Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'L' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
letter L


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven JaspersLAAGLAND F.J.
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman ; beëdiging 1998
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6927770
f.laagland@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626532 , fax 040-2626531
nllaagl2@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAAGLAND H.C.J. , geboren mrt 1942
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 21 jun 1988
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leeuwarden ; kantoor Voorstreek 89 (8911 JM) ,pb.74 8900 AB Leeuwarden ; beëdiging 1970
Advocaat bij Ir.D.Asjeslaan 6 , 9269 WG Veenwouden
Tel 0511-474715 , fax 0511-477361
h.laagland@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Griffier van de Raad van Discipline te Leeuwarden

LAAK E.J.C. van de ; Mw.
Advocaat bij Lam en Muller ; beëdiging 2003
Postbus 170 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-426449 , fax 0172-470079
lam.muller@balienet.nl
www.lamenmuller.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAAK E.J.M van ; Mw.
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1997
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam

LAAK P.M.A.C. van de ; Ing.
Advocaat bij Kantoor Mr. P.M.A.C. van de Laak ; beëdiging 1998
Rootven 26a , 5066 AW Moergestel
Tel 013-5130725 , fax 013-5130330
[vademecum advocatuur 2001]
vandelaak@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAAK Th.H.J.M. op de
Notaris te Budel , arrondissement Den Bosch
Postbus 2005 , 6020 AA Budel

LAAKE J.A.J.M.I. van
Advocaat bij Postbus 72 , 5450 AB Mill ; beëdiging 1984
laakmill@tref.nl
Tel 0485-454150 , fax 0485-454409
laakmill@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]
laake.advocaten@inter.nl.net
[vademecum advocatuur 2004]

LAAN C. ; Mw.
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
c.laan@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAAN C. , geboren apr 1914
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 29 mrt 1946
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 13 mrt 195
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 mei 1962
Rechter rechtbank Utrecht 1 sep 1964
Vice-president rechtbank Utrecht 16 mrt 1976

LAAN D.B.H. van der
Notaris te Groningen , arrondissement Groningen
Kantoor Winterdijk & van der Laan ; Groningen

LAAN E.E. van der
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1984
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506662 , fax 020-5506762
e.e.van.der.laan@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAAN E.J.M. v/d ; Mw.
Rechten 1951
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland

LAAN H.A.A. van der , Gonny ; Mw. Drs.
Rechten 1934 , Kunstgeschiedenis 1985
(was) Chef kinder- en zedenpolitie
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Apeldoorn.
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn

LAAN J.H. van der
Burgemeester PvdA gemeente Eemsmond [info SAL 2000]

LAAN L. van der , geboren mrt 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Medewerker Ministerie van C.R.M. 1970
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 jun 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 19 jul 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 17 jun 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 28 feb 1986
Advocaat-generaal ressortsparket Arnhem 1 jan 1994
NU Arnhem Hof Ressortsparket Advocaat-Generaal
TEVENS
Onder overzicht nevenfuncties staat niets vermeld

LAAN L. van der , Lousewies , geboren 18 februari 1966 ; Mw.
1984 International baccalaureate Armand Hammer United World College, New Mexico
1990 Doctoraal rechten, Leiden
1991 Post-doctoraal diploma Internationale Betrekkingen, School voor Advanced Studies van de John Hopkins universiteit te Bologna
Stages bij Greenpeace en in het kabinet van ex-vice-president van de Europese Commissie. Frans
Andriessen
1991-1994 Medewerker bij TACIS-programma van de Europese Commissie (hulp aan ex-Sovjet-republieken)
1995-1997 Lid van het kabinet van Hans van den Broek voor Buitenlandse Betrekkingen bij de Europese
Commissie
1997-1999 Woordvoerder van Hans van den Broek.
1999-februari 2003 Europarlementariër voor D66
Heden: Tweede KamerLid D66

LAAN L.P.C. van der
Advocaat bij Dekker c.s. ; beëdiging 1991
Postbus 296 , 5240 AG Rosmalen
Advocaat bij Philips Lighting BV Legal Dept
Postbus 80020 , 5600 JM Eindhoven
Tel 040-2755238 , fax 040-2756736
luuk.van.der.laan@philips.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Philips DAP Legal Dept.
Postbus 1474 , 3800 BL Amersfoort
Tel 033-4602382 , fax 033-4893838
luuk.van.der.laan@philips.com
[vademecum advocatuur 2004]

LAAN M.
Advocaat bij Kalff Katz & Koedooder ; beëdiging 1996
Concertgebouwplein 29 , 1071 LM Amsterdam
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
nllaanl5@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LAAN - KUIJT Zie LAAN, M.A. M.A. van der ; Mw.

LAAN e.v. KUIJT M.A. van der , geboren apr 1972 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1995
bgwn verlof rechtbank Groningen 1 oktober 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam, kantoor Nauta Dutilh, beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ekelmans & Meijer
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
vanderlaan@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAAN O. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2000
Postbus 756440 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460636 , fax 020-5460792
ottilie.laan@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LAAN P.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rotterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]

LAAN P.A.M.H. van der ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Utrecht ; beëdiging 2002
Postbus 13036 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2769511 , fax 030-2716144
e.vanderlaan@utrecht.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAAN P.M. van der , geboren 1935
Lid Bestuur Vereniging Hendrick de Keyser
Voorzitter Raad van Comm. Smurfit Nederland Holding B.V.
Commissaris Labouchere N.V.
De heer van der Laan was in het verleden vice-Voorzitter van het bestuur van de maatschap Nauta Dutilh. Voorts was hij Lid van het bestuur van de Nederlandse Spaarbankbond en van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, alsmede commissaris bij de Verenigde Spaarbank N.V., de VSB Groep N.V. en Uitgeverij Versluys B.V. (voorzitter).

LAAN R.G.J.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1992
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 2380 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229-270744 , fax 0229-247186
rl@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0229-287000 , fax 0229-287050
r.laan@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

LAAN R.J. , geboren 1942
Algemeen Vennoot Lazard Frères & Cie.
Lid Bestuur Stichting Descartes
Lid Bestuur StichtingINSEAD
Commissaris Laurus N.V.
Commissaris Vedior N.V.
Lid Beirat Lazard & Co. G.m.b.H.
Lid Conseil de Surveillance AON-SGCA
Lid Conseil d'Administration Fonds Partenaires Gestion S.A.
Lid Conseil d'Administration Interbrew S.A.
Lid Conseil de Surveillance OfficeCommercial Pharmaceutique (OCP) S.A.

LAANE N.L.H.M. , geboren jan 1958
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10 aug 1990
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Oldenzaal ; kantoor Kienhuis Plaggemars ; beëdiging 1983
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten
Postbus 303 , 7570 AH Oldenzaal
Tel 0541-573100 , fax 0541-573199
n.l.h.m.laane@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804200 , fax 053-4804292
norbert.laane@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Woonzorg Twente te Hengelo
Lid sponsorcommissie van de Stichting Horsedriving Twente te Oldenzaal

LAAR A. van 't
Burgemeester PvdA gemeente Nederlek [info SAL 2000]

LAAR A.M. van de ; Mw.
Advocaat bij Pot Jonker advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
a.vandelaar@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAAR D.H.C. van de ; Mw.
Advocaat bij Banning advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927715 , fax 073-6927791
d.vandelaar@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAAR H.C. van de ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
hvandelaar@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAAR J.A. van
Advocaat bij van Laar & De Vries ; beëdiging 1974
Postbus 74 , 3930 EB Woudenberg
Tel 033-2861524 , fax 033-2863234
advocaten@vanlaar-devries.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LAAR J.M. van de ; Mw.
Advocaat bij Beer advocaten ; beëdiging 1989
Johannes Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
jmvandelaar@beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAAR K.H. van de ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
kristien.vandelaar@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

LAAR M.C.M. , geboren mei 1946 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21 feb 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 sep 1994
Rechter rechtbank Utrecht 3 okt 1995
Raadsheer Centrale Raad van Beroep 02-09-2004
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997
TEVENS [oktober 2004]
Secretaris / bestuurslid Ver. Ned. en Vlaamse Koormuziek, kamerkoor Quintijn , Utrecht van 15-07-2002

LAAR M.L.M. van de
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
wandelaar@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAAR O.G. van
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Arthur Andersen & Co , S.C.
Belastingadviseur

LAAR P.F.M. van de
Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu
fax 046 4528260
Contactpersoon

LAAR P.J.A. van de
Advocaat bij van de Laar advocatenkantoor ; beëdiging 1975
Mauritsstraat 24 , 5616 AA Eindhoven
Tel 040-2449942 , fax 040-2457435
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LAAR R. van de
Advocaat bij De Vree & De Man advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 12067 , 3004 GB Rotterdam
Tel 010-2459950 , fax 010-4159518
rvdlaar@devree-deman.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LAAR R.H.L. van de
Advocaat bij Brauer & van de Laar ; beëdiging 2002
Schaesbergerweg 8 , 6415 AH Heerlen
Tel 045-5725953 , fax 045-5725935
rvdlaar@braueradv.nl
www.braueradv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAAR T.J. van , geboren 11-11-1969 ; Drs.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Secretaris (JU)
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LAARBERG J.G.H.
Notaris te Didam , arrondissement Arnhem
Kantoor Geselschap en Laarberg ; Didam

LAARHOVEN A.M.H.W. van ; Mw.
Advocaat bij Spaans advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 1139 , 1270 BC Huizen
Postbus 139 , 1270 8C Huizen
Tel 035-5202780 , fax 035-5263275
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1981 en 1989
vanlaarhoven@spaansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAARHOVEN E.W.A.M. van , geboren mrt 1948 ; Mw.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 15 sep 1975

LAARHOVEN G.H.M. van
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 2000
Brugstraat 69 , 4701 LD Roosendaal
Tel 0105-544927 , fax 0 165-560158
[vademecum advocatuur 2001]
g.laarhoven@roosendaalbureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAARHOVEN - van der MARK P.C.A. ; Mw.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2000
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075148 , fax 010-4075710
pietia.laarhoven@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAARMAN J.W.E. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 19 , 4797 ZG Willemstad ; beëdiging 1996
Tel 0158-473714 , fax 0158-473045
[vademecum advocatuur 2001]

LAARSCHOT M.A. van de, geboren maart 1959
universitair docent aan de Rijksuniversiteit Leiden
Rechter rechtbank Rotterdam 8 september 1998

LAAT C.M.M. de
Notaris te Horst , arrondissement Roermond
Kantoor Laat, De & Wilbers: Horst

LAAT I.J. de ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 2002
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506839 , fax 020-5506939
inge.de.laat@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAAT J.C.A.M. de , Joost ; Dhr.
Vestigingsmanager
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rosmalen

LAAT J.F.M. de , geboren juli 1956 ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 25 augustus 1 999

LAAT J.J.M. de , geboren jul 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10 sep 1985
Kantonrechter Rotterdam 22 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 11 mei 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 11 mei 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 11 mei 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 11 mei 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
Kantonrechter Utrecht 9 dec 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch 1 jan 1997
Vice-President Rechtbank Utrecht 1 januari 2002
NU Utrecht Rechtbank vice-president
NU Utrecht Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter ontslagcommissie ingevolge art 43 Arbeidsvoorzieningswet van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie
Voorzitter Sociale commissie ex CAO Particuliere Beveiligingsorganisaties
Voorzitter Commissie Opleiding kandidaat-gerechtsdeurwaarders
Voorzitter vereniging voor arbeidsrecht
TEVENS [juli 2002]
Voorzitter Sociale commissie CAO Particuliere Beveiligingsorganisaties te Houten
Voorzitter Bestuur Vereniging voor arbeidsrecht te Amsterdam
Lid Commissie van Beroep pensioenfonds gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen te Zeist
Voorzitter Bestuur Gemeenschappelijk beheersinstituut ondernemingsraden te Utrecht

LAAT R.P.M. de
Advocaat bij van Riet & Associees advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635080 , fax 030-2035070
delaat@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2635052 , fax 030-2635070
delaat@vanriet.associees.nl
www.vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAATMAN J.W.E. ; Mw.
Advocaat bij
Postbus 19 ; beëdiging 1991 en 1996
4797 ZG Willemstad
Tel 0168-473714 , fax 0168-473045
[vademecum advocatuur 2004]

LABEE P.D.
Advocaat bij Labee advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 2025 , 3800 CA Amersfoort
Tel 033-4034030 , fax 033-4017112
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 033-4634636 , fax 033-4617112
info@labee-advocaten.nl
www.labee-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LABLANS A. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1999
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2240224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]

LABOHM A.N. , geboren augustus 1956 ; Dhr.
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 augustus 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 oktober 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-01-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Docent S.R.A.
Bestuurslid Nederlandse vereniging van ondernemingsrechtadviseurs van de Nederlandse Vereniging van ondernemingsrechtadviseurs

LABRUYÈRE M.M. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
manette.labruyere@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]

LADRAK D.J.
Advocaat bij Ladrak & Sprenger ; beëdiging 1980
Postbus 875 , 2300 AW Leiden
Tel 071-5235448 , fax 071-5680685
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ladrak advocaten
info@ladrak-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAER J.C. van , geboren apr 1909
NLRM 71
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1935
Werkzaam in bedrijfsleven aug 1940
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jan 1969
Rechter rechtbank Den Haag 4 dec 1969

LAER M.H.M. van , geboren mrt 1951 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90
Raio 1 sep 1978
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissement Amsterdam 1 jan 1985
INFO
Is sinds ongeveer 1987 iets anders gaan doen.

LAEYENDECKER A.P.M.A. ; Mw.
Advocaat bij Merlijn advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 75 , 5390 AB Nuland
Tel 073-5324449 , fax 073-5325829
merlijn@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Laeyendecker
Postbus 530 , 5340 AM Oss
Tel 0412-475333 , fax 0412-475330
kantoor@laeyendecker.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAFARRE M. ; Mw.
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1988
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
infobrdcl@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Greenberg Traurig LLP
Postbus 75306 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3017300 , fax 020-3017350
lafarrem@eu.gtlaw.com
www.gtlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]

LAFEBER N.G.A.
Advocaat bij Keizers Poelman advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 2154 , 5600 CD Eindhoven
keizerspoelmanadvocaten@pi.net

LAFLEUR L.C.A.H.J. , geboren jun 1933 (of L.Ch.A.H.J.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam versch.gemeenten , II.gemeentesecretaris te Hoorn 1953
Waarnemend griffier rechtbank Roermond 18 mei 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 9 mei 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 19 sep 1975
Rechter rechtbank Roermond 11 jul 1977
Lid Ned. Antillen en Aruba 20 nov 1979
Kantonrechter Enschede 3 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 12 mrt 1986
Lid Ned. Antillen en Aruba 3 jul 1986
Vice-President rechtbank Assen 15 sep 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 25 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 25 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 25 aug 1993
Coördinerend vice-President rechtbank Assen 7 aug 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 17 augustus 1999
NU
Assen coördinerend Vice-President/kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo rechter-plaatsvervanger WNMI
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen

LAGAAUW H.W.
Advocaat bij Evers & Lagraauw advocaten ; beëdiging 1985
Boerhaavelaan 11 , 2334 EB Leiden
Tel 071-515377$ , fax 071-5153934
[vademecum advocatuur 2004]

LAGARDE C.M.E ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1995
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LAGAS H. , geboren mei 1959
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Valkenswaard
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 14 feb 1994
Rechter rechtbank Breda 1 jan 1995
Vice-President Rechtbank Breda 01-04-2003
NU Breda Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
31 jan 1997
TEVENS [oktober 2004]
Lid Commissie van Toezicht P.I.V. (wat is dat?) , Breda 01-11-1997
Voorzitter Stichting Causa nostrae laetitia ; woonzorgcomplex Vredenbergh , Breda van 01-01-2002 tot 01-03-2004

LAGEMAAT A.C.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1992
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
a.lagemaat@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAGENDIJK J.G. ; Dhr.
Notaris te De Ronde Venen , arrondissement Utrecht
Kantoor Hendriks & Lagendijk ; De Ronde Venen
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel De Ronde Venen

LAGERVELD F.C. , Frank ; Dhr.
Man. PTT post Rayon Leiden
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Wassenaar

LAGERVELD F.M. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 754 , 3000 AT Rotterdam ; beëdiging 2001
Tel 010-4132180 , fax 010-4122125
lagerveld@kclaw.nl
www.kostercIaassen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAGERWAAR D.H. , geboren sep 1922
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 9 dec 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 11 dec 1948

LAGERWAARD H. , geboren sep 1922
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlom 9 dec 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 11 dec 1948
Gedetacheerd substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam apr 1960 - apr 1962
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 18 dec 1956
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 20 jul 1972

LAGERWAARD R.W.
Advocaat bij Schuurmans advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 145 , 9300 AC Roden
Tel 050-5015455 , fax 050-5015456
info@schuurmans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1992 en 1996
r.w.tagerwaard@schuurmans-advocaten.nl
www.schuurmans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAGERWEIJ L.P.
Advocaat bij Vuurens & Le Clercq ; beëdiging 1994
Postbus 3108 , 2601 DC Delft
vuurens@xs4all.nl
Tel 015-2152929 , fax 015-2146599
vuurens@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
lagerweij@vuurensleclercq.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAGERWEIJ N.
Advocaat bij Ten Have & Le Cocq d'Armandville ; beëdiging 1973
Mathenesserlaan 480 , 3023 HL Rotterdam
Advocaat bij Ten Have Le Cocq advocaten
Postbus 30 , 3000 AA Rotterdam
Tel 010-4760000 , fax 010-4255117
tenhave.lecocq@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij le Cocq & Partners advocaten
info@lecocq-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAGERWERF - VERGUNST E.F.
Plaatsvervangend Lid van de Commissie Gelijke Behandeling [juli 2001]

LAGERWERFF F.E.
NLRM 71 80
Raad Hoog Militair GerechtsHof 30 dec 1965

LAGERWEY Zie UHLENBECK - LAGERWEY H. , geboren nov 1939 ; Mw.

LAGRAAUW H.W.
Advocaat bij Mr. M.G.Evers Kantoor ; beëdiging 1985
Advocaat bij Evers & Lagraauw advocaten
Boerhaavelaan 11 , 2334 EB Leiden
Tel 071-5153778 , fax 071-5153934
[vademecum advocatuur 2001]

LAHEY D. ; Mw.
Advocaat bij Frankhuijzen advocatenkantoor ; beëdiging 1999
Postbus 3810 , 3003 AV Rotterdam
Tel 010-4654555 , fax 010-4671106
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Weski Heinrici advocaten
Westersingel 43 , 3014 GT Rotterdam
Tel 010-4368121 , fax 010-4360017
d.lahey@weski.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAHUIS K. , geboren jun 1950 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 17 sep 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 27 aug 1990
Rechter rechtbank Groningen 10 apr 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 28 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 28 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 28 jan 1993
Vice-President rechtbank Groningen 9 december 1998
NU
Groningen rechter/kantonrechter-plaatsvervanger
Winschoten kantonrechter-plaatsvervanger
Zuidbroek kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
De helft van de werktijd gedetacheerd bij de SSR
30 jan 1997

LAIGSINGH R.T.
Advocaat bij Kleerecooper advocatenkantoor ; beëdiging 2003
Postbus 686 , Advocaat bij 3500 AR Utrecht
Tel 030-2307100 , fax 030-2314545
[vademecum advocatuur 2004]

LAIMBÖCK D.R.Q. ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 21937 , 3001 AX Rotterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
[vademecum advocatuur 2001]

LAK M.W.J. , geboren 12-03-1949
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LAK S.W.A. , geboren 1954
Lid Hoofddirectie Europe Combined Terminals B.V.
Oud-functies:
Directeur Erts- en Kolen Overvlagbedrif Maasvlakte (EKOM) B.V.
Directeur EuropeesMassagoed-Overslagbedrijf (EMO) B.V.
Lid Algemeen Bestuur Havenwerkgeversvereniging SVZ
Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur SVZ Havenondernemersvereniging Rotterdam.

LAKAMP Zie BRONSEMA - LAKAMP (of LÄKAMP) E. , geboren jul 1955 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 5 feb 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 18 jun 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 26 jun 1986
Rechter Rechtbank Assen van 01-09-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 30-01-2002
NU Assen Rechtbank Rechter
Nu Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
GemeentraadsLid VVD uit den Hof de van AR en DB bestuur Dr. Nassaucollege
Gastdocent SSR ism intoductiemodules administratief personeel
17 nov 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

LAKEN A.S. van der
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1992
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
antal. vanderlaken@bakernet.com
Advocaat bij Vanderlaken advocatenkantoor B.V.
Weesperstraat 390 , 1018 DN Amsterdam
Tel 020-6226887 , fax 020-6229812
antalchranderlaken.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij LegalMaster advocaten
Weesperstraat 394 , 1018 DN Amsterdam
Tel 020-4229184 , fax 020-3301449
a.laken@legalmaster.com
www.legalmaster.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAKEN F.R. van der
Advocaat bij Groenstraat 75 , 4841 BC Prinsenbeek ; beëdiging 1961

LAKENS H.J.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1997
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
general@derks.nl
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 1997 en 2001
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 034-2850300 , fax 030-2850341
humphrey.lakens@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAKERVELD C. ; Mw.
Advocaat bij Wille & Donker advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 357 , 2400 AJ Alphen a/d Rijn
Tel 0172-442417 , fax 0172-442028
lakerveld@willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wiersma Mende Prakke
Postbus 633 , 1000 AP Amsterdam
Tel 020-5245245 , fax 020-4210044
clakerveld@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAKKE - DIJKMAN M.G.J. ; Mw.
Rechten 1954
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen

LALESSE M.C.S. ; Mw.
Advocaat bij van Donselaar & Sieders ; beëdiging 1994
Postbus 10314 , 7301 GH Apeldoorn
Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
bogaerts@nedernet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
lalesse@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LALISANG I.D.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-5492181
iskandar.lalisang@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LALJI L.M.
Advocaat bij Weteringschans 33 , 1017 RV Amsterdam ; beëdiging 1992
Advocaat bij Lalji advocaten
Westeinde 20 , 1017 ZP Amsterdam
Tel 020-6250129 , fax 020-6380323
[vademecum advocatuur 2001]
De Lairessestraat 39 , 1071 NS Amsterdam
Tel 020-6250129 , fax 020-6380323
lalji.taxlawyers@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAM A.W.J.
Advocaat bij Beks & Beks ; beëdiging 1980
Postbus 2383 , 1200 CJ Hilversum
Tel 035-6219941 , fax 035-6216058
info@beks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LAM M.R. het
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co.
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
m.het.lam@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mahieu Schnoor Thöle advocaten
Postbus 95323 , 2509 CH Den Haag
Tel 070-3475121 , fax 070-3838903
mst@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAM N.M. ; Mw.
Rechten 1985
Advocaat & Procureur , Zelfstandig Advocaat & PROC
Advocaat bij Lam en Müller ; beëdiging 1990
Postbus 170 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-426449 , fax 0172-470079
lam.mutler@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
lam@lamenmuller.nl
www.lamenmuller.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden

LAM T.E.P.A.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1996
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
t.lam@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAM W.F.J. , geboren jun 1912
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 25 mei 1936
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 13 sep 194
Rechter rechtbank Almelo 10 jun 1942
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 15 mrt 1946
Verlof buiten bezwaar van's Rijks schatkist i.v.m. werkzaamheden:
1.Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Haarlem 1 jul 1947 tot 16 aug 1952
2.Lid Centrale Commissie voor de onteigeningszaken Rotterdam 16 aug 1951 tot jan 1955
NU
Rechter rechtbank Amsterdam 19 mei 1959
Kantonrechter Amsterdam 4 jan 1967

LAMAN G. , geboren feb 1962 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 23 jan 1995
Rechter rechtbank Groningen 18 sep 1997
NU Groningen Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Senior juridisch Medewerker bij de rijksdienst voor radiocommunicatie
Hoofddirectie Telecommunicatie en Post Ministerie van Verkeer en Waterstaat
30 jan 1997
TEVENS [oktober 2004]
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen

LAMAN L. , Louise ; Mw.
Kandidaat notaris ; artiestenmanager
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Haarlem-Kennemerland.

LAMAN TRIP O. , geboren 1946 ; Jhr. Drs.
Executive Director Reed Elsevier PLC.
De heer O. Laman Trip is voorheen werkzaam geweest bij Mobil, onder meer als president van de raad van bestuur van Mobi1 Oil B.V. Vervolgens kwam hij in dienst bij BP, waar hij president van BP Nederland en BP België was. Verder was hij board member bij de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland.

LAMAN TRIP S. ; Jhr

LAMBECK J.J.
Notaris te Delfzijl , arrondissement Groningen
Kantoor Lambeck & Drenth ; Delfzijl

LAMBERS C. ; Prof. UHD
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Algemene Rechtswetenschap en Rechtsgeschiedenis
Hoogleraar Milierecht
Eerder vermeld als: Bijzonder hoogleraar Milieurecht en bouw-recht (Vanwege het Groninger Universiteits Fonds)
c.lambers@rechten.rug.nl
INFO
Privé adres: Ontginningsweg 1 , 9865 XA Opende, tel. 0594-659279

LAMBERS E.C.
Advocaat bij Beks & Beks ; beëdiging 1972
Postbus 2383 , 1200 CJ Hilversum
Tel 035-6219941 , fax 035-6216058
e.lambers@beks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LAMBERS - HACQUEBARD J.J. , geboren mrt 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 6 mei 1985
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Ars et Mathesis
Lid Platform WVG Marum-Grootegast
Lid raad van advies technisch doe-centrum Aeolus
25 jan 1997

LAMBERS K.H.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 13 apr 1950

LAMBERT A.J.H.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Kooijman Lambert ; Rotterdam

LAMBIE J.M.H.
NLRM XX
Rechter-plaatsvervanger Den Haag
NU Den Haag Rechtbank Pensioen? 15 oktober 2004 niet te vinden op rechtspraak.nl
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Kolonel Kon.Landmacht bd
apr 1997

LAMBIE M.H.B.F. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1990
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMBOOIJ - SCHILTE J.M. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Lambooij en van der Meulen ; beëdiging 1980
Burg. Lambooylaan 20 , 1217 LE Hilversum
Tel 035-6219671 , fax 035-6213601
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LAMBOOIJ L.J.P. , geboren feb 1964
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 25 okt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 1 feb 1997
Rechter rechtbank Middelburg 18 mrt 1998
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger
TEVENS [sep 2001]
Geen nevenfuncties

LAMBOOIJ M.V.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2000
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857608 , fax 020-5727608
mlambooij@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]

LAMBOOIJ T.E. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1988
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1988
Postbus 71170 , Tripolis 300 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785886 , fax 020-5785800
tinekelambooy@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785952 , fax 020-5785800
tineke.lambooy@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LAMBRECHTSEN S.C. ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1992 en 2000
susan.lambrechtsen@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMBREGTS J.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Krans & van Hilten advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
jlambregts@kransenvanhilten.nl
www.kransenvanhilten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMBRIEX R.J.L.M.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1992
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
general@derks.nl
Advocaat bij Donahue & Partners ; beëdiging 1992
787 Seventh Avenue 22nd floor , New York N.Y.10019 , USA
Tel 001-2127732559 , fax 001-2129779359
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6492121
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMEIJER E.A. , geboren nov 1963 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1991
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 dec 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam1 juli 1999

LAMEIJER R.J.G. , geboren mrt 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Raad voor do Kinderbesch.Breda
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 17 sep 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 17 sep 1982
Rechter rechtbank Breda 11 okt 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Vice-President rechtbank Breda 26 okt 1992
NU
Breda Vice-President
TEVENS
Regent Stichting Het Weeshuis Breda
Voorzitter adviescommissie BB-schriften gemeente Breda
31 jan 1997

LAMENS J. , geboren feb 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 22 aug 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 13 mei 1987
Rechter rechtbank Arnhem 12 feb 1990
Haadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 22 okt 1994
Raadsheer Hof Den Bosch 19 mei 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 19 mei 1995
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 4 feb 1997
Raadsheer Hof Arnhem 24 sep 1997
Vice-president Gerechtshof Arnhem vanaf 01-09-2002
NU Arnhem Hof Vice-President
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep voor de Studiefinanciering
Hoofdredacteur Auteur Kluwer Fiscale Databank
Auteur bij Gouda Quint
Vaste Medewerker van het Echtscheidingsbulletin van Kluwer BV
Docent "Beroepsregels" bij de Federatie Belastingacademie van de Nederlandse Federatie van
Belastingadviseurs
Lid werkgroep Geschiedenis van de Overheids Financiën in Nederland
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep Studiefinanciering
Medewerker cursus Belastingrecht Uitgeverij Gouda Quint
Redacteur Kluwer Datalex van CD-ROM fiscale Bibliotheek 16 feb 1998
TEVENS [juni 2002]
Samensteller CD-ROM bestand FISCINDEX van de Fiscale Databank van Kluwer
Docent Federatie van Belastingadviseurs (procesrecht, tuchtrecht)
Auteur fiscaalrechtelijke en historische artikelen
Lid van de Werkgroep Financiën van de Republiek
Auteur Echtscheidingsbulletin
Plaatsvervangend-Lid College van Beroep voor de Studiefinanciering
Lid redactieraad Nederlands tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR)
Lid Centrale Raad voor strafrechttoepassing (met ingang van 01-04-2000)
Lid begeleidingscommissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten inzake Gemeentelijke
belastingen in de 21ste eeuw
TEVENS [juli 2002]
Hoofdredacteur/Auteur van Fiscindex binnen kluwers' fiscale databank Uitgeverij Kluwer, Arnhem van 01-01-1987
Lid Werkgroep Geschiedenis van de Overheidsfinanciën in Nederland Rijksarchief/Universiteiten, Nederland/België van 01-01-1984
Lid Centrale Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming, Arnhem van 01-04-2000
Vaste Medewerker van het Echtscheidingsbulletin Uitgeverij Kluwer, Arnhem van 01-07-1998
Lid Redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht SDU, Arnhem/Amersfoort van 01-09-1999
Lid Begeleidingscommissie VNG Gemeentelijke belastingen 21e eeuw, Den Haag van 01-01-2000 tot 31-12-2001
Docent beroepsregels federatie-belastingacademie Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs, Utrecht van 01-03-1997 tot 30-04-2002
TEVENS [februari 2003]
Lid Werkgroep Geschiedenis van de Overheidsfinanciën in Nederland
Rijksarchief/Universiteiten te Nederland/België vanaf 01-01-1984
Lid Centrale Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming te Arnhem vanaf 01-04-2000
Vaste Medewerker van het Echtscheidingsbulletin Uitgeverij Kluwer te Arnhem vanaf 01-07-1998
Hoofdredacteur/Auteur van Fiscindex binnen kluwers' fiscale databank
Uitgeverij Kluwer te Arnhem vanaf 01-01-1987
Lid Redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht SDU te Arnhem/Amersfoort vanaf 01-09-1999
Lid Begeleidingscommissie VNG Gemeentelijke belastingen 21e eeuw te Den Haag vanaf 01-01-2000
tot 31-12-2001
Docent beroepsregels federatie-belastingacademie
Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs te Utrecht vanaf 01-03-1997 tot 30-04-2002
TEVENS [mei 2003] [oktober 2004]
Lid Werkgroep Geschiedenis van de Overheidsfinanciën in Nederland Rijksarchief/Universiteiten te Nederland/België van 01-01-1984
Lid Centrale Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming te Arnhem van 01-04-2000
Vaste Medewerker van het Echtscheidingsbulletin Uitgeverij Kluwer te Arnhem van 01-07-1998
Hoofdredacteur/Auteur van Fiscindex binnen kluwers' fiscale databank Uitgeverij Kluwer te Arnhem van 01-01-1987
Lid Redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht SDU te Arnhem/Amersfoort van 01-09-1999
Lid Begeleidingscommissie VNG Gemeentelijke belastingen 21e eeuw te Den Haag van 01-01-2000 tot 31-12-2001
Docent beroepsregels federatie-belastingacademie Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs te Utrecht van 01-03-1997 tot 30-04-2002

LAMERS B.T.G.M.
Advocaat bij van Hooft advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 2655 , 5800 AG Venray
Tel 0478515115 , fax 0478-514081
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vlaminckx & Sanders advocaten en notarissen
Postbus 496 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3201920 , fax 077-3513491
b.lamers@vlsa.nl
www.vlaminckxsanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMERS C.D.M. , geboren nov 1953 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Chef juridische zaken van het GAK te Helmond
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 23 jul 1993
Rechter rechtbank Breda 8 jul 1994
Raadsheer Hof Den Bosch 15 juni 1998
Vice-President Gerechtshof Den Bosch 01-09-2003
NU Breda Hof Vice-President
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Buro voor rechtshulp Eindhoven/Helmond
Lid Bestuur Raad voor de rechtsbijstand Hofressort Den Bosch
Voorzitter commissie bezwaren en beroep van de Raad voor de rechtsbijstand te Den Bosch
31 jan 1997
TEVENS [aug 2001]
Klachtencommissie RvdK, Directie Zuid, plaatsvervangend Voorzitter
TEVENS [oktober 2004]
Voorzitter Klachtencommissie 01-01-1999
@OPM Welke klachtencommissie
Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroep Raad voor Rechtsbijstand , Den Bosch van 01-01-1998
Lid Raad voor Rechtsbijstand , Raad voor Rechtsbijstand , Den Bosch van 01-01-1994 tot 31-12-2001

LAMERS D.M.
Advocaat bij Keizers Poelman advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 2154 , 5600 CD Eindhoven
Tel 040-2445600 , fax 040-2445411
d.lamers@keizerspoelman.nl
www.keizerspoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMERS E.A.M. , geboren jul 1902
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 30 dec 1927
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 31 jul 1930
Auditeur-militair-plaatsvervanger Krijgsraad Den Bosch 27 jun 1931
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 25 mrt 1935
Rechter rechtbank Amsterdam 21 apr 1938
Rechtsgeleerd Raadsheer bijzonder Hof Amsterdam 24 jul 1945
Vice-president bijzonder Hof Amsterdam 3 jul 1947 tot 1 mei 1948
Directeur-Generaal van het Gevangeniswezen 16 jan 1948
Raad Hoog Militair GerechtsHof 27 feb 1958
President Hoog Militair GerechtsHof 16 mei 1966

LAMERS - LITJENS E.J.W.T. ; Mw.
Advocaat bij Oey Medisch advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 200 , 5720 AF Asten
Advocaat bij advocatenkantoor Hendriks
Postbus 91 , 5750 AB Deurne
Tel 0493-321872 , fax 0493-313875
p.hendriks@iae.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Lamers-Litjens
Reigerlaan 2 , 5737 PH Lieshout
Tel 0499-425170 , fax 0499-425158
llamers@iae.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMERS G.W.A.J. , geboren apr 1913
NLRM 71
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Arnhem 25 mrt1945
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 22 jun 1950
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 28 apr 1951
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 18 dec 1956

LAMERS H.H.B. , Herm ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Boels van Eijndhoven Coenegracht ; beëdiging 1982
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-362265502
lamers@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Maastricht

LAMERS H.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Heijkamp Ngasirin advocaten ; beëdiging 2002
Stationsweg 109 , 6711 PN Ede
Tel 0318-642461 , fax 0318-430663
secretariaat@heijkampngasirin.nl
www.heijkampngasirin.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMERS H.M. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1996
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
general@derks.nl

LAMERS J.Th.
Notaris te Zaandam , gem. Zaanstad , arrondissement Haarlem
Postbus 1154 , 1500 AD Zaandam

LAMERS M.J.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1988
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121622 , fax 030-2121333
m.lamers@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMERS - WILBERS M.J.L. , geboren juni 1946 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Senior-gerechtssecretaris
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 jan 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 14 februari 1998
Rechter rechtbank Rotterdam 1 april 1999

LAMERS - STRATER M.P.A. ; Mw.
Rechten 1962
Wethouder
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem

LAMERS M.T.A. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Apeldoorn ; beëdiging 2003
Postbus 10037 , 7301 GA Apeldoorn
Tel 055-5782501 , fax 055-5782500
r.lamers@apeldoorn.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMERS P.Th.W ; Mw.
Advocaat bij Buro voor Rechtshulp ; beëdiging 1994
Postbus 402 , 7600 AK Almelo

LAMERS R.F.M.
Advocaat bij Schelstraete c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 106 , 5070 AC Udenhout
Tel 013-5114420 , fax 013-5114290
info@sehelstraete.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LAMERS W.J.J.
Advocaat bij Lamers De Groot advocaten ; beëdiging 1976
Bankrashof 3, kantoorgebouw , 1183 NP Amstelveen
Tel 020-6434966 , fax 020-6430548
LAMERS@lamersdegroot.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Van der Hooplaan 7 , 1185 EV Amstelveen
Tel 020-6434966 , fax 020-6436548
lamers@lamersdegroot.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMME P.A.L.C.
Advocaat bij Janssen Ohlenroth & Ponsioen ; beëdiging 1997
Herengracht 50 , 2312 LE Leiden
Tel 071-5148181 , fax 071-5147620
[vademecum advocatuur 2001]
palclamme@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]

LAMMEREE - DRIESSEN J. ; Mw.
Rechten 1952
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

LAMMERS A. ; Mw.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 3 nov 1976

LAMMERS C.M.H. ; Mw.
Advocaat bij Lefèvre Pelletier & associés ; beëdiging 1999
136 Avenue des Champs-Elysées , 75008 Parijs, Frankrijk
Tel 0033-153933008 , fax 0033-153933030
slammers@lpalaw.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1993 en 1999
1 Avenue Franklin D.Roosevelt , 75008 Parijs , Frankrijk
Tel 0033-149539125 , fax 0033-142891460
stanneke.lammers@loyensloeff.com
www.loyensloeEf.com
[vademecum advocatuur 2004]

LAMMERS G.
Advocaat bij Vondenhoff Sijben advocaten ; beëdiging 1976
Caumerdalschestraat 1 , 6416 GC Heerlen
Postbus 2791 , 6401 DC Heerlen
Tel 045-5602200 , fax 045-5742652
info@vondenhoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lammers advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 180 , 7600 AD Almelo
Tel 0546-452038 , fax 0546-646274
info@lammersadvocaten.nl
www.lammersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMMERS H.H. ; Mw.
Advocaat bij Lammers advocaten ; beëdiging 1992 en 2003
Postbus 59 , 7680 AB Vroomshoop
Tel 0546-647039 , fax 0546-646274
info@lammersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMMERS J.C.J.
NLRM 80 87 88/89 90
Lid Ambtenarengerecht Haarlem 31 okt 1978

LAMMERS J.G. ; Prof.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Hoogleraar Internationaal milieurecht i.h.b. de volkenrechtelijke aspecten van het milieurecht
TEVENS
Verbonden aan het centrum voor milieurecht (UvA)
TEVENS
Lid van het bestuur van de NVIR Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, Leiden [mei 2000]
Privé adres: De Ruiterstraat 413 , 2041 HJ Zandvoort , Tel. 023 5716187

LAMMERS - ROSELAAR K. ; Mw.
Advocaat bij van Rij & Bijlsma advocaten ; beëdiging 1984
Mathenesserlaan 289 , 3021 HJ Rotterdam
Tel 010-4253897 , fax 010-4769206
[vademecum advocatuur 2001]
mr.klammersroselaar@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMMERS (misschien Lammers - Roselaar) M. , geboren feb 1957 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 23 nov 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 jan 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 22 jun 1994
NU Den Bosch Rechtbak Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
28 jan 1997
TEVENS [oktober 2004]
Op 16 oktober 2004 niets genoemd op rechtspraak.nl

LAMMERS R.G.F.
Advocaat bij van Zandvoort advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 117 , 5340 AC Oss
Tel 0412-637379 , fax 0412-646215
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lammers Molkenboer Roosendaal advocaten
Postbus 128 , 5340 AC Oss
Tel 0412-614443 , fax 0412-646215
r.lammers@lmradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMMERTSMA - van der HEY M.I. , geboren jul 1944 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 8 jun 1978
Plaatsvervanger voonitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle14 nov 1988
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle1 jan 1990
Rechter rechtbank Zwolle 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
Vice-President rechtbank Zwolle 4 feb 1997
NU
Zwolle Vice-President sector bestuursrecht ; actief 97
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen

LAMOEN J. van , geboren 29-08-1944
INFO
Woonplaats Amsterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LAMPE P.P. , geboren apr 1940
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen Leiden 1958 rechten , Corpslid
Werkzaam verz.maatschappij 1 jul 1964
Raio rechtbank Groningen 1 feb 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 1 jun 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Groningen 16 sep 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 1 jun 1969
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Arnhem 1 jun 1969
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 28 apr 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 5 jun 1972
Rechter rechtbank Arnhem 8 okt 1973
Buitengewoon verlof i.v.m.benoeming Ned. Antillen en Aruba 21 feb 1977
Vice-President rechtbank Zwolle 31 aug 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 3 nov 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 3 nov 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 3 nov 1982
President rechtbank Groningen 1 aug 1986
President rechtbank Maastricht 10 mei 1996
Coördinerend vice-president senior, dus President, Rechtbank Maastricht van 01-01-2002
NU Maastricht Rechtbank President
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Lid Redactie van het tijdschrift voor de rechtelijke macht TREMA
Lid van de Tuchtcommissie van de Ned. Golf Federatie
Lid diverse commissies (als Lid van de vergadering van rechtbankpresidenten)
Lid van de Raad van advies van de stichtingen Erven A de Jager en Groninger Historische
Publicaties
22 aug 1997
TEVENS [september 2003]
Lid tuchtcommissie Nederlandse Golf Federatie van 01-01-1996
Voorzitter Commissie Notariaat Vergadering van Rechtbankpresidenten van 01-01-2001
Lid dagelijks bestuur Gezamenlijke presidentenvergaderingen van 01-01-2002 tot 31-12-2002

LAMPE T.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2000
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313195 , fax 020-4313121
t.lampe@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMPHEN C. ; Mw. Drs.
Advocaat bij De Groot & Partners advocaten en Mediators ; beëdiging 1989
Postbus 14090 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2312713 , fax 030-2342012
grootlaw@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Groot Lamphen Gutter advocaten
grootlaw@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMPING B.E.A. ; Mw.
Advocaat bij Lamping & Luiten ; beëdiging 1984
Boompjes 27-29 , 7607 HE Almelo
Tel 0546-819900 , fax 0546-826347
lamping-luiten@interstroom.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LAMSMA J.H.
Advocaat bij Lamsma & Veldstra ; beëdiging 1983
Postbus 23320 , 3001 KB Rotterdam

LAMSVELT C.B.P.
Advocaat bij Lamsvelt advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 21137 , 3001 AC Rotterdam
Advocaat bij Lamsvelt van 't Hoen Vermeulen
Postbus 61222 , 3002 HE Rotterdam
Tel 010-2441717 , fax 010-2441718
[vademecum advocatuur 2001]
lamsvelt@lhv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAMUR C.

LAND A. van 't

LAND A.A.F. ; Mw.
Advocaat bij Bartels advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 64 , 3500 AB Utrecht
bartels@worldaccess.nl
Advocaat bij Anthos Consult
Postbus 20111 , 1000 HC Amsterdam
Tel 020-6213970 , fax 020-6213942
aland@anthos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Anthos Amsterdam
[vademecum advocatuur 2004]

LAND - SMORENBURG M. ; Mw.
Advocaat bij Wihelminapark 23 , 3581 NE Utrecht ; beëdiging 1998
Tel 030-2541800 , fax 030-2541775
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1992 en 1998
[vademecum advocatuur 2004]

LAND R. van 't
Advocaat bij Bom Schoenmakers & Thomas ; beëdiging 2003
Postbus 7411 , 4800 GK Breda
Tel 076-5200530 , fax 076-5203550
r.vant.land@bstadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAND S. ; Mw.
Advocaat bij Land, Legeland & van Tilburg ; beëdiging 1974
Nieuwendammerdijk 260 , 1025 LW Amsterdam
Advocaat bij Stadhouderskade 92 , 1073 AV Amsterdam
Tel 020-6649221 , fax 020-6715716
s.land@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koers & Kruyswijk
Prinsengracht 677 , 1017 IT Amsterdam
Tel 020-6253627 , fax 020-6234828
land@koersenkruyswijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANDA F.S. ; Mw.
Advocaat bij Koch & van den Heuvel ; beëdiging 2002
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Tel 076-5226470 , fax 076-5226413
landa@koch-heuvel.nl
www.koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANDE M.L.B. van der
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1987
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020 5517555 / 020 551732 , fax 020 6267949
maarten.l.b.van.der.lande@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANDEN A. van ; Mw.
Advocaat bij Adank & Klostermann advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 13334 , 3507 LH Utrecht
Tel 030-2316569 , fax 030-2343569
[vademecum advocatuur 2001]

LANDEN D. van der
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos ; beëdiging 1995
Keizersgracht 332 , 1016 EZ Amsterdam
Tel 020-6275411 , fax 020-6226577
amsterdam@ssrp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Roos & Pen advocaten
info@drpadvocaten.nl
www.drpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANDER J.A. , geboren aug 1939
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 5 aug 1982
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger WNMI
TEVENS
Griffie der Staten van Zeeland
Voorzitter Alliance Francaise de Walcheren
Lid van de Conseil Generaal van de Alliance Française des Pays Bas
Lid Bestuur scholengemeenschap De Wellinge te Middelburg opgaand in de nieuwe
scholengemeenschap Nekelennia
jul 1997

LANDERLOO F.A.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Hogervorst en Wudka advocaten ; beëdiging 2002
Hertogsingel6214 AD Maastricht
Tel 043-3257800 , fax 043-3257$58
fianderloo@hogervorstwudka.nl
www.hogervorstwudka.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANDGRAAF J.W.
Notaris te Almere, arrondissement Zwolle
Kantoor Landgraaf Koelmans, Almere, Hilversum

LANDMAN J.W.
Advocaat bij De Ruijter De Wildt & De Vroom ; beëdiging 1983
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
info@declercq.com
[vademecum advocatuur 2001]
jw.landman@declerq.com
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2004]

LANDMAN P.J.
Notaris te Oldemarkt, gem. IJsselham, arrondissement Zwolle
Postbus 2518 , 8375 ZP Oldemarkt

LANDSTRA F.J.
Advocaat bij Blokzijl & Lettinga advocaten ; beëdiging 1999
Lopende Diep NZ 1 , 9712 NV Groningen
Tel 050-3113001 , fax 050-3113003
blokzijllettinga@iaf.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LANDWEHR J.H. , geboren nov 1918
NLRM 80 87 88/89 90 91
Advocaat en procureur te Rotterdam 1943
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 9 mrt 1961
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 25 aug 1962
Kantonrechter Gouda 21 okt 1971

LANDWIER W.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1996
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam

LANEN A.E.M.G. ; Mw.
Notaris te Oudenbosch , gem. Halderberge , arrondissement Breda
Postbus 72 , 4730 AB Oudenbosch

LANEN J.A.M. van
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastindienst/Ondernemingen, Nijmegen, Plaatsvervangend hoofd

LANEN J.J.M. van ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van wijmen ; beëdiging 2000
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
jvanlanen@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LANEN M.
Advocaat bij De Vink, Lanen & Standbardt ; beëdiging 1972
Postbus 14057 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2512581 , fax 030-2518972
[vademecum advocatuur 2001]
devink.lanen.standhardt@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANG J.C.
Advocaat bij Dubach advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 422 , 5700 AK Helmond
Advocaat bij Schakenraad advocaten
Postbus 2350 , 5600 CJ Eindhoven
Tel 040-2447608 , fax 040-2448875
kantoor@schakenraad.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van den Boomen advocaten
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
www.boomen
nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANG Zie OS - LANG R. van , geboren jul 1938 ; Mw.

LANG S.K. ; Mw.
Advocaat bij Loomans & Muntjewerff ; beëdiging 1997
Postbus 2300 , 1620 EH Hoorn
Tel 0229-212815 , fax 0229-217620
slang@loomu.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 220 , 1180 AE Amstelveen ; beëdiging 1997 en 2002
Tel 020-5435678 , fax 020-5435475
[vademecum advocatuur 2004]

LANGBROEK H.J.S.M. , geboren 07-05-1969 ; Drs.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1998
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153970 , fax 070-5153106
hjsm.langbroek@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LANGBROEK P.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Advocaat bij Kalsbeek advocaten ; beëdiging 1993 en 2003
Postbus 74 , 5900 AB Venlo
Tel 077-3201970 , fax 077-3201979
p.langbroek@kalsbeekadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE A. van
Notaris te De Rijp , gem. Graft De Rijp , arr Alkmaar
Postbus 10 , 1483 ZG De Rijp

LANGE A. de , geboren okt 1954
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 mei 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 31 mei 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 mei 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 23 juni 1998
NU
Middelburg parket Officier van Justitie
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Slachtofferzorg Zeeland
Lid werkgroep Duinbehoud Walcheren
Medewerker tijdschrift Milieu en recht
28 jan 1997

LANGE A.T.G.M. de
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) , Lid (VROM)

LANGE C. de
Advocaat bij Bax & van Herpt advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem
Tel 0314-375500 , fax 0314-332148
c.delange@baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bax advocaten & Notarissen
www.baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE C. de
Advocaat bij De Lange Advocaat & Procureur ; beëdiging 1996
Postbus 3171 , 5003 DD Tilburg
Tel 013-5444612 , fax 013-5437635
c.delange@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ige Lange c.s. advocaten & Procureurs ; beëdiging 1988 en 1996
ceesdelange@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE C.C.W. , geboren aug 1966 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 sep 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 oktober 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 oktober 1999
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Den Haag

LANGE C.J. de
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 1997
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
advocaten@cleerdinenhamer.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2003]

LANGE C.S. de ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief Breda ; beëdiging 2003
Baronielaan 161 , 4818 PG Breda
Tel 076-5222346 , fax 076-5221215
delange@advokatenkollektiefbreda.nl
www.advokatenkollektiefbreda.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE D.F. de
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2003
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460143 , fax 020-5460731
daan.delange@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE D.J. de, geboren maart 1957
milieujurist bij Haskoning te Nijmegen
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 12 mei 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 juli 1998
Rechter rechtbank Den Bosch 28 juli 1999

LANGE E. de
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801719 , fax 010-8801999
edward.de.lange@nl.arthurandersen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
edelange@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE - BEKKER E.J. de ; Mw.
Advocaat bij Adriaanse & van der Weel advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-635365 , fax 0118-6361178
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 06-05-98
Rijkswaterstaat, directie Zeeland
Koestraat 30 , 4331 KX Middelburg
Postbus 5014 , 4330 KA Middelburg
tel 0118-686284 , fax 0118-686231
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Rijkswaterstaat directie Zeeland
e.dlange-bekker@dzl.rws.minvenw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE E.M.W. de
Notaris te Leeuwarden , arrondissement Leeuwarden
Kantoor Adema,Wierda, De Lange,Van Dijk ; Leeuwarden

LANGE F.C.O. de
Advocaat bij Allen & Ove ; beëdiging 2001
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-4741111
franck.delange@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE G.J. de
Advocaat bij Streefkerk c.s. ; beëdiging 1977
Postbus 716 , 2270 AS Voorburg
streefkerk_advocaten@compuserve.com
Advocaat bij Streefkerk advocaten
Tel 070-3871416 , fax 070-3860258
delange@streefkerk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.streefkerk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE - van RAALTE H. de , Henriette , geboren 27 november 1915 te Rotterdam ; Mw.
INFO
Overleden 12 november 2003 te Den Haag [Telegraaf 15 november 2003]

LANGE H.P. de
Advocaat bij Verwilligen & De Wilde ; beëdiging 1993
Advocaat bij Verwilligen De wilde De Lange
Postbus 622 , 9200 AP Drachten
Tel 0512-512507 , fax 0512-524902
info@vwl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0512-334134 , fax 0512-334149
www.vwl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE J.H. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 2000
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506666 , fax 020-5506781
lawyers@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506688 , fax 020-5506788
lawyers@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE J.L. de
Notaris te Putten , arrondissement Zutphen
Postbus 212 , 3880 AE Putten

LANGE J.O. de , geboren nov 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97
Officier Koninklijke Landmacht, II.brigade-generaal Militair Juridische Dienst 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jun 1970
Lid hoog Militair gerechtsHof Den Haag 25 okt 1980
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 22 aug 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 27 okt 1983
Rechtsgeleerd Lid Hoog Militair GerechtsHof 19 jan 1984
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 20 jul 1988
Raad hoog Militair gerechtsHof Den Haag 18 jan 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht1 apr 1994
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd beroepsofficier (generaal-majoor) Koninklijke Landmacht
TEVENS
Raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht
Voorzitter van de Stich."Nationaal Katholiek Thuisfront" te Utrecht
Voorzitter van de Kerkelijke Instelling "Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen" te Utrecht
Lid van de Raad Overleg Militair Ordinairiaat
Lid (namens de Nederlandse Officieren-Vereniging) van het Algemeen Bestuur van de Stichting
"Veteranen-Platform" te Doorn

LANGE K.G.
INFO
Woonplaats Amsterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

LANGE L.A. de
Effectenbank Stroeve N.V. ; Hoofd Afdeling Professionele Relaties [Stroeve jaarverslag 1999]

LANGE M.H. de ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1988
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
mlange@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoffburuma.nl
[vademecum advocatuur 2003]

LANGE M.H. de ; Mw.
Advocaat bij Nuijten van de Weerdt B.V. ; beëdiging 2000
Postbus 434 , 3130 AK Vlaardingen
Tel 010-4601460 , fax 010-4355893
mhdelange@nuijtendeweerdt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Werkhout en De Lange advocaten
Westhavenplaats 40b , 3131 BT Vlaardingen
Tel 010-4600124 , fax 010-4342041
mhdelange@bdladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE O.M. de, geboren mrt 1950 ; Drs.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Heerlen
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 28 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 okt 1990
Rechter rechtbank Roermond 21 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 11 apr 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 11 april 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 2 november 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 2 november 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 2 november 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 2 november 1999
Raadsheer Gerechtshof Arnhem van 30-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond van 01-03-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 01-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Roermond Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter adviescommissie van Algemene en Sociale Zaken Gemeente Maasbracht
Lid Raad van Toezicht Stichting TBS Kliniek Venraij
apr 1998 ; rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juni 2002]
Lid (plaatsvervangend voorzitter) Raad van Toezicht Stichting De Rooyse Wissel, T.B.S.-kliniek
TEVENS [juli 2002]
Lid Raad van Toezicht Stichting TBS-Kliniek, Venray van 01-04-1997
Lid Commissie Bezwaarschriften Gemeente Maasbracht Gemeente Maasbracht, Maasbracht van 01-01-1996 tot 31-12-2000
Voorzitter Commissie Bezwaarschriften Gemeente Roerdalen Gemeente Roerdalen, Herkenbosch van 01-01-1995 tot 31-12-2000

LANGE P. de
Advocaat bij Houweling & Kars ; beëdiging 1995
Postbus 908 , 2665 ZX Bleiswijk

LANGE P.A. de
Advocaat bij Mr. P.A. de Lange advocatenkantoor ; beëdiging 1988
Postbus 810 , 3160 AA Rhoon
Tel 010-5065222 , fax 010-5019508
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vos & De Lange advocaten
Postbus 148 , 2990 AC Barendrecht
Tel 0180-695115 , fax 0180-695110
info@vdladvocaten.nl
www.vdladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE P.A. van
Advocaat bij Gilhuis Verheijden Huntjens advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1522 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2092777 , fax 010-2092778
vanlange@gvh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gilhuis advocaten
Postbus 907 , 3300 AX Dordrecht
Tel 078-6311220 , fax 078-6131752
vanlange@gilhuis2.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE P.M.C. de ; Prof.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel 024 3612303 , fax. 024 3616145
Hoogleraar pensioenrecht (vanwege de Stichting mr.H.P.C.L. de Kruyff-Fonds)
INFO
Privé adres: Laan van de Mensenrechten 290 , 7331 VX Apeldoorn , Tel. 055 53439 of 024 3622454

LANGE R. de
Advocaat bij Bax advocaten & Notarissen ; beëdiging 1995
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem
Tel 0314-375500 , fax 0314-332148
r.delange@baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE R. de ; Prof.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht
tel 010 4082676 , fax 010 4089195
r.delangefrg.eur.nl

LANGE - TEGELAAR R.G. de , geboren aug 1962 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 nov 1992
Gerechtssud.rechtbank Den Haag 1 apr 1993
Rechter rechtbank Den Haag 1 apr 1994
Vice-president Rechtbank Den Haag van 21-08-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Papefonds te Den Haag
jun 1997
TEVENS [juli 2003]
Secretaris Stichting Vrienden van de Bloemcampschool te Wassenaar van 01-10-2001
Plv voorzitter Klachtencommissie Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Delfland te Delft van 01-01-2001
Lid bestuur Stichting Papefonds te Den Haag van 01-01-1999
Lid ledenraad Stichting Reunistenfonds Minerva te Leiden van 01-01-2001
Docent SSR te Zutphen van 01-01-1996

LANGE R.J.A. de , geboren 1945
Lid Dagelijks Bestuur ICC Nederland
Lid Dagelijks Bestuur Vereniging VNO-NCW
Voorzitter Algemeen Bestuur Nederlands Britse Kamer van Koophandel
Lid Algemeen Bestuur Vereniging VNO-NCW
Lid Bestuur NCD Ned. Centrum van Directeuren en Comm.
Commissaris United Pan-Europe Communications N.V.
Oud-functies:
Lid Raad van Bestuur ICC Nederland
Lid Dagelijks Bestuur Nederlands Britse Kamer van Koophandel.

LANGE R.J.A. de
Universiteit van Amsterdam
Raad van Toezicht , Lid
tel 020 5252751 , fax 020 5252962
TEVENS
Voorzitter Hoofddirectie Philips Electronics Nederland BV

LANGE S.C. de
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1979
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Siekman & Stassen advocaten
Postbus 670 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-55416880 , fax 023-5624097
delange@sso.nl
[vademecum advocatuur 2001]
delange@siekmanstassen.nl
www.siekmanstassen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE S.C.
Advocaat bij de Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072779 , fax 010-40726112
nllang3l@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
nllang31@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE T. de ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 15-08-2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Everaert advocaten Immigration Lawyers ; beëdiging 1994
Weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

LANGE W. de ; Mw.
Advocaat bij van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 1999
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6796969 , fax 020-6764339
w.de.lange@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
w.de.lange@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGE W. de
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

LANGEDIJK G.M. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Dekker ; beëdiging 1996
Postbus 259 , 2170 AG Sassenheim

LANGEDIJK J.G.B. , Jan ; Dhr.
Kandidaat Notaris Knt. Appel
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Heerhugowaard
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Heerhugowaard

LANGELAAR F.J.
Advocaat bij Den Hollander advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 206 , 3220 AE Hellevoetsluis
Tel 0181-313444 , fax 0181-322550
advocaten.hs@denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGELAAR J.F.
Advocaat bij Teekens advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
teekens1@tref.nl
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
info@teekens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Teekens Karstens advocaten en Notarissen
langelaar@teekenskarstens.nl
www.teekenskarstens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGELAAR J.M.J. ; Mw.
Advocaat bij Langelaar van Uden advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 1585 , 1000 BN Amsterdam
Tel 020-4630101 , fax 020-4630202
langelaar.vanuden@inter.nl.net
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LANGELAAR K. , geboren mei 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 aug 1985
Ontslag 01 jan 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Almere , kantoor Langelaar & Schepel ; beëdiging 1970
Postbus 10125 , 1301 AC Almere
Tel 030-5336600 , fax 036-5330345
[vademecum advocatuur 2001]
langelaar@langelaar-schepel.com
[vademecum advocatuur 2004]

LANGELER J. , geboren jan 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 12 feb 1983
NU
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te Hengelo ; kantoor Damsté/Spoor, Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1971 Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Tel 074-2488888 , fax 074-2488800
damste@damste.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 1971
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Tel 0546-533633 , fax 0546-820827
langeler@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Vice-Voorzitter Stichting Muziekschool Goor
Lid Bestuur woon en zorgcentrum de Stoevelaar Goor
Lid strafcommissie KNVB
Lid raad van discipline Arnhem
Lid Bestuur Rotary Hengelo
Voorzitter Stichting Beheer derden gelden daspo?

LANGELER J.W. , geboren apr 1954
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht7 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 7 jun 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1981
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij AKD Prinsen van Vlijmen ; beëdiging 1981
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143644
jlangeler@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kneppelhout Korthals
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
jw.langeler@kkadv.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS

LANGELER Zie HARTOG - LANGELER R.C. , geboren mrt 1948 ; Mw.
NLRM 80 90 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 4 nov 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 9 feb 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 30 mrt 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 15 apr 1983
Advocaat-generaal ressortsparket Arnhem 7 apr 1990
NU
Arnhem Hof Ressortsparket Advocaat-Generaal
TEVENS
Onder overzicht nevenfuncties staat geen vermelding

LANGELOO A.M. ; Mw.
Advocaat bij Blenheim ; beëdiging 2003
Postbus 10302 , 1001 EH Amsterdam
Tel 020-5210100 , fax 020-5210101
annemarenlangeloo@blenheim.nl
www.blenheim.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGEMEIJER F.F. , geboren apr 1953
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit Leiden 1 sep 1974 tot 1 nov 1976
Raio rechtbank Den Bosch 1 mrt 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 25 nov 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 25 nov 1982
Rechter rechtbank Den Bosch 28 apr 1984 - 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch28 apr 1986
Raadsheer Hof Den Bosch 20 jul 1988 - 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 25 jan 1996
Vice-President Hof Den Bosch 1 jan 1997
Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 5 jun 1997
Benelux-gerechtshof , plaatsvervangend advocaat-generaal [Staatscourant 10 juni 2002]
NU Den Haag Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden Advocaat-generaal (info sep 2000)
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter gezamelijke geschillencommissie ziekenfondsen en zorgverzekeraars
medische beroepsbeoefenaren te Utrecht
Secretaris Juridische Genootschap Den Bosch
Lid ledenraad NVvR
Co-redacteur losbladige ? Militair straf en tuchtrecht
Medewerker Ned. Jurisprudentie
Reserve-officier Kon.Landmacht Mobiele Rechtbank
Plaatsvervangend Lid College van Beroep Studiefinanciering
Vice-Voorzitter Raad van Toezicht Ned. Vereniging van Makelaars Eindhoven
11 mrt 1997
TEVENS
Reserve-Officier Koninklijke Landmacht te Den Haag ; onbezoldigd, tenzij in werkelijke dienst geroepen
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Makelaars O.G. Regio Eindhoven ; onbezoldigd,
wel vacatiegeld
Lid Commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekering te Utrecht ; onbezoldigd ; wel vacatiegeld
Redacteur losbladige uitgave Militair Straf- en Tuchtrecht te Deventer ; onbezoldigd
(info november 2000)

LANGEMEIJER G.E. , geboren nov 1903
NLRM 71
Advocaat en procureur Den Haag mei 1928
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 9 okt 1929
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 30 dec 1933
Rechter rechtbank Amsterdam 24 jan 1939
Advocaat-fiscaal Bijzondere Raad van Cassatie 12 jun 1945 tot 1 jan 1952
Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 29 aug 1947
Procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 16 okt 1957

LANGEN A.C. van
Advocaat bij van Koevernge advocaten ; beëdiging 2003
Mauritsweg 42 , 3012 JV Rotterdam
Tel 010-4113076 , fax 010-2709004
info@vankoeveringeadvocaten.nl
www.vankoeveringeadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGEN H.K. de ; Dr.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 28 aug 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 27 jun 1963

LANGENBERG J.H.G. van de
Burgemeester PvdA gemeente Schagen [info SAL 2000]

LANGENBERG J.M.
Advocaat bij advocatenkollektief Schoolplein ; beëdiging 1987
Advocaat bij Schoolplein advocaten
Postbus 13319 , 3507 LH Utrecht
Tel 030-2313040 , fax 030-2342995
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1978 en 1987
Tel 030-2313646 , fax 030-2342995
schoolplein@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGENBERG N.P.C.C.
Advocaat bij 't Regtshuis ; beëdiging 1994
Postbus 7082 , 4800 GB Breda
Tel 076-5224780 , fax 076-5226110
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raetsluy advocaten
Postbus 1869 , 4801 BW Breda
Tel 076-5310393 , fax 076-5310394
langenberg@raetsluy.nl
www.raetsluy.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGENBERG Th.H.G. van de ; Mw.
Advocaat bij Klijn Zegers & van Osch ; beëdiging 2003
Postbus 9150
5000 HD Tilburg
Tel 013-5366555 , fax 013-5368420
a.vdlangenberg@kzoadvocaten.nl
www.kzoadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGENBERG W.E. van de ; Mw.
Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 7911 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-3016161 , fax 020-6464716
helma.van.de.langenberg@dolk-verburg-diamand.nl
www.dolk-verburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGENDIJK - MEIJER H.S. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Lid (VW)

LANGENDOEN B.C. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 756440 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-54600507 , fax 020-5460714
bieneke.langendoen@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LANGENHOF M.H.F. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2001
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
info@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGENHOFF A.W. , geboren aug 1963 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1987

LANGENHORST E.C.A.M. , geboren feb 1950 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 sep 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 aug 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 19 dec 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 19dec 1991
NU
Arnhem parket
TEVENS
Bestuurslid basisscholen Elst
okt 1997

LANGERAK J.H.R.
Algemeen Directeur CIRCLE

LANGERAK M.H.J.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1998
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2541919 , fax 030-2543943
utrecht@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kaiser advocaten & Belastingadviseurs
Groenewoudsedijk 41 , 3528 BG Utrecht
Tel 030-6697000 , fax 030-6697015
mlangerak@kaisercs.nl
www.kaisercs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGEREIS C.J. , geboren apr 1948 (of Ch.J.) ; Dhr. Prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Amsterdam
Buitengewoon hoogleraar Rijks Universiteit Leiden
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 14-02-1987
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en belastingadviseur te A'dam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1985
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
TEVENS
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Fiscaal-economisch departement
DeeltijdHoogleraar Nederlands belastingrecht
c.j.langereis@law.leidenuniv.nl
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 1985
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857609 , fax 020-5727609
charles.langereis@freshffields.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Commissaris AOT N.V.
Commissaris Dajesh B.V.
TEVENS [juni 2003]
Deeltijd-hoogleraar belastingrecht rijksuniversiteit Rijksuniversiteit te Leiden
Commissaris Bakkenist, Emmens en De Heij N.V. te Emmen
Commissaris Koopman International B.V. Commissaris Amsterdam Option Traders N.V. te Amsterdam
INFO
Prive adres: van der Oudermeulenlaan 20 , 2243 CS Wassenaar , Tel. 070 5114277

LANGEREIS C.W. ; Mw.
Advocaat bij Ten Cate advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 251 , 7600 AG Almelo
Tel 0546-812528 , fax 0546-819469
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Kempenaer advocaten
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
c.langereis@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGEREIS Ch.J.
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs ; beëdiging 1985
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
charles.langereis@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LANGERHUIZEN J.
Advocaat bij Ross advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 243 , 6900 AE Zevenaar
Tel 0316-527752 , fax 0316-525340
Toss@ross.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LANGEVELD M. van
Advocaat bij van Korlaar advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 37 , 5320 AA HedeL
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 1993 en 2001
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
mvanlangeveld@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGEVELD M.H.L. , Marnix ; Dhr.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Utrecht

LANGEVELD S.V.
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1962
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Advocaat bij Nieuwe Schoolstraat 10 , 2514 HX Den Haag
Tel 070-3622342 , fax 070-3656780
sv.langeveld@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LANGEVELDE L.J. van
Advocaat bij van Ginneken Schute & Haans ; beëdiging 1984
Postbus 101 , 4600 AC Bergen op Zoom
Tel 0164-211311 , fax 0164-256228
ginneken.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten
Postbus 101 , 4600 AC Bergen Op Zoom
Tel 0164-211311 , fax 0164-256228
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGEVELDE Q. van
Advocaat bij van Ginneken Schute & Haans ; beëdiging 1984
Postbus 101 , 4600 AC Bergen op Zoom

LANGEWEG P.V. , geboren 02-04-1957
INFO
Woonplaats Baarlo
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LANGEZAAL J.A.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
jasper.langezaal@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

LANGHOUT M.W.
Advocaat bij Pot Jonker advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
m.langhout@pj.netlaw.nl
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANGMAN H. , geboren 1931 : Drs.
Lid Bestuur Eur. Liga v. Econ. Samenw. (FLES) (Ned. Afd.)
Voorzitter Curatorium Prof. B.M. Teldersstichting
Voorzitter Raad van Comm. N.V. Elektr.-Prod.mij. Oost- en Noord-Nederl. SPON
Voorzitter Raad van Comm. Getronics N.V
Voorzitter Raad van Comm. HAL Holding N.V
Voorzitter Raad van Comm. Holland Chemical International N.V
Voorzitter Raad van Commissarissen IHC/Calland , eerste benoeming 1990 , lopende termijn
1998-2002 . Jaarverslag IHC/CALLAND 1999
Voorzitter Raad van Comm. IHC Caland N.V
Voorzitter Raad van Comm. van Lanschot N.V
Voorzitter Raad van Comm. F. van Lanschot Bankiers N.V
Voorzitter Raad van Comm. N.V. Petroleum-Mij. "Moeara Enim"
Voorzitter Raad van Comm. Otra N.V
Voorzitter Raad van Comm. Siemens Nederland N.V
Voorzitter Raad van Comm. Koninklijke Vendex KBB N.V
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van EPON nv
Commissaris Oranje-Nassau Groep B.V
Commissaris Sonepar Distribution S.A
Mr. H. Langman, oud-Lid van de raad van bestuur van de Algemene Bank Nederland N.V. (1973-1991) en van ABN AMRO Holding N.V.(1990-1991), was minister van Economische Zaken in het kabinet-Biesheuvel (1971-1973). Daarvoor was hij onder meer onderdirecteur bij DeSchelde, directeur van de Stichting Nederlandse Scheepsbouwindustrie, directeur van de Stichting Maritieme Research en hoogleraar Bedrijfskundete Rotterdam. Tevens was de heer Langman Lid van de Adviescommissie en de Voortgangscommissie Industriebeleid, Lid van het algemeen bestuurvan het Maritiem Research Instituut Nederland en Lid van het algemeen bestuur van Nijenrode. Hij was als commissaris verbonden aan Papierfa-brieken van Gelder Zonen N.V., N.V. Deli-Maatschappij, Eerste Rotterdamsche Commerciële Comp. B.V., Hoechst Holland N.V., N.V. Kon.Ned. Vliegtuigenfabriek Fokker, Wolters Kluwer N.V., Bayer Capital Corporation N.V., United Bus B.V. (voorzitter) en PontMeyer N.V.,alsmede als non-executive chairman aan Meyer International PLC. Verder was hij Lid van de raad van advies van B.V. Houdstermaat-schappij van de Stergroep "Helios" en BDO CampsObersGroep
TEVENS
Lid Algemeen Bestuur "Nederlands Arbitrage Instituut" [januari 1999]

LANGSTRAAT P.N.
Advocaat bij Moree Gelderblom ; beëdiging 1992
Postbus 25006 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-4776777 , fax 010-4253170
[vademecum advocatuur 2001]
pnlangstraat@mglaw.nl
www.mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANING M.F. ; Mw.
Advocaat bij Dreef van Eijk Laning van Bodegom advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 63441 , 2502 JK Den Haag
Tel 070-4272905 , fax 070-4272906
laning@amicenet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dreef van Eijk Laning van Bodegom advocaten
Groot Hertoginnelaan 205 , 2517 ES Den Haag
www.amicenet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANJERHUIZEN J.
Advocaat bij Ross advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 243 , 6900 AE Zevenaar
Tel 0316-527752 , fax 0316-525340
ross@ross.nl
www.ross.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANJYWEHR J.H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 9 mrt 1961
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 25 aug 1962

LANKESTER Zie GRAAFSTAL - LANKESTER N.M. ; Mw.

LANKHOF - VERBOOM C.J.H. ; Mw.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 jan 1960

LANKHORST G.H. , geboren november 1962
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 september 1999

LANKHUIJZEN J.A.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]

LANS E. ; Mw.
Rechten 1967
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

LANS J.L.G.M. van der
Advocaat bij Regts & van der Lans ; beëdiging 1991
Emmastraat 1e , 2595 EG Den Haag
Advocaat bij Krans & van Hilten advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
jvdlans@kvhadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jvdlans@kransenvanhilten.nl
www.kransenvanhilten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANS K.M. ; Mw.
Advocaat bij Bom advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 237 , 3900 AE Veenendaal
Tel 0318-559300 , fax 0318-559301
info@blomadvocaten.nl
www.blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANS P.
Advocaat bij Korte & De Wit advocaten ; beëdiging 1997
Advocaat bij van Diepen Wan der Kroef advocaten
Postbus 215 , 1400 AE Bussum
Tel 035-6931044 , fax 035-6918553
plans@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]

LANS T. van der
Advocaat bij Bos & van der Burg advocaten ; beëdiging 2003
Röntgenlaan 31 , 2719 DX Zoetermeer
Tel 079-3203366 , fax 079-3418248
t.vanderlans@bosvanderburg.nl
www.bosvanderburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANSCHOT C.M. van
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1968
Postbus 7160 , 4800 GD Breda
Tel 076-5225922 , fax 076-5227711
[vademecum advocatuur 2001]

LANSCHOT J.J.J. van , geboren 1955
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1982
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
joost.vanlanschot@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460356 , fax 020-5460861
joost.vanlanschot@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]
ssmd@stibbe.nl
TEVENS
Commissaris L.V.I. Holding N.V., Commissaris Monuta Holding

LANSCHOT W.M.W. van ; Mw.
Rechten 1938
Gepensioneerd Rijksambtenaar
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

LANSER C.R.E. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1995
66 Gresham Street , London EC2V 7NHJUX , UK
ssmd@ssmd. demon.co.uk
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1995
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460238 , fax 020-5460811
liesbeth.lanser@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LANSER P.G. ; Mw.
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1997
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1997
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143644
rotterdam@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1989 en 1997
Postbus 4361 , 3006 Al Rotterdam
Tel 010-2883840 , fax 010-2883883
planser@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANSHOF S.R.L. ; Mw.
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 2001
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
lunshof@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

LANSLOTS P. ; Mw.
Advocaat bij Linssen c.s. advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 246 , 5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
p.lanslots@linssen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANTING A.H.
Advocaat bij Beek en Lanting advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 835 , 8901 BP Leeuwarden
Tel 058-2120005 , fax 058-2155860
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beek c.s. advocaten
beekadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LANTING R.M.J.
Advocaat bij Lanting & Akkerman ; beëdiging 1984
Postbus 6105 , 7401 JC Deventer
Tel 0570-612900 , fax 0570-642581
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LANTINK G.J.
Advocaat bij Rozemond van Ramshorst Smit ; beëdiging 1993
Postbus 19803 , 1000 CV Amsterdam
Herengracht 567 , 1017 CD Amsterdam
Tel 020-6227777 , fax 020-6238380
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rozemond van Ramshorst Smit
[vademecum advocatuur 2004]

LANTSHEER H.F.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1988
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
h.lantsheer@edh.nl

LAOÛT J.R.
Advocaat bij Laoût advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 351 , 3740 AJ Baarn
Tel 035-5412996 , fax 035-5418877
[vademecum advocatuur 2001]
laout.info@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAP S.P.T. ; Mw.
Advocaat bij landwell ; beëdiging 2001
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075134 , fax 010-4075104
suzan.lap@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAPIDAIRE V.L.M. ; Mw.
Advocaat bij Aberson Dingemans ; beëdiging 1993
Postbus 1089 , 3600 BB Maarssen
Advocaat bij Dingemans & partners advocaten
Postbus 1128 , 3600 BC Maarssen
Tel 0346-284944 , fax 0346-284063
rdingemans@scarlet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
lapidaire@dingemansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAPORTE F.A.P ; Mw.
Advocaat bij Rob Boers & Partners advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 675 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-522404 , fax 0318-523474
boers.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Arag Rechtbijstand
Postbus 230 , 3830 AE Leusden
Tel 033-4342382 , fax 033-4342168
fap.laporte@arag.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LARDINOIS P.M.G.
Advocaat bij Mr. H.P.M. Stevelmans Kantoor ; beëdiging 1987
Postbus 22118 , 6360 AC Nuth
Tel 045-5243133 , fax 045-5243794
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LARE C.E. van ; Mw.
Advocaat bij Smallegange Van Dam & van der Stelt ; beëdiging 2002
Postbus 664 , 3000 AR Rotterdam
Tel 010-2010079 , fax 010-4120403
vanlare@sdslaw.nl
www.sdslaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LARET R. , geboren jun 1931
NLRM 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 nov 1996
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd Advocaat en procureur Den Haag Barents en Krans advocaten en Notarissen
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Adviseur Maatschap Barents en Krans advocaten Notarissen
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Veenman

LARGE E.J.M. le ; Mw.
Advocaat bij Gresnigt & van Kippersluis ; beëdiging 1996
Postbus 13006 , 3507 LA Utrecht
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
els.lelarge@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LARGE S.H.W. Le
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1997
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347234 , fax 030-2347272
b.lelarge@bs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2347280 , fax 030-2347252
b.lelarge@bs-advocaten.nl
www.bs- advocaten-nl
[vademecum advocatuur 2004]

LARSSON R.H.C.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 21937 , 3001 AX Rotterdam
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 1990 en 2001
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
risto.larsson@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAS van BENNEKOM W.
Advocaat bij Las van Bennekom & van Heusden ; beëdiging 1987
Middenweg 187-189 , 1098 AN Amsterdam
Tel 020-6630339 , fax 020-6630519
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LASONDER C. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3813150 , fax 024-3605808
lasonder@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LASOUDER H.D.S.
Advocaat bij Schreurs & van Duin Abma van Eeuwijk ; beëdiging 2001
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299-433333 , fax 0299-479404
s.lasonder@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LASSCHE E.
Advocaat bij Lassche advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 7 , 7500 AA Enschede
lassche@xsl.xs4all.nl
Tel 053-4306700 , fax 053-4309998
info@lassche.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.lassche.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LASSCHE E.S.
Advocaat bij Lassche Lonterman Bredius & van Zutphen ; beëdiging 1986
De Lairessestraat 82 , 1071 PH Amsterdam
lassche@xsl.xs4all.nl
Advocaat bij Lassche Bredius & van Zutphen
De Lairessestraat 82 , 1071 PH Amsterdam
Tel 020-6702020 , fax 020-6701064
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LASSCHE H.A. , geboren jul 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 27 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 25 jun 1993
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Secretaris gemeente Raalte [info SAL 2000]
TEVENS
Secretaris Penningmeester van de VNG afdeling Overijssel
Voorzitter van de Parabool Stichting Opvang en begeleiding van verstandelijk gehandicapten in Zuid-
West-Overijssel
Secretaris Stichting Terminale Thuiszorg Raalte eo
Penningmeester Stichting Vrienden van de Sint FranciscusHof te Raalte
Voorzitter commissie van Beroep KNVB district oost en daardoor tevens Lid van de Algemene
commissie van Beroep Amateurvoetbal
Lid-plaatsvervangend Voorzitter Commissie van BB gemeenten Hassel Genemuiden, IJsselmuiden en
Zwartsluis
Gemeentesecretaris Raalte
Voorzitter van de schadeadviescommissie Waterschap Groot Salland

LASSCHE R.
Advocaat bij Lassche advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 7 , 7500 AA Enschede
Tel 053-4300700 , fax 053-4309998
info@lassche.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.lassche.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LASSCHUIT D.G.
Advocaat bij De Ruijter De Wildt & De Vroom ; beëdiging 1990
Postbus 297 , 2230 AG Rijnsburg
Tel 071-4029311 , fax 071-4030779
d.lasschuit@deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 65 , 2200 AB Noordwijk
www.deruij terdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAST C.H.M.
Secretaris van de Geschillencommissie Post
Surinamestraat 24 , 2500 BH Den Haag

LATENSTEIN H.

LATER G.E.M. ; Mw.
Advocaat bij Riouwstraat 131 , 2585 HP Den Haag ; beëdiging 1973
Tel 070-3514876 , fax 070-3512209
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LATER - van GEEST W.M.S. ; Mw.
Rechten 1972
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem

LATHOUDER H.A. de , geboren okt 1909
NLRM 71
Stuurman grote handelsvaart 1929
Werkzaam Departement van Scheepvaart te Batavia, II.havenmeester 2e kl 1 okt 1940
Ambtenaar Provinciale Waterstaat Groningen 1 nov 1951
Expert Bureau Inspecteur Scheepvaart III-e district Groningen 1 apr 1956
Griffier kantongerecht Den Haag 18 okt 1965
Belast met werkzaamheden van griffier kantongerecht te Delft tijdens vacature 6 okt 1967

LATHOUWERS E.E.R.M.
Advocaat bij Algemene Onderwijsbond ; beëdiging 1999
Postbus 2875 , 3500 GW Utrecht
Tel 030-2989812 , fax 0302989899
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LATHOUWERS L.J.G.
Notaris te Finsterwolde , arrondissement Groningen
Postbus 1 , 9684 ZG Finsterwolde

LATOUR J.P.P. , Jeroen ; Dhr.
Advocaat bij Fruytier advocaten ; beëdiging 1988
Keizersgracht 221 , 1016 DV Amsterdam
fruytier@xs4all.nl
Tel 020-5304300 , fax 020-6237129
jpplatour@fruytier.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blenheim ; beëdiging 1988
Postbus 10302 , 1001 EH Amsterdam
Tel 020-5210100 , fax 020-5210101
jeroenlatour@blenheim.nl
www.blenheim.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zuid-Kennemerland

LATTEN R.L.
Advocaat bij Koster Claassen & Smallegange ; beëdiging 1991
Postbus 408 , 3000 AK Rotterdam
KCS-Maritime_Law@compuserve.com
Advocaat bij Koster & Claassen
Postbus 754 , 3000 AT Rotterdam
Tel 010-4132180 , fax 010-4122125
law@kclaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Smallegange ; beëdiging 1991
Van Dam & van der Stelt
Postbus 664 , 3000 AR Rotterdam
Tel 010-2010070 , fax 010-4124772
latten@sdslaw.nl
www.sdslaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LATTMANN - van der HEIJDE C.M. ; Mw.
Advocaat bij De Wit Lattmann Türkkol ; beëdiging 1995
De Clercqstraat 122 , 1052 NP Amsterdam
Tel 020-6851715 , fax 020-6835430
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LAUDY J.N.M.
Notaris te Sittard , arrondissement Maastricht
Postbus 191 , 6130 AD Sittard

LAUKENS C. ; Mw.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 2002
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180-642000 , fax 0180-642001
b@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAUMANS J.I.L. ; Mw.
Advocaat bij Meulenkamp advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 377 , 5900 Al Venlo
Tel 077-3515041 , fax 077-3513182
meulenkamp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAUMEN H.J. , geboren aug 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1957
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 aug 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 14 aug 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 31 aug 1982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Roermond12 jan 1990
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Maastricht1 dec 1993
Rechter rechtbank Maastricht 10 okt 1996
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Parttime docent rechten opleidingen van de Kring van Utrechtse Repetitioren en de Riong van
Rotterdamse Repetitoren.Beide instituten zijn gevestigd in Zeist
Repetitor voor studentenopleiding Universiteit van Maastricht miv 01 apr 1997 zijn de hiervoor
genoemde functies vervallen
"Ik treed tegenwoordig regelmatig op als onderzoeker bemiddelaar bij problemen die zijn gerezen
tussen onderwijsinstelling en docenten" 25 aug 1997

LAUMEN M.L. , geboren aug 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 feb 1984
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger WNMI
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te A'dam ; kantoor Laumen advocaten ; beëdiging 1991
Herengracht 469 , 1017 BS Amsterdam
Tel 020-6222130 , fax 020-4220378
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1977 en 1991
De Lairessestraat 155 , 1075 HK Amsterdam
info@laumen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Secretaris van de tuchtcommissie van de AEX (de beurzen)
jul 1997

LAURENS B.P.
Advocaat bij Belastingdienst/Centrum voor ICT ; beëdiging 2001
Postbus 9050 , 7300 GM Apeldoorn
Tel 055-5286373 , fax 055-5283897
bp.lamens@belastingdienst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAURENSSEN C.J.T.M. ; Mw.
Advocaat bij Hamelers & Nijkamp advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 445 , 5400 AK Uden
Tel 0413-255180 , fax 0413-256313
claurenssen@hamelers-nijkamp.com
[vademecum advocatuur 2004]

LAURENTIUS - KOOTER C.J. , geboren apr 1954 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 24 nov 1989
Rechter rechtbank Amsterdam 16 okt 1991
NU
Amsterdam rechter
Kinderrechter
TEVENS
Docent KUR Onderwijsgroep moeder BV. van de rechspersonen Ring van Rotterdamse Repetitoren
en Kring van Utrechtse Repetitoren Freelance Docent Quid Jure

LAUREY M.L.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen, Afdeling Wetgeving Omzetbelasting, Hoofd

LAURMAN G.
Advocaat bij Honingerdijk 35a , 3063 AJ Rotterdam ; beëdiging 1992
Tel 010-4523204 , fax 010-4527444
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LAUS H.S. ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 2001 en 2003
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
h.laus@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

LAUS L.
Advocaat bij Laus c.s. advocaten ; beëdiging 1967
Postbus 81 , 2000 AB Haarlem
Tel 023-5319705 , fax 023-5329795
mail@laus.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LAUTENBACH H.L.H.
Notaris te Heemskerk , arrondissement Haarlem
Postbus 301 , 1960 AH Heemskerk

LAUTENSLAGER F.J.W.C.M.
Koningsweg 71 Den Bosch
Postbus 553 , 5201 AN Den Bosch
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

LAUTENSLAGER R.G.P.H.A.
Lautenslager Internationaal
Julianaplein 1 Den Bosch
Postbus 553 , 5201 AN Den Bosch
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

LAUVENBERG D. ; Mw.
Advocaat bij van Buuren & Mertens ; beëdiging 2003
Postbus 126 , 6000 AC Weert
Tel 0495-532555 , fax 0495-547321
vanbuurenmertens@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAUWAARS F.C. , geboren jan 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 sep 1980
Rechter rechtbank Amsterdam 7 jun 1982
Vice-President rechtbank Amsterdam 26 jul 1990
Coördinerend Vice-president rechtbank Amsterdam24augustus 1998
NU
Amsterdam Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter toetsingscommissie buitenreclame

LAUWAARS F.P. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
fplauwaars@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LAUWAARS H.R. , geboren jun 1937
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Assistent Criminologisch Instituut te Utrecht 1 apr 1962
Raio rechtbank Arnhem 1 mrt 1965
Secretarie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 jul 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 16 sep 1967
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10 jul 1969
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 okt 1972
Gedetacheerd Ministerie van Justitie, Hoofd afdeling Staats-en Strafrecht 1 nov 1975 1 mei 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 10 mrt 1980
Raadsheer Hof Arnhem 23 sep 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 27-02-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Ondersteuning activiteiten asielzoekers Dreyerheide
jun 1996
TEVENS [juni/juli 2002]
Geen nevenfuncties opgegeven
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Nu is sinds februari 2002 Raadsheer-plaatsvervanger en niet meer Raadsheer. Heeft hij nu een andere baan.
Dan is die niet vermeld onder nevenbetrekkingen.

LAUWERE R.V. de
Advocaat bij De Lauwere Ruijgrok Fijn ; beëdiging 1987
Leeuwenveldseweg 1 , 1382 LV Weesp
Advocaat bij De Lauwere Ruijgrok
Postbus 5008 , 1380 GA Weesp
Tel 0294-432515 , fax 0294-432461
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Lauwere Ruijgrok
r.v.delauwere@delauwere-ruijgrok.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAUWERS Zie PUTT - LAUWERS A.E.M. van der , geboren okt 1943 ; Mw.

LAUXTERMANN M.R.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1990
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Advocaat bij van der Nat Litigation
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
lauxtermann@vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LAVALAYE A.J.A.
Notaris te Oosterhout , arrondissement Breda
Kantoor Lavalaye & Hoeks ; Oosterhout

LAVERGE - TERWINDT J. , geboren apr 1909 ; Mw.
NLRM 71
Chef de bureau Bureau Bijzondere Jeugdzorg Afdeling Amsterdam 1 apr 1946
Assistent-officier fiscaal voor jeugdzaken ressort Amsterdam 1 aug 1946
Waarnemend provinciaal inspectrice Stichting Toezicht Politieke delinquenten 1 feb 1947
Waarnemend griffier kantongerecht Amsterdam 10 nov 1947
Substituut-griffier kantongerecht Amsterdam 6 dec 1947
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 2 jun 1956
Substituut-griffier Hof Amsterdam 4 jul 1962

LAVIES - van der WOLF M.C.A.M. ; Mw.
Rechten 1976
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn

LAVRIJSEN E.H.P. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2003
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460254 , fax 020-5460440
ellen.lavrijsen@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

LAVRYSEN F.J.D.M. , geboren 1943
Lid Raad van Bestuur JHC Nederland B.V.
Oud-functie: Commissaris PGI Nonwovens B.V.

LAWICK van PABST - HOEKSTRA A.L. van , geboren mei 1965 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1991
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 16 sep 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht1 oktober 1998
NU
Dordrecht parket Officier van Justitie 09 feb 1998
TEVENS
Geen bijbanen
09 feb 1998

LAWSON R.A. ; Dr. UHD
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277612 , fax 071 5277600
Departement Publiekrecht
Recht der Internationale Organisaties
r.a.lawson@law.leidenuniv.nl

LAZEROMS M.J.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 12 dec 1962

LAZET M.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1998
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
martijn.lazet@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

LAZONDER Zie BEYER - LAZONDER C.G. , geboren jul 1946 ; Mw.

LEASDEN - van de VEN J.A.J. van ; Mw.
Advocaat bij Tomlow advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 85016 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2521802 , fax 030-2511328
vanleusden@tomlow-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEBBING H.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1995
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
hlebbing@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEBBINK - van HEMEL B.J. ; Mw.
Rechten 1960
Was Advocaat ; nu keramist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

LEBENS - de MUG M.H.S. , geboren jun 1952 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 3 sep 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988 Ontslag
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Vice-President rechtbank Zwolle 24 jun 1994
NU
Zwolle Vice-President
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-Voorzitter van de Commissie van Beroep bij de Hogeschool Windesheim
Voorzitter bezwarencommissie veranderingsprocessen Provincie Overijssel
Voorzitter bezwarencommissie personeelsbeoordeling Provincie Overijssel
Voorzitter Klachtencommissie sexuele intimidatie Provincie Overijssel
Voorzitter Klachtencommissie sexuele intimidatie Gemeente Zwolle
Vice-Voorzitter Klachtencommissie sexuele intimidatie Gemeente Apeldoorn SSR docent
feb 96

LEBOUILLE J.M.H.
Advocaat bij Seegers & Wattilete ; beëdiging 1986
Egelantiersgracht 576 , 1015 RR Amsterdam
Tel 020-4200888 , fax 020-6383022
advocaten@seegers-wattilete.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Seegers & Lebouille advocatenkantoor
j.lebouille@seegers-lebouille.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEBRET Th. , geboren sep 1918
NLRM 71 80
Adjunct-secretaris tribunaal Breda 15 mei 1945 tot maarl 1947
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 19feb 1947
Substituut-officier van Justitie arrondissement Middelburg 18dec 1956
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Middelburg 1 okt 1972

LECLERCQ W.E.M. , geboren dec 1945
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20 jun 1988
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jun 1990
Kantonrechter Eindhoven 15 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 15 apr 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter ; hoofdfunctie
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de adviescommissie BB van de Technische Universiteit Eindhoven
11 jun 1997

LECQ E.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Kleerekooper advocatenkantoor ; beëdiging 1993
Postbus 686 , 3500 AR Utrecht

LECQ M.H. van der ; Mw.
Advocaat bij van Dusseldorp advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 10482 , 7301 GL Apeldoorn
Tel 055-5212491 , fax 055-5214731
a.dusseldorp@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Voorink van den Tooren van Aanhold van de Venne advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 8 , 7200 AA Zutphen
Tel 0575-545455 , fax 0575-543566
info@voorinkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEDE C.J.A. van , geboren 1942
Voorzitter Raad van Bestuur Akzo Nobel N.V.
Voorzitter Raad van Comm. De Nederlandsche Bank N.V.
Commissaris Scania A.B.
De heer van Lede was voorheen Lid van de raad van bestuur bij Hollandsche Beton Groep N.V. en presidentvan de directie bij Koninklijke Nederhorst Bouw B.V. Tevens was hij werkzaam bij McKinsey, Voorzitter van het VNO en Bestuurslid vandiverse organisaties, waaronder de Sociaal-Economische Raad (SER), de Stichting van de Arbeid, Nijenrode Universiteit voor Bedrijfskunde,ICC Nederland en de Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs.
De heer van Lede was als commissaris verbonden aan BSOIBeheer B.V.,Dura Bouw B.V., Int. Flavors & Fragrances IFF (Ned. ) B.V., Nederlandse Participatie Maatschappij N.V., Assurantieconcern Stad Rotterdam anno 1720 N.V., Akzo Nobel Nederland B.V. en N.V. Koninklijke Bijenkorf Beheer KBB. Tevens maakte hij deel uit van het Industrieel Advies College van Energieonderzoek Centrum Nederland.
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm

LEDE F.S. van ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1997
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
fiona.vanlede@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]

LEDEBOER H.B.
Notaris te Hengelo , arrondissement Almelo
Kantoor Numan & Ledeboer ; Hengelo (Ov)

LEDER A.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving
Verbruiksbelastingen, Afdeling Wetgeving Milieubelastingen, Hoofd

LEE G.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Hamer Smit van der Lee ; beëdiging 1996
Postbus 420 , 1400 AK Bussum
Advocaat bij Vlaskamp van Loo advocaten
Van Baerlestraat 144 , 1071 BE Amsterdam
Tel 020-3052030 , fax 020-3052031
mvdl@vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Johannes Vermeerstraat 43 , 1071 DL Amsterdam
www.vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEE J. van der
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1995
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529539 , fax 070-3529502
lee@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bird & Bird
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538800 , fax 070-3538811
jeroen.lee@twobirds.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEE J.J. van der , geboren 05-02-1918
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LEE M.J. van , geboren aug 1956
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 16 aug 1983
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 25 okt 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 29 jun 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 29 jun 1990
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 22 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 jun 1992
Rechter rechtbank Zutphen 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 20 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 20 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 20 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen17augustus 1999
NU
Zutphen rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter vrijwillege Hulpdienst De Kap te Apeldoorn
19 aug 1997

LEE - HAARDT M.L. van der , geboren mei 1941 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1966
Werkzaam juridische afdeling ANWB Den Haag 1966
Medewerker Rechtswinkel Enschede 1974
Waarnemend griffier rechtbank Breda 1 nov 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 21 mrt 1981
NU
Breda gerechtsauditeur
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda

LEE N.J. van der , geboren dec 1933 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1953 rechten , Corpslid
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 15 sep 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 sep 1982
Rechter rechtbank Den Haag 25 jul 1983
Kantonrechter Haarlem 18 mei 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 7 mrt 1991
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 01-02-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechtbank-plaatsvervanger
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter klachtencommissie apeldoornse locaties gelre ziekenhuizen te Apeldoorn
Bestuurslid stichting markant centrum voor kunsteducatie te Apeldoorn

LEE O.O. van der ; Drs.
Advocaat bij Schermer & van der Lee ; beëdiging 1995
Damrak 343 , 1012 ZJ Amsterdam
Advocaat bij van Appia & van der Lee advocaten
Damrak 341 , Beurs van Berlage , 1012 ZJ Amsterdam
Tel 020-5312999 , fax 020-5312990
[vademecum advocatuur 2001]
Overtoom 323 , 10541E Amsterdam
ovdlee@dds.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEE R.J. van der
Advocaat bij van der Lee advocatenkantoor ; beëdiging 1997
Prinsengracht 668 , 1017 KW Amsterdam

LEEDE L.J.M. de ; Prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Gemeenschappelijk Administratie Kantoor te Rotterdam feb 1953
Assistent hoofd pers.zaken Staats beDr. Art. Inrichtingen jun 1956
Griffier Raad van Beroep Haarlem 7 okt 1964
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 28 feb 1969
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 5 jan 1967
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 15 sep 1970
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 16 sep 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 3 dec 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Oud-hoogleraar

LEEDEKERKEN J.W.
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789343 , fax 020-6789589
leedekerken@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEEFERS W.L.
Advocaat bij Leefers c.s. advocaten ; beëdiging 1975
Lindelaan 10 , 1405 AK Bussum
Advocaat bij Turfpoortstraat 12 , 1411 EG Naarden
Tel 035-6921500 , fax 035-6921550
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LEEFLANG F.J. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1994
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313102 , fax 020-4313143
fred.leenang@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
beëdiging 1994 en 1999
Tel 020-4313162 , fax 020-4313186
frederieke.leeflang@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEFLANG T.B.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785145 , fax 020-5785800
taco.leeflang@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEEFMANS P.J. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1996
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
p.leefmans@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Oude Schans t/o 62 , 1011 LG Amsterdam
[vademecum advocatuur 2004]

LEEK D.T. van der , geboren aug 1962
NLRM 95 96 97 98 99/00
Adjunct-secretaris College van Beroep Studiefinanciering
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 sep 1994

LEEK J.R. van der
Advocaat bij van der Leek & van Hout ; beëdiging 1981
Postbus 12158 , 1100 AD Amsterdam
Advocaat bij van der Velden Moorlake advocaten
Burg. Stramanweg 102 , Gebouw Londen , 1101 AA Amsterdam
Tel 020-6913219 , fax 020-5965641
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenpraktijk mr. J.R. van der Leek ; beëdiging 1981
Mosselaap 67 , 1934 RA Egmond aan den Hoef
Tel 072-5071705 , fax 072-5071706
mrjrvanderleek@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEMAN A.F. , Albertus Franciscus , geboren 10 november 1924 ; Dhr.
Advocaat bij Postbus 2479 , 1200 CL Hilversum ; beëdiging 1960
Advocaat bij Minister Hartsenlaan 11 , 1217 LR Hilversum
Tel 035-6247357 , fax 035-6211009
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Overleden 22 december 2002 [NRC 27 december 2002]

LEEMAN E.A.
Advocaat bij Derks advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 365 , 3440 AJ Woerden
Advocaat bij Bierens advocaten
Postbus 92 , 5460 AB Veghel
Tel 0413-3633723 , fax 0413-307865
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierens advocaten
Tel 0413-311777 , fax 0413-367865
info@bierens-advocaten.com
www.blerens-advocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEEMAN J.A.J.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1978
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
schaaprdam@compuserve.com
Tel 010-2770300 , fax 010-4304977
leeman@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LEEMAN N. , geboren mrt 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gemeente Politie te Nijmegen
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 26 aug 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 19 okt 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 3 okt 1984
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 8 jul 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle1juli 1999
NU
Arnhem parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden

LEEMANS B.N.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Ten Have & Le Cocq d'Armandville ; beëdiging 1997
Mathenesserlaan 480 , 3023 HL Rotterdam
Advocaat bij Petten Tideman & Sassen
Postbus 80504 , 25088 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
info@pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Vliet & Elshof ; beëdiging 1980 en 1997
Postbus 1010 , 2600 BA Delft
Tel 015-2619361 , fax 015-2571003
vanvliet.en.elshof@balienet.nl
www.vanvlietenelshof.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEMANS F.
Advocaat bij Leemans advocaten ; beëdiging 1981
Advocaat bij Liesveld advocaten
Postbus 10017 , 7301 GA Apeldoorn
Tel 055-5222252 , fax 055-5223934
fleemans@leemans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
f.leemans@leemans-advocaten.nl
www.liesveld-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEMANS J.C.C. , geboren apr 1957
NLRM 91 94
Ambtenaar bij het College van beroep bedrijfsleven Den Haag 1 jan 1990
Gerechtsauditeur het College van beroep bedrijfsleven Den Haag 1 mrt 1994
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1995
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
TEVENS

LEEMANS J.J.J.M
Advocaat bij Beunen Leemans De Bont Hermes ; beëdiging 1973
Postbus 3033 , 5003 DA Tilburg
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators
Prof. Cobbenhagenlaan 75 , 5037 DB Tilburg
Tel 013-4068888 , fax 013-4008806
j.leemans@devoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668884 , fax 013-4668885
j.leemans@devoort.nl
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEMANS Zie VRIES - LEEMANS M.J.H.J. de , geboren okt 1955 ; Mw.

LEEMANS W.F. , geboren mei 1912
NLRM 71 80
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep (s.v.) Arnhem 29 sep 1939
Griffier Raad van Beroep (s.v.) Arnhem 27 aug 1945
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep (s.v.) Arnhem 7 aug 1946
Voorzitter Raad van Beroep (s.v.) Arnhem 17 sep 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 1 jul 1950
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 21 jun 1958
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 5 mrt 1959
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Roermond 14 mrt 1959
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 24 aug 1959
Raadsheer Hof Arnhem 22 aug 1963
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 13 sep 1963
Vice-president Raad van Beroep Arnhem 25 sep 1976

LEEMREIS A.R. , geboren jun 1942 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 16 dec 1993
Raadsheer Hoge Raad 28-08-2001
NU Den Haag Hoge Raad Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Belastingadviseur Rotterdam
TEVENS
Bestuurder van een B.V. die Lid is van de maatschap Moret Ernst & Young, Belastingadviseurs
Lid van de Raad van Beheer van Heineken Holding N.V.
Overige functies betreffen bestuurslidmaatschappen van non-profit instellingen
TEVENS [september 2004]
Secretaris-penningmeester Stichting Harten Fonds van 01-01-2001
Penningmeester Stichting Akademie Beeldende Kunst en Technische Wetenschappen van 01-01-2001
Lid Stichting Domestica van 01-01-2001
Bestuurder mr. A.R. Leemreis Beheer B.V. en mr. A.R. Leemreis B.V. van 01-01-2001
Penningmeester Stichting Autoped van 01-01-2001 tot 01-01-2004
@OPM
5 bijbanen met alle 5 dezelfde begindatum 01-01-2001. Uitermate onwaarschijnlijk.

LEEMREIS - HOELEN M.J.T.H. ; Mw.
Advocaat bij Voorschoterlaan 94 , 3062 KS Rotterdam ; beëdiging 1995
Tel 010-4126313 , fax 010-4117819
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LEEMREIZE H.C. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1998
Postbus 75040 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460000 , fax 020-5400123
hilde.leemreize@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kennedy van der Laan
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506895 , fax 020-5506995
hilde.leemreize@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEENAARTS F.F. , geboren nov 1932
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 92
Medewerker Fiscale Zaken AKZO NV. 1954
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 13 feb 1979
Raadsheer Hof Den Bosch 24 aug 1981
Vice-president Hof Den Bosch 15 jan 1991

LEENARTS - BOS M.M. ; Mw.
Advocaat bij Bierens advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 92 , 5400 AB Veghel
Tel 0413-363723 , fax 0413-307865
[vademecum advocatuur 2001]

LEENDERS A.M. ; Mw.
Advocaat bij Kleerekooper advocatenkantoor ; beëdiging 1994
Postbus 686 , 3500 AR Utrecht
Tel 030-2307100 , fax 030-2314545
[vademecum advocatuur 2001]

LEENDERS H.P.J.
Koninklijke Nedlloyd NV
Lid van de juridische werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export

LEENDERS I.
Advocaat bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen ; beëdiging 2003
Postbus 4729 , 4803 ES Breda
Tel 076-5202266 , fax 076-5202288
hertoghs@hertoghsadvocaten.nl
www.hertoghsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEENDERS J.C. ; Mw.
Advocaat bij Hoekerkade 105 , 2725 AH Zoetermeer ; beëdiging 1989

LEENDERS Zie BemmelEN - LEENDERS J.M. van , geboren mrt 1915 ; Mw.

LEENDERS M.J.A.M. , Mark ; Dhr.
Dir. Nestlé Coffeespec.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Vught

LEENDERS M.J.P.
Advocaat bij Adviesgroep Nieuwegein ; beëdiging 1993
Postbus 1021 , 3430 BA Nieuwegein
agn@compuserve.com
Tel 030-6061091 , fax 030-6062752
agn@adviesgroepn-gein.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mark.leenders@adviesgroepn-gein.nl
www.adviesgroepn-gem.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEENDERS P.R.
Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 1995 en 2000
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam
Tel 020-6561726 , fax 020-6561980
leenders.peter@klegal.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEENDERS R.M.L.A.
Wethouder PvdA gemeente Maastricht [info SAL 2000]

LEENDERS T.G.B.M. ; Dhr.
Advocaat bij Leenders advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 259 , 4380 AG Vlissingen
Tel 0118-414079 , fax 0118-417407
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 13-05-87
Leenders advocaten
P.Krugerstraat 34 , 4381 WE Vlissingen
Postbus 259 , 4380 AG Vlissingen
tel 0118-414079 , fax 0118-417407
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
Penningmeester van de Raad van Toezicht in het arrondissement Middelburg ; tevens aandachtsgebied gefinancierde rechtshulp
[Internet april 2003]
Advocaat bij Leenders advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

LEENDERS W.Th.M. ; Mw.
Rechten 1952
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Enschede

LEENDERTZ e.v. Dr. J.F. HEIJBROEK E. , Emy , geboren 29 oktober 1909 te Ameland ; Mw.
INFO
Overleden 1 maart 2004 [NRC 6 maart 2004]

LEENHEER B.A. ; Mw.
Advocaat bij Groenendijk & Kloppenburg ; beëdiging 1999
Postbus 788 , 2300 AT Leiden
Tel 071-5155843 , fax 071-5172720
b.leenheer@groenendijk.com
[vademecum advocatuur 2001]

LEENHOUTS K.F.
Advocaat bij Bierman advocaten ; beëdiging 1978
info@bierman.nl
Advocaat bij Bierman & Alofs Waiboer advocaten en Notarissen ; beëdiging 1978
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-618844 , fax 0344-612174
info@bierman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gresnigt & van Kippensluis
Bierman Aitton Wal oer advocaten en Notarissen
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-677188 , fax 0344-612174
leenhouts@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEENHOUTS Zie WURZER - LEENHOUTS S.M. , geboren sep 1946 ; Mw.

LEENHOUWERS I.E. ; Mw.
Advocaat bij Gresnigt & van Kippersluis ; beëdiging 1999
Utrechtsestraat 5 , 3401 CS IJsselstein
Tel 030-6886868 , fax 030-6881224
[vademecum advocatuur 2001]

LEENIJES E. ; Mw.
Advocaat bij Bout advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 7015 , 9701 JA Groningen

LEENKNEGT J.R.
Notaris te Amersfoort , arrondissement Utrecht
Postbus 1226 , 3800 BE Amersfoort

LEENMAN J.J.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Den Haag, Hoofd

LEENT M.A.S.M. van
Advocaat bij Banning van Kemenade & Holland ; beëdiging 1996
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Advocaat bij Steinhauser Hoogenraad advocaten
Postbus 75140 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-3013030 , fax 020-3013040
ml@steinhoog.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.steinhoog.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEENT M.H.D.M. van , geboren nov 1964
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar1 mei 1998
Officier arrondissementsparket Alkmaar 1 mei 1999

LEENT P.J.M. van ; Drs.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
PricewaterhouseCoopers
Voorzitter

LEENTJES D.
Advocaat bij Boot advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 75810 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-7997190 , fax 020-7997197
info@bootadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEENTJES E. ; Mw.
Advocaat bij Bout advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 7015 , 9701 JA Groningen
Tel 050-3136846 , fax 050-3132930
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij TuinmanSleijfer advocaten ; beëdiging 1997 en 2003
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
Tel 058-2121075 , fax 058-2126449
advoc@tuinmansleijfer.nl
www.tuinmansleijfer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEERADERS A.M. ; Mw.
Advocaat bij Kleerekooper advocatenkantoor ; beëdiging 1994
Postbus 6S6 , 3500 AR Utrecht
Tel 030-2307100 , fax 030-2314545
[vademecum advocatuur 2004]

LEERADERS B. ; Mw.
Advocaat bij Marxman advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
leenders@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEERHOUWERS I.E. ; Mw.
Advocaat bij 3401 CS IJSSElstEIN ; beëdiging 1999
Tel 030-6886868 , fax 030-6881224
ieleenhouwers@gvk-advocaten.nl
www.gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEERINK J.D.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
[vademecum advocatuur 2001]

LEERINK P.M.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1993
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570-614080 , fax 0570-618244
leerink@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

LEERKOTTE A.M.B. ; Mw.
Advocaat bij Burgers & Ran ; beëdiging 1994
Postbus 13078 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2318534 , fax 030-2321646
[vademecum advocatuur 2001]
www.burgers-ran.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEERMAKERS A.J.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Schelstraete c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 106 , 5070 AC Udenhout
Advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl B.V. advocaten en belastingadviseurs
Postbus 1095 , 5004 BB Tilburg
Tel 013-4635599 , fax 013-4632266
j.van.zijl@kantoormrvanzijl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl B.V. advocaten
m.borgers@kantoormrvanzijl.nl
www.kantoormrvanzijl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEERMAKERS - DOPPENBERG I. ; Mw.
Advocaat bij Mannaerts & Appels ; beëdiging 2001
Postbus 2269 , 4800 CG Breda
Tel 076-5225260 , fax 076-5226559
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEERMAKERS P.C.M.
Directeur Business-Unit Employee Benefits van De Goudse N.V. (verzekeringen) [jaarverslag De Goudse 2000]

LEERROK J.D.
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen ; beëdiging 1983
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997981 , fax 050-5997944
h.leerink@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEERSUM G.J. van
Notaris te Alkmaar, arrondissement Alkmaar
Kantoor Leersum, van & Nagtglas Boot ; Alkmaar

LEESBERG A.A.M.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 jul 1962

LEESBERG A.V.M.
NLRM 71 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 29 mrt1968

LEESBERG - van OPPEN C.H. , Caroline ; Mw.
Advocaat
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Alkmaar e.o..

LEESER - GASSAN A.B. , geboren sep 1935 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam 25 sep 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 sep 1974
Rechter rechtbank Amsterdam 1 sep 1976
Vice-President rechtbank Amsterdam 22 feb 1983
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Clara Stichting. Ook wel Clara Mendezstichting genoemd; een fonds dat oorspronkelijk is opgericht ten behoeve van Joodse wezen die lijden aan tuberculose. Thans worden gelden uit het fonds aangewend vooral voor aanschaf van medische voorzieningen in de kindergeneeskunde.
Lid Cas (Coordinatie alternatieve sancties)
Voorzitter Onderzoekscommissie klachtenregeling sexuele intimidatie van de VU
Commissaris Diamant Association BV
Lid van het Bestuur van het Amsterdamsch Lyceum te Amsterdam sinds januari 2004
A.Gassan@Amsarr.drp.minjus.nl
INFO
Zie INFO bij PLOOY Koos

LEESSEN G.L.M. ; Mw.
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Noord ; beëdiging 1995
Postbus 27561 , 3003 MB Rotterdam
Tel 010-4432100 , fax 010-4668375
www.rechtshulprotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEST B.J.M. de
Advocaat bij De Waal & Zumpolle Advokaten ; beëdiging 1996
Postbus 13336 , 3507 LH Utrecht
dewaal.zumpolle@pobox.ruu.nl
Tel 030-2333245 , fax 030-2343965
info@dewaalzumpolle.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2333248 , fax 030-2343965
deleest@dewaalzumpolle.nl
www.dewaalzumpolle.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEST R.C.C. van , geboren okt 1961
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 apr 1996
Arrondissementsofficier van Justitie Groningen
NU
Groningen parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Bestuurslid Bureau Slachtofferhulp Groningen, onbetaald.
Voorzitter golfclub De Compagnie te Veendam, onbetaald.
Docent Open Universiteit, 6 uur in de week, betaald.
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen ; telefoon 050-3199999 , fax 050-3185147.

LEEST R.W. van der , Reinier ; Dhr.
Personen-schade expert
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2002
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121685 , fax 030-2121160
r.vanderleest@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Kromme Rijn

LEEST W.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Tel 0546-533633 , fax 0546-820827
damste@damste.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LEETERS L.P.F.M.C
Advocaat bij Adv. kantoor Leeters ; beëdiging 1978
Advocaat bij Leeters advocaten
Spoorstraat 32 , 7481 HZ Haaksbergen
Tel 053-5725757 , fax 053-5722201
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LEETHER R.G. , geboren aug 1949
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 8 jan 1991
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, DG Rechtspleging, Raadadviseur en plaatsvervangend hoofd Directie
Ontwikkeling Rechtspleging
Ministerie van Justitie, Voorzitter hoorcommissie bezwaarschriften.
TEVENS
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Plaatsvervangend Juridisch adviseur
Bestuurslid Stichting Sportlaan eo ?
20 feb 1997

LEEUW E.H.J. de ; Mw.
Rechten 1985
Was BeleidsMedewerker
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch

LEEUW F.A. de
Advocaat bij de Leeuw ; beëdiging 1978
Postbus 8593 , 5605 KN Eindhoven
Tel 040-2570905 , fax 040-2570796
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor de Leeuw
Strijpsestraat 165 , 5616 GP Eindhoven
deleeuw@deleeuwadvocaten.nl
www.deleeuwadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUW F.R.H. van der
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
frank.vanderleeuw@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 020-5414761 , fax 020-5414662
frank.vanderleeuw@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUW G. de
Advocaat bij De Leeuw Pesman en Kramer ; beëdiging 1976
Advocaat bij De Leeuw Kramer en Duijn
Postbus 1178 , 1500 AD Zaandam
Tel 075-6353831 , fax 075-6353090
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Leeuw Duijn en Bloem advocaten
info@leeuwadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUW H. de
Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West , vestiging Alkmaar , unitmanager

LEEUW - BLOKLAND Zie BLOKLAND H.E. de ; Mw.

LEEUW H.M.E. de
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
Leeuw@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Zegenwerp 7 a , 5271 NC ST. Michielsgestel
Tel 073-5513055 , fax 073-5513055
hdl@deleeuwlegal.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUW L.E. van der , geboren nov 1970 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1998
NU Den Haag Rechtbank Raio
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

LEEUW M. de , geboren apr 1955 , Marja ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 apr 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 10 september 1999
Volgens rechtspraak.nl Hof Den Bosch augustus 2002: begindatum 1 januari 2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 08-04-1987
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch van 01-01-2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Den Haag ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1979
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
mdeleeuw@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek Amsterdam [rechtsprsk.nl Hof Den Bosch augustus 2002]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Amsterdam
Postbus 75084 1070 AB Amsterdam
tel 020 5771809 , fax 020 5771096
mdeleeuw@law.nl
[vademecum advocatuur 2003]
marja.deleeuw@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Plaatsvervangend (advocaat-)Lid van het Hof van Discipline
Lid Bestuur Stichting bevordering van de Cabaretkunst in Nederland
apr 1997
TEVENS [augustus 2002]
Plaatsvervangend (advocaat-)Lid van het Hof van Discipline
TEVENS [juli 2003]
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline van 01-01-1994
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Juristen Netwerk Den Haag
Dit is 17 augustus 2002 niet vermeld op rechtspraak.nl bij Hof Den Bosch of Rechtbank Den Haag
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

LEEUW M.W.F.M. de , geboren 04-01-1955
Advocaat te Den Haag , kantoor Duijnstee van der Wilk ; beëdiging 1981
Postbus 85850 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3547054 , fax 070-3501024
dvdw@law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Duijnstee van der Wilk ; beëdiging 1981
[vademecum advocatuur 2003]
leeuw@law.nl
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LEEUW N.A. de
Advocaat bij La Gro c.s. ; beëdiging 1982
Advocaat bij La Gro advocaten
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
email@lagrolaw.nt
[vademecum advocatuur 2001]
www.lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUW N.J.W.M. de
Advocaat bij De Leeuw advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 1782 , 5200 BV Den Bosch
Tel 073-6132598 , fax 073-6148695
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Leeuw & De Gier advocaten
deleeuw.degier@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUW - van 't ZELFDE N.V. van der ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor van der Leeuw-Van't Zelfde ; beëdiging 1990
Postbus 5666 , 3008 AR Rotterdam

LEEUW R.J.H.M. de
Notaris te Born , arrondissement Maastricht
Postbus 64 , 6120 AB Born

LEEUW W.P. de
Advocaat bij De Leeuw advocaten ; beëdiging 1954
Postbus 1782 , 5200 BV Den Bosch
Tel 073-6132598 , fax 073-6148695
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Leeuw & De Gier advocaten
deleeuw.degier@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWAARDE L.D.M. van
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 1996
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Advocaat bij Valkenburgerstraat 45 , 1011 MG Amsterdam
Tel 020-5919026 , fax
[vademecum advocatuur 2001]

LEEUWAARDEN E.H. , geboren 1953 ; Drs.
Financieel Directeur Cooperatieve Bloemenveiling Holland B.A.

LEEUWE E.M.L van ; Mw.
Advocaat bij Nehrusingel 190 , 3066 VN Rotterdam ; beëdiging 1991

LEEUWE J.P.W.M. van , Jean-Pierre ; Dhr.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
Leeuwe@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
jeanpierre.vanleeuwe@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Schiedam

LEEUWE M.V.M. van ; Prof.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Oud-hoogleraar

LEEUWEN A.M.H. van ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Strafrecht
Hoogleraar forensische psychiatrie
a.m.h.vanleeuwen@law.leidenuniv.nl

LEEUWEN A.S. van , geboren apr 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 9 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 3 maart 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 3 maart 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 3 maart 1992
Rechter rechtbank Alkmaar 9 sep 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 20 april 1998
NU
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter

LEEUWEN A.W. van
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1992
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1984 en 1992
Tel 070-5153836 , fax 070-5153101
aw.vanleeuwen@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN B. van
Advocaat bij van Pijkeren van Leeuwen advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 75 , 4460 AB Goes
Tel 0113-211666 , fax 0113-252100
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 09-03-88
Van Pijkeren / van Leeuwen advocaten
Stationspark 34 , 4462 DZ Goes
Postbus 75 , 4460 AB Goes
tel 0113-211666 , fax 0113-252100
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij van Leeuwen advocaten
bvanleeuwen@leeuwenadvo.nl
www.leeuwenadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN B.H.A. van ; Mw.
Rechten 1983
Advocaat Loeff Claeys Verbeke
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem

LEEUWEN B.J.
Notaris te Noordwijkerhout, arrondissement Den Haag
Postbus 60 , 2210 AB Noordwijkerhout

LEEUWEN C.H.J. van
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1982
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3548 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
c.vanleeuwen@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2003]

LEEUWEN - DINGEMANS C.J. van ; Mw.
Rechten 1952
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven

LEEUWEN C.M. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 3 sep 1952
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 28 feb 1967

LEEUWEN D.H.C. van ; Mw.
Advocaat bij De Ruiter de Wildt & De Vroom ; beëdiging 2002
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden
Tel 071-5124445 Pax 471-5123609
d.vanleeuwen@deruijterdewildt.nl
www.deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN D.P. van
Anemoonstraat 3 , 3911 WK Rhenen
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

LEEUWEN BOOMKAMP E. , Edu ; Dhr.
Rechten Universiteit van Leiden 1959
Niet-praktizerend Leids jurist. Lijkt te lijden aan de Leidse ziekte, te weten de perceptie dat de mensheid bestaat uit A: Leidse juristen, tevens Minerva-genoot en B. kloodjesvolk. Zie APOL. G.R.A..
Dit is opmerkelijk in het licht van de voortdurend afbrokkelende reputatie van de Universiteit van Leiden, in het bijzonder de rechtenfaculteit. Maar er nog is enige hoop: hij heeft mij verweten dat ik hem het geloof in de juristen afgenomen heb.

LEEUWEN E.G.M. van , geboren jun 1965 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1992

LEEUWEN E.J. van
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Rechtshulp Rotterdam-Noord ; beëdiging 1998
Postbus 27501 , 3003 MB Rotterdam
Tel 010-4658777 , fax 010-4668375
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Borsboom & Hamm ; beëdiging 1998
Weena 614 , 3012 CN Rotterdam
Tel 010-2012939 , fax 010-2012949
r@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN - SCHUT E.J.J.E. van , Dian ; Mw.
Zoetermeer
Voorzitter VVD, Lid Eerste Kamer VVD Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag

LEEUWEN F.H. , François Henry , geboren 15 februari 1915 te Zierikzee ; Dhr.
Was van 1953-1977 als jurist werkzaam bij de Nationale Nederlanden met name in Indonesië en Australië.
INFO
Overleden 19 januari 2003 te Jakarta [NRC 21 januari 2003}

LEEUWEN F.L. van
Directie Delta Lloyd Schadeverzekering n.v. [Delta Lloyd Verzekeringsgroep n.v.jaarverslag 1998]
Benoemd tot Voorzitter van de directie van NUTS Verzekeringen [Telegraaf 9 SEP 99]

LEEUWEN F.M.O. van ; Mw.
Advocaat bij Roozeboom advocaten ; beëdiging 2002
Grote Markt 12 a , 3111 NJ Schiedam
Tel 010-2460450 , fax 010-2460255
info@roozeboomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN G.A.M. van , geboren apr 1917
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Den Bosch
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 1 jan 1946
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 28 okt 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 5 aug 1952
Rechter rechtbank Zutphen 24 sep 1957
Raadsheer Hof Den Bosch 15 dec 1972
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 5 feb 1985

LEEUWEN G.B.W. van , geboren 07-02-1971
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag (lijst

LEEUWEN G.C.L. van
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1983
gleeuwen@houthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 029-5772700
gleeuwen@bouthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629330
gijs.vanleeuwen@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN H. van , Hans , geboren 25 september 1916 te Koudekerke , Dhr.
INFO
Overleden 9 augustus 2004 te Assen [NRC 14 augustus 2004]

LEEUWEN H. van, geboren nov 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam 1971
Juridisch Medewerker algemene zaken en kabinet gemeente Enschede 1972
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen 1974
Arbeidscontractant Raad van Beroep Arnhem 1 nov 1977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 30 mrt 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 20 dec 1978
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 12 mrt 1980
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 12 nov 1987
Vice-President Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mrt 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 14 mrt 1995
Coördinerend vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 5 dec 1996
Centrale Raad van Beroep coördinerend Vice-President 09 jul 1997
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Raad van Beroep coördinerend Vice-President
TEVENS [sep 2001]
Lid van de redactie losbladige editie gehandicapten en arbeidsongeschikten en regelingen (Uitgave van
Samson H.D. Tjeenk Willink te Alphen aan de Rijn.
TEVENS [juni 2002]
Lid redactieadviesraad losbladige editie Gehandicapten en arbeidsongeschikten (uitgeverij Bohn,
Staflev en Von Loghum te Houten)
TEVENS [juli 2002]
Lid redactie van de losbladige editie gehandicapten en arbeidsongeschikten rechten en regelingen
Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan de Rijn

LEEUWEN H.E.M. van ; Mw.
Notaris te Leiderdorp , arrondissement Den Haag
Kantoor Bakker & van Leeuwen ; Leiderdorp

LEEUWEN H.J. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 29 mei 1958
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 dec 1979
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij NautaDutilh van 1951 tot 1990
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in A'dam
Lid van het Bestuur van de Stichting Stork [jaarverslag Stork nv 1995]
INFO
Overleden op 20 maart 2001 [Telegraaf 27 maart 2001]

LEEUWEN IJ. van
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119638 , fax 020-7119999
ijsbrand.vanleeuwen@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]

LEEUWEN J. van
Notaris te Apeldoorn , arrondissement Zutphen
Kantoor Dijkstra De Graaff.Apeldoorn, Epe

LEEUWEN J.Ch. van , geboren 1952
Directeur Transmissions and Engineering Serv. Neth. B.V.

LEEUWEN J.M. van , geboren apr 1920
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 19 okt 1949
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 6 feb 1951
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 18 dec 1956
Gedetacheerd Directie Politie Ministerie van Justitie 16 sep 1968
Waarnemend (subst.) Officier van Justitie arrondissement Dordrecht jan 1970
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Dordrecht okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Breda 9 nov 1972
Arrondissementsofficier van Justitie , hoofd arrondissementsparket Breda 23 mrt 1979

LEEUWEN J.W. van
Advocaat bij advocatenkantoor Stationsweg ; beëdiging 1985
Stationsweg 135 , 2515 BM Den Haag
Tel 070-3888000 , fax 070-3809074
Flipvanleeuwen@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3888600 , fax 070-3809074
flipvanleeuwen@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN K. van , geboren jun 1962 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 14 aug 1990
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 okt 1995
Rechter rechtbank Zwolle 13 mei 1997
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Zwolle Gerechtsauditeur
Zwolle rechter
TEVENS
Lid oudercommissie Kinderdagverblijf

LEEUWEN L. van ; Prof. Dr.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Bijzonder Hoogleraar heffingen lokale overheden
In Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU :
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Economische Wetenschappen
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel 013 4662420 , fax. 013 4663072
Department of Economics
Hoogleraar Openbare Financiën van lagere overheden
tel 013 4662103 , fax 079 3468222
l.leeuwen@kub.nl

LEEUWEN M. van ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-4880901
mvanleeuwen@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
mvanleeuwen@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN - SCHELTEMA M. van ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief ; beëdiging 2000
Postbus 14067 , 3508SC Utrecht
Tel 030-2543030 , fax 030-2543280
info@advokatenkollektief.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2520900 , fax 030-2543280
www.advokatenkollektief.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN BOOMKAMP - OPPENHUIS DE JONG M. van , geboren 6 februari 1926 te Enkhuizen ,
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Overleden 18 december 2000 te Oegstgeest

LEEUWEN M.A.G. van , Rina ; Mw.
Adm./contr./Hoofd fin. econ. zaken Universiteit Urrecht/fac. soc. wetensch.
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelnetwerk Domstad

LEEUWEN M.G.T. van ; Mw.
Advocaat bij Allen & Uvery ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741328 , fax 020-6741443
maaike.vanleeuwen@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingidviseurs ; beëdiging 2000
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
maaike.vanleeuwen@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN M.M. van
Advocaat bij Boonk van Leeuwen ; beëdiging 1986
Postbus 29215 , 3001 GE Rotterdam
Tel 010-2811811 , fax 010-2133111
[vademecum advocatuur 2001]
www.boonkvanleeuwen.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN O.J. van
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5785865 , fax 020-5785888
ole.jan.van.leeuwen@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1986 en 2000
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN P.A.M. van
Advocaat bij Habets & van leeuwen Advokaten ; beëdiging 1982
Postbus 448 , 3100 AK Schiedam
Tel 010-4738988 , fax 010-4733232
[vademecum advocatuur 2001]
vanleeuwen@habetsenvanleeuwen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN P.G.A. van , Pauline ; Mw. (of P.C.A.)
Advocaat & procureur bij Bootsman Helder & van Leeuwen ; beëdiging 1977
Advocaat bij advocatenkantoor van Leeuwen
Postbus 2383 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229-270705 , fax 0229-235977
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Hoorn e.o..

LEEUWEN P.J.S. van ; Mw.
Advocaat bij Ned. Ver. van Journalisten ; beëdiging 2003
Postbus 75997 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6766771 , fax 020-6624901
pvanleeuwen@nvj.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN P.M.P. van
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam

LEEUWEN Q. ; Mw.
Advocaat bij J. van Kiers & van der Lem advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 6356 , 7401 JJ Deventer
Tel 0570-612535 , fax 0570-649718
advocaten@kiers-vanderlem.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN - TORENSTRA R. van , Reini ; Ir.
Octrooigemachtigde
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Scheveningen.

LEEUWEN R.A.J. van , geboren april 1959
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 17 augustus 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Hoeberechts c.s. ; beëdiging 1983
Postbus 196 , 6000 AD Weert
Tel 0495-532583 , fax 0495-540755
[vademecum advocatuur 2001]

LEEUWEN R.M.R. van
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1995
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
rmrleeuwen@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Doorne
rmrleeuwen@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN R.P.M. van
Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 7911 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-3016101 , fax 020-6464716
dolk@dolk-verburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2001]
rene.van.leeuwen@dolk-verburg-diainand.nl
www.dolk-verburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN R.T. van (of R.Th.) ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 okt 1979
Rechter rechtbank Den Haag 15 aug 1985
Kantonrechter Leiden 9 jun 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 9 jun 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 9 jun 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 mrt 1990
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
NMI-mediator in het bijzonder in franchising geschillen te Den Haag van 14-07-1997
LUF-curator Leerstoel gezondsrecht Universiteit Leiden te Leiden van 28-10-1997
Lid Commissie van Bijstand van het vaktijdschrift Verkeersrecht ANWB te Den Haag van 22-06-1998
Plaatsvervangend lid Geschillencommissie NOBOL te Den Haag van 15-05-2002
Lid College Nederlandse Rode Kruis te Den Haag van 30-06-2001 tot 01-07-2004

LEEUWEN S.J. van
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
vleeuwen@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWEN T.J. van
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 190 , 3000 AD Amsterdam

LEEUWEN W.
Plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ministerie BZK
Per 1 september 2000 Ministerie Sociale Zaken ; Directeur-Generaal Bijstandszaken, Arbiedsmarkt en Toezicht

LEEUWEN W.D. van
Aedes Vereniging van Woningcorporaties
Directie / Management
tel 035 6268200 , fax 035 6268211
Voorzitter van Aedes Vereniging van Woningcorporaties

LEEUWEN W.L. van , geboren 21-01-1923
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LEEUWENBERG E.W.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3529393
lleeuwenberg@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nysingh DiIkstra de Graaff
Postbus 21 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
e.w.m.leeuwenberg@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEEUWENBURG J.W.
Huis van H.M. de Koningin , Particulier Secretariaat van Z.K.H. dePrins van Oranje , Particulier secretaris

LEEUWERK J.F. de , Han ; Dhr.
Sectordirecteur Ruimte Gemeente Leusden
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amersfoort

LEEUWMA A.G. , geboren april 1964 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechten 1989
Juridisch Beleidsmedewerker
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 januari 2000
TEVENS
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Nijmegen

LEEWENS H.A.J.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Van Ede & Partners
Chairman
E-Mail: amsterdam@vanede.nl

LEEWIS M.F. , geboren dec 1926
NLRM 90 91 92 93 94 95 96
Plaatsvervanger Lid Gentr.Raad van Beroep Utrecht 7 dec 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht1 apr 1994

LEFERINK J.M.P.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
LEFERINK@arnhem.dirkzwager.nl

LEFERINK M.
Advocaat bij Limburg advocaten ; beëdiging 1999
De Lairessestraat 39 , 1071 NS Amsterdam
Tel 020-6649901 , fax 020-6649423
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Leferink
Tel 020-4703511 , fax 020-4703519
[vademecum advocatuur 2004]

LEFERS J.H.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1994
Postbus 66 , 7140 AB Groenlo
Tel 0544-463000 , fax 0544-464185
lefers@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

LEGEIN C.C.J.M.M
Advocaat bij Postbus 1200 , 4700 BE Roosendaal ; beëdiging 1982

LEGELAND A. ; Mw.
Advocaat bij Legeland advocaten, Amsterdam
Nieuwedammerdijk 260 , 1025 LX Amsterdam
tel 020 6344528 , fax 020 6323206
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweid
Specialismen: arbeid, ambtenaren, seksueel geweld, schadevergoeding

LEGELAND J.M. ; Mw.
Advocaat bij Land, Legeland & van Tilburg ; beëdiging 1986
Advocaat bij Legeland advocaat+mediator
Nieuwendammerdijk 260 , 1025 LX Amsterdam
Tel 020-6344528 , fax 020-632326
[vademecum advocatuur 2001]

LEGEMAATE J. ; Prof.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg
tel 010 408 85 51 , fax 010 4089092
Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg
Hoogleraar Gezondheidszorgbeleid en gezondheidszorgrecht

LEGGER F.P.C.
Advocaat bij Visser & Legger ; beëdiging 1973
Postbus 1034 , 3300 BA Dordrecht
fred.legger@tip.nl

LEGGER M.Th.
Advocaat bij Woud advocaten ; beëdiging 2000
Mississippidreef 8 , 3565CG Utrecht
Tel 030-2618121 , fax 030-2618803
woud. advocaten.bv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2192939 , fax 030-2995506
mlegger@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEGRAND P. ; Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
Hoogleraar rechts(cultuur)vergelijking
INFO
Privé adres: Ottergraaf 10 , 5032 EC Tilburg , Tel. 013 4677924
NB
Niet meer vermeld in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU

LEGTERS M.W.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771007 , fax 020-4715829
thijs.legters@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEGUIT P.F.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1999
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
pieter.leguit@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEI H. ; Mw.
Advocaat bij Veraart De Granada & Partners ; beëdiging 1992
Postbus 212 , 1800 AE Alkmaar
Tel 072-5157474 , fax 072-5157829
veraart@vsanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boddaert Verweel advocaten
Postbus 3271 , 1801 GG Alkmaar
Tel 072-5744409 , fax 072-5150244
lei@boddaertverweel.nl
www.boddaertverweel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEIDEN Y.F. van , geboren sep 1961 ; Mw.
NLRM 90 91
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1989

LEIJ H. bij de ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 4361 , 3006 AJ Rotterdam
Tel 010-8801318 , fax 010-8801999
hbijdeley@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEIJ K. van der
Advocaat bij van der Leij & Brons advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 9558 , 2003 LN Haarlem
kvdleij@xs4all.nl
Tel 023-5354554 , fax 023-5357233
leijbro@xs4all.nt
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Weermeijer Roelink Nederend & van der Leid advocaten
Kruisweg 1025-1029 , 2131 CR Hoofddorp
Tel 023-5617477 , fax 023-5639981
kvanderleij@wrnladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEIJ T.W. van der
Advocaat bij MR. advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 4050 , 4900 CB Oosterhout
Advocaat bij Mr. advocaten en Procureurs B.V.
Postbus 105 , 5140 AC Waalwijk
Tel 0410-335516 , fax 0410-330073
vanderleij@mradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEIJDEN A. van
Advocaat bij van Heck & van Vliet ; beëdiging 1977
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn

LEIJDEN D. van , geboren dec 1918
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 26 mei 1943
Griffier Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Haarlem 13 nov 1945
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 28 okt 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 4 jul 1951
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 21 aug 1959
Rechter rechtbank Rotterdam 11 feb 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 13 jul 1979

LEIJDEN W.A. van
Advocaat bij van Vliet & van Donselaar ; beëdiging 1977
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn
Tel 055-5288788 , fax 055-5288777
[vademecum advocatuur 2001]
info@vvvd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEIJDESDORFF F.L.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1989
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785830
frank.leijdesdorff@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEIJEN M.A.
Advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285448 , fax 070-3242095
marnix.leijten@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEIJEN M.J.A.
Advocaat bij Leijen & Nandoe ; beëdiging 1990
Advocaat bij Leijen Nandoe Kuter Schoorl
Varnebroek 17 , 1815 HA Alkmaar
Tel 072-5154717 , fax 072-5111022
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Leijen Nandoe advocaten
leijennandoe@leijennandoe.nl
www.leijennandoe.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEIJENAAR A.L. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1995
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
info@nysingh.nl

LEIJENAAR R.J. , geboren mei 1954
NLRM 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 oktober 1998
Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 25 augustus 1999

LEIJENDEKKER J.L.J. , Jean-Louis ; Dhr.
Adv. kantoor Boone ; beëdiging 1988
Postbus 2 , 3960 BA Wijk Bij Duurstede
Advocaat bij Leijendekker advocaten
Postbus 162 , 39600 BD Wijk Bij Duurstede
Tel 0343-572157 , fax 0343-574022
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Leijendekker Sprenkels
leijendekker@leijendekker.nl
www.leijendekker.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Nieuwegein
[Staatscourant 12 juli 2002]:
Raadsman van de moeder van Rowena Rikkers. Gedaag door Mr. SCHYNS, de Deken Utrecht over de vraag of een advocaat journalisten inzicht mag geven in een strafdossier van een verdachte.
De advocaat gaf in mei delen van het dossier aan de pers, omdat hij vond dat er een verkeerd beeld was ontstaan omtrent het aandeel van zijn cliënt. Minister van Justitie Korthals reageerde furieus ; hij achtte het zeer ongewenst dat de verschrikkelijke details rondom de moors openbaar werden gemaakt en vond het met name pijnlijk dat de vader van Rowena in de krant moest lezen hoe zijn dochter om het leven was gekomen.
Het is onduidelijk wanneer de zaak voor de tuchtrechter komt.

LEIJENHORST A.C. van , geboren april 1943
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 28 december 1998

LEIJENHORST G.J. van ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 07-10-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen,
Sector Rechtstoepassing, Hoofd
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen,
Plaatsvervangend directeur
Vennoot van den Bosch & Partners te Sliedrecht
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

LEIJGRAAF R.C.E. ; Mw.
Advocaat bij Bos & van der Burg advocaten ; beëdiging 2003
Röntgenlaan 31 , 2719 DX Zoetermeer
Tel 079-3203366 , fax 079-3418248
r.leijgraaf@bosvanderburg.nl
www.bosvanderburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEIJNSE - KOLK A.G.P. , geboren sep 1937 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur Rotterdam 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 13 okt 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 apr 1981
Rechter rechtbank Den Haag 5 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 26 jul 1990
Vice-President rechtbank Den Haag 21 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 mei 1998
NU
Den Haag Vice-President Delft kantonrechter-plaatsvervanger
Kinderrechter
TEVENS
Geen bijbanen okt 1997
INFO
Citaat: "De attitude van een rechter is wezenlijk anders dan die van een bemiddelaar"

LEIJNSE B.P.H. ; Drs.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1992
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240604 , fax 010-2240006
bart.leijnse@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Leijnse Artz advocaten
Postbus 260]4 , 3002 EA Rotterdam
Tel 010-2444344 , fax 010-2440091
b.leijnse@leijnseartz.com
www.leijnseartz.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEIJNSE - van der MEER T.C.H. ; Mw.
Advocaat bij Santen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 7228 , 3280 AA Numansdorp
Tel 0186-654096 , fax 0186-052794
santen19@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LEIJS D.W.J.
Advocaat bij Shioda advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 211 , 1200 AE Hilversum
Tel 035-0218999 , fax 035'0248952
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LEIJSEN A.G.W.
Advocaat bij Phijffer advocatenkantoor ; beëdiging 1975
Postbus 1125 , 6501 BC Nijmegen

LEIJSER J.Th.H.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Loeff Claeys Verbeke ; Amsterdam, Rotterdam

LEIJSER N. ; Mw.
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 2003
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
natasja.leijser@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEIJSSEN R.J.
Advocaat bij Dijks, Leijssen & Stellingwerf ; beëdiging 1980
Postbus 76 , 7500 AB Enschede
info@dls-advocaten.nl
Tel 053-4335400 , fax 053-4331001
leijssen@dls-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.di}ksleijssen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEIJSTRA M. ; Mw.
Advocaat bij Marxman advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
leijstra@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEIJTEN A.F.J.A.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1984
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75040 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5400600 , fax 020-5400123
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460409 , fax 020-5460715
fons.leijten@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEIJTEN J.C.G. , geboren sep 1952
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 30 jul 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 5 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 5 feb 1992
Kantonrechter Sneek 28 sep 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 10 nov 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 3 jan 1994
Kantonrechter Heerenveen 1 jan 1995
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger/rechter-plaatsvervanger/kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting De Marwei te Leeuwarden
Lid Kamer van Toezicht op het notariaat in arrondissement Leeuwarden
Lid Klachtencommissie ongewenste intimiteiten in het katholiek primair onderwijs te Meppel
Lid adviescommissie sociale begeleiding GGZ Friesland te Leeuwarden
01 jan 1997

LEIJTEN J.C.M. , geboren jan 1926 ; Prof.
NLRM 94 95 96
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 jul 1971
Advocaat-generaal in buitengewone dienst Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1983
NU
Gepensioeneerd
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Oud-hoogleraar

LEIJTEN J.P. , geboren feb 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rreda 13 mei 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 6 nov 1979
Rechter rechtbank Breda 6 jan 1981
Vice-President rechtbank Breda 7 aug 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Breda 3 aug 1994
NU
Breda coördinerend Vice-President
TEVENS
Docent SSR
31 jan 1997

LEIJTEN M.A.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1997
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285448 , fax 070-3242095
maleijten@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LEIJTEN en/of VEUGELAERS - LEIJTEN M.E. , geboren mrt 1956 , Mw.
NLRM 97
Juridisch beleidsmedewerker Stichting Fonds voor Letteren
Rechter-plaatsvervangerrechtbank A'dam 7 jun 1993
Gerechtsauditeur rechtbank A'dam 1 feb 1994
Rechter rechtbank A'dam 8 jul 1DO4
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen

LEIJTEN Zie VEUGELAERS-LEIJTEN M.R. , geboren mrt 1956 ; Mw.

LEIJTEN S.E.L. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1991 en 2003
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
stephanie.leijten@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEIJZER R.J.T. (of R.J.Th.) ; Mw.
Advocaat bij Grootjans advocatenkantoor ; beëdiging 1996
Postbus 586 , 7000 AN Doetinchem
Tel 0314-342440 , fax 0314-344021
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Elders advocaten
Postbus 4044 , 7200 BA Zutphen
Tel 0575-515074 , fax 0575-513165
info@eldersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]

LEIMENA M. ; Mw.
Advocaat bij Ritzen Schönfeld Tiesing ; beëdiging 2000
Postbus 1019 , 4801 BA Breda
Tel 070-5220511 , fax 076-5220955
rst@rst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij RST advocaten
www.rst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEINARTS O.E.M. , geboren jan 1963 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 jan 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jan 1997
Rechter rechtbank Rotterdam 01-02-1998
NU Rotterdam Rechtbank rechter
HOOFDFUNCTIE
Eigenaar van de besloten vennootschap OEM Rust Leinarts Holding BV. KvK Rotterdam Beneden-
Maas dossiernummer 271440
TEVENS [maart 2004]
Eigenaar van de besloten vennootschap OEM Rust Leinarts Holding BV.

LEISINK M. ; Mw.
Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 2003
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam
Tel 020-6561777 , fax 020-6561700
[vademecum advocatuur 2004]

LEISS A.C.S. ; Mw. Drs.
Jurist bij SRAA OC Haarlem
Postbus 2086 , 2002 CB Haarlem
tel 023 5411306 , fax 023 5411338
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: asiel, seksueel geweld, vluchtelingenrecht

LEISTRA M.S.C. ; Mw.
Advocaat bij Pinaskade 54 , 2725 ER Zoetermeer ; beëdiging 1986
Tel 079-3417199 , fax 079-3415258
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LEJEUNE H.C.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772324 , fax 020-5772718
blejeune@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
info@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEJEUNE W.J.H.M.
Advocaat bij Muurmans advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 2934 , 6201 NA Maastricht
Tel 043-3438080 , fax 043-34355660
[vademecum advocatuur 2001]
wlejeune@muurmansadvocaten.nl
www.muurmansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEKKAS I. ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
irini.lekkas@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]

LEKKERKERKER E.C. , geboren 1955
Lid Raad van Bestuur Friesland Bank N.V.
Lid Raad van Bestuur Friesland Bank Holding N.V.
Commissaris Friesland Bank Securities N.V.
Oud-functies:
Directeur AEGON Spaarkas N.V.
Directeur AEGON Levensverzekering N.V.
Directeur AEGON Nederland N.V.
Directeur AEGON Schadeverzekering N.V.

LELIE H.
Voormalig Lid van de hoofddirectie van Schoevers Opleidingen
Voormalig directeur van Schoevers Opleidingen in Tilburg
INFO
Overleden [NRC 29 december 2001]

LELIE P.C.J. van der
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 22 dec 1964

LELIE W.M.M. van der , geboren mei 1947
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
25 jan 1997

LELIEFELD B.J.M. ; Drs.
Ministerie van Justitie, Strafrechtstoepassing, Penitentiaire Inrichtingen, Penitentiair Complex Scheveningen, Algemeen directeur
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

LELIEFELD P.J.J. , Paul ; Dhr. Drs.
Hfd.Corp.Human Res. dev. dep.Gist Brocades
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Hilversum

LELIJ B. van der ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 2380 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229-270744 , fax 0229-247186
hoorn@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]

LELIVELD C.M. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1998
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121606 , fax 030-2121161
c.leliveld@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LELIVELD J.O.I.
Advocaat bij Vonken & Leliveld ; beëdiging 1988
Stationsstraat 18 , 6221 BP Maastricht
Advocaat bij Leliveld advocaten & Procureurs
Hertogsingel 16 , 6214 AD Maastricht
Tel 043-3259679 , fax 043-3250431
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 292 , 6200 AG Maastricht
leliveld@leliveldadvocaten.nl
www.leliveldadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LELIVELD J.T.C.
Advocaat bij Hollandsche Beton Groep N.V. ; beëdiging 1995
Postbus 81 , 2280 AB Rijswijk
Tel 070-3722589 , fax 070-3722507
[vademecum advocatuur 2001]

LELY A.J. van der
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414853 , fax 020-5414550
arendjaap.vanderlely@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

LELY - van GOCH C. , geboren aug 1947 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris bij de rechtbank Rotterdam
Rechter rechtbank Arnhem 8 aug 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 11 aug 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 28 nov 1994
NU
Arnhem Gerechtsauditeur
TEVENS
Geen bijbanen
mrt 1997

LELY J. , geboren dec 1946 ; Dhr.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 12 sep 1977
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 11-04-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE [juli 2003]
Senior-beleidsadviseur Directie Jeugd en Criminaliteitspreventie van het Ministerie van Justitie te Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

LELY J.W. , geboren 24-07-1920
Advocaat te Den Haag ; beëdiging 1951
De Mildestraat 22 , 2596 SX Den Haag
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LELY - PETRAEUS M.B. ; Mw.
Rechten 1983
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Assen

LELY P.S. van der
NLRM 80 87 88/89 90 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger te Amersfoort 11 feb 1972

LELY S.A.R.
Advocaat bij van Boven & van der Bruggen ; beëdiging 2003
Postbus 15 , 6040 AA Roermond
Tel 0475-390257 , fax 0475-331174
slely@vbvdb-advocaten.nl
www.vbvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LELYVELD F.L. van
Advocaat bij van Lelyveld van Ophoven & van Horssen ; beëdiging 1973
Postbus 105 , 9350 AC Leek
Tel 0594-515396 , fax 0594-515539
[vademecum advocatuur 2001]
info@advoleek.nl
www.advoleek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LELYVELD J. van , geboren sep 1918
NLRM 71 80
Juridisch assistent Hoge Autoriteit Amsterdam 15 mei 1946
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 2 aug 1948
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 13 mrt 195
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 jan 1964
Rechter rechtbank Den Haag 16 feb 1966

LELYVELD of LELIJVELD P.A.A.
Advocaat bij Sanders advocaten ; beëdiging 1982
Vondelstraat 164 , 1054 CV Amsterdam
Tel 020-6121343 , fax 020-6186442
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoek & van der Hoek
Vondelstraat 54 , 1054 GE Amsterdam
Tel 020-5890459 , fax 020-6850231
info@hoekenvanderhoek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEM J.A. van der ; Mw.
Advocaat bij Kiers & Schilperoort advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 6356 , 7401 JJ Deventer
Tel 0570-612535 , fax 0570-649718
j.a.vanderlem@kiers-schilperoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Kiers & van der Lem Advocaten
Postbus 6356 , 7401 JJ Deventer
tel 0570 612535 , fax 0570 649718
j.a.vanderlem@kiers-vanderlem.nl
[vademecum advocatuur 2002]
[vademecum advocatuur 2004]

LEM M.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
houbenadvocaten@netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LEM R.
Hoofd Afdeling Voorlichting van de Vereniging Nederlandse gemeenten [info SAL 2000]

LEM W.K.
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4221945
w.lem@mend.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEMAIN A. , geboren september 1959
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 7 juni 1999

LEMAIRE P.A.H. , geboren jul 1962
NLRM 91 92 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 11 apr 1995
Rechter rechtbank Arnhem 9 december 1999
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Adjunct-directeur Verzekeringskamer (Afdeling Onderzoek en advies)
TEVENS
Redacteur Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf SVV
Redacteur Schuurman + Jordens (dl 62)
20 feb 1997

LEMANS C.J.W.M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl

LEMKES C.J. ; Mw.
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs ; beëdiging 1998
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
c.lemkes@declercq.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wille & Donker advocaten
Postbus 357 , 2400 Al Alphen A/D Rijn
Tel 0172-442417 , fax 0172-442028
lemkes@willedonker.nl
www.willedonkeanl
[vademecum advocatuur 2004]

LEMMEN A.J.P.
Advocaat bij Lemmen advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 123 , 6400 AC Heerlen
Tel 045-5718263 , fax 045-5741466
algemeen@lemmenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LEMMEN G.J.
Advocaat bij Lemmen advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 3074 , 6093 ZH Heythuysen
Tel 0475-494402 , fax 0475-494714
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LEMMENS A.F.J.
Advocaat bij Adv. kantoor Mr. Rouw B.V. ; beëdiging 1989
Postbus 9576 , 4801 LN Breda

LEMMENS A.M.H.E.G. ; Mw.
Advocaat bij Stichting Rechtsbijstand Zuid-Oost Ned. ; beëdiging 2000
Mariastraat 2 , 6211 EP Maastricht
Tel 043-3501777 , fax 043-3501788
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 45 , 6200 AA Maastricht
Tel 043-3501777 , fax 043-3501788
[vademecum advocatuur 2004]

LEMMENS C.A.H. ; Mw.
Rechten 1986
Advocaat bij Thuis & Partners ; beëdiging 1987
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
info@thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht

LEMMENS C.J. ; Mw.
Advocaat bij Julicher & Meier advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 260 , 5800 AG Venray
Tel 0478-521070 , fax 0478-521071
c.lemmens@julicher-meijer.nl
www.julicher-meijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEMMENS Y.C.E. ; Mw.
Advocaat bij Vereniging FME-CWM ; beëdiging 1995
Postbus 190 , 2700 AD Zoetermeer
yle@fme.nl

LEMMERS P.A.Th. ; Mw.
Advocaat bij Friedberg, Spaans & Neijzen ; beëdiging 1997
Koninginneweg 160 , 1075 EE Amsterdam
Advocaat bij Ramdihal advocaten
Postbus 93510 , 1090 EA Amsterdam
Tel 020-6940466 , fax 020-6938067
ramdihal-advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lemmers Mathoerapersad Hoebba & Carels advocaten ; beëdiging 1997
Afrikanerplein 1 , 1091 PN Amsterdam
Tel 020-6000482 , fax 020-4637573
[vademecum advocatuur 2004]

LEMS E.
Advocaat bij van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1996
Postbus 5010 , 3008 AA Rotterdam
Advocaat bij Borsboom & Hamm
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180-042000 , fax 0180-042001
b@borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEMS P.C.H.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1975
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
p.lems@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEMSTRA D.J.R.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1992
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
350 Park Avenue 28th Floor , New York N.Y. 10022 , USA
Tel 001-2129724000 , fax oo1-2129724929
derk.lemstra@stibbeus.com
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
derk.lemstra@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEMSTRA J.H.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1989
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
jh.lemstra@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153707 , fax 070-5153135
jh.lemstra@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LENAERTS H.C.
Advocaat bij Gimbrère advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 1039 , 4801 BA Breda
Tel 070-5200884 , fax 075-5201060
gimbrere@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gimbrère Lenaerts Voorvaart advocaten
lenaerts@glv-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LENARDS J.M.
Advocaat bij Lenards & Ter Haar ; beëdiging 1986
Postbus 26 , 8320 AA Urk
Postbus 101 , 8300 AC Emmeloord
106654.430@compuserve.com
lenards.terhaar@freeler.nl
Tel 0527-612956 , fax 4527-517854
[vademecum advocatuur 2001]
lenards.terhaar@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LENDE - MULDER SMIT Zie MULDER - SMIT E.K. van der , geboren jun 1963 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 okt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 1 okt 1995
Rechter rechtbank Middelburg 1 okt 1996
NU
Middelburg gerechtsauditeur
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Middelburg rechter
TEVENS
Lid ouderraad van het kinderdagverblijf Nijntje te Middelburg
jul 1997

LENGERS J.M. , geboren dec 1966 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1993
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 oktober 1999

LENGLET J.E. , geboren mrt 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 18 feb 1982
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch 01-01-2002
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch ; kantoor van Leeuwen/Van der Eerden ; beëdiging 1975 of 1972
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Advocaat bij van Leeuwen van der Eerden advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271805 , fax 073-6271800
leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 073-6271805 , fax 073-6271844
lenglet@vlvde.nl
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Te Den Bosch Lid van het College van Afgevaardigden van de Ortde van advocaten
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
TEVENS [oktober 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven

LENGLET Zie AUKES - LENGLET M.M. , geboren sep 1953 ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen Andersen Legal ; beëdiging 1999
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
[vademecum advocatuur 2001]

LENGTON A.H.C.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172648 , fax 010-2172740
alengton@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LENIGER M.
Advocaat bij De Clercq van Win & Wols ; beëdiging 1993
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1993 en 1999
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
mleniger@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LENIOR - BOEKEE C. ; Mw.
Advocaat bij Lenior advocaten ; beëdiging 2000
Omvalspoort 11 , 2011 EK Haarlem
Tel 023-5426580 , fax 023-5426581
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lenior & Lenior advocaten
Spaarne 108 . Kees Verwey huis 2011 CM Haarlem
jh.lenior@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LENIOR J.H.W.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1995
Postbus 5563 , 2000 GN Haarlem
haarlem@vandiepen.com
Advocaat bij Lenior advocaten
Omvalspoort 11 , 2011 EK Haarlem
Tel 023-5426580 , fax 023-5426581
[vademecum advocatuur 2001]

LENLING S.T. ; Mw.
Advocaat bij Rob Boers & Partners advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 675 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-522404 , fax 0318-523474
info@boersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LENNAERTS A.H.J. , geboren nov 1953
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 4 sep 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 14 feb 1987
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 24 dec 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 15 nov 1989
Vice-President rechtbank Assen 20 aug 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 11 sep 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Assen 2 februari 1999
NU
Assen Vice-President
TEVENS
Redacteur Sociale Verzekeringswetten Kluwer Deventer
Raad van Toezicht van de Stichting Interzorg Noord Nederland
17 mrt 1998

LENNARTZ Y.M.J.
Advocaat bij Meulenkamp, Ament & van Haren ; beëdiging 1997
Postbus 377 , 5900 AJ Venlo
Advocaat bij Trenité van Doorne
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
lennartz@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629333
yke.lennartz@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]

LENNEP H.P.M. ; Mw.
Notaris te Oudetonge , gem. Oostflakkee, arrondissement Rotterdam
Postbus 1 , 3255 ZG Oude-Tonge

LENNEP L.H. van
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1973
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone westbroek Linklaters & Alliance
Brederodestraat 13 a , B-1000 Brussel , België
Tel 0032-25050211 , fax 0032-25050220
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Linklaters
Tel 0032-25050226 , fax 0032-25050259
louis.van.lennep@linklaters.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

LENNINGH D.R.D. van
Advocaat bij Bol & van Voskuilen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 23192 , 3001 KD Rotterdam
Tel 010-4401111 , fax 010-4401110
info@bolvanvoskuilen.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LENOS E.E.V. ; Mw.
Rechten 1989
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

LENS J.M.C. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam

LENS M. , geboren 08-11-1908
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LENSELINK B.J. , geboren 20-02-1970
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LENSELINK O.
Advocaat bij Buntsma & van Dooren ; beëdiging 2003
Postbus 7453 , 4800 GL Breda
Tel 076-5204044 , fax 076-5200340
info@buntsma.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LENSEN R.M.A. ; Dhr.
Advocaat bij Lensen advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 1047 , 4530 GA Terneuzen
Tel 0115-617585 , fax 0115-630690
lensen--advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 16-08-89
Lensen advocaten
Willem Alexanderlaan 43 , 4532 DB Terneuzen
Postbus 1047 , 4530 GA Terneuzen
tel 0115-683344 , fax 0115-630690
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@lensenadvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Lensen advocaten
info@lensenadvocaten.nl
www.lensenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LENSING J.A.W. , geboren dec 1956
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 23 feb 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 4 feb 1994
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Maastricht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Universitair hoofddocent Straf(proces)recht KU Nijmegen
24 feb 1997

LENSINK J.
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1985
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046000 , fax 020-5046060
jlensink@devos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-2060700 , fax 020-2060750
www.devos.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LENSINK - BOSMAN R.C. , geboren jul 1927 , Rita ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Rotterdam feb 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 jul 1974
Rechter rechtbank Rotterdam 27 jun 1975
Vice-president rechtbank Rotterdam 10 mrt 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 26 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jan 1933
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-Voorzitter van de Bekker la Bastide Fonds
Vice-Voorzitter Landelijke Klachtencommissie Thuiszorg
Voorzitter verwantenraad GVT Chrizona
Lid jury gemeentelijke Rotterdamse Vrijwilligersprijs
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Rotterdam.

LENSINK W.A.
Advocaat bij Vreijling & Braat ; beëdiging 1978
Advocaat bij Vreijling & Beijsens advocaten
Postbus 328 , 4600 AH Bergen op Zoom
Tel 0164-241650 , fax 0164-266039
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vreiling advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

LENSSEN G.L.M. ; Mw.
Advocaat bij Hübner & Lenssen ; beëdiging 1995
Prinsensteeg 19 , 3111 BM Schiedam
tel 010 4733925 , fax 010 4739398
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, pers-en familierecht, gelijke behandeling

LENSTRA C.M. ; Mw.
Advocaat bij G & G advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 2982 , 1000 CZ Amsterdam
Tel 020-3305958 , fax 020-3305957
cl@gg-advocaten.nl
www.gg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LENSTRA H.
Wethouder CDA gemeente Houten [info SAL 2000]

LENSTRA - De GROOT K.C.E. ; Mw.
Rechten 1948
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

LENSTRA W.J.
Advocaat bij Lenstra advocaten ; beëdiging 1980
Ohmstraat 1 , 8013 PZ Zwolle

LENT A.M. van
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
lents@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
sander.vanlent@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

LENT C.M.H.M. van ; Mw.
Jurist bij organisatie: St. Ambulante Fiom
Kruisstraat 1 , 5211 DT Den Bosch
tel 073 6911450 , fax 073 6911441
iss.nederland@planet.nl
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht, seksueel geweld

LENT E. van
Advocaat bij De Gier & Stam advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 815 , 3500AV Utrecht
Tel 030-2303010 , fax 030-2303011
evanlent@degier-stam.nl
www.degier-stam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LENT E.C. van
Advocaat bij Teekens advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
teekens1@tref.nl
lent@teekens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Teekens Karstens advocaten en Notarissen
vanlent@teekenskarstens.nl
www.teekenskarstens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LENT G. van ; Mw.
Advocaat bij van Lotringen advocatenkantoor ; beëdiging 1991
Postbus 8047 , 6710 AA Ede
lot-adv@compuserve.com
Advocaat bij Driehoek advocaten
Postbus 50 , 7600 AB Almelo
Tel 0546-831050 , fax 0546-831055
[vademecum advocatuur 2001]
driehoek. advocaten.almelo@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LENTERS G. ; Mw.
Advocaat bij Rijssenbeek advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1219 , 6801 BE Arnhem
Tel 026-4434249 , fax 026-4459054
mailbox@rijssenbeek.nl
www.rijssenbeek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LENTERS H. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
TEVENS
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur
TEVENS
Werkt voor de staat bij het Europese Hof

LENTHE F.M. van , geboren dec 1966 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1994
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1november 1999
NU
Den Bosch arrondissementsparket
TEVENS
Secretaris bestuurssector Den Haag Utrecht
20 jan 1997 , 18 sep 1997

LENTING J.W.M. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Heemraadsplein ; beëdiging 1978
Heemraadsplein 19a , 3023 BD Rotterdam
Tel 010-4255311 , fax 010-4257245
[vademecum advocatuur 2001]

LENTING S.T. ; Mw.
Advocaat bij Rob Boers & Partners advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 575 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-522404 , fax 0318-523474
boers.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LENTING W.M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Delfshaven Westzeedijk 525 ; beëdiging 1978
3024 EL OTfERDAM
Tel 010-4255311 , fax 010-4257245
[vademecum advocatuur 2004]

LEON A. de
Advocaat bij advocatenkantoor De Leon ; beëdiging 1975
Postbus 33 , 3760 AA Soest
Postbus 2169 , 3500 GD Utrecht
Tel 030-2333502 , fax 030-2315674
mail@deleon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mail@deleon.nl
www.deleon
nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEON E.C.H. de ; Mw.
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
advocaten@smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
leon@smithuijsen.nl
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEON L. de
Advocaat bij advocatenkantoor De Leon ; beëdiging 1994
Postbus 33 , 3760 AB Soest
Postbus 2169 , 3500 GD Utrecht
Tel 030-2333502 , fax 030-2315674
mail@deleon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mail@deleon.nl
www.deleon.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEONI K.E.
Advocaat bij van Koutrik c.s. ; beëdiging 1947
Postbus 15589 , 1001 NB Amsterdam

LÉONS J.M. ; Mw.
Advocaat bij Duijnstee van der Wilk ; beëdiging 1995
Postbus 85850 , 2508 CN Den Haag

LEOPOLD M.
Advocaat bij van der Kroft advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 15724 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-0706000 , fax 020-0705001
leopold@vanderkroft.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Voltapplein 50 , 1098 NS Amsterdam ; beëdiging 1993 en 2003
Tel , fax 020-4637956
mleopold@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEOPOLD R. , geboren 17-12-1934
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LÉPINASSE M.T. ; Mw.
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 1997
Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5544000 , fax 023-5554421
lepinasse@winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LEPPER P.I.J.M. de
Notaris te Zundert, arrondissement Breda
Kantoor Zundert ; Zundert

LEPPINK D.J. ; Mw.
Trainer/adviseur Ardis Management Development Den Haag
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

LEPPINK G.B. ; Mw.
NLRM 80
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 18 mei 1977

LEPPINK G.J.H.
NLRM 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 7 jan 1975

LEPPINK W.J.H.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240120 , fax 010-2240003
willem.leppink@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Nauta Dutilh N.V.
Tel 010-2240247 , fax 010-2240063
willem.leppink@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEPPROK D.J. ; Mw.
Trainer/Adviseur
Ardis Management Development Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995

LEROU N. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEROUX A.A.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
aleroux@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LESAFFER R.C.H. (1999) ; Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis
Hoogleraar Privaatrecht
In eerdere jaren vermeld als Hoogleraar rechtsgeschiedenis
Tel 013 4662294 , fax 013 4663143
r.c.h.lesaffer@kub.nl

LESBERGER W.M.
Advocaat bij Stein advocaten Zwolle ; beëdiging 2001
Postbus 190 , Postbus 1232 , 8001 BE Zwolle
Tel 038-4215221 , fax 038-4218190
limberger@stein advocatenzwolle.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LESCHOT A. ; Mw.
Advocaat bij Ben de Jong advocatenkantoor Middelwijkstraat 36 3764 CG Soest ; beëdiging 2003
Tel 035-6025920 , fax 035-6025998
bdjavoc@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LESEMAN J.W.
Advocaat bij van Rooij & Pijnacker advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 616 , 5000 AP Tilburg
Tel 013-5433162 , fax 013-5423785
[vademecum advocatuur 2001]
info@vrp-advocaten.nl
www.vrp-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LESMEISTER - de JONG L.D.H. ; Mw.
Advocaat bij Groen Caubo Montessori ; beëdiging 2003
Postbus 60004 , 1320 AA Almere
Tel 036-5486110 , fax 036-5305800
lesmeister@gcm-adv.nl
www.gcmadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LESQUILLIER P. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkantoor Lesquillier & Sussenbach ; beëdiging 1988
Van Woustraat 245 , 1074 AS Amsterdam
tel 020 6706797 , fax 020 6706822
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Molenstraat 15 , 3512 CL Utrecht
Tel 030-2896009 , fax 030-2896096
peggylesquillier@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:
Specialismen: gezondheidsrecht. arbeid. sociale zekerheid. gelijke behandeling

LESSEN KLOEKE K. van ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460652 , fax 020-5460822
koosje.vanlessenkloekestibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

LESTERHUIS H.M.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1997
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-5789589
lesterhuis@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Doorne
lesterhuis@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

LESTERHUIS J.H. , geboren 1944
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 12 mrt 1977
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester PvdA gemeente Ooststellingwerf [info SAL 2000]
TEVENS
Commissaris CasTel Friesland N.V.
Commissaris Essent Friesland NW-ZO N.V.
Commissaris Friesland Bank N.V.
Commissaris Friesland Bank Holding N.V.
Voorzitter Amateursectie K.N.V.B.
Oud-functies: Burgemeester gemeente Ameland
Lid Raad van Toezicht Coöp. Ver. Friesland Bank B.A.

LETMAATH A.C.J.
Advocaat bij Letmaath & Welling advocaten ; beëdiging 1994
Dijkstraat 1 , 6701 CH Wageningen
Tel 0317-426900 , fax 0317-425407
1-w@chello.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LETSCHERT A.W.P. , geboren nov 1951 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Stafjurist afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 sep 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 7 jun 1993
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Juridisch adviseur artiesten reunieclub
Lid Bestuur Tolkencentrum NH
Bezoldigd tekstschrijvereniging BUMA-STEMRA
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Stichting Willeke Alberti Foundation 01-02-2001
Tektschrijver net exploitatie-overeenkomst BUMA-STEMRA 01-09-1994
Voorzitter kalchtencommissie Nederlands tolk- en vertaalcentrum 01-06-2001
Bestuurslid Stivhting Wackeracademie te Amsterdam 24-02-2003
Bestuurslid Tolkencentrum Noord-Holland van 01-04-1995 tot 01-10-2000
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Stichting Amstelveen Lokaal van 01-09-1999 tot 01-08-2001
2 keer per week programmapresentatie Amstelveense Radio-omroep (lokaal no 1) van 01-04-1998 tot 01-08-2001

LETSCHERT M.P.J.
Advocaat bij Poelman. denneman, Bruinsma ; beëdiging 1991
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
mletschert@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1986 en 1991
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LETSCHERT - VERKAMPEN P.M.W. ; Mw.
Rechten 1988
Jurist RAS (MEAO)
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem

LETTENGA A.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538344 , fax 026-3538359
lettenga@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LETTINGA M.P. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Jan Luijkenstraat ; beëdiging 1993
Jan Luijkenstraat 92 , 1071 CT Amsterdam
Tel 020-6640848 , fax 020-0795465
mr.m.p.lettinga@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LETTINGA P.
Advocaat bij Blokzijl & Lettinga ; beëdiging 1990
Lopende Diep NZ 1 , 9712 NV Groningen
Tel 050-3113001 , fax 050-3113003
blokzijllettinga@iaf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rollingswier Breuker Blokzijl & Lettinga
Postbus 96 , 9700 AB Groningen
Tel 050-3141512 , fax 050-3141513
lettinga@rbbl.nl
www.rbbl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LETTINGA S. ; Dhr.
Kandidaat notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Schouwen-Duiveland

LEUFTINK A.L.
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 1972
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595557 , fax 030-2595507
aleuftink@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Secretaris Stichting Administratiekantoor van Aandelen Breevast n.v. (jaarversalg Breevast 1998)

LEUNISSEN C.S. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1997
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785888
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785961
cheryl.leunissen@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEUNISSEN L.E. ; Mw.
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss ; beëdiging 1998
Wassenaarseweg 20 Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3469646 , fax 070-3560490
l.e.leunissen@mvg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEUR A.H. van ; Mw.
Advocaat bij Sepers advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 62 , 3230 AB Brielle
Tel 0181-416177 , fax 0181-413024
sepad@xs4all.nl
www.solidine.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEUR B.C.V.J. van ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Adelheidstraat ; beëdiging 1989
Adelheidstraat 78 , 2595 EE Den Haag
Tel 070-3471211 , fax 070-3819504
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nolet advocaten
Abraham Patrasstraat 5 , 2595 RC Den Haag
Tel 070-3470111 , fax 070-3825547
www.noletadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEUR J.J.D. de
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4215005 , fax 038-4218573
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
j.j.d.deleur@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEUR L.C.F.A.J.S. de
Ministerie van Financiën, Commissies en Raden, Rijkscommissie voor Export-, Import- en Investeringsgaranties, Lid (FI)
Ministerie van Financiën, Directie Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties, Directeur

LEUR R.A.A.H. van ; Mw.
Advocaat bij Fraanje advocaten ; beëdiging 1992
Steegoversloot 54 , 3311 PP Dordrecht
fraanadv@wxs.nl
Advocaat bij advocatenkantoor Heemraadsplein
Heemraadsplein 19A , 3023 BD Rotterdam
Tel 010-4255311 , fax 010-4257245
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hongerwerf & van den Oudenaller advocaten
Blekersdijk 59 , 3311 LD Dordrecht
Tel 078-6148484 , fax 078-6137745
rvanleur@dordt-recht.nl
www.dordt-recht.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEURDIJK J.H. ; Dr. UHD
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Volkenrecht en Internationale Betrekkingen
Volkenrecht en Internationale Betrekkingen

LEUSDEN E.J. van , Eggo ; Dhr.
Notaris te Zwijndrecht , arrondissement Dordrecht
Kantoor Bruns, Jochems, van Leusden ; Dordrecht, Zwijndrecht
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Dordrecht

LEUSDEN - WILLEMSE I. van ; Mw.
Advocaat bij Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam ; beëdiging 2000
Tel 020-5414936 , fax 020-5414657
Ingeborg.vanleusden@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEUSHUIS G.H.M. ; Mw.
Rechten 1989
Zelfstandig Consulente
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

LEUSINK F.O. , geboren sep 1916
NLRM 71 80
Wnd-griffier rechtbank Arnhem 20 sep 1945
Hoofdambtenaar van bijzondere diensten Procureur-Generaal Leeuwarden 29 okt 1946
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 6 feb 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle 28 nov 1947
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m.werkzaam Lid Openbaar Ministerie op Curagao 12
apr 195
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 19 jul 1955
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem 31 dec 1956
Officier van Justitie arrondissement Arnhem 26 mei 1964
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Arnhem 1 okt 1972

LEUSINK L.T. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1992
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
lenet.t.leusink@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEUSSEN W. van
Notaris te Molenaarsgraaf, gem. Graafstroom, arrondissement Dordrecht
Kantoor Leussen, van & van den Broek ; Molenaarsgraaf

LEUSSINK C.J.
Notaris te Heerlen , arrondissement Maastricht
Kantoor Weijer. van de & Leussink ; Heerlen

LEUSSINK W.J.G.
Notaris te Dongen , arrondissement Breda
Kantoor Wessem, van & Leussink ; Dongen
Rijensestraatweg 75, 5101 TG Dongen

LEUSSINK-SLEVEN Y.J.W. ; Mw.
Notarieel Recht 1973
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht

LEUTENEGGER D.M. ; Mw.
Advocaat bij Poiesz advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 108 , 8600 AC Sneek
Tel 0515-432580 , fax 0515-432929
poieszadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEUTSCHER J.J.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5466070 , fax 020-5492081
iurgen.leutscher@hollandlaw.nl
www.hollandlaw nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEUVEN A.M. van ; Mw.
Advocaat bij Keizersgracht 427 , 1017 DJ Amsterdam ; beëdiging 1984
Tel 020-6222010 , fax 020-6277574
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LEUVEN C.A.R.M. , geboren dec 1953 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 23 okt 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 23 jan 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 22-12-1995
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Breda Rechter Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te Breda ; kantoor Janse, Gerritse & Mannaerts c.s. ; beëdiging 1982
Advocaat bij Mannaerts & Appels
Postbus 2269 , 4800 CG Breda
Tel 076-5225260 , fax 076-5226559
[vademecum advocatuur 2001]
c.vanleuven@mannaerts-appels.nl
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Secretaris Stichting Riagg te Breda
Secretaris Stichting Kruysenhuis te Oirschot ; museum
Directeur Lebro Beheer BV. Beleggingsmaatschappij
Directeur Industrie en handelsonderneming Lebro Oirschot BV
Directeur Jabalis BV
Secretaris VAS Vereniging Advo-Scheidingsbemiddelaars
Voorzitter NIVC Stichting Nederlands Instituut voor Conflictbemiddeling
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Ponyclub te Bavel van 01-10-2000
Secretaris Stichting Kruysenhuis (museum) te Oirschot van 01-10-1993
Voorzitter Stichting Nederlands Instituut voor Conflictbemiddeling van 01-01-1999
Bestuurder Lebro Beheer B.V. van 01-01-1999
Bestuurslid Jabalis B.V. praktijkvennootschap van 01-01-1999
Secretaris RIAGG te Breda van 12-04-1999 tot 01-11-2000
Directeur Industrie- en handelsonderneming Lebro Oirschot B.V. te Oirschot van 01-01-1999 tot 01-11-2000 Secretaris Vereniging advocaten Scheidingsbemiddelaars van 01-01-1999 tot 01-11-2000

LEUVEN J. van
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

LEUVEN R.
Advocaat bij RechtStaete Vastgoed advocaten & Belastingadviseurs B.V. ; beëdiging 2001
Postbus 75638 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5730360 , fax 020-5709670
rin@rechtstaete.nl
www.rechtstaete.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEUVEREN W. van
Advocaat bij van Delft & Partners advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 555 , 2800 AN Gouda
Tel 0182-520255 , fax 0182-521883
van.delft@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vwanleuveren@vandelftenpartners.nl
www.vandelftenpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEVELT S.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1990
Herengracht 429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
levelt@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEVELT - OVERMARS W.M. , geboren sep 1934 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht16 nov 995
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam
Rechten 1952

LEVENBACH J.A. , geboren nov 1927
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Amsterdam 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 19 jan 1965
Kantonrechter Amsterdam 30 nov 1979

LEVENBACH J.M. , geboren nov 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur Amsterdam 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 30 jun 1961
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 19 jan 1965
Kantonrechter Amsterdam 30 nov 1979
NU Pensioen
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Lange Wetering 67 , 1394 KE Nederhorst Den Berg ; beëdiging 1946
Advocaat bij Javalaan 2 , 1276 NN Huizen
Tel 035-5826996 , fax 035-5826998
[vademecum advocatuur 2001]

LEVENGA R.S.
Advocaat bij Buisman advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 211 , 7800 AE Emmen
Advocaat bij Mr. A. Slijm advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 151 , 96770 AD Winschoten
Tel 0597-432432 , fax 0597-432444
[vademecum advocatuur 2001]

LEVENKAMP N.P.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen, Hoofd

LEVER A.B. , geboren mei 1959
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 sep 1995
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Ontslag per 01 okt 1997 ; in nevenfuncties opgevraagd
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zutphen ; Nysingh Bitter & De Vries Robbé (Den Haag '87) '94
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1987
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
a.b.lever@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEVER B.
Notaris te Meppel, arrondissement Assen
Postbus 290 7940 AG Meppel

LEVER R.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1981
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
geelkerken@tref.nl
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
gl.leiden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
r.lever@gl-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEVER W. ; Mw.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
email@lagrolaw.nl
www.lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEVIE G.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771468
guido.levie@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEVIN Y. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2003
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119246 , fax 020-7119999
yana.levin@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEVISSON R.A. , Robert (Rob) , geboren 27-12-1913
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
TEVENS
Oud-Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Jerusalem Foundation
INFO
Overleden [Telegraaf 29 december 2001, NRC 29 december 2001]

LEWIN C.L.B.
Advocaat bij Adv. kantoor Lewin c.s. ; beëdiging 1997
Postbus 90 , 3370 AB Hardinxveld Giessendam
Tel 0184-618974 , fax 0184-618975
[vademecum advocatuur 2001]

LEWIN F.
Advocaat bij Adv. kantoor Lewin c.s. ; beëdiging 1988
Postbus 90 , 3370 AB Hardinxveld Giessendam
Tel 0184-018974 , fax 0184-618975
[vademecum advocatuur 2001]
lewin.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEWIN G.
NLRM XX
Middelburg parket Officier van Justitie
NU Middelburg Parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
28 okt 1997

LEWIN G.C.C. , geboren mei 1966 ; Drs.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Middelburg 1 apr 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 14 feb 1998
Rechter rechtbank Rotterdam 22 april 1999

LEWIN - NELEMAN G.J.M ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Lewin c.s. ; beëdiging 1988
Postbus 90 , 3370 AB Hardinxveld Giessendam
Tel 0184-618974 , fax 0184-618975
[vademecum advocatuur 2001]
lewin.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEWIN H.H.A. ; Mw.
Advocaat bij Waling Janson Koopal ; beëdiging 1992
Postbus 23186 , 3016 AB Rotterdam
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143644
hlewin@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wybenga Wildeboer van den Puttelaar
Postbus 19050 ; beëdiging 1992
3001 BB Rotterdam
Tel 010-2140000 , fax 010-2140.303
lewin@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEWIS F.J.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075151 , fax 010-4075001
floris.lewis@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEX D. ; Mw.
Advocaat bij De Clercq van Win & Wols ; beëdiging 1994
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
info@declercq.com
[vademecum advocatuur 2001]

LEYENDECKERS F.M.G.M.
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1992
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2541919 , fax 030-2543943
fleyendeckers@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LEYENHORST M.C. van
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240377 , fax 010-2240006
max.vanleyenhorst@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 010-2240330 , fax 010-2240006
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

LEYSEN A.G.W.
Advocaat bij Phijffer advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 1125 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3225245 , fax 024-3000927
phijffer@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LEYSMA Zie van OSCH - LEYSMA S.W. , geboren jun 1956 ; Mw.

LEYTEN - SMITS I.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Westmaas Bosma advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 155 , 8250 AD Dronten
Advocaat bij Westerhuis & van der Baan
Postbus 2036 , 8203 AA Lelystad
Tel 0320-245005 , fax 0320-231408
info@nrbadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Rede 78 , 8251 EX Dronten
Tel 0321-337325 , fax 0321-337383
fam.leyten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LEYTEN J.C.M. , geboren jan 1926 , Jan
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Juridisch Medewerker en pers.chef verzekeringskantoor te Nijmegen 1951
Assistent R.K. Universiteit Nijmegen sep 1952
Advocaat en procureur Nijmegen sep 1952
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 13 jan 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jul 1963
Rechter rechtbank Den Bosch 3 apr 1964
Hoogleraar R.K. Universiteit Nijmegen 1 sep 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 sep 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 jul 1971
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 19 jul 1975
Raadsheer Hof Arnhem 21 okt 1975
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 28 mrt 1981
Pensioen

LEYTEN - de WIJKERSLOOTH de WEERDESTEYN J.J.M.S. , geboren 1935 ; Mw.
Lid Bestuur Janivo Stichting
Vice-Voorzitter Raad van Toezicht Leids Universiteit Medisch Centrum
Commissaris N.V. Nederlandse Spoorwegen
Staatsraad Raad van State
NU Den Haag Raad van State Staatsraad
Mevr. Mr. Leyten was voorheen vice-Voorzitter van de K.V.P. Lid van het dagelijks bestuur van het CDA, Lid van de Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant en Lid van de Eerste Kamerder Staten-Generaal (CDA). Zij vervulde commissariaten bij Vissers' Wegenbouw- en Aannemingsbedrijf N.V. en N.V. Koninklijke Bijenkorf Beheer KBB en was Voorzitter van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen en Lid van de Omroepraad. Tevens was zij lid van de raad van advies van ABN AMRO Holding N.V.
Zus van Joan de Wijkerslooth de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal
Getrouwd met Jan LEYTEN, oud advocaat-generaal van de Hoge Raad
Is waarschijnlijk commissaris bij Shell, maar hierover wordt geheimzinnig gedaan.

LHACHMI S.B.A.
Advocaat bij Adriaanse & van der Weel ; beëdiging 1997
Postbus 25 , 4530 AA Terneuzen
Tel 0115-613175 , fax 0115-617764
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 28-05-97
Adriaanse & van der Weel
Axelsedam 1 , 4531 HH Terneuzen
Postbus 25 , 4530 AA Terneuzen
tel 0115-613175 , fax 0115-617764
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
sbalhachmi@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LHOEST - van de VEN (of LHOËST) A.M.W.A. ; Mw.
Rechten 1986 , Fiscaal Recht 1994
Juridisch/fiscaal adviseur/mediator
Advocaat bij Rottier advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 3494 , 5203 DL Den Bosch
Tel 073-6465455 , fax 073-6465450
[vademecum advocatuur 2001]
mariette.lhoest@rottieradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch

LI D.Y.
Advocaat bij Rietveldt advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 288 , 9600 AG Hoogezand
Tel 0598-390890 , fax 0598-390853
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wolgen advocaten
Torenweg 15 , 9774 PF Adorp
Tel 050-3061712 , fax 050-3061741
ad.wolgen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LI S.K.
Advocaat bij Passeerdersgracht 38 , 1016 XH Amsterdam ; beëdiging 1982
Tel 020-6257250 , fax 020-6240300
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LIAGRE BÖHL E.W.J.H. de
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1963
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
[vademecum advocatuur 2001]

LIAR J.M. van de ; Mw.
Advocaat bij Beer advocaten ; beëdiging 1989
Joh.Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
beeradvo@pop.pi.net

LIBOSAN - BESJES C.T.B.J. ; Mw.
Advocaat bij Geurts & Libosan advocaten ; beëdiging 1993
Hatertseweg 138 , 6533 AS Nijmegen
Tel 024-3540399 , fax 024-3565096
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Libosan & Libosan advocaten
Nieuwe Gracht 46 , 3512 LT Utrecht
Tel 030-2332115 , fax 030-2332141
libosanadvocaten@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIBOSAN E.A.E.G.J. , geboren 14-04-1950
Advocaat te Den Haag , kantoor Libosan & Mink ; beëdiging 1984
Scheveningseweg 12 , 2517 KT Den Haag
Tel 070-3631318 , fax 070-3624934
e.libosan@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Libosan & Libosan advocaten
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LIBOTTE R.H.M.C
Advocaat bij Libotte advocaten ; beëdiging 1990
Aylvalaan 37 , 6212 BB Maastricht
Advocaat bij advocatenkantoor Heer
Postbus 4026 , 6242 RA Maastricht
Tel 043-3256260 , fax 043-3259360
info@advocaat.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1637 , 6201 BP Maastricht
[vademecum advocatuur 2004]

LICH J.C. ; Mw.
Advocaat bij van Lelyveld van Ophoven & van Horssen ; beëdiging 1999
Postbus 105 , 9350 AC Leek
Tel 0594-515396 , fax 0594-515539
[vademecum advocatuur 2001]
info@advoleek.nl
www.advoleek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LICHT E.N.F. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans & Meijer ; beëdiging 2001
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746416 , fax 070-3746333
licht@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LICHTENBELT Zie KOK - LICHTENBELT W.C.E. , geboren aug 1948 ; Mw.

LICHTENBERG J.I.A. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Postbus 7113 , 1007JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
judith.lichtenberg@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

LICHTENBERG R.E.G.
Advocaat bij Heijltj es advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
info@heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LICHTENVELDT E.J.
Advocaat bij van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1999
Postbus 299 , 2980 AG Ridderkerk
Tel 0180-410088 , fax 0180-410917
lichtenveldt@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 50535 , 3007 JA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
lichtenveldt@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LICHTEVELD H.L.M. ; Mw.
Advocaat bij advocatencollectief Oost Amsterdam ; beëdiging 1994
Postbus 94858 , 1090 GW Amsterdam
tel 020 6655977 , fax 020 6933504
advokatenoost@dutch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1994 en 2003
advokatenoost@dutch.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: vreemdelingenrecht, pers- en familierecht

LIDTH de JEUDE A.R. van ; Jhr.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Loeff Claeys Verbeke ; Amsterdam, Rotterdam

LIDTH de JEUDE W.A. van ; Jhr.
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 28 nov 1952

LIDTH de JEUDE W.C.C. van ; Jhr.
NLRM 71
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 24 jun 1968

LIE-A-KWIE B.J. , geboren okt 1932
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Advocaat en Procureur te Arnhem
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 16 jun 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 4 aug 1983
Officier van Justitie Aruba 23 okt 1989

LIE D.
Advocaat bij S.G. Lie Sigmond advocaten ; beëdiging 1998
Oliemolenstraat 60 , 6416 CB Heerlen
Tel 045-5737575 , fax 045-5737576
lie@lsadvocaten.com
www.lsadvocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]

LIE D.S.G.
Advocaat bij Spera & Lie advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 686 , 6400 AR Heerlen
Tel 045-4009591 , fax 045-4009262
spera-advo@cuci.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LIE G.W.
Advocaat bij De Vries en Lie ; beëdiging 1988
info@devriesenlie.demon.nl
Advocaat bij Sterke Lie & Associés
Postbus 4330 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2428484 , fax 010-2428488
info@sterkelie.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij The Law Company advocaten Belastingadviseurs Notariaat ; beëdiging 1988
Postbus 8149 , 3009 AC Rotterdam
Tel 010-2887585 , fax 010-2887583
[vademecum advocatuur 2004]

LIE BING TIEN XX , geboren 12-12-1912 te Koedjonmanis
Overleden 23 januari 2001 te Amsterdam [Telegraaf 27 januari 2001]

LIEBER J.H. ; Drs.
Notaris te Doetinchem , arrondissement Zutphen
Kantoor Kamps & van Exel ; Doetinchem

LIEBERWERTH L. ; Mw.
Advocaat bij van Walsem van Schieveen en Bakker ; beëdiging 2000
Postbus 1400 , 3800 BK Amersfoort
Tel 033-4630323 , fax 033-4638350
[vademecum advocatuur 2004]

LIEBRAND - BOS J.S.C. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2001
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
j.s.c.liebrand@nysingh.nl
www.nysmgh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIEBRAND W.J.
Advocaat bij Adv. kantoor van Erp ; beëdiging 1991
Postbus 81 , 5340 AB Oss
Advocaat bij Linssen en Liebrand advocaten
Postbus 426 , 5340 AK Oss
Tel 0412-635504 , fax 0412-635504
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Amstel & Partners
Postbus 65 , 5374 ZH Schaijk
Tel 0486-468440 , fax 0486-468441
wliebrand@vanamstelenpartners.nl
www.vanamstelenpartnecs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIEBREGS C.L. ; Mw.
Secretaris gemeente Zoetermeer [info SAL 2000]
Advocaat bij Meijer van der Zwan & Associés ; beëdiging 1999
Koninginnegracht 76 , 2514 AH Den Haag
Tel 070-3063636 , fax 070-3063698
c.liebregs@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Meyer & Associés advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

LIEFFERINK - van LANGEN A. ; Mw.
Rechten 1951
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen

LIEFFERINK B.G.
Advocaat bij Liefferink & Ariëns advocaten ; beëdiging 1980
Advocaat bij Liefferink & Partners
Postbus 1275 , 3800 BG Amersfoort
Tel 033-4631250 , fax 033-4619230
liefferink.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
liefferink.advocaten@planet.nl
www.keistadadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIEFFIJN G.
Advocaat bij Movig advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 281 , 1780 AG Den Helder
Advocaat bij van der Bijl & Lieffijn
Postbus 6001 , 1780 KA Den Helder
Tel 0223-618535 , fax 0223-612742
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Knuwer & Creutzberg
Postbus 42 , 1780 AA Den Helder
Tel 0223-660114 , fax 0223-660354
lieffijn@knuwer.nl
www.knuwer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIEFLAND B.J.A. van
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
alexander.vanliefland@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

LIEFRINCK E.A. , geboren 29-01-1914
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LIEFTING A.J.P.
Advocaat bij Wipperplein 1 , 2103 LR Heemstede ; beëdiging 1993
Tel 023-5281819 , fax 023-5296199
ajpl@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1987 en 1992
ajplCxs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIEFTING - VOOGD B. ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 2380 , 1620 EI Hoorn
Tel 0229-287000 , fax 0229-287056
b.liefting-voogd@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

LIEFTING C.J.P.
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. R.F. Ronday B.V. ; beëdiging 1998
Postbus 242 , 3640 AE Mijdrecht
Tel 0297-287040 , fax 0297-287044
[vademecum advocatuur 2001]
Binderij 7 c , 1185 ZH Amstelveen
tel 020 4896818 , fax 020 4896821
carlojpliefting@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO [Telegraaf 15 februari 2003]
Met het justitiële onderzoeksrapport dat de basis vormt voor psychiatrische opname van kleuter Rochelle Rikkers (5) is aan alle kanten gesjoemeld door medewerkers van de kinderbescherming in Dordrecht.
De affaire kwam aan het licht nadat de advocaat van Rochelle's vader, Mr. C. Liefting, ondanks bij het Medisch Tuchtcollege een klachtenprocedure had aangespannen tegen de Utrechtse klinisch psycholoog Prof. Dr. W.Wolters.

LIEFTINK N.C. ; Mw.
Rechten 1990
P & O Functionaris HEMA
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

LIEM J.Y. ; Mw.
Advocaat bij Ortelee Glas & Mes advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 21 , 3430 AA Nieuwegein
Tel 030-6034300 , fax 030-6047842
ortelee@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LIEM M. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1997
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949

LIEMT H.B. van , geboren 1933
Director Sara Lee Corporation
Voorzitter Raad van Comm.Gangma Holding N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Océ N.V.
Voorzitter Raad van Comm. SaraLee/DE N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Stienstra Holding B.V.
Vice-Voorzitter Raad van Comm. ABN AMRO Holding N.V.
Plaatsvervangend Voorzitter Mijnraad.
De heer van Liemt, oud-Voorzitter van de raad van bestuur van DSM N.V., vervulde in het verleden commissariaten bij Macintosh N.V., N.V. Verenigd Bezit VNU, Hollandsche Beton Groep N.V., Algemene Bank Nederland N.V., N.V. Nederlandse Gasunie, Ingelton N.V. en Koninklijke Emballage Industrie van Leer N.V. Tevens was hij Lid van de raad van advies van de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.en maakte hij deel uit van het bestuur van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel, alsmede van de advisory board van Energy International Ltd. te Groot-Brittannië.
Daarnaast was hij Lid van de raad van bestuur van Energie Beheer Nederland B.V., Lid van het stichtingsbestuur van de Stichting Katholieke Universiteit, Lid van de bestuurscommissie van toezicht van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen St. Radboud en Lid van de commissie van advies en toezicht AZN St. Radboud van de Stichting Katholieke Universiteit.

LIER H. van
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
lier@smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIER J.W.B. van
Notaris te Swalmen , arrondissement Roermond
Kantoor Lier. van & Joosten, Swalmen

LIER W. van
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1999
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
wouter.vanlier@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]

LIERE E. van
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
liere@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
ed.vanliere@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

LIERE M. van , geboren okt 1948
NLRM 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98 99/00
Juridisch Medewerker Sociale Verzekeringsbank
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10 mrt 1987

LIEROP P.G. van
NLRM 71 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 jan 1965
Raad Hoog Militair GerechtsHof 29 jun 1970
Werkzaam bedrijfsleven
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 10 sep 1963
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 8 sep 1965
Raadsheer Hof Arnhem 6 jul 1976
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 9 feb 1982

LIEROP W.A.J. van , geboren dec 1955 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 20 dec 1991
Rechter rechtbank Maastricht 1 sep 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 24 november 1998
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-04-1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 01-01-2002
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Sinds 13 jan 1997 Voorzitter Stichting Forum ad Mosam gevestigd te Maastricht. deze stichting
Organiseert congressen voor euregionale magistraten
TEVENS [november 2000]
Opgegeven geen nevenfuncties
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

LIESHOUT A.G.M. , André ; Dhr.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1987
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2364600 , fax 030-2364192
al@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
a.lieshout@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Utrecht

LIESHOUT D.M. van
Advocaat bij Postbus 5048 , 3502 JA Utrecht ; beëdiging 1979
Tel 030-2949748 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Lieshout
[vademecum advocatuur 2004]

LIESHOUT G.A.M.
Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beëdiging 1996
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
g.lieshout@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kupperman van der Wiel advocaten
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIESHOUT H.J.M. van , geboren jun 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 30 sep 1982
Kantonrechter Alkmaar 6 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 13 jan 1987

LIESHOUT - SEGERS M.E.J. van , geboren apr 1949 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechten 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 10 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 24 apr 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 24 apr 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 24 apr 1996
Rechter rechtbank Alkmaar 19 nov 1997
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Alkmaar ; kantoor Verdistr.34 (1817 JE)
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar

LIESHOUT S.A.H.M. van
Notaris te Veghel , arrondissement den Bosch
Kantoor Lieshout V.V.Nunen & De Beer ; Veghel

LIESHOUT S.M. van , geboren okt 1960
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 dec 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 apr 1993
Rechter rechtbank Den Haag 1 apr 1994
Vice-President rechtbank Utrecht 01-08-2002
NU Utrecht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [maart 2004]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven

LIESKER C.G.M.
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel ; beëdiging 1981
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
liesker@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIESKER C.P. , geboren jan 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 25 nov 1982
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven ; kantoor Banning, van Kemenade & Holland ; beëdiging 1975
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 35 , 6000 AA Eindhoven
Tel 040-2379652 , fax 040-2443775
p.liesker@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626470 , fax 040-2626461
nlliesk2@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen
28 feb 1997

LIESKER S.B.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 4810 , 4803 EV Breda
Tel 076-5202010 , fax 076-5203433
s.liesker@vanierselluchtman.nl
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIESSEN - van ROSSUM E.F.A. ; Mw.
Advocaat bij Oranjestraat 7 , 2514 JB Den Haag ; beëdiging 1988
Tel 070-3462549 , fax 070-3640793
adv. kantoor.linssen.v.rossum@arsinfo.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LIESSEN M.J.S. ; Mw.
Advocaat bij van Korlaar advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 37 , 5320 AA Hedel
Tel 073-5993832 , fax 073-5994090
van-korlaar@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 160 , 5330 AD Kerkdriel
Tel 0418-644744 , fax 0418-644750
info@vankorlaar.nl
www.vankorlaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIESVELD G.
Advocaat bij van Dusseldorp advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 10482 , 7301 GL Apeldoorn
Tel 055-5222262 , fax 055-5223934
g.liesveld@leemans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]Advocaat bij Liesveld advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 10017 , 7301 GA Apeldoorn
Tel 055-5222262 , fax 055-5223934
g.liesveld@liesveld-advocaten.nl
www.liesveld-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIET J.H.M. van der
INFO
Woonplaats Amstelveen
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

LIETAERT PEERBOLTE E. , geboren 01-10-1944 ; Dhr.
Advocaat bij Vos Lietaert Peerbolte advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 75111 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-3059888 , fax 020-3059889
peerbolte@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Woonplaats Amsterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
vlp@vlpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIEUW ON E.M. ; Mw.
Advocaat bij Lieuw advocaten ; beëdiging 1998
Cornelis Trooststraat 79 , 1072 JD Amsterdam
Tel 020-6764714 , fax 020-67644728
lieuwadvocaten@worldonlineA
[vademecum advocatuur 2001]
lieuw.advocaten@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIEUW ON K.R.
Advocaat bij Adv. kantoor Moszkowicz BV ; beëdiging 1997
Postbus 661 , 3430 AR Nieuwegein
Advocaat bij Lieuw advocaten
Cornelis Trooststraat 79 , 1072 JI Amsterdam
Tel 020-6764714 , fax 020-6764728
lieuw.advocaten@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LIEVAART R.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 10 sep 1963
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 8 sep 1965

LIEVENDAG A. ; Mw.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2001
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857657 , fax 020-5727657
anath.lievendag@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]

LIEVENS E.
Advocaat bij Lombokstraat 1 , 2585 VP Den Haag ; beëdiging 1989
Tel 070-3521880 , fax 070-3558891
[vademecum advocatuur 2001]
elievens@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIEVENSE B.J. ; Mw.
Advocaat bij Kersch & Lievense advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 75129 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-4713333 , fax 020-6626111
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1984 en 1985
b.j.lievense@kerschlievense-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIEVERSE C.W.M. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1989
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
[vademecum advocatuur 2001]
kitty.lieverse@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LIGEON - MERTON F.O. ; Mw.
Advocaat bij Houweling & Kars ; beëdiging 2001
Postbus 908 , 2665 ZX Bleiswijk
Tel 010-5217777 , fax 010-5213622
hk-bleiswijk@hklaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIGTELIJN - van BILDERBEEK of Bilderbeek C.M. , geboren apr 1942 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam juridische afdeling G.A.K. te Amsterdam aug 1968
Advocaat en procureur Rotterdam sep 1967
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 5 jan 1973
Rechter rechtbank Den Haag 27 dec 1973
Raadsheer Hof Den Haag 5 mrt 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-1999
Lid Raad van State te Den Haag
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State Staatsraad
HOOFDFUNCTIE
Lid Raad van State sinds 1990
TEVENS
Lid Bestuur Prins Bernardfonds
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Prins Bernhardfonds te Amsterdam van 01-01-1996

LIGTELIJN E. , geboren aug 1929
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1956
Werkzaam op sociaal gebied 1969
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Den Bosch 17 mrt1977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 23 feb 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 12 aug 1980
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 11 dec 1981
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 21 aug 1984
Rechter rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 nov 1995
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Haag Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Gepensioneerd rechter
Voorzitter commissie bezwaarschriften personeel ingevolge de Awb bij het Min van Volksgezondheid
Vice-Voorzitter commissie van Toezicht Dr. Henri van der Hoeven kliniek te Utrecht, tevens vice-
Voorzitter van de beklagcommissie van die kliniek
apr 1997

LIGTELIJN I. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Delescen advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 236 , 6040 AE Roermond
Advocaat bij van der Toorn & Ligtelijn advocaten
Postbus 71 , 6040 AB Roermond
Tel 0475-384111 , fax 0475-384115
info@toarn-ligtelijn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ligtelijnadvocatuur en Mediation
Postbus 313 , 6040 AH Roermond
Tel 0475-395355 , fax 0475-395350
info@ligtelijn-advocatuur.nl
www.ligtelijn-advocatuur.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIGTEN E.A. van

LIGTEN M.E. van ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1998
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506640 , fax 020-5506740
rnartine.van.ligten@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LIGTENSTEIN J. , geboren jan 1922
NLRM 71
Medewerker advocatenkantoor te Haarlem okt 1946
Advocaat Registratie Bureau Arbeidsrecht N.V.V. te Groningen 1 jul 1947
Werkzaam Registratie Bureau Arbeidsrecht N.V.V. te Amsterdam , II.adviseur sep 1950
Hoofd rechtskundige dienst N.V.V. te Amsterdam 1 apr 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 26 jul 1963
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 16 nov 1964
INFO
Overleden in 1976

LIGTENSTEIN M.C. ; Mw.
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4221945
m.ligtenstein@mend.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIGTERINK P.J. ; Mw.
Advocaat bij Pot Jonker advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
[vademecum advocatuur 2001]
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIGTHART E.N. ; Drs.
Advocaat bij Goedkoop & Partners ; beëdiging 1997
Postbus 402 , 2400 AK Alphen a/d Rijn
Advocaat bij Voermans advocaten
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2849875 , fax 030-2671333
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat
Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
emst.ligthart@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIGTHART J.J.F.A. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2000
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810820
jiigthart@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIGTHART M.G. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529559 , fax 070-3529393
m.ligthart@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LIGTHELM R.A.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Ligthelm & Dekker ; Rotterdam

LIGTVOET - STRAVER I.K.W. ; Mw.
Advocaat bij van der Steenhoven Kolle & Cilhuis ; beëdiging 1997
Postbus 907 , 3300 AX Dordrecht
Advocaat bij Ten Holter advocaten
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
ligtvoet@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LIGTVOET - van TUIJN L.M. ; Mw.
Advocaat bij van der Hoef advocaten ; beëdiging 1997
Rondweg West 29 , 9101 BE Dokkum
Tel 0519-296969 , fax 0519-296906
dokkum@fvdhoefadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij J. Wiemersstraat 5 , 9103 NJ Dokkum ; beëdiging 1989 en 1997
Tel 0519-244000 , fax 0519-244009
ligtvoetvantuijn@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]

LIGTVOET W.R.
Burgemeester PvdA gemeente Oosterhout [info SAL 2000]

LIJDSMAN R.J.J. ; Dhr.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Loeff Claeys Verbeke ; Amsterdam, Rotterdam
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rotterdam

LIJF D.R. van ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1990
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
dl@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Lijf advocaten
Postbus 75725 , 1070 AS Amsterdam
Tel 020-5730020 , fax 020-5730022
danielle@vanlijfadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIJFTOGT H.W.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1989
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121646 , fax 030-2121160
h.lijftogt@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LIJNKAMP H.A.F.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 27 jul 1960

LIJNZAAD L. ; Mw. Dr.
Plaatsvervangend hoofd afdeling inter. recht bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061 , 2500 EB Den Haag
tel 070 3484855 , fax 070 3485128
lijnzaad@djz.minbuza.nl
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: internationaal recht, mensenrechten, vrouwenverdrag

LIJTEN M.J.H.A. , geboren jul 1956 ; Mw.
NLRM 9091 92 93
Ger.aud rechtbank Den Bosch 30 dec 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 sep 1989
Rechter rechtbank Den Bosch 5 feb 1991

LIJZEN H.
Notaris te Loon op Zand , arrondissement Breda
Kantoor Dierckxsens. van Tilburg.Lijzen ; Loon op Zand

LILIEN - PRINS A.J. ; Mw.
Rechten 1957
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort

LIM A PO M. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag

LIMBEEK J.W.L. van
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. Terlingen ; beëdiging 2002
Postbus 37137 , 1030 AC Amsterdam
Tel 020-4933835 , fax 020-4933836
[vademecum advocatuur 2004]

LIMBERGER W.M.
Stein Advocaten Zwolle ; beëdiging 2001
Postbus 1232 , 8001 BE Zwolle
Tel. 038-4215221 Fax 038-4218190
limberger@steinadvocatenzwolle.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIMBURG STIRUM A.C.W. van ; Dhr. Graaf
Notaris te Hilversum , arrondissement Amsterdam
Kantoor Derks.Star Busmann.Hanotiau ; Hilversum, Utrecht
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Haarlem

LIMBURG R.W.
Advocaat bij Mr. R.W. Limburg Kantoor ; beëdiging 1984
De Lairessestraat 39 , 1071 NS Amsterdam
Advocaat bij Limburg advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 53207 , 1007 RE Amsterdam
Tel 020-6649901 , fax 020-6649423
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij 1860 AD Bergen ; beëdiging 1984
Tel 072-5817713 , fax 072-5899478
[vademecum advocatuur 2004]

LIMBURG STIRUM W.J.H. van , geboren 1929 ; Graaf
Commissaris Exploitatie- en Beheersmaatschappij Buhomij B.V.
Oud Lid RvB Bührmann-Tetterode
Graaf van Limburg Stirum, oud-directeur van Barbizon Palace Beheer N.V., heeft voorheen commissariaten bekleed bij Rentefonds Nederlandse Waarden N.V., Multi Processing Equipment Group N.V., Datex Holding N.V. en Investeringsmij. Nederland Holding N.V. Voorts was hij Voorzitter van de Bond van Groothandelaren in het Pharmaceutische Bedrijfen plaatsvervangend Lid van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Verder was hij Voorzitter van het dagelijks bestuur van het Nederlands Verbond van de Groothandel, alsmede plaatsvervangend Lid van de Sociaal-Economische Raad SER en Lid van het algemeen bestuur van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO.
TEVENS
Lid van het bestuur van de Stichting Preferente aandelen Wegener [jaarverslag Wegener 2000]
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm

LIMPENS E.M.J. ; Mw.
Advocaat bij Brussaard advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1048 , 3260 AA Oud-Beijerland
Tel 0186-610844 , fax 0186-610493
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Breda ; beëdiging 1998 en 2001
Postbus 3889 , 4800 DW Breda
Tel 076-5232106 , fax 076-5232132
e.limpens@breda.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIMPENS H.J.J.M.
Advocaat bij wouters advocaten & Notarissen/Andersen Legal ; beëdiging 1987
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808747
erik.h.j.j.m.limpens@nt.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij & Bird
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538800 , fax 070-3538811
erik.limpens@twobirds.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]

LIMPERG K. , Koen ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1981
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
klimperg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3285488 , fax 070-3249788
koenlimperg@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag

LIMPT P.C.E. van ; Mw.
Den Haag
Juridisch Beleidsmedewerker
Min. v. V&W Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag

LIN M.R.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2003
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725430
marklim@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINA A.C.J.
Advocaat bij Lina, Derckx en van Geenen ; beëdiging 1976
Advocaat bij Lina advocaten
Postbus 39 , 5900 AA Venlo
Tel 077-3511042 , fax 077-3514799
[vademecum advocatuur 2001]
info@lina-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINA C.J.
Advocaat bij Jagt, de Vries, Lina & vd Kley advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 85848 , 2508 CM Den Haag
Advocaat bij Mesdag advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 18650 , 2502 ER Den Haag
Tel 070-4273215 , fax 070-4273156
[vademecum advocatuur 2001]

LIND H.I.W. ; Mw.
Advocaat bij Beijne/Lind advocaten ; beëdiging 1982
Hoofdweg 730b , 2132 BV Hoofddorp
Tel 023-5630314 , fax 023-5623034
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LIND T.H. , geboren mrt 1960
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Middelburg of Den Haag 1 mei 1986
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 nov 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 23 november 1992
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Raad van Toezicht Delinquent en Samenleving

LINDE D.A. van der , geboren dec 1906
NLRM 71
Advocaat en procureur Rotterdam sep 1930
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 4 jul 1950
Rechter rechtbank Rotterdam 21 aug 1956
Raadsheer Hof Amsterdam 8 feb 1960
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 5 dec 1966

LINDE E.
Notaris te Avereest , arrondissement Zwolle
Postbus 80 , 7700 AB Dedemsvaart

LINDE E.M. van der , geboren apr 1964 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 6 aug 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 sep 1996
Rechter rechtbank Alkmaar 26 mei 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 7 juni 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 7 juni 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 7 juni 1999
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 10 november 1999
NU
TEVENS

LINDE G. van der , geboren 25-08-1927
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam 's-Rijksbelastingen te Almelo , II.hoofdinspecteur-titulair 1 apr 1948
Raadsheer Hof Arnhem 17 jan 1975
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 17 jul 1981
TEVENS
Examinator Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten ( 1975)
Lid Onderwijsontwikkelingsgroep Belastingrecht van het Nederlands Instituut van Registeraccountants
(1975)
Bestuurslid van de Stichting Tehuis voor Slechtzienden en Blinden te Wolfheze (1977)
Lid van de redactie van het Praktijkboek Administratief Recht, uitgave Kluwer (1984)
Lid van de redactie van (BNB) Beslissingen in belasting zaken/Nederlandse belastingrechtspraak
(1996).
INFO
Woonplaats Heelsum
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LINDE J. van der
Advocaat bij van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1975
Postbus 299 , 2980 AG Ridderkerk
Tel 0180-410088 , fax 0180-410917
vdlinde@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 50535 , 3007 JA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
vdlinde@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINDE J.G. van der ; Dr. UHD
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277612 , fax 071 5277600
Departement Publiekrecht
Economics of European Integration
j.g.vanderlinde@law.leidenuniv.nl

LINDE Zie ROWEL - van der LINDE J.M. van der , geboren jan 1959 ; Mw.

LINDE J.W. van der , Jan Willem ; Dhr.
Advocaat bij van Veen advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 442 , 6710 BK Ede
jwvdl@vanveen.com
Tel 0318-687878 , fax 0318-652021
ede@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0318-687875 , fax 0318-687868
www.vanveen.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Wageningen
INFO2
Orde van advocaten te Arnhem ; penningmeester/Voorzitter begrotingscommissie (info sep 2000)

LINDE K.M. van der , geboren apr 1964 ; Mw.
NLRM 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 6 aug 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 sep 1996

LINDE L. van der
Sinds 1980 werkzaam op Min BZK
Was commissaris van de commissie Elzinga
Per 1 september 2000 benoemd tot plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij BZK.

LINDE M.C. van
Advocaat bij Dorhout c.s. advocaten ; beëdiging 1997
Oude Ebbingestraat 91 , 9712 HG Groningen
Postbus 1658 , 9701 BR Groningen
Tel 050-3140040 , fax 050-3144672
m.c.van.linde@dorhout.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dorhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINDE M.R. van der
Advocaat bij van Nierop & Hijma ; beëdiging 1998
Postbus 14002 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2333734 , fax 030-2331150
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Saen advocaten
Postbus 1049 , 1500 AA Zaandam
Tel 075-6351141 , fax 075-6314491
desaen@desaenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINDE R.A.J. van der , geboren dec 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam en Utrecht 1971
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 12 sep 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 sep 1980
Rechter rechtbank Amsterdam 22 jan 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 19 aug 1987
Kantonrechter Amsterdam 10 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 juli 1998
NU
Amsterdam kantonrechter
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie voor het uitzendwezen
Plaatsvervangend Lid Raad van Toezicht Afdeling Amsterdam NVM

LINDEBOOM M.C. , Marielle ; Mw.
Kandidaat notaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Scheveningen.

LINDEBOOM R.J.
Advocaat bij Daniëls advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 8 , 7470 AA Goor
Tel 0547-271098 , fax 0547-272498
lindeboom@daniels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Daniëls Dijkman & Huisman advocaten
Tel 0547-271698 , fax 0547-272498
lindeboom@ddh-advocaten.nl
www.ddh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINDELAUF M.F.J. , Miek ; Mw.
Directeur Raad voor Rechtsbijstand
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Nijmegen.

LINDEMAN Zie JORDAANS - LINDEMAN A.H.E.C. , geboren jun 1964 ; Mw.

LINDEMAN H.S.M.
Advocaat bij Lindeman c.s. ; beëdiging 1990
Postbus 1580 , 5200 BP Den Bosch
Tel 073-6133310 , fax 073-6133768
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lindeman Rijpma advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

LINDEMAN - VERHAAR P.G.T. , geboren jun 1944 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 jul 1970
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 9 jun 1976
Rechter rechtbank Den Bosch 20 apr 1978
Rechter rechtbank Almelo 25 nov 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 5 jul1382
Rechter rechtbank Den Bosch 2 mei 1983
Kantonrechter Den Bosch 2 jan 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 1 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 3 mei 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 24 mei 1995
Vice-president Rechtbank Den Bosch van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo van 01-01-2002
Vice-president Rechtbank Den Bosch vanaf 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 24-05-1995
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Bosch Rechtbank Vice-president
TEVENS
Secretaris Stichting Liduina Lindelust te Den Bosch
Lid bezwaarcommissie van de huisartsenpraktijk te Boxel
Voorzitter-plaatsvervanger van de beroeps- en bezwarencommissie van de gemeente Boxtel
Lid van de kamer van toezicht te Den Bosch
Secretaris van het bestuur van de Sint Carolus Liduina Ziekenhuis en Verpleeghuis Den Bosch
Plaatsvervangend Voorzitter ANWB-commissie gemeente Boxtel
Lid Klachtencommissie Huisartsengroepspraktijk te Boxtel
25 mrt 1997
TEVENS [juni 2002]
Lid bezwarencommissie van de Huisartsengroepspraktijk te Boxtel
Plaatsvervangend Voorzitter van de beroeps- en bezwarencommissie van de gemeente Boxtel
Voorzitter Rotaryclub Den Bosch (van 30 juni '99 tot eind juni 2000)
TEVENS [juli 2002]
Voorzitter klachtencommissie Nederlandse Vereniging Psychomotorische Kindertherapie (N.V.P.M.K.T.) van 02-03-2002
Lid Damesbestuur Sociëteit Amicitia & De Zwarte Arend, Den Bosch van 01-04-2001
Bestuurslid Stichting Het Voormalig Roomsch armenweeshuis Den Bosch, Den Bosch van 01-11-2000
Lid Klachtencommissie Huisartsengroeppraktijk, Boxtel van 01-01-1994
Plaatsvervangend Voorzitter AWB commissie (Vakantiegelden) Gemeente Boxtel, Boxtel van 01-01-1990
Lid Kamer van Toezicht (Vakantiegelden), Den Bosch van 01-01-1993
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter klachtencommissie
Nederlandse Vereniging Psychomotorische Kindertherapie (N.V.P.M.K.T.) vanaf 02-03-2002
Lid Damesbestuur Sociëteit Amicitia & De Zwarte Arend te Den Bosch vanaf 01-04-2001
Bestuurslid Stichting Het Voormalig Roomsch armenweeshuis Den Bosch te Den Bosch vanaf 01-11-2000
Lid Klachtencommissie Huisartsengroeppraktijk te Boxtel vanaf 01-01-1994
Plaats-vervangend Voorzitter AWB commissie (Vacatiegelden) Gemeente Boxtel te Boxtel vanaf 01-01-1990
Lid Kamer van Toezcht (Vakantiegelden) te Den Bosch vanaf 01-01-1993
@OPM
Hier verschijnen nevenfuncties die begindata hebben voor juni 2002 zoals 1 april 2001 en 1 november 2000, maar in juni 2002 op rechtspraak.nl nog helemaal niet verden vermeld.
Die bijbanen zijn dus eerst verzwegen.

LINDEMAN R.J.
Lid Raad van Bestuur ABN AMRO Lease Holding, Legal Affairs [jaarverslag ABN AMRO Lease Holding nv 1998]

LINDEMANN M.Y ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
marcella.lindemann@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

LINDEN A. van der ; Mw.
Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 2001
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam
Tel 020-6561960 , fax 020-6561730
vanderlinden.annemieke@klegal.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINDEN A.J. van der , geboren 14-06-1937
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Postbus 85591 , 2508 CG Den Haag
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Den Haag (Ledenlijst 2000)

LINDEN A.P. van der , geboren jan 1945 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 nov 1991
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Leerdam ; kantoor Boogaard Fabisch Meijer ; beëdiging 1993
Plein 1902 no.7 , 4141 DD Leerdam
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer ; beëdiging 1993
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
info@ak-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissie van Toezicht Rijksjeugdinrichtingen A'dam, Voorzitter
Lid College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (cva) ?
frb 1997
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming
Sectie Jeugd, Lid [SAL 2000]

LINDEN C. van der
Wethouder VVD gemeente Haarlemmermeer [info SAL 2000]

LINDEN C.W.J. vd , Carlos ; Dhr.
Dir. van Lanschot Bankiers
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Hilversum

LINDEN F.J.R. van der
Advocaat bij Holand van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626590 , fax 040-2626421
nllind32@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINDEN H. van der
Advocaat bij van der linden advocatenkantoor ; beëdiging 1976
Postbus 113 , 6600 AC Wijchen
Advocaat bij Voets & van der Plas
Postbus 88 , 6650 AB Druten
Tel 0487-512181 , fax 0487-516060
[vademecum advocatuur 2001]
voets-advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINDEN H. van der
Vrije Universiteit Amsterdam
Oud-hoogleraar

LINDEN H.A. van der ; Mw. Drs.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121654 , fax 030-2121167
e.vanderlinden@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINDEN J.M. van der
Advocaat bij Lam en Muller ; beëdiging 2000
Postbus 170 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-426449 , fax 0172-470079
lam.muller@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LINDEN J.N.T van der
Advocaat bij Driehoek advocaten Postbus 384 , 9400 AJ Assen ; beëdiging 1999
Tel 0592-303070 , fax 0592-303071
driehoek. advocatenassen@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij G & G advocaten
Postbus 2982 , 1000 CZ Amsterdam
Tel 020-3305958 , fax 020-3305957
kvdl@gg-advocaten.nl
www.gg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINDEN Zie KOERS - van der LINDEN M. van der , geboren aug 1946 ; Mw.

LINDEN M.G. ter ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1996
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/ Andersen Legal ; beëdiging 1996
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
[vademecum advocatuur 2001]

LINDEN M.H. van der ; Mw.
Advocaat bij Hofstede & van der linden ; beëdiging 1989
Advocaat bij van der Linden en Hofstede
Postbus 850 , 7600 AW Almelo
Tel 0546-801000 , fax 0546-858596
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0546-861000 , fax 0546-868596
[vademecum advocatuur 2004]

LINDEN M.N.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1990
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam

LINDEN O.P. van der
Advocaat bij Kragten & van Marwijk ; beëdiging 1992
Postbus 9378 , 3506 GJ Utrecht
Advocaat bij Bosselaar & Strengers
Postbus 51 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347234 , fax 030-2347272
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor van der Linden
Postbus 13324 , 3507 LH Utrecht
Tel 030-2758999 , fax 030-2302555
info@vanderlindenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINDEN R.B.J.M. van der , geboren okt 1956
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 apr 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Horst ; kantoor Bernards Tilman van der Corput ; beëdiging 1983
Postbus 6104 , 5960 AC Horst
Advocaat bij Tilman Rosens van der Corput advocaten
Postbus 391 , 5000 AJ Eindhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-24536115
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tilman Rosens van der Corput advocaten
Postbus 153 , 5500 AD Veldhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2944550
r.vdlinden@tilman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Waalre
Lid Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Zuid-Oost Kempen
Lid Bestuur CDA-afdeling Waalre
12 jun 1997

LINDEN S.P. ter ; Mw.
Advocaat bij van Donselaar & Sieders ; beëdiging 1995
Postbus 10314 , 7301 GH Apeldoorn
Advocaat bij Wan Vliet & van Donselaar
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn
Tel 055-5288788 , fax 055-5288777
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij B & C advocaten
Postbus 1313 , 7301 BN Apeldoorn
Tel 055-5411477 , fax 055-5416103
bc@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINDEN T.M. van der
Advocaat bij In 't Veen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 46 , 2740 AA Waddinxveen
Tel 0182-613622 , fax 0182-611095
[vademecum advocatuur 2004]

LINDEN V.N. van der ; Mw.
Advocaat bij Nolet advocaten ; beëdiging 2000
Abraham Patrasstraat 5 , 2595 RC Den Haag
Tel 070-3470111 , fax 070-3825547
[vademecum advocatuur 2001]

LINDENBERG - van HOORN F. ; Mw.
Rechten 1952
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Nijmegen


LINDENBERGH G.H. , Thera ; Mw.
Jurist redacteur
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Deventer.


LINDENBERGH P.J.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
[vademecum advocatuur 2001]

LINDENBERGH S.D. , geboren december 1964 ; Dr.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 juli 1998
NU
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Civielrechtelijke Zaken
Burgerlijk recht
tel 071 5277400
s.d.lindenberg@Lawe.leidenuniv.nl

LINDENKAMP M.I. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Tel 020-5460127 , fax 020-5460704
machteld.lindenkamp@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

LINDERMAN Th.B.W.
Notaris te Vriezenveen , arrondissement Almelo
Postbus 253 , 7670 AB Vriezenveen

LINDERS F.W.
Advocaat bij van den Boomen advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
lintlef@boomen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
flinders@boomen.nl
www.boomen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINDERS G.J.F.M.
Advocaat bij Linders advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 803 , 6300 AV Valkenburg
Tel 043-0014217 , fax 043-0013320
linders@cobweb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 043-6014217 , fax 043-6013326
g.linders@linders-advocaten.nl
www.linders-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINDERS M.M.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2002
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195828 , fax 030-2195815
hanslinders@nl.landwellglobal.com
www.landwelLnl
[vademecum advocatuur 2004]

LINDEYER G.
Notaris te Beilen , gem. Middelveld , arrondissement Assen
Postbus 94 , 9410 AB Beilen

LINDEYER N.E. ; Mw.
Notaris te Hellevoetsluis , arrondissement Rotterdam
Kantoor Verzijl & Lindeyer ; Hellevoetsluis

LINDHOUT C.A.
Advocaat bij Bos advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 100 , 2100 AC Lisse
Tel 0252-420653 , fax 0252-410042
bosjur@bosjur.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LINDHOUT M. ; Mw.
Advocaat bij Lucardie advocaten ; beëdiging 1996
Anna Paulownaplein 1 , 2518 BK Den Haag
Advocaat bij advocatenkantoor Prinsegracht
Prinsegracht 53 , 2512 EX Den Haag
Tel 070-3803001 , fax 070-38960031
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LINDHOUT - SCHOT N.M.; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor van Mierlo ; beëdiging 1999
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5219055 , fax 073-5216912
nmschot@advmierlo.nl
www.advocatenkantoorvanmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINDHOUT W.H.
Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 101 , 4600 AC Bergen Op Zoom
Tel 0164-211311 , fax 0164-256228
wlindhout@haansbeijsens.nl
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINDNER G.L. , geboren nov 1928
NLRM 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 feb 1985

LINDONK M.M. van ; Mw. Drs.
Rechten 1954 , Theologie 1995
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

LINDVELD - v/d PLAATS G. ; Mw.
Rechten 1959
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn

LINFJES G.A.M.
NLRM XX
NU
Roermond raio
TEVENS
Lid bestuur Hockeyclub Kerkrade
apr 1998

LING E.M. van ; Mw.
Advocaat bij van der Woude De Graaf ; beëdiging 1997
Willemsparkweg 31 , 1071 GP Amsterdam
Tel 020-0766690 , fax 020-6766695
[vademecum advocatuur 2001]

LING J.D.J. van ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rotterdarn@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]

LING KET ON L.J.M. ; Mw.
Werkt voor de staat bij het Europese Hof.
Ministerie van Justitie [september 2003]
Secretaris Aanbevelingscommissie voor een Rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

LING M.J. van , geboren mei 1962 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1apr 1993
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1apr 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1apr 1995
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Haarlem1 mei 1998
NU
Haarlem parket

LINGEN F.M. van der ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 7113 , 1007 Amsterdam
Tel 020-5414446 JC Fax 020-5414648
femke.vanderlingen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

LINGEN H. van
Advocaat bij Knuwer & Creutzberg ; beëdiging 1991
Postbus 42 , 1780 AA Den Helder
knuwer@pi.net
Tel 0223-660114 , fax 0223-660354
vanlingen@knuwer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75 , 1800 AB Alkmaar
Tel 072-5127117 , fax 072-5143659
vanlingen@knuwer.nl
www.knuwer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINGEN - SCHUUR I.H. van ; Mw.
Advocaat bij Kasteellaan 13 , 1829 BD Oudorp ; beëdiging 1981
Tel 072-5111769 , fax 072-52016997
[vademecum advocatuur 2001]
mr.i.h.@vanlingenschuur.demon.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINGEN N. van , geboren mei 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 okt 1983
Rechter rechtbank Amsterdam 2 aug 1988
Raadsheer Hof Amsterdam 25 mei 1992
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Bestuurslid Johannes Vermeer Stichting
Lid Algemeen Bestuur Stichting Reprorecht
Bestuurslid Vereniging voor Auteursrecht
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie III bij de Raden voor de Kinderbescherming
Lid Redaktie Juridische Zakboek
Regeringscommissaris bij de Stichting De Thuiskopie
Lid College van Toezicht bij de Stichting SENA
Regeringscommissaris bij de vereniging BUMA
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Bestuurslid Johannes Vermeer Stichting. van 1975
2. Bestuurslid Stichting Reprorecht. van januari 1976
3. Bestuurslid Vereniging voor Auteursrecht. van maart 1979
4. RedactieLid Juridisch Zakboek. van 1991
5. Regeringscommissaris bij de Stichting De Thuiskopie. van 1 januari 1991
6. Regeringscommissaris bij de vereniging BUMA. van 1 april 1995

LINGEN P. van
Advocaat bij Leesberg advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 303 , 1800 AH Alkmaar
Tel 072-5118574 , fax 072-5128051
leesadvo@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vanlingen@leesbergadvocaten.nl
www.leesbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINGMONT W.P.J. , Peter ; Dhr.
Bankdirekteur AMRO-Bank
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Roosendaal

LINKER J.J.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 2001
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770300 , fax 010-2770413
linker@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINNARTZ B.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1994
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
bram.linnartz@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINNEMANN J.J.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1993
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506635 , fax 020-5500730
joost.linnemann@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506636 , fax 020-5506736
joost.linnernann@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINSCHOTEN C. van , geboren nov 1952 (of Ch.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 sep 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 26 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 11 sep 1985
Rechter rechtbank Leeuwarden 24 jul 1986
Rechter rechtbank Utrecht 6 jul 1987
NU
Utrecht rechter

LINSEN - PENNING DE VRIES M.Th. ; Mw.
Advocaat bij Poelman, Denneman, Bruinsma ; beëdiging 1989
m.linsen@pdb.nl
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
mlinsen-penningdevries@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mlinsen@hollapoelman.nl
www.hollapoeiman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Plaatsvervangend Lid Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Directie Zuid

LINSKENS J.H.A.
NLRM 80 87 88/89 90
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 jun 1975

LINSSEN A.J.C.
Advocaat bij van Riet & Diederen ; beëdiging 1974
Postbus 390 , 6430 AJ Hoensbroek
Tel 045-5213539 , fax 045-5227107
info@advocatenvanriet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 045-5213639 , fax 045-5227107
info@advocatenvanriet.nl
www.advocatenvanriet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINSSEN C.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Verpoorte c.s ; beëdiging 1994
Postbus 8 , 5240 AA Rosmalen
Advocaat bij Linssen en Liebrand advocaten
Postbus 426 , 5340 AK Oss
Tel 0412-635504 , fax 0412-635504
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Linssen advocaten ; beëdiging 1985 en 1994
Postbus 426 , 5340 AK Oss
Tel 0412-404947 , fax 0412-635504
cjmlinssen@linssenadvocaten.nl
www.linssenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINSSEN - van ROSSUM E.F.A. ; Mw.
Advocaat bij Oranjestraat 7 , 2514 JB Den Haag ; beëdiging 1988
Advocaat bij Linssen & Frissen advocaten
Oranjestraat 7 , 2514 JB Den Haag
Tel 070-3462549 , fax 070-3640793
emilie@arsinfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINSSEN I.
Griffier Gerechtshof Arnhem

LINSSEN J.G.A.
Advocaat bij Linssen c.s. advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 246 , 5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
j.linssen@linssen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LINSSEN M. ; Mw.
Rechten 1981
St. Buro Rechtshulp
Kruisstraat 85 , 5935 RB Steyl
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Venlo
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep

LINSSEN R. ; Mw.
Productspecialist
Leo Pharmaceutische Producten bv te WEESP
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht

LINSSEN Th.J.H.M , Theo ; Dhr.
Advocaat bij Linssen c.s. advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 246 , 5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
linssen@linssen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
@OPM
Correspondentie tussen advocaten mag niet zonder toestemming van de tegenpartij c.q. expliciete toestemming van de Deken overgelegd worden aan de rechter. De gedragsregels van advocaten verbieden dat. Maar hij heeft daar geen probleem mee en doet dat "gewoon", zonder de tegenpartij zelfs maar te waarschuwen. Kwalijke sjoemelaar die de spelregels van zijn eigen gilde niet respecteert.

LINT G.J. de , geboren mei 1908
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 27 jan 1936
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Haag 22 apr 1942
Officier van Justitie arrondissement Den Haag 18 dec 1956
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 31 jul 1965
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 26 aug 1965
Advocaat-generaal Hof Den Haag 15 jul 1968
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

LINT H.S. de
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1991
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046000 , fax 020-5046060
hdelint@devos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-2060700 , fax 020-2060750
hdelint@devos.nl
www.devos.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINT J.J.M. van
Advocaat bij De Groen & van Lint advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 22 , 2170 AA Sassenheim
Tel 0252-240780 , fax 0252-227110
degroenvanlint@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LINTHORST A.P. , geboren dec 1918
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Eindhovenjul 1950
Substituut-griffier rechtbank Breda7 mrt1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 jan 1961
Rechter rechtbank Breda15 mei1963

LINTHORST H.M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Lid (EZ)

LINTHORST S.H.J.M.
Advocaat bij van Koppen en Jager ; beëdiging 1972
Postbus 1140 , 2001 BC Haarlem
Tel 023-5326240 , fax 023-5322706
[vademecum advocatuur 2001]
koppenjageradvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINTJENS G.A.M. , geboren april 1971 ; Mw.
Raio rechtbank Maastricht 1 oktober 1996

LINTJER J. ; Mw.
Advocaat bij GMW advocaten; beëdiging 2002
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
info@gmw.nl
www.gmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LINTJER - SONNEVELD J. ; Mw.
Advocaat bij Janssen c.s. ; beëdiging 1985
Van Z. van Nijeveltstraat 110 , 2242 AT Wassenaar

LION R. , geboren jun 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag en Arnhem
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 31 mei 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 23 jun 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 16 mrt 1976
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem22 mrt 1979
Raadsheer Hof Arnhem 10 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992 ; ontslag KB 13 mei 1997
Vice-President Hof Arnhem 1 jul 1994
NU Arnhem Hof Vice-President
TEVENS
Lid Commissie van Beroep van het Katholiek basis-, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in
Noord-Nederland te Utrecht
Lid commissie voor Arbitrage OKRA Arnhem
Voorzitter Stichting "De markt op" te Enschede
jun 1996
TEVENS [juni/juli 2002]
Lid commissie van beroep voor het Katholieke basis-, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Noord-Nederland te Utrecht
Voorzitter bestuur Stichting "De markt op" te Enschede
TEVENS [februari 2003]
Lid commissie van beroep voor het katholieke basis speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in
Noord-nederland te Utrecht
Voorzitter bestuur Stichting 'De markt op' te Enschede

LIONARONS T.L. ; Mw.
Advocaat bij Merwedeplein 52 , 1078 NG Amsterdam 1078 NG Amsterdam ; beëdiging 1990
Tel 020-6715679 , fax 020-4713851
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LIPJES S. ; Mw.
Advocaat bij van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 1999
Postbus 75999 , 1070 A2 Amsterdam
Tel 020-67969699 , fax 020-6764339
slipjes@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LIPPENS MBA M.R.J.M.G. , geboren 1943 ; Graaf
Voorzitter Executive Committee Fortis
Voorzitter en Executive Lid Raad van Bestuur Fortis
Voorzitter Raad van Bestuur Fortis (B)
Voorzitter Raad van Bestuur Fortis Bank N.V.
Voorzitter Raad van Bestuur Fortis International N.V.
Executive Lid Raad van Bestuur Fortis (NL) N.V.
De heer M.R.J.M.G. Lippens (studie-rechten, MBA) trad in 1981 in dienst bij de AG Groep. In 1983 werd hij benoemd tot managing director en in 1988 tot Voorzitter van deze organisatie.
Tevens was hij managing directorvan Jimo S.A. Hij was als Lid verbonden aan de raad van commissarissen bij Koninklijke Numico N.V.

LIPPMANN J.E.M. , geboren 22-07-1925
INFO
Woonplaats Grolejac, Frankrijk
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LIPPMANN T.W.M. , geboren 21-11-1940
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam assurantie bedrijf Lippmann
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 6 feb 1979
Rechter rechtbank Den Haag 8 aug 1980
Kantonrechter Den Haag 22 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 jul 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter ; hoofdfunctie
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechter-plaatsvervanger rechtbank te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank te Rotterdam
Secretaris Bestuur Stichting Levi Lassen en Commissaris J.L.Lassen te Den Haag
Secretaris bestuur Stichting Neys-van Hoogstraten Fonds te Den Haag
Bestuurder Stichtingen ARION en POCULUM te Rotterdam
Secretaris Stichting Dispuutgezelschap H.O.E.K. te Nijmegen en
Vereniging en Vereniging Avunculi
Dispuutgezelschap H.O.E.K. te Den Haag
Bestuurslid Stichting C.A. van Eijk Bibliotheek te Rotterdam
Regent van de Katholieke Stichting voor Verzorging en Verpleging te Den Haag en de daarmee
samenhangende stichtingen verpleeghuizen verzorgingshuizen - verzorgingsflat - wooncomplex -
coördinatiepunt genaamd Duinstede , Guldenhuis, Mariahoeve, Sonneborgh, Favente Deo, Loosduinse
Hof, Wenckebach, Vredenburch, Waaldorp, Spaanse Hof en Schakel gevestigd te Den Haag en
Rijswijk
Regent van het Rooms-Katholiek Wees- en Oudeliedenhuis te Den Haag
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LIPPMANN W.Th.M. , geboren 22-01-1939
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LIPS A.J.H.M. , geboren nov 1948
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 mrt 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven ; kantoor Banning van Kemenade & Holland ; beëdiging 1977
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
tel 040-2379623 , fax 040-2440128
t.lips@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626404 , fax 040-2626541
toon.lips@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur BKH
Lid Bestuur stuurgroep BKH/Mey/Moret Ernst & Young belastingadviseurs
Lid Raad van Toezicht van het Sint Joseph Ziekenhuis te Veldhoven
Lid Bestuur Stichting beheer adminisdtratie bewonersgeleden De Donksbergen te Duijzel
Lid Bestuur Stichting voor een wetenschapsfonds voor gyneacologie
Lid Klachtencommissie KNLTB
Lid Bestuur Stichting ter bevorderingen van het roeien
Reserve-officier van de Kon.Marechaussee
06 jun 1997

LIPS B.M.
Advocaat bij Lips advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 88 , 5490 AB Sint Oedenrode
Tel 0413-477444 , fax 0413-477189
[vademecum advocatuur 2001]
b.lips@lipsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LIPS - GROOTENDORST L.M. , Linda ; Mw.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Rotterdam-Schieland.

LIPS M.E. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-0789123 , fax 020-6789589
lips@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Doorne
lips@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

LIPS T.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285309 , fax 070-3249788
tristan.lips@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

LIS E.R. van , Liesbeth ; Mw.
Jurist algemene en bestuurszaken
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Alkmaar e.o.

LISMAN H.E.C. ; Mw.
Advocaat bij Buren Guelen advocaten & Belastingadviseurs ; beëdiging 2000
Postbus 18511 , 2502 EM Den Haag
Tel 070-3184200 , fax 070-3501340
lisman@burenguelen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Buren van Velzen Guelen advocaten Notarissen Belastingadviseurs
Postbus 17199 , 2502 CD Den Haag
lisman@bvvg.nl
www.bvvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LISSENBERG E. ; Mw. Prof. Dr. UHD
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Criminologie
Hoogleraar criminologie
tel 020 5253928 , fax 020 5253455
lissenberg@jur.uva.nl
Privé adres: Lange Leidsedwarsstraat 137 , 1017 NK Amsterdam , Tel. 020 6234899

LISSER E.C. , geboren jan 1944
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 jan 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch van 24-11-1997
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Docent procesvaardigheid Federatie belastingacademie
Lid van de kernredactie en rubriekmedewerker Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht
Lid boekenraad sectie Sociaal-economisch recht van Uit

LISSONE E. , geboren mrt 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 22 feb 1984

LISSONE R.J.F.M. , geboren jan 1929
NLRM 71
Advocaat en Procureur Maastricht 1955
Griffier kantongerecht Heerlen 23 sep 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 20 mrt 1965
Rechter rechtbank Utrecht 11 mei 1967

LIST M.J.V. van der ; Mw.
Advocaat bij Nolen van der List advocaten ; beëdiging 1979
Vondelstraat 120 E , 1054 GS Amsterdam
Postbus 74675 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-6646131 , fax 020-6645163
nolenvdlist@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mail@nolenvanderlist.nl
www.nolenvanderlist.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LITH A.H.M. van
Secretaris Raad van Bestuur van Heijmans NV , Rosmalen

LITH A.J. van ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
annemarie.vanlith@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij SNS Reaal Groep
Postbus 8444 , 3503 RK Utrecht
Tel 030-2915357 , fax 030-2915284
annemarie.vanlith@snsreaal.nl
www.snsreaalgroep.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LITH - WOESTENBERG D.P.J. van ; Mw. Drs.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2002
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042207 , fax 010-4041957
danielle.woestenberg@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

LITH D.S. van ; Mw.
Advocaat bij Jonkers & Halie advocaten ; beëdiging 1998
De Lairessestraat 107 , 1071 NX Amsterdam
Tel 020-6700243 , fax 020-6700253
danielle.jh@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Witte & Partners
Postbus 2474 , 3500 GL Utrecht
Tel 030-2161440 , fax 030-2164356
d.s.lith@rn.rabobank.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LITJENS M.B.W. ; Mw.
Advocaat bij De jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 66 , 7140 AB Groenlo
Tel 0544-463000 , fax 0544-464185
m.litjens@djp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel O5O-5997999 , fax O5O-5997944
m.litjens@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LITJENS M.E. , Maud ; Mw.
Stafmedewerker Directiebureau
Academisch Ziekenhuis Groningen te Groningen
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Groningen

LITJENS - ROESSEL Zie ROESSEL, M.I. M.I. , geboren jan 1934 ; Mw.

LITJENS W.H.B.M.
Advocaat bij Phijffer advocatenkantoor ; beëdiging 1978
Postbus 1125 , 6501 BC Nijmegen
Advocaat bij Phijffer advocaten
Aamsestraat 88 A , 6662 NK Elst
Tel 0481-365252 , fax 0481-365255
phijffer@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.phijffer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LITJENS Y.Th.B. ; Mw. (of Y.T.B.)
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1993
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
Tel 035-6721821 , fax 035-6721884
y.litjens@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LITSENBURG H.H.M. van
Advocaat bij Bavaria N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1 , 5737 ZG Lieshout
Tel 0499-428496 , fax 0499-428448
harold.van.litsenburg@bavaria.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LITTINK H.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214395 , fax 050-5255805
h.g.m.littink@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LITTOOY, P.H.B. , geboren sep 1950
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Alkmaar
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 27 mrt 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 18 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 1 jun 1988
Rechter rechtbank Alkmaar 10 aug 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Vice-President rechtbank Alkmaar 18 jul 1996
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter
Alkmaar Vice-President
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam

LLOYD - SCHUT W.S.M. ; Mw.
Advocaat bij ARCO Chemical Europe, Inc. ; beëdiging 1987
ARCO Chem.House/Bridge Avenue ,MAIDen H.JBERKSH 1 RE SL6 1YP , U.K

LO-SIN-SJOE C. , geboren feb 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 6 feb 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 6 mei 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 30 jun 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 7 aug 1986
Rechter rechtbank Rotterdam 26 nov 1987
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 sep 1991
Paadsheer Hof Den Bosch 1 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 8 mei 1995
NU
Roermond rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Landelijke Klachtencommissie Thuiszorg
apr 1998

LO MANTO C.S.
Advocaat bij A & S advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 150
6700 AD Wageningen
Tel 0317-425300 , fax 0317-421922
wag@aensadvocaten.nl
www.aensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LO A FOE M.A.
Advocaat bij advocatenkantoor Lo A Foe ; beëdiging 1985
Henegouwerplein 4a , 3021 PL Rotterdam
Tel 010-4254004 , fax 010-4254567
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LOBACH H.H.J.M. , geboren feb 1912
NLRM 71
Surnumerair Directe Belastingen 1938
Ontvanger Directe Belastingen Registratie en domeinen Utrecht 1945
Inspecteur 's Rijksbelastingen Rotterdam 1946
Hoofdinspecteur-titulair 's Rijksbelastingen Rotterdam 1952
Hoofdinspecteur 's Rijksbelastingen Rotterdam 1963
Raadsheer Hof Amsterdam 17 jul 1964

LOBATO D.P.
Advocaat bij Nasrullah advocaten ; beëdiging 2003
's-Gravendijkwal 37 , 3021 EC Rotterdam
Tel 010-4328887 , fax 010-4327608
[vademecum advocatuur 2004]

LOBÉ G.P.
Advocaat bij Lamsma & Veldstra ; beëdiging 1987
Postbus 23320 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4363455 , fax 010-4363691
lobe@lamsma-veldstra.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lamsma Veldstra & Lobé
[vademecum advocatuur 2004]

LÖBEN SELS A.D.P.V. van , geboren okt 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Amsterdam 23 apr 1956
Griffier kantongerecht Sittard 7 jan 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger kantongerecht Sittard 15 feb 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 9 nov 1966
Rechter rechtbank Roermond 11 mei 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 15 feb 1971
Kantonrechter Hilversum 18 mei 1973
Kantonrechter Deventer 25 aug 1982
Opdracht kantonrechter Groenlo 25 aug 1982
Kantonrechter Zutphen 22 dec 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 jun 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 aug 1987
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter KC Bouwvereniging Gorssel
19 aug 1997

LÖBEN SELS T.M.A. van
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 1985
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
tma.vanlobensels@kbs.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KBS advocaten
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
tma.vanlobensels@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOBENSTEYN W.J.
van der Vlugtstraat 8 , 3067 TK Rotterdam
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

LOBSTEIN A.J.A. , geboren apr 1916
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Deventer mei 1941
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 6 feb 1946
Griffier Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Dordrecht 1 feb 1947
Substituut-griffier rechtbank Dordrecht 3 jun 1947
Griffier rechtbank Leeuwarden 9 dec 1958
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 4 jul 1977

LOCHTE M. ; Mw.
Advocaat bij Houben & van Dijck advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 885 , 5600 AW Eindhoven
Tel 040-2452555 , fax 040-2431749
houben.vandijck@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOCK F.J.P. ; Drs.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1996
Postbus 635 , 3300 AP Dordrecht

LOCK G.E. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Metajuridica
Hoogleraar Politieke Theorie en rechtsfilosofie
Eerder vermeld als:
Hoogleraar Rechtstheorie
TEVENS
Katholieke Universiteit Nijmgen
Facultaire Unie Filosofie en Theologie: Faculteit der Filosofie
Hoogleraar Politieke theorie en filosofie van de beiedswetenschappen
g.lock@bw.kun.nl
TEVENS
Jatholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Beleidswetenschappen
Politicologie
Hoogleraar Politieke theorie en filosofie van de beiedswetenschappen

LOCKANT - GESCHIERE D. van de ; Mw.
Advocaat bij van Slagmaat advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 14093 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2313523 , fax 034-2312754
d.vd.lockant-geschiere@vanslagmaat.nl
www.vanslagmaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LODDER A.H. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
anneke.lodder@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

LODDER D.H.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 1990
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
dlodder@plp.nl
Tel 010-4406440 , fax 010-4364400
[vademecum advocatuur 2001]
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LODDER E.C. , geboren jul 1967 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1993
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam1april 1999
NU
Utrecht Raio rechtbank
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Sjöcrona van Stigt de Roos ; beëdiging 1997
Keizersgracht 332 , 1016 EZ Amsterdam

LODDER - ROMIJN J.C.S. ; Mw.
Rechten 1953
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden

LODDER Zie GOEDE - LODDER N.M. de , geboren apr 1923 ; Mw.

LODDER P. , geboren apr 1959
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21mrt 1994
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger ; Ontslag KB 01 mei 1997

LODDER P.G.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Jap A Joe ; beëdiging 1993
Postbus 13244 , 3507 LE Utrecht
Tel 030-2331230 , fax 030-2319109
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hartsen & Hekman advocaten
Van Asch van Wijckskade 31-I , 3512 VR Utrecht
Tel 030-2302060 , fax 030-2300576
www.hartsenhekman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LODDERS - ELFFERICH P.C. , geboren 1940 , Tineke ; Mw.
CDA-fractie
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
mei 2000
TEVENS
[sep 2000]
Voorzitter ICCO (Interkerkelijke Org. v. Ontw. samenw.)
Voorzitter St. Internationaal Jaar v. Vrijwilligers 2001
Lid Raad van Beheer Coöp. Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
Lid Bestuur Ver. v. Christelijk Wetenschappelijk Onderw. VU
Lid Raad van Toezicht Stichting Calamiteitenfonds Reizen
Commissaris PCM Uitgevers N.V.
Oud-functies : Eerste Vice-Voorzitter Partijbestuur Christen Democratisch Appèl
Lid Raad van Toezicht St. Bijzonder Jeugdwerk (Apeldoorn)
Lid Raad van Toezicht Stichting Garantiefonds Reisgelden
Lid Sociaal-Economische Raad (SER).
INFO
Lid van de Raad van Beheer van de Rabobank Nederland ; jaarverslag Rabobank Groep
1999

LODESTIJN P.A.J.M.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk
Postbus 10210 , 7301 CE Apeldoorn
Tel 055-5262020 , fax 055-5262021
pajm.lodestijn@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LODEWIJK - van WAARDEN J.G.E.W. ; Mw.
Advocaat bij Lodewijk Kantoor ; beëdiging 1970
Advocaat bij advocatenkantoor Lodewijk & Hartsuiker
Prinses Beatrixlaan 1 , 1182 BH Amstelveen
Tel 020-6436614 , fax 020-6435343
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LODIERS C.P.F.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam

LOEB A.C.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Lid (LNV)

LOEB E. ; Mw.
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van Mens & Wisselink ; beëdiging 1996
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
Loeb@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hilhorst Loeb Gaertman advocaten en Mediators ; beëdiging 1977 en 1996
Postbus 391 , 3500 Al Utrecht
Tel 030-2332424 , fax 030-2367171
e.loeb@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Wat is de relatie met LOEB, E. universitair docent ?
Universitair docent bij Universiteit van Utrecht, Molengraaff Instituut Vakgroep Privaatrecht
Nobelstraat 2-a , 3512 EN Utrecht , tel 030 2537090 , fax 030 2537203
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: naamrecht, echtscheiding

LOEB P.L.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771772
mailamst@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414918 , fax 020-5414657
paul.loeb@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

LOEB R.W.L. , geboren 5 apr 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Nederlands Recht Universiteit van Amsterdam
LLM Columbia University School of Law, New York
Wetenschappelijk (hoofd)medewerker Univbersiteit van Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 4 jun 1981
Rechter rechtbank Haarlem 17 mrt 1983
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 24 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 24 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 14 feb 1986
Vice-Voorzitter College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 15 jun 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20 jun 1988
Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 10 nov 1993
Staatsraad bij de Raad van State sedert 1997
TEVENS
Lid van de Raad voor de Journalistiek [mei 2002]
INFO
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [maart 2003]
Lid (plaatsvervangend voorzitter) ban het college van Bereoep voor het Hoger Onderwijs
Lid van de beoordelingscommissie van het Wachtgeldfonds van de Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea
Vice-Voorzitter van de Raad voor de Journalistiek

LOEFFEN H.A.M.J.
Advocaat bij van Gastel & Loeffen ; beëdiging 1981
Postbus 92 , 5660 AB Geldrop
Tel 040-2852746 , fax 040-2859085
[vademecum advocatuur 2001]
hloeffen@gastelloeffen.nl
www.gastelloeffen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOEMBAN TOBING - KLEIN I.E. , Irma ; Mw. Dr.
Sociaal jurist Ministerie van Buitenlandse Zaken
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Paramaribo.

LOEN C.D. , geboren jul 1965 ; Mw. (of G.D.)
NLRM 96 97 98 99/00
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 dec 1995
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (info sep 2000)

LOENEN G.J. van , Ger-Jan ; Dhr.
Direkteur Grafische Machinehandel
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Gooi

LOENEN J.Th. van
Notaris te Zoetermeer , arrondissement Den Haag
Kantoor Jacobse Hulsebosch van Loenen ; Zoetermeer

LOENEN M.L.P. ; Mw. Prof. Dr. UHD
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerkhof 3 , 3512 BK Utrecht
tel 030 2537017 , fax 030 2537300
Afdeling Internationaal, Sociaal en Economisch Publiekrecht ISEP
Hoogleraar Juridische Vrouwenstudies
Tel 030 2537053 , fax. 030 2537073
m.loenen@law.uu.nl
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: gelijke behandeling, mensenrechten, pers-en familierecht

LOENEN T. ; Mw.
Lid Dagelijks Bestuur Clara Wichmann Instituut

LOESBERG E. , geboren oktober 1961 ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 30 juni 1999

LOEVEN W. van ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2001
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016316 , fax 020-3016335
w.vanloenen@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOEVENDIE J.M.A.
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1982
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Advocaat bij Loevendie ; beëdiging 1982
Wilhelminapark 19 , 4818 SL Breda
Tel 076-5300212 , fax 076-5300045
[vademecum advocatuur 2001]
ldsa@concepts.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOEVERS N.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 13 apr 1977

LOEVESTEIJN J.E.
NLRM 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jul 1992

LOEVEZIJN M.J. van ; Mw.
Hoofd Stafbureau Pers. I + Org.
Provincie Zuid-Holland Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag

LOF A. ; Mw.
Advocaat bij Schenkeveld & Sluis ; beëdiging 1999
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
advoc@schenkeveldensluis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten
Postbus 2300 , 1620 EH Hoorn
Tel 0229-212815 , fax 0229-217620
a.lof@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOGEMAN J.J.A. , Johan Julius Andreas (Jojo) , geboren 25 december 1910 te Amsterdam ; Dhr.
Ordre Souverain de Saint-Jean de Jeruzalem
Chevaliers de Malte-Chevalier de Grâce
Ereburgwer van Saint Jacques de Grasse
INFO
Overleden 11 februari 2004 te St. Jasques de Grasse [Telegraaf 14 februari 2004]

LOGEMANN P.R.
Advocaat bij van den Boogaard advocaten ; beëdiging 1996
Reinkenstraat 47-49 , 2517 CP Den Haag
Tel 070-3463600 , fax 070-3466926
[vademecum advocatuur 2001]

LOGGERS M.L.C. ; Mw.
Advocaat bij Wan Riet & Associees ; beëdiging 1998
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 0334555525
loggers@vanriet.associeesnl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marxman advocaten
loggers@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOGHEM Zie ZEYLSTRA - van LOGHEM J.G. van ; Mw.

LOGHER J.
Advocaat bij Beer advocaten ; beëdiging 2002
Johannes Vermeerstraat 23 1071 DK Amsterdam
Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
beeradvocaten@wxs.nl
www.beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOGTEN M.J.V. van
Advocaat bij Banning advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927705 , fax 073-6927787
m.vanlogten@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOGTEN Ph.A. van , geboren aug 1967 ; Mw.
NLRM 95 96 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1994
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1999
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121698 , fax 030-2121150
p.vanlogten@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LOGTESTIJN L.B.A. van
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1993
Vanlogtestijn@arnhem.dirkzwager.nl
Advocaat bij Dirkzwager / De Vijf Zuylen advocaten
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 020-3538300 , fax 026-3510793
logtestijn@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
logtestijn@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOGTMEIJER W. ; Mw.
Bestuurswetensch. 1996
Directeur Adviesbureau
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Assen

LOHMANN J.R. ; Mw.
Advocaat bij De jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570-614080 , fax 0570-fit 8244
lohmann@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LOHMANN Th.I.M. ; Mw.
Rechten 1977
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven

LOHRMAN M. , geboren feb 1943
NLRM 80
Proeft.ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Den Bosch ; Raio 1 okt
1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 feb 197
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 feb 1973
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Eindhoven 1 feb 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 15 dec 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 sep 1977
Rechter rechtbank Haarlem 6 jan 1979
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m.werkzaam Hof van Justitie Ned. Antillen 19 jul 1978

LOHUIS F.M.J.A. , geboren maart 1961 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 29 oktober 1999
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1986
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4360582
flohuis@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
flohuis@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOIBI - van RENS S.C.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Rechtsanwalte Zehner Binder Wirth Partnerschaft ; beëdiging 1999
Ludwistrasse 221II , D-94032 PASSAU , DUITSLAND
Tel 0049-851383390 , fax 0049ò 8513833938
loibl@kanzlei-zbp.de
[vademecum advocatuur 2004]

LOILARGOSAIN K.S. ; Drs.
Advocaat bij Bartels advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 64 , 3500 AB Utrecht
Tel 030-2522577 , fax 030-2523943
k.s.loilargosain@bartels-advocaten.nl
www.barrels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOK D.J.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497506 , fax 020-6429013
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOK J.A. , geboren aug 1954
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 mrt 1998
Rechter rechtbank Zutphen 22 mei 1997
NU
[mei 2000] Zutphen rechter rechtbank
Zutphen rechter 97
Zutphen Senior juridisch Medewerker bij de sector bestuursrecht Rechtbank Zutphen
TEVENS
Redacteur woningwet WRO uitgave Samson
Redacteur bestuursrechtelijk Bouwmacht uit VUGA
19 aug 1997
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Redacteur WRO/Woningwet Samson
Redacteur Bestuursrechtelijk Bouwrecht Vugen

LOK W. , geboren mrt 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 27 apr 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 apr 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 okt 1988
Rechter rechtbank Rotterdam 4 mei 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam11 dec 1991
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
TEVENS
Secretaris en concipiënt Raad van Beroep van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in
de zuivel te Utrecht
Geen opgave van bijbanen bij de rechtbank te Den Haag

LOKAMA D.
Advocaat bij Baronielaan 157 , 4818 PG Breda ; beëdiging 1959

LOKAMA E.
Advocaat bij Verweel advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 285 , 3200 AG Spijkenisse

LOKHORST A. van
Advocaat bij Karel Doormanstraat 183 , 3012 GH Rotterdam ; beëdiging 1980
Tel 010-4134548 , fax 010-4134548
a.van.lokhorst@hccnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LOKHORST K. van
Advocaat bij Karel Doormanstraat 183 , 3012 GH Rotterdam ; beëdiging 1980

LOKHORST - VREUGDENHIL L.L.H. van ; Mw.
Advocaat bij Het Zicht 23 , 2543 AJ Den Haag ; beëdiging 1949
Tel 070-3663631 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LOKIN J.H.A. ; Prof.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Algemene Rechtswetenschap en Rechtsgeschiedenis
Hoogleraar Romeins recht en zijn geschiedenis
j.h.a.lokin@rechten.rug.nl
TEVENS
Redactielid: Rechtsgeleerd Magazijn Themis
Privé adres: Groenesteinlaan 22 , 9722 BX Groningen , Tel. 050 5254656

LOKIN M.H.A.F. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid, Raadadviseur
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Secretariaat (JU)

LOKIN - SASSEN P.E.M. , geboren okt 1946 , Pia ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Assen rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger sector bestuursrecht
TEVENS
Universitair docent RUG Faculteit der Rechtsgeleerdheid vakgroep staatsrecht
Uitgeefster directeur uitgeverij CHIMA vof te Groningen
Voorzitter College van advies m.b.t. overleg met dienstcommissie RUG
Voorzitter Stichting Vincentvereniging afdeling Groningen
Secretaris Elisabeth Stichting familiestichting te Genunde
jul 1997
Geen opgave van bijbanen in Zwolle
TEVENS [december 2002]
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen Datum ingang: 17-06-1992
Universitair docente faculteit der rechtsgeleerdheid (vakgroep staatsrecht) R.U.G. Plaats te Groningen
Lid Elisabeth-Stichting Gemonde
Voorzitter college van advies in het overleg met dienstcommissies R.U.G. te Groningen
Directeur/vennoot Uitgeverij Chimaira B.V. te Groningen
Voorzitter bestuur Vincentiusvereniging te Groningen
NB
Ook Lid van het bestuur van het Katholiek Nieuwsblad.
Ten onrechte niet vermeld op www.rechtspraak.nl
NB
Waarschijnlijk getrouwd met Prof. Mr. LOKIN, J.H.A.

LOKVEN A.G.J. van ; Mw.
Advocaat bij Banning advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927729 , fax 073-6927789
a.vanbkven@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOKVEN G.M.H. van
Advocaat bij van Lokven-Van der Meer ; beëdiging 1990
Utrechtseweg 47 , 3818 EA Amersfoort
Tel 033-4652525 , fax 033-4652938
lokvenvandermeer@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wijn & Stael
Postbus 354 , 3500 Al Utrecht
Tel 030-2320800 , fax 030 2320871
vanlokven@wijnenstael.nl
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOKVEN - van der MEER H. van ; Mw.
Advocaat bij van Lokven-Van der Meer ; beëdiging 1987
Utrechtseweg 47 , 3818 EA Amersfoort
Tel 033-4652525 , fax 033-4652938
lokvenvandermeer@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LOLCAMA D.
Advocaat bij Lolcama ; beëdiging 1959
Baronielaan 157 , 4818 PG Breda
Tel 076-5214584 , fax 076-5207482
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LOLCAMA E.
Advocaat bij Koninginnegracht 66 , 2514 AG Den Haag ; beëdiging 1994
Tel 070-3459486 , fax 070-3459535
lolcama@lolcama.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.lolcama.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOLKEMA M. , geboren februari 1966 ; Mw.
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 24 augustus 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 maart 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 oktober 1999

LOM - van MARLE C.J.G.H. van , geboren jul 1915 ; Mw.
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 10 jun 19"
Rechter rechtbank Amsterdam 21 jun 1956
Vice-president rechtbank Amsterdam 16 okt 1967
Vice-president Hof Arnhem 26 jan 1979

LOMAN A.C. ; Drs.
Advocaat bij St. Gezamenlijke Rechtshulp
Postbus 135 , 3720 AC Bilthoven
tel 030 2259321 , fax 030 2259377
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep

LOMAN G.
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle

LOMAN J.W.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Ekelmans en Meijer
Mesdagstraat 118 , 2596 XZ Den Haag
Tel 070-37464422 , fax 070-3242616
loman@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ekelmans & Meijer ; beëdiging 1988 en 1996
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746410 , fax 070-3746333
loman@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijernl
[vademecum advocatuur 2004]

LOMANS F.P.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1982
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 026-3538235 , fax 026-3538230
f.lomans@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOMMEL M.D.E. ; Mw.
Advocaat bij Norton Rose advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629331
mirjam.lommel@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]

LOMMEL W.J. van
Advocaat bij Schut & Grasheide ; beëdiging 1999
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
j.vanlommel@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LOMMEN - van ALPHEN J.M.J. , geboren mei 1945 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 apr 1989
Rechter rechtbank Rotterdam 27 nov 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 14 feb 1994
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen

LOMMEN L.P.
Notaris te Gennep , arrondissement Roermond
Postbus 101 , 6590 AC Gennep

LOMMEN M.C.J.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
thijs.lommen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

LOMMERS H. ; Drs.
Adjunct-Secretaris van de Raad voor Dierenaangelegenheden [januari 2001]

LOMMERS O.M.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 3075 , 6202 NB Maastricht
Tel 043-3254560 , fax 043-3215450
moszkowicz-advocaten@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]

LOMMERS R.F.M.E.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2000
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
info@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LONDEN A. van ; Mw.
Advocaat bij van Delft & Partners advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 555 , 2800 AN Gouda
Advocaat bij Adank & Klostermann advocaten
Postbus 13334 , 3507 LH Utrecht
Tel 030-2316569 , fax 030-2343569
[vademecum advocatuur 2004]

LONDEN J. van ; Mw.
Advocaat bij Lindenbergh advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 23116 , 3001 KC Rotterdam
Tel 010-4369666 , fax 010-4369785
adl@lindenbergh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jvl@lindenbergh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LONDONCK SLUYK J.B.
Advocaat bij De Brauw BIackstone Westbroek ; beëdiging 1993
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
hlondonck@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
h.londonck@houthof.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LONIS L.T.
Advocaat bij van den Dungen - van de Voort Bedrijfs advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 3262 , 5203 DG Den Bosch
Tel 073-6484646 , fax 073-6484648
lonis@bedrijfsadvocaten.nl
www.bedrijfsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LONNEE A.W.
Advocaat bij advocatenkantoor van der Aa ; beëdiging 1999
Hintharn 1170 , 5240 AE Rosmalen
Tel 073-0440062 , fax 073-5440003
[vademecum advocatuur 2001]

LONT J. , Johan
International Private Banking & Trust, Rabobank Nederland ; jaarverslag Rabobank Groep 1999

LONT M.K.
SGBO- Onderzoeks- en Adviesbureau van de VNG
Contactpersoon / management ondersteuner

LONTERMAN R.
Advocaat bij Lassche Lonterman Bredius & van Zutphen ; beëdiging 1992
De Lairessestraat 82 , 1071 PH Amsterdam
Advocaat bij Keizer advocaten ; beëdiging 1992
Keizersgracht 608 c , 1017 ET Amsterdam
Tel 020-5237667 , fax 020-5237666
info@keizeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Weteringschans 90 , 1017 XS Amsterdam
www.keizeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOO A.A. van de ; Mw.
Rechten 1984
Waarnemend Griffier Justitie
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch

LOO E.M.A.A. de ; Mw.
Burgemeester CDA gemeente Gennep [info SAL 2000]

LOO E.M.M. van de
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1982
info@kienhuis.nl
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 1982
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804264 , fax 053-4804298
e.m.m.vd.loo@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
tel 053 4804264 , fax 053 4804292
emmvandeloo@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]

LOO F.W. , Frans , van der ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Enschede
Fiscalist

LOO G.J. te , geboren sep 1928
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwardcn 10 nov 1993
NU Pensioen
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie
Gevangeniswezen

LOO H. van, geboren jan 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 jul 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 19 aug 1986
Rechter rechtbank Arnhem 20 jul 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Raadsheer Hof Arnhem 10 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 10-01-1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Arnhem Rechtbank rechter-plaatsevrvamnger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep Hogeschool Gelderland te Arnhem
Secretaris Sociëteit De Harmonie Nijmegen
Secretaris Vereniging Ned. Centrale voor Practische Hulpverlening Groesbeek (vh
Groesbeekse Tehuizen)
Penningmeester Juridisch Genootschap Nijmegen
16 feb 1998
TEVENS [juni 2002]
Vice-Voorzitter College van Beroep Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te Arnhem
Secretaris Vereniging Nederlandse Centrale voor Practische Hulpverlening te Groesbeek (voorheen Groesbeekse Tehuizen)
Secretaris Sociëteit De Harmonie te Nijmegen
Penningmeester Juridisch genootschap Nijmegen te Nijmegen
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline
TEVENS [juli/augustus 2002]
Lid Rotaryclub, Nijmegen van 01-01-2001
Archiefcommissie Sociëteit De Harmonie, Nijmegen van 01-01-2001
Penningmeester Juridisch Genootschap Nijmegen, Nijmegen van 01-01-2001
Secretaris Vereniging Centrale Praktische Hulpverlening, Groesbeek van 01-01-2001 Plaatsvervangend-Voorzitter College van beroep Hogeschool Arnhem/Nijmegen van 01-01-2001
Plaatsvervangend kroonLid Hof van Discipline van 03-11-2000
TEVENS [februari 2003]
Lid Rotaryclub te Nijmegen vanaf 01-01-2001
Archiefcommissie Sociëteit De Harmonie te Nijmegen vanaf 01-01-2001
Penningmeester Juridisch Genootschap Nijmegen te Nijmegen vanaf 01-01-2001
Secretaris Vereniging Centrale Praktische Hulpverlening te Groesbeek vanaf 01-01-2001
Plaats-vervangend Voorzitter College van Beroep Hogeschool Arnhem/Nijmegen vanaf 01-01-2001
Plaats-vervangend kroonLid Hof van Discipline vanaf 03-11-2000
NB OPM@
Vermeld worden in juli 2002 bijbanen met begindata zoals 1 januari 2001 , die al in 1998 bekend waren.
De stukken aan elkaar gelogen.
NB OPM@
Van juli op augustus 2002 niet meer rechter-plaastvervanger in Utrecht en Zutphen.
@OPM
Vermeld worden in juli 2002 bijbanen met begindata zoals 1 januari 2001 , die al in 1998 bekend waren.
De stukken aan elkaar gelogen

LOO J.A. van der ; Mw.
Advocaat bij Fruytier advocaten ; beëdiging 1991
Keizersgracht 221 , 1016 DV Amsterdam
fruytier@xs4all.nl

LOO J.B.A. van de , geboren mrt 1922
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 7 aug 1951
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 25 jul 1955
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 5 jun 1963
Rechter rechtbank Den Bosch 20 apr 1965
Vice-president rechtbank Den Bosch 19 nov 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 mei 1987

LOO J.E. te , Jan-Egbert ; Dhr.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1995
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Voorschoten
Adviseur Ondernemingsrecht

LOO J.K.A. van
Advocaat bij Levenbach & Gerritsen ; beëdiging 1995
Postbus 53081 , 1007 RB Amsterdam
Advocaat bij Vlaskamp van Loo advocaten
Van Baerlestraat 144 , 1071 BE Amsterdam
Tel 020-3052030 , fax 020-3052031
jvl@vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vlaskamp van Loo advocaten
Johannes Vermeerstraat 43 , 1071 DL Amsterdam
www.vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOO J.M.G. van , geboren jan 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Beroepsofficier, als zodanig Openbaar Ministerie 1 dec 1953
Officier commissaris arrondissementskrijgsraad Den Bosch nov 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 12 jun 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan de Rijn 12 jun 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 11 jan 1973
Rechter rechtbank Rotterdam 9 aug 1974
President-plaatsvervanger en.krijgsraad Arnhem 7 apr 1976
Rechter rechtbank Den Bosch 20 apr 1979
Raadsheer Hof Den Bosch 19 mei 1982
Vice-president Hof Den Bosch 29 jan 1990
Officier commissaris arrondissementskrijgsraad te Den Bosch
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 sep 1992
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen

LOO M.A.A. van der ; Mw.
Advocaat bij Duinoordstraat 39 , 2023 WB Haarlem ; beëdiging 1979
Tel 023-5255438 , fax 023-5258923
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LOO M.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Nannings & De Wit ; beëdiging 1992
Heereweg 139 , 2161 BA Lisse
Advocaat bij Vallenduuk advocaten
Postbus 2044 , 2002 CA Haarlem
Tel 023-5345170 , fax 023-5345033
info@vallenduuk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. M.J. van der Loo
Postbus 3314 , 2001 DH Haarlem
Tel 023-5510686 , fax 023-5510687
info@josettevanderloo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOO - JANSSEN M.J. van , geboren jul 1933 ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 5 sep 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 3 mei 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 17 mei 1984
Rechter rechtbank Zutphen 19 nov 1984
Vice-president rechtbank Zutphen 3 jul 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
NU Pensioen
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Zwolle

LOO O.M.J.J. van de , geboren aug 1959
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Stafjurist Raad van State
Lid Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 12 feb 1990
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 nov 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 11 dec 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 2 apr 1993
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht tevens Voorzitter beklagcommissie bij Penitentiaire Inrichting
Manninskamp ? "PE Corridor" te Zeeland
04 feb 1997

LOO P.G.J. van
Advocaat bij Elmers c.s. ; beëdiging 1990
Postbus 4034 , 3130 KA Vlaardingen
Postbus 61 , 3230 AB Brielle
Tel 0181-416200 , fax 0181-418628
elmers@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Elmers advocaten BV
www.elmers-cs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOO P.J. van der
Notaris te Etten-Leur , arrondissement Breda
Kantoor Loo, van der & van den Eijnden ; Etten-Leur

LOO P.M.M. van der
Advocaat bij Bom Schoenmakers & Thomas ; beëdiging 1999
Postbus 7411 , 4800 GK Breda
Tel 076-5200530 , fax 075-5203550
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668884 , fax 013-4668885
p.vanderloo@devoort.nl
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOO Zie VERHEGGEN - De LOO Y.M.T.L. de , geboren jul 1951 ; Mw.

LOOF J.P.
Notaris te Terneuzen , arrondissement Middelburg
Kantoor Everaert, Seijdlitz & Loof ; Terneuzen

LOOIJAARD W.P.M.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Bergweg 338, 3032 BC Rotterdam

LOOIJEN A.IJ.A. , geboren 26-09-1921
Directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen , Generale Thesaurie, Ministerie van Financiën
Bewindvoerder bij de Wereldbank
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Overleden 24 december 2002 [NRC 27 december 2002]

LOOIJEN C.J.
Advocaat bij Looijen ; beëdiging 1988
Postbus 90 , 6670 AB Zetten
Tel 0488-454886 , fax 0488-453076
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LOOIJEN G.S. , Gerard ; Dhr.
Rayon Dir. ABN AMRO
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Hellendoorn/Nijverdal

LOOIJMANS J.W.A.
Advocaat bij Lammers Molkenboer Roosendaal advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 128 , 5340 AC Oss
Tel 0412-614443 , fax 0412-614489
info@lmxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOOKEREN CAMPAGNE H.L. van , geboren apr 1959
NLRM 92 94 95
Ambtenaar in tijdelijke dienst bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 16 jan 1991
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 dec 1993
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Prinsegracht 293 , 2512 DV Den Haag ; beëdiging 2000
Tel 070-3893132 , fax 070-3893132
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Offenberglaan 1 m 2594 BM den Haag ap p.43 ; beëdiging 1988 en 2000
Tel 070-3893132 , fax 070-3855369
hlvanlookeren@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Wellicht toch niet de rechterlijke Macht in na gerechtsauditeur Hoge Raad

LOOKEREN CAMPAGNE J. van

LOOKEREN CAMPAGNE N.C. van , geboren feb 1968
NLRM 98
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1997

LOOKEREN CAMPAGNE W.H. van ; Mw.
Rechten 1995
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden

LOOMAN J.
Advocaat bij Westendorp & Hoogendam ; beëdiging 1998
JACOB Mosselstraat 2 , 2595 RH Den Haag
Tel 070-3469226 , fax 070-3614633
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LOOMANS J.F.J.W. , geboren jun 1909 (of J.F.J.H.)
NLRM 71
Waarnemend griffierrechtbank Den Bosch 1 sep 1936
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 25 jan 1940
Rechter rechtbank Den Bosch 9 apr 1947
Rechter rechtbank Maastricht 24 dec 1958
Vice-president Maastricht 30 jan 1964 - 01-10-1974

LOOMANS W.J.M.
Advocaat bij Oosterveen Loomans & Muntjewerff ; beëdiging 1983
Postbus 2300 , 1620 EH Hoorn
olm-advocat@compuserve.com
Tel 0229-212815 , fax 0229-217620
w.loomans@loomu.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten
Postbus 2300 ; beëdiging 1983
1620 EH Hoorn
Tel 0229-212815 , fax 0229-217620
w.loomans@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOON D. van , geboren apr 1950
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 4 feb 1992
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Soest ; kantoor van Loon & van der Wolf ; beëdiging 1975
Postbus 3255 , 3760 DC Soest
loonwolf@worldonline.nl
tel 035-0031503 , fax 035-6027809
info@loonwolf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.loonwolf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Zwolle

LOON E.H.H. van
Advocaat bij Mr. E.H.H. van Loon ; beëdiging 1975
Postbus 231 , 3900 AE Veenendaal
Advocaat bij van Loon advocaten
Kerkewijk 82 , 3904 JG Veenendaal
Tel 0318-514813 , fax 0318-529525
info@vanloon-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Loon advocaten
www.vanloon-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOON I. van ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2001
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121662 , fax 030-2121162
i.vanloon@crosdecks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOON J. van ; Drs.
Advocaat bij van Loon advocaten ; beëdiging 1980
Kromstraat 76 , 5504 BE Veldhoven
Advocaat bij van Loon advocaten
El Planet 24 , 03590 Altea , Spanje
Tel 0034-966881254 , fax 0034-19655841135
altealawktv.es
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Loon advocaten CI-Tabarca 46 a , 3580 ALFAZ DEL PI , SPANJE
Tel 0034-965889891 , fax 0034-9658899U7
vanloonadvocaten@telefonica.net
www.vanloonadvocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]

LOON J.B.M. van
Notaris te Vessem , gem. Eersel, arrondissement Den Bosch
Postbus 1014 , 5512 ZG Vessem

LOON J.H.A. van , geboren apr 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 jul 1984
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie BUZA, Staatscommissie Internationaal Privaatrecht ; secretaris
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Den Haag

LOON M.J. van
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke Buruma ; beëdiging 1995
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam

LOON - LABOUCHERE M.L.A. van ; Mw.
Aangekomen in Leiden in 1955 VVSL
Grootmeesteres van H.M. de Koningin

LOON N.A. van
Advocaat bij Alen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741658 , fax 020-6741889
niels.vanloon@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

LOON P.J. van
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1998
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
peterjan.vanloon@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]

LOON P.M.F. van , geboren aug 1954
NLRM 98 99/00
Cassatiemedewerker
Raadsheer Hof Amsterdam 11 juni 1997
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Lid van de subcommissie belastingrecht van de examencommissie van de Stichting federatieve examens voor belastingadviseur.
2. Bewerker/redacteur van verschillende uitgaren van Kluwer en Elsevier op fiscaal gebied.

LOON R.A.H.J. van
Notaris te Den Helder , arrondissement Alkmaar
Kantoor Notarissencombinatie Den Helder ; Den Helder

LOON S.J. van ; Mw.
Advocaat bij MB Capital Bank NV ; beëdiging 1990 en 2002
Postbus 380 , 2501 BH Den Haag
Tel 070-3425290 , fax 070-3425289
www.nlbcapital.com
[vademecum advocatuur 2004]

LOONSTEIN H. ; Prof.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Facultaire Unie Filosofie en Theologie: Faculteit der Theologie
fax 024 3611802
Hoogleraar Tenach en Halacha
TEVENS
Advocaat bij Willemsparkweg 121 , 1071 GW Amsterdam ; beëdiging 1980
Tel 020-6731555 , fax 020-6753388
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Groot Blankenber 49 , 1082 AC Amsterdam
Tel 020-6731555 , fax 020-6753388
[vademecum advocatuur 2004]
INFO [Telegraaf 11 september 2004]
Prins Friso had met een foefje wel degelijk lid kunnen blijven van het Koninklijk Huis. Hij had in plaats van met Mabel te trouwen een geregistreed partnerschap met haar moeten aangaan.
Da6t betoogt de Amsterdamse advocaat, professor mr. H. Loonstein deze week in het Nederlands juristenblad.

LOONSTRA C.J. , geboren okt 1957 ; Prof.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 15 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 18 januari 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 18 januari 1999
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar Arbeidsrecht
tel 010 4082659 , fax 010 408 91 88
loonstra@frg.eur.nl

LOOR A.J. de , geboren jun 1965 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1993
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Assen3 maart 1998
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 april 1999

LOOR - EVERTS A.M. de ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 22 apr 1980
Rechter rechtbank Groningen 15 maas1989
Rechter rechtbank Zwolle 16 okt 1991

LOOR D. , geboren feb 1967 ; Dhr.
NLRM 94 95 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1994
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1997
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 oktober 1999
Rechter Rechtbank Den Haag van 12-10-2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

LOOR E.J.
Advocaat bij van Harmelen Beijneveld van Houten ; beëdiging 2003
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
loor@vhenb.com
www.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOOR - ALWIN Zie ALWIN , L. L. de ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 3 okt 1996
Rechter rechtbank Rotterdam 01-03-2003
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
26 jun 1997
TEVENS [april 2004]
Lid klachtencommissie politie Regio Hollands Midden 01-01-2003
Lid commissie van toezicht voor de arrestantenzorg Regio Hollands Midden 01-01-2003
Lid ombudscommissie Gemeente Leiden Leiden 01-06-1997 tot 01-10-2003
Lid inspraakcommissie Gemeente Leiden Leiden 01-06-1997 tot 01-10-2003

LOORBACH J.D. , geboren jun 1947
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 4 mei 1990
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1971
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
jan.loorbach@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Te Rotterdam Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
Te Rotterdam Deken van de Orde van advocaten [1998]. Draait.
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Deken van de Raad van Toezicht der Orde van advocaten te Rotterdam
Lid van het college van afgevaardigden van de Nederlandse Orde van advocaten
Lid van de commissie van de Orde van advocaten tot wijziging van de Verordening op de advocaat
diens betrekking
Lid van de Overlegcommissie Gedragsregels van de NOvA
Bestuurslid van NOC/NSF
Bestuurslid van de Vereniging van Sport en Recht
Voorzitter van de Stichting tot in stand houding van de leerstoel voor sport en recht aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam

LOORBACH W. , Willem ; Dhr.
Hoofd Juridische Dienst N.C.O.V.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Ridderkerk

LOOS C.J.M. , geboren jul 1959
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 4 sep 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 19 dec 1991
Officier arrondissementsparket Breda 1 september 1999
NU
Den Bosch parket
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Klimop kinderopvang te Rosmalen
13 jan 1997 , 18 sep 1997

LOOS E.J.
Advocaat bij Rijssenbeek advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 1219 , 6801 BE Arnhem
Tel 026-4434249 , fax 026-4459054
loos@rijssenbeek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 1994 en 2002
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
loos@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOOS G.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1969
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949

LOOS G.H.I. ; Mw.
Advocaat bij Banning advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073.6927795 , fax 073-6927789
g.loos@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOOS H.Th.A. van der , geboren jan 1904
NLRM 71
Advocaat en procureur Alkmaar 28 feb 1929
Waarnemend griffier kantongerecht Alkmaar 17 apr 1931
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Alkmaar 18 mei 1934 tot 9 feb 1939
Rechter rechtbank Alkmaar 24 jan 1939
Rechter rechtbank Amsterdam 16 mrt 1942
Rechtsgeleerd Raadsheer bijzonder Hof Amsterdam 12 jun 1945 tot 11 mrt 1947
Raadsheer Hof Den Bosch 4 dec 1946
Raadsheer Hof Den Haag 13 feb 1950
Rechtsgeleerd Raadsheer Bijzondere Raad van Cassatie 13 jul 1950 tot 1 jan 1952
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 11 aug 1950
Vice-president Hoge Raad der Nederlanden 16 okt 1969

LOOS M.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Cfifford Chance LLP
melanie.loos@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

LOOS - SCHRIJVER M.S.M. de ; Mw.
Advocaat bij De Loos & Schrijver ; beëdiging 1985
Postbus 453 , 2240 AL Wassenaar

LOOS P.J.Ph. de
Advocaat bij De Loos & Schrijver ; beëdiging 1986
Postbus 453 , 2240 AL Wassenaar

LOOSEN R.I.
Advocaat bij De Metz advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 76725 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-3053636 , fax 020-3053639
legal@demetz.nt
[vademecum advocatuur 2001]
rogier.loosen@demetz.nl
www.demetz.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOOTEN A. , Adriaan , geboren 9 maart 1919 Middelburg ; Dhr.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 aug 1963
INFO
Overleden 6 september 2000 (info Telegraaf) te Nijmegen
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

LOOTEN D.M. ; Mw.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-11-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1985
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
lonten@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend secretaris-Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag van 01-01-1999

LOOTSMA - OUDENIJEWEME J.G.W. , geboren jun 1963 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 15 okt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 15 okt 1996
Rechter rechtbank Leeuwarden 9 april 1998
Vice-President Rechtbank Leeuwarden 01-07-2002
NU Leeuwarden Rechtbank Vice-President
Leeuwarden gerechtsauditeur 97
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zwolle ; kantoor Nysingh, Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1995
Wanneer gestopt?
TEVENS
Voorzitter Stichting peuterspeelzaal 't Blokje Wolvega
Lid medezeggenschapsraad De Dorpschool Wolvega
jul 1997
TEVENS [oktober 2004]
Lid jurist Regionaal Tuchtcollege , Groningen van 01-01-2001

LOOY K.A.W. van de
Advocaat bij van Zelm c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 14125 , 3508 SE Utrecht

LOOYEN E.R. , geboren apr 1961
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 feb 1997
NU
[mei 2000] Zutphen rechter-plaatsvervanger rechtbank
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Arnhem ; kantoor Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1985
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
HTR@bit.nl
Tel 026-3777189 , fax 026-3777222
elooyen@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Hekkelman Terheggen & Rieter
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Adjunctpenningmeester van woningbouwvereniging De Eenvoud te Arnhem
19 aug 1997
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Voorzitter Werkvereniging MTR de Bazel te Arnhem

LOOYESTEIN G.A. , Bob , geboren 21-09-1914
TEVENS
Lid van de Sociëteit "de Vereeniging" te Utrecht , opgericht 1 november 1869.

LOPES CARDOZO F.M.J. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1997
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
frederique.lopescardozo@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]

LOPPERSUM F.A. ; Mw.
Advocaat bij De Waal & Zumpolle advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 13336 , 3507 LH Utrecht
Tel 030-2333248 , fax 030-2343965
info@dewaalzumpolle.nl
www.dewaalzumpolle.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LORIÉ E.M.
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3303501 , fax 079-3303510
ejl@srk.nl
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LORIST M.M. ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 446 , 7600 AK Almelo
Tel 0546-832300 , fax 0546-832398
info@kienhuis.nl
m.m.lorist@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LOS - VLASMAN C.M.T. , geboren feb 1932 ; Mw. (of C.M.Th.)
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 apr 1992
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Naarden ; kantoor Los advocaten ; beëdiging 1980
Turfpoortstraat 66 , 1411 EH Naarden
Tel 035-6950330 , fax 035-6942124
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stationsplein 10 , 1404 AM Bussum
Tel 035-6944833 , fax 035-6945533
c.los@hsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Kinderrechter-plaatsvervanger

LOS G.J.
Advocaat bij Adv.kant.G.J.Los ; beëdiging 1982
Koninginnegracht 10 , 2514 AA Den Haag

LOS J.V.M. , geboren mrt 1944
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 nov 1990
Rechter rechtbank Rotterdam 16 okt 1991
Kantonrechter Rotterdam 28 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1994
Vice-president Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid commissie BB Raad voor de Rechtsbijstand Den Haag te Den Haag
Lid commissie van goede diensten Drinkwaterleidingsbedrijf Europoort NV.Rotterdam te
Amsterdam
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

LOS W.J.J. , geboren okt 1963 ; Drs.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Harderwijk
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 mrt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 jun 1994
Rechter rechtbank Arnhem 15 jan 1996
Rechter rechtbank Zwolle 27 mei 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 19 oktober 1998
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Voorzitter van de Wijkkerkraad van de Gereformeerde Kerk te Ermelo
mrt 1997

LOSING D.S. ; Mw.
Advocaat bij Wybenga Wildeboer van den Puttelaar ; beëdiging 2001
Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
Tel 010-2140000 , fax 010-2140303
losing@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOSTEN Ph.A. van , geboren aug 1967 ; Mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1994

LOTH H.
Advocaat bij Witlox Tuzkapan advocaten ; beëdiging 1994
Keizersgracht 461 , 1017 DK Amsterdam
Tel 020-5221999 , fax 020-5221991
witloxtuzkapangbalienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
loth@witloxtuzkapan.nl
www.witloxtuzkapan.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOTH J.M.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1992
Jalan Jenderal Sudirman Kav.58 , 12190 Jakarta , Indonesië
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1992
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
nllothOl@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1992
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246558 , fax 010-4125839
hans.loth@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LOTH M.A. , geboren okt 1956 ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 dec 1989
Rechter rechtbank Den Haag 17 jun 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 nov 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 mei 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 20-06-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR RotterdamFaculteit
Capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenschappen
Hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschappen
Hoogleraar inleiding tot de rechtswetenschap en rechtstheorie
tel 010 4081581 , fax 010 4089191
loth@frg.eur.nl
TEVENS [juli 2003]
Redactielid Rechtsfilosofie en Rechtstheorie Kluwer van 01-01-1998
Redactie Serie rechtsvinding Kluwer van 01-01-2000
Redactie Collegebundel Nederlandse Wetgeving Kluwer van 01-01-1998
Redactielid Trema van 01-01-1998
Lid Commissie Aantrekken leden Rechterlijke Macht van 01-03-2002
INFO
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen

LOTRINGEN H.M.G. van
Advocaat bij van Lotringen advocatenkantoor ; beëdiging 1975
Postbus 8047 , 6710 AA Ede
lot-adv@compuserve.com
Tel 0318-619121 , fax 0318-616242
van.lotringen@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
h.van.lotringen@van-lotringen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOTRINGEN J.W.G.M. van
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1985
77, Ave Raymond Poincaré , 75116 Parijs , Frankdjk
nautaparis@aol.com
Advocaat bij Loyens & Loeff
1 Avenue Franklin D. Roosevelt , 75008 Parijs , Frankrijk
Tel 0033-149539125 , fax 0033-142891460
[vademecum advocatuur 2001]
jan.wilIem.van.lotringen@oyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LOTS I.A. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam

LOTSTRA A.J.M.
Advocaat bij Rechtshulp CNV ; beëdiging 1978
Druivenstraat 3 , 4816 KB Breda
Advocaat bij Kerkeweg 24 , 4841 XS Prinsenbeek
Tel 076-5412090 , fax
[vademecum advocatuur 2001]

LOTTUM F.W. van , geboren mei 1973
NLRM 98
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1997

LOTTUM - van LEEUWEN L.M. van ; Mw. Dr.
Lerarenopleiding 1970 , Rechten 1990
Beleidsadviseur Burgemeester , Gemeente Rotterdam
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

LOUDON A.A. , geboren 1936 ; Jhr.
Voorzitter St. Adm.kantoor Pref. Aandelen KNP ET
Voorzitter St. Adm.kntr. Pref. Aand. C. Vendex Int. N.V.
Lid Bestuur Vereniging Rembrandt, Nationaal Fonds Kunstbehoud
Director Corus Group PLC
Voorzitter Raad van Comm. ABN AMRO Holding N.V. sinds 1994
Voorzitter Raad van Comm. Akzo Nobel N.V. sinds 1994
Voorzitter Raad van Comm. Hollandsche Beton Groep N.V. sinds 1995
Commissaris N.V. Kon. Nederlandsche Petroleum Mij. sinds 1997
Lid Int. Council Allianz A.G.
International Counsellor The Conference Board
Lid St. Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Na zijn studie rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht en de vervulling van zijn dienstplicht, begon de heer Loudon zijn carrière in 1964 bij Bank Mees & Hope. Hij vervulde hier onder meer de functie van procuratiehouder. In 1969 trad hij in dienst bij Koninklijke Zout Organon, waarna in 197 1 zijn benoeming tot directeur financiële zaken van Akzo N.V. volgde. Nadien vervulde de heer Loudon nog diverse andere functies bij het Akzo-concern, zowel in binnen- als buitenland. In 1973 werd hij benoemd tot Lid van de raad van bestuur van Akzo N.V., waarna in 192 zijn benoeming tot Voorzitter volgde. Deze functie bleef hij ook na de fusie met Nobel vervullen. In mei 1994 isde heer Loudon echter afgetreden, waarna hij benoemd werd tot Lid van de raad van commissarissen van Akzo Nobel N.V. en in 1995 tot voorzitter. Tijdens zijn loopbaan bij Akzo heeft de heer Loudon nog diverse andere functies bekleed, waaronder het voorzitterschap van de Cefic (Conseil Eur. des Fed. de 1'Industrie Chimique), het lidmaatschap van het dagelijks bestuur van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO, het bestuurslidmaatschap van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland en het voorzitterschap van de Stichting de Baak. Tevens was hij commissaris bij De Nederlandsche Bank N.V., ARCADIS N.V. en Koninklijke Hoogovens N.V., alsmede Lid van het international council van The Morgan Bank, Lid van de board of directors van IBM Europe, Lid van de externe adviesraad van de Universiteit Utrecht, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1955, Voorzitter van de St. Preferente Aandelen Content Beheer en Lid van het college van adviseursvan KPMG Holding N.V.

LOUDON E.A.S. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1992
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam

LOUDON F.J. , geboren 1938 ; Jhr.
Voorzitter Raad van Toezicht Academisch Medisch Centrum te Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Toezicht Effectenverkeer
Voorzitter Raad van Comm. De Drie Electronics Beheer N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Wegener N.V.
Commissaris EVC international N.V.
Commissaris Duinrell.
Jhr. Mr. F.J. Loudon was onder andere plaatsvervangend Voorzitter van de directie van Pierson, Heldring & Pierson N.V., directieLid van Mees Pierson Holding N.V. en directieLid van MeesPierson N.V. Hij vervulde meerderebestuursfuncties, waaronder Bestuurslid van de Holland America Line Trustee Ltd., Bestuurslid van de Vereniging voor de Effectenhandel, Bestuurslid van de Amsterdamse Effectenbeurs, voorzittervan het bestuur van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), alsmede Lid van de board of directors van Trans Canada Pipelines NederlandB.V. Daarnaast was hij voorzitter/Lid van de raad van commissarissen bij Asia Pacific Growth Fund N.V., Asian Selection Fund N.V., European Monetary System GrowthFund N.V., European Monetary System Income Fund N.V., Far East Selection Fund N.V., Holland Venture Beheermaatschappij I B.V., Metropolitan Estateand Property Int. N.V., Amsterdam Londen Verzekering Mij. N.V., Rood Testhouse International N.V. en van Kollem & Broekman Effectenbank B.V. Tenslotte was hij Lid van de adviesraad van Lehndorff Pierson, Heldring & Pierson Prop.

LOUËT FEISSER A.A.A. ; Prof. Ir.
Universiteit Twente
Faculteit Technologie & Management
Postbus 217 , 7500 AE Enschede
Afdeling Bedrijfsrecht
Hoogleraar Bescherming van technische kennis en octrooibeleid
a.a.a.louetfeisser@sms.utwente.nl

LOUËT FEISSER J.C. , geboren mei 1910
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 28 nov 1936
Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 23 jun 1941
Substituut-officier van Justitie rechtbank Groningen 15 aug 1949
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 19 dec 1949
Substituut-officier van Justitie rechtbank Groningen 11 aug 1950
Substituut-officier van Justitie rechtbank Rotterdam 13 jan 1954
Officier van Justitie arrondissement Breda7 aug 1958

LOUMAN W.D. , geboren 6 juli 1917 te Wijmen , Wilhelmus Dirk ; Dhr.
Advocaat en procureur
INFO
Overleden 27 februari 2002 te Utrecht [Telegraaf 1 maart 2002]

LOURENS Zie MUNNEKE - LOURENS F.H.Th. ; Mw.
Advocaat bij Goedkoop & Partners ; beëdiging 1983
Postbus 402 , 2400 AK Alphen a/d Rijn
Advocaat bij Munneke Lourens advocaten
Postbus 757 , 2400 AT Alphen a/d Rijn
Tel 0172-447070 , fax 0172-447079
munnekelourens@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@munnekelourens.nl
www.munnekelourens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOURENS F.J. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1994
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
f.lourens@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LOURENS P. , geboren mrt 1946
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 28 feb 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 30 mrt 1993
Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994
Raadsheer-plaatsvervanger centrale Raad van Beroep Utrecht 5 mrt 1996 - dec 1998
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 januari 1999 of 12-12-1998
NU Den Haag Hoge Raad Raadsheer (info sep 2000)
TEVENS
Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht
Deputaat voor diaconale zaken van de synode van de Gereformeerde Kerken
Plaatsvervangend Voorzitter van de bezwarenadviescommissie personele aangelegeneheden van de
Raad van State
TEVENS [november 2000]
Deputaat voor diakonale zaken van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), sedert
1995
Vertrouwenspersoon klachtenbehandeling van basisschool de "Schanskorf" te Zoetermeer, sedert 1997
Secundus-Lid van de adviescommissie bezwaarschriften van de classis Midden-Holland van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) sedert 1998
Voorzitter van de begeleidingscommissie voor het project Elektronisch Loket rechterlijke Organisatie (ELRO) ; sedert 1999
Plaatsvervangend Voorzitter van de bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden van de Raad van State te Den Haag, sedert 1994 ; vacatiegeld
TEVENS [september 2004]
Secundair-lid deputaatsschap voor appèlzaken Generale Synode van de gereformeerde kerken van 01-06-2003
Lid bezwarencommissie personele aangelegenheden Raad van State van 01-01-1995

LOURENS S.O.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
slourens@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOURIJSEN W.G.C.M. ; Dr.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Lourijsen & Waaijer, Den Haag

LOUSBERG E.J.H.M. ; Mw. Dr.
Beleidsmedewerker bij Ministerie van SZW. afd. AV/RV Kamer 0403
Hondsrug 196 , 3514 BV Utrecht
tel 030 2896568
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep

LOUTER A.H.L.
Huis van H.M. de Koningin , Militaire Huis , Adjudant van H.M. de Koningin, Kapitein-luitenant ter zee

LOUTER A.J.
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 2121 , 7500 CC Enschede
Tel 053-4331133 , fax 053-4330381
louter@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LOUW A. de ; Mw.
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs ; beëdiging 2000
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
info@declercq.com
[vademecum advocatuur 2001]

LOUW R.G.
Universiteit Leiden
Raad van Toezicht
Secretaris
tel 071 5273308 , fax 071 5277600

LOUWE KOOIJMANS Zie SCHAARDENBURG - LOUWE KOOIJMANS E.J. van , geboren aug 1941

LOUWEN E.L.M. ; Mw.
Advocaat bij Driessens & Louwen advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 275 , 3960 BG Wijk Bij Duurstede
Tel 0343-575323 , fax 0343-576684
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierman Aitton Waiboer advocaten en Notarissen ; beëdiging 1987 en 1993
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-677188 , fax 0344-677190
info@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOUWERE N.E.N. de ; Mw.
Advocaat bij Nieuwstraat 47 , 4141 CB Leerdam ; beëdiging 1990
Advocaat bij van den Boomen advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
louwen@boomen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ndelouwere@boomen.nl
www.boomen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOUWERIER B.F.
Advocaat bij van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 4810 , 4803 EV Breda
Tel 076-5202010 , fax 076-5203433
b.louwerier@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOUWERS E.J.
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1986
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143644
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345655 , fax 040-2345602
elouwers@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOUWERS J.L.M.W.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626539 , fax 040-2626708
jeroen.louwers@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOUWERS P.H. , geboren aug 1950
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2l apr 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Den Bosch ; kantoor van Leeuwen/Van der Eerden ; beëdiging 1974
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271807 , fax 073-6271844
leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Leeuwen van der Eerden advocaten
louwers@vlvde.nl
www.vanleeuwen.vandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Secretaris Stichting Rechtsbijstand asiel te Den Bosch
30 jun 1997

LOUWERS W.L.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor van Wij men Nouwen ; Rotterdam

LOUWERSE A.M.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Hamerslag & van Haren ; beëdiging 2000
Postbus 3269 , 1001 AB Amsterdam
Tel 020-5353171 , fax 020-6267093
[vademecum advocatuur 2001]
info@hamerslagvanharen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOUWERSE L.
Advocaat bij Louwerse & van der Velde ; beëdiging 1985
Advocaat bij Louwerse van der Velde & van Boom
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LOUWERSE L.W.
Advocaat bij Boogaard advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
Advocaat bij Beer advocaten ; beëdiging 1995
Johannes Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
llouwerse@beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOUWES E. , Ernest ; Dhr.
Fiscaal jurist.
Veroordeeld in de Deventer moordzaak, d.w.z. de moord op de vermogende psychiatersweduwe Mw. Wittenberg-Willemen.
HP/De Tijd 20 februari 2004 , fragmenten.
In november 1999 werd Louwes opgepakt
in maart 2000 vrijgesproken door de Zwolse rechtbank
in december 2000 in hoger beroep door het Hof te Arnhem veroordeeld tot twaalf jaar
1 juli 2003 door de Hoge Raad op vrije voeten gesteld na een geslaagd herzieningsverzoek
9 februari 2004 opnieuw achter tralies gezet door het Hof Den Bosch; weer voor 12 jaar.
Het artikel in HP/De Tijd, geschreven door Stan de Jong, analyseert grondig en stelselmatig de aspecten van de zaak.
Het motief. In het vonnis wordt niet met één woord gerept over het motief.
Dat had het Hof wel moeten doen omdat dit bepalend is voor de strafmaat.
Moord? Dat het hier ging om moord en niet om een simpeler doodslag. Aan die vraag, c.q. de vraag van voorbedachte rade, worden slechts enkele zinnen besteed in het vonnis. De formulering 'De verdachte moet zich van een steekwapen hebben voorzien, ofwel dit steekvoorwerp er in de woning er bij gepakt moet hebben' lijkt op pure fictie.
Moordwapen? Het met een geurproef door een hond 'herkende' moordwapen was het enige harde bewijs dat het Hof Arnhem ter beschikking had; jarenlang draaide alles om dit mes. Inmiddels is gebleken dat dat mes het moordwapen niet was en niet had kunnen zijn. Het Hof Den Bosch stapt daar nu luchtigjes over heen. In de 21 pagina's worden er letterlijk zeven zinnen aan gewijd. Maar een moordwapen is nog steeds niet gevonden. Het is 'verdwenen'.
Wat blijft er dan wel overeind in deze zaak?
Een minuscuul bloedvlekje op de blouse van het slachtoffer dat DNA zou bevatten van Louwes. Als dit al een spoor zou zijn, dan is het nog lang niet zonder meer bewijs. Dat is jumping to conclusions.
Zeker is dat Ernest druppeltje niet verklaard kan worden doordat hij zich zou hebben gesneden aan het 'steekwapen', want in dat geval was het niet bij een pinkeltje bloed gebleven. En hoe kan het dat dit vlekje vier jaar lang aan het oog van alle experts is ontsnapt en nu pas, vijf dagen voor de allerlaatste zittingsdag, op tafel is gekomen? Moest het vier jaar duren voordat justitie een bloeddruppeltje ontdekte op de blouse van de weduwe? Waarom had bij politie en justitie niemand, sinds de mnoord in september 1999 , het nodig gevonden het kledingstuk te gebruiken om dna-profielen in beeld te krijgen?
Het artikel in HP/De Tijd stelt terecht dat Louwes in het Amerikaanse recht vrijwel zeker niet veroordeeld zou zijn: daar staat centraal schuld te bewijzen als 'beyond reasonable doubt'.
Over de Deventer moordzaak is het laatste woord nog niet geschreven.

LOUWRIER J.M. ; Mw.
Advocaat bij Landwel ; beëdiging 1989 en 2002
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5685685 , fax 020-5684305
annemiek.louwrier@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOUWS B.K. ; Mw.
Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 301 , 0200 AH Maastricht
Tel 443-3500200 , fax 043-3202244
maastricht@aha.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stikkelbroeck van Uden advocaten
Postbus 121 , 6230 AC Meerssen
Tel 043-3640094 , fax 043-3640690
info@bsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LOUX A.C. le ; Mw.
Advocaat bij Labee advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 2025 , 3800 CA Amersfoort
Tel 033-4634636 , fax 033-4617112
[vademecum advocatuur 2001]
leloux@labee-advocaten.nl
www.labee-advocaceanl
[vademecum advocatuur 2004]

LOUX - GOËKEN C.M.J. le ; Mw.
Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost , vestiging Zutphen , unitmanager civiele zaken

LOYSON G.R.P. , Guy ; Dhr.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Maastricht

LUBACH D.A. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde
Bijzonder hoogleraar bouw-recht (Vanwege het Instituut voor Bouwrecht)
d.a.lubach@rechten.rug.nl
Privé adres: Rijksstraatweg 287A , 9752 CD Haren , Tel. 050 5344181

LUBBERDINK H.G. , geboren nov 1951
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 feb 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht1 apr 1994
Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 okt 1994
Vice-President College van Beroep voor het Bedrijfsleven Den Haag 22 april 1999
Den Haag

LUBBERINK Zie WESSELING - LUBBERINK J. , geboren sep 1956 ; Mw.

LUBBERINK W.F. , geboren mrt 1951
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 8 okt 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 28 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 28 jan 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 17 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 aug 1989
Kantonrechter Schiedam 27 jul 1991
Kantonrechter Rotterdam 6 okt 1994
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Voorzitter Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK te Den Haag
Voorzitter adviesraad Burgerlijke Reserve organen Provincie Noord Holland
Secretaris badmintonclub in Haarlem

LUBBERS A.G.
Advocaat te Haarlem ; kantoor Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
lubbers@smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001/2002]
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUBBERS A.G.
NLRM 71 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 jan 1960
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 5 jan 1973
INFO
Overleden

LUBBERS A.O. , geboren juli 1970 ; Drs.
NLRM 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 september 1999
Hoge Raad Gerechtsauditeur 01 sep 1995
NU
Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur

LUBBERS A.S. , Tineke ; Mw.
NLRM 71
Rechten 1943
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 okt 1957
TEVENS
Secretaris Nederlands Verbond "Pro Juventute"
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Amsterdam-Centrum/West. Oud-President van deze Unie van Soroptimisten (1978-1980).
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

LUBBERS J.M.J. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Nieuwe Ebbingestraat
Postbus 1509 , 9701 BM Groningen
tel 050 5346849
Advocaat bij Stichting Rechtsbijstand Asiel Noordoost Nederland ; beëdiging 1993
Postbus 1409 , 9701 BK Groningen
Tel 050-3192770 , fax 050-3192775
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: pers-en familierecht, vreemdelingenrecht, sociale zekerheid

LUBBERS M.R. , Romée ; Mw.
Advocaat bij Egelantiersgracht 53 , 1015 RD Amsterdam ; beëdiging 1972
tel 020 6256503 , fax 020 4222877
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:
Specialismen: pers-en familierecht, sociale zekerheid, arbeid

LUBBERSEN D.M.S. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]

LUBBINGE R. ; Mw.
Advocaat bij van Benthem & Keulen Advocaten; beëdiging 2000
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595578 , fax 030-2595690
rlubbinge@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]

LUCARDIE C.A. ; Mw.
Advocaat bij Lucardie advocaten ; beëdiging 1984
Anna Paulownaplein 1 , 2518 BK Den Haag
Tel 070-3630076 , fax 070-3615788
c.alucardie@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2001]
lucardie.advocaten@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUCARDIE J.E. ; Mw.
Rechten 1958
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

LUCAS E. ; Mw.
Advocaat bij Nauta & Lucas ; beëdiging 1985
Postbus 219 , 8200 AE Lelystad
Tel 0320-226626 , fax 0320-247293
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

LUCAS J.
NLRM
Maastricht parket Officier van Justitie
NU
Maastricht parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
03 feb 1998

LUCAS J.J.A. , geboren mrt 1964
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1993
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 3 juli 1998
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 juli 1999

LUCAS S.R.A.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2003
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771453 , fax 020-4775829
steven.lucas@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

LUCASSEN C.G.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief Sloetstraat ; beëdiging 2000
Postbus 364 , 6800 AJ Arnhem
Tel 026-4454442 , fax 026-4454529
[vademecum advocatuur 2001]
cheryl.lucassen@sloetstraat69.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUCASSEN F. , Frank ; Dhr.
Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid , vestiging Maastricht , unit Zuid-Limburg West , unitmanager
Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid , vestiging Maastricht , unit strafzaken , unitmanager

LUCASSEN F.H.J.
Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid , Roermond, Unitmanager

LUCASSEN J.S.W.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1995
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nysingh & de Graaff
Postbus 21 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
j.s.w.lucassen@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUCASSEN J.T.R.
Advocaat bij Lucassen advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 2531 , 5902 JA Venlo-Blerick
Tel 077-3230170 , fax 077-3826635
info@lucassen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.lucassen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUCASSEN M.A.R. , Michael ; Dhr.
Afd.Dir. SNS-bank
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Gooi / Eem

LUCASSEN P.E. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
kim.lucassen@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LUCASSEN R.J.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1998
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
r.lucassen@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
r.lucassen@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUCHTENVELD R.
Advocaat bij Sorko c.s. advocaten ; beëdiging 1990
Churchill-laan 223 , 1078 ED Amsterdam
VVD-fractie ; Lid Tweede Kamer ; mei 2000

LUCHTMAN L.J.M. , geboren jul 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 19 apr 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 4 mrt 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 27 mei 1994
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Ruijgrok, van Iersel & Luchtman ; beëdiging 1969
Postbus 4810 , 4803 EV Breda
Advocaat en procureur te Rijen
Tel 076-5202010 , fax 076-5203433
l.luchtman@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Iersel & Luchtman advocaten
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid College van afgevaardigden van de Ned. Orde van advocaten voor het arrondissement Breda
Lid Ouder-adviesraad Intercollege te Den Haag
Voorzitter commissie van beroep van STEK (Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van
het Koeltechnisch Installatiebedrijf te Den Haag
04 jun 1997
Geen opgave van bijbanen gevonden in register kantongerecht Breda
aug 1997
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; faillissementsrecht
INFO
Raad van Discipline te Den Bosch: griffier (info sep 2000)

LUCKENS - van der LAAN G.P. ; Mw.
Advocaat bij van Oss van der Meijden Vermeer & Reitsma advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
Tel 0341-417023 , fax 0341-419648
info@omvradvocaten.nl
www.omvradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUCKERS - BERGMANS A.H.S.M. ; Mw.
Advocaat bij Rutten & Lückers ; beëdiging 1961
Postbus 391 , 6400 AJ Heerlen

LUCKERS V.H.P.J. ; Mw.
Rechten 1986
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

LÜCKERS Ch.L.J.R.
Advocaat bij Lückers advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 149 , 6400 AC Heerlen
Tel 045-5713000 , fax 045-5716666
lockers@luckersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rutten & Uickers
Postbus 391 , 6400 AJ Heerlen
Advocaat bij Lückers advocaten
Postbus 149 , 6400 AC Heerlen
Tel 045-5713000 , fax 045-5716666
luckers@luckersadvocaten.nl
www.luckersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LÜCKERS Zie de BRUIJN - LÜCKERS M.L.C.C. , geboren mei 1954 ; Mw.

LUDDING R. , geboren 21-01-1947
Advocaat te Den Haag , kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1992
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
beëdiging 1974 en 1992
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153876 , fax 070-5153101
r.ludding@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LUDWIG - HENDRIKS Zie HENDRIKS , A. ; Mw. A. ; Mw.

LUDWIG I.M. , geboren okt 1955 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Adjunct-chefjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 14 feb 1994
Rechter rechtbank Haarlem 1 mei 1995
NU
Haarlem rechter

LUDWIG Th.R.
Advocaat bij Ludwig & van Dam ; beëdiging 1993
Koningin Emmaplein 7 , 3016 AA Rotterdam
Tel 010-2415777 , fax 010-2415770
lvd@ludwig-vandam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ludwig-vandam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUDWIG W.S.
Advocaat bij Munk advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 43 , 8090 AA Wezep
Advocaat bij Pellinkhof & Visser advocaten
Postbus 38 , 9410 AA Beilen
Tel 0593-540909 , fax 0593-523699
pel-visser@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ausma De Jong advocaten
Postbus 7165 , 3430 JD Nieuwegein
Tel 030-6051550 , fax 030-6051551
Iudwig@ausmadejong.nl
www.ausmadejong.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LÜDWIG W.J.
Notaris te Grootegast , arrondissement Groningen
Postbus 9 , 9860 AA Grootegast

LUER - FRIJNS J. van der ; Mw.
Rechten 1975
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht

LUGARD H.H.P.
Advocaat bij Philips International B.V. Corp. Legal Dept. - V0- 1 ; beëdiging 1999
Postbus 218 , 5600 MD Eindhoven
Tel 040-2784782 , fax 040-2782885
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1991 en 1999
paul.lugard@philips.com
[vademecum advocatuur 2004]

LUGARD - van BEIJMA M.C. ; Mw.
Advocaat bij Brouwer advocaten ; beëdiging 2003
Lange Nieuwstraat 3 , 3512 PA Utrecht
Tel 030-2302050 , fax 030-2334414.
[vademecum advocatuur 2004]

LUGARD - van BASTEN BATENBURG M.L.C. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1990
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij 's-Gravenweg 11 , 3062 ZA Rotterdam
Tel , fax
[vademecum advocatuur 2004]

LUGARD R.J.P. , geboren 19-08-1970
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LUGER - van WESEMAEL M.S.C. , geboren sep 1929 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam GAK te Amsterdam 1954
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Hogeschool Tilburg 1 dec 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 7 jan 1975
Rechter rechtbank Breda 8 jun 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 13 sep 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 13 apr 1984
Kantonrechter Breda 13 apr 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 27 jul 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 19 aug 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 20 jun 1988
Kantonrechter Breda 1 jul 1988
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris bestuur van verpeelghuis De Hazelaar
Lid algemeen bestuur van verpleeghuis Hzalaar
Lid algemeen bestuur van de Stichting Het RK Gasthuis
Lid algemeen bestuur van hert PF Bergmansfonds
Lid dagelijks bestuur van het PF Bergmansfoinds
Voorzitter beroepscommissie voor de uitvoering van het klachtenregelement kruiswerk van de
Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging te Tilburg
Lid Kamer van toiezicht over notarissen en kandidaat notarissen
Lid commissie van Schendel
Lid beroepscommissie Stichting Kompaan te Tilburg
aug 1997

LUGT B.W.M. van der , geboren aug 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Gevangeniswezen Ministerie van Justitie
Raio rechtbank Almelo 1 mei 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 6 feb 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 9 apr 1980
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 2 dec 1985
Advocaat-generaal ressortsparket Leeuwarden 8 jul 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden15 okt 1994
Plaatsvervanger Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden1 sep 1995

LUGT - v/d KRAAN L. v/d ; Mw.
Rechten 1941
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Wageningen

LUGT M.H.A.M. van der , geboren mei 1948 ; Mw.
NLRM 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 sep 1995
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en scheidingsbemiddelaar ; kantoor Buise advocaten ; beëdiging 1980
Hillevliet 124 , 3074 KD Rotterdam
TEVENS
Docent praktijkleer familierecht en schrijfvaardigheid voor beroepopleiding stagiaires van de
Nederlandse Orde van advocaten
Secretaris Klachtencommissie Patiëntenvertrouwenspersonen
Lid van de Klachtencommissie en bezwaarschriften commissie van de gemeenten Strijen, Oud
Beijerland en Cromstrijen

LUGT P.E.W. , geboren 24 februari 1907 , Pieter Evert Welmoet
Overleden 28 oktober 2000 [info Telegraaf]

LUGT S.D.
Advocaat bij Hamerslag & van Haren ; beëdiging 1981
Postbus 3269 , 1001 AB Amsterdam
Tel 020-5353171 , fax 020-6267093
[vademecum advocatuur 2001]
info@hamerslagvanharen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUGT T.F. van der , geboren apr 1942 ; Drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Griffier rechtbank Utrecht 17 apr 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 1 mei 1990
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam19 dec 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 24 aug 1993
NU
Rotterdam rechter
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docent S-cursus diverse modulen te Zutphen
Docent Randstadt Bestuursacademie ambtenaren en procesrecht te Maarssen
Ouderling en 2e scriba Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Gouda te Gouda

LUGT T.W.J. van der
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2003
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
thijs.vanderlugt@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

LUGTE J.S.M.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastindienst/Ondernemingen, Amsterdam 2, Plaatsvervangend hoofd

LUGTMEIJER A.L.
NLRM 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 5 juil1978

LUHRMAN Zie BAX - LUHRMAN M.J. , geboren mei 1944 ; Mw.

LÜHRMAN M. , geboren feb 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 feb 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 feb 1973
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Eindhoven 1 feb 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 15 dec 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 sep 1977
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 19 jul 1978
Rechter rechtbank Haarlem 6 jan 1979
Rechter rechtbank Breda 13 jan 1981
Kantonrechter Eindhoven 16 jul 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 3 mei 1993
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter ; hoofdfunctie
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie Reizen bij de Stichting Geschillencommissie te Den Haag
Voorzitter Lionsvereniging
Voorzitter Pensioenstichting Fmenco II
Voorzitter geschillencommissie Reizen van de Stichting geschillencommissie voor Consumentenzaken
te Den Haag
12 jun 1997

LUIGJES H.H.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1975
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240485 , fax 010-2240009
huug.luigjes@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Luigjes Prinsen van Wijmen
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
hluigjes@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUIGJES T. , geboren okt 1948
NLRM 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 27 aug 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 20 dec 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1augustus 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 januari 2000
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 januari 2000
NU
Alkmaar Officier van Justitie

LUIJCKS A.F.
NLRM
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Almelo rechter-plaatsvervanger Wordt niet meer in Almelo ingezet 25 jun 1997
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Zwolle

LUIJCKX F.H.I. , geboren jan 1926
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 11 feb 1972
Kantonrechter Amersfoort 31 aug 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 mrt 1985
Kantonrechter Amsterdam 27 aug 1985
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger

LUIJENDUK - ESSER H. ; Mw.
Rechten 1988
Juriste
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

LUIJK M.M. ; Mw.
Advocaat bij Udink & De Jong ; beëdiging 1999
Alexanderstraat 2 , 2514 JL Den Haag
Tel 070-3110711 , fax 070-3110722
luijk@ugjlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LUIJK S.M. van
Advocaat bij Scheilen advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 688 , 3430 AR Nieuwegein
Tel 030-6052064 , fax 030-6052039
[vademecum advocatuur 2001]

LUIJKEN H. , geboren sep 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en Procureur respectievelijk te Zwolle, Rotterdam en Haarlem 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 4 jan 1965
Kantonrechter Amsterdam 6 apr 1972
Advocaat en Procureur te Haarlem 1 jan 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 1 jan 1976
Rechter rechtbank Amsterdam 18 jan 1977
Vice-president rechtbank Ansterdam 14 dec 1979
Raadsheer Hof Amsterdam 16 mrt 1987

LUIJKS C.T.M. ; Drs.
Advocaat bij In 't Veen advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 335 , 2400 AH Alphen a/d Rijn
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1993
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LUIJKX B.H.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 28 feb 1962

LUIJKX F.M. ; Mw.
Advocaat bij chou& Dik ; beëdiging 2001 en 2003
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
Tel 020-6647046 , fax 020-6798662
www.schoutedik.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUIJMES G.J.
Secretaris gemeente Wijhe [info SAL 2000]

LUIJN J. van , geboren apr 1953 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 12 aug 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 aug 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 13 sep 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 24 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 15 jan 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1997
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Amsterdam 1februari 1999
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Haarlem parket arrparket
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam parket arrondissementsparket 97
TEVENS
Geen bijbanen

LUIJN L.B. van
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 470 , 3300 AL Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
luijn@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schipper van der Mersch
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-2418900 , fax 010-2418925
vanluijn@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUIJN M. van
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam

LUIJN W.M. van
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2002
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
mail@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUIJOK J.M. van , geboren maart 1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 28 maart 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 28 maart 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 28 maart 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 28 maart 2000

LUIJT S. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1978 en 2002
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313364 , fax 020-5173672
boekel.de.neree@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUIJTEN E.A.A. ; Prof.
NLRM 71 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 30 jan 1962
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 feb 1986
NU
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Oud-hoogleraar, Nijmegen, huwelijksgoederenrecht
Advocaat te Heerlen, beëdiging 1988
Ruys De Beerenbroucklaan 14 , 6411 GB Heerlen
Tel 045-5713344 , fax 045-5742727
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Adviseur van de VPFA Vereniging van Personen- en Familierecht advocaten te Utrecht

LUIJTEN E.R.C.J.
Notaris te Landgraaf , arrondissement Maastricht
Postbus 31190 , 6370 AD Landgraaf

LUIJTEN E.R.T.A.
Advocaat bij Luijten advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 55 , 6400 AB Heerlen
Tel 045-5713888 , fax 045-5719912
[vademecum advocatuur 2001]
ertha@luijtenadvocaten.nl
www.luijtenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUIJTEN N.A.
Advocaat bij Abma van Eeuwijk ; beëdiging 1993
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
mailbox@abma.nl
Tel 0299-433333 , fax 0299-479404
mailbox@abma.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schreurs & van Duin Abma van Eeuwijk ; beëdiging 1993
Stadhouderskade 34-35 , 1071 ZD Amsterdam
Tel 020-6383606 , fax 020-6234549
k.luijten@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUIJTEN R.W.E.J.
Advocaat bij Wagemans advocaten Maastricht ; beëdiging 1987
Postbus 598 , 6200 AN Maastricht
Tel 043-3251859 , fax 043-3253043
[vademecum advocatuur 2001]
r.luijten@wagemansadvokaten.nl
www.netad.nl/wagemansadvokaten
[vademecum advocatuur 2004]

LUIJTEN S.M. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1992
Postbus 10044 , 7301 GA Apeldoorn
info@nysingh.nl
Advocaat bij Liesveld advocaten ; beëdiging 1992 en 2002
Postbus 10017 , 7301 GA Apeldoorn
Tel Oss-5222262 , fax Oss-5223934
www.liesveld-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUIJTEN - MEIJER W.R. , geboren mrt 1945 ; Mw. Prof. e.v. Prof. LUIJTEN, E.A.A
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 jul 1989
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Open Universiteit Nederland te Heerlen
Hoogleraar, privaatrecht
TEVENS
Onderwijsactiviteiten tbv de Koninklijke notariële broederschap, de Ned. Orde van advocaten en
individuele of samenwerkende notaris en/of advocatenkantoren verspreid over het gehele land

LUIKEN I. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538350 , fax 026-3538396
luiken@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUIKEN - van der ZEE Zie ZEE , W. van der W. ; Mw.

LUIKINGA Zie de BRUIJN - LUIKINGA M.E.T. , geboren dec 1949 ; Mw. (of M.E.Th.)
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1976
Waarnemend griffier rechtbank Almelo 1 feb 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 31 mrt 1982
Rechter rechtbank Almelo 31 mrt 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 31 mrt 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 21 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 19 mrt 1986
Raadsheer Hof Arnhem 25 jun 1990
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo van 01-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Lid Bestuur forensisch psychiatrisch kliniek Oldenkotte (Instituut voor tbs gestelden) aug 96
Geen bijbanen 8/97
TEVENS [juni 2002]
Geen nevenfuncties
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

LUIMES G.H.J. ; Mw.
Advocaat bij Bax & van Herpt advocaten ; beëdiging 1997
Advocaat bij Bax advocaten & Notarissen
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem
Tel 0314-375500 , fax 0314-332148
baxdtcnl@worldaccess.nl
i.luimes@baxadvocaten.nl
Advocaat bij Diepeveen van Schaik & Partners advocaten ; beëdiging 1997 en 2001
Postbus 49 , 3910 AA Rhenen
Tel 0317-619022 , fax 0317-617482
luimes@diepeveenadvocaten.nl
www.diepeveenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUIN G.J. van , Bert ; Dhr.
Makelaar in Ass. bij van Luin Ass. B.V.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Utrecht

LUINSTRA R.G.A. , René ; Dhr.
De Haan c.s. ; beëdiging 1996
Postbus 380 , 9670 AJ Winschoten
Tel 0597-412022 , fax 0597-420184
haanue@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haan advocaten
luinstra@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Winschoten

LUIPEN A.W. van
Advocaat bij van der Goen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 318 , 3760 AH Soest
Tel 035-6015080 , fax 035-6024345
a.w.vanluipen@vandergoen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandergoen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUIPEN L. van ; Mw.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1999
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180-642000 , fax 0180-642001
b@borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUIT M.M. ; Mw.
Advocaat bij mmons & Simmons Trenité ; beëdiging 1999
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
maureen.luijk@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

LUIT S.M. van
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 1996
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
sander.van.luijk@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUITEN J.G. , geboren okt 1949 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 13 feb 1993
Rechter rechtbank Arnhem 01-07-2003
NU Arnhem Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Ede ; kantoor Luiten & van der Heiden ; beëdiging 1992
Advocaat bij Hage Luiten De Gier advocaten
Postbus 8011 , 6710 AA Ede
Advocaat bij Lamping & Luiten
Boompjes 27-29 , 7607 HE Almelo
Tel 0546-819900 , fax 0546-826347
lamping-luiten@interstroom.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
Nog vermeld in VAD 2004, maar ook rechter vanaf 01-07-2003 ?
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Dagverblijven ZW Veluwe te Ede
Lid Bestuur Stichting Ateliers Zeist te Zeist
Lid Bestuur Stichting Rick Beheer te Ede
Lid Bestuur Stichting Grafica te Bemerveld
Lid Klachtencommissie De Hardenberg te Ede
19 aug 1997
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Advocaat en procureur, Ede
Bestuurslid Stichting Dagverblijven Zuid-Veluwezoom, Bennekom
Voorzitter Stichting Ateliers Zeist
Bestuurslid Stichting Grafica Barneveld
Lid klachtencommissie De Hartenberg Ede
Penningmeester Lionsclub, Oosterbeek
TEVENS [oktober 2004]
Lid Klachtencommissie Ziekenhuis Rijnstate , Arnhem van 01-09-2003
Voorzitter Werkgroep Alimentatienormen NVvR , Den Haag van 01-04-2002
Vootzitter Commissie Bezwaar- en Beroepschrift Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist e.o. van 01-01-2002
Lid Klachtencommissie 's Heeren Loo Midden Nederland , Ermelo van 01-07-1998
Bestuurslid Stichting Grafica , Barneveld van 01-01-1995
Voorzitter Stichting Ateliers , Zeist van 01-01-1900 (ja, zo staat het op rechtspraak.nl) tot 01-09-2002
Penningmeester Lions Club , Oosterbeek van 01-01-1900 tot 01-08-2002 (kennelijk was hij er vroeg bij)

LUITEN J.L.M.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
jerzy.luiten@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

LUITEN W.A.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rotterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stadermann Luiten advocaten
Postbus 1488 , 3000 BL Rotterdam
Tel 010-4444369 , fax 010-4125050
luiten@stadermannluiten.nl
www.stadermannluiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUKÁCS E.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 dec 1979
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken, Raadadviseur internationaal-juridische aangelegenheden
TEVENS
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, Voorzitter-Lid (JU)

LUKOWSKI P.A.H.M.
Advocaat bij Hamer Smit van der Lee ; beëdiging 1992
Advocaat bij Hamer & Smit advocaten
Postbus 420 , 1400 AK Bussum
Tel 035-6944833 , fax 035-6945533
hamer-smit.adv@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]

LUKOWSKI S.B.P. , geboren oktober 1969
Raio rechtbank Alkmaar 1 oktober 1996

LULOFS J.D. , geboren sep 1908
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 19 apr 1940
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 25 aug 1948

LULT M.H.A.M. van der , geboren mei 1948 ; Mw.
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 september 1995

LUMENS E.A.H.H. , Ed ; Dhr.
Functie niet bekend
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Peelland

LUNENBERG - DEMENINT C.J. , geboren sep 1948 , Conny ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Nunspeet
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 28 jan 1993
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger ; actief 97
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Nunspeet ; kantoor Lunenberg ; beëdiging 1975
Postbus 308 , 8070 AH Nunspeet
Advocaat bij Lunenberg advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 308 , 8070 AH Nunspeet
Tel 0341-251507 , fax 0341-252554
lunenberg@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lunenberg Roossien & Kale advocaten
cjlunenberg-demenint@lunenbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Raad van Commissarissen van de Woningbouwvereniging De Goede Woning te Nunspeet
INFO
Echtgenote van Lunenberg , J.F.E. : advocaat en Rechter-plaatsvervanger
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Noord-West Veluwe.

LUNENBERG J.F.E. , geboren apr 1945
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 5 aug 1989
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger ; actief 97
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Nunspeet , kantoor Lunenberg advocaten te Nunspeet ; beëdiging 1972
Postbus 308 , 8070 AH Nunspeet
Tel 0341-251507 , fax 0341-252554
lunenberg@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lunenberg Roossien & Kale advocaten
jfelunenberg@lunenbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Waarnemend Deken van de Orde van advocaten in het arrondissement Zutphen (info sep 2000)
Voorzitter van de Stichting Sport Medisch Advies Centrum Veluwe
Waarschijnlijk de broer van Mieke Lunenberg, soroptimiste

LUNENBORG A. , geboren jan 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 feb 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 feb 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 29 dec 1983
Plaatsvervanger Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 nov 1995
NU
Zutphen parket Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Secretaris Stichting fietsen voor een ander.
19 aug 1997

LUNENBORG H. ; Mw.
Notaris te Alblasserdam, arrondissement Dordrecht
Postbus 16 , 2950 AA Alblasserdam

LUNENBURG R.L. ; Mw.
Advocaat bij van Mens en Wisselink ; beëdiging 2002
Postbus 2911 , 1000 CX Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
lunenburg@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUNNEKER J.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie douane, Hoofd

LÜNNEMANN K. ; Mw. Dr.
Universitair docent bij KUN Werkkamer 15055
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
tel 024 361285
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld
Specialismen: strafrecht, seksueel geweld, mishandeling

LUNS J.M.A.H.
INFO
Woonplaats Brussel
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

LUNSHOF A.I. ; Mw.
Advocaat bij Dippel & Lunshof ; beëdiging 1993
Advocaat bij Dippel Lunshof Cappendijk advocaten
Postbus 2363 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229-249660 , fax 0229-249894
[vademecum advocatuur 2001]

LUNSINGH SCHEURLEER D.F.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1996
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772324 , fax 020-5772734
dlunsingh@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1996
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414745 , fax 020-5414549
daan.lunsingh@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

LUNSINGH SCHEURLEER F.W.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Promes Trenité van Doorne ; beëdiging 1995
Postbus 504 , Willemstad /Curaçao, Nederlandse Antillen
Tel 00599-94613400 , fax 005999-4612023
lunsinghscheurleer@promes-trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]

LUNSINGH TONCKENS N.F.W. , Klaas ; Dhr.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Provinciaal secretaris HWV Noord-Holland en secretaris Kring 2 en 3

LUNTER C.P. ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1996
Postbus 2380 , 1620 EJ Hoorn
Advocaat bij Fier advocaten
Postbus 15858 , 1001 NJ Amsterdam
Tel 020-3303344 , fax 020-3303343
cl@fieradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517546 , fax 020-6267949
carla.lunter@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUNTEREN J.N. van
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directeur-generaal
INFO
Benoemd tot Officier van Oranje-Nassau 10 apr 2000

LURVINK J.G.M.
Burgemeester CDA gemeente Geleen [info SAL 2000]

LUSCUERE J.
Advocaat bij Advokatenkollektief Vreewijk ; beëdiging 2000
Postbus 52135 , 3007 LC Rotterdam
Tel 010-4858502 , fax 010-4857745
luscuere@advr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beker c.s. ; beëdiging 2000
Postbus 23511 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-4145411 , fax 010-4046235
Iuscuere@bekeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUSKE M.L. ; Mw.
Rechten 1996
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

LUSKE O.E.P.
Ministerie van Justitie, Particuliere TBS-inrichtingen, Poortugaal TBS-Kliniek De Kijvelanden, Bestuurder

LUSSERS A.G.
NLRM 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 5 jan 1973

LUTEIJN J.H.D. ; Mw.
Advocaat bij Boogert Coben & Luteijn advocaten ; beëdiging 1996
Valeriusstraat 92 hs , 1075 GC Amsterdam
Tel 020-4700962 , fax 020-4700953
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Koning & Renes advocaten
Sophialaan 33 , 1075 BL Amsterdam
Tel 020-6762500 , fax 020-4714443
mail@dekoning-renes.nl
www.dekoning-renes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUTEYN P. , geboren nov 1932 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 17 dec 1956
Advocaat en Procureur te Rotterdam 15 jul 1959
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 26 sep 1977
Rechter rechtbank Dordrecht 6 jun 1973
Raadsheer Hof Den Haag 22 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 12 sep 1984
Ontslag 01 okt 1998
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 25 februari 1999

LUTGERT H.J.
Plaatsvervangend Secretaris van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Secretaris van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg [sep 2001]

LUTJE BEERENBROEK M.G.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1995
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
misha.lutje.beerenbroek@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUTJENS E. , Erik ; Dhr. Prof. Dr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 09-12-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam , kantoor Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1990
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
general@derks.nl
Advocaat bij Lutjens Advocatuur B.V. ; beëdiging 1990
Postbus 2271 , 1180 EG Amstelveen
Tel 020-4313900 , fax 020-4313897
erik.lutjens@nl.wmmercer.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lutjensadvocatuur B.V. ; beëdiging 1982 en 1990
Postbus 1116 , 1000 BC Amsterdam
Tel 020-4863801 , fax 020-4863802
erik.lutjens@lutjens-advocatuur.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel 020 5989898 , 020 4446210
Afdeling Sociaal recht en rechtshulp VU
Hoogleraar pensioenrecht
e.lutjens@rechten.vu.nl
TEVENS [juni 2003]
Adviseur Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen van 01-01-2003
Hoofdredacteur Pensioen en Praktijk (tijdschrift) te Amsterdam van 01-01-2003
Redacteur diverse uitgaven met name: Pensioenjurisprudentie, Pensioencompendium, Pensioenwijzer,
Pensioenwetgeving - te Amsterdam van 01-01-2003
Lid Hoofdbestuur KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie) te - van 01-01-2003
Voorzitter Commissie Jury en Reglementen (KNWU) - van 01-01-2003
Voorzitter werkgroep Veiligheid KNWU te - van 01-01-2003
Voorzitter Bestuur NWF Stichting Nederlands Wielren Fonds (Pensioen en overbruggingsfonds voor beroepswielrenners in Nederland) te - van 01-01-2003
Lid bestuur Vereniging van Pensioenjuristen te - van 01-01-2003
Lid Raad van Toezicht NL Sporter van 01-01-2003 Commissaris Levensverzekeringsmaatschappij DBV N.V. te - van 01-01-2003
INFO
Privé adres: van de Veerelaan 85 , 1181 RA Amstelveen , Tel. 020 6413067

LUTKE SCHIPHOLT H.J.
Ministerie van Financiën, Centrale Directie Voorlichting, Belastingdienst, Woordvoerder

LUTTER H.T.
Notaris te Wedde , gem. Bellingwedde , arrondissement Groningen
Postbus 4 , 9698 ZG Wedde

LUTTIK A.G. ; Mw.
Rechten 1984
Wetenschappelijk Medewerker , RUG / Faculteit der Rechtsgeleerdheid
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen

LUTTIKHUIS A. ; Mw.
Advocaat bij Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1995
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
NB
Mogelijk dezelfde als LUTTIKHUIS, A.P.K.

LUTTIKHUIS RA A.P.K. ; Mw. Drs.
Advocaat bij advocatenkantoor I & E ; beëdiging 1995
Postbus 15534 , 1001 NA Amsterdam
Tel 020-3300673 , fax 020-3300074
a.luttikhuis@advocaatie.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advocaatie.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUTTIKHUIS C.A.M.
Advocaat bij De Singel advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 700 , 7500 AS Enschede
Tel 053-4333552 , fax 053-4361588
post@desingeladvocaten.nl
www.desingeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUTTIKHUIS E.W. ; Mw.
Advocaat bij van den Brink & Luttikhuis ; beëdiging 1998
Postbus 13055 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2333415 , fax 030-2302032
brinklut@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ilse@b-ladvocaten.nl
www.b-ladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUTTMER - KAT A.M. , geboren okt 1942 ; Mw. Prof.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 feb 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 27-02-2002
NU Arnhem Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Bedrijfsrechtelijke en Europeesrechtelijke Vakken
Hoogleraar sociaal recht
a.m.luttrmer-kat@rechten.rug.nl
TEVENS
Lid scheidsgerecht CTSV 28 feb 1997
Lid Adviesraad: SMA Sociaal Maandblad Arbeid
TEVENS [februari 2003]
Vice-Voorzitter Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding (VVAO) vanaf 01-05-2002
Redacteur Losbladige arbeidsovereenkomst (Kluwer) vanaf 01-01-1988
INFO
Privé adres : Regentessestraat 122 (9717 MD) Groningen

LUTZ L.J.J.M.
Werkzaam bij N.V. Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT ; jaarverslag Stork 1999 + 2001

LUURSEMA M.A. ; Mw.
Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President, Adjunct-secretaris ministerraad
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Informatiebeleid (ICI) , Adjunct-secretaris (AZ)

LUYCK A. van ; Mw.
Advocaat bij van Gessel & Blaauw advocaten ; beëdiging 2002
Amstelveld 7 , 1017 JD Amsterdam
Tel 020-6276684 , fax 020-6206489
arjette.van.luyck@gesselblaauw.nl
www.gesselblaauw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUYCK J.M. van
Advocaat bij Bogaerts & Groenen ; beëdiging 1980
Postbus 234 , 5060 AE Oisterwijk
Tel 013-5215357 , fax 013-5283339
[vademecum advocatuur 2001]
luyck@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUYCKS J.M. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1991
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
juliette.luycks@cliffordchance.com
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 1991 en 2002
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
juliette.luycks@cliffordchance.com
www.cliftordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

LUYCX A.F. , geboren dec 1926
NLRM 93 94 95 96
Oud-directeur Draka Polva te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 13 feb 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 26 mei 1993

LUYÉR J. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
info@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

LUYKX J.
Notaris te Bussum , arrondissement Amsterdam
Kantoor Habers & Luykx ; Bussum

LUYN B.P. van
Advocaat bij Woud advocaten ; beëdiging 1996
Mississippidreef 95 , 3565 CE Utrecht
Advocaat bij Cleerdin & Hamer
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
advocaten@cleerdinenhamer.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vanluyn@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUYN M. van
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1995
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Tel 020-5517988 , fax 020-6267949
maarten.vanluyn@bakernet.nl
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LUYT J.J. , geboren 08-03-1948
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

LUYT S. ; Mw.
Advocaat ANWB BEN Haag
NB
Niet vermeld in vademecum advocatuur
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995

LUYTEN P.E.
Sinds 1981 werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanaf 2000 als programmamanager Producentenprijzen bij de sevtor prijzen, conjunctuur en programmazaken (MPP)

LUYTGAARDEN H.J.L.M. van de , geboren mei 1963 ; Prof.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 nov 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 26 mei 1998
NU Check
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent rechtsfilosofie encyclopedie Universiteit Utrecht
Binnen deze taakstelling Lid van diverse commissies en bestuursorganen
TEVENS
Gasthoogleraar philosophy of human right and constiutionalism aan het Phrnesis ? Applied Ethics
centre Karelsuniversiteit te Praag
Lid van het kerkbestuur van de Utrechtse Studentenb Parochie
Lid van de Kerkeraad van de EUG studenbtengemeente te Utrecht
01 jan 1997

LY F. de (of F.J.M.) ; Prof. Dr.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking
tel O1O 4082652 , fax 010 4089188
dely@frg.eur.nl

LYCKLAMA À NIJEHOLT A.A. , geboren apr 1937
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 Au ni1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
HOOFDFUNCTIE
Directeur hoofdgroep bestuurlijke-economische- en welzijnzaken van de provincie Friesland
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
Groningen rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Friesland 1940-1945
Lid Stichting raad Landelijk Stichting 1940-1945
Lid Bestuur Stichting Erebegraafplaats Bloemendaal
Lid Bestuur Stichting Friese Poort/Flevo Poort (onderwijs)
Lid Bestuur Vereniging PCRO (onderwijs)
Lid van de Woningbouw Vereniging Talma
Voorzitter Diaconaal werkverband Tietjerkstradeel
Voorzitter verzorgingstehuizen Hardegarijp en Kollum
Lid RvC van de BV.Exploitatiemaatschappij Havenwerken Lauwersoog
Voorzitter ve provinciaal overlegorgaan voor de zorg
18 mrt 1997
Voorzitter van de Stichting Friesland 1940-1945
Lid van de Stichtingsraad van de landelijke Stichting 1940-1945
Voorzitter van het Diakonaal Werkverband Tietjerksteradeel (tot 1 mei 1998)
Voorzitter van het Provinciaal Overlegorgaan voor de zorg
Voorzitter van de verzorgingscentra Bennemstate (te Hardegarijp) en Meckemastate (te Kollum)
Voorzitter van de provinciale klachtencommissie ongewenste intimiteiten bij het bijzonder onderwijs
Friesland
Lid van het bestuur van het Verzetsmuseum te Leeuwarden
Lid van de Verenigingsraad van de Woningbouwvereniging Talma
Lid van de Diakonie van de Gereformaeerde Kerk te Hardegarijp (tot 1 mei 1998)
Commissaris van Exploitatiemaatschappij nv Lauwersoog
Adviseur van de Wildbeheereenheid Het Bildt e.o.
29 januari 1998

LYCKLAMA A.H. , geboren sep 1919
NLRM 71 80 87 88/89
Werkzaam provinciale griffie Zuid-Holland okt 1939
Waarnemend griffler rechtbank Amsterdam 2 sep 1946
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 22 jun 1948
Rechter rechtbank Den Haag 7 aug 1957
Vice-president Den Haag 22 sep 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 jul 1984

LYCKLAMA À NIJEHOLT G.F.H. , geboren jun 1966
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 28 mrt 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1996
Rechter rechtbank Den Haag 20 apr 1997
Rechter rechtbank Haarlem 16 december 1999
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag rechter 97
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen

LYCZAK S.J.P.
Wethouder VVD gemeente Alphen aan de Rijn [info SAL 2000]

LYNDEN C.J.H. van ; Dhr. Baron
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1979
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4140003
cvanlynden@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725433
cvanlynden@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LYNDEN F.W.B. van , geboren te Amsterdam 23 november 1918 (Frank Wolfaert Boudewijn) ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 26 jan 1957
INFO
Oud-advocaat
Oud-Voorzitter van de Raad van Adel
Reserve-luitenant-kolonel van de Cavalerie
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Erekruis in de Huisorde van Oranje
Bronzen Kruis
Rechtsridder van de Johanniter Orde
Overleden te Wassenaar 2 december 2000 [Telegraaf 5 december 2000]

LYNDEN G.Th.A. van ; Dhr. Baron
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 11 apr 1960

LYNDEN J.D.A. van ; Dhr. Baron
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
vlynden@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

LYON J.C.R. de
Advocaat bij van der Schaar advocaten ; beëdiging 2001
Herengracht 566 , 1017 CH Amsterdam
Tel 020-6222565 , fax 020-6221440
mail@vanderschaar.nl
www.jeadvocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin