Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'C' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
Letter C


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers
CAALEN E. , geboren okt 1907
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag 1 feb 1935
Substituut-griffier bijzonder Hof Leeuwarden 28 aug 1945 tot 1 jul 1949
Waarnemend griffier rechtbank Leeuwarden 1 jul 1949
Waarnemend griffier rechtbank Assen 20 mei 1950
Griffier kantongerecht Zevenbergen 14 nov 1950


CAAM W.G.N.M. van
Advocaat bij Postbus 3143 , 4700 GC Roosendaal ; beëdiging 1981
Tel 0165-558800 , fax 0165-560642
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


CABENDA A.L ; Mw.
Notaris te Purmerend , arrondissement Haarlem
Herengracht 1, 1441 EV Purmerend


CADDEO A.
Advocaat bij Jans Offreins & Hagenaars ; beëdiging 1996
Postbus 15101 , 1001 MC Amsterdam
Advocaat bij Gerrit van der Veenstraat 106 , 1077 EM Amsterdam
Tel 020-6706576 , fax 020-6706577
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


CADERIUS van VEEN R.J.B.
Advocaat bij De Haan advocaten & Notaris ; beëdiging 2003
Postbus 723 , 9700 AS Groningen
Tel 050-5757400 , fax 050-5757444
caderius@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CAIRO R.A.
Advocaat bij Sjenitzer & Cairo ; beëdiging 1983
Stadhouderskade 92 , 1073 AV Amsterdam
Tel 020-6649221 , fax 020-6715716
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Plantage Middenlaan 20 , 1018 DE Amsterdam
Tel 020-6201490 , fax 020-6201490
robecrocairo@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CALIS L.E. ; Mw.
Advocaat bij In 't Veen advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 46 , 2740 AA Waddinxveen
Tel 0182-613622 , fax 0182-611095
[vademecum advocatuur 2004]


CALIS P.H.A. , geboren feb 1950 ; Dhr.
Kandidaat-notaris
Gerechtsauditeur Hof Den Bosch 6 feb 1986
NU Den Bosch Hof gerechtsauditeur
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bekend
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


CALJÉ A.
NLRM 71 80 88/89 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 17 jun 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 24 jun 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
NU
Rotterdam kantonrechter-pv
Schiedam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Onderlinge Waarborgmij
Zorgverzekeraar TRIAS ua te Gorinchem
Lid van het College van Regenten en Regentessen van het Weeshuis der Hervormden te Schiedam
Bestuurslid van de RK Vereniging voor Ziekenverpleging
Commissaris bij VOF Holding BV. te Rotterdam


CALJÉ C.J.F.
NLRM 71 80
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 22 aug 1941


CALJÉ P.A.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
peer.calje@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


CALKOEN - NAUTA J. , geboren aug 1950 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1976
Raio rechtbank Breda 17 apr 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 11 mrt 1985
Rechter Rechtbank Breda van 01-02-2001
NU Breda Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid Raad van Toezicht van de Stichting gasthuis Sint Joseph te Zevenbergen
Tot die stichting behoren Verpleeghuis Sancta Maria te Zevenbergen
Bejaardencentrum Huize Zevenbergen te Zevenbergen
Bejaardencentrum Sint Martinus te Zevenbergschenhoek
Bejaardencentrum Sint Antonius te Terheijden
Lid Bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Teteringen
04 jun 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Vertrouwenscommissie Circonflex Stichting voor zorg en wonen te Zevenbergen van 01-10-1999
Lid Commissie voor bezwaar- en beroepschriften te Breda van 01-06-1999
Vertrouwenspersoon Prismacollege te Breda van 01-09-2002
Voorzitter Bestuur oudervereniging Stedelijk Gymnasium te Breda van 01-03-1999 tot 01-10-2001
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


CALKOEN W.J.L. , geboren mrt 1946
NLRM 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 11 dec 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 11 dec 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 11 dec 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht van 01-01-2002
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1972. Lid van de maatschap
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240594
willem.calkoen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary
Directeur Glynwed Holding BV
Chairman van de section ? en Business van de International Bar Association
jul 1997
Lid van de Commissie Buitenland van de NOvA
TEVENS [augustus 2003]
Commissaris Lagerwey The Windmaster B.V. te Barneveld van 01-01-2001
President-commissaris De Kuyper B.V. te Schiedam van 01-01-2001


CALLEMEYN (of CALLEMEIJN) W.M. , geboren okt 1951 ; Dhr.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 mrt 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 apr 1997
Rechter rechtbank Roermond 20 april 1998
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 10 november 1999
NU Roermond Rechbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Hoofd griffieorganisatie bij Rechtbank Maastricht kantongerechten Heerlen, Maastricht, Sittard
TEVENS
Docent SSR
Lid bestuur Stichting bevordering Belangen Onderwijs Binnenstad Roermond
Lid bestuur Stichting Prinselikke Stadtgordel Faubourg St.Jacques
apr 1998
TEVENS [juli 2003] en [augustus 2003]
Docent SSR te Zutphen 01-01-1994
Bestuurslid Stichting Bevordering belangen onderwijs binnenstad Roermond 15-10-1997
Bestuurslid Prinselikke Stadtsgarde Faubourg St.Jacques te Roermond 01-01-1996
Voorzitter Stichting St. Christoffel voor Katholiek Primair Onderwijs 08-11-1999
Commissaris NV Maastrichtse Toeleveringsberdrijven te Maastricht 06-04-2000
Lid Commissie voor politieklachten Limburg-Noord 01-01-2001 tot 01-12-2002


CALVEEN M.T. van ; Mw.
Advocaat bij Keizers Poelman advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 2154 , 56000 CD Eindhoven
Tel 040-2445600 , fax 040-2445411
m.vancalveen@keizerspoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.keizerspoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CAMBIER A.I. ; Dhr.
Advocaat bij Maat & Cambier ; beëdiging 1981
Postbus 47 , 4570 AA Axel
tel 0115 563984 , fax 0115 564270
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 13-05-81
advocatenkantoor Cambier
Markt 16 , 4571 BG Axel
Postbus 47 , 4570 AA Axel
tel 0115-563984 , fax 0115-564270
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
acambier@zeeland.nl
[Internet april 2003]
acambier@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Deken te Middelnurg sinds november 2000 ; daarvoor plaatsvervangend Deken
In 2002 opgevold door C.F.E.P. GALAMA
BRRR
Legt rechtsbeginselen, mensenrechten en wet naast zich neer.


CAMINADA C. , geboren mei 1971 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 juni 1999
Rechter Rechtbank Almelo van 01-12-2002
NU Almelo Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
Niet meer vermeld in [vademecum advocatuur 2003] ; zal dus wel geen advocaat meer zijn.


CAMINADA D. , geboren 17-02-1939 te Den Haag
Notaris te Rijswijk , arrondissement Den Haag
Kantoor Caminada notarissen, Rijswijk tot 1 maart 2003
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Oud voorzitter/Bestuurslid van de Ring Den Haag van de Koninklijke Notariële Broedwerschap
Pud-Voorzitter van de Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat
Lid van het Vollege van Regenten van het Rooms-Katholiek Wees- en Oudeliedenhuis te Den Haag
Lid van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen te Rijswijk
Oud-Lid van de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Den Haag
Overleden 3 maart 2003 te Den Haag [Telegraaf 6 maart 2003]


CAMMAERT P.A.G. , geboren 1950
Burgemeester CDA gemeente Oldenzaal [info SAL 2000]
TEVENS [sep 2000]
Voorzitter Stichting Slachtofferhulp Twente
Lid Cie. v. Advies & Toezicht AZN St. Radboud Stichting Katholieke Universiteit
Lid Bestuurscommissie van ToezichtUniversitair Medisch Centrum St Radboud
Commissaris Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V.
Voorzitter Sociaal Pedagogische Dienst Twente
Vice-Voorzitter Katholieke Raad voor Kerk & Samenleving
Oud-functies:
Vice-Voorzitter Bestuur Christelijk Nationaal Vakverbond
Plaatsvervangend Lid Sociaal-Economische Raad (SER).


CAMMAN J.J.
Ministerie van Financiën, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen, Sector Toezichtsbeleid, Coördinator
Ministerie van Financiën, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen, Plaatsvervangend hoofd


CAMMELBEECK G.J.P.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 19 sep 1950

CAMMELBEECK S.J. , Bas , geboren nov 1950 ; Dhr. Dr.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 mei 1996
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1977
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240389 , fax 010-2240010
bas.cammelbeeck@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Augustus 2003 op rechtspraak.nl niet vermeld dat hij advocaat is, laat staan waar en bij welk kantoor.


CAMONIER A.A.
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1995
Postbus 1108 , 7801 BC Emmen
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072779 , fax O10-4072612
[vademecum advocatuur 2001]
tel 010 4065000 , fax 010 4065001
nlcamon1@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij Schelstraete & Van de Camp advocaten en Fiscalisten
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
nlcamonl@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CAMP A.E.T.M. van de
Advocaat bij Postbus 1270 ; beëdiging 2001
5004 BG Tilburg , Tel 013-5114420 , fax 013-5114290
info@schelstraete.nl
www.schelstraete.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CAMP H.W.M. op den
NLRM 71 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 20 feb 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 2 dec 1987
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Geleen ; kantoor Postbus 57 ; beëdiging 1955


CAMP W.G.J.M. van de ; Ing.
CDA-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000


CAMPAGNE D.M.
Advocaat bij Corona de San Rafael 5/A , E03530 La Nucia (AL) , Spanje ; beëdiging 1977
platon@drgnet.com


CAMPAGNE E.H. ; Mw.
Advocaat bij Trude Mertenslaan 48 , 2545 EN Den Haag ; beëdiging 1977


CAMPAGNE R.J.F. , geboren aug 1962
NLRM 92 93
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1991

CAMPEN A.C. van
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1997
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
a.vancampen@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538267 , fax 026-4430943
a.vancampen@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CAMPEN A.C.C. van
Advocaat bij Mr. advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 126 , 5260 AC Vught


CAMPEN E.B. van ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag


CAMPEN M.J.L van
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1994
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
marc.van.campen@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
marc.van.campen@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CAMPEN M.J.M. van ; Mw.
Advocaat bij Jansen c.s. advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 3373 , 4700 GJ Roosendaal
Tel 0165-554200 , fax 0165-555104
info@jansenadvocaten.nl
www.jansenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CAMPEN R.M. van
Advocaat bij Hulkenberg Van der Veen ; beëdiging 1996
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam


CAMPEN R.P. van
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1997
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Advocaat bij Wiersma Mendel Prakke ; beëdiging 1997
Postbus 75555 , 1070 AN Amsterdam
Tel 020 5245245 , fax 020-5210444
rpvancampen@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
rpvancampen@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CAMPFORT F.W.L.
Inkasso-Unie
pb.165 , 5600 AD Eindhoven
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


CAMPHUIS C.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 15 aug 1959


CAMPO L.J.F. ; Mw.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


CAMPS M.J.E.C.
Advocaat bij Dijks Leijssen & Stellingwerf ; beëdiging 1986
Postbus 76 , 7500 AB Enschede
Tel 053-4335066 , fax 053-4331001
info@dls-advocaten.nl
camps@dls-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Campsadvocatuur
Postbus 40009 , 7504 RA Enschede
Tel 053-4313772 , fax 053-4320490
jnfo@letseladvocaat.nl
www.letseladvocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CANALES J.A.
Advocaat bij W.G.Plein 465 , 1054 SE Amsterdam ; beëdiging 1990
Advocaat bij Younge & Canales ; beëdiging 1990
W.G. Plein 250 , 1054 SE Amsterdam
Tel 020-6070168 , fax 020-6890647
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Canales advocaten
Fizeaustraat 19 , 1097 SC Amsterdam
Tel 020-6852983 , fax 020-6890647
canalesadvocaten@xs4all.nl
www.canalesadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CANATAN K.
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 2002
Stadhouderskade 34-35 , 1071 ZD Amsterdam
Tel 020-6383606 , fax 020-6234549
k.canatan@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CANCIAN - van BALLEGOOIJEN N. ; Mw.
Advocaat bij Boontje Smits & Hulkenberg Koningslaan 17 ; beëdiging 1999
1075 AA Amsterdam ,
Tel 020-5727190 , fax 020-5727199
cancian@bosmhu.nl
www.bosmhu.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CANCIAN V.A.
Advocaat bij Schoute & Dik ; beëdiging 1995
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
schoute.dik.adv@tip.nl
Advocaat bij Alen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij ABP Investments ; beëdiging 1995
Postbus 75753 , 1118 ZX Luchthaven Schiphol
Tel 020-4055939 , fax 020-4059781
v.cancian@abp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CANDIDO J.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
jcandido@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


CANIMOGLU S. ; Mw.
Advocaat bij De Vries advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 23289 , 300 KG Rotterdam
Tel 010-4362799 , fax 010-4364226
canimoglu@vrieslaw.com
[vademecum advocatuur 2001]


CANNEGIETER P.
Burgemeester VVD gemeente Voorschoten [info SAL 2000]


CANNEMAN E.
Topman van de Stichting Toezicht Effectenhandel STE.
[Telegraaf 99-12-14]


CANNEMAN E.E. , geboren 28-06-1946
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


CANNEMAN E.W. , geboren 17-03-1946
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


CANOY B.P.M.
Advocaat bij Spaans advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1139 , 1270 BC Huizen
Ted. 035-5262780 , fax 035-5263275
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Winnips & Schutz advocaten
Postbus 2662 , 8901 AD Leeuwarden
Tel 058-2138353 , fax 058-2132302
[vademecum advocatuur 2004]


CANTA A.M.A. ; Mw.
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 2003
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2850326 , fax 030-2850301
anita.canta@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CANTARELLA M.G.
Ln. Copes v.Cattenburch 98 , 2585 GE Den Haag
Advocaat bij Westendorp & Hoogendam
Jacob Mosselstraat 2 , 2595 RH Den Haag
Tel 070-3469226 , fax 070-3614633
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


CANTÉ A.H. , geboren dec 1947 ; Dhr.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 10 nov 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 2 jul 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 3 dec 1980
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 3 dec 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 22 dec 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 24 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 24 mei 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 2 aug 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 2 aug 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 2 aug 1997
Kantonrechter Zwolle 9 december 1999
Vice-president Rechtbank Zwolle van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen van 01-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zwolle ; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1977
Postbus 600, 8000 AP Zwolle
info@nysingh.nl
Waarschijnlijk advocaat af sinds 1999
TEVENS
Secretaris afdelingsraad IJsselland en Twente Ned. Maatschappij ter bevordering van tandheelkunde
jan 1997
TEVENS [juni 2002]:
Secretaris van het bestuur van de stichting Stichting Jong Talent Zwolle, Zwolle van 01-01-2001
Lid van de Tuchtcommissie van de Nederlandse Golf Federatie NGF te De Meern van 01-01-2001
TEVENS [februari 2003]
Secretaris bestuur Stichting Jong Talent Zwolle te Zwolle vanaf 01-01-2000
Lid Tuchtcommissie Nederlandse Golffederatie (NGF) te De Meerd vanaf 01-01-1998
TEVENS [augustus 2003]
Secretaris bestuur Stichting Jong Talent Zwolle te Zwolle van 01-01-2000
Lid Tuchtcommissie Nederlandse Golffederatie (NGF) te De Meerd van 01-01-1998


CAPAAN B.R.
Advocaat bij Adv. kantoor Slotermeer ; beëdiging 1994
C. van Vollenhovestraat 21/23 , 1063 KS Amsterdam
Tel 020-6136587 , fax 020-6133994
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


CAPEL - Van der VORM A.D. ; Mw.
Rechten 1981
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


CAPEL C.L.
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-Q118920 , fax 010-4114261
mail@kkadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
c.l.capel@kneppelhout.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CAPELLE M.A.A. van , geboren dec 1952 , Monte
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofdinspecteur van politie te Den Haag
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 14 dec 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11 okt 1984
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 26 jul 1990
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen 1 sep 1994
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 sep 1995
Plaatsvervangend Hoofd-Advocaat-Generaal ressortsparket Leeuwarden
Adv.-gen. ressortsparket Leeuwarden 15 februari 1999
Hoofdadvocaat-generaal Resortsparket Den Haag [SAL 2003]
NU Den Haag
TEVENS
Parttime-hoofdredacteur Tijdschrift Politie
Affaire Lancée zie artikel AD 02-10-97
Waarnemend Advocaat-Generaal bij Gerechtshof Leeuwarden, onbetaald
Lid landelijk Ondernemings Overleg, onbetaald
Commissaris Brouwer Machinefabriek te Hengelo, onbetaald
Docent Stichting Studie Centrum Rechterlijke Macht, betaald
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen.Telefoon 050-3199999 , fax 050- 3185147.
06 feb 1998
Opgave 16-12-1999
Commissaris BMF Metaaltechniek ; 2 uren/week ; onbetaald
Gastdocent SSR ; betaald


CAPPELLE A.M. van ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1990
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Van Randwijck advocaten
Postbus 34060 , 3005 GB Rotterdam
Tel 010-2180808 , fax 010-4180707
cappelle@randwijck.nl
[vademecum advocatuur 2001]
cappelle@randwijck.nl
www.randwijck.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CAPPELLEN van WALSUM - den HAAN M. van , geboren feb 1929 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bankwezen Amsterdam 1953
Werkzaam bedrijfsleven te Amstelveen 1956
Docente Sociale Academie te Amsterdam 1967
Docente Hogere Economische School te Den Haag 1970
Arbeidscontractant Raad van Beroep Haarlem 15 aug 1977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Haarlem 24 feb 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 18 mrt 1982
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 1 jan 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 9 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


CAPPENDIJK A.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior ; beëdiging 1992
Postbus 119 , 1440 AC Purmerend
Advocaat bij Dippel Lunshof Cappendijk advocaten
Postbus 2363 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229-249660 , fax 0229-249894
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij HRM advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 12359 , 1100 Al Amsterdam
Tel 020-5673990 , fax 020-5673991
[vademecum advocatuur 2004]


CAPPON C.M. ; Dr. UHD
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Rechtsgeschiedenis
Rechtsgeschiedenis
cappon@jur.uva.nl


CAPPON - MOOIJ E. , geboren jul 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechten 1976
Raio 1 sep 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 14 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 14 feb 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 17 dec 1990
Juridisch Beleidsmedewerker (vermelding VVAO 1997)
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Wageningen


CARELS H. , geboren dec 1953 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 8 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1981
Advocaat en Procureur Maatschap Carels advocaten te Rotterdam
Advocaat bij Carels advocaten
Wijnhaven 17 , 3011 WH Rotterdam
tel 010-4123300 , fax 010-4122660
[vademecum advocatuur 2001]
h.carels@carelsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid examencommissie Ned. Orde van advocaten
Docent beroepsopleiding Ned. Orde van advocaten en Opleiding Sociaal Recht
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

CARELS P.C.C.
Advocaat bij Ramdihal advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 93510 , 1090 EA Amsterdam
Tel 020-6940466 , fax 020-6938067
ramdihal-advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lemmers Mathoerapersad Hoebba & Carels advocaten
Afrikanerplein 1 , 1091 PN Amsterdam
Tel 020-6000482 , fax 020-4637573
[vademecum advocatuur 2004]


CARELSEN F.L.E. ; Mw.
Rechten 1989
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


CARIOT Zie REINDERS - CARIOT J.M.C. , geboren jan 1927 ; Mej.
NLRM 71
Inspectrice Gemeentepolitie Vlaardingen 1 feb 1954
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1962
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 1 feb 1964
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 9 nov 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 mrt 1968
Rechter rechtbank Dordrecht 28 okt 1969


CARIS E.P. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 55 , 0500 AB Nijmegen
Tel 024-3220041 , fax 024-3002855
caris@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Buren van Velzen Guelen advocaten Notarissen Belastingadviseurs
Postbus 17199 , 2502 CD Den Haag
Tel 070-3184200 , fax 070-3561340
e.caris@bvvg.nl
www.bwg nl
[vademecum advocatuur 2004]


CARIS R.J.A.F.
Advocaat bij Stassen & Gulikers advocaten ; beëdiging 1991
Het Bat 23 , 6211 EZ Maastricht
Tel 043-3219158 , fax 043-3218057
[vademecum advocatuur 2001]
stassen-gulikers@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CARLA A. ; Mw.
Advocaat bij Carli & Pluymen advocaten ; beëdiging 1988
Godsweerdersingel 42 , 6041 GM Roermond
Tel 0475-316354 , fax 0475-319528
[vademecum advocatuur 2001]


CARLÉE W.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
mcarlee@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


CARLI A. ; Mw.
Advocaat bij Deemselstraat 2a , 6041 KR Roermond ; beëdiging 1988
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. A. Carli
Willem-II-Singel 74 , 6041 HV Roermond
Tel 0475-316364 , fax 0475-319528
[vademecum advocatuur 2004]


CARLI - LODDER M.C. ; Mw.
Advocaat bij Carli c.s. ; beëdiging 1991
Henry Dunantweg 13 , 2402 NM Alphen a/d Rijn
Postbus 2227 , 2400 CE Alphen a/d Rijn
Tel 0172-419399 , fax 0172-419002
[vademecum advocatuur 2001]
info@carliadvocaten.nl
www.carliadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CARLI R.M.S. , geboren 19-07-1956
Advocaat te Alphen a/d Rijn, kantoor Carli c.s. ; beëdiging 1985
Postbus 2227 , 2400 CE Alphen a/d Rijn
Advocaat bij Carla c.s.
Henry Dunantweg 13 , 2402 NM Alphen a/d Rijn
Tel 0172-419399 , fax 0172-419002
[vademecum advocatuur 2001]
info@carliadvocaten.nl
www.carliadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


CARLI R.T.R.F. , geboren sep 1946 (of: R.Th.R.F.)
NLRM 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 28 nov 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Den Haag ; beëdiging 1978
kantoor Postbus 93022 , 2509 AA Den Haag
tel 070-3470971 , fax 070-3833574
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid tuchtraad Stichting Certificering
Raad Administratie en Belasting Consultants te Bunnik
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Tuchtraad
Nederlandse Orde van Register managers te Nijkerk van 01-07-1998
Lid Tuchtraad


CARLIER B.J.P. ; Mw.
Advocaat bij EBH advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 70 , 2600 AB Delft
Tel 015-2127223 , fax 015-2127995
carlier@ebhadvocaten.nl
www.ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CARLIER C.E.M. ; Drs. Mw.
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Coöperatie Achmea , TBG Europe nv Amsteveen, legal counsel


CARLIER C.J.M.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directie Domeinen, Dienst Domeinen, Onroerende zaken,
Regionale Directie Domeinen Zuid, Hoofd


CARLIER F.J.
Advocaat bij Van Gelderen c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 1084 , 3600 BB Maarssen
Advocaat bij Witte & Partners
Postbus 2474 , 3500 GL Utrecht
Tel 030-21 611440 , fax 030-21 644356
[vademecum advocatuur 2001]


CARLIER I.E.M. ; Mw.
Advocaat bij Jaspers Quist Remmerswaal Notarissen en advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 252 , 2670 AH Naaldwijk
Tel 0174-629341 , fax 0174-623326
carlier@jqr.nl
www.jgr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CARLIER J.H.M.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; Amsterdam


CARNAS - CULEMANN I. ; Mw.
Rechten 1960
Leraar
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


CARO R.J.
Secretaris van de Vennootschap Schuitema n.v. [jaarverslag Schuitema 1998+2001]
Secretaris van het Management Team van Schuitema nv ; jaarverslag Schuitema 1999


CARPENTIER WOLF H.C. de , Han ; Dhr.
Man.Functie Nat.Nederlanden Schadeverz.Mij


CARPENTIER J.R. de
Advocaat bij Tiethoff & Ruig ; beëdiging 1995
Postbus 29702 , 2502 IS Den Haag
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-0741000 , fax 020-6741111
janreinder.carpentier@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]


CARRIERE - SECKEL H.W. ; Mw.
Rechten 1939
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


CARRIÈRE G.F. , Gerard ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1976
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240597
gerard.carriere@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
gerard.carriere@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rotterdam


CARRIÈRE H.R. ; Mw.
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 2000
Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5544000 , fax 023-5554421
carriere@winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Smithuijsen advocaten
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5329387 , fax 023-5321700
carriere@smithuijsen.nl
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CARRIÈRE J.D. , geboren aug 1911
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Rotterdam 1 sep 1934
Substituut-griffier kantongerecht Rotterdam 21 aug 1941
Waarnemend griffier kantongerecht Sommelsdijk 27 apr 1942
Griffier kantongerecht Arnhem mrt 1943
Griffier bijzonder Hof Arnhem 28 aug 1945
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Indonesië 15 dec 1946 tot 26 jan 1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 31 aug 1950
Lid Hof van Justitie Suriname 11 jun 1951
Kantonrechter Amsterdam 24 sep 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 6 jun 1973
Lid Ambtenarengerecht Amsterdam 28 jul 1977

CARSTENS- Van WAGENINGEN H.C.W. ; Mw.
Rechten 1946
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


CARSTENS J.H.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


CARTIGNY A.J.E. , geboren jan 1951 ; Dhr. Drs. Ir.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Directeur Gerechtelijke Ondersteuning arrondissement Dordrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 28 dec 1993
Kantonrechter Dordrecht 18 januari 1999
Vice-president Rechtbank Dordrecht van 28-12-1993
NU Dordrecht Rechtbanl Vice-President
TEVENS
Directeur gerechtelijke Diensten in het arrondissement Dordrecht
Lid Raad van Bestuur van de kabelexploitatiemaatschappij OKEM BV. te Oudenbosch
Voorzitter van de Vereniging van Eigenaars Catharinastraat 6-8 Breda
jul 1997
TEVENS [augustus 2003]
Lid raad van bestuur Oudenbosche kabelexploitatiemaatschappij te Oudenbosch van 01-01-1996
Voorzitter vereniging van eigenaars van 04-11-1996


CARTIGNY G.J.M.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1982
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2440480 , fax 010-2240009
ger.cartigny@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1982
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-22404$6 , fax 010-2240009
ger.cartigny@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


CASANDER R.B.H.M.
Advocaat bij Meentweg 22 , 1271 PW Huizen ; beëdiging 1982
Tel 035-5253815 , fax 035-5253895
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


CASPARIE J.C. , geboren jul 1938 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 10 aug 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 10 aug 1984
Rechter rechtbank Maastricht 24 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
NU Maastricht Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
25 aug 1997
TEVENS [augustus 2003]
Lid Raad van Advies Kinder- en Jongerenrechtswinkel te Maastricht van 20-01-2000


CASPARIS P. de ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Boerhaavelaan ; beëdiging 1998
Postbus 525 , 2700 AM Zoetermeer
Tel 079-3536384 , fax 079-3536132
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 079-3521351 , fax 079-3536132
post@abvakabo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CASPERS R.
Advocaat bij Noordam advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 59259 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-6898123 , fax 020-6898885
noordam@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CASSÉE W.G.F. , Wim ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Utrechtsche Heuvelrug
Hfd. Jur. Zkn Hypotrust Hyp.


CASSEL F.M. van , geboren februari 1971
NLRM 99/00
Raio rechtbank Middelburg 1april 1997 - 1 januari 1999
NU
Docent Katholieke Universiteit Brabant: goederenrecht
TEVENS
Hoofd en vormgevingsredacteur van SPINO ledenblad voor jonge Humanisten te Middelburg
jul 1997
NB
niet als universitair docent te traceren [jan 2002]


CASSERES R.W. de
Advocaat bij De Casseres & Van Oorschot ; beëdiging 1978
Postbus 1720 , 8901 CA Leeuwarden
Advocaat bij De Casseres advocaten
Postbus 2623 , 8901 AC Leeuwarden
Tel 058-2158815 , fax 058-2159220
casseres@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
casseres@casseres.nl
www.de-casseres.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CASSUTO D.M.H. , geboren 07-09-1969
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


CASSUTO - van ROYEN J. , Hanneke ; Mw.
Koorleider
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Doorn e.o..


CASTEL D.C. van de , Dieter ; Dhr.
Notaris te Nijkerk, arrondissement Arnhem
Kantoor Bruijn, De & Van de Castel ; Nijkerk
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Noord-West Veluwe


CASTELEIN J.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Klarenaar advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 939 , 3300 AX Dordrecht
Advocaat bij advocatenkantoor Bos & Castelein
Vrieseweg 25a , 3311 NT Dordrecht
Tel 078-6399366 , fax 078-6140714
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1989 en 1990
[vademecum advocatuur 2004]


CASTELIJN M.J.A.
Advocaat bij Hertoghs c.s. advocaten belastingdeskundigen ; beëdiging 1998
Postbus 4729 , 4803 ES Breda
Tel 076-5202266 , fax 076-5202288
hertoghs@worldanline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Buitenhaven 13 , 5211 TP Den Bosch
Tel 073-6106109 , fax 073-6104446
info@castelijn-advocaat.nl
www.castelijn-advocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CASTELIJNS A.W.J.
Advocaat bij Smal & Castelijns ; beëdiging 1974
Postbus 3061 , 1801 GB Alkmaar
Advocaat bij Castelijns & Kaandorp advocaten
Postbus 9013 , 1800 GA Alkmaar
Tel 072-5114032 , fax 072-5115337
info@castelijns-kaandorp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
castelijns@castelijns-kaandorp.nl
www.castelijns-kaandorp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CASTERMANS A.G. , geboren feb 1962 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1O jan 1995
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1992
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153885 , fax 070-5153109
ag.castermans@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Redacteur Nieuwsbrief BV
Secretaris Medezeggenschapsraad basisschool Sint Joseph Leiden
4/97
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


CASTERMANS - HOLLEMAN Zie HOLLEMAN, M. M. , Monique ; Mw.


CAT
P.J.M.F. le , Pierre ; Dhr.
[N
Notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amsterdam


CATAK T.
Advocaat bij Eksterhof 47 , 2496 HT Den Haag ; beëdiging 2001
Tel 015-3805638 , fax 015-3805637
[vademecum advocatuur 2004]


CATAKLI L. ; Mw.
Advocaat bij De Loos & Schrijver advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 453 , 2240 AL Wassenaar
Tel 070-5119263 , fax 070-5114552
info@deloos-schrijver.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CATE E. ten , geboren 1945
Directeur Bank Ten Cate & Cie N.V.
Kamerheer Huis van Hare Majesteit de Koningin
Commissaris Bolton Group international S.A.
Commissaris Nyloplast N.V.
Voorzitter van de Directie van Nylonplast nv ; jaarverslag Nylonplast 1998
Commissaris Perfecta Chemie B.V.
Commissaris Royal & Sun Alliance Benelux Holdings N.V.
Commissaris Royal & Sun Alliance Levensverzekering N.V.
Commissaris Royal & Sun Alliance Schadeverzekering N.V.
Commissaris Lias Industries N.V.
Commissaris Maxxit Groep N.V..
Mr. E. ten Cate vervulde diverse directiefuncties, onder meer bij De Gorter & Ten Cate Groep NN, Bank Jonas & Kruseman N.V., bij Credit Suisse First Boston Nederland N.V. en bij Nyloplast N.V. Verder was hij als commissaris verbonden aan de Verenigde Automobiel Bedrijven, Canada Overseas Investment Corporation N.V., Schuttersveld Holding N.V. en B.V. De Naamplaat.


CATE E.C.B. ten , Mea ; Mw.
Rechten 1983
Hoofd woondiensten Kath. woningvereniging Kolping Nijmegen
Secretaris gemeente Borculo [info SAL 2000] Postbus 200  7270 HA Borculo
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Vertalers & Tolken
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen


CATE M.E. ten ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2001
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121650 , fax 030-2121158
general@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CATE - VISSER N.P. ten , Petra ; Mw.
Rechten 1971
Huisvrouw
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Emmen.
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Emmen


CATE T.S. ten
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
ttencate@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CATE W. ten , geboren feb 1952 ; Dhr.
NLRM 90 92 94 93 95 96 97 98 99/00
Secretaris Raad van Arbitrage bouwbedrijven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 aug 1989
Rechter rechtbank Rotterdam 9 okt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 6 okt 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 6 okt 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 6 okt 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 6 okt 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 6 okt 1997
Kantonrechter Den Haag 18 juli 1999
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Secretaris-plaatsvervanger Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven te Utrecht of
Amsterdam, bezoldigd
Lid redactieraad Tijdschrift voor Arbitrage te Den Haag onbezoldigd, eindigt medio 1997
Auteur Vademecum Burgerlijk Procesrecht (bijz deel Arbitrage) te Deventer, bezoldigd
Adjunct-secretaris Raad van Beroep COKZ te Leusden, bezoldigd
TEVENS [juli 2003]
Lid sanctiecommissier Sportvereniging van 01-06-1997
Buitengewoon Lid Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland van 28-11-1999
Adjunct secretaris Raad van Beroep Stichting Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheiden in de Zuivel van 01-01-1995
Auteur Vademecum Burgelijk Procesrecht, bijzonder deel: Arbitrage en Bindend Advies
Gouda Quint van 01-01-1992


CATH H.F. , geboren 31-01-1948
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


CATH I.G.F. , geboren 17-02-1952
Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
cath@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
cath@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


CATH K.J. , geboren 12-09-1921
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


CATS E.J.P.
Advocaat bij Cats advocaten ; beëdiging 1988
Nassaulaan 28 , 7811 GK Emmen
Tel 0591-614645 , fax 0591-613388
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hondsrug advocaten
Nassaulaan 28 , 7811 GK Emmen
Tel 0591-658144 , fax 0591-613388
[vademecum advocatuur 2004]


CATS J. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling I [SAL 2003]


CATS R.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1966
Postbus 278 , 6040 AC Roermond
Advocaat bij Moszkowicz advocaten
Postelstraat 40 , 5211 EA Den Bosch
Tel 073-6133386 , fax 073-6147455
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Moszkowicz advocaten
Postbus 3075 , 6202 NB Maastricht
Tel 043-3254560 , fax 043-3215450
moszkowicz-advocaten@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]


CATS S.J.
Advocaat bij Cats advocaten ; beëdiging 1980
Nassaulaan 28 , 7811 GK Emmen
Tel 0591-614645 , fax 0591-613388
[vademecum advocatuur 2001]
Angelsloërdijk 27 , 7822 HK Emmen
Tel 0591-670317 , fax 0591-610314
s.cats@advocats.nl
www.advocats.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CATSBURG J.J. , geboren mei 1964
NLRM 96 97 98 99/00
Juridisch Medewerker Bedrijfsvereniging van de Gezondheid Geestelijke Maatsch.Bel. Zeist
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 feb 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 augustus 1999
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 januari 2000
Rechter Rechtbank Arnhem van 09-11-2000
NU Arnhem Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Docent SSR van 01-01-2002 tot 31-12-2002


CATSMAN W.L.
Advocaat bij Catsman & Weijer c.s. ; beëdiging 1994
Hollandsch Diep 69 , 2904 EP Capelle a/d IJssel
Tel 010-4517973 , fax 010-4582665
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


CATZ H.S. ; Dhr.
Oud-lid van de Raad van Bestuur van de voormalige Hudig-Langeveldt Groep
INFO
Overleden 6 februari 2004 op 86-jarige leeftijd [Telegraaf 12 februari 2004]


CAUBO R.P.P.
Advocaat bij Groen Caubo Montessori ; beëdiging 1998
Postbus 60004 , 1320 AA Almere
Tel 036-5486110 , fax 036-5305800
info@gcm-adv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1984 en 1998
www.gcmadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CAUDRI L.W.M.
Advocaat bij Vlaminckx c.s. ; beëdiging 1979
Postbus 496 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3546100 , fax 077-3543884
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vlaminckx & Sanders advocaten en notarissen
Postbus 496 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3201920 , fax 077-3513491
w.caudri@vlsa.nl
www.vlaminckxsanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CAUPAIN M.M. ; Mw.
Advocaat bij Stadhouderskade 92 , 1073 AV Amsterdam ; beëdiging 1993


CAZANDER A.W.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen, Sector Advisering, Coördinator


CAZEMIER G.L.J. , geboren jul 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Adjunct-inspecteur Staatsdomeinen 1956 1956
Secretaris Waterschap te Westerwolde 1 nov 1958
Lid Gedeputeerde Staten van Groningen 1 okt 1968 - 5 jun 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 6 sep 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 10 sep 1975
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 13 mei 1976
Kantonrechter Winschoten 19 mrt 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 6 jun 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 6 jun 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 4 mrt 1988
Kantonrechter Groningen 4 mrt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 10 apr 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger/kantonrechter
Winschoten kantonrechter-plaatsvervanger
Zuidbroek kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Plaatsvervangend Lid Centrale Raad van Beroep
Lid kamer van toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Groningen
Primus Lid provinciale commissie bezwaren en geschillen in de kerkprovincie Groningen
en Drenthe NH Kerk
Voorzitter bestuur Sint Lucas Ziekenhuis te Winschoten
Voorzitter Raad van Toezicht Sint Lucas Ziekenhuis te Winschoten
Lid beroepscommissie woonruimteverdeling Gemeente Winschoten
Voorzitter Stichting centrale fabrieksaardappelenleveringen
Lid Bestuur De Ader Stichting te Drieborg Gemeente Reideland
feb 1997


CAZEMIER R.S.
Burgemeester VVD gemeente Ameland [info SAL 2000]


CEELEN J.A.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1998
Paslaan 21 , 7311 AJ Apeldoorn
Tel 055-5782511 , fax Oss-5782500
[vademecum advocatuur 2001]


CEELEN J.J.A.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Deventer ; beëdiging 1998
Postbus 6174 , 7401 HD Deventer
Tel 0570-667144 , fax 0570-667155
milieu@deventer.bureaurechtshulp.nl
www.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CEELEN M.A.H.H.
Advocaat bij Van den Bos Ceelen Bosveld ; beëdiging 1995
Postbus 22213 , 3003 DE Rotterdam
Advocaat bij Van den Bos Ceelen Bosveld
Postbus 822 , 3000 AV Rotterdam
Tel 010-4362800 , fax 010-4360224
[vademecum advocatuur 2001]
bcb.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CEELEN M.M.H. , Marthe ; Mw.
Advocaat bij Timmer & Van Meurs ; beëdiging 1993
Postbus 90 , 8260 AB Kampen
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 66 , 7140 AB Groenlo
Tel 0544-463000 , fax 0544-464185
m.ceelen@djp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ceelen@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


CEHA - PRINS D.M.C. , geboren mei 1933 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 11 okt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 5 sep 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 5 sep 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 5 sep 1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leidschendam ; kantoor Ceha-Prins
Niet te vinden in Vademecum Advocatuur 1998 en niet in Vademecum Advocatuur 2003 en ook niet op advocatenorde.nl.
TEVENS
Secretaris Stichting beheer Willibrod te Wassenaar
TEVENS [juli 2003]
Lid raad van toezicht Stichting BHW te Wassenaar van 01-01-2001


CELIK S. ; Mw.
Advocaat bij Stichting Hoorns advocatenkollektief ; beëdiging 1994
Postbus 347 , 1620 AH Hoorn
Tel 0229-238404 , fax 0229-238419
[vademecum advocatuur 2001]


CENIJN J.A.
Advocaat bij Cenijn & Stallen ; beëdiging 1993
Postbus 2212 , 3440 DE Woerden
Tel 0348-422224 , fax 0348-430572
[vademecum advocatuur 2001]
cenijn@cs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CENSE D. , geboren mrt 1932
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 dec 1984
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


CERUTTI F.F.X.
Secretaris gemeente Gorinchem [info SAL 2000]


CERUTTI F.J.M. , geboren apr 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Juridisch Medewerker Gemeenschappelijk administratie kantoor en Centraal Beheer Amsterdam 1952
Substituut-griffier Centrale Raad van Beroep 22 dec 1956
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 15 sep 1961
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch en Zwolle 15 sep 1961
Voorzitter Raad van Beroep Roermond 6 dec 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 29 dec 1965
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 9 dec 1971
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 20 sep 1976
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 3 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
TEVENS
Komt in Naamlijst NLRM 1997 niet meer voor ; zal wel met pensioen zijn.


CERUTTI K.A.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 2380 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229-270744 , fax 0229-247186
kc@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0229-287001 , fax 0229-287051
kc@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


CEULEN E.P. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2001
Postbus 9220
6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
e.p.ceulen@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CHAN C.Y. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 4361 , 3006 AJ Rotterdam
Tel 010-2883842 , fax 010-2883889
chochan@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CHAN J.J.L. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240215 , fax 010-2240056
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


CHANG V.K.L.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2000
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-4880901
vchang@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
vincent.chang@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


CHAO - DUIVIS M.A.B. , geboren jun 1953 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 23 jul 1933
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak.
NU Roermond Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Instituut voor bouwrecht
Jan van Nassaustraat 84 , 2596 BW Den Haag
tel. 070 3245544 , fax 070 3282074
Directie / Management / Directeur
TEVENS
Geen bijbanen
apr 1998
TEVENS [augustus 2003]
Arbiter Garantie Instituut Woningbouw (GIW)
Arbiter Commissie van Geschillen van het KIV te Den Haag van 01-10-1999
Voorzitter medezeggenschapsraad Basisschool 'De Startbaan' van 01-05-2002


CHAP M.L. ; Mw.
Advocaat bij Vlaskamp Van Loo advocaten Johannes Vermeerstraat 43 ; beëdiging 2003
1071 DL Amsterdam
Tel 020-3052030 , fax 020-3052031
mc@vlaskampvanloo.nl
www.vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CHARBON P.A. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 30-01-2002
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1989
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
petra.charbon@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1982 en 1989
Tel 020-5460154 , fax 020-5460727
petra.charbon@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


CHARBON W.H.J. , geboren nov 1920
NLRM 71 80
Werkzaam bedrijfsleven 1954
Werkzaam Internat. Bel. Doc. Bureau 1 nov 1956
Werkzaam bankbedrijf 1 okt 1962
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 1 mei 1965
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 3 mei 1966
Griffier Hof Amsterdam 6 mei 197


CHARLIER L.E.M. ; Mw.
Advocaat bij Coöperatief Advokatenkantoor Oudenoord Utrecht ; beëdiging 1992
Postbus 8564 , 3503 RN Utrecht
Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord
Postbus 109 , 3440 AC Woerden
Tel 0348-579456 , fax 0348-579416
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 85336 , 3508 AH Utrecht
Tel 030-2637600 , fax 030-2637615
[vademecum advocatuur 2004]


CHARLS Th.A. , geboren 27-05-1914
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


CHARPENTIER P.J.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
pcharpentier@houthoff.nl


CHARRY E.A.A. ; Drs.
Advocaat bij Molukkenstraat 200 , 1098 TW Amsterdam ; beëdiging 1998
Tel 020-6633724 , fax 020-6655811
eaacharry@chello.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


CHATELIN M.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V.
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561792 , fax 020-6501770
chatelin.michel@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KLegal advocaten B.V.
chatelin.michel@klegal.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CHAVANNES R.D.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2000
Postbus 756440 , 1074 AP Amsterdam
Tel 020-5460006 , fax 020-5400123
remy.chavannes@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460394 , fax 020-5460704
remy.chavannes@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


CHAVANNES W.G.H.


CHÉBTI M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285566 , fax 070-3280489
mariam.chebti@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


CHEL E.R.
Advocaat bij blijers advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 6016 , 4900 HA Oosterhout
Tel 0162-447354 , fax 0162-437525
chel@wijers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CHEUNG Y.M. ; Mw.
Advocaat bij Spaans c.s. ; beëdiging 1999
Haagweg 193 , 2281 AL Rijswijk
Tel 070-3900347 , fax 070-3030190
cheung@spaans-partners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koninklijke Wessanen N.V. ; beëdiging 1999 en 2002
Postbus 410 , 1180 AK Amstelveen
Tel 020-5479547 , fax 020-5479411
r.cheung@wessanen-hq.com
www.wessanen.com
[vademecum advocatuur 2004]

CHEVALIER - BELTMAN E.L.V. ; Mw.
Burgemeester VVD gemeente Bergschenhoek [info SAL 2000]


CHING C.W.
Advocaat bij Dappers & Hissink ; beëdiging 1996
Postbus 677 , 5000 AR Tilburg
daphisad@worldonline.nl
Tel 013-5441020 , fax 013-5443245
info@d-hadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ching@d-hadvocaten.nl
www.d-hadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CHITAROE I. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming,
Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie reclassering, Secretaris


CHORUS Zie EVERDINGEN - CHORUS C.C. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam


CHORUS J.M.J. , geboren feb 1942 ; Dhr. Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Universiteit Leiden en Amsterdam 1 mrt 1968
Hoogleraar Rijks Universiteit te Leiden
Rechter rechtbank Arnhem 28 jan 1976
Raadsheer Hof Amsterdam 21 sep 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 27 okt 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 22 okt 1986
Raadsheer Hof Amsterdam 25 mei 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Vice-President Hof Amsterdam 30 aug 1994
Coördinerend vice-president Hof Amsterdam
Vice-president Gerechtshof Amsterdam van 30-08-1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 27-10-1982
NU Amsterdam Hof Vice-President
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid (secretaris) van het bestuur van de Stichting Johan Polak tot instandhouding van het bijzondere
boek, onkostenvergoeding
Lid van het bestuur van diverse kleinere stichtingen verenigingen
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Medewerker van diverse kleinere tijdschriften
Plaatsvervangend Lid en plaatsvervangend Voorzitter van kamer I van de commissie behandeling
bezwaren Open Universiteiten
Bestuurslid diverse kleinere stichtingen/verenigingen
16 feb 1998
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Lid (secretaris) van het bestuur van de Stichting Johan Polak tot instandhouding van het bijzondere boek
2. Lid van het bestuur van diverse kleinere stichtingen/verenigingen
3. Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
4. Medewerker van diverse kleinere tijdschriften
5. Plaatsvervangend lid, tevens plaatsvervangend voorzitter, van Kamer 1 van de Commissie behandeling
bezwaren Open Universiteit. Beëindigd eind 1998
6. rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem
7. rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam
TEVENS [juni/juli 2002]
Lid bestuur St. Johan Polak tot instandhouding van het boek
Lid bestuur van div. kleinere stichtingen/verenigingen
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Medewerker diverse kleinere tijdschriften.
@OPM
juni/juli 2002 eerst vermeld op rechtspraak.nl bij Hof Arnhem ; op 14 juli 2002 verdwenen.
TEVENS [augustus 2003]
Lid bestuur St. Johan Polak tot instandhouding van het bijzondere boek van 01-05-1991
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Medewerker diverse kleinere tijdschriften.
Lid van het bestuur Stichting Vrienden van het Nederlands Instituut te Rome van 01-01-1985
Redacteur
Introduction to Dutch Law van 01-01-1979
Secretaris van het bestuur Stichting Instituut voor Anglo-Amerikaansrecht van 01-01-1987
Voorzitter beroepencommissie Stichting Aidsfonds te Amsterdam van 15-09-2000
INFO
Citaten uit het IRM-rapport (december 1996). (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
" Twee van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam,
J.M.J. Chorus en mevrouw A.D.R.M. Pieters-Boumans, verschoonden zich niet als
Rechter in een hoger beroepsprocedure, waarin de advocaat van de ene partij F.H.A
Arisz was, terwijl dezelfde Arisz hiervoor in drie andere hoger beroepsprocedure met
dezelfde twee raadsheren óók Raadsheer was en dus géén advocaat, door tóch als rechter
op te treden
Deze drie procedures, waarin Mrs. Chorus, Pieters-Boumans en Arisz de drie raadsheren waren, zijn :
-- J. Huisman tegen M.A. Holscher ; Uitspraak d.d. 23-6-94
-- J.J.S. Impijn tegen M.A. Roosen ; Uitspraak d.d. 30-6-94
-- AEGON tegen Maatschap H. Smits ; Uitspraak d.d. 18-8-94
De latere procedure, waarin Arisz advocaat was en Chorus en mevrouw Pieters
-Boumans de twee raadsheren waren, is :
-- E.R. Noorman tegen H.K. Vos ; Uitspraak d.d. 15-12-94
Het Hof deed in deze procedure ( dus : nadien ) ten voordele van de cliënt
van Arisz uitspraak. "
Einde citaat


CHOY C.
Advocaat bij Haulussy advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 21130 , 3001 AC Rotterdam
haulussy@worldaccess.nl


CHRISTE D.
Advocaat bij Pentajura advocaten ; beëdiging 1974
Keizersgracht 223 , 1016 DV Amsterdam
Tel 020-5246444 , fax 020-6246053
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


CHRISTIAAN S.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172040 , fax 010-2172700
infoC@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
info@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


CHRISTOPOULOS N.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
niko.christopoulos@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


CHUNG Y.S. ; Mw. Drs.
Postbus 752655 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


CIERAAD Zie GEEL - CIERAAD B.A.E.G. , geboren mei 1952 ; Mw.


CIEREMANS T.L ; Mw. Drs.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1991
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240142 , fax 010-2240013
tjitske.cieremans@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


CIKOT ROOS M.C.
Advocaat bij Cikot & Stoop ; beëdiging 1970
Postbus 280 , 1700 AG Heerhugowaard


CILISSEN L.H.J.M.
Advocaat bij Driesse & Cilissen ; beëdiging 1990
Postbus 333 , 5660 AH Geldrop
Tel 040-2859176 , fax 040-2862145
[vademecum advocatuur 2001]
dressecilissen@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CITROEN A.R.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1978
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
rene.citroen@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 1971 en 1978
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


CITROEN S. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2002
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
stefanie.citroen@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


CITTEUR J.M.E. ; Mw. Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
juliette.citteur@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


CIVAL J.
Advocaat bij Advoraad ; beëdiging 1998
Postbus 436 , 1400 AK Bussum
Tel 035-6925454 , fax 035-6925464
advoraad@advoraad.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Kennemerstraatweg 2 , Alkmaar
Postbus 1035 , 1810 KA Alkmaar
Tel 072 5121300 , fax 072 5121133
[vademecum advocatuur 2003]
j.cival@vandiepen.com
Beëdiging 1988 en 1998
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


CLAASEN Zie FORD - CLAASEN M.Th.E. , geboren mei 1948 ; Mw.


CLAASSEN A.J.L. ; Mw.
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman ; beëdiging 1998
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927740 , fax 073-6927683
a.claassen@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345767 , fax 040-2345630
angclaassen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CLAASSEN A.M.M. , geboren mei 1952 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 19 nov 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 2 mrt 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 22 mrt 1984
Rechter rechtbank Den Bosch 10 sep 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
Vice-President rechtbank Den Bosch 28 sep 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 01-01-2001
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
27 jan 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wat heeft hij dan nu als hoofdfunctie?


CLAASSEN C.N.A.M.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1977
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
wieringa@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]


CLAASSEN C.N.A.M.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1977
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
wieringa@wieringa.nl
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CLAASSEN C.W.
Aangekomen in Leiden 1957 rechten , Corpslid
Advocaat bij Claassen advocaten ; beëdiging 1965
Postbus 831 , 5600 AV Eindhoven
Tel 040-2448970 , fax 040-2453080
[vademecum advocatuur 2001]
www.claassenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CLAASSEN E.A.M.
Advocaat bij Ahee & Claassen ; beëdiging 1979
Postbus 574 , 8000 AN Zwolle
Advocaat bij Claassen Ruis Kornet & Geerdes
Postbus 574 , 8000 AN Zwolle
Tel 038-4556055 , fax 038-4556060
[vademecum advocatuur 2001]
e.claassen@crkg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CLAASSEN E.L.J.
NLRM 71 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg6 nov 1961


CLAASSEN J.J.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Lips advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 88 , 5490 AB Sint Oedenrode
Tel 0413-477444 , fax 0413-477189
[vademecum advocatuur 2001]
j.claassen@lipsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CLAASSEN M.H.P.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2002
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153400 , fax 070-5153119
mhp.claassen@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CLAASSEN P.N.A.M.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1985
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
pclaassen@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CLAASSEN R.N.G.M.
Notaris te Breda , arrondissement Breda
Kantoor Berendsen, Claassen, Mannaerts, Breda


CLAASSEN S.W.
Advocaat bij Lexence N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736802 , fax 020-5736886
s.claassen@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CLAASSEN W.H. , geboren jun 1948 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 22 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Koster, Claassen & Smallegange ; beëdiging 1976
Postbus 408 , 3000 AK Rotterdam
KCS_Maritime_Law@compuserve.com
tel 010-4132180 , fax 010-4122125
law@kclaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koster & Claassen
Postbus 754 , 3000 AT Rotterdam
Tel 010-4132180 , fax 010-4122125
claassen@kclaw.nl
www.kosterclaassen.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Commissaris bij WS Holdings BR Rotterdam
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Lid Raad van Discipline in het ressort Den Haag van 01-01-2001
Voorzitter klachtencommissie Sociaal Pedagogische Dienst regio Den Haag, West Zuid-Holland en Noordelijk Zuid-Holland van 01-01-2001


CLAASSENS J.C.A.M. , geboren jun 1953 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 mei 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 14 feb 1994
Vice-President rechtbank Den Bosch 19 jan 1998
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch van 25-11-2002
NU Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie van de samenwerkende Nijmeegse woningcorporaties
Lid algemeen bestuur van de Stichting O '42 te Nijmegen
Voorzitter Commissie van Toezicht Gevangenis Maashegge te Overloon
Voorzitter beklagCommissie van Toezicht gevangenis Maasheggen te Overloon
28 jun 1997
TEVENS [augustus 2003]
Lid Algemeen Bestuur van de Stichting O'42 te Nijmegen van 28-01-1996
Voorzitter klachtencommissie Samenwerkende Nijmeegse woningcorporaties te Nijmegen van 28-01-1994
Voorzitter commissie van toezicht Gevangenis Maashegge te Overloon van 28-01-1997
Voorzitter beklagcommissie van de commissie van toezicht Gevangenis Maashegge te Overloon van 28-01-1997
Docent SSR van 01-01-1997
Voorzitter Regionale Klachtencommissie ex art.7:13 Awb te Nijmegen van 10-04-1998 tot 31-12-2001


CLAASSENS K.N. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460167 , fax 020-5460712
karlien.claassens@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


CLAASSENS T.L.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1993
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Tel 010-2246677 , fax 010-4123217
tom.claassens@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


CLAES - GEHLEN B.A.J. ; Mw.
Advocaat bij Van Riet & Associees ; beëdiging 1994
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
vanriet@pi.net
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
bclaes@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


CLAESSENS T.M.A. , geboren aug 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 18 mrt 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 27 aug 1987
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 20 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 apr 1990
Vice-President rechtbank Den Haag 15 sep 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 4 aug 1994
NU
Den Haag coördinerend Vice-President
TEVENS
Voorzitter Stichting Steunpunt woonwagenbewoners Zuid-Holland
dec 96
INFO
Voorzitter van de sector bestuursrecht en Lid van het dagelijks bestuur van de rechtbank te Den Haag
INFO
[Staatscourant 2 april 2001] Door de Mijn. BIZA voorgedragen voor benoemning tot staatsraad in buitengewone dienst per 1 november 2001


CLAESSENS V.C. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
vivian.claessens@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


CLAESSENS W.F. ; Dhr.
Gerechtsauditeur College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 01-11-2000
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


CLANS B.J.H. , geboren mrt 1952
NLRM 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993


CLANT P.M.
Notaris te Bemmel , arrondissement Arnhem
Postbus 196 , 6680 AD Bemmel


CLARENBEEK Zie ENGELBERT - CLARENBEEK M. , geboren feb 1964 ; Mw. (Marjoleine)


CLARENBEEK M.S. ; Mw.
Advocaat bij Quist advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 252 , 2670 AH Naaldwijk
Tel 0174-621007 , fax 0174-623326
clarenbeek@legalcare.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Jaspers Quist Remmerswaal Notarissen en advocaten
Tel 0174-629341 , fax 0174-623326
clarenbeek@jq.nl
www.jgr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CLARENBEEK T.J. , geboren dec 1937 (of Th.J.)
NLRM 80 87 99/90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Medewerker Militair Juridische Dienst 2 dec 1959
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 jun 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 3 sep 1980
Rechter rechtbank Utrecht 22 jul 1981
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 16 sep 1982
Vice-President rechtbank Utrecht 22 apr 1986
Coördinerend vice-president rechtbank Utrecht 16 jan 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 29 mei 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 januari 1999
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Vaste Medewerker Militair rechterlijk Tijdschrift
Redacteur losbladige uitgave Militair Straf- en Tuchtrecht (Kluwer)
TEVENS [juni/juli 2002]
Vaste Medewerker Militair rechterlijk Tijdschrift
Redacteur losbladige uitgave Militair Straf- en Tuchtrecht
TEVENS [februari 2003]
Vaste Medewerker Militair rechterlijk Tijdschrift
Redacteur losbladige uitgave Militair Straf- en Tuchtrecht


CLARIJS A.J.M. , geboren mrt 1967
NLRM 98
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1998


CLARINGBOULD M.H. ; Prof.
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1975
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Van Traa advocaten
Postbus 21390 , 3001 Al Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
claringbould@vantraa.nl
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2004]
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Handelsrecht en Bedrijfsrechtelijke Vakken
tel 071 5277235 , fax 071 5277228
Bijzonder Hoogleraar vergelijkend zeerecht (vanwege het Leids Universiteits-Fonds)
tel. 071 5277235
m.h.claringbould@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Advocaat bij Van Traa advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
claringbould@vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Privé adres: Maarten Dijkshoornlaan 24 , 3055 AT Rotterdam , Tel. 010 4181878


CLAUSING P. , geboren jul 1926 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1984
Hoofdfunctie
Waarschijnlijk met pensioen


CLEERDIN H.P.H.I. ; Dhr.
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 20 juli 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 augustus 1999
Rechter Rechtbank Zwolle van 01-04-2002
NU Zwolle Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 1984
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Is hij niet meer advocaat? Sinds wanneer niet meer?


CLEIJ N.J. , geboren 20-05-1947
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


CLEIREN C.P.M. , geboren apr 1955 ; Mw. Prof.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 feb 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 23 jun 1995
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger Ontslag
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directeur-generaal, vanaf 1996 tot 1999. Werd per 1 september 2000 opgevolgd door Holthuis, P.H
TEVENS
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Strafrecht
Hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht
tel. 071 5277528
c.p.m.cleiren@law.leidenuniv.nl
Voorheen hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit (niet meer in 2000)
TEVENS
Lid adviescommissie Mensenrechten Buitenlandsbeleid
Lid raad van Toezicht Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden
Voorzitter Bezwaarschriftcommissie Rotterdamse Kunststichting
Redactie Tekst en Commentaar Strafrecht
Redactie Tekst en Commentaar Strafvordering
Redactie TREMA , Tijdschrift voor de rechterlijke Macht
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht [okt 2000]


CLEMENT I.F. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
i.clement@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

CLEMENT N.J. ; Mw.
Advocaat bij Schoonderbeek Emmen & Vetkamp ; beëdiging 1998
Postbus 3136 , 3760 DC Soest
Tel 035-0015907 , fax 035-9017419
[vademecum advocatuur 2001]


CLEMENT S. , geboren sep 1955 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1985
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 29 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 mrt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 25 aug 1993
Rechter rechtbank Den Haag 1 okt 1994
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 24-04-2003
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


CLERCQ - MEIJER C.M. le , geboren feb 1949 , Cathrine ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jan 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jan 1985
Rechter rechtbank Den Haag 24 nov 1993
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie patiënten van het psychiatrisch Centrum
Joris te Delft
Lid Bestuur Genootschap Onze Taal
juli 97
TEVENS [juli 2003]
Bestuurslid genootschap Onze Taal. van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Let op uw taal van 01-01-2001
Voorzitter begeleidingscommissie bij het onderzoek "Aard en omvang van de jeugddelinquentie in
"overige" allochtone groepen" WODC van het Ministerie van Jusititie van 18-02-2002
Lid tuchtcommissie Federatie Nederlandse Draf- en Rensport van 01-01-2001
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Scheveningen.


CLERCQ - TIJKS M.E.H.G. le ; Mw.
Advocaat bij Vuureus & Le Clercq ; beëdiging 1984
Postbus 3108 , 2601 DC Delft
Tel 015-2152929 , fax 015-2146599
vuurens@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@vuurensleclercq.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CLERCQ R. le ; Drs.
Fides Beheer B.V.
Algemeen Directeur
info@fides.nl


CLERX E.M.J.C.
Advocaat bij Clerx Paulissen Sadza ; beëdiging 1983
Postbus 505 , 6190 BA Beek
Tel 046-4370600 , fax 046-4370356
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clerx van Roy advocaten
Postbus 220 , 6190 AE Beek
Tel 046-4363388 , fax 046-4363389
[vademecum advocatuur 2004]


CLETON D.A. ; Mw.
Advocaat Kernkamp advocaten Rotterdam
Niet te vinden in Vademecum Advocatuur 2003
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Bouw


CLETON R. ; Prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 jun 1990
Lid Raad van State
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State Raadsheer
TEVENS
Lid Bestuur Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht
Lid Bestuur Vereniging voor Publiek Vervoersrecht
Lid commissie van advies International Maritime Law Institute Malta
[augustus 2001:]
Lid van het Bestuur van de Vereniging voor Publiek Vervoerrecht (onbetaald)
Lid van de Commissie van Advies International Maritime Law Institute Malta (onbetaald)
Lid Raad van Toezicht Verzekeringsbedrijf (betaald)
NB Staat in Naamlijst Leden rechterlijke Macht vermeld als Prof. , maar is verder als zodanig niet te traceren.
TEVENS [juni 2003]
Juridisch adviseur NEA
Lid commissie van advies International Maritime Law Institute te Malta
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen

CLEVERINGA
P. , geboren 29-07-1917
[X
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


CLEVERINGA Zie BARENDSEN - CLEVERINGA L.A. , geboren aug 1926 ; Mw.


CLEYNDERT J.C. , geboren dec 1929
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Bedrijfsjurist Rotterdam
Rechter rechtbank Den Haag 14 jan 1985


CLIFFORD KOCQ van BREUGEL J.E.H.
Advocaat bij Benistant & Van Breugel ; beëdiging 1980
Postbus 503 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2333325 , fax 030-2322328
ljb@benistant.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


CLIJSEN M.H.W. ; Mw.
Advocaat bij Tripels advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1960 , 6201 BZ Maastricht
Tel 043-3260606 , fax 043-3252255
m.clijsen@tripels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Paulussen advocaten
Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
Tel 043-3216640 , fax 043-3254301
m.clijsen@paulussen.nl
www.paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CLITEUR - DIJKSTERHUIS Zie DIJKSTERHUIS C.M. C.M. , geboren nov 1959 ; Mw.


CLITEUR J.J.M.
Advocaat bij Van der Kruijs Nooteboom Renckens Cliteur ; beëdiging 1988
Postbus 11033 , 5200 EA Den Bosch
Tel 073-6122266 , fax 073-6122321
j.cliteur@vdkruijsadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Kruijs Renckens Cliteur Van Mens
www.vdkruijsadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CLITEUR J.M.
Advocaat bij Bogaerts en Groenen ; beëdiging 1988
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel


CLITEUR P.B. , Paul ; Dhr. Prof. Dr. UHD
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Metajuridica
Hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap
tel 071 5277651
p.b.cliteur@Law.leidenuniv.nl
TEVENS
Technische Universiteit Delft
Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Jaffalaan 5 , 2628 BX Delft
Postbus 5015 , 2600 GA Delft
tel 015 2787100 , fax 015 2784811
Afdeling Techniek en Maatschappij
Sectie Filosofie
p.b.cliteur@tbm.tudelft.nl
INFO
Artikel in de NRC d.d. 22 december 2001: "Alleen oecumenisch humanisme brengt licht"


CLOOSTER SLOET TOT EVERLO E.A.R.M. van den ; Baron
Advocaat bij Sloet advocaten ; beëdiging 1986
Naarderpoort 1 , 1411 MA Naarden
sloetadv@wxs.nl
Tel 035-6942788 , fax 035-6942799
[vademecum advocatuur 2001]
sloetadv@pi.net


CLOUS - LOGGERS L.E. ; Mw.
Rechten 1958
Advocaat bij Walstraat 91 , 7411 GK Deventer ; beëdiging 1964
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Deventer


CLUMPKENS R.W.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Brauw Blackstone Westbroek, de ; Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam


CLUYSENAER J.L.H. ; Prof.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 24 jan 1963


CNOOP KOOPMANS A.J. , geboren feb 1925
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Groepsleider jongenshuis Mij.Zandbergen aug 1952
Ambtenaar van de Kinderwetten Amsterdam 1 dec 1953
Maatschappelijk werker Raad van de Kinderbescherming Amsterdam 1 jul 1956
Maatschappelijk Hoofdambtenaar Raad van de Kinderbescherming Amsterdam 12 sep 1960
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 3 okt 1962
Rechter rechtbank Amsterdam 16 feb 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 jan 1965
Rechter rechtbank Amsterdam 16 nov 1966
Vice-president rechtbank Amsterdam 12 mrt 1977
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Amsterdam 3 apr 1987


CNOSSEN B.A. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 ; beëdiging 2002
2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
barteline.cnossen@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


CNOSSEN J.G.
Tel 020-6203900 , fax 020-6203535
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


CNOSSEN - OBERMAN L.H.L. ; Mw.
Rechten 1981
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


CNOSSEN S. , geboren feb 1936 ; Prof. Dr.
NLRM 88/89 90 87 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 2 jun 1982
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Economische Wetenschappen
Vakgroep Fiscale Economie en Recht
tel 010 4081491 , fax 010 4089166
cnossen@few.eur.nl
Hoogleraar Belastingrecht
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


CNOSSEN V.M.H. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 2066 , 3904 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-4113548
vmhcnossen@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997 en 1999
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
valeria.cnossen@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


CNOSSEN W.H.M.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1984
Postbus 82 , 8260 AB Kampen
Tel 038-3372020 , fax 038-3372021
whm.cnossen@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 225 , 8440 AE Heerenveen
Tel 0513-433433 , fax 0513-433421
cnossen@dommerholt.nl
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COCK G.M.Th. de
Notaris te Valkenswaard , arrondissement den Bosch
Postbus 148 5550 AC Valkenswaard


COCK H. de
Notaris te Doorn, arrondissement Utrecht
Kantoor De Cock & Van Eyk
Postbus 37 3940 AA Doorn


COCK BUNING M. de ; Mw. Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285311 , fax 070-3249788
mdcockbuning@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771683 , fax 020-5771631
madeleine.decockbuning@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


COCK BUNING Tj. de
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 20 nov 1956


COCQ D'ARMANDVILLE - BEGHEYN F.M. Le , geboren sep 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1973
Raio rechtbank Breda 1 jan 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 21 apr 1980
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 8 sep 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 14 mei 1990
NU
Breda parket
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


COCQ d'ARMANDVILLE J.L.A.M. le
Advocaat bij Ten Have & Le Cocq d'Armandville ; beëdiging 1974
Mathenesserlaan 480 , 3023 HL Rotterdam
Postbus 30 , 3000 AA Rotterdam
Tel 010-4760000 , fax 010-4255117
tenhave.lecocq@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Le Cocq & Partners advocaten
info@lecocq-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COEBERGH Zie BARGE - COEBERGH C.A.A.M. , geboren jan 1955 ; Mw.


COELINGH BENNINK S.F.
Advocaat bij Boddaert Verweel advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 3271 , 1801 GG Alkmaar
Tel 072-5744409 , fax 072-5150244
coelinghbennink@boddaertverweel.nl
www.boddaertverweel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COENEGRACHT J.L.
Advocaat bij Van Asperen advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 570 , 6040 AN Roermond
Advocaat bij Boels zanders advocaten
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
Coenegrachtjl@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
coenegrachtjl@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COENEGRACHT J.M.A.F. , geboren mei 1942 ; Dhr.
NLRM 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 22 dec 1995
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 01-01-2002
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht ; kantoor Boels ,Van Eijndhoven & Coenegracht ; beëdiging 1975
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
tel 043-3626655 , fax 043-36265622
coenegracht@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Jean Coenegrachtadvocatuur BV
Hoogbrugstraat 59 , 6221 CP Maastricht
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Commissie van Toezicht Het Keerpunt te Cadier en Keer van 01-01-1999


COENEGRACHT M.M.Th. ; Mw.
Advocaat bij Paulussen c.s. ; beëdiging 1987
Advocaat bij Paulussen advocaten
Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
Tel 043-3216640 , fax 043-3254301
m.coenegracht@paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2001]


COENEN H.C.M.
Notaris te Echt , arrondissement Roermond
Postbus 47 6100 AA Echt


COENEN K.J.
Advocaat bij Postbus 131 , 8300 AC Emmeloord ; beëdiging 1993
Advocaat bij Coenen advocaten
Postbus 131 , 8300 AC Emmeloord
Tel 0527-610710 , fax 0527-610720
[vademecum advocatuur 2001]


COENEN P.W.J. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 20-03-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1993
Postbus 2720 , 1OOD CS Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
paul.coenen@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Juli 2003 staat op rechtspraak.nl dat hij advocaat is maar niet bij welk kantoor.


COENEN S.
Advocaat bij Hogervorst en Wudka advocaten ; beëdiging 2000
Hertogsingel 20 , 6214 AD Maastricht
Tel 043-3257800 , fax 043-3257858
hogervorst-wudka@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
s.coenen@hogervorstwudka.nl
www.hogervorstwudka.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COENEN W.C.M. , geboren jul 1951
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 30 mei 1990
NU
Maastricht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht ; kantoor St.Jacobstraat 15 ; beëdiging 1977
St Jacobstraat 15 , 6211 LA Maastricht
Postbus 201 , 6200 AE Maastricht
tel 043-3210416 , fax 043-3258020
info@vankan-coenenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Maastricht
29 aug 1997


COENRAAD M.J.E J. ; Mw.
Advocaat bij Willems advocaten ; beëdiging 1999
Jacob Obrechtstraat 70 , 1071 KP Amsterdam
Tel 020-6766060 , fax 020-6645495
egal@willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Coenraad
Zandvoortselaan 15 , 2042 XD Zancvoort
Tel 023-5737004 , fax 023-5738707
coenraad98@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COERT J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 3 apr 1947


COETERIER Zie DONNER - COETERIER M. , geboren jan 1939 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Gemeentesecretarie te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 jul 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 2 aug 1980
Raadsheer Hof Amsterdam 19 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Vice-President Hof Amsterdam 4 feb 1997
NU Amsterdam Hof Vice-President
TEVENS
Lid Raad van Beroep voor de accountants
Verder geen bijbanen
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave: Geen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


COEVERDEN M.H. van , geboren Oktober 1952 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 november 1998
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-04-2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter levenkamer van de beroepscommissie Stichting Examens Assurantiebedrijf te Utrecht van 01-01-2001
Lid Flatcommissie VVE Van Kijfhoeklaan 47-107 te Den Haag
subdistributeur Herballife Inc. (alleen voor eigen gebruik)
Voorzitter cie. vorming en toerusting gemeente Duinzigtkerk/Vredeskapel te Den Haag


COEVORDEN R.S. van
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1991
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347265 , fax 030-2347262
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771441 , fax 020-4715829
rick.vancoevorden@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


COFFENG J.M.T.
Advocaat bij Van Heck & Van Vliet ; beëdiging 1977
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn
Advocaat bij Van Vliet & Van Donselaar
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn
Tel 055-5288788 , fax 055-5288777
[vademecum advocatuur 2001]
jmfcoffeng@vvvd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COHEN TERVAERT A. , geboren 16 mrt 1919 Scheveningen , Adriaan ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89
Werkzaam Verzekeringsmij. Amsterdam mrt 1942
Werkzaam Ministerie van Verkeer en Waterstaat Brisbane en Batavia 1 jul 1945
Waarnemend griffier bijzonder Hof Amsterdam 22 aug 1947
Substituut-griffier bijzonder Hof Amsterdam 13 dec 1947 tot 1 jan 1950
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 17 dec 1948
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 13 mrt 1951
Rechter rechtbank Utrecht 27 feb 1958
Rechter rechtbank Amsterdam 6 dec 1961
Vice-president rechtbank Amsterdam 29 mrt 1968
Raadsheer Hof Amsterdam 29 dec 1969
Vice-president Hof Amsterdam 18 apr 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 22 feb 1984
INFO
Overleden [NRC 8 december 2001]


COHEN A.L.
Advocaat bij Brasser en Cohen advocaten ; beëdiging 1995
Amsterdamseweg 306 , 1182 HP Amstelveen
Advocaat bij Kley & Partners
Populierenlaan 597 , 1185 SX Amstelveen
Tel 020-6435311 , fax 020-6479171
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Cohen Metzger Moraal-Roos advocaten
Populierenlaan 597 , 1185 SX Amstelveen
cohen@cmm-advocaten.nl
www.cmm-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COHEN - KONINGSVELD A.M.L. , geboren nov 1947 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 mrt 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 8 feb 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 16 okt 1991
Rechter rechtbank Breda 12 mrt 1992
Vice-president Rechtbank Breda van 25-04-2000
NU Breda Rechtbank Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend Lid Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen van de gemeente Gorinchem
Lid Commissie van Toezicht bij het justitieel Complex Koning Willem II te Tilburg
03 jun 1997
College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (cva) Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den
Haag Postbus20 301 Den Haag T: 070-3706215 F: 3707916
TEVENS [augustus 2003]
Lid van de commissie van toezicht
Justitieel Complex Koning Willem II te Tilburg te Tilburg van 01-04-1997 tot 01-04-2003


COHEN TERVAERT D.J. , geboren sep 1953 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 25 jun 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 jul 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 21 sep 1992
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


COHEN JEHORAM H.
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Universiteit van A'dam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hoogleraar Recht van de intellectuele eigendom, media- en informatierecht
Sophialaan 14 , 175 BR Amsterdam , Tel. 020 6628843
NB
Niet in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU


COHEN H.D. , geboren 1944 ; MBA
Consultant/Vice-Chairman Europe Spencer Stuart Executive Search Cons. B.V.
Gabriël Metaustraat 9
1071 DZ Amsterdam
020-3057305
Commissaris Interbrew Nederland N.V.
Commissaris Kampert en Heim Beheer B.V.
De heer Cohen (opleiding: notarieel recht, MBA) was voorheen Voorzitter van de directies van Allied Breweries Nederland B.V. en Allied-Lyons Netherlands B.V. Tevens was hij consultant bij McKinsey & Company, divisiedirecteur bij Bruynzeel B.V., Lid van de raad van bestuur van SaraLeeIDE N.V. en directieVoorzitter van BSO/Beheer B.V. Hij was als commissaris verbonden aan de Nederlandse Coca-Cola Bottelmaatschappij B.V., Novotel Nederland B.V., SCA De Hoolf B.V., SCA Packaging Benelux B.V. en Koninklijke Vendex KBB N.V.
INFO
Lid en vice-Voorzitter van de Haagsche Schouw 1997


COHEN H.G.
Advocaat bij Cohen & Speijdel ; beëdiging 1974
Advocaat bij Cohen De Jong van Lier Huiskes
Postbus 258 , 7500 AG Enschede
Tel 053-4800648 , fax 053-4800658
Cohen@cdjvl.nl
[vademecum advocatuur 2001]


COHEN TERVAERT Zie PABBRUWE - COHEN TERVAERT H.N. , geboren jun 1953 ; Mw.


COHEN
J.
[N
Notaris te Groningen , arrondissement Groningen
Postbus 428 9700 AK Groningen


COHEN J. , Job , geboren 1947 ; Prof.
Stedelijk gymnasium te Haarlem
Rechten in Groningen 1971
Wetenschappelijk Medewerker Universiteit Leiden 1971-1981
Promotie 1981 , onderwerp : Studierechten in het onderwijs
Na 1981 Universiteit te Maastricht: opzetten van de rechtenfaculteit
1983 Hoogleraar Juridische Methoden en Ontwikkeling van juridisch onderwijs
1991 Rector Magnificus Universiteit Maastricht, tel 043 3882222 , fax 043 3252195
1993-1994 Staatssecretaris van Onderwijs
1994 Universiteit Maastricht
1998 Staatssecretaris van Justitie 3 aug 1998
TAAK De staatssecretaris is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid meer in het bijzonder belast met de behandeling van zaken die liggen op het terrein van:
-personen- en familierecht;
-kansspelen;
-juridische beroepen;
-asiel en immigratie;
-reorganisatie van de Zittende Magistratuur
2000 Burgemeester van Amsterdam
INFO
Zijn aandacht werd gevraagd voor de zaak Burhoven Jaspers die evident in strijd is met het EVRM. Meerdere brieven werden gewoon niet beantwoord ; uiteindelijk heeft bij bruusk deze zaak terzijde geschoven. Dit blijkt een man die zich niets gelegen laat liggen aan mensenrechten.


COHEN TERVAERT J. , Jozef , geboren 14 december 1921 te Amsterdam
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Overleden 26 augustus 2001 te Laren [NRC 1 september 2001]


COHEN L.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2002
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042296 , fax 010-4042147
luc.cohen@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


COHEN M.A.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 24 jan 1966


COHEN DE LARA M.M.I.
Secretaris van de Raad van Bestuur van de VNU nv [jaarverslag VNU 1998 / 1999]


COHEN N. ; Mw.
Advocaat bij Boogert Cohen & Luteijn advocaten ; beëdiging 1979
Valeriusstraat 92 hs , 1075 GC Amsterdam
Advocaat bij Herengracht 9 , 1382 AE Weesp
Tel 0294-255888 , fax 0294-255904 ,
n.cohen@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

COHEN R.F.
Advocaat bij Daemen Geraedts advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 48 , 6440 AA Brunssum
Advocaat bij Daniëls advocaten
Rijksweg Zuid 136 , 6134 AE Sittard
Tel 046-4513699 , fax 046-4521303
daniels.advokaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.danielsadvokaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COHEN S. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505
1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
s.colsen@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


COHEN JEHORAM T.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1993
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285310 , fax 070-3249788
maildhg@dbbw.nl
tcohenjehoram@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
tobias.cohenjehoram@debaruw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


COKART H.J.M. , geboren dec 1913
NLRM 71
Advocaat en Procureur Rotterdam 29 nov 1940
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 24 mrt 1942
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 9 nov 1943
Rechter rechtbank Haarlem 11 aug 1951


COLDEWEIJ C.J.E. , geboren 3 november 1946 te Deventer, Constant Johan Elias
Trad in 1981 in dienst bij de Bank Mees & Hope
INFO
Overleden 17 mei 2001 [NRC 23 mei 2001]

COLEN A.G.G. , geboren 1933
Commissaris Albron B.V.
Mr. A.G.G. Colen was voorheen directeur van Koninklijke Mosa B.V. Daarnaast was hij Bestuurslid van de Algemene Vereniging van de Nederlandse Aardewerkindustrie, de Limburgse Werkgeversvereniging en de Kamer van Koophandel voor Maastricht en omstreken. Commissaris was hij bij SOV Beheer B.V. en bij N.V. Nutsbedrijf Heerlen.


COLEN G.I.C. ; Mw.
Advocaat bij Hunton & Williams ; beëdiging 1993
Louizalaan 326 bus 6 Blue Tower , 1050 Brussel , België
Tel 0032-26435800 , fax 0032-26435822
[vademecum advocatuur 2001]


COLENBRANDER C. , Cornelis (Kees) , geboren 22 september 1977 te Breukelen ; Dhr.
Voorheen Lid van de Raad van Bestuur van de AGO (Aegon).
Hij trad in 1953 in dienst van de Algemene Friese Lenesverzekering Maatschappij en was van 1969 tot aan zijn pensioneringeind 1978 lid van de Raad van Bestuur van AEGON'S rechtsvoorganger AGP-verzekeringen.
Oud-kapiteitn der Mariniers
Paul Harris Fellow van Rotary International
INFO
Overleden 2 juli 2003 te Weesp [Telegraaf 5 juli 2003]


COLIJN A.J. ; Dr.
Advocaat bij Het Rijpaard 8 , 8252 EV Dronten ; beëdiging 1957
Tel 0321-318808 , fax 0321-381008
[vademecum advocatuur 2001]


COLIJN C.J. , geboren jun 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur te Utrecht 1942
Werkzaam Kabinet van de Burgemeester te Utrecht 1945
Ambtenaar Ned. Beheersinstituut te Utrecht 1945
Advocaat en procureur te Den Haag apr 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 dec 1958
Kantonrechter Den Haag 26 mrt 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn nov
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 15 jul 1986


COLIJN P.J.
Notaris te Dordrecht , arrondissement Dordrecht
Kantoor Anken, Van.Knuppe Damstra , Dordrecht, Rotterdam
Postbus 89 3300 AB Dordrecht


COLLART M.F.A.M.
Advocaat bij Van Gastel & Loeffen ; beëdiging 1999
Postbus 92 , 5660 AB Geldrop
Tel 040-2852746 , fax 040-2859085
[vademecum advocatuur 2001]
info@gastelloeffen.nl
www.gastelloeffen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COLLE D.R. van
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460152 , fax 020-5460736
david.vancolle@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


COLLEE C.H.A. , geboren 1952
Lid Raad van Bestuur ABN AMRO Holding N.V.
Directeur-Generaal Divisie Europa ABN AMRO Holding N.V.
Commissaris ABN AMRO Levensverzekering N.V.
Commissaris ABN AMRO Schadeverzekering N.V.
Commissaris N.V. NUON Energie-Ond. v. Gelderl. , Friesl.en Flevol.
Commissaris Trans Europe Fund N.V.
Lid Raad van Advies ABN AMRO Equity Umbrella Fund N.V.
Lid Raad van Advies ABN AMRO Liquiditeiten Groeifonds N.V.
Lid Raad van Advies ABN AMRO Mix Umbrella Fund N.V.
Lid Raad van Advies ABN AMRO Obligatie Fonds
Lid Raad van Advies ABN AMRO Obligatie Groeifonds N.V.
Lid Raad van Advies ABN AMRO Rente Dividend Fonds N.V.
Oud-functies:
Directeur-Generaal Divisie Nederland ABN AMRO Holding N.V.
Commissaris Asian Tigers Fund N.V.
Lid Raad van Advies ABN AMRO Netherlands Fund N.V.


COLLENBURG N.M. van ; Mw.
Advocaat bij Louwerse Van der Velde & Van Boom ; beëdiging 2000
Postbus 13273 , 3 507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
[vademecum advocatuur 2001]


COLLENTEUR R. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 27-05-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Zutphen van 01-01-2003
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Zutphen Rechtbank Gerechtsauditeur
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


COLLET M.A.
Advocaat bij Van Tongeren & Huisman ; beëdiging 1995
Postbus 53 , 4600 AB Bergen op Zoom
tongeren@concepts.nl
Advocaat bij Mr. advocaten en Procureurs B.V
Postbus 105 , 5140 AC Waalwijk
Tel 0415-335515 , fax 0410-3306773
Collet@mradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0416-335516 , fax 0416-330673
collet@mradvocaten.nl
www.mradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COLLEWIJN H.W. , geboren nov 1942 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 sep 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 6 nov 1979
Rechter.-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 mrt 1980
Rechter rechtbank Arnhem 29 apr 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 17 jun 1985
Vice-President rechtbank Arnhem 20 sep 1988
NU Arnhem Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter grondkamer Gelderland
Lid geschillencommissie Marnix College te Ede
15 jan 19 , 16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Lid geschillencommissie Marnixcollege van 01-01-1995
Voorzitter Grondkamer Oost van 01-01-1998


COLLIGNON - SMIT SIBINGA A.F. , Antoinette ; Mw.
Advocaat bij Beer advocaten ; beëdiging 1991
Johannes Vermeerstmat 23 , 1 071 DK Amsterdam
Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
beeradvo@pop.pi.net
antoinettecollignon@beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
antoinettecollignon@beeradvocaten.nl
www.beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COLLOT D'ESCURY H. ; Dhr. Baron
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mei 1966
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 6 nov 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 mrt 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 mrt 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 mrt 1984
TEVENS
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]
INFO
Overleden


COLOMBIJN - BROERSMA J.G. ; Mw.
Advocaat bij Jurrius Groeskamp & Degenaar ; beëdiging 1986
Postbus 135 , 4200 AC Gorinchem
Tel 0183-031033 , fax 0183-660253
jurrius.advocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Degenaar Groeskamp oogendam
Postbus 3008 , 4200 EA Gorinchem
Tel 0183-631033 , fax 0183-660253
info@dghadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COLSEN S. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
scolsen@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


COMANS A.M.J.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 15680 , 1001 ND Amsterdam


COMBRINK - KUITERS of COMBRINK - KUIERS C.J.M. ; Mw.
Rechten 1989
Wetenschappelijk Onderzoeker/Plaatsvervangend Griffier , EUR
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie IV , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Zuid-West , Lid
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


COMEN M.A.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 24 jan 1966


COMES E.F.
Advocaat bij Van Ginneken Schule & Haans ; beëdiging 1993
Postbus 101 , 4600 AC Bergen op Zoom


COMMANDEUR J.V.M. , geboren 1946
Lid Raad van Bestuur NAGRON Nationaal Grondbezit N.V.
Commissaris Aanneming-Maatschappij Panagro B.V.


COMMIJS N.S.
Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1995
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 32677 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2547550 , fax 030-2543943
scommijs@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk
Postbus 10210 , 7301 GE Apeldoorn
Tel 055-5262020 , fax 055-5262021
ns.commijs@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COMPAAN B.H.C.
pb.70218 , 9704 AE Groningen
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


COMPAIJEN M. ; Mw.
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Koch & Compaijen ; Utrecht


COMPRI L.G.U.
Advocaat bij Compri advocaten ; beëdiging 1980
St. Annastraat 15 , 6524 EC Nijmegen
Tel 024-36003955 , fax 024-3003933
[vademecum advocatuur 2001]
compriadvocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COMTE K.A.M. le ; Mw.
Rechten 1988
Jurist , Ministerie van Buitenlandse Zaken
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


CONIJN F.G.M.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Conhold BV / Conyplex BV
Directeur / eigenaar


CONINGS V.F. , geboren 21-04-1969
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


CONSENHEIM W.M. ; Mw.
Advocaat bij Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1991
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam


CONSIDINE J.A.F.
Advocaat bij Considine advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 84 , 3230 AB Brielle
Tel 0181-410099 , fax 0181-410518
considine@considine.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


CONSTANDSE TAMINIAU A.E.W. ; Mw.
Rechten 1975
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

CONSTANDSE C.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Honthorststraat 30, 1071 DG Amsterdam


CONSTANDSE J.V.C.
Advocaat bij Fibbe advocaten ; beëdiging 1970
Postbus 3218 , 2001 DE Haarlem
Tel 023-5319018 , fax 023-5316972
fibbe.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
fibbe.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CONTÉ G.P.R. ; Mw.
Advocaat bij Boven IJ Advokaten ; beëdiging 1989
Meidoornplein 57 , 1031 GC Amsterdam
Advocaat bij Appelman & Mes advocaten ; beëdiging 1989 en 2002
Postbus 250 , 1620 AG Hoorn
Tel 0229-211922 , fax 0229-274355
appelmanadvocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CONVENTS R. ; Mw.
Advocaat bij Vismarkt 8 , 3000 Leuven
tel 016 291314 , fax 016 229170
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: strafrecht, pers-en familierecht, homoseksualiteit, discriminatie


CONWAY S.C.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1998
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
Conway@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Mens en Wisselink
Postbus 2700 , 3000 CS Rotterdam
Tel 010-2010500 , fax 010-2010501
conway@vmw.nl
www.vrnw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CONYN G.A.A.
Advocaat bij Van Mens & Wisselink ; beëdiging 1974
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
conyn@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
conyn@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COOIJMANS R.J.A.M. , geboren jul 1965 ; Dhr.
NLRM 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur te Strijen 1988-1992
Stafjurist bij de rechtbank Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 aug 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 sep 1995
Rechter rechtbank Breda 12 apr 1996
NU Breda Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
31 jan 1997
TEVENS [augustus 2003]
Lid Commissie van Toezicht De Boschpoort te Breda van 01-11-1999
Lid Koninklijk Genootschap voor de Nederlandse Taal van 01-01-2001
Voorzitter Beklagcommissie van P.I. "De Boschpoort" te Breda van 01-08-2001
Secretaris Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis te Breda van 01-07-1998 tot 01-08-2001


COOKER A.P.C.C. de
Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Marks Wachters ; Eindhoven


COOL G.C. , Gerard ; Dhr.
Consultant PA Consulting Group
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Utrecht


COOLEN G.L. , geboren jan 1932 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91
BeroepsMilitair , II.kapitein ter zee van administratie 1951
Lid Hoog Militair Gerechtshof 29 aug 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 13 feb 1981
NU
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Bijzonder Hoogleraar militair recht
Privé adres: Gagelstraat 7 , 5062 HM Oisterwijk , Tel. 013 5217494
NB
Niet in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU


COOLS - WEEBERS M.A.F. , geboren mrt 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 2 apr 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 4 sep 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 4 sep 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 7 mrt 1989
Rechter rechtbank Arnhem 1 jan 1990
Vice-President rechtbank Arnhem van 09-12-1999
NU Arnhem Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid bestuur HAVO Notre Dame des Anges te Beek-Ubbergen (bij Nijmegen)
Lid Commissie van Toezicht en Voorzitter Klachtencommissie Hunnerberg te Nijmegen , Rijks
Instituut Jongeren, Berg en Dalseweg 289 , 6522 CH Nijmegen , telefoon 024 3602981
mrt 1997
15 jan 1998 , 16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Lid klachtencommissie Stichting Jeugdzorg te Nijmegen van 01-10-1998 tot 01-01-2001
Lid bestuur HAVO-school Notre Dame des Anges te Ubberbergen van 01-01-1991 tot 01-01-2002


COOLS M.J. , geboren jul 1957 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 31 jul 1992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Van Riet & Associees ; beëdiging 1989 of 1982
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
vanriet@pi.net
tel 030-2035051 , fax 030-2035000
cools@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Riet en Associees advocaten ; beëdiging 1982
Tel 030-2635051 , fax 030-2635060
cools@vanriet.associees.nl
www.vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COOLWIJK R. van
Advocaat bij Eldermans & Geerts ; beëdiging 2001
Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 10100
7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271271 , fax 055-5223111
info@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COOMAN T.C. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 23 , 3500 AA Utrecht ; beëdiging 2001
Tel 030-2332218 , fax 030-2322722
cooman@eldermans-geerts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COOMANS P.L.
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772734
p.coomans@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


COONEN P.G.J.A.M.
Advocaat bij Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 1992
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Coonen@advocatenkbs.nl
Tel 053-4340699 , fax 053-4341799
Coonen@advocatensvh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damsté advocaten
Tel 053-4840000 , fax 053-4341799
coonen@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COOPMAN - SMITH F. ; Mw.
Rechten 1973
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Almelo


COOPMANS J.P.A. , geboren sep 1925 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 30 jun 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar


COOPMANS Zie VERHAGEN - COOPMANS L.J.A.M. , geboren okt 1954 ; Mw.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 10 sep 1979


COOPMANS P.G.A. , geboren okt 1910
NLRM 71 80
Lid Hoog Militair Gerechtshof 25 jul 1964


COOPS W.A. , grb.13-05-1917
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


COOSEN E. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1987
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
tel 020 4313131 , fax 020 4313143
Werkzaam in familierecht
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:
Specialismen: pers- en familierecht

COOYMANS M.G.J. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1997
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
mgjcooymans@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
maayke.cooymans@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


COPINI E.H. ; Mw.
Advocaat bij Verweel advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 322 , 1700 AH Heerhugowaard
Advocaat bij Verweel & Copini
Postbus 322 , 1700 AH Heerhugowaard
Tel 072-5744409 , fax 072-5713940
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boddaert Verweel advocaten
Postbus 3271 , 1801 GG Alkmaar
Tel 072-5744409 , fax 072-5150244
copini@boddaertverweel.nl
www.boddaertverweel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COPPELMANS A.J.H.W. ; Mw.
Advocaat bij Beunen Leemans De Bont Hermes ; beëdiging 1990
Postbus 3033 , 5003 DA Tilburg
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators
Prof. Cobbenhagenlaan 75 , 5037 DB Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-4668866
a.coppelmans@devoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668860 , fax 013-4668863
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COPPELMANS J.P.H.M. ; Mw.
Rechten 1984
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Emmen


COPPENS A.M.H.C.
Advocaat bij Goorts & Coppens advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 458 , 6040 AL Roermond
Postbus 41 , 5750 AA Deurne
Tel 0493-352070 , fax 0493-352071
coppens@goorts-coppens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.goorts-coppens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COPPENS D.C.
Advocaat bij ABVAKABO/NPB FNV ; beëdiging 2003
Postbus 3010 , 2700 KT Zoetermeer
Tel 079-3536139 , fax
[vademecum advocatuur 2004]


COPPENS E.C. ; Prof. Dr. UHD
Katholieke Universiteit Nijmegen
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
Afdeling Vakgroep Rechtsgeschiedenis
Bijzonder Hoogleraar Gerard Noodt Instituut
Geschiedenis van het canoniek recht (vanwege de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds)
c.coppens@jur.kun.nl
INFO
Privé adres: Hollestraat 38 , 6612 AW Nederasselt , Tel. 024 6222011 of 024 3612517 of 3612186


COPPENS H.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1995
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
general@derks.nl
Tel 035-6721821 , fax 035-6721888
h.coppens@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
harro.coppens@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


COPPENS H.P. ; Mw.
Advocaat bij Essink advocaten en Bedrijfsadviseurs ; beëdiging 1996
Waalkade 70-71 , 6511 XR Nijmegen
Advocaat bij Van den Wildenberg & Van Halder
Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3239680 , fax 024-3229954
info@vandenwildenbergvanhalder.nl
[vademecum advocatuur 2001]
coppens@wildenberghalder.nl
www.wildenberghalder.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COPPENS J. , Johan , geboren rond 1946
INFO
Overleden rond 19 mei 2002 [Telegraaf 21 mei 2003]


COPPENS R.F.C. , Rob ; dHR.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oss
Belastingadviseur Begheyn en Sneep


COPPER D.J. , geboren mrt 1934
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam bedrijfsleven te Den Haag 1959
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 29 nov 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 18 jun 1974
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Rotterdam 3 jan 1980
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 28 okt 1975
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 16 nov 1978


COPPES T.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Koppen en Jager ; beëdiging 1992
Postbus 1140 , 2001 BC Haarlem
Advocaat bij Grothuis & Kochheim advocaten
Zandvoorterweg 60 , 2111 GX Aerdenhout
Tel 023-5248412 , fax 023-5248698
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kochheim Coppes Smit advocaten
tcoppes@hetnet.nl
www.kochheim.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COPPOOLSE W. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Coppoolse ; beëdiging 1996
Postbus 6416 , 5600 HK Eindhoven
coppoolse@telebyte.nl
Tel 040-2431932 , fax 040-2431566
[vademecum advocatuur 2001]
info@coppoolse.nl
[vademecum advocatuur 2003]


CORBEEK D.R.
Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 442 , 6710 BK Ede
Tel 0318-687878 , fax 0318-652021
drc@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanveen.com
[vademecum advocatuur 2004]


WESTERMAN P.W.P. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ploum Lodder Princen
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406485 , fax 010-4406477
pcorbet@plp.nl
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CORBET - WESTERMAN Zie WESTERMAN P.W.P. ; Mw.


CORBEY - SMITS B.W.P.M. ; Mw.
Rechten 1988
Juridisch Mw. , RAAD v BEROEP
Rechter Rechtbank Roermond van 12-11-2001
NU Roermond Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Lid Klachtencommissie "Hornerheide te Horn van 01-01-1997
Secretaris Scheidsgerecht AMF te Heerlen van 01-01-1997
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


CORBEY I.J.B. , geboren jul 1958 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 jul 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 dec 1993
Rechter rechtbank Utrecht 10 okt 1994
Vice-president Rechtbank Utrecht van 21-12-2000
NU Utrecht Rechtbank Vice-President
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Utrechts Juridisch Genootschap te Utrecht van 01-06-2002


CORDANG A.P.J. ; Mw.
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 490 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3548951 , fax 077-3545330
cordang@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CORDEMEYER B.A.M.
Advocaat bij Cordemeyer & Slager ; beëdiging 1982
Postbus 3223 , 2001 DE Haarlem
Tel 023-5340100 , fax 023-5328163
corsladv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
cs@cordemeyerslager.nl
www.cordemeyerslager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CORDENS C.M.J.T. ; Mw.
Advocaat bij Van Helvoort De Vries ; beëdiging 1996
Postbus 167 , 5680 AD Best
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380660
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CORDESIUS A.C.E.G. ; Mw.
Advocaat bij Mars & Oostenbroek ; beëdiging 1995
Nieuwe Parklaan 97 , 2587 BN Den Haag
Advocaat bij Haagrecht advocaten
Postbus 150 , 2501 CD Den Haag
Tel 070-3141900 , fax 070-3141901
cordesius@haagrecht.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.haagrecht.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]

CORDEWENER M.H.R.N.Y. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1997
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533783
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
Tel 020-5533691 , fax 020-5533773
manon.cordewener@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


CORHAY A.H.R.F. ; UHD
Universiteit Maastricht
Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
Tongersestraat 53 , 6211 LM Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
tel 043 3883663 , fax 043 3884873
Departement Accounting en Financiering
Bedrijfseconomie, financiering
tel 043 3883733 , fax 043 3884875
a.corhay@berfin.unimaas.nl


CORIJN P.E.A.A.
Advocaat bij Scheer & Sanders advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 85996 , 2508 CR Den Haag


CORINO G.N.C.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Den Haag, Plaatsvervangend hoofd


CORNEGOOR J.M.K.P.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1993
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs ; beëdiging 1993 en 2002
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
info@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


CORNEL E.P.
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1986
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804200 , fax 053-4804299
info@kienhuis.nl
e.p.cornelftienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 053-4804259 , fax 053-4804292
e.p.cornel@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CORNELIS H. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Schoolplein ; beëdiging 1986
Postbus 13319 , 3507 LH Utrecht
Advocaat bij Cornelis & Melchers
Postbus 13028 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2308877 , fax 030-2314460
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2368877 , fax 030-2314466
advocaten@cornelis-melchers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CORNELIS J.Ch. , geboren 22-12-1923
INFO
Woonplaats Rijswijk
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


CORNELIS J.H.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 1 jul 1937


CORNELISSE A.C.
Advocaat bij Advokatenkollektief Apeldoorn ; beëdiging 1983
Postbus 1313 , 7301 BN Apeldoorn
Tel 055-5411477 , fax 055-5416103
advokatenkollektief.apeldoorn@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij B & C advocaten
bc@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CORNELISSE M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Merkelijn & Cvrnelisse advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 237 , 6700 AE Wageningen
Tel 0317-411708 , fax 03 7-412051
[vademecum advocatuur 2001]
marianne.cornelisse@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CORNELISSE R.P.C. ; Dr. UHD
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Belastingrecht
Belastingrecht
tel 0294 261735 , fax 0294 264828
Cornelis@jur.uva.nl


CORNELISSEN A.H.J.
Advocaat bij Cornelissen advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 120 , 6850 AC Huissen
Tel 026-3259023 , fax 026-3255802
ahjc@cornad.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


CORNELISSEN A.P.
Advocaat bij Den Hollander advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 50 , 3240 AB Middelharnis
Tel 0187-485000 , fax 0187-486162
advocaten.mh@denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ap.cornelissen@denhollandermh.nl
www.denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CORNELISSEN B.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 1998
Maliestraat 1 , Utrecht
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2364600 , fax 030-2364192
[vademecum advocatuur 2001]
b.cornelissen@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


CORNELISSEN E.J.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1994
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl


CORNELISSEN H.M.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772315 , fax 020-5772709
r.cornelissen@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


CORNELISSEN R.H.L. , geboren mrt 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Zutphen ; Raio 17 aug 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 1 dec 1959
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zutphen 1 jan 1962
Substituut-griffier rechtbank Zutphen 9 nov 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 3 nov 1966
Rechter rechtbank Maastricht 29 sep 1967
Rechter rechtbank Zutphen 20 mrt 1970
Raadsheer Hof Amsterdam 11 nov 1974
Vice-president Hof Amsterdam 16 mrt 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 mrt 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 apr 1994
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Lucas/Andreas Ziekenhuis te Amsterdam


CORNELISSEN R.M.I.
Advocaat bij Kooi advocatenkantoor ; beëdiging 1999
Postbus 26 , 6365 ZG Schinnen
Tel 046-4438888 , fax 046-4434499
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Goorts & Coppens advocaten
Postbus 458 , 6040 AL Roermond
Tel 0475-420033 , fax 0475-316182
cornelissen@goorts-coppens.nl
www.goorts-coppens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CORNELISSEN W.J.B. , geboren dec 1953 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10 okt 1994
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
Vice-president Rechtbank Zwolle van 01-09-2002
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
TEVENS
Auteur Praktijkboek Onroerend Goed KLUWER
feb 96
TEVENS [augustus 2003]
Docent bestuursprocesrecht vakopleiding advocatuur te Zwolle van 01-09-1996
Plv. voorzitter Raad van Toezicht Zwolle Ned. Ver. van Makelaars te Zwolle van 01-09-2001
Auteur Praktijkboek Onroerend Goed, Kluwer te Deventer van 01-01-1986 tot 31-12-2001


CORNELISSENS W.L.M.
Notaris te Moerdijk, gem. Zevenbergen, arrondissement Breda
Kantoor Cornelissens & Jongenelen ; Moerdijk


CORNUIT W.M.A.E. , geboren sep 1953 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 27 jun 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 24 november 1998
Rechter rechtbank Maastricht 28 december 1998
NU Maastricht Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht ; kantoor Wyck ; beëdiging 1988
Postbus 3017 , 6202 NA Maastricht
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Nu waarschijnlijk niet meer advocaat. Sinds wanneer niet meer?


CORPELEIJN W.F.Th. , geboren 1948
Advocaat en Partner bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1975
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460403 , fax 020-5460728
ssmd@stibbe.nl
frans.corpeleijn@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Voormalig partner van het Nederlands/Belgisch advocxatenkantoor Stibbe [jaarverslag 2000 Hageneyer] Advocaat bij Stibbe
frans.corpeleijn@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [sep 2000]
Non-Executive Lid Raad van Bestuur S.C.R. Sibelco N.V.
President Raad van Comm. Theodoor Gilissen Bankiers N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Ankerpoort N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Reynolds Aluminium Holland B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Kruidvat Beheer B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Sibelco Nederland N.V.
Commissaris Hagemeyer N.V.
Voorzitter Stichting Preferente Aandelen EVC.
De heer Mr. W.F.Th. Corpeleijn was voorheen onder meer president-commissaris bij AGA International B.V., Groenwoudt Beheer B.V., NCR Nederland N.V. en commissaris bij B.V. Amsterdamse Rijtuigmaatschappij (A.R.M.) en Maatschappij Rommenoller B.V. Verder was hij secretaris van de Raad van Beroep bij het Koninklijk Nederlands Instituut v. Registeraccountants en Voorzitter van de Stichting Nederlands Filterzand.
TEVENS [jaarverslag 2002 Hagemeyer n.v.]
Lid Raad van Commissarissen Hagemeyer n.v. , benoemd in 1998, zittingsperiode tot 2006
President-commissaris Sibelco Nederland n.v.
President-commissaris Ankerpoort n.v.
President-commissaris 3 W Vastgoed b.v.
President-commissaris Theodoor Gilissen bankiers n.v.
Lid Raad van Commissarissen Vesteda Groep b.v.
Lid Raad van Commissarissen Stibo b.v.
Non-executief lid Raad van Bestuur SCR Sibelco n.v. (België)


CORPUT C.M. van der
Advocaat bij Bernards Tilman Van der Corput ; beëdiging 1982
Postbus 391 , 5600 AJ Eindhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2453615
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tilman Rosens van der Corput advocaten
Postbus 153 , 5500 AD Veldhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2944550
advocaten@tilman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CORPUT G.C.L van de
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1998
Postbus 7160 , 4800 GD Breda
Tel 076-5225922 , fax 076-5227711
[vademecum advocatuur 2001]
corput@quarles.nl
www.quarles.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CORRELJÉ I. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 65 , 3150 AB Hoek van Holland ; beëdiging 2003
Tel 0174-383115 , fax 0174-386806
[vademecum advocatuur 2004]


CORSIUS B.G. ; Mw.
Advocaat bij Hollandsche Beton Groep N.V. ; beëdiging 1998
Postbus 81 , 2280 AB Rijswijk
Tel 070-3722051 , fax 070-3722507
bcorsius@hbg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koninklijke BAM Groep N.V.
Postbus 20 , 3980 CA Bunnik
Tel 030-6598379 , fax 030-6598343
[vademecum advocatuur 2004]


CORSTEN E.C.R.E.M.
Advocaat bij Corsten & Op de Beek ; beëdiging 1977
Kerkstraat 38c , 5611 GK Eindhoven
Tel 040-2466250 , fax 040-2457219
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Corsten & Janssen
e.corsten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CORSTEN J.J.Th. , geboren jan 1921
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 27 feb 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 21 jun 1946
Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 23 dec 1955 - 9 mei 1966
Officier van Justitie arrondissement Arnhem 9 mei 1966


CORSTENS G.J.M. , geboren feb 1946 ; Dhr. Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoogleraar Katholieke Universiteit te Nijmegen
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 7 nov 1983
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 okt 1995
NU Den Haag Hoge Raad Raadsheer
TEVENS
Redacteur Nederlands Juristenblad (1995) Kluwer Deventer
Redacteur Vademecum Strafzaken (1980)
Redacteur serie studiepockets strafrecht (1986)
Redacteur Kroniek van het strafrecht (1986)
Redacteur losbladige commentaar Wet op de politieregisters (1992)
Nederlandse correspondent Revue de droit pénal et de criminologie, België (1994)
Nederlandse correspondent Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Frankrijk (1995)
Lid Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (1995)
Lid commissie jurisprudentie Wolters KLUWER Rechtswetenschappen (1994)
Lid Strafpiketcommissie ressort Arnhem (1993)
Lid commissie van beroep Vereniging van strafrechts advocaten (1993)
Lid raad van toezicht Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs Faculteit der Rechtsgeleerdheid K.U
Nijmegen (1994)
Voorzitter Toetsings- en Adviescommissie klachten bij seksueel misbruik in pastorale relaties, Rooms
Katholieke Kerkgenootschap (1995)
Nederlands correspondent Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Frankrijk (1995)
TEVENS
Redacteur Nederlands Juristenblad (1995) ; Den Haag ; bezoldigd
Redacteur Vademecum Strafzaken (1980) ; Arnhem ; bezoldigd
Redacteur Serie Studiepockets Strafrecht (1986) ; Arnhem ; bezoldigd
Nederlandse correspondent Revue De Droit et the Criminologie, België (1994) ; Arnhem ; onbezoldigd
Lid Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (1995) ; Arnhem ; onbezoldigd
Nederlands correspondentie Revue Pénitentiaire et De Droit Pénal, Frankrijk (1998) ; Arnhem ; onbezoldigd Lid Commissie van Beroep Vereniging van Strafrecht advocaten (1993) ; Arnhem ; onbezoldigd
Lid van de Raad van Toezicht Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs Faculteit der Rechtsgeleerdheid K.U. (1994) ; Nijmegen ; Arnhem ; onbezoldigd
Voorzitter Toetsing- en Adviescommissie Klachten bij sexueel misbruik in pastorale relaties, Roomskatholieke Kerkgenootschap (1995) ; Arnhem ; onbezoldigd
Lid jury Kluwers Post-Scriptum -Prijs 1996 ; Arnhem ; bezoldigd
Lid Commissie voor de toekenning van de Spinoza-premie van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (1996) ; Arnhem ; onbezoldigd
Beschermheer Nijmeegse Criminologische Strafrechtelijke Vereniging Dr. Nico Muller (1995) ; Arnhem ; onbezoldigd
Lid benoemingscommissie Leerstoel Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs K.U. Nijmegen ; Arnhem ; onbezoldigd
Voorzitter begeleidingscommissie Project Strafvordering 2001, Ministerie van Justitie (1998) ; Arnhem ; onbezoldigd
Lid Scientific Advisory Committee Second World Conference on New Trends in Criminal Investigation (1999) Arnhem ; onbezoldigd
Nederlandse correspondent Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Frankrijk (1995) ; Arnhem, onbezoldigd
(opgave november 2000)
TEVENS [juni/juli 2002]
Redacteur Nederlands Juristenblad, Den Haag van 01-01-1995
Redacteur Vademecum Strafzaken, Arnhem van 01-01-1980
Nederlandse correspondent Revue de droit pénal et de Criminologie, Arnhem van 01-01-1994
Nederlandse correspondent Revue Pénitentiaire et de droit pénal, Arnhem van 01-01-1994
Lid Commissie van beroep Vereniging van Strafrecht advocaten, Arnhem van 01-01-1993
Lid Raad van Toezicht Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs, Nijmegen van 01-01-2001
Voorzitter toetsing- en adviescommissie klachten bij sexueel misbruik in pastorale relaties
Roomskatholieke Kerkgenootschap van 01-01-1995
Beschermheer Nijmeegse Criminologische Strafrechtelijke Vereniging Dr. Nico Muller, Arnhem van 01-01-1995
Voorzitter begeleidingscommissie project Strafvordering 2001
Ministerie van Justitie, Arnhem van 01-01-1998
Nederlandse correspondent Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Arnhem van 01-01-1995
Lid Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Arnhem van 01-01-1995
Lid redactieraad Bankjuridische Reeks NIBE-SVV, Amsterdam van 01-01-1999
Lid Wetenschappelijke Begeleidingscommissie Historisch Onderzoek Politie van 01-01-2001
Lid Raad van advies College voor Bescherming Persoonsgegevens van 26-11-2001
Lid Raad van advies Frans Perrick Stichting van 01-01-2002
Member Board of International Advisors
International Judicial Academy, Washington van 01-09-2001
TEVENS [augustus 2003]
Redacteur Nederlands Juristen Blad te Den Haag van 01-01-1995
Nederlandse correspondent Revue de droit pénal et de Criminologie te Arnhem van 01-01-1994
Nederlandse correspondent Revue Pénitentiaire et de droit pénal te Arnhem van 01-01-1994
Lid Commissie van Beroep Vereniging van Strafrecht advocaten te Arnhem van 01-01-1993
Lid Raad van Toezicht Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs te Nijmegen van 01-01-2001
Voorzitter toetsing- en adviescommissie klachten bij sexueel misbruik in pastorale relaties
Roomskatholieke Kerkgenootschap van 01-01-1995
Beschermheer Nijmeegse Criminologische Strafrechtelijke Vereniging dr. Nico Muller te Arnhem van 01-01-1995
Voorzitter begeleidingscommissie project Strafvordering 2001
Ministerie van Justitie te Arnhem van 01-01-1998
Nederlandse correspondent Revue de science criminelle et de droit pénal comparé te Arnhem van 01-01-1995
Lid Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Arnhem van 01-01-1995
Lid Wetenschappelijke Begeleidingscommissie Historisch Onderzoek Politie van 01-01-2001
Lid Raad van advies College voor Bescherming Persoonsgegevens van 26-11-2001
Lid Raad van Advies mr. Frans Perrick Stichting van 01-01-2002
Member Board of International Advisors International Judicial Academy te Washington van 01-09-2001
Redacteur Cremers wetboek strafrecht/strafvordering van 01-05-2003
Lid redactieraad Bankjuridische Reeks NIBE-SVV te Amsterdam van 01-01-1999 tot 01-05-2003
Redacteur Vademecum Strafzaken te Arnhem van 01-01-1980 tot 01-05-2003
INFO
Voorheen hoogleraar Strafrecht in Nijmegen


CORSTENS G.J.M. , geboren sep 1911
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 9 mrt 1940
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 12 sep 1941
Griffier bijzonder Hof Den Bosch 28 aug 1945 tot 1 feb 1949
Griffier rechtbank Den Bosch 21 jan 1948
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 13 sep 1950
Rechter Den Bosch 16 nov 1966
Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 5 jun 1967


CORSTENS G.W.H.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Brederodestraat 13 a , B-1000 Brussel , België
Tel 0032-25050225 , fax 0032-25050220
geert.corstens@linklaters.com
[vademecum advocatuur 2001]


CORSTJENS A.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Noordwijdezoom 7 , 4613 AA Bergen op Zoom ; beëdiging 1993
Tel 0164-247664 , fax 0164-265724
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Corstjens & Van Kampen advocaten[vademecum advocatuur 2004]

CORTEN J.A.F.
Advocaat bij Sandberg cs advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
Tel 010-4402300 , fax 010-4402399
Corten@sandberg-cs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heitmann von Meding advocaten & Rechtsanwälte
Jacob Obrechtstraat 70 , 1071 KP Amsterdam
Tel 020-3058250 , fax 020-3058260
j.corten@hvm-law.com
www.hvm-law.com
[vademecum advocatuur 2004]


CORTEN L.J.P.E. ; Mw.
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
lcorten@houbenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houbenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CORTEN - van der SANDE Zie SANDE, M.J.A.M. van der M.J.A.M. , geboren dec 1958 ; Mw.


CORTEN P.E.B.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
[vademecum advocatuur 2001]
peter.corten@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


CORTEN R.J.H.
Advocaat bij Corten c.s. ; beëdiging 1981
Advocaat bij Corten advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 670 , 6130 AR Sittard
Tel 046-4510606 , fax 046-4529240
[vademecum advocatuur 2001]
corten@corten-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CORTENRAAD LL.M. W.H.F.M. , geboren juni 1966 ; Dhr.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 29 juni 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 17 augustus 1999
Rechter rechtbank Utrecht 1 november 2000
NU Utrecht Rechtbank rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
TEVENS [september 2002]
Rechter rechtbank Utrecht 1 november 2000
TEVENS [augustus 2003]
Lid Commissie van Toezicht Detentiecentrum Zeist te Zeist van 01-09-2002
Lid Beklagcommissie Detentiecentrum Zeist te Zeist van 01-09-2002
@OPM
Waarschijnlijk niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer?


CORTET M. ; Mw.
Advocaat bij Van Loon advocaten ; beëdiging 2002
Kromstraat 76 , 5504 BE Veldhoven
Tel 040-2546775 , fax 040-2546390
m.cortet@vanloonadvocaten.com
www.vanloonadvocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]


ÇÖRÜZ C.
Lid van de Commissie Gelijke Behandeling [juli 2001]


COSIJN M.E.H. ; Mw.
Advocaat bij Termos Van der Heijden advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1050 , 1200 BB Hilversum
Tel 035-6215854 , fax 035-6288989
termos.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


COST BUDDE H.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 5 aug 1955


COSTA STRIJK J. da


COSTA W.S. de , geboren okt 1911
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 26 jan 1937
Advocaat en procureur Amsterdam 23 mrt 1938
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 4 jan 1946
Rechter rechtbank Amsterdam 20 feb 1952
Vice-president rechtbank Amsterdam 23 apr 1969


COSTER C.J.
Advocaat bij Schorer & Stox ; beëdiging 1979
Postbus 14048 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2333313 , fax 030-2331150
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


COSTER van VOORHOUT J.A. , geboren sep 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 9 aug 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 21 nov 1990
Advocaat-generaal ressortsparket Arnhem 2 dec 1991
Raadsheer Gerechtshof Arnhem vanaf 04-07-2002
NU Arnhem Hof Radsheer
TEVENS
Mederedacteur Uitgeverij Kon/ Vermande
Lid commissie Gedragscode voor het Genootschap van Risicomanagement
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter bestuur Stichting Deskundigen en Rechtspleging vanaf 01-09-2000
Lid Commissie Gedragscode voor het Genootschap van Risicomanagement vanaf 01-01-1992
Lid adviesraad
Forensic Sciences Expert Centre vanaf 01-01-2003
Voorzitter bestuur Stichting Instituut voor Gerechtstolken- en Vertalers vanaf 01-09-1997
tot 01-12-2002


COSTER J.H. , Jacob Hendrik , geboren 30 november 1920 te Groningen ; Dhr.
INFO
Overleden 28 maart 2002 te Amsterdam [Telegraaf 30 maart 2003]


COSTERS M.G. ; Mw.
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs ; beëdiging 1999
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
info@declercq.com
[vademecum advocatuur 2001]

COSTERS M.G.A.M.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1993 en 2000
Postbus 2888
3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246799 , fax 010-4129939
marc.custers@loyensloeff.com
www.loyensloeft.com
[vademecum advocatuur 2004]


COSYN - Van DUNGEN J.A. ; Mw.
Rechten 1958
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Almelo


COTTERELL H.D. , geboren jun 1949 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 22 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 01-01-2002
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Rassers, Jacobs & Spiegel ; beëdiging 1976
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
tel 076-5224381 , fax 076-5222552
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Deken Raad van Toezicht Orde van advocaten te Breda van 31-10-2002
Deken Breda [mei 2004]
Sophiastraat 28
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
cotterell@rassers.nl
www.advocatenorde-breda.nl
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
cotterell@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COTTERELL M. ; Mw.
Advocaat bij Covers Mekenkamp & Teurlings advocaten ; beëdiging 1998
Dostenburgervoorstraat 105-110 , 1018 Mr. Amsterdam
Tel 020-4201475 , fax 020-6229819
[vademecum advocatuur 2001]


COUL J.H.W.M. Op de , geboren apr 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 21 nov 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 29 aug 1986
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger November 2003 niet vermeld op rechtspraak.nl
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht ; kantoor Van Asperen advocaten ; beëdiging 1989
Niet vermeld in Vademecum Advocatuur 2003.
TEVENS
Lid Bestuur Ondiologisch ? Centrum Eindhoven
Lid Bestuur Ridderlijk Gilde van Sebastiaan te Eindhoven
24 mrt 1997
@OPM
Wat is hier aan de hand?


COUL - WÖSTEN M.M.A.M. op de ; Mw.
Rechten 1984
Advocaat bij Mouwen Duret & Goedkoop ; beëdiging 1994
Postbus 3536 , 4800 DM Breda
Advocaat bij Duret-Wösten & Groenhuis advocaten
Postbus 9356 , 4801 LJ Breda
Tel 075-5227170 , fax 075-5213898
duret-wosten.groenhuisadv@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch


COULTRE F. le
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 6 jun 1967


COULTRE M.F. le
Notaris te Hilversum , arrondissement Amsterdam
Soestdijkerstraatweg 8,1213 XA Hilversum


COUMANS A. , André ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel 059
Advocaat


COUMANS A.G.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1994
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
general@derks.nl


COUMANS J.J.A. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1998
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
coumans@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons
Louizalaan 149 b 16 , B-1050 Brussel , België
Tel 0032-25420960 , fax 0032-25420961
jacqueline.coumans@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


COUMANS J.M.J.H.
Advocaat bij Van Asperen advocaten ; beëdiging 1989
Hondstraat 4 , 6211 HX Maastricht
Postbus 11 , 5200 AA Maastricht
Tel 043-3257171 , fax 043-3257100
van.asperen@vWxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Asperen advocaten
Stationsweg 14 a , 5211 TW Den Bosch
Tel 073-6139242 , fax 073-6126242
coumans@vanasperenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COUMOU C.A.M. , geboren juni 1972 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1998


COUMOU H.C.J.
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4221945
h.coumou@mend.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COUMOU O.
Voorzitter Samenwerkend Verzet 1940-1945


COUTINHO D. , geboren 11-09-1918
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


COUVREUR E.M.C.P. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
erica.couvreur@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


COUWENBERG L.I. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
lcouwenberg@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COUWENBERG S.W.
Oud-hoogleraar staats- en bestuursrecht
Directeur/hoofdredacteur van Civis Mundi
NRC 3 juli 2002 : "LPF onder Mat Herben is nu al een deceptie"
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Rotterdam (Ledenlijst 2000)


COUZIJN J.C.M. , Annelies , geboren nov 1949 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Ministerie van BiZa. 1974
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 7 dec 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 25 jun 1981
Arrondissements Officier van Justitie arrondissement Den Haag 1 jul 1982
Advocaat-generaal Hof Arnhem 23 jan 1987
Advocaat-generaal Hof Den Haag 27 jul 1988
NU Den Haag Hof Advocaat-generaal
@OPM
Wat is zij daarna gaan doen?
Niet te vinden op rechtspraak.nl september 2003 en niet te vinden in SAL 1995/1996 en 2003.


COX A.L.
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 30 dec 1965


COX F.A.P.J.
Notaris te Drimmelen , gem. Made , arrondissement Breda
Postbus 20 4920 AA Made


COX J.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1991
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
j.cox@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0920-4313229 , fax 020-43 Z 3122
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COX J.H.
Advocaat bij Toxopeus & Cox ; beëdiging 1978
Postbus 7044 , 2701 AA Zoetermeer
Tel 079-3511334 , fax 079-3521015
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


COX J.M.G. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 2000
Postbus 209 , 5600 AG Eindhoven
Tel 040-2434552 , fax 040-2431865
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haas en De Jong advocaten
Postbus 3219 , 5003 DE Tilburg
Tel 013-5362088 , fax 013-5361245
j.cox@dehaas-dejong.nl
www.dehaas-dejong.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COX M.F.J. ; Mw.
Advocaat bij Van Riet & Associees ; beëdiging 1996
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Advocaat bij Herdersstaf 15 , 3763 XT Soest
Tel 035-5882324 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Cox & Doornebosch advocaten
Tel 035-6839840 , fax 035-6839843
coxadvocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COX M.R. , geboren okt 1950 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 aug 1995
Rechter rechtbank Haarlem 1 mrt 1997
NU Haarlem Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Smits advocaten ; beëdiging 1979
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wellicht nu niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer?


COX R.H.J.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1994
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
rcox@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Paulussen advocaten
Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
Tel 043-3216640 , fax 043-3254301
r.cox@paulussen.nl
www.paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


COYAJEE - KAPPERS (of COYAJEE - ARIENS KAPPERS) E.A. , geboren dec 1944 ; Mw. (of E.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1969
Bezoldigd waarnemend griffier rechtbank te Haarlem 20 mei 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 25 feb 1982
Rechter rechtbank Haarlem 1 feb 1990
Vice-President rechtbank Haarlem 6 jun 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Haarlem 5 sep 1997
NU Haarlem Rechtbank Coördinerend Vice-President
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Haarlem Vice-President
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


CRAAIKAMP G.E.A. van ; Mw.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (ISI) Secretaris-Lid (JU)
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken, Directie Vreemdelingenbeleid, Hoofd


CRAAIKAMP J.C.J. van ; Mw.
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Decks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CRAEMER B.T.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-0741000 , fax 020-6741111
bramthomas.craemer@allenovery.rom
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


CRAEMER R.W.M. , geboren okt 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam AKZO 1973
Waarnemend advocaat-gen.Hof Den Bosch
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 4 jul 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 2 dec 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 22 jul 1988
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Bosch 12 sep 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 27 jul 1991
Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jul 1994
Hoofdofficier van Justitie arrondissemenst parket Den Bosch 11 november 1999
NU Den Bosch Hof Hoofdofficier van Justitie
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, Eenheid Besturing en Bedrijfsvoering Hoofd (tvs hoofd van
dienst)
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Plv
voorzitter-lid


CRAMER A.W. ; Mw.
Advocaat bij Thijssen Pensioen advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 8014 , 1180 LA Amstelveen
Tel 020-4263810 , fax 020-6400420
annemiekcramer@pensioenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CRAMER J. , geboren 02-01-1967
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


CRAMER N. ; Dr.
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar


CRANEN - SKRIVANEK D. ; Mw.
Advocaat bij Daemen Geraedts advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 48 , 6440 AA Brunssum


CRANS B.J.H. , geboren 24-03-1952
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te Amsterdam ; kantoor De Brauw Blackstone ; beëdiging 1977
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
tel 020-5771771 , fax 020-5771434
bjhcrans@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 020-5771435 , fax 020-5771434
berend.crans@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de redactie van Air & Space Law
Directeur van Perkins foods International BV. (gevestigd te Amsterdam) , een dochtervennootschap
van Perkins Food, PLC, een aan de Londense beurs genoteerde vennootschap
Directeur van RMT Holdings BV. te Amsterdam
Bestuurslid van de Stichting Ne Bis In Idem (het betreft hier een stichting met een ideëel doel te
Den Haag)
Directeur van Front Runner Finance BV. te Amsterdam
Directeur van Charter House Jathet International Finance BV. te Amsterdam
Enig aandeelhouder/directeur van Sierre Holding BV (houdstervennootschap van Sierre Prac BV.
(praktijkvennootschap) en Berezina Pensioen BV. (pensioenvennootschap) te Den Haag
Secretaris Committee B (Aeronautical Law Committee) van de International Bar Association
INFO
Woonplaats Aerdenhout
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


CRANS P. ; Mw.
Van Riet & Associees
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
vanriet@pi.net
Advocaat bij Nolen Van der List advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 74675 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-6045131 , fax 020-6045103
nolenvdlist@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 1994 en 2000
Postbus 215 , 1400 AE Bussum
Tel 035-6931044 , fax 035-6918553
gooi@vandiepen.com
www.vandlepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


CRAS D.P.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam


CRAS P.A.J.M. , geboren feb 1935
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam Centrale Werkgeversorganisatie 1963
Secretaris Landelijke Org.Gezondheidszorg 1967
Secretaris Willem Arntsz-Stichting dec 1970
Griffier Centrale.Raad van Beroep Utrecht25 mrt 1977
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht18 aug 1979
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 5 mrt 1982
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht23 feb 1987


CRATSBORN R.P.E.M.
Advocaat bij Brouwers Stikkelbroeck advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 121 , 6230 AC Meerssen


CRAWFURD G.
Advocaat bijokatenkollektief Rotterdam ; beëdiging 2001
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam
Tel 010-4650966 , fax 010-4654039
info@advokatenkollektiefrotterdam.nl
www.advokatenkollektiefrotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CREBOLDER H.S.C. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1997
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6257949
hendrikje.crebolder@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CRÉBOLDER L.E.G.M. , geboren mrt 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam op het gebied van de Sociale Wetgeving jan 1972
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 10 apr 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 5 apr 1979
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 20 mrt 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 24 mrt 1981
Kantonrechter Utrecht 22 jun 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 12 jul 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 jul 1992
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
September 2003 niet te vinden op rechtspraak.nl
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter/Arbiter van de Commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekering


CREEMERS J.M.M.


CREEMERS L.A.H.M.
Advocaat bij Doorenbos & Wytema ; beëdiging 1976
Postbus 9 , 1540 AA Koog a/d Zaan
Tel 075-6283052 , fax 075-6215581
advocaten@doorwyte.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


CREIJGHTON Ph.N.M.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
pcreijghton@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
pereijghton@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


CREMER F.C. of F.Chr.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 aug 1941
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 19 dec 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 19 dec 1949
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 18 nov 1968
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


CREMER- van der SLUIJS H.M.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de
Rijks-en Particuliere TBS-Inrichtingen, Utrecht Dr.Henri van der Hoevenkliniek , Secretariaat


CREMERS Zie ook de GRUYTER - CREMERS A.C.M.E. , geboren mei 1942 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 15 jun 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 3 mrt 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 12 mei 1975
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 okt 1986
Rechter rechtbank Breda 1 feb 1990
NU Breda Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen opgave gevonden in Breda
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


CREMERS B.J.M.P. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 29-10-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1995
Postbus 2118 , 4800 CC Breda
Advocaat bij Ploum Lodder Princen
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406440 , fax 010-4364400
info@plp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Auteur/bewaker De Nederlandse Wetboeken "Fruin"
Kluwer te Deventer van 01-01-1996
Lid Raad van Toezicht Huize Ruiterbos te Breda van 01-09-2001 tot 31-12-2004
@OPM
Augustus 2003 op rechtspraak.nl wel vermeld advocaat en stad, maar niet bij welk kantoor.


CREMERS D.P.W.H.
Advocaat bij Den Boer advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 661 , 5000 AR Tilburg
Advocaat bij Mannaerts & Appels
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5838260 , fax 013-5432763
d.cremers@mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 013-5838200 , fax 013-5432763
d.cremers@mannaerts-appels.nl
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CREMERS - HARTMAN E. ; Mw.
Onderzoekster
Gloxiniadal 19 , 2317 HB Leiden
tel 071 5226552 , fax 071 5226552
jobcrem@plex.nl
INFO
Processenfonds Clara Wichmann Instituut
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, flexibele arbeid. gelijke behandeling. positieve actie


CREMERS E.H.B.M. , Manuel ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Dordrecht
Advocaat en Proc.Knuppe en Damstra


CREMERS H.M.S. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 2000
Postbus 698 , 5201 AR Den Bosch
Tel 073-6819400 , fax 073-6142287
bvrdb@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Giebels Cremers & Kral advocaten
Postbus 164 , 5258 ZK Berlicum
Tel 073-5034543 , fax 073-5032520
hettie.cremers@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CREMERS J.H.F.J. , geboren apr 1941 ; Dhr.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Roermond ; Raio 23 aug 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 23 dec 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 23 dec 1967
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Roermond 1 jan 1970
Substituut-griffier rechtbank Roermond 7 dec 1971
Rechter rechtbank Roermond 3 jul 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 19 sep 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 19 sep 1975
Raadsheer Hof Amsterdam 3 mei 1978
Vice-President Hof Amsterdam 10 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Coördinerend vice-president Hof Amsterdam 9 aug 1995
Ontslag 1 jan 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jan 1996
NU Amsterdam Hof Coördinerend Vice-Preident
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid Vereniging tot Weldadigheid te A'dam
Bestuurslid Stichting tot behoud rijksmonument O.L.Vrouw te Hilversum
Bestuurslid Stichting Naardincklantse Concerten te Hilversum
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Stichting tot Behoud Rijksmonument O.L. Vrouw te Hilversum
Bestuurslid Vereeniging tot Weldadigheid te Amsterdam
INFO
Citaat uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
" De onderzoekers vinden dat vooral Vice-President Mr. J.H.F.J.Cremers van het Hof in
Amsterdam in vele procedures zéér " verzekeraarsvriendelijk " uitspraak deed.
In alle ons bekend zijnde hoger beroepsprocedures ( 26 ) deed Mr. Cremers ten voordele
van diverse verzekeraars uitspraak door het vonnis van de rechtbank te bekrachtigen dan
wel te vernietigen.
terwijl andere raadsheren bij het Hof in Amsterdam vele keren in andere hoger
beroepsprocedures ten nadele van dezelfde verzekeraars uitspraak deden."
Einde citaat.


CREMERS M.P.J.A. , geboren jun 1915
NLRM 71
Advocaat en Procureur Heerlen 1939
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 19 jan 1950
Rechter rechtbank Arnhem 21 jul 190
Raadsheer Hof Den Bosch 16 dec 1964
President Hof Den Bosch 4 nov 1970


CREMERS P.H.
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Plaatsvervangend secretaris


CREMERS P.H.A.G.
Advocaat bij De Koppele 29 , 5632 LE Eindhoven ; beëdiging 1991


CREMERS P.H.A.J. , geboren jan 1944
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Den Bosch 18 dec 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 18 apr 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 1 sep 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 1 nov 1971
Gerechtssecretaris rechtbank Maastricht 1 feb 1974
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Maastricht 1 feb 1974
Secretaris arrondissementsparket Zutphen 1 aug 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 29 aug 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 8 sep 1977
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 27 nov 1980
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 11 feb 1981
Advocaat-generaal ressortsparket Arnhem 14 dec 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 11 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 feb 1995
NU Arnhem Hof Advocaat-generaal
TEVENS
Bewerker van de Fruin Nederlandse Wetboeken
Gastdocent SSR te Zutphen
Lid Raad van Toezicht van het Psychiatrisch Spectrum Gelderland-Oost
Lid Commissie van Toezicht en fungerend Voorzitter
Beklagcommissie Penitentiaire Inrichting te Zutphen
Lid begeleidingscommissie Politieopleidingsinstituut De Cloese
Lid Curatorium van de Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers
@OPM
[juli 2003] niet te vinden op rechtspraak.nl


CREMERS R.J.M. , geboren okt 1957 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 16 mrt 1990
Rechter rechtbank Den Bosch 22 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 24 apr 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 24 apr 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 24 apr 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 24 apr 1997
KantonrechterDen Bosch 18 maart 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10 mei 1999
Vice-president Rechtbank Den Bosch van 01-01-2002
NU Den Bosch Rechter Vice-President
TEVENS
Reserve-officier militaire juridische Dienst (bij de Kon.Landmacht)
Voorzitter Stichting Hummelhoek te Heeswijk Dinther peuterspeelzaal
Lid Commissie van Beroep KNVB afdeling Noord Brabant
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Nieuw Vosseveld
03 feb 1997 , 16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Penningmeester werkgroep Actie Calcutta te Heeswijk-Dinther van 01-06-1999
Voorzitter Geschilencommissie Auto te Utrecht/Den Haag van 01-02-2001
Voorzitter Geschillencommissie Computers te Utrecht/Den Haag van 01-02-2001
Voorzitter Commissie van Toezicht P.I. Nieuw Vosseveld te Vught van 01-10-2001
Reserve L.Kol. Militair Juridische Dienst
Ministerie van Defensie te Den Haag van 04-10-2001
Bestuurslid Sociëteit 'De Leybeek' van 01-03-2002
Lid Oranjecomité te Heeswijk van 01-11-2002
Lid Commissie van Beroep KNVB, afdeling Noord-Brabant van 03-02-1997 tot 30-06-2001


CREMERS R.M.H. , Ruud ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Roermond
Kandidaat-notaris


CREPIN J.T.C.M.
Advocaat bij Adv. kollektief Vreewijk ; beëdiging 1981
Postbus 52135 , 3007 LC Rotterdam
Tel 010-4858502 , fax 010-4857745
crepin@advr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Crepin
crepin@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CREUTZBERG A.A. , geboren aug 1953 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 jul 1988
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Juridisch adviseur ministerie van Binnenlandse Zaken
TEVENS
Lid redactie Openbaar Bestuur
Lid schoolbestuur Haaglanden te Den Haag


CREUTZBERG A.R. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-06-2003
NU
HOOFDFUNCTIE
Senior-organisatieadviseur Meijer Human Strategy B.V. te Utrecht
Advocaat bij Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1989
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
TEVENS [augustus 2003]
Lid bezwarencommissie Stichting Amsterdam Thuiszorg te Amsterdam van 01-01-2001
Plaatsvervangend secretaris Raad voor de Jounalistiek te Amsterdam van 01-01-1996 tot 01-10-2003


CREUTZBERG G. , geboren mrt 1953 , Gerben ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Helder
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 14 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 14 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 14 jan 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 14 jan 1993
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar van 01-01-2002
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak.
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Den Helder ; kantoor Knuwer & Creutzberg ; beëdiging 1979
Postbus 42 , 1780 AA Den Helder
knuwer@pi.net
tel 0223-660114 , fax 0223-060354
creutzberg@knuwer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Knuwer & Creutzberg
www.knuwer.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Rotary
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Schagen


CREUTZBERG - van IDSINGA H.A. ; Mw.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


CREUTZBURG A.B.C.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6012827
a.creutzburg@nautadutilh.nl
[vademecum advocatuur 2001]


CRÈVECOEUR S. , geboren mrt 1911
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Alkmaar 18 jun 1936
Advocaat en Procureur Enkhuizen 9 jul 1936
Griffier kantongerecht Tiel 6 okt 1941
Griffier kantongerecht Apeldoorn 27 jul 1943
Adjunct-secretaris tribunaal Zutphen 1 dec 1945 tot 1 mrt 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 28 dec 1945
Kantonrechter Sneek 9 jun 1947
Rechter rechtbank Arnhem 28 aug 1948
Vice-President rechtbank Arnhem 28 jul 1956


CRIJNS V.M.M.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen,
Afdeling Loonbelasting, Hoofd


CRIJNS - Van der GRAAF W.A.C. , geboren jun 1953 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00 In NLRM 93 als GRAAF , W.A.C. van der
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 1993
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 november 1999
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Lid Commissie van Toezicht Jongeren Opvang Centrum (JOC) te Amsterdam van 01-11-2002


CRINCE LE ROY G.S. , geboren aug 1962 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 apr 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 1 dec 1996
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1989
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


CRINCE LE ROY R.
NLRM 71
Plaatsvervanger Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 2 jun 1967


CRINCE LE ROY R.R. , Robert ; Dhr.
Houthoff advocaten ; bediging 1991
Advocaat Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
rcrinceleroy@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2172606 , fax 010-2172752
r.crince.le.roy@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rotterdam


CROES A.L. , geboren 23 jan 1940 ; Dhr. Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Hoofd Medewerker V.U. te Amsterdam 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 14 aug 1981
Rechter rechtbank Alkmaar 30 jul 1985
Vice-President rechtbank Alkmaar 18 dec 1992
NU Alkmaar Rechtbank Vice-President
TEVENS
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie III , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Noord-West , plaatsvervangend voorzitter
Nevenfuncties verder onbekend
TEVENS [mei 2003] en [augustus 2003]
RedactieLid Praktijkboek Onroerend Goed, Kluwer Deventer
Medewerker Vademecum Procesrecht, Kluwer Deventer
Bestuurslid stichting SOS Ansterdam
Medewerker N.T.B.R. Deventer
Medewerker Tijdschrift voor Consumentenrecht , Deventer
Medewerker Tijdschrift NVM intern Nederlandse Vereniging van Makelaars


CROES L.M. , geboren okt 1956 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 24 jun 1994
Rechter rechtbank Dordrecht 1 apr 1997
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Dordrecht rechter
TEVENS
Juridisch Medewerker advocatenkantoor Den Haag
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


CROES W.S.A.H.
Advocaat bij Croes & Sloots ; beëdiging 1984
Postbus 84 , 2410 AB Bodegraven
Tel 0172-615401 , fax 0172-617967
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


CROISET van UCHELEN A.O.F. , Ton ; Dhr.
Bedrijfsjurist Sara Lee/DE
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Kromme Rijn


CROISET van UCHELEN A.R.J. ; Drs.
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Dvery
Postbus 75444 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
arnold.croisetvanuchelen@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6741286 , fax 020-6741933
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


CROL B.N. , geboren jan 1945 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 sep 1983
Rechter rechtbank Arnhem 2 okt 1985
Vice-President rechtbank Arnhem 25 mrt 1994
NU Arnhem Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid medezeggenschapsraad van een openbare school
mrt 1997 , 16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


CROLES F.F.; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 2001
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506660 , fax 020-5506783
foekje.croles@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CROLES J.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 24 jan 1947


CROLL R.S. , geboren dec 1954 , Robert Samuel ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 aug 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 18 mrt 1988
Rechter rechtbank Dordrecht 7 mrt 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 4 apr 1991
Kantonrechter Den Haag 1 jan 1994
Kantonrechter Arnhem 1 sep 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 17 augustus 1999
Coördinerend vice-president Rechtbank Zutphen van 29-10-2002
NU Zutphen Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Lid van de ledenraad Ned. Vereniging voor Rechtspraak NVVR te Den Haag
Nederlands Rode Kruis:
Lid dagelijks bestuur van het NRK te Den Haag
Kring commissaris Gelderland van het NRK te Apeldoorn
Voorzitter Stichting NRK Bloesemtocht te Beesd
Lid college voor de bloedtransfusie (Adviescollege Ministerie van VWS)
Lid commissie donorbelangen van het NRK
Varia:
Lid uitvoerend comité van de Internationale 4-daagse afstandsmarsen te Nijmegen
Voorzitter Ned. Vereniging Jachtopzichters te Apeldoorn
Belangenbehartiging van bijzondere opsporingsambtenaren in de natuur wo
jachtopzichter/boswachter toezichthouder ten behoeve van terreinen van
Staatsbosbeheer Provinciale Landschappen Natuurmonumenten, Duinwaterleiding
Voorzitter geschillencommissie Stichting Dienstverlening Chr Onderwijs te Ede
16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Lid Donor Advies Raad Stichting Sanquin Bloedvoorziening te Amsterdam van 01-01-2001
Lid van het Hoofdbestuur Het Nederlandse Rode Kruis te Den Haag van 01-01-1994
Voorzitter van het Hoofdbestuur Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht te Apeldoorn van 01-01-1997
Vice-President van het Dagelijks Bestuur Oorlogsgravenstichting te Den Haag van 01-01-1999
Voorzitter van de Rentmeesterkamer Nederlandse Vereniging van Rentmeesters van 08-11-2001
Voorzitter van de Klachtencommissie Deventer Ziekenhuis te Deventer van 01-01-2000
Lid Commonwealth-Netherlands Joint Committee Commonwealth War Graves Commission te Den Haag/Londen (UK) van 01-01-1997
Lid van het Bestuur Koninklijke Nederlandse Automobiel Club te Den Haag van 01-04-2001
Oprichter/Voorzitter van het Bestuur Stichting Nationale Rode Kruis Tourrally te Den Haag van 01-01-2000
Lid van het Algemeen Bestuur Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen te Wageningen van 01-01-2002
Ere-Voorzitter Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht te Beesd/Geldermalsen van 01-01-1991 tot 31-12-2001
Adviserend Lid van het Bestuur Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken Het Oranje Huis te Den Haag van 01-01-1999 tot 01-12-2002


CROLLIUS M.R.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 feb 1978


CROM J.L. de
Advocaat bij Rijppaert & Peeters ; beëdiging 1996
Postbus 4068 , 4900 CB Oosterhout
Tel 0162-453811 , fax 0162-426514
crom@rijppaert-peeters.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


CROMBAG A.J. ; Mw.
Advocaat bij Bronneberg advocaten ; beëdiging 2001
Rijksweg Zuid 207 , 6161 BM Geleen
Tel 046-4753534 , fax 046-4758446
mail@bronnebergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CROMBAG H.F.M. ; Prof. Dr.
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3882060 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Metajuridica
Hoogleraar sociaal wetenschappelijke bestudering van het recht
tel 043 3883020 , fax 043 3884912
hans.crombag@metajur.unimaas.nl
INFO
Privé adres: Hertogsingel 66 , 6214 AE Maastricht , Tel. 043 3253936
INFO
Mede-auteur (met P.J. van Koppen en W.A. Wagenaar) van het boek DUBIEUZE ZAKEN
(ISBN 90 254 0883 4 1994)


CROMBAGHS R.J.H.M.
Advocaat bij Rutten & Welling advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 391 , 6400 AJ Heerlen
Tel 045-5741488 , fax 045-5741511
rutten.welling@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

CROMBEEN I.L.P. , geboren aug 1973 ; Dhr.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 01-01-2003
Gerechtsauditeur Rechtbank Den Bosch van 01-01-2003
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Rechtbank Gerechtsauditeur
TEVENS
Geen bijbanen
16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


CROMMELIN F.R.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 5 aug 1957


CROMMELIN Zie SANDBERG - CROMMELIN M.L , geboren aug 1954 ; Mw.


CROMMELIN
R.D.
[B
Directie Delta Lloyd Schadeverzekering n.v. [Delta Lloyd Verzekeringsgroep n.v.jaarverslag 1998]


CROMMELlN S. , geboren mei 1956 ; Dhr.
NLRM 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 14 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 14 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 14 nov 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 12 mei 1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht van 01-01-2002
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Maaldrink advocaten ; beëdiging 1983
Wassenaarseweg 20 , 2596 CH Den Haag
Advocaat bij van Beuningen advocaten
Lange Houtstraat 37 , 2511 CV Den Haag
Tel 070-3560850 , fax 070-3615050
van.b@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.avrio.org
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


CROMMENTUYN I.M. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans & Meier ; beëdiging 2002
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
crommentuyn@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CROMPVOETS L.J.A. , geboren mrt 1947 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Rijksbelastingen 1973
Advocaat te Roermond 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 22 jan 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 13 jun 1985
Rechter rechtbank Roermond 27 nov 1986
Raadsheer Hof Den Bosch 5 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 2 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 2 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 mrt 1991
Kantonrechter Venlo 12 mrt 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 mrt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 13 feb 1993
Vice-president Rechtbank Roermond van 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch van 12-03-1992
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Roermond Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Roermond ; kantoor en wanneer?
TEVENS
Voorzitter commissie bb-schriften in de gemeente Boxmeer en Vierlingsbeek
Voorzitter Arbitrage en tuchtcommissie Koninklijke Vereniging Warmbloed Paardboek Ned.
KWPN
Voorzitter Klachtencommissie Nieuw Spraelant
Voorzitter Ned. Vereniging voor de Ierse Wolfshond
Voorzitter Triathlonvereniging regio Venraij
Voorzitter Stichting Sociaal Kader Stork Bedrijven Nederland
apr 1998
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter van de commissie Bezwaar- en Beroepschriften gemeente Boxmeer te Boxmeer van 01-01-1997
Voorzitter arbitrage- en tuchtcommissie Kon. Ver. Warmbloed Paardenstamboek Nederland te Huis ter Heide van 01-01-1997
(Mede-) Voorzitter Klachtencommissie De Wendel te Venlo van 01-01-1997
Voorzitter Commissie van Toezicht en Klachtencommissie TBS te Venray van 01-01-2000
Voorzitter Stichting Sociaal Kader Stork Nederland B.V. te Naarden van 01-01-1997
Voorzitter Vertrouwenscommissie huisartsen/specialisten regio Noor-Limburg te Venlo van 01-01-2000
Voorzitter Ned. Vereniging voor Ierse Wolfshonden van 01-01-1997 tot 31-07-2000
INFO
Lid van de Rotary


CRONE G.N.S. , Gerard ; Dhr.
Advocaat bij Divertimentostraat 39 , 1312 EB Almere ; beëdiging 1983
Tel 030-5350724 , fax 030-5308898
crone@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Almere
[vademecum advocatuur 2004]


CRONHEIM A. , geboren 11-02-1924
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


CRONHEIM P.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1983
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771508 , fax 020-4710010
pcronheim@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
paul.cronheim@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


CROOCKEWIT J.M. , geboren okt 1904
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam 1929
Advocaat en Procureur Dordrecht 1938
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 1 jun 1939
Kantonrechter Dordrecht 12 mei 1943
Raadsheer Hof Arnhem 9 feb 1953
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep (d.b.) te Rotterdam 15 mei 1953 tot 1 feb 1958
Vice-president Hof Arnhem 17 apr 1963


CROOCKEWIT J.W.O.
Advocaat bij J.j. Viottastraat 27 , 1071 JP Amsterdam ; beëdiging 1997
Tel 024-0763781 , fax 020-4711187
law@croockewit.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1988 en 1997
[vademecum advocatuur 2004]


CROON B.M.H.C. de ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1999
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153426 , fax 070-5153108
b.decroon@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CROSS D.H. , Dave ; Dhr.
Secretaris Ver.v.d.Effectenhandel
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amsterdam


CROUGHS F.J.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1997
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Advocaat bij Meier c.s. advocaten
Scheveningseweg 50 , 2517 Kw Den Haag
Tel 070-3548053 , fax 070-3584750
meijercs.Law@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2003]


CROUSEN F.J.A.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 85003 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195840 , fax 030-2195855
fransjozef.crousen@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 1988 en 2000
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195870 , fax 030-2195855
frans-jozef.crousen@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CROUWEL A.M. ; Mw.
Advocaat bij Rijpkema Van der Veen advocaten & Mediators ; beëdiging 2003
Postbus 1586 , 9701 BN Groningen
Tel 050-3185286 , fax 050-3138296
info@rvdv-advocaten.nl
www.rvdv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CROZIER H.C.L.
Advocaat bij Winter c.s. ; beëdiging 2003
Postbus 27 , 8600 AA Sneek
Tel 0515-412285 , fax 0515-421958
winteres@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CRUCHTEN M.L.P. van , geboren juni 1964 ; Mw.
NLRM 99/00
Stafjurist bij de arrondissementsrechtbank Arnhem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 23 juni 1998
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 november 1998
Rechter rechtbank Den Bosch 20 december 1999
Rechter Rechtbank Den Bosch van 01-01-2001
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


CRUCQ J.H.B.
Advocaat bij Steenhoven Kolle Gilhuis ; beëdiging 1992
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
janhendrik.crucq@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


CRUGTEN O.W.J.H. van
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 13 aug 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 20 feb 1984
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Roermond ; kantoor Van Crugten ; beëdiging 1954
Godsweerdersingel 54 ; 6041 CM Roermond
Advocaat bij Van Boven & Van der Bruggen
Postbus 15 , 6040 AA Roermond
Tel 0475-333030 , fax 0475-331174
vbenvdb@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@vbvdb-advocaten.nl
www.vbvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Wellicht geen rechter meer, maar wel nog advocaat.


CRUL C.A.J. ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 25 mrt 1977
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1968
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6012827
cees.crul@nautadutllh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686781 , fax 020-5684265
cees.crul@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


CRUL F.B.C. , Frans ; Dhr.
Secr.Raad v.Bestuur NMB/Postbank
IBFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amsterdam


CRUTZEN H.H. , Harry ; Dhr.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel De Kempen


CRUTZEN J.L.
Advocaat bij Bouman cs advocaten ; beëdiging 2002
Noordende 28 , 5701 SR Helmond
Tel 0492-527080 , fax 0492-527745
boumancsadvocatenbv@hotmail.com
www.boumancsadvocatenbv.com
[vademecum advocatuur 2004]


CUELENAERE L. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) ,
Plaatsvervangend Lid (BUZ)


CUIJPERS A.A. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
andrea.cuijpecs@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CUIJPERS J.
Advocaat bij Postbus 39 , 6100 AA Echt ; beëdiging 1988
Tel 0475-485080 , fax 0475-482258
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hilkens Cuijpers ik Van den Eshoff advocaten
Postbus 39 , 6100 AA. Echt
Tel 0475-485080 , fax 0475-482268
www.hilkens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CUNHA C.M. da
Advocaat bij Roels. van Dam advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 755 , 3700 AT Zeist
Tel 030-6911107 , fax 030-0911151
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Niemer Hersman Da Cunha
Cornelis Krusemanstraat 52 , 1075 NR Amsterdam
Tel 020-7880120 , fax 020-6757971
info@nhdc-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

CUP P.C.
Advocaat bij Van Mierlo advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
advmierlo@pi.net


CUPERUS F.S. ; Mw.
Advocaat bij Glas & Mes advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 3090 , 1801 GB Alkmaar
Tel 072-5112571 , fax 072-5114234
glasmes@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Prins & Koster advocaten
Postbus 6005 , 1780 KA Den Helder
Tel 0223-620000 , fax 0223-620101
info@prinsenkosteradvocaten.nl
www.pnnsenkosteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CUPIDO M. ; Mw.
Advocaat bij Van Rijssen & Schuldink ; beëdiging 2000
Postbus 516 , 8000 AM Zwolle
Tel 038-4530340 , fax 038-4530241
mcupido@vanrijssenschuldink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Click advocaten
Postbus 416 , 7770 AK Hardenberg
Tel 0523-280038 , fax 0523-280039
mcupido@schuldink.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CURTIN D.M. ; Mw. Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537036 , fax. 030 2537073
Capaciteitsgroep Internationaal, Sociaal en Economisch Publiekrecht
Hoogleraar Recht der internationale organisaties
d.curtin@law.uu.nl
Privé adres: Oosterhoutlaan 9 , 2012 RA Haarlem
Tel. 023 5291239 , fax. 023 5292348
Spreekuur: ISEP
Achter St. Pieter 200 , 3512 HT Utrecht , Tel. 030 2537036


CURVERS I.M.E. ; Mw.
Rechten 1976
Kredietadviseur CREDIT LYONNAIS
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


CUSELL H.C. , geboren jan 1944 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jun 1991
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Vice-president van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger centrale raad van beroep Utrecht 10 september 1999 of 01-09-1999
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Vice-President
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)
TEVENS [juli 2003]
Lid Commissie aantrekken leden RM van 01-11-1993
Plaatsvervangend voorzitter Veterinair Beroepscollege te Den Haag van 01-01-2002
tot 31-12-2005
TEVENS [augustus 2003]
Lid Commissie aantrekken leden RM van 01-11-1993
Plaatsvervangend Voorzitter Veterinair Beroepscollege te Den Haag van 01-01-2002 tot 31-12-2005


CUSELL N.
Notaris te Leiden , arrondissement Den Haag
Kantoor Karstens & Cusell Notarissen ; Leiden


CUSTERS J.A.G.F. , geboren jun 1953 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 mei 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 14 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 22 mrt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 25 okt 1989
Rechter rechtbank Roermond 3 mei 1991
NU Roermond Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
apr 1998
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

CUSTERS J.E.M.
Wethouder CDA gemeente Margraten [info SAL 2000]


CUSTERS J.M.V.M.
Directeur Wilma International N.V.


CUSTERS M.G.A.M.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2245224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]


CUSTERS - KUIJPERS Zie KIJPERS S.J.P.H. ; Mw.


CUVELIER N. ; Mw.
Advocaat bij Herengracht 244 , 1016 BT Amsterdam ; beëdiging 1988
Tel 020-6235721 , fax 020-6242249
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Meij advocaten Herengracht 244 , 1016 BT Amsterdam
Tel 020-6236721 , fax 020-6242249
nicolecuvelier@vandermeij-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


CUYTEN A.E.M.
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1972
Postbus 1714 , 5290 BT Den Bosch
Tel 073-0927777 , fax 073-5927587
a.cuyten@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]


CYSOUW M.A.
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin