Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'H' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
letter H


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


HAACK G.J. , geboren okt 1944
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Medewerker Personeelszaken gemeente Kerkrade
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 1 nov 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 30 nov 1990
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 23 sep 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 15 nov 1991
Rechter rechtbank Maastricht 1 jul 1992
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Bestuur familiestichting Abraham van der Hulst
Lid Bestuur Stichting Orthopedisch research Limburg ; Verleent op ad hoc basis tegemoetkoming aan artsen in opleiding ; jaarlijks fl 500--
25 aug 1997


HAACKER B.N.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kupperman van der Wiel advocaten ; beëdiging 1997 en 2001
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
b.haacker@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAF S.A.M. ten ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379614 , fax 040-2446284
s.thaaf@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626404 , fax 040-2626541
susan.ten.haaf@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAFKENS P.J.
Notaris te Purmerend , arrondissement Haarlem
Kantoor Abma van Eeuwijk ; Purmerend


HAAFKES W.H.J.M.
Advocaat bij Groener Haafkes advocaten ; beëdiging 1988
Enschedesestraat 60 , 7551 en Hengelo
Advocaat bij Groener Haafkes Nijkamp advocaten
Postbus 171 , 7550 AD Hengelo
Tel 074-2421832 , fax 074-2915775
advocaten@groener.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Haaffes Nijkamp & van Gurp advocaten
w.haafkes@hnvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAFT H.M. ten ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 10-08-1998
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
haaft@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [september 2003]
Lid Commissie van Toezicht bij TBS-kliniek De Singel te Amsterdam
Secretaris Stichting Leonardo te Amsterdam


HAAFTEN D. van ; Mw.
Advocaat bij Postbus 4167 , 7200 BD Zutphen ; beëdiging 1987
Jurist van Bureau Orde van advocaten Zwolle (info sep 1997)
Orde van advocaten te Zutphen: adjunct-secretaris (info sep 2000)
Advocaat bij Raad van Toezicht Zutphen
Postbus 4167 , 7200 BD Zutphen
Tel 0575-510608 , fax 0575-510778
orde.zutphen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAFTEN H. van
Advocaat bij Witte & Partners ; beëdiging 1992
Postbus 2474 , 3500 CL Utrecht
Tel 030-2161444 , fax 030-2164355
h.haaften@rn.rabobank.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAGMAN W.
Advocaat bij Haagman advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 25152 , 3001 HD Rotterdam
Tel 010-4304088 , fax 010-4305233
haagman@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAAGSMA E.S.G. ; Mw.
Advocaat bij Willems advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 10080 , 1301 AB Almere
Tel 036-5488000 , fax 030-5488008
legal@willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Willems advocaten & Rechtsanwalte
Postbus 10080 , 1301 AB Almere
Tel 036-5488000 , fax 036-5488008
e.haagsma@willems-advocaten.nl
www.willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAIJ STEKELENBURG DONKER J.M . de ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Slijm ; beëdiging 1997
Advocaat bij Mr. A. Slijm advocaten
Postbus 151 , 9070 AD Winschoten
Tel 0597-432432 , fax 0597-432444
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor De Haaij Stekelenburg Donker
Antoon Coolenlaan 7 , 9721 XC Groningen
Tel 050-5290173 , fax 050-5290184
[vademecum advocatuur 2004]


HAAIJER M.E.
Advocaat bij Beunen Leemans De Bont Hermes ; beëdiging 1996
Postbus 3033 , 5003 DA Tilburg
Advocaat bij De Ruiter advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 602 , 3500 AP Utrecht
Tel 030-2340922 , fax 030-2340812
mhaaijer@advocatenalliantie.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Agis Zorgverzekeringen
Postbus 55040 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2122494 , fax 030-2122476
m.haaijer@agisweb.nl
www.agisweb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAIJER - CATTRYSSE G.M.J.O. ; Mw.
greet.haaijer@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 07-02-2001
advocatenkantoor Cambier
Markt 16 , 4571 BG Axel
Postbus 47 , 4570 AA Axel
tel 0115-563984 , fax 0115-564270
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg


HAAIJER B.
Notaris te De Wolden , arrondissement Assen
Kantoor Haaijer Dohle & van Drooge ; De Wolden, Meppel, Westerveld


HAAK J.C.
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 87400 , 1080 JK Amsterdam


HAAK F.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1987 en 1996
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
schaaprdam@compuserve.com
Tel 010-27704655 , fax 010-43655382
haak@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAAK M.E. ; Mw. Ir.
Advocaat bij Adriaanse & van der Weel advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-635365 , fax 0118-636178
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Mw. Ing.
Advocaat bij Kupperman van der Wiel advocaten
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
m.haak@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]
@OPM Is zij nu Ir. of Ing.


HAAK F.T.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
f.haak@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAAK M.F.J.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
mhaak@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAAK W.E. , geboren apr 1934 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Gymnasium-A Haarlem (1953)
Kandidaatsexamen Theologie UvA (1958)
Rechten UvA (1963)
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 jun 1971
Rechter rechtbank Amsterdam 1 nov 1971
Raadsheer Hof Amsterdam 5 jul 1976
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 13 feb 1979
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 28 mrt 1981
Vice-President Hoge Raad der Nederlanden ; strafkamer 1 sep 1992
President van de Hoge Raad der Nederlanden 1 apr 2000 - 1 mei 2004
NU Pensioen per 1 mei 2004
TEVENS
Plaatsvervangend rechter van de Kamer van Beroep van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (1981)
Vice-Voorzitter Internationaal Juridisch Instituut (1976)
Bestuurslid Fondation Custodia (1980) vice-Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Institut
Néerlandais (1993)
Voorzitter College van Beroep Nederlands Instituut van Psychologen (1989)
Lid van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf (1993)
Lid van de Adviescommissie Bijzondere Leerstoelen bij de Universiteit van A'dam (1905)
Publicaties ; verscheidene publicaties op internationaal privaatrechtelijke en rechtsvergelijkend gebied
waaronder 'De beroepsvoetballer ; een rechtsvergelijkende schets'(1972)
Internationaal Overeenkomstenrecht Pre-advies Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (1975)
Procederen in Rijnvaartzaken (1989)
Interregionaal Privaatrecht (1994)
Onderscheidingen ; Ridder Nederlandsche Leeuw (1991)
TEVENS [november 2000]:
Lid Vaste College van Beroep van de Remonstrante Broederschap ; Utrecht ; onbezoldigd
Rechter in het Rijnvaarthof 1998 (Kamer van Beroep van de Centrale Commissie voor de
Rijnvaart) ; Straatsburg ; vacatiegeld
Lid van de Adviescommissie Bijzondere Leerstoelen bij de Universiteit van Amsterdam
(1995) ; Amsterdam, onbezoldigd
Voorzitter Fundation Custodia (1998) (met vergoeding)
Vice-Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Institut Neérlandais
Beschermheer van Kuyl's Fundatie (2000) ; Rotterdam ; onbezoldigd
TEVENS [september 2003]
Lid Vaste College van Beroep van de Remonstrantse Broederschap te Utrecht van 01-01-2001
Vice-president Rijnvaarthof (Kamer van Beroep van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart) te Straatsburg van 01-01-2001
Lid Adviescommissie Bijzonder Leerstoelen UvA Universiteit van Amsterdam te Amsterdam van 01-01-1995
Voorzitter Collection Frits Lugt (Fondation Custodia)en vice-voorzitter Raad van Toezicht Institut Néerlandais te Parijs van 01-01-1998
Beschermheer Kuyl's Fundatie te Rotterdam van 01-04-2000
INFO
Is een van de raadsheren van het tweede iets aangepaste Pikmeer-arrest.
Citaat IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
" Eén van de raadsheren van de Hoge Raad, Mr. W.E.Haak, verschoonde zich niet als rechter
in twee cassatie-procedures.Mr. Haak heeft als één van zijn nevenfunkties dat hij Lid is
van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf in Den Haag.
Het betreft de procedures :
--Eickhoff De Lorme van Rossem B.V.tegen W.Haagman en Co.B.V.en Delta Lloyd
Schadeverzekering N.V. ; Uitspraak d.d. 11-05-90.
--AEGON Schadeverzekering N.V.etc.tegen C.S.F. Beheer B.V. ; Uitspraak d.d.14-02-92.
De Hoge Raad deed ten voordele van de Verzekeraar uitspraak."
Einde citaat (december 1996)


HAAK K.F. , geboren jul 1947 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 dec 1983
Rechter rechtbank Rotterdam 2 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20 aug 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 16 okt 1999 of 01 okt 1999
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50, Gebouwencomplex Woudestein, 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar Handelsrecht, burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht
tel 010 408 1637 , fax 010 4089188
haak@frg.eur.nl
TEVENS
Geen bijbanen bekend
TEVENS
Lid van het bestuur van de Vereniging 'Handelsrecht', vestigingsplaats Rotterdam
TEVENS [juni 2002]
Adviseur advocatenmaatschap Wiersma Mendel Prakke Amsterdam
Arbiteur Stichting Arbitrage Logistiek
Commissie van Beroep Tuchtrechtspraak KNVB
TEVENS [februari 2003] en [september 2003]
Arbiter Stichting Arbitrage Logistiek te Den Haag vanaf 01-09-1997
Lid Commissie van Beroep Tuchtrechtspraak KNVB te Zeist vanaf 01-01-2000
Adviseur advocatenkantoor Wiersma Mendel Prakke te Amsterdam vanaf 01-09-1997
INFO
Privé adres: Rondo 130, 2925 AH Krimpen aan den IJssel
@OPM
Vermeldt juli 2002 op rechtspraak.nl bij Hof Arnhem alleen Professor Amsterdam. Niet onderwerp. In Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 is hij (alleen) vermeld als professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.


HAAK H.F. van den , geboren jun 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Voogdijraad Amsterdam 14 nov 1955
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 19 jun 1956
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 1 jan 1957
Secretaris arrondissementsparket Assen 3 feb 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 1 feb 1960
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 23 jul 1962
Rechter rechtbank Breda 17 jul 1964
President rechtbank Alkmaar 6 mrt 1973
Lid Ambtenarengerecht Haarlem 21 feb 1977
President rechtbank Haarlem 2 nov 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
President Hof Amsterdam 28 dec 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof President ; hoofdfunctie
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter commissie aantrekken Leden rechtelijke Macht
Redacteur Juridisch tijdschrift Verkeersrecht Uitgave ANWB
Lid Jury tweejaarlijks auteursprijs van de Vereniging voor Auteursrecht
Voorzitter Stichting Vrienden van het van Gogh Museum
Lid Commissie van Beroep Vereniging voor Effectenhandel te Amsterdam
Lid van de Commissie van beroep van de EOE-Optiebeurs te A'dam
Lid Adviesraad Herziening Rechtelijke Organisatie
Voorzitter vergoeding van Presidenten van de appelcolleges
Lid commissie van Beroep van de EOE Optiebeurs te Amsterdam
Plaatsvervangend Lid van de Commissie Gelijke Behandeling [juli 2001]


HAAK W.P. van der ; Dhr. Drs.
Rechter Rechtbank Alkmaar van 01-12-2002
NU Alkmaar Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Lid Algemene Bezwaar- en Beroepcommissie Stadsdeel Amsterdam Oud-zuid te Amsterdam van 01-01-2000


HAAKMAN E. , geboren okt 1950 ; Drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 29 aug 1983


HAAKMAT A.R.
Advocaat bij Postbus 53233 , 1007 RE Amsterdam ; beëdiging 1983
Tel 020-4125517 , fax 020-6188447
ahaakmat@hetnet.nl
ahaakmat@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAAKMEESTER J.S. ; Mw.
Advocaat bij Damsté, Spoor Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1997
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fort advocaten
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
haakmeester@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAALEBOS M. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2001
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
merel.haalebos@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN Zie CAPPELLEN van WALSUM - den HAAN M. , geboren feb 1929 ; Mw.


HAAN Zie WESSELlNG - De HAAN W.N. de ; Mw.


HAAN J.J. de
Advocaat bij De Haan Kantoor ; beëdiging 1980
Advocaat bij De Haan cs
Postbus 182 , 5360 AD Grave
Tel 0486-476161 , fax 0486-475680
info@dehaancs.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN J. de
Advocaat bij De Haan Kantoor ; beëdiging 1980
Advocaat bij De Haan cs
Postbus 182 , 5360 AD Grave
Tel 0486-476161 , fax 0486-475680
info@dehaancs.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN A.H. ; Mw.
Advocaat bij Mr. R.W. Limburg Kantoor ; beëdiging 1992
De Lairessestraat 39 , 1071 NS Amsterdam


HAAN M.E. de ; Mw.
Advocaat bij Tiethoff & Ruig ; beëdiging 1995
Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag


HAAN R.G. de
Advocaat bij Boogaard advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
Advocaat bij Beer advocaten ; beëdiging 1997
Johannes Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
Tel 020-0732199 , fax 020-6758163
rogierdehaan@beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN P. de
Advocaat bij Bijlsma & Knepper advocaten BV ; beëdiging 1993
Postbus 10100 , 1301 AC Almere
Advocaat bij Den Besten & Sloof advocaten
Postbus 10185 , 1301 AD Almere
Tel 036-5344400 , fax 036-5343520
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Willems advocaten & Rechtsanwälte
Postbus 10080 , 1301 AB Almere
Tel 036-5488000 , fax 036-5488008
p.dehaan@willems-advocaten.nl
www.willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN B.J. de
Advocaat bij Daniëls Dijkman & Huisman advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 8 , 7470 AA Goor
Tel 0547-271698 , fax 0547-272498
de-haan@ddh-advocaten.nl
www.ddh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN P.W.
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 2001
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
haan@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN R. de
Advocaat bij van Traa advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Tel Ol 0-4137000 , fax 010-4145719
haan@vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN M. ; Mw.
Advocaat bij Hoekman & van Buursen advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 77 , 9500 AB Stadskanaal
Tel 0599-616000 , fax 0599-619075
hoek@bart.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN T. de
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 2300 , 1620 EH Hoorn
Tel 0229-212815 , fax 0229-217620
info@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN M. de ; Mw.
Advocaat bij Beks & Beks ; beëdiging 1999
Postbus 2383 , 1200 CJ Hilversum
Tel 035-6219941 , fax 035-6216058
m.de.haan@beks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN M.E.J. de
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172616 , fax 010-2172700
m.de.haan@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN M.F.H.S.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5450606 , fax 020,5460123
mhaan@houthoff.nl
max.haan@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HAAN P.A. den
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1992
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
pieter.denhaan@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Traa advocaten
Postbus 21390 , 3001 Af Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
info@vantraa.nl
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN R.G.J. de
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
richard.dehaan@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN J. de
Advocaat bij Appelman Kantoor ; beëdiging 1994
Postbus 3127 , 1801 GC Alkmaar
Tel 072-5123229 , fax 072-5157264
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1989 en 1994
Postbus 3127 , 1801 GC Alkmaar
jdehaan@appelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN J.W. de
Advocaat bij Pérez-Sala & De Haan, Ahogados ; beëdiging 1988
Rambla Cataluoy,1 49-5I, Pral.2a , 08007 Barcelona , Spanje
jw.dehaan@recol.cs
Advocaat bij De Haan & Mulder SCP
Balmes 76-1 , 08007 Barcelona , Spanje
Tel 0034-934671400 , fax 0034-932150404
jw.dehaan@wol.es
[vademecum advocatuur 2001]
dehaan@dehaanmulder.com
www.dehaanmulder.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN J.C.
Advocaat bij Audrey Hepburnstraat 59 , 1325 NR Almere ; beëdiging 2003
Tel 036-5373205 , fax 036-5373205
jc.haan@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN W.F. ; Dr.
Advocaat bij De Haan c.s. ; beëdiging 1980
Turfsingel 33 , 9712 KJ Groningen
Tel 050-3181344 , fax 050-3124918
haanue@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haan advocaten & Notaris
Postbus 723 , 9700 AS Groningen
Tel 050-5757400 , fax 050-5757444
dehaan@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAN P. de ; Prof.
Amsterdam Vrije Universiteit
Oud-hoogleraar


HAAN P. de , Pieter , geboren 1954 ; Dhr. Drs.
Bedrijfsjurist DAF
Juridische Zaken DSM [jaarverslag DSM 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Eindhoven


HAAN H.R.M. de , Matthijs ; Dhr.
Belastingadviseur
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Voorschoten


HAAN G.A. de , Gerald ; Dhr.
Fiscaal jurist
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Hellendoorn/Nijverdal


HAAN P. , Pieter ; Dhr.
Hoofd van de BVD 1977 - 1987
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
NRC 2 september 2000: overleden
Huidige Hoofd van de BVD = S.J. van Hulst


HAAN W.V. de
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Hoofd


HAAN F.K.A. de , geboren sep 1944 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd Juridische Zaken en Algemeen Secretaris Gist Brocades te Delft
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 29 mei 1987
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd Juridische Zaken en Algemeen Secretaris Gist Brocades te Delft
TEVENS
Adviseur bij de maatschap Hockjer Rueb & Doeleman Amsterdam
Commissariaten bij Greenfield Capital Management BV. te Utrecht betrekking hebben op een tweetal
buitenlandse fondsen (geen aandeelhouder) tevens onlangs benoemd tot Voorzitter
Als commissaris verbonden aan Ordev BV. te Den Bosch
Als directeur en enig aandeelhouder verbonden aan besloten pensioen vennootschap Adelco BV. te Leerdam
Lid van de commissie van BB-schriften alsmede van de ombudsmancommissie van de gemeente Leerdam


HAAN P.T.M. de , geboren feb 1951 ; Dhr.
NLRM 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 6 aug 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 6 aug 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechterplaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor De Haan & Slager advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 5191 , 3008 AD Rotterdam
Tel 010 4816622 , fax 010 2100079
hsadvo@luna.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dehaanslageradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [september 2003]
Lid Raad voor Rechtsbijstand ressort Den Haag
@OPM
September 2003 vermeldt rechtspraak.nl wel advocaat te Rotterdam, maar niet de naam van het kantoor.


HAAN J.J.A. den , geboren jul 1930
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raad hoog Militair gerechtshof Den Haag 26 okt 1982
NU Den Haag Hof Militair Gerechtshof Raad
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


HAAN H. de , geboren jan 1920
NLRM 87 88/89 90 91
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 25 jan 1982


HAAN - BOERDIJK M.J. de , geboren mrt 1955 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1979
Waarnemend griffier rechtbank Zwolle
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 2 jul 1993
Rechter rechtbank Groningen 1 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger Kantongerecht
Rechter rechtbank Groningen 1 september 1994
Rechter rechtbank Rotterdam 16 juli 1999 of 21-09-1999
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid van de commissie van de rechtspraak
Instelling voor jeugdtandverzorging en een zorgverzekeraar
Secretaris medezeggenschapsraad van De Regenboog te Tolbert
Lid stuurgroep regio NO van de Vereniging van Ouders van hoogbegaafde kinderen Pharos
30 jan 1997
TEVENS [september 2003]
Lid Commissie voor de rechtspraak Zorgverzekering SRI van 01-01-1987
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


HAAN C.H. de , geboren mrt 1958 ; Dhr.
NLRM 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 4 apr 1991
Rechter Rechtbank Zwolle van 12-12-2000
NU Zwolle Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Emmen bij Osiris advocaten ; beëdiging 1993
Advocaat bij Cor de Haan Advocatuur ; beëdiging 1993
Postbus 1187 , 7801 BD Emmen
Tel 0591-659484 , fax 0591-649738
cordehaanadvocatuur@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer vermeld in [vademecum advocatuur 2003]
TEVENS [september 2003]
Lid kerkenraad Gereformeerde kerk te Emmen van 01-01-2000
Bestuursvoorzitter Stichting Scherpenzeel te Goor van 01-01-1995
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer?


HAAN P. de ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 14 oktober 1999
Rechter rechtbank Den Haag 21 sep 2001 of 15-03-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HAAN E.E. , geboren feb 1917
NLRM 80
Waarnemend griffier Raad van Beroep (s.v.) Amsterdam 1 mrt1946
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Amsterdam 27 dec 1956
Substituut-griffier Hof Amsterdam 2 apr 1957
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 29 dec 1958
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 12 mrt 1962


HAAN J.L.A. de , geboren sep 1927
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit Groningen 1959
Directie Stichting te Rotterdam 1961
Werkzaam bedrijfsleven 1969
Referendaris respectievelijk administrateur Ministerie van Justitie 16 jan 1972
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 29 mrt 1972
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 1 mrt 1973
Griffier rechtbank Den Haag 6 feb 1975
Griffier kantongerecht Den Haag, Delft, Leiden en Alphen aan de Rijn 6 feb 1975
Griffier Raad van Beroep Den Haag 6 feb 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 jul 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 24 mei 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan de Rijn 14 okt 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 12 dec 1984
Kantonrechter Leiden 24 jun 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan de Rijn 4 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 21 mrt 1990
NU
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
Geen opgave van bijbanen in kantongerecht Den Haag


HAAN A. ; Mw.
Rechten 1990
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1990
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121649 , fax 030-2121164
general@derks.nl
d.kuijer@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
a.haan@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


HAAN - van der CHIJS H.J.M. de ; Mw.
Rechten 1940
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


HAAN V.J. de ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle van 22-01-2003
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist Wegener N.V. te Zwolle
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HAAN W.J.M. de ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Strafrecht en Criminaliteit
Hoogleraar Criminologie
tel 050 3635630 , fax 050 3635603
w.j.m.de.haan@rechten.rug.nl
Privé adres: Uiterwaardenstraat 332/3 , 1079 DC Amsterdam , Tel. 020 6610495


HAANAPPEL - van DER BURG Zie BURG , I.A. van der I.A. ; Mw.


HAANAPPEL P.P.C. ; Prof. Dr. (of D.P.C.)
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hoogleraar
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Hoogleraar Lucht- en ruimterecht
tel 071 5277742
p.p.c.haanappel@law.leidenuniv.nl
INFO
prive adres: Weena 187 , 3013 AL Rotterdam


HAANDRIKMAN A.G.J.J. , geboren jan 1940
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven 1960
Wetenschappelijk hoofd Medewerker Vrije Universiteit Amsterdam 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1976
Rechter rechtbank Amsterdam 5 aug 1977


HAANS C.A.F. ; Mw.
Advocaat bij Houben & van Dijck advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 885 , 5600 AW Eindhoven
Tel 040-2452555 , fax 040-2431749
chaans@houbenvandijck.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAANS P.W.H.M.
Advocaat bij van Ginneken Schute & Haans ; beëdiging 1967
Postbus 101 , 4600 AC Bergen op Zoom
Tel 0164-211311 , fax O164-4256228
ginneken.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten
phaans@haansbeijsens.nl
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAPS - PIERIK Zie PIERIK M.J. van ; Mw.


HAAPS S.L. van ; Mw.
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 1996
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht


HAAR J. ter
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1990
Oberlindau 54-56, D-60323 , Frankfurt am Main , Duitsland
Advocaat bij Clifford Chance
One New York Plaza , New York N.Y.10004 , USA
Tel 001-2127094200 , fax 001 -2127094242
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 1983 en 1990
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAAR R. ter
Advocaat bij Lenards & Ter Haar ; beëdiging 1984
Postbus 101 , 8300 AC Emmeloord
106654.430@compuserve.com.
Tel 0527-612956 , fax 0527-617854
[vademecum advocatuur 2001]
lenards.terhaar@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAR B.R. ter
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1982
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
bernard.terhaar@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAAR ROMENY H.J. ter
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
harmjan.terhaarromeny@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAAR ROMENY N.T. ter
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 1973
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
houbenadvocaten@netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houbenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAR - BENCHAIB K. ter ; Mw.
Advocaat bij Lenards & Ter Haar ; beëdiging 1997
Postbus 101 , 8300 AC Emmeloord
Tel 0527-612956 , fax 0527-617854
lenards.terhaar@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAAR J.M.E. van den ; Mw.
Advocaat bij Essink advocaten en Bedrijfsadviseurs ; beëdiging 1996
Waalkade 70-71 , 6511 XR Nijmegen


HAAR W.D.C. ter , geboren jan 1931
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Amsterdam en Groningen 1956
Werkzaam bedrijfsleven 1 jul 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 dec 1968
Rechter rechtbank Amsterdam 14 aug 1970
Raadsheer Hof Amsterdam 13 dec 1976
Vice-President Hof Amsterdam 30 dec 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 januari 2000
NU
Amsterdam Hof Vice-President
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Raadsheer Hof
TEVENS
Geen nevenfuncties
Geen opgave van bijbanen in A'dam


HAAR R. ter , geboren 1950 te Amsterdam , Rob
Rechten in Leiden
gehuwd, drie kinderen
Levensmiddelenfabrikant Procter & Gamble (Nederland, Duitsland en Engeland) 1977-1986
Luierfabrikant Mölnlycke 1986-1990
Levensmiddelenproducent Sara Lee/Douwe Egberts 1990-1993
Supermarktgroep Unigro (uitgebouwd tot Laurus) 1993-1999
Internationale Groothandel Hagemeyer, bestuursVoorzitter 1999-heden
Voorzitter Raad van Bestuur Hagemeyer N.V.
Lid Raad van Advies ABN AMRO Holding N.V.
Mr. R. ter Haar trad na zijn doctoraal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden in dienst bij Proctor & Gamble. Bij deze onderneming bekleedde hij diverse functies in Nederland,Groot-Brittannië en Duitsland. In 1986 maakte hij de overstapnaar het Zweedse Mölnlycke, waarna hij in 1990 in dienst tradbij Sara Lee/DE. Bij dit concern was de heer Ter Haar vanaf 1992 Lid van de directie van de divisie Household en Personal Care en tevens Lid van de directie van Koninklijke Douwe Egberts. In 1993 trad hij toe tot de hoofddirectie van Unigro,waarvan hij sedert 1 mei 1994 directieVoorzitter was. Verderwas hij Voorzitter van de hoofddirectie van Laurus N.V.
TEVENS [jaarverslag 2000 Hagemeyer]
Voorzitter Raad van Bestuur Hagemeyer n.v.


HAAR G. van de
Secretaris gemeente Hendrik-Ido-Ambacht [info SAL 2000]


HAARBOSCH S.G.C.
Advocaat bij van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1996
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Advocaat bij Akzo Nobel Nederland B.V.
Postbus 20 , 5340 BH Oss
Tel 0412-666361 , fax 0412-666373
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NS Groep N.V. ; beëdiging 1996 en 1999
Postbus 2812 , 3500 GV Utrecht
Tel 030.2355868 , fax 030-2357700
[vademecum advocatuur 2004]


HAARDT Zie van der LEE - HAARDT M.L. , geboren mei 1941 ; Mw.


HAARDT W.L. , geboren okt 1913 ; Prof.
NLRM 71 80
Werkzaam bedrijfsleven 1937
Advocaat en procureur Den Haag 1 jan 1952 - 30 jun 1967
Werkzaam Rijks Universiteit Leiden.II.hoogleraar 30 sep 1958
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 mei 1968
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 9 dec 1975
NU
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


HAAREN A.J.M. van
Advocaat bij Bonnier advocaten ; beëdiging 1998
Steenstraat 44-46 , 6828 CL Arnhem
Tel 026-3516190 , fax 026-3518404
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Daniëls en Partners advocaten en procureurs
Postbus 3060 , 6802 DB Arnhem
daniels.partners@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAREN L. van
NLRM 80
Lid Ambtenarengerecht Amsterdam 4jun 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam jan 1976


HAARHUIS K.J. , geboren mei 1968 ; Dhr.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 juni 1999
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 oktober 1999
Rechter Rechtbank Almelo van 01-10-2000
NU Almelo Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Jurist-Lid Medisch Ethische Toetsingscommissie MST van 01-03-2001
Voorzitter van de geschillencommissies Post, Telecom en Centrale Antenne Inrichtingen Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken te Den Haag van 01-03-2003


HAARLEM S.A. van
Advocaat bij Tripets advocaten ; beëdiging 1997
Brusselsestraat 32-36 , 6211 PE Maastricht
Advocaat bij Abma van Eeuwijk
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299-433333 , fax 0299-479404
mailbox@abma.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schreurs & van Duin Abma van Eeuwijk
svanhaarlem@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAARLEM J.C. van ; Mw.
Advocaat bij Bos-Veterman, van As & De Vries advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Advocaat bij van Zinnicq Bergmann advocaten
Postbus 1332 , 5200 BJ Den Bosch
Tel 073-6132318 , fax 073-6141581
[vademecum advocatuur 2001]
jvanhaarlem@vzb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAARLEM E. van , geboren 03-10-1960
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HAARMAN Ch.F. , geboren mrt 1915
NLRM 71
Waarnemend ambt- Openbaar Ministerie Assen 27 apr 1943
Ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 17 aug 1946
Adjunct-secretaris tribunaal Assen 16 sep 1946 tot 1 jun 1948
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 18 dec 1956


HAARMANS P.F. , Peter-Frank ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rotterdam
Sr.Accountman.Mees Pierson


HAARSMA L.H. ; Mw.
Advocaat bij Riedstra Tuinman Sleijfer ; beëdiging 1996
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
Advocaat bij Haarsma advocatenkantoor
Kraneweg 48 , 9718 JS Groningen
Tel 050-3110808 , fax 050-3117500
info@haarsma-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haarsma advocaten
Postbus 36 , 9765 ZG Eelde
advo@haarsma-advocaten.nl
www.haarsma-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAARSMA M.H. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone westbroek ; beëdiging 1999
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mhhaarsma@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HAARSMA H.M.C. ; Mw.
Jurist bij Adviesbureau van Montfoort
Duifstraat 21 , 3514 EN Utrecht
tel 030 2732617 , fax 030 2719253
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: jeugdrecht, mishandeling


HAAS Zie BUTER - De HAAS C.M.E. de ; geboren mrt ; Mw.


HAAS C. de


HAAS J. de
Advocaat bij Brada Kuttner advocaten ; beëdiging 1998
Koningslaan 14 , 1075 AC Amsterdam
Tel 020-6766323 , fax 020-6739777
jh@bradakuttner.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Brada Kuttner advocaten
Koninginneweg 6 , 1075 CX Amsterdam
Tel 020-5774000 , fax 020-5774040
jh@bradakuttner.com
www.bradakuttner.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAAS H.L. de
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1966
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam


HAAS G.S. de
Advocaat bij Serraris advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 440 , 4940 AK Raamsdonkveer
Advocaat bij Fillet advocaten
Postbus 925 , 5000 AX Tilburg
Tel 013-4670515 , fax 013-4671300
g.s.dehaas@fillet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Esq
Rijksweg 76 , 4849 BR Dorst
Tel 0161-451277 , fax 0161-451277
gsdehaas@esq.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAS M.C.M. de ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1990
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785888
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
marija.de.haas@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAAS A.C. de ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
ahaas@houthoff.nl
Advocaat bij Loyens & Loeff
712 Fifth Avenue , 29th floor , New York N.Y.10019-4108 , USA
Tel 001-2124719349 , fax 001-2124890710
annemee.de.haas@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1996 en 2003
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
annemee.de.haas@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAAS van DORSSER A.H. de
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2001
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
bram.dehaasvandorsser@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAAS F.E.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121648 , fax 030-2121164
fhaas@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 030-2121227 , fax 030-2121172
f.haas@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAS J.D.
Advocaat bij van Till advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 75731 , 1070 AS Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
j.haas@vantill.nl
www.vantill.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAS P.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1998
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4360582
pahaas@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4361 , 3006 AJ Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
phaas@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAS R.P.H.W.
Advocaat bij Luijten advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 55 , 6400 AB Heerlen
Tel 045-5713888 , fax 045-5719912
[vademecum advocatuur 2001]
luijten.advocaten@worldonljne.nl
www.luijtenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAS L.J.G. de
Advocaat bij De Haas en De Jong advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 3219 , 5003 DE Tilburg
Tel 013-5362088 , fax 013-5361245
[vademecum advocatuur 2001]
r.de.haas@dehaas-dejong.nl
www.dehaas-dejong.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAS V.E. de
Advocaat bij Postbus 250 , 1740 AG Schagen ; beëdiging 1982
Tel 0224-21622633 , fax 0224-216011
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAAS J.F.J.M. de , Jeroen ; Dhr.
Dir. Enercom
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag


HAAS F.M. de
Elf Atochem Agri B.V.
Directeur INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


HAAS M.L. de , geboren mei 1932
NLRM 71 80 87 90 92 93
Aangekomen rond 1953 rechten , Corpslid
Raio rechtbank Haarlem 1 mrt 1960
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 1 jul 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 sep 1962
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Breda 1 sep 1964
Gedetacheerd Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht Ministerie van Justitie 1 jul 1966
Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 4 dec 1967
Verlof i.v.m.werkzaam Lid Openbaar Ministerie Aruba 17 dec 1970
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Leeuwarden 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 17 jan 1975
Advocaat-Generaal Hof Arnhem 22 jan 1979
Officier van Justitie Hoofd arrondissementsparket Zwolle 21 dec 1988
Officier van Justitie Hoofd arrondissementsparket Rotterdam 23 apr 1991


HAAS F.J.P.M. , geboren sep 1959 ; Dhr. Drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hof te Arnhem 1 jun 1986
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jun 1989
Rechter rechtbank Arnhem 12 mei 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 17 okt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 28 nov 1996
Raadsheer Hof Arnhem 24 sep 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 17 dec 1997
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docent formeel beslastingrecht aan de HEAO Arnhem
Docent Federale Belastingacademisch Auteur diverse uitgaven Kluwer
Auteur conflicten met de fiscus
Bewerker van de delen algemene wet inzake rijksbelastingen en belastingrechtspraak van de losbladige uitgave
Leidraad voor belastingstudie uitgegeven door Gouda Quint BV
16 feb 1998
TEVENS [juni/juli 2002]
Docent Federatie Belastingacademie 1 juni 1995
Auteur diverse uitgaven van Kluwer
TEVENS [september 2003]
Docent Federatie Belastingacademie van 01-06-1995
Auteur Diverse uitgaven van Kluwer van 01-01-2001


HAAS N.E. , geboren sep 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Inspecteur 's Rijksbelastingen 1966
Raadsheer Hof Arnhem 28 mei 1980
Vice-President Hof Arnhem 9 december 1999
NU Arnhem Hof Vice-president
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging voor Chr voortgezet onderwijs te Zutphen (Baudariuscollege)
aug 1996
TEVENS [juli 2002]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


HAAS A.W.A. de ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 25 aug 1979
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch van 01-01-2002
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HAAS S.P. de , geboren sep 1967
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1995
Subst. Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 april 1999
NU
Rotterdam raio
TEVENS
Geen bijbanen


HAAS G.J. de , geboren mrt 1953 , Gerard
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 nov 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 4 jul 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 7 aug 1986
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 1 dec 1994
NU
Zwolle parket arrondissementsofficier van Justitie 1e kl
TEVENS
Docent SSR
Lid begeleidingscommissie "De Tender" in Deventer
22 sep 1997
Persofficier van Justitie (Telegraaf 31 aug 2000)
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Deventer


HAAS L.P. de , geboren nov 1962 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 apr 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 apr 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 januari 1999
Rechter Rechtbank Zwolle van 01-11-2002
NU Zwolle Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Lid Commissie van Toezicht van de Penitentiaire inrichting 'de Blokhuispoort' te Leeuwarden van 01-09-2002
@OPM
Kennelijk overgegaan van OM naar RM


HAAS N.P.M. , geboren okt 1960 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 8 feb 1991
NU Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Almelo ; kantoor Kienhuis Plaggemars ; beëdiging 1984
Postbus 446 , 7600 AK Almelo
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053 4804725 , fax 053 4804296
info@kienhuis.nl
n.p.m.haas@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
n.p.m.haas@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Bestuurder van de Tel-stichting te Ootmarsum
TEVENS [september 2003]
Bestuurder Tel-Stichting te Ootmarsum
Plv. voorzitter Raad van Bindend Advies voor de Bedrijfskolom Tex
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Noord-Deurningen te Noord-Deuriningen van 01-01-2003
Lid Raad van Toezicht van Stichting Huize Noord-Deurni van 30-01-2002 tot 01-01-2003


HAAS B.P. de
Notaris te Hilversum , arrondissement Amsterdam
Postbus 400 , 1200 AK Hilversum


HAAS van DORSSER J.F.U. de
Notaris te Buren , arrondissement Arnhem
Postbus 705 , 4116 ZJ Buren Gld


HAAS - KOOYMAN M.M. ; Mw.
Rechten 1947
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


HAAS L.M.C.A. de , Louise ; Mw.
Stafmedew. juridische en admin. adviezen
Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2270 AZ Voorburg
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


HAASDIJK S.L ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1991
Postbus 9435 , 1800 GK Alkmaar
Advocaat bij Fier advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 15858 , 1001 NJ Amsterdam
Tel 020-3303344 , fax 020-3303343
sh@fieradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HAASDIJK W. , geboren apr 1946 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 11 jun 1990
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amstelveen ; kantoor Haasdijk Erdbrink ; beëdiging 1978
Bankrashof 3 , 1183 NP Amstelveen
headvoc@worldaccess.nl
Advocaat bij Haasdijk advocaten
Kostverlorenhof 104 , 1183 HH Amstelveen
Tel 020 4532591 , fax 020 4532599
W.haasdijk@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Pa Verkuyllaan 20 , 1171 EE Badhoevedorphaasdijk@haasdijk.nl
www.haasdijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Stichting Amsterdam Marionettentheater Komedie van Hout te Amsterdam van 01-05-1985
Lid Monumentencommissie Gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp van 17-12-1992
INFO
Lid van de Rotary
@OPM
Staat september 2003 op rechtspraak.nl vermeld als HAASIJK. Slordigjes.


HAASE R.
Advocaat bij Bogaerts & Groenen ; beëdiging 1994
Postbus 234 , 5060 AE Oisterwijk


HAASE N.C. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 2001
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506844 , fax 020-5506944
nadia.haase@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAASE A.G.M.
Advocaat bij Postbus 18584 , 2502 EN Den Haag ; beëdiging 1995
Tel 070-3030728 , fax 070-3630827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Haase ; beëdiging 1991 en 1995
Postbus 18584 , 2502 EN Den Haag
[vademecum advocatuur 2004]


HAASE D.J.M.
Van Anken Knüppe Damstra
Notaris
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


HAASJES A.J.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 7113 , 1007C Amsterdam
Tel 020-5414827 , fax 020-6612827
allart.haasjes@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAASJES L.T.
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Lid van de Raad van Afgevaardigden van de Stichting PVF Nederland


HAASJES R.J. , geboren okt 1946
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 15 aug 1988
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Gouda ; kantoor Nieuwe Veerstal 7 ; beëdiging 1970
Nieuwe Veerstal 7 , 2801 RA Gouda
Tel 0182 521551 , fax 0182 513711
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary
TEVENS [juli 2003]
Secretaris provinciale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen in de kerkprovincie
Zuid-Holland Nederlandse Hervormde Kerk van 01-01-1986


HAASNOOT J.M.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285444 , fax 070-3245979
jmhaasnoot@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 070-3285507 , fax 070-3251175
jaaprneinert.haasnoot@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAASNOOT M.A. ; Mw.
Advocaat bij De Ruijter De Wildt & De Vroom ; beëdiging 2001
Postbus 65 , 2200 AB Noordwijk
Tel 071-4029311 , fax 071-4030779
t.haasnoot@deruijterdewildt.nl
www.deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAASNOOT W.C. , geboren jun 1964
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 10 maart 1998
Rechter rechtbank Utrecht 14 oktober 1999 of 11-11-1999
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HAASNOOT J. , geboren jul 1928 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam in bedrijfsleven 1 sep 1954
Werkzaam Algemeen Pensioenfonds, II.administrateur 3 dec 1956
Onder-Voorzitter Raad van Beroep . Den Haag 5 jan 1971
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 4 okt 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 4 dec 1973
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 15 aug 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HAASTER V.J.M.H.Y. van ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans & Meijer ; beëdiging 2003
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
haaster@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAASTER J.P. van
Deloitte & Touche
Vennoot
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


HAASTEREN S.M. van ; Mw.
Advocaat bij Bos & van der Burg advocaten ; beëdiging 2001
Röntgenlaan 31 , 2719 DX Zoetermeer
Tel 079-3203366 , fax 079-3418248
svhaasteren@bosvanderburg.nl
www.bosvanderburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAASTEREN F.C.A. van , geboren 1950 , Fred
Lid van Executive Committee Randstad Groep.
Concerndirecteur Sociale en Algemene Zaken alsmede verantwoordeijk voor Otter-Westelaken [jaarverslag Randstad 1999]
Vice-president sociale en algemene Zaken en voorzitter durectie Randsted Groep Nederland [jaarverslag randstad holding 2001]


HAASTERT H.C.M. van
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1990
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 020-3575757 , fax 026-4424942
info@nysingh.nl
h.c.m.vanhaastert@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAASTERT H.F.W. van , geboren 28-05-1918 ; Dr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 apr 1978
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HAASTERT M.F.H.M. van , geboren nov 1951 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 21 jun 1993
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zwolle ; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1977
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038 4259200 , fax 038 4259252
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HAAXMA E.
Advocaat bij van Leeuwen / van der Eerden ; beëdiging 1974
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271806 , fax 073-X271855
leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
haaxma@vlvde.nl
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAAXMAN J.W.B. , geboren mei 1916
NLRM 71 80
Werkzaam Ministerie van Handel , Nijverheid en Scheepvaart 1942.-1943
Werkzaam Ned. Beheersinstituut 1946
Werkzaam Ministerie van Justitie II.administrateur 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jul 1961
Rechter rechtbank Alkmaar 31 okt 1974


HABERMEHL P.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1991
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
ph@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
ph@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de redactie van het advocatenblad (info november 2000)


HABERMEHL A.F.J.C. , geboren nov 1915
NLRM 71 80
Werkzaam bedrijfsleven 1937
Diverse rechterlijke betrekkingen Ned. Indië 1939
Werkzaam bedrijfsleven 1949-1965
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 24 mrt 1965
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Amsterdam 8 jun 1977


HABERS D.J.H.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 2000
Bisschopstraat 12 , 7513 AK Enschede
Tel 053-4801929 , fax 053-4801939
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Enschede
Laaressingel 61 , 7514 EL Enschede
[vademecum advocatuur 2004]


HABERS E.
Notaris te Bussum , arrondissement Amsterdam
Kantoor Habers & Luykx ; Bussum


HABETS L.P.L.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1989
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Advocaat bij van Schoonhoven ln 't Veld
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6796909 , fax 020-6764339
l.habets@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Tel 020-5736810 , fax 020-5736887
l.habets@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HABETS S.G.J. ; Mw.
Advocaat bij Thuis & Partners advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
info@thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
shabets@thuispartners.nl
www.thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HABETS E.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Habets & van Leeuwen Advokaten ; beëdiging 1988
Postbus 448 , 3100 AK Schiedam
Tel 010-4738988 , fax 010-4733232
[vademecum advocatuur 2001]
habets@habetsenvanleeuwen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HABETS J.A.A.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Roermond, Hoofd


HABETS M.H.G. ; Mw.
Rechten 1985
Beëdiging als advocaat 1985
Advocaat v Wijmen Koedam
Advocaat bij Kantoor Mrs.Boer, Habets en Juch
Baronielaan 15 , 4818 PA Breda
Advocaat bij Habets & Thissen
Postbus 7033 , 4800 GA Breda
Tel 076 210725 , fax 076-5223316
[vademecum advocatuur 2001]
habets.thissen@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


HABETS J.O.H.M.
Wethouder (partij Groot Eijsden) gemeente Eijsden [info SAL 2000]


HABRAKEN P.J.R.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1989
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
phabraken@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2172674 , fax 010-2172748
p.habraken@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HABRAKEN K.H.J. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785411 , fax 020-5785863
kim.habraken@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HACCOU P.L.G.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
phaccou@houthoff.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
p.l.g.haccou@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HACQUEBARD Zie LAMBERS - HACQUEBARD J.J. , geboren mrt 1946 ; Mw.


HADDINK M.A.P.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]


HAECK - VISBEEK M.C. ; Mw.
Rechten 1960
Lerares
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


HAECK J.F. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 08-01-2003
Gerechtsauditeur Rechtbank Amsterdam van 01-01-2003
NU Amsterdam Rechtbank Gerechtsauditeur
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Steinhauser Hoogenraad advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 75140 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-3013030 , fax 020-3013040
jhaeck@steinhoog.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Komt niet meer voor in [vademecum advocatuur 2003]
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Vereniging voor Media- en Communicatierecht te Amsterdam van 01-01-2003
@OPM
Wellicht bezig met de overgang van advocaat naar RM. Maar in dat geval: wanneer precies gestopt als advocaat.


HAEFTEN G.J.J.A van ; Mw. Jkvr
Advocaat bij Petten Tideman & Sassen ; beëdiging 1999
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
haeften.g@pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HAELST M.A. van
Advocaat bij Caron & Stevens / Baker & McKenzie ; beëdiging 1996
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
michiel.van.haelst@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAENE M.P.E. d'
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 1998
Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden
Tel 0255-532544 , fax 0255-511933
m.p.e.dhaene@tanger.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HAENEN H.J. , geboren apr 1927
NLRM 87
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 5 jul 1985


HAENTJENS R.C.P. , geboren mei 1949 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair hoofddocent aan de universiteit van Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 30 dec 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 25 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 apr 1992
Rechter rechtbank Rotterdam 18 dec 1992
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 07-08-1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 aug 1996
NU Amsterdam Hof Raadsheer
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris deelredactie internationaal strafrecht Delikt en Delinkwent
Lid Bestuur Stichting Studiecentrum voor Judaica en Hebraica Dr. L. Fuks te Leeuwarden
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Bestuurslid van de Stichting Studiecentrum voor Judaïca en Hebraïca Dr. L. Fuks te Leeuwarden.
2. Secretaris van de deelredactie Internationaal Strafrecht van Delikt en Delinkwent.
TEVENS [september 2003]
Eindredacteur straftoemetingsbulletin Trema te Amsterdam van 01-01-1999
Bestuurslid Stichting Studiecentrum voor Judaïca en Hebraïca L. Fuks te Leeuwarden van 01-01-1991
Bestuurslid Stichting Changes for All te Amsterdam van 01-12-2001 Dr.
Lid van de 1e kamer commissie behandeling bezwaren O.U. Open Universiteit te Heerlen van 01-09-2000
Bestuurslid Stichting Kamermuziek Amsterdam te Amsterdam van 01-09-2000
Secretaris deelredactie intern. strafrecht Delikt en delikwent te Amsterdam van 01-01-1983 tot 31-12-2000


HAERINGEN A.C. van , geboren 11-08-1948
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HAERINGEN A. van , geboren jun 1957 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 4 sep 1990
Rechter rechtbank Den Haag 16 okt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 06-03-2002
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HAERKENS - WOUTERS Zie WOUTERS F.F.A.J.M. ; Mw. (of F.F.A.J.)


HAERKENS R.M.M.
Advocaat bij Rassers ; Jacobs & Spiegel ; beëdiging 1994
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Beëdiging 1994 en 2001
Postbus 4810 , 4803 EV Breda
Tel 076-5202010 , fax 076-5203433
r.haerkens@vanierselluchtman.nl
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAERSMA BUMA E. van
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


HAERSMA BUMA S. van , geboren 30-07-1965
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HAERSMA BUMA A.W.L.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


HAERSMA BUMA M.A.P. van
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Burgemeester VVD ; Gemeente Voorburg


HAERSMA BUMA B. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 29 apr 1963


HAERSOLTE - van HOF J.J. van ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1992
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
jjvanhaersolte@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 070-3285519 , fax 070-3242095
jacomijn.vanhaersolte@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAERSOLTE C.W.A. van , geboren sep 1920 ; Baron
NLRM 80
Werkzaam in bedrijfsleven.II.rentmeester en juridisch adviseur te Brussel 1945
Substituut-officier van Justitie arrondissement Dordrecht 29 jun 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Dordrecht 28 jul 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Zwolle 8 apr 1979


HAERSOLTE R.A.V. van ; Baron Prof.
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar


HAESER W.J.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
whaeser@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172658 , fax 010-2172754
whaeser@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAFFMANS E.K.L.M. , geboren okt 1945; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 17 jun 1992
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Raad voor de Kinderbescherming, Directie Zuid-West, Rotterdam, adj directeur
September 2003 niet vermeld op rechtspraak.nl. Ook niet in SAL 2003.
TEVENS
Ministerie van Justitie, Diensten, Raad voor de Kinderbescherming, Directie Zuid-West,
Adjunct-directeur [SAL 2000]
Ministerie van Justitie, Raad voor de Kinderbescherming Middelburg ; Secretaris
College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming Middelburg
Lid van de Bezwaar en besliscommissie AWB van de provincie Zeeland
Lid van de provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Zeeland
Voorzitter klachtencommissie van de Stichting Agogische Zorgcentra Zeeland
29 jul 1997
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HAFFMANS E.E.M. ; Mw.
Rechten 1992
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1993
info@nysingh.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 020-3575757 , fax 026-4424942
e.e.m.haffmans@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


HAFKAMP - van der ZWAARD W. van der ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
whafkamp@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772000 , fax 020-5772707
w.hafkamp@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAFKENSCHEID J.M. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 09-12-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Coördinator Compliance Offers tevens hoofd Concern Risk Management ABN AMRO Bank
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HAGA A.H. van ; Mw.
Rechten 1993
Advocaat bij Benthem & Gratamd advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 2036 , 8203 AA Lelystad
Advocaat bij Scheer & Sanders advocaten ; beëdigd in 1993 en 1999
Postbus 85996 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-3659933 , fax 070-3049126
info@scheer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vanhaga@scheer.nl
www.scheer.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Lelystad


HAGDORN A.W.
Advocaat bij N.V. Nederlandse Spoorwegen ; beëdiging 1999
Postbus 2812 , 3500 GV Utrecht
Tel 030-2354178 , fax 030-2357700
[vademecum advocatuur 2001]


HAGE C.A. , René ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Hage Luiten De Gier advocaten ; beëdiging 1983
Advocaat bij Hage De Gier advocaten
Postbus 8011 , 6710 AA Ede
Tel 0318-653555 , fax 0318-653055
general@hageadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hage advocaten
Tel 0318-657630 , fax 0318-657640
advo@hageadvocaren.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Ede


HAGE I.J.G.H.
Advocaat bij Hage Luiten De Gier advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 8011 , 6710 AA Ede
Tel 0318-653555 , fax 0318-653055
general@hageadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hage advocaten
Tel 0318-657630 , fax 0318-657640
advo@hageadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAGE F.R.
Advocaat bij Kalsbeek advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 3039 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3251115 , fax 043-3100392
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAGE G.H.I.J. , geboren apr 1952 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 14 aug 1986
Kantonrechter Gouda 29 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 mei 1995
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Arbiter Stichting geschillenregeling Rijnland van 01-01-2002
Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Den Haag van 01-07-1997
Lid Raad van Toezicht en Advies/ Commissie van Toezicht Stichting Evangelische Hogeschool te Amersfoort van 01-01-1990
Voorzitter Geschillencommissie Reizen Stichting Geschillencommissie voor consumentenzaken van 01-01-1993
TEVENS [september 2004]
Plaatsvervangend voorzitter College van Toezicht Nederlandse VerenigingRechtskundig Adviseurs van 14-12-2002
Arbiter Stichting geschillnregeling Rijnland van 01-01-2002
Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen , Den Haag van 01-07-1997
Voorzitter Geschillencommissie Reizen , Stichting Geschillencommissie voor consumentenzaken van 01-01-1993
Lid Raad van Toezicht en Advies / Commissie van Toezicht , Stichting Evangelische Hogeschool , Amersfoort van 01-01-1990 tot 01-11-2002


HAGE J.G.F.A. , geboren jan 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Den Haag ; Raio 17 sep 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 17 jan 1958
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Assen 17 jan 1960
Verlof buiten bezwaar van 's Rijkschatkist i.v.m.werkzaam substituut-officier van Justitie Ned. Antillen 13 mei 1960
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 7 jan 1964
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 2 dec 1968
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Rotterdam 9 apr 1974
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Middelburg 24 jan 1978
Advocaat-generaal Hof Den Haag 16 jul 1983
Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Bosch 20 nov 1989
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-Voorzitter van het bestuur van de Stichting tot instandhouding van het museum van de kanselarij der Nederlandse orden gevestigd in Paleis het Loo te Apeldoorn


HAGE - KUYL I.L. , geboren mrt 1948 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1979
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht1jan 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht19 feb 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht13 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 apr 1991
Parttime Officier van Justitie ; Ministerie van Justitie (nog opgegeven in ledenlijst van de VVAO in 1997)
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NB Dit lijkt bedenkelijk ; wat is hier aan de hand ?
TEVENS
Lid Algemene Ledenraad Vereniging NUTS OHRA BV jan 99
TEVENS [september 2003]
Lid Commissie van Toezicht van NUTS OHRA B.V. van 15-05-1998
Lid arbitragecommissie Nationale Letselschadetelefoon van 17-09-1999
Lid bestuur van de Stichting tot instandhouding van het museum van de kanselarij der Nederlandse Orden van 26-10-2000
Lid klachtenpanel Remu NV te Utrecht van 16-01-2001
TEVENS [september 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


HAGE C.
Notaris te Goes , arrondissement Middelburg
Kantoor Dissel, van & Oostinga ; Goes


HAGEDOORN S.C. , Sheila ; Mw. Drs.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-08-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1993
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Tel 020-5460232 , fax 020-5460714
sheila.hagdoorn@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [september 2003]
Lid ouderraad Openbare Basisschool Joost van den Vondel te Amersfoort van 01-02-2003


HAGEDORN A.H.M.
NLRM 80
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 mei 1978


HAGEDORN A. ; Dr.
Rechtsanwalt bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 2001Dijsselhofplantsoen 16-18 , Amsterdam
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
a.hagedorn@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAGELSTEIN G.H. ; Dr. UHD
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Centrum voor Beleid en Management - CBM
Recht, bestuur en management
g.hagelstein@law.uu.nl


HAGEMAN H.E.


HAGEMAN L.D. , geboren jul 1918
NLRM 80 87 88/89 90
Rechterlijk ambtenaar voormalig Ned. Indië II.landrechter op Bali sep 1945
Werkzaam bedrijfsleven 1950
Werkzaam Ministerie van Justitie als referendaris mei 1966
Plaatsvervanger-Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 25 mei 1971
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 18 jul 1972


HAGEMANN B.S. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ;beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771498 , fax 020-4715829
barbara.hagemann@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAGEMANS H.J.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 2000
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517917 , fax 020-6267949
jurgen.hagemans@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAGEN Zie HILHORST - HAGEN I.M.J. , geboren mei 1960 ; Mw.


HAGEN C.J.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1980
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529564 , fax 070-3529393
chagen@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
c.hagen@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAGEN S.M. ; Mw.
Advocaat bij Caron 8, Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1997
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam


HAGEN P.J. van
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1987
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4360582
infortdwb@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725303 , fax 010-2725450
pvanhgen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAGEN - HOYNG M.E. van ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1979
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240052
miek.vanhagen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


HAGEN R.R. ten
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
roger.tenhagen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAGEN S.R.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2002
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741662 , fax 020-6741869
steffen.hagen@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAGEN W.A.J.
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hekkelman Terheggen Rietel
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 026-3777111 , fax 026-3777222
whagen@hekkelman.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAGEN J.A. , geboren mrt 1956 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Manager bij het Nederlands Meetinstituut te Dordrecht
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 nov 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 nov 1994
Rechter rechtbank Den Haag 15 sep 1995
Raadsheer College van Beroep voor het Bedrijfsleven 02-10-2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag 13-09-2000
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag 02-05-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag College van Beroep voor het Bedrijfsleven Raadsheer
TEVENS
Docent basisopleiding Ned. Orde van advocaten
dec 96
TEVENS [juni 2003]
Docent SSR
TEVENS [juli 2003] en [september 2003]
Docent SSR


HAGEN P.J.J. van , geboren november 1954
NLRM 99/00
Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 juli 1999


HAGEN M.C.G.M. ten , geboren 16-08-1926
NLRM 87 88/89 90 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 6 apr 1982
Rechter rechtbank Zutphen 4 mrt 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn, Deventer, Groenlo en Zutphen 12 jan 1990
NU
Almelo rechter-plaatsvervanger
Deventer/Apeldoorn/Groenlo/Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Eervol Ontslag 01 sep 1996
INFO
Woonplaats Diepenveen
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HAGEN K.E.M. ten
Notaris te Amsterdam-Noord , gem. Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Hagen, Ten & Broers ; Amsterdam-Noord


HAGEN J.
Notaris te Vleuten-de Meern , arrondissement Utrecht
Postbus 155 , 3450 AD Vleuten


HAGEN W.H.M. van ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo van 09-04-1999
NU
HOOFDFUNCTIE
Notaris te Eibergen , arrondissement Zutphen
Postbus 33 , 7150 AA Ejbergen
TEVENS [september 2003]
Voorzitter bestuur Algemene Vereniging voor Gezondheidszorg te Eibergen van 10-08-2000
Lid Raad van Toezicht van de stichting " Stichting Uw Welzijn" Stichting Uw Welzijn te Eibergen van 28-11-2001
INFO
Voorzitter van de Rotaryclub Haaksbergen Rotaryclub Haaksbergen te Haaksbergen van 01-07-2002 tot 01-07-2003


HAGENAAR - BAAN A.M. ; Mw.
Rechten 1978
Coördinator Beroepsopleidingen advocaten
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


HAGENAARS R.V.
Advocaat bij Mr. G. Szegedi advocatenpraktijk bv ; beëdiging 1994
Postbus 28024 , 3003 KA Rotterdam
Advocaat bij J.B. Bakemakade 112 , 3071 ME Rotterdam
Tel 010-2330800 , fax 010-2810935
rvh@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mrrvh@xs4all.nl[vademecum advocatuur 2004]


HAGENAARS M. ; Mw.
Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
hagenaars@hrd.nl
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAGENAARS E.R.
Advocaat bij Jans Offreins & Hagenaars ; beëdiging 1993
Postbus 15101 , 1001 MC Amsterdam
Tel 020-4207766 , fax 020-4213065
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAGENDIJK B. , geboren jul 1925
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 195
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 29 nov 1982
TEVENS
Lid van de Rotary


HAGENDOORN J.R.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Hagendoorn@arnhem.dirkzwager.nl
Advocaat bij Schipper van der Mersch
Postbus 23509 , 3991 KM Rotterdam
Tel 919-2418999 , fax 910-2418925
hagendoorn@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2418900 , fax 010-2418925
hagendoorn@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAGENDOORN B.W.T. , geboren jan 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 1 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 1 feb 1985
Rechter rechtbank Dordrecht 16 mei 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 16 nov 1988
Kantonrechter Rotterdam 1 okt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 29 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 29 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 29 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 jun 1991
Vice-president Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie GGD Rotterdam
Voorzitter beklagcommissie bij de Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De IJssel te Krimpen
aan de IJssel
TEVENS [september 2003]
Voorzitter klachtencommissie GGD te Rotterdam van 01-01-1995
Voorzitter beklagcommissie bij de Commissie van Toezicht p.i. De IJssel te Krimpen a/s IJssel van 01-01-1996


HAGENS F.X.D.A.
Advocaat bij Postbus 233 , 3830 AE Leusden ; beëdiging 1993
info@hagens.nl
Tel 033-49469936 , fax 033-4952456
Counselor@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
fxda@hagensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAGG I.M. ; Mw.
Advocaat bij De Zeeuw advocaten ; beëdiging 2003
Leidsegracht 74 , 1016 CR Amsterdam
Tel 020-6274907 , fax 020-6234244
zeeuw90@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAHN A.H.J.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1998
Postbus 366 , 6040 AJ Roermond
Tel 0475-310911 , fax 0475-310520
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Roermond
info.roermond@zon.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAHN J.H.
Burgemeester VVD gemeente Meerlo-Wanssum [info SAL 2000]


HAIJ J.W. de
Advocaat bij De Haij & van der Wende ; beëdiging 1985
Postbus 84233 , 3009 CE Rotterdam
haywende@nedernet.nl
Tel 010-2204400 , fax 010-2244499
mail@haijwende.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[Telegraaf 28 mei 2002]:
Mr. Hans de Haij, familieadvocaat van de familie Fortuyn na de moord op Pim Fortuyn.
www.haijwende.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAIJEMAIJE J. ; Mw.
Advocaat bij van Korlaar advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 160 , 5330 AD Kerkdriel
Tel 0418-644744 , fax 0418-644750
info@vankorlaar.nl
www.vankorlaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAIME Zie WESTERMANN - De HAIME F. de , geboren nov 1918 ; Mw.


HAIMÉ M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht
(ICER) , Lid (BZK)


HAIMÉ M.L. ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Beleidscoordinator stafafdeling Constitutionele Zaken Wetgeving en Internationale Aangelegenheden
Ministerie van Buitenlandse Zaken
TEVENS
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor
constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Plaatsvervangend voorzitter-Lid (BZK)
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht,
Secretaris-Lid (BZK)
Ministerie BIZA, Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving, Coördinator
Bewerker van de Schuurman en Jordens Wettenreeks nr 76 Paspoortwet
Auteur praktijkdossier Algemene Wet bestuursrecht onderdeel mandaat en delegatie
Auteur handboek minderheden benoembaarheid vreemdelingen in de openbare dienst
Secretaris Vereniging voor Administratief recht
Lid Bestuur Stichting Meander, regionaal instituut voor interculturele ontwikkeling een steunfunctie op
het terrein van het minderhedenbeleid in e regio Rijn- en Bollenstreek
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HAIR R.Th.A. de
Notaris te Oisterwijk , arrondissement Breda
Kantoor De Hair & Maris Notarissen ; Oisterwijk


HAISMA I.M. , Ida ; Drs. Mw.
Docent/Internationaal Jurist Hogeschool v. Amsterdam Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


HAISMA RA T.S. , geboren 1956 ; Drs.
Financieel Directeur Geveke N.V.
Oud-functie:
Financieel Directeur Otra N .V.


HAITSMA G.R.J.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1990
Postbus 119 , 1440 AC Purmerend


HAITSMA A.J.P.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1993
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam


HAITSMA R.R.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1998
Postbus 10017 , 1301 AA Almere-Stad
Tel 03fi-5481361 , fax 039-5481370
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Woude De Graaf advocaten ; beëdiging 1989 en 1998
Willemsparkweg 31 , 1071 GP Amsterdam
Tel 020-6766690 , fax 020-6766695
info@woudegraaf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAITSMA MULLER A.K.H.S.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30 jan 1943
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11 jul 1969


HAJDASINSKI M.J.
Advocaat bij van Traa advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 21390 , 3001 Al Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
hajdasinski@vantraa.nl
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAKKAART P.J.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5466854 , fax 020-5466614
nlhakka1@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAKKENES - De BRUIJN C.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Bogaerts en Groenen ; beëdiging 1986
Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
bogaerts@nedernet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HAKS M.Ch.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460461 , fax 020-5460714
ssmd@stibbe.nl
martijn.haks@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
Tel 020-5460461 , fax 020-5460821
martijn.haks@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


HALBERSTADT V. , Victor ; Prof. Drs.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hoogleraar
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Hoogleraar Leer der Openbare financiën
v.halberstadt@law.leidenuniv.nl
INFO
Prive adres: Amstel 216 , 1017 AJ Amsterdam , Tel. 020 6799681


HALBERSTMA A. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V) , Lid


HALBERTSMA - WALLEMACQ A.C.M.J. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl


HALBERTSMA L.P. , geboren 20-04-1920
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HALBERTSMA J.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


HALBERTSMA T.M.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie
reclassering, Lid


HALBERTSMA T.H. , geboren dec 1929
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 aug 1983
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Commissaris van de levensverzekeringsmij. De Onderlinge van 1719 ua te Haarlem
Lid Vereniging Aegon te Den Haag
Lid Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing secties
Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling rechtspraak
Grafoloog
Voorzitter Ned. Orde van Grafologen
Consulent sollicitatietraining
Uitgever eigen werken op gebied van grafologie en genealogie
01 jan 1997


HALDER J.F.E. van
Advocaat bij van den Wildenberg & van Halder ; beëdiging 1976
Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3239680 , fax 024-3229954
info@vandenwildenbergvanhalder.nl
[vademecum advocatuur 2001]
halder@wildenberghalder.nl
www.wildenberghalder.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Raad van Discipline Arnhem
Voorzitter van de klachtencommissie KION (stichting kinderopvang) Nijmegen
Voorzitter van de klachtencommissie SKAR (kinderopvang Arnhem)
Lid van de klachtencommissie basisschool De Klokkenberg te Nijmegen


HALDER J.M.M. van ; Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2003
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285581
jasper.vanhalder@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HALDEREN J.F. van
Advocaat bij Seunke & Welschen ; beëdiging 1998
Postbus 344 , 2000 AH Haarlem
Tel 023-5319576 , fax 023-5315491
vhalderen@seunke-welschen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HALFERKAMPS P.
Advocaat bij Belastingdienst/Centrum voor ICT Afdeling Juridische Zaken ; beëdiging 2003
Postbus 9050 , 7300 GM Apeldoorn
Tel 055-5284690 , fax 055-5283897
p.halferkamps@belastingdienst.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HALIE R.H. ; Drs.
Advocaat bij Jonkers & Halie advocaten ; beëdiging 1994
De Lairessestraat 107 , 1071 NX Amsterdam
Tel 020-6700243 , fax 020-6700253
jonkers.halie@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HALIMANS R.R.J.A. ; Mw.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1990
Postbus 2121 , 7500 CC Enschede


HALK J.C. , geboren jun 1958 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 93 94 95 96 92 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 17 aug 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 okt 1992
Rechter rechtbank Breda 1 okt 1993
Vice-president Rechtbank Dordrecht van 16-05-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 09-01-2003
NU Dordrecht Rechtbank Vice-President
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
31 jan 1997
TEVENS [september 2003]
Plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie Rechtbank Middelburg te Middelburg van 03-07-2002
Voorzitter Stichting De Schakel van 01-01-2002


HALL M.R. van
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1993
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121683 , fax 030-2121160
m.vanhall@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 030-2121672 , fax 030-2121165
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HALL I.H. van ; Mw.
Advocaat bij van Delft & Partners advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 555 , 2800 AN Gouda
Tel 0182-520255 , fax 0182-521883
van.delft@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@vandelftenpartners.nl
www.vandelftenpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HALL J.M. van , geboren november 1969 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 april 1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-10-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Amsterdam van 01-10-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Rechtbank Gerechtsauditeur
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HALL A. van ; Prof.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht
Hoogleraar Waterstaats- en waterschapsrecht
tel 030 2537250 , fax 030 2537226
a.vanhall@law.uu.nl


HALLEBEEK J. , geboren mrt 1954 , Jan ; Dhr. Prof.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 apr 1996
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Godsgeleerdheid
Heidelberglaan 2 , 3584 Utrecht
Bijzonder Hoogleraar Oude Katholieke kerkstructuren
tel 030 2531464 , fax 030 2533241
jhallebeek@theu.uu.nl
TEVENS
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel 020 5989898
Per 1 maart 1999 benoemd als hoogleraar Europese rechtsgeschiedenis
j.j.hallebeek@rechten.vu.nl
TEVENS [september 2003]
Bijzonder Hoogleraar oude katholieke kerkstructuren Universiteit/faculteit godgeleerdheid te Utrecht van 01-09-1997


HALLEBEEK J.L.F. ; Mw.
Rechten 1987
Bankemployee
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


HALLEMA E.C.D. ; Mw.
Van Zandvoort Advocaten
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij Lammers Molkenboer Roosendaal advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 128 , 5340 AC Oss
Tel 0412-614443 , fax 0412-614489
info@lmradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HALLIE R.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
m.hallie@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HALLIE - BONJER A.J. ; Mw.
Rechten 1971
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


HALLMANS R.R.J.A. , Ruth ; Mw.
Advocaat en procureur De Jonge & Peters Postbus 2121 7500 CC Enschede
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1990 en 2000
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
info@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratarna.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


HALPRIN P.E.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
paul.halprin@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HALSEMA M.J.H.
Advocaat bij Lamsma & Veldstra ; beëdiging 1992
Postbus 23320 , 3001 KH Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
mathieu.halsema@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HALSEMA G.W. van , geboren jan 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 5 okt 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 5 feb 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 mrt 1963
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 7 dec 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 8 nov 1966
Rechter rechtbank Amsterdam 26 apr 1968
Vice-President rechtbank Leeuwarden 19 jul 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
Coördinerend vice-President rechtbank Leeuwarden 4 aug 1994
NU
Leeuwarden coördinerend Vice-President/kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
feb 96


HALTEN W.P. van
Advocaat bij Kessels Hanssen t'Sas ; beëdiging 1982 en 2002
Postbus 2090 , 4800 CB Breda
Tel 076-5253535 , fax 076-5148356
info@khsadvocaten.nl
www.khsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAM J.A. van
Advocaat bij Berkel advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 650 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-527575 , fax 0318-526644
ham@berkellaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.berkeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAM R.J. van der
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2002
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419651 , fax 020-5419953
r.vanderham@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAM - OUDE ELFERINK B.M. van ; Mw.
Advocaat bij Tuin, Schottens & De Hek ; beëdiging 1987
Postbus 413 , 8300 AK Emmeloord
Tel 0527-618333 , fax 0527-618647
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Scholtens advocaten
n.vanham@scholtensadvocaten.nl
www.scholtensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAM A.D. , geboren 27-08-1926
INFO
Woonplaats Delft
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HAM J.P. van
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor
constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Lid (OCW)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht
(ICER) , Lid (OCW)


HAM A.R.A. van der
Ministerie van Financiën, Interdepartementale commissies, Interdepartementaal Overlegorgaan
Financieel-Economische Zaken (IOFEZ) , Lid (VROM)


HAM C.N. van der , geboren dec 1915 te Buenos Aires , Cornelio Nicolás (Kees) ; Dhr.
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Helmond 1939
Juridisch ambtenaar prijsbeheersing Den Bosch en Maastricht dec 194
Tuchtrechter van de Prijzen Maastricht 1945
1e algemeen secretaris Ned. Beheersinstituut Amsterdam 1945
Referendaris Ned. Beheersinstituut Den Haag 1955
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 jan 1959
Rechter rechtbank Den Haag 11 jun 1960
Raadsheer Hof Den Haag 3 jul 1972
Vice-President Hof Den Haag
INFO
Oud-Vice-President van het Hof te Den Haag
Oud-Voorzitter van het Centraal Medisch Tuchtcollege
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Overleden 30 juli 2001 te Den Haag [NRC 4 augustus 2001]


HAM A.B.J. van der , geboren mei 1955 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar Centrale Raad van Beroep 1 okt 1986
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 19 jan 1988
Senior Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 juni 1999
Raadsheer Centrale Raad van Beroep van 01-12-2002
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer
TEVENS [september 2003]
Redacteur Jurisprudentie Bestuursrecht van 01-01-1994
Medewerker Uitspraken Sociale Zekerheid van 01-01-1997
Medewerker AB-kort van 01-01-1990
Medewerker NJB-rechtspraakkatern van 01-01-1997
Redacteur Praktijkboek Sociale Verzekering van 01-01-1992


HAM C. van der , geboren jan 1926
NLRM 80
Beroepsmilitair Koninklijke Marechaussee


HAM M.A. van der , geboren mei 1955 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 jun 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 aug 1988
Rechter rechtbank Den Haag 1 nov 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Raadsheer College van Beroep voor het Bedrijfsleven Den Haag 1 juli 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 juli 1998
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag College van Beroep voor het Bedrijfsleven Raadsheer
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie politieke partij tot 011295
sept 95
TEVENS [juli 2003]
Bestuurslid Stichting rechtsbijstand asiel Amsterdam te Amsterdam van 01-04-2001
Lid Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken van 01-03-2001 tot 01-04-2001
Voorzitter klachtencommissie (onder meer m.b.t. sexuele intimidatie) Ministerie van Economische Zaken van 01-01-2001 tot 01-01-2002
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Stichting rechtsbijstand asiel Amsterdam te Amsterdam van 01-04-2001
Lid Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken van 01-03-2001 tot 01-04-2001
Voorzitter klachtencommissie (onder meer m.b.t. sexuele intimidatie) Ministerie van Economische Zaken van 01-01-2001 tot 01-01-2002


HAM J.P.M. van der , geboren jul 1951 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 19 feb 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 feb 1994
Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch van 16-05-2002
NU Den Bosch Rechtbank Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Den Bosch ; kantoor Holla & van Dooren ; beëdiging 1975 of 1976
Postbus 396 , 5201 Aj Den Bosch
TEVENS
Secretaris Raad van Toezicht Orde van advocaten in het arrondissement Den Bosch
Enige functies en lidmaatschappen binnen commissie van de tennisvereniging Woburnpark te Vught
04 jun 1997
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
TEVENS [september 2003]
Lid commissie van beroep ingesteld door het bevoegd gezag van de R.K. Stichting Hervion College te 's-Hertogenbosch van 01-02-1999
Voorzitter Grondkamer te Eindhoven van 01-01-2003
Lid commissie van de tennisvereniging Woburnpark te Vught van 01-01-1992 tot 01-01-2003
Mediator NMI van 01-04-1996 tot 01-01-2003


HAM G. , geboren aug 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Plaatsvervangend -Voorzitter Raad van Beroep Groningen 14 apr 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen ; kantoor Plas & Bossinade ; beëdiging 1980
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050 5214333 , fax 050 5258850
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen
g.ham@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAM G.P. van , geboren nov 1950 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 14 mrt 1986
Rechter rechtbank Utrecht 17 sep 1987
Kantonrechter Gouda 20 feb 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 mei 1995
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Lid College van Beroep Centraal Bureau Fondsenwerving van 01-01-2002
Voorzitter Roei- en Zeilvereniging te Gouda van 01-01-2002
Lid Adviescommissie Voorwaarden en Tarieven Nederlandse Vereniging van Makelaars van 01-01-2002
Lid Commissie van Beroep Koninklijk Nederlandse Gymnastiek Bond van 01-01-2002
Lid Commissie van Toezicht P.I. De Geniepoort te Alphen aan den Rijn van 01-01-2002


HAM - WAGNER W. van ; Mw.
Rechten 1938
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


HAMAEKERS H.M.A.L. ; Prof.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel 024 3612303 , fax. 024 3616145
Bijzonder Hoogleraar Europees belastingrecht (vanwege het Internationaal Belasting Documentatie Bureau)
TEVENS
BestuursVoorzitter van International Bureau Fiscal Documentation
Voorzitter van de fiscale werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export
INFO
Privé adres: Heimanslaan 8 , 6705 AG Wageningen , Tel. 0317 414326 of 024 3616209


HAMAKER L.
Advocaat bij Hamaker van den Sigtenhorst ; beëdiging 1971
Postbus 4137 , 7200 BC Zutphen
Tel 0575-513437 , fax 0575-518695
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vitringa advocaten ; beëdiging 1971
Postbus 2093 , 7420 AB Deventer
Tel 0570-621410 , fax 0570-638165
info@vitringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAMAKER G. , geboren mrt 1941
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadadviseur Ministerie van Justitie
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 15 mrt 1983
Raadsheer Hof Den Haag 22 mei 1984
NU Den Haag Hof Raadsheer 01-04-2003
TEVENS
Geen bijbanen 1997
[november 2000] opgegeven: geen nevenfuncties
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen


HAMAKERS - VISSER M.M. , geboren nov 1952 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Referendaris Centrale Raad van Beroep 1 dec 1982
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 26 jun 1984
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HAMANS J.H.J.M.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Hamans Over Notarissen, Amsterdam


HAMBURGER C.J. ; Mw.
Advocaat bij Knoops & Partners ; beëdiging 1992
Apollolaan 58 , 1077 BC Amsterdam


HAMBURGER M.L. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Jan Luijkenstraat ; beëdiging 1995
Jan Luykenstraat 92 , 1071 Cf Amsterdam
Advocaat bij van de Wint c.s. advocaten
Postbus 9185 , 1180 MD Amstelveen
Tel 020-4459987 , fax 020-4459986
m-l-hamburger@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hamburger advocaten/Law offices
Alpen Rondweg 102 , 1186 EA Amstelveen
Tel 020-6407991 , fax 020-6407934
m-l-hamburger@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAMBURGER D.H. ; Mw.
Advocaat bij Santi & Bom ; beëdiging 1997
Postbus 7411 , 4800 GK Breda


HAMBURGER C. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1977
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Advocaat bij Baker & McKenzie
European Law Centre , Burg. v/d Borchlaan 2A , 3722 GZ Bilthoven
Tel 030-2282621 , fax 030-2430358
[vademecum advocatuur 2001]
Raboes 7 , 1251 AK Laren
Tel 035-5380551 , fax 035-5381889
carla.hamburger@bakernet.com
www.bakernet.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAMECOURT - BROEKMANS A.M.A.E. d' ; Mw.
Advocaat bij Postbus 841 , 2900 AV Capelle A/D IJssel ; beëdiging 1980
Tel 010-4519646 , fax 010-4510521
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAMEETE A.P. , geboren aug 1956 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 28 aug 1991
Rechter rechtbank Dordrecht 4 feb 1994
NU Dordrecht Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter CDA afdeling Albrandswaard
Voorzitter vereniging Prot.Chr Basisonderwijs Rhoon
B Klachtencommissie Woningbouwvereniging Volksbelang te Rhoon
jul 1997
TEVENS [september 2003]
President-commissaris Woningbouwvereniging Volksbelang Rhoon van 01-01-2000
Penningmeester Stichting Fridtjof Nansen 12 (scouting) van 01-01-2001
Lid provinciale (kerkprovincie Zuid-Holland) commissie voor de behandeling van geschillen en bezwaren
der Nederlandse Hervormde Kerk van 01-03-2000
Plv. lid commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Zundert van 26-09-2000
Secretaris/lid Commissie van Toezicht Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten van 01-04-2002
Voorzitter Commissie installerende bedrijven v/d St. geschillencommissies in consumentenzaken van 01-02-2003
Voorzitter Commissie Uitvaartwezen v/d St. geschillencommissies in Consumentenzaken van 01-06-2003
Voorzitter Vereniging "Weer Samen naar School" Spijkenisse e.o. te Spijkenisse van 01-12-1998 tot 01-05-2003


HAMEL W.A. , geboren 18-03-1937
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HAMELBERG - SCHEEPHORST P.B. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1979
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@derks.nl
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 030-2121660 , fax 030-2121161
t.houtman@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAMELBERG E.L. , geboren aug 1908
NLRM 71
Advocaat en procureur Maastricht apr 1932
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht jun 1933
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 8 sep 1939
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Haag 23 sep 19é12
Officier van Justitie rechtbank Groningen 12 jun 1 1956
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Groningen 1 jan 1957


HAMELEERS L.P.H.
Advocaat bij Hameleers, Meuwissen, van den Boomen ; beëdiging 1984
Kapellerlaan 40 , 6041 JD Roermond
Postbus 659 , 6040 AR Roermond
Tel 0475-315353 , fax 0475-319524
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hameleers & van den Boonren
Postbus 659 , 6040 AR Roermond
Tel 0475-315353 , fax 0475-319524
info@hvdb-advocaten.nl
www.hvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAMELERS A.Ph.M.
Advocaat bij Nout & Hamelers ; beëdiging 1988
Postbus 531 , 5400 AM Uden
Advocaat bij Hamelers & Nijkamp advocaten
Postbus 445 , 5400 AK Uden
Tel 0413-255180 , fax 0413-256313
h&n@hamelers-nijkamp.com
[vademecum advocatuur 2001]


HAMELIJNCK G.J.S. ; Mw.
Advocaat bij De Savornin Lohmanweg 2 , 3732 BT De Bilt ; beëdiging 1988
Advocaat bij Verheyden cs advocaten
Postbus 230 , 3454 ZL De Meern
Tel 030-6621114 , fax 030-6621162
verheyden@verheyden.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.verheyden.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: sociale zekerheid, strafrecht, pers-en familierecht


HAMELINK - BOUWMAN G.H. ; Mw.
Advocaat bij Gemeente Smallingerland ; beëdiging 1999
Postbus 10000 , 9200 HA Drachten
Tel 0512-581477 , fax 0512-581500
i.hamelink@smallingerland.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAMER M.J. ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1993
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
bmrdam@euronet.nl
mhamer@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ernst & Young
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030-2592165 , fax 030-2592900
nlhamer9@ey.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAMER L.D.H.
Advocaat bij Hamer advocaten ; beëdiging 1973
Keizersgracht 561-563 , 1017 DR Amsterdam
hamer.advocaten@tip.nl
Advocaat bij Hamer advocaten
Jan Luijkenstraat 12 , 1071 CM Amsterdam
Tel 020-6707373 , fax 020-6707474
l.hamer@hamer-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hamer advocaten ; beëdiging 1973
Keizersgracht 563 , 1017 DR Amsterdam
www.hamer-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAMER A.J. de
Advocaat bij van Tuijn advocatenkantoor ; beëdiging 1994
Kruisstraat 307 , 3581 GK Utrecht
Advocaat bij De Ruiter advocaten
Postbus 602 , 3500 AP Utrecht
Tel 030-2340922 , fax 030-2340812
adehamer@advocatenalliantie.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4221945
a.dehamer@mend.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAMER K.
Advocaat bij Wybenga van den Puttelaar ; beëdiging 1995
Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
hamer@wp-lawyers.nl
Tel 010-2140000 , fax 010-2140303
hamer@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAMER G.P.
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 1981
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
advocaten@cleerdinenhamer.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hamer@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAMER A.E. ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
hamer@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
a.hamer@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAMER M. ; Mw.
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 2000
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
m.hamer@kbs.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KBS advocaten
Tel 030-2122800 , fax 030-2100157
m.hamer@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAMER J.C.P. van den
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 2001
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-676589b
vandenhamer@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAMER F.H.M.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 feb 1951


HAMER M.J. ; Mw.
Rechten 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 03-07-2002
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
BedrijfsJurist , eigen adviesbureau
Advocaat bij Hamer Smit van der Lee ; beëdiging 1996
Postbus 420 , 1400 AK Bussum
Tel 035-6944833 , fax 035-6945533
hamer-smit.adv@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Belastingadviseur te Utrecht [rechtspraak.nl september 2003]
Advocaat bij Hamer & Smit advocaten
Stationsplein 10 , 1404 AM Bussum
m.hamer@hsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


HAMERS R.L.E.I. ; Mw.
Advocaat bij Vondenhoff Sijben advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 2791 , 6401 DG Heerlen
Tel 045-5602200 , fax 045-5742652
info@vondenhoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rompelberg & Ruiter advocaten
Postbus 23034 , 6367 ZG Voerendaal
Tel 045-5620540 , fax 045-5620541
r.hamers@rechten.nl
www.rechten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAMERS L.J.J. ; Mw.
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1996
Postbus 529 , 3300 AM Dordrecht
Tel 078-6147611 , fax 078-6140356
quju@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Quarles & Jurgens
Postbus 7160 , 4800 GD Breda
Tel 076-5225922 , fax 076-5227711
I.hamers@quarles.nl
www.quarles.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAMERSLAG R.J.
Advocaat bij Hamerslag & van Haren ; beëdiging 1974
Postbus 3269 , 1001 AB Amsterdam
Tel 020-5353171 , fax 020-6267093
[vademecum advocatuur 2001]
info@hamerslagvanharen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAMERSMA C.F.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1997
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460231 , fax 020-5460831
casper.hamersma@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
66 Gresham Street , London EC2V 7PP , UK
Tel 0044-2077103279 , fax 0044-2076002289
casper.hamersma@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAMI S. el
Advocaat bij Dorhout c.s. advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1658 , 9701 BR Groningen
Tel 050-3140640 , fax 050-3144672
s.el.hami@dorhout.nl
www.dorhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAMM C.F.W.A. ; Dhr.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 30 juni 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg van 01-01-2001
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1989
Postbus 635 , 3300 AP Dordrecht
Tel 078 6393737 , fax 078 6393739
borshamb@worldacces.nl
d@borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [september 2003]
Redacteur Juridisch Tijdschrift Tijdschrift voor formeel belastingrecht van 01-01-2001
Docent Beroepsopleiding Advocatuur te Dordrecht van 01-01-1995 tot 31-12-2001
Docent Grotius Academie van 01-01-1995 tot 31-12-2001
Docent Erasmus Universiteit te Rotterdam van 01-01-1995 tot 31-12-2001
Secretaris Vereniging Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Dordrecht van 01-05-1996 tot 31-05-2002
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


HAMM - RIJSDIJK V.G.H.A. ; Mw.
Rechten 1945
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


HAMMERSTEIN O. , Oscar ; Dhr.
Advocaat bij Keizersgracht 257 , fax , 1016 EC Amsterdam ; beëdiging 1981
Advocaat bij Spong advocaten
Postbus 15812 , 1001 NH Amsterdam
Tel 020-3305409 , fax 020-3304fi60
lancelot@worldaccess.nl
oscar@hammerstein.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.spongadvocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]
Lid dagelijks bestuur LPF [februari 2003 ; vanaf wanneer]


HAMMERSTEIN E.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1979
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-0741000 , fax 020-6741444
erik.hammerstein@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC AmsterdamTel 020-5414647 , fax 020-5414952
erik.hammerstein@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAMMERSTEIN - SCHOONDERWOERD W.C.E. , geboren aug 1943 , Willyne ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 apr 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 jul 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 23 feb 1990
Lid van de Raad van State
Buitengewoon Lid van de Raad van State per 1 sep 2000 voor 3/5 deeltaak
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 12-09-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van Staatsraad in buitengewone dienst
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Raad van Toezicht Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht, Raad van Toezicht , lid, tel 030 2533550 , fax 030 2537745
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Arnhem-Oost.
Wellicht echtgenote van A. HAMMERSTEIN, hoge raad
TEVENS [februari 2003]
Lid Raad van Toezicht Universiteit Utrecht te Utrecht vanaf 01-01-1997
Lid Raad van Advies Perrickstichting vanaf 01-01-2002
Lid geschillencommissie Diocees Utrecht te Utrecht vanaf 01-01-1994
JuryLid Wiardaprijs (Universiteit Utrecht) te Utrecht vanaf 01-01-2002


HAMMERSTEIN A. , geboren mei 1946 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen 15 jan 1971
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 apr 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 5 dec 1977
Rechter rechtbank Arnhem 4 jan 1979
Raadsheer Hof Arnhem 28 nov 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 28 nov 1984
Vice-President Hof Arnhem 3 mei 1991
Coördinerend vice-President Hof Arnhem 16 nov 1994 - jun 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 apr 1996
Raadsheer Hoge Raad 1 jan 2000
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 20 juli 1998
Rechter-plaatsvervanger Benelux Gerechtshof van 01-01-2001
NU Den Haag Hoge Raad Raadsheer
NU Luxemburg Gerechtshof van Benelux Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Riagg Arnhem
Penningmeester Thijmgenootschap
Penningmeester Pater de Grootfonds
Voorzitter van de commissie voor gebiedsaanwijzing Gelderland
Medewerker Ned. Jurisprudentie
Medewerker Vademecum Burgerlijk Procesrecht
TEVENS
Lid Raad van Toezicht de Gelderse Roos
Lid MDW-werkgroep (Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit) gerechtsdeurwaarders
Voorzitter Bestuur Dekenaat Arnhem
Voorzitter Redactie TCR (Tijdschrift voor civiel recht)
Voorzitter WODC begeleidingscommissie Versneld Regieus ?
Medewerker NJ (Nederlandse Jurisprudentie)
Medewerker NJB (Nederlandse Juristenblad)
Docent VSO
feb 1997
TEVENS (november 2000 ; eigen opgave op het net)
Voorzitter van het bestuur van het Dekenaat Arnhem (1991)
Onbezoldigd Lid van de Raad van Toezicht van de Gelderse Roos (instelling voor de geestelijke gezondheidszorg) (tot 1 januari 2000) ; vacatiegeld
Lid van de Staatscommissie voor Internationaal Privaatrecht (1997) ; vacatiegeld
Voorzitter redactie Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging (1993) ; onbezoldigd
Medewerker Nederlands Juristenblad ; onbezoldigd Docent VSO (PAO Nijmegen) ; Honorarium,
per onderwijsuur ca. 4 uur per jaar
Mede-auteur vademecum Burgerlijk procesrecht (Auteursvergoeding)
Vice-Voorzitter Scheidsgerecht Gezondheidszorg ; bezoldigd per behandeld geschil
Plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof
TEVENS [september 2003]
Lid Staatscommissie voor Internationaal Privaatrecht van 01-01-1997
Voorzitter redactie Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging van 01-10-1993
Medewerker Nederlands Juristenblad van 01-01-2001
Vice-voorzitter Scheidsgerecht Gezondheidszorg te Utrecht van 01-01-2000
Secretaris-penningmeester Nederlandse Juristenvereniging te 's-Gravenhage van 01-06-2001
Redacteur losbladige Burgerlijke Rechtsvordering van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Benelux -Gerechtshof te Brussel van 18-06-1999
Lid onderwijs-visitatiecommissie Faculteiten rechtsgeleerdheid van 01-10-2002
Voorzitter bestuur Stichting Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen van 01-05-2000 tot 31-12-2001


HAMMING J.W.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1972
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785888
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
jaap.hamming@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAMMING J.M.E.
Advocaat bij Meulenkamp, Ament & van Haren ; beëdiging 1997
Postbus 377 , 5900 AJ Venlo
Advocaat bij Machiels Bartels en Detmar advocaten
Postbus 277 , 9200 AG Drachten
Tel 0512-515999 , fax 0512-540010
machiels@macadvoc.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
j.m.e.hamming@advocaten-mbd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAMMING W.N. , Wim ; Dhr. Drs.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zaanstreek
Dir.Hamson Marketing Cons.


HAMMINGA M.E. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1997
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
liselot.hamminga@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
l.hamminga@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAMMINGA F.
NLRM 71 80 87 88/89 80 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 6 sep 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 8 jul 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 18 feb 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 20 jun 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 4 apr 1991
NU
Advocaat te Groningen ; kantoor Trip & De Goede
TEVENS
Lid van de Rotary
Overleden 09 jul 1997


HAMPE H.
Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten ; beëdiging 1971
Postbus 7911 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-3016177 , fax 020-6464716
dolk@dolk-verburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hein.hampe@dolk-verburg-diamand.nl
www.dolk-verborg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAMPSINK R.J.M.
Advocaat bij advocatenkollektief Utrecht ; beëdiging 1994
Postbus 14067 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2520900 , fax 030-2543280
r.hampsink@advokatenkollektief.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advokatenkollektief.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAMSTRA I.M. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2003
Postbus 251 . 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
inge.hamstra@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAMSVOORD I.J.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Linssen c.s. advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 246 , 5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
i.vdhamsvoord@linssen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAN A.M.L. ; Mw.
Rechten 1977
Inspecteur van politie
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zaanstreek.


HANA J.A.C.H. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Vedder ; beëdiging 2003
Postbus 830 , 5280 AV Boxtel
Tel 0411-689450 , fax 0411-689359
hana@vedder.nl
www.veddetnl
[vademecum advocatuur 2004]


HANCHER L.Y. , Leigh (1991) ; Mw. Prof. Dr. (of L.)
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Europees en Internationaal Recht
Hoogleraar Europees Recht
tel 013 4662405 , fax 013 4668047
i.l.hancher@kub.nl
TEVENS
Lid van de Nederlandse Ver. voor Europees Recht , Vestigingsplaats Den Haag
Adviseur van Kennedy van der Laan
INFO
Privé adres: Keizersgracht 34d , 1015 CR Amsterdam , Tel. 020 6251807


HANEKROOT L. , geboren jul 1934
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 mrt 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Arnhem ; Doorningstraat 28 Rossum ; beëdiging 1981
TEVENS
Zelfstandig trainingsburo voor vaardigheden voor juristen
Firmant projectmaatschappij centrum voor conflicthantering te Den Haag
Zelfstandig vestiging als MMI-Mediator
Buitendocent Universiteit Amsterdam
Voorzitter bestuursstichting Support Services te Bergen aan Zee
Lid stuurgroep van het Amsterdams Project voor conflicthantering
Lid kwaliteitscommissie van de Stichting Nederlandse Mediation Instituut
Lid Technische commissie Wedstrijdbridgeclub De Meyerij te Den Dungen
05 jun 1997


HANEMAAIJER J.G.
Neringpassage 119
Postbus 2324 , 8203 AH Lelystad
Amhemseweg 158 boven , 7335 DN Apeldoorn
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


HANEMAAIJER F.M. ; Mw.
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Ee, van & Hanemaaijer ; Utrecht


HANENBERG P.
Advocaat bij Adv.koffektief Boergoensestraat ; beëdiging 1993
Boergoensestraat 132 , 3082 KD Rotterdam
Tel 010-4295377 , fax 010-4950093
boergoen@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Advokatenkollektief Oud-Charlois
Rockanjestraat 13 a-d , 3082 SM Rotterdam
Tel 010-4295377 , fax 010-4950093
[vademecum advocatuur 2004]


HANENBURG T.H.B.M.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
thbmhanenburg@dbbw.nl
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HANFF F.A. ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag


HANGELBROEK W.K.F. , geboren sep 1950 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 15 sep 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 19 jun 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 12 aug 1981
Rechter rechtbank Assen 26 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 29 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 29 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 29 mrt 1985
Kantonrechter Leeuwarden 24 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 24 jun 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 17 nov 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 17 nov 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 17 nov 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 8 apr 1987
Raadsheer Hof Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 7 jun 1993
Kantonrechter Leeuwarden 3 okt 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 3 okt 1995
Coördinerend vice-president senior Rechtbank Leeuwarden van 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden van 03-10-1995
NU Leeuwarden Rechtbank Senior Coördinerend Vice-President
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Lid Raad van bestuur Arrondissement Leeuwarden van 01-01-2001


HANHART J.C. , geboren nov 1923
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Militair Gezag 1945
Werkzaam Ministerie van Financiën 1945
Werkzaam 's-Rijks belastingen , II.hoofdinsp.-titulair te Den Bosch 15 sep 1968
Lid Tariefcommissie 9 jun 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 9 jun 1976
Raadsheer Hof Arnhem 14 jul 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 8 jul 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 5 feb 1985


HANISCH TEN CATE F. ; Mw.
Rechten 1969
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


HANNEMA S.J. , Sjoerd ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amsterdam
Alg. Verkoopleider Vrumona (Heineken)


HANNEMA E.W.J.
NLRM 71 80 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 3 jan l963
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam bij Houthoff Buruma advocaten Notarissen & Belastingadviseurs ; beëdiging 1988
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
ehannema@houthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
ehannema@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629331
ep.hannema@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de juridische werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export


HANNEMAN S.W.E. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1996
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-0741000 , fax 020-0741111
sandra.hanneman@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
hanneman@hrd.nl
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HANRAETS P.H.L. , geboren okt 1920
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Advocaat en Procureur te Eindhoven 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 9 jul 1974
Kantonrechter Zevenbergen 23 feb 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom en Breda 21 jan 1981


HANS D.J.C. ; Mw.
Advocaat bij Lips advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 88 , 5490 AB St-Oedenrode
Advocaat bij Boogaard advocaten
Postbus 610 , 4330 AP Middelburg
Tel 0118-023555 , fax 0118-625179
boogaardadvo@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 11-06-97
Boogaard advocaten
Buitenruststraat 14 , 4337 EH Middelburg
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
tel 0118-623655 , fax 0118-625179
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
Raad van Toezicht:Verhuizing - in afwachting nieuwe beëdiging
[Internet april 2003]
hans@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HANSEN A.C.
Advocaat bij Gimbrère Lenaerts Voorvaart advocaten ; beëdiging 1998 en 2001
Postbus 1039 , 4801 BA Breda
Tel 076-5200884 , fax 076-5201060
hansen@glv-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]
[vademecum advocatuur 2003]


HANSMA U.H.
Advocaat bij Bosma & De Wal ; beëdiging 1998
Stationsstraat 31 , 9401 KW Assen
Tel 0592-314996 , fax 0592-318640
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hansma & Janse advocaten en Procureurs
Heresingel 18 , 9711 ET Groningen
Tel 050-3133433 , fax 050-3133533
[vademecum advocatuur 2004]


HANSMA R. , geboren jun 1959
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Den Haag 1 nov 1984


HANSMA A.S. ; Mw.
Rechten 1986
Kandidaat-Notaris DIJKSTRA - DE GR.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn


HANSPIANS K. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1998
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
katja.hanspians@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HANSSEN J.H.A.M.
Advocaat bij Postbus 1185 , 6801 BD Arnhem ; beëdiging 1981
Advocaat bij Hanssen Hermsen & Heerink
Advocaat bij Hanssen Hermsen & Heerink
Postbus 3046 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-4427428 , fax 026-4430540
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hanssen Hermsen & Heerink
Postbus 5486 , 6802 EL Arnhem
Tel 026-4427428 , fax 026-4430540
hanssen.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HANSSEN I.J.A.J.
Advocaat bij van Dijk & Vermeeren advocaten ; beëdiging 1992
Hoogbrugstraat 72 , 6221 CS Maastricht
Advocaat bij Duynstee & Partners
Postbus 289 , 6200 AG Maastricht
Tel 043-3250043 , fax 043-3253944
[vademecum advocatuur 2001]
ihanssen@duynstee-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HANSSEN M.M.A.J. ; Mw.
Advocaat bij Berkel advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 650 , 3900 AR Veenendaal
Advocaat bij van Benthem & Keulen - advocaten
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595522 , fax 030-2595504
mhanssen@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Benthem & Keulen
Tel 030-2595547 , fax 030-2595504
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HANSSEN L.J.A.M. (of L.A.M.)
Advocaat bij Kessels Hanssen t'Sas ; beëdiging 1979
Postbus 2090 , 4800 CB Breda
Tel 076-5253535 , fax 076-5148356
hanssen@khsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.khsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HANSSEN T.P.J. (of Th.P.J.)
Advocaat bij van Boven & van der Bruggen ; beëdiging 1996
Postbus 15 , 6040 AA Roermond
vbenvdb@tref.nl
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 1996
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4490440 , fax 010-4364440
thanssen@plp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HANSSEN A.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Vos c.s. ; beëdiging 1995
Tesselschadestraat 5 , 1054 ET Amsterdam


HANSZ R.A. van der
Advocaat bij Waldorpstraat 440 , 2521 CH Den Haag ; beëdiging 1993
Advocaat bij van Diemenstraat 202 2518 VH Den Haag ; beëdiging 1999
Tel 070-3891058 , fax 070-3020039
rvdhansz@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1993 en 1999
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Beëdigd in 1993 en in 1999. Hoezo.


HAPEREN O.F.A.W. van
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lawton advocaten
Postbus 3115 , 4800 DC Breda
Tel 076-5490590 , fax 076-5490591
ovhaperen@lawton.nl
www.lawton.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAPEREN C.J.C.M. van
Notaris te Gouda , arrondissement Den Haag
zie kantoor, Westerhuis Notarissen ; Gouda


HAPERT H.A. van
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 2380 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229-270744 , fax 0229-247186
hh@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Moszkowicz advocaten
Postbus 15680 , 1001 ND Amsterdam
Tel 020-6262758 , fax 020-6272462
moszkowicz.amsterdam@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAPPÉ R.H. ; Dhr. Prof. UHD
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 17-11-2000
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hoogleraar
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Belastingrecht
Hoogleraar Belastingrecht
tel 013 466 2879 , fax 013 4663073
r.h.happe@kub.nl
TEVENS
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Fiscaal-economische departement
Hoogleraar Theorie van het belastingrecht en formeel recht
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Privé adres: Fokkerlaan 44 , 1185 JC Amstelveen , Tel. 020 6455797


HAPPEL E.Y. ; Mw.
Jurist bij Bureau Voor Rechtshulp Amsterdam, vestiging Oost
Tweede Oosterparkstraat 274 , 1092 BV Amsterdam
tel 020 5999314 , fax 020 6658699
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: arbeid, sociale zekerheid.


HARARI M.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 2000
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
harari@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARBACH J.E. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3813150 , fax 024-3605808
harbach@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARBERS B.H.M.
Advocaat bij Bax advocaten & Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem
Tel 0314-375500 , fax 0314-332148
b.harbers@baxadvocaten.nl
www.baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARBERS E.H.M. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1994
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538241 , fax 026-3538293
e.harbers@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARCHAOUI S. , geboren mrt 1973
NLRM 98
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1998


HARDAM J.C.
Advocaat bij Visser & Quispel ; beëdiging 2000
Postbus 1121 , 3260 AC Oud-Beijerland
Tel 0186-614477 , fax 0186-610666
joop.hardam@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Zuid
Strevelsweg 692 , 3083 AR Rotterdam
Tel 010-4106621 , fax 010-4800863
jhardam@rechtshulprotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARDEMAN - STEENBERGEN J.J. ; Mw.
Advocaat bij Arnhemsebovenweg 78 , 3971 Ml Driebergen ; beëdiging 1975
Tel 0343-513862 , fax 0343-533138
[vademecum advocatuur 2001]


HARDENBERG E.
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
e.hardenberg@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARDENBERG J. ; Mw.
Advocaat bij van den Herik & Verhulst ; beëdiging 2003
Postbus 50535 , 3007 JA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
info@herikverhulst.nl
www.herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARDENBERG L.
Advocaat bij Hardenberg & Heuzeveldt ; beëdiging 1953
Van Nijenrodeweg 892 , 1081 BH Amsterdam
Tel 020-6440172 , fax 020-6464170
[vademecum advocatuur 2001]


HARDENBERG L.
NLRM 71 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 11 okt 1960
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Hardenberg & Heuzeveldt ; beëdiging 1953


HARDENBROEK van AMMERSTOL O.R. van
Advocaat bij van Harmelen & Beijneveld ; beëdiging 1994
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
hardenbroek@vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARDENBROEK van AMMERSTOL R.J. van ; baron ; Dhr.
Advocaat bij Route de Cérilly 21330 Balot , Frankrijk ; beëdiging 1982
Tel 0033-380814571 , fax 0033-380814901
rene.v@wanadoo.fr
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij 15 Rue d'AmDilly , 21330 Balot , Frankrijk ; beëdiging 1969 en 1982
Tel 0033-3808 14901 , fax 0033-380814901
reiniervanhardenbroek@tele2.fr
www.home.tele2fr/van-hardenbroek
[vademecum advocatuur 2004]


HARDER M.H.E. ; Mw.
Advocaat bij van Zeijl advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 114 , 3840 AC Harderwijk
Tel 0341-420606 , fax 0341-425528
harder@vanzeijladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARDERS R.K. , Robert Kees, geboren 27 juni 1932 te Amsterdam ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 11 feb 1975
Kantonrechter Amsterdam 8 feb 1982
NU
Amsterdam kantonrechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te A'dam ; welk kantoor
Zal geen advocaat meer zijn.
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam
INFO
Overleden 4 mei 2002 te Vlist [Telegraaf 8 mei 2002]


HARDERWIJK E.G. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-59.97977
e.harderwijk@triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen ; beëdiging 1978 en 1998
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
e.harderwijk@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARDERWIJK E.D. , geboren mrt 1957
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 feb 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 18 mrt 1988
Officier van Justitie Ned. Antillen 17 jul 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 19 jan 1998
NU
Den Haag parket Officier van Justitie 97
okt 1997


HARDERWIJK E.D. , geboren mei 1928
NLRM 93 94 95 96 97 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 10 mrt 1993
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger


HARDEVELD - BREESCHOTEN G.A. van ; Mw.
Advocaat bij Diepeveen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 49 , 3910 AA Rhenen


HARDEVELD A. van
Advocaat bij Agterberg & van Dijk ; beëdiging 1990
Postbus 1454 , 3500 BL Utrecht
avdadv@worldaccess.nl
Tel 030-2369898 , fax 030-2333732
agterberg.van.dijk@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HARDICK G.H.
Notaris te Lichtenvoorde , arrondissement Zutphen
Kantoor Hardick & Wichman Notarissen ; Lichtenvoorde


HARDONK A.J.
Advocaat bij Plasman advocaten Roelof ; beëdiging 1990
Hartstraat 31 , 1071 VG Amsterdam
Tel 020-6731548 , fax 020-6795568
[vademecum advocatuur 2001]


HARDONK S.V.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2003
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
amhem.office@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARDONK - ELDERMAN J.C.M. ; Mw.
Rechten 1992
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


HARDT ABERSON G.F. van der
Advocaat bij Engelman & Aberson ; beëdiging 1977
Postbus 23049 , 3001 KA Rotterdam
Tel 010-4363649 , fax 010-4361885
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HARDY D.C.A.M.
Regiodirecteur Zuid ARCADIS Heidemij Advies BV . (jaarverslag ARCADIS 1998)
Directeur Enviras NV Antwerpen, deelneming ARCADIS
Jaarverslag ARCADIS 1999:
Directeur ARCADIS Heidemij Advies bv , Regiodirecteur Zuid


HAREN J.J.C. van
Advocaat bij Maliebaan 24-26 , 3581 CP Utrecht ; beëdiging 1977
Advocaat bij Stalenhoef & van Haren ; beëdiging 1977
Maliebaan 24-26 , 3581 CP Utrecht
Tel 030-2341818 , fax 030-2340449
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAREN B.G. van
Advocaat bij van Haren Myjer De Blécourt ; beëdiging 1981
Advocaat bij van Haren Kallen De Blécourt
Postbus 600 , 3700 AP Zeist
Tel 030-6919434 , fax 030-6911404
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAREN B.C. van ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2000
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
barbara.vanharen@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAREN J.W.M. van
Advocaat bij Meulenkamp, Ament & van Haren ; beëdiging 1981
Postbus 377 , 5900 AJ Venlo
Tel 077-3515041 , fax 077-3513182
meulenkp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Meulenkamp advocaten
meulenkamp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAREN F.L.M. van
Advocaat bij Hamerslag & van Haren ; beëdiging 1981
Postbus 3269 , 1001 AB Amsterdam
Tel 020-5353171 , fax 020-6267093
[vademecum advocatuur 2001]
info@hamerslagvanharen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAREN H. van
Advocaat bij van Haren & Floris ; beëdiging 1990
Postbus 7 , 3980 CA Bunnik
Tel 030-6570405 , fax 030-6567518
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAREN I.A.C . van , geboren aug 1925 ; Prof.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 20 okt 1980
NU
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in register kantongerecht Breda
aug 1997


HAREN M.P. van , geboren dec 1954 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 22 nov 1994
NU
Opleiding negatief ; ontslag


HAREN V.A.D.M. van , geboren jun 1918
NLRM 71 80 87 88/89 90
Waarnemend griffier kantongerecht Nijmegen28 jan 1944
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 13 dec 1945
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 2 dec 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 mrt 1950
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Den Bosch 5 apr 1946 tot 1 aug 1957
Rechter rechtbank Den Bosch 10 feb 1951
Raadsheer Hof Den Bosch 22 jul 1959
Vice-President Hof Den Bosch 18 jun 1974
Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 13 jul 1972


HAREN J.W.M. van ; Mw.
Rechten 1983
Beheer Onroerend Goed
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch


HARENBERG W.L. , geboren mrt 1951 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 15 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 5 aug 1989
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Deventer ; kantoor De Jonge, Peters & Leppink ; beëdiging 1988 of 1979
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570 614080 , fax 0570 618244
herenberg@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Raad van Discipline
RedactieLid periodiek arbeidsrecht
Mede-auteur sociale Gids Kluwer
Mede auteur handboek Salarisadministratie SBI
Lid Adviesraad CD ROM arbeidsrecht
TEVENS [augustus 2003] en [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
Tamelijk onwaarschijnlijk gezien het aantal eerder gemelde nevenfuncties.
INFO
Lid van de Rotary


HARENT A. ; Mw.
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
info@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HARFF D.A.
Advocaat bij Mr. D.A. Harff kantoor ; beëdiging 1978
Heemraadssingel 202 , 3021 DN Rotterdam
Tel 010-4777000 , fax 010-4777586
[vademecum advocatuur 2001]
Mr. D.A. Harff kantoor
harff-advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARINCK J. , Jeroen ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Leiden
Ondernemer ; Certo B.V.


HARINXMA THOE SLOOTEN B.F. van
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
friso.vanharinxma@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2240247 , fax 010-2240063
friso.vanharinxma@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HARINXMA THOE SLOOTEN C.L. van , geboren okt 1928 ; Baron
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden rond 1952 rechten , Corpslid
Advocaat en procureur Den Haag 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 jul 1970
Rechter rechtbank Utrecht 5 jun 1972
Vice-President rechtbank Utrecht 7 nov 1979
President rechtbank Utrecht 7 mrt1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 7 nov 1989
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger


HARINXMA THOE SLOTEN W.L. van
Secretaris gemeente Harlingen [info SAL 2000]


HARK E.P.M. ter , geboren jan 1950 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 10 sep 1985
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HARK J.M. van den , geboren jan 1936
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Leraar Mavo respectievelijk te Elst en Velp
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1977
Verkeersschout arrondissementsparket Roermond 14 dec 1979
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 30 dec 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 10 jan 1984


HARKEMA - DUN I.M. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 129 , 5270 AC St Michielsgestel ; beëdiging 1990
Advocaat bij van Leeuwen van der Eerden advocaten
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271810 , fax 073-6271855
leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
harkema@vlvde.nl
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARLEQUIN N. ; Mw.
Advocaat bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden advocaten ; beëdiging 2002
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-3446200 , fax 020-3446201
nharlequin@bfkw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARMEIJER H.H.J. , geboren okt 1943
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 7 nov 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 mei 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 mei 1993
NU
Rotterdam parket


HARMELEN A.A. van ; Mw.
Advocaat bij De Loos & Schrijver advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 453 , 2240 AL Wassenaar
Tel 070-5119263 , fax 070-5114552
deloos.schrijver@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nolet advocaten
Abraham Patrasstraat 5 , 2595 RC Den Haag
Tel 070-3470111 , fax 070-3825547
avanharmelen@nolet-advocaten.nl
www.naletadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARMELEN R.W. van
Advocaat bij van Harmelen & Beijneveld ; beëdiging 1979
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
harmelen@vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Harmelen Beijneveld van Houten
www.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARMELEN S.D. van
Advocaat bij van Harmelen Beijneveld van Houten ; beëdiging 2002
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
s.vanharmelen@vhenb.nl
www.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARMELEN R.H.C. van , geboren januari 1963 ; Dhr.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 8 september 1998
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 oktober 1998
Rechter rechtbank Amsterdam 1 okt 1999
NU Amsterdam RechtbankRechter
TEVENS [november 2002]
Voorzitter Bezwaar- en Beroepschriften van het sta (?) te Amsterdam 1 jan 2002
Voorzitter bestuur van de Stichting Anumadutchi Percussion Den Haag
Voorzitter van de Vereniging Vroeg op Toch te Amsterdam
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Bezwaar- en Beroepschriften van het sta (?) te Amsterdam 1 jan 2002
Voorzitter bestuur van de Stichting Anumadutchi Percussion Den Haag
Voorzitter van de Vereniging Vroeg op Toch ? te Amsterdam
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Commissie bezwaar- en beroepschriften van het stadsdeel Oud West te Amsterdam van 01-01-2002
Voorzitter Bestuur van de Stichting Anumadutchi Percussion te Den Haag
Voorzitter vereniging Vroeg Op Toch te Amsterdam van 01-01-2002 tot 01-10-2003


HARMELING H.J.M.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1983
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857704 , fax 020-5727604
hub.harmeling@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


HARMS I.M. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2000
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2547550 , fax 030-2543943
iharms@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
iharms@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARMS T.H.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Plaatsvervangend Lid (FIN)


HARMS J. , geboren sep 1932
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 nov 1990
Bezoldigd Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 okt 1993
Raadsheer Hof Den Haag 25 okt 1995
NU
Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997


HARMSE A.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
aharmse@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
a.harmse@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HARMSEN C.M. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460158 , fax 020-5460792
ssmd@stibbe.nl
karen.harmsen@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460159 , fax 020-5460792
karen.harmsen@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


HARMSEN R.A.F.
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1985
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1985
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2547550 , fax 030-2543943
rharmsen@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HARMSEN M.L.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2001
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
michiel.harmsen@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


HARMSEN M.J.E. ; Mw.
Advocaat bij Boonk van Leeuwen ; beëdiging 2001
Postbus 29215 , 3001 GE Rotterdam
Tel 010-2811811 , fax 010-2133111
www.boonkvanleeuwen.com
[vademecum advocatuur 2004]


HARMSEN H. , geboren jan 1948
NLRM 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 apr 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam15 apr 1988
Rechter rechtbank Rotterdam 10 aug 1990
Raadsheer Hof Den Bosch 8 september 1998
NU Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS
Bestuurslid Stichting Protestants-Christelijk Internaat voor Schippers kinderen te Dordrecht
Bestuurslid Vereniging Protestants-Christelijk ligplaats- en basisonderwijs te Dordrecht
Bestuurslid Stichting "Het Schipperskind" te Dordrecht
Lid Commissie van Beroep in district Zuid 1 van de KNVB te Breda
Voorzitter bestuur Vereniging van Huiseigenaren Burg. Beelaertspark te Dordrecht
Lid ledenraad van
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Bestuur Protestants-Christelijke Stichting Internaten Dordrecht-Capelle (STIDOCA) te Dordrecht van 01-01-2000
Voorzitter Bestuur Vereniging voor Protestants-Christelijk Ligplaats- en basisonderwijs (Het Zwanejong) te Dordrecht van 01-09-1996
Ouderling-kerkvoogd Nederlands Hervormde wijkgemeente 1 van Dubbeldam te Dordrecht van 01-01-2000
Lid College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde gemeente van Dubbeldam te Dordrecht van 01-01-2000
Voorzitter Centrale Kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente van Dubbeldam te Dordrecht van 01-01-2000
Voorzitter Bestuur Stichting Steunfonds voor de Telefonische Hulpdienst te Dordrecht van 12-04-1999
Voorzitter Bestuur Stichting Vrienden van de Meerpaal te Rotterdam van 01-01-2000
Voorzitter Bestuur Stichting Het Schipperskind te Dordrecht van 01-09-1996
Voorzitter Bestuur Nederlandse Vereniging van Internaatsbesturen Schippersjeugd (NEVIS) te Barendrecht van 01-01-2001
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Regionaal Opleidingscentrum Zuid-Holland Zuid "Da Vinci College" te Dordrecht van 01-01-1998
Secretaris Bestuur Centrale Stichting van Internaten voor Schippers- en kermisjeugd (CENSIS) te Barendrecht van 01-01-2001
Secretaris/Penningmeester Bestuur Coöperatie Ontwikkeling Leerpark u.a. te Dordrecht van 26-06-2003
INFO
Lid van de Rotary


HARMSMA Zie TUTEIN NOLTHENIUS -HARMSMA L.J. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
lot.harmsma@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
lot.nolthenius@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HARMSMA J.F.
Notaris te Joure , gem. Skarterlan, arrondissement Leeuwarden
Postbus 84 , 8500 AB Joure


HARREMAN M.M.L
Advocaat bij Viragh & van der Tak ; beëdiging 1996
Postbus 500 , 4600 AM Bergen op Zoom


HARREVELD P.M. van ; Mw.
Advocaat bij Okkerse & Schop ; beëdiging 1993
Postbus 155 , 8200 AD Lelystad
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]


HARREVELD H.W. van , geboren jan 1939
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 22 dec 1987
Rechter rechtbank Zutphen 30 nov 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU Zutphen Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid begeleidingscommissie poliklinisch Oldenkotte
Lid gebruikersraad ARC/SAS
Bestuurslid Vereniging Vrienden van Brummen
16 feb 1998
TEVENS
[mei 2000] Opgave rechtbank Zutphen
Lid begeleidingscommissie polikliniek de Tender te Deventer
Lid gebruikersraad ARC/SAS
Lid Bestuur vereniging Vrienden van Brumme
TEVENS [september 2003]
Lid begeleidingscommissie polikliniek de Tender te Deventer
Lid gebruikersraad ARC/SAS
Lid bestuur vereniging Vrienden van Brummen te Brummen van 01-01-2001
Voorzitter Oudheidkundige vereniging 'De Marke' van 01-01-2001
Penningmeester Vereniging van Monumenteigenaren Gemeente Brummen te Brummen van 01-01-2001


HARRIGAN M.F. ; Mw.
Rechten 1987
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Nijmegen


HARSELER J.P. van
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Schut, van Os ; Amsterdam


HARSKAMP M.E.W. van ; Mw.
Advocaat bij Schaap & van Harskamp ; beëdiging 1988
Lasondersingel 176 , 7514 BX Enschede
Tel 053-4335883 , fax 053-4334008
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HARSKAMP M. van ; Mw.
Advocaat bij van den Assum & van Delft advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 315 , 3830 AJ Leusden
Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
info@assumdelft.nl
www.assumdelft.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HART P.P.
Advocaat bij Petten Tideman & Sassen ; beëdiging 1992
Postbus 80504 , 2508 CM Den Haag
Advocaat bij Köster van Schaik & Koets
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5318150 , fax 023-5311615
hart@kvsk.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HART A.W.G. de
Advocaat bij Smit & Winnubst ; beëdiging 1981
Postbus 315 , 5260 AH Vught
smitwinnubst@interconnect.nl
Advocaat bij Smit Winnubst & de Hart advocaten
Kortestraat 20 , 4261 AA Wijk en Aalburg
Tel 0416-697180 , fax 0416-697328
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Smit & De Hart advocaten Kortestraat 20
4261 AA Wijk En Aalburg
Tel 0416-697180 , fax 0416-69732$
info@winsmart.nl
www.winsmart.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HART F.M.A. 't
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1992
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij SNS Reaal Groep ; beëdiging 1992 en 2001
Postbus 8444 , 3503 RK Utrecht
Tel 030-2915231 , fax 030-2915287
frank.thart@snsreaa.nl
www.snsreaalgroep.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HART B.E. 't ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1998
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
birgit.thart@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HART G. 't
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2003
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460343 , fax 020-5460810
gerard.thart@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


HART J.S. 't
Advocaat bij Jongeneel c.s. ; beëdiging 2003
Postbus 174 , 3360 AD Sliedrecht
Tel 0184-418433 , fax 0184-417313
hart@jongeneel.net
www.jongeneel.net
[vademecum advocatuur 2004]


HART P.P.
Advocaat bij Petten Tideman & Sassen ; beëdiging 1992
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
hartp@pettenadv.nl
www.pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HART H.R.
Advocaat bij Marree & Dixhoorn ; beëdiging 1994
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4611545
hr.hart@mend.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten
Tel 033-4221900 , fax 033-4221945
r.hart@mend.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HART J. 't ; Mw.
Advocaat bij Vallenduuk advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 2044 , 2002 CA Haarlem
Tel 023-5345170 , fax 023-5345033
info@vallenduuk.nl
www.vallenduuk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HART E.G. ; Mw.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 227660 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561939 , fax 020-6561920
sbmc@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HART M.E.J. de ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1999
Postbus 8123 , 5004 GC Tilburg
Tel 013-5321048 , fax 013-5357125
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Rooij & Pijnacker advocaten
Postbus 616 , 5000 AP Tilburg
Tel 013-5433162 , fax 013-5423785
dehart@vrp-advocaten.nl
www.vrp-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HART B. de ; Mw.
Aio bij Instituut voor Rechtssociologie Universiteit Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
tel 024 3612940 , fax 024 3616145
B.deHart@jur.kun.nl
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen en vluchtelingenrecht
Specialismen: vreemdelingenrecht, familierecht


HART Zie BODE - 'T HART J.C. 't , geboren apr 1940 ; Mw.
NLRM 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg, Zierikzee 22 feb 1984
HOOFDFUNCTIE
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 09-01-74
Schute.Haans.Beijsens advocaten
Hoogstraat 16 , 4331 KR Middelburg
Postbus 244 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-616155 , fax 0118-613350
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg


HART A.C. 't ; Dhr. Prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit R.O.Rotterdam 1 okt 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 feb 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 feb 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 9 apr 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage van 17-02-1986
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Strafrecht
Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht R.U.L. te Leiden
a.c.thart@law.leidenuniv.nl
Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar
TEVENS
Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Geassocieerd Lid van de Pauselijke Akademie van Wetenschappen "Academica Tiberina" te
Rome-Vaticaanstad
Lid van verdienste van de Academie van Kunsten, Letteren Wetenschappen en Cultuur "Accademia de i
500" te Rome
ereLid van de Academische Senaat van de Internationale Medici-Academie van Wetenschappen
"Academia Internazionale Medicea" te Florence
Lid van de Selectiecommissie geesteswetenschappen programma Academie-onderzoekers van de
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen te Amsterdam
Adviseur van de commissie tot hervorming van de wetboeken van strafrecht en strafvordering van de
Republiek Armenië, vervuld te Leiden
Research fellow bij het Centrum Voor Grondslagenonderzoek van het Recht van de Katholieke
Universiteit te Leuven
Lid van de (besloten) Vereniging voor de vergelijkende studie van het Recht van België en Nederland
Lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
Lid van de (besloten) Historische Kring te Leiden
Annotator strafrecht en strafprocesrecht van de Nederlandse Jurisprudentie te Leiden
Lid van de redactie van Delikt en Delikwent, Tijdschrift voor strafrecht te Leiden
Lid van de redactie van de Cahier-reeks "Het Nederlands recht in perspectief" Ars Aqui te Leiden
Lid van de redactieraad van "Karakters".Tijdschrift over Literatuur en recht te Leiden
Nederlands correspondent van het Italiaanse blad "Massoneria Oggi" te Leiden
Lid van de jury voor de "Publicatieprijs SMP" van de Stichting Maatschappij en Politie"
Vice-Voorzitter van het College van Beroep voor de examens (RUL) te Leiden
Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Juriste en Werk te Leiden
Lid van de Adviesraad van de Stichting "Vrijwillig Leven"
TEVENS [juni 2003]
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam van 01-01-2001
Geassocieerd Lid Pauselijke Adademie van Wetenschappen 'Accademia Tiberina' te Rome/Vaticaanstad van 01-01-2001
Lid van verdienste Akademie van Kunsten, Letteren, Wetenschappen en Cultuur "Accademia de 'i 500'" te Rome van 01-01-2001
Erelid Akademische Senaat van de Internationale Medici-Akademie van Wetenschappen 'Accademia
Internazionale Medicea' te Florence van 01-01-2001
Grootvertegenwoordiger Italiaanse Orde van Vrijmetselaren Grande Orienta d'Italia' Palazzo Guistiniani' bij de orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden van 01-01-2001
Research fellow bij het centrum voor grondslagenonderzoek van het recht Katholieke Universiteit Leuven te Leuven van 01-01-2001
Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden van 01-01-2001
Lid (Besloten) Historische Kring te Leiden van 01-01-2001 Member Constitutional working Party of the OSL (Order of Saint Lazarus of Jarusalem), Paris Obedience van 01-01-2001
Nederlands correspondent Italiaanse blad Hiram te Leiden van 01-01-2001
Lid comité van aanbeveling Stichting Jurist en Werk te Leiden van 01-01-2001
Beschermheer Strafrechtelijk en criminologisch dispuut Studiekring over Strafrecht (S.O.S.) te Leiden van 01-01-2001
Lid adviesraad Stichting "Vrijwillig leven" van 01-01-2001
Lid comité van aanbeveling Stichting Landelijk Overleg Strafrechtverenigingen te Stilos van 01-01-2001 EreLid Italiaans-Roemeens Cultureel Genootschap Associazione Culturale Italo-Romena "Sarmizegetuza" van 01-01-2001
Erelid Loge "Costantino Nigra" te Florence van 01-01-2001
Lid curatorium van de leerstoel Vrijmetselarij als geestesstroming en sociaal-cultureel verschijnsel Universiteit Leiden te Leiden van 01-01-2001
Lid Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden van 01-01-2001
Lid (Besloten) Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland van 01-01-2001
Lid van de commissie akademiepenning Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam van 01-01-2001
Wetenschappelijk adviseur voor het reis-en Congressubsidiefonds Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam van 01-01-2001
Bestuurslid Boeddhistische Unie Nederland (B.U.N.) van 01-01-2001
INFO
prive adres: Oude Rijn 7 , 2312 HB Leiden , Tel. 071 5414215
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HART Zie SCHELFHOUT - TER HART M. ter , geboren jul 1952 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 5 apr 1978
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 5 aug 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 30 mei 1990
Adv.-gen. Hof Den Haag 10 mei 1999
NU
Den Haag parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997


HART D. , geboren jul 1942
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 15 jan 1958 - 30 sep 1964
Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 30 sep 1964
Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 1 sep 1971
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 mrt 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 25 feb 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Rotterdam 29 jan 1985


HART J.
Waarnemend griffier Strafkamer Hoge Raad der Nederlanden [februari 2004]


HARTE M. ; Dhr.
Beëdigd: 11-12-2002
De rechter advocaten , Axelsestraat 33 a , 4537 AB Terneuzen
Postbus 212 , 4530 AE Terneuzen
tel 0115-617200 , fax 0115-614821
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@derechteradvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003
Advocaat bij De Rechter advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 212 , 4530 AE Terneuzen
Tel 0115-617200 , fax 0115-614821
info@derechteradvocaten.nl
www.derechteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARTE M.P. van , geboren jun 1940
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 mei 1993
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Rechtspleging Dir.Ontwikkeling, Rechtspleging
Plaatsvervangend Hoofd
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving Rechtshandhaving en
Rechtspleging, Directie Rechtspleging Ambtenaar
Ministerie van Justitie , Secretaris hoorcommissie bezwaarschriften.
31 jul 1997
TEVENS [juli 2003]
Bestuurslid Stichting Forsa te Amsterdam van 01-01-2002
Lid Adviescommissie Awb
Ministerie van Justitie van 01-01-2002


HARTELUST J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 28 dec 1945


HARTEN P. van
Advocaat bij Postbus 30141 , 6803 AC Arnhem ; beëdiging 1983


HARTEN M. van ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
miranda.vanharten@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


HARTEN G.W.J. , geboren jul 1956 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 1 okt 1987
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 1 mrt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 17 jun 1991
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 25 mei 1992
Rechter rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Vice-President rechtbank Haarlem 28 december 1998
Vice-president Rechtbank Alkmaar van 01-01-2003
NU Alkmaar Rechtbank Vice-President
TEVENS [september 2003]
Docent optreden ter terechtzitting bij het St. OSR te Utrecht van 01-10-1999
Docent Introductie in rechterlijke organisatie SSR te Zutphen van 01-01-2002
Voorzitter College van Beroep voor de Examens, Kamer Haarlem Hogeschool InHolland te Haarlem van 01-03-2003
Directeur/adviseur Dienst Prisma te Amersfoort van 01-09-2000 tot 31-12-2002


HARTENDORP R.C.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119370 , fax 020-7119999
hartendorp.rogier@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]


HARTENHOF Zie BECKER - HARTENHOF I. , geboren dec 1946 ; Mw.


HARTEVELD A.E ; Dhr. Dr. UHD
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 feb 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 9 dec 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden van 09-12-1993
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden van 01-02-1989
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
Universitair hoofddocent Straf en strafprocesrecht
a.e.harteveld@rechten.rug.nl
TEVENS
Lid Raad van Commissarissen van de Bouwstichting De Wierden te Winsum
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
DeelredactieLid van Delikt en Delinkwent
HOOFDFUNCTIE
Hoofddocent strafrecht RUG te Groningen
TEVENS [september 2003]
Lid Raad van Commissarissen Bouwstichting De Wierden te Winsum


HARTGRING J.D.
Advocaat bij Hoens & Souren advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 7191 , 2701 AD Zoetermeer
Tel 079-3420250 , fax 079-3410519
hartgring@hslaw.nl
www.hslaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARTHOLT E. , Etty ; Mw.
Kandidaat-notaris Adema Wierda cs notarissen Postbus 75 8900 AB Leeuwarden
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


HARTIGH B. den , geboren december 1970
NLRM 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 april 1997
NU
Rotterdam raio
TEVENS
Geen bijbanen


HARTINGSVELD J.G. van
Advocaat bij Bout advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 7015 , 9701 JA Groningen
Tel 050-3136846 , fax 050-3132930
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Raad van Discipline (sep 2000)


HARTINGSVELDT E.J.C. van
Advocaat bij van Hartingsveldt & Roest c.s. ; beëdiging 1974
Advocaat bij van Hartingsveldt Schönhagen & Versteegh advocaten
Rijnsburgerweg 35 , 2334 BE Leiden
Tel 071-5176464 , fax 071-5155124
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Hartingsveldt Schönhagen & Ossentjuk advocaten Bemiddelaars
info@vhsv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARTINGSVELDT T.A.C. van , geboren jul 1949 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 jan 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 5 apr 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 5 apr 1984
Rechter rechtbank Dordrecht 22 mrt 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 apr 1989
Raadsheer Hof Amsterdam 13 mrt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20 dec 1995
Vice-President Hof Amsterdam 26 februari 1999
Coördinerend vice-president Gerechtshof Amsterdam van 01-01-2002
NU Amsterdam Hof Vice-President
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Z daklozenkrant
Voorzitter klankbordgroep van betrokkenen bij gehandicapten met niet aangeboren hersenletsel
Cherag Soefi beweging regelmatig houden van lezingen bij levensbeschouwelijke beweging
Voorzitter Bezwarenadviescommissie arrondissement Amsterdam
Vrijwilliger Dierenbescherming
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Lid bestuur Stichting Z (daklozen-krant).
2. Voorzitter "klankbordgroep" van betrokkenen bij gehandicapten met niet aangeboren hersenletsel.
Beëindigd
3. Cherag Soefi-Beweging (regelmatig houden van lezingen bij levensbeschouwelijke beweging).
4. Voorzitter Bezwaren Advies Commissie arrondissement Amsterdam.
5. Vrijwilliger Dierenbescherming
6. Voorzitter beroepscommissie Aidsfonds.
7. Voorzitter beroepscommissie Stichting Z (daklozenkrant)
TEVENS [september 2003]
Lid bestuur Stichting Z (daklozen-krant).
Regelmatig houden van lezingen bij levensbeschouwelijke beweging Cherag Soefi-Beweging
Voorzitter Bezwaren Advies Commissie arrondissement Amsterdam te Amsterdam
Vrijwilliger Dierenbescherming
Voorzitter beroepscommissie Aidsfonds
Voorzitter beroepscommissie Stichting Z (daklozen-krant)


HARTJES J.E. , Ed , geboren mrt 1955 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam
Raio rechtbank Amsterdam 1 nov 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 nov 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 nov 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 mrt 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 mrt 1990
Officier van Justitie Aruba 1 jun 1993
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Haarlem 1 mei 1998
NU
Haarlem parket
Persofficier van Justitie [Telegraaf 28 maart 2003]


HARTKAMP S.J.
Burgemeester gemeente Sneek [info SAL 2000]


HARTKAMP A.S. , geboren jan 1945 ; Dhr. Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Universiteit Amsterdam 1968
Ministerie van Justitie 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 16 feb 1982
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 28 jul 1986
Waarnemend advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1986
Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 11 feb 1988
Procureur-Generaal Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden 03-11-2000 of 1 oktober 2001
Door het kabinet benoemd tot nieuwe Procureur-Generaal bij de Hoge Raad [Telegraaf 21 oktober 2000]
NU Den Haag Parket bij de Hoge Raad Procurteur-generaal
TEVENS
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Spreekuur: maandag 14.00-15.00 uur
Leerstoelgroep Privaatrecht
Hoogleraar privaatrecht
Hoogleraar, Rijksuniversiteit Utrecht, privaatrecht, in het bijzonder burgerlijk recht 1 sep 1999
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Nobelstraat 2A , 3512 EN Utrecht , Tel. 030 2538015
TEVENS
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, sectie Rechtsgeleerdheid
Buitenlands Lid van The American Law Institute
Membre associé van de Académie internationale de droit comparé
Lid van de Conseil de Direction van het Institut pour I'Unification du Droit Privé ( UNIDROIT) te
Rome
Lid van de Commission on European Contract Law ( Commissie-Lando)
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof A'dam ( niet-actief)
Redacteur Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Redacteur Monografieën Nieuw B.W
Redacteur TREMA = Tijdschrift rechterlijke Macht
Lid Adviesraad Asser-serie
Redacteur Rechtsvergelijkende en Rechtshistorische Cahiers (Ars Aequi)
Lid Advisory Board European Review of Private Law
Contributing editor to the Tulane Law Review
Lid redactieraad tijdschrift Recht en literatuur
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Nederlandse Instituut te Rome
Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Burgerlijk Recht
Bestuurslid Stichting tot uitgave van het Corpus Juris in de Nederlandse taal
Bestuurslid Stichting Pietro Antonio Locatelli
TEVENS [november 2000]
Hoogleraar Privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam ; onkostenvergoeding
Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen ; sectie Rechtsgeleerdheid
Lid van de Conseil De Direction van het Institut pour I' Unification du Droit Privé (UNIDRDIT) te Rome ; Lid van verschillende commissies ; reis- en verblijfkostenvergoeding
Lid van de Commission on European Contract Law (Commissie-Lando) ; reis- en verblijfkostenvergoeding Lid Steering Committee van de Study group en van de Coordinating group van de Study group on the European Civil Code ; reis- en verblijfkostenvergoeding Buitenlands
Lid van The American Law Institute Membre
Associé van de Académie Internationale De Droit Comparé
Lid Advisory Board European Review of Private Law
Lid Comitato di Direzione van het tijdschrift Europa et Diritto Privato
Redacteur weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) bezoldigd (vast bedrag per jaar) Redacteur tijdschrift voor de rechterlijke macht (Trema)
Redacteur monografieën Nieuw Burgerlijk Wetboek ; bezoldigd ; vast bedrag per verschenen monografie ; onkostenvergoeding per redactievergadering
Lid Adviesraad Asser-serie ; onkostenvergoeding per redactievergadering
Redacteur Rechtsvergelijkende en Rechtshistorische Cahiers (Ars Aequi)
Voorzitter commissie van Beroep van het Dutch Securities Institute ; bezoldigd ; vast bedrag per jaar (voorzittersvergoeding) plus bedrag per zitting
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Nederlands Instituut te Rome
Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Burgerlijk Recht
Bestuurslid Stichting tot uitgave van het Corpus Iurisin de Nederlandse Taal
Voorzitter bestuur Stichting Pietro Antonio Locatelli (tot uitgave van de werken van deze componist)
TEVENS [september 2003]
Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen van 01-01-1985
Lid Conseil De Direction van het Institut pour l' Unification du Droit Prive (UNIDROIT) te Rome van 01-01-1984
Voorzitter commissie van beroep Dutch Securities Institute van 01-01-1999
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Nederlands Instituut te Rome van 01-01-1981
Lid (van verschillende commissies) Study Group on a European Civil Code van 01-01-1998
Voorzitter Cultureel genootschap De Muiderkring van 01-01-2002
Lid verschillende redacties Tijdschriften en boekenseries op rechtswetenschappelijk gebied van 01-01-1980
Voorzitter Landelijk orgaan Wetenschappelijke Integriteit (KNAW) van 01-01-2003
Voorzitter Stichting uitgave Corpus Iuris in de Ned. taal van 01-01-1989
INFO
Privé adres: van Weede van Dijkveldstraat 105 , 2582 KT Den Haag , Tel. 070 3552540
INFO
[Gelderlander 17 maart 2003]
---brief aan Kok--- Daarin staat dat Margarita en Edwin een gesprek hebben gehad met mr. Hartkamp, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad. Die zou volgens het paar 'doodleuk' hebben meegedeeld dat de BVD zou ontkennen over het bewuste merk afluistermicrofoons te beschikken. Het zou dus kunnen gaan over microfoons die door het echtpaar of door een aangezocht gespecialiseerd bedrijf zijn gevonden.


HARTLIEF T. , geboren sep 1966 ; Dhr. Prof.
NLRM 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 10 jan 1997
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Hoogleraar Burgerlijk recht
Louise de Colignylaan 16 , 2341 CK Oegstgeest
TEVENS
Adviseur bij Dirkzwager De Vijf Zuylen advocaten & notarissen , Arnhem
Deeltijd hoogleraar in Maastricht ; aansprakelijkheid en verzekering
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
prive adres: Louise de Colignylaan 16 , 2341 CK Oegstgeest , Tel. 071 5157066


HARTMAN W.A. ; Mw.
Advocaat bij Peeters advocaten ; beëdiging 1995
Advocaat bij Peeters & IJsseldijk advocaten
Postbus 21567 , 3001 AN Rotterdam
Tel 010-4139070 , fax 010-4148704
[vademecum advocatuur 2001]


HARTMAN M.F. ; Mw.
Advocaat bij Beer advocaten ; beëdiging 1990
Joh.Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
beeradvo@pop.pi.net
Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
mirellahartman@beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARTMAN A.J. ; Drs.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam


HARTMAN P.F.M.
Advocaat bij Rouwet en Hartman ; beëdiging 1990
Postbus 53 , 7130 AB Lichtenvoorde


HARTMAN Ph.A.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 21937 , 3001 AX Rotterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801786 , fax 010-8801821
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bird & Bird
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538800 , fax 070-3538811
philip.hartman@twobirds.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]


HARTMAN A.S.C. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771869 , fax 020-5771097
annuschka.hartman@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HARTMAN R.H.G.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 4361 , 3006 Al Rotterdam
Tel 41a-8801219 , fax 010-8801821
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARTMAN A. , geboren okt 1933
NLRM 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 2 okt 1995
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Lid bestuur Stichting Residentie van 01-01-1997
Lid Algemeen Bestuur Vereniging de Wittenberg van 01-01-1997
Secretaris Stichting Dirk Jan en Kitty Reek Versteegh van 01-01-1997
Bestuurder AHP stichting van 01-01-1997
Directeur A. Hartman BV van 01-01-1997
Secretaris St.Adm.ktr. Holleman Heemskerk Beheer BV van 01-01-1997 tot 02-04-2002
Secretaris st.Adm.ktr M.F.C. Heemskerk Beheer BV van 01-01-1997 tot 02-04-2002
Secretaris st.Adm.ktr. Holleman Beheer BV van 01-01-1997 tot 02-04-2002
Commissaris Sari Kreek Holding N.V. van 01-01-1997 tot 25-04-2002
INFO
Lid Rotary
Penningmeester Rotary Club te 's-Gravenhage van 01-01-1997


HARTMANS - JANSEN P.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Simons & Partners ; beëdiging 1998
Weert 82 , 6231 SB Meerssen
Tel 043-3653005 , fax 043-3652907
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 20 , 6270 AA Gulpen
Tel 043-3653005 , fax 043-3652907
info@simons-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARTOG G.J. den , Gerrit ; Dhr.
Advocaat Belastingadv. Ernst & Young ; beëdiging 1987
Herengracht 195 E , 1016 BE Amsterdam
Advocaat bij Tesselschadestraat 9 A , 1054 ET Amsterdam
Tel 020-6205105 , fax 020-6245943
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rheden


HARTOG E. den
Advocaat bij De Haij & van der Wende ; beëdiging 1989
Postbus 84233 , 3009 CE Rotterdam
haywende@nedernet.nl
Tel 010-2204400 , fax 010-2204499
e.den.hartog@hijwende.nl
[vademecum advocatuur 2001]
e.den.hartog@haijwende.nl
www.haijwende.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARTOG K.F.E. den ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
khartog@houthoff.nl
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
khartog@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HARTOG S.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1035 , 1810 KA Alkmaar
Tel 072-5121300 , fax 072-5121133
alkmaar@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
alkmaar@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


HARTOG A.C. den ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 2001
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506666 , fax 020-5506777
lawyers@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARTOG M.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1997
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
Tel 035-6721821 , fax 035-6721888
m.hartog@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARTOG J.H. den 1967
Lid Raad van Bestuur Ordina Beheer N.V.


HARTOG A.A. den, geboren jan 1947 ; Dhr.
NLRM 98 99/00
Belastingadviseur
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 dec 1997
Rechter rechtbank Breda 18 maart 1999
NU Breda Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Directeur Beladora BV te Breda van 10-05-1990
Voorzitter bestuur Stichting Administratiekantoor Sportpark Ginneken te Breda van 29-05-1985
Penningmeester Vereniging Stadssociëteit De Gouden Cirkel te Breda van 19-01-1996
Secretaris algemeen bestuur Stichting ROC Breda Baronie College te Breda van 01-08-1996
Secretaris Stichting 150 X Vincent te Breda van 08-08-2002
Penningmeester Stichting De Gouden Cirkel te Breda van 03-05-1995
Lid Gilde Financiële Adviseurs Kon. Ned. Hockeybond te Breda van 01-01-2000 tot 31-12-2000
Penningmeester Noord-Brabantse Golfclub Toxandria te Molenschot van 21-05-1995 tot 19-05-2001
Directeur Hortagenda BV te Breda van 19-09-1995 tot 30-11-2001
Penningmeester Stichting Onderwijscentrum Baronie van Breda College te Breda van 01-01-1994 tot 31-01-2003


HARTOG JAGER W.H.B. den , geboren jan 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 18 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1991
Rechter rechtbank Utrecht 9 dec 1993
Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 30-01-2002
NU Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS [september 2003]
Plv. voorzitter diverse Commissies van Beroep Stichting Geschillencommissies Onderwijs te Woerden van 01-01-2111
Voorzitter College van Beroep voor de examens Haagse hogeschool te Den Haag van 01-01-2111
Voorzitter bestuur Stichting Symbiosis van 01-01-2111
Clubscheidsrechter SCHC van 01-01-2111


HARTOG D.J.J. den, geboren jun 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 1 jul 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 16 jul 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 20 jun 1988
Raadsheer Hof Arnhem 5 jul 1989
NU Arnhem Hof Raadsheer
INFO
Voorzitter Adviescommissie ingevolgde de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) voor de gemeente Hengelo (Gld), Hummelo en Keppel Steenderen en Wehl
Voorzitter Commissie van Beroep van de vereniging Arabisch Volbloedpaarden Stamboek in NL gevestigd te Utrecht
[juli 1996 + juni 2002]


HARTOG F. , geboren december 1968 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 april 1997


HARTOG H.I. den , geboren jul 1962 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Middelburg 1 apr 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 15 jun 1996
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 18 dec 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg1 januari 1999
NU
Middelburg gerechtsauditeur
Middelburg rechter-plaatsvervanger


HARTOG - LANGELER R.C. , geboren mrt 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Raio rechtbank Haarlem 4 nov 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 9 feb 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Haarlem 30 mrt 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 15 apr 1983
Advocaat-Generaal Hof Arnhem 7 apr 1990


HARTOG H. den, geboren 27 dec 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 nov 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 28 januari 2000
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Notaris te Arnhem, arrondissement Arnhem ; kantoor Den Hartog Heuff ; Arnhem (directeur eigen
praktijkvennootschap).
Notaris en directeur eigen praktijkvennootschap te Arnhem
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid directie Groote Sociëteit te Arnhem
Lid Bestuur Arnhems Juridisch Genootschap
Docent Beroepsopleiding Notariaat
23 jan 1998, 16 feb 1998
TEVENS [juni 2002]
Bestuurslid Arnhemse Juridisch Genootschap.
Docent Beroepsopleiding Notariaat.
Bestuurslid Gelderse Stichting tot Beheer en Bewindvoering van Meerderjarigen.
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Arnhems Juridisch Genootschap te Arnhem van 12-10-1989
Docent Beroepsopleiding Notariaat te Nijmegen van 01-01-1998
Bestuurslid Gelderse Stichting tot Beheer en Bewindvoering van Meerderjarigen te Arnhem van 01-07-1998


HARTOG K.A. den
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor van Wijmen Nouwen ; Rotterdam


HARTOG B. den
Notaris te Wassenaar , arrondissement Den Haag
Postbus 684 , 2240 AP Wassenaar


HARTOG F.J. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 09-06-2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-10-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Rotterdam van 01-10-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank Gerechtsauditeur
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HARTOG J.D. den, geboren oktober 1963 ; Mw,
Universitair docent aan de Rijksuniversiteit te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 augustus 1999
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 1 november 1999
Rechter Rechtbank Assen van 01-10-2000
NU Assen Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Medewerker Delikt en Delinkwent (voorzitter deelredactie rechtspraak EVRM) Delikt en Delinkwent is een tijdschrift waarin strafrechtelijke onderwerpen worden besproken van 01-01-1997
Universitair docent vakgroep Strafrecht en Criminologie Rijksuniversiteit Groningen te Groningen van 01-01-2001 tot 01-09-2002


HARTOGH Zie BIEGMAN - HARTOGH M.A.M. , geboren jun 1922 ; Mw.


HARTOGH HEYS van DE LIER R.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1999
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HARTOGH C.D. den
Advocaat bij Jan Vermeerstraat 48 7204 CN Zutphen ; beëdiging 2000
Tel 0575-511032 , fax 0575-519560
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HARTOGH A.F.K. , geboren 26-01-1913
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HARTOGH G.A. den ; Prof. Dr. UHD
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Rechtsfilosofie
Hoogleraar rechtsfilosofie


HARTOGS L.
Advocaat bij Remmelink advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Orde van advocaten te Zutphen: penningmeester (declaraties) (info sep 2000)
Advocaat bij De longe Peters Remmelink advocaten
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Tel 0314-372311 , fax 0314-333947
hartogs@remmelink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0314-372311 , fax 0314-332147
hartogs@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARTOGS E. , geboren mrt 1946 ; Mw.
NLRM 88/89 90
Rechter-plaatsvervanger rechtbank rotterdam 15 apr 1988
Griffier Hoge Raad der Nederlanden van 23-01-2002 [Staatscourant 10 juli 2002]
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HARTS Zie DEKKER - HARTS C.J. , geboren jul 1948 ; Mw.


HARTS Zie ook DEKKER - HARTS C.J. , geboren jul 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1971
Advocaat en Procureur te Leiden 1 dec 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 mrt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 18 aug 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 22 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 28 jul 1988
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1990
Kantonrechter Harderwijk 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 28 aug 1991
Kantonrechter Haarlem 12 mrt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 12 mrt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 26 mei 1993
Coördinerend vice-president Rechtbank Haarlem van 01-01-2002
NU Haarlem Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Secretaris Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Elisabeth-van Wijkersl te Oegstgeest van 01-01-2001
Lid CALRM Commissie Aantrekken leden Rechterlijke Macht te Den Haag
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


HARTSTRA M.F. ; Drs. ; Mw.
Rechten 1992 , Spaans 1993
Jurist , VARA Omroepvereniging
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


HARTSUIKER Zie FOCKEMA ANDREAE - HARTSUIKER E. , geboren aug 1949 ; Mw.


HARTSUIKER C.H.
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 2001
Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5544004 , fax 023-5554421
hartsuiker@winters-devries.nl
www.winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HARTSUIKER F.A. , geboren mrt 1951 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 29 aug 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 6 jul 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 sep 1983
Rechter rechtbank Amsterdam 11 okt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 24 jun 1985
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 mei 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1995
Vice-President rechtbank Amsterdam 20 april 1998
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 2 november 1999
Vice-president Rechtbank Amsterdam van 20-04-1998
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Commissaris van de Vereniging tot oprichting en instandhouding van het Protestants Weduwen en Wezenfonds te Amsterdam
TEVENS [september 2003]
Commissaris Verening tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds te Amsterdam van 01-01-1997


HARTSUIKER J.F. , Jan Frederik , geboren 26 aug 1913 te Zutphen ; Dhr.
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 10 jan 1940
Ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 6 aug 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 17 apr 1943
Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 4 mei 1944
Voorzitter kamer Tribunaal Assen 28 jun 1946 tot 1 jan 1948
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 23 feb 1948
Officier van Justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Amsterdam 30 jan 1962
INFO
Voormalig Procureur-Generaal Gerechtshof Amsterdam
Voormalig Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
Weduwnaar van Wilhelmina Kramer
Echtgenoot van Anna Helena de Vries
Overleden 23 juni 2003 te Amsterdam [NRC 28 juni 2003]


HARTSUIKER - HARDEBECK A.C.M.E. ; Mw.
Rechten 1982
Advocaat bij Lodewijk Kantoor ; beëdiging 1983
Advocaat bij advocatenkantoor Lodewijk & Hartsuiker
Prinses Beatrixlaan 1 1182 BH Amstelveen
Tel 020-6436614 , fax 020-6435343
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


HARTZUIKER M. , geboren mei 1939 ; Mw.
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 oktober 1972
Rechter rechtbank Amsterdam 11 februari 1975
Vice-President rechtbank Amsterdam7 december 1981


HARTZUIKER H. , geboren mei 1939 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bureau kinderrechter te Amsterdam medio 1964
Advocaat en Procureur Amsterdam medio 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 okt 1972
Rechter rechtbank Amsterdam 11 feb 1975
Vice-President rechtbank Amsterdam 7 dec 1981
NU
Amsterdam Vice-President
TEVENS
Lid Bestuur Vrienden van de Werkschuit
Lid Bestuur Raad van Advies Nieuwe Kerk Amsterdam


HAS H.P.E.
Advocaat bij Ahold Vastgoed B.V. ; beëdiging 1997
Postbus 3071 , 1500 HD Zaandam
Rechter Rechtbank Amsterdam van 22-04-2002
NU
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid (onbezoldigd) oud-Okeanos (oudledenver. Roeivereniging studenten aan de VU) te Amsterdam van 01-01-2002


HAS - MOURIK M.L. ; Mw.
Rechten 1987
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gouda


HASEBORG R.P.J. ter
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2003
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741223 , fax 020-6742686
renzo.terhaseborg@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


HASEKAMP R.C.D.E. , geboren nov 1942 ; Dhr. Drs.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 jan 1991
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Octrooiraad
Lid commissie advisering bezwaarschriften Personeelsleden Economische Zaken
Voorzitter vereniging Middelbaar en Hogere Ambtenaren bij het Bureau voor de Industriële Eigendom
KaderLid Centrale en Hogere Ambtenaren Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven, Instellingen
Secretaris Sectie Economische Zaken van die Centrale
TEVENS [juli 2003]
Lid Octrooiraad
Secretaris sectie Economische Zaken CMHF van 01-01-1987
Voorzitter Vereniging voor middelbare en hogere ambtenaren
Bureau voor Industriële Eigendom van 01-03-1990
Lid Commissie advisering bezwaarschriften Ministerie van Economische Zaken van 01-02-1994


HASELAGER G. , geboren okt 1904
NLRM 71
Advocaat en Procureur Leeuwarden en Apeldoorn 1935-1941
Toegevoegd Inspecteur Prijsbeheersing Den Haag 1941
Tuchtrechter van de Prijzen te Den Haag 1945 tot 1 mei 1951
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 4 jul 1950
Kantonrechter Den Haag 21 jan 1953


HASETH MÖLLER A.J.P. de , geboren nov 1916
NLRM 71
Werkzaam bedrijfsleven 1941
Plaatsvervanger officier commissaris respectievelijk secretaris krijgsraad W.Engeland 1945
Griffier gerecht in eerste aanleg Curaçao 1 jan 1948
Substituut-officier van Justitie parket in eerste aanleg Curaçao 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 okt 1955 tot 15 okt 1957
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 25 aug 1956 tot 7 sep 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 jun 1962
Rechter rechtbank Haarlem 20 mei 1963


HASPEL M.M.J. van den ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Brugstraat ; beëdiging 1995
Brugstraat 9 , 5211 VS Den Bosch


HASPERHOVEN H.
Notaris te Zevenaar , arrondissement Arnhem
Postbus 2064 , 6900 CB Zevenaar


HASSEL K.M. van ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
kmvanhassel@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
katelijne.vanhassel@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HASSEL - van ROON B. van ; Mw.
Juridisch Adviseur bij Centrale gemeente Rotterdam te Rotterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Rotterdam


HASSEL W.G. van , geboren 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 jul 1979
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Trenité van Doorne ; beëdiging 1971
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010 4042111 , fax 010 4042333
hassel@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Voorzitter van het bestuur van Trenité van Doorne
Deputy Secretary General (Europa North) van de International Bar Association
Co-Council Member van de International Bar Association voor de IBA Biennial Conference 2000 te Amsterdam
Lid van de Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht
Lid van de Stuurgroep ZM 2000
Arbiter bij het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam
Commissaris van N.V. afvalverwerking Rijnmond
Commissaris van Rotterdam afvalverwerking N.V.
Commissaris van de Stichting Woningbedrijf Rotterdam
Lid van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Ahoy
Lid van de Raad van Toezicht van het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam
Voorzitter van de Raad va Beheer van de Stichting Hoogschool-fonds 1920
Lid van de begeleidingscomm. van het Centrum voor Onderhandelingsanalyse "DIAPRAGMA"
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)
TEVENS
Voorzitter Raad van Comm. Schroder European Property Fund N.V.
Commissaris Holding AVR-Bedrijven N.V.
Mr. W.G. van Hassel was voorheen Voorzitter van het bestuur van Trenité van Doorre. Voordat hij werd benoemd tot Voorzitter was hij reeds 25 jaar in dienst van dit kantoor van advocaten, notarissen en octrooigemachtigden. van 1991 tot 1993 was hij deken van de Nederlandse Orde wan advocaten. Commissaris was hij bij N.V. Afvalverwerking Rijnmond.


HASSELMAN A.L.J. , geboren 15-08-1962
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HASSELT Zie van VLIJMEN - van HASSELT B.C. van , geboren sep 1950 ; Mw.


HASSELT - KESER P.H.M. van ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1992
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 600 , 8000 AP 2wolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
p.h.m.vanhasselt-keser@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HASSELT F.X.A.M. van , Frans , geboren 21 oktober 1935
Advocaat bij van Hasselt & Vermunt ; beëdiging 1967
Postbus 522 , 4600 AM Bergen op Zoom
INFO
Overleden 5 februari 2002 [Telegraaf 6 februari 2002]


HASSELT F.M. van
Advocaat bij Wiersma Mendel Prakke ; beëdiging 1994
Postbus 3787 , 1001 AN Amsterdam
Postbus 75555 , 1070 AN Amsterdam
Tel 020-5245245 , fax 020-4210044
fmvanhasselt@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 633 , 1000 AP Amsterdam
Tel 020-5245245 , fax 020-4210044
fmvanhasselt@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HASSELT E.F. van ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1998
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119009 , fax 020-7119999
emilie.vanhasselt@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


HASSELT M.N. van
Advocaat bij Pesman advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 36310 , 1020 MH Amsterdam
Tel 020-6352020 , fax 020-6352021
mvhasselt@pesman.nl
www.pesman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HASSELT J.C. van , geboren jul 1918
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Zwolle en Gouda apr 1943
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 21 sep 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 30 mrt 1966
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 21 mei 1973
Raadsheer Hof Den Bosch 1 apr 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Den Bosch 22 apr 1986


HASSELT - De VRIES P.H.L. , van , geboren feb 1942 ; Mw.
NLRM 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 jun 1985


HASSELT J.F. van , geboren nov 1908 ; Mw.
NLRM 71
Werkzaam Vereniging Pro Juventute Gooiland
Advocate Amsterdam
Assistente Kinderrechter Den Haag sep 1940
Ambtenaar van de Kinderwetten Amsterdam jun 1941
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 31 jan 1948
Rechter rechtbank Amsterdam 5 jun 1952


HASSELT J.A. van , geboren dec 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 94 95 96 98
Werkzaam Ministerie van Buitenlandse Zaken 19 jan 1959
Werkzaam Ministerie van Justitie , II.referendaris 1 okt 1962
Griffier Raad van Beroep Rotterdam 15 nov 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 aug 1967
Rechter rechtbank Rotterdam 28 jul 1969
Vice-President rechtbank Haarlem 10 jan 1978
Raadsheer Hof Den Haag 26 apr 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 26 apr 1985
Vice-President gerechtshof Den Haag 11 sep 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 jan 1991
Ontslag 01 jan 1997
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger ; ontslag 01 jan 1997
HOOFDFUNCTIE
Den Haag Gepensioneerd vice-President Gerechtshof Den Haag
TEVENS
Lid van de Rotary
Honorair Lid van het "Literarisch Dispuutgezelschap te Amsterdam
ereLid van het Genootschap "Door tijd en Vlijt" te Den Haag
Bestuurslid van de Stichting "Nederig en Menschlievend" te Rotterdam
Bestuurslid van de Stichting "Esse Non Videri"
Lid van de Raad van Advies van de Stichting "Elise Mathildefonds" te Rotterdam/Utrecht
Lid van het C.I.O. (Contact In Overheidszaken) , plenair, als vertegenwoordiger van de Oud-Katholiek Kerk van NL
Lid van de "Bisschoppelijke Commissie van het Kerkrecht" en plaatsvervangend Lid van het "College van
Advies" inzake Kerkelijke Rechtsaangelegenheden", beide voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Vice-Voorzitter van de "Vereniging tot behoud van het Lingelandschap", Neder-Betuwe
Voorzitter van de Stichting "Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam en omgeving


HASSELT J.J. v. , Jan Jelle ; Drs.
Twijnstra Gudde Man.Cons.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amsterdam


HASSELT J.C. van
Wethouder VVD gemeente Zwolle [info SAL 2000]
Loco-Burgemeester [SAL 2002]


HASSOLDT W.C. , geboren apr 1913
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Alkmaar 1 okt 1937
Advocaat en procureur 30 maact1938
Adjunct-secretaris Commissie ex art.12 Wet Ondernemersovereenkomsten 1 aug 1939
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening 1 apr 1941.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 29 sep 1943
Rechter rechtbank Amsterdam 18 jun 1946
Vice-President rechtbank Amsterdam 10 aug 1957
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad , Den Bosch, Arnhem en Den Haag 20 mrt 1967


HATTEM C. van ; Mw.
Advocaat bij Ruig & Partners ; beëdiging 2003
Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag
Tel 070-3633555 , fax 070-3651051
vanhattem@ruigpartners.nl
www.ruigpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HATTINGA VERSCHURE M.C.L. , geboren 15-04-1947 (of M.Chr.L.)
Advocaat te Den Haag , kantoor Hattinga Verschure & Koning ; beëdiging 1973
Advocaat bij Hattinga Verschure Koning & Pit
Nassau Dillenburgstraat 42 , 2596 AE Den Haag
Tel 070-3245535 , fax 070-3281195
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hattinga Verschure Koning & Pit
Tel 070-3245536 , fax 070-3281195
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HATTINK S.A. ; Mw.
Advocaat bij van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1998
Postbus 5010 , 3008 AA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
hattink@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 50535 , 3007 JA Rotterdam
www.herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HATTINK G.E.
Advocaat bij Naessen & van Kempen advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 68 , 5430 AB Cuijk
Tel 0485-315393 , fax 0485-320220
vaessen-vankempen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HATTUM W.J. van ; Ir.
Advocaat te Rotterdam ; beëdiging 1987
Mathenesserdijk 344a , 3026 GS Rotterdam
hatlaw@euronet.nl
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


HATTUM W.F.C. van , geboren jul 1903 ; Prof.
NLRM 71
Diverse rechterlijke betrekkingen Ned. Indië 1927
Hoogleraar Rechtshogeschool Batavia 1941
Rechter rechtbank Den Haag 21 jan 1953
Vice-President rechtbank Den Haag 25 mrt 1964


HATTUM C. van
Notaris te Emmeloord , gem. NoordoostpoIder, arrondissement Zwolle
Postbus 73 , 8300 AB Emmeloord


HAUBRICH - GOOSKENS C.Th.E.M. , geboren jan 1946 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 aug 1994
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Voets & van der Plas ; beëdiging 1999
Postbus 88 , 56550 AB Druten
Tel 0487 512181 , fax 0487 516060
[vademecum advocatuur 2001]


HAULUSSY G.C.
Advocaat bij Haulussy advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 21130 , 3001 AC Rotterdam
haulussy@worldaccess.nl
Tel 010-4148614 , fax 010-4149415
ghaulussy@advocaten.org
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haulussy The Law Company
ghaulussy@thelawcompany.nl
www.thelawcompany.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAUTVAST B.P.H.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2002
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810820
b.hautvast@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAUTVAST P.F.M.L
Advocaat bij van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1974
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810845 , fax 024-3810847
p.hautvast@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoge van den Broek
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAUTVAST J.P.G. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 01-01-2002
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. (rechtspraak.nl september 2003)
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van Riet & Diederen ; beëdiging 1972
Postbus 390 , 6430 AJ Hoensbroek
Advocaat bij AZL N.V.
Postbus 4471 , 0401 CZ Heerlen
Tel 045-5763257 , fax 045-5703537
sjef.hautvast@azl-group.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Ondernemers Platform Molenberg-De Kissel te Heerlen van 01-10-1999
Voorzitter Landgraaf Vocaal Ensemble te Landgraaf van 01-01-2001
Secretaris Stichting Vrienden van de Harmonie St. Joseph van 15-03-1960
Lid Harmonie St. Joseph Heerlerbaan te Heerlen van 15-03-1960
Vertrouwenspersoon in het kader van de klachtenregeling ex art. 24b WVO Onderwijsstichting Bernandinus te Heerlen van 01-09-2000
Plaatsvervangend Voorzitter Bezwaarschriftencommissie (prestatiegeld) Gemeente Landgraaf te Landgraaf van 01-01-1999
Lid Ombudscommissie (presentatiegeld) Gemeente Heerlen te Heerlen van 01-09-1998


HAUW H.J. van der
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 1983
Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden
info@tanger.nl
Tel 0255-532544 , fax 0255-511933
h.j.van.der.hauw@tanger.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0255-547808 , fax 0255-511933
www.tanger.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAVE H.J. ten
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Advocaat bij Stibbe
Postbus 756440 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5400113 , fax 020-5460440
hendrikjan.tenhave@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HAVE K.L. ten
Advocaat bij Ten Have & Le Cocq d'Armandville ; beëdiging 1973
Mathenesserlaan 480 , 3023 HL Rotterdam
Advocaat bij Ten Have Le Cocq advocaten
Postbus 30 , 3000 AA Rotterdam
Tel 010-4760000 , fax 010-4255117
tenhave.lecocq@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Griend & Ten Have advocaten
Tel 010-2762061 , fax 010-4782786
tenhave.adv@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAVE H.T. ten
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-54146440 , fax 020-fi612827
homme.tenhave@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 020-S414646 , fax 020-6612827
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAVE J.A. van der
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1981
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240220 , fax 010-2240529
job.vanderhave@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 010-2240168 , fax 010-2240529
job.vanderhave@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAVE R.P. ten
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1992
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
robert.tenhave@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAVE A.M. ten
Advocaat bij Ten Have c.s. ; beëdiging 1976
Radesingel 24 , 9711 EK Groningen
Tel 050-3141416 , fax 050-3120348
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAVELAAR C. , geboren jun 1929
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
Groningen rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Gepensioneerd ambtenaar, loco-griffier van de provincie Friesland
Voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Dokkum-Ameland
Lid kringbestuur van de Friese Rabobanken
Voorzitter Klachtencommissie streekziekenhuis Dokkum
Secretaris commissie van het opzicht in de kerkprovincie Groningen, Drenthe, Friesland van de NH Kerk
11 feb 1997
Voorzitter van de beheerscommissie van de Mienskip exploitatie gemeenschappelijk gebouw van de NH Kerk en Geref.Kerk te Veenwouden
jul 1997


HAVELAAR J.A.W.
Secretaris gemeente Meppel [info SAL 2000]


HAVEMAN Zie VEGT - HAVEMAN M.J. , geboren jan 1946 , Marian ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester Gemeente Franekeradeel te Franeker [info SAL 2000]
TEVENS
Diverse deelnemingen in plaatselijke en regionale overlegstructuren
Lid regionaal bestuur Arbeidsvoorziening
Lid van de commissie Soc. Zaken en Werkgelegenheid van de Vereniging van Ned. Gemeenten
en van de Vereniging Friese Gemeenten
Lid Bestuur bestuursacademie Noord-Nederland
Lid Bestuur cultuurfonds van de Bank Ned. Gemeenten
Lid werkgroep conferenties van het Genootschap van burgemeesters
Lid Raad van Commissarissen van Frigem Noord West (EDON) dochter
Burgemeester Gemeente Franekeradeel, daaruit voortvloeiend overleg regionaal/landelijk bv VFG/VNG Commissie Sonarul
TEVENS [november 2001]
Lid dagelijks bestuur van de politieregio Friesland
Voorzitter politiedistrict De Wadden
Lid Bestuur bestuursacademie Noord-Nederland
Lid Bestuur bestuursacademie
Commissie Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid van de Vereniging van Friese Gemeenten
Commissie Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Voorzitter Interdepartementale Werkgroep Openbare Inrichtingen (Economische Zaken en Justitie)
Lid Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Humanitas
Plaatsvervangend Lid van Comité van de Regio's
Lid Commissie Onderwijs Comité van de Regio's
Lid diverse werkgroepen Nederlands Genootschap
TEVENS [september 2003]
Commissaris Ontwikkelingsmaatschappij Westergo BV van 01-01-2001
Waarnemend voorzitter bestuur Stichting Stadswacht Friesland van 01-01-2001
Lid werkgroep opleidingsconferenties Nederlans Genootschap Burgemeesters van 01-01-2001
Lid Commissie Onderwijs Europees comité van de Regio's van 01-01-2001
Plaatsvervangend lid Europees comité van de Regio's van 01-01-2001
Lid raad van toezicht Stichting kinderopvang Humanitas van 01-01-2001
Lid commissie bestuur, openbare orde en veiligheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 01-01-2001
Lid commissie bestuur, openbare orde en veiligheid Vereniging van Friese Gemeenten van 01-01-2001
Lid werkgroep sterktetoedeling Politie Friesland van 01-01-2001
Lid dagelijks bestuur Politie Regio Friesland van 01-01-2001
Voorzitter Politie-disctrict Noord-Nederland van 01-01-2001
Bestuurslid Bestuursacademie Noord-Nederland van 01-01-2001
Voorzitter interdepartementale MDW-werkgroep Openbare Inrichtingen Ministeries van Economische Zaken en Justitie van 01-01-2000 tot 01-01-2001
Lid landelijk geschillencommissie D66 van 01-01-2000 tot 01-01-2001
Lid Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening van 01-01-2000 tot 01-01-2001
Bestuurslid Stichting cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten van 01-01-2000 tot 01-01-2001
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk:
Friesland
Hoger Overheids Management


HAVEN J. van der
Advocaat bij Dreef 12 , 2012 HR Haarlem ; beëdiging 1978


HAVENMAN Chr.
Voorzitter Raad van Bestuur AND International Publishers N.V.
De heer Chr. Havenman heeft voorheen onder meer bij Teleholding International en Scantech gewerkt. Tevens was hij een aantal jaren werkzaam als senior vice-president sales & marketing bij SPSS in de USA.


HAVERHOEK N.B. ; Mw.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 2000
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4118920 , fax 010-4114261
nb.haverhoek@kkadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
nb.haverhoek@kneppelhout.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAVERHOEK R.A. ; Mw.
Rechten 1972
Advocaat , Zelfstandig ; beëdiging 1972
Advocaat bij Haverhoek & Bots
Oranjelaan 211 , 6166 BM Geleen
Tel 046-4740030 , fax 046-4742049
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Oranjelaan 211 ; beëdiging 1972
6166 BM Geleen
Tel 046-4740030 , fax 046-4742049
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht, seksueel geweld
Specialismen: pers-en familierecht, seksueel geweld, psychiatrie


HAVERKAMP H.J.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Fiscale inlichtingenen opsporingsdienst FIOD, Hoofd
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Economische Controledienst, Directeur


HAVERKAMP N.J. , geboren okt 1936 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Gemeenschappelijk Administratie Kantoor Utrecht
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 25 feb 1987
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 24 jun 1992
Coördinerend vice-President Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 aug 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep van 01-01-2002
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Arbiter in de Stichting Rechtspraak Zorgverzekering
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Ursula te Nieuwveen
Lid Scheidsgerecht van de Stichting Risicofonds Sociale Voorzieningen
TEVENS [september 2003]
Arbiter Stichting Rechtspraak Zorgverzekering van 01-01-1981
Voorzitter Klachtencommisise Stichting Ursula te Nieuwveen van 01-01-1994
Lid scheidsgerecht Stichting Risicofonds Social Voorziening Bijzonder Onderwijs van 01-01-1988


HAVERKAMP W.A.C.
Notaris te Warmond, arrondissement Den Haag
Postbus 45 , 2360 AA Warmond


HAVERKATE G.C. , geboren jan 1960 , Gert ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 mrt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 sep 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 sep 1991
Rechter rechtbank Den Haag 26 okt 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1996
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Den Haag 5februari 1998
Coördinerend Officier van Justitie ?
Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
NU
Den Haag Hoge Raad ; parket , Advocaat-Generaal
Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden Advocaat-generaal (info sep 2000)
TEVENS
Docent strafrecht Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers
Voorzitter Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers
Secretaris en Penningmeester Voennye Productions ( = Oorlogs Produkties), een in de vorm van een stichting geformaliseerde vriendenclub
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
okt 1997
TEVENS [september 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl


HAVERKATE A.C. , geboren apr 1958 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 jun 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 20 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 28 sep 1988
Rechter rechtbank Alkmaar 10 aug 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 15 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 15 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 20 aug 1991
Rechter Rechtbank Alkmaar van 10-08-1990
NU Haarlem Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HAVERKATE I.L ; Dhr.
Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch van 01-06-2001
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Warners van Otterloo Sandberg ; beëdiging 1989
Postbus 53027 , 1007 RA Amsterdam
Tel 020-6732804 , fax 020-6718246
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS [september 2004]
Betrokkene vervult geen nevenbwetrekkingen
@OPM
september 2003: wellicht niet meer advocaat, maar sinds welke datum niet meer ?


HAVERKORN van RIJSEWIJK H.B.
ABN AMRO Bank N.V.
Directeur Grootbedrijf
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


HAVERKORN van RIJSEWIJK - van der ENDE E.E.M.J. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1995
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
e.haverkorn@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HAVERMANS A.J.E. ; Dr.
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
Lid van de Algemene Rekenkamer
Postbus 20015 , 2500 EA Den Haag , 070-3424344
INFO
Woonplaats Den Haag
Voormalig burgemeester van Den Haag
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


HAVERMANS A.H.M.
Advocaat bij Starmans & van Ruyven ; beëdiging 1999
Postbus 13139 , 3507 LC Utrecht
Tel 030-2340101 , fax 030-2321313
havermans@starmansvanruyven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1999 en 2003
[vademecum advocatuur 2004]


HAVERVAN M.J. , Marian ; Mw.
Burgemeester Gemeente Franekeradeel Postbus 58 8800 AB Franeker
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


HAVIK E.M. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 24-04-2003
NU
HOOFDFUNCTIE
Ambtenaar van Staat bij de Raad van State
Unithoofd Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State te 's-Gravenhage
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HAVINGA T. ; Dr. Ir. UHD
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel 024 3612301 , fax. 024 3616145
Rechtssociologie
tel 024 3615915 , fax 024 3611423
t.havinga@jur.kun.nl


HAVINGA - SMILDE A.C. , geboren 1954 ; Mw.
Secretaris Raad van Comm. Koninklijke Smilde B.V.


HAYTINK G.D. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Ros-Van Bezooijen c.s. ; beëdiging 1996
Naaierstraat 6 , 2801 NE Gouda
Advocaat bij advocatenkantoor Adelheidstraat ; beëdiging 1996
Adelheidstraat 78 , 2595 EE Den Haag
Tel 070-3471211 , fax 070-3819504
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HAZE R.
Advocaat bij Het van Schijndelhuis ; beëdiging 2002
Postbus 25025 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-4662333 , fax 010-2251317
[vademecum advocatuur 2004]


HAZELEGER W.A.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
wim.hazeleger@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
One New Change_ EC4M 9QQ Londen , Groot Brittanië
Tel 0044-2073303000 , fax 0044-2073309999
wim.hazeleger@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAZELEGER E. , Ellen ; Mw.
Juridisch medewerker Ministerie van LNV
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


HAZELHOFF S. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1999
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419917 , fax 020-5419999
s.hazelhoff@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAZELHOFF R. , geboren 1930
Lid Bestuur Landsteiner St. voor Bloedtransfusieresearch
Voorzitter Raad van Toezicht Universiteit Leiden
Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum van Oudheden
Lid Raad van Toezicht Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut
Lid Raad van Toezicht Stichting Sanguin Bloedvoorziening
Voorzitter Curatorium Nederlands Inst. v.h. Nabije Oosten
Voorzitter Raad van Comm. Heineken N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Stichting Expl. Nederlandse Staatsloterij
Voorzitter Raad van Comm. Stork N.V.
Voorzitter Raad van Comm. N.V. Twentsche Kabel Holding
Lid van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding [jaarverslag N.V. Twentsche Kabelholding 2001]
Commissaris B.V. Exploitatie Maatschappij Carré
Commissaris ABN-AMRO Holding N.V.
Commissaris Conus Group PLC
Commissaris Gamma Holding N.V.
Commissaris Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Commissaris Koninklijke Nedlloyd N.V.
Adviserend Lid Bestuurscommissie Beleggingen Stichting Pensioenfonds PGGM
Lid Beleggingsadviescie. St. Pensioenfonds van de Koninklijke Nedlloyd
Lid Adviescie. Beleggingen Stichting Pensioenfonds Gasunie
Lid Financieel Economische Raad St. Gem. Beh. en Adm. Beroepspensioenf. Artsen.
De heer Hazelhoff is voormalig directeur van de Hollandsche Bank-Unie N.V., alsmedevoormalig Voorzitter van de raad van bestuur van ABN-AMRO Holding N.V. en voormalig Lid van de raad van bestuur van ABN AMROBank N.V. Daarnaast heeft hij commissariaten vervuld bij KNSM Group N.V., Verenigde HVA Maatschappijen N.V., Delta Lloyd Verzekeringsgroep N.V., Hoechst A.G., Comprimo International B.V., De Nationale Investeringsbank N.V., Koninklijke Hoogovens N.V.en N.V. Koninklijke Bijenkorf Beheer KBB (voorzitter. Verder was hij Lid van de bankraad van de Nederlandsche Bank N.V.,
Vice-voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken en Lid van het dagelijks bestuur van ICC Nederland.
[jaarverslag STORK N.V. 2000]:
Oud-Voorzitter van de Raad van Bestuur ABN AMRO Bank Holding N.V.
Commissaris van :
ABN AMRO Bank Holding N.V.
ABN AMRO Bank N.V.
Gamma Holding N.V.
Heineken N.V.
Corus Group
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Koninklijke Nedlloyd N.V.
Stichting Exploitatie Nederlandse Staatloterij
N.V. Twentsche Kabel Holding


HAZELHOFF A. ; Drs. MBA
Ministerie van Justitie, Diensten, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) , Directeur


HAZELHOFF R.H.
Universiteit Leiden
Raad van Toezicht , voorzitter


HAZEMBOS B.J.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
info@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HAZEN A.J. , geboren apr 1949 : Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 jan 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 jan 1989
Rechter rechtbank Maastricht 13 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 11 apr 1997
Vice-president Rechtbank Maastricht van 01-08-2002
NU Maastricht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Beroepscommissie Groene Kruis Heuvelland Maastricht
Lid Bestuur van de buurtvereniging SBB te Wijlre
25 aug 1997
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Klachtencommissie voor Personeel Stichting Groene Kruis te Heuvelland van 01-01-1993
Bestuurslid Buurtvereniging SBB te Wijlre van 01-01-1998
Bestuurslid Stichting Forum ad Mosam van 01-01-1993 tot 01-01-2003


HAZENBERG L.D. ; Mw.
Advocaat bij Blauw Tekstra Uding advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 75840 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-4081680 , fax 020-6179362
hazenberg@legaleye.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hazenberg@legalscope.nl
www.legalscope.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAZENBERG K.D.
Advocaat bij Palthe Oberman advocaten ; beëdiging 2001
Weteringschans 79 , 1017 RX Amsterdam , Tel 020-3446100 , fax 020-3446111
hazenberg@paltheoberman.nl
www.paltheoberman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAZENBERG M.A.J.E. ; Mw.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Spier & Hazenberg ; Amsterdam


HAZENBERG C.B.P.
Secretaris gemeente Beverwijk [info SAL 2000]


HAZENBOS B.J.
Advocaat bij Bird & Bind ; beëdiging 2000
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538817 , fax 070-3538895
bas.hazenbos@twobirds.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]


HAZENDONK P. , geboren dec 1914
NLRM 71 80
Werkzaam Gemeentelijke Dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon Amersfoort 15 sep 1939
Werkzaam Rijksbureau Voedselvoorziening in oorlogstijd Den Haag 1 jan 1940
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 1 okt 1945
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Assen nov 1945
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen13 jun 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 13 apr 1950
Rechter rechtbank Rotterdam 13 apr 1951
Raadsheer Hof Den Haag 20 jul 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 8 nov 1979


HAZENKAMP M.A. van den ; Mw.
Advocaat bij Mars & Oostenbroek ; beëdiging 2002
Goudsbloemvallei 1 , 5237 MH Den Bosch
Tel 073-6464560 , fax 073-6464579
m.vandenhazenkamp@vereenigde.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HAZEWINKEL J. , geboren feb 1923
NLRM 71 80 87
Assistent Rijks Universiteit Groningen 1 jan 1951
Werkzaam Ministerie van Justitie 1 jul 1952
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 31 aug 1954
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 16 jun 1955
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 29 dec 1955
Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 24 mei 1956
Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Almelo 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissement Almelo 20 dec 1960
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Almelo 1 okt 1972


HDAJATTOELLAH M.J. , geboren feb 1932
NLRM 80
Advocaat en procureur Den Helder 1962
Griffier Eerste Kanton Paramaribo dec 1967
Plaatsvervanger Lid Hof van Justitie Paramaribo feb 1969
Waarnemend griffier rechtbank Zutphen 23apr 1970
Waarnemend griffier rechtbank Alkmaar nov 1970
Substituut-griffier rechtbank Alkmaar 18 feb 197


HEBLY J.M.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1982
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172641 , fax 010-2172703
jhebly@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2172698 , fax 010-2172746
j.hebly@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HECK I.M. van ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 21937 , 3001 AX Rotterdam


HECK J.J.A.M. van ; Mw.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2002
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810820
j.vanheck@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HECK C.G. van , geboren 02-11-1924
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HECK R.E.H.M. van , geboren feb 1954 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 4 feb 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 3 jun 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 4 jun 1987
NU
Zutphen parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid begeleidingscommissie De Tender te Deventer
Lid jeugdbestuur Rotary
19 aug 1997


HECK - VINK C. , geboren mei 1954 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 juli 1999


HECKE P.A. van
Advocaat bij advocatenmaatschap Wan der Wouden en Bonarius ; beëdiging 2000
Westersingel 48 , 3014 GV Rotterdam
Tel 010-4363666 , fax 010-4360718
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@woudenbonarius.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HECKE J.P.M.
Notaris te Roermond , arrondissement Roermond
Kantoor Hecke, van , Houben & Urlings ; Roermond


HECKMAN S.A. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Advocaat bij Stibbe
350 Park Avenue 28th Floor , New York N.Y.10022 , USA
Tel 001-2129724000 , fax 001 2129724929
ssmd@stibbe.nl
suzanne.heckman@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1997
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


HECKMANS F.M.J.P.
Advocaat bij Graverstraat 128 , 6466 KZ Kerkrade ; beëdiging 1967
Tel 045-5412689 , fax 045-5422835
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HEEBING T.L.G.M.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1992
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
general@derks.nl
t.heebing@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 026-3538277 , fax 026-3538292
t.heebing@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEEG M.H. ; Mw.
Advocaat bij Heeg c.s. ; beëdiging 1994
Petrus Campersingel 125 , 9713 AH Groningen
Tel 050-3121945 , fax 050-3184253
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heeg advocaten
heeg-advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEEG S.R.
Advocaat bij Heeg c.s. ; beëdiging 1969
Petrus Campersingel 125 , 9713 AH Groningen
Tel 050-3121945 , fax 050-3184253
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heeg advocaten
heeg-advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEEG W. ; Mw.
Jurist bij Bureau Voor Rechtshulp Haarlem
Postbus 450 , 2000 AL Haarlem
tel 023 5157425 , fax 023 5316468
bvrhrlem@worldonline.nl
Als Advocate werkzaam in het Arbeidsrecht
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid


HEEGDE A. ter ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons ; beëdiging 2002
Louizalaan 149 b 16 B-1050 Brussel , België
Tel 0032-25420960 , fax 0032-25420961
annemarie
terheegde@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEEK E.F.F. van ; Mw.
Rechten 1994
Advocaat ; beëdiging 1994
Advocaat bij LTO Advocatuur B.V.
Postbus 126 , 7400 AC Deventer
Advocaat bij GVK Agro advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 2024 , 7400 AC Deventer
Tel 0570-662833 , fax 0570-627425
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


HEEKS S.H.R. van ; Mw.
Advocaat bij van Heeks, Lesquillier , Sussenbach ; beëdiging 1997
Amstelboulevard 60 , 1096 HJ Amsterdam
Advocaat bij Uiterwaardenstraat 55 , 1079 BS Amsterdam
Tel 020-6705495 , fax 020-6705496
[vademecum advocatuur 2001]
Gerrit van der Veenstraat 106 , 1077 EM Amsterdam
tel 020 6705495 , fax 020 6705496Advocaat bij advocatenkantoor van Heeks
Rooseveltlaan 65 , 1079 AD Amsterdam
Tel 020-6705495 , fax 020-6705496
heekslaw@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: gezondheidsrecht, homoseksualiteit, pers-en familierecht, bouwrecht


HEEKS F. ; Mw.
Advocate Straf / Familierecht
INFO
Lid Werkgroep Vrouw en Recht Clara Wichmann Instituut
Lid van Algemeen Bestuur van het Clara Wichmann Instituut


HEEM - WAGEMAKERS D.A.T. van der , geboren september 1947 ; Mw.
arrondissement Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 september 1998


HEEMSKERK M.B.C.R.
Advocaat bij Engelsma & Korvinus ; beëdiging 1995
Advocaat bij Trijzelaar Heemskerk & Jaeger
Stadhouderskade 34 , 1071 ZD Amsterdam
Tel 020-6799421 , fax 020-6760821
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heemskerk De Vilder & van Oosten advocaten
Stadionplein 25 , 1076 CG Amsterdam
info@hvo-advocaten.nl wwwlavo-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEEMSKERK J.W.
Advocaat bij van Berge Henegouwen Welvaart & Zuketto advocaten ; beëdiging 2002
Oeverwal 2 , 6221 EN Maastricht
Tel 043-3257881 , fax 043-3261566
[vademecum advocatuur 2004]


HEEMSKERK P.
Advocaat bij Hofdijk & De Jong ; beëdiging 1996
Postbus 63463 , 2502 JL Den Haag


HEEMSKERK H.L.
Advocaat bij Le Cocci. & Partners advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 30 , 3000 AA Rotterdam
Tel 010-4760000 , fax 010-4255117
info@lecocq-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEEMSKERK J.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172613 , fax 010-2172701
jheemskerk@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ploum Lodder Princen
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406494 , fax 010-4406433
jheemskerk@plp.nl
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEEMSKERK C.M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mailamst@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HEEMSKERK P.J.B.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2002
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246153 , fax 010-4125839
pjotr.heemskerk@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEEMSKERK R.M. ; Mw.
Advocaat bij Tripels advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1960 , 6201 BZ Maastricht
Tel 043-3260606 , fax 043-3252255
r.heemskerk@tripels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Berge Henegouwen Welvaart & Zuketto advocaten
Oeveraval 2 , 6221 EN Maastricht
Tel 043-3257881 , fax 043-3261566
[vademecum advocatuur 2004]


HEEMSKERK R.
Advocaat bij Hofdijk & De Jong ; beëdiging 1996
Postbus 63463 , 2502 JL Den Haag
Tel 070-3469592 , fax 070-3643734
[vademecum advocatuur 2001]
Laan van Meerdervoort 180 , 2517 BH Den Haag
heemskerk@hofdijkendejong.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEEMSKERK P.F.C. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1997
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153773 , fax 070-5153108
pfc.heemskerk@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEEMSKERK W.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1992
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153914 , fax 070-5153114
w.heemskerk@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de redactie van het advocatenblad (info november 2000)


HEEMSKERK J.A.J.
Advocaat bij Lutjens Advocatuur B.V. ; beëdiging 2000
Postbus 2271 , 1180 EG Amstelveen
Tel 020-4313900 , fax 020-4313897
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HEEMSKERK J. ; Dr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Buitengewoon Lid Tariefcommissie Amsterdam 4 sep 1990


HEEMSKERK W.H. , geboren jan 1935 ; Prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoogleraar V.U. te Amsterdam
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 28 mrt 1990
NU Den Haag Hoge Raad Raadsheer - Hoge Raad der Nederlanden Civiele Kamer (info sep 2000)
TEVENS
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Lid
Lid van de Staatscommissie voor de Nederlandse burgerlijke wetgeving, subcommissie burgerlijke rechtsvordering (1978) ; na opheffing van de Staatscommissie Lid van de Adviescommissie burgerlijke
rechtsvordering (1988)
Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging (1993)
[1 juli 2001]
Lid van de Commissie Burgerlijk Procesrecht. De huidige Adviescommissie voor Burgerlijk Procesrecht is ingesteld bij besluit van 24 september 1997 (Stcrt 1998, 51). De commissie heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het burgerlijk procesrecht.
INFO
In een publicatie van NJB 22 augustus 1997 werd vermeld dat Raadsheer Heemskerk in de zaak
"Statenbank NV versus Willem Fiet ( 7 april 1995) uitspraak deed waarna zijn zoon als
cassatieadvocaat in die zaak de winnende partij kon feliciteren. Vader als Raadsheer tegenover zoon als
cassatie-advocaat ; is dat nou wel zo gezond ? In ieder geval draagt dat bij aan ernstige bedenkingen ten
aanzien van de integriteit van de Raadsheer Heemskerk
INFO2
Hij heeft Mw. M.C.M. de Kroon als gerechtsauditeur van de Hoge Raad meegemaakt van februari 1990 tot in 1991, maar ten onrechte verschoonde hij zich niet toen hij als Raadsheer in een kamer in
cassatie moest oordelen over een boedelscheiding van dezelfde gerechtsauditeur.Een klacht in "Straatsburg" over o.m. dat punt is afgeketst. Een klacht ter zake ingediend bij de Procureur-Generaal
en de President van de Hoge Raad weigert men in behandeling te nemen
Werd om herhaling van het voorgaande bij brief d.d. 4 oktober 1998 aan de President van de Hoge Raad
gewraakt. de Hoge Raad probeert (december 1998) onder deze wraking uit te komen door een buitenwettelijke nieuwe eis te stellen dat een wraking alleen kan worden ingediend met de
handtekening van een advocaat bij de Hoge Raad en daarom de wraker niet-ontvankelijk te verklaren
Als zelfs raadsheren van de Hoge Raad zich niet meer verplicht voelen zich conform de wet (zie Rv
artikel 29-34) te verschonen in een zaak waarbij zij één der partijen als persoon kennen, waar blijven
we dan? Schande.
INFO3
Mede-auteur van het leerboek Hugenholtz / Heemskerk: "Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht"
NB
Wanneer was hij waar Prof. Niet vermeld in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001.


HEEMSKERK F. , geboren jul 1939
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage van 02-05-1994
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor E.E.Minkjan ; beëdiging 1986
Algemeen Secretaris Nederlandse Orde van advocaten Den Haag
Advocaat bij Nederlandse Orde van advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 30851 , 2500 GW Den Haag
Tel 070 3353511 , fax 070 3353532
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Commissaris NBBS Reizen B.V. te Leiden
Voorzitter Stichting Akademische Reizen te Rotterdam
Stichting Leerstoel Advocatuur te Den Haag
Stichting Strafrechtpraktijk te Den Haag
Bestuurslid Stichting Internationale Informatie en Communicatie te Leiden
Lid van de Commissie Buitenland van de NOvA
TEVENS [sep 2000]
Vice-president Raad van Comm. NBBS Reizen B.V.
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Stichting Strafrechtpraktijk te 's-Gravenhage van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Internationale Informatie en Communicatie te 's-Gravenhage van 01-01-2002
INFO
Woonplaats Bussum
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


HEEMSKERK E.N. , geboren jul 1933 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 9 dec 1993
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leeuwarden ; kantoor Heemskerk c.s. advocaten ; beëdiging 1963 of 1959
Pelikaanstraat 30 , 8916 AE Leeuwarden
TEVENS [september 2003]
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Nieuw Wonen Fri ? tot 01-07-2000
TEVENS [september 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl


HEEMSKERK H.B. , geboren mei 1937
NLRM 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 jul 1982


HEEMSKERK H.P.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Heemskerk & Feijen ; Den Haag


HEEMSTRA H.F.R. van
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460119 , fax 020-5460731
hugo.vanheemstra@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEEMSTRA A.R. van , geboren 1946 ; Baron
Lid Executive Committee of the board Unilever N.V.
Lid Raad van Bestuur Unilever N.V.
De heer A.R. Wan Heemstra trad in 1970 in dienst bij Unilever. Voorheen was hij werkzaam als Voorzitter van Langnese-Iglo G.m.b.H.. In 1996 werd de heer van Heemstra benoemd tot business group president Zuidoost-Azië en Austraalazië. Tevens was hij business group president executive council Unilever N.V..


HEEMSTRA J.A.
NLRM 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 8 feb 1972


HEENEMAN D.A. , geboren feb 1928
NLRM 87
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 9 mei 1985


HEENEMAN-VAN DIJK M.E. ; Mw.
Rechten 1988
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


HEENK K.H.A. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1992
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
karian.heenk@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Rechter Rechtbank Zutphen van 01-02-2003
NU Zutphen Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer?.


HEER - SCHOTMAN Zie SCHOTMAN G.H. de ; Mw.


HEER G.C. de ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1995
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1995 en 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460151 , fax 020-5460817
gerda.deheer@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEER - SCHOLMAN G.H. de ; Mw.
Advocaat bij De Mulzegger advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1008 , 6501 BA Nijmegen
Tel 024-3225370 , fax 024-3240678
advocaten@dmz.nl
www.dmz.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEER J.M. de
Advocaat bij De Bok Roijers Gasseling ; beëdiging 1997
Postbus 21548 , 3001 AM Rotterdam
Tel 010-2822999 , fax 010-2822990
deheer@brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEER Y.H. de , geboren 14-10-1945
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HEER J. de
NLRM 71 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 16 jan 1969


HEER G.H. , geboren mrt 1969 ; Mw. Drs.
NLRM 98 Check
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1998
TEVENS [september 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl


HEERDE A.J.J.H. van
Advocaat bij Wester advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1046 , 1810 KA Alkmaar
Tel 072-5280036 , fax 072-5280080
vanheerde@westeradvocaten.nl
www.westeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEERDE B.C.J. van ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loetf ; beëdiging 2001
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEERDT B.J.Th. ter
Advocaat bij Dirkzwager / De Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026- 3510793
terheerdt@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gemeente Arnhem
Postbus 5465 , 6802 EL Arnhem
Tel 026-3774813 , fax 026-3774830
bart.jan.ter.heerdt@arnhem.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEERE A.H.Chr.
Advocaat bij Sandberg c.s. ; beëdiging 1997
Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
mail@sandberg-cs.nl
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
arjen.heere@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ploum Lodder Princen
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406440 , fax 010-4364400
aheere@plp.nl
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEERE G.C. ; Mw.
Advocaat bij Lovells ; beëdiging 2001
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533783
gaby.heere@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEERE T.G.M.
Burgemeester CDA gemeente Zeevang [info SAL 2000]


HEERE M. ; Mw.
Rechten 1984
Lerares
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


HEEREBOUT J.H.
Advocaat bij Galama advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 45 , 3755 ZG Eemnes
Tel 035-5318880 , fax 035-531E602
heerebout@advocaat.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schellen advocaten ; beëdiging 1999 en 2003
Postbus 688 , 3430 AR Nieuwegein
Tel 030-6052064 , fax 030-6052039
[vademecum advocatuur 2004]


HEEREGRAVE C.A.M. , geboren sep 1946 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Gemeentelijke Sociale Diensten te Zutphen 1 nov 1969
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem17 mei 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem22 feb 1980
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem2 sep 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 30 jul 1982
Kantonrechter Deventer 14 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 14 feb 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem28 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 7 feb 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 13 mei 1987
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 25 feb 1994
Vice-president Rechtbank Zwolle van 01-01-2002
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Athletiekvereniging AV de Veluwe te Apeldoorn
Voorzitter Stichting Kunststof Atletiekbaan Apeldoorn
Voorzitter bezwarencommissie Delta te Zutphen
TEVENS [september 2003]
Lid commissie bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Son en Breugel van 01-01-2002


HEEREMA R.
Advocaat bij van der Spoel Heerema, de Jong advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 211 , 3500 AE Utrecht
Tel 030-2380799 , fax 030-2341197
advoc@bigfoot.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexon Belastingadviseurs & advocaten
Postbus 655 , 3700 AR Zeist
Tel 030-6981050 , fax 030-6981052
info@lexonlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEEREN R.R.
Advocaat bij Postbus 297 , 2230 AG Rijnsburg ; beëdiging 1986


HEEREN M. van
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1996
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Advocaat bij Rassets Jacobs & Spiegel advocaten
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
heeren@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEEREN J.A.
Advocaat bij Stichting Mentrum ; beëdiging 2000
Postbus 75848 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-5494841 , fax 020-5494847
hans.heeren@mentrum.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Smeets advocaten
Frans Halsplein 4 , 2021 DL Haarlem
Tel 023-5274774 , fax 023-5277284
heeren@smeets-advo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEEREN S.M.J.
Advocaat bij Rijppaert & Peeters ; beëdiging 2001
Postbus 4068 , 4900 CB Oosterhout
Tel 0162-453811 , fax 0162-426514
heeren@rijppaert-peeters.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEEREN P.P.M. ; Mw.
Advocaat bij van den Heuvel advocatenkantoor ; beëdiging 2003
Postbus 1015 , 4700 BA Roosendaal
Tel 0165-556000 , fax 0165-555992
pheeren@vdheuvel-advocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEEREN R.P. ; Drs.
De Ruijter de Wildt & De Vroom advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 297 , 2230 AG Rijnsburg
Tel 071-4029311 , fax 071-4030779
r.heeren@deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2001]Advocaat bij De Ruijter De Wildt & De Vroom
Postbus 65 , 2200 AB Noordwijk
Tel 071-4029311 , fax 071-4030779
r.heeren@deruijterdewildt.nl
www.deruijterewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Vennoot/advocaat
E-Mail: ruijterr@xs4all.nl
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


HEERES J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 sep 1979
Ontslag
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Schut & Grosheide ; beëdiging 1966


HEERESMA M.H.
Advocaat bij van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1992
Postbus 5010 , 3008 AA Rotterdam


HEERESMA M.H.
Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beëdiging 2000
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
m.heeresma@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kupperman van der Wiel advocaten ; beëdiging 1992 en 2000
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEERIK Y.M.G. van den ; Mw.
Advocaat bij van den Heerik c.s ; beëdiging 1979
Postbus 431 , 3640 AK Mijdrecht
Advocaat bij van den Heerik- advocatenkantoor
Croonstadtlaan 4 f/g , Postbus 1078 , 3640 BB Mijdrecht
Tel 020-6919331 , fax 020-6969126
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van den Heerik- advocatenkantoor
Tel 0297-242475 , fax 0297-274394
[vademecum advocatuur 2004]


HEERING J.N. ; Mw.
Advocaat bij van Rossem advocaten ; beëdiging 2003
Herengracht 444 , 1017 BZ Amsterdam
Tel 020-4287324 , fax 020-4274597
heeringa@vanrossem.nl
www.vanrossem.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEERING J.P.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1995
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
heering@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEERING H.C. , geboren aug 1926
NLRM 80 87
Ambtenaar provinciale griffie Utrecht 1952
Ambtenaar gemeentesecretarie Emmen 1956
Loco-gemeentesecretarie Assen 1960
Gemeentesecretarie Hoogezand-Sappemeer 1966
Lid Gedeputeerde Staten Groningen 1974
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 okt 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Assen 8 okt 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Assen 22 aug 1986


HEERING A.D.G.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Loeff Claeys Verbeke ; Amsterdam, Rotterdam


HEERING MOORMAN C.P. ; Mw.
Rechten 1933
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


HEERINGA M.A. ; Mw.
Advocaat bij Höeker Rueb & Doeleman advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 746554 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-0719710
heeringa@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HEERINGA J.R.
Advocaat bij Allen & Ove ; beëdiging 2003
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741274 , fax 020-b741056
jonathan.heeringa@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEERINGA G.
Secretaris gemeente Domgeradeel [info SAL 2000]


HEERINK J.B.M.
Advocaat bij Sterreschansweg 22 , 6522 GP Nijmegen ; beëdiging 1981
Advocaat bij Hanssen Herensen & Heerink
Sterreschansweg 22 , 6522 CP Nijmegen
Tel 024-3002877 , fax 024-3004100
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HEERKENS B.G.M.
Advocaat bij van den Boomen advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 193 , 5580 AD Aalst-Waalre
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
heerkr@boomen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
rheerkens@boomen.nl
www.boomen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEERKENS THIJSSEN C.E.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Heerkens Thijssen advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 53146 , 1007 RC Amsterdam
Tel 020-07362211 , fax 020-6735003
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6736211 , fax 020-6736063
[vademecum advocatuur 2004]


HEERKENS M.P. ; Mw.
Wethouder PvdA gemeente Breda [info SAL 2000]


HEERMA van VOSS M.J.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1994
Postbus 2720 , 1000 GS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
menno.heerma.van.voss@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Tel 020-5517821 , fax 020-6267949
menno.heerma.van.voss@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEERMA van VOSS G.J.J. ; Prof.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Hoogleraar Sociaal recht
tel 071 5277636
g.j.j.heerma@law.leidenuniv.nl


HEERTJE A. ; Prof. Dr.
Amsterdam Universiteit van A'dam
Hoogleraar Staathuishoudkunde
Laegieskampweg 17 (1412 ER) Naarden


HEERWAARDEN M. van ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119372 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford diance LLP
meinske.vanheerwaarden@cliffordchance.com
www.ciiffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEERZE J.F. , geboren apr 1950
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 27 aug 1990
Ontslag datum X
NU ?
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Hengelo ; kantoor Damsté/Spoor, Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1979
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Tel 074 2488888 , fax 074 2488800
damste@damste.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Deken van de Orde van advocaten te Almelo (info sep 2000)
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Tel 074-2488888 , fax 074-2488899
heerze@damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter Stichting Oald Hengelo ?
Voorzitter Stichting Kunstcentrum Hengelo O
Lid Klachtencommissie woningbouwer HBV.Ons belang
TEVENS [september 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl


HEES E.H.Y. van


HEES R.B.F.
Advocaat bij Hees & Hes advocaten ; beëdiging 1978
Plantsoen 41 , 2311 KH Leiden


HEES J.J van ; Prof.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 ; beëdiging 1990 en 1996
1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771024 , fax 020-5771737
jako.vanhees@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
Tel 020-577771 , fax 020-5771775
jjvanhees@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HEES F.G. van
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1983
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5466013 , fax 020-6429013
nlhees02@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5466013 , fax 020-5492181
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEES M.G. ; Mw.
Advocaat bij Tuin & Warvink advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 282 , 8250 AG Dronten
Tel 0321-315416 , fax 0321-380641
info.dronten@twadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEES J.P. van
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
joost.vanhees@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEES - van WALRAVEN M. , geboren sep 1959 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 okt 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 24 feb 1992
Kantonrechter Hilversum 6 januari 2000
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 januari 2000
Vice-president Rechtbank Amsterdam van 25-02-2000
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [september 2003]
Secretaris Stichting Jachthaven Muiden te Muiden van 01-01-1998
Voorzitter Reclame code commissie Stichting Reclame code te Amsterdam van 01-01-2001
Lid Beroepenveldcommissie Hogere Juridische Opleiding UHA te Amsterdam van 01-01-2001


HEES A. van , geboren jul 1959 ; Dhr. Dr.
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 sep 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 6 feb 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden van 06-02-1992
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1989
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Tel 020 5460111 , fax 020 5460792
toni.vanhees@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1982 en 1989
toni.vanhees@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Onderzoekcentrum Onderneming en Recht te Nijmegen van 01-01-1997
Bestuurslid Stichting ter bevordering van Rechtsgeleerd onderzoek te Nijmegen van 01-01-2001
Redacteur tijdschrift Insolventierecht van 01-01-2000


HEES C.J.M. van , geboren aug 1914
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Zevenbergen 13 mrt 1947
Griffier kantongerecht Zevenbergen 15 apr 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger kantongerecht Bergen op Zoom 14 nov 1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 30 sep 1952
Griffier kantongerecht Breda 10 nov 1954
Opdracht werkzaam griffier kantongerecht Bergen op Zoom 11 jan 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 17 aug 1961
Griffier kantongerecht Zevenbergen 6 jul 1962
Kantonrechter Terneuzen 1 feb 1965
Opdracht kantonrechter werkzaam Oostburg Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg en Zierikzee 6 sep 1965


HEES A.E. van ; Mw.
Rechten 1989
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 15-01-2002
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1990
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Advocaat bij Mouwen & van Empel advocaten
Postbus 4678 , 4803 ER Breda
Tel 076-5202202 , fax 076-5202322
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer vermeld in [vademecum advocatuur 2003]
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Verenigde Vrienden van het Chassétheater te Breda van 01-01-2001
Redactielid Literaire maandagagenda Letteren van 01-01-1998 tot 01-05-2002
Secretaris Kerkvoogdij Ned. Hervormde Gemeente Ginneken Breda e.o. te Breda van 01-01-1997 tot 01-01-2003
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer?
En wat is dan nu haar hoofdfunctie?


HEESAKKERS - KAMERBEEK W.G. , geboren jan 1947 ; Mw. Drs.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 jan 1990
NU Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur (info sep 2000)
Check
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Na 13 jaar nog steeds gerechtsauditeur?
TEVENS [september 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl


HEESEN W.J. van
Notaris te Nieuwegein, arrondissement Utrecht
Postbus 1531 3430 BM Nieuwegein


HEESEWIJK H.G.J.C.M. ; Drs.
Notaris te Oisterwijk , arrondissement Breda
Postbus 297 , 5060 AG Oisterwijk


HEESMANS M.M.M. ; Mw.
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
mheesmans@houbenadvocaten.nl
www.houbenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEESSELS M.C.J. , geboren mei 1956 te Deventer ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch stafmedewerker bij de GIBO Groep (Accountantskantoor voornamelijk in de agrarische sector) te Arnhem ; gefuseerd met de ACCON
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 13 feb 1993
Rechter rechtbank Zutphen 1 sep 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 10 okt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 10 okt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 10 okt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 10 okt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 10 okt 1994
Vice-president Rechtbank Zutphen van 01-05-2003
NU Zutphen Rechtbank Vice-President
TEVENS
Begonnen juridisch Medewerker GIBO-Groep
Lid medezeggenschapsraad Het Forum (onderwijsinstelling) te Warnsveld
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave rechtbank Zutphen
Lid Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Het Forum te Wamsveld
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HEEST W. van
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1992
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
wouter.vanheest@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEESTERBEEK N.A.P ; Mw.
Advocaat bij Bouman & van Oosterhout ; beëdiging 1999
Heistraat 171 , 5701 HM Helmond
Tel 0492-527080 , fax 0492-527745
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boeman cs advocaten
Noordende 28 , 5701 SR Helmond
Tel 0492-527080 , fax 0492-527745
boumancs advocatenbv@hotmail.com
www.bouwmancs advocatenbv.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEESWIJK Zie van HILTEN - van HEESWIJK C.G.J.M. van , geboren mrt 1954 ; Mw.


HEESWIJK V.J.A.J.C. van
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Trenité van Doorne ; Den Haag.Amsterdam, Rijswijk, Rotterdam


HEETEN D. den
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3605808
denheeten@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen
Tel 024-3813126 , fax 024-3605848
denheeten@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEETMAN S.M. ; Mw.
Rechten 1991
BedrijfsJurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


HEEVEL G.J. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-10-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd juridische zaken Stichting ter Exploitatie Naburige Rechten
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HEEZEMANS C.E.A.
Advocaat bij Rijk & Muurmans advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 1369 , 5602 BJ Eindhoven
Tel 040-2410046 , fax 040-2423008
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Muurmans & van der Meeren advocaten
Postbus 468 , 5600 AL Eindhoven
Tel 040-2410046 , fax 040-2423008
maea.muurmans@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEEZEN - VENEMA K. ; Mw.
Advocaat bij Den Hollander advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 206 , 3220 AE Hellevoetsluis
Tel 0181-313444 , fax 0181-322556
advocaten.hs@denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Doen
Beijenszlaan 62 , 3176 XA Poortugaal
Tel 010-5016069 , fax 010-5018021
[vademecum advocatuur 2004]


HEEZEN - DE JONG A.N. ; Mw.
Rechten 1993
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


HEEZIUS A.E. ; Mw.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2001
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857669 , fax 020-5727669
email@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEFFELS M.
Advocaat bij Steinhauser Hoogenraad advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 75140 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-3013030 , fax 020- 3013040
mail@steinhoog.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HEFFEN R.D. van , geboren okt 1960
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 okt 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 okt 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 14 jan 1998
NU
Alkmaar Officier van Justitie


HEFTING J. , Tineke ; Mw.
Rechten 1945
Wetenschappelijk Medewerker Sociologisch Instituut Rijks Universiteit Utrecht
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Utrecht.


HEGEMAN M.I.J. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond van 01-09-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Roermond van 01-09-2002
NU Roermond Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Roermond Rechtbank Gerechtsauditeur
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van Asperen advocaten ; beëdiging 1979
Hondstraat 4 , 6211 HX Maastricht
Postbus 11 , 6200 AA Maastricht
Tel 043-3257171 , fax 043-3257100
van.asperen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
maastricht@vanasperenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2003]
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Vreemd. Staat in Vademecum Advocatuur 2003 nog steeds vermeld als advocate, maar is in Roermond bij de rechtbank al in 2002 begonnen als gerechtsauditeur?
Rechtspraak.nl levert geen uitsluitsel.
Check


HEGGE W.Th.G.
Advocaat bij Schakenraad advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 2354 , 5000 CJ Eindhoven
Tel 040-2447608 , fax 040-2448875
w.hegge@schakenraad.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schakenraad.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEHEMANN M.H. ; Mw.
Advocaat bij De Ruijter de Wildt & De Vroom ; beëdiging 2001
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden
Tel 071-5124445 , fax 071-5123609
m.hehemann@deruijterdewildt.nl
www.derui j terdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEHEMANN F.J. , geboren apr 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ministerie van Financiën
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 dec 1985
Raadsheer Hof Den Haag 28 jul 1986
Vice-President Hof Den Haag 1 jan 1997
Coördinerend vice-president Hof Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage van 01-02-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Stichting patiëntenvertrouwenspersonen in geestelijke gezondheidszorg te
Utrecht
Voorzitter Klachtencommissie Trimbos Stichting
Voorzitter Klachtencommissie Trimbos Projecten
Voorzitter Klachtencommissie Trimbos Fonds
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter klachtencommissie Stichting Patiëntenvertrouwenspe te Utrecht
@OPM
Ja, klungelig: op rechtspraak.nl staat echt patiëntenvertrouwenspe (zal wel persoon zijn}
@OPM
De verandering van vice-president naar raadsheer-plaatsvervanger suggereert dat hij inmiddels een andere baan heeft, maar die wordt dan - ten onrechte - niet vermeld op rechtspraak.nl


HEHENKAMP G.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 2001
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
g.hehenkamp@kneppelhout.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIDA H.S.
Advocaat bij Akzo Nobel Coatings ; beëdiging 1989 en 2002
Postbus 3 , 2170 BA Sassenheim
Tel 071-3082418 , fax 071-3082625
harald.heida@akzonobel.com
www.akzonobel.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEIDA G.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Oud-hoogleraar


HEIDA H.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor
constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Plaatsvervangend Lid (VW)


HEIDA G. , geboren nov 1928 ; Prof.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Landbouwschap, II. secretaris 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 1 apr 1969
Kantonrechter Winschoten 7 mrt 1973
Kantonrechter Beetsterzwaag 24 jul 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 24 jul 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden en Sneek 18 feb 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 4 jan 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 26 okt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 2 dec 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 dec 1987
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger/kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Oud-hoogleraar, Nijmegen
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter Grondkamer Friesland
Voorzitter KC Gezondheidszorg Friesland
Adviseur AVM
19 dec 1996


HEIDANUS N.A.
Advocaat bij van Dijk advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 891 , 9700 AW Groningen
Advocaat bij Wijnberg advocaten
Postbus 203 , 9700 AG Groningen
Tel 050-3121820 , fax 050-3122141
heidanus@wijnbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 263 , 9700 AG Groningen
Tel 050-5995700 , fax 050-5995 709
heidanus@wijnbergadvocaten.nl
www.wijnbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIDE - BRINK G.L. van der ; Mw.
Advocaat bij Bauer & Boonstra advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 2565 , 8901 AB Leeuwarden
Tel 058-2131070 , fax 058-2169846
bauer.boonstra@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIDE H. van der ; Mw.
Advocaat bij VOS/ABB ; beëdiging 1990 en 2003
Postbus 162 , 3440 AD Woerden
Tel 0348-405200 , fax 0348-405205
www.vosabb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIDE H.K. van der
Advocaat bij Rijssensestraat 253 , 7441 AE Nijverdal ; beëdiging 1977
Tel 0548-017388 , fax 0548-517305
h.van.der.heide@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HEIDE - den BOEF M. van der , Marianne ; Mw.
Communicatie Manager Stichting Uniforme Artikelcodering Amsterdam (ZO)
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Marketing & Communicatie


HEIDE A.E.B. ter ; Mw. Drs.
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden van 01-08-2001
NU Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
aheide@houthoff.nl
Niet vermeld in Vademecum Advocatuur 203]
TEVENS [september 2003]
Gastdocent burgerlijk procesrecht beroepsopleiding NOvA van 01-04-2001
Medewerker RvdW, NJ Kluwer van 01-04-2001
Docent inleiding recht NIVRA-Nijenrode van 01-04-2001 tot 31-12-2001
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer? Rechtspraak.nl geeft geen uitsluitsel.
Opheldering is gewenst.


HEIDE R.M.R. van der , geboren 18-02-1931
NLRM 87 88/89 90 91 29 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 dec 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 jul 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Rechter rechtbank Den Haag 11 aug 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht1 apr 1994
NU Check
Den Haag rechter
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 1x per maand strafkamer
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting de Kantelberg en het PSC
Plaatsvervangend Voorzitter commissie bezwaarschriften Ministerie van Economische Zaken
Plaatsvervangend Voorzitter Steinmetz Stichting Gezinsvervangende huizen vereniging van metyl gehandicapten in Den Haag/Zoetermeer
Plaatsvervangend Lid centrale Raad van Beroep (4xper jaar)
nov 94
TEVENS [september 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HEIDE S. ter
Notaris te Oldeberkoop , gem Ooststellingwerf , arrondissement Leeuwarden
Postbus 7 , 8420 AA Oldeberkoop


HEIDEMA E.
Advocaat bij Visser Quispel Heidema ; beëdiging 2003
Postbus 1121 , 3260 AC Oud-Beijerland
Tel 0186-614477 , fax 0186-610666
eheidema@visserenquispel.com
www.vgh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIDEMAN T.R.
Advocaat bij De Brauw Blackstone westbroek ; beëdiging 1998
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285549 , fax 070-1280449
trheideman@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HEIDEMAN J.M.A.
Notaris te Olst , arrondissement Zwolle
Postbus 14 , 8120 AA Olst


HEIDEN S.A. van der ; Mw.
Advocaat bij van der Heiden advocatenkantoor ; beëdiging 1985
Telefoonweg 193 , 6711 NB Ede
Advocaat bij van Schie advocaten
Postbus 1017 , 6501 BA Nijmegen
Tel 024-3238844 , fax 024-3605430
vanschieadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 195 , 6700 AD Wageningen
Tel 0317-450121 , fax 0317-424512
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: pers.- en familierecht, arbeid


HEIDEN E.P. , geboren 1939
Concerndirecteur Juridische Zaken DSM N.V.
Lid Bestuur Stichting Grotius Academie
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Grontmij
Lid Raad van Toezicht Bisschoppelijk Centrum Rolduc
Commissaris NBM-Amstelland N.V.
De heer Heiden heeft diverse (secretariaats)functies vervuld bij Philips. Daarnaast was hij Voorzitter van de Golf & Countryclub Hoenshuis te Voerendaal en Voorzitter van het bestuur van de Stichting Preferente aandelen Sphinx.
DSM Directeur Juridische Zaken (jaarverslag DSM 1998)


HEIDEN A.J.J. van der
Juristen Associatie Nederland
Bothastraat 47 , 1782 EJ Den Helder
Postbus 776 , 1780 AT Den Helder
Advocaat bij Postbus 776 , 1780 AT Den Helder ; beëdiging 2000
Tel 0223-616509 , fax 0223-620531
vdheiden@multiweb.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


HEIDEN W.C.A. van der
Notaris te Streefkerk , gem. Liesveld , arrondissement Dordrecht
Postbus 2 , 2959 ZG Streefkerk


HEIDEVELD A.J.W. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Zwolle ; beëdiging 2002
Postbus 1278 , 8001 BG Zwolle
Tel 038-4255999 , fax 038-4255975
a.heideveld@zwolle.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIDINGA P. ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 1 aug 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 1 aug 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 28 jun 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 24-02-2003
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 01-06-2004
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem ; kantoor Pot Jonker Hoogendoorn ; beëdiging 1966
Advocaat bij Pot Jonker advocaten
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023 5530230 , fax 023 5530260
p.heidinga@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem
TEVENS [september 2003] [september 2004]
Vast lid Hof van Discipline
Bestuurslid Rabobank Heemskerk U.A.
Lid CAR-commissie
@OPM
Wat is CAR? Misschien een autoclub?
@OPM
september 2004 staat op rechtspraak.nl wel vermeld advocaat te Haarlem, maar niet van welk kantoor.
en ook geen begin- en einddatum van zijn bijbanen.


HEIDSTRA E.A.M. ; Mw.
Advocaat bij van der Nat Litigation ; beëdiging 1998
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
heidstra@randernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kennedy van der Laan
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506666 , fax 020-5506777
E.A.M.Heidstra@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJ P.G.J. de , geboren nov 1959 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 mrt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 mrt 1990
Rechter rechtbank Den Haag 4 apr 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 22 mrt 1996
Vice-President rechtbank Dordrecht 1 september 1999
NU Dordrecht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Bijbanen geen
okt 1997
TEVENS [september 2003]
Lid Redactieraad Rechtspraak.nl van 01-01-1999
Voorzitter Beheergroep Berichten en Overzichten Bureau WSNP van 01-01-2001
Gastdocent OSR te Utrecht van 01-01-2001
Voorzitter werkgroep rekenmethode . van 01-07-2000


HEIJ A. ; Prof.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 jul 1988


HEIJBROEK - LEENDERTZ Zie LEENDERTZ , E. , Emy E. , Emy


HEIJBROEK - De CLERQ W. ; Mw.
Jurist/Directeur Integraal Kankercentrum Amsterdam / Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


HEIJBROEK E.W. , geboren jan 1949 ; Mw.
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 okt 1987
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van Emstede & Heijbroek ; beëdiging 1973
Postbus 293 , 5300 AG Zaltbommel/Tiel
Tel 0418-513712 , fax 0418-513680
emhe@introweb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
emhe@introweb.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Orde van advocaten te Arnhem ; rechtshulp en asiel (info sep 2000)
TEVENS
In Arnhem: Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten


HEIJDE I.H.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Universitair Medisch Centrum Utrecht Raad van Bestuur D01.343 ; beëdiging 1999
Postbus 85500 , 3508 GA Utrecht
Tel 030-2507479 , fax 030-2505400
i.h.m.vanderheijde@rvb.azu.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HEIJDEN J.D. van der
Advocaat bij Termos advocaten ; beëdiging 1990
Advocaat bij Termos van der Heijden advocaten
Postbus 1050 , 1200 BB Hilversum
Tel 035-6215854 , fax 035-6288989
termos.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJDEN E.H.J. van der
Advocaat bij Pfeil, Heuts, Houtakkers & van der Reijden ; beëdiging 1982
Advocaat bij Pfeil & Heuts advocaten
Postbus 865 , 6200 AW Maastricht
Tel 043-3506100 , fax 043-3506109
[vademecum advocatuur 2001]
mr.e.vanderheijden@pfeil-heuts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJDEN A.
Advocaat bij Heijder advocaten ; beëdiging 1978
Banstraat 34 , 1071 KA Amsterdam
Tel 020-6717554 , fax 020-6733381
[vademecum advocatuur 2001]


HEIJDEN S.A. van der ; Mw.
Advocaat Engelen en v/d Heiden advocaten, van Wageningen
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


HEIJDEN Ph.W. van der
Advocaat bij Pot & van der Heijden ; beëdiging 1986
Oranjestraat 4 , 2514 JB Den Haag
heijden@ibm.net
Advocaat bij Laan Copes van Cattenburch 52 , 2585 GB Den Haag
Tel 070-3226833 , fax 070-3561126
[vademecum advocatuur 2001]
ph.vanderheijden@heijden-jong.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJDEN J.H.M.G. van der
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1980
Postbus 2118 , 4800 CC Breda
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5303041 , fax 076-5602035
jovanderheijden@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJDEN E.M. van der
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313459 , fax 020-4313302
edward.vanderheijden@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJDEN F. van der ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772711
f.van.der.heijden@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJDEN C.M. van der
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
nlheij2@ey.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HEIJDEN T. van der
Advocaat bij van Dongen De Deken Drok van der Heijden ; beëdiging 1989
Postbus 2919 , 2601 CX Delft
Tel 015-2142640 , fax 015-2140906
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Dongen De Deken & van der Heijden advocaten
advocaten-ddh@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Lid maatschap
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


HEIJDEN P.F. van der , Paul , geboren sep 1949 ; Dhr. Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 31 okt 1984
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jan 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 sep 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 4 apr 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 07-10-1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-07-2001
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Arbeidsrecht en Sociaal Verzekeringsrecht
Hoogleraar Arbeidsrecht
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der Koninklijke Hofhouding , Plaatsvervangend lid
Directeur Hugo Sinzheimer Instituut voor onderzoek van arbeid en recht Universiteit Amsterdam
President Commissaris Hydro-Agri Rotterdam BV
Lid Raad van Commissarissen ING Groep NV
Lid Raad van Commissarissen Isover BV
Lid Raad van Toezicht Nederlands Kanker Instituut/Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Lid Raad van Toezicht Oogziekenhuis Rotterdam
Hoofdredacteur ArbeidsRecht Maandblad voor de praktijk
RedactieLid Jurisprudentie Arbeidsrecht JAR
RedactieLid Nederlands Juristenblad
Prorector van de senaat van de UvA
TEVENS [sep 2000]
Lid Bestuur Stichting Koningin Wilhelmina Fonds
Directeur Hugo Sinzheimer Instituut ond. arbeid & recht Universiteit van Amsterdam
Voorzitter St. v/d Raad Samenw. Bouwb. B.V. (Metabouw)
Voorzitter Bestuur Nederlands Participatie Instituut
Lid Raad van Toezicht Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut
Voorzitter Raad van Comm. Hydro Agri Rotterdam B.V
Commissaris Flexovit International N.V
Commissaris ING Groep N.V
Commissaris Isover B.V
Commissaris Nederlandse Radiateuren Fabriek B.V
Commissaris N.V. NUON
Commissaris Pink Roccade N.V
Commissaris Smit Internationale N.V
Voorzitter Advies- en Arbitragecie. v. Locale Overheden
Plaatsvervangend Lid Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst
Plaatsvervangend Lid Raad van Beroep Personeel der Kon. Hofhouding
Voorzitter Commissie Fusieaangelegenheden Sociaal-Economische Raad (SER)
Lid Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
Plaatsvervangend Lid Sociaal-Economische Raad (SER)
Prof. P.F. van der Heijden was voorheen onder meer rechter te Amsterdam, buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens was hij Lid van de raad van toezicht van Het Oogziekenhuis Rotterdam
TEVENS [september 2003]
Hoogleraar arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam te Amsterdam
Hoogleraar-directeur Hugo Sinzheimer Instituut voor onderzoek van arbeid te Amsterdam
President-commissaris Hydro-Agri Rotterdam BV
Lid Raad van Commissarissen ING-Groep NV
Lid Raad van Commissarissen Isover BV
Lid Raad van Toezicht Nederlands Kanker Instituut/Anton van Leeuwenhoeck
Lid Raad van Toezicht Oogziekenhuis Rotterdam te Rotterdam
INFO
Auteur van "Het Recht in de Ramsj" , ISBN 90 5018 437 5. Stelt daarin het bestuurlijk opportunisme
aan de kaak en de uitholling van de rechtsbescherming inzale bestuursrecht.
September 2003 vermeldt rechtspraak.nl niet de functie Plaatsvervangend Lid Raad van Beroep Personeel der Kon. Hofhouding.
INFO
Privé adres: Vondelstraat 146 , 1054 GT Amsterdam , Tel. 020 6850043


HEIJDEN M.G.A. van der ; Mw.
Rechten 1972
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


HEIJDER A. , geboren apr 1934 ; Prof.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoogleraar Gemeente Universiteit Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 jul 1968
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 2 okt 1980
Procureur-generaal ressortsparket Den Haag 19 feb 1992
Buitengewoon verlof ressortsparket Den Haag 1 aug 1992
NU Pensioen?
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Heijder advocaten ; beëdiging 1978
Banstraat 34 , 1071 KA Amsterdam
Advocaat bij Heijder advocaten ; beëdiging 1975 en 1978
Tel 020-6717554 , fax 020-6733381
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Met buitengewoon verlof
TEVENS [september 2004]
Niet te vinden p[ rechtspraak.nl Zal wel met pensioen zijn.
NB
Komt niet voor in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001.
@OPM
Wordt september 2003 niet vermeld op rechtspraak.nl


HEIJEN H.J.G.
Advocaat bij Bartels en Boomstra advocaten ; beëdiging 2000
Johannes Vermeerstraat 81 1071 DP Amsterdam
Tel 020-6620401 , fax 020-6768912 mr
heijen@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJER M.P. den
Advocaat bij Koster Claassen & Smal legange ; beëdiging 1996
Postbus 408 , 3000 AK Rotterdam
KCS_Maritime_Law@compuserve.com


HEIJERMAN M.D.J.
Advocaat bij Karel & Maes advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 312 , 3240 AH Middelharnis
Tel 0187-486133 , fax 0187-487006
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Huisman-Itree B.V.
Trompstraat 2 , 3115 HH Schiedam
Tel 010-2452222 , fax 010-2452220
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJKAMP R.P.M.
Advocaat bij advocatenkantoor Heijkamp ; beëdiging 1996
Breelaan 11 , 6711 Mr. Ede
Tel 0318-642461 , fax 0318-430663
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heij kamp Ngasirin advocaten
Stationsweg 109 , 6711 PN Ede
Tel 0318-642461 , fax 0318-430663
secretariaat@heijkampngasirin.nl
www.heijkampngasirin.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJKANT J.P.M.M.
Advocaat bij Heijkant advocatenkantoor b.v. ; beëdiging 1985
Postbus 132 , 5100 AC Dongen
Tel 0162-321863 , fax 0162-316995
heykant@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heijkant advocaten B.V.
heykant@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJKANTS G.J.
Notaris te Oosterhout , arrondissement Breda
Kantoor Jansen & Heijkants: Oosterhout


HEIJKOOP A.C. ; Mw.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 1998
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406440 , fax 010-4364400
aheijkoop@plp.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HEIJLTJES W.M.J.M.
Advocaat bij Heijltjes advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
info@heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJMAN A.C.A. ; Mw.
Advocaat bij Eblé & Eschauzier advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 5581 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5319529 , fax 023-5312171
ebleadvo@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heijman advocaten
Postbus 36310 , 1020 MH Amsterdam
Tel 020-6352020 , fax 020-6352021
aheijman@pesman.nl
www.pesman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJMANS M.J.P. ; Mw.
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 1997
Advocaat bij van Benthem & Keulen advocaten
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595552 , fax 030-2595503
mheijmans@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HEIJMERIKS R.W.F.
Advocaat bij Mr. R.W.F.Heijmeriks Kantoor ; beëdiging 1978
Postbus 752 , 3200 AS Spijkenisse
Tel 0181-625255 , fax 0181-623722
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heijmeriks advocaten b.v.
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJN C. , Corinne
Van den Berg & Partners , Raad van Commissarissen


HEIJNE MAKKREEL H. , geboren 30 jul 1931 Rotterdam ; Ir.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Eindexamen Gymnasium B 1949
Ingenieursexamen vliegtuigbouwkunde 1957
Doctoraal-examen Rechten Leiden Civiel recht 1979
Was ingenieur afdeling planning Fokker-Schiphol (1958-1964)
Leraar HTS Haarlem afdeling vliegtuig-bouwkunde (1964-1984)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 19 feb 1982
Rechter rechtbank Haarlem 9 jul 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 14 jan 1998
NU
Haarlem rechter
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
VVD Lid 1e kamer
TEVENS
Deed in 1949 eindexamen gymnasium-B, deed in 1957 ingenieursexamen vliegtuigbouwkunde aan de
Technische Universiteit te Delft en in 1979 doctoraal-examen rechten (civielrecht) aan de
Rijksuniversiteit te Leiden.
1970-1977 Provinciale Staten Lid Noord-Holland
Sedert 29 mrt 1977 Lid van de VVD
Lid vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorlopig verslag 13 mei 1997 i.v.m.wijziging van onder meer Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
in verband met invoering van medevoogdij en gezamenlijke voogdij
Reserve-officier bij de Koninklijke Marine (1957-1958).
Bekleedde tussen 1960 en 1970 diverse functies in JOVD- en VVD-verband, onder meer secretaris
VVD afdeling/kamercentrale A'dam.
Was Voorzitter Politiek Jongeren Contact A'dam.Was van 1979-1977 Lid van de Provinciale Staten
van Noord-Holland
Van 1969 tot 1973 Lid van het hoofdbestuur van de Bond van Docenten bij Tertiair Onderwijs (1970
-1973 Voorzitter) en maakt deel uit van enkele adviescommissies en werkgroepen in het onderwijs,
waaronder de Commissie Ontwikkeling Hoger Onderwijs en de werkgroep ter voorbereiding van de
HBO-Raad.
Is ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en drager van het Onderscheidings-teken voor
langdurige dienst als officier met cijfer XV.Rijnegomlaan 13 , 2111 XL Aerdenhout ,
tel : 023 5243517
INFO
Er is in de Wet rechterlijke Organisatie artikel 8 :
Lid 1
De leden van de rechterlijke macht die voor hun leven zijn benoemd, met uitzondering van de raadsheren-plaatsvervangers, de Rechter-plaatsvervangers en de kantonrechter-plaatsvervangers, kunnen niet tevens zijn advocaat, procureur of notaris, of enig ander ambt als hoofdbetrekking bekleden.
Waarom kan een rechter, d.w.z.iemand die voor het leven benoemd is, dan toch Lid van de Eerste
Kamer worden of: waarom mag een Lid van de Eerste Kamer dan toch tegelijkertijd wel rechter zijn ?
Of zou men zich kunnen verschuilen achter het feit dat het nu een plaatsvervangend-rechterschap is ?
Mr. B.O.Dittrich, Lid van de Tweede Kamer voor D66, is als rechter met bijzonder verlof.Maar hij heeft, meen ik, wel eens gesputterd dat een Lid van de tweede Kamer niet, maar een Lid van de Eerste
Kamer wel rechter mag zijn.
Maar staan niet beide gevallen haaks op artikel 8 Wet R.O. ?
Wat voor kronkels heeft men bedacht om hieromheen te komen ?


HEIJNEN - HEIJTHUISEN Zie HEIJTHUISEN V.P.M. ; Mw.


HEIJNEN E.J.
Advocaat bij Udink, Gribling & De Jong ; beëdiging 1995
Advocaat bij Udink & De Jong
Alexanderstraat 2 , 2514 JL Den Haag
heijnen@ugjlaw.nl
Tel 070-3110711 , fax 070-3110722
heijnen@ugjlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ujlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJNEN C.H.G. ; Mw.
Advocaat bij Fresacher advocaten ; beëdiging 2000
De Boetelaan 7 , 1083 HJ Amsterdam
Tel 020-4421490 , fax 020-4420755
pjf@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HEIJNEN P.J.
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk ; beëdiging 2000
Postbus 10210 , 7301 GE Apeldoorn
Tel 055-5262020 , fax 055-5262021
pj.heijnen@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HEIJNEN P.
Advocaat bij Westenberg Heijnen Maruanaya ; beëdiging 1990
Postbus 347 , 1620 AH Hoorn
Tel 0229-246895 , fax 0229-242675
westenbe@multiweb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 330 , 1620 AH Hoorn
Tel 0229-246895 , fax 0229-242675
whmadvocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJNEN M.A.J. ; Mw.
Advocaat bij Adv.bureau Swagemakers ; beëdiging 1979
Postbus 4005 , 4900 CA Oosterhout
Tel 0162-433950 , fax 0162-456052
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJNEN C.J.
Advocaat bij Laan van Ouderzorg 26 , 2352 HV Leiderdorp ; beëdiging 1981
Tel 071-5896967 , fax 071-5898694
mr.heijnen@wiwo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJNEN F.L.J.M. , geboren jun 1942 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam 1 jan 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 22 jun 1976
Rechter rechtbank Rotterdam 6 okt 1977
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 2 okt 1980
Vice-President rechtbank Rotterdam 17 aug 1983
Vice-President rechtbank Dordrecht 11 nov 1933
Coördinerend vice-President rechtbank Dordrecht 11 aug 1994
NU Dordrecht Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Lid Bestuur Lionsclub Swindregt Weze
Lid Bestuur Stichting Schone Mes
Lid Bestuur overlegorgaan oecomenische gemeenschap Heer Oudelands Ambacht
Lid Bestuur Stichting Mensen wereldwijd
Lid Bestuur Stichting Vluchtelingenwerk Zwijnsdrecht
Lid Bestuur Stichting Stedelijk Instelling Welzijnswerk Zwijndrecht
Lid Arbitragecommissie Ned. Bisschoppen
Lid klachtencommissie Develsteincollege Zwijndrecht
jul 1997
TEVENS [september 2003]
Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechter. positionele aangelegenheden van 01-01-2001
Voorzitter Stichting Schadefonds Voetbalvandalisme
INFO
Lid van de Lions. Bestuurder Lionsclub Swingdregt Were.


HEIJNEN H.L.J.M.B.
Notaris te Nijmegen , arrondissement Arnhem
Postbus 346 , 6500 AH Nijmegen


HEIJNENBERG G.M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies,Landelijke Overleggroep Openbaar Ministerie-Staatstoezicht op de volksgezondheid, Lid


HEIJNING S.J.
Medewerker Prov.Zeeland
Wethouder VVD gemeente Goes [info SAL 2000]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Goes


HEIJNINGEN L. van
Advocaat bij Mr. L. van Heijningen Kantoor ; beëdiging 1949
Koninginnegracht 138 , 2514 AM Den Haag
Tel 070-3504688 , fax 070-3501706
[vademecum advocatuur 2001]
heijningen@gdt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJNINGEN R.B. van
Advocaat bij Mr. L. van Heijningen Kantoor ; beëdiging 1985
Koninginnegracht 138 , 2514 AM Den Haag
Tel 070-3504688 , fax 070-3501706
[vademecum advocatuur 2001]
heijningen@gdt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJNINGEN J.A.M. van
Advocaat bij van Leeuwen/Van der Eerden advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271808 , fax 073-6271844
leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Meierij (Ledenlijst 2000)
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJNINGEN R.A. van
Advocaat bij Jacobs & van Heijningen advocaten ; beëdiging 2002
Van Marumstraat 14 , 1098 RP Amsterdam
Tel 020-6653337 , fax 020-4689838
advocaat@jacobs-carj.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJNINGEN H.J. van , geboren nov 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Zaltbommel 4 sep 1951
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 18 mrt 1963
Rechter rechtbank Arnhem 21 apr 1969
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 2 feb 1970
President-plaatsvervanger permanente krijgsraad Ned. Antillen 24 sep 1973
President Hof van Justitie Ned. Antillen 26 jul 1975
President permanente krijgsraad Ned. Antillen 30 sep 1975
Raadsheer Hof Arnhem 17 jul 1979
Vice-President Hof Arnhem 20 mrt 1984


HEIJNINGEN F.D. van , geboren aug 1964
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 okt 1994
NU
Rotterdam parket


HEIJNNEMAN M.C. ; Dhr.
Advocaat bij Postbus 1156 2001 BD Haarlem ; beëdiging 1999
Tel 023-5341296 , fax 023-5315527
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 20-07-99
Dietvorst & Te Braake
F. den Hollanderlaan 14 , 4461 HN Goes
Postbus 380 , 4460 AT Goes
tel 0113-212002 , fax 0113-212908
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
dietvorstentebraake@planet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
dietvorstentebraake@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJNSBERGEN P.R. van , geboren mei 1914
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 6 jan 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 24 okt 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle 28 apr 1951
Substituut-officier van Justitie arrondissement Zwolle 18 dec 1956


HEIJS C. ; Mw.
Advocaat bij Bout advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 7015 , 9701 JA Groningen
Tel 050-3 136846 , fax 050-3132930 g.heij
s@bootadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJS H.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie reclassering, Lid


HEIJS E.J.M. , geboren december 1963 ; Dhr.
Senior juridisch medewerker
Gerechtsauditeur College van Beroep voor het Bedrijfsleven 1 januari 1999
Raadsheer College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 01-01-2003
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Raadsheer
TEVENS [september 2003]
Lid van de gemeenschappelijke medenzeggenschapsraad alle openbare basisscholen gemeente Utrecht te Utrecht van 01-01-2001
Lid medezeggenschapsraad openbare basisschool Prof. Ph. Kohnstamm te Utrecht van 01-01-2001


HEIJSELAAR I.
Advocaat bij de Lairessestraat 39 , 1071 NS Amsterdam ; beëdiging 1999
Tel 020-6723772 , fax 020-3792172
[vademecum advocatuur 2001]
advheij@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJST L.P.A. van
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1983
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
general@derks.nl


HEIJST I.P.A. van , Ivo ; Dhr.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1983
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538237 , fax 026-3538293
i.vanheijst@derks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rheden
Advocaat


HEIJST J.J. van , geboren dec 1926
NLRM 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 9 aug 1993
NU
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger Gedefungeerd 70 jaar


HEIJST L.A. van , geboren nov 1935 ; mej.
NLRM 71
Werkzaam gemeentepolitie Nijmegen (chef afdeling kinderpolitie) 15 jun 1959
Proeftijd ex art 3 Opleidings -en vormingsbesluit Recht. Organisatie te Rotterdam 1 sep 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 jan 1965
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 21 nov 1966


HEIJST M. van ; Mw.
Rechten 1943
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


HEIJSTEEG M. ; Mw.
Advocaat bij Eblé & Eschauzier advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 5581 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5319529 , fax 023-5312171
ebleadvo@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HEIJSTEEG M. ; Mw.
Advocaat bij Teekens Karstens advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
info@teekenskarstens.nl
www.teekenskarstens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJSTRATEN M.Y.P. ; Mw.
Advocaat bij Pellicaan advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 7266 , 1007 IG Amsterdam
Tel 020-2060655 , fax 020-2060250
marjolein.heijstraten@pellicaan.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIJTHUISEN V.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Wagemans advocaten Maastricht ; beëdiging 1995
Postbus 598 , 6200 AN Maastricht
Advocaat bij Tijssen & Saes advocaten
Postbus 69 , 6040 AB Roermond
Tel 0475-335115 , fax 0475-311830
[vademecum advocatuur 2001]
tijsaes@tijssen-saes.nl
www.tijssen-saes.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIKENS A.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1978
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
bheikens@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIKENS J.A.J. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Warendorf
Postbus 75914 , 1070 AX Amsterdam
Tel 020-7988200 , fax 020-7988201
heikens@warendorf.nl
www.warendorf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIKENS J.M.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekernpenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
j.heikens@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEIKENS M.J. , geboren 26-10-1931
NLRM 71 80 90 91 92 93 94 95
Advocaat en Procureur te Den Haag en Groningen aug 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 mrt 1968
Rechter rechtbank Groningen 16 dec 1968
Raadsheer Hof Den Haag 6 jul 1974
Vice-President Hof Den Haag 2 apr 1985
President Hof Den Haag 7 jan 1988
Hof Raadsheer-plaatsvervanger Den Haag ?
NU Pensioen
Den Haag
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd President Gerechtshof
TEVENS
Lid van de Rotary
Vice-Voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken te Den Haag
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid b [SAL 2000]
Voorzitter bezwarencommissie Zorg Onderzoek Nederland i.o. , te Den Haag
Plaatsvervangend Voorzitter Stichting Rechtspraak Zorgverzekering te Utrecht
Voorzitter klachtencommissie Stichting Parco te Leidschendam
Lid Wetswinkel te Voorburg
TEVENS pseptember 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl Zal wel met pensioen zijn.
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HEILBRON E.G.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1976
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
eric.heilbron@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


HEILBRON J.M.M. ; Mw.
Advocaat bij Buers advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 22 , 1740 AA Schagen
Tel 0224-212496 , fax 0224-215924
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Jaeger advocaten-belastingkundigen
Postbus 15845 , 1001 NH Amsterdam
Tel 020-6760481 , fax 020-6760482
info@jaeger-advocaten.nl
www.jaeger-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEILBRON - WERKER C.C. ; Mw.
Rechten 1975
Bedrijfsjurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


HEILHOF N.R. ; Mw.
Advocaat bij Leliveld advocaten & Procureurs ; beëdiging 2001
Postbus 292 , 6200 AG Maastricht
Tel 043-3259679 , fax 043-3250431
heilhof@leliveldadvocaten.nl
www.leliveldadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEILYGERS - Den HOED E.J. ; Mw.
Rechten 1971
Winkelier
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


HEIM G.A.M. ; Dhr. Drs.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 28-09-2000
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Senior Kredietmedewerker Europese Investeringsbank
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HEINEB A.M. , geboren augustus 1963 ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10 januari 1997


HEINEMANN M.E.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121637 , fax 030-2121157
m.heinemann@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 030-2121631 , fax 030-2121157
m.heinemann@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEINEN A.L. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2000
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
a.l.heinen@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEINEN P.C.M.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
p.heinen@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEINER A.M. , geboren aug 1963 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Rechten 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10 jan 1997
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te Apeldoorn ; kantoor van Dusseldorp advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 10482 , 7301 GL Apeldoorn
Advocaat bij Postbus 468 , 3800 AL Amersfoort
Tel 033 2581792 , fax 033 2581793
heiner.advocaaWworldrnailml
[vademecum advocatuur 2001]
am.heiner@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Co trainer beroepsopleiding van de Ned. Orde van advocaten
Voorzitter Klachtencommissie Arkel-Groot Emaus te Ermelo Othopedagogisch behandelingscentrum
voor licht verstandelijk gehandicapten jongeren
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


HEININGEN - van den BERG M.V. , geboren 11 juli 1917 (of M.D. , Maria Dorothea) ; Mw.
Rechten 1941
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland
INFO
Overleden 7 oktober 2000


HEINRICH J.P. ; Dr.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1998
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153897 , fax 070-5153120
jp.heinrich@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEINRICI J.
Advocaat bij Weski Heinrici advocaten ; beëdiging 1996
Westersingel 43 , 3014 GT Rotterdam
Tel 010-4368121 , fax 010-4360017
weskilaw@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HEINRICI T.T. ; Mw.
Advocaat bij Weski Heinrici advocaten ; beëdiging 1998
Westersingel 43 , 3014 GT Rotterdam
Tel 010-4368121 , fax 010-4360017
weskilaw@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
t.t.heinrici@weski.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEINS H. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Zwolle van 01-06-2002
NU Zwolle Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HEINST Y. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 2000
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
mail@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
y.heinst@schutgrosheide.nl
www.schutgroseide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEINTGES B.M.S. ; Mw.
Advocaat bij van Lijf advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 75725 , 1070 AS Amsterdam
Tel 020-5730020 , fax 020-5730022
brechtjeheintges@vanlijfadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEINTZ J. , geboren apr 1906
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam nov 1932
Werkzaam levensverzekeringsmij. 1940
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 jun 1947
Rechter rechtbank Amsterdam 1 apr 1948
Vice-President rechtbank Amsterdam 22 feb 1960


HEISTERKAMP A.H.T. , geboren jan 1953 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 14 nov 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 29 okt 1993
Raadsheer Hof Arnhem 1 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 apr 1996
Vice-President Hof Arnhem 22 september 1999
Vice-president Gerechtshof Arnhem vanaf 01-01-2001
NU Arnhem Hof Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26, 9712 EK Groningen
Postbus 716, 9700 AS Groningen
Tel 050 3635757 , fax. 050 3635566
Vakgroep Privaatrecht en Notariel Recht
Bijzonder hoogleraar agrarisch recht (Vanwege de Stichting Hoger Landbouwonderwijs) Rijksuniversiteit Groningen te Groningen vanaf 01-01-1987 tot 01-09-2000
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging voor Agrarisch Recht
Lid redactie tijdschrift (voor) agrarisch recht
Lid geschillencommissie voor Agrarisch recht advocaten
Lid centrale grondkamer
Lid wetenschappelijk instituut voor agrarisch recht
Lid redactie losbladige werken pachtwet Kluwer en Verbintenissenrecht Kluwer
04 jun 1997
TEVENS [juni/juli 2002]
Lid bestuur Vereniging voor Agrarisch Recht 1 januari 2001
Lid Wetenschappelijke raad Instituut voor Agrarisch Recht 1 januari 2001
Lid redactie Tijdschrift (voor) Agrarisch Recht 1 januari 2001
Lid geschillencommissie Vereniging voor Agrarisch recht advocaten 1 januari 2001
TEVENS [februari 2003]
Lid geschillencommissie Vereniging voor Agrarisch recht advocaten vanaf 01-01-2001
Lid redactie Tijdschrift Agrarisch recht vanaf 01-01-2001
Lid wetenschappelijke raad Instituut voor Agrarisch recht vanaf 01-01-2001
Lid bestuur Vereniging voor Agrarisch recht vanaf 01-01-2001
Plaats-vervangend Voorzitter Tucht- en arbitragecommissie in hoger beroep Vereniging agrarische bedrijfsadviseurs vanaf 01-12-2000
Bijzonder hoogleraar Agrarisch recht
INFO
Jachtlaan l2, 6891 CK Roosendaal, Tel. 026 3649020
NB Hier worden in juli 2002 enkele begindata genoemd 1 januari 2001, terwijl het gaat om nevenfuncties die al in 1997 bekend waren. De vermelde begindata 1 januari 2001 zijn gewoon onwaar.
@OPM
Hier worden in juli 2002 enkele begindata genoemd 1 januari 2001, terwijl het gaat om nevenfuncties die al in 1997 bekend waren. De vermelde begindata 1 januari 2001 zijn gewoon onwaar.


HEITLAGER J.M. , geboren mei 1962 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1990
NU Utrecht Rechtbank Raio
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HEK - FLINTERMAN Zie FLINTERMAN D.A. van 't ; Mw.


HEK F.E. van 't
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2003
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517138 , fax 020-6267949
florestan.vanthek@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEK K. van 't , Koen
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rotterdam
Fiscaal adviseur


HEK H. de ; Dhr.
Rechter Rechtbank Zwolle van 07-12-2001
NU Zwolle Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Tuin, Scholtens & De Hek ; beëdiging 1988
Postbus 161 , 8260 AD Kampen
Tel 038-3316777 , fax 038-3317296
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [september 2003]
Lid Klachtencommissie s.g. Pieter Zandt te Kampen van 01-01-1998
Lid bestuur Theodora Elisabeth Stiching (instelling voor ouderenzorg) te IJsselmuiden van 01-01-1996
Lid Raad van Toezicht Rabobank IJsselmond te Kampen van 01-01-1997
Lidmaatschap Diverse commissies binnen de Chr. Gereformeerde Kerk (landelijk) te Veenendaal van 01-11-2001
Lidmaatschap Diverse commissies binnen de Chr. Gereformeerde Kerk (regionaal) te Kampen van 01-01-1998


HEKESEN - van BRUGGEN G. van ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 85003 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195820 , fax 030-2195855
gerda.van.hekesen@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
Tel 030-2195883 , fax 030-2195815
gerda.v.hekesen-van.bruggen@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEKESEN A.M. van , Arno
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Eindhoven
Legal Counsel Philips


HEKKER Th. , geboren feb 1945 ; Dhr.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 22 nov 1996
NU Almelo Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist Grolsche Bierbrouwerijen Nederland BV. te Enschede
TEVENS
Geen bijbanen
09 jun 1997
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HEKKER E.M. ; Mw.
Rechten 1940
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


HEKMAN A.H.
Advocaat bij Kleerekooper advocatenkantoor ; beëdiging 1997
Postbus 686 , 3500 AR Utrecht
Postbus 586 , 3540 AR Utrecht
Tel 030-2307100 , fax 030-2314545
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Aartsen & Hekman advocaten
Van Asch van Wijckskade 31-I , 3512 VR Utrecht
Tel 030-2302060 , fax 030-2300576
www.aartsenhekman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEKSEN C.A.J.E.M. , geboren januari 1952
Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 augustus 1991
Rechter rechtbank Den Haag 7 mei 1993


HEKSTER T.A. ; Mw.
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 1996
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht


HEL J. van der
Advocaat bij Campanula 33 , 3317 HB Dordrecht ; beëdiging 1976
@OPM
Wat is de relatie met J. van der Hel in Enschede?


HEL J. van de
Advocaat bij Brunet advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 1106 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810990 , fax 024-3232266
brunet.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mr.van.de.hel@brunet.nl
[vademecum advocatuur 2003]
www.brunet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEL J.M.M. van de
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285471 , fax 070-3280049
martijn.vandehel@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEL J. van der , geboren jun 1949 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 18 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 15 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo van 01-01-2002
NU Almelo Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Enschede ; kantoor De Jonge, Peters & Leppink ; beëdiging 1977 of 1974
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 2121 , 7500 CC Enschede
Tel 053 4331133 , fax 053 4330381
j.vanderhel@djp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vanderhel@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [september 2003]
Plv. lid Hof van Discipline van 31-03-2003
TEVENS
Lid van de Rotary


HELDEN G.F.J. van der , geboren jul 1942 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 12 jun 1986
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-01-2002
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen ; kantoor Hekkelman, Terheggen & Rieter ; beëdiging 1969
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024 3828384 , fax 024 3828388
g.van.der.helden@htencnl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid Raad van Toezicht van de Stichting GMC (Gelders Muziek Collectief)
28 jan 1998 Nijmegen
TEVENS [september 2003]
Docent beroepsopleiding NOVA OSR te Utrecht van 01-02-2003


HELDEN R.J.C. van
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Meijer c.s. , Mr. M.J. ; Amsterdam ?


HELDEN K.F. van ; Mw.
Rechten 1984
Regiosecretaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


HELDER N.J.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
helder@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
jasper.helder@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


HELDER W.
Advocaat bij van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 2000
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6796969 , fax 020-6764339
law@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
law@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELDER L.M.J.S. ; Mw.
Advocaat bij Huver advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 505 , 5900 AM Venlo
Tel 077-3545566 , fax 077-3520430
mail@huveradvocaten.nl
www.huveradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELDER G.E. , Geert ; Dhr.
Advocaat bij Bootsman Helder & van Leeuwen ; beëdiging 1983
Postbus 17 , 1610 AA Bovenkarspel
Tel 0228-514278 , fax 0228-514830
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Helder & Groot
Postbus 100 , 1610 AC Bovenkarspel
Tel 0228-514278 , fax 0228-514830
info@heldergroot.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Drechterland


HELDER K.
NLRM 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 dec 1974


HELDER E. , geboren jun 1956
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 21 mrt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10 jan 1997
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger September 2003 niet vermeld op rechtspraak.nl
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent Universiteit Twente
TEVENS
Reageerde niet op verzoek om opgave nevenfuncties ; wordt niet meer in Almelo ingezet
Geen opgave van bijbanen gevonden in Zwolle
@OPM
September 2003 niet vermeld op rechtspraak.nl


HELDEWEG M.A. ; Dr. UHD
Universiteti Twente
Faculteit Bestuurskunde
Postbus 217 , 7500 AE Enschede
Departement Politicologie
Staats- en bestuursrecht
tel 053 4893241 , fax 053 4894734
m.a.heldeweg@bsk.utwente.nl


HELDOORN J.B. , John ; Dhr.
Notaris te Almere, arrondissement Zwolle
Kantoor Terpstra & Heldoorn ; Almere
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Almere


HELDOORN E. ; Mw.
Rechten 1988
Secretaris Vifka
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
VVAO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


HELDRING B.
Aangekomen in Leiden 1956 , Corpslid
Advocaat bij Oosterbaan & van Eeghen ; beëdiging 1986
Koningslaan 35 , 1075 AB Amsterdam
Tel 020-6716750 , fax 020-6700393
vaneeghen@lawyers.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1976 en 1986
Tel 020-6716756 , fax 020-6700393
mrbheldring@xs4all.nl
www.itlawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELDRING E.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 feb 1953
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 16 nov 1965


HELKENS M.J. , geboren okt 1931
NLRM 87 88/89
Advocaat en procureur te Den Haag , respectievelijk Groningen aug 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 mrt1968
Rechter rechtbank Groningen 16 dec 19B8
Raadsheer Hof Den Haag 6 jul 1974
Vice-President Hof Den Haag 2 apr 1985
President Gerechtshof Den Haag 7 jan 1988


HELL S. van der ; Mw.
Advocaat bij De Loos & Schrijver advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 453 , 2240 AL Wassenaar
Tel 070-51192633 , fax 070-5114552
101363.412@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]


HELLEGERS D.P.C.M. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 08-02-2003
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvrvanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent Open Universiteit Nederland te Heerlen
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid vereniging Cercle l'Union te Maastricht van 01-05-2002


HELLEMA S.
Notaris te Dokkum , gem. Dongeradeel, arrondissement Leeuwarden
Postbus 72 , 9100 AB Dokkum


HELLEMA D.C. ; Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
Hoogleraar leer der Internationale Betrekkingen


HELLEMAN H.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Rozendaal advocatenkantoor ; beëdiging 1996
Singel 93 , 1012 VG Amsterdam
Advocaat bij Rozendaal advocaten
Oudeschans 10 , 1011 KZ Amsterdam
Tel 020-6202930 , fax 020-0273492
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rozendaal advocaten
Oudeschans 10 , 1011 KZ Amsterdam
Tel 020-6202930 , fax 020-6273492
[vademecum advocatuur 2004]


HELLEMANS - KOPPEN R. , Renneke ; Mw.
Rechten 1974 , HBO Tolk-Vertaal Opleiding 1989
Beëdigd Tolk/Vertaalster Frans
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club De Reestlanden.


HELLEMOND R.P. van ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-5684201 , fax 020-5684305
ragna.van.hellemond@nl.pwcglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5684201 , fax 020-5686234
ragna.van.hellemond@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELLENBERG HUBAR Zie de JAGER - van HELLENBERG HUBAR A.C.M. van , geboren apr 1948


HELLENBERG HUBAR L.J.G.M. van
Advocaat bij Rozemond van Ramshorst Smit ; beëdiging 2003
Herengracht 567 , 1017 CD Amsterdam
Tel 020-6227777 , fax 020-6238380
ljgmvanhellenberghubar@rozemondvanramshorstsmit.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELLENBERG HUBAR B.G.R.M. van
Advocaat bij van Heltenberg Hubar & Versteeg ; beëdiging 1979
P.C.Hooftstraat 154 , 1071 CG Amsterdam
Tel 020-6758821 , fax 020-0757596
bobhubar@hubar.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HELLENBERG HUBAR E.I.M. van ; Mw.
Advocaat bij Prickartz c.s ; beëdiging 1996
Postbus 107 , 6400 AC Heerlen


HELLENBERG HUBAR J.A.E.M. van , geboren 20-01-1929
INFO
Woonplaats Schoten België
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HELLENBERG HUBAR A.J.J.M. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 24 mei 1968


HELLENBERG HUBAR C.H. van ; Mw.
Rechten 1964
Wetenschappelijk Medewerker , Open Universiteit Nederland te Heerlen
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


HELLENDOORN J.
Advocaat bij Bernards Tilman van der Corput ; beëdiging 1988
Postbus 391 , 5600 AJ Eindhoven
Advocaat bij Tilman Rosens van der Corput advocaten
Postbus 6104 , 5960 AC Horst
Tel 077-3988182 , fax 077-3988191
advocaten@tilman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HELLENDOORN B.M.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119634
bart.hellendoorn@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij TBI Holdings B.V.
Postbus 23134 , 3001 KC Rotterdam
Tel 010-2908540 , fax 010-2908595
bhellendoorn@tbi.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELLINGA P.L. ; Mw.
Advocaat bij Pel advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 158 , 8050 ALS Hattem
Tel 038-4446644 , fax 038-4446521
pel@pel-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
pel@pel-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELLINGMAN C. ; Drs.
Advocaat bij Hellingman Bunders advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 75401 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6700034 , fax 020-6700035
hellingman@hellingmanbunders.com
ch@hellingmanbunders.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HELLINGS F.M.P. , Frans ; Dhr.
Chef RVB-schade Eur.verz.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Woerden


HELLO A. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht van 01-12-2002
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HELM J.J. van der ; Drs.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1997
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153875 , fax 070-5153113
jj.vanderhelm@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3488916 , fax 070-3854069
j.vanderhelm@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELMANTEL E.R.J.
Advocaat bij Westmaas-Bosma- advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 155 , 8250 AD Dronten
Tel 0321-315554 , fax 0321-314311
e.helmantel@web-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELMERS M.M. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2002
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121657 , fax 030-2121192
m.helmers@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELMIG Zie SPRANG - HELMIG E.M.A. , van , geboren apr 1953 ; Mw.


HELMIG A.
Advocaat te Haarlem ; Krans Helmig Stuijt advocaten ; beëdiging 1986
Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Kantoor Krans Helmig Stuijt ; Haarlem
Advocaat bij Krans Helmig Stuijt advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 34 , 2000 AA Haarlem
Tel 023-5319398 , fax 023-5329441
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 023-5319398 , fax 023-5424896
advocaten@khs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELMIG G.J. , Gertjo ; Dhr.
Advocaat bij Den Hollander advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 50 , 3240 AB Middelharnis
Tel 0187-485000 , fax 0187-486162
advocaten.rnh@denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2001]
gj.helmig@denhollandermh.nl
www.denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Goeree en Overvlakkee


HELMINK M. ; Mw.
Advocaat bij Carels advocaten ; beëdiging 1999
Wijnhaven 17 , 3011 WH Rotterdam
Tel 010-4123300 , fax 010-4122660
[vademecum advocatuur 2001]
m.heerehelmink@carelsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELMONDS A.M.C. ; Mw.
Advocaat bij Froon Helmonds advocaten ; beëdiging 1986
Weteringschans 86 , 1017 XS Amsterdam
Tel 020-6234577 , fax 020-6203643
froon@froon-helmonds.nl
[vademecum advocatuur 2001]
a.m.c.helmonds@troon-helmonds.nl
www.froon-helmonds.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELMONDS J.P.W. , geboren april 1964 ; Dhr.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 21 maart 2000
Rechter Rechtbank Zwolle van 01-12-2001
NU Zwolle Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Froon Helmonds advocaten ; beëdiging 1990
Weteringschans 86 , 1017 XS Amsterdam
Tel 020 6234577 , fax 020 6203643
froon@froon-helmonds.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [september 2003]
Docent Strafprocesrecht Nederlandse Orde van advocaten van 01-06-1999 tot 01-11-2001
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Het Veer te Amsterdam van 01-08-1991 tot 01-11-2001


HELMSTRIJD M.
Advocaat bij Schreurs & van Duin Abma van Eeuwijk ; beëdiging 2001
Postbus 575
1440 AN Purmerend
Tel 0299-433333 , fax 0299-471166
mhelmstrijd@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELMUS Zie HERBERG - HELMUS E. van der , e.v.Herberg , geboren jun 1954 ; Mw.
NLRM 92
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 9 sep 1991


HELOMA LUGT M.R. van
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1997
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 01 D-2240000 , fax 010-4148444
michiel.vanheloma@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 C Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HELSDINGEN J.J.L. van , geboren 03-01-1956
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HELSLOOT A.N.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 4 sep 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 jun 1992
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Linnaeuslaan 7 , 2012 PN Haarlem ; beëdiging 1965
Tel 023 5283758 , fax 023 5470835
a.n.helsloot@inter.nl.net
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid van de Rotary


HELSPER H.J.J.
Advocaat bij Everaert advocaten Immigration Lawyers ; beëdiging 1988
Weteringschans 28 , 1017 SC Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
helsper@everaert.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij H.J.J. Helsper & Govers advocaten
Stadionweg 88 , 1077 SR Amsterdam
Tel 020-3051177 , fax 020-3051170
helsper@jhg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELSTONE A.M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2000
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460654 , fax 020-5460711
astrid.helstone@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


HELTZEL F.M. ; Mw.
Advocaat bij Molkenboer c.s. ; beëdiging 2001
Postbus 760 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5426093 , fax 013-5433131
molkadvo@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELVOIRT C.C.M. van ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2001
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
l.vanhelvoirt@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELVOORT J.F.P.M. van
Advocaat bij van Helvoort De Vries ; beëdiging 1977
Postbus 167 , 5680 AD Best
Tel 0499-334334 , fax 0499-374295
helvri@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Helvoort De Vries van de Meulengraaf Notarieel jurist
best@vanhelvoortdevrjes.nl
www.vanhelvoortdevries.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HELWIG - VOLL G.H.I. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 21824 , 3001 AV Rotterdam ; beëdiging 1995
Advocaat bij advocatenkantoor Helwig-Voll ; beëdiging 1995
Meerwedesingel 39 , 2993 RB Barendrecht
Tel 0180-627735 , fax 0180-626718
helwigvolladvocaat@attglobal.net
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HELWIG A.P.R. , geboren sep 1936 , Atie ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 97 98 99/00
Werkzaam advocatenkantoor te Den Haag 1952
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit.Rechterlijke Organisatie te Den Haag ; Raio 9 jun 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 9 okt 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 jan 1972
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 20 sep 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 28 dec 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 jun 1974
Rechter rechtbank Arnhem 23 dec 1975
Vice-President rechtbank Arnhem 27 apr 1983
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-10-2001
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid van:
De drie Gasthuizen zijnde de werknaam voor
--Stichting Peters Gasthuis te Arnhem
--Stichting Catharina Gasthuis te Arnhem
--Stichting Anthonie Gasthuis te Arnhem
--Stichting Weduwenhuis Over den Broeren te Arnhem
Woningstichting Openbaar Belang anno 1894 te Arnhem
30 jan 1998 , 16 feb 1998
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Beheerstichting Drie Gasthuizen te Arnhem van 11-12-1994
Lid Raad van Toezicht Woningstichting Openbaar Belang Anno 1894 van 17-12-1999
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Arnhem.


HEM Th.J. van der , Thoos , geboren mei 1954 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 dec 1993
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd stafbureau beleid Dienst sociale zaken en werk te Groningen
TEVENS
Gemeente Groningen bestuursdienst
Gemeente Groningen bestuursassistent
Lid adviescommissie AWB bij de IB groep
Lid Spring (Loopbaanadviezen voor vrouwen)
05 mrt 1997
Jurist/bestuursassistent Gemeente Groningen Grote Markt 1
TEVENS [september 2003]
Lid adviescommissie AWB bij de IB-groep
Lid Spring (loopbaanadviezen voor en door vrouwen)
Bestuurslid Stichting Spring
INFO
Juridisch Beleidsmedewerker Gemeente Groningen Groningen
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Groningen
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


HEM G.S. van der
Notaris te Jorwerd , gem. Littenseradiel, arrondissement Leeuwarden
Sluytermanweg 25, 9023 AB Jorwerd


HEMEL B.J. van den
Advocaat bij van den Hemel & van Huis ; beëdiging 1962
Postbus 523 , 1200 AM Hilversum


HEMEL R. van den ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Lewin c.s. ; beëdiging 2003
Postbus 90 , 3370 AB Hardinxveld-Giessendam
Tel 0184-618974 , fax 0184-618975
lewin.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEMEL W.H. van
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460551 , fax 020-5460792
winfried.vanhemel@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEMELAAR J. ; Drs.
Advocaat bij Roest Singh advocaten ; beëdiging 1998
Marktplein 23 , 2132 DA Hoofddorp
Tel 023-5563790 , fax 023-5563799
[vademecum advocatuur 2001]


HEMELAAR J. ; Drs.
Advocaat bij Benders advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 7353
2701 Al Zoetermeer
Tel 079-3510234 , fax 079-3516774
info@bendersadvocaten.nl
www.bendersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEMELAAR M.W. , geboren aug 1964
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1991
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1mei 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 18 dec 7997


HEMERT E.M. van
Advocaat bij advocatenkollektief Zaanstreek ; beëdiging 1988
Advocaat bij De Saen advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 1049 , 1500 AA Zaandam
Tel 075-6351141 , fax 075-6314491
hemert@desaenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HEMERT S.A.E. van ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1999
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
vanhemert@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HEMERT TOT DINGSHOF D.T. van ; Mw. Barones
Advocaat bij van Hemert tot Dingshof advocaten ; beëdiging 1966
Postbus 210 , 7240 AE Lochem


HEMERT TOT DINGSHOF C.J. van ; Baron
Advocaat bij van Hemert tot Dingshof advocaten ; beëdiging 1962
Postbus 210 , 7240 AE Lochem


HEMERT P. van ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van wijmen ; beëdiging 1999
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Tel 040-2970768 , fax 040-2970774
pvanhemert@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dijkmans & Partners
Postbus 8821 , 5605 LV Eindhoven
Tel 040-2910691 , fax 040-2552444
p.vanhemert@dij korans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEMERT A. van
Advocaat bij van Hemert advocatenkantoor ; beëdiging 1986
Postbus 66 , 3155 ZH Maasland
Tel 010-5926300 , fax 010-5925933
[vademecum advocatuur 2001]


HEMERT - MEEUWIS F.C.J.E. van ; Dhr. Check is dit Dhr. of Mw.?
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 19-06-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervangers
HOOFDFUNCTIE
Beleidsmedewerker van het bestuur Rechtbank te Breda
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS [september 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl


HEMGREEN A. ; Mw.
Advocaat bij Marxman advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1236
3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
herngreen@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEMMER M.H.L.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2003
Postbus 4714
4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
mhemmer@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEMMES P.B.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1991
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam


HEMMES-BOER H.M. ; Mw.
Advocaat bij GrollÚ advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 346
7900 AH Hoogeveen
Tel 0528-232303 , fax 0528-234510
[vademecum advocatuur 2004]


HEMMES J.H.
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1981
Postbus 546
9400 AM Assen
Tel 0592-311515 , fax 0592-312936
advocaten@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEMMES - BOENDER C.J. , geboren jun 1944 , Jacqueline ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1971
Docente H.A.V.0 en V.W.O. te Zutphen 1974
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 jan 1980
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jul 1980
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 sep 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 8 jul 1982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 29 jun 1988
NU
Haarlem parket
TEVENS
Pers-officier van Justitie
Docente gymnasium Haarlem
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Haarlem-Kennemerland.


HEMMES J.H. , geboren nov 1953
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 26 okt 1993
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Assen ; kantoor Vos, Seidel & Plas ; beëdiging 1981
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1981
Postbus 546 , 9400 AM Assen
Tel 0592 321515 , fax 0592 312936
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Plaatsvervangend Lid Raad van Discipline Leeuwarden


HEMMINGA J. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Diensten, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) ,
Bureau Management Ondersteuning en Communicatie , Juridische Zaken, Hoofd


HEMPENIUS J.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 2 nov 1953


HEMRICA T.L. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen


HEMRICA T.L. ; Mw. Drs.
Advocaat bij van den Wildenberg & van Halder ; beëdiging 2000
Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3239680 , fax 024-3229954
info@vandenwlldenbergvanhalder.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hemrica@wildenberghalder.nl
www.wildenberghalder.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEMRICA C.E. ; Mw.
Gerechtsauditeur Rechtbank Zutphen van 01-09-2002
Rechter Rechtbank Zutphen 01-09-2003
NU Zutphen Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1994
hemrica@arnhem.dirkzwager.nl
Advocaat bij Dirkzwager / De Vijf Zuylen advocaten
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
hemrica@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Check
TEVENS [september 2003] [september 2004]
Redactie-lid Cremers Bouwrecht van 01-01-1900 tot 01-01-2002
@OPM
Is niet meer advocaat? Zo ja, sinds wanneer niet meer?


HEN D.G. de , geboren mrt 1951 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 29 sep 1993
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Strafmedewerker juridische en bestuurlijk-organisatorische aangelegenheden bij het Bureau van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam
TEVENS
Lidmaatschap van de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad
Lidmaatschap van de commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Zandvoort
TEVENS [september 2003]
stafmedewerker juridische en bestuurlijk-organisatorische aangelegenheden Bureau van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam van 01-06-1989
Lid gemeenteraad van de gemeente Zaanstad te Zaanstad van 01-04-1994
Lid Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Zandvoort van 01-01-1999 tot 01-04-2000


HEN_ GEVELD E.J.
Advocaat bij Hengevelci advocaten ; beëdiging 1993
Keizersgacht 217
1016 DT Amsterdam
Tel 020-3308308 , fax 020-3308309
info@hengeveldadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDE W.R.J. van den
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor
constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Lid (LNV)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht
(ICER) , Lid (LNV)


HENDERSON C.J.W.
Advocaat bij Banning advocaten
Postbus 1714 ; beëdiging 1995
5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927751 , fax 073-6927790
c.henderson@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDERSON C.J.W.
Advocaat bij van den Boomen advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 193 , 5580 AD Aalst-Waalre
Advocaat bij Kamps/Goyaerts/Putters ; beëdiging 1995
Postbus 1164 , 5200 BE Den Bosch
Tel 0736128577 , fax 0736125081
henderson.law@kgp.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HENDNKSE A. ; Mw.
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 1998
Postbus 75265
1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
hendrikse@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRICK P.A.M.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1976
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Advocaat bij Freshields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857605 , fax 020-5727605
peter.hendrick@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRICKX S.A.A. ; Mw.
Advocaat bij De Ruijter De Wildt & De Vroom
Postbus 65 ; beëdiging 2000
2200 AB Noordwijk
Tel 071-4029311 , fax 071-4030779
s.hendrickx@deruijterdewildt.nl
www.deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRICKX J.J.M.
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten
Postbus 1214 ; beëdiging 1988
3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4221945
j.hendrickx@mend.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRICKX P.A.Th.J
Advocaat bij Hendrickx & Freeman advocaten
Postbus 850 ; beëdiging 1960
5550 AW Valkenswaard
Tel 040-2014188 , fax 040-2042625
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRICKX J.J.M.
Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 1988
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4611545
j.hendrickx@rnend.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HENDRICKX S.A.A. ; Mw.
Advocaat bij De Ruiter De wildt & De Vroom ; beëdiging 2000
Postbus 297 , 2230 AG Rijnsburg
Tel 071-4029311 , fax 071-4030779
s.hendrickx@deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HENDRICKX P.A.TH.J
Advocaat bij Hendrickx & Freeman advocaten ; beëdiging 1960
Postbus 850 , 5550 AW Valkenswaard
Tel 040-2014188 , fax 040-2042625
[vademecum advocatuur 2001]


HENDRICKX M.M. , Mart
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Bergen op Zoom
Hfd.Econ.en Milieuzaken


HENDRIK R.M.E.P.
Advocaat bij Bird & Bird ; beëdiging 1996
90 Fetter Lane , Londen EC4A 1 JP, Groot Brittannië
Tel 0044-20741560000 , fax 0044-20741566111
[vademecum advocatuur 2001]


HENDRIK P.A.M.
NLRM
NU Rechter-plaatsvervanger rechbank Arnhem
Arnhem Ontslagverzoek ingezonden aan Ministerie van Justitie per 01 jun 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Stibbe Simons Monahan Duhot ; beëdiging 1976
@OPM
Stond niet in namenlijst rechterlijke macht


HENDRIKS Zie WESTERINK - HENDRIKS A. , geboren apr 1954 ; Mw.


HENDRIKS-VAN VUGT J.W.M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Hendriks van Vugt Lichtenauerlaan 102-120 ; beëdiging 1995
3062 ME Rotterdam
Tel 010-2045940 , fax 010-2045555
info@hw-adv.nl
www.hvv-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS C.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1993
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@derks.nl
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
general@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS R.W.F. ; Dr.
Advocaat bij Banning van Kemenade & Holland ; beëdiging 1994
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927748 , fax 073-6927687
r.hendriks@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]


HENDRIKS M.
Advocaat bij 1 ; beëdiging 2001
aegers & Soons
ostbus 1546
6501 BM Nijmegen
Tel 024-3607560 , fax 024-3607090
m.hendriks@jaegerssoons.nl
www.jaegerssoons.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS L.A.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Dijsselhofplantsoen 18, 1077 BL Amsterdam
Postbus 76729, 1070 KA Amsterdam
Tel 020 5747474 , fax 020 5747475
E-mail amsterdam@vandiepen.com


HENDRIKS A.
Advocaat bij De Jonge advocaten ; beëdiging 2001
Essenlaan 4 , 3062 NM Rotterdam
Tel 010-2140400 , fax 010-2140211
hendriks@dejongeadvocaten.nl
www.dejongeadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS L.W.M.
Advocaat bij Leliveld advocaten & Procureurs ; beëdiging 1998
Hertogsingel 16 , 6214 AD Maastricht
Tel 043-3259679 , fax 043-3250431
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 292 , 6200 AG Maastricht
hendriks@leliveldadvocaten.nl
www.leliveldadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS W.J.E.
Advocaat bij Vos Lietaert Peerbolte advocaten
Postbus 75111 ; beëdiging 1991
1070 AC Amsterdam
Tel 020-3059888 , fax 020-3059889
hendriks@vlpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS L.A. ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 76729 ; beëdiging 2002
1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
l.hendriks@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS M.H.W.J. ; Mw.
Advocaat bij Ausma De Jong advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 7165
3430 JD Nieuwegein
Tel 030-605 1550 , fax 030-6051551
hendriks@ausmadejong.nl
www.ausmadejong.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS H.C.M.
Advocaat bij KBS advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 13086
3507 LB Utrecht
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
hcm.hendriks@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS R.W.F. ; Dr.
Advocaat bij Banning advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 1714
5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927748 , fax 073-6927787
r.hendriks@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS P.J.J.A.
Advocaat bij advocatenkantoor Hendriks
Postbus 91 ; beëdiging 1985
5750 AB Deurne
Tel 0493-321872 , fax 0493-313875
p.hendriks@iae.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS L.H.J.C.
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
Postbus 1750 ; beëdiging 1989
6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
hendriks@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS L.E.M.
Advocaat bij advocatenkantoor Wyck ; beëdiging 1995
Postbus 3017
6202 NA Maastricht
Tel 043-3254258 , fax 043-3218461
info@wyck-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS M.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 1094 ; beëdiging 2002
6501 BB Nijmegen
Tel 024-38283$4 , fax 024-3828388
rn.hendriks@htenr.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS E.M.
Advocaat bij van Veen advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 442
6710BK Ede
Tel 0318-687$78 , fax 0318-687868
emh@vanveen.com
www.vanveen.com
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS M.H.W.J. ; Mw.
Advocaat bij Louwerse & van der Velde ; beëdiging 1994
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
Advocaat bij Booij & De Jong advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 7165 , 3430 JD Nieuwegein
Tel 030-6951550 , fax 030-0051551
[vademecum advocatuur 2001]


HENDRIKS A.J.M. ; Mw.
Advocaat bij van Harmelen Beijneveld van Houten ; beëdiging 2001
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Ted. 010-4051166 , fax 010-4124011
vhenb@vhenb.nl
tivww.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS L.H.J.Ch. , Luuk ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Boels van Eijndhoven Coenegracht ; beëdiging 1989
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
hendriks@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Maastricht


HENDRIKS W.J.E.
Advocaat bij Hendriks & Damminga ; beëdiging 1991
Postbus 517 , 6800 AM Arnhem
Tel 026-3572622 , fax 026-3572618
hendriks@hendriks-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HENDRIKS E.G.W. ; Mw.
Advocaat bij van Riet & Diederen ; beëdiging 2001
Postbus 390 , 6430 Al Hoensbroek
Tel 045-5213639 , fax 045-5227107
info@advocatenvanriet.nl
www.advocatenvanriet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS A.A.T. ; Mw.
Advocaat bij Bierman Aitton Waiboer advocaten en Notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 124 4000 AC Tiel
Tel 0344-677188 , fax 0344-677190
info@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS - van VUGT J.W.M. ; Mw.
Advocaat bij Maarten Tromp advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 30131 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-2056610 , fax 010-2055325
j.hendriks@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HENDRIKS H.C.M.
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 1986
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
kbs@kbs.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HENDRIKS P.J.J.A.
Advocaat bij De Deugd & Hendriks advocaten en Procureurs ; beëdiging 1985
Postbus 91 , 5750 AB Deurne
Tel 0493-321872 , fax 0493-313875
p.hendriks@iae.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HENDRIKS A. ; Mw.
Advocaat bij Pellinkhof & Visser advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 38 , 9410 AA Beilen
Tel 0593-540909 , fax 0593-523699
pel-visser@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Gelderen advocaten
Postbus 1084 , 3600 BB Maarssen
Tel 0346-569944 , fax 0346-575260
a.ludwig@vangelderen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS A.J.T.M.
Advocaat bij Aben & Slag ; beëdiging 1993
Postbus 270 , 6000 AG Weert
Tel 0495-536138 , fax 0495-539134
[vademecum advocatuur 2001]
thendriks@abenslag.nl
www.abenslag.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKS - LEMMEN W.L.M. , geboren juni 1950 ; Mw.
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht17 augustus 1999


HENDRIKS - TJONG TJIN JOE H.F.J. , Helena ; Mw.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zwolle.


HENDRIKS A.C. ; Dr.
Lid van de Commissie Gelijke Behandeling [juli 2001]


HENDRIKS A.W.B.M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor
constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Lid (FI)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht
(ICER) , Lid (FI)
Ministerie van Financiën, Loco-secretaris-generaal
Ministerie van Financiën, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken, Directeur


HENDRIKS J. , geboren nov 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur Nijmegen en Rotterdam okt 1952
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Rotterdam ; Raio 27 aug 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 27 dec 1959
Griffier Dordrecht 15 okt 1960
Griffier Gorinchem 15 okt 1960
Griffier Oud-Beijerland 15 okt 1960
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 17 mei 1961
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 17 mei 1961
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 21 jun 1962
Kantonrechter Dordrecht 26 feb 1968
Kantonrechter Groningen 8 jul 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 8 jul 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 30 okt 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 4 sep 1987
Kantonrechter Zuidbroek 20 mrt 1989
NU
Groningen kantonrechter ; ontslag 01 dec 1996
Winschoten kantonrechter-plaatsvervanger
Zuidbroek kantonrechter-plaatsvervanger ; ontslag 01 dec 1996
TEVENS
Voorzitter gezamenlijke klachtencommissie ex art 16 BBSH van de woningcorporaties in Groningen
m.u.v.Patrimonium
Voorzitter beroepscommissie woningbouwvereniging Gruno te Groningen
Voorzitter bezwarencommissie Stichting Thuiszorg Groene Kruis Stadt
02 mrt 1996


HENDRIKS B.W.M. , geboren okt 1956
NLRM 93 94 97 98 99/00
Hoofdinspecteur Gemeentepolitie Rotterdam
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 13 sep 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 7 okt 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo1 jan 1994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo1 sep 1995
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen1 februari 1999
NU
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie 1e kl


HENDRIKS J.Ch.W. , geboren sep 1953
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 15 aug 1977
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Hendriks Geurts & Besjes ; beëdiging 1980
Hatertseweg 138 , 6533 AS Nijmegen


HENDRIKS P.A.M , geboren apr 1941 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Stafmedewerker Hoevenkliniek 1 nov 1970
Kabinetschef Procureur-Generaal Hof Arnhem 1 apr 1975
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 sep 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 26 aug 1978
Rechter rechtbank Den Bosch 18 mei 1992
Raadsheer Hof Den Bosch 14 mrt 1986
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 7 mrt 1991
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 21 mei 1991
Ontslag 010197
Vice-President Hof Den Bosch 1 sep 1992
Coördinerend vice-President Hof Den Bosch 19 jan 1998
NU Den Bosch Hof Coördinerend Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend Lid College van Beroep Studiefinanciering
Lid examencommissie strafrecht S-opleiding SSR
Lid Raad van Toezicht Ned. Filmkeuring te Rijswijk
Voorzitter Stichting Brabant Consult Prof. begeleidingsensemble
Voorzitter Stichting Anak Terlantar ondersteuning weeshuis
TEVENS [september 2003]
Lid CALRM Commissie aantrekken leden Rechterlijke Macht van 01-02-2001
Voorzitter Stichting Anak Terlantar (ondersteuning van Indonesisch weeshuis) en andere kinderprojecten te den bosch van 01-03-1996
Lid Raad van Toezicht H. van der Hoevenkliniek te Utrecht van 01-01-1996
Plv. lid schadefonds geweldsmisdrijven te rijswijk van 01-05-2003 Dr.


HENDRIKS - JANSEN T.C.M. , geboren feb 1949 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Universitair hoofddocent Katholieke Universiteit Nijmegen
Rechter rechtbank Den Bosch 1 nov 1995
Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 30-01-2002
NU Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
07 nov 1997
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HENDRIKS W.F.H. , geboren dec 1930
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam gemeente Rotterdam 1960
Arbeidscontractant rechtbank Rotterdam6 dec 1973
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 16 dec 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam25 jan 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam21 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jan 1996
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de tuchtcommissie van de K.N.V.B.afd.Rotterdam
Lid van de Comm. van Beroep van de K.N.V.B. te Zeist
Lid van het dagelijks bestuur van de Dienst Accommodatie Beheer van de Gemeente Westvoorne
Lid van de beroepscommissie voor de Gedragscode van de vereniging van Particuliere Beveiligings Organisaties


HENDRIKS P.G.J.
Notaris te De Ronde Venen , arrondissement Utrecht
Kantoor Hendriks & Lagendijk ; De Ronde Venen


HENDRIKS L.E.M.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 17-05-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van Asperen advocaten ; beëdiging 1995
Hondstraat 4 , 6211 HX Maastricht
Postbus 11 , 6200 AA Maastricht
Tel 043-3257171 , fax 043-3257100
van.asperen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [juli 2002]
Universitair docent Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen van 01-01-2001
TEVENS [februari 2003]
Universitair docent Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen vanaf 01-01-2001
Jurisprudentieredacteur/annotator
Tijdschrift voor Milieu en Recht vanaf 01-01-1995
Redacteur/auteur Handboek Handhaving Milieurecht, Elsevier (losbladig) vanaf 01-01-1998
NB
Op rechtsprake.nl vermeldt hij juli 2002 bij Hof Arnhem wel: Advocaat, Maastricht , maar niet de naam van het kantoor
@OPM
NB Op rechtspraak.nl vermeldt hij bij Hof Arnhem wel: Advocaat, Maastricht , maar niet de naam van het kantoor


HENDRIKS D.K.W.
Secretaris gemeente Rozenburg [info SAL 2000]


HENDRIKSE H.J.J.
Advocaat bij De Koning & Rengis advocaten II Muntplein 2-IV ; beëdiging 2001
1012 WR Amsterdam
Tel 020-6762500 , fax 020-6262863
hendrikse@dekoning-renes.xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKSE A.M.C.
Advocaat bij Stevens Thunnissen Vos ; beëdiging 1995
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag


HENDRIKSE M.C. ; Mw.
Advocaat bij van Til advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 75731
1070 AS Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
m.hendrikse@vantill.nl
www.vantill.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKSE F.W.A.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2001
Postbus 22740
1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686489 , fax 020-5686790
folkert.hendrikse@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKSE R.G.
Advocaat bij Landwel ; beëdiging 1992 en 2001
Postbus 22740
1100 DE Amsterdam
Tel 020-5685614 , fax 020-5684305 ; beëdiging 7-0
robert.hendrikse@nllandweliglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKSE-VOOGT F.A. ; Mw.
Advocaat bij Voorink van den Tooren van Aanhold van de Venne advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 8
7200 AA
Zutphen
Tel 0575-545455 , fax 0575-543566
info@voorinkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKSE A. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1998
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
hendrikse@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


HENDRIKSE - VOOGT F.A. ; Mw.
Advocaat bij Voorink van den Tooren van Aanhold van de Venne advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 8 , 7200 AA Zutphen
Tel 0575-545455 , fax 0575-543566
voorink@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HENDRIKSE - ABELN B. ,Beatrix ; Mw.
Bedrijfsjurist/Senior Consultant Bank van Haften Labouchere Amsterdam
Hoofd juridische zaken/directiesecr. Labouchere NV Keizersgracht 617 1017 DS Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


HENDRIKSE G.W.J.M. , George ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zeeuws-Vlaanderen
Kand.Nots.v.Sree Everaert Dieleman


HENDRIKSE C.W.A.
President van de Nederlandse Tafelronde 1981-1982


HENDRIKSE M.L. ; Dhr. Drs.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 23-08-2002
NU
HOOFDFUNCTIE
Docent/onderzoeker afdeling privaatrecht Universiteit van Amsterdam te Amsterdam
TEVENS [september 2003]
Jurisprudentie medewerker tijdschrift voor Vervoer en Recht Uitgeverij SDU te Den Haag van 01-01-2002
Hoofdredacteur/redactiesecretaris tijdschrift Praktisch Procederen Uitgeverij Paris te Zutphen van 01-11-1997
Annotator voor het tijdschrift De Praktijkgids Ned.Ver.van rechtskundig adviseurs/uitgeverij Kluwer te Deventer van 01-01-1998
Juridisch adviseur zelfstandig te Amsterdam van 01-01-1999
Adviseur Wetswinkel (U.v.A.) Stichting Wetswinkel U.v.A. te Amsterdam van 01-01-2001


HENDRIKSEN W.F.
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 1983
Postbus 75265
1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789269 , fax 020-6789589
hendriksen@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKSEN R.A. ; Mw.
Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten
Postbus 74654 ; beëdiging 2002
1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
mail@hrd.nl
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKSEN O.L. ; Mw.
Advocaat bij Schreurs & van Duin Abma van Eeuwijk ; beëdiging 2003
Postbus 156
1130 AD Volendam
Tel 0299-368515 , fax 0299-369357 o.
hendriksen@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKSEN F. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 ; beëdiging 2003
2502 AT Den Haag
Tel 070-5153000 , fax 070-5153131
f.hendriksen@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKSEN E.G.J.
Advocaat bij Stein advocaten Zwolle ; beëdiging 1979
Postbus 1232
8001 BE Zwolle
Tel 038-4215221 , fax 038-4218190
hendriksen@stein advocatenzwolle.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKSEN R.M.
Advocaat bij van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 1999
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4340099 , fax 053-4341799
hendriksen@advocatensvh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blankestijn & Oortman advocaten
Postbus 619 , 7550 AP Hengelo
Tel 074-2593867 , fax 074-2593868
a.blankestijn@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKSEN E.G.J. , Erik ; Dhr.
Advocaat bij Stein advocaten Zwolle ; beëdiging 1979
Postbus 1232 , 8001 BE Zwolle
Tel 038-4215221 , fax 038-4218190
hendriksen@steinadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Intern (zwevende leden)


HENDRIKSEN S.R.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2002
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
s.hendriksen@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKSEN H. , geboren 12-01-1941
INFO
Woonplaats Rijswijk
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HENDRIKSEN R. ; Mw.
Juriste bij Planet Media Groep N.V.


HENDRIKSEN W.F. , geboren augustus 1958 ; Dhr.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 27 juli 1998
NU Den Bosch Rechtbank Rechter=-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020 0789123 , fax 020 6789589
hendriksen@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [september 2003]
Lid Stichting Administratiekantoor Kantoor Bribema
Lid Raad van Toezicht Amsterdam te Amsterdam
Lid financiële commissie advocatenmaatschap van Doorne van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting vereffening Trenité van Doorne van 01-01-2001
Lid Stichting J.A. Groenink
Lid Stichting Doornse Peuterspeelzaal van 01-01-2001 tot 31-12-2001


HENDRIKSEN K.E.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL 2003]


HENDRIKSZ T. , Taco ; Dhr.
Controller
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amsterdam


HENDRIKX R.M.E.P.
Advocaat bij Bird & Bird ; beëdiging 1996
90
Fetter Lane
LONDEN EC4A IR
GrootBrittannië
Tel 0044-20741560000 , fax 0044-20741566111
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIKX R.M.E.P.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1996
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl


HENDRIKX J.A.M.
HOOFDFUNCTIE
Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel
TEVENS
Lid en Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Essent, benoemd 3 december 1999 [jaarverslag Essent 2001]
Voorzitter Raad van Commissarissen Scania Nederland B.V.
Commissaris N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Voorzitter Waarderingskamer
Voorzitter Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorgsector
Voorzitter Bestuur Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
Voorzitter Voorselectiecommissie Topmanagementgroep Algemene Bestuursdienst
Voorzitter Raad van Reionaal Geneeskundige Functionarissen
Lid Raad voor de Transportveiligheid
INFO
Afscheid als Commissaris van de Koningin in Overijssel ; kreeg erepenning van de Universiteit Twente [Staatscourant 10 juni 2002]


HENDRIKX A.R.M.
Notaris te Vierlingsbeek , gem. Boxmeer.arr. Den Bosch
Postbus 2 , 5820 AA Vierlingsbeek


HENDRIX L.G.J. ; Mw.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1997
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Tel 020-5506666 , fax 020-5506777
lawyers@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kennedy van der Laan
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506666 , fax 020-5506777
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIX E.H.J. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1998
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
[vademecum advocatuur 2001]
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIX J.B.A.M.
Advocaat bij Westerparkzigt advocaten ; beëdiging 1998
Tuinzigtlaan 132 , 4814 JE Breda
Tel 076-5217290 , fax 076-5206649
westerparkzigt.advocaten@12move.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HENDRIX J.B.
Tuinzigtlaan 132 , 4814 JE Breda
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


HENGEVELD W.J.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
whengeveld@houthoff.nl
Tel 010-2172601 , fax 010-2172704
whengeveld@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HENGEVELD E.J.
Advocaat bij Volkerakstraat 23 hs , 1078 XN Amsterdam ; beëdiging 1993
Tel 020-6739508 , fax 020-6732606
[vademecum advocatuur 2001]


HENGST J.B.M.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1976
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
joost.hengst@cliffordchance.com


HENGST J.J.B.M.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1976
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
joost.hengst@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]


HENGST J.J.
Advocaat bij Alderse Baas c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 120 , 8500 AC Joure
Tel 0513-415655 , fax 0513-415696
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Alderse Baas advocaten
Nipkowweg 17 , 8501 XH Joure
Tel 0513-415655 , fax 0513-415696
jhengst@aldersebaas.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENGST M.P.W.
Advocaat bij Pool & Hengst ; beëdiging 1994
Rijnsburgerweg 97 , 2231 AE Rijnsburg
Postbus 111 , 2340 AC Oegstgeest
Advocaat bij Hengst advocaten
Rijnstraat 37 , 2223 EG Katwijk
Tel 071-4081011 , fax 071-4080081
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


HENGST F.A.A.E.J.M. , geboren dec 1919
NLRM 71 80 87 88/89
Advocaat en procureur Den Bosch 1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 14 jul 1959
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 28 feb 1967
Rechter rechtbank Den Bosch 11 feb 1970
Vice-President rechtbank Den Bosch 8 sep 1981


HENGST - DE HAAN C.M.I. ; Mw.
Notarieel Recht 1975
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


HENGSTUM A.J.W.M. van
Notaris te Hilversum , arrondissement Amsterdam
Kantoor Hengstum, van & StoIp ; Hilversum


HENKELMAN E.
Advocaat bij Slijm Gepken Henkelman ; beëdiging 2003
Postbus 151 , 9670 AD Winschoten
Tel 0597-432432 , fax 0597-432444
slijmadvocaat@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENKET E. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]


HENKET A.P.M. , geboren aug 1947 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 15 sep 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 1 jan 1901
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 27 mei 1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Anema & Greve ; beëdiging 1973
Postbus 23499 , 3001 KL Rotterdam
Tel 010-4362866 , fax 010-4366485
henket@anemagreve.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Ministerie van Justitie Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichtingen
Penitentiaire Inrichtingen De Schie Voorzitter
Lid comm. van Toezicht op Huis van Bewaring "De Schie"
Lid bestuur "Het Rotterdamsch Lyceum" (dit lyceum is na een fusie opgegaan in een groter
schoolverband)
Lid bridgecomm.Roei en Zeilvereniging "De Maas"
Lid ballotagecomm.Bridgekring 35
Lid ballotagecomm.Sociëteit Harmonie De Doelenclub
Adviescomm.Juridische Taalbaak
TEVENS [september 2003]
Lid commissie van Toezicht op HvB De Schie te Rotterdam
Lid Bridgecommissie Roei en Zeilvereniging De Maas te Rotterdam
Lid ballotagecommissie Bridgekring 35
Lid Bestuur Stichting voor Algemeen Bijzonder Onderwijs Larss-Maasovers-combinatie te Rotterdam van 01-01-2002
Lid Commissie van Beroep inzake het eindexamen van de Larss-Maasovers-combinatie van 01-01-2002


HENNEKAM E.C.J. ; Mw.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2000
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810847
e.hennekam@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENNEKAM M.D.A.M. , geboren jun 1924
NLRM 80
Werkzaam Algemene Zaken te Zundert 1 aug 1952
Advocaat en procureur te Rijnen nov 1952
Werkzaam bedrijfsleven 1 mei 1959
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20 feb 1978
Rechter rechtbank Breda 17 mei 1979


HENNEKENS H.P.J.A.M. , Huub , geboren aug 1938 ; Prof. (of H.Ph.J.A.M.)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 27 jul 1988
Lid van de raad van state
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State staatsraad
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6, 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049, 6500 KK Nijmegen
Tel 024 3612303 , fax. 024 3616145
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht
h.hennekens@jur.kun.nl
TEVENS
Lid hoofdredactie van de gemeentestem
,, ,, van het Praktijkboek Openbare Orde en Veiligheid
Vaste annotator AB en De Gemeentestem
Voorzitter bezwaar- en beroepschriftencommissie kamer 2 Provincie Gld
Hoofdredacteur van de gemeentewet en haar toepassing
jan 1997
TEVENS [juni 2002]
Voorzitter hoofdredactie van De Gemeentestem
Lid hoofdredactie van het Praktijkboek Openbare orde en Veiligheid
Vaste annotator AB en De Gemeentestem
Voorzitter bezwaar- en beroepschriftencommissie, provincie Gelderland
Voorzitter hoofdredactie van de Gemeentewet en haar toepassing (losbladige uitgave)
Lid Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving
Voorzitter bezwaarschriften Stichting Fonds Blindenbibliotheken en Slechtzienden te Den Haag
Lid redactie praktijkboek Wet Personenregistratie
TEVENS [juli 2002]
Lid redactieraad De Gemeentestem van 01-01-2001
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Nijmegen (Ledenlijst 2000)
INFO
Privé adres: Vinkenlaan 36, 6581 CL Malden, Tel. 024 3583543, 3612510 of 3612092
NB OPM@
In juni 2002 8 nevenfuncties en in juli 2002 1 nevenfunctie en dan nog 1 nevenfunctie waarvoor de begindatum 1 januari 2001 wordt opgegeven, terwijl die nevenfunctie al in januari 1997 bekend was!
Ongeloofwaardig en bedenkelijk.
@OPM
Op rechtspraak.nl bij Hof Arnhem vermeldt hij wel Prof. , maar geeft verder geen informatie ; niet wanneer, waar, welk onderwerp.


HENNEKENS A.H.M. ; Mw.
Rechten 1993
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


HENNEPHOF J.J.S.
Advocaat bij Adv. kantoor Baumgarten & Hennephof ; beëdiging 1987
Laan van Nieuw Oosteinde 161 , 2274 GA Voorburg
baumgart@bart.nl
Tel 070-3875555 , fax 070-3874005
baumgart@bart.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Hennephof
Dinkel 14 , 2491 CG Den Haag
Tel 070-3208333 , fax 070-3208334
jjshennephof@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENNEVELD - de JONG E.E.A. ; Mw.
Rechten 1987
Juridisch Medewerker BETA
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


HENNEVELT H.P.T.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
rick.hennevelt@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Shell International B.V.
Carel van Bylandtlaan 30 , 2596 HR Den Haag
Tel 070-3772608 , fax 070-3773687
rick.hennevelt@shell.com
[vademecum advocatuur 2004]


HENNINK L.
Advocaat bij Engelman & Aberson ; beëdiging 1990
Postbus 23049 , 3001 KA Rotterdam
Advocaat bij Het van Schijndelhuis
Nieuwe Binnenweg 126 , 3015 BE Rotterdam
Tel 010-4662333 , fax 010-2251317
[vademecum advocatuur 2001]
lhennink@hetvanschijndelhuis.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENNINK - VERSTEEGE W. ; Mw.
Rechten 1954
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


HENNIPMAN - KARELSE N.J.A. ; Mw.
Advocaat bij Oorsprong advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 13036 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2753388 , fax 030-2718600
nhennipman@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENNIS E.
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 1993
Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5544000 , fax 023-5554421
hennis@winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1989 en 1993
www.winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENNISSEN G.L.H.
Advocaat bij van Dunné Witholt Golterman advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 21808 , 3001 AV Rotterdam
Tel 010-4114146 , fax 010-4120084
hennissen@marefelix.com
www.marefelix.com
[vademecum advocatuur 2004]


HENNISSEN M.J.P , Marc ; Dhr.
Advocaat bij van der Put Recker en Hennissen ; beëdiging 1998
Postbus 649 , 6040 AP Roermond
Tel 0475-316186 , fax 0475-338594
[vademecum advocatuur 2001]
m.hennissen@p-r-h.org
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Roermond
Advocaat Vogels & Hennissen


HENNUS C.M. ; Mw.
Rechten 1973
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn


HENNY S. ; Mw.
Advocaat bij Stichting Advokatenkollektief Huissensestraat 55 ; beëdiging 1980
Huissensestraat 55 , 6833 HM Arnhem
tel 026 3229147 , fax 026-1210050
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:


HENNY S.I. ; Mw.
Advocaat bij van der Meulen Henny & van Aalst ; beëdiging 1980
Huissensestraat 55 , 6833 HM Arnhem
Tel 026-3229147 , fax 026-3210050
[vademecum advocatuur 2004]


HENNY A. , geboren 17-01-1938
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HENQUET T.S.M.
Advocaat bij crifford Chance LLP ; beëdiging 2003
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
thomas.henquet@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


HENRICHS E.J.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1983
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771448 , fax 020-5771408
ejhenrichs@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
evertjan.henrichs@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HENRIQUEZ E.C. , geboren 12-10-1917 ; Prof.
INFO
Woonplaats Den Haag


HENSELMANS E.J.M. ; Mw.
Bedrijfsrecht 1991
Accountmanager
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leden Buitenland


HENSELMANS S.W.A.M. , geboren mei 1957 ; Dhr.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 22 aug 1996
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Deurne ; kantoor Henselmans advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 218 , 5750 AE Deurne
Tel 0493-317827 , fax 049 3-310465
[vademecum advocatuur 2001]
shenselmans@henselmans.net
www.henselmans.net
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Orde van advocaten in het arrondissement Den Bosch
Lid Bestuur Stichting Vrienden van de Wiege, onbezoldigd
Lid Bestuur Elkervoorde te Deurne, onbezoldigd
Lid Bestuur Stichting Ondersteuning Elkervoorde , onbezoldigd
Lid Vereniging Lions Club Deurne, onbezoldigd
10 jun 1997
TEVENS [september 2003]
Lid bestuur Stichting Ondersteuning Elkervoorde van 10-06-1997
Lid Raad van Discipline te 's-Hertogenbosch van 01-12-1999
Lid regionale klachtencommissie OMO-scholen van 01-06-2000


HENSELS J.K.M.
Advocaat bij advocatenkantoor Hensels ; beëdiging 1993
Postbus 99 , 6290 AB Vaals
Tel 043-3065222 , fax 043-3065622
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HENSEN R.M.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
rutger.hensen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marxman advocaten
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508400 , fax 033-4555525
hensen@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HENSEN C.A.J.F.M. , geboren jan 1952 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 aug 1991
Rechter rechtbank Den Haag 7 mei 1993
Vice-president Rechtbank Den Haag van 21-08-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Redacteur Juridische Berichten voor het Notariaat
Rubriekredacteur Bedrijfsjuridische Berichten
Onafhankelijk Lid van het derdenscheidsgerecht voor het ressort Den Haag van de Kon.Notariële
Broederschap
dec 96
TEVENS [juli 2003]
Medewerker Juridische Berichten voor het Notariaat
Rubrieksredacteur Bedrijfsjuridische Berichten
Voorzitter Klachtencommissie Psychisch Medisch Centrum Parnassia van 01-01-2002
Medewerker NIPR Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Privaatrecht van 01-01-2001 tot 31-12-2001
INFO
augustus 1999. Vertrokken naar elders.


HENST A.C.J.G. van der ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1993
P.O.Box 721 , Willemstad Curaçao, N.A.


HENSTRA F.W.
Advocaat bij van der Aa advocaten ; beëdiging 1996
Wilhelminapark 45 , 3581 NL Utrecht
Advocaat bij van der Aa & Koers advocaten
Postbus 14138 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2512171 , fax 030-2510414
henstra@aa-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Aa & Koers advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


HENSTRA A.E. ; Mw.
AIO bij Universiteit van Utrecht vakgroep ISEP sectie juridische vrouwenstudies
Achter Sint Pieter 200 , 3512 HT Utrecht
tel 030 2537041 , fax 030 2537073
a.henstra@law.uu.nl
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:personen- en familierecht
Specialismen: afstamming, adoptie, sociaal ouderschap, homoseksualiteit


HENT A.B.M. , geboren feb 1949 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mrt 1988
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 7 okt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 11 dec 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 9 okt 1992
Vice-President rechtbank Den Bosch 12 jan 1996
Coördinerend vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch van 01-01-2000
NU Den Bosch Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Auteur van een gedeelte van de WW Kluwer
30 jan 1997
TEVENS [september 2003]
Co-auteur losbladige editie Sociale Verzekeringswetten (Kluw van 30-01-1997 tot 31-12-2000
INFO
Heeftin 2000 gepoogd Dhr. Ing. A.M.L. van Rooij uit St. Oedenrode, hogere veiligheidskundige, voor heel Nederland de vrijheid af te nemen om op te treden als gemachtigde voor derden. Nam in een afsluitende brief feitelijk het standpunt in: mijnheer van Rooij, ik weet zeker dat u schuldig ben, maar ik kan het helaas niet bewijzen. En dus kan ik u net niet pakken.
En dat terwijl een fundamenteel rechtsbeginsel toch is dat eenieder onschuldig is zolang schuld niet op basis van feiten bewezen is.


HENTENAAR J.
Advocaat bij Hentenaar c.s. ; beëdiging 1983
Postbus 446 , 3740 AK Baarn
hentenaa@worldaccess.nl


HENZEN A.J. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Maastricht van 01-07-2001
NU Maastricht Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003] [februari 2004]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HEPKEMA S.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1987
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741143 , fax 020-6741589
sietze.hepkema@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6741143 , fax 020-6741898
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


HERBEN L.F.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1994 en 2001
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5466705 , fax 020-5466614
wiek.herben@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERBERG Zie ook HERBERG - HELMUS E. van der , geboren jun 1954 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 9 sep 1991
Rechter rechtbank Assen 15 sep 1992
NU Assen Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid stuurgroep slachtofferhulp Drenthe
20 apr 1996
TEVENS [september 2003]
Lid Commissie van Toezicht P.I. Veenhuizen, meerder locaties te Veenhuizen van 01-08-2000
extern voorzitter Commissie Beroep- en Bezwaarschriften Gemeente Gro te Groningen van 01-01-2000 tot 01-01-2001


HERDERSCHE A.W. e.v. van Gulik , geboren aug 1956 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 26 aug 1981


HERENSEN J.H.
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk ; beëdiging 1985
Postbus 10210
7301 GE Apeldoorn
Tel 055-5262020 , fax 055-5262021
[vademecum advocatuur 2004]


HERENT A. ; Mw.
Advocaat bij Ten Holtes advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
harent@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERIK K.J. van den ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172602 , fax 010-2172746
k.van.den.herik@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HERIK W. van den ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 19 dec 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 27 jul 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 4 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 22 aug 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 22 aug 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1968
Postbus 5010 , 3008 AA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
vdherik@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Voorzitter commissie van Beheer/kerkenraad gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam te Puttershoek
Voorzitter van de Stichting Wildbeheer Veluwe te Ede , activiteiten gedeeltelijk te Ede , gedeeltelijk te
Rotterdam
Commissaris De Velter-van Hees BV.Banketbakkerijen te Ouderkerk aan de IJssel
Commissaris AQB Holding te Sliedrecht
Commissaris bij AQB Architecten BV. te Sliedrecht
Commissaris bij PCBG Exploitatie BV. te Sliedrecht
Commissaris Reedijk Banden Import BV. te Strijen
Commissaris PW Groep
Lid Bestuur van de Stichting Directie Pensioenfonds Ir A Brandwijk te Sliedrecht
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Quirinus te Sliedrecht
Secretaris van de Commissie van Beroep van de Coöperatieve Vereniging Tuinbouwveiling
Nederland VNT UA te Rotterdam
HOOFDFUNCTIE
Advocaat
TEVENS [september 2003]
Voorzitter commissie van beheer Gereformeerde kerk te Puttershoek van 01-01-2002
Secretaris van de Geschillencommissie van Beroep Cooperatie Verenigde Tuinbouwveilingen (VTN) te Rotterdam van 01-01-2002
Bestuurder Stichting Administratiekantoor Quirinus te Sliedrecht van 01-01-2002
Bestuurder Stichting Directie Pensioenfonds Ir.A. Brandwijk te Sliedrecht van 01-01-2002
Commissaris P.C.B.G. Exploitatie BV te Sliedrecht van 01-01-2002
Commissaris A.Q.B. Holding BV te Sliedrecht van 01-01-2002
Commissaris Buronco B.V. te Sliedrecht van 01-01-2002
Commissaris PW Groep van 01-01-2002
Adviseur De Vetten-van Hees Banketbakkerijen van 01-01-2002
Adviseur Reedijk Banden Import BV te Strijen van 01-01-2002
@OPM
Vermeldt op rechtspraak.nl wel advocaat, maar niet waar en bij welk kantoor.


HERIK H.J. van den ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Metajuridica
Bijzonder hoogleraar Juridische informatica (vanwege het Leids Universiteits-Fonds)
h.j.vandenherik@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Universiteit Maastricht
Faculteit der Algemene Wetenschappen
Hoogleraar informatica
tel 043 3883477 , fax 043 3884897
herik@cs.unimaas.nl
Privé adres: Pasteurlaan 4 , 2461 ZE Pijnacker , Tel. 015 3695748


HERING S. ; Dhr.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1999
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Elders advocaten
Postbus 4044 , 7200 BA Zutphen
Tel 0575-515074 , fax 0575-513165
hering@eldersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERINGA J.W. ; Drs.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529570 , fax 070-3543813
j.heringa@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HERINGA R.
Advocaat bij Veraart De Granada & Partners ; beëdiging 1997
Postbus 212 , 1800 AE Alkmaar
Tel 072-5157474 , fax 072-5157829
veraart@vsanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HERINGA H. ; Mw.
Advocaat bij Arnold en Siedsma ; beëdiging 2001
Postbus 18558 , 2502 EN Den Haag
Tel 070-3654833 , fax 070-3615054
www.arnold-siedsma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERINGA A.W. , geboren jul 1955 , Aalt Willem ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 01-07-1992
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. [rechtspraak.nl september 2003]
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Publiek Recht
Hoogleraar Vergelijkend Staats- en Bestuursrecht sinds november 1995
tel 043 3883107 , fax 043 3884907
aaltwillem.heringa@pubr.unimaas.nl
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter commissie gelijke behandeling
Plaatsvervangend Lid van de Commissie Gelijke Behandeling [juli 2001]
Plaatsvervangend Lid adviescommissie grondrechten en functieuitoefening ambtenaren
Lid redactie NJCM Bulletin
Lid redactie Jurisprudentie Bestuursrecht JB
Lid redactie Maastricht Journal of European and Corporate Law
Lid College van Advies van het NJCM
Ned. Juristen Comité voor de mensenrechten
Plaatsvervangend-Lid commissie gelijke behandeling 1995
Lid redactie EVRM rechtspraak en commentaar
apr 1998
INFO
Privé adres: Sleedoorn 14 , 6226 WJ Maastricht , Tel. 043 3623631
TEVENS [september 2003]
Plv. lid Commissie Gelijke Behandeling van 01-01-2001
Lid redactie Maastricht Journal of European and Comparative Law van 01-01-2002
Lid College van Advies Nederlands Juristen Comité voor de mensenrechten van 01-01-2002
Plv. lid Adviescommissie Grondrechten en Functieuitoefening van 01-01-2001
Lid redactie EVRM Rechtspraak en Commentaar van 01-01-2001
Vice-voorzitter Stichting Vorming bevoegd gezag scholen voor voortgezet onderwijs te Maastricht van 01-01-2001
Lid redactie European Human Rights Cases van 01-01-2001
Voorzitter College van Beroep voor de examens, UM van 01-01-2001
Voorzitter Hockeyclub Hockeer van 01-01-2001
Lid redactie Netherlands International Law Review van 01-01-2001
Lid redactie Jurisprudentie Bestuursrecht van 01-01-2001


HERK E.K.E. van ; Mw.
Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beëdiging 1986
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
e.van.herk@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERK A. van
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1969
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]


HERK C.M. van den ; Mw.
Rechten 1992
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


HERKEMIJ G. , Gerard ; Dhr.
Overleden 22 juni 2001


HERKSEN M.I.E. van ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1998
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460386 , fax 020-5460713
monique.vanherksen@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517137 , fax 020-6267949
monique.van.herksen@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERLAAR - ROSELAAR I.R. , geboren januari 1966 ; Mw.
Raio rechtbank Alkmaar 1 april 1997


HERMAN DE GROOT D.C. , Dienke ; Mw.
Account manager corporate banking Rabobank International Postbus 17100 3500 HG Utrecht
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelnetwerk: Vrouwen in Financiën


HERMAN DE GROOT C.J ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1985
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042177 , fax 010-4042333
hermandegroot@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
jacqueline.hermandegroot@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


HERMAN DE GROOT F.H.
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Informatiebeleid (ICI) , Lid (DEF)


HERMANIDES G.H.
Advocaat bij Kok advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 3025 , 5930 AA Tegelen
Advocaat bij van Helvoort De Vries van de Meulengraaf
Postbus 7153 , 5605 JD Eindhoven
Tel 040-2380510 , fax 040-2380519
helvri@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
eindhoven@vanhelvoortdevries.nl
www.vanhelvoortdevries.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERMANS B.J. ; Mw.
Advocaat bij Vondelstraat 54 , 1054 GE Amsterdam ; beëdiging 1997


HERMANS D.I.M.E. ; Mw.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1997
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
infoeinbd@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
dehermans@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERMANS R.M. ; Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1984
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
rmhermans@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771863 , fax 020-5771524
ruud.hermans@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HERMANS M.C.M.
Advocaat bij Bakker + Hermans ; beëdiging 1992
Oliemolenstraat 5 , 6411 GJ Heerlen


HERMANS S. ; Mw.
Advocaat bij Stevens Thunnissen Vos ; beëdiging 1984
Postbus 11760
2502 AT Den Haag
Tel 070-3115000 , fax 070-3520669
info@stv-advocaten.nl
www.stv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
[vademecum advocatuur 2001]


HERMANS A.F. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1110
3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
astrid.hermans@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HERMANS M.J.B.R.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 3
5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626431 , fax 040-2626541
nlherma8@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERMANS R.J.M. , Ralph ; Dhr.
Advocaat bij Boels van Eijndhoven Coenegracht ; beëdiging 1993
Postbus 424 , 6160 AK Geleen
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
Postbus 217 , 6130 AE Sittard
Tel 046-4754638 , fax 046-4752900
hermans@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 196 , 6040 AD Roermond
Tel 0475-319146 , fax 0475-330800
hermans@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag


HERMANS E.J. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2002
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246560 , fax 010-2246319
ella.hermans@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HERMANS F. ; Mw.
Advocaat bij Köster advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5125025 , fax 023-5125060
hermans@kadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERMANS A.J.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/ Andersen Legal ; beëdiging 1999
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808776 , fax 020-8808787
lilian.a.j.j.m.hermans@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Drok advocaten
Oude Delft 58 , 2611 CD Delft
Tel 015-2195555 , fax 015-2195550
lhermans@drok.nl
www.drok.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERMANS M.J.B.R.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626600 , fax 040-2626400
m.hermans@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HERMANS I.L.G.M.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497759 , fax 020-6429013
nlhermans@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rabo Securities N.V.
Postbus 94640 , 1090 GP Amsterdam
Tel 020-4604929 , fax 020-4604954
[vademecum advocatuur 2004]


HERMANS R.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1983
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-5414700
ruprecht.hermans@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HERMANS T.
Advocaat bij van Iersel & Luc tman advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 18 , 5400 AA Uden
Tel 0413-339033 , fax 0413-33906b
t.hermans@vanierselluchtman.nl
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERMANS C.M.H. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Wyck ; beëdiging 1979
Postbus 3017 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3254258 , fax 043-3218461
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenpraktijk Universiteit Maastricht
Postbus 86 , 6200 AB Maastricht
Tel 043-3883988 , fax 043-3500515
cor.hermans@apum.unimaas.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERMANS J.J.M.
Advocaat bij Mr. Hermans advocatenpraktijk ; beëdiging 1968
Rijksweg Noord 47 , 6162 AB Geleen
Tel 046-4747000 , fax 046-4750307
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hermans advocaten
hermans.advocaten@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERMANS J.P.H.J.
Advocaat bij Mr. Hermans advocatenpraktijk ; beëdiging 1999
Rijksweg Noord 47 , 6162 AB Geleen
Tel 046-4747000 , fax 046-4750307
[vademecum advocatuur 2001]
hermans.advocaten@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERMANS - BRAND L.J.T.M. , Louk ; Mw.
Coörd. stage faculteit Rechtsgeleerdheid K.U. Nijmegen
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Nijmegen


HERMANS H.E.G.M. ; UHD
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Insituut Beleid en Management Gezondheidszorg
tel 010 408 85 49 , fax 010 408 90 92
Algemene gezondheids zorg


HERMANS J.W.P.N. , Jan-Willem ; Dhr.
Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Veenendaal


HERMANS J.M.H.M.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen,
Directeur


HERMANS J.P.M. , geboren sep 1925
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur te Haarlem en Den Bosch 27 nov 1951
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 12 jun 1968
Rechter rechtbank Den Bosch 6 dec 1972
Vice-President rechtbank Den Bosch 4 feb 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 sep 1992
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


HERMANS R.T. , geboren jan 1967 ; Mw.
NLRM 92 93 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 apr 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 apr 1997
Raio rechtbank Zutphen 28 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 apr 1994
Rechter rechtbank Breda 3 juli 1998
NU Breda Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
09 jun 1997
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HERMANS C.T. , geboren sep 1932 (of Ch.Th.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 16 feb 1957
Substituut-griffier rechtbank Maastricht 23 jul 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 3 aug 1963
Rechter rechtbank Maastricht 13 mei 1964 - 9 februari 1971
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 5 sep 1966
Vice-President rechtbank Maastricht 9 feb 1971
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 31 jan 1979
Vice-President Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1992
TEVENS
Bestuurslid van het VSB Fonds Den Haag en omstreken (1992)
NU
Hoge Raad Vice-President
TEVENS
Wraking 261197 Volkskrant door advocaat Mr. E Hummels maakte volgens Hummels een partijdige
indruk.
Hij vind dat de overheid in dit soort zaken steeds in het gelijk is gesteld
Bestuurslid van het VSB Fonds Den Haag en omstreken (1992)


HERMANS H.L.C. , geboren dec 1948 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 16 dec 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 16 dec 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 22 sep 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 20 okt 1986
Rechter rechtbank Arnhem 21 jan 1988
Raadsheer Hof Amsterdam 19 feb 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 feb 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 19 feb 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 13 jun 1994
Vice-president Gerechtshof Leeuwarden van 09-01-2002
NU Leeuwarden Hof Vice-President
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep
Rechter-plaatsvervanger in de Arrondissementsrechtbanken te A'dam en Arnhem
Kantonrechter-plaatsvervanger te Wageningen en Tiel
Plaatsvervangend Lid van het College van Beroep voor de examens van de Rijks Universiteit te Utrecht
vanaf 1 jan 1986(voordien vanaf 1 sep 1981 Voorzitter, tevens Lid van dit college)
Plaatsvervangend Voorzitter van het College van Beroep voor de examens van de Universiteit voor
Humanistiek, vanaf 2 okt 1990
Idem Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, vanaf jan 1995
Voorzitter van de Commissie van advies inzake de beoordeling ex artikel 8, derde lid,
Beoordelingsvoorschrift Burgerlijk Rijkspersoneel 1985, aan de open Universiteit, vanaf jul 1990
Gastdocent Opleidingscentrum Koninklijke Marechaussee (vanaf 1991)
Voorzitter van de Stichting Meander Concerten (sinds 1993)
Voorzitter tevens Lid van kamer 1 (bezwaren tegen beoordelingen) van de commissie behandeling
bezwaren Open Universiteit
Gastdocent Opleidingscentrum Kon.Marechaussee
16 feb 1998
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep (KB van 13 juni 1994, nr. 94.004588). Van
1994
2. rechter-plaatsvervanger in de rechtbanken te Amsterdam en Arnhem (KB van 19 januari 1993, nr.
93.001620). van 1993
3. Kantonrechter-plaatsvervanger te Wageningen en Tiel (KB van 16 december 1985, nr. 101). van 1985
4. Plaatsvervangend Lid van het College van Beroep voor de examens van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Van 1 januari 1986
5. Plaatsvervangend Voorzitter van het College van Beroep voor de examens van de Universiteit van
Humanistiek, vanaf 2 oktober 1990, idem Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. van januari
1995
6. Voorzitter van de Commissie van advies inzake de beoordelingen ex. art. 8, derde lid,
Beoordelingsvoorschrift Burgerlijk Rijkspersoneel 1985 ; aan de open Universiteit. van juli 1990 tot
1 augustus
7. Voorzitter, tevens Lid van Kamer I (bezwaren tegen beoordelingen) van de Commissie behandeling
bezwaren open Universiteit. Van1 augustus 1990
8. Gastdocent opleidingscentrum Koninklijke Marechaussee. van 1991
9. Voorzitter van de Stichting Meander Concerten. 1998
10.Plaatsvervangend lid-jurist van het Centrale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag.
Van 1998
11.Plaatsvervangend Voorzitter van de commissie voor geschillen in het Nederlands Genootschap van
Vertalers. van 1998
12.Universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht met specialisatie onderwijsrecht, aan de Katholieke
Universiteit Brabant in vaste dienst. van 1 februari 1987 tot 1 oktober 1
13.Zie punt 12 maar dan op basis van gedeeltelijke detachering gastdocent. van 1 september 1985 tot
1 februari
14.Lid van de redactie van het tijdschrift School en Wet. Tijdschrift voor onderwijsrecht, -beleid en
schoolbestuur. van 1988 tot 1993
15.Medeoprichter, Bestuurslid en secretaris van de Vereniging voor Onderwijsrecht. van 1981 tot
1987
16.Voorzitter van de Stichting tot exploitatie van een Volkshuis te Wageningen, plaatsberbangend Lid van
een aantal commissies van de Raad van de gemeente Wageningen, Lid van de voorlopige en de definitieve
medezeggenschapsraden van de openbare scholen Tarthorst Wageningen, van 1976 tot 1987
17.Voorzitter van het collge van beroep voor de examens aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. van 1981
tot 1986
TEVENS [sep 2001]
Lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
TEVENS [september 2003]
Plv. voorzitter College van Beroep voor Examens Katholieke Theologische Universiteit Utrecht te Utrecht van 01-01-1995
Voorzitter, tevens lid, Kamer 1 (bezwaren tegen beoordelingen) Commissie behandeling bezwaren Open Universiteit van 01-01-1995
Plv. lid College van Beroep voor de Examens Rijksuniversiteit Utrecht te Utrecht van 01-01-1986
Plv. rechtsgeleerd lid Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg van 01-01-1998
Plv. voorzitter Commissie voor geschillen van het Nederlands Genootschap van vertalers van 01-01-1998
Plv. voorzitter College van Beroep voor Examens Universiteit van Humanistiek van 01-01-1990
Voorzitter van de Raad voor de Tuchtrechtspraak Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst van 01-01-2002


HERMANS J.A.M. , geboren mrt 1948
NLRM 90 91 92 93 94
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 apr 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 16 aug 1992


HERMANS M.G. , geboren nov 1940
NLRM 80
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Utrecht mei 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht sep 1966
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht sep 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht nov 1970
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Utrecht nov 1970
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 22 jul 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht mei 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 28 dec 1973
Rechter rechtbank Arnhem mrt 1974


HERMANS H.G. , geboren nov 1940 ; Dhr.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings-en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Utrecht
Raio 1 mei 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 sep 1966
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 nov 1970
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Utrecht 1 nov 1970
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 22 jul 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 mei 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 28 dec 1973
Rechter rechtbank Arnhem 1 mrt 1974
Raadsheer Hof Amsterdam 5 mrt 1980
Vice-President Hof Amsterdam 17 jul 1989
NU Amsterdam Hof Vice-President
TEVENS
Lidmaatschap van de Voorlopige Raad voor de Justitiële Informatievoorziening
Lid automatiseringsplatform ZM
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Lid van de kascommissie van de rechtspersoonlijkheid Heubertus van den Eijken te Naarden.
TEVENS [september 2003]
Lid kascommissie van de rechtspersoonlijkheid Heubertus van den Eijken te Naarden van 01-01-2002


HERMANS C.G. , geboren apr 1965
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 24 apr 1997
NU
Amsterdam parket


HERMANS P.A.W. , geboren apr 1938
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ned. Middenstandsbank 1965
Hypotheekbewaarder te Roermond 1970
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 8 mrt 1975
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 6 aug 1976
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 6 aug 1976
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jan 1983
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht17 jun 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Vice-President Centrale Raad van Beroep Utrecht1apr 1994


HERMANS F.M.J.
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Hermans & Schutteváer ; Utrecht


HERMANS - BRAND L. ; Mw.
Rechten 1982
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Nijmegen


HERMANS S.J.W. ; Dhr.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Almelo van 01-10-2001
NU Almelo Rechtbank Raio
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid sectie breedtesport lc goalball sectie breedtesprot lc goalball te Utrecht van 01-01-2002
Lid redactieraad relatiemagazine Firma Tieman te Rotterdam van 01-07-2001


HERMELING - BUSSER M. ; Mw.
Secretaris gemeente Rozendaal [info SAL 2000]


HERMELINK - KRAMER J. ; Mw.
Advocaat bij Schravenmade & De Koningh ; beëdiging 2000
Postbus 1169 , 3600 BD Maarssen
Tel 0346-564828 , fax 0346-500764
info@schravenmade-dekoningh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Erasmuslaan 49 , 3707 ZB Zeist ; beëdiging 1986 en 2000
Tel 030-6914917 , fax 030-6916349
janehermelink@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERMENS S.H.P.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 59280
1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825103 , fax 020-5825150
shermens@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERMENS S.W.Th.R.
Advocaat bij De Haan advocaten
Postbus 60194 ; beëdiging 2002
1320 AE Almere
Tel 036-5460040 , fax 036-5460041
hermens@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERMES J.B.H.M. , geboren aug 1946 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 25 mrt 1994
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tilburg ; kantoor Beunen, Leemans, De Bont & Hermes ; beëdiging 1976
Postbus 3033 , 5003 DA Tilburg
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators
Prof. Cobbenhagenlaan 75 , 5037 DB Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-46688666
j.hermes@devoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668817 , fax 013-4668810
j.hermes@devoort.nl
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek Berkel Enschot
Lid Bestuur Stuurgroep Slachtofferhulp Tilburg
Secretaris Bestuurs Stichting Rechtshulp Breda
04 jun 1997
TEVENS [september 2003]
Vice-voorzitter Collegen van Beroep ENB-CAO van 01-09-2001
Lid bestuur I.M.W. te Tilburg van 01-09-1999
Voorzitter Bestuur tennisvereniging te Berkel-Enschot van 01-01-1999 tot 01-03-2001
@OPM
Vermeldt september 2003 op rechtspraak.nl niet bij welk kantoor hij advocaat is.


HERMESDORF C.M. ; Mw.
Advocaat bij De Heer Mr. Roza Kantoor ; beëdiging 1989
Postbus 1092 , 8001 BB Zwolle
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 9218 , 6800 HK Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-35165504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
c.hermesdorf@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERMESDORF G.C.G.J. , geboren , mrt 1925
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94
Advocaat en Procureur te Arnhem mrt 1952
Griffier kantongerecht Alkmaar 9 dec 1960
Griffier kantongerecht Arnhem 3 jan 1962
Griffier kantongerecht Terborg 25 apr 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 25 jun 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 29 jan 1963
Rechter rechtbank Maastricht 15 mei 1963 - 7 september 1973
Vice-President rechtbank Maastricht 7 sep 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 3 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 22 mrt 1991


HERMSEN P.J.M.
Advocaat bij Postbus 100 , 6680 AC Bemmel ; beëdiging 1979
Advocaat bij Hanssen , Hermsen & Heerink
Postbus 100 , 6680 AC Bemmel
Tel 0481-464432 , fax 0481-464816
[vademecum advocatuur 2001]
hermsen.advocaten@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERMSEN J.H.
Advocaat bij Hamaker van den Sigtenhorst ; beëdiging 1985
Postbus 4137 , 7200 BC Zutphen
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk
Postbus 10210 , 7301 GE Apeldoorn
Tel 055-5252020 , fax 055-5262021
jh.hermsen@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HERMSEN R.G.B
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1982
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators
Prof. Cobbenhagenlaan 75 , 5037 DB Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-4668866
r.hermsen@devoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 013-4668831 , fax 013-4668833
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERMSEN E.
Advocaat bij Molkenboer c.s. ; beëdiging 1998
Postbus 760 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5426093 , fax 013-5433131
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tilman Rosens van der Corput advocaten
Postbus 153 , 5500 AD Veldhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2944550
advocaten@tilman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERMSEN J.R.M.
Notaris te Roosendaal , arr. Breda
Lenaertsstraat 24,4724 AM Wouw


HERMSEN - STRICKER M.A. ; Mw.
Rechten 1981
Advocaat bij Advoctaenkantoor Hermsen-Stricker ; beëdiging 1993
Postbus 299 , 7200 AG Zutphen
Tel 0575-515248 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen


HERMUS LLP M.W.S.
Advocaat bij Greenberg Traurig ; beëdiging 2001
Postbus 75306 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3017367 , fax 020-3017350
hermusm@en.gtlaw.com
www.gtlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HERNGREEN - van HARTEN J.H. ; Mw.
Jurist/Juridisch Adviseur
Juridisch Adviesbureau, Mr. Herngreen
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


HERPEN C.A. van
Notaris te Veldhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Dongen, van & van Herpen ; Veldhoven


HERPEN S.A.M. van ; Mw.
Rechten 1991
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


HERPERS Zie OLDENBURG - HERPERS A.H. , geboren juli 1940 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 nov 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 28 jul 1988
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger


HERREBOUT M.
Advocaat bij Bousie advocaten ; beëdiging 1994 en 2003
Postbus 15955 , 1001 NL Amsterdam
Tel 020-5219999 , fax 020-5219990
info@bousie-advocaten.nl
www.bousie-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERREVELD F.R. , geboren dec 1957
NLRM 88/89 90
Werkzaam Ministerie van Financiën, Directie Directe Belastingen
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 1 okt 1987
Niet in NLRM 1996 onder Hoge Raad
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1997
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517540 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Deloitte & Touche
Postbus 2031 , 3000 CA Rotterdam
Tel 010-2721246 , fax 010-2721124
www.deloitre.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERRMANN Zie GALEN - HERRMANN R.E. van , geboren feb 1926 ; Mw.


HERRMANN R. , geboren jan 1943 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit Leiden nov 1966 - sep 1968
Werkzaam Ministerie van Justitie , Stafafdeling Nieuw Burgerlijk Wetboek II.administrateur mrt 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 jun 1974
Rechter rechtbank Rotterdam 23 apr 1976
Raadsheer Hof Amsterdam 1 sep 1981
Vice-President Hof Amsterdam 17 jul 1989
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 9 jul 1991
Vice-president Hoge Raad der Nederlanden van 11-10-2001
NU Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Vice-President
TEVENS
Lid Raad van Beroep NIVRA (1992)
Lid Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf (1993)
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen (info november 2000)
TEVENS (opgave november 2000)
Vice-Voorzitter Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf (vanaf 1993) ; Den Haag ; bezoldigd
Lid bestuur van de Stichting Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) te Utrecht, onbezoldigd, vanaf november 1999
Lid van het Bestuur van de studiekring Administratieve rechtspraak Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (vanaf 1994)
INFO
Een klacht in "Straatsburg" over o.m.het punt dat hij zich had moeten verschonen in een
cassatieprocedure is afgeketst. Een klacht ter zake ingediend bij de Procureur-Generaal en de President van de Hoge Raad weigert men in behandeling te nemen.
Werd bij brief d.d.4 oktober 1998 aan de President van de Hoge Raad gewraakt.
De Hoge Raad is onder deze wraking uitgekomen door een buitenwettelijke, ja onrechtmatige, eis te stellen
dat een wraking alleen kan worden ingediend via een advocaat bij de Hoge Raad en daarom de wraker niet-ontvankelijk te verklaren.
Als zelfs raadsheren van de Hoge Raad zich niet meer verplicht voelen zich conform de wet (zie Rv.
artikel 29-34) en hun ambtseed te verschonen , waar blijven we dan? Schande.
Deze kwestie is zelfs door het EHRM te Straatsburg afgedekt. Zie www.sdnl.nl/kath-nb11.htm
Kennelijk staat zulke hoge acteurs in het rechtsbestel boven de wet.
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Stichting Studie- en Informatiecentrum mensenrechten te Utrecht van 01-12-1999
Lid Commissie Mensenrechten en Adviescommissie Int. Vraagstukken van 01-01-2003
Vice-voorzitter Raad van Toezicht voor het Verzekeringsbedrijf te 's-Gravenhage van 01-01-2000 tot 31-12-2000


HERSCHDORFER M.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1983
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-4880901
michael.herschdorfer@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1976 en 1983
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


HERSILIA - SCHEPERS J.M.A. ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 782 , 5600 AT Eindhoven
Advocaat bij Hersilia & Partners advocaten
Postbus 11035 , 3505 BA Utrecht
Tel 030-2412084 , fax 030-2413038
[vademecum advocatuur 2001]


HERSKOVIC E.L.
Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beëdiging 2000
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
e.herskovic@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HERSMAN M.F.B. ; Mw.
Advocaat bij Beydals Ruyter advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 9539 , 1006 CA Amsterdam
Advocaat bij Willemsparkweg 96 , 1071 HM Amsterdam
Tel 020-4700841 , fax 020-6712195
mhersman@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Niemer Hersman Da Cunha Cornelis
Krusemanstraat 52 , 1075 NR Amsterdam
Tel 020-7880120 , fax 020-6757971
info@nhdc-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERSTEL J.C.A.
Advocaat bij Jongeneel c.s. ; beëdiging 1997
Postbus 174 , 3360 AD Sliedrecht
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 66 , 7140 AB Groenlo
Tel 0544-463000 , fax 0544-464185
[vademecum advocatuur 2001]
herstel@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERSTEL C.A.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, Lid (GBA Projectbureau)


HERSTEL A. , geboren sep 1935 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.3 Opleidings-en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Utrecht 10 jun 1963
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 10 okt 1963
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1965
Gedetacheerd Ministerie van Justitie 2 jan 1968
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 25 sep 1969
Substituut-officier van Justitie arrondissement Utrecht 4 jun 1971
Gedetacheerd Ministerie van Justitie, Hoofdafdeling rechterlijke Organisatie 1 okt 1971 - 26 okt
1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Groningen 11 okt 1977
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Utrecht 25 jul 1979
Officier van Justitie hoofd van het parket Utrecht 4 sep 1981
Officier van Justitie hoofd van het parket Rotterdam 1 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21 sep 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 maart 1998
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Voorzitter NCRV
Lid NOS-Bestuur
Lid Ster-bestuur
TEVENS
Penningmeester COBO-fonds
Penningmeester Stichting Raad voor de Journalistiek
Vice-Voorzitter Vereniging voor Christelijk Wetenschappelijk Onderwijs
Lid identiteitsraad Stichting Philadelphia Voorzieningen
Lid Bestuur Stichting Lezen
Lid Bestuur Stichting Nationale Omroep Congres
Voorzitter Stichting Kinderrechtswinkel Support Utrecht
Lid Bestuur Muziekcentrum van de Omroep
[mei 2002]: Lid van de Raad voor de Journalistiek
TEVENS [maart 2003]
Voorzitter Jo Bollekamp Fonds te Ermelo 01-05-1996
Voorzitter Vereniging Vrienden Museum Catharijneconvent 01-12-2001
Lid Commissie van Aandeelhouders ROTO Smeets- de Boer 01-01-2001
Lid Raad van Advies Nederlandse Handelvereniging Naarden 01-04-1996
Voorzitter Bezwarenadviescommissie Regiopolitie Utrecht 01-04-1998
Secretaris Vereniging Rudolph Stichting Barneveld 01-04-1997
Lid Raad van Toezicht Leo-Stichting (koepel jeugdzorg) Apeldoorn 01-12-1998
NB: Kennelijk nog steeds Lid van de Raad voor de Journalistiek alhoewel niet opgegegeven bij nevenfuncties.
TEVENS [juni 2003] en [september 2003]
Voorzitter Stichting Collage te Kortenhoef van 01-12-1990
Voorzitter Vereniging Vrienden Museum Catharijneconvent van 01-12-2001
Lid Commissie van Aandeelhouders ROTO Smeets- de Boer van 01-01-2001
Lid Raad van Advies Nederlandse Handelvereniging te Naarden van 01-04-1996
Voorzitter Bezwarenadviescommissie Regiopolitie Utrecht te Utrecht van 01-04-1998
Secretaris Vereniging Rudolph Stichting te Barneveld van 01-04-1997
Lid Raad van Toezicht Leo-Stichting (koepel jeugdzorg) te Apeldoorn van 01-12-1998
Lid Raad van Toezicht Muziekgroep Nederland te Amsterdam van 01-04-2000
Lid Adviescommissie bezwaarschriften commissariaat voor de media te Hilversum van 01-01-2000
Lid Lude Kerk Soest te Soest van 01-06-2002
Lid Jury Cultuurprijs Gemeente Soest te Soest van 01-01-2001
Voorzitter Begeleidingscommissie Onderzoek Illegaal Kansspel van 01-01-2000 tot 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Lezen van 01-11-1993 tot 30-11-2001
Voorzitter Stichting Dr. C. Rijnsdorp Prijs van 01-01-1995 tot 01-04-2002
Voorzitter Hugo Wolf Society te Hoevelaken van 01-01-2002 tot 01-01-2003
Secretaris Stichting RIM van 01-01-1998 tot 01-03-2003
Voorzitter bestuur Vereniging voor Christelijke Wetenschappelijk Onderwijs van 01-12-1999 tot 01-05-2003 Voorzitter Stichting Jo Bollekamp Fonds te Ermelo van 01-05-1996 tot 01-05-2003


HERTER H.M. , geboren 1955 ; Drs.
Voorzitter Raad van Bestuur N.V. DICO International
Voorzitter Raad van Bestuur Diconed B.V., Commissaris Dico B.V.
Oud-functie: Voorzitter Raad van Comm. N.V. RICO International.


HERTOG G. den
Advocaat bij Postbus 324 , 7300 AH Apeldoorn ; beëdiging 1997
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERTOG W.P. , Willem , den
Advocaat bij Den Hertog & Kam advocaten ; beëdiging 1978
Lange Voorhout 70 , 2514 EH Den Haag
Advocaat bij Udink & De Jong ; beëdiging 1978
Alexanderstraat 2 , 2514 JL Den Haag
Tel 070-3110713 , fax 070-3110782
hertog@ugjlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
willemh@ujlaw.nl
www.ujlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERTOG A.P. (of A.Ph.)
Burgemeester VVD gemeente Velsen [info SAL 2000]
Burgemeester Harlemmermeer [Telegraaf 22 februari 2003]


HERTOG A.F. (of A.P.)
NLRM 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 9 okt 1979


HERTOG D. den , geboren 16-11-1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 dec 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage van 02-05-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervamgers
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1973
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488734 , fax 070-3476801
d.denhertog@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter Rotterdamse Aero Club waarin opgenomen de Haagse Aeroclub met als zetel vliegveld
Zestienhoven te Rotterdam
apr 1997
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Woonplaats Schiedam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HERTOGHS J.J.M.
Advocaat bij Hertoghs c.s. ; beëdiging 1970
Postbus 4729 , 4803 ES Breda
Advocaat bij Hertoghs c.s. advocatenbelastingdeskundigen
Postbus 4729 , 4803 ES Breda
Tel 076-5202266 , fax 076-5202288
hertoghs@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hertoghs@hertoghsadvocaten.nl
www.hertoghsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO Zie INFO bij BHARATSINGH , S. , Sam


HERTOGHS E.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Veraart De Granada & Partners ; beëdiging 1986
Postbus 212 , 1800 AE Alkmaar
Tel 072-5157474 , fax 072-5157829
veraart@vsanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Versaart De Granada advocaten
www.valsezeden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERTSIG L.R. , geboren augustus 1967 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Breda 1 april 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 augustus 1999


HERTSIG L.P. ; Mw.
Rechter Rechtbank Breda van 01-08-2002
NU Breda Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2000
Postbus 272 , 3300 AG Dordrecht
Tel 078-6324848 , fax 078-6311637
dordrecht@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Check
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Misschien niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer.
Rechtspraak.nl geeft geen uitsluitsel.


HERTZBERGER W.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772366 , fax 0205772734
whertzberger@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629330
wouter.hertzberger@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]


HERWAARDEN P.I. van
Advocaat bij van Herwaarden/Pereira/Molendijk ; beëdiging 1980
Goudsesingel 130-3.76 , 3011 KD Rotterdam
Tel 010-4148455 , fax 010-4112221
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HERWAARDEN A. van
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 jun 1981


HERWEGH VONK L.L.M.W.J.K.
Advocaat bij Northside House, Mt Pleasant ; beëdiging 1987
Advocaat bij Mr. W.J.K. Herwegh Vonk LL.M. c jo Davis Bonley & Co ; beëdiging 1987
Northside House, Mount Pleasant , Barnet, NERTS EN4 9EE, UK
Tel 0044-7770227722 , fax 0044-2082162101
[vademecum advocatuur 2001]


HERWEIJER J.C.
Advocaat bij Herweijer advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 219 , 3970 AE Driebergen
herweijer@herweijer.nl
Tel 0343-528585 , fax 0343-528590
herweijer@herweijer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
secretariaat@herweijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HERWEIJER A.C. ; Mw.
Advocaat bij P.C.Hooftstraat 127 , 1071 BS Amsterdam ; beëdiging 1985
Tel 020-5722727 , fax 020-5722728
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HERWEIJER W.N. , Ireke ; Drs. Mw.
Frans 1972 , Rechten
Organisatiemedewerker Euroguide
Lid Provinciale Staten voor D'66 Utrecht
Wethouder Gemeente Utrecht
Stadhuis, Postbus 16200 3500 CE Utrecht
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


HERWEIJER H.
Notaris te Kampen , arrondissement Zwolle
Kantoor Heule & Partners ; Kampen


HERWEIJER M. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde
Hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde
m.herweijer@rechten.rug.nl
Privé adres: Kloosterweg 15 , 9998 XD Rottum , Tel. 0595 552801


HERWEYER J. ; Mw.
Rechten 1978
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


HERWIG G.
Notaris te Vlissingen , arrondissement Middelburg
Postbus 5096 , 4380 KB Vlissingen


HERWIJNEN F.R. van , Frank ; Dhr.
Treedt uit dienst als juridisch Medewerker per 15 oktober 2000
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen


HERZ - MEIJER M.S.M. ; Mw.
Advocaat bij Nolen van der List advocaten ; beëdiging 1977
Vondelstraat 120 E , 2054 GS Amsterdam


HES D.S.C. ; Mw.
Advocaat bij Hees & Hes advocaten ; beëdiging 1978
Plantsoen 41 , 2311 KH Leiden
Advocaat bij Prins Hendrikstraat 138 , 2518 HX Den Haag
Tel 070-3033091 , fax 070-3629265
[vademecum advocatuur 2001]
dsches@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HES W.M. , Wouter ; Dhr.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1992
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V.
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-65611777 , fax 020-6561700
hes.wouter@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KLegal advocaten B.V.
Tel 020-6561752 , fax 020-6561720
hes.wouter@klegal.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HES F.E.
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


HES I.E.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 24 mei 1960


HESEN J.C. , Chris , geboren 05-05-1966 , (of J.Ch.)
Advocaat bij Meijer & Hesen ; beëdiging 1996
Kievitstraat 8 , 3514 VB Utrecht
Advocaat bij van der Brug cs advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 85050 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2511224 , fax 030-2541786
[vademecum advocatuur 2001]
hesen@brugadvo.nl
www.brugadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Sociëteit "de Vereeniging" te Utrecht , opgericht 1 november 1869.


HESKES W.B.H.A. , geboren 10-12-1904
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HESLENFELD L.L.M. ; Mw.
Advocaat bij Steinhauser Hoogenraad ; beëdiging 1996
Advocaat bij Steinhauser Hoogenraad advocaten
Postbus 75140 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-3013030 , fax 020-3013040
lheslenfeld@steinhoog.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1992 en 1996
lh@steinhoog.nl
www.steinhoog.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HESLINGA Y.H. ; Mw.
Advocaat bij Hemonylaan 27 , 1074 BJ Amsterdam ; beëdiging 1997
Tel 020-4711099 , fax 020-6453790
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trompenburg 39 , 1181 NM Amstelveen ; beëdiging 1983 en 1997
Tel 020-4539108 , fax 020-6453790
[vademecum advocatuur 2004]


HESS Zie VRIES - HESS C.L. de ; Mw.


HESS M.F. ; Mw. Drs.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling I [SAL 2003]


HESSEL B. ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 16 aug 1988
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Internationaal, Sociaal en Economisch Publiekrecht ISEP
Bijzonder Hoogleraar Europees Recht & decentrale overheden
b.hessel@law.uu.nl
TEVENS [september 2003]
Hoofddocent economisch publiekrecht en bijzonder hoogleraar europees recht en decentrale overheden
Universiteit Utrecht te Utrecht
Vice-voorzitter kamer II, College van Beroep voor de examens Unive te Utrecht
Lid College van Beroep voor de examens Universiteit vo te Utrecht
Lid/secretaris Raad van Toezicht 'Arbona' Huis ter Heide
Docent master of public administration (mpa) Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) De
Adviseur Berenschot International Solutions te Utrecht


HESSELING A.A.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Hesseling ; beëdiging 1972
Apollolaan 88 , 1077 BE Amsterdam
hesseling@compuserve.com
Van Tuyl van Serooskerkenpiein 24-30 , 1076 NB Amsterdam,
Tel 020-3053050 , fax 020-3053055
mail@aam.hesseling.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hesseling@advocaatkantoor.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HESSELING J.H.M. , geboren jan 1958 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 sep 1983
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle31 okt 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle2 apr 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 11 mrt 1991
Rechter rechtbank Almelo 11 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 2 mrt 1994
Vice-president Rechtbank Zwolle van 01-09-2002
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
25 jun 1997
TEVENS [september 2003]
Lid adviesraad Justex/SSR
Docent bestuursprocesrecht Beroepsopleiding Advocatuur


HESSELINK J.M.
Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 7911 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-3010152 , fax 020-0404715
dolkdolk-eerburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-3016140 , fax 020-3018814
jan.hesselink@dolk-verburg-diamand.nl
www.dolk-eerburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HESSELINK I.K. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
ingeborg.hesselink@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HESSELINK G.F.Th. ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 6 mrt 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 23 mrt 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 01-01-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-01-2001
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Derks , Star Busmann ; beëdiging 1961
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250, 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121667 , fax 030-2121161
general@derks.nl
j.janssen@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid Commissie Aantrekken leden rechterlijke macht CALRN
Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut [november 1999]
Buitengewoon Lid Raad voor Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
Plaatsvervangend Lid Centrale Raad van Toezicht van de NVM in onroerende goederen
Bestuurslid Stichting Bartholomeus Gasthuis
" Stichting Agnes van Leeuwenberg
" Stichting Maximiliaan van de Gucht
" Nutshulpbank Utrecht
Lid Selectiecommissie European Young Lawers
Lid Scheme of the British Council
mrt 1997
Voorzitter van de Commissie Rechtspraktijk van de NOvA
TEVENS [juni 2002]
Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut
Buitengewoon Lid van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
Vice-Voorzitter Centrale Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in
onroerende goederen NVM
Bestuurslid, thans voorzitter, Stichting Bartholomeus Gasthuis
Bestuurslid, thans voorzitter, - Stichting Agnes van Leeuwenberg
Bestuurslid, thans voorzitter, - Stichting Maximiliaan van der Gucht
Bestuurslid Nutshulpbank Utrecht
Lid selectiecommissie European Young Laywers' Scheme of The British Council
TEVENS [juli 2002]
Bestuurslid/Voorzitter Stichting Bartholomeus Gasthuis van 01-01-2001
Vice-Voorzitter Centrale raad van Toezicht NVM van 01-01-2001
Buitengewoon Lid Raad van Arbitrage Bouwbedrijven in Nederland van 01-01-2001
Bestuurslid N.A.I. van 01-01-2001
TEVENS [februari 2003] en [september 2003]
Bestuurslid/Voorzitter Stichting Bartholomeus Gasthuis vanaf 01-01-2001
Vice-Voorzitter Centrale raad van toezicht NVM vanaf 01-01-2001
Buitengewoon Lid Raad van Arbitrage Bouwbedrijven in Nederland vanaf 01-01-2001
Bestuurslid N.A.I. vanaf 01-01-2001
@OPM
Op rechtspraak.nl vermeldt hij niet juli 2002 dat zijn hoofdfunctie advocaat is laat staan plaats en kantoor.
Ook worden nevenfuncties gegeven met begindatum 1 januari 2001, terwijl die al bekend waren in maart 1997. Kwalijk.


HESSELINK T.F. , geboren jul 1966 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 oktober 1998
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 mei 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 juni 1999
Rechter Rechtbank Rotterdam van 26-05-2000
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Lid Commissie van Toezicht Staatsgevangenis Hoogvliet te Hoogvliet van 01-07-2002


HESSELINK M.W. ; Dhr. Prof.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 11-10-2001
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Privaatrecht
Hoogleraar Privaatrecht
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HESSELS N.F.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 1993
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
nhessels@plp.nl
Tel 010-4400440 , fax 010-43 644400
nhessels@plp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet in VAD 2003


HESSELS J.M. , geboren 1942
HOOFDFUNCTIE
Ondernemer
TEVENS
Lid Dagelijks Bestuur ICC Nederland
Lid Bestuur A.E.C.A. American European Community Ass.
Lid Bestuur St. Part. Historische Buitenplaatsen
Lid Bestuur Stichting Continuiteit Fortis Amev
Voorzitter Raad van Toezicht Medisch Centrum Haaglanden
Voorzitter Raad van Toezicht Rijksmuseum Amsterdam
Commissaris Amsterdam Exchanges N.V.
Commissaris Laurus N.V.
Commissaris Barnes & Noble.com Inc.
Commissaris Koninklijke Philips Electronics N.V.
Commissaris N.V. Luchthaven Schiphol
Commissaris Koninklijke Vopak N.V.
Lid European Advisory Board Wharton School
Lid Adviescommissie Nederlands Instituut voor Int. Betrekkingen "Clingendael"
Lid Comm. van Aanbeveling St. bevord. geneeskundige oncologie VU A'dam
Lid Curatorium Postdoctorale Controllers Vrije Universiteit te Amsterdam.
Mr. J.M. Hessels, voorheen Voorzitter van de hoofddirectie van Koninklijke Vendex KBB N.V., heeft in het verleden functies vervuld bij S.G. Warburg & Co. (Londen), Overseas Development Bank (Genéve) en McKinsey & Ca. New York en Amsterdam). Verder was hij directeur financiële zaken van Akzo N.V., president van Akzo Ltda. te Brazilië, executivevice-president van Akzona Inc. en chief executive officer van Delf Universal. Hij was Voorzitter van de Raad Nederlandse Detailhandel en Voorzitter van de raad van commissarissen van Vethor N.V. Verder was hij commissaris bij Neostar Retail Group Ine., Barnes & Noble Inc., Dillard's Department Stores Inc., Yule Catto & Co. PLC, Koninklijke BAM GroepN.V. cri Voorzitter van de Koningin Juliana School Sao Paulo).
TEVENS
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Lid van de Raad van Commissarissen van Achmea Holding nv
Per 26 mei 1999 benoemd tot Lid van de Raad van Commissarissen van de Achmea Holding nv
Lid van het Bestuur van Coöperatie Achmea U.A.
[jaarverslag Achmea Groep 2000]:
Commissaris Achmea Holding
Lid Raad van Commissarissen Koninklijke VOPAK N.V. ; jaar van aftreden 2003 [jaarverslag Koninklijke VOPAK N.V.]:
Andere commissariaten:
Euronext N.V. , voorzitter
N.V. Schiphol Groep
Koninklijke Philips Electronics N.V.
Laurus N.V.
Heineken N.V.
Fortis N.V.
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


HESSELT van DINTER K.J.L. ; Jhr. Ing.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Buitengewoon Lid Tariefcommissie Amsterdam 4 sep 1990


HESSEN J.A.M. van , Jeroen ; Drs.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amsterdam
Adj.Dir.Nat.Invest Bank


HESSING D.J. ; Prof. Dr.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Gebouwencomplex Woudestein, Burg. Oudlaan 50 , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 / 010 4081574 , fax. 010 4089185
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenschappen
Hoogleraar sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht
tel 010 4081618 , fax 010 4089191
hessing@frg.eur.nl
In 1998 vermeld als Bijzonder hoogleraar Rechtspsychologie (vanwege het Leids Universiteits-Fonds)
Privé adres: Vliet 9 , 2311 RC Leiden


HESSING R.C. , geboren jun 1959 ; Drs.
NLRM 87 88/89 90
Raio Raad van Beroep Den Haag 1 okt 1984
TEVENS
D66-fractie
Lid Eerste Kamer
[mei 2000]


HEST I.H.M ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1999
Postbus 269 , 5600 AG Eindhoven
Tel 440-2434552 , fax 040-2431854
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Reinartz advocaten
Postbus 4046 , 5604 EA Eindhoven
Tel 040-2126415 , fax 040-2116709
[vademecum advocatuur 2004]


HETEBRIJ Zie BÄUERLE-HETEBRIJ A.H. , geboren dec 1944 ; Mw.


HETTEMA C.R.
Advocaat bij De Baarsjes advocatenkantoor ; beëdiging 1997
Hoofdweg 180 , 1057 DD Amsterdam
Postbus 78079 , 1070 LP Amsterdam
Tel 020-6181045 , fax 020-6181151
[vademecum advocatuur 2001]
crhettema@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


HETTEMA J.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Keizerslaan 5 , B-1000 Brussel , België
Tel 0032-25079800 , fax 0032-25079898
j.hettema@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HETTEMA E. , Eduard ; Dhr.
Sambucus Holding
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Eindhoven


HETTERSCHEIDT V.J.A.
Advocaat bij Adv. kantoor Hetterscheidt ; beëdiging 1983
Postbus 76 , 7000 AB Doetinchem
mr.v.hetterscheidt@pi.net
mr.hetterscheidt@wxs.nl
Tel 0314-334973 , fax 0314-391641
[vademecum advocatuur 2001]
mr.hettersch@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HETTERSCHEIDT R.J.H.
Notaris te Brunssum , arrondissement Maastricht
Kantoor Kreijn-Hetterscheidt ; Brunssum


HETTERSCHIJT R.Th.J.M.
Notaris te Bergen (L) , arrondissement Roermond
Postbus 44 , 5854 ZG Bergen Lb


HETTINGA S.S.J.N.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Hettinga & Sebök ; Den Haag


HETTINGA H.M. ; Mw. Drs.
Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch van 01-03-2002
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Gresnigt & van Kippersluis ; beëdiging 1990
Postbus 13006 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2316631 , fax 030-2319058
hettinga@gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet in VAD 2003
TEVENS [september 2003]
Lidmaatschap Bezwaar- en Klachtenadviescommissie RIo West-Utrecht/RIO Zuidwest-Utrecht te Utrecht van 01-01-2000
Lidmaatschap Stichting Johannes De Deo Costa Blanca van 01-01-1997
Lidmaatschap Raad van Toezicht Stichting Zorginstellingen Loosdrecht te Loosdrecht van 01-01-1994
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar zo ja sinds wanneer niet meer.


HEUFF P.F. , Petra ; Mw.
Notaris
Kantoor Den Hartog Heuff ; Arnhem
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Arnhem.


HEUFKE F.C.
Notaris te Tilburg , arrondissement Breda
Kantoor Mettrop & Heufke ; Tilburg


HEUGTEN C.H.J.M. van
Advocaat bij Rijksweg Noord 214 , 6136 AE Sittard ; beëdiging 1981
Tel 046-4528899 , fax 046-4528900
[vademecum advocatuur 2001]
mrcasvanheugten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEUGTEN H.P.J.C. van , geboren 1946
Commissaris N.V. Verenigd Streekvervoer Nederland
Adviseur Generale Thesaurie Ministerie van Financiën.
Mr. H.P.J.C. van Heugten was voorheen hoofd van de afdeling Beheer Deelnemingen van het Ministerie van Financien. Verder was hij Lid van de Projecten Commissie van de Nederlandsche Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en Lid van de adviescommissie voor Steunverlening Zeescheepvaart. Hij vervulde commissariaten bij de Koninklijke Nederlandse Springstoffenfabrieken N.V., N.V. Luchthaven Maastricht, N.V. VAM, N.V. Verenigd Streekvervoer Limburg en Brabantse Buurtspoorwegen en Autodiensten N.V. (BBA).


HEUKELEM R. van
Notaris te Capelle a/d IJssel , arrondissement Rotterdam
Kantoor van Heukelem & Govers ; Capelle a/d IJssel


HEUKELOM D.S. van , geboren 12-06-1925 Dorathea Sophie ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 mei 1973
INFO
Overleden 03-10-2000
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Officier in de Kroonorde van België
Officier in de Orde van de Poolster van Zweden


HEUKELS L.J.L.
Advocaat bij Heukels & Middendorf ; beëdiging 1982
Postbus 668 , 2003 RR Haarlem
Tel 023-5319590 , fax 023-5328712
l.heukels@heuvis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heukels & Visser
Postbus 67 , 2000 AB Haarlem
Tel 023-5319590 , fax 023-5328712
Lheukels@heuvis.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEUKELS T. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Hoogleraar recht der internationale organisaties
t.heukels@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Europa Instituut , directie / management
prive adres: Terweeweg 18 , 2341 CR Oegstgeest , Tel. 071 5177198


HEUKELUM STUYT H.P.M. van
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


HEUKERS J.L.D. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) ,
Plaatsvervangend Lid (LNV)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor
constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Plaatsvervangend Lid (LNV)


HEUL J. van der
Advocaat bij De Vries advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 23289 , 3001 KG Rotterdam
Tel 010-4362799 , fax 010-4364226
heul@vrieslaw.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rijkswaterstaat Dir.Z.Holland
Postbus 556 , 3000 AN Rotterdam
Tel 010-4026131 , fax 010-4048898
j.vdheul@dzh.rws.minvenw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEULE R.
Notaris te Kampen , arrondissement Zwolle
Kantoor Heule & Partners ; Kampen


HEUMEN A.W. van
Van Heumen Incasso en Advies
Europalaan 18A , 5232 BC
Kloosterhof 6 , 5388 GD Nistelrode
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


HEUPINK L.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Ross advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 243 , 6900 AE Zevenaar
Tel 0316-527752 , fax 0316-525340
ross@ross.nl
www.ross.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEUPINK G.H.B.
Notaris te Markelo, arrondissement Almelo
Kantoor Heupink & Verbeek ; Markelo


HEUS F. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1997
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488411 , fax 070-3820554
f.heus@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HEUS E.J. , geboren mrt 1954 , Elly ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1977
Raio rechtbank Almelo 1 jan 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 mrt 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 11 mrt 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 1 feb 1994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo
NU
Zutphen parket arrondissementsofficier van Justitie 1e kl
TEVENS
Bestuurslid Juridisch Genootschap arrondissement Zutphen
19 aug 1997
TEVENS
Telegraaf 24 september 2004: De Zutphense persofficier van justitie Elly Heus wilde gisteren niet inhoudelijk op het gesprek vooruitlopen. (over het 'zomaar' laten gaan door het OM van twee Poolse roofovervallers).
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


HEUSDEN E.G. van
Advocaat bij Las van Bennekom & van Heusden ; beëdiging 1989
Middenweg 187-189 , 1098 AN Amsterdam
Tel 020-0530339 , fax 020-6630519
[vademecum advocatuur 2001]
heusden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEUSDENS J.J.
Hoogovens Staal B.V.
Alg. Directeur
E-Mail: Jasper.Heusdens@hoogovens.com
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


HEUTINK G.H.J.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1985
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
g.heutink@edh.nl
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
g.heutink@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
gijs.heutink@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEUTINK G.F.M.G.
Advocaat bij Heutink advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 127 , 7300 AC Apeldoorn
Tel 055-3500550 , fax 055-35501 688
heutadv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HEUTINK A.F.Th.M.
Advocaat bij advocatenkantoor Heutink ; beëdiging 1998
Spoorstraat 122 a , 6591 GW Lennep
Tel 0485-540000 , fax 0485-540507
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij GH advocaten ; beëdiging 1997 en 1998
Postbus 86 , 6590 AB Gennep
Tel 0485-540600 , fax 0485-540607
a.f.heutink@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEUTINK M.J.G.B. , geboren jan 1958 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 jan 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 18 jun 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 3 okt 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 9 jan 1998
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Haarlem1mei 1998
NU
Haarlem parket


HEUTS F.L.M.
Advocaat bij Pfeil, Heuts, Houtakkers & van der Reijden ; beëdiging 1967
Advocaat bij Pfeil & Heuts advocaten
Postbus 189 , 6130 AD Sittard
Tel 046-4206400 , fax 046-4206409
[vademecum advocatuur 2001]
f.heuts@pfeil-heuts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEUTS O.L.M.
Advocaat bij Heuts & Partners ; beëdiging 1996
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
olav.heuts@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEUTS E.V.L. , geboren juli 1970 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 oktober 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 01-01-2003
Gerechtsauditeur Rechtbank Maastricht van 01-01-2003
NU Maastricht Rechtbank Gerechtsauditeur
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HEUVEL J.L. van den
Advocaat bij van den Heuvel advocaten ; beëdiging 1991
Advocaat bij Wille & Donker
Postbus 357 , 2400 AJ Alphen a/d Rijn
Postbus 281 , 2410 AG Bodegraven
Tel 0172-613646 , fax 0172-617466
jlvdheuvel@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van den Heuvel advocaten
Tel 0172-632810 , fax 0172-632811
www.vdheuvel-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEUVEL D.C. van den
Advocaat bij van Haren Myjer De Blécourt ; beëdiging 1990
Advocaat bij van Haren Kallen De Blécourt
Postbus 600 , 3700 AP Zeist
Tel 030-6919434 , fax 030-6911404
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HEUVEL P.J.M. van den
Advocaat bij Postbus 606 , 4900 AP Oosterhout ; beëdiging 1983
Advocaat bij Postbus 4114 , 4900 CC Oosterhout
Tel 0162-460745 , fax 0162-456991
[vademecum advocatuur 2001]
heuvadvoc@cs.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEUVEL - KIEN N.U.N. van de ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam


HEUVEL A.A.M. van den ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460129 , fax 020-5460724
alexandra.vandenheuvel@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEUVEL C.Th.I.M van den ; Mw. (of C.T.I.M.)
Advocaat bij van Benthem & Keulen - advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595525 , fax 030-2595501
cheuvel@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kennedy van der Laan
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506896 , fax 020-5506996
carolina.van.den.heuvel@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEUVEL S.M. van den ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
general@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEUVEL - BOONSTRA H.I. van den ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1999
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
hester.van.den.heuvel@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEUVEL E.G.M. van den , Eduard ; Dhr.
Advocaat bij Koch & van den Heuvelen Procureur
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Tel 076-5226470 , fax 076-5226413
heuvel@koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oisterwijk


HEUVEL N.A.F. van den
Advocaat bij Verschuren advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 512 , 5700 AM Helmond
Tel 0492-591299 , fax 0492-591290
info@verschurenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@verschurenadvocaten.nl
www.verschurenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEUVEL J.D.E. van den
Advocaat bij Meulenkamp, Ament & van Haren ; beëdiging 1981
Postbus 377 , 5900 AJ Venlo
Tel 077-3515041 , fax 077-3513182
meulenkamp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Meulenkamp advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


HEUVEL M.I. van den ; Mw.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2003
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195841 , fax 030-2195815
myrthe.van.den.heuvel@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEUVEL R.F. van den
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2001
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rogier.vandenheuvel@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEUVEL I.M. van den
Advocaat bij van den Heuvel advocatenkantoor ; beëdiging 1969
Postbus 1015 , 4700 BA Roosendaal
Tel 0165-556000 , fax 0165-555992
[vademecum advocatuur 2001]
ivdheuvel@vdheuvel-advocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]


HEUVEL R.L.G. van den , geboren 28-04-1971
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HEUVEL J.H. van den
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Rechtshandhaving, Directie Opsporingsbeleid,
Hoofd


HEUVEL C.B.F. , van den, geboren nov 1920
NLRM 71
Ambtenaar secretarie Ursem 1942-1945
Advocaat en procureur Den Bosch dec 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 14 jul 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 18 aug 1959
Kantonrechter Helmond 27 nov 1962
Opdracht kantonrechter werkzaam Roermond 15 feb 1968


HEUVEL J.F.H. van den
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 11 mei1967
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 feb 1986
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Oisterwijk ; kantoor Buijsrogge & van den Heuvel ; beëdiging 1951
Postbus 152 , 5060 AD Oisterwijk
Tel 013-5286993 , fax 013-5286323
[vademecum advocatuur 2001]
tel 013 5282484
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij Lindeparklaan 22 , 5062 GB Oisterwijk
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bekend
Raad van Discipline te Den Bosch: griffier (info sep 2000)
TEVENS [oktober 2003]
Niet te vinden op rechtspraak.nl
Raad van Discipline te Den Bosch: griffier
@OPM
Doet hij nu niets meer in de Rechterlijke Macht en sinds wanneer niet meer?


HEUVEL R. van den, geboren apr 1956
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 jan 1982
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle1 sep 1987
Kantonrechter plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Kantonrechter plaatsvervanger Steenwijk 29 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 29 jun 1988
Rechter rechtbank Zwolle 20 sep 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Vice-President rechtbank Zwolle 20 jun 1995
Raadsheer Hof Arnhem 1 dec 1997 of 1 jan 1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle van 01-01-2002
Vice-president Gerechtshof Arnhem vanaf 01-09-2002
NU Arnhem Hof Vice-President
TEVENS
Voorzitter werkgroep formeel strafrecht van de Ned. Vereniging voor rechtspraak
Bestuurslid toneelvereniging "De Galerij" te Zwolle
Lid beroepscommissie Sociaal Plan Reorganisatie Bondsburo KNZB
TEVENS [juni 2002]
Voorzitter werkgroep formeel strafrecht van de studiekring strafrechtspraak van de NVvR
(Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak)
Medewerker van het tijdschrift Delikt en Delinkwent (vanaf 1 januari 1999)
Docent SSR
Lid klankbordgroep onderzoeksproject "Strafvordering 2001"
Lid van de Wetenschappelijke Commissie ("WeCo") van de NVvR
TEVENS [juli 2002]
Voorzitter werkgroep formeel strafrecht
Studiekring strafrechtspraak van de NVvR
Medewerker tijdschrift Delikt en Delinkwent van 01-01-1999
Docent SSR
Lid Klankbordgroep onderzoeksproject Strafvordering 2001 van 01-01-2001
Lid wetenschappelijke commissie NVvR van 01-01-2001
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter werkgroep formeel strafrecht
studiekring strafrechtspraak van de NVvR
Medewerker tijdschrift Delikt en Delinkwent vanaf 01-01-1999
Docent SSR
Lid Klankbordgroep onderzoeksproject Strafvordering 2001 vanaf 01-01-2001
Lid wetenschappelijke commissie
NVvR vanaf 01-01-2001


HEUVEL R.M.M. van der , geboren mei 1959 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 27 sep 1994
Rechter rechtbank Breda 31 okt 1995
Vice-president Rechtbank Breda van 01-04-2003
NU Breda Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
18 feb 1997
TEVENS [september 2003]
Lid Commissie bezwaar- en beroep gemeente Oosterhout van 14-12-1999


HEUVEL P.C.M. van den
Notaris te Oss , arrondissement den Bosch
Kantoor Pinkse & Philips ; Oss


HEUVEL A.Th.M. van den , Arie ; Dhr.
Notaris te Doesburg , arrondissement Arnhem
Kantoor Anken, van & van den Heuvel
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rheden


HEUVEL I.P. van den ; Mw.
Rechten 1993
Bedrijfsjurist Friesland Bank NV
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


HEUVEL E.W. van den ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Utrecht van 01-12-2002
NU Utrecht Rechtbank Raio
TEVENS [september 2003]
reisleidster (incidenteel) . van 12-08-2002


HEUVEL G.A.A.J. van den ; Prof. Dr.
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie
Bijzonder Hoogleraar criminologie
tel 043 3883364 , fax 043 3260113
grat.vandenheuvel@strafr.unimaas.nl
Privé adres: Diepstraat 30 , 6245 BL Eijsden , Tel. 043 4091048


HEUVEL A.D. van den ; Drs.
van Limburg Stirumstraat 43 , 4286 BG Almkerk
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


HEUVEL R.C. van den , geboren 1945
Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Schelde Groep B.V.
Directeur KSG Deelnemingen B.V.
Directeur KSG Maritieme en Industriële Bedrijven B.V.
Directeur Malro Staete B.V.
President Raad van Comm. Hollinda Beheer B.V.
Commissaris Commerzbank (Nederland) N.V.
Commissaris Vialle Beheer B.V., Member Board KNM Steel Construction Sdn. Bhd.
Member Board Al Futtaim Investments LLC.
De heer van den Heuvel was voorheen onder meer divisiedirecteur bij Douwe Egberts, Lid van de raad van bestuur van N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker, Voorzitter van de directie van Oranje-Nassau Groep B.V. en Lid van de raad van bestuur van de Franse onderneming Carnaud Metal Box Packaging S.A. Tevens was hij directeur van Schelde Maritiem B.V., Schelde Scheepsnieuwbouw B.V. en Scheldepoort B.V. Voorts was hij Lid van de raad van beheer van Wilma International N.V., plaatsvervangend Voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke Schelde Groep B.V., Voorzitter van de raad van commissarissen van Thomassen International Holding B.V. en commissaris bij N.V. Bever Beleggingen en Oranje-Nassau Groep B.V.


HEUVEL L.H. van den ; Prof.
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel 020 5989898 , fax 020 4446210
Afdeling Sociaal Recht en Rechtshulp
Hoogleraar Sociaal Recht
tel 020 4446266
lvdh@rechten. vu.nl
TEVENS
Lid Adviesraad: SMA Sociaal Maandblad Arbeid
Privé adres: Bredelaan 10 , 1406 LR Bussum , Tel. 035 6930049


HEUVELHOF E.F. ten ; Prof. Dr.
Erasmus universiteit Rotterdam
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Burg. Oudlaan 50 , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
tel 010 4082064 , fax 010 4530758
Capaciteitsgroep Bestuurskunde
Hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder sturings- en ordeningsvraagstukken


HEUVELING W.M.
Advocaat bij Heuveling advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 1506 , 8901 BV Leeuwarden


HEUVELING - van Beek L.C. , geboren dec 1955 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 19 mei 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 sep 1936
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 jul 1987
Rechter rechtbank Utrecht 12 apr 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht2 apr 1991
Raadsheer Hof Amsterdam 1 apr 1997
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 01-04-1997
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1.Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Gooimeent, welke stichting het verpleeghuis
Naarderheem te Naarden en de bejaardenoorden De Essen en Godelinde te Bussum exploiteert.
2.Plaatsvervangend Voorzitter van de Commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften van de gemeente Laren (NH).
3.Lid van de Adviesraad Justex.
4. rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Utrecht.
5. Lid begeleidingscommissie George (Geïntegreerde Ontsluiting Rechtsbronnen Gerechten.
6. Lid van de ARIZ Adviesraad Informatievoorziening Zittende Magistratuur. van 1-9-1999
TEVENS [september 2003]
Lid Raad van Toezicht Stichting Vivius van 01-12-2001
Plv. voorzitter Commissie van Bezwaar- en Beroepschriften gemeente Laren van 01-12-2001
Lid Porta Lunis Raad van 01-12-2001
Voorzitter Adviesraad Justex van 01-12-2001


HEUVELMANS M.P.J.C.
Advocaat bij Vlaminckx c.s. ; beëdiging 1994
Postbus 496 , 5900 Al Venlo
Advocaat bij Lina advocaten
Postbus 39 , 5900 AA Venlo
Tel 077-3511042 , fax 077-3514799
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heuvelmans advocaten
Postbus 3328 , 5902 RH Venlo-Blerick
Tel 077-3982100 , fax 077-3513166
info@heuvelmansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEUVELMANS J.F.M.
Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel ; beëdiging 1991
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
Bogaerts@nedernet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 234 , 5060 AE Oisterwijk
Tel 013-5215357 , fax 013-5283339
heuvelmans@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEUVELMANS J.J.M.
Advocaat bij Heuvelmaas advocatenkantoor ; beëdiging 1990
St. Remigiusstraat 5a , 6369 EK Simpelveld
Tel 045-5680120 , fax 045-5680122
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HEUVELN B.A. van
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1977
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460407 , fax 020-5460727
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stationsweg 2 , 1251 KC Laren
Tel 035-5384656 , fax 035-5313142
boudewijn@vanheuveln.nl
www.vanheuveln.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEUVEN W. van
NLRM 71 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 28 apr 1964


HEUVEN GOEDHART Zie RUTH - van HEUVEN GOEDHART K.S. van , geboren mei 1934 ; Mw.
NLRM 88/89 90 92 93 94 96 97 98
Rechten 1957
Werkzaam Ministerie van Justitie II.hoofdafdeling Psychopatenzorg 1957
Secretaris Centrale Raad van Advies Gevangeniswezen 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 feb 1977
Rechter rechtbank Rotterdam 23 jun 1980
Vice-President rechtbank Rotterdam 17 apr 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jun 1995
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


HEUVING J.C.
Advocaat bij van der Nat Litigation ; beëdiging 2001
Postbus 75305 ,1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
heuving@vandernatlitigation.nl
www.vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEUZEVELDT E.
Advocaat bij Homveld Oudman Heuzeveldt ; beëdiging 1981
Advocaat bij Homveld Oudman Heuzeveldt van Roosmalen advocaten
Postbus 1003 , 7801 BA Emmen
Tel 0591-656969 , fax 0591-641006
homveld@intouch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.homveld.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEUZEVELDT H.G.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 sep 1967
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 18 jun 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 feb 1986


HEVELE L.E. van
Advocaat bij Mr. H.M. den Hollander ; beëdiging 1991
Advocaat bij advocatenkantoor Den Hollander
Postbus 30 , 4500 AA Oostburg
Tel 0117-452878 , fax 0117-453723
advoholl@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 13-03-91
Lensen advocaten
Willem Alexanderlaan 43 , 4532 DB Terneuzen
Postbus 1047 , 4530 GA Terneuzen
tel 0115-683344 , fax 0115-630690
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@lensenadvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
www.lensenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEY Zie LAMMERTSMA- van der HEY M.I. van der , geboren jul 1944 ; Mw.


HEY E. , Ellen ; Mw. Prof. Dr.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Hoogleraar Internationaal Recht van de natuurlijke hulpbronnen
Eerder vermeld als: Bijzonder Hoogleraar Internationaal Recht van natuurlijke hulpbronnen
tel 010 4081579 , fax 010 4089006
hey@frg.eur.nl
TEVENS
NVIR (Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht) , Leiden


HEY H. ; Mw.
Rechten 1975
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


HEYBOER Zie JAMES-HEYBOER F. ; Mw.


HEYBROEK DE CLERCQ W.
Integraal Kankercentrum Amsterdam IKA
Afdeling Onderzoek en Registratie
Directie/Management


HEYCOP ten HAM F. van
NLRM 71 80
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 17 jan 1966


HEYDE F.A. van der , geboren dec 1931
NLRM 87 88/89 90 91 92
Griffier rechtbank Alkmaar 7 dec 1981
Griffier rechtbank Amsterdam 1 jan 1984


HEYDEN M.A.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Lips advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 88 , 5490 AB St.Oedenrode


HEYDEN W.G.P. van der , geboren feb 1920
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 4 sep 1987


HEYDEN L. van der , geboren nov 1959 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 mrt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 mrt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 jun 1996
Rechter rechtbank Haarlem 6 okt 1997
Rechter rechtbank Alkmaar 24 nov 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 20 april 1998
NU Haarlem Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Docent SSR te Zutphen van 01-01-2001
Lid Klankbordgroep Deltaplan kwaliteitsverbetering Gezinsvoogdij (Ministerie van Justitie) van 01-11-2002
Voorzitter Landelijk Beraad tussen kinderrechters en gezinsvoogdij-installingen en Raad voor de
Kinderbescherming van 01-02-2003


HEYDENDAEL M.H.R.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kalff Katz & Koedooder
Concertgebouwplein 29 , 1071 LM Amsterdam
Tel 020-6760780 , fax 020-6752764
mh@3k.nl
www.3k.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEYDER - SCHIMSHEIMER T.F. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid


HEYLTJES W.J.G. , geb, nov 1924
NLRM 71 80
Advocaat en procureur te Kerkrade 29 mei 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 23 dec 1968
Rechter rechtbank Roermond 26 jun 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond en Venlo 19 sep 1975


HEYMAN H.J.F.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 10 mei 1951
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 27 sep 1961


HEYMAN J.W. , geboren dec 1943 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam E.E.G. Brussel 1973
Advocaat en Procureur te Rotterdam 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 5 mrt 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 mrt 1980
Rechter rechtbank Rotterdam 7 jan 1982
Vice-President rechtbank Rotterdam 10 nov 1988
Coördinerend vice-President rechtbank Rotterdam 30 sep 1994
NU Rotterdam Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [september 2003]
Voorzitter projectteam harmonisering familierechterlijke procedures van 01-01-2002
Voorzitter landelijk overleg van voorzitters van de familie- jeugdsectoren van de rechtbank van 01-01-2002
Contactpersoon het landelijk project kwaliteit


HEYMAN H.W. ; Prof.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Privaatrecht
Hoogleraar Notariaat
h.heyman@law.uu.nl
Privé adres: Rozenburglaan 60 , 3962 EE Rotterdam , Tel. 010 4527852
Spreekuur: na afspraak, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Nobelstraat 2A , 3512 EN Utrecht , Tel. 030 2537171


HEYMEN J.P.A.
Advocaat bij Mentenbergseweg 2 , 6816 PR Arnhem ; beëdiging 1994
Tel 026-4451069 , fax 020-4427208
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1981 en 1994
j.p.a@heymenrodermond.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEYNEN H.J.
Advocaat bij Zanders & Eikendal ; beëdiging 2000
Postbus 490 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3548951 , fax 077-3545330
hjheynen@zene.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
heynen@boelszanders.nl
www.boeIszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEYNERT Zie KNEPPERS-HEYNERT E.M. , geboren jul 1951 ; Mw.


HEYNING F. , geboren 1928
Commissaris N.V. Rubber Cultuur Maatschappij 'Amsterdam'
Commissaris TOTAL Exploratie en Produktie Mij. B.V.
Commissaris TOTAL Oil and Gas Nederland B.V.
Voorzitter Raad van Advies van Lanschot Global Equity Fund.
Mr. F. Heyning, voormalig procureur en advocaat te Rotterdam en voormalig vennoot van de Maatschap Loeff Claeys Verbeke, bekleedde voorheen diverse commissariaten. Zo was hij Lid van de raad van commissarissen van Papierfabriek van Gelder Zonen N.V., Hotel Maatschappij Rotterdam N.V., Esmeralda, Dammers & van der Heide B.V., United Dutch Group N.V., Waalhaven Terminal B.V. en Delta Lloyd Bank Fondsenbeheer N.V. Ook was hij Bestuurslid van de Vereeniging "Handelsrecht".


HEYNING - HUYDECOPER C.E. , geboren jun 1950 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Juridisch Medewerker Rijksdienst Beeldende Kunst
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 22 nov 1994
Rechter rechtbank Haarlem 01-04-1996 of 1 apr 1998
NU Haarlem Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HEYNING - HORST M.I. , geboren jul 1952 ; Mw. (of M.J.)
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 jan 1987
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 mrt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 24 feb 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 22 nov 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 feb 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 mrt 1995
Rechter rechtbank Den Bosch 12 apr 1996
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter Stichting Kunst en Kamerkring Amersfoort
29 jan 1997
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid J.C. van den Tol stichting te Amsterdam van 10-12-2001
Voorzitter Stichting Kunst in de Kamer Kring Amersfoort te Amersfoort van 29-01-1997 tot 25-04-2002
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


HEYNING - PLATE L.S.C. , geboren okt 1930 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit Leiden nov 1952 - sep 1956
Wetenschappelijk Medewerker Ned. Economische Hogeschool Rotterdam okt 1963
Wetenschappelijk Medewerker advocatenkantoor Rotterdam sep 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 5 jun 1972
Rechter rechtbank Den Haag 16 jun 1975
Raadsheer Hof Den Haag 23 nov 1983
Vice-President Hof Den Haag 28 dec 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
Rechter rechtbank Den Haag 16 jun 1975
Raadsheer Hof Den Haag 23 nov 1983
Vice-President Hof Den Haag 28 dec 1991
NU
Den Haag Hof vice-President ; gepensioneerd
TEVENS
Ministerie JUS, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, plaatsvervangend Voorzitter
Voorzitter Klachtencommissie Akademisch Ziekenhuis te Rotterdam
Lid Bestuur van SOMIK Stichting Opvang Mensen in knelsituaties, vrouwenopvangtehuis


HEYNING D.W. , geboren 1950
Voorzitter Raad van Comm. Seagull Holding N.V.
Commissaris Janssen Pers .V.
De heer Heyning studeerde achtereenvolgens wiskunde in Frankrijk, rechten in Leiden en business administration in Harvard (USA). Thans is hij investment manager bij Gilde Investment Management. Voor die tijd was hij twaalf jaar werkzaam bij General Electric Company, eerst in Nederland en later in Groot-Brittannië en Frankrijk. Tevens is hij oud-directeur van Soc. desMoteurs Baudouin (Fr.), Gilde Investment Fund B.V. en Support B.V. Commissariaten bekleedde hij bij Bionics Industrial Automation B.V., Texvis B.V., Livestock Control Holding B.V., Axxio Holding B.V., ClairTech B.V., Uniface Technology B.V., Insignia Solutions Ltd. en Stenman Holding B.V. Daarnaast maakte hij deel uit van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen.


HEYNINGEN L. van
Advocaat bij Mr. L. van Heijningen Kantoor ; beëdiging 1949
Koninginnegracht 138 , 2514 AM Den Haag


HEYST M.L. van , geboren mei 1937 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Griffier rechtbank Almelo 7 dec 1985


HEYST L.A. van ; Mw.
Rechten 1958
Docent
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


HEZEWIJK K.J.K. van
Freshelds Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2001
Postbus 75299 , Advocaat bij 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857704 , fax 020-5727656
jeroen.vanhezewijk@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


HIBBELN - VREEDE H.J. ; Mw.
Rechten 1963
Juridisch Vertaler Duits
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


HIDDEMA Th.U.
Advocaat bij Hiddema Kantoor ; beëdiging 1975
Advocaat bij advocatenkantoor Hiddema
Wilhelminasingel 109 , 6221 BH Maastricht
Tel 043-3213031 , fax 043-3256100
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HIDDINGA B.
Advocaat bij Hofdijk & De Jong ; beëdiging 1994
Postbus 63463 , 2502 JL Den Haag
Tel 070-3459592 , fax 070-3643734
[vademecum advocatuur 2001]
Laan van Meerdervoort 180 , 2517 BH Den Haag
Tel 070-3469592 , fax 070-3643734
hiddinga@hofdijkendejong.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HIDMA D.E. , geboren 1957
Algemeen Directeur van Wijnen Holding N.V. ; oud-.functie: Directeur plan Wijnen International N.V.


HIDMA T.R. , geboren jul 1951 ; Dhr. Prof.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 24 jun 1985
Rechter rechtbank Assen 8 jul 1991
Rechter rechtbank Groningen 10 mrt 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 10 augustus 1998
Vice-President rechtbank Groningen 16 oktober 1999
NU Groningen Rechtbank Vice-President
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht
Hoogleraar notariële rechtspleging
TEVENS [september 2003]
Hoogleraar notariele rechtspleging R.U.G. te Groningen
Docent Notariele Beroepsopleiding
Lid hoofdbestuur Stichting Notariele Beroepsopleiding
bestuursllid Stichting Personen-Familie- en Jeugdrecht Groninge te Groningen
cursusleider/docent SSR-cursussen
Docent Burgerlijk Procesrecht VSO-cursus
Bestuurslid Stichting Noorderlicht
INFO
Privé adres: Hoendiepskade 25 , 9718 BH Groningen , Tel. 050-3123459


HIEBENDAAL Jr. C.C.J. , Carel ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1984
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
hiebendaal@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
hiebendaal@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag


HIELE E.E. ; Mw.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 2002
Postbus 635 , 3300 AP Dordrecht
Tel 078-6393737 , fax 478-6393739
d@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HIELKEMA J.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Komt niet voor in Vademecum Advocatuur 2003


HIELKEMA J.
Advocaat bij advocatenkantoor Hielkema ; beëdiging 1983
Postbus 120 , 9350 AC Leek
Tel 0594-587222 , fax 0594-587223
j.hielkema@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Hielkema & Waardenburg Advokaten & Procureurs
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij Koers Hielkema & Veldman advocaten & fiscalisten
[vademecum advocatuur 2004]


HIELKEMA H.M.
Advocaat bij Unger & Terwee ; beëdiging 1990
Roemer Visscherstraat 39 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-6835780 , fax 020-6891098
hielkema@ungerterwee.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ungerterwee.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HIELKEMA A.F.M. (wrn.kantoor)
Notaris te Raamsdonkveer, gem. Geertruidenberg, arrondissement Breda
Postbus 62 , 4940 AB Raamsdonksveer


HIELKEMA J. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen van 12-11-2001
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wat is de relatie met de voorgaande personen HIELKEMA J.?


HIEMSTRA E.
Advocaat bij Everts Bosboom Hiemstra ; beëdiging 1991
Postbus 56 , 2630 AB Nootdorp


HIEMSTRA A.D.
Advocaat bij Dekker Advokaten ; beëdiging 1996
Postbus 1047 , 1620 KA Hoorn


HIEMSTRA M. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857640 , fax 020-5727640
machteld.hiemstra@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


HIEMSTRA B. ; Mw.
Advocaat bij Kooi advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 130 , 9100 AC Dokkum
Tel 0519-296969 , fax 0519-296906
bhiemstra@kooiadvocaten.nl
www.kooiadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HIEMSTRA F.T.
Advocaat bij Lovells ; beëdiging 2001
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533749 , fax 020-5533773
folkert.hiemstra@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


HIEMSTRA M. ; Mw.
Advocaat bij Wijn & Stael ; beëdiging 1997
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2333244 , fax 030-2341644
hiemstra@wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HIEMSTRA S.B.J.
Advocaat bij Seunke & Welschen ; beëdiging 2001
Postbus 344 , 2000 AH Haarlem
Tel 023-5319576 , fax 023-5315491
info@seunke-welschen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HIEMSTRA J. , Jan ; Dhr.
Everts Bosboom Hiemstra advocaten
Advocaat Procureur / Partner
J.Hiems@xs4all.nl
Advocaat bij Everts Bosboom Hiemstra ; beëdiging 1991
Postbus 56 , 2630 AB Nootdorp
Tel O15-3101088 , fax O15-3101061
info@ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij EBH advocaten
hiemstra@ebhadvocaten.nl
www.ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Delft


HIEMSTRA B.W. , Wim ; Dhr.
Hfd. Comm. Zaken Generale bank
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Groningen


HIEMSTRA - HAGEMAN H.G. , Ria ; Mw.
Jurist
Min. v. EZ Den Haag
Adviseur/trainer arbeidsrecht Mr. H. G. Hiemstra-Hageman Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


HIEMSTRA P. , geboren sep 1959
NLRM 92 93 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 15 aug 1991
NU
Leeuwarden Hof gerechtsauditeur


HIEMSTRA B. , geboren okt 1947
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 2 feb 1989
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Directeur van het onder de Europese commissie ressorterende Business and Innovation Centre Noord Ned
BIC NN
Secretaris en Penningmeester College Chr.Beroepsonderwijs Friese Poort
Algemeen directeur dagelijks bestuur van het Orthopedisch centrum Tjallingahiem
Commissaris van Boiten BV.aandrijftechniek te Groningen
Nicolai Lourens & Tabak registeraccountants te Hardegarijp
HOOFDFUNCTIE
Directeur Business and Innovation Centre Noord-Nederland
TEVENS [september 2003]
Directeur Business and Innovation Centre Noord-Nederland (BIC NN) en de persoonlijke BV Jargon Managing
Business te Leeuwarden van 01-01-1994
Plv. voorzitter Raad van Toezicht ROC Friese Poort te Leeuwarden van 01-01-1992
Bestuurder Algemeen adjunct bestuur Orthopedisch Centrum Kinderzorg Friesland te Leeuwarden van 01-01-2003
Boardmember European Business and Innovation Centre Network te Brussel van 01-07-1997 tot 01-01-2003


HIEP - KOK J. ; Mw.
Advocaat bij Hiep-Kok advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 6 , 2200 AA Noordwijk
hiepadvo@worldonline.nl


HIERNEISS C.P. , geboren jul 1907
NLRM 71
Advocaat en procureur Den Haag 1939
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag 19 feb 1940
Substituut-griffier bijzonder Hof Den Haag 11 jul 1947 tot 1 jul 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 4 mei 1954
Rechter rechtbank Den Haag 3 dec 1958


HIJBNER M.M. ; Mw.
Advocaat bij Hijbner & Lenssen ; beëdiging 1995
Prinsensteeg 19 , 3111 BM Schiedam


HIJINK F.G. , geboren mei 1959 ; Mw. Drs.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 aug 1994
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 11 aug 1994
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 19 feb 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 nov 1997
Rechter rechtbank Haarlem 1 februari 1999
NU Haarlem Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HIJINK J.W. , geboren mrt 1919
NLRM 71 89
Waarnemend griffier kantongerecht Apeldoorn 1 mei 1947
Substituut-griffier kantongerecht Amsterdam 25 sep 1948
Substituut-griffier Hof Leeuwarden 3 apr 1954
Substituut-griffier Hof Arnhem 8 jul 1965


HIJKOOP D. van
Advocaat bij van Helvoort De Vries ; beëdiging 1996
Postbus 167 , 5680 AD Best
Advocaat bij Bax advocaten & Notarissen
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem
Tel 0314-375500 , fax 0314-332148
d.vanhijkoop@baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HIJLKEMA H.W. van , geboren mrt 1922
NLRM 88/89 90 91 92
Werkzaam Ministerie van Justitie DGJD
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 13 mei 1987


HIJMA - OLTHOF Zie OLTHOF M.M. , geboren sep 1953 ; Mw.


HIJMA R.
Advocaat bij Mr. F.S. van Nierop Kantoor ; beëdiging 1991
Postbus 14002 , 3508 SB Utrecht
Advocaat bij van Nierop & Hijma
Tel 030-2333734 , fax 030-2331150
[vademecum advocatuur 2004]


HIJMA J. , geboren jul 1955 ; Dhr. Prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 aug 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 13 mrt 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 01-01-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-01-2001
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Arnhem Rechtbank rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27, 2311 XK Leiden
Postbus 9520, 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Civielrechtelijke Vakken
Hoogleraar Burgerlijk recht
j.hijma@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Redacteur / Auteur diverse juridische uitgaven mn Wolters Kluwer
Docent diverse postacademische cursussen (vaste relatie met Nedlaw)
16 feb 1998
TEVENS [juni 2002]
Redacteur/ auteur diverse juridische uitgaven (m.n. Wolters Kluwer)
Docent in diverse post-academische cursussen
Arbiter - ad-hoc
TEVENS [juli 2002] [februari 2003] en [september 2003]
Arbiter ? van 01-01-2001
Docent Diverse post-academische cursussen van 01-01-2001
Redacteur/auteur diverse uitgaven Wolters Kluwer van 01-01-2001
INFO
prive adres: Reiger 12, 2381 KG Zoeterwoude, Tel. 071 5803542
@OPM
Op rechtspraak.nl worden juli 2002 newvenfuncties vermeld met begindatum 1 januari 2001 terwijl die al bekend waren in februari 1998.
Op rechtspraak.nl worden juli 2002 newvenfuncties vermeld met begindatum 1 januari 2001 terwijl die al bekend waren in februari 1998. Ook wordt vermeld de titel Prof. zonder enige indicatie van waar, wanneer en welk onderwerp.
De vermelding ""Arbiter ? van 01-01-2001"" is niet erg verhelderend.


HIJMANS van den BERGH L.J.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1988
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
ljhijmansvandenbergh@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
lodewijk.hijmansvandenbergh@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HIJMANS M.M. ; Mw.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1999
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
hijmans@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HIJMANS L.M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
lontine.hijmans@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
One Rockefeller Plaza , l5rd Floor , New York N.Y.10020
Verenigde Staten van Amerika
Tel 001-2122182990 , fax 001-2122182999
leontine.hijmans@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HIJMANS H.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid, Raadadviseur
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Informatiebeleid (ICI) , Lid (JU)


HIJMANS N. , geboren jan 1945 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 8 jul 1991
NU Almelo Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Almelo ; kantoor Jacobs Kranenburg ; beëdiging 1977 of 1971
Postbus 320 , 7600 AH Almelo
Tel 0546-535565 , fax 0546-850901
norbert-hijmans@jacobskranenburg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
n.hijmans@jacobskranenburg.nl
www.acobskranenburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Penningmeester van de Vereniging Insolventierecht advocaten Insolad
Lid college van arbiters van de KNVB
25 jun 1997
TEVENS [september 2003]
Lid College van Arbiters van de KNVB
Advocaat te Almelo
Penningmeester Vereniging Insolventierecht advocaten Insolad van 30-01-2002 tot 01-01-2003


HIJMANS van den BERGH L.J. ; Prof.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 18 nov 1952
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 25 mrt 1957


HIJMANS Zie SCHAIJCK - HIJMANS, A.M. van A.M. van , geboren mei 1951 , Alide ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 24 jan 1986
Rechter rechtbank Dordrecht 1 jan 1990
Vice-President rechtbank Dordrecht 11 nov 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 18 jul 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 18 jul 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 18 jul 1995
Kantonrechter Dordrecht 1 januari 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 3 februari 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 2 november 1999
NU
Dordrecht Vice-President
Dordrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Oud-Beijerland kantonrechter-plaatsvervanger
Gorinchem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie ziekenhuizen Den Haag
jul 1997
november 2000: nog geen nevenfuncties gemeld op het net
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Hoeksche Waard/IJsselmonde.


HIJNEN J.W.J.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior
Postbus 2380 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229-270744 , fax 0229-247186
mv@vandiepen.com
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Tel 0229-287000 , fax 0229-287050
jwh@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


HIJNER A. ; Drs.
Advocaat bij Taalman Kip & Boll ; beëdiging 1994
Postbus 332 , 1800 AH Alkmaar
Tel 072-5112824 , fax 072-5154880
[vademecum advocatuur 2001]
info@taalmankipenboll.nl
www.taalmankipenboll.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HIK W.E. , geboren apr 1934
NLRM 92
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 jun 1971
Rechter rechtbank Amsterdam 1 nov 1971
Raadsheer Hof Amsterdam 5 jul 1976
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 13 feb 1979
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 28 mrt 1981


HILARIUS W. , geboren sep 1937
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 8 jun 1983
NU Check
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Notaris waar ?
TEVENS
Lid Bestuur Stichting 't Neutje te Hengelo
Lid Bestuur Stichting Historisch Archief Hengelo te Hengelo
Lid Bestuur van Vereniging Gemeenschappelijk onderhoud te Hengelo
Lid Bestuur van H Hartstichting te Doorn
Lid van het college van beroep van de stichting VOM Certificaat te Bilthoven
Wordt niet meer als rechter in Almelo ingezet
25 jun 1997
TEVENS [september 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl


HILBERDINK J.D. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
jessica.hilberdink@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


HILBERDINK M.F. , Maarten ; Dhr.
Advocaat bij Nolen van der List advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 74075 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-6646131 , fax 920-6645163
nolenvdlist@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hilberdink@nolenvanderlist.nl
www.nolenvanderlist.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HILBERINK G.
Advocaat bij Wille & Donker advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 357 , 2400 AI Alphen a/d Rijn
Tel 0172-442417 , fax 0172-442028
hilberink@willedonker.nl
www.willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HILBERS P.A.
Bij KB d.d. 2 april 2001 benoemd tot Notaris, als opvolger van de op eigen verzoek op 30 december 2000 eervol ontslagen Mr. J.F. Meiners
Mr. Hilbers heeft alle akten en bescheiden overgenomen van zijn ambtsvoorgangers en zal zijn praktijk uitoefenen in samenwerking met notaris Mr. J.C.M.C. de Haan te Haarlem onder de naam:
Meiners De Haan & Hilbers Notarissen
[Telegraaf 2 juni 2001]


HILBERTS - DE JONG Zie JONG K.I. de ; Mw.


HILBERTS H.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Fiscale inlichtingenen opsporingsdienst FIOD, Roermond, Hoofd


HILDEBRAND H.J.
Advocaat bij Boot c.s. advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 237 , 3720 AE Bilthoven
Tel 030-2200310 , fax 030-2201270
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@bootcs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HILDEBRAND - UITZINGER E.J. , Lies ; Mw.
Huisvrouw
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Rhenen/Veenendaal e.o..


HILDERINK F.C. ; Mw.
Advocaat bij A & S advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 709 , 8901 BM Leeuwarden
Tel 058-2169068 , fax 058-2157013
lw@aensadvocaten.nl
www.aensadvaateanl
[vademecum advocatuur 2004]


HILFERINK C.R.F.
Advocaat bij Rensen Breederveld & van Oostrum ; beëdiging 1993
Postbus 409 , 1800 AK Alkmaar
Tel 072-5155544 , fax 072-5155493
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1993
Postbus 7925
1008 AC Amsterdam
Tel 020-5466014 , fax 020-5492181
nlhilfr1@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HILGENGA K.J.
Notaris te Tenboer , arrondissement Groningen
Postbus 3 , 9790 AA Ten Boer


HILGERS R.T.M.


HILGERS V.F.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam


HILGEVOORD H.G.
Advocaat bij Anema & Greve ; beëdiging 1977
Postbus 23499 , 3001 KL Rotterdam
Tel 010-4362866 , fax 010-4366485
hilgevoord@anemagreve.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1974 en 1977
[vademecum advocatuur 2004]


HILGEVOORD - v HEEZEK M. ; Mw.
Rechten 1954
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


HILHORST J.W.
Advocaat bij Holthuizen c.s. advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 145 , 1170 AC Badhoevedorp
Postbus 2622 , 2130 AG Hoofddorp
Tel 023-56555900 , fax 023-56335871
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 262 , 2130 AG Hoofddorp
jw.hilhorst@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HILHORST M.P. ; Mw.
Advocaat bij Hilhorst & Gaertman ; beëdiging 1987
Postbus 391 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2332424 , fax 030-2367171
mon.hilhorst@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hilhorst Loeb Gaertman advocaten en Mediators
[vademecum advocatuur 2004]


HILHORST A.M. ; Mw.
Advocaat bij Kromme Distelstraat advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 37042 , 1030 AA Amsterdam
Tel 020-0320251 , fax 020-0343491
[vademecum advocatuur 2001]
amhilhorst@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij advocatenkantoor Distelplein
amhilhorst@akdp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HILHORST - HAGEN I.M.J. , geboren mei 1960 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 sep 1984
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 sep 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 21 jan 1991
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 21 jan 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 29 jan 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 27 april 1999
Rechter Rechtbank Utrecht van 01-04-2000
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid medezeggenschapsraad openbare basisschool Prins Willem Alexander Soest
06 mrt 1997
TEVENS [september 2003]
Voorzitter GMR openbaar basisonderwijs te Soest van 01-09-2002
Lid Mr Openbaar basisonderwijs cluster P.W.A./weth. de Haan te Soest van 01-09-2002
Voorzitter medezeggenschapsraad openbaar basisonderwijs te Soest van 01-09-1998 tot 01-09-2002


HILHORST F.E.Th.M. , geboren mei 1970 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 6 okt 1997
TEVENS
Lid commissie van beroep Koninklijke Nederlandse Tennis Bond KNLTB
apr 1998


HILKENS H.G.M.
Advocaat bij Hilkens Kantoor ; beëdiging 1979
Postbus 39 , 6100 AA Echt
Tel 0475-485080 , fax 0475-482268
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hilkens Cuijpers & van den Eshoff advocaten
advocaten@hilkens.nl
www.hilkens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HILL M.C. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
mhill@houthoff.nl


HILLE RIS LAMBERS M. ; Mw.
Advocaat bij AriÙns - Witkamp Schoonderbeek advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 492 , 3800 AL Amersfoort
Tel 033-4637727 , fax 033-4615140
ariensadvocaten@balienet.nl
www.ariensadvocacen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HILLEBRAND N.B. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2002
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
nina.hillebrand@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HILLEBRAND R.L.M.
Directie n.v. Nationaal Spaarfonds [jaarverslag Delta Lloyd Verzekeringsgroep 1998]


HILLEBRANDS Zie ZANDWIJK - HILLEBRANDS M.E. , geboren okt 1944 ; Mw.
NLRM 71
Proeftijd ex art.4 Opl- en vormingsbesluit.Rechterlijke Organisatie te Amsterdam ; Raio 15 apr 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse arrondissementsrechtbank Amsterdam 15 aug 1970


HILLEN F.L.M.
Advocaat bij van Tol advocaten ; beëdiging 1992
Advocaat bij Hillen van Tol advocaten
Johannes Geradtsweg 102 , 1222 PX Hilversum
Tel 035-0837059 , fax 035-6834205
hillenvantol@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HILLEN M.J. ; Mw.
Advocaat bij Keizersgracht 634 , 1017 ER Amsterdam ; beëdiging 1985
Advocaat bij Milletstraat 31 , 1077 ZB Amsterdam
Tel 020-6722265 , fax 020-6722372
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HILLEN M.H.F.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1993
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam


HILLEN P.H.
Advocaat bij Merhottein & Vollebregt ; beëdiging 1993
Postbus 1830 , 4801 BV Breda
Advocaat bij van der Putten & Hillen advocaten
Bern. Loderstraat 39 , 5042 NB Tilburg
Tel 013-4686783 , fax 013-4686820
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Piet Hein Hillen advocaat
Postbus 366 , 5000 Al Tilburg
Tel 013-4687488 , fax 013-4687487
for-n-affair@lawyer.com
[vademecum advocatuur 2004]


HILLEN M.Ph. , Michiel ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag
Projectleider


HILLEN E.A.J. , geboren okt 1911 ; Drs.
NLRM 71
Advocaat en procureur 1941-1945
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 19 feb 1943
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 7 aug 1946
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 18 dec 1956


HILLEN - MONS of HILLIN - MUNS M.I.W.E. , geboren augustus 1969 ; Mw.
NLRM 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 1 juli 1999
Den Haag
NU Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur
TEVENS [september 2003]
Selecteur Jurisprudentie Bestuursrecht SDU van 01-06-2003


HILLEN M. , geboren okt 1958 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jan 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 mei 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 mei 1994
Rechter rechtbank Den Bosch 19 mei 1995
Rechter rechtbank Dordrecht 10 augustus 1998
Rechter Rechtbank Maastricht van 01-09-2001
NU Maastricht Rechtbank Rechter
TEVENS
Redacteur Jurisprudentie Onderwijswetgeving van Samson Tjeenk Willink
31 jan 1997
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HILLEN A.E.F. , geboren jun 1961 ; Mw.
NLRM 92 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 17 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 jan 1992
Rechter rechtbank Den Haag 26 okt 1992
Rechter rechtbank Zutphen 19 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 3 okt 1997
Kantonrechter Groenlo (vaste kantonrechter info 14 jul 1997)
Raadsheer Gerechtshof Arnhem 26-05-2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle van 01-01-2002
Raadsheer Gerechtshof Arnhem vanaf 26-05-2000
Vice-president Rechtbank Zutphen van 01-07-2003
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 01-07-2003
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Zutphen Rechtbank Vice-President
TEVENS
NB: NLRM 93 94 als KEMPENAER - HILLEN
Arbiter Ned. Vereniging van Postzegelhandelaren
19 aug 1997
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Plaatsvervangend Lid van de Ombudscommissie van de Gemeente Rheden
Voorzitter Ombudscommissie Gemeente Rheden per 1-5-2000
TEVENS [juni/juli 2002]
Voorzitter Ombudscommissie gemeente Rheden
Voorzitter Ombudscommissie Gemeente Rozendaal.
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter Ombudscommissie gemeente Rheden
Voorzitter Ombudscommissie Gemeente Rozendaal.
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Ombudscommissie gemeente Rheden te Rheden van 01-01-1997
Voorzitter Ombudscommissie Gemeente Rozendaal. te Rozendaal van 01-01-2002
@OPM
Op rechtspraak.nl opgegeven functie Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen met 2 begindata:
3 oktober 1997 en 1 januari 2002.


HILLENAAR C.W.M. ; Mw.
Advocaat bij van Leeuwen/Van der Eerden ; beëdiging 1987
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch


HILLENAAR - CÖP M.A.T. ; Mw.
Advocaat bij van Riessen advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 299 , 2800 AG Gouda
Tel 0182-541444 , fax 0182-585871
www.vanriessenadvocacen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HILLENAAR H.M.P. , geboren aug 1961
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Arnhem
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 29 jun 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 29 jun 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 29 jun 1994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Breda1mei 1999
NU
Arnhem parket (ZwaCri)
TEVENS
Voorzitter van bestuur Sancta Maria te Nijmegen (opvangtehuis voor randgroepjongeren en daklozen)
okt 1997


HILLERS Zie DIJK - HILLERS, G.E. van G.E. ; Mw.
Advocaat bij Sandbergstraat 27 , 1391 EK Abcoude ; beëdiging 1996
Tel 0294-284063 , fax 0294-284874
hlawcare@cs.com
[vademecum advocatuur 2001]
lawandcare@cs.com
www.lawandcare.com
[vademecum advocatuur 2004]


HILSTER A.H. de ; Mw.
Advocaat bij van Driel & Nienhuis ; beëdiging 1994
Postbus 905 , 9400 AX Assen


HILTEN Zie TERWEE - van HILTEN C.A. van , geboren mrt 1935 ; Mw.


HILTEN M.E. van , geboren jan 1964 ; Mw. Prof. Dr.
NLRM 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 8 dec 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 10 jan 1997
Raadsheer Hof Den Bosch 16 november 1998
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 04-07-2002
NU Amsterdam Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hoogleraar
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Hoogleraar kostprijsverhogende belastingen
m.e.vanhilten@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Belastingadviseur verbonden aan KPGM Meijburg en Co te Amstelveen B
Secretaris van het Postacademisch onderwijs belastingwetenschap PAOB, een
samenwerkingsverband van de fiscale vakgroepen van Nederlandse universiteiten O
Redacteur weekblad fiscaal recht Uitgeverij Kluwer, redactievergoeding
TEVENS [september 2003]
Redacteur Fiscale Encyclopedie De Vakstudie (Omzetbelasting)
Annotator BNB
Hoogleraar R.U.L. te Leiden van 01-01-2001 tot 31-08-2001
INFO
Privé adres: Vinkenlaan 29 , 2161 DZ Lisse , Tel. 0252 220377


HILTEN - van HEESWIJK C.G.J.M. van , geboren mrt 1954 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 mei 1980
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 sep 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 3 nov 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 feb 1993
Trad op als Advocaat-Generaal Hof Den Bosch op 11 april 2003
NU
Maastricht parket
TEVENS
Lid tijdelijk benoemingscommissie t.b.v.sollicitatieprocedure directeur basisschool te Beek.
02 feb 1998


HILTEN P.A.P. van , geboren jun 1951
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 jul 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 13 apr 1984
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 14 mei 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 feb 1993
NU
Roermond parket


HILTEN - KOSTENSE E.M. van ; Mw.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 21-09-2001
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Krans & van Hilten ; beëdiging 1976
Advocaat bij Krans & van Hilten advocaten
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3010032
evhilten@kvhadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
evhilten@kransenvanhilten.nl
www.kransenvanhilten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HILTERMAN G.B.J.
Journalist/radioverslaggever ; fenomeen.
Specialiteit: de internationale betrekkingen in de wereld.
Wekelijkse radiocolumn van 1965 tot en met 1999.
Wekelijse rubriek "de Wereld Vandaag" in de Telegraaf sinds 1975
Promoveerde in 1972 tot doctor in de letteren in Utrecht
AVRO-Televizier: "De toestand in de wereld"


HILTEWVAN HEESWIJK G.G.J.M. van , geboren maart 1954 ; Mw.
Raio rechtbank Roermond 1 mei 1980
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 september 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 9 november 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht1 februari 1993


HILVERDA C.M. , geboren jul 1960 ; Mw. Dr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Docent aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 sep 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 31 mrt 1995
Raadsheer Hof Arnhem 23 februari 2000
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 maart 2000
NU Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Hoes Nijmegen eo
28 jun 1997
TEVENS [juni 2002]
Incidenteel optredend als docent bij de SSR, Kluwer en Nijenrode
TEVENS [juli 2002]
Incidenteel docent faillissementsfraude Nijenrode van 01-01-1998
Incidenteel docent faillissementsfraude SSR van 01-01-1994
TEVENS [februari 2003]
Incidenteel docent faillissementsfraude Nijenrode vanaf 01-01-1998
Incidenteel docent fallissementsfraude SSR vanaf 01-01-1994


HIMST M. van der
Advocaat bij Prins & Koster ; beëdiging 2000
Postbus 6005 , 1780 KA Den Helder
Tel 0223-620000 , fax 0223-620101
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Prins & Koster advocaten
info@prinsenkosteradvocaten.nl
www.prinsenkosteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HIN - KOOPMANS J.M. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de
Penitentiaire inrichtingen, Den Haag Penitentiair Complex Scheveningen, Unit 1,2,4,5 , Secretariaat
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de
Penitentiaire inrichtingen, Zoetermeer PI Zoetermeer, Secretariaat:
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de
Penitentiaire inrichtingen, Alphen aan den Rijn PI De Geniepoort, Secretariaat


HINDERS K.H. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming Sectie Jeugd, Secretaris


HINFELAAR I.M.A de ; Mw.
Rechter Rechtbank Dordrecht van 22-02-2002
NU Dordrecht Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Voorzitster Oudercommissie Kinderdagverbijf van 01-01-2001
@OPM
Zomaar benoemd tot rechter? Niet eerst Raio of zo?


HINGST E.C.
Advocaat bij Toenbreker c.s. ; beëdiging 1999
Keizersgracht 686 , 1017 EV Amsterdam
Tel 020-6271021 , fax 020-6203879
[vademecum advocatuur 2001]
hingst@toenbreker.A2000.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HINGST G.H. ; Mw.
Rechten 1951
Gepensioneerd
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


HINKEL W.
Advocaat bij Wavin B.V. ; beëdiging 1998
Postbus 173 , 8000 AD Zwolle
Tel 038-4294911 , fax 038-4294238
wolf-hinkel@wavin.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HINLOOPEN Zie SCHOLTEN - HINLOOPEN J.A.W. , e.v. Schotten, geboren mei 1958 ; Mw.


HINNEN J.G.
Advocaat bij De Ruijter De Wildt & De Vroom ; beëdiging 1981
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden
Tel 071-5124445 , fax 071-5123609
h.hinnen@deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 65 , 2200 AB Noordwijk
Tel 071-4029311 , fax 071-4030779
www.deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HINSSEN MFE M.W.J. , geboren 1955
Lid Raad van Bestuur SNS Reaal Groep N.V.
Voorzitter Hoofddirectie SNS bank Nederland N.V.
Lid Bestuur Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf
Lid Raad van Toezicht Stichteng G.G.Z. Den Bosch e.o.
Voorzitter Raad van Comm. Algemene Spaarbank voor Nederland ASN N.V.
Commissaris N.V.Brabantse Ontwikkelings Maatschappij BOM
Commissaris Interpay Nederland B.V.
Benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van de SNS bank Nederland. (Telegraaf 10 mei 1999)


HINTE Zie BOSCH-VAN HINTE J.C. van , geboren okt 1929 ; Mw.


HINTZEN J.C. , Johannes ; Dhr.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1998
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
johannes.hintzen@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]


HINTZEN M.P. ; Mw.
Rechten 1972
Ambtelijk Secretaris Commisie v/d Examens , Open Universiteit Heerlen
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


HIPPE J.N. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1997
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl


HIRSCH BALLIN E.H.M. , geboren dec 1950 ; Prof. Dr. (of E.M.H.)
NLRM 87 88/89 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 18 apr 1983
Minister van Justitie (CDA) kabinet tot 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 sep 1995
Lid van de Raad van State november 2000
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep van 01-09-1995
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State Staatsraad
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Europees en Internationaal Publiekrecht
Hoogleraar Internationaal recht
tel 013 4668246 , fax 013 4668047
baltin@kub.nl
TEVENS
Lid van de Eerste Kamer sinds 1985
Minister van Justitie in het derde kabinet Lubbers, 7 nov 1989 - 22 aug 1994
Gerucht wil dat hij ook Lid is van Opus Dei
Katholieke Theologische Universiteit Utrecht , Voorzitter van het College van Bestuur
Heidelberglaan 2 , 3584 CS Utrecht
tel 030 2532149 , fax 030 2533665
TEVENS [september 2003]
Vice-voorzitter Stichting Society and responsibility van 01-06-2000
Voorzitter 4 Mei-Comite te Tilburg van 01-01-1999
Lid Redactieraad Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek van 01-01-1999
Voorzitter College van Bestuur Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht van 01-01-1999
Voorzitter Centre for International Legal Cooperation van 01-01-2000
Voorzitter Redactie Christen Democratische Verkenningen van 01-10-1996
Lid Redactie Nederlands Tijdschrift voor bestuursrecht van 01-01-1995
Voorzitter Stichting Achmea, Slachtoffer en Samenleving van 01-01-1995
Hoogleraar Internationaal recht Katholieke Universiteit Brabant van 01-11-2000
Voorzitter Ronald McDonaldhuis Tilburg van 01-01-2001
Lid Raad van Commissarissen Stichting Philadelphia Zorg van 01-01-1996
INFO
Privé adres: Bruggenrijt 12 , 5032 BH Tilburg , fax. 013 5920687


HIRSCHHORN P. ; Mw.
Rechten 1988
Senior Gerechtssecretaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


HISSINK J.C.
Advocaat bij Dappers & Hissink ; beëdiging 1990
Postbus 677 , 5000 AR Tilburg
daphisad@worldonline.nl
Tel 013-5441020 , fax 013-5443245
info@d-hadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hissink@d-hadvocaten.nl
www.d-hadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HO - TEN - SOENG K.L.R.
Wethouder CDA gemeente Alkmaar [info SAL 2000]


HOBBELEN H.C.L. ; Drs.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 1997
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857655 , fax 020-5727650
hein.hobbelen@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Marsveldplein 5 ; beëdiging 1997
Bastion Tower B-1050 Brussel , België
Tel 0032-25047532 , fax 0032-24047532
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Artikel in de Staatscourant d.d. 16 januari 2002: "Ruime toegang tot EU-documenten"


HOBBELINK G.J.
Notaris te Winterswijk , arrondissement Zutphen
Kantoor Hobbelink & Buitink ; Winterswijk


HOBROEKX W.J.
Burgemeester CDA gemeente Heemskerk [info SAL 2000]


HOCK A.L. ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten'
Postbus 5563 ; beëdiging 2001
2000 GN Haarlem
Tel 023-5424292 , fax 023-5425277
a.hock@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


HÖCKER A.M. , geboren aug 1945
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 18 dec 1989
NU
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1973


HOCKS B.A.
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
hocks@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOCTIN BOES F.J.M.
Notaris te Heteren , arrondissement Arnhem
Postbus 8 , 6666 ZG Heteren


HOCTIN BOES P.A.E.M.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Postbus 85619 , 2508 CH Den Haag


HODDE - WANING P.C. ; Mw.
Rechten 1950
Docent Recht Apeldoorns College
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn


HODIAMONT - KROON A.M.E. , geboren dec 1950 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Juridisch beleidsmedewerker dienst Sociale Zaken te Nijmegen
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 nov 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 nov 1994
Rechter rechtbank Den Bosch 10 okt 1996
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS
Secretaris Stichting de Winckelsteegh internaat voor geestelijke gehandicapte kinderen te Nijmegen
Lid Bestuur Stichting Overwaal psychiatrisch Ziekenhuis te Gent
03 feb 1997
TEVENS [september 2003]
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Plurijn (verstandelijk gehanicaptenzorg Gelderland) van 01-01-2000
Secretaris Stichting Overwaal, psychiatrisch ziekenhuis te Lent van 01-01-1997


HÖDL P.J.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1998
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 026-3777125 , fax 026-3777222
phodl@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEBBA W.
Advocaat bij Ramdihal advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 93510 , 1090 EA Amsterdam
Tel 020-6940466 , fax 020-6938067
ramdihal-advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lemmers, Mathoerapersad Hoebba & Carels advocaten
Afrikanerplein 1 , 1091 PN Amsterdam
Tel 020-6000482 , fax 020-4637573
[vademecum advocatuur 2004]


HOEBLAL A.D.S ; Mw. Drs.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2002
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
aartie.hoeblal@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOED R.P. den
Advocaat bij Zeeuwen advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 144 , 5600 AC Eindhoven
Advocaat bij Schakenraad advocaten
Postbus 2350 , 5600 CJ Eindhoven
Tel 040-2447608 , fax 040-2448875
ndenhoed@schakenraad.nl
[vademecum advocatuur 2001]
r.denhoed@schakenraad.nl
www.schakenraad.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOED J. den
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2000
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143644
rotterdam@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOEDEMAEKER I.A. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 75265 , 1070 AC Amsterdam


HOEDEMAKER G.D.M. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar van 05-03-2003
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid KennisKring te Amsterdam van 01-08-1995
Bestuurslid Stichting VOC te Amsterdam van 01-01-2002
Commissaris Bravilor Bonamat B.V. te Heerhugowaard van 01-03-2003
Bestuurslid Stichting Asia House te Amsterdam van 01-01-1995
Bestuurslid Foundation Netherlands Indian Chamber of Commerce and Trade te Amsterdam van 01-09-2001
Voorzitter Rob de Vilder Stichting te Amsterdam van 01-02-2003
Directeur / enig aandeelhouder G.D.M. Hoedemaker Beleggingmaatschappij BV van 01-01-1980


HOEDEMAKERS M.M.M.


HOEF P.A.M. van ; Drs.
Advocaat bij van der Putt advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 130 , 5800 AC Venray
Tel 0478-556674 , fax 0478-556680
advoputt@plex.nl
vanhoef@putt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vanhoef@putt.nl
www.putt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEF F. van der
Advocaat bij van der Hoef advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 145 , 9250 AC Bergum
Tel 0511-460250 , fax 0511-465755
[vademecum advocatuur 2001]
fvdhoef@fvdhoefady.nl
www.fvdhoefadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEFAKKER N. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
pien.hoefakker@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOEFDRAAD L.C. van , geboren jun 1951 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 apr 1995
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wat is haar hoofdfunctie. In ieder geval niet vermeld op rechtspraak.nl ju;i 2003.


HOEFF R. van der ; Mw.
Advocaat bij van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1999
Postbus 5010 , 3008 AA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
vdhoeff@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 50535 , 3007 JA Rotterdam
www.herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEFS W.A.Th. ; Drs.
Advocaat bij Stichting Rechtsbijstand Bureau voor Rechtshulp Alkmaar ; beëdiging 2003
Postbus 3020 , 1801 GA Alkmaar
Tel 072-5143070 , fax 072-5127363
[vademecum advocatuur 2004]


HOEGEE J.P.
Advocaat bij Brunet advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 1106 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810990 , fax 024-3232266
brunet.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mr.hoegee@brunet.nl
www.brunet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEGEN DIJKHOF H.J.
Advocaat bij Mr. H.J. Hoegen Dijkhof Kantoor ; beëdiging 1973
Emmastraat 40 , 1075 HW Amsterdam
clients@hdvb-lawfirm.sprint.com
Amstelplein 1 , The Rembrandt Tower 13e etage , 1096 HA Amsterdam
Tel 020-4624070 , fax 020-4624080
hd@hd-dutchlawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoegen Dijkhof advocaten
De Lairessestraat 127 , 1075 HJ Amsterdam
hd@hd-dutchlawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEGEN R.G.
Advocaat bij De Brauw BIackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag


HOEK A.J.F. , Anton ; Dhr.
Adj.Dir.Nidera Handelscompagnie BV
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Papendrecht


HOEK C.A.J.
Advocaat bij Postbus 7049 , 2701 AA Zoetermeer ; beëdiging 1982
Advocaat bij Goudriaan & Hoek
Tel 079-3521134 , fax 079-3200277
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoek advocaten
Postbus 7049 , 2701 AA Zoetermeer
hoek@arbeidsgeschil.com
www.arbeidsgeschil.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOEK M.B. van der
Advocaat bij Barnsteenstraat 17 , 4817 HR Breda ; beëdiging 1996
Advocaat bij van der Hoek advocatenkantoor
Van Schermbeeklaan 4 , 4851 AV Ulvenhout
Tel 076-5649569 , fax 076-5649579
[vademecum advocatuur 2001]
advocaathoek@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEK A.A.M. van ; Mw.
Advocaat bij Koch & van den Heuvel ; beëdiging 1995
Postbus 2005 , 4800 CA Breda


HOEK - NIEUWENBURG S.W. ; Mw.
Advocaat bij Rijsterborgh c.s. ; beëdiging 1996
Postbus 960 , 3160 AD Rhoon
Advocaat bij Cox & Emmerig
Postbus 216 , 4920 AE Made
Tel 0162-684690 , fax 0162-688023
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Emmerig & Hoek advocaten
s.hoek-nieuwenburg@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEK S. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


HOEK B. van den ; Mw.
Advocaat bij Hosselaar & Strengers ; beëdiging 2003
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347270 , fax 030-2347282
b.vandenhoek@bs-advocaten.nl
www.bs- advocaten-nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEK H.G.D.
Advocaat bij Kernkamp advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 23317 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4116471 , fax 010-4136923
hhoek@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
harmen.hoek@kernkamp.nl
www.kernkamp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEK M.J.W.
Advocaat bij Wille & Donker advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 357 , 2400 AJ Alphen a/d Rijn
Tel 0172-442417 , fax 0172-442028
hoek@willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.willedonker.l
[vademecum advocatuur 2004]


HOEK E. ; Mw.
Advocaat bij Acvokatenkollektief ; beëdiging 2001
Postbus 14067 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2520900 , fax 030-2543280
info@advokatenkollektief.nl
www.advokatenkollektief.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEK J.P.C. van der
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
jhoek@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
j.van.der.hoek@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOEK L.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Scholten c.s. advocaten
Lange Voorhout 43 , 2514 EC Den Haag
Tel 070-3624404 , fax 070-3458429
scholten.cs@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEK J.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1987 en 1999
Tel 020-5772372 , fax 020-5772708
j.hoek@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOEK J.F.J. van den
Advocaat bij van den Hoek advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 585 , 3200 AM Spijkenisse
Tel 0181-618222 , fax 0181-617867
[vademecum advocatuur 2001]
jfjhoek@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEK of SCHOUTEN - HOEK I.B.J.A. ; Mw.
Advocaat bij Aberson advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1089 , 3600 BB Maarssen
Tel 0346-561132 , fax 0346-574161
[vademecum advocatuur 2001]
kantoor@abersonadvocaten.nl
www.abersonadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEK J. van der
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, Parket-Generaal, Bureau Sail, Adviseur


HOEK F. van der , geboren mrt 1954 ; Dhr. Drs.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 2O dec 1991
Kantonrechter Amsterdam 1 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 juli 1998
Vice-president Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Docent Opleidingen Sociaal Recht NOVA te Utrecht
Docent PAO Opleidingingen UvA/VU Adam
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Stichting Job te Amsterdam van 01-01-2001
Mede-auteur Handboek Huurrecht van 01-01-2001
Redacteur Tijdschrift voor Huurrecht van 01-01-2001


HOEK A.H.M. van den
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 13 jun 1953


HOEK P.C. van den , geboren 1939 ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 13 mrt 1975
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot, Lid van de maatschap ; beëdiging 1965
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Tel 020-5460401 , fax 020-5460728
paul.vandenhoek@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
paul.vandenhoek@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]
HOOFDFUNCTIE
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der economische Wetenschappen
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
tel 020 4446000 , fax 020 4446148
Hoogleraar Ondernemingsrecht
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie
Vennootschapsrecht, Lid
TEVENS [sep 2000]
Voorzitter Bestuur Stichting Luchtvaartbelangen Nederland
Voorzitter Bestuur Stichting Ambrig
Lid Bestuur Nederlands Arbitrage Instituut
Voorzitter Raad van Comm. ASM International N.V
Voorzitter Raad van Comm. Ballast Nedam N.V
Voorzitter Raad van Comm. Buhrmann N.V
Voorzitter Raad van Comm. Het Financieele Dagblad Holding B.V
Voorzitter Raad van Comm. Maxeres N.V
Voorzitter Raad van Comm. Wavin B.V
Commissaris Amsterdam Exchanges N.V
Commissaris Robeco N.V
Commissaris Robeco Groep N.V
Commissaris Rolinco N.V
Commissaris Rorento N.V
Commissaris SCA Hygiene Products Nederland B.V
Lid Commissie Vennootschapsrecht Ministerie van Justitie
Prof. P.C. van den Hoek was voorheen deeltijd hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Postacademische Controllersopleiding van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarnaast was hij Voorzitter van de Stichting Prioriteit N.V. Arnhemsche, Voorzitter van het bestuur van Stibbe SimontMonahan Duhot en Lid van het bestuur van de Stichting Hoogovens Preferente Aandelen B.V.erder was hij commissaris bij SCA Hygiene Products Hoogezand B.V. en Meneba N.V. en Lid van de redactie van "De Naamloze Vennootschap" en Ondernemingsrecht


HOEK D.G.
Notaris te Wageningen , arrondissement Arnhem
Postbus 228 , 6700 AE Wageningen


HOEK C.L. , Connie ; Mw. Drs.
Psychologie 1974 , Rechten
Management-development Adviseur PTT-Telecom Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Amsterdam
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


HOEK - KRAAL T.A.F. ; Mw.
Rechten 1993
Organisatieadviseur P & O APM
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


HOEK P.A.M. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Amsterdam van 12-09-2001
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Hoek & van Der Hoek ; beëdiging 1980
Vondelstraat 54 , 1054 GE Amsterdam
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Stichting PAN te Amsterdam van 01-01-2002


HOEKEMA A.J. ; Prof.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Rechtssociologie
Hoogleraar Rechtssociologie
tel 020 5253970 , fax 020 5253358
hoekema@jur.uva.nl
Privé adres: Bickersgracht 220 , 1013 LH Amsterdam , Tel. 020 6229204


HOEKEN P.J.L.
Notaris te Noordwijk , arrondissement Den Haag
Kantoor Hoeken, van & Janbroers ; Noordwijk


HOEKEN G.E. van ; Mw.
Rechten 1992
Parketsecretaris , Ministerie van Justitie
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


HOEKENDIJK M.G.M. , geboren okt 1954
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 4 okt 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mrt 1993
NU
Utrecht parket
TEVENS
Auteur zakboek Hulpofficier van Justitie
Auteur zakboek Opsporingsambtenaar
Auteur zakboek Strafrecht politie
Docent SSR
Nakijkwerkzaamheden Landelijke Selectie en Opleidingscentrum Politie
jan 99


HOEKMAN H.J.
Advocaat bij Zeef & Hoekman advocaten ; beëdiging 1990
Advocaat bij Hoekman & van Duursen advocaten
Postbus 77 , 9500 AB Stadskanaal
Tel 0599-616000 , fax 0599-619075
zeefhoek@noord.bart.nl
hoek@bart.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOEKMAN M.
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 2002
Postbus 185 , 2670 AD Naaldwijk
Tel 0174-638800 , fax 0174-638801
martijn.hoekman@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEKMAN G.H.
Advocaat bij Zeef & Hoekman advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 77 , 9500 AB Stadskanaal
zeefhoek@noord.bart.nl
Advocaat bij Spoor/Sanders/Visser advocaten en procureurs
Postbus 155 , 7600 AD Almelo
Tel 0546-543500 , fax 0546-458940
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spoor/Sanders/Visser/ advocaten
info@spoorsandersvisser.nl
www.spoorsandersvisser.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEKS M.J.H. , Marco ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Utrecht
Fiscaal Jurist


HOEKS A.C.J.
Notaris te Oosterhout , arrondissement Breda
Kantoor Lavalaye & Hoeks, Oosterhout


HOEKSEMA D.C. ; Mw.
Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 2000
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4611545
c.hoeksema@mend.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEKSMA E.H.
Advocaat bij Dijks Leijssen advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 76 ,7500 AB Enschede
Tel 053-4335466 , fax 053-4331001
info@dijksleijssen.nl
www.dijksleijssen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEKSTRA Zie de FEIJTER - HOEKSTRA J.P. , geboren aug 1948 ; Mw.


HOEKSTRA R.R.
Aangekomen in Leiden 1957 rechten , Corpslid
Lid van de Commissie van Aandeelhouders van Stork nv [jaarverslag Stork nv 1999 + 2000 + 2001]


HOEKSTRA R.
Advocaat bij Sarphatistraat 37 , 1018 EW Amsterdam ; beëdiging 1985
Advocaat bij De Koning & Renes advocaten 11
Muntplein 2-V , 10 12 WR Amsterdam
Tel 020-6762500 , fax 020-6262863
[vademecum advocatuur 2001]


HOEKSTRA U.T.
Advocaat bij Adriaanse & van der Weel ; beëdiging 1988
Advocaat bij Adriaanse & van der Weel advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-635365 , fax 0118-636178
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 27-07-88 (15-08-84)
Adriaanse & van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
NB Kennelijk twee keer beëdigd ; waarom.
Arrondissement Middelburg


HOEKSTRA J.O.
Advocaat bij nr 27-01 M.Twr/1 Temasek Avenue , 039192 Singapore , Maleisië ; beëdiging 1991
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEKSTRA - van VLIET S.J. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1997
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
hoekstra@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOEKSTRA A.
Advocaat bij Zoetmulder & Hoekstra ; beëdiging 1981
Jan Luykenstraat 17 , 1071 CJ Amsterdam


HOEKSTRA J.A.
Advocaat bij Zoetmulder & Hoekstra ; beëdiging 1981
Jan Luijkenstraat 17 , 1071 CJ Amsterdam
Tel 020-6736928 , fax 02U-6628479
[vademecum advocatuur 2001]
jahoek@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEKSTRA J.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1984
jhoekstra@bouthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772379 , fax 020-5772708
jhoekstra@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOEKSTRA E. ; Mw.
Advocaat bij Kragten & van Marwijk ; beëdiging 1996
Postbus 9378 , 3506 GJ Utrecht


HOEKSTRA E.
Advocaat bij van den Bijl & Berts ; beëdiging 1996
Postbus 7 , 1780 AA Den Helder
Advocaat bij Castelijns & Kaandorp advocaten
Postbus 9013 , 1800 GA Alkmaar
Tel 072-5114032 , fax 072-5115337
info@castelijns-kaandorp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hoekstra@castelijns-kaandorp.nl
www.castelijns-kaandarp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEKSTRA M.J. ; Dhr.
Advocaat bij Lensen advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 1047 , 4530 CA Terneuzen
Advocaat bij Adriaanse & van der Weel
Postbus 25 , 4530 AA Terneuzen
Tel 0115-613175 , fax 0115-617764
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 27-03-96
Adriaanse & van der Weel
Axelsedam 1 , 4531 HH Terneuzen
Postbus 25 , 4530 AA Terneuzen
tel 0115-613175 , fax 0115-617764
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
mjhoekstra@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEKSTRA P.F. ; Mw.
Advocaat bij Winnips & Schütz advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 509 , 8901 BH Leeuwarden
Advocaat bij Tjallema & Klabou
Postbus 45 , 8600 AA Sneek
Tel 0515-426366 , fax 0515-431137
tjallemaklabou@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Machiels Bartels en Detmar advocaten
Postbus 277 , 9200 AG Drachten
Tel OS 12-515999 , fax 0512-540010
hoekstra@macadvoc.demon.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEKSTRA - WAGEMANS A. ; Mw.
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs ; beëdiging 1997
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
info@declercq.com
[vademecum advocatuur 2001]
a.hoekstra@declercq.com
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOEKSTRA T.P.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
info@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOEKSTRA P.P.R.
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214373 , fax 050-5214384
p.hoekstra@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEKSTRA U.T.
Advocaat bij Adriaanse & van der Weel advocaten ; beëdiging 1984 en 1988
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-656060 , fax 0118-636178
uthoekstra@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEKSTRA W.
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
whoekstra@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEKSTRA T.E. , Tjarda ; Mw.
Directiesecretaris Gem. Deventer ; Dienst Milieu/ Stadsbeheer / Deventer
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


HOEKSTRA K.F. ; Mw.
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep van 01-09-2001
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HOEKSTRA K.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 1 nov 1960


HOEKSTRA R.J. , geboren 25-11-1941 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 9 jun 1976
Lid van de Raad van State 1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
Lid (Staatsraad) Raad van State
NU Den Haag Raad van State Staatsraad
NU Den HaagRechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van het Curatorium van het Rooseveltstudiecentrum te Middelburg.
Lid van het Bestuur van de Stichting Den Haag 750 jaar.
Lid van het Bestuur van de stichting Alumni Juridische Faculteit Groningen.
Directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
Voorzitter van de klachtencommissie sexuele intimidatie Ministerie van Algemene Zaken.
Voorzitter van het Bestuur van de Vereniging van Verzelfstandigde Rijksmusea.
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Rijnhove.
Lid van het Curatorium Nieuwspoort.
Voorzitter van het VCL te Den Haag.
Lid van de Board van het "Atlantic and Pacific Exchange Program".
Lid van de Rotary
Was hij SG AZ onder Lubbers, belast met veiligheid enz.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
TEVENS [juli 2003]
Lid curatorium Nieuwspoort van 01-01-2001
Voorzitter bestuur Vereniging van Verzelfstandigde Rijksmusea van 01-01-2001
Lid klachtencommissie sexuele intimidatie Ministerie van Algemene Zaken van 01-01-2001
Lid bestuur Stichting Alumni Universiteit Groningen te Groningen van 01-01-2001
Lid Curatorium Rooseveltstudiecentrum te Middelburg van 01-01-2001
Lid Raad van Toezicht Haagse Hogere Hotelschool van 01-01-2001
Voorzitter bestuur Cornelia Stichting van 01-01-2001
Lid bestuur Wetenschappelijk Instituut CDA van 01-01-2001
Voorzitter bestuur Marthastichting van 01-01-2001
Lid Board Atlantic and Pacific Exchange Program van 01-01-2001
Voorzitter Bestuur Academie voor Wetgeving van 01-01-2001
Voorzitter Bestuur Ziekenhuis Bronovo van 01-01-2001


HOEKSTRA Zie van LAWICK van PABST - HOEKSTRA A.L. , geboren mei 1965 ; Mw.
NLRM 92 93 94
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1991


HOEKSTRA R.P.P. , geboren aug 1965 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 okt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 14 feb 1998
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 14 februari 1998
Rechter rechtbank Rotterdam 22 april 1999
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Bots & van Ravenhorst ; beëdiging 1996
Postbus 1401 , 3508 SB Utrecht
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar waarom geeft rechtspraak.nl geen uitsluitsel?


HOEKSTRA P. , geboren apr 1960 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 23 nov 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 apr 1993
Rechter rechtbank Maastricht 1 apr 1994
NU Maastricht Rechtbank Rechter
TEVENS
Secretaris bestuur van prot basisscholen Suringer en Emile Wesly in Maastricht
Lid begeleidingsgroep Diakonaal Opbouwwerk Stichting Dienst aan Kerk en Samenleving
aug 1997
TEVENS [september 2003]
Voorzitter landelijke beroepscommissie VOG van 01-04-1998
Secretaris bestuur protestantse basisscholen Suringar en Emile Wesly te Maastricht van 01-01-1994
Lid Commissie van Toezicht en Voorzitter beklagcommissie penitentiaire inrichtingen Limburg-Zuid, lokatie Overmaze te Maastricht van 01-02-2001
vennoot uitgeverij v.o.f. Gianni van 03-10-2002
Lid klachtencommissie Xonar Zuid Limburg te Maastricht van 01-06-2003


HOEKSTRA A.Th.L.
Notaris te Beverwijk , arrondissement Haarlem
Postbus 1050 , 1940 EB Beverwijk


HOEKSTRA Y.R.
Notaris te St.Nicolaasga , gem. Skarsterlan, arrondissement Leeuwarden
Postbus 29 , 8520 AA Sint Nicolaasga


HOEKSTRA J.H. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar van 12-12-2002
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HOEKX - AUDTFFRED T. ; Mw.
Advocaat bij Petten Tideman & Sassen ; beëdiging 1998
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
hoekx.t@pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOEKZEMA J.W.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
jhoekzema@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
j.hoekzema@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOEKZEMA H.H. , Herman ; Dhr.
Bestuursjurist Gemeente Rotterdam
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rotterdam


HOELEN M.M. ; Mw.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 2003
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
m.m.hoelen@boonrade.nl
www.boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEN T.J. van 't (of Th.J.)
Advocaat bij van 't Hoen advocaten ; beëdiging 1980
Mathenesserlaan 455 , 3023 GJ Rotterdam
Advocaat bij Lamsvelt Van't Hoen Vermeulen
Postbus 61222 , 3002 HE Rotterdam
Tel 010-2441717 , fax 010-2441718
[vademecum advocatuur 2001]
hoen@lhv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOENDERS H.J.
Notaris te Winsum, arrondissement Groningen
Postbus 12 , 9950 AA Winsum Gn


HOENDERVANGER H.A.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 1 mei 1964


HOENEVELD A. , geboren 28-02-1959
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HOENS H.J.F.
Advocaat bij Hoens & Souren advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 7191 , 2701 AD Zoetermeer
Advocaat bij advocatenkantoor Hoens
Daver 13 , 4012 BA Kerk - Avezaath
Tel 0344-682744 , fax 0344-682749
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOENS J.A.M.I. , Jan
Hoofd Juridische Zaken AZL Beheer Heerlen
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Heerlen (Ledenlijst 2000)


HOENSON P.R.L. ; Mw.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2003
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
phila.hoenson@bakernet.nl
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEPELMAN B.
Advocaat bij Everaert advocaten ; beëdiging 2001
Weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
lawyers@everaert.nl
www.everaert.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOESBERGEN L. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414904 , fax 020-5414528
liza.hoesbergen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOESTEN J.L.M.
Advocaat bij Leliveld advocaten & Procureurs ; beëdiging 2002
Postbus 292 , 6200 AG Maastricht
Tel 043-3259679 , fax 043-3250431
boesten@leliveldadvocaten.nl
www.leliveldadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOETINK J.E.
Advocaat bij Ten Cate advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 250 , 7500 AG Enschede
Advocaat bij van Benthem & Keulen - advocaten
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595959 , fax 030-2595500
ihoetink@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2595552 , fax 030-2595503
jhoetink@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOETINK Ph.I. ; Mw.
Rechten 1950
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


HOEVE K.E. van ; Mw.
Advocaat bij Bosman & van Nie ; beëdiging 1992
Postbus 78067 , 1070 LP Amsterdam
algemeen@bosman-advocaten.nl
Advocaat bij Bruins Simons & van Hoeve
Keizersgracht 219 , 1016 DV Amsterdam
Tel 020-4287306 , fax 020-6262511
bsvh@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bruins & Partners
Weteringschans 130 , 1017 XV Amsterdam
Tel 020-4287306 , fax 020-4895527
kantoor@bruinsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEVE P. ten, geboren sep 1950
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 11 mei 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 1 jul 1992
Rechter rechtbank Leeuwarden 10 sep 1993
NU
Leeuwarden rechter
TEVENS
Lid Bestuur stichting school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs De Witakker te
Rijs Vereffnaar ?
Stichting Middelsee Jazztreffen in liquidatie te Leeuwarden
dec 1996


HOEVE M.Ph.H. van , Meg ; Mw.
Rechten 1978
P & O manager
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gouda
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Gouda e.o..


HOEVEN Zie RUSSELL- van der HOEVEN C.M.E. van der , geboren mei 1954 ; Mw.


HOEVEN E. van der ; Mw.
Advocaat bij Pesman advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 366 , 1800 AJ Alkmaar
Tel 072-5412103 , fax 072-5411105
eedhoeven@pesman.nl
www.pesman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEVEN R. van der
Advocaat bij Nuijten van De Weerdt bv ; beëdiging 1984
Postbus 434 , 3130 AK Vlaardingen
Tel 010-4601460 , fax 0104355893
rvanderhoeven@nuijtenvandeweerdt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240199 , fax 010-2240060
rob.vanderhoeven@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOEVEN J.N.L. van der
Advocaat bij van der Hoeven advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 2114 , 2800 BG Gouda
Tel 0182-533799 , fax 0182-699013
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Hoeven Both advocaten Belastingadviseurs ; beëdiging 1974 en 1981
vdhoevenboth@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEVEN S.J. , van der , geboren mei 1906
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 27 jan 1936
Substituut-officier van Justitie rechtbank Dordrecht 11 feb 1943
Substituut-officier van Justitie rechtbank Utrecht 18 aug 1944
Substituut-officier van Justitie rechtbank Maastricht 3 aug 1946
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 15 maart 1950
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Rotterdam 9 okt 1954


HOEVEN R. van der , geboren jan 1945
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gemeente Politie te Rotterdam mei 1966 - nov 1975
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Breda 1 jan 1977
Verkeersschout arrondissementsparket Rotterdam 14 dec 1979
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 18 mrt 1985
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 29 dec 1989
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Almelo1augustus 1998
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo1augustus 1999
NU
Rotterdam parket


HOEVEN - OUD J.M.T. van der , geboren okt 1960 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 21 nov 1990
Rechter rechtbank Den Haag 1 mei 1994
Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage van 01-09-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Lid medezeggenschapsraad van Openbare Basisschool Het Spectrum te Zoetermeer
dec 96
TEVENS
geen nevenfuncties ; eigen opgave op het Net [mei 2001]
TEVENS [juni 2003] [september 2003] en [september 2004]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
Check. Zaak Wilgers. Verwijs


HOEVEN J.A.C.R.W. van der , geboren mrt 1963 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 6 mei 1997
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat en Procureur Amsterdam
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
September 2003 op rechtspraak.nl niet vermeld als advocaat.


HOEVEN J. van der ; Prof.
Oud-hoogleraar Staatrecht Universiteit van Amsterdamn 1960 - 1973
Rector-magnificus
Voorzitterschap van het College van Bestuur
INFO
Eredoctoraat van de K.U.B. 1987
Overleden feb 2001 [NRC 27 februari 2001]


HOEVEN TOXOPEUS E.T.N. v/d ; Mw.
Rechten 1939
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


HOEVEN M. van der ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden van 01-12-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Leeuwarden van 01-12-2002
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Leeuwarden Rechtbank Gerechstauditeur
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HOEVENAARS M.A.J. ; Mw.
Advocaat bij van Riet & Associees ; beëdiging 1998
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
hoevenaars@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marxman advocaten
hoevenaars@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEVENAARS J.J.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2002
Postbus 2888 , 3000 CVE Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
jolan.hoevenaars@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOEVENAARS - VAN'T KRUIJS E. ; Mw.
Advocaat bij Mourits & De jongh ; beëdiging 1993
Raadhuisplein 118 , 2922 AK Krimpen a/d IJssel


HOEVENAARS C.C.A. ; Mw.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HOEVENAARS F.A.M. , geboren 29-09-1936
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Hoevenaars, v.Velzen,v.'t Hoff ; Den Haag
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HOEVENAGEL W.
Advocaat bij Brandenburgerplein 5a , 6214 AH Maastricht ; beëdiging 1988
Tel 043-3257345 , fax 043-3257341
[vademecum advocatuur 2001]


HOEVERS D.C.
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Notaris te Amersfoort , arrondissement Utrecht
Kantoor Hoevers & van der Deijl ; Amersfoort


HOEVERS A.L.H. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1993
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl


HOEVERS J.W. ; Dhr.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mailamst@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
janwillem.hoevers@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOEVERS R.W.
Advocaat bij Hoevers advocatenkantoor ; beëdiging 1998
Postbus 3001 , 7500 DA Enschede
Tel 053-4344700 , fax 053-4344701
[vademecum advocatuur 2001]
hoeversadvocaten@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEWIJK D.M.C. van
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2001
Postbus 75299 ,1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857000 , fax 020-5727666
dimitri.vanhoewijk@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOEY A. van
Advocaat bij KGP advocaten en Belastingadviseurs ; beëdiging 2002
Postbus 1164 , 5200 BE Den Bosch
Tel 073-6128577 , fax 073-6125081
hoey.law@kgp.nl
www.kgp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOEZEN M.H.A.B. , Lenie ; Mw.
Rechten 1984
Juridisch Inspecteur der Domeinen
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zwolle.


HOF M.A.H.A. van den ; Mw.
Advocaat bij Houben van den Hof Roeleven ; beëdiging 1987
Ambyerstraat Noord 112 , 6225 EH Maastricht
Tel 043-3520331 , fax 043-3520334
[vademecum advocatuur 2001]
mvandenhof@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOF J.P. van 't
Advocaat bij AKD Prinsen van Wipmen ; beëdiging 2000
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825613 , fax 020-5825150
infoamsop@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOF M.H. van 't ; Mw.
Advocaat bij Everts Bosboom Hiemstra advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 70 , 2600 AB Delft
Tel 015-2127223 , fax 015-2127995
vanthof@ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij EBH advocaten
www.ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOF E.E. van 't , Elly ; Mw. MBA
Commercieel manager bankbedrijf
Algemeen Directeur Rabobank Rijn en Woude
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Voorne-Putten/Rozenburg.


HOF - BUITENHUIS A. van 't ; Mw.
Jurist Nationale Nederlanden Rotterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Rotterdam


HOF J. van 't , geboren jul 1941
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk assistent Seminarium van Hamel Universiteit van Amsterdam 10 jul 1967
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Amsterdam ; Raio 10
sep 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket te Amsterdam 16 jan 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 16 jan 1971
Verlof zonder behoud bezoldiging i.v.m.werkzaam Gerechtsreferendaris Hof van Justitie Ned.
Antillen 20 nov 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 5 feb 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 dec 1975
Rechter rechtbank Middelburg 24 jul 1976
Kantonrechter Arnhem 10 feb 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 25 mrt 1952
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 16 dec 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 jul 1992
Lid Hof Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1994
NU
Arnhem kantonrechter 01 aug 1997
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Middelburg rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Lid gemeenschappelijk Hof van de Ned. Antillen en Aruba tot 01 aug 1997
16 feb 1998
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
rechter-plaastvervanger rechtbank Middelburg


HOF S.H.B. van 't ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL 2003]


HOF R.J. ; Drs.
Voorzitter Achmea Business Unit Bedrijven [jaarverslag Achmea 2001]


HOFDIJK J.L.
Advocaat bij Hofdijk & De Jong ; beëdiging 1981
Postbus 63463 , 2502 JL Den Haag
Tel 070-3469592 , fax 070-3643734
[vademecum advocatuur 2001]
hofdijk@hofdijkendejong.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFELT M.C.J. ; Mw.
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 2002
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
hofelt@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOFF C.W. van den


HOFF G.T.J.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1990
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785760 , fax 020-5785812
jerry.hoff@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
jerry.hoff@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOFF M.J.C. van den
Advocaat bij Mr. M.J.M. Strijbosch Kantoor ; beëdiging 1989
Postbus 610 , 5600 AP Eindhoven
Advocaat bij Tilman Rosens van der Corput advocaten
Postbus 153 , 5500 AD Veldhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2543635
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@tilman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFF E.H.F. van't ; Mw.
Advocaat bij Van't Hoff advocatenkantoor ; beëdiging 1987
Postbus 84387 , 2508 AJ Den Haag
Badhuisweg 42 , 2587 Cj Den Haag
Tel 070-3554200 , fax 070-3584760
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOFF F.W. ; Mw.
Advocaat bij Sandberg cs ; beëdiging 1997
Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
mail@sandberg-cs.nl
Advocaat bij GMW advocaten
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
info@gmw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
f.hoff@gmw.nl
www.gmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFF G.L. van 't
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1988
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153800 , fax 070-5153108
gl.vanthoff@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFF W.A. van
Notaris te Lochem , arrondissement Zutphen
Kantoor Tap, Tromp, van Hoff ; Hengelo (Gld) , Lochem, Zutphen


HOFF W.W. van 't
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Hoevenaars,v.Velzen,v.'t Hoff ; Den Haag


HOFFMAN P.M.
Advocaat bij Staffel & Hoffman advocaten Keizersgracht 628 ; beëdiging 2002
1017 ER Amsterdam
Tel 020-4126223 , fax 020-4126235
hoffman@stapelhoffman.com
www.stapelhoffman.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOFFMAN E.I.B. ; Mw.
Advocaat bij Koster advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5125025 , fax 023-5125026 hoffmanCkadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFFMANS J.G.F.M. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1992
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488730 , fax 070-3858196
jgfm.hoffmans@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153768 , fax 070-5153111
jgfm.hoffmans@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFFSCHOLTE J.I.M.
Burgemeester VVD gemeente Aalsmeer [info SAL 2000]


HOFHUIS J.S.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 ; beëdiging 2002
1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
jess.hofhuis@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOFHUIS H.F.M. , geboren aug 1946 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Universiteit van Amsterdam 1 okt 1969
Juridisch Medewerker Tweede Kamer 1 jan 1971
Medewerker II. hoofd Bureau Secr.-Generaal Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening 1 aug 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 8 jul 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 sep 1978
Rechter rechtbank Utrecht 16 jul 1979
Vice-President rechtbank Utrecht 5 mrt 1985
Coördinerend vice-President rechtbank Utrecht 16 jan 1995
President rechtbank Den Bosch 27 nov 1996
President rechtbank Den Haag najaar 2000
Coördinerend vice-president senior Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank President ; tegenwoordig Vice-President Senior
TEVENS
Redacteur literatuurkaartsysteem Nederlandse Jurisprudentie, bezoldigd
Selecteur jurisprudentie van het tijdschrift Ned. Jurisprudentie
Medewerker tijdschrift voor civiel rechtspleging
Mentor docent cursus vonnissen maken
Lid commissie aantrekken leden rechtelijke macht, bezoldigd
Docent Stichting Studiecentrum rechtspleging, bezoldigd
Docent PAO Universiteit Utrecht (cyclus nieuw recht) , bezoldigd
03 feb 1997
Voorzitter van de Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-Notarissen te Den Bosch (info november 2000)
TEVENS [juli 2003]
Lid bestuur Stichting Nederlands Arbitrage Instituut van 01-01-2002
@OPM dat is vreemd: hij was al vermeld als Lid van het Algemeen Bestuur "Nederlands Arbitrage Instituut" in [november 1000]
Docent Grotius Academie van 01-01-2002
Docent Kluwer opleidingen van 01-01-1999
Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Procesrecht van 01-01-1999
Plaatsvervangend voorzitter College van Beroep Nederlands Instituut van Psychologen van 01-01-1999
Medewerker Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging van 01-01-1993
Lid Adviesraad Stichting Studiecentrum Rechtspleging van 01-09-2002
Kernredacteur Trema, Tijdschrift voor de rechterlijke Macht SDU Uitgevers/Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak van 01-01-2003
Docent VSO opleidingen Katholieke Universiteit Nijmegen van 01-01-1998 tot 01-01-2002
@OPM
NCBJ: in mijn ervaring een kwalijke glibberige schurk die op zijn stoel zit niet voor recht, maar slechts voor het afdekken van machthebbers van de gevestigde orde. Verschuilt zich achter ontwijkende briefjes van naamloze griffiers.


HOFKES R.N.F.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]


HOFKES R.N.F.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 1995
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOFKES E.M. , geboren feb 1944 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Zutphen
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem8 feb 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem26 feb 1990
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem25 jan 1991
Rechter rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 25 okt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 12 okt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 5 sep 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 5 sep 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 20 april 1998
Rechter rechtbank Almelo 27 mei 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 september 1999
Vice-president Rechtbank Arnhem van 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage van 02-05-2002
NU Arnhem Rechtbank Vice-president
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Gorssel
Voorzitter Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van het waterschap Oost Veluwe
16 feb 1998
TEVENS [juni 2003] en [september 2003]
Voorzitter commissie voor bezwaarschriften van het Waterschap te Apeldoorn
Lid Regionale Commissie voor het Opzicht voor de kerk van 01-01-2000
Vice-Voorzitter Vereniging Het Hoornwerk te Zutphen van 01-03-2003


HOFLAND J.Ph.Q. , Joost ; Dhr.
Adj.Alg. Secretaris Folwa
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag


HOFLAND H.J.
Advocaat bij Jansen & Bartels advocaten ; beëdiging 1991
Joh.Vermeerstraat 81 , 1071 DP Amsterdam
Advocaat bij Mr. H.J. Hofland
Overdam 17 , 1081 CE Amsterdam
Tel 020-6427669 , fax 020-6427579
h.j.hofland@Wolmail.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Hofland
h.j.hofland@wolmail.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFLAND J.C.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1997
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
jelle.hofland@cliffordchance.com
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
jelle.hofland@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOFLAND D.A.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2000
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857507 , fax 020-5727507
dick.honand@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-4857607 , fax 020-5727607
dick.hofland@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOFLAND J.C.D. ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030-2595252 , fax 030-2595255
nlhona2@hollandlaW.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 90636 , 2509 LP Den Haag
Tel 070-3286480 , fax 070-3248389
jennifer.hofland@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFLAND C.G.H.
Advocaat bij Oude Bredaseweg 64 , 4872 AG Etten-Leur ; beëdiging 1984
Tel 076-5013171 , fax 075-5017905
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 076-5013171 , fax 076-5017906
advocaat@hofland-4.tmfweb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFLAND M. ; Mw.
Advocaat bij van Meurs advocaten ; beëdiging 2003
Ungerplein 2 , Flat 2 , 3033 BR Rotterdam
Tel 010-2418282 , fax 010-2418283
info@vanmeurs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFMA D.J. ; Mw.
Advocaat bij Schelstraete & van de Camp advocaten en Fiscalisten ; beëdiging 2002
Postbus 1270 , 5004 BG Tilburg
Tel 013-5114420 , fax 013-5114290
info@schelstraete.nl
www.schelstraete.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFMAN - BIJL Zie BIJL C.J. , geboren mei 1959 ; Mw.


HOFMAN - RUIGROK M.M. ; Mw.
Advocaat bij van Giffen advocaten ; beëdiging 2000
Koninginneweg 51 , 1075 CG Amsterdam
Tel 020-6798020 , fax 020-6798660
hofman@giflaw.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOFMAN M.
Advocaat bij Levenbach & Gerritsen ; beëdiging 1999
Postbus 53081 , 1007 RB Amsterdam
Tel 020-6546511 , fax 020-6047076
attorney@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOFMAN A.
Advocaat bij Wolleswinkel advocaten ; beëdiging 1997
Stationsweg 43 , 3771 VC Barneveld
Tel 0342-491028 , fax 0342-493655
info@wolleswinkel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOFMAN B.
INFO
Woonplaats Driebergen
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


HOFMAN N.L. ; Mw.
Jaarverslag Achmea Groep 1999;
Lid van de Raad van Afgevaardigden van de Stichting PVF Nederland
INFO
Secretaris FENECON, Vereniging van Confectie Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag


HOFMAN - BUNNIK M.A.C. , geboren mrt 1950 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 19 jun 1992
Rechter rechtbank Haarlem 24 nov 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 2 juli 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 2 juli 1999
Vice-president Rechtbank Haarlem van 11-09-2001
NU Haarlem Rechtbank Vice-President
TEVENS [september 2003]
Lid klachtenadviescommissie Politie Kennemerland van 01-02-1996
Bestuurslid Stichting Schouwburg De Meerse te Hoofddorp van 01-01-1992


HOFMAN J.F.
Notaris te Zaandam , gem. Zaanstad , arrondissement Haarlem
Postbus 1135 , 1500 AC Zaandam


HOFMAN J.A. ; Mw.
Rechten 1996
Kandidaat-Notaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Assen


HOFMANN - KUIJL K.R. ; Mw.
Advocaat bij Westenberg Heijnen Maruanaya ; beëdiging 2002
Postbus 330 , 1620 AH Hoorn
Tel 0229-246895 , fax 0229-242675
whmadvocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFMANS G.J.
Advocaat bij Hofmans & van Rossum ; beëdiging 1976
Postbus 886 , 1200 AW Hilversum
Tel 035-6246035 , fax 035-6245954
g.hofmans@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
g.hofmans@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFMANS C.
Advocaat bij Visser & Hofmans advocaten ; beëdiging 1996
Zaanweg 48 , 1521 DL Wormerveer
Tel 075-6214560 , fax 075-6284311
visser-hofmans-adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Castelijns & Kaandorp advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 9013 , 1800 GA Alkmaar
Tel 072-5114032 , fax 072-5115337
hofmans@castelijns-kaandorp.nl
www.castelijns-kaandorp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFMEIJER - RUTTEN P.F.G.T. , geboren jan 1959 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 5 sep 1989
Rechter rechtbank Rotterdam 25 jan 1991
Vice-president Rechtbank Rotterdam van 28-05-2001
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
[Telegraaf 28 juni 2003]: De rechtbank Rotterdam heeft het OM opnieuw in een megastrafzaak onderuit gehaald, omdat het bewijsmateriaal niet zou deugen. Rechter mr. Hofmeijer-Rutten veroordeelde de van grootschalige mensesmokkel verdachte Jingping C. alias sister P., gisteren tot een gevangenisstraf van slechts drie jaar. Tegen C. was drie weken geleden door Justitie nog tien jaar en acht maanden cel geëist.


HOFMEYER A. ; Mw.
Advocaat bij Kolkman advocaten voor Ondernemers B.V. ; beëdiging 1998
Postbus 888 , 7640 AW Wierden
Tel 0546-588888 , fax 0546-576900
info@kolkman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kolkman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFSTAD H.W.Th.
Notaris te Gendringen , arrondissement Zutphen
Kantoor Pothof & Hofstad ; Gendringen


HOFSTEDE J. ; Mw.
Advocaat bij Hofstede & van der Linden ; beëdiging 1991
Advocaat bij van der Linden en Hofstede
Postbus 850 , 7600 AW Almelo
Tel 0546-861000 , fax 0546-868596
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOFSTEDE G.V. van der
Advocaat bij Flos Dieleman advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 507 , 4330 AM Middelburg
Tel 0118-637488 , fax 0118-626012
[vademecum advocatuur 2001]


HOFSTEDE J.H.
Advocaat bij Welling en Hofstede advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 680 , 7000 AR Doetinchem
Tel 0314-334050 , fax 0314-346033
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOFSTEDE - BRON A.G. , geboren nov 1943 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 31 jan 1989
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


HOFSTEE H.H. , Hilda ; Mw.
Adj. Dir. Groenontwikk. & Beh. dienst NH Provincie Noord-Holland te Haarlem
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Lid van SVN-deelnetwerk: Amsterdam
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


HOFSTEE - HEIJBROEK D. ; Mw.
Advocaat bij Bierman advocaten ; beëdiging 1984
Advocaat bij Bierman & Alofs Waiboer advocaten en Notarissen
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-618844 , fax 0344-612174
info@bierman.nl
hofstee@bierman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierman Aitton Waiboer advocaten en Notarissen
Tel 0344-677188 , fax 0344-677190
hofstee@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFSTEE L.I. ; Mw.
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk ; beëdiging 1994
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
hofstee@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFSTEE C.W.
Advocaat bij Ouwerkerk Hofstee & Winkelman ; beëdiging 1978
Postbus 519 , 4000 AM Tiel
opawadv@pi.net


HOFSTEE U. , Ubo
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Hoogeveen
Kandidaat-notaris


HOFSTEE B.J.H. , geboren jan 1955 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Chef-jurist bij de Raad van State
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 11 mei 3992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
Rechter rechtbank Groningen 2 apr 1993
NU Groningen Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter medezeggenschapsraad van de openbare basisscool Schuilingsoord te Zuidlaren
Voorzitter van het IVN afdeling Zuidlaren
Voorzitter beroepscommissie Sociaal akkoord woningstichting Gruno
Lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de openbare basisscholen in de gemeente
Zuidlaren
Plaatsvervangend Lid van de bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden Raad van State
31 jan 1997
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HOFSTEE E.J. , geboren apr 1955 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Docent aan de V.U. te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 mrt 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 dec 1991
Rechter rechtbank Haarlem 7 jun 1993
Vice-President rechtbank Haarlem 28 december 1998
NU Haarlem Rechtbank Vicve-President
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Amstelveense Schaakvereniging
Auteur Tekst en Commentaar Strafrecht en Strafvordering
Auteur Vademecum Strafzaken
Lid Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming van 01-01-2001


HOFSTEE G.T. , geboren jun 1957 of (G.Th.) , Theo ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 nov 1981
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mrt 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jul 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 20 jul 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1992
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1juni 1999
NU
Utrecht parket Check
TEVENS
Aanklager bij de tuchtcommissie KNVB
jan 99
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Schoutambt Culemborg
TEVENS [september 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl


HOFSTEE L.P.A.M. , geboren dec 1930
NLRM 71 80
Werkzaam bankiersfirma Amsterdam mei 1954
Werkzaam bedrijfsleven 1 mei 1956
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Haarlem 26 jun
1958
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Den Haag 26 okt 1958
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 26 okt 1960
Griffier kantongerecht Enschede en Groenlo 6 mrt 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 10 aug 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 10 jun 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 13 jun 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 dec 1967
Rechter rechtbank Maastricht 6 aug 1970
Vice-President rechtbank Maastricht 24 okt 1979


HOFSTEENGE J.
Notaris te Enschede , arrondissement Almelo
Kantoor Hofsteenge en Wesseling ; Enschede
Postbus 18 , 7500 AA Enschede


HOFSTRA L.J. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle van 12-09-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Zwolle van 01-09-2002
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Zwolle Rechtbank Gerechtsauditeur
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HOFSTRA H.J
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


HOFT R. van 't
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 90636 , 2509 LP Den Haag
Tel 070-3286438 , fax 070-3248389
nlhoft01@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3286722 , fax 070-4412003
nlhoftOI@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOFTE C.E.M.G. ; Mw.
Rechten 1985
Beleidsmedewerkster Binnenlandse Zaken
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gouda


HOFTIJZER J.C.E. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Zaanstreek ; beëdiging 1991
Postbus 1049 , 1500 AA Zaandam
Tel 075-6351141 , fax 075-6314491
hoft@desaenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Saen advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


HOFWEGEN J.F.A. van ; Drs.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst, Afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid en Juridische Aangelegenheden, Hoofd


HOGE W.E. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529560 , fax 070-3529562
whoge@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172636 , fax 010-2172746
w.hoge@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOGEMAN M.H.
Advocaat bij Wiggers advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 340 , 7200 AH Zutphen
Tel 0575-511771 , fax 0575-517517
wiggers@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
wiggersadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOGENBIRK J. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
hanneke.hogenbirk@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij autaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOGENDOORN J.L.P.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1991
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
Tel 035-6721821 , fax 035-6721884
general@derks.nl
j.hogendoorn@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOGENDOORN P.C.W.
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


HOGENDORP F.W. van ; Graaf
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
hnh@worldonline.nl
Advocaat bij advocatenkantoor van Hogendorp
Postbus 1216 , 3350 CE Papendrecht
Tel 078-0440266 , fax 078-01564420
postbus@hogendorp.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOGENHUIS L.A.H.
INFO
Woonplaats Voeren
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


HOGENKAMP W.
Advocaat bij van Maarwijck / advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 59 , 7940 AB Meppel
Tel 0522-256392 , fax 0522-201997
w.hogenkamp@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Hogenkamp ; beëdiging 1995
Zuideinde 21 , 7941 GA Meppel
Tel 0522-244313 , fax 0522-244317
w.hogenkamp@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOGERBRUGGE P.R.
Advocaat bij Beckers advocaten ; beëdiging 1994
Hamersestraat 5 , 6931 EV Westervoort
Advocaat bij Zuiderlaan 12 , 0905 AE Zevenaar
Tel 0316-343430 , fax 0316-343426
hogerbrugge.advocaat@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Daniëls en Partners advocaten en procureurs
Postbus 3060 , 6802 DB Arnhem
Tel 026-3516190 , fax 026-3518404
hogerbrugge.advocaat@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOGERVORST M.E.T. (of M.E.Th.) ; Mw.
Advocaat bij Hogervorst Wudka ; beëdiging 1981
Spoorweglaan 15 , 6221 BS Maastricht
Advocaat bij Hogervorst en Wudka advocaten
Hertogsingel 20 , 6214 AD Maastricht
Tel 043-3257800 , fax 043-3257858
hogervorst-wudka@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.hogervorst@hogervorstwudka.nl
www.hogervorstwudka.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOGERVORST M.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Hogervorst Wudka ; beëdiging 1988
Spoorweglaan 15 , 6221 BS Maastricht
Advocaat bij Marthe Hogervorst ; beëdiging 1988
Orleansplein 20a , 6217 LB Maastricht
Tel 043-3541081 , fax 043-3541082
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOGERZEIL W.H.
Advocaat bij Abeln c.s. ; beëdiging 1975
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
abeln@pi.net
Advocaat bij Abeln c.s. advocaten
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-fi641081 , fax 020-55268818
willemhogerzeil@abeln.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.abeln.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOGEWEG W. , geboren 1937
Directeur Transmissions and Engineering Serv. Neth. B.V.
Commissaris Rath & Doodeheefver Group N.V.
Oud-functies:
Voorzitter Raad van Bestuur PriceWaterhouse Nederland
Voorzitter Bestuur De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Commissaris Network Holding B.V.
Commissaris Effectenbank Stroeve N.V.


HOGEWEG W. , geboren 27-09-1939
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HOGEWEG L. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Bureau Management Ondersteuning, Hoofd
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Directiesecretaris


HOGEWIND MRE R.
Advocaat bij R. Lexence N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 75999 ,1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736736 , fax 020-5736889
r.hogewind@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOGEWIND F.J.E.
Advocaat bij Trijzelaar Heernskerk & Jaeger ; beëdiging 2000
Stadhouderskade 34 , 1071 ZD Amsterdam
Tel 020-6799421 , fax 020-6750821
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Weski Heinrici advocaten
Westersingel 43 , 3014 GT Rotterdam
Tel 010-4368121 , fax 010-4360017
weskilaw@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HÖHNER J.O.M. , geboren aug 1945 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 27 mei 1993
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tilburg ; Quarles & Jurgens advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Advocaat bij Hakvoortseweg 16 , 5081 HA Hilvarenbeek
Tel 013-5051783 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Zorgcentrum Tilburg-Zuid te Tilburg
18 feb 1997
TEVENS [september 2003]
Lid Raad van Toezicht Zorgcentrum Tilburg Zuid te Tilburg van 01-01-1995
Bestuurslid Stichting Zin in Werk te Vught van 01-09-2000
Lid Raad van Toezicht Tilburgse Bouwvereniging te Tilburg van 01-09-2001
Voorzitter Klachtencommissie GGZ Midden Brabant van 01-01-2001 tot 01-10-2002


HOITING C.J. ; Mw.
Advocaat bij Drok advocaten ; beëdiging 2003
Oude Delft 58 , 2611 CD Delft
Tel 015-2195555 , fax 015-2195550
drok@drok.nl
www.drok.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOITINK G.J.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 6380 , 5000 HJ Eindhoven
Tel 040-2500900 , fax 040-2500905
[vademecum advocatuur 2001]


HOITINK G.J. , geboren mrt 1963, Gert-Jan ; Dhr.
NLRM 88/89 90
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1988
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Best ; kantoor van Helvoort De Vries ; beëdiging 1991
Postbus 167 , 5680 AD Best
Jurist St.Rechtsbijstand
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Peelland


HOKKEE J.C. , geboren 1950
Algemeen Directeur TPG KPN Pensioen B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Hoogvliet Super B.V.
Commissaris Postkantoren B.V.
Oud-funeties:
Algemeen Directeur TNT Benelux
Voorzitter Directie Postkantoren B.V.
Lid Bestuur Nederland Distributieland.


HOKS K. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4442111 , fax 0 10-4042333
hoks@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


HOKSBERGEN L.J.T.
Advocaat bij Stein advocaten Zwolle ; beëdiging 1998
Postbus 1232 , 8001 BE Zwolle
Tel 038-4215221 , fax 038-4218190
boksbergen@steinadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOL L.A.T.
Advocaat bij van Ewijk & van de Wouw advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 2154 , 5202 CD Den Bosch
ewijk.wouw@adv.nl
Advocaat bij van Iersel & Luchtman advocaten
Postbus 44 , 5201 AA Den Bosch
Tel 073-6278080 , fax 073-6278990
l.hol@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
l.hol@vanierselluchtman.nl
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOL A.E.
Advocaat bij HRM advocaten ; beëdiging 1993 en 2003
Postbus 12359 , 1100 AJ Amsterdam
Tel 020-5673990 , fax 020-5673991
[vademecum advocatuur 2004]


HOL A. ; Drs.
Advocaat bij Fonville, Hol & Metselaar ; beëdiging 1990
Postbus 5282 , 2000 GG Haarlem
Tel 023-5311001 , fax 023-5325033
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fonville & Hol advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 5282 , 2000 GG Haarlem
Tel 023-5311061 , fax 023-5325033
[vademecum advocatuur 2004]


HOL A.M. , geboren jun 1954 ; Dhr. Prof. Drs.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 9 aug 1993
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Rechtstheorie/Encyclopedie
Hoogleraar Encyclopedie van het recht en rechtstheorie
Privé adres: Witte Singel 83 , 2311 BP Leiden
Spreekuur: na afspraak , Tel. 030 2537249
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HOLDERT L.M. , geboren nov 1934 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam belastingdienst 1958
Werkzaam Ministerie van Financiën, Afdeling Indirecte Belastingen, II.hoofdinspecteur 1966
Kantonrechter -plaatsvervanger Enschede 23 mrt 1967
Raadsheer Hof Amsterdam 16 jul 1979
Vice-President Hof Amsterdam 29 jun 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 februari 2000
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Raad van Beroep van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten
Voorzitter van de Raad van Beroep van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (opgave januari
1999 door de Ned. Fed. van Belastingadviseurs)
Lid van de Commissie Financiën en Beheer van de Maria van Jesseparochie te Delft
Docent en coördinator bij de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1.Voorzitter van de Raad van Beroep voor de Tuchtrechtspraak van de Nederlandse Federatie van
Belastingadviseurs Begin 1 januari 1997
2.Voorzitter van de Commissie van advies en beroep van de Golfclub de Hooge Berghe te Rotterdam
Begin 1 januari 1997
3.Penningmeester van de Rotaryclub Delft-Vrijhof 1 juli 1998
4.Bestuurslid van de Stichting Gehandicapt Kind Jemen 1 januari 1997
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Raad van Beroep voor de Tuchtrechtspraak van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs te 's-Gravenhage van 01-01-1997
Voorzitter Commissie van advies en beroep van de Golfclub de Hooge Berghe te Rotterdam van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Gehandicapt Kind Jemen te Leiden van 01-01-1997
INFO
Lid van de Rotary
Penningmeester Rotary-club Delft-Vrijhof te Delft van 01-07-1998


HOLDIJK G.
SGP-fractie (fractievoorzitter)
Lid Eerste Kamer
mei 2000


HOLDRINET A.R.C. ; Mw.
Advocaat bij van der Steenhoven advocaten ; beëdiging 2000
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-0831947
mail@vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Herengracht 582-584 , 1017 CJ Amsterdam
www.vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLIERHOEK M.J.L. , geboren okt 1960 ; Dhr.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 jun 1996
Rechter Rechtbank Rotterdam van 28-08-1997
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Plaatsvervangend hoofd afdeling invordering van het Ministerie van Financiën
TEVENS
Bewerker van de Vakstudie in vorderingswet van Uitgeverij Kluwer
Auteur van de gids voor de invordering van Uitgeverij Kluwer
Secretaris van de VVD afdeling Barendrecht
TEVENS [september 2003]
Bewerker Vakstudie Invorderingswet van Uitgeverij Kluwer te Deventer
@OPM
september 2003 is op rechtspraak.nl niets vermeld over een functie in de overheid.


HOLL R.H. , geboren dec 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10 sep 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 29 okt 1992
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Algemeen directeur Stichting Agogische Zorgcentra Zeeland
Lid Bestuur Ned. Vereniging voor geestelijke gezondheidszorg
Vice-Voorzitter Stichting Overleg Jeugdhulpverlening Ned
Lid deelnemer Gestutioneerd Overleg Jeugdbeleid VWG/Justitie
Lid coördinatiecommissie kwaliteitsbeleid jeugdzorg
Regionaal Jeugdcommissaris Rotary Nederland
Voorzitter bureau voor rechtshulp Zeeland
Lid en plaatsvervangend Voorzitter commissie BB-schriften gemeente Vlissingen
jul 1997


HOLL - VELDHUYZEN van ZANTEN M.C.J. ; Mw.
Rechten 1956
Docent Hogeschool Enschede
Docent (gepensioneerd) Hogeschool Enschede
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Enschede
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Twente
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


HOLLA M.C. ; Mw.
Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 2001
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam
Tel 020-6561954 , fax 020-6561930
holla.melanie@klegal.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLLAERS J.W.A. , Jeroen ; Dhr.
Beleidsjurist Dir.Gen.Scheepv.Mar.Zaken
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Walcheren
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Walcheren


HOLLAND A.M.Y.Q. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240732 , fax 010-2240004
annemieke.holland@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOLLAND H.
Advocaat bij Osinga advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 85074 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2400143 , fax 030-2400678
holland@osinga-advocaten.nl
www.osinga-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLLAND J.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240541 , fax 010-2240061
jeroen.holland@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOLLAND Th.F.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 24 mei 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 4 mrt 1988


HOLLAND H.J.
Notaris te Noordenveld , arrondissement Assen
Kantoor Wilts & Holland ; Noordenveld


HOLLAND W.A. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-11-2002
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van den Wildenberg & van Halder ; beëdiging 1989
Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3239680 , fax 024-3229954
info@vandenwildenbergvanhalder.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Check, wellicht in Arnhem
TEVENS [september 2003] [september 2004]
Docent Straf(proces)recht Beroepsopleiding Advocatuur te Nijmegen van 01-01-1991overige rechtbanken.


HOLLANDER - OVERBERG I.A.M. den ; Mw.
Advocaat bij Postbus 90155 , 5200 MC Den Bosch ; beëdiging 1995


HOLLANDER H.M. den ; Dhr.
Advocaat bij Mr. H.M. den Hollander ; beëdiging 1979
Advocaat bij advocatenkantoor Den Hollander
Postbus 30 , 4500 AA Oostburg
Tel 0117-452878 , fax 0117-453723
advoholl@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 23-05-79
advocatenkantoor Den Hollander
Mr. Hennequinstraat 18 , 4501 AT Oostburg
Postbus 30 , 4500 AA Oostburg
tel 0117-452878 , fax 0117-453723
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
advoholl@zeelandnet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
advoholl@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLLANDER Q. den ; Mw.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 2001
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
denhollander@wieringa.nl
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLLANDER L.T. den
Advocaat bij van der Zanden advocaten ; beëdiging 1994
Kerkstraat 399c , 1017 HX Amsterdam


HOLLANDER M.J. de ; Mw.
Advocaat bij Sprenger & van der Kaay Kantoor ; beëdiging 1996
Postbus 11145 , 2301 EC Leiden


HOLLANDER H.C. den
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1975
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
h.denhollander@edh.nl
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
h.denhollander@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOLLANDER E. den , Evert ; Dhr.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1996
Postbus 236 , 7200 AE Zutphen
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zutphen


HOLLANDER A.A. den
Advocaat bij Den Hollander advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 50 , 3240 AB Middelharnis
Tel 0187-485000 , fax 0187-486116
advocaten.mh@denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten.mh@denhollander.nl
www.denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLLANDER Q. den
Advocaat bij Den Hollander advocaten ; beëdiging 1971
Postbus 50 , 3240 AB Middelharnis
Tel 0187-485000 , fax 0187-486162
advocaten.mh@denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOLLANDER A.E.B. de
Advocaat bij Meiborg advocatenkantoor ; beëdiging 2000
Postbus 206 , 7600 AE Almelo
Tel 0546-454263 , fax 0546-824612
dehollander@meiborg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Daniëls Dijkman & Huisman advocaten
Postbus 260 , 7460 AG Rijssen
Tel 0548-545522 , fax 0548-545505
de-hollander@ddh-advocaten.nl
www.ddh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLLANDER P.A. den ; Mw.
Advocaat bij Michielsen & Verschoor advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 392 , 3190 AH Hoogvliet
Tel 010-4168133 , fax 010-4387744
[vademecum advocatuur 2004]


HOLLANDER H.P. den
Advocaat bij Vervoorn advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 68 , 2420 AB Nieuwkoop
Tel 0172-573532 , fax 0172-574014
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Berntsen Mulder
Postbus 575 , 2400 AN Alphen a/d Rijn
Tel 0172-494345 , fax 0172-424728
h.denhollander@berntsenmulder.nl
www.berntsenmulder.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLLANDER J.L. den , geboren 27-10-1917
INFO
Woonplaats Unerhuhnenberg Zwitserland
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HOLLANDER L.J. den ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 23 jun 1959
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 31 okt 1978
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Middelharnis ; kantoor Den Hollander advocaten ; beëdiging 1971
Postbus 50 , 3240 AB Middelharnis
advocaten.mh@denhollander.nl
www.denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HOLLANDER M.C. , geboren jul 1969 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1995
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van den Biesen Prakken Böhler ; beëdiging 1999
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-6232605 , fax 020-6203559
amsterlaw@bpb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen bijbanen


HOLLANDER L.Ph. den, geboren nov 1953
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 jan 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 12 okt 1984
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 13 nov 1985
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 8 jul 1991
Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mei 1995
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden11 november 1999
NU
Den Haag parket Officier van Justitie
TEVENS
Lid bouwcommissie arrondissement Den Haag
Lid commissie OM Opleidingen COMO
Lid werkgroep Sorgdrager (werving/selectie)
Lid platformgroep OM opleiding
okt 1997


HOLLANDER J. , geboren 28-04-1908
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 apr 1963
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HOLLANDER J.M. den
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 28 apr 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 2 aug 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 2 aug 1980
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Hellevoetsluis ; kantoor Den Hollander advocaten ; beëdiging 1968
Postbus 206 , 3220 AF Hellevoetsluis
Tel 0181-313444 , fax 0181-322556
advocaten.hs@denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2001]
NU
Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger Ontslag rekest toegestuurd
TEVENS
Geen bijbanen
09 jun 1997


HOLLANDER L. , geboren dec 1905
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 28 dec 1928
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 18 okt 1929
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 1 okt 1936
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 dec 1945
Rechter rechtbank Rotterdam 10 mei 1946
Raadsheer Hof Amsterdam 14 jan 1956
Vice-President Hof Amsterdam 17 jun 1964
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 13 apr 1965
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 10 nov 1965


HOLLANDER D. , Dien ; Drs.
Overleden 8 maart 2001 te Purmerend [Telegraaf 9 maart 2001]


HOLLANDER M.P. den ; Mw.
Rechter Rechtbank Groningen van 01-03-2003
NU Groningen Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Vrijwilliger speelotheek van 01-02-2003


HOLLANDER D.P. den
Simon van Collemstraat 72 , 1325 NC Almere
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


HOLLANTS M.C.A. ; Mw.
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Rechtshulp Rotterdam-Noord ; beëdiging 1998
Postbus 27561 , 3003 MB Rotterdam
Tel 010-4432110 , fax 010-4668375
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mijn Zegers & van Osch
Postbus 9150 , 5000 HD Tilburg
Tel 013-5366555 , fax 013-5368420
m.hollants@kzoadvocaten.nl
www.kzoadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLLE A.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 12 dec 1960


HOLLEEDER A.A. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Kraal ; beëdiging 1995
Brouwersgracht 124 , 1013 HA Amsterdam
Advocaat bij Bos en Lommer advocaten
Postbus 56920 , 1040 AX Amsterdam
Tel 020-5816969 , fax 020-6864725
aholleederftosenlommeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Sjenitzer Stadhouderskade 92
1073 AV Amsterdam , Tel 020-6649221 , fax 020-6715716
mail@sjenitzer.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOLLEMA G.J.
Advocaat bij Uneken advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 349 , 8000 AH Zwolle
Tel 038-4225288 , fax 038-4225247
info@uneken.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 2121 , 7500 CC Enschede
Tel 053-4331133 , fax 053-4330381
hollema@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLLEMAN S.M. ; Mw.
Advocaat bij Leidsegracht 35 , 1017 NB Amsterdam ; beëdiging 1979
Tel 020-6279217 , fax 020-6279217
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOLLEMAN M. , Monique ; Mw.
INFO
Docent-onderzoeker Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten SIM van de Universiteit Utrecht
Lid van de Commissie Gelijke Behandeling
INFO
Overleden [NRC 24 april 2004]


HOLLEMAN W. , geboren sep 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Bennekom 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 24 apr 1970
Kantonrechter Wageningen 25 feb 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 1 jun 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 4 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 30 nov 1994
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter
Den Bosch rechter-plaatsvervanger ; wordt niet vermeld in opgave van bijbanen 15 jan 1998
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid kerkenraad Remonstrantse Gemeente Oosterbeek
Lid Raad van Toezicht van Stichting Woningcoöperatie "Plicht Getrouw" te Bennekom
Voorzitter-plaatsvervanger van de Raad van Beroep van de makelaarsvereniging NvM te Arnhem
16 feb 1998


HOLLEMAN A. , geboren apr 1939 ; Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 18 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 12 jul 1986
Rechter rechtbank Middelburg 24 nov 989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20 jan 1992
NU
Middelburg rechter
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger
Kanton Almelo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Zeeuwse Volksuniversiteit
Lid redactie handboek privacybescherming Persoonsregistratie Samson
Docent BOB Opleidingen Bouwcentrum te Waddingsveen
Secretaris bestuur Stichting Zeeuwse Senioren Academie
Lid Bestuur Zeeuws Orkest
jul 1997


HOLLEMAN J. , geboren jan 1946
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 apr 1990
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directie Adviseur Juridische Zaken FGH Bank NV
TEVENS
Docent t.b.v.Postacademische Opleiding te Nijmegen aan de Grotius Academie
Incidenteel als docent t.b.v.Postacademische Opleiding bij enige andere Universiteit
TEVENS [september 2003]
Docent Postacademische opleiding, Grotius te Nijmegen van 01-01-2002


HOLLEMAN J.F. ; Dr.
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar


HOLLENBERG W.M.
Advocaat bij Viviënstraat 65 , 2582 RS Den Haag ; beëdiging 1988
Tel 070-3555557 , fax 070-3558596
[vademecum advocatuur 2001]
w.hollenberg@hccnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLLER J.O. ; Drs.


HOLLERTT C.L.
Advocaat bij Hollertt advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 231 , 3630 AE Leusden
Tel 033-4945194 , fax 033-4948731
hollertt.rnediation@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1973 en 1989
hollertt.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


HOLLESTELLE N.A. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1997
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517532 , fax 020-6267949
nathalie.hollestelle@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]


HOLLMAN F.V.J. , geboren 04-12-1939
INFO
Woonplaats Schilde België
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HOLM - ROBAARD H.A.H. ; Mw.
Advocaat bij Dorhout c.s. advocaten ; beëdiging 1987 en 2001
Postbus 1658 , 9701 BR Groningen
Tel 050-3140640 , fax 050-3144672
h.holmrobaard@dorhout.nl
www.dorhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLM - KOLE P.S. ; Mw.
Rechten 1960
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


HOLMES A.M.
Advocaat bij Kerckhoffs advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 3021 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3215929 , fax 043-3251494
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Thomassen advocatenkantoor
Akersteenweg 208 , 6227 AE Maastricht
Tel 043-3672300 , fax 043-3615058
thomassenadvocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLS T.P. , Tom ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rotterdam
Winkelier ; Davis Detail BV


HOLSBEEK J.A. ; Mw.
Advocaat bij Viragh & van der Tak ; beëdiging 1994
Postbus 500 , 4600 AM Bergen op Zoom


HOLSBRINK J.A. , geboren apr 1959 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 3 mei 1991
NU Almelo Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Enschede ; kantoor Kanen & van der Sijs ; beëdiging 1982
Advocaat te Enschede ; van der Sijs De Vlieger & Holsbrink
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4340699 , fax 053-4341799
holsbrink@advocatensvh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damsté advocaten
holsbrink@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Bestuurslid "Bouwhuis" te Enschede zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke handicap
Lid provinciale Kerkvoogdij commissie van de Ned. Herv.Kerk
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Stichting Vrienden van het Bonhuis van 01-01-1996
Lid Raad van Toezicht Orde van advocaten in het Arrondissement Almelo te Almelo van 01-11-2001
Voorzitter Raad van Toezicht Twentse Zorgcentrum te ? van 31-01-2003
Vice-Voorzitter Raad van Toezicht Twentse Zorgcentrum te Enschede van 01-01-2001 tot 01-01-2003
Check


HOLSCHER - DRIELSMA Y.H.J. ; Mw.
Rechten 1981
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


HÖLSCHER J.Th.T.M.
Notaris te Almelo, arrondissement Almelo
Kantoor Lambrechtsen en Willems ; Almelo


HOLSINK M.J.B. , geboren sep 1958 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bij de Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 20 jan 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 25 aug 1993
Rechter rechtbank Groningen 25 feb 1994
NU Groningen Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid van de deskundigenpool van de Vereniging Milieucontract Oost-Europa
Lid redactieraad Waddenbulletin
Lid deskundigenpool van de landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee
Lid Raad van Toezicht Geestelijke Gezondheidszorg Groningen
01 feb 1997
TEVENS [september 2003]
Lid deskundigenpool van de Landelijk vereniging tot Behoud van de Waddenzee van 01-01-1992
Lid Raad van Toezicht Stichting Geestelijke Gezondheid te Groningen
Lid technische commissie bodembeweging (van het ministerie EZ) (regeringsadviesraad die ingesteld
is/wordt in de nieuwe Mijnbouwwet) van 01-03-1999
Lid ledenraad NVVR van 01-01-1999
Lid redactie van het tijdschrift Milieu en recht van 01-01-1998 tot 01-01-2002
Lid redactie (raad) Waddenbulletin van 01-01-1985 tot 01-01-2002


HOLST L.M. ; Mw.
Advocaat bij Te Pas advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 22321 , 3003 DH Rotterdam
Advocaat bij De Vries advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 23289 , 3001 KG Rotterdam
Tel 010-4362799 , fax 010-4364226
holst@vrieslaw.com
[vademecum advocatuur 2001]


HOLST A.A.J. van
Advocaat bij van Slagmaat advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 346 , 3990 GC Houten
Tel 030-6353432 , fax 030-6350332
advornaat@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOLST S.A.K.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Kernkamp advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 117 , 4330 AC Middelburg
Tel 0118-633888 , fax 0118-626750
kernkamp@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 06-10-99
Lensen advocaten
Willem Alexanderlaan 43 , 4532 DB Terneuzen
Postbus 1047 , 4530 GA Terneuzen
tel 0115-683344 , fax 0115-630690
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@lensenadvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]


HOLST G.B.J. van der , geboren mrt 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96
Werkzaam bij Ministerie van Marine respectievelijk Defensie, II.administrateur 1952
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Groningen 8 dec 1969
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 8 dec 1969
Voorzitter Raad van Beroep Groningen 28 mei 1974
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 5 mrt 1977
Lid Centrale Raad van Beroep 21 mrt 1986
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 9 mrt 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


HOLSTEIJN J.F.
Advocaat bij De Clercq van Win & Wols ; beëdiging 1984
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
jf.holsteijn@declercq.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holsteijn Timmermans advocaten
Rapenburg 35 , 2311 GG Leiden
Tel 071-5135620 , fax 071-5140379
www.htlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLSTEIJN A.W. , geboren dec 1911
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Dordrecht 6 dec 1939
Ambtenaar Openbaar Ministerie Alkmaar 22 apr 1942
Substituut-officier van Justitie rechtbank Alkmaar 9 jul 1946
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 1 jun 1954
Officier van Justitie arrondissement Arnhem 18 dec 1956
Advocaat-generaal Hof Arnhem 7 aug 1957
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Arnhem 29 nov 1963


HOLSTEIJN H.G.
Notaris te Uithoorn , arrondissement Amsterdam
Postbus 55 , 1420 AB Uithoorn


HOLSTEIJN W.G.G.M. van
Secretaris Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht


HOLSTEYN S.M. ; Mw.
Rechten
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


HOLT L.K. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
lk.holt@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLT R.G.
Advocaat bij Bout advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 7015 , 9701 JA Groningen
Tel 050-3136846 , fax 050-3132930
[vademecum advocatuur 2001]


HOLTACKERS M.M.W.H.
Advocaat bij van Dijk.Tilburg advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 4203 , 5004 JE Tilburg
Tel 013-5440400 , fax 013-5446464
m.holtackers@vandijktilburg.nl
www.vandijktilburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLTE A.J.M. ten
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 13 nov 1942
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Emmen ; Adv. kantoor Emmen ; beëdiging 1936
Postbus 1050 , 7801 BB Emmen


HOLTEN K.M. van ; Drs.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Advocaat bij Philips Consumer Electronics B.V. Legal Department ; beëdiging 1992 en 2001
Postbus 80002 , Gebouw SFD-1 5600 JB Eindhoven
Tel 040-2738704 , fax 040-2737222
koen.van.holten@philips.com
www.philips.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOLTEN - KLOPPERS V.C. van ; Mw.
Advocaat bij De Ruijter de Wildt & De Vroom ; beëdiging 1992
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden
Tel 071-5124445 , fax 071-5123609
v.vanholten@deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOLTEN A. van ; Mw.
Rechter Rechtbank Zwolle van 01-04-2002
NU Zwolle Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Okkerse & Schop ; beëdiging 1986
Postbus 155 , 8200 AD Lelystad
Tel 0320-289888 , fax 0320-289880
[vademecum advocatuur 2001]
Orde van advocaten te Zwolle: opleidingen (info sep 2000)
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Interne Klachtencommissie De Levant Openbare Basisschool voor Voortgezet Onderwijs te Zeewolde van 01-01-2001
Voorzitter Interne Bezwarencommissie Functie Waardering Gezondheidszorg Stichting Coloriet te Lelystad, Dronten, Zeewolde van 01-01-2001
Vice-voorzitter Stichting 3D Flevoland te Lelystad van 01-01-2001
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer?


HOLTER H.W. ten
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1960
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht


HOLTER B.A.W. ten
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 476 , 3300 Al Dordrecht
hnh@worldonline.nl
Advocaat bij Groenmarkt 10 , 3311 BE Dordrecht
Tel 078-6351900 , fax 078-6351901
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOLTERMAN T.H. ; UHD
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Gebouwencomplex Woudestein, Burg. Oudlaan 50 , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 / 010 4081574 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Staats- en bestuursrecht
tel 010 4082662 , fax 010 4089195
holterman@frg.eur nl


HOLTERMAN Th. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 27-06-2000
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Medewerker De As @OPM wat is De As?
Lid Vakkamer vreemdelingenrecht, Stichting Opleiding Sociaal recht te Utrecht van 01-01-2001 tot 01-01-2002
Voorzitter examencommissie beroepsopleidingen sociaal recht te Utrecht van 01-01-2001 tot 01-01-2002
Lid en plaatsvervangend voorzitter gemeentelijke commissie voor de beroepsschriften te Dordrecht van 01-01-2001 tot 15-03-2002
Lid commissie specialistische toevoegingspraktijk, raad voor rechtsbijstand te Den Haag van 01-01-2002 tot 01-06-2002
Medewerker vreemdelingenrecht katern Ars Aequi van 01-01-2001 tot 01-06-2002
Lid Adviesraad Nieuwsbrief Integraal Vreemdelingenbeleid van 01-01-2002 tot 01-06-2003
Medewerker Jurisprudentie voor gemeenten (JG; uitgave VNG) van 01-01-2002 tot 01-06-2003
Lid Redactie Adviesraad The Contemporary Justice Review van 01-01-2002 tot 01-06-2003


HOLTHAUS - BOSMA R.J.J. ; Mw.
Advocaat bij Grondselweg 16 , 9417 PG Spier ; beëdiging 1992 en 2002
Tel 0593-567447 , fax 0593-567255
buro.maat@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLTHE TOT ECHTEN R.O.N. van ; Jhr.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1984
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517532 , fax 020-6267949
roelof.o.n.van.holthe.tot.echten@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Oostwaard
Postbus 3 , 3633 ZT Vreeland
Tel 0294-210333 , fax 0294-230553
holthe@oostwaard.com
www.oostwaard.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOLTHINRICHS M.R. ; Mw.
Advocaat bij Maas en Buwalda ; beëdiging 2002
Postbus 125 , 9640 AC Veendam
Tel 0598-613872 , fax 0598-623346
me@maasadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLTHOON R.A. van ; Mw.
Aangekomen in Leiden in 1956 Rechten VVSL
Advocaat bij Byvanck advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 1022 , 6501 BA Nijmegen
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
r.van.holthoon@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOLTHUIJSEN J.L.H.
Advocaat bij Tripels advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1960 , 6201 BZ Maastricht
Tel 043-3260606 , fax 043-3252255
j.holthuijsen@tripels.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLTHUIS F.P.
Advocaat bij Nolet advocaten ; beëdiging 2003
Abraham Patrasstraat 5 , 2595 RC Den Haag
Tel 070-3470111 , fax 070-3825547
fholthuis@nolet-advocaten.nl
www.noletadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLTHUIS B.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1981
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570-614080 , fax 0570-618244
holthuis@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOLTHUIS J.V.M.
Advocaat bij Holthuis International Lawyers ; beëdiging 1992
Jan Luijkenstraat 92 , 1071 CF Amsterdam
Tel 020-4703318 , fax 020-4710433
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 51109 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6509050 , fax 020-6509051
jholthuis@holthuis.com
www.holthuis.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOLTHUIS J.S. ; Mw.
Gerechtsauditeur Hoge Raad van 01-04-2003
NU Den Haag Hoge Raaf Gerechtsauditeur
TEVENS [september 2003]
Secretaris Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming te Den Haag van 01-06-2003


HOLTHUIS H. , geboren 09-07-1933 ; Ing.
INFO
Woonplaats Rijswijk
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HOLTHUIS P.H. ; geboren 1944
Ministerie van OC en W ; Secretaris-Generaal
Per 1 september 2000 Ministerie van Justitie ; Directeur-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand


HOLTHUIS H.A. , geboren jul 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Defensie, Afdeling Civielrecht te Den Haag feb 972
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 17 jul 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 30 jul 1980
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 11 jan 1985
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 7 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 15 jan 1991
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 sep 1991
vertrokken
Gedetacheerd bij landelijk bureau Openbaar Ministerie 1 jun 1995
Hoofdofficier van Justitie bij het Landelijk Bureau Openbaar Ministerie te Rotterdam 1 jun 1999
TEVENS
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)
@OPM
September 2003 niet te vinden op rechtspraak.nl


HOLTHUIZEN V.
Advocaat bij Holthuizen c.s. advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 145 , 1170 AC Badhoevedorp
Postbus 262 , 2130 AG Hoofddorp
Tel 023-5655900 , fax 023-5635871
[vademecum advocatuur 2001]
v.holthuizen@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLTKAMP G.J. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 16-10-2002
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Docent Katholieke Universiteit Tilburg te Tilburg
TEVENS [september 2003]
Docent straf(proces)recht Universiteit van Tilburg te Tilburg van 01-01-1999
Lid faculteitsraad (vertegenwoordiger wetenschappelijk personeel) Universiteit van Tilburg te Tilburg van 01-01-2002
Voorzitter begeleidingscommissie mentoraat Universiteit van Tilburg te Tilburg van 01-01-2002
Secretaris departement strafrechtswetenschappen Universiteit van Tilburg te Tilburg van 01-09-2000


HOLTMAAT R. ; Mw. Dr.
Freelance onderzoeker bij R. Holtmaat Onderzoek en Advies
Boerhaavelaan 38 , 2334 Leiden
tel 071 5726955 , fax 071 5726956
rholtmaat@hetnet.nl
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, sociale zekerheid, gelijke behandeling, rechtstheorie


HOLTMAAT H.M.T. ; UHD
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Metajuridica
Vrouw en Recht
tel 071 5277733
h.m.t.holtmaat@law.leidenuniv.nl


HOLTMAN R.J. , Ritzo
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Holtman Begheijn ; Utrecht
TEVENS
Lid van de Sociëteit "de Vereeniging" te Utrecht , opgericht 1 november 1869.


HOLTMAN H.
Notaris te Vriezenveen , arrondissement Almelo
Postbus 70 , 7670 AB Vriezenveen


HOLTROP M.C. ; Mw.
Advocaat bij Wisseloord 52 , 1107 ND Amsterdam ; beëdiging 1987


HOLTROP P.F.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1993
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020-3016316 , fax 020-3016333
general@derks.nl
c.vandervlies@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Till advocaten
Postbus 75731 , 1070 AS Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
info@vantill.nl
www.vantilLnl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLTROP H.Q.P.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1997
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
[vademecum advocatuur 2001]
harmen.holtrop@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOLTROP M.M.F. ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 1998
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804200 , fax 053-4804299
m.m.f.holtrop@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOLTROP K.N. ; Mw.
Advocaat bij Tuin Scholtens & De Hek ; beëdiging 1999
Postbus 161 , 8260 AD Kampen
Tel 038-3316777 , fax 038-3317296
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hulshof & Holtrop advocaten
Postbus 131 , 8300 AC Emmeloord
Tel 0527-610710 , fax 0527-610720
[vademecum advocatuur 2004]


HOLTROP T.A. , Teetse ; Dhr.
Bankier ; Mees Pierson NV.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Voorburg


HOLTROP J.S.W. , geboren sep 1948 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Haarlem ; Raio 1 feb
1972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 1 jun 1972
Secretaris arrondissementsparket Haarlem 1 jun 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam 1 jun 1976
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 1 jul 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 13 apr 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 31 okt 1978
Rechter rechtbank Haarlem 20 feb 1980
Verlof zonder behoud bezoldiging i.v.m. benoeming Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 6 okt 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 29 jun 1988
Vice-President rechtbank Den Haag 29 jun 1988
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Kerkvoogdij beheerscommissie tevens kerkbestuur opleiding buitenstaanders Benoordenhout
Mentor opleiding buitenstaanders CALRM
Inleider coördinator opleidingscursussen SSR
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege
sept 95
TEVENS [juli 2001]
Mentor opleiding buitenstaanders (CALRM)
Inleider/coördinator opleidingscursussen SSR
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege
Voorzitter belangen/bewonersgroep Waalsdorp
Voorzitter Klachtencommissie sexueel misbruik in pastorale relaties (gereformeerde kerken in Nederland)
TEVENS [juli 2003]
Inleider/coördinator opleidingscursussen SSR
Plaatsvervangend voorzitter Medisch Tucht College
Voorzitter belangen/bewonersgroep Waalsdorp
Voorzitter Klachtencommissie sexueel misbruik in pastorale re ?
Plaatsvervangend voorzitter Kamer voor Gerechtsdeurwaarders van 01-01-2001
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline van 01-01-2001
TEVENS [september 2004]
Lid CALRM , Den Haag van 01-10-2002
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline van 01-10-2001 @OPM Naar wij maar moeten aannemen de Raad van Discipline te Den Haag
Plaatsvervangend voorzitter Kamer voor Gerechtsdeurwaarders van 01-01-2001
Lid raioselectiecommissie Den Haag 01-01-2000
Voorzitter Klachtencommissie sexueel misbruik in pastorale re @OPM ja, zo staat het echt op rechtspraak.nl
Voorzitter belangen/bewonersgroep Waalsdorp
Plaatsvervangend voorzitter Medisch Tuchtcollege - regionaal of centraal landelijk ?
Inleider/coördinator opleidingscursussen SSR
INFO
Kwalijk heerschap; zeer bedenkelijk.
In september 1989 had advocaat Mr. van OLDENBORGH - tevens Raadsheer-plaatsvervanger van het Gerechtshof te Den Haag in hetzelfde Paleis van Justitie - in het half uur voor het begin van een kort geding een privé-onderhoud met de rechter die dat kort geding ging voorzitten, Mr. Holtrop Vice-President van de rechtbank te Den Haag. Dit is volstrekt onacceptabel in een rechtsstaat, waar ter wereld dan ook. Klachten hierover werden soepeltjes afgestopt door de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden die hun erg doorzichtige smoesje blindelings accepteerde: de advocaat zou slechts hebben geïnformeerd of een bepaald document was aangekomen. Ha, ha, ha! Over Mr. van Oldenborgh werd een klacht voorgelegd aan de Raad van Discipline en aansluitend bij het Hof van Discipline. Het Hof van Discipline heeft gemakshalve het klachtelement van genoemd onderhoud in het half uur voor de zitting simpelweg "vergeten", d.w.z. nooit afgehandeld zoals zij dat volgens de wet hadden moeten doen.
Evident moge zijn dat het hier gaat om zeer kwalijke praktijken van machtsuitoefening. c.q. van grove vriendjespolitiek. Zie OLDENBORGH, J.W.D.
Het bewuste kort geding gericht tegen Mw.Mr. M.C.M. de Kroon ( 1 van de latere 3 van Arnhem) werd natuurlijk verloren. Zie ook burhoven/bur-3va.htm
@OPM
En deze HOLTROP wordt dan later ook nog plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline, lid van de commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht CALRN en van de raioselectiecommissie ! Is hier sprake van corruptie die nieuwe corruptie selecteert, in de hand werkt en afdekt ?


HOLTROP B.G. , geboren jan 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 feb 1986


HOLTRUST N. ; Mw. Dr.
Universitair docent bij Universiteit van Amsterdam. Fac. Rechten Werkgroep Vrouwenstudies
Prins Hendriklaan 9 , 3721 AN Bilthoven
tel 030 2282418 , fax 030 2287938
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: gezondheidsrecht


HOLTUS L.J.A.
Advocaat bij Blom advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 237 , 3900 AE Veenendaal
Tel 0318-559300 , fax 0318-559301
info@blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOLTZ - RUSSEL Zie RUSSEL E.R.M. ; Mw.


HOLTZ R.G. , geboren okt 1920
NLRM 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Amsterdam 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 nov 1966
Rechter rechtbank Almelo 31 okt 1967
Vice-president rechtbank Leeuwarden 5 mei 1971
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen ; kantoor Bout advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 7015 , 9701 JA Groningen
N.B. Besloot hij toch terug te gaan naar de advocatuur.
Tel 050-3136846 , fax 050-3132930
[vademecum advocatuur 2004]


HOLTZER M.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 1993
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
mholtzer@plp.nl
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schut Grosheide
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419990 , fax 020-5419953
m.holtzer@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLVOET S.G. , geboren 1956
Algemeen Directeur N.V. Rubber Cultuur Maatschappij 'Amsterdam'.


HOLWERDA F.M. ; Mw.
Advocaat bij Vink & Veldman advocaten ; beëdiging 1998
Prinsengracht 1103 , 1017 jJ Amsterdam
Tel 020-5352222 , fax 020-5352233
prinsengracht@vink-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hemony advocaten
Hemonylaan 27 , 1074 B Amsterdam
Tel 02 -6622931 , fax 020-6646186
fh@advocaten-hemony.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOLZHAUER R.W. , geboren jun 1953 ; Dhr, UHD
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 5 feb 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Universitair hoofddocent Handelsrecht
tel 010 4081645 , fax 010 4089188
holzhauer@frg.eur.nl
TEVENS
Lid Bestuur European School for Lavend Economics, secretaris examencommissie
Medeoprichter en mede redacteur van de serie rechtseconomische verkenningen uitgegeven door
Gouda Quint
Redacteur AA Geel Katern Rubriek Rechtseconomie
Plaatsing op de Algemene Arbiterslijst van het NAI
Consultant Editor Journal of Law and Economics
Medeoprichter en mede redacteur serie Intellectuele Eigendom en Reclamerecht Tjeenk Willink
aug 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HOM J.G. van der ; Mw.
Advocaat bij Langelaar & Schepel ; beëdiging 1992
Postbus 10125 , 1301 AC Almere-Stad


HOMAN S.J.T. (of S.J.Th.)
Advocaat bij van Rijssen & Schuldink ; beëdiging 1997
Postbus 516 , 8000 AM Zwolle
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4215005 , fax 038-4218573
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
sjthoman@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOMAN J.F.J. (of J.F.J.L.)
Advocaat bij Homan & Mens ; beëdiging 1978
Postbus 172 , 3640 AD Mijdrecht
Kerkvaart 3 , 3641 EN Mijdrecht
Tel 0297-287775 , fax 0297-241323
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOMAN S.C. , geboren 4 september 1918 te Rolde , Sjoerd Cornelis
Overleden 11 januari 2001 te Leidschendam [NRC 17 januari 2001]


HOMAN K.
President van de Nederlandse Tafelronde 1959-1960


HOMBERGH C.P. van den ; Mw.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 2002
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
c.van.den.hombergh@htenr.nl
www.hekkelman.n
[vademecum advocatuur 2004]


HOMBRACHT - BRINKMAN F.D. ; Mw.
TEVENS
Directeur "Nederlands Arbitrage Instituut" [november 1999]


HOMMEL J.H.
Advocaat bij Vreijling advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 328 , 4600 AH Bergen Op Zoom
Tel 0164-241650 , fax 0164-266039
hommel@vreijling-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOMMEL F.J.G.M. de , geboren jul 1946 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 7 jul 1994
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tilburg ; kantoor Janse, Gerritse & Mannaerts c.s. ; beëdiging 1970
Advocaat bij Mannaerts & Appels
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5838200 , fax 013-5432763
f.dehommel@mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Secretaris Vereniging van Eigenaren Stationsstraat Tilburg
Lid Bestuur Vereniging Marnixring Kempenlandt te Turnhout
16 jun 1997
TEVENS [september 2003]
Voorzitter bezwarencommissie R.O.C. Midden Brabant en SVOM te Tilburg van 08-03-1999
Bestuurslid Stichting L.H.E. van Mol te Tilburg van 19-11-1998
Lid Begeleidingscommissie Euthanasie serviceflat Molenwijck te Loon op Zand van 16-10-1996
Secretaris kerkbestuur Parochie ST. Lambertus te Udenhout van 01-08-2001
Secretaris Vereniging van Eigenaren Stationsstraat Tilburg te Tilburg van 16-06-1997
Bestuurslid Vereniging Marnixring Kempenlandt te Turnhout van 16-06-1997 tot 01-01-2001


HOMMEN J.H.M. , geboren 1943 , Jan ; Dhr.
Lid van de Raad van Commissarissen van TPG, TNT Post Groep ; jaarverslag TPG 1999
Huidige functie:
Executive Vice-President en Chief Financial Officer van Koninklijke Philips Electronic nv


HOMMENGA - TANGERMAN E.C. ; Mw.
Advocaat bij Langelaar & Schepel ; beëdiging 2001
Postbus 10125 , 1301 AC Almere
Tel 036-5336600 , fax 036-5330345
nh@langelaar-schepel.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOMMERICH J.M.L.I. van
Advocaat bij Mrs van Hommerich en Ummels ; beëdiging 1979
Mathenesserlaan 357B , 3023 GC Rotterdam
Tel 010-4770155 , fax 010-4767925
[vademecum advocatuur 2001]


HOMMERSOM F.J.
Advocaat bij van Gelderen c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 1084 , 3600 BB Maarssen
Advocaat bij De Groot & Partners advocaten en Mediators
Postbus 14090 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2312713 , fax 030-2342012
grootlaw@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Groot Lamphen Gutter advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


HOMMES A.C.T. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Vreewijk ; beëdiging 1988
Postbus 52135 , 3007 LC Rotterdam
hommes@worldonline.nl
Tel 010-48585022 , fax 010-4857745
hammes@advr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hommes advocatenkantoor
Kaatsbaan 12 , 3082 DP Rotterdam
Tel 010-4955594 , fax 010-4953954
info@hommesadvocaat.nl
www.hommesadvocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOMMES J. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief Vreewijk
Postbus 25135 , 3007 LC Rotterdam
tel 010 4858502 , fax 010 4857745
hommes@worldonline.nl
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geveld
Specialismen: sociale zekerheid, schadevergoeding, seksueel geweld


HOMMES H.J. ; Prof.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 jun 1983


HOMMINGA W.A.R.D.
Advocaat bij Bird & Bird ; beëdiging 2001
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538800 , fax 070-3538811
ward.homminga@twobirßs.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOMMINGA R.
Notaris te Heeswijk-Dinther , gem. Bernheze , arrondissement den Bosch
Kantoor Wedemeijer & Homminga, Berlicum, Heeswijk-Dinther


HOMPE W.M. ; Mw.
Advocaat bij Stichting Rechtsbijstand Asiel Amsterdam ; beëdiging 1999
Postbus 13036 , 3507I.A Utrecht
Tel 030-2753388 , fax 030-2718600
w.hompe@sra.rechtsbijstand.net
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Oorsprong advocaten
wmhompe@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOMPUS A.M.M. ; Mw.
Advocaat bij van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1992
Postbus 5010 , 3008 AA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
hompus@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 50535 , 3007 JA Rotterdam
www.herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOMVELD R.E.D.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240371 , fax 010-2240638
reijnoud.hamveld@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
One Rockefeller Plaza 15rd Hoor , New York N.Y.10020, USA
Tel 001-2122182990 , fax 001-2122182999
reijnoud.homveld@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOMVELD J.H. , geboren feb 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 15 apr 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 4 mrt 1988
NU
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Emmen ; kantoor Homveld Oudman & Heuzeveldt ; beëdiging 1973
Advocaat bij Homveld Oudman Heuzeveldt van Roosmalen advocaten
Postbus 1003 , 7801 BA Emmen
Tel 0591-656969 , fax 0591-641006
hamveld@intouch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
j.homveld@homveld.nl
www.homveld.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary
Deken van de Orde van advocaten in het arrondissement Assen
Plaatsvervangend Lid College van Afgevaardigden als bedoeld in artikel 19 van de advocatenwet.
Voorzitter Rotary en Samenleving te Emmen
17 mrt 1998


HONDEL H.J.X. van den
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
harmen.vandenhondel@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HONDELINK E.A.M.R.
Advocaat bij Hondelink advocaten ; beëdiging 1985
Prinsenlaan 2 , 3732 GN De Bilt
Tel 030-2203903 , fax 030-2202742
eh@master-data-systems.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2202758 , fax 030-2203106
eh@mds-law.com
[vademecum advocatuur 2004]


HONDERS G.B. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager jDe Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 020-3510793
honders@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Belastingdienst/Centrum voor ICT
Postbus 9050 , 7300 GM Apeldoorn
Tel 055-5287212 , fax 055-5283040
bacjz@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HONDIUS E.H. , Ewoud ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 jun 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 12 mei 1986
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Privaatrecht
Hoogleraar burgerlijk recht
Spreekuur: maandag van 14.00-15.00 uur , Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Nobelstraat 2A , 3512 EN Utrecht ,
Tel 030 2537153 , fax 030 2537203
e.hondius@law.uu.nl
TEVENS
Membre titulaire van de Académie Internationale Internationale de Droit Comparé (AIDC)
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking , Utrecht
Hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift Burgerlijk Recht
Membre titulaire van de Académie Internationale Internationale de Droit Comparé (AIDC)
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
Niet vermeld bij bijbanen Hof Amsterdam op het Internet.
TEVENS [september 2004]
Lid International Academy of Commercial and Consumer Law van 01-01-2000
Lid International Academy of Procedural Law van 01-01-2000
Lid Bestuursraad International Association of Legal Sciences van 01-01-2000
Lid van de Vereniging voor de Vergelijkende Bestudering van het recht in België en Nederland van 01-01-2000
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen van 01-01-2000
Lid European Consumer Law Group , Brussel van 01-01-2000
Lid Klankbordgroep Internationale Kontrakten , Utrecht van 01-01-2000
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut van 01-01-2000
Lid Commissie van Advies Foster Parents Plan , Nwederland van 01-01-2000
Redacteur Newsletter European Private Law van 01-01-2000
Redacteur Tijdschrift voor Consumentenrecht 01-01-2000
Lid van de redactieraad Tijdschrift voor Gezondheidsrecht van 01-01-2000
Lid van de redactieraad Tijdschrift voor Privaatrecht , België van 01-01-2000
Lid van de adviesraad Journal of Consumer Policy , Duitsland van 01-01-2000
Lid van de Adviesraad Revue Européenne du droit de la consommation , België van 01-01-2000
Medewerker Ars Aequi Katern van 01-01-2000
Medewerker Journal of Contract Law , Australië van 01-01-2000
Contactdocent Ars Aequi van 01-01-2000
Membre Titulaire Académie Internationale de Droit Comparé van 01-01-2000
Voorzitter Geschillencommissie bankzaken van 01-01-2000
Lid College van Beroep Stichting Milieukeur van 01-01-2000
Lid commissie voor consumentenaangelegenheden , SER van 01-01-2000
Hoofdredacteur European Review of Private Law van 01-01-2000
Ere-hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht van 01-01-2000
Hoofdredacteur Losbladige Verbintenissenrecht van 01-01-2000
Redacteur Jaarboek Consumentenrecht van 01-01-2000
Redacteur serie Consument en Recht van 01-01-2000
Redacteur de Molengraver van 01-01-2000
@OPM
Zo'n 30-tal bijbanen met ALLEMAAL dezelfde magische begindatum van 1 januari 2000.
Dit is niet alleen meer ongeloofwaardig. Wij worden hier ronduit voor het lapje gehouden. Zou dit niet vallen onder het begrip valsheid in geschrift ?
Waarom waren die bijbanen in september 2003 niet opgegeven?
Moet zo'n man nou ook nog raadsheer zijn ? Hoe moet hij nog kunnen beschikken over de noodzakelijke neutraliteit?
INFO
Privé adres: Hasebroeklaan 11 , 3723 DJ Bilthoven , Tel. 030 2292405


HONDT E.M. d' , geboren 1944
Burgemeester gemeente Nijmegen
Voorzitter Regionale Brandweer Nijmegen e.o.
Voorzitter Regio Nijmegen,Voorzitter Stichting Waalconcerten
Lid Raad van Bestuur Stichting Maatschappij en Politie
Voorzitter Bestuur Instituut voor Parlementaire Geschiedenis
Voorzitter Bestuur Introdans, Lid Bestuur Instituut Nederlandse Kwaliteit
Commissaris De Goudse N.V.
Commissaris De Nederlandsche Bank N.V.
Commissaris Reggeborg B.V.
Lid Raad van Advies Centrum van Postdoctoraal Onderwijs KUN
Lid Adviescommissie Abrio
Voorzitter Commissie Politie en Wetenschap
Lid Commissie Veiligheid VNG
Voorzitter Redactie Praktijkboek Openbare Orde en Veiligheid
Korpsbeheerder Politie Gelderland Zuid
Lid Raad KLPD
Lid Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren.
De heer E.M. d'Hondt was na zijn studie (rechten) werkzaam als juridisch adviseur bij een bouwmaterialen- en betonfabriek te Hulst (1968-1971). Vervolgens bekleedde hij diverse functies bij het Kabinet van de Commissaris van de Koningin in Gelderland, waarna hij achtereenvolgens burgemeester van Hilvarenbeek (1976-1985) en Maarssen (1985-1990) was. In 1990 werd hij benoemd tot burgemeester van Nijmegen. Tevens was hij Voorzitter van de euregioraad van de Regio Rijn Waal (Nederlands-Duits Openbaar Lichaam Euregio Rijn-Waal), Voorzitter van de regionale stuurgroep Vermindering Overlast Versl. en Lid van het curatorium van de Nederlandse Politie Academie. Commissariaten vervulde hij bij ATP Government Travel Groep B.V., Maatschappij voor Zorgverzekering Gouda N.V., Goudse Levensverzekering Maatschappij N.V., Goudse Verzekering Maatschappij N.V. en Goudse Verzekeringen B.V.. Verder was hij Lid van de begeleidingscommissie van de Rechercheschool, Lid van het platform Financiën en Facilitaire Zaken, Lid van het programmacollege Strategie Beleid en Comm. en Lid van de regiocommissie Standaardisatie.
TEVENS
Lid van de Stichting Administratiekantoor Wegener


HONDT W.A. de ; Mw.
Universitair docent bij Universiteit van Utrecht, Molengraaf Instituut voor Privaatrecht
Nobelstraat 2-a , 3512 EN Utrecht
tel 030 2537153 , fax 030 2537203
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: pers-en familierecht


HONEÉ H.J.M.N. (1938) ; Prof.
Erasmus Universiteit
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar ondernemingsrecht
tel 010 4081608 , fax 010 4089188
honee@frg.eur.nl
TEVENS
Hoofdredacteur Onderne-mingsrecht, Voorzitter Adm. kantoor Smit Transformatoren N.V
Voorzitter Bestuur Stichting Continuiteit Accell Group N.V
Commissaris Tapijtfabriek H. Desseaux N.V
Prof. H.J.M.N. Honée was voorheen buitengewoon hoogleraar aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen en hoofddocent Ondernemingsrecht aan de Beroepsopleiding voor Bedrijfsjuristen. Daarnaast was hij juridisch adviseur van Unilever N.V., secretaris van de Commissie
Vennootschapsrecht van het Ministerie van Justitie, Lid van de Commissie Harmonisatie Vennootschapsrecht van de Sociaal-Economische Raad (SER) en Lid van de adviescommissie Herstruct. Elektriciteitsprod. bedrijven van het Ministerie van Economische Zaken


HONÉE Ch.E.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1993
66 Gresham Street , London EC2V7NH/U.K.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1993
Postbus 75040 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460411 , fax 020-5460831
charles.honee@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


HONÉE M.E. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1995
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285455 , fax 070-3247997
mehonee@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3285337 , fax 070-3285581
martine.honee@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HONÉE E.R.
Advocaat bij Honée & Michielsen ; beëdiging 1981
Postbus 332 , 3140 AH Maassluis
Tel 010-5925000 , fax 010-5925491
[vademecum advocatuur 2001]


HONERT M.J.J. van Jen, geboren jun 1954
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jun 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 8 jul 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Den Haag 10augustus 1998
NU
Den Haag parket
TEVENS
Voorzitter stuurgroep invoering Wet Terwee
Lid samenwerkingsverband slachtofferhulp Hollands Midden
okt 1997


HONIG R.C. ; Mw.
Advocaat bij van Gessel & Blaauw advocaten ; beëdiging 1998
Amstelveld 7 , 1017 JD Amsterdam
Tel 020-5276684 , fax 020-6206489
renata.honig@gesselblaauw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Nieuwe Gracht 5 a , 2011 NB Haarlem
Tel 023-5426854 , fax 023-5428990
www.gesselblauw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HONIG R.P.Y. ; Mw.
Advocaat bij van Riet & Associees ; beëdiging 1987
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Advocaat bij Rarnstraat 25 , 3581 HD Utrecht
Tel 030-2516916 , fax 030-2516916
[vademecum advocatuur 2001]


HONIG J.F.M. , geboren feb 1946 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 18 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 18 mrt 1986
Rechter rechtbank Zutphen 22 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht FPK Oldenkotte
Voorzitter Stichting Administratiekantoor van Deelen
Medeorganisator Sportevenement VV Voorzitter Vorden
Lid vereniging io Bomenbelang
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave rechtbank Zutphen
Voorzitter C.v.T. Oldenkotte
Voorzitter C.v.T. de RooYse Wissel FPK
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Commissie van Toezicht de Rooyse Wissel FPK van 01-01-1997 tot 31-12-2000
Voorzitter Commissie van Toezicht Oldenkotte van 01-01-1999 tot 01-01-2002


HONING B.J. , Berber ; Mw.
Advocaat bij Honing Kantoor ; beëdiging 1967
Postbus 10 , 1780 AA Den Helder
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Den Helder-de Razende Bol.


HONING Joh. M.
Middenhavenstraat 50 A IJmuiden
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


HONNEBIER A.G.A.M ; Mw.
Advocaat bij Herengracht 244 , 1016 BT Amsterdam ; beëdiging 1992
Tel 020-6736721 , fax 020-6242249
[vademecum advocatuur 2001]


HOOBROECKX - DOOREN J. ; Mw.
Rechten 1958
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


HOOF M.M.A. van
Advocaat bij De Lauwere Ruijgrok Fijn ; beëdiging 1994
Leeuwenveldseweg 1 , 1382 LV Weesp
Advocaat bij van der Burgt van Hoof advocaten
Postbus 10466 , 1001 EL Amsterdam
Tel 020-6222151 , fax 020-6222626
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOOF W.C.G.M. van ; Mw.
Advocaat bij Linssen c.s. advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 246 , 5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
w.vanhoof@linssen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOOF J.M. van
Hoge Raad der Nederlanden griffier civiele en fiscale Kamer (info sep 2000)


HOOF G.J.H. van ; Prof.
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nieuwegein ; kantoor Bos-Veterman, van As & De Vries advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Tel 030-5032922 , fax 030-6000165
bosadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van As c.s. advocaten
fvanhoof@vanasadvocaten.nl
www.vanasadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Hoogleraar Recht, in het bijzonder de juridische aspecten van de sociale en economische betrekkingen
g.vanhoof@law.uu.nl
INFO
Privé adres: Achtersloot 29 , 3401 NR IJsselstein , Tel. 030 6884525


HOOF A.W.M. van , geboren juni 1960 ; Dhr.
NLRM 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 sep 1997
Rechter rechtbank Zwolle 23 september 1998
Rechter rechtbank Arnhem 9 december 1998
NU Arnhem Rechtbank Rechter
TEVENS
Formeel strafjurist vreemdelingenzaken en de Rechtbank Zwolle, maar feitelijk geheel werkzaam als
Rechter-plaatsvervanger Zwolle en Den Haag
Neven zittingplaats Zwolle Vreemdelingenzaken
TEVENS
Docent cursussen optreden on vreemdelingenzaken bij de Stichting Opleidingen Sociale Rechten te
Den Haag
Repetitor vreemdelingenrecht opleiding gerechtstolk
Stichting Instituut van Gerechtstolken en -vertalers
Secretaris Parochiebestuur RK Parochie Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Kant ? te Berg en Dal
20 jan 1998 , 16 feb 1998
TEVENS [september 2003]
Vrijwilliger RK parochie van 01-01-1997
Voorzitter Bestuur Stichting tot steun aan de Vrije School Nijmegen te Nijmegen van 28-05-2002
Bestuurslid RK parochie van 01-10-1997 tot 31-10-2000
Docent Asiel- en Vluchtelingenrecht Stichting Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen van 01-03-2000 tot 31-05-2001


HOOF E.J.F.M. van ; Mw.
Rechten 1988
Juridisch Beleidsmedewerkster Bodem Provincie Fryslan
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


HOOFD F.H.M. van
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Registratie en successie,
Rijswijk, Hoofd


HOOFF P.P.M.H. van , geboren okt 1948 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 6 okt 1975
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Haarlem 11 mei 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Amsterdam 30 aug 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 30 aug 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 4 feb 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 4 feb 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 4 feb 1982
Rechter rechtbank Breda 19 mei 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 29 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 9 jun 1988
Vice-President rechtbank Breda 1 mei 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Breda 3 aug 1994
NU Breda Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Voorzitter commissie van de B-schriften gemeente Oosterhout
Lid Bestuur Stichting Kath/ Economisch Beroepsonderwijs en algemeen voortgezet onderwijs Breda
Lid Bestuur Ned. Vereniging tot bestudering van het recht betreffende de bescherming van financiële
belangen in de EG (DASEC)
Lid Klachtencommissie in het kader van de bestrijding van seksuele intimidatie van alle scholen van
de JL Vriestichting te Breda
09 jul 1997
aug 1997: geen opgave van bijbanen gevonden register kantongerecht Breda
TEVENS [ september 2003] en [oktober 2003]
Voorzitter interne beroepscommissie Regionaal Opleiding Centrum West-Brabant van 01-11-1999
Bestuurslid Nederlandse Vereniging Bestudering van het recht betreffende de bescherming van de financië belangen van de EU van 01-01-2003
INFO
Lid van de Rotary
Secretaris Rotaryclub Breda-Zuid te Breda 01-07-2000


HOOFF F.H.C. van
Notaris te Oss , arrondissement den Bosch
Kantoor Pinkse & Philips ; Oss


HOOFMAN I.T.E.M. ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen Andersen Legal ; beëdiging 1998
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
Ilse.t.e.m.hoofman@arthurandersen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
ihoofman@akd.nl
wwwakd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOFT A.J. van ; Mw. Drs.
Advocaat bij Cleary , Gottlieb, Steen & Hamilton ; beëdiging 1998
One Liberty Plaza , New York N.Y. 10006-1470, USA
Tel 001-2122252000 , fax 001-2122253999
avdhooft@cgsh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Wetstraat 57 , 8-1040 Brussel , België
Tel 0032-22872000 , fax 0032-22311661
avanhooft@cgsh.com
www.cgsh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOOFT GRAAFLAND G. ; Jhr.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1965
Postbus 30457 , 2500 CL Den Haag
INFO
Bestuur VEB ; Vereniging van Effectenbezitters [2002]


HOOFT R. van der
Advocaat bij Klaver & Partners ; beëdiging 1996
Postbus 10 , 1716 ZG Opmeer
Tel 0226-354884 , fax 0226-354269
info@klaver-partnersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Klaver Planting & van der Hooft
www.klaver-partnersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOFT C.P.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
kees.hooft@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOOFT F.A.M. van
Advocaat bij van Hooft advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 265 , 5800 AG Venray
vhfrans@tref.nl
Tel 0478-515115 , fax 0478-514081
vhfrans@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vanhooft@vanhooftadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOFT L.J. 't , geboren okt 1902
NLRM 71
Advocaat en procureur Breda en Den Bosch 1927-1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 1932
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 19 mrt 1937
Rechter rechtbank Zwolle 5 jun 1946
Vice-president rechtbank Zwolle 23 sep 1952


HOOFT GRAAFLAND F.F. ; Jhr.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 25 jul 1946


HOOFT J.C. van der , geboren mrt 1948 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 12 dec 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 8 jul 1991
Rechter rechtbank Zutphen 13 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 25 feb 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Rechter Rechtbank Zutphen van 13-02-1993
NU Zutphen Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid Commissie van Arbitrage van de Ned. Hockeybond
Voorzitter KC Districtshuisartsenvereniging Gooi-Eemland NW Veluwe
Lid Commissie van Toezicht van RJI De Overberg te Overberg Gemeente Amerongen
Dwarsweg 45 3959 AE
19 jan 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Lid Commissie van Arbitrage van de Nederlandse IJshockeybond
Voorzitter klachtencommissie Districts Huisartsenvereniging Gooi-Eemland-N.W. Veluwe
Voorzitter Commissie van Toezicht van Rijks Jongereninrichting De Overberg, te Overberg
TEVENS [september 2003]
Lid Commissie van Arbitrage van de Nederlandse IJshockeybond te Zoetermeer van 01-01-1990
Voorzitter klachtencommissie Districts Huisartsenvereniging Gooi Eemland N.W. Veluwe te Amersfoort van 01-04-1996
Voorzitter Commissie van Toezicht Rijksjongereninrichting De Overberg te Overberg van 01-07-1999
Voorzitter Oudheidkundige Vereniging Flehite te Amersfoort van 01-07-2001
Bestuurslid Oudheidkundig Vereniging Flehite te Amersfoort van 01-07-2000
Lid Commissie van toezicht Rijksjongereninrichting De Overberg te Overberg van 01-07-1989
INFO
Lid van de Rotary


HOOFT M.I. 't, geboren sep 1945 ; Dhr.
NLRM 87 8/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 98 99/00
Medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen 15 aug 1970
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 11 mei 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 30 aug 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 30 aug 1979
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 16 jun 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 12 okt 1985
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 12 nov 1987
Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mrt 1995
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen van 01-01-2002
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Vice-President
TEVENS [september 2003]
Co-hoofdredacteur Cremers Arbeids/Ambtenaren/Sociaal Recht (Gouda Qu van 01-01-1987
Lid College van Geschillen van de Remonstrantse Broede van 01-01-1997
Lid Redactieraad Tijdschrift Rechtspraak Zorgverzekering van 01-01-1997


HOOFT GRAAFLAND J.A.Z. , geboren apr 1943 ; Dhr. Jhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 11 aug 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 nov 1982
Rechter rechtbank Arnhem 2 mrt 1983
Kantonrechter Nijmegen 21 okt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 nov 1986
Vice-President rechtbank Arnhem 15 jun 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 26 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 3 jan 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 21 jun 1995
Vice-president Gerechtshof Arnhem van 01-08-2003
NU Arnhem Hof Vice-President
TEVENS
Bestuurslid Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze
Voorzitter patiënten Klachtencommissie ziekenhuis Rijnstate te Arnhem
Voorzitter sociale begeleidingscommissie Ziekenhuis Rijnstate Arnhem
Bestuurslid Hestia Stichting Arnhem
Bestuurslid Fliedner Stichting Arnhem
Persrechter
16 feb 1998
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Fliedner Stichting te Arnhem van 01-01-1989
Lid Commissie van beroep Vereniging Huurrecht advocaten van 10-03-1999
Lid RAIO-selectiecommissie te Den Haag van 01-02-1999
Voorzitter commissie van beroep Koninklijke Nederlandse Cricketbond (KNCB) te Den Haag van 01-11-1999
Lid Raad van Toezicht Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal te Arnhem van 01-02-2000
Plaatsvervangend voorzitter Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-notarissen Arrondissement Arnhem te Arnhem van 01-04-2001
Voorzitter Geschillen Commissie Openbare Nutsbedrijven te Den Haag van 01-05-2002
Voorzitter Raad van Toezicht Hestia Stichting (verpleeg- en verzorgingshuis) te Arnhem van 01-07-1989 tot 31-12-2001
Voorzitter NVvR werkgroep Schijn van Partijdigheid van 01-01-2001 tot 01-06-2002


HOOFTMAN E. ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804260 , fax 053.4804292
e.hoohman@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOG L.G.T. de ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 9 , 2501 CA Den Haag
Tel 070-3603151 , fax 070-3603422
denhaag@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOOG A.M. , Alexander ; Dhr.
Bedrijfsjurist Coördinatie Bouw
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Santpoort


HOOG P.A. de , geboren aug 1951 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 21 jun 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 21 jun 1993
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch van 01-01-2002
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; Postbus 87033 , 1080 JA Amsterdam ; beëdiging 1982
Tel 020-6465808 , fax 020-6460084
[vademecum advocatuur 2001]
NU
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bijbanen onbekend
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HOOG T.A.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 mrt 1977


HOOGAKKER W.S. ; Mw.
Advocaat bij Homveld Oudman Heuzeveldt ; beëdiging 1997
Advocaat bij Homveld Oudman Heuzevedt van Roosmaen advocaten
Postbus 1003 , 7801 BA Emmen
Tel 0591-656969 , fax 0591-641006
homveld@intouch.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOOGBERGEN J.L.M.
Advocaat bij Lindeboomweg 5 , 7213 LS Gorssel ; beëdiging 1985 en 2001
Tel 0575-491560 , fax 0575-491559
info@hoogbergen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGD G. de
Advocaat bij RembrandtTower/Amstelplein 1 , 1096 HA Amsterdam ; beëdiging 1985
Advocaat bij De Hoogd Greveling
Postbus 589 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299-435000 , fax 0299-439131
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mr G. de Hoogd Advocaat en Procureur
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGDALEM H. van
Notaris te Groningen , arrondissement Groningen
Praediniussingel 27, 9711 AD Groningen


HOOGEBOOM N. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Vlijmen ; beëdiging 2000
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4300582
nhoogeboom@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
nhoogeboom@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGEN D.G.M. van den ; Mw.
Advocaat bij GMW advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 45773 , 2504 BD Den Haag
gmw@tip.nl
Advocaat bij GMW advocaten
Postbus 85503 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
info@gmw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1997
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
danielle.vandenhoogen@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGEN P.J. van den
Advocaat bij Portier & Kolev ; beëdiging 1990
Postbus 4647 , 5601 EP Eindhoven
Tel 040-2124198 , fax 040-2123269
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Portier & van den Hoogen c.s. advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGEN T.J.G. van den ; Dr. UHD
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Rechtstheorie
Politieke Wetenschappen
t.j.g.van.den.hoogen@rechten.rug.nl


HOOGENBERG D. , Dick ; Dhr.
Int.Tax adviseur
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Santpoort


HOOGENBOOM M.I.
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 476 , 3300 Al Dordrecht
hnh@worldonline.nl
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
hoogenboom@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 101.00 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271337 , fax 055-5223111
m.i.hoogenboom@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGENBOOM M.
Advocaat bij Zwartbol advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 106 , 2950 AC Alblasserdam
Tel 078-6992526 , fax 078-6992524
m.hoogenboom@advzwartbal.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGENBOOM T.F.A.M. , geboren mei 1943 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 apr 1991
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jan 1994
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer
TEVENS [september 2003]
Plv. voorzitter Scheidsgerecht ogv CAO voor het Bankbedrijf van 15-05-1998
Lid juridische commissie Landelijk Bureau Racisme bestrijding van 01-01-1992
Voorzitter College van Beroep Kamers van de Gerrit Rietveldacademie van 01-01-1990
Medewerker Kort Geding Kluwers Rechtswetenschappen van 01-04-1994
Medewerker Bestuurs-schade vergoedingsrecht Elseviers Rechtswetenschappen van 01-06-1997
Voorzitter van de bezwarencommissie Sociaal Statuut van de Amsterdamsche Hoge School voor de Kunsten te Amsterdam van 15-07-2000
Voorzitter College van Beroep Amsterdamse Hoge School voor de Kunsten te Amsterdam van 01-01-1990


HOOGENBOOM G.R.
Notaris te ECK en Wiel , gem.Maurik , arrondissement Arnhem
Postbus 4 , 4024 ZG Eck en Wiel


HOOGENBOSCH S.F.M. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1995
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517532 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]


HOOGENDAM Zie MICHIELS van KESSENICH - HOOGENDAM I.P. , geboren 22 jan 1940 , te


HOOGENDAM P.J.
Advocaat bij Westendorp & Hoogendam ; beëdiging 1987
Nieuwe Uitleg 15 , 2514 BP Den Haag
Jacob Mosselstraat 2 , 2595 RH Den Haag
Tel 070-3469226 , fax 070-3614633
[vademecum advocatuur 2001]
Jacob Mosselstraat 2 , 2595 RH Den Haag
Tel 070-3469226 , fax 070-3614633
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGENDAM M.C.
Advocaat bij Petten Tideman & Sassen ; beëdiging 2002
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
info@pettenadv.nl
www.pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGENDAM E. , Edy ; Dhr.
Advocaat bij Jurrius Groeskamp & Degenaar ; beëdiging 1981
Postbus 135 , 4200 AC Gorinchem
Tel 0183-631033 , fax 0183-660253
iurrius.advocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Degenaar Groeskamp Hoogendam
Postbus 3008 , 4200 EA Gorinchem
hoogendam@dghadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Gorinchem


HOOGENDAM I.J.
INFO
Woonplaats Enschede
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


HOOGENDAM SEGBOER C.J. ; Mw.
Rechten 1952
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


HOOGENDIJK R.H.
Advocaat bij Trenité van Doorre ; beëdiging 1998
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
hoogendijk@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


HOOGENDIJK A. , geboren 28-10-1924
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HOOGENDIJK F. ; Dhr.
Lid van de Raad van Bestuur Amsterdam Rotterdam Bank 1969 - 1989
Lid van de Raad van Advies Amsterdam Rotterdam Bank 1989 - 1993
INFO
Overleden [Telegraaf 28 december 2003]


HOOGENDIJK F. , geboren jan 1959 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 21 sep 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 21 sep 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 okt 1992
Rechter rechtbank Alkmaar 24 nov 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 7 jul 1994
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter College van Beroep van de examens en van het college van beroep voor
de studenten beide Hogeschool Alkmaar
TEVENS [september 2003]
Voorzitter van het College van Beroep voor Examens Hogeschool in Holland, kamer Alkmaar te Alkmaar van 01-09-2002
Plaatsvervangend voorzitter College van Beroep voor de examens en van het College van Beroep voor de studenten, Hogeschool Alkmaar te Alkmaar van 01-05-1994 tot 31-08-2002


HOOGENDIJK H.E. , geboren aug 1964 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1991
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 feb 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 februari 1998
Officier arrondissementsparket Amsterdam 1 januari 2000
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Houthoff ; beëdiging 1995
NU
Utrecht parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden bij parket Utrecht jan 99


HOOGENDIJK - DEUTSCH S.V. , geboren okt 1924 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam Ministerie van Justitie , afdeling Wetgeving en afdeling Privaatrecht 1948
Substituut-griffier kantongerecht Amsterdam 1955
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 1957
Werkzaam Universiteit van Amsterdam 1966
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 20 okt 1977
Lid Centrale Raad van Beroep 14 mrt 1979
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep 22 sep 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 29 jun 1987
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 15 nov 1991


HOOGENDOORN F.C. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1995
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-4113548
[vademecum advocatuur 2001]


HOOGENDOORN H.
Advocaat bij Vereniging FME-CWM ; beëdiging 1988
Postbus 190 , 2700 AD Zoetermeer
hho@fme.nl
Tel 079-3531100 , fax 079-3531365
hho@fme.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOOGENDOORN I.M. ; Mw.
Advocaat bij Barerts & Krans advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3760640 , fax 070-3651856
hoogendoorn@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGENDOORN A.J.
Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Kantoor Pot Jonker Hoogendoorn ; Haarlem


HOOGENDOORN A.
Secretaris gemeente Vriezenveen [info SAL 2000]


HOOGENES S.E.M. ; Mw.
Advocaat bij Fruytier Lawyers in Business ; beëdiging 2002
Keizersgracht 442 ; 1016 GD Amsterdam
Tel 020-5210130 , fax 020-5210131
shoogenes@flib.nl
www.flib.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGENKAMP D.A.J. , geboren 1938
Lid Raad van Bestuur Holiday Inns International B.V.
Directeur Bass International Holdings N.V.
Directeur G.A. International Diffusion B.V.
Directeur Chupa Chups Invest Holding B.V.
Directeur Inchcape Holdings (Netherlands) B.V.
Directeur Inchcape International Group B.V.
Directeur Inchcape Overseas Investments B.V.
Directeur Giorgio Armani Holding B.V.
Commissaris Dresdner Finance B.V.
Commissaris Dyno Nederland B.V.
Mr. D.A.J. Hoogenkamp, oud-Lid van de raad van bestuur van Holiday inns International B.V., is voormalig directeur van HufvudstadenNederland B.V., Miniram B.V., Dyno Nederland B.V., Velcro Holdings B.V., Bommenede Houdstermaatschappij (Nederland) B.V., AddisHoldings B.V., Bayern Hypo Finance B.V., Carrefour Nederland B.V., Claas Finance B.V., Velcro Industries N.V., LB Schleswig-HolsteinFinance B.V., Mecfm Nederland B.V., Inchcape Holland B.V.,Inchcape Latin America Bottling B.V., Inchcape Bottling Holdings B.V. en Silver House Holding Services N.V.


HOOGENRAAD E.H. ; Mw.
Advocaat bij Steinhauser Hoogenraad ; beëdiging 1985
Postbus 75140 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-3013030 , fax 020-3013040
ehoogenraad@steinhoog.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Steinhauser Hoogenraad advocaten
www.steinhoog.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGENRAAD P.
Advocaat bij Wilgendal 65 , 3142 AN Maassluis ; beëdiging 1979
Tel 010-5921646 , fax 010-5917066
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Wethouder PvdA gemeente Maassluis [info SAL 2000]


HOOGENRAAD J.G.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 3 jan 1979
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Trenité van Doorne ; beëdiging 1958
TEVENS
Voorzitter commissie BB-schriften van de Gemeente Westerschouwen
Docent Academie van bouwkunsten bouwrecht Hogeschool Rotterdam
Docent bouw en bouwcontracten Euroforum
Commissaris van Garoo Beheer en van haar dochtervennootschappen Gakon BV.Weboma BV.Nawa
BV.JWM Gardien Holding NV.allen gevestigd te Wateringen
Lid juridische commissie van de Federatie Nederlandse Exporteurs Fenedex
Lid Bestuur Stichting Open Bouwen
Lid Bestuur Stichting Berg en Broek
Lid Ned. Chr Werkgeversbond
Ned-Duitse Juristenvereniging
Ned-Duitse Kamer van koophandel
Rotterdamse Studieclub


HOOGENRAAD D.A.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 aug 1939
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 26 jul 1963


HOOGENRAAD A.J.
Notaris te Boskoop , arrondissement Dn Haag
Postbus 70 , 2770 AB Boskoop


HOOGENRAAD - ROSIER F.B. ; Mw.
Rechter Rechtbank Haarlem van 27-01-2003
NU Haarlem Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.overige rechtbanken.


HOOGERDIJK M.M. ; Mw.
Advocaat bij Trijzelaar & van Gel eren ; beëdiging 2002
Postbus 10552 , 2501 HN Den Haag
Tel 070-3587744 , fax 070-3507637
info@trijzelaar.nl
www.trijzelaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGERDUYN M.A.V. ; Mw.
Advocaat bij Schuurman Koningen & van Paassen ; beëdiging 1988
Jan van Nassaustraat 50 , 2596 BV Den Haag
Advocaat bij Bos advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 1002 , 1600 AC Lisse
Tel 0252-420653 , fax 0252-416042
bosjur@bosjur.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schuurman Koets de Vries
Laan Copes van Cattenburch 105 2585 EX Den Haag
Tel 070-3639968 , fax 070-3561402
hoogerduyn@skv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGERDUYN J.C. , geboren 11-06-1928
NLRM 80 87 88/89 90 91
Officier der Koninklijke Marine, II.kapt.t.zee van administratie 1950
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 16 mei 1978
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HOOGERHEIDE S.M. , geboren december 1964 ; Mw.
NLRM 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 april 1999


HOOGERHUIJS N. van 't, geboren feb 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 27 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1978. Lid maatschap
Advocaat bij Zandhuis Tazelaar advocaten
Postbus 71749 , 1008 DE Amsterdam
Tel 020-3011083 , fax 020-4422066
ztadv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kastelenstraat 107 , 1082 EB Amsterdam
Tel 020-6423517 , fax 020-6426779
nelleke@vanthoogerhuijs.nl
HoNutaDuti1
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter vereniging Eigenaars Prinsengracht 536
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid stichting Nidos (jeugdbescherming voor vluchtelingen) te Utrecht van 01-11-2002
Bestuurslid Stichting Olympiasirene te Amsterdam van 01-04-2001 tot 02-04-2003


HOOGERSTEGER L. ; Mw.
Advocaat bij Veldhuijzen & Schep ; beëdiging 1996
Postbus 1080 , 3300 BB Dordrecht


HOOGERVORST A. , Aldo
Beleidsmedewerker Utrecht Hoofddirectie Raad voor de Kinderbescherming Utrecht


HOOGERWERF P.
Advocaat bij Hoogerwerf advocaten ; beëdiging 1973
Brinkstraat 32 , 7901 LA Hoogeveen
Tel 0528-234800 , fax 0528-274358
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoogerwerf advocaten B.V.
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGERWERF L.G. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
linda.hoogerwerf@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nauta Dutilh N.V.
Tel 010-2240276 , fax 010-2240006
linda.hoogerwerf@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGERWERF M.G. ; Mw.
Advocaat bij Fraanje advocaten ; beëdiging 1987
Steegoversloot 54 , 3311 PP Dordrecht
fraanadv@wxs.nl
Advocaat bij Hoogerwerf & van den Oudenaller advocaten
Blekersdijk 59 , 3311 LD Dordrecht
Tel 078-6148484 , fax 078-6137745
[vademecum advocatuur 2001]
mghoogerwerf@dordt-recht.nl
www.dordt-recht.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGESTEGER M. ; Mw.
Advocaat bij Sandberg cs ; beëdiging 1994
Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 01U-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2246645 , fax 010-4125839
mirjam.hoogestezer@loyensloeff.com
www.loyensloeft.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGESTEGER L. ; Mw.
Advocaat bij Veldhuijzen Schep & Nuiten advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 1080 , 3300 BB Dordrecht
Tel 078-6133966 , fax 078-6310938
[vademecum advocatuur 2001]


HOOGESTEIJN C.M.
Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Wilhelminastraat 28, 2011 VM Haarlem


HOOGEVEEN H.Y. ; Mw.
Advocaat bij Willems advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 10080 , 1301 AB Almere
Tel 036-5488000 , fax 036-5488008
h.hoogeveen@willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Willems advocaten & Rechtsanwälte ; beëdiging 1990 en 1999
www.willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGEVEEN S.A.G. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1998
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
hoogeveen@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Doorne
hoogeveen@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGEVEEN M. ; Mw.
Advocaat bij MKS advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 2133 , 2800 BG Gouda
Tel 0182-691222 , fax 0182-691223
info@mksadvocaten.nl
www.mksadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGEVEEN M.A. , geboren nov 1944 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 3 dec 1986
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 29 dec 1988
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Vice-President Centrale Raad van Beroep Utrecht 5 dec 1996
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Vice-President
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HOOGEVEEN H.F. , geboren juni 1963 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 januari 2000
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1988
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag


HOOGEVEEN H.C. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-10-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1984
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
h.hoogeveen@edh.nl
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
h.hoogeveen@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HOOGEWEEGEN C.E.I.M. , geboren 10-05-1917
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HOOGH M.E. de
Advocaat bij Fruytier advocaten ; beëdiging 1998
Keizersgracht 221 , 1010 DV Amsterdam
Tel 020-5304300 , fax 020-6237129
mdehoogh@fruytier.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blenheim
Postbus 10302 , 1001 EH Amsterdam
Tel 020-5210100 , fax 020-5210101
marcdehoogh@blenheim.nl
www.blenheim.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGH B. de , geboren apr 1935
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch Medewerker Chr.Nat.Vakverbond in Nederland 1963
Proeftijd ex art.4 Opleidings-en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Utrecht ; Raio 1 mrt
1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 jul 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 jul 1970
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11 feb 1971
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11 okt 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 22 dec 1976
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 25 sep 1978
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 14 dec 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 jan 1997
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Parket Advocaat-Generaal
TEVENS
Voorzitter commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven te Den Haag
Lid Bestuur van de AS Talmastichting en van de Stichting Talma Beheer te Veenwouden
TEVENS [juni 2003] en [september 2003]
Bestuurslid A.S. Talmastichting te Veenwouden 01-01-1983
@OPM
OM en [RM tegelijkertijd. Vreemd.


HOOGHOUDT R.H.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1975
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
hein.hooghoudt@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGLAND M.I. ; Mw.
Advocaat bij Seegers & Wattilete ; beëdiging 1990
Egelantiersgracht 576 , 1015 RR Amsterdam
Tel 020-4200888 , fax 020-6383022
advocaten@seegers-wattilete.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Seegers & Lebouille advocatenkantoor
m.hoogland@seegers-lebouille.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGLAND B. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1997
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
bhoogland@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOOGLAND E.F. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172638 , fax 010-2172701
ehoogland@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOOGLAND J.P.
Advocaat bij Raster van Schaik & Koets ; beëdiging 1999
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5318150 , fax 023-5311615
hoogland@kvsk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Duijnstee van der Wilk
Postbus 85850 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3547454 , fax 070-3501024
hoogland@law.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGLAND P.
Ministerie van Financiën, Inspectie der Rijksfinanciën, Sector II, Sectie Economische Zaken en Financiën, Hoofd


HOOGLAND L.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 12 aug 1969


HOOGLAND - KELKBOOM C.M.M. , geboren dec 1951 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 10 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 15 sep 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 14 feb 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 apr 1994
Rechter rechtbank Zwolle 16 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
Vice-president Rechtbank Zwolle van 01-01-2002
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter regionale Klachtencommissie Noordwest Veluwse Woningbouwcorporaties
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Lelystad
Voorzitter KC woningcorporatie NW Veluwe
Voorzitter KC Stichting Samenwerkende gezondheidscentra Lelystad
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Voorzitter klachtencommissie Woningbouwverenigingen Noord-West Veluwe
Voorzitter klachtencommissie Stichting Samenwerkende Gezondheidscentra LelYstad
Voorzitter klachtencommissie Woningstichting Openbaar belang Zwolle
Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht Zwolle
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Regionale Klachtenadviescommissie Noordwest Veluwse Woningbouwcorporaties van 01-01-1993
Voorzitter Klachtencommissie Woningbouwvereniging Openbaar Belang te Zwolle van 01-01-1998
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Samenwerkende Gezondheidscentra te Lelystad van 01-01-1997 tot 01-02-2002


HOOGLAND C. , geboren mrt 1970 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 okt 1998
Gerechtsauditeur Rechtbank Zutphen van 01-11-2002
NU Zutphen Rechtbank Gerechtsauditeur
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.overige rechtbanken.


HOOGLAND M.A. , geboren jun 1962 ; Mw. (of M.T.)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 nov 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 apr 1993
Rechter rechtbank Haarlem 24 jun 1994
NU
Haarlem rechter


HOOGLAND M.T. , geboren juni 1962 ; Mw.
NLRM 88/89 91 92 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 oktober 1 987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 november 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 april 1 993
Rechter rechtbank Haarlem 24 juni 1994
NU Haarlem Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Lid Klachtencommissie Stichting Hervormde Diakonale Huizen te Haarlem van 01-07-1999


HOOGLAND H.A. , geboren dec 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 mrt 1974
Secretaris arrondissementsparket Assen jul 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Assen jul 1971
Secretaris arrondissementsparket Assen jul 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 31 mrt1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Assen 23 dec 1980
Plaatsvervanger Officier van Hof van Justitie Ned. Antillen 1 mrt 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 31 mrt 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 23 dec 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 sep 1989
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 1 okt 1993
NU
Zwolle parket arrondissementsofficier van Justitie 1e kl
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht RI Veldzicht te Balkbrug, vacatiegeld
22 sep 1997


HOOGMA E.W.F.M.
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1986 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGMOED H.J.A. van , geboren nov 1953
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 3 mei 1991
NU Almelo Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Taxateur rentmeester
Voorzitter Externe Klachtencommissie Twentse Verpleeghuizen
Lid raad van toezicht Woningstichting Hellendoorn
HOOFDFUNCTIE
Rentmeester-Taxateur
TEVENS [september 2003]
Adviseur Federatie Particulier Grondbezit van 03-06-1996
Lid Raad van Toezicht Woonstichting Hellendoorn te Hellendoorn van 02-01-1995


HOOGSLAG T.K. , geboren jun 1954 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Leeuwarden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 25 aug 1993
Rechter rechtbank Leeuwarden 10 sep 1993
Vice-president Rechtbank Leeuwarden van 01-01-2002
NU Leeuwarden Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging de Friesche Elf Steden
Lid Bestuur Stichting Openbare Bibliotheek Leeuwarden
Secretaris Stichting Herman Koert Mulder een instelling die ondersteuning geeft aan lichamelijk
gehandicapten in Friesland
Lid Bestuur woningbouwcooperatie Eigen Brood Bovenal te Leeuwarden
Lid Bestuur Stichting Provinciale en Buma Bibliotheek fan Fryslan
Voorzitter bestuur en parochievergadering van de RK parochie Titus Brandsma te Leeuwarden
Voorzitter van de AWB-bezwaarschriftencommissie van de RUG
Lid van de vertrouwenscommissie van het Leeuwarder CDA
Lid van het dagelijks bestuur Omroep Fryslan
Bestuurslid Fries Scheepvaartmuseum
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Vereniging Fries Scheepvaartmuseum te Sneek van 01-01-2001
Penningmeester Herman Koert Mulder Stichting
Secretaris Raad van Commissarissen Omrop Fryslân
Fungerend voorzitter R.K. Titus Brandsma parochie Leeuwarden te Leeuwarden van 01-01-2001
Bestuurslid Provinciale Bibliotheek Fryslân van 01-01-2001 tot 18-03-2003


HOOGSTAD L. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 112 , 5500 AC Veldhoven ; beëdiging 1978
Tel 040-2538015 , fax 040-2545165
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGSTRAATE E.L. ; Mw.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 1999
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561718 , fax 020-6561770
hoogstraate.esther@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051696
esther.hoogstraate@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGSTRAATE M.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1999
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
maarten.hoogstraate@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGSTRATE M.J.W.
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
hoogstrate@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGSTRATEN J.W. van
Aangekomen in Leiden 1953 rechten , Corpslid
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HOOGSTRATEN M.W.R.
Advocaat bij Ludwig & van Dam ; beëdiging 2000
Koningin Emmaplein 7 , 3016 AA Rotterdam
Tel 010-2415777 , fax 010-2415770
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij GMW advocaten
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
info@gmw.nl
www.gmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGSTRATEN W.G.A. van
Advocaat bij Huigens c.s. ; beëdiging 2002
Postbus 1495 , 6501 BL Nijmegen
Tel 024-3608142 , fax 024-3558746
w.van.hoogstraten@planet.nl
www.lawlink.org
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGSTRATEN- van GRONINGEN M.A. van ; Mw.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HOOGSTRATEN J.H. van , Jan Hein ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Winterswijk
Kandidaat-Notaris


HOOGSTRATEN S. van
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, Plaaatsvervangend Directeur-Generaal
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenbeleid, Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid, Directeur


HOOGSTRATEN M.H. van , geboren jul 1947
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jan 1901 ?
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. [rechtspraak.nl september 2003]
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [september 2003] [september2994]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wat is nu eigenlijk de hoofdfunctie van deze man?


HOOGSTRATEN D.H. , geboren apr 1942
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
K.V.V.Koninklijke luchtmacht mrt 1964
Werkzaam bedrijfsleven jun 1969
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Amsterdam 15 mrt 1983


HOOGVELD J.M.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1981
1 Av.Franklin D.Roosevelt
75008 Paris / Frankrijk


HOOGVELD A.J.M.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1981
1 Avenue Franklin D.Roosevelt , 75008 Parijs, Frankrijk
Tel 0033-149539125 , fax 0033-142891460
[vademecum advocatuur 2001]
alfred.hoogveld@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGVELD A.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Duynstee & Partners ; beëdiging 1993
Postbus 289 , 6200 AG Maastricht
Advocaat bij Brouwers Stikkelbroeck advocaten
Postbus 121 , 6230 AC Meerssen
Tel 043-3640094 , fax 043-3640690
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kalsbeek advocaten
Postbus 3039 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3251115 , fax 043-3100392
a.hoogveld@kalsbeekadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGVLlET G.M.H. , geboren 13-04-1955 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1O aug 1990
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1980
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488752 , fax 070-3477077
gmh.hoogvliet@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153703 , fax 070-5153102
gmh.hoogvliet@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Plaatsvervangend Landsadvocaat
Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn te Den Haag
van 01-01-1995
TEVENS
Docent opleidingen Sociaal Recht
President van het Ned. tafelrond RT14
apr 1997
INFO
Woonplaats Berkel en Rodenrijs
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HOOGWERF J.A.
Advocaat bij Honée & Michielsen ; beëdiging 1992
Postbus 332 , 3140 AH Maassluis
Tel 010-5925000 , fax 010-5925491
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Boom Trooster & Hoogwerf
Schiedamseweg 59 A , 3134 BB Vlaardingen
Tel 010-4600033 , fax 010-4600998
[vademecum advocatuur 2004]


HOOGWOUT H.N.T.
Advocaat bij Rozemond van Ramshorst Smit ; beëdiging 1995
Herengracht 567 , 1417 CD Amsterdam
Postbus 19803 , 1000 GV Amsterdam
Tel 020-6227777 , fax 020-6238380
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOOIJDONK M. van ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
marieke.vanhooijdonk@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOOIJER H. ; Mw.
Advocaat bij De Groot & Partners advocaten en Mediators ; beëdiging 1999
Postbus 14090 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2312713 , fax 030-2342012
grootlaw@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Groot Lamphen Gutter advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


HOOIJMAN S.E.M. ; Mw.
Advocaat bij Abma van Eeuwijk ; beëdiging 1997
Frederiksplein 39 , 1017 XL Amsterdam
Tel 020-6383606 , fax 020-6234549
mailbox@abma.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Arkesteijn Hooijman & Verkuil advocaten
Mathenesserlaan 357 b , 3023 GC Rotterdam
Tel 010-4770526 , fax 010-4772027
[vademecum advocatuur 2004]


HOOIJSCHUUR A.E. ; Mw.
Advocaat bij Doorenbos & Wytema ; beëdiging 2003
Postbus 9 , 1540 AA Koog a/d Zaan
Tel 075-6283052 , fax 075-6215581
hooijschuur@doorwyte.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOIMEIJER B. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
hooimeijer@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Doorne
hooimeijer@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOOITES L.H.
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1994
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOLWERFF - van den HEUVEL A.J.H.C. ; Mw.
Advocaat bij Bergstraat 22 , 3811 NJ Amersfoort ; beëdiging 1971


HOOMAN D.L.M. ; Mw. Drs.
Engeld 1985 , Rechten 1994
Directie Secretaris , PICA Bibliotheek Automatisering
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


HOON S.M.Q. ; Mw.
Advocaat bij G & G advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 2982 , 1000 CZ Amsterdam
Tel 020-3305958 , fax 020-3305957
sj@gg-advocaten.nl
www.gg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOONDERT R.P. ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Militair Lid rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Militair lid
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HOONING - ABBAS E.O. ; Mw.
Rechten 1982
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


HOOP J.L. de , Jan Leo ; Dhr.
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1987
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5255666
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen
j.l.dehoop@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Groningen


HOOP SCHEFFER J.G. de , Jaap ; Dhr.
CDA-fractie fractievoorzitter
Lid Tweede Kamer
info mei 2000
Secretaris-Generaal NATO


HOOP SCHEFFER J.G. ; Dhr.
Ministerie van Buitenlandse Zaken ondermeer als ambassadeur te Bagdad en Athene en permanente vertegenwoordiger bij de NAVO 1949 - 1989
Lid van de Commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken
INFO
Overleden [Telegraaf 29 mwi 2004]


HOOPE J.M.C. ten ; Mw.
Advocaat bij Stevens Thunnissen Vos ; beëdiging 1997
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-3115000 , fax 070-3520669
info@stv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raad van Toezicht Amsterdam
Tesselschadestraat 4-12 , 1054 ET Amsterdam
Tel 020-5896000 , fax 020-5896001
ten.hoope@aova.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOPE J. ten, geboren jun 1962 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1998
NU
Utrecht parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden bij parket Utrecht jan 99


HOOPEN P.A. ten
Advocaat bij van den Bout & Ten Hoopen ; beëdiging 1975
Westeinde 58 D , 2275 AG Voorburg
Postbus 50 , 2270 AB Voorburg
Tel 070-3870008 , fax 070-3874382
advoboho@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van den Bout & Ten Hoopen advocaten
patenhoopen@advoboho.nl
www.advoboho.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOR J.J.M. ten ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1997
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl


HOOREMAN D.H.J.
Advocaat bij Eldermans & Geerts ; beëdiging 2000
Postbus 23 , 3500 AA Utrecht
Tel 030-2332218 , fax 030-2322722
info@eldermans-geerts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOORENMAN E.M.
Advocaat bij Jan Luijkenstraat 92 N , 1071 CT Amsterdam ; beëdiging 1999
Tel 020-4703703 , fax 020-4703870
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Hoerenman
Leidsegracht 39 , 1017 NB Amsterdam
hoorenman@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOORENS C.K.
Ministerie van Justitie, Strafrechtstoepassing, Penitentiaire Inrichtingen, Huis van Bewaring Arnhem Zuid, Algemeen directeur


HOORN - van HALL I.H. van ; Mw.
Advocaat bij van Delft & Partners advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 555 , 2800 AN Gouda


HOORN I.H. van ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
vhoorn@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOORN E.G.
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators ; beëdiging 1998
Prof. Cobbenhagenlaan 75 , 5037 DB Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-4668866
e.hoorn@devoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626619 , fax 040-2626531
nlhoorn@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOORN Jr J. van , geboren 23 november 1920 , Jaap ; Prof.
Emeritus Hoogleraar Internationaal Belastingrecht
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Drager van de Zilveren Penning van de stad Amsterdam
Gedurende ruim 30 jaar Algemeen Directeur van het International Bureau of Fiscal Documentation IBFD te Amsterdam
Erelid van de Vereniging voor Internationaal Belastingrecht
Overleden 23 januari 2001 [NRC 26 januari 2001]


HOORN C. van ; Mw.
Jurist bij organisatie: FNV Ledenservice Amsterdam en Haarlem
Postbus 9128 , 1006 AC Amsterdam
tel 020 5856459 , fax 020 5856418
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:
Specialismen: arbeid, sociale zekerheid


HOORN J.G.M. van
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 8 jul 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 apr 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 20 feb 1979


HOORN A.F. van , geboren apr 1956 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo of Arnhem 1 okt 1982
Substituut-Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 dec 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 15 nov 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 3 mei 1995
Rechter Rechtbank Zutphen van 20-06-2001
NU Arnhem Parket Officier van Justitie
NU Zutphen Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen opgave gevonden
okt 1997
TEVENS [september 2003]
inleider SSR te Zutphen van 01-01-1991
@OPM
Is hij overgegaan van OM naar RM of is dit weer zo'n vreemde combinatie van OM en RM/


HOORN D.
Notaris te Oosterhesselen , gem. Coevorden , arrondissement Assen
Postbus 1 , 7860 AA Oosterhesselen


HOORNEMAN W.A.J. , Willem ; Dhr.
Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1987
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
w.hoorneman@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 030-2121637 , fax 030-2121157
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Utrecht


HOORT E. van , geboren april 1966
Raio rechtbank Breda 1 april 1997


HOORT C. van den, geboren augustus 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 5 december 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 24 januari 2000


HOOTSMANS Y. ; Mw.
Advocaat bij Schneider & van Dalsum ; beëdiging 2002
Prof. Tulpstraat 25 , 1018 GZ Amsterdam
Tel 020-3302747 , fax 020-3304363
hootsmans@schneider-vandalsum.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOYDONK B.C.M.
Advocaat bij Mrs.Verpaalen & Hooydonk ; beëdiging 1992
Postbus 1088 , 4801 BB Breda


HOOYKAAS M. ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 2 jan 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 13 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage van 21-01-1997
NU Den Haag Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1963
Wanneer hij als advocaat is gestopt, blijkt onduidelijk
TEVENS
Lid Bestuur Rotterdam Leescabinet Rotterdam
Voorzitter Stichting Werkgevers Instituut Sociaal Cultureel Werk Rotterdam
Lid Bestuur Stichting Museum Bisdom van Vliet te Haasdrecht
Lid Bestuur Ida & Ida Stichting
Lid Bestuur Fonds vakantiebesteding
TEVENS [november 2000, november 2001]
Voorzitter Rotterdamsch Leeskabinet te Rotterdam
Voorzitter Stichting Werkgevers Instituut Sociaal-cultureel werk te Rotterdam
Voorzitter Stichting Museum Bisdom van Vliet te Haastrecht
Bestuurslid Ida & Ida Stichting (liefdadigheidsfonds)
Bestuurslid fonds vakantiebesteding
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Rotterdamsch Leeskabinet te Rotterdam
Voorzitter Stichting Werkgevers Instituut Sociaal-cultureel w te Rotterdam
Voorzitter Stichting Museum Bisdom van Vliet te Haastrecht
Bestuurslid Ida & Ida Stichting
Bestuurslid fonds vakantiebesteding
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Rotterdamsch Leeskabinet te Rotterdam
Voorzitter Stichting Werkgevers Instituut Sociaal-cultureel w te Rotterdam
Voorzitter Stichting Museum Bisdom van Vliet te Haastrecht
Bestuurslid Ida & Ida Stichting
Bestuurslid fonds vakantiebesteding
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline


HOOYMANS - van OERLE R.H.M. , geboren feb 1944 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Doorn mei 1968
Arbeidscontractant rechtbank Den Bosch 1 jan 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 30 jan 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 25 jul 1979
Rechter rechtbank Den Bosch 17 mrt 1982
Vice-President rechtbank Den Bosch 28 feb 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 31 okt 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
Coördinerend vice-president Rechtbank Den Bosch van 16-08-1994
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Bosch Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
Echtgenote Directeur Landelijk Bureau Raad voor de Kinderbescherming te Utrecht !
Voorzitter sector familie- en jeugdrecht bij de rechtbank den Bosch
27 jan 1997
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Kunststichting te Vught van 01-06-1998
Lid Stuurgroep ADR/mediation van 01-07-2000
Secretaris St. Lambertuskerk te Vught van 01-01-2001
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Kunststichting te Vught van 01-06-1998
Lid Stuurgroep ADR/mediation van 01-07-2000
Secretaris St. Lambertuskerk te Vught van 01-01-2001
INFO
Familie van KROON, M.C.M. de


HOOYMANS E.J.H.M. , geboren apr 1939 ; Drs.
NLRM 80 87 88/89
Werkzaam bedrijfsleven 1967
Griffier rechtbank Breda 3 okt 1977
Griffier kantongerecht Breda, Tilburg, Zevenbergen en Bergen op Zoom 3 okt 1977


HOOYMAYERS J.A.J.
Advocaat bij Koch & van den Heuvel ; beëdiging 1996
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Beëdiging 1996 en 2001
Tel 076-5226470 , fax 076-5226413
info@koch-heuvel.nl
www.koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOOZEMANS M.A.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2003
Postbus 754 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
michiel.hoozemans@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOP M.G.
Advocaat bij Duijnstee van der Wilk ; beëdiging 1997
Postbus 85850 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3547054 , fax 070-3501024
dvdw@law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 9 , 2501 CA Den Haag
Tel 070-3603 151 , fax 070-3627075
m.hop@vandiepen.com
www.vandiepeacom
[vademecum advocatuur 2004]


HOPMAN P.F.
Advocaat bij Pot Jonker Hoogendoorn ; beëdiging 1997
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Advocaat bij Schut & Grosheide
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
p.hopman@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOPMAN K.U.J. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Oudegracht ; beëdiging 2002
Postbus 3092 , 1801 GB Alkmaar
Tel 072-5122213 , fax 072-5125866
[vademecum advocatuur 2004]


HOPMAN L. ; Mw.
Advocaat bij Marialaan 69 , 1161 XB Zwanenburg ; beëdiging 1988
Tel 020-4975915 , fax 020-4977690
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOPMAN Y.J. , geboren jun 1969 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 apr 1993
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht16 december 1999


HOPMANS J.W.J.
Advocaat bij Bonnier Advokaten ; beëdiging 1992
Mooksebaan 2A , 6562 ZS Groesbeek
Tel 024-3972811 , fax 024-3974739
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hopmans & Associés
Postbus 12 , 6560 AA Groesbeek
advocaten@hopmansassocies.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOPMANS L.J.
Advocaat bij Vereniging FME-CWM ; beëdiging 1988
Postbus 190 , 2700 AD Zoetermeer
lho@fme.nl
Tel 079-3531304 , fax 079-3531248
Iho@fme.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vereniging FME-CWM ; beëdiging 1981 en 1988
lho@fme-cwm.nl
www.fme-cwm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOPMANS A.J.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Rechtshulp Rotterdam-Noord ; beëdiging 1998
Postbus 27561 , 3003 MB Rotterdam
Tel 010-4432115 , fax 010-4668375
[vademecum advocatuur 2001]


HOPMANS J.P.M. , geboren okt 1952 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 nov 1994
Rechter rechtbank Middelburg 1 feb 1996
NU Middelburg Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HOPMANS - WESTERWEEL C. ; Mw.
Rechten 1975
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Dordrecht en Gorinchem


HOPPE L. van ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2003
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153000 , fax 070-5153114
Lvanhoppe@prdf.nl
www.prdt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOPPE R. ; Prof.
Universiteit Twente
Faculteit Bestuurskunde
Postbus 217 , 7500 AE Enschede
Departement Politicologie
Hoogleraar Beleidswetenschap
tel 053 4894684 , fax 053 4894734
r.hoppe@bsk.utwente.nl
Voor 2001 vermeld als
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Hoogleraar bestuurskunde
Privé adres: Dag Hammarskjöldlaan 77 , Castricum , Tel. 0251 650701


HOPPENBROUWERS M.L.A.J. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Orde van advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3600450
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raad van Toezicht Arnhem ; beëdiging 1978 en 1989
Postbus 1349 , 6501 BH Nijmegen
Tel 024-3605236 , fax 024-3607239
m.l.hoppenbrouwers@ordearnhem.nl
www.advocatenorde-arnhem.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Advocaat bij Bureau Orde van advocaten ; beëdiging 1989
Orde van advocaten te Arnhem ; adjunct-secretaris (info sep 2000)


HOPPENBROUWERS A.M. ; Mw.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 2003
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
a.hoppenbrouwers@kneppelhout.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOPPENBROUWERS S.H.F.
Advocaat bij van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 18 , 5400 AA Uden
Tel 0413-339033 , fax 0413-339000
s.hoppenbrouwers@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380624 , fax 040-2380668
shoppenbrouwers@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOPPENBROUWERS M.R.P.
Advocaat bij Herengracht 244 , 1016BT Amsterdam ; beëdiging 1985
Tel 020-6236721 , fax 020-6242249
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Meij advocaten
Herengracht 244 , 1016 T Amsterdam
Tel 020-6236721 , fax 020-6242249
michielhoppenbrouwers@vandermeij-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOPPENBROUWERS T.J.J.M. , geboren mei 1921
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 21 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 21 sep 1982


HOPPENBROUWERS M.P.I.
Notaris te Deurne , arrondissement den Bosch
Kantoor Notariaat Deurne ; Deurne


HOPPENBROUWERS I.V.H. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 01-04-2003
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Henselmans advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 218 , 5750 AE Deurne
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626600 , fax 040-2626400
info@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626492 , fax 040-2626461
nlhappe3@hollandlaw.nl
www.hollandlaw nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HOPPENER M.S. ; Dhr. Drs.
Gerechtsauditeur College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 01-05-2003
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Gerechtsauditeur
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HÖPPENER A.C.M. , geboren sep 1966 ; Mw.
NLRM 91 92 96 97 98 99/00
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mei 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 dec 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 18 jul 1997
Rechter rechtbank Den Haag 24 februari 1998
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Secretaris Astma fonds Regio Delft
Lid kunstkring IJsselland Ziekenhuis
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Lid kunststichting van het IJsselland Ziekenhuis te Capelle aan den IJssel van 01-01-1998
Vertrouwenspersoon PCBO te Delft van 01-01-1999


HOPPERS W.M.J. , geboren okt 1945 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 12 nov 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 21 jul 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 8 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 4 sep 1987
Rechter rechtbank Den Bosch 24 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 29 okt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 29 okt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 8 nov 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Vice-President rechtbank Den Bosch 6 nov 1992
Kabinet stemt in met benoeming tot Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse
Antillen en Aruba ; gaat werken op Curaçao [Staatscourant 5 juni 2001]
Lid Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba van 01-08-2001
Buitengewoon verlof Rechtbank 's-Hertogenbosch van 01-08-2001
NU Den Bosch Rechtbank Buitengewoon verlof
NU Antillen Hof Lid
TEVENS
Lid van de Rotary
Secretaris Rotaryclub Den Bosch -West
27 jan 1997 Den Bosch , 28 jan 1998 Nijmegen
TEVENS [september 2003]
Voorzitter van het bestuur Vereniging van Eigenaars van het appartementencomplex Pettelaar Poort Fase II van 01-06-2000 tot 31-05-2001
INFO
Lid van de Rotary
Secretaris Rotaryclub Den Bosch -West


HOPSTER - ARENDSEN DE WOLFF R.A. ; Mw.
Advocaat bij Jonker c.s. ; beëdiging 1977
De Lairessestraat 73 , 1071 NV Amsterdam
Tel 020-6765195 , fax 020-67699880
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Jonker c.s. ; beëdiging 1973 en 1977
[vademecum advocatuur 2004]


HORA ADEMA H.A. ; Mw.
Advocaat bij van Mens & Wisselink ; beëdiging 1997
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht


HORA ADEMA L. ; Mw.
Advocaat bij van Mens & Wisselink advocaten
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
tel 030 2547947 , fax 030 2522552
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep


HORBACH L.J.C.M. , geboren sep 1956 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 8 okt 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 19 mrt 1990
Rechter rechtbank Haarlem 23 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Kantonrechter Den Haag 1 mei 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 mei 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 12-10-2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris van het Scheidsgerecht voor het Nederlands Ziekenhuiswezen te Utrecht.
TEVENS [juli 2003]
Secretaris Scheidsgerecht voor het Nederlands Ziekenwezen te Utrecht van 01-01-2002
Lid Medezeggenschap basisschool van 01-01-2002


HÖRCHNER R.
Advocaat bij Hertoghs c.s. advocaten/belastingdeskundigen ; beëdiging 1999
Postbus 4729 , 4803 ES Breda
Tel 076-5202256 , fax 076-5202288
hertoghs@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij 't Regtshuis advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 7082 , 4800 GB Breda
Tel 076-5224780 , fax 076-5226110
r.horchner@regtshuis.nl
www.regtshuis.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HORCK I.A.H. ; Mw.
Advocaat bij Rotiers advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 630 , 7550 AP Hengelo
Tel 074-2909199 , fax 074-2916252
i.horck@robersadvocaten.nl
www.robersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HORDIJK T. ; Mw.
Advocaat bij Buise advocaten ; beëdiging 1988
Hillevliet 124 , 3074 KD Rotterdam
Tel 010-4866544 , fax 010-4863115
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HORDIJK W.J. , Jan ; Dhr.
Notaris te Enschede , arrondissement Almelo
Kantoor De Rooij & Derkman, Hordijk ; Enschede
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Enschede


HOREN A.D.R. van
Advocaat bij Singel 51 , 1012 VD Amsterdam ; beëdiging 1991


HORN B.L.A. ; Mw.
Advocaat bij van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 1998
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6796959 , fax 020-6764339
b.horn@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
b.horn@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HORN F.
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


HORNE M.J.P. van ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Arnhem ; beëdiging 2003
Postbus 1015 , 6801 BA Arnhem
Tel 026-3828622 , fax 026-3530883
m.vanhorne@arnhem.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HORNE J.G.M. van ; Mw.
Advocaat bij Postbus 71 , 4600 AB Bergen op Zoom ; beëdiging 1990
Tel 0164-266973 , fax 0164-238045
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Klaver & Moes advocaten
Postbus 386 , 4600 AJ Bergen Op Zoom
Tel 0164-252621 , fax 0164-255010
[vademecum advocatuur 2004]


HORNSTRA J.E.E. ; Mw.
Advocaat bij Hornstra & van den Assum ; beëdiging 1989
Postbus 315 , 3830 AJ Leusden
Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
h-a@hornstra-vdassum.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HORNSTRA L. , Lieuwe , geboren 27 september 1928
INFO
Overleden 20 december 2002 [Telegraaf 24 december 2002]


HORREVORTS C.C. ; Mw.
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 2001
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
horrevorts@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


HORRINGA - van TUSSENBROEK P.J. ; Mw.
Rechten 1952
Adviseur
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


HORSMAN P.O. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Johannink ; beëdiging 2003
Postbus 86 , 7740 AB Coevorden
Tel 0524-523031 , fax 0524-523087
advojohannink@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HORSSEN J.W.F. van
Advocaat bij van Lelyveld van Ophoven & van Horssen ; beëdiging 1989
Postbus 105 , 9350 AC Leek
Tel 0594-515396 , fax 0594-515539
[vademecum advocatuur 2001]
info@advoleek.nl
www.advoleek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HORSSEN - BOK M.I. van , Margrethe ; Mw.
Advocaat & procureur bij Postbus 129 , 9930 AC Delfzijl ; beëdiging 1982
Tel 0596-616600 , fax 0596-618738
[vademecum advocatuur 2001]
miblaw@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club De Eemsmond.


HORST Zie HEYNING - HORST M.I. , geboren jul 1952 ; Mw.


HORST J.H.N.M. van der
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1987
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
jhorst@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
i.van.der.horst@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HORST B. ter ; Mw.
Advocaat bij Schouten & Ter Horst ; beëdiging 1981
Johannes Verhulststraat 39 huis , 1071 MS Amsterdam
Tel 06-22697704 , fax
Advocaat bij van der Schaar advocaten
Herengracht 566 , 1017 CH Amsterdam
Tel 020-6737128 , fax 020-6745198
bertheterhorst@cs.com
[vademecum advocatuur 2004]


HORST B. van der
Advocaat bij Koningsplein advocaten ; beëdiging 1998
Koningsplein 8 , 5721 GJ Asten
Tel 0493-691237 , fax 0493-691239
koningsplein@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
koningsplein@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HORST C.P. van der
Advocaat bij van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1992
Postbus 5010 , 3008 AA Rotterdam


HORST R.A. van der
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 15680 , 1001 ND Amsterdam
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos & Pen
Keizersgracht 332 , 1016 EZ Amsterdam
Tel 020-6275411 , fax 020-6226577
amsterdam@ssrp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Roos & Pen advocaten
info@drpadvocaten.nl
www.drpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HORST G.J. ter
Advocaat bij Kupperman van der Wie advocaten ; beëdiging 1991 en 2002
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
j.ter.horst@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HORST J.C. van der
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1998
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
jaap.vanderhorst@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HORST S.G.A. van der
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2000
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977478 , fax 040-2345601
stvanderhorst@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HORST E.R.J. van der
Advocaat bij van Rossum & van Reekum ; beëdiging 1999
Postbus 642 , 1250 AP Laren
Tel 035-5314354 , fax 035-5314772
vanrossumvanreekum@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij J.H.B. Koekkoekstraat 15 , 1214 AB Hilversum
Tel 035-6022423 , fax 035-6022904
ernst@vanderhorstadvocaat.com
www.vanderhorstadvocaat.com
[vademecum advocatuur 2004]


HORST M.H.J. van den , geboren 02-05-1959 ; Mw.
Advocaat te Den Haag ; kantoor Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760621 , fax 070-3601685
vdhorst@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HORST Y. van der
Advocaat bij Tuin Scholtens & De Hek ; beëdiging 1999
Postbus 413 , 8300 AK Emmeloord
Tel 0527-618333 , fax 0527-618647
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Scholtens advocaten
y.vanderhorst@scholtensadvocaten.nl
www.scholtensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HORST J.J. van der
Advocaat bij van Riet & Associees ; beëdiging 1992
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
vanriet@pi.net


HORST H.E. ter
Advocaat bij Te Biesebeek B.V. Grote Voort 99 c 8041 BD Zwolle ; beëdiging 2003
Tel 038-4223020 , fax 038-4223070
info@tebiesebeek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HORST M.H.
Advocaat bij Santen advocaten ; beëdiging 1996
Weteringschans 90 , 1017 XS Amsterdam
Advocaat bij De Haan advocaten ; beëdiging 1996 en 2002
Postbus 60194 , 1320 AE Almere
Tel 036-5460040 , fax 036-5460041
horst@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HORST B.C.J. van der , geboren 06-02-1962
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HORST M. van der , geboren jul 1951 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Delft 1979-1983
Referendaris Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 feb 1983
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mrt 1985
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mei 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mei 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 17 jun 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 2 mei 1994
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 1 dec 1994
NU Den Haag Hof Advocaat-Generaal
NY Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Commissie van advies voor de zaken
betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, Lid (Openbaar Ministerie)
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HORST A. , geboren feb 1955
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 12 dec 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 28 december 1998
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HORST J.P.M. van der
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 6 jun 1975
NU
Kanton Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen ; kantoor Henry Dunantstraat 22
Op 3 juni 1997 om gezondheidsredenen af doen voeren van het tableau
TEVENS
Geen bijbanen
28 jan 1998 Nijmegen


HORST J. ter, geboren 30 januari 1905
NLRM 71 80
Lid Ambtenarengerecht Arnhem 30 mei 1960
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11 jul 1969
Oud-advocaat te Arnhem
INFO
Overleden 31 juli 2003 [Telegraaf 4 augustus 2003]


HORST N.M. van der , geboren mrt 1951 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 dec 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 28 december 1999
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Vermogensrecht
1995-1996 Raadadviseur
Coordinerend raadadviseur Ministerie van Justitie [rechtspraak.nl september 2003]
TEVENS
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur
Raad van Advies Juridische PAO Erasmus Universiteit
Lid Bestuur Nederlandse Juristen Vereniging
TEVENS [juli 2002]
Coördinerend raadadviseur Ministerie van Justitie
Adviseur Raad van Advies Juridische PAO, Erasmus Universiteit, Rotterdam
Lid Bestuur Nederlandse Juristen Vereniging
TEVENS [september 2003]
Adviseur Raad van Advies Juridische PAO, Erasmus Universite te Rotterdam
Lid Bestuur Nederlandse Juristen Vereniging


HORST J.B. van der , geboren mei 1957
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95
Raio Raad van Beroep Amsterdam


HORST P.A.L. van der
Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Marks Wachters Eindhoven
Postbus 180 , 5600 AD Eindhoven


HORST E.J.H. , Egbed ; Dhr.
Notaris te Hilversum , arrondissement Amsterdam
Postbus 2383 , 1200 CJ Hilversum
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Hilversum


HORST R.B. vd , Rolf ; Dhr.
Notaris te Hendrik-Ido-Ambacht , arrondissement Dordrecht
Postbus 287 , 3340 AG Hendrik Ido Ambacht
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zwijndrecht


HORST - VERMAAS I. ; Mw.
Rechten 1974
Rijksambtenaar , Ministerie van Binnenlandse Zaken
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


HORSTEN W.J.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
pim.horsten@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


HORSTEN - van GEMEREN M. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 1212 , 7801 BE Emmen ; beëdiging 1982
Tel 0591-643535 , fax 0591-641245
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HORSTEN P.G.A.J , geboren nov 1904
NLRM 71
Advocaat en procureur Breda en Bergen op Zoom 1930
Rechter rechtbank Roermond 17 dec 1946
Raadsheer Hof Amsterdam 10 mei 1958
Vice-president Hof Amsterdam 20 dec 1968
INFO
Overleden


HORSTINK A.S.M. , geboren 21-05-1942 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opl- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Rotterdam ; Raio 23 sep 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 23 jan 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 23 jan 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 23 jan 1973
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 23 jan 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 21 dec 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 jan 1975
Rechter rechtbank Rotterdam 19 okt 1976
Raadsheer Hof Den Haag 20 dec 1978
Vice-President Hof Den Haag 10 apr 1992
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege Den Haag
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Plaatsvervangend lid
mei 2000
TEVENS [juni 2003] en [september 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege Den Haag
INFO
Woonplaats Bennebroek
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HORSTINK - Von MEYENFELDT S.J.E. , Liesbeth , geboren 15 aug 1951 ; Mw.
NLRM 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten Rijks Universiteit Utrecht
Doctoraal examen rechten Univ. Utrecht publiek recht 1977
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rotterdam 1 okt 1977
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1984
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1985
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1990
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 23 sep 1991
(In 1991 werd zij gedetacheerd bij de Directie Staats-en Strafrecht van het Ministerie van Justitie en belast met de coördinatie van het drugbeleid.)
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 jul 1994
(in haar portefeuille: voorlichting en coördinatie van het landelijk expertisebureau fraude overheidsgelden
van het OM)
Substituut-Ombudsman (Bureau Nationale Ombudsman Den Haag) 1 mei 2000 (benoemd door de Tweede
Kamer 24 februari 2000)
NU Den Haag Substituut-Ombudsman Bureau Nationale Ombudsman
TEVENS
persofficier
Geen opgave van bijbanen
okt 1997
Getrouwd met HORSTINK , A.S.M. , Vice-President Hof Den Haag, die ook een functie heeft binnen de Hofhouding van Hare Majesteit en wel plaatsvervangend lid van de Raad van Beroep voor het Personeel der Koninklijke Hofhouding.
TEVENS
Stichting Haemofilia , Directie / management , Voorzitter
Sinds 1995 voorzitter van de Commissie Feiten en Tarieven van het OM.
Vanaf 1999 plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie sexuele Intimidatie van het Ministerie van Justitie.
INFO
Opgave juni 2003 van Bureau Nationale Ombudsman:
Zij bekleedde in de periode van 1 mei tot en met 31 december 2000 de volgende nevenfuncties:
Lid van het college van Bestuur van de Katholieke Universiteit te Utrecht (vacatiegeld)
Lid van het Bestuur van de Vereniging voor overheidsmanagement (onbezoldigd)
Gerucht wil dat zij een arrogante opvliegende tante is.
@OPM
En na 31 december 2000 dan ? Heeft zij daarna helemaal geen nevenfuncties meer of worden die verzwegen?
INFO
Wordt per 1 november 2004 lid van de Raad van State in buitengewone dienst [Telegraaf 12 juli 2004]

HORSTMAN
M.J. , geboren apr 1961 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Projectcoördinator Korps Land. Politiedienst./ Raad van Hoofdcom.
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jun 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jul 1996
NU Den Haag Parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997
TEVENS [september 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl


HORSTMAN R.
Advocaat bij Abeln c.s. advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
robinhorstman@abeln.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schaap & Partners
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770300 , fax 010-4364977
horstman@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HORSTMAN A.H. ; Mw.
Advocaat bij A & S advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 709 , 5901 BM Leeuwarden
Tel 058-2169068 , fax 058-2157013
[vademecum advocatuur 2001]
ahorstman@aensadvocaten.nl
www.aensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HORSTMAN M.J. , geboren april 1961 ; Mw.
Projectcoörd. Korps Landelijke Politiedienst. Raad van Hoofdcommissarissen
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1juni 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1juli 1996


HORZINEK J.C. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1994
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
info@nysingh.nl


HOS N.J. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Boven c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 175 , 3830 AD Leusden
Tel 033-4945555 , fax 033-4950280
[vademecum advocatuur 2001]
info@bovencs.nl
www.bovencs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOS M.L. de , geboren mei 1932
NLRM 91
Raio rechtbank Haarlem 1 mrt 1960
Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 4 dec 1967
Verlof i.v.m.werkzaam Lid Openbaar Ministerie Aruba 17 dec 1970
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Leeuwarden 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 17 jan 1975
Advocaat-generaal Hof Arnhem 22 jan 1979
Officier van Justitie Hoofd arrondissementsparket Zwolle 21 dec 1988
Officier van Justitie Hoofd arrondissementsparket Rotterdam 23 apr 1991


HOSEMANN M.R. ; Mw.
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs ; beëdiging 2001
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
manon.hosemann@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOSPERS J.J.R. , geboren jan 1954 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 20 jan 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe
Voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen
Lid Raad van Toezicht op de makelaardij bij de NVM
Lid Bestuur Chr. Woningbouw Vereniging te Hoogeveen
09 mrt 1997
TEVENS [september 2003]
Voorzitter klachtencommissie Ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen
Lid Raad van Toezicht op de Makelaardij van NVM


HOSSELET M.E.P.J. , Mon
Adviseur gemeente Maastricht
Voorzitter Rode Kruis Limburg
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Maastricht (Ledenlijst 2000)


HOSSON A.F.J. de
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Amersfoort,
Hoofd


HOSTE Y.A.E. van ; Mw.
Advocaat bij Randstad Groep Nederland B.V. Afdeling Juridische Zaken ; beëdiging 2001
Postbus 12600 , 1100 AP Amsterdam
Tel 020-5695160 , fax 020-5695596
yolande.van.houte@randstadholding.cam
[vademecum advocatuur 2004]


HOTSMA R.J.
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214391 , fax 050-5214356
r.j.hotsma@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUBEN M.C.J.
Advocaat bij Kantoor Pessers ; beëdiging 1989
Advocaat bij advocatenkantoor Houben & van Dijk
Postbus 885 , 5600 AW Eindhoven
Tel 040-2452555 , fax 040-2431749
[vademecum advocatuur 2001]
mhouben@houbenvandijck.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUBEN P.W.J.
Advocaat bij Houben van den Hof Roeleven ; beëdiging 1981
Ambyerstraat Nourd 112 , 622 EH Maastricht


HOUBEN W.M.C.P. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
One Rockefeller Plaza 23rd floor , New York N.Y .10020, USA
Tel 001-2122182990 , fax 001-2122182999
houben@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240513 , fax 010-2240054
wendy.houben@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOUBEN A.M.T. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam


HOUBEN M.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Hameleers & van den Boomen ; beëdiging 2000
Postbus 659 , 6040 AR Roermond
Tel 0475-315353 , fax 0475-319524
info@hvdb-advocaten.nl
www.hvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUBEN Ph.
Burgemeester Maastricht [Staatscourant 4 juli 2001]


HOUBEN P.J.I.M.
Burgemeester CDA gemeente Maastricht [info SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter Gewest Maastricht en Mergelland [info SAL 2000]


HOUBEN - HEMAN J.S.M. ; Mw. Drs.
Nederlands 1967 , Rechten
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


HOUBEN M.C.P. , geboren apr 1952 ; Mw. (of M.C.Ph.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Zwolle
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 3 mei 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 3 mei 1982
Rechter rechtbank Zwolle 12 dec 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 22 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 24 mei 1985
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1990
Vice-President rechtbank Zwolle 15 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 jun 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid personeelsmandaat Vrije School Meppel
Lid hoofdbestuur Orde VFT
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Begin 1998 stapte zij op als rechter en begonm een eigen mediationpraktijk.
Citaat:"Ik vond de juridische oplossingen die ik als rechter kon bieden steeds minder bevredigend"


HOUBEN M.M.H.P. , geboren apr 1954 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1979
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 feb 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 15 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 aug 1994
Rechter rechtbank Den Haag 18 jul 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 24 januari 2000
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 15-03-2001
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
november 2000: waarom geen nevenfuncties opgegeven op het net?
TEVENS [september 2003]
Lid Raad van Toezicht RMPI


HOUBEN J.A.M.L. , geboren okt 1951 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond van 24-03-1993
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. [rechtspraak.nl september 2003]
NU Roermond Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester Tubbergen/waarnemend burgemeester Gramsbergen
Burgemeester CDA gemeente Gramsbergen [info SAL 2000]
Burgemeester CDA gemeente Tubbergen [info SAL 2000]
Burgemeester Gemeente Raalte te Raalte [rechtspraak.nl september 2003]
TEVENS
Voorzitter Stichting Doelzicht
Voorzitter RIAGG Almelo
Voorzitter Muziekschool Almelo
Voorzitter SC Heracles Almelo
Lid Raad van Toezicht Stichting Lossenhof
apr 1998
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Raad van toezicht Stichting Daelzicht te Heel van 01-02-1994
Vice-voorzitter Stichting geestelijke Gezondheidszorg Midden Overijssel van 01-01-1998
Lid Visitatiecommissie onderzoek bestuurskracht gemeenten Limburg van 01-01-2001
Voorzitter Nederlandse St. Gregoriusvereniging (kerkkoren) van 01-01-2000 tot 01-01-2001
Lid College voor arbeidszaken van 01-01-2000 tot 01-01-2001
Voorzitter Riagg Almelo te Almelo van 01-01-1997 tot 01-01-2001
Voorzitter Muziekschool Almelo te Almelo van 01-01-1997 tot 01-01-2001
Lid Raad van Toezicht Stichting Lossenhof van 01-01-1997 tot 01-01-2001


HOUBEN J.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 3 aug 1963
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 9 dec 1980


HOUBEN R.J.Chr. , geboren apr 1917
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 8 mrt 1946
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 17 apr 1947
Rechter rechtbank Amsterdam 20 feb 1960


HOUBEN J.M.W. , geboren mei 1913
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 15 mrt 1940
Werkzaam Inspecteur Prijsbeheersing Den Bosch 17 dec 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 1 mei 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 30 okt 1942
Advocaat-Fiscaal bijzonder Hof Den Bosch 7 jan 1946 tot 1 mrt 1948
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Bosch 3 feb 1948
Officier van Justitie arrondissement Den Bosch 18 dec 1956
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Roermond 25 mei 1957
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Maastricht 4 jul 1961


HOUBEN A.H.G.M. , geboren sep 1930
NLRM 71 80
Werkzaam advocatenkantoor te Breda mei 1959
Juridisch Medewerker Sociale Verzekeringsraad te Den Haag 1 aug 1959
Werkzaam Algemeen Mijnwerkersfonds te Heerlen 1 okt 195
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 6 feb 1969
Voorzitter Raad van Beroep Roermond 2jan 1974
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 14 jan 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 6 feb 1979


HOUBEN H.M. , geboren okt 1925
NLRM 71 76 80 84 86 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam handelsbank te Breda , II.algemeen procuratiehouder/hoofd juridische afdeling nov 195
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 21 jul 1965
Substituut-griffier rechtbank Breda 28 maan 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 26 mrt 1969
Rechter rechtbank Breda 26 jan 1970
Vice-president rechtbank Breda 5 aug 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 16 sep 1986


HOUBEN K.M.F.J.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Brauw Blackstone Westbroek, de ; Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam


HOUBEN J.L.
Notaris te Roermond , arrondissement Roermond
Kantoor Hecke, van , Houben & Urlings ; Roermond


HOUBEN J.H.W.
Officier van Justitie parket Maastricht 4 juli 1961 - 28 mei 1975
NU Maastricht Parket Officier van Kustitie


HOUBEN F.J.M. , Frank , geboren 1939 ; Dhr.
Vice-Voorzitter Raad van Comm. Essent Zuid N.V.
Lid Raad van Toezicht en Advies Nederland Distributieland.
Mr. F.J.M. Houben was voorheen Lid van het bestuur van de Stichting Nederland Distributieland
Commissaris bij N.V. Elektriciteits-Produktiemij. Zuid-Nederland EPZ en N.V. Provinciale Noordbrabantse Energie-Mij. (PNEM) (voorzitter), Lid van de raad van toezicht van AVR-Chemie B.V., Lid van de Nederlandse Delegatie van de Bijzondere Commissie v/d Ruimtelijke Ordening v/d Benelux en lidvan de Natuurbeschermingsraad.
Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant
[jaarverslag Essent 2001]:
Lid van de Raad van Commissarissen van Essent ; benoemd 3 december 1999
Nevenfuncties:
Lid van de Raad van Toezicht en Advies Vereniging Distributieland
Voorzitter van de Rijn-Schelde-Delta Commissie
Bestuurslid Nationaal Groenfonds
INFO
Telegraaf 31 augustus 2004:
Houben tot kamerheer benoemd.
Koningin Beatrix heeft mr. Frank houben per 1 oktober beneoemd tot kamerheer in Noord-Brabant. Hij volgt daarmee mr.Drs. C. de Quay op, die wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd de totel kamerheer honorair krijgt. Een kamerheer is de steun en toeverlaat voor de Koningin bij bezoeken aan de provincie. Houben is al van kinds af aan een persoonlijke vriend van de Koningin. Houben, geboren in februari 1939, werkte van 1987 tot 2003 als commissaris van de Koningin in Noord-Brabant.


HOUBOLT D.W.F.J.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Houbolt & Windhouwer ; Rotterdam


HOUCK I.A. , geboren jul 1912
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 19 feb 1937
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 24 jan 1938
Waarnemend griffier rechtbank Almelo 27 mrt 1940
Substituut-griffier rechtbank Almelo 24 sep 194
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 28 dec 1945
Rechter rechtbank Almelo 22 aug 1949
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 18 jun 1957
Vice-president rechtbank Almelo 24 sep 1969


HOUDT M.P. van ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rotterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


HOUDT Chr.W. van
Notaris te Barendrecht , arrondissement Rotterdam
Kantoor Groenveld & van Houdt ; Barendrecht


HOUKES J. , Jan ; Dhr.
Letselschade Jurist Bureau Pals BV Houkes c.s. ; beëdiging 1990
Postbus 335 , 7800 AH Emmen
Advocaat bij Houkes c.s. Letselschade advocaten
Postbus 2120 , 7801 CC Emmen
Tel 0591-657700 , fax 0591-659660
houkes.nl@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@houkes.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Emmen


HOUPPERICHS P.A.A. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2000
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Tel 040-2970000 , fax 040-2461375
phoupperichs@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOUSEN J.A.M.L. , geboren oktober 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 24 maart 1993


HOUT H.M. van ; Mw.
Advocaat bij van der Leek & van Hout ; beëdiging 1990
Postbus 12158 , 1100 AD Amsterdam
Advocaat bij Wytzes de Gooijer van Hout
Amsterdamseweg 176 , 1182 HL Amstelveen
Tel 020-6431013 , fax 020-6456587
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij G-advocaten
Postbus 92 , 2000 AB Haarlem
Tel 023-5534969 , fax 023-5311676
hmvanhout@g-advocaten.nl
www.g-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUT E.T. van den
Advocaat bij Smits Advokaten ; beëdiging 1997
Postbus 15235 , 1001 ME Amsterdam
Advocaat bij Heerkens Thijssen advocaten
Postbus 53146 , 1007 RC Amsterdam
Tel 020-6736211 , fax 020-6736063
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOUT A.A.H.M. van ; Mw.
Advocaat bij Boskamp & Willems ; beëdiging 1997
Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
a.vanhout@boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HOUT H.A. van der
Advocaat bij Voormolen advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 890 , 4600 AW Bergen op Zoom
Tel 0164-212721 , fax 0164-212727
adv@voormolen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.voormolen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUT E.J.G. van ; Mw.
Advocaat bij van As c.s. advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Tel 030-6032922 , fax 030-6000166
evanhout@vanasadvocaten.nl
www.vanasadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUT J. van der
Advocaat bij Arendt & Medemach ; beëdiging 2003
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Tel 020-3055700 , fax 020-3055787
jeroen.vanderhout@arendt-medernach.nl
www.arendt-medernach.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOUT J.H. , geboren mrt 1958 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raio 1 okt 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 feb 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht 30 mei 1988


HOUT P.T. van , geboren apr 1938 (of P.Th.) ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester CDA gemeente Elburg [info SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter Stichting HH Courage Elburg
Voorzitter Goorcommissie Elburg
Voorzitter Stichting Oud Elburg
Voorzitter Mheencorporatie Elburg
Lid Stichting Elburger Vicarieen
Commissaris Gehe Flevo Media Infra BV.Zutphen
Lid Bestuur Vereniging Zuiderzeegemeenten Enkhuizen
Vereniging Kinderzorg Zwolle
Voorzitter Stichting De Reeve Kampen
Voorzitter Stichting De Til Zwolle
Voorzitter Stichting Rorij/Werk Kampen
Voorzitter Stichting Makoonb ? Zwolle
Voorzitter Stichting Dreei Hoogeveen
Secretaris Stichting Sijo Zwolle
Voorzitter vereniging Vrienden van her Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Lid Raad van Toezicht Het Zuiderzeemuseum
Voorzitter bezwarencommissie Personeel Provincie Gelderland Arnhem
Voorzitter bezwarencommissie Waterschap Groot Salland Zwolle
Lid bezwarencommissie Federatie Welstandtoezicht te Utrecht
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Zeer ongeloofwaardig gezien het grote eerdere aantal bijbanen.
INFO
Lid van de Rotary


HOUT J.B. in 't
Notaris te Heeze , gem. Heeze-Leende , arrondissement den Bosch
Kantoor Peters Schweitzer & in 't Hout ; Geldrop, Heeze


HOUT P.A.G.M. van den
Notaris te Nieuwleusen, arrondissement Zwolle
Postbus 77 , 7710 AB Nieuwleusen


HOUT T.T.
Secretaris-generaal Check SAL
TEVENS
Lid Algemeen Bestuur "Nederlands Arbitrage Instituut" [november 1999]


HOUTACKERS R.J.S.
Advocaat bij Dillen advocatenkantoor ; beëdiging 1997
Postbus 343 , 5600 AH Eindhoven
Tel 040-2462225 , fax 040-2454788
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rob Houtackersocaat ; beëdiging 1997
Postbus 91 , 5730 AB Mierlo
Tel 0492-667070 , fax 0492-667879
[vademecum advocatuur 2004]


HOUTAKKERS G.G.A.
Advocaat bij Pfeil, Heuts, Houtakkers & van der Reijden ; beëdiging 1955
Postbus 189 , 6130 AD Sittard


HOUTAKKERS G.Ch.A.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 20 feb 1963
Ontslag 19 nov 1996
NU Ontslag
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Sittard ; kantoor Heuts, Nijsten & Houtakkers ; beëdiging 1963


HOUTAKKERS A.L.W.G. , Andries , geboren sep 1955 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 16 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 01-01-2002
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te Sittard ; kantoor Heuts, Nijsten & Houtakkers ; beëdiging 1984
Postbus 189 , 6130 AD Sittard
Te Maastricht Deken van de Orde van advocaten
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 217 , 6130 AE Sittard
Tel 046-4754638 , fax 046-4752900
houtakkers@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
houtakkers@boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2003]
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [september 2003] [september 2004]
Voorzitter District Westelijke Mijnstreek Rode Kruis van 01-01-1998
Voorzitter CDA-afdeling Sittard-Geleen-Born van 01-11-2001
Lid Raad van Discipline van 01-11-2002
Lid College van afgevaardigden van 01-03-1996
@OPM
September 2003 is op rechtspraak.nl niet vermeld dat hij advocaat is. Bedenkelijk.
September 2004: nog steeds niet vermeld dat hij advocaat is, laat staan bij welk kantoor en waar.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Mijnstreek


HOUTE C.P.M. van ; Dr.
Fiscaal- en notarieel jurist en ondernemingsrechtjurist bij kantoor Spera van Houte [september 2004]


HOUTEN E.J.H. van den ; Mw.
Advocaat bij Meijer advocaten & Belastingadviseur ; beëdiging 2001
Laan van Meerdervoort 100 , 2517 AS Den Haag
Tel 070-3548663 , fax 070-3584750
info@meijer-advocaten.nl
www.meijer-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUTEN L.H. van
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1975
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij van Harmelen Beijneveld Tubbergen van Houten
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
houten@vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUTEN T.O. van ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2001
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153957 , fax 070-5153101
to.vanhouten@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUTEN P.C. van
Advocaat bij van Houten & Partners ; beëdiging 1975
Postbus 1185 , 3300 BD Dordrecht
Tel 078-6395555 , fax 078-0311113
[vademecum advocatuur 2001]
houten@vhpa.nl
www.vhpa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUTEN - van der KALLEN Zie KALLEN , E.A.W. van der E.A.M. van , geboren sep 1943 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 93
Advocaat en procureur Amsterdam 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 14 aug 1981
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch 19 jan 1988


HOUTEN U. van , geboren sep 1959 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 1 apr 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 10 aug 1990
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 7 mrt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 20 jan 1992
Rechter rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
Kantonrechter Heerenveen 1 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 12 maart 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 12 maart 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 12 maart 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 12 maart 1999
Vice-President rechtbank Leeuwarden 12 maart 1999
NU Leeuwarden Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid van de begeleidingscommissie sociaal plan reorganisatie Rechtskundige dienst FNV
Lid Bestuur Gezondheidscentrum Camminghaburen te Leeuwarden
Lid medezeggenschapsraad van de Dr. Algraschool te Leeuwarden
Jeugdleider VV Rood Geel te Leeuwarden
02 apr 1997
TEVENS [september 2003]
Voorzitter college van beroep voor de examens Noordelijke hogeschool Leeuwarden te Leeuwarden van 30-04-1999
Voorzitter Koninklijke schaakclub Philidor 1847 te Leeuwarden van 01-01-2000
Plaatsvervangend voorzitter Kamer van Toezicht voor het notariaat te Leeuwarden van 22-11-1999
Bestuurslid Stichting schaakontwikkeling en -opleiding Noord-Nederland te Groningen van 01-09-2000


HOUTEN L.W. , geboren mrt 1946 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 1 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 20 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Apeldoorn ; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1975
Postbus 10044 , 7301 CA Apeldoorn
info@nysingh.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 10100 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271271 , fax 055-5223111
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
tel 055 5271351 , fax 0555271430
l.w.houten@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2003]
Tel 055-5271351 , fax 055-5271430
lw.houten@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
September 2003 op rechtspraak.nl niet vermeld als advocaat


HOUTEN B.W. , van , geboren sep 1905
NLRM 71
Plaatsvervangend secretaris Voogdijraad Amsterdam 1 nov 1933
Secretaris Voogdijraad Rotterdam 16 mei 1936
Secretaris Voogdijraad Amsterdam 1 jun 1941
Rechter rechtbank Arnhem 28 aug 1948
Vice-president rechtbank Arnhem 18 feb 1959


HOUTEN N.W. van , geboren feb 1935 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 27 feb 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 3 mei 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 18 mrt 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 18 mrt 1983
Kantonrechter Assen 29 jan 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 29 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 9 jan 1998
NU Assen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Wilhelminaziekenhuis Assen
Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Assen in arrondissement Assen
Voorzitter bestuur Stichting Kunstgras Assen
Voorzitter Raad van Toezicht Ned. Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM te
Leeuwarden
Secretaris bestuur Stichting Golf te Assen
Lid klachtencommissie sexuele intimidatie Drents Nassau College Assen
17 mrt 1998
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Bestuur van de Stichting Kunstgras Assen te Assen
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM te Leeuwarden van 01-01-2001
Lid commissie ongewenste omgangsvormen gemeente Assen te Assen
Voorzitter Asser Historische Vereniging te Assen van 01-01-2001
Voorzitter Comité Open Monumentendag te Assen
INFO
Lid van de Rotary


HOUTEN R.H. van , geboren sep 1903
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Amsterdam 10 jan 1930
Griffier kantongerecht Kampen 6 okt 1931
Griffier kantongerecht Beetsterzwaag 20 mei 1937
Griffier kantongerecht Zwolle20 feb 1939
Griffier kantongerecht Amsterdam 30 okt 1941
Kantonrechter Zaandam 12 sep 1947


HOUTEN R.C. van, geboren jan 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit Utrecht, II.medewerker 1e klasse 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10 jan 1975
Rechter rechtbank Arnhem 26 mrt 1976
Raadsheer Hof Arnhem 11 okt 1982
Vice-president Gerechtshof Arnhem vanaf 20-04-1998
NU Arnhem Hof Vice-president
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Welzijn Rheden eo
jul 1996
TEVENS [juni 2002]
Voorzitter Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (van 1 augustus 1998 tot 1
augustus 2000)
TEVENS [juli 2002]
Voorzitter Adviescommissie Bezwaarschriften Mededingingswet Nederlandse Mededingingsautoriteit, Den Haag van 01-08-2000
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter Adviescommissie Bezwaarschriften Mededingingswet
Nederlandse Mededingingsautoriteit te Den Haag vanaf 01-08-2000
NB Data bij opgaven van nevenfuncties op rechtspraak.nl in juni 2002 en juli 2002 kloppen niet.
@OPM
Data bij opgaven van nevenfuncties juni 2002 en juli 2002 kloppen niet.


HOUTEN P.R. van
Stafmedewerker Juridische Zaken van de Nederlandse Orde van advocaten(info mei 1997)


HOUTERMAN R.P.G. , geboren feb 1943 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Maastricht 5 dec 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 18 mrt 1978
Rechter rechtbank Maastricht 6 feb 1979
Kantonrechter Roermond 20 mei 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 20 mei 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 11 jul 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 4 mrt 1988
Kantonrechter Maastricht 20 apr 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 31 mei 1988
Coördinerend vice-president Rechtbank Maastricht van 01-01-2002
NU Maastricht Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Voorzitter College van beroep Hogeschool Limburg te Heerlen
Lid Bestuur Stichting Juridische Bijstand OHRA te Arnhem
Voorzitter Tennisvereniging De Gewannen te Ulestraten
Voorzitter Stichting Opvangvoorzieningen Maastricht Slaaphuis te Maastricht
apr 1998
TEVENS [september 2003]
Voorzitter college van beroep bijzonder onderwijs Hogeschool Zuyd te Heerlen van 01-01-1989
Voorzitter college van beroep voor de Examens Hogeschool Zuyd te Heerlen van 01-01-1989
Lid Kamer van Toezicht notarissen en kandidaat-notarissen te Maastricht van 26-01-1996
Voorzitter Raad van Discipline te 's-Hertogenbosch van 01-07-2003
Bestuurslid Stichting juridische bijstand OHRA te Arnhem van 01-06-1979 tot 22-08-2002
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline te 's-Hertogenbosch van 01-07-2001 tot 30-06-2003
INFO
Lid van de Rotary


HOUTERT M.C. van ; Mw.
Rechten 1982
Juridisch Medewerker
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


HOUTHOFF J.A.C.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1976
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-57 72700
jhouthoff@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Mijnssen advocaten
Postbus 61 , 1243 ZH 'S-Graveland
Tel 035-6246411 , fax 035-6560288
[vademecum advocatuur 2004]


HOUTHOFF J.W.F. , geboren feb 1949 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 13 nov 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 13 nov 1984
Rechter rechtbank Alkmaar 10 mrt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam en Utrecht 11 mei 1989
Rechter rechtbank Zwolle 25 sep 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 15 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Vice-President rechtbank Zwolle 20 jun 1995
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter tuchtgerecht en sanctiecommissie "SKAL"
okt 94
Geen opgave van bijbanen in A'dam
TEVENS [september 2003]
Vice-voorzitter tuchtgerecht + sanctiecommissie SKAL
Lid Participatieraad van de Boeddhistische Omroep Stichting te Hilversum van 01-10-2002
Voorzitter Boeddhistische Unie Nederland te Amsterdam van 14-06-2003


HOUTHOFF H.L.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 jun 1956
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 16 nov 1965


HOUTING J.S.O. den
Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
houting@hrd.nl
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUTING - BRUINSMA A.M. , geboren 4 februari 1916
Overleden 14 februari 2001 [Telegraaf 17 feb 2001]


HOUTKAMP M.J.C.
Hoofd Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]


HOUTKOOPER H.J.
Directeur Bestuurlijk Juridische Zaken LUMC, Leids Universitair Medisch Centrum


HOUTMAN Zie RUTS - HOUTMAN P.K. , geboren jul 1946 ; Mw.


HOUTMAN C.W.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 1999
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810858 , fax 024-3810861
c.houtman@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1989 en 1999
www.hogevandenbrcek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUTMAN P.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1964
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
houtman@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


HOUTMAN J.E.W.
Advocaat bij van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 1990
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6796969 , fax 020-6764339
j.houtman@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
j.houtman@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUTMAN T.J. , geboren mei 1929
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 27 sep 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 12 mei 1986
Kantonrechter Rotterdam 29 sep 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 1 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 14 februari 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 14 februari 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 14 februari 1998
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger Met pensioen
TEVENS
Directeur beleggingsmij de Blauwe Schuit bv te Breda ; bv waarin pensioenverplichtingen zijn
ondergebracht
Bestuurslid Nierstichting Nederland te Bussum
Bestuurslid Juridisch Genootschap te Breda
Bestuurslid Vereniging Concordia te Breda
jan 1997 , aug 1997 geen opgave van bijbanen gevonden register kantongerecht Breda


HOUTMAN A.P.M. , geboren aug 1944 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Medewerker Rijks Universiteit Leiden 1969
Bedrijfsjurist AKZO N.V. te Arnhem 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 13 jan 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 mrt 1981
Rechter rechtbank Arnhem 19 mei 1982
Verlof: Lid Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 28 aug 1984
Raadsheer Hof Arnhem 5 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 apr 1996
Vice-president Gerechtshof Arnhem vanaf 25-06-1997
NU Arnhem Hof Vice-President
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Beroepscommissie Stimuleringsregelingen
Voorzitter-plaatsvervanger commissie Gebiedsaanwijzing van Gelderland
feb 1997
TEVENS [juni/juli 2002]
Voorzitter Beroepscommissie Stimuleringsregelingen
Plaatsvervangend-Voorzitter Commissie Gebiedsaanwijzing voor Gelderland
Plaatsvervangend-Voorzitter (voorheen Lid jurist) Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
TEVENS [februari 2003] en [september 2003]
Voorzitter Beroepscommissie Stimuleringsregelingen
Plaatsvervangend-Voorzitter Commissie Gebiedsaanwijzing voor Gelderland
Plaatsvervangend-Voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg


HOUTMAN - van WIJMEN M.E.J. , geboren aug 1931 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1955
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 24 jul 1976
Kantonrechter Bergen op Zoom 17 jan 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 19 aug 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 1 apr 1995
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter bestuur Sint Amantius te Etten Leur Stichting tot beheer van het eigen
vermogen van de Stichting het Hooghuis te Etten Leur
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom
Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Breda
10 jun 1997
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


HOUTMAN A. , geboren jul 1942 ; Mw. Drs.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam in het onderwijs 1 aug 1971
Wetenschappelijk ambtenaar Rijks Universiteit Groningen 13 mei 1974
Arbeidscontractant Centrale Raad van Beroep 1 apr 1978
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Den Haag 1 aug 1978
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 11 jul 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 29 apr 1985
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 3 dec 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 4 mei 1990
Rechter rechtbank Groningen 1 jul 1992
NU Groningen Rechtbank Rechter
TEVENS
Vrijwilligerswerkzaamheden voor de WA Liefland St.
Inleider bij SSR cursus uitspraken maken voor de secretarissen sectoren bestuursrecht
03 feb 1997
TEVENS [september 2003]
Vrijwilliger (o.m. bestaande uit het oppassen op/verzorgen van mongoloïde kinderen;
stervensbegeleiding e.d.) W.A. Lieflandstichting
inleider SSR voor de cursus Uitspraken maken voor secretari van 01-01-1900 tot 01-01-2003


HOUTMAN S.A. , geboren jul 1942 ; Mw.
NLRM 90
Werkzaam in het onderwijs 1 aug 1971
Wetenschappelijk ambtenaar Rijks Universiteit Groningen 13 mei 1974
Arbeidscontractant Centrale Raad van Beroep 1 apr 1978
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Den Haag 1 aug 1978
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Groningen 11 jul 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 29 apr 1985
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Groningen 3 dec 1985


HOUTMAN R.E.F. , Roeland ; Dhr. Ir.
Vastgoed adviseur
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amsterdam


HOUTSCHILT J.P.P.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-5686489 , fax 020-5686790
[vademecum advocatuur 2001]
jochem.houtschild@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUTSMA Th.J.
Notaris te Workum, gem. Nijefurd, arrondissement Leeuwarden
Postbus 13 , 8710 AA Workum


HOUTSMULLER H. ; Mw.
Advocaat bij Houtsmuller Boitelle ; beëdiging 1980
Postbus 2530 , 1200 CM Hilversum
Tel 035-6230750 , fax 035-6280268
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houtsmuller Boitelle advocaten
advocaten@houtsmullerboitelle.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUTUM W. van , geboren apr 1947 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 7 dec 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 7 dec 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 7 dec 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 21 jun 1993
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen van 01-01-2002
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen ; kantoor Yspeert & van Houtum ; beëdiging 1972
Ubbo Emmiussingel 110 , 9711 BK Groningen
05 feb 1997
Tel 050-3144280 , fax 050-3124985
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor W. van Houtum
Postbus 1689 , 9701 BR Groningen
Tel 050-3180004 , fax 050-3184644
w@vanhoutum.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Rabobank Groningen e.o.
plaatsvervanger advocaat lid Hof van Discipline
@OPM
September/november 2003 op rechtspraak.nl niet vermeld als advocaat.


HOUTUM J. van
Notaris te Zevenaar , arrondissement Arnhem
Postbus 2070 , 6900 CB Zevenaar


HOUTZAGER Ph.R.B.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1999
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
philip.houtzagec@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOUTZAGER M.A.
GAK Nederland B.V.
Manager
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


HOUTZAGERS G.J.H. , Bert-Jan , geboren 05-09-1958 ; Dhr.
Nederlands recht Universiteit van Amsterdam 1984
Advocaat te Den Haag, kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1985
Vanaf 1993 compagnon.
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153793 , fax 070-5153123
gjh.houtzagers@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
LANDSADVOCAAT sinds 1999, opvolger van mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, vanaf 1 april 1999 Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal.
Specialismen
overheidsprivaatrecht
ondernemingsrecht
civiel(proces)recht
cassaties
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend griffier/secretaris van het International Bureau of the Permanent Court of Arbitration
Lid van de Raad voor de kwaliteitdbevordering van de LOI
Lid van de vereniging Handelsrecht
Lid van de Nederlandse Juristen-Vereniging
Publicaties:
Niet naar behoren samengesteld ; in: Financiering en aansprakelijkheid, Zwolle 1994
Toetsing van verdragen ; in: De Landsadvocaat, voor deze, opstellen voor J.L. de Wijkerslooth
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HOUVEN van OORDT H.C.A. van der
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1997
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
Naco.vanderhouven@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1997
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
hvanoordt@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUWELING G.J.
Advocaat bij Houweling & Kars ; beëdiging 1978
Postbus 908 , 2665 ZX Bleiswijk
hk-bleiswijk@hkjaw.nl
Tel 010-5217777 , fax 010-5213622
g.j.houweling@hklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HOUWELING T. ; Mw.
Advocaat bij Stultiens Dunsbergen ; beëdiging 2000
Postbus 125 , 4200 AC Gorinchem
Tel 0183-631800 , fax 0183-660548
[vademecum advocatuur 2001]


HOUWELING E.R. , geboren mei 1960 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 1 sep 1986
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 sep 1992
Rechter rechtbank Den Haag 24 aug 1993
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 2 februari 1999
Rechter Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Redacteur tijdschrift sociaal recht
Redacteur Ambtenarenrecht Samson HD Tjeenk Willink
Lid arbitragecommissie VNG
sept 95
TEVENS [september 2003]
Redacteur Ambtenarenrecht Samson H.D. Tjeenk Willink van 01-01-2001 tot 01-07-2002


HOUWELINGEN - VISSER M.E. van ; Mw.
Advocaat bij Zwartbol advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 106 , 2950 AC Alblasserdam
Tel 078-6992518 , fax 078-6992524
m.houwelingen@advzwartbol.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUWEN L.G.H.J.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3222074
algemeen@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen
Tel 024-3813128 , fax 024-3233419
houwen@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUWEN W.L.M. , geboren februari 1944
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 3 maart 1984


HOUWENINGE - GRAFTDIJK E. van ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1992
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
evelien.vanhouweninge@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
evelien.graftdijk@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOUWER A. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
alice.houwer@loyensloeff.com
www.loyensloefE.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOUWERZIJL M.S. ; Mw.
Rechten 1993
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


HOUWING M.C. ; Mw.
Advocaat bij Houwing & de Jongh advocaten ; beëdiging 1989
Advocaat bij Houwing De Jongh en Koppers
Postbus 19193 , 3001 BD Rotterdam
Tel 010-4049588 , fax 010-4120735
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houwing Keijzerwaard & Spigt advocaten & Bemiddelaars
info@hksadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOUWING R.A. , Roelof ; Dhr.
Belastingadviseur AVM Leeuwarden
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Groningen


HOUWING R. ; Mw.
Notaris te De Bilt , arrondissement Utrecht
Kantoor Alers Houwing Notarissen ; De BiIt


HOUX E.J.
Notaris te Den Bosch , arrondissement den Bosch
Kantoor Huijbregts Notarissen , Den Bosch, Vlijmen, Vught


HOVE J.L. ten ; Mw.
Advocaat bij Boels van Eijndhoven Coenegracht ; beëdiging 1993
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
tenhove@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
tenhove@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HÖVELL TOT WESTERFLIER R.H.A.M. van
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1975
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
rolof.vanhovell@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HÖVELL tot WESTERFLIER D.E.S.M. van ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1997
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
[vademecum advocatuur 2001]


HÖVELL TOT WESTERVLIER F.J.P.M. van
Advocaat bij Postbus 234 , 6640 AE Beuningen ; beëdiging 1985
Tel 024-6773668 , fax 024-6776804
[vademecum advocatuur 2001]


HÖVELL TOT WESTERFLIER Z.O.H.M. van , geboren 1942 ; Baron
Lid Raad van Bestuur Achmea Holding N.V.
Directeur Coöperatie Achmea U.A.
Lid Bestuur Classic FM Foundation
Lid Bestuur StichtingNationaal Muziek Instrumenten Fonds
Lid Bestuur Stichting Prioriteit VHS
Lid Bestuur Stichting Thomasfonds
Lid Bestuur Stichting Prioriteit Antea Participaties
Commissaris Fortis Azië Fonds N.V.
Commissaris Fortis Azië Fonds smallcaps N.V.
Commissaris EBC Asset Management Ltd.
Commissaris Eduard de Graaff & Co. N.V.
Commissaris Foreign & Colonial Eurotrust PLC (GB)
CommissarisMercury Selected Risk (Lux.)
Lid Camera del Conti Gr. Magistry of Sov. Military order of Malta
Voorzitter Stichting Haemophilia.
Baron van Hövell tot WESTERFLIER was voorheen als directeur-generaal verbonden aan de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. Uit hoofde van dezefunctie was hij Lid van de raden van toezicht van de AMRO-huisfondsen. Vervolgens trad hij toe tot de directie van Staal Bankiers N.V., waarhij de functie van Voorzitter bekleedde. Tevens was hij Voorzitter van de directie van Achmea Hypotheekbank N.V. en van Staal Bank Holding N.V. Hij was voorts onder meer Voorzitter van de Lever en Darm Stichting, Bestuurslid van de Vereniging van Bemiddelaars in Onderhandse Leningen, Lid van het algemeen bestuur van het Leids Universiteitsfonds, Lid van het bestuur van de Raad voor Klinische Pastorale Vorming inNederland, penningmeester van het St. Johannes Hospitium, commissaris bij Achmea Hypotheekbank N.V. en Lid van de commissie vanaandeelhouders van N.V. Koninklijke Bijenkorf Beheer KBB.
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Banque Colbert (Luxembourg) S.A.
[Telegraaf 29 mei 2001] Benoemd tot commissaris van VHS Onroerend Goed Maatschappij
[jaarverslag Achmea Groep 2000]:
Lid van de Raad van Bestuur van Achmea Holding N.V.


HÖVELL van WEZEVELD en WESTERFLIER H.L.F.M. van ; Baron
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 okt 1956
Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 30 mei 1962


HÖVELL TOT WESTERFLIER R.H.M.J. van , geboren okt 1950 ; Dhr. Baron
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 20 apr 1993
Rechter rechtbank Maastricht. 1 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 11 apr 1997
Vice-President Rechtbank Maastricht 01-05-2002
NU Check
Maastricht rechter
Sittard kantonrechter-plaatsvervanger 97
TEVENS
Lid commissie cultuurbehoud gemeente Echt
Secretaris Stichting ad Rem Monumentorum
Voorzitter commissie van Beroep DSM Limburg Bv (interne bedrijfsrechtsspraak)
Juridisch adviseur CUYPERS Genootschap
Lid Bestuur Nederlandse Adelsvereniging
Lid comité Stevel Nee
Lid raad van advies Limburgse Kastelenstichting
Lid van het Bestuur/Secretaris Stichting Bonefantemuseum voorlopig in spe
aug 1997
TEVENS [september 2004]
Bestuurslid Nederlandse Adelsvereniging van 01-01-2001
Juridiasch adviseur Cuypers Genootschap van 01-01-2001


HÖVELL tot WESTERFLIER W.I.M.M.G. van , geboren mei 1913 ; Dhr. Baron
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Breda 30 mrt 1943
Substituut-griffier rechtbank Breda 4 mei 1946
Substituut-griffier Hof Den Bosch 5 mrt 1956
Griffier Hof Den Bosch 9 okt 1956


HÖVELL van WESTERVLIER en WEEZEVELD A.M.J. van , geboren apr 1911 ; Baron
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Den Bosch 25 feb 1937
Waarnemend griffier rechtbank Breda 1mrt 1939
Advocaat en procureur Breda 27 jun 1939
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Breda 27 dec 1939 tot dec 1941
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 27 nov 1941
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 nov 1948
Rechter rechtbank Den Bosch 4 jun 1949
Vice-president rechtbank Den Bosch 2 dec 1960


HÖVELL TOT WESTERFLIER M.J.L.M. van ; Baron
Notaris te Wijchen , arrondissement Arnhem
Postbus 324 , 6600 AH Wijchen


HOVEN A.J. van den
Advocaat bij Kamps / Goyaerts / Putters ; beëdiging 1998
Postbus 1164 , 5200 BE Den Bosch
Tel 073-6128577 , fax 073-6125081
vandenhoven.law@kgp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KGP advocaten en Belastingadviseurs
www.kgp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOVEN - KOHL L.J.H. ; Mw.
Advocaat bij Odekerken-Holtkamp ; beëdiging 2000
Tongerseplein 9 Waldeck Bastion , 6214 BH Maastricht
Tel 043-3216880 , fax 043-3252099
[vademecum advocatuur 2001]
odekerken-holtkamp@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOVEN E. , Eerke ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oosterhout
Rel.beheerder BeDr. Rabo


HOVEN P.J. van den ; Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
Faculteit Letteren
Kromme Nieuwegracht 46 , 3512 HJ Utrecht
tel 030 2536105 , fax 030 2536083
Hoogleraar linguïstiek, in het bijzonder de toegepaste tekstlinguïstiek en de Nederlandse taalbeheersing
tel 030 2538193 , fax 030 2536000
paul.j.vandenhoven@let.uu.nl


HOVENIER E.M. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1993
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
esther.hovenier@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121606 , fax 030-2121167
e.hovenier@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOVERS T.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2003
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313277 , fax 020-4313132
thomas.hovers@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOVESTAD G.F.
Advocaat bij Berkel advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 650 , 3900 AR Veenendaal
Advocaat bij Rijssenbeek advocaten
Postbus 1219 , 6801 BE Arnhem
Tel 026-4434249 , fax 026-4459054
mailbox@rijssenbeek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Berkel advocaten
Postbus 650 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-527575 , fax 0318-526644
hovestad@berkellaw.nl
www.berkeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HØVIG P.J.A. , Pieter ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Hoevig advocatenkantoor ; beëdiging 1980
Postbus 324 , 3330 AH Zwijndrecht
Tel 078-6125911 , fax 078-6191094
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Høvig & Wessels advocaten
piet@hovig.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zwijndrecht


HOVING H.A. , Henk ; Dhr.
Advocaat en Procureur Dirkzwager Kroeskamp advocaten ; beëdiging 1983
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3605808
hoving@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3813126 , fax 024-3605808
hoving@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Nijmegen


HOVING M.M.
Advocaat bij De Ruijter de Wildt & De Vroom ; beëdiging 1998
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden
Tel 071-5124445 , fax 071-5123609
m.hoving@deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOVING - MOBRON E.N. , geboren sep 1957 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
GAK te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jun 1992
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Coördinator juridisch algemeen bij PVF Nederland BV
TEVENS
Secretaris Stichting Trust PVF Nederland


HOVING K.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 5 jan 1967


HOVING B.K.J.
Notaris te Enschede , arrondissement Almelo
Kantoor Kienhuis Hoving ; Enschede
Postbus 164 , 7500 AD Enschede


HOVINGA A.P.
Advocaat bij Axa Verzekeringen B.V. ; beëdiging 1999
Postbus 680 , 3000 AR Rotterdam
Tel 010-4545234 , fax 010-4545444
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Axa Schade NV
Postbus 30800 , 3503 AP Utrecht
Tel 030-2197893 , fax 030-2198644
[vademecum advocatuur 2004]


HOVINGH W.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 2000
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180-642000 , fax 0180-642001
b@borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
info@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOVINGH G.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 8 aug 1952


HOVIUS T.E.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
taco.hovius@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HOVIUS J.G.M.
Advocaat bij Hovius Wichers Hoeth ; beëdiging 1988
Postbus 1380 , 8001 BJ Zwolle
Tel 038 4216620 , fax 038 4219807
[vademecum advocatuur 2001]
tel 020 5785785 , fax 5785800
[vademecum advocatuur 2003]
Tel 038-4216626 , fax 038-4219807
[vademecum advocatuur 2004]


HÖWELER H.A. , geboren dec 1935
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Advocaat en procureur Amsterdam 1 feb 1961
Proeftijd ex art.3 Opleiding- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Amsterdam ; Raio 1 mrt
1964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 1 jul 1964
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 1 sep 1966
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 14 mei 1968
Rechter rechtbank Den Haag 23 dec 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag en Leiden 18 jun 1979
Kantonechter Delft 13 aug 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 okt 1981
Kantonrechter -plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 1 dec 1981
Kantonrechter Delft (part-time) 1 jun 1990


HOYNG W.A ; Prof.
Advocaat te Eindhoven ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1973
Postbus 6120 , 5600 HC Eindhoven
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
wahoyng@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hawrey Simon Arnold & White
Postbus 94361 , 1090 GJ Amsterdam
Tel 026-5924411 , fax 020-4637296
hoynaw@howrey.com
www.owrey.com
[vademecum advocatuur 2004]
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom
Tel 013 4662281 , fax 013 4662323


HOYNG G.
Advocaat bij Lamsma Veldstra & Lobé ; beëdiging 1999
Postbus 23320 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4363455 , fax 010-43036991
info@lamsma-veldstra.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hoyng@lamsma-veldstra.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOYNG P.P. ; Mw.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 2003
Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden
Tel 0255-547819 , fax 0255-511933
p.p.hoyng@tanger.nl
www.tanger.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HOYNG H.L. , geboren okt 1939 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 24 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 16-01-1995
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. [september 2003 rechtspraak.nl]
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht ; kantoor Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 1968
Postbus 301 , 6200 AH Maastricht
Tel 043-3506200 , fax 043-3262244
maastricht@aha.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Deken van Orde van advocaten
aug 1997
Lid van de Overlegcommissie Gedrgasregels van de NOvA
TEVENS [september 2003]
Lid Geschillencommissie Advocatuur
INFO
Lid van de Rotary


HOYTINK S.W.A.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Lasmo Holding B.V.
Nijverheidsweg 50 , 1948 PV Beverwijk
Tel 0251-276700 , fax 0251-215397
seger.hoytink@lasmo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HUBBEN J.H.A.M. , geboren dec 1947 ; Prof. (of J.H.)
NLRM 87 88/89 90 91 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 10 sep 1985
Raadsheer Hof Arnhem 12 aug 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jan 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 01-12-1991
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem en partner ; kantoor Nysingh & de Vries Robbé te Zwolle Arnhem Apeldoorn en
Zutphen ; beëdiging 1992
Postbus 9220, 6800 KA Arnhem
info@nysingh.nl
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
j.h.hubben@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat Nysingh Dijkstra De Graaff
Tel 026-3575710 , fax 026-4424942
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Bijzonder Hoogleraar Gezondheidsrecht (vanwege de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds)
Thomas van Aquinostraat 6, 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049, 6500 KK Nijmegen
Tel 024 3612303 , fax. 024 3616145
Hoogleraar Gezondheidsrecht (vanwege de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds)
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Privaatrecht
Hoogleraar Gezondheidsrecht van 01-01-2002
j.h.hubben@rechten.vu.nl
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie terbeschikkingstelling, voorzitter
Voorzitter begeleidingscommissie geschillencommissie ziekenhuizen
Voorzitter college van arbiters Artsen Onderlinge Den Haag
Voorzitter Commissie van Beroep Stichting Kwaliteitsbewaking Psychotherapie
Voorzitter raad van Toezicht Instituut voor Doven Sint Michielsgestel
Voorzitter Stichting Wetenschappelijk Instituut en Historisch centrum t.b.v.zorg voor verstandelijk
gehandicapten
Vice-Voorzitter vereniging voor gezondheidsrecht
Medewerker redactie Nederlands Juristenblad
Lid commissie kwaliteit Ned. Mediation Instituut
Lid redactieraad tijdschrift voor Mediation
Lid Bestuur Stichting Beruulphis parochie Oosterbeek
Lid van de Rotary
TEVENS [juni/juli 2002]
Voorzitter Raad van Toezicht Instituut voor Doven, St. Michelsgestel van 01-01-1996
Voorzitter Raad van toezicht Mgr. Terwindt Stichtingen, Nijmegen van 01-01-1996
Bestuurslid Verpleeghuis Regina Pacis, Arnhem van 01-01-2001
Voorzitter College van Beroep Psychotherapie van 01-01-1990
Voorzitter College van Arbiters AO Artsen-verzekeringen, Den Haag van 01-01-1991
Voorzitter College van beroep Raad Overgangsregeling Gezondheidszorgpsychologen van 01-01-1998
Voorzitter Begeleidingscommissie Experiment Geschillencommissie Ziekenhuizen van 01-01-1997
Lid Wetenschappelijk Raad Stichting Philadelphia van 01-01-1994
Lid Commissie Kwaliteit Nederlands Mediation Instituut van 01-01-1996
Lid Redactieraad Tijdschrift voor Mediation van 01-01-1996
Adviseur van de regering van de Nederlandse Antillen
Arbiter Commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekering van 01-01-1994
Redacteur Vraagbaak Medisch Specialist van 01-01-2000
Medewerker Nederlands Juristenblad van 01-01-1989
Plaatsvervangend Voorzitter Tuchtcollege Gezondheidszorg Zwolle, Zwolle van 01-01-2001
Kroonlid College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen van 01-01-2000
Kroonlid College Sanering Ziekenhuisvoorziening van 01-01-2000
Voorzitter Commissie van Toezicht Gouverneur Kremersleerstoel, Maastricht van 01-01-2000 tot 31-12-2001
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter College van Beroep
Raad Overgangsregeling Gezondheidszorgpsychologen vanaf 01-01-1998
Voorzitter Begeleidingscommissie Experiment Geschillencommissie Ziekenhuizen vanaf 01-01-1997
Lid Wetenschappelijk Raad Stichting Philadelphia vanaf 01-01-1994
Lid Commissie Kwaliteit Nederlands Mediation Instituut vanaf 01-01-1996
Lid Redactieraad Tijdschrift voor Mediation vanaf 01-01-1996
Arbiter Commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekering vanaf 01-01-1994
Redacteur Vraagbaak Medisch Specialist vanaf 01-01-2000
Medewerker Nederlands Juristenblad vanaf 01-01-1989
Plaats-vervangend Voorzitter Tuchtcollege Gezondheidszorg Zwolle te Zwolle vanaf 01-01-2001
Kroonlid College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen vanaf 01-01-2000
Kroonlid College Sanering Ziekenhuisvoorziening vanaf 01-01-2000
Hoogleraar Gezondsheidsrecht Vrije Universiteit Amsterdam te Amsterdam vanaf 01-01-2002
Voorzitter Raad van Toezicht Instituut voor Doven te St. Michelsgestel vanaf 01-01-1996
Voorzitter Raad van toezicht Mgr. Terwindt Stichtingen te Nijmegen vanaf 01-01-1996
Bestuurslid Verpleeghuis Regina Pacis te Arnhem vanaf 01-01-2001
Voorzitter College van Beroep Psychotherapie vanaf 01-01-1990
Voorzitter College van Arbiters AO Artsen-verzekeringen te Den Haag vanaf 01-01-1991
Voorzitter Commissie van Toezicht Gouveneur Kremersleerstoel te Maastricht vanaf 01-01-2000 tot 31-12-2001


HUBBEN M.C.B. ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Zutphen van 01-01-2001
NU Zutphen Rechtbank Raio
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HUBENS I.G J.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Mr. I.G.J.C.M. Hubens advocatenkantoor ; beëdiging 1995
Rozenlaan 95 , 3051 LN Rotterdam
Tel 010-2180957 , fax 010-2180958
[vademecum advocatuur 2001]
hubenslaw@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUBER A. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief Sloetstraat ; beëdiging 1983
Postbus 364 , 6900 AJ Arnhem
tel 026 4454442 , fax 026 4454529
[vademecum advocatuur 2001]
assia.huber@sloetstraat69.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: pers-en familierecht, seksueel geweld


HUBER E. , geboren sep 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Zutphen en Bennekom 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jul 1967
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 19 jul 1974
Raadsheer Hof Arnhem 14 mrt 1979
Vice-president Hof Arnhem 30 nov 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 feb 1995
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Raad van Beroep van de Ned. Algm Keuringsdienst voor boomkwekerijgewassen te
Wageningen
Voorzitter Raad van Beroep van de Ned. Algm Keuringsdienst voor zaai- en pootgoed van
landbouwgewassen te Wageningen
Voorzitter Raad van Beroep van de Ned. Algm Keuringsdienst voor groente en bloemzaden te
Roelofsarendsveen
Lid-plaatsvervanger Hof van Discipline van de Orde van advocaten te Utrecht
Voorzitter scheidsgerecht ressort Arnhem Notariële Broederschap
jan 1997
TEVENS [juni 2002]
Voorzitter Raad van Beroep Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Tuinbouw
Voorzitter Raad van beroep van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen te Emmeloord
NB juli 2002 helemaal niet meer vermeld op rechtspraak.nl onder Hof Arnhem ; restlos verschwunden.
@OPM juli 2002 helemaal niet meer vermeld op rechtspraak.nl onder Hof Arnhem ; restlos verschwunden.
Misschien met pensioen, maar waarom wordt dat dan niet vermeld.


HUBER H.C.U.J. , geboren jul 1921
NLRM 71
Advocaat en Procureur Enschede 1942
Werkzaam P.O.D.Harderwijk jun 1945
Officier-fiscaal bijzonder Hof Arnhem 1 aug 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem en Zutphen 21 jul 1949
Referendaris Ministerie van Binnenlandse Zaken 1949
Werkzaam waarnemend griffier en rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1958
Lid Hof van Justitie Suriname 1960
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Suriname 24 jun 1968


HUBERS G.J.
Advocaat bij Hubers advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 381 , 3300 AJ Dordrecht
Tel 078-6149160 , fax 078-6317474
hubers-advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hubvda@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUBERT Th.J. , geboren 1936
Commissaris Zwolsche Algemeene N.V.
Commissaris Zwolsche Algemeene Levensverzekering N.V.
Commissaris Zwolsche Aigemeene Schadeverzekering N.V.
Mr. Th.J. Hubert was voorheen werkzaam als algemeen directeur bij ZwolscheAlgemeene N.V. Tevens maakte hij als Voorzitter deel uit van de directie van Holland Beleggingsgroep B.V. en was hij als commissarisverbonden aan Dentex Systeemtransport B.V. en UPM Holding B.V.


HUBERTS N. ; Mw.
Advocaat bij Schuurmans advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 145 , 9300 AC Roden
Tel 050.5015455 , fax 050-5015456
info@schuurmans-advocaten.nl
www.schuurmans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUBERTS M.
Notaris te Coevorden , arrondissement Assen
Kantoor Huberts en Gaikema ; Coevorden


HUBERTS J.J.E.M.
Notaris te Oss , arrondissement den Bosch
Kantoor Mr. J.J.E.M, Huberts ; Oss
Postbus 546 , 5340 AM Oss


HUBERTS L.W.J.C. (1997) ; Prof.
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Sociaal-Culturele Wetenschappen
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel 020 5989898
Afdeling Politicologie en Bestuurskunde
Hoogleraar Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken
Bijzondere leerstoel van de SMVP: politiestudies en Veiligheidsvraagstukken
tel 020 4446837 , fax 020 4446820
lwjc.huberts@scw.vu.nl


HÜBNER P.V. ; Mw.
Advocaat bij Schenkhuizen advocaten ; beëdiging 1995
Laan Copes van Cattenburch 137 , 2585 GA Den Haag
Advocaat bij Hubner & Lenssen
Prinsensteeg 19 , 3111 BM Schiedam
Tel 010-4733925 , fax 010-4739398
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Buise advocaten
Hillevliet 124 , 3074 KD Rotterdam
Tel 010-4866544 , fax 010-4863115
[vademecum advocatuur 2004]


HUBREGTSEN M.M. , geboren sept.1955 ; Mw.
NLRM 87
Raio 1 nov 1982


HUBREGTSEN E. , geboren okt 1933
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 feb 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 17 mrt 1994
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Commissaris van Politie Den Helder tot 01 nov 1998
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie als bedoeld in art 9 van het Sociaal Statuut van de gemeente
Beverwijk B
Voorzitter van de adviescommissie als bedoeld in art 7.13 van de algemene wet bestuursrecht van het
gewest Kop van Noord Holland te Schagen
Voorzitter plaatselijke commissie Koninklijke Nederlandse Reddingsmij te Den Helder
Secretaris Openbare Bibliotheek te Den Helder
Secretaris Stichting Vrienden van het Reddingsmuseum Dorus Rijken te Den Helder


HUBSEN J.H.A.M. , geboren dec 1947 ; Prof.
NLRM 96
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jan 1991


HUDDLESTON SLATER E.P.
Notaris te Huizen , arrondissement Amsterdam
Kantoor Moulijn Bosse Huddleston Slater ; Blaricum, Huizen


HUDIG H.J.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789539 , fax 020-6789589
hudig@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


HUDIG C.A. , Caspar Ate , geboren 28 september 1937 te Amsterdam ; Dhr.
INFO
Overleden 6 april 2004 te Leidshendam [Telegraaf 9 april 2004]


HUDIG J.C. , geboren mrt 1907 ; mej. ; Prof.
NLRM 71
Werkzaam Criminologisch Instituut Rijks Universiteit Utrecht okt 1934
Inspectie Kinderpolitie Rotterdam 1 okt 1938
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 5 aug 1952 - 1 mei 1964
Rechter rechtbank Rotterdam 5 nov 1947
HOOFDFUNCTIE
Buitengewoon hoogleraar Rijks Universiteit Utrecht 24 dec 1957


HUEBER M.C.C. , geboren aug 1955 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 28-08-1991
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie Wetgevingsjurist bij de Directie Wetgeving
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Senior beleidsmedewerkser/ internationaal coördinator jeugdbeleid Ministerie van VWS te Den Haag
Bestuurslid Stichting Salzburg Seminar Nederland te Den Haag van 01-01-1999


HUENGESWAJER A.C.J.
Notaris te Heer , gem. Maastricht, arrondissement Maastricht
Kantoor Huenges Wajer & Joosten ; Heer


HUET M.E. van
Advocaat bij van Huet Waldram ; beëdiging 1978
Joh. Vermeerplein 5 , 1071 DV Amsterdam
Tel 020-6646491 , fax 020-6649093
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HUET E.C.M. van ; Mw.
Advocaat bij Bureau Orde van advocaten ; beëdiging 1997
Parnassusweg 220/kamer E-1.28 , 1076 AV Amsterdam
Tesselschadestraat 4- 12 , 1054 ET Amsterdam
Tel 020-5896000 , fax 020-5896001
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raad van Toezicht Amsterdam ; beëdiging 1981 en 1997
[vademecum advocatuur 2004]


HUETING - NAUTA CARSTEN C.H. ; Mw.
Rechten 1953
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


HUFEN H.J.
Incasso Consult Utrecht
Winthontlaan 200 C-15 , 3526 KV Utrecht
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


HUFFER E.A.M. , geboren dec 1923
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en Procureur Den Haag 1949
Advocaat en Procureur Amsterdam 1953
Rechter rechtbank Haarlem 30 aug 1976
Vice-president rechtbank Haarlem 2 dec 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 jan 1989


HÜFFER H.J.F.M.
Advocaat bij van Nijenrodeweg 475 , 1082 HM Amsterdam ; beëdiging 1943


HUGENHOLTZ - van KALKEN M.I.P. ; Mw.
Advocaat bij van Walsem van Schieveen Bouw ; beëdiging 1991
Postbus 1400 , 3800 AK Amersfoort
Advocaat bij Orde van advocaten Utrecht
Hieronymusplantsoen 12 , 3512 KV Utrecht
Tel 030-2343819 , fax 030-2343425
[vademecum advocatuur 2001]
hugenholtz@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUGENHOLTZ L. ; Mw.
Advocaat bij Rijpkema van der Veen advocaten & Mediators ; beëdiging 2001
Postbus 1586 , 9701 BN Groningen
Tel 050-3185286 , fax 050-3138296
info@rvdv-advocaten.nl
www.rvdv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUGENHOLTZ P.H. , geboren dec 1929
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Plaatsvervanger Lid Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 29 okt 1982
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 9 apr 1984
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 26 okt 1993
Vice-President Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 11 mrt 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 11 mrt 1997
Raadsheer-plaatsvervanger centrale raad van beroep Utrecht 14 jan 1998
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
Centrale Raad van Beroep Vice-President
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Amersfoort
04 mrt 1998
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid [SAL
2000]
Plaatsvervangend Lid van de Commissie Gelijke Behandeling [juli 2001]


HUGENHOLTZ P.B. , Bernt (1990) ; Prof.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 04-12-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1990
Tot september 1998 werkzaam bij Stibbe Simont Monahan Duhot
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder Auteursrecht
TEVENS
Vice-Voorzitter van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht, Amsterdam
Tot september 1998 werkzaam bij Stibbe Simont Monahan Duhot
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


HUGENHOLTZ W.
Was Advocaat te Leiden 1928 - 1968
Was Repetitor in het privaatrecht te Leiden 1928 - 1940
Schreef de eerste druk van het bekende leerboek "Hoofdlijnen van Nederlands procesrecht, later voortgezet door W.H. Heemskerk


HUGES R.L. ; Mw.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1995
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
geelkerken@tref.nl
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs; beëdiging 1995 en 2003
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
roelien.huges@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HUGES - BORGERHOFF MULDER Zie BORGERHOFF MULDER H.R. , geboren mrt 1946 ; Mw.


HUI S.A.J. van 't , geboren jun 1957 ; Mw.
NLRM 90
NU
Rotterdam Raio 1 sep 1980
Rotterdam Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 24 mrt 1988


HUIBERS M.W.
Advocaat bij Bots van Ravenhorst advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 14011 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2322014 , fax 030-2322428
mail@botsvanravenhorst.nl
www.botsvanravenhorst.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUIBERS B. , Bernd ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Arnhem
Assurantie adviseur


HUIDEKOPER P.A. , geboren mei 1947 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 dec 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 4 nov 1982
Rechter rechtbank Arnhem 5 mrt 1985
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 17 jan 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 8 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 17 jun 1991
Vice-President rechtbank Zutphen 29 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 11 sep 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Kantonrechter Zutphen 16 juli 1999
Coördinerend vice-president Rechtbank Arnhem van 01-10-2002
NU Arnhem Rechtbank Coördinerend Vice-President
NU Arnhem Krijgsraad Arrondissement President-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Ortopedagogisch Instituut Otto Gerhard Heldring te Zetten
Voorzitter WL Slotstichting "De Dreef" te Wapenveld
Arbiter Commissie van Beroep van de raad van Accreditatie
Lid Algemeen bestuur Stichting Oud-Leden Groninger Studenten Corps
Patroon Rota Coralina Juridische Faculteit Katholieke Universiteit Nijmegen
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Voorzitter W.L. Slotstichting "De Dreef' te Wapenveld
Voorzitter College van Beroep van de Raad voor Accreditatie te Utrecht
Luitenant Kolonel MJD/Lid mobiele rechtbank
Patroon Rota Carolina, Juridische faculteit Katholieke Universiteit te NJijmegen
Lid Centrale Commissie Werklastmeting
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Justitieel Pedagogisch Centrum De Sprengen te Zutphen van 01-01-2001
Voorzitter College van Beroep van de Raad voor Accreditatie te Utrecht van 01-01-1997
Reserve officier Koninklijke Landmacht Militair Juridische Dienst van 01-11-1975
Patroon rota carolina Juridische faculteit Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen van 01-01-1985
Tekstschrijver Teve Holland "programma Recht van Spreken" van 01-01-2002
Bestuurslid JPC de Sprengen Scholing en Training te Zutphen van 01-06-2002


HUIGE M.P.C.
Advocaat bij Den Hollander advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 50 , 3240 AB Middelharnis


HUIGE J.W.J. ; Dhr. Drs.
Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 01-09-2000
NU Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS [september 2003]
Bestuurder Stichting W2 te 's-Hertogenbosch
TEVENS [december 2003]
Lid wrakingskamer Hof Den Bosch
TEVENS [september 2004]
Bestuurder Stichting W2 te Den Bosch (vanaf welke datum is niet vermeld op rechtspraak.nl)
@OPM
Waar komt hij zo plotseling vandaan? Is hij zomaar Raadsheer geworden? Welke functies had hij eerst?


HUIGEN G.M. , Trudy ; Mw.
Jurist Notariaat/Dir.Bouwk. Adv.
Notaris Mr. R. Heule Kampen
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Lid van SVN-deelnetwerk: IJsselstreek Zwolle Bouw
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Isalania Zwolle.


HUIGEN A.M.F. , geboren jan 1958 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 nov 1983
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1998
Rechter Rechtbank Amsterdam van 22-04-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Van OM naar RM


HUIGENS A.F.J.
Advocaat bij Postbus 1521 , 6501 BM Nijmegen ; beëdiging 1995
Advocaat bij Huigens c.s.
Berg en Dalseweg 71 , 0522 BB Nijmegen
Tel 024-36008142 , fax 924-3694573
huigens.advocatuurfalienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1495 , 6501 BL Nijmegen
Tel 024-3608142 , fax 024-3558746
a.huigens@planet.nl
www.lawlink.org
[vademecum advocatuur 2004]


HUIJ J.A.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 27 mei 1970


HUIJ - GALESTIEN H.L. ; Mw.
Rechten 1973
Juridisch Medewerkster Provinciale Griffie N H
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


HUIJBERS F.G.W.M.
Advocaat bij van Schie advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 1017 , 6501 BA Nijmegen
Tel 024-3238844 , fax 024-3605430
vanschieadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HUIJBERS F.J.C. , geboren mei 1944 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 9 apr 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 23 aug 1988
Rechter rechtbank Roermond 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 27 mrt 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 27 mrt 1997
NU Roermond Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
apr 1998
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HUIJBERS - KOOPMAN P.M. , geboren dec 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 26 sep 1984
Rechter rechtbank Utrecht 1 feb 1990
Raadsheer Hof Den Bosch 1 sep 1995
NU Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS
Lid Bestuur van de oudervereniging van het Gymnasium Campusianum te Gorinchem
Lid-jurist van het Centraal Medisch Tuchtcollege [april 2001]
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M te Amsterdam van 01-06-1998
Bestuurslid Stichting Steunfonds Trein 8.28 H.IJ.S.M. van 21-06-1999
Plaatsvervangend lid-jurist Centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg te Den Haag van 25-02-2000


HUIJBERS - van Der SPEK L.A.C. , geboren augustus 1958 ; Mw. Drs
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-01-1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 29 oktober 1999
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [mei 2000]
Beleidsadviseurlonderzoek Belastingdienst
Docent vergelijkend (belasting)recht aan de Europese Bestuursacademie Universiteiten Brussel en Brugge
TEVENS [september 2003]
Docent vergelijkend recht Europa College te Brugge van 01-01-1996


HUIJBREGTS J.C. ; Mw.
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss ; beëdiging 2000
Wassenaarseweg 20 Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3469646 , fax 070-3560490
maaldrie@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HUIJBREGTS W.P.
Notaris te Den Bosch , arrondissement den Bosch
Kantoor Huijbregts Notarissen ; Den Bosch, Vlijmen, Vught


HUIJG J.R.C.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
huijg@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


HUIJGEN A.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag


HUIJGEN J.A.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
huijgen@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
huijgen@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUIJGEN B.L. ; Mw.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2001
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517535 , fax 020-6267949
barbara.huijgen@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUIJGEN A.E.H. ; Mw.
Advocaat bij Steenhoven Kolle Gilhuis ; beëdiging 1986
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam


HUIJGEN N.W. , geboren jun 1949 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 nov 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 29 jan 1980
Rechter rechtbank Dordrecht 24 aug 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 30 nov 1981
Kantonrechter plaatsvervanger Delft 10 jul 1986
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1987
Vice-President rechtbank Arnhem 11 dec 1991
NU Arnhem Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid dagelijks bestuur Stichting Arbitrage Instituut van de Ned. Antillen en Aruba
Lid hoofdbestuur van de Lions Club Arnhem
Docent SSR werkgroep strafrecht
16 jan 1998 , 16 feb 1998
TEVENS [september 2003]
Lid dagelijks bestuur St. Arbitrage Instituut van de Nederlandse Antillen en Aruba van 01-01-1992
Gastdocent VSO van 01-01-1998
Administrateur Redactiebureau J. Terwindt van 01-01-1995
Executeur testamentair prof. f.j.a. huijgen van 21-11-1998
Gastdocent SSR van 01-01-1993 Dr.
Commissielid Lions Club van 01-01-1993


HUIJGEN J.M. , geboren apr 1937 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam secretaris krijgsraad te velde Den Bosch 22 aug 1961
Secretaris krijgsraad te velde Den Bosch 23 mrt 1962
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Utrecht ; Raio 5 mei
1963
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 6 sep 1963
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 6 sep 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 jan 1968
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Bosch 1 jan 1968
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 16 dec 1968
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 14 sep 1979
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 10 jan 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage van 15-10-1997
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Middelburg parket Officier van Justitie vertrokken
31 okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter klachtencommissie ex artikel 2 van de wet klachtrecht cliënten zorgsector van Ziekenhuis
Walcheren te Vlissingen 01-09-1997
Voorzitter klachtencommissie ex artikel 2 van de wet klachtrecht cliënten zorgsector van Ziekenhuis
Oosterscheldeziekenhuizen te Goes 01-05-2001
Voorzitter van College van Beroep voor de exmans Hogeschool Zeeland te Vlissingen 01-12-2000
TEVENS [september 2003]
Voorzitter klachtencommissie ex artikel 2 van de wet klachtrecht cliënten zorgsector Ziekenhuis Walcheren te Vlissingen van 01-09-1997
Voorzitter klachtencommissie ex artikel 2 van de wet klachtrecht cliënten zorgsector Oosterscheldeziekenhuizen te Goes van 01-05-2001
Voorzitter college van beroep voor de examens Hogeschool Zeeland te Vlissingen van 01-12-2000
@OPM
wellicht zo'n geval van RM en OM tegelijk


HUIJGEN W.G. ; Prof.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Civielrechtelijke Zaken
Hoogleraar Notarieel Recht
w.g.huygen@law.leidenuniv.nl
prive adres: van Hogenhoucklaan 6 , 2596 TD Den Haag , Tel. 070 3243266


HUIJGENS M.C.J.A. , geboren nov 1950 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Onder-Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 9 feb 1988
Plaatsvervangend Voorzitter raad van beroep ambtenarengerecht Groningen 16 aug 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 mrt 1994
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 okt 1996
Rechter rechtbank Den Haag 1 juni 1999
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen10november 1999
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Lid College van Beroep Studiefinanciering Groningen
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Tucht NIVRA/AA te Den Haag
Docent recht avondschool commercieel onderwijs te Groningen
Lid Stichting Zernike College te Groningen
Lid Sponsorcommissie Tennisvereniging De Marsch te Paterswolde
Lid werkgroep exploitatie Huize Lempferdinge te Paterswolde
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Toezicht N/VRA/AA
Voorzitter stichting Fondsenbeheer Zernike College te Groningen
Redactielid Jurisprudentie Vreemdelingenrecht


HUIJGEVOORT B.F.A. van , geboren juli 1966 ; Dhr.
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 1 oktober 1999
NU Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur
TEVENS [september 2003]
Redactiesecretaris Weekblad fiscaal recht van 01-09-1999


HUIJNEN F.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Rechtspleging, Afdeling Organisatie, Informatievoorziening en Huisvesting, Hoofd


HUIJS R.A.J.C.
Advocaat bij Jaegers & Soons ; beëdiging 1993
Postbus 1546 , 6501 BM Nijmegen
Advocaat bij Huys Schyns en Grijmans
Postbus 139 , 5900 AC Venlo
Tel 477-3549168 , fax 077-3513491
advocatenkantoor@huys-en-partners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vlaminckx & Sanders advocaten en notarissen
Postbus 496 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3201920 , fax 077-3543884
r.huijs@vlsa.nl
www.vlaminckxsanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUIJSER T.G.
Lid van de Centrale Ondernemingsraad Achmea Groep [jaarverslag Achmea Groep 2001]


HUIJSMAN M. ; Mw.
Advocaat bij Hoens & Souren advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 7191 , 2701 AD Zoetermeer
Tel 079-3420250 , fax 079-3410519
huijsman@hslaw.nl
www.hslaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUIJSMAN - van DEE J.G. ; Mw.
Rechten 1979
Notaris J.M. Maris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


HUIJSMANS J.J.P.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam


HUIJSMANS E.C. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Audax B.V. ; beëdiging 1996
Postbus 77 , 5126 ZH Gilze
Tel 0161-457248 , fax 0161-451761
e.huijsmans@audax.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gerritse Poelman advocaten
Postbus 902 , 5000 AX Tilburg
Tel 013-5444545 , fax 013-5446090
huijsmans@gpadvocaten.nl
www.gpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUIJSSOON W.J.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Algemene Fiscale Zaken, Afdeling Fiscale en Juridische Zaken , Plaatsvervangend Hoofd


HUIJZEN R.H. , Richenel (Nel) Hendrik , geboren 4 november 1925
INFO
Overleden 20 april 2002 [Telegraaf 23 april 2002]


HUIJZER M.W.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1996
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180-642000 , fax 0180-642001
b@borsboornhamm.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HUIJZER J.H. , geboren jan 1945 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Stafdocent Noord-Hollandse Bestuursacademie te Heemstede
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 3 apr 1987
Rechter rechtbank Haarlem 11 nov 1988
Kantonrechter Haarlem 15 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 28 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 25 sep 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 13 mrt 1997
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 06-02-2001
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Voorzitter Grondkamer Noord-Holland
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Grondkamer Noordwest van 01-01-1998
Voorzitter Commissie Gebiedsaanwijzing Noord-Holland van 01-01-1999


HUIKESHOVEN E. ; Mw.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 2001
Herengracht 425-429 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
huikeshoven@wieringa.nl
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUINEMAN - LINDT E. , Eva ; Mw.
Advocaat & procureur bij Zuidwerflaan 11 , 2594 CW Den Haag ; beëdiging 1959
Tel 070-3852343 , fax 070-3839295
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3852343 , fax 070-3839295
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Wassenaar e.o..
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: pers-en familierecht, psychiatrie.


HUINEN J.F.W. , geboren nov 1950 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 94 95 96 97 98 99/00
Ministerie van Justitie , Directie Kinderbescherming 15 feb 1976
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 16 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1984
Rechter rechtbank Maastricht 11 jan 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Vice-President rechtbank Maastricht 1 aug 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Maastricht 16 nov 1994
NU Maastricht Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Voorzitter plaatselijk bestuur Jeanne d'Arc College te Maastricht
Lid Klachtencommissie Hogeschool Maastricht
26 aug 1997
TEVENS [september 2003]
Lid klachtencommissie Hogeschool Maastricht te Maastricht
Bestuurslid Juridisch Genootschap in het Arrondissement Maastricht te Maastricht van 01-01-2001


HUIS J.D.
Advocaat bij Rischen & Nijhuis ; beëdiging 2003
Postbus 22096 , 3003 DB Rotterdam
Tel 010-4332777 , fax 010-4047959
huis@rischen-nijhuis.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUIS E. van
Advocaat bij van den Hemel & van Huis ; beëdiging 1975
Postbus 523 , 1200 AM Hilversum
Tel 035-6244359 , fax 035-6232806
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beks & Beks advocaten
Postbus 2383 , 1200 Ci Hilversum
Tel 035-6219941 , fax 035-6216058
info@beks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUISHUIZEN J.F.H.
Advocaat bij advocatenkantoor van Mierlo ; beëdiging 1973
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5219055 , fax 073-5216912
info@advmierlo.nl
www.advocatenkantoorvanmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUISJES S.C.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1999
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517806 , fax 020-6267949
sander.huisjes@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kennedy van der Laan
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506863 , fax 020-5506963
sander.huisjes@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUISKAMP - BROUWER T.M. ; Mw.
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
huiskamp@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUISKERS - STOOP E.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Jaeger advocaten-belastingkundigen ; beëdiging 2002
Postbus 15845 , 1001 NH Amsterdam
Tel 020-6760481 , fax 020-6760482
stoop@jaeger-advocaten.nl
www.jaeger-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUISKES Th.A.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam


HUISKES C.R.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1993
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1999
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538625 , fax 026-3538292
c.huiskes@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1993 en 1999
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUISKES A.H. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 2003
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506666 , fax 020-5506777
annerieke.huiskes@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUISKES S. ; Mw.
Advocaat bij Dijks Leijssen & Stellingwerf ; beëdiging 2000
Postbus 76 , 7500 AB Enschede
Tel 053-4335466 , fax 053-4331001
info@dls-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HUISKES H.B.J. , geboren mrt 1945 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat-Procureur Deventer
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 26 nov 1987
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Deventer ; kantoor Schoemaker & van Rhijn ; beëdiging 1973
Postbus 454 , 7400 AL Deventer
Advocaat bij advocaten Fiévez de Groot & Muller ; beëdiging 1973
Postbus 6150 , 7401 HD Deventer
Tel 0570-613327 , fax 0570-616236
fievez@fievezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hhuiskes@fievezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Orde van advocaten te Zwolle (info sep 2000)
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HUISKES J. , geboren okt 1947 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Inspecteur 's Rijksbelasting sep 1972
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 5 aug 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 feb 1989
Rechter rechtbank Zwolle 2 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Rechter rechtbank Leeuwarden 1 sep 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 26 apr 1995
Raadsheer Hof Den Bosch 1 okt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 okt 1996
Raadsheer Hof Leeuwarden 24 januari 2000
Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle van 01-01-2002
NU Leeuwarden Hof Raadsheer
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof Raadsheer 96/97
TEVENS
Voorzitter commissie van advies BB belastingkamer gemeente Leeuwarden
okt 1995
TEVENS [september 2003]
Docent Nederlandse Orde van Belastingadviseurs


HUISMAN M. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Bloemendalsestraat , 3811 EP Amersfoort ; beëdiging 1985
Advocaat bij Huisman & Rawee advocaten
Postbus 2063 , 3800 CB Amersfoort
Tel 033-4727400 , fax 033-4756767
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Huisman & Rawee advocaten
mail@huisman-rawee.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
SSZ Specialisatievereniging Sociaal Zekerheids advocaten
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, sociale zekerheid, pers-en familierecht


HUISMAN M.A.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1995
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
mhuisman@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172655 , fax 010-2172758
m.huisman@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HUISMAN A.C.
Advocaat bij Dijkman & Huisman advocaten ; beëdiging 1994
Bornerbroeksestraat 15 1 , 7601 BE Almelo
Postbus 31 , 7600 AA Almelo
Tel 0546-820493 , fax 0546-822389
arjen.huisman@dijkman-huisman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Daniëls Dijkman & Huisman advocaten
huisman@ddh-advocaten.nl
www.ddh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUISMAN M.J.
Advocaat bij van Dijk, Tilburg advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 4203 , 5004 JE Tilburg


HUISMAN K.M. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Goudse Rijweg ; beëdiging 1990
Postbus 44066 , 3006 HB Rotterdam


HUISMAN R. ; Mw. Drs.
Advocaat bij van Tongeren advocaten
Postbus 53 , 4600 AB Bergen op Zoom
tel 0164 217217 , fax 0164 217210
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: vreemdelingenrecht, arbeid, jeugdrecht, familierecht


HUISMAN A.C.
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk ; beëdiging 2000
Postbus 82 , 8260 AB Kampen
Tel 038-3372020 , fax 038-3372021
ac.huisman@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
ac.huisman@dommerholt.nl
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUISMAN K.T.E. ; Mw.
Advocaat bij Agterberg & van Dijk ; beëdiging 2000
Postbus 1454 , 3500 BL Utrecht
Tel 030-2369898 , fax 030-23 33732
agterberg.van.dijk@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heijltjes advocaten
Postbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
huisman@heijltjes.nl
www.heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUISMAN E.V. ; Mw.
Advocaat bij Daemen-Geraedts advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 48 , 6440 AA Brunssum
Tel 045-5257300 , fax 045-5270900
daemgera@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rensen Breederveld van Oostrum
Postbus 409 , 1800 AK Alkmaar
Tel 072-5155544 , fax 072-5155493
www.rbo-adv nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUISMAN F. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loe ; beëdiging 2003
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
famke.huisman@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HUISMAN F.
Advocaat bij Wladimiroff Waling Schreuders ; beëdiging 1998
Postbus 93102 , 2509 AC Den Haag
Tel 070-4166616 , fax 070-3226940
Fhuisman@wlaws.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042255 , fax 010-4042656
frenk.huisman@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


HUISMAN T.M.
Advocaat bij Trenité clan Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 75255 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789535
huisman@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Warendorf
Postbus 75914 , 1070 AX Amsterdam
Tel 020-7988206 , fax 020-7988201
huisman@warendorf.nl
www.warendorf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUISMAN A.D. ; Mw.
Advocaat bij van Rossenberg advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 30045 , 3001 DA Rotterdam
Tel 010-2053640 , fax 010-2053649
huisman@vrlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUISMAN - van GEMONDEN T. ; Mw.
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 2001
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789249 , fax 020-6789589
huismanvangemonden@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


HUISMAN J.W.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
joost.hulsman@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]


HUISMAN M.L.
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1977
Postbus 130 , 4460 AC Goes
Tel 0113-211640 , fax 0113-232559
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 23-03-77
Quarles & Jurgens
F. den Hollanderlaan 10 a , 4461 HN Goes
Postbus 130 , 4460 AC Goes
tel 0113-211640 , fax 0113-232559
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
qj.goes@balienet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
gj.goes@balienet.nl
www.quarles.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUISMAN M.Th.C. ; Mw.
Advocaat bij NS Vastgoed B.V. ; beëdiging 2000
Postbus 2319 , 3500 GH Utrecht
Tel 030-3004365 , fax 030-3004400
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1987 en 2000
m.t.c.huisman@vastgoed.ns.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUISMAN M.J.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1995 en 1999
mhuisman@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUISMAN M. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief Rotterdam Noordsingel ; beëdiging 1992
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam
Tel 010-4650966 , fax 010-4654039
[vademecum advocatuur 2001]
m.huisman@advokatenkollektiefrotterdam.nl
www.advokatenkollektiefrotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUISMAN D.
Advocaat bij Josef Israelslaan 59 , 2596 AN Den Haag ; beëdiging 1950
Tel 070-3246650 , fax 070-3280206
[vademecum advocatuur 2001]


HUISMAN S.W.T. ; Mw. Drs.
Burgemeester VVD gemeente Kessel [info SAL 2000]
Burgemeester gemeente Hilvaenbeek [Staatscourant 8 augustus 2002]


HUISMAN G.E. , Truus ; Mw.
Directeur Zeeuwse Bibliotheek Middelburg
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Zeeland


HUISMAN - TROOST J.E. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Diensten, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) , Projectmanager executie


HUISMAN P.W.M. , geboren sep 1953 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 aug 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 1 aug 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 15 juni 1998
Raadsheer Hof Leeuwarden 16 december 1998
Coördinerend vice-president Gerechtshof Leeuwarden van 19-12-2001
NU Leeuwarden Hof Coördinerend Vice-president
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HUISMAN C.H.A. , geboren december 1951 ; Mw. Drs.
NLRM 99/00
Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 augustus 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van Tongeren & Huisman ; beëdiging 1988
Postbus 53 , 4600 AB Bergen op Zoom
tongeren@concepts.nl
Is dit [A en [OM tegelijk ?


HUISMAN J.J.O.
Notaris te Brunssum , arrondissement Maastricht
Postbus 350 , 6440 AJ Brunssum


HUISMAN Zie VIDOR - HUISMAN , C. C. ; Mw.
Rechten 1974
Advocaat bij Postbus 2898 , 2601 CW Delft ; beëdiging 1974
Tel 015-2136241 , fax 015-2144100
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Delft


HUISMAN - KREIJN A.J.M. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond van 24-02-2003
Gerechtsauditeur Rechtbank Roermond van 01-04-2003
NU Roermond Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Roermond Rechtbank Gerechtsauditeur
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij advocatenkantoor Wyck ; beëdiging 1976
Postbus 3017 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3254258 , fax 043-32184611
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HUISMAN J.B.A.A. , Jan ; Dhr.
Senior Manager NMB Effecten
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Haarlem


HUITEMA P.W.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2002
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538264 , fax 026-4430943
p.huitema@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUITEMA T. , geboren 26-01-1914 ; Dr.
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HUITH C.A.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 2002
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406440 , fax 010-4364400
chuith@plp.nl
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUITH G.J.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1998
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488821 , fax 070-3471862
gj.huith@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


HUITS T.F.A.


HUITSING H.
Notaris te Loppersum, gem. Midelstum & Lopper, arrondissement Groningen
Postbus 5 , 9990 AA Middelstum


HUIZEN P.H.J.G. van (of Ph.H.J.G.)
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nieuwegein ; kantoor Bos-Veterman, van As & De Vries advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Advocaat bij Koster & Claassen ; beëdiging 1993
Postbus 754 , 3000 AT Rotterdam
Tel 010-4132180 , fax 010-4122125 law@kclaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kosterclaassen.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Privaatrecht
Hoogleraar Handelsverkeersrecht / Economisch privaatrecht
p.vanhuizen@law.uu.nl
Tot 1997 verbonden aan van Mens en Wisselink
Privé adres: Venneweide 7 , 4824 EL Breda , Tel. 076 5413852
Spreekuur: maandag 13.30-14.30 uur
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Nobelstraat 2A , 3512 EN Utrecht , Tel. 030-2537199


HUIZENGA E.R.M. ; Mw.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1996
Postbus 66 , 7140 AB Groenlo


HUIZENGA A.N.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1997
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
schaaprdam@compuserve.com
Tel 010-2770300 , fax 010-4364977
huizenga@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HUIZENGA J.H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 10 mei 1951
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


HUIZER M.W.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1996
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180-642000 , fax 0180-642001
b@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUIZING A.A.H.J.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1993
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
allard.a.hj.huizing@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Greenberg Traurig LLP
Postbus 75306 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3017300 , fax 020-3017350
huizinga@eu.gtlaw.com
www.gtlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HUIZING W.W. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772009 , fax 020-5772707
[vademecum advocatuur 2001]


HUIZING Y. ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Leeuwarden van 01-01-2001
NU Leeuwarden Rechtbank Raio
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HUIZINGA T.P.
Advocaat bij van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 1992
Postbus 126 , 75D0 AC Enschede
huizinga@advocatensvh.nl
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2020000 , fax 040-2625400
t.huizinga@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626480 , fax 440-2626531
taco.huizinga@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUIZINGA F.W.
Advocaat bij Huizinga advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 2099 , 2002 CB Haarlem
Tel 023-5255959 , fax 023-5255655
huizinga@huizinga-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HUIZINGA M.A.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460574 , fax 020-5400814
michiel.huizinga@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HUIZINGA H.
NLRM 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 29 mei 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 1 dec 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 8 jun 1978
Kantonrechter Groningen 10 feb 1984
Kantonrechter Zuidbroek 22 sep 1987


HUIZINGA - BOUT J.J. , geboren mei 1935 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1962
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 22 nov 1984
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen
TEVENS [september 2003]
Voogd Roode of Burgerweeshuis te Groningen van 01-01-1980
Bestuurslid Enige met het Roode of Burgerweeshuis samenhangende stichtingen te Groningen van 01-01-1980


HUIZINGA W.D. , geboren okt 1951
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 9 aug 1993
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem ; kantoor Bax & van Herpt ; beëdiging 1977
Advocaat te Arnhem ; kantoor Huizinga advocaten
Postbus 1052 , 6801 BB Arnhem
Tel 025-4452085 , fax 026-4423977
huizinga@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Huizinga Bloemers Vermunt advocaten
info.hbv@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Airborne Trophy (Organisatie ve internationaal schermtoernooi)
19 aug 1997
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Stichting Spiegel historiael te Amsterdam van 01-01-2000
@OPM
September 2003 op rechtspraak.nl wel vermeld als advocaat, maar niet waar en bij welk kantoor.


HUIZINGA H.W. , geboren mei 1912
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Groningen 26 sep 1938
Waarnemend griffier rechtbank Groningen 22 jan 1941
Griffier bijzonder Hof Amsterdam 12 jun 1945 tot 1 okt 1947
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 8 jan 1942
Rechter rechtbank Groningen 10 sep 1947
Opdracht kantonrechter werkzaam Amsterdam 4 jun 1955 - 1 apr 1967
Kantonrechter Hilversum 4 jun 1955
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 29 nov 1978


HUIZINGA G.
Notaris te Damwoude , gem. Dantumadeel, arrondissement Leeuwarden
Postbus 2 , 9104 ZG Damwoude


HUIZINGH M.P.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804760 , fax 053-4804292
m.p.huizingh@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUIZINK J.B. ; Dhr. Prof.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 07-05-2003
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Bedrijfsrechtelijke en Europeesrechtelijke Vakken
Hoogleraar Handelsrecht en Sociaal recht
j.b.huizink@rechten.rug.nl
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Economische Wetenschappen
Postdoctorale opleidingen
Hoogleraar Ondernemingsrecht
TEVENS [september 2003]
Juridisch adviseur (zelfstandig) te Apeldoorn/Amsterdam van 01-01-1989
Bestuurslid Stichting Continuiteit Nutreco te Amstersfoort van 01-01-2002 tot 01-01-2007


HUL - van DER KOLK Zie S.A.J. KOLK , S.A.J. van der S.A.J. van 't, geboren jun 1957 ; Mw.


HUL H.J. van den, geboren jul 1937
NLRM 87 88/89 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 jul 1984
Rechter rechtbank Den Haag 17 jun 1985
Vice-president rechtbank Den Haag 20 sep 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 19 dec 1991


HULKENBERG R.
Advocaat bij Hulkenberg van der Veen ; beëdiging 1974
Advocaat bij Hulkenberg van der Veen advocaten
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
hulkenberg@hulklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boontje Smits & Hulkenberg
Koningslaan 17 , 1075 AA Amsterdam
Tel 020-5727194 , fax 020-5727199
hulkenberg@bosmhu.nl
www.bosmhu.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HULLEMAN C.J.J. ; Drs. ; Mw.
Beroep/functie Directeur Bedrijf/werkgever S.I.O.P. Almere
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


HULLEMAN H.E.M. , geboren jun 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 15 dec 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 16 feb 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 16 feb 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 4 apr 1991
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. [rechtspraak.nl september 2003]
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen van 01-01-2002
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen ; kantoor Trip & De Goede of Trip advocaten ; beëdiging 1974
Advocaat bij Trip advocaten
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 0505997999 , fax 050-5997944
e.hulleman@triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen ; beëdiging 1974
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging van Letsel advocaten LSA
Lid Adviescommissie wetgeving verzekeringsrecht van de NOvA
Lid commissie Collectieve Reclame NOvA arrondissement Groningen
Lid Hof van Discipline te Utrecht
30 jan 1997
TEVENS [september 2003]
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline te Utrecht van 27-11-1996
Lid adviescommissie wetgeving (verzekeringsrecht) NOVA


HULLEMAN J.M. , geboren jan 1925
NLRM 71 80 87 88/89 91 92 93 94
Werkzaam advocatenkantoor Haarlem 1953
Werkzaam bedrijfsleven 1954
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 11 aug 1954
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 7 jul 1956
Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 20 dec 1960
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Bosch 1 okt 1972
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 27 okt 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 mrt 1990


HULLENAAR S.F.W. van 't
Advocaat bij advocatenkantoor van Dam ; beëdiging 2000
Postbus 1057 , 6801 BB Arnhem
Tel 026-3510566 , fax 026-3512193
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Dam advocaten
Postbus 1057 , 6801 BB Arnhem
Tel 026-3516566 , fax 026-3512193
sfwvanthullenaar@vandamadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HULLU H.M. de ; Mw.
Advocaat bij Fort advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
dehullu@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HULLU J. de , geboren mrt 1958 ; Dhr. Prof.
NLRM 91 92 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 30-11-1994
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hoogleraar
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Strafrecht
Hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht
tel 013 4662383 , fax 013 4668102
j.dehullu@kub.nl
TEVENS
Voorzitter College van beroep van de examens van de KUB
Voorzitter Adviescommissie BB-schriften KUB
Lid adviescommissie beroepsopleiding strafrecht Nederlandse Orde van advocaten te Den Haag
Lid examencommissie strafrecht S-Opleiding SSR te Zutphen
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Privé adres: Vivianstraat 96 , 2582 RW Den Haag , Tel. 070 3061652


HULS N.J.H. ; Prof. Dr.
Technische Universiteit Delft
Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Jaffalaan 5 , 2628 BX Delft
tel 015 2787100 , fax 015 2784811
Afdeling Beleid, Techniek en Infrastructuren
Sectie Recht en Techniek
Hoogleraar Recht en Techniek
n.j.h.huls@tbm.tudelft.nl
TEVENS
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Metajuridica
Hoogleraar Rechtssociologie
n.j.huls@law.leidenuniv.nl
Privé adres: Palmgracht 40 hs , 1015 HN Amsterdam , Tel. 020 6245105


HULSBERGEN H.J.
Advocaat bij Teekens advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
hulsbergen@teekens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Teekens Karstens advocaten en Notarissen
hulsbergen@teekenskarstens.nl
www.teekenskarstens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HULSBERGEN HENNING R.M.C. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
rhulsbergen@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HULSBOSCH M.H.P.
Advocaat bij Baud & De Meyere c.s. ; beëdiging 1998
Postbus 73 , 36220 AB Breukelen
Tel 0346-2611473 , fax 0346-264348
[vademecum advocatuur 2001]


HULSEBOSCH J. , geboren mei 1941
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 23 dec 1982
HOOFDFUNCTIE
Notaris te Zoetermeer , arrondissement Den Haag
Kantoor Jacobse Hulsebosch van Loenen , Zoetermeer


HULSEN S.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam


HULSENBEEK A.L. van
Directie svcretaris Solvay Pharma B.V.


HULSENBEK J.A.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies,Landelijke Overleggroep Openbaar Ministerie-Staatstoezicht op de volksgezondheid, Lid (Openbaar Ministerie)


HULSENBEK C.H.R. ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 sep 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 25 apr 1974
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. [rechtspraak.nl september 2003]
NU Amsterdan Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Rechtbank Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Stichting niet meer actief op het gebied van bejaardenzorg, beheert alleen nog het
resterende kapitaal


HULSENBEK J.A. , geboren mrt 1942 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam griffie provincie Overijssel , II.hoofdafdeling economische zaken als administrateur jun
1969
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 20 okt 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 7 jan 1982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 21 aug 1985
Advocaat-generaal ressortsparket Arnhem 12 mei 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 jul 1992
Plaatsvervangend Procureur-generaal ressortsparket Arnhem 1 sep 1994
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 jun 1995
Procureur-Generaal OM Den Haag 1 jan 2000
NU
Zwolle parket Hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Vice-Voorzitter Spoorwegongevallenraad, vacatiegeld
Lid Commissie van Toezicht en Advies van Sire, onbetaald
Voorzitter commissie ruimtelijke kwaliteit Oversticht, onbetaald
Gastdocent SSR, vacatiegeld
Voorzitter Stichting Zwolle Stad aan 't Water, onbetaald
22 sep 1997
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Volgt Fiqc op per 1 januari 2000 (Teletekst oktober 1999)


HULSEWÉ D.H.S. ; Mw.
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 87400 , 1080 JK Amsterdam
Tel 020-3015555 , fax 020-3015678
lawfirm@russell-lawyers.com
[vademecum advocatuur 2001]
info@russelLnl
[vademecum advocatuur 2004]


HULSHOF F.F.H.
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1995
Postbus 272 , 3300 AG Dordrecht
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1995
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
[vademecum advocatuur 2001]


HULSHOF R.H.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 2002
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
boonrade@boonrade.nl
www.boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HULSHOF H. ; Mw.
Advocaat bij Zegers & van Osch ; beëdiging 1998
Postbus 9150 , 5000 HD Tilburg
Tel 013-5366555 , fax 013-5368420
h.hulshof@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hulshof & Holtrop dv advocaten
Postbus 131 , 8300 AC Emmeloord
Tel 0527-610710 , fax 0527-610720
[vademecum advocatuur 2004]


HULSHOF F.H.
Advocaat bij Severijn Hulshof advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 4006 , 3006 AA Rotterdam
Tel 010-2723222 , fax 010-2723220
info@shadv.nl
www.severijnhulshof.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Niet in [vademecum advocatuur 2001]


HULSHOF M.J.H. ; Mw.
Advocaat bij Gemeente Arnhem ; beëdiging 1991 en 2001
Postbus 9029 , 6800 EL Arnhem
Tel 026-3774717 , fax 026-3774830
marieke.hulshof@arnhem.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HULSHOF J.H.B. , geboren 09-09-1930
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HULSHOF J.H. , geboren 1931
Lid Curatorium St. Havenziekenh. en Inst. v. Trop. Ziekten
Vice-Voorzitter Raad van Comm. Apothekers Coöperatie OPG U.A.
Commissaris Conferentiehotel Drienerburght
Commissaris Shell Nederland B.V.
Commissaris Koninklijke Verkade N.V.
Voorzitter Raad van Advies Universiteit Twente
Lid Beoord.cie. Stim.reg. Inn. Markt en Con. Ministerie van Landbouw
Lid Administratiekantoor I.N.G.
Lid Comm. Verpakkingen (t.b.v. Convenant Verp.)
Lid StichtingBeroepsmoraal en Misdaadpreventie.
In het verleden was Mr. J.H. Hulshof Voorzitter van de directie van Unilever Nederland B.V. Verder was hij Lid van het dagelijks bestuurvan ICC Nederland, Lid van het dagelijks bestuur van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO, Lid van het bestuur van deVereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, Lid van het bestuursadviescoilege Responsible Care VNCI, Lid van de raad van toezicht van deUniversiteit Nijenrode, vice-Voorzitter van het bestuur van de Stichting Maatschappij en Onderneming, Lid van het bestuur van de Stichting de Ombudsman en Lid van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing.


HULSHOF - ELEVELD A.H. , geboren jun 1947 , Ina ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger secret./directeur Raad van de Kinderbesch.Assen
Plaatsvervangend Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 17 aug 1992
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 okt 1992
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 23 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 21 oktober 1998
Rechter rechtbank Assen 28 januari 2000
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden van 18-04-1997
NU Assen Rechtbank Rechter
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Assen.


HULSHOF G.J.M.
Notaris te Borne , arrondissement Almelo
Kantoor Kuhimann & Hulshof ; Borne


HULSHOFF J.W. , geboren 03-09-1950
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HULSHOFF J.
Notaris te Winschoten , arrondissement Groningen
Postbus 140 , 9670 AC Winschoten


HULSHUIZEN J.F.H.
Advocaat bij van Mierlo advocaten ; beëdiging 1973
advmierlo@pi.net
Advocaat bij advocatenkantoor van Mierlo
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5219055 , fax 073-5210912
info@advmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HULSKES D.A.E.M. ; Mw.
Advocaat bij van Gastel & Rosens
Postbus 153 , 5500 AD Veldhoven
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators ; beëdiging 1997
Prof. Cobbenhagenlaan 75 , 5037 DB Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-466888666
d.hulskes@devoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HULSMAN A.J.
Advocaat bij Ged. Nieuwesloot 65 , 1811 KP Alkmaar ; beëdiging 1979
Tel 072-5117371 , fax 072-5156993
a.j.hulsman@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenpraktijk Hulsman
Beethovensinge 10 , 1817 HL Alkmaar
Tel 072-5117371 , fax 072-5156993
a.j.hulsman@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HULSMANN H. , geboren 16-05-1917
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HULSMANN J.
Notaris te Smilde , gem. Middenveld, arrondissement Assen
Postbus 48 , 9422 ZG Smilde


HULST Zie OVERES - HULST M.M. , geboren jul 1947 ; Mw.


HULST H.A. van ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1997
Advocaat bij Trenité van Doorne
Postbus 75205 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-0789589
hulst@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
herke.vanhulst@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


HULST J.E. ; Mw.
Advocaat bij van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 1995
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Advocaat bij Kennedy van der Laan
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5500009 , fax 020-550677699
liesbeth.hulst@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188
1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506669 , fax 020-5506769
liesbeth.hulst@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HULST J. van
Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 746554 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
vanhulst@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hulst@hrd.nl
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HULST M.M.J. van ; Mw.
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1999 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HULST G.S. , Gerda ; Mw.
Hoofdadministrateur Ministerie WVC
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Den Haag.


HULST J.J.B.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Den Haag, Hoofd


HULST J. van der , geboren 28 jan 1950 , Jacques ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Meppel
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 1 dec 1993
Rechter rechtbank Zwolle 3 feb 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 12 jan 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
Vice-President rechtbank Zwolle 24 augustus 1998
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
TEVENS
Docent arbeidsrecht Beroepsopleidingen Ned. Orde van advocaten
Lid tuchtrecht/sanctiecommissie SKAL
Voorzitter Klachtencommissie zorgproject Meppel eo
TEVENS [september 2003]
Voorzitter tuchtrecht/sanctiecommissie SKAL
(mede)redacteur Praktijkboek Onroerend Goed (Kluwer)
Voorzitter Kerkenraad Oecumenische Gemeente Oosterboer te Meppel
Voorzitter Raad van Toezicht Zwolle van de Ned. Ver. van Makelaars (NVM) van 01-01-2002
Lid Raad van Toezicht van de Stichting voor Zorg en Dienstverlening De Stouwe te Meppel van 01-01-2002
Plv. voorzitter raad van discipline voor advocaten in het ressort Arnhem te Arnhem van 01-01-2002
Voorzitter klachtencommissie Districts Huisartsenvereniging Zwolle/Flevoland van 01-01-2002
INFO
Lid van de Lions ; club Meppel


HULST J.W. van der , geboren jun 1959 ; Dhr. Dr.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 mei 1995
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent bij de Vakgroep strafrecht en criminologe van de Erasmus Universiteit
TEVENS
Secretaris DASEC
TEVENS [september 2003]
Secretaris DASEC te Rotterdam
@OPM
Wat is DASEC en wie weet dat ?


HUMALDA - BLOK A.C.J. , Ariëtta ; Mw.
Hoofd hoofdafd. Economie en Vastgoed Gemeente Amstelveen Postbus 135
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelnetwerk Hoger OverheidsManagement


HUMMELEN C. ; Mw.
Advocaat bij van Beek & Drosten ; beëdiging 1995
Hengelosestraat 141 , 7521 AA Enschede
Tel 053-4326560 , fax 053-4320339
vanbeek.drosten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@vanbeekendrosten.nl
www.vanbeekendrosten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUMMELEN J.C.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 31 dec 195


HUMMELS E.Th.
Advocaat bij Hummels van der Burg De Jong ; beëdiging 1974
Postbus 85050 , 3508 AB Utrecht
Advocaat bij Postbus 407 , 3700 AK Zeist
Tel 030-6932763 , fax 030-0932794
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HUND D.
Sara Lee/DE nv
INFO
Lid van de fiscale werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export


HUNDSCHEID F.H.I.
Advocaat bij Thuis & Partners ; beëdiging 1992
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Advocaat bij Hundscheid Vlecken & Sterk
Akerstraat 130A , 6417 BR Heerlen
Tel 045-5000987 , fax 045-5742029
info@hvsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hundscheid Vlecken & Sterk advocaten & Procureurs
Vlotstraat 2-4 , 6417 CB Heerlen
Tel 045-5600987 , fax 045-5742029
info@hvsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUNTJENS E.G.M.G.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Heerlen ; beëdiging 2000
Postbus 285 , 6400 AG Heerlen
Tel 045-5719551 , fax 045-5740451
bvrhrln@nrorldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
e.huntjens@zon.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUNTJENS J.C.A.M.
Advocaat bij Gilhuis Verheijden Huntjens advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1522 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2092777 , fax 010-2092778
info@gvh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
huntjens@vh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUNTJENS - THEUNISSEN A.M.C.A. ; Mw.
Advocaat bij Rijksweg 160 , 6325 AH Valkenburg a/d Geul ; beëdiging 1987
Tel 043-6040695 , fax 043-5040696
[vademecum advocatuur 2001]
kittiehuntjens@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUPKES M.A.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1997
Postbus 66 , 7140 AB Groenlo
Advocaat bij advocatenkantoor Kranendonk & Meester
Postbus 22762 , 1100 DG Amsterdam
Tel 020-6963000 , fax 020-6964008
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kranendonk Hupkes & Penning advocaten
Roerstraat 1 , 1078 LH Amsterdam
info@khp-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUPKES J.C. (of J.Ch.) ; Mw.
Advocaat bij Sandberg c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 90636 , 2509 LP Den Haag
Tel 070-4412026 , fax 070-3248389
nlhupke3@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUPKEUS - SIPMA N.M. ; Mw.
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 2001
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
nynke.hupkens-sipma@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUPPERTS A.J.M. , geboren okt 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Waarnemend griffier kantongerecht Eindhoven 24 mei 1956
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Eindhoven 20 dec 1956
Griffier kantongerecht Maastricht 2 dec 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 4 jun 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 20 feb 1963
Rechter rechtbank Roermond 20 apr 1964
Kantonrechter Maastricht 14 dec 1971
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 26 apr 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 1 feb 1988


HUPPERTZ J.J.M.C. , John ; Dhr.
Paulussen c.s. ; beëdiging 1988
Advocaat bij Paulussen advocaten
Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
Tel 043-3216640 , fax 043-3254301
jhuppertz@paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Maastricht


HÜPSCHER T.R.
Advocaat bij Hüpscher en Kwee ; beëdiging 1984
Postbus 1231 , 3000 BE Rotterdam
Tel 010-4140133 , fax 010-4132473
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HURENKAMP A. , Arnout ; Dhr.
Kolkman advocaten ; beëdiging 1995
Advocaat bij Kolkman advocaten voor Ondernemers B.V.
Postbus 888 , 7040 AW Wierden
Tel 0546-588888 , fax 0540-570900
info@kolkman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
a.hurenkamp@kolkman.nl
www.kolkman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Losser


HURK A.M. van den ; Mw.
Advocaat bij Wormhoudt van der Hurk Rol ; beëdiging 1993
Advocaat bij Wormhoudt advocaten
Amstelveenseweg 4 , 1075 XH Amsterdam
Tel 020-6185330 , fax 020-6189085
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wormhoudt Berg advocaten
amvandenhurk@wormhoudtbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HURK A.J.A.D. van den
Advocaat bij Veldhuijzen & Schep ; beëdiging 1997
Postbus 1227 , 3260 AE Oud-Beijerland


HURK H.M.J. van den ; Mw.
Advocaat bij van den Boomen advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
hurkh@boomen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gommen & Partners Pensioen advocaten B.V.
Postbus 265 , 5000 AG Tilburg
Tel 013-5070740 , fax 013-5433949
hennyvandenhurk@gommeradvocaten.nl
www.gommeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HURK C.T. van den , Kees ; Dhr.
Hoofd Commerciële Zaken MBI-Beton
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Vught


HURK J.W. van den, geboren aug 1966
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 okt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 okt 1996
Rechter rechtbank Rotterdam 24 februari 1 998
NU
Rotterdam gerechtsauditeur
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


HURK G.A.J. van den, geboren feb 1951
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam juridisch beleidsmedewerker Ziekenfondsraad Amstelveen 1973
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 aug 1977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 13 jan 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 26 feb 1981
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 6 apr 1982
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 21 nov 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 1 jan 1986
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 29 jun 1988
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 jun 1992
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Vice-President centrale raad van beroep Utrecht20 april 1998


HURK - GROOTKERK S. van den ; Mw.
Rechten 1959
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


HURK C.J. van den ; Mw.
Rechten 1943
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


HURKENS S.I.W. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
shurkens@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HURTAK A.T.E.
Notaris te Hillegom , arrondissement Den Haag
Kantoor Minke & Aalbers ; Hillegom


HUS M.
Advocaat bij IBM Nederland N.V. ; beëdiging 1998
Postbus 9999 , 1006 CE Amsterdam
Tel 020-5135151 , fax 020-6691531
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1989 en 1998
Tel 020-5136022 , fax 020-6691531
hus@nlibm.com
[vademecum advocatuur 2004]


HUSAIN KHAN A. , Athar ; Dhr.
KLM Air Traffic manager
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag


HUSEN T.
Advocaat bij Duurland advocaten ; beëdiging 1999
Ruimtesonde 13 , 3824 MZ Amersfoort
Tel 033-4556244 , fax 033-4556132
duurland.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


HUSKEN B.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 2000
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506876 , fax 020-5506976
bas.husken@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUSKEN B.E.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825113 , fax 020-5825150
bhusken@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUSKEN L.O. , Laurens Onno , geboren 22 april 1950 te Den Haag ; Dhr.
Oprichter en algemeen directeur van The IBUS Company (IBUS Asset Management bv)
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Van 1986 tot en met 1992 commissaris respectievelijk directievoorzitter van bank Kempen en Co. N.V.
INFO
Overleden 23 december 2003 te Lech [NRC 27 december 2003]


HUSSEN A.R.H. van
Advocaat bij Kaiser advocaten & Belastingadviseurs ; beëdiging 2001
Groenewoudsedijk 41 , 3528 BG Utrecht
Tel 030-6697060 , fax 030-6697015
avanhussen@kaisercs.nl
www.kaisercs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUSSEN B.M.A. van ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1996
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 420-5419889 , fax 020-5419999
b.vanhussen@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUSSEN P.P.M. van , Peter ; Dhr.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Veldhoven


HUSSON L.F.A. , geboren okt 1946 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 26 feb 1982
Kantonrechter Arnhem 23 aug 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 16 dec 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 jun 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter Den Haag 1 sep 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag 29 februari 2000 of 01-08-2002
Raadsheer Gerechtshof Den Haag 01-08-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Arbiter bij het Ned. Arbitrage Instituut NAI
Plaatsvervangend Lid in de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Den
Haag
okt 1997
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid
[SAL 2000]
TEVENS [juni 2003] , [juli 2003] en [september 2003]
Lid Commissie Bezwaar en Beroep Raad van Rechtsbijstand te Den Haag 01-07-1998
Plaatsvervangend Voorzitter Raad voor Geschillen Nederlandse Orde van Accountants- en administratieconsulenten te Den Haag 01-10-2001
Voorzitter Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven en Groen S.G.C. te Den Haag 01-04-2000
Voorzitter Centrale Klachtencommissie Raden voor Rechtsbijstand te Den Haag 01-10-1998
Voorzitter Raad van Toezicht van de Vereniging vn incasso-ondernemingen 13-03-2003
Plaatsvervangend Voorzitter Advies Commissie voor Vreemdelingen te Den Haag van 01-08-1998 tot 31-03-2001
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut te Den Haag van 01-06-1998 tot 31-03-2002


HUSTINX P.L.M.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1972
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772130 , fax 020-5772711
phustinx@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772130 , fax 020-5772726
phustinx@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HUSTINX J.P.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1997
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
jphustinx@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285309 , fax 070-3249788
janpieter.hustinx@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


HUSTINX F.P.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 3 jan 1966


HUSTINX P.J. , Peter , geboren apr 1945 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 18 mrt 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 jun 1986
Voorzitter Registratiekamer 12 jun 1991
Voorzitter College Bescherming Persoonsgegevens Check
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Registratiekamer, Voorzitter
TAAK
-Toezien op de werking van persoonsregistraties, zowel binnen de overheid als daarbuiten
-adviseren van de regering inzake wetgeving en beleid op het terrein van de privacy-bescherming in verband met persoonsregistraties
-behandelen van klachten en verzoeken van geregistreerden en andere belanghebbenden
-toetsen van gedragscodes
-diverse taken ingevolge Wet politieregisters (Stb.1990, nr. 414) en andere bijzondere wetgeving
-diverse internationaalrechtelijke taken, verband houdend met het voorgaande.
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS [september 2004]
Voorzitter Raad van Toezicht Interpol, Lyon van 28-01-2002
Voorzitter College Bescherming Persoonsgegevens van 01-09-2001
Lid Gemeenschappelijke Controle Orgaan EURODAC , Brussel van 01-01-2001
Lid Adviesraad Instituut voor Informatierecht , Universiteit van Amsterdam, Amsterdam van 01-11-2000
Lid Gemeenschappelijke Controle Orgaan ex art. 24 van het Europolverdrag , Brussel van 01-01-1998
Lid Werkgroep ex zrt. 29 van Richtlijnen 95/45/EG inzake bescherming persoonsgegevens , Brussel van 01-01-1997
Lid Gemeenschappelijke Controle Autoriteit ex art. 115 van de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen , Brussel van 01-01-1997
Docent Specialisatieopleiding informaticarecht VIRA/Grotius Academie , Nijmegen van 91-01-1997
@OPM
Waarom werd in september 2003 op rechtspraak.nl vermeld: geen nevenbetrekkingen opgegeven.
Kwalijk.
INFO
Hij vertegenwoordigde jarenlang Nederland in de comités van de Raad van Europa, met name ten
aanzien van privacybescherming.
Citaat: "Geen privacybescherming zonder publiciteit" Mr. :" Hij ziet de Wet Openbaarheid van Bestuur
WOB als een belangrijke bondgenoot van de privacywet.


HUSTINX A.J.G.
Woonplaats Dordrecht


HUSTINY J.P. , geboren feb 1915
NLRM 71
Juridisch ambtenaar Parket Procureur Generaal Leeuwarden 5 nov 1940
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 7 mrt 1942
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Bosch 17 dec 1943
Substituut-officier van Justitie rechtbank Breda 23 okt 1946
Advocaat-generaal Hof Arnhem 10 jul 1953
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 25 okt 1954
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Arnhem 10 jan 1958
Procureur-generaal Hof Arnhem 24 aug 1963


HUTTEN D.J. , geboren sep 1963 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Docente bestuursrecht Katholieke Universiteit Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 jul 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 sep 1995
Rechter rechtbank Den Bosch 28 nov 1996
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
16 jun 1997
NU
TEVENS [september 2003]
Lid redactie Tijdschrift voor Ambtenarenrecht van 01-10-2002


HÜTTIG M.I. , Ingrid ; Mw.
Advocaat ambtenarenrecht
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Almelo.


HUURDEMAN A.L.
Advocaat bij Postbus 3331 , 1001 AC Amsterdam ; beëdiging 1996
Advocaat bij Damrak 28-30 IV , 1012 LJ Amsterdam
Tel 020-4275059 , fax 020-4211696
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Huurdeman advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


HUURMAN G.J.F.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 6 dec 1958


HUURMAN - van ASTEN J. van , geboren apr 1949 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 97 98 99/00
Werkzaam gemeente Amsterdam 1971
Docente Rotterdam en Den Haag 1977
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 okt 1980
Rechter rechtbank Maastricht 15 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 22 mrt 1991
Raadsheer Hof Den Bosch 24 feb 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 24 feb 1992
Vice-President Hof Den Bosch 23 februari 2000
Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 24-02-1992
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 24-02-1992
NU Den Bosch Hof Vice-President
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Onbekend waarom niet vermeld in NLRM 95 en 96
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Elisabeth Strouven
aug 1997
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HUURMAN W.
Secretaris gemeente Hellevoetsluis [info SAL 2000]


HUURNE G.M. ter ; Mw.
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 1993
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht


HUURNE F.H.A. ter
Advocaat bij Schoute & Dik ; beëdiging 2003
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
Tel 020-6647046 , fax 020-6798662
terhuurne@schoute-dik.nl
www.schoutedik.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUUSSEN R.A. van , geboren sep 1958 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 feb 1994
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Veenendaal ; kantoor Blom advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 237 , 3900 AE Veenendaal
Tel 0318-559300 , fax 0318-559301
info@blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
rvanhuussen@blomadvocaten.nl
www.blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen
20 feb 1997 , 16 feb 1998
TEVENS [september 2003]
Commissaris naamloze vennootschap IW4 Beheer N.V. Bedrijven Ve van 01-11-1998


HUVER P.M.W.
Advocaat bij Huver advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 505 , 5900 AM Venlo
Tel 077-3545566 , fax 077-3520430
mail@huveradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.huveradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUVER T.M.J. , geboren jul 1941
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 dec 1985
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem , kantoor Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1970
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
HTR@bit.nl
Tel O26-3777175 , fax 026-3777222
jhuver@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUYBEN E.M.
Notaris te Geleen , arrondissement Maastricht
Kantoor Huyben & Wagemans ; Geleen


HUYBERS M.G.S. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Pot
Postbus 3371 , 1001 AD Amsterdam
tel 020 66546150
Advocaat bij advocatenkantoor mr. Pot c.s.
Postbus 3371 ; beëdiging 2002
1001 AD Amsterdam
Tel 020-6656150 , fax 020-6926810
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht


HUYDECOPER Zie BRAUW - HUYDECOPER L.E. , geboren apr 1947 ; Mw.


HUYDECOPER Zie HEYNING - HUYDECOPER C.E. , geboren jun 1950 ; Mw.


HUYDECOPER S.M. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1998
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121553 , fax 030-2121157
s.hydecoper@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HUYDECOPER J.L.R.A. , geboren mei 1945 ; Jhr.
NLRM 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 15 dec 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 aug 1992
Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden april 2001
NU Den Haag Hoge Raad Parket Advocaat-Generaal
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1970
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Tel 070-3285308 , fax 070-3249788
jlrahuydecoper@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Deken Den Haag
Lid Algemene Raad van de Orde van advocaten ; portefeuilles Algemene Zaken en Buitenland
Door Kabinet op voordracht van de Minister van Justitie Korthals benoemd tot Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (info Telegraaf 21 oktober 2000)
TEVENS
Ministerie van Justitie, Adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht, Voorzitter-lid
Algemeen Deken van de Nederlandse Orde van advocaten. Aan deze laatste functie zijn een aantal
nevenfuncties verbonden in rechtspersonen die met de Nederlandse Orde van advocaten verband houden,
zoals bijvoorbeeld de Stichting Rechtsbijstand Asielzoekers, de Stichting Rechtsbijstand Asielzoekers,
de Stichting Leerstoel Advocatuur en de CCBE Europees overlegorgaan Balies
Lid Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht
Bestuurslid (regent) van de Stichting Beyers Kameren te Utrecht. Deze Stichting houdt een rijtje
hofjeswoningen in stand, en besteedt de opbrengsten uit haar vermogen aan huisvestiging van bejaarden
(zowel in de hofjeswoningen als elders)
Bestuurslid van de Vereniging Emmafonds te Den Haag. deze vereniging verzorgt financiële en
materiële ondersteuning aan behoeftige hoogbejaarden in Den Haag en omstreken
Voorzitter van de Commissie Buitenland van de NOvA
Voorzitter van de Nederlandse delegatie van de Conseil des Barreaux de la Communauté Européenne
CCBE
Voorzitter van de Overlegcommissie Gedragsregels van de NOvA
[november 2000]:
niet vermeld op het register nevenfuncties Hof Den Haag !!
Voorzitter en Lid van de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht ; benoemd 13 juni 2001 [Stscrt 18 juli 2001] De huidige Adviescommissie voor Burgerlijk Procesrecht is ingesteld bij besluit van 24
september 1997 (Stcrt 1998, 51). De commissie heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten
-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het burgerlijk procesrecht.
TEVENS [september 2003]
Voorzitter adviescommissie Burgerlijk Procesrecht Ministerie van Justitie te 's-Gravenhage van 03-11-2000
Bestuurslid Stichting Beyers Kameren/Stichting Beyers Kameren Beheer te Utrecht van 03-11-2000
Bestuurslid Vereniging Vrienden van "De Schelp" te Scheveningen van 03-11-2000
Bestuurslid Vereniging Koningin Emma Fonds van 03-11-2000
Redactielid Bijblad bij de Industriele Eigendom van 03-11-2000
Bestuurslid Vereniging voor Industriele Eigendom van 03-11-2000
Redactielid Losbladige uitgave Handboek Huurrecht van 03-11-2000
Bewerker Schuurman en Jordens editie nrs. 73-I en 73-V van 03-11-2000
Directeur/aandeelhouder Houdt het Oud B.V. van 03-11-2000
Lid selectiecommissie Openbaar Ministerie Openbaar Ministerie van 03-11-2000
Incidenteel docent PAO Utrecht, PAO Leiden, PAO EUR, SSR, VHA en berooepsopleiding Octrooigemachtigden te Utrecht, Leiden e.a. van 03-11-2000
Lid Raad van Advies SKIR van 03-11-2000
Bestuurslid Huydecoper Stichting van 03-11-2000
Lid algemeen bestuur Stichting Stipendia Rechten Utrecht te Utrecht van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Tolerance Unlimited van 01-03-2002
Lid Raad van Toezicht Universiteit Utrecht van , fax 030 2537745 van 03-02-2002
@OPM
Sinds wanneer niet meer advocaat?


HUYGENS J.E.


HUYS J.J.J.
Advocaat bij Huys Schyns en Grijmans ; beëdiging 1977
Postbus 139 , 5900 AC Venlo
jhuys@systemen.nl
Tel 077-3549168 , fax 077-3513491
advocatenkantoor@huys-en-partners.nl
[vademecum advocatuur 2001]


HUYS P.J.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2000
Postbus 272 , 3300 AG Dordrecht
Tel 078-6324848 , fax 078-6351341
phuys@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4361 , 3006 Al Rotterdam
Tel 010-2883806 , fax 01.0-2883883
phuys@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HUYSKES I.M.E. , Ivon ; Mw.
Account Manager ABN AMRO Bank BREDA
Regiohoofd zakelijke betaaldiensten ABN AMRO Bank NV
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


HUYSMANS E.C. ; Mw.
Advocaat bij De Haas & De jong ; beëdiging 1996
Postbus 3219 , 5003 DE Tilburg


HUYZER J.N. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801088 , fax 010-8801821
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785972 , fax 020-5785814
juliette.huyzer@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


HYLKEMA A.L. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
hylkema@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin