Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'F' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
letter F


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 


   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001 , Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO , Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde ; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot nu toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen , welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


FAABER-PULS
M.J.C.G. ; Mw.
Rechten 1981
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Nijmegen

FAAS
F.S. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 5465 , 6802 EL Arnhem ; beëdiging 2003
Tel 026_3774744 , fax 026_3774830
saskia.faas@arnhem.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FAAS
M.A. ; Dhr.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Middelburg
Postbus 451 ; beëdiging 2001
4330 AL Middelburg
Tel 0118_637120 , fax 0118_640011
info@zeeland.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 28-02-2001
Bureau Rechtshulp
Vlasmarkt 28 , 4331 PE Middelburg
Postbus 451 , 4330 AL Middelburg
tel 0118-637120 , fax 0118-640011
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@zeeland.bureaurechtshulp.nl
Arrondissement Middelburg

FAASE
C.J. , geboren decernber 1948 M
NLRM 80
BeroepsMilitair Koninklijke Marine , II.kapitein der mariniers 1987
Kandidaat-verkeersschout parket Utrecht 1 jan 1980

FAASE
E.F, geboren juni 1958 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Advocaat en procureur te Ouderkerk a/d Amstel
Raadsheer Hof Amsterdam 13 mei 1997
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Advocaat en Procureur Ouderkerk aan de Amstel. Wanneer gestopt.
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave: geen
TEVENS augustus 2003]
Gastdocent SOB (Stichting Opleidingen Ned. Orde van Belastingsadviseur) van 01-07-2000
Gast-auteur NTFR (nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht) van 01-07-2001

FAASEN - JOLMERS
M. ; Mw.
Advocaat bij Den Hollander advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 206 , 3220 AE Hellevoetsluis

FAASEN
R.
Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 1989 en 2000
Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
Tel 010-2425372 , fax 010-2425385
Faasen.rob@klegal.nl
www.klegal.com
[vademecum advocatuur 2004]

FAASSEN
R.W. van
Advocaat bij Van Rijssen & Schuldink ; beëdiging 1991
Postbus 516 , 8000 AM Zwolle
Tel 038-4530340 , fax 038-4530241
rvanfaassen@vanrijssenschuldink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schuldink advocaten
Postbus 516 , 8000 AM Zwolle
Tel 038-4530340 , fax 038-4530241
rvanfaassen@schulclink.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FABER
A. ; Mw.
Advocaat bij Verweel advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 285 , 3200 AG Spijkenisse
Tel 0181-619099 , fax 0181-624328
info@verweeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FABER
A.C. , geboren sep 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 mrt 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 6 aug 1993
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 07-08-2001
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FABER
E. ; Mw.
Directeur Facilitaire Achmea Groep [jaarverslag Achmea Groep 2001]

FABER

F.J.
Vrije Universiteit Amsterdam
Academisch Ziekenhuis
De Boelelaan 1117 , 1081 HV Amsterdam
tel. 020 4444444
Raad van Bestuur , ambtelijk secretaris

FABER
G. ; Dr. UHD
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Economie
Economie
g.faber@law.uu.nl

FABER
J.J.
Advocaat bij Faber c.s. advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 14190 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2368936 , fax 030-2369196
[vademecum advocatuur 2001]

FABER-SIERMANN Zie SIERMAN, M.A.B.
M.A.B. ; Mw.

FABER
S.
Advocaat bij Fort advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
Faber@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FABER
S. ; Mw.
Directeur Achmea Business Unit Particulieren [jaarverslag Achmea 2001]
Directeur FBTO [jaarverslag Achmea 2001]

FABER
S. ; Prof.
Vrije Universiteit Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 5989898
Afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis
Hoogleraar nederlandse rechtsgeschiedenis
s.faber@rechten.vu.nl
Privé adres: Parklaan 10 , 2011 KV Haarlem , Tel. 023 5314150

FABER
S.E. , Sicco
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oegstgeest
Belastingadviseur

FABER
T.
Adj. Studierichtingsleider Hanze Hoge School Groningen
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Groningen

FABER
W. , geboren sep 1923
NLRM 80 87 88/89 90
(Adj) Inspecteur van Politie Den Haag 1948
Werkzaam Hoofdbedrijfschap Detailhandel II.adjunct-secretaris 1 mei 1959
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 6 sep 1972
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 18 aug 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 25 mrt 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 30 nov 1983
Voorzitter rand van beroep Den Haag 3 dec 1985

FABISCH
A.M.F.
Advocaat bij Boogaard Fabisch Meijer ; beëdiging 1993
Advocaat bij Fabisch Glas & Mes advocaten
Postbus 164 , 4130 ED Vianen
Tel 0347-371711 , fax 0347-375844
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Derks Fabisch advocaten en adviseurs
Postbus 365 , 3440 AJ Woerden
Tel 0348-415630 , fax 0348-422010
info@derksadvocaten.nl
www.derksadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FABIUS
D.G.J.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460665 , fax 020-3460733
diek.fabius@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

FABIUS
F.W.
Advocaat bij Siekman & Stassen advocaten en Belastingadviseurs ; beëdiging 2001
Postbus 670 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5541681 , fax 023-5624097
Fabius@siekmanstassen.nl
www.siekmanstassen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FABIUS
G. , geboren 1958
Directeur Robein Leven N.V.

FABRIEK
P.J. , Pieter Jan , geboren 8 mei 1914
INFO
Overleden 12 oktober 2003 [Telegraaf 14 oktober 2003]

FABRITIUS
M.A.S. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1999
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
a.fabritius@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]

FAÇEE SCHAEFFER
M. ; Mw.
Advocaat bij J.D. Meijerplein 15 , 1011 RE Amsterdam ; beëdiging 1969
Tel 020-6230788 , fax 020-6204835
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]
[vademecum advocatuur 2001]

FAGEL
B.F.
Advocaat bij Van Dusseldorp advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 10482 , 7301 Gl Apeldoorn
Advocaat bij p/a Korenstraat 68 , 7311 IZ Apeldoorn ; beëdiging 1997
Tel , fax
[vademecum advocatuur 2001]

FAHNER
C. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies,Landelijke Overleggroep Openbaar
Ministerie-Staatstoezicht op de volksgezondheid, Secretaris (Openbaar Ministerie)

FAHNER
H.M. ; Mw.
Engels 1985 , Rechten
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1990
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
boonrade@noord.bart.nl
Advocaat bij N.V. Nederlandse Spoorwegen
Postbus 2812 , 3500 GV Utrecht
Tel 030-2355868 , fax 030-2357700
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij M. Pels Rijcken Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5 153954 , fax 070-5 153108
hm.fahner@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland

FAIJDHERBE
R.E.
Advocaat bij Strik & Dunnewijk advocaten ; beëdiging 1995
Strawinskylaan 1439 , 1077 XX Amsterdam
Advocaat bij Kaiser & Van Brakel
Rijnzathe 8a 7e etage , 3454 PV De Meern
Tel 030-6697000 , fax 030-0097001
infofkaiser-vanbrakel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Faijdherbe Fiscaaladvocaat Belastingadviseur
Postbus 5119 , 1380 GC Weesp
Tel 0294-482222 , fax 0294-484515
mfo@faijdherbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

FALCO
R. de
Advocaat bij FJP De Falco Janssen advocaten Valetiusplein 22 1075 BH Amsterdam ; beëdiging 2002
Tel 020-6713332 , fax 020-6713382
defalco@fjplaw.nl
www.fjplaw.com
[vademecum advocatuur 2004]

FALGER
Q.R.M. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-10-2002
NU Amsterdam Rehtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Beer advocaten ; beëdiging 1995
Joh.Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
beeradvo@pop.pi.net
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe
Postbus 13085 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
qrm.falger@kbs.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet vermeld in vademecum advocatuur 2003
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter Bestuur Stichting Theater Trovato te Amsterdam van 01-11-2002
Lid Klachtencommissie Jellinek te Amsterdam van 01-07-2003
Lid examencommissie "burgerlijk proces- en bewijsrecht" Stichting Examens Assurantiewezen te Utrecht van 01-04-2002 tot 01-01-2003
Lid tuchtcommissie Koninklijke Nederlandse Krachtsport Federatie te Amsterdam van 01-04-2002 tot 01-05-2003
@OPM
Rechtsprak.nl vermeldt niet haar hoofdfunctie, dus ook niet advocaat. Wellicht is zij niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer; www.rechtspraak.nl geeft geen uitsluitsel.

FALKE
A.C.A. , geboren apr 1918
NLRM 80 87
Advocaat en procureur Groningen 1943
Adjunct-secretaris Ned. Beheers Instituut te Den Haag 1945
Advocaat en procureur te Oss 1946
Rechter rechtbank Den Bosch 24 jul 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 23 nov 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 23 sep 1985

FALKENA
B.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1998
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
bauke.falkena@cliffordchange.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

FALKENA

F.B.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020- 5772700
[vademecum advocatuur 2001]
beëdiging 1971 en 1999
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
Ffalkena@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

FALKENA

F.B. , geboren okt 1946 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur Arnhem 2 dec 1971
Raio rechtbank Utrecht 1 dec 1974
Secretaris arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1975
Gerechtssecretaris rechtbank Zutphen 1 sep 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 11 apr 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 26 aug 1978
Rechter rechtbank Zutphen 9 okt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 3 dec 1981
Kantonrechter Apeldoorn 17 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 17 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 17 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 17 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 22 feb 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 4 jul 1985
Raadsheer Hof Leeuwarden 20 dec 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 29 okt 1987
Vice-President Hof Leeuwarden 27 mei 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 1 september 1999
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Rechtspleging 070-
3707638 , fax 3707932 Gedetacheerd raadadviseur 95/96
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FALKENBURG - De LANGE
L.S. ; Mw.
Rechten 1938
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn

FANEYTE
I.F. , geboren 03-12-1934 ; Dhr.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

FANGMAN
H. , geboren aug 1941 M
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven dec 1968
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Roermond ; Raio 12 jan 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 12 mei 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 4 jan 1972
Secretaris arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1974
Als stagiair werkzaam Ministerie van Justitie 1 okt 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 6 apr 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 26 apr 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Roermond22 aug 1986
Officier van Justitie Ned. Antillen 18 mrt 1983
NU
Roermond parket
HOOFDFUNCTIE
Officier van Justitie NA

FANOY
N.A.M.E. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1992
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
nathalie.fanoy@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
nathalie.fanoy@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

FAOUZI
H. ; Mw.
Advocaat bij Vermaat advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 71 , 2990 AB Barendrecht
Tel 0180-611188 , fax 0180-619150
vermaat@vermaatadvocaten.nl
www.vermaatadvocate.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FAOUZI
L. ; Mw.
Advocaat bij Benders advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 7353 , 2701 Al Zoetermeer
Tel 079-3510234 , fax 079-3516774
info@bendersadvocaten.nl
www.bendersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FARKAS - TROMP
M.D. ; Mw.
Advocaat bij Cornelissen advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 120 , 6850 AC Huissen
Tel 026-3259023 , fax 026-3255802
mdft@cornad.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

FARO
L.M.C. ; Mw. Dr.
Directie/management Maag Lever Darm Stichting
tel. 030 6055881 , fax 030 6049871

FARO
M.J.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
mfaro@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-67891.23 , fax 020-6789589
amsterdam@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

FASE
A.A. ; Dhr.
Gerechtsauditeur Hoge Raad van 13-09-2002
NU Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur
TEVENS augustus 2003]
Redactiesecretaris Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht van 20-06-2003

FASE
W.J.P.M. ; Prof.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek
tel 013 4668372 , fax 013 4663139
w.j.p.m.fase@kub.nl
Bijzonder Hoogleraar Sociaal recht en sociale politiek met bijzondere aandacht voor de onderlinge samenhang van het arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en belastingrecht
INFO

Ferdinand Bolstraat 13 , 2391 VG Hazerswoude, tel. 0172-588298

FASEN
M. ; Mw.
Rechten 1993
Bestuursfunctie
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht

FASSEUR
C. , geboren 11-12-1938 ; Prof. Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 jun 1986
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 01-01-2002
NU Amsterdam Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
Faculteit der Letteren
Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië
Geschiedenis van Zuidoost-Azië, in het bijzonder van Indonesië en zijn betrekkingen met Nederland
tel 071 5272556 , fax 071 5272939
Fasseur@rullet.leidenuniv.nl
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

FASSEUR
D.
Advocaat bij Fasseur & Partners ; beëdiging 1989
Postbus 700 , 3700 AS Zeist
Tel 030-0939510 , fax 030-fi939807
d.fasseur@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Fasseur@fasseur.nl
www.fasseur.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FASSEUR - Van SANTEN
J.C. ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 dec 1976
Raadsheer Hof Den Haag 9 feb 1983
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-01-1997
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Lid staatscommissie van de waterstaatswetgeving
Lid begeleidingscommissie geschiedschrijving bescherming bevolking
TEVENS pgave november 2000]
Lid van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving
Lid van de begeleidingscommissie geschiedsschrijving bescherming bevolking
Lid van de Commissie van Beroep Stichting code Geneesmiddelen reclame
TEVENS [juni 2003] en [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FASTING Zie BAST - FASTING
O.A.J. ; Mw.

FAURE
M.G. ; Prof. Dr.
Universiteit Maastricht

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Bijzonder Hoogleraar vergelijkend en internationaal milieurecht
tel 043 3883028 , fax 043 3259091
michael.faure@facburfDr.unimaas.nl
TEVENS
Wetenschappelijk directeur METRO
Directie/management Onderzoeksschool Ius Commune
INFO
Privé adres: Valmeerstraat 134 , 3770 Valmeer , België , Tel. 0032 12457685

FAXSEN
R.
Advocaat bij Landwen advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075146 , fax 010-4075121
rob.faasen@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]

FEBER
H.R.G. , geboren dec 1936
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Advocaat en Procureur Amsterdam 15 sep 1972
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Haarlem ; Raio 1 jan 1964
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 1 mei 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 1 dec 1964
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 dec 1966
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam20 dec 1968
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam1 okt 1972
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 19 jul 1978
bgwn verlof ressortsparket Den Haag 1 apr 1996
NU
@OPM
Wordt september 2003 niet vermeld op rechtspraak.nl.

FECHNER

F.R. , geboren 24-08-1924
INFO
Woonplaats Kasselt België
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

FEDDEMA
I.R. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Oost ; beëdiging 1992
Postbus 94858 , 1090 CW Amsterdam
Tel 020-6655977 , fax 020-6933504
advokatenoost@dutch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ifeddema@akoost.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FEDDES
G. , Gretha , geboren jun 1945 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 12 jun 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 jul 1990
Rechter rechtbank Arnhem 12 mei 1993
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch van 28-05-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-01-2002
NU Den Bosch Hof Raadsheer
NU Arnhem Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur Stichting Verpleeghuis Margriet te Nijmegen
Lid bestuur Stichting Wilhelmina te Nijmegen
Lid bestuur Stichting De Beide Weeshuizen te Nijmegen
16 feb 1998
TEVENS pril 2001]
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Discipline te Arnhem
TEVENS pril 2001 Internet]
Bestuurslid van de Stichting De Beide Weeshuizen sedert december 1996
Voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Nijmegen sedert 14-06-2000
TEVENS [juni/juli 2002] en augustus 2003]
Bestuurslid Stichting De Beide Weeshuizen van 01-12-1996
Voorzitter Raad van Toezicht van GGZ Nijmegen, Nijmegen van 14-06-2000

FEEKES
G.B.

FEEN
N. van de ; Mw. Drs.
Ombudsvrouw bij Equa Bureau voor emancipatiediensten
Postbus 1036 , 8900 CA Leeuwarden
tel 058 2126925 , fax 058 2127715
n.vdfeen@equa.org
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: zorgarbeid, civiel recht, wetgeving
NB
Is zij wel juridisch Drs.

FEENSTRA
A. ; Mw.
Rechten 1988
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

FEENSTRA
A.A. ; Mw.
Hertoghs advocaten-beLstingkundigen ; beëdiging 2003
Postbus 4729 , 4803 ES Breda
Tel 076-5202266 , fax 076-X242288
hertoghs@hertoghsadvocaten.nl
www.hertoghsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FEENSTRA
A.J. , geboren jun 1951 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 9 aug 1995
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent bij de vakgroep privaat- en notarieel recht faculteit der rechtsgeleerdheid RUG
09 feb 1997

FEENSTRA
C.F.G.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1996
Postbus 236 , 7200 HD Zutphen
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1996
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121615 , fax 030-2121152
c.feenstra@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]

FEENSTRA
J.J.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1987
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240063
jaap.feenstra@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

FEENSTRA
K.J. , Klaas ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zuid-Salland
Rayon Dir. ABN AMRO

FEENSTRA
P. ; Dhr.
Advocaat bij Van der Sluis & Van der Zee ; beëdiging 1996
Postbus 462 , 8901 BG Leeuwarden
Advocaat bij Quarles & Jurgens
Postbus 130 , 4460 AC Goes
Tel 0113-211640 , fax 0113-232559
[vademecum advocatuur 2001]
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 30-10-96
Quarles & Jurgens
F. den Hollanderlaan 10a , 4461 HN Goes
Postbus 130 , 4460 AC Goes
tel 0113-211640 , fax 0113-232559
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
qj.goes@balienet.nl
Arrondissement Middelburg

FEENSTRA
R.
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar

FEENSTRA
R.F.
Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538318 , fax 026-3538426
Feenstra@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FEENSTRA
W.I. ; Mw.
Advocaat bij Kalbfleisch, Van der Blom Fritz ; beëdiging 1990
Postbus 408 , 2000 AK Haarlem
Tel 023-5325177 , fax 023-5318441
info@kalbfleisch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kalbfleisch.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FEHMERS
C.P.T. , geboren jul 1936 (of Ch.P.T.) M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Bedrijfsleven 1 mei 1964
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 16 mei 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 26 apr 1978
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 26 nov 1966
Buitengewoon verlof ressortsparket Amsterdam 1 jun 1996
NU
Amsterdam Hof Advocaat-Generaal

FEHMERS
H.J. , geboren december 1967 ; Dhr.
NLRM 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 februari 2000 of 01-01-2001
NU Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FEHRENBACH
G.W.R.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246602 , fax 010-4130310
ger.fehrenbach@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

FEIJEN
E.
Advocaat bij Bos-Veterman Van As & De Vries advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Tel 030-6032922 , fax 030-6000166
bos advocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van As c.s. advocaten
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Tel 030-6032922 , fax 030-6000166
efeijen@vanasadvocaten.nl
www.vanasadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FEIJEN
E.
Notaris te Heerde , arrondissement Zutphen
Kantoor Schurink & Feijen ; Heerde
INFO
Bestuurslid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

FEIJEN
G.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Heemskerk & Feijen ; Den Haag

FEIJEN
H.
Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Kantoor Notaris Maatschap Batenburg ; Beverwijk, Haarlem
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Midden-Kennemerland

FEIJEN
J.M.W.
Advocaat bij Vogel en Ruitenberg advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 12166 , 1100 AD Amsterdam
Tel 020-5650400 , fax 020-5650411
Feijen@theoffice.nl
www.theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FEIJEN
J.P.A.
Advocaat bij Feijen advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 149 , 6114 ZJ Susteren
Tel 040-4495115 , fax 040-4495305
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

FEIJTER
A. de , geboren aug 1948
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Arnhem
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 13 jul 1987
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-01-2002
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem ; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1975
info@nysingh.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 025-3575757 , fax 025-4424942
a.defeijter@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen opgave bijbanen in 1997
16 feb 1998 Geen opgave van bijbanen bij kantongerecht Arnhem
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter Arbitrage- en Tuchtrechtspraakcommissie in Beroep KWPN van 01-07-1998
Adviseur VSN (Verenigde Sportpaardenhandel Nederland) van 01-07-1982
Bestuurslid Stichting Koningsheide te Arnhem van 01-01-1994
INFO
Waarnemend Deken / Secretaris van de Orde van advocaten te Arnhem [sep 2000]

FEIJTER
D.M. de ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar van 01-09-2003
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van den Biesen Prakken Böhler ; beëdiging 1989
Nieuwe Herengracht 51 , 1011 RN Amsterdam
Advocaat bij Van den Biesen Prakken Bbhler
Keizersgracht 500-502 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-6232605 , fax 020-6203559
amsterlaw@bpb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FEIJTER - HOEKSTRA
J.P. de , geboren aug 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 10 jan 1985
TEVENS
Commissie van Aandeelhouders Stork N.V. , Voorzitter [jaarverslag STORK N.V. 2000+2001]

FEIKEMA
J.K.
Advocaat bij Pontweg 224 , 1796 ME De Koog/ Texel ; beëdiging 1978

FEIKEN
M.H. ; Mw.
Advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl B.V. advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1095 , 5004 BB Tilburg
Tel 013-4635599 , fax 013-4632266
m.feiken@kantoormrvanzijl.nl
www.kantoormrvanzijl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FEITH - HOOIJER
C.F. ; Mw.
Rechten 1982
Burgemeester VVD gemeente Leersum [info SAL 2000]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

FEITH
P.R. , geboren jun 1939 ; Dhr. Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Maastricht ; Raio 4 jul 1966
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 4 nov 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 4 nov 1968
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Maastricht 4 nov 1970
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 23 okt 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 jun 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 28 dec 1973
Rechter rechtbank Arnhem 3 mei 1974
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 18 jan 1979
Vice-President rechtbank Arnhem 8 apr 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 26 jan 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
Raadsheer Hof Den Bosch 3 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 mei 1993
Vice-President Hof Den Bosch 1 dec 1993
NU Den Bosch Hof Vice-president
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Mede-Voorzitter Commissie van Beroep De Dreef en Otto Heldring Stichting Zetten
Lid Commissie van Beroep tuchtzaken Kon. Ned. IJshockey Bond
Mobilisabel Lid mobiele rechtbank
16 feb 1998
TEVENS [juni/juli 2002] en augustus 2003]
Lid commissie van beroep in tuchtzaken Koninklijke Nederlandse IJshockeybond van 01-01-1997
Vice-Voorzitter Bestuur ds. G. Boer Stichting van 01-04-1996

FEITH
R. , geboren 1938 ; Jhr. [B
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Beijne/Lind advocaten ; beëdiging 1963
De Lairessestraat 55 , 1071 NT Amsterdam
beijne@euronet.nl
TEVENS
Directeur N.V. Samenwerkende Elektriciteits-prod. bedrijven
Oud-functie:
Directeur Syria Shell Petroleum Development B.V.

FEITSMA
L.H. , geboren jun 1908 M
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 2 mrt 1933
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 2 mei 1939
Substituut-officier van Justitie rechtbank Alkmaar 31 mrt 1942
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 13 mrt 1946
Officier van Justitie rechtbank Groningen 22 jan 1952
Officier van Justitie rechtbank Haarlem 12 jun 1956
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Haarlem 1 jan 1957

FEITSMA
R.A.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1996
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
rende.feltsma@bakernet.com
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]

FELD
G.E. ten , geboren feb 1928
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bij Pensioenraad jun 1955
Werkzaam bij de Raad van State, II.hoofdadministrateur van Staat jun 1956
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 5 jul 1972
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 25 okt 1978
Coördinerend Vice-President Centrale Raad van Beroep Utrecht4 aug 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht18 jul 1995

FELDBRUGGE
F.J.M. ; Prof.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 29 dec 1965
NU
Haarlem rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Rechtshistorie en Rechtsvergelijking
Hoogleraar Oost-Europees Recht
tel 071 5277819
INFO
Frans Baantje 22 , 4881 MO Zundert , Tel. 076-5973369

FELDHUSEN - WAGEMAKERS
J.M.A. ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1966
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jan 1901
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Arnhem ; kantoor Dirkzwager en Kroeskamp ; beëdiging 1976
Postbus 3045, 6802 DA Arnhem
Feldhusen@arnhem.dirkzwager.nl
jan 1997
TEVENS [juni 2002]
Geen nevenfuncties
TEVENS [juli 2002]
Op rechtspraak.nl niet meer vermeld bij Hof Arnhem
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem
@OPM Feldhusen-Wagemakers is van juni 2002 op juli 2002 opeens spoorloos verdwenen op rechtspraak.nl bij Hof Arnhem.

FELIUS
J. van
Secretaris gemeente Laren [info SAL 2000]

FELIX
P.L.F.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1993
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam

FELIX
R.A.
Advocaat bij Van Dunné & Felix ; beëdiging 1976
Postbus 21808 , 3001 AV Rotterdam
Tel 010-4114140 , fax 010-4120084
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Van Houten
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
vhenb@vhenb.nl
www.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FELLINGER
J.H.
Advocaat bij Hiddema Kantoor ; beëdiging 1995
Wilhelminasingel 109 , 6221 BH Maastricht

FELTZ - TEEUWEN
A.M.H. van der ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1997
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
ateeuwen@houthoff.nl
afeltz@houthoff.nt
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
a.van.der.felcz@houchoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

FELTZ
G.C.W. van der ; baron
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1989
Postbus 90551 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3255328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
gcwvanderfeItz@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
beëdiging 1982 en 1989
Tel 074-3285566 , fax 070-3280489
godert.vanderfeltz@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

FELTZ
G.W. van der ; Baron [HM
Aangekomen in Leiden 1953 rechten , Corpslid
Huis van H.M. de Koningin , Kamerheer
Per mei 2002 afgetreden als Lid van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding [jaarverslag N.V. Twentsche Kabel Holding 2001]
TEVENS
Lid van het bestuur van de SAtichting Preferente Aandelen Wegener [jaarverslag Wegener 2000]

FELTZ
W.A. , Baron van der , geboren feb 1921 M
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem aug 1945
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 11 dec 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 5 okt 1956
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956
Van dec 1957 - 1 jan 1963 als Hoofd Afdeling Criminele Zaken, Directie Politie
Ministerie van Justitie werkzaam, tevens Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement
Rotterdam 8 jan 1962
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 11 dec 1962
Procureur-generaal Hof Leeuwarden 2 jul 1965
Procureur-generaal Hof Den Haag 25 nov 1970
Advocaat-fiscaal voor de Krijgsmacht 2 feb 1971

FENIJN
A.W.C. ; Mw.
Beëdigd: 16-05-2001 (14-07-98)
Adriaanse & Van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]:
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel advocaten ; beëdiging 1998 en 2001
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-656060 , fax 0118-636178
awcfenijn@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FENNIS
M.J.M.
Advocaat bij Heijltjes advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
info@heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2001]

FENS
C.M.A. ; Mw.
Advocaat bij Lemmen advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 123 , 6400 AC Heerlen
Tel 045-5718263 , fax 045-5741466
Fens@lemmenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FENS
H.G.
Weegbree 23 , 4941 VT Raamsdonksveer
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

FENS
J.J. ; Mw.
Advocaat bij Dillegaard 84 , 6417 HH Heerlen ; beëdiging 1988

FENS
P.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Stichting Hoorns advocatenkollektief ; beëdiging 1982
Postbus 347 , 1620 AH Hoorn
Tel 0229-238404 , fax 0229-238419
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: sociale zekerheid, arbeid.

FENS
R.J.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1991
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Kennedy Van der Laan
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506677 , fax 020-5506766
richard.fens@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FERAAUNE
L. ; Mw.
Advocaat bij Voorink Van den Tooren Van Aanhold Van de Venne advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 8 , 7200 AA Zutphen
Tel 0575-545455 , fax 0575-543566
info@voorinkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FERENSCHILD
W.A.G.J.W. ; Mw.
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden van 01-10-2001
NU Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1995
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
general@derks.nl
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Waarschijnlijk niet meer advocaat. Sinds wanneer niet meer.

FERINGA
A.M.
Advocaat bij Koster c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 1350 , 1500 AJ Zaandam
Tel 075-6156051 , fax 075-6167353
amferinga@kostercs.nl
[vademecum advocatuur 2001]

FERIZ Zie MULLER - FERIZ
M.J. , geboren apr 1933 ; Mw.

FERMAN
E.J.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1977
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
eduard.j.ferman@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FERMENT
H. ; Drs.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Barents & Krans advocaten en notarissen
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FERNANDES MENDES
H.K. , geboren aug 1951 ; Dr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20 aug 1991
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie BIZA, DG Openbaar Bestuur, Directie Coordinatie, Minderhedenbeleid, Directeur
HOOFDFUNCTIE augustus 2003]
Secretaris (algemeen directeur) Stadsdeel Zuid-Oost
TEVENS
Lid redactieraad Openbaar Bestuur
Lid Bestuur Stichting BVE Haaglanden
Lid Stuurgroep zelfredzaamheid Stichting Maatschappij en Politie
Lid Ned. Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Begeleidinggroep benoeming bijzonbder hoogleraar arbeidsmarkt te Rotterdam
TEVENS augustus 2003]
Lid Raad van Toezicht Woningbouw corporatie PWS
Lid monitoring committee van de Res Publica Leergang
Lid bestuur Giving Back te Amsterdam
Lid Sectie Gevangenissen
Raad van Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming te Den Haag van 01-01-2001
Lid Commissie Archieven Raad van Cultuur te Den Haag van 01-01-2001

FERNANDEZ DOMINGUEZ
S. ; Mw.
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 87400 , 1080 K Amsterdam
Tel 020-3015555 , fax 020-3015678
sandra.fernandez@russell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FERNHOUT
D.M. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rotterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
dorine.fernhout@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

FERNHOUT
F.J. , Fokke , geboren okt 1956 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Docent Rijks Universiteit Limburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 12 jan 1990
Rechter rechtbank Maastricht 22 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 2 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 2 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 2 mrt 1995
Vice-President rechtbank Maastricht 24 augustus 1998
Ontslag november 2001
NU
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Lid Bestuur van de Stichting Elisabeth Strouwen
aug 1997
INFO [Telegraaf 15 maart 2003]
"Oud-rechter vervolgd voor bezit kinderporno"
Voormalig vice-president van de rechtbank Maastricht mr. Fokke Fernhout (46) wordt strafrechtelijk vervolgd wegens het bezit van kinderporno. Maar hij heeft inmiddels een topbaan gekregen bij de universiteit Maastricht.
Wiirdvoerder Schrijnemakers van de UM liet gisteren te weten uiterst ongelukkig te zijn met de aanstelling in verband met de vervolging. ----- De destijds als onkreukbaar bekend staande magistraat legde in november 2001 zijn functie plotseling neer nadat bouwvakkers in zijn woning een stapel kinderporno ontdekten. Hij moet zich op 27 maart verantwoorden voor de meervoudige strafkamer in Arnhem. Fernhout hangt een maximale celstraf van vier jaar boven het hoofd. ---- Volgens de Arnhemse persofficier mr. B. Steensma zijn er tien videobanden en vier diskettes met seksuele afbeeldingen van kinderen gevonden in zijn herenhuis aan de Tongerenseweg in Maastricht. De kinderporno werd ontdekt door bouwvakkers. --- Daags na zijn ontslag haalde de magistraat zijn huis leeg en dook hij samen met zijn stiefzoon onder in Frankrijk.
--- De Maastrichtse politie hulde zich destijds in stilzwijgen over de reden van het plotselinge vertrek van de vice-president. Zelfs de persrechter ontkende de zedenzaak en riep doodleuk dat er sprake van persoonlijke problemen zou zijn. advocaten die kind aan huis zijn in de Maastrichtse rechtbank spraken zelfs van een doofpotcultuur. --- Inmiddels blijkt de gewezen magistraat al een nieuwe topfunctie te hebben bij de Universiteit van Maastricht op de faculteit rechten.
[Telegraaf 26 maart 2004]:
"Geen cel voor rechter na bezit kinderporno."
De Arnhemse rechtbank heeft de voormalige vice-president van de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf , een boete van 2500 Euro en een proeftijd van twee jaar. De 47-jarige magistraat Fokke F. had zich schuldig gemaakt aan het bezit van kinderporno.
He Officier van Justitie H. Stikkelbroek had twee weken geleden tegen de verdachte vijftien maanden cel geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.
Een electrociën ontdekte tijdens een verbouwing in de kapitale woning van F. onder een kast tien videobanden en vier diskettes.
Bih de straf hield de rechtbank rekening met de ernst van het delict en de voorbeeld-functie van de ex-rechter. Tevens had de rechtbank rekening gehouden met alle publiciteit. De man zou "veelvuldig publiekelijk" aan de schandpaal zijn genageld.
[Telegraaf 14 april 2004]
"Kamervragen over lichte straf pornorechter"
VVD en PvdA eisen opheldering van minister Donner(Justitie) over de handelwijze van justitie in de zaak
tegen de Maastrichtse rechterFokke F. die is veroordeeld wegens het bezit van kinderporno.
De rechter kreeg drie maanden voorwaardelijke celstraf plus 2500 euro boete opgelegd. Beide partijen willen weten of Donner zelf of ambtenaren van zijn ministerie hebben ingegrepen in de aard en de omvang van het onderzoek van het OM , zoals tijdens de rechtzitting is gesuggereerd door de advocaat van de rechter.
"Deze opmerking van de advocaat zit mij hoog. Ik hoop dat het niet waar is en dat hoor ik graag van Donner", aldus PvdA-kamerlid Wolfswn.
Met zijn VVD-collega Griffith wil Wolfsen ook van Donner weten waarom het OM niet een volledig huisonderzoek bij de rechter heeft gedaan, zoals tijdens de zitting aangegeven door de officier van Justitie. "Daar kan best een goede reden voor zijn, maar ook dat wil ik van Donner horen", aldus Wolfsen. "

FERNHOUT
G.R. , geboren 20-10-1937
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

FERNHOUT
J.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

FERNHOUT
J.W.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1980
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
general@derks.nl
Advocaat bij Van Till advocaten ; beëdiging 1980
De Lairessestraat 158 , 1075 HM Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
j.fernhout@vantill.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75731 , 1070 AS Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
j.fernhout@vantill.nl
www.vantill.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FERNHOUT - De RIDDER
L.J. ; Mw.
Rechten 1951
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn

FERNHOUT
R. , Roel , geboren 8 augustus 1947 ; Dhr. Prof.
-Gymnasium-B Christelijk Gymnasium te Zwolle
-Rechten Erasmus Universiteit te Rotterdam
-Promotie Rechtsgeleerdheid te Amsterdam 22 maart 1990
Dissertatie: Erkenning en toelating als vluchteling in Nederland (1990)
-Fellow N.I.A.S. (Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences) van 1981 tot 1982
-Coördinator Nederlandse Stichting voor Vluchtelingenwerk, consulent Samenwerkingscommissie voor
vluchtelingenwerk van 1973 tot 1977
-wetenschappelijk medewerker / universitair docent staats-en bestuursrecht Vrije Universiuteit te Amsterdam
van 1977 tot 1985
-universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht Katholieke Universiteit van Nijmegen van 1985 tot 1991
-hoogleraar Europees Recht, in het bijzonder Europees migratierecht (Jean Monnetleerstoel) Katholieke
Universiteit te Nijmegen van 1991 tot 1999
-Nationale Ombudsman vanaf 2000
Bezuidenhoutseweg 151 2594 AG Den Haag
Postbus 93122 2509 AC Den Haag
bureau@nationaleombudsman.nl
www.nationaleombudsman.nl
INFO
Oud-Hoogleraar Katholieke Universiteit Nijmegen
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612303 , fax. 024 3616145
Hoogleraar recht in Europa
tel 024 3612188
r.fernhout@jur.kun.nl
De Nationale Ombudsman sinds najaar 1999, opvolger van Oosting.
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter van de jury voor de KUB-prijs Rechten van de Mens (onbezoldigd)
Lid adviesraad Johannes Wier Stichting voor Mensenrechten en Gezondheidszorg (onbezoldigd)
Medeauteur van het Handboek 'Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat' (Kluwer, Deventer)
INFO
Dienstplichtig militair Koninklijke Marine
Reserve-officier: Luitenant ter zee SD 20C KMR.
@OPM Wat is dat? Is dat een code voor de KGB of de FSB?
INFO
Heeft zich als Nationale Ombudsman al bij herhaling niet gehouden aan de termijn van zes weken die de Nationale Ombudsman jaren geleden heeft ingevoerd als maximale redelijke termijn voor een antwoord. Lijkt eerder te kiezen voor de macht van de machtshebbers in de gevestigde orde dan voor het belang van de individuele burger. NCBJ.
INFO
Privé adres: Graafseweg 370 , 6603 CJ Alverna ,
Tel 024 6411437, 024 3612188 of 3615488

FERRARI
F. ; Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Brabant
Hoogleraar Privaatrechtelijke rechtsvergelijking
Prive adres:
Kastanjelaan 7 , 5248 BG Rosmalen

FERREIRA MARQUES
P.A. ; Mw.
Advocaat bij Van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 1996
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam

FERSCHTMAN
M.
Advocaat bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden advocaten ; beëdiging 2001
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-3446228 , fax 020-3446201
mferschtman@bfkw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FERWERDA
E.B.A. ; Mw.
Advocaat bij Brauer Ferwerda & Roeden ; beëdiging 1989
Advocaat bij Brauer en Ferwerda
Schaesbergerweg 8 , 6415 AH Heerlen
Tel 0455725953 , fax 045-5725935
[vademecum advocatuur 2001]

FERWERDA
M. ; Mw.
Advocaat bij De Millano advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 144 , 2220 AC Katwijk
Advocaat bij TeekensKarstens advocaten en Notarissen ; beëdiging 1993 en 2001
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791.700 , fax 071-5722462
Ferwerda@teekenskarstens.nl
www. teekenskarstens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FESEVUR
J.E.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Disciplinegroep Privaatrecht
tel 030 2537160
j.fesevur@law.uu.nl
Goederenrecht

FESSEM
W.M.M. van , geboren aug 1949 M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 apr 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 apr 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 12 apr 1968
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Breda 24 sep 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda1 feb 1995
NU
Breda parket

FESTEN
H.A.B. , geboren sep 1968 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1996

FESTEN - van der LINDEN
M.G. ; Mw.
Rechten 1975
Advocaat bij Schalken & Van der Linden ; beëdiging 1993
Canadalaan 2 , 7316 BX Apeldoorn
Helfrichstraat 48 , 7311 JB Apeldoorn
Tel 055-57861147 , fax 055-5785305
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 10320 , 7301 GH Apeldoorn
Tel 055-5786147 , fax OcS-S7Rs24c
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Docente Hogeschool
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn

FETERIS
M.W.C. , geboren mrt 1960 ; Dhr. Prof. Dr.
[B
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 21 apr 1994
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Vennoot bij Coopers en Lybrand in de beroepsgroep belastingadviseurs
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Capaciteitsgroep Belastingrecht
Hoogleraar Belastingrecht, in het bijzonder formeel belastingrecht
tel 010 4081368 , fax 010 4089179
Feteris@frg.eur.nl
HOOFDFUNCTIE echtspraak.nl augustus 2003]
Partner bij pwc en hoogleraar belastingrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam te Rotterdam
TEVENS
Secretaris van de Feteris Stichting De Baan Stichting gevestigd in Den Haag ten
doel het bevorderen van de maatschappelijke wetenschappelijke en culterele ontwikkeling van jongeren
tot zes en twintig jaar in Nederland en Indonesie
Bevorderen van sociale en medische verzorging van ouden van dagen in Nederland en met name Den Haag
Spijkenisse en Utrecht
Lid Bestuur Stichting Sempoer Labor gevestigd in Den Haag doel het bevorderen en in stand houden van
werkgelegenheid
Lid Bestuur van de Stichting Opleiding belastingadviseurs te Ansterdam. deze Stichting verzorgt de
opleidingen voor de Ned. Orde van belastingadviseurs
TEVENS augustus 2003]
Secretaris verenigde Feteris-De Baan en semperlebor Stichting te Den Haag van 01-01-2111
Bestuurslid Stichting Europese Fiscale Studies te Rotterdam
Medewerker tijdschriften Weekblad Fiscaal Recht, BNB, fiscaal weekblad fed van 01-02-1994
Lid adviesraad Platform Vaktechniek Ministerie van Financiën van 01-02-2003
Lid redactie Fiscaal weekblad FED en de serie Fiscale Monografieën van 01-02-1994

FETTER
C. , geboren mei 1963 ; Mw. M
NLRM 98 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 14 aug 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 november 1999
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-06-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting rechtsbijstand Asiel te Amsterdam
28 okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FEUILLETAU de BRUYN - ter WEE
G.H. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Tubbergen Sweerts ; beëdiging 1998
de Landasstraat 42 , 6814 DC Arnhem
Tel 026-4420192 , fax 026-4431548
[vademecum advocatuur 2001]

FEUNEKES
R. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 24-02-2003
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent Katholieke Universiteit te Nijmegen
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FEVER
J.F. le, geboren dec 1971 ; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Assen 1 okt 1997
fgijsbertihodenpijl@akdp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FIBBE
A.E. , Arita ; Mw. [
Opportunity in Bedrijf Heerengracht 480 1017 CB Amsterdam
INFO
Lid van SVN-deelnetwerk: Management & Consultancy
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

FIBBE
A.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 18 apr 1968

FIBBE
R.A. , Bert , geboren okt 1948 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Amsterdam 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 1 dec 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 26 jul 1982
Rechter rechtbank Middelburg 20 jun 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 26 apr 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 26 apr 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 7 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 7 mrt 1988
Vice-President rechtbank Middelburg 26 mei 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 7 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 jan 1993 of 03-12-1992
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch 4 jul 2002
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1977 en 1993
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
bert.fibbe@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240660
bert.fibbe@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
@OPM
Waarom twee keer beëdigd.
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gedaan
TEVENS [juni 2003]
Docent Strafprocesrecht Voortgezette Stagiaire-opleiding Van Nederlandse Orde van advocaten
Lid Vakgroep Strafrecht 1 januari 2000
Lid Examencommissie Beroepsopleiding Nederlandse Orde van advocaten vakgroep straf- en strafprocesrecht van 1 januari 2000
@OPM Dit lijkt niet te kloppen met eerdere gegevens
Advocaat Nauta Dutilh Rotterdam van 01-01-2002. Dit wordt bij www.rechtspraak.nl opgegeven als 'nevenfunctie' ; dat lijkt een opzettelijke verdraaiing.
@OPM Dit lijkt niet te kloppen: Vademecum advocatuur geeft een tweede beëdigingsdatum 1993
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Midden-Zeeland (Ledenlijst 2000)
@OPM
Het lijkt dat hij in 1992 de rechterlijke Macht verliet om weer advocaat te worden.
MAAR dan nog steeds met nevenfuncties bij rechtbank en gerechtshof.
Snoept hij steeds van twee walletjes?
TEVENS augustus 2003]
Docent strafprocesrecht Voortgezette Stagiaire-opleiding Nederlandse Orde van advocaten
Lid Vakgroep Strafrecht van 01-01-2000
Lid Examencommissie Beroepsopleiding Nederlandse Orde van advocaten vakgroep straf en strafprocesrecht van 01-01-2000

FICK
L.J. , geboren 13-01-1920
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

FICQ - KENGEN
A.M. ; Mw. Zie KENGEN , A.M.

FICQ
B.J.P.M. , Bernadette ; Mw.
Advocaat bij Van Gessel & Blaauw advocaten ; beëdiging 1994
Amstelveld 7 , 1017 JD Amsterdam
Tel 020-6276684 , fax 020-6206489
gessel@xs4all.nl
bernadette.ficq@gesselblaauw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.gesselblaauw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FICQ
B.L.M. ; Mw.
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq v. Kleef ; beëdiging 1986
Vondelstraat 89 , 1054 GM Amsterdam
Tel 020-6166676 , fax 020-5185246
info@seegers-cs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

FICQ
C.A.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Westhoff van den Brom ; beëdiging 1989
Advocaat bij Westhoff advocaten
Postbus 51192 , 1007 ED Amsterdam
Tel 020-6644046 , fax 020-5649320
[vademecum advocatuur 2001]
cficq@westhoff.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FICQ
C.R.L.R.M. , geboren aug 1939 M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Landbouw en Visserij 1965
Werkzaam bedrijfleven 1966
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 15 jan 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 16 feb 1974
Aud -militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 28 okt 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 5 jan 1976
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 2 jun 1980
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 17 apr 1986
Procureur-generaal ressortsparket Arnhem 16 nov 1993
Sinds 01 jan 1996 niet meer in Arnhem werkzaam
Waarnemend Procureur-generaal ressortsparket Amsterdam 1 jan 1996
Procureur-Generaal ressortsparket Den Haag dec 1998
Procureur-gen. ressortsparket Amsterdam 3 juli 1998
Nam over van Docters van Leeuwen: waarnemend Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal
Raadsheer Hof Den Bosch vanaf begin 2000
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, College van procureurs-generaal, Lid
NU
Den Haag Hof Procureur-Generaal
Gegevens bijbanenregister Parket-Generaal, Laan van Nieuw-Oost Indië 123 Den Haag
TEVENS
Nijmegen Doctoraal Examen Nederlands recht KU Nijmegen, afgestudeerd civiel recht 1963
Seedorf Duitsland Reserve officier 41ste panser-brigade 1963
Den Haag Ministerie LNV.Directie Juridische & Bedrijfsorganisatorische Zaken 1965
Born Directiesecretaris bij Van Doorne's personenautofabriek DAF NV.Born (L) 1966
Maastricht parket 1973
Lid Bestuur Stichting Maatschappij en Politie
Lid bestuursraad Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie
Lid Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing
Lid Bestuur Kring van Reunisten Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Nijmegen
Lid van de Commissie van Bijstand voor de Vereniging van Milieurecht advocaten
Secretaris/penningmeester van de stichting Bossche Synagoge.
INTERESSES
Geschiedkunde , natuur en landschap
INFO
NRC 98-08-08
Ficq wil weg uit Den Haag ; heeft sollicitatiegesprek gevoerd met Jurgens, president van het Hof Den
Bosch voor een functie van Raadsheer in Den Bosch.Hij zou op 1 januari 2000 in Den Bosch gaan
werken.
INFO
Werd in oktober 1999 bij gelegenheid van zijn vertrek bij het openbaar ministerie benoemd tot officier
in de orde van Oranje Nassau

FICQ
L.C.A.M.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 sep 1977

FICQ
P.L.C.M.
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 1993
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
advocaten@cleerdinenhamer.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FIEGE - Van MERREBACH
A.I ; Mw.
Advocaat bij Van der Ploeg advocaten ; beëdiging 1994
Arnhemseweg 19 , 3811 NN Amersfoort
Advocaat bij Van der Ploeg & Bosscher advocaten , Maatschap Veenendaal
Waterman 16a , 3902 EX Veenendaal
Tel 0318-519115 , fax 0318-694525
[vademecum advocatuur 2001]

FIEGE
M. , geboren jun 1965 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 26 okt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 okt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 okt 1996
Rechter rechtbank Rotterdam 16 september 1997
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FIELLIETTAZ GOETHART
E.W. , Edmond Willem , geboren d.d. 1 juli 1909 te Terheijden ; Dhr. [
Oud-burgemeester van de gemeenten Vries en Odoorn
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
INFO
Overleden d.d. 26 mei 2004 te Deventer [Telegraaf 28 mei 2004]

FIELMICH
R.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741417 , fax 020-6741446
ramon.fielmich@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

FIERST VAN WIJNANDSBERGEN
R.G.
Notaris te Wageningen , arrondissement Arnhem
Postbus 24 6700 AA Wageningen

FIERSTRA
M.A. ; Dhr. Drs.
Raadsheer College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 07-07-2000
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 17-05-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Raadsheer
TEVENS [juni 2003]
Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Europees recht (NTER) van 01-01-1995 Bestuurslid Vereniging voor Mededingingsrecht van 01-10-2001 Medewerker SEW (Sociaal Economische Wetgeving) van 01-01-1990
TEVENS
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht
(ICER) , Lid (BUZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht
- Voorbereiding (ICER-V) , Voorzitter (BUZ)
TEVENS augustus 2003]
Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Europees recht (NTER) van 01-01-1995
Bestuurslid Vereniging voor Mededingingsrecht van 01-10-2001
Medewerker SEW (Sociaal Economische Wetgeving) van 01-01-1990

FIETEN e.v. VEGTER
J.G. ; Mw.
Advocaat bij Van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1990
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810829 , fax 024-3810835
vdbvvd@wxs.nl
j.fieten@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Orde van advocaten te Arnhem ; public relations (info sep 2000)
Deken Arnhem [mei 2004]
Bijleveldsingel 32 (Nijmegen)
Postbus 1349 , 6501 BH Nijmegen
tel 024 3605236
m.l.hoppenbrouwer@ordearnhem.nl
www. advocatenorde-arnhem.nl

FIEVEZ
A.W.H.M. , geboren jun 1936 (of A.W.A.M.) ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 11 jul 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 20 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle van 01-01-2002
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Deventer ; kantoor A.W.A.M. Fievez c.s. ; beëdiging 1967 of 1963
Advocaat bij advocaten Fiévez de Groot & Muller ; beëdiging 1963
Postbus 6150 , 7401 HD Deventer
Tel 0570-613327 , fax 0570-616236
fievez@fievezadvocaten.nl
afievez@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004][vademecum advocatuur 2001]
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FIJMA
B.A.
Advocaat bij Dahliastraat 176 , 3333 GL Zwijndrecht ; beëdiging 1977
Advocaat bij Kort Ambachtlaan 155 , 3333 EL Zwijndrecht ; beëdiging 1977
Tel 078-6125241 , fax 078-6121296
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

FIJN van DRAAT
A.P.
Advocaat bij De Lauwere Ruijgrok & Fijn van Draat ; beëdiging 1991
Postbus 10466 , 1001 EL Amsterdam
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030-2595252 , fax 030-2595255
nlfijn01@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dijkstra Voermans advocatuur & Notariaat ; beëdiging 1991 en 1999
Postbus 6151 , 5600 HD Eindhoven
Tel 040-2698333 , fax 040-2698349
amold.fijn.van.draat@dvan.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Beëdigd in 1991 en 1999

FIJN VAN DRAAT
J.A. , geboren 7 december 1923 te Semarang , Jacques Arnold
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 6 mrt 1973
INFO
Overleden 24 april 2001 te Bussum RC 28 april 2001]

FIJN VAN DRAAT
P.A. , geboren 09-08-1933
INFO
Woonplaats Zoetermeer
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

FIJNAUT
C. , Cyrille ; Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Brabant

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Hoogleraar Rechtsvergelijking
tel 013 4668306 , fax 013 4668102
c.j.c.f.fijnaut@kub.nl
TEVENS
Tot december 1999 werkzaam als hoogleraar strafrecht en criminologie aan de KU Leuven
INFO
Legt zich met name toe op de ontwikkelingen in de bestrijding van de georganiseerde misdaad in het
raamwerk van de EU en de VN

FIJNHEER
B. ; Mw.
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep van 01-08-2001
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FIKKEN
S.A.M.
Advocaat bij Van den Toorn c.s. ; beëdiging 1993
Postbus 301 , 4940 AE Raamsdonkveer
Postbus 124 , 4920 AC Made
Tel 0162-683950 , fax 0162-680291
[vademecum advocatuur 2001]
vd-toorn@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FIKKERS
B.A. , geboren 21-08-1917
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

FIKKERS
H.A.G. , geboren sep 1957 ; Mw. UHD
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 jul 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 13 januari 2000
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch van 30-01-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoofddocent Privaatrecht
tel 010 4081631 , fax 010 4089188
Fikkers@frg.eur.nl
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Kinderopvang te Schiedam
Lid excamencommissie Nederlandse Orde van advocaten tot maart 1998
TEVENS augustus 2003]
Lid redactie Nieuwsbrief BW van 01-03-1998

FIKKERS - Van der SPEK
M.E.L. , geboren okt 1956 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 11 feb 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 20 apr 1989
Rechter rechtbank Zwolle 9 nov 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 26 feb 1991
Kantonrechter Zwolle 6 jan 1993
Vice-president Rechtbank Zwolle van 01-01-2002
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid van de redactieraad van Sociaal Recht
Lid plaatsingscommissie s Heernloo-Lozenoord te Ermelo
Voorzitter Klachtencommissie SWO Harderwijk
jan 97
TEVENS augustus 2003]
Plaatsvervangend lid Raad van Toezicht op notarissen van 01-01-2001

FIKKERS
Th.H.M.
Notaris te Bergen op Zoom , arrondissement Breda
Postbus 458 .4600 AL Bergen op Zoom

FIKKERT
E.
Notaris te Dalfsen , arrondissement Zwolle
Postbus 53 , 7720 AB Dalfsen

FIKKERT
E.S. ; Mw.
Advocaat bij Het Van Schijndelhuis ; beëdiging 1998
Nieuwe Binnenweg 126 , 3015 BE Rotterdam
Tel 010-4662333 , fax 010-2251317
[vademecum advocatuur 2001]

FIKKERT
G. , geboren okt 1911
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 1935
Griffier Hof van Justitie Suriname 1936
Lid Hof van Justitie Suriname 1942
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Arnhem 1 okt 1946 tot 1 aug 1949
Rechter rechtbank Arnhem 3 sep 1947
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 12 okt 1950
Raadsheer Hof Amsterdam 30 jan 1957
Rechtsgeleerd Lid Hoog Militair GerechtsHof 9 okt 1962
Vice-president Hof Amsterdam 9 jun 1965
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 27 feb 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 11 dec 1978
Raad Hoog Militair GerechtsHof 11 dec 1978

FILIPPINI
M.L.A. , geboren mei 1957 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 nov 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 nov 1993
Rechter rechtbank Breda 16 jan 1995
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 16-09-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
09 jun 1997
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Stichting Zorgsaam te Tilburg van 01-04-1999
Bestuurslid Stichting Katholieke Basisschool Laurentius te Breda van 01-08-1998
Lid Raad van Toezicht St. Kompaan te Tilburg van 01-01-2001
Secretaris Stichting Kompaan te Tilburg van 01-04-1998 tot 31-12-2000

FILIUS
A.R.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
[vademecum advocatuur 2001]
beëdiging 1986 en 1996
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497771 , fax 020-5466614
nlfilius@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FILLEKES
L.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Van der Spoel en Fillekes Kantoor ; beëdiging 1986
Advocaat bij Van der Spoel en Fillekes Kantoor ; beëdiging 1986
Postbus 53009 , 2505 AA Den Haag
Tel 070-3913667 , fax 070-3911711
[vademecum advocatuur 2001]
Loosduinse Hoofdstraat 103 , 2552 AA Den Haag
Tel 070-3913667 , fax 070-3911711
[vademecum advocatuur 2004]

FILLET
L.J.
Advocaat bij Fillet advocaten ; beëdiging 1978
S. van Zwanenbergweg 1 , 5026 RM Tilburg
Postbus 925 , 5000 AX Tilburg
Tel 013-4670515 , fax 013-4671300
l.j.fillet@fillet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.fillet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FINKE
F.F.S.
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
Finke@smithuijsen.nl
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FINKENSIEPER
J.M.F. , geboren okt 1944 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 10 dec 1985
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS augustus 2003]
Annotator arresten Hoge Raad voor de BNB (Kluwer)

FIOOLE
A.J.
Advocaat bij Greenberg Traurig LLP ; beëdiging 2001
Postbus 75306 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3017300 , fax 020-3017350
fioolea@eu.gtlaw.com
www.gtlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]

FISCALINI
C.A.W.M.
Advocaat bij Van Ravenswaay & Wagenaar ; beëdiging 1991
Maliebaan 98 .3581 CZ Utrecht
Tel 030-2331181 , fax 030-2334014
Wagenaar-cs' advocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mr. C.A.W.M. Fiscalini ; beëdiging 1978 en 1991
Postbus 508 , 3700 AM Zeist
Tel 030-6953664 , fax 030-6953664
Fiscarlo@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FISCHER - BRAAMS Zie BRAAMS
A.C.M. ; Mw.

FISCHER
F.D.
Advocaat bij Hardenberg & Heuzeveldt ; beëdiging 1988
Van Nijenrodeweg 892 , 1081 BH Amsterdam

FISCHER
H. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Hoogleraar internationaal hunanitair recht, in het bijzonder toepasselijk in gewapend conflict
Eerder vermeld als:
Bijzonder Hoogleraar Internationaal Publiekrecht / Internationaal humanitair recht
(vanwege het Leids Universiteits-Fonds)

FISCHER
W.G.
Advocaat bij Adv. kantoor Heemskerkerweg ; beëdiging 1995
Heemskerkerweg 15 , 1941 GS Beverwijk
Advocaat bij Nieuwe Gracht 5a , 2011 NB Haarlem ; beëdiging 1995
Tel 023-5426688 , fax 023-5426690
Fischer@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Fischer@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FISELIER
J.P.S. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Groningen

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
Hoogleraar Criminologie. Eerder vermeld als:
Bijzonder hoogleraar Penologie (Vanwege het Groninger Universiteits Fonds)
j.p.s.fiselier@rechten.rug.nl
INFO
Tot 1999 hoogleraar in Nijmegen aan het Criminologisch Instituut
j.fiselier@jur.kun.nl
INFO
Privé adres: De Wieken 14 , 6581 DD Malden , Tel. 024 3580967

FISELIER
M.E.S. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1999
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
m.fiselier@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FISSCHER
L.A.D.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2001
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-3575747
l.a.d.fisscher@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FISSCHER
M. ; Mw.
Advocaat bij Vlaskamp Van Loo advocaten ; beëdiging 2000
Johannes Vermeerstraat 43 , 1071 DL Amsterdam
Tel 020-3052030 , fax 020-3052031
mf@vlaskampvanloo.nl
www.vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FISSERING
S.
Notaris te Klazienaveen , gem. Emmen , arrondissement Assen
Kantoor Krol & Fissering

FLACH
G.W.
Advocaat bij Lijsterbeslaan 9 , 8603 BW Sneek ; beëdiging 1981
gwflach@nedernet.nl

FLACH
G.W.
Advocaat bij Lijsterbeslaan 9 , 8003 BW Sneek ; beëdiging 1981
Tel 0515-413040 , fax 0515-413640
gwflach@nedernet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

FLACH
R.J.C. , geboren apr 1952
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 15 aug 1991
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep Studiefinanciering
Medewerker Katern van het Juridisch tijdschrift Ars Aequi
25 jan 1997

FLAMMAN
M.N. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mnflamman@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

FLAMMAN
M.N. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mnflamman@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
maartje.flamman@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

FLANDERIJN
A.
Woonplaats Rotterdam
Voorzitter en ereLid van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders
Vertegenwoordiger in de 'Union Internationale des Huissers de Justice et Officiers Judiciaires'

FLANTUA
R.J.J.
Advocaat bij Stichting Rechtsbijstand Asiel ; beëdiging 2002
Postbus 1308 , 5200 BJ Den Bosch
Tel 073-6158815 , fax 073-6158809
r.flantua@sra.rechtsbijstand.net
[vademecum advocatuur 2004]

FLEDDERUS
H.D.R.

FLEDDERUS
T. , geboren jun 1956 ; Drs.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Secretaris Samenwerkingsverband Noord-Nederland (samenwerkingsverband tussen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe) [info SAL 2000]

FLEERS
G.J. ; Dhr. Dr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 28-03-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Wnd. Burgemeester gemeente Korendijk
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Lid Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) van 01-01-2001
Lid bestuur Stichting Dr. Schaepmanfonds van 01-01-2002 tot 31-12-2002
Voorzitter Ver. van Eigenaren Bungalowpark Bavelds Dennen te Noord Deurningen van 01-01-2002 tot 31-12-2002
Lid van het bestuur Fonds W.I./cda van 01-01-2002 tot 31-12-2002

FLEERS
J.B. , geboren aug 1943 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam in bedrijfsleven mrt 1970
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Amsterdam ; Raio 1 jun 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 okt 1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 sep 1973
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam 1 jul 1975
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 1 jul 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 16 jun 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 jan 1978
Rechter rechtbank Amsterdam 18 apr 1979
Raadsheer Hof Amsterdam 10 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 feb 1984
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1992 of 3 jul 1992
NU Den Haag Hoge Raad Raadsheer
TEVENS
Plaatsvervangend-Voorzitter van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en
Accountants-Administratie-consulenten te A'dam (l988)
Voorzitter College van Beroep Stichting Reclame Code (1988 - november 1999)
Bestuurslid van de Stichting W.O.Z. (beheert een twintigtal gezinsvervangende tehuizen, twee
kinderdagverblijven en een inrichting voor zwakzinnigen te A'dam)
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline (1995)
Lid van het Hof van Discipline (1998 - november 1999)
[maart 2000]:
Vice-Voorzitter van de Raad voor de Journalistiek
[mei 2002]:
Voorzitter van de Raad voor de Journalistiek
TEVENS [info november 2000]
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting WOZ (beheert een 25-tal gezinsvervangende tehuizen, 3
kinderdagverblijven en een inrichting voor zwakzinnigen) (1986) ; Amsterdam ; onbezoldigd
Lid Hof van Discipline (1995) ; bezoldigd Voorzitter Raad voor de Jounalistiek (1 oktober 1997) ; bezoldigd Lid van de Commissie van Beroep van het Dutch Securities Institute (DSI) te Amsterdam (1 oktober 1999) ; bezoldigd
TEVENS [maart 2003]
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline 01-01-2000
Voorzitter Raad voor de Journalistiek 01-10-1997
Lid Commissie van Beroep Dutch Securities Institute, Amsterdam 01-10-1999
Plaatsvervangend Voorzitter College van Beroep Stichting Tuchrechtspraak mediators , Rotterdam 03-08-2001
TEVENS augustus 2003]
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline van 01-01-2000
Voorzitter Raad voor de Journalistiek te Amsterdam van 01-10-1997
Lid Commissie van Beroep Dutch Securities Institute te Amsterdam van 01-10-1999
Plaatsvervangend voorzitter college van beroep Stichting tuchtrechtspraak mediators te Rotterdam van 03-08-2001

FLEERS
J.G.D.
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co
Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
Tel 010-2425429 , fax 010-2425434
sbmckpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]

FLEERS
M.H.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-05611777 , fax 020-6561700
fleers.martijn@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ekelmans & Meijer
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746334 , fax 070-3746333
Fleers@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FLEMING
J.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1991
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
66 Gresham Street , London EC2V 7PP , Groot Brittannië
Tel 0044-1710004400 , fax 0044-1716004411
ssmd@stibbe.co.uk
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460319 , fax 020-5464440
jeroen.fleming@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

FLES
E. uit de
Advocaat bij Mr. E.Uit de Fles advocatenkantoor ; beëdiging 1978
Postbus 10005 , 1301 AA Almere-Stad
Tel 036-5333530 , fax 030-5342978
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

FLESKENS
E.C.P.G.
Advocaat bij Postbus 9647 , 4801 LS Breda ; beëdiging 1974
Tel 076-5205555 , fax 076-52058688
[vademecum advocatuur 2001]

FLESSEMAN
A.D.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1975
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
albert.iesseman@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-4313285 , fax 020-4313143
aflesseman@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FLESSEMAN
M.M.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1967
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam

FLEUMER
J.
Advocaat bij Aantjes & Schakel ; beëdiging 2001
Postbus 1213 , 2280 CE Rijswijk
Tel 070-3906260 , fax 070-3989688
Fleumer@aantjesenschakel.nl
www.aantjesenschakel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FLEUR
M.C.J. ; Mw.
Advocaat bij Meesters van zaken ; beëdiging 2001
Oranjeplein 2 , 4141 AR Leerdam
Tel 0345-6 16767 , fax 0345-633665
m.fleur@mvz.nl
www.mvz.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FLEUREN
J.A.W. , geboren oktober 1963
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 27 maart 2000

FLEUREN
J.W.A. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 27-03-2000
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent Staatsrecht te Nijmegen
TEVENS augustus 2003]
Adviseur Stichting Rechtswinkel Cuyk te Cuyk van 01-01-1996

FLEUREN
W.L.M.
Advocaat bij Adv. kollektief Apeldoorn ; beëdiging 1990
Postbus 1313 , 7301 BN Apeldoorn
Tel 055-5411477 , fax 055-5410103
advokatenkollektiefapeldoorn@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij B & C advocaten
Postbus 1313 , 7301 BN Apeldoorn
Tel Oss-5411477 , fax 055-5416103
bc@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FLEURY
J.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1985
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
joachim.fleury@cliffordchance.com
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119090 , fax 020-7119999
joachim.fleury@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 1985
Aldersgate Street 200 , ECIA 4Ji London , U.K.
Tel 0044-2076001000 , fax 0044-2076005555
joachim.fleury@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

FLIEK
F.C. , geboren mrt 1930 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Openbaar Ministerie Ned. Antillen 15 jan 1956
Lid-plaatsvervanger Hof van Justitie Ned. Antillen 25 sep 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 28 jul 1965
Rechter rechtbank Roermond 22 apr 1966
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 15 jul 1966
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Ned. Antillen 11 jul 1969
Rechter rechtbank Assen 20 jun 1973
Vice-president rechtbank Assen 1 apr 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger MeppeI 5 nov 1974
President rechtbank Zwolle 12 okt 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 31 dec 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger ; actief 97
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Toezicht ziekenhuis en verpleeghuis De Weezenlanden te Zwolle
Lid comité van aanbeveling Forum Filharmonisch"
Voorzitter van de Stichting Thorbecke Zwolle
Geen opgave van bijbanen rechtbank Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FLIER Zie KOSTER - Van der FLIER
E.P. van der , geboren jun 1946 ; Mw.
NLRM 90
Raio 5 nov 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 7 feb 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 7 feb 1980
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Dordrecht 14 jul 1989
Rechter rechtbank Dordrecht (part-time) 1 jan 1990

FLIER
H.E.G. van der , geboren jan 1946 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 feb 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 feb 1984
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch ; kantoor Van Leeuwen/Van der Eerden ; beëdiging 1971
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-0271803 , fax 073-6271833
leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Leeuwen Van der Eerden advocaten
Flier@vlvde.nl
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS augustus 2003]
Advocaat te Den Haag van 01-01-2001 tot 01-01-2001

FLIER
J.M. van der , geboren 16 april 1916
INFO
Overleden 2 januari 2003 [Telegraaf 8 januari 2003]

FLIER
P.J. van der
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 12 dec 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-09-2001
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Rechtspleging 070-3707638 , fax 3707932 Raadadviseur 95/96
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Juridisch adviseur
TEVENS
Lid redactie losbladige Samsonbundel over de algemene wet bestuursrecht
Lid wetgevingsredactie Ars Aequi (ea)
04 jun 1997
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter bestuur Vereniging Willem de Zwijger (school) te Den Haag van 01-01-2001 Bestuurslid Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School van 01-01-2000
Redacteur Losbladig Handboek Algemene wet bestuursrecht van 01-01-1991
Voorzitter Stichting ondersteuning vereniging Willem de Zwijger (school) van 01-11-2001
Lid curriculumcommissie Academie voor Wetgeving te Den Haag van 01-08-2001
Bestuurslid Vereniging Willem de Zwijger (school) te Den Haag van 01-01-1998 tot 31-12-2000

FLIER
W.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Van Koutrik c.s. ; beëdiging 1985
Jan Luykenstraat 100 , 1071 CV Amsterdam
Postbus 15589 , 1001 NB Amsterdam
Tel 020-67080660 , fax 020-67688088
[vademecum advocatuur 2001]
www.vankoutrikadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FLIERS
I.M. , geboren apr 1961 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar in tijdelijke dienst bij de Hoge Raad der Nederlanden 1 mei 1991
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 9 dec 1993
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht1 dec 1995
NU Middelburg Rechter Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep te Utrecht
Lid commissie BB gemeente Delft
Lid Bestuur Stichting Humanitas Dienstverlening aan mensen met een handicap (Humanitas DMH te
Nieuwegein)
Mede-auteur van de serie monografieën Awb met het deel "Fiscale bestuurprocesrecht" Kluwer Deventer
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FLIKKEMA
M.
Gerechtsdeurwaarderskantoor Kroes
Zuideinde 58 Meppel
pb.241 , 7940 AE Meppel
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

FLIKWEERT
A.S. , geboren feb 1968
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1993
NU
Middelburg parket Officier van Justitie
TEVENS
Ouderling Ned. Herv. Gemeente Middelburg tevens scriba algemene kerkeraad SOW
Lid Algemeen Bestuur CDA-Middelburg en CDA Zeeland
Lid Bestuur Nederlands bijbelgenootschap afdeling Middelburg
Lid van de ledenraad van de NVvR
28 okt 1997

FLINES
J.F.G. de
Advocaat bij Via E. Chiesa 4 ; beëdiging 1993
20122 Milaan / Italië
toffoletto@askesis.it
Advocaat bij MDM Studio Legale e Tributario
Viale Montenero 7 , 20135 Milano , Italie
Tel 0039-0255191358 , fax 0039-0255190972
j.deflines@legale-tributario-mdm.com
[vademecum advocatuur 2001]

FLINES
J.F.G. de
Advocaat bij MDM Studio Legale e Tributario ; beëdiging 1993
Yale Montenero 7 , 20135 Milano , Italië
Tel 0039-0255191486 , fax 0039-0255190906
j.deflines@mdmstudio.it
www.mdmstudio.it
[vademecum advocatuur 2004]

FLINK
K.H.J.
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Hermans & Schutteváer ; Utrecht

FLINT - VAN NOORT
C.M.P. , geboren apr 1945 , Tineke ; Mw. M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ministerie van Justitie, II.hoofd afdeling verblijfsregelingen Directie Vreemdelingenzaken 1 jun 1970
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 sep 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 sep 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 dec 1991
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 1 mei 1993
Rechter rechtbank Haarlem 25 juni 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 2 november 1999
Vice-president Rechtbank Rotterdam van 15-11-2001
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Ministerie van Justitie Directie Vreemdelingenzaken
TEVENS augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Helianth te Rotterdam van 01-09-1998 tot 01-11-2000
Bestuurslid Stichting PVP te Utrecht van 01-01-1993 tot 01-01-2001
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Rotterdam.
@OPM
Weer zo'n geval van OM en RM tegelijk.

FLINTERMAN
A.P.
Advocaat bij Mrs. Flinterman c.s. ; beëdiging 1990
Voorstraat 88 , 3441 CP Woerden
Tel 0348-416200 , fax 0348-414834
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mr. A.P. Flinterman c.s. ; beëdiging 1990
Tweede Westerparklaan 202a , 3544 VR Utrecht
[vademecum advocatuur 2004]

FLINTERMAN
C. , geboren nov 1944 ; Prof. (niet zo vermeld in NLRM 96 97 98)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 4 aug 1983
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Hoogleraar staats- en internationaal recht
TEVENS
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hoogleraar Rechten van de Mens
tel 030 2537214 , fax 030 2537168
c.flinterman@law.uu.nl
TEVENS
Ministerie BUZA ; Adviescommissie Mensenrechten Buitenlands Beleid ; Voorzitter
Lid Dagelijks Bestuur Nederlands Helsinki Commite
Lid algemeen bestuur SIM , Studie en Informatiecentrum Mensenrechten Utrecht
Lid Generaal comite of the International Service for Human Rights Genève
Lid Algemeen bestuur van het African Centre for Human Right and Democracy Studies Ben The Gambia Lid Redactie Nethelands International Law Review
Directie / Management Onderzoekschool Rechten van de Mens
INFO
Privé adres: Bemelerweg 72 , 6226 HB Maastricht

FLINTERMAN
C.F.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Tel 020-5460174 , fax 020-54600838
Felix.flinterman@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]

FLINTERMAN Zie van 't HEK - FLINTERMAN
D.A. , geboren juni 1944 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit te Groningen 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 30 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 22 feb 1984
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1990
Rechter rechtbank Groningen 16 okt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 19 nov 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 19 nov 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 19 nov 1997
Vice-President rechtbank Groningen 9 december 1999 of 06-01-2000
NU Groningen Rechtbank Vice-President
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming
Sectie Jeugd, Lid
SAL 2000:
Plaatsvervangend Voorzitter van het College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming
TEVENS augustus 2003]
Lid Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming van 01-01-2001

FLINTERMAN
M.J.C.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
marijn.flinterman@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

FLIPSE
A.J.
Advocaat bij Van Hetvoort De Vries Van de Meidengraaf ; beëdiging 1999
Postbus 7153 , 5605 JD Eindhoven
Tel 040-2380510 , fax 040-2380519
helvri@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

FLIPSE
H.R.
Advocaat bij advocatenkantoor Van Mierlo ; beëdiging 2001
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5219055 , fax 073-5216912
info@advmierlo.nl
www. advocatenkantoorvanmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FLIPSE
J.W.
Advocaat bij Geene c.s. advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 622 , 9400 AP Assen
Tel 0592-345188 , fax 0592-372431
j.flipse@geene.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Smid & Flipse advocaten
Torenlaan 14 , 9401 HR Assen
Tel 0592-301570 , fax 0592-301580
flipsejw@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FLIPSE
M. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Haarlem van 15-01-2002
NU Haarlem Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Nagtegaal & Jong Kantoor ; beëdiging 1989
Postbus 1275 , 1500 AG Zaandam
Tel 075-6313121 , fax 075-6350818
njadvoc@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer vermeld in [vademecum advocatuur 2003]
TEVENS augustus 2003]
Lid van de medezeggenschapsraad
O.B.S. De Vinckhuysenschool te Westgraftdijk van 01-01-2001
Bestuurslid N.H. Kerk te West- en Oostgraftdijk van 01-01-2001
Secretaris Stchting Pensiontehuizen Patrimonium (Zorgcentrum Nieuw-Groenland) te Zaandam van 01-01-2001
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer. www.rechtspraak.nl geeft geen uitsluitsel.

FLOHIL
R.M. , geboren nov 1949 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Chef-jurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 nov 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 mrt 1992
Rechter rechtbank Haarlem 4 feb 1994
Vice-president Rechtbank Haarlem van 01-07-2002
NU Haarlem Rechtbank Vice-President
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FLOKSTRA
M.S. ; Mw.
Advocaat bij Hoevers advocatenkantoor
Postbus 3001 , 7500 DA Enschede
Tel 053-4344700 , fax 053-4344701
hoevers advocaten@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FLOOREN
F.B. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Wagenaar ; beëdiging 2003
Noorderhaven 70 , 9712 VM Groningen
Tel 050-3119930 , fax 050-3119931
www. advocatenkantoorwagenaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FLORIJN
E.S.
Advocaat bij Holla & Van Dooren ; beëdiging 1995
Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch
Advocaat bij Krans & Van Hilten advocaten
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
eflorijn@kvhadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121125 , fax 030-2121372
e.florijn@crosderks.nl
www.crosderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FLORIJN
N.A.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies,
Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) ,
Plaatsvervangend Lid (EZ)

FLORIS
L.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Haren & Floris ; beëdiging 1992
Postbus 7 , 3980 CA Bunnik
Tel 030-6570405 , fax 030-6567518
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

FLORIS
O.A.M. ; Mw.
Rechten 1991
AIO RUU
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

FLOS - WITLOX
B.C. ; Mw.
Advocaat bij Flos Dieleman advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 507 , 4330 AM Middelburg
Tel 0118-637488 , fax 0118-626012
[vademecum advocatuur 2001]

FLOS
K.P.T.G. , Karel . ; Dhr.
Advocaat bij Flos Dieleman advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 507 , 4330 AM Middelburg
Tel 0118-637488 , fax 0118-626012
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 13-04-76
Flos Dieleman advocaten
Dam 73 , 4331 GH Middelburg
Postbus 507 , 4330 AM Middelburg
tel 0118-637488 , fax 0118-626012
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Midden-Zeeland (Ledenlijst 2000)

FLUIT
B. ; Mw.
Advocaat bij Wildschut c.s. ; beëdiging 1994
Prinsengracht 668 , 1017 KW Amsterdam
Advocaat bij Van der Nat Litigation ; beëdiging 1994 en 2000
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
Fluit@vandernatlitigation.nl
www.vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FLUIT
P.S.
Advocaat bij Stadhouders advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 14028 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2520855 , fax 030-2520841
fluit@stadhouders.nl
www.stadhouders.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]

FLUITMAN
A.A.G. , geboren 1949
Lid Raad van Bestuur Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V.
Secretaris Bestuur De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Lid Cie. van Beoordeling De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

FOCK
E. ; Drs.
Advocaat bij advocatenkantoor Focke ; beëdiging 1999
Postbus 6131 , 7503 GC Enschede
Tel 053-4341792 , fax 053-4615634
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

FOCKEMA ANDREAE
A.D.H. , geboren 1944
Commissaris Bosch & Keuning N.V.
Mr. A.D.H. Fockema Andreae was voorheen onder meeruitgever bij de Kluwer Groep Rechtswetenschappen, onderdirecteur en directiesecretaris van de Nederlandse Dagbladunie N.V. en vervolgensdirecteur van VUGA Uitgeverij B.V. Daarna volgde zijn benoeming tot Voorzitter van de directie van Colofon B.V. Voorts maakte hij deel uitvan het bestuur van het Nederlands Uitgeversverbond, waar hij na de overname van Colofon B.V. door Elsevier bedrijfsinformatie in diensttrad als directeur.

FOCKEMA ANDREAE - HARTSUIKER
E. , geboren aug 1949 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Uitgeverij Kluwer
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 24 jun 1982
Rechter rechtbank Utrecht 2 nov 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Haag 10 aug 1989
Rechter rechtbank Den Haag 1 mrt 1990
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 27-07-1998
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Dagelijks bestuur van het Leids Universiteitsfonds
Sept 95
TEVENS ovember 2000]
Lid van het bestuur van de alumnivereniging "Van Rechtswege" van de Leidse juridische faculteit
Lid van de klachtencommissie sexuele intimidatie basisscholen Wassenaar
Plaatsvervangend Lid van het College van Medisch Toezicht
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FOKKEMA
A. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Groningen van 19-12-2001
NU Groningen Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Haan c.s. ; beëdiging 1977
Turfsingel 331 , 9712 KJ Groningen
Niet vermeld in Vademecum Advocatuur 2003.
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wellicht overgegaan van advocatuur naar RM, maar per welke datum. www.rechtspraak.nl geeft geen uitsluitsel.

FOKKEMA - SCHUTE
A.C.M. ; Mw.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Millenaar Fokkema ; Rotterdam

FOKKEMA
D.C.
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar

FOKKENRA
C.M.L. ; Mw.
Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 442 , 6710 BK Ede
Tel 0318-687878 , fax 0318-687868
cmlf@vanveen.com
www.vanveen.com
[vademecum advocatuur 2004]

FOKKENS
J.
Burgemeester PvdA gemeente Doetinchem [info SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter Samenwerkingsverband Regio Achterhoek [info SAL 2000]

FOKKENS
J.W. , geboren jul 1946 ; Prof.
M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker K.U te Nijmegen 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 31 mrt 1978
Rechter rechtbank Arnhem 19 mei 1982
Raadsheer Hof Den Bosch 11 dec 1986 (niet meer info sep 2000)
Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 19 jun 1988
NU
Hoge Raad advocaat-generaal
Den Haag Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden Advocaat-generaal (info sep 2000)
TEVENS
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 5989898
Hoogleraar strafrecht
TEVENS
Lid Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing en Voorzitter van de
Commissie Rechtspraak voor TBS-gestelden uit die Raad
Lid Commissie van Advies m.b.t. afgifte verklaring omtrent het gedrag van de Burgemeester te
Nijmegen
Lid redactie Studiepockets strafrecht
Lid College van Hoogleraren van het BeNeLux Universitair Studiecentrum
Voorzitter Begeleidingscommissie Evaluatie Wet Politieregisters
Voorzitter van het Bestuur van de SSR
Perspectief 12/97 pagina 8
TEVENS ovember 2000]
Hoogleraar, Amsterdam Vrije Universiteit, Strafrecht
Bezoldigd Lid van de commissie van advies met betrekking tot afgifteverklaring omtrent het gedrag van de burgemeester te Nijmegen ; onbezoldigd
Lid redactie studiepocket strafrecht (gratis abbonnement)
Lid College van Hoogleraren van het Benelux Universitair Studiecentrum ; vacatiegeld
Voorzitter van het bestuur van de SSR ; onbezoldigd
Hoofdredacteur Nederlandse Jurisprudentie ; bezoldigd
Redacteur losbladige uitgave "Het Wetboek van Strafrecht" (Noyon/Langemeijer/Remmelink) te Deventer ; bezoldigd
Lid begeleidingscommissie (strafvordering 2001), Ministerie van Justitie, Afdeling Extern
Wetenschappelijke betrekkingen ; onbezoldigd
(info november 2000)
INFO
Privé adres: Het Vlas 10 , 6581 RA Malden , Tel. 024 3581340

FOKKENS
J.W. ; Dhr. Prof.**
Plaatsvervangend Procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden van 31-10-2001
NU
TEVENS augustus 2003]
Lid commissie "Straf van Vrijheidsbeperking"
Ministerie van Justitie, afd. Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid van 01-05-2001
Lid Adviesraad Rechtspleging faculteit der rechtsgeleerdheid
Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen van 01-05-2001
Voorzitter Begeleidingscommissie onderzoek doorlooptijden strafrechtsketen van 01-01-2002
Lid begeleidingscommissie "Strafvordering 2001"
Ministerie van Justitie, afd. Extern Wetenschappelijke Betrekkingen van 01-01-1998
Redacteur Losbladige uitgave "Het wetboek van strafrecht" (Noyon/Langemeijer/Remmelink) van 01-05-1997
Hoofdredacteur
Nederlandse Jurisprudentie van 01-01-1997
Lid College van Hoogleraren
BeNeLux Universitair Studiecentrum van 01-01-1993
Hoogleraar Strafrecht
Vrije Universiteit te Amsterdam van 01-10-1990
Bestuurslid Nederlandsejuristenvereniging van 01-06-2000

FOKKENS
T.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2003
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313162 , fax 020-4313186
tjibbe.fokkens@bdn.nl
www.hoekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FOKKER
C.A. ; Mw.
Advocaat bij Kouwenberg advocaten ; beëdiging 1996
Advocaat bij Kouwenberg Bosman Fokker advocaten & Procureurs
Postbus 2108 , 1200 CC Hilversum
Tel 035-6219510 , fax 035-6240142
kou-adv@euronet.nl
Fokker@kouwenberg.net
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kouwenberg Bosman Fokker advocaten & Procureurs NMI-Mediators
Postbus 2108 , 1200 CC Hilversum
Tel 035-6219510 , fax 035-6240142
Fokker@kouwenberg.net
www.kouwenberg.net
[vademecum advocatuur 2004]

FOKKER
J.P. , geboren apr 1947
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 mei 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 25 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 aug 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 1 mei 1981
Kantonrechter Amsterdam 10 jan 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 5 mrt 1985
Raadsheer Hof Arnhem 22 apr 1988
Vice-president Gerechtshof Arnhem vanaf 24-08-1998
NU Arnhem Hof Vice-president
TEVENS
Voorzitter Reclame Code Commissie
Voorzitter beroepscommissie stimuleringsregelingen
Lid-plaatsvervanger Hof van Discipline
Voorzitter-plaatsvervangerCommissie van Beroep van het NIP (Ned. Instituut van Psychologen)
Mentor cursus vonnissen maken
jun 1996
TEVENS [juni 2002]:
Voorzitter Reclame Code Commissie
Voorzitter Geschillencommissie (Beroepscommissie stimuleringsregelingen)
Voorzitter College van Toezicht van het NIP (Tuchtrechtcollege van het Nederlands Instituut van Psychologen)
Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging en specialisatieopleiding Familierecht (VPFA/CPO)
Voorzitter College van Beroep van de Stichting Certiked
Medewerker "Vademecum burgerlijk procesrecht"
TEVENS [juli 2002]
Voorzitter Reclame Code Commissie van 01-01-1987
Voorzitter College van Toezicht van het NIP (Tuchtrechtcollege van Nederlands Instituut
van Psychologen) van 01-11-1998
Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging van 01-01-2002
Voorzitter College van Beroep van de Stichting Certiked
Medewerker Vademecum burgerlijk procesrecht
Arbiter NAI van 01-01-2001
Redacteur Burgerlijk Rechtsvordering van 01-01-2001
Voorzitter Geschillencommissie (Beroepscommissie stimuleringsregelingen) van 01-01-2002 tot 31-05-2002
Docent Specialisatieopleiding Familierecht van 01-01-2001 tot 10-10-2002
TEVENS februari 2003]
Voorzitter College van Toezicht van het NIP (Tuchtrechtcollege van Nederlands Instituut van Psychologen) vanaf 01-11-1998
Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging vanaf 01-01-2002
Voorzitter College van Beroep van de Stichting Certiked
Voorzitter Reclame Code Commissie vanaf 01-01-1987
Arbiter NAI vanaf 01-01-2001
Redacteur Burgerlijk Rechtsvordering vanaf 01-01-2001
Voorzitter Geschillencommissie (Beroepscommissie stimuleringsregelingen) vanaf 01-01-2002 tot 31-05-2002
Docent Specialisatieopleiding Familierecht vanaf 01-01-2001 tot 10-10-2002
Medewerker Vademecum burgerlijk procesrecht vanaf 01-01-1996 tot 01-12-2002
@OPM Meerdere nevenfuncties met datum 1 januari 2001 worden in juni 2002 niet, en in juli 2002 wel vermeld. De opgave juni 2002 is dus onvolledig geweest.

FOLGERING
D.J.J.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
daan.folgering@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FOLKERINGA
M.J.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 5563 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5424292 , fax 023-5425277
m.folkeringa@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

FOLKERS
J. , geboren okt 1931
NLRM 87 88/89 90 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 13 nov 1985
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
18 feb 1997

FOLKERTS
H.K.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 155 , 3440 AD Woerden
Tel 0348-418780 , fax 0348-420185
kfolkerts@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FOLLENDER GROSSFELD
J.W.T.M. , geboren mrt 1947 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 29 sep 1993
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem ; kantoor Hekkelman, Terheggen & Rieter ; beëdiging 1976 of 1975
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
htr@bit.nl
Tel 026-3777197 , fax 026-3777222
jfollender@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 026-3777199 , fax 026-3777222
jfollender@hekkelman.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Vice-Voorzitter kerkbestuur RK Parochie Onze Lieve Vrouw te Arnhem
Secretaris Stichting Arnhemse Nooden te Arnhem
Lid Bestuur Katholieke Bejaardenoord Insula Dei te Arnhem
Lid Commissie van Bezwaar bij Raad voor rechtsbijstand te Arnhem
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Lid kerkbestuur parochies St. Jan, St. Joseph en O.L. Vrouwe
Secretaris Stichting Arnhemse Noden Arnhem
Bestuurslid Stichting Kloosterverzorgingshuis Insula Dei
Lid commissie bezwaar en beroep van Raad voor Rechtbijstand, Arnhem
TEVENS augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Arnhemse Bijzondere Noden te Arnhem van 01-01-1994
Bestuurslid Stichting Kloosterverzorgingshuis Insula Dei te Arnhem van 01-01-1998
Lid Commissie Beroep en Bezwaar
Raad voor Rechtsbijstand van 01-01-2001
Bestuurslid Vereniging Dekenaat te Arnhem van 01-01-2002
Plaatsvervangend Lid College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van advocaten van 01-10-2002
@OPM
Augustus 2003 op rechtspraak.nl is wel vermeld advocaat, maar niet waar en bij welk kantoor. Kwalijk.

FOLLENDER GROSSFELD
S.L.M.
Advocaat bij Prinses Marijkestraat 21 , 1077 XB Amsterdam ; beëdiging 1986 en 2001
Tel 020-4714754 , fax 020-6702325
stephan@follendergrossfeld.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]
Niet vermeld in [vademecum advocatuur 2001]

FöLLINGS
J.P.J.M.
Advocaat bij Föllings advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 55 , 6400 AB Heerlen
Tel 045-5712351 , fax 045-5740597
[vademecum advocatuur 2001]
Follings@cuci.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FOLLON
G.J.B.M. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de
Penitentiaire inrichtingen, Den Bosch PI De Leuvense Poort, Secretariaat
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de
Penitentiaire inrichtingen, Grave, Huis van Bewaring Grave, Secretariaat
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de
Penitentiaire inrichtingen, Vught PI Nieuw Vosseveld, Secretariaat

FOLMER
F.C. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
Fleur.folmer@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
Fleur.folmer@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

FOLMER
P.L. [ **
Directeur Juridische Zaken Shell International
TEVENS
Lid General Committee "Nederlands Arbitrage Instituut" ovember 1999]

FOLMER
W.H. , geboren jun 1910 M
NLRM 71
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Rotterdam 15 mei 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 18 apr 1946
Substituut-officier van Justitie rechtbank Arnhem 21 apr 1951
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Haag 25 jul 1956
Officier van Justitie arrondissement Haarlem 9 feb 1963
Gedetacheerd Ministerie van Justitie, Hoofd Afdeling CrimineIe Zaken Directie Politie 1 mrt 1963
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 15 jul 1968

FOLTER
R.J. de ; Dr.
Universiteit Utrecht , Universitair Medisch Centrum UMC Utrecht , Raad van Bestuur, lid
Fax 030 2505454

FONDS
S.I. ; Mw. (of S.J.)
Juridisch adviseur/docent bij Adviesbureau Arbeid & Zorg Amsterdam
Bart de Ligtstraat 108 , 1097 JG Amsterdam
tel 020 4685400 , fax 020 4685401
Advocaat bij Canales advocaten ; beëdiging 2003
Fizeaustraat 19 , 1097 SC Amsterdam
Tel 020-6852983 , fax 020-6890647
s.fonds@canalesadvocaten.nl
www.canalesadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:
Specialisme: gezondheidsrecht, arbeid

FONDSE
A.P. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Z.H.Z. ; beëdiging 1998
Postbus 1022 , 3300 BA Dordrecht
Tel 078-6148333 , fax 078-6143718
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Dordrecht
[vademecum advocatuur 2004]

FONTEIJN
C.A. , geboren mrt 1955 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 7 jul 1994
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1995. Lid Maatschap Nauta Dulith
d.m.v. Praktijkvennootschap
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240371 , fax 010-2240638
chris.fonteijn@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1980
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240371 , fax 010-2240638
chris.fonteijn@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

FONTEIJN - Van der MEULEN Zie van der MEULEN - FONTEIJN
C.P.E.M. , geboren jan 1955 ; Mw. M
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 26 nov 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 27 nov 1986
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 23 jun 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 26 jul 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mrt 1995
Rechter rechtbank Dordrecht 1 januari 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-06-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer
Den Haag parket
Geen opgave van bijbanen
okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Lid Algemeen bestuur Sint Laurens Instituut van 01-04-1999
Lid Raad van Toezicht Kath. Verzorgings- en Verplegingsinstellingen van 01-03-1999

FONTEIN
F. , geboren 2 maart 1924 te Harlingen , Freerk
Oud-burgemeester van Dalen, Drenthe
Oud-burgemeester van Huizen , Noord-Holland
INFO
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Overleden Naarden, 30 juni 1995 (info Telegraaf)

FONTEIN - FABIUS
B. , Bertha , geboren 11 juni 1913
INFO
Overleden 9 april 2002 [Telegraaf 12 april 2002]

FONTEIN
D.
Advocaat bij Van Aalst & Daniëls ; beëdiging 2000
Roemer Visscherstraat 24 , 1054 EX Amsterdam
Tel 020-6181781 , fax 020-6833042
mail@aalst-daniels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FONTEIN
P. , Nelleke ; Mw.
Rechten 1972
Ambtelijk Secretaris , Nationale Raad Volksgezondheid en Zorg VGZ
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Delft.

FONTIJN
A.E.L.M.
Advocaat bij Sybrandy Fontijn advocaten ; beëdiging 1983
Advocaat bij Fontijn Stibbe advocaten
Postbus 78055 , 1070 LP Amsterdam
Tel 020-6645576 , fax 020-6755306
[vademecum advocatuur 2001]
Fontijnstibbel@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FONTIJN
A.S. ; Mw.
Advocaat bij Havikskruid 21 , 3892 AA Zeewolde ; beëdiging 1987
Tel 036-5226543 , fax 030-5235310
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

FONTIJN
L.C.A.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
Lfontijn@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

FONTIJNE
I. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 6158 , 3130 DD Vlaardingen ; beëdiging 1985
Advocaat bij Rietveld & Fontijne advocaten
Postbus 4005 , 3130 KA Vlaardingen
Tel 010-4451090 , fax 010-4451091
[vademecum advocatuur 2001]
i.fontijne@rietveldfontijne.nl
www.rietveldfontijne.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FONTIJNE
M. ; Mw.
Advocaat bij Kuiper Jonkers Van den Berg ; beëdiging 1994
Postbus 19282 , 3501 DG Utrecht
kuipercs@xs4all.nl
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
info@declercq.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2004]

FONVILLE
F.
Advocaat bij Fonville, Hol & Metselaar ; beëdiging 1983
Postbus 5282 , 2000 GG Haarlem
Tel 023-5311051 , fax 023-5325033
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fonville & Hol advocaten
Postbus 5282 , 2000 GG Haarlem
Tel 023-5311061 , fax 023-5325033
[vademecum advocatuur 2004]

FOORTSE
R.F. , geboren 03-12-1930
Advocaat te Den Haag , kantoor Scheer & Sanders advocaten ; beëdiging 1957
Postbus 85996 , 2508 CR Den Haag
INFO
Woonplaats Leidschendam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

FOPPE
H.H. , geboren apr 1933
[B
NLRM 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 feb 1995
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Geschillencommissie Bankzaken
Voorzitter Raad van Comm. Alpuro Holding B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Kon. Asscher Diamant Mij. B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Bureau Zuidema B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Stiho B.V.
Secretaris Raad van Comm. NAGRON Nationaal Grondbezit N.V.
Commissaris B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis
Commissaris Chrysler Financial Bank B.V.
Verwaltungsratmitglied Finanzierungsgesellschaft Viking (Zwits).
Mr. H.H. Foppe was in het verleden Lid van de raad van bestuur van ABN AMRO Holding N.V., alsmede
commissaris bij de Nederlandse Participatie Maatschappij N.V., Pierson, Heldring & Pierson N.V.,
B.V. Amsterdamse Rijtuigmaatschappij (A.R.M.) en GenFinance N.V. (voorzitter).
INFO
Lid van de Rotary

FOPPEN
W. , geboren jul 1961 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 2 okt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 apr 1996
Rechter rechtbank Zwolle 13 mei 1997
bgwn verlof rechtbank Zwolle 1 augustus 1999
NU Zwolle Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
maart 96
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FOPPES
F.J.E.
Advocaat bij Landwel ; beëdiging 2002
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5684382 , fax 020-5686794
Friso.foppes@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FOQUÉ
R.M.G.E. ; Prof. Dr.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenschappen
Hoogleraar Rechtstheorie en rechtsfilosofie
Eerder vermeld als: Hoogleraar Inleiding rechtswetenschappen en rechtstheorie / rechtstheorie en rechtsfilosofie
tel 010 4081580 , tel +32-16-325333 , tel +32-16-325207 , fax +32-16-325330
rene.foque-@law.kuleuven.ac.be

FORD - CLAASEN
M.Th.E. , geboren mei 1948 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 dec 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 maart 1999
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Claasen-Clan BV. te Eindhoven

FORDER
C. ; Mw. Prof. Dr.
Universiteit Maastricht

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Bijzonder hoogleraar European Family Law
tel 043 3883206 , fax 043 3258981

FOREMAN
S.P.J. , Jeanne ; Mw.
Advocaat en procureur
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Bussum e.o..

FORNIER
M.M.
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 2002
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299-433333 , fax 0299-479404
mailbox@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FORSTHöVEL
P.G.J.
Notaris te De Ronde Venen , arrondissement Utrecht
Postbus 57 , 3640 AB Mijdrecht

FORTUIN
E.M. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Rivierenbuurt ; beëdiging 1985
Rijnstraat 115 , 1079 HA Amsterdam
Tel 020-6426825
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

FORTUIN
P. ; Dhr. Drs.
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch van 01-10-2000
NU Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS augustus 2003]
Incidenteel docent van 01-10-2000
Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging van 01-10-2000
Docent Bureau opleidingen van 01-10-2000
Docent cursus procesvoering Federatie Belastingadviseurs van 01-10-2000
Docent cursus procesvoering Nederlandse Orde van Belastingadviseurs van 01-10-2000
Universitair docent Erasmus Universiteit Rotterdam te Rotterdam van 01-10-2000

FOSSE
B. du ; Mw.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1992
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379613 , fax 040-2446284
b.dfosse@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626410 , fax 040-2626421
nldu0001@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FOSSÉ
S.H.G. du , geboren mrt 1965 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 okt 1992
Subst. off. v. just. arrondissementsparket Assen 11 maart 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen ; kantoor De Haan c.s. ; beëdiging 1997
Turfsingel 331 , 9712 KJ Groningen

FOUSERT
P.J.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 446 , 7600 AK Almelo
Tel 0546-832300 , fax 0546-832399
p.j.fousert@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
p.j.fousert@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FOUW
A. de ; Mw.
Advocaat bij Beekel De Nerée ; beëdiging 2000
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
www.baekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FOY
C.R. , geboren jun 1943 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter Gerecht Eerste Aanleg/Lid Gemeenschappelijk Hof Ned. Antillen en Aruba
Rechter rechtbank Groningen 10 apr 1992
Rechter Rechtbank Rotterdam van 01-09-2000
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Opvangcentrum Het Poortje (Rijksjeugdinrichting Hogeweg 9
9746 TN Groningen)
30 jan 1997
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FRAAI
Th.S.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172641 , fax 010-2172705
t.fraai@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

FRAANJE
A.J.J. , geboren nov 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 14 dec 1983
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Dordrecht ; kantoor Fraanje advocaten ; beëdiging 1977
Steegoversloot 54 , 3311 PP Dordrecht
Fraanadv@wxs.nl
Tel 078-6145016 , fax 078-6145525
a.fraanje@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fraanje & ManspBaker advocaten Steegoversloot 54 , 3311 PP Dordrecht
Tel 078-6145016 , fax 078-6145525
a.fraanje@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Te Dordrecht Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Derdengelden Fraanje advocaten
Lid Bestuur Stichting Mitano
Lid Raad van Toezicht Dordrecht
Lid adviescommissie inschrijvingen vreemdelingen en vluchtelingenrecht bij de Raad voor Rechtsbijstand in het ressort Den Haag
Regio-referee Nederlandse Golf Federatie
4 aug 1997
TEVENS augustus 2003]
Lid adviescommissie inschrijvingen vreemdelingenrecht
Raad voor Rechtsbijstand te Den Haag van 01-01-1992
Bestuurslid Stichting Beheer Derdegelden Fraanje advocaten te Dordrecht van 01-01-1994
Bestuurslid Stichting Stichting Mitano te Dordrecht van 01-01-1988
Voorzitter Beroepscommissie G.C. De Merwelanden te Dordrecht van 01-01-1993

FRAASSEN
A. van

FRAKES
L.S.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1998
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
Lincoln.frakes@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
lincoln.frakes@cliffordchance.com
www.clif fordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

FRANCISSEN
J.A.M.M. , geboren okt 1966
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1994

FRANCKE
M.E. ; Mw.
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep van 17-11-2000
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FRANCKEN
E.F.C. , geboren aug 1954 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 2 apr 1994
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 8 jul 1991
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam10 apr 1992
Rechter rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS bijbanen eigen opgave
Docent SSR op afroep, bezoldigd per uur
Docent Grotius Academie op afroep, bezoldigd per uur
Daarnaast ontvang ik nog marginaal inkomen van Kluwer i.v.m.een door Kluwer uitgegeven boek van
mijn hand.
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FRANCKEN
H.M.M.
Vroom & Dreesman Warenhuizen BV
Directeur P & O
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

FRANCKEN
W. ; Mw.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2003
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075037 , fax 010-4075710
wendela.francken@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANCOT
R.G.E.M.
Advocaat bij Van Riet & Diederen ; beëdiging 1999
Postbus 390 , 6430 AJ Hoensbroek
Tel 045-5213639 , fax 045-5227107
info@advocatenvanriet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

FRANCOVICH
S.G.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5466227 , fax 020-5492181
stefano.francovich@ey.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANK
E.J.
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs ; beëdiging 2000
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
info@declercq.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schoute & Dik
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
Tel 020-6647046 , fax 020-6798662
Frank@schoute-dik.nl
www.schoutedik.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANK
F. ; Mw.
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss Wassenaarseweg 20 , Gebouw Cultura 2596 CH Den Haag ; beëdiging 2001
Tel 070-3469646 , fax 070-3560490
F.frank@mvg.nl
www.mvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANK - KLEIJNE
M.E. ; Mw.
Advocaat bij Knuwer & Creutzberg ; beëdiging 2000
Postbus 42 , 1780 AA Den Helder
Tel 0223-660114 , fax 0223-660354
Frank-kleij ne@knuwer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Knuwer & Creutzberg
Frank@knuwer.nl
www.knuwer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANK
W.H. , geboren jul 1947 ; Dhr. M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsleven 1972
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Groningen 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Groningen 15 mrt 1983
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 sep 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 25 jan 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 okt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 25 juni 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 25 juni 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 25 juni 1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen van 01-01-2002
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. echtspraak.nl augustus 2003]
Officier Arrondissementsparket Groningen van 01-01-2001
NU Groningen Parket Officier van Justitie
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
RM en OM tegelijk. Bedenkelijk.

FRANKE
B.H. , geboren jun 1947; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd personeelsdienst Korps Rijkspolitie district Groningen
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 aug 1992
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 1 aug 1992
Onder-Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 23 okt 1993
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 okt 1996
Rechter rechtbank Haarlem 3 juli 1998
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 23 september 1998
Rechter Rechtbank Alkmaar van 01-01-2002
NU Alkmaar Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid college beroep Studiefinanciering
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS augustus 2003]
Lid Commissie van Toezicht RIJ Doggershoek van 01-01-2002
INFO
Lid van de Rotary

FRANKE
H.J.M.G. ; Drs.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1998
Postbus 75540 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460478 , fax 020-5460815
hans.franke@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vereniging van Effectenbezitters ; beëdiging 1998
Postbus 240 , 2501 CE Den Haag
Tel 070-3130000 , fax 070-3130099
hfranke@veb.net
www.veb.net
[vademecum advocatuur 2004]

FRANKE
M. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626490 , fax 040-2626581
merel.franke@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANKE
M.E. ; Mw.
Advocaat bij Streefkerk advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 716 , 2270 AS Voorburg
Tel 070-3871416 , fax 070-3860258
Franke@steefkerk.nl
www.streefkerk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANKE
M.F.M.T. ; Mw.
Gerechtsauditeur Rechtbank Den Bosch van 14-10-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 19-09-2002
NU Den Bosch Rehctbank Gerechtsauditeur
NU Den Bosch Rehctbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1990
Postbus 6120 , 5600 HC Eindhoven
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-4113548
mfmtfranke@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FRANKE
Th.J. , Ted (of T.J.)
Notaris te Naaldwijk, arrondissement Den Haag
Postbus 30 , 2670 AA Naaldwijk
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Westland

FRÄNKEL
W. , geboren jan 1920
NLRM 71 80
Werkzaam bij K.L.M. te Curaçao 1942
Gouvernementsambtenaar Ned. Antillen 1959
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 31 aug 19155
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 8 feb 1967
Rechter rechtbank Rotterdam 27 feb 1968
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 15 aug 1968
Rechter rechtbank Rotterdam 3 mrt 1974

FRANKEN
A. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
afranken@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
26 Throgmorton Street , Londen EC2N 2AN , UK
Tel 0044-2078263070 , fax 0044-2078263080
agnes.franken@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

FRANKEN
A.A.
Advocaat bij Sjöcrona Van Stigt De Roos en Pen ; beëdiging 1993
't Hoenstraat 5 , 2596 HX Den Haag
Advocaat bij Van den Biesen Prakken Böhler
Keizersgracht 560-502 , 10 17 EM Amsterdam
Tel 020-6232605 , fax 020-5203559
asfranken@bpb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden advocaten
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-3446200 , fax 020-3446201
sfranken@bfkw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANKEN
A.Ch.H.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1994
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240013
stijn.franken@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414867 , fax 020-6612827
stijn.franken@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

FRANKEN
A.J. , geboren 17-11-1967
Advocaat te Rotterdam , kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

FRANKEN - Van ZINNICQ BERGMANN
A.J.T. , geboren jan 1949 ; Mw. M
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 nov 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 8 nov 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 8 nov 1981
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 jan 1984
Advocaat-generaal ressortsparket Den Bosch 18 dec 1989
NU Den Bosch Hof Advocaat-Generaal
TEVENS
Lid van de Rotary

FRANKEN
A.W.E.S. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1997
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]

FRANKEN
E.W.
Advocaat bij Postbus 76 , 8800 AB Franeker ; beëdiging 1974
Tel 0517-394466 , fax 0517-394508
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Franken
Voorstraat 66 , 8801 LE Franeker
Tel 0517-394466 , fax 0517-394508
mr.e.w.franken@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANKEN van BLOEMENDAAL
F.L. , geboren nov 1941 M
NLRM 80 90 87 88/89 91 92 93
Advocaat en Procureur te Amsterdam feb 1969
Werkzaam bedrijfsleven te Amsterdam aug 1972
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 22 jan 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Amsterdam 4 jul 1988

FRANKEN
H. , Hendrik , geboren sep 1936 ; Dhr. Prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Officier-secretaris Krijgsraad 5 mei 1961
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Org. te Rotterdam ; Raio 12 jun 1962
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 12 okt 1962
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 jan 1965
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 1 jan 1967
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 12 okt 1968
Rechter rechtbank Rotterdam 12 jul 1969
Raad hoog Militair gerechtsHof Den Haag 23 feb 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 okt 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 jul 1977
Plaatsvervanger Lid Registratiekamer 1 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Hoog Militair Gerechtshof Raad
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Metajuridica - Hoogleraar Encyclopedie tot de rechtswetenschap en informaticarecht
Eerder vermeld als Hoogleraar inleiding tot de rechtswetenschap alsmede informaticarecht
tel 071 5277548 , fax 071 5277600
h.franken@law.leidenuniv.nl
Decaan Juridische Faculteit Leiden 1997
TEVENS
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Rechtstheorie
Hoogleraar Recht en Informatica
TEVENS
Lid van de Koninklijke Nederlandse academie van Wetemschappen
Plaatsvervangend Lid Registratiekamer
Voorzitter Stuurgroep Computercriminaliteit van het Platform Criminaliteitsbeheersing
Voorzitter van de door de ministers van O,C en W, EZ, Justitie, BiZa en Ven W ingestelde
programmacommissie Informatietechnologe en Recht
Vz van de werkgroep Computercriminaliteit van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO
Lid van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en acountantsadministratieconsulenten
Voorzitter van het College van Beroep van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Voorzitter van het College van Tucht van de Nederlandse Orde van Register-EDP-Auditors
Voorzitter van de door de minister van O,C en W ingestelde Verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid
Vice-Voorzitter van de stichting Geschillenoplossing in de Automatiseringsbranche
Lid van de Sociaal Wetenschappelijke Raad van de KNAW
Lid van de Redactieraad van KPMG-Compact
Lid van de Redactieraad van het Nederlands Tijdschrift voor Privatisering
Commissaris bij de Levensverzekeringsmaatschappij"Onderlinge Den Haag" en de
Verzekeringsmaatschappij Neerlandia
Redacteur van de Automatiserings Contracten, Modellen voor de Praktijk
Lid van de Redactieraad van het Handboek Informatiebeveiliging
Projectleider Rechtsinformatieproject van de Hoge Raad in Indonesië
Voorzitter van het Nederlands Studiecentrum voor Criminologie en Rechtshandhaving
RedactieLid Rechtsgeleerd Magazijn Themis
Plaatsvervangend kroonLid van de SER
TEVENS [sep 2000]
Lid Algemeen Bestuur Nederlands Mediation Instituut
Lid Bestuur ADR Centrum voor het Bedrijfsleven
Commissaris Onderlinge Levensverz.-Mij . "Den Haag" U.A
Commissaris N.V. Verzekering-Mij. "Neerlandia van 1880"
Algemeen Secretaris Koninklijke Ned. Akademie van Wetenschappen
Voorzitter Raad van Tucht Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors
Plaatsvervangend Lid Raad van Tucht Accountants en Accountants Adm. consulenten
Voorzitter Raad van Beroep De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Voorzitter Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Lid Commissie van Advies Wet assurantiebemiddelingsbedrijf
Plaatsvervangend Lid Sociaal-Economische Raad (SER)
Oud-functies:
Lid Dagelijks Bestuur ChristenDemocratisch Appel
Voorzitter Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
TEVENS [juli 2002]
Plaatsvervangend-kroonLid SER, Den Haag van 01-05-2002
Lid raad van advies College bescherming persoonsgegevens, Den Haag van 01-09-2001
Voorzitter Stuurgroep Computercriminaliteit van het Platform Criminaliteitsbeheersing, Den Haag van 01-01-1992
Voorzitter Programmacommissie Informatietechnologie en Recht Ministerie van OC & W, Economische Zaken, Justitie, Binnenlandse Zaken en V & W, Den Haag van 01-01-2002
Voorzitter werkgroep computercriminaliteit Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) van 01-01-1992
Lid Raad van Tucht van de Accountants en accountants-administratieconsulenten, Den Haag van 01-01-2002
Voorzitter college van beroep Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Amsterdam van 01-01-1992
Voorzitter college van tucht Nederlandse Orde van Register-EDP-Auditors van 01-01-2002
Voorzitter Stichting Geschillenoplossing in de Automatiseringsbranche, Den Haag van 01-01-1998
Lid sociaal wetenschappelijke raad Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam van 01-09-1982
Redacteur Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Zwolle van 01-09-1980
Lid redactieraad KPMG-Compact van 01-01-2000
Commissaris Levensverzekeringsmaatschappij Onderlinge Den Haag en de verzekeringsmaatschappij Neerlandia, Den Haag van 01-05-1991
Redacteur Automatiserings Contracten, Modellen voor de Praktijk van 01-09-1993
Voorzitter Stuurgroep Electronic Commerce-platform Nederland, Leidschendam van 01-09-2000
Voorzitter Commissie grondrechten in het digitale tijdperk van 01-05-2000
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen van 01-05-1999
Lid redactieraad Handboek Informatiebeveiliging van 01-09-1997 tot 31-12-2000
Lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Privatisering van 01-01-1996 tot 31-12-2001
Algemeen secretaris Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen van 01-05-1999 tot 30-04-2002

FRANKEN Vervolg. Reden: Record too large.
H. , Hendrik , geboren sep 1936 ; Dhr. Prof.
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Hoog Militair Gerechtshof Raad
TEVENS februari 2003]
Plaats-vervangend-kroonLid SER te Den Haag vanaf 01-05-2002
Lid raad van advies College bescherming persoonsgegevens te Den Haag vanaf 01-09-2001
Voorzitter Stuurgroep Computercriminaliteit van het Platform Criminaliteitsbeheersing te Den Haag vanaf 01-01-1992
Voorzitter Programmacommissie Informatietechnologie en Recht
Ministerie van OC & W, Economische Zaken, Justitie, Binnenlandse Zaken en V & W te Den Haag vanaf 01-01-2002
Voorzitter werkgroep computercriminaliteit
Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) vanaf 01-01-1992
Lid Raad van Tucht van de Accountants en accountants-administratieconsulenten te Den Haag vanaf 01-01-2002
Voorzitter college van beroep Nederlandse Orde van Belastingadviseurs te Amsterdam vanaf 01-01-1992
Voorzitter college van tucht Nederlandse Orde van Register-EDP-Auditors vanaf 01-01-2002
Voorzitter Stichting Geschillenoplossing in de Automatiseringsbranche te Den Haag vanaf 01-01-1998
Lid sociaal wetenschappelijke raad Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam vanaf 01-09-1982
Redacteur Rechtsgeleerd Magazijn Themis te Zwolle vanaf 01-09-1980
Lid redactieraad KPMG-Compact vanaf 01-01-2000
Commissaris Levensverzekeringsmaatschappij Onderlinge Den Haag en de verzekeringsmaatschappij Neerlandia te Den Haag vanaf 01-05-1991
Redacteur Automatiserings Contracten, Modellen voor de Praktijk vanaf 01-09-1993
Voorzitter Stuurgroep Electronic Commerce-platform Nederland te Leidschendam vanaf 01-09-2000
Voorzitter Commissie grondrechten in het digitale tijdperk vanaf 01-05-2000
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen vanaf 01-05-1999
Lid redactieraad Handboek Informatiebeveiliging vanaf 01-09-1997 tot 31-12-2000
Lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Privatisering vanaf 01-01-1996 tot 31-12-2001
Algemeen secretaris Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen vanaf 01-05-1999 tot 30-04-2002
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend-kroonLid SER te Den Haag van 01-05-2002
Lid raad van advies College bescherming persoonsgegevens te Den Haag van 01-09-2001
Voorzitter Stuurgroep Computercriminaliteit van het Platform Criminaliteitsbeheersing te Den Haag van 01-01-1992
Voorzitter Programmacommissie Informatietechnologie en Recht Ministerie van OC & W, Economische Zaken, Justitie, Binnenlandse Zaken en V & W te Den Haag van 01-01-2002
Voorzitter werkgroep computercriminaliteit Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) van 01-01-1992
Lid Raad van Tucht van de Accountants en accountants-administratieconsulenten te Den Haag van 01-01-2002
Voorzitter college van beroep Nederlandse Orde van Belastingadviseurs te Amsterdam van 01-01-1992
Voorzitter college van tucht Nederlandse Orde van Register-EDP-Auditors van 01-01-2002
Voorzitter Stichting Geschillenoplossing in de Automatiseringsbranche te Den Haag van 01-01-1998
Lid sociaal wetenschappelijke raad Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam van 01-09-1982
Redacteur Rechtsgeleerd Magazijn Themis te Zwolle van 01-09-1980 Lid redactieraad KPMG-Compact van 01-01-2000
Commissaris Levensverzekeringsmaatschappij Onderlinge Den Haag en de verzekeringsmaatschappij Neerlandia te Den Haag van 01-05-1991
Redacteur Automatiserings Contracten, Modellen voor de Praktijk van 01-09-1993
Voorzitter Stuurgroep Electronic Commerce-platform Nederland te Leidschendam van 01-09-2000
Voorzitter Commissie grondrechten in het digitale tijdperk van 01-05-2000
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen van 01-05-1999
Lid redactieraad Handboek Informatiebeveiliging van 01-09-1997 tot 31-12-2000
Lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Privatisering van 01-01-1996 tot 31-12-2001
Algemeen secretaris Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen van 01-05-1999 tot 30-04-2002
INFO
Lid van de Rotary
INFO
Prive adres: Weipoortseweg 95A , 2381 NJ Zoeterwoude , Tel. 071 5804767
@OPM
Lid raad van advies College bescherming persoonsgegevens, Den Haag van 01-09-2001
Voorzitter Stuurgroep Computercriminaliteit van het Platform Criminaliteitsbeheersing, Den Haag van 01-01-1992
Voorzitter werkgroep computercriminaliteit Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) van 01-01-1992
En nog een aantal.
Een hele serie bijbanen worden nu pas voor het eerst opgegeven, terwijl de begindatum al lang geleden is.
Dus bewust eerder niet opgegeven.
Juli 2002: wordt vermeld op rfechtspraak.nl bij het Hof Arnhem als Raadsheer-plaatsvervanger, maar is volgens de vermelde gegevens NIET Raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Arnhem
Twintig !! nevenfuncties.

FRANKENA
A.H. , geboren jan 1920
NLRM 71 80
Substituut-griffier bijzonder Hof Leeuwarden 16 okt 1947 tot 1 jul 1949
Substituut-griffier kantongerecht Rotterdam 3 jun 1952
Griffier kantongerecht Zwolle 9 jan 1956
Opdracht werkzaam griffier kantongerecht Meppel en Steenwijk 2 feb 1956
Substituut-griffier rechtbank Leeuwarden 17 sep 1962

FRANKEN
J.C.G.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1994
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4360582
infortdwb@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
jafranken@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANKEN
J.H.M. , geboren jun 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Waarnemend griffier kantongerecht Gouda apr 19l50
Advocaat en proc- Gouda en Bergen op Zoom 1 feb 195
Waarnemend griffier kantongerecht Almelo 16 okt 1954
Waarnemend griffier kantongerecht Breda 26 apr 1955
Griffier kantongerecht Eindhoven 17 jun 1955
Mede benoemd griffier kantongerecht Helmond 12 jan 1957
Kantonrechter Boxmeer, tevens Opdracht kantonrechter werkzaam Den Bosch 6 apr 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 20 jul 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 aug 1957
Kantonrechter Den Bosch 19 jul 1965
Opdracht kantonrechter werkzaam Eindhoven 19 jul 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 1 nov 1984

FRANKEN
J.M.
Advocaat bij Postbus 21618 , 3001 AP Rotterdam ; beëdiging 1982

FRANKEN - SCHOEMAKER
M.C. ; Mw.
Advocaat bij Ruitercamp 101 , 3992 BZ Houten ; beëdiging 1985
Advocaat bij Bergveste 2/B , 3992 DE Houten
Tel 030-6352325 , fax 030-5351137
[vademecum advocatuur 2001]
De Molen 61B , 3994 DB Houten
tel 030 6352325 , fax 030 6351137
mcfranken@unster.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]

FRANKEN
M.C. , geboren jan 1966 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1apr 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1apr 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1apr 1997
Rechter rechtbank Den Bosch 8 januari 1999
NU
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch rechter
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen ; kantoor De Mul Zegger ; beëdiging 1995
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen

FRANKEN
M.C. ; Mw.
Rechter Rechtbank Rotterdam van 01-04-2000
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FRANKEN
M.J.M. , geboren jul 1950 ; Dhr.
NLRM 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 3 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 01-01-2002
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Ruijgrok, Van Iersel & Luchtman ; beëdiging 1973
Postbus 4810 , 4803 EV Breda
Tel 076-5202010 , fax 076-5203433
m.franken@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Iersel & Luchtman advocaten
m.franken@vanierselluchtman.nl
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in het register van het kantongerecht Breda
aug 1997
TEVENS augustus 2003]
Redacteur goederen- en faillissementsrecht "Juridisch Up to Date" Euroforum van 01-01-1997
Docent faillissementsrecht VSO- opleiding Nederlandse Orde van advocaten van 01-01-1990
A-arbiter en plv. algemeen Voorzitter Arbitragecommissie Koninklijke Nederlandse Voetbalband (KNVB) van 01-01-1993
Bestuurslid /penningmeester Charitatief Fonds Jacqueline de Grez-Mahie te Breda van 01-01-1995

FRANKEN
N.E.J. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
nicoline.franken@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Smithuijsen advocaten
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700

Franken@smithuijsen.nl
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANKEN
R.A.
Advocaat bij Schellen advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 688 , 3430 AR Nieuwegein
Tel 030-6052064 , fax 030-6052039
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
info@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANKEN
S.M. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1999
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
sefa.franken@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]

FRANKEN VAN BLOEMENDAAL
W.F.L. , geboren nov 1941 M
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsleven
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 22 jan 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 4 jul 1988

FRANKENA
H.C. , geboren sep 1961 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21 mrt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 sep 1994
Rechter rechtbank Utrecht 26 apr 1995
Raadsheer gerechtshof Arnhem 20 juni 2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997
TEVENS augustus 2002]
Plaatsvervangend Voorzitter klachtencommissie Centrum Maliebaan Utrecht 1 januari 2001
TEVENS februari 2003]
(vice-) Voorzitter klachtencommissie
Centrum Maliebaan te Utrecht vanaf 01-01-1997
@OPM
Verschijnt op echtspraak.nl voor het eerst onder Hof Arnhem in juli 2002.

FRANKENHUIJZEN
A.J. , geboren apr 1946
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 20 sep 1988
Kantonr-plaatsvervanger Rotterdam 21 mrt 1990

FRANKENHUIJZEN of FRANKENHUYZEN
J. van
Advocaat bij Schenkeveld & Sluis ; beëdiging 1977
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
advoc@schenkeveldensluis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
info@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANKENHUYZEN
G.J. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 okt 1945
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 16 apr 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 jun 1978

FRANKFORT
L.G.P. ; Mw.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 2003
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 026-3777111 , fax 026-3777222
info@hekkelman.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANKFORT
R.
Advocaat bij Schoute & Dik ; beëdiging 1996
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
schoute.dik.adv@tip.nl
Tel 020-6647046 , fax 020-6798662
Frankfort@schoute-dik.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Warendorf
Postbus 75914 , 1070 AX Amsterdam
Tel 020-7988200 , fax 020-7988201
Frankfort@warendorf.nl
www.warendorf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANS
R.J.
Advocaat bij Frans & Van Vliet advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 248 , 1540 AE Koog a/d Zaan
Advocaat bij Doorenbos & Wytema
Postbus 9 , 1540 AA Koog a/d Zaan
Tel 075-6283052 , fax 075-6215581
advocaten@doorwyte.nl
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@doorwyre.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANSEN
A.M. M
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 jun 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 okt 1969
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1977
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 aug 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1995
NU
Amsterdam parket
INFO
Aangifte Hickson Garantor BR/Ad van Rooij/van Gend

FRANSEN VAN DE PUTTE
A.S. , geboren dec 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 jan 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 5 mrt 1986
Ontslag 1 jan 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1993
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Trenité Van Doorne ; beëdiging 1981
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
tel 020-6789221 , fax 020-6789589
Fransenvandeputte@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
vandeputte@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
In Amsterdam Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
Lid van de redactie van het advocatenblad [info november 2000]
Waarnemend Deken , portefeuille Financiën & Organisatie [vademecum advocatuur 2002]

FRANSEN van de PUTTE
A.S. , geboren mrt 1914
NLRM 71
Werkzaam jurist afdeling Ned. Akkerbouwcentrale 1940
Jurist-secretaris diverse bedrijfschappen 1942
Werkzaam juridische afdeling Militair Gezag en Bureau Rechtsbijstand Batavia 1945
Advocaat te Batavia 1947
Advocaat en procureur te Rotterdam 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 jun 1965
Raadsheer Hof Den Haag 23 jul 1968

FRANSEN VAN DE PUTTE
A.S. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 21-06-1993
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
augustus 2003 op rechtspraak.nl NIETS vermeld over zijn hoofdfunctie. Kwalijk.

FRANSEN
D.S.P. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460217 , fax 020-5460482
danièlle.fransen@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

FRANSEN
E.
Advocaat bij Duijnstee Van der Wilk ; beëdiging 1998
Postbus 85850 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3 547654 , fax 070-3501024 dvdw@law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 95379 , 2509 CI Den Haag
Tel 070-3838181 , fax 070-3838680
[vademecum advocatuur 2004]

FRANSEN
H.H.A. , geboren aug 1957 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 30 nov 1988
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen21 jan 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 29 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 29 okt 1993
Rechter rechtbank Assen 21 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 16 sep 1997
Raadsheer Hof Leeuwarden 18 jul 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 16 september 1997
NU Leeuwarden Hof Raadsheer
NU Assen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Tuchtcommissie van de Ned. Triathlon Bond te Nieuwegein
Jeugdleider voetbalvereniging LEO te Loon
12 jun 1997
TEVENS augustus 2003]
Jeugdleider voetbalvereniging Leo te Loon
Lid tuchtcommissie van de Nederlandse Triathlon Bond
Lid commissie bezwaar en beroep van de Raad voor de re? (@OPM staat zo op rechtspraak.nl) te Leeuwarden.
Bestuurslid vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Assen

FRANSEN
J. , Jacoba ; Mw.
Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Postbus 902 , 2003 RX Haarlem

FRANSEN
J.H. , geboren mrt 1931
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97 98 99/00
Werkzaam gemeentesecretarie Kerkrade 1 apr 1957
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Breda ; Raio 1 okt 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 1 feb 1958
Secretaris arrondissementsparket Maastricht 1 feb 1959
Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 6 dec 1963
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Maastricht 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Maastricht 25 jul 1973
Officier van Justitie hoofd.arrondissementsparket Maastricht 27 jan 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 22 mrt 1996
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Roermond rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Sint Jan Baptist Maastricht (Stichting t.b.v.verstandelijk gehandicapten)
apr 1998

FRANSEN VAN DE PUTTE
J.H. , Johan Hora (John) , geboren 29-09-1915 te Paree
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Overleden 27 april 2003 te Den Haag [Telegraaf 29 april 2003]

FRANSEN van de PUTTE
J.J. , geboren 1943
Directeur Personeel en Organisatie DSM [jaarverslag DSM 1998]
Project Petrochemicals DSM [jaarverslag DSM 2001]

FRANSEN
M.M. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5789123 , fax 020-6789589

Fransen@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460232 , fax 020-5460719
margot.fransen@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

FRANSEN
T. , geboren okt 1935 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit R.O. te Rotterdam ; Raio 1 aug 1963
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 dec 1963
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 dec 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 dec 1967
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Schiedam 1 dec 1967
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 29 okt 1969
Rechter rechtbank Rotterdam 4 jun 1971
Vice-President rechtbank Rotterdam 9 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 sep 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 2 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 27-08-1997
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch van 16-09-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
Plaatsvervangend-Voorzitter van het Hof van Discipline
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter Filharmonisch Koor Toonkunst Rotterdam te Rotterdam van 01-01-1998
Plaatsvervangend kroonlid Hof van Discipline te Utrecht van 01-10-1986
Kroonlid Hof van Discipline te Utrecht van 01-01-1995
Plaatsvervangend Voorzitter Hof van Discipline te Utrecht van 01-09-1996

FRANSEN
Th. , geboren 1941
Directeur SFB Uitvoeringsorg. Sociale Verzekering N.V.

FRANSEN
W.H.M.
Notaris te Zeist , arrondissement Utrecht
Kantoor Rhijn, Van ; Zeist

FRANSEN
Y.F.J. ; Mw.
Advocaat bij Nuijten Van de Weerdt B.V. ; beëdiging 1998
Postbus 434 , 3130 AK Vlaardingen
Tel 010-4601460 , fax 010-4355893
nuijtenvandeweerdt@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

FRANSSEN
B. , geboren sep 1947 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 20 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden van 17-06-1992
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Leiding geven aan de bestuursacademie NNed
Adviseur van gemeenten over opleidingsmanagement
Leiding geven aan het project mobiliteit NNed
Geven van onderwijs op de terreinen bijzonder bestuurs-algemeen bestuurs amtenaren- gemeente- staats-
en strafrecht
Andere tijdelijke functie 3 dagen per week directeur bestuursacademie O Ned. en leidinggevende
bestuurspersoneelsdienst O Ned
Tevens belast met directie bestuursacademie Ned
Voorzitter bezwarencommissie Awb gemeente Nijefund en Kollumerland
Voorzitter bezwarencommissie Awb personeelszaken gemeente Leeuwarden, Heerenveen, Delfszijl en RU
GRONINGEN
Voorzitter bezwarencommissie functiewaardering in diverse gemeenten in provincie Groningen en Friesland
Mede-auteur leerboek over staatsinrichting van Ned. en Staatsinrichting in Kort Bestek
Lid Bestuur Stichting AA Kunst
09 mrt 1997
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter bezwarencommissie functiewaardering Gemeente Veendam en Bolsward te Veendam en Bolsward van 01-01-2001
Voorzitter bezwarencommissie algemene zaken en klachtencommissie
Gemeente Kollumerland en Nijefurd te Kollumerland en Nijefurd van 01-01-2001
Voorzitter bezwarencommissie personeelszaken Gemeente Leeuwarden, Delfzijl, Loppersum en Heerenveen, Waterschap Hunze en Aast en Reest en Wieden van 01-01-2001

FRANSSEN
E.J.A. ; Mw.
Advocaat bij Vondenhoff Sijben advocaten ; beëdiging 2002
Caumerdalschestraat 1 , 6416 GC Heerlen
Tel 045-5602200 , fax 045-5742652
info@vondenhoff.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANSSEN
J.G.J.E.
Advocaat bij Van Mens en Wisselink ; beëdiging 2001
Postbus 2911 , 1000 CX Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
Franssen@vanmens-wisselink.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANSSEN
P.W.M. ; Mw.
Advocaat bij Everaert advocaten ; beëdiging 1999
Weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
Franssen@everaert.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Franssen@everaert.nl
www.everaert.nl
[vademecum advocatuur 2004]
FRANSSEN
R.G. , Remko
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amsterdam
Belastingadviseur

FRANTZEN
J.W.H.M. , geboren 1943
Directeur Muvest Nederland B.V.
Mr. J.W.H.M. Frantzen was in het verleden directeur en commissaris bij Wilma Vastgoed B.V.

FRANTZEN
M.L.M.
Advocaat bij Frantzen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 132 , 1190 AC Ouderkerk a/d Amstel
Tel 020-4967419 , fax 020-4967422
juristen@frantzenbv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
maurice.frantzen@frantzenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRANTZEN
P.J.E.
Notaris te Goes , arrondissement Middelburg
Kantoor Frantzen & Van Sisseren , Goes
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Goes

FRANX - SCHAAP
E.N. , geboren sep 1959 ; Mw.
NLRM 98
Advocaat en procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 6 okt 1997
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FRANX
J.K.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1990
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
jkfranx@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

FRANX
J.K. , geboren apr 1929 ; Prof.
M
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Assistent Gemeente Universiteit Amsterdam 1 nov 1954
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Amsterdam ; Raio 1 mei 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 mrt 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 sep 1961
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 18 aug 1962
Rechter rechtbank Leeuwarden 24 aug 1963
Rechter rechtbank Amsterdam 27 feb 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 mrt 1973
Hoogleraar juridische faculteit V.U.Amsterdam 1 apr 1973
Vice-president rechtbank Amsterdam 3 dec 1974
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 8 sep 1976
NU
In NLRM 91 92 95 96 97 98 99/00 alleen vermeld als
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 maart 1973
Wat is hier aan de hand ; wanneer is hij met pensioen gegaan als AG v/d/ Hoge Raad

FRANX
J.P.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1986
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
janpaul.franx@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

FRAUENFELDER
R.A.L.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030-2595252 , fax 030-2595255
nlfrauel@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche ; beëdiging 1994 en 2003
Postbus 7150 , 6503 GR Nijmegen
Tel 024-3666639 , fax 024-3666553
[vademecum advocatuur 2004]

FREDERIKS
F.C. , geboren dec 1960 ; Mw.
NLRM 90 91
Raio rechtbank Breda 1 apr 1989
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zwijndrecht ; kantoor Hoevig advocatenkantoor ; beëdiging 1992
Postbus 324 , 3330 AH Zwijndrecht
Tel 078-6125911 , fax 078-6191094
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hevig & Wessels advocaten
Floor@hovig.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Misschien gefaald als Raio

FREEKE
C.R.H. ; Mw.
Advocaat bij Van Mens en Wisselink ; beëdiging 2003
Postbus 2911 , 1000 CX Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
Freeke@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FREEKE
S.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

FREEMAN
R.R.
Advocaat bij Hendrickx & Freeman advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 850 , 5550 AN Valkenswaard
Tel 040-2014188 , fax 040-2042625
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

FREIJSEN
W.H.J. M
NLRM 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 januari 1999
NU
Utrecht Officier van Justitie
Den Bosch plaatsvervangend Officier van Justitie
Den Bosch parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
10 jan 1997 , 18 sep 1997

FREIJTERS
J.A.M. , geboren jan 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsjurist N.V. Ned. Staatsmijnen 1 mrt 1962
Griffier kantongerecht Heerlen 25 aug 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 9 sep 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 11 jun 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 6 apr 1972
Griffier kantongerecht Sittard 31 jan 1972
Rechter rechtbank Maastricht 30 jan 1973
Kantonrechter Heerlen 7 mrt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jun 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 1 jan 1996
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Heerlen kantonrechter-plaatsvervanger
Sittard kantonrechter-plaatsvervanger
Opgave van President gekregen

FREIJTERS
J.Ph.M. , geboren apr 1934 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Amsterdam 1961
Werkzaam notariskantoor Rotterdam 1962
Werkzaam bedrjfsleven/bankwezen respectievelijk Amsterdam , Rotterdam en Utrecht 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 14 jul 1977
Rechter rechtbank Zwolle 19 okt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 15 okt 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwi}k 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Rechter Rechtbank Zwolle van 19-10-1979
NU Zwolle Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter Grondkamer Overijssel
Voorzitter Grondkamer Flevoland
Secretaris Stichting Praktisch Christendom Zuidwolde
Secretaris Stichting Medische Hulp Nederland
Secretaris Stichting Evangeliewerk Buitenland
De drie Stichtingen vallen binnen de sfeer van de Noorse Broederschap en de functies zijn onbezoldigd
De Noorse Broederschap vraagt Freijters in incidenteel voorkomende gevallen wel eens om juridisch advies. Freijters geeft dat op grond van het feit dat hij deel uitmaakt van de Broederschap en niet omdat
hij een functie als juridisch adviseur zou vervullen.
Geen opgave van bijbanen in Zutphen
19 aug 1997
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter Grondkamer voor Overijssel
Voorzitter Grondkamer voor Flevoland
Secretaris Stichting Praktisch Christendom Zuidwolde
Secretaris Stichting Medische Hulp Nederland
Secretaris Stichting Evangeliewerk Buitenland

FREIJTERS
M.C.J.
Advocaat bij Van Steen & Pronk ; beëdiging 1996
Postbus 486 , 7900 AL Hoogeveen
Advocaat bij advocatenkantoor Freijters
Wethouder Ohmannstraat 6 , 7951 SB Staphorst
Tel 0522-468014 , fax 0522-465853
mcj.freijters@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dorpsstraat 11 , 7958 RK Koekange
Tel 0522-468014 , fax 0522-465853
mcj.Ereijters@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FREMERY
E.A. de , Emma ; Mw. [
Manager groot zakelijke relaties PTT Post bv Den Haag
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

FRENAY
P.H.J. , geboren sep 1962 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 okt 1993
Rechter rechtbank Maastricht 1 okt 1994
Vice-president Rechtbank Roermond van 01-10-2002
NU Roermond Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
29 aug 1996
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FRENCKEN
B.G.M.
Advocaat bij advocatenkantoor Boone ; beëdiging 2000
Postbus 2 , 3960 BA Wijk Bij Duurstede
Tel 0343-571863 , fax 0343-577116
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kuijpers & Van der Biezen advocaten
Havenstraat 1-3 , 5211 WC Den Bosch
Tel 073-6148664 , fax 073-6146456
Frencken@strafrechtspecialist.com
www.strafrechtspecialist.com
[vademecum advocatuur 2004]

FRENK
N. , geboren maart 1962 ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 februari 2000
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur ugustus 2003]
Raadadviseur Directie Wetgeving Ministerie van Justitie te Den Haag
TEVENS augustus 2003]
Redacteur Nieuwsbrief BW te Den Haag van 01-01-1994
Medewerker Nederlands tijdschrift voor Burgerlijk recht van 01-01-1994

FRENKEL
B.S. ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 30 jan 1973

FRERIKS
A.A. ; Mw.
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1994
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6927770
a.freriks@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning De Ruijter Wiegman advocaten en Notarissen [Staatscourant 12 juni 2002]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1994
Postbus 4714 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5256533
info@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRERIX
M.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Voets & Van der Plas ; beëdiging 1993
Postbus 88 , 6650 AB Druten
Advocaat bij advocatenkantoor Van den Berg & Frerix
Postbus 8190 , 6710 AD Ede
Tel 0318-625588 , fax 0318-625313
[vademecum advocatuur 2001]
m.frerix@frerix.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRESACHER
P.J.
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1985
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Advocaat bij Fresacher advocaten
De Boelelaan 7 , 1083 HJ Amsterdam
Tel 020-4421490 , fax 020-4420755
pjf@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

FRESCO
B.
Advocaat bij Van den Bout & Ten Hoopen ; beëdiging 1985
Westeinde 58 D , 2275 AG Voorburg
Postbus 50 , 2270 AB Voorburg
Tel 070-3870008 , fax 070-3874382
advoboho@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
bfresco@advoboho.nl
www.advoboho.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRESEMAN GRATAMA
J.A.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

FREY
J.
Advocaat bij Heresingel 20 , 9711 ET Groningen ; beëdiging 1949

FRICOT
L. , geboren 1941
Directeur Addax B.V., Directeur BasicWorld N.V., Directeur Nidex B.V., Directeur Syntegra Groep B.V.

FRIDSMA
N.H. ; Mw.
Advocaat bij Beek en Lanting advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 835 , 8901 BP Leeuwarden
Tel 058-2120005 , fax 058-2155860
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heukels & Visser
Postbus 67 , 2000 AB Haarlem
Tel 023-5319590 , fax 023-5328712
advocaten@heuvis.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRIEDBERG
A.S. , Arnita ; Mw.
Rechten 1989
Advocaat bij Abeln c.s. ; beëdiging 1990
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 024-4313131 , fax 020-4313143
arnita.friedberg@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

FRIEDBERG
A.S. ; Mw.
Vice-president Rechtbank Alkmaar van 01-01-2003
NU Alkmaar Rechtbank Vice-President
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Vreemd; verschijnt zomaar als vice-President. Is dit dezelfde als Friedberg. A.S. , Arnita , advocate.
Is zij meteen van advocate vice-President geworden.

FRIEDBERG
B.S.
Advocaat bij Friedberg, Spaans & Neijzen ; beëdiging 1991
Advocaat bij Friedberg Neijzen advocaten
Koninginneweg 160 , 1075 EE Amsterdam
Tel 020-6644121 , fax 020-6640129
Friedbergneijzen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Friedberg Oudendijk advocaten
Friedberg@thelawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRIEDERICHS
F.R.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1996
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam

FRIEDLANDER
M.R.
Advocaat bij Vink & Partners advocaten Belastingadviseurs & Notaris ; beëdiging 1998
J.J. Viottastraat 43 , 1071 J P Amsterdam
Tel 020-5732121 , fax 020-5732173
vinkpart@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]

FRIEDMAN
M.I.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785592 , fax 020-5785854
marc.friedman@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
1 Avenue Franklin D.Roosevelt 75008 , Parijs , Frankrijk
Tel 0033-149539125 , fax 0033-149539429
marc.friedman@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

FRIEDRICHS
N.A.M.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1998
Postbus 1215 , 5900 BE Venlo
Tel 077-3209191 , fax 077-3518438
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Venlo
[vademecum advocatuur 2004]

FRIELING
E.
Notaris te Beuningen , arrondissement Arnhem
Kantoor Frieling & Woldendorp: Beuningen

FRIELING
J.D. ; Ing.
Wethouder VVD gemeente Zuidlaren [info SAL 2000]

FRIELING
J.W.
Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
Frieling@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRIELINK
K.
Advocaat bij Smeets Thesseling Van Bokhorst ; beëdiging 1989
Julianaplein 5 , Willemstad Curaçao
Advocaat bij Spigthoff advocaten Curaçao ; beëdiging 1989
Scharlooweg 33 , Willemstad/Curaçao , Nederlandse Antillen
Tel 00599-94518700 , fax 00599-94618073
karel.frielink@spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
karel.frielink@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

FRIELINK
P.M. , geboren feb 1960 M
NLRM 91 92 93 94 95 69 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 3 mei 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11 dec 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 mrt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jul 1997
NU
Arnhem parket Officier van Justitie 1e klasse
TEVENS
Vaste Medewerker Het Tijdschrift van de politie (auteursvergoeding)
Vaste Medewerker Praktijkboek openbare orde en veiligheid (auteursvergoeding)
Lid van de Commissie "Vertegenwoordiging in belastingzaken" van de Vereniging voor de belastingwetenschappen (Rapport van de Commissie verschijnt eind 1997 ; na verdediging van het rapport
in de algemene vergadering in januari 1998 zal de Commissie worden opgeheven)
In incidentele gevallen verrichten van werkzaamheden in eenmanszaak (winkel) van echtgenote
18 sep 1997

FRIESE
E. , geboren 1962
Directeur AEGON Levensverzekering N.V.

FRIJDA
L. , geboren feb 1940 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Gorinchem 1 feb 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 30 dec 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 6 okt 1976
Rechter rechtbank Dordrecht 9 jun 1977
Vice-President rechtbank Dordrecht 2 sep 1981
Raadsheer Hof Amsterdam 7 mei 1984
Vice-President Hof Amsterdam 1 sep 1992
Vice-President Hof Amsterdam 1 januari 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht van 02-02-2001
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 01-03-2001
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid beroepscommissie Liberaal Joodse Gemeente A'dam
Voorzitter commissie LVC, Federatie Nederlandse Zionisten
Lid van de Rotary
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Lid beroepscommissie Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam.
2. Bestuurslid stichting Gan Nasjalom te Amsterdam.
3. Bestuurslid van een stichting tot steun van een studentenvereniging.
TEVENS augustus 2003]
Bestuurslid Rotaryclub Amsterdam te Amsterdam van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Gan Hasjalom (begraafplaats) van 01-01-2001
Bestuurslid Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam te Amsterdam van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Individuele Marorgelden van 01-01-2001
Lid -jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg van 01-01-2001
INFO
Citaat uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
"Twee van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, Vice-President Mr. Slijter en Raadsheer Mr. L. Frijda, verschoonden zich niet als rechter in
een hoger beroepprocedure, waarin de advocaat van de ene partij wederom Mr. F.H.A. Arisz
was, terwijl dezelfde Mr. Arisz in een andere hoger beroepprocedure met dezelfde twee
raadsheren óók Raadsheer was en dus géén advocaat, door tóch als rechter op te treden.
De procedure, waarin Mrs. Slijter, Frijda en Arisz de drie raadsheren waren, is :
-- Flavia Beleggingen B.V.tegen A.M.H.Koetsier ; Uitspraak d.d.24-10-91.
De procedure, waarin Mr. Arisz advocaat was en Mrs.Sluijter en Frijda de twee raadsheren waren, is :
-- R.Conitzer tegen Mr. E.IJsbrant Spier ; Uitspraak d.d.17-10-91.
Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de kliënt van Mr. Arisz uitspraak.
Einde citaat.
Citaat uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
"12.Eén van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam,
Mr. L. Frijda, verschoonde zich niet als rechter in een hoger beroepprocedure,
waarin de Advocaat van de ene partij opnieuw Mr. F.H.A. Arisz was, terwijl
Mr. Arisz in een andere hoger beroepprocedure hiervoor met dezelfde Raadsheer
óók Raadsheer was en dus géén advocaat, door tóch als rechter op te treden.
De procedure, waarin Mrs. Sluijter, Frijda en Arisz de drie raadsheren waren, is:
-- Flavia Beleggingen B.V.tegen A.M.H.Koetsier ; Uitspraak d.d. 24-10-91.
De procedure, waarin Mr. Arisz Advocaat was en Mr. Frijda Raadsheer was, is :
-- Eurosurvey B.V.tegen Sallansche Bank N.V. ; Uitspraak d.d. 16-1-92.
Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de kliënt van Mr. Arisz uitspraak.
Einde citaat.

FRIJLING
S.A. ; Mw.
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1996
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5255435
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen
s.a.frijling@plasbossinade.n
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRIJLINK
D.C.J.
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, College van procureurs-generaal, Secretaris college

FRIJLINK
H. ; Mw.
Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 442 , 6710 BK Ede
Tel 0318-687878 , fax 0318-652021
ede@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
h.frijlink@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRIJLINK
J.I. , geboren 1939 ; Mw.
NLRM 87 88/89
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Arnhem 11 jul 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 21 mei 1986
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 13 jul 1987

FRIJNS
N.P.J.
Advocaat bij Arets c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 31250 , 6370 AG Landgraaf
Advocaat bij Van Dijk & Vermeeren advocaten
Hoogbrugstraat 72 , 6221 CS Maastricht
Tel 043-32539600 , fax 043-3250348
[vademecum advocatuur 2001]
Leliveld advocaten & Procureurs
Postbus 292 , 6200 AG Maastricht
Tel 043-3259679 , fax 043-3250431
Frijns@leliveldadvocaten.nl
www.leliveldadvocareanl
[vademecum advocatuur 2004]

FRIJNS
R.A.L.F.
Advocaat bij Adv. kantoor Doedens ; beëdiging 1993
Postbus 1055 , 3500 BB Utrecht
Advocaat bij advocatenmaatschap Van der Wouden en Bonarius
Westersingel 48 , 3014 GV Rotterdam
Tel 010-43 6336666 , fax 010-4300718
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kamans en Frijns advocaten
Stieltjesplein 11 , 3071 JS Rotterdam
Tel 010-4849583 , fax 010-4855155
[vademecum advocatuur 2004]

FRIKKEE
C.J. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
Frikkee@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
karin.frikkee@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

FRIMA-NOBEL
J. ; Mw.
Rechten 1952
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

FRIMA
J.C.A.T. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1994
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172652 , fax 010-2172702
jfrima@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
j.frima@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

FRIMA
J.L. , geboren 15-12-1923 ; Ir.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

FRINKING
P.M.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 155 , 2800 AD Gouda
Tel 0182-518433 , fax 0182-522684
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

FRISSART - KALLENBACH
M.C. ; Mw.
Advocaat bij Brunet advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1100 , 5501 BC Nijmegen
Tel 424-3810990 , fax 024-3232266
brunet.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1106 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810990 , fax 024-3232266
mr.frissart@brunet.nl
www.brunet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRISSEN
J.
Advocaat bij Linssen & Frissen advocaten ; beëdiging 2001
Oranjestraat 7 , 2514 JB Den Haag
Tel 070-3462549 , fax 070-3640793
Frissen@ars.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRISSEN
P.H.A. ; Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Brabant

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Recht, Bestuur en Informatisering
Hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder de juridische bestuurswetenschap
Privé adres: Brabantlaan 2 , 4817 JW Breda , Tel. 073 5309734

FRITSE
J.C. ; Mw.
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
hnh@worldonline.nl
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
Fritse@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

FRITZ
B.K.M.
Advocaat bij Kalbfleisch, Van der Blom Fritz ; beëdiging 1976
Postbus 408 , 2000 AK Haarlem
Tel 023-5325177 , fax 023-5318441
info@kalbfleisch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kalbfleisch.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRöBERG
J.M. , geboren jul 1965 ; Mw. M
NLRM 93 94 95 96 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 dec 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 14 jan 1998
NU
Arnhem parket substituut-Officier van Justitie

FROENTJES
W. ; Dr.
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar

FRöGER
M.C. ; Mw.
Advocaat bij Berkel advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 650 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-527575 , fax 0318-526644
m.froger@berkellaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

FROHN
M.M.T. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538373 , fax 026-3538359
Frohn@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FROMBERG
C.E.E. , geboren dec 1905
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 19 feb 1932
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 26 aug 1941
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 mei 1947
Rechter rechtbank Utrecht 24 nov 1952

FROMMELT
A.S. ; Mw.
Advocaat bij Kupperman Van der Wiel & Co. ; beëdiging 1997
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
sandra.frommelt@bdn.nl
www.boekelcleneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FROON
J.C.A.
Advocaat bij Froon Helmonds advocaten ; beëdiging 1979
Weteringschans 86 , 1017 XS Amsterdam
Froon@froon-helmonds.nl
Tel 020-6234577 , fax 020-620364 3
[vademecum advocatuur 2001]
Froon@froon-helmonds.nl
www.froon-helmonds.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRUIJTIER
C.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4364774
Fruijtier@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]

FRUIJTIER
J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 12 okt 1946

FRUYTIER
C.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2000
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
c.fruytier@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRUYTIER
J.L.M.
Advocaat bij Fruytier advocaten ; beëdiging 1974
Keizersgracht 221 , 1016 DV Amsterdam
Tel 020-5304300 , fax 020-6237129
Fruytier@xs4all.nl
jlmfruytier@fruytier.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fruytier Lawyers in Business
Keizersgracht 442 , 1016 GD Amsterdam
Tel 020-5210130 , fax 020-5210131
jlmfruytier@flib.nl
www.tlib.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRUYTIER
M.P.A.M. , geboren okt 1947 ; Dhr.
NLRM 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 7 jun 1993
Kantonrechter Amsterdam 24 november 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 maart 1999
Vice-president Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Barents & Krans ; beëdiging 1983 of 1974
Postbus 30457 , 2500 CL Den Haag
Waarschijnlijk niet meer advocaat.
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden register kantongerecht Breda
aug 1997
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

FRUYTIER
M.P.M.
Advocaat bij Fruytier advocaten ; beëdiging 1993
Keizersgracht 221 , 1016 DV Amsterdam
Tel 020-5304300 , fax 020-6237129
Fruytier@xs4all.nl
mpmfruytier@fruytier.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fruytier Lawyers in Business
Keizersgracht 142 , 1016 GD Amsterdam
Tel 020-5210130 , fax 020-5210131
mpmfruytier@flib.nl
www.flib.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FRUYTIER
P.J.M. , Petrus (Piet) Johannes Marie , geboren 26 mei 1912 te Venlo ; Dhr.
INFO
Overleden 24 november 2003 te Amstelveen [Telegraaf 29 november 2003]

FUCHS
A.H.H.
Advocaat bij De Loos & Schrijver ; beëdiging 1993
Postbus 453 , 2240 AL Wassenaar
Advocaat bij Haagrecht advocaten
Postbus 150 , 2501 cD Den Haag
Tel 070-3141900 , fax 076-3141961
info@haagrecht.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Haagrecht advocaten
Postbus 150 , 2501 CD Den Haag
tel 070 3141900 , fax 070 3141901
Fuchs@haagrecht.nl
www.haagrecht.nl
[vademecum advocatuur 2003]
www.haagrecht.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FUHLER
C.K.E.E. ; Mw.
Advocaat bij Cats advocaten AngelsloÙrdijk 27 7822 HK Emmen ; beëdiging 2002
Tel 0591-670310 , fax 0591-610314
c.fuhler@advocats.nl
www.advocats.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FUHLER MPA
M.C. , geboren mrt 1961 ; Mw. M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 sep 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen15 aug 1991
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 sep 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 sep 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 19 feb 1998
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Leeuwarden 20 april 1998
Rechter Rechtbank Leeuwarden van 26-09-2001
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
30 jan 1997
TEVENS augustus 2003]
Lid Raad voor de Rechtsbijstand te Leeuwarden van 15-11-2002
INFO
OM en RM tegelijk. Bedenkelijk.

FUHRI SNETHLAGE
E.C. ; Mw.
Advocaat bij Smitbuijsen advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
Fuhrisnethlage@smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]

FULLER
J.T.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2001
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
info@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FUNCKE
B. ; Mw.
Advocaat bij Koers Hielkema & Veldman advocaten & fiscalisten ; beëdiging 2003
Postbus 120 , 9350 AC Leek
Tel 0594-587222 , fax 0594-587223
b.funcke@koersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FUNCKE
R.G.
Advocaat bij Funcke Kwakkel & Gardeslen ; beëdiging 1984
Postbus 121 , 1110 AC Diemen
Tel 020-6950356 , fax 020-6905201
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Funcke & Kwakkel ; beëdiging 1981 en 1984
Postbus 121 , 1110 AC Diemen
Tel 020-6950356 , fax 020-6905201
[vademecum advocatuur 2004]

FUNG FEN CHUNG
C.S.K. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285467 , fax 070-3242095
carolyn.fung@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

FUNKE
H.J.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
Funke@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

FUNNEKOTTER
H. , geboren 12-04-1932
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

FURNEE
M.P.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oss
Bedrijfsjurist van Lanschot

FURSTNER - BRUINING
A. , geboren mrt 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 18 mrt 1988

FURSTNER (of FÜRSTNER)
H.R. , geboren mrt 1946
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 apr 1991
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie EZ, Bureau voor de Industriële eigendom Afdeling Personeel, Organisatie en Informatie,
Contactfunctionaris
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Ook de functie bij Ministerie EZ is niet opgegeven op rechtspraak.nl