel 020-6762121 , fax 020.6640664
raam@vorstman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAAN E. van
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastindienst/Ondernemingen,
Lelystad, Hoofd

RAAPHORST G.B. , geboren okt 1958
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 mrt 1994
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directeur Directie Bestuurszaken
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau
Lid van de regeringsdelegatie bij de Financial Action Task Force van de G7
Lid begeleidingscommissie van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
Voorzitter stuurgroep automatisering Preventief Toezicht Vennootschappen
Voorzitter justitiële Werkgroep invoering euro en witwassen van wederrechtelijk verkregen geleden
apr 1997
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso
Bureau, Lid
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Bestuurszaken, Directeur
SAL 2000

RAAS R.P.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2000
Postbus 75540 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-54600590 , fax 020-54600739
rogier.raas@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

RAAT A.J.
Advocaat bij Jacobs Kranenburg advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 320 , 7600 AH Almelo
Advocaat bij van der Steenhoven advocaten ; beëdiging 1996 en 2001
Herengracht 582-584 , 1017 Cj Amsterdam
Tel 02d-6077979 , fax 020-6831947
raat@vandersteenhoven.nl
www.vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAAYMAAKERS M.A.M. , geboren jun 1934
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Recht. Organisatie te Amsterdam ; Raio 17 feb 1960
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 17 jun 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 1 sep 1962
Griffier Boxmeer 7 jul 1965
Griffier Den Bosch 7 jul 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 20 jul 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 5 sep 1966
Rechter rechtbank Breda 8 dec 1967
Kantonrechter Helmond 22 jan 1976
Kantonrechter Eindhoven 2 dec 1996
NU
Helmond kantonrechter
TEVENS
Nevenfuncties onbekend

RAAYMAKERS M.J.G.C. , geboren nov 1944 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 apr 1980

RABARISON M.A. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V) , Lid (FI)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U) , Lid (Fl)

RABBIE E. , geboren april 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 november 1998
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 juni 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 juni 1999
Rechter rechtbank Den Haag 9 december 1999
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Bestuurslid Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
Lid redactie Grotiana

RABIEJ W.J.M.B.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-5612827
wlady.rabiej@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
One Rockefeller Plaza , l5rd Floor , New York N.Y.10020 , USA
Tel 001-2122182990 , fax 001-2122182999
wladi.rabiej@nauta-ny.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

RABIJNS B.J.C. ; Drs. ; Mw.
Orthopedagogiek 1973 , Rechten 1983
Unitmanager/Afdelingshoofd, Ministerie van Justitie/ Kinderbescherming
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda

RACK M.K.
Advocaat bij Roethof advocatenkantoor ; beëdiging 2002
Postbus 30363 , 6803 Al Arnhem
Tel 02b-3705070 , fax 026-3704590
[vademecum advocatuur 2004]

RADDER D. , geboren aug 1962
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 apr 1997
Rechter rechtbank Amsterdam 26 mei 1998
NU
Amsterdam gerechtsauditeur
TEVENS
Secretaris beroep VU (Geschillen CAO Uitleg)
Lid Bestuur BOA (Bewonersondersteuning Alkmaar)
Lid adviesraad kleine uitgeverij KSU

RADE M.A. de ; Mw.
Advocaat bij van den Assem c.s. advocaten ; beëdiging 1989
Advocaat bij van den Assem & De Rade advocaten
Postbus 169 , 4250 DD Werkendam
Tel 0183-505522 , fax 0183-504488
vdassem@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mail@assemradeadvocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]

RADEMACHER - te STRAKE J.M. , geboren jul 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Student-assistent Katholieke Universiteit Nijmegen 1974
Medewerker wetswinkel Deurne 1975
Raio rechtbank Maastricht 13 okt 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 13 feb 1987
Rechter rechtbank Maastricht 4 mei 1990

RADEMAKER - NELEMAN A. ; Mw.
Advocaat bij Kernkamp advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 23317 , 3001 KH Rotterdam
kernkamp@wordonline.nl

RADEMAKER E.H.T. , geboren nov 1964
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 21 mrt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 apr 1996
Ontslag 14 nov 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 oktober 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 oktober 1998
Rechter rechtbank Almelo 1 oktober 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem ; kantoor Noppen & De Vries ; beëdiging 1996
Postbus 1258 , 6801 BC Arnhem
Wellicht niet meer advocaat sinds 1999

RADEMAKER M.
Advocaat bij van Delft & Partners advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 555 , 2800 AN Gouda
Advocaat bij Goedkoop & Partners
Postbus 402 , 2400 AK Alphen a/d Rijn
Tel 0172-419844 , fax 0172-434251
racemaker@goedkoop-partners.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RADEMAKER M.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Rechtshulp Rotterdam-Zuid ; beëdiging 1998
Strevelsweg 692 , 3083 AR Rotterdam
Tel 010-4106610 , fax 010-4800863
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Zuid
mam.rademaker@rechtshulprotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: vreemdelingenrecht

RADEMAKER M.V. , Ria ; Mw. Drs.
Neuroloog
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Lisse-Bollenstreek

RADEMAKER W.H.F.L.
Advocaat bij Adv.bureau Swagemakers ; beëdiging 1985
Postbus 87 , 5100 AB Dongen
Tel 0162-318600 , fax 0162-456052
[vademecum advocatuur 2001]

RADEMAKERS A.A.C.C.
Notaris te Roosendaal ,arr. Breda
Kantoor Woensel, van & Rademakers ; Roosendaal

RADEMAKERS E. ; Mw.
Advocaat bij Jumelet Verhagen advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 23046 , 3001 KA Rotterdam
Tel 010-2170999 , fax 010-2170990
erszi@jvlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]

RADEMAKERS E.H.M.G.
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1995
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143644
erademakers@akd.nl
Postbus 4361 , 3006 AT Rotterdam
Tel 010-2249268 , fax 010-2133914
erademakers@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RADEMAKERS J.K.
Notaris te Leeuwarden , arrondissement Leeuwarden
Kantoor Boonstra Rademakers ; Leeuwarden

RADEMAKERS W.H.F.L.
Advocaat bij Postbus 87 , 5100 AB Dongen ; beëdiging 1985
Adv. bureau Swagemakers
Tel 0162-318600 , fax 0162-456052
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Rademakers
Postbus 266 , 5100 AG Dongen
Tel 0162-318544 , fax 0162-318544
whfl.rademakers@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RADHAKISHUN P.S.S.
Advocaat bij advocatenkollektief Bijlmermeer ; beëdiging 1990
Develstein 100b , 1102 AK Amsterdam
Advocaat bij Prem Radhakishun advocaten
Egeldonk 100x , 1103 AK Amsterdam-Zuid-Oost
Tel 020-3680255 , fax 020-3680258
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RADSTAKE J.B. , geboren jan 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Referendaris 2e klasse centrale Raad van Beroep 1 sep 1983
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 21 mrt 1985

RAEIJMAEKERS E.M.J. , geboren jul 1970 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 april 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 april 1998
Rechter Rechtbank Den Haag van 20-03-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Krans & van Hilten advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2003]
NU Den Haag Rechtbank
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Waarschijnlijk niet meer advocaat.

RAES B.C.M. ; Prof. Dr.
Vrije Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Afdeling strafrecht en Criminologier
Bijzonder Hoogleraar forensische psychiatrie (vanwege de Stichting Koningsheide)
7d.raes@wxs.nl
TEVENS
RedactieLid Recht en Kritiek
INFO
Privé adres: Hugo de Grootstraat 4bis , 3581 XS Utrecht , Tel. 030 2569311

RAETS N.J.A.
Advocaat bij Adv. kantoor Mr. Raets ; beëdiging 1994
Postbus 464 , 6200 AG Maastricht
njraetk@hvision.nl
Tel 043-3688122 , fax 0842-117814
mail@raets.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raets Fiscale advocatuur
mail@raets.nl
www.raets.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAHMAN M.A.K.
Advocaat bij Karkache advocaten Henegouwerlaan 24 b 3014 CA Rotterdam ; beëdiging 2002
Tel 010-4112371 , fax 010-4112710
rahman@xs4all.nl
www.karkacheadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAIJMAKERS J.A.A.J. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 2000
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517969 , fax 020-6267949
judith.a.a.j.raijmakers@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2000
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAIJMAKERS W.J.L.M. , Will (of V.J.L.M.)
Notaris te Eindhoven
Postbus 959 5600 AZ Eindhoven
Augustijnendreef 2, 5611 CS Eindhoven
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Eindhoven-Nassau (Ledenlijst 2000)

RAIMOND I.L.M. , R.R.
Advocaat bij Knuwer & Creutzberg ; beëdiging 1996
Postbus 42 , 1780 AA Den Helder
knuwer@pi.net

RAJJAB A.K.
Advocaat bij Molukkenstraat 200 , 1098 TW Amsterdam ; beëdiging 1989

RAKEN A.C.M. , geboren nov 1947 ; Mw.
NLRM 95
Gerechtssecretaris bij de Centrale Raad van Beroep
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 sep 1994

RAKHORST W.
Notaris te Rijssen , arrondissement Almelo
Postbus 201 7460 AE Rijssen

RAKT A.J. van de
Advocaat bij Delst 45 , 5388 ST Nistelrode ; beëdiging 1996
Tel 0412-613728 , fax 0412-613626
mrvdrakt@wish.net
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1980 en 1996
[vademecum advocatuur 2004]

RAMAKERS B.H.H.M.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
b.ramakers@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAMAKERS E.A.M. ;Mw.
Advocaat bij Adv.praktijk Universiteit Maastricht ; beëdiging 1993
Postbus 86 , 6200 AB Maastricht
Tel 043-3883988 , fax 043-3500515
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RAMANNA A.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1998
Postbus 500 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538219 , fax 026-3538294
a.ramanna@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313193 , fax 020-4313184
aravind.ramanna@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAMBELJE L. de La
Notaris te Wageningen , arrondissement Arnhem
Postbus 70 6700 AB Wageningen

RAMBONNET H.G. , geboren okt 1909
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag jan 1934
Ambtenaar Crisistuchtrechtspraak Den Haag jun 1935
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 8 sep 1939
Tuchtrechter van de Prijzen arrondissement Roermond en Maastricht 15 feb 1946
Rechter rechtbank Haarlem 15 aug 1950

RAMCHARAN S.
Advocaat bij Witte De Witstraat 25E , 1057 XG Amsterdam ; beëdiging 1991
Tel 020-6894542 , fax 020-6182069
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RAMDAS A.K.
Advocaat bij advocatenkantoor W.A. Venema Laan van Nieuw Blankenburg 332 3181 AM ; beëdiging 2402 ROZENBURG
Tel 0181-276047 , fax 0181-214732
[vademecum advocatuur 2004]

RAMDAT MISIER L.F. , geboren okt 1926
NLRM 71
Werkzaam gouvernementsdienst Suriname feb 1946
Ambtenaar ter griffie 1e kanton Suriname sep 1946
Hoofd Bureau Kosteloze Rechtsbijstand Suriname mei 1952
Waarnemend griffier kantongerecht en rechtbank Utrecht feb 1961
Lid-plaatsvervanger Hof van Justitie Suriname dec 1961
Lid Hof van Justitie Suriname sep 1963

RAMDE S.A.H. van ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538310 , fax 026-3538384
vanramele@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAMDHAN K.
Advocaat bij Andreas Schelfhoutstraat 27 , 1058 HR Amsterdam ; beëdiging 1997
Tel 020-6154136 , fax 020-6154485
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pieter Calandlaan 134 , 1068 NR Amsterdam
advocaatkramdhan@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]

RAMDIHAL E.C.
Advocaat bij Ramdibal advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 93510 , 1090 EA Amsterdam
ramdihal_advocaten@wxs.nl
Tel 020-6940466 , fax 020-6938067
ramdihal-advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RAMDIHAL E.C.
Advocaat bij Ramdihal advocaten ; beëdiging 1991 en 1995
Postbus 93510 , 1090 EA Amsterdam
Tel 020-6940466 , fax 020-6938067 ramdiha
I-advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAMDIHAL S.V.
Advocaat bij Ramdihal advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 93510 , 1090 EA Amsterdam
Tel 020-6940466 , fax 020-6938067
ramdihal-advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RAMEAU F.W.K.
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 2121 , 7500 CC Enschede
Tel 053-4331133 , fax 053-4330381
f.rameau@djp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAMECKERS C.J.A.P.
Advocaat bij Wieringa & Rameckers ; beëdiging 1979
Keizersgracht 618 , 1017 ER Amsterdam
Tel 020-6275161 , fax 020-6201991
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RAMING L. ; Mw.
Advocaat bij Houweling & Kars ; beëdiging 1989
Postbus 183 , 2250 AD Voorschoten

RAMMELOO - AUGUST DE MEIJER Zie AUGUST DE MEIJER , E.C.M. E.C.M. , geboren mrt 1942

RAMMELOO L.H. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
rammeloo@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
rammeloo@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

RAMMELOO R.C.P. , geboren jun 1955
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 mrt 1986
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 mrt 1990
Rechter rechtbank Middelburg 17 jun 1991
NU
Middelburg rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Lid ombudscommissie van de gemeente Middelburg 7/97

RAMMELT J.M.
Advocaat bij Abma van Eeuwijk ; beëdiging 1983
Frederiksplein 39 , 1017 XL Amsterdam
Advocaat bij Keizer advocaten
Keizersgracht 668 c , 1017 ET Amsterdam
Tel 020-5237667 , fax 020-5237666
info@keizeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Weteringschans 90 , 1017 XS Amsterdam
www.keizeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAMMELT T.J.A..
Advocaat bij Lexence ; beëdiging 2001
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
rammelt@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAMS E.P.
Advocaat bij Bierman advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
info@bierman.nl

RAMSELAAR G.P. , Govert ; Dhr.
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
hnh@worldonline.nl
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Dordrecht

RAMSHORST - CNOSSEN A.R.C. van ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1979
aramshorst-cnossen@houthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
rramshorst@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020.5772388 , fax 020-5772703
r.van.ramshorst@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

RAMSHORST B.R.J. van
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460362 , fax 020-5460709
bastiaan.vanramshorst@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

RAMSHORST H.A. van
Advocaat bij Rozemond van Ramshorst Smit ; beëdiging 1971
Postbus 19903 , 1000 GV Amsterdam
Herengracht 567 , 1017 CD Amsterdam
Tel 020-6227777 , fax 020-6238380
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RAMSHORST H.A. van
Notaris te Duiven , arrondissement Arnhem
Kantoor Brouwer & van Ramshorst Duiven
Postbus 55 , 6920 AB Duiven

RAMSHORST J.A. van
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Trenité van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6789482 , fax 020-6789589
ramshorst@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

RAMSOEDH A.
Advocaat bij Bissessur & Lamme ; beëdiging 2002
Grotewaard 1 , 2716 XP Zoetermeer
Tel 079-3521516 , fax 079-3521982
[vademecum advocatuur 2004]

RAMSOEDJAS R.I. ; Mw.
Rechten 1993
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

RAN J.
Advocaat bij Burgers & Ran ; beëdiging 1977
Postbus 13078 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2318534 , fax 030-2321646
[vademecum advocatuur 2001]
www.burgers-ran.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RANDAG M.A.P.H.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
m.randag@triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
Tel 050-5997941 , fax 050-5997944
m.randag@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RANDELITSCHKA E.P.
Advocaat bij van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 18 , 5400 AA Uden

RANDEWIJK Zie KEMP - RANDEWIJK C.H. , geboren okt 1951 ; Mw.

RANDWIJCK A.S. van ; Dhr. Graaf
Advocaat bij van Randwijck advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 34060 , 3005 GB Rotterdam
Tel 010-2180808 , fax 010-4180707
randwijck@randwijck.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1992 en 1999
www.randwijck.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RANDWIJCK O.E. van , geboren feb 1966 ; Mw.
NLRM 94 95 96 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1994

RANDWIJCK R.J.C. van , geboren 25-07-1937 ; Dhr. Graaf
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Aangekomen in Leiden 1957 rechten , Corpslid
Proeftijd ex ad.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Dordrecht ; Raio 19
mei 1964
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 19 sep 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 jan 1967
Als stagiair werkzaam advocatenkant. te Rotterdam 19 sep 1968
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 24 jul 1970
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 11 okt 1973
Gedetacheerd Ministerie van Justitie Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 1 sep 1974
Idem Waarnemend plaatsvervanger Hoofd Directie gevangeniswezen 18 aug 1975
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 15 mrt 1975
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 10 aug 1977
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 18 nov 1981
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jan 1990
Procureur-generaal ressortsparket Amsterdam 22 mrt 1991
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
@OPM
September 2003 niet te vinden op rechtspraak.nl

RANG C.W. , geboren sep 1950 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 sep 1978
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 26 jun 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 26 jun 1985
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht A'dam 29 aug 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 nov 1991
Vice-President rechtbank Amsterdam 1jul 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Amsterdam9 april 1998
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Vice-President
TEVENS
Lid geschillencommissie VU en VU Ziekenhuis

RANG D.L. , geboren aug 1922
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam Sociale Verzekeringsbank, II.referendaris 1948
Griffier Raad van Beroep Haarlem 20 dec 1956
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 16 mei 1960
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 19 jun 1964
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch, Roermond en Zwolle 15 jul 1964
Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 25 aug 1969
Lid Centrale Raad van Beroep 27 jun 1973
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 1 feb 1985

RANG J.C.W. , geboren feb 1964 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 okt 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 okt 1995
Rechter rechtbank Amsterdam 28 nov 1996
NU
Amsterdam rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem ; kantoor Koster van Schalk & Koets ; beëdiging 1994
Wellicht niet meer advocaat sinds 1996
TEVENS
Geen bijbanen bekend
Vreemd.Is hij misschien de advocatuur definitief uitgegaan in 1996 (na 2 jaar ?) toen hij full-time
Rechter werd

RANG O.L. , geboren aug 19Z2
NLRM 71
Werkzaam Sociale Verzekeringsbank, II.referendaris 2e klasse 1948
Griffier Raad van Beroep Haarlem 20 dec 1956
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 19 jun 1964
Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 25 aug 1969
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 16 mei 1960
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch, Roermond en Zwolle 15 jul 1964
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 25 aug 1969

RANGE C.R. , Corinna ; Mw. Drs.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1992
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
corinna.range@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

RANITZ J.A. , Johan Antoni , geboren 1916 ; Jhr.
INFO
Overleden d.d. 7 juni 2003 [Telegraaf 20 juni 2003]

RANITZ R.E.P. de
Advocaat bij Jhr. Mr. de Ranitz Kantoor ; beëdiging 1977
repderanitz@balienet.nl
Advocaat bij Arnold en Siedsma
Postbus 18558 , 2502 EN Den Haag
Tel 070-3654833 , fax 070-3615054
[vademecum advocatuur 2001]
repderanitz@balienet.nl
www.arnold-siedsma.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RANITZ R.W. de ; Mw. Jkvr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 20 nov 1974

RANITZ S.H. de ; Dhr. Jhr.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1976
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771419 , fax 020-5771737
shderanitz@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 020-5771423 , fax 020-5771737
sijmen.deranitz@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

RANK A.K.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1991
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam

RANK - BERENSCHOT E.B. , geboren jul 1959 ; Mw. UHD
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 30 aug 1993
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Universitair hoofddocent Privaatrecht
tel 010 4081634 , fax 010 4089188
rank@frg.eur.nl

RANK W.A.K. ; Prof.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1991
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5414745 , fax 020-5414549
pim.rank@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel 024 3612301 , fax. 024 3616145
Hoogleraar Rechtswetenschappen

RAPATI A.F.W. , Antonius Fransciscus Wilhelmus , geboren 20 juni 1919 te Watergraafsmeer
Advocaat bij Leidsegracht 33 , 1017 NB Amsterdam ; beëdiging 1963
INFO
Overleden 21 september 2001 te Denia, Alicante [Telegraaf 29 september 2001]

RAPHAËL S.L. ; Mw.
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 2001
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595547 , fax 030-2595504
sraphael@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAPPA P.H. , Paul ; Dhr.
Advocaat bij Rappa c.s. ; beëdiging 1989
Nieuweweg 28 , 9301 GS Roden
Postbus 124 , 9300 AC Roden
Tel 050-5018989 , fax 050-5014207
paulrappa@rappa-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schuth & Schlepers c.s. advocaten & Belastingkundigen
Postbus 218 , 9400 AE Assen
Tel 0592-300555 , fax 0592-300580
schuthcs@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAPPANGE R.P. , Rob ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amsterdam
Makelaar o.g.

RAPPARD A.G.A. van
Advocaat bij Ekelmans & Meijer ; beëdiging 2002
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
info@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAPPARD - INPIJN D. van ; Mw.
Rechten 1978
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda

RAPPARD L.R.J. van , geboren 1960 ; Ridder
Algemeen Directeur CVC Capital Partners B.V.
Directeur Euramax European Holdings B.V.
Commissaris Beter Bed Holding N.V.
Commissaris Heiploeg Shell International B.V.
Commissaris Kappa Holding B.V.
Commissaris Maxeres N.V.
Commissaris Wavin B.V.
Lid Supervisory Board MEXX GROUP B.V.
Mr. L.R.J. Ridder van Rappard was voorheen directieLid van Euramax Europe B.V. Hij was commissaris bij Cabra Investors B.V., Köpcke International Holdings B.V., Smit Transformatoren N.V., Troy Environ B.V., D0Cdata N.V., Euramax Europe B.V., Hoogenbosch Beheer B.V., Hoogenbosch Retail Holding B.V. enSaybolt International B.V.

RAPPARD - TAK LABRIJN M.E.D. van ; Mw.
Advocaat bij Sloet advocaten ; beëdiging 1996
Naarderpoort 1 , 1411 MA Naarden
sloetadv@pi.et
Advocaat bij van Santbrink van Waart
Postbus 180 , 1400 AD Bussum
Tel 035-6917117 , fax 035-6915364
[vademecum advocatuur 2001]

RAPPARD R.G.M.C. van
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Trenité van Doorne ; Den Haag, Amsterdam, Rotterdam

RAS H.E. , geboren mrt 1921
NLRM 71 80 87 88/89
Werkzaam Districtsleiding P.O.D.Haarlem mei 1945
Advocaat en procureur Apeldoorn aug 1945
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 1 nov 1946
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 20 mrt 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 23 jul 1951
Rechter rechtbank Arnhem 10 jul 1953
Raadsheer Hof Arnhem 7 jan 1964
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 13 jun 1966
Vice-president Hoge Raad der Nederlanden 13 jul 1976
President Hoge Raad der Nederlanden 1 jun 1987
Als president opgevolgd door ROYER okt 1989

RAS H.G.J.M.
Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Pigmans Ras & Janssen ; Eindhoven

RAS M. ; Mw.
Advocaat bij Den Besten & Sloof advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 10185 , 1301 AD Almere
Tel 036-5344400 , fax 036-5343520
info@denbesten-sloof.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RASKER E.J.
Advocaat bij Rasker Duvekot & Wibbens ; beëdiging 1978
Herengracht 503 , 1017 BV Amsterdam
Tel 020-5312050 , fax 020-6269827
rasker@heren503.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raskeer & Wibbens advocaten en Procureurs
info@heren503.nl
www.heren503.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RASPE H.L.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Goes, Hoofd

RASQUIN V.M.C. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-4113548
vmcrasquin@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 020-5771433 , fax 020-5771524
valerie.rasquin@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

RASSERS P.L.J.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 19 mei 1962

RAT S.A.
Advocaat bij Jongeneel c.s. ; beëdiging 2001
Postbus 174 , 3360 AD Sliedrecht
Tel 0184-418433 , fax 0184-417313
ray@jongeneel.net
www.jongeneel.net
[vademecum advocatuur 2004]

RATHENAU J.J. , geboren mei 1939
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en Vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Haarlem ; Raio 1 nov
1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 1 mrt 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 1 sep 1968
Gerechtssecretaris 1e klasserechtbank Almelo 15 okt 1970
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Enschede 15 okt 1970
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 4 jan 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 feb 1973
Rechter rechtbank Den Haag 8 okt 1973
Raadsheer Hof Den Bosch 20 sep 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 20 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 13 mei 1996
NU
Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen

RATINGEN P.J.H. van
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1983
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
p.van.ratingen@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RATS M.R. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414484 , fax 020-5414420
www.nautadutilh
com
[vademecum advocatuur 2004]

RAUH J.W.
Advocaat bij Adv. kantoor Amstenraderweg ; beëdiging 1975
Advocaat bij Rauh & Kikken advocaten
Postbus 15 , 6430 AA Hoensbroek
Tel 045-5212254 , fax 045-5213818
[vademecum advocatuur 2001]
jw.rauh@rauh-kikkenadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAUWENHOFF F.C. , geboren 1930 ; Ir.
Commissaris ASM International N.V.
Commissaris Cap Gemini N.V.
Commissaris Hollandse Signaalapparaten B.V.
Mr. Ir. F.C. Rauwenhoff was voorheen Voorzitter van de hoofddirectie van Nederlandse Philips Bedrijven B.V. Voorts bekleedde hij bestuursfuncties bij het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO, ICC Nederland, de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland en het NIVE, Nederlandse Vereniging voor Management.
De heer Rauwenhoff was tevens commissaris bij AT & tel Network Systems Nederland B.V., N.V. Koninklijke KNP BT, Koninklijke Hoogovens N.V. en N.V. Luchthaven Schiphol, Voorzitter van het bestuur van de Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs en van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren en Voorzitter van het Bosschap. Hij had tevens zitting in het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en in de Raad voor het Natuurbeheer.

RAUWERDA M.R. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2000
Van der Sluis & van der Zee advocaten
Postbus 2610 , 8901 AC Leeuwarden
Tel 058-2121464 , fax 058-2133025
rauwerda@vandersluisvanderzee.nl
www.vandersluisvanderzee.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAUWS W. ; Dr. UHD
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Publiek Recht
Sociaal Recht
t1l 043 3882068 , fax 043 3884907
wilfried.rauws@pubr.unimaas.nl

RAVELLI D. , Dick ; Dhr.
Fisc. Jurist Ministerie van Binnenlandse Zaken
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oegstgeest

RAVELS B.P.M. van ; Drs.; Prof.
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1986
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5256534
bvanravels@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAVELS W.G. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 6 feb 1979

RAVEN H.W. , geboren okt 1930
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd octrooijurist Koninklijke Gist Brocades
TEVENS
Adviseur voor de Industriele Eigendomssectie bij Hocker Rueb en de Doeleman advocaten te
Amsterdam
Voorzitter van de commissie Industriele en Agrarische Biotechnologie te Leidschendam
Bemiddelaar in een bestuursfunctie bij de Woningbouwcorporatie Ter Gouw te Gouda
Docent Industrieel Eigendomsrecht bij het Instituut voor Farmaceutische Bedrijfskunde te Laren NH
Lid van de Raad van Advies voor het Patenting and Licensing Bureau Zernike Science Park RUG

RAVEN M.Y. ; Mw.
Advocaat bij M.H. Samama Kantoor ; beëdiging 1987
Advocaat bij Samama en Raven advocaten
Hoefkade 430 , 2526 CK Den Haag
Tel 070-3899510 , fax 070-3841195
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raven advocatenkantoor
Postbus 211 , 2870 AE Schoonhoven
Tel 0182-320150 , fax 0182-320683
mraven@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAVEN P. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Vlijmen ; beëdiging 2002
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
praven@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAVEN S. , Sonja ; Mw.
Advocaat bij Werner & van Oss ; beëdiging 1997
Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
Tel 0341-417023 , fax 0341-419648
sonjaraven@wernerenvanoss.com
[vademecum advocatuur 2001]

RAVENHORST - BOULONGE A. van
Advocaat bij Regentesselaan 63 , 3571 CB Utrecht ; beëdiging 1976
Advocaat bij van Ravenhorst-Boulogne
Regentesselaan 63 , 3571 CB Utrecht
Tel 030-2714541 , fax 030-2734552
anke@vanravenhorst.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RAVENHORST C. van
Advocaat bij Telesystem Int.Wireless Corp. ; beëdiging 1988
Postbus 1469 , 1000 BL Amsterdam

RAVENHORST H. van , geboren okt 1943
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 21 mrt 1994
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem ; kantoor Hekkelman, Terheggen & Rieter ; beëdiging 1971
htr@bit.nl
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 026-3777125 , fax 026-3777222
info@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hravenhorst@hekkelman.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie woonruimteverdeling HA Lorentzhuis HSHB, Broekerhave en HSHB
de Ulenpas
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Advocaat, Hekkelman Terheggen & Rieter
Voorzitter geschillencommissie huisvesting

RAVENHORST J. van
Advocaat bij Bots & van Ravenhorst ; beëdiging 1976
Advocaat bij Bots van Ravenhorst
Postbus 14011 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2322014 , fax 030-2322428
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bots van Ravenhorst advocaten
mail@botsvanravenhorst.nl
www.botsvanravenhorst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAVENS W.H.J. , geboren jan 1932
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 2 jul 1976
Kantonrechter Den Helder 4 nov 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 2 feb 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 2 feb 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 21 jan 1991
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter-plaatsvervanger

RAVENSCHLAG I. , geboren oktober 1952 ; Mw.
NLRM 99/00
Stafjurist bij de Centrale Raad van Beroep
Gerechtsauditeur centrale raad van beroep Utrecht 3 juli 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 25 februari 1999
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

RAVENSHORST H. ; Mw.
Advocaat bij Ravenshorst & Klazinga advocaten ; beëdiging 1997
IJsselkade 26a , 7201 HD Zutphen
Advocaat bij Ravenshorst & Klazinga
Postbus 4020 , 7200 BA Zutphen
Tel 0575-518444 , fax 0575-513033
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ravenshorst ; beëdiging 1975 en 1997
[vademecum advocatuur 2004]

RAVENSWAAY - CLAASEN D.A. van ; Mw.
Advocaat bij Werner & van Oss ; beëdiging 1997
Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
Advocaat bij van Mens & Wisselrok
Postbus 75199 , 1070 AD Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
vanravenswaay@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
Niet in [vademecum advocatuur 2004]

RAVENSWAAY F.P. van
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 20 apr 1954

RAVESTEYN M.G. van
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Gregoire & van Ravesteyn ; Rotterdam
TEVENS
Secretaris van het Historisch Genootschap Roterodamum [NRC 23 januari 2001]

RAVESTIJN L.M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Eisenmann ; beëdiging 2002
Postbus 678 , 1180 AR Amstelveen
Tel 020-4458445 , fax 020-4457445
linda@eisenmann.org
[vademecum advocatuur 2004]

RAWEE H.
Advocaat bij Adv. kantoor Bloemendalsestraat ; beëdiging 1984
Postbus 2063 , 3800 CB Amersfoort
Advocaat bij Huisman & Rawee advocaten
Postbus 2063 , 3800 CB Amersfoort
Tel 033-4727400 , fax 033-4756767
[vademecum advocatuur 2001]
mail@huisman-rawee.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAYMAKERS C.A.M.J.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1980
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
carel.raymakers@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAYMAKERS G.C.G.
Advocaat bij Braakman advocaten ; beëdiging 1978
Mierloseweg 5 , 5707 AA Helmond
Tel 0492-544415 , fax 0492-527785
braakman@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
braakmanadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAYMAKERS R.A.B.M. ; Mw.
Belastingadviseur
Boogers & Bertens te Rosmalen
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: de Meierij

RAYMAKERS - DE KONING W.J. ; Mw.
Advocaat bij Starmans & van Ruyven ; beëdiging 2001
Postbus 13139 , 3507 LC Utrecht
Tel 030-2340101 , fax 030-2321313
raymakers@starmansvanruyven.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RAZA H.
Advocaat bij De Man advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 12067 , 3004 GB Rotterdam
Tel 010-2459950 , fax 010-4159518
info@demanadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REBEL J.S.A. ; Mw.
Klaprozenweg 75 , 1033 NN Amsterdam
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. Terlingen ; beëdiging 1998
Postbus 37137 , 1030 AC Amsterdam
Tel 020-4933835 , fax 020-4933836
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

REBEL M.
Advocaat bij Den Boef en Post ; beëdiging 2003
Postbus 2180 , 3800 CD Amersfoort
Tel 033.4655526 , fax 033-4655523
rn.rebel@denboefenpostadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REBEL O. , Onno ; Dhr.
Makelaar en Taxateur
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zoetermeer

RECEVEUR J.C.C.M.
Notaris te Houten , arrondissement Utrecht
Postbus 3 , 3990 DA Houten

RECHTER E.N.J.H. ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 6 dec 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 6 dec 1976
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg van 01-01-2002
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Hulst ; kantoor De rechter advocaten ; beëdiging 1963
Grote Markt 7 , 4561 EA Hulst
tel 0114-312090 , fax 0114-319846
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen opgave van bijbanen gedaan
[Internet april 2003]: niet te vinden
TEVENS
Lid Orde van de Prince te Hulst van 01-01-1976
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter raad van commissarissen Hulster Woonstichting te Hulst van 01-01-1989
Bestuurslid Stichting Redt de Basiliek te Hulst van 01-10-1994
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Hulst (Ledenlijst 2000)

RECHTER H.B.L. de ; Mw.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 2 mei 1935

RECHTER J.E.S. de , Julie ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor De rechter ; beëdiging 1988
Advocaat bij De rechter advocaten
Grote Markt 7 , 4561 EA Hulst
Tel 0114-312090 , fax 0114-319846
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 23-11-88
De rechter advocaten
Grote Markt 7 , 4561 EA Hulst
Postbus 122 , 4560 AC Hulst
tel 0114-312090 , fax 0114-319846
de.rechter.hulst@balienet.nl
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@derechteradvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
info@derechteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zeeuwsch Vlaanderen.

REDDINGIUS J.C. , geboren okt 1963 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 okt 1991
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arnparketDen Haag 18 maart 1998
NU
Raio
Den Haag parket substituut-Officier van Justitie

REDDINGIUS - QUINT M. ; Mw.
Internationaal Recht 1977
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Assen

REDDINGIUS W.G.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1993
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4118920 , fax 010-4114261
wg.reddingius@kkadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
wg.reddingius@kkadv.nf
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REDEKER P.H.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1998
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
p.h.redeker@boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1994 en 1998
www.boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REE A.W.P. van der
Notaris te Den Helder , arrondissement Alkmaar
Kantoor Notarissencombinatie Den Helder: Den Helder

REE E.P. van der
Advocaat bij Prinsengracht 852a , 1017 JN Amsterdam ; beëdiging 1988
Advocaat bij Jan Toebacklaan 4 , 1401 CW Bussum
Tel 035-6782500 , fax 035-6781171
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Ree Advocaat & Procureur
Rossinilaan 56 , 1217 CC Hilversum
Tel 035-6782500 , fax 035-6781171
[vademecum advocatuur 2004]

REE F.W.J.M. van der
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 2001
Nassauplein 1b , 2585 EA Den Haag
Tel 070-3654822 , fax 070-3624144
info@russell.nl
www.russell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REEDE van OUDTSHOORN G.M. van ; Mw.
Advocaat bij Weski Heinrici advocaten ; beëdiging 1988
Westersingel 43 , 3014 GT Rotterdam

REEDE J.L. de ; UHD
Vrije Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Staatsrecht
Staatsrecht

REEDER R.M. ; Dr.

REEDT DORTLAND J.C.R.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Boekel De Nerée ; Amsterdam

REEHUIS W.H.M. , geboren apr 1957 ; Prof.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 16 nov 1988
NU Assen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Assen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht
Hoogleraar privaatrecht
w.h.m.reehuis@rechten.rug.nl
TEVENS
Geen bijbanen
25 jan 1997
TEVENS [oktober 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl
INFO
Privé adres: Bloemersmaborg 56 , 9722 WH Groningen , Tel. 050 5269887

REEK C.M. van den ; Mw.
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators ; beëdiging 2002
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-4668866
c.vandenreek@devoort.nl
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REEK S.J.L.M. van den
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Helmond ; beëdiging 2003
Parkweg 22 , 5701 PS Helmond
Tel 0492-542907 , fax 0492-554454
info.helmond@zon.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REEK W.A.J.P. van den, geboren apr 1967
NLRM 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1996
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur

REEKEN B.L.P. van
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1988
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771642 , fax 020-4715831
blpvanreeken@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
bart.vanreeken@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

REEKERS P.J.J. , Paul ; Dhr.
Belastingadviseur
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Leiden

REEKUM D.C. van
Advocaat bij van Rossum & van Reekum ; beëdiging 1995
Postbus 642 , 1250 AP Laren
Tel 035-5314354 , fax 035-5314772
vanrossumvanreekum@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]

REELING BROUWER N. , geboren sep 1903
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 17 sep 1928
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 6 jul 1935
Rechter rechtbank Haarlem 6 mei 1944
Vice-president rechtbank Haarlem 9 jun 1965

REELING BROUWER - CARRIÈRE S.L. , Sophie ; Mw.
Echtgenote oud-burgemeester
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zaanstreek.

REENEN G.M. van ; Mw.
Advocaat bij Ortelee Glas & Mes advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 21 , 3430 AA Nieuwegein
Tel 030-6034300 , fax 030-0047842
ortelee@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

REENEN - STROEBEL M.D.J. van , geboren aug 1942 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 3 okt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 15 nov 1991
Rechter rechtbank Den Haag 26 okt 1992
Vice-president Rechtbank Den Haag van 13-11-1998
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid en Voorzitter commissie van Beroep Beoordelingen en Salarisbesluiten van het College van
Toezicht Sociale Verzekeringen
Redactiesecretaris Tijdschrift Ambtenarenrecht Kluwer/VUFA
sept 95
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS [oktober 2004]
Betrokkene vervult geen nevenfuncties
INFO
Zij legde een wraking naast zich neer omdat die niet ondertekend was door een advocaat.
Schande. Zie:
www.sdnl.nl/de-munck.htm
www.sdnl.nl/kath-nb11.htm

REENEN P. van ; Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten - SIM
Bijzonder Hoogleraar Oorzaken van menrechtenschendingen
p.vanreenen@law.uu.nl

REEP G.B.C.M. van der , geboren aug 1951 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 15 feb 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 23 mei 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 okt 1985
Rechter rechtbank Utrecht 24 jul 1986
Raadsheer Hof Amsterdam 1 aug 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 14 nov 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 5 sep 1997
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS aug 1997
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie III De Raad voor de Kinderbescherming Directie
Noord-West
Nevenfuncties onbekend
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1.Plaatsvervangend Voorzitter van klachtencommissie III Raad voor de kinderbescherming. van 1 januari
1997 tot 1 september 1998
2. rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht. van 1 januari 1997
3. rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar. van 2 oktober 1997
4. Voorzitter geschillencommissie Nederlands Genootschap van Vertalers. van 31 oktober 1998

REERINGH H.J.F.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester VVD gemeente Doorn [info SAL 2000]
TEVENS
Lid van de Rotary

REERINK N.S.
Advocaat bij Willems advocaten ; beëdiging 1997
Parnassusweg 8 , 1076 AN Amsterdam
legal@willems-advocaten.nl
Advocaat bij Wiersma Mendel Prakke
Postbus 75555 , 1070 AN Amsterdam
Tel 020-5245245 , fax 020-4210044
nsreerink@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
nils.reerink@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REES H.M. van ; Mw.
Rechten 1976
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zeeland

REES P. van , geboren 29-03-1921
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

REES R. van
Advocaat bij van Delft & Partners advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 555 , 2800 AN Gouda
Tel 0182-520255 , fax 0182-521883
van.delft@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@vandelftenpartners.nl
www.vandelftenpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REESER CUPERUS L.D.G.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
breeser@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
breeser@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

REESINCK R.J.J.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam

REESINK G.
Advocaat bij Mr. G.Reesink Kantoor ; beëdiging 1984
Voorofscheweg 15 A , 2771 MA Boskoop
Tel 0172-215491 , fax 0172-218704
[vademecum advocatuur 2001]

REESKAMP P.L.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1988
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741109 , fax 020-6741449
paul.reeskamp@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

REEZIGT A.C.G.
Advocaat bij van Dusseldorp advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 10482 , 7301 GL Apeldoorn
Advocaat bij Liesveld advocaten
Postbus 10017 , 7301 GA Apeldoorn
Tel 055-5222262 , fax 055-5223934
a.c.g.reezigt@leemans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.liesveld-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REG M.C. de
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1976
Postbus 4714 , 4803 ES Breda

REGELING J. ; Mw.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1991
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
geelkerken@tref.nl
Beëdiging 1991 en 2003
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
leiden@gl-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REGELINK G.J. , geboren nov 1937
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Inspecteur Gemeente Politie te Renkum
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 okt 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 28 okt 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 22 jul 1988
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Bosch 12 sep 1988
NU
Den Bosch parket
NB
Niet vermeld in SAL 2002, ook niet bij ressortsparket Den Bosch

REGENBOOG K.T.M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/Andersen Legal ; beëdiging 1999
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
karin.t.m.regenboog@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
karin.regenboog@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

REGERGEN W.G.C.
Secretaris gemeente Hardenberg [info SAL 2000]

REGOUIN M.B.L.M. , geboren jan 1918
NLRM 80
Advocaat en procureur resp te Nijmegen en te Amsterdam aug 1942
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 26 mrt 1945
Advocaat en procureur Amsterdam apr 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 mei 1960
Lid Ambtenarengerecht Haarlem 19 feb 1965
Rechter rechtbank Amsterdam 19 jun 1964 - 1 jul 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 11 jun 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 13sep 1976
Raadsheer Hof Amsterdam 13 dec 1976

REGOUW J.B.R.
Advocaat bij Vogelen Ruitenberg advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 12166 , 1100 AD Amsterdam
Tel 020-5650400 , fax 020-5650411
regouw@theoffice.nl
www.theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REGT A. de ; Mw.
Advocaat bij GMW advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
info@gmw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
a.deregt@gmw.nl
www.gmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REGT LL.M. H.B. de
Advocaat bij Schenkeveld & Sluis ; beëdiging 1993
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 0725144666 , fax 072-5144600
advoc@schenkeveldensluis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten
b.deregt@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REGT M.C. de , geboren feb 1950
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 24 jun 1985
NU
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor van Wijmen & Koedam ; beëdiging 1976
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 0765142575
kderegt@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1976
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REGTDOORZEE GREUP F.G. , geboren 02-05-1925
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

REGTER K.D.
Advocaat bij Langelaar & Schepel ; beëdiging 1995
Advocaat bij Regter advocaten
Postbus 2009 , 8203 AA Lelystad
Tel 0320-255080 , fax 0320-255064
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

REGTEREN ALTENA L.D. van
Notaris te Ede , arrondissement Arnhem
Kantoor Putten van , Apeldoorn Van
Postbus 424 , 6710 BK Ede Gld

REGTEREN ALTENA P.N. van
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1980
Advocaat bij Trenité van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
regterenaltena@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Doorne
regterenaltena@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

REGTOP A. ; Drs.
Ministerie van Justitie, Diensten, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) , Unitmanager

REGTS D. , geboren november 1950 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 29 oktober 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Regts & van der Lans ; beëdiging 1991
Emmastraat 1 e , 2595 EG Den Haag
Advocaat bij Udink & De Jong
Alexanderstraat 2 , 2514 JL Den Haag
Tel 070-3110711 , fax 070-3110722
dregts@ugjlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Regts advocaten Advocaat en Procureur Mediator
Emmastraat 1e , 2595 EG Den Haag
Tel 070-3839970 , fax 070-3478190
dregts@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REHBOCK A.E.L. ; Mw.
Advocaat bij Pot Jonker advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
e.rehbock@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kupperman van der Wiel advocaten
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052067
e.rehbock@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REHBOCK J.A.L.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1974
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
rehbock@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REICHARDT Zie ook SEN - REICHARDT , T. T. , geboren mei 1951 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 2 jan 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 22 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 22 apr 1986
Rechter rechtbank Zutphen 29 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU
Zutphen rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen

REICHMANN M.C. ; Mw.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
mreichmann@lagrolaw.nl
www.lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REID J.S. , geboren feb 1968
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 december 1999
Rechter rechtbank Alkmaar 09-11-2003
NU Alkmaar Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 2000
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
[vademecum advocatuur 2001]
Niet in [vademecum advocatuur 2002]
Niet in [vademecum advocatuur 2003]
Niet in [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [oktober 2004]
Docent OSR Juridische Opleidingen , Utrecht van 28-01-2003
Co-auteur Cartoon Fokke & Suske van 01-01-2001

REIDINGA R.J.E. ; Mw.
Advocaat bij Hoegen Dijkhof advocaten ; beëdiging 1998
Amstelplein 1 , The Rembrandt Tower 13e etage , 1096 HA Amsterdam
Tel 020-4624070 , fax 020-4624080
clients@hd-dutchlawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Veenendaal c.s. advocaten ; beëdiging 1992 en 1998
Postbus 354 , 4100 AJ Culemborg
Tel 0345-516075 , fax 0345-516170
[vademecum advocatuur 2004]

REIGERSBERG VERSLUYS J.W. , Johannes Wilhelmus ; Jhr. Dr.
Oud-honorair consul der Nederlanden te Malaga
INFO
Overleden [NRC 13 april 2002]

REIJANS E.H.C.K.
Advocaat bij Meulenkamp, Ament & van Haren ; beëdiging 1995
Postbus 377 , 5900 AJ Venlo
Tel 077-3515041 , fax 077-3513182
meulenkp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Thuis & Partners advocaten
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
ereijans@thuispartners.nl
www.thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REIJDEN H.H. van der
Advocaat bij Pfeil, Heuts, Houtakkers & van der Reijden ; beëdiging 1959
Postbus 865 , 6200 AW Maastricht

REIJER K. den ; Mw.
Advocaat bij van Mens & Wisselink ; beëdiging 1999
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
denreijer@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121677 , fax 030-2121169
k.denreijer@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REIJERS M.J.Chr. , geboren dec 1912
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag 18 nov 1940
Substituut-griffier Hoge Raad der Nederlanden 17 mrt 1942
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 4 mei 1954
Griffier rechtbank Den Haag 30 aug 1958

REIJERSE - SNEL H.W.C. ; Mw.
Advocaat bij Kettler & Reijerse-Snel ; beëdiging 1966
De Lairessestraat 16 , 1071 PA Amsterdam

REIJINGA Ph.L.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 27 jul 1960

REIJN P.T.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1996
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
timon.reijn@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

REIJNART D.E.M.P.J. ; Mw.
Advocaat bij Aben & Slag ; beëdiging 2003
Postbus 270 , 6000 AG Weert
Tel 0495-536138 , fax 0495-539134
info@abenslag.nl
www.abenslag.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REIJNDERS A.I. ; Mw.
Advocaat bij Bonnema & De Boer ; beëdiging 1997
Willemsstraat 24B , 1015 JD Amsterdam

REIJNDERS - SLUIS A.S ; Mw.
Advocaat bij Bureau Orde van advocaten ; beëdiging 1988
Parnassusweg 222 kmr E-1.28 , 1076 AV Amsterdam
Tesselschadestraat 4-12 , 1054 ET Amsterdam
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raad van Toezicht Amsterdam ; beëdiging 1982 en 1988
Tel 020-5896000 , fax 020-5896001
orde@aova.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REIJNDERS B. ; Mw.
Advocaat bij Boogert & Luteijn advocaten ; beëdiging 1997
Valeriusstraat 92 hs , 1075 GC Amsterdam
Tel 020-4700962 , fax 020-4700953
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Domselaersuaat 22 , 1093 MA Amsterdam
Tel 020-4684414 , fax 020-6949497
[vademecum advocatuur 2004]

REIJNDERS B.C.A.
Advocaat bij Duynstee & Partners ; beëdiging 2000
Postbus 289 , 6200 AG Maastricht
Tel 043-3250043 , fax 043-3253944
breijnders@duynstee-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REIJNDERS E. ; Mw.
Advocaat bij Beer advocaten ; beëdiging 2001
Johannes Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
estherreijnders@beeradvocaten.nl
www.beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REIJNDERS H.B.J.
Advocaat bij Boskamp & Willems ; beëdiging 1987
Postbus 193 , 5580 AD Eindhoven
Advocaat bij van den Boomen advocaten
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
reijnh@boomen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 10177 , 6000 GD Weert
Tel 0495-545552 , fax 0495-544886
hreijnders@boomen.nl
www.boomen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REIJNDERS O.J.W.
Advocaat bij van den Boomen advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1999
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
infoeinbd@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Keizers Poelman advocaten ; beëdiging 1993 en 1999
Postbus 2154 , 5600 CD Eindhoven
Tel 040-2445600 , fax 040-2445411
j.reijnders@keizerspoelman.nl
www.keizerspoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Twee maal beëdigd: in 1993 en in 1999

REIJNEN F.B. , Frank ; Dhr.
Juridisch Stafmedewerker
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Roosendaal

REIJNGOUD I. , geboren apr 1968 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 24 okt 1997
NU
Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (info sep 2000)

REIJNTJES C.M.
Notaris te Appingedam , arrondissement Groningen
Postbus 98 , 9900 AB Appingedam

REIJNTJES - KNOSSEN E. ; Mw.
Rechten 1957
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

REIJNTJES J.M. , geboren feb 1947 ; Prof.
NLRM 80 87
Proeftijd ex.art 4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Roermond 4 apr
1972
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 4 aug 1972
Gerechtssecretaris rechtbank Haarlem jun 1975
Als stagiair werkzaam Directie Politie 4 aug 1976
Secretaris arrondissementsparket Maastricht nov 1977
Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 10 jan 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Maastricht 11 sep 1979
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaamheden Ned. Antillen 2 sep 1982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Maastricht 7 aug 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 07-08-2001
Raadsheer-plaatsvervanger strafsector gerechtshof te Arnhem
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Open Universiteit Nederland
Directoraat Humaniora
Valkenburgerweg 177, 6419 AT Heerlen
Postbus 2960, 6401 DL Heerlen
Tel 045 5762375 , fax. 045 5762799
Faculteit Rechtswetenschappen
Hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht
tel 045 5762307 , fax 045 5762108
jan.reijntjes@ou.nl
TEVENS [juli 2002]
Lid redactie Verzameling Nederlandse Wetgeving SDU, Den Haag van 01-01-1994
Lid Editorial Board The Law Teacher, London (UK) van 01-01-1982
Vast Medewerker Tijdschrift voor Antilliaans Recht/Justicia, Willemstad (curaçao. Nederlandse Antillen)
van 01-01-1982
Lid redactie Pareltjes Strafrecht van 01-01-1999
INFO
Privé adres: Bredestraat 6, 6211 HC Maastricht, Tel. 043 3254882 of 045 5762307
NB Komt na zoveel jaren weer opduiken en dan nog van het OM naar de RM

REIJRINK M.C.J. ; Mw.
Advocaat bij de Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators ; beëdiging 2003
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668819 , fax 013-4668885
m.reijrink@devoort.nl
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REIJS J.J.G.V.
Notaris te Mill, gem. Mill en Sint Hubert, arrondissement den Bosch
Kantoor Eeten, van & Reijs ; Mill

REIJT A.G. van der
Notaris te 's-Heerenberg , arrondissement Zutphen
zie kantoor.Zanten, van & van der Reijt ; ' s-Heerenberg

REIJT F.A. van der , geboren apr 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Tilburg
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 20 okt 1977
Rechter rechtbank Den Bosch 18 dec 1992
TEVENS
Voorzitter Stichting Nederlands Gendercentrum Amsterdam
Voorzitter Stichting Jan van de Mortelfonds te Tilburg
Voorzitter Stichting Vrienden van Maria Goretti te Tilburg
Lid dagelijks bestuur van de Stichting RK Gasthuis te Tilburg
Voorzitter Stichting Tweestedenziekenhuis te Tilburg
Lid Bestuur Stichting Tilburgse schouwburg en concertzaal te Tilburg
Curator Bijzondere Leerstoel Transsexuologie aan de VU Amsterdam
Curator Bijzondere leerstoel Genderontwikkeling en psychopathologie van kinderen en jeugdigen aan
de Rijksuniversiteit Utrecht
29 jan 1997

REIJT M.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2000
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517136 , fax 020-6267949
maaike.van.der.reijt@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REIJT T.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Yspeert & van Houtum ; beëdiging 1997
Ubbo Emmiussingel 110 , 9711 BK Groningen
Tel 050-3144280 , fax 050-3124985
[vademecum advocatuur 2001]

REILING A.D. , geboren mei 1950 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 93 94 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 aug 1986
Rechter rechtbank Alkmaar 2 dec 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 1 jun 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Kantonrechter Amsterdam 30 aug 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 23 okt 1993
Vice-president Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 02-05-2002
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting rechtsbijstand Amsterdam
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

REIMER P.P.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U) , Lid (BZK)

REIMERS H.K.O.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke Buruma ; beëdiging 1997
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam

REINAERTS M.G.M.
Advocaat bij Reinaerts advocaten ; beëdiging 1989
Advocaat bij Reinaerts & Glenz advocaten
Kaalheidersteenweg 138 , 6467 AE Kerkrade
Tel 045-5429034 , fax 045-5429035
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

REINALDA H.B.
Advocaat bij Hengelosestraat 165 , 7521 AB Enschede ; beëdiging 1983
Tel 053-4337355 , fax 053-4359395
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

REINARTZ G.E.M.C.
Advocaat bij Reinartz advocaten ; beëdiging 1983
Leenderweg 228 , 5644 AC Eindhoven
Tel 040-2126415 , fax 040-2116709
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4046 , 5604 EA Eindhoven
Tel 040-2126415 , fax 040-2116709
[vademecum advocatuur 2004]

REINARZ R.C.M. , geboren mei 1949 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 29 okt 1992
Rechter rechtbank Middelburg 24 nov 1993
NU
Middelburg rechter
TEVENS
Parttime docent SSR te Zutphen
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen te Middelburg
jul 1997

REINDERS A.J.G. ; Drs. UHD
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Sociaal-Culturele Wetenschappen
De Boelelaan 1081c , 1081 HV Amsterdam
Tel 020 4446888 , 020 4446800
Afdeling Politicologie en Bestuurskunde
tel 020 4446805 , fax 020 4446820
Recht

REINDERS E.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directie Domeinen, Dienst Domeinen, Onroerende zaken,
Regionale Directie Domeinen Middenoost, Hoofd

REINDERS G.C.J. , geboren jun 1962 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 okt 1992

REINDERS G.R. , geboren 14-12-1952
INFO
Woonplaats Bennebroek
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

REINDERS H.J.R.
Advocaat bij Kortman advocaten ; beëdiging 1971
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-3024030 , fax 070-3523174
kortman.advocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@kortmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REINDERS FOLMER I.M.C.A. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 75267 , 1070 AG Amsterdam ; beëdiging 1980
Advocaat bij Banstraat 47 , 1071 JX Amsterdam
Tel 020-6706453 , fax 020-6766516
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6733733 , fax 020-6766516
[vademecum advocatuur 2004]

REINDERS J. , geboren feb 1933
NLRM 71 80 88/89 90 91 92 93 94 95
Officier-secretaris krijgsraad Den Bosch 1 jan 1958
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Almelo ; Raio 1 mrt
1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Almelo 1 jul 1960
Secretaris 1e klasse parket Almelo 16 apr 1962
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 23 jun 1965
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 8 jul 1965
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 30 nov 1972
Advocaat-generaal ressortsparket Arnhem 31 jul 1978
Plaatsvervanger Hoofd van de HDORR , Ministerie van Justitie 1 sep 1983
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 4 mei 1988
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 27 dec 1988
TEVENS
Lid van de Rotary

REINDERS - SCHOUTEN J.J. ; Mw.
Rechten 1950
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gouda

REINDERS - CARIOT J.M.C. ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 6 feb 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 26 jun 1986

REINDERS M.P.M. , geboren sep 1969 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 okt 1996
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 november 1999
NU Rotterdam parket Officier van Justitie
Zutphen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen nevenfuncties bekend
NB [R en [OM tegelijk ?
TEVENS [oktober 2004]
Op rechtspraak.nl niet te vinden.

REINDERS FOLMER S.A. ; Mw.
Advocaat bij Spaa & Spaa ; beëdiging 1999
Postbus 82004 , 2508 EA Den Haag
Tel 070-3556918 , fax 070-3500405
[vademecum advocatuur 2001]

REINDERSMA R.W. , Reinder Willem , geboren 4 april 1911 te Rotterdam ; Dhr.
NLRM 71 80
Werkzaam bedrijfsleven 1935
Werkzaam Gemachtigde van de Prijzen Den Haag jul 1942
Tuchtrechter van de Prijzen Almelo 1 nov 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 21 jun 1948
Waarnemend griffier rechtbank Almelo 23 feb 1949
Rechter rechtbank Almelo 13 apr 195
Tevens opdracht werkzaam economisch rechter rechtbank Zutphen
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1965
Vice-president rechtbank Zutphen 20 jul 1965
INFO
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Oud vice-president Krijgsraad
Reserve Luitenant-Kolonel Landmacht b.d.
Overleden 4 juni 2002 te Gorssel [NRC en Telegraaf 6 juni 2002]

REINDS W. , geboren jun 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 25 mei 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 25 augustus 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 25 augustus 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 25 augustus 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 25 augustus 1999
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Zeddamseweg 30 , 7075 EE Etten ; beëdiging 1974
Tel 0315-323847 , fax 0315-328383
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid van de Rotary

REINER A.J. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1996
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
jannica.reiner@cliffordchance.com
Advocaat bij Cliford Chance LLP ; beëdiging 1996 en 2003
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

REINHARTZ B.E. ; UHD
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Civielrechtelijke Vakken
Burgerlijk Recht
b.e.reinhartz@law.leidenuniv.nl

REINHOLD H.P.C.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1964
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
bert.reinhold@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]

REINHOUD C.P. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Reinhoud ; beëdiging 2002
Verlengde van Beresteijnstraat 9 , 9641 AC Veendam
Tel 0598-636211 , fax 0598-633898
cp.reinhoud@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REINIERS H.K.O.
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 1997 en 2002
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

REINIERS - KRAMER I.M.B. ; Mw.
Advocaat bij Engelgeer advocaten ; beëdiging 1997
Strawinskylaan 917 , 1077 XX Amsterdam
Advocaat bij van Driem advocaten
Reijnier Vinkeleskade 64 , 1071 SX Amsterdam
Tel 020-6644313 , fax 020-6648964
[vademecum advocatuur 2001]
b.kramer@vandriemadvocaten.nl
www.vandriemadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REINKING J.M. , geboren feb 1960 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar i.v.d. Hof Den Haag
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 1 jan 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 sep 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 20 feb 1995
Rechter rechtbank Arnhem 31 mrt 1995
Rechter rechtbank Den Haag 6 mei 1997
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-03-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Bestuurslid steunfonds Stichting Kinderzorg Den Haag
mrt 1997
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter CvT PI Haaglanden te locatie Scheveningen van 01-01-2002
Lid Steunfonds Kinderzorg te Den Haag/Rotterdam van 01-01-2002

REINKING P.A.Ch. ; Mw.
Rechten 1990
Onderzoeksmedewerker UVU
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

REINOUD J.C. , geboren 1939
Voorzitter Raad van Comm. van Dorp Despec Groep N.V.
Commissaris AXA Nederland B.V.
Commissaris MJ Holding B.V.
Adviseur Extent B.V.
Na zijn studie Nederlands recht (Rijksuniversiteit te Leiden begon de heer J.C. Reinoud zijn loopbaanbij Unilever. Bij dit concern bekleedde hij diverse marketingfuncties in Nederland, Oostenrijk en de Verenigde Staten. van 1971 tot 1988 vervulde de heer Reinoud directiefuncties bij verschillende fabrikanten van fast moving consumer goods. Vervolgens werd hij in 1988 benoemdtot Voorzitter van de raad van bestuur van De Boer Winkelbedrijven (thans Laurus N.V. geheten). Deze functie heeft hij inmiddels neergelegd.Daarnaast was de heer Reinoud Lid van het bestuur van VEDIS Vereniging voor Distributie-Economie en vice-Voorzitter van het bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe. Verder was hij commissaris bij P. Karsten Groothandel Holding B.V., Pearle Trust B.V., AXA Beleggingsfondsen N.V. en AXA Rentefondsen N.V.

REINSMA L. , Lennard ; Dhr.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Coevorden

REINSMA M. , geboren feb 1939 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsadviseur Stafafdeling N.B.W.Ministerie van Justitie
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 9 jan 1987
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving Sector Personenrecht en ondernemingsrecht
Raadadviseur 95/96
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Coördinerend raadadviseur [SAL 2000]
TEVENS
Lid commissie discussie kerntaken van de raden voor de kinderbescherming bij rechtelijke
beslissingen over voogdij en omgangsregelingen in verband met (echt)scheiding 20 apr 1994
Rapport moest klaar zijn voor 01 nov 1994

REINSMA R.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1998
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
r.reinsma@boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2001]

REINTJENS C.W. , Cor ; Dhr.
Advocaat Ross advocaten , Jannet
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1984
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
KTR@bit.nl
Tel 026-3777275 , fax 026-3777222
creintjes@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Reintjes advocaten
Postbus 1003 , 6920 BA Duiven
Tel 026-3195688 , fax 026-3195689
info@reintjesadvocaten.nl
www.reintjesadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel De Liemers

REINTJES C.M. , Cees ; Dhr.
Kandidaat Notaris van Olst & Brouwer
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Groningen

REINTJES J.M. ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1997
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Trenité van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]

REINTJES J.W.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie douane, Belastingdienst/Douane district, Roermond, Plaatsvervangend hoofd

REINTJES M.J. ; Mw.
Advocaat bij Gresnigt & van Kippersluis ; beëdiging 1995
Utrechtsestraat 5 , 3401 CS IJsselstein
Advocaat bij ING ; beëdiging 1995 en 2003
Postbus 810 , 1000 AV Amsterdam
Tel 020-5919029 , fax 020-5919318
mathilde.reintjes@mail.ing.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REINTS BOK M.
NLRM 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 9jun 1976

REINTS M.M.P.E. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1999
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517592 , fax 020-6267949
marielle.reints@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629330
marielle.reints@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]

REIRING H.P.F.M. , Harry ; Dhr.
Dir. ABN AMRO
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Kromme Rijn

REISEN J.J.P.M. van
Advocaat bij Huisvestings advocaten BV ; beëdiging 2002
Postbus 3004 , 3001 DA Rotterdam
Tel 010-2053665 , fax 010-2053669
mail@huisvestingsadvocaten.nl
www.huisvestingsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REISEN R. van ; Mw.
Advocaat bij Schravenmade & De Koningh ; beëdiging 2000
Postbus 1169 , 3600 BD Maarssen
Tel 0346-564828 , fax 0346-560764
reisen@schravenmade-dekoningh.nl
[vademecum advocatuur 2001]

REISENSTADT G.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2002
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313303 , fax 020-4313479
gustavo.reisenstadt@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REISIG D. , geboren okt 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Werkzaam provinciale griffie Gelderland
Werkzaam provinciale waterstaat Noord-Holland , II.Hoofdadministrateur 1 jan 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 28 jan 1963
Rechter rechtbank Alkmaar 27 feb 1968
Rechter rechtbank Den Haag 19 mei1978
Vice-president Rechter rechtbank 13 feb 1981

REIT - ROYTER bc. B.J. ; Mw.
Postbus 27 , 7440 AA Nijverdal
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

REITSMA A.S. ; Mw.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1997
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
schaaprdam@compuserve.com
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
anouk.reitsma@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REITSMA E.J.H.
Advocaat bij Phijffer advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1125 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3225245 , fax 024-3600927
phijffer@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Linssen advocaten
Postbus 426 , 5340 AK Oss
Tel 0412-404947 , fax 0412-635504
ejhreitsma@linssenadvocaten.nl
www.linssenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REITSMA H.
Advocaat bij Blenheim ; beëdiging 2002
Postbus 10302 , 1001 EH Amsterdam
Tel 020-5210100 , fax 020-5210101
hiddereitsma@blenheim.nl
www.blenheim.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REITSMA P.
Advocaat bij van der Meijden & Reitsma ; beëdiging 1998
Postbus 1104 , 3860 BC Nijkerk
Tel 033-2458544 , fax 033-2461387
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Oss van der Meijden Vermeer & Reitsma advocaten
Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
Tel 0341-417023 , fax 0341-419648
info@omvradvocaten.nl
www.omvradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REIZIGER J.J.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 300 , 9400 AH Assen
Tel 0592-316855 , fax 0592-317741
j.reiziger@triplaw.nl
www.tnplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REK H.L.M.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1985
Postbus 1174 , 3000 BD Rotterdam
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529509 , fax 070-3584680
krek@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bird & Bird
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538800 , fax 070-3538811
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]

REKENDAM N.
Advocaat bij van den Berg advocatenkantoor ; beëdiging 1991
Postbus 10185 , 1301 AD Almere-Stad

REKERS Zie DIJKMAN - REKERS A.W.M. , geboren mei 1938 ; Mw.

REMAK P. ; Mw.
VVD-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000

REMEIJER M. , geboren 09-09-1965
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

REMEIJER - SCHMITZ M.C. ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801565 , fax 010-8801814
niargit.rerneyer@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]

REMIJN M.J.C. , geboren apr 1953 ; Mw. Drs.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam DETAM Utrecht
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 16 mrt 1988

REMIJNSE C.J. , geboren 1941 ; Ir.
Algemeen Directeur Energie Delfland N.V.
Oud-functies : Lid Bestuur Federatie van Energiebedrijven in Ned. "EnergieNed"
Voorzitter Bestuur Centrum voor Micro-Elektroniks
Voorzitter Adviesraad Centrum voor Micro-Elektroniks.
INFO [2000]
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

REMME J.J.W. (of J.J.W.R.)
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenbergen ; beëdiging 1975
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
kbs@kbs.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KBS advocaten
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
jjw.remme@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REMMELINK G.J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 23 nov 1987

REMMELINK H.M. ; Mw.
Rechten 1978
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

REMMELINK J. , geboren 27-04-1922 ; Prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 15 okt 1946
Waarnemend ambten.Openbaar Ministerie Dordrecht 11 sep 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Dordrecht 11 dec 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 16 feb 1953
Substituut-officier van Justitie arrondissement Dordrecht 18 dec 1956
Hoogleraar Rijks Universiteit Groningen 16 sep 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 3 jan 1964
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 19 dec 1967
Procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 11 mrt 1988
NU Pensioen
TEVENS
Vrije Universiteit Amsterdam
Oud-hoogleraar
INFO
Woonplaats Groningen
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Overleden [NRC Handelsblad 20 mei 2003]
Oud-hoofdredacreur van de Nederlandse Jurisprudentie
"Van de doden niets dan goeds", maar bij leven heb ik hem leren kennen als een kwalijke misbruiker van macht.
NCBJ

REMMEN M.A.
Advocaat bij van de Kam advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 11 , 5830 AA Boxmeer
Tel 0485-574244 , fax 0485-575869
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@vandekam.nl
www.vandekam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REMMERSWAAL F.B. ; Drs.
Jaspers Notarissen
Lid maatschap
E-Mail: notarissen@jaspers.knb.nl
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

REMMERSWAAL J.P.L.M. , geboren jul 1967
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 1 okt 1994
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 14 jan 1998
Arrondissementsofficier van Justitie arr. parket Den Haag 1 februari 1999
NU Den Haag parket Officier van Justitie
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam , kantoor van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1997
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
akd.rotterdam@pi.net
NB [R en [OM tegelijk ?
TEVENS [oktober 2004]
Op rechtspraak.nl niet te vinden.

REMMERSWAAL W.F.M.
Advocaat bij van Kijfhoeklaan 112 , 2597 TG Den Haag ; beëdiging 1988
Tel 070-3547097 , fax 070-3586028
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Remmerswaal advocaten
Prins Mauritslaan 37 , 2582 LL Den Haag
Tel 070-3547497 , fax 070-33184b5
wfm.remmerswaal@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REMMERTS de VRIES H.W.P. , geboren jul 1929
NLRM 71 80 87 88/89 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Waarnemend ambten.Openbaar Ministerie Leeuwarden 17 okt 1956
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden jan 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 23 jul 1962
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 28 sep 1962
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1965
Gedetacheerd Ministerie van Justitie 1 feb 1970 - feb 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Haarlem 28 jan 1975
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 27 apr 1978
Officier van Justitie Hoofd parket Haarlem 4 jun 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 okt 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 23 jul 1993
NU Leeuwarden Rechtbank Raadsheer-plaatsvervanger Pensioen
TEVENS
Voorzitter Stichting Het Rozenhofje te Amsterdam
Voorzitter Fonds K , zie KvK te Amsterdam
Secretaris Fonds Honore te Amsterdam zie KvK te Amsterdam

RENCKENS C.E.M.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 09-10-2001
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van der Kruijs Nooteboom Nelissen ; beëdiging 1981
Advocaat bij van der Kruijs Nooteboom Renckens Cliteur
Postbus 11033, 5200 EA Den Bosch
Tel 073-6122266 , fax 073-6122321
c.renckens@vdkruijsadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Kruijs Renckens van Mens
www.vdkruijsadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juni/juli 2002]
Bestuurslid Stichting Via D'icte, Eindhoven
Lid Raad van Toezicht Stichting Openbare Bibliotheek Den Bosch
Lid Raad voor de rechtbijstand te Den Bosch 1 jan 2001
Lid Adviescommissie Familie- en Jeugdrecht Nederlandse Orde van advocaten
NB OPM2
Op rechtspraak juli 2002 bij Hof wel vermeld advocaat te Den Bosch, maar NIET de naam van het kantoor. Vies.
INFO
Deken van de Orde van advocaten te Den Bosch [ sep 2000] ; niet meer [juni 2002]

RENCKENS L. ; Mw.
Advocaat
Postbus 11033 , 5200 EA Den Bosch
tel 073 612266 , fax 073 6122321
Als advocate werkzaam in het Familierecht
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: pers-en familierecht

RENCKENS M.L.M.
Advocaat bij Kon.Ned. Toeristenbond ANWB/Rechtshulp ; beëdiging 1999
Postbus 93200 , 2509 BA Den Haag
Tel 070-3146243 , fax 070-3146969
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1975 en 1999
Tel 070-3146034 , fax 070-3147114
mrenckens@anwb.nl
www.anwb.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RENCKENS M.T. , geboren mei 1953 ; Mw. (of M.Th.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1977
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 12 jan 1984
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 14 feb 1985
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jul 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 apr 1994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1995
NU
Den Haag parket
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen

RENDER D.J. , geb, jan 1945
NLRM 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 10 dec 1985

RENDERS MBA C.A.S.M. , geboren 1962 , Cas ; Dhr.
Directeur Renders Management B.V.
Commissaris Beter Bed Holding N.V.
Commissaris Detron Group N.V.
Commissaris Con & Vendonck B.V.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Vught

RENDERS Zie ZANTEN - RENDERS L.M. van , geboren okt 1951 ; Mw.

RENDS R.
Advocaat bij Kantoor Arends ; beëdiging 1981
Gedempte Vaart 27, 9231 AS Surhuisterveen
Postbus 3 , 9230 AA Surhuisterveen
Tel 0512 363935 , fax 0512 364055

RENES J.F.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Schut, van Os ; Amsterdam

RENES M. ; Drs.
Advocaat bij Maseland c.s. ; beëdiging 1988
Sarphatistraat 37 , 1018 EW Amsterdam
Advocaat bij De Koning & Renes advocaten
Muntplein 2-1V , 1012 WR Amsterdam
Tel 020-6762500 , fax 020-6262863
m.renes@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Koning & Renes advocaten II Muntplein 2-1V ; beëdiging 1988
1012 WR Amsterdam
Tel 020-6762500 , fax 020-6262863
renes@dekoning-renes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RENES M.W.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1997
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
m.renes@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723 , 1001 GS Amsterdam
Tel 020-5535200 , fax 020-6206649
marten.renes@afm.nl
www.afm.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RENESSE E.W.H. van
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 10 nov 1970

RENESSE H.E. , van , geboren jul 1915
NLRM 71 80
Tweede luitenant Artillerie 15 jul 1940
Luitenant-adjudant School Verbindingstroepen te Den Haag 1945-1948
Eerste-luitenant Artillerie 20 sep 1947
Kapitein Artillerie 5 feb 1949
Majoor Militair Juridische Dienst 1 jul 1956
Substituut-officier van Justitie arrondissement Dordrecht 11 feb 1958
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 29 jan 1960
Officier van Justitie arrondissement Amsterdam 28 feb 1966
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Amsterdam 1 okt 1972

RENGELINK E.M.
Advocaat bij Spaans advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1462 , 1300 BL Almere
Tel 036-5405020 , fax 036-5306646
rengelink@spaansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bruins & Partners ; beëdiging 2000 en 2003
Weteringschans 130 , 1017 XV Amsterdam
Tel 020-4287306 , fax 020-4895527
kantoor@bruinsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RENKEU M.Y.M. ; Mw.
Advocaat bij De Haan & Slager advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 5191 , 3008 AD Rotterdam
Tel 010-4816622 , fax 010-2100079
hsadvo@luna.nl
www.dehaanslageradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RENNEBERG J.W.H. , geboren apr 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Sociale Verzekeringsraad 1 apr 1975
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 14 sep 1982
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 4 apr 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 4 apr 1983
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 16 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 17 jun 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20 aug 1991
Vice-President rechtbank Breda 6 jan 1992
NU
Breda Vice-President
TEVENS
Docent Orde van advocaten
Lid Kascommissie Ned. Vereniging voor Rechtspraak
18 feb 1997

RENNING G. , Gerie ; Mw. Drs.
Belasting adviseur
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998)

RENON H.Q.N. ; Mw.
Advocaat bij Homveld Oudman Heuzeveldt ; beëdiging 1994
Postbus 1003 , 7801 BA Emmen
Advocaat bij Bierens van Boven & Renon advocaten ; beëdiging 1994
Torenlaan 5 , 9401 HN Assen
Tel 0592-311001 , fax 0592-317625
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierens & van Boven advocaten en procureurs ; beëdiging 1991 en 1994
advocaten@bierens-vanboven.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RENS A.A.Th. van
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 1987
Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden
info@tanger.nl

RENS E.A.G.M. van , geboren dec 1956 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat te Leiden '84
Raio rechtbank Amsterdam 1 mrt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 30 okt 1990
Rechter rechtbank Den Haag 16 okt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 18 dec 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 18 dec 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 18 dec 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 18 dec 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 18 dec 1997
Vice-president Rechtbank Den Haag van 07-06-1999 of 1 juni 1999
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Beklagcommissie Penitentiaire Inrichting Zoetermeer
Lid commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Zoetermeer
Lid werkgroep aanpassing DNA Wetgeving van het Ministerie van Justitie
Plaatsvervangend Voorzitter ontslagcommissie arbeidsvoorzieningsorganisatie
Lid schrijfgroep van het CITO t.b.v. cursus Algemeen Juridisch Kader
Voorzitter stichtingen Stichting Exploitatie Eigen Huis en Stichting Eigen Huis te Leiden
dec 96
TEVENS [juli 2003]
Lid Regionale Commissie van Toezicht Politiecellen van 01-01-2002
Voorzitter Ontslagcommissie Arbeidsvoorzieningorganisatie van 01-01-2002
Buitengewoon lid
Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven van 01-01-2002

RENS P. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1992
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Shanks Nederland B.V.
Postbus 171 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-2805300 , fax 010-2805311
petra.rens@shanks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Leijnse Artz advocaten
Postbus 26014 , 3002 EA Rotterdam
Tel 010-2444343 , fax 010-2440091
p.rens@leijnseartz.com
www.leijnseartz.com
[vademecum advocatuur 2004]

RENS S.C.P.M. van ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1999
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517964 , fax 020-6267949
solange.van.rens@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]

RENSCH J. van , Jacques
Chartermeester Rijksarchief in Limburg
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Maastricht (Ledenlijst 2000)
Wonend in Maastricht

RENSCH J.G.P.M. van ; Dhr.
Van Rensch advocaten ; beëdiging 1981
Advocaat bij van Rensch advocaten ; beëdiging 1981
De Hooghlaan 4 , 3723 GR Bilthoven
Tel 030-2288181 , fax 030-2282101
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Utrecht
INFO
Liefhebber van dure bolides. Geldwolf.
Vroeg voor één zitting in een subprocedure en enige briefwisseling meer dan fl 30.000.
Probeerde betaling af te dwingen door tegeleijkertijd een volgende advocaat te blokkeren (iedere juridische hulp te verbieden, wat toen nog kon op basis van de gedragsregels van advocaten) en een incasso-procedure te starten. Resultaat: geen advocaat was beschikbaar voor ondersteuning in die incassoprocedure.
Schandalig misbruik van macht. Toen maar zelf mij verdedigd in die incassoprocedure. Resultaat: in zitting ging er fl 10.000 vanaf. NCBJ

RENSE J.F. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1997
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
francien.rense@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Leijnse Artz advocaten
Postbus 26014 , 3002 EA Rotterdam
Tel 010-2444344 , fax 010-2440091
f.rense@leijnseartz.com
www.leijnseartz.com
[vademecum advocatuur 2004]

RENSEMA J. , geboren 28 jul 1932 te Slochteren
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Doorliep de HBS-B en studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen en aan de
Rijksbelastingacademie te Rotterdam.
Inspecteur 's Rijksbelastingen 1958
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit te Groningen 1971
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 16 aug 1977
Raadsheer Hof Amsterdam 24 mrt 1980
Vice-President Hof Amsterdam 6 sep 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 sep 1996
NU
Amsterdam Hof Vice-President
Amsterdam President Hof
TEVENS
Lid van de Eerste Kamer Staten Generaal, sedert 13 jun 1995 Lid van de VVD
Medewerker fiscaal weekblad FED
Lid Bestuur VEB ; Vereniging van Effectenbezitters
Lid van de Raad van Beroep NIVRA
Plaatsvervangend Lid van de Raad van de Federatie van Belastingconsulenten
Lid van de jury voor de Staatsprijs voor fiscaalwetenschappelijke publicaties 1991
Lid van de Examencommissie van de Vereniging van Letselschade advocaten LSA
Voorzitter van de Ombudscommissie van de gemeente Hoorn
Lid Raad van Beroep van NOVRA.
Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis WFG te Hoorn
Grote Oost 75, 1621 BS Hoorn , tel: 0229-213571

RENSEN - van WISSEN J.M.L.B. ; Mw.
Advocaat bij Rensen Breederveld & van Oostrum ; beëdiging 1978
Postbus 409 , 1800 AK Alkmaar
Tel 072-5155544 , fax 072-5155493
[vademecum advocatuur 2001]
rensen-vanwissen@rbo-adv.nl
www.rbo-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RENSEN M.A.
Advocaat bij Rensen Breederveld van Oostrum ; beëdiging 1977
Postbus 409 , 1800 AK Alkmaar
Tel 072-5155544 , fax 072-5155493
[vademecum advocatuur 2001]
rensen@rbo-adv.nl
www.rbo-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RENSHOFF J. ; Mw.
Advocaat bij van der Putt advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 130 , 5800 AC Venray
Tel 0478-556677 , fax 0478-556680
renshoff@putt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
j.renshoff@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RENSKERS G.J.R.
Notaris te Zutphen , arrondissement Zutphen
Kantoor Tap, Tromp, van Hoff ; Hengelo (Gld) , Lochem, Zutphen

RENSSEN B. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen. ; beëdiging 2003
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725442
brenssen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RENSWOUDE S.S.F. van ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 300 , 9400 AH Assen
Tel 0592-316855 , fax 0592-317741
s.vanrenswoude@triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RENTEMA E.D. , geboren jun 1950 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 aug 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 4 jul 1994
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2003
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Dordrecht ; kantoor van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1974
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 272 , 3300 AG Dordrecht
Tel 078-6324848 , fax 078-6311637
erentema@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2003]
TEVENS
Deken van de Orde van advocaten in het arrondissement Dordrecht
Voorzitter regent Wilhelminastichting (Hofje) Dordrecht
Secretaris Stichting Rotary Ter Mouwe Dordrecht
Voorzitter Stichting Psycho-Geriatrisch Verpleeghuis Het Parkhuis te Dordrecht
Secretaris Stichting Contactraad verpleeghuizen Regio Dordrecht (VRD)
Penningmeester VRAA (Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht advocaten)
Advocaatlid Raad van Discipline in het ressort Den Haag
jul 1997
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter-regent Wilhelminastichting te Dordrecht
Secretaris Stichting Rotary Ter Merwe Dordrecht te Dordrecht
Voorzitter Stichting Psycho-Geriatrisch Verpleeghuis Het Parkhuis te Dordrecht van 01-01-2002
Secretaris Stichting Contactraad Verpleeghuizen Regio Dordrecht (VRD) van 01-01-2002
Bestuurslid stichting Administratiekantoor HAES te Dordrecht
Regent Studiefonds Bemolt te Dordrecht
Regent Familiefonds Bemolt te Dordrecht
Arbiter Nederlandse Arbitrage Instituut
Bestuurslid Nederlandse Instituut Voor Conflictbemiddeling
Directeur praktijkvennootschap Oldambt Beheer B.V. en Oldambt B.V. van 06-02-2003

RENTENAAR J.P.
Notaris te Niedorp, arrondissement Alkmaar
Postbus 12 , 1733 ZG Nieuwe Niedorp

RENTING A.G.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Het Westerhonk
Alg. Directeur

RENTING G.A. , geboren mrt 1913
NLRM 71 80
Advocaat en procureur , II. te Goes 1945
Werkzaam juridische afdeling Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam 1 mrt1965
Werkzaam Gemeenschappelijk Administratie Kantoor te Amsterdam 1 jul 1967
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 25 feb 1969
Gedetacheerd plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Amsterdam 26 feb 1969

RENTREMA D.
Advocaat bij Koers & Veldman advocaten & fiscalisten ; beëdiging 2001
Postbus 40, 9300 AA Roden
Tel 050-5020361 , fax 050-5013574
d.renkema@koersadvocaten.nl
www.koersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RENZEMA S.D.
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Lid van het Bestuur van de Stichting Achmea Rechtsbijstand

RENZEN M.W. ; Mw.
Advocaat bij Schipper van der Mersch ; beëdiging 2000
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-2418900 , fax 010-2418925
renzen@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

REP G.W.
Advocaat bij Schenkeveld & Sluis ; beëdiging 1991
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Advocaat bij Promes Trenité van Doorne
L.G. Smith Boulevard 62 , Miramar Building Suite 303 , Oranjestad/Aruba , Nederlandse Antillen
Tel 00297-838464 , fax 00297-838442
[vademecum advocatuur 2001]

REPELAER van DRIEL T.W. , Willemijn ; Mw.
Notarieel Recht 1989
Kandidaat Notaris , Bonga & Klossteren
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Beneden Maas.

RES A.G.H.M.
Notaris te Bergen , arrondissement Alkmaar
Postbus 10 , 1860 AA Bergen NH

RESINK C.J. ; Mw.
Koewei 24 , 6843 ZK Arnhem
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

RESINK J.
Advocaat bij van der Kroft advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 15724 , 1001 NE Amsterdam

RESINK M.J.
Advocaat bij Resink advocaten ; beëdiging 1992 en 2002
Venetiëhof 36 , 1019 NA Amsterdam
Tel 020-4866266 , fax 020-4866366
mijnadvocaat@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REST C.C.A. van ; Mw.
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 87400 , 1080 JK Amsterdam
Tel 020-3015555 , fax 020-3015678
info@russell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REST - BASTIAN G.A. van der ; Mw.
Rechten 1986
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

REST M.C. de , geboren feb 1950
NLRM 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 24 jun 1985

REST P.H.S. van , geboren mrt 1963
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 21 apr 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 24 nov 1997
NU Assen Parket Officier van Justitie
TEVENS
Lid Bestuur van de Walfried-parochie (Beyum-de Huze-Leuvenborg ea)
Lid werkgroep regio Groningen van de "Ouders van een overleden kind"
Voorzitter van de Stichting Pastorale Zorg Dekanaat Groningen
Voorzitter werkgroep verliezen verwerken Bisdom Groningen
Lid programmacommissie CDA gemeenteraadsverkiezingen
Contactpersoon Stichting Mensen in Nood t.b.v. dejaarlijkse kledinginzamelingsactie
10 feb 1997
NB [R en [OM tegelijk ?
TEVENS [oktober 2004]
Op rechtspraak.nl niet te vinden.

REUDER I.C. ; Mw.
Advocaat bij Wijn & Stael ; beëdiging 1992 en 2001
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2320800 , fax 030-2341644
reuder@wijnenstael.nl
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REUDER J.C.
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Advocaat bij De Singel advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 700 , 7500 AS Enschede
Tel 053-4333552 , fax 053-4361588
reuder@introweb.nl
[vademecum advocatuur 2001]

REUDER J.G.L. , geboren mrt 1909
NLRM 71
Advocaat en procureur Rotterdam 1932
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 25 jan 1940
Rechter rechtbank Rotterdam 4 okt 1946
Vice-president rechtbank Rotterdam 17 mrt1956
President rechtbank Rotterdam 4 aug 1958

REUDER K.E. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785984 , fax 020-5785854
karina.reuder@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
karina.reuder@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

REUGEBRINK J.
NLRM 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 6 mrt 1976
NU
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar

REULING S.R. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1984
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
s.reuling@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5419861 , fax 020-5419953
s.reuling@schutgr9sheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REUMKENS H.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Trenité van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
reumkens@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Doorne
reumkens@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

REUMKENS R.
Advocaat bij van Giffen advocaten ; beëdiging 2001
Koninginneweg 51 , 1075 CG Amsterdam
Tel 020-6798020 , fax 020-6798660
www.giflaw.com
[vademecum advocatuur 2004]

REURINGS M.C. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Kabalt ; beëdiging 2002
Postbus 248 , 3620 AE Breukelen
Tel 0346-250042 , fax 0346-251021
mail@kabalt.nl
www.kabalt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REURS M.A.G.
Advocaat bij Everaert advocaten Immigration Lawyers ; beëdiging 1996
Advocaat bij Everaert advocaten
weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
reurs@everaert.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.everaert.nl
[vademecum advocatuur 2004]

REURSLAG M.G. ; Mw.
NLRM niet in NLRM 1998
Gerechtsauditeur Hoge Raad 12 jul 1996
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur

REUS - VERHOEFF J.J.C. de ; Mw.
Advocaat bij Homan & Mens ; beëdiging 1994
Postbus 280 , 2130 AG Hoofddorp
Kruisweg 656 , 2132 CJ Hoofddorp
Tel 023-5611652 , fax 023-5640529
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

REUSER E.M. ; Mw.
Hoofd Personeelszaken
Detam Bedrijfsvereniging
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995

REUSER J.A.M.
Advocaat bij Postbus 183 , 2640 AD Pijnacker ; beëdiging 1977
Tel 015-3692916 , fax 015-3692371
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

REUT F.A. van der , geboren apr 1940
NLRM 97
Advocaat en procureur te Tilburg
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 20 okt 1977
Rechter rechtbank Den Bosch 18 dec 1992
NU
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden

REUVERS H.L.
Advocaat bij Dirk Boon advocaten ; beëdiging 2000
Wilhelminalaan 22 , 9801 BE Zuidhorn
Tel 0594-500175 , fax 0594-500239
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

REUVERS M.R. , geboren feb 1920 ; Dr.
NLRM 87 88/89
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 4 mrt 1985

REVIS C.J.P.M. , geboren jun 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 jun 1987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 7 jun 1988
NU
Den Bosch parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
15 jan 1997 , 18 sep 1997

REYERS M.J.Ch. , geboren 9 december 1912 te Soerabaja ; Dhr.
Oud-griffier van de Hoge Raad
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
INFO
Overleden 3 juli 2004 te Den Haag [Telegraaf 5 juli 2004]

REYNDERS J.J. , geboren apr 1912
NLRM 71
Werkzaam Centrale Controle Dienst 4 feb 1946
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 17 apr 1947

REYNDERS J.W.F.M.
Notaris te Someren , arrondissement Den Bosch
Postbus 111 , 5710 AC Someren

REYNDERS L.J.M. , geboren feb 1914
NLRM 71 80
Werkzaam kandidaat-notaris te Eindhoven 1937
Werkzaam Beheersinstituut II.Administrateur 1 apr 1946
Rechter rechtbank Maastricht 15 sep 1959 - 27 mei 1968
Raadsheer Hof Leeuwarden 27 mei 1968
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 9 jul 1974

REYNVAAN E.
Notaris te 's-Gravendeel , arrondissement Dordrecht
Postbus 5209 , 3295 ZJ 's-Gravendeel

REZELMAN I.
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
maastricht@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RHEDE van der KLOOT A.J. van , geboren nov 1902
NLRM 71
Advocaat en procureur Den Haag
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag 23 jul 1934
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 3 jan 1935
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 30 aug 1941
Substituut-griffier bijzonder Hof Amsterdam 28 aug 1945 tot 8 aug 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 5 jun 1946
Rechter rechtbank Almelo 12 feb 1947
Vice-President rechtbank Almelo 17 sep 1962

RHEE C.H. van (1998) ; Prof.
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Metajuridica
Hoogleraar Europese Rechtsgeschiedenis
tel 043 3883572 , fax 043 3884912
remco.vanrhee@metajur.unimaas.nl
Privé adres: Kapoenstraat 17 , 6211 KV Maastricht , Tel. 043 3216005

RHEE F. van der , Floris ; Dhr.
Algemeen Direkteur Citco Ned. BV
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Bilthoven

RHEE S.N. van ; Mw.
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 1994
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht

RHEE X.J.M. van , Xandra ; Mw.
Management Consultant YESS International Consultants Amsterdam (ZO)
Executive search consultant YESS International Consultants Amsterdam ZO
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

RHEENEN M.I. van ; Mw.
Advocaat bij Gimbrère & Gimbrère ; beëdiging 1996
Postbus 54 , 5000 AB Tilburg

RHIJN - LEYDESDORFF C.E.L. van , Corry ; Mw.
Advocaat
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Enschede.

RHIJN J. van
Advocaat bij Schenkeveld & Sluis ; beëdiging 1987
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
advoc@schenkeveldensuis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RHIJN J.IJ.M. van
Notaris te Lopik , arr Utrecht
Postbus 19 , 3410 CA Lopik

RHIJN L.J.E. van ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
lrhijn@houthoff.nl
Advocaat bij van Rhijn
Johannes Vermeerstraat 18 , 1071 DR Amsterdam
Tel 020-6765650 , fax 020-6767815
[vademecum advocatuur 2001]
Johannes Verhulststraat 80 II , 1071 Nr Amsterdam
Tel 020-6795349 , fax 020-6724191
rhijn@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RHIJN M.H. van , geboren mrt 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 1 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 21 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 28 jan 1987
Kantonrechter Arnhem 14 feb 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer20 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 4 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 4 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 4 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 4 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 3 mei 1991
Ontslag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem
NU
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter Commissie van Beroep voor de Examens Rijkshogeschool IJsselland (Art 760 Lid 5
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)
Voorzitter tuchtraad van de Stichting certificering Raad Administratie Consultants te Zeist
Secretaris Vereniging "De Waag" Deventer
Lid Bestuur Stichting Oud Deventer
Lid adviescommissie gemeentemusea Deventer
16 feb 1998

RHIJNSBURGER A.
Advocaat bij advocatenkollektief Rotterdam Noordsingel ; beëdiging 1980
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam
Tel 010-4650966 , fax 010-4654039
[vademecum advocatuur 2001]
t.rhijnsburger@advokatenkollektiefrotterdam.nl
www.advokatenkollektiefrotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RHODES R.A.
Advocaat bij Molukkenstraat 200 , 1098 TW Amsterdam ; beëdiging 1992
Tel 020-6637931 , fax 020-6638284
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RHODIUS F. , Felix ; Dhr.
Directeur van het Kabinet van de Koningin
Hij had de BVD buiten de ministers om gevraagd inlichtingen te verzamelen over Edwin de Roy van Zuidewijn, echtgenoot van prinses Margerita. De Twee kamer vond dat de ministeriële verantwoordlijkheid voor het Kabinet van de Koningin niet goed is geregeld. Nu valt dat deels onder Algemnene Zaken en deels onder Binnenlandse Zaken.
Balkenende wil niet hieraan sleutelen: Hare Majesteit moet zich in alle vrijheid kunnen laten adviseren via de Directeur van het Kabinet. Optredens tegenover derden die de positie van de bewindslieden in het geding kunnen brengen, moeten echter wel door de directeur van het Kabinet aan de eerstbetrokken ministers worden medegedeeld. [Telegraaf 5 september 2003]

RHODIUS J.C.E.
Advocaat bij Bouwman & Rhodius ; beëdiging 1979
Postbus 13266 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2724500 , fax 030-2721585
kantoor@bouwman-rhodius.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Rhodius
Postbus 500 , 2100 AM Heemstede
Tel 023-5846997 , fax 023-5845347
j.rhodius@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIBBERS A.E.
Notaris te Arnhem , arrondissement Arnhem
Kantoor Dirkzwager ; Arnhem

RIBBERS C.M.J. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1997
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
info@nysingh.nl
Advocaat bij Dienst Landelijk Gebied ; beëdiging 1997
Postbus 20021 , 3502 LA Utrecht
Tel 030-2756714 , fax 030-2750999
c.m.j.ribbers@dlg.agro.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1997 en 2002
c.m.j.ribbers@dlg.algro.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIBBERS R.M.E.
Jaarverslag Achmea Groep 1999;
Raad van Bestuur van Colbert Life Luxembourg S.A. , administrateur

RIBBERS W.W.J.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1981
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 66 , 7140 AB Groenlo
Tel 0544-4633000 , fax 0544-404185
ribbers@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RIBBERT R.P.J.
Advocaat bij van der Kroft advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 15724 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-0706060 , fax 020-0700061
ribbert@vanderkroft.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanderkroft.com
[vademecum advocatuur 2004]

RIBBINK G.J.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1966
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
general@derks.nl

RIBBINK K.J. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
katelijne.ribbink@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

RICCI M. ; Mw.
Advocaat bij De Vree & De Man advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 12067 , 3004 GB Rotterdam

RICHAERS H.R.C.J. , geboren 1946
Voorzitter Directie Nationale-Nederlanden Levensverz. Mij. N.V.
Voorzitter Directie Nationale-Nederlanden Schadeverz. Mij. N.V.
Voorzitter DirectieNationale-Nederlanden Zorgverzekering N.V.
Lid Bestuur ING Nederland.
Mr. H.R.C.J. Richaers volgde na het behalen van zijn doctoraal fiscaal recht het Executive Program aan de Stanford University. van 1972 tot 1973 was hij werkzaam als fiscaal juridisch adviseur. In 1973 trad hij in dienst bij Elsevier als concernstafhoofd. Deze functie vervulde hij tot 1982, toen hij benoemd werd tot directeur van DeltaTeledistributie (een joint venture tussen Elsevier, Vendex en Deltakabel op het gebied van kabel- en satelliettelevisie en nieuwe media). Verder was hij achtereenvolgens directeur interne en externe betrekkingen bij AMFAS (1984-1986), directeur buitendienstconcernzaken bij Nationale-Nederlanden (1986-1990) en Lid van de directie bij Nationale-Nederlanden Schadeverzekeringsmaatschappij (1990-1992). In 1992 werd hij benoemd tot Voorzitter van de directie van Nationale-Nederlanden Schadeverzekeringsmaatschappij en Nationale-Nederlanden Zorgverzekeringsmaatschappij. Deze functie legde hij in 1996 neer. van 1996 tot 1999 was de heer Richaers Voorzitter van de directie van Postkantoren B.V. (een joint venture tussen ING en KPN). In april 1999 keerde hij terug als Voorzitter van de directie bij Nationale-Nederlanden. Tevens werd hij in januari 2000 benoemd tot Bestuurslid bij ING Nederland. Naast voornoemde functies was hij onder meer Lid van de voorlichtingscommissie van het Verbond van Verzekeraars (1986-1988), Voorzitter van de sector ziektekostenverzekeringen en vice-Voorzitter van de sector arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars (1990-1992), vice-Voorzitter van het sectorbestuur schadeverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars en Voorzitter van de raad van commissarissen bij Multizorg (1993-1996), Lid van de raad van toezicht van Vast-goed KPN en Lid van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (1996-1999) en respectievelijk Lid en Voorzitter van de raad van commissarissen van MOVIR en de Nationale Borg-Maatschappij (1999). Tevens was hij in 1999 opnieuw vice-Voorzitter van het sectorbestuur schadeverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars.

RICHARD T.A.M.
Advocaat bij Herengracht 529 (sous) , 1017 BV Amsterdam ; beëdiging 1990
Tel 020-6383436 , fax 020-4227847
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RICHEL E.M.
Advocaat bij Haagman advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 25152 , 3001 HD Rotterdam
haagman@euronet.nl
Tel 010-4364688 , fax 010-4365233
haagman@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RICHEL F.P.
Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 7911 , 1008 CM Amsterdam
Tel 020-3016140 , fax 020-6464716
dolk@dolk-verburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Benthem & Keulen
Postbus 85005, 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595577 , fax 030-2595505
frichel@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RICHTERS D.F.
W.P. van der Held B.V. Makelaars
Directeur INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

RIDDER A. de ; Mw.
Benoemd tot bedrijfsdirecteur van Wegener Direct Marketing Groep List Services en Selectview [Telegraaf
17 juni 1999]

RIDDER C. de
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Coöperatie Achmea , Campina Melkunie Zaltbommel , stafdirecteur P & O

RIDDER E.J. de
Notaris te Bergambacht, arrondissement Den Haag
Postbus 46 , 2860 AA Bergambacht
Tussenlanen 5, 2B61 CA Bergambacht

RIDDER F.W. de

RIDDER J. de ; Dr. UHD
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde
Bestuursrecht en Bestuurskunde
j.deridder@rechten.rug.nl

RIDDER M.C.P. de , geboren aug 1960 ; Drs.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 apr 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 okt 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 19 dec 1995
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Freelance Unix programmeur

RIDDER M.J.J. de
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 1996
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
kis@kbs.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KBS advocaten
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
kbs@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvaaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIDDER van der SCHUEREN P.F.F. de
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1990
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co
Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
Tel 010-2425400 , fax 010-2425434
ridderdevanderschueren.patrick@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RIDDER R.
Advocaat bij Hulkenberg van der Veen ; beëdiging 1996
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Advocaat bij NautaDutilh
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
ramon.ridder@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vlaskamp van Loo advocaten ; beëdiging 1996
Johannes Vermeerstraat 43 , 1071 DL Amsterdam
Tel 020-3052030 , fax 020-3052031
rr@vlaskampvanloo.nl
www.vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIDDER van RAPPARD W.L.F.C.
Burgemeester VVD gemeente Noordoostpolder [info SAL 2000]

RIDDERBEKS M.L.P. , geboren september 1973 ; Mw.
Raio rechtbank Roermond 1 april 1998

RIDDERHOF J.J.M.M.
Notaris te Vaassen, gem. Epe, arrondissement Zutphen
Postbus 48 , 8170 AA Vaassen

RIDER - STAM A. ; Mw.
Advocaat bij Bartels advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 64 , 3500 AB Utrecht
Tel 030-2522577 , fax 030-2523943
info@bartels-advocaten.nl
www.bartels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIE E.M. de
Varolaan 70 , 3584 BW Utrecht
Postbus 14015 , 3508 SB Utrecht
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

RIEDIJK - ROMBOUTS H.F.C. ; Mw.
Belastingadviseur
Riedijk Rombouts Belastingadviseurs
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Twente

RIEDLIN H.W.E.
Hoofd Accountantsdienst Rabobank Nederland ; jaarverslag Rabobank Groep 1999

RIEDSTRA P.
Advocaat bij Riedstra Tuinman Sleijfer ; beëdiging 1971
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
Tel 058-2121675 , fax 058-2126449
rtsadvoc@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Noordersingel 2 , 8917 BA Leeuwarden ; beëdiging 1971
Tel , fax
[vademecum advocatuur 2004]

RIEL B.L. van ; Mw.
Advocaat bij van Lijf advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 75725 , 1070 AS Amsterdam
Tel 020-5730020 , fax 020-5730022
[vademecum advocatuur 2004]

RIEL B.P.J. van
Advocaat bij Louwerse Van der Velde & van Boom ; beëdiging 2002
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
[vademecum advocatuur 2004]

RIEL C.P.A.C. van , geboren jan 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam reclassering II secretaris Reclasseringsraad Alkmaar 1 jul 1968
Reclasseringsraad te Alkmaar 1 jul 1968
Waarnemend griffier rechtbank Alkmaar 29 dec 1969
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 5 sep 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 29 aug 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 7 sep 1976
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 11 jan 1982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 4 nov 1987
Plaatsvervanger Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 nov 1996
NU
Alkmaar parket plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Lid van de Rotary

RIEL E. van ; Mw.
Advocaat bij Pohlkamp & van Riel ; beëdiging 1991
Vlamingstraat 68 , 2611 KZ Delft

RIEL M.L. van ; Mw.
Advocaat bij Stichting Hoorns advocatenkollektief ; beëdiging 2000
Postbus 347 , 1620 AH Hoorn
Tel 0229-238404 , fax 0229-238419
mvriel@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]

RIEL R.E.J. van ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Brugstraat ; beëdiging 1982
Brugstraat 9 , 5211 VS Den Bosch

RIEMENS Zie van GILS - RIEMENS S. , geboren sep 1962 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 apr 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 apr 1997
NU
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen

RIEMER P.W.G.
Advocaat bij 103 Mountstreet , WIY 5HE London , UK ; beëdiging 1989
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1989
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
riemen@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
pieter.riemer@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

RIEMERSMA J. , geboren okt 1934
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Werkzaam gemeentepolitie, II. hoofdinspectie Steenwijk 1 aug 1959
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 apr 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 apr 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 1 sep 1992

RIEMSDIJK A.M. van ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1988
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121745 , fax 030-2121145
a.vanriemsdijk@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 16 , 3720 AA Bilthoven
Tel 030-6375655 , fax 030-6374860
amvanriemsdijk@zonnet.nl
www.devrieshaselhoff.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIEMSDIJK A.W.G. van ; Jhr.
Voorzitter van de juridische werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export

RIEMSDIJK B.W.F. van , Barthold Willem Floris , geboren 23 augustus 1906 te Aerdenhout
Oud-directeur Johannes Enschede en Zn
Grafische Inrichting N.V.
Erelid Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Oud-reserve-ritmeester
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Drager van het Oorlogsherinneringskruis met de Gesp
Onderscheidingsteken Langdurige dienst als Officier XX
Huwelijksmedaille 1937
Rechtsridder der Johanniter Orde
INFO
Overleden 18 februari 2002 te Aerdenhout [Telegraaf 23 februari 2002]

RIEMSDIJK B.W.F. , geboren mei 1939 ; Jhr. (of van Riemsdijk)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex.art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Den Bosch ; Raio 1
jun 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 okt 1967
Secretaris 1e arrondissementsparket Den Bosch 1 okt 1969
Verlof zonde behoud van bezoldiging i.v.m.werkzaam subst, Officier van Justitie te Curaçao 26 jun
1970
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 2 jan 1974
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 29 aug 1975
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 1 okt 1985
Officier van Justitie Ned. Antillen 8 jun 1994
NU
Officier van Justitie NA
INFO
[februari 2002] Wellicht woonachtig te Madrid

RIEMSDIJK P.K. van , geboren apr 1964
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 maart 1998
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 april 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 april 1999
NU
Arnhem raio
Arnhem parket
TEVENS
Lid van de Commissie van Toezicht van penitentiaire inrichting "De Berg" te Arnhem
(sinds april 1997, de formele benoeming door het Ministerie van Justitie dient nog
plaats te vinden)
Roulerend Voorzitter van de beklagcommissie in voornoemde inrichting, (sinds april 1997, de
formele benoeming door het Ministerie van Justitie dient nog plaats te vinden)
Lid van het bestuur van de sectie raio's van de Nederlandse vereniging voor Rechtspraak, sinds
december 1996

RIEMSLAG A.J.E. ; Mw.
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Tel 0546-533633 , fax 0546-820827
a.j.e.riemslag@damste.nl
[vademecum advocatuur 2001]
riemslag@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIENTJES B.A.
Advocaat bij Peter Schunckstraat 410 , 6418 XM Heerlen ; beëdiging 1961
Tel 045-5411768 , fax 045-5411768
[vademecum advocatuur 2001]
ba.rientjes@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIENTJES K.M. ; Mw.
Notaris te Sneek , arrondissement Leeuwarden
Kantoor Kapma & Rientjes Notarissen ; Sneek

RIES R.V.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1998
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180-642000 , fax 0180-642001
b@borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vereniging FME-CWM
Postbus 190 , 2700 AD Zoetermeer
Tel 079-3531363 , fax 079-3531365
rri@fme.nl
www.fme-cwm.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIESEBOS B.J. ; Mw.
Advocaat bij Schakenraad advocaten ; beëdiging 1990 en 2003
Postbus 2350 , 5600 C Eindhoven
Tel 040-2447608 , fax 040-2448875
kantoor@schakenraad.nl
www.schakenraad.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIESKE H.H.
Advocaat bij Rieske advocaten ; beëdiging 1985
Vondelstraat 116 , 1054 GS Amsterdam
Tel 020-6163263 , fax 020-6835465
rieske@worldonline.nl
advocaat@rieske.nl
[vademecum advocatuur 2001]
advocaat@rieske.nl
www.rieske.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIESSEN B.P. van
Notaris te Den Helder , arrondissement Alkmaar
Kantoor Notarissencombinatie Den Helder ; Den Helder

RIESSEN - BRON D. van ; Mw.
Advocaat bij Meesters van Zaken ; beëdiging 1999
Oranjeplein 2 , 4141 AR Leerdam
Tel 0345-616767 , fax 0345-633665
[vademecum advocatuur 2001]

RIESSEN - PRINSEN E.A. van ; Mw.
Rechten 1952
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem

RIESSEN J.A. van , geboren jan 1936
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Groningen ; Raio 1
sep 1960
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 1 jan 1961
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Groningen 1 jul 1963
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Groningen 15 mrt 1965
Substituut-griffier rechtbank Assen 1 nov 1966
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Assen 1 nov 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 18 jul 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 18 jul 1968
Rechter-plaatsvervanger kantongerecht Emmen 14 jan 1969
Rechter rechtbank Groningen 11 feb 1970
Vice-President rechtbank Groningen 31 okt 1978
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 1 aug 1983
President Mobiele Krijgsraad Buitenland Luchtmacht1 aug 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Groningen 3 aug 1994
Pensioen ; E-mail 99-12-08
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger (van rechtswege automatisch in Arnhem)
Assen rechter-plaatsvervanger/kantonrechter-plaatsvervanger
Groningen coördinerend Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Discipline te Leeuwarden
Lid van de Rotary
Voorzitter commissie BB Gemeente Haren
Voorzitter vereniging van kerkvoogdijen bij de Ned. Herv Kerk
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Tuchtrecht Jacht- en
Wildbeheer
30 jan 1997
Voorzitter van de Raad van Discipline te Leeuwarden (sep 2000)

RIESSEN J.M. van , Judica ; Mw.
Advocaat/procureur bij Asselbergs & Klinkhamer ; beëdiging 1988
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Advocaat bij Parkstraat 7 , 4818 SJ Breda
Tel 076-5310840 , fax 076-5310841
jmvanriessen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van RiessenMediation
Parkstraat 3 , 4818 SJ Breda
Tel 076-5310690 , fax 076-5310510
jmvanriessen@wxs.nl
www.vanriessenmediation.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIESSEN - TRAAS N.M. van , geboren feb 1935 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1958
Onder-Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 28 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 25 aug 1993
Rechter rechtbank Leeuwarden 10 okt 1994
Rechter rechtbank Leeuwarden 1 jan 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 25 juni 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 25 juni 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 25 juni 1997
NU
Leeuwarden rechter ; ontslag
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege Groningen
Vice-Voorzitter Hendrik van Boeyenoord Raad van Toezicht Assen
Lid Medisch-ethische commissie Martiniziekenhuis te Groningen
feb 1996
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen

RIESSEN P. van
Advocaat bij Berntsen Mulder ; beëdiging 1990
Krugerlaan 89 , 2806 HD Gouda
Advocaat bij Berntsen Mulder
Klein Amerika 17 , 2806 CA Gouda
Tel 0182-541444 , fax 0182-585871
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Riessen advocaten
Postbus 299 , 2800 AG Gouda
Tel 0182-541444 , fax 0182-585871
p.vanriessen@vanriessenadvocaten.nl
www.vanriessenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIET A.J.M. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 15 dec 1976
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van Riet & Associees advocaten ; beëdiging 1966
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635051 , fax 030-2635060
vanriet@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Riet Jansen Schoonhoven advocaten
Maliesingel 24 a , 3581 BG Utrecht
Tel , fax
adriaan@vanrietjansenschoonhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIET C.P.M. van de ; Mw.
Rechten 1993
Management-Trainer , ING Bank
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden

RIET E.M.A. van der ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1986
6-6-15 Akasaka, Minato-Ku (SF) , Tokyo 107 , Japan
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1986
4-3-1 Toranomon , Minato-Ku Shiroyama , JT Mori Bldg. 16F , Tokyo 105-6016, Japan
Tel 0081-354034670 , fax 0081-354034671
tvdjapan@gol.com
[vademecum advocatuur 2001]

RIET J. van de
Advocaat bij Bartels advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 64, 3500 AB Utrecht
Tel 030-2522577 , fax 030-2523943
j.vanderiet@bartels-advocaten.nl
www.bartels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIET J. van
Advocaat bij van Riet advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 23400 , 3001 KK Rotterdam
vanriet@pi.net
Tel 010-4122448 , fax 010-4049040
jvr@vanrietadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanrietadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIET J.M. van
Advocaat bij van Riet advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 23400 , 3001 KK Rotterdam
Advocaat bij Lombardkade 16d , 3031 AG Rotterdam
Tel 010-4144614 , fax
[vademecum advocatuur 2001]

RIET J.P.C.M. van
Advocaat bij van Riet & Diederen ; beëdiging 1984
Postbus 390 , 6430 AJ Hoensbroek
Tel 045-5213639 , fax 045-5227107
info@advocatenvanriet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advocatenvanriet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIET - HOLST M. van ; Mw.
Advocaat bij van Riet & Associees ; beëdiging 1974
vanriet@pi.net
Advocaat bij van Riet & Associees advocaten
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635050 , fax 030-2635060
info@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Riet Jansen Schoonhoven advocaten
Maliesingel 24 a , 3581 BG Utrecht
Tel , fax
marianne@vanrietjansenschoonhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIET M.C.E. de ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor De Riet ; beëdiging 2000
Grathemerweg 1 , 6037 NP Kelpen-Oler
Tel 0495-651100 , fax 0495-651080
deriet@plex.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIET M.G.C. van ; Mw.
Advocaat bij Westenberg Heijnen Maruanaya ; beëdiging 1997
Postbus 330 , 1620 AH Hoorn
Tel 0229-246895 , fax 0229-242675
westenbe@multiweb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Seegers & Lebouille advocatenkantoor ; beëdiging 1997
Egelantiersgracht 576 , 1015 RR Amsterdam
Tel 020-4200888 , fax 020-6383022
m.vanriet@seegers-lebouille.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIET P.J.M. van
Notaris te Zoetermeer , arrondissement Den Haag
Postbus 7373 , 2701 AJ Zoetermeer

RIET Q.J. van
Advocaat bij Huver advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 505 , 5900 AM Venlo
Advocaat bij Postbus 776 , 5900 AT Venlo
Tel 077-3545656 , fax 077-3210017
qvanriet@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RIET R. van ; Mw.
Advocaat bij Westenberg, Heijnen & Maruanaya
Postbus 330 , 1620 AH Hoorn
tel 0229 246895 , fax 0229 242675
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld
Specialismen: vreemdeling

RIETBELD A.J. ; Mw.
Advocaat bij Coöperatief Advokatenkantoor Oudenoord Utrecht ; beëdiging 1997
Postbus 8564 , 3503 RN Utrecht

RIETBERG P.B. ; Mw.
Advocaat bij Nwe Boteringestraat 90 , 9712 PS Groningen ; beëdiging 1990
Tel 050-3147408 , fax 050-3146566
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rietberg advocaten Mediator & Procureurs ; beëdiging 1990
Nieuwe Boterringestraat 5 , 9712 PE Groningen
Tel 050-3147408 , fax 050-3146566
rietberg.advocaten@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIETBERGEN B.B.
Advocaat bij Rietbergen Righarts & Plaisier ; beëdiging 1973
Goudsesingel 84 , 3011 KD Rotterdam
Tel 010-4111280 , fax 010-4131737
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RIETBERGEN J.P.F.M. , geboren 1944
Directeur OPTAS N.V.
Directeur OPTAS Pensioenen N.V.
Algemeen Secretaris Bestuur Vereniging van Effectenbezitters VEB, Commissaris Stichting CZ groep borgverzekeringen Beheer;oud-functie: Lid Algemeen Bestuur Stichting CZ groep Zorgverzekeringen Beheer.

RIETBERGEN M.P.G. ; Mw.
Advocaat bij 71 South Colonial Drive , Harrington Park, NJ07640 , USA ; beëdiging 1983
mar_har_pk@msn.com
Advocaat bij Rietbergen Righarts & Plaisier
Goudsesingel 84 , 3011 KD Rotterdam
Tel 010-4111280 , fax 010-4131737
[vademecum advocatuur 2001]
mpgrietbergen@rrpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIETBROEK B.M.J.F. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl

RIETBROEK MATER M.B.W. ; Mw.
Rechten 1968
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda

RIETBROEK M.J.E.J. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
marjon.rietbroek@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]

RIETBROEK P.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 2000
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517153 , fax 020-6267949
patrick.rietbroek@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIETEMA E.J.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
erietema@houthoff.nl
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
erieternafouthoftl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153953 , fax 070-5153108
ej.rietema@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIETER A.H.M.
Notaris te Arnhem , arrondissement Arnhem
Kantoor Hekkelman, Terheggen & Rieter;

RIETER R.M.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Trenité van Doorne ; Den Haag, Amsterdam, Rijswijk, Rotterdam

RIETJENS B.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 2001
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406431 , fax 010-4406477
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIETKERK J.G.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1995
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
j.rietkerk@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIETMAN H.W.A.P.
Postbgus 555 , 2070 AN Santpoort-Noord
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

RIETRA G.W.J. ; Drs.
Advocaat bij Mr. Drs. C.W.J.Rietra advocatenkantoor ; beëdiging 1992
Postbus 54 , 6400 AB Heerlen
Advocaat bij Honigmanstraat 64 , 6411 LM Heerlen
Tel 045-5742324 , fax 045-5742324
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RIETSCHOTEN C.C.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Lubbers en Dijk ; Amsterdam

RIETSCHOTEN H.F.C. van
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam

RIETVELD A.A.E. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
aafje.rietveld@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.loyensloeft.com
[vademecum advocatuur 2004]

RIETVELD - RODENHUIS A.J. , geboren jan 1962 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 apr 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 15 december 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 15 december 1998
Rechter rechtbank Leeuwarden 15 december 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Coöperatief Advokatenkantoor Oudenoord Utrecht ; beëdiging 1997
Wellicht niet meer advocaat vanaf 1999

RIETVELD E.E. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Vlaardingen ; beëdiging 1993
Postbus 4003 , 3130 KA Vlaardingen
Advocaat bij Rietveld & Fontijne advocaten
Postbus 4005 , 3130 KA Vlaardingen
Tel 010-4451090 , fax 010-4451091
[vademecum advocatuur 2001]
e.e.rietveld@rietveldfontijne.nl
www.rietveldfontijne.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIETVELD I.P. ; Mw.
Advocaat bij van Tuijn advocatenkantoor ; beëdiging 1993
Parkweg 76 , 6511 BJ Nijmegen
Advocaat bij Goedvriend en van der Mast
Postbus 1521 , 6501 BM Nijmegen
Tel 024-3562500 , fax 024-3542328
[vademecum advocatuur 2001]
sgm.goedvriend@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIETVELD P.M.M. , geboren apr 1955 ; Mw. Drs.
NLRM 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 okt 1994

RIETVELDT M.M.
Advocaat bij Rietveldt advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 288 , 9600 AG Hoogezand
Tel 0598-390890 , fax 0598-390853
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RIETVELT W.B.
Hogeschool Holland
Voorzitter College van Bestuur
E-Mail: w.rietvelt@hsholland.nl
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

RIEZEBOS C.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid, Coördinerend Raadadviseur (wetgevingstoetsing)

RIEZEBOS F. ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 2380 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229-287000 , fax 0229-287050
f.riezebos@vandiepen.com
www.vandiepen
com
[vademecum advocatuur 2004]

RIEZEBOSCH M.W. , Ria ; Mw.
Advocaat en procureur bij van Veen advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 442 , 6710 BK Ede
Tel 0318-687878 , fax 0318-652021
ede@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0318-687877 , fax 0318-687810
mwr@vanveen.com
www.vanveen.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Ede.

RIGHARTS R.M.M.
Advocaat bij Rietbergen Righarts & Smits ; beëdiging 1983
Advocaat bij Rietbergen Righarts & Plaisier
Goudsesingel 84 , 3011 KD Rotterdam
Tel 010-4111280 , fax 010-4131737
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RIGHOLT E.T.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Gorinchem ; beëdiging 2001
Postbus 3013 , 4200 EA Gorinchem
Tel 0183-636438 , fax 0183-406056
e.righolt@zhz.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIGTER I.R.
Advocaat bij van Appia & van der Lee advocaten ; beëdiging 2003
Overtoom 323 , 1054 JL Amsterdam
Tel 020-5312999 , fax 020-5312990
[vademecum advocatuur 2004]

RIGTEREN J.P. van , geboren mei 1953 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 27 aug 1990
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU
Delft kantonrechter-plaatsvervanger JA
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zoetermeer ; kantoor Vereniging FME-CWM ; beëdiging 1995
Advocaat bij Vereniging FME-CWM
Postbus 190 , 2700 AD Zoetermeer
Tel 079-3531312 , fax 079-3531254
pri@fme.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1982 en 1995
www.fine-cwm.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Secretaris Vereniging Buurtbewoners voormalig perceel en pand Maria Moll te Rotterdam
Mede-auteur Databank Burgerlijk Procesrecht Uitgeverij Gouda Quint/Kluwer, freelance
TEVENS [juli 2003]
Secretaris Vereniging buurtbewoners voormalig perceel en pand Maria Moll te Rotterdam van 01-01-2001

RIGTERS A.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 14 aug 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1985
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Utrecht Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1971
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347235 , fax 030-2347272
[vademecum advocatuur 2001]
a.rigters@bs-advocaten.nl
www.bs- advocaten-nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS

RIGTERS J.A. , geboren mei 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Delft 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 nov 1970
Rechter rechtbank Den Haag 5 jan 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 21 jun 1977
Kantonrechter Leiden 23 jan 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 17 mei 1984
NU
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger

RIJ J.B. van
Advocaat bij van Rij & Bijlsma advocaten ; beëdiging 1979
Advocaat bij Mathenesserlaan 289 , 3021 HJ Rotterdam
Tel 010-4253865 , fax 010-4769206
[vademecum advocatuur 2001]
advocaat@vanrij.com
[vademecum advocatuur 2004]

RIJ J.H. van ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460684 , fax 020-5460711
janneke.vanrij@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

RIJBROEK Zie ARKEL - RIJBROEK A.M. van , geboren mei 1962 ; Mw.

RIJCK R.M.J. de , geboren jan 1958
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 okt 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Rotterdam 1 januari 1999
NU
Rotterdam parket

RIJCKEN G.C.E.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1998
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
rijcken@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
Postbus 251 , 1040 AG Amsterdam
Tel 020-7119152 , fax 020-7119999
rard.rijcken@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

RIJCKEVORSEL A.J.M. van , Arjen ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oosterhout
Belastingadviseur

RIJCKEVORSEL Ch.G.A. van
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1994
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6385461
charles.g.a.van.rijckevorsel@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij RechtStaete Vastgoed advocaten & Belasting-adviseurs B.V.
Postbus 75638 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5730360 , fax 020-5709670
info@rechtstaete.nl
www.rechtstaete.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJCKEVORSEL F.C.M. van ; Jhr.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

RIJCKEVORSEL F.F.C.M. van
Advocaat bij Zinnicq Bergmann advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 1332 , 5200 BJ Den Bosch
INFO
Komt niet meer voor in Vademecum Advocatuur 2000

RIJCKEVORSEL van KESSEL F.J.M.I. van , geboren 26-05-1958 ; Jhr.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Barents & Krans advocaten Notarissen ; Den Haag
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

RIJCKEVORSEL Zie Den DRIJVER - van RIJCKEVORSEL J.E.F.M. van , geboren apr 1944 ; Mw.

RIJCKEVORSEL J.M. van , geboren 29-05-1915 ; Jhr.
NLRM 71 80
Substituut-griffier Landgerecht te Batavia 1945
Landrechter Landgerecht te Bandoeng 1947
Werkzaam B.P.M.in Indonesië 1949
Werkzaam Shell Nederland 1956
Rechter rechtbank Leeuwarden 17 feb 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Beetsterzwaag 13 jun 1968
Rechter rechtbank Den Bosch 12 jun 1972
Vice-president rechtbank Den Bosch 18 jan 1977
INFO
Woonplaats Vught
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

RIJCKEVORSEL - BESIER L.E.C. van , geboren okt 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch Medewerker bij de gemeente Amsterdam
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 7 jun 1982
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 19 mei 1983
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 15 mei 1984
Rechter rechtbank Zwolle 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Zwolle rechter ; actief 97
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Sector bestuursrecht
Voorzitter-plaatsvervanger van de Klachtencommissie Ergonomisch Adviesburo Zwolle
Lid van Bestuur van pastoraal centrum "de Hezenberg" te Hattem
feb 96

RIJCKEVORSEL M.C.M. van
Advocaat bij Beemsterstraat 577 , 1024 BE Amsterdam ; beëdiging 1959
Tel 020-6362936 , fax
[vademecum advocatuur 2001]

RIJCKEVORSEL R.F.R.M. van
Burgemeester CDA gemeente Lichtenvoorde [info SAL 2000]

RIJCKEVORSEL T.C.A.M. , Thomas
Voorzitter International Private Banking & Trust, Rabobank Nederland ; jaarverslag Rabobank Groep 1999

RIJCKMANS L.J.L.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250 ; beëdiging 2000
3508 AG Utrecht
Tel 030-2121711 , fax 030-2121152 1.ri
jckmans@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJEN A.J.J. van
Advocaat bij Schipper van der Mersch ; beëdiging 1990
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-2418900 , fax 010-2418935
vanrijen@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RIJFKOGEL - de VRIJER M.E. ; Mw.
Rechten 1992
Docent Nederlands , EK Scholengemeenschap
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden

RIJK H.C.J.
Advocaat bij Hoogovens Staal BV ; beëdiging 1999
Postbus 10000 , 1970 CA IJmuiden
Tel 0251-491412 , fax 0251-470483
huub.rijk@hoogovens.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Corus Staal BV
huub.rijk@corusgroup.com
[vademecum advocatuur 2004]

RIJK J.J.C. de
Advocaat bij De Rijk c.s. ; beëdiging 1957
Advocaat bij De Rijk advocaten
Postbus 213 , 5700 AE Helmond
Tel 0492-538570 , fax 0492-527815
[vademecum advocatuur 2001]

RIJK J.W. de , Jan Willem ; Dhr.
Advocaat De Rijk advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 213 , 5700 AE Helmond
Tel 0492-538570 , fax 0492-527815
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Rijk van de Westerlo advocaten
www.derijkvandewestedo.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Croy (Helmond)

RIJK M.M. van ; Mw.
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 2001
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 020-2595539 , fax 020-2595503
mrijk@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJK R. de
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-5414662
rogier.derijk@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 020-5414923 , fax 020-5414420
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

RIJK R.C.M.
Advocaat bij Rijk Muurmans & van der Meeren ; beëdiging 1976
Postbus 1369 , 5602 BJ Eindhoven
Tel 040-2410046 , fax 040-2423008
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Knopper & Rijk advocaten
Prins Hendriklaan 25 , 5707 CI Helmond
Tel 0492-543093 , fax 0492-532985
rom.rijk@knopperenrijk.nl
www.knopperenrijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJKE - MAAS C.C. de , geboren mei 1945 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Directeur Bureau N.V.v.R. te Den Haag
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 jan 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 28 sep 1988
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 6 okt 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 apr 1990
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 29 jan 1992
Rechter rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 14 feb 1994
Vice-President rechtbank Den Haag 14 mrt 1995
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 7 aug 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 maart 2000
Vice-president Rechtbank Den Haag van 14-03-1995
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 25-05-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen 10-97
TEVENS [juni 2003] en [juli 2003]
Lid College van Beroep voor het Hoger Onderwijs van 01-02-1998

RIJKE M. de ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1992
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 840440 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529560 , fax 070-3529562
mrijke@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
m.de.rijke@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

RIJKELIJKHUIZEN A.
Advocaat bij Vreeken c.s. ; beëdiging 1996
Postbus 4048 , 1620 HA Hoorn
Advocaat bij Glas & Mes advocaten
Nicolaas Maesstraat 71 b , 1071 PR Amsterdam
Tel 020-4709900 , fax 020-4710002
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 9122 , 1180 MC Amstelveen
Tel 020-4537838 , fax 020-4537839
mr.a.rijkelijkhuizen@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJKELIJKHUIZEN I. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1999
Benoordenhoutseweg 23 , 2595 BA Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
rijkelijkhuizen@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RIJKELS J.S. , geboren aug 1935
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jan 1991
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie
Vennootschapsrecht, Lid

RIJKEN G.J. , geboren apr 1949 ; Prof. (of: G.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoogleraar Rijks Universiteit Limburg ; consumentenrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 14 mrt 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 10 aug 1989
Raadsheer Hof Arnhem 29 okt 1992
NU Arnhem Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Limburg Maastricht, Hoogleraar consumentenrecht [jun 1996]
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3, 6211 LH Maastricht
Postbus 616, 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar Consumentenrecht
tel 043 3883512 , fax 043 3258981
TEVENS [juni/juli 2002]
Lid Commissie tarieven Gerechtsdeurwaarders van 01-09-1999 tot 31-05-2001
INFO
Privé adres: De Beemd 44, 6903 AG Zevenaar, Tel. 0316 527492

RIJKEN van OLST H.
Advocaat bij van den Hemel & van Huis ; beëdiging 1991
Postbus 523 , 1200 AM Hilversum
Advocaat bij Ariëns - Witkamp - Schoonderbeek advocaten
Postbus 492 , 3800 AL Amersfoort
Tel 033-4637727 , fax 033-4615140
ariensadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ariensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJKEN J.P.F. , geboren mrt 1950
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 mrt 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 4 jun 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 12 aug 1981
Rechter rechtbank Den Bosch 18 mei 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 11 nov 1987
Vice-President rechtbank Den Bosch 31 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 31okt 1991
NU
Den Bosch Vice-President ; hoofdfunctie ; hoofdfunctie
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid van het plaatselijk bestuur Rosmalen van de Vereniging OMO te Tilburg
Secretaris Stichting Steunfonds Rodenborg College te Rosmalen
Lid Bestuur van de Rotaryclub Den Bosch met annex nog een regionaal secretariaat
28 jan 1997
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen

RIJKEN M. ; Mw.
Advocaat bij KBS advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
m.rijken@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJKEN P. ; Mw.
Rechten 1988
Juridisch Adviseur
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Delft

RIJKER - VEEN M.M. , geboren januari 1957 ; Mw.
NLRM XX
Raio rechtbank Arnhem 1 april 1995
Off. arrondissementsparket Arnhem 1 november 1999

RIJKERS D. ; Drs.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Directie / Management

RIJKERS J.W. , geboren jan 1956
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 okt 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 okt 1989
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 1 mei 1999
NU
Arnhem parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
okt 1997

RIJKERS - van den AKKER R.C. ; Mw.
Rechten 1974
Plaatsvervangend Secretaris M. Tuchtcollege
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem

RIJKMANS - TROOST M. , geboren sep 1956 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 mei 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jan 1995
NU
Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen

RIJKOM J.W. van , geboren dec 1958
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 aug 1995
Rechter rechtbank Breda 1 nov 1996
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
TEVENS
geen bijbanen
31 jan 1997

RIJKS K. , geboren dec 1926
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur te Rotterdam 1949
Werkzaam bedrijfsleven 1953
Raadsheer Hof Amsterdam 20 mei 1977
Vice-president Hof Den Haag 13 jun 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 jan 1995
Ontslag Pensioen

RIJKS - DOORNEBAL M.A.A.B. ; Drs. Mw.
Doc./Eigenaar
Juridisch Advies- en Vertaalbureau Frans OEGSTGEEST
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk:
Den Haag
Vertalers & Tolken

RIJKSE A.H. ; Dhr.
Advocaat bij Postbus 123 , 4560 AC Hulst ; beëdiging 1978
Tel 0114-319200 , fax 0114-314420
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 04-10-78
Rijkse, Klein Hesselink, Sol
Steenstraat 13A , 4561 AR Hulst
Postbus 123 , 4560 AC Hulst
tel 0114-319200 , fax 0114-314426
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
ahrijkse@zonnet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
ahrijkse@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJKSE C.M. ; Mw.
Advocaat bij Jans Offreins & Hagenaars ; beëdiging 1996
Postbus 15101 , 1001 MC Amsterdam
Advocaat bij Rijkse & De Groot advocaten
Jan Luijkenstraat 20 , 1071 CN Amsterdam
Tel 020-6797980 , fax 020-6797962
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RIJKSEN Zie BOUTER - RIJKSEN G.A. , geboren dec 1967 ; Mw.

RIJKSEN J.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1989
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
info@nysingh.nl

RIJKSEN J.W. , geboren mei 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Leeuwarden 1979
Raio rechtbank Breda 1 apr 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 7 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 7 aug 1986
Rechter rechtbank Breda 2 okt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 15 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 15 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 15 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 15 dec 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Rechter rechtbank Roermond 15 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 6 aug 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 6 aug 1992
Kantonrechter Venlo 30 aug 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 27 sep 1994
NU
Roermond rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid bestuur Stichting Limburg Landschap
apr 1998

RIJKSEN L.M. , geboren nov 1959
NLRM 87 88/89 91 92 93 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 3 sep 1984
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 22 aug 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 2 apr 1991
Rechter rechtbank Almelo 2 mrt 1992
Rechter rechtbank Zwolle 25 feb 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Zwolle rechter sector bestuursrecht ; actief 97
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
feb 96

RIJKSMAN J.P. ; Mw.
Advocaat bij Ten Broek & Rijksman ; beëdiging 1974
Leidse gracht 39, 1017 NB Amsterdam
Tel 020-6274209 , fax 020-6384466 di
jksman@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJLAARSDAM C.M.E. , geboren jan 1967 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1993

RIJLAARSDAM J. ; Mw.
Alg. Hoofd Zorgverlening/Wnd. Dir.
Kruisver. Amstelland-Meerlanden e.o. / Hoofddorp
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Haarlem

RIJLAARSDAM J.G.F. , Johan ; Dhr.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240012
johan.rijlaarsdam@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1987 en 1994
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rotterdam

RIJLAARSDAM K. , Karen ; Mw.
Eindredacteur Tijdschrift MR.

RIJLAARSDAM M.B.P.
Loco-secretaris gemeente Leusden [Staatscourant 11 juli 2002]

RIJN A.B. van
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1995
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488815 , fax 070-3820564
ab.vanrijn@prd[nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJN A.P.M. , geboren dec 1959 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Den Haag 1 feb 1986

RIJN - MARIJNIS D.P. van ; Mw.
Advocaat bij van der Niet advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 341 , 2350 AH Leiderdorp
Tel 071-5894742 , fax 071-5419138
[vademecum advocatuur 2004]

RIJN van ALKEMADE - van TRIGT E.G. van ; Mw.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Raadadviseur

RIJN van ALKEMADE J.

RIJN J.J. van , geboren 1929
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Heijmans NV, Rosmalen ; benoemd in 1981, meest recentelijk benoemd 1995, aftredend in 1999 (niet herbenoembaar).
Voormalig Voorzitter van de Raad van Bestuur van de ING Groep nv.
TEVENS
Lid raad van commissarissen Grolsch Bierbrouwerijen BV
Lid raad van commissarissen Nationale Investeringsbank NV
Lid raad van commissarissen Internationale Nederlanden Groep NV
Lid raad van commissarissen coöperatieve bloemenveiling Flora
TEVENS
Stichting VNU, bestuur, Voorzitter [jaarverslag VNU 1998]
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999 Katwijk

RIJN M. van
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1991
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153824 , fax 070-5153108
m.vanrijn@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJN van ALKEMADE M.A. van , geboren dec 1902
NLRM 71
Ambtenaar Ministerie van Waterstaat 16 mrt 1926 tot 15 feb 1929
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 18 feb 1929
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 okt 1929
Rechter rechtbank Haarlem 9 feb 1931
Rechter rechtbank Den Haag 8 jul 1936
Raadsheer Hof Den Haag 2 nov 1947
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 14 dec 1949
Vice-president Hoge Raad der Nederlanden 3 dec 1968

RIJN M.C. van ; Mw.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1987
Arthur van Schendelstraat 740 , 3511 MK Utrecht
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347275 , fax 030-2347262
m.van.rijn@bs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Berculo van Kalmthout ; beëdiging 1987
Maliesingel 17 , 3581 BD Utrecht
Tel 030-2318060 , fax 030-2312492
vanrijn@bvkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: pers-en familierecht

RIJN P.J. van ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Advocaat bij Dirkzwager / De Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153274 , fax 070-5153106
pj.vanrijn@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJNBERK C.G.M van , geboren jan 1955 ; Mw. (of Ch.G.M.)
NLRM 98 99/00
Rechten 1979
Inspecteur teamleider Ministerie van Financiën Den Haag
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 11-04-1997
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep van 09-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofdinspecteur Rijksbelastinegen , Ministerie van Financiën
TEVENS
Inspecteur Teamleider Ministerie van Financiën Den Haag
Lid Bestuur Art et Industriare kunstenaarsvereniging
Voorzitter vereniging Eigenaren Thorbeckeplein 581/583/585/587/589
TEVENS [nov 2000]
Lid van de Raad van Advies van Art et Industriae (kunstenaarsvereniging) - portefeuille: juridische
aangelegenheden Voorzitter Vereniging van Eigenaren Thorbeckelaan nrs. 581, 53, 585, 587 en 589
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Lid raad van advies Art et Industiae te Den Haag van 01-01-1999
Voorzitter Vereniging van Eigenaren Thorbeckelaan nrs. 581- 589 te Den Haag van 01-01-2001
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] 1994/1995:
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

RIJNBOUT D.J.
Advocaat bij Osse c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 61 , 3990 DB Houten
Advocaat bij advocatenkantoor Rijnbout
Meercamp 53 , 3992 RH Houten
Tel 030-6352946 , fax 030-6590084
dj.rijnbout@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Brussee & Rijnbout advocaten en belastingkundige
Scheldmos 17 , 3994 LS Houten
[vademecum advocatuur 2004]

RIJNBOUT I.L. , geboren sep 1963 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 okt 1997
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 oktober 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 oktober 1999
NU
Den Bosch arrondissement parket raio
TEVENS
Geen bijbanen
18 sep 1997

RIJNDERS - SIJBRANT J.H. ; Mw.
Advocaat bij Fregat 249 , 1113 EH Diemen ; beëdiging 1993
Tel 020-4160697 , fax 020-4160699
rijnders@cistron.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RIJNDERS K.S.A. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508
1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313134
kyongsoon.rijnders@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJNDERS M.E. ; Mw.
Advocaat bij van der Steenhoven advocaten ; beëdiging 2003
Herengracht 582-584 , 1017 CI Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6$31947
rijnders@vandersteenhoven.nl
www.vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJNDORP J.L. , geboren sep 1917
NLRM 71 80
Werkzaam gemeentesecretarie Deventer 15 mrt 1942
Waarnemend griffier rechtbank Zwolle 24 mei 7944
Adjunct-secretaris tribunaal Zwolle 15 okt 1945 tot 15 jan 1947
Substituut-griffier rechtbank Zwolle 6 jan 1947
Griffier rechtbank Zwolle 13 mei 1964
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 4 mei 1977

RIJNJA M.J.J. ; Mw.
Advocaat bij Rijnja Meijer advocaten ; beëdiging 1989
Keizersgracht 66 , 1015 CS Amsterdam
Tel 020-6203125 , fax 020-4206571
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rijnja Meijer & Balemans advocaten en Procureurs
Keizersgracht 66 , 1015 CS Amsterdam
mrijnja@rijnjameijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJNSBERGEN F. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1996
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Advocaat bij Ericsson Telecommunicatie B.V.
Postbus 8 , 5120 AA Rijen
Tel 0161-242363 , fax 0161-249371
[vademecum advocatuur 2001]

RIJNTJES J.H.J.
Advocaat bij Haagman advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 25152 , 3001 HD Rotterdam
haagman@euronet.nl
Advocaat bij Gilhuis Verheijden Huntjens advocaten
Postbus 1522 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2092777 , fax 010-2092778
rijntjes@gvh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Verheiden Huntjens advocaten
rijntjes@vh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJNTJES M.H.
Advocaat bij Beks & Beks ; beëdiging 1999
Postbus 2383 , 1200 CJ Hilversum
Tel 035-6219941 , fax 035-6216058
info@beks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beks & Beks advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

RIJNVELD J.P.
Advocaat bij Abma van Eeuwijk ; beëdiging 1993
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
mailbox@abma.nl

RIJNVELD P.A. , geboren 14-11-1961
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
paul.rijnveld@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Utrecht
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

RIJPEN MBA J.C. , Hans ; Dhr.
Regioman. tence Uitzendbur.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Roosendaal

RIJPERMAN A.A. , geboren jan 1954 ; Mw. Drs.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 jul 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 22 jul 1991
Rechter rechtbank Den Haag 16 okt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 1 okt 1994
NU
Rotterdam rechter
TEVENS [3 oktober 2002]
rechtspraak.nl: Plaatsvervangend-Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 19 december 1991 ; maar is verder als zodanig niet te traceren.

RIJPKEMA J.B.
Advocaat bij Wijnberg advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 263 , 9700 AG Groningen
Tel 050-3121820 , fax 050-3122141
info@wijnbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haan advocaten & Notaris
Postbus 723 , 9700 AS Groningen
Tel 050-5757400 , fax 050-5757444
info@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJPKEMA J.H. , geboren apr 1950
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 9 mrt 1988

RIJPKEMA L.L.A.M.
Advocaat bij Rijpkema & Miedema ; beëdiging 1977
Postbus 1586 , 9701 BN Groningen
Tel 050-3185286 , fax 050-3138296
rijpkema.miedema@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rijpkema van der Veen advocaten & Mediators
info@rvdv-advocaten.nl
www.rvdv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJPMA - SPRUIT C.J. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 301 , 1764 ZG Breezand ; beëdiging 1980
Advocaat bij Rijpma & Tromp advocaten
Postbus 55 , 1750 AB Anna Paulowna
Tel 0223-535330 , fax 0223-535208
rn.ri j pma.spruit@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RIJPMA D. , geboren 16-12-62
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Tel 070-3383131 , fax 070-3584798
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ekelmans & Meijer ; beëdiging 1991
Postbus 93455
2509 AL Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
rijpma@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

RIJPMA J.W.
Lindeman Rijpma advocaten
Postbus 158 ; beëdiging 2002
Advocaat bij 5200 BP Den Bosch
Tel 073-6133310 , fax 073-6133768
[vademecum advocatuur 2004]

RIJPMA S.S.
Advocaat bij Damsté/Spoor Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1968
Advocaat bij Damsté advocaten
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Tel 074-2488888 , fax 074-2488800
damste@damste.nl
[vademecum advocatuur 2001]
rijpma@damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJPPAERT R.P.M.J.
Advocaat bij Rijppaert & Peeters ; beëdiging 1974
Postbus 4068 , 4900 CB Oosterhout
Tel 0102-453811 , fax 0102-426514
rijppaert@rijppaert-peeters.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RIJPSTRA P.
Advocaat bij Scheer & Sanders advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 85996 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-3659933 , fax 070-3049126
info@scheer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.scheer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJPSTRA R.M.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/Andersen Legal ; beëdiging 2000
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808738 , fax 020-8808485
robert.m.rijpstra@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boot advocaten
Postbus 75810 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-7997190 , fax 020-7997197
robert.rijpstra@bootadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJPSTRA Th.P. , Paul ; Dhr.
Relationship Man.Pierson Heldering & Piers.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Het Noordelijk Gooi

RIJS S.W.C. ; Mw.
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 196 , 6040 AD Roermond
Tel 0475-319146 , fax 0475-330800
rijs@boelsadvoc.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJSBERGEN B.K.A. van
Advocaat bij van Gog advocaten ; beëdiging 1990
mail@vangoglawyers.nl
Advocaat bij van Gog advocaten
Postbus 482 , 3200 AL Spijkenisse
Tel 0181-011077 , fax 0181-023220
mail@vangoglawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Gog van Rijsbergen advocaten
Tel 0181-611677 , fax 0181-623226
mail@vangoglawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJSBERGEN J. van
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
janjoost.vanrijsbergen@clifordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

RIJSBERGEN R.T.J. van
Advocaat bij Nauta Durilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3606026
algemeen@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Koninklijke BAM Groep N.V. ; beëdiging 1996 en 2001
Postbus 20 , Advocaat bij 3980 CA Bunnik
Tel 030-6598379 , fax 030-6598343
[vademecum advocatuur 2004]

RIJSDIJK A.
Advocaat bij van Harmelen Beijneveld van Houten
Postbus 30117 ; beëdiging 2001
3001 DC Rotterdam
Tel 010-2051166 , fax 010-4124011
rijsdijk@vhenb.nl
www.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJSDIJK M.W.
Advocaat bij Arnold en Siedsma ; beëdiging 1999
Postbus 18558 , 2502 EN Den Haag
Tel 070-3654833 , fax 070-3615054
mrijsdijk@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Steenhoven advocaten
Herengracht 582-584 , 1017 CJ Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
rijsdijk@vandersteenhoven.nl
www.vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJSDIJK O.
Advocaat bij Fokker Services, Afd.BJD-Stork ; beëdiging 1991
Postbus 75047 , 1117 ZN Schiphol

RIJSDORP A. , Astrid , geboren december 1964 ; Mw.
NLRM 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 14 september 1999
Officier arrondissementsparket Den Haag 15 september 1999
Off.v.J. [TV 04-09-24]

RIJSER C.J.B.
Advocaat bij Hoek & van Der Hoek ; beëdiging 1979
Vondelstraat 54 , 1054 GE Amsterdam
Tel 020-0833311 , fax 020-5850231
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Sjenitzer
Stadhouderskade 92 , 1073 AV Amsterdam
Tel 020-6649221 , fax 020-6715716
mail@sjenitzer.com
[vademecum advocatuur 2004]

RIJSSEN E.J. van ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL 2003]

RIJSSEN G. van
Advocaat bij van Rijssen & Schuldink ; beëdiging 1988
Postbus 516 , 8000 AM Zwolle
Tel 038-4530340 , fax 038-4530241
info@vanrijssenschuldink.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RIJSSENBEEK C.J.A.F.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1998
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
cees.rijssenbeek@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]

RIJSSENBEEK M.J.A.E.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460484 , fax 020-5460718
maarten.rijssenbeek@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

RIJSSENBEEK N.L.J.M.
Advocaat bij Rijssenbeek advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 1219 , 6801 BE Arnhem
Tel 026-4434249 , fax 026-4459054
mailbox@rijssenbeek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
n.rijssenbeek@rijssenbeek.nl
www.rijssenbeek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJSTERBORGH A.J.
Advocaat bij Rijsterborgh c.s. ; beëdiging 1985
Postbus 960 , 3160 AD Rhoon
Tel 010-5019911 , fax 010-5017602
rijsterb@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rijsterborgh & van den Berg advocaten
rijsterb@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJSWIJCK J.H.F.M. van
Advocaat bij Advokatenkollektief Sloetstraat ; beëdiging 2001
Postbus 364 , 6800 AJ Arnhem
Tel 026-4454442 , fax 026-4454529
janhein.vanrijswijck@sloetstraat69.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJSWIJK J.W. van
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1988
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414840 , fax 020-5414993
jan.vanrijswijk@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]

RIJSWIJK J.W. van
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1988
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414846 , fax 020-5414993
jan.vanrijswijk@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

RIJSWIJK M.A. van
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 236 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-515340 , fax 0575-517080
vanrijswijk@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RIJSWIJK M.C. van
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 2002
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 420-6789537 , fax 020-6789589
rijswijk@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

RIJSWIJK M.C.J. van ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5256533
mvanrijswijk@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJSWIJK O. van
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 2000
Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5544000 , fax 023-5554421
vanrijswijk@winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RIJSWIJK O. van
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 2000
Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5540132 , fax 023-5554421
vanrijswijk@winters-devries.nl
www.winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJT P.P.J. van der
Advocaat bij van Gastel & Loeffen ; beëdiging 2003
Postbus 92 , 5660 AB Geldrop
Tel 040-2852746 , fax 040-2859085
p.v.d.rijt@gastelloeffen.nl
www.gastelloe#fen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIJTHOVEN F.A.J. van
Advocaat bij Dijkmans & Partners ; beëdiging 1992
Postbus 110 , 5530 AC Bladel
dijkmans.bladel@tip.nl
Advocaat bij advocatenkantoor van Rijthoven ; beëdiging 1999
Postbus 20 , 5530 AA BLADEL
Tel 0497-369036 , fax 0497-369056
f@rijthoven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1992 en 1999
mail@rijthoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Twee maal beëdigd: in 1992 en in 1999

RIJTHOVEN G.C.A. van

RIKHYE L.G. ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626600 , fax 040-2626400
nlrikhy@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIKKEN A.J.A.
Secretaris gemeente Waalwijk [info SAL 2000]

RIKKEN A.M. , geboren jul 1954
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd buro maatschappelijk zorg van de gemeente Hellendoorn
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 31 jul 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 sep 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 6 jan 1993
Rechter rechtbank Almelo 9 jun 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 2 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 4 nov 1996
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Almelo rechter
TEVENS
Lid tevens vice-Voorzitter Raad van Toezicht Verpleegtehuis Kronnenzommer Hellendoorn
Gevonden in Almelo 09 jun 1997

RIKKEN M. ; Mw.
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-2060727 , fax 020-2060750
mrikken@devos.nl
www.devos.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIKMENSPOEL F.B.J.P.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1996
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3602855
algemeen@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3813120 , fax 024-3602855
rikmenspoel@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIKMENSPOEL J.A.H. , geboren jan 1932
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam advocatenkantoor te Maastricht dec 1957
Werkzaam N.V.Nederlandse Staatsmijnen dec 1958
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 4 feb 1973
Rechter rechtbank Maastricht 28 mei 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 6 okt 1978
Kantonrechter Maastricht 24 okt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 4 dec 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 18 maart 1998
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Maastricht kantonrechter
TEVENS
Voorzitter van de te Maastricht gevestigde vereniging naar kerkelijk recht
"Broederschap van de Onbevlekte Ontvangenis van OL Vrouwe Sterre der Zee"
aug 1997

RIKMENSPOEL J.R.M.
Advocaat bij De Ruijter Ondernemings-Advocatuur ; beëdiging 1991
Postbus 19127 , 3501 DC Utrecht
Advocaat bij Rikmenspoel Ondernemings-Advocatuur
Hooghiemstraplein 132 'Hoog Hiemstra' , 3514 AZ Utrecht
Tel 030-2769247 , fax 030-2720939
roa@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RIKMENSPOEL T.F.C.E.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 30457 , 2500 Cl Den Haag
Tel 070 3760606 , fax 070 3651856

RINGELING C.W.
Notaris te Heinkenszand , arrondissement Middelburg
Postbus 27 , 4450 AA Heinkenszand

RINGELING J.H.A. , Jan Herman Adolf , geboren 18 februari 1914 te Utrecht ; Dhr. Dr.
Ere-Voorzitter van de Stichting tot Behoud Petruskerk en omgeving Oud-Sloterdijk
INFO
Overleden 18 januari 2003 te Amsterdam [Telegraaf en NRC 22 januari 2003]

RINGELING M.
Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West , vestiging Amsterdam , unitmanager

RINGEN K.D. van , geboren nov 1953 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 24 jun 1992
Gerechtsauditeur, rechtbank Alkmaar 1 aug 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 4 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 4 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 4 mei 1993
Rechter rechtbank Alkmaar 24 aug 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 27 mei 1998
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter

RINGNALDA Zie KEYSER - RINGNALDA L.F. , geboren jul 1963 ; Mw.

RINKEL I.L.
Advocaat bij Po ; beëdiging 1989
[Niet vermeld in Vademecum Advocatuur 2003]

RINKES J.G.J. ; Drs. UHD Prof.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 01-09-2000
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3, 6211 LH Maastricht
Postbus 616, 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht aan de Universiteit van Maastricht
tel 043 3883075 , fax 043 3258981
j.rinkes@pr.unimaas.nl
Hoogleraar privaatrecht, Open Universiteit Nederland
TEVENS [juli 2002]
Medewerker wetenschappelijk bureau Baker & McKenzie advocaten, notarissen en belastingadviseurs, Amsterdam van 01-01-2001
RedactieLid en -secretaris Tijdschrift voor Consumentenrecht (Uitgeverij Kluwer) van 01-01-2001
Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (Uitgeverij Kluwer) van 01-01-2001
Docent leergang Bedrijfskunde
Docent diverse cursussen: Leergang Bedrijfskunde, Kamer van Koophandel Maastricht, SSR, CES, PAO
Docent diverse cursussen SSR, CES, PAO e.d.
Bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht
Universiteit van Maastricht, Maastricht van 01-01-2001
Redacteur Jaarboeken Consumentenrecht (Uitgeverij Kluwer) van 01-01-2001
TEVENS [februari 2003]
Medewerker wetenschappelijk bureau
Baker & McKenzie advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam vanaf 01-01-2001
RedactieLid en -secretaris Tijdschrift voor Consumentenrecht (Uitgeverij Kluwer) vanaf 01-01-2001
Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (Uitgeverij Kluwer) vanaf 01-01-2001
Docent leergang Bedrijfskunde
Docent Kamer van Koophandel Maastricht/Zuid-Limburg
Docent diverse cursussen SSR, CES, PAO e.d.
Bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht
Universiteit van Maastricht te Maastricht vanaf 01-01-2001
Redacteur Jaarboeken Consumentenrecht (Uitgeverij Kluwer) vanaf 01-01-2001

RINNOOY KAN A. , geboren 16-06-1913
INFO
Woonplaats Brummen
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

RINNOOY KAN R.E.M. , geboren 1958
Directeur Postbank Levensverzekering N.V.
Directeur Postbank Schadeverzekering N.V.

RINSMA W.
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999
Sweelinckstraat 15 , 8916 GN Leeuwarden

RINZEMA W.F.R. , geboren jul 1959
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 jul 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 1 januari 2001
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 28-07-2000
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1983
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460112 , fax 020-5460811
reinout.rinzema@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1983
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460112 , fax 020-5460811
reinout.rinzema@st´bbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juni 2002]
Arbiter Stichting Geschillen Oplossing Automatisering
TEVENS
Arbiter Stichting Geschillen Oplossing Automatisering
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut van 01-01-2001
TEVENS [februari 2003]
Arbiter Stichting Geschillen Oplossing Automatisering
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut vanaf 01-01-2001
@OPM
Op rechtspraak.nl juli 2002 staat vermeld advocaat Amsterdam, maar het kantoor wordt niet genoemd.
Kwalijk.

RIP G.H. , geboren mrt 1961
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 13 aug 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 apr 1994
Rechter rechtbank Middelburg 31 mrt 1995
Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 januari 2000
NU Middelburg Parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997
TEVENS [oktober 2004]
Op rechtspraak.nl niet te vinden.

RIP J.P.
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4215005 , fax 038-4218573
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
info@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIP S.B. , geboren jun 1953
NLRM 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Hoorn
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 jan 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 jan 1988
Rechter rechtbank Alkmaar 15 jun 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 1 jun 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Vice-President rechtbank Alkmaar 24 feb 1992
Kantonrechter Utrecht 2 aug 1997
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar Vice-President

RIPHAGEN J. , geboren okt 1947 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gymnasium A, rechten RUL, promotie (1985)
Afdeling juridische zaken SFB (1973-1976) , Rijksuniversiteit Leiden (1976-1987)
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 12 sep 1985
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 20 jan 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 28 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 20 mei 1989
Rechter.-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 apr 1930
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 10 aug 1990
Rechter rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Rotterdam 20 feb 1995
NU
Rotterdam Vice-President
Middelburg rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Arbeidsrecht en Sociaal Verzekeringsrecht
Sinds 1988 Hoogleraar sociaal verzekeringsrecht
Privé adres: Park Vronesteyn 20 , 2271 HS Voorburg , Tel. 070 3569884
TEVENS
Gehuwd met M.J. Labohm
Functies ; Lid hoofdredactie Rechtspraak Sociale Verzekering Amsterdam
Annotator AB
Lid bestuur HSI
Lid Bestuur Hugo Sinzheimer Instituut Amsterdam
Lid programmaraad AWSB Amsterdam
Werkzaamheden als auteur Amsterdam betaling afhankelijk van uitgever, blad, omvang etc
jul 1997

RIPMEESTER M.
Advocaat bij van Mens en Wisselink ; beëdiging 2002
Postbus 2700 , 3000 CS Rotterdam
Tel 010-2010500 , fax 010-2010501
ripmeester@vanmens-wisselink.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIPPEN P. , geboren okt 1929
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam verzekeringsmaatsch. 1 sep 1955
Adjunct-secretaris Generaal Financiële Raad Ned. Hervormde Kerk 1 nov 1956
Werkzaam bij N.V.V.Jl.Juridisch adviseur Registratie Bureau voor Arbeidsrecht Groningen 1
apr 1966
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Groningen 22 nov 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen, Winschoten en Zuidbroek 9 jun 1977
Kantonrechter Groningen 10 feb 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 2 mei 1984

RIS G.
Advocaat bij Stichting Rechtsbijstand Asiel ; beëdiging 1997
Stationsweg 46 , 2312 AV Leiden
Tel 071-5164074 , fax 071-5164098
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stichting Rechtsbijstand Asiel Amsterdam vestiging Rotterdam ; beëdiging 1990 en 1997
Postbus 1520 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2441022 , fax 010-2441052
g.ris@sra.rechtsbijstand.net
[vademecum advocatuur 2004]

RIS M. ; Mw.
Advocaat bij Willems advocaten ; beëdiging 1992
Parnassusweg 8 , 1076 AN Amsterdam
legal@willems-advocaten.nl

RISCHEN R.D.
Advocaat bij Rischen & van Bellen advocaten ; beëdiging 1982
Advocaat bij Rischen & Nijhuis
Postbus 22096 , 3003 DB Rotterdam
Tel 010-4332777 , fax 010-4047959
rischen@rischen-nijhuis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1977 en 1982
[vademecum advocatuur 2004]

RISPENS R.K.
Notaris te Veenwouden , gem. Dantumadeel, arrondissement Leeuwarden
Postbus 5 , 9269 ZR Veenwouden

RISSEEUW C. , geboren 29-03-1927
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

RISSIK S.G. , Sybrand ; Dhr.
Advocaat en Proc. Adv. Kant. Schuurmans c.s. Tiebout advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 330 , 9300 AH Roden
Tel 050-5415080 , fax 050-5015045
tiebout.roden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tiebout advocaten
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Noordenveld

RITMAN W. , geboren jun 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Assistent Rijks Universiteit Leiden 1 okt 1957
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Den Haag ; Raio 31 mrt 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Den Haag 31 jul 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Dordrecht 16 dec 1958
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 31 jul 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Hilversum 1 dec 1962
Griffier kantongerecht Hilversum 1 jul 1963
Kantonrechter Meppel 22 okt 1968
Opdracht kantonrechter werkzaam Steenwijk 22 okt 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 7 okt 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 6 jan 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 10 feb 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 30 jan 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 20 mei 1989
NU
Assen rechter-plaatsvervanger/kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger

RITMEESTER M.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
marnix.ritmeester@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

RITSEMA A.G. ; Mw.
Rechten 1993
Juridisch Medewerker/Advocaat Lerarenopleiding
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

RITSEMA C.L.H. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1999
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
corianne.netze-ritsema@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

RITSEMA van ECK J.J.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801112 , fax 0108801999
joris.ritsema.van.eck@nl.arthurandersen.com
[vademecum advocatuur 2001]

RITSEMA Th.A.
Notaris te Apeldoorn , arrondissement Zutphen
Kantoor Dijkstra De Graaff ; Apeldoorn, Epe

RITSEMA van ECK W.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172646 , fax 010-2172740
w.ritsema.van.eck@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

RITSMA - HARTMAN H.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Leesberg advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 303 , 1800 AH Alkmaar
Advocaat bij De jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 236 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-516340 , fax 0575-517080
ritsma@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RITT M. , geboren dec 1941
NLRM 88/89 90 91 92
Adjunct-arrondissementsgriffier rechtbank Roermond
Griffier rechtbank Roermond 19 mei 1988

RITTER C.H. , geboren apr 1952 ; Mw. (of Chr.H. of Ch.H.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 13 sep lD85
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 8 mei 1995
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Dordrecht ; kantoor van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1976
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 272 , 3300 AG Dordrecht
Tel 078-6324848 , fax 078-6311637
dordrecht@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lawton advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 3115 , 4800 DC Breda
Tel 076-5490590 , fax 076-5490591
critter@lawton.nl
www.lawton.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid commissie Rechtspraktijk van de Nederlandse Orde van advocaten
Voorzitter bestuur van de Stichting Alliance Française te Dordrecht
Lid Raad van Toezicht Orde van advocaten te Dordrecht
18 mrt 1997

RITTER I. , geboren dec 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 mrt 1982
Rechter rechtbank Den Haag 28 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Raadsheer Hof Den Haag 3 mei 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 20 feb 1995
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-04-2000
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep
TEVENS
Militair RC bij de rechtbank Arnhem
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

RITTERSMA Z.J.
Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 2001
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 026-3777177 , fax 026-3777222
rittersma@hekkelman.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RITZEMA L. ; Mw.
Advocaat bij Banning van Kemenade & Holland ; beëdiging 1982
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1982
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379621 , fax 040-2440128
l.ritzema@hollandlaW.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626570 , fax 040-2626581
nlritzel@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Orde van advocaten te Den Bosch: opleidingen (info sep 2000)

RITZEN P.W.H.A.
Notaris te Kerkrade-West , gem. Kerkrade , arrondissement Maastricht
Kantoor Ritzen & Smeets ; Kerkrade-West

RITZEN R.M.H.G.
Advocaat bij Ritzen Schönfeld Tiesing ; beëdiging 1989
Postbus 1019 , 4801 BA Breda
Tel 070-5220511 , fax 070-5220955
rst@rst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij RST advocaten
ritzen@rst.nl
www.rst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RIVAART J.C.H. van de
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1995
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam

RIVE P.F.J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 15 dec 1976
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Derks , Star Busmann , Hanotiau ; beëdiging 1963
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid van de Rotary

RIVE S.C.Th. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1997
Mesdagstraat 118 , 2590 XZ Den Haag
Tel 070-3745300 , fax 070-3242010
rive@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RIVE S.L. ; Mw.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1991
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam

RIVIÈRE P.P.E. van de , geboren mei 1953
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 18 mrt 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 apr 1989
NU
Haarlem parket

RIYAZI T. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771886 , fax 020-5771874
taraneh.riyazi@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROB M.
Notaris te Arnhem , arrondissement Arnhem
Postbus 1110 , 6801 BC Arnhem

ROBBE P.M.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Bockenheimer Landstrasse 23 , 60325 Frankfurt am Main , Duitsland
Tel 0049-69971570 , fax
[vademecum advocatuur 2004]

ROBBEN C.P. ; Mw.
Advocaat bij Stad Rotterdam Verzekeringen ; beëdiging 1997
Postbus 100 , 3000 AC Rotterdam
Tel 010-4017015 , fax 010-4017117
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fortis ASR Verzekeringsgroep N.V. N.V. ; beëdiging 1994 en 1997
petra.robben@asr.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROBBEN G.P.N. , geboren sep 1965
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 apr 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 apr 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 15februari 1999
NU
Rotterdam parket arrondissementsparket
Zutphen parket Officier van Justitie
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zutphen ; kantoor De Jonge, Peters & Leppink ; beëdiging 1994
TEVENS
Geen bijbanen
19 aug 1997

ROBBERS A.A.
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk ; beëdiging 1984
Postbus 82 , 8260 AB Kampen
Postbus 10210 , 7301 GE Apeldoorn
Tel 055-5262020 , fax 055-5262021
aa.robbers@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ROBBERS F.C.H.M. , geboren jul 1934 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 jun 1969
Rechter rechtbank Rotterdam 4 jun 1971
Lid Ned. Antillen en Aruba 2 feb 1974
Rechter rechtbank Den Haag 23 jul 1981
Vice-President rechtbank Den Haag 11 dec 1981
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 4 aug 1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-04-2001
NU Pensioen
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur ; volgens rechtspraak.nl
Maar niet te vinden in Vadmecum Advocatuur 2003
TEVENS
Voorzitter Raad van Discipline ressort te Den Haag
Lid wetenschappelijke commissie NVvR
dec 96
INFO 1
Over zijn lakse optreden als Voorzitter van de Raad van Discipline, eerder te beschrijven als getraineer of sabotage, werd in 1996 een klacht neergelegd bij de PG bij de Hoge Raad. deze vond dat Mr. Robbers,
in het kader van klachten die al 7 jaar (!) liepen, er nog wel de tijd voor kon nemen.Die klachten zijn in december 1998 zijn die klachten nog niet afgehandeld door het Hof van Discipline en het grootste deel
van die klachten is nu, bijna 3 jaar na de klacht bij de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad zelfs door Mr. Robbers als Voorzitter van de Raad van Discipline nog niet afgehandeld ! Termen als sabotage en misbruik van macht gericht op stelselmatige protectie van meerdere advocaten waaronder Dekens, zijn niet
misplaatst.
Daarbij zijn ook klachten ingediend tegen de Dekens van Den Haag, Rotterdam en Dordrecht wegens
hun stelselmatig getraineer/sabotage.Ook daaraan heeft mr.Robbers nog niets gedaan evenmin als de
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad.Het lijkt: als je eenmaal Deken bent, ben je verheven boven tuchtrecht omdat je toch wel door iedereen, zelfs de PG bij de Hoge Raad geprotegeerd wordt.
Zie: van OLDENBORGH, J.W.D.
INFO 2
Zijn vrouw schijnt bij de Tweede Kamer Directeur Constitutionele Zaken te zijn en is aldus zeer nauw
betrokken bij de voorbereiding van alle nieuwe wetgeving door de wetgever. Is dat niet een beetje eng op één kussen?
INFO
Zie ook burhoven/bur-dk04.htm
Voorlopige Voorzieningen in september 1986: de zitting was één partijdige vertoning. Alle (gelogen) beweringen van de zijde van mijn ex (en haar advocate Louise van Scherpenzeel) werden voor zoete koek geaccepteerd.
Resultaat:
Vastgestelde voorlopige voorzieningen ca. fl 1000 per maand in haar voordeel / in mijn nadeel.
Omgangsregeling voor de kinderen werd niet vastgesteld.
MAAR: toen wist ik nog niet dat Van Scherpenzeel al kantonrechter-plaatsvervanger in Den Haag was, kortom kind aan huis in het Paleis van Justitie te Den Haag. NCBJ.

ROBBERS S.Ph.
Advocaat bij Landwel ; beëdiging 1992 en 2000
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5687014 , fax 020-5685795
stan.robbers@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROBEN E.M. ; Mw.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2002
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517994 , fax 020-6267949
elsbeth.m.roben@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RÖBEN J.B.H. , geboren aug 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Inspecteur 's Rijksbelastingen 1973
Werkzaam Kluwer B.V. deventer 1978
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 4 feb 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 2 feb 1983
Raadsheer Hof Den Bosch 2 mei 1984
Raadsheer Hof Arnhem 25 jan 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 25 jan 1989
Vice-president Gerechtshof Arnhem van 01-01-2002
NU Arnhem Hof vice-president
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter bestuur verzorgingstehuis Stichting Sparrenheuvel te Diepenveen
Lid Commissie van Beroep betaald voetbal YW KNVB Zeist
Secretaris bestuur Stichting Arsenaal/Mariakerk Deventer
Penningmeester Algemene Deventer Sinterklaascommissie
Fiscaal publicist YW
okt 1997
Lid en plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Beroep van de Nederlandse Federatie van
Belastingadviseurs (opgave januari 1999 door de Ned. Fed. van Belastingadviseurs)
TEVENS [juni/juli 2002]
Vice-Voorzitter Stichting De Leiboom te Deventer (Verpleeghuizen en verzorgingshuizen)
KNVB Zeist, Lid Commissie van Beroep betaald voetbal
Fiscaal docent en publicist
Lid raad van commissarissen NV Bergkwartier Deventer (maatschappij tot stadsherstel)
Lid Commissie van beroep Federatie Belastingadviseurs
TEVENS [december 2002]
Vice-Voorzitter Stichting De Leiboom Deventer
Lid commissie van beroep betaald voetbal KNVB Zeist
Fiscaal docent en publicist
Lid raad van commissarissen NV Bergkwartier Deventer
Lid commissie van beroep Federatie Belastingadviseurs
Lid bestuur Dr. Wittenberg Stichting (nazorg ex-psychiatrische patiënten) 01-07-2002
TEVENS [februari 2003]
Vice-Voorzitter Stichting De Leiboom te Deventer
Lid commissie van beroep betaald voetbal
KNVB te Zeist
Fiscaal docent en publicist
Lid raad van commissarissen
NV Bergkwartier Deventer
Lid commissie van beroep
Federatie Belastingadviseurs
Lid bestuur Dr. Wittenberg Stichting (nazorg ex-psychiatrische patiënten) vanaf 01-07-2002
tot 01-12-2002

ROBER R.P.F.
Advocaat bij van Riet & Diederen ; beëdiging 1996
Postbus 390 , 6430 AJ Hoensbroek
Tel 045-5213639 , fax 045-5227107
info@advocatenvanriet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advocatenvanriet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROBERS - OBBES H.G. , geboren nov 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 25 okt 1983
Rechter rechtbank Den Bosch 21 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 1 14 apr 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 8 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 aug 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 199o
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Vice-President rechtbank Den Bosch 27 nov 1991
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Vice-President ; hoofdfunctie
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Bosch medisch centrum en Carolus/Lidwinaziekenhuis
Lid Bestuur Stichting Valkenhof
Lid Bestuur Juridisch Genootschap Eindhoven
04 feb 1997

ROBERS H.J.P. , Herm Jan ; Dhr
Advocaat bij Robers advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 630 , 7550 AP Hengelo
Tel 074-2909199 , fax 074-2916252
robers@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hj.robers@robersadvocaten.nl
www.robersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO1
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Hengelo
INFO2
Orde van advocaten te Almelo: rechtshulp, vreemdelingen- en asielzaken (info sep 2000)

ROBERT ALTIMARI L.M. , geboren maart 1969
NLRM 99/00
Officier arrondissementsparket Rotterdam 1 oktober 1999

ROBERT W.C.J. , geboren mei 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 aug 1985
Rechter rechtbank Haarlem 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Vice-President rechtbank Haarlem 25 augustus 1999
NU
Haarlem rechter
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger

ROBERTSON W.D. ; Mw.
Rechten 1952
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Deventer

ROBUSTELLA A.
Advocaat bij van Veen advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 442 , 6710 BK Ede
Tel 0318-687878 , fax 0318-652021
ar@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanveen.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROCHAT M.H. ; Mw.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1997
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488792 , fax 070-3470801
mh.rochat@prdfnl
[vademecum advocatuur 2001]
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROCHÉ N.O.P. , geboren feb 1962 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Stafjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 jun 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 sep 1994
Rechter rechtbank Den Haag 15 sep 1995
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997

RODE Zie GERRITZEN-RODE
P.W.A. , geboren mrt 1942 ; Mw.

RODENBURG J.O. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 1114 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240393 , fax 010-2240058
janneke.rodenburg@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240716 , fax 010-2240007
janneke.rodenburg@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

RODENBURG P. , geboren jan 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 dec 1986
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jan 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 jun 1992
Raadsheer Hof Amsterdam 1 sep 1994
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Raadsheer
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter beroepscommissie huisvesting van de Gemeen te Almere en Voorzitter van de Commissie
bezwaarschriften woonruimtezaken van de gemeente Almere, onbezoldigd
TEVENS [sep 2000] eigen opgave:
1. Voorzitter van de Commissie bezwaarschriften woonruimtezaken van de gemeente Almere
(onbezoldigd),

RODENHUIS Zie RIETVELD - RODENHUIS A.J. , geboren jan 1962 ; Mw.

RODNANS M.M. ; Mw.
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4221945
M.Rotmans@MenD.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RODRIGUES LOPES D.L. ; UHD
Technische Universiteit Delft
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen
Stevinweg 1 , 2628 CN Delft
tel 015 2785440 , fax 015 2787966
Afdeling Geodesie
Onroerend-goed recht
Tel 015 2782557 , fax 015 2782745
d.rodrigueslopes@geo.tudelft.nl

RODRIGUES PEREIRA M. , Miriam ; Mw.
Juridisch adviseur bij Phoenix, juridisch advies voor vrouwen
Chinalaan 24 , 2622 JT Delft
tel 015 2855996
http://members.tripod.com/~miriam54
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld, personen- en familierecht
NB
Wellicht dochter van RODRIQUES PEREIRA - PIETERS , S.

RODRIGUEZ ESCUDERO M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240011
montse.rodriguez@nautadutilh.com
www.nautadutiffi.com
[vademecum advocatuur 2004]

RODRIQUES PEREIRA - PIETERS S. ; Mw.
Rechten 1969
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Dordrecht en Gorinchem

RODRIQUEZ ESCUDERO M. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240011
montse.rodriguez@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]

ROEBROEK J.L.H.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden

ROEBROEK L.L.H. , geboren juni 1968 ; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1997

ROEBROEK S.L.G.M.
Advocaat bij R. De Beerenbroucklaan 27 , 6417 CC Heerlen ; beëdiging 1981
Tel 045-5718962 , fax 045-5742075
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ROEDE F. ; Mw.
Advocaat bij Stein advocaten Zwolle ; beëdiging 1997
Postbus 1232 , 8001 BE Zwolle

ROEDEN W.P.P.
Advocaat bij Brauer Ferwerda & Roeden ; beëdiging 1994
Schaesbergerweg 8 , 6415 AH Heerlen

ROEDERS E.H.
Advocaat bij Houkes c.s. Letselschade advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 10105 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 0591-657700 , fax 0591-659660
houkes.nl@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 055-5261122 , fax 055-5261123
apeldoorn@houkes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROEFFEN A.G.H.M. , geboren okt 1909
NLRM 71
Advocaat en procureur Haarlem 1935
Voorzitter kamer tribunaal Haarlem 9 nov 1945 tot 1 jun 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 11 aug 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 16 feb 1951
Kantonrechter Eindhoven 16 feb 1951

ROEFFEN M.H.A.M.
Advocaat bij Helvoirtseweg 149 , 5263 EB Vught ; beëdiging 1963

ROEFFEN R.G.
Advocaat bij Den Boer advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 661 , 5000 AR Tilburg
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6927770
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Tel 073-6927729 , fax 073-6927786
r.roeffen@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROEFS S. ; Mw.
Advocaat bij Westerhuis & van der Baan ; beëdiging 2003
Postbus 2036 , 8203 AA Lelystad
Tel 0320-245005 , fax 0320-231408
roefs@wbadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROEIVINK B.W.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1989
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
bernard.roelvink@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROELAND J.D.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1993 en 2001
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460173 , fax 020-5460713
jan.roeland@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROELANDS I.C. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
[vademecum advocatuur 2001]

ROELANDS M.A.J. ; Mw.
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer ; beëdiging 2002
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
m.roelands@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROELANDT E.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075144 , fax 010-4075710
eva.roelandt@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROELANTS H.E. , geboren 1940
Lid van de Raad van Commissarissen van de ERIKS Holding nv ; jaarverslag ERIKS 1999
Directeur Centraal Brouwerij Kantoor
Nevenfuncties:
--gedelegeerd commissaris Drankenpallet Beheer Nederland bv
--secretaris Productschap voor Bier

ROELEN A.W.M.
Notaris te Breda , arrondissement Breda
Postbus 146 , 4840 AC Prinsenbeek

ROELEVELD J. , geboren jan 1948
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 1 feb 1991
NU
Sittard kantongerecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Heerlen ; kantoor Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 293 , 6400 AG Heerlen
Advocaat bij Thuis & Partners advocaten
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
jroeleveld@thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS

ROELEVEN E.J.A. ; Mw.
Advocaat bij Peters en Bronneberg ; beëdiging 1993
Walcundusstraat 9 , 6444 TX Brunssum
tel 045 5274348
Rijksweg Zuid 207 , 6161 BM Geleen
Tel 046-4753534 , fax 046-4758446
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bronneberg advocaten
Wenckebachstraat 48 , 6446 XK Brunssum
Tel 045-5285417 , fax 045-5285416
e.roelevenadvocaat@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht, seksueel geweld
Specialismen: sociale zekerheid, pers-en familierecht, gezondheidsrecht

ROELFS Y.J.D. ; Mw.
Advocaat bij Jongeneel c.s. ; beëdiging 2001
Postbus 174 , 3360 AD Sliedrecht
Tel 0184-418433 , fax 0184-417313
roelfs@jongeneel.net
www.Iongeneel.net
[vademecum advocatuur 2004]

ROELINK B.D.
Advocaat bij Weermeijer & Roelink ; beëdiging 1989
Advocaat bij Weermeijer Roelink & Partners
Kruisweg 1025-1029 , 2131 CR Hoofddorp
Tel 023-5617477 , fax 023-5639981
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Weermeijer Roelink Nederend & Varn der Leij advocaten
bdroelink@wrnladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROELINK W.F.
Advocaat bij Weermeijer & Roelink ; beëdiging 1987
Kruisweg 1025-1029 , 2131 CR Hoofddorp
Advocaat bij Weermeijer Roelink & Partners ; beëdiging 1987
Kruisweg 1025-1029 , 2131 CR Hoofddorp
Tel 023-5617477 , fax 023-5639981
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Wijk Woltring Roelink Schuller advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 562
2130 AN Hoofddorp
Tel 023-5643227 , fax 023-5643230
info@wwrs.nl
www.wwrs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROËLL E. , Eduard , geboren 8 oktober 1937 ; Dhr. Jhr.
Oud-ambassadeur, laatstelijk te Brussel
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Ere-Ridder der Johanniterorde
Drager van een aantal buitenlandse onderscheidingen
INFO
Overleden 23 augustus 2002 [Telegraaf 26 augustus 2002]

ROËLL Zie TUYLL van SEROOSKERKEN - ROËLL E.E. van , geboren nov 1953 ; Mw. Baronesse

ROËLL - STEENKAMP E.P.J.L.W.M. , geboren mei 1937 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 jul 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 26 okt 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 3 mrt 1979
Rechter rechtbank Den Bosch 20 mrt 1980
Rechter rechtbank Utrecht 19 feb 1982
Vice-President rechtbank Utrecht 17 okt 1991
NU
Utrecht Vice-President

ROËLL J.W.
Oud-griffier van de Eerste Kamer
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]
Overleden [NRC 28 december 2000]

ROËLL T.S. , geboren feb 1952 ; Jhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 16 jul 1987
Rechter rechtbank Haarlem 3 feb 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Vice-President rechtbank Haarlem 16 mei 1994
NU
Haarlem Vice-President
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger

RÖELL E.W. , Eric Willem , geboren 8 juli 1908 ; Jhr.
Zijn vader werkte bij de Bank voor Gemeentekrediet
Studeerde rechten in Utrecht
Begon zijn loopbaan bij Gemeentekrediet
Na de oorlog firmant bij Hope & Co
In 1948 werd hij kamerheer van Juliana
In 1957 regelde hij tactvol de Greet Hofmans-affaire
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer-honorair
Oud-Voorzitter van de Raad van Bestuur van KJCPL, later tot 1978 Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Nedlloyd
Oud-President Commissaris van Mapro Holding bv 1947 - 1980, machinefabriek in Den Bosch
Oud-firmant van Mees & Hope. Hij stond aan de basis van de ontwikkelingen die hebben geleid tot vorming van het huidige Mees-Pierson.
Commandeur in de Huisorde van Oranje
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Weduwnaar van Jacoba Elisabeth barones Bentinck
INFO
Overleden 23 maart 2002 [Telegraaf 25 maart 2002]

RÖELL - MULDER H.A.M. , geboren jun 1954 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Bedrijfsjurist bij ABN AMRO Bank NV. te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 sep 1995
Rechter rechtbank Amsterdam 1 nov 1997
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen

RÖELL S.V.C. ; Mw.
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 2002
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
roell@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROELOFF C.V.E. ; Mw.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 2003
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
cve.roeloff@kneppelhout.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROELOFF J.
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1976 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3303173 , fax 079-3303910
jro@srk.nl
wwwsrk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROELOFFZEN M.A. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Roeloffzen ; beëdiging 1982
Advocaat bij Roeloffzen & Wiertz advocaten
Postbus 141 , 7570 AC Oldenzaal
Tel 0541-521515 , fax 0541-520835
[vademecum advocatuur 2001]

ROELOFS A.
Advocaat bij Roelofs & van der Boom ; beëdiging 1981
Schiedamseweg 59 A , 3134 BB Vlaardingen
Advocaat bij Ten Have Le Cocq advocaten
Postbus 30 , 3000 AA Rotterdam
Tel 010-4760000 , fax 010-4255117
tenhave.lecocq@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Le Cocq & Partners advocaten
info@lecocq-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROELOFS A.H.H.M.
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 2002
Postbus 6151 , 5600 HD Eindhoven
Tel 040-2698333 , fax 040-2698349
toon.roelofs@dvan.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROELOFS A.L.C. ; Mw.
Plaatsvervangend korpschef Regio Politie Flevoland Lelystad
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelnetwerk Hoger Overheids Managemert

ROELOFS E.A.F. , geboren feb 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk ambtenaar Rijks Universiteit Leiden 1977
Raio rechtbank Breda 1 sep 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 25 mrt 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 15 apr 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 jan 1993
NU
Utrecht parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden bij parket Utrecht jan 99

ROELOFS E.Ph.
Advocaat bij Rutten & Lückers ; beëdiging 1993
Advocaat bij Rutten & Welling advocaten
Postbus 391 , 6400 AJ Heerlen
Tel 045-5741488 , fax 045-5741511
rutten.welling@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ROELOFS J.Ch. , Jacob Charles , Jaap , geboren 12 mei 1926 te Tiel
Officier in de Orde van Oranje Nassau
INFO
Overleden 15 februari 2002 te Nijmegen [NRC 16 februari 2002]

ROELOFS J.R.
Advocaat bij Tomlow Advokaten ; beëdiging 1991
Postbus 85016 , 3508 AA Utrecht
tomlow-advocaten@pi.net
Tel 030-2521802 , fax 030-2511328
roelofs@tomlow-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NS Vastgoed B.V.
Postbus 2319 , 3500 GH Utrecht
Tel 030-3004413 , fax 030-3004400
j.r.roelofs@vastgoed.ns.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROELOFS L.C. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172641 , fax 010-2172705
l.roelofs@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROELOFS M.E.H. , geboren apr 1966 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 okt 1993

ROELOFS M.M.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2003
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042283 , fax 010-4042333
mees.roelofs@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROELOFS P.H.W.M.
Advocaat bij Roelofs & Drubbel ; beëdiging 1980
Postbus 481 , 6500 AL Nijmegen
Tel 024-3236730 , fax 024-3602864
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3236730 , fax 070-3604711
[vademecum advocatuur 2004]

ROELOFS R.H.M. , geboren okt 1951
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch beleidsmedewerker Provincie Noord-Holland
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 4 mrt 1992
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 apr 1992
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 25 aug 1993
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Redacteur jurisprudentiekroniek van tijdschrift "Sociaal Besten"
Mederedacteur Handboek Algemene Bijstandswet
Docent SSR
30 jan 1997

ROELOFS S.H.J.M.
Advocaat bij Everaert advocaten ; beëdiging 2001
Weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
lawyers@everaert.nl
www.everaert.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROELOFS S.J.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561971 , fax 020-6561980
roelofs.simon@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KLegal advocaten B.V.
roelofs.simon@klegal.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROELOFSZ - DUNLOP H.W. ; Mw.
Rechten 1953
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

ROELS J.G.M.
Advocaat bij Roels. van Dam advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 755 , 3700 AT Zeist
Tel 030-6911107 , fax 030-6911151
j.roels@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-6995024 , fax 030-6995025
j.roels@roelsvandam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROELSE J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 16 jan 1948

ROELSE P.J.
Advocaat bij Ganzeboom Driessen van Ojen ; beëdiging 1999
Postbus 583 , 6500 AN Nijmegen
Tel 024-3608768 , fax 024-3609390
info@gdo-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Cleerdin & Hamer
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
roelse@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROELSE P.M. , geboren apr 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Officier Koninklijke Luchtmacht ; II.Kapitein 1 aug 1956
Substituut-auditeur-Militair arrondissementskrijgsraad Den Bosch 16 mei 1966
Auditeur-Militair -plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Haag en Arnhem 30 jun 1967
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 1 okt 1969
Substituut-auditeur-Militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 16 dec 1971
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 5 nov 1973
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 5 nov 1973
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 14 jan 1980
Advocaat-generaal ressortsparket Leeuwarden 25 jun 1986
Plaatsvervangend Procureur-generaal ressortsparket Leeuwarden 1 sep 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 27 augustus 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 27 augustus 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 augustus 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 27 augustus 1999
Leeuwarden Hof plaatsvervangend Procureur-Generaal Ontslag 01 mei 1997
NU Pensioen

ROELVINK - VERHOEFF A. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam

ROELVINK B.W.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1989
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406756 , fax 010-4048711
[vademecum advocatuur 2001]

ROELVINK E.C.M.
Advocaat bij De Haan c.s. ; beëdiging 1989
Postbus 723 , 9700 AS Groningen
Tel 050-3127666 , fax 050-3148202
haanue@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haan advocaten & Notaris
Tel 050-5757400 , fax 050-5757444
info@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROELVINK H.H.J. , Henk ; Dhr.
Notaris te Langedijk , arrondissement Alkmaar
Postbus 222 , 1723 ZL Noord-Scharwoude
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Drechterland

ROELVINK H.L.J. , geboren 04-09-1930
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 jul 1977
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 25 nov 1981
Vice-President Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 okt 1996
Pensioen okt 2000
NU
Hoge Raad Vice-President ; Civiele Kamer
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Vice-President - Civiele Kamer pensioen okt 2000 (info sep 2000) TEVENS
Rechter in het Benelux-Gerechtshof (1986)
Voorzitter Curatorium beroepsopleiding advocatuur (1989)
Voorzitter College van Beroep van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (1993)
Lid Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht (1977) ; vice-Voorzitter (1995)
Lid van de Adviescommissie Vennootschapsrecht (1987)
Lid Raad van Toezicht Westeinde Ziekenhuis (1989)
Lid bestuur Vereniging "Handelsrecht" (1987)
Lid Curatorium bijzondere leerstoel humanitair oorlogsrecht Rijksuniversiteit Leiden (1991)
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie
Vennootschapsrecht, Lid [SAL 2000]
INFO
Hij heeft Mw. Mr. M.C.M. de Kroon als gerechtsauditeur van de Hoge Raad meegemaakt van najaar
1984 tot in 1991, maar ten onrechte verschoonde hij zich niet toen hij als Raadsheer in een kamer in
cassatie moest oordelen over een aspect van de boedelscheiding van dezelfde gerechtsauditeur.
Werd bij brief d.d.4 oktober 1998 aan de President van de Hoge Raad gewraakt. deHoge Raad
probeert (december 1998) onder deze wraking uit te komen door een buitenwettelijke eis te stellen dat
een wraking alleen kan worden ingediend via een advocaat bij de Hoge Raad en daarom de wraker
niet-ontvankelijk te verklaren.
Als zelfs raadsheren van de Hoge Raad zich niet meer verplicht voelen zich conform de wet (zie Rv.
artikel 29-34) en hun ambtseed te verschonen in een zaak waarbij zij één der partijen als persoon kennen,
waar blijven we dan? Schande.
INFO
D.d. 5 juni 2002 benoemd tot Grand Officier de l'Ordre de la Couronne de Chêne. Heeft deze onderscheding ontvangen voor zijn verdiensten voor het Benelux Gerechtshof [Staatscourant 12 juni 2002]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

ROELVINK J.G.J. , geboren mrt 1951
NLRM 96 97 98 99/00
Sectorhoofd algemene en Juridische zaken Dienst Sociale Zaken te Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 18 jul 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 sep 1995
Rechter rechtbank Almelo 26 mrt 1996
Kantonrechter plaatsvervanger Almelo 4 nov 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 4 nov 1996
NU
Almelo rechter rechtbank
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Psychiatrisch Centrum Overwaal te Lent
Elftalleider voetbalteam (zoon)s
09 jun 1997

ROEM A.J. , geboren nov 1919
NLRM 71 80
Werkzaam krijgsraad te velde Arnhem 1 aug 1946
Waarnemend officier-commissaris en secretaris krijgsraad Indonesië 1 okt 1946
Werkzaam Militair juridische dienst 20 okt 1949
Waarnemend griffier rechtbank Assen 19 jun 195
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 22 jan 1953
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 25 feb 1953
Rechter rechtbank Rotterdam 17 mrt 1960
Raadsheer Hof Amsterdam 22 apr 1969
Vice-president Hof Amsterdam 8 jul 1977
Lid Ambtenarengerecht Amsterdam 4 jun 1973

ROEMELING H.W.
Notaris te Beetsterzwaag , gem. Opsterland , arrondissement Leeuwarden
Postbus 24 , 9244 ZN Beetsterzwaag

ROEMER H.D. van de
Advocaat bij Sloet advocaten ; beëdiging 1997
Naarderpoort 1 , 1411 MA Naarden
Advocaat bij advocatenkantoor mr. H.D. van de Roemer
Postbus 15934 , 1001 NK Amsterdam
Tel 020-3307825 , fax 020-3307824
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor mr. Hendrik D. van de Roemer
Tel 020-6247184 , fax 020-4897358
[vademecum advocatuur 2004]

ROEMER H.J. van de , geboren 22-11-1934
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
INFO
Woonplaats Noordwijk
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

ROEMERS D. , geboren sep 1943 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 4 feb 1982
Rechter rechtbank Rotterdam 30 jun 1983
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1985
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 19 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 dec 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 8 jul 1991
Vice-President College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 16 jan 1995
Coördinerend vice-president College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23-09-1998
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag College van Beroep Bedrijfsleven Coördinerend Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Lid College van Beroep voor het Bedrijfsleven
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad voor de Scheepvaart
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken,
Plaatsvervangend voorzitter-lid
Voorzitter College van Beroep van de Stichting "Green Award" te Rotterdam
Vice-Voorzitter Raad van Appel Ned. Draf- en Rensport
Lid Bestuur Stichting Vooruit te Hoofddorp
Lid Bestuur Vereniging Vooruit te Hoofddorp
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam van 09-01-1989
Voorzitter college van beroep Stichting Green Award te Rotterdam
Vice-Voorzitter Raad van Appel Nederlandse Draf- en Rensport te Den Haag van 01-01-1996
Bestuurslid Stichting Vooruit te Hoofddorp van 01-01-1996
Bestuurslid Vereniging Vooruit te Hoofddorp van 01-01-1996
Plaatsvervangend Voorzitter Adviescommissie voor vreemdelingenzaken van 14-12-1998 tot 01-04-2001

ROEP C.J.M.
Notaris te Terapel , gem. Vlagtwedde , arrondissement Groningen
Boslaan 4, 9561 LH Ter Apel

ROEPEL A.M.
Advocaat bij Roepel & Kok ; beëdiging 1995
Ungerplein 2 unit 16 , 3033 BR Rotterdam
Tel 010-4579804 , fax 019-4653890
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4679800 , fax 010-4653894
roepel@roepel-kok.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROERINK G.M. , geboren aug 1943 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 20 apr 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 20 apr 1985
Rechter rechtbank Arnhem 3 okt 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 1 jan 1995
Rechter rechtbank Arnhem 03-10-1986
NU Arnhem Rechtbank Rechter
TEVENS
Bestuursfunctie portefeuille jeugdzaken van de hockeyvereniging Union Nijmegen
Lid Commissie van Toezicht op de Hunnerberg te Nijmegen , Berg en Dalsenweg 287 6522 CH Nijmegen 024-3602981
16 feb 1998
TEVENS [oktober 2004]
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Arnhem & Nijmegen

ROES F.W.M.
Notaris te Leiden , arrondissement Den Haag
Postbus 3099 , 2301 DB Leiden

ROES G.N.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Voorzitter (JU)
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Plaatsvervangend Directeur-generaal
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Directeur

ROES M.H. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter& De Vries Robbé ; beëdiging 1996
Postbus 10044 , 7301 CA Apeldoorn
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 10100 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271271 , fax 055-5223111
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.h.roes@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROESINK D.
Advocaat bij Roesink De Zeeuw advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 1040 , 1400 BA Bussum
Tel 035-6936464 , fax 035-6936944
valuas@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
roesink@lawmasters.nl
www.lawmasters.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROESINK - SLIJPER E.E. ; Mw.
Rechten 1932
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem

ROESINK - de ZEEUW G.E. ; Mw.
Rechten 1982
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

ROESSEL B.C.C. van , geboren sep 1969 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1996
NU
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Den Haag

ROESSEL J.C.M. van , geboren mei 1959
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 11 apr 1994
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Secretaris gemeente West-Maas en Waal [info SAL 2000]
Advocaat bij advocatenkantoor van Mierlo ; beëdiging 2003
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5219055 , fax 073-5216912
jcmvanroessel@advmierlo.nl
www.advocatenkantoorvanmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Juridische adviseur Streekmuziekschool Oisterwijk ea
Lid commissie Vorming Opleiding en Training van de Vereniging voor gemeentesecretarissen
Voorzitter bezwarencommissie functieherwaardering gemeente Werkendam
Lid algemeen bestuur Bestuursacademie Oost-Gelderland
Coördinator Mobiele Leerstoel vereniging voor gemeentesecretarissen
18 mrt 1997

ROESSEL Zie LITJENS - ROESSEL M.I. , geboren jan 1934 ; Mw. (vanaf NLRM 99/00 weer
Roessel
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 1953
Advocaat en Procureur Amsterdam 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 feb 1975
Rechter rechtbank Arnhem 2 jul 1976
Rechter rechtbank Utrecht 14 mrt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 12 okt 1984
Kantonrechter Nijmegen 10 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 16 dec 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
KantonrDchter-plaatsvervanger Tiel 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 1 maart 2000
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek te Doetinchem
28 jan 1998 in Nijmegen

ROESSINGH E.W.
Advocaat bij Dijks, Leijssen & Stellingwerf ; beëdiging 1988
Postbus 76 , 7500 AB Enschede
info@dls-advocaten.nl
Advocaat bij Robers advocaten
Postbus 630 , 7550 AP Hengelo
Tel 074-2909199 , fax 074-2916252
robers@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
e.roessingh@robersadvocaten.nl
www.robersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Orde van advocaten te Almelo (info sep 2000)

ROESSINGH M.G.
Advocaat bij Schut & Grosheide advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
m.roessingh@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ROESSINGH - BAKELS M.L.H.E. , geboren jun 1955 ; Mw.
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar, Ref. 2e klasse, Hoge Raad der Ned.
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 28 nov 1984
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 mei 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 mei 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 11 mrt 1988
Adv.-gen. ressortsparket Arnhem 28 januari 2000
Raadsheer Gerechtshof Arnhem vanaf 04-07-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

ROEST CROLLIUS A.E. , geboren 06-11-1937
Aangekomen in Leiden 1957 rechten , Corpslid
[X
INFO
Woonplaats Delfgauw
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

ROEST CROLLIUS A.J. , geboren 27-08-1906
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

ROEST E.A. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 2000
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-6464966
e.roestschutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5419983 , fax 02d-5419953
e.roest@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROEST J. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
[vademecum advocatuur 2001]
j.roest@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROEST J. , geboren 22-07-1932
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag (lijst

ROEST J.W. van de ; Dr.

ROEST L.P. van der
Juridisch medewerker
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Kennemerstraatweg 2 , Alkmaar
Postbus 1035 , 1810 KA Alkmaar
Tel 072 5121300 , fax 072 5121133

ROEST M. van der
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1994
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
devos@pi.net

ROEST CROLLIUS M.J.
Advocaat bij Beks & Beks advocaten
Postbus 2383 ; beëdiging 2001
1200 CJ Hilversum
Tel 035-6219941 , fax 035-6216058
m.roestcrollius@beks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROEST M.P.
Advocaat bij van Hartingsveldt & Roest c.s. ; beëdiging 1979
Rijnsburgerweg 35 , 2334 BE Leiden
Advocaat bij Roest Singh advocaten
Marktplein 23 , 2132 DA Hoofddorp
Tel 023.5563790 , fax 023-5563799
adv@roestsingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]
[vademecum advocatuur 2001]

ROEST O.A.P. van der , geboren jan 1955 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 14 februari 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 maart 2000
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Docent Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Universitair docent open universiteit vakgroep staats en bestuursrecht
TEVENS
Auteur boeken en losbladige edities uitgeverij Samson HD Tjeenk Willink te Alphen aan de Rijn
Lid adviescommissie Dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek te
Geleen
Lid Awb bezwarencommissie Burgemeester en Wethouders van de gemeente IJsselstein (U)
Olderman Sint Anthonie Gilde te Epe
24 jan 1997
TEVENS [oktober 2004]
Docent Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Adviseur Qoler Tech BV , Vaassen van 01-01-1998
Olderman Sint Anthonie Gilde , Epe van 01-01-1992
(hoofd) auteur boeken/losbladige edities uitgeverij Samson H.D. Tjeenk Willink en Wolters Noordhoff van 01-01-1992
Lis Awb-Bezwarencommissie Burgemeester en Wethouders van de gemeente IJsselstein , IJsselstein van 01-01-1990

ROEST P.M. van der
Advocaat bij advocatenkantoor Zuid-Oost Drenthe ; beëdiging 1993
Postbus 2262 , 7801 CG Emmen
Tel 0591-647111 , fax 0591-648299
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ROEST S. van der ; Mw.
Advocaat bij Daniëls advocaten ; beëdiging 1998
Rijksweg Zuid 136 , 6134 AE Sittard
Tel 046-4513 699 , fax 046-4521303
daniels.advokaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beks & Beks advocaten
Postbus 2383 , 1200 CJ Hilversum
Tel 035-6219941 , fax 035-6216058
info@beks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROEST CROLLIUS T.J.
Advocaat bij Gresnigt & van Kippersluis ; beëdiging 1993
Meulmansweg 1 a , 3441 AT Woerden
Tel 0348-434455 , fax 0348-432364
[vademecum advocatuur 2001]
tjroestcrollius@gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROEST Th.F.
Advocaat bij Heukels & Middendorf ; beëdiging 1990
Postbus 668 , 2003 RR Haarlem
Advocaat bij Middendorf advocaten
Postbus 166 , 2130 AD Hoofddorp
Tel 020-6531092 , fax 020-6531067
t.roest@middendorf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koster advocaten
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5125025 , fax 023-5125030
roest@kadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROESTENBERG A.C.M.
Advocaat bij Postbus 29194 , 3001 GD Rotterdam ; beëdiging 1991
Advocaat bij Vlaardingweg 62316 , 3044 CK Rotterdam
Tel 010-2457838 , fax 010-2457841
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Roestenberg ; beëdiging 1986 en 1991
Strevelsweg 674 , 3083 AR Rotterdam
Tel 010-2457838 , fax 010-2457841
acmroestenberg@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROET M.C.L. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2002
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313177 , fax 020-5173670
maaike.roet@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROETERDINK G.J. , geboren aug 1955
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda of Den Bosch 15 sep 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 15 nov 1988
Rechter rechtbank Den Bosch 6 mrt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
Kantonrechter Eindhoven 10 okt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 29 okt 1996
NU
Den Bosch rechter
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter 97
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
17 jun 1997

ROETERS van LENNEP G.W.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1981
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
warner.roeters@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 020-5414884 , fax 020-5414997
warner.roetersvanlennep@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROETHOF E.G.S.
Advocaat bij Roethof advocatenkantoor ; beëdiging 1996
Postbus 30363 , 6803 AJ Arnhem
Tel 026-3705070 , fax 026-3704590
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Roethof
Postbus 12076 , 1100 AB Amsterdam
Tel 020-3681265 , fax 020-3681327
[vademecum advocatuur 2004]

ROETHOF M.R.
Advocaat bij Roethof advocatenkantoor ; beëdiging 1992
Postbus 30363 , 6803 AJ Arnhem
Tel 026-3705070 , fax 026-3704590
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1971 en 1992
[vademecum advocatuur 2004]

ROEYEN G.S.C.M. van
Advocaat bij Rottier advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 3494 , 5203 DL Den Bosch
gino.van.roeyen@abab.nl
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6927770
g.vroeyen@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Tel 073-6927705 , fax 073-6927787
g.vanroeyen@banning.nl
www.bammng.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROG J.E. , geboren 29-/12 958
INFO
Woonplaats Leidschendam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

ROGAAR A. ; Mw.
Advocaat bij Hamerslag & van Haren ; beëdiging 1998
Postbus 3269 , 1001 AB Amsterdam
Tel 020-5353171 , fax 020-6267093
[vademecum advocatuur 2001]

ROGAAR J. ; Mw.
Rechten 1987
Huiswerkbegeleiding
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem

ROGGEBAND J.B.
INFO
Woonplaats Saratosa, Florida
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

ROGGEN P.A. , geboren dec 10-12-1919
NLRM 71 80 87 88/89
Adjunct-secretaris tribunaal Den Haag 27 apr 1946 tot 1 jun 1948
Advocaat en procureur Den Haag jun 1949
Rechter rechtbank Rotterdam 17 mrt 1960
Raadsheer Hof Den Haag 16 jan 1968
Vice-president Hof Den Haag 3 mrt 1979
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

ROGH W.H.R.
Advocaat bij van Boshuizenstraat 425 , 1082 AR Amsterdam ; beëdiging 1982

ROGIER E.M. ; Mw.
Advocaat bij Rogier advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 19127 , 3501 DC Utrecht
Tel 030-2982156 , fax 030-2982174
emrogier@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1992 en 1998
[vademecum advocatuur 2004]

ROGIER L.J.J. , geboren dec 1949 ; Prof. Dr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 aug 1993
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Bijzonder Hoogleraar Bestuursstrafrecht, benoemd vanwege de Vereniging Trustfonds EUR
tel 010 4082667 , fax 010 4089195
l.rogier@frg.eur.nl
Eerder ook vermeld als: Hoogleraar staats-en bestuursrecht en Dekaan, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van de Nederlandse Antillen
TEVENS
Voorzitter van de Examencommissie Nederlands recht van de Faculteit der rechtsgeleerdheid
Plaatsvervangend Voorzitter van de Vakgroep Staats- en Bestuursrecht van de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid van de Universitaire Commissie van Beroep voor de Examens
Docent Post Academisch Onderwijs, Faculteit der rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam
TEVENS
Docent SSR voor bestuurssanctierecht
Docent Euroforum voor bestuursrecht
Docent Euromodule t.b.v.Fraudespecialisten RM/Ministerie van Justitie
Voorzitter commissie van Beroep Auto Recycling Nederland BV
Lid boekenraad Ars Aequi Libri sector staats en bestuursrecht
Gastannotator Administratiefrechtelijke Beslissingen AB voor uitspraken inzake de Wet Adm
Rechterlijke handhaving verkeersvoorschriften
Gastannotator Tijdschrift voor Ambtenarenrecht TAR voor uitspraken inzake disciplinaire sancties
2e Voorzitter van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften van de Rotterdamse Kunst-Stichting
INFO
Privé adres: Kaya Kiwa 35 , Curacao , Tel. 005999 8682936
e-mail: I.rogier@una.net

ROGMANS B.G.P. , geboren apr 1927
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 nov 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 mei 1985
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter CDA

RÖHLING - van der HAMMEN J.W. , Anneke ; Mw.
Juridisch adviseur
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zaanstreek.

ROHM M.Chr.I. , geboren dec 1919 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90
Adjunct-secretaris tribunaal Groningen 1 sep 1946 tot 1 jun 1948
Waarnemend griffier kantongerecht Rotterdam 2 feb 1949
Substituut-griffier kantongerecht Rotterdam 2 jul 1949
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 10 aug 1955

ROHOF F.Th.M.
Advocaat bij Kaiser advocaten & Belastingadviseurs ; beëdiging 2001
Groenewoudsedijk 41 , 3528 BG Utrecht
Tel 030-6697000 , fax 030-6697001
info@kaisercs.nl
www.kaiseres.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROHOF - LAVAL J.P.M. ; Mw.
Rechten 1989
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda

ROIJ M.G.P. de ; Mw.
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie V , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Zuid , plaatsvervangend Lid

ROIJAKKERS L.P.V.A.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd Sociale Zaken DCW gemeente Enschede
TEVENS
Juridisch adviseur Medezeggenschapsraad Instituut voor leerplanontwikkeling SLO Enschede
Lid ANWB bezwarencommissie SLO
Wordt in Almelo niet meer als rechter ingezet
Gevonden in Almelo 09 jun 1997
Geen opgave van bijbanen in Zwolle

ROIJEN J.G. van
Advocaat bij van Roijen advocaten ; beëdiging 1985
Nassaustraat 14 , 2011 PJ Haarlem
Postbus 7 , 2050 AA Overveen
Tel 023-5263191 , fax 023-5263191
[vademecum advocatuur 2001]

ROIJERS J.G.M.
Advocaat bij De Bok Roijers Gasseling advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 21548 , 3001 AM Rotterdam
Tel 010-2822999 , fax 010-2822990
roijers@brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROIJMANS A.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2000
Postbus 75258, 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
a.roijmans@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROK M.R.
Advocaat bij Roepel & Kok ; beëdiging 1995
Ungerplein 2 unit 16 , 3033 BR Rotterdam
Tel 010-4679800 , fax 010-4653890
kok@roepel-kok.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROKE A.J.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Douaneaangelegenheden, Afdeling Douanetechniek, Sector Formeel Douanerecht ,
Senior beleidsmedewerker

ROKS C.E.M. ; Mw.
Advocaat bij Andries Bickerweg 6 , 2517 JP Den Haag ; beëdiging 1993

ROKS H.J. ; Mw.
Advocaat bij De Winter advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 265 , 2990 AG Barendrecht
Tel 0180-692323 , fax 0180-690525
jroks@dewinteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROKS R.J.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1992
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
richard.jan.roks.@kvdl.nl
Tel 020-5506650 , fax 020-5506750
rj.roks@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
r.j.roks@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROL B.
Advocaat bij Laan van Vlaanderen 233 , 1066 JL Amsterdam ; beëdiging 1990
Tel 020-6153894 , fax 020-6697067
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haringvlietstraat 8 , 1078 KC Amsterdam
Tel 020-6153894 , fax 020-6730091
[vademecum advocatuur 2004]

ROL G.
Advocaat bij Daniëls advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 8 , 7470 AA Goor
Advocaat bij Verwilligen De Wilde De Lange
Postbus 622 , 9200 AP Drachten
Tel 0512-512507 , fax 0512-524902
rol@vwl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0512-334134 , fax 0512-334149
www.vwl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROL I.L. ; Mw.
Advocaat bij Wormhoudt van der Hurk Rol ; beëdiging 1994
Amstelveenseweg 4 , 1075 XH Amsterdam
Tel 020-6185330 , fax 020-6189085
[vademecum advocatuur 2001]

ROLAND J.L.

RÖLING B.V.A. ; Prof.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 6 jun 1950

ROLLINGSWIER P. , geboren okt 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 6 sep 1985
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen ; kantoor Rollingswier advocaten ; beëdiging 1971
Postbus 96 , 9700 AB Groningen
Tel 050-3141512 , fax 050-3129580
rolladvo@inn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Te Groningen Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
Advocaat bij Rollingswier Breuker Blokzijl & Lettinga
rollingswier@rbbl.nl
www.rbbl.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid raad van advies van de Stichting VVT Fonds voor Kunst en Cultuur
30 jan 1997
Lid van de Commissie ex artikel 7.2 Redactiestatuut advocatenblad NOvA
Plaatsvervangend Lid van de NOvA-Commissie tot Nazien van het financieel beheer Ordejaar 1997

ROMANI C.M. ; Mw.
Advocaat bij Gosschalk & Romani ; beëdiging 1997
Wassenaarseweg 177 , 2596 CR Den Haag

ROMBACH J. , geboren mei 1906
NLRM 71
Advocaat en procureur Rotterdam dec 1931
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 8 jul 1938
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 3 okt 1942
Advocaat en Procureur Utrecht 26 jan 1943
Waarnemend-griffier rechtbank Utrecht 2 jul 1945
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 12 mei 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 7 mei 1949
Griffier Hof Amsterdam 7 aug 1958

ROMBACH J.
NLRM 71 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 15 sep 1959
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 5 jul 1972

ROMBACH R.C.
Advocaat bij Remmelink advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Advocaat bij Rombach & Schukking
Postbus 101 , 2250 AC Voorschoten
Tel 071-5622561 , fax 071-5622982
rombach.schukking@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ROMBOUT G.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 23 aug 1967

ROMBOUTS - NIEUWSTRATEN A. , geboren apr 1946 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven Den Haag 1964
Werkzaam secretaris T.H. delft 1965
Gerechtssecretaris rechtbank Rotterdam 1969
Raio rechtbank Assen 1 apr 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 aug 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 7 sep 1984
Rechter rechtbank Assen 14 feb 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 15 nov 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 6 jan 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 6 jan 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 6 jan 1994
NU
Assen rechter/kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter KC maatschappelijk werk gemeente Sleen
Voorzitter Provinciale beroepscommissie gespecialiseerd maatschappelijk werk, gemeentelijk
maatschappelijk werk en jeugdhulpverlening
Lid Ned. Orchideeën Vereniging
jul 1997

ROMBOUTS A.G.J.M. ; Dr.
Voorzitter Stadsgewest Den Bosch [info SAL 2000]

ROMBOUTS C.A. , geboren augustus 1968 ; Mw.
Raio rechtbank Groningen 1 april 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 9 april 1998

ROMBOUTS C.H. , geboren aug 1968 ; Mw. (of C.A.)
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen
NU
Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger

ROMBOUTS H.F.C. ; Mw.
Notaris te Deventer bij kantoor Bakx , arrondissement Zwolle
Belastingadviseur/partner v.d. maatschap Bakx Riedijk Belastingadviseurs Postbus 24
7500 AA Enschede
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelentwerk Twente

ROMBOUTS P.M.
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq & van Kleef advocaten ; beëdiging 2002
Vondelstraat 89 , 1054 GM Amsterdam
Tel 020-6166676 , fax 020-6185246
info@seegers-cs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROMBURGH D. van , geboren 23 mei 1922 te Bandoeng , Dick
Overleden 15 december 2000 te Den Haag

ROMEIN A. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
annemieke.romein@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2850325 , fax 030-2849961
annemieke.romein@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROMELINGH - HOPINK C.A. ; Mw.
Rechten 1962
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Assen

RÖMELINGH W.
Advocaat bij Hoens & Souren advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 7191 , 2701 AD Zoetermeer
Advocaat bij kantoor Römelingh B.V. te Den Haag (uit Mr. september 1999)
Advocaat bij Haagrecht advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 150 2501 CD Den Haag
Tel 070-3141900 , fax 070-3141901
info@haagrecht.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Haagrecht advocaten
Postbus 150 , 2501 CD Den Haag
tel 070 3141900 , fax 070 3141901
romelingh@haagrecht.nl
www.haagrecht.nl
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij Haagrecht advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

ROMER P.C.
Advocaat bij Duijnstee van der Wilk ; beëdiging 1985
Postbus 85850 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3547054 , fax 070-3501024
romer@law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RÖMER K.M. ; Mw.
Advocaat bij van Aalst & Daniëls ; beëdiging 1997
Roemer Visscherstraat 24 , 1054 EX Amsterdam
Tel 020-6181781 , fax 020-6833042
kenromer@aalst-daniels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
marije.romer@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROMIJN B.C. (of B.Ch.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 25 apr 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 25 apr 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 9 apr 1975
NU
Advocaat te Haarlem bij Smithuijsen Vermeulen & Karskens
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem ; kantoor Smithuijsen Vermeulen & Karskens ; beëdiging 1964
Advocaat bij Smithuijsen advocaten
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
romijn@smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Smithuijsen advocaten
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Advocaat-Lid van de Raad van Discipline te Amsterdam
Lid van de Tariefcommissie van de NOvA

ROMIJN F.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]

ROMIJN F.J.M. , geboren 1955
Directeur N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Mij.
Directeur N.V. Amersfoortse Zorgverzekering Maatschappij
Oud-functie: Directeur N.V. Amersfoortse Levensverzekering Mij.

RÖMKENS J.M.H.
Advocaat bij Römkens c.s. ; beëdiging 1991
Postbus 1960 , 6201 BZ Maastricht
Tel 043-3621360 , fax 043-3623826
romkens.cs@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1982 en 1991
romkens@romkens-cs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RÖMKENS R. ; Mw. Dr.
Universitair docent bij Universiteit van Utrecht Vrouwenstudies SW
Heidelberglaan 2 , 3533 HG Utrecht
tel 030 2532608 , fax 030 2535551
r.romkens@FSW.ruu.nl
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld
Specialismen: seksueel geweld, partnerdoding, mishandeling

ROMMERT Ch.O. , geboren jan 1917
NLRM 71
Werkzaam ter gemeentesecretarie Leeuwarderaal 1934-1944
Werkzaam ter Provinciale griffie Friesland, II.hoofdadministrateur A 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 feb 1967
Rechter rechtbank Arnhem 25 nov 1969

ROMMES J.M.
Advocaat bij Sturkenboom advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 132 , 3430 AC Nieuwegein
Tel 030-6013510 , fax 030-6013515
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2995555 , fax 030-2995506
jrommes@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROMPELBERG M.M.H.J.
Advocaat bij Postbus 1332 , 6201 BH Maastricht ; beëdiging 1995
Advocaat bij Rompelberg & Ruiter advocaten
Postbus 23034 , 6367 ZG Voerendaal
Tel 045-5620540 , fax 045-5620541
[vademecum advocatuur 2001]
m.rompelberg@rechten.nl
www.rechten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROMPEN G.H.
Advocaat bij Postbus 141 , 5520 AC Eersel ; beëdiging 1980
Tel 0497-519085 , fax 0497-512674
[vademecum advocatuur 2001]
rompen.advocaten@iae.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROMPEN J.W.
Advocaat bij Allen Overy ; beëdiging 2003
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741401 , fax 020-6741945
joost.rompen@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROMPES M.
Notaris te Nieuwerkerk a/d IJssel
Raadhuisplein 19, 2914 KM Nieuwerkerk a/d IJssel

ROMVIEL A.H.M.M.
Advocaat bij Koers & Romviel ; beëdiging 1983
Postbus 16 , 6550 ZG Weurt
Tel 024-6777601 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RONDAY R.F. , Rix ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Adv. kantoor Mr. Ronday ; beëdiging 1985
Postbus 242 , Mijdrecht
Tel 0297-287040 , fax 0297-287044
[vademecum advocatuur 2001]
rondaysecretariaat@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel De Ronde Venen

RONDEEL A.J. , geboren feb 1931
NLRM 71
Werkzaam als kandidaat-notaris 21 jun 1963
Werkzaam Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, respect.Justitie en Politie te Suriname 13
dec 1963
Substituut-griffier Hof Amsterdam 15 apr 1970

RONGEN E.J.
Bestuurslid van de Stichting continuïteit Heijmans ; jaarverslag Heijmans 1999

RONGEN J.M. van
Advocaat bij Buers advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 22 , 1740 AA Schagen
Advocaat bij van Driel & Nienhuis
Postbus 905 , 9400 AX Assen
Tel 0592-318010 , fax 0592-317631
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Groenewegen Brink & Vlessing
Postbus 612 , 8444 AP Heerenveen
Tel 0513-655555 , fax 0513-655550
vanrongen@gbv-law.nl
www.gbv-law.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RONKHORST J.C.A.G.
Inkasso-Unie
Postbus 165 , 5600 AD Eindhoven
Papendrechtstraat 95 , 5571 GT Bergeijk
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

ROO A.J. de ; Mw.
Rechten 1984
Universitair Docent
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

ROO A.R. van
Advocaat bij Bos-Veterman, van As & De Vries advocaten ; beëdiging 1973
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Tel 030-6032922 , fax 030-6000166
bosadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van As c.s. advocaten
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Tel 030-6032922 , fax 030-6000166
bvanroo@vanasadvocaten.nl
www.vanasadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROO H.M. de ; Mw.
Processenfonds Clara Wichmann Instituut

ROO - VOS I. de ; Mw.
Rechten 1974
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn

ROO J. de
Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 69 , 4700 AB Roosendaal
Tel 0165-592000 , fax 0165-592050
roo@haansbeijsens.nl
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROO - MOOK J.A.N. de ; Mw.
Rechtspraktijk Drost
Hengelo
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

ROOCK G.J. de
Bernweg 83 , 3137 NB Vlaardingen
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

ROOD A.A.A. van
NLRM 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 11 mei 1967

ROOD - PIJPERS E.B.M. ; Dr.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Strafrecht en Criminologie
Mono tel 010 4081555 , fax 010 4089196
rood@frg.eur.nl

ROOD E.J. ; Mw.
Rechten 1950
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

ROOD J.G.M. , geboren mrt 1931
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 22 jun 1994
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger

ROOD J.I. ; Mw.
Advocaat bij Albert Heijn B.V. ; beëdiging 1998
Postbus 3009 , 1500 HA Zaandam
Tel 075-6595669 , fax 075-5598681
judith.rood@corp.ahold.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ROOD J.Q.Th. ; Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
FAculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
j.rood@law.uu.nl
Disciplinegroep Internationaal, Sociaal en Economisch Publiekrecht - ISEP
Hoogleraar Leer der Internationale betrekkingen, in het bijzonder internationale politieke economie
TEVENS
Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael'
Hoofd Onderzoek

ROOD - DE BOER M. ; Mw.
Katholieke Universiteit Brabant Tilburg
Oud-hoogleraar

ROOD M.G. ; Prof.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 feb 1965
NU
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar
TEVENS
Commissaris Smit Internationale 1986 - 1998
Oud-commissaris Solvay Pharmacuticals B.V
INFO
Overleden [Telegraaf 5 december 2001]

ROOD R.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1988
Postbus 9435 , 1800 GK Alkmaar
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
rood@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Dijsselhofplantsoen 16-18 , Amsterdam
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
r.rood@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Mediator

ROODENBURG N.
Advocaat bij van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1996
Postbus 5010 , 3008 AA Rotterdam
Advocaat bij Salomons van der Valk advocaten
Eisenhowerlaan 102 , 2517 KL Den Haag
Tel 070-3512124 , fax 070-3524492
sava@wirehub.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ROODENBURG P.A. , Peter ; Dhr.
Insp. Vennootschapsbel.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Lelystad

ROODHART G.
Secretaris gemeente Uithoorn [info SAL 2000]

ROODHOF S.A.
Advocaat bij Ten Have c.s. ; beëdiging 1995
Radesingel 24 , 9711 EK Groningen
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1995
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
Tel 058-2122444 , fax 058-2133060
s.a.roodhof@boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROODHUYZEN P.G.

ROODVELDT B. , geboren sep 1965 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 apr 1991
NU
Haarlem
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Alkmaar ; kantoor Veraart De Granada & Partners ; beëdiging 1996
Postbus 212 , 1800 AE Alkmaar
Tel 072-5157474 , fax 072-5157829
veraart@vsanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Veraart De Granada advocaten
www.valsezeden.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJ A.A.A. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 11 mei 1967
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tilburg ; kantoor van Rooij c.s. ; beëdiging 1967
Postbus 616 , 5000 AP Tilburg
TEVENS
Voorzitter ledenraad Aldelbert-vereniging Nederland te Utrecht
Voorzitter Adelbertvereniging Midden Brabant te Tilburg
Vice-Voorzitter EESV Euravacat gev om te Frankfurt BRD
Europees Verband van advocaten met vestigingen in twaalf steden in Europa
09 jun 1997

ROOIJ B.G.J. de
Advocaat bij advocaten Willemstraat ; beëdiging 1990
Postbus 308 , 5600 AH Eindhoven
Tel 040-2448519 , fax 040-2443943
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Rooij Bos en Oudijk advocaten
Postbus 48 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2132888 , fax 040.2136280
info@drbo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJ C.R. de , geboren okt 1944
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
BeroepsMilitair , II.kapitein Koninklijke Landmacht sep 1962
Werkzaam bedrijfsleven aug 1973
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 1 jan 1977
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 29 mei 1980
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 naei 1989

ROOIJ E.R. de
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1999
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313380 , fax 020-4313120
e.derooij@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6927789
info@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJ G.C. de ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1993
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5450123
gabriella.derooij@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ROOIJ H.C.M. de ; Mw.
Advocaat bij Louwerse & van der Velde ; beëdiging 1996
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht

ROOIJ H.J.I.M. de , geboren mrt 1957 ; Dhr.
NLRM 90
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 6 nov 1989
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-06-1996
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Plaatsvervangend directeur/afdelingshoofd Nationale Ombudsman, Den Haag
[juli 2003] Plaatsvervangend directeur Centrale Directie Juridische Zaken Ministerie van VROM
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Haags Fonds voor het Gelders Kind
Voorzitter van de Klachtencommissie sexuele intimidatie en discriminatie van het Ministerie van
Landbouw , Natuurbeheer en Visserij
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Hoofd Afdeling Wetgeving Juridische Zaken Ministerie van VROM te Den Haag van 01-01-2002

ROOIJ I. van ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172633 , fax 010-2172703
irooij@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KLegal advocaten B.V.
Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
Tel 010.2425351 , fax 010-2425438
vanrooij.iris@klegal.nl
www.klegal.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJ I.A. van
Advocaat bij van Rooij c.s. ; beëdiging 1991
Advocaat bij van Rooij & Pijnacker , advocaten
Postbus 616 , 5000 AP Tilburg
Tel 013-5433162 , fax 013-5423785
[vademecum advocatuur 2001]
info@vrp-advocaten.nl
www.vrp-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJ I.N. de ; Mw.
Advocaat bij De Rooij advocaten ; beëdiging 1992
Plein 18-29 , 1354 LJ Almere-Haven
Tel 036-5470945 , fax 036-5470946
inez.rooij@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@derooijadvocaten.nl
www.derooijadvocacen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJ J.A. de ; Mw.
Advocaat bij Vermeer & van der Vlerk ; beëdiging 2001
Postbus 2253 , 1180 EG Amstelveen
Tel 020-6400441 , fax 020-6402929
derooij@vermeer-vandervlerk.nl
www.vermeervandervleck.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJ J.D. de
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1981
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249283 , fax 010-2249390
jaderooij@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4361 , 3006 Al Rotterdam
Tel 016 2883810 , fax 010-2883889
jaderooij@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJ J.J.J. de
Advocaat bij Lanssen c.s. advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 246
5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
linssen@linssen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJ J.W. van
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-4034777 , fax 010-4149388
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJ M. van ; Mw.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
mvanrootj@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ROOIJ M. de , geboren apr 1949 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 28 jun 1985
Plaatsvervanger Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 14 nov 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 15 feb 1988
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 1 feb 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Amsterdam 23 jan 1995
NU
Amsterdam Vice-President
TEVENS
Lid commissie gelijke behandeling mannen en vrouwen bij de arbeid

ROOIJ M.H.M. de ; Drs.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1999
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488907 , fax 070-3854069
mhm.derooi j@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153828 , fax 070-5153131
mhm.derooij@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJ M.J. van
Advocaat bij De Casseres advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 2623 , 1901 AC Leeuwarden
Tel 058-2158815 , fax 058-2159220
casseres@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
rooij@casseres.nl
www.de-casseres.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJ M.W.M.J. van ; Mw.
Advocaat bij van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 18 , 5400 AA Uden
Tel 0413-339033 , fax 0413-339066
m.rooij@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJ N. de , Inez ; Mw.
Advocaat bij Plein 20 , 1354 LJ Almere Haven ; beëdiging 1992

ROOIJ S.A.D.D. de ; Mw.
Advocaat bij van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 1995
Postbus 126 , 7514 BV Enschede
derooij@advocatensvh.nl
Advocaat bij Keizers Poelman advocaten
Postbus 2154 , 5600 CD Eindhoven
Tel 040-2445600 , fax 040-2445411
s.derooij@keizerspoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.keizerspoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJEN A.C. van ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1995
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl

ROOIJEN A.J. van
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
arooijen@houthoff.nl
Advocaat bij Aegon Schadeverzekering N.V.
Postbus 6 , 2501 AC Den Haag
Tel 070-3447562 , fax 070-3447260
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJEN B.J. van
Advocaat bij Lovells ; beëdiging 2003
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533641 , fax 020-5533783
bas.vanrooijen@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJEN - De WIT C.M. van ; Mw.
Advocaat bij Schoorel & Punt ; beëdiging 1992
Postbus 14197 , 3508 SG Utrecht
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

ROOIJEN Zie DRION - van ROOIJEN E.J. van , geboren dec 1930 ; Mw.

ROOIJEN H.N.W. van ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gifzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065016 , fax 010-4065001
nlrooi12@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJEN J.W.M. van
Notaris te Maarssen, arrondissement Utrecht
Postbus 1103 , 3600 BC Maarssen

ROOIJEN L.J. van
Advocaat bij Andel Weening van Rooijen & van Vugt ; beëdiging 1993
Postbus 2675 , 3000 CR Rotterdam
Tel 010-4676711 , fax 010-4658849
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Andel advocaten
vanrooijen@andeladvocaten.nl
www.andeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOIJEN S.C.P. van ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2003
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
s.vanrooijen@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOK C.H.O. , Odette ; Mw.
Personeelsmanager
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Amsterdam Amstel.

ROOK P.C. van
Nienhuis Ruyskade 60 , 1399 HJ Muiderberg
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

ROOKHUIJSEN J.H. van , geboren jan 1951
NLRM 87 88/89 90 91
Raio 1 feb 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 20 mei 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 20 mei 1981
Rechter rechtbank Zutphen 10 jun 1983

ROOKMAAKER J.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Wnd Lid (RVS)

ROOMANS B.G.P. , geboren apr 1927
NLRM 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 mei 1985

ROOMBERG D.A.J.
Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 301 , 6200 AH Maastricht
Tel 043-3506200 , fax 043-3262244
roomberg@adelmeijerhoyng.nl
www.adelmeijerhoyng.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROON - SEINEN C.J.A. van ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2001
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153227 , fax 070-5153117
cja.vanroon@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROON R. de , geboren sep 1952
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 aug 1983
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 27 jul 1984
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 31jul 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1apr 1992
Officier van Justitie Ned. Antillen 1 jul 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1jul 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1okt 1996
NU
Zutphen parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
19 aug 1997

ROORDA I.J.J.M.
Advocaat bij Smit & Winnubst ; beëdiging 1992
Postbus 315 , 5260 AH Vught
smitwinnybst@interconnect.nl
Advocaat bij Rottier advocaten
Postbus 3494 , 5203 DL Den Bosch
Tel 073-6465455 , fax 073-6465450
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Smit & De Hart advocaten
Postbus 315 , 5260 AH Vught
Tel 073-6849191 , fax 073-6849199
info@winsmart.nl
www.winsmart.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROORDA P.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1980
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460180 , fax 020-5460440
peter.roorda@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Greenberg Traurig LLP
Postbus 75306 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3017300 , fax 020-3017350
roordap@eu.gtlaw.com
www.gtlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROORDINK K.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2000
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810861
k.roordink@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOS Zie RUTTEN - ROOS A. , geboren 19 jun 1941 ; Mw.

ROOS A.N.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Centr.Bur. v/d Rijn- en Binnenvaart
Directeur E-Mail: t-roos@binnenvaart.nl

ROOS B.F.Th. de (of B.F.T.) ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 17-07-2003
NU Muddelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Advokatenkollektief Breda ; beëdiging 1979
Baronielaan 161 , 4818 PG Breda
Tel 076-5222346 , fax 076-5221215
[vademecum advocatuur 2001]
deroos@advokatenkollektiefbreda.nl
www.advokatenkollektiefbreda.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [oktober 2004]
Advocaat Breda
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen
@OPM op rechtspraak.nl wordt niet vermeld bij welk advocatenkantoor in Breda hij werkt.

ROOS C.J. , geboren feb 1940
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Hoorn
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 20 jul 1987
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Hoorn ; kantoor Sluis & Roos ; beëdiging 1978
Postbus 2067 , 1620 EB Hoorn
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 2380 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229-270744 , fax 0229-247186
hoorn@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1969 en 1978
Tel 0229-287000 , fax 0229-287050
cr@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROOS F.E.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Trenité van Doorne ; Den Haag, Amsterdam, Rotterdam
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 190 , 3090 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4942333
rotterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 1984 en 1999
frank.roos@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROOS G.J.
Advocaat bij Lenards & Ter Haar ; beëdiging 2001
Postbus 26 , 8320 AA Urk
Tel 0527-684501 , fax 0527-685505
lenards.terhaar@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOS G.M.P.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1997
Postbus 84046 , 2507 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 019-4143644
rotterdam@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1997 en 2002
Postbus 4361 , 3006 Al Rotterdam
Tel 016-2883828 , fax 010-2883888
paroos@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOS I. de ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2000
Postbus 756440 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460600 , fax 020-5490123
i.deroos@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460638 , fax 020-5460839
i.deroos@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROOS J.G. , geboren apr 1926
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Raad Hoog Militair Hof 15 jul 1985

ROOS J.J.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1992
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam

ROOS J.M.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam

ROOS - SCHOENMAKERS M.H.L. de , geboren aug 1943 ; Mw. Drs.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
kand verkeersschout arrondissementsparket Arnhem1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Arnhem15 mrt 1983
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem1 mrt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem1 mrt 1994
NU
Arnhem parket
TEVENS
Geen opgave gevonden
parket 1997

ROOS M.J.
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
tel 070 3376200 , fax 070 3176887
Directie / Management

ROOS N.
Secretaris gemeente Delft [info SAL 2000]

ROOS N.H.M. , Nico ; Dhr. Prof.
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Metajuridica
Hoogleraar metajuridica
tel 043 3883067 , fax 043 3884912
nico.roos@metajur.unimaas.nl
TEVENS
Onderzoeksschool Ius Commune
Opleidingscoördinator
Privé adres: Sandersweg 199 , 6219 NW Maastricht , Tel. 043 3434522

ROOS P.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1989
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOS R.
Advocaat bij van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 18 , 5400 AA Uden
Tel 0413-339033 , fax 0413-339066
r.roos@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOS T.
Advocaat bij van Dam & Kruidenier ; beëdiging 1986
Schiedamsedijk 77 A-C , 3011 EM Rotterdam
Postbus 4043 , 3006 AA Rotterdam
Tel 010-2888800 , fax 010-2888828
roos@damkru.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ROOS T.H.P. de , geboren jul 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 24 jul 1982
Rechter rechtbank Rotterdam 22 aug 198G
Rechter rechtbank Utrecht 24 november 1998
NU
Rotterdam rechter
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Inleider bij het instituut "Opleidingen Sociaal recht" te Utrecht
2 a 3 dagen per jaar BOPZ-cursus advocatuur, landelijk
INFO
Kinderrechter

ROOS Th.A. de ; Prof.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 12-09-2001
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos & Pen ; beëdiging 1977
Keizersgracht 332 , 1016 EZ Amsterdam
Tel 020-6275411 , fax 020-6226577
amsterdam@ssrp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Roos & Pen Advocaten
info@drpadvocaten.nl
www.drpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Strafrecht
Hoogleraar straf- en strafprocesrecht
t.a.deroos@law.leidenuniv.nl
Privé adres: Nassaustraat 26 , 3583 XH Utrecht , Tel. 030 2544089
TEVENS [oktober 2004]
Lid Redactie Het Strafblad (kwartaaltijdshrift) SDU , Den Haag van 01-01-2003
Voorzitter begeleidingscommissie Evaluatie Wet BOB en Wet GVO van 01-01-2002
@OPM wat is BOB en GVO ?
Voorzitter jury Publicatieprijs SMVP van 01-01-2000
@OPM wat is SMVP ?
Medewerker Juridisch up to date Kluwer van 01-01-2000
Lid Raad van Advies Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie van 01-01-1999
Lid commissie selectie leden Openbaar Ministerie 01-01-1999
Voorzitter bestuur Nederlands StudiecentrumCriminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) , Leiden van 01-01-1998
Lid bestuur Stichting Slachtofferhulp Nederland van 01-01-1998
Lid Redactie Militairrechtelijk Tijdschrift van 01-01-1992
Annotator Ars Aequi 01-01-1991
Lid redactie losbladige Commentaar Wetboek van Strafvordering Melai c.s. , Gouda Quint van 01-01-1988
Lid deelredactie advocatuur , Delikt en Delinquent van 01-01-1988
Lid Adviescommissie Strafrecht Nederlandse Orde van Advocaten van 01-01-1986
@OPM vermeldt oktober 2004 op rechtsapraak.nl niet dat hij hoogleraar strafrecht in Leiden is.
INFO
Maakt op de TV de indruk een uitgesproken mediageile gladde prater te zijn.
Komt afspraken niet na: zegt ja, doet nee. Jammer.

ROOS W.A.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1981
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
roos@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOS W.C. de
Advocaat bij Postbus 1365 , 9701 BJ Groningen ; beëdiging 1990
wcderoos@worldaccess-nl
Tel 050-3147774 , fax 050-3121468
wcderoos@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1983 en 1990
[vademecum advocatuur 2004]

ROOS - van TOOR W.J. , geboren mei 1955 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 28 nov 1994
rechtspraak.nl 19 oktober 2004: "In deze functie wordt betrokkene niet ingezet"
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Houthoff ; beëdiging 198?
TEVENS
Manager Office support bij het management adviesbureau OC & C Strategy Consultants Rotterdam
Voorzitter bestuur vereniging de Kralingsche School te Rotterdam
4 aug 1997
TEVENS [oktober 2004]
Hoofdfunctie wordt niet vermeld.
Nevenbetrekkingen: betrokkene heeft geen opgave gedaan.

ROOSBLAD M.S.
Advocaat bij Adv. kantoor Roosblad ; beëdiging 1994
Postbus 75752 , 1070 AT Amsterdam

ROOSE E.H. ; Mw.
Advocaat bij Faber c.s. advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 14190 , 3508 SC Utrecht
Advocaat bij Hamer & Smit advocaten
Postbus 420 , 1400 AK Bussum
Tel 035-6944833 , fax 035-6945533
hamer-smit.adv@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
e.roose@hsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOSEBOOM L.M.
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss Wassenaarseweg 20 ; beëdiging 2002
Gebouw Cultura 2596 CH Den Haag
Tel 070-3469646 , fax 070-3560490
l.m.rooseboom@mvg.nl
www.mvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOSEGAARDE BISSCHOP M.J. ; Mw.
Ministerie van Financiën, Commissies en Raden, Rijkscommissie voor Export-, Import- en Investeringsgaranties, Plaatsvervangend secretaris-Lid (De Nederlandsche Bank NV)

ROOSEN J.L.
Advocaat bij Beers Bilderbeek advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 607 , 1180 AP Amstelveen
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. J.L. Roosen
Valkeniersborch 71 , 3992 CJ Houten
Tel 030-6340748 , fax
roosen@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-6340748 , fax 030-2896899
roosen@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOSEN M.C.H.G. ; Mw.
Advocaat bij Roosen advocatenkantoor ; beëdiging 1990
Luttik Oudorp 80 , 1811 MZ Alkmaar
Tel 072-5159975 , fax 072-5153884
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor De Binnenstad
Binnengasthuisstraat 148 , 1012 ZG Amsterdam
Tel 020-6271816 , fax 020-6278469
[vademecum advocatuur 2004]

ROOSENBOOM B.A. ; Mw.
Advocaat bij Driehoek advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 60207 , 6800 JE Arnhem
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 026-3777247 , fax 029-3777222
broosenboom@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOSENBOOM - De VRIES F.A. ; Mw.
Rechten 1988
Advocaat Arthur Andersen
Advocaat bij Prinsengracht 286-288 , 1016 HJ Amsterdam ; beëdiging 1990
Tel 06-53357734 , fax 020-4205628
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

ROOSENDAAL P.L.M.F , Peter ; Dhr.
Advocaat bij van Zandvoort advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 117 , 5340 AC Oss
Tel 0412-637379 , fax 0412-633255
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oss
Advocaat bij Lammers Molkenboer Roosendaal advocaten
Postbus 128 , 5340 AC Oss
Tel 0412-614443 , fax 0412-614489
p.roosendaal@lmradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOSENDAAL W. , van , geboren jun 1904
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 21 maat 1929
Substituut-griffier rechtbank Roermond 25 mei 1938
Rechter rechtbank Roermond 2 nov 1943
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 29 dec 1948
Raadsheer Hof Den Bosch 9 apr 1951
Vice-president Hof Den Bosch 13 jan 1962

ROOSJEN S.O.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1989
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
boonrade@noord.bart.nl
Advocaat bij Wijnberg advocaten
Postbus 263 , 9700 AG Groningen
Tel 050-3121820 , fax 050-3122141
info@rijnbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 050-5995700 , fax 050-5995709
roosjen@wijnhergadvocaten.nl
www.wijnberg advocaten
nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOSMALE NEPVEU A.H.L. , geboren jan 1958 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 feb 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 okt 1988
Rechter rechtbank Den Bosch 30 mrt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1390
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
Vice-President rechtbank Den Bosch 19 jan 1998
NU Den Bosch Rechtbank Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep en College van Beroep voor de examens
Hogeschool te Den Bosch
Voorzitter Commissie van Toezicht HvB ? te Grave
reserveofficier Koninklijke Landmacht
05 feb 1997
TEVENS [oktober 2004]
Voorzitter Commissie van Beroep en College van Beroep voor de examens Hogeschool te Den Bosch van 25-07-1990
Lid 26 november comité 's-Hertogenbosch , Leids Universitair Fonds Leiden/Den Bosch van 01-01-1986
Reserveofficier Koninklijke Landmacht 01-12-1982
Bestuurslid Lions Club 's-Hertogenbosch , Den Bosch van 23-06-2003 tot 28-06-2003
President Lions Club , Den Bosch van 24-06-2002 tot 28-06-2004

ROOSMALE NEPVEU W.F.T. , geboren apr 1926
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Beroepsofficier II.luitenant-kolonel 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem en Wageningen 27 feb 197
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 28 feb 1973
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 mei 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger. Met pensioen.
TEVENS
Pensioen ontslag-70 jaar

ROOSMALEN A.H.M. van , geboren 1938
Voorzitter Stichting Grote of O.L. Vrouwekerk Breda
Vice-Voorzitter Raad van Toezicht Fairtrade Organisatie
Commissaris Euretco N.V.
Commissaris FG International B.V.
Lid Beleidscommissie van Puijenbroek Groep
Oud-functies:
Directeur Detavisie B.V.
Directeur Euretco N.V.
Voorzitter Bestuur Ver. van In- en Verkoopcombinaties
Lid Raad van Advies ABN AMRO Projectontwikkeling B.V.

ROOSMALEN J.J.G. van
NLRM 71 80 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 29 jul 1959

ROOSMALEN M.J.J.M. van ; Mw.
Rechten 1983
Advocaat bij Homveld Oudman & Heuzeveldt ; beëdiging 1984
Postbus 1003 , 7801 BA Emmen
Tel 0591-656969 , fax 0591-641006
homveld@intouch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Homveld Heuzeveldt van Rosmalen advocaten
www.homveld.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Emmen

ROOSSEN A.
Jurist van St. Blijf van m'n lijf (info maart 1997)

ROOSSIEN - FEENSTRA A.J. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Orde van advocaten ; beëdiging 1996
Van Nagellstraat 2 , 8011 EB Zwolle
Tel 038-4225995 , fax 038-4225056
advocatenorde.zwolle@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Juridisch Medewerkster St. "Blijf van m'n Lijf" Zwolle
INFO
Orde van advocaten te Zwolle: adjunct-secretaris (info sep 2000) en griffier

ROOSSIEN J.J.
Advocaat bij Lunenberg advocaten en Procureurs BV ; beëdiging 1986
Postbus 25 , 8080 AA Elburg
Tel 0525-682432 , fax 0525-685313
lunenberg@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lunenberg Roossien & Kale advocaten
jjroossien@lunenbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOSWINKEL W.H.B.M. BA
Jaarverslag Achmea Groep 1999;
Raad van Bestuur van Colbert Life Luxembourg S.A. , administrateur-délégué

ROOTRING M. ; Mw.
Advocaat bij Greuter advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 6250 , 2001 HG Haarlem

ROOTSELAAR H.E.G.P van
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1973
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
info@nysingh.nl
Advocaat bij Schipper van der Mersch
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-2418900 , fax 010-2418925
vanrootselaar@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ROOVERS C.J.M.R. , geboren 1945
Lid Raad van Bestuur Fortis Bank (Nederland) N.V.
Lid Raad van Bestuur Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.
Honorair Consul Koninkrijk België te Rotterdam
Lid Bestuur Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf
Lid Bestuur Nationaal Chipcard Platform (NCP)
Lid Bestuur Twee Steden Ziekenhuis Tilburg
Commissaris Interpay Nederland B.V.
Oud-functies:
Lid Raad van Bestuur Generale Bank Nederland N.V.
Lid Algemeen Bestuur Ned. Inst. voor liet Bank- en Effectenbedrijf.

ROOVERS J.T.G. , geboren september 1954
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 17 augustus 1999
Rechter Rechtbank Arnhem 07-03-2001
NU Arnhem Rehtbank Rechter
Advocaat bij Coöperatief Advokatenkantoor Oudenoord Utrecht ; beëdiging 1992
Postbus 8564 , 3503 RN Utrecht
Waarschijnlijk tot 07-03-2001
TEVENS [april 2004]
Geen nevenfuncties opgegeven

ROOVERS K.H.K.I.B. , Kees ; Dhr.
Fiscalistjurist Coopers & Lybrand
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Utrecht

ROOVERS M.G.
Secretaris van de Raad van Commissarissen van KPN nv ; KPN jaarverslag 1999

ROOVERS N.
Advocaat bij van den Heuvel advocatenkantoor ; beëdiging 2000
Postbus 1015 , 4700 BA Roosendaal
Tel 0165-556000 , fax 0165-555992
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schuurmans advocaten ; beëdiging 2000 en 2001
Postbus 145 , 9300 AC Roden
Tel 050-5015455 , fax 050-5015456
info@schuurmans-advocaten.nl
www.schuurmans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOY E. de , geboren jun 1963 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Eindhoven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 30 aug 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 nov 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 sep 1995
Rechter rechtbank Den Bosch 22 dec 1995
Rechter rechtbank Haarlem 14 jan 1998
NU
Den Bosch rechter
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Vrienden van het Bachzaalkoor te Amsterdam
30 jan 1997
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen

ROOY - EGTER van WISSEKERKE H.G. van ; Mw.
Rechten 1963
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch

ROOY J.J.J. de
Advocaat bij Linssen c.s. advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 246 , 5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
linssen@linssen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ROOY M.F.J.M. van
Advocaat bij van Helvoort De Vries ; beëdiging 1993
Postbus 167 , 5680 AD Best
Advocaat bij van Rooy & Theuns advocaten
Postbus 356 , 5550 AJ Valkenswaard
Tel 040-2082555 , fax 040-2082559
vanrooytheuns@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@vanrooytheuns.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOY N. van ; Mw.
Advocaat bij van Santbrink van Waart ; beëdiging 2001
Postbus 180 , 1400 AD Bussum
Tel 035-6917117 , fax 035-6915364
info@vansantbrinkvanwaart.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOY R.H. de , Ronald ; Dhr.
Account manager Wolters Kluwer
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Katwijk/Noordwijk

ROOY Y.C.M.T. van , Yvonne ; Mw.
Katholieke Universiteit Brabant
College van Bestuur , voorzitter
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel 013 4669111 , fax. 013 4663019
Voorzitter Bestuur Stichting tot Bevordering van de Uitvoer
Lid Bestuur Nuffic
Lid Raad van Toezicht Coöp. Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A
Lid Adviesr. v.h. Wetenschaps- en Technol.beleid
Mevrouw Y.C.M.T. van Rooy trad na haar universitaire studie rechten in dienst bij het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. In 1984 werd ze Lid van het Europees Parlement, waarna in 1986 haar benoeming tot staatssecretaris van Economische Zaken volgde. Deze functie bekleedde ze eveneens in het derde kabinet Lubbers, van 1990 tot 1994. Vervolgens keerde zij terug naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Commissariaten bekleedde mevrouw van Rooy bij ING Bank N.V. en Urenco Nederland B.V. Verder maakte zij deel uit van de raad van advies van de faculteit technische bedrijfskunde in Eindhoven, van het stichtingsbestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen en van het bestuur St. Fenedex-Examens Internationaal OndernemenLid
Lid Tweede Kamer CDA
Staatssecretaris Ministerie van EZ Den Haag 1990-1994
TEVENS
Lid van de Raad van Toezicht Rabobank Nederland [jaarverslag 1998]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Blijkens Telegraaf 31 augustus 2004 is zij nu voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

ROOYEN Zie WESTERMANN - van ROOYEN M.L. van , geboren jan 1951 ; Mw.

ROOZE K.W.H.
Ministerie van Justitie, Diensten, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) , Directie Uitvoering,
Regionale directie Noord-Oost, Regiodirecteur

ROOZEBOOM A.W.M. ; Mw.
Advocaat bij De Jonge advocaten ; beëdiging 1994
Westblaak 132 , 3012 KM Rotterdam
Advocaat bij Vermaat advocaten
Postbus 71 , 2990 AB Barendrecht
Tel 0180-011188 , fax 0180-019150
vermaat@vermaatadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Roozeboom advocaten
Grote Markt 12 a , 3111 NJ Schiedam
Tel 010-2460450 , fax 010-2460255
info@roozeboomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOZENDAAL B.J.P.G.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1998
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5250500 , fax 076-5142575
broozendaal@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROOZENDAAL G.H. , Gerli ; Mw.
Bedrijfsjurist
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Scheveningen.

ROOZENDAAL H. van ; Mw.
Rechten 1988
Hoofd Juridisch P&O
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

ROOZENDAAL W.L. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1997
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam

ROP S.B. , geboren jun 1953
NLRM 90
Advocaat en Procureur Hoorn
Gerechtsauditeur arrondissementsrechtbank Alkmaar 1 jan 1988
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Alkmaar
Rechter rechtbank Alkmaar 15 jun 1989

RORAI M.
Advocaat bij Arnold en Siedsma ; beëdiging 2001
Postbus 18558 , 2502 EN Den Haag
Tel 070-3654833 , fax 070-3615054
mrorai@arnold-siedsma.nl
www.arnolcl-siedsma.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RORINK R.F.A. , René ; Dhr.
Kienhuis advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 446 , 7600 AK Almelo
info@kienhuis.nl
Tel 0546-832200 , fax 0546-832299
r.f.a.rorink@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 1996
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Almelo

ROS A.W.J. , geboren feb 1955
NLRM 80 87 88/89 9091 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 nov 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 20 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 feb 1986
Rechter rechtbank Amsterdam 18 jun 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Vice-President rechtbank Amsterdam 20 april 1998
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring de Schans
TEVENS [oktober 2004]
Docent OSR Utrecht van 01-01-1998 tot 01-01-2002

ROS E.J.G.
Notaris te Velsen , arrondissement Haarlem
Kantoor Koopmans & Ros ; Velsen

ROS H. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460134 , fax 020-5460735
hester.ros@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROS - van BEZOOIJEN L.H.A. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Ros-Van Bezooijen c.s. ; beëdiging 1983
Naaierstraat 6 , 2801 NE Gouda
Tel 0182-511211 , fax 0182-522028
[vademecum advocatuur 2001]
rosvbezooijen.muller@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROSBEEK R.J.M.C.
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 217 , 6130 AE Sittard
Tel 046-4754638 , fax 040-4752900
rosbeek@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROSCAM ABBING H.C.D. ; Mw. Prof.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Privaatrecht
Bijzonder Hoogleraar Gezondheidsrecht
h.roscamabbing@law.uu.nl

ROSCAM ABBING P.
Burgemeester VVd gemeente Rijswijk [info SAL 2000]

ROSCAM ABBING P.A.
Advocaat bij Roscam Abbing & Stam ; beëdiging 1981
Postbus 481 , 7200 AL Zutphen
Tel 0575-510508 , fax 0575-516590
[vademecum advocatuur 2001]
roscamabbing@ras-advocaten.nl
www.ras-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROSCAM ABBING P.J.V. , geboren okt 1906
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 24 apr 1933
Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 13 apr 1939
Toegevoegd Inspecteur Prijsbeheersing Den Haag 1 mei 1941
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Haag 24 okt 1942
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jun 1944
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 jun 1946
Tuchtrechter van de Prijzen Arnhem 1947
Rechter rechtbank Arnhem 13 apr 1951
Officier van Justitie arrondissement Utrecht 18 dec 1956
Auditeur-mil-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch , Arnhem en Den Haag 23 jun
1965
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Middelburg 14 mrt 1966
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Dordrecht 14 Feb 1969

ROSCHLAU J.R.A.
Advocaat bij advocatenkantoor Röschlau ; beëdiging 2003
Hooghiemstraplein 132 , 3514 AZ Utrecht
Tel 030-2769264 , fax 030-2432587
roschlau@wanadoo.nl
www.rushlaw.biz
[vademecum advocatuur 2004]

ROSELAAR A. , geboren dec 1914
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Arnhem okt 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 5 okt 1956
Rechter rechtbank Arnhem 6 mei 1965
Vice-president rechtbank Arnhem 14 feb 1974

ROSEN JACOBSON E.J. , geboren 15-09-1916
NLRM 71 80
Reserve 1e luitenant artillerie Prinses Irene Brigade nov 1942
Plaatsvervangend secretaris Krijgsraad te velde Ned. Troepen Gr.Br. , N.-Ierl.en Canada 1943
Secretaris Krijgsraad te velde Militair Gezag Eindhoven okt 1944
Plaatsvervanger auditeur-Militair Krijgsraad te velde Nijmegen, Arnhem, Den Haag ,Londen dec
1944
Advocaat en procureur Rotterdam okt 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 14 dec 1953
Rechter rechtbank Rotterdam 19 dec 1957
Raadsheer Hof Den Haag 17 jul 1964
Vice-president Hof Den Haag 27 sep 1976
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

ROSENBERG POLAK C.D.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Verhoeff Rosenberg Polak ; Den Haag

ROSENBERG - van COEVERDEN E.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1999
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 1994 en 1999
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5685685 , fax 020-5685681
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROSENBERG POLAK J.C.
Advocaat bij Tiethoff & Ruig ; beëdiging 1978
Advocaat bij Ruig & Partners
Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag
Tel 070-36333555 , fax 070-3551051
rosenbergpolak@ruigpartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Salomons van der Valk advocaten
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Tel 070-3512124 , fax 070-3524492
j.c.rosenbergpolak@salval.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROSENDAAL F.D. , Frans ; Dhr.
Notaris de Brauw en Westbroek te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Brauw Blackstone Westbroek, de ; Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam
TEVENS
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Penningmeester van het Bestuur van de Stichting Zilveren Kruis Rechtsbijstand
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rotterdam

ROSENDAHL A.A. , Berthold ; Dhr.
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1993
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Advocaat bij e-torneys@law
Postbus 75538 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-4713020 , fax 020-4712986
brosendahl@e-torneys.com
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Breda

ROSENDAHL HUBER A.E.

ROSENS H.J. , Eric ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij van Gastel & Rosens ; beëdiging 1980
Advocaat bij Tilman Rosens van der Corput advocaten
Postbus 153 , 5500 AD Veldhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2543635
[vademecum advocatuur 2001]
e.rosens@tilman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Veldhoven

ROSENSTIEL D.L. von
Advocaat bij Von Rosenstiel & Richter ; beëdiging 1992
Gronausestraat 1193 , 7534 AH Enschede
Tel 053-4619190 , fax 053-4619188
[vademecum advocatuur 2001]
dirk@rosenstiel.nl
www.rosenstiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROSENTHAL J.C. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1996
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam

ROSENTHAL U. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Hoogleraar Bestuurskunde
TEVENS
Universiteit Leiden
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Hoogleraar Bestuurskunde
TEVENS
Lid van de Staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie
INFO
Privé adres: Jan Witkampstraat 34 , 3065 MA Rotterdam , Tel. 010 4470020

ROSEVAL L.F. , geboren okt 1965 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 sep 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 september 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 september 1999
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen

ROSIER A.L.G. , geboren dec 1919 ; Mej.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis te Amsterdam 1948
Werkzaam Centraal Sociaal Werkgeversverbond te Den Haag 1953
Werkzaam internationaal Instituut Sociale Geschiedenis te Amsterdam 1955
Inspectrice van de Arbeid bij Arbeidsinspectie Den Haag 1956
Griffier kantongerecht Leeuwarden , Sneek en Heerenveen 2 jun 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 4 jun 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek en Heerenveen 14 mei 1965
Kantonrechter Sneek 2 nov 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 17 feb 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 feb 1967
Kantonrechter Haarlem 25 nov 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 22 nov 1984

ROSIER E.J.M. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 28-03-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1993
Postbus 1174 , 3000 BD Rotterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-4113548
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771459 , fax 020-5771530
eugene.rosier@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
waarom heeft hij op www.rechtspraak.nl niet vermeld dat hij advocaat is.

ROSIERS M.C. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1994
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1994 en 2003
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
ike.rosier@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROSINA Y.N. , Yvonne ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1995
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Tel 020-5460696 , fax 020-5460861
yvonne.rosina@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kupperman van der Wiel advocaten
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052054
law@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROSINGH A.W. , geboren nov 1916
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 1 mrt 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 22 aug 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 9 jun 1944
Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 2 okt 1945
Substituut-officier van Justitie rechtbank Almelo 7 mei 1947
Officier van Justitie arrondissement Maastricht 18 dec 1956
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Middelburg 7 mrt 1961
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Den Haag 31 jul 1965

ROSINGH F.E. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1997
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
f.rosingh@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ROSINGH W.R. , geboren apr 1943
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Breda ; Raio 23 sep
1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 23 jan 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 1 mrt 1971
Verlof zonder behoud bezoldiging i.v.m.Werkzaam Openbaar Ministerie op Curaçao 2 dec 1972
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 27 feb 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 17 dec 1976
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 19 mei 1980
Advocaat-generaal ressortsparket Leeuwarden 27 jan 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 25 feb 1991
Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 apr 1994
Plaatsvervangend Procureur-generaal ressortsparket Arnhem 1 nov 1995
NU Arnhem Hof Ressortsparket Plaatsvervangend procureur-generaal
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen Zwolle
Lid Begeleidingscommissie Landelijk Selectiecentrum voor de Politie te Hilversum
Lid Raio selectiecentrum te Den Haag
Plaatsvervangend Lid Ledenraad NVvR te Den Haag
Lid Rotaryclub Arnhem Oost te Arnhem

ROSKOTT - DRESSELHUYS J.L. ; Mw.
Rechten 1939
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zeeland

ROSMALEN F.E.M.
Advocaat bij Bax advocaten & Notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem
Tel 0314-375500 , fax 0314-332148
f.rosmalen@baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
f.rosmalen@baxadvocaten.nl
www.baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROSMALEN J.W.G.
Erelid van de KNAC sinds 1990
Vice-Voorzitter KNAC van 1972 tot 1982
INFO
Overleden [Telegraaf 26 augustus 2003]

ROSMALEN N.M. van ; Mw.
Advocaat bij van der Burg advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 10466
1001 EL Amsterdam
Tel 020-6222151 , fax 020-6222626
[vademecum advocatuur 2004]

ROSMULLER Zie BEUKERING - ROSMULLER E.J.M. van , geboren jun 1964 ; Mw.

ROSS A.J.B.
Advocaat bij Ross advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 243 , 6900 AE Zevenaar
Tel 0316-527752 , fax 0316-525340
ross@ross.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ross.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROSSEL N.J.
Advocaat bij Pfeil & Heuts advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 189 , 6130 AD Sittard
Tel 040-4206400 , fax 040-4206409
[vademecum advocatuur 2001]

ROSSEM A. van
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 EC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROSSEM A.A. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 14 sep 1950

ROSSEM C.J. van

ROSSEM E. van , geboren okt 1938
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1957 rechten , Corpslid
Advocaat en Procureur respectievelijk te Rotterdam en Utrecht nov 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 19 dec 1972
Rechter rechtbank Arnhem 18 mei 1977
Vice-President rechtbank Arnhem 3 sep 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 1 jan 1997
NU
Arnhem Vice-President
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de Kamer van Toezicht over de notarissen
Voorzitter van de Stichting Rijnstad te Arnhem
Vice-Voorzitter van de Gelderse Stichting tot beheer en bewindvoering ter bescherming van
meerderjarigen
Lid de Commissie van Beroep van de Kon.Ned. Hockey Bond
Lid van de Arnhemse Lionsclub Arentheem
mrt 1997

ROSSEM E. van , geboren 10-05-1949
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

ROSSEM J.E. van
Advocaat bij van Rossem & Schukking advocaten ; beëdiging 1991
Advocaat bij van Rossem c.s.
Herengracht 444 , 1017 BZ Amsterdam
Tel 020-4287324 , fax 020-4274597
all@vanrossem.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Rossem advocaten
Herengracht 444 , 1017 BZ Amsterdam
Tel 020-4287324 , fax 020-4274597
vanrossem@vanrossem.nl
www.vanrossem.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROSSEM - BROOS R.S.T. van , geboren aug 1944 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Utrecht 1 apr 1968
Docente Sociale Academie Culemborg 2 jan 1972
Waarnemend griffier rechtbank Zutphen 1 okt 1978
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 jan 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 dec 1989
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen25 sep 1991
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 nov 1994
NU
Almelo parket plaatsvervanger-hoofd parket

ROSSEM W.T. van
ZR Belastingadviseurs / Accountants
INFO
Overleden [Telegraaf 29 september 2004]

ROSSENBERG W.M. van
Advocaat bij van Traa advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
rossenberg@vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Rossenberg advocaten
Postbus 30045 , 3001 DA Rotterdam
Tel 010-2053640 , fax 010-2053649
[vademecum advocatuur 2004]

ROSSUM A.A. van ; Mw. Prof.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153445 , fax 070-5153115
aa.vanrossum@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROSSUM A.M. van ; Mw.
Advocaat bij Postbus 1258 , 6801 BG Arnhem ; beëdiging 1980
Tel 026-3703701 , fax 026-4458838
[vademecum advocatuur 2001]
amvanrossumhetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Jurist van de Raad van Discipline Arnhem (info okt 1997)

ROSSUM C.G.M. van
Advocaat bij van Rossum & Timmers ; beëdiging 1983
Postbus 166 , 6680 AD Bemmel
Tel 0481-465448 , fax 0481-463353
[vademecum advocatuur 2001]
info@vanrossum-timmersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROSSUM F.J.E. van ; Mw. Drs.
Advocaat bij van Rossum & van Reekum ; beëdiging 1988
Postbus 642 , 1250 AP Laren
Tel 035-5314354 , fax 035-5314772
vanrossumvanreekum@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Rossum Guyon advocaten
Postbus 642 , 1250 AP Laren
Tel 035-5314354 , fax 035-5314772
florence@vrglaw.com
www.vrglaw com
[vademecum advocatuur 2004]

ROSSUM F.P.P.. van
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Rossum van , Teijen & Stockmann ; Utrecht

ROSSUM - CATS I.D.N. van ; Mw.
Advocaat bij Cats advocaten ; beëdiging 1993
Nassaulaan 8 , 7811 CK Emmen

ROSSUM J.P. van
Advocaat bij Toenbreker c.s. ; beëdiging 2000
Keizersgracht 686 , 1017 EV Amsterdam
Tel 020-6271021 , fax 020-6203879
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6271021 , fax 020-3301041
janpiet@van-rossum.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROSSUM M.M. van ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1980 en 2001
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
infoeinbd@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROSSUM M.M. van ; Dr. UHD
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Vermogensrecht
teo 043 3883104 , fax 043 3258981
m.vanrossum@pr.unimaas.nl

ROSSUM P. van
Advocaat bij Damsté , Spoor Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1996
Postbus 47911 , 7600 AL Almelo
Advocaat bij advocatenkantoor van Rossum
Hooggoorns 38 , 7812 AM Emmen
Tel 0591-646882 , fax 0591-645766
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Rossum advocaten
Postbus 2149 , 7801 CC Emmen
info@vanrossumadvocaten.nl
www.vanrossumadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROSSUM P.P.A. van
Advocaat bij Hofmans & van Rossum ; beëdiging 1986
Postbus 886 , 1200 AW Hilversum
Tel 035-6246035 , fax 035-6245954
p.van.rossum@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 164 , 8860 AD Harlingen
Tel 0517.417161 , fax 0517-418180
paul.vanrossum@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROSSUM R.A.C. van , Roel , geboren nov 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem ; Raio 27 jan 1971
Gerechtssecr. 1e kl. rechtbank Haarlem 27 januari 1972
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 1 nov 1973
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam 27 jan 1976
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 27 jan 1976
Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag 27 jul 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 13 jan 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 jun 1978
Rechter rechtbank Den Haag 9 okt 1979
Vice-President rechtbank Den Haag 22 sep 1986
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid commissie van Beroep Katholiek Speciaal en voortgezet onderwijs in Noord Ned. Groningen,
Friesland, Drenthe Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord Holland, Zuid-Holland
Lid geschillencommissie Vereniging tot Instandhouding van het Onderwijsbureau Zuid-Holland West
Lid Bestuur Frans Eenhorst St.
Reserve Luitenant-Kolonel van de Militair Juridische Dienst
sept 95
TEVENS [juli 2003]
Lid Commissie van Beroep voor het katholiek basis-, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in
Noord-Nederland te Utrecht van 01-01-1995
Lid geschillencommissie Vereniging tot Instandhouding van het Onderwijsbureau Zuid-Holland-West te Den Haag van 01-01-1993
Bestuurslid Frans Eenhorst Stichting te Den Bosch van 01-01-1995
Reserve luitenant-kolonel Militair Juridische Dienst te Den Haag van 01-07-1994

ROSSUM S.A.J. van
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
rossurn@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Doorne
55 King William Street , 1 st Floor , London EC4R 9AD , UK
Tel 0044-2076480400 , fax 0044-2072835001
rossum@van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROSSUM - van den BRINK W. van ; Mw.
Advocaat bij Hofmans & van Rossum ; beëdiging 1995
Stationsweg 1 , 3631 AJ Niewersluis
wilvanrossum@pi.net

ROST ONNES P.
Advocaat bij Postbus 78037 , 1070 LP Amsterdam ; beëdiging 1975
advopro@worldaccess.nl
Tel 020-6646981 , fax 020-6750239
rost-onnes@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ROT A. aan het
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
aaanhetrot@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROTE - De VRIES O.J. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1989
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam

ROTGANS J.W.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
jrotgans@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROTH G.P.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1999
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
info@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROTH J.F.
Advocaat bij Sap advocaten ; beëdiging 1993
Advocaat bij Sap. De Witte. Roth
Postbus 765 , 3800 AT Amersfoort
Tel 033-4613048 , fax 033-4617240
froth@letselschade-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jf.roth@letselschade-advocaten.nl
www.letselschade-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROTHKRANZ H.G.M.F.
Advocaat bij Tripels advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1960 , 6201 BZ Maastricht
Tel 043-3260606 , fax 043-3252255
h.rothkranz@tripels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ROTHUIZEN A.L. ; Mw.
Rechten 1983
Advocaat bij Postbus 856 , 7400 AW Deventer ; beëdiging 1992
Tel 0570-644221 , fax 0570-644865
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Deventer

ROTHUIZEN - van DIJK T. , geboren mrt 1950 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Inspecteur's-Rijksbelastingen te Zeist
Gerechtsauditeur Hof Den Bosch 28 aug 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 dec 1983
Rechter rechtbank Utrecht 4 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 mei 1986
Rechter rechtbank Utrecht 1 feb 1990
Raadsheer Hof Den Bosch 24 feb 1992
Vice-President Hof Den Bosch 23 februari 2000
NU
Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS
Commissie van Toezicht Eikenstein de Lindenhorst te Zeist
Voorzitter Klachtencommissie

ROTMANS - ZWAAL A.C. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 7057 , 3286 ZH Klaaswaal ; beëdiging 1993

ROTMANS M.M. ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801742 , fax 010-8801821
michele.m.rotmans@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]

ROTSHUIZEN E.J.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1975
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
boonrade@noord.bart.nl
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
e.j.rotshuizen@boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROTTEVEEL S.A.C. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2001
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153810 , fax 070-5153121
sac.rotteveel@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RÖTTGERING A.E.M. , Annelies ,geboren jul 1960 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Raio rechtbank Rotterdam 1 sep 1985
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Sjöcrona van Stigt de Roos ; beëdiging 1989
Keizersgracht 332 , 1016 EZ Amsterdam
Tel 020-6275411 , fax 020-6226577
a.e.m.rottgering@ssrp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Roos & Pen advocaten
rottgering@drpadvocaten.nl
www.drpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Misschien definitief toch maar van Raio advocaat geworden?

ROTTIER A.M. , Ton ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Rottier advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 3494 , 5203 DL Den Bosch
Tel 073-6465455 , fax 073-6465450
ton.rottier@abab.nl
Advocaat bij Rottier advocaten ; beëdiging 1984 en 1994
Postbus 3494 , 5203 DL Den Bosch
Tel 073.6465455 , fax 073-6465450 ton
rottier@advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oosterhout

ROTTIER H.G. , geboren nov 1956
NLRM 96 97 98 99/00
Senior wetgevingsjurist Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 jun 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 jun 1995
Rechter rechtbank Almelo 26 mrt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 4 nov 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 4 nov 1996
NU
Rechtbank Almelo rechter
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Thuiszorg Stad Utrecht
Redacteur van de losbladige bundel arbeidsomstandigheden recht en praktijk van Kluwer
Medewerker van het losbladig zakboek van uitgeverij Kluwer

ROTTIER S.A.J.A.
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 2001
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789490 , fax 020-6789589
rottier@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROTTINGHUIS H.Th.E.M. , geboren 1956
Telegraaf 25-03-1999: zal toetreden tot de Holding directie van PON Holdings.
Naast deze functie zal hij de directie blijven voeren over de Auto Import Groep en Pon's Automobielhandel
[sep 2000] Directeur Pon Holdings B.V.

ROTTINGHUIS J.H.B.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 3 dec 1980
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Rottinghuis ; beëdiging 1976
Strawinskylaan 1213 , WTC Toren A-12 , 1077 XX A'dam
Advocaat bij p/a Minervaplein 211 , 1077 TJ Amsterdam
Tel 020-6790535 , fax 020-6790535
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam

ROUBOS J.L. , geboren aug 1970 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1998

ROUKEMA R.R. , geboren apr 1957
NLRM 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 apr 1994
Rechter rechtbank Rotterdam 12 jan 1996
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie SVG te Leiden

ROUPPE van DER VOORST - JANSSEN G.J.A. , Eugene ; Mw.
Belastingadviseur
Coopers & Lybrand Belastingadviseurs te Arnhem
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Arnhem & Nijmegen

ROUSCHOP P.J.P.M.
Advocaat bij Mr. G J A.F. Beulen Kantoor ; beëdiging 2002
Postbus 32060 , 6370 JB Landgraaf
Tel 045-5691277 , fax 045-5321300
paulrouschop@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROUSSEAU P.P.H. , geboren nov 1961
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 dec 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 dec 1994
Rechter rechtbank Den Bosch 24 feb 1996
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
04 jun 1997
TEVENS [oktober 2003]
Docent plaatsvervanger Opleidingen Sociaal Recht 01-01-2001

ROUVEROY van NIEUWAAL E.A.B. van ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Hoogleraar Staat en Recht in Afrika
e.a.b.vanrouveroy@law.leidenuniv.nl
Eerder vermeld als: Bijzonder hoogleraar Staatkundige geschiedenis en het constitutionele recht van Afrika (vanwege het Leids Universiteits-Fonds)
Privé adres: Glinthuisweg 15 , 8061 PN Hasselt , Tel. 038 4771959

ROUVOET A.
(RPF)
Lid Tweede Kamer
mei 2000

ROUW H.J. ; Drs.
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. Rouw ; beëdiging 1976
Postbus 9576 , 4801 LN Breda
Tel 076-5226591 , fax 076-5143605
rouw@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ROUWE T. de ; Mw.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1997
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770469 , fax 010-4365496
schaaprdam@compuserve.com
derouwe@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koster advocaten
Postbus 5287, 2000 CG Haarlem
Tel 023.5125025 , fax 023-5125026
info@kadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROUWÉ - DANES J.F. ; Mw.
Rechten 1969
Advocaat/Procureur , Zelfstandig
Advocaat bij van den Elst & Rouwé advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 123 , 8900 AC Leeuwarden
Tel 058-2134765 , fax 058-2126512
elst-rouwe@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland

ROUWELAAR - HOOGLAND T.C. ten ; Mw.
Advocaat bij Sorko c.s. advocaten ; beëdiging 1994
Churchilllaan 223 , 1078 ED Amsterdam
Tel 020-6733351 , fax 020-6757151
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ROUWELER A.C.J.
Notaris te Zutphen , arrondissement Zutphen
Postbus 363 , 7200 AJ Zutphen

ROUWENHORST G.F. , Gerrit ; Dhr.
Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Aalten

ROUWENHORST G.W.
Notaris te Delden , gem. Stad Delden , arrondissement Almelo
Kantoor Blom & Rouwenhorst ; Delden

ROUWET A.P.P.D.
Advocaat bij Rouwet en Hartman ; beëdiging 1980
Postbus 53 , 7130 AB Lichtenvoorde
Tel 0544-375800 , fax 0544-377064
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ROUWET J.P.J.M.
Advocaat bij Stouthart c.s. ; beëdiging 1994
Postbus 134 , 5450 AC Mill
Tel 0485-455106 , fax 0485-455261
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ROUWETTE S.W.F. , Suzanne ; Mw.
Advocaat bij van Dusseldorp advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 10482 , 7301 GL Apeldoorn
Tel 055-5212491 , fax 055-5214731
a.dusseldorp@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Liesveld advocaten
Postbus 10017 , 7301 GA Apeldoorn
Tel 055-5222262 , fax 055-5223934
s.w.f.touwette@liesveld-advocaten.nl
www.liesveld-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Orde van advocaten te Zutphen: secretaris (info sep 2000)
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Apeldoorn.

ROUWS J.J.C.M.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Den Bosch ; beëdiging 2002
Postbus 698 , 5201 AR Den Bosch
Tel 073-6819400 , fax 073-6142287
j.rouws@denbosch.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROWEL - van der LINDE J.M. , geboren jan 1959 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 apr 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 22 mrt 1990
Rechter rechtbank Zutphen 21 jan 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 27 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 27 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 27 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 21 oktober 1998
Rechter rechtbank Zwolle 1 september 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 januari 2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle van 16-08-2000
Vice-president Rechtbank Zutphen van 01 jan 2002
Vice-president Rechtbank Zutphen vanaf 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 21-10-1998
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Zutphen Rechtbamk Vice-president
TEVENS
Bestuurslid PC Basisschool De Schotse te Raalte
Lid externe regionale KC Verpleeghuizen (betreft Hartkamp raalte PW Jansen en Sint Jozef te Deventer
Lid Rotary Club Salland
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Bestuurslid PC Basisschool De Schutse
Lid Stuurgroep Fusie PC Basisscholen Salland
Lid klachtencommissie Verpleeghuizen Deventer, Raalte Verzorgingshuizen Deventer
TEVENS [juni 2002]
Lid regionale klachtencommissie Verpleeghuizen Deventer/Raalte
TEVENS [juli 2002]
Lid van de Commissie van Toezicht Jeugdinrichtingen De Sprengen, Zutphen en Wapenveld van 01-07-2002
Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht van de Notarissen, Zutphen van 01-01-2001
Voorzitter Rotary Club, Raalte van 01-07-2002
Voorzitter klachtencommissie Zorggroep Solis van 01-01-2001 tot 31-12-2001
TEVENS [februari 2003]
Lid van de Commissie van Toezicht
Jeugdinrichtingen De Sprengen te Zutphen en Wapenveld vanaf 01-07-2002
Plaats-vervangend Lid Kamer van Toezicht van de Notarissen te Zutphen vanaf 01-01-2001
Voorzitter Rotary Club te Raalte vanaf 01-07-2002
Voorzitter klachtencommissie
Zorggroep Solis vanaf 01-01-2001 tot 31-12-2001
@OPM
Nu blijkt dat bijbanen van voor 2002 in juli 2002 wel, maar juni 2002 NIET vermeld waren, en gewoon verzwegen zijn. Kwalijk.

ROY A.J.M. van
Advocaat bij Korvinus & Knoops advocaten ; beëdiging 1998
Emmalaan 23 , 1075 AT Amsterdam
Tel 020-6797929 , fax 020-6626606
info@korvinus-knoopsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Korvinus Abeln advocaten
info@ka-advocacen.nl
www.ka-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROY van ZUIDEWIJN B.W.J.M. de
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1984
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517402 , fax 020-0207949
barend.wj.m.de.roy.van.zuidewijn@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825105 , fax 020-5825150
bderoyvanzuidewijn@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROY van ZUYDEWIJN C.A.J. de ; Mw.
Advocaat bij Westhoff van den Brom ; beëdiging 1981
Postbus 51192 , 1007 ED Amsterdam
Advocaat bij De Roy & van den Brom
Schipbeekstraat 7-9 , 1078 BK Amsterdam
Tel 020-6646930 , fax 020-6048462
[vademecum advocatuur 2001]
brom@advocaten.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROY - VISSERS J.I.W.A. van ; Mw.
Advocaat bij van Roy c.s. advocaten ; beëdiging 1983
Rapenburg 55 , 2311 GH Leiden
Tel 071-5122362 , fax 071-5120504
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ROY van ZUYDEWIJN Zie de VRIES ROBBÉ - De ROY van ZUYDEWIJN M.A.J.S. de , geboren

ROY P.W.A.M. van
Advocaat bij Clerx Paulissen Sadza ; beëdiging 1993
Postbus 505 , 6190 BA Beek
Tel 045-4370500 , fax 046-4370355
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clerx van Roy advocaten
Postbus 220 ,6190 AE Beek
Tel 046-4363388 , fax 046-4363389
[vademecum advocatuur 2004]

ROY Th.H. van
Advocaat bij van Roy c.s. advocaten ; beëdiging 1965
Rapenburg 55 , 2311 GH Leiden
Tel 071-5122362 , fax 071-5120504
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ROY V.L.T. van
Advocaat bij van Roy c.s. advocaten ; beëdiging 1997
Rapenburg 55 , 2311 GH Leiden
Tel 071-5122362 , fax 071-5120504
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ROYEN A.J.W. van , geboren aug 1906
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam en Den Haag mrt 1931
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 dec 1945
Rechter rechtbank Middelburg 17 jul 1946
Vice-President rechtbank Middelburg 24 sep 1957
Raadsheer Hof Den Haag 4 mrt 1958
Vice-President Hof Den Haag 20 mrt 1968

ROYER S. , geboren jun 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Rotterdam ; Raio 13
feb 1959
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 13 jun 1959
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 23 jun 1961
Rechter rechtbank Rotterdam 13 dec 1961
Hoogleraar Ned. Economische Hogeschool te Rotterdam1 sep 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 okt 1964
Raadsheer Hof Amsterdam 16 aug 1969
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 9 dec 1975
Vice-President Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 9 jun 1986
President Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 okt 1989
Als president opgevolgd door MARTENS
Raadsheer in buitengewone dienst Hoge Raad der Nederlanden 1 okt 1996
NU Den Haag Hoge Raad President. Pensioen sinds oktober 1996
NU Den Haag Hoge Raad Raadsheer in buitengewone dienst
TEVENS
Lid van het Permanent Hof van Arbitrage, Den Haag (1986).nog vermeld in 1999
Voorzitter van de Adviesraad voor de herziening van de rechterlijke organisatie, Den Haag (1991)
Lid van de Raad van Toezicht van de Carnegie-Stichting, Den Haag (1989)
Lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie,
Leiden/Antwerpen (1992)
Directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem(1989)
Lid van de Academia dei Giusprivati Stichting Europei, Pavia (1994)
Titulair Lid van het Comité Maritime International, Antwerpen(1972)
Beschermheer van Kuyl's Fundatie, Rotterdam (1989)
Lid van de Raad van Advies van de Juridische Faculteits-vereniging Rotterdam(1991)
Is gestopt in okt 1996
INFO
Was naar men zegt betrokken bij de affaire van "het pijpje van de Keizersgracht" in 1996 in hetzelfde
pand waar zich de affaire / SM-kelder van Salomonson afspeelde.
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

ROZA C.F.
Advocaat bij De heer Mr. Roza Kantoor ; beëdiging 1979
Postbus 1092 , 8001 BB Zwolle
Tel 038-4215191 , fax 038-4222371
roza.advocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Roza advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

ROZA F.N. ; Mw.
Zaandam 2 okt 1980
Verlof zonder behoud van bezoldiging Lid Gedeputeerde Staten van de provincie
TEVENS
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam

ROZE J.C.Y.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Schut, van Os ; Amsterdam

ROZEBOOM M.H. ; Mw.
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1999
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen
m.h.rozeboom@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROZEMA J.R. ; Mw.
Rechten 1986
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen

ROZEMAN A.

ROZEMAN Tj.U. , Tjeerd ; Dhr.
Outplacement Adviseur
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Barneveld

ROZEMEIJER J.E.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3281175
jan.rozemeijer@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

ROZEMEIJER S.
Advocaat bij De Klerk & Rozemeijer ; beëdiging 1995
Postbus 2050 , 1990 AA Velserbroek
Tel 023-5391309 , fax 023-5391360
de.klerk.rozemeijer@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@dkradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ROZEMOND N. , geboren oktober 1960
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 november 1999

ROZEN W.A.
Notaris te Apeldoorn , arrondissement Zutphen
Kantoor Dijkstra De Graaff ; Apeldoorn, Epe

ROZENDAAL J.
Advocaat bij Rozendaal advocatenkantoor ; beëdiging 1980
Singel 93 , 1012 VC Amsterdam
Advocaat bij Rozendaal advocaten
Oudeschans 10 , 1011 KZ Amsterdam
Tel 020-6202930 , fax 020-6273492
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RU C. de
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
niels.deru@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

RU C.F. de
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1994
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
kees.deru@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

RU H.J. de
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & 0very
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-0741449
hendrikjan.deru@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6741255 , fax 020-6741871
hendrikjan.deru@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]
HOOFDFUNCTIE
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel 020 4446250 , fax 020 4446210
Afdeling Sociaal Recht en Rechtshulp VU
Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht
h.j.deru@rechten.vu.nl
Privé adres: Bredestraat 39 , 6674 AX Herveld , Tel. 0488 452597

RUARUS J.
Advocaat bij Schrijver & Ruarus advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 88 , 7490 AB Delden
Tel 074-3761197 , fax 074-3764742
schrijver.ruarus@introweb.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUBBENS A.A.A.M. , geboren jun 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Breda 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 21 sep 1965
Kantonrechter Tilburg 8 apr 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 26 jun 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 1 jul 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 1 sep 1994
NU
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
aug 1997
Geen opgave van bijbanen gevonden in het register kantongerecht Breda / Tilburg

RUBBENS B.J.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff , Bockenheimer Landstrasse 23 , 60325 Frankfurt am Main MAIN
Duitsland
Tel 0049-69971570 , fax
bart.rubbens@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

RUBENS - SNIJDERS L.D.M. ; Mw.
Advocaat bij Bockmeulen Janzing Brink advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 177 , 6600 AD Wijchen
Tel 024-6411555 , fax 024-6416287
info@bockmeulen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RUDING FEHMERS A.M. ; Mw.
Rechten 1934
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

RUDING P.H.K.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1982
Postbus 2121 , 7500 CC Enschede
Tel 053-4331133 , fax 053-4330381
p.ruding@d jp.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RUEB A.
Notaris te Katwijk , arrondissement Den Haag
Kantoor Verhees van der Plas c.s. ; Katwijk (Zh)

RUEB A.S. ; UHD
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 31 okt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 4 feb 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 21-08-2002
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervamger
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1969 , 1974
Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
rueb@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Universitair docent VU Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Privaatrecht
fax 020 5253455
Privaatrecht
TEVENS
Lid Bestuur Amsterdamse Vereniging voor opvoeding en onderwijs ASVO
Reactie Tijdschrift "Woonrecht"
TEVENS [november 2003]
Universitair Hoofddocent, Universiteit van Amsterdam te Amsterdam 01-01-2001
Redacteur tijdschrift Woonrecht te Amsterdam 01-06-1978
@OPM
Waarom als advocaat twee keer beëdigd?
@OPM
November 2003 rechtspraak.nl vermeldt niet de functie van advocaat
Bedenkelijk. Is hij nog wel advocaat; vermoedelijk wel.

RUEB - BRAAKMAN K.E.H. ; Mw.
Advocaat bij De Ruijter de Wildt & De Vroom ; beëdiging 1978
Postbus 31231 , 2301 EE Leiden
Tel 071-5124445 , fax 071-5123609
[vademecum advocatuur 2001]
k.rueb@deruijterdewildt.nl
www.deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUEB R.A. , geboren apr 1911
NLRM 71
Advocaat en Procureur Den Haag jun 1934
Ambtenaar Crisistuchtrecht arrondissement Den Haag dec 1934

RUEB Th.E. , geboren mrt 1921
NLRM 71 80
Advocaat en procureur respectievelijk advocaat Den Haag 13 sep 1951 tot 1955
Werkzaam Ned. Econom. Hogeschool te Rotterdam , II.wetenschappelijk hoofdambtenaar 1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 sep 1962
Rechter rechtbank Den Haag 22 apr 1963
Vice-president rechtbank Den Haag 16 aug 1977

RUERS R.F.
Advocaat bij van Eeuwijk Ruers advocaten ; beëdiging 1980
Nieuwegracht 3 , 3512 LB Utrecht
Advocaat bij Ruers advocaten
Emmalaan 35 , 3581 HP Utrecht
Tel 030-2109911 , fax 03 0-2109912
ruers@ruers-adv.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 14022 , 3508 SB Utrecht
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
SP-fractie (fractievoorzitter) ; Lid Eerste Kamer ; mei 2000

RUES A. , Alexander ; Dhr.
Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Katwijk-Noordwijk

RUESINK A.
Advocaat bij De heer Mr. Roza Kantoor ; beëdiging 1994
Postbus 1092 , 8001 BB Zwolle

RUESINK H. , geboren mrt 1952
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 15 jan 1987
Kantonrechter Rotterdam 6 okt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 29 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 29 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 29 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 dec 1991
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Geen bijbanen

RUGES K. ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 30457 , 2500 CL Den Haag

RUGGERO - HUBENS I.G.J.C. ; Mw.
Advocaat bij Rozenlaan 95 , 3051 LN Rotterdam ; beëdiging 1995

RUHAAK G.H.
Advocaat bij Ruhaak Kantoor ; beëdiging 1983
Wilhelminasingel 193 , 6001 GS Weert
Tel 0495-542028 , fax 0495-520065
[vademecum advocatuur 2001]

RUHL A.C. ; Mw.
Rechten 1942
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden

RUIG P.A.
Advocaat bij Tiethoff & Ruig ; beëdiging 1979
Advocaat bij Ruig & Partners
Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag
Tel 070-3633555 , fax 070-3651280
ruig@ruigpartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ruigpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUIJGH J.
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Hermans & Schutteváer ; Utrecht

RUIJGROK C.S.M. ; Mw.
Advocaat bij De Lauwere Ruijgrok Fijn ; beëdiging 1989
Leeuwenveldseweg 1 , 1382 LV Weesp
Advocaat bij De Lauwere Ruijgrok
Postbus 5008 , 1380 GA Weesp
Tel 0294-432515 , fax 0294-432461
c.s.m.ruijgrok@delauwere.nl
[vademecum advocatuur 2001]
cs.m.ruijgrok@delauwere-ruijgrok.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUIJGROK Ch.D.A. , Charles ; Dhr. Drs.
Belasting adviseur
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag

RUIJGROK H.C.
Advocaat bij Postbus 3196 , 4800 DD Breda ; beëdiging 1962

RUIJGROK - GILLEBAARD N. ; Mw.
Huis van H.M. de Koningin , Militaire Huis , Adjudant van H.M. de Koningin, luitenant-kolonel van de Verbindingsdienst

RUIJGROK T.C. , geboren jun 1936 (of Th.C.)
NLRM 87 88/89 90 93 94 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 8 feb 1982
NU
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Ruijgrok, van Iersel & Luchtman ; beëdiging 1962
Advocaat bij Hoevestein 31 , 4903 SE Oosterhout
Tel 0162-470000 , fax 0162-469191
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen
09 jun 1997

RUIJPERS M.P.J. , geboren sep 1966 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 jan 1997
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur 97
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (info sep 2000)
HOOFDFUNCTIE
Ambtenaar in vaste dienst bij de Hoge Raad

RUIJS H.G. , geboren nov 1931
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Directeur Jaarbeurs
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 15 aug 1991
Rechter rechtbank Utrecht 2 mrt 1992
NU
Utrecht rechtbank rechter
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen bijbanen
jul 1997

RUIJS - BOERSMA L.M. ; Mw.
Rechten 1983
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle

RUIJS R.Th.A.
Notaris te Maassluis, arrondissement Rotterdam
Postbus 68 3140 AB MaassIuis
Haven 27, 3143 BC MaassIuis

RUIJTENBERG S.F. ; Mw.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1998
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 026-3777188 , fax 026-3777222
sruijtenberg@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RUIJTER B.G.M. de
Advocaat bij Pessers c.s. ; beëdiging 1998
Postbus 10360 , 5000 JJ Tilburg
Tel 013-5351753 , fax 013-5366200
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pessers Woodrow & De Ruijter advocaten en Procureurs[vademecum advocatuur 2004]

RUIJTER C. de ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1999
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
c.deruijter@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RUIJTER G.J. de
Advocaat bij De Ruijter Ondernemings-Advocatuur ; beëdiging 1987
Postbus 19127 , 3501 DC Utrecht
Tel 030-2982363 , fax 030-2982165
deruyter@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Ruijter advocaten
Newtonlaan 115 , 3584 BH Utrecht
Tel 030-2106343 , fax 030-2106666
gru@deruyterlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUIJTER H. de , geboren okt 1948
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Advocaat en Procureur te Breda
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 2 feb 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 21 dec 1984
Rechter rechtbank Breda 28 feb 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom, Gouda, Tilburg, Zevenbergen 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 2 dec 1987
Plaatsvervangend Voorzitter raad van beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 juni 1991
Vice-President rechtbank Breda 27 apr 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Breda24 november 1998
NU
Breda Vice-President
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter bestuur Nassau Scholengemeenschap
Voorzitter Stichting KITE
Lid commissie Toezicht Huis van Bewaring voor vrouwen Breda
Voorzitter bezwarencommissie ambtenarenzaken gemeente Oosterhout
Voorzitter commissie rechtsbijstand asiel Hof ressort Den Bosch
18 feb 1997

RUIJTER H.J. de , geboren nov 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Breda 1 mrt 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 12 aug 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 5 jul 1988
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
Assen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Assen ; kantoor Trip & De Goede ; beëdiging 1975
Advocaat bij Trip advocaten
Postbus 300 , 9400 AH Assen
Tel 0592-316855 , fax 0592-317741
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 300 , 9400 AH Assen
h.deruijter@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Sociaal Fonds Masalco
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Faber Faber
Voorzitter commissie gebiedsaanduiding in Drenthe
17 mrt 1998

RUIJTER DE WILDT J.F. de
Advocaat bij Loopplank 56 , 9732 EC Groningen ; beëdiging 1977
Advocaat bij Het Roer 65 , 9733 AH Groningen
Tel 050-5493122 , fax 050-5493124
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loopplank 56 , 9732 EG Groningen
Tel 050-5418306 , fax 050-5418306
j.f.deruijterdewildt@keyaccess.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUIJTER J.W. de , geboren sep 1950
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris rechtbank Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 8 jan 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 10 mrt 1993
Rechter rechtbank Utrecht 24 november 1998
Rechter rechtbank Rotterdam 1 februari 2000
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen

RUIJTER M.B.J.M.
Notaris te Den Bosch , arrondissement den Bosch
Kantoor Banning De Ruijter & Wiegman, ' Den Bosch

RUIJTER M.W. de
Klavergriend 68 , 1356 KD Almere
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

RUIJTER N.J. de , geboren feb 1940 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 22 aug 1983
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger

RUIJTER R. de , geboren mrt 1935
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 apr 1990
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen vermelding van bijbanen in A'dam

RUIJTER R.L.M. de , geboren 1952
Jaarverslag Wereldhave 1999 en 2000:
Wereldhave sinds 1987
Directeur Werelhave Management Nederland bv 1990
Directeur Wereldhave Management Holding bv sinds 1994
Directeur Wereldhave nv sinds 1994

RUIJTER S. de ; Mw.
Advocaat bij van Andel.Brouwer. deRuijter ; beëdiging 1993
Postbus 93087 , 1090 BB Amsterdam

RUIJTER W. de

RUIJTERS K.L.
Advocaat bij Hekkelman Terbeggen & Rieter ; beëdiging 1994
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
HTR@bit.nl
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
Postbus 4506 , 30000 AM Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8841999
kris.l.ruijters@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4361 , 3006 AJ Rotterdam
kruijters@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUIJTERS L.S.T.H.
Advocaat bij advocatenkantoor Pessers ; beëdiging 1998
Postbus 885 , 5600 AW Eindhoven
Tel 040-2452555 , fax 040-2431749
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Portier & van den Hoogen c.s. advocaten
Postbus 4647 , 5601 EP Eindhoven
Tel 040-2124198 , fax 040-2123269
[vademecum advocatuur 2004]

RUIJTERS M.H.J.G. ; Mw.
Notaris te Helden , gem. Beesel , arrondissement Roermond
Kantoor Kruytzer & Ruijters ; Helden

RUIJVEN C.P.J.M. van ; Mw.
Advocaat bij Duijsens & van den Enden & Zwijnenberg ; beëdiging 2001
Postbus 182 , 2670 AD Naaldwijk
Tel 0174-623052 , fax 0174-623031
ruijven@dezadvocaten.nl
www.dezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUIJZENDAAL P.H.
Advocaat bij Ruijzendaal Boelens & Nolet ; beëdiging 1991
Postbus 805 , 3700 AV Zeist
Tel 030-6939001 , fax 030-6930241
[vademecum advocatuur 2001]
ruijzendaal@rbnadvocaten.nl

RUIKES - van der PLOEG E.G. ; Mw.
Rechten 1988
Juridisch Medewerker
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn

RUIMERS M.A.C. , Maeyken ; Mw.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Rechtspleging, Afdeling Personeelsmanagement, Hoofd
Hoofd personeelsmanagement Ministerie van Justitie
Manager Afdeling Human Resources bij de RDW vanaf 1 september 2001 [jaarverslag RDW 2001]
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

RUINAARD E.C. , geboren okt 1963 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 24 apr 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam1 november 1999
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 november 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 november 1999
Vice-President rechtbank Utrecht
NU Utrecht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Bestuur van de sectie raio's van de NVvR
Lid van de commissie Rechtspositie van de NVvR
Lid van de ledenraad van de NVvR, Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
TEVENS [oktober 2004]
Lid Raad van Toezicht Stichting Centrum BOA , Utrecht van 01-07-2002.
@OPM Wat is BOA; slang zonder constrictor ?

RUIRS J.
Advocaat bij Braakman advocaten ; beëdiging 2003
Mierloseweg 5 , 5707 AA Helmond
Tel 0492-544415 , fax 0492-527785
braakmanadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUIS H. , geboren nov 1919
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam 1941
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 14 nov 1945
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 17 aug 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 22 mrt 1951
Kantonrechter Amsterdam 19 apr 1956

RUIS H.G.
Advocaat bij Ruis & Komet ; beëdiging 1983
Postbus 314 , 8330 AH Steenwijk
Advocaat bij Claassen Ruis Kornet & Leerdes
Postbus 104 , 7940 AC Meppel
Tel 0522-245502 , fax 0522-245541
[vademecum advocatuur 2001]
Orde van advocaten te Zwolle: waarnemend Deken (info sep 2000)
h.ruis@crkg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUISBROEK JETTEN M.B.
Advocaat bij Ruisbroek Jetten c.s. ; beëdiging 1978
Postbus 2043 , 1000 CA Amsterdam
Tel 020-6272735 , fax 020-6382171
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1970 en 1978
ruisbroekjetten@ruisbroekjetten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUISSAARD R. , geboren 7 sep 1955 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 3 jul 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Doetinchem ; kantoor Remmelink ; beëdiging 1981
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Tel 0314-372311 , fax 0314-333947
ruissaard@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [oktober 2004]
Op rechtspraak.nl wel vermeld advocaat en procureur in Doetinchem , maar niet van welk kantoor.
Verder: betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen

RUIT S.M.P.T. ; Mw.
Advocaat bij van Dijk.Tilburg advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 4203 , 5004 JE Tilburg
Tel 013-5440400 , fax 013-5446464
s.ruijs@vandijktilburg.nl
www.vandijktilburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUITENBEEK - De BEKKER E.M.T. van ; Mw.
Advocaat bij Meijer c.s. ; beëdiging 1997
Scheveningseweg 50 , 2517 KW Den Haag
Tel 070-3548003 , fax 070-3584750
meljercs.law@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Krans & van Hilten advocaten
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
evanruitenbeek@kransenvanhilten.nl
www.kransenvanhilten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUITENBEEK - BART F.M. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2002
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153495 , fax 070-5153123
fm.ruitenbeek@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUITENBERG C.J.
Advocaat bij Ruisbroek Jetten c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 2043 , 1000 CA Amsterdam
Tel 020-6272735 , fax 020-0382171
[vademecum advocatuur 2001]
ruitenberg@ruisbroekjetten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUITENBERG E.J.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1982
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Advocaat bij Vogel & Ruitenberg advocaten
Postbus 121666 , 1100 AD Amsterdam
Tel 020-5650400 , fax 020-5050411
ruitenberg@theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUITER A.L. de
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Almelo ; beëdiging 2002
Boompjes 24 , 7607 HG Almelo
Tel 0546-535676 , fax 4546-535689
[vademecum advocatuur 2004]

RUITER A.L.M.
Advocaat bij Bergweg 2 , 7061 DJ Terborg ; beëdiging 1985
Tel 0315-330269 , fax 0315-340848
[vademecum advocatuur 2001]

RUITER A.P.E. de ; Mw.
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 236 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-516340 , fax 0575-517080
deruiter@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RUITER B. de ; Mw.
Advocaat bij advocaten Alliantie ; beëdiging 1991
Postbus 602 , 3500 AP Utrecht
Tel 030-2340922 , fax 030-2340812
bderuiter@advocatenalliantie.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Herweijer advocaten
Postbus 219 , 3970 AE Driebergen
Tel 0343-528585 , fax 0343-528590
ruiter@herweijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUITER C. de ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1999
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
c.deruijter@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUITER C.A. de ; Mw.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2003
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857682 , fax 020-5727682
cornelia.deruiter@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]

RUITER C.M. de (of Ch.M.)
Advocaat bij Sorko c.s. advocaten ; beëdiging 1974
Churchill-laan 223 , 1078 ED Amsterdam
Tel 020-6733351 , fax 020-6757151
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RUITER D.W.P. ; Prof.
Universiteit Twente
Faculteit Bestuurskunde
Postbus 217 , 7500 AE Enschede
Departement Recht
Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht
tel 053 4893219 , fax 053 4894734
d.w.p.ruiter@bsk.utwente.nl
TEVENS
Nederlandse Onderzoeksschool voor de Bestuurskunde - NOB
Directie / Management

RUITER E.I. de , geboren jan 1958 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Senior-secretaris bij het arrondissementsparket Amsterdam
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jun 1993
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jun 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jun 1995
NU
Amsterdam parket

RUITER E.J. de , geboren nov 1968
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Middelburg 1 apr 1996
NB
[juni 2002] niet vermeld op rechtspraak.nl bij rechtbank Middelburg
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 1996
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Advocaat bij Trenité van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
eruiter@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij IBM Nederland N.V.
Postbus 9999 , 1006 CE Amsterdam
Tel 020-5135151 , fax 020-6691531
everhard.de.ruiter@nl.ibm.com
[vademecum advocatuur 2004]

RUITER H. de ; Mw.
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4215005 , fax 038-4218573
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 038 4280077 , fax 038 4218573
[vademecum advocatuur 2002]
info@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUITER H.R. de
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Europe Combined Terminals B.V.
Directeur P & O

RUITER J. de , geb. apr 1930 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 94 95 96 97 98 99/00
Oud Minister van Justitie
Oud Minister van Defensie
Procureur-generaal Hof Amsterdam 23 sep 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 17 jun 1991
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 17 jun 1991
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Oud-hoogleraar, Universiteit van Utrecht, jeugdrecht ; Emeritus 1 mei 1995
TEVENS
Lid commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)
Voorzitter / Lid College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (cva)
Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus20301 Den Haag T: 070-3706215 F: 3707916

RUITER - BEEN J.G.B.E. de ; Mw.
Rechten 1954
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

RUITER N.W.
Advocaat bij Bosch & Ruiter ; beëdiging 1994
Postbus 94533 , 1090 CM Amsterdam
boschruiter@wxs.nl
Tel 020-6639895 , fax 020-6633850
boschruiter@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ruiter@boschruiter.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUITER R.E.A.
Advocaat bij Hameleers.Meuwissen. van den Boomen ; beëdiging 1995
Kapellerlaan 40 , 6041 JD Roermond
Advocaat bij Rompelberg & Ruiter advocaten
Postbus 23034 , 6367 ZG Voerendaal
Tel 045-5620540 , fax 045-5620541
[vademecum advocatuur 2001]
r.ruiter@rechten.nl
www.rechten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUITER R.J.
Advocaat bij Simons & Partners ; beëdiging 2002
Postbus 20 , 6270 AA Gulpen
Tel 043-3653005 , fax 043-3652907
info@simons-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUITER S.W.E. de , geboren apr 1956 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Repetitor straf- en strafprocesrecht te Voorschoten
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 feb 1993
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-04-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Repetitor Strafrecht
Lid Bestuur Stichting Nutschool te Voorschoten
Secretaris van de Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten
TEVENS [juli 2003]
Vertrouwenspersoon Nutsbasisschool te Voorschoten van 01-01-2002
Secretaris MHC Forescate van 01-01-2002

RUITER - PHAFF T.W.J. de ; Mw. geboren juni 1953
NLRM 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 dec 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 13 sep 1994
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen
24 mrt 1997

RUITINGA D.P. , geboren dec 1951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 mrt 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 5 jun 1987
Rechter rechtbank Amsterdam 27 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 sep 1990
Rechter rechtbank Haarlem 30 juni 1999
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 05-08-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 22-02-2002
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [november 2003]
Lid tuchtcommissie KNSB
Lid Centrale Raad van Beroep KNBB (Biljart Bond)
Lid commissie van beroep KNWU
Medewerker Nederlandse jurisprudentie

RUITINGA P.
Advocaat bij van der Wiel & Ruitinga ; beëdiging 1972
Advocaat bij van der Wiel Ruitinga van Noort
Postbus 986 , 3000 AZ Rotterdam
Tel 010-4368111 , fax 010-4368164
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ruitinga & van Noort advocaten
Postbus 426 , 3000 AK Rotterdam
[vademecum advocatuur 2004]

RUIVEN J.P.C. van
Advocaat bij Buren van Velzen Guelen advocaten Notarissen Belastingadviseurs ; beëdiging 2000
Postbus 17199 , 2502 CD Den Haag
Tel 070-3184200 , fax 070-3561340
vanruiven@bwg.nl
www.bvvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUIZENDAAL P.H.
Advocaat bij Ruijzendaal Boelens & Nolet advocaten
Postbus 805 ; beëdiging 1991
3700 AV Zeist
Tel 030-6939001 , fax 030-6930241
ruijzendaal@rbnadvocaten.nl
www.rbnadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUIZEVELD M.D. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1992
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
marianne.ruizeveld@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6741211 , fax 020-6741046
marianne.ruizeveld@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

RULLMANN J.H.W. , geboren feb 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Tilburg
Advocaat en Procureur te Alkmaar/Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 9 jan 1986
Rechter rechtbank Den Bosch 22 aug 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 14 apr 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 8 nov 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 18 mei 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Vice-President rechtbank Den Bosch 27 nov 1991
NU
Den Bosch Vice-President ; hoofdfunctie
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
03 feb 1997

RULLMANN S.A. (of Sj.A.) , geboren dec 1947 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 sep 1982
Rechter rechtbank Amsterdam 22 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 9 sep 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 31 okt 1991
Vice-President rechtbank Amsterdam 28 sep 1992
NU
Amsterdam rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Oudervereniging Johan de Witt-Gymnasium te Dordrecht
Lid commissie B-schriften Dordrecht
TEVENS [januari 2003]
Lid college van geschillen Vrije Universiteit Amsterdam 01-09-2000
Lid raad van toezicht Rino Noord-Holland Amsterdam 01-01-2001
Lid bestuur afdeling Zuideramstel van de PvdA Amsterdam 01-01-2000
Voorzitter Commissie van Toezicht Demersluis Amsterdam 01-08-2001

RUMP J.H. ; Mw.
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk ; beëdiging 1997
Postbus 82 , 8260 AB Kampen
Postbus 1182 ,8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
jh.rump@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUNGE W.F.L.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

RUNIA - ALLON C.P.H. , geboren jul 1948 ; Mw.
NLRM 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 nov 1994
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Ontslag 1 jan 1997

RUNIA D. , geboren mei 1932
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Utrecht okt 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 22 dec 1970
Kantonrechter Gorinchem 27 mei 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 28 feb 1976
Opdracht kantonrechter werkzaam Oud-Beijerland 20 jul 1978
Kantonrechter Utrecht 2 mei 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 26 mei 1981
Plaatsvervanger Lid van het Hof van Discipline 29 jun 1988
Raadsheer Hof Arnhem 6 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 24 mei 1994
NU Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht en Beklagcommissie van de Hoevekliniek
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline
Kerkelijke functies
Lid van de Rotary
16 feb 1998
TEVENS [juni 2002]
Voorzitter Commissie van Toezicht en Beklagcommissie van der Hoevenkliniek
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline
Bestuurslid Stichting Moestuinprojecten Maarschalkerweer
TEVENS [juli 2002]
Van rechtspraak.nl Hof Arnhem volledig verdwenen.
@OPM
Van rechtspraak.nl Hof Arnhem volledig zonder enig spoor verdwenen. Vreemd.

RUPERT J.A.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Nauta & Lucas ; beëdiging 1995
Postbus 219 , 8200 AE Lelystad
Advocaat bij Annelinda Rupert advocatenkantoor
Jhr. von Heijdenstraat 11 , 7481 EC Haaksbergen
Tel 053-5725400 , fax 053-5740750
advocate.rupert@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RUPERT W.A.M.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1995
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
wrupert@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Stadermann Luiten advocaten
Tel 010-4444387 , fax 010-4125050
rupert@stadermannluiten.nl
www.stadermannluiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUPP Th.
Advocaat bij Hamer advocaten ; beëdiging 2000
Jan Luijkenstraat 12 , 1071 CM Amsterdam
Tel 020-6707373 , fax 020-6707474
t.rupp@hamer-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RUPPERT M.M. ; Mw.
Advocaat bij Maassluisstraat 340 , 1062 GR Amsterdam ; beëdiging 1995

RUS - van der VELDE M. , geboren februari 1961 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter- plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 augustus 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1987
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1987 en 2000
Tel 070-5153775 , fax 070-5153131
m.rus@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Waarschijnlijk twee keer beëdigd

RUSELER L. ; Mw.
Advocaat bij Belastingdienst/Centrum voor ICT ; beëdiging 2001
Postbus 9050 , 7300 GM Apeldoorn
Tel 055-5283732 , fax 055-5283897
l.ruseler@belastingdienst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUSMAN W.J.M. ; Mw.
Wethouder CDA gemeente Noordwijkerhout [info SAL 2000]

RUSSCHEN M.
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk ; beëdiging 1992 en 2002
Postbus 225 , 8440 AE Heerenveen
Tel 0513-433433 , fax 0513-433421
m.russchen@dommerholt.nl
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUSSEL Zie HOLTZ - RUSSEL [VAD 2001] E.R.M. ; Mw.
Advocaat bij Bout advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 7015 , 9701 JA Groningen
Tel 050-3136846 , fax 050-3132930
[vademecum advocatuur 2001]
e.r.m.russel@boutadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUSSELL - van der HOEVEN C.M.E. , geboren mei 1954 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 mei 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 mrt 1989
Rechter rechtbank Rotterdam 20 mrt 1990
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen

RUSSELL P.W.L. , geboren 1954
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 87400 , 1080 JK Amsterdam
Tel 020-3015555 , fax 020-3015678
russell@russell.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@russell.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Consul-Generaal Luxemburg
Secretaris "Corps Consulaire á Amsterdam"
Lid Partijbestuur Christen Democratisch Appèl
Lid Raad van Toezicht Muziekgroep Nederland
Commissaris Burgman Heybroek N.V.
Commissaris Elektrotechnische Groothandel Hategro B.V.
Commissaris Inalfa Holding B.V.
Commissaris Inalfa Industries B.V.
Lid Raad van Advies Vereniging Katholieke Radio Omroep (KRO)
Oud-functie: Voorzitter Raad van Comm. Hero de Groot B.V.

RUSSELL R.W.L.
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 1990
Nassauplein 1 b , 2585 EA Den Haag
Tel 070-3654822 , fax 070-3624144
russen@russell.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@russell.nl
www.russell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUSSELL W.O.
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 87400 , 1080 JK Amsterdam
Tel 020-3015555 , fax 020-3015678
russell@russell.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@russell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUSSEN GROEN P.M. van
Advocaat bij Wladimiroff & Spong ; beëdiging 1997
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Advocaat bij Wladimiroff Waling Schreuders
Postbus 93102 , 2509 AC Den Haag
Tel 070-4166616 , fax 070-3220940
p.vanrussengroen@wlaws.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.wlaws.com
[vademecum advocatuur 2004]

RUSSO R. ; Dr. UHD
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Fiscaal-economisch departement
Directe Belastingen
r.russo@law.leidenuniv.nl

RUST Zie WIGGERS - RUST L.F. , geboren okt 1951 ; Mw.

RUSTING A.J. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529358 , fax 070-35846089
arusting@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RUTER - EHLERMANN A.L.W.B. ; Mw.
Advocaat bij Rasker Duvekot & Wibbens ; beëdiging 1985
Herengracht 503 , 1017 BV Amsterdam
Tel 020-6270370 , fax 020-6269287
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Duvekot advocaten en Procureurs
Herengracht 503 , 1017 BV Amsterdam
Tel 020-5209595 , fax 020-6269287
info@duvekot.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RÜTER C.F. , geboren nov 1938 ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 okt 1975
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Strafrechtwetenschappen
fax 020 5253943
Hoogleraar Strafrecht, Strafrechtswetenschappen
TEVENS
INFO
Bemoeide zich met de discussie inzake de PG-affaire Steenhuis
Privé adres: Keizersgracht 696 , 1017 EV Amsterdam , Tel. 020 5253374

RUTGERS C.A.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 19 mrt 1949
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 21 dec 1959

RUTGERS van der LOEFF Zie PAS - RUTGERS van der LOEFF C.E. van de , geboren okt 1956 ; Mw.

RUTGERS D.J.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
jrutgers@houthoff.nl
Advocaat bij Kennedy van der Laan
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506868 , fax 020-5506968
dirk.jan.rutgers@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUTGERS F.J.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1971
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam

RUTGERS van der LOEFF F.J.H. , geboren sep 1939
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Rotterdam 1 sep 1968
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Arnhem ; Raio 1 mei 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 sep 1970
Gedetacheerd parket Procureur-Generaal Hof Den Bosch 1 jan 1973
Gerechtssecretaris rechtbank Arnhem 1 jul 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 9 dec 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 21 dec 1977
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 23 nov 1984
Raadsheer Hof Arnhem 22 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 jul 1992
Vice-President Hof Arnhem 25 juni 1997
NU Arnhem Hof Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
jun 96
TEVENS [juni/juli 2002]
"Geen nevenfuncties opgegeven"
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM ""geen nevenbetrekkingen opgegeven"

RUTGERS van ROZENBURG G.C.D. ; Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 aug 1955
Lid Ambtenarengerecht Rotterdam 3 feb 1961

RUTGERS G.R. ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 99/00
Studeerde rechten aan de VU
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 jul 1975
Ontslag 01 jan 1997 ?
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Algemene Rechtswetenschap en Rechtsgeschiedenis
Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht
Hoogleraar Algemene Rechtswetenschap
Eerder vermeld als: Hoogleraar, Rijks Universiteit Groningen, privaatrecht i.h.b.het burgerlijk procesrecht
g.r.rutgers@rechten.rug.nl
TEVENS
Na zijn diensttijd werd hij advocaat te Amsterdam, later is hij verbonden geweest aan de juridische
faculteit van de VU, waar hij ook promoveerde
Vanaf 1981 is hij hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder het burgerlijk procesrecht en sinds
kort ook hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen
TEVENS [oktober 2004]
Op rechtspraak.nl niet te vinden.
INFO
Privé adres: Verlengde Hereweg 154 , 9722 AL Groningen , Tel. 050 5268516

RUTGERS H.C. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1995
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs ; beëdiging 1995 en 2003
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
info@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

RUTGERS Zie BOCKWINKEL - RUTGERS H.E. , geboren apr 1945 ; Mw.

RUTGERS H.G.M. , geboren jun 1964 ; Mw.
NLRM 92 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1991
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 16 sep 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 12 maart 1999
NU
Utrecht parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden bij parket jan 99

RUTGERS H.J. , geboren 1950
Directeur-Generaal Divisie Europa ABN AMRO Holding N.V.
Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam
Commissaris ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten N.V.
Commissaris ABN AMRO Levensverzekering N.V.
Commissaris ABN AMRO Schadeverzekering N.V.
Commissaris Amsterdam Arena (Stadion)
Commissaris Bouwfonds
Commissaris NCM Holding N.V.
Mr. H.J. Ruigers was voorheen directeur-generaal van de divisie Nederland van ABN AMRO Holding N.V. Tevens was hij Lid van de raad van commissarissen van Auto Lease Holland B.V., Nederlandse Veiligheidsdienst Beheer B.V. en TOP Lease B.V.

RUTGERS J.F.B.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 16 feb 1956

RUTGERS J.W. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1997
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
jrutgers@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RUTGERS J.W. , geboren jul 1919
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Gouda en Haarlem feb 1943
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 14 feb 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 apr 1960
Kantonrechter Haarlem 26 sep 1967
Lid Ambtenarengerecht Haarlem 25 jun 1957
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 12 jun 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 2 okt 1980
Verlof zonder behoud van bezoldiging , Lid Gedeputeerde Staten van de provincie

RUTGERS M. , geboren dec 1959 ; Mw. Dr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Docent aan de Rijks Universiteit te Leiden
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 aug 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 aug 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 3juli 1998
NU
Den Haag parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997

RUTGERS M.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 jul 1975

RUTGERS van der LOEFF M. , geboren jun 1920
NLRM 71 80 88/89 90
Werkzaam gemeente secretarie Assen 1 jan 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 13 apr 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 jun 1954
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 23 jun 1954
Rechter rechtbank Almelo 18 jan 1955
Vice-president rechtbank Almelo 22 nov 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 27 feb 197
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 10 mrt 1987

RUTGERS M.R. ; Dr.
Universiteit Leiden
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Wassenaarseweg 52 , 2333 AR Leiden
tel 071 527 4003 , fax 071 5273758
Departement Bestuurskunde en Sociologie
Bestuurskunde

RUTGERS N.H. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1995
Postbus 7301 , 1007JH Amsterdam
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
nanette.rutgers@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
nanette.rutgers@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

RUTGERS van ROZENBURG P.E.M.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1997
One Rockefeller Plaza 23rd floor , New York N.Y.10020 , USA
Tel 001-2122182990 , fax 001-2122182999
patrick.rutgers@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

RUTGERS van der LOEFF P.J. , geboren jul 1909
NLRM 71
Werkzaam Raad van Beroep (O) Amsterdam 1 jan 1934
Adjunct-inspecteur Directe Belastingen Amsterdam 1 aug 1934
Griffier Raad van Beroep (s.v.) Amsterdam 5 sep 1939
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep (s.v.) Amsterdam 5 sep 1945
Lid Centrale Raad van Beroep 21 jul 1947
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep 19 mei 1962

RUTGERS S.V.
Advocaat bij Fruytier Lawyers in Business ; beëdiging 2002
Keizersgracht 442 , 1016 GD Amsterdam
Tel 020-5210130 , fax 020-5210131
vrutgers@flib.nl
www.flib.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUTGES L.T.A. ; UHD
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Economische Wetenschappen
Capaciteitsgroep Fiscale Economie en Recht
tel 010 4081491 , fax 010 4089166
rutges@few.eur.nl
publiekrecht

RUTH J.J.J.M. van
Advocaat bij Koningsplein advocaten ; beëdiging 1990
Koningsplein 8 , 5721 GJ Asten
Postbus 200 , 5720 AE Asten
koningspleinadv@isob.nl
Tel 0493-691237 , fax 0493-691239
koningsplein@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]

RUTH - van HEUVEN GOEDHART K.S. van , geboren mei 1934 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam Ministerie van Justitie , II.hoofd afdeling Psychopatenzorg 1957
Secretaris Centrale Raad van Advies Gevangeniswezen 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 feb 1977
Rechter rechtbank Rotterdam 23 jun 1980
Vice-president rechtbank Rotterdam 17 apr 1985

RUTH M.M. van
Advocaat bij Koningsplein advocaten ; beëdiging 1990
Koningslaan 8 , 5721 GF Asten
Tel 04 3-691237 , fax 0493-691239
koningsplein@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUTS - HOUTMAN P.K. , geboren jul 1946 ; Mw.
NLRM 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 26 nov 985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 26 nov 985
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 2 feb 1988
Rechter rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht rechter

RUTTE - de RUYTER C. van ; Mw.
Rechten 1985
Fiscaal Jurist , Zelfstandig
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

RUTTEN - ROOS A. , geboren 19 jun 1941 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Opleiding rechten UvA (1967)
Promotie rechten UvA (1975)
Wetenschappelijk Medewerker V.U.Amsterdam 1 sep 1967 - 1979
Hoogleraar Rijks Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 8 mrt 1978
Rechter rechtbank Amsterdam 7 jun 1979
Raadsheer Hof Amsterdam 20 sep 1984
Vice-President Hof Amsterdam 24 aug 1993
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Rijks Universiteit Leiden
TEVENS
Vice-Voorzitter College van Advies Justitiële Jeugdbescherming, publikaties, dissertatie, Jeugdigen in
Burgerrechtelijke relaties (1975) oratie: Waar haalt de jeugd het recht vandaan (1992)
Diverse artikelen bijdragen in bundels, boekbespreking en dergelijke.datum info;12-10-1994
Publicaties dissertatie Jeugdigen in burgerrechtelijke relaties (1975)
Oratie: Waar haalt de jeugd het recht vandaan 1992
Diverse artikelen bijdragen in bundels boekbespreking en dergelijke
datum info 12-10-94
Voorzitter College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (cva)
Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus20301 Den Haag T: 070-3706215 F: 3707916
Lid redactieraad Juridisch zakboek
Lid Bestuur van de Bregstein-Stichting
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Voorzitter van het College van Advies van de Justitiële KB van 1-10-1996 tot 1-10-1998
2. Lid Redactieraad Juridisch Zakboek. van 1-1-1980 tot 1-1-2000
3. Lid van het bestuur van de Bregstein Stichting. van 1-9-1996
4. Vice-Voorzitter Raad van Tucht RA en AA. van 1-10-1999
5. Vice-Voorzitter Commissie van Beroep Dutch Security Instituut. van 1-1-2000

RUTTEN A.C.M. , geboren sep 1950
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd afdeling Bestuurscont.Sociale Verzek.bij het GAK Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 15 mrt 1994
Rechter rechtbank Haarlem 1 aug 1994
NU
Haarlem rechter

RUTTEN A.J.H.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1984
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
l.rutten@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUTTEN A.W. van ; Mw.
Advocaat bij Damsté/Spoor Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1997
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Advocaat bij Leeters advocaten
Spoorstraat 32 , 7481 HZ Haaksbergen
Tel 053-5725757 , fax 053-5722201
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RUTTEN C.A.I.J.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1991 en 2003
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUTTEN C.G.J.
Burgemeester VVD gemeente Breda [info SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter Stadsgewest Breda [info SAL 2000]

RUTTEN E.H.J.M.
Advocaat bij Rutten & Lückers ; beëdiging 1980
rladvoc@huision.nl
Advocaat bij Rutten & Welling advocaten
Postbus 391 , 6400 AJ Heerlen
Tel 045-5741488 , fax 045-5741511
rutten.welling@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RUTTEN E.J. , geboren nov 1961 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 apr 1996
Rechter rechtbank Breda 20 april 1998
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda gerechtsauditeur
TEVENS
Secretaris EHF Development Committee
18 feb 1997

RUTTEN E.P.J. , geboren jul 1970 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1998

RUTTEN - TEUBEN E.W.N. ; Mw.
Rechten 1977
Directeur UVA
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar

RUTTEN H.J. , geboren 1958
Lid Raad van Bestuur Fortis Insurance N.V.
Lid Raad van Bestuur Fortis Bank S.A.
Lid Raad van Bestuur Fortis A.G.
Commissaris AMEV Levensverzekering N.V.
Commissaris AMEV Nederland N.V.
Commissaris AMEV Schadeverzekering N.V.
Commissaris Fortis Corporate Insurance N.V.
Mr. H.J. Rutten (studie: rechten en bedrijfskunde) was voorheen werkzaam als juridisch stafmedewerker bij de Kamer van Koophandel voor Utrecht. In 1986 trad hij in dienst bij AMEV Leven, waar hij onder meer de functie van directie-assistent vervulde. Vervolgens maakte hij deeluit van de directies van AMEV Levensverzekering N.V., AMEV Schadeverzekering N.V. en AMEV Nederland N.V. Tevens was hij vervolgens Lid van de raad van bestuur van Fortis AMEV N.V., Fortis Nederland N.V., Fortis Bank N.V. en Fortis Services Nederland N.V. en Lid van de executive committee van Fortis, alsmede directeur van VSB Bank N.V. Commissaris was hij bij Falcon Leven N.V., CED Holding B.V., AMEV Beleggingsconsortium N.V., Interlloyd Verzekeringen B.V., Mees Pierson N.V. en VSB Leven N.V.

RUTTEN J.G.D.
Advocaat bij Spong advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 15812 , 1001 NH Amsterdam
Tel 020-3305409 , fax 020-3304666
d.rutten@spongadvocaten.com
www.spongadvocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]

RUTTEN J.H.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam

RUTTEN K.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240154 , fax 010-2240056
koen.rutten@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

RUTTEN L.E.H. , geboren jul 1909 ; Prof. (of L.F.H.)
NLRM 71
Advocaat en procureur Roermond en Den Bosch 1932
Waarnemend griffier rechtbank Roermond 24 dec 1936
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 28 nov 1941
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 12 dec 1941
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 28 dec 1945
Rechter rechtbank Den Bosch 26 aug 1946
Raadsheer Hof Den Bosch 21 dec 1948
Vice-president Hof Den Bosch 22 mei 1959
President Hof Den Bosch 13 me i 1969
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, buitengewoon hoogleraar, nu Oud-hoogleraar, Katholieke Universiteit Nijmegen

RUTTEN M.A.G.
Ministerie van Justitie, Diensten, Dienst Justitiële Inrichtingen, Plaatsvervangend hoofddirecteur
Ministerie van Justitie, Diensten, Dienst Justitiële Inrichtingen,
Directie Gevangeniswezen (Gw) , Directeur

RUTTEN M.H.J.Ch. , geboren 19-11-1920
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

RUTTEN M.H.Th.
Advocaat bij Raadhuislaan 97 , 5341 GZ Oss ; beëdiging 1957

RUTTEN Zie HOFMEIJER - RUTTEN P.F.G.T. , geboren jan 1959 ; Mw.

RUTTEN R.H.H. , geboren 01-07-1945
INFO
Woonplaats Bemelen
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

RUTTEN S.J.H.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1991
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rutten@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
sjoerd.rutten@simmons-simmons.com
www.simmons-sirnmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

RUTTEN S.W.E. , geboren oktober 1960 ; Mw.
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 27 juli 1998
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent aan de Universiteit Maastricht

RUUK R.W. de
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1967
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460150 , fax 020-5460808
ronald.deruuk@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460150 , fax 020-5460440
ronald.deruuk@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

RUYGVOORN M.R.
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 1996
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595646 , fax 030-2595507
mruygvoorn@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUYS A. , geboren 1947
Vice-Voorzitter Raad van Bestuur Heineken N.V.
Heineken N.V. , Postbus 29 , 1000 AA Amsterdam , 020-5239200
Lid Bestuur Vereniging Rembrandt
Nationaal Fonds Kunstbehoud
Lid Dagelijks Bestuur ICC Nederland
Lid Raad van Toezicht De Veerstichting
Lid Board of Directors GTECH Corporation USA
Lid College van Comm. Nederlands Bureau voor Toerisme
Commissaris Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V.
Commissaris Association des Industries de Marque (AIM).
Mr. A. Ruys studeerde Nederlands handelsrecht aan de Universiteit van Utrecht. In 1989 studeerde hij aan de Harvard Business School in de Verenigde Staten.Van 1974 tot 1993 was hij in dienst bij Unilever. Hij begon in 1974 aan de marketing opleiding van den Bergh & Jurgens te Rotterdam. In 1980 werd hij marketing directeur en in 1984 chairman van Cogra Lever S.A. (Colombia).In 1987 was hij chairman bij van den Bergh Italië en tevens directeur van de Italiaanse Unilever bedrijven, waarna hij in 1989 Voorzitter werd van de directie van van den Bergh Nederland. Tevens was hij directeur van de Nederlandse Unilever bedrijven. In 1992 werd hij senior regional manager van de Foods Executive voor de regio Noord-Europa. Daarnaast was hij Voorzitter van het bestuur van de Bond van Nederlandse Margarinefabrikanten. Op 1 september 1993 werd de heer Ruys benoemd tot Lid van de raad van bestuur van Heineken N.V., waarna hij in 1996 werd benoemd tot vice-voorzitter.
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm

RUYS - van ESSEN A.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Chambers advocaten ; beëdiging 2002
Bezuidenhoutseweg 229 , 2594 AL Den Haag
Tel 070-3154000 , fax 070-3473129
ruys@chambersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUYS E.A.K.G. , geboren mei 1952
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 jun 1989
Rechter rechtbank Den Haag 7 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 1 aug 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 2 november 1999
Raadsheer Gerechtshof Arnhem van 04-03-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Dordrecht parket plaatsvervangend Officier van Justitie 96/97
Middelburg plaatsvervangend Officier van Justitie 96/97
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juni 2002, Hof Arnhem]
Voorzitter van de Stichting Spoor- en Tramwegverzamelingen te Den Haag
Lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Legermuseum te Delft
TEVENS [juli 2002]
Voorzitter Stichting Spoor- en Tramwegverzamelingen, Den Haag van 14-11-1990
Secretaris Bestuur Stichting Vrienden van het Legermuseum, Delft van 17-02-2000
Lid Regionale Commissie van Toezicht Politiecellen, Haaglanden van 10-04-1995 tot 10-04-2002
NB OPM@
Op rechtsprrak.nl juli 2002 Hof Arnhem wordt voor het eerst vermeld:
Lid Regionale Commissie van Toezicht Politiecellen, Haaglanden van 10-04-1995 tot 10-04-2002.
Deze functie werd niet vermeld in jul 2002 ; is dus kennelijk verzwegen en wordt pas genoemd nadat die functie in april 2002 beëindigd werd. Zeer bedenkelijk.
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter Stichting Spoor- en Tramwegverzamelingen te Den Haag vanaf 14-11-1990
Secretaris Bestuur Stichting Vrienden van het Legermuseum te Delft vanaf 17-02-2000
Lid Regionale Commissie van Toezicht Politiecellen te Haaglanden vanaf 10-04-1995
tot 10-04-2002

RUYS H.Ph. , geboren 10-08-1967
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

RUYS P.H. ; Mw.
Advocaat bij Oomen advocaten ; beëdiging 1997
Laan Copes van Cattenburch 98 , 2505 GE Den Haag
Advocaat bij Moszkowicz advocaten
Postbus 156880 , 1001 ND Amsterdam
Tel 020-6262758 , fax 020-6272462
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240065
patricia.ruys@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

RUYS W.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1981
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
willem.ruys@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

RUYSCH N.P.O.
Advocaat bij Quist advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 252 , 2670 AH Naaldwijk
legalcare@legalcare.nl
Advocaat bij Everts Bosboom Hiemstra advocaten
Postbus 70 , 2600 AB Delft
Tel 015-2127223 , fax 015-2127995
ruysch@ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij EBH advocaten
www.ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUYSENDAAL H.J. ; Drs.
Advocaat bij Veldhuijzen Schep & Nuiten advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1227 , 3260 AE Oud-Beijerland
Tel 0186-643030 , fax 0186-615057
ruysendaalh.j.@12move.nl
www.schep-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUYSINK H.P.
Advocaat bij Mr. H.P. Ruysink Kantoor ; beëdiging 1979
Advocaat bij Ruysink en Straatman
Postbus 889 , 6200 AW Maastricht
Tel 043-3211851 , fax 043-3210630
[vademecum advocatuur 2001]
ruysink.cs@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUYTER de WILDT - Den BLANKEN A.E. de , Anja ; Mw.
Administrateur ; boekhouder
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Noord-West Veluwe.

RUYTER F.H.J.M.
Secretaris gemeente Meerlo-Wanssum [info SAL 2000]

RUYTER H. de , geboren okt 1948
NLRM 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 2 feb 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 21 dec 1984
Rechter rechtbank Breda 28 feb 1986

RUYTER P.M.J.
Advocaat bij Beydals Ruyter advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 9539 , 1006 GA Amsterdam

RUYTER de WILDT Ph.J. de
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 29 jul 1946

RUYTERS J.M.
Notaris te Maastricht, arr Maastricht
Postbus 195 , 6200 AD Maastricht

RUYTERS - STEVENS M.C.L.G. ; Mw.
Advocaat bij Goltstein Gerlag & Ruyters advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 220 , 6460 AE Kerkrade
Tel 045-5457130 , fax 045-5404673
[vademecum advocatuur 2001]
ggr@westlex.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUYTERS N. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
nruyters@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

RUYTERS N.J.M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenbeleid, Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid, Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken, Plaatsvervangend Hoofd

RUYVEN A.D.J. van
Advocaat bij Starmans & van Ruyven ; beëdiging 1989
Postbus 13139 , 3507 LC Utrecht
advocaten.starmans.van.ruyven@inter.nlnet
Tel 030-2340101 , fax 030-2321313
vanruyven@starmansvanruyven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RYCHTER I.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240416 , fax 010-2240012
ilya.rychter@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

RYCK - van der GRACHT E.C.M. de , geboren jul 1948 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch Medewerker bij de T.N.O. te Amsterdam
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 15 jul 1993
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 15 jul 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 15 jul 1995
NU
Amsterdam parket

RYCKEVORSEL - BESIER L.E.C. ; Mw.
NLRM
Rechten 1973
Rechter Ministerie van Justitie
NU
TEVENS [oktober 2004]
Op rechtspraak.nl niet te vinden/
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle

RYP H.A. de
Advocaat bij Postbus 95242 , 1090 HE Amsterdam ; beëdiging 1981
Tel 020-6248080 , fax 020-6248080
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

RYPKEMA J.H. , geboren apr 1950 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 24 mei 1994
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Lid College van beroep Studiefinanciering
Lid bezwarencommissie personeelszaken gemeente Achtkarspelen
Hoofdfunctie: Hoofd Personeels en organisatiezaken van de gemeente Sneek
10 okt 1997

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin