Verbod procesmonopolie voor advocaten * * * Mogen advocaten liegen, meineed plegen en lasteren in rechtsprocedures?

Antecedentenregister van juristen 'M' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
Letter M


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001 , Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO , Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde ; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot nu toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen , welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


MAA
J. de ; Mw.
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1992
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam


MAAGDENBERG
D.W.F. van den
Advocaat bij Van de Sande Berndsen ; beëdiging 1995
Calandstraat 13-15 , 3016 CA Rotterdam


MAAGDENBERG
M.J.C.W. van den ; Mw.
Secretaris Concerndirectie Koninklijke Coöperatie Cosun U.A.


MAAGDENBURG
A.T. , geboren jan 1925
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 14 feb 1986


MAAGDENBURG
W.G.C.J.P. van den ; Mw.
Lid Dagelijks Bestuur Clara Wichmann Instituut


MAAKAL
S.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1998
Postbus 82 , 8200 AB Kampen
Tel 035-3372020 , fax 038-3372021
srnaakal@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 225 , 8440 AE Heerenveen
Tel 0513-433433 , fax 0513-433421
s.maakal@dommerholt.nl
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAAL
S.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Van Maurik c.s. ; beëdiging 2000
Kuifmees 50 , 3435 RG Nieuwegein
Tel 030-0055994 , fax 030-0038283
[vademecum advocatuur 2001]


MAALDRINK
G.L.
Advocaat te Den Haag ; kantoor Maaldrink advocaten ; beëdiging 1972
Wassenaarseweg 20 , Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Maaldrink Vermeulen Grooss ; Den Haag
maaldrin@euronet.nl
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss
Tel 070-34096440 , fax 070-3500490
g.l.maaldrink@mvg.knb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAALSEN
E. , geboren okt 1971 ; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1997
NU
Roermond raio
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Letmaath & Welling advocaten Dijkstraat 1 ; beëdiging 2001
6701 CH Wageningen ,
Tel 0317-426900 , fax 0317-425407
l-w@chello.nl ****
[vademecum advocatuur 2004]


MAALSTÉ
J.J.J.L.
Advocaat bij advocatenkantoor De Leon ; beëdiging 2001
Postbus 2169 , 3500 GD Utrecht
Tel 030-2333502 , fax 030-2315674
mail@deleon.nl
www.deleon.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAAN
A.C. , geboren jan 1959 M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 15 feb 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 28 feb 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 6 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1995
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Amsterdam 15 juni 1998
NU
Amsterdam parket
TEVENS
Nevenfuncties onbekend


MAAN
E.A. , geboren feb 1944 , Bert
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 20 nov 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 20 mrt 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 20 mrt 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Breda 20 mrt 1974
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor Breda 20 mrt 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 3 feb 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 nov 1976
Rechter rechtbank Breda 11 nov 1977
Vice-President rechtbank Breda 5 apr 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch17 jun 1991
President rechtbank Zwolle 11 dec 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
NU
Zwolle President ; actief 97
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Zwolsch Juridisch Genootschap
Voorzitter geschillencommissie Openbaar vervoer NS en Verhuizen
Lid centrale commissie werklastmeting Ministerie van Justitie
Voorzitter begeleidingscommissie Evaluatie Nieuwe Vreemdelingenwet
Lid commissie Rechtspositie Ned. Vereniging voor Rechtspraak
Regent Oude RK Aalmoezenierskamer te Utrecht (va 011096)
Voorzitter stuurgroep meting doorlooptijden vreemdelingenzaken
Voorzitter commissie Kerkrecht Oud Katholieke kerk
Regent van de Stichting Oud-Katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht
jan 97
INFO
Lid van de Rotary ; club Hattem-Heerde


MAAN
J.H. , geboren sep 1918 M
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 16 apr 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 26 mrt 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 5 okt 1956
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 18 dec 1956


MAANDAG
B.A.S.E. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 190 , 3000 AIS Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rotterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rischen & Nijhuis ; beëdiging 2000
Postbus 22096 , 3003 DB Rotterdam
Tel 010-4332777 , fax 010-4047959
maandag@rischen-nijhuis.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAANEN
C.J.J. van , geboren mei 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur te Amsterdam jun 1972 - jun 1977
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 25 aug 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 jul 1981
Rechter rechtbank Amsterdam 7 jun 1982
Vice-President rechtbank Haarlem 1 jun 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 31 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU
Haarlem Vice-President Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger


MAANEN WINTERS
F.M. van , geboren feb 1957
NLRM 91 92 93 94 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 mrt 1986
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht5 feb 1992
Rechter rechtbank Maastricht 1 mrt 1993
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Geen bijbanen


MAANEN
G.E. van , Gerrit ; Prof.
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 27 juli 1998
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar vermogensrecht
tel 043 3883144 , fax 043 3258981
g.vanmaanen@pr.unimaas.nl
Eerder vermeld als hoogleraar Privaatrecht, vermogensrecht, privaatrechtsgeschiedenis
TEVENS
Open Universiteit Faculteit Rechtswetenschappen, Heerlen
Hoogleraar privaatrecht
TEVENS
RedactieLid Recht en kritiek
INFO
Privé adres: St. Lambertuslaan 48 , 6212 AV Maastricht , Tel. 043 3255837


MAANEN
G.H.O. van
EDCS
P.C. Hooftlaan 3 , 3818 HG Amersfoort , 033-4633122
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


MAANEN
H. van
OUD Directeur Beleg.Mij Interunie
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


MAANEN
H.D. van
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772391 , fax 020-5772705
rmaanen@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
r.van.maanen@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MAANEN
H.J. van , Hendrik-Jan ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Scherpenzeel
Business Manager CSC


MAANEN
M.A.W. van
Advocaat bij Van Traa advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
info@vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAANEN
M.H.J. van
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75540 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5400115 , fax 020-5454807
martijn.vanmaanen@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


MAANEN
P. van ; Drs.
Advocaat bij Bruggelaan 28 , 8426 BE Appelscha ; beëdiging 1987
Advocaat bij Lijsterstraat 7 , 9422 KB Smilde
Tel 0592-420904
[vademecum advocatuur 2001]


MAANICUS
M.T. ; Mw.
Advocaat bij Levenbach & Gerritsen ; beëdiging 1997
Postbus 53081 , 1007 RB Amsterdam
Advocaat bij De Klerk & Rozemeijer
Postbus 2050 , 1990 AA Velserbroek
Tel 023-5391309 , fax 023-5391360
de.klerk.rozemeijer@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mmaanicus@dkradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAANICUS
R.M.
Advocaat bij Liefferink & Ariëns advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 1275 , 3800 BG Amersfoort
Advocaat bij Ariëns - Witkamp - Schoonderbeek advocaten
Postbus 492 , 3800 AL Amersfoort
Tel 033-4637727 , fax 0334615140
ariensadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ausma De Jong advocaten
Postbus 7165 , 3430 JD Nieuwegein
Tel 030-6051550 , fax 030-6051551
maanicus@ausmadejong.nl
www.ausmadejong.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAAR - WILLINK Zie WILLINK
J.M. de , geboren nov 1947 ; Mw.


MAARE - PFEIFFER
E.J. de ; Mw.
Rechten 1955
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


MAAREN
Th.L. van
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1980
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
theo.l.van.maaren@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 1975 en 1980
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
theo.l.van.maaren@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAARLE
H.A. van
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 17 sep 1968


MAARLEVELD
L.
Secretaris gemeente Smallingerland [Staatscourant 14 juni 2002]


MAARSCHALKERWAARD
B.A.M. van
Advocaat bij Levenbach & Gerritsen ; beëdiging 1980
Postbus 53081 , 1007 RB Amsterdam
attorney@worldonline.nl
Tel 020-6646511 , fax 020-6647076
attorney@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 8 , 3633 ZT Vreeland
Tel 0294-231220 , fax 0294-231445
attorney@advocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAARSCHALKERWEERD
M. ; Mw.
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
maarschalkerweerd@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAARSCHALKERWEERD
S.M.
Advocaat bij Lovells ; beëdiging 2001
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533792
sander.maarschalkerweerd@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


MAARSEVEEN
E.J. van ; Mw.
Advocaat bij Pot Jonker Hoogendoorn ; beëdiging 1997
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
[vademecum advocatuur 2001]


MAARSINGH
A.R.
Advocaat bij advocaten Fiévez de Groot & Muller ; beëdiging 1998
Postbus 6150 , 7401 HD Deventer
Tel 0570-613327 , fax 0570-616236
fievez@ffievezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
amaarsingh@fievezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAARWIJCK
Y. van ; Mw.
Advocaat bij Van Maarwijck advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 59 , 7940 AB Meppel
Tukseweg 19 , 8331 KZ Steenwijk
Tel 0521-512369 , fax 0521-515284
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Maarwijk advocatuur & mediation
Postbus 59 , 7940 AB Meppel
Tel 0522-256392 , fax 0522-261997
info@vanmaarwijck.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


MAAS GEESTERANUS - LANGE
A. ; Mw. (of A.S.)
Aangekomen in Leiden in/voor 1954 VVSL
Rechten 1958
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


MAAS
A.A. ; Mw.
Rechten 1996
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn


MAAS
A.H.C. van der
Advocaat bij De Clercq Van Win & Wols ; beëdiging 1995
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
t.vandermaas@declercq.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 9 , 2501 CA Den Haag
Tel 070-3603151 , fax 070-3603422
t.vandermaas@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


MAAS de BIE
A.R. van ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1998
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379678 , fax 040-2454355
a.vmaas@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626530 , fax 040-2626531
nlmaas18@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAAS Zie RIJKE - MAAS
C.C. de , geboren mei 1945 ; Mw.


MAAS
C.H.J. van der
Advocaat bij Wolgen advocaten ; beëdiging 1999
Torenweg 15 , 9774 PH Adorp
Tel 050-3061712 , fax 050-3061741
ad.wolgen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ad.wolgen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAAS
C.J.M. van der , Ine ; Mw.
Notaris De Vijf Zuylen Notarissen Postbus 111 6800 AC Arnhem
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelnetwerk Arnhem & Nijmegen


MAAS
C.J.M. van der ; Mw.
Notaris te Arnhem , arrondissement Arnhem
Kantoor De Vijf Zuylen Notarissen ; Arnhem
INFO
Voorheen: Kandidaat-Notaris bij Donders & Wilod Versprille Notarissen te Arnhem
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Arnhem & Nijmegen


MAAS
E.
Advocaat bij Maas c.s. ; beëdiging 1982
Advocaat bij Maas en Buwalda
Postbus 193 , 9930 AD Delfzijl
Tel 0596-618692 , fax 0596-630176
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 125 , 9640 AC Veendam
Tel 0598-613872 , fax 0598-623346
me@maasadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAAS
E.J. van der , geboren 19-11-1968
INFO
Woonplaats Oegstgeest
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MAAS GEESTERANUS
G.W.


MAAS
J.B.G.M.
Advocaat bij Schoolstraat 1 , 6336 AN Hulsberg ; beëdiging 1988


MAAS
J.J.J.M.D. , Jacques ; Dhr.
Advocaat en Procureur ; beëdiging 1984
Postbus 143 , 5750 AC Deurne
Tel 0493-316824 , fax 0493-310925
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bader Maas Smeets advocaten
Postbus 172 , 5700 AD Helmond
Tel 0492-472485 , fax 0492-472685
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Croy


MAAS
J.M.R. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Van Appia Van der Lee advocaten ; beëdiging 2000
Damrak 341 , 1012 ZJ Amsterdam
Tel 020-5312999 , fax 020-5312990
[vademecum advocatuur 2001]
Overtoom 323 , 1054 JL Amsterdam
Tel 020-5312999 , fax 020-5312990
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Penningmeester Processenfonds Clara Wichmann Instituut


MAAS
J.R. , geboren nov 1949
NLRM 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 15 sep 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 6 aug 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 6 aug 1996
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1977
Postbus 5010 , 3008 AA Rotterdam
Te Rotterdam Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
maas@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 50535 , 3007 JA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-481.5172
maas@herikverhulst.nl
www.herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Orde van advocaten in het arrondissement Rotterdam
Lid Raad van Toezicht van het Sint Clara Ziekenhuis te Rotterdam


MAAS
J.S.
Advocaat bij Martens Van Basten Batenburg advocaten ; beëdiging 2001
Bezuidenhoutseweg 241 , 2594 AM Den Haag
Tel 070-3318222 , fax 070-3318322
maas@mvbb.nl
www.mvbb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAAS
N.M.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Stichting Rechtsbijstand Zuid-Oost Nederland ; beëdiging 1992 en 2001
Postbus 45 , 6200 AA Maastricht
Tel 043-3501777 , fax 043-3501788
[vademecum advocatuur 2004]


MAAS
P.C.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


MAAS
P.L.M. , geboren jul 1958
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 sep 1992
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd Juridische Zaken De Lage landen Internationaal BV
22 feb 1997


MAAS
P.M.F.M.
Advocaat bij Sleegers advocaten ; beëdiging 1999
Speelheuvelstraat 2 , 5711 AT Someren
Tel 0493-492475 , fax 0493-496165
maas.adv@worldmail.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MAAS
S.M.E. van der ; Mw.
Advocaat bij Gimbrère advocaten ; beëdiging 1998
Van Coothplein 18 , 4811 NE Breda
Postbus 1039 , 4801 BA Breda
tel 076 5200884 , fax 076 5201060
gimbrere@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gimbrère Lenaerts Voorvaart advocaten
vandermaas@glv-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld
Specialismen: strafrecht, arbeid, pers- en familierecht


MAAS
T.H.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst, Afdeling Personeelsmanagement en Organisatie-ontwikkeling, Hoofd


MAASAKKERS
J.H.A.G.
Burgemeester CDA gemeente Gemert-Bakel [info SAL 2000]


MAASDAM
C.E.R.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1998
Postbus 5600 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
c,maasdam@derks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MAASDAM
M.
Advocaat bij Mr. O.M. Planting Kantoor ; beëdiging 1992
Postbus 21 , 1670 AA Medemblik
Advocaat bij Maasdam Kroon advocaten
Postbus 110 , 1610 AC Bovenkarspel
Tel 0228-523494 , fax 0228-523938
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Maasdam Kroon advocaten
makro.advocaten@wolmail.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAASDAM
Y.A. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5785709 , fax 020-5785888
yvonne.maasdam@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785709 , fax 020-5785800
yvonne.maasdam@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MAASDIJK
J.A.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 2003
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406447 , fax 010-4364242
kmaasdijk@plp.nl
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAASKANT
A.
Advocaat bij Dijkers Kaai & Zijderveld ; beëdiging 2003
De Eik 51 , 3224 TB Hellevoetsluis
Tel 0181-322188 , fax 0181-336473
mramaaskant@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAASSEN
A.M.A.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 apr 1975


MAASSEN
D.J.
Advocaat bij Adv. kantoor Maassen ; beëdiging 1994
Joh. van Oldenbarneveltlaan 87 , 2582 NK Den Haag
Tel 070-41611919 , fax 070-4161910
info@maassen.net
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3225895 , fax 070-3225896
jmaassen@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAASSEN
J.K.F.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1990
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam


MAASWINKEL
R.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2000
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5467248 , fax 020-5467792
rogier.maaswinkel@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MAAT
A.A.J.
Advocaat bij Maat & Cambier ; beëdiging 1972
Advocaat bij Maat-Brugge-de Vleesschauwer
Postbus 10 , 4500 AA Oostburg
Tel 0117-452614 , fax 0117-453355
[vademecum advocatuur 2001]
mrmaat@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAAT
B.
Advocaat bij Koch & Van den Heuvel ; beëdiging 2001
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Tel 076-5226470 , fax 076-5226413
maat@koch-heuvel.nl
www.koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAAT
B.
Instituut voor Milieuschade
Burg. Oudlaan 50 , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
fax 010 4089188
Contactpersoon


MAAT
M. van der ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1996
info@kienhuis.nl
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804200 , fax 053,4804299
m.vd.maat@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1996 en 2001
29 Wilson Street , Bowman House London EC2M 2SJ , UK
Tel 0044-2077869110 , fax 0044-2075886888
m.vandermaat@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


MAAT
R.A.A.
Advocaat bij advocatenkantoor wouters ; beëdiging 2000
Postbus 275 , 4330 AG Middelburg
Tel 0118-624950 , fax 0118-624930
woutersj@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 12-01-2000
advocatenkantoor Wouters
Lange Noordstraat 29 , 4331 CB Middelburg
Postbus 275 . 4330 AG Middelburg
tel 0118-624950 , fax 0118-624930
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
woutersj@xs4all.nl
www.adv-wouters.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


MAAT
V.M. , geboren nov 1947 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Referendaris Hof te Amsterdam 22 apr 1983
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 3 jul 1986
NU
Amsterdam Hof gerechtsauditeur


MAATHUIS
K. , geboren jul 1944
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Arnhem
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 12 aug 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 feb 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 feb 1993
NU
Den Bosch gerechtsauditeur Ontslag 010397
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
16 feb 1998 Geen opgave van bijbanen bij kantongerecht Arnhem


MAATHUIS
M.R.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1997
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
martijn.rnaathuis@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wiersma Mendel Prakke ; beëdiging 1997
Postbus 633 , 1000 AP Amsterdam
Tel 020-5245245 , fax 020-4210044
mrmaathuis@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAATJE
O.N.J.
Advocaat bij Maatje c.s. ; beëdiging 1994
Postbus 102 , 5300 AC Zaltbommel
Tel 0418-540400 , fax 0418-680100
maatje.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@maatjemulders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAATMAN - ABARBANEL
W.A.M. ; Mw.
Rechten 1984
Advocaat bij Hommerterweg 219 , 6431 EV Hoensbroek ; beëdiging 1996
Tel 045-5630303 , fax 045-5630613
wam.maatman@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


MAATMANN
M.M. ; Mw.
Advocaat bij Van der Beek - Steenbergen ; beëdiging 2000
Postbus 232 , 8160 AE Epe
Tel 0578-614029 , fax 0578-627249
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@vanderbeek-steenbergen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MACCOW
J.A.J.A.
Advocaat bij Pellicaan advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 23161 , 3001 KD Rotterdam
Tel 010-2771610 , fax 010-4366913
juriaan.maccow@pellicaan.nl
www.pellicaan.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MACGILLAVRY
E.J.
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


MACHIELS
F.H. , geboren mrt 1958
NLRM 95 96 97 98 99/00
Stafmedewerker Beleidsontwikkeling en Juridische Zaken bij het ABP
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 24 mei 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 jul 1994
Rechter rechtbank Maastricht 21 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 11 apr 1997
NU
Maastricht rechter
Sittard kantonrechter-plaatsvervanger 97
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie bij Stichting woningbeheer Limburg
Redactie lidmaatschap Zakboek Ambtenarenpensioenen Uitgave Samson HH Tjeenk Willink
is inmiddels beëindigd
Voorzitter functieclassificatie-commissie bij de Stichting Woningbeheer Limburg
04 feb 1997


MACHIELS
G.
Advocaat bij Machiels Bartels en Detmar advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 277 , 9200 AG Drachten
Tel 0512-515999 , fax 0512-540010
machiels@macadvoc.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
g.machiels@advocaten-mbd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Noordenveld


MACHIELSE
A.J.M. , geboren sep 1948 ; Prof. Dr.
M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 jun 1983
Rechter rechtbank Amsterdam 3 okt 1985
Raadsheer Hof Arnhem 16 feb 1989
Vice-President Hof Arnhem 15 nov 1993 - 1996
Beëindigd door benoeming als Advocaat-Generaal Hoge Raad
Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 24 jan 1996
NU
Den Haag Hoge Raad Advocaat-Generaal
09 jul 1997
Den Haag Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden Advocaat-generaal (info sep 2000)
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612303 , fax. 024 3616145
Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht
a.machielse@jur.kun.nl
Eerder vermeld als: Hoogleraar strafrecht , strafprocesrecht en jeugdrecht
TEVENS
ovember 2000]
Hoogleraar straf- en strafprocesrecht Katholieke Universiteit Nijmegen, bezoldigd
Redacteur losbladige uitgave "het wetboek van strafrecht" ( Noyon/Langemeijer/Remmelink) te Deventer, bezoldigd
Lid Commissie Geschillen Vrije Universiteit Amsterdam, onbezoldigd
Lid van de Commissie van Beroep NeVoBo, onbezoldigd
Medewerker Vademecum Strafzaken, bezoldigd Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad Depressiestichting
INFO
Privé adres: Borgerwe 1 , 6862 ZK Oosterbeek , Tel. 026 3342630 of 024 3615505 of 3612185


MACHIELSEN
K.F.J. ; Mw.
Advocaat bij Kuiper Jonkers Van den Berg ; beëdiging 1993
Postbus 19282 , 3501 DG Utrecht
kuipercs@xs4all.nl
Advocaat bij De Waal & Zumpolle advocaten
Postbus 13336 , 3507 LH Utrecht
Tel 030-2333248 , fax 030-2343965
info@dewaalzumpolle.nl
[vademecum advocatuur 2001]
machielsen@dewaalzumpolle.nl
www.dewaalzumpolle.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MACKAAIJ
P.A.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1986
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
[vademecum advocatuur 2001]
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MACKOR
R.S. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1999
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153912 , fax 070-5153131
rs.mackor@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MACLAINE PONT
A.


MACLEAN
B.L. , geboren mei 1957 ; Mw. M
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 8 okt 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 19 dec 1991
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Haarlem 1 mei 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 jul 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 feb 1996
NU
Haarlem parket arrondissementsparket 97


MACLEAN
M.M.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1988
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Advocaat bij Kennedy Van der Laan
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506880 , fax 020-5506980
m.m.mac.lean@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MADEN
F. van der , geboren feb 1969 ; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1997


MADERN
C.A.
Advocaat bij Madern & Berendsen ; beëdiging 1983
Weteringschans 120 , 1017 XT Amsterdam
Tel 020-6234111 , fax 020-6265941
[vademecum advocatuur 2001]
info@advocatenamsterdam.nl
www.advocatenamsterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MADLENER
B.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Ing Nederland, DS 12.01
Directeur PZ & O


MADLENER
G.L.M. , geboren 1936 ; Drs.
Organisatie-Adviseur en Interim-Manager, Voorzitter Raad van Comm. Centraal Boekhuis B.V., Commissaris Esha Holding B.V., Lid Redactie Praktijkboek voor Commissarissen.Mr. Drs. G.L.M. Madlener was in het verleden president-directeur van Hobo-Faam B.V., algemeendirecteur van S. Zure] & Co. B.V. en directeur ad interim bij Dibrell Flowers B.V. Tevens was hij president van de Internationa 1e Vereniging van Einkaufsverbände en commissaris bijContainer Centrale AIS(Denemarken), Dongelmans Business Services B.V., Veenhuis Holding B.V., Vetrimo B.V., Esha Beheer B.V., Ford Nederland B.V. en Bakkerij Veenman B.V.


MADLENER
J.D.F.N.
Advocaat bij Madlener Advocatuur ; beëdiging 1978
Adenauerlaan 116 , 3137 JA Vlaardingen


MADOU
R.H.M.
Advocaat bij Den Boer advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 661 , 5000 AR Tilburg
Tel 013-5355035 , fax 013-5369235
[vademecum advocatuur 2001]


MADUNIC
D.I. ; Mw.
Advocaat bij De Lauwere Ruijgrok ; beëdiging 2000
Postbus 5008 , 1380 GA Weesp
Tel 0294-432515 , fax 0294-432461
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Brada Kuttner advocaten
Koninginneweg 6 , 1075 CX Amsterdam
Tel 020-5774000 , fax 020-5774040
dm@bradakuttner.com
www.bradakuttner.com
[vademecum advocatuur 2004]


MADURO
J.V. , geboren jul 1972 ; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Benthem & Keulen - advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595959 , fax 030-2595500
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2595567 , fax 030-2595507
jmaduro@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Wellicht niet meer Raio


MAEIJER
C.G.H. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1992
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V.
Postbus 22766 , 1100 DC Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561784 , fax 020-6561730
maeijer.claudine@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KLegal advocaten B.V.
Tel 020-6561784 , fax 020-6561776
maeijer.claudine@klegal.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAEIJER
J.M.M. , geboren 1932 ; Prof. [J
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 10 mei 1972
NU
Den Bosch Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
OUD-hoogleraar Handelsrecht
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
tel 024 3616209 , fax 024 3612090
TEVENS
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie Vennootschapsrecht, Voorzitter-lid
Ministerie Justitie, Commissie Vennootschapsrecht, Voorzitter
Lid Raad van Commissarissen Wolters Kluwer nv , Amsterdam ; aftredend april 1999
TEVENS [sep 2000]
Emeritus hoogleraar Fac. der rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Nijmegen
Commissaris Laurus N.V
Commissaris Koninklijke Vendex KBB
Lid Fin. Ec. Raad/Beleggingsraad Artsenpensioenfondsen
Voorzitter Ministeriële Adviescommissie Vennoot schapsrecht en Rechtspersonen recht
Buitenlands Lid Kon. VI. Ac. België voor wetensch. en Kunsten
Lid Koninklijke Ned. Akademie van Wetenschappen
Prof. J.M.M. Maeijer was voorheen Voorzitter van het bestuur van de Vereeniging "Handelsrecht"
en de Nederlandse Juristen-Vereniging. Voorts bekleedde hij commissariaten bij Staal Bankiers N.V. en
Wolters Kluwer N.V. en was hij Nederlands Voorzitter van de Vereniging Vergelijkende studie recht
België & Nederland
[juli 2001]:
Benoemd tot Voorzitter en Lid van de commissie Vennootschapsrecht [Stscrt 18 juli 2001]
[2001]:
Van der Heijden Instituut, Studiecentrum voor Rechtspersonen- en Vennootschapsrecht
Directie / Management
fax 024 3612090


MAES, A.P. , Arjan ; Mr.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1997
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
ap.maes@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
ap.maes@dommerholt.nl
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2003]
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAES
B.J.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626600 , fax 040-2626400
b.maes@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927710 , fax 073-69277.91
b.maes@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAES
J.M.M.B.
Advocaat bij Capra ; beëdiging 2003
Postbus 11078 , 5200 EB Den Bosch
Tel 073-6131345 , fax 073-6148216
j.maes@capra.nl
www.capra.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAES
P.M.J.R. ; Mw.
Advocaat bij Karel & Maes advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 312 , 3240 AH Middelharnis
Tel 0187-486133 , fax 0187-487006
[vademecum advocatuur 2001]
info@karelenmaes.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAESEN DE SOMBREFF
F.B. ; Jhr.
Ambtenaar van Staat Raad van State


MAESEN
H.J. van der , geboren juli 1947
NLRM 99/00
Kolonel der Koninklijke Luchtmacht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 27 juli 1998


MAESEN DE SOMBREFF
L.C.B. vd , Leon ; Jhr.
Bankemployee Banque de Suez Nederland NV
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Arnhem


MAESEN
M.A.G. ; Mw.
Advocaat bij Boels Van Eijndhoven Coenegracht ; beëdiging 1996
Postbus 424 , 6160 AK Geleen


MAESEN de SOMBREFF
P.L.E. van der , geboren 29 aug 1919 te Nijmegen , Paul Louis Edmond ; Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89
Waarnemend griflier rechtbank Breda 4 dec 1946
Advocaat en procureur Breda 26 feb 1946
Substituut-griffier rechtbank Breda 3 jul 1946
Rechter rechtbank Almelo 15 jan 1952
Raadsheer Hof Den Bosch 1 feb 1960
Vice-president Hof Den Bosch 26 jun 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 6 apr 1982
INFO
Overleden 13 mei 2001 te Vught [Telegraaf 19 mei 2001]


MAESEN Zie MOLEN - MAESEN
P.M.H. van der , geboren okt 1945 ; Mw. M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gemeente Politie te Heerlen 1971
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 dec 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 dec 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 5 jan 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 21 jan 1982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 24 nov 1989
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Rotterdam 1 juni 1999
NU
Utrecht parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bij parket Utrecht jan 99


MAESSEN
E.E.W.J.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 3075 , 6202 NB Maastricht
Tel 043-3254560 , fax 043-3215450
moszkowicz-advocaten@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]


MAESSEN
M.J.
Advocaat bij Beunen Leemans De Bont Hermes ; beëdiging 1978
Postbus 3033 , 5003 DA Tilburg
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators
Prof. Cobbenhagenlaan 75 , 5037 DB Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-4668866
m.maessen@devoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668819 , fax 013-4668810
m.maessen@devoort.nl
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAGNÉE
R.M.L.M. , geboren jul 1941
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Verenigde Naties New York 1967
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 20 jan 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 5 jul 1982
Rechter rechtbank Roermond 18 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 4 mrt 1986
Vice-President rechtbank Roermond 12 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 2 apr 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 2 apr 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond19 dec 1991
NU
Roermond Vice-President Maastricht rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid algemeen bestuur Stichting Limburgse Kastelen
Lid van de Raad Stichting Leids Universiteits Fonds
Voorzitter Juridisch Genootschap in arrondissement Roermond
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Pepijn
Lid bestuur Stichting Monumenten Limburg
Lid bestuur Stichting XII apport Maastricht
Lid bestuur Stichting Lambert in Middelhoven Maastricht
apr 1998


MAGNIN - SIMONIS Zie SIMONIS
A.P.M. , geboren jun 1953 ; Mw.
NLRM 91 92 95 96 97 98 99/00


MAHABIER
S. ; Mw.
Advocaat bij Soedamah advocaten ; beëdiging 2001
Develstein 100 b , 1102 AK Amsterdam
Tel 020-6903016 , fax 020-6996691
soedamah@freeler.nl
www.soedamah.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAHABIER
S.P. ; Mw.
Advocaat bij Hoens & Souren advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 7191 , 2701 AD Zoetermeer
Tel 079-3420250 , fax 079-3410519
mahabier@hslaw.nl
www.hslaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAHADEW
M. ; Mw.
Advocaat bij Molukkenstraat 200 , 1098 TW Amsterdam ; beëdiging 1996
Advocaat bij Ferdinand Bolstraat 21 , 1072 LB Amsterdam
Tel 020-6683815 , fax 020-6659250
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MAHIEU
P.H.
Advocaat bij Oort & Mahieu Kantoor ; beëdiging 1986
Bezuidenhoutseweg 205 , 2594 AJ Den Haag
Advocaat bij Mahieu Schnoor Thóle advocaten
Postbus 95323 , 2509 CH Den Haag
Tel 0703475121 , fax 070-3838903
mst@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MAHLER
R. ; Drs.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1997
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506865 , fax 020-5506965
r.mahler@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij UPC Nederland BV ; beëdiging 1989 en 1997
Postbus 80900 , 1005 DA Amsterdam
Tel 020-7755156 , fax 020-7756760
rmahler@upc.nl
www.upc.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAHN
J.G. ; Mw.
Advocaat bij Friedberg Oudendijk advocaten ; beëdiging 2002
Koninginneweg 160 , 1075 EE Amsterdam
Tel 020-6644121 , fax 020-6640129
mahn@thelawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAHOVIC
R.
Advocaat bij Tripels advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1960 , 6201 BZ Maastricht
Tel 043-3260606 , fax 043-3252255
r.mahovic@tripels.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAIR
P.M. ; Prof. Dr. (of P.)
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Depar6tement Publiekrecht
Hoogleraar algemene en vergelijkende politicologie
mair@rulsfw.leidenuniv.nl
TEVENS
Universiteit Leiden
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Departement Politieke Wetenschappen
Algemene en vergelijkende politicologie
mair@fsw.leidenuniv.nl
Prive adres: Kleverlaan 19 , 2061 TC Bloemendaal , Tel. 023 5258420


MAIR
W. le
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 25 mrt 1958


MAISSAN
H.F.J. , Hetty ; Mw.
Advocaat bij Robers advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 630 , 7550 AP Hengelo
Tel 074-2909199 , fax 074-2916252
robers@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1973 en 1997
h.maissan@robersadvocaten.nl
www.robersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Enschede.


MAITLAND - JEEHOF
R.K. ; Mw.
[J
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Heerhugowaard Unit Westlinge, Secretariaat


MAITLAND
W.F.
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


MAJKOWSKI
R.C. ; Mw.
Advocaat bij Luckers advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 149 , 6400 AC Heerlen
Tel 045-5713000 , fax 045-5716666
majkowski@luckersadvocaten.nl
www.luckersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAJOIE
C.D.A.J.
Advocaat bij Adv. kollektief Boulevard Heuvelink ; beëdiging 1984
Postbus 3068 , 6802 DB Arnhem
Advocaat bij Boulevard Heuvelink advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 3068 , 6802 DB Arnhem
Tel 026-4453552 , fax 026-4457504
[vademecum advocatuur 2001]
info@bdhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAJOLEE
P.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Majolée ; beëdiging 1986
Postbus 2160 , 1790 BE Den Helder
majolee@pi.net


MAJOOR
F.A.M.
Secretaris-Generaal Ministerie van Buitenlandse Zaken


MAJOOR
F.J.
Advocaat bij Vrisekoop Majoor v.Spaendonck ; beëdiging 1979
Advocaat bij Vrisekoop Majoor-Van Spaendonck Salomé- advocaten
Sophiaiaan 43 , 1075 BM Amsterdam
Tel 020-6020303 , fax 020-6793821
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6626363 , fax 020-6793821
mail@vrisekoopmajoor.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAK
A.G.J.
Advocaat bij Postbus 34029 , 3005 GA Rotterdam ; beëdiging 1987
mrmak@worldonline.nl
Tel 010-4180423 , fax 010-4229212
mrmak@Worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mrmak@tiscali.nl
www.agjmak.luna.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAK
G. ; Prof.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Maarschappij- en Gedragswetenschappen, Afdeling Ruimtelijke Wetenschappen
Hoogleraar Grootstedelijke problematiek. in het bijzonder gericht op Amsterdam


MAK
M.A. ; Mw.
Advocaat bij Kupperman Van der Wiel & Co. ; beëdiging 1993
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
a.mak@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1993
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016309 , fax 020-3016333
a.mak@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAK
S.N.S.M.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1991
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Advocaat bij Plas & Bossinade
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214373 , fax 050-5214384
mak@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAKHLOUFI
S. ; Mw.
Advocaat bij Adank & Klostermann advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 13334 , 3507 LH Utrecht
Tel 030-2316569 , fax 030-2343569
[vademecum advocatuur 2004]


MAKKEE
A.M.C. ; Mw.
Advocaat bij Bosscheweg 16 , 5735 CV Aarle-Rixtel ; beëdiging 1986
Advocaat bij Makkee & Oey ; beëdiging 1986
Horst 10 , 5707 GX Helmond
Tel 0492-529724 , fax 0492-529728
[vademecum advocatuur 2001]


MAKKINGA
K.M. , geboren feb 1955 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 24 jul 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 2 mei 1991
Rechter rechtbank Zwolle 24 apr 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Rechter rechtbank Den Haag 15 sep 1994
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1997
NU
Den Haag rechter
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter ; actief 97
TEVENS
Lid van de Generale commissie van de behandeling van bezwaren en geschillen van de Generale
Synode der Nederlandse Hervormde Kerk
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


MAKKINK
G.C.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1992
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
raakkink@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
raakkink@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAKKINK
J.J. , geboren nov 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1 aug 1976
Waarnemend griffier (ter Opleidings) rechtbank Zutphen 19 dec 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 14 aug 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 aug 1976
Rechter rechtbank Arnhem 20 jun 1977
Vice-President rechtbank Zutphen 20 dec 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 jan 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Vice-President Hof Den Haag 17 jun 1991
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 3 aug 1994
Coördinerend vice-president Hof Arnhem 15 juni 1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle van 01-01-2002
NU Arnhem Hof coördinerend Vice-President
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid Studiekring Strafrechtpleging van de Ned. Vereniging voor Rechtspraak
okt 1997
TEVENS [juni 2002]
Lid bestuur studiekring strafrechtspraak van de Nederlandse vereniging voor rechtspraak (NVvR)
Lid van de wetenschappelijke Commissie van de NVvR
TEVENS februari 2003]
Lid bestuur studiekring strafrechtspraak Nederlandse vereniging voor rechtspraak (NVvR)
Lid van de wetenschappelijke commissie NVvR


MAKS - van VEEN
I.M.W. ; Mw.
Burgemeester PvdA gemeente Heythuysen [info SAL 2000]


MALANCZUK
P. ; Prof. Dr.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Hoogleraar Internationaal Publiekrecht
tel 010 4082677 , fax 010 4089006
malanczuk@frg.eur.nl


MALE
R.M. van , geboren dec 1949 ; Prof.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoogleraar Staat Bestuursrecht Erasmus universiteit
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 11 aug 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1apr 1994
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 21 jun 1995
TEVENS
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht
tel 010 408 ,26 67 , fax 010 408 gi 95
vanmale@frg.eur.nl
TEVENS
Centrale Raad van Beroep Utrecht
Privé adres: Kastanjelaan 6 , 5076 EA Haaren ,
Mallemolen 55/41 (2585 XH) Den Haag, tel. 070-3601414


MALEWICZ
R.
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 2002
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
advocaten@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MALFEYT
C.E.M.J. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
cemjmalfeyt@dbbW.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MALHERBE
I.D. , Luc
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Weert


MALHERBE
P.W.
Advocaat bij Sweelinckplein 9 , 2517 GK Den Haag ; beëdiging 1973


MALHERBE
V.A.P.M. ; Mw.
Van Asperen advocaten ; beëdiging 1989
Advocaat bij Van Asperen advocaten
Postbus 570 , 6040 AN Roermond
Tel 0475-337080 , fax 0475-337117
van.asperen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MALINGRÉ - de GROOT
I.S. de ; Mw.
Advocaat bij Van Driel & Nienhuis ; beëdiging 1999
Postbus 905 , 9400 AX Assen
Tel 0592-300102 , fax 0592-317631
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MALKEMHORST
H.A. van
Wethouder CDA gemeente Nuth [info SAL 2000]


MALLANT
G.W.
Advocaat bij Jurrius Groeskamp & Degenaar ; beëdiging 1995
Postbus 135 , 4200 AC Gorinchem
Advocaat bij NIB Capital Bank NV ; beëdiging 1995 en 2002
Postbus 380 , 2501 BH Den Haag
Tel 070-3425265 , fax
www.nlbcapital.com
[vademecum advocatuur 2004]


MALLANT
P.A. ; Mw.
Advocaat bij Rob Boers & Partners ; beëdiging 1990
Postbus 675 , 3900 AR Veenendaal
Advocaat bij Ariëns - Witkamp - Schoonderbeek advocaten
Postbus 492 , 3800 AL Amersfoort
Tel 033-4637727 , fax 033-4615140
ariensadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Horst Mediation
Postbus 79 , 3830 AB Leusden
Tel 033-4323674 , fax 033-4323671
p.mallant@dehorstmediation.nl
www.dehorstmediation.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MALMBERG - WIJFFELMAN
A.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Dolk advocaten ; beëdiging 1985
Westzeedijk 108 , 3016 AH Rotterdam
Tel 010-43061100 , fax 010-4306534
[vademecum advocatuur 2001]


MALSCH
M. , geboren apr 1956 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Senior wetenschappelijk onderzoeker
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 14 aug 1997
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Ned. Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
Leiden


MALTHA
M.S. ; Mw.
Org. Coörd./Zelfstandige
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Bouw
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MALTZAHN
D.H. von , geboren jan 1945 ; Dhr. Baron
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur te Den Haag jan 1970
Werkzaam Ministerie van Buitenlandse Zaken jul 1973
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Amsterdam ; Raio 1
jul 1975
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1975
Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag 1 mei 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 26 okt 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 mei 1979
Rechter rechtbank Den Haag 25 sep 1980
Vice-President rechtbank Den Haag 21 dec 1988
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Raad van bestuur van het Internationaal Juridisch Instituut Den Haag
Lid Bestuur Vereniging Vrijzinnig Chr.Lyceum Den Haag
Lid Raad van Toezicht Stichting Chr.Hoger Beroepsonderwijs Rijn-Delftland gevestigd te Den Haag
Lid Bestuur Stichting Ned. Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael Den Haag
Lid College van regenten van de Stichting Fundatie van Beyeren van Schragen Den Haag
Lid commissie van Bezwaar Dienst Buitenlandse Zaken
dec 96
[mei 2002, Internet]:
Lid van de Raad van Bestuurvan het Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag
Lid van het Bestuur van de Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael gevestigd in Den Haag
Voorzitter van het College van Regenten van de Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen, gevestigd te Den Haag
Lid van de Commissie van Bezwaar Dienst Buitenlandse Zaken
Vice-Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Steunfonds Rijn-Delfland te Den Haag
Lid van de commissie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak NVvR: "Schijn van partijdigheid"
Secretaris van de werkgroep I.P.R. van de NVvR
TEVENS [juli 2003]
Secretaris Werkgroep I.P.R. Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak van 01-01-2002
Lid Commissie van bezwaar Dienst Buitenlandse Zaken van 01-01-2002
Voorzitter College van Regenten Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen te Den Haag van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael te Den Haag van 01-01-2002
Lid Commissie Schijn van partijdigheid NVvR van 01-01-2002
Vice-voorzitter bestuur Stichting Steunfonds Rijn-Delftland te Den Haag van 01-01-2002
Lid Raad van Bestuur Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag van 01-01-2002
Secretaris College van Kerkvoogden van Hervormde Gemeente te Scheveningen van 01-01-2002


MAMPAEIJ
M.P.H. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 2003
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506666 , fax 020-5506777
maribelle.mampaeij@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAN - TEUNISSEN
A.G.W. de ; Mw.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 2003
Postbus 397 , 1970 Al IJmuiden
Tel 0255-547815 , fax 0255-511933
info@tanger.nl
www.tanger.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAN
A.W. de
Advocaat bij Janse Gerritse Mannaerts ; beëdiging 1996
Postbus 2269 , 4800 CG Breda
Advocaat bij Mannaerts & Appels ; beëdiging 1996
Postbus 2209 , 4800 CG Breda
Tel 076-5225260 , fax 076-5226559
a.deman@mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kennedy Van der Laan
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506841 , fax 020-5506941
bartde.man@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAN
J.P. de
Advocaat bij De Vree & De Man advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 12067 , 3004 GB Rotterdam
Tel 010-2459950 , fax 010-4159518
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Man advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 12067
3004 GB Rotterdam
Tel 010-2459950 , fax 010-4159518
info@demanadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAN
J.P. de
Advocaat bij Postbus 181 , 5240 AD Rosmalen ; beëdiging 1976
Tel 073-5213316 , fax 073-5211750
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MAN - SJOUW
L.M. de ; Mw.
Rechten 1986
Beleidsmedewerker
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


MAN
R.A.N.M.
Advocaat bij Man & Martens ; beëdiging 1978
Postbus 1414 , 1200 BK Hilversum
Tel 035-6284877 , fax 035-6244263
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Man Martens & Brasser
[vademecum advocatuur 2004]


MAN A HING
W.L.
Advocaat bij Tjon A Tham & Man A Hing ; beëdiging 1984
Marquette 1 , 1081 AD Amsterdam-Buitenveldert
Tel 020-6448900 , fax 020-6448125
[vademecum advocatuur 2001]


MANDELE - VELTMAN
P.K.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 2003
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
k.vandermandele@gl-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MANDEMAKER
M.J.
Advocaat bij Olie & De Jonge advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 342 , 4460 AS Goes


MANDERFELD
M.I.T. ; Mw.
Advocaat bij Manderfeld advocaten
Koolemans Beynenstraat 2 , 6521 EV Nijmegen
tel 024 3245155 , fax 024 3245156
Advocaat bij Van Driem advocaten ; beëdiging 1995
Reijnier Vinkeleskade 64 , 1071 SX Amsterdam
Advocaat bij Pot Jonker advocaten
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
m.manderfeld@pj.netlaw.nl
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: seksueel geweld, schadevergoeding, pers-en familierecht, straatverbod


MANDERS
A.J.F.
Advocaat bij Prinsen advocaten Adelheidstraat 74 , 2595 EE Den Haag ; beëdiging 1994
prinsenlaw@pi.net
Advocaat bij Kaarls Manders & De Bruijn
Amaliastraat 3 , 2514 JC Den Haag
Tel 070-3624220 , fax 070-3624426
info@kmdb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kaarls Brech & Diels advocaten
www.kmdb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MANDERS
A.J.M.
Advocaat bij Knopper c.s. ; beëdiging 1993
Prins Hendriklaan 25 , 5707 CJ Helmond


MANDERS
E.
Advocaat bij Van der Griend Ten Have advocaten ; beëdiging 2001
Mathenesserlaan 214 , 3021 HM Rotterdam
Tel 010-4763060 , fax 010-4763290
emanders@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MANDERS
M. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 2001
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506666 , fax 020-5506777
marieke.manders@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MANDERS
M.J.C.M. , geboren mrt 1959 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Senior-gerechtssecretaris bij de rechtbank te Zwolle
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 18 sep 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 9 november 1998
Rechter rechtbank Zwolle 18 maart 1999
Rechter-commissaris
NU
TEVENS


MANDOS
R.J. , René ; Dhr
Directeur Aon Risk Consultants
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Krimpenerwaard


MANEN
A.R. van
[J
Ministerie van Justitie, Strafrechtstoepassing, Penitentiaire Inrichtingen, Alphen aan den Rijn
PI De Geniepoort, Algemeen directeur


MANEN
C.J.J. van , geboren mei 1946
NLRM 95
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 25 aug 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 jul 198t
Rechter rechtbank Amsterdam 7 jun 1982
Vice-President rechtbank Haarlem 1 jun 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 31 jun 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993


MANEN
E. van ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 1998
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804744 , fax 053-4804296
e.van.manen@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MANEN WINTERS
F.M. van , geboren feb 1957
NLRM 95
Raio rechtbank Maastricht 1 mrt 1986
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger recht.Maastricht 5 feb 1992
Rechter rechtbank Maastricht 1 mrt 1993


MANEN Zie BROEKVELDT - Van MANEN
F.O. van ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 6 jun 1978
Raadsheer Hof Amsterdam 26 feb 1990
Vice-President Hof Amsterdam 29 oktober 1999
NU
Amsterdam Hof Vice-president
TEVENS
Geen nevenfuncties
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Voorzitter Klachtencommissie Stichting kankerpreventie IKA, Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam.
INFO
Citaat uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
" Eén van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, mevrouw
Mr. F.O. van Manen, verschoonde zich niet als rechter in een hoger beroepsprocedure,
waarin als Advocaat van de ene partij een oud-ambtgenoot / oud-kantoorgenoot, Mr. P.L.M.
Hustinx, optrad, door tóch als rechter op te treden. Mevrouw Mr. Van Manen en Mr.
Hustinx zijn tot de benoeming op 26-02-90 van mevrouw Mr. Van Manen tot Raadsheer
bij het Hof in Amsterdam als advocaat werkzaam geweest bij " Houthoff advocaten " in
Amsterdam.
Het betreft de procedure :
-- Nationale - Nederlanden Schade tegen Bodem Goed B.V. ; Uitspraak d.d. 03-01-91.
Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de cliënt van Mr. Hustinx uitspraak.
Eén van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, mevrouw
Mr. F.O. van Manen, verschoonde zich wederom niet als rechter in een hoger
beroepsprocedure, waarin als Advocaat van de ene partij een oud-kantoorgenoot / oud-ambtgenoot,
Mr. E.R.S.M. Marres, optrad, door tóch als rechter op te treden.Mevrouw Mr. Van Manen
en Mr. Marres zijn tot de benoeming op 26-02-90 van mevrouw Mr. Van Manen tot Raadsheer bij het Hof in Amsterdam als Advocaat werkzaam geweest bij " Houthoff advocaten " in
Amsterdam.
Het betreft de procedure :
-- L.C.M.Knigge tegen Houthandel Peltenburg en Zonen B.V. ; Uitspraak d.d.20-04-95.
Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de cliënt van Mr. Marres uitspraak.
Einde citaten.


MANEN
J.C.H. van
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1992
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
ichvanmanen@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 020-5771793 , fax 020-4715831
joris.vanmanen@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MANEN
J.R. van
Advocaat bij Jongeneel c.s. ; beëdiging 1994
Postbus 174 , 3360 AD Sliedrecht
Tel 0184-418433 , fax 0184-417313
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Iersel & Luchtman advocaten
Postbus 44 , 5201 AA Den Bosch
Tel 073-6278080 , fax 073-6278090
vanierselluchtman@vanierselluchtman.nl
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MANEN
J.T.M. van
Advocaat bij Van Manen B.V. advocatenkantoor ; beëdiging 1980
Postbus 3233 , 4800 DE Breda


MANEN
L.M.A. van ; Mw.
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 075-5149403
nvmanen@houbenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MANEN
W.C. van
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1960
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij Leidsegracht 3 , 1017 NA Amsterdam
Tel 020-0202212 , fax 020-6202158
wcvmanen@leidsegr.xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MANES
L.P.E. ; Mw.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 1992 en 2000
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075126 , fax 010-4075076
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MANGELMANS - NIEUWENHUIJS
A.B.M. ; Mw.
Rechten 1987
Advocaat en Procureur bij Adv. kantoor Mangelmans ; beëdiging 1994
Postbus 187 , 5680 AD Best
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


MANGELMANS
P.J.J.M.
Burgemeester VVD gemeente Best [info SAL 2000]


MANK - ZWERVER Zie ZWERVER, A.C.F.
A.C.F. ; Mw.


MANN - BRUINS
M.M. ; Mw.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger


MANNAERTS
A.M.H. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Via Bocca di Leone 78 , 00187 Rome , Italië
Tel 0039-06695161 , fax 0039-066793236
angela.mannaerts@bblp.it
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MANNAERTS
G.J.M. geboren sep 1933
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 19 mei 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 feb 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 4 feb 1992
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tilburg ; kantoor Janse, Gerritse & Mannaerts c.s. ; beëdiging 1960
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
TEVENS
Lid van de Rotary
Plaatsvervangend Lid Hof van discipline in Utrecht
Voorzitter Stichting Serviceflat Molenwijck Loon op Zand
Commissaris BV.Aannemingsmaatschappij Heerkens van Bavel, Tilburg
Commissaris Heerkens Holding BV.Tilburg
Voorzitter Stichting Administratiekantoor AVM Smits Holding BV
Lid Bestuur Stichting De Leeuw Gilze
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor De Leeuw Gilze
18 feb 1997


MANNAERTS
J.E.R.A. , geboren jan 1906
NLRM 71
Advocaat en procureur Wageningen en Arnhem 1935
Jurist naamloze vennootschap te Tilburg 1940
Werkzaam jurist afdeling Militaire Commissie Tilburg 1944
Jurist Commissie Vooronderzoek economische collaboratie 1945
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Indonesië 1947
Jurist naamloze vennootschap te Tilburg 1951
Lid Hof van Justitie Ned. Nieuw-Guinea mei 1954
Substituut-griffier Hof Leeuwarden 12 jun 1962


MANNAERTS
R.M.H.F.
Notaris te Breda , arrondissement Breda
Kantoor Berendsen, Claassen, Mannaerts ; Breda


MANNEKE
P.J. , Pieter ; Dhr.
Acc.mgr.Siemens
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag


MANNHEIM
H.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Boekel De Nerée ; Amsterdam


MANNHEIMS
E.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos ; beëdiging 1983
Advocaat bij Sjdcrona van Stigt de Roos & Pen
Keizersgracht 332 , 1016 EZ Amsterdam
Tel 020-6275411 , fax 020-6226577
amsterdam@ssrp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Roos & Pen advocaten
mannheims@drpadvocaten.nl
www.drpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MANNING
P.A.M. , Paul ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4215005 , fax 038-4218 573
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
pammanning@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Lelystad


MANNOURIJ
G. , geboren nov 1940
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam juridisch Medewerker N.V.V. 1 jul 1966
Raio rechtbank Zutphen 1 jan 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zutphen 1 mei 1970
Verlof zonder behoud van bezold.i.v.m.werkzaam gerechtsreferendaris Hof van Justitie.Ned. Antillen
20 nov 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 1 jan 1974
Substituut-griffier rechtbank Zutphen 2 jan 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 18 apr 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 16 apr 1975
Lid Ned. Antillen en Aruba 2 aug 1975 7 mrt 1979
Rechter rechtbank Zutphen 7 mrt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 16 okt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 okt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 16 okt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 16 okt 1979
Vice-President rechtbank Zwolle 4 jun 1981
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen vanaf 01-10-1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 3 nov 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 2 sep 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 8 mei 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 3 dec 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 8 jul 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 sep 1996
Vice-President Hof Arnhem 1 sep 1996
Coördinator vice-president Hof Arnhem 15 juni 1998
NU Arnhem Hof Coördinerend vice-president
NU Zutphen Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter-plaatsvervanger Medisch Tuchtcollege
Voorzitter Raad van Toezicht Zwolle van de Ned. Vereniging van Makelaars in onroerende goederen
Voorzitter-plaatsvervangercommissie voor gebiedsaanwijzing Flevoland
Voorzitter Raad van Toezicht Zwolle van de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM
dec 1996
NB Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juni 2002]
geen nevenfuncties
TEVENS [juli 2002]
"Geen nevenbetrekkingen opgegeven"
NB OPM@
Rechtspraak.nl vermeldt in juli 2002: Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 1 oktober 1981, terwijl de NLRM steeds vermeld heeft: 16 oktober 1979
TEVENS februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


MANS
D.M.R. , Daniëlle ; Mw.
Redacteur Tijdschrift MR.


MANS
K. , geboren mei 1970 ; Mw.
M
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1995
NU
Maastricht parket, Officier van Justitie
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Asperen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 11 , 0200 AA Maastricht
Tel 043-3257171 , fax 043-3257100
van.asperen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Begeleidster bij vaste recreatie-avond voor verstandelijk gehandicapten
03 feb 1998
NB
Wellicht niet geslaagd als Raio, dan maar advocaat


MANS
R.C.V.
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs ; beëdiging 2001
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815320 , fax 071-5815322
r.mans@declercq.com
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2004]


MANSCHOT
R.J. , geboren nov 1944 M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 11 nov 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Assen 11 mrt 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 11 mrt 1973
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 11 mrt 1978
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 11 mrt 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 2 feb 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 20 feb 1979
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 7 mei 1985
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 okt 1995
NU
Almelo parket Hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van toezicht op de kansspelen, Lid


MANSE
N.M. , Nancy ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1995
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V.
Postbus 22700 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6501929 , fax 020-05611720
manse.nancy@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 1995
Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
Tel 010-2425363 , fax 010-2425358
manse.nancy@klegal.nl
www.klegal.com
[vademecum advocatuur 2004]


MANSPEAKER
B.J.
Advocaat bij Fraanje advocaten ; beëdiging 1989
fraanadv@wxs.nl
Advocaat bij Fraanje & Manspeaker advocaten
Steegoversloot 54 , 3311 PP Dordrecht
Tel 078-6145016 , fax 078-6145525
b.manspeaker@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MANTE
A.F.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240185 , fax 010-2240013
alex.mante@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


MANTEL
P.Th.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen - advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595552 , fax 030-2595503
pmantel@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2595539 , fax 030-2595503
pmantel@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MANTZ
M.R.
Advocaat bij Mr. M.R. Mantz kantoor ; beëdiging 1979
Advocaat bij advocatenkantoor Mantz & Grabowsky
Wassenaarseweg 3 , 2596 CD Den Haag
Tel 070-32836335 , fax 070-3242903
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Mantz Grabowsky en Arslaner
Jan van Nassaustraat 109 , 2596 BS Den Haag
Tel 070-3283635 , fax 070-3242903
grabowskyj@netscape.net
[vademecum advocatuur 2004]


MANUEL
H.
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 87400 , 1080 JK Amsterdam
Advocaat bij Bernhaege advocaten
Postbus 557 , 5460 AN Veghel
Tel 0413-352211 , fax 0413-352777
h.manuelfternhaege.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MANUSAMA
D.A. ; Mw.
Advocaat bij Sandberg c.s. ; beëdiging 1990
Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
Advocaat bij Lamsma Veldstra & Lobé
Postbus 23320 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4363455 , fax 010-4363691
info@lamsma-veldstra.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MARBUS - HULSHOF
M. ; Mw.
Advocaat bij Hamelers & Nijkamp advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 445 , 5400 AK Uden
Tel 0413-255180 , fax 0413-250313
h&n@hamelers-nijkamp.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Brink & Luttikhuis
Postbus 14018 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2333415 , fax 030-2302032
maud@b-ladvocaten.nl
www.b-ladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARCHAL
J.L.E.
Advocaat bij Muurmans c.s. ; beëdiging 1977
Postbus 2934 , 6201 NA Maastricht
Tel 043-3438080 , fax 043-3435566
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Muurmans advocaten
jmarchal@muurmansadvocaten.nl
www.muurmansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARCHAL
S.A. ; Mw.
Advocaat bij Van Haren & Floris ; beëdiging 2003
Postbus 7 , 3980 CA Bunnik
Tel 030-6570405 , fax 030-6567518
[vademecum advocatuur 2004]


MARCHIE SARVAAS
F.W. du , geboren aug 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Griffier College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 jul 1981
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 23 jun 1987
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994


MARCK Zie WEIJERS - Van der MARCK
I.G.M.T. van der , geboren okt 1959 ; Mw.


MARCK
Q.J. , geboren november 1953
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 juli 1999


MARCUCCI
P. ; Mw.
Advocaat bij Rischen & Van Bellen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 22096 , 3003 DB Rotterdam
Advocaat bij Fillet advocaten
Postbus 925 , 5000 AX Tilburg
Tel 013-4670515 , fax 013-4071300
p.marcucci@fillet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mannaerts & Appels
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5838200 , fax 013-5432763
p.marcucci@mannaerts-appels.nl
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARCUS
A.A.
Advocaat bij Van Dam & Kruidenier ; beëdiging 1995
Schiedamsedijk 77 , 3011 EM Rotterdam
Postbus 4043 , 3006 AA Rotterdam
Tel 010-2888800 , fax 010-2888828
marcus@damkru.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MARCUS
G.H. , geboren feb 1953
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 5 aug 1989
Rechter rechtbank Leeuwarden 12 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 10 maart 1998
NU
Leeuwarden rechter/kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
feb 1996
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


MARCUS - DANIËLS Zie DANIËLS
M.L. ; Mw. Drs.


MARE
E.J. de
Advocaat bij De Haan c.s. ; beëdiging 1987
Turfsingel 33 , 9712 KJ Groningen
Tel 050-3181344 , fax 050-3124918
haarvue@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haan advocaten
info@dehaanadvocaten.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARE
M. de ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkantoor Adank & Kloosterman ; beëdiging 1997
tel 030 2316569 , fax 030 2343569
Advocaat bij Menkveld, Adank & Aartsen
Postbus 13334 , 3507 LH Utrecht
Advocaat bij Herenweg 77 , 3513 CD Utrecht
Tel 030-2316423
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: vreemdelingenrecht, pers-en familierecht


MAREL
A.J. van der
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1978
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
aj.vdmarel@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Keizersgracht 208 , 1016 DX Amsterdam ; beëdiging 1966 en 1978
[vademecum advocatuur 2004]


MAREL
E. van der
Jaarverslag Achmea Groep 1999;
Lid van de Raad van Afgevaardigden van de Stichting PVF Nederland


MAREL
L.C. van der
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 2000
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
l.vandermarel@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAREL - JANSSEN
M.S. van der ; Mw.
Advocaat bij Biest 15 , 6001 AN Weert ; beëdiging 1994


MAREN - van der KAAIJ
H.J.M. van , geboren mei 1948 ; Mw. M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 6 sep 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 14 dec 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 27 feb 1984
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 16 sep 1997
NU
Dordrecht parket
TEVENS
Geen info bij parket Dordrecht


MAREN
M. van , Meta ; Mw.
[
Notaris van Aalstweg 3 4181 BB Waardenburg
Leidinggevend arbeidsjurist Ver. v. h. Management in het VO (VVO) Utrecht
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelnetwerk Domstad
@OPM
Wat is de relatie met de volgende MAREN, M. van


MAREN
M. van ; Mw.
Advocaat bij Support Stichting ; beëdiging 1999
Postbus 1003 , 3500 BA Utrecht
Tel 030-2361010 , fax 030-2361036
info@avs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2361010 , fax 030-2361031
info@avs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARES OYENS
C.Ch.M. de , Catharina Christina Margaretha, (Daisy), geboren 14 oktober 1914 ; Mw. Drs.
INFO
Overleden 12 juli 2002 RC 20 juli 2002]


MARES
L.P.E. ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 16232 , 2500 BE Den Haag
Tel 070-3108700 , fax 070-3108376
[vademecum advocatuur 2001]


MAREZ OYENS
G.H. de , geboren 1941
Co-Secretaris-Generaal Féderation Int. des Bourses de Valeurs FIBV, Commissaris Vander Moolen Holding N.V. Amsterdam (jaarverslag 1998).
Mr. G.H. de Marez Oyens was voorheen onder-directeur bijOyens & van Eeghen, (algemeen) secretaris van de Verenigingvoor de Effectenhandel en Lid van de directie van Houdstermaatschappij j Beursplein vijf B.V. Verder was hij commissarisbij Labouchere N.V.


MARGADANT
A.H. ; Mw.
Advocaat bij Goedkoop & Partners ; beëdiging 1993
Postbus 402 , 2400 AK Alphen a/d Rijn


MARGADANT
M. ; Mw.
Advocaat bij Kortman advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Advocaat bij Barents & Krans advocaten
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760692 , fax 070-3651856
margadant@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3760640 , fax 070-3651856
margadant@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARGES
J. ; Mw.
Advocaat bij Van den Bos Ceelen Bosveld ; beëdiging 1996
Postbus 22213 , 3003 DE Rotterdam
Postbus 822 , 3000 AV Rotterdam
Tel 010-4362800 , fax 010-4360224
[vademecum advocatuur 2001]
bcb.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARGETSON
N.H.
Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 7911 , 1008 AC Amsterdam
dolk@dolk-verburg-diamand.nl
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772725 , fax 010-4140003
nmargetson@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725401 , fax 010-2725430
nmargetson@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARGGRAF
W.F.E. . Willem Frederik Ewald , geboren 9 juni 1923 te Vught ; Dhr.
[
INFO
Overleden 7 december 2003 te Vught RC 6 maart 2004]


MARGRY
J.L.J. , Hans
Notaris te Breda , arrondissement Breda
Kantoor Linders Wijnands Olde Wolbers ; Breda
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Breda


MARIC
M. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1999
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517963 , fax 020-6207949
mirjana.maric@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


MARIE
P. ; Mw.
Advocaat bij Coöperatief Advokatenkantoor Oudenoord Utrecht ; beëdiging 1980
Postbus 8564 , 3503 RN Utrecht
Advocaat bij advocatenkantoor Boerhaavelaan
Postbus 525 , 2700 AM Zoetermeer
Tel 079-3536382 , fax 079-3536132
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 079-3521351 , fax 079-3536132
post@abvakabo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARIE
R.G.P. van
Advocaat bij Van Emstede & Heijbroek advocaten ; beëdiging 1998
De Lairessestraat 9011 , 1071 PJ Amsterdam
Tel 020-6759494 , fax 020-6759630
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Emstede & Heijbroek ; beëdiging 1994 en 1998
vanmarle@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARIEN - BRUINS
M.M. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1978
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
m.m.marien.bruins@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MARIJNEN
B.P.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 90636 , 2509 LP Den Haag
Tel 070-3286480 , fax 070-3248389
nlmarij@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARIJNEN
M.J.H.
Burgemeester CDA gemeente Roosendaal [info SAL 2000]


MARIN - BRUINS
M.M. , geboren dec 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 11 okt 1984
NU
Zutphen
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zutphen ; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1978
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
info@nysingh.nl


MARINUS
Ch.M. ; Drs. ; Mw.
Literatuurwetenschap 1987 , Rechten
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


MARION - v/d BERG
M. van ; Mw.
Rechten 1969
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


MARIS
A.G. , geboren feb 1923
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam Ministerie van Economische Zaken 1 sep 1947
Advocaat en procureur Djakarta 1 mrt 1949
Werkzaam bedrijfsleven 1 sep 1954
Advocaat en procureur Arnhem en Den Bosch 1 sep 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 feb 1973
Rechter rechtbank Arnhem 3 mei 1974
Raadsheer Hof Arnhem 7 mrt 1979
Vice-president Gerechtshof Arnhem 30 nov 1987
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Buruma Maris , Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag , 070-3529500
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


MARIS
C.W. ; Prof.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Rechtsfilosofie
Hoogleraar Rechtsfilosofie
maris@jur.uva.nl
Privé adres: Leliegracht 15 , 1016 GP Amsterdam , Tel. 020 627 73 84


MARIS
J.C.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2000
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460241 , fax 020-5460736
jaap.maris@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


MARIS - KROON
P.C.I.M. ; Drs. ; Mw.
Notaris te Oisterwijk , arrondissement Breda
Kantoor De Hair & Maris Notarissen ; Oisterwijk


MARIS
Tj.A.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Marezate Groep
Directeur E-Mail: MARSZATE@COMPUSERVE.COM


MARIS
W.P.
Advocaat bij Adv. kantoor Maris ; beëdiging 1981
Postbus 247 , 8000 AE Zwolle
Tel 038-4545040 , fax 038-4540545
law.maris@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MARISSING
J.P.L. van
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1996
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517532 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARIUS - Van EEGHEN
A.M.C. ; Mw.
Advocaat bij Petten, Tideman & Sassen ; beëdiging 1992
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
info@pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1976 en 1992
www.pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARIUS
H.R.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


MARK
C. van der
Advocaat bij Van Maurik c.s. ; beëdiging 2000
Kuifmees 50 , 3435 RG Nieuwegein
Tel 030-6055994 , fax 030-6038283
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MARK
M.J.M. van der , geboren jul 1954 ; Mw. M
NLRM 93 94 95 96 98 99/00
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 mei 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 mei 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jul 1997
NU
Arnhem parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
18 sep 1997


MARK
P.C.A. van der ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075148 , fax 010-4075710
[vademecum advocatuur 2001]


MARK
Q.J. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


MARK
R.P.F. van der , geboren sep 1954
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 3 jul 1990
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Kramer, Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 1979
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244 kbs@kbs.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KBS advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
kbs@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Te Utrecht Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten


MARK
R.R.F. van der
Advocaat bij Vandervoodt & Van der Mark ; beëdiging 1984
Advocaat bij Willems advocaten
Jacob Obrechtstraat 70 , 1071 KP Amsterdam
Tel 020-6766060 , fax 020-6645495
legal@willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Willems advocaten & Rechtsanwälte
Postbus 75966 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-67b6060 , fax 020-6645495
r.vdmark@willems-advocaten.nl
www.willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARKESINIS PhD LL.D. Cant.
B.S. ; Prof.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Rechtshistorie en Rechtsvergelijking
Hoogleraar Anglo-Amerikaans privaatrecht
b.s.markesinis@law.leidenuniv.nl
Privé adres: 27 Barrow Road , CB 22 AP Cambridge (UK) , Tel. 0223 62660


MARKS
A.J.A.
Notaris te Oirschot , arrondissement den Bosch
Kantoor Wederneijer & Marks ; Oirschot


MARKS
I. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
isabelle.marks@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


MARKUS
C.J. ; Mw.
Rechten 1983
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


MARKUS
J.A. , geboren mei 1913
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 1936-1938
Commies gemeentesecretarie Amsterdam 1 okt 1942
Substituut-griffier rechtbank Alkmaar 22 apr 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 4 mrt 1949
Rechter rechtbank Alkmaar 6 mei 1955
Vice-president rechtbank Alkmaar 4 jul 1961


MARKUS
S.R.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen ; beëdiging 1997
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ministerie van Financiën
Postbus 20201 , 2500 EE Den Haag
Tel 070-3428772 , fax 070-3427943
s.r.markus@minfin.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARKVOORT
D.
Secretaris gemeente Hof van Twente [Staatscourant 12 juni 2002]


MARKX
D.J. , geboren aug 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 13 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 8 sep 1988
Rechter rechtbank Amsterdam 1 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 2 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 2 apr 1991
Vice-President rechtbank Amsterdam 18 juli 1999
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


MARKX
F.M. ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2001
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
femke.markx@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


MARLE Zie van LOM - Van MARLE
C.J.G.H. van , geboren jul 1915 ; Mw.


MARLE
H.J.C. van ; Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612303 , fax. 024 3616145
Bijzonder hoogleraar Forensische psychiatrie (vanwege de Stichting Koningsheide)
INFO
Privé adres: Prinsegracht 41 K , 2512 GW Den Haag , Tel. 070 3804180 of 024 3612082 / 3612185


MARLE
R.G.P. van
Advocaat bij Van Emstede & Heijbroek ; beëdiging 1994
De Lairessestraat 90 II , 1071 PJ Amsterdam


MARQUART SCHOLTZ
H.A. , geboren jan 1946 M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Buitenlandse Zaken15 nov 1971
Raio rechtbank Den Haag 1 feb 1973
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 1 jun 1973
Secretaris arrondissementsparket Maastricht 15 mrt 1975
Gerechtssecretaris rechtbank Maastricht 15 mrt 1977
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Maastricht 15 mrt 1977
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 5 aug 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 18 dec 1979
Officier van Justitie Ned. Antillen 4 feb 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 aug 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 24 okt 1986
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 3 feb 1987
Advocaat-generaal ressortsparket Leeuwarden 1 jan 1997
NU
Assen parket Officier van Justitie 1e kl
Leeuwarden Hof Advocaat-Generaal 96/97


MARREE
F.
Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 1988
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4611545
f.marree@mend.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARRES
A.W.J.T. , geboren mei 1938 (of A.W.J.Th.)
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Nijmegen en/of Arnhem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11 aug 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 23 februari 1999
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen ; kantoor Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1966
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
TEVENS
Lid Raad van Discipline Arnhem
Voorzitter vereniging voor de Stille Arme onbezoldigd
Lid Raad van Toezicht woningst. Nijmegen
11 apr 1997
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
TEVENS [mei 2004]
Voorzitter vereniging voor de Stille Arme te Nijmegen 04-09-1995
Voorzitter van het College van Beroep voor de examens, Katholieke Univerziteit Nijmegen te Nijmegen 01-11-2000
@OPM
Op rechtspraak.nl [mei 2004] staat niet zijn hoofdfunctie vermeld. Is hij nog steeds advocaat of is hij iets ander gaan doen. Als advocaat is hij niet te vinden in VAD 2003.


MARRES
E.R.S.M.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 1 jan 1991
Kantonrechter Amsterdam 24 november 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 naart 1999
Vice-President Rechtbank Amsterdam 01-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Houthoff ; beëdiging 1974
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
emarres@houthoff.nl
Tot wanneer
TEVENS pril 2004] [mei 2004]
Plaatsvervangend lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaatnotarissen 01-01-2003
Voorzitter Committee of Experts HSL-Zuid 01-01-2003
Voorzitter Concern geschillencommissie Delta Lloyd 01-07-2001
Bestuurslid Stichting Rooms Catholyk Oude Armenkantoor 01-02-2001
Voorzitter begeleidingscommissie Fusie Delta Lloyd-Nuts OHRA 01-07-2000
Voorzitter Stichting Ontwikkeling Laeia 01-07-1980
Bestuurslid Stichting Rechtsbijstand Mobilitisbranche 01-07-1999
Ombudsman Vereniging Letselschade advocaten 01-10-2000
Vice-voorzitter klachtencommissie Ziekenhuis Gooi Noord te Laren 15-10-2003


MARRES
P.G.J.M.
Notaris te Leiden , arrondissement Den Haag
Postbus 11253 , 2301 EG Leiden
Rapenburg 66, 2311 EZ Leiden


MARRES
R.A.C. , Ruud ; Dhr.
Notaris te Hengelo , arrondissement Almelo
Kantoor Swerms Suwijn & Marres ; Hengelo (Ov)
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Deventer


MARS
H.
Advocaat bij Mars & Oostenbroek ; beëdiging 1984
Nieuwe Parklaan 97 , 2587 BN Den Haag
Goudsbloemvallei 1 , 5237 MH Den Bosch
Tel 073-6464560 , fax 073-6464579
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MARSCH
M.L. ter , geboren dec 1944 ; Mw. Drs.
NLRM 87
Griffier rechtbank Alkmaar 28 jun 1984


MARSEILLE
H.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1989
66 Gresham Street , EC2V 7NH London/UK
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
hmarseille@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MARSEILLE
O.J.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam


MARSEILLE
S.E. ; Mw.
[
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1987
Postbus 1175 6 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2003]
Plv. Hoofd Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]


MARTEN
X.L. ; Mw.
Advocaat bij Van Vliet & Van Donselaar ; beëdiging 2002
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn
Tel 055-5288788 , fax Oss-5288777
info@vvvd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARTENS
A.A.J. ; Mw. Drs.
[HM
Huis van H.M. de Koningin , Particulier Secretariaat van H.K.H.Prinses Margriet der Nederlanden en Pieter van Vollenhoven , Particulier secretaris


MARTENS
B.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1997
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
general@derks.nl
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
b.martens@derks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 026-3538279 , fax 026-3538230
b.martens@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARTENS
B.D.W.
Advocaat bij Groen c.s. ; beëdiging 1993
Jan van Nassaustraat 75 , 2596 BP Den Haag
Tel 070-3264231 , fax 070-3244310
martens@groencs.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Martens Van Basten Batenburg advocaten
Bezuidenhoutseweg 241 , 2594 AM Den Haag
Tel 070-3318222 , fax 070-3318322
info@mvbb.nl
www.mvbb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARTENS
D.L.J.
Advocaat bij Rischen & Nijhuis ; beëdiging 2001
Postbus 22096 , 3003 DB Rotterdam
Tel 010-4332777 , fax 010-4047959
martens@rischen-nijhuis.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARTENS
E.C. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2002
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
e.martens@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARTENS
H.
Advocaat bij Adv. kantoor Visser c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 253 , 9500 AG Stadskanaal


MARTENS
H. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief Rotterdam Noordsingel ; beëdiging 1992
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam
Tel 010-4650966 , fax 010-4654039
[vademecum advocatuur 2001]
info@advokatenkollektiefrotterdam.al
www.advokatenkollektiefrotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARTENS
H.J.O. , geboren okt 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch Medewerker Provinciale Griffie Arnhem aug 1969
Juridisch Hoofdmedewerker GAK Amsterdam feb 1972
Wetenschappelijk Medewerker 1e klasse juridische faculteit Leiden dec 1974
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 4 mei 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 6 jun 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 20 jul 1978
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 7 feb 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11 jul 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 30 nov 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 mei 1984
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 10 jan 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Vice-President rechtbank Maastricht 2 mrt 1992
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Maastricht Vice-President
TEVENS
Lid College van Beroep voor het Hoger Onderwijs te Den Haag
Voorzitter Klachtencommissie woningcorporaties Midden-Limburg te Roermond
Voorzitter Sectie Monumenten Limburg Geschied en Oude Genootschap Maastricht
Voorzitter vereniging van eig. Casa Montana Berg aan de Maas
Lid PAO adviescommissie juridische faculteit Universiteit Maastricht
17 mrt 1997


MARTENS
J.
Advocaat bij Man & Martens ; beëdiging 1983
Postbus 1414 , 1200 BK Hilversum
Tel 035-6284877 , fax 035-6244263
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Man Martens & Brasser
[vademecum advocatuur 2004]


MARTENS
J.C.M. , geboren mrt 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Rijksbelastingen 1971
Raadsheer Hof Den Bosch 2 mei 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 apr 1995
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Opgave bijbanen Hof opnemen


MARTENS
J.L.M.
Advocaat bij Prickartz c.s ; beëdiging 1985
Postbus 107 , 6400 AC Heerlen
Advocaat bij Thuis & Partners advocaten
Tempsplein 21-22 6411 ET Heerlen
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
jmartens@thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARTENS - Van der VLUGT
J.M.M. ; Mw.
Advocaat bij Man & Martens ; beëdiging 1995
Postbus 1414 , 1200 BK Hilversum
Tel 035-6281877 , fax 035-6244263
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Man Martens & Brasser
Postbus 1414 , 1200 BK Hilversum
Tel 035-6284877 , fax 035-6244263
[vademecum advocatuur 2004]


MARTENS
L.H.C.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 30 nov 1945


MARTENS
M.F.J.
Advocaat bij Van Mierlo advocaten ; beëdiging 1994
advmierlo@pi.net
Advocaat bij advocatenkantoor Van Mierlo
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5219055 , fax 073-5216912
info@advmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advocatenkantoorvanmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARTENS
P.B. , geboren okt 1970
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1996
NU
TEVENS
Geen bijbanen


MARTENS
P.G.M.
Advocaat bij Vlaminckx c.s. ; beëdiging 1981
Advocaat bij Vlaminckx advocaten
Postbus 496 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3546100 , fax 077-3543884
vlaminckx.adv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vlaminckx & Sanders advocaten en notarissen
Postbus 496 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3201920 , fax 077-3513491
p.martens@vlsa.nl
www.vlaminckxsanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARTENS
R.A.C.G. , geboren december 1955
NLRM 99/00
Advocaat en procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 10 augustus 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 10 augustus 1998
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Van der Nat Litigation
Postbus 75305 , 1070 AH AM Sterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
martens@vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 5563 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5424292 , fax 023-5425277
r.martens@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


MARTENS - ZEEMAN
R.J.A. ; Mw.
NLRM 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 14 jan 1981
Rechter rechtbank Utrecht 19 apr 1986


MARTENS
S.K. , geboren 01-03-1930
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag 1 feb 1955
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 8 apr 1971
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 20 jan 1976
Vice-President Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 2 nov 1987
President Hoge Raad der Nederlanden 1 okt 1996 - 1 apr 2000
Pensioen 1 apr 2000 : opgevolgd door HAAK
NU Den Haag Hoge Raad Gepensioneerd President (info sep 2000). Overleden.
TEVENS
Rechter in het Europees Hof voor de rechten van de mens (1988) Tot 1994 of 1996
Rechter in het Benelux-Gerechtshof (1983) ; Eerste Vice-President (1995)
Beschermheer van Kuyl's Fundatie Rotterdam (1990).
Lid van de Rotary
Overleden
INFO
Blokkeerde voor N.C.Burhoven Jaspers inzage in het griffie-dossier in eigen zaak.Daarmee zijn het Proces- Verbaal (en de aantekeningen van de Griffier) van een zitting voor het Hof te Den Haag d.d.13
juni 1995 tot op de dag van vandaag niet boven water gekomen.Kennelijk vonden de raadsheren van
de Hoge Raad dat zij in cassatie wel konden oordelen over een uitspraak van het Hof zonder kennis van
enige feiten over die bewuste zitting voor het Hof.Maar één van de partijen daarbij was dan ook
Gerechtsauditeur van de Hoge Raad geweest.
Is als President van de Hoge Raad de direct-verantwoordelijke voor gerechtsauditeurs van de Hoge
Raad, maar heeft Mw. Mr. M.C.M. deKroon, ex-gerechtsauditeur van de Hoge Raad, stelselmatig
geprotegeerd.
Is als President verantwoordelijkheid voor de toewijzing van raadsheren aan zaken (de allocatie-
verantwoordelijkheid)
Zette op de zaak van de boedelscheiding van bovengenoemde gerechtsauditeur 5 raadsheren die zich allen hadden moeten verschonen.Een klacht hierover ingediend in "Straatsburg" is afgeketst, waarschijnlijk mede door de betrokkenheid van Mr. Martens als Raadsheer bij het Europese Hof voor de Rechten van
de Mens.Een klacht over het niet-verschonen van die 5 raadsheren ingediend bij de Procureur-
Generaal bij de Hoge Raad en de President van de Hoge Raad, wordt niet in behandeling genomen.
N.B.: zich niet verschonen staat haaks op de ambtseed van de rechter en schending van een ambtseed
is een ambtsmisdrijf.
Het standpunt dat de PG bij de Hoge Raad huldigt is: of zij zich hadden dienen te verschonen of niet is jammer, maar dan had u maar moeten wraken. Maar het zich ten onrechte niet-verschonen komt eerst ; de mogelijkheid van een wraking doet daaraan geen iota af.Dat zou net zo'n vreemde logica zijn als
wanneer een rechter zou stellen: een doortrapte brandstichter gaat vrijuit, want aansluitend had er wel
iemand kunnen gaan blussen.
Maar als je dan wraakt, dan weet de Hoge Raad ook daar wel onderuit te komen.
In een resterend deel van die boedelscheiding wraakte de ex-echtgenoot 4 van de 5 raadsheren op basis
van keiharde feiten bij brief d.d.4 oktober 1998 aan de President van de Hoge Raad.
De Hoge Raad wringt zich (december 1998) in bochten om onder deze wraking uit te komen door een
buitenwettelijke eis te stellen dat een wraking alleen kan worden ingediend met de handtekening van een
Advocaat bij de Hoge Raad en daarom wordt de wraker niet-ontvankelijk verklaard.Met dit door de Hoge Raad gecreëerde obstakel probeert men zich de wraking van het lijf te houden.Dan hoeft men niet
te handelen conform de wettelijke voorschriften betreffende het afhandelen van een wraking en dat is
eigenlijk rechtsweigering.
De essentie van de 'redenatie' is: wij raadsheren van de Hoge Raad stellen dat, al staat daarover niets in de wet, een wraking alleen maar kan worden ingediend via een advocaat.Dat is nagelaten, dus wij
verklaren de wraker niet ontvankelijk.En dan hoeven we (kijk nou eens wat leuk) niet eens meer te kijken naar de vraag of die handtekening eigenlijk wel of niet ten onrechte geëist wordt zoals de wraker
stelt (omdat het niet in de wet staat en op het niveau van de rechtbank en Hof niet nodig is).En naar de
wraking zelf, en de raadsheren die zich niet verschoonden, hoeven we dan al helemaal niet te kijken.
Dit is puur opportunistisch en/of utilitair gebruik van bevoegdheden, maar we komen er zo toch mooi
mee weg.
Nu al is het zo dat vrijwel geen advocaat bereid is zijn handtekening te plaatsen onder een wraking en
al helemaal geen advocaat bij de Hoge Raad.
Met hun beschikking Nr.3927 d.d.18 december 1998 Civiele Kamer stellen de raadsheren van de Hoge
Raad (Mrs. van Erp-Taalman Kip-Nieuwenkamp, Koster, Aaftink, Van Buchem-Spapens en Balkema)
de facto de wettelijke regeling (Sv art.29 en volgende) over wraking buiten werking voor 15 miljoen
Nederlanders.
Dat betekent ook dat rechters zich dan helemaal niet meer hoeven te verschonen, want wie maakt ze nog
iets? Als zelfs raadsheren van de Hoge Raad zich niet meer verplicht voelen zich conform de wet (zie
Rv.artikel 29-34) en hun ambtseed te verschonen in een zaak waarbij zij één der partijen als persoon
kennen, en de Hoge Raad dat met eigen macht afdekt, waar blijven we dan? Schande.
Inmiddels zijn dat lastpak van een wraker de middelen van bestaan ontnomen en de toegang tot
rechtsmiddelen door hem zijn advocaat af te nemen. Zie INFO bij KNIJFF, H.J.A.


MARTENS
T.G.
Advocaat bij Van der Nat Litigation ; beëdiging 1999
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
info@vanderiiatlitigatiori.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schut Grosheide
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419861 , fax 020-5419953
t.martens@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARTIN
C. ; Mw.
Advocaat bij Van Til advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 75731 , 1070 AS Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
c.martin@vantill.nl
www.vantill.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARTIN
G.
Advocaat bij Bijlsma, Knepper & Termos ; beëdiging 1992
Postbus 2203 , 8203 AE Lelystad
Advocaat bij Pesman advocaten
Postbus 366 , 1800 AJ Alkmaar
Tel 072-5411103 , fax 072-5411105
gregor.martin@pesman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Martin advocaten
Postbus 694 , 1440 AR Purmerend
Tel 0299-671757 , fax 0299-674757
gregor.martin@martinadvocaten.nl
www.martmadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MARTIN
M.R.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
martin@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042526 , fax 010-4042045
michiel.martin@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


MARTINA
G.A. , geboren 09-08-1961
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MARTINOT
M.J.M.
Rabobank Hilversum e.o.
Directeur E-Mail: Rabohsum@tref.nl
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


MARTINS DE SOUSA - AARTSEN
J. , Joke ; Mw.
[
Concernadviseur ENECO Energiebedrijf NV Rotterdam
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


MARUK
W.W.
Notaris te Rijnsburg , arrondissement Den Haag
Postbus 272 , 2230 AG Rijnsburg


MARWIJK KOOY
A.G. van
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-0789589
marwijkkooy@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne ; beëdiging 1986
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789201 , fax 020-6789589
marwijkkooy@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


MARWIJK KOOY
B. van , geboren dec 1919
NLRM 71 87 88/89 90 91 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 26 jan 1957
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 3 dec 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 24 aug 1988


MARWIJK
J.A.H. van
Advocaat bij Kragten & Van Marwijk ; beëdiging 1986
Postbus 9379 , 3506 CJ Utrecht
Tel 030-2651010 , fax 030-2612866
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kragten Van Marwijk advocaten en Mediators
Postbus 9378 , 3506 Gi Utrecht
Tel 036-2651010 , fax 030-2612866
[vademecum advocatuur 2004]


MARWIJK KOOY
J.B. van
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1985
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
joan.vanmarwijk@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Nauta Dutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


MASCHEWSKI
E.C. ; Mw.
Rechten 1952
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


MASCHHAUPT
J.J.H. , geboren dec 1941
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 nov 1986


MASCINI
E.J.M.
Notaris te Velsen , arrondissement Haarlem
Kantoor Roeda Mascini Smit ; Velsen


MASCINI
F.J. , geboren 07-05-1954
INFO
Woonplaats Haarlem
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MASELAND
C.B.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Maseland c.s. ; beëdiging 1966
Sophialaan 33 , 1075 BL Amsterdam
Ch. Leickertstraat 34-1 , 1062 B D Amsterdam
Tel 020-6731389 , fax 020-fi754125
post@maselandcs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MASMAN
R.E.G.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 1999
Postbus 75299, 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-4880901
email@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-4857628 , fax 020-5727628
robert.masman@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


MASMEIJER
H.T. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Apeldoorn ; beëdiging 1993
Postbus 1313 , 7301 BN Apeldoorn
Tel 055-5411477 , fax 055-5416103
advokatenkollektief.apeldoorn@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweid, vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: asiel, vreemdelingenrecht, seksueel geweld


MASON
F.S.N.
Advocaat bij Van Schoonboven In't Veld ; beëdiging 1992
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
ferdinand.mason@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MASSELINK
G.H. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460502 , fax 020-5460819
elles.masselink@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


MASSET
J.Th.
Advocaat bij Masset advocaten ; beëdiging 1994
De Schaatsenmaker 2 , 5506 CZ Veldhoven
Tel 040-2307777 , fax 040-2307779
masset@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.masset.nU
[vademecum advocatuur 2004]


MASSIER - PEREZ
S.J.C. ; Mw.
Beleidsmedewerker arrondissementsparket Den Bosch ug 2001]


MAST
A.
Advocaat bij Van Ginneken Schute & Haans ; beëdiging 1986
Postbus 244 , 4330 AE Middelburg
Advocaat bij Prelaatweg 7 , Aagtekerke
Tel 0118-582645 , fax 0118-582680
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MAST
R.M.G.A. van der
Advocaat bij Goedvriend en Van der Mast advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 1521 , 6501 BM Nijmegen
Tel 024-3562500 , fax 024-3542328
[vademecum advocatuur 2001]
sgm.goedvriend@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAST
S. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
sharon.mast@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MAST
T.S.C. ; Mw.
Advocaat bij Sap . De Witte . Roth ; beëdiging 2001
Postbus 765 , 3800 AT Amersfoort
Tel 033-4613048 , fax 033-4617240
tsc.mast@letselschade-advocaten.nl
www.letselschade-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MASTBOOM
J.P.M. , Johannes Petrus Maria , geboren 26 maart 1916 ; Dhr.
Advocaat bij Karel Maes & Mastboom ; beëdiging 1953
Postbus 312 , 3240 AH Middelharnis
INFO
Overleden 4 december 2003 RC 7 december 2003]


MASTBOOM
M.J.L. , geboren aug 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 28 okt 1982
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 1 aug 1983
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 23 mei 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 feb 1988
Rechter rechtbank Amsterdam 29 jul 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 28 aug 1989
Vice-President rechtbank Amsterdam 11 dec 1992
Coördinerend Vice-president rechtbank Amsterdam9 april 1998
NU
Amsterdam Vice-President
TEVENS
Voorzitter buurthuis De Tichel in de Jordaan
Voorzitter Klachtencommissie Kennemer Gasthuis te Haarlem


MASTE
I.M.G. ; Mw.
Advocaat bij Hillen Van Tol advocaten ; beëdiging 2000
Johannes Geradtsweg 102 , 1222 PX Hilversum
Tel 035-6837059 , fax 035-6834205
hillenvantol@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MASTEBROEK
H.J. , geboren mei 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1968
Werkzaam advocaten kantoor 1978
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 14 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 14 feb 1985
Rechter rechtbank Den Bosch 20 feb 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Vice-President rechtbank Den Bosch 3 dec 1992
NU
Den Bosch Vice-President
TEVENS
Bestuurslid HSHB Erasmushuis Den Bosch
Voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Gemeente Den Bosch
Voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Stadsgewest Den Bosch
Lid Bestuur Raad van Toezicht van Toezicht Stichting Numens
14 jul 1997


MASTENBROEK
C.S. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1999
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506863 , fax 020-5506963
carja.mastenbroek@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Steinhauser Hoogenraadadvocaten
Postbus 75140 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-3013030 , fax 020-3013040
cm@steinhoog.nl
www.steinhoog.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MASTENBROEK
P.A.
Advocaat bij Mastenbroek c.s. ; beëdiging 1980
Postbus 23352 , 3001 KJ Rotterdam
Tel 010-2810111 , fax 010-2810077
mastenbroek@mastenbroek-cs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MASTENBROEK
R.
Advocaat bij Cargadooskade 65 , 3071 AW Rotterdam ; beëdiging 1986
Tel 010-4230435 , fax 010-4230201
info@mastenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MASTRIGT
A. van ; Mw.
Advocaat bij Van Mastrigt advocatenkantoor ; beëdiging 1973
Postbus 3895 , 3003 WA Rotterdam
Advocaat bij Het Van Schijndelhuis
Nieuwe Binnenweg 120 , 3015 BE Rotterdam
Tel 010-4552333 , fax 010-2251317
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 25025 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-4662333 , fax 010-2251317
[vademecum advocatuur 2004]


MATADIEN
D.
Advocaat bij Nasrullah advocaten ; beëdiging 2000
's-Gravendijkwal 37 , 3021 EC Rotterdam
Tel 010-4328887 , fax 010-4327608
[vademecum advocatuur 2004]


MATEMAN
M. , geboren januari 1969 ; Mw.
Raio rechtbank Haarlem 1 april 1997


MATEN
E.P. , geboren okt 1944
NLRM 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 mrt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 11 apr 1995
Rechter rechtbank Almelo 19 feb 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 4 nov 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 4 nov 1996
NU
Rechtbank Almelo rechter
TEVENS
Geen bijbanen
25 jun 1997


MATHEIJ
J.C.M. ; Mw.
Advocaat bij KFN Management B.V. ; beëdiging 1998
Postbus 722 , 5200 AS Maastricht
Tel 043-3282143 , fax 043-3212642
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KFN B.V. ; beëdiging 1995 en 1998
Postbus 722 , 6200 AS Maastricht
Tel 043-3282143 , fax 043-3282199
j.matheij@kfn.nl
www.kfn.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MATHIJSEN
H.J.M.E.
Notaris te Venray , arr.Roermond
Kantoor Mathijsen & Weijs ; Venray


MATHIJSEN
J.F.M.J.
Advocaat bij Willems advocaten ; beëdiging 1985
Parnassusweg 8 , 1076 AN Amsterdam
legal@willems-advocaten.nl
Jacob Obrechtstraat 70 , 1071 KP Amsterdam
Tel 020-6766060 , fax 020-6645495
h.mathijsen@willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Willems advocaten & Rechtsanwälte
Postbus 75966 , 1070 AZ Amsterdam
www.willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MATHIJSEN
P.S.R.F
Katholieke Universiteit Nijmegen
OUD-hoogleraar


MATHIJSSEN
M.C.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1999
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MATHOERAPERSAD
S.
Advocaat bij Ramdibal advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 93 510 , 1090 EA Amsterdam
Tel 020-6940466 , fax 020-6938067
ramdihal-advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lemmers Mathoerapersad Hoebba Carels advocaten
Afrikanerplein 1 , 1091 PN Amsterdam
Tel 020-6000482 , fax 020-4637573
[vademecum advocatuur 2004]


MATHON
T.E.E.H.
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 1 mrt 1961


MATHUISEN
J.K.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 10 mrt 1951


MATON
G.J.B.C.
Advocaat bij Bannenberg advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 116 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5233533 , fax 073-5233520
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Maton advocaten
Luybenstraat 5 , 5211 BR Den Bosch
Tel 073-6100614 , fax 073-6125379
matonadvocaten@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]


MATSER
B.S.
Advocaat bij Pesman advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 5037 ,2000 CA Haarlem
Tel 023-5300444 , fax 023-5300402
bmatser@pesman.nl
www.pesman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MATSER
C.M. ; Mw.
Directeur NBvP , Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
INFO
De bond telt 700 afdelingen met in totaal ca. 70.000 leden


MATSER
E.M.
Advocaat bij Van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1992
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810880 , fax 024-3810882
e.matser@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MATTHES
W.C.J.A. (C.J.A.) , geboren 2 juli 1913 te Amsterdam , Kieks
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 mei 1968
INFO
Overleden 25 juli 2001 te Amsterdam [Telegraaf 27 juli 2001]


MATTHEUSENS
C.G.A.
Advocaat bij Brekelmans & Van der Ven ; beëdiging 1988
Postbus 37 , 4715 ZG Rucphen
Postbus 1250 , 4700 BG Roosendaal
Tel 0165-554888 , fax 0165-555401
brekelmans.vanderven@inter.nl.net
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 1393 , 4700 BJ Roosendaal
Tel 0165-555094 , fax 0165-560793
info@bvo-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MATTHEUSSENS
E.M.C. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
Postbus 545, 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


MATTHIJSEN
E.E. ; Mw.
Advocaat bij Blauw Tekstra Uding advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 75840 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-4081680 , fax 020-6179362
matthijsen@legalscope.nl
www.legalscope.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MATTHIJSSE
J.J. , geboren mrt 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur te Rotterdam en Zwolle mei 1956
Werkzaam in bedrijfsleven 1 jan 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 6 aug 1968
Rechter rechtbank Haarlem 5 jun 1972
Vice-President rechtbank Haarlem 25 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Haarlem Vice-President Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


MATTHIJSSEN
P.A.M.
Notaris te Middelburg, arrondissement Middelburg
Kantoor Janse de Jonge & Van Wouwe ; Middelburg


MATTHIJSSEN
T.J. , geboren mrt 1946
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Inspecteur 's-Rijksbelasting te Utrecht
Raadsheer Hof Arnhem 1 nov 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
NU Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Docent cursus procesvoering t.b.v.Ned. Federatie van Belastingconsulenten Den Haag
Lid werkgroep belangenvereniging "Austerlitz Belang"
jun 1996
TEVENS [juni 2002]
geen nevenfuncties
TEVENS [juli 2002]
Op rechtspraak.nl: "Geen nevenbetrekkingen opgegeven]
TEVENS februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


MATTHYSSE - BLITZ
J. ; Mw.
Rechten 1958
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


MATTIJSSEN
A.A.M. ; Mw.
Beleidsmedewerker bij organisatie Landelijk Expertisecentrum Discriminatie Arrondissementsparket Parnassusweg 222 , 1076 AV Amsterdam
tel 020 5413806 , fax 020 5412693
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:
Specialismen: gelijke behandeling, internationaal recht, discriminatie


MATZINGER
H.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Koninginnegracht 135, 2514 AM Den Haag


MAURIK
H.M. van ; Mw.
[J
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 07-04-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Raadadviseur Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie te Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


MAURIK
J.P. van
Advocaat bij Van Maurik c.s. ; beëdiging 1988
Kuifmees 50 , 3435 RG Nieuwegein
Tel 030-6055994 , fax 030-6038283
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MAURITS
R.M.
Advocaat bij Claes de Vrieselaan 23a , 3021 JB Rotterdam ; beëdiging 1982


MAVRIDIS
D. ; Mw.
Advocaat bij Van Rossem advocaten ; beëdiging 2003
Herengracht 444 , 1017 JZ Amsterdam
Tel 020-4287324 , fax 020-4274597
mavridis@vanrossem.nl
www.vanrossem.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAXWELL - VERNIMMEN
A.C. ; Mw.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Van Wijmen Nouwen, Rotterdam
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


MAY
K.H.

Advocaat bij May & Wijnmalen ; beëdiging 1976
Groenmarkt 10 , 3311 BE Dordrecht
Tel 078-6140074 , fax 078-6149430
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Wethouder PvdA (/loco-burg.) Hradinxveld-Giessendam [info SAL 2000]


MAYER - MALY
C.Th. ; Prof. Dr.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081111 , fax. 010 4089185
Hoogleraar Rechtsgeschiedenis
NB
niet meer in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU


MAYER
H.P
[J
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Rechtshandhaving, Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden, Hoofd
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart, Secretaris-lid


MAYNE
C. ; Mw.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1995
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam


MAZAIRAC
M. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001 en 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460168 , fax 020-5460440
merlijn.mazairac@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


MAZEL
J.E. ; Mw.
Advocaat bij Eldermans & Geerts ; beëdiging 1991
Postbus 23 , 3500 AA Utrecht
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030-2595252 , fax 030-2595255
nlmazell@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
janine.mazel@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAZEL
P.E. , geboren dec 1956 , Paul ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 4 feb 1994
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Leeuwarden ; kantoor Trip & De Goede ; beëdiging 1983
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
p.mazel@triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Leeuwarden


MAZEL
R.G.
Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President, Raadadviseur.
Benoemd tot plaatsvervangend directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. [Staatscourant 5 juni 2002]


MAZGES
S.M.
A
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 2001
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595577 , fax 030-2595505
smarges@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MAZIJK - DOLDERSUM
T. van ; Mw.
Advocaat bij Ernst advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 88 , 3632 ZS Loenen a/d Vecht
Tel 0294-234876 , fax 0294-234091
[vademecum advocatuur 2001]


MAZURE
W.


McLEAN - Van DEUTEKOM
L.C. ; Mw.
Rechtspraktijk Drost
Hengelo
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


MEAUX - Van TUIJN
C.D.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Tuijn advocatenkantoor ; beëdiging 1985
Parkweg 76 , 6511 BJ Nijmegen
Tel 024-3235241 , fax 024-3602822
[vademecum advocatuur 2001]


MECHÉ
J.K.M. van der
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1996
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij AKD Prinsen Van wijmen
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4360582
jvandermeche@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725395 , fax 010-2725430
jvandermeche@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MECHELEN
J.H.M. van , geboren dec 1924 M
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam administratieve functies gemeentepolitie mrt 1947
Directie R.K. Vereniging voor Kinderbescherming Bisdom Breda jul 1957
Stafdocent Katholieke Sociale Academie te Breda sep 1965
Directie Regionaal Opleidingsinstituut Verplegende en Verzorgende beroepen te Breda nov 1970
Substituut-officier van Justitie arrondissement Roermond 6 sep 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Roermond 17 jun 1974
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Roermond 11 dec 1981


MEDDENS
C.A.M.
Notaris te Voorhout, arrondissement Den Haag
Postbus 67 , 2215 ZH Voorhout


MedeMA
T.A.J.
Advocaat bij Vogel & Ruitenberg advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 12166 , 1100 AD Amsterdam
Tel 020-5650400 , fax 020-5650411
Medema@theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2001]
medema@theoffice.nl
www.theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEDZE
A.J. , geboren mei 1964 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 2 aug 1997
Voorheen: Juridisch Medewerker bij Produktschap Vee en Vlees Rijswijk (ZH)
Stafjurist/gerechtsauditeur College van Beroep v.h. bedrijfsleven Den Haag
NU
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Vlees
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


MEEDER
C.G.
Advocaat bij Maaldrink advocaten ; beëdiging 1996
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss
Wassenaarseweg 20 , Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Tel 470-3469646 , fax 070-3500490
c.g.meeder@mvg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEEGDES
K.P.
Advocaat bij Kerckhoffs advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 3021 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3215929 , fax 043-3251494
info@kerkckhoffsadvocaten.nl
www.kerckhoffsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEEGEN
H.J.H. van , geboren mrt 1966
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 december 1998


MEEKEL
S.L.I. ; Mw.
Advocaat bij Van der Burgt Van Hoof advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 10466 , 1001 EL Amsterdam
Tel 020-6222151 , fax 020-6222626
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Burgt advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


MEEKERS
C.J.M. , geboren apr 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 23 nov 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 nov 1983
Rechter rechtbank Utrecht 4 feb 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 4 jul 1988
Kantonrechter Amersfoort 3 jul 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 30 okt 1990
NU
Amersfoort kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid/Secretaris van het tuchtgerecht voor de groothandel in eieren en eiproducten Zeist
Lid/Secretaris van het tuchtgerecht CPE te Zeist


MEEL
C.G.A. van
Advocaat bij Sanders advocaten ; beëdiging 1977
Vondelstraat 164 , 1054 CV Amsterdam
Tel 020-6121343 , fax 020-6186442
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bos en Lommer advocaten
Postbus 56920 , 1040 AX Amsterdam
Tel 020-5816969 , fax 020-6864725
[vademecum advocatuur 2004]


MEEL
H.G.M. van
Advocaat bij Helfrichstraat 53 , 7311 JB Apeldoorn ; beëdiging 1995
Advocaat bij Van Meel advocaten ; beëdiging 1995
Stadswal 60a , 5851 CX Huissen
Tel 026-3255265 , fax 026-3886026
[vademecum advocatuur 2001]


MEEL
J.G.M. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 13 sep 1976
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Alkmaar ; kantoor Schenkeveld & Sluis advocaten ; beëdiging 1974 of 1968
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 1968
Kennemerstraatweg 2 , Alkmaar
Postbus 1035 , 1810 KA Alkmaar
Tel 072 5121300 , fax 072 5121133
jvm@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid van de Rotary


MEELKER
J.R.
Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 1992
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-461545
r.meelker@mend.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEEMS
E. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Nieuwe Ebbingestraat ; beëdiging 1988
Postbus 1509 , 9701 BM Groningen
Tel 050-3122945 , fax 050-3121299
[vademecum advocatuur 2001]


MEENEN
K.S. van ; Mw.
Rechten 1994
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


MEENT
C. van de
Advocaat bij Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1991
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
meent@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEENT
G.W.A. van de
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5785908 , fax 020-5785888
gert.wim.van.de.meent@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785908 , fax 020-5785858
gw.vdmeent@loyensloeff.com
www.loyenslcett.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEENT
J.D. van de
Advocaat bij Van Traa advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 21390 , 3001 Al Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
meent@vantraa.nl
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
A. van der , geboren apr 1952
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 feb 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 14 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 22 apr 1986
Rechter rechtbank Leeuwarden 13 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
Kantonrechter Leeuwarden 6 aug 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 24 aug 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10 dec 1997
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger/kantonrechter/kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Provinciale State Friesland
Secretaris Vereniging SPAVO te Surhuisterveen tevens qq Stichting Munt en Penningkabinet te
Surhuisterveen
Commissaris van de Spaar en Voorschotbank NV
24 jun 1997


MEER
A.A.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Van der Aa advocaten ; beëdiging 1994
Wilhelminapark 45 , 3581 NL Utrecht
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-5687163 , fax 020-5684265
angela.van.der.meer@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de redactie van het advocatenblad (info november 2000)


MEER
A.A.S.F. van der
Advocaat bij Postbus 1464 , 6501 BL Nijmegen ; beëdiging 1983
Tel 024-3239344 , fax 024-3239344
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1977 en 1983
Tel 024-3239344 , fax 024-3238853
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
A.J. van der , geboren okt 1947
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Leeuwarden
Rechter rechtbank Leeuwarden 10 sep 1993
Rechter rechtbank Haarlem 7 okt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 2 juli 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 2 juli 1999
Vice-President rechtbank Haarlem 25 augustus 1999
NU
Leeuwarden rechter ; geen rechter daar info 08 aug 1997
Haarlem rechter ; info Leeuwarden 08 aug 1997


MEER
A.J.M. van
Advocaat bij Van der Meijden c.s. ; beëdiging 1997
Postbus 1104 , 3860 BC Nijkerk


MEER
A.K.M. van , geboren nov 1951
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 10 mrt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 10 mrt 1989
NU
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Eindhoven ; kantoor Holla & Van Dooren ; beëdiging 1978
Postbus 304 , 5600 AH Eindhoven
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
avanmeer@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEER - YSSELSTEIN
A.L. v/d ; Mw.
Rechten 1967
Gemeente Gouda
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gouda


MEER
A.W.J. van der ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Wapperom ; beëdiging 2000
Groenmarkt 10 , 3311 BE Dordrecht
Tel 078-6399900 , fax 078-6399761
[vademecum advocatuur 2001]
Wijnstraat 209 , 3311 BV Dordrecht
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
A.W.M. van , geboren dec 1916
NLRM 71
Advocaat en Procureur te Heerlen 16 aug 1945
Juridisch adviseur Algemeen Mijnwerkersfonds 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 12 jun 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 22 okt 1968
Kantonrechter Heerlen 6 mei 1969


MEER
B.H.J.M. van der
Notaris te Dordrecht , arrondissement Dordrecht
Postbus 201 , 3300 AE Dordrecht


MEER
B.J.M. van
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1984
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
general@derks.nl
Tel 026-3538227 , fax 026-3538293
b.vanmeer@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
B.S.F.D. van der
Advocaat bij Bauke van der Meer Advocaat & Procureur ; beëdiging 2001
De Entrée 11-13 , Suite 21.26 , 1101 BH Amsterdam
Tel 020-6509060 , fax 020-6509061
info@bvbmeer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
C.L. van ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2003
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771536 , fax 020-5771625
charlotte.vanmeer@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEER - NATZLJL
Chr.P. van der , geboren sep 1910 ; Mw.
NLRM 71
Rechten 1936
Werkzaam Armenraad Den Haag
Werkzaam Kinderrechter Den Haag 1942
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 20 jul 1950
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 17 mrt 1947
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


MEER
E. van der
Advocaat bij Alderse Baas c.s. ; beëdiging 1996
Postbus 120 , 8500 AC Joure
Tel 0513-415655 , fax 0513-415696
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Anker & Anker Strafrecht advocaten
Postbus 324 , 8901 BC Leeuwarden
Tel 058-2442500 , fax 058-216969E
info@ankerenanker.nl
www.ankerenanker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
G.M. van der , geboren jun 1960 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 16 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 11 aug 1994
Rechter rechtbank Leeuwarden 15 juni 1998
NU
Leeuwarden Hof gerechtsauditeur/rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Parttime docente bestuursacademie N.Ned. te Groningen
Lid commissie van advies BB , RUG
Medewerker aan de nog te verschijnen uitgave praktijkboek Curatoren Kluwer BV. deventer
Annotator FED
jul 1997


MEER
H.C.B. van der ; Mw.
Advocaat bij Van den Elst & Rouwé advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 123 , 8900 AC Leeuwarden
Verbonden aan de Stichting Rechtsbijstand Gezondheidszorg te Utrecht [maart 2001]


MEER
H.J.A. van der
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2003
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
Tel 035-6721830 , fax 035-672188ú
h.vandermeer@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
H.Th. van der , geboren mrt 1958
NLRM 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter Amsterdam 1 jul 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 juli 1998
NU
Amsterdam kantonrechter
TEVENS
Docent arbeidsrecht bij de Stichting Opleidingen Sociaal Recht te Utrecht


MEER
I. van der
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 2003
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
Tel 058-2122444 , fax 058-213366
i.van.der.meer@boonrade.nl
www.boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
I.J.K. van der ; Mw.
Advocaat bij Spong advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 15812 , 1001 NH Amsterdam
Tel 020-3305409 , fax 020-330466E
i.vandermeer@spong advocaten.com
www.spong advocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
J. van der , Jan
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel De Meerlanden
Directeur V.A.PIG & W Vastgoed


MEER
J. van der ; Mw.
vS
Lid van de Eerste Kamer voor de PvdA 1977-1992
Staatsraad in buitengeweone dienst 1992
Voorgedragen als Staatsraad per 15 mei 2000
NU
Den Haag Raad van State
TEVENS
Lid van de Raad van Toezicht op de verzekeringskamer
Commissaris bij de Stichting Exploitatie Ned. Staatsloterij


MEER
J.A. van der
Advocaat bij Van Leeuwen/Van der Eerden ; beëdiging 1990
Advocaat bij Van Leeuwen Van der Eerden advocaten
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271812 , fax 073-6271833
Leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345600 , fax 040-2345621
javandermeer@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
J.A.P.M. van , geboren mrt 1953 ; Mw. M
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 mei 1990
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 mei 1993
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 jan 1994
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 jul 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 jul 1995
NU
Breda parket


MEER
J.E. van der ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195850 , fax 030-2195855
annelies.van.der.meer@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2995555 , fax 030-299550!
utrecht@akdprinsen.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
J.G. ter
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1983
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
jg.termeer@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
J.H.B. van der , geboren 1943 ; Mw.
[B vS
Lid Raad van State
Lid Afdeling Bestuursrechtspr. Kamer 4 (hoger beroep)
Lid Raad van Toezicht Verzekeringskamer
Plaatsvervangend President Raad van Comm. Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
Mevrouw Van der Meer heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze heeft functies vervult bij een accountantskantoor, de gemeente Naaldwijk, bij het AlgemeenBurgelijk Pensioenfonds en de gemeente Maassluis. Tevens was zij Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de P.v.d.A. Verder was zij staatsraad in buitengewone dienst (1999-2000), gewezen gemachtigde bouw VWS en adviseur toponcologie VWS.


MEER
J.L.J.M. van der
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
jurgen.vandermeer@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]


MEER - Van DORP
J.M. van der , Joke ; Mw.
Bedrijfsjurist
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Beneden Maas.


MEER
L. van der
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
jurgen.vandermeer@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
L.C. van der ; Mw.
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs ; beëdiging 1999
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
info@declercq.com
[vademecum advocatuur 2001]
l.vandermeer@declercq.com
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
M. van der ; Mw.
Advocaat bij Brocacef Holding N.V. ; beëdiging 1998
Postbus 5 , 3600 AA Maarssen
Tel 030-2452278 , fax 030-2438792
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1990 en 1998
mvdmeer@brocacef.nl
www.brocacef.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
M.G.H. van der ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772312 , fax 020-5772708
msan.der.meer@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
M.M. van
Advocaat bij SRK rechtsbijstand ; beëdiging 1997 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
M.Th.H.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Wildeman 14 , 5081 PK Hilvarenbeek ; beëdiging 1986


MEER
P.J. van der
Advocaat bij Oppenheimer Wolff & Donnelly ; beëdiging 1998
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Tel 020-3055700 , fax 020-3055790
pvandermeer@oppenheimer.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Arendt & Medernach
Tel 020-3055700 , fax 020-3055787
pieter.vandermeer@arendt-medernach.nl
www.arendt-medernach.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEER
P.P.A. van der
Advocaat bij Zeef & Hoekman advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 77 , 9500 AB Stadskanaal
zeefhoek@noord.bart.nl
Advocaat bij Semsstraat 56 , 9501 GC Stadskanaal
Tel 0599-652655 , fax 0599-652672
pp.meer@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEER
R.L.J. van der
Advocaat bij Van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 1997
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Advocaat bij Van der Meer advocaten
Muntkade 9 , 3531 AK Utrecht
Tel 030-2900145 , fax 030-2900146
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blom advocaten ; beëdiging 1992 en 1997
Postbus 237 , 3900 AE Veenendaal
Tel 0318-559300 , fax 0318-559301
rvandermeer@blomadvocaten.nl
www.blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEER de WALCHEREN
W. van der
Advocaat bij Wijnberg advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 263 , 9700 AG Groningen
Tel 050-3121820 , fax 050-3122141
info@wijnbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Snoek D Jonge advocaten
Postbus Jong 033508 SB Utrecht
Tel 030-2380799 , fax 030-2341197


MEER
Y.A. van der , geboren apr 1959 ; Mw. M
NLRM 95 96 97 98 99/00
Centrale Recherche Informatiedienst
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 aug 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 aug 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jul 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1december 1997
NU
Rotterdam parket


MEERBACH
P.C.W.M.
Advocaat bij Coöperatief Advokatenkantoor Oudenoord Utrecht ; beëdiging 1973
Postbus 8564 , 3503 RN Utrecht
Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord
Postbus 109 , 3440 AC Woerden
Tel 0348-579456 , fax 0348-579416
[vademecum advocatuur 2001]
Advocatenkantoor Oudenoord
Postbus 85336 , 3508 AH Utrecht
Tel 030-2637600 , fax 030-2637615
[vademecum advocatuur 2004]


MEERBEKE - HENDRIKSZ
T.M.H. van ; Mw.
Rechten 1972
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


MEERBURG
D.C.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1977
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771533 , fax 020-5771775
dcmeerburg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
dirk.c.meerburg@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEERBURG
D.P.F.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1999
Triton Court , 14 Finsbury Square en 2nd Floor , London EC2A 1BR , UK
Tel 0044-2076144920 , fax 0044-2076144941
dirk.pf.meerburg@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEERBURG
H.E.
Notaris te Werkendam , arrondissement Breda
Kantoor Notarismaatschap De Rivieren , Werkendam, Andel, Dussen


MEERBURG
J.D.
Advocaat bij Rijpkema & Miedema ; beëdiging 1983
Postbus 1586 , 9701 BN Groningen
Tel 050-3185280 , fax 050-3138290
rijpkema.miedema@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rijpkema Van der Veen advocaten & Mediators
Tel 050-3 185286 , fax 050-3138296
info@rvdv-advocaten.nl
www.rvdv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEERDINK
E.R.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406868 , fax 010-4048711
ermeerdink@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
eelco.meerdink@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEERDINK
J.
Advocaat bij Koninginneweg 52 , 1075 EA Amsterdam ; beëdiging 1975
Tel 020-6711055 , fax 020-6761976
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MEEREN
C.J.A.M. van der
Advocaat bij Postbus 2288 , 5600 CG Eindhoven ; beëdiging 1967
Advocaat bij Rijk Muurmans & Van der Meeren
Postbus 1369 , 5602 BJ Eindhoven
Tel 040-2410046 , fax 040-2423008
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Muurmans & Van der Meeren advocaten
Postbus 468 , 5600 AL Eindhoven
Tel 040-2410046 , fax 040-2423008
maea.muurmans@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEEREN
T. van der
Advocaat bij Vlaminckx advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 496 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3546100 , fax 077-3543884
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heijltjes advocatenPostbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
vandermeeren@heijltjes.nl
www.heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEERING
A. ; Prof.
NLRM 80 87 88/89
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 25 okt 1978


MEERMAN
H.E. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 07-06-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
meerman@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
henriette.meerman@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEERMAN - PADT
M. , Marianne ; Mw.
Advocaat & procureur bij Staten Bolwerk 26 , 2011 Ml Haarlem ; beëdiging 1977
Tel 023-5319577 , fax 023-5324498
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bettink Meijer Meerman advocaten
Staten Bolwerk 26 , 2011 ML Haarlem
Tel 023-5319577 , fax 023-5324498
[vademecum advocatuur 2004]


MEERMAN
R.D.
Advocaat bij advocatenkantoor Kraal ; beëdiging 1995
Brouwersgracht 124 , 1013 HA Amsterdam
Tel 020-6265616 , fax 020-6215303
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Plasman advocaten
Roelof Hartstraat 31 , 1071 VG Amsterdam
Tel 020-6731548 , fax 020-6795568
rdmeerman@plasmanadvocaten.nl
www.plasmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEERMANS - VERHOEF
J. ; Mw.
[J
Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West , vestiging Rotterdam , unitmanager


MEERR.H. van der
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


MEERS
H.M.S. , geboren aug 1952 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 29 jul 1994
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Ruijgrok, Van Iersel & Luchtman ; beëdiging 1984


MEERSMA
J.H.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen Andersen Legal ; beëdiging 1998
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
[vademecum advocatuur 2001]


MEERSMA
K.D.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1999
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4360582
kmeersi-na@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772334 , fax 020-5772708
k.meersma@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEERTEN
M.B. van , geboren 25-03-1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Den Haag 1956
Werkzaam Centrale Directie P.T.T. 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 6 jun 1967
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 mei 1979
Raadsheer Hof Den Haag 1 mrt 1980
Vice-President Hof Den Haag 11 sep 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 jul 1995
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd Vice-President Gerechtshof Den Haag
TEVENS
Lid commissie van advies en bijstand van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag
Bestuurslid van de Stichting Studentenhuisvestiging van het Koninklijk Conservatorium
Arbiter bij de raad van arbitrage voor Metaalnijverheid en Handel
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MEERTEN
R.J. van ; Ir.
Advocaat bij Meijer advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 498 , 2000 AL Haarlem
Tel 023-5347156 , fax 023-5316258
rjvanmeerten@meijer-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEERTENS - ZEEMAN
R.J.A. , geboren dec 1944 ; Mw.
[J
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 14 jan 1981
Rechter rechtbank Utrecht 19 apr 1986
Vice-President rechtbank Utrecht 19 apr 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 2 aug 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 24 sep 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 28 januari 2000
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank vice-president
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie
Gevangeniswezen
TEVENS [juni 2002]
Lid Centrale Raad voor strafrechtstoepassing
Voorzitter "klachtencommissie seksuele en verbale intimidatie' van de Hogeschool van Utrecht
Lid klankbordgroep "Nieuw profiel Slot Loevestein"
TEVENS [juli 2002]
Lid klankbordgroep ontwikkeling Juridisch centrum, Slot Loevestein van 01-01-1997
Lid Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Den Haag van 01-05-2000
Voorzitter klachtencommissie seksuele en verbale intimidatie Hogeschool van Utrecht, Utrecht van 01-01-1997 tot 01-03-2002


MEERWIJK
K.A.J.C. van ; Mw.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 15680 , 1001 ND Amsterdam
Tel 020-6262758 , fax 020-6272462
[vademecum advocatuur 2001]


MEERWIJK Zie WITTEMAN - Van MEERWIJK
L.A.C.M. van , geboren apr 1929 ; Mw.


MEERWIJK
R.M.J. van , Rob ; Dhr.
Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1993
Advocaat bij AKD Prinsen Van wijmen ; beëdiging 1993
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
rvanmeerwijk@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
rvanmeerwik@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Vught
Adv.-Belastingdeskundige


MEES
J. , Joost
Consultant MSR
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rotterdam


MEES
L.J.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1991
Jl.Jenderal Sudirman 28 (905)
Djakarta Pusat 10210/Indonesië


MEES
M. , geboren jan 1946
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 16 dec 1993
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Keizersgracht 443-A , 1017 DJ Amsterdam ; beëdiging 1983
Advocaat te A'dam ; kantoor Houthoff ; beëdiging 1989
tel 020-6383170 , fax 020-6383746
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Twee maal beëdigd: in 1975 en in 1983. Waarom.
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Subsidie Medisch Wetenschappelijk Onderzoek
Lid Bestuur Beheer Landgoed
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Stichting Subsidie Medisch Wetenschappelijk Onderzoek
Bestuurslid Beheer landgoed

MEES
R.A.J. , geboren okt 1934 , Renée ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden in 1956 VVSL
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 12 jan 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Rechter rechtbank Zutphen 1 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU
Zutphen rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
Lid/President Soroptimistenclub Deventer
bijbaan register 1996
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Deventer.


MEESTER
G.A. de
Directeur Intereffect Japanse Aandelen N.V. [jaarverslag 2000]


MEESTER
J.B. de , Jan ; Dhr.
Advocaat bij Olie & De Jonge advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 342 , 4460 AS Goes
Tel 0113-221100 , fax 0113-221120
oliedejonge@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 03-09-86
Olie & De Jonge advocaten
Frans den Hollanderlaan 25 , 4461 HL Goes
Postbus 342 , 4460 AS Goes
tel 0113-221100 , fax 0113-221120
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
oliedejonge@zeelandnet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
meester@oliedejonge.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Walcheren


MEESTER
R.G.
Advocaat bij Adv. kantoor Kranendonk & Meester ; beëdiging 1997
Postbus 22762 , 1100 DC Amsterdam
Tel 020-6963000 , fax 020-6964008
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Meester
Postbus 15200 , 1001 ME Amsterdam
Tel 020-4095555 , fax 020-4095444
info@meestermeester.nl
www.meestermeester.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEESTERS
B.J.M.A.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1982
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
bart.meesters@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEESTERS
M.A.
Advocaat bij Van den Boom advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 771 , 5400 AT Uden
Advocaat bij Verweij advocaten
Postbus 1382 , 6501 Bj Nijmegen
Tel 024-3243709 , fax 024-3602150
verweij@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mr.m.a.meesters@verweij-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2002]
Advocaat bij De Koningh advocaten
Postbus 1005 , 3600 BA Maarssen
Tel 0346-550270 , fax 0346-550695
meesters@dekoningh-advocaten.nl
www.dekoningh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEETER
F.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 10 jan 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 8 jul 1977
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1962
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 1962
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075075 , fax 010-4075076
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
Tel 010-4075075 , fax 010-4075710
friso.meeter@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Hof van Discipline te Utrecht
Lid Adviescommissie Wetgeving van de Ned. Orde van advocaten ; faillissementscommissie
en woordvoerder van de faillissementscommissie in het ressort
Lid eerste kamer Staten Generaal PvdA
Lid vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorlopig verslag 13 mei 1997 i.v.m.wijziging van onder meer Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
in verband met invoering van medevoogdij en gezamenlijke voogdij
Voormalig Deken Rotterdam van de Orde van advocaten
INFO
Lid van de Rotary


MEETER
W.D. , geboren dec 1923
NLRM 71 87 88/89 90 91
Inspecteur Voogdijraad Groningen feb 1955
Plaatsvervangend secretaris Raad van de Kinderbescherming Leeuwarden meI1956
Secretaris Raad van de Kinderbescherming Dordrecht sep 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1962
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 28 dec 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 22 dec 1964
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 1 okt 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 aug 1984


MEETEREN
E. van ; Mw.
Advocaat bij Buers advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 22 , 1740 AA Schagen
Tel 0224-212496 , fax 0224-215924
[vademecum advocatuur 2001]
buers.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEETEREN
G.A. van
Advocaat bij Van den Boomen advocaten ; beëdiging 1993
Noordkade 2c , 6003 ND Weert
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379694 , fax 040-2440273
g.vmeeteren@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626560 , fax 040-2626581
nlmeete3@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEETEREN
I. van ; Mw.
Advocaat bij Koch & Van den Heuvel ; beëdiging 2002
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Tel 076-5226470 , fax 076.5226413
meeteren@kah-heuvel.nl
www.koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEEUSE - SIMON
R.H. ; Mw.
Rechten 1975
Bedrijfsjurist (extern)
Goossens & Partners bv, Business Lawyers Rotterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Bouw
de Meierij
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


MEEUSEN
F.
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1992 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
fmn@srk.nl
www.stk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEEUWIS
Th.H.
Advocaat bij Meeuwis advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 293 , 8250 AG Dronten
Tel 0321-317247 , fax 0321-318920
t.meeuwis@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MEEUWISSE
C.P.E. , geboren juni 1964 ; Mw.
NLRM 99/00
Advocaat en procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 februari 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 augustus 1999
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 april 1999


MEEUWISSE
M.P. , geboren januari 1964 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 28 januari 2000


MEEUWISSE
N.C.J. ; Mw.
[B
Jaarverslag Achmea Groep 1999;
Lid van de Raad van Afgevaardigden van de Stichting PVF Nederland
[Internet april 2003]:
MEEUWSEN - DEK
Beëdigd: 27-05-98
Provincie Zeeland
Abdij 6 , 4331 BK Middelburg
Postbus 6001 , 4330 LA Middelburg
tel 0118-631304 , fax 0118-631802
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg


MEEUWSEN
B.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
nlmeeuw3@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEEUWSEN - DEK
M.C.J. ; Mw.
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-635365 , fax 4118-636178
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Provincie Zeeland
Postbus 6001 , 4330 LA Middelburg
Tel 0118-631378 , fax 0115-631802
mcj.meeuwsen-dek@zeeland.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEEUWSEN
S.
Advocaat bij Meeuwsen Van den Pol advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 25 , 4200 AA Gorinchem
Tel 0183-630200 , fax 0183-635104
meeuwsenvandenpol@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 3048 , 4200 EA Gorinchem
Tel 0183-630200 , fax 0183-635104
meeuwsenvandenpol@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEEWIS
N.L.M.A.L.
Notaris te Waalwijk , arrondissement Breda
Kantoor Meewis notarissen ; Waalwijk


MEEWISSE
C.P. ; Mw.
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos ; beëdiging 1989
Keizersgracht 332 , 1016 EZ Amsterdam


MEGCHELEN
C.Y. van
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2003
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020.5460125 , fax 020-5460739
christiaan.vanmegchelen@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEGCHELSEN
G.
Notaris te Elburg, arrondissement Zutphen
Postbus 44 , 8080 AA Elburg


MEGEN
W.C. VAN
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Noord ; beëdiging 2002
Postbus 27561 , 3003 MB Rotterdam
Tel 010-4432100 , fax 010-4668375
w.v.megen@hccnet.nl
www.rechtshulprotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEGGELEN
L.D. van ; Mw.
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Tel 0546-533633 , fax 0546-820827
damste@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEGGELEN
R.G. van
Advocaat bij Van Meggelen c.s. ; beëdiging 1975
Postbus 325 , 4600 AH Bergen op Zoom
Tel 0164-251400 , fax 0164-238658
van.meggelen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MEHRING
E.W.
Trenité van Doorne advocaten & Notarissen ; beëdiging 1994
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
mehring@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
Tel 020-6789202 , fax 020-6789589
mehring@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de juridische werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export
MEIJ
K. de ; Mw.
Advocaat bij Gersjes advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 6131 , 5600 HC Eindhoven
Tel 040-2129245 , fax 040-2118659
[vademecum advocatuur 2001]
gersjes@iae.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEI
M.C. van der ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
[vademecum advocatuur 2001]


MEI
W.W.P.
Advocaat bij Signer & Kroon ; beëdiging 1994
Postbus 662 , 1200 AR Hilversum
Advocaat bij Kroon advocaten
Postbus 339 , 1200 AH Hilversum
Tel 035-6286640 , fax 035-6286647
[vademecum advocatuur 2001]
mei@kroonadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIBERGEN
L.A.J.M.
Directeur Brienen & Maas


MEIBORG - BARTHOLOMEUS
P.M.H. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 206 , 7600 AE Almelo ; beëdiging 1996
borgheus@worldonline.nl
Advocaat bij Meiborg advocatenkantoor
Postbus 206 , 7600 AE Almelo
Tel 0545,454263 , fax 0546-824612
meiborg@meiborg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1991 en 1996
Postbus 552 , 7600 AN Almelo
Tel 0546-449424 , fax 0546-449425
pmeiborg@meiborg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIDE
B. van der
Notaris te Schiedam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Valk,Van der, Bonga & Partners ; Schiedam, Vlaardingen


MEIDE
J.H. van der , geboren jun 1921
NLRM 71 80
Werkzaam Vereniging van Nederl.Gemeenten 1947
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken, II.administrateur 1951
Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, II.hoofdadministrateur 1962
Lid Centrale Raad van Beroep 6 okt 1969
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep 20 sep 1976


MEIDENKAMP
A.C. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2003
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121650 , fax 030-2121158
a.meulenkamp@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIER
T. ; Mw.
Advocaat bij Van der Molen Sluyter advocaten Assen ; beëdiging 1992
Advocaat bij Sluyter advocaten
Postbus 605 , 9400 AP Assen
Tel 0592-316362 , fax 0592-317470
info@sluyter-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sluyter advocaten ; beëdiging 1992 en 2003
www.sluyter-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIHUIZEN
J. , geboren okt 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 12 mrt 1962
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 12 jul 1962
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 12 jul 1964
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 1 sep 1966
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 22 jun 1968
Rechter rechtbank Dordrecht 11 feb 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 8 mrt 1974
Kantonrechter Dordrecht 12 apr 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 12 apr 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 10 apr 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 23 nov 1979
Kantonrechter Den Haag 21 dec 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 15 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 1 jan 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 6 maart 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 6 maart 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 6 maart 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 6 maart 1998
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger JA
TEVENS
Incidenteel Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Incasso-ondernemingen
Voorzitter klachtencommissie Huisartsen districten Delfland Westland en Schieland
Voorzitter klachtencommissie Stichting Oldeslo
okt 1997


MEIJ
A.W.H. , geboren dec 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 13 jan 1984
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 21 aug 1985
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 11 mei 1992
Vice-Voorzitter College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1mrt 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht1apr 1994
Coördinerend vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 8 jul 1994
Plaatsvervanger Lid Tariefcommissie Amsterdam 16 nov 1994
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1996
NU
Hoge Raad Raadsheer
TEVENS
Lid van de Commissie van Bijstand van de Vereniging van Milieurecht advocaten


MEIJ
C.E.F. van der
INFO
Woonplaats Rijswijk
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


MEIJ
E.L. de
Advocaat bij International Card Services B.V. ; beëdiging 2002
Postbus 23225 , 1100 DS Amsterdam
Tel 020-6600494 , fax 020-6600562
edmeij@icscards.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJ
F. van der
Advocaat bij Herengracht 244 , 1016 BT Amsterdam ; beëdiging 1980
Tel 020-6236721 , fax 020-6242249
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Meij advocaten
Herengracht 244 , 1016 BT Amsterdam
Tel 020-6236721 , fax 020-6242249
frankvandermeij@vandermeij-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJ - NIJGH
J.C. v.d. ; Mw.
Rechten 1953
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Delft


MEIJ
J.M. de ; Prof.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Staatsrecht
Hoogleraar Nederlands en vergelijkend staatsrecht
TEVENS
Redactiemedewerker: Informatierecht/AMI
INFO
Privé adres: Sterreboslaan 24 , 3972 GD Driebergen , Tel. 0343 513622


MEIJ
K. van der ; Mw.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1996
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Advocaat bij Van der Nat Litigation
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
vandermei j@vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mei Mendel Prakke
Postbus 633 , 1000 AP Amsterdam
Tel 020-5245245 , fax 020-4210044
kvandermeij@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJ
K. van der ; Mw.
Advocaat bij Rensen Breederveld Van Oostrum ; beëdiging 2003
Postbus 409 , 1800 AK Alkmaar
Tel 072-5155544 , fax 072-5155493
vandermeij@rbo-adv.nl
www.rbo-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJ
L.S. van der
Notaris te Grijpskerk , gem. Zuidhorn, arrondissement Groningen
Postbus 7 , 9843 ZG Grijpskerk


MEIJ
M.O.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1996
mmeij@houthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
oorei j@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJ
W. van der , geboren 20-05-1924
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Advocaat en Procureur Den Haag 7 jul 1953
Rechter rechtbank Den Haag 24 okt 1979
INFO
Woonplaats Rijswijk
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag (lijst


MEIJBOOM
A.P.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1990
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
lawyers@kvdl.nl
Tel 020-5506633 , fax 020-5506733
alfred.meijboom@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506633 , fax 020-5506733
alfred.meijboom@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJDE
K. van der
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 3075 , 6202 NB Maastricht
Tel 043-3254560 , fax 043-3215450
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJDEN
H. van der , geboren jan 1962 M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 mrt 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 15 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 sep 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 feb 1995
NU
Den Bosch parket
TEVENS
Geen bijbanen
13 jan 1997 , 18 sep 1997


MEIJDEN
H.J.M.G.M. vd , Henk ; Dhr.
Advocaat Procureur bij Van der Meijden c.s. ; beëdiging 1987
Advocaat bij Van der Meijden & Reitsma
Postbus 1104 , 3860 BC Nijkerk
Tel 033-2458544 , fax 033-2461387
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Oss Van der Meijden Vermeer & Reitsma advocaten
Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
Tel 0341-417023 , fax b341-419648
info@omvradvocaten.nl
www.omvradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Noord-West Veluwe


MEIJDEN
J.J.H. van der
Advocaat bij Van er Aa& Koers advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 14138 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2512171 , fax 030-2510414
aa@aa-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJDEN
K.C.A. van der ; Mw.
Advocaat bij Dubach advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 422 , 5700 AK Helmond
Tel 0492-544435 , fax 0492-527895
kvandermeijden@dubachadvocaten.nl
www.dubachadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJDEN
P. van der
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Randstad Uitzendbureau bv


MEIJENVELD
C. von
NLRM 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992


MEIJER
A.C.G. ; Mw.
Advocaat bij Van der Woude De Graaf ; beëdiging 1991
Willemsparkweg 31 , 1071 CP Amsterdam
Tel 020-6766690 , fax 020-6766695
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Woude De Graaf advocater
info@woudegraaf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
A.E.C. , geboren jun 1947 , Annelies ; Mw.
NLRM 88/89 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1974
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 30 jul 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 8 nov 1980
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 26 jul 1982
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 16 mrt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 feb 1992
Rechter rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Rechter sector Bestuursrecht Arnhem
NU
Arnhem rechter
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Soroptimistenclub
Geen bijbanen
mrt 1997
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Arnhem-Oost.


MEIJER
A.H.
Notaris te Hoogkarspel , gem. Drechterland, arrondissement Alkmaar
Postbus 5 , 1616 ZG Hoogkarspel


MEIJER
A.M.J.
NLRM 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 7 jun 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 14 mrt 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 4 maan 1988


MEIJER
A.T. (of A.Th.)
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153810 , fax 070-5153121
ath.meijer@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
B.
Advocaat bij advocatenkantoor Oudaen ; beëdiging 1982
OUDaen 1-3 , 1081 BA Amsterdam
Marktplein 2 , 1421 AC Uithoorn
Tel 0297-566064 , fax 0297-532513
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Oudaen advocaten & procureurs
Tel 020-6461184 , fax 020-644035
info@oudaen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
B. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1989
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529576 , fax 070-3520919
bmeijerfhouthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
B.
Advocaat bij Tomlow Advokaten ; beëdiging 1998
Postbus 85016 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2521802 , fax 030-2511328
meijer@tomlow-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
B.G. ; Mw.
Advocaat bij Van Doorn Breukelaar & Willemser ; beëdiging 2002
Postbus 93526 , 1090 EA Amsterdam
Tel 020-6935544 , fax 020-663138
b.meijer@vandoorncs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
B.M.M. ; Mw.
Advocaat bij Lovells ; beëdiging 2002
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533728 , fax 020-553379:
bettine.meijer@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
C.J.
Advocaat bij Dirkzwager / De Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER Zie CLERCQ - MEIJER
C.M. , geboren feb 1949 ; Mw.


MEIJER
D.J.C. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1996
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
E.
Advocaat bij Meijer, Den Engelsen Gopal advocaten ; beëdiging 1991
Koninginnegracht 41 , 2514 AD Den Haag
Advocaat bij Meijer Van der Zwan & Associés
Koninginnegracht 76 , 2514 AH Den Haag
Tel 070-3063636 , fax 070-3063698
meijer.vdzwan@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Meijer & Associés advocaten
Tel 070-3063636 , fax 070-306369
meijer.associes@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
E. ; Mw.
Rechten 1943
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


MEIJER
E.A. ; Mw.
[
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]


MEIJER
E.E. ; Mw.
Advocaat bij Van den Biesen Prakken Böhler ; beëdiging 1998
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-6232605 , fax 020-6203559
emeijer@bpb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Biesen advocaten
Wibautstraat 3 , 1091 GH Amsterdam
Tel 020-5682929 , fax 020-5682925
ernestinemeijer@vandenbiesen.com
www.vandenbiesen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
E.G.J.M. , geboren dec 1953
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 7 apr 1988


MEIJER
E.L.F. de
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1998
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
e.demeijer@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Adriaanse De Meijer Van Kimmenade ; beëdiging 1987 en 1998
Postbus 75938 , 1070 AX Amsterdam
Tel 020-3052980 , fax 020-3052989
edm@admvk.nl
www.admvk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
E.T. , geboren mrt 1952 , Eddie ; Dhr. Drs.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 16 dec 1993
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1982
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1982
Postbus 1507 , 3000 B M Rotterdam
Tel 010-2172639 , fax 010-2172701
emeijer@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
e.meijer@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Vrienden Capelse Muziekschool
4 aug 1997
Lid van de Adviescommissie wetgeving van de NOvA ; belastingrecht
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rotterdam


MEIJER
E.W.M.
Voorzitter Streekgewest Westelijke Mijnstreek [info SAL 2000]
Burgemeester gemeente Stein [Staatscourant 4 juli 2001]


MEIJER
F.
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1982 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
F.F. , geboren mei 1966 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1994
TEVENS
geen bijbanen


MEIJER
F.N. , geboren 27-01-1931
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 3 jan 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 jan 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 26 jun 1986
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Ekelmans & Meijer ; beëdiging 1956
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
Lid van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak van de NOvA
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

MEIJER
G.H. , geboren mei 1958
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Unit-coördinator sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank Zwolle
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 6 jan 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 okt 1393
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Rechter rechtbank Zwolle 4 jul 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Zwolle rechter ; actief 97
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger (GH Meyer)
TEVENS
Freelance docent bij de Veluwse Assurantie Club VAC


MEIJER
F.R.
Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 1994
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort


MEIJER
G.
Advocaat bij Maas c.s. ; beëdiging 1993
Postbus 193 , 9930 AD Delfzijl
Advocaat bij Klopstra c.s. advocaten
Postbus 288 , 9500 AG Stadskanaal
Tel 0599-650853 , fax 0599-650953
infofklopstra.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Maas en Buwalda
Postbus 125 , 9640 AC Veendam
Tel 0598-613872 , fax 0598-623346
meijer@maasadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
G.B.
Advocaat bij an Beek & Drosten ; beëdiging 2003
Hengelosestraat 141 , 7521 AA Enschede
Tel 053-4326560 , fax 053-4326339
info@vanbeekendrosten.nl
www.vanbeekendrosten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
G.H. , geboren mei 1958
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 6 januari 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 oktober 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 januari 1994
Rechter rechtbank Zwolle 4 juli 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 juni 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 juni 1996


MEIJER
G.J.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2000
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857641 , fax 020-5727641
gerard.meijer@freshields.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
G.J. ; Mw.
Advocaat bij MS Derks Star Busmann ; beëdiging 2001
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
Tel 035-6721821 , fax 035-6721$$4
g.meijer@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER - CAMPFENS
G.M. , geboren mei 1947 ; Mw.
NLRM 99/00
directiesecretaris
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 15 juni 1998
Rechter rechtbank Leeuwarden 9 december 1999


MEIJER
G.W.B.
Advocaat bij Willem Pijperstraat 66 , 1077 XM Amsterdam ; beëdiging 1986
Tel 020-6717359 , fax 020-6717921
[vademecum advocatuur 2001]
mrbobmeijer@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
H.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 4 dec 1974
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor de Lairessestraat 65 , 1071 NV Amsterdam ;beëdiging 1973
mrhans@pi.net
Tel 020-6760106 , fax 020-4703743
meesterhans@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
H.A.H.W.
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
meijer@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
H.C.
Advocaat bij Rijnja Meijer advocaten ; beëdiging 1991
Keizersgracht 66 , 1015 CS Amsterdam
Tel 020-6203125 , fax 020-4206571
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rijnja Meijer & Balemans advocaten en Procureurs
hmeijer@rijnjameijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
H.J.
Advocaat bij Okkerse & Schop ; beëdiging 1989
Postbus 10058 , 1301 AB Almere
Advocaat bij De Haan advocaten
Postbus 538 , 9400 AM Assen
Tel 0592-399525 , fax 0592-398237
assen@dehaanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
I. ; Mw.
Advocaat bij Van Till advocaten ; beëdiging 1998
De Lairessestraat 158 , 1075 HM Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
i.meijer@vantill.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Gessel & Blaauw advocaten
Amstelveld 7 , 1017 JD Amsterdam
Tel 020-6276684 , fax 020-6206489
ingeborg.meijer@gesselblaauw.nl
www.gesselblaauw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER - HILHORST
I.E. ; Mw. *****t
Advocaat bij Munneke Lourens advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 757 , 2400 AT Alphen a/d Rijn
Tel 0172-447070 , fax 0172-447079
info@munnekelourens.nl
www.munnekelourens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER TIMMERMAN THIJSSEN
J.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1978
Advocaat bij NautaDutilh
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
jeroen.meijer@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER TIMMERMAN THIJSSEN
J.
Advocaat bij Metier Bruckhaus Deringer ; beëdiging 1978
Postbus 75299
1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857606 , fax 020-5727606
jeroen.thijssen@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
J.
Advocaat bij Van Hooft advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 265 , 5800 AG Venray
Tel 0478-515115 , fax 0478-514081
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
J.
Advocaat bij 1 ; beëdiging 1997 en 2001
ulicher & Meijer advocaten
ostbus 260
5800 AG Venray
Tel 0478-521070 , fax 0478-521071 j.meijOjulicher-meijer.nl
www.julicher-meijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
J. , geboren 17-04-1964
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MEIJER
J.A.
Advocaat bij Meijer advocaten & Belastingadviseurs Laan van Meerdervoort 100 ; beëdiging 19$7
2517 AS Den Haag
Tel 070-3548663 , fax 070-3584750
joost@meijer-advocaten.nl
www.meiier-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
J.A.
Advocaat bij Meijer c.s. ; beëdiging 1987
Scheveningseweg 50 , 2517 KW Den Haag
Tel 070-3548663 , fax 070-3584750
meijercs.law@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
J.A. , geboren mei 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rijksbelastingdienst 1968
Raadsheer Hof Den Bosch 18 jun 1984
Vice-President Hof Den Bosch 19 mei 1995
Coördinerend vice-president Hof Den Bosch 1 apr 1997
Coördinerend vice-president Hof Den Bosch 24 nov 1997
NU
Den Bosch Hof Vice-President
TEVENS
Penningmeester Stichting De Sterne Instituut voor geestelijk gehandicapten te Clinge
Voorzitter Adviescommissie van de BB-schriften Gemeente Sluis-Aardenberg
Plaatsvervangend Voorzitter adviescommissie voor de BB-schriften van de Provincie Zeeland
Lid van de schadebeoordelingscommissie van de Gemeente Sluis-Aardenburg
Lid Aantrekken Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)


MEIJER
J.H.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1993
Postbus 10100
7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271271 , fax 055-5223111
j.h.meijer@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
J.H.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1993
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
info@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
J.K.A.
Notaris te Geertruidenberg, arrondissement Breda
Postbus 89 , 4930 AB Geertruidenberg
Markt 6, 4931 BS Geertruidenberg


MEIJER - Van der AA
J.M.D.H. ; Mw.
[J
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur


MEIJER Zie VELT - MEIJER
J.M.E. in 't, geboren nov 1941 ; Mw.


MEIJER
J.P.
Advocaat bij Meijer & Hesen ; beëdiging 1984
Kievitstraat 8 , 3514 VB Utrecht


MEIJER
J.W.
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 ; beëdiging 1957
2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
info@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
J.W.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 4 jul 1980
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Buruma Maris ; beëdiging 1957
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1957
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
info@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Voorzitter vereniging van Onteigenings advocaten
Lid redactieraad Bouwrecht
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


MEIJER SWANTÉE
K.B.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1962
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
general@derks.nl


MEIJER
K.J.
Advocaat bij advocatenkantoor Meijer ; beëdiging 1993
Postbus 10
9076 ZN Sint ANNAPAROCHIE
Tel 0518-402186 , fax 0518-402976
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
K.J.
Advocaat bij Postbus 10 , 9076 ZN Sint Annaparochie ; beëdiging 1993
Tel 0518-402186 , fax 0518-402976
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
L.G.
Advocaat bij Vandervoodt & Van der Mark ; beëdiging 1982
Jacob Obrechtstraat 70 , 1071 KP Amsterdam
Advocaat bij Meijer Jonen advocaten
Postbus 59744 , 1040 LE Amsterdam
Tel 020-5285828 , fax 020-5285829
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
L.G.
Advocaat bij Meijer Jonen advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 59744
1040 LE Amsterdam
Tel 020-5285828 , fax 020-5285829
mja@meijerjonen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
M. ; Mw.
Advocaat bij Van Heck & Van Vliet ; beëdiging 1987
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn


MEIJER
M.
Advocaat bij Zandhuis Tazelaar advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 71749 , 1008 DE Amsterdam
Tel 020-3011080 , fax 020-4422066
ztadv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
M. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2000
Postbus 251 ,1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
milou.meijer@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
M. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
milou.meijer@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER - DELLAERT Zie DELLAERT
M.A.A. ; Mw.


MEIJER
M.E. de ; Mw.
Advocaat bij Salomons Van der Valk advocaten
Postbus 82155 ; beëdiging 1997
2508 ED Den Haag
Tel 070-3512124 , fax 070-3524492 m
e.demeijer@salval.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
M.E. de ; Mw.
Advocaat bij Wladimiroff & Spong ; beëdiging 1997
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Advocaat bij Spong advocaten
Postbus 15812 , 1001 NH Amsterdam
Tel 020-3305409 , fax 020-3304666
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
M.J.
Advocaat bij Krans Helmig Stuijt advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 34 , 2000 AA Haarlem
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 5563 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5424292 , fax 023-5425277
haarlem@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Meijer advocaten
Postbus 498 , 2000 AL Haarlem
Tel 023-5347156 , fax 023-5316258
meijer@advocateninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER c.s.
M.J.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Keizersgracht 695-697,1017 DW Amsterdam


MEIJER
M.R.
Advocaat bij Derks. Star Busmann. Hanotiau ; beëdiging 1986
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
m.meijer@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij GMS Decks Star Busmann
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
M.R.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Meijer c.s. , Mr. M.J. ; Amsterdam


MEIJER
M.R.H.
Advocaat bij Wilhelminastraat 58 , 2011 VP Haarlem ; beëdiging 1981
Tel 023-5319213 , fax 023-5340514
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor mr. M.R.H. Meijer
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
N.
Advocaat bij Boogaard Fabisch Meijer ; beëdiging 1984
Plein 1902, no 7 , 4141 DD Leerdam
Advocaat bij Meesters van zaken
Postbus 856 , 4200 AW Gorinchem
Tel 0183-531344 , fax 0183-638753
[vademecum advocatuur 2001]
Oranjeplein 2 , 4141 AR Leerdam
Tel 0345-616767 , fax 0345-633665
n.meijer@mvz.nl
www.mvz.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
N. ; Mw.
Advocaat bij Den Hollander advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 50 , 3240 AB Middelharnis
Tel 0187-485400 , fax 0187-486162
advocaten.mh@denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
N.A.H.W.
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
hnh@worldonline.nl


MEIJER
O.
Advocaat bij Bilderdijkstraat 84 , 3532 VJ Utrecht ; beëdiging 1984


MEIJER
O.E.
Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1973
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4360582
romeijer@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
romeijer@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
O.G.
Notaris te Menterwolde , gem. Appingedam, arrondissement Groningen
Postbus 27 , 9636 ZG Zuidbroek


MEIJER
P.
Advocaat bij Maarten Tromp advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 30131 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-2056610 , fax 010-2055325
[vademecum advocatuur 2001]
secretariaat@maartentromp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
P.A. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeft ; beëdiging 2002
Postbus 71170
1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785765 , fax 020-5785843
pamela.meijer@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
P.E.M.
Advocaat bij Van den Hemel & Van Huis ; beëdiging 1998
Postbus 523 , 1200 AM Hilversum
Tel 035-6244359 , fax 035-6232806
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Liefferink & Partners ; beëdiging 1988 en 1998
Postbus 1275 , 3800 BG Amersfoort
Tel 033-4631250 , fax 033-4619230
liefferink.advocaten@planet.nl
www.keistadadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
R.E. , Robert
Makelaar
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Utrecht


MEIJER
R.F.
Advocaat bij Bettink Meijer Meerman advocaten Staten Balwerk 26 ; beëdiging 1977
2011 ML Haarlem
Tel 023-5319577 , fax 023-5324498
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
R.F.
Advocaat bij Bettink Meijer Meerman advocaten ; beëdiging 1977
Staten BoIwerk 26 , 2011 ML Haarlem
Tel 023-5319577 , fax 023-5324498
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
R.J.
Advocaat bij Meijer & Dijkgraaf advocaten ; beëdiging 1973
Heresingel 9 , 9711 ER Groningen
Postbus 7074 , 9701 JB Groningen
Tel 050-3139820 , fax 050-3146336
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
R.S.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1984
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
infoghouthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
R.S.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1984
Postbus 84046
2508 AA Den Haag
Tel 070-3529566 , fax 070-3520527
rmeijer@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER - HULSEN
S.H.M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1995
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
simone.meijer@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
S.M.M. ; Mw.
Advocaat bij Roozeboom advocaten ; beëdiging 2001
Grote Markt 12 a
3111 NJ Schiedam
Tel 016-2460450 , fax 010-2460255
info@roozeboomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
S.Y.Th. , geboren april 1967
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 april 1999


MEIJER
T.J.P.M. , Thérèse ; Mw.
Juridisch adviseur
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Curaçao.


MEIJER
Tj.A.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1972
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
Tel 035-5721821 , fax 035-6721888
t.mei jer@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
TJ.A.
Advocaat bij M Vastgoed B.V. ; beëdiging 1972
MS Derks Star Busmann
Postbus 272
1200 AG Hilversum
Tel 035-6721821 , fax 035-6721884
tmeijer@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
V.P.J.
Advocaat bij Multi Vastgoed B.V. ; beëdiging 1999
Postbus 875 , 2800 AW Gouda
Tel 0182-690900 , fax 0182-690590
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJER
V.PJ.
Advocaat bij
Postbus 875 ; beëdiging 1993 1999
2800 AW Gouda
Tel 0182-690900 , fax 0182-690690
vmeijer@am-development.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJER
W.A.M.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 7 jun 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 14 mrt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 4 mrt 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 12 okt 1996
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger strafsector
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Breda
TEVENS
Voorzitter commissie BB-schriften gemeente Geertruidenberg
Bewindvoeder van de heer Nijs te Breda
Zaakvoerder de heer van Nordheim oa bedrijfspand in Maastricht
08 jun 1997


MEIJER Zie LUIJTEN - MEIJER
W.R. , geboren mrt 1945 ; Mw. Prof. e.v. Prof. LUIJTEN, E.A.A


MEIJERE
C.A. de , geboren mei 1908
NLRM 71
Advocaat en Procureur Leiden 1941
Raadadviseur ministerie van Justitie 1946
Rechter rechtbank Rotterdam 25 aug 1948
Raadsheer Hof Den Haag 8 feb 1956
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 3 mei 1961


MEIJERING
K.H. , geboren sep 1933 M
NLRM 80
Secretarie Reclasseringsraad Dordrecht 1967
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 nov 1972
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 12 okt 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Bosch 21 okt 1975
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m.werkzaam Officier van Justitie hoofd
arrondissementsparket Curaçao 27 sep 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 14 sep 1979


MEIJERING
N.C.J.
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq v.Kleef ; beëdiging 1988
Vondelstraat 89 , 1054 GM Amsterdam
Tel 020-6166676 , fax 020-6185246
info@seegers-cs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJERING - DUIJF
R.M. ; Mw.
Rechten 1974
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


MEIJERING
W. , geboren 26-04-1923
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MEIJERINGH
J.R. , geboren jul 1935
[J
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Groningen mei 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 8 okt 1973
Rechter rechtbank Groningen 1 sep 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 29 okt 1979
Vice-president rechtbank Assen 2 jul 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 11 aug 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 29 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel, Assen 20 jun 1988
President rechtbank Assen 1 mei 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 5 feb 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 5 feb 1998
NU
Assen president rechtbank
Assen kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid centrale raad van advies
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline te Leeuwarden
Voorzitter Drents Juridisch Genootschap
20 apr 1996
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie
Gevangeniswezen


MEIJERINGH
N.H. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJERINK - BROKKEN
C.M. , geboren dec 1932
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Laren
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 22 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 28 nov 1988
Rechter rechtbank Den Bosch 13 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 15 nov 1991
Is gestopt in okt 1996
NU
Den Bosch rechter
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Met pensioen ; info Den Bosch 03 feb 1998


MEIJERINK
H. ; Mw.
Advocaat bij Diepeveen Pieters & Van Es ; beëdiging 1999
Zuideinde 58 , 7941 GJ Meppel
Tel 0522-252424 , fax 0522-201409
[vademecum advocatuur 2001]
www.dpve.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJERINK
H.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Hemonylaan ; beëdiging 1993
Hemonylaan 27 , 1074 BJ Amsterdam
Tel 020-6622931 , fax 020-5645186
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hemony advocaten ; beëdiging 1993
Tel 020-6622931 , fax 020-6646186
info@advocaten-hemony.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJERINK
S.N. ; Mw.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 2001
Postbus 397 , 1970 Al IJmuiden
Tel 0255-547815 , fax 0255-511933
s.n.meijerink@tanger.nl
www.tanger.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJERMAN
G.H.
Advocaat bij Stoffels & De Jong ; beëdiging 1997
Postbus 1074 , 6801 BB Arnhem


MEIJERMAN
J.A.
Advocaat bij Holland 'Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1987
Postbus 2295
3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065019 , fax 010-4065001
jan.meijerman@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJERMAN
J.A.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 21937 , 3001 AX Rotterdam
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072354 , fax 010-4072612
nlmei j 33@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJERS
A.P.H. ; Dr.
Katholieke Theologische Universiteit Utrecht
Heidelberglaan 2 , 3584 CS Utrecht
tel 030 2532149 , fax 030 2533665
Vakgroep Systematische Theologie en Kanoniek Recht
Kanoniek Recht
tel 030 2531980
ameijers@ktu.nl
TEVENS
Universiteitsraad , Wetenschappelijk personeel , Lid


MEIJERS
G.
Advocaat bij Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 1986
Frederiksplein 39 , 1017 XL Amsterdam
Tel 020-6383606 , fax 020-6234549
gmeijers@abma.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJERS
G.
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 1986
Stadhouderskade 34-35
1071 ZD Amsterdam
Tel 020-6383606 , fax 020-6234549
g.meijers@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJERS
G.J.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
ABN AMRO Bank N.V.
Rayon Directeur


MEIJERS
L.C.A.M.
Notaris te Veldhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Storimans & Meijers ; Veldhoven


MEIJERS
L.C.M. , geboren aug 1929 ; Prof. UHD M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam R.K. Kerkgenootschap 1959
Werkzaam Ministerie van Justitie , II.hoofd afdeling Staat- en Strafrecht, hoofdadministrateur 1 jul
1968
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 2 mrt 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 16 aug 1977
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 12 mrt 1980
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 14 feb 1985
NU
Hoge Raad Hof Advocaat-Generaal
TEVENS
Universiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
Hoogleraar forensische psychiatrie
Eerder vermeld als: Bijzonder hoogleraar Strafrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen ( 1 moduul)
TEVENS
Lid Beoordelingscommissie klachtenregeling Gemeentepolitie Emmen
Lid Bestuur geriatrische verpleeginrichting "Nieuw Graswijk" te Assen
Voorzitter Bestuur Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Hoofdredacteur Nederlandse Jurisprudentie
Lid Studiecommissie tuchtrechtspraak KNVB
Voorzitter College van Advies Politieregio Lelystad
Lid College van Advies Politieregio Utrecht


MEIJERS
M.C. ; Mw.
Beleidsmedewerker bij Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
Kanaalweg 86 , 3533 HG Utrecht
tel 030 2974321 , fax 030 2960050
M.Meijers@forum.imo.nl
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: vreemdelingenrecht, strafrecht


MEIJERS
P.J.J.
Advocaat bij advocatenkantoor Meijers Getijmolenerf 28 ; beëdiging 1992
280 GL Gouda
Tel 0182-585096 , fax 0182-524106
p.j.j.meijers@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJERS
P.J.J.
Advocaat bij Getijmolenerf 28 , 2807 GL Gouda ; beëdiging 1992
Tel 0182-585096 , fax 0182-524106
[vademecum advocatuur 2001]


MEIJERS
V.A.E.M. , geboren mrt 1964
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 30 jan 1997
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversitair docent RU Limburg
TEVENS
Secretaris redactie van Vennootschap & Onderneming
16 apr 1997
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


MEIJJER
M.
Advocaat bij Zandhuis Tazelaar advocaten
Postbus 71749 ; beëdiging 2000
1008 DE Amsterdam
Tel 020-3011080 , fax 020-4422066
meijjer@zandhuis-tazelaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJJES
P. , geboren dec 1902
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Justitie , II.raadadviscur 1931
Rechter rechtbank Den Haag 11 apr 1942
Vice-President rechtbank Den Haag 3 mei 1952
Raadsheer Hof Den Haag 30 jan 1957
Vice-president Hof Den Haag 21 apr 1958


MEIJKNECHT
P.A.M. , geboren jun 1942 ; Prof.
[J
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 nov 1989
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht Hoogleraar Rechtsplegingsrecht
TEVENS
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Rechtspleging
, Raadadviseur 95/96
Ministerie van Justitie Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96
Lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht
Opgave bijbanen bij Hof opnemen


MEIJLER
S.C. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 82012 , 2508 EA Den Haag ; beëdiging 1986
Advocaat bij Drok advocaten
Oude Delft 58 , 2611 CD Delft
Tel 015-2195555 , fax 015-2195550
Brok@drok.nl
[vademecum advocatuur 2001]
svanleeuwen@drok.nl
www.drok.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJLINK
P.W.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 30 okt 1958


MEIJLLNG
W.
Notaris te Losser, arrondissement Almelo
Kantoor Meljling & Wiechers ; Losser


MEIJNHARDT
M.E. ; Mw.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Advocaat bij Van Vliet & Van Donselaar
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn
Tel 055-5288788 , fax 055-5288777
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marxman advocaten
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
meijnhardt@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJRING
K.H. , geboren sep 1933
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Secretaris Reclasseringsraad te Dordrecht 1967
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 nov 1972
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 12 okt 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 21 okt 1975
Hoofdofficier van Justitie Ned. Antillen 27 sep 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 14 sep 1979
Advocaat-generaal Hof Den Haag 14 dec 1981
Raadsheer Hof Den Bosch 20 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 8 jul 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 31 okt 1991
Vice-President Hof Den Bosch 15 jun 1994
NU
Den Bosch Hof Vice-President
TEVENS
Lid adviescommissie Tuchtrechtspraak KNVB
Lid Aantrekken Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)


MEIJROOS
H.H.M.
Advocaat bij Meijroos en Schouten ; beëdiging 2000
Postbus 85447 , 2508 CC Den Haag
Tel 070-3609830 , fax 070-3614684
[vademecum advocatuur 2001]
adv@meijroos.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJROOS
J.C.
Advocaat bij Meijroos en Schouten ; beëdiging 1989
Postbus 85447 , 2508 CC Den Haag
Tel 070-3609830 , fax 070-3614684
[vademecum advocatuur 2001]
adv@meijroos.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIJS
B.W.G.P. ; Drs.
Advocaat bij Thuis & Partners ; beëdiging 1983
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
info@thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Heerlen (Ledenlijst 2000)


MEIJS
J.A.T.
Advocaat bij Toenbreker c.s. ; beëdiging 1993
Keizersgracht 686 , 1017 EV Amsterdam


MEIJS
J.H.W. van der
Advocaat bij Kantoor Pessers ; beëdiging 1995
Advocaat bij advocatenkantoor Pessers
Postbus 885 , 5600 AW Eindhoven
Tel 040-2452555 , fax 040-2431749
[vademecum advocatuur 2001]


MEILENS - SCHRAGE
L.G. ; Mw.
Advocaat bij Klopstra c.s. advocaten ; beëdiging 1998 en 2000
Postbus 288
9500 AG Stadskanaal
Tel 0599-650853 , fax 0599-650953
info@klopstra.nl
www.klopstra.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEILER
J.W. , geboren 31-05-1932
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MEILLO
E.C. ; Mw.
Advocaat bij De Roos & Pen advocaten Keizersgracht 332 ; beëdiging 2003
1016 EZ Amsterdam , Tel 020-6275411 , fax 020-6226577
info@drpadvocaten.nl
www.drpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEILLO
E.C. , geboren jan 1974 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1998


MEIN
J. , geboren sep 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 23 jun 1948
Waarnemend ambtenaar Groningen 2!9 apr 1949
Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 28 apr 1955
Substituut-officier van Justitie arrondissement Groningen 18 dec 1956
Rechter rechtbank Groningen 1 feb 1965
Vice-president rechtbank Groningen 12 feb 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 21 aug 1984


MEIN - TOXOPEUS
O.J.C. ; Mw.
Advocaat bij Maas en Buwalda ; beëdiging 1984
Groningerweg 13a , 9705 TA Paterswolde
Tel 050-3094572 , fax 050-3090515
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 125 , 9640 AC Veendam
Tel 0598-613872 , fax 0598-623346
toxopeus@maasadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEINDERSMA
M. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Heemskerkerweg ; beëdiging 1984
Heemskerkerweg 15 , 1941 GS Beverwijk
Advocaat bij advocatenkantoor Kranendonk & Meindersma
Van Maasdijkstraat 2 , 1945 XE Beverwijk
tel 0251 257040 , fax 0251 247231
info@kmadvocaten.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@kmadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: arbeid, psychiatrie, pers-en familierecht


MEINEMA
M. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Meinema ; beëdiging 1993
Advocaat bij advocatenkantoor Jansens-Meinema ;
Pippijn van Herstelstraat 32 , 3962 CH Wijk Bij Duurstede
Tel 0343-577193 , fax 0343-577193
[vademecum advocatuur 2001]


MEINEN
Q.J.A.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 2003
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506666 , fax 020-5506777
lawyers@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEINERS
J.F.
Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Postbus 3086 2001 DB Haarlem
Oranjeplein 14, 2012 LP Haarlem


MEINERS
P.G.J.M.
Notaris te Leiden , arrondissement Den Haag
Kantoor Meiners & Kortlang ; Leiden


MEINERS
R. , Renée ; Mw.
Notaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Leiden.


MEINES
C. van ; Mw.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 155 , 2800 AD Gouda
Tel 0182-518433 , fax 0182-522684
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEINHARDT
M.M.S. ; Mw.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2001
Postbus 1126
6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810829 , fax 024-3810819
m.meinhardt@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEIS
B.W.G.P. ; Drs. *****
Advocaat bij Thuis & Partners advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
bmeijs@thuispartners.nl
www.thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEISSEN
I.C.M.E. , geboren jan 1969 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 apr 1994
NU
TEVENS
Lid ledenraad NVvR
17 nov 1997


MEISSEN
M.P.A.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 18 jul 1957


MEJI ER
H.J.
Advocaat bij De Haan advocaten & Notaris
Postbus 723 ; beëdiging 1989
9700 AS Groningen
Tel 050-5757400 , fax 050-5757444
meijer@dehaanadvocaten.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEJI ER
N. ; Mw.
Advocaat bij Den Hollander advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 50
3240 AB Middelharnis
Tel 0187-485000 , fax 0187-486162
advocaten.mh@denhollander.nl
www.denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEKENKAMP - Van der MOLEN
A.A.M. v/der ; Mw.
Rechten 1993
Juridisch Beleidsmedewerkster , Ziekenfondsraad
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


MEKENKAMP
R.J.B.
Advocaat bij Govers, Mekenkamp & Teurlings advocaten ; beëdiging 1995
Advocaat bij Covers Mekenkamp & Teurlings advocaten
Oostenburgervoorstraat 106-110 , 1018 Mr. Amsterdam
Tel 020-4201475 , fax 020-6229819
[vademecum advocatuur 2001]


MEKENKAMP
R.J.B.
Advocaat bij
Postbus 94549 ; beëdiging 1995
1090 GM Amsterdam
Tel 020-6657688 , fax 020-6657688
[vademecum advocatuur 2004]


MEKKE
F.
Advocaat bij Spierings & van der Poel ; beëdiging 2003
Zandpad 3 a
1054 GA Amsterdam
Tel 020-6835972 , fax 020-6850027
spierings.advocaten@s4a11.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEKKELHOLT
B.j.
Advocaat bij Knuwer & Creutzberg ; beëdiging 2001
Postbus 42
1780 AA Den Helder
Tel 0223-660114 , fax 0223-660354
mekkelholt@knuwer.nl
www.knuwer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MELAARD
M. , geboren jul 1963
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 okt 1996
Rechter rechtbank Almelo 5 sep 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 20 april 1998
NU
Almelo gerechtsauditeur
Almelo rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
25 jun 1997


MELAI
A.L. , geboren mei 1918 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 aug 1984
NU
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
OUD-hoogleraar


MELCHERS - OUD
A.J.Th. ; Mw.
Rechten 1952
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


MELCHERS
D.A.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1999
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Kempenaer advocaten
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
d.melchers@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MELCHERS
M.J.W. ; Mw.
Advocaat bij Melchers advocatenkantoor ; beëdiging 1989
Advocaat bij Cornelis & Melchers
Postbus 13028 , 3507 LA Utrecht
tel 030 2368877 , fax 030 2314466
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@cornelis-melchers.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: vreemdelingenrecht, asiel, vluchtelingenrecht


MELCHERS
P.T.A.M.
Advocaat bij Van Tuijn advocatenkantoor ; beëdiging 1989
Kruisstraat 307 , 3581 GK Utrecht
Advocaat bij Wagenaar & Partners
Maliebaan 98 , 3581 CZ Utrecht
Tel 030-2331181 , fax 030-2334014
wageneer-cs-advocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MELCHERS
T.G.J.M.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2002
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313495 , fax 020-4313468
thedoor.melchers@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MELCHING
G. ; Drs.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Loyens & Volkmaars
Vennoot


MELCHING
R.O.J. , Roelff ; Dhr.
Bedrijfsjurist Nat.Grondbezit NV
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Katwijk-Noordwijk


MELENS
A.L.R. , geboren mei 1950
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 10 aug 1989
Kantonrechter Terneuzen 21 nov 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 21 nov 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg B jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 8 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 8 jul 1991
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
terneuzen kantonrechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Moolenburg Bent
Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te
Middelburg
Voorzitter Klachtencommissie Sint Clara Ziekenhuis te Rotterdam


MELIS
E.M.C. ; Mw.
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 2002
Postbus 7160 , 4800 GD Breda
Tel 076-5225922 , fax 076-5227711
i.melis@quarles.nl
www.quarles.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MELIS
P.A.M.
Notaris te Boxmeer , arrondissement den Bosch
Kantoor Bongaerts & Melis ; Boxmeer


MELISSEN
J.J.M.
Advocaat bij Van Vliet & Van Donselaar ; beëdiging 1983
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn
Tel 055-5288788 , fax 055-5288777
[vademecum advocatuur 2001]


MELISSEN
J.M.
Advocaat bij Van Heck & Van Vliet ; beëdiging 1983
Postbus 10438 , 7301 CK Apeldoorn
7301 GK Apeldoorn
Tel 055-5288788 , fax 055-5288777
jjmmelissen@vvvd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MELISSEN
W.A.H. , geboren sep 1966 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 okt 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 okt 1999
Rechter rechtbank Amsterdam 21 dec 2000
NU
Amsterdam rechtbank rechter
TEVENS
Geen bijbanen
19 jul 1997
TEVENS ovember 2002]
Plaatsvervangend Lid Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 1 jan 2001


MELKENT
N.N.C.
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 2000
Postbus 51143
1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020.6765896
advocaten@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MELKERT
C.N. , geboren apr 1958
NLRM 95 96 97 98 99/00
Wetgevingsjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 mei 1994
Rechter rechtbank Rotterdam 1 sep 1995
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Voorzitter Ombudscommissie gemeente Pijnacker te Pijnacker
Vice-Voorzitter van het parochiebestuur van de parochie H.Johannes de Dooper te Pijnacker


MELLEMA
A.M. ; Mw.
Advocaat bij Pesman advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 36310
1020 MH Amsterdam
Tel 020-6352020 , fax 020-6352021
mmellema@pesman.nl
www.pesman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MELLEMA
A.M. ; Mw.
Advocaat bij Pesman advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 36310 , 1020 MH Amsterdam
Tel 020-5352020 , fax 020--5352021
marlies.mellema@pesman.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MELLEMA
S.R. , geboren nov 1954
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 jan 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 28 jun 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 jun 1986
Rechter rechtbank Den Haag 20 jul 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 24 apr 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 24 apr 1992
Kantonrechter Zaandam 1 apr 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 apr 1994
Kantonrechter Haarlem 24 november 1997
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


MELLEMA - KRANENBURG
T.J. , geboren sep 1955 ; Mw. UHD
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 4 mei 1990
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277713 / tel 071 5277718 / tel 071 5243162 , fax 071 5277600
Departement Civielrechtelijke Zaken
Burgerlijk recht
t.j.mellema@law.leidenuniv.nl
Eerder vermeld als: Universitair docent aan de RU Limburg
TEVENS
Kandidaat-notaris te Katwijk
Geen bijbanen


MELLEMA - ZIJLSTTRA
Y.A.G. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Mr. Mellema ; beëdiging 1983
Maerelaan 3 , 1961 KA Heemskerk
Tel 0251-246644 , fax 0251-250600
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mellema advocaten
Floris Balthasarstraat 20 2064 XP Haarlem
Tel 023-5377806 , fax 023-5387840
mellema-zijlstra@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MELLENBERGH
R.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 ; beëdiging 2000
1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
rik.mellenbergh@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MELLES
M.W. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1992,1997
1345 Avenue of the Americas , 19th floor New York N.Y.10105 , USA
Tel 001-2124249140 , fax 001-2124249100
[vademecum advocatuur 2001]
NB
Twee maal beëdigd: in 1992 en in 1997


MELLINK - DIJKSHOORN
M.C. ; Mw.
Rechten 1951
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


MELMAN
A.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Schipper Van der Mersch ; beëdiging 1999
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-2418900 , fax 010-2418925
schipmer@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MELSSEN
B.J.J. , geboren aug 1952
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 dec 1980
Rechter rechtbank Zutphen 10 nov 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Rechter rechtbank Zwolle 9 nov 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 15 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Vice-President rechtbank Zwolle 4 feb 1997
Coördinerend Vice-President rechtbank Zwolle 1 mei 2001
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger 260291 Ontslag
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter ; actief 97
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter personeelsvereniging RESPONZ tot 13 mrt 1996
Lid van Commissie van Toezicht van de penitentiaire inrichting "De Grittenborgh" te Hoogeveen
[19 aug 1997]
Geen opgave van bijbanen bijbanen in Zutphen
Kinderrechter in Zwolle
TEVENS pril 2001]
Docent Koninklijke Marechaussee Apeldoorn
Docent Rechercheschool Zutphen
Bestuurslid van de Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp te Deventer


MEMELINK
H.S.
Advocaat bij Van Ginneken Schute & Haans ; beëdiging 1998
Postbus 244 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-616155 , fax 0118-613350
e.schute@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
h.memelink@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEMELINK
P. ; Mw.
*****
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
memelink@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MENALDA
A. , geboren jun 1930 ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 nov 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 13 mrt 1987
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
OUD-hoogleraar Wiskunde
22 feb 1997
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


MENCKE
F.G.
Secretaris gemeente Heiloo [info SAL 2000]


MENDEL
B.M.
Advocaat bij Wiersma Mendel Prakke ; beëdiging 1991
Postbus 3787 , 1001 AN Amsterdam
Postbus 75555 , 1070 AN Amsterdam
Tel 020-5245245 , fax 020-4210044
bmmendel@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 633 , 1000 AP Amsterdam
Tel 020-5245245 , fax 020-4210044
bmmendel@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MENDEL
M.M. , geboren apr 1939 ; Prof.
[J
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Wetens. Medewerker Rijks Universiteit Leiden 1963
Hoofd Juridische afdeling Estel Hoogovens BV.1971
Buitengewoon.Hoogleraar T.H. delft 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 30 sep 1971
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 18 jun 1979
Raadsheer Hof Amsterdam 9 apr 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 15 okt 1987
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Raadsheer Hof Adam
TEVENS
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Handelsrecht en Bedrijfsrechtelijke Vakken
Hoogleraar Handelsrecht en sociaal-economisch privaatrecht
m.m.mendel@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Technische Universiteit Delft
Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Afdeling Beleid. Techniek en Infrastructuren
Sectie Recht en Techniek
Algemene Beginselen van het Recht en het bedrijfsrecht
TEVENS
Lid van het bestuur van de Vereeniging 'Handelsrecht', Rotterdam
Lid van het tuchtrechtcollege van de Raad van Toezicht Verzekeringen
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie
Vennootschapsrecht, Lid
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen (info november 2000)
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam.
INFO
Privé adres: Laurillardlaan 8 , 2082 HG Santpoort-Zuid


MENDEL
P.W.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1993
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam


MENDES DE LEON
V.C.M. , geboren O5-09-1956 ; Mw.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MENDLIK
J. , geboren okt 1935
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Secretaris krijgsraad Arnhem 1 apr 1961
Raio rechtbank Breda 15 nov 1961
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 15 mrt 1962
Gerechtssecretaris rechtbank Breda 1 sep 1964
Als Stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Breda 1 sep 1966
Substituut-griffier rechtbank Breda 26 feb 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 26 mrt 1969
Rechter rechtbank Breda 14 jul 1970
Vice-president rechtbank Breda 4 apr 1978
Pres-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Buitenland Landmacht 18 jan 1979
Pres-plaatsvervanger Mobiele krijgsraad Buitenland Landmacht 18 jan 1979
President rechtbank Breda 1 aug 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 9 sep 1991
President rechtbank Rotterdam 1 mrt 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 29-02-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Rotterdam President rechtbank
TEVENS
Voorzitter van het Rotterdams Juridische Genootschap
Lid Bestuur van het Ned. Arbitrage Instituut
Lid van de Rad van Advies van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam
Lid van de Raad van Advies van het WODC
Voorzitter van de Kruijne de Bruijne Stichting
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Willem Krijne de Bruijne Stichting te Rotterdam van 01-01-1995
Bestuurslid Rotterdams Juridisch Genootschap te Rotterdam van 01-03-1994
Plaatsvervangend Lid Hof Discipline bedoeld in de advocatenwet te Utrecht van 23-07-2001
Voorzitter Stuurgroep Raad voor de Rechtspraak i.o. te Den Haag van 01-06-2000 tot 31-03-2001

MENDLIK
J. ; Mw.
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-11-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechtbank
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
tel 070 3285328 , fax 070 3285325
maildhg@dbbw.nl
[Vademecum Advocatuur 1998]
Niet in [Vademecum Advocatuur 2003]
Waarschijnlijk gestopt als advocaat
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


MENGE
J.M. ; Mw.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1997
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3600450
j.menge@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MENGELBERG
R.H.W. , geboren jan 1935
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsjurist te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 12 okt 1985
Kantonrechter Utrecht 3 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 29 mei 1996
NU
Utrecht kantonrechter


MENGELBERG
R.J.G.
Advocaat bij Witte & Partners ; beëdiging 1992
Postbus 2474 , 3500 CL Utrecht


MENGER
H.E.
Advocaat bij Menger & Penders ; beëdiging 1977
Minderbroedersberg 5 , 6211 LK Maastricht
Tel 043-3215931 , fax 043-3253740
[vademecum advocatuur 2001]
mengeradvocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MENGER
H.J.
Advocaat bij Nagtegaal & Jong ; beëdiging 2001
Postbus 1275 , 1500 AG Zaandam
Tel 075-6313121 , fax 075-6350818
njadvoc@xs4all.nl
www.juridisch.com/nagtegaalùjong
[vademecum advocatuur 2004]


MENGER - Van der SPEK
M.J. ; Mw.
Advocaat bij Menger Kantoor ; beëdiging 1983
Advocaat bij Menger & Penders
Minderbroedersberg 5 , 6211 LK Maastricht
Tel 043-3215931 , fax 043-3253740
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Menger advocaten
mengeradvocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MENGER
P.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Algemene Fiscale Zaken, Afdeling Wederzijdse Bijstand, Hoofd


MENGER
R.E.
Advocaat bij Menger Kantoor ; beëdiging 1977
Minderbroedersberg 5 , 6211 LK Maastricht


MENHEERE
M.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Dijk Van Schijndel Menheere Duinvee 9 ; beëdiging 1995
2585J Den Haag
Tel 070-3546424 , fax 070-3549804
rnmmenheere@dsmadvocaten.nl
www.dsmadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MENHEERE
M.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Kranenburg Kantoor ; beëdiging 1995
Postbus 303 , 2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel
Advocaat bij Van Dijk Van Schijndel Menheere ; beëdiging 1995
Duinweg 9 , 2585 JT Den Haag
Tel 070-3546424 , fax 070-3549804
[vademecum advocatuur 2001]


MENICK
G.E.
Advocaat bij advocatenkantoor Jan Luijkenstraat Jan Luijkenstraat 92-R ; beëdiging 1991
1071 CT Amsterdam
Tel 020-6640848 , fax 020-6795465
[vademecum advocatuur 2004]


MENICK
G.E.
Advocaat bij advocatenkantoor Jan Luijkenstraat ; beëdiging 1991
Jan Luijkenstraat 92-R , 1071 CT Amsterdam
Tel 020-6640848 , fax 020-6795465
[vademecum advocatuur 2001]


MENICK
J
Advocaat bij W.F.
advocatenkantoor Tan Luijkenstraat Jan Lui jkenstraat 92-R ; beëdiging 1995
1071 CT Amsterdam
Tel 020-6640848 , fax 020-6795465
[vademecum advocatuur 2004]


MENICK
J.W.F.
Advocaat bij Adv. kantoor Jan Luijkenstraat ; beëdiging 1995
Jan Luijkenstraat 92 , 1071 C7 Amsterdam
Tel 020-6640848 , fax 020-6795465
[vademecum advocatuur 2001]


MENK - POPMA
J. van ; Mw.
Notarieel Recht 1966
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


MENKEN
C.G.M. ; Mw.
Rechten 1985
BeleidsMW
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


MENKVELD
F.E.J.
Advocaat bij Menkveld Maarssen ; beëdiging 1981
Postbus 1153
3600 BD Maarssen
Tel 0346-583060 , fax 0346-583065
info@menkveldmaarssen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MENKVELD
F.E.J.
Advocaat bij Menkveld, Adank & Aartsen ; beëdiging 1981
Postbus 13334 , 3507 LH Utrecht
Advocaat bij Van der Brug cs advocaten
Postbus 85050 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2511224 , fax 030-2541786
[vademecum advocatuur 2001]


MENKVELD
J.W.
Advocaat bij Pieters advocaten ; beëdiging 1996
F.C. Dondersstraat 59 , 3572 JE Utrecht
Advocaat bij Schoolplein advocaten
Postbus 13319 , 3507 LH Utrecht
Tel 030-2313646 , fax 030-2342995
[vademecum advocatuur 2001]


MENKVELD J.W.
Vondellaan 152 ; beëdiging 1996
Advocaat bij 3521 GH Utrecht
Tel 030-2819665 , fax 030-2819669
lawyer@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MENNEMA
M.H.
Advocaat bij Mrs. R.J. Graafstal & M.H. Mennema ; beëdiging 1994
Ribespad 52 , 3852 GN Ermelo
Tel 0341-557366 , fax 0341-558788
[vademecum advocatuur 2001]


MENON - BILDER
E.J. ; Mw.
Advocaat bij Koninginnelaan 3 , 4532 BN Terneuzen ; beëdiging 1981


MENON
G.M.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 59280 ; beëdiging 1993
1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
mmenon@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MENON
G.M.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1993
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/ Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
[vademecum advocatuur 2001]


MENS
A.C.
Advocaat bij Homan & Mens Kruisweg 656 ; beëdiging 1981
2132 CJ Hoofddorp
Tel 023-5611652 , fax 023-5640529
[vademecum advocatuur 2004]


MENS
A.C.
Advocaat bij Homan & Mens ; beëdiging 1981
Postbus 280 , 2130 AG Hoofddorp
Kruisweg 656 , 2132 CJ Hoofddorp
Tel 023-5611652 , fax 023-5640529
[vademecum advocatuur 2001]


MENS
B.A. van
Advocaat bij Van der Kruijs Renckens Cliteur Van Mens ; beëdiging 1991
Postbus 11033
5200 EA Den Bosch
Tel 073-6122266 , fax 073-6122321
b.vanmcns@vdkruijsadv.nl
www.vdkruijsadv.nMens
H.M.J. van
[vademecum advocatuur 2004]


MENS
B.A. van
Advocaat bij Dubach advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 422 , 5700 AK Helmond
Tel 0492-544435 , fax 0492-527895
[vademecum advocatuur 2001]


MENS Zie BRANDSMA - MENS
B.M. , geboren jan 1948 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 6 okt 1989
Rechter rechtbank Zutphen 5 nov 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 6 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 6 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 6 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 6 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Raadsheer Hof Arnhem 23 september 1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle van 01-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Klachten-Commissie ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie van het Apeldoorn College
Beroeps en volwassenen onderwijs
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Lid van de klachtencommissie ongewenste intimiteiten/sexuele intimidatie van het Apeldoorn College
TEVENS [juni/juli/augustus 2002]
Lid klachtencommissie belast met onderzoek van klachten terzake sexuele intimidatie, discriminatie, racisme of geweld ROC Aventus, Apeldoorn van 01-01-2000
Docent bij cpo Nijmegen specialisatieopleiding Familierecht, Nijmegen van 01-01-1997
Voorzitter commissie van beroep VGC (golfclub), Hoog Soeren van 01-01-2000
Deelnemer Interdepartementaal Beleidsonderzoek Alimentatiebeleid van 01-10-2001
Co-auteur Praktijkboek Scheidingsrecht van 01-01-2001
Voorzitter werkgroep alimentatienormen NVvR van 01-01-1995 tot 25-01-2002
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn
NB OPM@
In augustus 2002 plotseling niet meer genoemd als Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle, terwijl zij dat net geworden was op 1 januari 2002.


MENS
B.M. ; Mw.
Raadsheer Gerechtshof Arnhem vanaf 23-09-1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen vanaf 01-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS februari 2003]
Voorzitter klachtencommissie belast met onderzoek van klachten terzake sexuele intimidatie,
discriminatie, racisme of geweld
ROC Aventus te Apeldoorn vanaf 01-01-2000
Docent bij cpo nijmegen
specialisatieopleiding Familierecht te Nijmegen vanaf 01-01-1997
Voorzitter commissie van beroep VGC (golfclub) te Hoog Soeren vanaf 01-01-2000
Co-auteur Praktijkboek Scheidingsrecht vanaf 01-01-2001
Lid Raad van Toezicht Spatie vanaf 01-03-2002
Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging vanaf 01-01-2002
Lid werkgroep alimentatienormen NVVR vanaf 25-01-2002
Voorzitter werkgroep alimentatienormen NVvR vanaf 01-01-1995 tot 25-01-2002
Deelnemer Interdepartementaal Beleidsonderzoek Alimentatiebeleid vanaf 01-10-2001
tot 01-05-2002


MENS
H.M.J. van
Advocaat bij Postbus 360 , 1940 AJ Beverwijk ; beëdiging 1970
Tel 0251-224645 , fax 0251-212692
[vademecum advocatuur 2001]


MENS
J.J.W. van
Advocaat bij Poelman, Denneman, Bruinsma ; beëdiging 1987
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
jvanmens@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MENS
K.L.H. van
Advocaat bij Van Mens en Wisselink ; beëdiging 1985
Postbus 2911
1000 CX Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
vanmens@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MENS
K.L.H. van , geboren dec 1945 ; Prof.

NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 mrt 1990
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Economie
Hoogleraar belastingrecht
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Van Mens & Wisselink ; beëdiging 1985
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
vanmens@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat en Partner bij Van Mens & Wisselink, advocaten en belastingadviseurs te Amsterdam
TEVENS
Woonplaats Doorn, examenjaar 1975
Opgave Hof opnemen
INFO
Privé adres: Drift 96 , 3941 DD Doorn , Tel. 030 2544949
TEVENS pril 2003]
Bestuurder Stichting Instituut Nationale en Internationale Estate Planning te Utrecht van 01-01-2001
Bestuurder Nederlandse Vereniging van advocaten Belastingskundigen te Den Haag van 01-01-2001
Commissaris Drukkerij Kostverloren B.V.
Commissaris Kanaka International B.V. te Utrecht
Commissaris CHeSS Beheer B.V. te Haarlem
Commissaris Winkelman & van Hessen, Beheer B.V. te Den Haag
Commissaris Proda B.V. te Breda
Commissaris Winkelman & Van Hessen adviesbureau voor Marketing en Public Relations te Den Haag van 01-01-2001
Commissaris Henex B.V. te Voorburg 01-01-2001
Commissaris Heflex B.V. te Beekbergen
Commissaris bij: charistatieve instelling Administratiekantoor Stichting Walbosch te Doorn van 01-01-2001
Commissaris bij: charistatieve instelling Stichting Het Enge Land te Beekbergen van 01-01-2001
Commissaris bij: charistatieve instelling Stichting Four Seasons te Amsterdam Datum van 01-01-2001
Commissaris bij: charistatieve instelling Stichting Artsen voor Kinderen te Utrecht te Utrecht van 01-01-2001
Commissaris bij: charistatieve instelling Stichting Thunderbird te Amsterdam van 01-01-2001
Commissaris bij: charistatieve instelling Stichting Sionshulp te Utrecht van 01-01-2001
Commissaris E. & A. Scheer te Amsterdam
Commissaris bij: charistatieve instelling Stichting Boet te Bilthoven van 01-01-2001
Commissaris Baja Innovations te Oegsgeest
Hoogleraar belastingrecht (gewoon) Universiteit van Utrecht, in 4/10 deeltijd te Utrecht


MENS - WINKEL
T. van ; Mw.
Rechten 1955
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Dordrecht en Gorinchem


MENSCHAERT
R.
Advocaat te Den Haag ; beëdiging 1978
Frederik Hendrikplein 14 , 2582 AT Den Haag
Tel 070-3512726 , fax 070-3547641
[vademecum advocatuur 2001]
mr.r.menschaert@gmx.net
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MENSEN
J.P.G.
Notaris te Sneek , arrondissement Leeuwarden
Marktstraat 22, 8601 CV Sneek


MENSING van CHARANTE
D.B. , Dorien ; Mw.
Hoofdinspecteur gemeentepolitie jeugd-zedenzaken
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Arnhem.


MENSING
E.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1978
PI. Marqués de Salamanca 3Y4 6e , 28006 Madrid , Spanje
emensing@nautadutilh.ddnet.es
Tel 0034-914264840 , fax 0034-914359815
erfend.mensing@nautadutilh.ddnet.es
[vademecum advocatuur 2001]


MENSING
G.J. ; Mw.
Rechten 1974
Projectleider Ministerie Verkeer & Waterstaat
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


MENSING
J.G.L. ; Mw.
Rechten 1974
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


MENSINGA WIERINGA
H.M. ; Mw.
Advocaat advocaten Associatie Veldhoven ; beëdiging 1983
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


MENSINK
D.J.
Advocaat bij Yspeert advocaten
Postbus 1182 ; beëdiging 2000
9701 BD Groningen
Tel 050-3166833 , fax 050-3124985
d.mensink@yspeert.nl
www.yspeert.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MENSINK
D.J.
Advocaat bij Yspeert & Van Houtum ; beëdiging 2000
Ubbo Emmiussingel 110 , 9711 BK Groningen
Tel 050-3144280 , fax 050-3124985
d.mensink@yspeert.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MENSINK
J.P.
Notaris te Vlieland , arrondissement Leeuwarden
Kantoor Mensink, Mr. J.P. Terschelling/Vlieland
Postbus 6 , 8880 AA Terschelling-West


MENSINK
K.Ch.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
Postbus 30457 ; beëdiging 2000
2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
mensink@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MENSINK
K.Ch.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 30457 , 2500 Cl Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3633815
[vademecum advocatuur 2001]


MENSINK - NOUWS
O.G.M. ; Mw. Drs.
Beëdigd: 28-05-97
Adriaanse & Van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]:
ogmmensink@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MENSINK
O.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel ; beëdiging 1997
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel advocaten
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-635365 , fax 0118-636178
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MENSO
F.R.
Advocaat bij Appelman Kantoor ; beëdiging 1992
Postbus 3127
1801 GC Alkmaar
Tel 072-5123229 , fax 072-5157264
[vademecum advocatuur 2004]


MENSO
F.R.
Advocaat bij Buers advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 22 , 1740 AA Schagen
Tel 0224-212496 , fax 0224-215924
[vademecum advocatuur 2001]


MENSONIDES
H.S.
Advocaat bij Van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1999
Postbus 5010 , 3008 AA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
mensonides@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MENTHON BAKE
C.F.G. de , geboren dec 1919
NLRM 87 88/89 90
Plaatsvervangend Lid Centrale Raad van Beroep 16 jul 1983


MENTHON BAKE
M.K. de ; Mw.
Advocaat bij Schipper Van der Mersch ; beëdiging 1994
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Krans & Van Hilten advocaten
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
mdementhonbake@kvhadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Krans & van Hilten advocaten
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
mdementhonbake@kransenvanhilten.n
www.kransenvanhilten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MENTING
J.
Eervol ontslag verleend als Lid van de Raad van Toezicht van het Kadaster


MENTINK
D. , Dick ; Prof. Dr.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Bijzonder Hoogleraar Onderwijsrecht op pluriforme grondslag
tel 010 4081570 , fax 010 4089195
mentink@frg.eur.nl
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht
TEVENS
Lid onderwijsraad


MENTINK
E. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1994
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam


MENTINK
I.J.P. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Heemskerkerweg ; beëdiging 1990
Heemskerkerweg 15 , 1941 GS Beverwijk


MENTINK
J.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Postbus 190 ; beëdiging 1958 en 1982
3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042301 , fax 010-4042333
hans.mentink@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


MENTINK
J. , geboren ca. 1934
[B
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 13 jun 1968
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam , kantoor Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rotterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Voorzitter Raad van Commissarissen Breevast n.v.Utrecht (jaarverslag Breevast 1998)
eerste benoeming 1988 ; huidige benoeming tot 2001
Commissaris ASR Verzekeringsgroep n.v.
Commissaris Corsmit Holding b.v.
Commissaris Proper-Stok Groep b.v.
Commissaris OMA Stedebouw b.v.
Commissaris Stichting Feyenoord
Lid Raad van Toezicht Kadaster (jaarverslag Kadaster 1998)
Commissaris Office for Metropolitan Architecture (OMA) tedebouw B.V.
OUD-functie: Commissaris Breevast B.V.Bestuurslid Stichting Continuïteit Breevast (jaarverslag Breevast 1998)
INFO
Blijkt in maart 2000 advocaat te zijn van Bram Peper in het declaratieschandaal waarbij Bram Peper ontslag nam als Minister van Binnenlandse Zaken.Mentink maakt op de TV de indruk een echte klassieke glibberadvocaat te zijn.


MENTINK
L.J.P. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Oudegracht ; beëdiging 1990
Postbus 3092 , 1801 CB Alkmaar
Tel 072-5122213 , fax 072-5125866
[vademecum advocatuur 2001]


MENTINK
LJ.P. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Oudegracht
Postbus 3092 ; beëdiging 1990
1801 GB Alkmaar
Tel 072-5122213 , fax 072-5125866
lmentink@dds.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MENU
J.M.M.
Advocaat bij Linssen c.s. advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 246
5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
j.menu@linssen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MENU
J.M.M.
Advocaat bij Linssen c.s. advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 246 , 5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
j.menu@linssen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEPPELEN SCHEPPINK
M.C. van
Advocaat bij Moree Gelderblom ; beëdiging 1998
Postbus 25006
3001 HA Rotterdam
Tel 010-4776777 , fax 010-4253170
mcvanmeppelen@mglaw.nl
www.mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEPPELEN SCHEPPINK
M.C. van
Advocaat bij Moree Gelderblom ; beëdiging 1998
Postbus 25006 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-4776777 , fax 010-4253170
algemeen@mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEPPELINK
R.H.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Loeff Claeys Verbeke ; Amsterdam, Rotterdam


MERBEL
C.W.L van de ; Dhr.
Advocaat bij Dijkmans & Partners ; beëdiging 1997
Postbus 110 , 5530 AC Bladel
dijkmans.bladel@tip.nl
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel advocaten
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-635365 , fax 0118-636178
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 09-04-97
Adriaanse & Van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg


MERBEL
C.W.L. van de
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel advocaten
Postbus 240 ; beëdiging 1997
4330 AE Middelburg
Tel 0118-656060 , fax 0118-636178
cwlvandemerbel@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MERBEL
L.W. van de , geboren dec 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 9 mei 1983
Rechter rechtbank Breda 31 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 9 jun 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Vice-President rechtbank Breda 1 aug 1995
Vice-President rechtbank Breda 1 aug 1995
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Breda Vice-President
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid van de generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de Ned. Herv
Kerk
Voorzitter generale commissie van het opzicht van de NH kerk
Juridisch adviseur commando St ?
Plaatsvervangend Lid bij de Gemeente Geertruideberg van de commissie AWB
Lid Bestuur Stichting Beheer derdengelden "Amarant" (Gehandicapten)
Lid Bestuur kerkenraad van de NH gemeente Raamsdonk
03 jun 1997


MERCKELBACH
M.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772704
mmerckelbach@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MERCKS
J.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Amsterdam, Plaatsvervangend hoofd


MERENS
W.E.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1972
Postbus 4302
3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
wmerens@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MERENS
W.E.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 14 aug 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 7 sep 1989
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1972.Lid maatschap
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249250 , fax 010-4139860
wmerens@aicd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Lid van de Algemene Raad van de Orde van advocaten ; portefeuille Opleiding
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Lid raad van advies Bookmap International te Oegstgeest van 01-01-1998
Lid Raad van Discipline te Den Haag van 01-01-2002
Penningmeester Stichting voor Authentieke Muziek te Delft van 01-11-2001
Secretaris/penningmeester Rotterdams Juridisch Genootschap te Rotterdam van 01-07-2001


MERGE
J.M. f1997; Mw.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 1094
6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3600450
j.menge@htenr.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MERHOTTEIN
D.J.
Advocaat bij Merhottein & Vollebregt ; beëdiging 1976
Advocaat bij Merhottein c.s. advocaten
Postbus 1830 , 4801 BV Breda
Tel 076-5222532 , fax 076-5222534
[vademecum advocatuur 2001]


MERHOTTEIN
DJ.
Advocaat bij Merhottein c.s. advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 1830
4801 BV Breda
Tel 076-5222532 , fax 076-5222534
[vademecum advocatuur 2004]


MERHOTTEIN
S.A. ; Mw.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 5563 ; beëdiging 2003
2000 GN Haarlem
Tel 023-5424299 , fax 023-5425277
s.merhottein@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


MÉRIS RA
G. de , George ; Dhr. Drs.
Vennoot Moret
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Bosch


MERKELIJN
J.J. ; Mw.
Advocaat bij Merkelijn & Cornelisse advocaten ; beëdiging 1994
August Faliseweg 10 , 6703 AS Wageningen
Postbus 237 , 6700 AE Wageningen
Tel 0317-411708 tel 0317 410148 , fax 0317-412051
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: strafrecht, pers-en familierecht


MERKUS
P.
Advocaat bij Van Breevoort & Ter Meulen ; beëdiging 1999
Postbus 82
5680 AB Best
Tel 0499-338399 , fax 0499-338398
p.merkus@vbtm.nl
www.vbtm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MERKUS
P.
Advocaat bij Van Breevoort & Ter Meulen ; beëdiging 1999
Postbus 82 ,5680 AB Best
Tel 0499-338399 , fax 0499-338398
p.merkus@vbtm.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MERKUS
P.J. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 7925
1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497351 , fax 020-5492181
petruschka.merkus@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MERKUS
S.H. ; Mw.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 1997
Postbus 2720
1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517800 , fax 020.6267949
sabine.metkus@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MERKUS
S.H. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1997
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517800 , fax 020-6267949
sabine.merkus@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]


MERKX
C.J.A.M. ; Mw.
Katholieke Universiteit Brabant
Lid KUB-raad
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
tel 013 4669111 , fax 013 4663019


MERKX
R.J.Th.
Notaris te Heusden , arrondissement den Bosch
Kantoor Merkx & Vugts ; Heusden


MERLINI - Van ZEBEN
A.D. , geboren dec 1948 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 mrt 1988


MERSBERGEN
J.A. van
Notaris te Sprang-Capelle , gem. Waalwijk , arrondissement Breda
Postbus 5 , 5160 AA Sprang-Capelle


MERSCH
M.F. van der ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel U70-5153947 , fax 070-5153 115
mf.vandermersch@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MERSCH
P. van der
Advocaat bij Schipper Van der Mersch ; beëdiging 1982
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-2418900 , fax 010-2418925
vandermersch@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MERTENS
A.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Buuren & Mertens ; beëdiging 1990
Postbus 126
6000 AC Weert
Tel 0495-532555 , fax 0495-547321
vanbuurenmertens@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MERTENS
A.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Buuren & Mertens ; beëdiging 1990
Postbus 126 , 6000 AC Weert
Tel 0495-532555 , fax 0495-547321
[vademecum advocatuur 2001]


MERTENS - De JONG
A.S. ; Mw.
Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Pigmans Ras & Janssen ; Eindhoven


MERTENS
J.G.


MERTENS - STEEGHS
J.H.J.M. , geboren sep 1954 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 30 nov 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 15 aug 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 19 dec 1991
Rechter rechtbank Roermond 24 jun 1992
NU
Roermond rechter
TEVENS
Lid bestuur Stichting Slachtofferhulp Noord en Midden-Limburg (tot 23 jan 1997)
Voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Stichting Zorgverlening Verst ? Venlo
Lid bestuur Stichting Katholiek Overkwartier?
apr 1998


MERTENS
J.M.C.
Notaris te Oostburg , arrondissement Middelburg
Kantoor Berg Van den & Mertens ; Oostburg


MERTENS
R.F.H.
Advocaat bij Paulussen advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 131
6200 AC Maastricht
Tel 043-3216640 , fax 043-3254301
i.mertens@paulussen.nl
www.paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MERTENS
R.F.H.
Advocaat bij Paulussen c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
Tel 043-3216640 , fax 043-3254301
rmertens@paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MERTENS - VREDE
S.L. ; Mw.
Advocaat bij Serraris advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 440 , 4940 AK Raamsdonkveer
Tel 0162-523033 , fax 0162-523148
serraris@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
serraris@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MERTENS
T.J.M. ; Prof. Dr. UHD
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612303 , fax. 024 3616145
Hoogleraar Rechtsfilosofie
t.mertens@jur.kun.nl


MERTENS
T.W. , geboren apr 1921
NLRM 80 87 88/89 90
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 14 feb 1974
Rechter rechtbank Utrecht (part-time) 1 jan 1990


MERVENNEE
F.C. van , Frits
Directeur Nationwide Management Serv.B.V.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Gouda


MERWIJK
S.F. , geboren juli 1972
NLRM 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 oktober 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 december 1999


MERX
C.H.J. , geboren okt 1949 M
NLRM 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1970
Werkzaam gemeente Schaesberg, afdeling bevolking 23 jul 1978 - 23 jan 1979
Waarnemend / Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Maastricht 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Roermond 15 mrt 1983
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 aug 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 17 mrt 1988
Officier van Justitie Aruba 1 jul 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jul 1993
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 feb 1996
Vertrokken
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Maastricht 1 maart 1999
NU
Den Haag parket


MES
A.R.
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3303167 , fax 079-3303960
ame@srk.nl
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MES - KOOREMAN
J. ; Mw. Drs.
[J
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Stafmedewerker


MES
M.T.A.M.
Advocaat bij Glas advocatenkantoor ; beëdiging 1996
Advocaat bij Glas & Mes advocaten
Postbus 250 , 1620 AG Hoorn
Tel 0229-211922 , fax 0229-274355
advocaat.glas@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MESDAG
M. , geboren apr 1912 ; Mw.
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Groningen 30 okt 1937
Juriste bureau Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Almelo 1 dec 1942
Leidster toezicht vrijwillig geïnterneerden Civil Internment Camp te Esterwegen (Dld.) 1 jun 1945
Maatschappelijk werkster gemeente Almelo 1 dec 1945
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 17 jul 1947


MESKER
H.C.W.M. , geboren augustus 1953
NLRM XX
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 april 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 18 december 1997


MESKERS
H.P.M. , geboren jan 1963
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 apr 1995
Rechter rechtbank Amsterdam 18 jul 1996
NU
Amsterdam gerechtsauditeur
Amsterdam rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1994
TEVENS
Geen bijbanen opgegeven in Amsterdam


MESLAND
R.J.
Advocaat bij Weermeijer Roelink & Partners ; beëdiging 2000
Kruisweg 1025-1029 , 2131 CR Hoofddorp
Tel 023-5617477 , fax 023-5639981
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Wijk Woltang Roelink Schutter advocaten
Postbus 562 , 2130 AN Hoofddorp
Tel 023-5643227 , fax 023-5643230
mesland@wwcs.nl
www.wwcs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MESMAN
S.C. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam


MESSCHAERT
A.N. , Albertus Nicolaas , geboren aug 1917 te Bato Dadjar (N.I.) ; Dhr.
M
NLRM 71 80 87
Werkzaam Nederlandse Veehouderij Centrale 1 jul 1941
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Zutphen 16 Feb 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zutphen 16 mrt 1946
Substituut-officier van Justitie arrondissement Zutphen 18 dec 1956
Werkzaam Ministerie van Justitie waarnemend Hoofd Hoofdafdeling rechterlijke Organisatie feb 1957
- 15 jan 1959
Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 30 mrt 1962
Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 29 dec 1969
Officier van Justitie Amsterdam 19jul 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 19 jun 1982
INFO
OUD-hoofdofficier van Justitie
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Overleden 20 januari 2003 te Kaatsheuvel RC 22 januari 2003]


MESSELINK
K.A.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460187 , fax 020-5460792
kaj.messelink@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


MESSELINK
W.J.M. , Juul ; Dhr.
Advocaat en Procureur te Nijmegen bij Brunet advocaten ; beëdiginmg 1976
Postbus 1106 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810990 , fax 024-3232266
brunet.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mr.messelink@brunet.nl
www.brunet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Arnhem


MESSER
E.A. , geboren oktober 1965
stafjurist bij de arrondissementsrechtbank te Zwolle
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 december 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 december 1998
Rechter rechtbank Utrecht 28 januari 2000


MESSER - DINNISSEN
P.E.M. , geboren jan 1967 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 feb 1996


MESSING
J.H.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 215 , 1400 AE Bussum
Tel 035-6931044 , fax 035-6918553
j.h.messing@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


MESSINK
E.E.M. ; Mw.
Advocaat bij Bonnier Advokaten ; beëdiging 1995
Mooksebaan 2a , 6562 ZS Groesbeek
Tel 024-3972811 , fax 024-3974739
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bonnier en Messink advocaten
Saltshof 10-06 , 6604 EA Wijchen
Tel 024-3661735 , fax 024-3480075
bonnier.messink.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MESTERS
G.E.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Driem advocaten ; beëdiging 2002
Reinier Vinkeleskade 64 , 1071 SX Amsterdam
Tel 020-6644313 , fax 020-6648964
g.mesters@vandriemadvocaten.nl
www.vandriemadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


METS Zie SPRUIJT - METS
S.M. , geboren mrt 1945 ; Mw.


METSELAAR
D.G. ; Mw.
Advocaat bij Veraart De Granada & Partners ; beëdiging 1998
Postbus 212 , 1800 AE Alkmaar
Tel 072-5157474 , fax 072-5157829
veraart@vsanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


METSELAAR - HOU
S.Y.M. ; Mw.
Advocaat bij Fonville, Hol & Metselaar ; beëdiging 1994
Postbus 5282 , 2000 GG Haarlem
Advocaat bij Siekman & Stassen advocaten
Postbus 670 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-554168 , fax 023-5624097
sso-mail@sso.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Hoofdweg 667a , 2131 BB Hoofddorp
tel 023 5540758 , fax 023 5540781
Advocaat bij advocatenkantoor Metselaar-Hou
Marktlaan 19 a , 2132 DL Hoofddorp
Tel 023-5629548 , fax 023-5657835
metselaar-hou@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: vreemdelingenrecht, familierecht


METTROP
G.A.J.
Notaris te Tilburg , arrondissement Breda
Kantoor Mettrop & Heufke ; Tilburg


METZ
B. de *****t
Advocaat bij De Metz advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 76725
1070 KA Amsterdam
Tel 020-3053636 , fax 020-3053639
bart.de.metz@demetz.nl
www.demetz.nl
[vademecum advocatuur 2004]


METZ
B. de
Advocaat bij De Metz advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 76725 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-3053636 , fax 020-3053639
legal@demetz.nl
[vademecum advocatuur 2001]


METZ
G.M. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 3122 , 2001 DC Haarlem ; beëdiging 1980


METZ
N.A.S. ; Mw.
Advocaat bij PAM advocaten ; beëdiging 2001 en 2003
Reyer Anslostraat 4-6
1054 KV Amsterdam
Tel 020-6163278 , fax 020-4896988
nienke@pamadvocaten.nl
www.pamadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


METZELAAR
A.C.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1982
66 Gresham Street , London EC2V 7NHI Engeland
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460589 , fax 020-5460739
allard.metzelaar@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


METZELAAR
A.C.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1982
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460589 , fax 020-5460739
allard.metzelaar@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


METZEMAEKERS
A.D.M. , geboren jun 1927
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Werkzaam bedrijfsleven apr 1949
Arbeidscontractant raad van beroep Rotterdam 1 jun 1977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 13 dec 1977
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 25 mrt 1978
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 feb 1980
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 12 mei 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 15 apr 1982
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 14 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 apr 1990
Vice-President rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Rotterdam 1 apr 1994


METZGER
E. ; Mw.
Advocaat bij Kley & Partners ; beëdiging 1985
Amsterdamseweg 188 II , 1182 HL Amstelveen
Populierenlaan 597 , 1185 SX Amstelveen
Tel 020-6435311 , fax 020-6479171
[vademecum advocatuur 2001]


METZGER
E. ; Mw.
Advocaat bij Cohen Metzger Moraal-Roos advocaten ; beëdiging 1985
Populierenlaan 597
1185 SX Amstelveen
Tel 020-6435311 , fax 020-6479171
metzger@cmm-advocaten.nl
www.cmm-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEULDER
G.C.J.A. de
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 18 jul 1957


MEULEMAN
J.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1996
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414956 , fax 020-5414993
jan.meuleman@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEULEMAN
J.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1996
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij NautaDutilh
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414761 , fax 020-5414993
jan.meuleman@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


MEULEMANS
E.W.M.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1973
Postbus 600
8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
e.w.m.meulemans@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEULEMANS
E.W.M. , geboren jun 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 22 dec 1986
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Zwolle ; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1973
info@nysingh.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid van de Rotary
Plaatsvervangend Lid Raad van Discipline Arnhem
Lid Raad voor rechtsbijstand Arnhem
Lid Raad van Toezicht van de Hoogeland Zorggroep te Beekbergen
Plaatsvervangend Lid van het College van Beroep van de Ned. Kledingconventie
Plaatsvervangend Voorzitter van het LHV Scheidsgerecht vestigingsbeleid
Arbiter Ned. Arbitrage Instituut
Lid tevens Voorzitter van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Fagel Holding te
Steenwijk
Lid van de redactie van tijdschrift voor gezondheidsrecht


MEULEMANS
W.J.M.
Bedrijfsjurist Center Parcs N.V.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Tiel


MEULEMEESTER Zie SCHAAP - MEULEMEESTER
C.A.M. , geboren jan 1952 ; Mw.


MEULEMEESTER Zie STRENS - MEULEMEESTER
J.A.M. , geboren nov 1950 ; Mw.


MEULEN
A. ter
Advocaat bij Van Traa advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 21390 , 3001 Aj Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
termeulen@vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEULEN
A.A. van der
Advocaat bij Adv. kantoor Lambooij en Van der Meulen ; beëdiging 1990
Advocaat bij Mrs Lambooij en Van der Meulen
Willibrorduslaan 91 , 1216 PA Hilversum
Tel 035-6246021 , fax 035-6214367
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beks & Beks advocaten
Postbus 2383 , 1200 CI Hilversum
Tel 035-6219941 , fax 035-6216058
anno.vandermeulen@beks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEULEN
A.T.L. van der
Advocaat bij Van der Meulen Henny & Van Aalst Huissensestraat 55 ; beëdiging 1978
6833 HM Arnhem
Tel 026-3229147 , fax 026-3210050
[vademecum advocatuur 2004]


MEULEN
A.T.L. van der
Advocaat bij Advokatenkollektief Huissensestraat 55 ; beëdiging 1978
Huissensestraat 55 , 6833 NM Arnhem
Tel 026-3229147 , fax 026-3210050
[vademecum advocatuur 2001]


MEULEN
C.A.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Van Breevoort & Ter Meulen ; beëdiging 1982 en 1994 Binnenweg Wassenaar 19
2244 BA
Tel 070-5144943 , fax 070-5144944
wmc@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEULEN Zie ENDE - van der MEULEN
C.A.J. van den , geboren okt 1950 , Carla ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 24 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 apr 1989
HOOFDFUNCTIE
Eerst advocate te Den Haag bij Pels Rijken & Drooglever Fortuijn ; beëdiging 1994
Advocaat bij Postbus 95373 , 2509 CJ Den Haag ; beëdiging 1994
Tel 070-5144943 , fax 070-5144944
[vademecum advocatuur 2001]
Later voor zichzelf begonnen als advocate te Wassenaar
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
INFO
Heeft er geen moeite mee om vertrouwelijke confraternele correspondentie zonder toestemming van de
tegenpartij in rechte over te leggen. Dat is strijdig aan de gedragsregels der advocaten en aldus
klachtwaardig.
Schreeuwtante. Spreekwoordelijk viswijf.


MEULEN - FONTEIJN
C.P.E.M. van der ; Mw. M
NLRM 88/89 90
Substituut-officier van Justitie arrondissement Dordrecht 27 nov 1986
Plaatsvervangend Officier van Justitie (Bez.) arrondissement Dordrecht 23 jun 1987


MEULEN-MOUWEN
E.W.M ter ; Mw.
Advocaat bij
Postbus 411 ; beëdiging 1981
6040 AK Roermond
Tel 0475-333744 , fax 0475-317090
[vademecum advocatuur 2004]


MEULEN - MOUWEN
E.W.M ter ; Mw.
Advocaat bij Postbus 411 , 6040 AK Roermond ; beëdiging 1981
Tel 0475-333744 , fax 0475-317090
[vademecum advocatuur 2001]


MEULEN
H.J. ter
Advocaat bij Postbus 8710 , 5605 LS Eindhoven ; beëdiging 1976
Advocaat bij Van Breevoort & Ter Meulen
Postbus 82 , 5680 AB Best
Tel 0499-338399 , fax 0499-338398
[vademecum advocatuur 2001]


MEULEN
H.J. ter
Advocaat bij
Postbus 82 ; beëdiging 1976
5680 AB Best
Tel 0499-338399 , fax 0499-338398
info@vbtm.nl
www.vbtm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEULEN
J.H. van der
Advocaat bij Alderse Baas advocaten ; beëdiging 1982
Nipkowweg 17
85t1XH TOURE
Tel 0513-415655 , fax 0513-415696
vandermeulen@aldersebaas.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEULEN
J.H. van der
Advocaat bij Alderse Baas c.s. ; beëdiging 1982
Postbus 120 , 8500 AC Joure
Tel 0513-415655 , fax 0513-415696
[vademecum advocatuur 2001]


MEULEN
J.J. van der
[J
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie IV , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Zuid-West , plaatsvervangend Lid


MEULEN
J.P. van der , geboren sep 1912 M
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 22 feb 1940
Ambtenaar Openbaar Ministerie Dordrecht 13 nov 1942
Substituut-officier van Justitie rechtbank Dordrecht 6 sep 1952
Substituut-officier van Justitie arrondissement Dordrecht 1 jan 1957


MEULEN
J.W. van der , geboren mei 1945
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 mrt 1994
Militair Lid rechtbank Arnhem 1 jan 1995
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem Militair Lid rechtbank Arnhem
TEVENS
Lid adviesorgaan Bestuursrechtelijke geschillen Koninklijke Marine
mrt 1997


MEULEN
K. van der
Advocaat bij Van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1974
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Advocaat bij Ross advocaten
Postbus 243 , 6900 AE Zevenaar
Tel 031 fi-527752 , fax 031 fi-525340
ross@ross.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEULEN
K. van der
Advocaat bij Ross advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 243 , 6900 AE Zevenaar
Tel 0316-527752 , fax 0316-525340
ross@ross.nl
www.ross.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEULEN
K.E. ter ; Mw.
Rechten 1980
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


MEULEN
K.S. van der
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel ; beëdiging 1996
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Advocaat bij Provincie Zeeland
Postbus 5001 , 4330 LA Middelburg
Tel 0118-631378 , fax 0118 -631802
ks.vd.meuien@zeeland.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEULEN
M.L. van der ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
margot.vandermeulen@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]


MEULEN
P.J. van der
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Eindhoven ; beëdiging 2002
Postbus 269
5600 AG Eindhoven
Tel 040-2652400 , fax 040-2652411
info.eindhoven@zon.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEULEN
P.L. van der
Notaris te Waddinxveen , arrondissement Den Haag
Kantoor Meulen , V.d. , Kock & Wichman ; Waddinxveen
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


MEULEN
R. van der , geboren dec 1922
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam Rijkspolitie, II.wachtmeester 1 jan 1946
Administratief ambtenaar burgerlijke gerechten , II.hoofdcommies kantongerecht Enschede 1 jun
1952
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 14 mei 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 16 feb 1977
Rechter rechtbank Zutphen 4 jul 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn, Deventer, Groenlo en Zutphen 16 okt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 23 nov 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 6 sep 1988


MEULENBELD - OOSTERMAN Zie OOSTERMAN - MEULENBELD
A.C. , geboren jul 1947 ; Mw.


MEULENBELT
M.O.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1992
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Louizalaan 200 , 1050 Brussel , België
Tel 0032-26252217 , fax 0032-25262309
m.meulenbelt@cmsderks.be
[vademecum advocatuur 2001]


MEULENBELT
M.O.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1992
Terhulpsesteenweg 177/6
B-1170 Brussel , België
Tel 0032-25668000 , fax 0032-25668309
maarten.meulenbelt@nautadutilh.com
www.nautadutiffi.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEULENBERG
D.
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten
Postbus 1036 ; beëdiging 1980
8001 BA Zwolle
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
info@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEULENBERG
D.
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4215005 , fax 038-X218573
[vademecum advocatuur 2001]


MEULENBERG
P. , Peter
[J
Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid , vestiging Roermond , Unit Noord en Midden Limburg , unitmanager


MEULENBERG
W.G.W. ; Mw.
Advocaat bij Van Asperen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 11 , 6200 AA Maastricht
Tel 043-3257171 , fax 043-3257100
van.asperen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEULENBROEK
B.A. , geboren aug 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 1 jul 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 10 jan 1984
Rechter rechtbank Middelburg 23 aug 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 31 okt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 31 okt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 7 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 7 mrt 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 apr 1989
Vice-President rechtbank Middelburg 4 apr 1991
Raadsheer Hof Den Bosch 8 september 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 25 februari 2000
NU
Middelburg Vice-President Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter bestuur parochiale Caritas instelling te Middelburg
Plaatsvervangend Voorzitter scheidsgerecht Kon.Notariële Broederschap te Den Haag
Lid Bestuur Stichting Katholieke Noden te Hilversum
Voorzitter bisschoppelijk gedelegeerde bij de procedure inzake sexueel misbruik in pastorale relaties
RK kerkprovincie te Utrecht
Voorzitter begeleidingscommissie Dialoog van de Ned. Bisschoppenconferentie te Utrecht
Lid Diocesaan Bureau voor geschillen te Rotterdam
jul 1997


MEULENDIJK
C. ; Mw.
Rechten 1956
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zeeland


MEULENGRAAF
J.D.B.J.M. vd , Jan
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Eindhoven


MEULENKAMP
W.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 69 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 1 mrt 1965
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 feb 1989
NU
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Venlo ; kantoor Meulenkamp, Ament & Van Haren ; beëdiging 1963
TEVENS
Vast Lid commissie van beroep en bezwaarschriften Waarvan?
Vast Lid commissie van Politieklachten regio Noord-Limburg
apr 1998


MEULMAN
W. , geboren 1946
[B
Burgemeester CDA gemeente Den Ham
Commissaris Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V.
OUD-functies : Commissaris N.V. NUON Gooi en Vechtstreek
Commissaris N.V. Waterleidingbedrijf Midden-Nederland.


MEULMEESTER - JACOBS
D.E.A. , Dianne ; Mw.
Ondernemer
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Roosendaal "Drie Rozen"'.


MEULMEESTER
H.G.R.
Advocaat bij Wester & Verhey advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 9425 , 1800 GK Alkmaar
Advocaat bij Wester Verhey & Meulmeester
Postbus 1046 , 1810 KA Alkmaar
Tel 072-5280036 , fax 072-5280080
meulmeester@wester-verhey.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Meulmeester advocaten
De Rywiellaan 13 , 1181 PS Amstelveen
Tel 020-4415833 , fax 020-4415925
meulmeester6@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEULMEESTER
J.H. , geboren jul 1965
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1994
NU
Den Haag raio
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


MEURE
E.C.
Advocaat bij Rob Boers & Partners advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 675 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-522404 , fax 0318-523474
info@boersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEURS
A.V.L.L. van
Advocaat bij Meiborg advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 552 , 7600 AN Almelo
Tel 0546-449424 , fax 0546-449425
av@meiborg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEURS
J. van
Advocaat bij Van Meurs & Koerselman ; beëdiging 1948
Postbus 477 , 3000 AL Rotterdam


MEURS
J.H. van


MEURS
J.H. van
Advocaat bij Timmer & Van Meurs ; beëdiging 1981
Postbus 90 , 8260 AB Kampen


MEURS
J.H. van
Advocaat bij Van Meurs & Koerselman ; beëdiging 1990
Postbus 477 , 3000 AL Rotterdam
Tel 010-4677770 , fax 010-4675599
m&k@meukoers.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MEURS
J.H. van
Advocaat bij Timmer & Van Meurs ; beëdiging 1981
Postbus 90 , 8260 AB Kampen
Tel 038-3322666 , fax 038-3328390
[vademecum advocatuur 2001]


MEURS
J.H. van
Advocaat bij Van Meurs advocaten ; beëdiging 1990
Ungerplein 2
Flat 2
3033 BR Rotterdam
Tel 010-2418282 , fax 010-2418283
info@vanmeurs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEURS
L.S. van
Advocaat bij Solon advocaten ; beëdiging 2002
van Stoikweg 16
2585 JR Den Haag
Tel 070-3065940 , fax 070-3069515
vanmeurs@solon-advocaten.nl
www.solon-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEURS
M.H. van ; Mw.
Advocaat bij Van Doorn Breukelaar & Willemsen
Postbus 93526 ; beëdiging 2000
1090 EA Amsterdam
Tel 020-6935544 , fax 020-6631381
m.h.vanmeurs@vandoorncs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEURS
M.H. van ; Mw.
Advocaat bij Den Besten & Sloof advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 10185 , 1301 AD Almere
Tel 036-5344400 , fax 036-5343520
[vademecum advocatuur 2001]


MEURS
P.G.M.
Notaris te Grave , arrondissement den Bosch
Postbus 51 , 5360 AB Grave


MEURS
W.F.G.
[J
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Lid
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties,
Plaatsvervangend directeur-generaal
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid, Hoofd


MEURSING
J. , geboren nov 1916
NLRM 71 80
Werkzaam Provinciale Voedselcommissie Zwolle 1 mei 194
Secretaris Bedrijfschap voor Zuivel 1 jul 1942
Secretarie Beheersinstituut Assen 1946-1947
Juridisch adviseur Provinciale Voedselcommissie Drenthe jun 1946
Waarnemend griffier rechtbank Assen 14 mrt 1947
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Almelo apr 1948
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 20 apr 196
Rechter rechtbank Rotterdam 14 sep 1959
Raadsheer Hof Leeuwarden 27 mrt 1969
Vice-president Hof Leeuwarden 23 aug 19716


MEUSSEN
G.Th.K. , geboren oktober 1957
NLRM 99/00
Universitair docent
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 9 december 1998


MEUTER
J.W. , geboren 27-02-1945
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Barents & Krans ; Den Haag
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MEUTER - POOL
M.M. ; Mw.
Rechten 1970
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


MEUTER - DIKKERS
N.W. ; Mw.
Rechten 1971
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


MEUWESE
M.P.M.
Advocaat bij Mr. advocaten Procureurs ; beëdiging 1979
Postbus 105 , 5140 AC Waalwijk
Tel 0416-335516 , fax 0416-330673
meuwese@mradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij MR advocaten en Procureurs B.V.
meuwese@mradvocaten.nl
www.mradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEUWESE
P.A.J.M.
Notaris te Apeldoorn , arrondissement Zutphen
Kantoor Dijkstra De Graaff ; Apeldoorn, Epe


MEUWISSEN
A.J.T.J.
Advocaat bij Hameleers.Meuwissen. van den Boomen ; beëdiging 1990
Kapellerlaan 40 , 6041 JD Roermond
Postbus 659 , 6040 AR Roermond
Tel 0475-315353 , fax 0475-319524
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kantoor mr. Meuwissen
Postbus 7076 , 6050 AB Maasbracht
Tel 0475-350888 , fax 0475-350586
meuwissen.advocaat@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEUWISSEN
D.H.M. ; Prof.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Rechtstheorie
Hoogleraar rechtsfilosofie, vergelijkend staatsrecht en de algemene staatsleer
TEVENS
Universiteit Groningen
Faculteit der Wijsbegeerte
Hoogleraar Rechtsfilosofie
Privé adres: Van Houtenlaan 174a , 9722 GX Groningen , Tel. 050 5256179


MEUWISSEN
F.H.J.
pb.1229 , 6040 KE Roermonf
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


MEVIS
P.A.M. , geboren jul 1959 ; Prof.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 20 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 22 okt 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 18 jul 1997
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechtbank rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht
tel 010 4082671 , fax 010 4089196
mevis@frg.eur.nl
TEVENS
Geen bijbanen?


MEWA
S.V.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 1507
3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
v.mewa@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEWE
C.F. , geboren juni 1965 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 oktober 1996
Rechter Rechtbank Den Haag van 15-05-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


MEY
A.H.W.
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap , vierde kamer , rechter (januari 1996)


MEYBOOM
T.N.E. , geboren aug 1969 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 24 nov 1997
NU
Breda raio
TEVENS
Geen bijbanen


MEYDES
E. ; Mw.
Rechten 1949
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


MEYENFELDT
A.M. von ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam


MEYENFELDT
C. von , geboren mei 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 sep 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 24 jul 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 sep 1982
Rechter rechtbank Amsterdam 27 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 7 mrt 1991
Kantonrechter Amsterdam 27 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 okt 1991
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter
TEVENS
Voorzitter vorderingscommissie gemeente Amsterdam


MEYENFELDT
F.H. von , geboren aug 1917
M
NLRM 71 80 87
Substituut-officier van Justitie Landgerechten in Zuid-Celebes en substituut-auditeur-militair
Krijgsraad te Velde Oost 1 dec 1946
Werkzaam scheepvaart-mij. te Djakarta, Singapore en Amsterdam 26 mei 1950
Substituut-officier van Justitie arrondissement Dordrecht 9 nov 1966
Waarnemend (subst.) Officier van Justitie arrondissement Amsterdam feb 1970
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 6 jan 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Amsterdam 15 nov 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 12 okt 1982


MEYENFELDT
G.W. von , geboren jan 1915 M
NLRM 71 80
Inspecteur van Politie Amsterdam aug 1940 tot 1943
Officier-fiscaal bijzonder Hof Amsterdam 1 nov 1945
Ambtenaar Openbaar Ministerie Alkmaar 20 mrt 1947
Procureur Generaal Hof van Justitie Ned. Nieuw-Guinea 18 nov 1959 -feb 196
Substituut-officier van Justitie arrondissement Utrecht 18 dec 1956
Officier van Justitie arrondissement Utrecht 13 jun 1966
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Utrecht okt 1972


MEYENFELDT Zie HORSTINK - Von MEYENFELDT
S.J.E. von , geboren aug 1951 ; Mw.


MEYER
A. , geboren 24-04-1949
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MEYER
A.E.C. , geboren jun 1947 ; Mw.
NLRM 80 87 90 91
Raio 1 apr 1974
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Arnhem 30 jul 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 8 nov 1980
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 26 jul 1982
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 16 mrt 1987


MEYER
C.F. , Kees
Secr.Ned. Inst.v.Registeraccountants
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Berkel en Rodenrijs


MEYER SWANTÉE
E.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1989
Postbus 6120 , 5600 HC Eindhoven
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771577 , fax 020-4710010
emeyerswantee@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ernest.meyerswantee@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEYER
E.W.M.
Burgemeester CDA gemeente Stein [info SAL 2000]


MEYER
H.


MEYER
I.S.M. ; Mw.
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Rechtshulp Rotterdam-Zuid ; beëdiging 2000
Strevelsweg 692 , 3083 AR Rotterdam
Tel 010-4106621 , fax 010-4800863
[vademecum advocatuur 2001]


MEYER
J.


MEYER-DELLAERT
M.A.A. ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 25 sep 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 8 dec 1988
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jan 1990
Vice-president rechtbank Den Bosch 4 apr 1991


MEYER
R.E.
Advocaat bij Vondelstraat 116 , 1054 GS Amsterdam ; beëdiging 1993


MEYER
R.J.
Advocaat bij Bousie advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 15955
1001 NL Amsterdam
Tel 020-5219999 , fax 020-5219990
meyer@bousie-advocaten.nl
www.bousie-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEYER
R.J.W.J.
Notaris te Naarden, arrondissement Amsterdam
Kantoor Meyer & Steins Bisschop ; Naarden


MEYER
W.H.A. , geboren feb 1917
NLRM 71 80
Secretaris Voogdijraad Den Bosch 15 apr 1949
Substituut-griffier Hof Den Bosch 21 jan 196
Substituut-griffier Hof Arnhem 18 jun 1962


MEYERE
V.R. de
Advocaat bij Dingemans & De Meyere advocaten
Postbus 169 ; beëdiging 1985
3600 AD Maarssen
Tel 0346-284944 , fax 0346-284063
denieyere@dingemansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEYERE
V.R. de
Advocaat bij Baud & De Meyere c.s. ; beëdiging 1985
Postbus 73 , 3620 AB Breukelen
Tel 0346-261473 , fax 0346-264348
[vademecum advocatuur 2001]


MEYJER
E.P.J. , geboren feb 1950 ; Dr.
NLRM 94 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 sep 1984


MEYKNECHT of: MEIJKNECHT
P.A.M. ; Prof.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Afdeling Privaatrecht
Hoogleraar Rechtsplegingsrecht
Eerder vermeld als: Hoogleraar burgerlijk procesrecht
Spreekuur: maandag van 14.00-15.00 uur
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Nobelstraat 2A , 3512 EN Utrecht , Tel. 030 2537153
TEVENS
Lid van het bestuur van de NVIR Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, Leiden
INFO
Privé adres: Schietbaanstraat 24 , 2596 RD Den Haag


MEYLER COHEN
B.J. ; Mw.
Rechten 1933
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


MEYLING - De VRIES
O. ; Mw.
Rechten 1959
Ombudsvrouw St. DRENTS VR B
Sandebuur 3 , 9315 TE Roderwolde
tel 050 5033276
o.meyling@planet.nl
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Assen
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: sociale zekerheid, pers-en familierecht, mishandeling, seksueel geweld


MEYNEN
J.J.F.
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel ; beëdiging 1973
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
info@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEYNEN
P.F.
[J
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Plaatsvervangend Lid (VROM)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Lid (VROM)


MEYS
M.A. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5824796 , fax 020-5825150
ameys@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MEYS
M.C. ; Mw.
Advocaat bij Oppenheimer Wolff & Donnelly ; beëdiging 2000
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Tel 020-3055700 , fax 020-3055790
mcmeys@oppenheimer.com
[vademecum advocatuur 2001]


MEYST-MICHELS
J. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1978
Postbus 1507
3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
j.meyst@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MEYST - MICHELS
J. , geboren apr 1953 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 17 mrt 1994
NU
Schiedam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Rotterdam ; kantoor Houthoff ; beëdiging 1984 of 1978
jmeyst@houthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1978
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
jmeyst@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Voorzitter van de Vereniging van Letselschade advocaten LSA


MICHAËL
S.D.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/Andersen Legal ; beëdiging 1999
Postbus 75381 , 1070 Af Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
sander.d.michael@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]


MICHAÙL
S.D.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 59280 ; beëdiging 1999
1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
smichael@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MICHELS
F.N.M. ; Mw.
Advocaat bij Wiersma Mendel Prakke ; beëdiging 1998
Postbus 75555 , 1070 AN Amsterdam
Tel 020-5245245 , fax 020-4210044
fnmmichels@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Meijer Jonen advocaten
Postbus 59744 , 1040 LE Amsterdam
Tel 020-5285828 , fax 020-5285829
mja@meijerjonen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MICHELS
J.
Advocaat bij Damman advocaten ; beëdiging 2003
Stadsring 147
3817 BA Amersfoort
Tel 033-4652800 , fax 033-4652807
j.michels@damman-advocaten.nl
www.damman-advoca[en.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MICHELS Zie MEYST - MICHELS
J. , geboren apr 1953 ; Mw.


MICHELS
J.Th.M.
Advocaat bij Elders advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 4044 , 7200 BA Zutphen
Tel 0575-515074 , fax 0575-513165
[vademecum advocatuur 2001]


MICHELS
JTh.M.
Advocaat bij Elders advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 4044
7200 BA Zutphen
Tel 0575-515074 , fax 0575-513165
michels@eldersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MICHELS
P.L. , geboren apr 1928
NLRM 71 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Reclasseringsambtenaar Instituut voor Maatschappelijk Werk te Helmond 1 dec 1956
Rijksreclasseringsambtenaar in algemene dienst 1 sep 1957
Raio rechtbank Den Bosch 1 sep 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Den Bosch 1 apr 1962
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Roermond 12 jun 1962
Griffier kantongerecht Roermond 27 feb 1963
Griffier kantongerecht Venlo 21 mei 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 4 jun 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 29 jan 1965
Rechter rechtbank Amsterdam 30 mei 1967
Vice-President rechtbank Amsterdam 12 mrt 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 26 mei 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 25 aug 1989
Coördinerend vice-president rechtbank Amsterdam 30 aug 1994
NU
Amsterdam coördinerend Vice-President
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Havenstraat
Voorzitter Stichting School en beroepskeuze "Van Hengel-Idemburg" Gooi en Vechtstreek, Adam,
Almere en Leiden


MICHELS
R.G.M.
Advocaat bij Goorts & Coppens advocaten
Postbus 41 ; beëdiging 2000
5750 AA Deurne
Tel 0493.352070 , fax 0493-352071
michels@goorts-coppens.nl
www.goorts-coppens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MICHELS
R.G.M.
Advocaat bij Goorts & Coppens advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 41 , 5750 AA Deurne
Tel 0493-352070 , fax 0493-352071
michels@goorts-coppens.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MICHIELS
F.C.M.A. ; Prof. Drs.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht
Hoogleraar Bestuursrecht in het bijzonder omgevingsrecht
Tot december 1999
Amsterdam Vrije Universiteit
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht
TEVENS
Als adviseur verbonden aan Houthoff Buruma, Amsterdam
Privé adres: Talmastraat 11 , 3601 XB Maarssen , Tel. 0346 569570


MICHIELS VAN KESSENICH - HOOGENDAM
I.P. , geboren 22 jan 1940 , te Subanjerigi ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 apr 1972
Rechter rechtbank Den Haag 21 mei 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 9 apr 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 jun 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 25 aug 1989
Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1990
Vice-President Hof Den Haag 1 jan 1997
Coördinerend Vice-President Hof Den Haag
NU Den Haag Hof Coördinerend Vice-president
TEVENS
Doorliep het gymnasium-A en deed doctoraal-examen recht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Was advocaat te A'dam en docent burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Is sinds 1972 Lid van de rechterlijke macht, straf- en civiele sectie (Rotterdam, Den Haag en Maastricht).
Is Raadsheer in het Gerechtshof te Den Haag.
Is Voorzitter van de Commissie Medische Aansprakelijkheid en Bestuurslid van instellingen op de
terreinen cultuur en monumentenzorg.Is auteur van boeken over beroepsfouten van onder andere artsen
en advocaten en over de aansprakelijkheid van banken.Heeft daarnaast publicaties over onder andere
euthanasie op haar naam staan.
Lid van de Eerste Kamer (CDA)
Lid vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorlopig verslag 13 mei 1997 i.v.m.wijziging van onder meer Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
in verband met invoering van medevoogdij en gezamenlijke voogdij
Lid van de Commissie van Advies inzake Medische Aansprakelijkheid, Utrecht
Lid van het bestuur van de Stichting Nieuwland, Geysteren
Adviseur van het Algemeen Bestuur van de CDA-Kamerkring te Den Haag
Lid van de Commissie van Advies en Bijstand van het Koninklijke Conservatorium te Den Haag
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Instrumentenfonds bij het Conservatorium te 's
Den Haag
Lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie, Amsterdam
TEVENS ovember 2000]
Voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Den Haag
Lid van de Commissie van Advies inzake Medische Aansprakelijkheid, Utrecht
Lid van het bestuur van de Stichting Nieuwland, Geysteren
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Instrumentenfonds bij het Koninklijk Conservatorium
Lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Patientenbelangen Orthopedie, Amsterdam
Lid van de Raad van Toezicht van het Medisch Centrum Haaglanden
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Kapittel voor de Civiele Orden te Den Haag van 01-05-2000 Plaatsvervangend
Voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag van 01-09-1995
Bestuurslid Stichting Nieuwland te Geysteren van 01-01-1991
Voorzitter van het bestuur Stichting Instrumentenfonds bij het Koninklijk Conservatorium te Den Haag van 01-01-1995
Lid van het algemeen bestuur Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie te Amsterdam van 01-09-1995
Lid van de raad van toezicht Medisch Centrum Haaglanden te Den Haag van 01-04-2000

MICHIELS VAN KESSENICH
W.M. , Willem Maria , geboren 26 januari 1931
INFO
Overleden 21 augustus 2002 [Telegraaf 24 augustus 2002]


MICHIELS
M.M.J.P. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Jangali ; beëdiging 2000
Postbus 23488 , 1100 DZ Amsterdam
Tel 020-6911199 , fax 020-6963267
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houben & Van Dijck advocaten
Postbus 885 , 5600 AW Eindhoven
Tel 040-2452555 , fax 040-2431749
houben.vandijck@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MICHIELS
S.H.J. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 4302
3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
smichiels@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MICHIELSEN
R.C.M.
Advocaat bij Van Iersel & Luchtman advocaten
Postbus 44 ; beëdiging 2001
5201 AA Den Bosch
Tel 073-6278080 , fax 073-6278090
r.michielsen@vanierselluchtman.nl
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MICHIELSEN
R.J.
Advocaat bij Michielsen & Verschoor advocaten
Postbus 392 ; beëdiging 1985
3190 AH Hoogvliet
Tel 010-4168133 , fax 010-4387744
[vademecum advocatuur 2004]


MICHIELSEN
R.J.
Advocaat bij Honée & Michielsen ; beëdiging 1985
Postbus 392 , 3190 AH Hoogvliet
Tel 010-4168133 , fax 010-4387744
[vademecum advocatuur 2001]


MICHON
J.A. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Wasenaarseweg 52 , 2333 AK Leiden
Postbus 9555 , 2300 RB Leiden
tel 071 5274003 , fax 071 5273758
Departement Psychologie
Hoogleraar Psychonomie
Tel. 071 5273801 , fax. 071 5273619
michon@fsw.leidenuniv.nl
Eerder vermeld als Hoogleraar criminaliteit en rechtshandhaving
TEVENS
Nederlands Studiecentruk Criminaliteit en Rechtshandhaving - NSCR
Directie / Management
INFO
Privé adres: Brigantijnwal 7 , 2317 GL Leiden , Tel. 071-5212342


MICHON
L.C. , geboren dec 1963 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 okt 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 november 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 november 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 december 1998
Rechter rechtbank Den Bosch 9 december 1999
NU
Utrecht Raio
Utrecht rechter-plaatsvervanger


MIDDELDORP
M. ; Mw.
Advocaat bij Pot advocaten
Postbus 280 ; beëdiging 1989
Jonker
2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260 m.middeldorp@pot.nettaw.nl
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIDDELDORP
M. ; Mw.
Advocaat bij Pot Jonker Hoogendoom ; beëdiging 1989
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
m.middeldorp@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de redactie van het advocatenblad (info november 2000)


MIDDELHOVEN
H.N. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1999
Postbus 2508
1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313496 , fax 020-4313212
heleen.middelhoven@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIDDELHOVEN
H.N. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1999
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
heleen,middelhoven@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MIDDELKOOP
K.I.A. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 ; beëdiging 2000
1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
katinka.middelkoop@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


MIDDELKOOP
L. van ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1998
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
liselotte.van.middelkoopCabakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]


MIDDELVELD
J.E. ; Mw.
Advocaat bij Daniëls Dijkman & Huisman advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 8
7470 AA Goor
Tel 0547-271698 , fax 0547-272498
middelveld@ddh-advocaten.nl
www.ddh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIDDELVELD
J.E. ; Mw.
Advocaat bij Daniëls advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 8 , 7470 AA Goor
Tel 0547-271698 , fax 0547-272498
middelveld@daniels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MIDDELWEERD
M.W. ; Mw.
Advocaat bij Sturkenboom advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 132
3430 AC Nieuwegein
Tel 030-6013510 , fax 030-6013515
info@sturkenboom-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIDDENDORF
R.W.G.
Advocaat bij K¾ster advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 5287
2000 CG Haarlem
Tel 023-5125025 , fax 023-5125030
middendorf@kadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIDDENDORF
R.W.G.
Advocaat bij Heukels & Middendorf ; beëdiging 1982
Postbus 668 , 2003 RR Haarlem
Advocaat bij Middendorf advocaten
Postbus 166 , 2130 AD Hoofddorp
Tel 020-6531092 , fax 020-6531067
r.middendorf@middendorfnl
[vademecum advocatuur 2001]


MIDDENDORP-VAN DEO BERG
B.J. ; Mw.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1989
Postbus 1182
5001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
bj.middendorp@dommerholt.nl
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIDDENDORP - Van den BERG
B.J. ; Mw.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1989
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
bj.middendorp@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MIDDENDORP
J.C.M. , geboren dec 1957 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 3 jul 1990
Rechter rechtbank Rotterdam 16 okt 1991
NU
TEVENS
Geen bijbanen


MIEDEMA - De BOER
I. ; Mw.
Advocaat bij Winter c.s. ; beëdiging 1986
Postbus 27 , 8600 AA Sneek


MIEDEMA
J.F. , geboren sep 1956 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 sep 1995
Rechter rechtbank Den Haag 24 nov 1997
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


MIEDEMA
J.G.
Advocaat bij Fok 76 , 8441 BR Heerenveen ; beëdiging 1981
Tel 0513-610001 , fax 0513-621857
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MIEDEMA
L.
Advocaat bij Donk Breukelaar & Van Willegen ; beëdiging 1995
Batjanstraat 5 , 1094 RC Amsterdam
Advocaat bij Van Doorn Breukelaar & Willemsen
Postbus 93526 , 1090 EA Amsterdam
Tel 020-6935544 , fax 020-6631381
[vademecum advocatuur 2001]


MIEDEMA
R.L. ; Mw.
Notaris te, gem. Dongeradeel arrondissement Leeuwarden
Postbus 3 , 9123 ZR Metslawier


MIEDEMA
S.G.
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 ; beëdiging 2001
3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172607 , fax 010-2172758
s.miedema@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MIEDEMA
T.
Notaris te Ede , arrondissement Arnhem
Kantoor Putten Van , Apeldoorn Van
Postbus 82 , 6720 AB Bennekom


MIEDEMA
T.Y. ; Mw.
Advocaat bij Rijpkema & Miedema ; beëdiging 1980
Postbus 1586 , 9701 BN Groningen
Tel 050-3185286 , fax 050-3138296
rijpkema.miedema@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MIELEN
E.E. ; Mw.
Advocaat bij Verweet advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 285 , 3200 AG Spijkenisse
Advocaat bij Drok advocaten
Oude Delft 58 , 2611 CD Delft
Tel 015-2195555 , fax 015-2195550
Brok@drok.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij TeekensKarstens advocaten en Notarissen
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462 mielenC7teekenskarstens.nl
www.teekenskarstens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIERAS
M. ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 109
7500 AC Enschede
Tel 053-4804200 , fax 053-4804299
info@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIERAS - TAVENIER
S. ; Mw.
Advocaat bij Pool & Hengst ; beëdiging 1996
Rijnsburgerweg 97 , 2231 AE Rijnsburg
Advocaat bij De Ruijter De Wildt & De Vroom
Postbus 297 , 2230 AG Rijnsburg
Tel 071-4029311 , fax 071-4030779
s.mieras@deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MIERLO
A.F.P. van ; Mw.
Advocaat bij Hulkenberg Van der Veen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
advocaten@huiklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MIERLO
A.I.M. van ; Prof.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 ; beëdiging 1988 en 2002
2509 LW Den Haag
Tel 020-5771732 , fax 070-3285325 toon.vanmierloC debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MIERLO
A.I.M. van , geboren jul 1957 ; Prof.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 9 jan 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem ; volgens eigen opgave per email 25 okt 1999
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger. Ontslag ; verzoek ingezonden 01 jul 1997
Rotterdam rechter-plaatsvervanger 97 ; niet meer volgens eigen opgave per email d.d.25 okt 99
HOOFDFUNCTIE
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar Burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht
tel 010 4081641 , fax 010 4089188
vanmierlo@frg.eur.nl
TEVENS
Voorzitter opleidingscentrum voor recht en praktijk EvR
Lid commissie herijking verplichte procesvertegenwoordiging
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Lid
Plaatsvervangend Lid beroepscommissie WTZ (Wet op toegang op de ziektekostenverzekering)
Bestuurslid Stichting Preferente Aandelen Sligro-groep
" Stichting Administratiekantoor aandelen Koninklijke Frans Maas Groep
" TMC Assen Instituut Den Haag
" Ned. vereniging voor Procesrecht
" Stichting rechtsbijstand
" Rotterdams Juridisch Genootschap
" stuurgroep Insolad
" werkgroep Deltaplan modellen De Brauw Blackstone Westbroek
Redactie Tijdschrift voor Civiele rechtspleging
Lid redactie Nb Bw
Medewerker vademecum Burgerlijk Procesrecht executie en beslag
" " " " algemeen deel
" losbladig blad verbintenissenrecht
11 mrt 1997
Voorzitter van de Ned. Ver. Voor procesrecht, Utrecht
mei 2000
Lid van de Commissie Burgerlijk Procesrecht. [1 juli 2001]
De huidige Adviescommissie voor Burgerlijk Procesrecht is ingesteld bij besluit van 24 september 1997 (Stcrt 1998, 51). De commissie heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het burgerlijk procesrecht.


MIERLO
E.C.M. van ; Mw.
Advocaat bij Janse Gerritse Mannaerts ; beëdiging 1995
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg


MIERLO
G.W.J.M. van
Advocaat bij Brunet advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 1106
6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810990 , fax 024-3232266
mr.van.mierlo@brunet.nl
www.brunet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIERLO
G.W.J.M. van
Advocaat bij Brunet advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 1106 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810990 , fax 024-3232266
brunet.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MIERLO
H.J.M. van
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1976
Postbus 4714
4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
hvanmierlo@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIERLO
H.J.M. van , geboren mei 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 20 sep 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 20 jun 1988
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1976
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5255500 , fax 076-5142575
hvanmierlo@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Secretaris Adviescommissie wetgeving ; administratief recht
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
Lid van de Vereniging Onteigenings advocaten [Staatscourant 23 augustus 2001]


MIERLO
J.G.M. van
Advocaat bij Striensestraat 44 , 5241 AX Rosmalen ; beëdiging 1980


MIERLO
J.H.H.L.M van , geboren jul 1928
M
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 94 95 96 97 98
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 23 jul 1954
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 16 jun 1955
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 7 nov 1961
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 okt 1972
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 10 mrt 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 jan 1991
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger


MIERLO
J.J.M. van
[J
Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1989
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
jvanmierlo@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Rijksjeugdinrichtingen, Breda Rijksinrichting voor Jongens , Secretariaat


MIERLO Zie ter KUILE - Van MIERLO
J.M.H.A. van , geboren jun 1948 ; Mw.


MIERLO
J.T.A.M. van
Advocaat bij GVK Agro advocaten
Postbus 2024 ; beëdiging 1999
7420 AA Deventer
Tel 0570-627880 , fax 0570-627425
www.gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIERLO
J.T.A.M. van
Advocaat bij GVK Agro advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 2024 , 7400 AC Deventer
Tel 0570-527880 , fax 0570-627425
[vademecum advocatuur 2001]


MIERLO
JJ.M. van
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1989
Postbus 4714
4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5602035
jvanmierlo@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIERLO
L.H.J.M. van
Advocaat bij Mouwen Duret & Goedkoop ; beëdiging 1988
Postbus 3536 , 4800 DM Breda
Advocaat bij Postbus 7150 , 800 GD Breda
Tel 076-5225922 , fax 076-5227711
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 7160 , 4800 GD Breda
Tel 076-5225922 , fax 076-5227711
[vademecum advocatuur 2004]


MIERLO
P.H.L.M. van
Advocaat bij BoeCel De Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508
1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313150 , fax 020-4313179
pieter.vanmierlo@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIERLO
P.O.A.M. van , geboren jun 1914 M
NLRM 71
Advocaat en Procureur Ned. Indië sep 1938
Hoofdcommies Weeskamer Semarang 28 sep 1940
Adjunct-Lid Weeskamer Medan 15 jun 1941
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 31 dec 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 6 dec 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 28 apr 1951
Substituut-officier van Justitie Maastricht 18 dec 1956 - 18-09-1972


MIETE
J.B.
[J
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Lid (DEF)


MIGNOT - Van der MEER
C.E.H.M. ; Mw.
Rechten 1974
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


MIJLAND
D.A.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Tuin Scholtens & De Hek ; beëdiging 1999
Postbus 413 , 8300 AK Emmeloord
Tel 0527-518333 , fax 0527-6186447
[vademecum advocatuur 2001]


MIJNARENDS
E.M. , geboren november 1966 ; Mw.
universitair docent aan de RU Leiden
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 december 1998


MIJNLIEFF
P.F.
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. P.F. Mijnlieff
Postbus 455 ; beëdiging 1989 en 1998
3830 AM Leusden
Tel 033-4324033 , fax 033-4324034
mijnlieff@cistron.nl
www.mijnlieff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MIJNLIEFF
P.F.
Advocaat bij Postbus 455 , 3830 AM Leusden ; beëdiging 1998
Tel 033-4324033 , fax 033-4324034
peter.mijnlieff@12move.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MIJNSBERGE
E. , geboren dec 1960
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden 26 jul 1990
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 2 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 6 aug 1992
Rechter rechtbank Dordrecht 1 jan 1995
Rechter rechtbank Den Haag 24 augustus 1998
NU
Dordrecht rechter
TEVENS
Lid landelijke commissie Justitie VVD
Lid landelijke VVD commissie Evaluatie en Updaten Reglementen
jul 1997


MIJNSBERGEN
R. , Rick
Belastingadv.Coopers & Lybrand
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Bergen op Zoom


MIJNSSEN
A.N.G.N.E. , geboren dec 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Amsterdam 1967
Wetensch.medewerker Rijks Universiteit Groningen 1974
Wetenschappelijk hoofd Medewerker Universiteit te Amsterdam 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 mrt 1980
Raadsheer Hof Amsterdam 9 okt 1981
Buitengewoon verlof i.v.m. benoeming Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1988
Vice-President Hof Amsterdam 29 okt 1993
NU
Amsterdam Hof Vice-President
TEVENS
Geen opgave van bijbanen


MIJNSSEN
F.H.J. ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 dec 1976
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 15 jul 1986
Vice-President Hoge Raad der Nederlanden 23 februari 1998
NU
Den Haag Hoge Raad Raadsheer ; Civiele Kamer
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Vice-President - Civiele Kamer (info sep 2000)
HOOFDFUNCTIE
Vrije Universiteit Amsterdam
Vakgroep Privaatrecht
Bijzonder Hoogleraar privaatrecht
TEVENS
Voorzitter van de Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen (info november 2000)
Rechter in het Benelux-Gerechtshof
Commissaris van het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (NECIGEF)
Lid van de adviesraad voor de door W.E.J.Tjeenk Willink B.V.uitgegeven Asser-serie
Voorzitter van de redactieraad NIBE, bank-juridische reeks
Voorzitter van het Bestuur van de te A'dam gevestigde Stichting Alexander van der Leeuwkliniek in
liquidatie
Voorzitter en tuchtrechter van de Raad van Toezicht Verzekeringen
TEVENS
ovember 2000 eigen opgave]
Voorzitter van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf ; Den Haag ; bezoldigd
Rechter in het Benelux-Gerechtshof ; Brussel ; onkostenvergoeding
Commissaris van het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effecten verkeer B.V. (NECIGEF) ; Amsterdam ; bezoldigd
Commissaris van het Nederlands Interproffessioneel Effectencentrum NIEC B.V. ; Amsterdam ; Deze instelling is verbonden aan de onder vier genoemde instelling ; onbezoldigd ; geen onkostenvergoeding
Lid van de Adviesraad voor de door W.E.J. Tjeenk Willink B.V. uitgegeven Asser-serie ; Deventer ; reiskostenvergoeding
INFO
Citaat IRM-rapport (december 1996). (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
"Eén van de raadsheren van de Hoge Raad, F.H.J. Mijnssen, verschoonde zich niet
als rechter in negen cassatie-procedures.Mr. Mijnssen heeft als één van zijn nevenfuncties dat
hij Lid (Voorzitter ) is van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf
Het betreft de procedures :
--Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds tegen Hollandsche Brand- en Verzekeringssociëteit van
1808 N.V. ; Uitspraak d.d. 25-06-93
--R.A.J. van Esch tegen AMEV Schadeverzekering N.V. ; Uitspraak d.d.12-11-93
--B.V.Visser Bouwmaatschappij tegen Assurantiekantoor E. van der Roest B.V. ; Uitspraak d.d
07-01-94
--J.A.W.M. Elen tegen N.V.Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij ; Uitspraak d.d
25-03-94
--A.M. Boileau tegen N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij ; Uitspraak d.d
09-09-94
--Modalfa Vastgoed B.V.tegen Schermer Assuradeuren B.V. ; Uitspraak d.d.19-05-95
--Zwolsche Algemene Schadeverzekering N.V.tegen Stichting Regionaal Ziekenfonds Midden
Nederland ; Uitspraak d.d. 02-06-95
--W.Zevenboom tegen N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij ; Uitspraak d.d
15-12-95
--J.H. van den Elzen tegen Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.
Uitspraak d.d.09-02-96
De Hoge Raad deed in al deze procedures ten voordele van de Verzekeraar uitspraak
INFO
Artikel Nieuwe Revue ; casus vd Hemel Zoek na.
MIJNSSEN
Wraking bij de Hoge Raad
INFO
Privé adres: Jacob Obrechtstraat 57 HS , 1071 KJ Amsterdam , tel 020 6762114
Niet meer in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU


MIJNSSEN
J.H.P.E.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 8 apr 1970


MIJNSSEN
P.J.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
pmijnssen@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIJNSSEN
W.G.C. , geboren mei 1941
M [J
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 11 nov 1966
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Org. te Breda ; Raio 1 jan 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 mei 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 1 mei 1972
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 14 feb 1974
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 20 jan 1976
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 13 mei 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 mrt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1996
NU
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Utrecht
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Staffunctionaris
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Strafrecht en
Sanctierecht 1995-1996, Gedetacheerd Raadadviseur
TEVENS
Lid van de Rotary
Bestuurder van de Stichting Adriaan Blok te Amsterdam
Voorzitter van het kerkgenootschap de Remonstrantse Broederschap te Utrecht
Bestuurder van de Stichting Centraal Service Bureau voor het Vrijzinnige Protestantisme te Utrecht
Vertegenwoordiger van de Remonstrantse Broederschap, almede Lid van het moderamen van het
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
INFO
Plotseling overleden februari 1999 ; bron Telegraaf 99-02-05


MIJS
A.C.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 9 okt 1942


MIJS
A.D. , geboren nov 1923
NLRM 80 87 88/89 90 92 93
Advocaat en procureur Rotterdam 1948
Rechter rechtbank Rotterdam 23 aug 1975
Vice-president rechtbank Rotterdam 13 mei 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 13 jul 1979
President rechtbank Dordrecht 4 sep 1981
Rechter-plaatsvervanger (bezoldigd) rechtbank Dordrecht 26 feb 1991


MIJS
C.F. ; Mw.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 07-10-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Schipper van der Mersch ; beëdiging 1980 , 2002
Postbus 23509 ,3001 KM Rotterdam
tel 010 2418900 , fax 010 2418925
schipmer@schipmer.nl
[Vademecum advocatuur 2003]
schipmer@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

MIJS - ZILLIKENS
M.E.T. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1998
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 910-4360582
mmijs@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MIJS-ZIWKENS
M.E.T. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4302 ; beëdiging 1981 en 1998
3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725437
mmijs@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIKES
J. ; Mw.
Advocaat bij Van Koeverenge advocaten Mauritsweg 42 ; beëdiging 1993 en 2001
3012 JV Rotterdam
Tel 010-4113076 , fax 010-2709004
info@vankoeveringeadvocaten.nl
www.vankoevenngeadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIKES
J. ;Mw.
Advocaat bij Olie & De Jonge advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 342 , 4460 AS Goes


MIKX
J.P.S. , Jeroen
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Emmen


MIKX
W.M.A.
Notaris te Enschede , arrondissement Almelo
Kantoor Mikx / de Boer-, Emmen


MIL
A.J.M. van
Advocaat bij Ton van Milocaat ; beëdiging 1996
Postbus 4269
6202 WC Maastricht
Tel 043-3672119 , fax 043-3672196
ton.vanmil@hccnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIL
A.J.M. van
Advocaat bij Daemen Geraedts advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 48 , 6440 AA Brunssum
Advocaat bij Van Asperen advocaten
Postbus 570 , 6040 AN Roermond
Tel 0475-337080 , fax 0475-337117
van.asperen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MILANI
Sh.M. ; Mw.
Advocaat bij Kooij & Zwiers advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 10264
1301 AG Almere
Tel 036-5344895 , fax 036-5344945
adv.kooij@wxs.nl
www.randstadadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MILANI
Sh.M. ; Mw.
Advocaat bij Nauta & Lucas ; beëdiging 1999
Postbus 219 , 8200 AE Lelystad
Tel 0320-226626 , fax 0320-247293
[vademecum advocatuur 2001]


MILAR
O.G.H. , geboren nov 1957
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 nov 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 feb 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 22 feb 1989
Rechter rechtbank Den Bosch 13 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 20 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 20 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 20 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 20 jun 1995
Vice-President rechtbank Den Bosch 28 september 1998
NU
Den Bosch rechter ; hoofdfunctie
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Leuvense Poort te Den Bosch
Lid van het plaatselijk bestuur Den Bosch van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Curatorium Sint Jans Lyceum en Jeroen Bosch College
28 jan 1997


MILD
R.F. , geboren januari 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 maart 1990


MILDERS
V.F
Advocaat bij Vlaskamp Van Loo advocaten ; beëdiging 1998
Van Baerlestraat 144 , 1071 BE Amsterdam
Tel 020-3052030 , fax 020-3052031
vm@vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MILDERS
W. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1995
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl


MILDNER
B.E. , geboren okt 1965 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 24 apr 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 3 maart 1998
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 25 augustus 1999
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger


MILIUS
A.J. , geboren jan 1953
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 sep 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 10 dec 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 10 dec 1985
Rechter rechtbank Haarlem 14 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Vice-President rechtbank Haarlem 16 mei 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Haarlem 17 augustus 1999
NU
Haarlem Vice-President
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam


MILKENBOER
R.D.A. , Rudolf
VP Global Accounts ABN AMRO
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag


MILLAARD
H. , geboren 14-12-1920
INFO
Woonplaats Zwitserland
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MILLAARD
J. , geboren dec 1939
NLRM 87 88/89 90 91
Werkzaam Ministerie van Financiën 1971
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 3 jan 1980


MILLAARD
O.C.A.
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten
Postbus 1036 ; beëdiging 1985
8001 BA Zwolle
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
omillaars@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MILLAARD
O.C.A.
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4215005 , fax 038-4218573
[vademecum advocatuur 2001]


MILLENAAR
H.J. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP
Postbus 251 ; beëdiging 2000
1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
helene.millenaar@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


MILLENAAR
H.J. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]


MILLENAAR
J.G.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Millenaar Fokkema ; Rotterdam


MILLIANO-MACHIELSE
E.H. de ; Mw.
Advocaat bij De Milliano advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 144
2220 AC Katwijk
Tel 071-4030151 , fax 071-4034221
demilliano@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MILLIANO - MACHIELSE
E.H. de ; Mw.
Advocaat bij De Milliano advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 144 , 2220 AC Katwijk
Tel 071-4030151 , fax 071-4034221
[vademecum advocatuur 2001]


MILLIANO
L.P H. de
Advocaat bij De Milliano advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 144 , 2220 AC Katwijk
Tel 071-4030151 , fax 071-4034221
[vademecum advocatuur 2001]


MILLIANO
L.P.H. de
Advocaat bij De Milliaso advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 144
2220 AC Katwijk
Tel 071-4030151 , fax 071-4034221
demilliano@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MILO
R.B.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 449
5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
rmilo@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MILO
R.B. , geboren jul 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur te Tilburg
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 27 februari 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 9 april 1999
NU
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Tilburg ; kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma ; beëdiging 1976
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
rmilo@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Adviescommissie strafrecht in het arrondissement Breda
Lid Bestuur Ned. vereniging van Strafrecht advocaten
09 jun 1997


MILO
R.F. , geboren jan 1945
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 mrt 1990
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Alkmaar ; kantoor Boddaert Milo de Groot ; beëdiging 1975
Postbus 3271 , 1815 AB Alkmaar
TEVENS
Geen bijbanen


MILTENBURG - DEKKING
J.F. , geboren mrt 1959 ; Mw. M
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 7 mrt 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1990
NU
Amsterdam parket


MILTENBURG
W. , geboren jan 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 28 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 11 dec 1986
Rechter rechtbank Zwolle 25 aug 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 5 feb 1998
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Ontslag
Zwolle rechter ; actief 97
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
feb 96


MINCKE
G.W. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Hoogleraar zakenrecht, Duits privaatrecht, computerrecht
NB
Niet meer in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU


MINDERHOUD-VAN WIJNEN
A. ; Mw.
Advocaat bij Kok Ottens Minderhoud advocaten
Postbus 6 ; beëdiging 1979 en 2001
2200 AA Noordwijk
Tel 071-3615878 , fax 071-3616000
info@kokottensminderhoud.nl
www.kokottensminderhoud.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MINDERHOUD
A.
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel advocaten
Postbus 240 ; beëdiging 1975
4330 AE Middelburg
Tel 0118-656060 , fax 0118-636178
aminderhoud@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MINDERHOUD
A. ; Dhr.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 25 nov 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 29 mrt 1961
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Middelburg ; kantoor Adriaanse & van der Weel ; beëdiging 1975
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel advocaten
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-635365 , fax 0118-636178
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 08-04-75
Adriaanse & Van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg


MINDERHOUD
E.A.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1982
Postbt&113
1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414917 , fax 020-5414657
erik.minderhoud@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


MINDERHOUD
E.A. , geboren jul 1958
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 9 aug 1993
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1982
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
erik.minderhoud@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


MINDEROP
E.M.J. , geboren nov 1910
NLRM 71 80
Werkzaam advocatenkantoor Rotterdam 1938-1943
Repetitor Staats- en Administratief recht sep 1940
Juridisch adviseur handelsvennootschap Amsterdam 1947
Advocaat en Procureur Haarlem 1949
Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 16 mrt 1959
Kantonrechter plaatsvervanger Haarlem 30 mrt 1971


MINDEROP Zie GELDERMANS - MINDEROP
J.S.J.M. , geboren feb 1947 ; Mw.


MINEKUS
M.R.
Advocaat bij Boogaard advocaten
Postbus 616 ; beëdiging 1998
4330 AP Middelburg
Tel 0118-623655 , fax 0118-625179
minekus@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MINEKUS
M.R.
Advocaat bij Boogaard advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
Tel 0118-623655 , fax 0118-625179
minekus@boogaardadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 02-12-98
Boogaard advocaten
Buitenruststraat 14 , 4337 EH Middelburg
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
tel 0118-623655 , fax 0118-625179
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
Arrondissement Middelburg


MINEKUS
W.
Advocaat bij Okkerse & Schop ; beëdiging 1989
Postbus 155 , 8200 AD Lelystad
Tel 0320-289888 , fax 0320-289880
[vademecum advocatuur 2001]


MINEUR
R.J.M.L.
Händelrode 48 , 2717 EM Zoetermeer
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


MINJON
O.H.
Advocaat bij Rensen Breederveld Van Oostrum
Postbus 409 ; beëdiging 1997
1800 AK Alkmaar
Tel 072-5155544 , fax 072-5155493
www.rbo-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MINJON
O.H.
Advocaat bij Rensen Breederveld & Van Oostrum ; beëdiging 1997
Postbus 409 , 1800 AK Alkmaar
Tel 072-5155544 , fax 072-5155493
[vademecum advocatuur 2001]


MINK
A.R. ; Mw.
Notarieel Recht 1995
Kandidaat-Notaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Emmen


MINK
E.A. ; Mw.
Advocaat bij Libosan & Mink ; beëdiging 1984
Scheveningseweg 12 , 2517 KT Den Haag


MINK
H.
Advocaat bij Vader & Wouters ; beëdiging 1996
Kanaalstraat 36-38 , 4388 BN Oost-Souburg
Advocaat bij Vader & Mink advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 1001 , 4388 ZG Oost-Souburg
Tel 0118-461000 , fax 0118-465220
[vademecum advocatuur 2001]
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 11-12-96
Vader & Mink advocaten
Kanaalstraat 36-38 , 4388 BN Oost-Souburg
Postbus 1001 , 4388 ZG Oost-Souburg
tel 0118-461000 , fax 0118-465220
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
vader.mink@freeler.nl
Arrondissement Middelburg


MINK
H.
Advocaat bij Vader & Min advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 1001
4388 ZG OOST-SOUBURG
Tel 0118-461000 , fax 0118-465220
vadermink@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MINKEMA - LEIBBRANDT
M.A. , Marijke ; Mw.
Notarieel Recht 1981
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Friesland-Zuid.
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


MINKENHOF
A.A.L. , geboren jul 1909 , Gusta ; Mej.
NLRM 71
Hoofd Juridische Afdeling P.O.D. Groningen 1945
Adjunct-secretaris tribunaal Groningen 21 jan 1946 tot 30 sep 1946
Wetenschappelijk Medewerker Universiteitsbibliotheek Groningen
Advocaat en procureur te Groningen 1947
Rechter rechtbank Den Haag 7 aug 1957
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 13 mei 1964
Als zodanig aangewezen waarnemend advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 22 nov 1965
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 19 dec 1967
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 24 nov 1969
Vice-president Hoge Raad
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Den Haag.


MINKHORST
R J.H.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2002
Postbus 1126
6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810820
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MINKJAN
E.E. ; Mw.
Advocaat bij Hoofd Juridische Zaken ; beëdiging 1980
Nederlandse Orde van advocaten
Postbus 30851 , 2500 GW Den Haag
Advocaat bij KNB ; beëdiging 1980
Postbus 16020 , 2500 BA Den Haag
Tel 070-3307111 , fax 070-3453226
l.minkjan@knb.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MINKJAN
E.E. ; Mw.
Advocaat bij Koninklijke NotariÙle Beroepsorganisatie ; beëdiging 1980
Postbus 16020
2500 BA Den Haag
Tel 070-3307111 , fax 070-3453226 l.mink
jan@knb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MINKS
S.A.
Advocaat bij Brink c.s. ; beëdiging 1989
Postbus 105 , 2215 ZJ Voorhout
brinkadv@caiw.nl


MINNAAR
J.J. , geboren apr 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 27 apr 1988
Rechter rechtbank Zutphen 3 apr 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 3 jul 1990
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 jan 1993
Kantonrechter Breda 20 juli 1998
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 28 januari 2000
NU
Zutphen rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Zutphen
19 aug 1997
Opgave in aantocht
07 jan 1998


MINNE
C.A. van der , geboren sep 1926 (of Chr.A.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam bedrijfsleven 1952
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 17 jan 1966
Substituut-griffier rechtbank Zutphen 22 nov 1967
Griffier rechtbank Groningen 18 mrt 1972
Griffier kantongerecht Winschoten en Zuidbroek 3 dec 1976
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Groningen 6 sep 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 23 aug 1976
Griffier Raad van Beroep Groningen 7 sep 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 22 sep 1986


MINNE
J.J. van der , geboren aug 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en Procureur Groningen 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 18 mrt 1970
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 24 okt 1974
Raadsheer Hof Leeuwarden 11 feb 1980
Vice-president Hof Leeuwarden 22 apr 1986


MINNEN
P.S. van
Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord ; beëdiging 1998
Postbus 109 , 3440 AC Woerden
Tel 0348-579456 , fax 0348-579416
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 85336 , 3508 AH Utrecht
Tel 030-2637600 , fax 030-2637615
[vademecum advocatuur 2004]


MINNEN
R. van
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2003
Postbus 2720
1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
rinze.vanminnen@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MINTJES
G. , geboren sep 1956 ; Mw.
[J
NLRM 87 88/89 90
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 1 jul 1982
Referendaris 2e klasse
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden 1 jul 1984
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 29 jun 1988
TEVENS
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Raadadviseur


MIRANDA
M. de
Advocaat bij Bil'Imerdreef 841 ; beëdiging 1981
1103 TB Amsterdam
Tel 020-6982225 , fax 020-6901464
advomir@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MIRANDA
M. de
Advocaat bij Bijlmerdreef 841 , 1103 TB Amsterdam Z.O. ; beëdiging 1981
Tel 020-6982225 , fax 020-6901464
[vademecum advocatuur 2001]


MIRANDA
M.G. de , geboren okt 1921 M
NLRM 71
Werkzaam bij overheid en in bedrijfsleven 1941
Werkzaam Korps Gewapende Politie in Suriname 1949
Inspecteur van Politie in Suriname 22 sep 1952
Substituut-officier van Justitie in Suriname 20 jul 1954
Officier van Justitie in Suriname 1 sep 1957
Advocaat-generaal Hof van Justitie Suriname 24 sep 1962
Plaatsvervangend Procureur-generaal Hof van Justitie Suriname 15 jul 1963
Auditeur-Militair arrondissementskrijgsraad Suriname 23 jun 1965
Procureur-Generaal Hof van Justitie Suriname 14 sep 1965


MISDORP
J.H.H. , geboren jul 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Lochem
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 15 dec 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 jan 1983
Rechter rechtbank Arnhem 6 jun 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 3 jan 1991
Kantonrechter Nijmegen 5 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 11 mrt 1991
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger + coördinerend kantonrechter
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Adviserend Lid van de commissie Opzicht in de kerkprovincie Overijssel-Flevoland en Gelderland
van de Ned. Herv.Kerk
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie van de Vereniging van Protestants Chr.
Basisonderwijs in de gemeente Rheden
28 jan 1998 Nijmegen
Lid Kamer van Toezicht over de Notarissen en kandidaat-notarissen
16 feb 1998


MISSE
M.J. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1987
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
margreet.blaisse@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


MMNAARD
M.W.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 84046
2508 AA Den Haag
Tel 070-3529565 , fax 070-3549807
m.minnaard@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOBACH
H. , geboren aug 1929
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 23 jul 1993
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Opgave Hof opnemen


MOBRON Zie HOVING - MOBRON
E.N. , geboren sep 1957 ; Mw.


MODDERMAN
P.A.C. ; Mw.
Advocaat bij dan Gelderen advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1084
3600 BB Maarssen
Tel 0346-569944 , fax 0346-575260
p.modderman@vangelderen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOEIJES
A.G.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 1993
Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden
info@tanger.nl
Tel 0255-532544 , fax 0255-511933
a.g.moeijes@tanger.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0255-547810 , fax 0255-511933
www.tanger.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOEL
F.P.G.F. de
Advocaat bij Claassen advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 831
5600 AV Eindhoven
Tel 040-2448970 , fax 040-2453080
fdemoel@claassenadvocaten.nl
www.claassenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOELANDS
C.M.F. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan
Postbus 58188 ; beëdiging 2001
1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506659 , fax 020-5506759
chantal.moelands@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOELIKER
K.M. ; Dhr.
Advocaat bij Boogaard advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
Tel 0118-623655 , fax 0118-625179
moeliker@boogaardadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 29-01-86
Boogaard advocaten
Buitenruststraat 14 , 4337 EH Middelburg
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
tel 0118-623655 , fax 0118-625179
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
moelikerCboogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOEN
A.W. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 ; beëdiging 2001
1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771804 , fax 020-5771096
anke.moen@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOENE
K. ; Mw.
Advocaat bij Thuis & Partners ; beëdiging 1995
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen


MOENE
K. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Moene advocaten Sportsingel 26 2492 WDen Haag ; beëdiging 1995 en 2001
Tel 070-3272222 , fax 070-3272952 infoCmoene.nl
www.moene.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOENIRALAM
A.M.S. ; Mw.
Advocaat bij GimbrÞre & Van der Aa advocaten
Postbus 54 ; beëdiging 2002
5000 AB Tilburg
Tel 013-5369055 , fax 013-5430320
[vademecum advocatuur 2004]


MOENIRALAM
XX. ; Mw.
Rechten 1976
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


MOER-LEINMENS
Y.C.E. van der ; Mw.
Advocaat bij
Postbus 880 ; beëdiging 1990 en 1995
3800 AW Amersfoort
Tel 033-4691874 , fax 033-4691872
vdmoer-lemmens@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOER - LEMMENS
Y.C.E. van der ; Mw.
Advocaat bij Vereniging FME-CWM ; beëdiging 1995
Postbus 190 , 2700 AD Zoetermeer
Tel 079-3531395 , fax 079-3531254
yle@fme.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOERBEEK
J.W.


MOERDIJK
P.A. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam ; beëdiging 1997
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1997
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
erna.moerdijk@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOERDIJK
P.A. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1997
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460464 , fax 020-5460712
erna.moerdijk@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOEREL
E.M.L. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1990
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5773771 , fax 020-5771775
emlmoerel@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771648 , fax 020-5771631
lokke.moerel@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOEREL
J.A.A.
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Notaris te Spijkenisse , arrondissement Rotterdam
Kantoor Moerel & Kammeraad ; Spijkenisse


MOERINGS
L.M. ; Dr. UHD
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerkhof 3 , 3512 BK Utrecht
tel 030 2537017 , fax 030 2537300
Disciplinegroep Strafrechtwetenschappen
Strafrecht
l.moerings@law.uu.nl


MOERKOERT
B.T. , geboren mei 1945 (of B.Th.)
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1976
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Nevenfuncties spelen zich af in de sfeer van auteurschap en docentschap op het terrein van
verzekeringsrecht
Lid van de geschillencommissie en commissie van Beroep van de Staatsbond KNSB


MOERKOERT
B.Th.
Advocaat bij advocatenkantoor Van der Moer-Lemmens ; beëdiging 1976
Pels Rijcken & Droog Bever Fortuijn
Postbus 11756
2502 AT Den Haag
Tel 070-5153859 , fax 070-5153105
bth.moerkoert@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOERLAND - JANSEN
M.J. ; Mw.
Notaris te Brielle , arrondissement Rotterdam
Kantoor Buijtink & Moerland ; Brielle


MOES
E.R.
Advocaat bij Klaver & Moes advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 386
4600 AJ Bergen Op Zoom
Tel 0164-252621 , fax 0164-255010
'
mr.moes@advocatenkantoor klavertti
[vademecum advocatuur 2004]


MOES
E.R.
Advocaat bij Vreijling & Braat ; beëdiging 1988
Postbus 328 , 4600 AH Bergen op Zoom
Advocaat bij advocatenkantoor Klaver BV
Postbus 386 , 4600 AJ Bergen op Zoom
Tel 0164-252621 , fax 0164-255010
[vademecum advocatuur 2001]


MOES
M.H.H.A. , geboren aug 1955 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 sep 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 20 aug 1991
Rechter rechtbank Almelo 1 sep 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 14 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 14 jan 1993
NU
Rechtbank Almelo rechter
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid medezeggenschapsraad basisschool Sint Joseph Lochem
Secretaris werkgroep alimentatienormen NVvR


MOESBERGEN
AA R.R.J. ; Drs.
Advocaat bij advocatenkantoor Moesbergen BV Waterbospark 82 ; beëdiging 1986
2231 JZ Rijnsburg
Tel 071-4079815 , fax 071-4079813
advo.msb@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOESBERGEN
G. ; Mw.
Rechten 1957
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


MOESBERGEN Aa
R.R.J.
Advocaat bij Moesbergen BV ; beëdiging 1986
Jan Van Nassaustraat 67 , 2596 BP Den Haag
Tel 070-3284001 , fax 070-3240104
[vademecum advocatuur 2001]


MOESKER
A.
Notaris te Zaandijk , gem. Zaanstad, arrondissement Haarlem
Postbus 233 , 1540 AE Koog aan de Zaan


MOESKER
H.C.W.M. , geboren aug 1953

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken van de gemeente Delft
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 18 dec 1997
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd afdeling Juridische Zaken bestuursdienst gemeente Delft
Voorzitter commissie behandeling BB-schriften gemeente Zoetermeer
Lid Subcommissie juridische bouwzaken van de VNG Den Haag
04 mrt 1997


MOESKOPS
M.J.
Notaris te Hoorn , arrondissement Alkmaar
Kantoor Jellema & Moeskops Notarissen ; Hoorn


MÖGER
W. , geboren jun 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam bij Koninklijke Luchtvaart Mij 1946-1963
Gedetacheerd Ministerie van Justitie 1968-1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Ansterdam 1 mrt 1968
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 5 apr 1972
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 6 jul 1978
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 19 nov 1986


MOHASSEL ZADEH
K. ; Mw.
Advocaat bij Mohassel Zadeh ; beëdiging 2000
Postbus 865
2501 CW Den Haag
Tel 070-3467538 , fax 070-3467681
[vademecum advocatuur 2004]


MOHASSEL ZADEH
K. ; Mw.
Advocaat bij Van Tongeren advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 53 , 4600 AB Bergen op Zoom
Tel 0164-217217 , fax 0164-217210
topgeren@concepts.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MÖHLMANN
S.J.G. , geboren sep 1952 M
NLRM 80
Kandidaat-verkeersschout parket Utrecht 1 jan 1980


MOHNEN
A.M. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 2000
Postbus 1215 , 5900 BE Venlo
Tel 077-3209191 , fax 077-3518438
[vademecum advocatuur 2001]


MOHR
A.F.
Aangekomen in Leiden 1953 rechten , Corpslid


MOHR
A.L. , geboren mei 1939 ; Prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jan 1991
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Privaatrecht
Hoogleraar ondernemingsrecht
Eerder vermeld als: Hoogleraar ondernemingsrecht/vennootschapsrecht
TEVENS
Lid Bestuur VEB (Vereniging van Effectenbezitters) [2002]
INFO
Privé adres: Kloveniersburgwal 129 , 1011 KD Amsterdam , Tel. 020 6269182


MÖHRING
A.C.
[J
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Rechtshandhaving, Bureau Operationele Zaken, Hoofd


MOHRMANN
A.J.M.
Advocaat bij Van Santbrink Van Waart ; beëdiging 1989
Postbus 180
1400 AD Bussum
Tel 035-6917117 , fax 035-6915364
info@vansantbrinkvanwaart.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOHRMANN
A.J.M.
Advocaat bij Van Santbrink Van Waart ; beëdiging 1989
Postbus 180 , 1400 AD Bussum
Tel 035-6917117 , fax 035-6915364
[vademecum advocatuur 2001]


MOK
M. , geboren aug 1950 ; Mw.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1 okt 1976


MOK
M.R. , geboren feb 1932 ; Prof.
M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Economische Zaken 1957
Werkzaam Commissie Europese Gemeenschap 1960
Raadadviseur Ministerie van Justitie 1967
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 27 feb 1978
Plaatsvervangend Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 20 juli 1998
Nog wel vermeld in SAL 2002, niet meer in SAL 2003. Zal wel met pensioen zijn
NU Den Haag Hoge Raad Plaatsvervangend procureur-generaal (info sep 2000)
TEVENS
Deeltijd-hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen ; recht der economische ordening
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie Effectenbedrijf, Klachtencommissie
Optiebeurs, Klachtencommissie Financiële Termijnmarkt A'dam,
Commissie van Beroep Vereniging voor de Effectenhandel
Commissie van Beroep vereniging European Options Exchange en Commissie van Beroep FTA
Hoofdredacteur SEW
Lid redactie TVVS
Vaste Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Correspondent Wirtschaft und Wettbewerb
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht
Advocaat-generaal bij Benelux-gerechtshof per 1 maart 1998
TEVENS ovember 2000] eigen opgave
Hoofdredacteur SEW, tijdschrift voor Europees en Economisch Recht Kluwer, Deventer
Lid redactie Ondernemingsrecht Kluwer, Deventer ; honorarium per jaar + presentiegeld
Vaste Medewerker Nederlandse Jurisprudentie Kluwer, Deventer ; honorarium per jaar
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Europees Recht Den Haag
Voorzitter Klachtencommissie Dutch Securities Institute (Amsterdam) presentiegeld
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep Amsterdam Exchanges ; presentiegeld
Lid commissie Mededinging en Ordening Sociaal-Economische Raad Den Haag ; presentiegeld
NB
Niet als hoogleraar / universitair docent te vinden in Universiteiten en Onderzeksinstellingen Nederland 2001
TEVENS februari 2004, Internet bij DSI]
Voorzitter Klachtencommissie DSI - Dutch Securities Institute
Voorzitter Commissie van Beroep Euronext Amsterdam
Voorzitter visitatiecommissie Onderwijs Juridische Faculteiten
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Europees Recht
Lid redacrie Ondernemingsrecht (tot eind 2002)
Medewerker en annotator Nederlandse jurisprudentie
Lid Commissie Ordening en Mededinging Sociaal-Economische Raad
@OPM
Is hij nog bezig na zijn 70-ste verjaardag?
Daarmee is de uiterste houdbaarheidsdatum toch verstreken?


MOKVELD
C.G. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 62 , 2810 AB Reeuwijk ; beëdiging 1990
Advocaat bij Schipper Van der Mersch
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-2418900 , fax 0 10-2418925
schipmer@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOL
B.A.J.M. de ; Prof. Dr.
Technische Universiteit Delft
Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Afdeling Transport, Veiligheid en Beleidsanalyse TVB
Jaffalaan 5 , 2628 BX Delft
Postbus 5015 , 2600 GA Delft
tel 015 2787100 , fax 015 2784811
Sectie Veiligheidskunde
Hoogleraar Algemene veiligheidskunde
b.a.j.m.demol@tbm.tudelft.nl


MOL
C. ; Mw.
Advocaat bij Landwen ; beëdiging 2003
Postbus 85063
3508 AB Utrecht
Tel 030-2195843 , fax 030-2195855
claudia.mol@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOL - BRONKHORST
C.B. , geboren jan 1943 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 apr 1995
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist Ned. Philipsbedrijven BV
TEVENS
Lid ontslagcommissie van het RBA Zuid-Oost Brabant
Lid Bestuur Juridisch Genootschap te Eindhoven
24 mrt 1997


MOL
G.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 16 nov 1962


MOL
H. ; Mw.
Advocaat bij Damsté/Spoor Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1992
Advocaat bij Damsté advocaten
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Tel 074-2488888 , fax 074-2488800
damste@damste.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOL VAN OTTERLOO
H.M. de
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1975
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Tel 020.5414646 , fax 020-6612827
harmen.vanotterloo@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOL VAN OTTERLOO
H.M. de
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1975
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 024-5414640 , fax 020-6012827
harmen.demol@nautadutilh.rom
[vademecum advocatuur 2001]


MOL
I.C.K. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijnen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 3
5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626543 , fax 040-2626461
nlmo1008@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOL
I.C.K. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626600 , fax 040-2626400
i.mol@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOL VAN OTTERLOO
J.C. de , Jacobus Cornelis (Jaap) , geboren 10-12-1919 te Haarlem ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Advocaat en procureur Amsterdam 1 jun 1948
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 29 dec 1952
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 1 feb 1955
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 aug 1959
Rechter rechtbank Den Haag 29 dec 1960
Vice-president rechtbank Den Haag 27 feb 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 jul 1984
Kantonrechter plaatsvervanger Delft 3 okt 1984
NU Pensioen
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Overleden 3 oktober 2003 te Den Haag [Telegraaf 7 oktober 2003]


MOL
J.C.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Vreeswijk & De Winter ; beëdiging 1984
P.C. Hooftstraat 22 , 1071 BX Amsterdam
Advocaat bij Seegers & Wattilete
Egelantiersgracht 576 , 1015 RR Amsterdam
Tel 020-4200888 , fax 020-6383022
advocaten@seegers-wattilete.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Seegers & Lebouille advocatenkantoor
Egelantiersgracht 576 , 1015 RR Amsterdam
Tel 020-4200888 , fax 020-6383022
j.mol@wegers-lebouilte.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOL VAN CHARANTE Zie OBERMAN - MOL VAN CHARANTE
J.M. ; Mw.


MOL
j.P.M.
Advocaat bij
Postbus 50 ; beëdiging 1982
5690 AB SON EN BREUGEL
Tel 0499-477226 , fax 0499-477203
[vademecum advocatuur 2004]


MOL
J.P.M.
Advocaat bij Postbus 50 , 5690 AB Son en Breugel ; beëdiging 1982
Tel 0499-477226 , fax 0499-477203
[vademecum advocatuur 2001]


MOL VAN OTTERLOO
L.W. de ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1998
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOL van OTTERLOO
L.W. de ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1998
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOL
M. de ; Mw.
Advocaat bij ARD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1999
Postbus 6666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977426 , fax 040-2433033
midemol@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOL
M.A.W. , geboren feb 1967 ; Mw. M
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1993
Subst. officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 oktober 1999


MOL
M.C. , geboren jul 1953 , MarieLot ; Mw. M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 jun 1978
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 okt 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 mei 1990
Advocaat-generaal ressortsparket Den Bosch 8 jul 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl.arrondissementsparket Den Bosch 16 sep 1997
NU
Den Bosch Hof
TEVENS
Geen bijbanen
10 jan 1997 , 18 sep 1997
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Eindhoven.


MOL
M.H.
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 ; beëdiging 2002
1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785814
marnix.mol@foyensloeff.com
www.loyensloett.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOL
M.P.C.A. , geboren apr 1931
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 5 feb 1985
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch ; kantoor Holla & Van Dooren ; beëdiging 1957
TEVENS
Opgave nevenfuncties Den Bosch opnemen


MOL
P.J.M. , geboren augustus 1962
NLRM 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 28 februari 2000
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 maart 2000


MOL
P.P.M.
Advocaat bij Van den Akker & Mol advocaten
Postbus 23 ; beëdiging 1980
3800 AA Amersfoort
Tel 033-4653633 , fax 033-4654245
[vademecum advocatuur 2004]


MOL
P.P.M.
Advocaat bij Van den Akker & Mol advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 23 , 3800 AA Amersfoort
Tel 033-4653633 , fax 033-4554245
[vademecum advocatuur 2001]


MOL
R.C. de
Advocaat bij Bird & Bir ; beëdiging 2001
Postbus 30311
2500 GH Den Haag
Tel 070-3538800 , fax 070-3538811
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOL
R.P.J. ; MBA
Directeur Corporate Marketing Achmea Groep [jaarverslag Achmea Groep 2001]


MOL
S. ; Drs.
Advocaat bij Van Mens en Wisselink ; beëdiging 2003
Postbus 85450
3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
mol@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOL
T.W.M. de
Advocaat bij Legal Master advocaten Weesperstraat 394 ; beëdiging 2002
1018 DN Amsterdam
Tel 020-4229184 , fax 020-3301449
tom@legalmaster.nl
www.legalmaster.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLEMA
P.
Advocaat bij Meijer & Dijkgraaf advocaten ; beëdiging 1994
HeresingeI 9 , 9711 ER Groningen


MOLEMANS
E.J. ; Mw.
Advocaat bij Boontje Smits & Hulkenberg Koningslaan 17 ; beëdiging 2002
1075 AA Amsterdam
Tel 020-5727190 , fax 020-5727199
molemans@bosmhu.nl
www.bosmhu.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLEN
B.E. van der
Advocaat bij La Gro advocaten
Postbus 155 ; beëdiging 1974
3440 AD Woerden
Tel 0348-418780 , fax 0348-420185
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLEN
B.E. van der
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 155 , 3440 AD Woerden
email@lagrolaw.nl
Tel 0348-418780 , fax 0348-420185
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOLEN
E. van der ; Mw.
Advocaat bij Pot Jonker advocaten ; beëdiging 1994 en 2002
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
e.vandermolen@pj.netlaw.nl
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLEN
E. van der ; Mw.
Advocaat bij Verhagen & Van der Molen ; beëdiging 1994
Postbus 44 , 3628 ZN Kockengen
alg.@hbaverhagen.nl


MOLEN, E.J. van der , geboren feb 1955
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 okt 1994
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Rechtskundige Dienst FNV. te Utrecht
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Opleidingen Sociaal Recht te Utrecht
Lid Bestuur Vereniging voor Rechtshulp te Den Haag
Lid commissie Bezwaar en Beroep van de Raad voor de rechtsbijstand te Amsterdam
Lid Platform Alternatieve Geschillen Beslechting te Den Haag


MOLEN
H. van der , geboren feb 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 25 apr 1985
NU
Senior beleidsmedewerker Dienst Milieu en Water van de Provincie Noord-Holland
TEVENS
Voorzitter Woningbouwvereniging Haarlemmermeer
Secretaris Stichting Museumgemaal De Cruquius
Hoofdingeland waterschap Groot-Haarlemmermeer
Lid bezwaarcommissie ex awb van het Hoogheemraadschap van Delftland
09 jan 1997


MOLEN
J. van der
Advocaat bij Van der Molen & Te Velde ; beëdiging 1977
Advocaat bij Van der Molen & Te Velde advocaten
Postbus 8120 , 9702 KC Groningen
Tel 050-5268888 , fax 050-5268313
[vademecum advocatuur 2001]


MOLEN
J. van der
Advocaat bij Van der Molen & Te Velde advocaten
Postbus 8120 ; beëdiging 1977
9702 KC Groningen
Tel 050-5268888 , fax 050-5268313
vandermolen.tevelde@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLEN
J.J. van der
Advocaat bij Mr. H.J.Overes Kantoor ; beëdiging 1980
Advocaat bij Overes advocaten
Postbus 1280 , 9701 BG Groningen
Tel 050-3140840 , fax 050-3128112
overes.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOLEN
J.J. van der
Advocaat bij Overes advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 1280
9701 BG Groningen
Tel 050-3140840 , fax 050-3128112
info@overesadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLEN - te VELDE
M. van der ; Mw.
Advocaat bij Van der Molen & Te Velde ; beëdiging 1986
Advocaat bij Van der Molen & Te Velde advocaten
Postbus 8120 , 9702 KC Groningen
Tel 050-5268888 , fax 050-5268313
[vademecum advocatuur 2001]


MOLEN-TE VELDE
M. van der ; Mw.
Advocaat bij Van der Molen & Te Velde advocaten
Postbus 8120 ; beëdiging 1986
9702 KC Groningen
Tel 050-5268888 , fax 050-5268313
vandermolen.tevelde@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLEN - MAESEN Zie MAESEN , P.M.H.
P.M.H. van der , geboren okt 1945 ; Mw.


MOLEN
R. van der , geboren feb 1947
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Assen
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 2 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 9 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 12 jan 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 12 jan 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 12 jan 1996
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Assen bij Van der Molen Sluyter advocaten ; beëdiging 1970
Advocaat bij Sluyter advocaten
Postbus 605 , 9400 AP Assen
Tel 0592-316362 , fax 0592-317470
info@sluyter-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid van de Rotary
Bestuurslid omroep Drenthe
Plaatsvervangend secretaris Raad van Toezicht NMI Mediator
Docent praktijkleer Ned. Orde van advocaten
17 mrt 1998


MOLENAAR
A.C.R.
Advocaat bij Molenaar advocaten ; beëdiging 1987
Buitenplein 14
1181 ZB Amstelveen
Tel 020-3632711 , fax 020-3455355
acr.molenaar@adv-molenaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLENAAR
A.C.R.
Advocaat bij Van der Leek & Van Hout ; beëdiging 1987
Postbus 12158 , 1100 AD Amsterdam
Advocaat bij Van der Velden Moorlake advocaten
Burg. Stramanweg 102 , Gebouw Londen , 1101 AA Amsterdam
Tel 020-6913219 , fax 020-6965641
[vademecum advocatuur 2001]


MOLENAAR Zie BROEKHUIJSEN - MOLENAAR
A.M.L. , geboren aug 1958 ; Mw.


MOLENAAR
B.
Advocaat bij Diepeveen Van Schaik & Partners advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 49
3910 AA Rhenen
Tel 0317-619022 , fax 0317-617482
diepeveen.advocaten@planet.nl
www.diepeveenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLENAAR
B.
Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 366 , 3770 AJ Barneveld
Tel 0342-493535 , fax 0342-493595
bm@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2001]


MOLENAAR
C.H.
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. C.H. Molenaar Hofweg 6 ; beëdiging 1976 en 1991
6905 AT Zevenaar
Tel 0316-540236 , fax 0316-540237
molenaar@molenaar-legal.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOLENAAR
C.H.
Advocaat bij Driehoek advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 60207 , 6800 JE Arnhem
Advocaat bij Molenaar & Jager advocaten
Postbus 2021 , 6900 CA Zevenaar
Tel 0316-540236 , fax 0316-540237
[vademecum advocatuur 2001]


MOLENAAR
C.I.M.
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 1990
Postbus 156
1130 AD Volendam
Tel 0299-368515 , fax 0299-369357
k.molenaar@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLENAAR
C.I.M.
Advocaat bij Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 1990
Postbus 156 , 1130 AD Volendam
Tel 0299-368515 , fax 0299-369357
kmolenaar@abma.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOLENAAR
E. ; Mw.
Rechten 1950
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Deventer


MOLENAAR
F. , Frank ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 27 feb 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 jan 1991
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Tilburg (Ledenlijst 2000)
NB
Als hoogleraar niet vermeld in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001.
Merkwaardig.


MOLENAAR
H.M. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1998
Postbus 58188
1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506690 , fax 020-5506790
hester.molenaar@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLENAAR
H.M. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1998
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506690 , fax 020-5506790
hester.molenaar@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOLENAAR
H.M.J.
Notaris te Strijen, arrondissement Dordrecht
Postbus 5710 , 3290 AA Strijen


MOLENAAR
J.E. , geboren okt 1959 ; Dhr.
NLRM 91
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden 1 jan 1987
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-09-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag, kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1992
Advocaat bij De Brauw Blackstone westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
QOPM
Nu wellicht niet meer advocaat.


MOLENAAR
J.G.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior ; beëdiging 1996
jm@vandiepen.com
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
molenaar@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]


MOLENAAR
J.G.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 76729 ; beëdiging 1996
1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
j.molenaar@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOLENAAR
J.G.A. , geboren jun 1938
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Aangekomen in Leiden 1957 rechten , Corpslid
Werkzaam bankwezen te Amsterdam 1964
Werkzaam belastingconsulent Amsterdam 1 mrt 1967
Advocaat en procureur Amsterdam 1 aug 1971
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 4 jul 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 15 dec 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 3 jan 1980
Rechter rechtbank Alkmaar 10 sep 1980
Verlof i.v.m.benoeming Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 18 aug 1982
President-plaatsvervanger Permanente krijgsraad Ned. Antillen voor de Zeemacht25 mei 1984
Kantonrechter Enschede 10 jul 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 17 nov 1987
Rechter-plaatsvervanger arrondissement rechtbank Almelo 28 apr 1988


MOLENAAR
J.J. , geboren feb 1941
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Luitenant-kolonel der Koninklijke Luchtmacht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 18 dec 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 augustus 1998
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger ; verzocht ontslag te nemen ; wordt niet meer ingezet


MOLENAAR
M.R. ; Mw.
Rechten 1994
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


MOLENAAR
R.J.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
GITP Executive Search
Senior-Consultant


MOLENAARS
M.L.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1992
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOLENAARS
M.L.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1992
Primrose Street
Exchange House London EC2A 2ST
GrootBrittannië
Tel 0044-2074666302 , fax 0044-2074666311
michael.molenaars@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOLENDIJK
E.N.J.
Advocaat bij Van Herwaarden/Pereira/Molendijk ; beëdiging 1997
Goudsesingel 130-3.76 , 3011 KD Rotterdam
Advocaat bij Tilburg Molendijk advocaten
Postbus 73 , 3200 AB Spijkenisse
Tel 0181-618293 , fax 0181-629521
tilburgmolendijk@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
tilburgmolendijk@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLENDIJK
P.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 8 mei 1970


MOLENVELD RA
W.P. ; Prof.
**
Hoogleraar Universiteit Nijenrode
TEVENS
Lid van het Algemeen Bestuur van "Nederlands Arbitrage Instituut" ovember 1999]


MOLEWIJK
C.L.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2002
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741434 , fax 020-6741973
niels.molewijk@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOLHOEK
A.J. , geboren dec 1946 ; Mw. M
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mei 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mei 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 31 okt 1997
Officier arrondissementsparket Amsterdam 1 november 1999
NU
Den Haag parket ; vertrekt jan 1998 naar Amsterdam
Amsterdam parket jan 1998


MOLHUYSEN
C.M.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1996
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
m.molhuysen@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLIER
D.A.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1997
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Decks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121589 , fax 030-2121160
d.molier@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOLIER
D.A.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250 ; beëdiging 1997
3508 AG Utrecht
Tel 030-2121634 , fax 030-2121164
d.molier@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLIER
M.A.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1998
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4118920 , fax 010-4114261
ma.molier@kkadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOLIJN
W.
[
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]


MOLKENBOER
G.J.A.M
Advocaat bij Molkenboer c.s. ; beëdiging 1964
Postbus 760
5000 AT Tilburg
Tel 013-5426093 , fax 013-5433137
molkadvo@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLKENBOER
G.J.A.M.
Advocaat bij Molkenboer c.s. ; beëdiging 1964
Postbus 760 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5426093 , fax 013-5433131
[vademecum advocatuur 2001]


MOLKENBOER
G.J.P.
Advocaat bij SNS Reaal Groep ; beëdiging 1996
Postbus 8444
3503 RK Utrecht
Tel 030-2915267 , fax 030-2915287 gij
s.molkenboer@snsreaal.nl
www.snsreaalgroep.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLKENBOER
G.J.P.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1996
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 396 , 5201 Aj Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
gmolkenboer@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOLKENBOER
J.F.M.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 19 aug 1957


MOLKENBOER
J.M.
Advocaat bij Molkenboer c.s. ; beëdiging 1997
Postbus 760
5000 AT Tilburg
Tel 013-5426093 , fax 013-5433131
molkadvo@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLKENBOER
J.M.
Advocaat bij Dhr.Mr. H.Weinans Kantoor ; beëdiging 1997
Postbus 160 , 4700 AD Roosendaal
Advocaat bij Molkenboer c.s.
Postbus 760 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5426093 , fax 013-5433131
[vademecum advocatuur 2001]


MOLKENBOER
V.W.A.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 26 sep 1977
NU
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Oss ; kantoor V.W.A.M.Molkenboer ; beëdiging 1972
Postbus 101 , 5340 AC Oss
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


MOLKENBOER
Y.A.W.M
Advocaat bij Lammers Molkenboer Roosendaal advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 128
5340 AC Oss
Tel 0412-614443 , fax 0412-614489
y.molkenboer@lmradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLKENBOER
Y.A.W.M
Advocaat bij Van Zandvoort advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 117 , 5340 AC Oss
Tel 0412-637379 , fax 0412-633255
[vademecum advocatuur 2001]


MOLL VAN CHARANTE
D.G. , geboren sep 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kandidaat-notaris
Juridisch Medewerker gemeente Epe 1981
Gerechtsauditeur Hof Den Bosch 28 okt 1982
NU
Den Bosch Hof gerechtsauditeur
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


MOLL
E.J.
Advocaat bij Mr. P.A. deLange advocatenkantoor ; beëdiging 1994
Postbus 810 , 3160 AA Rhoon
Advocaat bij Bax advocaten & Notarissen
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem
Tel 0314-375500 , fax 0314-332148
e.moll@baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOLLEE
A.A.M. , geboren mei 1943 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam op het gebied van het onderwijs mrt 1969
Arbeidscontractant raad van beroep Den Haag 1 sep 1977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 23 feb 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 23 feb 1979
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 feb 1980
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 28 sep 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 28 sep 1981
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 10 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 apr 1990
Vice-President rechtbank Den Haag 10 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 maart 2000
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid commissie van Beroep Katholiek Beroepsonderwijs
Lid Centrale commissie van Beroep van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen de?
Stichting Katholieke Universiteit Brabant de Stichting Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht
Lid geschillencommissie van de Vereniging Onderwijsbureau Zuid Holland-West
Voorzitter raadgevende commissie van de Ned. Taalunie te Den Haag
Voorzitter commissie van Beroep van de Stichting Waterloopkundig Laboratorium Delft
Lid commissie van Beroep van de HBO Rad Den Haag
Lid commissie Geschillen Functieherwaardering Vereniging ?
Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs te Den Haag
Secretaris en Penningmeester van de Leo Riemensstichting
okt 97
TEVENS [juni 2003]
Lid commissie van beroep Besturenbond Katholiek Beroepsonderwijs te Eindhoven van 01-08-1985
Lid centrale commissie van beroep Besturenbond Katholiek Voortgezet Onderwijs te Eindhoven van 01-05-1986
Lid commissie van beroep Stichting katholieke Universiteit Nijmegen, de Stichting katholieke Universiteit Brabant, en de Stichting Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht te Nijmegen van 01-01-1994
Lid van de geschillencommissie Vereniging Onderwijsbureau Zuid-Holland-West te Rijswijk van 16-03-1993
Voorzitter Raadgevende Commissie van de Nederlandse Taalunie te Den Haag van 01-01-1990
Voorzitter commissie van beroep Stichting Waterloopkundig Laboratorium te Delft van 01-01-1993
Lid commissie van beroep H.B.O.-raad te Den Haag van 01-04-1979
Lid commissie voor geschillen functiewaardering Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs te Den Haag van 01-08-1997
Secretaris/penningmeester Leo Riemensstichting te Rotterdam van 04-12-1989
Lid commissie van beroep Stichting Geschillen Confessioneel Middelbaar Beroepsonderwijs van 01-12-1992 Lid redactie Tijdschrift voor Ambtenarenrecht (Elsevier) te Den Haag van 01-01-1999
Plaatsvervangend Lid College van Beroep voor het Hoger Onderwijs te Den Haag van 01-03-2000
Voorzitter commissie sexuele intimidatie Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs van 03-07-2000
TEVENS [juli 2003]
Lid commissie van beroep Besturenbond Katholiek Beroepsonderwijs te Eindhoven van 01-08-1985
Lid centrale commissie van beroep Besturenbond Katholiek Voortgezet Onderwijs te Eindhoven van 01-05-1986
Lid commissie van beroep Stichting katholieke Universiteit Nijmegen, de Stichting katholieke Universiteit Brabant, en de Stichting Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht te Nijmegen van 01-01-1994
Lid van de geschillencommissie Vereniging Onderwijsbureau Zuid-Holland-West te Rijswijk van 16-03-1993
Voorzitter Raadgevende Commissie van de Nederlandse Taalunie te Den Haag van 01-01-1990
Voorzitter commissie van beroep Stichting Waterloopkundig Laboratorium te Delft van 01-01-1993
Lid commissie van beroep H.B.O.-raad te Den Haag van 01-04-1979
Lid commissie voor geschillen functiewaardering Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs te Den Haag van 01-08-1997
Secretaris/penningmeester Leo Riemensstichting te Rotterdam van 04-12-1989
Lid commissie van beroep Stichting Geschillen Confessioneel Middelbaar Beroepsonderwijs van 01-12-1992
Lid redactie Tijdschrift voor Ambtenarenrecht (Elsevier) te Den Haag van 01-01-1999
Plaatsvervangend lid College van Beroep voor het Hoger Onderwijs te Den Haag van 01-03-2000
Voorzitter commissie sexuele intimidatie Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs van 03-07-2000

MOLLEMA
K.E. , geboren nov 1949
[J
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 18 jul 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 2 mei 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 jun 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 20 aug 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 31 okt 1984
Rechter rechtbank Zutphen 19 nov 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 29 jan 1987
Kantonrechter Harderwijk 30 jun 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 12 aug 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 31 mei 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 29 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 29 jun 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 4 apr 1991
Raadsheer Hof Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 13 jun 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 2 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 mrt 1995
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer/rechter-plaatsvervanger/kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter-plaatsvervanger/kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger ; actief
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger/kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter Klachtencommissie politie IJsselland
Voorzitter Klachtencommissie GGD IJsselland
Voorzitter Klachtencommissie ziekenhuis Sint-Jansdal
Voorzitter Stichting Vormingscentrum De Essenburgh te Harderwijk
Voorzitter Stichting Kasteel de Essenburg te Harderwijk
Lid Bestuur Stichting SISKO te Soesterberg
Lid Bestuur Stichting SEK te Soesterberg
Voorzitter Stichting 2001 te Harderwijk
Voorzitter Stichting Gehandicaptenzorg Polen te Harderwijk
Voorzitter BBcommissie gemeente Harderwijk
Plaatsvervangend Voorzitter BBcommissie gemeente Ermelo
Voorzitter Landelijke werkgroep Classificaties Civielrecht
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Lid
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Voorzitter Stichting vormingscentrum De Essenburgh te Harderwijk
Voorzitter Stichting Kasteel de Essenburgh Harderwijk
Bestuurslid Stichting SISKO, Soesterberg
Bestuurslid Stichting SEK, Soesterberg
Voorzitter Stichting Harderwijk
Voorzitter Stichting Gehandicaptenzorg Polen Harderwijk
Voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk
Voorzitter Beroep- en bezwaarschriftencommissie van de gemeente Harderwijk
Plaatsvervangend Voorzitter van de Beroep- en bezwaarschriftencommissie gemeente Ermelo
Voorzitter van de klachtencommissie GGD regio IJssel-Vecht
Voorzitter van de klachtencommissie politie-regio lJsselland
Voorzitter van de BOPZ-klachtencommissie van 's-Heeren Loo-Lozenoord te Ermelo
Voorzitter LandelJijke werkgroep Classificaties Civielrecht
Lid van de Commissie Burgerlijk Procesrecht. [1 juli 2001]
De huidige Adviescommissie voor Burgerlijk Procesrecht is ingesteld bij besluit van 24 september 1997 (Stcrt 1998, 51). De commissie heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het burgerlijk procesrecht.


MOLLEMA-DE JONG
H. ; Mw.
Advocaat bij Liefferink & Partners ; beëdiging 1977
Postbus 1275
3800 BG Amersfoort
Tel 033-4631250 , fax 033-4619230
liefferink.advocaten@planet.nl
www.keistadadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLLEMA - DE JONG
H. , geboren mrt 1954 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 14 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 apr 1988
NU
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Lelystad ; kantoor La Gro c.s. ; beëdiging 1977
Postbus 155 , 8200 AD Lelystad
Advocaat bij Liefferink & Partners
Postbus 1275 , 3800 BG Amersfoort
Tel 033-4631250 , fax 033-4619230
liefferink.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Opgave van bijbanen in aantocht 07 jan 1997 Groenlo


MOLLEMA
L.H. ; Mw.
Advocaat bij Steehouwer advocatenkantoor ; beëdiging 1993
Advocaat bij Meesters van zaken
Postbus 856 , 42000 AW Gorinchem
Tel 0183-631344 , fax 0183-638753
[vademecum advocatuur 2001]


MOLLEMA
M.C.
Advocaat bij Tureluurstraat 1 ; beëdiging 1993
9001 ER GROU *****
Tel 0566-624347 , fax 0566-624347
[vademecum advocatuur 2004]


MOLLEMA
M.C.
Advocaat bij Tureluurstraat 1 , 9001 ER Grou ; beëdiging 1993
Tel 0566-624347
[vademecum advocatuur 2001]


MOLLEMAN
B. ; Mw.
Advocaat bij Kroon advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 339
1200 AH Hilversum
Tel 035-6286640 , fax 035-6286647
molleman@kroonadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLLEN
E.K.S. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2003
Postbus 600
8000 AP Zwolle
rel. 038-4259200 , fax 038-4259252
e.k.s.mollen@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLLER
E.R. , geboren mei 1941
NLRM 87 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 12 sep 1983


MOLLER
H.G. , geboren jul 1951
NLRM 88/89 90 91
Hoofd Juridische Stafafdeling Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Utrecht


MOLLER
J.O. ; Drs.


MOLLER
L.H.E.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1999
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4360582
lmoller@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725303 , fax 010-2725480
Imoller@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MÖLLER
H.I. , geboren 1930
Honorair Consul Generaal v.h. Koninkrijk Denemarken te Amsterdam
Directeur VCK Holding B.V.
Lid Commissie van Aandeelhouders ABN AMRO Holding N.V.
Commissaris Aero Groundservices B.V.
Commissaris E.R. Travel Group B.V.
Commissaris Partad B.V.
Commissaris Thalatta B.V.
Commissaris Verenigd Cargadoorskantoor B.V.
Mr. H.I. Möller was in het verleden
Bestuurslid van de Vereniging Nederland Distributieland
Voorzitter van de Stichting Samenwerkende Havenbedrijven
Voorzitter van het dagelijks bestuur van Scheepvaart Vereniging Noord (SVN)
Lid van het algemeen bestuur van het VNO
Vice-Voorzitter van de Nationale Havenraad
Lid van de Karper van Koophandel voor Amsterdam en Honorair Consul Generaal v.h. Koninkrijk Zweden te Amsterdam. Verder was hij Lid van de raad van commissarissen van Axson B.V., VCK Jokelson B.V., World Wide Exp. AIS (Denemarken), Ahlmarco B.V., Westport Terminals Amsterdam B.V., N.V. Het Havengebouw Amsterdam en Timex Group B.V.


MOLLERUS - GUYOT van der HAM
E.N.A. , geboren okt 1928 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1951
Secretaris-plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Zwolle 1 dec 1975
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle26 aug 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle15 dec 1981
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 15 mei 1984
Rechter rechtbank 2wolle 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 20 dec 1995
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger ; actief 97
TEVENS
Geen bijbanen
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


MOLLERUS
G.W. , geboren sep 1902 ; Baron
NLRM 71
Advocaat en Procureur Enschede 3 maan 1926
Waarnemend griffier rechtbank Almelo 14 aug 1926
Substituut-griffier rechtbank Almelo 13 okt ober 1928
Rechter rechtbank Almelo 16 jun 1934
Rechter rechtbank Arnhem 9 mrt 1942
Rechtsgeleerd Raadsheer bijzonder Hof Arnhem 28 aug 1945 tot 1 aug 1949
Raadsheer Hof Arnhem 14 nov 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 dec 1950
Vice-president Hof Arnhem B feb 1960
President Hof Arnhem 6 okt 1970


MOLLERUS
J.A. , geboren aug 1932 ; Jhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Werkzaam bedrijfsleven 14 jun 1976
Plaatsvervangend-griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 14 jun 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 29 sep 1977
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 4 jul 1978
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 16 dec 1980
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 11 jul 1983
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 27 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 16 jun 1992
Rechter rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 januari 1999
NU
Haarlem rechter
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger


MOLLERUS
L.E. , geboren jul 1961 ; Mw. Jkvr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 mrt 1995


MOLMEN
A.M. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Venlo ; beëdiging 2000
Postbus 1215
5900 BE Venlo
Tel 077-3209191 , fax 077-3518439
[vademecum advocatuur 2004]


MOLS
A.M.G.C. ; Mw.
Advocaat bij Vrisekoop Majoor v.Spaendonck ; beëdiging 1996
Sophialaan 43 , 1075 BM Amsterdam


MOLS
G.P.M.F.
Advocaat bij Tripels advocaten ; beëdiging 1979 en 1994
Postbus 1960
6201 BZ Maastricht
Tel 043-3260606 , fax 043-3252255
g.mols@tripels.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLS
G.P.M.F. , geboren jun 1951 ; Prof.

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofddocent Rijks Universiteit Limburg te Maastricht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 29 mei 1987
NU
Advocaat te Maastricht bij Tripels advocaten
Maastricht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Strafrecht en Criminolgie
Hoogleraar straf- en strafprocesrecht
tel 043 3883030 , fax 043 3884887
gerard.mols@strafr.unimaas.nl
Universiteit Maastricht , College van Decanen , lid
TEVENS
Advocaat te Maastricht ; kantoor Tripels advocaten ; beëdiging 1994
Brusselsestraat 32-36 , 6211 PE Maastricht
Postbus 1960 , 6201 BZ Maastricht
Tel 043-3260606 , fax 043-3252255
g.mols@tripels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Maastricht
29 aug 1997
INFO
Privé adres: Molenstraat 24 , 6086 BR Neer , Tel. 0475 593461


MOLS
P.J. , geboren sep 1929
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam verzekeringswezen 1955-1957
Kandidaat-notaris respectievelijk Den Haag , Pijnacker en Rotterdam jan 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 feb 1975
Rechter rechtbank Den Haag 26 mrt 1976
Overleden 08 apr 1997


MOLT
E.J.
Advocaat bij Bax advocaten & Notarissen
Postbus 218 ; beëdiging 1994
7000 AE Doetinchem
Tel 0314-375500 , fax 0314-332148
e.moll@baxadvocaten.nl
www.baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLTMAKER
H.
Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 1997
Postbus 22766
1100 DG Amsterdam
Tel 020-6561756 , fax 020-6561720
moltmakerhans@klegal.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOLTMAKER
H. , Hans
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1997
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V.
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561756 , fax 020-6561720
moltmaker.haus@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOLTMAKER
J.K. , geboren 20-02-1933 ; Prof.
M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 sep 1973
Advocaat-generaal Hof Den Haag 13 dec 1982
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 1 aug 1984
Plaatsvervangend Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 2 jun 1989
Advocaat-generaal in buitengewone dienst Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 7 mei
1993
HOOFDFUNCTIE
Vrije Universiteit Amsterdam
OUD-hoogleraar notarieel/fiscaal recht
Den Haag Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden Advocaat-generaal in buitengewone dienst (info sep 2000)
TEVENS
Voorzitter van Stichting Studiecentrum Rechtspleging ( tot 1 mei 1990)
Plaatsvervangend Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (in
het bijzonder belast met de rechtspraak in belastingzaken van de Raad van Beroep)
Voorzitter van de Commissie Jurisprudentiedocumentatie
TEVENS ovember 2000]
Voorzitter van de Werkgroep modernisering successiewetgeving (Ministerie van Financien
INFO
Woonplaats Haarlem
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag (lijst 1999)


MOLTZER - HEEMSKERK
A.M. ; Mw.
Rechten 1948
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Hengelo


MOMMERS
P.J.M.
Advocaat bij Van Amstel & Partners ; beëdiging 1996
Postbus 65
5374 ZH SCHAIJK
Tel 0486-468440 , fax 0486-468441
pmommers@vanamstelenpartners.nl
www.vanamstelenpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOMMERS
P.J.M.
Advocaat bij Van Amstel & Aarts ; beëdiging 1996
Postbus 50 , 5460 AB Veghel
Advocaat bij Van Amstel & Partners ; beëdiging 1996
Postbus 65 , 5374 ZH Schaijk
Tel 0486-468440 , fax 0486-468441
[vademecum advocatuur 2001]


MONAS - VAN BRUGGEN
M.E. ; Mw.
Advocaat bij Friedberg, Spaans & Neijzen ; beëdiging 1954
Koninginneweg 160 , 1075 EE Amsterdam


MONCHY
C.W. de , geboren 1950
Advocaat te Rotterdam ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1988
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam
Lid Bestuur De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-4113548
cwdemonchy@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
[sep 2000]
Commissaris F. van Lanschot Bankiers N.V.
Mr. C.W. de Monchy bekleedt naast de voornoemde functies nog diverse bestuursfuncties in Rotterdam. Hij was commissaris bij Kapcke International Holdings B.V.


MONCHY
C.W. de
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 2066 ; beëdiging 1988
3400 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-2141365
cees.demonchy@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MONCHY
Ch. de
Stichting VNU, Lid van het Bestuur [jaarverslag VNU 1998]


MONDERHOUD
C. , Rien ; Mw.
Inspecteur van de arbeid
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Amsterdam-Zuid/Amstelveen.


MONDRIA
B. , Bert
[J
Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid , vestiging Maastricht , unit Zuid-Limburg Oost , unitmanager


MONDRIA
E.J.
[J
Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid, Maastricht, Unitmanager


MONDT - SCHOUTEN
M.A.A. ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Administratief ambtenaar Raad van Beroep Utrecht 1 feb 1971
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Utrecht 1 feb 1975
Gerechtssecretaris Centrale Raad van Beroep 1 apr 1975
Als stagiaire werkzaam kantongerecht Utrecht 28 jun 1976
Idem op terrein van de sociale wetgeving 1 okt 1977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Den Haag 8 mei 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 12 apr 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 dec 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 6 jan 1989
OnderVoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 apr 1990
Vice-President rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Redacteur Tijdschrift Ambtenarenrecht TAR
Secretaris arbitragecommissie Pensioenfonds Nederlands Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen
nov 94
TEVENS [juli 2003]
Landelijke persrechter Vreemdelingenkamers van 01-01-2001
Lid bezwaaradviescommissie Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag van 01-03-2003


MONÉ
H.J.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1996
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Advocaat bij Petten Tideman & Sassen
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
info@pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MONÉ
H.J.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 1994
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042509 , fax 010-4042333
henkjan.mone@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


MONNÉ
L. , geboren mrt 1946
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam 's Rijksbelastingen, II.inspecteur 1 aug 1971
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 5 apr 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20 mrt 1984
Raadsheer Hof Den Haag 6 sep 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
Vice-President Hof Den Haag 26 okt 1992
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 3 aug 1994
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 september 1997
NU
Den Haag Hoge Raad Raadsheer
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Raadsheer (info sep 2000)
TEVENS
Secretaris en Penningmeester van de Pro Juventute Steunstichting te Den Haag
Redacteur BNB Beslissingen belastingzaken
TEVENS
Penningmeester Pro Jeventute Steunstichting Den Haag ; onbezoldigd
Redacteur Beslissingen Nederlandse Belasting Rechtspraak (BNB) ; bezoldigd
(info november 2000)


MONNINK
M.P.D. de ; Mw.
Advocaat bij Muller & Partners advocaten ; beëdiging 1982
Zijloveg 263
2015 CL Haarlem
Tel 023-5253381 , fax 023-5250974
mdemonnink@mulleradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MONNINK
T. de ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1998
Postbus 7541070 AK Amsterdam
Tel 020-6741188 , fax 020-6741042
tessa.demonnink@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


MÖNNINK
M.P.D. de ; Mw.
Advocaat bij Muller De Mönnink & Stokvis ; beëdiging 1982
Zijlweg 263 , 2015 CL Haarlem
Tel 023-5253381 , fax 023-5250974
mullercs@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MÖNNINK
T. de ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1998
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
tessa.demonnink@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]


MONS
M.J.
Advocaat bijokaten Kollektief Centrum Stationsweg 137 ; beëdiging 1981
2515 BM Den Haag
Tel 070-3805732 , fax 070-3803597
akc@wxs.nl
www.advocatencentrum.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MONS
M.J.
Advocaat bij advocatenkollektief Centrum ; beëdiging 1981
Stationsweg 135 , 2515 BM Den Haag
Tel 070-3805732 , fax 070-3803597
akc@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MONSMA
C.S.C. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1999
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506648 , fax 020-5506748
c.s.c.monsma@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506648 , fax 020-5506748
c.s.c.monsma@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MONSMA
I.J.M. , geboren mrt 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
BeroepsMilitair Koninklijke Landmacht 1968
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 1 sep 1978
Verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 23 jul 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 4 mrt 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 24 apr 1991
NU
Arnhem parket
TEVENS
Reserve-officier Koninklijke landmacht
Lid Koninklijke Ned. Vereniging Reserve-Officieren
Lid schietvereniging Reserve Officieren Arnhem EO
okt 1997


MONSMA
J.A. , geboren aug 1953 ; Prof. Dr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 10 okt 1994
Raadsheer Gerechtshof Arnhem vanaf 01-09-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Capaciteitsgroep Belastingrecht
Hoogleraar Heffingen van lokale overheden
tel 010 4082675 , fax 010 4089179
monsma@frg.eur.nl
TEVENS [juli 2002]
Lid van de redactie Vakstudie Lokale belastingen en Milieuheffingen van 01-01-1995
Lid van de redactie Belastingblad van 01-10-1987
Medewerker Maandblad Belastingbeschouwingen van 01-01-1985
Docent belastingrecht
Hogeschool, Den Bosch van 01-01-1997
RedactieLid Praktijkhandboek Wet WOZ (PBNA) van 01-01-1997
Directeur Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale overheden, Rotterdam van 01-02-1999
Docent Academie Lokale Belastingen, Arnhem van 01-09-2000
Bestuurslid (vice-voorzitter)
Vereniging Platform Waardering onroerende zaken van 22-05-2002
Bijzonder hoogleraar lokale belastingen Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam van 01-07-1999
Secretaris Vereniging Platform Waardering onroerende zaken van 01-01-1997 tot 22-05-2002
TEVENS februari 2003]
Lid van de redactie Vakstudie Lokale belastingen en Milieuheffingen vanaf 01-01-1995
Lid van de redactie Belastingblad vanaf 01-10-1987
Medewerker Maandblad Belastingbeschouwingen vanaf 01-01-1985
Docent belastingrecht Hogeschool te Den Bosch vanaf 01-01-1997
RedactieLid Praktijkhandboek Wet WOZ (PBNA) vanaf 01-01-1997
Directeur Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale overheden te Rotterdam vanaf 01-02-1999
Docent Academie Lokale Belastingen te Arnhem vanaf 01-09-2000
Bestuurslid (vice-voorzitter) Vereniging Platform Waardering onroerende zaken vanaf 22-05-2002
Secretaris Vereniging Platform Waardering onroerende zaken vanaf 01-01-1997
tot 22-05-2002
TEVENS [juni 2004]
Lid van de redactie Vakstudie Lokale belastingen en Milieuheffingen vanaf 01-01-1995
Lid van de redactie Belastingblad vanaf 01-10-1987
Medewerker Maandblad Belastingbeschouwingen vanaf 01-01-1985
Docent belastingrecht Hogeschool te Den Bosch vanaf 01-01-1997 - 01-09-2002
RedactieLid Praktijkhandboek Wet WOZ (PBNA) vanaf 01-01-1997
Directeur Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale overheden te Rotterdam vanaf 01-02-1999
Docent Academie Lokale Belastingen te Arnhem vanaf 01-09-2000
Bijzonder hoogleraar lokale belastingen Erasmus Universiteit Rotterdam te Rotterdam 01-07-1999
Bestuurslid (vice-voorzitter) Vereniging Platform Waardering onroerende zaken vanaf 22-05-2002 - 01-09-2002
Secretaris Vereniging Platform Waardering onroerende zaken vanaf 01-01-1997
tot 22-05-2002
TEVENS [juni 2004]
Elsevier-woz is een site boordevol actuele informatie over fiscaal-juridische, taxatietechnische en organisatorische aspecten van de Wet WOZ. Het redactieteam staat onder leiding van Mr. P.J.J.M. Van den Bosch en Prof Dr. J.A. Monsma
@OPM
Dit is niet als nevenfunctie vermeld op rechtspraak.nl in juni 2004
Is dit niet bedenkelijke belangen-verstrengeling van J.A. Monsma?


MONSTER
A.C. , geboren mrt 1946
M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 jul 1980
Rechter rechtbank Amsterdam 7 jun 1982
Vice-President rechtbank Haarlem 1 jun 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 28 mei 1993
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem21 dec 1993
Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem1 apr 1994
Vice-President rechtbank Haarlem 29 okt 1996
NU
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
Haarlem parket Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem politieregio
Zaanstreek Waterland
Vice-President rechtbank Haarlem 29 oktober 1996


MONSTER
J.G.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1995
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem


MONSTER
W.A. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460564 , fax 020-5460611
wikke.monster@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schneider & Van Dalsum
Prof. Tulstraat 25 , 1018 GZ Amsterdam
Tel 020-3302747 , fax 020-3304363
info@schneider-vandalsum.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MONSTER
W.E. ; Mw. Dr. ing. (of W.C.)
Rechten 1986
Wetenschappelijk Medewerker bij KU Nijmegen
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
tel 024 3615601 , fax 024 3616145
m.monster@jur.kun.nl
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Nijmegen
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, zwangerschap


MONTAGNE
G.B.J.
Advocaat bij Postbus 1 , 2180 AA Hillegom ; beëdiging 1976
Tel 0252-529929 , fax 0252-523987
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Smeets advocaten
Frans Haisplein 4 , 2021 DL Haarlem
Tel 023-5274774 , fax 023-5277284
[vademecum advocatuur 2004]


MONTAGNE-HELMIG
P.A. ; Mw.
Advocaat bij Smeets advocaten ; beëdiging 1977
Frans Halsplein 4
2021 DL Haarlem
Tel 023-5274774 , fax 023-5277284
montagne@smeets-advo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MONTAGNE - HELMIG
P.A. ; Mw.
Advocaat bij Smeets & Van Der Smagt ; beëdiging 1977
Postbus 2115 , 2002 CC Haarlem
Advocaat bij Smeets advocaten ; beëdiging 1977
Frans Halsplein 4 , 2021 DL Haarlem
Tel 023-5274774 , fax 023-5277284
[vademecum advocatuur 2001]


MONTEIRO RODRIGUES
E. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 1507
3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
e.monteiro@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MONTERIE
C.R.N.
Advocaat bij Allard Piersonkade 39 ; beëdiging 1987
2274 HR Voorburg
Tel 070-3862697 , fax 070-3862697
[vademecum advocatuur 2004]


MONTERIE
C.R.N.
Advocaat bij Allard Piersonkade 39 , 2274 HR Voorburg ; beëdiging 1987
Tel 070-3802097 , fax 070-3862697
[vademecum advocatuur 2001]


MONTESSORI
A.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Groen Caubo Montessori ; beëdiging 1981 en 1998
Postbus 60004
1320 AA Almere
Tel 036-5486110 , fax 036-5305800
info@gcm-adv.nl
www.gcmadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MONTESSORI
A.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Groen Caubo Montessori ; beëdiging 1998
Postbus 60004 , 1320 AA Almere
Tel 036-5486110 , fax 036-5305800
info@gcm-adv.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MONTFOORT
A.J. van , Adri , geboren sep 1955 ; Dr.
[J
NLRM 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 11 dec 1996
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Adviseur Jeugd en kinderbescherming en Zelfstandig adviseur op het terrein van de jeugdzorg
Directeur Adviesbureau Kinderbescherming en Jeugdzorg (eigen bureau)
TEVENS
Lid College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (cva)
Lid Bestuur Pedagogisch Instituut
Lid redactie Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg
Correspondent Kinderbescherming Maandblad Geestelijke Gezondheid
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming
Sectie Jeugd, Lid [SAL 2000]
TEVENS [juni 2003]
Lid gemeenteraad Gemeente Woerden te Woerden van 07-03-2002
Lid college van advies Justitiële Kinderbescherming van 01-01-2001 tot 31-12-2001
Bestuurslid Pedologisch Instituut Amsterdam te Amsterdam van 01-01-2001 tot 31-12-2001

MONTFOORT - Van HOEVE
J. ; Mw.
Rechten 1954
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


MONTFORT - SCHOUTISSEN
L.P.A. van ; Mw.
Rechten 1977
Advocaat bij Johannes XXIII-singel 44 , 6416 GH Heerlen ; beëdiging 1977
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


MONTFORT
W.G.M.M. van
Advocaat bij Keulers & Partners advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 88 , 6190 AB BEEK


MONTFORT
W.G.M.M. van
Advocaat bij Lückers advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 149 , 6400 AC Heerlen
Tel 045-5713000 , fax 045-5716666
info@luckersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MONTIJN - SWINKELS
J.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1985
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam


MONTIJN
L.R. , geboren mrt 1925 M
NLRM 80 87 88/89 90
Bedrijfsjurist te Den Haag 1951
Werkzaam bedrijfsleven te Delft, Brussel, Rotterdam.Wonen, Hamburg en Deventer 1952
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Zutphen 1 okt 1973


MONTIJN
R.J.
Advocaat bij Kupperman Van der Wiel & Co. ; beëdiging 1991
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
r.montijn@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1980 en 1991
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016316 , fax 020-3016335
r.montijn@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOOIEN
W.E.
Advocaat bij Van Riet & Associees ; beëdiging 1989
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
moojen@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOOIHUIZEN
M.A.
Advocaat bij Van Doorne ; beëdiging 1994 en 2002
Postbus 75265
1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789632 , fax 020-6789589
mooihuizen@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOOIJ
A.W.M. ; Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerkhof 3 , 3512 BK Utrecht
tel 030 2537017 , fax 030 2537300
Disciplinegroep Strafrechtwetenschappen
Hoogleraar psychische aspecten van de rechtspraktijk , in het bijzonder forensische psychiatrie
(Vanwege de Stichting Koningsheide)
a.mooij@law.uu.nl
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
Hoogleraar Forensische Psychiatrie in Groningen
Spreekuur: na afspraak Willem. Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen
Janskerkhof 16 , 3512 BM Utrecht , Tel. 030 2537125
Privé adres: Mauritsstraat 82 , 3583 HV Utrecht , Tel. 030 2517151


MOOIJ Zie CAPPON - MOOIJ
E. , geboren jul 1953 ; Mw.


MOOIJ
H.J. de , geboren jan 1958
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 jun 1992
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 1 apr 1994
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 14 mrt 1995
Rechter rechtbank Assen 3 okt 1997


MOOIJ
R. de
Advocaat bij GMW advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
gmw@tip.nl
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
info@gmw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.gmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOOIJEN
J. , geboren mei 1956 ; Mw. M
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 15 jun 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 17 okt 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 17 okt 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mrt 1995
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arr.parketDen Haag 1juli 1999
NU
Den Haag parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997


MOOIJMAN
J.M.A.
Advocaat bij De Hoogd Greveling ; beëdiging 1998
Postbus 589 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299-435000 , fax 0299-439131
[vademecum advocatuur 2001]


MOOIJMAN J.M.A.
Mr G. de Hoogdocaat en Procureur Gangwerk 57 ; beëdiging 1981
en 1998
1622 HC Hoorn
Tel 0299-435000 , fax 0299-439131
[vademecum advocatuur 2004]


MOOJEN
W.E.
Advocaat bij marxman advocaten ; beëdiging 1979 en 1989
Postbus 1236
3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
moojen@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOOK
I. van ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285337 , fax 070-3285581
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOOK
L.G.
Advocaat bij Hoeberechts c.s. ; beëdiging 1997
Postbus 196
6000 AD Weert
Tel 0495-532583 , fax 0495-540755
advocaten@hoeberechts.nl
www.hoeberechts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOOK
L.G.
Advocaat bij Vlaminckx c.s. ; beëdiging 1997
Postbus 496 , 5900 AL Venlo
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1997
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379692 , fax 041-2440128
l.mook@hollandlaW.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOOK
M. ; Mw.
Advocaat bij Van Steen & Pronk ; beëdiging 2001
Postbus 486
7900 AL Hoogeveen
Tel 0528-26723] , fax 0528-268102
m.mook@vansreenenpronk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOOK
M.
Advocaat bij Van Houten & Partners ; beëdiging 1991
Postbus 1185 , 3300 BD Dordrecht
Tel 078-6395557 , fax 078-6311113
[vademecum advocatuur 2001]


MOOK
M.
Advocaat bij Mook advocaten ; beëdiging 1991
Veersteiger 2
3311 AS Dordrecht
Tel 078-6300358 , fax 078-6300359
m.mook@mookadvocaten.nl
www.mookadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOOKHRAM
MJ.
Advocaat bij Lockers advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 149
6400 AC Heerlen
Tel 045-5713000 , fax 045-5716666
mookhram@luckersadvocaten.nl
www.luckecsadvaaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOOLENAAR
R.G.A.
Advocaat bij
Postbus 2522 ; beëdiging 1992
2002 RA Haarlem
Tel 023-5570085 , fax 023-5570785
info@moolenaar-advocaat.nl
www.moolenaar-advocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOOLENAAR
R.G.A.
Advocaat bij Groenmarkt 10 , 3311 BE Dordrecht ; beëdiging 1992
rgam@globalxs.nl
Advocaat bij Postbus 4455 , 2003 EL Haarlem
Tel 023-5570085 , fax 023-5570785
info@moolenaar-advocaa t.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOOLENAAR
S.H.L.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1998
Postbus 4302
3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725413 , fax 010-2725430
smoolenaar@akd.nl
www.akd
nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOOLENAAR
S.H.L.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1998
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4360582
srnoolenaar@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOOLENBURGH
A.A. , geboren nov 1915
NLRM 71 80
Werkzaam Commissariaat Militair Gezag te Deventer apr 1945
Werkzaam bedrijfsleven nov 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 mei 1958
Rechter rechtbank Amsterdam 6 dec 1961
Kantonrechter Haarlem 9 jul 1974


MOOLENBURGH
C.E. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 2003
Postbus 58188
1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506666 , fax 020-5506777
carien.moolenburgh@kvdl.nl
www.kvdLnl
[vademecum advocatuur 2004]


MOOLENBURGH
J.A. , geboren mei 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 22 feb 1984
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist Unilever
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Capelse Verpleeghuizen
Secretaris en Penningmeester Rotterdams Juridisch genootschap


MOOLENBURGH - PELSER
M.M. , geboren jul 1946 ; Mw.
[J
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 17 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 20 sep 1989
Rechter rechtbank Dordrecht 1 feb 1990
NU
Dordrecht rechter
TEVENS
ug 2001]
Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie IV , Directie Zuid-West , plaatsvervangend Voorzitter SAL 2000, ook al 7/97


MOOLHUIZEN
M.A.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 190 ,3000 AD Rotterdam


MOOLHUYSEN
B.L.G. , Ben
Boels Van Eijndhoven Coenegracht ; beëdiging 1991
Postbus 196 , 6040 AD Roermond
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Roermond
Bedrijfsjurist Libertel Groep


MOONEN
A.
Advocaat bij Keulers & Partners advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 88 , 6190 AB BEEK


MOONEN
A.G.M.
Notaris te Venlo , arrondissement Roermond
Kantoor Moonen & Nabben, Venlo


MOONEN
H.A.G. ; Drs.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 24 feb 1947


MOONEN
J.A.
Advocaat bij Keulers & Partners advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 88 , 6190 AB BEEK
Tel 046-4373838 , fax 046-4373819
[vademecum advocatuur 2001]
keulers.partners@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOONEN
J.L.C.
Advocaat bij Veldhuizen Van Voskuilen ; beëdiging 1998
Postbus 107 , 3970 AC Driebergen-Rijsenburg
Tel 0343-532700 , fax 0343-518765
[vademecum advocatuur 2001]


MOONEN J.LC.
KBS advocaten ; beëdiging 1998
Advocaat bij
Postbus 13086
3507 LB Utrecht
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
jlc.moonen@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOONEN
R.A.
Advocaat bij Pellicaan advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 7266
1007 -G Amsterdam
Tel 020-2060200 , fax 020-2060250
ruben.moonen@pellicaan.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOONS
C.Y.M.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1983
Advocaat bij Oppenheimer Wolff & Donnelly
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Tel 020-3055700 , fax 020-3055790
cmoons@oppenheimer.com
[vademecum advocatuur 2001]


MOONS
Ch.M.J.A. , geboren mei 1917 ; Prof.
M
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 10 okt 1940
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 19 jun 1941
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Arnhem 1 feb 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 1 jul 1942
Secretaris Tribunaal Maastricht 11 jan 1945 tot jun 1948
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Bosch 27 jun 1949
Substituut-officier van Justitie rechtbank Roermond 5 dec 1952
Officier van Justitie arrondissement Breda 18 dec 1956
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 25 apr 1958
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 13 mrt 1961
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 15 mrt 1966
Vice-President Hoge Raad der Nederlanden 13 jul 1976
NU
HOOFDFUNCTIE
Rijks Universiteit Leiden
OUD-hoogleraar


MOONS
Ch.Y.M.
Advocaat bij Wieringa advocaten Herengracht 425-429 1017 BR Amsterdam ; beëdiging 1983
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
wieringa@wieringa.nl
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOONS
E. ; Mw.
Juriste
Buro voor Rechtshulp Zutphen ZUTPHEN
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


MOONS
J.E.M.C. ; Mw.
Advocaat bij Van den Wildenberg & Van Halder
Postbus 63 ; beëdiging 1996
6500 AB Nijmegen
Tel 024-3239680 , fax 024-3229954
moons@wildenberghalder.nl
www.wildenberghalder.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOONS
J.E.M.C. ; Mw.
Advocaat bij Van Lotringen advocatenkantoor ; beëdiging 1996
Postbus 8047 , 6710 AA Ede
lot_adv@compuserve.com
Advocaat bij Hage De Gier advocaten
Postbus 8011 , 6710 AA Ede
Tel 0318-653555 , fax 0318-653055
jemcmoons@hageadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOONS
J.M.A.V. , geboren jun 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 11 dec 1947
Waarnemend ambtenaar Roermond 1 jul 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 11 dec 1948
Ambtenaar Den Bosch 5 dec 1952
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 18 dec 1956
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 22 nov 1965
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Bosch 15 okt 1969
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 12 okt 1970
Raadsheer Hof Den Bosch 6 okt 1971
Vice-president Hof Den Bosch 10 nov 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 jan 1988


MOONS
Th.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Weijzen advocaten ; beëdiging 1997
Noordewierweg 4a , 3812 DK Amersfoort
Advocaat bij Hollertt advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 231 , 3830 AE Leusden
Tel 033-4945194 , fax 033-4948731
hollertt.mediation@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOONS
Th.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Den Besten & Sloof advocaten
Postbus 10185 ; beëdiging 1997
1301 AD Almere
Tel 036.5344400 , fax 036-5343520
info@denbesremsloof.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOOR
A.E. de , geboren feb 1931
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam 's-Rijksbelastingen, II.inspecteur 1 mei1954
Werkzaam bedrijfsleven 1 jun 1964
Hoofd fiscale zaken Verbond Ned. Ondernemingen1 aug 1968
Buitengewoon hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam1 sep 1975
Lid Tariefcommissie Amsterdam 9 jun 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 9 jun 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 8 jul 1976
Raadsheer Hof Den Bosch 14 jul 1976
Vice-President Hof Den Bosch 20 sep 1984
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 10 aug 1990
NU
Den Haag Hoge Raad Raadsheer in buitengewone dienst
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Raadsheer in buitengewone dienst (info sep 2000)
TEVENS
Commissaris van de Holding/Beleggingsmaatschappij P.P. deLeeuw en Zoon B.V. te Bussum (±
1970)
Lid redactie Fiscale Monografieën (± 1989)
Medewerker FED fiscaal weekblad (± 1970)
Redacteur Maandblad belastingbeschouwingen (+1962)
TEVENS (opgave november 2000):
Lid redactie Fiscale Monografieën (plusminus 1989) Kluwer ; Deventer ; Honorarium en
onkostenvergoeding
Medewerker FED fiscaal weekblad (plusminus 1970) ; Kluwer ; Deventer ; geen onkostenvergoeding ; geen honorarium
Redacteur Maandblad belastingbeschouwingen (plusminus 1950 ; Lelystad ; geen onkostenvergoeding ; geen honorarium


MOOR - Van VUGT
A.J.C. de , geboren mrt 1959 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 25 okt 1995
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid wetenschapsraad Tilburg Foreign Law Review
Lid Bestuur Centruim voor wetenschap en Levensbeschouwing KU Brabant
18 feb 1997


MOOR - Van VUGT
A.J.C. de ; Prof.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Staatsrecht en Bestuursrecht
Hoogleraar Bestuurlijk handhavingsrecht
tel 013 4662179 , fax 013 4668347
a.j.c.demoor@kub.nl
Bestuurlijk handhavingsrecht


MOOR
B.F.Th. de ; Drs.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 ; beëdiging 2000
2502 AT Den Haag
Tel 070-5153474 , fax 070-5153121
bfth.dernoor@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOOR
B.F.Th. de
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488606 , fax 070-3820564
bfth.demoor@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOOR
J.C.P. de , geboren mei 1949 ; Ing. M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1973
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Den Haag 1 sep 1978
Verkeersschout arrondissementsparket Den Haag 23 jul 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jan 1994
NU
Den Haag parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997


MOOR
R.R.M. de , geboren apr 1960
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur te Eindhoven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 mrt 1994
Rechter rechtbank Den Bosch 5 feb 1998
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven ; kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma ; beëdiging 1987
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
r.demoor@pdb.nl


MOOREN
G.J.P.M.
Advocaat bij Bogaerts & Groenen ; beëdiging 1991
Postbus 234 , 5060 AE Oisterwijk
Tel 013-5215357 , fax 013-5283339
[vademecum advocatuur 2001]
mooren@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOOREN - Van WEERELD
I.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Ewijk & Van de Wouw advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 2154 , 5202 CD Den Bosch
Tel 073-6205105 , fax 073-6205100
imooren@ewijk-wouw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
imooren@ewijk-wouw.nl
www.ew-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOOREN
J.P.M.
Advocaat bij Bogaerts & Groenen ; beëdiging 1991
Postbus 234 , 5060 AE Oisterwijk


MOORMAN
H.C. , geboren okt 1949
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar Ministerie van VROM
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 3 jul 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 2 apr 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 26 feb 1991
Rechter rechtbank Almelo 9 sep 1991
Vice-President rechtbank Almelo 25 jun 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 2 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 4 nov 1996
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 10 augustus 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 21 oktober 1998
NU
Rechtbank Almelo Vice-President


MOORMAN van KAPPEN
O. ; Prof.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612303 , fax. 024 3616145
Afdeling Vakgroep Rechtsgeschiedenis
Hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis ; Hoogleraar Gerard Noodt Instituut
NB
Niet in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU
Privé adres: 'Hofstetten' Zutphensestraatweg 70 , 6955 AK Ellecom , Tel. 0313 421753 , 024 3612259 of 3612186


MOORMAN VAN KAPPEN
O.F.J.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 3155 ; beëdiging 1993
6802 DD Arnhem
Tel 026-3777221 , fax 026-3777104
fkappen@hekkelman.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOORMAN VAN KAPPEN
O.F.J. , geboren 14-06-1964
Advocaat te Arnhem , kantoor Dirkzwager advocaten ; bgeëdiging 1993
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
moorman@amhern.dirkzwager.nl
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1993
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 026-3777275 , fax 026-3777222
fkappen@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Woonplaats Arnhem
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MOORMAN Van KAPPEN - FELDHUSE
Y.F. ; Mw.
Rechten 1991
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


MOORS
J.W. , geboren feb 1960
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 6 mrt 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 apr 1992
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 aug 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 10 sep 1993
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Commissie van Toezicht Demersluis


MOORS
W.A.G. , geboren mei 1919 M
NLRM 71 80
Griffier tuchtrechter prijzen Almelo 15 mrt 1947
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 23 jul 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie kantongerecht Maastricht 9 feb 1948
Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 18 dec 1956
Officier van Justitie arrondissement Den Bosch 11 mrt 197
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Den Bosch 1 okt 1972


MOORSEL
A.J.M. van , geboren mrt 1904
NLRM 71
Advocaat en Procureur Den Haag 1928
Rechtsgeleerd Raadsheer bijzonder Hof Den Haag 28 aug 1945 tot 1 jul 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 jun 1949
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 29 dec 1950
Raadsheer Hof Den Haag 11 feb 1955
Vice-president Hof Den Haag 9 mrt 1962
President Hof Den Haag 30 dec 1969
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 19 mei 1961


MOORSEL
J.L.F. van , geboren 03-12-1932
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Aangekomen in Leiden 1953 rechten , Corpslid
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 6 mei 1974
NU
HOOFDFUNCTIE
Honorair Consul voor de Republiek Oostenrijk te Rotterdam
Lid Raad van Bestuur Portakabin B.V.
Lid Bestuur Holland America Line Trustee Ltd.
Voorzitter Raad van Comm. Vanderlande Industries B.V.
Commissaris Amstgeld N.V.
Commissaris Helvoet Holding N.V.
Commissaris Berghuis Investment Holdings (H.B.I.) N.V.
Commissaris MijnbouwkundigeWerken N.V.
Commissaris Penta Participatiemaatschappij B.V.
Commissaris Inboma Beheer N.V.
Adviseur Trenité Van Doorne, advocaten en Notarissen.
Mr. J.L.F. van Moorsel, voormalig advocaat, was partner van Trenité Van Doorne, advocaten en Notarissen. Hij maakte deel uit van de raad van bestuur van SAIT-Radio Holland N.V.
De heer Van Moorsel was daarnaast president van de raad van commissarissen van IDF International B.V., Maglantic Holding B.V., Ferro B.V., Schleicher & Schuell Nederland B.V., Ebir Holding B.V., Atlantic Container Line Europe B.V., Incotrans B.V., Sommer Allibert Int. N.V., Amvabel N.V., NationalWestminster Finance B.V. en Esab Group B.V. Tevens was hij commissaris bij Winterport (Holding) B.V. en P. Vermeer Beheer B.V. en boardmember bij Black & Decker International Holdings B.V.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MOORSEL
R.C.M. van
Advocaat bij Landwel ; beëdiging 1993 en 2000
Postbus 8656
3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075122 , fax 010-4075001
robert.van.moorsel@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOORSEL
R.C.M. van
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075122 , fax 010-4075001
robert.van.moorsel@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]


MOORSELAAR
Lj. van ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-541496b
lonneke.vanmoorselaar@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOOY
A.R.O. , geboren dec 1959 M
NLRM 95 96 97 98 99/00
Hoofd Opsporing bij het Hoogheemraadschap van Delfland
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 15 aug 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 15 aug 1995
NU
Amsterdam parket


MOOY
A.W.M. ; Dr.
Universiteit Utrecht
OUD-Hoogleraar ; nog als hoogleraar vermeld in 1998
Psychiatrische aspecten van de rechtspraktijk i.h.b. deforensische psychiatrie
Mauritsstraat 82 (3583 HV) Utrecht, tel. 030-2517151. Spreekuur: na afspraak, Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen, Janskerkhof 16 (3512 BM) Utrecht, tel. 030-2537125
NB
Niet in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU
INFO
Mauritsstraat 82 , 3583 HV Utrecht


MOOY
E. , geboren juli 1953 ; Mw.
NLRM 88/89 90
Gerechtsauditeur
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Haag
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Haarlem 27 aug 1987


MOOYAART
L.W.
Hoofd juridische zaken KLM N.V. te Amstelveen
TEVENS
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)


MOOYEN
J. , geboren mei 1956 ; Mw. M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Raio rechtbank Rotterdam 15 jun 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 17 okt 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 17 okt 1987


MOPJEN
W.E.
Advocaat bij Van Riet & Associees ; beëdiging 1989
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
vanriet@pi.net


MORA
A.
Advocaat bij ~KS advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 2133
2800 BG Gouda
Tel 0182-691222 , fax 0182-691223
morijn@mksadvocaten.nl
www.mks advocaten
nl
[vademecum advocatuur 2004]


MORAAL
H.J. , geboren jul 1956 , Han ; Dhr. M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1981
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 24 aug 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 1 feb 1994
Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 mrt 1996
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 november 1998
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag
NU Den Haag Parket Hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Lelystad, vacatiegeld
Plaatsvervangend Voorzitter beklagcommissie Penitentiaire Inrichting Lelystad, vacatiegeld
Lid commissie m.b.t.veiligheid KNVB, onbetaald
Aanklager tuchtzaken KNVB, onbetaald
Lid medezeggenschapsraad openbare basisschool Zwolle, onbetaald
22 sep 1997
Portefeuillehouder voetbalvandalisme ; namens het OM verantwoordelijk voor het opsporingsbeleid tijdens
EURO 2000
INFO
Telegraaf 1 november 2003: De 47-jarige H. Moraal wordt de nieuwe hoofdofficier van Justitie in Den Haag. Dit heeft het kabinet gisteren besloten.


MORAAL-ROOS
P. ; Mw.
Advocaat bij Cohen Metzger Moraal-Roos advocaten ; beëdiging 1995
Populierenlaan 597
1185 SX Amstelveen
Tel 020-6435311 , fax 020-6479171
moraal-roos@cmm-advocaten.nl
www.cmm-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MORAAL - ROOS
P. ; Mw.
Advocaat bij Kley & Partners ; beëdiging 1995
Populierenlaan 597 , 1185 SX Amstelveen
Amsterdamseweg 188 II , 1182 HL Amstelveen
Tel 020-6435311 , fax 020-6479171
[vademecum advocatuur 2001]


MOREE
E.J. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw lackstone Westbroek
Postbus 90851 ; beëdiging 1995
2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
ilja.moree@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOREE
J.C.
Advocaat bij Moree Gelderblorn
Postbus 25006 ; beëdiging 1976
3001 HA ROl IERDAM
Tel 010-4776777 , fax 010-2445080
jcmoree@mglaw.nl
www.mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOREE
W. ; Ing. Drs.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 2000
Postbus 156
2990 AD Barendrecht
Tel 0180-642000 , fax 0180-642001
b@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MORÉE
E.J. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1995
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1995
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
ejmoree@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MORÉE
J.C.
Advocaat bij Moree Gelderblom ; beëdiging 1976
Postbus 25006 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-4776777 , fax 010-4253170
icmoree@mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MORÉE
J.Z.
Notaris te Naaldwijk, arrondissement Den Haag
Kantoor Verschoor Moree Verrijp ; Monster, Naaldwijk,Wateringen


MORÉE
W. ; Ing. Drs.
Advocaat bij Vos advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 148 , 2990 AC Barendrecht
Tel 0180-695115 , fax 0180-695110
vos.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOREL
C.S.M. ; Mw.
Advocaat bij Klos Morel Vos & Schaap ; beëdiging 1994
Postbus 75988
1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5773571 , fax 020-5773578
chantal.morel@kmvs.nl
www.klosmorelvosschaap.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOREL
C.S.M. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414932 , fax 020-5414700
chantal.morel@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


MORELISSE
T.I.M.E.N. ; Mw.
Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten
Postbus 74654 ; beëdiging 2002
1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
morelisse@hrd.nl
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MORET
A.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1994
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Tel 030-2121632 , fax 030-2121161
a.moret@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MORET
A.
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
hnh@worldonline.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121632 , fax 030-2121161
a.moret@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MORET
B.
Advocaat bij
Postbus 1 ; beëdiging 1997
2000 MA Haarlem
Tel 023-5463637 , fax 020-5463937
j.b.moret@hq-vnu.com
www.vnu.com
[vademecum advocatuur 2004]


MORET
B.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 nov 1949


MORET
J.B.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Steros Bisschop Meijburg & Co N.V.
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561764 , fax 020-6561720
moret.janbart@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MORET
J.W.E.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 16 aug 1969


MORIJN
A.
Advocaat bij MKS advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 2133 , 2800 BG Gouda
Tel 0182-691222 , fax 0182-691223
mksadvocaten@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]


MOROT
A.W. ; Mw.
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 2001
Postbus 698
2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5540130 , fax 023-5554421
morot@winters-devries.nl
www.winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MORS
A. ter
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 1998
Postbus 109
7500 AC Enschede
Tel 053-4804742 , fax 053-4804296
a.ter.mors@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MORS
A. ter
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1998
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5450547 , fax 020-5450704
arjan.termors@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MORS
K. ter
Advocaat bij Ter Mors & Smit ; beëdiging 1980
Postbus 191
7600 AD Almelo
Tel 0546-827459 , fax 0546-827014
klaastermors@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MORS
K. ter
Advocaat bij Ter Mors & Smit ; beëdiging 1980
Postbus 191 , 7600 AD Almelo
Tel 0546-827459 , fax 0545-827014
[vademecum advocatuur 2001]


MORSCH
J.J.M.A.
Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Hussen, Van & Weilmans ; Eindhoven
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Croy


MORSHUIS
H.B.M. , geboren mei 1926
NLRM 71 80 87 89 90 91 92 93 94 95 96
Ambtenaar Pensioenraad apr 1960
Werkzaam Ministerie van Financiën II.referendaris dec 1952
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 7 feb 1962
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 29 mrt 1962
Griffier rechtbank Roermond 21 mei 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 sep 1964
Rechter rechtbank Roermond 20 apr 1565
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 10 nov 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 30 dec 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 29 okt 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 29 okt 1970
Kantonrechter Oud-Beijerland 27 nov 1970
Kantonrechter Delft 3 mei 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 mei 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 1 nov 1979
Kantonrechter Leiden 30 mrt 1981
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger
Leiden kantonrechter
TEVENS
Pensioen 70 jaar


MORSHUIS
M.H.C. ; Mw.
Advocaat bij G ; beëdiging 1989
advocaten; Mw.
Postbus 85563
2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
m.morshuis@gmw.nl
www.gmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MORSHUIS
M.H.C. ; Mw.
Advocaat bij Wladimiroff & Spong ; beëdiging 1989
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Advocaat bij GMW advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3515048 , fax 070-3615400
info@gmw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MORSINK
A.J.
Advocaat bij Daniëls Dijkman & Huisman advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 111
7500 AC Enschede
Tel 053-4341150 , fax 053-4342726
morsink@ddh-advocaten.nl
www.ddh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MORSINK
A.J.
Advocaat bij Ten Cate advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 250 , 7500 AG Enschede
Advocaat bij Morsink advocatenkantoor
Postbus 111 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4341150 , fax 053-4342725
[vademecum advocatuur 2001]


MORSINK
G.H.
Advocaat bij Mr. W.Eelsing Kantoor ; beëdiging 1992
Postbus 160 , 9560 AD Ter Apel
Tel 0599-581617 , fax 0599-581088
[vademecum advocatuur 2001]


MORSINK
H.L. , geboren mrt 1914
NLRM 71 80
Werkzaam gemeente Zwolle jul 1939
Werkzaam Algemene Vereniging Melkvoorziening Den Haag 16 okt 194
Werkzaam bedrijfschap voor Zuivel nov 1943
Jurist in algemene dienst toegevoegd aan de Hoofdambtenaar van de Tuchtrechtspraak 16 aug
1944
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Den Haag 5 sep 1946
Substituut-griffier Hoge Raad der Nederlanden 22 sep 1950
Substituut-griffier rechtbank Breda 17 sprii 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 11 mei 1956
Rechter rechtbank Breda 27 nov 1957
Vice-president rechtbank Breda 16 feb 1970


MORSINK
H.M.J.
Notaris te Lochem , arrondissement Zutphen
Kantoor Tap, Tromp, Van Hoff ; Hengelo (GId) , Lochem, Zutphen


MORSINK Zie WILLEMS - MORSINK
J.G.W. , geboren aug 1944 ; Mw.


MORSSINK - ESHUIS
D. ; Mw.
Advocaat bij Bonnema & De Boer ; beëdiging 1990
Willemstraat 24B , 1015 JD Amsterdam


MORSSINK - ESHUIS
I. ; Mw.
Advocaat bij Bonnema en de Boer advocaten
Willemstraat 24 B , 1015 JD Amsterdam
tel 020 6239502 , fax 020 6387302
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld, personen- en familierecht
Specialismen: persen familierecht, seksueel geweld


MORTEL
J.L.J.M. van de
Advocaat bij
Postbus 16039 ; beëdiging 1985
2500 BA Den Haag
Tel 070-3620644 , fax 070-3562810
[vademecum advocatuur 2004]


MORTEL
J.L.J.M. van de ; Mw.
Advocaat te Den Haag ; beëdiging 1985
Postbus 16039 , 2500 BA Den Haag
tel 070-3520644 , fax 070--3562810
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MORTEL
M.H.G. van de
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 ; beëdiging 2001
1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771589 , fax 020-5771737
martijn.vandemortel@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MORTEL
S.F.A.M. van de ; Mw.
Advocaat bij Corus Services Nederland BV ; beëdiging 1986 en 1998
Postbus 10000
1970 CA IJmuiden
Tel 0251-493484 , fax 0251-471083
suzanne.van-de-mortel@corusgroup.com
[vademecum advocatuur 2004]


MORTEL
S.F.A.M. van de ; Mw.
Advocaat bij Hoogovens Corporate Services B.V. ; beëdiging 1998
Postbus 10000 , 1970 CA IJmuiden
Tel 0251-499111 , fax
sfa.vd.mortel@hoogovens.com
[vademecum advocatuur 2001]


MORTELMANS
K.J.M. ; Prof.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Internationaal, Sociaal en Economisch Publiekrecht ISEP
Hoogleraar Economisch Publiekrecht
k.mortelmans@law.uu.nl
Spreekuur dinsdag van 14.00-15.00 uur , Achter St. Pieter 200 , 3512 HT Utrecht , Tel. 030 2537050
TEVENS
Lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht, Den Haag
Privé adres: Park Arenberg 8 , 3731 ES De Bilt , Tel. 030 2210310


MÖRZER BRUYNS
A.C.
Advocaat bij Mörzer Bruyns & Sierks ; beëdiging 1994
Ruysdaelkade 29 , 1072 AH Amsterdam


MÖRZER BRUYNS
R.A.
NLRM
Advocaat bij NLRM 71 80 ; beëdiging 1952
Kantonrechter- plaatsvervanger Amsterdam 11 okt 1960
HOOFDFUNCTIE
Mörzer Bruyns & Sierks
Ruysdaelkade 29 , 1072 AH Amsterdam


MOS - VERSTRATEN
A.E. , geboren jan 1953 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar in tijdelijke dienst bij de Hoge Raad der Nederlanden 12 okt 1989
Ambtenaar Wetenschappelijk bureau bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 apr 1993
Rechter rechtbank Rotterdam 8 jul 1994
Rechter rechtbank Den Haag 1 januari 2000
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-09-2001
NU Den Haag Hof Eaadsheer
TEVENS
Commissie Kerkordelijke aangelegenheden Classis Schiedam van de Ned. Herv.Kerk sedert 1992 te
Schiedam
TEVENS [juni 2003]
Lid/secretaris Commissie aantrekken leden rechterlijke macht van 01-02-2001

MOSHEUVEL
A.F.C.J. ; Mw.
Arbeidsvoorziening Algemene Directie Zoetermeer, waarnemend concernmanager Juridische Aangelegenheden. [sep 2000]


MOS
H.F. , geboren feb 1959 M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 sep 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 15 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 sep 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jun 1995
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Rotterdam1 januari 1999
NU
Rotterdam parket


MOS
J.J. ; Mw.
Advocaat bij Munneke Lourens advocaten
Postbus 757 ; beëdiging 1992 en 2001
2400 AT Alphen a/d Rijn
Tel 0172-447070 , fax 0172-447079
mfo@munnekelourens.nl
www.munnekelourens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOSELE
A.A.S.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 84046
2508 AA Den Haag
Tel 070-3529307 , fax 070-3520919
a.mosele@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOSLER
G.
[B
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 28 apr 1964
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1956
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1956
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460160 , fax 020-5450840
gert.mosler@sdbbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam
TEVENS
[sep 2000]
Commissaris Van Ameyde international B.V.
Commissaris Rouppe van der Voort Handelmij. B.V.
Commissaris Smurfit International B.V.


MOSLER G.
Stibbe ; beëdiging 1956
Advocaat bij
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Tel 02U-5460160 , fax 020-5460840
gert.rnosler@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOSS
F.
Advocaat bij Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie/ ; beëdiging 1983 en 1997.praktijk
Postbus 30460
2500 GL Den Haag
Tel 070-3737117 , fax 070-3652478
Lmoss@knmp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOSS
F.
Advocaat bij Koninklijke Nederlandse Mij. ter bevordering der Pharmacie/Adv.praktijk ; beëdiging 1997
Postbus 30460 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3737117 , fax 070-3652478
fmoss@pi.net
f.moss@knmp.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOSSELAAR
J.M.H. van den
Advocaat bij Van Breevoort & Ter Meulen ; beëdiging 2001
Postbus 82
5680 AB Best
Tel 0499-338399 , fax 0499-338398
j.van.den.mosselaar@vbtm.nl
www.vbtm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOST
C. van der ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager ; beëdiging 1998
advocaten en notarissen
Postbus 3045
6802 DA Arnhem
Tel 026-3538374 , fax 026-3538384
vandermost@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOST
C. van der ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538310 , fax 026-3538384
[vademecum advocatuur 2001]


MOST
J.J. van der
Advocaat bij Van Traa advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
most@vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOST
J.M. van der ; Prof. Dr.
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam , Tel. 020 5989898
Afdeling Sociaal Recht en Rechtshulp
Bijzonder hoogleraar Zorg verzekeringsrecht (vanwege de Ziekenfondsraad)
j.m.vandemost@rechten.vu.nl
Privé adres: Waterhoenlaan 1 , 3645 JR Vinkeveen , Tel. 0297 263046


MOST
R.A. van der , Bob
Advocaat
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Wageningen


MOST
X
Advocaat bij ~vanaec k1000
Van Traa advocaten
Postbus 21390
3001 A Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
most@vantraa.nl
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOSTART
L.C.M.J. , Laurent
Notaris te Beek bij Nijmegen , gem. Ubbergen , arrondissement Arnhem
Postbus 24 , 6573 ZG Beek Ubbergen
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Nijmegen


MOSTERD
C.L.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1996
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl


MOSTERMANS
P.M.M. , geboren jan 1959 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 28 jan 1993
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bezoldigd universitair docente juridische faculteit Universiteit.Amsterdam
04 jun 1997


MOSZKOWICZ
A.M.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten
Postbus 15680 ; beëdiging 1985
1001 ND Amsterdam
Tel 020-6262758 , fax 020-6272462
moszkowicz.amsterdam@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOSZKOWICZ
A.M.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 15680 , 1001 ND Amsterdam
Tel 020-6262758 , fax 020-6272462
[vademecum advocatuur 2001]


MOSZKOWICZ
D.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1979
Postelstraat 40 , 5211 EA Den Bosch
Tel 073-6133386 , fax 073-6147455
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 3075 , 6242 NB Maastricht
Tel 043-3254560 , fax 043-3215450
moszkowicz-advocaten@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]
MOSZKOWICZ Sr.
M. ; Max ; Dhr.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1958
Postbus 3075 , 6202 NB Maastricht
Tel 043-3254560 , fax 043-3215450
maastricht@moszkowicz.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOSZKOWICZ JR
M.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten
Postbus 3075 ; beëdiging 1978
6202 NB MA.ASTRICHT
Tel 043-3254560 , fax 043-3212974
nunoszkowiczjr@moszkowicz.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOSZKOWICZ SR.
M.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1958
Postbus 3075
6202 NB Maastricht
Tel 043-3254560 , fax 043-3215450
maastricht@moszkowicz.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOSZKOWICZ Jr
M.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 278 , 6040 AG Roermond
Tel 0475-315575 , fax 0475-319571
roermond@moszkomcz.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Maastricht


MOSZKOWICZ
R.
Advocaat bij advocatenkantoor Moszkowicz BV
Postbus 661 ; beëdiging 1976 en 1995
3430 AR Nieuwegein
Tel 030-6042119 , fax 030-6050086
postmaster@moszkowicz.org
www.moszkowicz.org
[vademecum advocatuur 2004]


MOSZKOWICZ
R. , Robert
Advocaat bij Adv. kantoor Moszkowicz BV ; beëdiging 1995
Postbus 661 , 3430 AR Nieuwegein
Tel 030-6042119 , fax 030-6050086
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
[Telegraaf d.d. 29 maart 2001]
Deken advocaten wil Mr. Robert Moszkowicz uit beroep zetten. De Utrechtse Deken Mr. Doesschate heeft bij de Raad van Discipline een klacht neergelegd: "voor mr. Moszkovicz is in de balie geen plaats meer."
REDEN: te hoge rekeningen , misleidende vermeldingen op zijn briefpapier.


MOULIJN
B.H.
Notaris te Huizen , arrondissement Amsterdam
Kantoor Moulijn Bosse Huddleston Slater ; BIaricum, Huizen


MOURIK
C.C.J.M.J. van ; Mw.
Advocaat bij Brunet advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1106 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810990 , fax 024-3232266 mr
van.mourik@brunet.nl
www.brunet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOURIK
H.M.
Advocaat bij Mourik ; beëdiging 1993
Postbus 400
7000 AK Doetinchem
Tel 034361602 , fax 0314-361402
[vademecum advocatuur 2004]


MOURIK
H.M.
Advocaat bij Mourik ; beëdiging 1993
Postbus 400 , 7000 AK Doetinchem
Tel 0314-361602 , fax 0314-361402
[vademecum advocatuur 2001]


MOURIK Zie GONGRIJP - van MOURIK
M. van , geboren jan 1955 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 nov 1983
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Utrecht 1 sep 1987
Plaatsvervangend -Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 1 sep 1987
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 11 jan 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 aug 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 29 jun 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 24 aug 1992
NU
Amsterdam rechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


MOURIK
M.J. van
Notaris te Schaijk , arrondissement den Bosch
Kantoor Driessen & Van Mourik ; Schaijk


MOURIK
M.J.A. van ; Prof.

Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612303 ,fax. 024 3616145
Hoogleraar notarieel recht
Privé adres: van Coothweg 1 , 5371 AB Ravenstein
Tel. 0486 411808 of 024 3615488
TEVENS
Notaris te Nijmegen , arrondissement Arnhem
Kantoor Hekkelman Terheggen & Rieter ; Nijmegen ; Arnhem


MOURIK
N.P. van ; Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
npvanmourik@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 020-5771509 Yax 020-5771434
nielsvanmourik@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOURIK
S.M. van ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1994
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
smvanmourik@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MOURIK
S.M. van ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 ; beëdiging 1994
1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
slja.vanmourik@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOURITS
G.C. ; Mw.
Advocaat bij
Postbus 614 ; beëdiging 1978
2700 AP Zoetermeer
Tel 079-3716161 , fax 079-3716171
mouritsadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOURITS
G.C. ; Mw.
Advocaat bij Moufits & De Jongh ; beëdiging 1978
Posthoorn 20 , 2907 SH Capelle A/D IJssel
Tel 010-4519788 , fax 010-4507375
[vademecum advocatuur 2001]


MOURITZ
A.
Advocaat bij N.V. Nuon ; beëdiging 1996
Postbus 41920
1009 DC Amsterdam
Tel 020-5973805 , fax 020-5973776
abraham.mouritz@nuon.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOURITZ
A.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1996
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Sybase Europe BV
Postbus 1525 , 3500 BP Maarssen
Tel 0346-582999 , fax 0346-552557
amouritz@sybase.com
[vademecum advocatuur 2001]


MOUS
K.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen
Postbus 55 ; beëdiging 2003
6500 AB Nijmegen
Tel 024-3813131 , fax 024-3233419
mous@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOUSEL
P.
Jaarverslag Achmea Groep 1999;
Raad van Bestuur van Colbert Life Luxembourg S.A. , administrateur


MOUSSAULT
G.J.M.
Advocaat bij Van Doorne ; beëdiging 1977
Postbus 75265
1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
witteveen@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOUSSAULT
G.J.M.
Advocaat bij Van Doorne ; beëdiging 1984
Postbus 75265
1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789463 , fax 020-6789589
moussault@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOUSSAULT
G.J.M.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5789123 , fax 020-5789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


MOUSSAULT
M. , geboren sep 1967 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 december 1998
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-07-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


MOUT
A. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1999
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4360582
amout@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
amout@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOUT
A.M.
NLRM 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1953 rechten , Corpslid
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 jan 1901
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat ; welk kantoor
TEVENS
Adviseur Algemeen Verbond Bouwbedrijf AVBB Waterweggebied


MOUT
C.C. (of C.Ch.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 25 jun 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 feb 1989
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1968
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414853 , fax 020-5414550
kees.mout@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


MOUT - BOUWMAN
E.A. ; Mw.
[HM
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 jul 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 09-11-2000
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1968
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414929 , fax 020-5414700
noor.mout@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414929 , fax 020-5414700
noor.mout@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline
Lid Comité Exécutif ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale)
Bestuurslid Vereniging voor Auteursrecht
Bestuurslid Stichting Hulp na Onderzoek
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Lid
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline
Bestuurslid Stichting Hulp na Onderzoek
Lid van de raad van beroep Personeel der Koninklijke Hofhouding

MOUTHAAN
J.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]


MOUT
M.
NLRM 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 jan 1901


MOUT
P.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Advocaat te Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 8 nov 1968
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 jul 1977
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 15 mei 1985


MOUTFORT
W.G.M.M. van
Advocaat bij Liickers advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 149
6400 AC Heerlen
Tel 045-5713000 , fax 045-5716666
montfort@luckersadvocaten.nl
www.luckersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOUTHAAN RA
H.J. ; UHD
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277713 / tel 071 5277718 / tel 071 5243162 , fax 071 5277600
Fiscaal-economisch departement
Bedrijfseconomie
h.j.mouthaan@law.leidenuniv.nl


MOUTHAAN
J.
Advocaat bij Greenberg Traurig ; beëdiging 1995
LLP
Postbus 75306
1070 AH Amsterdam
Tel 020-3017300 , fax 020-3017350
mouthaan]@eu.gtlaw.com
www.gtlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MOUTMAAN
N.F.R,, geboren april 1950
directeur particulieren bij Van der Hoop effectenbank
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 augustus 1998


MOUTON
Ch.W. , geboren mei 1941
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Assistent Criminologisch Instituut Utrecht 15 mei 1964
Werkzaam Militair Juridische Dienst 30 sep 1964
Raio rechtbank Alkmaar 17 jan 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Alkmaar 17 mei 1966
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 22 jul 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Middelburg 1 jul 1970
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Middelburg 1 jul 1970
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 18 mrt 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 apr 1973
Rechter rechtbank Alkmaar 18 okt 1973
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 20 nov 1979
Raadsheer Hof Den Bosch 1 sep 1982
Vice-President Hof Den Bosch 20 jun 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch van 01-03-2002
Staatsraad in buitengewone dienst Raad van State
NU Den Haag Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Vice-President
NU Den Haag Raad van State Staatsraad
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van het College van Beroep CAO electriciteitsbedrijven aangesloten bij de
WEB als zodanig benoemd door de WEB
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


MOUWEN
E.J.
Advocaat bij Mouwen & Partners ; beëdiging 1977
Haagsemarkt 1
4813 BA Breda
Tel 076-5202242 , fax 076-5202322
mr.mouwen@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOUWEN
E.J.
Advocaat bij Mouwen Duret & Goedkoop ; beëdiging 1977
Postbus 3536 , 4800 DM Breda
Advocaat bij Mouwen & Van Empel advocaten
Postbus 4678 , 4803 ER Breda
Tel 076-5202202 , fax 076-5202322
[vademecum advocatuur 2001]


MOUWEN
W.L.M. , geboren feb 1944
NLRM 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 3 mrt 1984


MOVIG
J.P.J.M M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 11 apr 1980


MOVIG
L.B J.
Advocaat bij
Postbus 281 ; beëdiging 1982
1780 AG Den Helder
Tel 0223-624.46 , fax 0223-624877
kantoor@movig.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MOVIG
L.B.J.
Advocaat bij Movig advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 281 , 1780 AG Den Helder
Tel 0223-624146 , fax 0223-624877
movig@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MREIJEN
H.A.


MROZEK
K.M.J. ; Mw.
Advocaat bij Van Doorne ; beëdiging 2003
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789646 , fax 020-6789589
mrozek@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


MTING V AN GEUSAU
C.WJ.M.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen Louizalaan 240 ; beëdiging 1997
B-1050 Brussel , België
Tel 0032-25345376 , fax 0032-25345535
caltingvongeusau@akd.be
www.akd.be
[vademecum advocatuur 2004]


MUD
R. ; Drs.
[J
Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West , vestiging Haarlem , unitmanager


MUFFELS
M.G.M.
Advocaat bij De Bok Roijers Gasreling ; beëdiging 1999
Postbus 21548 , 3001 AM Rotterdam
Tel 010-2822999 , fax 010-2822990
muffels@brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUG Zie LEBENS - De MUG
M.H.S. de , geboren jun 1952 ; Mw.


MÜHLEN
John von ; Jhr.
Ambassadeur van Nederland in Kuala Lumpur [Telegraaf 5 maart 2002]


MUHLSTAFF
M.J.H.
Advocaat bij Schoemaker & Van Rhijn
Postbus 454 ; beëdiging 1986
7400 AL Deventer
Tel 0570-613015 , fax 0570-618761
m.muhlstaff@senvr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MÜHLSTAFF
M.J.H.
Advocaat bij Fievez c.s. advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 6150 , 7401 HD Deventer
Advocaat bij Schoemaker & Van Rhijn
Postbus 454 , 7400 AL Deventer
Tel 0570-613015 , fax 0570-618761
schoemaker@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MUHS
W.J. , geboren 1952 , Wilhelmina (Helmi) ; Mw. Drs.
Organisatieadvieswerk
Commissaris Cytec Indugtries B,V. ; oud-functie: Commissaris Fortis Bark Nederland : Holding) N.V.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MUI EN R.H. VAN
Holfa Poelman advocaten ; beëdiging 1991
Advocaat bij
Postbus 396
5201 AJ Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
rvanmuijen@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUIJ
A.L.A.H. de , geboren apr 1948 M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Haarlem 1 jan 1977
Verkeersschout ressortsparket Amsterdam 14 dec 1979
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 15 sep 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 15 sep 1986
Officier van Justitie Ned. Antillen 1 mei 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 juli 1998
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Zwolle 1 juni 1999
NU
Zwolle parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Incidenteel gastdocent SSR en LSOP milieucursussen, vacatiegelden
22 sep 1997


MUIJEN
G.J. van , Gerrit Jan , geboren okt 1948
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
HBS A (1967)
KMA Breda (1967-1969)
fiscaal recht Leiden (1969-1974)
aanvullend doctoraal strafrecht, Groningen (1989)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 feb 1991
Raadsheer Hof Den Bosch 23 nov 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 24 mei 1996
NU
Den Bosch Hof Raadsheer
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht
TEVENS
Gerechtshof te Den Bosch, Lid redactie-raad belastingmagazine sedert 1991, bestuurslid
Diaconessen
Lid Raad van Toezicht Diaconessenziekenhuis te Meppel
Penningmeester van de Stichting DIMO Drents Instituut voor Minderheden
Ondernemerschap (sedert 1992)
Vice-Voorzitter Koninklijke Vereniging Warmbloed Paardenstamboek
Nederland (sedert 1992) , (plaatsvervangend) partijraadsLid voor de kamerkieskring Drenthe (sedert
1992)
Lid van de vaste commissies voor Nederlands- Antilliaanse en Arubaanse Zaken, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer
Publicaties ; columnist bij diverse bladen en co-auteur van diverse boeken op fiscaal-juridisch gebied
Docent bij het opleidingsinstituut voor de Rijksbelastingdienst, enige malen per jaar meewerken aan
een cursus procesvoering
Voorzitter Ombudscommissie Gemeente Hoogeveen
Lid van de MK Arbitrage Tuchtcommissie Ned. Rugby Bond
Voorzitter van de overkoepelende organisatie van stamboeken ; de World Breeding Association for
Sport Horses
TEVENS [juni 2002] eigen opgave op het Internet:
Lid van de Raad van Toezicht van het Diaconessenziekenhuis te Meppel
Penningmeester vam de stichting DIMO. Drents Instituut voor Minderheden en Ondernemen, een stichting die met middelen welke voor een belangrijk deel uit enkele conn gregaties afkomstig zijn, startende ondernemers behorend tot een minderheid, een startkrediet verschaft.
Voorzitter Ombudscommissie Gemeente Hoogeveen
Lid van de mk.? van de Arbitrage Tuchtcommissie Nederlandse Rugby Bond
Voorzitter Ombudscommissie gemeenten Assen
Directeur eigen beleggings-B.V.
Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep
Columnist bij diverse bladen
Docent bij het opleidingsinstituut voor de Rijksbelastingdienst en bij de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Voorzitter commissie voor de externe klachtbehandeling gemeente Midden-Drenthe
Lid gemeenteraad Westerveld
TEVENS [december 2003]
Voorzitter wrakingskamer Hof Den Bosch


MUIJEN
K.I. ; Mw.
Juridische Zaken, Sector financiële en algemene Zaken, NPM Capital nv ; jaarverslag NPM Capital nv 1999


MUIJEN
P.J.D.J. , geboren okt 1959 M
NLRM 98 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 5 sep 1997
TEVENS
Voorzitter BB-schriften commissie gemeente Laarbeek
10 jan 1997 , 18 sep 1997


MUIJEN
R.H. van , Robert
Van Ewijk & Van de Wouw advocaten ; beëdiging 1991
ewijk.wouw@adv.nl
Advocaat bij Van Ewijk & Van de Wouw advocaten
Postbus 2154 , 5202 CD Den Bosch
Tel 073-6205105 , fax 073-5205100
rvmuijen@ewijk-wouw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Vught


MUIJLAERT
P.M.J.H. ; Drs.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/particulieren/ondernemingen,
Leiden, Hoofd


MUIJLWIJK
W.A.W. ; Mw.
Wethouder VVD gemeente Beuningen


MUIJRES
M.J.A.M.
Advocaat bij Vlaminckx c.s. ; beëdiging 1989
Postbus 496 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3546100 , fax 077-3543884
vlaminckx.adv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MUIJRES
W.A.M.
Advocaat bij Vlaminckx & Sanders advocaten en notarissen ; beëdiging 1989
Postbus 496
5900 AL Venlo
Tel 077-3201920 , fax 070-3543$84
m.muijres@vlsa.nl
www.vlaminckxsanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUIJSENBERG
J.H.A. van , geboren 1946, Herman
Wethouder VVD gemeente Rotterdam ; tot september 2000
Burgemeester VVD gemeente Wassenaar ; vanaf september 2000 [info SAL 2000]
TEVENS
Lid Dagelijks Bestuur Recreatieschap Rottemeren
Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Rottemeren
Commissaris N.V. ENECO
Commissaris AVR
Lid Beleidsorgaan Openbaar Vervoer (BOV)
Lid College van Arbeidszaken
OUD-functies:
Lid Raad van Toezicht AVR-Chemie C. V.
President-Commissaris N.V. Afvalverwerking Rijnmond
Commissaris N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Bieshosch
Commissaris N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland.


MUIJSENBERG
W.H.A.M. van den , Winfried
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1980
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS Lid van de Orde van den Prince , afdeling Rotterdam (Ledenlijst 2000)


MUIJSENBERGH
M.M.J. van de ; Mw.
Rechten 1995
Maatschappelijk Werkster
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


MUIJSENBERGH
W.H.A.M. van den
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1980
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam


MUIJSENBERGH
W.H.A.M. van den
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1980
Postbus 2888
3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246124 , fax 010-2136438
winfried.van.den.muijsenbergh@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


MUIJSERS
P.H.M.
Notaris te Wisch , arrondissement Zutphen
Postbus 37.7060 AA Terborg


MUIJSSON
J.S.
Advocaat bij
Postbus 257 ; beëdiging 2003
3454 ZM De Meern
Tel 030-6622444 , fax 030-6621367
advocaat@muijsson.nl
www.muijsson.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUIJSSON
R.J.
Notaris te Bergeijk , arrondissement den Bosch
Kantoor Geevers & Muijsson ; Bergeijk,Eersel


MUIJTERS
P.M.J.A.
Notaris te Heerlen , arrondissement Maastricht
Postbus 21 , 6400 AA Heerlen


MUILWIJK R.C.
Freshfelds Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 ; beëdiging 1998
Advocaat bij 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
email@fceshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


MUILWIJK
R.C.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1998
712 Fifth Avenue , 29th floor , New York N.Y.10019-4108, USA
Tel 001-2124890620 , fax 001-2124890710
[vademecum advocatuur 2001]


MUINCK KEIZER
W.P. de ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
Postbus 30457 ; beëdiging 1990
2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
dmuinckkeizer@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUINCK KEIZER
W.P. de ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
dmuinckkeizer@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MUISER
A.W.
Ministerie van Financiën, Directie Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties, Sector Exportfinancieringsaangelegenheden, Coördinator


MUISWINKEL
H.E. van ; Mw.
NLRM 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 apr 1975


MUIZEBELT - De RIDDER
C.C. ; Mw.
Rechten 1963
Medewerkster Kinderbescherming
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


MUL
A.G.L. de ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2000
Postbus 190
3040 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
antoinette.demul@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


MUL
A.G.L. de ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
mul@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


MUL
H.A.R. de , geboren mrt 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 5 mrt 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 5 jan 1967
Opdracht kantoor werkzaamheden te Oostburg, Middelburg, Zierikzee 17 mei 1982
Rechter-plaatsvervanger Middelburg 4 okt 1982
Kantonrechter Terneuzen 17 mei 1982


MUL
J.J.
Advocaat bij Langestraat 61 ; beëdiging 1976
1 015 AK Amsterdam
Tel 020-6232077 , fax 020-6201861
[vademecum advocatuur 2004]


MUL
J.J.
Advocaat bij Langestraat 61 , 1015 AK Amsterdam ; beëdiging 1976
Tel 020-6232077 , fax 020-6201861
[vademecum advocatuur 2001]


MUL
J.J.P. de
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30 aug 1967


MUL
J.M.
Advocaat bij Korvinus Abeln advocaten Emmalaan 23 ; beëdiging 2002
1075 AT Amsterdam
Tel 020-6797929 , fax 020-6626606
info@ka-advocaten.nl
www.ka-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUL
J.M. , geboren mei 1973
NLRM 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1998


MULCKHUYSE
E.H. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Neréc ; beëdiging 2001
Postbus 2508
1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313440 , fax 020-4313155
liesbeth.mulckhuyse@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER (of MÜLDER) Zie SCHEELE - MULDER (of SCHEELE - MÜLDER)
A.G. , geboren mei 1944 ; Mw.


MULDER
A.M. ; Mw.
Processenfonds Clara Wichmann Instituut, Voorzitter


MULDER Zie SCHIMMELPENNINCK - MULDER
A.M.L. , geboren jun 1935 ; Mw.


MULDER
A.R.J. ; Mw.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1982
Postbus 85005
3508 AA Utrecht
Tel 030-2595522 , fax 030-2595504
amulder@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
A.R.J. , geboren september 1958 ; Mw.
NLRM 99/00
Advocaat te Utrecht
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 20-02-1999
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1982
Advocaat bij Van Benthem & Keulen - advocaten
Lid van de maatschap Van Benthem & Keulen advocaten te Utrecht
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595522 , fax 030-2595503
amulder@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [december 2000]
Niet vermeld in het register nevenfuncties van het Hof Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend griffier Hof van Discipline te Utrecht van 01-01-1989
Lid klachtencommissie VAS (Vereniging van Advocaat Scheidingsbemiddelaars) te Utrecht van 01-01-2000
@OPM
Zie Keulen, B.F. Lid maatschap Van Benthem & Keulen en griffier van het Hof van Discipline
Kennelijk weer: wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best.

MULDER
B.
Advocaat bij Pza.Unovas del Castillo, 12-6 , 46005 Valencia/Spanje ; beëdiging 1993
Advocaat bij De Haan & Mulder SCP ; beëdiging 1993
Balmes 76-1 , 08007 Barcelona , Spanje
Tel 0034-934671400 , fax 0034-932150404
b.mulder@wol.es
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1988 en 1993
Tel 0034-934671400 , fax 0034-932150404
mulder@dehaanmulder.com
www.dehaanmuldeccom
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
B.W.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 1964
Postbus 75258
1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419902 , fax 020-5419835
b.mulder@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
B.W.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 3 dec 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 28 sep 1988
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam bij De Koning & Mulder ; beëdiging 1964
Postbus 74694 , 1070 BR Amsterdam
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1964
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419902 , fax 020-6460529
b.mulder@schutgrosheide ni
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen bijbanen


MULDER
C.J. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 1110
3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240712 , fax 010-2240008
colette.mulder@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER Zie SILLEVIS SMIT - MULDER
D. , geboren okt 1930 ; Mw.


MULDER
E. , geboren mrt 1911
NLRM 71 80
Administratief ambtenaar griffie Raad van Beroep (s.v.) Den Haag , II bureauschef 1 mei 1947
Griffier Raad van Beroep Den Haag 20 dec 1956
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 29 dec 1958
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 27 jun 1960
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 27 jun 1960
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 17 nov 1961
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 22 apr 1963
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 15 sep 1966
Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 19 mrt 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 11 jul 1969


MULDER
E.A.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Barents & Krans, Den Haag
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


MULDER SMIT Zie LENDE - MULDER SMIT
E.K. van der Lende , geboren jun 1963 ; Mw.


MULDER
E.M. ; Mw.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 1094 ; beëdiging 2003
6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
e.mulder@htenr.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
E.M. , Els ; Mw.
Kandidaat-notaris
Ministerie van Justitie, Diensten, Korps landelijke politiediensten, Raad voor het Korps landelijke politiediensten, Adjunct-secretaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Amsterdam-Zuid/Amstelveen.


MULDER
E.N. ; Mw.
Advocaat bij Kok advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 253
3850 AG Ermelo
Tel 0341-552487 , fax 0341-554054
en.mulder@kok-advocaten.nl
www.kok-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
F.A.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 ; beëdiging 1987
2502 AT Den Haag
Tel 070-5153916 , fax 070-5153131
fa.mulder@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
F.A.
Advocaat bij Seunke & Welschen ; beëdiging 1987
Postbus 344 , 2000 AH Haarlem
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488730 , fax 070-3819423
fa.mulder@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MULDER
F.J.H.
Advocaat bij Kennemerweg 18 ; beëdiging 1982
2061 HS BLOEMENDAAL
Tel 023-5348827 , fax 023-5259961
westplantsoen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
F.J.H.
Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 7911 , 1008 AC Amsterdam
dolk@dolk-verburg-diamand.nl
Advocaat bij Kennemerweg 18 , 2061 HS Bloemendaal
Tel 023-5348827 , fax 023-5259961
westplantsoen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MULDER
F.W.
Commissaris bij VastNed Offices en VastNed Retail, Rotterdam (jaarverslag 1998)
Lid Raad van Commissarissen VASTNED ; jaarverslag VastNed 1999


MULDER
G.E. ; Prof.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 nov 1970
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 18 mrt 1972
NU
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
OUD-hoogleraar


MULDER - GÜL
H. , geboren februari 1966 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 oktober 1996


MULDER Zie RÖELL - MULDER
H.A.M. , geboren jun 1954 ; Mw.


MULDER
H.D.M.
Advocaat bij Van Mens en Wisselink ; beëdiging 1976
Postbus 2700
3000 CS Rotterdam
Tel 010-2010500 , fax 010-2010501
mulder@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
H.D.M.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
mulder@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


MULDER
H.J.
Notaris te Aalten, arrondissement Zutphen
Postbus 42 , 7120 AA Aalten


MULDER
H.P.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1997
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]


MULDER Zie BORGERHOFF - MULDER
H.R. , geboren mrt 1946 ; Mw.


MULDER
H.W. , geboren jul 1927
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en Procureur te Arnhem en Breda 1950
Werkzaam Juridische dienst KLM 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 jan 1964
Rechter rechtbank Den Haag 17 jul 1964
Raadsheer Hof Den Haag 28 mei 1974
Lid Hof justitie Ned. Antillen 1 okt 1978
Raadsheer Hof Den Haag 1 okt 1981
Vice-president Hof Den Haag 18 jun 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 nov 1990


MULDER J.A.
Heijjtjes advocaten
Postbus 1392 ; beëdiging 1980
Advocaat bij 6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
info@heijltjes.nl
www.heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
I. ; Mw.
[
Staffunctionaris Bureau van de Nationale Ombudsman [SAL 2003]


MULDER
IT. ; Mw.
Advocaat bij Heemraadssingel 52 ; beëdiging 1997
3021 DC RERDAM
Tel , fax
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
J. , geboren 26 oktober 1916 te Amsterdam
OUD-directeur Coöperatieve Vereniging Centraal Beheer
Officier in de Orde van Oranje Nassau
INFO
Overleden 26 juni 2002 te Epe [Telegraaf 28 juni 2002]


MULDER
J.
Secretaris gemeente Ommen [info SAL 2000]


MULDER
J.A.
Advocaat bij Heijltjes advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
info@heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MULDER
J.A.M.
Notaris te Tilburg , arrondissement Breda
Kantoor Kort, De Mulder Van Tuijl Not. ; Tilburg


MULDER
J.H. , geboren dec 1928
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Rotterdam 15 jun 1957
Griffier kantongerecht Arnhem26 jul 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem26 mei1964
Griffier kantongerecht Terborg26 jun 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 7 aug 1965
Griffier kantongerecht Wageningen 1 aug 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 10 apr 1967
Rechter rechtbank Middelburg 18 jan 1969
Lid Ambtenarengerecht Rotterdam 17 apr 1974
Vice-president Ambtenarengerecht Rotterdam 24 okt 1978


MULDER
J.L.
Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Kantoor Noordwijk, Van & Mulder, Haarlem


MULDER
J.P. , geboren november 1949
NLRM 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn14 oktober 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 14 oktober 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 14 oktober 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 14 oktober 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 14 oktober 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij La Gro c.s. ; beëdiging 1976
Advocaat bij La Gro advocaten
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 017 2-503200
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MULDER
J.P. , geboren feb 1929 ; Dhr.
NLRM87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 apr 1980
Rechter rechtbank Den Haag 11 jul 1984
Raadsheer Hof Den Haag 18 mei 1990
Vice-president Rechtbank Den Haag van 22-02-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Ned. Kamerkoor te Amsterdam
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Lid Vereniging van Sport en Recht van 01-01-2001
Lid CAO-commissie GEMZU (Gemeenschappelijk Zuivelsecretariaat) van 01-01-2001
Lid specialistenvereniging Insolventie advocaten van 01-01-2001
Lid specialistenvereniging Haagse Arbeidsrecht advocaten van 01-01-2001
Vaste onderhandelaar en woordvoerder namens de werkgeversorganisatie in CAO-onderhandelingen
CAO Kaaspakhuisbedrijf van 01-01-2001
Professioneel secretaris arbitragecommissie KNVB van 01-01-2001


MULDER
J.T. , Joek ; Mw.
Advocaat bij Vuurens & Le Clercq ; beëdiging 1997
Postbus 3108 , 2601 DC Delft
vuurens@xs4all.nl
Tel 015-2152929 , fax 015-2146599
vuurens@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Delft.


MULDER
J.Th. ; Mw.
Rechten 1988
Medewerkster EUR
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


MULDER
K.H.
INFO
Woonplaats Gorssel
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


MULDER
L.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 18 jun 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 22 apr 1961
TEVENS
Lid van de Commissie Gelijke Behandeling [juli 2001]


MULDER
M.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 ; beëdiging 1998
2509 LW Den Haag
Tel 070-3285422 , fax 070-3245476
michiel.mulder@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
M.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285599 , fax 070-3281175
mrnulder@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MULDER
M.2001; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager
advocaten en notarissen
Postbus 3045
6802 DA Arnhem
Tel 026-3538373 , fax 026-3538359
mulder@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
M.A.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2001
Postbus 251
1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119262 , fax 020-7119999
michiel.mulder@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
M.B. ; Mw. Drs.
[
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]


MULDER
M.L.C.C. de ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Waarom is geen hoofdfunctie opgegeven


MULDER
M.M.G.C.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Kennemerstraatweg 2 , Alkmaar
Postbus 1035 , 1810 KA Alkmaar
Tel 072 5121300 , fax 072 5121133


MULDER
M.M.G.C. ; Mw.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1035 , 1810 KA Alkmaar
Tel 072-5121300 , fax 072-5121133
m.mulder@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER - KRUIS
M.S. ; Mw.
Rechten 1993
Juridisch Medewerker Rechtspraktijk Drost. BV
Hengelo
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Enschede


MULDER
M.W. , geboren jul 1927
NLRM 71
Advocaat en Procureur te Arnhem en Breda 1950
Werkzaam Juridische dienst Koninklijke Luchtvaart mij. 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 jan 1964
Rechter rechtbank Den Haag 17 jul 1964


MULDER
N.F.
Notaris te Heerenveen , arrondissement Leeuwarden
Postbus 600 , 8440 AP Heerenveen


MULDER
N.W.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 1996
Postbus 75258
1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
n.mulder@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
N.W.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1996
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
n.mulder@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MULDER
O. ; Mw.
Rechten 1986
Coördinator Welzijn Gemeente
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


MULDER
O.E. , geboren jun 1959
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 2wol1e 26 mrt 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 jun 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Rechter rechtbank Zwolle 8 jul 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
bgwn verlof Zwolle 1 augustus 1999
NU
Zwolle rechter ; actief 97
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


MULDER
P.C.J.
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Hermans & Schutteváer ; Utrecht


MULDER
P.H.A.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 109
7500 AC Enschede
Tel 053-4804210 , fax 053-4804292
p.h.a.mulder@kienhuishoving.nl
www.ktenhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
P.J.G.
Advocaat bij Advokatenkollektief Huissensestraat 55 ; beëdiging 2000
Huissensestraat 55, 6833 HM Arnhem
Tel 026-3229147 , fax 026-3210050
[vademecum advocatuur 2001]


MULDER
R. ; Mw.
Advocaat bij Onland Wolters Mulder advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 353, 7100 AJ Winterswijk
Tel 0543-513084 , fax 0543-521465
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
R. ; Drs.
Advocaat bij Seunke & Welschen ; beëdiging 1987
Postbus 344 , 2000 AH Haarlem
Tel 023-5319576 , fax 023-5315491
mulder@seunke-welschen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
R.J.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 nov 1955


MULDER MBA
R.V. de ; Prof.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenschappen
Hoogleraar informatica en recht
tel 010 4082186 , fax 010 4089191
demulder@frg.eur.nl
INFO
Privé adres: Merellaan 221 , 2903 GE Cappelle a/d IJssel


MULDER
S.G.D. , geboren 25-09-1968
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MULDER
S.J.A. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 3636 , 7500 DP Enschede ; beëdiging 1991


MULDER
S.J.A. ; Mw.
Advocaat bij Mulder ; beëdiging 1991
Postbus 3636
7500 DP Enschede
Tel 053-4321001 , fax 053-4321003
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
S.J.A. ; Mw.
Advocaat bij Mulder ; beëdiging 1991
Postbus 3636 , 7500 DP Enschede
Tel 053-4321001 , fax 053-4321003
[vademecum advocatuur 2001]


MULDER
S.J.A. , geboren nov 1948 ; UHD
NLRM 91 92 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 jun 1994
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277713 / tel 071 5277718 / tel 071 5243162 , fax 071 5277600
Departement Handelsrecht en Bedrijfsrechtelijke Vakken
Universitair hoofddocent Handelsrecht
s.j.a.mulder@law.leidenuniv.nl
INFO
Geen bijbanen


MULDER
S.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1990
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143644
smuller@aka.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MULDER
T.
Advocaat bij Okkerse & Schop ; beëdiging 1999
Postbus 10058 , 1301 AB Almere
Tel 036-5346220 , fax 036-5345984
[vademecum advocatuur 2001]
t.mulder@okkerse-schop.nl
www.okkerseòschop.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
T.A.
Advocaat bij Van den Assum & Van Delft advocaten
Postbus 315 ; beëdiging 1998
3830 Ai Leusden
Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
info@assumdelft.nl
www.assumdelft.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULDER
T.A.
Advocaat bij Hornstra & Van den Assum ; beëdiging 1998
Postbus 315 , 3830 AJ Leusden
Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
tm@hornstra-vdassum.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Van den Assum & Van Delft advocaten
Postbus 315 3830 AJ Leusden
tel 033 4321957 , fax 033 4321956
info@assumdelft.nl
www.assumdelft.nl
[vademecum advocatuur 2003]


MULDER
W. ; Mw.
Advocaat bij Onland & Baks ; beëdiging 1985
Postbus 353 , 7100 AJ Winterswijk


MULDER
W.P.M.
Advocaat bij Berntsen Mulder ; beëdiging 1987
Postbus 575 , 2400 AN Alphen a/d Rijn
Tel 0172-494345 , fax 0172-424728
m.mulder@bernstenmulder.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost , vestiging Zwolle , unitmanager civiele zaken


MULDER
W.P.M.
Advocaat bij Berntsen Mulder ; beëdiging 1987
rustbus sis
2400 AN Alphen a/d Rijn
Tel 0172-494345 , fax 0172-424728
m.mulder@berntsenmulder.nl
www.berntsenmulder.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MÜLDER
R.G.
Advocaat bij Mülder Stultiens Dunsbergen ; beëdiging 1957
Postbus 125 , 4200 AC Gorinchem


MULDERIJ
A.W.
Advocaat bij Bouwman Van Dommelen ; beëdiging 2003
Postbus 199
3750 GD Bunschoten
Tel 033-2981400 , fax 033-2988373
bunschoten@bvd-advocaten.nl
www.bvd-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULDERIJE
B.A.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1994
66 Greshani Street , London EC2V 7NHJ UK


MULDERIJE
B.A.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 1994 en 2002
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
aren.mulderije@cliffordchance.com
www.cliff ordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


MULDERIJE
R.H.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1997
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
r.mulderie@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MULDERINK
E.J.L.
Advocaat bij Koch & Van den Heuvel ; beëdiging 1988
Postbus 2005
4800 CA Breda
Tel 076-5226470 , fax 076-5226413
mulderink@koch-heuvel.nl
www.koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULDERINK
E.J.L.
Advocaat bij Koch & Van den Heuvel ; beëdiging 1988
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Tel 076-5226470 , fax 076-5226413
mulderink@koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MULDERS
A.E.G.
Notaris te Leiden , arrondissement Den Haag
Postbus 11072 , 2301 EB Leiden


MULDERS
A.F.J.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Mulders & Poell ; beëdiging 1996
Bovenste Eind 6 , 6101 EP Echt
mulders.poellpi.net
Advocaat bij Mulders advocaten ; beëdiging 1996
Houtstraat 56 , 6102 BK Echt
Tel 0475-419419 , fax 0475-486474
info@mulders.net
[vademecum advocatuur 2001]


MULDERS
A.F.J.M.
Advocaat bij Mulders advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 1365
6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3823222 , fax 024-3823223
fons@mulders.net
www.mulders.net
[vademecum advocatuur 2004]


MULDERS
C.J.M. , geboren nov 1923 , Cox ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89
Rechten 1947
Werkzaam Ministerie van Justitie, II.referendaris 19 mei 1947
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep (e.v.) Arnhem 15 jan 1957
Griffier Raad van Beroep (e.v.) Arnhem 18 mrt 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 27 jun 1960
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 20 okt 1964
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 25 aug 1969
Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 2 jan 1974
Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 21 dec 1974
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 21 dec 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 12 mei 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 26 feb 1987
OUD-Voorzitter Raad van Beroep
Voorzitter Raad van Beroep en Ambtenarengerecht
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Arnhem.


MULDERS
E.A. ; Mw.
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 1999
Postbus 698
2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5540131 , fax 023-5554421
mulders@winters-devries.nl
www.winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULDERS
E.A. ; Mw.
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 1999
Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5544006 , fax 023-5554421
mulders@winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MULDERS
E.J.C.M. ; Mw.
Rechten 1976
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


MULDERS
H
Advocaat bij H.C.TH.
Mulders en Partners ; beëdiging 1980
Postbus 1455
5602 BL Eindhoven
Tel 040-2911211 , fax 040-2911222
[vademecum advocatuur 2004]


MULDERS
H.H.C.Th.
Advocaat bij Mulders en Partners ; beëdiging 1980
Postbus 1455 , 5602 BL Eindhoven
Tel 040-2911211 , fax 040-2911222
[vademecum advocatuur 2001]


MULDERS
M.F.G.
Advocaat bij Maatje c.s. ; beëdiging 1997
Postbus 102 , 5300 AC Zaltbommel


MULDERS
M.F.G.
Advocaat bij Maatje c.s. ; beëdiging 1997 en 2002
Postbus 102
5300 AC ZALTBOMMEL
Tel 0418-540400 , fax 0418-680100
info@maatjemulders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULIE - BRANDS
A.H. ; Mw.
Rechten 1927
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


MULLAART
R.F.M.
Advocaat bij Postbus 1033 , 9701 BA Groningen ; beëdiging 1982
Advocaat bij Bisschop advocaten
Postbus 53 , 9600 AB Hoogezand
Tel 0598-397361 , fax 0598-397360
bischop@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MULLAART
R.F.M.
Advocaat bij Bisschop advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 53
9600 AB HOOGEZAND
Tel 0598-397361 , fax 0598-397360
bisschop.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULLEMEISTER
J. ; Mw.
Rechten 1950
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


MULLEMEISTER
J.N.
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 9 mrt 1961


MULLEMEISTER
J.Ph. , geboren feb 1908
NLRM 71
Advocaat en Procureur Bandung jan 1932
Directie-secretaris Coöperatieve Vereniging te Den Haag feb 1939
Advocaat en Procureur Surabaja mei1940
Advocaat en Procureur Bergen op Zoom jun 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 29 jul 1959
Rechter rechtbank Haarlem 3 mrt 1961
Vice-president rechtbank Haarlem 19 jul 1966


MULLER
A. ; Mw.
[
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]


MULLER
A. ; Mw.
Advocaat bij Linssen c.s. advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 246
5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
a.rnuller@linssen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
C.C.J. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1998
Postbus 7541070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
catelijne.muller@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
C.C.J. ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen Andersen Legal ; beëdiging 1998
Postbus 75381 , 1070 Aj Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
catelijne.c.j.muller@nl.arthurandersen.com
[vademecum advocatuur 2001]


MULLER
D.B. ; Mw.
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
Postbus 3404 ; beëdiging 1995
4800 DK Breda
Tel 076-5136136 , fax 476-5222552
muller@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
D.B. ; Mw.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1995
Postbus 2118 , 4800 CC Breda
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
muller@rassers.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MULLER
E. , geboren jul 1918
NLRM 71 80 87
Werkzaam Centrale Dienst In- en Uitvoer 1943
Werkzaam Ministerie voor Overzeese Gebiedsdelen 1945
Diverse rechterlijke betrekkingen Ned. Indië 1946
Administrateur P.T.T. Den Haag 1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 18 jan 1962
Rechter rechtbank Dordrecht 17 jul 1964
Vice-president rechtbank Dordrecht 28 mei 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 8 apr 1981


MULLER
E. , Erwin ; Prof. Dr.
Voorgedragen voor benoeming tot Lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur
Hoogleraar conflictbeslechting Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek aan de faculteit Rechtsgeleerdheid te Leiden.


MULLER
E.F.
Advocaat bij advocaten FiÚvez ; beëdiging 1989
de Groot & Muller
Postbus 6150
7401 HD Deventer
Tel 0570-613327 , fax 0570-616236
fievez@fievezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
E.F.
Advocaat bij Kooij & Muller ; beëdiging 1989
Postbus 6020 , 7401 JA Deventer
Advocaat bij advocaten Fiévez de Groot & Muller ; beëdiging 1989
Postbus 6150 , 7401 HD Deventer
Tel 0570-613327 , fax 0570-616236
fievez@fievezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MULLER
E.N.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1975
Postbus 2020
2301 CA Leiden
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
e.muller@gl-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
E.N.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1975
Postbus 268 , 2230 AG Rijnsburg
geelkerken@tref.nl
Advocaat bij Geelkerken & Linskens
Sandtlaan 36 A-3 , 2223 GG Katwijk
Tel 071-4076246 , fax 071-4071928
gl.katwijk@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MULLER
E.R. , geboren mei 1941
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 12 sep 1983
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger


MULLER
G.E. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1975
Postbus 666
5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
emuller@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER Zie BRAKEL - MULLER
G.E. van , geboren feb 1950 ; Mw.


MULLER
H.R.
Advocaat bij Holthuis International Lawyers ; beëdiging 1996
Jan Luijkenstraat 92 , 1071 CT Amsterdam
Tel 020-4703318 , fax 020-4710433
[vademecum advocatuur 2001]


MULLER
H.R.
Advocaat bij Rolthuis International Lawy-ers
Postbus 51109 ; beëdiging 1985 en 1996
1007 EC Amsterdam
Tel 020-6509050 , fax 020-6509051
hmuller@holthuis.com
www.holthuis.com
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
I. ; Mw.
Jurist bij Bureau Voor Rechtshulp Hoorn
Nieuwstraat 5 , 1621 EA Hoorn
tel 0229 210708
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: sociale zekerheid,gelijke behandeling,


MULLER
J. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkantoor Hoogte Kadijk , Amsterdam
Hooogte Kadijk 51 , 1018 BE Amsterdam
tel 020 6240931 , fax 020 6381001
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: pers-en familierecht. vreemdelingenrecht. strafrecht


MULLER
J.H.
Advocaat bij Dutchtax.Net ; beëdiging 1994
Hofbeinstraat 59-2
1077 VC Amsterdam
Tel 020-6645636 , fax 084-2223961
johannmuller@dutchtax.net
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
J.H.C.A. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2002
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153000 , fax 070-5153119
info@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
J.K.J.


MULLER
J.L. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Hoogte Kadijk ; beëdiging 1980
Postbus 18607 , 1001 WD Amsterdam
Hoogte Kadijk 51 , 1018 BE Amsterdam
Tel 020-6240931 , fax 020-6381001
[vademecum advocatuur 2001]


MULLER
J.W. , geboren mrt 1912
NLRM 71 80 87 88/89
Plaatsvervangend procuratiehouder Nederlandse Handels Mij. 1937
Volontair gemeenteadministratie Oegstgeest 1940
Werkzaam Ned. Industrie- en Handelsraad voor land- en tuinbouw dec 194
Chef Juridische Zaken , Vakgroep groothandel in vee 1944
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 14 dec 1946
Griffier recht.Middelburg 13 jan 1954


MULLER
K.
Advocaat bij
Postbus 111 ; beëdiging 1978
2060 AC BLOEMENDAAL
Tel 023-5270296 , fax 023-5270708
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
K.
Advocaat bij Postbus 111 , 2060 AC Bloemendaal ; beëdiging 1978
Tel 023-5270296 , fax 023-5270708
[vademecum advocatuur 2001]


MULLER
L. ; Mw.
Advocaat bij Muller ; beëdiging 1980
Schram & Kaouass advocaten Hoogte Kadijk 51
1018 BE Amsterdam
Tel 020-6240931 , fax 020-6381001
muller@mskadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
M.
Advocaat bij Kanzlei Murk Muller ; beëdiging 1987
Philipp-Franck-Weg 3 , D-14109 Berlin/Duitsland
Schuchardtweg 5 , D-14109 Berlijn , Duitsland
Tel 0049-3080602491 , fax 0049-3080602492
[vademecum advocatuur 2001]


MULLER
M.
Advocaat bij Kamlei Murk Muller ; beëdiging 1987
Schuchardtweg S
D-14109 BERLIN
DUITSLAND
Tel 0049-3080602491 , fax 0049-3080602492
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
M.E. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Ros-Van Bezooijen c.s. ; beëdiging 1993
Naaierstraat 6
2801 NE Gouda
Tel 0182-511211 , fax 0182-522028
rosvbezooijen.muller@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
M.E. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 ; beëdiging 2002
1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771488 , fax 020-5771434
maaike.muller@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
M.E. ; Mw.
Advocaat bij Van Riet advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 23400 , 3001 KK Rotterdam
Tel 010-4122448 , fax 010-4049040
[vademecum advocatuur 2001]


MULLER
M.H.
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 7544 ; beëdiging 1984
1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
maarten.muller@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
M.H. , Maarten
Advocaat Loeff & van der Ploeg Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1984
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
maarten.muller@allenovery.com
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amsterdam


MULLER
M.J.
Advocaat bij Witte & Partners ; beëdiging 1981
Postbus 2474
3500 GL Utrecht
Tel 030-2161440 , fax 030-2164356
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
M.J.
Advocaat bij Witte & Partners ; beëdiging 1981
Postbus 2474 , 3500 GL Utrecht
Tel 030-2161440 , fax 030-2164356
[vademecum advocatuur 2001]


MULLER - FERIZ
M.J. , Maria Johanna , geboren 2 apr 1933 ; Mw.
NLRM 90 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 17 jul 1989
NU
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
TEVENS
Lid Algemeen bestuur Stichting Algemeen Hulpfonds Renkum
18 aug 1997
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem
INFO
Overleden 28 maart 2002 RC 31 maart 2002]


MULLER
N.E.
Advocaat bij Norton Rose advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 94142
1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629333
niels.muller@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
N.M.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 26 mei 1964


MULLER
P. , Peter
Belastingadviseur
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Curaçao


MULLER
P.G. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Muller & Partners advocaten ; beëdiging 1990
Zijloveg 263
2015 CL Haarlem
Tel 023-5253381 , fax 023-5250974
pgmuller@mulleradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
P.G. ; Mw.
Advocaat bij Muller De Mönnink & Stokvis ; beëdiging 1990
Zijlweg 263 , 2015 CL Haarlem
Tel 023-5253381 , fax 023-5250974
mullercs@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MULLER
R. ; Drs.
Advocaat bij Lam en Muller ; beëdiging 1992
Postbus 170
2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-426449 , fax 0172-470079
maller@lamenmuller.nl
www.lamenmuller.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER
R.R.J.F.H.
Notaris te Leidschendam , arrondissement Den Haag
Kantoor Muller & Zwart ; Leidschendam


MULLER
S. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1110
3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240735 , fax 010-2240058
suzan.muller@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER-VAN DER SLIKKE
T.A.H.C. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Melkpoortje 2 Dordrecht ; beëdiging 1972
Moerdijkseweg 17
4844 PC TERI-IEIJDEN
Tel 076-5931959 , fax 076-5935302
tmuller@muller-dordrecht.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULLER - Van der SLIKKE
T.A.H.C. ; Mw.
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
hnh@worldonline.nl
Advocaat bij Melkpoortje 2 , 3311 TG Dordrecht
Tel 076-5931959 , fax 076-5935302
tmuller@muller-dordrecht.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MULLER
V.R. , geboren 1959
Voorzitter Raad van Comm. McGregor Fashion Group N.V.
Mr. V.R. Muller behaalde in 1984 zijn doctoraal examen rechten aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Van 1984 tot 1989 was hij werkzaam als advocaat bij Caron & Stevens/Baker & MeKenzie. In 1989 trad de heer Muller als directeur in dienst bij de Heerema Groep, waarna hij zich op 1 januari 1992 als zelfstandigondernemerlinvesteerder vestigde. Als commissaris was de heer Muller voorheen verbonden aan Heerema Fabrication Group B.V., Smit Sinus Holding B.V., De Vezelpers B.V., Wijsmuller Groep Holding B.V. en Kroymans Beheer B.V.


MULLER
W. , geboren 29 augustus 1948 te Eindhoven, Wilfred
INFO
Overleden 10 juli 2001 te Amersfoort [Telegraaf 12 juli 2001]


MULLER - KLANDERMANS
W. ; Mw.
Rechten 1976
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


MÜLLER
A. ; Mw.
Advocaat bij Linssen c.s. advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 246 , 5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
a.muller@linssen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MÜLLER
D. , Dirk , geboren 13 november 1916 te Rotterdam
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Rotterdam 18 mrt 1946
Substituut-griffier kantongerecht Rotterdam 22 jan 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 10 mei 1951 tot 1 jan 1953
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 25 jul 1952
Kantonrechter Oud-Beijerland , tevens opdracht werkzaam kantonrechter Zwolle 27 okt 1952
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 19 mrt 1955
Kantonrechter Rotterdam 19 apr 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 3 jul 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 25 sep 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 26 sep 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 16 jan 1978
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Rotterdam (Ledenlijst 2000)
INFO
OUD-kantonrechter te Oud-Beijerland, Brielle en Rotterdam
OUD-Dijkgraaf van het waterschap IJsselmonde
Ridder in de Orde van de Nederkandse Leeuw
Wolvert van Borselenpenning van de stad Rotterdam
Overleden 18 januari 2003 te Voorburg RC 24 januari 2003]


MÜLLER - PARSSER
J. , geboren okt 1949 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Provinciale griffie Noord-Holland 1976
Raio 1 feb 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 26 sep 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 sep 1985
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 dec 1985
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 10 okt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 5 jul 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1993
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger ; ontslag 01 mei 1997


MÜLLER
J.H.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1994
1345 Avenue of the Americas 19th Floor , New York N.Y.10105 , USA
Tel 001-2124249000 , fax 001-2124249100
jmuller@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MÜLLER
J.H.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1994
66 Gresham Street , Londen EC2V 7NH/Engeland


MÜLLER
R. ; Drs.
Advocaat bij Lam en Müller ; beëdiging 1992
Postbus 170 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-426449 , fax 0172-470079
lam.muller@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MULOCK Van der VLIES BIK
F.P.E. ; Mw.
Advocaat bij Udink & De jong ; beëdiging 1998
Alexanderstraat 2 , 2514 JL Den Haag
Tel 070-3110711 , fax 070-3110722
fmulock@ujlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ujlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MULOCK HOUWER - HOFSTEE
R.E. , Lini ; Mw.
Stafdocent bibliotheekschool
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Groningen-West.


MUNCK
C. de
[J
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Lid (BUZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U) , Lid (BUZ)


MUNCKHOF
R.J.A. van den
Advocaat bij Strik & Dunnewijk advocaten en Belastingadviseurs BV Strawinskylaan ; beëdiging 2002 1439
1077 XX Amsterdam
Tel 020-6625501 , fax 020-6643416
rvandenmunckhof@strik.nl
www.strik-law.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUNDT
L. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1998
Postbus 272 , 3300 AG Dordrecht
Tel 078-5324848 , fax 078-03116337
dordrecht@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MUNGROOP
M.E.
Advocaat bij Tjong-A-Hung c.s. advocaten aldenhof 423 ; beëdiging 1989
1106 EM Amsterdam
Tel 020-3116090 , fax 020-3116099
[vademecum advocatuur 2004]


MUNGROOP
M.E.
Advocaat bij Boven Y Advokaten ; beëdiging 1989
Meidoornplein 57 , 1031 GC Amsterdam
Advocaat bij Tjong-A-Hung c.s.
Maldenhof 423 , 1100 EM Amsterdam
Tel 020-3110090 , fax 020-3110099
[vademecum advocatuur 2001]


MUNK
J.W.
Advocaat bij Mank advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 43
8090 AA WEZEP
Tel 038-3764455 , fax 038-3764492
e-mail@munk.nl
www.munk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUNK
J.W.
Advocaat bij Munk advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 43 , 8090 AA Wezep
Tel 038-3764455 , fax 038-3764492
e-mail@munk.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MUNNEKE
B.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 1993
Postbus 397
1970 AJ IJmuiden
Tel 0255-547809 , fax 0255-511933
b.munneke@tanger.nl
www.tangen nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUNNEKE
B.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 1993
Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden
info@tanger.nl
Tel 0255-532544 , fax 0255-511933
b.munneke@tanger.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MUNNEKE - LOURENS Zue LOURENS , F.H.Th. ; Mw.
F.H.Th. ; Mw.


MUNNICHS
G.M. , geboren okt 1953 M
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 29 aug 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam1 dec 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam1 dec 1992
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Rotterdam1 januari 1999
NU
Rotterdam parket


MUNNICHS
M.R.M.
Notaris te Breda , arrondissement Breda
Kantoor Linders Wijnands Olde Wolbers ; Breda


MUNNICHS
S.A.J.M.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1974
Postbus 666
5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345717 , fax 040-2345610
smunnichs@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUNNICHS
S.A.J.M. , geboren jan 1948
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 feb 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven ; kantoor Prinsen Van der Putt ; beëdiging 1974 en/of 1981
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1974
Postbus 666 , 5000 AR Eindhoven
Tel 040-2977321 , fax 040-2977430
srnunnichs@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Voorzitter maatschap Prinsen van de Putt advocaten en Notarissen
Aspirant-Bestuurslid van de stichtingen Stichting Administratiekantoor Coppelmans Bouwbeheer BV.
en Stichting Administratiekantoor Coppelmans Projectontwikkeling BV.beide te Eindhoven
23 jun 1997


MUNNIK
A.R.
Advocaat bij Teekens advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
teekens1@tref.nl
Tel 071-5791700 , fax 071-5722402
info@teekens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Teekens Karstens advocaten en Notarissen
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
info@teekenskarstens.nl
www.teekenskarstens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUNNIK - GOOSSENS
B.A. de ; Mw.
Advocaat bij Lamsma & Veldstra ; beëdiging 1993
Advocaat bij Lamsma Veldstra & Lobé
Postbus 23320 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4363455 , fax 010-4363691
munnik@lamsma-veldstra.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MUNNIK
N.J.M. de
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1982
Postbus 1110
3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
norbert.demunnik@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


MUNNIK
N.J.M. de , geboren dec 1953
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 23 feb 1990
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1982
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1982
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
norbert.demunnik@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Reservaten Prezwalski Paard te Rotterdam
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten


MUNNIK - BLANK
P.C.E. de ; Mw.
Wethouder (VERLINKS/GL) gemeente Enkhuizen [info SAL 2000]


MUNNIKS DE JONGH LUCHSINGER
H. , geboren 06-12-1946
INFO
Woonplaats Voorschoten
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


MUNS
L.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Vlaminckx & Sanders advocaten en notarissen ; beëdiging 1989
Postbus 496
5900 AL Venlo
Tel 077-3201920 , fax 077-3513491
Lmuris@vlsa.nl
www.vlaminckxsanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUNS en/of HILLEN - MUNS
M.I.W.E. , geboren augustus 1969 ; Mw.
NLRM 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad 15 jan 1996
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur


MUNSTER
I.P.L. van
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 7925
1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-5492181
nlmunst2@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUNSTER
I.P.L. van
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-5492181
nlmunst2@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MUNSTERMAN
M. , geboren juli 1970 ; Mw.
M
NLRM 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad 16 jan 1995
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 1 januari 2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 06-09-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Senior beleidsmedewerker Parket-Generaal te Den Haag
Verder geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Curieuze combinatie van en M.


MUNSTERS
S.A.R.C.W. ; Mw.
Advocaat bij Van Rooi' & Pijnacker advocaten
Postbus 616 ; beëdiging 2002
5000 AP Tilburg
Tel 013-5433162 , fax 013-5423785
munsters@vrp-advocaten.nl
www.vrp-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUNTENDAM
J. , geboren mrt 1915
M
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 5 nov 1943
Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 17 aug 1946
Substituut-officier van Justitie arrondissement Groningen 18 dec 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 7 nov 1962


MUNTING
J.N. , Jurjen
Bankmedewerker ABN-AMRO
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Sneek


MUNTINGA
J.S. ; Mw.
Advocaat bij Van Steen & Pronk ; beëdiging 2002
Postbus 486
7900 AL Hoogeveen
Tel 0528-267231 , fax 0528-268102
j.muntinga@vansteenenpronk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUNTJEWERFF
N.
Advocaat bij Oosterveen Loomans & Muntjewerff ; beëdiging 1985
olm-advocat@compuserve.com
Advocaat bij Loomans & Muntjewerff
Postbus 2300 , 1620 EH Hoorn
Tel 0229-212815 , fax 0229-217020
n.muntjewerff@loomu.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MUNTJEWERIF
N.
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten
Postbus 2300 ; beëdiging 1985
1620 EH Hoorn
Tel 0229-212815 , fax 0229-217620
info@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MÜNZEBROCK
J.E. , geboren okt 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 aug 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 aug 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
Rechter rechtbank Assen 29 sep 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 24 november 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 24 november 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 24 november 1998
NU
Assen rechter
Groningen rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Norgerhaven/Bankenbosch
Voorzitter Beklagcommissie Norgerhaven/Bankenbosch
Lid adviescommissie dagtrainingscentrum Leger des Heils te Groningen
30 jan 1997
NB
Kinderrechter Assen.


MUREAU
A.J.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Verheijden Huntjens advocaten
Postbus 1522 ; beëdiging 2001
3000 BM Rotterdam
Tel 010-2092777 , fax 010-2092778
mureau@vh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MURIS
L.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Van den Boomen advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 193 , 5580 AD Aalst-Waalre
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
[vademecum advocatuur 2001]


MURRE
C.H.
[J
Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West , vestiging Middelburg , unitmanager


MUS
A.D. , geboren nov 1923
NLRM 91
Rechter rechtbank Rotterdam 23 aug 1975
Vice-president rechtbank Rotterdam 13 mei 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 13 jul 1979
President rechtbank Dordrecht 4 sep 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 26 feb 1991


MUS
J.B.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1996
Postbus 4714
4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5256534
j
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUS
J.B.
Advocaat bij Bos-Veterman ; beëdiging 1996
Van As & De Vries advocaten
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1996
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
jmus@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MUSKENS
F.L. , geboren apr 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Justitie 18 jul 1972
Raio rechtbank Amsterdam 1 jan 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 26 jun 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 aug 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 1 mei 1981
Buitengewoon verlof rechtbank Amsterdam 1 jul 1993
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


MUSKENS
M.E.W. , geboren dec 1956 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 21 jun 1993
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent aan de Katholieke Universiteit Brabant
18 feb 1997


MUSSAEUS
R.M.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 2000
Postbus 85005
3508 AA Utrecht
Tel 030-2595549 , fax 030-2595502
rmussaeus@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUTSAERS
A.L.M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 ; beëdiging 2000
1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
anja.mutsaers@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


MUTSAERS
A.L.M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406869 , fax 010-4048711
[vademecum advocatuur 2001]


MUTSAERS
E.J.D. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 1993 en 2002
Postbus 251
1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


MUTSAERS
E.J.D. , Eveline ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1993
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
eveline.mutsaers@cliffordchance.com


MUTSAERS
L.C.H.


MUTSAERS
M.J.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen
Postbus 55 ; beëdiging 2001
6500 AB Nijmegen
Tel 024-3813187 , fax 024-3606026
mutsaers@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUTSAERS
M.J.F.A. ; Mw.
Advocaat bij Wilhelminastraat 17 , 2011 VH Haarlem ; beëdiging 1977
Tel 023-5319499 , fax 023-5320131
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Barrevoetestraat 8 , 2011 WP Haarlem
m.j.mutsaers@advocaat-mediator.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUTSAERS - SWINKELS
M.W.J.C.M. , Marleen ; Mw.
Juridisch beleidsmedewerker
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Roosendaal "Drie Rozen".


MUTSAERTS
F.V.B.M.
Advocaat bij Banning advocaten
Postbus 1714 ; beëdiging 1979
5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6927789
f.mutsaers@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUTSAERTS
F.V.B.M.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1979
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Tel 040-2970000 , fax 040-2970774
fmutsaerts@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]


MUURLINK
R.
Advocaat bij Knuwer & Creutzberg ; beëdiging 2003
Postbus 75
1800 AB Alkmaar
Tel 072-5127117 , fax 072-5126957
muurlink@knuwer.nl
www.knuwer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUURMANS
B.W.A.
Advocaat bij Muurmans c.s. ; beëdiging 1978
Postbus 2934 , 6201 NA Maastricht
Tel 043-3438080 , fax 043-3435566
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Muurmans advocaten
bmuurmans@muurmansadvocaten.nl
www.muurmansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUURMANS
M.A.E.A.
Advocaat bij Rijk & Muurmans advocaten ; beëdiging 1980
Advocaat bij Rijk Muurmans & Van der Meeren
Postbus 1369 , 5602 Bj Eindhoven
Tel 040-2410046 , fax 040-2423008
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Muurmans & Van der Meeren advocaten
Postbus 468 , 5600 AL Eindhoven
Tel 040-2410046 , fax 040-2423008
maea.muurmans@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUUS DE GOEDE
M.C. ; Mw.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1986
Postbus 85005
3508 AA Utrecht
Tel 030-2595535 , fax 030-2595502
mgoede@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MUUSSE
N.P. , geboren mei 1924
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 94
Werkzaam politie Eindhoven , II.Inspecteur 1 mrt 1945
Werkzaam gemeentepolitie Rijswijk , II.hoofdinspecteur 1 apr 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 22 feb 1975
Rechter rechtbank Rotterdam 21 jun 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 jun 1988


MUYS
J.P.
Notaris te Kortgene , arrondissement Middelburg
Postbus 14 , 4484 ZG Kortgene


MUYZENBERG - van ZOELEN
J.E.M. van den ; Mw.
Advocaat bij Boskamp & Willems ; beëdiging 1996
Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
j.vandenmuyzenberg@boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2001]
lvandenmuyzenberg@boskampwillems.nl
www.boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2004]


MYJER
B.E.P. , geboren jul 1947 ; Prof.
M [B
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit te Leiden 1 okt 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 31 mei 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10 mrt 1980
Rechter rechtbank Zutphen 16 jul 1981
Vice-President rechtbank Zutphen 3 jul 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 2 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 24 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 mei 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 24 apr 1991
Plaatsvervangend Procureur-generaal ressortsparket Amsterdam 1 jan 1996
Plaatsvervangend Procureur-generaal ressortsparket Den Haag 1 jan 1996
Bijzonder Hoogleraar Rechten van de Mens 1 apr 2000
NU Zutphen Rechtbank Vice-President
NU Amstredam Parket Plaatsvervangend Procureur-generaal
HOOFDFUNCTIE
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
tel. 020 4446250 , fax. 020 4446210
Afdeling Strafrecht en Criminologie
Bijzonder Hoogleraar Rechten van de Mens
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Zutphen [19 aug 1997]
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Hoofdadvocaat-generaal - hoofd van het ressortsparket Amsterdam
Diverse docentschappen SSR, Redactieraad VN
Redacteur NJCM-bulletin
Redacteur Nieuwsbrief strafrecht
Lid College van Advies NJCM
Bestuurslid Stichting Beroepsmoraal en Criminaliteits..?
Gastdocent SSR
Organisator excursies Straatsburg SSR
Lid Adviescommissie wetgeving voor het OM
Lid Beheerscommissie opleidingen OM
Voorzitter ontwikkelteam gedragscode OM
Voorzitter reorganisatieproject OM documentaire informatievoorziening
Lid bestuur Stichting Strafrechtpraktijk
Gastdocent passim ?
Coördinator opleiding rechten van de mens t.b.v. rechterlijke macht Moldavië
Lid steering committee samenwerking rechten van de mens Moldavië
Bijzonder hoogleraar rechten van de mens, VU Amsterdam
Van Oostveen Voorzitter David Evekink Stichting te Zutphen
Voorzitter Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis, Zutphen
Voorzitter commissie van Beroep KNLTB te Hilversum
TEVENS [september 2003]
Redacteur Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten NJCM-bulletin 01-01-2002
Voorzitter College van Advies Nederlands Juristen Commité voor de Mensenrechten (NJCM) 01-01-2002
Vast gastdocent SSR
Vast gastdocent St. Strafrechtpraktijk
Voorzitter Human Rights Forum van de International Association of Prosecutors 01-01-2002
Redacteur Nieuwsbrief Strafrecht
Lid Executive Committee International Association of Prosecutors(IAP) 01-01-2002
@OPM
Overal dezelfde begindatum 01-01-2002. Onzin.


MYJER
E. , Egbert ; Dhr. M
Hoofdadvocaat-generaal ressortsparket Amsterdam
NU Amsterdam Parket Hoofdadvocaat-generaal
RC 18 oktober 2003]


MYJER
E.M.H. ; Mw.
Advocaat bij Van Haren Myjer De Blécourt ; beëdiging 1988
Postbus 600 , 3700 AP Zeist
Advocaat bij Mr. Drs. Edith M.H. Myjer Advocaat en Procureur
Postbus 173 , 3970 AD Driebergen
Tel 030-2369061 , fax 030-2437802
edith.myjer@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0343-511732 , fax 0343-511849
[vademecum advocatuur 2004]


MYJER
E.P.J. , geboren feb 1950 ; Dr.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 sep 1984
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger


MYJER
E.P.J. ; Dr. UHD
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Internationaal, Sociaal en Economisch Publiekrecht - ISEP
Recht der Internationale Organisaties
e.myjer@law.uu.nl


  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin