Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen bij 'Gemeenten' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2005
Gemeenten


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 


   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


AA M.H.C.M. van der
Secretaris gemeente Laarbeek [SAL 2000]


AARDEN L.A.M.
Secretaris gemeente Oosterhout [SAL 2000]


AARTS - ENGBERTS C.J.M. ; Mw.
Gemeente Tilburg , Wethouder (CDA)
[SAL 2005]


AARTS J.J.M.
Advocaat bij van Uden advocaten ; beëdiging 1983
Kapoenstraat 26 , 6211 KW Maastricht
TEVENS Wethouder VVD gemeente Maastricht [SAL 2000]
Gemeente Maastricht , Wethouder (VVD)
[SAL 2005]


AMEROM J.J. van , geboren Rotterdam 15.12.1919 , Jacobus Johannes ; Dhr.
Gehuwd met Johanna, van den Berg.Opleiding: Rechten RUU (1951).Loopbaan: volontair gemeente Soest ; arbeids contractant (1951-1952) ; commies gemeente Laren (1952-1956) ; hoofdcommies A Zwijndrecht (1956) ; referendaris (1958) ; secretaris (1960-1985) ; secretaris gemeente Zederik (1986).Datum info: 05-01-1994.
WiWiN 1994-1996


ASSELBERGS J.J.P.M.
Burgemeester VVD gemeente Schouwen-Duiveland [SAL 2000]
Gemeente Schouwen-Duiveland , Burgemeester (VVD) [SAL 2005]


ATEMA H.A.
Secretaris gemeente Neede [SAL 2000]
[Gemeente Neede , Secretaris
[SAL 2005]


BAAN C. ; Mw. Drs.
Directeur/Jurist Baan Organisatie-adviesbureau
Secretaris gemeente Moerdijk [SAL 2000]
Gemeente Moerdijk , Secretaris
[SAL 2005
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


BAKHUIZEN T. (of Th.)
Secretaris gemeente Deventer [SAL 2000]
Gemeente Deventer , Secretaris
[SAL 2005]


BARTH L.G.I.
Gemeente Ouderkerk , Wethouser/loco-burgemeester (SGP)
[SAL 2005]


BEECK CALKOEN A.W.J. van
Gemeente Hengelo , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


BEEKMAN J.
Secretaris gemeente Bellingwedde [SAL 2000]
Gemeente Bellingwedde , Secretaris
[SAL 2005]


BEELEN A.A. van
Burgemeester CDA gemeente Obdam [SAL 2000]
Gemeente Obdam , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


BEERS H.J.G. ; Drs.
Secretaris gemeente Dalfsen [SAL 2000]
Gemeente Margraten , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


BENNEKOM E. van ; Mw.
Gemeente Muiden , Griffier
[SAL 2005]


BERG P.M. van den
Secretaris gemeente Weststellingwerf [SAL 2000]


BERG W. van den
Gemeente Ferwerderadiel , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]
Gemeente Heemstede , Secretaris
[SAL 2005]


BERG W. van den , geboren dec 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam advocatenkantoor Nijmegen 1 okt 1947
Advocaat en Procureur Tiel 1 jan 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 5 nov 1954
Rechter rechtbank Leeuwarden 5 dec 1962
Rechter Rotterdam 30 aug 1966
Vice-president rechtbank Breda 16 feb 1970
President rechtbank Leeuwarden 6 dec 1973
TEVENS
Secretaris gemeente De Lier [SAL 2000]
Secretaris gemeente Heemstede [SAL 2000]


BERGAMIN H.W.M.
Burgemeester CDA gemeente Bemmel [SAL 2000]


BERKEVELD J.A.W.
Secretaris gemeente Hattem [SAL 2000]


BERTELS J. ; Mw.
Gemeente Ubbergen , Griffier
[SAL 2005]


BIERSTEKER G.A.
Secretaris gemeente Nunspeet [SAL 2000]


BIJL C.
Burgemeester PvdA gemeente Meppel [SAL 2000]
Gemeente Emmen , Burgemeester (PvdA) [SAL 2005]


BIJL D.
Gemeente Wijdemeren , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


BIJL G. van der
Secretaris gemeente Maasbracht [SAL 2000]


BIJL J.G.
Gemeente Eemnes , Burgemeester (D66)
[SAL 2005]


BLANKEN W.
Burgemeester CDA gemeente Ede [SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter Samenwerkingsverband Regio West-Veluwe/Vallei [SAL 2000]
Benoemd tot interim-Voorzitter van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen KAN. Is oud-burgemeester van Lopik, Goes en Ede en was lange tijd Voorzitter van de vaste commissie voor bestuurlijke organisatie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. [Staatscourant 5 juni 2002]


BLEEKENDAAL H.J. ; Ing.
Gemeente Waalwijk , Wethouder (gemeentebelangen)
[SAL 2005]


BLEEKER A.M. ; Mw.
Burgemeester gemeente Waterland [SAL 2000]


BLOEMEN H.L.M.
Wethouder van Arnhem
Wethouder CDA gemeente Arnhem [SAL 2000]
Burgemeester van Driebergen-Rijsenburg 1 sep 2000


BLOK - MELAI W.M. ; Mw.
Wethouder PvdA gemeente Amstelveen [SAL 2000]


BLOKZIJL B.
Secretaris Intergemeentelijk samenwerkingsverband Noordwest-Veluwe [SAL 2000]


BLOMMESTEIN J.H.J. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 12 mrt 1977
TEVENS
Burgemeester VVD gemeente Voorst [SAL 2000]
Gemeente Voorst , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


BOE J.A. de , geboren 1941
Parallelweg 9 , 4693 BD Poortvliet
Burgemeester CDA gemeente Ouderkerk ZH [SAL 2000]
TEVENS [sep 2000]
Commissaris Energiebedrijf Midden-Holland N.V. ; oud-functies Voorzitter Algemeen Bestuur Zeeland Seaports, Lid Nationale Havenraad.
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


BOELEN M.J.J.M. , geboren 1941
Burgemeester VVD gemeente Rijnwoude [SAL 2000]
TEVENS [sep 2000]
Commissaris N.V. Duinwater bedrijf Zuid-Holland;oud functie: Commissaris N.V. Energie en Watervoorziening Rijnland.


BOER - BEERTA M.D. de ; Mw.
Gemeente Buren , wethouder (VVD)
[SAL 2000]
[SAL 2005]


BOLDING H.J.
Secretaris gemeente Lelystad [SAL 2000]
Provincie Groningen , Gedeputeerde Staten , secretaris
Provincie Groningen , Provinciale Organisatie , Provinciewsecretaris en lid managementteam
[SAL 2005]


BORGDORFF A.J. ; Drs.
Burgemeester CDA gemeente Bodegraven [SAL 2000]
Gemeente Bodegraven , Burgemeester(CDA)
[SAL 2005]
TEVENS [sep 2000]
Commissaris Energiebedrijf Midden-Holland N.V.


BORST - De WOLF M.C.J. ; Mw.
Beleidsmedewerker Gemeente de Bilt, De Bilt
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Milieu en Werk
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


BOSCH Tj.J.P.M. van den
Secretaris gemeente Valkenswaard [SAL 2000]


BOUTEN E.J.P. ; Mw.
Hoofd Bureau Juridische Zaken Gemeente Arnhem
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Arnhem & Nijmegen


BOUWMAN J.C.
Secretaris gemeente Mill en Sint Hubert [SAL 2000]
Gemeente Mill en Sint-Hubert , Secretaris
[SAL 2005]


BREKELMANS R.P.B.M.
Gemeente Lith , Secretaris
[SAL 2005]


BRINK A. van den
Secretaris gemeente Uden [SAL 2000]
Gemeente Uden , Secretaris
[SAL 2005]


BRINKMAN J.
Secretaris gemeente Vlaardingen [SAL 2000]
Gemeente Vlaardingen , Secretaris
[SAL 2005]


BROCKEN C.M.A. ; Drs.
Gemeente Brunssum , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


BROERS M.N.J.
Nieuwe gemeentesecretaris gemeente Leusden [Staatscourant 11 juli 2002]
Gemeente Leusden , Secretaris
[SAL 2005]


BROUWER - KORF A.H. , geboren 1946 ; Mw.
Burgemeester gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht , Burgemeester (PvdA) [SAL 2005]
Voorzitter Bestuur Regio Utrecht (BRU)
Voorzitter Stichting Reclassering Nederland
Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Voorzitter Gewest Eemland [SAL 2000]
Voorzitter Bestuur Regionale Brandweer Utrecht
Commissaris Shell Nederland B.V.
Lid Raad van Advies St. Maatschappij, Veiligheid en Politie
Korpsbeheerder Politie Regio Utrecht
Lid Raad voor de Transportveiligheid.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten , Dagelijks Bestuur , Vice-Voorzitter [SAL 2005]
A.H. Brouwer-Korf is begonnen als juridisch Medewerker van het Academisch Ziekenhuis Groningen (1972-1977), waarna zij gemeenteraadsLid voor de Partij van de Arbeid in Nijmegen werd (1978-1982) en vervolgens van 1982 tot 1989 wethouder voor de Partij van de Arbeid in Nijmegen. van juni 1989 tot juni 1994 was zij burgermeester van Zutphen en van juni 1994 tot juli 1999 burgemeester van Amersfoort. Tevens was zij secretaris van het dagelijks bestuur van de Partij van de Arbeid, Voorzitter van de raad van toezicht van het Zieken huis en Verpleeghuis Zutphen, Voorzitter van het Samenwerkingsverband Brandweer Gewest Eemland en secretaris van de Stichting Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.


BROUWER H.
Secretaris gemeente Bodegraven [SAL 2000]


BROUWER J.
Secretaris gemeente Oud-Beijerland [SAL 2000]
Gemeente Oud-Beijerland , Secretaris
[SAL 2005]


BROUWER T.
Secretaris gemeente Lochem [SAL 2000]


BRUGGEN - BLOK E.M. ter ; Mw.
Stafmedew. Dienst Burgerzaken Gemeente Den Haag Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


BRUGGEN R.H.D. van
Secretaris gemeente Loosdrecht [SAL 2000]


BRUIJN A.J.M. de
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/ Andersen Legal ; beëdiging 2000
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808420 , fax 020-8808485
arjen.j.m.de.bruijn@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736736 , fax 020-5736895
a.de.bruijn@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Gemeente Eemnes , Griffier
[SAL 2005]


BRUINS B.J. , geboren 10-07-1963 ; Drs.
Gemeente Den Haag , Wethouder (VVD)
[SAL 2005]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]


BRUINS SLOT V.H.
Gemeente Bloemendaal , Wethouder (CDA)
[SAL 2005]


BRUINSMA T.P.J.
Gemeente Vlaardingen , Burgemeester (PvdA)


BUIS H.
Gemeente Niedorp , Secretaris
[SAL 2005]


BUIS J.J.M.
Secretaris gemeente Graft-De Rijp [SAL 2000]


BURGER W.C.
Secretaris gemeente Gilze en Rijen [SAL 2000]
Gemeente Gilze en Rijen , Secretaris
[SAL 2005]


CAMMAERT P.A.G. , geboren 1950
Burgemeester CDA gemeente Oldenzaal [SAL 2000]
TEVENS [sep 2000]
Voorzitter Stichting Slachtofferhulp Twente
Lid Cie. v. Advies & Toezicht AZN St. Radboud Stichting Katholieke Universiteit
Lid Bestuurscommissie van ToezichtUniversitair Medisch Centrum St Radboud
Commissaris Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V.
Voorzitter Sociaal Pedagogische Dienst Twente
Vice-Voorzitter Katholieke Raad voor Kerk & Samenleving
Oud-functies:
Vice-Voorzitter Bestuur Christelijk Nationaal Vakverbond
Plaatsvervangend Lid Sociaal-Economische Raad (SER).
[SAL 2005] Gemeente Velsen , Burgemeester (CDA)


CANNEGIETER P.
Burgemeester VVD gemeente Voorschoten [SAL 2000]


CATE E.C.B. ten , Mea ; Mw.
Rechten 1983
Hoofd woondiensten Kath. woningvereniging Kolping Nijmegen
Secretaris gemeente Borculo Postbus 200 7270 HA Borculo
[SAL 2000] [SAL 2005]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Vertalers & Tolken
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen


CAZEMIER R.S.
Burgemeester VVD gemeente Ameland [SAL 2000]
Gemeente Dongeradeel , Burgemeester (VVD) [SAL 2005]
Ministerie van VROM , Commissies en Raden , Raad voor de Wadden , Voorzitter [SAL 2005]


CERUTTI F.F.X.
Secretaris gemeente Gorinchem [SAL 2000]
Gemeente Gorinchem , Secretaris
[SAL 2005]


CHEVALIER - BELTMAN E.L.V. ; Mw.
Burgemeester VVD gemeente Bergschenhoek [SAL 2000]
Gemeente Bergschenhoek , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


CLAEIJS P.T.G.
Gemeente Sluis , Griffier
[SAL 2005]


COHEN M.J. , Job , geboren 1947 ; Dhr. Prof.
Stedelijk gymnasium te Haarlem
Rechten in Groningen 1971
Wetenschappelijk Medewerker Universiteit Leiden 1971-1981
Promotie 1981 , onderwerp : Studierechten in het onderwijs
Na 1981 Universiteit te Maastricht: opzetten van de rechtenfaculteit
1983 Hoogleraar Juridische Methoden en Ontwikkeling van juridisch onderwijs
1991 Rector Magnificus Universiteit Maastricht, tel 043 3882222 , fax 043 3252195
1993-1994 Staatssecretaris van Onderwijs
1994 Universiteit Maastricht
1998 Staatssecretaris van Justitie 3 aug 1998
TAAK De staatssecretaris is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid meer in het bijzonder belast met de behandeling van zaken die liggen op het terrein van:
-personen- en familierecht;
-kansspelen;
-juridische beroepen;
-asiel en immigratie;
-reorganisatie van de Zittende Magistratuur
2000 Burgemeester van Amsterdam
INFO
Zijn aandacht werd gevraagd voor de zaak Burhoven Jaspers die evident in strijd is met het EVRM. Meerdere brieven werden gewoon niet beantwoord ; uiteindelijk heeft bij bruusk en onbeshoft deze zaak terzijde geschoven. Dit blijkt een man die zich niets gelegen laat liggen aan mensenrechten.
Cohen laat zich meer en meer kennen als een bedenkelijk figuur. Telegraaf 12 november 2004: "Cohen wilde boycot van Verdonk." , rol Amsterdamse burgemeester wekt verbazing.
De burgemeester van Amsterdam , Job Cohen , heeft vorige week dinsdag na de moord op Theo van Gogh alles in het werk gesteld om te voorkomen dat minister Rita Verdonk op de herdenkingsbijeenkomst op de Dam in Amsterdam het woord ging voeren.
Hij heeft de bweindsvrouwe direct en indirecht onder druk gezet daar weg te blijven, zogenaamd omdat de familie van Theo van Gogh daar geen prijs op zou stellen. Dat bleek totaal onjuist te zijn.


COMMANDEUR J.N.M.
Gemeente Drechterland , Griffier
[SAL 2005]


CORBACH E.P. ; Mw.
Gemeente Winschoten , Griffier
[SAL 2005]


CROMBACH W.P.M.H.
Gemeente Gulpen-Wittem , Wethouder (lijst Crombach)
[SAL 2005]


CUSTERS J.E.M.
Wethouder CDA gemeente Margraten [SAL 2000]
Gemeente Margraten , Wethouder (CDA)
[SAL 2005]


DALES G.D. ; Dr.
Gemeente Leeuwarden , Burgemeester (VVD) [SAL 2005]
Vereniging van Nederlandse Gemeenten , Dagelijks Bestuur , Lid [SAL 2005]


DALLINGA - RITMAN K.C. ; Mw.
Gemeente Oudewater , Griffier
[SAL 2005]


DAMMAN W.F.C.
Gemeente Noordenveld , Griffier
[SAL 2005]


DEKKER E.S.P. den , Elisabeth ; Mw.
Gemeentesecretaris gemeente Renkum [Staatscourant 12 juni 2002]
Gemeente Renkum , Secretaris
[SAL 2005]


DERKS A.
Gemeente Rhenen , Griffier
[SAL 2005]


DEUTEKOM T.P. van
Secretaris gemeente Tubbergen [SAL 2000]


DIJK A.Th.H.
Gemeente Haarlemmermeer , Wethouder (VVD)
[SAL 2005]


DIJK R.L.M. van
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Directeur


DIJKSTERHUIS W.H.K.
Gemeente Waddinxveen , Wethouder / Loco-burgemeester (PCW)
[SAL 2005]


DOLDERS G.M.G. ; Mw.
Gemeente Lopik , Griffier
[SAL 2005]


DONGEN H.J.W. ; Mw. Drs.
Gemeente Kerkrade , Griffier
[SAL 2005]


DORSMAN C.
Gemeente Valkenswaard , Griffier
[SAL 2005]


DORT M.P. van
Gemeente Halderberge , Griffier


DROST J. , geboren 1946
Burgemeester gemeente Stad Delden
Gemeente Bathmen , Waarnemend burgemeester (VVD) [SAL 2005]
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V.
Commissaris Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V.
Commissaris Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V.


DUINTJER TEBBENS M.M. , geboren 15 december 1912 te Wirdum (Fr.) ; Dhr.
Van 1942 tot 1978 gemeenteambtenaar te Leeuwarden
INFO
Overleden 11 september 2004 te Zuidhorn [NRC 17 september 2004]


DUSSEN F.W. van der
Provinciale Staten Zuid-Holland , Lid (VVD) Rotterdam [SAL 2005]
Gemeente Waddinxveen , Griffier [SAL 2005]


ECK N. van


EEKEREN J.G.H.M.
Gemeente Venray , Griffier
[SAL 2005]


EGBERTS W.A.
Gemeente Rotterdam, Plaatsvervangend Hoofd Juridische Zaken [Staatscourant 5 juni 2002]


EGDOM M.A.C. van
Secretaris gemeente Hoogeveen [SAL 2000]


EGMOND W.P. van
Secretaris gemeente Eemsmond [SAL 2000]


EKKERS J.H. , geboren 1943
Burgemeester VVD gemeente 's-Gravenzande
Lid Provinciale Staten provincie Zuid-Holland
Lid Bestuur PanoramaHaaglanden
Commissaris N.V. Holding Nutsbedrijf Westland
Voorzitter I.O.P.W. (Integr. Ontwikkelingsplan Westland)
Voorzitter Provinciale Gebiedscommissie Rijnmond
Vice-Voorzitter Stadsgewest Haaglanden.


ELFERINK W.M.B. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Almelo van 22-04-2002
NU Almelo Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Secretaris gemeente Stad Delden [SAL 2000]
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Stichting Sport- en Gemeenschapvoorzieningen te Hengevelde van 01-01-1995
Docent Bestuursacademie Oost-Nederland en andere Opleidingsinstituten van 01-09-1994
Voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Brummen
Gemeente Brummen te Brummen van 01-01-2003


ELK W.J.B.M. van , geboren 1938
Burgemeester CDA gemeente Helmond
Voorzitter Stichting Thomas van Villanova
Voorzitter Raad van Toezicht De Vitalis Zorg Groep
President Raad van Comm. Afvalsturing Brabant
President Raad van Comm. N.V. Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant
Commissaris Obragas Holding N.V.
Oud-functies:
Commissaris ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten N.V.
Commissaris N.V Regionaal Distributiebedrif PNEM Zuid-Oost.
INFO
Heeft na 16 jaar afscheid genomen als burgemeester van Helmond. Gedeputeerde Staten hebben hem de provinviale onderscheiding Hertog Jan toegekend. [Staatscourant 12 juni 2002]


ELLING - HERES J.A.H. ; Mw.
Wethouder VVD gemeente Westerveld [SAL 2000]


ELS B.H.P. van
Gemeente Haaren , Secretaris
[SAL 2005]


ELSINGA T.
Gemeente Veenendaal , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


ELZENGA T. , geboren 3-11-1947
NLRM 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Burgemeester CDA gemeente Naaldwijk [SAL 2000]
Woonplaats Naaldwijk
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 2003]


ENGEL R.H.
Secretaris gemeente Leidschendam [SAL 2000]


ESSEN - de BOER L. van ; Mw.
Gemeente Edam-Volendam , Griffier
[SAL 2005]


EVEN J.M.
Gemeente Noordoostpolder , Griffier
[SAL 2005]


EVERS W.J.M.
Gemeente Helden , Secretaris
[SAL 2005]


EVERS W.J.M.
Secretaris gemeente Helden [SAL 2000]


EVERTS W.H.
Burgemeester CDA gemeente Bedum [SAL 2000]


EVERTS W.H. ; Drs.
Gemeente Bedum , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


EVERTSE J.L.
Secretaris gemeente Hardinxveld-Giessendam [SAL 2000]


EWALDS J.H.Th.
Secretaris gemeente Schijndel [SAL 2000]
Gemeente Schijndel , Secretaris
[SAL 2005]


FEBUS L.B.W.
Gemeente Schoonhoven , Griffier
[SAL 2005]


FEITH - HOOIJER C.F. ; Mw.
Rechten 1982
Burgemeester VVD gemeente Leersum [SAL 2000]
Gemeente Leersum , Burgemeester VVD
[SAL 2005]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


FELIUS J. van
Secretaris gemeente Laren [SAL 2000]


FIELLIETTAZ GOETHART E.W. , Edmond Willem , geboren d.d. 1 juli 1909 te Terheijden ; Dhr.
Oud-burgemeester van de gemeenten Vries en Odoorn
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
INFO
Overleden d.d. 26 mei 2004 te Deventer [Telegraaf 28 mei 2004]


FLEERS G.J. ; Dhr. Dr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 28-03-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Wnd. Burgemeester gemeente Korendijk
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Lid Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) van 01-01-2001
Lid bestuur Stichting Dr. Schaepmanfonds van 01-01-2002 tot 31-12-2002
Voorzitter Ver. van Eigenaren Bungalowpark Bavelds Dennen te Noord Deurningen van 01-01-2002 tot 31-12-2002
Lid van het bestuur Fonds W.I./cda van 01-01-2002 tot 31-12-2002


FOKKENS J.
Burgemeester PvdA gemeente Doetinchem [SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter Samenwerkingsverband Regio Achterhoek [SAL 2000]


FRIELING J.D. ; Ing.
Gemeente Tynaarlo , Wethouder/loco-burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


FRIELING J.D. ; Ing.
Wethouder VVD gemeente Zuidlaren [SAL 2000]


GALAMA H.T.M.
Burgemeester CDA gemeente Elst [SAL 2000]


GEERARDS H.P.H.
Secretaris gemeente Ubbergen [SAL 2002]
Gemeente Ubbergen , Secretaris
[SAL 2005]


GEIJN P.J.N. van
Gemeente Kampen , Griffier
[SAL 2005]


GELDROP - PANTEKOEK C.J. ; Mw.
Burgemeester VVD gemeente Texel [SAL 2000]
Gemeente Texel , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


GERAEDTS W.J.G.
Burgemeester CDA gemeente Sevenum [SAL 2000]
Burgemeester gemeente Gulpen-Wittem [Staatscourant 5 juni 2002]


GERAEDTS W.J.G.
Gemeente Gulpen-Wittem , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


GEUKERS J.A. , geboren mrt 1921
NLRM 88/89 90
Oud-burgemeester gemeente Helmond
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 27 mrt 1987


GIELEN J.C.A.M.
Wethouder CDA (/loco-burg.) gemeente Breda [SAL 2000]


GIESSEN A.M. van
Gemeente Heerde , Secretaris
[SAL 2005]


GILSE J.F.C. van
Gemeente Weert , Secretaris
[SAL 2005]


GILSE J.F.C. van
Secretaris gemeente Weert [SAL 2000]


GOLDSMITS - BROUNS M.E.J. , Marlies ; Mw.
Chef Alg. Juridische Zaken Gemeente Roermond Roermond
Hoofd afdeling Sociale Zaken Gemeente Roermond Postbus 915 6040 AX Roermond
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


GOOTE A.J.H.G.
Gemeente Bloemendaal , Wethouder (LiberaalBloemendaal)
[SAL 2005]


GOUD P.S.H.M. , geboren aug 1948
NLRM 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 sep 1983
HOOFDFUNCTIE
Wethouder VVD gemeente Pijnacker [SAL 2000]


GOVAERS E.J. ; Dhr. Drs.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg van 06-02-2001
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Algemeen jurist Gemeente Oirschot te Oirschot
TEVENS [september 2003]
Parttime docent bestuurs- en privaatrecht Bestuursacademie Zuid-Nederland te Tilburg van 01-09-1998
Parttime docent bestuursrecht Segment personeel en opleidingen te Leusden van 01-05-1999
Lid commissie bezwaar/beroep Gemeente Sint-Oedenrode te Sint-Oedenrode van 30-09-1999
Plv. voorzitter en lid commissie bezwaar/ beroep, kamer 3 Gemeente 's-Hertogenbosch te 's-Hertogenbosch van 01-01-2002
Examenopsteller publiekrecht (algemeen en ruimtelijk bestuursrecht) Stichting Vakexamens voor de Makelaardij (SVM NIVO) te Nieuwegein van 01-04-2002


GRAAF C.M.
Secretaris gemeente Zwijndrecht [SAL 2000]
Secretaris gemeente Zoetermeer [Staatscourant 7 juni 2002]
Gemeente Zoetermeer , Secretaris
[SAL 2005]


GRAAF G.J. de
Burgemeester VVD gemeente Apeldoorn (VVD)
[SAL 2000]
[SAL 2005]


GRAAF P.S. de
Gemeente Bedum , Wethouder (PvdA)
[SAL 2005]


GRADISEN W. ; Drs.
Wethouder PvdA (loco-burg.) gemeente Tiel [SAL 2000]
Gemeente Tiel , Wethouder / loco-burgemeester (PvcA)
[SAL 2005]


GRESEL A.M.G.
Burgemeester CDA gemeente Dronten [SAL 2000]


GRESEL A.M.G.
Gemeente Heerlen , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


GREUNSVEN J.E.M.E. van , Jeanine ; Mw.
Stafmedewerkster EZ Gemeente Loon op Zand Kaatsheuvel
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Lid van SVN-deelnetwerk: de Meierij.


GUNSTEREN W.F. van , geboren 5 juli 1908 ; Dr.
Wethouder van Openbare Werken van gemeente Wassenaar 4 sep 1961 - 3 sep 1962
Wethouder van Financiën van gemeente Wassenaar 1 sep 1970 - 19 augustus 1974
INFO
Overleden 3 nov 2000


HAALSTRA M.D. ; Mw.
Gemeente Bergh , loco-secretaris
[SAL 2005]


HAAR G. van de
Secretaris gemeente Hendrik-Ido-Ambacht [SAL 2000]
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht , Secretaris
[SAL 2005]


HABERMEHL H.J.
Gemeente Schiedam , Wethouder (Gem Bel Schiedam)
[SAL 2005]


HABETS J.O.H.M.
Wethouder (partij Groot Eijsden) gemeente Eijsden [SAL 2000]


HAERSMA BUMA M.A.P. van
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Burgemeester VVD ; Gemeente Voorburg
Gemeente Leidschendam-Voorburg , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


HAHN J.H.
Burgemeester VVD gemeente Meerlo-Wanssum [SAL 2000]
Gemeente Meerlo-Wansum , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


HANSEN F.H.
Gemeente Hoorn , Wethouder (VVD)
[SAL 2005]


HARINKXMA thoe SLOOTEN W.L. van
Gemmente Harlingen , Secretaris
[SAL 2005]


HARINXMA THOE SLOTEN W.L. van
Secretaris gemeente Harlingen [SAL 2000]


HARTKAMP S.J.
Burgemeester gemeente Sneek [SAL 2000]


HASSEL - van ROON B. van ; Mw.
Juridisch Adviseur bij Centrale gemeente Rotterdam te Rotterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Rotterdam


HASSELT J.C. van
Wethouder VVD gemeente Zwolle [SAL 2000]
Loco-Burgemeester [SAL 2002]


HAVELAAR J.A.W.
Secretaris gemeente Meppel [SAL 2000]


HAVEMAN M.J. ; Mw.
Gemeente Franekeradeel , Burgemeester (D66)
[SAL 2005]


HAVEMAN Zie VEGT - HAVEMAN M.J. , geboren jan 1946 , Marian ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester Gemeente Franekeradeel te Franeker [SAL 2000]
TEVENS
Diverse deelnemingen in plaatselijke en regionale overlegstructuren
Lid regionaal bestuur Arbeidsvoorziening
Lid van de commissie Soc. Zaken en Werkgelegenheid van de Vereniging van Ned. Gemeenten
en van de Vereniging Friese Gemeenten
Lid Bestuur bestuursacademie Noord-Nederland
Lid Bestuur cultuurfonds van de Bank Ned. Gemeenten
Lid werkgroep conferenties van het Genootschap van burgemeesters
Lid Raad van Commissarissen van Frigem Noord West (EDON) dochter
Burgemeester Gemeente Franekeradeel, daaruit voortvloeiend overleg regionaal/landelijk bv VFG/VNG Commissie Sonarul
TEVENS [november 2001]
Lid dagelijks bestuur van de politieregio Friesland
Voorzitter politiedistrict De Wadden
Lid Bestuur bestuursacademie Noord-Nederland
Lid Bestuur bestuursacademie
Commissie Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid van de Vereniging van Friese Gemeenten
Commissie Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Voorzitter Interdepartementale Werkgroep Openbare Inrichtingen (Economische Zaken en Justitie)
Lid Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Humanitas
Plaatsvervangend Lid van Comité van de Regio's
Lid Commissie Onderwijs Comité van de Regio's
Lid diverse werkgroepen Nederlands Genootschap
TEVENS [september 2003]
Commissaris Ontwikkelingsmaatschappij Westergo BV van 01-01-2001
Waarnemend voorzitter bestuur Stichting Stadswacht Friesland van 01-01-2001
Lid werkgroep opleidingsconferenties Nederlans Genootschap Burgemeesters van 01-01-2001
Lid Commissie Onderwijs Europees comité van de Regio's van 01-01-2001
Plaatsvervangend lid Europees comité van de Regio's van 01-01-2001
Lid raad van toezicht Stichting kinderopvang Humanitas van 01-01-2001
Lid commissie bestuur, openbare orde en veiligheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 01-01-2001
Lid commissie bestuur, openbare orde en veiligheid Vereniging van Friese Gemeenten van 01-01-2001
Lid werkgroep sterktetoedeling Politie Friesland van 01-01-2001
Lid dagelijks bestuur Politie Regio Friesland van 01-01-2001
Voorzitter Politie-disctrict Noord-Nederland van 01-01-2001
Bestuurslid Bestuursacademie Noord-Nederland van 01-01-2001
Voorzitter interdepartementale MDW-werkgroep Openbare Inrichtingen Ministeries van Economische Zaken en Justitie van 01-01-2000 tot 01-01-2001
Lid landelijk geschillencommissie D66 van 01-01-2000 tot 01-01-2001
Lid Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening van 01-01-2000 tot 01-01-2001
Bestuurslid Stichting cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten van 01-01-2000 tot 01-01-2001
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk:
Friesland
Hoger Overheids Management


HAVERMANS A.J.E. ; Dr.
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
Lid van de Algemene Rekenkamer
Postbus 20015 , 2500 EA Den Haag , 070-3424344
Gemeente Zoeterwoude , Waarnemend Burgemeester (CDA) [SAL 2005]
INFO
Woonplaats Den Haag
Voormalig burgemeester van Den Haag
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


HAVERVAN M.J. , Marian ; Mw.
Burgemeester Gemeente Franekeradeel Postbus 58 8800 AB Franeker
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


HAZENBERG C.B.P.
Secretaris gemeente Beverwijk [SAL 2000]
Gemeente Beverwijk , Secretaris
[SAL 2005]


HEERDT B.J.Th. ter
Advocaat bij Dirkzwager / De Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026- 3510793
terheerdt@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gemeente Arnhem
Postbus 5465 , 6802 EL Arnhem
Tel 026-3774813 , fax 026-3774830
bart.jan.ter.heerdt@arnhem.nl
[vademecum advocatuur 2004]


HEERE T.G.M.
Burgemeester CDA gemeente Zeevang [SAL 2000]


HEERINGA G.
Secretaris gemeente Domgeradeel [SAL 2000]
Gemeente Dongeradeel , Secretaris
[SAL 2005]


HEERKENS M.P. ; Mw.
Wethouder PvdA gemeente Breda [SAL 2000]
Gemeente Breda , Wethouder (PvdA)
[SAL 2005]


HEIJNENS - COENJAERTS M.P.N.M. ; Mw.
Gemeente Maasbree , Griffier
[SAL 2005]


HEIJNING S.J.
Medewerker Prov.Zeeland
Wethouder VVD gemeente Goes [SAL 2000]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Goes


HEIKENS T.G.
Gemeente Zeevang , Secretaris
[SAL 2005]


HEMERT E.T. van
Gemeente Charlois , Secretaris
[SAL 2005]


HENDRICKX M.M. , Mart
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Bergen op Zoom
Hfd. Econ. en Milieuzaken ; waarvan ? Check
Gemeente Alphen - Chaam , Secretaris
[SAL 2005]


HENDRIKS D.K.W.
Secretaris gemeente Rozenburg [SAL 2000]
Gemeente Edam-Volendam , Secretaris
[SAL 2005]


HENDRIKS M.T.H. ; Mw.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten , Directieraad , Lid
[SAL 2005]


HENGST F. den
Gemeente Son en Breugel , Griffier
[SAL 2005]


HERMANS J. ; Mw.
Gemeente Groesbeek , Griffier
[SAL 2005]


HERMELING - BUSSER M. ; Mw.
Secretaris gemeente Rozendaal [SAL 2000]


HERTOG A.P. (of A.Ph.)
Burgemeester VVD gemeente Velsen [SAL 2000]
Burgemeester Harlemmermeer [Telegraaf 22 februari 2003]
Gemeente Haarlemmermeer , Burgemeester
[SAL 2005]


HERWEIJER W.N. , Ireke ; Drs. Mw.
Frans 1972 , Rechten
Organisatiemedewerker Euroguide
Lid Provinciale Staten voor D'66 Utrecht
Wethouder Gemeente Utrecht
Stadhuis, Postbus 16200 3500 CE Utrecht
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


HESSING R.C. , geboren jun 1959 ; Drs.
NLRM 87 88/89 90
Raio Raad van Beroep Den Haag 1 okt 1984
TEVENS
D66-fractie
Lid Eerste Kamer
[mei 2000]
Gemeente Leiden , Wethouder (D66)
[SAL 2005]


HEYKAMP A.
Gemeente Nunspeet , Griffier
[SAL 2005]


HILLEN L.M.
Gemeente Westland , Griffier
[SAL 2005]


HO - TEN - SOENG K.L.R.
Wethouder CDA gemeente Alkmaar [SAL 2000]
Gemeente Venhuizen , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


HOBROEKX W.J.
Burgemeester CDA gemeente Heemskerk [SAL 2000]


HOEKZEMA H.H. , Herman ; Dhr.
Bestuursjurist Gemeente Rotterdam
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rotterdam


HOFFSCHOLTE J.I.M.
Burgemeester VVD gemeente Aalsmeer [SAL 2000]
Gemeente Aalsmeer , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


HOLTRIGTER P.E.
Gemeente Oudewater , Secretaris
[SAL 2005]


HONDT E.M. d' , geboren 1944
Burgemeester gemeente Nijmegen
Voorzitter Regionale Brandweer Nijmegen e.o.
Voorzitter Regio Nijmegen,Voorzitter Stichting Waalconcerten
Lid Raad van Bestuur Stichting Maatschappij en Politie
Voorzitter Bestuur Instituut voor Parlementaire Geschiedenis
Voorzitter Bestuur Introdans, Lid Bestuur Instituut Nederlandse Kwaliteit
Commissaris De Goudse N.V.
Commissaris De Nederlandsche Bank N.V.
Commissaris Reggeborg B.V.
Lid Raad van Advies Centrum van Postdoctoraal Onderwijs KUN
Lid Adviescommissie Abrio
Voorzitter Commissie Politie en Wetenschap
Lid Commissie Veiligheid VNG
Voorzitter Redactie Praktijkboek Openbare Orde en Veiligheid
Korpsbeheerder Politie Gelderland Zuid
Lid Raad KLPD
Lid Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren.
De heer E.M. d'Hondt was na zijn studie (rechten) werkzaam als juridisch adviseur bij een bouwmaterialen- en betonfabriek te Hulst (1968-1971). Vervolgens bekleedde hij diverse functies bij het Kabinet van de Commissaris van de Koningin in Gelderland, waarna hij achtereenvolgens burgemeester van Hilvarenbeek (1976-1985) en Maarssen (1985-1990) was. In 1990 werd hij benoemd tot burgemeester van Nijmegen. Tevens was hij Voorzitter van de euregioraad van de Regio Rijn Waal (Nederlands-Duits Openbaar Lichaam Euregio Rijn-Waal), Voorzitter van de regionale stuurgroep Vermindering Overlast Versl. en Lid van het curatorium van de Nederlandse Politie Academie. Commissariaten vervulde hij bij ATP Government Travel Groep B.V., Maatschappij voor Zorgverzekering Gouda N.V., Goudse Levensverzekering Maatschappij N.V., Goudse Verzekering Maatschappij N.V. en Goudse Verzekeringen B.V.. Verder was hij Lid van de begeleidingscommissie van de Rechercheschool, Lid van het platform Financiën en Facilitaire Zaken, Lid van het programmacollege Strategie Beleid en Comm. en Lid van de regiocommissie Standaardisatie.
TEVENS
Lid van de Stichting Administratiekantoor Wegener


HOOGENDOORN A.
Secretaris gemeente Vriezenveen [SAL 2000]
Gemeente Waddinxveen , Secretaris


HOOGENRAAD P.
Advocaat bij Wilgendal 65 , 3142 AN Maassluis ; beëdiging 1979
Tel 010-5921646 , fax 010-5917066
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Wethouder PvdA gemeente Maassluis [SAL 2000]
Gemeente Maassluis , Wethouder (PvdA)
[SAL 2005]


HÖPPENER J.M.J.
Gemeente Eersel , Secretaris
[SAL 2005]


HOSSELET M.E.P.J. , Mon
Adviseur gemeente Maastricht
Voorzitter Rode Kruis Limburg
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Maastricht (Ledenlijst 2000)


HOUBEN J.A.M.L. , geboren okt 1951 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond van 24-03-1993
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. [rechtspraak.nl september 2003]
NU Roermond Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester Tubbergen/waarnemend burgemeester Gramsbergen
Burgemeester CDA gemeente Gramsbergen [SAL 2000]
Burgemeester CDA gemeente Tubbergen [SAL 2000]
Burgemeester Gemeente Raalte te Raalte [rechtspraak.nl september 2003]
Gemeente Raalte , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]
TEVENS
Voorzitter Stichting Doelzicht
Voorzitter RIAGG Almelo
Voorzitter Muziekschool Almelo
Voorzitter SC Heracles Almelo
Lid Raad van Toezicht Stichting Lossenhof
apr 1998
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Raad van toezicht Stichting Daelzicht te Heel van 01-02-1994
Vice-voorzitter Stichting geestelijke Gezondheidszorg Midden Overijssel van 01-01-1998
Lid Visitatiecommissie onderzoek bestuurskracht gemeenten Limburg van 01-01-2001
Voorzitter Nederlandse St. Gregoriusvereniging (kerkkoren) van 01-01-2000 tot 01-01-2001
Lid College voor arbeidszaken van 01-01-2000 tot 01-01-2001
Voorzitter Riagg Almelo te Almelo van 01-01-1997 tot 01-01-2001
Voorzitter Muziekschool Almelo te Almelo van 01-01-1997 tot 01-01-2001
Lid Raad van Toezicht Stichting Lossenhof van 01-01-1997 tot 01-01-2001


HOUBEN P.J.I.M.
Burgemeester CDA gemeente Maastricht [SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter Gewest Maastricht en Mergelland [SAL 2000]


HOUT P.T. van , geboren apr 1938 (of P.Th.) ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester CDA gemeente Elburg [SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter Stichting HH Courage Elburg
Voorzitter Goorcommissie Elburg
Voorzitter Stichting Oud Elburg
Voorzitter Mheencorporatie Elburg
Lid Stichting Elburger Vicarieen
Commissaris Gehe Flevo Media Infra BV.Zutphen
Lid Bestuur Vereniging Zuiderzeegemeenten Enkhuizen
Vereniging Kinderzorg Zwolle
Voorzitter Stichting De Reeve Kampen
Voorzitter Stichting De Til Zwolle
Voorzitter Stichting Rorij/Werk Kampen
Voorzitter Stichting Makoonb?? Zwolle
Voorzitter Stichting Dreei Hoogeveen
Secretaris Stichting Sijo Zwolle
Voorzitter vereniging Vrienden van her Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Lid Raad van Toezicht Het Zuiderzeemuseum
Voorzitter bezwarencommissie Personeel Provincie Gelderland Arnhem
Voorzitter bezwarencommissie Waterschap Groot Salland Zwolle
Lid bezwarencommissie Federatie Welstandtoezicht te Utrecht
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Zeer ongeloofwaardig gezien het grote eerdere aantal bijbanen.
INFO
Lid van de Rotary


HOUTEPEN C.J.A.
Gemeente Nunen , Gerwen en Wetten , Wethouder (D66)
[SAL 2005]


HOUTZAGER M.A.
GAK Nederland B.V. Manager
Gemeente Leidschendam-Voorburg , Wethouder (VVD) [SAL 2005]
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


HÖVELL tot WESTERVLIER en WEZEVELD F.J. , Frans Joan , geboren 28 maart 1919 te Helmond
Oud-Burgemeester van de gemeenten Amstenrade en Oirsbeek
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Ridder van Eer en Devotie in de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Malta
Sinds 22 mei 2000 weduwnaar van Jankvrouwe Johanna Maria de Wijkerslooth de Weerdensteyn
INFO
Overleden 7 oktober 2004 in Huize Ossenbroek te Beers [NRC 9 oktober 2004]


HUGENSE P.
Gemeente Graafstroom , Wethoyder (SGP)
[SAL 2005]


HUIJS J.P.E.M. ; Mw.
Gemeente Velsen , Griffier
[SAL 2005]


HUISKAMP A. ; Drs.
Gemeente Boxmeer , Secretaris
[SAL 2005]


HUISMAN B.J.
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude , Secretaris
[SAL 2005]


HUISMAN S.W.T. ; Drs.
Burgemeester VVD gemeente Kessel [SAL 2000]
Burgemeester gemeente Hilvarenbeek [Staatscourant 8 augustus 2002]
Gemeente Hilvarenbeek , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


HUNTJENS R.H.G.G.
[SAL 2005]


HUURMAN W.
Secretaris gemeente Hellevoetsluis [SAL 2000]
Gemeente Hellevoetsluis , Secretaris
[SAL 2005]


JACOBS F.A.W.
Burgemeester CDA gemeente Veldhoven [SAL 2000]


JAGER - STEGEMAN M.J.G. ; Mw.
Wethouder ABD gemeente Deventer [SAL 2000]


JAGT P.C. van der
Gemeente Werkendam , Secretaris


JANSEMA B.P ; Ing.
Burgemeester VVD gemeente Coevorden [SAL 2000]


JANSSEN - BRIENEN E. ; Mw.
Gemeente Nijefurd , Griffier
[SAL 2005]


JANSSEN J.
Gemeente Zeist , Griffier
[SAL 2005]


JANSSEN L.H.F.M.
Burgemeester PvdA gemeente Landgraaf [SAL 2000]
Gemeente Landgraaf , Burgemeester (PvdA)
[SAL 2005]


JANSSENS P.M.G.P.
Burgemeester PvdA gemeente Hoorn [SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter Samenwerkingsorgaan Westfriesland [SAL 2000]


JASPERS J.P.T.M.
Gemeente Helmond , Griffier
[SAL 2005]


JETTEN J.J.A.
Gemeente Simpelveld , Griffier
[SAL 2005]


JONG A.P.J.M. ; Ing.
Gemeente Maasdriel , Secretaris
[SAL 2005]


JONG - van OOSTEROM I.A. de ; Mw.
Rechten 1968
GemeenteraadsLid , Gem. Baarn
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


JONG J. de ; Mw.
Rechten 1990
Juridisch Medewerker Gemeente Spijkenisse
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


JONG L. de ; Ir.
Waarnemend Secretaris gemeente Steenwijk [SAL 2000]


JONGE A.B.L. de , geboren jan 1953 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10 aug 1990
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester CDA gemeente Houten [SAL 2000]
Gemeente Maarn , Waarnemend burgemeester (CDA) [SAL 2005]
Gemeente Woudenberg , Burgemeester [SAL 2005]
TEVENS
Geen opgave bijbanen
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


JONGE K. de
Secretaris gemeente Hasselt [SAL 2000]
Gemeente Wierden , Griffier


JONGKIND G.A.
Gemeente Texel , Secretaris
[SAL 2005]


JONGMANS E.F.
Burgemeester CDA gemeente Weerselo [SAL 2000] en/of Haaren
Benoemd tot burgemeester van Waterland [Staatscourant 20 september 2001]
Gemeente Waterland , Burgemeester (CDA) [SAL 2005]
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Twente-Achterhoek (Ledenlijst 2000)


JUISMAN B.J.
Secretaris gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude [SAL 2000]


KAASTRA R.C. ; Dr.
Gemeente Heerenveen , Wethouder (VVD)
[SAL 2005]


KALSHOVEN - HOPMAN J. , Janny ; Mw.
Rechten 1984
Hoofd Buro Personeel Gemeente Velsen te IJmuiden
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Lid van SVN-deelnetwerk:
Haarlem
Hoger Overheids Management
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


KAMMER R.M.
Gemeente Ferwerderadeel ,Secretaris
[SAL 2005]


KAMMER R.M.
Secretaris gemeente IJsselham [SAL 2000]


KAMP C. van der
Gemeente Midden-Delftland , Wethouder (CDA)
[SAL 2005]


KAMPHUIS M.H.
Burgemeester VVD gemeente Amstelveen [SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter Amstelland-Meerlanden Overleg [SAL 2000]
Gemeente Amstelveen , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


KEIJZER H.P. de
Advocaat bij Gemeente Utrecht ; beëdiging 1999
Postbus 16260 , 3500 CE Utrecht
Tel 030-28611092 , fax 030-2861022
[vademecum advocatuur 2001]
h.de.keijzer@utrecht.nl
[vademecum advocatuur 2004]


KEIJZER M.C.G. ; Mw. Drs.
Gemeente Waterland , Wethouder (CDA)
[SAL 2005]


KEMAN J.E.


KERKHOVE A.
Secretaris gemeente Middelburg [SAL 2000]


KERNKAMP H.H.W. , geboren 1940
Wethouder D'66 gemeente Utrecht
Commissaris N.V. Prov. en Gem. Utrechts Stroomleveringsbedrijf
Commissaris REMU N.V.
Commissaris N.V. Samenwerkende Elektriciteits-prod.bedrijven.
De heer Kernkamp, voorheen loco-burgemeester van de gemeente Utrecht, vervulde in het verleden commissariaten bij N.V. KEMA, N.V. Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN),Gasbedrijf Centraal Nederland N.V. en N.V. Energieproduktiebedrijf UNA. Verder was hij Lid van het dagelijks


KESSEN A.A.L.G.M.
Burgemeester VVD gemeente Hulst [SAL 2000]


KEULEMANS L.P.M.
Gemeente Gulpen-Wittem , Secretaris
[SAL 2005]


KEULEMANS L.P.M.
Secretaris gemeente Gulpen-Wittem [Staatscourant 5 juni 2002]


KINDEREN M.J.M. , geboren 10 november 1910 te Hooge en Lage Zwaluwe
Oud-advocaat
Oud-wethouder van de gemeente Schiedam
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Overleden 1 maart 2001 te Scheveningen. [Telegraaf 9 maart 2001]


KLAASSEN L.J.
Burgemeester CDA gemeente Zuidhorn [SAL 2000]


KLAVER P.B. ; Drs.
Gemeente Andijk , Secretaris
[SAL 2005]


KLEIJ E.C. van der
Secretaris gemeente Werkendam [SAL 2000]


KLOPPENBURG J.W.M.
Secretaris gemeente Skarsterlân [SAL 2000]


KNAAP A.G.M. van der ; Mw.
Gemeente Wervershoof , Secretaris
[SAL 2005]


KNAPP J.C.F.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Wethouder VVD gemeente Noordwijkerhout [SAL 2000]
Gemeente Noordwijkerhout , Wethouder (VVD)
[SAL 2005]
TEVENS
Ministerie Defensie, Kon.Landmacht, Directie Materieel KL-staf, Souschef verwerving


KNIESTEDT C.W.
Advocaat bij Kniestedt Jacobs & Duijs ; beëdiging 1991
Postbus 1597 , 3500 BN Utrecht
Tel 030 2333847 , fax 030-2322207
kniestelt@kjd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kjd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
HOOFDFUNCTIE
Wethouder VVD gemeente Putten [SAL 2000]


KNOPPER W.J.C.
Secretaris gemeente Hellendoorn [SAL 2000]
Gemeente Hellendoorn , Griffier
[SAL 2005]


KOELEWIJN B. ; Drs.
Secretaris gemeente De Bilt [SAL 2000]
Burgemeester gemeente Liesveld [Staatscourant 11 juli 2002]
Gemeente Rijssen-Holten , Burgemeester (CU)
[SAL 2005]


KOK J.W.
Burgemeester CDA gemeente Marum [SAL 2000]
Gemeente Marum , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


KOLDAM E.M. van
Secretaris gemeente Haren [SAL 2000]
Gemeente Haren , Secretaris
[SAL 2005]


KOLFF H.J. ; Mw. Drs.
Internationaal Recht 1988 , Rechten 1995
Jurist , Gemeente Maarssen
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


KORTHOUT A.J.T.
Secretaris gemeente Maassluis [SAL 2000]
Gemeente Maassluis , Secretaris
[SAL 2005]


KORTHUIS S.E.
Wethouder VVD gemeente Rotterdam [SAL 2000]


KOSTER F.H.J.
Wethouder VVD Beverwijk [SAL 2000]
Gemeente Beverwijk ,Wethouder (VVD)
[SAL 2005]


KRAJENBRINK J.G.H.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van toezicht op de kansspelen, Lid
TEVENS
Burgemeester CDA gemeente Woudenberg [SAL 2000]


KREUKNIET - van der MEER MOHR M. ; Mw.
Gemeente Westvoorne , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


KROESE - DUIJSTERS J.A.M. ; Mw.
Secretaris gemeente Den Haag [SAL 2000]


KROON A.C.J.M.
Gemeente Helmond , Secretaris
[SAL 2005]


KROON A.C.J.M. de , geboren jul 1951
NLRM 87 88/89 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 mei1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger. Reageerde niet op verzoek om
opgave nevenfuncties
Wordt niet meer als rechter ingezet ; 25 jun 1997
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Secretaris gemeente Helmond [SAL 2000]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


KUIJKER E.L. , geboren 1948 ; Mw.
Wethouder gemeente Rotterdam
President Raad van Comm. Holding AVR-Bedrijven N.V.
Commissaris N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch
Commissaris N.V. Waterbedrijf Europoort
Oud-functie:
Commissaris N.V. Electriciteitsbedriff Zuid-Holland


KUIJPERS C.J. , Carla ; Mw.
Wethouder Gemeente Alblasserwaard Rhoon
Directeur/eigenaar Kuijpers Consult Poortugaal
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Rotterdam
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


KUIKMAN C.M.
Gemeente Kerkrade , Secretaris
[SAL 2005]


KUIKMAN C.M.
Secretaris gemeente Kerkrade [SAL 2000]


KUSTERS G.J.
Gemeente Beesel , Secretaris
[SAL 2005]


LAAN J.H. van der
Burgemeester PvdA gemeente Eemsmond [SAL 2000]
Gemeente Noordenveld , Burgemeester (PvdA)
[SAL 2005]


LAAR A. van 't
Burgemeester PvdA gemeente Nederlek [SAL 2000]


LAMBREGTSE K.T. ; Mw.
Gemeente Vlist , Griffier
[SAL 2005]


LANGENBERG J.H.G. van de
Burgemeester PvdA gemeente Schagen [SAL 2000]


LASSCHE H.A. , geboren jul 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 27 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 25 jun 1993
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Secretaris gemeente Raalte [SAL 2000]
Gemeente Raalte , Secretaris
[SAL 2005]
TEVENS
Secretaris Penningmeester van de VNG afdeling Overijssel
Voorzitter van de Parabool Stichting Opvang en begeleiding van verstandelijk gehandicapten in Zuid-
West-Overijssel
Secretaris Stichting Terminale Thuiszorg Raalte eo
Penningmeester Stichting Vrienden van de Sint FranciscusHof te Raalte
Voorzitter commissie van Beroep KNVB district oost en daardoor tevens Lid van de Algemene
commissie van Beroep Amateurvoetbal
Lid-plaatsvervangend Voorzitter Commissie van BB gemeenten Hassel Genemuiden, IJsselmuiden en
Zwartsluis
Gemeentesecretaris Raalte
Voorzitter van de schadeadviescommissie Waterschap Groot Salland


LEENDERS R.M.L.A.
Wethouder PvdA gemeente Maastricht [SAL 2000]


LEEUWERK J.F. de , Han ; Dhr.
Sectordirecteur Ruimte Gemeente Leusden
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amersfoort


LEM R.
Hoofd Afdeling Voorlichting van de Vereniging Nederlandse gemeenten [SAL 2000]


LENDERS M.W.A.
Gemeente Thorn , Secretaris
[SAL 2005]


LENSTRA H.
Wethouder CDA gemeente Houten [SAL 2000]


LESTERHUIS J.H.
Gemeente Ooststellingwerf , Burgemeester
[SAL 2005]


LESTERHUIS J.H. , geboren 1944
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 12 mrt 1977
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester PvdA gemeente Ooststellingwerf [SAL 2000]
TEVENS
Commissaris CasTel Friesland N.V.
Commissaris Essent Friesland NW-ZO N.V.
Commissaris Friesland Bank N.V.
Commissaris Friesland Bank Holding N.V.
Voorzitter Amateursectie K.N.V.B.
Oud-functies: Burgemeester gemeente Ameland
Lid Raad van Toezicht Coöp. Ver. Friesland Bank B.A.


LIEBREGS C.L. ; Mw.
Secretaris gemeente Zoetermeer [SAL 2000]
Advocaat bij Meijer van der Zwan & Associés ; beëdiging 1999
Koninginnegracht 76 , 2514 AH Den Haag
Tel 070-3063636 , fax 070-3063698
c.liebregs@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Meyer & Associés advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


LIGTVOET W.R.
Burgemeester PvdA gemeente Oosterhout [SAL 2000]
Gemeente Nuenen, Gerwen en Wetten , Burgemeester PvdA
[SAL 2005]


LINDEN C. van der
Wethouder VVD gemeente Haarlemmermeer [SAL 2000]
Provinciale Staten van Noord-Holland , Lid (VVD) [SAL 2005]


LOO E.M.A.A. de ; Mw.
Burgemeester CDA gemeente Gennep [SAL 2000]
Gemeente Gennep , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


LOOFF J.C. de
Gemeente Papendrecht , Wethouder (VVD)
[SAL 2005]


LOTTUM - van LEEUWEN L.M. van ; Mw. Dr.
Lerarenopleiding 1970 , Rechten 1990
Beleidsadviseur Burgemeester , Gemeente Rotterdam
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


LUIJMES G.J.
Secretaris gemeente Wijhe [SAL 2000]


LURVINK J.G.M.
Burgemeester CDA gemeente Geleen [SAL 2000]


LYCZAK S.J.P.
Wethouder VVD gemeente Alphen aan de Rijn [SAL 2000]


MAARLEVELD L.
Secretaris gemeente Smallingerland [Staatscourant 14 juni 2002]
Gemeente Smallingerland , Secretaris
[SAL 2005]


MAASAKKERS J.H.A.G.
Burgemeester CDA gemeente Gemert-Bakel [SAL 2000]
Gemeente Gemert-Bakel , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


MAKS - van VEEN I.M.W. ; Mw.
Burgemeester PvdA gemeente Heythuysen [SAL 2000]


MALKEMHORST H.A. van
Wethouder CDA gemeente Nuth [SAL 2000]


MANGELMANS P.J.J.M.


MARIJNEN M.J.H.
Burgemeester CDA gemeente Roosendaal [SAL 2000]
Gemeente Roosendaal , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


MARKVOORT D.
Secretaris gemeente Hof van Twente [Staatscourant 12 juni 2002]
Gemeente Hof van Twente , Scretaris
[SAL 2005]


MEER - YSSELSTEIN A.L. v/d ; Mw.
Rechten 1967
Gemeente Gouda
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gouda


MEIJER E.W.M.
Voorzitter Streekgewest Westelijke Mijnstreek [SAL 2000]
Burgemeester gemeente Stein [Staatscourant 4 juli 2001]


MEIJERING H.
Gemeente Littenseradiel , Secretaris
[SAL 2005]


MENCKE F.G.
Secretaris gemeente Heiloo [SAL 2000]
Gemeente Heerhugowaard , Secretaris
[SAL 2005]


METZ M. ; Mw.
Gemeente Ouderkerk , Griffier
[SAL 2005]


MEULMAN W. , geboren 1946
Burgemeester CDA gemeente Den Ham
Commissaris Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V.
Oud-functies : Commissaris N.V. NUON Gooi en Vechtstreek
Commissaris N.V. Waterleidingbedrijf Midden-Nederland.
Gemeente Hardenberg , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


MEYER E.W.M.
Burgemeester CDA gemeente Stein [SAL 2000]


MIJNES - GIJZEN C.J.H. ; Mw.
Gemeente Margraten , Griffier
[SAL 2005]


MOESKER H.C.W.M. , geboren aug 1953
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken van de gemeente Delft
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 18 dec 1997
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd afdeling Juridische Zaken bestuursdienst gemeente Delft
Voorzitter commissie behandeling BB-schriften gemeente Zoetermeer
Lid Subcommissie juridische bouwzaken van de VNG Den Haag
04 mrt 1997


MUIJLWIJK W.A.W. ; Mw.
Gemeente Beuningen , wethouder (VVD)
[SAL 2005]


MUIJSENBERG J.H.A. van , Herman (of J.A.H.) , geboren 1946 ; Dhr.
Wethouder VVD gemeente Rotterdam ; tot september 2000
Burgemeester VVD gemeente Wassenaar ; vanaf september 2000 [SAL 2000]
Gemeente Wassenaar , Burgemeester (VVD) [SAL 2005]
TEVENS
Lid Dagelijks Bestuur Recreatieschap Rottemeren
Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Rottemeren
Commissaris N.V. ENECO
Commissaris AVR
Lid Beleidsorgaan Openbaar Vervoer (BOV)
Lid College van Arbeidszaken
Oud-functies:
Lid Raad van Toezicht AVR-Chemie C. V.
President-Commissaris N.V. Afvalverwerking Rijnmond
Commissaris N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Bieshosch
Commissaris N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland.


MULDER J.
Secretaris gemeente Ommen [SAL 2000]
Gemeente Ommen , Scretaris
[SAL 2005]


MULDER J.J.
Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel , Griffier
[SAL 2005]


MULDER O. ; Mw.
Rechten 1986
Coördinator Welzijn Gemeente
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


MUNNIK - BLANK P.C.E. de ; Mw.
Wethouder (VERLINKS/GL) gemeente Enkhuizen [SAL 2000]


NIET C. van der
Gemeente Spijkenisse, Hoofd van de afdeling ontwikkeling en ontwerp [Staatscourant 8 augustus 2002]


NOORDANUS P.G.A.
Wethouder PvdA gemeente Den Haag [SAL 2000]


NUB J.G.
Gemeente Slotervaart , Deelraadsgriffier
[SAL 2005]


OFFERMANS A.
Wethouder VVD gemeente Bergschenhoek [SAL 2000]


OFFERMANS R.S.M.R.
Gemeente Roerdalen , Burgemeester
[SAL 2005]


OLDENZIEL J.O.E.
Burgemeester PvdA gemeente Littenseradiel [SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter samenwerkingsverband Zuidwest-Friesland [SAL 2000]


OMME A.M. van ; Mw.
Gemeente Amersfoort , Griffier
[SAL 2005]


OORSCHOT H.M.C.M. van
Gemeente Delft , Burgemeester
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
INFO
Zie Mr. Drs. G. Verkerk


OOSTERHOF J. ; Ing.
Gemeente Kampen , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


OOSTERS J.H. , geboren 1963
Werkzaam voor Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1988
Secretaris Directieraad van de Vereniging Nederlandse gemeenten [SAL 2000]
Burgemeester PvdA van Bergambacht 15 sep 2000
Gemeente Bergambacht , Burgemeester (PvdA) [SAL 2005]
Gemeente Ouderkerk , Burgemeester (PvdA]
[SAL 2005]
TEVENS
Voorzitter Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland [SAL 2000]


OOSTERWIJK - KEULERS M.A.J.
Gemeente Rhenen , Secretaris
[SAL 2005]


OOSTHOEK B.P.
Gemeente Vlieland , Secretaris
[SAL 2005]


OOSTHOEK B.P.
Secretaris gemeente Vlieland [SAL 2000]


OPSTELTEN I.W. , Ivo ; Dhr.
Burgemeester van Utrecht
Burgemeester VVD gemeente Rotterdam [SAL 2000]
Gemeente Rotterdam , Burgemeester (VVD)
TEVENS


OSS A.J. van
Secretaris gemeente Oldenzaal [SAL 2000]
Gemeente Oldenzaal , Secretaris
[SAL 2005]


PAAS F.J. ; Drs.
Gemeente Groningen , Wethouder (CDA)
[SAL 2005]


PANNEKOEK H.W.
Burgemeester VVD gemeente Zuidlaren [SAL 2000]
Burgemeester van gemeente Tynaarlo [Staatscourant 4 juli 2002]
Gemeente Tynaarlo , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


PANS R.J.J.M.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten , Directieraad , Voorzitter
[SAL 2005]


PATIJN J.A.N.
Burgemeester PvdA gemeente Naarden [SAL 2000]


PATIJN S. , geboren 1936 , Schelto ; Dhr.
Commissaris van de Koningin Provincie Zuid-Holland
Burgemeester PvdA gemeente Amsterdam [SAL 2000]
Stadhuis , Amstel 1 , 1011 PN Amsterdam , 020-5522000
Pensioen december 2000
Als burgemeester van Amsterdam opgevolgd door Cohen, Staatssecretaris van Justitie
TEVENS [sep 2000]
Vice-Voorzitter Raad van Comm. N.V. Luchthaven Schiphol
Lid Ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen
Voorzitter Regionaal Orgaan Amsterdam.
Mr. S. Patijn studeerde rechten in Utrecht en in de Verenigde Staten, aan de Georgetown University en de John Hopkins School for Advanced International Studies in Washington DC. In 1962 trad hij in dienst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (medewerker directie integratie Europa). Vervolgens werd de heer Patijn wetenschappelijk hoofdmedewerker en lector voor het recht van de internationale organisaties aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit te Leiden. Daarnaast was hij directeur van het Europa Instituut van deze faculteit. In 1973 werd hij Lid van de Tweede Kamer (PvdA) en Lid van het Europees Parlement. In 1984 werd de heer Patijn benoemd tot Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, waarna op 1 juni 1994 zijn installatie tot burgemeester van Amsterdam volgde. Naast voornoemde functies was de heer Patijn Voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland, Voorzitter van het bestuur van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael en voorzittervan het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


PE M. ; Mw.
Gemeente Amsterdam , Griffier
[SAL 2005]


PEERBOOMS E.M.J. ; Mw.
Gemeente Sevenum , Griffier
[SAL 2005]


PEETERS Th.J.J.
Gemeente Epe , Secretaris
[SAL 2005]


PEKAAR J.
Secretaris gemeente Baarle-Nassau [SAL 2000]


PEKELSMA G.J.
Secretaris gemeente Bleiswijk [SAL 2000]
Gemeente Putten , Secretaris
[SAL 2005]


PENNINGS L.F.C.
Secretaris gemeente Sittard [SAL 2000]


PENNINGS M.W.M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Gemeente Vaals ; beëdiging 1999
Postbus 450 , 6290 AL VAALS
Tel 043-3058512 , fax 043-3068549
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1992 en 1999
m.pennings@vaals.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PETERS G.C.
Secretaris gemeente Giessenlanden [SAL 2000]
Gemeente Giessenlanden , Secretaris
[SAL 2005]


PIERHAGEN E.J.G.
Gemeente Bunschoten , Griffier
[SAL 2005]


PLANTING - van der LEIJ M.T.E. ; Mw.
Gemeente Heemskerk , Griffier
[SAL 2005]


POEL J.W.E. van de ; Drs.
Gemeente Charlois , deelgemeentesecretaris
[SAL 2005]


POELGEEST B.M.C. van
Gemeente Lisse , Secretaris
[SAL 2005]


POELS R.J.M.
Gemeente Horst aan de Maas , Griffier
[SAL 2005]


POELS R.J.M.
Secretaris gemeente Broekhuizen [SAL 2000]


POL O.
Secretaris gemeente Kampen [SAL 2000]
Gemeente De Bilt , Griffier
[SAL 2005]


POMMER J.C.M.
Burgemeester CDA gemeente Maasdriel [SAL 2000]
Gemeente Sint-Michielsgestel , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


POP J.J.H.
Burgemeester PvdA gemeente Haarlem [SAL 2000]
Gemeente Haarlem , Burgemeester (PvdA)
[SAL 2005]


POST P.
Gemeente Tynaarlo , Secretaris
[SAL 2005]


POST P.
Secretaris gemeente Zuidlaren [SAL 2000]


POSTEMA J.M.C.
Secretaris gemeente Westvoorne [SAL 2000]
Gemeente Westvoorne , Secretaris
[SAL 2005]


PRICK J.J.A.M. ; Mw.
Gemeente Mook en Middelaar , Griffier
[SAL 2005]


PRONK A.L.
Secretaris gemeente Vlissingen
Gemeente Vlissingen , Sedretaris
[SAL 2005]


PUTTEN B.J. , geboren nov 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 22 feb 1983
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester SGP gemeente Putten [SAL 2000]
Gemeente Putten , Burgemeester (SGP)


QUANT L.H.M.
Burgemeester PvdA gemeente Schoorl [SAL 2000]


QUANT T.F.W.M. , geboren 8 jun 1939 , Thea ; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Den Haag 4 sep 1986
HOOFDFUNCTIE
Gemeentelijk ombudsman
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Utrecht.


RAABEN G.
Gemeente Haaksbergen , Griffier
[SAL 2005]
@OPM Wat is de relatie met RAABEN , G, advocaat?


REBERGEN W.G.C.
Gemeente Hardenberg , Secretaris
[SAL 2005]


REERINGH H.J.F.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester VVD gemeente Doorn [SAL 2000]
Gemeente Doorn , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]
TEVENS
Lid van de Rotary


REGERGEN W.G.C.
Secretaris gemeente Hardenberg [SAL 2000]


REIJNS T.
Gemeente Sluis , Secretaris
[SAL 2005]


RENKEMA G.D.
Gemeente Eemsmond , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


RIDDER van RAPPARD W.L.F.C.
Gemeente Noordoostpolder , Burgemeester (VVD)
[SAL 2000] [SAL 2005]


RIET Th.J.M. van de
Gemeente Sevenum , Wethouder (Nieuw Perspectief)
[SAL 2005]


RIJCKEVORSEL R.F.R.M. van ; Dhr. Jhr.
Gemeente Lichtenvoorde , Burgemeester CDA
[SAL 2000] [SAL 2005]


RIJLAARSDAM M.B.P.
Loco-secretaris gemeente Leusden [Staatscourant 11 juli 2002]


RIKKEN A.J.A.
Secretaris gemeente Waalwijk [SAL 2000]


ROELOFS J.H.
Gemeente Grave , Secretaris
[SAL 2005]


ROELOFS J.M.C.
Gemeente Cranndonck , Secretaris
[SAL 2005]


ROESSEL J.C.M. van , geboren mei 1959
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 11 apr 1994
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Secretaris gemeente West-Maas en Waal [SAL 2000]
Advocaat bij advocatenkantoor van Mierlo ; beëdiging 2003
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5219055 , fax 073-5216912
jcmvanroessel@advmierlo.nl
www.advocatenkantoorvanmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Juridische adviseur Streekmuziekschool Oisterwijk ea
Lid commissie Vorming Opleiding en Training van de Vereniging voor gemeentesecretarissen
Voorzitter bezwarencommissie functieherwaardering gemeente Werkendam
Lid algemeen bestuur Bestuursacademie Oost-Gelderland
Coördinator Mobiele Leerstoel vereniging voor gemeentesecretarissen
18 mrt 1997


ROIJAKKERS L.P.V.A.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd Sociale Zaken DCW gemeente Enschede
TEVENS
Juridisch adviseur Medezeggenschapsraad Instituut voor leerplanontwikkeling SLO Enschede
Lid ANWB bezwarencommissie SLO
Wordt in Almelo niet meer als rechter ingezet
Gevonden in Almelo 09 jun 1997
Geen opgave van bijbanen in Zwolle


ROMBOUTS A.G.J.M. ; Dr.
Gemeente Den Bosch , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


ROODHART G.
Secretaris gemeente Uithoorn [SAL 2000]
Gemeente Uithoorn , Secretaris
[SAL 2005]


ROOS N.
Secretaris gemeente Delft [SAL 2000]


ROSCAM ABBING P.
Burgemeester VVD gemeente Rijswijk [SAL 2000]


RUITENBEEK P.H.M. van
Gemeente Winsum , Griffier
[SAL 2005]


RUSMAN W.J.M. ; Mw.
Wethouder CDA gemeente Noordwijkerhout [SAL 2000]


RUTTEN C.G.J.
Burgemeester VVD gemeente Breda [SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter Stadsgewest Breda [SAL 2000]


RUYTER F.H.J.M.
Secretaris gemeente Meerlo-Wanssum [SAL 2000]
Gemeente Meerlo-Wansum , Secretaris
[SAL 2005]


RYPKEMA J.H. , geboren apr 1950 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 24 mei 1994
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Lid College van beroep Studiefinanciering
Lid bezwarencommissie personeelszaken gemeente Achtkarspelen
Hoofdfunctie: Hoofd Personeels en organisatiezaken van de gemeente Sneek
10 okt 1997


SCHAFTENAAR E.
Burgemeester VVD gemeente Echt [SAL 2000]


SCHAFTENAAR E.
Gemeente Echt-Susteren , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


SCHAGEN F.J. van
Gemeente Zutphen , Secretaris
[SAL 2005]


SCHAIJCK S.W. van
Gemeente Geldermalsen , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


SCHAIJK S.W. van
Burgemeester VVD gemeente Geldermalsen [SAL 2000]


SCHAIK R.H.J. van , geboren mrt 1939
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 18 nov 1980
NU
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger ; Woon- en verblijfplaats van betrokkene is onbekend
Wordt niet meer in Almelo ingezet
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester CDA gemeente Waalwijk [SAL 2000]


SCHAPER J.T.J.
Wethouder PvdA (/loco-burg.) gemeente Hoorn [SAL 2000]


SCHEP E.A. ; Mw.
Gemeente Giessenlanden , Griffier
[SAL 2005]


SCHINCK B.J.W.
Gemeente Haelen , Griffier
[SAL 2005]


SCHMIDT H.W.
Gemeente Eijsden , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


SCHNEIDERS B.B.
Burgemeester PvdA gemeente Landsmeer [SAL 2000]
Gemeente Heemskerk , Burgemeester (PvdA)
[SAL 2005]


SCHOLTEN P.
Burgemeester VVD gemeente Arnhem [SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter Openbaar Lichaam Regio Arnhem - in liquidatie [SAL 2000]
Gemeente Bergh , waarnemend burgemeester
[SAL 2005]


SCHOLTENS H.
Secretaris gemeente Goedreede [SAL 2000]
Gemeente Middelharnis , Secretaris
[SAL 2005]


SCHOOREL - EGGINK J.G. ; Mw.
Advocaat bij Schoorel & Punt ; beëdiging 1985
Postbus 14197 , 35085G Utrecht
HOOFDFUNCTIE
Wethouder VVD , gemeente De Bilt [SAL 2000]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk:
Bouw
Utrecht


SCHORER K.F.H. ; Jhr.
Burgemeester CDA gemeente Renswoude [SAL 2000]
Gemeente Renswoude , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


SCHOUWENAAR J.M. , geboren mei 1947
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Burgemeester van Castricum
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 nov 1992
NU
Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester van Castricum
Burgemeester VVD gemeente Maarssen [SAL 2000]
Gemeente Middelburg , Burgemeester (VVD) [SAL 2005]
TEVENS
5x Welke


SCHUILING K.F.
Gemeente Groningen , Wethouder (VVD)
[SAL 2005]


SCHURINK R.J.T.
Secretaris gemeente Roermond [SAL 2000]
Gemeente Amstelveen , Secretaris
[SAL 2005]


SENDEN M.J.M.
Gemeente Landgraaf , Griffier
[SAL 2005]


SEVERIJNS R.A.L.
Secretaris gemeente Gemert-Bakel [SAL 2000]
[ProvNB
Provinciale Staten Noord-Brabant , Lid (PvdA Fractievoorzitter)
Provincie Noord-Brabant , Adviesorganen , Stichting Monumentenwacht Noorf-Brabant , Secretaris
Provincie Noord-Brabant , Statencommissies , Commissie Klachten en Verzoeken , Plaatsvervangend lid
Provincie Noord-Brabant , Statencommissies , Statencommissie Bestuur en Middelen , Lid
[SAL 2005]
Gemeente Gemert-Bakel , Secretaris


SIEBERS B.G.W.
Secretaris gemeente Lemsterland [SAL 2000]
Gemeente Lemsterland , Secretaris
[SAL 2005]


SIJSLING L.M. (of L.) , Liesbeth ; Mw.
Rechten 1978
Beleidsmedewerkster Coördinator Gemeente Amsterdam
TEVENS
Directeur Clara Wichmann Instituut
fax 020 6684371
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


SLABBERS W.M.J.
Secretaris gemeente Swalmen [SAL 2000]


SLUYS A.M.E. van der ; Mw.
Rechten 1972 , Klassieke Talen
Gemeentesecretaris Gem. Boansterhin
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


SMARIUS J.M.
Gemeente Tiel , Secretaris
[SAL 2005]


SMEETS A.J.M. ; Mw.
Gemeente Maastricht , Secretaris
[SAL 2005]


SMID E.P.
Gemeente Veendam , Wethouder (VVD)
[SAL 2005]


SMIT J.
Gemeente Staphorst , Secretaris
[SAL 2005]


SMIT J.
Secretaris gemeente Staphorst [SAL 2000]


SMITS van OYEN R.Q.M. , Robertus Quirinus Maria , geboren 15 september 1928 ; Dhr.
Oud-burgemeester van de gemeente Erp en de gemeente Sint-Michielsgestel
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Proost-honorair van de Illustre Lieuve Vrouwe Broederschap (Zwanebroedersschap; Willem van Oranje werd in 1556 lid van het genootschap)te Den Bosch
Ere-Deken van het Onze Lieve Vrouwe- en Catharinagilde te Erp
INFO
Overleden d.d. 1 april 2004 [Telegraaf 3 april 2004]


SNOEP F.
Gemeente Aa en Hunze , Secreatris
[SAL 2005]


SNOEP F.
Secretaris gemeente Aa en Hunze [SAL 2000]


SPAHR van DER HOEK L.H.B.
Burgemeester VVD gemeente Middelburg [SAL 2000]


SPEETJENS G.G.I.M. , geboren 1944
Burgemeester gemeente Oirschot
Voorzitter Provinciale Archeologische Commissie
Voorzitter Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant
Commissaris N.V. Waterleidingmaatschappij-Brabant
Commissaris N.V. RAZOB
Provincie Noord-Brabant , Adviesorganen , Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant , Voorzitter
[SAL 2005]
Gemeente Oirschot , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]
Oud-functie:
Commissaris N.V. Regionale Afvalverwerking


SPEK D.G.C. van der
Secretaris gemeente Vleuten-De Meern [SAL 2000]


STAM G.S.
Secretaris gemeente Drimmelen [SAL 2000]


STAPELBROEK E.M. ; Mw.
Rechten 1972
Hoofd Afdeling Financiën , Gemeente Hengelo
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen


STAPELKAMP A.
Gemeente Hillegersberg-Schiebroek , Portetefeuillehouder (CDA)
[SAL 2005]


STARREVELD P.
Secretaris gemeente Heteren [SAL 2000]


STARREVELD P.H.
Gemeente Hummelo en Keppel , Secretaris
[SAL 2005]


STAS A.A.C.
Gemeente Horst aan de Maas , Wethouder (PvdA)
[SAL 2005]


STAS A.A.C.
Wethouder PvdA gemeente Horst [SAL 2000]


STEENBRINK J.H.A. , geboren okt 1959
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie rechtbank Amsterdam 2 okt 1990
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 15 nov 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1992
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Amsterdam 15juni 1998
NU
Amsterdam parket
INFO
Benoemd als Hoofd van het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.[Staatscourant 4 mei 2001]


STEGERS M.K.M.
Advocaat bij Sparrenstraat 31 , 1783 GT Den Helder ; beëdiging 1987
TEVENS
Wethouder CDA (/loco-burg.) gemeente Den Helder [SAL 2000]
Gemeente Tubbergen , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


STEIJVERS F.J.M.
Secretaris gemeente Leeuwarden [SAL 2000]


STELPSTRA T.
Gemeente Midden-Drenthe , Secretaris
[SAL 2005]


STEVENS C.C.L.M.
Wethouder CDA gemeente Amstelveen [SAL 2000]


STIPHOUT - van KEULEN B.J. van ; Mw.
Gemeente Waalre , Secretaris
[SAL 2005]


STRAALEN J.G. van
Gemeente Ridderkerk , Griffier
[SAL 2005]


STRENGERS P.M.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1977
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Advocaat bij Strengers advocatenkantoor
Postbus 824 , 3800 AV Amersfoort
Tel 033-4627920 , fax 033-4638063
p.strengers@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
Gemeente Amersfoort , Wethouder (VVD)
[SAL 2005]


STROUS H.G.M.
Burgemeester CDA gemeente Voerendaal [SAL 2000]


STROUS H.G.M.
Gemeente Voerendaal , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


STRUMPHLER TIDEMAN J.H., geboren 1 februari 1919 , Johannes Hendrik (Hans)
Oud-burgemeester van Diemen ; van 1956 tot 1984
Erepenning van de gemeente Diemen
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Drager van het Oorlogsherinneringskuis
Drager van het Kruis van Verdienste van het Rode Kruis
INFO
Overleden 1 februari 2001 [NRC 3 feb 2001]


SWACHTEN A.H.J.M.
Gemeente Kessel , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


SYBESMA H.
Burgemeester CDA gemeente Dongeradeel [SAL 2000]


TALMAN - van der WOUDE J.M. ; Mw.
Wethouder PvdA (/loco-burg.) gemeente Echteld [SAL 2000]
Gemeente Neder-Betuwe , Wethouder (PvdA)
[SAL 2005]


TCHERNOFF A. , geboren jan 1942
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 20 jan 1987
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester VVD gemeente De Bilt [SAL 2000]
Gemeente De Bilt , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


THOMAS P.J.B.C.
Gemeente Kerkrade , Wethouder (CDA)
[SAL 2005]


THOMASSEN P.B.J.M.
Secretaris gemeente Bergen op Zoom [SAL 2000]
Gemeente Bergen op Zoom , Secretaris
[SAL 2005]


TILBORG C. van ; Ing.
Lid Directieraad van de Vereniging Nederlandse gemeenten [SAL 2000]
Vereniging van Nederlandse Gemeenten , Directieraad , Lid [SAL 2005]


TIMMERMANS J.W.
Gemeente Gilze en Rijen , Griffier
[SAL 2005]


TJABERINGS F. , geboren 1945
Burgemeester PvdA gemeente Borne [SAL 2000]
Burgemeester gemeente Meppel
Commissaris Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V.
Oud-functies:
President Raad van Comm. N .V. RENDO Holding
Voorzitter Raad van Comm. Arriva Holding N.V.
Voorzitter Raad van Comm. N.V. Vervoermaatschappij DVM/NWH.
Gemeente Eibergen , Burgemeester (PvdA) [SAL 2005]


TRAA W. van
Directeur-Secretaris Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland [SAL 2000]


TULDEN P.J. van
Wethouder PvdA gemeente Cranendonck [SAL 2000]
Gemeente Cranendonck , Wethouder (PvdA)
[SAL 2005]


ULLINGS J.W.M.
Secretaris gemeente Heythuysen [SAL 2000]
Gemeente Heythuysen , Secretaris
[SAL 2005]


URLINGS W.P.M.
Gemeente Hoogeveen , Burgemeester (CDA)
[SAL 2000] [SAL 2005]


VALK J.A.M. van der ; Mw.
Projectleider Gemeente Delft (Afdeling Belastingen) te DELFT
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


VEENHOF G.
Gemeente Bunnik , Secretaris
[SAL 2005]


VEN J.T.A.J. van der
Loco-secretaris gemeente Waalwijk
Gemeente Heusden , Secretaris
[SAL 2005]


VERDUIN Th.J. , geboren 2 december 1918 te Alkmaar
Oud-gemeentesecretaris van Rotterdam ; 1 oktober 1969 - 1 maart 1973
Ontvanger van het zilveren Ridderzegel Heer Wolfert van Borselen
Ridder in de Orde van de Heilige Gregorius de Grote
INFO
Overleden 14 januari 2003 te Rotterdam [NRC 16 januari 2003]


VERGOUWE A.W. ; Mw. Drs.
Gemeente Zederik , Secretaris
[SAL 2005]


VERHEIJEN J.Th.C.M.
Gemeente Heeze-Leende , Secretaris
[SAL 2005]


VERKERK G.A.A. , geboren 1958 ; Drs.
Wethouder VVD gemeente Den Haag
Lid Raad van Beheer N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maatschappij
President Raad van Comm. N.V. Nederlands Congrescentrum
President Raad van Comm. N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
Secretaris Raad van Comm. N.V. ENECO
Lid Raad van Toezicht en Advies Nederland Distributieland
Vice-Voorzitter College van arbeidszaken (VNG-werkg.del. CAO)
Lid Nationale Havenraad
Gemeente Delft , Burgemeester (??) [SAL 2005]
Oud-functies:
Commissaris N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland, Chef-jurist Raad van State.
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
INFO
Nieuwe burgemeester van Delft.
[Telegraaf 4 september 2004] Koningin Beatrix heeft de nieuwe burgemeester van Delft, Mr. Drs. G. Verkerk, benoemd tot commissaris van de koninklijke grafkelders van de Nieuwe Kerk in Delft. Tegelijkertijd heeft zij Mr. H. van Oorschot , de voorganger van Verkerk, op de meest eervolle wijze van zijn taak ontheven. De burgemeester van Delft is traditiegetrouw de sleutelbewaarder van de kononklijke grafkelders. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van de kelders. Decennia lang was die een bijna ceremoniële functie , omdat er bijna veertig jaar lang geen lid van de koninklijke familie overleed. van Oorschot was de eerste commissaris in jaren die weer met een strefgeval te maken kreeg, toen Pins Claus in 2002 overleed. Twee maanden voor hij afscheid nam als burgemeester , kon van Oorschot zijn eervolle taak nog een keer vervullen , nadat Koningin Juliana op 20 maart van dir jaar overleed.


VERMEULEN S.N.T.P.
Wethouder CDA gemeente Bergen op Zoom [SAL 2000]


VERMUE - VERMUE M.M.D. ; Mw.
Gemeente Borsele , Wethouder (CDA)
[SAL 2005]


VETTER P.H.J.
Loco-gemeentesecretaris van de gemeente Diemen
Gemeente Diemen , Secretaris
[SAL 2005]


VINK C.M. , Truus ; Mw.
Adjunct-secretaris gemeente
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Leiden.


VISSER J.M.
Gemeente Terschelling , Burgemeester (PvdA)
[SAL 2005]


VISSER J.M. , Jurret ; Dhr.
Wethouder PvdA gemeente Heerenveen [SAL 2000]
Burgemeester van Terschelling.


VISSERS D.C. , geboren jun 1937
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jan 1986
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Juridisch adviseur Gemeente Rotterdam
TEVENS
Deeltijd docent bestuursacademie Randstad
Lid van het bestuur van de Chr.Woningstichting Banienoe te Sliedrecht
Lid van het bestuur van de Stichting Bouwen en Beheren te Sliedrecht
Lid van het bestuur van de Stichting Ouderenhuisvesting Patrimonium
Lid van de klachtencomm.inzake woningtoewijzing te Sliedrecht
Plaatsvervangend Lid van de Comm. voor de Bezwaar- en Beroepsschriften van de Gemeente
Sliedrecht
Voorzitter van de Comm. van Beroep voor het protestants christelijk onderwijs in
Alblasserwaart-West


VLERKEN J.H.M. van
Gemeente Geldrop-Mierlo , Secretaris
[SAL 2005]


VLERKEN J.H.M. van
Secretaris gemeente Landerd [SAL 2000]


VLEUTEN A.H.B. van
Secretaris gemeente Vorden [SAL 2000]
Gemeente Vorden , Secreataris
[SAL 2005]


VLIERT A.C. van de
Secretaris gemeente Doetinchem [SAL 2000]


VLIET C. van der
Gemeente Valburg Burgemeester (CDA)
[SAL 2000]
Gemeente Angerlo , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


VLIET T. van
Secretaris gemeente Vught [SAL 2000]


VOERT A. ter ; Drs.
Gemeente Vught , Secretaris
[SAL 2005]


VOS H.G.
Burgemeester CDA gemeente Meijel [SAL 2000]
[jaarverslag Essent 2001]:
Lid van de Raad van Commissarissen van Essent
Nevenfuncties:
Lid Dagelijks Bestuur VEGAL (tot mei 2001)
Lid Dagelijks Bestuur Gewest Noord-Limburg


VOS J.M.A. , Cynthia ; Mw. Drs.
Hoofd bureau Bestuursondersteuning Gemeente Amsterdam, Bestuursdienst , Amstel 1
1011 PN Amsterdam , tel 020-5522207 , fax 020-5522550
Directiesecretaris
GG & GD Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Contactpersoon SVN-deelnetwerk VrouwenNetwerk Utrecht


VOS W.
Gemeente Zeevang , Wethouder (VVD)
[SAL 2005]


VREMAN A.M.T. , Anne-Marie ; Mw.
Jurist Gemeente Ede Postbus 9024 6 710 HM Ede
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


VREY - VRINGER W.M.C. de
Burgemeester VVD gemeente Goirle [SAL 2000]
Gemeente Goirle , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


VRIES T. de
Secretaris gemeente Oldebroek [SAL 2000]


WAAL C.J.D. , geboren september 1943
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 20 juli 1998
HOOFDFUNCTIE
Waarnemend burgemeester van Castricum
Gemeente Sassenheim , Waarnemend Burgemeester (PvdA)
[SAL 2005]


WAL T. van der ; Drs.
Secretaris gemeente Roosemdaal [SAL 2000]


WALRAVEN A.J.M.
Gemeente Haelen , Wethouder / loco-burgemeester (lijst samen verder)
[SAL 2005]


WASSER G.
Gemeente Veldhoven , Griffier
[SAL 2005]


WASSINK J.B.
Gemeente Veendam , Griffier
[SAL 2005]


WAVERIJN J.C.
Gemeente Sluis , Griffier
[SAL 2005]


WEES A.Ph. van der
Gemeente Bloemendaal , Griffier
[SAL 2005]


WEES A.Ph. van der
Secretaris gemeente Bloemendaal [SAL 2000]


WEIJERS I.M. , geboren nov 1960 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Hoofd afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken Gemeente Epe
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 sep 1994
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 sep 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 sep 1996
NU
Assen parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Secretaris Sport en recreatiecommissie van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden NSYP
landelijke dekking.


WEIJMANS F.G.A.G.


WELTEN M.J.B.
Secretaris gemeente Blaricum [SAL 2000]


WERNINK R.C.M. ; Mw.
Gemeente Arcen en Velden , Griffier
[SAL 2005]


WESSELING J.J. , Johannes Jacobus , geboren rond 1911 ; Dhr.
Assistent-Resident in voormalig Nederlands Indië
Oud-chef 2de afdeling van de secretarie van de gemeente Utrecht
Officier in de Orde van Oranje Nassau
INFO
Overleden [Telegraaf 23 september 2003]


WESTMAAS J.C.
Gemeente Dronten , Wethouder / loc-burgemeester (CDA)
[SAL 2005]


WESTRA H.R.
Gemeente Angerlo , Griffier [SAL 2005]
Gemeente Zevenaar , Griffier [SAL 2005]


WIERINGA L.A.
Gemeente Bussum , Griffier
[SAL 2005]


Wijkerslooth de Weerdesteyn H.C.R.M. de
Gemeente Waalre , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


WIJNEN P.G.
Gemeente Den Bosch , Waarnemend Secretaris


WIJNGAART P.I.M. van den ; Drs.
Secretaris gemeente Emmen [SAL 2000]
Gemeente Leiden , Secretaris
[SAL 2005]


WIJTE T.E.M. (of Th.E.M.) ; Drs.
Burgemeester CDA gemeente IJsselstein [SAL 2000]
Gemeente IJsselstein , Burgemeester (CDA)
Ministerie van Justitie , Commissies en Raden , Raad voor Strafrechttoepassing en Jegdbescherming , Sectie Gevangeniswezen , Lid
[SAL 2005]


WILLEME F.P.M. , geboren 1952
Burgemeester gemeente Denekamp
Gemeente Dinkelland , Burgemeester (CDA) [SAL 2005]
Statutair-Directeur Megaland Beheer B.V.
Voorzitter IDUNA (overkoepend orgaan jeugdhulpverlening)
Voorzitter Nationaal Plan Kernenergiecentrale
Lid en Voorzitter Stichting Agatha Laan Fonds
Voorzitter Stichting Ondersteuning Cultuur Denekamp
Voorzitter Stichting Stiltecentrum Denekamp
Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente
Voorzitter Dagelijks Bestuur Euregioraad
Lid Dagelijks Bestuur ECO
Lid Dagelijks Bestuur Museum Natura Docet
Lid Dagelijks Bestuur Prov. Overijsselse Stichting Bosbrandbestr.
Commissaris AVI-Twente B.V.
Commissaris Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V.
Commissaris Cogas B.V.
Lid Cie Bestuurlijke en Juridische Zaken VNG
Adviseur advocatenmaatschappen
Adviseur Festivals Limburg B.V.
Adviseur Pinkpop
Lid Regioraad Regio Twente
Voorzitter DB Arbeitsgruppe Euregio
Voorzitter Werkgr. Grensoverschr. Gezondheidszorg Euregio
Lid Commissie Juridische Zaken VNG
Gecommiteerde/Deskundige HEAO Arnhem.


WILLEMS D.J.
Secretaris gemeente Opsterland [SAL 2000]


WILLEMS J.H.
Gemeente Geertruidenberg , Secretaris
[SAL 2005]


WILLEMS - van ULDEN S. ; Mw.
Gemeente Ambt Montfort , Secretaris
[SAL 2005]


WILLEMSEN M.L.W.J.
Secretaris gemeente Ubbergen [SAL 2000]
Niet meer in 2002 [SAL 2002]
Gemeente Landerd , Secretaris
[SAL 2005]


WIND J.P.
Gemeente Hoogeveen , Griffier
[SAL 2005]


WINK A.
Secretaris gemeente Groningen [SAL 2000]


WINKELMAN H.J.
Secretaris gemeente Zevenaar [SAL 2000]


WOLF R.P.
Gemeente Liemeer , Secretaris
[SAL 2005]


WORTEL C.M.G.H.
Secretaris gemeente Maasdonk [SAL 2000]
Gemeente Drimmelen , Secretaris
[SAL 2005]


ZAAG P. van der ; Ing.
Burgemeester CDA gemeente Smallingerland [SAL 2000]
Gemeente Smallingerland , Burgemeester (CDA)
[SAL 2005]
TEVENS
Voorzitter samenwerkingsverband De Friese Wouden [SAL 2000]


ZANEN J.H.C. van
Wethouder VVD gemeente Utrecht [SAL 2000]
Voorzitter van het hoofdbestuur van de VVD [Telegraaf 6 januari 2005]
Gemeente Utrecht , Wethouder (VVD)
[SAL 2005]


ZIELHUIS W.L.
Burgemeester CDA gemeente Oldebroek [SAL 2000]
Gemeente Oldebriek , Burgemeester (CDA) [SAL 2005]
TEVENS
Voorzitter Intergemeentelijk samenwerkingsverband Noordwest-Veluwe [SAL 2000]


ZIJLMANS H.N.A.J. , Huub ; Drs.
Provinciale Staten Gelderland , Lid (DGP Gameren)
Gemeente Beuningen , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


ZONNEVILLE of ZONNEVYLLE M. , geboren jul 1950
NLRM 88/89 90 91 92 93
Burgemeester van Ameland
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 7 mrt 1988
Burgemeester VVD gemeente Leiderdorp [SAL 2000]
Gemeente Leiderdorp , Burgemeester (VVD)
[SAL 2005]


ZUIDEMA J.A. ; Mw.
Gemeente Ermelo , Griffier
[SAL 2005]


ZUTPHEN M.J. van , geboren sep 1954 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch Medewerker afdeling Algemene Bestuurlijke & Juridische Zaken gemeente Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 mrt 1992
Rechter rechtbank Haarlem 4 feb 1994
NU
Haarlem rechter


ZWARTEPOORTE C.M. ; Mw.
Gemeente Leidschendam-Voorburg , Wethouder (VVD)
[SAL 2005]

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin