Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'E' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
letter E


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 


   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001 , Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO , Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde ; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot nu toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen , welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers

EBBEN A.W.M. , geboren 1943
Voorzitter Raad van Comm. Vilenzo International N.V.
Oud-functies:
Lid Raad van Bestuur Ebben 'Slaats' De Jonge Accountants & Beladv.
Commissaris Demoscopie Nederland B.V.
Commissaris Vilenzo B.V.

EBBEN M.N.A. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285528 , fax 070-3281175
mieke.ebben@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

EBBENG R.H. ; Mw.
Advocaat bij van Loon advocaten ; beëdiging 1994
Kromstraat 76 , 5504 BE Veldhoven
Tel 040-2546775 , fax 040-2546390
velaw@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
r.ebbeng@vanloonadvocaten.com
www.vanloonadvacaten.com
[vademecum advocatuur 2004]

EBBENS J. , geboren jan 1954 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger Hoofd afdeling Werkloosheidsregelingen Ministerie van Sociale Zaken
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 6 aug 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 mrt 1995
Rechter rechtbank Utrecht 26 mrt 1996
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997
INFO
Rechter bij Rechtbank Utrecht , Willem Barentszstraat 39 , 3572 PC Utrecht
tel 030 2723160
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Specialismen: sociale zekerheid, bestuursrecht
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Lidmaatschap van Vrouw en Recht niet opgegeven op rechtspraak.nl augustus 2003

EBBINK J.W.
Advocaat bij Fibbe advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 3218 , 2001 DE Haarlem
Tel 023-5319018 , fax 023-5316972
fibbe.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
fibbe.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EBBINK R.E.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1984
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414931 , fax 020-5414700
richard.ebbink@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 ,1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414931 , fax 020-5414505
richard.ebbink@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

EBELING C.J.B. , geboren mei 1931
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 mrt 1986
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger

EBERHARD F.P.M. , geboren mrt 1947 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 mei 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 feb 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 28 okt 1994
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

EBLÉ B.F.
Advocaat bij Eble & Eschauzier advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 5581 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5319529 , fax 023-5312171
ebleadvo@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Eblé advocaten
Postbus 5581 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5325950 , fax 023-5426596
ebleadvo@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EBSKAMP W.J.M. ; Mw.
Juriste
Fagelstraat 30-III , 1052 GC Amsterdam
tel 020 7709507
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialisme: arbeid

ECHTELD J.I. , Juliette ; Mw.
Advocaat ; beëdiging 1994
Postbus 180 , 2800 AD Gouda
Tel 0182-670466 , fax 0182-670624
juliet.echteld@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Advocaat bij Postbus 1156 , 2011 MT Haarlem
Advocaat bij Postbus 180 , 2800 AD Gouda
Tel 0182-670466 , fax 0182-527837
[vademecum advocatuur 2001]

ECHTER E.A.
Advocaat bij Weski Heinrici advocaten ; beëdiging 1985
Westersingel 43 , 3014 GT Rotterdam
Tel 010-4368121 , fax 010-4360017
weskilaw@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Moree Gelderblom
Postbus 25006 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-4776777 , fax 010-4253170
algemeen@mglaw.nl
www.mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ECK A. van ; Mw.
Advocaat bij van Gelderen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1084 , 3600 BB Maarssen
Tel 0346-569944 , fax 0346-575260
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lassche Bredius & van Zutphen
De Lairessestraat 82 , 1071 PH Amsterdam
Tel 020-6702020 , fax 020-6701064
eck@lbz-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ECK H.C. van , geboren mrt 1923
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam 1952
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 29 mei 1958
Kantonrechter Amsterdam 21 nov 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 6 jun 1973
Kantonrechter Amersfoort 7 jul 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 27 nov 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 9 apr 1976

ECK J.G. van , Joris ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Wassenaar
Assurantie makelaar

ECK J.J. van , geboren mrt 1952 ; Drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 4 mrt 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 22 apr 1936
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 apr 1987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 4 mrt 1992
Officier van Justitie Aruba 1 jul 1994
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht1oktober 1999
NU
Officier van Justitie Aruba

ECK J.M.H. van , geboren februari 1938 ; Dhr. Ir. (J.M.H. of J.M., zal toch wel dezelfde zijn)
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 januari 2000
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 28 januari 2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond van 22-03-2000
NU Roermond Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Adviseur op juridisch en/of technisch gebied
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Stichting Vrijmarkt te Weert van 01-01-1993
Advieswerk Beukenlaan Facility Managers B.V. te Eindhoven van 01-04-1998
Directeur Responda Beheer B.V. te Leende van 01-04-1998
Arbiter I.C.C. te Parijs van 01-01-2000
Arbiter Kon. Inst. van Ingenieurs te 's Gravenahage van 01-01-2000
Arbiter Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en Handel te Den Haag van 01-01-1982
Arbiter Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam van 01-01-1986
Bestuurslid Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en Handel te Den Haag van 01-01-1994
Commissaris tevens wnd. bestuurder Bolle Technofast B.V. te Almere van 16-06-2002
Advieswerk Medix 4 medix B.V. te Zuid laren van 01-08-2001
Lid Raad van Toezicht Stichting Valkenhof van 14-01-2003
Mede-coördinator OWNH Groep te Eindhoven van 01-09-1990 tot 30-09-2001
Commissaris Bolle Technofast B.V. te Almere van 01-02-2000 tot 31-10-2001
Commissaris Wooncorporatie Bergopwaarts te Deurne/Asten van 01-01-2002 tot 31-05-2002
Interim bestuurder Bolle Technofast B.V/ te Almere van 26-03-2002 tot 15-06-2002

ECK M. van ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1996
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
marian.vaneck@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ECK N. van
Secretaris gemeente Rotterdam [info SAL 2000]

ECK N.C. van
Advocaat bij Huisvestings advocaten BV ; beëdiging 2003
Postbus 304 , 3001 DA Rotterdam
Tel 010-2053665 , fax 010-2053669
mail@huisvestingsadvocaten.nl
www.huisvestingsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ECK P.A.K. van ; Mw.
Advocaat bij van Eck & Pasma ; beëdiging 1996
Postbus 41149 , 9701 CC Groningen
eck_pasma_advocaten@pi.net
Tel 050-3110184 , fax 050-3110159
eckpasma@home.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bout advocaten ; beëdiging 1985 en 1996
Postbus 7015 , 9701 JA Groningen
Tel 050-3136846 , fax 050-3132930
p.a.k.vaneck@boutadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ECK - MOLENAAR P.B. van ; Mw.
Advocaat bij Berntsen Mulder ; beëdiging 1999
Klein Amerika 17 , 2800 CA Gouda
Tel 0182-541444 , fax 0182-585871
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Riessen advocaten
Postbus 299 , 2800 AG Gouda
Tel 0182-541444 , fax 0182-585871
p.b.vaneck@vanriessenadvocaten.nl
www.vanriessenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ECK R. van
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Advocaat bij van Helvoort De Vries van de Meulengraaf
Postbus 7153 , 5005 JD Eindhoven
Tel 040-2380510 , fax 040-2380519
helvri@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 66 , 7140 AB Groenlo
Tel 0544-463000 , fax 0544-464185
vaneck@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ECK W.H. van , geboren jul 1938 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 21 jul 1986
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen ; kantoor Trip & De Goede ; beëdiging 1968
Advocaat bij van Eck & Pasma
Postbus 41149 , 9701 CC Groningen
Tel 050-3110184 , fax 050-3110159
eckpasma@home.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bout advocaten
Postbus 7015 , 9701 JA Groningen
Tel 050-3136846 , fax 050-3132930
g.smeding@boutadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Echtscheidingsrecht
TEVENS [augustus 2003]
Lid Bestuur van de Stichting Vrienden van de Ossewa te Groningen
Lid Adviescommissie Wetgeving Echtscheidingsrecht (Alg praktijkbegeleider
VAS-cursus Lid klachten- en geschillencommissie Advocatuur (nog n Mediator experiment RBB te Asse

ECK W.J. van ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Apeldoorn ; beëdiging 2002
Postbus 10037 , 7301 GA Apeldoorn
Tel 055-5782511 , fax 055-5782500
w.vaneck@apeldoorn.bureaurechsthulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ECK W.Th.D.A. van , geboren dec 1907
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 11 jul 1934
Advocaat en procureur Utrecht 5 sep 1934
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 10 okt 1941
Voorzitter kamer tribunaal Utrecht 2 mrt 1946 tot 1 jun 1948
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 aug 1947
Rechter rechtbank Den Haag 18 jul 1949
Vice-president rechtbank Den Haag 26 aug 1960

ECK Y.M.L. van ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
nleck003@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ECK Y.M.M. van ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172091 , fax 010-2172701
y.van.eck@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

ECKERT H.P.
Advocaat bij Schuurmans advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 145 , 9300 AC Roden
Tel 050-5015455 , fax 050-5015450
info@schuurmans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haan advocaten
Turfsingel 33 , 9712 K Groningen
Tel 050-3181344 , fax 050-3124918
eckert@dehaanadvocaten.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EDCHAUZIER J.P.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1969
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam

EDDES - GOUDEKET A. ; Mw.
Rechten 1958
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven

EDE - PAS J.I.M. van ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Lage Gouwe ; beëdiging 1991
Postbus 180 , 2800 AD Gouda
Tel 0182-521997 , fax 0182-527837
[vademecum advocatuur 2001]
lage.gouwe@wolmail.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EDELBROEK R.H.J.
Advocaat bij van Benthem & Keulen - advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595535 , fax 030-2595502
redelbroek@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]

EDELHAUSER - van VLIJMEN B.M.R.M. , geboren jan 1948 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris bij de rechtbank Rotterdam
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Breda1jun 1994
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda1jun 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda1jun 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam1 maart 1999
NU
Breda parket arrondissementsofficier van Justitie

EDELHAUSER S.M.J. ; Mw.
Advocaat bij De Koning advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 9069 , 3301 AB Dordrecht
Tel 078-6300000 , fax 078-6300022
info@dekoningadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
beëdiging 1987 en 1996
Postbus 9069 , 3301 AB Dordrecht
Tel 078-6300000 , fax 078-6300022
info@dekoningadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EDELMANN M.J.E.M. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief Breda ; beëdiging 1984
Baronielaan 161 , 4818 PG Breda
tel 076 5222346 , fax 076 5221215
[vademecum advocatuur 2001]
edelmann@advokarenkollektiefbreda.nl
www.advokatenkollektiefbreda.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, sociale zekerheid, vreemdelingenrecht

EDEMA M.J. ; Mw.
Rechten 1950
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen

EDEMA - SPAANS R.H. ; Mw.
Rechten 1986
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk ; beëdiging 2001
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
redema@dommerholt.nl
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle

EDENS E.L.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240425 , fax 010-2240015
[vademecum advocatuur 2003]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

EDENS J.D.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1997
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 1997 en 2001
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789419 , fax 020-6789589
edens@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

EDENS M.G. van , Marga ; Mw.
Directiesecretaris NV EDON Postbus 519 8000 AM Zwolle
Secretaris Raad van Bestuur van Essent [jaarverslag Essent 2001]
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelnetwerk Zwolle

EDENS R.H.
Advocaat bij Jonker c.s. ; beëdiging 1996
De Lairessestraat 73 , 1071 NV Amsterdam
Tel 020-6765195 , fax 020-6769886
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

EDERVEEN A.B. ; Drs.

EDERVEEN Zie EVERS - EDERVEEN A.M.S.P. , geboren sep 1946 ; Mw.

EDERVEEN J.M.W. ; Mw.
Advocaat bij Hulkenberg van der Veen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
ederveen@hulklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kupperman van der Wiel advocaten
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
j.ederveen@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EDGAR J. ; Mw. Drs.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-10-2001
Gerechtsauditeur Rechtbank Amsterdam van 01-10-2001
Gerechtsauditeur Rechtbank Rotterdam van 01-07-2003
NU Amsterdam Rechtbank Gerechtsauditeur
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam ; beëdiging 1996
Advocaat bij Bureau Orde van advocaten
Postbus 57590 , 1040 BL Amsterdam
Tel 020-5896039 , fax 020-5896040
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2003]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Misschien niet meer advocaat, maar sinds wanner niet meer?
www.rechtspraak.nl geeft geen uitsluitsel.

EDING A.G. ; Mw.
Advocaat bij Homveld Heuzeveldt van Roosmalen advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1003 , 7801 BA Emmen
Tel 0591-656969 , fax 0591-641006
d.eding@homveld.nl
www.homveld.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EDINGA J.W. ; Drs.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
edinga@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Keizersgracht 752-1 , 1017 EX Amsterdam
Tel , fax
[vademecum advocatuur 2004]

EDIXHOVEN J.D.
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs ; beëdiging 2002
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051622
joost.edixhoven@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

EDZES S.E.C.
Notaris te Wormerveer , gem. Zaanstad , arrondissement Haarlem
Kantoor Edzes en Bos Notarissen ; Wormerveer

EE - NORTIER A. van , Annemieke ; Mw. Drs.
Advocaat en Procureur bij Berkenweg 44 , 3941 JC Doorn ; beëdiging 1971
Tel 0343-415179 ,
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Doorn e.o..

EE D.J.L. van
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240196 , fax 010-2240012
david.vanee@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

EE H.A. van , geboren sep 1927
NLRM 71 80 88/89 90 91 92 93
Officier Koninklijke Marine , tevens plaatsvervanger secretaris Zeekrijgsraad Den Haag sep
1949
Secretaris Zeekrijgsraad Den Haag mrt 1953
Officier-commissaris Zeekrijgsraad Den Haag sep 1960
Fiscaal Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 18 mrt 1965
Auditeur-mil-plaatsvervanger arrowaarnemend krijgsraad Den Haag 2 nov 1965
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 14 jan 1970
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 13 nov 1974
Advocaat-generaal Hof Den Haag 21 dec 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof te Den Haag 20 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992

EE J.W. van , Jan Willem , geboren 21-06-1946 ; Dhr.
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Ee, van & Hanemaaijer ; Utrecht
TEVENS
Lid van de Sociëteit "de Vereeniging" te Utrecht , opgericht 1 november 1869.

EE M.M.J. van ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

EECEN D.F.A. , geboren jul 1919
NLRM 71 80 87 88/89 90
Jurist Hoofdbedrijfsch.Zuivel, Marg. , Vetten en OIiën Den Haag apr 1947
Waarnemend griffier kantongerecht Leeuwarden 3 jan 1950
Substituut-griffier kantongerecht Utrecht 28 aug 1952
Substituut-griffier Hof Amsterdam 2 apr 1957
Substituut-griffier Hof Leeuwarden 27 okt 1965
Griffier Hof Leeuwarden 19 aug 1980

EECKHOUTTE F.P.J. van
Advocaat bij Weijzen advocaten ; beëdiging 1996
Noordewierweg 4a , 3812 DK Amersfoort
Advocaat bij Roels van Dam advocaten
Postbus 755 , 3700 AT Zeist
Tel 030-0911107 , fax 030-0911151
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij ICT/internet & Intellectuele rechten ; beëdiging 1993 en 2002
Sint Radboutstraat 5 , 3817 BM Amersfoort
Tel 033-4481004 , fax 033-4481005
vaneeckhoutte@xs4all.nl
www.annotatie.nl
[vademecum advocatuur 2004]
@OPM
Vreemd: is hij 3 keer beëdigd: 1993, 1996 en 2002

EEDEN Zie GEURTSEN - van EEDEN B.C.W. van , geboren jul 1957 ; Mw.

EEDEN J.H.M.R. van den
Notaris te Rucphen , arrondissement Breda
Postbus 104 4710 AC Sint Willebrord

EEDEN L.A.M. van den
Advocaat bij advocaten Willemstraat ; beëdiging 1990
Postbus 308 , 5000 AH Eindhoven
Tel 040-2448519 , fax 040-2443943
[vademecum advocatuur 2001]
info@advocatenwillemstraat.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EEFTING - KRAMER Ch.G.F. ; Mw.
Rechten 1954
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn

EEGHEN C.P. van , Chris , geboren aug 1951 (of Ch.P. of Chr.P.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 dec 1986
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Oosterbaan & van Eeghen ; beëdiging 1978
Koningslaan 35 , 1075 AB Amsterdam
Tel 020-07167750 , fax 020-6717446
vaneeghen@lawyers.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Oosterbaan & van Eeghen ; beëdiging 1978
Koningslaan 35 , 1075 AB Amsterdam
Koningslaan 35 , 1075 AB Amsterdam
Tel 020-6716756 , fax 020-6717446
chris.vaneeghen@itlawyers.nl
www.itlawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurder stg. Anslo hofje te Amsterdam
Bestuurder stg. Claes Claesz Hofje te Amsterdam
Bestuurder stg. Huis en Haard te Amsterdam
Bestuurder stg. Westermarkt 4 en 6 te Amsterdam
Bestuurder stg. De Zuidpool te Amsterdam
Bestuurder stg. Doopsgezind Jeugdhuis te Amsterdam
Bestuurder Jonker Baltic General Holdings B.V. te Amsterdam
Bestuurder Koningslaan Trust B.V. te Amsterdam
Bestuurder Raad van Commissarissen Vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam
Directeur beroepsvennootschap Chr. P. van Eeghen BV te Amsterdam
Bestuurder stg. Clients Account van Eeghen cs te Amsterdam
Bestuurder stg. derdengelden b. heldring en r.h. bos
Bestuurder Stichting beheer van het vermogen van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam te Amsterdam van 01-01-2001
Bestuurder stg. Hofje 21e eeuw te Amsterdam van 01-01-2000 tot 01-01-2001
@OPM
Weer een vergadertijger.

EEGHEN Ch.P. van , geboren 20-01-1921
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

EEGHEN L.J. van
Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020R6719710
vaneeghen@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
eeghen@hrd.nl
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EEK J.W. van , geboren feb 1918
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 27 sep 1941
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 23 okt 1941
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 2 mei 1944
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 13 feb 1947
Rechter rechtbank Dordrecht 29 Feb 19xx
Rechter rechtbank Utrecht 18 dec 1959
Vice-president rechtbank Utrecht 17 jul 1968

EEK M. van ; Mw.
Advocaat bij Pot Jonker Hoogendoorn ; beëdiging 1996
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem

EEKELEN P.E. van
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 2000
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
p.vaneekelen@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]

EEKEN LL.M. A.F.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1997
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84040 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3546089
aeeken@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]

EEKEN - AMIEL N. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3520919
neeken@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772372 , fax 020-5772708
n.eeken@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

EEKEREN J.C.W. van ; Mw.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 1998
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810819
j.vaneekeren@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3810810 , fax 024-3810820
j.vaneekeren@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EEKHOF - de VRIES W.M.G. , geboren jul 1930 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam juridische afdeling G.A.K. te Amsterdam 1952-1955
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Haariem 26 okt 1962
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 6 feb 1974
Plaatsvervangend -Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 27 nov 1985
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jan 1901 ?
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Lid van de Raad van State
NU
TEVENS
Lid van de Commissie van beroep Besturenraad Protestant Christelijk onderwijs.
Lid van het Bestuur van de Stichting Rijnhove (jeugdzorg)
Lid van het Bestuur van de Martha Stichting (jeugdzorg)
Secretaris van de Stichting Schoolvoorziening speciaal onderwijs Alphen
Lid van het Bestuur van de Stichting Nederlandse Kankerbestrijding, Stichting Koningin
Wilhelminafonds.
Plaatsvervangend Voorzitter van de Commissie van Bezwaar van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken.
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Elisabeth-van Wijkerslooth.
Voorzitter van de Geschillencommissie van het Institute of Social Studies.

EELKEMA J.M. , geboren juni 1967 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 april 1997
Rechter Rechtbank Utrecht van 01-04-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

EELKMAN ROODA H.E. ; Mw.
Advocaat bij Sandberg cs ; beëdiging 1993
Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
Advocaat bij Ploum Lodder Princen
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406440 , fax 010-4364400
info@plp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4406469 , fax 010-4406408
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EELKMAN ROODA S.H. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1992
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Niet meer in [vademecum advocatuur 2004]

EELMAN M. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1990
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag

EELSING G. , geboren dec 1953 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 20 jun 1995
Rechter rechtbank Zwolle 23 september 1998
NU Zwollw Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procuReur te Assen ; kantoor Eelsing & Bierens advocaten ; beëdiging 1979
jul 1997
Torenlaan 5 , 9401 HN Assen
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter tuchtcommissie Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie te Beekbergen

EELSING W.
Advocaat bij Mr. w. Eelsing Kantoor ; beëdiging 1976
Postbus 160 , 9560 AD Ter Apel
Tel 0599-581617 , fax 0599-581088
[vademecum advocatuur 2001]
w.eelsing@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EEM B. van der
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2003
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153000 , fax 070-5153100
info@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EENENNAAM R.J. van
Advocaat bij Benders advocaten ; beëdiging 2000
Dublinstraat 52 , 2713 HS Zoetermeer
Tel 079-3510234 , fax 079-3516774
bendersadvocaten@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 7353 , 2701 AJ Zoetermeer
Tel 079-3510234 , fax 079-3516774
rjvaneenennaam@bendersadvocaten.nl
www.bendersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EENENS L.P.M.
Advocaat bij In 't Veen advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 335 , 2400 AH Alphen a/d Rijn
Tel 0172-475677 , fax 0172-473294
eenens@alphen.intveenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

EENHOORN C.
Advocaat bij De Haan c.s. ; beëdiging 1982
Turfsingel 331 , 9712 KJ Groningen
Tel 050-3181344 , fax 050-3124918
haanue@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
eenhoorn@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EENHOORN H.B.
NLRM 80 88/89 87 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 12 mrt 1977

EENHORST - GISKES A.E. ; Mw.
Rechten 1970
Medewerker Notariskantoor , Mr. BJH Eenhorst
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle

EENHORST B.J.H.A.
Notaris te Steenwijk , arrondissement Zwolle
Postbus 46 8330 AA Steenwijk

EENHORST Q.M.A. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1997
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
quirine.eenhorst@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
quirine.eenhorst@cliffordchance.com
www.clIffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

EENHUIS J.H.R.
Notaris te Maarssen, arrondissement Utrecht
Postbus 123 3600 AC Maarssen

EERDE R.P. van , geboren november 1962 ; Dhr.
NLRM 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 21 maart 2000
Rechter Rechtbank Groningen van 07-08-2001
NU Groningen Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

EERDEN D.M.J. van der ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl

EERDEN F.L. van der
Advocaat bij van der Eerden Kantoor ; beëdiging 1981
Heemraadsingel 109 , 3022 CB Rotterdam
Tel 010-4257066 , fax 010-4257453
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Eerden advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

EERDEN G. van , geboren sep 1948
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 21 jun 1983
Rechter rechtbank Almelo 21 jan 1985
Kantonrechter Almelo-Enschede 19 mrt 1986
Kantonrechter Almelo 17 okt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 12 mrt 1994
Coördinerend vice-president Rechtbank Almelo van 01-01-2002
NU Almelo Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
aug 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

EERDEN H.P.J. van der
Advocaat bij Kortman advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-3024035 , fax 070-3523174
info@kortmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EERDEN W.M.C. , van der , geboren mei 1936
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 26 jan 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch van 11-04-1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 01-01-2002
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Den Bosch ; kantoor van Leeuwen/Van der Eerden ; beëdiging 1964
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271801 , fax 073-6271800
leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet vermeld in [vademecum advocatuur 2003]
TEVENS
Consul van Frankrijk in het koninkrijk
Lid van de Raad van Discipline
Lid Bestuur Stichting Jaropa Beheer
Voorzitter Stichting Voormalig Roomsch Armen Weeshuis Den Bosch
Voorzitter vereniging Voormalige Katholieke spaarbank Den Bosch
Lid Bestuur Stichting Olim te Rosmalen
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Vereniging Voormalige katholieke Spaarbank te Den Bosch van 01-06-1998
Honorair Consul van Frankrijk in Koninkrijk te Den Bosch van 01-05-1985
Voorzitter Stichting Voormalig Roomsch Armen Weeshuis te Den Bosch van 01-10-1995
Lid Adviescommissie Bezwaar- en Beroepschriften Consulaire Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag van 01-07-2001
INFO
Lid van de Rotary
@OPM
augustus 2003 op rechtspraak.nl is de hoofdfunctie niet vermeld.

EERDENBURG C.M. van ; Mw.
Advocaat bij Claassen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 831 , 5600 AV Eindhoven
Tel 040-2448970 , fax 040-2453080
cveerdenburg@claassenadvocaten.nl
www.claasscnadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EERDMANS J.D.
Advocaat bij Joosten advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 10176 , 1001 ED Amsterdam
Tel 020-3307950 , fax 020-3307951
eerdmans@joostenadvocaten.nl
www.joostenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EERSEL M. van ; Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771879 , fax 020-5771946
michiel.vaneersel@debrauw com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

EERTEN H.J. van ; Ing.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
N.V. ENECO
Lid Raad van Bestuur

EERTEN H.M. van
Advocaat bij Gresnigt & van Kippersluis ; beëdiging 1992
Utrechtsestraat 5 , 3401 CS IJsselstein
Tel 030-6886868 , fax 030-6881224
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij GVK Agro advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 2024 , 7420 AA Deventer
Tel 0570-627880 , fax 0570-627425
www.gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EERTEN R. van
Notaris te Vught , arrondissement Den Bosch
Kantoor Ciercx & van Eerten ; Vught

EERTWEGH P.J.M. van den , geboren aug 1950 ; Drs.
NLRM 87 88/89 90
Ministerie van Justitie T.B.R.R. 1975
Griffier Hof Arnhem 11 sep 1984

EESTEREN H. van
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Hollandsche Beton Groep nv.
Secretaris Raad van Bestuur
E-Mail: hveester@hbg.nl

EESTEREN L.D. van , geboren 15-03-1963
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

EETEN C.H.J.J. van
Notaris te Mill, gem. Mill en Sint Hubert, arrondissement den Bosch
Kantoor Eeten, van & Reijs ; Mill

EEUWEN - LAGENDIJK Y. van ; Mw.
Advocaat bij Pellicaan advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 23161 , 3001 KD Rotterdam
Tel 010-2771610 , fax 010-4366913
yvonne.vaneeuwen@pellicaan.nl
www.pellicaan.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EEUWIJK J.L.A. van
Advocaat bij van Eeuwijk Ruers advocaten ; beëdiging 1977
Nieuwegracht 3 , 3512 1B Utrecht
Advocaat bij van Eeuwijk advocaten
Maliebaan 82 , 3581 CW Utrecht
Tel 030-2343933 , fax 030-2334307
van.eeuwijk,advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Eeuwijk advocaten
Maliebaan 82 , 3581 CW Utrecht
Tel 030-2343933 , fax 030-2334307
van.eeuwijk.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EEUWIJK M.G.M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
monique.eeuwijk@nautadutilh.com
www.nautadutIlh.com
[vademecum advocatuur 2004]

EEUWIJK T.M.J.L. van
Notaris te Purmerend , arrondissement Haarlem
Kantoor Abma van Eeuwijk ; Purmerend

EFDÉE R.J.
Advocaat bij van Dijk advocaten ; beëdiging 2003
Kraneweg 19 , 9718 JD Groningen
Tel 030-3142142 , fax 050-3137946
vandijk.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EFFEREN I.C. van ; Mw.
Advocaat bij De Bok Roijers Gasseling ; beëdiging 2002
Postbus 21548 , 3001 AM Rotterdam
Tel 010-2822999 , fax 010-2822990
vanefferen@brglaw.nl
www.brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EFFERINK H.H. van
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801527 , fax 010-8801999
harm.h.van.efferink@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4361 , 3006 Al Rotterdam
Tel 010 8801S27 , fax 010-8801999
hvanefferink@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EFFERS H. ; Dr. UHD
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenscchappen
Sociale en Economische Wetenschapen
tel 010 2081613 , fax 010 2089191
effers@frg.eur.nl

EFFTING - ZEGUERS A.E.M. , geboren jan 1954 , Anita ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle20 jul 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle2 apr 1990
Rechter rechtbank Almelo 11 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 2 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 4 nov 1996
Vice-president Rechtbank Almelo van 22-03-2002
NU Almelo Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek Vriezenveen
Lid Raad van Toezicht Stichting verpleeghuis Krönnenzomer Hellendoorn
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid OSG-Erasmus te Almelo van 01-10-1998
Lid AWB bezwaarschriftencommissie ministerie van VWS te Den Haag van 01-02-1996
Bestuurslid Stichting "De Groene Brug" te Almelo van 01-09-2002
Voorzitter klachtencommissie Jeugdzorggroep Oost van 01-01-1998 tot 29-02-2000
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Almelo.

EGBERS M. ; Mw.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
m.egbers@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EGBERTS J.
Advocaat bij De Boer Egberts & Pover advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 161 , 8900 AD Leeuwarden
Tel 058-2941614 , fax 058-2941615
info@deboeregbertspover.nl
www.deboeregbertspover.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EGBERTS W.A.
Gemeente Rotterdam, Plaatsvervangend Hoofd Juridische Zaken [Staatscourant 5 juni 2002]

EGDOM M.A.C. van
Secretaris gemeente Hoogeveen [info SAL 2000]

EGELIE C.F.M. , geboren dec 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Juridisch beambte Bedrijfschap voor de Steenkolenmijnindustrie 18 jul 1952
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Roermond 13 nov 1961
Griffier Raad van Beroep Roermond 17 okt 1967
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Roermond 4 nov 1969
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Roermond 28 mrt 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991

EGETER M.L.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam

EGETER M.L.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075131 , fax 010-4075135
marc.egeter@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
beëdiging 1994 en 2000
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EGGER - van OPPEN H.C. ; Mw.
Advocaat bij Vlaminckx c.s. ; beëdiging 1991
Postbus 496 , 5900 AL Venlo
Advocaat bij Laurentiusstraat 3 , 5821 AT Vierlingsbeek
Tel 0478-630666 , fax 0478-630797
[vademecum advocatuur 2001]
advocaat@goede-raad.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EGGERAAT E.P. , geboren jun 1957
NLRM 97 98 99/00
Chef-jurist Raad van State
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 5 feb 1992
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Haag 20 apr 1993
Vice-president Rechtbank Den Haag van 15-08-2000
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Maastricht, Plaatsvervangend hoofd [SAL 2000]
TEVENS
Geen bijbanen bekend
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Medezeggenschapsraad Openbare basisschool De Margriet te Leidschendam van 01-01-2002
INFO
Zie INFO bij Mw.DIL-STORK

EGGINK J.E.
Ballast Nedam International bv
Lid van de juridische werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export

EGMOND - van LADESTEYN I. ; Mw.
Advocaat bij Oorsprong advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 13036 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2753388 , fax 030-2718600
iegmond@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EGMOND M. van
Lid van de redactie van tijdschrift FiscAlert

EGMOND R.A.H. van
Advocaat bij Hiep-Kok advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 6 , 2200 AA Noordwijk
hiepadvo@worldonline.nl
Advocaat bij Houweling & Kars
Postbus 183 , 2250 AD Voorschoten
Tel 071-5614901 , fax 071-5017528
hk-voorschoten@hklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Euro American Investors Group BV
Postbus 16355 , 2500 BI Den Haag
Tel 070-3647300 , fax 070-3655776
rvanegmond@eaig.nl
www.eaig.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EGMOND W.P. van
Secretaris gemeente Eemsmond [info SAL 2000]

EGTER van WISSEKERKE F.A. , geboren juni 1962 ; Mw.
Universitair docent aan de Rijksuniversiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 mei 1998
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 februari 1999
Rechter rechtbank Den Haag 9 december 1999
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

EICHELSHEIM M.P.E.M. , Michaël ; Dhr.
Dir. Aranea ICT Group
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Croy (Helmond)

EICHHORN J.
Advocaat bij Amicorp NY ; beëdiging 1988
P.O. Box 6050 , Curaçao / Ned. Antillen
Advocaat bij Nieuwe Uitleg 26 , 2514 BR Den Haag
Tel 070-3409068 , fax 070-3057829
Conphia@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Eichhorn Aardenburg ; beëdiging 1986 en 1988
Postbus 7827 , 1008 AA Amsterdam
Tel 020-3013600 , fax 020-3013636
j.eichhorn@amicorp.com
[vademecum advocatuur 2004]

EIGEMAN R.B. , geboren jun 1956
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Raio rechtbank Arnhem 2 feb 1981
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem1 dec 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem2 dec 1987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht1 sep 1994
NU
Utrecht parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bij parket Utrecht jan 99

EIGENBERG H. , geboren mei 1950 ; Dhr.
NLRM 8088/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 15 sep 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 6 jul 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 14 sep 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 jun 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 26 feb 1990
Rechter rechtbank Arnhem 10 okt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 januari 1991
NU Arnhem Rechtbank Rechter
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gastdocent rechercheschool
Gastdocent SSR
16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

EIJCK A.M.A. , geboren aug 1944 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 mrt 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 4 apr 1991
Rechter rechtbank Maastricht 23 juni 1998
NU Maastricht Rechtbank Rechter
NU Roermond Parket Officier van Justitie
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
OM en RM tegelijk. Volgens www.rechtspraak.nl in juli 2004 nog steeds het geval.
Bedenkelijk.

EIJCK B.C.W. van
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos ; beëdiging 1987
Zeemansstraat 11 , 3016 CN Rotterdam
Tel 010-4364311 , fax 010-4366700
rotterdam@ssrp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
be@svsadvocates.com
www.svsadvocates.com
[vademecum advocatuur 2004]

EIJCK J.P.F.W. van
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1991
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 6019 , 5000 HA Eindhoven
Tel 040-2970000 , fax 040-2461375
jvaneijck@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
jvaneijck@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EIJCK L.H.H. van ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 11-10-1944
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur/vennoot
Centraal Adviesbureau voor Publiek Recht en Administratie
TEVENS [augustus 2003] en [oktober 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
De datum 11-10-1944 is echt opgegeven op rechtspraak.nl, in augustus 2003 maar ook nog in oktober 2003.

EIJCK R.A.W.J. van
Advocaat bij Bots & van Ravenhorst ; beëdiging 1997
Postbus 14011 , 3508 SB Utrecht
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1997
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
ruben.vaneijck@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

EIJCK Th.S.O.M. van
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Schaap & Partners ; Rotterdam

EIJCKELHOF J.E.A.
Notaris te Schoorldam , gem. Schoorl, arrondissement Alkmaar
Postbus 80 1870 AB Schoorl

EIJDEN E.M. van , geboren apr 1950 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 11 jan 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 feb 1989
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Bschriftencommissie Bedrijfsschap Horeca
Vice-Voorzitter Bschriften commissie gemeente Leiden
TEVENS [oktober 2004]
Op 23 oktober 2004 niet te vinden op rechtspraak.nl

EIJDEN M. van
Advocaat bij van Leeuwerij van der Eerden ; beëdiging 1996
Advocaat bij van Leeuwen van der Eerden advocaten
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271815 , fax 073-6271833
leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

EIJER H.
Advocaat bij Bos & van der Burg advocaten ; beëdiging 1994
Engelandlaan 192 , 2711 DX Zoetermeer
Aidaschouw 1 , 2726 JZ Zoetermeer
Tel 079-3203366 , fax 079-3418248
heijer@bosvanderburg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Röntgenlaan 31 , 2719X Zoetermeer
Tel 079-3203366 , fax 079-3418248
heijer@bosvanderburg.nl
www.bosvanderburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EIJGELSHOVEN P.J. ; Dr. UHD
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Belastingrecht/Economie en Openbare Financiën
Economie en Openbare Financiën
p.j.eijgelshoven@rechten.rug.nl

EIJGENRAAM A.A.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 18 jul 1957

EIJK A. van der ; Mw.
Advocaat bij Geové RZG Zorgverzekeraar ; beëdiging 1996 en 2000
Postbus 64 , 9700 MD Groningen
Tel 050-5233465 , fax 050-5233150
eijk.van.der.a@geove.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EIJK A.H. van
Scheygrondlaan 12 , 2811 GN Reeuwijk
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

EIJK A.J. van
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rotterdam
Kantoordir.Royal Nederland Verzekeringen

EIJK B. van
Advocaat bij Krans & van Halten advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
bveijk@kransenvanhilten.nl
www.kransenvanhilten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EIJK Zie KLEENE - EIJK C.G. , geboren aug 1948 ; Mw.

EIJK C.W. van der
Notaris te Ammerzoden , gem. Maasdriel , arrondissement Arnhem
Postbus 9 5324 ZG Ammerzoden

EIJK G.P. van
Advocaat bij Dreef van Eijk Laning van Bodegom advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 63441 , 2502 JK Den Haag
Tel 070-4272905 , fax 070-4272906
vaneijk@amicenet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Groot Hertoginnelaan 205 , 2517 ES Den Haag
Tel 070-4272905 , fax 070-4272906
vaneijk@amicenet.nl
www.amicenet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EIJK H.A. van , geboren mei 1964 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 26 okt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 24 februari 1998
Rechter rechtbank Den Haag 9 april 1999
Rechter rechtbank Amsterdam 1 januari 2000
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Niet vermeld in Vademecum Advocatuur 2003
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Is hij korte tijd advocaat geweest. Zo ja , van wanneer tot wanneer
Rechtspraak.nl geeft geen uitsluitsel.

EIJK I.A.J.M. van ; Mw.
Advocaat bij Banning advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927710 , fax 073-6927791
i.vaneijk@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EIJK I.W. van der , geboren juli 1957 ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 januari 1999
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Lid/Juridisch adviseur Octrooiraad/Bureau voor Industriële Eigendom
@OPM
Is dit zijn hoofdfunctie.
Bestuurslid Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI-Nederland) van 01-01-2002
Plv. bestuurder Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen van 01-01-2002

EIJK J.Th.M. van
Advocaat bij van Vreeswi j k & van Eijk advocaten ; beëdiging 1999
Kerkewijk 8 , Frisiavilla , 3901 EG Veenendaal
Tel 0318-550770 , fax 0318-556860
info@frisia-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]

EIJK M.A. van der ; Mw.
Advocaat bij van As c.s. advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 237, 3430 AE Nieuwegein
Tel 030-6032922 , fax 030-6000166
mvandereijk@vanasadvocaten.nl
www.vanasadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EIJK - KLINKHAMER M.E. van der ; Mw.
Advocaat bij Roer 65 , 9733 AH Groningen ; beëdiging 1994
Tel 050-5493121 , fax 050-5493124
[vademecum advocatuur 2001]
mvdeijk@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Beëdiging 1978 en 1994
[vademecum advocatuur 2004]

EIJK - Ten BERGE P.H.M. van ; Mw.
Rechten 1984 , Fiscaal Recht
Belasting Inspecteur Ministerie van Financiën (BGOU)
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

EIJK P.I. van der ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 01-01-2003
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

EIJK - BRONS S.L. van ; Mw.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de
Penitentiaire inrichtingen, Amsterdam Huis van Bewaring De Singel, Secretariaat
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de
Penitentiaire inrichtingen, Amsterdam Huis van Bewaring De Schans, Secretariaat

EIJKELBOOM J. , Jan ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Dordrecht
Dir.Vedior Projecten

EIJKELEN M. van , geboren nov 1965 , Mw.
NLRM 97 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1994
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 24 februari 1998
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 april 1999

EIJKELENBOOM M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
meijkelenboom@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.eijkelenboom@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

EIJKELESTAM W.M. , geboren sep 1946 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Assen
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 7 jun 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 25 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 25 aug 1993
Kantonrechter Apeldoorn 1 sep 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 12 aug 1996
Vice-president Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
NU Zutphen Rechtbank Vice-President
Apeldoorn kantonrechter
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
Assen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervangerincidenteel actief info 03 jun 1997
Terborg kantonrechter ; hoofdfunctie
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter-plaatsvervanger 97
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Assen ; kantoor Trip & De Goede ; beëdiging 1990
TEVENS
Commisaris Klooster Vastgoed BV. te Deventer bezoldigd
Voorzitter Stichting Sint Martinus Winschoten te Winschoten
Voorzitter Stichting Conservatie Transportmiddelen te Assen
Voorzitter stagecommissie Kon.Ned. Hockeybond te Bunnik
29 jan 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Voorzitter Stichting Conservatie Transportmiddel te Assen
TEVENS [augustus 2003]
Lid Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen te Zutphen van 24-12-2002
Voorzitter commissie van toezicht jongerenhuis te Harreveld + Almelo van 24-12-2002
Voorzitter St. Ned. Stichting Conserv. Transportm. te Heelweg van 24-12-2002

EIJKELHOF F.H. , geboren nov 1951
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 jul 1992
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Senior bestuursacademie Oost Ned. te Velp
Docent recht HBO/HEAO Zwolle/HEAO Enschede
RaadsLid gemeente Zevenaar
19 mrt 1997
19 aug 1997: geen opgave van bijbanen in Zutphen

EIJKEMANS L.A. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

EIJKEN E.D. , Evert Dirk , geboren 6 april 1929 te De Steeg ; Dhr.
Rijksarchivaris van 1971-1990
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
INFO
Overleden 13 november 2003 te Zwolle [NRC 16 november 2003]

EIJKERN W.J. van , geboren 16-11-1919
NLRM 87 88/89
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 23 feb 1984
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

EIJKING H.M.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
eijking@vandiepen.com
www.vandiepen.com

EIJKMAN K.F.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam

EIJLANDER P. ; Prof. Dr. (of Ph.)
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
Hoogleraar Wetgevingsvraagstukken
tel 013 4662290 , fax 013 4662537
p.eijlander@kub.nl

EIJMAAL F.H.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 15680 , 1001 ND Amsterdam
Tel 020-0262758 , fax 020-0272402
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 3075 , 6202 NB Maastricht
Tel 043-3254560 , fax 043-3215450
moszkowicz-advocaten@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]

EIJNDEN R.C. van den
Notaris te Neerijnen, arrondissement Arnhem
Postbus 15 4180 BA Waardenburg

EIJNDEN R.G.P.M. vd , Rob ; Dhr.
Notaris te Etten-Leur , arrondissement Breda
Kantoor Loo, van der & van den Eijnden, Etten-Leur
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Etten-Leur

EIJNDHOVEN C.M.G.M van , Kees ; Dhr.
Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411 684895
bogaerts@nedernet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
eijndhoven@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Orde van advocaten te Den Bosch: secretaris (info sep 2000)
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Bosch

EIJNDHOVEN O.J.H.M van
Advocaat bij Boels van Eijndhoven Coenegracht ; beëdiging 1970
Postbus 196 , 6040 AD Roermond
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
Postbus 196 , 5040 AD Roermond
Tel 0475-319146 , fax 0475-330800
vaneijndhoven@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0475-319146 , fax 0475-331588
eijndhoven@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EIJPE L.H.M. ; Mw.
Advocaat bij SOLV ; beëdiging 2002
Postbus 75538 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5300160 , fax 020-5300170
eijpe@solv.nl
wwwsolv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EIJSBERG E.J.
Advocaat bij Haagman advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 25152 , 3001 HD Rotterdam
Tel 010-43644688 , fax 010-4365233
haagman@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

EIJSBOUTS A.J.A.J.
Advocaat bij Akzo Nobel N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 9300 , 6800 SB Arnhem
Tel 026-3662730 , fax 026-3665433
jan.eijsbouts@akzonobel.com
[vademecum advocatuur 2004]

EIJSBOUTS C.J.R. (of Ch.J.R.)
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1986
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119344 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

EIJSBOUTS W.T. ; Dr. UHD
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Geesteswetenschappen
Afdeling Geschiedenis en Regiostudies
Europese Studies
tom.eijsbouts@hum.uva.nl
TEVENS
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Europese Integratie en mededingingsrecht
Europese Integratie, ordeningsrecht en recht der internatioanle organisaties
ijsbouts@jur.uva.nl

EIJSENGA H. , geboren aug 1949
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Beroepsofficier Koninklijke Landmacht waarnemend griffier Hoog Militair Gerechtshof
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 aug 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 24 nov 1989
Militair Lid rechtbank Arnhem 6 dec 1990
Raadsheer Hof Den Bosch 21 jan 1993
Vice-president Gerechtshof Den Bosch van 01-09-2002
NU Den Bosch Hof Vice-President
NU Arnhem Rechtbank Militair Lid
TEVENS
Lid algemeen bestuur Prot.Chr Stichting Ouderenzorg West-Betuwe Lingewaarde Tiel
OranjeHof Buren
Lid Adviseur van de generale commissie van tucht en opzicht van de NH Kerk
Onbezoldigd bedrijfsleider in een eenmanszaak van zijn echtgenote, Pedicure praktijk
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juni/juli 2002] en [augustus 2003]
Lid Algemeen Bestuur Stichting Zorgcentra de Betuwe van 01-01-1999
Bedrijfsleider eenmanszaak van zijn echtgenote (pedicurepraktijk)

EIJSINK - BONNIER Zie BONNIER, C.B.M. ; Mw. C.B.M. ; Mw.

EIJSSEN A. , Fred ; Dhr.
Belastingadviseur Loyens en Volkmaars
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Eindhoven

EIJSSEN - VRUWINK Zie VRUWINK , E.J.G. E.J.G. , geboren feb 1967 ; Mw.

EIJSSEN P. , geboren feb 1906
NLRM 71
Werkzaam Departement van Justitie te Batavia 22 aug 1930
Raadadviseur in algemene dienst Ministerie van Justitie 17 feb 1947
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 21 jul 1960
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 27 jan 1961

EIJSVOGEL - BOEKHOUDT Zie BOEKHOUDT G.M. , geboren dec 1955 ; Mw.

EIJSVOGELS F.W.E.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Postbus 6120 , 5600 HC Eindhoven
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771667 , fax 020-5771631
fweeijsvogels@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Howrey Simon Arnold & White
Postbus 94361 , 1090 GJ Amsterdam
Tel 026-5924411 , fax 020-4637296
eijsvogelsf@howrey.com
www.howreycom
[vademecum advocatuur 2004]

EIJSVOOGEL P.V.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1984
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741477
peter.eijsvogel@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

EIK J. , geboren sep 1928
NLRM 88/89
Adjunct-inspecteur 's Rijksbelastingen 1 mei 1954
Inspecteur 's Rijksbelastingen , II.werkzaam ter Directie van 's Rijksbelastingen te Maastricht1 mei1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 3 jan 1966
Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 5 okt 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Maastricht 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Roermond 9 okt 1979

EIK J. van , geboren jan 1938
NLRM 88/89
BeroepsMilitair , II.officier Koninklijke Marechaussee 1954
Kandidaat-verkeersschout parket Den Haag 1 jan 1980
Verkeersschout parket Den Haag 15 mrt1983

EIKEMA HOMMES G. van ; Mw.
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie II , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Oost , lid

EIKENBOOM M.C.E. ; Mw.
Advocaat bij Burgert advocaten ; beëdiging 1984
Heemraadssingel 155 , 3022 CE Rotterdam
Advocaat bij Burgert en Eikenboom advocaten
Michelangelostraat 26 , 3066 NM Rotterdam
Tel 010-4770000 , fax 010-4773727
[vademecum advocatuur 2001]
burgerteneikenboom@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EIKENDAL W.L.A.M.
Advocaat bij Zanders & Eikendal ; beëdiging 1982
Postbus 490 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3548951 , fax 077-3545330
zanders@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
eikendal@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EIKERBOUT R.
NLRM 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992

EILBRACHT - HUT G. ; Mw.
Rechten 1986
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

EIND- v/d HORST I.B. van 'T ; Mw.
Rechten
Lid Geschillencommissie , St. Geschillencommissie
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort

EISENMANN A.T
Advocaat bij Adv. kantoor Eisenmann ; beëdiging 1992
Postbus 678 , 1180 AR Amstelveen
Tel 020-4458445 , fax 020-4457445
eisenm@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ronnie@eisenmann.org
[vademecum advocatuur 2004]

EISING M.J. , Mark ; Dhr.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
eisingm@ams.nautadutilh.nl
mark.eising@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
mark.eising@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

EISMA J.M. ; Mw.
Rechten 1982
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1983
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

EISMA S.E. , geboren mrt 1949 ; Dhr. Prof.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 dec 1996
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1972
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285410
maildhg@dbbw.nl
mavandriel@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285585 , fax 070-3285410
sjoerd.eisma@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Handelsrecht en Bedrijfsrechtelijke Vakken
Hoogleraar bank- en effectenrecht
tel 071 5277235
s.e.eisma@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Commissaris HAL Holding
Commisaris Reesink NV
Commissaris NV.Algemeen Ned. Trustkantoor ANT
Voorzitter bestuur Stichting Prioriteit Letterhaave
Bestuurder Stichting Administratiekantoor Recopart
Bestuurslid Recopart BV
Lid Bestuur Stichting Pensioenfonds HAL
Lid Raad van Toezicht Kroller Müller Museum
Lid Raad van Toezicht Hogeschool voor Beeldende Kunsten Muziek en Dans
Voorzitter bestuur Stichting tot steun van de Kon.Academie van Beeldende Kunsten
Lid Bestuur Stichting Wolters Fonds
Lid Curatorium van het onderzoekscentrum Onderneming en Recht
Docent Grotius Academie
Lid gecombineerde commissie vennootschapsrecht Ned. Orde van advocaten en Kon.Notariële
Broederschap
Adviseur stichting WNW
Adviseur Stichting Administratiekantoor Blanca Flor
Juridisch Adviseur VEVO
Redacteur Onderdeel Effectenrecht en EESV in losbladig Kluwer Rechtspersonen
Lid Adviesraad van de Stichting Unilever-leerstoel Internationale Ondernemingsrecht
apr 1997
Lid van de Raad van Toezicht Rabobank Nederland (jaarverslag 1998)
INFO
Privé adres: Emansstraat 2 , 2596 JE Den Haag , Tel. 070 3625505
TEVENS [juli 2003]
Lid Raad van Toezicht Onderlinge Waarborgmaatschappij Rabobanken BA van 01-01-2002
Lid RvC Rabohypotheekbank van 01-01-2002
Lid RvC N.V. SDU v/h Staatsdrukkerij/Uitgeverij van 01-01-2002
Voorzitter RvC N.V. Algemene Nederlands Trustkantoor ANT van 01-01-2002
Lid bestuur Stichting Pensioenfonds HAL van 01-01-2002
Lid Commissie Openbare Biedingen (Autoriteit Financiële Markten) van 01-01-2002
Medewerker Nederlands Juristenblad van 01-01-2002
Lid bestuur Anton Philips Fund van 01-01-2002
Lid Adviesraad Stichting "Unilever-leerstoel Internationaal Ondernemingsrecht" van 01-01-2002
Lid redactieraad JOR van 01-01-2002
Lid bestuur Vereniging van Effectenrecht van 01-01-2002
Lid Raad van Commissarissen Rabobank Nederland van 01-01-2002
Lid Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht NOVA/KNB van 01-01-2002
Lid Raad van Commissarissen HAL Holding N.V. van 01-01-2002
Algemeen Secretaris VEUO van 15-04-2002
Lid Raad van Advies SunSmile Trading/SunSmile de Mocambique Limitada van 01-03-2002
Lid Curatorium Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van 01-01-2002
Bijzonder Hoogleraar Bank- en Effectenrecht Universiteit Leiden van 01-01-2002
Voorzitter bestuur Stichting tot Steun van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten van 01-01-2002
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Museum aan de Rijn van 01-01-2002
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kröller Müller Museum van 01-01-2002
Lid Accredidatiecommissie Dutch Securities Institute van 01-01-2002 tot 01-03-2002
TEVENS [juli 2004]
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kröller Müller Museum van 01-01-2002
Lid RvC Rabohypotheekbank van 01-01-2002
Lid RvC N.V. SDU v/h Staatsdrukkerij/Uitgeverij van 01-01-2002
Lid bestuur Stichting Pensioenfonds HAL van 01-01-2002
Lid Commissie Openbare Biedingen (Autoriteit Financiële Markten) van 01-01-2002
Medewerker Nederlands Juristenblad van 01-01-2002
Lid bestuur Anton Philips Fund van 01-01-2002
Lid Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht NOVA/KNB van 01-01-2002
Lid Raad van Commissarissen HAL Holding N.V. van 01-01-2002
Algemeen Secretaris VEUO van 15-04-2002
Lid Raad van Advies SunSmile Trading/SunSmile de Mocambique Limitada van 01-03-2002
Lid redactieraad JOR van 01-01-2002
Lid bestuur Vereniging van Effectenrecht van 01-01-2002
Lid Accredidatiecommissie Dutch Securities Institute van 01-01-2002 tot 01-03-2002
Lid Raad van Toezicht Onderlinge Waarborgmaatschappij Rabobanken BA van 01-01-2002 tot 01-01-2004
Voorzitter RvC N.V. Algemene Nederlands Trustkantoor ANT van 01-01-2002 tot 01-01-2004
Lid Curatorium Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van 01-01-2002 tot 01-01-2004
Bijzonder Hoogleraar Bank- en Effectenrecht Universiteit Leiden van 01-01-2002 tot 01-01-2004
Voorzitter bestuur Stichting tot Steun van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten van 01-01-2002 tot 01-01-2004
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Museum aan de Rijn van 01-01-2002 tot 01-01-2004
Lid Adviesraad van de Stichting Unilever-leerstoel Internationale Ondernemingsrecht van 01-01-2002 tot 01-01-2004
Lid Raad van Commissarissen Rabobank Nederland van 01-01-2002 tot 01-01-2004
@OPM
Een echte vergadertijger. En deze man is ook nog rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag; hij is dat geworden toen van Delden president van die rechtbank was. Was dat een vriendendienst of verzamelt hij nevenfuncties als kralen van een rozenkrans.
In veel gevallen is voor nevenfuncties de begindatum 01-01-2002 opgegeven.
Dit is apert onwaar omdat hij een aantal nevenfuncties al had in april 1997.

EISSES F. , geboren jan 1928
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 20 mrt 1985
NU Pensioen
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur
TEVENS
Lid Bestuur Federatie Particulier Grondbezit
Voorzitter afdeling Groningen van bovengenoemde federatie
Lid directie van de BV.Klazienaveen beheer
Lid Bestuur van de KP Boon Stichting
12 jun 1997

EISSES J. , geboren okt 1957 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Vereniging van de Nederlandse Gemeenten te Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 nov 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 nov 1994
Rechter rechtbank Den Haag 12 jan 1996
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

EIZENGA J.J.
Advocaat bij Stichting Rechtsbijstand Asiel Den Bosch ; beëdiging 1998
Postbus 1308 , 5200 BJ Den Bosch
Tel 073-6918000 , fax 073-6918029
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schovers advocatenkantoor
Postbus 25 , 4840 AA Prinsenbeek
Tel 076-5424250 , fax 076-5414131
hans@schovers.nl
www.schovers.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EIZENGA W. ; Dr.
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar

EK J. , geboren sep 1928
NLRM 71 80 87 90 91 92 93 94 95 98 99/00
Adjunct-inspecteur 's Rijksbelastingen 1 mei 1954
Inspecteur 's Rijksbelastingen Directie te Maastricht 1 mei 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 3 jan 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 3 jan 1966
Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 5 okt 1966 - 18 september 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Maastricht 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Roermond 9 okt 1979
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen

EK J. van , geboren jan 1938 ; Dhr.
NLRM 80 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
BeroepsMilitair , II.officier Koninklijke Marechaussee 1954
Kandidaat-verkeersschout parket Den Haag 1 jan 1980
Verkeersschout parket Den Haag 15 mrt 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 14 mrt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 18 jul 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 29 okt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 14 aug 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 14 aug 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 14 aug 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 augustus 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 16 oktober 1999 of 25-11-1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Riagg Zuid Holland Noord te Leiden en RIBW Zuid Holland Noord te
Leiden
Plaatsvervangend Voorzitter van de Klachtencommissie BOPZ Psychiatrisch Centrum Rosenburg te
Den Haag
Docent Straf en Strafprocesrecht bij de Kring van Utrechtse Repetitoren te Zeist
TEVENS [juli 2003] en [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Lid van de Rotary

EK J.G. van
Advocaat bij van Ek & Prickartz advocaten C.V. ; beëdiging 2001
Postbus 107 , 6400 AC Heerlen
Tel 045-5718800 , fax 045-5716552
prickartz@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EK - LEFERINK J.M.G. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Heemraadsplein ; beëdiging 1990
Heemraadsplein 19a , 3023 BD Rotterdam
Tel 010-4255311 , fax 010-4257245
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vereniging Eigen Huis ; beëdiging 1990 en 2001
Postbus 735 , 3800 AS Amersfoort
Tel 033-4507682 , fax 033-4507445
a.ek-leferink@veh.nl
www.eigenhuis.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EKDOM F. van
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Maliesingel 14 , 3581 BD Utrecht

EKELMANS A.G.
Notaris te Oss , arrondissement den Bosch
Kantoor Pinkse & Philips ; Oss

EKELMANS Jr. J.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1986
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
ekelmansjr@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746307 , fax 070-3746333
ekelmans@ekelmansenmeij er.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EKELMANS J.
Advocaat Ekelmans den Hollander ; beëdiging 1974
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777

EKELMANS J. , geboren 1951
Commissaris Chemsumma Corporation B.V.
Oud-functies:
Directeur Scansped Europe B.V.
Directeur Esswell Packaging N.V.
Commissaris Houdstermaatschappij van Epenhuysen B.V.
Commissaris Scansped Holding B.V.
@OPM
Is dir dezelfde als EKELMANS , J. advocaat beëdigd in 1974 ?

EKELMANS J. ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 22 dec 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 1 jan 1981
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1958
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3746321 , fax 070-3746333
ekelmans@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ekelmans@ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2002]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2003]
TEVENS
Plaatsvervangend Secretaris Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Verzekeringsrecht. Opvallend omdat zijn kantoor de
sterkste positie schijnt in te nemen in het voeren van zaken voor verzekeringsmaatschappijen, naar
verluid speciaal Nationale Nederlanden.
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS [november 2004]
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

EKELMANS J.C.J. , geboren mrt 1965 ; Mw.
NLRM 88/89 90 4 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1okt 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1okt 1995
NU Den Haag parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen opgave van bijbanen okt 1997

EKEREN R. van
Advocaat te Enschede , kantoor Nauta c.s. ; beëdiging 1996
Hengelosestraat 161 , 7521 AB Enschede
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

EKERING J.C.P. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 05-08-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1968
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1968
Weena 614 , 3012 CN Rotterdam
Tel 010-2012939 , fax 010-2012949
r@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Borsboom & Hamm
Weena 614 , 3012 CN Rotterdam
tel 010 4100055 , fax 010 4815172
r@borsboomhamm.nl
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

EKERING Ph.
Advocaat bij van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1998
Postbus 5010 , 3008 AA Rotterdam
Tel 014-4100055 , fax 010-4815172
ekering@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 50535 , 3007 JA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
ekering@herikverhulst.nl
www.herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EKERMANS A. ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Maastricht van 01-10-2002
NU MaastrichtRechtbank Raio
TEVENS [augustus 2003]
Secretaris Rijvereniging Op de Berg Hingen te Echt van 01-10-1999

EKINGS B.A.
Advocaat bij van Korlaar advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 37 , 5320 AA Hedel

EKIZ A. , geboren mei 1968 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1995
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Nolet advocaten ; beëdiging 2000
Abraham Patrasstraat 5 , 2595 RC Den Haag
Tel fl70-3470111 , fax 070-3825547
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid Bestuur van SIOT Stichting Informatie & Onderwijs Turken te Rotterdam
@OPM
Niet meer in de rechterlijke Macht of dubbelfunctie [R [A ?

EKKELKAMP - BELDMAN H. ; Mw.
Advocaat bij Stoel c.s. advocaten ; beëdiging 1994
Aetsveldselaan 106-108 , 1381 DH Weesp
Advocaat bij De Wijde Blik 2
1189 WK Nes aan de Amstel
Tel 0297-582722
hanny@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2001]

EKKELKAMP W.B.J. ; Mw.
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 2121 , 7500 CC Enschede
Tel 053-4331133 , fax 053-4330381
enschede@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

EKKERS J.H. , geboren 1943
Burgemeester VVD gemeente 's-Gravenzande
Lid Provinciale Staten provincie Zuid-Holland
Lid Bestuur PanoramaHaaglanden
Commissaris N.V. Holding Nutsbedrijf Westland
Voorzitter I.O.P.W. (Integr. Ontwikkelingsplan Westland)
Voorzitter Provinciale Gebiedscommissie Rijnmond
Vice-Voorzitter Stadsgewest Haaglanden.

EL BOUNDATI R. ; Mw.
Advocaat bij Cats advocaten ; beëdiging 2000
Nassaulaan 28 , 7811 GK Emmen
Tel 0591-614645 , fax 0591-613388
[vademecum advocatuur 2001]

EL HAMI S.
Advocaat bij Dorhout c.s. advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1658 , 9701 8R Groningen
Tel 050-31406440 , fax 050-31446772
s.el.hami@dorhout.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ELAART M.L. van den ; Mw.
Advocaat bij Grollé advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 346 , 7900 AH Hoogeveen
Tel 0528-232303 , fax 0528-234510
a.grolle@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ELAND J.R. , geboren jun 1957
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond9 nov 990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond13 nov 991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda1 sep 1995
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1januari 1999
Hoofdofficier van Justitie
NU
Breda parket
INFO
Volgt G.L. Bouman op als Hoofdofficier van Justitie (Stscrt 11 januari 2001)

ELASSAISS - SCHAAP C.L.V.M. ; Mw.
Advocaat bij van Benthem & Keulen - advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595715 , fax 030-2595505
celassaiss@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELDERMAN W.P.M. ; Mw.
Rechter Rechtbank Zwolle van 01-05-2002
NU Zwolle Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Co-auteur Vreemdelingenrecht Boom Uitgeverijen van 01-01-2001
Auteur 'Oriëntatie in het vluchtelingenrecht' NCB van 01-01-2002
Docent bij cursussen SSR te Zutphen van 01-01-2001
Docent bij cursussen OSR te Utrecht van 01-01-2001

ELDERMANS B.G.
Advocaat bij Eldermans & Geerts ; beëdiging 1979
Postbus 23 , 3500 AA Utrecht
Tel 030-2332218 , fax 030-2322722
eldermans@eldermans-geerts.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ELDERS A.W.M. , geboren jul 1949 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur te Zutphen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 mei 1989
Rechter rechtbank Zutphen 13 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen Z5 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden van 03-11-2000
NU Zutphen Rechtbank Rechter
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Oud-Vice-President rechtbank Rotterdam/ hoogleraar Rijks Universiteit Limburg
Voorzitter van de Stichting Rechtsbijstand Zutphen te Zutphen
Voorzitter van de Paolo Scaranpellastichting te Zutphen
Voorzitter van de KC van de Stichting Verpleging/Verzorging Lochem te Lochem
Voorzitter van de Beklagcommissie van Nederlandse Mettray te Eefde (Gemeente Gorssel)
(Metrayweg 25 7211 LC Eefde)
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Voorzitter Stichting Rechtsbijstand Zutphen
Secretaris Stichting Rentray
Secretaris Stichting tot steun Rentray
Voorzitter klachtencommissie van de Stichting VerplegingNerzorging Lochem
Gastdocent L.S.O.P.
Gastdocent Reclassering Nederland
TEVENS [augustus 2003]
Secretaris Stichting Rentray van 01-01-1997
Secretaris Stichting tot steun Rentray van 01-01-1997
Voorzitter klachtencommissie Stichting Verpleging/Verzorging Lochem te Lochem van 01-01-1997
Gastdocent Reclassering Nederland van 01-01-1998 tot 01-12-2001
Lid raadscommissie Onderwijs Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Zutphen van 01-01-2001 tot 01-04-2002
Bestuurslid Vereniging "Vrienden Stedelijk Museum" te Zutphen van 01-11-2000 tot 01-11-2002
Voorzitter Stichting Rechtsbijstand Zutphen te Zutphen van 01-01-1984 tot 01-01-2003

ELDERS J.L.M. , geboren apr 1925
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Officier-secretaris Krijgsraad te velde Indonesië jun 1948 - mei 1950
Advocaat en Procureur Assen apr 1951
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 17 jul 1954
Advocaat en procureur Hoorn 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 19 jan 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 25 apr 1962
Rechter rechtbank Rotterdam 7 jan 1965
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch, Arnhem, Den Haag 23 jun 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 okt 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 24 mrt 1983
Raadsheer-plaatsvervanger gerechtsHof Den Bosch 24 nov 1989
NU
Maastricht kantonrechter-plaatsvervanger
Geen opgave in Maastricht
29 aug 1997

ELDERSON A.C. , geboren 08-06-1969
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

ELDERSON F.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
felderson@houthoff.nl

ELDERSON S. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1993
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1993
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
saskia.elderson@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]

ELDIJK G. van , geboren aug 1939 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1966
Advocaat en Procureur Rotterdam 1 sep 1966
Proeftijd ex at.4 Opleidings- en vormings besluit rechterl.Organ. te Rotterdam ; Raio 1 okt 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 feb 1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 1 jan 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 27 feb 1974
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 6 feb 1976
NU
Den Haag parket
TEVENS
Lid Bestuur studiekring familie en jeugdrechtspraak van de NVvR
okt 1997
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

ELDIK J.C. van ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3813187 , fax 024-3606026
vaneldik@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELDIK J.J.H. van
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1997
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 025-3777186 , fax 026-3777222
jeldik@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELDIK R.G.H. van
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1998
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7219000 , fax 020-7119999
rob.vaneldik@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schut Grosheide
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-54 19999
mail@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]
In [vademecum advocatuur 2004] als G.H.R.
In [vademecum advocatuur 2003] en [vademecum advocatuur 2001] als R.G.H.

ELDONCK - De QUINCEY Zie QUINCEY, I.M.E.A. de I.M.E.A. van , geboren feb 1964 ; Mw.

ELENBAAS G.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725420 , fax 010-2725430
gelenbaas@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELENBAAS N.A. ; Mw.
Rechten 1967
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar

ELEVELD Zie HULSHOF - ELEVELD A.H. , geboren jun 1947 ; Mw.

ELEVELD M.T.
Advocaat bij Landwen ; beëdiging 2001
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686461 , fax 020-5686404
martin.eleveld@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELFERINK E.J.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1997
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-37463300 , fax 070-3746333
elferink@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
elferink@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELFERINK M.H. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1998
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460193 , fax 020--54600811
mirjam.elferink@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ELFERINK W.M.B. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Almelo van 22-04-2002
NU Almelo Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Secretaris gemeente Stad Delden [info SAL 2000]
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Stichting Sport- en Gemeenschapvoorzieningen te Hengevelde van 01-01-1995
Docent Bestuursacademie Oost-Nederland en andere Opleidingsinstituten van 01-09-1994
Voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Brummen
Gemeente Brummen te Brummen van 01-01-2003

ELFRINK E.M. ; Mw.
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Tel 074-2488888 , fax 074-2488899
elfrink@damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELFRINK J.S.C.
Notaris te Zetten , gem. Valburg, arrondissement Arnhem
Postbus 50 6670 AB Zetten

ELGEMAN R.B. , geboren jun 1956
NLRM 87 98
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 2 feb 1981
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 dec 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 2 dec 1987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kI.arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1994

ELGENBERG H. , geboren mei 1950
NLRM 87 98
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 15 sep 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 6 jul 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Leeuwarden 14 sep 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 juni 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 26 feb 1990
Rechter rechtbank Arnhem 10 okt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991

ELGERS R.W.
Advocaat bij Banning van Kemenade & Holland ; beëdiging 1987
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379631 , fax 040-2454355
r.elgers@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927724 , fax 073-6927790
r.elgers@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELGERSMA A. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997982 , fax 050-5997870
j.koops@triplaw.nl
www.tnplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELGES A.B. ; Mw.
Advocaat bij van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 1999
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-67909699 , fax 020-6764339
law@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ELIAS A.M. ; UHD
Universiteit Leiden
Departement Rechtshistorie en Rechtsvergelijking
Oud-vaderlands recht
tel 071 5277423
a.m.elias@law.leidenuniv.nl

ELIAS E.D. ; Mw.
Advocaat bij Banning van Kemenade & Holland ; beëdiging 1996
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379692 , fax 040-2440128
lelias@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Louizalaan 200 , B-1050 Brussel , België
Tel 0032-26262300 , fax 0032-26262309
e.elias@cmsderks.be
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELIAS P.C.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
pieter.elias@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
29 Wilson Street , Bowman House London EC2M 2SJ , GrootBrittannië
Tel 0044-2077869100 , fax 0044-2075886888
ndlondon@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

ELIENS F.A.J.W. , geboren mrt 1933
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Heerlen okt 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 10 okt 1973
Rechter rechtbank Maastricht 28 mei 1914
Vice-President rechtbank Maastricht 10 mrt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 15 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Maastricht 6 januari 2000
NU Maastricht Vice-President (pensioen)
TEVENS
Lid Bestuur VZR
Lid Bestuur Stichting Muziekdramatische Producties Limburg
Commissaris NV.Stadschouwbuyrg Heerlen
Voorzitter Bcommissie Algemene bestuursnet Academisch Ziekenhuis Maastricht
Lid Bestuur Cooperatieve Beheerscorporatie Welten
Lid commissie Toezicht en Beroep van de Stichting Welzijnszorg Heerlen
Voorzitter Culturele Stichting Spatec te Maastricht
21 jul 1997
@OPM
september 2003 niet meer te vinden op rechtspraak.nl. Waarschijnlijk met pensioen.

ELIËNS J.F.C.
Advocaat bij Rutten & Lockers ; beëdiging 1991
Postbus 391 , 6400 AJ Heerlen
Advocaat bij Peters-Eliëns-Sivirsky advocaten
Rijksweg Noord 98 , 6162 AM Geleen
Tel 046-4398384 , fax 046-4755770
[vademecum advocatuur 2001]
h.eliens@peters-eliens-sivirsky.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELIËNS M.M.
Notaris te Tilburg , arrondissement Breda
Kantoor Mannaerts & Appels ; Tilburg
woonhuis: Vierwindenlaan 34, 5037 MP Tilburg

ELINGS B.A.
Advocaat bij van Ouwerkerk Winkelman & Elings ; beëdiging 1997
Postbus 519 , 4000 AM Tiel
Tel 0344-611154 , fax 0344-618189
[vademecum advocatuur 2001]
info@advocaatelings.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELINGS - van HOOIDONK M.M. ; Mw.
Notaris te Zeist , arrondissement Utrecht
Kantoor Rhijn, van ; Zeist

ELINK SCHUURMAN E.P. , geboren mrt 1942
NLRM 71
Werkzaam bedrijfsleven jan 1969
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Rotterdam 1 jan 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 1 mei 1970
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Quarles & Jurgens ; beëdiging 1973
Postbus 7160 , 4800 GD Breda
Tel 076-5225922 , fax 076-5227711
[vademecum advocatuur 2001]
elinkschuurman@quarles.nl
www.quarles.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELINK SCHUURMAN J.H. , geboren 15 juni 1915 te Buitenzorg , Johan Marius ; Dhr.
Overleden 14 februari 2001 te Den Haag [NRC 16 feb 2001]

ELION - VALTER C. ; Mw.
Notarieel Recht 1985
Schrijver
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda

ELION P.
INFO
Woonplaats
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

ELK DE FREESE A.A.J.L van
Advocaat bij Stouthart c.s. ; beëdiging 1979
Postbus 175 , 5430 AD Cuijk
Tel 0485-315994 , fax 0485-330187
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0485-315494 , fax 0485-330187
[vademecum advocatuur 2004]

ELK A.J.M. van , geboren 1934
Commissaris Eecen van 1805 B.V.
Commissaris Ponteecen N.V.
Oud-ficncties
Voorzitter Bestuur De Nederlandse orde van Belastingadviseurs
Voorzitter Raad van Toezicht Coopers & Lybrand N.V.

ELK A.J.W. van
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1998
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
a.vanelk@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
arjan.vanelk@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]

ELK W.J.B.M. van , geboren 1938
Burgemeester CDA gemeente Helmond
Voorzitter Stichting Thomas van Villanova
Voorzitter Raad van Toezicht De Vitalis Zorg Groep
President Raad van Comm. Afvalsturing Brabant
President Raad van Comm. N.V. Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant
Commissaris Obragas Holding N.V.
Oud-functies:
Commissaris ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten N.V.
Commissaris N.V Regionaal Distributiebedrif PNEM Zuid-Oost.
INFO
Heeft na 16 jaar afscheid genomen als burgemeester van Helmond. Gedeputeerde Staten hebben hem de provinviale onderscheiding Hertog Jan toegekend. [Staatscourant 12 juni 2002]

ELKERBOUT R. , geboren aug 1946 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 aug 1989
Rechter rechtbank Den Haag 1 jun 1990
Plaatsvervangend Voorzitter raad van beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Vice-President rechtbank Den Haag 28 januari 2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie woonruimteverdeling gemeente Leiden
Lid inspraaKlachtencommissie tevens ombudscommissie gemeente Leiden
dec 96
TEVENS [juli 2003]
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Zoetermeer
Lid inspraakcommissie tevens ombudscommissie gemeente Leiden te Leiden
Plaatsvervangend lid ledenraad NVvR
@OPM
Is hij niet meer Vice-President.

ELKHUIZEN A.J.M.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank l3reda 17 feb 1965

ELKHUIZEN - KOOPMANS Zie KOOPMANS, P.S. ; Mw. P.S. , geboren oktober 1951 ; Mw.

ELLENBROEK A.M.G. ; Mw.
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden van 01-07-2001
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden van 07-04-2003
NU Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk ; schijnt 1 mei 2000 vertrokken te zijn. ; beëdiging 1991
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Bij Boor advocaten in Utrecht.
In 1997 werd tegen haar door H. van Goor een klacht ingediend bij de Raad van Discipline. Beslissing van de Raad van Discipline: klacht kennelijk ongegrond.
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Een gerechtsauditeur Hoge Raad die binnen na 2 jaar Raadsheer-plaatsvervanger in Leeuwarden wordt?.
Lijkt mij twijfelachtig; wellicht vriendjes.

ELLENBROEK M.J. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2000
Postbus 10100 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271350 , fax 055-5223111
m.ellenbroek@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 055-5271207 , fax 055-5223111
m.j.ellenbroek@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELLENS A.J. , geboren 19-01-1942
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Parkstraat 93, 2514 JH Den Haag
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

ELLENS M.
Advocaat bij Winkel Soliana & Grul ; beëdiging 1993
Postbus 5200 , Oranjestad/Aruba , Nederlandse Antillen
Tel 00297-827688 , fax 00297-827064
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Teurlings & Ellens advocaten & Procureurs
Alexander Boersstraat 10 , 1071 KX Amsterdam
Tel 020-4201475 , fax 020-6229819
ellens@teurlingsellens.nl
www.teurlingsellens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELLENS N.Chr.
Advocaat bij Fruytier advocaten ; beëdiging 1985
Keizersgracht 221 , 1016 DV Amsterdam
Tel 020-5304300 , fax 020-6237129
fruytier@xs4all.nl
nchellens@fruytier.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ELLENS W. , geboren jan 1912
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 19 feb 1940
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 23 apr1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 6 okt 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 18 sep 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 18 feb 1944
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem 14 aug 1950

ELLERBROEK S.G. , geboren apr 1945 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Haarlem
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem-Zaandam 13 jun 1985
Kantonrechter Amsterdam 15 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 juli 1998
Vice-president Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
NU
Amsterdam kantonrechter
TEVENS
Voorzitter Scheidsgerecht bloembollenhandel te Hillegom
Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat notarissen te Amsterdam
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Kamer van Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam van 01-07-2002
Lid Kamer vanToezicht over de notarissen en kandidaat notarissen te Amsterdam te Amsterdam van 01-01-1999
Voorzitter Tuchtgerecht van de Stichting Keurmerk Bloembollen Holland te Hillegom van 01-01-1995
Lid College van Arbiters van de KNVB te Zeist van 01-01-1992
Voorzitter Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel te Hillegom van 02-08-1988

ELLERMAN J.C. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772916 , fax 020-5772708
hellerman@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772916 , fax 020-5772760
h.ellerman@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

ELLING - HERES J.A.H. ; Mw.
Wethouder VVD gemeente Westerveld [info SAL 2000]

ELLIS J.W. , geboren 04-05-1922
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam openbaar ministerie Ned. Antillen 1 jan l946
Advocaat en procureur te Den Bosch mrt 1947
Hoofd Afdeling Juridische en Algemene Zaken eilandgebeuren Curaçao 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 mei 1957
Secretaris eilandgeboren Curaçao 27 mei 1958
Rechter rechtbank Rotterdam 20 mrt 1961
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 28 jun 1962
Rechter rechtbank Rotterdam 13 apr 1965
Raadsheer Hof Den Haag 26 mei 1970
Vice-president Hof Den Haag 26 aug 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 sep 1987
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

ELLIS M.J.W.M. , geboren augustus 1941 ; Dhr. Prof.
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 14 oktober 1999
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Capaciteitsgroep belastingrecht
tel 010 4081368 , fax 01O 4089179
ellis@frg.eur.nl
Hoogleraar Belastingrecht, in het bijzonder internationaal belastingrecht
TEVENS [augustus 2003]
Lid Bestuur Stichting ESOP MANAGEMENT HOLDING van 01-01-2001
Lid Bestuur ESAAB van 01-01-2001
Lid Redactie Nederlandse Regelingen van Internationaal Belastingrecht Kluwer te Deventer van 01-01-2001
Lid Raad van Advies Maduro & Curiel's Bank NV, Dutch Representative Office van 01-01-2001
Lid Raad van Commissarissen DSB Groep NV en enkele van haar dochtermaatschappijen van 01-01-2001
Deputy Secretary General International Fiscal Association van 01-01-2001
Adviseur (of "counsel") Loyens & Loeff advocaten, belastingadviseurs en notarissen van 01-01-2001

ELMAS H. ; Mw.
Advocaat bij Pesman advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 366 , 1800 AL Alkmaar
Tel 072-5411103 , fax 072-5411105
helmas@pesman.nl
www.pesman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELMERS M. ; Mw.
Advocaat bij Elmers c.s. ; beëdiging 1984
Postbus 4034 , 3130 KA Vlaardingen
Postbus 61 , 3230 AB Brielle
Tel 0181-4162200 , fax 0181-418628
elmers@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Elmers advocaten BV
Postbus 61 , 3230 AB Brielle
Tel 0181-416200 , fax 0181-418628
elmers@balienet.nl
www.elmers-cs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELS A.B. van
Advocaat bij Unger & Terwee Roemer ; beëdiging 1987
Advocaat bij Unger & Terwee
Roemer Visscherstraat 39 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-6835780 , fax 020-6891098
vanels@ungerterwee.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ungerterwee.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELS - van den BERG L.A. van , Lisette ; Mw.
Advocaat bij Rottier advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 3494 , 5203 DL Den Bosch
lisette.vd.berg@abab.nl
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927772 , fax 073-6927770
e.velsvdberg@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927772 , fax 073-6927786
lsanels@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELSBEEK Zie VRENDENBARG - ELSBEEK S.A.M. , geboren dec 1951 ; Mw.

ELSDINGEN M.W.J.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1996

ELSDINGEN R.J.L. van , geboren dec 1964
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 27 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 feb 1995
NU Overleden
TEVENS
Overleden

ELSEN - VERBERNE A.A.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Klijn Adviseurs voor Arbeidsrecht B.V. ; beëdiging 1997
Bosscheweg 36 , 5056 KC Berkel-Enschot
Advocaat bij Klijn advocaten Arbeidsrecht
Postbus 1 , 5056 ZG Berkel-Enschot
Tel 013-5334045 , fax 013-5335405
[vademecum advocatuur 2001]

ELSEN G.J.K.
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1991
Postbus 25022 , 3001 HA Rotterdam
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4300582
akd.rotterdam@pi.net
gelsen@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725326 , fax 010-2725447
gelsen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELSEN G.L.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 okt 1956

ELSEN J.A. van den , geboren aug 1954 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 8 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Jurist Ministerie van Defensie Luitenant-Kolonel
07 jul 1997
HOOFDFUNCTIE [augustus 2003]
Plv. Directeur militaire studiën
International Instute of Humanitarian Law te San Remo
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

ELSENBURG Th.C.M.A.
Raadslid van Amsterdam 1949-1953 en 1956-1962
Wethouder van Amsterdam 1962-1970
Overleden Telegraaf 22 september 2000

ELSENGA O.S. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785487 , fax 020-5785810
olga.elsenga@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

ELSHOF P.P.J. , Peter-Paul ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Timman, van Vliet & Elshof ; beëdiging 1987
Postbus 247 , 2600 AE Delft
Advocaat bij van Vliet & Elshof
Postbus 1010 , 2600 BA Delft
Tel 015-26119361 , fax 015-2571003
[vademecum advocatuur 2001]
elshof@vanvlietenelshof.nl
www.vanvlietenelshof.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Schiedam

ELSHOFF R.P.T. , geboren sep 1951 (of R.P.Th.) ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 94 95 96 97 98 99/00
Griffier Centrale Raad van Beroep 7 sep 1983
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 7 dec 1988
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jan 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht1 apr 1994
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Elshoff Employment Consult B.V.
TEVENS [augustus 2003]
Elshoff employment consult bv
Voorzitter VTOC Fokker
Bestuurslid Stichting Herstelling
Lid redactieraad Arbeid Integraal
Lid kernredactie RSV

ELSINGA M. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1997
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam

ELSLO J.G.J.
Advocaat bij Starmans & van Ruyven ; beëdiging 2001
Postbus 13139 , 3507 LC Utrecht
Tel 030-2340101 , fax 030-2321313
elslo@starmansvanruyven.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELST E. van ; Mw.
Advocaat bij Koster advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5125025 , fax 023-5125026
vanelst@kadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELST E.D. van ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Lewin c.s. ; beëdiging 1998
Postbus 90 , 3370 AB Hardinxveld-Giessendam
Tel 0184-618974 , fax 0184-618975
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Berkel advocaten
Postbus 650 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-527575 , fax 0318-526644
elst@berkellaw.nl
ww.berkeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELST P.H.
Advocaat bij Ahee & Claassen ; beëdiging 1997
Postbus 10316 , 1301 AH Almere

ELST P.R. van den
Advocaat bij van den Elst & Rouwé advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 123 , 8900 AC Leeuwarden
Tel 058-2134765 , fax 058-2126512
etst-rouwe@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ELST R. van ; Dhr.
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden van 01-11-2000
NU Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

ELST S.M. van
Advocaat bij Pot Jonker advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
s.vanelst@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELSTAK - De BAKKER N.T. ; Mw.
Belastingadviseur/Directeur Barrister Bedrijfsbegeleiding Zwaag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Noord-Holland Noord "Circuit"

ELSWIJK A.P. van
Advocaat bij Te Pas advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 22321 , 3003 DH Rotterdam
Tel 010-4116833 , fax 010-4046961
tepas@tepas.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rietbergen Righarts & Plaisier
Goudsesingel 84 , 3011 KD Rotterdam
Tel 010-4111280 , fax 010-4131737
apvanelswijk@rrpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELSWIJK J. van
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor van Wijmen Nouwen ; Rotterdam

ELTE J.
Advocaat bij van der Mark advocaten en Procureurs ; beëdiging 1982
Postbus 12985 , 1100 AZ Amsterdam-Zuidoost
Advocaat bij Meijer Jonen advocaten
Postbus 59744 , 1040 LE Amsterdam
Tel 020-5285828 , fax 020-5285829
[vademecum advocatuur 2001]
mja@meijerjonen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELTEN A.L. van
Notaris te Weesp , arrondissement Amsterdam
Postbus 6 , 1380 AA Weesp

ELTEN S.M. van ; Mw.
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4221945
s.vanelten@mend.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELTENBERG J.C. ; Mw.
Advocaat bij Beker c.s. ; beëdiging 1994
Postbus 23511 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-4145411 , fax 010-4046235
[vademecum advocatuur 2001]

ELVERDING P.A.F.W. , geboren 1948 of 1952
Lid Raad van Bestuur DSM oktober 1995
Voorzitter Raad van Bestuur DSM N.V. juli 1999
Voorzitter Raad van Bestuur Energie Beheer Nederland B.V.
Voorzitter Algemeen Bestuur Stichting Management Studies
Voorzitter Dagelijks Bestuur Stichting Management Studies
Lid Dagelijks Bestuur van de International Chamber of Commerce (ICC) Nederland
Lid Dagelijks Bestuur Vereniging VNO-NCW
Lid Algemeen Bestuur Vereniging VNO-NCW
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Revalidatiecentra Limburg
Lid Raad van Toezicht Universiteit Maastricht
Commissaris De Nederlandsche Bank N.V.
Commissaris N.V. Nederlandse Gasunie
Voorzitter Colle van gedelegeerd Commissarissen nv Nederlandse Gasunie
Commissaris VNU N.V.
Voorzitter College van Gedelegeerde Commissarissen N.V. Nederlandse Gasunie.
Mr. P.A.F.W. Elverding studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie arbeidsrecht en organisatiekunde. Hij begon zijn loopbaan in 1973 als stafmedewerker bij de Katholieke Unie van Verpleegkundigen en Verzorgenden. In 1975 trad hij in dienst bij Akzo Chemie Nederland (onder andere hoofd Personeelsdienst te Deventer), waarna hij van 1979 tot 1985 enkele directiefuncties vervulde bij KBB. Sinds 1985 is de heer Elverding in dienst bij DSM, waar hij diverse functies vervulde (onder andere bij DSM Resins en DSM Research, alsmede directeur Concernstaf Personeel en Organisatie bij het concern). Vanaf 1 oktober 1995 is hij Lid van de raad van bestuur van DSM N.V.
Op 1 juli 1999 is hij benoemd tot voorzitter.

ELZAS R.P. , geboren mrt 1948 (of R.Ph.) ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jun 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 27 jul 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 13-09-1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Arnhem Rechtbank rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Arnhem ; kantoor Dirkzwager ; beëdiging 1973
Postbus 3045, 6802 DA Arnhem
Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten
Postbus 3045, 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
elzas@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
elzas@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary
Secretaris Regionale beoordelingsraad van de Ned. Maatschappij tot bevordering van de
tandheelkunde
Bestuurslid Arnhems Juridisch Genootschap
Lid opleidingscommissie Vereniging van Letsel advocaten LSA
Lid raad van toezicht audalet bv
Lid Kluwer adviesraad
Rubrieksredacteur tijdschrift verzekerings rechtelijke berichten
Hoofdredacteur Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen
Redacteur Handboek personenschade
jan 1997
TEVENS [juni/juli 2002]
Secretaris Regionale Beoordelingsraad van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der
Tandheelkunde
Rubrieksredacteur Tijdschrift Verzekeringsrechtelijke Berichten
Hoofdredacteur Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen
Redacteur Handboek Personenschade
Redacteur van Het Verzekerings-Archief
Redacteur Kluwer CD-ROM Personenschade, Aansprakelijkheid en Verzekering (voorlopige titel)
Medewerker tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade
TEVENS [februari 2003] [augustus 2003]
Secretaris Regionale Beoordelingsraad
Nederlandse Mij tot Bevordering der Tandheelkunde vanaf 01-01-2001
Medewerker tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade
Hoofdredacteur Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen
Redacteur Handboek Personenschade
Redacteur het Verzekeringsarchief
Redacteur Kluwer CD-rom personenschade, aansprakelijkheid en verzekering

ELZAS Y. , Yvonne ; Mw.
Project manager/directeur Keep the customer satisfied B.V. Naarden
Management consultant/directeur E.M.T.M. Spijkerstraat 64 1402 RG Bussum
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

ELZEN H.M.M. van den , Hetty ; Mw.
Advocaat bij Rottier advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 3494 , 5203 DL Den Bosch
Tel 073-6465455 , fax 073-6465450
hetty.vd.elzen@abab.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hetty.vd.elzen@rottieradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELZEN J.M.W.M. van den , geboren sep 1946 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Directiefunctionaris Directie Gevangeniswezen 1 sep 1972
Wetenschappelijk Medewerker landelijke reclassering te Den Bosch
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 17 mei 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 4 jul 1980
Rechter rechtbank Roermond 30 jun 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 4 mrt 1983
Raadsheer Hof Den Bosch 19 jan 1988
Vice-President Hof Den Bosch 1 jan 1997
NU Den Bosch Hof Vice-President
TEVENS
Lid van de Centrale Raad van Strafrechttoepassing zowel sectie reclassering als sectie gevan-
geniswezen in die laatste hoedanigheid tevens Lid van de beroepscommissie rechtspraak
gedetineerde
Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek Meblick-Herkenbosch-Vlodrop met vestigingen in Melich,
Herkenbosch en Vlodrop
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

ELZEN W. van den ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760666 , fax 070-3633815
edelzen@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857658 , fax 020-5727658
wieke.vandendzen@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]

ELZENGA T. , geboren nov 1947
NLRM 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Burgemeester CDA gemeente Naaldwijk [info SAL 2000]

ELZENGA W. ; Dr.
Leiden
Oud-hoogleraar

ELZERMAN P.H. ; Mw.
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1036 , 5001 BA Zwolle
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
info@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELZERMAN W.A.A.
Notaris te Zwolle , arrondissement Zwolle
Postbus 1091 8001 BB Zwolle

ELZINGA A. , Abel ; Dhr.
Kandidaat notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Hoogezand-Sappemeer

ELZINGA A. , Albert ; Dhr.
Was Lid van het bestuur / Voorzitter van de Algemene Verzorgingshuizen Haarlemmermeer
Overleden 3 maart 2001 [NRC 6 maart 2001]

ELZINGA A.G.
Advocaat bij GVK Agro advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 2024 , 7420 AA Deventer
Tel 0570-627880 , fax 0570-627425
aelzinga@glto.nl
www.gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELZINGA D.J. , Douwe Jan ; Prof.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Staatsrecht en Internationaal Recht
Hoogleraar staatsrecht
d.j.elzinga@rechten.rug.nl
Havenstraat 2 , 9951 AE Winsum
TEVENS
Voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie
Medewerker van het magazine
Directie/Management Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving CRBS
INFO
Privé adres: Havenstraat 2 , 9951 AE Winsum , Tel. 0595 442621

ELZINGA H.K. , geboren april 1969 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 augustus 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen van 01-01-2002
NU Assen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

ELZINGA H.K. ; Dr. UHD
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
Strafrecht
tel 050 3637031 , fax 050 3635603
h.k.elzinga@rechten.rug.nl

ELZINGA - SNOEK J.W. ; Mw.
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214397 , fax 050-5255666
j.w.elzinga@plasbossinade.nl
www.plasbossmade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ELZINGA R.J. , geboren 1950
Secretaris Hoofddirectie Coöperatie Koninklijke Cebeco Groep U.A.
Lid Bestuur Coöp. Afzetorgaan Slachtpluimvee B.A.
Lid Bestuur ENMETA OnderlingeWaarborgmij.
Lid Bestuur Stichting PR Land- en Tuinbouw
Plaatsvervangend Lid Bestuur Nationale Coöperatieve Raad
Lid Raad van Toezicht Onderlinge Verzekeringsmij. Univé anno 1912 B.A.
Lid Raadvan Toezicht Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Leven U.A.
Lid Raad van Toezicht Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Schade B.A.
Commissaris Cebeco Horti Products B.V.
Commissaris Cebeco Ingenieursbureau B.V.
Commissaris Cebeco Meststoffen Beheer B.V.
Commissaris Cebeco Welkoop Beheer B.V.
Commissaris Comvee B.V.
Commissaris Nederlandse Aardappel Telers Organisatie Nedato B.V.
Commissaris Intrade (A.C. Toepfer)
Commissaris PRLT B.V.
Bestuurslid St. Econonomie v.h. Agrarisch Bedrijfsleven Erasmus Universiteit Rotterdam.
Mr. R.J. Elzinga was voorheen directeur van het Centraal Bureau voor de Verwarmingsindustrie en financieel directeur bij Delft Geophysical B.V. Daarnaast was hij Lid van het bestuur van de Vereniging Land- en Tuinbouwco6p."Cebeco-Zuidwest" B.A. Tevens was hij bedrijfsjurist bij Brabers en Partners en jurist bij de Hollandsche Beton Groep N.V. Hij was commissaris bij Onderlinge Verzekeringsmij. Univé anno 1912 B.A. en Lid van de ledenraad van 'Agrico' Coöperatieve Handelsvereniging Akker. B.A.

ELZINGA W.E. , geboren mrt 1956 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker aan de Rijks Universiteit Limburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 20 apr 1993
Rechter rechtbank Maastricht 1 sep 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 11 apr 1997
NU Maastricht Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid van de ouderraad van de buitenschool opvang van de stichting KIM te Maastricht
Lid van de Klachtencommissie ongewenste intimiteiten van het AZM te Maastricht
aug 1997
NU
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter commissie ongewenst gedrag Universiteit Maastricht te Maastricht van 01-01-1999
Secretaris Bestuur van de Stichting KIM te Maastricht van 01-01-1999
Secretaris Stichting St. Jozef, school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen te Margraten van 01-09-2001
Bestuurslid Stichting De Buitenhof, School voor leerlingen met psychiatrische problematiek te Heerlen van 01-09-2001

ELZINGA W.P. ; Mw. Drs.
Advocaat bij N.V. Nederlandse Spoorwegen ; beëdiging 1998
Postbus 2812 , 3500 CV Utrecht
Tel 030-2355868 , fax 030-2357700
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NS Groep N.V.
Postbus 2812 , 3500 GV Utrecht
Tel 030-2354178 , fax 030-2357700
celzinga@holding.ns.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EMBDEN J. van ; Mw.
Advocaat bij Gerrit van der Embden ; beëdiging 1989
Advocaat bij Kantoor mr. J. van Embden
Gerrit van der Veenstraat 106 , 1077 EM Amsterdam
Tel 020-6766039 , fax 020-6722381
jvembden@embdenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jvembden@embden-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EMDE BOAS M.J. van , geboren 26-02-1932
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 7 jun 1984
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd staffunctionaris Ministerie van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen bekend
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

EMDEN D. van , geboren mrt 1946 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Breda
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 26 mei 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 26 mei 1981
Kantonrechter Gorinchem 26 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 19 apr 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 7 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 23 dec 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 23 dec 19&8
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 23 okt 1993
Kantonrechter Groenlo 1 jul 1994
Kantonrechter Rotterdam 1 sep 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 22 maart 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 juni 1999
Kantonrechter Den Bosch 1 februari 2000
Vice-president Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg van 01-01-2002
Vice-president Rechtbank Den Bosch vanaf 01-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Bosch Rechtbank Vice-President
TEVENS
Correspondent Verkeersrecht te Rotterdam
Plaatsvervangend Voorzitter commissie BB-schriften tevens belast met klacht behandeling van de
gemeente Breda
Het hobbymatig in standhouden van een expositieruimte en het daar organiseren van tentoonstellingen
Lid adviesraad HRO herziening rechterlijke organisatie, doorgaans te Utrecht
Lid Bestuur Kring van kantonrechters, doorgaans te Utrecht
LedenraadsLid van de NVvR, doorgaans te Utrecht
TEVENS [juni 2002]
Secretaris Regionale Beoordelingsraad van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der
Tandheelkunde
TEVENS [februari 2003] en [augustus]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven

EMDEN E.L.A. van
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1993
Postbus 516 , 3 500 AM Utrecht
Tel 030-2347234 , fax 030-2347272
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2347275 , fax 030-2347282
e.emden@bs-advocaten.nl
www.bs- advocaten-nl
[vademecum advocatuur 2004]

EMDEN - GEENEN Zie GEENEN, M.L.J.C. ; Mw. M.L.J.C. , geboren okt 1947 ; Mw.

EMEIS C.M.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
kemeis@lagrolaw.nl
www.lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EMMELOT E.R. ; Mw.
Advocaat bij Emmelot advocaten ; beëdiging 1982
Boothstraat 5 , 3512 BT Utrecht
Tel 030-2312105 , fax 030-2300479
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

EMMELOT P.F.
Advocaat bij Emmelot advocaten ; beëdiging 1984
Boothstraat 5 , 3512 BT Utrecht
Tel 030-2312105 , fax 030-2300479
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO Strafzaken [advocatie.nl november 2004]
Roi des Bêtes , Rechtbank Rotterdam , beklaagde Sebastien N. , 07-04-2994

EMMELOT - JONKER R. ; Mw.
Advocaat bij Emmelot advocaten ; beëdiging 1949
Boothstraat 5 , 3512 BT Utrecht
Tel 030-2312105 , fax 030-2300479
[vademecum advocatuur 2001]

EMMEN A.H.J. , André ; Dhr.
Advocaat bij Schoonderbeek & Emmen ; beëdiging 1988
Postbus 3136 , 3760 DC Soest
Advocaat bij Schoonderbeek Emmen & Vetkamp
Postbus 3136 , 3760 DC Soest
Tel 035-6015907 , fax 035-6017419
[vademecum advocatuur 2001]
ahj.emmen@sev.cc
[vademecum advocatuur 2004]
Advocatuur
Schoonderbeek en Emmen advocaten
Rotary-club Soestdijk [98/99]; lid
Club Jeugd Commissaris mr A. H. J. Emmen

EMMEN P.W.P. , geboren sep 1967
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 okt 1905
NU
Breda raio
TEVENS
Geen bijbanen

EMMERICH A.
Ameroever 64 , 4926 ED Lage Zwaluwe
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

EMMERIG A.
Advocaat bij Emmerig & Zomer ; beëdiging 1994
Advocaat bij Cox & Emmerig
Postbus 216 , 4920 AE Made
Tel 0162-684690 , fax 0162-688023
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schut Grosheide , Emmerig & Hoe advocaten
Postbus 216 , 4920 AE Made
Tel 0162-684690 , fax 0162-688023
s.emmerig@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EMMERIG B. , Boris ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 05-08-2002
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Belastingadviseur/deeltijd universitair docent -/Universiteit Leiden te Utrecht/Leiden
Advocaat bij Banning van Kemenade & Holland ; beëdiging 1996
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Advocaat bij Emmerig Advocatuur
Grondzeilerweg 33 , 4105 H] Culemborg
Tel 0345-536166 , fax 0345-536237
b.emmerig@12move.nl
[vademecum advocatuur 2001]
b.emmerig@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij Schut Grosheide
Postbus 75255 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419941
b.emmerig@schutrosheide.nl
www.schutgroshelde.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS [november 2004]
Directeur Mimosa Holding B.V. , Culemborg van 01-12-2000
Penningmeester Round Table 124 , Culemborg van 01-04-2003 tot 01-04-3004
@OPM
November 2004 wordt op rechtspraak.nl vermeld dat hij advocaat is bij Schut Grosheide te Amsterdam vanaf 01-12-2000, maar dat lijkt een bedriegelijke mededeling omdat hij sinds 1996 advocaat is.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Schoutambt Culemborg

EMMERIG H. , geboren okt 1941 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 sep 1989
Rechter rechtbank Den Bosch 29 juni 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26-09-1989 (rechtspraak.nl : In deze functie wordt betrokkene niet ingezet)
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger niet actief
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch ; kantoor Holla & van Dooren ; beëdiging 1970
Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch
Niet in [Vademecum Advocatuur 2001]
TEVENS
Vennoot in vennootschap onder Firma gemaand Huys TER Runne in welke VOF is ondergebracht een
onderneming die hoofdzakelijk wordt gedreven door zijn echtegenote welke is gericht op de
handel in en de restauratie van antieke zaken, kunst, curiosa en kleinmeubelen, inclusief verkoop
en levering van vloerbedekking en gordijnen. Ingeschreven KvK Den Bosch
28 feb 1997
TEVENS [augustus 2003] [oktober 2004] [november 2004]
Aandeelhouder Mimosa Holding B.V. te Berlicum van 26-04-2000
@OPM
Vreemd. Wat is de relatie met EMMERIG , B. . Die geeft op Directeur te zijn van Mimosa Holding B.V., maar dan te Culemborg. Wat is die firma Mimosa eigenlijk ?
En wat is de relatie met EMMERIG , A. ?
En waar is de eerder opgegeven functie van rechter rechtbank Den Bosch 29 juni 1999 gebleven ?

EMMERIK I. van , Ine ; Mw.
Rechten 1990
Hoofd Stafbureau O.R. KBB HEMA bv Amsterdam
Opleidingsconsultant ABN AMRO Training & Development
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

EMONS R.N.S.

EMPEL A.C. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 16 feb 1966

EMPEL E. van ; Mw.
Rechten
Advocaat bij Gimbrère advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 1039 , 4801 BA Breda
Advocaat bij Mouwen & van Empel advocaten
Postbus 4678 , 4803 ER Breda
Tel 076-5202202 , fax 076-5202322
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mouwen & Partners ; beëdiging 1989
Haagsemarkt 1 , 4813 BA Breda
Tel 076-5202202 , fax 076-5202322
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda

EMPEL M. van
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1983
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460188 , fax 020-5460803
ssmd@stibbe.nl
martijn.vanempel@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
martijn.vanempel@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

EMPEL M. van ; Prof.
NLRM 80 84
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 sep 1978
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Hoogleraar economisch recht
INFO
Privé adres: Nassaulaan 48 , 3743 CD Baarn , Tel. 035 5420900

EMPEL P. van , geboren apr 1909
NLRM 71
Advocaat en procureur Middelburg 7 okt 1931
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 30 nov 1933
Secretaris voogdijraad Middelburg 4 mrt 1935
(2e) Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Middelburg 11 feb 1936 tot 28 dec 19M
Ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 13 dec 1938
Substituut-officier van Justitie rechtbank Assen 11 sep 1942
Rechter rechtbank Middelburg 28 feb 1944
Vice-president rechtbank Middelburg 27 feb 1951
President rechtbank Middelburg 24 sep 1957

EMPEL - van der DUSSEN R.M. van ; Mw.
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss ; beëdiging 1992
Wassenaarseweg 20 Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3469646 , fax 070-3560490
maaldrie@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EMPEL - BOUMAN R.P. ; Mw.
Advocaat bij van Stichting Rechtsbijstand Asiel ; beëdiging 2003
Postbus 1308 , 5200 BJ Den Bosch
Tel 073-6158800 , fax 073-6158809
rvempel@sra.rechtsbijstand.net
[vademecum advocatuur 2004]

EMPEL W.H. van , geboren jan 1949 ; Dhr.
NLRM 84 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 14 dec 1981
Kantonrechter Tiel 23 jun 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 jun 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 4 apr 1O91
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 4 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 4 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 4 apr 1991
Vice-president Rechtbank Arnhem van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
Vice-president Rechtbank Arnhem van 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch van 06-09-2000
NU Arnhem Rechtbank Vice-president
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur van de Heuzen- de Sitte Stichting te Tiel
Voorzitter van de VOGG (Vereniging voor ouders/verwanten van een kind met een verstandelijke
handicap te Utrecht)
Voorzitter van het steunfonds VOGG te Utrecht
Voorzitter van de Federatie van Ouderverenigingen te Tiel
Voorzitter van de European Committee of Inclusion International gevestigd te Brussel
16 feb 1998
TEVENS [juni/juli 2002]
Lid bestuur van de van Heumen-de Sitter Stichting, Tiel van 01-01-1993
Voorzitter European Committee of Inclusion International, Ferney-Voltaire, Frankrijk van 01-01-1994 Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen, Arnhem van 01-01-1997
TEVENS [juni 2003] en [augustus 2003]
Lid bestuur van de van Heumen-de Sitter Stichting, Tiel van 01-01-1993
Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen, te Arnhem van 01-01-1997
Voorzitter European Committee of Inclusion International, Ferney-Voltaire, Frankrijk van 01-01-1994 tot 01-10-2002

EMPEL XX van
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 19 mei 1978

EMST F. van
Advocaat bij J.H. Tromp Meestersstr.21 , 8331 GN Steenwijk ; beëdiging 1972
Tel 0521-516234 , fax 0521-512281
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

EMSTEDE I.M.F. van
Advocaat bij van Emstede & Heijbroek advocaten ; beëdiging 1981
De Lairessestraat 90 II , 1071 PJ Amsterdam
Tel 020-6759494 , fax 020-6759630
[vademecum advocatuur 2001]
Wanningstraat 4-6 , 1071 LB Amsterdam
Tel 020-6759494 , fax 020-6759630
[vademecum advocatuur 2004]

EMSTEDE J.J.J.A. van
Advocaat bij van Emstede & Heijbroek ; beëdiging 1982
Postbus 57 , 4000 AB Tiel
Tel 0344-613374 , fax 0344-613874
[vademecum advocatuur 2001]
veht@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EMSTEDE T.P.H.A.M van
Advocaat bij van Emstede & Heijbroek ; beëdiging 1976
Postbus 293 , 5300 AG Zaltbommel
Tel 0418-513712 , fax 0418-513680
emhe@introweb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

EMSTER F.W.H. van den , Erik , geboren sep 1949 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 dec 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 16 mrt 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 16 mrt 1992
Rechter rechtbank Breda 19 mei 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 29 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 9 jun 1988
Vice-President rechtbank Breda 1 mei 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Breda 3 augustus 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Rotterdam 15 juni 1998
President rechtbank Rotterdam 1 nov 2000
Coördinerend vice-president senior Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Rotterdam Rechtbank Coördinerend Vice-President Senior
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Gevangenis de Boschpoort te Breda
Voorzitter van het Juridisch Genootschap
Lid van de Tuchtcommissie Betaald Voetbal van de KNVB
Secretaris Raad van Toezicht van het Ignatius Ziekenhuis Breda
aug 1997 Geen opgave van bijbanen gevonden in het bijbanenregister van het kantongerecht te Breda
Lid Algemeen Bestuur "Nederlands Arbitrage Instituut" [november 1999]
Lid Rotary-club Breda
TEVENS [augustus 2003]
Secretaris Raad van Toezicht Ignatius Ziekenhuis Breda te Breda van 17-01-2001
Lid Stichting Fusie Voorbereiding te Breda van 17-01-2001
Lid Raad van Advies Juridische Faculteitsverening Erasmus Universiteit te Rotterdam van 01-10-2000
Voorzitter Juridisch Genootschap Arrondissement Rotterdam te Rotterdam van 01-12-2000
Voorzitter Permanente Begeleidingscommissie Selectie archiefbescheiden rechterlijke macht te Den Haag van 01-04-2001
Lid Stuurgroep Werklastmeting sector Civielrecht en Kantongerechten van 01-03-2001
Lid Commissie van Beroep Betaald Voetbal K.N.V.B. te Zeist van 07-12-1998 tot 07-12-2004
TEVENS [mei 2004]
Lid Raad van Advies Juridische Faculteitsverening Erasmus Universiteit te Rotterdam van 01-10-2000
Voorzitter Juridisch Genootschap Arrondissement Rotterdam te Rotterdam van 01-12-2000
Lid van het algemeen bestuur Nederlands Arbitrage Instituut 01-04-2003
Lid van het Bestuur Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas (een samenwerking tussen de Juridische Faculteit van de Erasmus Universiteit en de Rechtbank Rotterdam) 01-08-2003
Voorzitter Permanente Begeleidingscommissie Archieven Gerechten 05-10-2002
Voorzitter Permanente Begeleidingscommissie Selectie Archiefbescheiden rechterlijke macht Den Haag 01-04-2001 tot 04-10-2002
(Herbenoembaar)Lid van Commissie van Beroep Betaald Voetbal K.N.V.B. Zeist 07-12-1998 tot 97-12-2004
@OPM
Waarom is de nevenfunctie Lid van het Algemeen Bestuur Nederlands Arbitrage Instituut niet vermeld op rechtspraak.nl augustus 2003.

END A. van den
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1975
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@derks.nl
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Apeldoorn van den End
Postbus 53081 , 1007 RB Amsterdam
Tel 020-3053490 , fax 020-3053497
vandenend@insolve.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENDE A. van den , geboren sep 1935
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Erasmus Universiteit te Rotterdam 1 apr 1966
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 27 jun 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 17 jun 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 jun 1976
Rechter rechtbank Utrecht 5 aug 1977
Vice-President rechtbank Utrecht 13 apr 1984
Vice-President rechtbank Rotterdam 26 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 nov 1997
NU
Rotterdam Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen

ENDE - van der MEULEN Zie MEULEN van der C.A.J. van den , geboren okt 1950 ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 april 1989

ENDE E.E.M.J. van den ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1995
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl

ENDE G.F. van den
Advocaat bij Anema & Greve ; beëdiging 1987
Postbus 23499 , 3001 KL Rotterdam
Advocaat bij Carels advocaten
Wijnhaven 17 , 3011 WH Rotterdam
Tel 010-4123300 , fax 010-4122660
[vademecum advocatuur 2001]
gf.vandenende@carelsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENDE - WIEFKERS J.B.A. van den , geboren nov 1943 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Stafmedewerker Kamer van Kooph.Rotterdam 1969
Advocaat en Procureur Rotterdam 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 nov 1979
Rechter rechtbank Rotterdam 10 nov 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 14 feb 1985
Raadsheer Hof Den Haag 29 dec 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 april 1999
NU
Den Haag Hof Raadsheer
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen okt 1997

ENDE L.M. van den ; Mw.
Advocaat bij Dijkstra & van den Ende ; beëdiging 1991
'Wherestate' Wagenweg 12-B , 1442 BX Purmerend
Tel 0299-423035 , fax 0299-436436
info@dvde-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vandenende@de-advocaten.nl
www.de-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENDE M.C. van den
Advocaat bij Verheijden Huntjens advocaten ; beëdiging 1986 en 2001
Postbus 1522 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2092745 , fax 010-2092758
vandenende@vh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENDE M.J. op 't
Advocaat bij Considine advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 84 , 3230 AB Brielle
Tel 0181-410699 , fax 0181-410518
optende@considine.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ENDE T.A.M. van den ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246308 , fax 010-4125839
tessa.van.den.ende@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

ENDEDIJK G.C.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1991
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Advocaat bij Kennedy van der Laan
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506879 , fax 020-5506979
gerard.endedijk@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENDEN P.S.M. van den , Paul ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij van den Enden advocaten ; beëdiging 1983
Advocaat bij Duijsens & van den Enden & Zwijnenberg
Postbus 182 , 2670 AD Naaldwijk
Tel 0174-623052 , fax 0174-623031
inf@dezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Westland
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Westland
www.dezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENDTZ J.A.
Advocaat bij Höcker.Rueb & Doeleman ; beëdiging 1984
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
endtz@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENGBERS E.M.M. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-10-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Rotterdam van 01-10-2002
NU Rotterdam Rechtbank Gerechtsauditeur
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

ENGBERTS B.J. , Berend , geboren feb 1964 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 okt 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 15 sep 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 sep 1995
NU
Arnhem Gerechtsauditeur
Arnhem rechter
TEVENS
Geen bijbanen
15 jan 1998 , 16 feb 1998
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel 059

ENGBERTSEN P.J.J.
Advocaat bij Postbus 30345 , 6803 AH Arnhem ; beëdiging 1995
Tel 026-3271386 , fax 026-3271605
[vademecum advocatuur 2001]
beëdiging 1990 en 1995
Tel 026-3271386 , fax 026-3271605
[vademecum advocatuur 2004]

ENGEL A.C. van ; Mw.
Advocaat bij Zeef & Hoekman advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 77 , 9500 AB Stadskanaal
zeefhoek@noord.bart.nl

ENGEL F.H. van den
Advocaat bij Waling Janson Koopal ; beëdiging 1997
Postbus 23186 , 3001 KD Rotterdam

ENGEL F.J.N. , geboren jul 1920
NLRM 71
Adjunct-secretaris Huuradviescommissie Utrecht en Amersfoort 1951
Werkzaam Waterschap van de Linge te Geldermalsen II.secretaris 1 mei 1953
Griffier rechtbank Haarlem 22 apr 1963

ENGEL J.C.A. , geboren nov 1914
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 5 feb 194
Waarnemend griffier rechtbank Assen 18 nov 194
Substituut-griffier rechtbank Maastricht 25 mei 1943
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 12 jan 1955
Rechter rechtbank Maastricht 9 dec 1958 - 13 oktober 1964
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 4 sep 1964
Waarnemend President Hof van Justitie Ned. Antillen 7 sep 1966
President Hof van Justitie Ned. Antillen 9 mrt 1967
President permanente krijgsraad Ned. Antillen 18 apr 1967
Raadsheer Hof Den Haag 4 jul 1973
Vice-president Hof Den Haag 23 dec 1977
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Ned. voor de Zeemacht 13 jun 1979

ENGEL J.J.J. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 21-08-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen, Afdeling Vennootschapsbelasting, Hoofd
Belastingadviseur
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
Penningmeester Lions Club Arnhem
@OPM
Vreemd.

ENGEL R.H.
Secretaris gemeente Leidschendam [info SAL 2000]

ENGELBERT - CLARENBEEK M. , Marjoleine , geboren feb 1964 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 apr 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 apr 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 10 okt 1994
Rechter rechtbank Zutphen 5 dec 1995
NU Zutphen Rechtbank Rechter
TEVENS
Beheerouderling Hervormde/Gereformeerde Wijkgemeente Julianakerk Apeldoorn,
tevens Voorzitter van de kerkeraad van bovengenoemde kerk
Lid van de kerkeraad voor Algemene Zaken van de Gereformeerde Kerken in Nederland te
Apeldoorn
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Beheeronderling Julianakerk Apeldoorn
Lid Kerkenraad Algemene Zaken Geref. Kerk Apeldoorn
Voorzitter Stichting JustKids
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid interkerkelijk gospelkoor The New Relations te Apeldoorn van 01-03-2001
Voorzitter deputaatschap appelzaken Particuliere Synode Gelderland van 01-07-2001
Plaatsvervangend voorzitter deputaatschap appelzaken Particulier Synode Overijssel van 01-07-2001
Plaatsvervangend voorzitter deputaatschap appelzaken Particulier Synode Flevoland van 01-07-2001
Voorzitter Stichting JustKids Zutphen te Zutphen van 01-11-1997 tot 31-01-2002

ENGELBERTINK H.M.M. ; Mw.
Rechten 1984
Kandidaat-Notaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

ENGELBERTS H.
Lid van de bezwaarschriftencommissie College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (info
aug 2000)

ENGELBERTS J.G.T. , geboren jan 1944 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Adjunct-directeur Gemeente Soest
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 19 jun 1992
Rechter rechtbank Utrecht 6 jan 1994
Vice-president Rechtbank Utrecht van 01-06-2003
NU Utrecht Rechtbank Vice-President
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Bestuur van de Stichting Kefas van 01-12-1998
Lid bezwaarschriftencommissie College voor de Toelating van bestrijdingsmiddelen van 01-09-2000
Bestuurslid Stichting het landelijk Ondersteuningsfonds van 01-01-2001
Lid Raad van Toezicht Evangelische Hogeschool te Amersfoort van 01-01-2000 tot 01-11-2001
Lid Commissie van Toezicht PI Utrecht, locatie Nieuwegein van 01-09-1999 tot 01-01-2002

ENGELBRONNER E.R. d'
NLRM 71
Raad Hoog Militair GerechtsHof 30 dec 1965

ENGELEN A.M. ; Mw.
Advocaat bij Den Boer advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 661 ,5000 AR Tilburg
Tel 013-5355035 , fax 013-5369235
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Den Bosch ; beëdiging 2000 en 2002
Postbus 698 , 5201 AR Den Bosch
Tel 073-6819400 , fax 073-6142287
a.engelen@denbosch.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELEN E.J.M. van ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-12-2002
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Senior-jurist Pensioen- en Verzekeringskamer te Apeldoorn
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

ENGELEN E.M.J.J. , Ed ; Dhr.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oss

ENGELEN G.J.C. van , geboren 1938
ABN AMRO Bank N.V.
Algemeen Regiodirecteur DH
Vice-Voorzitter Raad van Beheer N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maatschappij
Oud-functies:
Penningmeester Bestuur Ver. Geld- en Effectenh. voorDen Haag
Voorzitter Raad van Comm. Raadgevend Technies Buro van Heugten B.V.
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

ENGELEN H.H. , geboren dec 1917
NLRM 71 80 87
Werkzaam P.O.D.Nijmegen 1 mei 1945
Griffier Tuchtrechter van de prijzen Roermond 1 apr 1946
Griffier kantongerecht Venlo 14 nov 1960
Opdracht werkzaam griffier kantongerecht Boxmeer 6 jul 1953
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 15 apr 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 2 feb 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 14 maari 1956
Kantonrechter Sittard 18 nov 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 19 sep 1975

ENGELEN I.P.A. van , geboren jul 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Referendaris Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1982
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 24 mrt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 mei 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 14 nov 1988
Rechter rechtbank Den Haag 1 mei 1990
Plaatsvervangend Voorzitter raad van beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Vice-President rechtbank Den Haag 13 november 1998
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

ENGELEN L.T.G. van
Advocaat bij van Engelen advocatenkantoor ; beëdiging 1975
Postbus 282 , 6700 AG Wageningen
Tel 0317-421133 , fax 0317-422669
[vademecum advocatuur 2001]
info@van-engelen.com
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELEN P.A.E.
Advocaat bij Lemmen advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 123 , 6400 AC Heerlen
Tel 045-5718263 , fax 045-5741466
algemeen@lemmenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 126 , 6460 AC Kerkrade
Tel 045-5671345 , fax 045-5354867
ed.engelen@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELEN P.H.G. , Peter ; Drs.
Directeur A.Z.L.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Leiden

ENGELEN S.E.W. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Th.J.M. Oostdijk ; beëdiging 2000
Alexander Battalaan 35 , 6221 CB Maastricht
Tel 043-3255699 , fax 043-3255857
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rompelberg & Ruiter advocaten
Postbus 23034 , 6367 ZG Voerendaal
Tel 045-5620540 , fax 045-5620541
s.engelen@rechten.nl
www.rechteanl
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELEN T.C.J.A. van
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1984
335 Madison Avenue , New York N.Y. 1001 7J , U.S.A.
Advocaat bij Stibbe
Postbus 755401 , 1070 AP Amsterdam
Tel 420-5450550 , fax 020-5460809
dick.vanengelen@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
dick.vanengelen@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELENBURG - LEGER H.E. van ; Mw.
Rechten 1934
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort

ENGELENTEL R.B.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Verbruiksbelastingen,
Afdeling Accijnzen, Hoofd

ENGELGEER G. ; Dhr.
Advocaat bij Engelgeer advocaten ; beëdiging 1990
Strawinskylaan 91-7 , 1077 XX Amsterdam
Advocaat bij Engelgeer advocaten
Aletta Jacobslaan 7 , 1066 BP Amsterdam
Tel 020-5148111 , fax 020-5148120
Postbus@engelgeer.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
Heeft bij de NMA de kwestie 'no cure, no pay' aangekaart.
Advocaat bij Engelgeer advocaten BV
Aletta Jacobslaan 7 , 1066 BP Amsterdam
Tel 020-5148111 , fax 020-5148120
info@engelgeer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELHART W.J.W.
Advocaat bij van Benthem & Keulen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595554 , fax 030-2595507
wengelhart@rbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
wengelhart@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELKENS E.H. , geboren jul 1922
NLRM 80 87
Ministerie van Landbouw en Visserij 1948
Werkzaam bedrijfsleven 1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 26 mrt 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 28 nov 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen-Zuidbroek 4 jan 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 29 feb 1984

ENGELKES E.W.
Advocaat bij Burg. Knappertlaan 22 , 3117 BA Schiedam ; beëdiging 1992

ENGELMAN H.
de Pleyt 5 , 4002 GN Tiel
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

ENGELMAN P.P.
Advocaat bij Engelman & Aberson ; beëdiging 1975
Postbus 23049 , 3001 KA Rotterdam
Tel 010-4353549 , fax 010-4351885
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELS A.J.W.P. ; Mw.
Advocaat bij Vlaminckx & Sanders advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 496 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3201920 , fax 077-3513491
a.engels@vlsa.nl
www.vlaminckxsanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELS C.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Veerweel & Copini ; beëdiging 2000
Postbus 322 , 1700 AH Heerhugowaard
Tel 072-5744409 , fax 072-5713940
[vademecum advocatuur 2001]

ENGELS E.A.P.
Advocaat bij Goudsmit & Brambergen ; beëdiging 1972
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Advocaat bij Oppenheimer Wolff & Donnelly
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Tel 020-3055700 , fax 020-3055790
eengels@oppenheimer.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Arendt & Medemach
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Tel 020-3055700 , fax 020-3055787
edy.engels@arendt-medernach.nl
www.arendt-medernach.com
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELS F.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Prinsevinkenpark 36 , 2585 HM Den Haag ; beëdiging 1985
Tel 070-30611700 , fax 070-3051474
[vademecum advocatuur 2001]
fam-advocaat-engels@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELS H.P.J.
Advocaat bij Bureau Jeugdzorg Limburg ; beëdiging 2003
Postbus 34 , 6040 AA Roermond
Tel 0475-335808 , fax 0475-315070
advocaten@bjzlimburg.nl
www.bjzlimburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELS J.
Advocaat bij Taalman Kip & Boll ; beëdiging 1991
Postbus 332 , 1800 AH Alkmaar
Advocaat bij Glas & Mes advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 3000 , 1801 GB Alkmaar
Tel 072-5112571 , fax 072-5114234
glasmes@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schuidink advocaten
Postbus 416 , 7770 AK Hardenberg
Tel 0523-280038 , fax 0523-280039
jengels@schuldink.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELS J.J.M.A. ; Mw.
Advocaat bij De Haas en De Jong advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 3219 , 5003 DE Tilburg
Tel 013-5362088 , fax 013-5351245
[vademecum advocatuur 2001]

ENGELS J.W.M. , geboren aug 1951 ; Dhr. UHD
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
NU Assen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakgroep Staatsrecht en Internationaal Recht
Staatsrecht
tel. 050 3635684 , fax 050 3635603
j.w.m.engels@rechten.rug.nl
[september 2003] Universiteit hoofddocent staatsrecht
Juridische Faculteit R.U.G.
TEVENS
Wethouder gemeente Eelde 03
Secretaris en Penningmester Stichting Onderzoek Gemeenten
01 jul 1997
TEVENS [augustus 2003]
FractieVoorzitter Provinciale Staten Drenthe
Secretaris/penningmeester Stichting Onderzoek Gemeenten

ENGELS M.S. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538443 , fax 026-3538384
engels@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELSEN S.A. den
Advocaat bij Meijer, Den Engelsen Gopal advocaten ; beëdiging 1994
Koninginnegracht 41 , 2514 AD Den Haag
Advocaat bij Huisvestings advocaten BV ; beëdiging 1994 en 2002
Postbus 30004 , 3007. DA Rotterdam
Tel 010-2053665 , fax 010-2053669
mail@huisvestingsadvocaten.nl
www.huisvestingsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELSMA A.J. ; Drs.
Advocaat bij Osse c.s. ; beëdiging 1990
Postbus 61 , 3990 DB Houten
Advocaat bij Oudaen 37 , 1081 BB Amsterdam
Tel 020-6422390 , fax 020-6447952
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij de Helmerstraat 17 , 1054 CB Amsterdam
Tel 06-54931201 , fax 020-5045610
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELSMA J.
Advocaat bij Engelsma & Korvinus ; beëdiging 1981
Stadhouderskade 34-35 , 1071 ZD Amsterdam

ENGELSMAN E.D. den ; Mw.
Advocaat bij Lexence N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
l.den.engelsman@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELSMAN J. den
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240322 , fax 010-2240007
joost.denengelsman@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELSMAN M.P.V. den
Advocaat bij Houweling & Kars ; beëdiging 2000
Postbus 908 , 2665 ZX Bleiswijk
Tel 010-5217777 , fax 010-5213622
m.den.engelsmar@hklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ENGELVAART J.J.S.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Dordrecht ; beëdiging 2001
Postbus 1022 , 3300 BA Dordrecht
Tel 078-6148333 , fax 078-6143715
j.engelvaart@zhz.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENGEN H. van
Notaris te Delft , arrondissement Den Haag
Postbus 3025 , 2601 DA Delft

ENGERING A.M. , ; Mw.
Advocaat bij Houtsmuller Boitelle ; beëdiging 1992
Postbus 2530 , 1200 CM Hilversum
Tel 035-6230750 , fax 035-6280268
engering@houtsmuller-boitelle.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ENGERING N.G. ; Mw.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2003
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
natalie.engering@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENGLISH T.F. , Tim ; Dhr.
Jurist
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Wolvega

ENKELAAR A.C. , geboren jan 1951 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 8 nov 1991
Bez. rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 februari 1999
Rechter rechtbank Amsterdam 27 maart 2000
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Froon Helmonds ; beëdiging 1981
Advocaat bij Froon Helmonds advocaten ; beëdiging 1976 ?
Weteringschans 86 , 1017 XS Amsterdam
froon@froon-helmonds.nl
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003] [oktober 2004]
Deelnemer mediationcommissie te Amsterdam van 01-05-2000
Docent Jeudrecht S.S.R. , S.S.R. te Zutphen van 01-02-2003
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer ?

ENKELAAR G.A.C. ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 jul 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 30 nov 1990
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 04-07-1980
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Nolen ; beëdiging 1969 ; Lid maatschap Nolen advocaten
Postbus 74675 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-6646131 , fax 020-6645163
nolenvdlist@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Noten van der List advocaten
Postbus 74675 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-6646131 , fax 020-6645163
enkelaar@nolenvanderlist.nl
www.nolenvanderlist.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Mandblad van berechting en reclassering te Amsterdam
Lid Bestuur Stichting Filmtheaters te Amsterdam
Lid Bestuur Stichting Persprijs Jacque van Veen Amsterdam
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Persprijs Jacques van Veen te Amsterdam
Bestuurslid Stichting
Maandblad voor Berechting en Reclassering te Amsterdam
Bestuurslid Stichting Filmtheaters te Amsterdam van 01-01-2002

ENNEKING - VERMEEN M. ; Mw.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 1995 en 2003
Postbus 396 , 5201 Al Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
info@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENOCH I.A.W.
Advocaat bij van der Gronde advocaten ; beëdiging 1996
Jan van Scorelstraat 70 , 3583 CR Utrecht
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. Enoch
Postbus 4063 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2321508 , fax 030-2314914
enoch@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. Enoch
Postbus 4063 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2321508 , fax 030-2314914
j.enoch@enochadvocaten.nl
www.enochadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ENSCHEDE Ch.J. ; Prof.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 15 okt 1960
NU
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Oud-hoogleraar

ENSCHEDE E.M. , geboren 1938
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1991
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1991
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529515 , fax 070-3584680
eenschede@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1965 en 1991
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529515 , fax 070-3584680
eenschede@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Directeur Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
Commissaris Koninklijke HASKONING Groep B.V.
Commissaris Kvaerner Process (Netherlands) B.V.
Commissaris 3M Nederland Holding B.V.
Commissaris Neth. Ref. Comp. (BP/Texaco Joint Vent.) B.V.
Commissaris Texaco Nederland B.V.
Oud-functies:
Directeur Joh. Enschedé B.V.
President Raad van Comm. De Weger Adviesgroep B.V.
Commissaris 3M Nederland B.V.

ENSCHEDÉ M.P. , Margreet ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
margreet.enschede@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

ENSING W. ; Mw.
Rechten 1986
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

ENSINK T.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 1991
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406440 , fax 010-4364400
tensink@plp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ENT G.M. van der ; Mw.
Advocaat bij van der Ent.Grimm advocatenkantoor ; beëdiging 1984
Advocaat bij van der Ent advocatenkantoor
Oostkade 54 , 3221 AK Hellevoetsluis
Tel 0181-323230 , fax 0181-313771
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor van der Ent
Brekelsveld 3 , 3085 BA Rotterdam
Tel 010-2103661 , fax 010-2103011
[vademecum advocatuur 2004]

ENTE A.W. , geboren dec 1953 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Chef-jurist Raad van State
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond15 aug 1991
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond23 sep 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 15 nov 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 jul 1992
Rechter rechtbank Maastricht 13 feb 1993
Rechter rechtbank Roermond 15 okt 1997
NU Roermond Rechtbank Rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de regionale Klachtencommissie federatie Midden-
Limburgse Woningcorporaties
Plaatsvervangend Voorzitter van de geschillen adviescommissie van Woningbeheer Limburg
apr 1998
TEVENS [augustus 2003]
Wnd. Voorzitter Regionale geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg van 01-01-1997
Plv. Voorzitter geschillenadviescommissie Woningbeheer Limburg van 01-10-1997 tot 30-03-2002
Bestuurslid S.P.D. Noord- en Midden-Limburg van 01-05-1999 tot 30-04-2002

ENTER H.A. van ; Mw.
Rechten 1981
Personeelschef
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden

ENTER - WESTERMAN HOLSTYN M.A. van ; Mw.
Rechten 1952
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

ENTERS V.A.D. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
info@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Westendorp & Hoogendam
Jacob Mosselstraat , 2595 RH Den Haag
Tel 070-3469226 , fax 070-3614633
[vademecum advocatuur 2004]

ENTHOVEN S.M. ; Mw.
Advocaat bij Fruytier advocaten ; beëdiging 1996
Keizersgracht 221 , 1016 DV Amsterdam
fruytier@xs4all.nl
Tel 020-5304300 , fax 020-6237129
smenthoven@fruytier.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ENTJES H.G.
Notaris te Lelystad , arrondissement Zwolle
Postbus 2331 , 8203 AH Lelystad

ENTZINGER W.A. , Wim ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1981
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5277959
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Plas & Bossinade advocaten & Notarissen
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5277959
advocaten@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Groningen

EÖTVÖS G.K. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
maildhg@dbbw.nl
gkeotvos@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

EPENHUYSEN A.C. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem23 jun 1969

EPENHUYSEN C.J. van , geboren aug 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Aangekomen in Leiden rechten 1956 , Corpslid
Werkzaam bedrijfsleven 1 feb 1962
Proeftijd ex art.3 Opleidings-en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Leeuwarden ; Raio 1 mrt 1963
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 1 jul 1963
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Leeuwarden 1 sep 1965
Gerechtssecretaris rechtbank Leeuwarden 1 jan 1966
Stagiaire advocatenkantoor te Leeuwarden 1 sep 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 1 sep 1968
Substituut-griffier rechtbank Zwolle 13 jun 1969
Gedetacheerd wwaarnemend griffier rechtbank Arnhem 1 nov 1970
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Assen 17 sep 1973
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Groningen 3 okt 1983

EPKER - HAVERMAN N.J. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Rechtshandhaving, Directie Opsporingsbeleid, Plaatavervangend Hoofd

EPPINGA J. ; Mw.
Rechten 1991 , HEAO 1988
Kredietanalist WUH
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

EPPINGS - ERADUS Zie ERADUS, C.M.T. C.M.T. , geboren mrt 1950 ; Mw.

ERADES L. , geboren nov 1911
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag apr 1935
Voorzitter kamer tribunaal Haarlem 2 mrt 1946 tot 1 jun 1948
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 14 mei 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 17 sep 1946
Rechter rechtbank Rotterdam 1 apr 1948
Vice-president rechtbank Rotterdam 5 dec 1958
Waarnemend advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 11 nov 1974

ERADUS Zie EPPINGS - ERADUS C.M.T. , Carla , geboren mrt 1950 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 sep 1982
Rechter rechtbank Amsterdam 11 okt 1984
Vice-President rechtbank Amsterdam 12 mrt 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Amsterdam 30 aug 1994
President Hof Leeuwarden 11 mrt 1997
President rechtbank Amsterdam 1 juli 2003
Coördinerend vice-president senior Rechtbank Amsterdam van 01-04-2003
NU Amsterdam Rechtbank President
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)
Zie INFO bij van Dijk, J.C.
TEVENS [augustus 2003]
Lid CALRM Commissie aantrekken leden Rechterlijke Macht te Den Haag van 01-01-2002
Lid Raad van Toezicht Dienst Prisma Ministerie van Justitie van 01-01-2001 tot 31-12-2001
Lid Commissie toekomstige inrichting stelsel gefinancierde rechtsbijstand van 01-02-2001 tot 31-01-2002
Voorzitter Projektteam Toegang TBS Ministerie van Justitie van 01-04-2001 tot 31-03-2002
Voorzitter Bestuurscommissie Groot Batelaar Circuit voor Forensische Psychotherapie te Lunteren van 01-01-2002 tot 01-09-2003
TEVENS [februari 2004]
Voorzitter Stichting Rudolf Lehmannfonds 01-09-2003
Bestuurslid Nederlandse Juristen Vereniging 01-09-2003
Lid visitatiecommisie onderwijs Juridische Faculteiten van Nederlandse Universoteiten (VNSU) 01-09-2002
Lid Commissie ICT, Raad voor de Rechtspraak Den Haag 01-01-2002
Lid Selectiecommissie MD-traject, Raad voor de Rechtspraak Den Haag 01-09-2002
Lid Commissie Kwaliteitseisen tolken en vertalers 01-12-2003
Voorzitter Projectteam toegang TBS, Ministerie van Justitie 01-04-2001 tot 31-12-2001
Lid Commissie Toekomstige inrichting stelsel gefinancierde rechtsbijstand 01-02-2001 tot 31-12-2002
Voorzitter Bestruurscommissie Groot Batelaar Circuit voor Forensische Psychotherapie 01-01-2002 tot 01-01-2003
Voorzitter begeleidingscommissie LOTH ("vliegende brigade" voor de gerechtshoven) Den Haag 01-12-2001
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht Den Haad 29-09-1993 tot 01-10-2003
@OPM
Diverse functies met begindata voor februari 2004, ja voor augustus 2003 nog niet genoemd op rechtspraak.nl.
INFO
Zij schijnt als President Gerechtshof Leeuwarden een ernstig intern conflict veroorzaakt te hebben, waarbij zij beschuldigd werd van vriendjespolitiek en het voortrekken van familie.

ERADUS F.A.
Advocaat bij Teekens advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Postbus 3011 , 2220 CA Katwijk
Tel 071-4080594 , fax 071-5722462
teekens1@tref.nl
info@teekens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Teekens Karstens advocaten en Notarissen
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
eradus@teekenskarstens.nl
www.teekenskarstens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ERDBRINK D. , geboren 10-08-1946
Hoofd Juridische Zaken, Sector financiële en algemene Zaken, NPM Capital nv ; jaarverslag NPM Capital nv 1999
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

ERDBRINK P.J.
Advocaat bij Haasdijk Erdbrink advocaten ; beëdiging 1974
Bankrashof 3 kantoorgebouw , 1183 NP Amstelveen
headvoc@worldaccess.nl
Advocaat bij Burgemeester Haspelslaan 27 , 1181 NB Amstelveen
Tel 020-3458722 , fax 020-3458723
info@erdbrink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Erdbrink Advadvocatuur Mediation Burgemeester
Haspelslaan 27 , 1181 NB Amstelveen
Tel 020-3458722 , fax 020-3458723
info@erdbrink.nl
www.erdbrink.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ERDMAN J.E.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

ERDMAN M.P. , Matthijs ; Dhr.
Expert Moderne Schilderkunst Christie's
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amsterdam

ERDMAN P. , geboren jun 1918
NLRM 71 80 87
Werkzaam notariskantoor Den Haag jun 1945
Werkzaam juridische afdeling P.O.D. Den Haag jan 1946
Officier-fiscaal bijzonder Hof Den Haag aug 1946 tot 1 jan 1949
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 21 jan 1947
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 9 aug 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 jun 1957
Rechter rechtbank Den Haag 14 apr 1958
Raadsheer Hof Den Haag 12 mei 1969
Vice-president Hof Den Haag 17 jul 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 jun 1986
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

ERG - PHELFER J. van den ; Mw.
Notaris te De Bilt , arrondissement Utrecht
Kantoor van den Berg & Pheifer ; De Bilt Bilthoven

ERGUN B. ; Mw.
Advocaat bij Norton Rose advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629431 , fax 020-4629330
berrin.ergun@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]

ERINGA J.M.
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Tel 074-2488888 , fax 074-2488899
eringa@damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ERK J.P. van , geboren jul 1901
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 2 juil1946
President Krijgsraad 1e militaire arrondissement Den Haag 4 jun 1949
President arrondissementskrijgsraad Den Haag 1 jul 1965
President-plaatsvervanger art. krijgsraad Den Bosch en Arnhem 23 jun 1965

ERK S.H. van
Advocaat bij Vreijling & Braat advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 69 , 4700 AB Roosendaal
Advocaat bij Kooi & Zwiers advocaten
Postbus 10264 , 1301 AG Almere
Tel 036-5344895 , fax 036-5344945
adv.kooij@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Korvinus Abeln advocaten
Emmalaan 23 , 1075 AT Amsterdam
Tel 020-6797929 , fax 020-6626606
info@ka-advocaten.nl
www.ka-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ERKAMP J.H.M. ; Drs.
Notaris te Alkmaar, arrondissement Alkmaar
Kantoor Bruijn, De & Erkamp ; Alkmaar

ERKEL C.A. van
Notaris te Middelburg, arrondissement Middelburg
Postbus 245 4330 AE Middelburg

ERKELENS C.T.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 420-5771493 , fax 020-5771775
eterkelens@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ERKELENS E.E. ; Mw.
Rechten 1986
Stafjurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda

ERKELENS - BUTTINGER E.S.C. ; Mw.
Rechten 1972
Provinciaal Archief Inspecteur
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

ERKELENS J. ; Mw.
Advocaat bij Hulkenberg van der Veen advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
erkelens@hulklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fort advocaten ; beëdiging 1992 en 2001
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
info@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ERKENS J.H.M. , geboren dec 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 5 aug 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 11 aug 1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 01-01-2002
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch ; kantoor Banning, van Kemenade & Holland ; beëdiging 1969
Tevens Voorzitter van de maatschap
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 17145 , 2000 BT Den Bosch
Tel 073-0927718 , fax 073-0927691
h.erkens@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927718 , fax 073-6927791
h.erkens@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Raad van Discipline Den Bosch
Voorzitter van de Vereniging Arbeidsrecht advocaten Breda den Bosch
Secretaris Stichting Bejaardenzorg Rosmalen
TEVENS [augustus 2003]
Lid Raad van Discipline te Den Bosch
Secretaris Stichting Verzorgingscentrum De Annenborch te Rosmalen van 01-01-2001
Voorzitter Stichting De Muzerije te Den Bosch van 01-01-2001
INFO
Lid Lionsclub Bolduc

ERKENS M.Y.H.G. ; Mw.
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs ; beëdiging 1991 en 2001
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
info@declercq.com
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]

ERMANS C.F.H. ; Mw.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1996
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven

ERMERS B.W.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2002
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042105 , fax 010-4042333
bas.ermers@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

ERMERS M.A. , geboren september 1970 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 oktober 1996

ERMERS Y.J. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1996
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3746300 , fax o7o-37463333
errners@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
ermers@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ERNES A.L.H. ; Mw. UHD
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 29-10-2002
NU
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent privaatrecht Open Universiteit Nederland
TEVENS [augustus 2003]
Lid Onderzoeksschool Ius Commune van 14-05-2002
Lid college van beroep voor de examens Open Universiteit Nederland van 01-03-2001

ERNST M.J.G.M.
Advocaat bij Ernst advocatenkantoor ; beëdiging 1992
Postbus 88 , 3632 ZS Loenen a/dVecht
Tel 0294-234876 , fax 0294-234091
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ERP - van RAVESTEYN A.G.R.H.V. ; Mw.
Rechten 1934
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

ERP TAALMAN KIP - NIEUWENKAMP G.G. van , geboren jul 1936 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1959
Advocaat en Procureur te Amsterdam en Alkmaar nov 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 feb 1968
Rechter rechtbank Amsterdam 3 mrt 1972
Vice-President rechtbank Amsterdam 4 jan 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 mei 1989
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 12 feb 1990
Voorgedragen voor benoeming tot Vice-President van de Hoge Raad der Nederlanden
[Staatscourant 4 mei 2001]
Vice-president Hoge Raad der Nederlanden van 18-05-2001
NU Den Haag Hoge Raad Vice-President en - Raadsheer Strafkamer (info sep 2000)
TEVENS
Bestuurslid van het Nederlandse Arbitrage Instituut (1990)
Plaatsvervangend-Lid van het Hof van Discipline (1991)
Bestuurslid Stichting Museum Nieuwenkamp (1973)
Plaatsvervangend rechter in het Benelux-GerechtsHof (1992)
Voorzitter klachtencommissie ongewenste intimiteiten van de Hogeschool Haarlem (1994)
Bestuurslid Stichting Ondersteuningsfonds van de Nederlandse Orde van advocaten (1995)
maart 2000:
Plaatsvervangend Voorzitter van het Hof van Discipline
Lid van het Bestuur van de Nederlandse Juristenvereniging
TEVENS
Bestuurslid van het Nederlandse Arbitrage Instituut (1990) ; Rotterdam ; onbezoldigd
Lid General Committee "Nederlands Arbitrage Instituut" [november 1999]
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline (1991) ; Utrecht ; vacatiegeld ; onkostenvergoeding Bestuurslid stichting Museum Nieuwenkamp (1973) ; Edam ; onbezoldigd
Plaatsvervangend rechter Benelux-Gerechtshof (1992) ; Brussel onkostenvergoeding
Voorzitter klachtencommissie ongewenste intimiteiten van de Hogeschool Haarlem (1994) ; onkostenvergoeding
Bestuurslid Stichting Ondersteuningsfonds van de Nederlande Orde van advocaten (1995) ; Den Haag onkostenvergoeding
Bestuurslid Nederlandse Juristenvereniging (1996) ; Amsterdam ; onkostenvergoeding
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid stichting ondersteuningsfonds Nederlandse Orde van advocaten van 01-01-1995
Voorzitter klachtencommissie ongewenste intimiteiten Hogeschool Haarlem te Haarlem van 01-01-1994
Rechter Benelux Gerechtshof van 01-01-1992
Bestuurslid Stichting museum Nieuwenkamp van 01-01-1973
Plaatsvervangend Voorzitter Hof van discipline van 01-01-1998
Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut van 01-01-1990
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar

ERP H.J.P. van
Advocaat bij Bouwman advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 270 , 5400 AG Uden
Tel 0413-266069 , fax 0413-268545
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor van Erp ; beëdiging 1998 en 2002
Postbus 707 , 5400 AS Uden
Tel 0413-216371 , fax 0413-216372
hjpvanerp@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ERP J.F.M. van
Advocaat bij advocatenkantoor van Erp ; beëdiging 1971
Postbus 81 , 5340 AB Oss
Tel 0412-650500 , fax 0412-638555
[vademecum advocatuur 2001]
jfmvanerp@vanerpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ERP J.H.M. , geboren sep 1954 ; Dhr. Prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair hoofddocent Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 jun 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 juli 1998
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar privaatrecht. Eerder ook vermeld met: privaatrecht en Engels en Amerikaans recht
tel 043 3883341 , fax 043 3258981
s.vanerp@pr.unimaas.nl
St.Jacobslaan 27 , 5051 ED Goirle
[augustus 2003] Hoogleraar vermogensrecht en Europees privaatrecht
TEVENS
Docent Grotius academie/Insolad specialisatie-opleiding Insolventierecht (onderdeel kredietopzegging)
Docent curcus PAO Nijmegen over nieuwe financiële instrumenten (o.a.swaps)
Buitenlands deskundige bij verschillende hercodificatieprojecten (inbegrepen training van rechters en
universitaire docenten) in landen in Oost-Europa en Azië (Armenië, Mongolië.Oekraine)
Voorzitter Stichting Tilburg Foreign Law Review
Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
Bestuurslid Stichting Europees Privaatrecht
Hoofdredacteur Electronic Review of Comparative Law
TEVENS [augustus 2003]
Docent Insolad/Grotius Academie
Docent Internationaal juridisch programma Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen
Nederlands deskundige law reform projecten in Oost-Europa en Azië
Hoofdredacteur Electronic Journal of Comparative Law
Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
Co-Voorzitter Nederlands-Duitse juristenvereniging Tilburg
INFO
Privé adres: St. Jacobslaan 27 , 5051 ED Goirle , Tel. 013 5343427

ERP J.L.M. van
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Schut, van Os ; Amsterdam

ERP L.P.M. van
Advocaat bij advocatenkantoorVan Erp ; beëdiging 1998
Postbus 81 , 5340 AB Oss
Tel 0412-650500 , fax 0412-638555
[vademecum advocatuur 2001]
lpmvanerp@vanerpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ERP Zie DISSEL - van ERP M. van , geboren okt 1944 ; Mw.

ERP TAALMAN KlP M.J. van , geboren okt 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Alkmaar
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 16 feb 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 sep 1992
NU
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter-plaatsvervanger

ERP - van MEGEN P.M. van ; Mw.
Rechten 1975
Advocaat bij Beekstraat 34 , 6231 LG Meerssen ; beëdiging 1983
Tel 043-3646132 , fax 043-3580651
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht

ERP R.H. van
Advocaat bij Arthur Andersen & Co. ; beëdiging 1993
Postbus 782 , 5600 AT Eindhoven

ERP TAALMAN KIP - NIEUWKAMP T.G.G. van ; Mw.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 dec 1968

ERP - van WIJNNOBEL Zie WIJNNOBEL - van ERP Y.J. ; Mw.

ERTMAN C.Y. ; Mw.
Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 74054 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-fi719710
mail@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Huizenstraat 30-1 , 1016 ET Amsterdam ; beëdiging 1993 en 1997
Tel 020-4204519 , fax 020-3202340
ertman@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ERVE M.E.F.H. van , geboren jul 1950 , Marc ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 13 sep 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 22 dec 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 14 feb 1984
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 18 apr 1989
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20 feb 1995
Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 mei 1995
Hoofdofficier van Justitie in Den Bosch sep 1995
Gedetacheerd bij de European Law Enforcement Cooperation in Brussel.
Hoofdofficier van Justitie , landelijk parket Rotterdam
NU Rotterdam Parket Hoofdofficier van Justitie
HOOFDFUNCTIE
(Waarnemend) Fungerend Officier van Justitie hoofdparket Politieregio Brabant Zuid-Oost
TEVENS
Algemeen Voorzitter Tuchtcommissie Betaald Voetbal KNVB Zeist
Lid Bestuur Zwijsenstichting Tilburg
31 jan 1997 , 18 sep 1997
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zutphen
INFO
[Staatscourant 2 april 2001]
Door Min. Justitie Korthals voorgedragen voor benoeming tot Hoofdofficier van Justitie en hoofd van het landelijk parket in Rotterdam
INFO
NRC 7 oktober 2004. 'Nu val je eerst binnen, en daarna zoek je bewijzen'
Op basis van een tip van de AIVD deed de Nationale Recherche een inval in een huis in de Bucheliusstraat Utrecht omdat er exp[losieven zouden liggen die ingezet zouden kunnen worden bij een aanslag.
Het Marokkaanse gezin werd geboeid en geblindoekt afgevoerd, die twee dagen later werden vrijgelaten; zij zijn niet meer verdacht. Er werd geen spoor van explosieven gevonden.
INFO
Op 17 oktober 2004 niet te vinden op rechtspraak.nl

ERVEN H.M.A.W. ; Mw. Drs.
Pedagogiek 1980 , Rechten 1992
Adjunct-Chef Debiteurenafdeling Sociale Zaken Leiden
Advocaat bij Baudoin advocaten ; beëdiging 1999
Julianaplein 25 , 5211 BB Den Bosch
Tel 073-0143777 , fax 073-0124070
unie.erven@baudoinadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Woude De Graat advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 10270 , 1301 AG Almere
Tel 036-5482400 , fax 036-5482406
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

ERWTEMAN J.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-fi741111
joel.erwteman@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6741288 , fax 020-6741892
joel.erwteman@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

ES A.J. van
Advocaat bij Koster c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 1350 , 1500 AJ Zaandam

ES F. van , geboren februari 1953
NLRM 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 juni 1998
NU
Middelburg parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
28 okt 1997

ES H. van ; Dhr.
Advocaat bij Bilterijst & van Es ; beëdiging 1982
Postbus 109 , 4460 AC Goes
Tel 0113-211351 , fax 0113-213918
[vademecum advocatuur 2001]
biltes@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 27-10-82
Bilterijst & van Es
Van Hertumweg 21 , 4462 EV Goes
Postbus 109 , 4460 AC Goes
tel 0113-211351 , fax 0113-213918
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
biltes@zeelandnet.nl
Arrondissement Middelburg

ES J.J. van ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 15 nov 1979
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Houthoff Advocaat, Lid maatschap Houthoff
advocaten & Notarissen ; beëdiging 1970
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
es@houthoff.nl
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
Houthoff Buruma te Amsterdam
h.van.es@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Secretaris Raad van Beroep van de Ned. Mij tot Bevordering van de Tandheelkunde
Vereniging Tuchtrechtspraak
Arbiter bij het Ned. Arbitrage Instituut
Plaatsvervangend advocaatLid van de Raad van Discipline te Amsterdam
TEVENS [augustus 2003]
Secretaris Raad van Beroep Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde te Nieuwegein van 01-01-1991
Directeur Teylers Stichting te Haarlem van 01-06-1998
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam van 01-01-1996

ES J.P.C.M. van
Advocaat bij Bazarstraat advocatenkantoor ; beëdiging 1992
Bazarstraat 33-35 , 2518 AH Den Haag
Tel 070-3457300 , fax 070-3602179
[vademecum advocatuur 2001]
advobaza@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ES - de VRIES J.R. van , geboren dec 1962 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 okt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 25 nov 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 februari 1998
Rechter rechtbank Den Bosch 10 september 1999
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Docent Cursus Stichting Opleidingen Sociale Verzekeringen te Almelo van 18-04-2000

ES L. van , geboren januari 1964 ; Dhr.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 29 juni 1999
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 september 1999
Rechter Rechtbank Alkmaar van 17-11-2000
NU Alkmaar Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur bij van den Biesen Prakken Böhler ; beëdiging 1991
Nieuwe Herengracht 51 , 1011 RN Amsterdam
amsterlaw@bpb.nl
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer. www.rechtspraak.nl geeft geen uitsluitsel.

ES M.F. van
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

ES M.J. van
Advocaat bij Postbus 752 , 5400 AT Uden ; beëdiging 1990
Tel 0413-251880 , fax 0413-251780
rnrmj.vanes@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

ES R. van
Lid Hoofddirectie Relan N.V.
Algemeen Directeur Cadans Uitvoeringsinstelling B.V.

ES S.C. van ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-4880901
ssmd@stibbe.nl
sylvia.vanes@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Philips International B.V. Corp. Legal Dept.
Postbus 218 , 5600 MD Eindhoven
Tel 040-2782699 , fax 040-2782885
sylvia.van.es@philips.com
[vademecum advocatuur 2004]

ES W. van , geboren 1946
Directeur Nationale-Nederlanden Levensverz. Mij. N.V.
Directeur Nationale-Nederlanden Schadeverz. Mij. N.V.
Directeur Nationale-Nederlanden Zorgverzekering N.V.
Plaatsvervangend Lid Commissie van Advies Wet assurantiebemiddelingsbedrijf.
Mr. W. van Es studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden. van 1973 tot 1985 werkte hij in diverse functies bij Nationale-Nederlanden Leven. Van1985 tot 1993 was de heer van Es directeur van RVS Verzekeringen.

ES W.J.A. van
Advocaat bij Nijland & Diepeveen ; beëdiging 1995
Advocaat bij Diepeveen Pieters & van Es
Zuideinde 58 , 7941 GJ Meppel
Tel 0522-252424 , fax 0522-261409
[vademecum advocatuur 2001]
w.vanes@dpve.nl
www.dpve.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ESCH C.M. van , geboren jan 1955 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Medewerkster van het Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 27 aug 1997
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Medewerkster Ministerie van Justitie
Ressortjurist forensisch psychiatrische diensten te Arnhem [rechtspraak.nl augustus 2003]
TEVENS [augustus 2003]
Universitair docent Rijksuniversiteit Leiden te Leiden van 01-10-1997
Bestuurslid Stichting "Pro Justitia" te Amsterdam te Amsterdam van 30-01-2003
Bestuurslid sectie Forensisch Psychiatrie van de Nederlandse V te Utrecht van 01-09-1996

ESCH G.B. van , geboren mei 1945 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Haarlem 1 nov 1969
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 6 jun 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 18 jun 1979
Rechter rechtbank Utrecht 23 jul 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 14 mei 1985
Vice-president rechtbank Utrecht 22 apr 1986
NU Utrecht Rechtbank Vice-President
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

ESCH J. van der , geboren aug 1903
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam 1927-1930
Werkzaam Ned. waarnemend Gouvernement (Belastingdienst) jul 1930
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Amsterdam jan 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 29 jul 1948
Rechter rechtbank Amsterdam 11 jun 1951
Vice-President rechtbank Amsterdam 28 jan 1964

ESCH M.W.E. van
Notaris te Haarlemmermeer , arrondissement Haarlem
Kantoor Esch, van , Wisse en De Groot ; Haarlemmermeer

ESCH N. van ; Mw.
Advocaat bij Voorink van den Tooren van Aanhold van de Venne advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 8 , 7200 AA Zutphen
Tel 0575-545455 , fax 0575-543566
info@voorinkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ESCH R.E. van ; Prof. Dr.
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 23121 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Metajuridica
r.e.vanesch@law.leidenuniv.nl

ESCHAUZIER J.P. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 19-06-2002
NU Den Haag Rechtbank
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1969
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240514 , fax 010-2240013
jeanpierre.eschauzier@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven. [rechtspraak.nl]
TEVENS
Hoge Raad van Adel , Lid [SAL 2003]

ESCHAUZIER M.W.
Advocaat bij Eblé & Eschauzier advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 5581, 2000 GN Haarlem
Tel 023-5319529 , fax 023-5312171
ebleadvo@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Eschauzier advocaten ; beëdiging 1983 en 1990
Postbus 309 , 2000 AH Haarlem
Tel 023-5511341 , fax 023-5421353
eschauzier@eschauzier.nl
www.eschauzier.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ESCHWEILER B.O.
Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 3262 , 2001 DG Haarlem
Postbus 7911 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-3016130 , fax 020-6464716
dolkdolk-eerburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2001]
bob.eschweiler@dolk-verburg-diamand.nl
www.dolk-eerburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ESHOF G.L.M. van den ; Dhr.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Maastricht van 01-10-2002
NU Maastricht Rechtbank Raio
TEVENS [augustus 2003]
Webmaster Stichting Stedenband Maastricht -Rama (Nicaragua) te - van 01-05-2002

ESHOF P. van den , Paul ; Dhr. Drs.
Mede-auteur van 'Onderzoeksverslag van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken over de periode 2001-2002.

ESHOFF A. van den ; Mw.
Advocaat bij Hilkens advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 39 , 6100 AA Echt
Tel 0475-485080 , fax 0475-482268
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hilkens Cuijpers & van den Eshoff advocaten
Postbus 39 , 6100 AA Echt
Tel 0475-485080 , fax 0475-482268
www.hilkens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ESHUIS E.
Advocaat bij Schuurmans advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 145 , 9300 AC Roden
Tel 050-5015455 , fax 050-5015456
info@schuurmans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
e.eshuis@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ESHUIS J. ; Mw.
Advocaat bij Jacobs Kranenburg advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 320 , 7600 AH Almelo
Tel 0546-535565 , fax 0546-816014
anke-eshuis@jacobskranenburg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Jacobs Kranenburg advocaten
j.eshuis@jacobskranenburg.nl
www.jacobskranenburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ESHUIS P.J. , geboren mei 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 21 jan 1985
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Remmelink advocaten ; beëdiging 1975
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Tel 0314-372332 , fax 0314-332147
eshuis@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Lid van de Rotary

ESKENS J.H.
Notaris te Heerhugowaard , arrondissement Alkmaar
Kantoor Appel, Eskens, Boon, Willemsen ; Heerhugowaard, Langedijk, Obdam, Opmeer

ESKENS P.A.W.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1983
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
p.eskens@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bige Eskens & van Schravendijk advocaten
Postbus 76 , 6800 AB Arnhem
Tel 026-4465757 , fax 026-4434439
[vademecum advocatuur 2004]

ESKES C. , geboren okt 1936 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 12 jul 1990
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Plaatsvervangend Lid Octrooiraad
Buitengewoon Lid octrooiraad Ministerie van Economische Zaken [juni 2003]
TEVENS
Lid van de Rotary
Geeft jaarlijks een cursus octrooirecht aan kandidaat octrooigemachtigden.In de toekomst zal de cursus
waarschijnlijk in dienstverband worden opgenomen
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

ESKES R.A.
Advocaat bij Riedstra Tuinman Sleijfer ; beëdiging 1999
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
Tel 058-2121075 , fax 058-21264449
rtsadvoc@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ESKES T.K.A.B.
Advocaat bij van der Steenhoven Kolle & Gilhuis ; beëdiging 1996
Postbus 907 , 3300 AX Dordrecht
Advocaat bij Maarten Tromp advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 30131 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-2050010 , fax 010-2055325
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Veldhuijzen Schep & Nuiten advocaten ; beëdiging 1996 en 2001
Postbus 1080 , 3300 BB Dordrecht
Tel 078-6133966 , fax 078-6310938
mail@veldlaw.nl
www.veldhuijzen-schep-nuiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ESMEIJER A.P.W.
Advocaat bij Wijn & Stadl ; beëdiging 2000
Postbus 354 , 3500 Af Utrecht
Tel 030-2320800 , fax 030-2341644
esmeijer@wijnenstael.nl
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ESSED R.S.A.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co ; beëdiging 1998
Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
Tel 010-2425400 , fax 010-2425434
essed.randy@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Essed advocaten
Postbus 4183 , 3006 AD Rotterdam
Tel 010-2121370 , fax 010-2120752
essed@essedlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]

ESSELING M.B.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
m.esseling@houthoffcom
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

ESSEN A.J.P. van , geboren aug 1964 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 apr 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 jan 1995
Rechter rechtbank Rotterdam 1 jan 1996
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-09-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Secretaris Klachtencommissie stichting De Vluchtheuvel te Woerden
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

ESSEN E.D. van ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
edvanessen@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
emilie.vanessen@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

ESSEN E.F.E. van
Advocaat bij advocatenkantoor Smit ; beëdiging 1998
Postbus 324 , 7300 AH Apeldoorn
Tel 055-3558040 , fax 055-3556253
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beekers & Douwes advocaten
Nieuwstraat 33 , 7311 HZ Apeldoorn
Tel d55-5274516 , fax 055-5270517
van.essen@beekers-douwes-advocaten.nl
www.beekers-douwes-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ESSEN E.M. van ; Mw.
Advocaat bij van Essen advocatenkantoor ; beëdiging 1978
Johan Bosboomstraat 25 , 3443 HC Woerden
Tel 0348-418559 , fax 0348-433046
[vademecum advocatuur 2001]
esadwo@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ESSEN G.H.P. van
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Arnhem, Plaatsvervangend hoofd

ESSEN J.M. van ; Mw. Ir.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-5414700
jacquelinevanessen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

ESSEN M.J. van ; Mw.
Advocaat bij Plasman advocaten ; beëdiging 2002
Roelof Hartstraat 31 , 1071 VG Amsterdam
Tel 020-6731548 , fax 020-679556$
mjvanessen@plasmanadvocaten.nl
www.plasmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ESSEN P. van ; Mw.
Rechter Rechtbank Rotterdam van 01-09-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

ESSENBURG V.V. ; Mw.
Advocaat bij Miller Franken Koppe Wijngaarden advocaten ; beëdiging 2001
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-3446242 , fax 020-3446201
vessenburg@bfkw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ESSER E.P.H. van ; Mw.
Advocaat bij Vink & Partners ; beëdiging 1995
J.J. Viottastraat 43 , 1071 JP Amsterdam
Advocaat bij Seegers & Wattilete
Egelantiersgracht 576 , 1015 RR Amsterdam
Tel 020-4200888 , fax 020-6383022
advocaten@seegers-wattilete.nl
[vademecum advocatuur 2001]

ESSER P.J.M.
Notaris te Vianen , arrondissement Dordrecht
Kantoor Stein Esser & Tromp ; Vianen
TEVENS
Lid van de Gebruikersraad van het Kadaster (jaarverslag Kadaster 1998)

ESSER W.M. . Willem Marius , geboren 13 december 1915 te Strait Settlements (Penang) ; Dhr.
INFO
Engelandvaarder
Drager van het Kruis van Verdienste
Overleden 3 september 2004 te Malaga [Telegraaf 6 september 2004]

ESSERS M.J.J.M.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1992
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
maurice.essers@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

ESSERS M.M. ; Mw.
Rechten 1988
Juridisch Medewerkster
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Nijmegen

ESSERS P.H.J. ; Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Belastingrecht
Hoogleraar belastingrecht
tel 013 466 8132 , fax 013 4663073
p.h.j.essers@kub.nl
Belastingrecht
TEVENS
Katholieke Universiteit Brabant
Lid van het College voor Promoties
INFO
Privé adres: Gildeweg 87 , 5175 SR Loon op Zand , Tel. 0416 363235

ESSINK G.J.J.M. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Zwolle van 01-09-2002
NU Zwolle Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

ESSINK P.H.M.
Advocaat bij Essink advocaten en Bedrijfsadviseurs ; beëdiging 1972
Waalkade 70-71 , 6511 XR Nijmegen
Advocaat bij Essink advocaten
Ubbergseweg 60 , 6522 KJ Nijmegen
Tel 024-3603846 , fax 024-3656717
flconings@chello.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Essink advocaten
Ubbergseweg 60 , 6522 Nijmegen
Tel 024-3603846 , fax 024-3656717
juress@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ESTER A.
Advocaat bij Postbus 545 , 3330 AM Zwijndrecht ; beëdiging 1988
Advocaat bij Ester & van Arkel advocaten
Tel 078-6126520 , fax 078-6122356
esternl@indi.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@estervanarkel.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
advocatenlijn
Voorheen bij Gilhuis Verheijden Huntjens advocaten Dordrecht

ESTER E.S.R.
Advocaat bij Berntsen Mulder ; beëdiging 2002
Postbus 575 , 2400 AN Alphen a/d Rijn
Tel 0172-494345 , fax 0172-424728
e.ester@berntsenmulder.nl
www.berntsenmulder.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ESTER - BIL R.B. ; Mw.
Advocaat bij van den Wildenberg & van Halder ; beëdiging 1995
Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
Advocaat bij van Gemert Ester Stoker
Dorpsplein 5 , 0063 CS Lent
Tel 024-3816888 , fax 824-3816880
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Gemert Ester Bruis & Stoker
Dorpsplein 5 , 6663 GS Lent
Tel 024-3816888 , fax 024-3816880
r.ester@ges-advocaten.nl
www.ges-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ESTOURGIE C.M. ; Mw.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2002
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517974 , fax 020-6267949
celine.estourgie@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ESTOURGIE - van GAAL M.S.B. , Maria ; Mw.
Belastingadviseur ; fiscaal jurist
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Nijmegen.

ESTOURGIE P.E.L.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2002
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
flip.estourgie@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]

ESVELD N.E.H. van ; Prof.
NLRM 71
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 24 jun 1968

ETMAN I.M. ; Mw.
Advocaat bij van Boven & van der Bruggen ; beëdiging 1996
Postbus 15 , 6040 AA Roermond
Tel 0475-333030 , fax 4475-331174
vbenvdb@tref.nl
imetman@vbvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]

ETMAN I.M. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 27-01-2003
Gerechtsauditeur Rechtbank Maastricht van 01-02-2003
NU Maastricht Rechtbank Gerechtsauditeur
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

ETSMA S.E. , geboren 1949 ; Prof.
Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V
Voorzitter Raad van Bestuur Stichting tot Steun van de Koninklijke Academie v. Beeldende Kunsten
Lid Raad van Toezicht Hogeschool v. Beeld. Kunst, Muziek en Dans
Bijzonder Hoogleraar Bank- en Effectenre Fac. der rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden
Lid Raad van Toezicht Stichting Kröller-Müller Museum
Lid Raad van ToezichtCoup. Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A
Voorzitter Raad van Comm. N.V. Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT
Secretaris Raad van Comm. HAL Holding N.V
Commissaris N.V. SDU v/h Staatsdrukkerij/Uitgeverij
Oud-functies:
Commissaris B.V. Nationale Grondtrustee Amsterdam
Commissaris B.V. Maatschappij voor Grondcertificaten
Commissaris Reesink N.V

ETTAIA F. ; Mw.
Advocaat bij Westerhuis & van der Baan ; beëdiging 2002
Postbus 2036 , 8203 AA Lelystad
Tel 0320-245005 , fax 0320-231408
ettaia@wbadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ETTEKOVEN B.J. van , geboren sep 1959
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem1 nov 986
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 jan 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 21 dec 1993
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Adviesfunctie bij de Stichting Beroepskleding A'dam gevestigd te Amsterdam

ETTEMA C.M. ; Mw.
Raadsheer Gerechtshof Arnhem vanaf 03-05-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van Mens & Wisselink ; beëdiging 1998
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
utrecht@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [februari 2003]
Bestuurslid Stichting Fonds Natuur en Milieu vanaf 01-01-2000
Auteur
diverse vakbladen vanaf 01-01-1994
Inleider/docent diverse seminars e.a. vanaf 01-01-1994

ETTEMA J.C.A. ; Drs.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1996
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Niet meer vermeld in Vademecum Advocatuur 2000
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1996 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ETTEN J.A.C. van ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Sloetstraat ; beëdiging 1983
Postbus 364 , 6800 AJ Arnhem
Tel 026-4454442 , fax 026-4454529
[vademecum advocatuur 2001]
liane.vanetten@sloetstraat69.nl
[vademecum advocatuur 2004]

ETTEN N.J.M. van , geboren mei 1945 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat te Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 nov 1983
Rechter rechtbank Utrecht 4 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 feb 1990
Raadsheer Hof Den Bosch 10 nov 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10 nov 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20 jan 1994
Vice-president Gerechtshof Den Bosch van 01-09-2002
NU Den Bosch Hof Vic-President
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie ingevolge de wet BOPZ en de wet klachtrecht cliënten gezondheidszorg
Stichting de Opbouw te Utrecht
Voorzitter Stichting Fonds Mevrouw FS Konijn te Amsterdam
Lid Bestuur Landelijke Stichting relaties gedetineerden te Tilburg
Lid Kerkbestuur Parochie H Lambertus te Vorstenbosch
11 mrt 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter klachtencommissies ingevolge de wet bopz en de wet klachtenrecht kliënten
gezondheidszorg Stichting De Opbouw te Utrecht
Lid kerkbestuur parochie H. Lambertus te Vorstenbosch
TEVENS [december 2003]
Lid wrakingskamer Hof Den Bosch

EUNEN S. van ; Mw.
Rechter Rechtbank Amsterdam van 01-10-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

EUPEN H.P.G. van , geboren sep 1934 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 8 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 12 okt 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 01-01-2002
NU Den Bosch Rechtbank Rwechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Niet bekend
TEVENS
4x commissies van Beroep RK-Prot.Chr.Onderwijs
aug 1997
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting algemeen fonds Fontys Hogescholen van 01-01-1992
Voorzitter commissie moeilijk plaatsbaren Stichting samenwerkende Eindhovense Woningbouwverenigingen van 01-01-1995
Secretaris/penningmeester Commissie van Beroep Onderwijs (RK/PC) van 01-04-1965

EUPEN J.H.A.M. van
Advocaat bij Lagenoord 71 , 3552 AA Utrecht ; beëdiging 1979
Niet te vinden in Vademecum Advocatuur 2003.

EUPEN Th.H.A.M. van, geboren sep 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Assistent R.K. Universiteit Nijmegen sep 1955
Proeftijd ex en.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Roermond ; Raio 23 mei 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 23 sep 1960
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 23 sep 1962
Substituut-griffier rechtbank Breda 11 feb 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 17 feb 1965
Rechter rechtbank Maastricht 16 nov 1966 - 1 oktober 1972
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 12 mei 1971
Raadsheer Hof Arnhem 15 dec 1972
Vice-President Hof Arnhem 28 jun 1979
Raad hoog Militair gerechtshof Den Haag 23 nov 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 apr 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 3 juli 1998 of 1 jan 1998
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter-plaatsvervanger Commissie van Beroep voor het katholiek voortgezet en beroepsonderwijs
Vice-Voorzitter Commissie van Beroep voor de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Katholieke
Universiteit Brabant
Lid Bestuur Stichting "Sterven thuis" te Arnhem
Lid van de oecomenische werkgroep Arnhem Noord-Oost
Lid van de recreatiecommissie tennisvereniging ALTB te Arnhem
Voorzitter kerkelijk fonds Stichting Anthoniushuis Arnhem
Penningmeester Orgelfonds van de RK Parochie Sint Joh. deDoper Arnhem
jun 1996
TEVENS[juni 2002]
Plaatsvervangend Voorzitter Commissies van Beroep voor het Katholiek Voortgezet en
Beroepsonderwijs
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep voor de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Brabant
Vice-Voorzitter Commissie van beroep voor de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Brabant
Voorzitter geschillencommissie medezeggenschap Katholieke Universiteit Nijmegen
Bestuurslid Stichting "Vrijwilligers terminale zorg" te Arnhem
Voorzitter kerkelijk fonds St. Antoniushuis te Arnhem
Lid van het oecumenische platform Arnhem Noordoost
TEVENS [juli 2002]
Plaatsvervangend Voorzitter Commissies van Beroep voor het Katholiek Voortgezet en
Beroepsonderwijs 1 januari 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep voor de Katholieke Universiteit Nijmegen 1 jan 1995
Bestuurslid Stichting "Vrijwilligers terminale zorg" te Arnhem
TEVENS [februari 2003]
Plaats-vervangend Voorzitter commissie van beroep
Katholiek Voortgezet Onderwijs te Eindhvoen vanaf 01-09-1981
Plaats-vervangend Voorzitter Commissie van Beroep
Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen vanaf 01-01-1995
Bestuurslid Stichting Vrijwilligers terminale zorg te Arnhem vanaf 01-01-1996
Lid Oecumenische platform Arnhem Noordoost te Arnhem vanaf 21-03-1990
Voorzitter Adviescommissie voor Medezeggenschapsgeschillen
Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen vanaf 01-12-2001
Plaats-vervangend Voorzitter Commissie van Beroep Katholiek Basis en Speciaal Onderwijs Zuid-Nederland te Eindhoven vanaf 15-05-2000
Plaats-vervangend Voorzitter Commissie van Beroep Katholiek Beroepsonderwijs te Eindhoven vanaf 01-09-1981
Plaats-vervangend Voorzitter Commissie van Beroep Katholieke Universiteit Tilburg te Tilburg vanaf 01-12-2001
@OPM
Is het leeuwendeel van de nevenfuncties juni 2002 op juli 2002 verdampt. Vreemd.
TEVENS [augustus 2003]
Plaatsvervangend voorzitter commissie van beroep Katholiek Voortgezet Onderwijs te Eindhvoen van 01-09-1981
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Beroep Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen van 01-01-1995
Bestuurslid Stichting Vrijwilligers terminale zorg te Arnhem van 01-01-1996
Lid Oecumenische platform Arnhem Noordoost te Arnhem van 21-03-1990
Voorzitter Adviescommissie voor Medezeggenschapsgeschillen Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen van 01-12-2001
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Beroep Katholiek Basis en Speciaal Onderwijs Zuid-Nederland te Eindhoven van 15-05-2000
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Beroep Katholiek Beroepsonderwijs te Eindhoven van 01-09-1981
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Beroep Katholieke Universiteit Tilburg te Tilburg van 01-12-2001

EURLINGS P.A.H.
Notaris te Voerendaal , arrondissement Maastricht
Postbus 23023 6367 ZG Voerendaal

EUSER G.
Advocaat bij Nieuwe Gracht 55 , 2011 ND Haarlem ; beëdiging 1967
Tel 023-5319225 , fax 023-5340049
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

EUSMAN W.J. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor De Binnenstad ; beëdiging 1987
Binnengasthuisstraat 148 , 1012 ZG Amsterdam
Tel 020-6271816 , fax 020-6278469
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

EUSSEN J.G.A.
Notaris te Valkenburg a/d Geul , arrondissement Maastricht
Kantoor Schutgens & Eussen ; Valkenburg a/d Geul

EUSSEN - VERHEY M.E. ; Mw.
Rechten 1977
Juriste
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht

EUSTATIA M.J.M. , geboren juni 1964 ; Mw.
NLRM 99/00
Kandidaat-notaris te Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 24 augustus 1998
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
kandidaat-notaris
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

EVANS S.J.H. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
simone.evans@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

EVELEIN K.P.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1999
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313382
klaas.evelein@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij SOLV
Postbus 75538 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5300160 , fax 020-5300174
info@solv.nl
www.solv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EVEN J.H.
Advocaat bij Trenité van Doorre ; beëdiging 1998
Postbus l90 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
even@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 1998 en 2003
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
zef.even@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

EVEN S.C. van ; Mw. Drs.
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
s.vaneven@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EVENBOER - NIJMAN F.G. , Fenna ; Mw.
Rechten 1982
Hoofd Juridisch & Algemene Zaken Energiebedrijf ENECO
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Dordrecht en Gorinchem
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Dordrecht.

EVENBOER J.B.
Advocaat bij Zwartbol advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 106 , 2950 AC Alblasserdam
Tel 078-6992526 , fax 078-6992524
[vademecum advocatuur 2001]
beëdiging 1983 en 1992
j.evenboer@advzwartbol.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EVENHUIS C.H.S. ; Mw.
Juriste
2e Schuytstraat 210 , 2517 TR Den Haag
tel 070 3467881 , fax 070 3651262
Lid dagelijks bestuur Clara Wichmann Instituut
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: gelijke behandeling, emancipatiebeleid, arbeid. sociale zekerheid

EVENHUIS J.P. , geboren aug 1946 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 28 aug 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 aug 1985
Rechter rechtbank Groningen 25 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 8 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 8 feb 1991
NU Groningen Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid Bestuur Moestuin Vereniging Klein Westland te Leek
Voorzitter Stichting De Warenburg voor Chr Voortgezet Onderwijs te Leek
Voorzitter commissie klachtbehandeling Hendrik van Boeijenoord te Assen
Secretaris Dagelijks bestuur Stichting Vedewold te Leek
Secretaris Dagelijks bestuur Eigen fondsen Stichting huisvesting Vedewold te Leek
Voorzitter Klachtencommissie BOP2 Hendrik van Boeyenoord te Assen
30 jan 1997
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid en secretaris Stichting Eigen Fondsen van de Stichting Vredewold te Leek
Secretaris Raad van Toezicht van de Stichting Vredewold te Leek
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Ouderen Voorzieningen te Leek
Lid commissie van Toezicht bij de Penitentiare Inricht te Ter Apel
Lid (beklagrechter) beklagcommissie bij de Penitentaire inrichting te te Ter Apel
Extern vertrouwenspersoon RSG De Borgen te Leek van 01-01-2001
Voorzitter klachtencommissie BOPZ Hendrik van Boeijenoord te Assen van 01-01-2001 tot 15-01-2002
Voorzitter klachtencommissie seksuele intimidatie De W te Leek van 01-01-2001 tot 15-05-2002

EVERAARS A. , Anke ; Mw.
Advocaat bij van Haren Myjer De Blécourt ; beëdiging 1992
Postbus 600 , 3700 AP Zeist
Advocaat bij Everaars Advcoaten
Muntstraat 55 , 3961 AK Wijk Bij Duurstede
Tel 0343-592331 , fax 0434-592327
mraev@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Medewerker van het magazine Mr.

EVERAARS P. , geboren jan 1955
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 jan 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo7 apr 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo6apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1okt 1992
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1mei 1996
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, College van Procureurs-generaal, Directie Rijksrecherche,
Bureau Ontnemingswetgeving, Openbaar Ministerie (BOOM) , Directeur

EVERAERT C.
Advocaat bij Everaert advocaten Immigration Lawyers ; beëdiging 1975
Weteringschans 28 , 1017 SC Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
everaert@everaert.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Everaert advocaten
Weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
everaert@everaert.nl
www.everaert.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EVERAERT J.
Notaris te Terneuzen , arrondissement Middelburg
Kantoor Everaert, Seijdlitz & Loof , Terneuzen

EVERAERTS J.H.A.C. , geboren dec 1956 ; Dhr. Drs.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Stafjurist Raad van State
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 jan 1994
Rechter rechtbank Alkmaar 2 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 20 april 1998
Vice-president Rechtbank Alkmaar van 30-01-2002
NU Alkmaar Rechtbank Vice-President
TEVENS [augustus 2003]
Secretaris Amateurtoneelgroep Venster te Amsterdam van 01-04-2001

EVERARD R.M.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
reverard@houthoff.nl
Advocaat bij Dalweg 7 , 1217 HX Hilversum
Tel 035-6283394 , fax 035-6283395
rein.everard@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]

EVERARDS G. ; Mw.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Centrum voor Facilitaire dienstverlening, Plaatsvervangend hoofd

EVERDINGEN B.H. van , geboren apr 1906
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 11 okt 1939
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 30 aug 1941
Substituut-officier van Justitie rechtbank Arnhem 26 jan 1944
Auditeur-Militair 2e Militair arrondissement Arnhem 4 jun 1949
Aud-Militair 1e arrondissementskrijgsraad Arnhem 1 jul 1965
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch en Den Haag 23 jun 1965
Fiscaal-plaatsvervanger permanente krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 1 okt 1965

EVERDINGEN - CHORUS C.C. van ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1996
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
catharine.vaneverdingen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5414837 , fax 020-5414733
catharine.vaneverdingen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

EVERDINGEN D.C.C. van , Diana ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1987
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1987
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5400606 , fax 020-5400123
ssmd@stibbe.nl
diana.vaneverdingen@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460606 , fax 020-5460724
diana.vaneverdingen@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

EVERDINGEN G. van , geboren nov 1917
NLRM 71 80
Werkzaam Commissie Onteigeningsvergoedingen okt 1948
Werkzaam Ministerie van Financiën in Indonesië jul 1949
Werkzaam bedrijfsleven in Indonesië 18 jul 1952 tot 18 apr 1958
Werkzaam Ministerie van Justitie nov 1958
Substituut-griffier Hof Den Haag 12 mrt 1960
Griffier Hof Den Haag 22 dec 1970

EVERDINGEN H.G. van
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1973
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414857 , fax 020-5414662
huib.vaneverdingen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414857 , fax 020-5414662
huib.vaneverdingen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

EVERDINGEN H.G. , van geboren jul 1913
NLRM 71
Werkzaam Crisistuchtrechtspraak 1 okt 1941
Werkzaam Staatstoezicht op Ziekenfondsen 20 nov 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 15 dec 1942
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 5 apr 1955
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 1 jan 1957
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch, Arnhem en Den Haag 23 jun 1965
Officier van Justitie arrondissement Den Bosch, Arnhem 6 apr 1966

EVERDINGEN N.H. van ; Dhr.
Advocaat bij Adriaanse & van der Weel ; beëdiging 1985
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 4118-535365 , fax 0118-636178
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
nhvaneverdingen@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 31-10-85
Adriaanse & van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg

EVERDINGEN W.G. van , Wouter ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Baarn
Jurist ; Rederij Spliethoff

EVERHARD E. ; Dhr.
Advocaat bij Klarenaar advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 939 , 3300 AX Dordrecht
Tel 078-6312468 , fax 078-6133804
[vademecum advocatuur 2004]
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 28-08-2002
Van Pijkeren / van Leeuwen advocaten
Engelse Kade 2 , 4301 NA Zierikzee
Postbus 3 , 4300 AA Zierikzee
tel 0111-415151 , fax 0111-412244
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg

EVERS A.A.M. ; Mw.
Juridisch Beleidsmedewerker Bond van Nederlandse Architekten Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk:
Juristen Netwerk Den Haag
Bouw

EVERS - EDERVEEN A.M.S.P. , geboren sep 1946 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Haarlem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlam 8 sep 1992
Rechter rechtbank Haarlem 25 okt 1995
NU Haarlem Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem ; kantoor Evers, Meijer & Thijssen ; beëdiging 1971
Waarschijnlijk niet meer advocaat
TEVENS [augustus 2003]
Lid Raad voor de Rechtsbijstand te Amsterdam van 01-01-1997

EVERS C.H. , geboren 03-05-1928
INFO
Woonplaats Engeland
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

EVERS F.
Directie/Management Vereniging Natuurmonumenten
tel 035 6559933 , fax 035 6563174

EVERS G.C.P.
Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Kantoor Demenint & Evers ; Haarlem

EVERS G.T.M.
Advocaat bij Knopper & Rijk advocaten ; beëdiging 2003
Prins Hendriklaan 25 , 5707 CJ Helmond
Tel 0492-543093 , fax 0492-532985
marius.evers@knopper-rijk.nl
www.knopper-rijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EVERS J.H.J. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 08-02-2003
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Elders advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 4044 , 7200 BA Zutphen
Tel 0575-515074 , fax 0575-513165
[vademecum advocatuur 2001]
evers@eldersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

EVERS M.F.A. , Marianne ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1983
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
marianne.evers@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001] en [vademecum advocatuur 2003]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Juli 2003 staat op rechtspraak.nl niet aangegeven dat zij advocaat is, laat staan waar en bij welk kantoor.
Kwalijk.
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Rotterdam.

EVERS M.G.
Advocaat bij Mr. M.G. Evers Kantoor ; beëdiging 1984
Advocaat bij Evers & Lagraauw advocaten
Boerhaavelaan 11 , 2334 EB Leiden
Tel 071-5153778 , fax 071-5153934
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Evers & Lagraauw advocaten
Boerhaavelaan 11 , 2334 EB Leiden
Tel 071-5153778 , fax 071-5153934
[vademecum advocatuur 2004]

EVERS M.J.B.T. ; Mw.
Advocaat bij Boskamp & Willems ; beëdiging 1998
Postbus 8727 , 5505 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
m.evers@boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators ; beëdiging 1992 en 1998
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668883 , fax 013-4668885
m.evers@devoon.nl
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EVERS M.W.E.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771407 , fax 020-5771524
marcel.evers@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

EVERS R.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1995
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
r.evers@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 445 , 3000 AK Rotterdam
Tel 010-7104600 , fax 010-7104666
r.evers@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EVERS S.M. , geboren mrt 1964 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 1 mrt 1996
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Almelo ; kantoor Kienhuis Plaggemars ; beëdiging 1994
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
s.m.evers@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1987 en 1994
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen
25 jan 1997

EVERS T.F.C. ; Mw.
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel ; beëdiging 1996
Postbus 3404 , 4800 DK Breda

EVERS W.J.M.
Secretaris gemeente Helden [info SAL 2000]

EVERSDIJK E.P.W.
Advocaat bij Lawton advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 3115 , 4800 DC Breda
Tel 076-5490590 , fax 076-5490591
eeversdijk@lawton.nl
www.lawton.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EVERTS Zie de LOOR - EVERTS A.M. , geboren dec 1934 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 22 apr 1980
Rechter rechtbank Groningen 15 mrt 1989
Rechter rechtbank Zwolle 16 okt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 24 apr 1902
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 24 apr 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 24 apr 1992
Vice-President rechtbank Zwolle 2 jun 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle van 01-07-2002
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
BestuurtsLid Stichting Valentijn te Nunspeet Opvang van minderjarige alleenstaande Asielzoekers
Bestuurslid Vereniging Lau Mazirel (Vereniging tot ondersteuning en belangenbehartiging van mensen met Nomadische cultuur) te Amsterdam
Bestuurslid Stichting Strada Deventer (hulpverleningsorganisatie) per 1393
Lid begeleidingsscommissie Project Opvoedingssystemen RIJ Den Engh
(Dolderseweg 120 3734 BL Den Dolder)
TEVENS [augustus 2003] [november 2004]
Bestuurslid Stichting Muziekfestival Natuurpark 'Uitgast' te Lelystad van 01-01-2001

EVERTS Zie DOUFFET - EVERTS H.P.S. , geboren jul 1954 ; Mw.

EVERTS - GODDARD J.E. ; Mw.
Rechten 1935
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem

EVERTS Ph.P. ; Dr. UHD
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277612 , fax 071 5277600
Departement Publiekrecht
Internationale studiën
everts@fsw.leidenuniv.nl

EVERTS R.G.B.
Advocaat bij Everts Bosboom Hiemstra ; beëdiging 1990
Postbus 147 , 2690 AC 's-Gravenzande
Tel 0174-412348 , fax 0174-412384
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Everts Vogelaar advocaten ; beëdiging 1985 en 1990
Postbus 317 , 2690 AH 's-Gravenzande
Tel 0174-444880 , fax 0174-444180
r
everts@evertsvogelaar.nl
www.evertsvogelaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EVERTS W.H.
Burgemeester CDA gemeente Bedum [info SAL 2000]

EVERTS W.N. , geboren jan 1957 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 30 okt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 26 feb 1991
Ontslag
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 26 feb 1991
Rechter rechtbank Zwolle 15 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Vice-President rechtbank Zwolle 3 juli 1998
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Klachtencommissie sexuele intimidatie openbaar voortgezet onderwijs te Zwolle
Waarnemend Voorzitter Klachtencommissie politie regio IJsselland
feb 96
TEVENS [augustus 2003]
Waarnemend Voorzitter klachtencommissie politie, regio Ijsselland
Voorzitter Bezwarencommissie Personeel Hogeschool Windesheim
Plaatsvervangend lid Geschillencommissie Fusiegedragsregels te Den Haag
NMI-geregistreerd mediator van 01-03-2002
Plaatsvervangend Voorzitter Kamer Primaire Sector in het Tuchtcollege van het Productschap Pluimvee en Eieren te Zoetermeer van 13-03-2003

EVERTSE J.L.
Secretaris gemeente Hardinxveld-Giessendam [info SAL 2000]

EVERWIJN J.P.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie douane, Belastingdienst/Douane district, Rotterdam, Plaatsvervangend hoofd

EVERWIJN R.
Advocaat bij Postbus 655 , 3700 AR Zeist ; beëdiging 1991
Tel 030-6932160 , fax 030-6915972
r.everwijn@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
beëdiging 1978 en 1991
reverwijn@tip.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EVERY H.C. , geboren sep 1933
NLRM 80
Administrateur van Saba 1962
Substituut-griffier gerecht in eerste aanleg Curagao sep 1964-jul 1965
Substituut-griffier Hof van Justitie Ned. Antillen jul 1969
Hoofd Centraal Bureau voor Personeelszaken van de Ned. Antillen jan 1970
Griffier Hof van Justitie Ned. Antillen sep 1973
Lid-plaatsvervanger Hof van Justitie Ned. Antillen sep 1973
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen mei 1976

EWALDS H.J.A.
Advocaat bij Postbus 383 , 6040 AJ Roermond ; beëdiging 1973
Tel 0475-331818 , fax 0475-331960
[vademecum advocatuur 2001]
h.ewalds@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EWALDS J.H.T.
Secretaris gemeente Schijndel [info SAL 2000]

EWIJK E.G.M. van
Advocaat bij van Ewijk & van de Wouw advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 2154 , 5202 CD Den Bosch
Tel 073-6205105 , fax 073-6205100
evanewijk@ewijk-wouw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ew-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EWIJK E.J.M. van ; Mw.
Advocaat bij Postbus 1542 , 6501 BM Nijmegen ; beëdiging 1994
Tel 024-3608316 , fax 024-3008682
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

EWOLDT A.C.J.
Notaris te Ouderkerk a/d IJssel, gem. Ouderkerk, arrondissement Den Haag
Postbus 3005 , 2935 ZG Ouderkerk aan den IJssel

EX H.K.P.
Advocaat bij De Koning & Mulder ; beëdiging 1994
Postbus 74694 , 1070 BR Amsterdam
Advocaat bij Schut & Grasheide
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419917 , fax 020-5419999
h.ex@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EXALTO J. , geboren 01-03-1917
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

EXEL H.L.J.M. van
Notaris te Wateringen , arrondissement Den Haag
Plein 4, 2291 CC Wateringen

EXEL M.C. van
Notaris te Doetinchem , arrondissement Zutphen
Kantoor Kamps & van Exel ; Doetinchem
Keppelseweg 1-3, 7001 CE Doetinchem

EXSEL A.A.M. van
Advocaat bij Rottier advocaten ; beëdiging 1982 en 2002
Postbus 3494 , 5203 DL Den Bosch
Tel 073-6465455 , fax 073-6465450
[vademecum advocatuur 2004]

EXTERKATE B.M.R. , geboren aug 1961 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 16 dec 1993
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak.[rechtspraak.nl augustus 2003]
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Docente Europees recht aan de KU Nijmegen
TEVENS
Lid CDA werkgroep Europa ; commissie buitenland CDA en sectie buitenland VCDA Vrouwenberaad
04 jun 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

EXTERKATE P.J.G. ; Mw.
Advocaat bij Kiezel 41 , 6581 HR Malden ; beëdiging 1994
t.exterkate@jur.kun.nl
Advocaat bij Exterkate advocaten
Brouwersstraat 5 , 5441 BM Oeffelt
Tel 0485-301220 , fax 0485-3611380
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

EYCK van HESLINGA L.T. van ; Drs.
Advocaat bij Schenkeveld & Sluis ; beëdiging 1994
Postbus 172, 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144000 , fax 072-5144600
advoc@schenkeveldensluis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Eyck van Heslinga & Kiewitt advocaten
Postbus 9308 , 1800 GH Alkmaar
Tel 072-5120979 , fax 072-5121064
vaneyck@ek-advocaten.nl
www.ek-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

EYK E.E. van
Notaris te Doorn, arrondissement Utrecht
Kantoor De Cock & van Eyk
Postbus 37 3940 AA Doorn

EYK P.I. van der , geboren jan 1935
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd sectie Logistiek Koninklijke Landmacht
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Bosch 8 dec 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 januari 1999
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
07 jul 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

EYKELEN M. van , geboren nov 1965 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1994

EYL H.R.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 19 jan 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 aug 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 4 apr 1978
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in A'dam

EYSINGA - DELFOS VISSER M.T. van ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240541 , fax 010-4148444
madelien.vaneysinga@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]