Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'O' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
letter O


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven JaspersO'HERNE B.E.T.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789502
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
amsterdam@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


O'MAHONEY I.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam


O0STERHOUT T.A.M. van
Advocaat bij van Ginneken Schute & Haans ; beëdiging 1996
Postbus 101 , 4600 AC Bergen op Zoom


OBBEEK P.
Advocaat bij Everts Bosboom Hiemstra advocaten ; beëdiging 1991
Advocaat bij Everts Bosboom Hiemstra
Postbus 399 , 2670 AK Naaldwijk
Tel 0174-629333 , fax 0174-628914
obbeek@ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij EBH advocaten
www.ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OBBES Zie ROBERS - OBBES H.G. , geboren nov 1946 ; Mw.


OBBINK - REIJNGOUD I. ; Mw.
Gerechtsauditeur Hoge Raad van 24-10-1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 27-01-2003
Rechter-plv. sector familie en jeugd Rechtbank Den Haag van 01-06-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Op rechtspraak.nl verder niets vermeld.


OBBINK J.P.C.
Advocaat bij van Riet & Associees ; beëdiging 1985
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
obbink@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marxman advocaten
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
obbink@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OBENHUIJSEN C. ; Mw.
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 87400 , 1080 JK Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
caroline.obenhuijsen@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


OBENHUIJSEN J.M.C. , geboren sep 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 26 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 16 mrt 1987
Rechter rechtbank Assen 16 nov 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 20 mei 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 20 mei 1989
Kantonrechter Meppel 27 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 2 jul 1993
NU
Assen rechter-plaatsvervanger/kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter
TEVENS
Voorzitter Stichting De Bargeres Bejaardencentrum te Emmen
Secretaris Stichting Vrienden Boddaertcentra
jul 1997


OBERMAN A.C. ; Mw.
Advocaat bij Willemsparkweg 96 , 1071 HM Amsterdam ; beëdiging 1982
Tel 020-6737160 , fax 020-6712195
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Eeghenlaan 12 , 1071 EM Amsterdam
Tel 020-6737160 , fax 020-6712195
[vademecum advocatuur 2004]


OBERMAN C.C. , Christiaan ; Dhr.
Advocaat bij van den Biesen Prakken Böhler ; beëdiging 1989
Nieuwe Herengracht 51 , 1011 RN Amsterdam
amsterlaw@bpb.nl
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-6232605 , fax 020-6203559
christiaan@bpb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Palthe Oberman advocaten
Weteringschans 79 , 1017 RX Amsterdam
Tel 020-3446100 , fax 020-3446111
oberman@paltheoberman.nl
www.paltheoberman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OBERMAN C.P.
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 4620 , 4803 EP Breda


OBERMAN F.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 5 dec 1960
NU
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger ; ontslag 01 jan 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem ; kantoor Pot Jonker Hoogendoorn ; beëdiging 1952
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk
Postbus 82 , 8260 AB Kampen
Tel 038-3372020 , fax 038-3372021
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OBERMAN G.P.
Advocaat bij van den Boomen advocaten ; beëdiging 1992 en 2002
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
goberman@boomen.nl
www.boomen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OBERMAN - MOLL van CHARANTE J.M. ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 26 jun 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 9 mei 1979
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem ; kantoor Pot Jonker Hoogendoorn ; beëdiging 1960
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk ; beëdiging 1960
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Docent burgerlijk procesrecht en vermogensrecht


OBERS M. ; Mw.
Advocaat bij Braakman advocaten ; beëdiging 1992
Mierloseweg 5 , 5707 AA Helmond
Tel 0492-544415 , fax 0492-527785
braakman@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


OBSTER R. ; Mw. Drs.
Advocaat bij van der Hoef advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 145 , 9250 AC Bergum
Tel 0511-465505 , fax 0511-465755
r.obster@fvdhoefadv.nl
www.fvdhoefadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OCHTEN M.W. van
Advocaat bij Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche ; beëdiging 2003
Postbus 7150 , 6503 GR Nijmegen
Tel 024.3666639 , fax 024-3666553
m.vanochren@bovemij.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OCKHUYSEN B.S.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]


OCKHUYSEN J.M. ; Mw.
Fiscaal Recht 1987
Kandidaat Notaris Dirkzwager Notarissen
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


ODÉ H.
Advocaat bij Postbus 1322 , 7301 BN Apeldoorn ; beëdiging 1979
Tel 055-5429393 , fax 055-5429393
ode71238@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ODEKERKEN - HOLTKAMP A.H. ; Mw.
Rechten 1968
Advocaat bij Tongersestraat 2 , 6211 LN Maastricht ; beëdiging 1971
Advocaat bij Odekerken-Holtkamp
Tongerseplein 9 , Waldeck Bastion , 6214 BH Maastricht
Tel 043-3216880 , fax 043-3252099
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Odekerken-Holtkamp
odekerken-holtkamp@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


ODEKERKEN A.J.C. ; Mw.
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer ; beëdiging 2000
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
info@ak-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
s.odekerken@asselbergskiinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ODEN P.A.T. ; Mw. Dr.
Ombudsfunctionaris bij Rijksuniversiteit Groningen
Postbus 72 , 9700 AB Groningen
tel 050 3635435
P.A.T.Oden@bureau.rug.nl
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: gelijke behandeling, seksuele intimidatie


ODERKERK H.W.J.M.
Advocaat bij Kessels Hanssen t'Sas ; beëdiging 1978
Postbus 2096 , 4800 CB Breda
Tel 076-5253535 , fax 076-5148356
khs@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
oderkerk@khsadvocaten.nl
www.khsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ODIJK A.W. van , Arnold ; Dhr.
Advocaat bij van Odijk advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 85051 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2516424 , fax 030-2540488
avanodijk@vanodijk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanodijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Sociëteit 'de Vereniging"


ODIJK S. ; Mw.
Advocaat bij Okkerse & Schop ; beëdiging 1997
Postbus 155 , 8200 AD Lelystad
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ODINK - BROESHART F.L. ; Mw.
Rechten 1973
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


ODINK M.J.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2002
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741742 , fax 020-6741033
michiel.odink@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


ODINK R.H.C. , geboren maart 1969
Raio rechtbank Amsterdam 1 april 1997


ODLE A.R.T.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1990
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
alexander.r.t.odle@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OEDAYRAJ SINGH VARMA E.G.
Advocaat bij Koopmanbeurs Damrak 345 , 1012 ZJ Amsterdam ; beëdiging 1985
Tel 020-6258565 , fax 020-6258363
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


OEGEMA A.S.
Advocaat bij van Rossem c.s. ; beëdiging 1999
Herengracht 444 , 1017 BZ Amsterdam
Tel 020-4287324 , fax 02-4274597
albert@vanrossem.nl
[vademecum advocatuur 2001]
oegema@vanrossem.nl
www.vanrossem.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OEHLEN F.W. ; Mw.
Advocaat bij van Berge Henegouwen Welvaart & Zuketto advocaten ; beëdiging 2002
Oeverval 2 , 6221 EN Maastricht
Tel 043-3257881 , fax 043-3261566
[vademecum advocatuur 2004]


OEHLEN J.J.M.
Advocaat bij Zanders & Eikendal ; beëdiging 1997
Postbus 490 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3548951 , fax 077-3545330
zanders@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
oehlen@boelszandecs.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OEI - SCHOLTEN J.J. ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechten 1955
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 23 apr 1980
TEVENS
Hogeschool Haarlem
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


OEI M.T.H. ; Mw.
Advocaat bij Gatsman & Wener c.s. ; beëdiging 1994
Hollandsch Diep 69 , 2904 EP Capelle a/d IJssel
Tel 010-4585181 , fax 010-4582665
[vademecum advocatuur 2004]


OEI T.I. ; Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep strafrecht
Hoogleraar forensische psychiatrie
tel 013 4662743 , fax 013 4668102
t.i.oei@kub.nl
Privé adres: Duinweg 84 , 3735 LD Bosch en Duin , Tel. 030 6931363


OEIJ M.T.H. ; Mw.
Advocaat bij Dirk Boon advocaten ; beëdiging 1994
Guyotplein 5-1 , 9712 NX Groningen
Advocaat bij Catsman & weijer c.s.
Hollandsch Diep 69 , 2904 EP Capelle a/d IJssel
Tel 010-4585181 , fax 010-4582665
[vademecum advocatuur 2001]


OEIJEN R.A.M.L. van
Advocaat bij Pot Jonker Hoogendoorn ; beëdiging 1995
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626600 , fax 040-2626400
r.voei jen@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626480 , fax 040-2626581
reinoud.van.oeijen@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OELE J.W.
Advocaat bij Bannenberg advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 116 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5233533 , fax 073-5233520
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand
Postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OELMEIJER F. , geboren feb 1961
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 sep 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 okt 1992
Rechter rechtbank Roermond 25 aug 1993
NU Roermond Rechtbank rechter
TEVENS
Secretaris Stichting Theater Snater (Woerden)
Lid bestuur K.C.Roermond en Omstreken
Secretaris Nova Scotia Dutch Tolling Retriever Club Nederland
apr 1998
TEVENS [maart 2003]
Lid geschillencommissie voor de kynologie te Nederland 01-07-1999
Secretaris Nova Scotia Dutch Tolling Retriever Club Nederland 01-01-1997
Bestuurslid Kynologen Club Roermond en omstreken 01-01-1997
Secretaris bestuur Stichting Theater Snater Woerden 01-01-1997 tot 31-12-2001


OERLE R.C.K. van
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1981
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240327 , fax 0 0-2240063
richard.vanoerle@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


OERLE Zie HOOYMANS - van OERLE R.H.M. van , geboren feb 1944 ;


OERLEMANS J.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam


OERLEMANS W.M.E. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Oudegracht ; beëdiging 1983
Oudegracht 197Bis , 3511 NG Utrecht
Advocaat bij Kubatsch Oerlemans van Galen advocaten
Buurkerkhof 7 , 3511 KC Utrecht
Tel 030-2321556 , fax 030-2318763
[vademecum advocatuur 2001]
wmeoerlemans@kogadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: familierecht, scheidingsbemiddeling


OERS J.A.M. van ; Ing.
Advocaat bij Kalff Katz & Koedooder ; beëdiging 1996
Concertgebouwplein 29 , 1071 LM Amsterdam
Advocaat bij van Oers advocaten
Valeriusplein 4a-hs , 1075 BG Amsterdam
Tel 020-6738432 , fax 020-6738432
jvanoers@nl.packardbell.org
[vademecum advocatuur 2001]
Herengracht 304 , 1016 GD Amsterdam
Tel 020-6736800 , fax 020-6736900
jvanoers@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OERS S. van ; Mw.
Advocaat bij Hopmans & Associés ; beëdiging 2003
Postbus 12 , 6560 AA Groesbeek
Tel 024-3972811 , fax 024-3974739
advocaten@hopmansassocies.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OETGENS van WAVEREN H.J.F. , geboren 08-10-1917
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


OEVER J. van den, geboren mei 1911
NLRM 71
Surnumerair gemeentepolitie Amsterdam 15 feb 1937
Inspecteur van politie 2e klasse Amsterdam 16 apr 1938
Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 15 dec 1947
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 18 dec 1956


OEVER J. van den
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 22 apr 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 22 dec 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 22 dec 1977


OEVER S. van den, geboren dec 1962 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 aug 1997
Kabinetschef van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden [juni 2002]
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur [info sep 2000]
Den Haag rechter-plaatsvervanger
NU
Geen opgave bijbanen gevonden rechtbank Den Haag


OEVERING A.H.


OEY F.T.I.
Advocaat bij Oey Medisch advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 200 , 5720 AE Asten
Advocaat bij Medisch advocaten Oey
Uiverlaan 118 , 5701 AC Helmond
Tel 0492-551478 , fax 0492-551671
[vademecum advocatuur 2001]
f.oey@hccnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OEY H.F.P.D.
Advocaat bij Makkee & Oey ; beëdiging 1989
Beverweide 5-6 , 3437 TJ Nieuwegein


OFFEREINS J.E.B. , Elbert-Jan ; Dhr.
Verzekeraar
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Goeree en Overflakkee


OFFERHAUS G.A.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1969
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-5246811 , fax 020-6272278
offerhaus@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OFFERHAUS - BAS BACKER Zie BAS BACKER , M.H. M.H. , geboren sep


OFFERMANNS R.W.A.
Advocaat bij Westmaas-Bosma- advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 6 , 3890 AA Zeewolde
Tel 036-5221123 , fax 036-5223111
wbz@web-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OFFERMANS A.
Wethouder VVD gemeente Bergschenhoek [info SAL 2000]


OFFERMANS H.M.J.
Advocaat bij Offermans advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 1021 , 6040 KA Roermond
Tel 0475-428400 , fax 0475-428401
[vademecum advocatuur 2001]
info@offermans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OFFERS P.A. , geboren apr 1942 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 jan 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Assen 1 mei 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Assen 1 sep 1971
Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag 1 jan 1974
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Haag 1 mei 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 26 mrt 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 dec 1976
Rechter rechtbank Den Haag 17 nov 1977
Lid Ned. Antillen en Aruba 2 nov 1981
Vice-President rechtbank Den Haag 27 nov 1984
President rechtbank Dordrecht 21 jun 1991
President rechtbank Zutphen 1 maart 1999 of 2 februari 1999
Staatsraad per 1 december 2000 ; Stscrt 4 juli 2000
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 21-01-2001 of 28-03-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervamger
TEVENS
Medewerker Ned. Jurisprudentie
Voorzitter medisch tuchtcollege Den Haag
Voorzitter Herman Simon Stichting
Voorzitter Herv. Stichting Flatgebouw Arendsdorp
Lid van de bestuurscommissie van het Postacademisch Onderwijs van de faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam
28 mrt 1997
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Selectiecommissie als bedoeld in artikel 16 Lid 2 van het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren Ro/Raio-selectiecommissie, Plaatsvervangend voorzitter-Lid (Arrondissementsrechtbank Zutphen)
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Regionaal Medisch Tuchtcollege te Den Haag van 01-01-1987
Plaatsvervangend Voorzitter Codecommissie geneesmiddelenreclame te Ob van 01-01-1999
Medewerker Kort Geding ob te ob van 01-01-2002
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorggroep de Residentie te DH van 01-01-2002
TEVENS [november 2004]
Lid Raad van Bestuur Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers rn aanverwante doelen van 01-01-2004
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorggroep de Residentie te DH van 01-01-2002
Plaatsvervangend voorzitter Codecommissie geneesmiddelenreclame , Ob van 01-01-1999
Voorzitter regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg , Den Haag van 01-01-1987
Medewerker Kort Geding ob te ob van 01-01-2002 tot 01-01-2004
@OPM Wat betekent Ob of ob? Betekent dat onbekwaam of is het een soort maandverband?
INFO
Lid van de Rotary


OFFREINS G.Th.
Advocaat bij Jans Offreins & Hagenaars ; beëdiging 1992
Postbus 15101 , 1001 MC Amsterdam
Tel 020-4207766 , fax 020-4213065
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


OFFRINGA A. , geboren 1954 ; Drs.
Voorzitter Raad van Bestuur Friesland Bank N.V.
Voorzitter Raad van Bestuur Friesland Bank Holding N.V.
Lid Bestuur Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf
Lid Bestuur Bankiersvereniging
President Raad van Comm. Friese Participatie Maatschappij B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Friesland Bank Securities N.V.
Commissaris Jongbloed B.V.
Commissaris Triodos Groenfonds N.V.
Commissaris Triodos Meerwaardefonds N.V.
Commissaris van Wijnen Holding N.V.
Oud-functies:
Directeur Coöp. Ver. Friesland Bank B.A.
Plaatsvervangend Voorzitter Bestuur Ned. Ver. van Participatiemaatschappijen.
[sep 2000]
Jaarverslag Achmea Groep 1999: A vertegenwoordiger van de Friesland Bank nv benoemd tot Lid van de Ledenraad van de Coöperatie Achmea


OFNER W. , Wouter ; Dhr.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
wouter.ofner@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


OGGEL J.A.
Advocaat bij Boonk van Leeuwen ; beëdiging 1994
Postbus 29215 , 3001 GE Rotterdam
Tel 010-2811811 , fax 010-2133111
[vademecum advocatuur 2001]
www.boonkvanleeuwen.com
[vademecum advocatuur 2004]


OHLENROTH F.A.E. ; Mw.
Advocaat bij Janssen Ohlenroth & Ponsioen ; beëdiging 1990
Herengracht 50 , 2312 LE Leiden
Tel 071-5148181 , fax 071-5147620
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Janssen Ohlenroth & Partners
ohlenroth@advocatenkantoor.nl
www.advocatenkantoor.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OHOIOELOEN M.A.B. , geboren feb 1966 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 okt 1994


OIJEN C.M.H.M. van ; Mw.
Advocaat bij Meulenkamp advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 375900 Aj Venlo
Tel 077-3515041 , fax 077-3513182
meulenkamp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OIJEN J. van
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer ; beëdiging 1987
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
info@ak-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
h.vanoijen@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OIJEN J.H.M. van , geboren dec 1956
NLRM 95 96 97 98 99/00
Staffunctionaris Hogeschool West-Brabant te Breda
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 sep 1994
Rechter rechtbank Den Bosch 24 feb 1996
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen
09 jun 1997


OIJEN V.J.N. van
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460189 , fax 020-5460819
vincent.vanoijen@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736753 , fax 020-5736886
v.van.oijen@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OJEN H.R.T.M. van
Advocaat bij van den Wildenberg & van Halder ; beëdiging 1994
Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
Advocaat bij Ganzeboom Driessen van Ojen
Postbus 583 , 6500 AN Nijmegen
Tel 024-3608768 , fax 024-3609390
info@gdo-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.gdo-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OJEN R.G. van


OJIK S. van ; Mw.
Advocaat bij Doorenbos & Wytema ; beëdiging 1995
Postbus 9 , 1540 AA Koog a/d Zaan


OKHUIJSEN K.B. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. Terlingen ; beëdiging 2003
Postbus 37137 , 1030 AC Amsterdam
Tel 020-4933835 , fax 020-4933836
kokhuijsen@terlingen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OKKENS H.R.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Brauw Blackstone Westbroek, de ; Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam


OKKERSE C.W.J.
Advocaat bij Okkerse & Schop ; beëdiging 1981
Postbus 10058 , 1301 AB Almere
Postbus 155 , 8200 AD Lelystad
Tel 0320-289888 , fax 0320-289880
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 036-5346220 , fax 036-5345984
c.okkerse@okkerse-schop.nl
www.okkerse-schop.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OKKINGA - GODEFROI J.U. ; Mw.
Advocaat bij van den Heerik c.s. ; beëdiging 1979
Postbus 431 , 3640 AK Mijdrecht


OKKINGA O.B.
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Buruma Maris ; beëdiging 1983
Postbus 1174 , 3000 BD Rotterdam
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072783 , fax 010-4122961
nlokkin1@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4065005 , fax 010-4065149
nlokkinl@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Buruma Maris ; Den Haag, Rotterdam
bmrdam@euronet.nl


OKMA D.H.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 21 jun 1949


OKX W.J.R.
Advocaat bij Brada Kuttner advocaten ; beëdiging 2002
Koninginneweg 6 , 1075 CX Amsterdam
Tel 020-5774000 , fax 020-5774040
wo@bradakuttner.com
www.bradakuttner.com
[vademecum advocatuur 2004]


OLDE KALTER C.J.G. , geboren okt 1945
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger hoofd Stafafdeling Constitutionele Zaken , Ministerie van Binnenlandse Zak.
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 jul 1989
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 28 dec 1993
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


OLDE WOLBERS G.J.A.J.
Notaris te Breda , arrondissement Breda
Kantoor Linders Wijnands Olde Wolbers ; Breda


OLDE KALTER J. , Johan , geboren 1944 ; Dhr.
Hoofdredacteur van de Telegraaf
Lid Directie N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf (jaarverslag 1998)
TEVENS
Voorzitter Raad van Beheer Algemeen Nederlands Persbureau ANP.


OLDE R.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1997
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
ruud.olde@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fort advocaten
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
olde@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OLDEKAMP G. , geboren jul 1965
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1991
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 15 mei 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 20 juli 1998


OLDEN H.C. van
Advocaat bij Banning van Kemenade & Holland ; beëdiging 1990
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030-2595252 , fax 030-2595255
nlolden8@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2595254 , fax 030-2595255
nlolden8@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OLDEN M.H. van ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1989
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Schipper van der Mersch
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-2418900 , fax 010-2418925
vanolden@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


OLDEN P.D.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1995
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414619 , fax 020-5414528
paul.olden@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


OLDENBANDRINGH K.H. ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Postbus 190 ; beëdiging 2001
3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042349 , fax 010-4042333
karinklaver@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


OLDENBEEK C.J. van , geboren feb 1915
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Utrecht 31 dec 1941
Juridisch ambtenaar parket P.G.Leeuwarden 16 mrt 1942
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 18 feb 1943
Ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 30 sep 1943
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 18 dec 1956
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Assen 1 okt 1972


OLDENBORGH J. van , geboren dec 1900
NLRM 71
Advocaat en procureur te Semarang 1923
Secretaris , respectievelijk onderVoorzitter Ondernemersraad voor Ned. Indië 1939
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 10 feb 1942 tot 5 sep 1947
Voorzitter Ondernemersraad voor Indonesië 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 dec 1945
Rechter rechtbank Den Haag 19 mei 1961


OLDENBORGH J.W.D. van , geboren nov 1934 ; Dhr?
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
Advocaat Loeff & van de Ploeg
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 29 dec 1988
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Rotterdam ; kantoor Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging ?
Niet vermeld in VAD 1998. Sinds wanneer niet meer advocaat?
TEVENS
Advocaat Scheidingsbemiddelaar
Directeur van Oldenborgh Advocatuur BV
Lid van de redactie Echtscheidingsbulletin
Voorzitter van de Stichting Williamfonds
Lid commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)
TEVENS
Niet vermeld op rechtspraak.nl september 2004.
INFO
Tegen hem in september 1989 bij de Raad van Discipline door N.C.Burhoven Jaspers ingediende
klachten zijn door jaar in jaar uit getraineerd, ook door de Dekens van Den Haag, Dordrecht en Rotterdam en zijn december 1998, na negen jaar, nog niet afgehandeld, ja zelfs nog niet naar feiten
bekeken !
Er schijnt voor hem een magische (of magistrale) bescherming te zijn. Zou dat kunnen zijn door zijn functie van raadsheer in het Hof te Den Haag ? Zie: ROBBERS, F.C.H.M. en HOLTROP. J.S.W..
Achtergrond van die klachten: van Oldenborgh, advocaat van Mw. Mr. de KROON, M.C.M. , ging over
het hoofd van de advocaat J.W.Bogaardt van de tegenpartij N.C.Burhoven Jaspers heen, naar de 'baas' van
die advocaat, Mr. Vermeulen van het kantoor Maaldrink te Den Haag en via hem werd de advocaat
Bogaardt grof onder druk gezet om zijn cliënt die oplossing die 'mw' wilde door de strot te wringen.
Ook had Mr. van OLDENBORGH in september 1989 in het half uur voor het begin van een kort geding
een privé onderhoud met de rechter die dat kort geding ging voorzitter, Mr. Holtrop Vice-President van
de rechtbank te Den Haag. Zie HOLTROP, J.S.W. .
Waarschijnlijk met stip de meest perfide smeerlap die ik in mijn leven ben tegengekomen. NCBJ


OLDENBURG - HERPERS Zie HERPERS, A.H. A.H. , geboren jul 1940 ;


OLDENBURG F.W. , geboren apr 1961
NLRM 98 99/00
Verdere gegevens niet vermeld
HOOFDFUNCTIE
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Nauta Dutilh ; Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam


OLDENBURG L.M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Sjenitzer ; beëdiging 2001
Stadhouderskade 92 , 1073 AV Amsterdam
Tel 020-6649221 , fax 020-6715716
mail@sjenitzer.com
[vademecum advocatuur 2004]


OLDENBURGER C.J. , geboren februari 1959 ; Mw.
NLRM 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 maart 1997
TEVENS
Geen bijbanen
28 jan 1997


OLDENGARM A. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2002
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
arnhem.office@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OLDENHOF H. ; Mw.
Advocaat bij van der Zwan advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 17462 , 2502 CL Den Haag
Tel 070-7890090 , fax 070-7890091
vanderzwanadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OLDENHOF H. ; Mw.
Advocaat bij Oldenhof & Schonebeek ; beëdiging 1989
Turfsingel 5 , 9712 KG Groningen
Postbus 1504 , 9701 BM Groningen
Tel 050-3119090 , fax 050-3119091
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


OLDENHOF M.C.L.
Notaris te Lelystad , arrondissement Zwolle
Kantoor Hak & Rein Vos ; Lelystad


OLDENHUIS F.M.
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
f.oldenhuis@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OLDENHUIS F.T. , geboren nov 1950 ; Dr. UHD
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair hoofddocent aan de Rijks Universiteit Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 14 nov 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 25-02-1993
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26, 9712 EK Groningen
Postbus 716, 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht
Universitair Hoofddocent Privaatrecht
f.t.oldenhuis@rechten.rug.nl
TEVENS
Lid adviesraad MER (Management Economie en Recht) van de Hogeschool Groningen
feb 1997
TEVENS [juni 2002]
Docentschappen Gerechtshof Arnhem
Auteur en docent bij Quod Iure ; permanente opleiding in de advocatuur, gevestigd te Zeist
Docent auteur bij de Open Universiteit
Auteur bij Kluwer Opleidingen
TEVENS [juli 2002]
Auteur en docent Quod Iure, Zeist
Auteur Open Universiteit
Docent Kluwer Opleidingen
Adviseur Diverse Instanties van 01-01-2001
TEVENS [februari 2003]
Auteur en docent Quod Iure te Zeist
Auteur Open Universiteit
Docent Kluwer Opleidingen
Adviseur Diverse Instanties vanaf 01-01-2001
NB OPM@
Op rechtspraak.nl vermeld : Adviseur Diverse Instanties van 01-01-2001.
Maar: dat is wel erg vaag ; welke instanties dan wel.
Ondanks de datum 1 januari 2001 was dit noge niet vermeld in juni 2002


OLDENKAMP J.H.
Griffier rechtbank Den Haag


OLDENZIEL J.O.E.
Burgemeester PvdA gemeente Littenseradiel [info SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter samenwerkingsverband Zuidwest-Friesland [info SAL 2000]


OLDTMANN U.A.
Notaris te Helmond , arrondissement den Bosch
Kantoor Thiel , van - Oldtmann-Van Thiel ; Helmond, Laarbeek


OLFFEN M. van
Advocaat bij van der Niet advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 341 , 2350 AA Leiderdorp
Tel 071-5894742 , fax 071-5419138
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


OLFFEN M. van , Martin ; Dhr.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor De Brauw Blackstone Westbroek, Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rhoon


OLFFEN M. van ; Prof.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel 024 3612301 , fax. 024 3616145
Hoogleraar Ondernemingsrecht
TEVENS
Van der Heijden Instituut, Studiecentrum voor Rechtspersonen- en Vennootschapsrecht
adres: zie hierboven
fax 3612090
Directie / Managenent


OLGERS G.H.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 15 dec 1976
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor van Benthem & Keulen ; beëdiging 1975.
Lid van de maatschap.
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
TEVENS
Lid van de VMA = Vereniging van Milieurecht advocaten


OLGERS H.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 19 mrt 1947


OLIE D.J. ; Dhr.
Advocaat bij Olie & De Jonge advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 342 , 4460 AS Goes
Tel O113-221100 , fax 0113-221120
oliedejonge@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 18-06-80
Olie & De Jonge advocaten
Frans den Hollanderlaan 25 , 4461 HL Goes
Postbus 342 , 4460 AS Goes
tel 0113-221100 , fax 0113-221120
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
oliedejonge@zeelandnet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
olie@oliedejonge.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OLIE E.P.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1993
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
[vademecum advocatuur 2001]


OLIEMANS R.A.
Advocaat bij Oliemans & van Vliet ; beëdiging 1989
Noordzijde Haven 40 , 4611 GT Bergen op Zoom
Advocaat bij Oliemans van Vliet & Kranenburg advocaten
Postbus 56 , 4600 AB Bergen op Zoom
Tel 0164-245895 , fax 0164-233066
ovvadvoc@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


OLIFIERS A.L.M. ; Mw.
Rechten 1983
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


OLIJ A.C.
Notaris te Grootebroek , gem Stede Broec , arrondissement Alkmaar
notariskantoor Olij, Notarissen


OLIVERS H.J.Chr.
Notaris te Merkelbeek, gem. Onderbanken, arrondissement Maastricht
Postbus 2004 , 6447 ZG Merkelbeek


OLIVIER A.C. ; Mw.
Advocaat bij L.Hortensiuslaan 124 1412 GZ Naarden ; beëdiging 1980
Tel 035-6948468 , fax 035-6948468
[vademecum advocatuur 2004]
[vademecum advocatuur 2001]


OLIVIER B.K.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid


OLLAND A.C. ; Mw. Drs.
Gerechtsauditeur Rechtbank Den Haag van 01-12-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 09-02-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Secretaris ouderraad Kinderdagverblijf De Blauwe Dolfijn te Den Haag van 01-12-1999


OLLAND - DOMINICUS I. , geboren okt 1931 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam sociaal gebied 1 sep 1955
Werkzaam kantongerecht Utrecht, II.part-time gerechtssecretaris 1 apr 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 12 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 mrt 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 2 sep 1982
Vice-President rechtbank Zwolle 2 dec 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
NU
Ontslag pensioen


OLLERMANN H. , geboren sep 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar van Staat bij de Raad van State
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 3 mei 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 28 sep 1988
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 12 feb 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 nov 1991
Rechter rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Ouderling Gereformeerde Kerk Den Haag
Secretaris Vriendenkring Mytylschool Den Haag
jul 1997
TEVENA [juli 2003]
Pastoraal medewerker Gereformeerde Kerk te Den Haag
Secretaris Stichting Vriendenkring Haagse Mytylschool te Den Haag van 01-01-2002
Penningmeester Wycliffe Onobasulu Vertaalproject te Voorburg van 01-01-2002


OLMER F.X.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Nauta Dutilh ; Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam


OLMER O.J.M.
Advocaat bij Schagerlaan 8 , 1097 HR Amsterdam ; beëdiging 1990
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1990
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
olaf.olmer@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stade de Colombes 11 , 1098 VS Amsterdam
Tel 020-6940852 , fax
[vademecum advocatuur 2004]


OLOF E.
Advocaat bij Mr. N.M.P.Steijnen advocatenkantoor ; beëdiging 1995
Advocaat bij Olof & Steijnen
Couwenhoven 52-05 , 3703 ER Zeist
Tel 030-6956867 , fax 03-0957830
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


OLS E.E. van ; Mw.
Advocaat bij van den Elst & Rouwé advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 123 , 8900 AC Leeuwarden


OLST A. van
Notaris te Groningen , arrondissement Groningen
Kantoor Trip advocaten & Notarissen ; Groningen


OLST J.G. van ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1992
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5450606 , fax 02-5460123
janna.vanolst@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460373 , fax 020-5460703
janna.vanolst@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


OLSTHOORN - van BERCHUM J. , geboren dec 1966 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1995


OLSTHOORN M.S. ; Mw.
Advocaat bij van de Sande Berndsen ; beëdiging 1996
Calandstraat 13-15 , 3016 CA Rotterdam


OLTHOF B.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 4 mei 1976


OLTHOF H.W.M. , geboren aug 1962
NLRM 96 97 98 99/00
Hoofd Stafbureau Openbaar Ministerie te Breda
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 jun 1995
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 jun 1998
Officier arrondissementsparket Breda 1 september 1999
NU
Dordrecht arrondissementsofficier van Justitie
Dordrecht parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
09 feb 1998


OLTHOF J.H. , geboren dec 1954
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 sep 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 26 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 26 jun 1985
Rechter rechtbank Almelo 25 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 14 apr 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 14 apr 1988
Kantonrechter Almelo 15 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 8 sep 1992
NU
Kanton Almelo kantonrechter
Almelo rechter-plaatsvervanger
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur RIAGG Almelo
Voorzitter Klachtencommissie verzorgingstehuis Het Wedervoort te Wierden
Lid Klachtencommissie discriminatie en ongewenste intimiteiten van een aantal samenwerkende Prot.
Chr.Scholengemeenschappen
Lid sponsorcommissie vv Delo te Vriezenveen
Secretaris Stichting De Roggekamp te Almelo (fonds)
Lid werkgroep Oecumenische Raad Wierden


OLTHOF - KEULERS M.A.F.J.
Centraal Bureau voor de Statistiek, Informatiepunt WOB,Personeel en organisatie-staf, Hoofd [SAL 2002]


OLTHOF Zie HIJMA - OLTHOF M.M. , geboren sep 1953 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jan 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 30 juni 1999
Raadsheer Hof Arnhem 23 februari 2000
Raadsheer Gerechtshof Arnhem van 01-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
[juli 2003] Niet te traceren op rechtspraak.nl
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [juni 2002]
Auteur bij uitgeverij Kluwer
TEVENS [juli 2002]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


OLTHOFF F.P.I. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 ; beëdiging 2002
1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771971 , fax 020-5771874
florentine.olthoff@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


OLTHOFF K.L. ; Mw.
Advocaat bij De Lauwere Ruijgrok ; beëdiging 1998
Postbus 5008 , 1380 GA Weesp
Tel 0294-432515 , fax 02.4-432461
k.l.olthoff@delauwere-ruijgrok.nl
[vademecum advocatuur 2001]


OLTLAMMERS J.H. , geboren apr 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 7 okt 1982
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger


OLY G.G. ; Dr. UHD
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Economische Wetenschappen en Economnetrie
Leerstoelgroep Recht
tel 020 5254237
Recht


OMEN A.C. , geboren jun 1944
NLRM 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 11 okt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 nov 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft (part-time) 2 mrt 1990
Rechter rechtbank Arnhem 10 okt 1990


OMLOO C.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutith ; beëdiging 1994
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven


OMME D.J.P. van
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240197 , fax 010-4148444
diederik.vanomme@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


OMMEREN A.J. van
Advocaat bij De Baarsjes advocatenkantoor ; beëdiging 1994
Hoofdweg 180 , 1057 DD Amsterdam
Tel 020-6181046 , fax 020-6181151
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


OMMEREN E.A.A. van
Advocaat bij De Gier & Stam advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 815 , 3504 AV Utrecht
Tel 030-2303010 , fax 030-2303011
general@degier-stam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
evommeren@degier-stam.nl
www.degier-stam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OMMEREN H. van , geboren juli 1970 ; Mw.
[NLRM 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 oktober 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 december 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 236 , 72000 AE Zutphen
Tel 0575-516340 , fax 0'75-517080
[vademecum advocatuur 2001]


OMTA F.R.
Advocaat bij Yspeert & van Houtum ; beëdiging 1999
Ubbo Emmiussingel 110 , 9711 BK Groningen
Tel 050-3144280 , fax 050-3124985
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Yspeert advocaten
Postbus 1182 , 9701 BD Groningen
Tel 050-3166833 , fax 050-3124985
f.omta@yspeert.nl
www.yspeert.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OMTA L.W.F.H. , geboren dec 1905
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 25 jan 1932 tot 1 okt 1933
Volontair gemeentesecretarie Abcoude
Advocaat en procureur te Amsterdam
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 17 sep 1941
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 20 aug 1943
Rechter rechtbank Amsterdam 21 jan 1953


OMTZIGT M.G.Th. ; Mw.
Advocaat bij Coendersweg 81 , 9722 GD Groningen ; beëdiging 1984
Tel 050-5275939 , fax 050-5275591
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Omtzigt & Schuringa advocaten
Oude Boteringestraat 64 , 9712 GN Groningen
Tel 050-3175420 , fax 050-3175421
[vademecum advocatuur 2004]


OMVLEE E.D. ; Mw.
Advocaat bij Bakker & Kievitsbosch ; beëdiging 2000
Postbus 9420 , 9703 LP Groningen
Tel 050-3136416 , fax 050-3136516
info@benkadvocaten.nl
www.benkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ONBAG S.F. ; Mw.
Rechten 1986
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


ONDERDONCK J.G.M.L. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1999
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506666 , fax 020-5506777
j.g.m.l.onderdonck@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ONDERDONCK R.G.J.M.
Advocaat bij Vos advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 148 , 2990 AC Barendrecht
Advocaat bij van Helvoort De Vries van de Meulengraaf
Postbus 167 , 5680 AD Best
Tel 0499-334334 , fax 0499-374295
helvri@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
best@vanhelvoortdevries.nl
www.vanhelvoortdevries.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ONDERWATER K.L. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1998
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
k.onderwater@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5419983 , fax 020-5419953
k.onderwater@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ONG I.K.S.
Advocaat bij MS Derks Star Busmann ; beëdiging 2002
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016450 , fax 020-3016333
s.ong@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ONG S.G.
Advocaat bij Claassen advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 831 , 5600 AV Eindhoven
Tel 040-2448970 , fax 040-2453080
[vademecum advocatuur 2001]
www.claassenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ONG SIEN HIEN XX , geboren okt 1947
NLRM 87 88/89 90 91
Raio dec 1975
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Hogeschool Tilburg 1977
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 okt 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 10 okt 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 7 nov 1984
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Dolk advocaten ; beëdiging 1994
Westzeedijk 108 , 3016 AH Rotterdam
Advocaat bij Het van Schijndelhuis
Nieuwe Binnenweg 126 , 3015 BE Rotterdam
Tel 010-4662333 , fax 010-2251317
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 25025
3001 HA Rotterdam
Tel 010-4662333 , fax 010-2251317
[vademecum advocatuur 2004]


ONGENAE L.A.A.
Advocaat bij advocatenkantoor Boerhaavelaan ; beëdiging 1998
Postbus 525 , 2700 AM Zoetermeer
Tel 079-3536382 , fax 079-3536132
[vademecum advocatuur 2001]
post@abvakabo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ONING M. de ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1997
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam


ONLAND J.D.
Advocaat bij Adv. kantoor Onland & Geerdink ; beëdiging 1992
Steenstraat 14 , 7571 BK Oldenzaal
Tel 0541-570075 , fax 0541-570077
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Onland advocaten ; beëdiging 1986 en 1992
Steenstraat 14 , 7571 BK Oldenzaal
Tel 0541-570075 , fax 0541-570077
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999
Steenstraat 14 , 7571 BK Onland


ONLAND W.J.J.M.
Advocaat bij Onland & Baks ; beëdiging 1972
Advocaat bij Onland Wolters Mulder advocaten
Postbus 353 , 7100 AJ Winterswijk
Tel 0543-513084 , fax 0543-521465
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ONNA B.T. van
Advocaat bij Bierens advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 92 , 5460 AB Veghel
Tel 0413-363723 , fax 0413-367865
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0413-311777 , fax 0413-367865
info@bierens-advocaten.com
www.bierens-advocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]


ONNES - WIND M.M.A. ; Mw.
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1983
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen


ONNES O.B. , geboren aug 1947
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer Hof Amsterdam 14 mrt 1989
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Medewerker voor Kluwer Rechtswetenschappen B.V.
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Medewerker voor Kluwer Rechtswetenschappen B.V.
2. Bestuurslid van de Pro Juventute SteunstichtingDen Haag.
3. Plaatsvervangend Voorzitter klachtencommissie Stichting Jeugdzorg Den Haag/Zuid-Holland Noord. van 1 januari 1997 tot 25 mei 199
4. Lid van de werkgroep Modernisering Successiewetgeving van het Ministerie van Financiën (tijdelijk).


ONZENOORT P.A. van
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Brauw Blackstone Westbroek, de ; Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam


OOGJEN M.P.A. ; Mw.
Advocaat bij Horeca Nederland/Juridische Zaken ; beëdiging 2003
Postbus 566 , 3440 AN Woerden
Tel 0348-489437 , fax 0348-489494
m.oogjen@horeca.org
www.horeca.org
[vademecum advocatuur 2004]


OOIEN F.J.A. , Jan
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 2003
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
vanooijen@wieringa.nl
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOIEN J.J. van
Advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771683 , fax 020-5771631
joost.vanooijen@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


OOIJEN H.C. van , geboren mrt 1962 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jun 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jun 1996
NU
Amsterdam parket Officier van Justitie arrondissementsparket 97


OOIJEN - PEL M. van , geboren okt 1947 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Medewerker rechtswinkel Friesland 1972
Docente rechtskennis Zwolle 1971
Waarnemend griffier (ter opleiding) rechtbank Arnhem 3 apr 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 2 jun 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 22 jul 1981
Rechter rechtbank Arnhem 26 jul 1981
Raadsheer gerechtshof Arnhem 22 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 19 mei 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen
NU
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
28 jan 1998 in Nijmegen


OOLBEKKINK L. ; Mw.
Rechten 1982
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


OOMEN A.
Advocaat bij Vreijling & Braat advocaten ; beëdiging 1982
Advocaat bij Vreijling & Beijsens advocaten
Postbus 69 , 4700 AB Roosendaal
Tel 0165-560036 , fax 0165-533530
oomen@vreijlingbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten
Postbus 69 , 4700 AB Roosendaal
Tel 0165-592000 , fax 0165-592072
nomen@haansbeijsens.nl
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOMEN A.L.C.M. , Adriaan , geboren 16-03-1944 ; Dhr.
Advocaat te Den Haag , kantoor Oomen advocaten ; beëdiging 1972
Cassatieadvocaat
Internationale rechtspraktijk
Laan Copes van Cattenburch 98 , 2585 GE Den Haag
Tel 070-3503815 , fax 070-3520739
[vademecum advocatuur 2001]
advocaat@oomen.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


OOMEN A.M.W.A.
Katholieke Universiteit Brabant
KUB-raad , Ambtelijk secretaris
tel. 013 4669111 , fax 013 4663019


OOMEN C.P.C.M. (of C.P.Chr.M.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21 mei 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 18 feb 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 2 mei 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 18 februari 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 2 roei 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn18 mei 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 18 mei 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 18 mei 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 18 mei 1998
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Oud-Voorzitter college van bestuur Rijksuniversiteit te Leiden
TEVENS
Voorzitter commissie van advies inzake de toekenning van de Schilthuispenning waterstaats- en
waterschapsrecht
Algemeen Voorzitter van de Kon. Vereniging Het Nederlandsche Trekpaard en De Haflinger In
verband daarmee plaatsvervangend Lid van de afdeling Paardenhouderij en Lid van de werkgroep
Paardenfokkerij van het Landbouwschap alsmede Bestuurslid van de stichting VOPP
verrichtingsonderzoek Paarden en Pony's
Voorzitter van de Tuchtcommissie van de Stichting Nederlandsche Hippische Sportbond
Lid Bestuur Stichting Valk Vliegangstbestrijding Leidse Universiteit KLM
Lid Bestuur Stichting Handboek Nederlandse Postwaarden
Adviseur voor de Utrechtse School Universiteit Utrecht inzake een verkenning voor rechterlijke
opleidingen
Voorzitter bestuur van de Stichting Poldermuseum Nieuwland
Lid van het Veterinair Beroepscollege
Member of the Commmitte of Patronage of the Leiden Institute of Anglo-American Law
Lid Raad van Toezicht van de Veerstichting
Lid van het comité van aanbeveling van de stichting Teeuw Fonds
Lid van het comité van aanbeveling van het Ronald McDonald Huis te Leiden
TEVENS [november 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl


OOMEN D.A. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]


OOMEN H.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1995
haarlem@vandiepen.com
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 5563 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5424292 , fax 023-5425277
ho@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 1992 en 1995
Postbus 5563 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5424292 , fax 023-5425277
h.oomen@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


OOMEN H.C.J.
Advocaat bij van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1982
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810881 , fax 024-3810882
h.oomen@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOMEN I.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Hamerslag & van Haren ; beëdiging 1996
Postbus 3269 , 1001 AB Amsterdam
Tel 020-5353171 , fax 020-6267093
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2001]
info@hamerslagvanharen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOMEN J.H.
Notaris te Den Bosch , arrondissement den Bosch
Kantoor Huijbregts Notarissen ; Den Bosch, Vlijmen, Vught


OOMEN M.C. ; Mw.
Advocaat bij Cohen De jong van Lier Huiskes ; beëdiging 2003
Postbus 258 , 7500 AG Enschede
Tel 053-4800648 , fax 053-4800658
info@cdjvl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOMEN S.C. ; Mw.
Advocaat bij van Gessel & Blauw advocaten ; beëdiging 1996
Amstelveld 7 , 1017 JD Amsterdam
gessel@xs4all.nl
Tel 020-6276684 , fax 020-6206489
sarah.oomen@gesselblaauwml
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holendrechterweg 59 , 1191 KX Ouderkerk A/D Amstel
Tel 020-4968106 , fax 023-4968149
oorren@gessel.demon.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOMEN S.F.M.
Advocaat bij Postbus 10200 , 7301 GE Apeldoorn ; beëdiging 1968
Tel 055-5215374 , fax 055-5225569
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [mei 2003]
Lid van de Orde van den Prince , Afdeling Apeldoorn (Ledenlijst 2000)
[vademecum advocatuur 2004]


OOMENS D.J.L.P.
Advocaat bij Holsteijn Timmermans advocaten ; beëdiging 2003
Rapenburg 35 , 2311 GG Leiden
Tel 071-5135620 , fax 071-5140379
dirk.oomens@htlaw.nl
www.hdaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOMENS J.A.A.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1970
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
jan.oomens@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


OOMENS M.P.E. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1997
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
m.oomens@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517461 , fax 020-6267949
marjolein.oomens@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOMES C.A.D.
Advocaat bij Gerritse Poelman advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 902 , 5000 AX Tilburg
Tel 013-5444545 , fax 013-5446090
info@gpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schakenraad advocaten
Postbus 2350 , 5600 CI Eindhoven
Tel 040-2447608 , fax 040-2448875
oomes@schakenraad.nl
www.schakenraad.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOMS M.J.J.A. ; Mw.
Advocaat bij van Kranenburg advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 303 , 2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel 0180-320088 , fax 0180-319848
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Kranenburg & Blom advocaten
Postbus 303 , 2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel 0180-320088 , fax 0180-319848
info@blom-advo.nl
www.blom-advo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOMS - RUEPERT M.M. ; Mw.
Rechten 1976
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Hengelo


OONK - PALLANDT M.C.J. ; Mw.
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1991
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 2118 , 4800 CC Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5220106
maoonk@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lawton advocaten
Postbus 3115 , 4800 DC Breda
Tel 076-5490590 , fax 076-5490591
moonkpallandt@lawton.nl
www.lawton.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OONK M.H.A.M.
Notaris te Vlissingen , arrondissement Middelburg
Kantoor Sauer & Oonk ; Vlissingen


OOPEN H.R. van
NLRM ?
NU
Sittard kantonrechter-plaatsvervanger


OOR N.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Knuwer & Creutzberg ; beëdiging 2001
Postbus 42 , 1780 AA Den Helder
Tel 0223-660114 , fax 0223-660354
oor@knuwer.nl
www.knuwer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOR P.M.H.M.M.
Notaris te Oss , arrondissement den Bosch
Postbus 145 , 5340 AC Oss


OORD A.M. van den ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460172 , fax 020-5460838
mechteld.vandenoord@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


OORD A.M. van


OORD M.P.W.M. van den
Notaris te Den Bosch , arrondissement den Bosch
Kantoor Banning De Ruijter & Wiegman, ' Den Bosch


OORD P.T.M. van den (of P.Th.M.)
Advocaat bij van Mens & Wisselink ; beëdiging 1987
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
vandenoord@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517149 , fax 020-6267949
peter.vandenoord@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OORDT W.C. van , geboren mei 1921
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Rotterdam 1946
Assistent Ned. Economische Hogeschool Rotterdam 1 mei 1948
Werkzaam Provinciale Griffie Drenthe , II.hoofdadministrateur A 15 feb 195
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 13 aug 1953
Rechter rechtbank Assen 11 feb 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 5 nov 1974
Lid Ambtenarengerecht Groningen 12 jul 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 6 jan 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 15 jul 1976


OORMAN M.R. ; Mw.
Advocaat bij de Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 66 ; beëdiging 2001
7140 AB GROENCO
Tel 0544-463000 , fax 0544-464185
groenlo@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OORMEREN C.W.P. van ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 75440
1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
astrid.vanommeren@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


OORS R.L.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Bernhaege advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 760 , 5600 AT Eindhoven
Tel 040-2380540 , fax 040-2380549
r.l.a.m.oors@bernhaege.nl
[vademecum advocatuur 2001]


OORSCHOT F.H.M. van
Advocaat bij van Oorschot advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 1393 , 4700 BJ Roosendaal
Tel 0165-555094 , fax 0155-560793
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Brekelmans van der Ven van Oorschot advocaten
Postbus 1393 , 4700 BJ Roosendaal
Tel 0165-555094 , fax 0165-560793
info@bvo-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OORSCHOT H.M.C.M. van
Gemeente Delft
Burgemeester
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
INFO
Zie Mr. Drs. G. Verkerk


OORSCHOT O.A. van , Oscar ; Dhr.
Advocaat bij De Casseres & van Oorschot ; beëdiging 1995
Postbus 1720 , 8901 CA Leeuwarden
Advocaat bij van Oorschot advocaten
Postbus 1026 , 8940 AC Leeuwarden
Tel 058-2162106 , fax 058-2106420
advocaat@vanoarschot-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KDO advocaten Leeuwarden ; beëdiging 1995
Postbus 1026 , 8900 CA Leeuwarden
Tel 058-2162106 , fax 058-2166420
vanoorschot@kdoadvocaten.nl
www.kdoleeuwarden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OORSCHOT T.F.J. van
Advocaat bij Bogaerts en Groenen ; beëdiging 1995
Postbus 127 , 5280 SM Boxtel
Advocaat bij Arcadis Heidemij Realisatie B.V.
Postbus 139 , 6800 AC Arnhem
Tel 026-3778236 , fax 026-4437386
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor van Oorschot
Stevensbeekseweg 45 , 5844 AB Stevensbeek
Tel 0485-385689 , fax 0485-385786
adv.van.oorschot@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OORSTERHUIS - BEETSMA F. , geboren dec 1946 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 17 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 2 mei 1991


OORT B.J.
Advocaat bij Oort & Mahieu Kantoor ; beëdiging 1985
Bezuidenhoutseweg 205 , 2594 AJ Den Haag
Advocaat bij van der Valk Boetje & Dort
Postbus 85737 , 2508 CK Den Haag
Tel 070-3636942 , fax 070-3637359
b.j.oort@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
b.j.oort@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OORT H. , geboren dec 1925
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Advocaat en Procureur te Schiedam 15 okt 1950
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie te Rotterdam 18 feb 1953
Ambtenaar Openbaar Ministerie te Rotterdam 30 jan 1954
Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 8 feb 1960
Rechter rechtbank Rotterdam 13 dec 1961
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 10 mei 1968
Raadsheer Hof Leeuwarden 26 sep 1972
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 18 mrt 1988


OORT N.M. van ; Mw.
Advocaat bij Zinnicq Bergmann advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 1332 , 5200 BJ Den Bosch


OORTHUYS A.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240447 , fax 010-2240010
sander.oorthuys@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


OORTMAN GERLINGS A.C.


OORTMAN M.J.A.
Advocaat bij Lenards & Ter Haar ; beëdiging 1994
Postbus 26 , 8320 AA Urk
Advocaat bij Blankestijn & Oortman advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 619 , 7550 AP Hengelo
Tel 074-2593867 , fax 074-2593868
[vademecum advocatuur 2001]


OORTMAN GERLINGS M.P. , Michiel ; Dhr.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Huizen


OOSSCHOT M.Q.M. , geboren aug 1958
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jan 1994
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie VROM, Directie Afvalstoffen, Instrumentarium Specifieke Afvalstoffen, Planning en
Beheer, hoofd
Wetgevingsjurist bij de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post HOTP van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat
TEVENS
Vice-Voorzitter kerkbestuur van de Sint Agnesparochie te Den Haag
Lid Bestuur Hardrijder Den Haag Westland tevens Voorzitter van de jeugdschaatssectie van de
Vereniging X
apr 1997
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht
- Uitvoering (ICER-U) , Secretariaat
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid, Raadadviseur
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht
(ICER) , Secretariaat (JU)


OOSTAIJEN P.G. van , Patrice ; Dhr.
Juridisch adviseur
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag


OOSTDIJK E.J. , geboren jul 1953 , Emmeke ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 18 dec 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 17 jun 1991
Rechter rechtbank Groningen 10 apr 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 15 sep 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 15 sep 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 15 sep 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 1 sep 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 1 sep 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 1 sep 1996
NU
Assen kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
Groningen rechter
TEVENS
Voorzitter kerkenraad SOW gemeente Eelde Paterswolde
05 feb 1997
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Groningen-Oost. Secretaris Soroptimistenclub Groningen Oost.


OOSTDIJK T.J.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 26 mrt 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 10 jan 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 2 dec 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 14 apr 1988
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Heerlen kantonrechter-plaatsvervanger
Maastricht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij advocatenkantoor Thj.M. Oostdijk ; beëdiging 1970
Alexander Battalaan 35 , 6221 CB Maastricht
Tel 043-3255699 , fax 043-3255857
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Mijnsch de voorziening Willem-Sophia
aug 1997


OOSTEN A.A.M. van , geboren apr 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 18 feb 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 14 mei 1981
Rechter rechtbank Zutphen 13 dec 1982
Vice-president rechtbank Zutphen 20 apr 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10 okt 1994
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
19 aug 1997 Geen opgave van bijbanen in Zutphen
Geen opgave van bijbanen in Zwolle


OOSTEN A.P. van
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1996
toosten@houthof.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
toosten@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 1996 en 2002
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
ton.vanoosten@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTEN C. van
Advocaat bij Teekens advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
teekens1@tref.nl
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
oosten@teekens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Teekens Karstens advocaten en Notarissen
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791752 , fax 071-5722462
vanoosten@teekenskarstens.nl
www.teekenskarstens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTEN - van SMAALEN Zie SMAALEN, C.E. van e.v. OOSTEN van C.E.


OOSTEN F. van
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725336 , fax 010-2725443
fvanoosten@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTEN G.J. van
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1998
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
oosten@trenite.corr
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Vilder & van Oosten advocaten
Stadionplein 25 , 1076 CG Amsterdam\
Tel 020-6767878 , fax
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTEN Zie JANZEN - van OOSTEN J.D.C.J. van , geboren aug 1925


OOSTEN J.W. , Jaap ; Dhr.
Kandidaat-Notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Meppel


OOSTEN L.S. ; Mw.
Advocaat bij van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 4810 , 4803 EV Breda
Tel 076-5202010 , fax 076-5203433
l.oosten@vanierselluchtman.nl
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTEN M.S. van ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
machteld.vanoosten@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTEN M.S. van , geboren okt 1909
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 5 jul 1933
Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 19 apr 1939
Substituut-officier van Justitie rechtbank Rotterdam 17 mrt 1942
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Rotterdam 1 25 mei 1949 tot 1 mrt 1957
Advocaat-generaal Hof Arnhem 25 okt 1954
Raadsheer Hof Arnhem 30 jan 1957
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 4 nov 1957


OOSTEN R.J. van , geboren jul 1949
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 jul 1992
Raadsheer Hof Den Haag 1 juni 1997
NU Den Haag Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Trenité van Doorne ; beëdiging 1991
Advocaat bij van Oosten Urlus Ydema advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 85852 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3652300 , fax 070-3617815
vanoosten@corporatelaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van van Oosten c.s.
advocaten & Belastingadviseurs ; beëdiging 1976 en 1999
Postbus 85852 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3023080 , fax 070-3617815
vanoosten@corporatelaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Beëdigd in 1976 en in 1999 ; misschien ook in 1991. Vreemd.
TEVENS
Bestuurder Stichting Zeggenschap Certificaathouders
TEVENS [juni 2003]
Bestuurder Stichting Co-investors MTC Nutec Holding bestuurder Mobo Foundation
Penningmeester Serviceflat Arensdorp


OOSTEN SLINGELAND V.A.A. van ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1999
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506870 , fax 020-5506970
vroukje.van.oosten.slingeland@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTENBRINK J.J. ; Prof. Dr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jan 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
INFO
Overleden 26 april 1996


OOSTENBRINK W.R. , geboren aug 1967 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1995
TEVENS
Geen opgaven van bijbanen in Den Haag


OOSTENBROEK N.J. , geboren 21-11-1956
Advocaat te Den Haag , kantoor Mars & Oostenbroek ; beëdiging 1983
Nieuwe Parklaan 97 , 2587 BN Den Haag
Zwolsestraat 17 C , 2587 TX Den Haag
Tel 070-3524224 , fax 070-3541639
legal@vereenigde.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mars & Oostenbroek/Vereenigde ; beëdiging 1983
Zwolsestraat 17 c , 2587 TX Den Haag
Tel 070-3524224 , fax 070-3541639
legal@vereenigde.nl
www.vereenigde.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


OOSTENDORP M.A. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2000
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538627 , fax 026-3538292
m.oostendorp@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTENDORP M.C. , geboren okt 1961 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 14 aug 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 nov 1996
Rechter rechtbank Leeuwarden 9 april 1998
Rechter rechtbank Amsterdam 15 juni 1998
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden gerechtsauditeur
TEVENS
Geen bijbanen
27 jun 1997


OOSTENRIJK A.J.
Advocaat bij RechtStaete Vastgoed advocaten & Belasting-adviseurs B.V. ; beëdiging 2002
Postbus 75638 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5730383 , fax 020-5709670
ajo@rechtstaete.nl
www.rechtstaete.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERBAAN A. , geboren dec 1914
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Groningen 14 okt 1947
Waarnemend griffier kantongerecht Utrecht 1 apr 1952
Substituut-griffier kantongerecht Utrecht 8 dec 1952
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 10 jul 1956
Rechter rechtbank Amsterdam 20 sep 1963


OOSTERBAAN D.T.L.
Advocaat bij Oosterbaan & van Eeghen ; beëdiging 1981
Koningslaan 35 , 1075 AB Amsterdam
Tel 020-6716756 , fax 020-6718669
oostlaw@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
dinant.oosterbaan@itlawyers.nl
www.itlawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERBAAN E.C. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771496 , fax 020-4710010
ecoosterbaan@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771885 , fax 020-5771758
elisabeth.oosterbaan@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERBAAN O.D.
Advocaat bij Cleary Gottlieb Green & Hamilton ; beëdiging 2003
Wetstraat 57 , B-1040 Brussel , België
Tel 0032-22872100 , fax 0032-22871661
oosterbaan@cgsh.com
www.cgsh.com
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERBEEK S.M.B.W. ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
nlooste3@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
loosre3@hollandlaw.nl ?
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERBROEK W.C. , geboren feb 1962 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Stafjurist Raad van State
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 aug 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 aug 1994
Rechter rechtbank Alkmaar 9 aug 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 20 april 1998
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 17 augustus 1999
NU
Alkmaar rechter


OOSTERDIJK H. , Henk ; Dhr.
Notaris te Nijmegen , arrondissement Arnhem
Kantoor Hekkelman Terheggen & Rieter ; Nijmegen
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Nijmegen


OOSTERHOF G. , geboren nov 1945
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit te Leiden
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 18 mrt 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 11 mei 1992
Raadsheer Hof Den Haag 4 sep 1995
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-10-2002
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Geen nevenfuncties opgegeven
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


OOSTERHOF H.J.H.
Advocaat bij De Leeuw Kramer en Duijn ; beëdiging 1998
Postbus 1178 , 1500 AD Zaandam
Tel 075-0353831 , fax 075-0353090
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Leeuw Duijn en Bloem advocaten
Postbus 1178 , 1500 AD Zaandam
Tel 075-6353831 , fax 075-6353090
info@leeuwadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERHOF J. ; Mw.
Advocaat bij van den Elst & Rouwé advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 123 , 8900 AC Leeuwarden
Tel 058-2134765 , fax 058-2126512
elst-rouwe@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERHOF J. , geboren feb 1946 ; Ing.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
bedrijfsleven 1968
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1977
Verkeersschout arrondissementsparket Maastricht 14 dec 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 24 feb 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 7 jun 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 7 mrt 1991
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Almelo 18 apr 1995


OOSTERHOF P.F. , Pieter Finus , geboren 14 maart 1909 te Kampen
NLRM 71
Secretaris Havenraad van Dantzig 1935-1939
Assistent-secretaris Staatscommissie Zuiderzeesteunw.Amsterdam 1 jun 1940
Afdelingschef Gewestelijke Centrale Dienst Arbeidsbureau Leiden mei 1941
Toegevoegd Inspecteur b.d. Prijsbeheersing jun 1942
Tuchtrechter van de Prijzen Assen 1945
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 1 nov 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 12 okt 1951
Rechter rechtbank Assen 6 sep 1952
NU Overleden
INFO
Overleden 27 juni 2002 te Ermelo [NRC 2 juli 2002]


OOSTERHOF R.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 16 feb 1956


OOSTERHOFF G.P. ; Drs.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
gosse.oosterhoff@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERHOFF W.J.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 dec 1945


OOSTERHOLT A.J. , geboren 24-02-1923
Voormalig vennoot belastingadviesmaatschappij Moret Gudde Brinkman
Voormalig Lid van de Raad van Commissarissen van Levob Bank & Verzekeringen
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Overleden 13 februari 2001 [NRC 15 Feb 2001]


OOSTERHOUT C.H.M. van ; Mw.
Advocaat bij Alkogo advocaten & Mediators ; beëdiging 2000
Postbus 1077 , 5602 BB Eindhoven
Tel 040-2619525 , fax 040-2619526
secretariaat@alkogo.nl
www.alkogo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERHOUT I. van ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor van Mierlo ; beëdiging 1999
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5219055 , fax 073-5216912
info@advmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2001]


OOSTERHOUT J.E. , geboren apr 1931 ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Werkzaam bedrijfsleven 1 apr 1955
Raio rechtbank te Den Haag 1 jul 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 1 nov 1960
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 26 sep 1962
Rechter rechtbank Den Haag 29 sep 1967
Kantonrechter Delft 3 jul 1978
Rechter rechtbank Den Haag 29 sep 1967
Kantonrechter Delft 3 jul 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 5 aug 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 1 nov 1979


OOSTERHOUT M.M.A.A. van
Advocaat bij Ringbaan Oost 188 , 5018 HA Tilburg ; beëdiging 1989
Advocaat bij van Oosterhout
Postbus 228 , 5000 AE Tilburg
Tel 013-4609002 , fax 013-5439342
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERHOUT T.A.M. van
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 1996 en 2003
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
vanoosterhout@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERHOUT Th.A.M. van ; Mw.
Advocaat bij Bouman & van Oosterhout advocaten ; beëdiging 1993
Heistraat 171 , 5701 HM Helmond
tel 0492 527080 , fax 0492 527745
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Europaweg 91 ,5707 CL Helmond
Tel 0492-527777 , fax 0492-554471
advoosterhout@cs.com
[vademecum advocatuur 2004]
Als advocate werkzaam in het Sociaalrecht
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld
Specialismen: vluchtelingenrecht, seksueel geveld, schadevergoeding


OOSTERHUIS - BEETSMA F. , geboren dec 1946 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 17 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 2 mei 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 jun 1994
NU
Haarlem parket


OOSTERHUIS G.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772040 , fax 020-5772700
goosterhuis@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Keizerslaan 5 , B-1000 Brussel , België
Tel 0032-25079800 , fax 0032-25079898
g.oosterhuis@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERHUIS G.J. , geboren nov 1919
NLRM 87 88/89
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 18 apr 1983


OOSTERHUIS H.
Advocaat bij Hamaker van den Sigtenhorst ; beëdiging 1994
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk
Postbus 10210 , 7301 GE Apeldoorn
Tel 055-5262020 , fax 055-5262021
h.oosterhuis@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERHUIS H.F. , geboren jan 1914
NLRM 71 80
Jurist afwikkelingsbureau Departement van Oorlog 1940
Jurist Departement van Sociale Zaken sep 194
Hoofd juridische afdeling bedrijfsbureau Metaalverwerkende industrieën dec 194
Directiesecretaris naamloze vennootschap te Utrecht jul 1945
Advocaat en procureur Den Haag aug 1946
Werkzaam secretaris Parlementaire Enquêtecommissie sep 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 24 mrt 1956
Kantonrechter Meppel en Steenwijk 30 nov 1957
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11 jul 1962
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1965
Kantonrechter Utrecht 1 apr 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 11 jun 1969


OOSTERHUIS J.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313374 , fax 020-4313122
janwillem.oosterhuis@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERHUIS K.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 22 jan 1965


OOSTERHUIS - SMITS M.C. , geboren jan 1941 ; Mw. (of M.Chr.)
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 feb 1993
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat advocatenkantoor Thunissen-Kortman te Den Haag
Advocaat te Den Haag ; kantoor Kortman advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Advocaat bij Kortman advocaten
Postbus 85965 , 2508 CR Den Haag
tel 070-3024030 , fax 070-3523174
kortman.advocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@kortmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk:
Juristen Netwerk Den Haag
Senior Managers Bouw
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelnetwerk Senior Managers
INFO
Woonplaats Leidschendam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


OOSTERHUIS M.W.F. , geboren 02-04-1960
dvocaat te Rotterdam , kantoor Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1988
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1988
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


OOSTERKAMP A.G.
Universiteit Groningen
Academisch Ziekenhuis Groningen
Raad van Bestuur , Secretaris


OOSTERKAMP J.S. van den , geboren 12-01-1959
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U) , Secretariaat (BUZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V) , Secretariaat (SUZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) , Secretariaat (BUZ)
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


OOSTERLING J.L.J.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2003
Postbus 75258
1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419870 , fax 020-5419995
l.oosterling@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERMAN - MEULENBELD Zie MEULENBELD - OOSTERMAN A.C. , geboren jul 1947 ; Mw.Dr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 20 dec 1991
Rechter rechtbank Maastricht 2 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 11 apr 1997
Kantonrechter Heerenveen 2 november 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 2 november 1999
NU
Maastricht rechter
Maastricht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Landelijke beroepscommissie klachtrecht voor instellingen van algemeen maatschappelijk
werk
aug 1997


OOSTEROM A.R. ; Mw.
Advocaat bij loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
anouk.oosterom@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTEROM E.E. van , Emmy ; Mw.
Rechten 1985
Bedrijfs Adviseur , Haagsch OctrooiBureau
Jurist/merkengemachtigde Haagsch Octrooibureau bv Breitnerlaan 146
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


OOSTEROM H.M.H. ; Mw. Drs.
Rechten 1991
Docent Rechten Politie Opleiding Instituut
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


OOSTEROM M. ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 9 , 2501 CA Den Haag
Tel 070-3603151 , fax 070-3603422
me@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
m.oosterom@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERS H.A. , geboren 1949
Commissaris De Hoop Terneuzen B.V.


OOSTERS J.H. , geboren 1963
Werkzaam voor Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1988
Secretaris Directieraad van de Vereniging Nederlandse gemeenten [info SAL 2000]
Burgemeester PvdA van Bergambacht 15 sep 2000
TEVENS
Voorzitter Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland [info SAL 2000]


OOSTERVEEN J.H.
Advocaat bij Oosterveen Loomans & Muntjewerff ; beëdiging 1980
Postbus 2300 , 1620 EH Hoorn
olm_advocat@compuserve.com
Advocaat bij Zandhuis Tazelaar advocaten
Postbus 71749 , 1008 DE Amsterdam
Tel 020-3011080 , fax 020-4422066
ztadv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schram Oosterveen Sarfaty advocaten
Postbus 75179 , 1070 AD Amsterdam
Tel 020-3058383 , fax 020-3058384
oosterveen@sosadvocaten.nl
www.sosadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERVEEN M.A.
Advocaat bij Rietbergen Righarts & Smits ; beëdiging 1996
Advocaat bij Rietbergen Righarts & Plaisier
Goudsesingel 84 , 3011 KD Rotterdam
Tel 010-4111280 , fax 010-4131737
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De la Fuente & Oosterveen advocaten
Postbus 23449 , 3001 KK Rotterdam
Tel 010-2120273 , fax 010-4366560
moosterveen@fuenteabogados.com
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERVEEN W.J.G. , geboren november 1956
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 7 juni 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Coördinerend raadadviseur
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter General Assembly van het International Oil Pollution Compensation Fund 1992 te London van 01-01-2003
Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht van 01-01-2003
Mede-auteur Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek Kluwer van 01-01-2003
RedactieLid Nieuwsbrief Verkeersrecht Actueel Samson te Den Haag van 01-01-2003


OOSTERVEER C.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Petten, Tideman & Sassen ; beëdiging 1991
Postbus 80504 , 2508 CM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
oosterveer.e@pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
e.oosterveer@declercq.com
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERVEER J.A.W.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling I [SAL 2003]


OOSTERVELD A. , geboren sep 1956
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 7 nov 1994
Rechter rechtbank Zwolle 1 okt 1996
NU
Zwolle rechter
TEVENS
Lid Bestuur bejaardenoord De Haverathe te Zwolle
Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie van de gemeente Zwolle
Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie van de regio IJsselvecht


OOSTERVELD H.W. ; Drs.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Groningen, Hoofd


OOSTERVELD N. ; Mw.
Advocaat bij van Meurs & Koerselman ; beëdiging 1998
Postbus 477 , 3000 AL Rotterdam
Tel 010-4677770 , fax 010-4675599
m&k@meukoers.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]


OOSTERWAAL W.M.N. ; Mw.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


OOSTERWEGEL E.J. , geboren aug 1967 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1992
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht3 maart 1998
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 april
NU
Den Bosch
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Derks , Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1996
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl


OOSTERWERFF J.F.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 6 mrt 1968


OOSTERWIJK C.G.M.
Advocaat bij Willems advocaten & Rechtsanwälte ; beëdiging 2003
Postbus 10080 , 1301 AB Almere
Tel 036-5488000 , fax 036-5488008
k.oosterwijk@willems-advocaten.nl
www.willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTERWYK BRUYN - ROORDA M. van ; Mw.
Rechten 1950
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


OOSTHOEK B.P.
Secretaris gemeente Vlieland [info SAL 2000]


OOSTHOEK - van PROOIJEN C. ; Mw.
Advocaat bij Mrs.Oosthoek ; beëdiging 1975
Granadoslaan 82 , 3055 RC Rotterdam
Tel 010-4222489 , fax 010-4187235
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTHOEK W.M. ; Mw.
Advocaat bij Mrs. Oosthoek ; beëdiging 1993
Granadoslaan 82 , 3055 RC Rotterdam
Tel 010-4222489 , fax 010-4187236
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1988 en 1993
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTHOUT A.R.
Advocaat bij Adv. kantoor Moszkowicz BV ; beëdiging 1997
Postbus 661 , 3430 AR Nieuwegein
Advocaat bij K.D.K advocaten ; beëdiging 1986 en 2001
Postbus 628 , 2300 AP Leiden
Tel 071-5249265 , fax 071-5249266
robert.oosthout@kdk.nl
www.kdk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTING A. ; Mw.
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
advocaten@plasbossinade.nl
www.plasbossmade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTING L.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1989
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
b.oosting@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
bert.oosting@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTING M. ; geboren ca. 1943 ; Drs.
Nationale Ombudsman tot najaar 1999. Opgevolgd door Prof. Mr. Fernhout
Stadhouderspl.2 , Postbus 29729 , 2502 LS Den Haag , 070-3563656
Staatsraad bij de Raad van State sinds sep 1999
TEVENS
Voorzitter van het Koningin Wilhelmina Fonds 1 januari 2000
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm
Zie burhoven/bur-omb3.htm


OOSTING M.E. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1998
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KBS advocaten
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
me.oosting@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTING P.
Advocaat bij Slotlaan 27 , 3523 HB Utrecht ; beëdiging 1951
Tel 030-2882552 , fax 030-2884530
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTING P.C.J.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Afdeling Rechtspraak, Hoofd


OOSTING - De VRIES S. ; Mw.
Rechten 1992
Juridisch Advies/Conflictbemiddeling
Eigen bureau
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


OOSTING S. ; Mw.
Fiscaal Recht 1993
Pensioen , Hypotheek + Assurantie Adviseur
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


OOSTING Z.J. ; Mw.
NLRM 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 februari 2000
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 februari 2000
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Bult & Sturkenboom ; beëdiging 1988
Postbus 132 , 3430 AC Nieuwegein


OOSTINGA D.
Notaris te Goes , arrondissement Middelburg
Kantoor Dissel, van & Oostinga ; Goes


OOSTINGH R.W.P. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
rwpoostingh@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


OOSTLANDER - VOS A.K. ; Mw.
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1993
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Advocaat bij Dorhout c.s. advocaten
Postbus 1658 , 9701 BR Groningen
Tel 050-3140640 , fax 050-3144672
a.k.oostlander.vos@doi-hout.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wladimiroff Waling Schreuders
Postbus 93102 , 2509 AC Den Haag
Tel 070-4166616 , fax 070-3226940
k.oostlander@wlaws.com
www.wlaws.com
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTRIK F.J.A. , geboren 1942
Vice-Voorzitter Raad van Comm. Onderlinge Geové U.A.
Commissaris Coöperatie Geové RZG U.A.


OOSTROM C. , Cees ; Dhr.
Directeur Holland Trade System
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amstelland


OOSTRUM J.Th. van
Advocaat bij Rensen Breederveld & van Oostrum ; beëdiging 1979
Postbus 409 , 1800 AK Alkmaar
Tel 072-5155544 , fax 072-5155493
[vademecum advocatuur 2001]
vanoostrum@rbo-adv.nl
www.rbo-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTVEEN Zie SOETEMAN - OOSTVEEN C.G. , geboren nov 1947 ; Mw.


OOSTVEEN D. van , Dirk ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 25-04-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Waarschijnlijk eerst advocaat:
Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1991
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
tel 070 3285328 , fax 0703285325
[Vademecum Advocatuur 1998]
Niet te vinden in Vademecum Advocatuur 2003
Algemeen directeur Kampert en Helm Beheer B.V.
TEVENS [juli 2003]
Verder geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag


OOSTVEEN G.J. van
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 26 jan 1953


OOSTVEEN J.J. van , geboren aug 1937
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Assistent Gemeente Universiteit Amsterdam 1 nov 1962
Raio rechtbank Arnhem 19 jul 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 19 nov 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 11 sep 1967
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Bennekom 16 sep 1985
Substituut-griffier rechtbank Zutphen 7 dec 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 23 nov 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 28 dec 1973
Rechter rechtbank Zutphen 3 mei 1974
Vice-President rechtbank Assen 21 apr 1979
Vice-President rechtbank Zutphen 11 dec 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 27 apr 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 27 apr 1983
President rechtbank Zutphen 7 okt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 4 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 4 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 apr 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Ontslag als President rechtbank Zutphen 1 jan 1999
Doet kennelijk toch nog wat zaken ; zogeheten flexibel pensioen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 24 augustus 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 januari 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 22 april 1999
NU
Zutphen President AF
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid David Evekink Stichting te Zutphen
Lid Selectiecommissie Raio's (samen met Drewes)
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie
Gevangeniswezen [SAL 2000]


OOSTVEEN M.C. van
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2995569 , fax 030-2995507
mvanoostveen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTVEEN M.J. , geboren apr 1957 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Leeuwarden
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 15 okt 1991
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 3 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 10 augustus 1998
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen24december 1999
Rechter rechtbank Groningen 20 december 1999


OOSTVEEN V.G. van
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2002
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143 vincent
vanoostveen@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OOSTVEEN W.F. van
Advocaat bij Kuiper Jonkers van den Berg ; beëdiging 1991
Postbus 19282 , 3501 DG Utrecht
kuipercs@xs4all.nl
Advocaat bij GVK Agro advocaten
Postbus 2024 , 7400 AC Deventer
Tel 0570-627880 , fax 0570-627425
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1991 en 1999
www.gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]OOSTVOGEL Zie TABINGH SUERMONDT - OOSTVOGEL Zie na 1993 de VREEZE - OOSTVOGEL M.A.J. , geboren mrt 1945 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Arbeidscontractant Haarlem
Gerechtssecretaris 2e klasse kantongerecht Den Bosch 1 jan 1975
Arbeidscontractant kantongerecht Haarlem 1 jan 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 18 jan 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 jan 1978
Rechter rechtbank Haarlem 10 mrt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 14 nov 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem, Zaandam 22 dec 1982
Kantonrechter Haarlem 10 mrt 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 4 sep 1987
Raadsheer Hof Amsterdam 26 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 6 apr 1990
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid Stichting Donateurs K(oninklijke) C(oncertgebouw) O(rkest)
Voorzitter Commissie van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs
(NVvRA)
Voorzitter van Stichting Openlucht Theater Bloemendaal, Voorzitter van Stichting Muzenforum
(van deze Stichting zijn de besturen gelijk)
Lid diagnosewerkgroep Congenitale Myopathiën van de V(ereniging) S(pierziekten) N(ederland)
Lid van het bestuur van de Stichting Nieuw Unicum te Zandvoort (Woon- en Voorzieningencentrum
voor gehandicapten)


OOSTWOUDER W.J.
Advocaat bij Logens & Loeff ; beëdiging 1997
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1984 en 1997
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


OOYKAAS Y.M.M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij van Dam & Kruidenier ; beëdiging 1996
Schiedamsedijk 77 A-C , 3011 EM Rotterdam
Postbus 4043 , 3006 AA Rotterdam
Tel 010-2888800 , fax 010-2888828
oogkaas@damkru.nl
[vademecum advocatuur 2001]


OP den CAMP H.W.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 20 feb 1963


OP DE COUL L.F.I.M. , Leon ; Dhr.
Dir. ING bank Maasbracht
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Roermond


OPBROEK - BOOIJ T.A. ; Mw.
Advocaat bij Marxman advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
opbroek@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OPHEM J.V. van
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1987
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Advocaat bij Trip advocaten
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
j.v.vanophem@triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OPHEM M.A.E. van
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


OPHOF H.P.J. , geboren jul 1939 ; Prof. Drs.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 26 mrt 1993
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240169
henri.ophof@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Commissaris van Kon.Boom Pers Bestuur BV. te Meppel
Commissaris van Maars Holding BV. te Harderwijk
Commissaris van Herbel Beleggingen NV. te Rotterdam
Commissaris van Movir u.a. te Nieuwe te Nieuwegein
Commissaris van O.B.O.G.BV. te Zwijndrecht
Commissaris van Robein Bank N.V. te Den Haag
Redactie Lid TVVS
Redactie Lid van Sanering en Herstructurering van Ondernemingen (Kluwer)
Bestuurslid Stichting Mandeville te Rotterdam
Bestuurslid Stichting Philharmonisch Fonds te Rotterdam
Bestuurslid Administratiekantoor Wave International te Rotterdam
Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam
Stichting BVG/Detam Holding (Voorzitter)
Deeltijd-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid Hogeschool van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Kunst- en Cultuurfestival Arboretum Trompenburg
Lid Comité van Aanbeveling van het Ondernemings Rechtelijk Dispuut van de Erasmus Universiteit Rotterdam


OPHOVEN U. van
Advocaat bij van Lelyveld van Ophoven & van Horssen ; beëdiging 1988
Postbus 105 , 9350 AC Leek
Tel 0594-515396 , fax 0594-515539
[vademecum advocatuur 2001]
info@advoleek.nl
www.advoleek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OPHUIZEN W.J.M. van ; Mw.
Advocaat bij Meijer c.s. ; beëdiging 1997
Scheveningseweg 50 , 2517 KW Den Haag
Advocaat bij van Dam & Kruidenier
Postbus 4043 , 3006 AA Rotterdam
Tel 010-2888800 , fax 010-2888828
ophuizen@damkru.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Aspremont advocaten
Rijndijk 19 a , 4033 CH Leiden
Tel 0344-650510 , fax 0344-650511
vanophuizen@aspremontadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OPIJNEN B. van , geboren sep 1953
NLRM 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 24 mei 1994
NU
Schiedam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Schiedam ; kantoor Baars & van Opijnen ; beëdiging 1979
Tuialaan 62 , 3111 AW Schiedam
Tel 010-4736677 , fax 010-4736513
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baars Opijnen
Lange Nieuwstraat 137 , 3111 AG Schiedam
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Lumeystraat 24 te Rotterdam


OPMEER B. , Bas ; Dhr.
Belastingadviseur
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Nijmegen


OPPE H. , geboren dec 1957
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1985
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 20 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1992
NU
Amsterdam parket


OPPEDIJK D.W. ; Drs.
Ministerie van Justitie, Rijks TBS-Inrichtingen, Avereest Veldzicht, Geneesheer-directeur


OPPEDIJK J.A. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1993
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406640 , fax 010-4048064
jaoppedijk@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells ; beëdiging 1993
Postbus 545 ,1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533658 , fax 020-5533783
judy.oppedijk@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


OPPEDIJK van VEEN N.F. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 2000
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
ninke.oppedijkvanveen@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


OPPEDIJK van VEEN W.M.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 9 jun 1965


OPPELAAR H.V.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772983 , fax 020-5772702
h.oppelaar@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


OPPELAAR R.G. , Richard ; Dhr.
Majoor der Mariniers
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Woerden


OPPEN C.G.J. van
Advocaat bij Weteringschans 108 , 1017 XS Amsterdam ; beëdiging 2002
Tel 020-6389542 , fax 020-6206612
mrcvol@excite.com
[vademecum advocatuur 2004]


OPPEN Ch.I. van
Advocaat bij van Oppen & Wetzels ; beëdiging 1957
Postbus 505 , 6400 AM Heerlen
Tel 045-5713520 , fax 045-5711185
[vademecum advocatuur 2001]


OPPEN E.G.H. van , Engelbert ; Dhr.
Jurist
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Epe


OPPEN H.R. van , geboren aug 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 20 dec 1968
Kantonrechter Heerlen 5 nov 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 5 nov 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 4 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 1 jan 1997
NU
Heerlen kantonrechter-plaatsvervanger


OPPEN J.M.A. van
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht vanaf 6 december 1958


OPPEN P.A.Th. van
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
patrick.van.oppen@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


OPSTAL J.M. van
Notaris te Bergen op Zoom , arrondissement Breda
Kantoor, Opstal, van & Bakker ; Bergen op Zoom


OPSTAL J.P. van , geboren sep 1936
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsleven Schiedam 1953
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Den Haag 22 nov 1976
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 17 jan 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 4 dec 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 21 jan 1981
NU
Maastricht parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


OPSTAL M.L.A. van , Mark ; Dhr.
Advocaat van Ewijk & van de Wouw advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 2154 , 5202 CD Den Bosch
ewijk.wouw@adv.nl
Tel 073-6205105 , fax 073-6205100
mvanopstal@ewijk-wouw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927797 , fax 073-6927786
info@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Vught


OPSTAL P.J. van
NLRM 80
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 jan 1978


OPSTAL R.M. van
Advocaat bij van Vliet & Elshof ; beëdiging 2003
Postbus 1010 , 2600 BA Delft
Tel 015-2619361 , fax 015-2571003
v.opstal@vanvlietenelshof.nl
www.vanvlietenelshof.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OPSTALL H.E. van , geboren nov 1912
NLRM 71 80
Juridisch ambtenaar Registratie bureau uitvoeringen L.E.W. 1933
Juridisch adviseur Nederlandse Turfcentrale Assen 1940
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 18 jun 1942
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 28 mei 1948
Rechter rechtbank Rotterdam 17 feb 1950 - 7 nov 1969
Vice-president rechtbank Rotterdam 2 sep 1959


OPSTALL S.H.A. van , geboren 22-09-1937
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


OPSTALL S.N. van , geboren 31-10-1906 te Enschede ; Prof.
NLRM 71
Rechter rechtbanken Den Haag en Leeuwarden
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 20 apr 1959
INFO
Woonplaats Bilthoven
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Overleden 28 februari 2001 te Bilthoven
Emeritus hoogleraar Privaatrecht Rijksuniversiteit Utrecht [NRC 5 maart 2001]


OPSTELTEN-DUTILH H.M.A. , geboren mei 1945 ; Mw.
NLRM 99/00
Gerechtssecretaris te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 9 april 1999


OPSTELTEN I.W.
Burgemeester van Utrecht
Burgemeester VVD gemeente Rotterdam [info SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter Stadsregio Rotterdam [info SAL 2000]


OPTAS A.
Advocaat bij Boogert Dogan & Ontas advocaten ; beëdiging 2001
Valeriusstraat 92 hs , 1075 GC Amsterdam
Tel 020-4700962 , fax 020-4700953
ontas@onlaw.nl
www.onlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ORANJE NASSAU B. , Beatrix ; Mw.
Aangekomen in Leiden in 1957 VVSL
Hare Majesteit , Koningin der Nederlanden
Voorzitter van de Raad van State
Zie burhoven/bur-3va.htm ; rechtsweigering door de Raad van State.
INFO
FORBES Magazine publiceerde een lijst van de machtigste honderd vrouwen in de wereld.
Beatrix staat op de 35-ste plaats. [Telegraaf 04-08-24]
INFO
Telegraaf 19 Augustus 2004 : "Koningin eredoctor Universiteit Leiden."
Dit bijzondere eredoctoraat wordt toegekend omdat zij diverse keren het belang van vrijheid van mensen aan de orde heeft gesteld. De universiteit voelt zich bijzonder gevleid door de aanvaarsing van de koningin van de voordracht tot eredoctor. 'Zij heeft hiet gestudeerd en haar verleden is nauw verbonden met deze universiteit omdat Willem van Oranje initiator is van deze in 1575 opgerichte instelling', aldus woordvoerder Van Amerongen. .....
Onze koningin spreekt met regelmaat over het recht op vrijheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Nog in haar jongste kersttoespraak was vrijheid een belangrijk onderwerp.
(Wat gek nou toch. De laatste tijd zijn er voortdurend berichten dat de Universiteit van Leiden de hekkensluiter is van de Nederlandse universiteiten, ook v.w.b. de rechtenfaculteit. Moet zo het imago van de universiteit Leiden wat opgekrikt worden? )


ORANJE C.J. , geboren 20-06-1929
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 23 jul 1993
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


ORANJE D.J.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1985
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
duco.oranje@cliffordchance.com
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
duco.oranje@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


ORANJE F.J.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn ; Den Haag


ORANJE M.R.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1982
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
r.oranje@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ORANJE - JORNA R.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Krans & van Hilten advocaten ; beëdiging 1992 en 2002
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
roranje@kransenvanhilten.nl
www.kransenvanhilten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ORANJE-NASSAU van VOLLENHOVEN P.Ch. , Pieter Christiaan ; Dhr.
[Telegraaf 14 september 2004]:
"Prins Pieter-Christiaan aan de slag als majoor"
Voor het eerst in jaren is er weer een lid van het Koninklijk Huis wekzaam als beroepsmilitair.
Prins Pieter-Christiaan, derde zoon van Prinses Margriet en mr. Piter van Vollenhoven, is gisteren begonnen bij de Koninklijke Marechaussee.
De 32-jarige prins is majoor bij de sectie vreemdelingenzakn. Hij volgt de komende weken een oriëntatieprogramma met bezoeken aan Schiphol en de brigades Amsterdam-IJmond en Nijmegen. Daarna zal de jurist Pieter-Christiaan zich onder andere bezighouden met de internationale aspecten van de grensbewaking en deelnemen aan de projectgroep herinrichting mobiel toezicht vreemdelingenverkeer. Majoor van Oranje-Nassau van Vollenhoven diende tijdens zijn dienstplicht bij de marechaussee.


OREEL A.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2003
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517967 , fax 020-6267949
aedzer.oreel@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OREMUS T.P.H.
Advocaat bij van Riet en Associees advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635081 , fax 030-2635095
oremus@vanriet.associees.nl
www.vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ORIE A.M.M. , geboren nov 1947
NLRM 95 96 97 98 99/00
Advocaat te Den Haag Den Haag Wladimiroff & Spong '80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 6 okt 1994
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 4 feb 1997
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Den Haag Hoge Raad Raadsheer (info sep 2000)
TEVENS
Is Deken geweest van de Orde van advocaten te Den Haag.
Lid van het Hof van Discipline
maart 2000:
Lid van het Bestuur van van de NVIR Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht Leiden
Plaatsvervangend KroonLid van het Hof van Discipline
Was van 1980-1997 advocaat bij Wladimiroff & Spong
TEVENS (info november 2000)
Lid van het Bestuur van de Nederlandse Vereninging voor Internationaal Recht (1995) ; Den Haag;
onbezoldigd
Voorzitter van het Gezelschap voor Internationaal Strafrecht (tevens Nederlandse Groep van de
Association Internationale de Droit Pénal, 1981) ; Den Haag ; onbezoldigd
Directeur van Blind Law B.V. (een pensioen B.V.) ; Den Haag ; onbezoldigd
Plaatsvervangend KroonLid van het Hof van Discipline (1998) art. 51 advocatenwet ; Utrecht ; bezoldigd per waargenomen zitting
Voorzitter begeleidingscommissie 'rechtsvergelijkend onderzoek strafrechtelijke samenwerking en mensenrechten', uitgevoerd door de RU Leiden in opdracht van het Ministerie van Justitie ; onbetaald
INFO
Bleek als Deken niet bereid gelden die "onder de Deken" waren gestort en terugbetaald moesten worden inderdaad meterdaad terug te betalen ; hij bleef daar eindeloos op zitten. Het bleek nodig hem voor de Raad van Discipline te dagen en pas na een zitting van die Raad was hij bereid het bedrag dat een ander toekwam alsnog terug te betalen. Schande. Maar dan kun je later toch wel terechtkomen in het Hof van Discipline, ja zelfs bij de Hoge Raad. Ja zelfs als rechter in het Tribunaal van de VN.
INFO [Telegraaf 15 november 2001]
Mr. A.M.M. Orie zal vanaf volgende week als eerste Nederlandse rechter zitting nemen in het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.


ORNSTEIN S.H.M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771524
shmornstein@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


OROBIO DE CASTRO D.C.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 19-06-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1993
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460165 , fax 020-5460810
david.orobiodecastro@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1993
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460165 , fax 020-5460810
david.orobiodecastro@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juni 2003]
Directeur Mr. Orobio de Castro praktijk bv. te Amsterdam 01-01-2002
Directeur Lente-Waas bv te Amsterdam 01-01-2002
Bestuurslid Stichting ARCAM te Amsterdam van 01-01-2002 tot 01-01-2003


OROBIO DE CASTRO R. , geboren mei 1938 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 14 dec 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 14 apr 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 jul 1970
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Utrecht 14 apr 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 23 mrt 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 apr 1975
Rechter rechtbank Amsterdam 5 apr 1976
Vice-President rechtbank Amsterdam 7 dec 1981
Coördinerend vice-president rechtbank Amsterdam 30 aug 1994
NU Amsterdam Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Toezicht Ned. Orde van Belastingadviseurs
Voorzitter Raad van Discipline
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Klachtencommissie Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam van 07-11-2000


ORSEL R.A. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
giny.orsel@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


ORSEL S.S.H.
Advocaat bij Nagtegaal & Jong ; beëdiging 2002
Postbus 1275 , 1500 AG Zaandam
Tel 075-6313121 , fax 075-6350818
njadvoc@xs4all.nl
www.juridisch.com/nagtegaal.jong
[vademecum advocatuur 2004]


ORSOUW A.J.A. van
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Derks.Star Busmann.Hanotiau-, Hilversum, Utrecht


ORSOUW E.M. van
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1999
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506878 , fax 020-5506978
erik.van.orsouw@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kvdLnl
[vademecum advocatuur 2004]


ORSOUW J.H.T. van
Lutherweg 64 , 5346 JE Oss
Postbus 771 , 5340 AT Oss
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


ORT J.S.
Advocaat bij Zwartbol advocaten ; beëdiging 1988
Advocaat bij Zwartbol c.s.
Postbus 106 , 2950 AC Alblasserdam
Tel 078-6992515 , fax 078-6992524
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Zwartbol advocaten
j.ort@advzwartbol.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ORTELEE I.L. , Ingrid ; Mw.
Advocaat bij Ortelee c.s. ; beëdiging 1984
Advocaat bij Ortelee Glas & Mes advocaten
Postbus 21 , 3430 AA Nieuwegein
Tel 030-6034300 , fax 030-6047842
ortelee@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ortelee c.s. advocaten & Adviseurs b.v.
Pelmolen 19 ,3994 XX Houten
Tel 030-6385500 , fax 030-6385501
iortelee@ision.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Utrecht-Nedersticht.


ORTH B.W.G.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195860 , fax 030-2195855
bart.orth@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wij men
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2995634 , fax 030-2995506
borth@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ORTIJE M.L.J.P.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 3 sep 1980
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Kerkrade ; kantoor M.L.J.P.l'Ortye ; beëdiging 1948
Hoofdstraat 36 , 6461 CR Kerkrade
Tel 045-5454451 , fax 045-5454451
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
NB.Rechter in eigen kantongerecht


ORTT H.J. , geboren 20 juli 1927 , Hendrik Jacob ; Jhr.
Overleden 3 maart 2001 te Alkmaar [NRC 6 maart 2001]


ÖRÜCÜ A.E. ; Prof. Dr.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
tel 010 4081595 , fax 010 4089185
Capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenschappen
Hoogleraar Rechtsvergelijking
tel 010 4082183 , fax 010 4089191
orucu@frg.eur.nl
Rechtsvergelijking


OS E.J. van
Advocaat bij Driehoek advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 139 , 3990 DC Houten
Tel 030-6359035 , fax 030-6359045
ej.van.os@driehoekadvocaten.nl
www.driehoekadvocareanl
[vademecum advocatuur 2004]


OS F.A.M. van
Advocaat bij Elders advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 146 , 7240 AC Lochem
Tel 0573-250590 , fax 0573-250692
[vademecum advocatuur 2001]
vanos@eldersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OS H.J. den , geboren mei 1935
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 27 okt 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 18 nov 981
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 15 jun 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 22 apr 1986
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 1 dec 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arr.parket Den Haag 20 mei 1998
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-04-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 09-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Arnhem Arrondissementskrijgsraad Auditeur-militair-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Medewerker Schadefonds geweldsmisdrijven van 01-01-2001
Lid commissie van toezicht HVB Scheveningen unit 3+4 te Scheveningen van 01-01-2001


OS J.L.A.M. van
Advocaat bij advocatenkollektief ; beëdiging 1985
Korenbloemstraat
Postbus 297 , 5000 AG Tilburg
Tel 013-4636395 , fax 013-4674986
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


OS - Ten HAVE K.A.M. van ; Mw.
Advocaat bij Elders advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 4044 , 7200 BA Zutphen
Tel 0575-515074 , fax 0575-513165
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1989 en 1995
info@eldersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OS L.P. van
Advocaat bij Starmans & van Ruyven ; beëdiging 1997
Postbus 13139 , 3507 LC Utrecht
advocaten.StarmansvanRuyven@inter.NLnet
Tel 030-2340101 , fax 030-2321313
vanos@starmansvanruyven.nl
[vademecum advocatuur 2001]


OS - BRAND M.G.L. (of M.G.L. den) , geboren okt 1950 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21 apr 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 26 apr 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jan 1987
Rechter rechtbank Rotterdam 20 mrt 1990
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
Vice-President rechtbank Rotterdam 13 januari 2000
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Plaatsvervangend lid Kamer van Toezicht te Den Haag van 01-09-2002
Bestuurslid (secretaris) Mixed Hockeyclub Forescate te Voorschoten van 01-06-1999 tot 30-06-2001
@OPM
Welke Kamer van Toezicht


OS P.J.N. van , geboren dec 1937
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Examenjaar 1960
Datum van benoeming 28-10-1970
Notaris in Amsterdam woonplaats Amstelveen
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 29 okt 1992
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Schut, van Os ; Amsterdam
Lid van raad van Toezicht NVM te Amsterdam
{bron: NVM Amsterdam]


OS - LANG R. van , geboren jul 1938 ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 6 nov 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 6 mrt 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 sep 1970
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 4 apr 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 16 feb 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 dec 1974
Rechter rechtbank Amsterdam 1 sep 1978
Vice-President rechtbank Amsterdam 18 jun 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 02-10-2001
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 06-02-2001
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter klachtencommissie sexuele intimidatie bij de Universiteit van Amsterdam te Amsterdam van 01-10-1997
Voorzitter klachtencommissie Stichting Mathemathisch Centrum te Amsterdam van 01-01-2002


OS van den ABEELEN T.J.P. van , geboren mrt 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch stafmedewerker , College voor ziekenh.Voorzitter te De Bilt 1 feb 1974
Arbeidscontractant Raad van Beroep Amsterdam 1 sep 1977
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Amsterdam 1 jan 1978 1 jun 1980
Raio rechtbank Groningen 1 jan 1978
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 15 mei 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 2 sep 1981
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 20 dec 1982
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 2 apr 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Ambtenarengerecht Groningen 22 sep 1986
Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 22 sep 1986
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 28 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 nov 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 4 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 nov 1991
Vice-President rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Amsterdam 1 apr 1994
NU
Amsterdam coördinerend Vice-President
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


OSCH H.W. van
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1996
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
huub.van.osch@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OSCH L.N.J.B. van
Advocaat bij Zegers & van Osch ; beëdiging 1982
Postbus 9150 , 5000 HD Tilburg
Tel 013-5366555 , fax 013-5368420
l.van.osch@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Klijn Zegers & van Osch
l.vanosch@kzoadvocaten.nl
www.kzoadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OSCH M.A.M.L. van ; Mw.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
[vademecum advocatuur 2001]
mvanosch@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OSCH M.F.J.N. van , geboren sep 1956 (of N.F.J.N.)
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 22 nov 1994
Rechter rechtbank Zutphen 23 februari 1999
NU
Zutphen rechter rechtbank
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen ; kantoor van den Wildenberg & van Halder ; beëdiging 1983
Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
TEVENS
Lid college van afgevaardigden Ned. Orde van advocaten
19 aug 1997
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Voorzitter Stichting 't Kader te Den Bosch
Lid Ouderraad OBS Pieter Breughel, Arnhem


OSCH P.J.H.M. van
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2003
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
pieter.vanosch@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


OSCH - LEYSMA S.W. van , geboren jun 1956 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 1 sep 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 15 sep 1989
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 7 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
Rechter rechtbank Arnhem 1 jul 1992
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Geen bijbanen
mrt 1997


OSENGA D.T.H. , geboren 21-02-1950
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


OSINGA A.J.V. , geboren okt 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur te Rotterdam en Eindhoven
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 16 dec 1964
Kantonrechter Rotterdam 27 mrt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 4 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle en Sommelsdijk 30 jun 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 feb 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 apr 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 dec 1994
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Gedefungeerd 70 jaar
TEVENS
Directeur van zijn pensioen BV. advocatenkantoor Osinga Eindhoven BV
Pensioen


OSINGA D.Th.H.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Postbus 82180 , 2508 ED Den Haag
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Den Haag (Ledenlijst 2000)


OSINGA G.J.
Advocaat bij Riedstra Tuinman Sleijfer ; beëdiging 1996
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
Advocaat bij advocatenkantoor Osinga ; beëdiging 2000
Postbus 85074 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2400143 , fax 0381-2400678
osinga@hacom.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Osinga advocaten ; beëdiging 1996 en 2000
osinga@osinga-advocaten.nl
www.osinga-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OSINGA J.
Notaris te Sappemeer , gem. Hoogezand-Sappemeer, arrondissement Groningen
Postbus 5 , 9610 AA Sappemeer


OSINGA J.E.R. , geboren aug 1972
NLRM 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1998


OSKAM P. , geboren jan 1960
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 aug 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 aug 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 aug 1994
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-07-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Docent vuurwapenopleiding Rechercheschool van 01-01-2002
Docent scheidsrechteopleidingen KNVB van 01-01-2002
Scheidsrechter betaald voetbal KNVB van 01-01-2002


OSKAM V. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax O10-2172700
info@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
v.oskam@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


OSKAMP A. , Anja ; Mw. Prof.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel 024 3612303 , fax. 024 3616145
Hoogleraar fiscale rechtsinformatica en fiscaal informatierecht
a.oskamp@jur.kun.nl
Privé adres: Lange Morgenlaan 27 , 5223 HV Den Bosch , Tel. 073 6214768 of 024 3615821 of 3612250


OSKAMP R.A.
Advocaat bij Dijkstra & van den Ende advocaten ; beëdiging 1994
'Wherestate'Wagenweg 12 , 1442 BX Purmerend
info@dvde-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hulkenberg van der Veen advocaten
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
advocaten@hulklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fort advocaten
oskamp@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OSNABRUGGE A.E. van ; Mw.
Beleidsmedewerker
Min v. EZ Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag


OSNABRUGGE E.J.
Advocaat bij van den Boomen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626600 , fax 040-2626400
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626580 , fax 040-2626541
evert-jan.osnabrugge@hollandlaw.nl
www.ollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OSS A.J. van
Secretaris gemeente Oldenzaal [info SAL 2000]


OSS A.M.T. van , Anita ; Mw.
Jurist/Adviseur Accountmanager Ing Bank Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Amsterdam
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


OSS F.B.A.M. van
Advocaat bij Werner & van Oss ; beëdiging 1984
Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
Tel 0341-417023 , fax 0341-419648
fransvanoss@wernerenvanoss.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Oss van der Meijden Vermeer & Reitsma advocaten
info@omvradvocaten.nl
www.omvradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OSS M.C.C. van ; Mw.
Advocaat bij van Vliet & Elshof ; beëdiging 1999
Postbus 1010 , 2600 BA Delft
Tel 015-2619361 , fax 015-2571003
[vademecum advocatuur 2001]
v.oss@vanvlietenelshof.nl
www.vanvlietenelshof.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OSS P.G.F.M. van
Advocaat bij Werner & van Oss ; beëdiging 1990
Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
Tel 0341-417023 , fax 0341-419648
paulvanoss@wernerenvanoss.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Oss van der Meijden Vermeer & Reitsma advocateninfo@omvradvocaten.nl
www.omvradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OSSE M.J. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1998
Goedheidsstraat 5 - 7 , B-1000 Brussel , België
Tel 0032-25345376 , fax 0032-25345535
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Louizalaan 240 , B-1050 Brussel , België
Tel 0032-25345376 , fax 0032-25345535
mosse@akd.be
www.akd.be
[vademecum advocatuur 2004]


OSSE W.T.J.G.
Advocaat bij Osse c.s. ; beëdiging 1978
Postbus 61 , 3990 DB Houten
Tel 030-6380678 , fax 030-6380674
osseslaw@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Osse
osse@osse.nl
www.osse.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OSSENTJUK M.A.
Advocaat bij Schönhagen en Ossentjuk ; beëdiging 1994
Lange Gracht 14-18 , 2312 NT Leiden
Advocaat bij van Hartingsveldt Schönhagen & Versteegh advocaten
Rijnsburgerweg 35 , 2334 BE Leiden
Tel 071-5176464 , fax 071-5155124
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Hartingsveldt Schönhagen & Ossentjuk advocaten en Bemiddelaars
info@vhsv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OSSEWAARDE J. ; Dhr.
Advocaat bij Boogaard advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
Tel 0118-623655 , fax 0118-625179
ossewaarde@boogaardadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 08-12-99
Boogaard advocaten
Buitenruststraat 14 , 4337 EH Middelburg
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
tel 0118-623655 , fax 0118-625179
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
ossewaarde@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OST A.Ch. , Albert ; Dhr. Drs.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Schiedam
Sales Development KLM


OSTA T.P.M. , geboren dec 1924
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 7 okt 1985


OSTÉ A.Ch.
Advocaat bij Postbus 338 , 5100 AH Dongen ; beëdiging 1996
Tel 0162-370311 , fax 0162-370312
albertoste@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Osté
a.oste@advocatenkantooroste.nl
www.advocatenkantooroste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OSTENDORF K. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538303 , fax 026-4426763
ostendorf@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OSTER J.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
joris.oster@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


OSTOJIC - HANSSEN A.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Rechtshulp Rotterdam-Noord ; beëdiging 2000
Postbus 27561 , 3003 MB Rotterdam
Tel 010-4432116 , fax 010-4668375
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Noord ; beëdiging 1995 en 2000
aostojic@rechtshulprotterdam.nl
www.rechtshulprotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OSWALD A. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1996
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
a.oswald@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 1996 en 2003
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
email@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


OTTE C.
Advocaat bij van Veen advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 442 , 6710 BK Ede


OTTE E.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt advocaten ; beëdiging 2003
an Vollenhovenstraat 31 3016 BG Rotterdam
Tel 010-4364311 , fax 010-4366700
rotterdam@svsadvocates.com
www.svsadvocates.com
[vademecum advocatuur 2004]


OTTE M. , geboren mrt 1961 ; Prof. Dr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Universitair docent Rijks Universiteit Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 12 dec 1994
Rechter rechtbank Assen 25 jan 1996
Raadsheer Hof Arnhem 27 mei 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 10 augustus 1998
Vice-president Gerechtshof Arnhem vanaf 01-09-2002
NU Arnhem Hof Vice-President
NU Assen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Wetenschappelijk Medewerker vakgroep Strafrecht Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit Rechtsgeleerdheid, vakgroep Strafrecht
Faculteit der Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen
Grote Kruisstraat 2/1, 9712 TS Groningen
tel 050 3636182 , fax 050 3636844
Centrum voor Omgevings- en Verkeerspsychologie
Hoogleraar Interdisciplinaire aspecten van de verkeersproblematiek, in het bijzonder de juridische aspecten
per 1 april 1999
m.otte@rechten.rug.nl
TEVENS
Geen bijbanen
20 apr 1996
TEVENS [juni 2002]
Lid Commissie van Toezicht Penitentiare Inrichtingen Norgerhaven en Groot Bankenbosch te
Veenhuizen, Norgi
Lid redactie Bulletin Straftoemeting (vanaf april 2000)
TEVENS [juli 2002]
geen nevenbetrekkingen vermeld
TEVENS [februari 2003]
Wetenschappelijk Medewerker vakgroep Strafrecht Rijksuniversiteit Groningen te Groningen
Hoogleraar interdisciplinaire aspecten Verkeersrecht en Verkeerskunde
Rijksuniversiteit Groningen te Groningen vanaf 01-01-2001


OTTE M.P.
Advocaat bij Greenberg Traurig LLP ; beëdiging 2001
Postbus 7-5306 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3017300 , fax 020-3017350
ottem@eu.gtlaw.com
www.gtlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


OTTEN A.C. , geboren jun 1944 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 87 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Parttime docent (avonduren) HEAO te Arnhem keuzevak ondernemingsrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 11 okt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 nov 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 2 mrt 1930
Rechter rechtbank Arnhem 10 okt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 11 dec 1992
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch van 30-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
01 jan 1998 , 16 feb 1998
TEVENS [juli 2003]
Plv. voorzitter commissie beroep en beklag gemeente Venray van 01-01-1999
Plv. voorzitter commissie beroep en beklag Gemeente Meerlo-Wandssum van 01-01-1999


OTTEN F.A.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam


OTTEN F.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
femke.otten@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


OTTEN F.P.J.M.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1984
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Tel 030-2121654 , fax 030-2121167
general@crnsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
f.otten@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OTTEN G.J.W.
Advocaat bij Wijnberg advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 263 , 9700 AG Groningen


OTTEN H.D. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
desiree.otten@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


OTTEN J.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1997
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313316
j.otten@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]


OTTEN J.M.


OTTEN M.M.L.G. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Tilburg Justitieel Complex Koning Willem II, Secretariaat


OTTEN P.P.J.
Advocaat bij Linders advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 803 , 6300 AV Valkenburg
Tel 043-6014217 , fax 043-6013326
linders@cobweb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
p.otten@linders-advocaten.nl
www.linders-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OTTEN R.H.A.M.
Notaris te Gemert , gem. Gemert-Bakel , arrondissement den Bosch
Kantoor Otten & Beks ; Gemert


OTTENHOF E.E.H.M. , geboren februari 1950 ; Mw.
NLRM 99/00
Advocaat en procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 november 1998
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1994
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
genia.ottenhoff@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


OTTENS - van NOORD A.M.A. ; Mw.
Rechten 1953
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


OTTENS R.
Notaris te Veenendaal , arrondissement Utrecht
Postbus 1099 , 3900 BB Veenendaal


OTTENS R.J. ; Mw.
Advocaat bij Korver advocaten ; beëdiging 1994
Bosweg 22 , 2202 NV Noordwijk aan Zee
korver@tip.nl
korver@home.uni-one.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 071-3616401 , fax 071-3646169
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kok Ottens Minderhoud advocaten
Postbus 6 , 2200 AA Noordwijk
Tel 071-3615878 , fax 071-3616000
info@kokottensminderhoud.nl
www.kokottElsminderhoud.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OTTER H.O. den
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 1993
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
advocaten@cleerdinenhamer.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OTTER J.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1997
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313311 , fax 020-4313316
j.otten@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OTTER J. , geboren mei 1953
NLRM 92
Advocaat en Procureur Leeuwarden
Gerechtsauditeur College van Beroep studiefinanciering 1 jan 1992
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Den Otter De Jong & Withaar advocaten ; beëdiging 1981 en 1994
Advocaat te Zwolle ; kantoor Stein advocaten Zwolle ; beëdiging 1994
Advocaat bij Stein advocaten Zwolle
Postbus 1232 , 8001 BE Zwolle
Tel 038-4215221 , fax 038-4218190
[vademecum advocatuur 2001]
otter@stein advocatenzwolle.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [oktober 2004]
Op 23 oktober 2004 niet te vinden op rechtspraak.nl


OTTER J.H.M. den
Advocaat bij Zegers & van Osch ; beëdiging 1996
Postbus 9150 , 5000 HD Tilburg
Advocaat bij Den Otter & De Jong advocaten
Postbus 14 , 5050 AA Goirle
Tel 013-5302378 , fax 013-5302379
m.den.otter@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ojw-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OTTER M. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
marjolein.otter@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


OTTER M.H. den , geboren 02-07-1969
Advocaat te Oud-Beijerland , kantoor Veldhuijzen & Schep
Postbus 1227 , 3260 AE Oud-Beijerland
Advocaat bij Udink & De Jong ; beëdiging 1996
Alexanderstraat 2 , 2514 JL Den Haag
Tel 070-3110711 , fax 070-3110722
all@ugjlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lawton advocaten
Postbus 3115 , 4800 DC Breda
Tel 076-5490590 , fax 076-5490591
mdotter@lawton.nl
www.lawton.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


OTTER R.A. , geboren apr 1955 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1981
Raio rechtbank Amsterdam 1 nov 1983
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 15 nov 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 aug 1996
NU
Haarlem parket
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


OTTERBEEK D.M.J.M.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]


OTTERDIJK B.L.M. van , geboren apr 1949
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 16 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 16 jan 1984
Rechter rechtbank Den Bosch 21 mrt 1985
Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 26 aug 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 2 mrt 1992
Kantonrechter Enschede 12 mrt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 20 april 1995
Kantonrechter Den Bosch 18 maart 1999
NU
Enschede kantonrechter
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Enschedese Hockeyvereniging EHV
aug 1997


OTTERLOO E. ; Mw.
Advocaat bij van Hoge van den Broek ; beëdiging 2001
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810820
e.vanotterloo@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OTTERLOO H. van
Advocaat bij Wamers van Otterloo Sandberg ; beëdiging 1970
Postbus 53027 , 1007 RA Amsterdam


OTTERLOO M.A.R.C.
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 1997
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030-2595252 , fax 030-2595255
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ernst & Young , afd. juridische zaken
Postbus 488 , 3000 AL Rotterdam
Tel 010-4065706 , fax 010-4065701
marc.otterloo@nl.ey.com
www.ey.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OTTERLOO W.H. van , geboren apr 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 dec 1985
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Warners van Otterloo Sandberg ; beëdiging 1970
Postbus 53027 , 1007 RA Amsterdam
Tel 020-6732804 , fax 020-6718246
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


OTTERSPOOR - KOUSEMAKER M.G.W. , geboren 19-01-1931 , Mies ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Notarieel Recht 1954
Werkzaam bedrijfsleven te Rotterdam 1954
Advocaat en procureur Alkmaar 1955
Docente hoger beroepsonderwijs Utrecht 1955
Kandidaat-notaris Zeist 1961
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 4 jun 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 20 jan 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 28 mei 1969
Rechter rechtbank Alkmaar 18 okt 1973
Vice-President rechtbank Alkmaar 3 nov 1982
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar Vice-President Ontslag 01-06-97
TEVENS
Woonplaats Alkmaar, examenjaar 1961
Lid College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (cva)
Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 Den Haag T: 070-3706215 F: 3707916
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar.
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Alkmaar e.o..


OTTERVANGER J.H.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1999
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-'785800
[vademecum advocatuur 2001]


OTTERVANGER J.H. , geboren 10-04-1919
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Overleden 21 januari 2003 [NRC 23 januari 2003]


OTTERVANGER T.R. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 26-06-1997
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Loeff Weys Verbeke ; beëdiging 1974
Tervurenlaan 268a , 1150 Brussel/België
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
tom.ottervanger@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter appeals committee Amsterdam power exchange te Amsterdam van 01-01-2001
Redacteur "Markt en mededinging", Tijdschrift voor privatisering van 01-01-2001
Curator 'Europa instituut' Universiteit Leiden te Leiden van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Museumjaarkaart van 01-01-2001
TEVENS [november2004]
Lid Raad van Toezicht Madurodam , Den Haag van 01-06-2004
Bestuurslid Nijenrode Institute for Competition , Breukelen van 01-01-2003
Curator 'Europa Instituut' , Universiteit Leiden , Leiden van 01-01-2001
Redacteur "Markt en mededinging", Tijdschrift voor privatisering van 01-01-2001
Voorzitter appeals committee Amsterdam power exchange , Amsterdam van 01-01-2001


OTTEVANGERS S.U. , geboren mrt 1940 ; Drs.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 18 jan 1995
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-09-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Mars & Oostenbroek ; beëdiging 1983 of 1979
Nieuwe Parklaan 97 , 2587 BN Den Haag. Niet te vinden in Vademecum Advocatuur 2001 en 2003
TEVENS
Octrooigemachtigde te Den Haag tevens Voorzitter van de maatschap Verenigde Octrooibureau's.
TEVENS
Voorzitter contactgroep Vrije Octrooigemachtigden te Den Haag
Secretaris Raad van Toezicht van de Orde van Octrooigemachtigden te Rijswijk
Lid van de Counsel van het European Patent Institute te München
Voorzitter van de Disciplinary Committee van het European Patent Institute te München
Penningmeester van de VVD afdeling Voorschoten
Voorzitter Bonds Documentatie Centrum van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen te
Utrecht
Beheerder Fonds Informatie Bureau van de Ned. Bond van Filatelisten Verenigingen te Utrecht
Voorzitter van de landelijke vereniging Studiegroep Velrandbijzonderheden
TEVENS [juni 2003] [november 2004]
Voorzitter raad van toezicht Orde van Octrooigemachtigden te Rijswijk van 01-01-1993 tot 26-04-2002
Voorzitter disciplinary comité European Patent Institute te München van 01-01-1885 tot 27-05-2002
Voorzitter Stichting Filatelie van 06-08-1999
Bestuurslid Stichting Handboek Postwaarden Nederland van 18-11-2000


OTTING - NOORDHOEK I. , geboren jul 1954 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 99/00
Plaatsvervanger Hoofd Onderafdeling Rechtspraak Directie Vreemdelingenzaken Ministerie van
Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 november 1998
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


OTTO B.J.
Notaris te Oldebroek , arrondissement Zutphen
Kantoor Jongh, De & Otto ; Oldebroek


OTTO C.N.M.
Advocaat bij Koninginnegracht 22 , 2514 AB Den Haag ; beëdiging 1980
Tel 070-4274570 , fax 070-4274568
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 161 , 2170 AD Sassenheim
Tel 0252-227756 , fax 0252-234201
[vademecum advocatuur 2004]


OTTO J.M. ; Prof.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Rechtshistorie en Rechtsvergelijking
Hoogleraar recht en bestuur van ontwikkelingslanden ; Recht en Ontwikkeling ; Milieurecht ; Lokaal bestuur ; Rechtsvergelijking ; Indonesië ; Egypte
Privé adres: van Eeghenstraat 187 , 1071 GD Amsterdam , Tel. 020 6797581


OTTO R.H.J. , geboren maart 1962
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 7 juni 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van Asperen advocaten ; beëdiging 1989
Hondstraat 4 , 6211 HX Maastricht


OTTOLANDER F.W.J. den , geboren dec 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam assistent Ned. Economische Hogeschool te Rotterdam 1 jan 1969
Wetenschappelijk Medewerker Vrije Universiteit te Amsterdam 1 apr 1970
Werkzaam Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, hoofd rechtspositiebeleid 1 apr 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 2 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 2 jan 1980
Rechter rechtbank Alkmaar 27 okt 1982
Raadsheer Hof Amsterdam 7 jul 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 7 jul 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docent Staatspraktijkdiploma voor Bedrijfsadministratie te Alkmaar
Lid College van Beroep CAO Energie en Nutsbedrijven te Arnhem
Lid Commissie van Beroep Vereniging voor Gereformeerd schoolonderwijs te Ridderkerk
Lid Commissie van Beroep Waterloopkundig Laboratorium te Delft
Lid Geschillencommissie Reclassering te Leiderdorp
Lid Commissie van Beroep Vrije Universiteit te A'dam
Vice-Voorzitter Stichting International Taekwondo te Rotterdam
Vice-Voorzitter Federatie voor Oosterse Gevechtskunsten te Den Haag
Geen opgave van bijbanen gevonden in A'dam
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Voorzitter Culturele Sportstichting te Vlaardingen.
2. Lid College van Beroep CAO Energie en Nutsbedrijven te Arnhem.
3. Lid Commissie van Beroep Vereniging voor Gereformeerd schoolonderwijs te Ridderkerk.
4. Lid Commissie van Beroep Vrije Universiteit te Amsterdam
5. Lid Geschillencommissie Reclassering/verslavingszorg te Den Haag.
6. Voorzitter Bezwaren Advies Commissie/Heroverweging Functiewaardering Politieregio
Zaanstreek-Waterland.
7. Voorzitter Nederlandse Vereniging van Taekwondoleraren te Vlaardingen
8. Voorzitter Commissie van Beroep Judo Bond Nederland te Nieuwegein.
9. Verbandsrichter Uni Taekwondo International te Keulen
10. Docent Hogeschool Bedrijfsadministratie. Beëindigd
11. Voorzitter Turkiye Seyahat Vakfe. Beëindigd
12. Juridisch Adviseur van de Nederlandse Vereniging van Judo en Jiu-Jibu Leraren. Beëindigd


OTTOLANDER M.P. ; MBA
Directeur Corporate Communications & Branding Randstad Holding [jaarverslag Randstad Holding 2001]


OTTOVAY Z.K. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1996
Postbus 11756 , 2505 ; Mw.AT Den Haag


OTTOW A.T.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
aottow@houthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529591 , fax 070-3060875
aottow@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
aottow@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


OUD D.M.A.
Advocaat bij De Haij & van der Wende advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 84233 , 3009 CE Rotterdam
Tel 010-2204400 , fax 010-2204499
d.oud@haijwende.nl
www.haijwende.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUD Zie HOEVEN - OUD J.M.C. van der , geboren okt 1960 ; Mw.


OUDAKKER E.
Advocaat bij Kupperman van der Wiel advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 024-3052050
c.oudakker@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDE BREUIL B.A.M.
Advocaat bij Schrijver advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 234 , 7460 AE Rijssen
Advocaat bij Dijkman advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 70 , 7500 AB Enschede
Tel 053-4308885 , fax 053-4324174
secretariaat@dijkmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
oudebreuil@dijkmanadvocaten.nl
www.dijkmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDE ELFERINK E.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488847 , fax 070-3470077
e.oudeelferink@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Keizerstaan 5 , B-1000 Brussel , België
Tel 0032-25079800 , fax 0032-25079898
e.oude.elferink@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


OUDE AARNINKHOF H.W.H. , geboren jun 1970 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 juni 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van Veen Noppen & De Viles advocaten en mediators ; beëdiging 2000
Postbus 1258 , 6801 BG Arnhem
Tel 026-4435945 , fax 02t-4458838
[vademecum advocatuur 2001]
NU
Zutphen
TEVENS
Geen bijbanen
19 aug 1997


OUDE GROTE BEVELSBORG J.D.M.
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1988
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 272 , 3300 AG Dordrecht
Tel 078-6324848 , fax 078-6311637
houdegrotebevelsborg@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lawton advocaten
Postbus 3115 , 4800 DC Breda
Tel 076-5490590 , fax 076-5490591
www.lawton.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDE LUTTIKHUIS J.H.L. , Jos ; Dhr.
Notaris te Veenendaal , arrondissement Utrecht
Kantoor Oude Luttikhuis & Zwaan ; Veenendaal
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Veenendaal


OUDE ESSINK NIJHUIS K. ; Mw.
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Tel 074-2488888 , fax 074-2488899
oudeessinknijhuis@damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDE ESSINK L.W. ; Mw.
Advocaat bij Strik & Dunnewijk advocaten en Belastingadviseurs BV ; beëdiging 2000
Strawinskylaan 1439 , 1077 XX Amsterdam
Tel 020-6625501 , fax 020-6643416
lwoudeessink@strik-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koster c.s.advocatuur en Mediation
Postbus 1350 , 1500 Al Zaandam
Tel 075-6810080 , fax 075-6167353
lwoudeessink@kostercs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDE BREUIL M.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 1998
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804200 , fax 053-4804299
m.a.m.oudebreuil@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 053-4804708 , fax 053-4804292
m.a.m.oudebreuil@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDE LUTTIKHUIS M.E.A.Th. (of M.E.A.T.)
Advocaat bij Molkenboer c.s. ; beëdiging 1987
Postbus 760 , 5000 AT Tilburg
Advocaat bij Oude Luttikhuis advocatenkantoor
Oeverstraat 85-87 , 5021 PE Tilburg
Tel 013-5802082 , fax 013-5802423
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Oude Luttikhuis advocatenpraktijk
Margrietstraat 95a , 5141 GW Waalwijk
Tel 0416-460544 , fax 041b-347511
advocatenpraktijkol@cs.com
[vademecum advocatuur 2004]


OUDE BREUIL R.
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4840000 , fax 053-4341799
oudebreuil@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDE ALINK S.M.
Advocaat bij van Traa advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
oude-alink@vantraa.nl
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDEGEEST C.H.M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
carole.oudegeest@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kennedy van der Laan
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020 5506666 fax 020 5506777
carole.oudegeest@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2002]


OUDELAAR H. , geboren mei 1948 ; UHD
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair hoofddocent Rijks Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1993
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 23121 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Civeilrechtelijke Vakken
Burgerlijk procesrecht
t.oudelaar@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Geen bijbanen


OUDEN A. den
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2002
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419802 , fax 020-5419963
a.denouden@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDEN B. den ; Mw.
Advocaat bij Kuiper Jonkers van den Berg ; beëdiging 1989
Postbus 19282 , 3501 DG Utrecht
Tel 030-2313494 , fax 030-2313322
kuipercs@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
bdenouden@kuipercs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDEN E.B. van den
Advocaat bij van den Ouden ; beëdiging 1988
Voostraat 17 , 3255 AX Oude-Tonge
Tel 0187-642853 , fax 0187-642854
[vademecum advocatuur 2001]
info@vdoadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDEN P.A. den , geboren 06-06-1967
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


OUDEN R. den , geboren nov 1966
NLRM 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mei 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 17-11-2000
Raadsheer Gerechtshof Arnhem vanaf 03-05-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [december 2002]
Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht , Datum ingang: 01-01-2002
Griffier bij de raad van tucht Nederlandse Orde van Belastingadviseurs , van 01-03-1996 tot 01-01-2003
TEVENS [juli 2002]
Griffier bij de raad van tucht Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
NB
Wonderlijk snelle promotie. Normaliter moeten ze eerst 5 jaar naar tevredenheid gefunctioneerd hebben als rechter voor zij in aanmerking kunnen komen voor een functie als Raadsheer.
@OPM
Was in juni 2002 nog niet vermeld op rechtspraak.nl
TEVENS [februari 2003]
Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht vanaf 01-01-2002
Griffier bij de raad van tucht Nederlandse Orde van Belastingadviseurs vanaf 01-03-1996 tot 01-01-2003
TEVENS [mei 2003]
Medewerker Tijdschrift voor Fiscaal Recht 1 jan 2002
Griffier bij de Raad van Tucht, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs1 mrt 1996 tot 1 jan 2003


OUDENAARDEN H.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Nauta Dutilh ; Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam


OUDENAARDEN M.M.E. ; Mw.
Advocaat bij Kernkamp advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 23317 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4116471 , fax 010-4136923
mechteld.oudenaarden@kernkamp.nl
www.kernkamp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDENALLER E.M. van den ; Mw.
Advocaat bij Hubers advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 381 , 3300 AJ Dordrecht
Advocaat bij Hoogerwerf & van den Oudenaller advocaten ; beëdiging 1995
Blekersdijk 59 , 3311 LD Dordrecht
Tel 078-6148484 , fax 078-6137745
[vademecum advocatuur 2001]
emvandenoudenaller@dordt.recht.nl
www.dordt-recht.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDENALLER R.G.P. , geboren sep 1952
NLRM 93
Chef-jurist bij de Raad van State
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank ?
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Veldhoven advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 85852 , 2508 CN Den Haag
TEVENS [november 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl


OUDENDIJK J.A.
Advocaat bij Abeln c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
abeln@pi.net
Advocaat bij Friedberg Neijzen advocaten
Koninginneweg 160 , 1075 EE Amsterdam
Tel 020-6644121 , fax 020-6640129
friedbergneijzen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Friedberg Oudendijk advocaten
oudendijk@thelawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDENDIJK M.A. , geboren september 1960 ; Mw.
NLRM 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 juni 1998
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 april 1999
NU


OUDENHOVEN J.J.B.M. van
Advocaat bij Tiethoff & Ruig ; beëdiging 1996
Postbus 29702 , 25021S Den Haag


OUDENHOVEN S.P.J. ; Mw.
Advocaat bij Goorts & Coppens advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 458 , 6040 AL Roermond
Tel 0475-420033 , fax 0475-316182
oudenhoven@goorts-coppens.nl
www.goorts-coppens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDENHUYSEN M.J. ; Mw.
Advocaat bij Bartels advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 64 , 3500 AB Utrecht
Tel 030-2522577 , fax 030-2523943
m.j.oudenhuysen@bartels-advocaten.nl
www.bartels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDENIJEWEME Zie LOOTSMA - OUDENIJEWEME J.G.W. , geboren jun 1963


OUDERAA E.A.G. van der , geboren aug 1955
NLRM 97 98 99/00
Raadsheer Hof Amsterdam 5 dec 1996
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Inspecteur van 's Rijksbelastingen
TEVENS
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Bewerker 'Fiscale Encyclopedie Cue Vakstudie' Deel Vennootschapsbelasting (losbladig) Kluwer.
2. Docent Federatie Belastingacademie. Tot medio 1998
3. Mede-auteur van Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, Fed's fiscale studieserie, vijfde druk, 1999.
4. Voorzitter examencommissie van de Opleiding tot Fiscaal Adviseur van het Fiscaal Studie- en
Documentatiecentrum. van 1 oktober 1997


OUDERDORP R.J.
Advocaat bij Adv. kantoor Hoogte Kadijk ; beëdiging 1993
Postbus 18607 , 1001 WD Amsterdam
Tel 020-6240931 , fax 020-6381001
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoek & van der Hoek
Vondelstraat 54 , 1054 GE Amsterdam
Tel 020-5890444 , fax 020-6850231
rouderdorp@hoekenvanderhoek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDHEUSDEN H.J.C. van
Jozef van der Grintenstraat 23 , 5042 NH Tilburg
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


OUDHEUSDEN R.A.W. van
Advocaat bij Rijppaert & Peeters ; beëdiging 1997
Postbus 4068 , 4900 CB Oosterhout
Tel 0162-453811 , fax 0162-426514
info@rijppaert-peeters.nl
[vademecum advocatuur 2001]
oudheusden@rijppaert-peeters.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDIJK D. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804200 , fax 053-4804292
d.oudijk@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDIJK J.C.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379679 , fax 040-2454355
h.oudijk@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Rooij Bos en Oudijk advocaten
Postbus 48 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2132888 , fax 040-2136280
info@drbo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDKERK S. , geboren dec 1922
NLRM 71 80 87
Werkzaam advocatenkantoor Amsterdam 1949
Werkzaam Rijks Universiteit te Utrecht, II.wetenschappelijk hoofdambtenaar mrt 1954
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 apr 1955
Rechter rechtbank Groningen 28 mei 1960
Rechter rechtbank Rotterdam 27 feb 1968
Vice-president rechtbank Rotterdam 6 jun 1969


OUDMAN J.
Advocaat bij Homveld Oudman Heuzeveldt ; beëdiging 1976
Advocaat bij Homveld Oudman Heuzeveldt van Roosmalen advocaten
Postbus 1003 , 7801 BA Emmen
Tel 0591-656969 , fax 0591-641006
hamveld@intouch.nl
[vademecum advocatuur 2001]


OUDOLF F.M.
Advocaat bij Oudolf & van Velzen advocaten ; beëdiging 1977
Wanningstraat 10-12 , 1071 LB Amsterdam
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046000 , fax 020-5046060
fmoudolf@devos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-2060700 , fax 020-2060750
fmoudolf@devos.nl
www.devos.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUDRAAD H.T. , Terry ; Mw.
Rechten 1980
Bedrijfsjurist Direktbank nv
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


OUDSHOORN H.
Bergstoep 14 , 2959 AA Streefkerk
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


OUDSHOORN J.A. , Jan-Arie ; Dhr.
Trust-Officier Holland Intertrust
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Curaçao


OUDSHOORN J.L.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1999
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
oudshoorn@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
oudshoorn@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OULED ALI H.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414978 , fax 020-5414546
hassane.ouledali@nautadutih.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 020-5414576 , fax 020-5414546
hassane.ouledali@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


OUT N.J. , geboren mrt 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Leraar M.O.Geschiedenis 1 apr 1958
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1961
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 aug 1961
Secretarie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag sep 1963
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Haarlem 1 apr 1965
Griffier kantongerecht Leiden 8 jul 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 12 jul 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 10 feb 1967
Rechter rechtbank Roermond 27 feb 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 15 feb 1971
Kantonrechter Alkmaar 17 dec 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 16 apr 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 13 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 22 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 jun 1993
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter-plaatsvervanger


OUTER - KROON B.G. den ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1985 en 2001
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285490 , fax 070-3281175
brigitte.denouter@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


OUTMAN P.K. , geboren jul 1946 ; Mw.
NLRM 88/89
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Utrecht 26 nov 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 26 nov 1985
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 2 feb 1988


OUWEHAND D.B.C. ; Mw.
Rechten 1972
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


OUWEHAND J.F.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1992
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
jeroen.ouwehand@cliffordchance.com
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
jeroen.ouwehand@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


OUWEHAND J.H.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
GAK Nederland bv
Directeur


OUWEJAN A.G. ; Mw.
Advocaat bij Kroeze Israels advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 497 , 4100 AL Culemborg
Tel 0345-533481 , fax 0345-533418
info@kroezeisraels.nl
www.kroezeisraels.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUWENDIJK P.C.
Advocaat bij Ouwendijk advocaten ; beëdiging 1984
Advocaat bij Frankhuijzen Kantoor ; beëdiging 1984
Advocaat bij Frankhuijzen advocatenkantoor
Postbus 3810 , 3003 AV Rotterdam
Tel 010-4654555 , fax 010-4671106
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


OUWENS E.
Advocaat bij Schwab advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 28223 , 3003 KE Rotterdam


OUWENS S. ; Mw.
Advocaat bij VOS/ABB ; beëdiging 2003
Postbus 162 , 3440 AD Woerden
Tel 0348-405266 , fax 0348-405205
souwens@vosabb.nl
www.vosabb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUWERKERK C.G.Th. van
Advocaat bij Ouwerkerk Hofstee & Winkelman ; beëdiging 1972
ohwadv@pi.net
Advocaat bij van Ouwerkerk Winkelman & Elings
Postbus 519 , 4000 AM Tiel
Tel 0344-611164 , fax 0344-618189
[vademecum advocatuur 2001]
cgth.van.ouwerkerk@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OUWERKERK S.J. ; Mw.
Rechten 1989
Juridisch Adv. NMT
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


OUWERLING R.D.
Advocaat bij van Dam & Kruidenier ; beëdiging 2002
Postbus 4043 , 3006 AA Rotterdam
Tel 010-2888800 , fax 010-2888828
ouwerling@damkru.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OVEN A. van ; Prof.
NLRM 71 80
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 20 mei 1959


OVEN G.J.W. van , geboren 3 jun 1948 , Gerrit Jan
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Part-time assistent P.P.R.-fractie gemeenteraad Amsterdam sep 1974
Raio rechtbank Amsterdam 1 mei 1976
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1990
Fiscaal bij de Permanente Krijgsraad Ned. Antillen en Aruba voor de Zeemacht 26 jul 1990
Advocaat-generaal Ned. Antillen 1 aug 1990
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Amsterdam 17 mei 1994
NU
Amsterdam parket ; verlof
Lid Tweede Kamer PvdA-fractie sinds mei 1994


OVEN J.C. van , geboren 18-02-1948 ; Dhr.
Advocaat te Den Haag , kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1975
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 28-08-2001
NU Den Haag Hoge Raad Raadsheer
TEVENS [september 2004]
Plaatsvervangend lid , Hof van Discipline , Utrecht van 01-01-2004
Lid van de Commissie van Bijstand Stichting Coen van Over van 01-11-2002
Bestuurder Fornacks BV (pensioen bv) van 01-05-1998
Penningmeester Stichting Coen van Oven van 01-01-1998 tot 01-11-2002
Sevretaris van de Commisie van Beroep Nieuwe of KLitteraure Sociëteit "De Witte" te Den Haag van 01-01-1994 tot 31-05-2002
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


OVEN K.G.W. van , geboren 22-09-1939 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 feb 1976
NU Den Haag Rechtbank rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Scheer & Sanders ; beëdiging 1969 of 1967
Advocaat bij Mrs van Oven & Vermeulen ; beëdiging 1967
Lange Voorhout 29 , 2514 EB Den Haag
Tel 070-4278444 , fax 070-4278426
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Bestuurder Stichting Derdengelden Mr. KGW van Oven Advocaat Den Haag
Lid Bestuur Stichting WG van der Boor's Ondersteuningsfonds te Den Haag
Commissaris van Graphe Inquiries Ned. BV. te Zwijndrecht
Bestuurder van de Stichting Moya Stova Morena Stichting gevestigd Den Haag
apr 1997
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Waarom is juli 2003 op rechtspraak.nl niet zijn functie van advocaat vermeld.


OVEN - EIBERGEN M.H. van ; Mw.
Rechten 1975
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


OVER O.H.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Hamans Over Notarissen ; Amsterdam


OVERBEEK F.B.J. van
Notaris te Nijmegen , arrondissement Arnhem
Postbus 1104 , 6501 BC Nijmegen


OVERBEEK DE MEYER J.E.M. van ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1994
Advocaat bij Nysingh Dijktra de Graaff
Postbus 10100 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271271 , fax 055-52 23111
[vademecum advocatuur 2001]
j.e.m.vanoverbeekdemeyer@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OVERBEEK J.H. van , geboren jan 1926
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
BeroepsMilitair Koninklijke Landmacht jun 1951
Griffier Hoog Militair Gerechtshof 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 nov 1972
Rechter rechtbank Den Haag 16 aug 1977
Raad Hoog Militair Gerechtshof 11 jan 1978


OVERBEEK DE MEIJER W.A. van
Advocaat bij Abeln c.s. ; beëdiging 1990
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
abeln@pi.net
Advocaat bij Klijn advocaten Arbeidsrecht
Postbus 2010 , 7420 AA Deventer
Tel 0570-630857 , fax 0570-630174
klijndeventer@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Overheek de Meyer es advocaten
vanoverbeekdemeyer@balienet.nl
www.vanoverbeekdemeyer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OVERBEEK W.B.J. van
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760672 , fax 070-3614994
voverbeek@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]


OVERBEEK W.H. , geboren apr 1913
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 30 dec 1939
Substituut-Officier van Justitie rechtbank Assen 3 apr 1944
Voorzitter kamer tribunaal Assen 26 sep 1945 tot 14 apr 1947
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Haag 22 feb 1947
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 25 okt 1954
Officier van Justitie rechtbank Utrecht 16 jun 1955
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Utrecht 1 jan 1957


OVERBEEKE Chr.J. van
Zangvogelstraat 2 , 4451 CE Heinkenszand
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


OVERBEEKE RA M.P. van ; Prof. Dr.
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel 020 5989898
Afdeling Notarieel en Fiscaal Recht
Hoogleraar algemeen belastingrecht, Internationaal belastingrecht ; Internationaal fiscaal concernrecht
INFO
Privé adres: C.A. de Jonghweg 11 , 8084 AL 't Harde , Tel. 0525 653330


OVERBERG L.M. , geboren mrt 1918
NLRM 71 80 87
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 14 okt 1947
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 6 okt 1951
Lid Hof van Justitie Suriname 20 jun 1958
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 3 sep 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 22 okt 1963
Rechter rechtbank Den Bosch 23 nov 1964
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 20 dec 1967
Rechter rechtbank Den Bosch 26 mrt 197
Vice-president rechtbank Den Bosch 11 feb 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 8 feb 1983


OVERBOSCH H.W. , geboren dec 1942
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 feb 1972
Secretaris arrondissementsparket Arnhem 1 feb 1974
Secretaris arrondissementsparket Den Haag 1 feb 1976
Als stagiair werkzaam Ministerie van Justitie 1 feb 1976
Secretaris arrondissementsparket Utrecht 1 feb 1977
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 10 jan 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 11 sep 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 23 nov 1984
Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 apr 1994
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 apr 1995
NU
Maastricht parket
TEVENS
Lid platform politieke informatie voorziening
Lid Bestuur Impact
Lid Bestuur IT-Organisatie in oprichting
Lid platform justitiële informatievoorziening
Lid overleggroep OM-Volksgezondheid
Lid landelijke executie-overleg
Lid begeleidingscommissie politieschool in Heerlen
Plaatsvervangend Bestuurslid Ien Dales Stichting
Lid Lions-Club Arentheem Arnhem
02 feb 1998


OVERBOSCH J.J.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 2002
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347205 , fax 030-2347272
www.bs-advocaten-nl
[vademecum advocatuur 2004]


OVERBOSCH J.S.L.M. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
sanne.overbosch@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Shell Nederland Raffinaderij B.V.
Postbus 3000 , 3190 GA Hoogvliet
Tel 010-4312225 , fax 010-4313982
[vademecum advocatuur 2004]


OVERBOSCH R.A. , geboren mei 1964
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 16 sep 1997
Rechter rechtbank Rotterdam 16 december 1998
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter rechtbank


OVERDEVEST M.A.M. ; Mw.
Ondernemingssecretaris
Accountantsbureau LTB Heemstede
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Haarlem


OVERDIEP G. , geboren mrt 1919
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Assen 13 jul 1943
Substituut-griffier rechtbank Groningen 31 dec 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 20 jul 1955
Rechter rechtbank Groningen 14 jan 1956
Vice-president rechtbank Groningen 20 nov 1967
President rechtbank Groningen 10 jul 1975


OVERDIJK M.A.F. ; Mw.
Advocaat bij Boels van Eijndhaven Coenegracht ; beëdiging 1991
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
Postbus 1750 , 5201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
overdijk@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
overdijk@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OVERDIJK T.F.W.
Advocaat bij Steinhauser Hoogenraad ; beëdiging 1984
Postbus 75140 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-3013030 , fax 020-3013040
toverdijk@steinhoog.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Steinhauser Hoogenraad advocaten
www.steinhoog.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OVEREEM B.P. van
Advocaat bij Pot Jonker Hoogendoorn ; beëdiging 1993
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
b.vanovereem@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pot Jonker advocaten
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OVEREEM J. van
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6189589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Doorne
vanovereem@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


OVEREEM N. ; Mw.
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss ; beëdiging 1997
Wassenaarseweg 20 , Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3469646 , fax 070-3560490
n.overeem@mvg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OVEREEM R. , geboren jul 1944 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jan 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Ekelmans & Meijer ; beëdiging 1990
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
overeem@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in Vademecum Advocatuur 2003
Wellicht niet meer advocaat
TEVENS
Medewerker advocatenblad
Medewerker Verzekeringsrechtelijke Berichten
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Op rechtspraak.nl is juli 2003 niet vermeld advocaat.


OVERES H.J.
Advocaat bij Mr. H.J. Overes Kantoor ; beëdiging 1971
Advocaat bij Overes advocaten
Postbus 1280 , 9701 BG Groningen
Tel 050-3140840 , fax 050-3128112
overes.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@overesadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OVERES - HULST M.M. , geboren jul 1947 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 27 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 27 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 27 jun 1986
Kantonrechter Groningen 10 dec 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 24 apr 1995
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger/kantonrechter
Winschoten kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
In Groningen vermeld onder M.M.Hulst:
Lid Commissie van Beroep KNSB
Lid Raad van Toezicht Martiniziekenhuis
Lid Commissie van Beroep van het eindexamen Willem Lodewijk Gymnasium
Lid Bestuur Stichting Helpman
18 feb 1997


OVERGAAUW J.A.C.A. , geboren juli 1951
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 24 november 1998
Raadsheer Hof Den Haag 30 juni 1999
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken, Directeur
TEVENS
Lid van de hoofdredactie van de "Fiscale Encyclopedie De Vakstudie" (redacteur van de delen
Inkomstenbelasting en Invoeringswet
Lid van de redactie van de Editie Schuurmans en Jordens
Bestuurslid van de Vereniging voor Belastingwetenschap
Voorzitter van de commissie ter bestudering van de fiscale aspecten van software
Lid van de "Adviesraad vaktechniek" van het directoraat generaal der Belastingen


OVERGOOR C.P.H.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1994
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
guus.overgoor@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


OVERHEEK W.B.J. van
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1990
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772161 , fax 020-5772705
w.van.overbeek@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


OVERKLEEFT - VERBURG G. ; Mw. Prof.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht ; sinds 1996
tel 010 4081564 , fax 010 4089195
overkleeft@frg.eur.nl
Privé adres: Diessenseweg 24 (508l AJ) Hilvarenbeek' tel. 013-5053511 , fax 013-5 054262


OVERKLEEFT J.H.F.
Advocaat bij Rechtshulp Alkmaar ; beëdiging 2003
Postbus 2345 , 1620 EH Hoorn
Tel 0229-284333 , fax 0229-236024
g.joverkleeft@oorn.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OVERLOOP B.L.I.M. van ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Klaver BV ; beëdiging 1997
Postbus 386 , 4600 Aj Bergen op Zoom
Tel 0164-252621 , fax 0164-255010
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Klaver & Moes advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


OVERMAN M.A.
Advocaat bij Clan Mens & Wisselink ; beëdiging 1999
Postbus 2700 , 3000 CS Rotterdam
Tel 010-2010500 , fax 010-2010501
overman@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kernkamp advocaten
Postbus 23317 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4116471 , fax 010-4136923
marc.overman@kernkamp.nl
www.kernkamp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OVERMARS A. ; Mw.
Advocaat bij Holla & van Dooren ; beëdiging 1991
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
aovermars@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OVERMARS L.M. , geboren 1935
Voorzitter Bestuur St. Administratiekant. Aand. Polynorm N.V.
Voorzitter Bestuur Ver. v. Kamers v. Kooph. en Fabr. in Ned.
Voorzitter Stichting R.O. Residentie Orkest
Lid Raad van Bestuur ICC Nederland
Voorzitter Bestuur Ned. Centrale Ver. van Beleggingsstudieclubs (N.C.V.B.)
Lid Raad van Toezicht Hoge Hotelschool Den Haag
Vice-Voorzitter Raad van Comm. ASR Verzekerings-groep N.V.
Commissaris Stadion Feijenoord N.V.
Commissaris Muziekcentrum Den Haag N.V.
Voorzitter Raad van Advies Larive Holland B.V.
De heer Mr. L.M. Overmars is oud-algemeen directeur van de Exportbevorderings- en Voorlichtingsdienst EVD en oud-Lid van dedirectie van De Nationale Investeringsbank N.V. Voorts was hij directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken. Hij maakte deel uit van de raad van commissarissen van de Nederlandse Participatie Maatschappij N.V., Aruban Investment Bank (A.I.B.), Ontwikkelings BankNederlandse Antillen (OBNA) (CuraQao), Nederlandse Financierings-Mij. voor Ontwikkelingslanden N.V., Strating Effecten N.V., Orga-nisatieadviesbureau IMEconsult en De Amersfoortse Verzekeringen N.V. Daarnaast had hij zitting in de besturen van het Nederlands Instituutvoor het Bank- en Effectenbedrijf en de Stichting Administratiekantoor Aandelen MOGEN N.V.


OVERMARS M. ; Mw.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2000
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-4880901
Pmail@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]


OVERMARS - WATERREUS M.C.E. , geboren okt 1944 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Arnhem 29 aug 1986
Plaatsvervangend -Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 11 sep 1987
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 14 nov 1988


OVERMARS P.F.M. , geboren 1945
Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Achmea Holding nv sinds april 2000
Directeur Coöperatie Achmea U.A.
Lid Bestuur Verbond van Verzekeraars
Lid van de Directie van Coöperatie Achmea U.A.
Commissaris SDB, man. ondersteun. & dienstv. zorginst. B.V.
Mr. P.F.M. Overmars is oud-Lid van de directie van Ohra Ver-zekeringen, oud-Voorzitter van de directie van OWM Zilveren Kruis Ziektekostenverzekeringen U.A., Ziekengeld Verz. fonds voor KappersN.V., Holding Zilveren Kruis Schade/Leven/Fin. Diensten N.V. en Zilveren Kruis Groene Land Holding N.V. Hij vervulde onder meerdefunctie van president-commissaris bij Eurocross International HoldingB.V., president-commissaris bij B.V. Verzekeringsbureau voor academici Pro Civibus en commissaris bij OWM ziektekostenverz.ambtenaren (Z.V.A.) U.A. en Eureko B.V. Hij was secretaris/penningmeester van het bestuur van de Stichting Interkuur.
[jaarverslag Achmea Groep 2000]:
Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur
Vice-Voorzitter van het Bestuur van de Verenigng Achmea
Lid van het Bestuur van de Stichting Administratie Kantoor Achmea
Voorzitter Raad van Bestuur Achmea Groep 1 januari 2002 [jaarverslag Achmea Groep 2001]


OVERMARS W. , geboren 1932
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Commissaris ABN AMRO Holding N.V.
Commissaris Bavaria N.V.
Commissaris Pont Meyer B.V.
Commissaris N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Lid Aufsichtsrat Campina G.m.b.H.
Mr. W. Overmars is oud-algemeen directeur van Mars B.V. en oud-Voorzitter van de concerndirectie vanDMV Campina B.V. Tot 1 december 1995 was hij Voorzitter van de hoofddirectie van Campina Melkunie B.V. Voorts was hij Lid van deraad van bestuur van N.V. Comelco (België, Lid van het dagelijks bestuur van Het Nederlands Zuivelbureau en van de NationaleCoöperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw, alsmede commissaris bij Houdstermaatschappij Menken-Landbouw B.V., Amsterdam-RotterdamBank N.V., Petfood Service B.V., Gerkens Cacao Industrie B.V., Cargill B.V., Cehave N.V., N.V. Dico international (voorzitter) en N.V.VAM (voorzitter. Tevens was hij boardmember van Alaska Inc. en General Milling Inc. in Manila. Ten slotte was hij Bestuurslid van deKoninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ en maakte hij deel uit van de besturen van de Centrale Vereniging voor de Coöperatieve Handel,het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond en de Nederlandse Zuivel Organisatie.


OVERMARS Zie LEVELT - OVERMARS W.M. , geboren sep 1934 ; Mw.


OVERMEER M. ; Drs.
Advocaat bij Bovens advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 591 , 3500 AN Utrecht
Tel 030-2312764 , fax 030-2312738
[vademecum advocatuur 2001]


OVERMEIRE M.A.C. van ; Mw.
Advocaat bij Steenbergen advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 22714 , 1100 DE Amsterdam Z.O.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
mo@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
OVERMEIRE - de VILDER
Advocaat bij De Vilder & van Oosten advocaten ; beëdiging 1996
Stadionplein 25 , 1076 CG Amsterdam
Tel 020-6767878 , fax
[vademecum advocatuur 2004]


OVERSIER E. ; Drs.
Advocaat bij Mr. R.W.Limburg Kantoor ; beëdiging 1997
De Lairessestraat 39 , 1071 NS Amsterdam
Advocaat bij advocatenkantoor Oudaen
Marktplein 2 , 1421 AC UITHoorn
Tel 0297-566064 , fax 0297-532513
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Roest Singh advocaten
Tel 023-5563790 , fax 023-5563799
adv@roestsingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OVERTOOM A.W.M.
Notaris te Benningbroek , gem. Noorden-Koggenland , arrondissement Alkmaar
Kantoor Schreurs & van Duin ; Benningbroek


OVERTOOM H.A.P.
Notaris te Berkel en Rodenrijs , arrondissement Rotterdam
Kantoor Baijer & Overtoom Notarissen ; Berkel en Rodenrijs
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


OVERTOOM Zie de JONG - OVERTOOM M.A.E. , geboren sep 1947 ; Mw.


OVERTOOM Y.J.C. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1993
Postbus 6120 , 5600 HC Eindhoven


OVERVELDT A.J.M. van , geboren mrt 1920
NLRM 71
Adjunct-secretaris tribunaal Arnhem en Breda 26 jul 1945 tot 30 sep 1945
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 30 okt 1947
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 14 feb 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 5 aug 1948
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 18 dec 1956
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 12 sep 1961
Procureur-generaal Hof Den Bosch 28 okt 1965


OVERVLIET I.T.W. ; Mw.
Advocaat bij De Ruijter de Wildt & De Vroom ; beëdiging 2002
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden
Tel 071-5124445 , fax 071-5123609
i.overvliet@deruijterdewildt.nl
www.deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OVERWATER P.S.A.
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1982
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam


OVERWATER S. , geboren dec 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en procureur Breda 8 aug 1950
Secretaris -penningmeester Hoogheemraadschap Groot-Alblasserwaard 1 sep 1954
Kantonrechter plaatsvervanger Gorinchem 10 feb 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 20 mei 1968
Secretaris -rechtmeester Hoogheemraadschap Groot-Alblasserwaard 1 jan 1973
Raadsheer Hof Den Bosch 24 jun 1975
Vice-president Hof Den Bosch 12 okt 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 jul 1989


OVERWEG M.E. , Manita ; Mw.
Rechtsbijstandjurist
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zoetermeer e.o..


OYEN L.J.M.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directie Domeinen, Plaatsvervangend directeur


OYEN Zie KOOPMAN - OYEN P.M.C. , geboren mrt 1951 ; Mw.


ÖZDEMIR Y.
Advocaat bij Aerendsdorp advocaten ; beëdiging 2002
Wassenaarseweg 22 , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3281972 , fax 070-3281492
[vademecum advocatuur 2004]


OZINGA A.J.H. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1978
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
a.j.h.ozinga@nysingh.nl
www.nysmgh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OZINGA J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 4 feb 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 2 dec 1987
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Schorer & Stox ; beëdiging 1968
Postbus 14048 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2333313 , fax 030-2331150
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid van de Rotary


OZINGA J.C. ; Mw.
Advocaat bij Kernkamp advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 23317 , 3001 KH Rotterdam
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020=5772000 , fax 020-5772700
jozinga@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Veldhoven Ozinga advocaten
Koninginnegracht 23 , 2514 AB Den Haag
Tel 070-4260090 , fax 070-4260077
ozinga@oag.nl
www.vddhovenozinga.nl
[vademecum advocatuur 2004]


OZINGA S.C. ; Mw.
Advocaat bij van der Nat Litigation ; beëdiging 1998
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
info@vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Zandhuis Tazelaar advocaten ; beëdiging 1998 en 2003
Postbus 71749 , 1008 DE Amsterdam
Tel 020-3011080 , fax 020-44220
info@zandhuis-tazelaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin