Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'J' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
letter J


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:

Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


JAAB , J.
Advocaat bij Van Gelderen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1084 , 3600 BB Maarssen
Tel 0346-569944 , fax 0346-575260
info@vangelderen.nl


JAAKKE , J.C.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rotterdam@trenite.com
Advocaat bij Van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789289 , fax 020-6789589
jaakke@van-doorne.com
www.van-doorne.com


JAARSMA , A.R.
Advocaat bij Ringdijk 1 , 3645 HE Vinkeveen ; beëdiging 1996
Tel 0297-213830 , fax 0297-213370
arjaarsma@zonnet.nl


JAASMA , S.J.M.
Advocaat bij Van Deijk Jaasma advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 90196 , 1006 BD Amsterdam
Tel 020-6698909 , fax 020-6696146
Advocaat bij Jaasma Dijk de Winter advocaten
sjaasma.jddw@euronet.nl


JABURG , T.W.
Advocaat bij Vandervoodt & Van der Mark ; beëdiging 1995
Jacob Obrechtstraat 70 , 1071 KP Amsterdam
Advocaat bij Meijer Jonen advocaten
Postbus 59744 , 1040 LE Amsterdam
Tel 020-5285828 , fax 020-5285829
Advocaat bij Meijer Jonen advocaten
jaburg@meijerjonen.nl


JACOB , B. s' , geboren 1938
Aangekomen in Leiden 1957 rechten , Corpslid
Voorzitter Rott. Ver. Blindenbelangen
Lid Algemeen Bestuur St. Kon. Rotterdamse Diergaarde
President Raad van Comm. Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Gelderse Papiergroep N.V.
Commissaris Fortis OBAM N.V.
Commissaris Groothandelsgebouwen N.V.
Commissaris Levob Verzekeringen B.V.
Commissaris Penta Participatiemaatschappij B.V.
Lid Adviescommissie Exportsteun.
Mr. B. s' Jacob was voorheen Lid van de hoofddirectie van Bank Mees & Hope N.V., Lid van de directies vanMees Pierson Holding N.V. en MeesPierson N.V. en lidvan de bestuursraad van MeesPierson N.V. Daarnaastwas hij commissaris bij N.V.Export-Financiering-Maatschappij, VHP Veiligheidspapierfabriek Ugchelen B.V., Mees Pierson Obligatie GroeiFonds N.V., Mees Pierson Obligatie Dividend FondsN.V., CuMPreferent Fonds N.V., Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (voorzitter), Pref. Obligatie Groei Fonds N.V.(voorzitter, MPGF Euro Liquiditeiten Fonds N.V. en RGHypotheekfonds N.V.


JACOB , F.B. 's , Frederik Bernard, geboren 11 februari 1994
Plaatsvervangend Directeur Nederlandse Participatie Maatschappij N.V.
Lid van de Raad van Commissarissen bij N. Samson van 1967 tot 1972
Lid van de Raad van Commissarissen bij de Wolters Samson Groep van 1972 tot 1986
Tevens plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Commissarissen van 1978
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm
INFO


JACOB , P. ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen Andersen Legal
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787


JACOBS , A.F.J.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1996
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/ Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808733 , fax 020-8808485
arno.fjJacobs@nl.andersenlegal.com
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Dijsselhofplantsoen 18, 1077 BL Amsterdam
Postbus 76729, 1070 KA Amsterdam
Tel 020 5747474 , fax 020 5747475
E-mail amsterdam@vandiepen.com
aj@vandiepen.com
www.vandiepen.com


JACOBS , A.M.B. ; Mw.
Advocaat bij Strik & Dunnewijk advocaten en Belastingadviseurs BV ; beëdiging 1998
Strawinskylaan 1439 , 1077 XX Amsterdam
Tel 020-6625501 , fax 020-6643416
info@strik-law.nl
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-2060769 , fax 020-2060750
jjacobs@devos.nl
www.devos.nl


JACOBS , A.P.M. , geboren jul 1946 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 23-10-1993
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Breda ; kantoor Rassers, Jacobs & Spiegel ; beëdiging 1972
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
tel 076-5224381 , fax 076-5222552
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
info@rassers.nl
www.rassers.nl
TEVENS
Commissaris Robur Buizerfabriek BV.Helmond
Lid Bestuur Stichting Causa Nostrae Laetitiae Breda
Lid Bestuur Stichting Pastoor CA van Duyse te Breda
Commissaris CDI Holding BV.Wapenveld kantoor houdend Breda
" Beheersmaatschappij Otten BV.Breda
Lid Bestuur Stichting Familiefonds Welten te Breda
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Holding Welten BV. te Breda
Lid Bestuur Stichting VVV Breda te Breda
Lid Bestuur Stichting Streek VVV West Brabant in liquidatie Breda
Lid Bestuur Stichting Derdengeld Mrs Rassers Jacobs & Spiegel te Breda
31 jan 1997
Bestuurslid Stichting Pastoor C.A. van Duyse te Breda van 07-01-1980
Bestuurslid Stichting Causa Nostrae Laetitiae te Breda van 01-06-1979
Commissaris Beheermaatschappij Otten B.V. te Breda van 01-06-1994
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Van Egeraat te Bergen op Zoom van 24-12-1999
Bestuurslid Stichting Pensioenfonds VVV te Breda van 08-10-1999
Bestuurslid Stichting Bureau Promotie, Recreatie en Toerisme te Breda van 01-06-1992
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Welten's Kinderen B.V te Breda van 01-01-1992
Bestuurslid Pensioenfonds Otten van 10-11-1999
Bestuurslid Stichting Derdengelden mrs. Rasses, Jacobs & Spiegel te Breda van 01-01-2001
Commissaris CDI Holding B.V. te Wapenveld te Breda van 01-01-1999 tot 29-06-2000


JACOBS , A.T.J.M. ; Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662976 , fax. 013 4663139
Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek
Hoogleraar Sociaal Recht en Sociaal Beleid
a.t.j.m.jacobs@kub.nl
tel 013 4662976 , fax 013 4663139
TEVENS
Lid Adviesraad: SMA Sociaal Maandblad Arbeid
Privé adres: Uilenburgstraatje 11 , 5211 ED Den Bosch , Tel. 073 6144335


JACOBS , C.A.R.J. ; Drs.
Advocaat bij Seegers & Wattilete ; beëdiging 1990
Egelantiersgracht 576 , 1015 RR Amsterdam
Advocaat bij Van Marumstraat 14 1098 RP Amsterdam
Tel 020-6653337 , fax 020-4689838
Advocaat bij Jacobs & Van Heijningen advocaten
advocaat@Jacobs-carj.nl


JACOBS , C.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Slot & Jacobs ; beëdiging 1993
Postbus 1102 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3600923 , fax 024-3600935
j.p.slot@balienet.nl
slot.jacobs@wanadoo.nl


JACOBS , E.F.
PV Oeso te Parijs
PV OESO , Rue Octave Feuillet , 75116 Parijs , Frankrijk , 00.33-1-45249931
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997 ; Buitenlid
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


JACOBS , F. , Frank ; Dhr.
Man.Banque Artesia
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rotterdam


JACOBS , F.A.W.

JACOBS , F.C.L.M. ; Prof. Dr. UHD
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Rechtsfilosofie
Hoogleraar rechtsfilosofie
TEVENS
Faculteit der Geesteswetenschappen, Afdeling wijsbegeerte
Leerstoelgroep Ethiek
Hoogleraar Ethiek en haar geschiedenis
jacobs@jur.uva.nl


JACOBS , F.J.
Advocaat bij Seegers & Wattilete ; beëdiging 1993
Egelantiersgracht 576 , 1015 RR Amsterdam
Tel 020-4200888 , fax 020-6383022
advocaten@seegers-wattilete.nl
Advocaat bij Seegers & Lebouille advocatenkantoor
f.jacobs@seegers-lebouille.nl


JACOBS , H.G.J.
Advocaat bij Postbus 6476 , 5600 HL Eindhoven ; beëdiging 1992
Boutenslaan 2 , 5615 CW Eindhoven
Pb. 6476 , 5600 HL Eindhoven
hgjacobs@worldonline.nl
Tel 040-2118860 , fax 040-2129941
h.jacobs@balienet.nl
Advocaat bij Jacobs advocatenkantoor ; beëdiging 1992
Postbus 103 , 5580 AC Waalre
info@jacobsadvocaten.nl
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


JACOBS , I.D. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1993
Postbus 75687 , 1118 ZS Schiphol


JACOBS , J.H.M.
kantoor mr.H.G.J.Jacobs
Boutenslaan 2 , 5615 CW Eindhoven
pb.6476 , 5600 HL Eindhoven


JACOBS , J.J.H. ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage van 21-05-1979
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Verbond Nederlandse Ondernemingen
TEVENS
Commissaris Mercurius Groep Wormerveer B.V. te Wormerveer
Bestuurder Stichting Administratiekantoor van Aandelen HES-beheer N.V.1979 te
Europoort/Rotterdam
Lid Adviesraad Business Creation Result (BCR) te Hoofddorp
Lid Raad van Toezicht Optimix Beleggingsfonds te Amsterdam
Lid SER te Den Haag
Lid Curatorium International Belasting Documentatie Bureau (IBDB) te Amsterdam
Lid Curatorium PAO-MBB (Post Academisch Onderwijs Management van Brancheorganisaties en
Beroepsverenigingen, Vrije Universiteit te Amsterdam
NB november 2000: naam niet vermeld op register nevenfuncties Hof Den Haag !!
Commissaris Mercurius Groep Wormerveer B.V. te Wormerveer
Bestuurder Stichting Administratiekantoor van Aandelen HES-be te Rotterdam van 01-01-1979
Voorzitter raad van commissarissen Optimise Investment Fonds te Amsterdam
Commissaris Garoo Beheer b.v. (Weboma b.v., Nawa b.v. en Gakon te Wateringen
Commissaris Levob Verzekeringen N.V. te Leusden
Lid raad van toezicht Larcom te Ommen
Gedelegeerd bestuurder BouwNed te Baarn
Lid raad van commissarissen Koninklijke Capi-Luxe te Amsterdam dir


JACOBS , J.P.H.
Advocaat bij Kniestedt Jacobs & Duijs ; beëdiging 1994
Postbus 1597 , 3500 BN Utrecht
Tel 030-2333847 , fax 030-2322207
jacobs@kjd.nl
www.kjd.nl


JACOBS Zie PRINS - JACOBS , L. , geboren jan 1918 ; Mw.

JACOBS , M.A.
Advocaat bij In 't Veen advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 46 , 2740 AA Waddinxveen
Advocaat bij Ploum Lodder Princen
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406440 , fax 010-4364400
info@plp.nl
www.plp.nl


JACOBS , M.G. ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 7 jan 1975
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo van 01-01-2002
NU Almelo Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Enschede ; kantoor Jacobs Kranenburg advocaten ; beëdiging 1964
Postbus 3750 , 7500 DT Enschede
Postbus 700 , 7500 AS Enschede
Tel 053-4333552 , fax 053-4361588
post@desingeladvocaten.nl
jacobs@desingeladvocaten.nl
www.desmgeladvocaten.nl
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beheer over het Volkspark te Enschede
Raad van Toezicht Losserhof
09 jun 1997
Voorzitter Commissie van Advies Aanname leden Twentsche Golfclub van 01-01-2000
Lead Auditor Kwaliteitstoets Rechtshulp Nederlandse Orde van advocaten van 01-01-2002
Lid Raad van Toezicht Stichting Fonds De Losserhof van 01-01-1995
Bestuurder Stichting Juulkesfonds van 01-01-2001
Voorzitter Vereniging De Groote Societeit te Enschede van 01-06-2000
Lid bestuur Stichting Financiële Afwikkeling Vuurwerkramp Enschede te Enschede van 01-06-2000


JACOBS , M.J. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460576 , fax 020-5460482
rianne.jacobs@stibbe.nl


JACOBS , N.J.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1997
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
www.loyensloeff.com


JACOBS , P.H. ; Mw.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Douaneaangelegenheden, Afdeling Douanetechniek, Sector Algemeen Juridische Douanezaken
Senior beleidsmedewerker


JACOBS , P.R.C.M.
Advocaat bij Hondelink advocaten ; beëdiging 1998
Prinsenlaan 2 , 3732 GN De Bilt
Tel 030-2203903 , fax 030-2202742


JACOBS , R. , Rik ; Dhr.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zaanstreek


JACOBS , R.T.P.H.
Advocaat bij De Zeeuw & Jacobs advocaten ; beëdiging 1989
Leidsegracht 74 , 1016 CR Amsterdam
Advocaat bij Van Gils & Jacobs
Stadionweg 88 , 1077 SR Amsterdam
Tel 020-3051177 , fax 020-3051170
Advocaat bij Jacobs Helsper & Govers advocaten


JACOBS , S.M.P.
Advocaat bij KGP advocaten en Belastingadviseurs ; beëdiging 2001
Postbus 1164 , 5200 BE Den Bosch
Tel 073-6128577 , fax 073-6125081
jacobs.law@kgp.nl
www.kgp.nl


JACOBS , W.A. , geboren februari 1907 ; Mw. (of W.A.J.)
NLRM 99/00
ambtenaar in vaste dienst bij de Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad 17 mei 1996
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 12 mei 1998
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (info sep 2000)


JACOBS , Y.A.M. , geboren feb 1957 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Universitair docent aan de Rijksuniversiteit te Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 okt 1997
Rechter rechtbank Utrecht 18 maart 1999
NU Utrecht Rechtbank Rechter
Lid medezeggenschapsraad Ridderoordschool (SBO) te Zeist van 01-09-2000
Docent SSR te Zutphen van 01-01-1998
Docent OSR te Utrecht van 01-01-1998
Voorzitter Stichting Woonrecht te Amsterdam van 01-01-2000
buitengewoon lid Vereniging Huurrecht advocaten te Utrecht van 01-01-2000
Redacteur WR van 01-01-2000 tot 01-08-2001


JACOBSE - SLUYMER , H.J.A.M. ; Mw.
Rechten 1966
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


JACOBSE , J.J. ; Dhr.
Advocaat bij Okkerse & Schop ; beëdiging 1997
Postbus 155 , 8200 AD Lelystad
Tel 0320-289888 , fax 0320-289880
Beëdigd: 12-02-97
Adriaanse & Van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg
jjjacobse@avdw.nl
www.avdw.nl


JACOBSEN JENSEN , J.N.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1966
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240196 , fax 010-2240012
jens.jacobsen@nautadutilh.com
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com


JACOBSEN JENSEN , J.N.M.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172636 , fax 010-2172746
j.jacobsen@houthoff.com
www.houthoff.com


JACOBSON , E. , Erik ; Dhr.
Advocaat advocatenkant.Roeloffzen
Lassche advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 7 , 7500 AA Enschede
Tel 053-4306700 , fax 053-4309998
info@lassche.nl
www.lassche.nl
lassche@xsl.xs4all.nl
Orde van advocaten te Almelo (info sep 2000)
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oldenzaal
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oldenzaal


JACOBSON , M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 13 nov 1970


JACQUEMARD , M.E.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Goudse Rijweg ; beëdiging 1989
Postbus 44066 , 3006 HB Rotterdam
Tel 010-2332032 , fax 010-4136984
Advocaat bij Jacquemard advocaten
Postbus 22203 , 3003 DE Rotterdam
jacquemard@jacquemardadvocaten.nl


JACQUEMIJNS , E.M. ; Mw.
Rechten 1991
Juridisch Medewerker , Dienst Sociale Zaken
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


JADNANANSING , T. ; Mw.
Jurist bij
Wedderborg 59 , 1082 SW Amsterdam
tel 020 6447360
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht, seksueel geweld
Specialismen: sociaal recht. vreemdelingenrecht


JAEGER , B.J.G.L
Advocaat bij Trijzelaar c.s. ; beëdiging 1994
Postbus 10552 , 2501 HN Den Haag
Advocaat bij Trijzelaar Heemskerk & Jaeger
Stadhouderskade 34 , 1071 ZD Amsterdam
Tel 020-6799421 , fax 020-6760821
Advocaat bij Jaeger advocaten-belastingkundigen
Postbus 15845 , 1001 NH Amsterdam
Tel 020-6760481 , fax 020-6760482
jaeger@jaeger-advocaten.nl
www.jaeger-advocaten.nl


JAEGERS , D.M.H.
Advocaat bij Jaegers & Soons ; beëdiging 1988
Postbus 1546 , 6501 BM Nijmegen
Tel 024-3607560 , fax 024-3607090
secretariaat@jaegerssoons.nl
www.jaegerssoons.nl


JAEGERS , M.P.J.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2003
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517400 , fax 020-6267949
martijn.jaegers@bakernet.com
www.bakernet.nl


JAGER - van HELLENBERG HUBAR , A.C.M. de , geboren apr 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 nov 1984
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger


JAGER , A.J.F. de
Advocaat bij Van Till advocaten ; beëdiging 1989
De Lairessestraat 158 , 1075 HM Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
infoftantill.nl
Postbus 75731 , 1070 AS Amsterdam
info@vantill.nl
www.vantill.nl


JAGER , C.J.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2003
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825105 , fax 020-5825150
cjager@akd.nl
www.akd.nl


JAGER , E.P.
Notaris te Aerdenhout , gem. Bloemendaal , arrondissement Haarlem
Kantoor Jager en Stuijt
Postbus 40 , 2110 AA Aerdenhout


JAGER , G.J.M. de
Advocaat bij Lanssen c.s. advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 246 , 5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
linssen@linssen-advocaten.nl


JAGER , H. de
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3303299 , fax 079-3303910
hja@srk.nl
www.srk.nl


JAGER - van den BERG , H.D. ; Mw.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1992
Postbus 635 , 3300 AP Dordrecht
Tel 078-6393737 , fax 078-6393739
d@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl


JAGER , H.P.
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 30 jun 1949
Lid Ambtenaren gerecht Arnhem 13 apr 197


JAGER , I. ; Mw.
Rechten 1977
Docent Hogeschool Windesheim/De Factoor
Advocaat bij Molenaar & Jager advocaten ; beëdiging 1979 en 1998
Postbus 2021 , 6900 CA Zevenaar
Tel 0316-540236 , fax 031 p-540237
jager@molenaar-jager.nl
Van Dusseldorp & Damstra advocaten
Postbus 10482 , 7301 GL Apeldoorn
tel 055 5212491 , fax 055 5214731
i.jager@dusseldorpcs.nl
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle
@OPM
Waarom twee keer beëdigd?


JAGER , J.
Advocaat bij Everaert advocaten ; beëdiging 1980
Weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020-5247482 , fax 020-5247475
jager@everaert.nl
www.everaert.nl


JAGER , J.
Notaris te Soest , arrondissement Utrecht
Kantoor Elferink, Bokdam, De Visser ; Soest


JAGER , J. , Jan ; Dhr.
Notaris te Soest , arrondissement Utrecht
Kantoor Elferink, Bokdam, De Visser ; Soest
Notariaat
Notariskantoor Elferink, Bokdam, De Visser


JAGER , J.E.M.
Voorzitter bestuur Stichting Vluchteling


JAGER , J.P.
Advocaat bij Van Koppen en Jager ; beëdiging 1971
Postbus 1140 , 2001 BC Haarlem
Tel 023-5326240 , fax 023-5322706
koppenjageradvocaten@planet.nl


JAGER , K.M. de , geboren sep 1963
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 apr 1997
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 3 maart 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 maart 1998
Rechter rechtbank Arnhem 1 april 1999
Rechter rechtbank Middelburg 10-11-1999 of 1 januari 2000
NU Middelburg Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
19 aug 1997
Plaatsvervangend lid Ledenraad Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak te 's-Gravenhage van 01-01-2001 tot 17-02-2003


JAGER , M.A. de
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
www.loyensloeff.com


JAGER , M.H. de , Max ; Mw.
Rechten 1946
Directiesecretaris Provinciaal Electriciteitsbedrijf
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Friesland-Noord.


JAGER , M.J. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
maaike.jager@bdn.nl
www.boekddeneree.nl


JAGER - STEGEMAN , M.J.G. ; Mw.

JAGER , M.M. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
One Rockefeller Plaza/23rd fl.
New York N.Y. 10020, U.S.A.


JAGER , N.M.P ; Mw.
Advocaat bij Bureau Orde van advocaten ; beëdiging 1999
Tesselschadestraat 4-12 , 1054 ET Amsterdam
Tel 020-5896000 , fax 020-5896001


JAGER , O.M. de
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
odejager@akd.nl
www.akd.nl


JAGER , P.H.C. de
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam


JAGER , R.E.
Centraal Justitieel Incasso Bureau
Unit Bestuurlijke & Juridische Zaken


JAGER , T.J.P.
Advocaat bij Van Kopen en Jager ; beëdiging 1999
Postbus 1140 , 2001 BC Haarlem
Tel 023-5326240 , fax 023-5322706
koppenjageradvocaten@planet.nl


JAGER - BOT , W.B.A.G. , Wil ; Mw.
Advocaat ; procureur
Rechten 1942
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Wageningen
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Wageningen e.o..


JAGER , W.R.H.
Advocaat bij Jager c.s. ; beëdiging 1980
Postbus 111 , 6710 BC Ede
Tel 0318-651222 , fax 0318-650051
jager@jageradvocaten.nl
Advocaat bij Jager advocaten


JÄGER , N.M.P. ; Mw.
Advocaat bij Rischen & Van Bellen advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 22096 , 3003 DB Rotterdam


JAGGIE , A. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
annelies.jaggie@nautadutilh.com


JAGT , A. van der , geboren aug 1968 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Utrecht van 01-10-1995
NU Utrecht Rechtbank Raio
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JAGT , B.B.
Advocaat bij Jagt, de Vries, Lina & vd Kley advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 85848 , 2508 CM Den Haag
Advocaat bij Jagt advocaten
Laan Copes van Cattenburch 98 , 2585 GE Den Haag
Tel 070-3556369 , fax 070-3520739
jagtadvocaten@balienet.nl


JAGT , C.F. van der ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 7 feb 1980
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Al zeker 15 jaar rechter-plaatsvervanger, maar zijn eigenlijke functie is niet opgegeven.
Kwalijk.


JAGT , M.C. van der , geboren dec 1948
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 nov 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 13 mei 1997
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter-plaatsvervanger 97
HOOFDFUNCTIE
Directeur Gerechtelijke Ondersteuning in het arrondissement Alkmaar
TEVENS
Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek Schagen te Schagen


JAGTENBERG , L.F. ; Mw.
Advocaat bij Jagtenberg & Jansen advocaten Zandsteen 27 c ; beëdiging 1981 en 2003
2132 MS Hoofddorp
Tel 020-6536540 , fax 020-6534643
lfjagtenberg@jagtenbergjansen.nl
www.j agtenbergjansen.nl


JAHAE , J.I.M.G.
Advocaat bij Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 1986
Frederiksplein 39 , 1017 XL Amsterdam
Tel 020-6383606 , fax 020-6234549
mailbox@abma.nl
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk
Stadhouderskade 34-35 , 1071 ZD Amsterdam
h.jahae@abma.nl
www.abma.nl


JAIRAM , G.
Advocaat bij Jairam & Soffers ; beëdiging 1991
Weteringkade 9 , 2515 AK Den Haag
Advocaat bij Beeklaan 79 , 2562 AC Den Haag
Tel 070-3920248 , fax 070-3920249
Advocaat bij advocatenkantoor Jairam
Middellandplein 2-A , 3021 BR Rotterdam
Tel 010-4250280 , fax 010-4250281
info@advokaat.net
www.advokaat.net


JAKIMOWICZ , C.M. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
jakimowicz@trenite.com
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Tel 010-4042570 , fax 010-4042061
catherine.jakimowicz@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com


JAKOBS - HIEMSTRA , M. ; Mw.
Advocaat bij Aberson advocaten ; beëdiging 1997 en 2002
Postbus 1089 , 3600 BB Maarssen
Tel 0346-561132 , fax 0346-574161
kantoor@abersonadvocaten.nl
www.abersonadvocaten.nl


JALINK , D. , geboren mei 1948 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 nov 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 07-06-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Lid
Voorzitter Stichting Uitgeverij De Berk te Overveen
Secretaris Bibliofiel en Grafisch Genootschap Het Beschreven Blad te Haarlem
apr 1997
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
Secretaris bestuur Stichting Perspektief te Amsterdam van 19-05-2000
Lid Adviesraad Toonkunstkantoor te Amsterdam van 01-06-1999
Secretaris Bibliofiel/Grafisch genootschap Het Beschreven Blad te Haarlem van 01-01-1999
Voorzitter bestuur Stichting uitgeverij De Berk te Overveen van 26-08-1994

JAMES - HEYBOER , F. ; Mw.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 16 jan 1989


JANBROERS , A.E.P.M.
Notaris te Noordwijk , arrondissement Den Haag
Kantoor Hoeken, Van & Janbroers ; Noordwijk


JANETZKY , C.R. ; Mw.
Rechten 1991
Communicatie-trainer, Zelfstandig Gevestigd
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


JANGALI , S.S. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 23488 , 1100 DZ Amsterdam ; beëdiging 1988
Tel 020-6911199 , fax 020-6963267


JANKIE , A. ; Mw.
Advocaat bij De Loos & Schrijver advocaten
Postbus 453 ; beëdiging 2001
2240 AL Wassenaar
Tel 070-5119263 , fax 070-5114552
a.jankie@deloos-schrijver.nl


JANKIE , S.
Advocaat bij Angad Gaur c.s. ; beëdiging 1988
Laan Van Meerdervoort 24 , 2517 AK Den Haag
Advocaat bij advocatenkantoor A.G. LAW
Laan van Meerdervoort 24 , 2517 AK Den Haag
Tel 070-3655849 , fax 070-3656765
Advocaat bij Trekweg 251 , 2516 SK Den Haag
Tel 070-3192815 , fax 070-3193053


JANKOVICH , I.M.G.
Bij Legal Flex Force, intermediair voor juristen


JANKOVICH DE LESZENICE , J.M.G. ; Mw.
Advocaat bij Vrisekoop Majoor v.Spaendonck ; beëdiging 1988
Sophialaan 43 , 1075 BM Amsterdam


JANMAAT - UIJTEWAAL , A.J. ; Mw.
Advocaat bij Van Slagmaat advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 14093 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2313523 , fax 030-2312754
a.j.janmaat-uijtewaal@balienet.nl
a.j.janmaat-uijtewaal@vanslagmaat.nl
www.vanslagmaat.nl


JANMAAT , B.F.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Tuijn advocatenkantoor ; beëdiging 1996
Kruisstraat 307 , 3581 GK Utrecht


JANMAAT , M.J.C. , geboren 1954 ; Drs.
Commissaris NedGraphics Holding N.V.
Voorzitter Geschillencommissie CAO Thuiszorg
CAO Jeugdhv. en Sociaal Plan
Oud-functies:
Directeur NedGraphics Holding N.V.
Directeur NedGraphics Management B.V.


JANS , G.E.
Advocaat bij Jans Offreins & Hagenaars ; beëdiging 1988
Postbus 15101 , 1001 MC Amsterdam
Tel 020-4207700 , fax 020-4213005
Tel 020-4207766 , fax 020-4213065
ge.jans@planet.nl


JANS , J. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen van 01-01-2002
NU Assen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JANS , J.H. ; Prof.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Europese Integratie en mededingingsrecht
Hoogleraar Recht van de Europese Unie
tel 020 5254603 , fax 020 5252900
jans@jur.uva.nl
TEVENS
Directie / management Instituut voor Internationaal Juridisch onderzoek
Privé adres: Patrijslaan 9 , 1343 AC Almere , Tel. 036 5384092


JANSBERG , A.G.M. ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 24 mrt 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 24 mrt 1986
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 20 jul 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 29 jun 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 15 nov 1991
Rechter rechtbank Maastricht 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 6 aug 1993
Vice-President rechtbank Maastricht 8 jul 1994
NU Maastricht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
aug 1997
Voorzitter Sittards mannenkoor Si-Tard te Sittard van 27-03-2000
Docent opleiding Advocatuur (NOVA)
INFO
Lid van de Rotary
Past president Rotary Club Geleen te Geleen van 21-06-2001


JÄNSCH , C.A.D. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1996
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Advocaat bij Promes Trenité Van Doorne ; beëdiging 1996
Postbus 504 , Willemstad/Curaçao, Nederlandse Antillen
Tel 00599-94613400 , fax 00599-94612023
jansch@promes-trenite.com


JANSE , C.
Advocaat bij De Saen advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 1049 , 1500 AA Zaandam
Tel 075-6351141 , fax 075-6314491
dessen@desaenadvocaten.nl
desaen@desaenadvocaten.nl


JANSE , F.A.
Advocaat bij Bouwman & Rhodius ; beëdiging 1995
Postbus 13266 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2724500 , fax 030-2721585
janse@bouwman-rhodius.com
Advocaat bij De Koning & Janse advocaten
Postbus 271 , 3770 AG Barneveld
Tel 0342-425642 , fax 0342-408042
janse@dkj.nl
www.dkj.nl


JANSE DE JONGE , F.J. , Floris ; Dhr.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amstelland


JANSE , H.J.
Advocaat bij Cats advocaten ; beëdiging 1999
Nassaulaan 28 , 7811 GK Emmen
Tel 0591-614645 , fax 0591-613388
Advocaat bij Hansma & Janse advocaten en Procureurs ; beëdiging 1999 en 2003
Heresingel 18 , 9711 ET Groningen
Tel 050-3133433 , fax 050-3 133533


JANSE DE JONGE , J.A. , geboren mei 1946 , Johannes Antonius
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 25 feb 1993
Rechter rechtbank Utrecht 1 jan 1996
Rechter rechtbank Middelburg 10 augustus 1998
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997


JANSE DE JONGE , J.J.J.
Advocaat bij Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1996
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
jansedejonge@hrd.nl
www.hrd.nl


JANSE van MANTGEM - VERDONK , J.M. , geboren mei 1960 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 28 januari 2000
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 maart 2000
Rechter Rechtbank Haarlem van 01-02-2001
NU Haarlem Rechtbank Rechter
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JANSE , L. , geboren apr 1961 ; Dhr.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 10 jan 1997
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 19 nov 1997
Rechter rechtbank Alkmaar 9 november 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 7 juni 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 7 juni 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 7 juni 1999
NU Alkmaar Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Alkmaar stafjurist
Voorzitter klachtencommissie Cliënten van de Brijder Stichting te Alkmaar van 06-09-1999
Lid commissie van toezicht en voorzitter eklagcommissie van de P.I. Toorenburgh, unit Zuyde te Heerhugowaard van 01-01-2000


JANSE DE JONGE , L.A.J.
Notaris te Middelburg, arrondissement Middelburg
Kantoor Janse de Jonge & Van Wouwe ; Middelburg


JANSE , R.J.F. , Rob ; Dhr.
Human Resource Man Billiton
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Schiedam


JANSE van MANTGEM , R.P.M.
Advocaat bij Heijder advocaten ; beëdiging 1983
Banstraat 34 , 1071 KA Amsterdam
Tel 020-6717554 , fax 020-6733381


JANSEMA , B.P ; Ing.


JANSEN , A.C.H.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3602855
jansen@nijmegen.dirkzwager.nl
Tel 024-3813153 , fax 024-3233419
b.jansen@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl


JANSEN , A.D.
NLRM
Rechter-plaatsvervanger Den Haag
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de directie van IBO BV , Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen
apr 1997


JANSEN , A.E. , geboren apr 1929 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 94 95 96 97 98 99/00
Waarnemend griffier kantongerecht Harderwijk 4 apr 1957
Gerechtssecretaris 1e klasse Harderwijk 18 jul 1957
Gerechtssecretaris kantongerecht Amsterdam 16 sep 1957
Gerechtssecretaris kantongerecht Hilversum 16 dec 1958
Griffier kantongerecht Assen en Emmen 13 apr 1960
Mede benoemd griffier kantongerecht Winschoten 16 nov 1960
Griffier kantongerecht Zuidbroek 17 feb 1961
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 24 nov 1961
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 10 apr 1963
Rechter rechtbank Roermond 22 sep 1965
Kantonrechter Alkmaar 14 dec 1971
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 16 apr 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 13 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 15 sep 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 15 sep 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 15 sep 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 15 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle van 01-01-2002
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Opgave van bijbanen beschikbaar
07 jan 1998
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JANSEN - STEINBACHER , A.H.M. , geboren mrt 1930 ; Mw.
NLRM 80
Advocaat en procureur Maastricht 8 nov 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 3 jul 1972
Rechter rechtbank Maastricht 6 aug 1973
Vice-president rechtbank Maastricht 24 okt 1979


JANSEN , A.J.A.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
a.jansen@vandiepen.com
www.vandiepen.com


JANSEN , A.J.M.
Notaris te Stadskanaal , arrondissement Groningen
Kantoor Dijkstra Jansen Bergman ; Stadskanaal


JANSEN , A.M.E. ; Mw.
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Rechtshulp Rotterdam-Noord ; beëdiging 2000
Postbus 27561 , 3003 MB Rotterdam
Tel 010-4658777 , fax 010-4668375


JANSEN , A.W.O.
Notaris te Arnhem , arrondissement Arnhem
Kantoor Dirkzwager ; Arnhem
INFO
In 1998 Voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de oude Broederschap


JANSEN , B.G. ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1995
Postbus 1174 , 3000 BD Rotterdam
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
info@nysingh.nl
www.nysingh.nl


JANSEN , C.C.H.
Notaris te Enkhuizen, arrondissement Alkmaar
Postbus 58 , 1600 AB Enkhuizen


JANSEN , C.H.M. , geboren jul 1937 (of Chr.H.M.) ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 sep 1963
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 jan 1964
Gedetacheerd 2e Kamer Staten-Generaal t.b.v.werkzaam Vaste Commissie voor Justitie 1 jan 1966
Secretarie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 jan 1989
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 4 nov 1989
Rechter rechtbank Den Haag 30 mrt 1971
Raadsheer Hof Den Haag 28 jul 1979
Vice-President Hof Den Haag 4 feb 1988
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 5 dec 1991
Raadsheer in buitengewone dienst Hoge Raad van 27-02-2002
NU Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Raadsheer in buitengewone dienst
TEVENS
Lid van de Benelux Studiecommissie tot eenmaking van het recht ( 1977/1978)
Auteur en redacteur van de losbladige uitgave "Onrechtmatige daad" (1965)
Lid van de Commissie Financiën van de Stichting Jeugd Symphonie-orkesten Oegstgeest (1992,
daarvoor oprichter en Lid van het bestuur
Lid van de Benelux Studiecommissie tot eenmaking van het Recht (1977/1978)
Auteur en redacteur van de losbladige uitgave : "Onrechtmatige daad" (1965)
Lid van de Commissie Financiën van de Stichting Jeugd Symphonie-orkesten Oegstgeest (1992,
daarvoor oprichter en Lid van het bestuur)
INFO
Hij verschoonde zich niet toen hij als Raadsheer in een kamer in cassatie moest oordelen over de
boedelscheiding van een voormalig gerechtsauditeur van de Hoge Raad.Een klacht in
"Straatsburg" over o.m. dat punt is afgeketst.
Een klacht ter zake ingediend bij de Procureur-Generaal en de President van de Hoge Raad weigert
men in behandeling te nemen.
Als zelfs raadsheren van de Hoge Raad zich niet meer verplicht voelen zich conform de wet (zie Rv.
artikel 29-34) en hun ambtseed te verschonen , waar blijven we dan ? Schande.
TEVENS opgave november 2000
Lid van de Benelux-studiecommissie tot eenmaking van het recht (plusminus 1977/1978);
Brussel ; onbezoldigd
Auteur en Redacteur van de losbladige uitgave "Onrechtmatige daad" (1965) Kluwer ; Deventer ; bezoldigd Lid van de Commissie Financiën van de Stichting Jeugdsymphonie Orkesten Oegstgeest (1992), daarvoor oprichter en Lid van het bestuur ; Oegstgeest ; onbezoldigd
Lid van het bestuur van de Stichting Fronto -Temporale Dementie te Rotterdam (1998) ; onbezoldigd
Lid Benelux-studiecommissie tot eenmaking van het recht te Brussel van 01-01-1978
Auteur en redacteur van de losbladige uitgave Onrechtmatige daad, Kluwer te Deventer
Lid van het bestuur Stichting Fronto -Temporale Dementie te Rotterdam


JANSEN , C.J.H. , geboren sep 1961 ; Prof. (of C.H.J.)
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair hoofddocent Universiteit te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 20 apr 1993
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301
Hoogleraar rechtsgeschiedenis
TEVENS
Geen bijbanen
25 jan 1997
INFO
Privé adres: Gorterlaan 29 , 9721 ZA Groningen , Tel. 050 5264517 , 024-3616164 of 3612186


JANSEN , C.R.
Advocaat bij advocaten antoor Wapperom Wijnstraat 209 ; beëdiging 2003
3311 BV Dordrecht
Tel 078-6399900 , fax 078-6399761


JANSEN , C.W.F.
Advocaat bij Jansen & Alderlieste ; beëdiging 1982
Schuilingsoord 37 , 3079 NE Rotterdam
Tel 010-4836366 , fax 010-4828420


JANSEN , C.W.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529560 , fax 070-3546089
cjansen@houthoffnl


JANSEN , E.E.F. ; Mw. Drs.
Economie 1995
Fiscaal Recht 1996
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


JANSEN , E.H.
Notaris te Zevenhuizen (ZH) , arrondissement Den Haag
Kantoor Mr. E.H. Jansen Notaris ; Zevenhuizen (Zh)
Postbus 91 , 2760 AB Zevenhuizen Zh
Notaris@ernstjansen.Demon.nl
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


JANSEN , E.P. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Middelburg van 01-02-2001
NU Middelburg Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1970
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Postbus 34140 , 3005 GC Rotterdam
Tel 010-4225088 , fax 010-4180517
Adviseur Becht Beheer BV en Delta Marina BV te Kortgene van 01-12-1989
Lid klachtencommissie Vereniging Incasso advocaten te Rotterdam van 01-01-2000
Adviseur Spanhoff Groep (Rotterdamse Apothekersgroep) te Rotterdam van 01-01-2001
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar dan sinds wanneer niet meer?


JANSEN , E.P.M.
Notaris te Hellendoorn , gem. Almelo , arrondissement Almelo
Postbus 18 , 7447 ZG Hellendoorn


JANSEN , E.R. , geboren augustus 1944
NLRM
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 2 november 1999


JANSEN , F. ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Hertogenbosch van 01-04-2002
NU Den Bosch Rechtbank Raio
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JANSEN , F.H.C. , geboren 05-05-1970
INFO
Woonplaats Rotterdam


JANSEN , F.M.
Notaris te Oosterhout , arrondissement Breda
Kantoor Jansen & Heijkants ; Oosterhout


JANSEN , F.M. , geboren mrt 1913
NLRM 71 80
Directeur distributiekring Maarssen 1 sep 1.939
Jurist in algemene dienst gemeente Den Bosch 1 jan 1943
Adjunct-secretaris tribunaal Breda 16 nov 1945 tot jun 1948
Juridisch assistent Hoge Autoriteit Den Bosch jun 1190 tot 1 nov 1952
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 5 okt 1948
Griffier kantongerecht Helmond 14 okt 1950
Substituut-griffier rechtbank Breda 27 nov 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 27 mei 1957
Rechter rechtbank Arnhem 1l3 sep 1959
Raadsheer Hof Den Bosch 11 mrt 197


JANSEN , F.P.J.R.
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1977
Postbus 7160 , 4800 GD Breda
Tel 076-5225922 , fax 076-5227711
f.jansen@quarles.nl
www.quarles.nl


JANSEN , G. , Gerard ; Dhr.
Bedrijfsjurist Nat-Ned.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag


JANSEN , G.A. ; Mw.
Advocaat bij De Vilder & Van Oosten advocaten Stadionplein 25 ; beëdiging 2003
1076 CG Amsterdam
Tel 020-6767878 , fax


JANSEN OP DE HAAR , G.A. , geboren jun 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Advocaat en procureur Arnhem en Den Haag 1946
Rechter rechtbank Alkmaar 12 sep 1961
Vice-president rechtbank Alkmaar 27 mrt 1973


JANSEN , G.A.M.
Advocaat bij BVB advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 7289 , 2701 AG Zoetermeer
Tel 079-3203540 , fax 079-3203549
jansen@bvbadvocaten.nl
www.bvbadvocaten.nl


JANSEN , G.H.H. ; Mw.
Rechten 1984
Echtscheidingsbemiddelaar
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


JANSEN , G.J.


JANSEN , H.A.M.
Advocaat bij Jansen & Bartels advocaten ; beëdiging 1972
J.Vermeerstraat 81 , 1071 DP Amsterdam


JANSEN - Van der HOEK , H.E. ; Mw.
pb.179 , 3300 AD Dordrecht
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


JANSEN , H.G.T.J. , geboren feb 1940 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 aug 1990
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Barents & Krans ; beëdiging 1972
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
jansen@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
TEVENS
Secretaris van de Advies Commissie Wetgeving van de NOvA ; Burgerlijk Recht
Plv. Voorzitter NSO-KOV (Kralingse Orkest Vereniging) van 01-01-2002
Lid Adviescommissie Burgelijk Recht NOVA van 01-01-2002


JANSEN , H.H.M.
Advocaat bij Mr. Zegers c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 56 , 1130 AB Volendam
Tel 0299-369918 , fax 0299-366582


JANSEN , H.J.
Notaris te Apeldoorn , arrondissement Zutphen
Kantoor Dijkstra De Graaff ; Apeldoorn, Epe


JANSEN , H.R. ; Mw.
Rechten 1970
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


JANSEN , I. , Igor ; Dhr.
Advocaat
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Bilthoven


JANSEN , I. , geboren aug 1946 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 2 aug 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 jun 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 jul 1992
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Hoofd en Raadadviseur Directoraat-Generaal, Wetgeving Sector
Vermogensrecht 1995-1996
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
TEVENS
Voorzitter Stichting Beheer Bewonersgelden Het Westerhonk te Monster
Voorzitter Klachtencommissie Sociaal Pedagogisch Centrum Sandhage te Den Haag
Lid van de ledenraad van de Vereniging 's-Heerenloo te Ermelo
Voorzitter Stichting Beheer Bewonersgelden Het Westerhonk te Monster van 04-12-1986
Voorzitter klachtencommissie-zorg De Compaan/Het Westerhonk te Den Haag van 01-01-1999 Kernredacteur wetteneditie Schuurman en Jordens Kluwer te Alphen a/d Rijn van 01-01-1998
Voorzitter redactie Tijdschrift voor Familie -en Jeugdrecht (FJR) van 01-01-1989
Kernredacteur Personen- en Familierecht Kluwer van 01-01-1990
Voorzitter klachtencommissie-zorg Stichting Ipse te Nootdorp van 01-07-2002
Lid RAIO-selectiecommissie van 01-01-2003
Lid CALRM te Den Haag van 01-01-2003
Voorzitter Stichting Beheer Bewonersgelden Het Westerhonk te Monster van 04-12-1986
Voorzitter klachtencommissie-zorg De Compaan/Het Westerhonk te Den Haag van 01-01-1999
Kernredacteur wetteneditie Schuurman en Jordens Kluwer te Alphen a/d Rijn van 01-01-1998
Voorzitter redactie Tijdschrift voor Familie -en Jeugdrecht (FJR) van 01-01-1989
Kernredacteur Personen- en Familierecht Kluwer van 01-01-1990
Voorzitter klachtencommissie-zorg Stichting Ipse te Nootdorp van 01-07-2002
Lid RAIO-selectiecommissie van 01-01-2003
Lid CALRM te Den Haag van 01-01-2003


JANSEN , J.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2001
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153205 , fax 070-5153131
jarn.jansen@prdf.nl
www.prdf.nl


JANSEN , J.B.A.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1993
Postbus 82 , 8260 AB Kampen
bjansen@dommerholt.nl
Tel 038-3372020 , fax 038-3372021
jba.jansen@dommerholt.nl
Postbus 10210 , 7301 GE Apeldoorn


JANSEN , J.E. ; Mw. (of J.E. van den)
Advocaat bij Bernhaege advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 557 , 5460 AN Veghel
Tel 0413-352211 , fax 0413-352777
j.e.jansen@bernhaege.nl
www.bernhaege.nl
INFO


JANSEN , J.E. , Hans Eric , geboren 1937 ; Dhr.
Voorzitter Raad van Bestuur Delta Lloyd Nuts Ohra N.V.
Voorzitter Nederlandse Hartstichting
Voorzitter Gedelegeerden van de Stichtingsraad Nederlandse Hartstichting
Voorzitter Raad van Comm. Berlinische Lebensversicherung
Voorzitter Raad van Comm. Brunel International N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Delta Lloyd Levensverzekering N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Koninklijke Hausemann & Hötte N.V.
Voorzitter Raad van Comm. N.V. Nationaal Spaarfonds
Commissaris De Nederlandse Luchtvaartpool N.V.
Commissaris Ennia Caribe.
De heer J.E. Jansen was van 1965 tot 1983 werkzaam bij IHC(o.a. secretaris raad van bestuur, divisie directeur IHC-SBMGroep). Van 1984 tot 1988 was de heer Jansen directeur vanPakhoed Holding N.V., waarna hij tot 1991 managing director fusies en overnames Europa van de Citibank was. In 1991 volgde zijn benoeming tot Lid van de raad van bestuur van Delta Lloyd waarna hij in 1992 tot Voorzitter werd benoemd. Commissariaten bekleedde hij bij NCM Holding N.V., N.V.Noord-Braband Maatschappij van Verzekering op het Levenen bij Delta Lloyd Bank N.V.


JANSEN , J.E. ; Dhr.
Senior-gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep van 01-03-2003
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Senior-gerechtsauditeur
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JANSEN , J.G. ; Mw.
Advocaat bij Schaap & Van Harskamp ; beëdiging 1995
Lasondersingel 176 , 7514 BX Enschede
Advocaat bij Schrijver advocaten
Postbus 88 , 7490 AB Delden
Tel 074-3761197 , fax 074-3764742
Advocaat bij Van Beek & Drosten
Hengelosestraat 141 , 7521 AA Enschede
Tel 053-4326560 , fax 053-4326339
info@vanbeekendrosten.nl
www.vanbeekendrosten.nl


JANSEN , J.G.H. ; Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771590 , fax 020-4715381
john.jansen@debrauw.com
www.debrauw.com


JANSEN , J.J.J. , Janine ; Mw.
De Bevelanden
Advocaat bij Postbus 63 , 4420 AC Kapelle ; beëdiging 1989
Tel O113-344040 , fax O113-342454
Postbus 25 , 4420 AA Kapelle
jjjjansen@zeelandnet.nl
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998)
Beëdigd: 22-03-89
Biezelingsestraat 39 , 4421 BN Kapelle
Postbus 25 , 4420 AA Kapelle
tel 0113-344040 , fax 0113-342454
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
jjjjansen@zeelandnet.nl
Arrondissement Middelburg


JANSEN , J.J.M. ; Prof. Dr.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Capaciteitsgroep Belastingrecht
tel 010 4081633 , fax 010 4089179
Hoogleraar BelastingrechtHoogleraar Bijzonder hoogleraar belastingrecht in het bijzonder gaat hij zich bezighouden met de fiscale comptabele toepassing en fiscale winstbepaling
tel 010 4081633 , fax 010 4089179
jansen@frg.eur.nl
INFO
Bijzonder hoogleraar belastingrecht in het bijzonder gaat hij zich bezighouden met de fiscale comptabele
toepassing en fiscale winstbepaling


JANSEN , J.M. , geboren dec 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Universiteit van Nijmegen 1 dec 1971
Kabinetschef P.G.Hof Den Bosch 1 mrt 1975
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 aug 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 12 jul 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 26 jul 1980
Advocaat-generaal ressortsparket Den Bosch 23 sep 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 17 jun 1992
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 1994
Raadsheer Hof Den Bosch 13 november 1998
NU
Kantonrechter-plaatsvervangerHelmond
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch


JANSEN , J.N.M.
Advocaat bij Belastingdienst/Centrum voor ICT Afdeling juridische Zaken ; beëdiging 2001
Postbus 9050 , 7300 GM Apeldoorn
Tel 055-5287153 , fax 055-5283897
jwm.ansen@belastingdienst.nl


JANSEN , J.P.M.


JANSEN , J.Y.B. , geboren sep 1959 ; Dhr. Drs.
NLRM 96 97 98 99/00
Juridisch Medewerker bij de C.B.T.B. te Leeuwarden
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 1 aug 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 aug 1995
Rechter rechtbank Leeuwarden 28 nov 1996
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter Scouting Bolsward
Lid Bestuur CDA Bolsward
Lid Rotary Bolsward
Verteller kindernevendienst Geref.Kerk Bolsward
21 jan 1997
Voorzitter Stichting die de plaatselijke scoutinggroep ondersteunt van 01-10-1996
Lid Geschillencommissie Scouting Nederland van 01-01-2001
Bestuurslid Hendrick Nannes-Catrijn Epesstichting van 01-01-2001
Lid begeleidingscommissie Sociaal Plan Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie van 01-01-2000 tot 01-01-2002


JANSEN , K.G. ; Mw.
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos & Pen ; beëdiging 2000
Van Vollenhovenstraat 31 , 3016 BG Rotterdam
Tel 010-4364311 , fax 010-4366700
rotterdam@ssrp.nl


JANSEN na 1998 JANSEN - GRIT , L. , geboren sep 1950 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 14 feb 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 december 1998
Rechter rechtbank Maastricht 28 december 1998
NU Maastricht Rechtbank Rechter
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS
Vertaalster ; Eigen vertaalbureau Grit en Jansen VOF
Advocaat
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


JANSEN , L.E.
Advocaat bij Jagtenberg & Jansen advocaten 27 c ; beëdiging 2003
2132 MS Hoofddorp , Tel 020-6536540 , fax 020-6534643
lejansen@jagtenbergjansen.nl
www.jagtenbergjansen.nl


JANSEN , M.
Advocaat bij Vink & Partners advocaten Belastingadviseurs & Notaris ; beëdiging 2000
J.J. Viottastraat 43 , 1071 , fax Amsterdam
Tel 020-5732121 , fax 020-5732173
vinkpart@xs4all.nl
Advocaat bij Vink & Partners advocaten Belastingadviseurs & Notaris
mjansen@vinkenpartners.nl


JANSEN , M. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
Tel 020-5785932 , fax 020-5785814
marijke.jansen@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com


JANSEN , M.
Advocaat bij Jansen & Sparreboom advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 959 , 3200 AX Spijkenisse
Tel 0181-659166 , fax 0181-690233
info@jansensparreboom.com
www.jansensparreboom.com


JANSEN , M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
manon.jansen@nautadutilh.com
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com


JANSEN , M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
merel.jansen@debrauw.com
www.debrauw.com


JANSEN , M.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1992
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517164 , fax 020-6273458
mike.jansen@bakernet.com
www.bakernet.nl


JANSEN , M.A.J. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax O2O-6612827
mariekeJansen@nautadutilh.com
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
marieke.jansen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com


JANSEN , M.A.J.M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240468 , fax 010-2240062
marjolein.jansen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com


JANSEN OF LORKEERS , M.C. , Marja ; Mw.
Directeur Bureau voor Rechtshulp Bisschopstraat 12 7513 AK Enschede
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


JANSEN , M.C.


JANSEN , M.G. , Menno ; Dhr. Drs.
Advocaat bij De Leeuw Pesman en Kramer ; beëdiging 1993
Postbus 1178 , 1500 AD Zaandam
Advocaat bij Pesman advocaten
Postbus 36310 , 1020 MH Amsterdam
Tel 020-6352020 , fax 020-6352021
menno.jansen@pesman.nl
mjansen@pesman.nl
www.pesman.nl
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zaanstreek


JANSEN - van BEEK , M.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Helvoort De Vries Van de Meulengraaf ; Notarieel jurist ; beëdiging 1998
Postbus 167 , 3680 AD Best
Tel 0499-334334 , fax 0499-374295
best@vanhelvoortdevries.nl
www.vanhelvoortdevries.nl


JANSEN , M.J.R.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
mjrjansen@lagrolaw.nl
www.lagrolaw.nl


JANSEN , M.M.
Jaarverslag Achmea Groep 1999;
Lid van de Raad van Afgevaardigden van de Stichting PVF Nederland


JANSEN , M.M. ; Mw.
NLRM 99/00
Rechten 1959
Hoge Raad Gerechtsauditeur Hoge Raad 15 jan 1996
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1999
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
jansen@em-advoc.nl
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn


JANSEN , N.M. ; Mw.
Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 1995
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4611545
n.Jansen@mend.nt
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten
n.jansen@mend.nl
www.mend.nl


JANSEN , N.R.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1991
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517532 , fax 020-6267949
Advocaat bij advocatenkantoor mr. N.R. Jansen
Koningslaan 54 , 1075 AE Amsterdam
Tel 020-3053535 , fax 020-3053530


JANSEN , O.J.D.M.L. , geboren februari 1967 ; Dhr. Dr. UHD
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 13 januari 2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch van 30-11-2000
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
G.J. Wiarda Inatituut- Utrechts Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Bestuursrecht, straf- en strafprocesrecht, Eiropees Bestuursrecht, transnationaal bestuursrecht
tel 030 25372 , fax 030 2537242
o.jansen@law.uu.nl
Senior onderzoeker centrum voor rechtshandhaving en Europese integratie G.J. Wiarda Instituut Universiteit Utrecht te Utrecht
Lid politieklachtencommissie te Amsterdam
Plaatsvervangend voorzitter bezwaarschiftencommissie gemeente Maasdriel
Redactielid Handboek Algemene wet bestuursrecht
Annotator rechtspraak Algemene wet bestuusrecht
Voorzitter bezwaarschriftencommissie Gemeente Wijche


JANSEN , P.C.H. , Peter ; Dhr.
Advocaat bij Jansen c.s. ; beëdiging 1977
Advocaat bij Jansen c.s. advocaten
Postbus 3373 , 4700 GJ Roosendaal
Tel 0165-554260 , fax 0165-555104
jansencs@trefnl
Tel 0165-554200 , fax 0165-555104
info@jansenadvocaten.nl
www.ansenadvocaten.nl
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Roosendaal


JANSEN , P.G.M. , geboren mrt 1953
NLRM 91 92 96 97 98
Advocaat bij Geert Grootestraat 13a , 7411 GS Deventer ; beëdiging 1987
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 feb 1996
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (info sep 2000)


JANSEN , P.J. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Alkmaar van 01-01-2003
NU Alkmaar Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij advocatenkollektief Zaanstreek ; beëdiging 1989
Postbus 1049 , 1500 AA Zaandam
Advocaat bij De Saen advocaten
Postbus 1049 , 1500 AA Zaandam
Tel 075-6351141 , fax 075-6314491
desaen@desaenadvocaten.nl
Docent OSR Juridische opleidingen te Utrecht van 01-03-1997
Lid Commissie Bezwaar en Beroep van de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam van 01-01-2003
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer?


JANSEN , P.L.
Advocaat bij Hoegen Dijkhof & Van Brakel ; beëdiging 1995
Postbus 14215 , 3508 SH Utrecht


JANSEN , R.A.F.
Advocaat bij Blonk & Jansen advocaten ; beëdiging 1991
William Boothlaan 14 , 3012 VJ Rotterdam
Tel 010-4113093 , fax 010-4113019


JANSEN , R.B.A. , Roger ; Dhr.
Dir.Secretaris DSM Limburg BV.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Mijnstreek


JANSEN , R.H.M. , geboren dec 1956 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 jul 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 20 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 aug 1988
Rechter rechtbank Den Haag 12 jan 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 10 sep 1993
Ontslag
Vice-president rechtbank Utrecht 1 sep 1997
NU Utrecht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Coördinator Internationale Zaken van Stichting Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen (onafhankelijke
stichting bemand door leden van de rechterlijke Macht ; zie Telegraaf 28 sep 1996
Vice-voorzitter van het dagelijks bestuur Centre for International Legal Corporation (CILC) te Leiden van 01-01-1998
Lid van de maatschappelijke adviesraad maatschappij - en gedragswetenschappen NWO Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek te Den Haag van 01-01-1998
Lid van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar eenheid van rechtspraak Ministerie van Justitie te Utrecht van 01-01-2001
Lid van het projectteam consistente straftoemeting Project Versteking Rechtelijke Organisatie te Amersfoort van 01-01-2000
Key-expert van het tacis-project inzake versterking van de RM in de Oekraïne Europese Commissie te Brussel van 01-01-2000
Key-expert in een samenwerkingsproject inzake versterking van de RM in Yemen Ministerie van Buitenlandse zaken te Den Haag van 01-01-2000
Key expert in een project inzake reform of the legal and judicial system in Ethiopia United Nations Development Project te Ethiopia van 01-01-2003
Expert van het european commission's phare horizontal programme on justice and home affairs;
Reinforcement of the Rule of Law in Central en Eastern Europa Europese Commissie te Brussel van 01-01-2000
Member Advisory Board of te Open sosiety Intitute's EU Accession Monitoring Program on Judicial
Capacity Soros Foudation te Budapest Hongarije van 01-01-2002
Expert Consultative Council of European Judges to the Committee of ministers of the Council of
Europa Council of Europa te Straatsburg van 01-01-2003
Lid dagelijks bestuur DASEC te Rotterdam van 01-01-2000 tot 01-09-2000
Redactielid Trema van 01-01-2001 tot 01-09-2001


JANSEN , R.J.J. ,geboren mrt 1931
NLRM 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam belastingdienst , II.hoofdinspecteur-titulair Amsterdam apr 1953
Raadsheer Hof Amsterdam 19 sep 1973
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 15 jan 1977
Vice-President Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 jan 1991
NU
Hoge Raad Vice-President ; Fiscale Kamer
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Vice-President - Fiscale Kamer (info sep 2000)
TEVENS
Examinator bij de Stichting tot organisatie van de federatieve examens voor belastingconsulent en
belastingassistent (1978)
Secretaris van de Afdeling Gooi-en Eemland van het Nederlands Klassiek Verbond (1984)


JANSEN , R.M.C.
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 1993
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
advocaten@cleerdinenhamer.a2000.nl
jansen@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl


JANSEN , R.S.W.H.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 155 , 2800 AD Gouda
Tel 0182-518433 , fax 0182-522684
rjansen@lagrolaw.nl


JANSEN , S. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
sigrid.jansen@allenovery.com
www.allenovery.com


JANSEN , S.E.J. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
simone.jansen@debrauw.com
www.debrauw.com


JANSEN , S.S. ; Mw.
Juriste
Servaes Noutstraat 12-III , 1074 ED Amsterdam
tel 020 6640915
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: vreemdelingenrecht


JANSEN , S.V.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 15680 , 1001 ND Amsterdam
Tel 020-6262758 , fax 020-6272462
svjansen@moszkowicz.nl


JANSEN , T.A.M. , Tup ; Dhr.
Notaris te Ridderkerk , arrondissement Rotterdam
Postbus 27 , 2980 AA Ridderkerk
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Bosch


JANSEN Zie HENDRIKS - JANSEN , T.C.M. , geboren feb 1942 ; Mw.


JANSEN SCHOONHOVEN , T.J. , geboren okt 1930
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter rechtbank Utrecht 26 nov 1986
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Voorzitter Stichting Continuïteit Breevast (jaarverslag Breevast 1998)
Voorzitter Stichting Administratiekantoor van Aandelen Breevast n.v.
INFO
Lid van de Rotary


JANSEN , T.S.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1998
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
timo.jansen@allenovery.com
www.allenovery.com


JANSEN , Th.A.
Advocaat bij Jansen & De Boer ; beëdiging 1972
Leeuwarderweg 8 , 8605 AH Sneek
Tel 0515-418855 , fax Q515-417769


JANSEN - van ESSEN , V.E. ; Mw.
Advocaat bij Oostnederland Zorgverzekeraar ; beëdiging 1997
Advocaat bij Amicon Zorgverzekeraar
Postbus 75000 , 7500 KC Enschede
Tel 053-4853361 , fax 053-4853265


JANSEN , W. , geboren aug 1920 , Willem ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90
Administratief ambtenaar burgerlijke rechten 1 feb 1942
Secretaris reclasseringsraad Haarlem 1 mrt 1965
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 16 mei 1974
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Alkmaar 13 mei 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 20 feb 1986
INFO
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Overleden november 2000 (info Telegraaf)


JANSEN , W.A.F. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 07-04-2003
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Commissaris van politie Regiokorps Kennemerland
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JANSEN , W.I. ; Mw.
Advocaat bij Van Harmelen & Beijneveld ; beëdiging 1996
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1996
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313155 , fax 020-4313418
boekel.de.neree@bdn.nl


JANSEN , W.W.
Advocaat bij Siekman & Stassen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 670 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5541680 , fax 023-5624097
sso-mail@sso.nl
Advocaat bij advocatenkantoor W.W. Jansen
Kruisweg 656 , 2132 CI Hoofddorp
Tel 023-5621844 , fax 023-561048
jansenwim@hetnet.nl


JANSEN , W.Y. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1996
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313158 , fax 020-4313418
boekel.de.neree@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl


JANSEN , Y.F. ; Mw.
Advocaat bij Schaap & Van Harskamp ; beëdiging 1995
Lasondersingel 176 , 7514 BX Enschede


JANSENS - van GELLICUM , J.A. ; Mw.
Advocaat bij Van Mens en Wisselink ; beëdiging 2001
Postbus 2700 , 3000 CS Rotterdam
Tel 010-2010500 , fax 010-201050:
rotterdam@vanmens-wisselink.nl
www.vmw.nl


JANSMA , H.S.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 1 mrt 1974


JANSMA , J.A. , geboren mei 1902
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam dec 1924
Advocaat en Procureur Soerabaja okt 1925
Landsadvocaat mei 1948
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jul 1954
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Arnhem 13 sep 1954
Vice-president Hof Amsterdam 30 jan 1957
Vice-president Hof Arnhem 22 apr 1959


JANSMA , P.B. ; Drs.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam


JANSMA , T.J. , geboren dec 1919
NLRM 71 80 87 88/89 90
Juridisch assistent Hoge Autoriteit Amsterdam 1 apr 1946 tot 1 dec 1952
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 9 dec 1950
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 1 sep 1953


JANSON - SNEL , A.M. ; Mw.
Rechten 1972
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


JANSON , P.M. ; Mw.
Advocaat bij Waling Janson Koopal ; beëdiging 1989
Postbus 23186 , 3001 KD Rotterdam


JANSON , S.M.Q ; Mw.
Advocaat bij Groustra & van Gremberghen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 2982 , 1000 CZ Amsterdam
Tel 020-3305958 , fax 020-3305957
gg@gg-advocaten.nl


JANSONIUS , J. ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 1 apr 1966
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak.(rechtspraak.nl september 2003)
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JANSSE , A.Y.M. ; Mw.
Advocaat bij Fasseur & Partners ; beëdiging 1996
Postbus 700 , 3700 AS Zeist
Tel 030-6939516 , fax 030-6939807
d.fasseur@balienet.nl
jansse@fasseur.nl
www.fasseur.nl


JANSSE , I.B. ; Mw.
Advocaat bij De Jonge advocaten ; beëdiging 1997
Essenlaan 4 , 3062 NM Rotterdam
Tel 010-2140400 , fax 010-2140211
de.jonge.advocaten@balienet.nl
jansse@dejongeadvocaten.nl
www.dei ongeadvocaten.nl


JANSSE , P. , Paul, geboren 5 januari 1930 te Heemstede
INFO


JANSSEN , A.B. ; Mw.
Advocaat bij De Koning & Mulder ; beëdiging 1994
Postbus 74694 , 1070 BR Amsterdam


JANSSEN - DEK , A.E. ; Mw.
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden van 15-10-2002
NU Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JANSSEN , A.G. , geboren januari 1995 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Breda 5 januari 1995
NU
Breda raio
TEVENS
Geen bijbanen


JANSSEN , A.M.J.C. ; Mw.
Advocaat bij Braakman advocaten ; beëdiging 2003
Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
Tel 0492-544415 , fax 0492-527785
braakmanadvocaten@planet.nl


JANSSEN , A.P.P.
Advocaat bij Huys, Schyns en Grijmans ; beëdiging 1986
Postbus 139 , 5900 AC Venlo
jhuys@systemec.nl
Tel 077-3549168 , fax 077-3513491
advocatenkantoor@huys-en-partners.nl
Advocaat bij Kasteellaan 4 , 5932 AG Tegelen
Tel 077-4678611 , fax 077-3268370


JANSSEN , B.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 1998
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810847
b.janssen@hogevandenbroek.nl


JANSSEN , B.G. , geboren april 1972
Raio rechtbank Maastricht 1 januari 1998


JANSSEN , B.S.
Advocaat bij Van Traa advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
janssen@vantraa.nl
www.vantraa.nl


JANSSEN , C.A.


JANSSEN , C.C. ; Mw.
Beëdigd: 01-05-2002
Adriaanse & Van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg


JANSSEN - van OOSTERHOUT , C.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Oorsten & Op de Beek ; beëdiging 2000
Kerkstraat 38c , 5611 GK Eindhoven
Tel 040-2466250 , fax 040-2457219


JANSSEN , C.H.W. ; Mw.
Advocaat bij Jaegers & Soons ; beëdiging 2000
Postbus 1546 , 6501 BM Nijmegen
Tel 024-3607560 , fax 024-3607090
Advocaat bij De Mulzegger advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1008 , 6501 BA Nijmegen
Tel 024-3225370 , fax 024-3240678
Janssen@dmz.nl
www.dmz.nl


JANSSEN , C.M.X.C. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Logens & Loeff ; beëdiging 1997
Postbus 2888 , 3000 CUE Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
www.loyensloeff.com


JANSSEN , C.S.M. ; Mw.
Rechten 1996
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Wageningen


JANSSEN , D.A.C. ; Drs.
Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
bogaerts@nedernet.nl
janssen@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl


JANSSEN , F.M.A. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
frederique.Janssen@allenovery.com


JANSSEN , F.M.N.
Advocaat bij Valeriusplein 22 , 1075 BH Amsterdam ; beëdiging 1992
lexfj@xs4all.nl
Tel 020-6713332 , fax 020-6713382
Janssen@defalcojanssen.com
Advocaat bij VP De Falco Janssen advocaten
Tel 020-6713332 , fax 020-6713382
janssen@fjplaw.nl
www.fjplaw.com


JANSSEN , G.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1992
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
HTR@bit.nl
Advocaat bij Postbus 1062 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-6844800 , fax 024-6844755
info@recrejura.nl
Advocaat bij Janssen / Recrejura Advies & advocatuur


JANSSEN , G.
Advocaat bij Janssen c.s. ; beëdiging 1996
Van Z. van Nijeveltstraat 110 , 2242 AT Wassenaar
Advocaat bij GMW advocaten
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
info@gmw.nl
Advocaat bij advocatenkantoor Janssen
Postbus 79 , 2501 CB Den Haag
Tel 070-5119209 , fax 070-5113305
info@janssenadvocaten.nl
www.janssenadvocaten.nl


JANSSEN , G. ; Mw.
Juriste bij Pieter Baan Centrum
Borneolaan 528 , 1019 KJN Amsterdam
tel 020 6178023
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: strafrecht, tbs, penitentiair recht


JANSSEN , , G.H.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Eindhoven, Plaatsvervangend hoofd


JANSSEN , G.P.C. , geboren jul 1954 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 jan 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 jun 1996
Rechter Rechtbank Amsterdam van 14-08-1997
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Werkzaam bij het Bureau van de Nationale Ombudsman
TEVENS
Geen bijbanen
Commissie van beroep Golfclub Houtrak van 01-01-1996
Plv. voorzitter klachtencommissie Nederlands Psycho-analytisch Instituut van 01-01-1998
Voorzitter Stichting Rechtsbijstand Asiel Amsterdam te Amsterdam van 01-01-2000
@OPM
Dit suggereert mogelijke belangenverstrengeling, of op zijn minst een verlies van neutraliteit. Zou het niet
juister zijn als het Bureau van de Nationale Ombudsman dit soort dubbelfunctie zou vermijden teneinde
een imago van volstrekte onafhankelijkheid te bevorderen c.q. te handhaven?


JANSSEN , G.W.M. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 260 , 5300 AG Zaltbommel ; beëdiging 1984
Advocaat bij Mr. G.W.M. Janssen advocatenkantoor
Postbus 260 , 5300 AG Zaltbommel
Tel 0418-540880 , fax 0418-518430
gwmjanssen@xs4all.nl


JANSSEN , H.A.J.
Notaris te Heemskerk , arrondissement Haarlem
Postbus 16 , 1960 AA Heemskerk


JANSSEN , H.C.E.P.J
Advocaat bij Adv. kantoor Kézér c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 7113 , 5980 AC Panningen
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3605808
Janssen@nijmegen.dirkzwager.nl
Tel 024-3813127 , fax 024-3602855
e.janssen@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl


JANSSEN , H.C.J.G.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 12 feb 1973


JANSSEN , H.C.J.G. ; Prof. Dr.
Universiteit Twente
Faculteit Technologie en Management
Afdeling bedrijfsrecht
Hoogleraar Internationale Handelsbetrekkingen
tel 053 4893500
h.c.j.g.jansen@sms.utwente.nl


JANSSEN , H.C.M.M.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Koch Notarissen ; Den Haag


JANSSEN , H.J.M.
Advocaat bij Rijpkema & Miedema ; beëdiging 1978
Postbus 1586 , 9701 BN Groningen
Tel 050-3185286 , fax 050-3138296
rijpkema.miedema@balienet.nl
Advocaat bij Rijpkema Van der Veen advocaten & Mediators
info@rvdv-advocaten.nl
www.rvdv-advocaten.nl


JANSSEN - WIKKERS , H.P. ; Mw.
Advocaat bij Boekelman advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 80 , 5800 AB Venray
Tel 0478-515875 , fax 0478-515876
advoboek@plex.nl


JANSSEN , H.W.R.A.M.
Advocaat bij Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. ; beëdiging 1998
Postbus 2630 , 3000 CP Rotterdam
Tel 010-4244637 , fax 010-4244233
www.volkerwessels.com


JANSSEN , I.
Advocaat bij Van der Werf c.s. ; beëdiging 1993
Postbus 188 , 3740 AD Baarn
Tel 035-5417941 , fax 035-5418807
Igor@janssenvanderwerfnl
Advocaat bij Van As c.s. advocaten
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Tel 030-6032922 , fax 030-6000166
ijanssen@vanasadvocaten.nl
www.vanasadvocaten.nl


JANSSEN , I.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Bierens advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 92 , 5460 AB Veghel
Tel 0413-311777 , fax 0413-367865
info@bierens-advocaten.com
www.bierens-advocaten.com


JANSSEN , J. , geboren mrt 1946 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend-griffier Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 aug 1971
Plaatsvervangend-griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 8 okt 1971
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Amsterdam 2 dec 1971
Gerechtssecretaris Centrale Raad van Beroep 2 dec 1973
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Amsterdam 2 dec 1975
Stagiair werkzaam op het gebied van het Arbeidsrecht 2 dec 1975
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 16 nov 1977
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 21 dec 1979
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 25 feb 1987
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 26 okt 1993
Vice-president Centrale Raad van Beroep van 01-04-1994
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Vice-President
Secretaris van een kerkelijke tuchtcommissie van 01-01-1992


JANSSEN , J. , geboren aug 1946
NLRM 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 jun 1987


JANSSEN , J.A. , geboren nov 1922
NLRM 87 88/89 90
Plaatsvervangend-Lid Centrale Raad van Beroep 11 jun 1982
TEVENS
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor
constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Plaatsvervangend Lid (VWS)


JANSSEN , J.A.H.M. , geboren 07-09-1957 ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 22-04-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Afdelingshoofd SRK Rechtsbijstand te Zoetermeer
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Woonplaats Rotterdam


JANSSEN , J.A.M.
Advocaat bij Bout advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 7015 , 9701 JA Groningen
Tel 050-3136846 , fax 050-3132930


JANSSEN , J.A.M.J. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Goudse Rijweg ; beëdiging 1999
Postbus 44066 , 3006 HB Rotterdam
Tel 010-2332032 , fax 010-4136984
Advocaat bij Jacquemard advocaten ; beëdiging 1985 en 1999
Postbus 22203 , 3003 DE Rotterdam
Tel 010-2332032 , fax 010-4136984
janssen@jacquemardadvocaten.nl


JANSSEN , J.C.
Advocaat bij Poelman, Denneman, Bruinsma ; beëdiging 1976
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
jjanssen@hollapoelman.nl


JANSSEN , J.E.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
janerikjanssen@allenovery.com
janerik.janssen@allenovery.com
www.alenovery.com


JANSSEN , J.F.M. , geboren feb 1951 ; Dhr.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 22 mrt 1996
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JANSSEN , J.G.J.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1974
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460110 , fax 020-5460810
joop.janssen@stibbe.nl
www.stibbe.com


JANSSEN , J.H. , geboren sep 1967 ; Dhr.
NLRM 98 99/00
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Rotterdam van 01-10-1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 13-07-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank Raio
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JANSSEN , J.H.M.H.
Advocaat bij Janssen & Janssen-Dekkers ; beëdiging 1971
Postbus 448 , 6040 AK Roermond
Tel 0475-330932 , fax 0475-317370
Advocaat bij Janssen Dekkers advocaten
jadekadv@xs4all.nl


JANSSEN , J.J.A. ; Drs.
Advocaat bij Janssen c.s. ; beëdiging 1983
van Zuylen van Nijeveltstr.110 , 2242 AT Wassenaar
Tel 070-5119209 , fax 070-5113305
Janssen@lawyer4u.com
Tel 070-5119209 , fax 070-5113305
j.j.a.janssen@hccnet.nl


JANSSEN , J.J.M.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1994
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
www.loyensloeff.com


JANSSEN van RAAIJ , J.L.
Advocaat bij Dhr. Mr. J.L. Janssen van Raay advocaten BV ; beëdiging 1955
Postbus 4402 , 3006 AK Rotterdam
Tel 010-2131983 , fax 010-2132004
jvanraay@euronet.nl
TK-Lid LPF-fractie 22 mei 2002


JANSSEN , J.M.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam


JANSSEN , J.P. , geboren sep 1909
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam 1934
Werkzaam Rijksbureau van Hout 1942
Referendaris Ministerie van Economische Zaken 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 mrt 1962
Rechter rechtbank Amsterdam 20 sep 1963


JANSSEN , J.W. , geboren 30 augustus 1922
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Oud-secretaris VNO
INFO


JANSSEN de LIMPENS , K.J.Th.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 27 aug 1943


JANSSEN , K.P.J. , geboren sep 1958 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 okt 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 okt 1993
NU
Roermond parket


JANSSEN , L. , geboren jun 1921
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 27 okt 1947
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 27 feb 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 11 dec 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 30 aug 1949
Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 23 dec 1955
Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 18 dec 1956
Officier van Justitie arrondissement Rotterdam 16 aug 1969
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Rotterdam 1 okt 1972


JANSSEN - DEKKERS , L.H. ; Mw.
Advocaat bij Janssen & Janssen-Dekkers ; beëdiging 1972
Postbus 448 , 6040 AK Roermond
Tel 0475-330932 , fax 0475-317370
Advocaat bij Janssen Dekkers advocaten
jadekadv@xs4all.nl


JANSSEN , L.H.F.M.


JANSSEN , L.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
Advocaat bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden advocaten
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-3446200 , fax 020-3446201
ljanssen@bfkw.nl


JANSSEN , L.W. , geboren okt 1960
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 sep 1992
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 21 apr 1994
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 24 september 1997
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen20december 1999
Rechter rechtbank Groningen 20 december 1999
NU Groningen Rechtbank Rechter
Auteur Kluwer SVW
Secretaris MR obs Daltonschool Eelde
Plv. voorzitter gmr Gemeente Tynaarlo


JANSSEN , M.A.J.G.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1994
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
infoeinbd@akd.nl
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1990 en 1994
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
majanssen@akd.nl
www.akd.nl


JANSSEN , M.C.F.A.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 300 , 9400 AH Assen


JANSSEN-van GENUGTEN , M.E.H. , geboren sep 1963 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch beleidsmedewerker Directie Staats- en Strafrecht , Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 14 feb 1994
Rechter rechtbank Breda 12 jan 1996
NU Breda Rehtbank Rechter
Lid bestuurscommissie Openbaar onderwijs Etten-Leur te Etten-Leur van 01-08-2000


JANSSEN , M.E.L.U. ; Mw.
Advocaat bij Boonstra Redemakers ; beëdiging 1998
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
m.e.l.u.janssen@boonrade.nl
Advocaat bij Heijltjes advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
janssen@heijltjes.nl
www.heijltjes.nl


JANSSEN , M.G.F.A. , Michael ; Dhr.
Advocaat en procureur
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 300 , 9400 AH Assen
Tel 0592-316855 , fax 0592-317741
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Assen


JANSSEN , M.G.F.A.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 300 , 9400 AH Assen
Tel 0592-316855 , fax 0592-317741
m.janssen@triplaw.nl
www.triplaw.nl


JANSSEN , M.H.E. ; Mw.
Gerechtsauditeur Rechtbank Utrecht van 01-09-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 23-08-2002
NU Utrecht Rechtbank Gerechtsauditeur
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Adv. kollektief Boulevard Heuvelink ; beëdiging 1992
Advocaat bij Boulevard Heuvelrok advocaten
Postbus 3068 , 6802 DB Arnhem
Tel 026-4453552 , fax 026-4457504
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JANSSEN Zie van LOO - JANSSEN , M.J. , geboren jul 1933 ; Mw.


JANSSEN , M.J.J.L.
Advocaat bij Postbus 567 , 6000 AN Weert ; beëdiging 1972


JANSSEN , M.M. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
janssenm@trenite.com
Advocaat bij Van Doorne
janssen@van-doorne.com
www.van-doorne.com


JANSSEN , M.M.T.H.
Advocaat bij Adv. kantoor Mulders & Poel ; beëdiging 1996
Bovenste Eind 6 , 6101 EP Echt
mulders.poell@pi.net
Advocaat bij Mulders advocaten
Houtstraat 56 , 6102 BK Echt
Ted. 0475-419419 , fax 0475-486474
info@mulders.net


JANSSEN , M.S. ; Mw.
Wouters advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Advocaat bij SNS Reaal Groep
Postbus 70053 , 5201 DZ Den Bosch
Tel 073-6833118 , fax 073-6833099
marije.janssen@sns.nl
Advocaat bij Landwell
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195800 , fax 030-2195855
www.landwell.nl


JANSSEN , N.J.M.
Advocaat bij Stichting Rechtsbijstand Zuid-Oost Ned. ; beëdiging 1999
Mariastraat 2 , 6211 EP Maastricht
Tel 043-3501777 , fax 043-3501788


JANSSEN Zie PENDERS - JANSSEN , P.A.M. , geboren sep 1958 ; Mw.


JANSSEN , P.H.E.M.
Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Pigmans Ras & Janssen Eindhoven


JANSSEN , P.J.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1998
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
pieter.janssen@allenovery.com
www.allenovery.com


JANSSEN , P.M.J.L.
President Rechtbank Maastricht 16-11-1960


JANSSEN - AGSTERIBBE , R. ; Mw.
Advocaat bij Janssen c.s. ; beëdiging 1971
van Zuylen van Nijeveltstr. 110 , 2242 AT Wassenaar
Tel 070-5119209 , fax 070-5113305
Janssen@lawyer4u.com
Niet meer in VAD 2004


JANSSEN , R.A.H.M. , Rob ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Vught
Belasting adviseur


JANSSEN , R.L.M.C.
Advocaat bij Postbus 7493 , 1007 JL Amsterdam ; beëdiging 1995


JANSSEN , R.W.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden
Advocaat bij Duynstee & Partners
Postbus 289 , 6200 AG Maastricht
Tel 043-3250043 , fax 043-3253944
Postbus 339 , 6000 AH Weert
Tel 0495-583300 , fax 0495-583301
zjanssen@duynstee-advocaten.nl
www.duynstee-advocaten.nl


JANSSEN , S.I. ; Mw.
Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 2000
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4611545
s.janssen@mend.nl
www.mend.nl


JANSSEN , S.R.M.T. ; Mw.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1997
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten
Postbus 746554 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
janssen@hrd.nl
Advocaat bij Arendt & Medernach ; beëdiging 1997
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Tel 020-3055700 , fax 020-3055787
sam.janssen@arendt-medernach.nl
www.arendt-medernach.com


JANSSEN , T.E.J.T. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijnen advocaten en notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626420 , fax 040-2626461
nljan042@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl


JANSSEN , W.G.H.
Advocaat bij Janssen Ohlenroth & Ponsioen ; beëdiging 1981
Herengracht 50 , 2312 LE Leiden
Tel 071-5148181 , fax 071-5147620
Advocaat bij Janssen Ohlenroth & Partners
janssen@advocatenkantoor.nl
www.advocatenkantoor.nl
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


JANSSEN , XX , geboren aug 1961 ; Mw.
NLRM 90
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 1 apr 1990


JANSSENS - Van KAMPEN , A.M. , geboren sep 1954 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 jun 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 jun 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 28 jan 1993
Rechter rechtbank Middelburg 29 sep 1993
NU Middelburg Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Nederland-Libanon te Zeist
Mede-auteur Vademecum Burgerlijk Procesrecht Gouda Quint
jul 1997
Bestuurslid Stichting Nederland-Libanon te Zeist van 01-01-1988


JANSSENS , G.B.J.M.
Advocaat bij Lips advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 288 , 5480 AG Schijndel
Tel 073-5494484 , fax 0413-477189
g.janssens@lipsadvocaten.nl


JANSSENS , I.J.
Advocaat bij Trijzelaar & Van Gelderen ; beëdiging 2001
Postbus 10552 , 2501 HN Den Haag
Tel 070-3587744 , fax 070-3507637
janssens@trijzelaar.nl
www.trijzelaar.nl


JANSSENS , J.A.M. , Jan ; Dhr.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel 059


JANSSENS , J.Ch.
Notaris te Bloemendaal , arrondissement Haarlem
Kantoor Waard, De & Janssens ; Bloemendaal


JANSSENS , J.W.
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer ; beëdiging 1999
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
info@ak-law.nl
Advocaat bij Bouwman Van Dommelen
Postbus 13266 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2724500 , fax 030-2721585
janssens@bvd-advocaten.nl
www.bvd-advocaten.nl


JANSSENS , M.E.U. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
melanie.janssens@allenovery.com
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772702 , fax 020-5772355
m.janssens@houthoff.com
www.houthoff.com


JANSSENS , M.G.H.M.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1994
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
info@nysingh.nl


JANSSENS , P.M.G.P.
TEVENS


JANSSENS - van DROOGE , S.C. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1998
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
infoeinbd@akd.nl
Tel 040-2345665 , fax 040-2345602
sjanssens@akd.nl
www.akd.nl


JANSSENS , W.B. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor De Oude Waag ; beëdiging 1999
Postbus 30 , 3420 DA Oudewater
Tel 0348-413513 , fax 0348-410694
janssens@oudewaag.nl


JANSSENS , W.L.H.
Advocaat bij Janse Gerritse Mannaerts ; beëdiging 1992
Advocaat bij Mannaerts & Appels
Postbus 2269 , 4800 CG Breda
Tel 076-5225260 , fax 076-5226559
w.janssens@mannaerts-appels.nl
www.mannaerts-appels.nl


JANSWOUDE , J.J. , geboren nov 1950 ; Dhr. Ir.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Universitair docent aan de Rijks Universiteit te Leiden
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 sep 1994
Rechter rechtbank Den Bosch 27 jun 1996
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter Stichting uitvoerend Cred.-belangen
Voorzitter en Secretaris Stichting Hoge Glind
Deskundige ex art 103 GWR in diverse beroepen bij GS
04 jul 1997
Voorzitter Stichting Onroerend Goed-Belangen te Ughelen van 01-11-1995
Voorzitter/secretaris Stichting Hoge Grond te Ughelen van 01-11-1995
Deskundige ex art. 103 gelders waterschapsreglement in diverse beroepen Gedeputeerde Staten van Gelderland van 01-11-1995


JANSZAN , V.J.M.
Advocaat bij Postbus 5235 , 2000 CE Haarlem ; beëdiging 1984
Tel 023-5312726 , fax 023-5510908
mr.v.j.m.janszen@planet.nl


JANUS , J.A.B.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Coördinerend raadadviseur (Immigratie en veiligheid)


JANZEN - Van OOSTEN , J.D.C.J. , geboren aug 1925 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam bedrijfsleven 1954
Advocaat en procureur te Amsterdam en Middelburg jan 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 17 jun 1975
Rechter rechtbank Middelburg 6 okt 1978


JANZING , F.E.J.
Advocaat bij Bockmeulen & Janzing ; beëdiging 1991
Postbus 177 , 6600 AD Wijchem
Tel 024-6411555 , fax 024-6416287
info@bockmeulen-advocaten.nl
Advocaat bij Bockmeulen Janzing Brink advocaten


JAP A JOE , H.K.
Advocaat bij Adv. kantoor Jap A Joe ; beëdiging 1968
Postbus 13244 , 3507 LE Utrecht
Tel 030-2331230 , fax 030-2319109
japajoe@ision.nl


JAP A JOE , H.S.K. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Jap A Joe ; beëdiging 1997
Postbus 13244 , 3507 LE Utrecht
Tel 030-2331230 , fax 030-2319109
japajoe@ision.nl


JAP A JOE , S.R. ; Drs. Mw.
Beleidsmedewerkster Min.Justitie
Processenfonds Clara Wichmann Instituut
Lid Algemeen Bestuur Clara Wichmann Instituut


JAPIKSE , R.E.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 jun 1965


JAQUET , D.L.
Notaris te Woerden , arrondissement Utrecht
Kantoor Mr. D.L.Jaquet ; Woerden
Postbus 2030 , 3440 DA Woerden


JARIGSMA , R.W.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1993
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785762 , fax 020-5785812
willem.jarigsma@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com


JAROLIMEK - SNEL , W. ; Mw.
Rechten 1952
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


JASPAR - van de KERKHOF , C.P.M. , geboren jul 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Ambtenaar Raad van Beroep Rotterdam 1 apr 1984
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 3 apr 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 2 nov 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 5 jul 1989
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 1 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 apr 1990
Rechter rechtbank Dordrecht 1 jul 1992
NB: na 1993 zie KERKHOF , C.P.M. van der


JASPERS - SCHRAVEN , A.M.D. ; Mw. Drs.
Pedagogiek 1974 , Rechten
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen


JASPERS , A.Th.C.M. ; Dhr. Prof. (of A.T.C.M.of A. Ph.C.M.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 11 jan 1982
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Internationaal, Sociaal en Economisch Publiekrecht ISEP
Hoogleraar Sociaal Recht
a.jaspers@law.uu.nl
Spreekuur: na afspraak , Tel. 030 2537293
TEVENS
Lid Adviesraad: SMA Sociaal Maandblad Arbeid
INFO
Privé adres: Nicolaas Maesstraat 89hs , 1071 PT Amsterdam
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JASPERS , B.J.H.C.
Notaris te Naaldwijk, arrondissement Den Haag
Kantoor Jaspers, Notarissen ; Naaldwijk


JASPERS , G.J.
Advocaat bij Postbus 87296 , 1080 JG Amsterdam ; beëdiging 1989
Tel 020-6444035 , fax 020-6440870


JASPERS , J.C.C.M.
Notaris te Naaldwijk, arrondissement Den Haag
Kantoor Jaspers, Notarissen ; Naaldwijk


JASPERS , J.J. ; Drs.
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators ; beëdiging 2003
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-4668885
j.jaspers@devoort.nl
www.devoort.nl


JASSEN , C.C. ; Mw.
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-656060 , fax 0118-636178
ccjanssen@avdw.nl
www.avdw.nl


JASSEN , M.M.T.H.
Advocaat bij Mulders advocaten ; beëdiging 1996
Houtstraat 56 , 6102 BK Echt
Tel 0475-419419 , fax 0475-486474
info@mulders.net
www.mulders.net


JASSIES , S.S. ; Mw.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co ; beëdiging 1999
Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
Tel 010-2425424 , fax 010-2425434
jassies.sheila@kpmg.nl
Advocaat bij Essed advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 4183 , 3006 AD Rotterdam
Tel 010-2121370 , fax 010-2120752
jassies@essedlaw.com


JAST , C.F. van der
NLRM 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 7 feb 1980


JAST , M.C. van der , geboren dec 1948
NLRM 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 nov 1995


JAUSTRA , C.M.
Advocaat bij Kennedy Wan der Laan ; beëdiging 1999
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5505566 , fax 020-5500777
lawyers@kvdl.nl


JEBBINK , I.M. , geboren dec 1946 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 19 mei 1983
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Wijn & Stael ; beëdiging 1974
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2333244 , fax 030-2341644
jebbink@wijnenstael.nl
Tel 030-2320800 , fax 030-2341644
jebbink@wijnenstael.nl
www.wijnenstael.nl
TEVENS
Geen opgave bijbanen gevonden
Voorzitter commissie van beroep voor Licentiezaken KNVB van 01-01-1995
Voorzitter Stichting Vrienden van Kampong van 01-07-2001
Lid Arbitragecommissie Sportsponsoring Noc NSF te Amsterdam van 01-06-1998
Voorzitter commissie van beroep voor KNHB KNHB te Bunnik van 01-01-1997
Bestuurslid St. administratiekantoor exploitatie mij golfclub Amelisweer Golfclub Amelisweerd te Utrecht van 01-01-2001
Secretaris Vereniging Utrechtse Golfclub Amelisweerd te Utrecht van 01-09-1997 tot 01-11-2002


JEBBINK , P.J.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 13 jun 1966


JEBBINK , W.H.
Advocaat bij Sjöcrona Van Stigt De Roos en Pen ; beëdiging 1997
't Hoenstraat 5 , 2596 HX Den Haag
Tel 070-3467472 , fax 070-3924378
w.h.jebbink@ssrp.nl
Advocaat bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden advocaten
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-3446200 , fax 020-3446201
wjebbink@bfkw.nl


JEEKEL , C.A.
Advocaat bij Oosterbaan & Van Eeghen ; beëdiging 1998
Koningslaan 35 , 1075 AB Amsterdam
Tel 020-6716756 , fax 020-6718669
oostlaw@euronet.nl
christiaan.jeekels@itlawyers.nl
www.itlawyers.nl


JEEKEL , C.E. ; Mw.
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1995
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4215005 , fax 038-4218573
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
info@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl


JEEKEL - THATE , J. ; Mw.
Huis van H.M. de Koningin , Hofdame


JEENINGA , P.
Advocaat bij Van Gessel & Blauw advocaten ; beëdiging 1994
Amstelveld 7 , 1017JD Amsterdam
gessel@xs4all.nl
Tel 020-6276684 , fax 020-6206489
paul.jeeninga@gesselblaauw.nl
Jan Luijkenstraat 21 , 1071 CI Amsterdam
Tel 020-4714635 , fax 020-4714825
jeeninga@bbbj.nl
www.bbbj.nl


JEGERINGS , J.M.J.E. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1990
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040 2977402 , fax 040 2433033
yjegerings@akd.nl
www.akd.nl
Tel 040-2345747 , fax 040-2345620


JEGERS , B.M.A.
Advocaat bij Vlaminckx & Sanders advocaten en notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 496 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3201920 , fax 077-3543884
b.jegers@vlsa.nl
www.vlaminckxsanders.nl


JEHEE , M.C.
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators ; beëdiging 2002
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153249 , fax 070-5153122 m.jeheeCprdf.nl
www.prdf.nl


JELLEMA , L.J.
Notaris te Hoorn , arrondissement Alkmaar
Kantoor Jellema & Moeskops Notarissen ; Hoorn


JELLEMA , W. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden van 07-12-2001
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist NV Nederlandse Gasunie te Groningen
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JELLINGHAUS , S.F.H. , geboren in 1969 ; Dhr. Dr.
Afgestudeerd rechten Universiteit Leiden
Advocaat bij Beunen Leemans De Bont Hermes ; beëdiging 1994
Postbus 3033 , 5003 DA Tilburg
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators
Prof. Cobbenhagenlaan 75 , 5037 DB Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-4668866
s.jellinghaus@devoort.nl
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668862 , fax 013-4668863
s.jellinghaus@devoort.nl
www.devoort.nl
In het bijzonder arbeids-, ambtenaren- en medezeggenschapsrecht, alsmede pensioenrecht en ondernemingsrecht.
Docent/onderzoeker vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit Tilburg.
Heeft onder meer onderzoek gedaan naar de rechtspositie van klokkenluiders (2002-2002)
Lezingen
Redacteur tijdschrift Rechtspraak voor Medezeggenschap
Redacteur tijdschrift Arbeid Integraal
Redacteur www.sociaalrecht.net
Redacteur voor Nederland van International Encyclopedia of Sports Law
Redacteut tijdschrift Sportzaken
Docent arbeidsrecht beroepsopleiding Orde van advocaten, te weten Opleidingen Sociaal Recht OSR
Lid van de klachtencommissie Nederlandse Rode Kruis
Lid van de reglementencommissie van de KNVB


JELSMA , O.G.
Notaris te Harlingen , arrondissement Leeuwarden
Kantoor Jelsma Koelma ; Harlingen, Franekeradeel


JELSMA , R.S.
Advocaat bij Brada Kuttner & Gasit ; beëdiging 1990
bkgadv@compuserve.com
Advocaat bij Brada Kuttner advocaten
Koningslaan 14 , 1075 AC Amsterdam
Tel 020-6766323 , fax 020-6739777
rj@bradakuttner.com
Koninginneweg 6 , 1075 CX Amsterdam
Tel 020-5774000 , fax 020-5774040
rj@bradakuttner.com
www.bradakuttner.com


JELTEMA , T.I.P.
Advocaat bij Bernards Tilman Van der Corput ; beëdiging 1993
Postbus 391 , 5600 AJ Eindhoven
Advocaat bij Tilman Rosens van der Corput advocaten
Postbus 153 , 5500 AD Veldhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2543635
Tel 040-2944500 , fax 040-2944550
t.jeltema@tilman.nl


JELTES , A.M. ; Mw.
Rechten 1972
Belastingadviseur ; zelfstandig
Advies in Belastingzaken BLOEMENDAAL
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Lid van SVN-deelnetwerk: Haarlem
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


JENNÉ , H.R.M.
Advocaat bij Schenkeveld & Sluis ; beëdiging 1979
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144650
advoc@schenkeveldensluis.nl
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten
info@schenkeveldloomans.nl
TEVENS
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)


JENS , L.F. ; Mw. Dr.
Rechten 1936
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


JENSE , E. ; Mw.
Advocaat bij Dijkstra & Van den Ende advocaten ; beëdiging 1992
Wagenweg 12 , 1442 BX Purmerend
Tel 0299-423035 , fax 0299-436436
info@dvde-advocaten.nl
jense@de-advocaten.nl
www.de-advocaten.nl


JENSMA , F.E.
Hoofdredacteur NRC Handelsblad


JENSTER , C.G.W.
Algemeen Directeur JES! Arbeidsmarkt
Algemeen Directeur JES! Communicatie


JEPMA , C.J. ; Prof. Dr.
Open Universiteit Nederland
Valenburgerweg 177 , 6419 AT Heerlen
tel 045 5762383 , fax 045 5762102
Directoraat Economie, Bedrijfs- en Bestuurskunde
Faculteit Economische Wetenschappen
Hoogleraar Internationale economische betrekkingen
fax 045 5762103
c.j.jepma@eco.rug.nl


JERRARI , M. El ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Maastricht van 01-04-2001
NU Maastricht Rechtbank Raio
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JESSE , J. ; Mw.
Aangekomen in Leiden in/voor 1953 VVSL
Rechten 1958
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


JESSURUN D'OLIVEIRA , H.U. ; Prof. Dr.
Advocaat bij Van den Biesen Prakken Böhler ; beëdiging 1984
Nieuwe Herengracht 51 , 1012 SE Amsterdam
TEVENS
Voorzitter van de redactieraad van het Nederlands Juristen Blad


JESSURUN , J.A. , geboren sep 1908
NLRM 71
Praktizijn Hof van Justitie Suriname dec 1933 - mei 1942
Commies-redacteur Parket Procureur-Generaal Hof van Justitie Suriname mei 1936
Griffier en plaatsvervanger Lid Hof van Justitie Suriname mei 1942
Secretaris en plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Arbeidsaanml. nov 1947
Studentenadvocaat en hoofd bureau-studenten arbeidsbemiddeling Gemeente Universiteit
Amsterdam jan 1955
Directeur Departement Sociale Zaken in Suriname mei 1957
Hoofd afdeling Delinquentenzorg Departement van Justitie en van Politie van Suriname mei 1959
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Den Haag 28 jan 1964
Griffier Raad van Beroep Den Haag 15 jun 1964
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 17 jan 1966
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 30 sep 1970


JESWIET , H.W. , Hugo ; Dhr.
Bankdir. Credit Lyonnaisbank.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zuid-Kennemerland


JETHS , M.J.
Advocaat bij Bakhuijsen advocaten ; beëdiging 1993
Rokin 34 , 1012 KT Amsterdam
Tel 020-6209539 , fax 020-4207554
info@bakhuijsen.nl
Advocaat bij Tomlow advocaten
Postbus 85016 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2521802 , fax 030-2511328
jeths@tomlow-advocaten.nl


JEUKEN , M.M.L. ; Mw.
Notarieel Recht 1995
Kandidaat-Notaris Mr. H.C.A. de Kort-Kramer
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


JEUKEN , P.N.H.M. , Paul ; Dhr.
Inspecteur der Rijksbelastingen
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Valkenburg


JEUKEN , R.T.C.N. , geboren aug 1969
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1995
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552


JEUKENS , H.J.M. , geboren feb 1922
NLRM 87 88/89
Werkzaam Dienst Algemeen gemachtigde Wederopbouw en Bouwnijverheid 1940
Ministerie van Binnenlandse Zaken. , II.Raadsadviseur1946
Hoogleraar Katholieke Hogeschool Tilburg 1963
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 27 feb 1980


JEULINK , A. ; Mw.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1983
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
a.jeulink@boonrade.nl
www.boonrade.nl


JEUNINK , C. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538322 , fax 026-4426763
jeunink@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl


JEURING , H.A.
Advocaat bij Postbus 104 , 9800 AC Zuidhorn ; beëdiging 1990
Tel 0594-503055 , fax 0594-504269
advocatenkantoor.zuidhorn@worldonline.nl


JEURISSEN , N.H.J. ; Mw.
Advocaat bij Muurmans c.s. ; beëdiging 1994
Postbus 2934 , 6201 NA Maastricht


JHINGOER , A.
Advocaat bij Wiekamp & Dill ; beëdiging 2003
Postbus 360 , 3340 AJ Hendrik Ido Ambacht
Tel 078-6819555 , fax 078-6818701
info@wielcampendill.nl
www.wielcampendill.nl


JOBSE , A.E. ; Mw.
Advocaat bij Koster advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5125025 , fax 023-5125026
jobse@kadv.nl
www.kadv.nl


JOBSE , L.G. ; Mw.
Insp. 's Rijksbel. Douane Distr. Hoofddorp
Min. v. FIN. , Belastingdienst/ Douane Douanedistruct Hoofddorp
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


JOBSE , M.M.
Advocaat bij Jobse Bos advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 426 , 2400 AK Alphen a/d Rijn
Tel 0172-424292 , fax 0172-474935


JOCHEM , E. , geboren dec 1968 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 14 aug 1997
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 maart 2000
Rechter Rechtbank Haarlem van 01-03-2001
NU Haarlem Rechtbank Rechter
Voorzitter Gereformeerde Jeugd Organisatie van 01-09-2000


JOCHEMS - GOETTSCH , E.A. ; Mw.
Rechten 1956
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


JOCHEMS , J.H.
Notaris te Dordrecht , arrondissement Dordrecht
Kantoor Bruns, Jochems, Van Leusden ; Dordrecht, Zwijndrecht
Postbus 401 3300 AK Dordrecht
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


JOCHEMS , R.R.P.M. , Roel ; Dhr.
Ondernemer
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Hof van Twente in oprichting


JOELE Zie ZEVENBERGEN - JOELE , I.H.B. van , geboren aug 1954 ; Mw.


JOELE , P. , geboren mei 1967 , Piet
NLRM 91 92 96 97 98 99/00
Universiteit van Leiden ; rechten.
Aangekomen 1985 , Augustinus LVVS
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 12 jul 1990
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 aug 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 31 oktober 1997
Rechter rechtbank Den Haag 16 december 1998
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO Groenhovenweg 219 , 2803 DE Gouda , tel 0182 571337
pjoele@cistron.nl


JOELOEMSINGH , D.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1997
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
info@nysingh.nl


JOFRIET , J.R.G. , geboren mei 1945 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 jul 1994
Militair Lid rechtbank Arnhem 3 feb 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 sep 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 16 oktober 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht van 01-01-2001
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Medewerker vademecum strafzaken Gouda Quint
16 feb 1998
Medewerker Vademecum Strafzaken (Kluwer) van 01-01-2002


JOHANNINK , J.J.L.M.
Advocaat bij Bonkes advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 165 , 7740 AD Coevorden
Advocaat bij advocatenkantoor Johannink
Postbus 86 , 7740 AB Coevorden
Tel 0524-523031 , fax 0524-52 3087
ohannink@freeler.nl


JOHANNSEN , M.A. ; Mw.
Advocaat bij Kulbs advocaten ; beëdiging 2001
De Lairessestraat 19 , 1071 NR Amsterdam
Tel 020-6710666 , fax 020-6799214
m.johannsen@kulbs-advocaten.nl


JOHANNSMANN , S.L. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772703


JOHANSEN , S.E.
Advocaat bij Bogaerts & Groenen ; beëdiging 2003
Postbus 234 , 5060 AE Oisterwijk
Tel 013-5215357 , fax 013-5283339
johansen@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl


JOHARI , R. el ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2003
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
r.eljohari@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl


JOL , C.
Advocaat bij Koster Claassen & Smallegange ; beëdiging 1997
Postbus 408 , 3000 AK Rotterdam
KCS_Maritime_Law@compuserve.com
Advocaat bij Koster & Claassen
Postbus 754 , 3000 AT Rotterdam
Tel 010-4132180 , fax 010-4122125
law@kclaw.nl
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
cjl@srk.nl
www.srk.nl


JOL , J.T.
Advocaat bij Udink, Gribling & De Jong ; beëdiging 1989
Alexanderstraat 2 , 2514 JL Den Haag
jtjol@ugjlaw.nl
Advocaat bij NIB Capital Bank NV ; beëdiging 1989 en 2002
Postbus 380 , 2501 BH Den Haag
Tel 070-3425265 , fax 070-3425289
johan.jol@nibcapital.com
www.nlbcapital.com


JOLLES , A.R. , geboren aug 1914
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Zutphen 21 mrt 1940
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Zutphen 31 jan 1941
Substituut-griffier rechtbank Zutphen 6 okt 1941
Secretaris tribunaal Zutphen 27 aug 1945 tot 1 jun 1948
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 6 jul 1948
Rechter rechtbank Rotterdam 7 aug 1952
Vice-president rechtbank Rotterdam 14 jul 1964


JOLLES , J.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1967


JONASSE-PRENT , A.P. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1987 en 2003
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
info@nysingh.nl
www.nysingh.nl


JONCHEERE , G. de ; Mw.
Advocaat bij De Koning & Mulder ; beëdiging 1985
Postbus 74694 , 1070 BR Amsterdam


JONEN , R.E.
Advocaat bij Vandervoodt & Van der Mark ; beëdiging 1987
Jacob Obrechtstraat 70 , 1071 KP Amsterdam
Advocaat bij Meijer Jonen advocaten
Postbus 59744 , 1040 LE Amsterdam
Tel 020-5285828 , fax 020-5285829
jonen@meijerjonen.nl


JONG , A. de ; Mw.
Advocaat bij Alderse Baas c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 120 , 8500 AC Joure
Tel 0513-415655 , fax 0513-415696
Advocaat bij Alderse Baas advocaten
adejong@aldersebaas.nl


JONG-PENNOCK , A. de ; Mw.
Rechten 1974
Advocaat
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


JONG , A. de , Ad , geboren 08-09-1954 ; Dhr.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Trenité Van Doorne ; Den Haag, Amsterdam, Rijswijk, Rotterdam
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Voorburg
Woonplaats Den Haag


JONG , A. de , geboren jun 1919
NLRM 71 80
Werkzaam gemeentesecretarie Amsterdam okt 1944
Werkzaam Kamer van Koophandel Amsterdam 8 okt 1945
Advocaat en procureur Amsterdam 1958
Substituut-griffier Centrale Raad van Beroep 30 nov 1962


JONG , A. de ; Mw.
Jurist
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Lid van SVN-deelnetwerk: Bouw


JONG , A.A. de ; Mw.
Advocaat en Procureur / Partner bij Caron & Stevens./Baker & McKenzie ; beëdiging 1985
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
anita.dejong@bakernet.com
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.balinet.nl
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


JONG , A.A. de ; Mw.
Advocaat bij C.v/d Lijnstraat 188 , 2593 NN Den Haag ; beëdiging 1993
Advocaat bij Schuwacht 8 , 2941 EE Lekkerkerk
Tel 0180-669076 , fax 0180-669147
Tel 0180-669076 , fax 0180-669107


JONG , A.A.T.M. de ; Mw.
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Tubbergen Van Houten ; beëdiging 2000
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
vhenb@vhenb.nl
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Van Houten
jong@vhenb.nl
www.vhenb.nl


JONG , A.G. de
Advocaat bij Verweij advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1382 , 6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3243709 , fax 024-3602150
mr.a.g.dejong@verweij-advocaten.nl
www.verweq-advocaten.nl


JONG , A.H.M. de , Aafke ; Mw.
Notaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Haarlem e.o..


JONG , A.J. de ; Mw.
Advocaat bij Laagbos 4 , 4824 BC Breda ; beëdiging 1989
Tel 076-5414117 , fax 076-5415009
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1977 en 1989
Postbus 635 , 3300 AP Dordrecht
Tel 078-6393737 , fax 078-6393739
d@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl


JONG , A.J.M.G. de , geboren feb 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Juridische Faculteit VU Amsterdam 4 jun 1974
Raio rechtbank Amsterdam 14 jun 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 28 okt 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 jan 1983
Rechter rechtbank Amsterdam 13 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


JONG - de GOEDE , A.P. de ; Mw.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1995
Postbus 82 , 8260 AB Kampen
Tel 038-3372020 , fax 038-3372021
ap.jong@dommerholt.nl
Postbus 225 , 8440 AE Heerenveen
Tel 0513-433433 , fax 0513-433421
ap.jong@dommerholtnl
www.dommerholt.nl


JONG - GIETEMA , B. de ; Mw.
Rechten 1948
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


JONG , B.A. ; Dhr. Drs.
Rechter Rechtbank Amsterdam van 01-02-2003
NU Ansterdam Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
bart.jong@nautadutilh.com
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Waarschijnlijk niet meer advocaat, maar sinds wanneer dan niet meer?


JONG , B.F. de
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1990
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460114 , fax 020-5460734
bart.dejong@stibbe.nl
www.stibbe.com


JONG , B.J. de , geboren mrt 1949 , Branda ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Zwolle
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 20 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Rechter rechtbank Zwolle 17 mei 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Vice-President rechtbank Zwolle 24 jun 1994
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie verpleeghuis De Weenerlanden te Zwolle
Voorzitter Klachtencommissie verpleeghuis Zandhove te Zwolle
Lid commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting te Zwolle
Lid Klachtencommissie Penitentiaire Inrichting te Zwolle
Lid commissie van toezicht Penitentiaire Inrichtingen te Zwolle van 01-01-2000 tot 01-01-2001
Voorzitter beklagcommissie Penitentiaire Inrichtingen te Zwolle van 01-01-2000 tot 01-01-2001
Plv. voorzitter Raad van Discipline (voor de advocatuur) te Arnhem van 01-01-2000 tot 01-01-2001
Voorzitter Commissie Seksuele Intimidatie Isala klinieken te Weezenlanden van 01-01-2000 tot 01-01-2001
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zwolle.


JONG , B.V. de ; Mw.
Advocaat bij Kuiper Jonkers Van den Berg ; beëdiging 1998
Postbus 19282 , 3501 DC Utrecht
Tel 030-2313494 , fax 030-2313322
bvdjong@kuipercs.nl


JONG , C. de
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1978
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595567 , fax 030-2595507
cjong@vbk.nl
www.vbk.nl


JONG , C.A. de
Advocaat bij De Groot & Partners ; beëdiging 1995
Postbus 14090 , 3508 SC Utrecht
grootlaw@worldonline.nl
Postbus 211 , 3500 AE Utrecht
Tel 030-2380799 , fax 030-2341197
advoc@bigfoot.com
Advocaat bij Snoek De Jong advocaten ; beëdiging 1986 en 1995
Postbus 14032 , 3508 SB Utrecht


JONG , C.A. de ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121680 , fax 030-2121164
c.dejong@cmsderks.nl
Advocaat bij Jong Derks Star Busmann
Tel 030-2121648 , fax 030-2121152
c.dejong@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl


JONG , C.B. de
Advocaat bij Allen & Ove ; beëdiging 2001
Postbus 7544 ,1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741496
www.allenovery.com


JONG , C.B. de ; Mw.
Advocaat bij Hofdijk & De Jong ; beëdiging 1984
Postbus 63463 , 2502 JL Den Haag
Tel 070-3469592 , fax 074-3643734
Laan van Meerdervoort 180 , 2517 BH Den Haag


JONG-SMIT , C.C. de ; Mw.
Rechten 1982 , Notarieel Recht
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling GOOI-en EEMLAND


JONG , C.C.J. de ; Mw.
Advocaat bij Kroeze Israels advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 497 , 4100 AL Culemborg
Tel 0345-533481 , fax 0345-533418
info@kroezeisraels.nl
www.kroezeisraels.nl


JONG , C.L. de , geboren mei 1966 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1992
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 20 april 1998
Officier arrondissementsparket Alkmaar 1 juni 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Rensen Breederveld & Van Oostrum ; beëdiging 1996
Postbus 409 , 1800 AK Alkmaar


JONG , C.S. de , geboren jan 1912
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag en Brielle 1936
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 15 mrt 1939
Voorzitter kamer tribunaal Rotterdam 16 nov 1945 tot 1 jan 1948
Rechter rechtbank Leeuwarden 17 feb 1950
Rechter rechtbank Arnhem 12 mei 1954
Vice-president rechtbank Arnhem 2 jun 1965
Lid Ambtenarengerecht Zwolle 31 okt 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 22 nov 1978


JONG , D. de
Advocaat bij Nolen advocaten ; beëdiging 1975
Advocaat bij Nolen Van der List advocaten
Postbus 74675 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-6646131 , fax 020-6645163
nolenvdlist@wxs.nl
dejong@nolenvanderlist.nl
www.nolenvanderlist.nl


JONG , D. de
Advocaat bij Veldhuijzen Schep & Nuiten advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1080 , 3300 BB Dordrecht
Tel 078-6133966 , fax 078-6310938
www.veldhuijzen-schep-nuiten.nl


JONG , D.H. de ; Dhr. Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden van 04-07-1985
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden van 25-02-1981
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht
d.h.dejong@rechten, rug.nl
TEVENS
Rijksuniversiteit Groningen , Bestuur , College van Decanen , Lid
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten die door instellingen in de provincie Groningen
kan worden ingeschakeld
Voorzitter Stichting Musica Antiqua Nova
17 jun 1997
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Privé adres: Hemsterhuislaan 35 , 9752 NB Haren , Tel. 050 5340096


JONG - OSKAM , E. de ; Drs. ; Mw.
Rechten 1951
Kunstgeschiedenis 1990
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


JONG
, E.A. de
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460659 , fax 020-5460712
erwin.dejong@stibbe.com
www.stibbe.com


JONG-v.d. PLOEG , E.A.A. de ; Mw.
Secretaris van de NVVH , Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen


JONG , E.D. de
Advocaat bij Schuurmans advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 145 , 9300 AC Roden
Tel 050-5015455 , fax 050-5015456
info@schuurmans-advocaten.nl
www.schuurmans-advocaten.nl


JONG , E.G. de , geboren mei 1961 ; Dhr. Ir.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Adjunct-secretaris Landbouwschap Gewestelijke Raad voor Drenthe
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 4 jul 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 20 dec 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 feb 1996
Rechter rechtbank Almelo 1 feb 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 20 apr 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 20 apr 1998
Vice-president Rechtbank Zutphen van 16-05-2002
NU Zutphen Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
25 jun 1997
Bestuurslid Stichting IJsselandschap , Devemter
Bestuurslid Stichting Monumenten IJsselandschap , Deventer
Commissaris St. Woningbedrijf Warnsveld , Deventer
Bestuurslid St. Ijsselandschap te Deventer
Bestuurslid St. Monumenten Ijsselandschap te Deventer
Commissaris St. Woningbedrijf Warnsveld te Warnsveld


JONG-Van DOOIJEWEERT , E.H. de , geboren sep 1941 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch Staffunctionaris Bedrijfsvereniging voor het Kledingbedrijf 1970
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Utrecht31 okt 1975
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 9 jun 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 12 mrt 1977
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 8 sep 1977
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 30 jan 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter Diaconie Remonstrantse Broederschap
Voorzitter Geschillencommissie Ned. Dierenbescherming
Voorzitter diaconie Remonstrantse Broederschap Amsterdam te Amsterdam van 01-07-1989 tot 01-01-2003
INFO
Lid van de Rotary


JONG , E.J.C. de
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 2000
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
ejj@kbs.netlaw.nl
Advocaat bij KBS Advocaten
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
www.kbsadvocaten.nl


JONG , E.P. de , geboren ; Dr.
Voorzitter Raad van Bestuur Gak Groep N.V.
Directeur Gak Holding B.V.
Voorzitter Mr. H.P.L.C. de Kruyff-fonds
Voorzitter Ondernemersorganisatie Sociale Zekerheid
Voorzitter Stichting Opleiding Sociale Verzekering
Voorzitter Stichtingsbestuur Stichting Katholieke Universiteit
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorgspectrum
Lid Curatorium Veldkamp Academie
Lid Advies- en Arbitragecom. conform art. l6 Overlegbesluit Onderwijspersoneel
Redacteur "Sociaal Maandblad Arbeid"
Voorzitter Redactie "Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken".
Dr. E.P. de Jong was na zijn studie (middelbaar onderwijs R.K. Michael-Lyceum te Zaandijk van 1957 tot 1960,
middelbaar onderwijs R.K. Bonaventura-Lyceum te Leiden van 1960 tot 1963 en rechten: publiekrecht (doctoraal) Rijksuniversiteit te Utrecht van 1963 tot 26 juni 1969)
van 15 augustus 1969 tot 15 oktober 1975 werkzaam alswetenschappelijk ambtenaar voor arbeidsrecht en rechtsfilosofie aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, faculteit der rechtsgeleerdheidRijksuniversiteit te Utrecht.
Op 15 oktober 1975 promoveerde hij in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Vervolgens was hijvan 15 oktober 1975 tot 1 oktober 1979 hoofd van de juridische afdeling van de Bedrijfsvereniging DETAM (Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen) te Utrecht,
van 1 oktober 1979 tot 1 oktober 1985 hoogleraar en van 1 oktober 1985 tot 1 januari 1990 buitengewoon hoogleraar sociaal recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Van 1 oktober 1985 tot 1 december 1987 was hij Voorzitter van de Sociale Verzekeringsraaden
van 1 december 1987 tot 1 september 1988 was hij Lid van de hoofddirectie van de Vereniging Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam, waarna hij van 1 september 1988 tot 1 januari 1996 president-directeur was.
Overige functies die hij vervulde, waren Lid en voorzittervan het bestuur van de Stichting RK Onderwijs Jutphaas te Jutphaas (later Nieuwegein) (1973 tot 1983),
Lid van diverse arbitrage- en vertrouwenscommissies en scheidsgerechten(1979 tot 1990),
Voorzitter van de Stichting Centrum Onderzoek Sociaal Zekerheidsrecht (1980 tot 1990),
Lid van het Ambtenarengerecht te Amsterdam (1982tot 1985), kroonLid van de Ziekenfondsraad (1982 tot 1986),
Voorzitter van de klachtencommissie van de Ziekenfondsraad (1982 tot 1986) en
Lid van decommissie beroepszaken van de Ziekenfondsraad (1982 tot 1986),
Voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Stichting voor rechtswetenschappelijkonderzoek NWO (1982 tot 1986),
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Zuid-West Utrecht (Cals College) te Nieuwegein (1984 tot 1993),
Lid en Voorzitter van diverse commissies van de S.E.R. (1980 tot 1987) en plaatsvervangend kroonlid van de S.E.R. (1984 tot 1985),
Voorzitter van de Stichting Onderwijsbegeleiding West-Utrecht (1984 tot 1988),
Voorzitter van de commissie "Herplaatsing en ontslagambtenaren" (1985 tot 1986) en
Lid van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen (16 september 1986 tot 13 oktober 1987).
Vanaf 8 juni 1999 is de heer De Jong Lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, waar hij zich bezighoudt met Europese Samenwerking, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs.


JONG , E.S. de ; Mw.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2001
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419650 , fax 020-5419953
e.dejong@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl


JONG , E.T. de
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2002
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575735 , fax 026-3575767
e.t.dejong@nysingh.nl
www.nysmgh.nl


JONG , F. de , geboren mei 1962 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Adjunct-secretaris College van beroep Studiefinanciering
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 mrt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 1 januari 2000
Rechter Rechtbank Groningen van 01-10-2002
NU Groningen Rechtbank Rechter
Plaatsvervangend lid commissie bezwaar en beroep gemeente Bellingwolde van 01-05-2001
Medewerker Jurisprudentie Ambtenarenrecht en Maandblad Rechts van 01-06-2001
Plaatsvervangend lid commissie bezwaar en beroep gemeente Achtkarspelen
Plaatsvervangend secretaris Regionaal Tuchtcollege te Groningen
Lid medezeggenschapsraad basisschool te Groningen van 01-12-2001


JONG , F. de ; Drs.


JONG , F.F. de
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, Parket-Generaal, Bureau CvP Den Bosch, Commissaris


JONG , F.J. de , geboren apr 1901
NLRM 71
Advocaat en procureur Den Haag 1924
Rechter rechtbank Den Haag 24 jun 1938
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 21 jan 1947
Vice-President Hoge Raad der Nederlanden 28 okt 1963
President Hoge Raad der Nederlanden 16 okt 1969


JONG , F.J.A. de
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2002
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857623 , fax 020-5727623
femke.dejong@freshfields.com
www.freshfields.com


JONG , F.J.B. de
Advocaat bij Geene c.s. advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 622 , 9400 AP Assen
Tel 0592-345188 , fax 0592-372431
info@geene.nl


JONG , F.N. de , geboren feb 1956 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio 26 jan 1982


JONG , F.P. de
Advocaat bij Houkes c.s. Letselschade advocaten
Postbus 2120 ; beëdiging 2001
7801 CC Emmen
Tel 0591-657700 , fax 0591-659660
info@houkes.nl


JONG , G. de
Advocaat bij Ben de Jong advocatenkantoor ; beëdiging 1982
Middelwijkstraat 36 , 3764 CG Soest
Tel 035-6025920 , fax 035-6025998
bdjavoc@wanadoo.nl


JONG , G. de ; Mw.
Advocaat bij Pietersen advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1199 , 5602 BD Eindhoven
Tel 040-2443555 , fax 040-2454066
mrkjpietersen@hetnet.nl


JONG , G. de , geboren okt 1932
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam administratieve functies bij overheid en bedrijfsleven 1947
Bewaarder kadaster en openbare registers te Leiden 1 aug 1971
Griffier rechtbank Roermond 15 sep 1972
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Roermond en Venlo 21 sep 1972
Griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 7 nov 1972
Aangewezen hoofd griffie rechtbank Breda 24 dec 1975
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 11 aug 1976
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 7 mei 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 4 jun 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 11 okt 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 20 jul 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 29 jun 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Rechter rechtbank Roermond 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Maastricht 3 feb 1995
NU
Maastricht Vice-President
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Sittard kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
apr 1998


JONG , G. de ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden van 15-02-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Leeuwarden van 15-02-2002
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Leeuwarden Rechtbank Gerechtsauditeur
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JONG , G. de ; Mw.
Rechten 1985
Hoofd Juridische Zaken Zaken Dienst SZA - Gem. Arnhem
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


JONG , G.B. de
Advocaat bij Tiebout advocaten ; beëdiging 1997
Advocaat bij Tiebout advocaten
Postbus 330 , 9300 AH Roden
Tel O5O-5015080 , fax 050-5015045
tiebout.roden@balienet.nl
Advocaat bij Jong advocaten ; beëdiging 1984 en 1997


JONG , G.D. de ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 01-04-2003
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Jurist Raad van State
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JONG , G.J.P.
Advocaat bij Winkel & Baas ; beëdiging 1995
Postbus 2141 , 1620 EC Hoorn


JONG , G.J.P.
Advocaat bij Autoriteit FinanciÙle Markten
Postbus 11723 ; beëdiging 1995 en 2003
1001 GS Amsterdam
Tel 020-5535288 , fax 020-5521396
gerard.jong@afm.nl
www.afm.nl


JONG , G.T. de , geboren jun 1951 ; Mw. UHD (of G.Tj.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 14 nov 1986
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van der Brug cs advocaten ; beëdiging 1982
Advocaat bij Hummels Van der Burg De Jong
Postbus 85050 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2511224 , fax 030-2541786
www.brugadvo.nl
TEVENS
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep PRNO Privaatrecht en Notarieel Recht
Universitair Hoofddocent Privaatrecht
g.t.dejong@rechten.rug.nl
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent vakgroep PRNO, juridische faculteit
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JONG , H. de ; Drs.
Advocaat bij Van der Hoef advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 145 , 9250 AC Bergum
Tel 0511-460250 , fax O511-465755
hdejong@fvdhoefadv.nl
www.fvdhoefadv.nl


JONG Zie MOLLEMA - De JONG , H. de , geboren mrt 1954 ; Mw.


JONG , H.A.J. de
Advocaat bij jont Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345738 , fax 040-2345620
hudejong@akd.nl
www.akd.nl


JONG , H.C. de
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastindienst/Particulieren/Ondernemingen, Zaandam, Hoofd


JONG SCHOUWENBURG , H.M. de ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 18 okt 1974
Kantonrechter Amsterdam 28 sep 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 juli 1998
Vice-president Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep van de Tuchtcommissie van de ROA en OOA te
Rotterdam
Lid Tuchtcommissie Nuire
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline van 01-01-2000
Commissaris Alrec Sign & Display B.V. te Mijdrecht van 01-01-2002
Plv voorzitter van de Raad van Beroep van de Tuchtcommissie ROA en OOA (organisatieadviseurs) te Rotterdam van 01-01-2002
Lid van de Tuchtcommissie Nivre (registerexperts) van 01-01-2002
Vice-voorzitter stichting Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeedienst te Amsterdam van 01-01-2002
Bestuurslid stichting en de vereniging Blindenpenning te Amsterdam van 01-01-2002
Bestuurslid de stichting en de vereniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden te Amsterdam van 01-01-2002
Bestuurslid de stichting Eendracht te Amsterdam van 01-01-2002
Voorzitter stichting Anslo's Hofje te Amsterdam van 01-01-2002
Bestuurslid stichting Haella vermogensbeheer te Laren van 01-01-2002
Bestuurslid stichting Fonds des Pasteurs te Amsterdam van 01-01-2002
Voorzitter stichting Van den Brink-Houtmanstichting te Hilversum van 01-01-2002
Bestuurslid stichtingen Jan Pietersz Huis I en II te Amsterdam van 01-01-2002
Bestuurslid stichting Claes Claesz Hofje te Amsterdam van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Reaal/Hooge Huys van 01-01-2002
Vice coorzitter Fauna Beheer Eenheid Overijssel van 31-01-2003


JONG , H.M. de ; Prof. Dr.
Universiteit Twente
Faculteit Bestuurskunde
Postbus 217 , 7500 AE Enschede
Departement Recht
Hoogleraar Algemene beginselen van het recht
tel 053 4893196 , fax 053 4894734
h.m.dejong@bsk.utwente.nl


JONG , H.M.D. de , geboren apr 1960 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 feb 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 okt 1993
Rechter rechtbank Den Haag 10 okt 1994
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JONG , H.W.A.A. de
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos & Pen ; beëdiging 1998
Van Vollenhovenstraat 31 , 3016 BG Rotterdam
Tel 010-4364311 , fax 010-4366700
rotterdam@ssrp.nl
hj@svsadvocates.com
www.svsadvocates.com


JONG-van OOSTEROM , I.A. de ; Mw.
Rechten 1968
GemeenteraadsLid , Gem. Baarn
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


JONG , I.Y. de ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785888
yvonne.de.jong@loyensloeff.com


JONG , J. de ; Mw.
Advocaat bij De Jong Van Tongerlo advocaten ; beëdiging 1994
advocaten@pi.net
Advocaat bij De Jong Van Tongerlo & Bekkering
Postbus 23024 , 3001 KA Rotterdam
Tel 010-4366437 , fax 010-9367729


JONG , J.
Advocaat bij Nagtegaal & Jong ; beëdiging 1986
Postbus 1275 , 1500 AG Zaandam
Tel 075-6313121 , fax 075-6350818
njadvoc@xs4all.nl
www.juridisch.com/nagtegaal.jong


JONG van LIER , J. de , Jeróme ; Dhr. Drs.
Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 1995
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
dejongvanlier@advocatensvh.nl
Advocaat bij Cohen De Jong van Lier Huiskes
Postbus 258 , 7500 AG Enschede
Tel 053-4800640 , fax 053-4800658
info@cdjvl.nl
dejongvanlier@cdjvl.nl
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Enschede


JONG , J. de
Notaris te Franekeradeel , arrondissement Leeuwarden
Postbus 22 , 8800 AA Franeker


JONG , J. , geboren jul 1946 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Beleidsadviseur bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 21 sep 1992
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JONG , J. de , geboren jan 1949 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 24 jun 1985
Ontslag
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Ontslag


JONG , J. de ; Prof.
Technische Universiteit Delft
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen
Stevinweg 1 , 2628 CN Delft
Afdeling Geodesie
Hoogleraar onroerend-goed recht
tel 015 2785103 , fax 015 6718355
j.dejong@geo.tudelft.nl


JONG , J. de ; Mw.
Rechten 1990
Juridisch Medewerker Gemeente Spijkenisse
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


JONG , J.A. de , geboren jan 1908
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Brielle 1 jan 1938
Tijdelijk ambtenaar gemeentesecretarie Nieuwenhoorn (Z.H.) 1 sep 1939
Leider distributiekring Oostvoorne (Z.H.) 1 sep 1940
Griffier kantongerecht Alphen a/d Rijn 6 okt 1941
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Den Haag 22 jun 1948 tot 1 jul 1949
Kantonrechter Sneek 15 nov 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 15 nov 1949
Kantonrechter Delft 27 mrt 1954


JONG , J.B. de
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 5563 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5424292 , fax 023-5425277
jj@vandiepen.com
Advocaat bij Fruytier Lawyers in Business
Keizersgracht 442 , 1016 GD Amsterdam
Tel 020-5210130 , fax 020-5210131
jdejong@flib.nl
www.flib.nl


JONG , J.C.M. de , Hans ; Dhr.
Rabo-Bank Ned. Hfd.Kredietbeheer
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel De Haar


JONG , J.D. , geboren sep 1922
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 19 nov 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam11 dec 1948
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 18 dec 1956
Officier van Justitie arrondissement Rotterdam 9 jul 1969
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Rotterdam 25 mei 197


JONG , J.E. de
Advocaat bij Van Dijl advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 106 , 6880 AC Velp
Postbus 130 , 6660 AC ELST
Tel 0481-378227 , fax 0481-378056
Advocaat bij Van Dijl advocaten
advandijl@hetnet.nl


JONG POSTHUMUS , J.F.H. de
Notaris te Assen , arrondissement Assen
Kantoor Tijdhof Daverschot De Jong R ; Assen


JONG , J.H.A. de
Advocaat bij De Jong & Zuidema ; beëdiging 1993
Postbus 1073 , 9701 BB Groningen
Tel 050-3184777 , fax O5O-3120775
dejongzuidema@balienet.nl
jong@inn.nl


JONG , J.H.F. de
Advocaat bij Brouwer advocaten ; beëdiging 1992
Lange Nieuwstraat 3 , 3512 PA Utrecht
Tel 030-2302050 , fax 030-2334414
info@advocaatdejong.nl


JONG , J.J.I. de ; Dhr. Drs.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Den Haag van 01-10-2001
NU Den Haag Rechtbank Raio
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JONG , J.M.
Bij Randstad Interimkader, afdeling juridische Zaken


JONG , J.M.L.G. de
Advocaat bij Straatweg 76 Il , 3051 BJ Rotterdam ; beëdiging 1988
Tel 010-2180181 , fax 010-2180119
advocaat@juridischehulp.nl
www.juridischehulp.nl


JONG , J.S. de , geboren dec 1940 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 28 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 20 april 1998
Rechter Rechtbank Almelo van 09-11-2000
NU Almelo Rechtbank Rechter
TEVENS
Penningmeester RK schoolbestuur Heino
Voorzitter bezoekerscentrum Werf Flevoland
Penningmeester RK-schoolbestuur Heino te Heino
Voorzitter Bezoekerscentrum West-Salland
Bestuurder Stichting cursafe van 27-06-2000


JONG , J.V.M. de
Advocaat bij Mr. J.V.M. de Jong Kantoor ; beëdiging 1980
Postbus 10007 , 7301 GA Apeldoorn
Tel 055-5222333 , fax 055-5788342


JONG , J.W.W.Y. de
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 13 jun 1966


JONG , K. de
Advocaat bij Teekens advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
teekens1@tref.nl
jong@teekens.nl
Advocaat bij La Gro advocaten
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
email@lagrolaw.nl
www.lagrolaw.nl


JONG Zie ook HILBERTS - DE JONG , K.I. de ; Mw.
Rechter Rechtbank Haarlem van 01-11-2001
NU Haarlem Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1993
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Niet vermeld in Vademecum Advocatuur 2003
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Waarschijnlijk niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer?


JONG , L. de
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 15680 , 1001 ND Amsterdam
Tel 020-6262758 , fax 020-6272462
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1989 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-330350 1 , fax 079-3303510
ljo@srk.nl
www.srk.nl


JONG , L. de ; Ir.


JONG , L.B. de ; Drs.
Advocaat bij Van Till advocaten ; beëdiging 1990
De Lairessestraat 158 , 1075 HM Amsterdam
Advocaat bij Frankenslag 138 , 2582 HW Den Haag ; beëdiging 1990
Tel 070-3389422 , fax 070-3389423
Haagrecht advocaten
Postbus 150 , 2501 CD Den Haag
tel 070 3141900 , fax 070 3141901
dejong@haagrecht.nl
www.haagrecht.nl


JONG , L.C. de
Advocaat bij Mr. van Essen advocatenkantoor ; beëdiging 1991
Advocaat bij Mw. Mr. van Essen advocatenkantoor
joh. Bosboomstraat 25 , 3443 HC Woerden
Tel 0348-418559 , fax 0348-433046
Jozef Israelslaan 1 b , 3443 CR Woerden
esadwo@zeelandnet.nl


JONG , L.H.A. de
Advocaat bij Van Binsbergen en Zuidema ; beëdiging 1993
Postbus 1073 , 9701 BB Groningen


JONG , M. de ; Mw.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 2000
Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden
Tel 0255-532544 , fax 0255-511933
m.de.jong@tanger.nl


JONG , M. de
Advocaat bij Wan Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2364600 , fax 030-2364192
mj@vandiepen.com
m.dejong@vandiepen.com
www.vandiepen.com


JONG , M.A. de
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1998
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
www.allenovery.com


JONG , M.A. de ; Mw.
dvocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1994
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
HTR@bit.nl
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
Advocaat bij de Jong
helene.dejong@lovells.com
www.lovells.com


JONG-OVERTOOM , M.A.E. de , geboren sep 1947 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 jan 1988
Rechter rechtbank Den Haag 1 mei 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Rechter rechtbank Haarlem 8 jul 1994
Vice-president Rechtbank Haarlem van 15-08-2000
NU Haarlem Rechtbank Vice-President
Voorzitter van de klachtencommissie Katholiek Onderwijs, regio Noord te 's-Gravenhage van 01-01-1998 tot 31-12-2001


JONG , M.A.M. de
Advocaat bij Postbus 409 , 3300 AK Dordrecht ; beëdiging 1980
Tel 078-6312366 , fax 078-6311143


JONG , M.C. de ; Mw.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1997
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
infoeinbd@akd.nl
Advocaat bij Philips Electronics Nederland BV Juridische Afdeling
Postbus 80003 , 5600 JZ Eindhoven
Tel 040-2756706 , fax 040-2757676
marleen.de.jong@philips.com
www.philips.com


JONG , M.C. de ; Mw.
Advocaat bij Roozeboom advocaten ; beëdiging 2002
Grote Markt 12 a , 3111 NJ Schiedam
Tel 010-2460450 , fax 010-2460255
info@roozeboomadvocaten.nl


JONG , M.C. de
Advocaat bij Advokatenkollektief Vreewijk ; beëdiging 1998
Postbus 52135 , 3007 LC Rotterdam
Tel 010-4858502 , fax 010-4857745
dejong@advr.nl
Niet in VAD 2003


JONG , M.Ch. de , geboren jul 1902
NLRM 71
Advocaat en procureur Arnhem
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 20 mei 1930 tot 28 jul 1937
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 31 mei 1939
Werkzaam Ministerie van Justitie 13 feb 1941
Rechter rechtbank Den Haag 6 nov 1942
Vice-president rechtbank Den Haag 6 dec 1955
Raadsheer Hof Den Haag 24 sep 1957
Vice-President Hof Den Haag 1 mei 1964


JONG , M.E. de ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240061
maaike.dejong@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com


JONG , M.J.M. de , Marius ; Dhr.
Sector Manager FME en Secretaris NUK
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Leiden


JONG , M.M. de
Advocaat bij Molkenboer c.s. ; beëdiging 1996
Postbus 760 , 5000 AT Tilburg
Advocaat bij Den Otter & De jong advocaten
Postbus 14 , 5050 AA Goirle
Tel 013-5302378 , fax 013-5302379
m.de.jong@balienet.nl
m.de.jong@ojw-advocaten.nl
www.ojw-advocaten.nl


JONG , M.P.H.C. de
Advocaat bij De Haas en De Jong advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 3219 , 5003 DE Tilburg
Tel 013-5362088 , fax 013-5361245
m.de.jong@dehaas-dejong.nl
www.dehaas-dejong.nl


JONG , N. , geboren mei 1945
NLRM 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 26 jun 1985


JONG-de SMIT , N.E.C. de ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1993
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494


JONG , N.M. de , Nino
Advocaat bij De Jong advocatenkantoor ; beëdiging 1989
Oudaen 37 , 1081 BB Amsterdam
Tel 020-6422390 , fax 020-6447952
nino.jong@planet.nl


JONG , O.E. de
Advocaat bij Booij & De Jong Kantoor ; beëdiging 1988
Advocaat bij Booij & De Jong advocaten
Postbus 7165 , 3430 JD Nieuwegein
Tel 030-6051550 , fax 030-6051551
Advocaat bij Ausma De Jong advocaten
dejong@ausmadejong.nl
www.ausmadejong.nl


JONG , O.W. de
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Barents & Krans ; Den Haag


JONG , P. de
NLRM 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 augustus 1998
TEVENS
Gecommitteerde bij afstudeerscriptie Hogeschool Enschede
Lid Arbitragecommissie EAC geschillen van Kwik-fit
Bestuurslid woon- en zorgcentrum "De Diessenplas" Hattem
17 apr 1997 , 19 aug 1997


JONG , P. de , geboren aug 1904
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam okt 1930
Waarnemend griffier Hof Amsterdam 31 okt 1931
Substituut-griffier rechtbank Utrecht ZO mei 1937
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 jun 1946
Rechter Groningen 20 mrt 1947


JONG , P.A. de
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1991
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
pieter.dejong@nautadutilh.com
pieter.dejong@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
TEVENS
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Bestuurszaken, Afdeling Integriteit Bedrijfsleven, Teamleider


JONG , P.A.M. de
Advocaat bij Stoffels & De jong ; beëdiging 1991
Postbus 1074 , 6801 BB Arnhem
Tel 026-3515725 , fax 026-4457685


JONG , P.C. de , Kees ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Bilthoven
Juridisch Adviseur Land Specialisten


JONG SCHOUWENBURG , P.J. de
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
jongschouwenburg@trenite.com
jongschouwenburg@van-doorne.com
www.van-doorne.com


JONG , R. de
Advocaat bij Ahee & Claassen ; beëdiging 1992
Postbus 574 , 8000 AN Zwolle
Advocaat bij Kuiper Jonkers Van den Berg
Postbus 19282 , 3501 DG Utrecht
Tel 030-2313494 , fax 030-2313322
rdjong@kuipercs.nl
rdjong@kuipercs.nl


JONG , R. de , Ria ; Mw.
Notaris te Almere, arrondissement Zwolle
Kantoor Trip Notarissen ; Almere
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Almere.


JONG , R.A.W. de
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Faber, De Jong, Blom ; Amsterdam


JONG , R.J. de , Robert Jan ; Dhr.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1997
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Kampen


JONG , S. de
Notaris te Kampen , arrondissement Zwolle
Kantoor Goedegebure , De Jong & Steenhuis ; Kampen, Urk


JONG , S.B. de ; Mw.
Advocaat bij Tomlow Advokaten ; beëdiging 1996
Postbus 85016 , 3503 AA Utrecht
tomlow-advocaten@pi.net


JONG , S.E. de ; Mw.
Advocaat bij Doornbos / Suringar / Wiersema advocaten mediators ; beëdiging 2000
Postbus 70 5 , 9400 AS Assen
Tel 0592-317676 , fax 0592-317148
dsw.adv@wxs.nl
s.e.dejong@dswadvocaten.nl
www.dswadvocaten.nl


JONG , S.J. de
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 2000
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517991 , fax 020-6267949
steffan.j.dejong@bakernet.com
www.bakernet.nl


JONG , T. de ; Mw.
Advocaat bij Kuisbroek Jetten ; beëdiging 2001
Postbus 2043 , 1000 CA Amsterdam
Tel 020-6272735 , fax 020-6382171
dejong@ruisbroekjetten.nl


JONG , T. de , geboren jun 1959
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 sep 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 15 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 sep 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 mei 1997
NU
Den Bosch parket, Officier van Justitie


JONG , T. de , geboren mrt 1917
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Groningen 1 mrt 1946
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 28 sep 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 4 aug 1958
Kantonrechter Leeuwarden 28 jan 1971
Lid Ambten- gerecht Groningen 1 jul 1971
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag, Heerenveen en Sneek 18 feb 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 jul 1984


JONG , W. de
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1994
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
general@derks.nl
Tel 020-5687106 , fax 020-5686404
wietse.de.jong@landwellglobal.com
Advocaat bij Landwell
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5687106 , fax 020-5686404
wietse.de.jong@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl


JONG , W. de ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
wendy.de.jong@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl


JONG , W. de ; Dr. UHD
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenscchappen
Universitair Hoofddocent Sociale en Economische Wetenschapen
tel 010 408 1607 , fax 010 4089191
w.dejong@frg.eur.nl


JONG , W.B. de , geboren jul 1937 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 23 mrt 1983
Kantonrechter Utrecht 25 mei 1984
Buitengewoon verlof i.v.m.benoeming Ned. Antillen en Aruba 16 sep 1986
Kantonrechter Utrecht 1 aug 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 29 mei 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 28 februari 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 28 februari 2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 28-02-2000
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JONG , W.C.J. de ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JONG , W.G.C. de
De Voetgangersvereniging
Directie / management
tel 070 3471501 , fax 070 3819654


JONG , W.J.H. de ; Drs.
Advocaat bij Van Lotringen advocatenkantoor ; beëdiging 1993
Advocaat bij Hage De Gier advocaten
Postbus 8011 , 6710 AA Ede
Tel 0318-653555 , fax 0318-653055
general@hageadvocaten.nl
Advocaat bij Veen advocaten
Postbus 442 , 6710 BK Ede
Tel 0318-687878 , fax 0318-687868
wjhdj@vanveen.com
www.vanveen.com


JONGBLOED , A.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Riedstra Tuinman Sleijfer ; beëdiging 1998
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
Tel 058-2121075 , fax 058-2126449
rtsadvoc@xs4all.nl


JONGBLOED , A.K. , geboren 05-05-1944 , Ab
Rechten Universiteit van Leiden
A. Jongbloed & Zoon, Eigenaar Juridische Boekhandel & Antiquariaat "Jongbloed"
Noordeinde 39 , 2514 GC Den Haag , 070-3560277
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de Rotary ; club Den Haag
Lid van de Haagsche Schouw 1977
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


JONGBLOED , A.W. , geboren sep 1957 ; Dhr. UHD
NLRM 88/89
Docent Katholieke Universiteit Nijmegen
Waarnemend griffier arrondissementsrechtbank Den Bosch
Gerechtsauditeur arrondissementsrechtbank Den Bosch 16 aug 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden van 01-05-2002
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Privaatrecht
Privaatrecht, in het bijzonder burgerlijk procesrecht en huurrecht
a.jongbloed@law.uu.nl
Docent Molengraaff Instituut Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht te Utrecht
Voorzitter Stichting Geschillencommissies, m.n. geschillencommissie reizen van 01-05-1999
Medewerker Tijdschrift voor Civiele rechtspleging van 01-10-1993
Hoofdredacteur Executief, maandblad voor burgerlijke rechtsvordering van 01-01-2000
Docent op het gebied van huur- en burgerlijk procesrecht Diverse juridische opleidings- en nascholingsinstituten van 01-01-1981
Coördinator Opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder van 01-09-1991
Auteur Diverse juridische boeken en losbladige uitgaven van 01-01-1981
Voorzitter Curatorium permanente educatie M. Teekens stichting van 01-05-2002
Lid Projectgroep European Research Interchange om onderzoek te doen op het gebied v.h. procesrecht in Dr.
Europees verband, m.n. executie- en beslagrecht van 01-02-2002
Lid Klankbordgroep on-line-dispute-resolution van ECP.nl van 01-02-2002
Penningmeester Wijkvereniging 'Berg en Bos' te Apeldoorn van 01-04-2001
Redacteur Praktisch procederen van 01-06-1998
@OPM
Waarom geen gegevens van 1989 tot 2002?


JONGBLOED BRANDS , M.E. ; Mw.
Rechten 1964
RABOBank Nederland
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


JONGBLOED-DATEMA , M.N. ; Mw.
Notarieel Recht 1981
Leidinggevende bij de Belastingdienst
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn


JONGE , A.B.L. de , geboren jan 1953 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10 aug 1990
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
TEVENS
Geen opgave bijbanen
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JONGE , A.R. de
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1992
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488870 , fax 070-3856460
ar.dejonge@prdf.nl
www.prdf.nl


JONGE , B.L. de
Advocaat bij Van Dongen De Deken Drok Van der Heijden ; beëdiging 1994
Postbus 2919 , 2601 CX Delft
Advocaat bij Van Breevoort & Ter Meulen ; beëdiging 1994 en 2001
Postbus 2148 , 3440 DC Woerden
Tel 0348-487000 , fax 0348-487001
info@vbtm.nl
www.vbtm.nl


JONGE , E.H. de
Advocaat bij Essent Netwerk Noord B.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1700 , 9701 BS Groningen
Tel 038-8525102 , fax 038-8514040
bert.de.jonge@essent.nl
www.essent.nl


JONGE-WIEMANS , E.H. de ; Mw.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1993
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347234 , fax 030-2347272
e.jonge@bs-advocaten.nl
www.bs- advocaten-nl


JONGE , G. de ; Dr.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie reclassering, Lid


JONGE , G. de , Gerard , geboren april 1945 ; Dhr. UHD
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 15-06-1998
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair Hoofddocent, faculteit der rechtsgeleerdheid Universiteit Maastricht te Maastricht
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
tel 043 3882060 , fax 043 3884887
Capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie
Straf- en strafprocesrecht
tel 043 3883290 , fax 043 3260113
gerard.dejonge@strafr.unimaas.nl
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JONGE , J.A. de
Advocaat bij Postbus 11616 , 1001 GP Amsterdam ; beëdiging 1978
Tel 020-6233708 , fax 020-6234564
ja@dejonge-advocaat.nl
www.dejonge-advocaat.nl


JONGE , J.E. de , geboren mrt 1913
NLRM 71 80
Ambtenaar van de Kinderwetten Groningen 1945
Substituut-griffier rechtbank Leeuwarden 12 apr 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 9 mrt 1955
Rechter rechtbank Groningen 14 sep 1959
Vice-president rechtbank Groningen 22 aug 1970


JONGE , J.M. de , geboren sep 1955 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 22 dec 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 22 dec 1988
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg van 01-01-2002
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Goes ; kantoor Olie & De Jonge ; beëdiging 1980
Postbus 342 , 4460 AS Goes
Tel 0113-221100 , fax 0113-221120
oliedejonge@zeelandnet.nl
Beëdigd: 24-09-80
Olie & De Jonge advocaten
Frans den Hollanderlaan 25 , 4461 HL Goes
Postbus 342 , 4460 AS Goes
tel 0113-221100 , fax 0113-221120
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
oliedejonge@zeelandnet.nl
Arrondissement Middelburg
Internet april 2003
jonge@oliedejonge.nl
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gedaan
Lid Bestuurs Commissie Openbaar Onderwijs Kapelle (BCOOK) van 01-01-2001
Lid College van Afgevaardigden Nederlandse Orde van advocaten van 01-01-2001
Secretaris Raad van teozicht Rabobank Beveland te Goes van 01-01-2001
Secretaris bestuur Maatschappelijk werk Oosterschelderegio te Goes van 01-01-2001
Vice-voorzitter Raad van toezicht Oosterschelde Thuiszorg te Goes van 01-01-2001
Voorzitter Stichting Beheer Derdengelden Olie & de Jonge advocaten te Goes van 01-01-2001
Directeur Olie & de Jonge Onroerend Goed BV te Goes van 01-01-2001


JONGE , J.P.R.C. de
Advocaat bij De Jonge advocaten ; beëdiging 1982
Westblaak 132 , 3012 KM Rotterdam
Advocaat bij De Jonge advocaten
Essenlaan 4 , 3062 NM Rotterdam
Tel 010-2140400 , fax 010-2140211
de.jonge.advocaten@balienet.nl
dejonge@dejongeadvocaten.nl
www.dejongeadvocaten.nl


JONGE , J.W.A. de
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1992
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
advocaten@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl


JONGE , K. de


JONGE , L. de , geboren aug 1956 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 16 jun 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 16 okt 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 16 okt 1987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 mei 1995
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Lid van de Rotary


JONGE , M.A. de ; Mw.
Rechten 1989
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling LEDEN BUITENLAND


JONGE , M.W. de , geboren apr 1961 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 1 apr 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 4 nov 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 dec 1996
Rechter rechtbank Groningen 19 nov 1997
NU Groningen Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Jeugdzorg Groningen
Lid Bestuur Werkstichting Jeugdbescherming
Lid Bestuur Werkstichting Drievensdale
Lid Bestuur Stichting Ambulant onderzoek en consultatie (deze vier vormen 1 bestuur van 4
stichtingen)
Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Titus Heino Gribal Stichting
03 feb 1997
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JONGE , M.W.C. de , geboren jan 1949 ; Dhr. Jhr.
NLRM 87 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 1 jan 1986
Rechter rechtbank Dordrecht 8 apr 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 20 apr 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 4 jul 1989
Kantonrechter Utrecht 30 okt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 29 mei 1996
Vice-president Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Adjudant i.b.d. , kolonel der
cavalerie b.d.
Lid bestuur stichting Evert Londenbaldhuis te Utrecht van 01-01-1996


JONGE , P. de
Advocaat bij Nieuwe Prinsengracht 25 , 1018 EE Amsterdam ; beëdiging 1978
Advocaat bij Postbus 71772 , 08 DG Amsterdam
Tel 020-6464579 , fax 020-6228302


JONGE , P. de
Advocaat bij Postbus 216 , 4300 AE Zierikzee ; beëdiging 1989
Tel 0111-415832 , fax 0111-415132
Beëdigd: 01-02-89
Nieuwe Haven 147 , 4301 DL Zierikzee
Postbus 216 , 4300 AE Zierikzee
tel 0111-415832 , fax 0111-415132
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg


JONGE , P.C. de
Advocaat bij Texaco Nederland BV ; beëdiging 1980
Postbus 735 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4033400 , fax 010-4033643
jdngepc@texaco.com
Chief legal advisor bij Texaco Benelux te Rotterdam
jongepc@exchange.texaco.com
TEVENS
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)


JONGE , R.A. de
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 15 dec 1976


JONGE , W.A. de , Willem-A. ; Dhr.
Delegate of the Management K.L.M.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Intern (zwevende leden)


JONGE , W.C. de ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Vlaardingen ; beëdiging 1992
Postbus 4003 , 3130 KA Vlaardingen ,
Advocaat bij Hoogstraat 83 , 3131 BM Vlaardingen
Tel 010-2343220 , fax 010-2343221
Advocaat bij Pres. J.V. Wierdsmastraat 826 , 3151 EX Hoek van Holland


JONGEBREUR , H.M. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo van 01-03-2003
Gerechtsauditeur Rechtbank Almelo van 01-03-2003
NU Almelo Rechtbank Gerechtsauditeur
NU Almelo Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 446 , 7600 AK Almelo
info@kienhuis.nl
Tel 0546-832300 , fax 0546-832399
h.m.jongebreur@kienhuishoving.nl
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Rechtspraak.nl september 2003 vermeldt niet de functie van advocaat.


JONGEDIJK , B. ; Mw.
Advocaat bij ouben advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
bjongedijk@houbenadvocaten.nl
www.houbenadvocaten.nl


JONGEDIJK , J.
Advocaat bij Van Doorne ; beëdiging 2003
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789350 , fax 020-6789589
jongedijk@vandoorne.com
www.van-doorne.com


JONGEKRIJG , J.C. , Johanna ; Mw.
Belastingadviseur Deloitte & Touche Postbus 4433 3006 AK Rotterdam
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


JONGEN , G.D. ; Mw.
Advocaat bij Berger & Van Vugt ; beëdiging 1996
Postbus 347 , 5900 AH Venlo
Advocaat bij Prickartz c.s. ; beëdiging 1996
Postbus 107 , 6400 AC Heerlen
Tel 045-5718800 , fax 045-5716552
Advocaat bij Vondenhoff Sijben advocaten
Caumerdalschestraat 1 , 6416 GC Heerlen
Tel 045-5602200 , fax 045-5742652
info@vondenhoff.nl


JONGEN , H.D.J.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1985
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
herald.jongen@allenovery.com
Tel 020-6741000 , fax 020-6741820
herald.jongen@allenovery.com
www.allenovery.com


JONGEN , P.P.J.
Advocaat bij Vogel & Ruitenberg advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 12166 , 1100 AD Amsterdam
Tel 020-5650400 , fax 020-5650411
jongen@theoffice.nl
Beëdiging 1989 en 1998
www.theoffice.nl


JONGENEEL , A.J.W. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch van 09-12-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank 's-Hertogenbosch van 01-01-2003
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Rechtbank Gerechtsauditeur
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1991
Postbus 66 , 7140 AB Groenlo
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
nljong56@hollandlaw.nl
www.hollandia.nl
Secretaris Stichting ter bevordering van de continuïteit van de MSV Tragos van 07-05-2003


JONGENEEL , E.S.G. , geboren apr 1955 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 feb 1996
Rechter rechtbank Den Haag 1 juni 1997
NU Den Haag Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent RU Leiden
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JONGENEEL, MBA , G.P.
Advocaat bij Jongeneel c.s. ; beëdiging 1975
Postbus 174 , 3360 AD Sliedrecht
Tel 0184-418433 , fax 0184-417313
g.jongeneel@balienet.nl
jongeneel@jongeneel.net
www.jongeneel.net


JONGENEEL-van AMERONGEN , M. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Raadadviseur


JONGENEEL , R.H.C. , geboren mrt 1959 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent aan de VU te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jan 1997
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Ministerie van Justitie, Senior juridisch beleidsmedewerker/plaatsvervangend hoofd van de
afdeling Juridische zaken van de Dienst Justitiële Inrichtingen
apr 1997
Lid Bestuur Interkerkelijke Stichting voor Verslavingszorg De Regenboog te Amsterdam
Penningmeester Stichting Rafael te Amsterdam
Directeur Kroon Trust BV. te Bleskensgraaf
Ouderling Bankraskerk te Amstelveen van 01-04-2002
Directeur Kroon Trust B.V te Bleskensgraaf van 01-01-1994 tot 28-02-2002


JONGENEELEN , M. ; Mw.
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046000 , fax 020-50460600
info@devos.nl
Advocaat bij Bos & Partners advocaten
Strawinskylaan 1441 , 1077 XX Amsterdam
Tel 020-5753063 , fax 020-5753064
m.jongeneelen@bos-partners.nl


JONGENELEN , L.H.A.M.
Notaris te Moerdijk, gem. Zevenbergen, arrondissement Breda
Kantoor Cornelissens & Jongenelen ; Moerdijk


JONGENS , C.C. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1991
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
Tel 070-5153809 , fax 070-5153117
cc.jongens@prdf.nl
www.prdf.nl


JONGEPIER , E.V. ; Mw.
Advocaat bij Fruytier advocaten ; beëdiging 2000
Keizersgracht 221 , 1016 DV Amsterdam
Tel 020-5304300 , fax 020-6237129
evjongepier@fruytier.nl
Advocaat bij Blenheim
evajongepier@blenheim.nl
www.blenheim.nl


JONGEPIER , W.J.P. , geboren 1955
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1983
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
wouter.jongepier@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
TEVENS
Commissaris Management Share N.V.


JONGERDEN , B. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Buhrmann Nederland Holding B.V. ; beëdiging 2001
Postbus 23456 , 1100 DZ Amsterdam
Tel 020-6511072 , fax 020-6511029
barbara.jongerden@buhrmann.com


JONGERIUS , C.B.M. , geboren mei 1960 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 mrt 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 5 feb 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 3 mei 1993
NU
Zutphen parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Oldenkotte
19 aug 1997


JONGERIUS , R.A. ; Mw.
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs ; beëdiging 2003
Postbus 11051
2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
r.jongerius@declerq.com
www.declercq.com


JONGERIUS , V.F.M.
Advocaat bij Bax & Van Herpt advocaten ; beëdiging 1990
baxdtcnl@worldaccess.nl
Advocaat bij Bax advocaten & Notarissen
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem
Tel 0314-375500 , fax 0314-332148
v.jongerius@baxadvocaten.nl
www.baxadvocaten.nl


JONGH , A.L.C.M. de , geboren nov 1948 ; Dhr.
NLRM 80 99/00
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1 apr 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 30 juni 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 26-05-2000
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JONGH , C.F.J. de , geboren mrt 1947
NLRM 88/89 90
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Rotterdam 19 feb 1988


JONGH-MOOLENAAR , C.J. de ; Mw.
Advocaat bij Molenstraat 46 , 2171 GN Sassenheim ; beëdiging 1985
Tel 0252-230607 , fax 0252-217505


JONGH , E. de
Advocaat bij Vermeer & van der Vlerk ; beëdiging 1998
Postbus 2253 , 1180 EG Amstelveen
Tel 020-6400441 , fax 020-6402929
dejongh@vermeer-vandervlerk.nl
Advocaat bij GMW advocaten
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
e.dejongh@gmw.nl
www.gmw.nl


JONGH , E.L. de ; Mw.
Rechten 1955
Hoogovens
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


JONGH , F.J. de ; Mw.
Advocaat bij Houwing & de Jongh advocaten ; beëdiging 1990
Advocaat bij Houwing De Jongh en Kuypers
Postbus 19193 , 3001 BD Rotterdam
Tel 010-4049588 , fax 010-4120735
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Utrecht ; beëdiging 1990 en 2002
Postbus 13036 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2769511 , fax 030-2716144


JONGH , G.J. de ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 mei 1981
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Kantoor De Brauw Blackstone Westbroek
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
TEVENS
Geen bijbanen
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wat is zijn hoofdfunctie nu? Waarom niet vermeld op rechtspraak.nl september 2003 ?


JONGH , G.P.R. de , Godfried ; Dhr.
Bankier NMB
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Vught


JONGH , H.H.M. de
Advocaat bij Serraris advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 440 , 4940 AK Raamsdonkveer


JONGH , H.J. de
Notaris te Oldebroek , arrondissement Zutphen
Kantoor Jongh, De & Otto ; Oldebroek


JONGH , J.C. de
NLRM 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 25 aug 1979


JONGH , P.M.M.T. de ; Mw.
Advocaat bij Mourits & De Jongh ; beëdiging 1986
Posthoorn 20 , 2907 SH Capelle a/d IJssel
Tel 010-4519788 , fax 010-4507375
pmmt.dejongh@planet.nl


JONGH , W.H.P de
Advocaat bij Van Oorschot advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 1393 , 4700 BJ Roosendaal
Tel 0165-555094 , fax 0165-560793
Advocaat bij Brekelmans Van der Ven Van Oorschot advocaten
info@bvo-advocaten.nl


JONGKIND-JONKER , S.M. , geboren okt 1954 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 aug 1980
Rechter rechtbank Alkmaar 2 feb 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Rechter Rechtbank Alkmaar van 02-02-1988
NU Alkmaar Rechtbank Rechter
Bestuurslid Pius Stichting te Alkmaar
Bestuurslid Binnenstadscentrum te Alkmaar


JONGMAN , H. ; Mw.
Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beëdiging 1998
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
h.jongman@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl


JONGMANS , E.F.
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Twente-Achterhoek (Ledenlijst 2000)


JONGMANS , M.W.J.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2003
Louizalaan 240 , B-1050 Brussel , België
Tel 0032-25345376 , fax 0032-25345535
mjongmans@akd.be
www.akd.be


JONGSMA , A. , geboren dec 1961
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 4 nov 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 nov 1996
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger november 96
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger november 96
Groningen rechter-plaatsvervanger intrekking benoeming januari 97
HOOFDFUNCTIE
Groningen parket beleidsmedewerker parket
TEVENS
Secretaris Stichting Brederoschool Middelen
INFO
Inzage bijbanenregister rechtbank Leeuwarden. Brief van hem aan de rechtbank gevonden op
briefpapier van het openbaar ministerie in Groningen 20 dec 1996. Welke functie heeft hij bij het openbaar ministerie in Groningen?
Vreemd dat deze na de affaire Lancee bevorderd wordt tot rechter-plaatsvervanger in Groningen en
dan weer niet?
Geen opgave van bijbanen of "geen bijbanen" gevonden parket Groningen.
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen. Telefoon 050-3199999 , fax 050-3185147.


JONGSMA , A.J.
United Services Group Nederland


JONGSMA , C.M.P.
Advocaat bij Ten Have Le Cocq advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 30 , 3000 AA Rotterdam
Tel 014-4760000 , fax 010-4255117
tenhave.lecocq@worldonline.nl


JONGSMA , L.
Advocaat bij C.M.P. Le Cocq & Partners advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 30 , 3000 AA Rotterdam
Tel 010-4760000 , fax 010-4255117
info@lecocq-advocaten.nl


JONGSMA , S. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanoriau ; beëdiging 2000
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121035 , fax 030-2121104
s.jongsma@cmsderks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 030-2121634 , fax 030-2121164
s.jongsma@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl


JONGT , M. de
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior ; beëdiging 1996
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht


JONGTIEN , B.J.K.
Advocaat bij Hosselaar & Strengers ; beëdiging 2003
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347234 , fax 030-2347272
b.jongtien@bs-advocaten.nl
www.bs- advocaten-nl


JONH , W.Z. de
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2002
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741239 , fax 020-6741025
zeeger.dejongh@allenovery.com
www.allenovery.com


JONI , L.B. de ; Drs.
Advocaat bij Haagrecht advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 150 , 2501 CD Den Haag
Tel 070-3141900 , fax 070-3141901
dejong@haagrecht.nl
www.haagrecht.nl


JONK , A.M. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1995
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl


WIJK , B.M. van ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
bwijk@houthoff.nl
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
bwijk@houthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
bjonk@houthoff.com
www.houthoff.com


JONK - van WIJK Zie WIJK , B.M. van , B.M. ; Mw.


JONK , J.
Advocaat bij Van As c.s. advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Tel 030-6032922 , fax 030-6000166
jjonk@vanasadvocaten.nl
www.vanasadvocaten.nl


JONK , J.A.J.M.
Advocaat bij Zwartbol c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 106 , 2950 AC Alblasserdam
Tel 078-0992529 , fax 078-fi992523
j.jonk@advzwartbol.nl


JONK , M.M. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1986
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
general@derks.nl
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
mjonk@cmsderks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016321 , fax 020-3016335
m.jonk@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl


JONKER , A.F. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1997
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517846 , fax 020-6267949
alexandrajonker@bakernet.com


JONKER , B.P.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240005
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com


JONKER , C.


JONKER , E. ; Mw.
Advocaat bij Van Oss Van der Meiden Vermeer & Reitsma advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
Tel 0341-417023 , fax 0341-419648
info@omvradvocaten.nl
www.omvradvocaten.nl


JONKER , E.R.
Advocaat bij Van den Assum & Van Delft advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 315 , 3830 Al Leusden
Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
info@assumdelft.nl
www.assumdelft.nl


JONKER , F.B.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 jun 1956


JONKER , H.
NLRM 71 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem5 dec 1960


DIJK , H.A. van ; Mw.
Advocaat bij Klopstra c.s. advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 288 , 9500 AG Stadskanaal
Tel 0599-550853 , fax 0599-650953
info@klopstra.nl
www.klopstra.nl


JONKER - van DIJK Zie DIJK , H.A. van , H.A. ; Mw.


JONKER ROELANTS , H.E. , geboren 1939
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Directeur Centraal Brouwerij Kantoor
Secretaris Produktschap voor Bier
Vice-Voorzitter Raad van Comm. ERIKS holding N.V.
Gedelegeerd Comm. Drankenpallet Beheer Nederland B.V.
Oud-functies:
Directeur Skol Brouwerijen B.V.,Directeur Oranjeboom Holding B.V., Commissaris ERIKS B.V.


JONKER ROELANTS , J.L ; Mw.
Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beëdiging 1998
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
law@kupwiel.nl


JONKER , J.L.
Advocaat bij Oosterbaan & Van Eeghen ; beëdiging 2002
Koningslaan 35 , 1075 AB Amsterdam
Tel 020-6716756 , fax 020-6718669
louis.jonker@itlawyers.nl
www.itlawyers.nl


JONKER , J.W.
Advocaat bij Nolen Van der List advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 746775 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-6046131 , fax 020-6645103
nolenvdlist@wxs.nl


JONKER , J.W.R. , Jan-Willem ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Midden-Kennemerland
Comm.dir Xandria Sales Prm


JONKER , L.E.J.
Advocaat bij Holla & Van Dooren ; beëdiging 1997
Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
ljonker@hollapoelman.nl
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
www.hollapoelman.nl


JONKER ROELANTS , M.A. , Mark ; Dhr.
Kandidaat-notaris Caminada
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag


JONKER , M.E. , geboren jun 1935 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 2 apr 1991
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Boekel De Nerée ; beëdiging 1966
Niet te vinden in Vademecum Advocatuur 2002
TEVENS
Geen bijbanen
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Is juli 2003 helemaal niet meer te vinden op rechtspraak.nl. Waar is hij gebleven?
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JONKER , M.P.H.
Notaris te Winschoten , arrondissement Groningen
Postbus 134 , 9670 AC Winschoten


JONKER , N.M. ; Mw.
Advocaat bij Kernkamp advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 23317 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4116471 , fax 010-4135923
info@kernkamp.nl
nathalie.jonker@kernkamp.nl
www.kernkamp.nl


JONKER , P.S.
Advocaat bij Van den Bout & Ten Hoopen ; beëdiging 1996
Postbus 50 , 2270 AB Voorburg
Tel 070-3870008 , fax 070-3874382
psjonker@planet.nl
psjonker@advoboho.nl
www.advoboho.nl


JONKER , Ph.A.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414758 , fax 020-0612827
philip.jonker@nautadutilh.com
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com


JONKER , R.A.M. ; Mw.
Rechten 1994
Advocaat bij Mr. advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 4050 , 4900 CB Oosterhout
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


JONKER , R.D.C.
Advocaat bij Van Odijk advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 85051 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2510424 , fax 030-2540488
r.jonker@vanodijk.nl
rjonker@vanodijk.nl
www.vanodijk.nl


JONKER , R.V.H. , Rutger ; Dhr.
Advocaat bij Jonker c.s. ; beëdiging 1978
De Lairessestraat 73 , 1071 NV Amsterdam
Tel 020-5755195 , fax 020-7699880
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Gooi


JONKER , Zie van GENT-JONKER , S.G. , geboren aug 1945 , Sophie ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem en/of Amsterdam 1 feb 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 15 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 mei 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 12 okt 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 11 okt 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 28 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 aug 1994
Rechter rechtbank Rotterdam 2 mrt 1995
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Hoeksche Waard/IJsselmonde.
Lid Bestuur Stichting Sormentorfonds van de Nederlandse Unie van Soroptimistenclubs in Nederland,
Suriname en de Nederlandse Antillen te Amsterdam.


JONKER , Zie JONGKIND-JONKER , S.M. , geboren okt 1954 ; Mw.


JONKERGOUW , J.M.
Advocaat bij Mr. P.H.W.Pennings Kantoor ; beëdiging 1988
Postbus 32 , 5201 AA Den Bosch
Advocaat bij Reigersbekstraat 21 , 5262 DC Vught
Tel 073-6841618 , fax 073-6841620
jotra@hetnet.nl


JONKERS , C. ; Mw.
Advocaat bij Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1998
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538257 , fax 026-3538293
c.jonkers@cmsderks.nl
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
c.jonkers@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl


JONKERS , C.A.
Advocaat bij Kuiper Jonkers Van den Berg ; beëdiging 1980
Postbus 19282 , 3501 DG Utrecht
Tel 030-2313494 , fax 030-2313322
kuipercs@xs4all.nl
cajonkers@kuipercs.nl


JONKERS , F.H. , geboren 19-11-1923
INFO
Woonplaats Den Haag


JONKERS , Zie GARVELINK-JONKERS , G.P.A.M. , geboren jun 1946 ; Mw.


JONKERS , J. , geboren juni 1960 ; Mw. Hoofd van de afdeling Auteursrechtzaken bij Burnal Stemra
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 september 1999
Rechter Rechtbank Amsterdam van 12-09-2001
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
Lid Geschillencommissie SENA te Hilversum van 20-09-2001
Bestuurslid Stichting Auteursrecht te Amsterdam van 01-01-2000 tot 01-10-2000
Bestuurslid AENA van 01-01-2001 tot 10-06-2001


JONKERS , P.S.
Advocaat bij Jonkers & Halie advocaten ; beëdiging 1993
De Lairessestraat 107 , 1071 NX Amsterdam
Tel 020-6700243 , fax 020-6700253
jonkers.halie@wxs.nl
Advocaat bij Control Risks Benelux B.V.
Keizersgracht 638 , 1017 ES Amsterdam
Tel 020-6209585 , fax 020-6205360
pieten.jonkers@control-risks.com
www.crg.com


JONKERS , W. , geboren mrt 1939 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Arnhem 1965
Docent Politieacademie te Apeldoorn 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 11 okt 1979
Rechter rechtbank Zwolle 3 dec 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 sep 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 2 sep 1982
Raadsheer Hof Den Haag 26 apr 1985
Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden van 01-10-2001
NU Leeuwarden Hof Raadsheer
TEVENS
Lidmaatschap Provinciale Kerkvoogdijcommissie van de Herv Kerk in Zuid Holland Vlaardingen
Lidmaatschap Examencommissie kandidaatdeurwaarders te Den Haag
Lid Provinciale Kerkvoogdijcommissie van de Hervormde Kerk in Zuid-Holland te Vlaardingen
Plaatsvervangend lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Plaatsvervangend lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg van 01-01-2001
Lid provinciale kerkvoogdijcommissie Hervormde kerk Provincie Zuid-Holland te Vlaardingen van 01-01-2001 tot 03-06-2001


JONKERS , W.H.A. ; Prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 apr 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 8 okt 1974


JONKHART , J.F.K.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1981
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240393 , fax 010-2240005
freek.jonkhart@nautadutilh.com
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240393 , fax 010-2240008
freek.jonkhart@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com


JONKHOFF , A.H. ; Mw.
Advocaat bij Rechtshulp Alkmaar ; beëdiging 2001
Postbus 2345 , 1620 EH Hoorn
Tel 0229-284333 , fax 0229-236024


JONKHOUT , J.A.M.
Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 1988
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4611545 h
jonkhout@mend.nl
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten
h.jonkhout@mend.nl
www.mend.nl


JONKMAN , A.I.D.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2003
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771604 , fax 020-5771772
antony.jonkman@debrauw.com
www.debrauw.com


JONKMAN-FABELS , A.M.Th. ; Mw.
Rechten 1963
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


JONKMAN , G. ; Mw.
Advocaat bij Bout advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 7015 , 9701 JA Groningen
Tel 050-3136846 , fax 050-3132930


JONKMAN , G.M. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5785905 , fax 020-5785888
trudyjonkman@loyensloeff.com
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
trudy.jonkman@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com


JONKMAN , J.M. , geboren 07-12-1928
INFO
Woonplaats Den Haag


JONKMAN , M. ; Mw.
Advocaat bij Nolet advocaten ; beëdiging 2001
Abraham Patrasstraat 5 , 2595 RC Den Haag
Tel 070-3470111 , fax 070-3825547
mjonkman@nolet-advocaten.nl
www.noletadvocaten.nl


JONKMAN , M.C. ; Mw.
Advocaat bij Van der Schaar advocaten ; beëdiging 1998
Herengracht 566 , 1017 CH Amsterdam
Tel 020-6222565 , fax 020-6221440
Advocaat bij Jonkman advocaten
Wilhelminalaan 8 , 1815 JC Alkmaar
Tel 072-5128228 , fax 072-5205515
m.jonkman@chello.nl


JONKMAN , P.J.H. , 02-06-1925
Permanent Hof van Arbitrage , Secretaris-Generaal
Vredespaleis , Carnegieplein 2
2517 KH Den Haag , 070-3024165
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Grootmeester honorair
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


JOODE , E.H. de
Advocaat bij Bierman advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
info@bierman.nl
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-407149 , fax 010-4075135
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 1996 en 2000
emiel.de.joode@nl.landwellglobal.com
www.landwelLnl
NB
Kennelijk twee keer beëdigd: in 1996 en in 2000. Komt in vademecum advocatuur 2000 niet voor.


JOOLINGEN , M.J. van
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2000
Louizalaan 240 , B-1050 Brussel , België
Tel 0032-25345376 , fax 0032-25345535
mvanjoolingen@akd.be
www.akd.be


JOOSEN , E.P.M.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 1999
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561722 , fax 020-6561980
sbmc@kpmg.nl
Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 1992 en 1999
joosen.bart@klegal.nl


JOOSTEN , A.G.M.
Ministerie van Justitie, Diensten, Korps landelijke politiediensten, Korpsstaf, Wnd hoofd beleidsontwikkeling
Ministerie van Justitie, Diensten, Korps landelijke politiediensten, Korpsstaf, Hoofd planning & control


JOOSTEN , A.W.H.
Advocaat bij advocatenkollektief Utrecht ; beëdiging 1996
Postbus 14067 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2520900 , fax 030-2543280
info@advokatenkollektief.nl
www.advokatenkollektief.nl


JOOSTEN , C.A.M.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Lucassen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 2531 , 5902 JA Venlo-Blerick
Tel 077-3230170 , fax 077-3826635
info@lucassen-advocaten.nl
www.lucassen-advocaten.nl


JOOSTEN , D.P. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172679 , fax 010-2172703
d.joosten@houthoff.com
www.houthoff.com


JOOSTEN , F.L.
Advocaat bij Burgers & Ran ; beëdiging 1990
Postbus 13078 , 3507 LB Utrecht
Advocaat bij Joosten advocaten
Keizersgracht 247 , 1016 EB Amsterdam
Tel 020-3307950 , fax 020-3307951
f.l.joosten@joostenadvocaten.nl
www.joostenadvocaten.nl


JOOSTEN , G.C.
Notaris te Swalmen , arrondissement Roermond
Kantoor Lier. van & Joosten: Swalmen


JOOSTEN , H.F.J. , geboren mrt 1937 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bij 's-Rijksbelastingen II.inspecteur1 jul 1961
Substituut-griffier Hof Arnhem 19 nov 1965
Substituut-griffier Hoge Raad der Nederlanden 21 nov 1966
Rechter rechtbank Rotterdam 28 jul 1973
Raadsheer Hof Amsterdam 17 dec 1976
Lid ambtenarengerecht Amsterdam 24 jul 1979
Vice-president Hof Amsterdam 28 okt 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 dec 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 21-12-1988
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1989
Advocaat bij Avenue Concordia 43 , 3062 LB Rotterdam
Tel 010-4127590 , fax 010-4120245
Advocaat bij Merulaweg 1d , 3062 BM Rotterdam
Tel 010-4127590 , fax 010-4120245
huubjoosten@planet.nl
TEVENS
Plaatsvervangend Lid Ondernemingskamer
Arbiter Ned. Arbitrage Instituut
Redacteur Jaarrekeningen van Ondernemingen
Voorzitter visser 't Hooft Centrum
Secretaris Memisa Medicus Mundi
Lid Bestuur Stichting Forum Nederland-Indonesia
Voorzitter Onafhankelijke Klachtencommissie Academisch Ziekenhuis Rotterdam
Plaatsvervangend lid Ondernemingskamer te Amsterdam
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam
Arbiter Kamer van Koophandel te Rotterdam
Voorzitter Visser 't Hooft Centrum te Rotterdam
Voorzitter Klachtencommissie Academisch Ziekenhuis te Rotterdam
Voorzitter Stichting Heelkunde te Rotterdam van 01-01-2003
Vice-voorzitter Vereniging Avenue Concordia te Rotterdam van 01-01-1990 tot 01-01-2003
Bestuurslid Stichting Forum Nederland-Indonesia te Den Haag van 01-01-1990 tot 01-01-2003
Redacteur Jaarrekeningen van Ondernemingen te Alphen a/d Rijn van 01-01-1990 tot 01-01-2003
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


JOOSTEN , H.G.J.J.M. ; Dhr.
Notaris te Heer , gem. Maastricht, arrondissement Maastricht
Kantoor Huenges Wajer & Joosten ; Heer
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Maastricht
Kandidaat Notaris


JOOSTEN , H.L.G.L.M.
Notaris te Gulpen , arrondissement Maastricht
Kantoor Mr. H.L.G.L.M.Joosten ; Gulpen
Postbus 30 ,6270 AA Gulpen


JOOSTEN , J.W.M.
Notaris te St.Odiliënberg , gem Ambt Montfoort , arrondissement Roermond
Kantoor Joosten & Schroyen ; St, Odilienberg


JOOSTEN , P.M.E.P. ; Mw.
Advocaat bij Offermans advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 1021 , 6040 KA Roermond
Tel 0475-428400 , fax 0475-428401
info@offermans-advocaten.nl


JOPPE , I.S. ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 jul 1976
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JOPPE , I.S. ; UHD
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Rechtshistorie en Rechtsvergelijking
Internationaal Privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking
i.s.hoppe@law.leidenuniv.nl


JOPPE , R.A.
Advocaat bij Schiphol Real Estate ; beëdiging 1997
Evert van de Beekstraat 26 , 1118 CL Luchthaven Schiphol
Tel 020-6013016 , fax 020-6013701
joppe-r@schiphol.nl
jopprr@schiphol.nl
www.schipholrealestate.com


JOPSE , N.I. ; Mw.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1996
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven


JORDAANS-LINDEMAN , A.H.E.C. , geboren jun 1964 ; Mw.
NLRM 91 92 96 97 98 99/00
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mei 1991
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 aug 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 22 nov 1996
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (info sep 2000)


JORDAN , C.E. , geboren juli 1972 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 april 1997
TEVENS
Geen bijbanen
19 aug 1997


JORDANS , A. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494


JORDENS-POELMAN , M.Y.G. , geboren jun 1946 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Raio 1 jan 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 7 nov 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 dec 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 11 aug 1981
Vice-president rechtbank Amsterdam 16 nov 1987


JORDENSE , A.J.M. ; Mw.
Rechten 1981
Docente KUN/Juridisch Adv. , Zelfstandig Juridisch Adviseur
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


JÖRG , N. , geboren mei 1945 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofddocent aan de Rijks Universiteit te Utrecht tot 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 26 jun 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 25 sep 1991
Raadsheer Hof Arnhem 6 aug 1993 - 1996
Vice-President Hof Arnhem 1 sep 1996 - febr 1998
Advocaat-generaal Hoge Raad bij de Nederlanden Den Haag 15 december 1998
NU Den Haag Parket bij de Hoge Raad , advocaat-generaal
TEVENS
Juridisch Medewerker dagblad Trouw
Secretaris Stichting Beheergelden Verslavingsreclassering
Redacteur tel
juni 96
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie
TEVENS
Lid arbitragecommissie Stichting Beheer Gelden Verslavingsreclassering, Utrecht ; onbezoldigd, geen
vacatiegelden
Medewerker aan Vademecum Strafzaken en aan het commentaar op het Wetboek van Strafvordering ; co-auteur van herdrukken van "Strafrecht met mate" ; auteursvergoedingen
Voorzitter van de beroepscommissie "C" van de Centrale Raad voor Straftoepassing (rechtspositie TBS-gestelden) ; vacatiegelden
(info november 2000)
Lid arbitragecommissie Stichting Beheer Gelden Verslavingsreclassering te Utrecht van 01-09-1999
Redacteur Militair Rechtelijk Tijdschrift van 01-01-2001
Voorzitter beroepscommissie TBS Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming van 01-06-1999
Co-auteur Herdrukken van Strafrecht met mate van 01-01-1973
Medewerker Handboek Strafzaken en Commentaar op het Wetboek van Strafvordering van 01-01-1993
INFO
Niet meer vermeld bij Hof Arnhem (info sep 2000)


JORIS , M.J.M. , Marcel ; Dhr.
Bedrl. detacheringen MTB
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Mijnstreek


JORNA , A.A.M. ; Dr. UHD
Universiteit voor Hunanistiek
Praktische Humanistiek, in het bijzonder existentiële raad
tel 030 2390134 , fax 030 2340738
t.jorna@uvh.nl


JORNA-TEMPLIN , C.N. ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 1997
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804200 , fax 053-4804299
c.n.jorna@kienhuishoving.nl


JORNA , J.J.
Advocaat bij Jorna advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 2160 , 1780 BE Den Helder
Tel 0223-625555 , fax 0223-620221
jorna@jorna-advocaten.nl
www.jorna-advocaten.nl


JORNA , M.J.T. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 19-06-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Assistent van de directeur-generaal voor Onderwijs en Cultuur Europese Commissie te Brussel
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JORNA , P.S.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Utrecht, Plaatsvervangend Hoofd


JORNA , Th.B.L.
Advocaat bij Jorna & Van der Kleij ; beëdiging 1979
Postbus 23119 , 3001 KD Rotterdam
Tel 010-4366344 , fax 010-4301880
jorna-advocatuur@wxs.nl


JORRITSMA , C. ; Mw.
Advocaat bij Boddaert Milo De Groot ; beëdiging 1999
Postbus 3271 , 1801 GG Alkmaar
Tel 072-5140060 , fax 072-5150244
c.jorritsma@bmg-advocaten.nl
Advocaat bij Troost Kan & Vlassenroot advocaten
Verspronckweg 1 , 2023 BA Haarlem
Tel 023-5276100 , fax 023-5411925
cjorritsma@tkv-advocaten.nl


JORRITSMA , E.P. ; Mw.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1994
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
epjorritsma@dbbw.nl


JOSEPH , J.J.L. ; Mw.
Advocaat bij Cornelissen advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 120 , 6850 AC Huissen
jjl@cornad.nl
Tel 026-3259023 , fax 026-3255802
jjl@cornad.nl


JOSEPHUS JITTA , A.N.A. , geboren sep 1938 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 dec 1964
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 1 apr 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 sep 1967 - 1 mei 1969
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar16 mrt 1971
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar11 okt 1973
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 27 apr 1978
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 30 mrt 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Alkmaar 1 okt 1994
Vice-President rechtbank Amsterdam 16 juli 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-10-2003
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Stichting Reigersdaal te Heerhugowaard
Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie te Amsterdam
Lid van de Commissie van Arbitrage en advies van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg te Bunnik
Lid van de commissie van arbitrage en advies Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg te Bunnik van 01-01-1997
Plv. lid Regionaal (medisch) Tuchtcollege te Amsterdam van 01-01-1999
Secretaris Stichting Reigersdaalfonds te Heerhugowaard van 01-01-2000
Lid Klachtencommissie GGZ Noord-Holland Noord / Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch te Heiloo van 01-11-2003
Lid commissie van beroep Ned. Ver. voor Vrijwillige Euthanasie te Amsterdam van 28-03-2002
Lid van de raad van toezicht Stichting Esdege-Reigersdaal te Heerhugowaard van 01-01-1985
Lid van het bestuur Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie te Amsterdam van 29-10-1993 tot 23-03-2002
INFO
Als magistraat betrokken bij een aantal omstreden deals met criminelen waarvoor hij op de vingers is
getikt.
In 1994 weigerde hij een lintje van Koningin Beatrix in ontvangst te nemen.
Telegraaf 18 apr 1998: Jitta puinruimer in Groningen.


JOSEPHUS JITTA , J.W. , Jan Wouters , geboren 16 november 1912 ; Dhr.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 21 okt 1975
INFO


JOSEPHUS JITTA , M.W.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1973
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
mariusJosephusjitta@stibbe.nl
Tel 020-5460130 , fax 020-5460712
marius.josephusjitta@stibbe.com
www.stibbe.com


JOSEPHUS JITTA , P.A.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 1996
Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden
info@tanger.nl
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 1996 en 2000
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686261 , fax 020-5686234
paul.josephus.jitta@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl


JOURNÉE , H.J. , Henk ; Dhr.
Notaris te Veendam , arrondissement Groningen
Kantoor Schober Brakel & Journée ; Veendam
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Hoogezand-Sappermeer


JOUSTRA , C.A. , geboren januari 1965 ; Mw.
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 1 september 1999
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 19-09-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 09-06-2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdan Hof Raadsheer
Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor internationaal recht van 01-01-2002
Adjunct secretaris Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking van 01-01-2002
Medewerker Nederlands Internationaal Privaatrecht van 01-01-2002
Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor internationaal recht van 01-01-2002
Adjunct secretaris Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking van 01-01-2002
Medewerker Nederlands Internationaal Privaatrecht van 01-01-2002


JOUSTRA , C.M.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1999
Postbus 58188
1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506668 , fax 020-5506768
Carst.joustra@kvdl.nl
www.kvdl.nl


JOUSTRA , M.D.


JOUSTRA , U.W.
Advocaat bij BP Nederland Energie B.V. ; beëdiging 1989 en 2000
Postbus 11550 , 2502 AN Den Haag
Tel 070-3337561 , fax 070-3337898
uco.joustra@bp.com


JOUSTRA , U.W. , geboren 16-01-1963
Advocaat de Rotterdam , kantoor Price Waterhouse BV ; beëdiging 1989
Postbus 881 , 3000 AW Rotterdam
INFO
Woonplaats Den Haag


JOUSTRA , U.W.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 15232 , 2500 BE Den Haag
Tel 070-3108700 , fax 070-3108376


JOZEFZOON , D.V.G.
Advocaat bij Jozefzoon $althasar Floriszstraat 11 1071 TZ Amsterdam
Tel , fax ; beëdiging 2001
d.jozefzoon@jozefzoon.nl


JU , S. ; Mw.
Advocaat bij Boonk Van Leeuwen ; beëdiging 1997
Postbus 29215 , 3001 GE Rotterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
sandra.ju@nl.andersenlegal.com
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1997
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
saju@akd.nl
www.akd.nl


JUCH , A.M. ; Mw.
Advocaat bij Kantoor Mrs.Boer, Habets en Juch ; beëdiging 1988
Baronielaan 15 , 4818 PA Breda


JUCH , D. ; Prof.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Belastingrecht
Hoogleraar belastingrecht
tel 013 4662330 , fax 013 4663073
Belastingrecht
Privé adres: Louis Domsstraat 4 , 2320 Hoogstraten , België , Tel. 0032 33149621


JUCKES , M.D.E. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1997
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Mesdagstraat 118 , 2596 XZ Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3242616
juckes@em-advoc.nl
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
juckes@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl


JUE , R.J. , geboren jan 1950 ; Dhr. Dr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair Hoofddocent te Twente
Rechter rechtbank Almelo 20 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 81 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 31 jul 1992
Vice-President rechtbank Almelo 18 jul 1996
Coördinerend Vice-President rechtbank Almelo 31 mei 1999
Vice-president Rechtbank Almelo van 02-02-2002
NU Almelo Rechtbank Vice-President
TEVENS
President commissaris Twentse Schouwburg en Muziekcentrum NV
Lid AWB bezwaarschriftencommissie M van WVC
Secretaris Stichting Podiumkunsten Enschede
Voorzitter Commissie van Beroep van de Hogeschool Enschede
Docent SSK ?
Gevonden in Almelo 10 aug 1997
Lid examencommissie SSR van 01-01-1995
Voorzitter Werkgroep kerntaken gemeente Haaksbergen te Haaksbergen van 23-04-2003


JUISMAN , B.J.


JUKEMA , A.J.G.
Advocaat bij La Gro c.s. ; beëdiging 1989
Postbus 155 , 2800 AD Gouda
Tel 0182-518433 , fax 0182-522684
email@lagrolaw.nl
Advocaat bij La Gro advocaten


JULICHER , R.H.A.
Advocaat bij Van Hooft advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 265 , 5800 AG Venray
Advocaat bij Viragh & Van der Tak
Postbus 500 , 4600 AM Bergen op Zoom
Tel 0164-266600 , fax 0164-266388
Advocaat bij Julicher & Meier advocaten
Postbus 260 , Advocaat bij 5800 AG Venray
Tel 0478-521070 , fax 0478-521071
r.julicher@julicher-meijer.nl
www.ulicher-meijer.nl


JULSING-NIJENHUIS , E.J. ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 jul 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 jul 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 aug 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 6 oktober 1997
NU
Zwolle parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
22 sep 1997


JULSINGHA , J.E.B. van , geboren aug 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Advocaat te Rotterdam en Utrecht 1955
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 feb 1967
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 5 mrt 1977
Raadsheer Hof Arnhem 12 sep 1977
President rechtbank Arnhem 30 aug 1982
President Hof Arnhem 1 okt 1987


JUMELET , A.
Advocaat bij Dutch P&I Services BV ; beëdiging 1998
Postbus 23085 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-4405555 , fax 010-4405515
Advocaat bij Jumelet Vethagen advocaten ; beëdiging 1995 en 1998
Postbus 23046 , 3001 KA Rotterdam
Tel 010-2170999 , fax 010-2170990
info@jvlaw.nl


JUNG , J.A.G.R.
Advocaat bij Lensen advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 1047 , 4530 GA Terneuzen


JUNGSLAGER , G. , geboren mrt 1927
NLRM 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar, Hoorn 18 mei 1984


JURGENS , A.J.W.M. , geboren apr 1939 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Eindhoven 23 sep 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 3 dec 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 22 jun 1976
Kantonrechter Eindhoven 16 feb 1977
Plaatsvervanger Lid van het Hof van Discipline 29 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 11 aug 1992
Raadsheer Hof Den Bosch 11 aug 1992
President Hof Den Bosch 6 aug 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 01-11-2002
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Hof van Discipline Utrecht
Voorzitter geschillencommissie medezeggenschap Katholiek basis en speciaal onderwijs voor Zuid
Nederland
Voorzitter Klachten en geschillen commissie Stichting verpleging zieken en bejaarden Eindhoven
Commissaris onroerend goed mij NTI te Nuenen
Voorzitter Raad van Beroep van het Actuarieel Genootschap in Nederland
Voorzitter commissie van geschillen en arbitrage decentraal georganiseerd overleg Katholiek
Onderwijs
Plaatsvervangend Lid Klachtencommissie politie regio Brabant Zuid-Oost
Voorzitter Raad voor de rechtsbijstand te Den Bosch
11 mrt 1997
Bestuurder van de Stichting Natuur en Milieu in Utrecht
Voorzitter geschillencommissie medezeggenschap katholieke basis- en speciaal onderwijs voor Zuid-Nederland van 01-01-1984
Voorzitter commissie van geschillen en arbitrage decentraal georganiseerd overleg Katholiek Onderwijs van 01-01-1994
Voorzitter Raad voor Rechtsbijstand te 's-Hertogenbosch van 01-01-1998
Voorzitter raad van toezicht Stichting Fondswerving Villa Pardoes (Stichting de Efteling van 01-01-2000
Voorzitter klachtencommissie Vitalis Zorg Groep te Eindhoven van 01-01-1999
Voorzitter commissie voor medezeggenschapsgeschillen Katholiek hoger beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezetonderwijs in Zuid-Nederland van 01-01-2001
Voorzitter commissie voor medezeggenschapsgeschillen Katholiek hoger beroepsonderwijs van 01-01-2001
Voorzitter bezwarencommissie functiewaardering voor het Katholiek onderwijs van 01-01-2001
Voorzitter landelijke werkgroep 3e fase Herziening RO van 01-01-2003
Vice-voorzitter raad van toezicht beroepsuitoefening accountants- en administratieconsulenten van 01-01-2003
Voorzitter geschillencommissie Raeflex visitatie woningcorporaties van 01-01-2003
Lid commissie van beroep van de Stichting Katholieke Universiteit van 01-11-2003
INFO
Is hij familie van JURGENS, S.J.F.M. , vice-president van het Hof te Den Bosch ?


JURGENS , E.C.M. , Erik , geboren 24 nov 1935 te Altona (Duitsland) ; Dhr. Prof.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Gymnasium-A en studeerde rechten aan de Universiteit van A'dam (1953-1960)
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 07-07-1994
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Bijzonder Hoogleraar Staatsrecht, Recht van het parlementaire stelsel
tel 043 3883231 , fax 043 3884907
TEVENS
Sedert 13 jun 1995 Lid van de PvdA
Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (sedert juni 1995) (PvdA tweede Ondervoorzitter)
Was assistent inleiding rechtsgeleerdheid Universiteit van A'dam (1960-1961) , ambtenaar op het
ministerie van Buitenlandse Zaken (1961-1963) , trainee bij Unilever NV. (1963-1965) en
(hoofd)wetenschappelijk Medewerker staatsrecht aan de Universiteit van A'dam (1965-1972)
Was Voorzitter van het bestuur van de NOS (1975-1985)
Was Lid van de Tweede Kamer van 7 dec 1972 t/m 22 sep 1975 en van 1 feb 1990 t/m 16 mei 1994
Was Lid van het bestuur van de KVP (1967-1968) en was Voorzitter van de PPR (1968-1970)
Lid van de Raad voor de Journalistiek
Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw
Hoogleraar staatsrecht (in deeltijd) vakgroep Politicologie & bestuurskunde , Vrije Universiteit,
Amsterdam
Geassocieerd met de Boer & Croon Groep (BCG) te Amsterdam voor het vervullen van opdrachten
in het kader van procesmanagement en professioneel toezicht
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Stembureau gemeente Amsterdam
Voorzitter Advies- en Klachtencommissie.gemeenteraad van Amsterdam op grond van de
Referendumverordering 1997
Voorzitter stichting Press Now (steun aan onafhankelijke media in ex-Joegoslavië)
Lid van de redactie tijdschrift RegelMaat (wetgevingsvragen)
Diverse commissies in partijverband
Voorzitter van het bestuur van de VMC, Voorzitter van de Vereniging Media & Communicatierecht
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (PvdA) te Den Haag van 01-06-1995
Geassocieerd bij de Boer en Croon groep (BCG) te Amsterdam van 01-01-1997
Plaatsvervangend voorzitter Centraal Stembureau gemeente Amsterdam te Amsterdam van 01-01-1990
Voorzitter advies- en klachtencomm. referendum gemeenteraad Amsterdam te Amsterdam van 01-01-1997
Voorzitter stichting Press Now (onafhankelijke media op Balkan) te Amsterdam van 01-01-1995
Lid redactie tijdschrift RegelMaat (wetgevingsvragen) te Den Haag van 01-07-2001
Voorzitter brancheorganisatie GGZN (geestelijke gezondheidszorg in Nederland) te Utrecht van 01-07-1998 tot 01-02-2002
INFO
Heeft Willem Oltmans door dik en dun gesteund ; dat pleit voor hem als mens.
INFO
Privé adres: Mozartkade 13 , 1077 DJ Amsterdam , Tel. 020 6761246


JURGENS , G.R.E.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
One Rockefeller Plaza 23rd floor , New York N.Y 10020 , USA
Tel 001-2122182990 , fax 001 2122182999
gideon.jurgens@nauta-ny.com
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1993 en 1998
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
www.nautadutilh.com


JURGENS , G.T.J.M. ; UHD
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerkhof 3 , 3512 BK Utrecht
tel 030 2537017 , fax 030 2537300
Disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht
Staats- en Bestuursrecht
g.jurgens@law.uu.nl


JURGENS , M. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 03-07-2002
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 1991
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
mailbox@abma.nl
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
michel.jurgens@cliffordchance.com
Redacteur Tijdschrift voor onderneming en strafrecht van 01-07-2003
Voorzitter/secr. Werkgroep Financieel Strafrecht van 01-01-1998 tot 01-01-2003
Cursusleider Academie voor toegepaste rechtswetenschappen van 01-01-2001 tot 01-07-2003
Lid van het Cavalerie Ere-Escorte van 01-01-2002 tot 01-07-2003
Medewerker Tijdschrift voor onderneming en strafrecht van 01-12-2002 tot 01-07-2003
Advocaat Clifford Chance te Amsterdam van 01-06-2000 tot 01-08-2003


JURGENS , S.J.F.M. , geboren okt 1934 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam als bedrijfsjurist juridische afdeling Staatsmijnen in Limburg 1 jun 1961
Proeftijd ex art.3 Opleidings-en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Den Bosch ; Raio 1
jul 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 nov 1964
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 nov 1966
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 26 mrt 1968
Rechter rechtbank Maastricht 13 jun 1969
Vice-president Maastricht 9 jun 1976
Raadsheer Hof Den Bosch 19 jun 1978
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem28 jun 1980
Vice-president Den Bosch 20 feb 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 november 1999
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Continuïteit Tulip Computers NV. te Den Bosch
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Is hij familie (oudere broer?) van JURGENS, A.J.W.M. , president van het Hof te Den Bosch, geboren
1939


JURGENS , W.H.L.
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1968
Postbus 529 , 3300 AM Dordrecht
quju@tip.nl
Tel 078-6147611 , fax 078-6140356
quju@tip.nl


JURGENS , W.P.M. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht van 07-06-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Dordrecht van 01-09-2002
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Dordrecht Rechtbank Gerechstauditeur
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
willemijnJurgens@nautadutilh.com
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JURGERS , W.J.
Advocaat bij Vreijling & Braat ; beëdiging 1995
Postbus 328 , 4600 AH Bergen op Zoom
Advocaat bij Voormolen advocaten
Postbus 890 , 4600 AW Bergen op Zoom
Tel 0164-212721 , fax 0164-212727
adv@voormolen.nl
Advocaat bij Klaver & Moes advocaten
Postbus 386 , 4600 AJ Bergen Op Zoom
Tel 0164-252621 , fax 0164-255010


JURIAANS , J.R.
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3303201 , fax 079-3303760
jju@srk.nl
www.srk.nl


JURNA , T.W.M. ; Mw.
Advocaat bij Legal Partner ; beëdiging 1979 en 2002
Postbus 518 , 9700 AM Groningen
Tel 050-3686097 , fax 050-3686099
info@legalpartner.nl
www.legalpartner.nl


JURRIENS , M.J.S. , Grietha ; Mw.
Bedrijfsjurist Shell internationale Petroleum Mij. Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Juristen Netwerk Den Haag
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


JURRIËNS , K.
Advocaat bij Adv. kantoor Bos & Jurriëns ; beëdiging 1994
Postbus 100 , 2160 AC Lisse
Advocaat bij Jurriëns advocatenkantoor
Van Hardenbroekweg 15 , 2202 ED Noordwijk
Tel 071-3614924 , fax 071-3618849
kickjurr@euronet.nl
Advocaat bij Jurriëns advocatenkantoor ; beëdiging 1975 en 1994
kickjurriens@milieuschade.com
www.advocatenkantoorjurriens.nl


JURRIUS , F.H.J.G.
Advocaat bij Bax & Van Herpt advocaten ; beëdiging 1982
baxdtcnl@wolrdaccess.nl
Advocaat bij Bax advocaten & Notarissen
Postbus 2l8 , 7000 AE Doetinchem
Tel 0314-375500 , fax 0314-332148
fjurrius@baxadvocaten.nl
f.jurrius@baxadvocaten.nl
www.baxadvocaten.nl


JURRIUS , H.J.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 18 dec 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 18 dec 1979
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Gorinchem kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Gorinchem ; kantoor Jurrius, Groeskamp & Degenaar ; beëdiging 1970
Postbus 135 , 4200 AC Gorinchem
Tel 0183-631033 , fax 0183-660253
jurrius.advocaten@balienet.nl


JUTEN-GERRITSEN , A.C. ; Mw.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Drost & Juten ; Den Haag


JUTEN , A.M.J.A. , geboren 13-06-1945
INFO
Woonplaats Den Haag


JUTTE , M.L. ; Mw.
Advocaat bij Sterke Lie & Associés ; beëdiging 1997
Postbus 4330 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2428484 , fax 010-2428488
rnjutte@sterkelie.nl


JUTTMANN , V.E.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2003
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857648 , fax 020-5727648
victor.juttmann@freshfields.com
www.freshfields.com

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin