Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'N' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
Letter N


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


NAAFT, H.M. ten, geboren oktober 1953 ; Mw.
NLRM XX
Advocaat en procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 10 augustus 1998
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1977
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


NAAFTEN D. van ; Mw.
Advocaat bij Postbus 4167 7200 BD Zutphen ; beëdiging 1987
Tel 0575-510608 , fax 0575-510778
[vademecum advocatuur 2001]


NAAFTEN H. van
Advocaat bij Witte & Partners ; beëdiging 1992
Postbus 2474 , 3500 Gl Utrecht
Tel 030-2161444 , fax 030-2164355
[vademecum advocatuur 2001]

NAAGEN - VEENSTRA, M.T. v/d ; Mw.
Rechten 1954
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Almelo


NAARDEN A.M.D. ; Mw.
Advocaat bij Mr. H.Th.N.J. Vlek Kantoor ; beëdiging 1994
Stadhouderslaan 18 , 2517 HX Den Haag
Tel 070-3620022 , fax 070-3655630
[vademecum advocatuur 2001]
audrey@naarden-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NAAYEN D. , geboren okt 1916
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Rotterdam 1 nov 1946
Substituut-qriffier kantongerecht Den Haag 3 sep 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 13 jan 1951
Griffier kantongerecht Enschede 28 mei 1953
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 10 aug 1953
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 9 jun 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 20 jul 1961
Kantonrechter Brielle 13 jan 1962
Opdracht kantonrechter werkzaam Sommelsdijk
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland


NABBEN J.H.M. , geboren feb 1944
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Buitenlandse Zaken 1 jan 1970
Werkzaam Ministerie van Justitie , II.hoofd afdeling Algemene Aangelegenheden 1 mrt 1972
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 12 jul 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 8 jun 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 19 jul 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 23 nov 981
Plaatsvervanger Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 okt 1995
NU
Roermond parket


NABBEN P.A.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1999
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
p.nabben@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bronsgeest Deur advocaten
Postbus 75547 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3053336 , fax 020-3053330
p.nabben@bd-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NABBEN P.F.P
Advocaat bij Pot Jonker Hoogendoorn ; beëdiging 1997
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023 5530260
p.nabben@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pot Jonker advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
p.nabben@pj.netlaw.nl
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NABER H. , geboren nov 1930
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 9 jun 1988
NU Utrecht Rechtbank kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS [november 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl


NABER H.J.
Advocaat bij van Houten en Partners ; beëdiging 2001
Postbus 1185 , 3300 BD Dordrecht
Tel 078-6395557 , fax 078-6311113
naber@vhpa.nl
www.vhpa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NABER J. ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1994
info@kienhuis.nl
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804200 , fax 053-4804299
j.naberkienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 053-4804227 , fax 053-4804296
i.naber@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NADAUD G.C.F.M. ; Mw.
Advocaat bij Duijsens van den Enden Zwijnenberg ; beëdiging 2003
Postbus 16100 , 2500 BC Den Haag
Tel 070-33$3040 , fax 070-3226325
inf@dezadvocaten.nl
www.dezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NADAUD R.C.C.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Nadaud ; beëdiging 1978
Koperstraat 2A , 6291 AJ Vaals
Postbus 34 , 6290 AA Vaals
Tel 043-3063278 , fax 043-3065375
nadaud@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
nadaud@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NADORP - van der BORG C.C.M. , geboren okt 1943 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 mei 1990
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent aan de juridische faculteit Universiteit Utrecht, Vakgroep Privaatrecht
TEVENS
Vice-Voorzitter Commissie van Beroep van de Kon. Ned. Genootschap voor Fysiotherapie KNGF
11 apr 1997


NADORP J.L.D. ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 90636 , 2509 LP Den Haag
Tel 070-3286480 , fax 070-3248389
nlnadorl@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Donahue & Partners LLP ; beëdiging 1994 en 1999
Times Square 5 , New York N.Y. 10036 , Verenigde Staten van Amerika
Tel 001-2127739697 , fax 001-2127731567
josephina.nadorp@dp.ey.com
[vademecum advocatuur 2004]


NAEFF J.W. , Jan Wolter , geboren 2 mei 1927 te Lochem ; Dhr.
INFO
Overleden 20 november 2003 [Telegraaf 23 november 2003]


NAEYÉ J. ; Prof. Dr.
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
tel. 020 4446250 , fax. 020 4446210
Afdeling Strafrecht en Criminologie
Hoogleraar Strafrecht
Eerder vermeld als : Bijzonder hoogleraar Strafrecht/Politierecht (vanwege de Stichting 'Het Vrije Universiteitsfonds')
j.naeye@rechten.vu.nl
TEVENS
In 2000 vermeld als
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Afdeling Strafrecht/Politierecht
Bijzonder hoogleraarpolitierecht
INFO
Privé adres: Keizersgracht 682 , 1017 ET Amsterdam , Tel. 020 6250793


NAGE - KUYL I.L. , geboren maart 1948 ; Mw.
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 januari 1987
Subst. Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 19 februari 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 13 december 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 april 1991


NAGEL D.G. ; Mw.
Advocaat bij Stratman Glas & Mes advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 2404 , 8203 AK Lelystad
Tel 0320 234828 , fax 0320 280384
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Den Besten & advocaten
Postbus 10185 , 1301 AD Almere
Tel 036-5344400 , fax 036-5343520
info@denbesten-sloof.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NAGEL E. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2002
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121662 , fax 030-2121161
e.nagel@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NAGEL E.J.
Advocaat bij Houthof Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772378 , fax 020-5772702
e.nagel@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


NAGEL W.H. ; Prof.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 okt 1960


NAGELKERKE J.J. ; Dr. UHD
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
tel 020 4446000 , fax 020 4446148
Afdeling Accounting
Burgerlijk en Handelsrecht


NAGELKERKE S.J.L.E.
Loco-Secretaris Samenwerkingsverband Regio Eindhoven [info SAL 2000]


NAGELMAKERS B.M. ; Mw.
Advocaat bij van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1996
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810846 , fax 024-3810847
b.nagelmakers@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]


NAGTEGAAL Zie BREMAN - NAGTEGAAL C.M. , geboren okt 1951 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Dordrecht
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 apr 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 apr 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht1 juni 1999
NU
Den Haag parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen opgave van bijbanen


NAGTEGAAL E.
Advocaat bij Nagtegaal & Jong ; beëdiging 1983
Postbus 1275 , 1500 AG Zaandam
Tel 075-6313121 , fax 075-6350818
njadvoc@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.juridisch.com/nagtegaal.jong
[vademecum advocatuur 2004]


NAGTEGAAL H.S.A. de ; Mw
Rechten 1947
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


NAGTEGAAL J.Ph. ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
nagtegaal@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]


NAGTEGAAL T. ; Mw.
Advocaat bij Riedstra Tuinman Sleijfer ; beëdiging 1994
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden


NAGTGLAS BOOT G.W.
Notaris te Alkmaar, arrondissement Alkmaar
Kantoor Leersum, van & Nagtglas Boot ; Alkmaar


NAMEN A.H. van , Arie Hermanus , geboren 29 okt 1913 te Amsterdam ; Dhr.
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam 1938-1942
Secretaris Stichting 1940-1945 okt 1944
Directeur Stichting Vrij Nederland mei 1945
Advocaat en procureur Amsterdam okt 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam aug 1966
Rechter rechtbank Amsterdam 14 sep 1959
INFO
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Overleden 8 december 2000 te Amersfoort [NRC 9 december 2000]


NAMEN P.H.A. van
Advocaat bij Visser & Silfhout advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1034 , 3300 BA Dordrecht
Tel 078-6134533 , fax 078-6140150
info@vissersilfhout.nl
www.vissersilfhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NAMJESKY R.S.
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
namjesky@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NAN J.S.
Advocaat bij Gifhuis advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 907 , 3300 AX Dordrecht
Tel 078-6311220 , fax 078-6131752
nan@gilhuis2.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NAN M.P.
Advocaat bij Willemse & van Poorten ; beëdiging 1985
Postbus 3045 , 2001 DA Haarlem
Advocaat bij De Kempenaer advocaten
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.nan@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NAN W.R.M.
Advocaat bij Loyens & Volkmaars ; beëdiging 1988
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1988
Postbus 29717 , 2502 LS Den Haag
Tel 070-3181234 , fax 070-3181235
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1988
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785660 , fax 020-5785173
wim.nan@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


NANDOE A.N. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Bogaardt ; beëdiging 2003
Schoolstraat 4 , 2242 KH Wassenaar
Tel 070-5119352 , fax 070-5110302
[vademecum advocatuur 2004]


NANDOE G.A. ; Mw.
Advocaat bij Streefkerk advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 716 , 2270 AS Voorburg
Tel 070-3871416 , fax 070-3860258
nandoe@streefkerk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.streefkerk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NANDOE R.S. , geboren mei 1950 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 7 mrt 1979
NU
Utrecht
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Alkmaar ; kantoor Leijen & Nandoe ; beëdiging 1990
Varnebroek 17 , 1815 HA Alkmaar
Advocaat bij Leijen Nandoe Kuter Schoorl ; beëdiging 1990
Varnebroek 17 , 1815 HA Alkmaar
Tel 072-5154717 , fax 072-5111022
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Leijen Nandoe advocaten
leijennandoe@leijennandoe.nl
www.leijennandoe.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NANINCK J.F. , geboren 1943
Lid Raad van Bestuur Dow Benelux N.V.
Directeur Dow Capital B.V.
Directeur Dow International B.V.
Lid Dagelijks Bestuur Vereniging voor Energie, Milieu en Water
Lid Algemeen Bestuur Vereniging VNO-NCW.


NANKMAN M.C. ; Mw.
Advocaat bij Meijer & Dijkgraaf advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 7074 , 9701 JB Groningen
Tel 050-3139820 , fax 050-3146336
[vademecum advocatuur 2001]


NANNE S.J. , geboren sep 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 dec 1984
Rechter rechtbank Amsterdam 18 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 feb 1990
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Parochie Charitas Instelling van de gezamenlijke RK parochies te IJmuiden


NANNING - GROENEMEIJER N.J. ; Mw.
NLRM 71 80 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 jul 1966


NANNINGA Zie KAMP - NANNINGA C.A.H.


NANNINGA E.A. ; Mw.
Rechten 1962
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


NANNINGA - GALESTIEN L.A. , Louki ; Mw.
Arts consultatiebureau
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Waterland.


NANNINGS W.G.M.
Advocaat bij Nannings & De Wit ; beëdiging 1972
Heereweg 139 , 2161 BA Lisse
Tel 0252-419121 , fax 0252-415660
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NAP H.J.
Advocaat bij van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1973
Postbus 18 , 5400 AA Uden
Tel 0413-339033 , fax 0413-339066
h.nap@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
c.nap@vanierselluchtman.nl
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NAP - ZIJDERVELD S.M. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1995
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl


NAPEL E. ten ; Drs.
Advocaat bij Pellinkhof van den Berg & Visser ; beëdiging 1994
Postbus 38 , 9410 AA Beilen


NAROLD - HAAN M. ; Mw.
Advocaat bij Zeef & Hoekman advocaten ; beëdiging 1992
zeefhoek@noord.bart.nl
Advocaat bij Hoekman & van Duursen advocaten
Postbus 77 , 9500 AB Stadskanaal
Tel 0599-616000 , fax 0599-619075
hoek@bart.nl
[vademecum advocatuur 2001]


NARTINGSVELD J.G. van
Advocaat bij Bout advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 7015 , 9701 JA Groningen
Tel 050-3 136846 , fax 050-3132930
[vademecum advocatuur 2004]


NAS D.H. , David ; Dhr.
Advocaat bij van den Bosch & van den Broek, nu Hoge v/d Broek ; beëdiging 1991
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810822 , fax 024-3810819
d.nas@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 1991
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810822 , fax 024-3810819
d.nas@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Nijmegen


NAS S.C.M.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 2002
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
b.nas@htenr.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NASRULLAH M.N.R.
Advocaat bij Groeneweg 35-37 , 2718 AA Zoetermeer ; beëdiging 1995
Advocaat bij Nasrullah advocaten ; beëdiging 1995
Randweg 68 , 3074 BR Rotterdam
Tel 010-4328887 , fax 010-4327608
[vademecum advocatuur 2001]
's-Gravendijkwal 37 , 3021 EC Rotterdam
Tel 010-4328887 , fax 010-4327608
[vademecum advocatuur 2004]


NASS - van VOLLENHOVEN A.J.H.D. , geboren nov 1949 ; Mw.
NLRM 80
Rechterlijke ambtenaar in opleiding 20 jun 1977


NASS - HOFMAN I. van ; Mw.
Rechten 1987
Juridisch Medewerker
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


NASS J.G.M.
NLRM 71 80
Raad Hoog Militair Gerechtshof 30 dec 1965


NASS W.
Advocaat bij Postbus 420 , 5600 AK Eindhoven ; beëdiging 1978
Tel 040-2445701 , fax 040-2456438
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NASSAU D.J.C. van
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1991
Postbus 7160 , 4800 GD Breda


NAT P. van der , geboren mei 1947
NLRM 91 93 94 95 96 98 99/00
Studeerde rechten aan de Vrije Universiteit te A'dam.
Directie van een schadeverzekeringsmaatschappij.
Werkzaam in het verzekeringsbedrijf ; tot 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 feb 1993
TEVENS
In 1990 was hij betrokken bij de oprichting van de Vereniging van Letselschade advocaten.
De eerste jaren van het bestaan van de vereniging maakte hij ook deel uit van het Bestuur.
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te A'dam ; kantoor Goudsmit & Branbergen sinds 1983, partner
Advocaat bij van der Nat Litigation
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
vandernat@vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Bond van Assurantie-Bemiddelaars NBvA
Doceert sedert circa 10 jaar steevast tweemaal per jaar aan de Rijksuniversiteit van Leiden.Doceert
met enige regelmaat voor Universiteiten of andere opleidingsinstituten
Lid van de redactie van het Handboek Personenschade
Buiten gewoon Lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS)


NATER J.W. , geboren jun 1945 ; Mw.
NLRM 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 jun 1993


NATZLJL Zie MEER - NATZLJL Chr.P. van der , geboren sep 1910 ; Mw.


NAUDIN TEN CATE D.F.
Advocaat bij W & I advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 16109 , 2500 BC Den Haag
Tel 070-3588834 , fax 070-3549841
d.naudin@wi-advocaten.nl
www.wi-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NAUMAN S. ; Mw.
Advocaat bij Elmers c.s. ; beëdiging 1997
Postbus 4034 , 3130 KA Vlaardingen


NAUMAN - van DIJK T. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 331 , 3700 AH Zeist ; beëdiging 1981


NAUS J.P.J.M.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2000
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810820
j.naus@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NAUTA A.H.H.
Advocaat bij Nauta & Lucas ; beëdiging 1981
Postbus 219 , 8200 AE Lelystad
Tel 0320-226626 , fax 0320-247293
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NAUTA A.V. , geboren 08-06-1946
INFO
Woonplaats Hilversum
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


NAUTA C.J. , geboren mei 1961 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21 mrt 1995
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Werkzaam bij de Dutch Invention BV. te Rotterdam
TEVENS
Commissaris van Taat Rotterdam Holding BV.Leiden


NAUTA D.J. , geboren 08-04-1968
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


NAUTA - RIJSDIJK E.E. ; Mw.
Advocaat bij Frankhuijzen Kantoor ; beëdiging 1992
Postbus 3810 , 3003 AV Rotterdam
Tel 010-4654555 , fax 010-4671105
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ouwendijk advocaten ; beëdiging 1981 en 1992
Postbus 3810 , 3003 AV Rotterdam
Tel 010-4654555 , fax 010-4671106
[vademecum advocatuur 2004]


NAUTA G.A. ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5492176 , fax 020-6429013
nlnauta3@hollandiaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
gine.nauta@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NAUTA I.E. ; Mw.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
i.nauta@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NAUTA Zie CALKOEN - NAUTA J. , geboren aug 1950 ; Mw.


NAUTA - HARDER J.C. ; Mw.
Advocaat bij Molenstraat 10 , 3752 CG Bunschoten ; beëdiging 1980


NAUTA M. ; Mw.
Advocaat bij Kerpestein advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 77793 , 1070 LJ Amsterdam
Advocaat bij van Till advocaten
De Lairessestraat 158 , 1075 HM Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
info@vantill.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75731 , 1070 AS Amsterdam
www.vantill.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NAUTA LEMKE M.J.R. van ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1980
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
mnauta@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


NAUTA R. , Rinske ; Mw.
Plaatsvervangend directeur Raad voor de Kinderbescherming
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Friesland-Noord.


NAUTA R.Y. ; Mw. Drs.
Frans 1983 , Rechten 1985
Wetenschappelijk Medewerkster EUR
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


NAUTA S.
Advocaat bij Nauta c.s. ; beëdiging 1964
Hengelosestr 161 , 7521 AB Enschede


NAUTA S. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Almere-Stad ; beëdiging 2003
Postbus 10017 , 1301 AA Almere
Tel 036-5481360 , fax 036-5481370
s.nauta@almere.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NAVES H.C. , geboren nov 1959
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 okt 1988
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 28 aug 1991
Rechter rechtbank Den Haag 26 okt 1992
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 2 mrt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 april 1995
Vice-Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 26 maart 1996
Vice-President rechtbank Amsterdam 9 december 1998
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 2 februari 1999
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
opgave bijbanen okt 1997 Den Haag Rechtbank 17x ?


NAWIJN H.P.A.
Advocaat bij Hoens & Souren advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 7191 , 2701 AD Zoetermeer
Tel 079-3420250 , fax 079-3410519
info@hslaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
NB
18 nevenbetrekkingen naast advocaat en een hoogleraarschap lijkt veel te veel om nog maar iets goed te kunnen doen. Hoe moet zo iemand zich nog onpartijdig en onafhankelijk genoeg kunnen voelen om te kunnen optreden als Raadsheer ; hij heeft de schijn tegen.
INFO
Privé adres: Mariënbergweg 7, 6862 ZL Oosterbeek, Tel. 026 3337671 of 024 3615533 of 3613088
@OPM
18 nevenbetrekkingen naast advocaat en een hoogleraarschap lijkt veel te veel om nog maar iets goed te kunnen doen. Hoe moet zo iemand zich nog onpartijdig en onafhankelijk genoeg kunnen voelen om te kunnen optreden als Raadsheer ; hij heeft de schijn tegen
NB
Beëdigd in 1993 en 1999
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Lelystad
NB OPM@
Is in Universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 vermeld als Universitair Hoofddocent.
Volgens rechtspraak.nl [juni 2002] Hoogleraar


NECK R. van ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2000
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313120
roelien.vanneck@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NEDEREND P.J.X.
Advocaat bij Weermeijer Roelink & Partners ; beëdiging 1983
Kruisweg 1025-1029 , 2131 CR Hoofddorp
Tel 023-5617477 , fax 023- 5639981
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Weermeijer Roelink Nederend & van der Leij advocaten
pjxnederend@wrnladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NEDERLOF - WOUTERS van den OUDENWEIJER Zie WOUTERS van den OUDENWEIJER E.A.J.


NEDERLOF J.
Advocaat bij Lucassen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 2531 , 5902 JA Venlo-Blerick
Tel 077-3230170 , fax 077-3826035
info@lucassen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.lucassen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NEDERLOF J.J.A. ; Drs.
Advocaat bij Gresnigt & van Kippersluis ; beëdiging 1994
Postbus 13006 , 3507LA Utrecht


NEDERPEL M.C. ; Mw.
Advocaat bij Waalsdorperweg 110 , 2597 JE Den Haag ; beëdiging 1982
Tel 070-3247473 , fax 070-3247466
nederpeladv@worldonlme.nl
[vademecum advocatuur 2001]
adv.nederpel@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NEDERPELT A.T. van , geboren mei 1959 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 sep 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 20 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 sep 1992
Adv.-gen. ressortsparket Den Haag 1 april 1999
NU
Den Haag parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997


NEDERVEEN A.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
ton.nederveen@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NIB Capital Bank NV
Postbus 380 , 2501 BH Den Haag
Tel 070-3425265 , fax
www.nlbcapital.com
[vademecum advocatuur 2004]


NEDERVEEN A.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Hamerslag & van Haren ; beëdiging 1993
Postbus 3269 , 1001 AB Amsterdam
Tel 020-5353171 , fax 020-6267093
[vademecum advocatuur 2001]
nederveen@hamerslagvanharen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NEDERVEEN S.M.M.T. , geboren sep 1969 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Alkmaar 15 sep 1983


NEEB F.P.D.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2003
Postbus 754 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741734 , fax 020-6741685
friso.neeb@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


NEED L.L.M. ; Mw.
Advocaat bij Plasman advocaten ; beëdiging 1995
Roelof Hartstraat 31 , 1071 VG Amsterdam
Advocaat bij Herengracht 596 , 1017 CJ Amsterdam
Tel 020-4205116 , fax 020-4287990
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NEEF F.E. de
Advocaat bij Abeln c.s. advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-5526818
eelcodeneef@abeln.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Abeln Sluis De Neef advocaten
Postbus 75106 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-5747666 , fax 020-5747667
eelcodeneef@abelnadvo.nl
www.abelnadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NEEF M.H.G. de
Advocaat bij van Veen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1012 , 3160 AE Rhoon
Tel 010-5019938 , fax 010-5014270
vanveen@igr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NEEF N.B. de
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2002
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153987 , fax 070-5153102
nb.deneef@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NEEFE J.M.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1997
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marxman advocaten
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508022 , fax 033-4555525
neefe@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NEEFJES C.W.M.
Advocaat bij Dijkstra & van den Ende ; beëdiging 1998
'Wherestate' Wagenweg 12-B , 1442 BX Purmerend
Tel 0299-423035 , fax 0299-436436
info@dvde-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
neefjes@de-advocaten.nl
www.de-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NEELISSEN Zie BERGH - NEELISSEN M.J.A. van den ; Mw.


NEELS A.H.J. ; Dhr.
Advocaat bij Leenders advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 259 , 4380 AG Vlissingen
Tel 0118-414079 , fax 0118-417407
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 12-10-94
Leenders advocaten
P.Krugerstraat 34 , 4381 WE Vlissingen
Postbus 259 , 4380 AG Vlissingen
tel 0118-414079 , fax 0118-417407
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


NEERING V.M.
Advocaat bij ING Management ; beëdiging 2002
Postbus 90470 , 2509 LL Den Haag
Tel 070-3781143 , fax 070-3781854
vincent.neering@ingim.com
[vademecum advocatuur 2004]


NEERVOORT E.A.D. ; Mw.
Advocaat bij NIB Capital Bank NV ; beëdiging 2002
Postbus 380 . 2501 BH Den Haag
Tel 070-3425492 , fax 070-3425289
dinette.neervoort@nibcapital.com
www.nlbcapital.com
[vademecum advocatuur 2004]


NEERVOORT - BRIËT H.L.L. , geboren mei 1954 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 aug 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 6 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 feb 1986
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 mrt 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 1 aug 1995
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Commissie van Toezicht Huis van Bewaring de Schouw


NEERVOORT M.H.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam


NEERVOORT M.S. ; Mw.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2000
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517470 , fax 020-6267949
marieke.neervoort@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NEERVOORT W. , geboren 20-08-1935
INFO
Woonplaats Hazerswoude
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


NEERVOORT W.G.B. , Bad ; Dhr.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1978
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij van Traa advocaten
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
neervoort@vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amsterdam


NEETESON - BONGERS A.A. ; Mw.
Rechten 1939
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


NEEVE S.J.M. de ; Mw.
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1995
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4139860
sdeneeve@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]


NEFKENS N.D.R. ; Mw.
Advocaat bij Steenhoven Kolle Gilhuis ; beëdiging 1988
Advocaat bij van der Steenhoven advocaten
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-0077979 , fax 020-0831947
nefkens@vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Herengracht 582-584 , 1017 CJ Amsterdam
www.vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NEIJENHOF R.J.
Advocaat bij Lunenberg advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 25 , 8080 AA Elburg
Advocaat bij Seunke & Welschen
Postbus 344 , 2000 AH Haarlem
Tel 023-5319576 , fax 023-5315491
neijenhof@seunke-welschen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313364 , fax 020-4313122
robert.neijenhof@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NEIJENHUIS G.L.A. , geboren 30-09-1916
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


NEIJZEN A.M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Friedberg, Spaans & Neijzen ; beëdiging 1988
Advocaat bij Friedberg Neijzen advocaten
Koninginneweg 160 , 1075 EE Amsterdam
Tel 020-6644121 , fax 020-6640129
friedbergnei j zen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Neijzen
Valeriusstraat 92 , 1075 GC Amsterdam
Tel 020-4712211 , fax 020-4700953
neijzen@neijzen.net
[vademecum advocatuur 2004]


NEIJZEN J.A.M.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Houthoff: Amsterdam, Rotterdam


NEIJZEN T. ; Mw.
Advocaat bij Stichting Rechtsbijstand Asiel Amsterdam vestiging Rotterdam ; beëdiging 2001
Postbus 1520 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2441022 , fax 010-2441052
[vademecum advocatuur 2004]


NEKEMAN C.
Advocaat bij Noordam advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 59259 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-6898123 , fax 020-6898885
noordam@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kennedy van der Laan
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506676 , fax 020-5506776
chris.nekeman@kvdl.nl
www.kvdLnl
[vademecum advocatuur 2004]


NELEMAN I.W. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1997
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153973 , fax 070-5153131
iw.neleman@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NELEMAN P. , geboren jul 1936 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Ministerie van Justitie
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 24 mei 1978
Raadsheer Hof Den Haag 7 mei 1982
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 17 apr 1989
Vice-President Hoge Raad der Nederlanden 1 okt 2000
NU Hoge Raad Vice-President
TEVENS
Redacteur serie Monografieën nieuw B.W. (1979)
Redacteur tekstuitgave Cremers B.W. (1991)
Plaatsvervangend-Voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege
Plaatsvervangend-rechter Benelux-Gerechtshof
Plaatsvervangend-Voorzitter Raad voor de Scheepvaart Amsterdam (1991)
Voorzitter Studiekring Burgerlijke Rechtspraak NVvR (1991)
Lid Wetenschappelijke Commissie NVvR (1992)
Regeringscommissaris Boeken 7, 8 en 1O nieuw BW (1995)
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Vermogensrecht 1995-1996
Regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk Wetboek, boeken 7, 8 en 10
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Personenrecht en Ondernemingsrecht
Regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk Wetboek boek 9 , 95/96
Redacteur serie Monografieën nieuw BW (1979)
Redacteur tekstuitgave Cremers BW (1991)
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Medisch Tucht-college
Plaatsvervangend rechter Benelux-Gerechtshof
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk
Wetboek (boeken 7, 8 en 10)
TEVENS [november 2000]
Redacteur serie monografieën Nieuw BW (1979) Kluwer ; Deventer ; honorarium
Redacteur tekstuitgave Cremers B.W. (1991) Kluwer ; Deventer ; honorarium
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Medisch-Tuchtcollege ; Den Haag ; vacatiegeld
Plaatsvervandend rechter Benelux-Gerechtshof Den Haag/Brussel/Luxemburg ; onkostenvergoeding Plaatsvervangend Voorzitter Raad voor de Scheepvaart (1991) ; Amsterdam ; vacatiegeld
Voorzitter studiekring Burgerlijke Rechtspraak NVvR (1991)
Lid Wetenschappelijke Commissie NVvR (1992)
Regeringscommissaris Boeken 7,8 en 10 Nieuw BW (1995)
Voorzitter Haags Juridisch Genootschap (1996)
Redacteur BIE (1996)
TEVENS [november 2004]
Rechter Benelux Gerechtshof , Brussel van 01-01-2000
Redacteur BIE van 01-01-1996
Voorzitter Haags Juridisch Genootschap 01-01-1996
Regeringscommissaris Boeken 7,8 en 10 Nieuw BW , Ministerie van Justitie van 01-01-1995
Plaatsvervangend Voorzitter Raad voor de Scheepvaart , Amsterdam van 01-01-1991
Redacteur tekstuitgave Cremers B.W. (1991) Kluwer , Deventer van 01-01-1991
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Medisch-Tuchtcollege , Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg , Den Haag van 24-02-1984
Redacteur serie monografieën Nieuw BW (1979) Kluwer , Deventer 01-01-1979
Voorzitter studiekring Burgerlijke Rechtspraak NVvR van 01-01-1991 tot 31-12-2003
INFO
Hij heeft Mw. Mr. M.C.M. de Kroon als gerechtsauditeur van de Hoge Raad meegemaakt van april
1989 tot in 1991, maar ten onrechte verschoonde hij zich niet toen hij als Raadsheer in een kamer in
cassatie moest oordelen over een aspect van de boedelscheiding van dezelfde gerechtsauditeur.
Werd bij brief d.d.4 oktober 1998 aan de President van de Hoge Raad gewraakt.
De Hoge Raad probeert (december 1998) onder deze wraking uit te komen door een buitenwettelijke
eis te stellen dat een wraking alleen kan worden ingediend via een advocaat bij de Hoge Raad en
daarom de wraker niet-ontvankelijk te verklaren. Dan kan men het hoofd afwenden voor de redenen voor
de wraking.
Als zelfs raadsheren van de Hoge Raad zich niet meer verplicht voelen zich conform de wet (zie Rv.
artikel 29-34) en hun ambtseed te verschonen in een zaak waarbij zij één der partijen als persoon kennen,
waar blijven we dan?
Schande.
Zie INFO bij HEEMSKERK, W.H.en INFO MARTENS, S.K.


NELEMANS C.F.J.M.
Advocaat bij van Emstede & Heijbroek ; beëdiging 1991
De Lairessestraat 90 , 1071 PJ Amsterdam
Tel 020-6759494 , fax 020-6759630
[vademecum advocatuur 2001]
Wanningstraat 4-6 , 1071 LB Amsterdam
Tel 020-6759494 , fax 020-6759630
info@mrnelemans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NELEMANS I.P.M.J. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Eindhoven ; beëdiging 2003
Postbus 269 , 5600 AG Eindhoven
Tel 040-2652400 , fax 040-2652411
Lnelemans@zon.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NELISSE R.F.
Advocaat bij van de Sande Berndsen ; beëdiging 2001
Calandstraat 13-15 , 3016 CA Rotterdam
Tel 010-4365151 , fax 010-4360272
info@vandesandeadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NELISSEN F.A. ; Prof. Dr.
Universiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Staatsrecht en Internationaal Recht
Hoogleraar Internationaal Milieurecht
f.a.nelissen@rechten.rug.nl


NELISSEN J.L.J.J.
Advocaat bij Bierman advocaten ; beëdiging 1989
Advocaat bij Bierman & Alofs Waiboer advocaten en Notarissen
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-618844 , fax 0344-612174
info@bierman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0344-677188 , fax 0344-677190
info@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NELISSEN J.L.M.
Advocaat bij van der Kruijs Nooteboom Nelissen ; beëdiging 1981
Postbus 11033 , 5200 EA Den Bosch


NELISSEN L.M.H. ; Mw.
Advocaat bij van Ewijk van de Wouw advocaten ; beëdiging 1998
Wethouder van Eschstraat 177 , 5342 AV Oss
Tel 0412-693131 , fax 0412-693130
l.nelissen@ewijk-wouw.nl
www.ew-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NELISSEN R.J. , geboren 1931
[sep 2000]
Voorzitter Bestuur St. Adm. Kantoor Douwe Egberts Sara Lee
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Lauwerecht
Voorzitter Commissie van Beheer Singer Memorial Foundation
Lid Bestuur Stichting Interratio-Muller
Voorzitter Raad van Comm. Koninklijke Boskalis Westminster N.V. benoeming 1992, lopende termijn 1996-2000.
Voorzitter Raad van Comm. Mercedes-Benz Nederland B.V.
Voorzitter Raad van Comm. N.V. Luchthaven Schiphol
Voorzitter Raad van Comm. Schiphol Area Development Company N.V.
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Comm. Koninklijke Ahold N.V.
Commissaris ABN AMRO Bank N.V.
Commissaris ABN AMRO Holding N.V.
Commissaris Elsevier N.V.
Commissaris International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V.
Non-Executive Director Reed Elsevier PLC
Non-Executive Director Reed International PLC.
De heer Nelissen, oud-Voorzitter van de raad van bestuur van de ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Holding N.V., bekleedde van 1956 tot 1969 diverse functies bij ondernemersorganisaties in het midden- en kleinbedrijf. Tevens was hij actief in de politiek als Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1963-1970), minister van Economische Zaken in het kabinet-De Jong (1 970-1971 ), vice-premier en minister van Financiën in het kabinet-Biesheuvel (1971-1973) en plaatsvervangend Lid van de Raad van Europa. Voorts was hij Bestuurslid bij diverse organisaties en ondernemingen in de financiële sector (onder andere Generale Bank N.V., Nederlandse Vereniging van Banken), alsmede commissaris bij Koninklijke Ten Cate N.V. (voorzitter), H. Berghaus B.V., Zanen-Verstoep B.V., De Nationale Investeringsbank N.V., Pierson, Heldring & Pierson N.V., H. Drijfhout & Zoon's Edelmetaalbedríjven B.V. en N.V. GTI Holding. Hij was als Lid van de raad van advies verbonden aan de Generale Maatschappij van België en de TRN Groep.


NELISSEN W.B.J.M.
Notaris te Sittard , arrondissement Maastricht
Postbus 71 , 6130 AB Sittard


NENGERMAN C.C. , Carel Constantijn , geboren 19 september 1920
Vanaf 1946 bij "de Utrecht", later Raad van Beheer van AMEV.
Voorzitter van de Raad van Bestuur van N.V. AMEV , na pensionering Voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Ridder in de Orde van de Nedwerlandse Leeuw
INFO
Overleden 7 november 2001 te Driebergen. [Telegraaf 8 november 2001]


NENTJES A. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Belastingrecht / Economie en Openbare Fianciën
Hoogleraar economie en de leer der openbare Financiën
tel 050 3635701 , fax 050 3637101
a.nentjes@rechten.rug.nl
TEVENS
Universiteit Groningen
Faculteit der Economische Wetenschappen
Hoogleraar economie en de leer der openbare Financiën
Privé adres: Achterste Kamp 11 , 9301 RB Roden , Tel. 050 5018999


NEPPELENBROEK G.E.A. , geboren april 1943
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 11 november 1999


NEPPÉRUS H. , Hella ; Mw.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Douaneaangelegenheden, Directeur
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Verbruiksbelastingen, Directeur
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart, Lid (FI)
INFO
Woonplaats Voorschoten
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


NEPPÉRUS L.L. , geboren sep 1918
NLRM 71 80 87 88/89
Volontair secretaris Raad van Beroep (d.b.) Amsterdam 1941
Werkzaam kantoor belastingconsulent Amsterdam sep 1942
(1e) Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Amsterdam sep 1945
Raadsheer Hof Den Haag 30 jan 1957
Vice-president Hof Den Haag 5 nov 1970
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 16 jun 1981
INFO
Is overleden in 1983 ; E-mail dec 99


NEREE TOT BABBERICH - TIMMERMANS D.J. ; Mw.
Rechten 1966
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


NEREE TOT BABBERICH F.J.
Ministerie van Financiën, Centrale Directie Voorlichting, Permanente vertegenwoordiging van
Nederland bij de EG te Brussel, Fin. raad voor fiscale en douane-aangelegenheden.


NERÉE TOT BABBERICH A.R. de
Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
nereetotbabberich@hrd.nl
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NERÉE TOT BABBERICH - TIMMERMANS D.J. de , Ina ; Mw.
Griffier familiezaken arrondissementsrechtbank
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Haarlem e.o..


NERÉE TOT BABBERICH F.J.F.M. de , geboren 03-12-1943
INFO
Woonplaats Leefdaal , België
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Misschien dezelfde als NEREE tot BABBERICH, F.J.


NERÉE tot BABBERICH M.F.F.A. de
NLRM 71 80
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 12 jul 1963


NERÉE tot BABBERICH R.C.J.E. de
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1998
Postbus 752655 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Huizinga Bloemers Vermunt advocaten
Postbus 1052 , 6801 BB Arnhem
Tel 026-4452085 , fax 026-4423977
info.hbv@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NERÉE TOT BABBERICH R.J.P.L.P. de , geboren 1942
Directeur "Onderlinge van 1719"
Directeur Algemene Levensherverzekering Mij. N.V.
Directeur Holland Re Holding B.V.
Directeur Reassurantie Holding Nederland N.V.
Oud-functie:
Algemeen Directeur Nederlandse Reassurantie Groep N.V.


NES A.R. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 3 jan 1966


NES F.E. , geboren 22-11-1949
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


NES - BRUENS Th.J. ; Mw.
Rechten 1955
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


NESLO J.A. ; Mw.
Advocaat bij Westerhuis & van der Baan ; beëdiging 1998
Postbus 2036 , 8203 AA Lelystad
Tel 0320-245005 , fax 0320-231408
info@wbadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Woude De Graaf advocaten
Postbus 10270 , 1301 AG Almere
Tel 036-5482400 , fax 036-5482406
[vademecum advocatuur 2004]


NESSE G. van De
Advocaat bij Havenstraat 20-21 , 3401 DM IJsselstein ; beëdiging 1991
Tel 030-6872094 , fax 030-6872093
[vademecum advocatuur 2001]
vandenesse@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NET B.J. van der , geboren nov 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 mrt 1982
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jan 1983
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jun 1991
Vice-President Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


NET P.J.
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 2001
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595566 , fax 030-2595507
pneijt@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NETTEN van STIGT A.H. van der
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2003
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517432 , fax 020-6267949
andre.vandernettenvanstigt@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NETTEN M.H.G.A.D. , Mark ; Dhr.
Dir. ACS Schoonmaak BV
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel De Meijerij


NETTENBREIJERS A.C.J.
Advocaat bij Berkel advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 650 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-527575 , fax 0318-526644
advo@berkellaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Nettenbreijers
Postbus 402 , 3900 AK Veenendaal
Tel 0318-592700 , fax 0318-629492
[vademecum advocatuur 2004]


NETZE - RITSEMA Zie RITSEMA C.L.H. ; Mw.


NETZE O. , geboren jun 1926
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1988


NEUERBURG E.N.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1993
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
eneuerburg@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


NEUMAN - GOLTZ G.J. ; Mw.
Junior Consultant
Neuman & Himpens Leidschendam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


NEUSSEN L.M.H. ; Mw.
Advocaat bij van Ewijk & van de Wouw advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 2154 , 5202 CD Den Bosch
Tel 073-0205105 , fax 073-6205100
lnelissen@ewijk-wouw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


NEUT J.L. van der , geboren aug 1950 ; Drs. UHD
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 10 sep 1985
Advocaat-generaal ressortsparket Leeuwarden 1 maart 2000
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger/Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Afdeling Strafrecht en Criminologie
Universitair Hoofddocent Strafrecht
j.l.van.der.neut@rechten.rug.nl
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Gevangenis Esserheem
Inleider/cursusleider Stichting Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen
16 jun 1997
Op het Internet geen gegevens te vinden [november 2001]


NEUTS J.L.P. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Daniëls B.V. ; beëdiging 2003
Postbus 220 , 5120 AE Rijen
Tel 0161-224457 , fax 0161-224508
advdanie@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NEVE A.G. de ; Drs.
Advocaat bij Landwen ; beëdiging 2001
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075296 , fax 010-4075710
andre.de.neve@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NEVE C. ; Mw.
Advocaat bij Froon Helmonds advocaten ; beëdiging 2001
Weteringschans 120 , 1017 XT Amsterdam
Tel 020-6234577 , fax 020-6203643
c.neve@froon-helmonds.nl
www.froon-helmonds.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NÈVE P.L.
Katholieke Universiteit Brabant
Hoogleraar rechtsgeschiedenis / Romeins recht
Kath. Universiteit Nijmegen
Hoogleraar Romeins recht
INFO
Prive adres:
P.C. Hooft-traat 12 (6573 CE) Beek-Ubbergen, tel. 024-6841358, 024-3612517 of3612l86


NEVELSTEIN P.J. , geboren dec 1950
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 31 okt 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1995
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Maastricht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Heerlen ; kantoor Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 293 , 6400 AG Heerlen
Postbus 301 , 6200 AH Maastricht
Tel 043-3506200 , fax 043-3262244
maastricht@aha.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.adelmeijerhoyng.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Secretaris Vereniging voor arbeidsrecht in het arrondissement Maastricht


NEVEN S.E. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekeLde.neree@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NG-A-THAM F.F.E. , geboren apr 1934
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Departement van Financiën, Suriname 1952
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 16 jan 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 19 jul 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 sep 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 27 nov 1978
Rechter rechtbank Alkmaar 26 sep 1979
Vice-President rechtbank Alkmaar 29 mei 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 14 jan 1998
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Alkmaar Vice-President Rechtbank
TEVENS
Den Haag: geen opgave van bijbanen


NGASIRIN R.P.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Tubbergen ; beëdiging 1996
Sweerts de Landrasstraat 42 , 6814 DG Arnhem


NGUYEN T.H.T.T. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
thuy.nguyen@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NGUYEN T.L.P. ; Mw.
Advocaat bij Okkerse & Schop advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 155 , 8200 AD Lelystad
Tel 0320-289888 , fax 0320-289880
p.nguyen@okkerse-schop.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NHASS S. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor De Leon ; beëdiging 2002
Postbus 2169 , 3500 GD Utrecht
Tel 030-2333502 , fax 030-2315674
s.nhass@deleon.nl
www.deleon.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NICAISE H.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1990
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
h.nicaise@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1983 en 1990
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NICASTIA C.A.A. , geboren jul 1927
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam griffie Hof van Justitie Ned. Antillen aug 1945
Substituut-griffier van het gerecht in eerste aanleg Curaçao jul 1964
Substituut-griffier Hof van Justitie Ned. Antillen jan 1969
Griffier Hof van Justitie Ned. Antillen mei 1976
Lid-plaatsvervanger Lid Hof van Justitie Ned. Antillen mei 1976


NICOLAI A.J. , Alle-Jan ; Dhr.
Kand. Notaris. Notaris Kantoor Rademakers
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel De Walden


NICOLAI G.F. , geboren 1953
Directeur Salvagnini B.V.
Directeur Valentino Globe B.V.
Directeur Aprilla World Service B.V.
Directeur Mees Pierson Trust B.V.
Commissaris Pirelli Tyre Holding N.V.
G.F. Nicolax (studie: notarieel recht aan de Universiteit van Utrecht) trad in 1980 in dienst bij Pierson Trust B.V. waar hij diverse managementfuncties bekleedde in binnen- en buitenland. Sinds 1989 maakt hij deel uit van de directie van MeesPierson Trust B.V.


NICOLAI J.E. ; Mw.
Advocaat bij Lamers De Groot advocaten ; beëdiging 2000
Bankrashof 3 Kantoorgebouw , 1183 NP Amstelveen
Tel 020-6434966 , fax 020-6436548
ldgr@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]


NICOLAI J.L.A.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1993
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153804 , fax 070-5153106
jla.nlcolai@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NICOLAI M.G. ; Drs.
Lid van de Commissie Gelijke Behandeling [juli 2001]


NICOLAI T.S.
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
t.nlcolai@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NICOLAÏ A. ; Drs.
VVD-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000


NICOLAÏ Ch.J. ; Mw.
Advocaat bij Wybenga van den Puttelaar ; beëdiging 1993
Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
Advocaat bij Baars & van Opijnen
Tuinlaan 62 , 3111 AW Schiedam
Tel 010-4736677 , fax 010-4736513
[vademecum advocatuur 2001]
Lange Nieuwstraat 137 , 3111 AG Schiedam
[vademecum advocatuur 2004]


NICOLAÏ P. ; Prof.
Open Universiteit Nederland te Heerlen
Faculteit Rechtswetenschappen
Valkenburgerweg 177 , 6419 AT Heerlen
Postbus 2960 , 6401 DL Heerlen
Tel 045 5762358 , fax. 045 5762108
Faculteit Rechtswetenschappen
Hoogleraar bestuursrecht
tel 045 5762770 , fax 045 5762108
mosquarium@stud.nl
TEVENS
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Bestuursrecht
Hoogleraar Bestuursrecht UHD
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam , kantoor Nicolaï en Pasman advocaten , beëdiging 1985
Oranje Nassaulaan 53 , 1075 AK Amsterdam
Jan Willem Brouwersstraat 21 , 1071 LH Amsterdam
tel 020-6705151 , fax 020-6705757
[vademecum advocatuur 2001]
nicolai-advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Privé adres: Jan Willem Brouwersstraat 17 , 1071 LH Amsterdam , Tel. 020 6765448 of 045 5762770


NIE - van WIJNEN F.S. van ; Mw.
Advocaat bij Legal Assistance advocatenkantoor ; beëdiging 1992 en 2001
Pythagorasstraat 51 , 1098 EW Amsterdam
Tel 020-4689100 , fax 020-4688600
f.vannie@legalassistance.nl
www.legalassistance.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIE J.C. van
Advocaat bij Damsté/Spoor Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1985
Advocaat bij Damsté advocaten
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Tel 0546-533633 , fax 0546-820827
damste@damste.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEBOER C.J. , Karin ; Mw.
Partner/consultant Ariesen en Partners Den Bosch
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


NIEBOER W. ; Mw. Drs. Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 26 jun 1979
NU
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar


NIEDERER G.A.J.M.
Advocaat bij Postbus 141 , 6160 AC Geleen ; beëdiging 1984
Advocaat bij Niederer & Pieters ; beëdiging 1984
Postbus 141 , 6160 AC Geleen
Tel 046-4756000 , fax 046-4756105
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NIEDERER J.
VVD-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000


NIEKERK D.W.M. van ; Ing
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Tronité van Doorne ; Den Haag, Amsterdam, Rijswijk, Rotterdam


NIEKERK E.J.W.M. van , Eric ; Dhr.
Advocaat Dutilh van der Hoeven & Slager ; beëdiging 1983
Advocaat bij NautaDutilh
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240476 , fax 010-2240013
eric.vanniekerk@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadu[ilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rotterdam
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rotterdam


NIEKERKEN G. van
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


NIEL D.A. van
Advocaat bij Bijlhouwerstraat 7 , 3511 ZB Utrecht ; beëdiging 1987


NIELAND H.E.C.M.
Advocaat bij Postbus 913 , 4600 AX Bergen op Zoom ; beëdiging 1985
Advocaat bij Vreijling & Beijsens advocaten
Postbus 328 , 4600 AH Bergen op Zoom
Tel 0164-241650 , fax 0164-238408
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nieland & Asselbergs advocaten
Postbus 913 ; beëdiging 1985
4600 AX Bergen Op Zoom
Tel 0164-241000 , fax 0164-240870
[vademecum advocatuur 2004]


NIELEN P.C. van ; Drs.
Advocaat bij van den Boomen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
nielep@boomen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345600 , fax 040-2345630
pvannielen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIELEN - WESTEROUEN v.M. V.F. van ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor van Nielen ; beëdiging 1989
Poirterslaan 52 , 5611 LB Eindhoven
Tel 040-2138282 , fax 040-2138290
vannielen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NIELEN W.J.B. van
Advocaat bij van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 18 , 5400 AA Uden
Advocaat bij van Schoonhoven In 't Veld
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6796969 , fax 020-6764339
w.van.nielen@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]


NIELSEN A.J.
Notaris te Groningen , arrondissement Groningen
Kantoor Dijkhuizen & Nielsen ; Groningen


NIEMAN A.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Houthoff ; Amsterdam, Rotterdam


NIEMANN B.H.
Advocaat bij Niemann Advocaat ; beëdiging 1987
Jeruzalem 2 , 6881 JJ Velp
niemann@dutchlawyer.com
Advocaat bij advocatenkantoor Niemann
Postbus 250 , 6880 AG VELP
Tel 026-3621213 , fax 026-3613160
info@niemann.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NIEMARKT F.G.H.J.
Advocaat bij Akerstraat 80a , 6411 HC Heerlen ; beëdiging 1991
Advocaat bij Niemarkt advocaten
Oliemolenstraat 5 , 6411 GJ Heerlen
Tel 045-5716040 , fax 045-5741259
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Niemarkt advocaten
Akerstraat 78 , 6411 HC Heerlen
niemarkt.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEMEIJER E. ; Dr. UHD
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel 020 4446250 , fax 020 4446210
Afdeling strafrecht en Criminologie
Criminologie
e.niemeijer@rechten.vu.nl


NIEMEIJER E.P. ; Mw.
Advocaat bij Bazarstraat advocatenkantoor ; beëdiging 2001
Bazarstraat 35 , 2518 AH Den Haag
Tel 070-3457300 , fax 070-3602179
advobaza@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEMEIJER H. , geboren aug 1922
NLRM 71 80 87
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 6 dec 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 28 apr 1951
Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 18 dec 1956
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Leeuwarden 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Leeuwarden 4 dec 1974
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 6 okt 1976


NIEMEIJER J.P.
Advocaat bij Petten Tideman & Sassen ; beëdiging 2001
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
info@pettenadv.nl
www.pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEMEIJER - SMIT Th.A. ; Mw.
Rechten 1943
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


NIEMER J.M. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Niemer ; beëdiging 1980
Advocaat bij Niemer & Gavami
Lomanstraat 59 , 1075 PW Amsterdam
Tel 020-6768681 , fax 020-6757971
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Niemer Hersman Da Cunha
Cornelis Krusemanstraat 52 , 1075 NR Amsterdam
Tel 020-7880120 , fax 020-6757971
info@nhdc-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEMER V.K.J.T. , Kizito ; Mw.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Nijmegen.


NIEMEYER A.W.M. , geboren dec 1910
NLRM 71
Volontair gemeentesecretarie Gorinchem jan 1934
Werkzaam bedrijfsleven okt 1934
Volontair gemeentesecretarie Langbroek 1937
Waarnemend griffier kantongerecht Utrecht apr 1939
Secr.Centraal Overleg in Arb.Z.voor Werkgevers - bonden apr 1940
Hoofd Juridische Afdeling Rijksbureau voor Papier dec 1940
Werkzaam Vakgroep Meubelindustrie en Meubelstoffeerderijen, thans Centrale Bond van
Meubelfabrikanten, II.algemeen secretaris okt 1941
Griffier Raad van Beroep Zwolle 23 aug 1967


NIEMÖLLER M.L. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1988
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
marike.niemoller@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195850 , fax 030-2195815
marike.niemoller@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEMYJSKI R.
Advocaat bij Warvers van Otterloo Sandberg ; beëdiging 2002
Postbus 53027 , 1007 RA Amsterdam
Tel 020-6732804 , fax 020-6718246
[vademecum advocatuur 2004]


NIENHUIS A.C. ; Mw.
NLRM 99/00
Officier arrondissementsparket Haarlem 1 november 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Mul/Zegger ; beëdiging 1993
Postbus 1008 , 6501 BA Nijmegen


NIERMAN A.H.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
anierman@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


NIEROP - van t GROENEWOLD A.M.R. van ; Mw.
Rechten 1975
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


NIEROP A.V. van ; Mw.
Advocaat bij Schreuder & van Nierop ; beëdiging 1976
Kenaupark 24 , 2011 MT Haarlem
Tel 023-5325666 , fax 023-5317684
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TENENS
Lid Bestuur NVVE - Nederlandse Vereniging Vrijwiliige Euthanasie [maart 2004]


NIEROP E. , Erwin ; Dhr.
Bedrijfsjurist de Nederlandsche Bank NV.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amsterdam


NIEROP F.S. , van
Advocaat bij Mr. F.S. van Nierop Kantoor ; beëdiging 1977
Advocaat bij van Nierop & Hijma
Postbus 14002 , 3548 S8 Utrecht
Tel 030-2333734 , fax 030-2331150
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NIEROP N.M. , Nicole ; Mw. Drs.
Mede-auteur van 'Onderzoeksverslag van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken over de periode 2001-2002.


NIEROP - KIERS P.H.E. van ; Mw.
Rechten 1970
Gemeente raadslid
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


NIEROP T.A. van (of Th.A.)
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid


NIEROP Th.W.J.M. van , geboren 16-07-1921
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


NIEROP W. van , geboren dec 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 22 jul 1963
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam 1 jan 1969
Raio rechtbank Middelburg 1 dec 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 21mei 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 10 apr 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 24 jun 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 26 jul 1990
Raadsheer Hof Den Bosch 18 januari 1999
NU
Amsterdam parket


NIEMANS J.H.
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 2121 , 7500 CC Enschede
Tel 053-4331133 , fax 053-4330381
enschede@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIERS J.L.M. , geboren jul 1925
NLRM 93 94 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 2wol1e 1 jul 1992


NIESERT A.W.
Advocaat bij Niesert advocaten ; beëdiging 1993
Mauritsstr.249-251, unit 1.02 , 3012 CH Rotterdam
Advocaat bij Ortelee Glas & Mes advocaten
Postbus 21 , 3430 AA Nieuwegein
Tel 030-6034300 , fax 030-6047842
ortelee@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Niesert
Jan Valsterweg 2~6 ? , 3315 LG Dordrecht
Tel 078-6219180 , fax 078-6219188
www.awniesert@niesert.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIESINK - KOEKKOEK E. ; Mw.
Advocaat bij Niesink advocaten ; beëdiging 1990
Ooymanlaan 10 , 7004 CA Doetinchem
Tel 0314-333487 , fax 0314-361658
niesinkadvocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


NIESINK F.B.J.
Advocaat bij Niesink advocaten ; beëdiging 1982
Ooymanlaan 10 , 7004 GA Doetinchem
Tel 0314-333487 , fax 0314-361658
niesinkadvocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NIESKENS A.M.J.J. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam


NIESKENS - ISPHORDING B.W.M. , geboren sep 1937 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 23 jan 1995
NU
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair Hoofddocent KUB Tilburg
TEVENS
Klachtencommissies Gezondheidscentrum Mercuur Eindhoven
aug 1997


NIESKENS J.J.H. , geboren mrt 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Repetitor Nijmegen 1947-1954
Werkzaam R.K.universiteit Nijmegen, II.hoofd-assistent juridische faculteit 1955
Werkzaam dagbladbedrijf in Eindhoven, II.juridisch Medewerker en adviseur 1961
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 5 nov 1962
Substituut-griffier rechtbank Maastricht 9 jul 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 4 jul 1966
Rechter rechtbank Maastricht 29 sep 1967
Kantonrechter Eindhoven 23 sep 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 30 jan 1970


NIESSEN A. , geboren dec 1914
NLRM 71
Advocaat en procureur Rotterdam 5 jul 1939
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 9 mrt 1961
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 17 okt 1966


NIESSEN C.R. ; Prof.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Bestuursrecht
Hoogleraar De verhouding tussen Politiek Bestuur en Ambtelijke dienst, de kwaliteit van de overheidsorganisatie, en fde politieke en ambtelijke integriteit van de publieke dienst


NIESSEN N. ; Mw.
Advocaat bij KGP advocaten en Belastingadviseurs ; beëdiging 2002
Postbus 1164 , 5200 BE Den Bosch
Tel 073-6128577 , fax 073-6125081
niessen.law@kgp.nl
www.kgp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIESSEN R.E.C.M. ; Prof. Dr.
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Belastingrecht
Hoogleraar belastingrecht
tel 043 3883361 , fax 043 3884868
rene.niessen@belastr.unimaas.nl
Privé adres: Burg. van Laarstraat 33 , 6267 EV Cadier en Keer , Tel. 043 4073190


NIESTEN M.A.J.J. , geboren jun 1960
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 mei 1994
NU
Breda rechter-plaatsvervanger


NIESTEN R.J.P.L. , Raoul ; Dhr.
Advocaat ; Hamer advocaten ; beëdiging 1995
Advocaat bij van der Kroft advocaten
Postbus 15724 , 1001 NE Amsterdam
Advocaat bij Hamer advocaten
Jan Luijkenstraat 12 , 1071 CM Amsterdam
Tel 020-6707373 , fax 020-6707474
r.niesten@hamer-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kortenbach van Steensel ; beëdiging 1991 en 1995
Jan van Nassaustraat 37 , 2596 BM Den Haag
Tel 070-3879895 , fax 070-3879271
rniesten@kvsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oegstgeest


NIET C. van der
Gemeente Spijkenisse, Hoofd van de afdeling ontwikkeling en ontwerp [Staatscourant 8 augustus 2002]


NIET D.A. van
Advocaat bij Bijlhouwerstraat 7 , 3511 ZB Utrecht ; beëdiging 1987
Tel 030-2313199 , fax 030-2311992
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NIET L.A. van der
Advocaat bij van der Niet advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 341 , 2350 AH Leiderdorp
Tel 071-5894742 , fax 071-5419138
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NIEUWBOER J.W. ; Drs. Mw.
Doc. Juridisch Engels
HES Rotterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk:
Den Haag
Vertalers & Tolken


NIEUWENBURG C.K.F. ; Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Economie
Hoogleraar Staathuishoudkunde en statistiek
c.nieuwenburg@law.uu.nl
Privé adres: Oldenaller 7 , 1081 HJ Amsterdam-Buitenveldert , Tel. 020 64403 , spreekuur Tel. 030 2537114


NIEUWENHUIJS J. , geboren mrt 1959 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden 1 jul 1986
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 6 nov 1989


NIEUWENHUIJSEN J.W.A. , geboren jul 1942
NLRM 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 feb 1989
Rechter rechtbank Utrecht 3 okt 1991
NU
Utrecht rechter


NIEUWENHUIJSEN T.A.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1990
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506647 , fax 020-5500747
t.a.nileuwenhuijsen@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506647 , fax 020-5506747
t.a.nieuwenhuijsen@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEUWENHUIJZEN - ZIJLSTRA O.H.E. van ; Mw.
Rechten 1974
Advocaat bij Stratman advocaten , Postbus 2404 , 8203 AK Lelystad ; beëdiging 1975
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


NIEUWENHUIJZEN - REINDERS FOLMER S.A. van ; Mw.
Advocaat bij Goedkoop & Partners ; beëdiging 1999
Postbus 402 , 2400 AK Alphen a/d Rijn
Tel 0172-419844 , fax 0172-434251
vannieuwenhuijzen@goedkoop-partners.nl
www.goedkoop-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEUWENHUIS C.P. , geboren jan 1948 (of G.P.)
NLRM 97 98 99/00
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 23 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 12 aug 1996
Rechter rechtbank Zwolle 19 nov 1997
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger 97
College van Beroep Studiefinanciering rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris van het bestuur sector Algemene Zorg van het Gelders Instituut voor Welzijn en
Gezondheid
Adviseur bij Reinoud Adviesgroep te Arnhem, betaald en eigenlijk werk
Onafhankelijk Voorzitter van de bezwarencommissie Sociale Zekerheid van de gemeente Deventer
tegen vergoeding
Onafhankelijk Voorzitter van de Regionale Instellingen voor beschermd wonen Arnhem en Oost-
Gelderland
Onafhankelijk Voorzitter van de Klachtencommissie Instituut voor Verslavingszorg Oost-Nederland
Voorzitter bestuur Stichting Centrum voor Kunsteducatie te Deventer


NIEUWENHUIS E.C. ; Mw.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1997
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4118920 , fax 010-4114261
mail@kkadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ploum Lodder Princen
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406440 , fax 010-4364400
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEUWENHUIS G.
Advocaat bij De Ruijter De Wildt & De Vroom ; beëdiging 1979
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden
Tel 071-5124445 , fax 071-5123609
g.nieuwenhuis@deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 071-4029311 , fax 071-4030779
info@deruijterdewildt.nl
www.deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEUWENHUIS G.P. , geboren januari 1948
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen23april 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 12 augustus 1996
Rechter rechtbank Zwolle 19 november 1997


NIEUWENHUIS J.H. , geboren okt 1944 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 93 95 96
Hoogleraar aan de Rijks Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 apr 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1984
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 30 dec 1991
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 30 dec 1991 tot 1996
NU
Hoge Raad Raadsheer tot 1996
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht
Hoogleraar privaatrecht i.h.b. het verbintenissenrecht
j.h.nieuwenhuis@rechten.rug.nl
Hoogleraar, Oud-hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant
TEVENS
Redacteur R.M.Themis
Lid Raad van advies International Instituut voor Energierecht (Rijksuniversiteit Leiden)
Lid van het bestuur van de Nederlandse Juristen Vereniging, Den Haag
Van 1992 tot 1996 werkzaam geweest als Raadsheer bij de Hoge Raad
INFO
Woonplaats Oegstgeest
Privé adres: Louise de Colignylaan 18 , 2341 CK Oegstgeest , Tel. 071 517605
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


NIEUWENHUIS - DOORNBOSCH M. ; Mw.
Advocaat bij Overes advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1280 , 9701 BG Groningen
Tel 050-3140840 , fax 050-3128112
info@overesadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEUWENHUIS - OOSTERHOF M.C.H. , Margriet ; Mw.
Advocaat en procureur bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1974
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Groningen-Oost.


NIEUWENHUIS M.J.M. , geboren nov 1966 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1992
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1oktober 1998
Officier arrondissementsparket Den Haag 1 oktober 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem , kantoor Seunke & Welschen ; beëdiging 1997
Postbus 344 , 2000 AH Haarlem
TEVENS


NIEUWENHUIS M.P.S.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538310 , fax 026-3538359
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEUWENHUIS W.J.F.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2001
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
w.j.f.nieuwenhuis@nysingh.nl
www.nysmgh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEUWENHUISEN J.W.A. , geboren jul 1942
NLRM 91 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 feb 1989
Rechter rechtbank Utrecht 3 okt 1991


NIEUWENHUIZEN A.J.A.M. , Bart , geboren aug 1958 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 okt 1983
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 okt 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 jun 1995
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Breda 1 mei 1999
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie Landelijk Parket Rotterdam
NU Rotterdam Parket Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie
INFO
Ook vermeld in NRC 7 oktober 2004; Zie INFO bij ERVE, Marc van.


NIEUWENHUIZEN E.M.J. van ; Mw.
Advocaat bij Heerkens Thijssen advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 53146 , 1007 RC Amsterdam
Tel 020-6736211 , fax 020-6736063
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NIEUWENHUIZEN H.
Advocaat bij Banning van Kemenade & Holland ; beëdiging 1987
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379665 , fax 040-2440128
h.nieuwenhuizen@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626490 , fax 040-2626581
hugo.nieuwenhuizen@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEUWENHUIZEN - SPIJK L. van ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2001
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
lara.vannieuwenhuizen@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


NIEUWENHUIZEN W.A.P. ; Dhr. Drs.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 11 mei 2001
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Belastingadviseur, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs te Amsterdam
Universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam van 01-01-2001
TEVENS [juni/juli 2002]
Auteur bij diverse uitgevers, met name Kluwer te Deventer en de SDU/FFE te Amersfoort
Docent opleiding belastingadviseurs (College Belastingadviseurs)
Docent op diverse seminars en lezingen (georganiseerd door diverse organisaties, zoals Kluwer
opleidingen, EVO, Renedex, Euroforum, e.a.)
Adviseur van Eerste en Tweede Kamerleden (belastingdienst VVD)
Bestuurslid St. Hortus Botanicus te Amsterdam
Bestuurslid Vrijmetselaarsvereniging Loge Anna Paulowna Zaandam
NB
Niet vermeld in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001
TEVENS [mei 2003]
Belastingadviseur Ernst & Young
Aauteur bij diverse uitgevers Kluwer/SDU/FFE te Deventer/Amersfoort
Docent opleiding belastingadviseurs (college belastingadviseurs)
Docent op diverse seminars en lezingen Kluwe, EVO, Renedex, Euroforum, e.a.
Adviseur eerste en tweede kamerleden
Belastingdienst VVD van 01-01-2001
Bestuurslid St. Hortus Botanicus te Amsterdam
Bestuurslid Vrijmetselaarsvereniging Loge Anna Paulowna te Zaandam
Universitair Docent Universiteit van Amsterdam te Amsterdam van 01-01-2001
TEVENS [februari 2003]
Auteur bij diverse uitgevers
Kluwer/SDU/FFE te Deventer/Amersfoort
Docent opleiding belastingadviseurs (college belastingadviseurs)
Docent docent op diverse seminars en lezingen
Kluwe, EVO, Renedex, Euroforum, e.a.
Adviseur eerst en tweede kamerleden
Belastingdienst VVD vanaf 01-01-2001
Bestuurslid St. Hortus Botanicus te Amsterdam
Bestuurslid Vrijmetselaarsvereniging Loge Anna Paulowna te Zaandam
Universitair Docent Universiteit van Amsterdam te Amsterdam vanaf 01-01-2001


NIEUWENHUYS E.J.
Advocaat bij Blom advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 237 , 3900 AE Veenendaal
Tel 0318-559300 , fax 0318-559301
nieuwenhuys@blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Aa & Koers advocaten
Postbus 14138 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2512171 , fax 030-2510414
nieuwenhuys@aa-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEUWENHUYS J. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]


NIEUWENHUYS J. , geboren mrt 1959 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 dec 1993
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wat is de relatie met NIEUWENHUYS J. bij de Nationale Ombudsman ?


NIEUWENHUYS J.M.E. ; Mw.
Advocaat bij Adviesgroep Nieuwegein ; beëdiging 1989
Postbus 1021 , 3430 BA Nieuwegein
agn@compuserve.com
Tel 030-6061091 , fax 030-6062752
agn@adviesgroepn-gein.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1467 , 3430 BL Nieuwegein
Tel 030-6061091 , fax 030-6062752
jose.nieuwenhuys@adviesgroepn-gein.nl
www.adviesgroepn-gein.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEUWENHUYSEN W. , geboren dec 1907
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam mrt 1933
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 12 apr 1933
Advocaat en procureur Zierikzee apr 1934
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 16 jul 1938
Voorzitter kamer Tribunaal Middelburg 15 mei 1946
Rechtsgeleerd Raadsheer bijzonder Hof Den Haag 4 jun 1946 tot 1 jul 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam en Dordrecht 21 jun 1949
Rechter rechtbank Rotterdam 20 jun 1950
Vice-president rechtbank Rotterdam 2 sep 1959
Raadsheer Hof Arnhem 11 mei 1962
Vice-president Hof Arnhem 20 mrt 1974


NIEUWENKAMP Zie van ERP TAALMAN KIP - NIEUWENKAMP G.G. , geboren jul 1936 ; Mw.


NIEUWENKAMP R. ; Drs.


NIEUWERHUIS J.H.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 apr 1978


NIEUWKAMP Zie van ERP TAALMAN KIP - NIEUWKAMP T.G.G. ; Mw.


NIEUWKUYK J.F. van , geboren aug 1936
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Aangekomen in Leiden 1956 rechten . Corpslid
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Raadsheer Hof Den Haag 20 dec 1982
Beëdiging 1982
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Stichting Revalidatiecentrum Rijndam Adriaan Stichting te Rotterdam
Bestuurslid (Voorzitter) van de Stichting Rotterdams
Kinderrevalidatie Fonds Adriaan Stichting te Rotterdam
Directeur Mr. J.F.Nieuwkuyk BV. te Rotterdam
Administrateur Stichting Harris-Fonds gevestigd te Den Bosch
Bestuurslid Stichting Vrienden van Rijndaal te Rotterdam
opgave 1997 Den Haag Hof
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


NIEUWLAND - LANDHEER E.A. van ; Mw.
Rechten 1971
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


NIEUWLAND J.B. van
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Postbus 1785 , 3000 BT Rotterdam


NIEUWLAND P.J.A.
Advocaat bij De Koning advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 9069 , 3301 AB Dordrecht
Tel 078-6300000 , fax 078-6300022
p.nieuwland@dekoningadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NIEUWMANS R.A.J.
Advocaat bij van der Nat Litigation ; beëdiging 2000
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
nieuwmans@randernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEUWPOORT T.W.


NIEUWSTADT T. van ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1998
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Doorne
amsterdam@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


NIEUWSTRATEN Zie ROMBOUTS - NIEUWSTRATEN A. , geboren apr 1946 ; Mw.


NIEUWSTRATEN J. ; Mw.
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Noord ; beëdiging 2002
Postbus 27561 , 3003 MB Rotterdam
Tel 010-4432129 , fax 010-4668375
j.nieuwstraten@rotterdam.bureaurechtshulp.nl
www.rechtshulprotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIEVELT B.A.G. van
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Schaap & Partners ; Rotterdam


NIEVELT C. van , geboren mei 1947 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 17 aug 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 7 mei 1984
Rechter rechtbank Haarlem 13 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Raadsheer Hof Den Haag 19 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 19 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 11-05-1989
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-04-2000
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht bij unit 1,2 en 5 van het Penitentiair Complex Scheveningen
Plaatsvervangend Lid van de Raad van Beroep inzake het toezicht op octrooigemachtigden
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Lid raad van beroep inzake het toezicht op de octrooigemachtigden te Den Haag
Secretaris curatorium van de Stichting Huis te Warmond


NIEVELT M.E. van
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 aug 19


NIEZEN G.J.
Advocaat bij Postbus 247 , 3800 AE Amersfoort ; beëdiging 1973
Tel 033-4676281 , fax 033-4676191
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1967 en 1973
gerard.niezen@akzonobel.com
[vademecum advocatuur 2004]


NIEZEN J. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2001
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
jessica.niezen@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


NIEZINK G.J. , geboren okt 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat een Procureur te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 16 mrt 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 4 feb 1994
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Groningen ; kantoor Bout advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 7015, 9701 JA Groningen
Tel 050-3136846 , fax 050-3132930
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bout advocaten
g.j.niezink@boutadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Hof van Discipline
Reserve ritmeester der Cavalerie
Secretaris Rotaryclub Groningen-Zuid
Secretaris Raad van Toezicht NVM Leeuwarden
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Faillissementsrecht
Lid adviescommissie Onteigeningsrecht
31 jan 1997
Lid van de Ad-hoc Commissie Herziening rechterlijke Macht van de NOvA


NIEZINK J.
Advocaat bij Bout advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 7015 , 9701 JA Groningen


NIFTERICK L.A.C. van , geboren december 1956 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechten 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 maart 1999
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 april 1999
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


NIFTERIK H.W.L. van
NLRM 87 99/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 25 okt 1980
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Navin B.V. ; beëdiging 1998
Postbus 173 , 8000 AD Zwolle
Tel 038-4294911 , fax 038-4294238
heijmert-van-nifterik@wavin.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Zwolle
Wavin bv , Lid van de juridische werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export


NIFTRIK H.M. van , geboren jan 1946
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
GAK te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 jun 1992
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd Centrale Afdeling bedrijfsjuridische zaken van het GAK Nederland BV.Hoofdkantoor te
Amsterdam
Advocaat bij Gak Nederland B.V. (Jur bjz) ; beëdiging 1998
Postbus 8300 , 1405 CA Amsterdam
Tel 020-6872760 , fax 020-6872745
hendrik.nlftrik0gak.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij PinkRoccade ; beëdiging 1973 en 1998
Postbus 92 , 2700 AB Zoetermeer
Tel 079-3471356 , fax 079-3471343
h.vanniftrik@pinkroccade.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter van de Stichting Rechtsbijstand/Buro voor Rechtshulp te Amsterdam
Voorzitter van de Stichting tot Steun aan Pro Juventute Amsterdam


NIFTRIK J. van
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Lid (OCW)


NIGGEBRUGGE C.M.S. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


NIHOT P.K. , geboren aug 1955
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 mrt 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 14 feb 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 sep 1994
Rechter rechtbank Utrecht 18 jul 1995
NU
Utrecht rechter


NIJ BIJVANK P.H.J.
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 446 , 7600 AK Almelo
info@kienhuis.nl
Tel 0546-832300 , fax 0546-832399
p.h.j.nijbijvank@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJBAKKER Ph.A.A.
Advocaat bij De Jonge advocaten ; beëdiging 1995
Westblaak 132 , 3012 KM Rotterdam
Advocaat bij Pfeil & Heuts advocaten
Postbus 189 , 6130 AD Sittard
Tel 046-4206400 , fax 046-4206409
[vademecum advocatuur 2001]
info@pfeil-heuts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJBOER A.M. ; Mw.
Advocaat bij van den Biesen advocaten ; beëdiging 2003
Wibautstraat 3 , 1091 GH Amsterdam
Tel 020-5682929 , fax 020-5682925
anitanijboer@vandenbiesen.com
www.vandenbiesen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJBOER B.M.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
boudewijn.nijboer@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


NIJBOER J.A. ; Dr. UHD
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
Criminologie
j.a.nijboer@rechten.rug.nl


NIJBOER J.F. , geboren jun 1951 ; Dr. UHD
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1988
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277612 , fax 071 5277600
Departement Strafrecht
Straf- en strafprocesrecht
j.f.nijboer@law.leidenuniv.nl
j.f.nijboer@thuisnet.leidenuniv.nl


NIJBOER M.J. , Martin ; Dhr.
Dir. Uitvaartverzekering
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Haaksbergen


NIJDAM E.
Advocaat bij van Riet & Associees ; beëdiging 1999
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
nijdam@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marxman advocaten
nijdam@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJDAM N.R. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Eindhoven ; beëdiging 2003
Postbus 269 , 5600 AG Eindhoven
Tel 040-2652400 , fax 040-2652411
info.eindhoven@zon.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJEN S.S. van ; Mw.
Advocaat bij Aantjes & Schakel ; beëdiging 1991
Postbus 1213 , 2280 CE Rijswijk
Tel 070-3906260 , fax 070-3989688
aantjes,en.schakel@badenet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


NIJENHOF J.T.M. , geboren apr 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 11 okt 1986
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 13 jul 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 aug 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 29 jun 1990
Vice-President rechtbank Utrecht 21 jan 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Arnhem 19 feb 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 30 nov 1994
NU Arnhem Rechtbank coördinerend Vice-President
NU Utrecht Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch raad van beroep plaatsvervangend voorzitter
TEVENS
Lid en Secretaris hoofdbestuur NVvR
Lid sectoroverleg RM
Voorzitter stuurgroep ZM 2000
Voorzitter gebruikersraad bestuursrecht
Lid initiërend Beraad RM
Lid begeleidingscommissie evaluatie herziening RO slapende Commissie
Lid adviesraad voor de herziening RO slapende Commissie
Lid Commissie van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Lid bezwarendadviescommissie personele aangelegenheden van de Raad van State
Voorzitter Stichting Vermogen Valckenbosch te Zeist
Voorzitter Werkgroep samenwerking ouderenzorg te Zeist
mrt 1997
TEVENS [juli 2002]
Lid adviesraad voor de herziening R.O. 1 januari 1994
Lid van College van Beroep voor het hoger onderwijs 1 januari 1994
Lid bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden Raad van State 1 januari 1997
Lid/Secretaris hoofdbestuur NVvR 1 januari 1994 tot 1 oktober 1999
Lid sectoroverleg rechterlijke macht 1 januari 1994 tot 1 oktober 1999
Voorzitter St. Antroposofische Ouderenzorg te Zeist 1 januari 1997 tot 31 december 2001


NIJENHUIS B. te
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2003
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153602 , fax 070-5153100
b.tenijenhuis@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJENHUIS Zie JULSING - NIJENHUIS E.J. ; Mw.


NIJENHUIS J.
Advocaat bij Groenewegen Brink & Messing ; beëdiging 1998
Postbus 612 , 8440 AP Heerenveen
Tel 0513-655555 , fax 3513-655550
nijenhuis@gbv-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.gbv-law.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJENHUIS J.B.
Advocaat bij advocatenkantoor Nijenhuis ; beëdiging 1972
Tramstraat 25 , 6881 HB Velp
Van Welderenstraat 121 A , 6511 MH Nijmegen
Tel 026-3646630 , fax 026-3646630
[vademecum advocatuur 2001]
nijenhuis@lawyer.com
www.go.to/nijenhuis.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJENHUIS M.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1987
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347234 , fax 030-2347272
[vademecum advocatuur 2001]
m.nijenhuis@bs-advocaten.nl
www.bs- advocaten-nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJENHUIS - SCHOUTSEN M.C.A. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Nijenhuis ; beëdiging 1984
Van Welderenstraat 121 a , 6511 MH Nijmegen
Advocaat bij advocatenkantoor Nijenhuis
Tramstraat 25 , 6881 HB Velp
Tel 026-3646630 , fax 026-3646630
[vademecum advocatuur 2001]
nijenhuis@lawyer.com
www.go.to/nijenhuis.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJENHUIS R.Th. , Roelfien ; Mw.
Notarieel Recht 1981
Jurist
Juridisch Beheer Gemeente Lelystad
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Lid van SVN-deelnetwerk: Bouw
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Lelystad


NIJENMANTING G.R.B.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Utrecht, Hoofd


NIJENSIKKENS M. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460566 , fax 020-5460811
maaike.nijensikkens@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


NIJGH Zie SAMPAYO GARRIDO - NIJGH D.M.E. de , geboren aug 1941 ; Mw.


NIJGH E.W.
NLRM 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 mrt 1990 of 1 jul 1992
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst, Plaatsvervangend Directeur


NIJGH Y.H.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 15 mei 1946
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 26 jul 1963
Raad Hoog Militair Gerechtshof 5 jun 1964
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch, Arnhem, Den Haag 23 jun 1965


NIJHOFF N.M.
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Tel 0546-533633 , fax 0546-820827
damste@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJHOLT H. , geboren juli 1953 ; Dr.
Universitair docent Rijksuniversiteit Maastricht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 18 mei 1998


NIJHOLT H.J.M.
Advocaat bij Hondsrug advocaten ; beëdiging 2001
Nassaulaan 28 , 7811 GK Emmen
Tel 0591-658144 , fax 0591-613388
[vademecum advocatuur 2004]


NIJHUIS A.
Advocaat bij advocaten Alliantie ; beëdiging 1990
Postbus 602 , 3500 AP Utrecht


NIJHUIS B.A.M. ; Mw.
Advocaat bij van der Steenhoven advocaten ; beëdiging 2001
Herengracht 582-584 , 1017 CI Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
nijhuis@vandersteenhoven.nl
www.vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJHUIS C.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1992
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Ploum Lodder Princen
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406440 , fax 010-4364400
info@plp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJHUIS D.K.
Advocaat bij Mannaerts & Appels ; beëdiging 2000
Postbus 2269 , 4800 CG Breda
Tel 076-5225260 , fax 076-5226559
[vademecum advocatuur 2001]
d.nijhuis@mannaerts-appels.nl
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJHUIS E.M.A. ; Mw.
Rechten 1988
Organisatie-Adviseur , Nijhuis & Wibbelink
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


NIJHUIS E.W.H.
Notaris te Deventer , arrondissement Zwolle
Postbus 365 , 7400 AJ Deventer


NIJHUIS J.B.M. ; Dr.
Advocaat bij Maatje c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 102 , 5300 AC Zaltbommel
Tel 0418-540400 , fax 0418-680100
maatje.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Zelm c.s.
Postbus 14125 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2331347 , fax 030-2315491
jbm-nijhuis@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJHUIS J.H.M.
Advocaat bij Rischen & van Bellen advocaten ; beëdiging 1981
Advocaat bij Rischen & Nijhuis
Postbus 22096 , 3003 DB Rotterdam
Tel 010-4332777 , fax 010-4047959
j.nijhuis@rischen-nijhuis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[Vademecum Advocatuur 2002]
Lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van advocaten; portefeuille Pub;ic Affairs [1 september 1997]
Algemene Raad: Advisering Wetgeving en Gefinancieerde Rechtshulp/Asielzaken
nijhuis@rischen-nijhuis.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJHUIS M.T. , geboren jan 1961 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 okt 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 1 dec 1996
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


NIJHUIS Y.M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1997
info@kienhuis.nl
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804200 , fax 053-4804299
y.m.nijhuis@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 053-4804226 , fax 053-4804292
y.m.nijhuis@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJHUlS O. , geboren okt 1956
NLRM 98 99/00
Rechter rechtbank Den Bosch 19 jan 1998
NU
Den Bosch
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Barneveld ; kantoor van Veen advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 366 , 3770 Al Barneveld


NIJK L.E.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Zwolle ; beëdiging 1978 en 1998
Postbus 1278 , 8001 BG Zwolle
Tel 038-4255999 , fax 038-4255975
b.nijk@zwolle.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJKAMP A. ; Mw.
Advocaat bij Hoens & Souren advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 7191 , 2701 AD Zoetermeer
Advocaat bij Schoute & Dik ; beëdiging 1997
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
Tel 020-6647046 , fax 020-6798662
nijkamp@schoute-dik.nl
[vademecum advocatuur 2001]


NIJKAMP E.T.J.A.
Advocaat bij Groener Haafkes advocaten ; beëdiging 1984
Enschedestraat 60 , 7551 EN Hengelo
Advocaat bij Groener Haafkes Nijkamp advocaten
Postbus 171 , 7550 AD Hengelo
Tel 074-2421832 , fax 074-2915775
advocaten@groener.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haafkes Nijkamp & van Gurp advocaten
advocaten@hnvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJKAMP H.Th.A.
Advocaat bij Nout & Hamelers ; beëdiging 1994
Postbus 531 , 5400 AM Uden
Advocaat bij Hamelers & Nijkamp advocaten
Postbus 445 , 5400 AK Uden
Tel 0413-255180 , fax 0413-256313
h&n@hamelers-nijkamp.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NIJKAMP L. ; Mw.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561729 , fax 020-6561770
nijkamp.liesbeth@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629333
liesbeth.nijkamp@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]


NIJKAMP M. ; Mw.
Advocaat bij van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 2000
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4340699 , fax 053-4341799
nijkamp@advocatensvh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damsté advocaten
Tel 053-4840000 , fax 053-4341799
nijkamp@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJKAMP N.W.L. ; Mw.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2002
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810823 , fax 024-3810835
n.nijkamp@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJKAMP O.N.P. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij Nijkamp Interim Advocatuur ; beëdiging 1999
Franz Schubertstraat 21 , 3533 GS Utrecht
Tel 030-2944618 , fax 030-2944618
[vademecum advocatuur 2001]
NB
Twee keer beëdigd: in 1995 en in 1999


NIJKERK A.A. , Fred
Getrouwd 10 november 2000 met Drs. M.E. (Marika) Versteeg [Telegraaf 11-11-2000]


NIJLAND A. , geboren jul 1948 ; Mw.
NLRM 96 97 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 26 okt 1995
Rechter rechtbank Leeuwarden 1 mei 1997
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Universitair docent in tijdelijke Dienst Universiteit Groningen, zonder salaris
Plaatsvervangend Voorzitter regionale Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel en Gelderland
Lid Geschillencommissie Golfclub Havelte
jul 1997
Deelnemer studiedag "De kracht van een klacht" 13 nov 1996
Info deelnemerslijst A Nijland Klachtencommissie Overijssel
Plaatsvervangend Voorzitter ? Houten
TEVENS [november 2004]
Lid geschillencommissie Golfclub Havelte , Havelte 01-01-2001
Universitair docent Rijksuniversiteit Groningen , Groningen van 01-12-1978 tot 31-08-2004
Lid Raad van Toezicht 't Heechhout , Beetsterzwaagvan 01-01-2001 tot 31-12-2002
Plaatsvervcangend voorzitter regionale klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel en Gelderland van 01-01-2001 tot 01-01-2002


NIJLAND E.
Advocaat bij Nijland & Diepeveen ; beëdiging 1974
Zuideinde 58 , 7941 GJ Meppel
Advocaat bij advocatenkantoor Nijland
Postbus 170 , 7940 AB Meppel
Tel 0522-444165 , fax 0522-444161
nijland@bng-groep.nl
[vademecum advocatuur 2001]


NIJLAND G.
Advocaat bij Nijland & van den Doel ; beëdiging 1970
Postbus 120 , 4300 AC Zierikzee


NIJLAND W.J.
Advocaat bij Nijland & Visser ; beëdiging 1981
Wassenaarseweg 24 , 2596 CH Den Haag
Breitnerlaan 299 , 2596 HA Den Haag
Tel 070-3569656 , fax 070-3642571
[vademecum advocatuur 2001]
Breitnerlaan 299 , 2596 HA Den Haag
Tel 070-3569656 , fax 070-3642571
[vademecum advocatuur 2004]


NIJLAND - van KOOTEN W.J. ; Mw.
Notaris te Ede , arrondissement Arnhem
Kantoor Nijland Notaris Ede
Postbus 195 , 6720 AD Bennekom


NIJMAN B.
Advocaat bij A & S advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 12 , 6700 AA Wageningen
Postbus 150 , 5700 AD Wageningen
Tel 0317-425300 , fax 0317-421922
[vademecum advocatuur 2001]
bnijman@aensadvocaten.nl
www.aensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJMAN H.A.G. , geboren jan 1970 ; Dhr. Drs.
NLRM 98 (niet in 99/00 ; waarom niet)
Gerechtsauditeur Rechtbank Den Haag van 01-10-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 09-01-2002
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Den Haag van 01-04-1998
NU Den Haag Rechtbank Raio
TEVENS [juli 2003]
Plaatsvervangend lid Bezwaarschriftencommissie Gemeente Schiedam te Schiedam van 01-05-2002


NIJMAN J.N.
Advocaat bij van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 4810 , 4803 EV Breda
Tel 076-5202010 , fax 076-5203433
j.nijman@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
NB
Twee maal beëdigd: in 1994 en in 1998


NIJMAN K.J. ; Mw.
Advocaat bij Berntsen Mulder ; beëdiging 2001
Postbus 575 , 2400 AN Alphen a/d Rijn
Tel 0172-494345 , fax 0172-424728 k.nl
k.nijman@berntsenmulder.nl
www.berntsenmulder.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJMAN - KRAUS M.L.A. ; Mw.
Advocaat bij van Gog advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 482 , 3200 AL Spijkenisse
mail@vangoglawyers.nl
Tel 0181-611677 , fax 01S 1-623226
mail@vangoglawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]


NIJMAN O.H.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 28 jul 1979
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
[juli 2003] Niet te traceren op rechtspraak.nl
TEVENS
Geen bijbanen
mrt 1997


NIJMAN W.A. , geboren jul 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en procureur te Veghel 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11 jul 1968
Rechter rechtbank Den Bosch 14 okt 1971
Raadsheer Hof Den Bosch 26 okt 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 17 sep 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 27 nov 1975
Vice-president Hof Den Bosch 27 jan 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 jul 1989


NIJMANN E.J. , geboren sep 1950
NLRM 97
Advocaat en Procureur te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 jul 1982
Rechter rechtbank Den Haag 12 sep 1983
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1988
Vice-President rechtbank Den Haag 17 aug 1992
TEVENS
Geen opgave van bijbanen Den Haag


NIJMEIJER C.M.P.
NLRM 71 80 87 88/89 90 94
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederl. van de Zeemacht 10 nov 1965
Fiscaal Permanente Krijgsraad Ned. Antillen 15 okt 1970
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jul 1978
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 sep 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 24 jan 1980
Waarnemend advocaat-fiscaal Hoog Militair Gerechtshof 7 mrt 1979
Fiscaal Permanente Krijgsraad Ned. voor de Zeemacht 9 feb 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 mrt 1990


NIJMEIJER P.L.
Advocaat bij Vreijling & Braat advocaten ; beëdiging 1994
Advocaat bij Vreijling & Beijsens advocaten
Postbus 69 , 4700 AB Roosendaal
Tel 0165-500035 , fax 0165-537955
nijmeijer@vreijlingbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten
Tel 0165-592000 , fax 0165-592072
nijmeier@haansbeijsens.nl
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJNATTEN E.H.W. van
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626560 , fax 040-2626581
nlnijnatten@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJNENS P.J.A.M.
Advocaat bij Advokatenkollektief Rotterdam
Postbus 3725 ; beëdiging 1979
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1979
Royex Hse, Aldermanbury Square , London EC2V 7HR/U.K.
One Silk Street , London EC2Y 8HQ , UK
Tel 0044-1714555400 , fax 0044-1714555567
[vademecum advocatuur 2001]
De Brauw Blackstone Westbroek
Triton Court en 14 Finsbury Square en 2nd floor , London EC2A IBR , UK
pierre.nijnens@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


NIJS A. de ; Mw. (of A.A.J.)
Advocaat bij Advokatenkollektief Rotterdam ; beëdiging 1993
Noordsingel 40 B , 3032 BE Rotterdam
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam
tel 010 4650966 , fax 010 4654039
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: pers-en familierecht, sociale zekerheid


NIJS A.A.J. de ; Mw.
Advocaat bij 3003 AS Rotterdam ; beëdiging 1993
Tel 410-4650966 , fax 010-4654039
info@advokatenkollektiefrotterdam.nl
www.advokatenkollektiefrotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJS B.A. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2003
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
barbara.nijs@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


NIJS C.S.F. de ; Mw.
Advocaat bij van Leeuwen van der Eerden advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-0271821 , fax 073-6271855
leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
nijs@vlvde.nl
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJS I.J. den ; Mw.
Advocaat bij van Till advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 75731 , 1070 AS Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
i.dennijs@vantill.nl
www.vantill.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJS K.J. de ; Mw.
Advocaat bij van der Meijden & Reitsma ; beëdiging 1999
Postbus 1104 , 3860 BC Nijkerk
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 033 2458544 , fax 033 2461387
[vademecum advocatuur 2002]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2003]


NIJS L.M.R.


NIJS R. de
Advocaat bij van Diepen van der Kroel advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
nijs@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
rns@srk.nl
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJS S. de ; Mw.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2002
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419980 , fax 020-5419999
s.denijs@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJS BIK W.W. de , geboren september 1935
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 juli 1998
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
nijsbik@trenite.com.
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Tel 0104042238 , fax 010-4042125
willem.denijsbik@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


NIJSSEN J.
Advocaat bij Amrani advocatenkantoor ; beëdiging 2003
Postbus 22652 , 1100 DD Amsterdam
Tel 020-6918877 , fax 020-6919622
j.nijssen@amrani.nl
www.amrani.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJSSEN M.C.G. , Marie Claire ; Mw.
Advocaat bij Muurmans c.s. ; beëdiging 1988
Postbus 2934 , 6201 NA Maastricht
Tel 043-3438080 , fax 043-3435555
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Thuis & Partners advocaten
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
mnijssen@thuispartners.nl
www.thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Haarlem
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelnetwerk: Limburg


NIJSSEN M.E.A. ; Mw.
Rechten 1990
Gerechtssecretaris NJBO
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


NIJSSEN M.H.J.G. ; Mw.
Universitair docent bij Universiteit van Utrecht
Vakgroep privaatrecht Molengraaff Instituut
Nobelstraat 2-a , 3512 EN Utrecht
tel 030 2537181 , fax 030 2537203
m.nijssen@law.uu.nl
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl


NIJST L.M.M. , geboren feb 1912
NLRM 71 80
Advocaat en procureur respectievelijk te Den Haag en Eindhoven okt 1934
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 7 jul 1968
Raadsheer Den Bosch 16 mrt1978


NIJSTAD M.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 75265 , 070 AG Amsterdam
Tel 020-0789123 , fax 020-6789589
nijstad@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Doorne
nijstad@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


NIJSTEN B.H.M.
Advocaat bij van Uden advocaten ; beëdiging 1993
Kapoenstraat 26 , 6211 KW Maastricht
Advocaat bij Thomassen advocatenkantoor
Akersteenweg 208 , 6227 AE Maastricht
Tel 043-3672300 , fax 043-3615058
[vademecum advocatuur 2001]
thomassenadvocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIJSTEN G.J.J. , geboren feb 1952
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur Sittard
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 15 okt 1987


NIKKELS E.M. , geboren 1939
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Directeur Business Development & Part. N.V. Nederlandse Spoorwegen
Lid Algemeen Bestuur Stichting Spoorwegpensioenfonds
Commissaris Holland Railconsult B.V.
Commissaris NS Verkeersleiding B.V.
Oud-funcies: Commissaris Arbo Management Groep B.V.
Commissaris TDI Nederland N.V.
Lid Sociaal-Economische Raad (SER).


NIKKELS Zie WEDUWEN - NIKKELS J.P. den , geboren jul 1930 ; Mw.


NIKS Zie NORTIER-NIKS J.J. , geboren dec 1944 ; Mw.


NIKS Zie BOON-NIKS M.C.D. ; Mw.


NILLESEN J.L.W.
Advocaat bij Jansen & Bartels advocaten ; beëdiging 1991
Joh. Vermeerstraat 81 , 1071 DP Amsterdam
Advocaat bij Herengracht 244 , 1010 BT Amsterdam
Tel 020-6236721 , fax 020-6242249
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Meij advocaten ; beëdiging 1991
hansnillesen@vandermeij-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NILLESSEN M.P.H.J. , Monique ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nillessen Legal Services B.V.
Wassenaerlaan 11 , 6881 GE Velp
Tel 026-3619562 , fax 026-3629324
nillessen.legal@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Bouw


NIMWEGEN A.E. van ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. F.H. Kappelhof ; beëdiging 2000
Postbus 134 , 9930 AC Delfzijl
Tel 0596-619989 , fax 0595-630908
[vademecum advocatuur 2001]
kappelhofadv@bahenet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIMWEGEN B. van
Advocaat bij Booij & Partners advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 246 , 3454 ZL De Meern
Tel 030-6661765 , fax 030-6661049
nimwegen@booijenpartners.nl
www.booijenpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NIMWEGEN M.C.W.M. van , geboren mrt 1958
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Staffunctionaris bij het arrondissementsparket te Breda
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 15 jun 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 15 jun 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 15 jun 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 6 okt 1997
NU
Dordrecht parket
TEVENS
Geen info over bijbanen bij parket Dordrecht


NISPEN tot SEVENAER C.E.L.M. van ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
caroline.vannispen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


NISPEN TOT SEVENAER C.E.M. van , geboren 08-07-1940 ; Jhr.
Advocaat te Den Haag , kantoor Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1970
Postbus 30457 , 2500 CL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
vnispen@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


NISPEN C.J.J.C. van ; Prof.
Advocaat te Den Haag, kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1977
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3249788
cjjcvannispen@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285346 , fax 070-3249788
constant.vannispen@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
tel 020 4446250 , fax 020 4446210
Afdeling privaatrecht
Hoogleraar privaatrecht, burgerlijk procesrecht
INFO
Privé adres: Koekkoeklaan 4 , 2261 XE Leidschendam , Tel. 070 3285328


NISPEN TOT SEVENAER C.M.E. van ; Jhr.
Advocaat bij Duijnstee van der Wilk ; beëdiging 2002
Postbus 85850 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3547054 , fax 070-3501024
nispen@law.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NISPEN tot SEVENAER H.J.M. van , geboren jan 1947 ; Jhr.
NLRM 80
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit R.O. te Rotterdam 30 jun 197
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 30 okt 1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 30 okt 1973
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor 1 Den Haag 30 okt 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 6 okt 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 1 sep 1979


NISPEN TOT SEVENAER - BERGER N.E.V. van ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
nicoline.vannispen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


NISPEN TOT SEVENAER O.J.L. van ; Jhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 4 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 19 jan 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 4 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 19 jan 1984
NU
Overleden jun 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Dordrecht ; kantoor Ten Holter van Nispen Hoogenboom ; beëdiging 1964


NISPEN TOT SEVENAER P.C.I.G.M. van , geboren 11-06-1935 ; Jhr.
Lid Maatschap Brabers Douma van Nispen Leenen, Bedrijfsjur.Adviseurs
Nogeweg 16 , 2585 JD Den Haag , 070-3514851
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]
Lid van de Rotary ; Voorzitter Vocational Service club Den Haag Des Indes-
samen met o.a. Beelaerts van Blokland , jhr Mr. A.W. (Alexander) , vorige Deken van de
Advocatuur Den Haag, met lt. generaal H.A. Couzy , B.G. Dittrich TK-lid, met Bakker J.J.R.
Lid van de Raad van State, met Iersel J.P. van Voorzitter van de Kamer van Koophandel
Haaglanden, met Visser R.K. Raadadviseur Ministerie Algemene Zaken
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


NISPEN TOT SEVENAER W.J.C.M. van , geboren feb 1937 ; Jhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1957 rechten , Corpslid
Werkzaam Centrale directie Staatsbosbeheer te Utrecht
Griffier/Kabinetschef President Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 29 jan 1981
NU
Hoge Raad griffier kabinetschef president
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Griffier/kabinetschef president (info sep 2000)
TEVENS
Vice-Voorzitter van het Bestuur van de "Stichting Kasteel Heeze" (1981 )
Bestuurslid Stichting Steunfonds Nederlands Lyceum (1990)
Bestuurslid Stichting (voorheen: Vereniging) Nederlands Lyceum (1983)
Bestuurslid Stichting Onderwijs aan het minder valide kind te A'dam (1992) , Voorzitter (1994)


NISSELROIJ M.G.G. van ; Mw.
Advocaat bij Meulenkamp, Ament & van Haren ; beëdiging 1989
Postbus 377 , 5900 AJ Venlo
Tel 077-3515041 , fax 077-3513182
meulenkp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NISSELROOIJ F.E. van ; Mw.
Advocaat bij van Zandvoort advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 117 , 5340 AC Oss
Tel 0412-637379 , fax 0412-633255
zandvoort@tref.nl
www.vanzandvoort.com
[vademecum advocatuur 2004]


NISSEN I. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
inissen@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
NB
Waarom twee maal beëdigd: in 1989 en in 1999 of 1994


NISTELRODE J.M.T. van , Hanneke ; Mw.
Directeur maatschap Postbus 332 2600 AM Delft
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


NIVARD F.J.M. , geboren jul 1922
NLRM 71 80 87
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 1 okt 1946
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 27 mei1947
Rechter rechtbank Rotterdam 10 jul 1953
Vice-president rechtbank Rotterdam 18 jun 1962
Lid Ambtenarengerecht Rotterdam 17 mrt 1967
President Ambtenarengerecht Rotterdam 4 jan 1979


NJIO KIK TJIEN M.A.A.L. ; Mw.
Rechten 1967
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


NOBEL D. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2001
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153479 , fax 070-5153130
d.nobel@prdf.nl
www.prdt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOBIS C.M.W. , geboren november 1958 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 10 mei 1999


NOBLE S. le ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 2000
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533611
s.lenoble@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bronsgeest Deur advocaten
Postbus 75547 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3053335 , fax 020-3053330
s.lenoble@bd-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOBUS R.R.E. ; Dhr.
Advocaat bij Maat & Cambier ; beëdiging 1996
Postbus 10 , 4500 AA Oostburg
Advocaat bij Burlet & Nobus advocaten
Postbus 1020 , 4530 GA Terneuzen
Tel 0115-617733 , fax 0115-614968
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 27-08-96
Burlet & Nobus advocaten
Havenstraat 10 , 4531 EK Terneuzen
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Postbus 14 , 4500 AA Oostburg
Tel 0117-455249 , fax 0117-453383
advobuno@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NODS - KOSTER J. ; Mw.
Advocaat bij Jacobs Kranenburg advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 320 , 7600 AH Almelo
Tel 0546-535565 , fax 0546-816014
j.nods@jacobskranenburg.nl
www.jacobskranenburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOË S.B.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285619 , fax 070-3280049
sbnoe@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


NOEST G.A. , geboren 06-08-1938
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
INFO
Woonplaats Amsterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


NOGENKAMP W.
Advocaat bij van Maarwijck advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 59 , 7940 AB Meppel


NOHAR S.R.
Advocaat bij advocatenkantoor T. Bruinsma ; beëdiging 2000
Postbus 50 , 8530 AB Lemmer
Tel 0514-563770 , fax 0514-566264
bruinsma.advocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOLDUS W.J.M.
Advocaat bij Noldus ; beëdiging 1982
Hoofdstraat 50 , 5109 AD 's-Gravenmoer
Tel 0162-312427 , fax 0162-320119
nobema@knoware.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
Niet in [vademecum advocatuur 2004]


NOLET E.J.P.
Advocaat bij Nolet advocaten ; beëdiging 1978
Adelheidstraat 84 , 2595 EE Den Haag
Abraham Patrasstraat 5 , 2595 RC Den Haag
Tel 070-3470111 , fax 070-3825547
[vademecum advocatuur 2001]
enolet@nolet-advocaten.nl
www.noletadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOLET - OOSTERBAAN G.E. ; Mw.
Advocaat bij Ruijzendaal Boelens & Nolet ; beëdiging 1979
Postbus 805 , 3700 AV Zeist
Tel 030-693900 , fax 030-6930241
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1971 en 1979
nolet@rbnadvocaten.nl
www.rbnadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOLET J.A. , geboren jan 1937
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur 1 dec 1960
Raio rechtbank Maastricht (en/of Den Bosch) 16 apr 1962
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 16 aug 1962 - 18 september 1966
Verlof i.v.m.werkz.Openbaar Ministerie Ned. Antillen , Curaçao ; plaatsvervanger Lid Aruba 11
okt 1963
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 16 aug 1966
(als zodanig tewerkgesteld arrondissementsparket Maastricht)
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 jul 1967
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 20 mrt 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 12 jul 1969
Rechter rechtbank Maastricht 6 aug 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 27 nov 1974
Vice-President rechtbank Maastricht 24 okt 1986
NU
Maastricht Vice-President
TEVENS
Lid adviescommissie PAO Juridische Faculteit RUM
Voorzitter genootschap kunst in de kamer ter bevordering van beoefening van toneel, muziek en
voordrachten door onder meer in opleiding zijnde executanten ca 50 leden en 67 uitvoeringsavonden
per jaar.Sedert 9/94 Voorzitter het genootschap bestaat thans 4 jaren.
04 sep 1996


NOLET W.A.A.J. ; Mw.
Advocaat bij Holla & van Dooren ; beëdiging 1990
Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch


NOLKE W.L.
Notaris te Den Ham , arrondissement Almelo
Postbus 18 , 7683 ZG Den Ham Ov


NOLLEN B.D. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1995
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
brechje.nollen@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
brechje.nollen@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


NOLLEN E.W.J.M. , geboren nov 1945 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Criminologisch Instituut Katholieke Universiteit Nijmegen, II.wetenschappelijk
Medewerker 1 jan 1972
Raio rechtbank Breda 11 feb 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 13 mei 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 13 mei 1980
Rechter rechtbank Breda 16 okt 1981
Vice-President rechtbank Breda 25 feb 1988
NU
Breda Vice-President
TEVENS
[aug 2001[
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie V , De Raad voor de
Kinderbescherming , Directie Zuid , Voorzitter , ook al in feb 1997 plaatsvervangend voorzitter


NOLLKAEMPER A. (1998) , André ; Prof.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Volkenrecht en Internationale Betrekkingen
Hoogleraar Volkenrecht
tel 020 5252637 , fax 020 5252632
nollkaemper@jur.uva.nl


NOLST TRENITÉ A.C. , Adriaan ; Dhr.
Bankdirekteur AMRO-Bank
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Midden-Kennemerland


NOME Chr.
Advocaat bij Nome Glas & Mes ; beëdiging 1998
Postbus 21 , 3430 AA Nieuwegein
Tel 030-6034300 , fax 030-6047842
n-o-m-e@talkline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KGP advocaten en Belastingadviseurs
Postbus 1164 , 5200 BE Den Bosch
Tel 473-6128577 , fax 073-6125081
nome.law@kgp.nl
www.kgp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOMES G.H. , geboren jul 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam Nat.Trustmaatschappij Amsterdam
Secretaris Tariefcommissie Amsterdam 1 okt 1952
(2e) Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Amsterdam 29 mei 1954
Substituut-griffier Hof Den Bosch 2 apr 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10 mei 1960
Rechter rechtbank Leeuwarden 26 mei 1961
Rechter rechtbank Ansterdam 19 jun 1964
Vice-president rechtbank Ansterdam 10 nov 1971
Rechter rechtbank Middelburg 15 apr 1980
Vice-president rechtbank Middelburg 6 jun 1983
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Middelburg 12 feb 1988


NOMES G.H. , geboren oktober 1957
Bedrijfsjurist Staf Raad van Bestuur ziekenhuis Utrecht
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 23 juli 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 september 1998
Rechter rechtbank Amsterdam 15 november 1999


NOMMENSEN R.E. ; Mw.
Advocaat bij Octrooibureau Vriesendorp & Gaade ; beëdiging 2000
Postbus 266 , 2501 AW Den Haag
Tel 070-3614721 , fax 070-3646793
patnl@vriesendorp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NONNEKES J.P.
Advocaat bij Lindenbergh advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 23116 , 3001 KC Rotterdam
Tel 010-4369666 , fax 010-4369785
adl@lindenbergh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOOIEN R. van
Advocaat bij D Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2000
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725324 , fax 010-2725447
rvannooien@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOOIJ J.M. de ; Mw.
Advocaat bij Haarsma advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 36 , 9765 ZG Eelde
Tel 050-3110808 , fax 050-3117500
advo@haarsma-advocaten.nl
www.haarsma-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOOIJ M.H. ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
nooij@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOOIJ M.L. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]


NOOIJEN F.H.J. ; Mw.
Advocaat bij van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 18 , 5400 AA Uden
Tel 0413-339033 , fax 0413-339066
f.nooijen@vanierselluchtman.nl
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOOIJEN F.T.M.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379671 , fax 040-2440273
f.nooijen@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4221945
f.nooijen@mend.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOOIJEN M. van , geboren apr 1963 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
ARAG rechtsbijstand
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 jul 1993
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg1okt 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 okt 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mrt 1997
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Kennelijk plotseling overgegaan van [OM naar [R


NOOIJEN M.T.
Advocaat bij Lawton advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 3115 , 4800 DC Breda
Tel 076-5490590 , fax 076-5490591
mnooijen@lawton.nl
www.lawton.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOOITGEDAGT B.Th.
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos & Pen ; beëdiging 1998
Keizersgracht 332 , 1016 EZ Amsterdam
Tel 020-6275411 , fax 020-6226577
b.th.nooitgedagt@ssrp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De-Roos & Pen advocaten
www.drpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOORD H. van
Advocaat bij Mr. Arntzeniusweg 1 , 1098 CJ Amsterdam ; beëdiging 1984


NOORD J.C.


NOORD R. van
Advocaat bij Bloemenstraat 1 , 2981 BD Ridderkerk ; beëdiging 1997
Advocaat bij advocatenkantoor van Noord
Tel 0180-499020 , fax 0180-427673
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Noord advocaten
Bloemenstraat 1 , 2981 BD Ridderkerk
vannoordadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOORD R.L. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 11 aug 1948


NOORD T. van , geboren jan 1953
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 3 sep 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 16 aug 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 14 aug 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 20 april 1998
NU
Amsterdam parket


NOORDA C.W. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
cwnoorda@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 020-5771410 , fax 020-4715831
catrien.noorda@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


NOORDAM A.J.
Advocaat bij Noordam & Blok ; beëdiging 1991
noordam@worldaccess.nl
Advocaat bij Noordam advocaten
Postbus 59259 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-6898123 , fax 020-6898885
noordam@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NOORDAM B. , geboren jul 1949 ; Mw.
NLRM 88/89 90
Raio 15 sep 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank rechtbank Amsterdam 22 feb 1984
Rechter rechtbank Amsterdam 23 jan 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 feb 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 feb 1990


NOORDAM F.M. , geboren okt 1942 ; Prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 25 jan 1988
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Plaatsvervangend lid
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde
Hoogleraar Sociaal Zekerheidsrecht
tel 050 3635765 , fax 050 3637250
f.m.noordam@rchten.rug.nl
Eerder vermeld als: Bijzonder hoogleraar, Rijks Universiteit Groningen, Sociaal zekerheidsrecht (Vanwege de Stichting H.P.L.C. de Kruijff Fonds)
INFO
Privé adres: Nassaulaan 4 Bis , 9717 CJ Groningen , Tel. 050 3120195


NOORDAM G.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1980
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
gijs.noordam@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


NOORDAM R. , geboren juli 1949 ; Mw.
NLRM 80 87 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 15 sep 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 feb 1984
Rechter rechtbank Amsterdam 23 jan 1985
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 feb 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 feb 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 9 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 december 1998
Raadsheer Hof Den Haag 1 januari 1999
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Grenshospitium
TEVENS [juni 2003]
Lid commissie van toezicht Grenshospitum te Amsterdam van 01-01-1999


NOORDANUS P.G.A.
Wethouder PvdA gemeente Den Haag [info SAL 2000]


NOORDEN J.J.A.M. van , geboren jul 1912
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Maastricht 20 aug 1943
Substituut-griffier rechtbank Maastricht 9 jun 1944 (of 9 april 1944) - 1 augustus 1974
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 22 mei 1959 - 1 augustus 1974


NOORDENBOS J.C. ; Mw.
Advocaat bij Stut advocaten ; beëdiging 1998
Beethovenstraat 23 , 1077 HM Amsterdam
Tel 020-6791098 , fax 020-6792061
struy@advocaten-incasso.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Abeln Sluis De Neef advocaten ; beëdiging 1998 en 2001
Postbus 75106 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-5747666 , fax 020-5747667
joannekenoordenbos@abelnadvo.nl
www.abelnadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOORDERMEER L.B.
Notaris te Amersfoort , arrondissement Utrecht
Kantoor Veldhuizen & Beens Notarissen ; Amersfoort


NOORDERMEER M.V.J.
Advocaat bij Groenendijk & Kloppenburg ; beëdiging 1996
Postbus 788 , 2300 AT Leiden
Advocaat bij La Gro advocaten
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij La Gro advocaten
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
mnoordermeer@lagrolaw.nl
www.lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOORDHOEK E.W. , geboren apr 1958
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Belastingdienst Ondernemingen te Den Haag
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 juni 1999
NU
Amsterdam parket


NOORDHOEK - MERK I. ; Mw.
Rechten 1989
Advocaat bij Plasman advocaten ; beëdiging 1990
Roelof Hartstraat 31 , 1071 VC Amsterdam
Tel 020-6731548 , fax 020-6795568
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


NOORDHOEK Zie OTTING - NOORDHOEK I. , geboren jul 1954 ; Mw.


NOORDHOEK M.A. ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 21937 , 3001 AX Rotterdam


NOORDHOF T.G.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771863 , fax 020-5771524
tim.noordhof@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


NOORDHUIS C.H.
Advocaat bij Willem II-singel 68 , 6041 HV Roermond ; beëdiging 1979
Advocaat bij Noordhuis & Broekmans
Tel 0475-330044 , fax 0475-330247
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Noordhuis & Broekmans
noordbroek-advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOORDHUIZEN W.J. , geboren jul 1964
NLRM 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad 01 feb 1996
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 12 juni 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 oktober 1999
Rechter Rechtbank Den Haag van 28-08-2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Medewerker nederlandse jurisprudentie Kluwer


NOORDIJK D.J.M.
NLRM 71 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1963
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 4 jul 1977


NOORDIJK G.D. , geboren apr 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 31 mei 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 23 okt 1989
NU
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch ; kantoor van Leeuwen / van der Eerden ; beëdiging 1969
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271802 , fax 0 73-6271855
leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Leeuwen van der Eerden advocaten
noordijk@vlvde.nl
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary
Opgave bijbanen Hof opnemen


NOORDIJK J.C.
Advocaat bij van Lotringen advocatenkantoor ; beëdiging 1992
Postbus 8047 , 6710 AA Ede
lot-adv@compuserve.com


NOORDIJK W.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 22 jul 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 6 okt 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 15 okt 1969


NOORDMAN T.M.A.
Notaris te Twello , gem. Voorst , arrondissement Zutphen
Kantoor Drimmelen, van & Noordman , Twello


NOORDRAVEN G. , geboren dec 1954
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofddocent aan de Rijks Universiteit te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 nov 1989
Rechter rechtbank Arnhem 12 mei 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 04-12-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Arnhem Rechtbank rechter
TEVENS
Lid Bestuur Nijmeegse schoolvereniging
mrt 1997
TEVENS [februari 2003]
Lid bestuur schoolvereniging vanaf 01-12-1996 tot 30-06-2000
Programmaleider SSR vanaf 01-03-2001 tot 15-05-2002


NOORDRAVEN - REIJNEN W.M. ; Mw.
Advocaat bij van den Wildenberg & van Halder ; beëdiging 1989
Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
w.noordhaven@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1983 en 1989
Tel 024-3828384 , fax 024-3600450
[vademecum advocatuur 2004]


NOORDUYN C.W. ; Mw.
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt advocaten ; beëdiging 2003
't Hoenstraat 5 , 2596 HX Den Haag
Tel 070-3467472 , fax 070-3924378
denhaag@svsadvocates.com
www.svsadvocates.com
[vademecum advocatuur 2004]


NOORDWAL Ph.H. , geboren 04-07-1924
INFO
Woonplaats Oude Wetering
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


NOORDWIJK I.M.J. ; Mw.
Advocaat bij van Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 2003
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4005100 , fax 410-4005111
imj.van.noordwijk@kneppelhout.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOORDWIJK L.H.M. van
Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Kantoor Noordwijk, van & Mulder ; Haarlem


NOORDZIJ A.S. ; Mw.
Advocaat bij Noordzij ; beëdiging 1986
Kramsvogellaan 98 , 3722 ZG Bilthoven
Tel 030-2294667 , fax 030-2294405
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1982 en 1986
[vademecum advocatuur 2004]


NOORLANDER - SLUIS B.L. , Bertina ; Mw.
Advocaat, trainer, mentor
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Achterhoek.


NOORMAN A.H. ; Mw.
Advocaat bij Homveld Oudman Heuzeveldt van Roosmalen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1003 , 7801 BA Emmen
Tel 0591-656969 , fax 0591-641006
homveld@intouch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
a.noorman@homveld.nl
www.homveld.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOORMAN M.N. ; Mw.
Advocaat bij van der Woude De Graaf ; beëdiging 1993
Willemsparkweg 31 , 1071 CP Amsterdam


NOORT A.H.M. van ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1994
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
vannoort@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
vannoort@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOORT A.R. van den
Advocaat bij van den Noort advocaten ; beëdiging 1966
Postbus 10082 , 1001 EB Amsterdam
Tel 020-6229603 , fax 020-6208283
advo@vdnoortadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


NOORT A.R. van den
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 dec 1976
NU


NOORT B.F. van
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss ; beëdiging 2000
Wassenaarseweg 20 , Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3469646 , fax 070-3560490
maaldrin@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij GMW advocaten
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
b.f.vannoort@gmw.nl
www.gmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOORT C. van den , geboren aug 1952
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 5 dec 1995
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen ; kantoor van Lelyveld, van den Noort & Buijtenhuijs ; beëdiging 1979
of: Yspeert & van Houtum advocaten , Ubbo Emmiussingel 110 9711 BK Groningen ; beëdiging 1975
Ubbo Emmiussingel 110 , 9711 BK Groningen
TEVENS
Lid Bestuur Buro Slachtofferhulp Groningen
Lid Bestuur van de Stichting en afdeling Groningen van de BOSK
25 jan 1997


NOORT Zie FLINT - van NOORT C.M.P. van , geboren apr 1945 ; Mw.


NOORT E. van ; Mw. Drs.
NLRM
NU
Breda raio
TEVENS
Geen bijbanen


NOORT H.J. van den ; Mw.
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 1997
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos & Pen
Van Vollenhovenstraat 31 , 3016 BG Rotterdam
Tel 010-4364311 , fax 010-4366700
rotterdam@ssrp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt advocaten
hn@svsadvocates.com
www.svsadvocates.com
[vademecum advocatuur 2004]


NOORT J. van
Advocaat bij Koster Claassen & Smallegange ; beëdiging 1984
Postbus 408 , 3000 AK Rotterdam
KCS_Maritime_Law@compuserve.com
Advocaat bij van der Wiel Ruitinga van Noort
Postbus 986 , 3000 AZ Rotterdam
Tel 010-4368111 , fax 010-4368164
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ruitinga & van Noort advocaten
Postbus 426 , 3000 AK Rotterdam
Tel , fax
[vademecum advocatuur 2004]


NOORT J.M. van
Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1987
Advocaat bij van Benthem & Keulen - advocaten
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595549 , fax 030-2595502
jvannoort@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2595581 , fax 030-2595502
jvannoort@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOORTMAN J.M.P.H. ; Dr. UHD
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Internationaal Publiekrecht
tel 010 4082669 , fax 010 4089006
noortmann@frg.eur.nl


NOOTEBOOM G.E.V.M. , Josien ; Mw.
Advocaat bij van der Kruijs Nooteboom Nelissen ; beëdiging 1978
Advocaat bij van der Kruijs Nooteboom Renckens & Cliteur
Postbus 11033 , 5200 EA Den Bosch
Tel 073-6122266 , fax 073-6122321
g.nooteboom@vdkruijsadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Werkzaam in het Sociaalrecht
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: de Meierij
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, sociale zekerheid, pers-en familierecht. seksueel geweld


NOOTHOVEN van GOOR C.W.
Advocaat bij Schoute & Dik ; beëdiging 1997
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
schoute.dik.adv@tip.nl


NOOTHOVEN van GOOR M.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


NOOY Zie PRINS - NOOY C.A. , e.v. PRINS , geboren mei 1952 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 97
Raio 1 sep 1981
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 jun 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 mei 1992
NU
Dordrecht parket
TEVENS
Geen bijbanen
09 feb 19298


NOPPEN C.J.
Advocaat bij Postbus 3853 , 3003 AW Rotterdam ; beëdiging 1983
Tel 010-4677666 , fax 010-4678471
noppen@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. C.J. Noppen
Hollandsch Diep 69 , 2904 EP Capelle a/d IJssel
Tel 010-4677666 , fax 016 4678471
noppen@euronet.nl
www.deverdediging.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOPPEN P.R.M.
Advocaat bij Noppen & De Vries ; beëdiging 1976
noppen@euronet.nl
Advocaat bij van Veen Noppen & De Vries advocaten en mediators
Postbus 1258 , 6801 BC Arnhem
Tel 026-4435945 , fax 026-4458838
[vademecum advocatuur 2001]
prm.noppen@vnv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NORBART - ten HOOR J.J.M. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1997
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121632 , fax 030-2121161
j.norbart@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NORBRUIS R.W.Th.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1983
One Rockefeller Plaza 23rd fl. , New York N.Y. 10020 , U.S.A.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 1983
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857610 , fax 020-4880901
richard.norbruis@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


NORD H.R.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


NORDER H. , Henk ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Leeuwarden
Belastingadv.AVM groep


NORDMANN E.N. ; Mw.
Advocaat bij Fresacher advocaten ; beëdiging 2002
De Boetelaan 7 , Officia 1 , 1083 HJ Amsterdam
Tel 020-4421490 , fax 020-4420755
pjf@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NORENBURG A.R.A.L. , Adriaan ; Dhr.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 155 , 3440 AD Woerden
email@lagrolaw.nl
Tel 0348-418780 , fax 0348-420185
anorenburg@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Woerden


NORREN F.P.H. van
Advocaat bij ING Groep N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 1800 , 1000 BV Amsterdam
Tel 020-6522434 , fax 020-6522781
fred.van.norren@rnaiLing.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NORTIER - NIKS J.J. , geboren dec 1944 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 mrt 1992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
heeft haar bijbanen niet opgegeven


NOTA J.A. ; Prof.
NLRM 71 80 87 88/89 91 92 93 94 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 jun 1969
NU
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar


NOTEBOOM B.J.
Randstad , Divisiedirecteur Operations ; jaarverslag Randstad 1999


NOTEBOOM E.J. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2000
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313193 , fax 020-4313190
emilie.noteboom.@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-4313299 , fax 020-4313468
emilie.noteboom@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOTEBOOM M.J.
Advocaat bij Stultiens Donsbergen ; beëdiging 2003
Postbus 3020 , 4200 EA Gorinchem
Tel 0183-631800 , fax 0183-660548
stultiens.dunsbergen@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOTEBOOM S.W.C. , geboren dec 1926 , Fieke ; Mw.
NLRM 71 80 87
Rechten 1950
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 23 jan 1952
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 21 aug 1956
Rechter rechtbank Middelburg 13 jan 1962
Vice-president rechtbank Middelburg 19 okt 1976
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zeeland
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Walcheren.


NOTEBOOM W.J.
INFO
Woonplaats Schiedam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


NOTEN J.W.M.G. ; Mw.
Advocaat bij De Vocht c.s. ; beëdiging 1988
Postbus 100 , 5570 AC Bergeyk
Advocaat bij Tilman Rosens van der Corput advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 153 , 5500 AD Veldhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2543635
[vademecum advocatuur 2001]


NOTENBOOM P.P.A.M. , geboren aug 1960
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1991
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1996
NU
Rotterdam arrondissementsparket


NOTERMANS F.J.
Advocaat bij Maastrichterweg 3 , 5554 GE Valkenswaard ; beëdiging 1974
Advocaat bij Notermans advocaat en procureur
Tel 040-2012292 , fax 040-2015100
mr.fj.notermans@hccnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Maastrichterweg 3 , 5554 GE Valkenswaard
mr.f.j.notermans@hccnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOTERMANS F.J.J.M.C.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 15 dec 1970


NOTOWICZ A.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1999
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506867 , fax 020-5506967
a.notowicz@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]


NOUHUYS J.F. van , geboren 28-08-1974
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
jfvannouhuys@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
frederik.vannouhuys@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


NOUHUYS J.W. van , geboren 13-11-1944
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


NOUT A.M.
Advocaat bij Nout & Hamelers ; beëdiging 1986
Postbus 531 , 5400 AM Uden
Tel 0413-266855 , fax 0413-261697
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nout advocaten
Postbus 531 , 5400 AM Uden
Tel 0413-266855 , fax 0413-261697
[vademecum advocatuur 2004]


NOUWEN A. , geboren mei 1920
NLRM 71 80
Administratief ambtenaar bij de gerechten , II.gerechtssecretaris 1e klasse griffie kantongerecht
Amsterdam nov 1940
Griffier kantongerecht Middelburg, Zierikzee, Terneuzen en Oostburg 22 jul 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg, Zierikzee, Terneuzen en Oostburg 30 mrt 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 30 jan 1979
Rechter rechtbank Breda 15 mrt 197


NOUWEN A.H.A.J.M. , Ton ; Dhr.
Advocaat bij Hoeberechts c.s. ; beëdiging 1977
Postbus 196 , 6000 AD Weert
Tel 0495-532583 , fax 0495-540755
advocaten@hoeberechts.nl
www.hoeberechts.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Weert
Tel 0495-532583 , fax 0495-540755
[vademecum advocatuur 2001]


NOUWEN - KRONENBERG H.H. , geboren feb 1944 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 19 aug 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 apr 1989
Vice-President rechtbank Dordrecht 12 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 10 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Kantonrechter Dordrecht 1 jul 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 23 okt 1983
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Dordrecht kantonrechter
Gorinchem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Schieland
Vice-Voorzitter van de Stichting Kunstzinnige vorming Rotterdam SKVR
Vice-Voorzitter van de Stichting Buitenhuis Teteringen
jul 1997
Oud-Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie V, van de Raad voor de Kinderbescherming


NOUWEN J.J. , geboren 11-06-1932
INFO
Woonplaats Poeldijk
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


NOUWEN L.J.M. ; Prof.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 19 jan 1966
TEVENS
Katholieke Universiteit Nijmegen
Oud-hoogleraar


NOUWEN P.A. , geboren 1934
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
Honorair Consul Generaal Malta, Voorzitter Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001, Voorzitter Ronde van Nederland, Voorzitter St.Instandhouding Int. Perscents. Nieuwspoort, Lid Bestuur Brocacef B.V., Lid Bestuur Vereniging KoninklijkeNederlandse Jaarbeurs, Commissaris HIM Furness N.V., Commissaris Robein Leven N.V., Commissaris Lucent Technologies Nederland, Commissaris Noorder Dierenpark, Commissaris van Wijnen Holding N.V., Lid Progr. cie Verkeer en Vervoer Ned. Onderneming VoorEnergie en Milieu B.V., Voorzitter Raad van Advies SOS Kinderdorpen, Lid Raad van Advies Deloitte & Touche, Lid Raad van Advies ING Groep N.V., Lid Raad van Advies ING Holding.
De heer Nouwen studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden. van 1959 tot 1987 was hij werkzaam bij Nationale-Nederlanden, waar hij vanaf 1966 directeur van Nationale-Nederlanden Levensverzekerings Mij. N.V. was. In 1987 volgde zijn benoeming tot hoofddirecteur van de ANWB. In augustus 1999 legde hij deze functie neer. Daarnaast was hij commissaris bij Tonnema B.V., Intradal N.V. en van Wijnen Baarn N.V., Voorzitter van de raad van advies van EGM Beheer B.V., Lid van de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing en secretaris van het algemeen bestuur van de Stichting Weg. Hij maakte eveneens deel uit van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Mij. voor Nijverheid en Handel, van de Commissie van Advies inzake Post en Telecommunicatie en hij was Lid van het bestuur van ACF. Verder was hij world president bij Alliance Internationale de Tourisme en Lid van het bestuur van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep.
TEVENS
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


NOUWEN W.L.M. , geboren feb 1944
NLRM 94 95 96 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 3 mrt 1984
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1974
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240195 , fax 010-2240060
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Secretaris Henri Nouwen Stichting
Lid commissie Beeldspoor van de Schouwburg te Rotterdam
jul 1997


NOUWLAND J. van den ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 5563 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5424292 , fax 023-5425277
j.vandennouwland@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


NOUWT J.C. , geboren aug 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 mei 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 28 sep 1981
Rechter rechtbank Rotterdam 6 dec 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 17 jun 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 30 aug 1993
Kantonrechter Rotterdam 4 feb 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 6 mrt 1997
NU
Rotterdam rechter
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Schiedam kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger 97
TEVENS
Adviserend juridisch Lid van de regionale commissie.voor het opzicht in de kerkprovincie Zuid-Holland
van de Nederlandse Hervormde Kerk te Vlaardingen
Lid klachtencommissie."Ongewenste intimiteiten in het onderwijs", ingesteld door het bestuur van de St.Protestants Chr.Onderwijs Rotterdam-Charlois e.o. te Rotterdam
Werkgroep Uitwisseling Kameroen, ingesteld door de Raad voor de Zending (NHK) en de Provinciale
Commissie voor Zending en Missionaire Toerusting in Zuid-Holland te Vlaardingen dan wel
Oegstgeest
Lid van de redactie van de Modellen voor de Rechtspraak, losbladige uitgave Wolters/Kluwer te Den
Haag (b)


NOWAK M.F.A. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Heerlen ; beëdiging 2001
Postbus 285 , 6400 AG Heerlen
Tel 045-5719551 , fax 045-5740461
m.nowak@zon.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOWAK R.G.J.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 1991 en 2001
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
richard.nowak@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


NOWAK V.F.G. ; Mw.
Advocaat bij van der Putt advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 130 , 5800 AC Venray
Advocaat bij ARD Prinsen van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
jnfoeinbd@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2345600 , fax 040-2345610
vnowak@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NOWES H.C. , geboren nov 1959
NLRM 88/89 90
Raio Raad van Beroep Den Haag 1 okt 1988
NU


NOYON T.J. , Tarquinus Johannes , geboren 24-12-1938 ; Dhr.
Officier van Justitie rechtbank Winschoten 1887
Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden -1927
Overleden 31-06-1929 te Soest
NU Overleden
INFO
Kleinzoon van NOYON, Petrus Simeon , Vice-President Gerechtshof Amsterdam
Overleden 02-08-1892 te Oosterbeek


NUBÉ G.R. , geboren aug 1911
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 28 apr 1939
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 30 aug 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 17 apr 1944
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Leeuwarden 28 aug 1945 tot 1 jul 1949
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 19 dec 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 feb 1951
Officier van Justitie arrondissement Amsterdam 28 mei 1962
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Leeuwarden 6 sep 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 5 mrt 1977


NUBOER F.W.R. , geboren jun 1927
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 1952
Werkzaam bedrijfsleven 1954
Waarnemend griffier (volledige dagtaak) rechtbank Amsterdam 7 okt 1971
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 26 jan 1972
Gedetacheerd als waarnemend griffier rechtbank Utrecht 21 sep 1973 -21 sep 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 28 dec 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 11 jul 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 nov 1975
Rechter rechtbank Utrecht 12 nov 1976
Kantonrechter Amersfoort 22 mrt 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 jul 1984
NU
Ontslag 01 jan 1997


NUGH V.H.M.
NLRM 80
Raad Hoog Militair Gerechtshof 5 jun 1964
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1965


NUGTEREN C.M.A. van ; Mw.
Advocaat bij Weilers & Wallering advocaten ; beëdiging 2000
Johannes Vermeerstraat 34 , 1071 DS Amsterdam
Tel 020-6719995 , fax 020-6716185
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Weilers advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


NUGTEREN E. ; Mw.
Advocaat bij Vlaet advocaten ; beëdiging 1993 en 1999
Vondelstraat 80 , 1054 GN Amsterdam
Tel 020-4121271 , fax 020-4121552
enugteren@maet.nl
www.maet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NUGTEREN P.L.M. ; Mw.
Advocaat bij Maet advocaten ; beëdiging 1999
Vondelstraat 80 , 1054 GN Amsterdam
Tel 020-4121271 , fax 020-4121552
[vademecum advocatuur 2001]


NUIJENS B.F.
Advocaat bij Boddaert Milo De Groot ; beëdiging 1996
Postbus 3271 , 1801 GG Alkmaar
Advocaat bij Abeln c.s. advocaten
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
bartnuijens@abeln.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Abeln advocaten
www.aeln.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NUIJTEN C.P.A.
Advocaat bij Nuijten van de Weerdt ; beëdiging 1980
Postbus 116 , 2660 AC Bergschenhoek
Advocaat bij Nuijten van de Weerdt B.V.
Postbus 434 , 3130 AK Vlaardingen
Tel 010-4601460 , fax 010-4355893
cpanuijten@nuijtenvandeweerdt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1976 en 1980
Wijnhoven 3 k , 3011 WG Rotterdam
Tel 410-4601460 , fax 010-4355893
cpanuijten@nuijtenvandeweerdt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NUIJTEN J.C.M.
Advocaat bij Sneep Nuyten & van Dijk ; beëdiging 1979
Postbus 700 , 4600 AS Bergen op Zoom
Tel 0164-259090 , fax 0164-255568
jac@eurojuris.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.sneep-advocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NUIJTEN L.A.J. , geboren jun 1953
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 25 feb 1988
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 dec 1988
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 3 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 jun 1992
Rechter rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Kantonrechter Tilburg 24 aug 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 24 aug 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 aug 1993
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
aug 1997


NUIJTEN M.M.J.
Advocaat bij Spong advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 15812 , 1001 NH Amsterdam
Tel 020-3305409 , fax 020-3304666
nuijten@spongadvocaten.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Gessel & Blaauw advocaten
Amstelveld 7 , 1017 JD Amsterdam
Tel 020-6276684 , fax 020-6206489
marcel.nuijten@gesselblaauw.nl
www.gesselblaauw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NUIJTEN P.S.J. ; Mw.
Advocaat bij Heerkens Thijssen advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 53146 , 1007 RC Amsterdam
Advocaat bij Marie van Westerhovenstraat 2 , 1065 GV Amsterdam
Tel 020-6692515 , fax 020-6159397
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Nuijten ; beëdiging 1992
Marie van Westerhovenstraat 2 , 1065 GV Amsterdam
[vademecum advocatuur 2004]


NUIS C.H. , geboren sep 1915
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 23 jun 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 27 mei 1944
Substituut-officier van Justitie rechtbank Maastricht 23 aug 1952
Substituut-officier van Justitie arrondissement Almelo 18 dec 1956
Officier van Justitie arrondissement Almelo 28 sep 1961
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Almelo 1 okt 1972
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 25 jan 1973
Waarnemend advocaat-generaal Hof Arnhem 25 jan 1973


NUIS C.T.E. ; Dhr.
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1989
Postbus 130 , 4460 AC Goes
Tel 0113-211640 , fax 0113-232559
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 26-04-89 (05-02-74)
Olie & De Jonge advocaten
Frans den Hollanderlaan 25 , 4461 HL Goes
Postbus 342 , 4460 AS Goes
tel 0113-221100 , fax 0113-221120
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
oliedejonge@zeelandnet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Olie & De Jonge advocaten ; beëdiging 1974 en 1959
nuis@oliedejonge.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NUIS J.D.L. , geboren jan 1955 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 sep 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 24 okt 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 jun 1988
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 1 dec 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 28 juni 1995
Plaatsvervangend Officier van Justitie arr.parket Den Haag 17 apr 1996
Plaatsvervangend Officier van Justitie arr.parket Middelburg 19 aug 1997
Raadsheer Hof Amsterdam 1 8 maart 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 maart 199
NU Amsterdam Hof Raadsheer
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Middelburg Parket Plaatsvervangend Officier van Justitie
NU Den Haag Parket Plaatsvervangend Officier van Justitie
TEVENS
Inleider cursussen SSR
Inleider seminars Kluwer enkele keren per jaar
15 jun 1997
Nevenfuncties september 2000 ; eigen opgave
1. Lid van vergadering Curatorium Beheersing Economische Criminaliteit.
2. Inleider SSR-cursussen
3. Inleider Kluwerseminar intensieve loonbelastingcontrole.
4. Begeleider HIBE-cursus Bruikleen politie en justitie.
5. Lid projectgroep publiek-private samenwerking (SMVP).
TEVENS [november 2004]
Docent SSR / Kluwer / Kerckebosch van 01-01-2000
@OPM. Bizar. Op 2 november 2004 geeft www.rechtspraak.nl de hiervoor onder NU vermelde vier avtieve functies: dus rechterlijke macht en OM tegelijk.


NUITEN P.J.E.M.
Advocaat bij Veldhuijzen & Schep ; beëdiging 1989
Advocaat bij Veldhuijzen Schep & Nuiten advocaten
Postbus 1080 , 3300 BB Dordrecht
Tel 078-6133966 , fax 078-6310938
[vademecum advocatuur 2001]
Deken Dordrecht [mei 2004]
Houttuinen 36 , Postbus 1080 , 3300 BB Dordrecht
mail@veldlaw.nl
www.advocatenorde-dordrecht.nl
mail@veldlaw.nl
www.veldhuijzen-schep-nuiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NUMAN G.J.
Notaris te Hengelo , arrondissement Almelo
Kantoor Numan & Ledeboer ; Hengelo (Ov)


NUMANN E.J. , geboren sep 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 jul 1982
Rechter rechtbank Den Haag 12 sep 1983
Verlof zonder behoud bezold. als Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Ned. Antillen en
Aruba 1 aug 1988
Vice-President rechtbank Den Haag 17 aug 1992
Voorgedragen voor benoeming tot Raadsheer Hoge Raad Staatscourant juli 2000
NU
Den Haag Vice-President rechtbank
TEVENS
Voorzitter Kerkgenootschap Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland, Amsterdam
Adviseur mentor bestuur Liberaal Joodse Gemeente Den Haag
Vice-Voorzitter Centraal Joods Overleg Externe Belangen Amsterdam
Medewerker Ned. Jurisprudentie
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Joods Maatschappelijk Werk Amsterdam
Voorzitter Examencommissie Beroepsopleiding Ned. Orde van advocaten
Lid Bestuur Stichting Geestelijke Verzorging Studenten Universiteit Amsterdam
dec 96
INFO
Citaat uit het IRM-rapport over verschoning. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
" Mr. E.J.Numann, thans Vice-President van de Haagse rechtbank, vond dat blijkbaar van niet toen
hij in kort geding als advocaat van de eisende partij zijn oud-collega/kantoorgenoot en
collega/plaatsvervangend rechter in Den Haag, Mr. S. De Wit van Buruma Maris, tegenover zich trof.
Opvallend in die zaak met rolnr.93/677 was dat Mr. S. De Wit vóór de uitspraak abusievelijk het
voor zijn cliënt gunstig uitgevallen conceptvonnis kreeg toegestuurd.Nog opvallender was dat eiser
KTI bv (dochter van de Duitse Multinational Mannesmann) in 1980 een kort geding verloren had, doch dezelfde eis 14 jaar later in kort geding bij Mr. Numann wel toegewezen kreeg."
Einde citaat.


NUNEN G.J.M. van
Notaris te Veghel , arrondissement den Bosch
Kantoor Lieshout V.V.Nunen & De Beer ; Veghel


NUNES E. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1992
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Logens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785949 , fax 020-5785814
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kupperman van der Wiel advocaten
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
e.nunes@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NUNES O.L.
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 1986
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
kbs@kbs.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KBS advocaten
Tel 030-2122800 , fax 030-2100157
ol.nunes@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NUNES Zie KOLK - NUNES P. van der , geboren okt 1952 ; Mw.


NUNNIKHOVEN A.A.
Advocaat bij Den Otter De Jong & advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 14 , 5050 AA Goirle
Tel 013-5302378 , fax 013-5302379
a.nunnikhoven@ojw-advocaten.nl
www.ojw-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NUNNIKHOVEN C.G. , geboren nov 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit te Utrecht
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 16 aug 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 5 sep 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 30 jul 1965
Rechter rechtbank Utrecht 19 sep 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 11 aug 1992
Vice-President rechtbank Rotterdam 4 feb 1994
Raadsheer-plaatsvervanger, Hof Arnhem 17 aug 1999
Raadsheer Gerechtshof Arnhem vanaf 04-07-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam vanaf 01-10-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht vanaf 01-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter en Lid van de commissie van Advies voor de BB-schriften van de
Rijks Universiteit.Utrecht
Docent strafrecht bij de beroeps van de Ned. Orde van advocaten te Utrecht en Den Haag
Lid van de Lionsclub Utrecht
TEVENS [juni 2002]
Plaatsvervangend Voorzitter en Lid van de Commissie van Advies voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de Rijksuniversiteit te Utrecht
Docent strafrecht bij de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van advocaten te Utrecht en Den Haag
TEVENS [juli 2002]
TEVENS [februari 2003]
Plaats-vervangend Voorzitter en Lid commissie van advies voor de beroep- en bezwaarschriften
Universiteit Utrecht te Utrecht
Docent strafrecht bij de beroeps commissie
Nederlandse Orde van advocaten te Utrecht/Den Haag
NB OPM@
In juli 2002 totaal niet meer vermeld bij Hof Arnhem en evenmin bij rechtbank Rotterdam. Vreemd.


NUNNIKHOVEN O.M.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 IC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
otto.nunnikhoven@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


NUS J.G.L. van ; Mw.
Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 301 , 6200 AH Maastricht
Tel 043-3506200 , fax 043-3262244
maastricht@aha.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vannus@adelmeijerhoyng.nl
www.adelmeijerhoyng.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NUSTEEN M.
Advocaat bij Brunet advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1106 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810990 , fax 024-3232266
brunet.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
m.nusteen@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NUSTELING G.R.H.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/Andersen Legal ; beëdiging 1998
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
gnusteling@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NUTTERS P.L. , geboren 08-07-1936
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


NUVER E.H. , geboren mei 1911
NLRM 71
Werkzaam advocatenkantoor en in de gemeente administratie 1937-1945
Directie-secretaris Ned. Bond van Gemeenteambtenaren 15 aug 1945
Griffier Centrale Raad van Beroep 27 jan 1947
Lid Centrale Raad van Beroep 13 sep 1956
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep 8 nov 1968


NUWENHOUD N. ; Mw.
Advocaat bij Heemskerk De Vilder & van Oosten advocaten ; beëdiging 2003
Stadionplein 25 , 1076 CG Amsterdam
Tel 020-6799421 , fax 020-6760821
info@hvo-advocaten.nl
www.hvo-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NUYENS A.M.E. ; Mw.
Advocaat bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen ; beëdiging 2001
Postbus 4729 , 4803 ES Breda
Tel 076-5202266 , fax 076-5202288
hertoghs@hertoghsadvocaten.nl
www.hertoghsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NUYTEN M. ; Mw.
Aangekomen in Leiden in 1958 rechten VVSL
Advocaat bij Schorer & Stox ; beëdiging 1963
Postbus 14048 , 35085B Utrecht
Tel 030-2333313 , fax 030-2331150
[vademecum advocatuur 2001]


NUYTEN M.M.J.
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 1997
Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
Spong advocaten
Postbus 15812 , 1001 NH Amsterdam
Tel 020 3305409 , fax 020 3304666


NUYTINCK A.J.M. , geboren feb 1956 ; Prof. Dr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Examenjaar 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 nov 1989
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar personen- , familie- en erfrecht , 1 dag
tel 010 4081639 , fax 010 4089188
nuytinck@frg.eur.nl
TEVENS
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel 024 3612303 , fax. 024 3616145
Hoogleraar burgerlijk recht, personen- en familierecht , 4 dagen
TEVENS
Bijzonder griffier bij de Vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
18 feb 1997
TEVENS [november 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl
INFO
Privé adres: De Enk 33 , 6581 TP Malden , Tel. 024 3580137 , 3612387 of 3612300


NUYTS W.H.J.M.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam


NWOSU C.C. ; Mw.
Advocaat bij Oranjestraat 7 , 2514 JB Den Haag ; beëdiging 1997
Tel 070-3617555 , fax 070-3640793
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 2924 , 2601 CX Delft
Tel 015-2124683 , fax 015-2122479
[vademecum advocatuur 2004]


NYKAMP - MAAS H.A.J. ; Mw.
Rechten 1949
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gouda


NYMEIJER - HILDERING D.A. ; Mw.
Rechten 1994
Jurist Bestuursrecht
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


NYMEIJER G.
Advocaat bij Mauritslaan 6 , 6161 HV Geleen ; beëdiging 1988
Tel 046-4740296 , fax 046-4741011
[vademecum advocatuur 2001]
nymeijer@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


NYQVIST Chr.J. , geboren 17-06-1943
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


NYSINGH A.C.
Notaris te Goor , arrondissement Almelo
Kantoor Nysingh & Bracht ; Goor


NYSINGH F.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 28 mrt 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 18 jan 1980
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave bijbanen in Harderwijk in 1997 ; heeft nu ontslag genomen in Harderwijk.


NYST - STUBBE M. ; Mw.
Rechten 1938
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin