Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'B' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
Letter B


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers

BAAIEN N. van ; Mw.
Advocaat bij Braakman advocaten ; beëdiging 1999
Mierloseweg 5 , 5707 AA Helmond
Tel 0492-544415 , fax 0492-527785
braakman@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BAAIJ M.F. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 12-10-2000
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1987
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Blackstone Westbroek te Den Haag
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
mariska.baaij@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Centrale voor Kinderopvang Triodus te Den Haag van 01-12-2001


BAAIJENS A.M.C.J.
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq v. Kleef ; beëdiging 1993
Vondelstraat 89 , 1054 GM Amsterdam
Tel 020-6166676 , fax 020-6185246
info@seegers-cs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lange Smeestraat 65 , 3511 PV Utrecht
Tel 651222747 , fax 030-2941287
achmed.baaijens@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAAIJENS - Van GELOVEN Y.G.M. , geboren dec 1955 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 jan 1997
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent KU Brabant te Tilburg
07 jul 1997
Universitair docent Katholieke Universiteit Brabant [augustus 2003]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BAAK - KLIJNSMA G.R. van , geboren apr 1947 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 27 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 feb 1989
Rechter rechtbank Leeuwarden 12 feb 1990
Rechter rechtbank Groningen 10 mrt 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 1 sep 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 1 sep 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 1 sep 1996
Kantonrechter Groningen 28 apr 1997
Vice-president Rechtbank Groningen van 01-01-2002
NU Groningen Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie De Rijken
Lid Bestuur Vereniging Vrienden van het Groninger Museum
Plaatsvervangend Voorzitter commissie van Advies van de BB-schriften RUG
31 jan 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter klachtencommissie Stichting De Zijlen
Bestuurslid Vereniging Vrienden van het Groninger Museum
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Advies beroep- en bezwaarschriften te Groningen
Bestuurslid Juridisch Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio


BAAK Zie GROENEVELD - Van BAAK J. van , geboren jul 1923 ; Mw.


BAAL B.R.A.M. van ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 01-07-1992
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur/interimmanager/arbeidsjurist
TEVENS
Lid Lionsclub Nijmegen, deelname aan diverse commissies
Lid Bestuur vereniging van reünisten KU te Nijmegen
Lid Bestuur Taleninstituut KU Nijmegen
Penningmeester Kuzien periodiek
Ex-Voorzitter Nijmeegse Bankiersvereniging
24 mrt 1997
TEVENS [augustus 2003]
Penningmeester Stichting Concilium te Nijmegen van 01-07-2000
Penningmeester St. Vincentiusvereniging Nijmegen te Nijmegen van 01-12-2001
Penningmeester Kuzien van 01-01-2001 tot 31-01-2002
INFO
Lid Lion's Club te Nijmegen van 01-01-1991


BAAL J. van
Advocaat bij Ruisbroek Jetten c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 2043 , 1000 CA Amsterdam
Tel 020-6272735 , fax 020-6382171
[vademecum advocatuur 2001]


BAAL M.J.A.G. van , geboren jan 1968 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 29 mei 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 september 1999
Rechter Rechtbank Roermond van 20-06-2001
NU Riermond Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Lid klachtencommissie Stichting Land van Gelre en Gulick te Roermond van 01-01-2003


BAAL P.W. van ; Dhr.
Rechter Rechtbank Dordrecht van 01-05-2001
NU Dordrecht Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1975
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
baal@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) [november 1999]
Bestuurslid Stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Bestuurslid Stichting Adm.kantoor v.d aandelen HES Beheer N.V.
Arbiter Stichting Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) van 15-05-2001
Mediator ingeschreven in het NMI-register
Auteur van het onderdeel "productenhandelsarbitrage" in het Vademecum Burgerlijk Procesrecht Gouda Quint, Bijz. deel, Arbitrage en Bindend Advies van 01-01-1997
Secretaris/penningmeester Netherland Oils, Fats, Oilseeds Trade Association van 01-01-1997 tot 28-04-2001
Secretaris/penningmeester Netherlands Hides Leather Arbitration Association van 01-01-1997 tot 20-12-2001
Secretaris/penningmeester Netherland Oils, Fats, Oilseeds Brokers Association van 01-01-1997 tot 19-09-2002
@OPM
Is hij geen advocaat meer? Sinds wanneer?


BAAL R.H.M. van , Rijn ; Dhr.
Notaris te Krommenie , gem. Zaanstad, arrondissement Haarlem
Postbus 119 , 1560 AC Krommenie
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zaanstreek
President van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991


BAALEN H.P. van ; Mw. Drs.
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs ; beëdiging 1990
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
info@declercq.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815307
h.vanbaalen@declercq.com
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAALEN J.C. van ; Drs.
VVD-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000


BAAN A.G.P. van der , Ton ; Dhr.
Advocaat bij Westerhuis & Van der Baan
Postbus 2036 , 8203 AA Lelystad
Tel 0320-245005 , fax 0320-231408
info@wbadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Flevoland


BAAN B.
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer ; beëdiging 1981
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 070-5022080 , fax 076-5013933
info@ak-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
b.baan@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAAN C. ; Mw. Drs.
Directeur/Jurist Baan Organisatie-adviesbureau
Secretaris gemeente Moerdijk [info SAL 2000]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


BAANSEN C.H.G. van ; Mw.
Advocaat bij De Toorenburcht advocaten ; beëdiging 1997
Kanaalkade 26c , 1811 LP Alkmaar
Tel 072-5127900 , fax 072-5110036
[vademecum advocatuur 2001]


BAANSEN J.F. van
Advocaat bij Herengracht 566 , 1017 CH Amsterdam ; beëdiging 1970
Tel 020-3202000 , fax 020-3200888
[vademecum advocatuur 2001]


BAAR J.G.C. van
Advocaat bij Kamps & Zigtema advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 525 , 6130 AM Sittard
Tel 040-4205660 , fax 040-4521166
[vademecum advocatuur 2001]
kamps@kamps-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAARDEWIJK J.M. van ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar van 04-12-2002
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij La Gro advocaten
Advocaat bij La Gro c.s. ; beëdiging 1989
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NU
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BAARDMAN Chr.A. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Haarlem van 27-01-2003
NU Haarlem Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1985
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414546 , fax 020-6612827
christiaan.baardman@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter schoolbestuur Antoniusschool te Bloemendaal van 30-09-2002
@OPM
Niet meer advocaat? Sinds wanneer.


BAARDMAN I.
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq v. Kleef ; beëdiging 1995
Vondelstraat 89 , 1054 GM Amsterdam
Tel 020-6166676 , fax 020-6185246
info@seegers-cs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baardman Beg Van der Brugge & Jeeninga Strafrecht advocaten
Jan Luijkenstraat 21 , 1071 CJ Amsterdam
Tel 020-4714635 , fax 020-4714825
baardman@bbbj.nl
www.bbbj.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAAREN G. van
Advocaat bij Zwartbol c.s. ; beëdiging 1997
Postbus 106 , 2950 AC Alblasserdam
Advocaat bij Eldermans & Geerts
Postbus 23 , 3500 AA Utrecht
Tel 030-2332218 , fax 030-2322722
vanbaaren@eldermans-geerts.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vbaaren@eldermans-geerts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAAREN J. van
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 1989
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406440 , fax 010-43644400
jvanbaaren@plp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAAREN P. van
Advocaat bij Homerusplein 3 , 3076 LZ Rotterdam ; beëdiging 1980
Tel 010-4196958 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4196958 , fax 010-4324279
p.van@baaren.demon.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAAREN P.C.A. van
Advocaat bij Huys, Schyns en Grijmans ; beëdiging 1997
Postbus 139 , 5900 AC Venlo
jhuys@systemec.nl
Advocaat bij Zanders & Eikendal
Postbus 490 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3548951 , fax 077-3545330
zanders@vvxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Helvoort De Vries Van de Meulengraaf , Notarieel jurist
Postbus 167 , 5680 AD Best
Tel 0499-334334 , fax 0499-374295
best@vanhelvoortdevries.nl
www.vanhelvoortdevries.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAAREN R.P. van ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 07-04-2003
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Opleider Belastingdienst te Utrecht
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB te Velp van 11-09-2001
Redacteur/ Auteur Fiscale Berichten Notariaat te Den Haag van 01-01-1996
Plaatsvervangend lid Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen te Zutphen van 01-01-1995
Lid Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen te Maastricht van 09-01-2002


BAARLE E.V.S. van ; Mw.
Advocaat bij Hornstra & Van den Assum ; beëdiging 2000
Postbus 315 , 3830 AJ Leusden
Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
eb@hornstra-vdassum.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Assum & Van Delft advocaten
Postbus 315 , 3830 AJ Leusden
Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
info@assumdelft.nl
www.assumdelft.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAARLE F.W.G.M. van
Advocaat bij Postbus 176 , 5050 AD Goirle ; beëdiging 1977
Tel 013-5340015 , fax 013-5342545
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BAARLE - OVERES M.J.E.H. van ; Mw.
Advocaat bij Van Schaik c.s. ; beëdiging 1997
Postbus 10 , 2550 AA Berkel en Rodenrijs
Tel 010-5116771 , fax 010-5120410
vanschaikcs@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanschaikcs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAARLE W.H.G. van
Advocaat bij Koch & Van den Heuvel ; beëdiging 1979
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Tel 076-5226470 , fax 076-5220413
baarle@koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAARLEN F. van ; Mw.
Advocaat bij Bakker Schut & Van der Plas ; beëdiging 2000
Prinsengracht 708 , 1017 LA Amsterdam
Tel 020-6223077 , fax 020-4206031
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Roelof Hartstraat 31 , 1071 VG Amsterdam
Tel 020-6731548 , fax 020-6795568
fvb@plasmanadvocaten.nl
www.plasmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAARS C.M. ; Mw.
Rechten 1988
Juridisch Medewerkster AVERO
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


BAARS E. , geboren okt 1968 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1994


BAARS F.J.J.
Advocaat bij Adv. kantoor Oudegracht ; beëdiging 1981
Postbus 3092 , 1901 GB Alkmaar
Tel 072-5122213 , fax 072-5125866
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BAARS J. van geboren feb 1937 ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 sep 1986
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Smits advocaten ; beëdiging 1985 of 1979
Postbus 15235 , 1001 ME Amsterdam
tel 020-6269111 , fax 020-6276781
[vademecum advocatuur 2001]
Katholieke Universiteit Brabant
Universitair Hoofddocent Filosofie van de maatschappijwetenschappen
tel 013 4663493 , fax 013 4662892
j.baars_1@kub.nl
Wellicht eerder vermeld als: Docent Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdamse Academie
Docent Vrije Amsterdam en Amsterdamse Academie te Amsterdam [augustus 2003]
TEVENS
Examencomm.Account-Administratie consulent, M.O.
Boekhouden/Handelswetenschappen, Moderne Bedrijfsadministratie, O.K.Nivra (b)
Voorzitter mileuprijsjury Gemeente Wees
Bestuurslid Stichting Adriaan Borstfonds
kaderLid Christelijke Federatie Overheidspersoneel
TEVENS [augustus 2003]
Lid Examencommissie Accountant-Administratie consulent
Voorzitter milieuprijsjury Gemeente Wees te Wees
Bestuurslid stichting Adriaan Borstfonds
Kaderlid Christelijke Federatie Overheidspersoneel


BAARS L.C.
Advocaat bij Baars & Van Opijnen ; beëdiging 1981
Tuinlaan 62 , 3111 AW Schiedam
Tel 010-4736677 , fax 010-4736513
[vademecum advocatuur 2001]
Lange Nieuwstraat 137 , 3111 AG Schiedam
Tel 010-4736677 , fax 010-4736513
[vademecum advocatuur 2004]


BAARS P.J. , geboren 12-04-1957 ; Drs.
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BAARSEN C.H.G. van ; Mw.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior ; beëdiging 1997
Postbus 119 , 1440 AC Purmerend
Advocaat bij De Toorenburcht advocaten
Kanaalkade 26c , 1811 LP Alkmaar
Tel 072-5127900 , fax 072-5110036
[vademecum advocatuur 2004]


BAARSEN J.F. van
Advocaat bij Keizersgracht 514 , 1017 EJ Amsterdam ; beëdiging 1970
Advocaat bij Herengracht 566 , 1017 CH Amsterdam
Tel 020-3202000 , fax 020-3200888
[vademecum advocatuur 2004]


BAARSMA C.A. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
claire.baarsma@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAARSPUL R.J.B.
Advocaat bij Bosman & Van Nie ; beëdiging 1995
Postbus 78067 , 1070 LP Amsterdam
Advocaat bij Ruisbroek Jetten c.s.
Postbus 2043 , 1000 CA Amsterdam
Tel 020-6272735 , fax 020-6382171
[vademecum advocatuur 2001]
baarspul@ruisbroekjetten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAART - ROELOFFZEN E.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Schaik c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 10 , 2059 AA Berkel en Rodenrijs
Tel 010-5110771 , fax 010-5120410
vanschaikcs@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1981 en 1992
Postbus 10 , 2650 AA Berkel EN Rodenrijs
Tel 010-5116771 , fax 010-5120410
vanschaikcs@balienet.nl
www.vanschaikcs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAART E.W.
Advocaat bij advocatenkantoor Kabalt ; beëdiging 1998
Postbus 248 , 3620 AE Breukelen
Tel 0346-250042 , fax 0346-251021
mail@kabalt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
e.baart@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAARTMAN A.L. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw BIackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam


BAAS C. , geboren jan.1928
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Raad Hoog Militair Gerechtshof 3 mei 1985


BAAS C.J. , geboren dec 1947 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Hoorn
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 16 mrt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 16 mrt 1987
Kantonrechter Haarlem 4 feb 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 26 mei 1993
Vice-president Rechtbank Haarlem van 01-01-2002
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Lid Patiënten Klachtencommissie Westfries Gasthuis te Hoorn van 01-01-2002
Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-notarissen te Haarlem van 22-06-2001
INFO
Lid van de Rotary


BAAS G.A.C. , geboren mei 1939
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 7 apr 1988
Op eigen verzoek eervol ontslag bij KB d.d. 25 februari 2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Registeraccountant en belastingadviseur te Den Haag
TEVENS
Bestuurder Stichting Administratiekantoor GBA
Hensen Beheersmij. te Heemstede. Bijstand aan hoogbejaarde certificaathouder van aandelen
GBA Hensen Beheersmij. BV

BAAS I.H.M.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1984
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Advocaat bij Scheer & Sanders advocaten
Postbus 85996 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-36559933 , fax 070-3649126
baas@scheer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.scheer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAAS J.A.N.
Advocaat bij Schuurmans & Koers advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 145 , 9300 AC Roden
Advocaat bij Koers advocaten & fiscalisten
Postbus 40 , 9300 AA Roden
Tel O5O-5020361 , fax 050-5013574
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
baas@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAAS J.E. ; Mw.
Advocaat bij Raad van Toezicht, Utrecht ; beëdiging 1982
Advocaat bij Orde van advocaten Utrecht
Hieronymusplantsoen 12 , 3512KV Utrecht
Tel 030-2343819 , fax 030-2343425
[vademecum advocatuur 2001]
baas@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAAS S.H. ; Mw.
Advocaat bij Te Biesebeek B.V. ; beëdiging 2000
Grote Voort 99c , 8041 BD Zwolle
Tel 038-4223020 , fax 038-4223070
[vademecum advocatuur 2001]
info@tebiesebeek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAASBANK - STUUT M. van ; Mw.
Rechten 1988
Consumentenzaken
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


BAASBANK V.D. van ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
vanbaasbank@nauta-ny.com
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
vanessa.vanbaasbank@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAAUW - De BRUIJN IJ.M.J.I. ; Mw. (of Y.M.H.I.)
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 22-02-2002H
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Odijk advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 85051 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-251 64424 , fax 030-2540488
ybaauw@vanodijk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanodijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BAAUW P.J. , geboren nov 1940 ; Dhr. Prof.
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 aug 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 11 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 02-08-1985
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Van Odijk advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 85051 , 3508 AB Utrecht
tel 030-2510424 , fax 030-2540488
pbaauw@vanodijk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanodijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Strafrechtwetenschappen
fax vakgroep 030 2537028
Bijzonder Mensenrechten in het strafprocesrecht in het perspectief van de advocatuur
p.baauw@law.uu.nl
TEVENS
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Strafrecht
Lid van de Nederlandse delegatie van de Conseil des Barreaux de la Communauté Européenne CCBE
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegevn


BAAY - TIMMERMAN M.H.H. ; Mw.
Advocaat bij Stukkenlaan 2 a , 1272 NX Huizen ; beëdiging 1990


BAC J.R. , geboren dec 1969 ; Jhr.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1997
NU Den Bosch Rechtbank Raio
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegevn


BACH KOLLING A. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741948
annemarijke.bachkolling@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


BACH C.A. ; Mw.
Advocaat bij Van Iersel Luchtman advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 4810 , 4803 EV Breda
Tel 070-5202010 , fax 070-5203433
c.bach@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BACHG F.J.H. , geboren sep 1902
NLRM 71
Lid redactie "De Maasbode" te Rotterdam 1924
Directeur Bureau Katholieke Middenstandsbond bisdom Haarlem 1928
Lid Tweede Kamer Staten-Generaal 1937-1959
Adviseur Ned. Katholieke Middenstandsbond 1951
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 12 apr 1961


BACHRACH L.C. , geboren juli 1950 ; Mw.
NLRM 99/00
Juridisch/onderzoeksmedewerkster te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 maart 1998
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 november 1999
Rechter rechtbank Amsterdam 27 maart 2000
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Het Veer van 01-01-2001
Voorzitter commissie van toezicht FoBa van 01-06-2002


BACK A.A. de ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank RAIO
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BACK J.J. de
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1973
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Advocaat bij Oppenheimer Wolff & Donnelly
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Tel 020-3055700 , fax 020-3055790
jdeback@oppenheimer.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wieringa advocaten
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
wieringa@wieringa.nl
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BACK J.R. de
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1996
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741449
hans.deback@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]


BACK R. de
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 13 mei 1964


BACKER C.E.J. , geboren jul 1965 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1993
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam1 april 1999


BACKER F.
Advocaat bij F.Backer advocatenkantoor ; beëdiging 1992
Postbus 112 , 6720 AC Bennekom
Tel 0318-419271 , fax 0318-413835
[vademecum advocatuur 2001]


BACKER R.J.G.
Advocaat bij Van den Boomen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
backer@boomen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
remco.backer@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BACKERRA Ch.C.H.M ; Mw.
Advocaat bij Fraanje advocaten ; beëdiging 1991
Steegoversloot 54 , 3311 PP Dordrecht
fraanadv@wxs.nl
Advocaat bij Stichting Rechtsbijstand Asiel ; beëdiging 1991
Postbus 1308 , 5200 BJ Den Bosch
Tel 073-6158800 , fax 073-6158809
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 073-6158815 , fax 073-6158809
[vademecum advocatuur 2004]


BACKERRA E.M.J. , geboren jan 1951 ; Ir.
NLRM 80
Adjunct-arrondissementsgriffier arrondissement Den Haag 1 aug 1977


BACKES Ch.W. ; Prof.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
2E Adres Achter St. Pieter 200 , 3512 HT Utrecht
Disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht
Hoogleraar Ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht
c.backes@law.uu.nl
Instituut voor Staats- en bestuursrecht, Achter St.Pieter 200 (3512 HT) Utrecht
TEVENS
Katholieke Universiteit Brabant
Hoogleraar Ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht
Tel. 030 2538050 , 030 2508038 , fax 030 2537226
TEVENS
Vereniging voor Milieurecht
Vice-Voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor Milieurecht
Directeur Ventrum voor Omgevingsrecht en Beleid Universiteit Utrecht [Staatscourant 12 juni 2002]
INFO
Privé adres : Gangesallee 2A , D-4l366 Schwalmtal , tel. 00-49-2l63-459604


BACKX A.
Ministerie van Algemene Zaken, Rijksvoorlichtingsdienst, Stafbureau, Juridisch beleidsmedewerker


BACKX H.A.M. ; Prof.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Hoogleraar
TEVENS
Decaan
Directeur universiteit
Privé adres: Molenbochtplein 35 , 5014 EJ Tilburg , Tel. 013 5369714
@OPM
Niet in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU


BACKX J.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
backx@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Mens en Wisselink
Postbus 2700 , 3000 CS Rotterdam
Tel 010-2010500 , fax 010-2010501
backx@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BACKX M.A.C.
Advocaat bij Haulussy The Law Company ; beëdiging 2002
Postbus 21130 , 3001 AC Rotterdam
Tel 010-4148614 , fax 010-4149415
mbackx@thelawcompany.nl
www.thelawcompany.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BADE J.J. , geboren apr 1960 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar van Staat bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 feb 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 20 apr 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 28 okt 1994
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Redacteur tijdschrift Milieurechtspraak
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter klachtencommissie Slotervaartziekenhuis te Amsterdam van 01-01-1998
Voorzitter algemene christelijke Stichting Shezaf Kinderdagverblijven van 01-04-2000


BADEN G.M.
Notaris te Almelo, arrondissement Almelo
Postbus 336 7600 AH Almelo


BADER J.Th.J.
Advocaat bij Knopper c.s. ; beëdiging 1983
Prins Hendriklaan 25 , 5707 CJ Helmond
Tel 0492-54093 , fax 0492-532985
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bader Maas Smeets advocaten
Postbus 172 , 5700 AD Helmond
Tel 0492-472485 , fax 0492-472685
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Eindhoven (Ledenlijst 2000)


BADOUX T.L. (of Th.L.)
Advocaat bij Everaert advocaten Immigration Lawyers ; beëdiging 1977
Weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
badoux@everaert.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Everaert advocaten
Weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
badoux@everaert.nl
www.everaert.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAECKER D. ; Mw.
Jurist/Onderdirecteur ENZICO
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


BAEHR P.R. ; Prof. Dr.
Universiteit van Leiden , en van Utrecht
Oud-hoogleraar Rechten van de mens
Privé adres: Jacob van Ruisdaellaan 25 , 2102 AM Heemstede
Tel. 023-52870l9
Niet in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU


BAETEN H.J. , geboren 1944
Voorzitter Raad van Bestuur F. van Lanschot Bankiers (België) N.V.
Vice-Voorzitter Raad van Bestuur Van Lanschot N.V.
Vice-Voorzitter Raad van Bestuur F. van Lanschot Bankiers N.V.
Lid Algemeen Bestuur Ned. Inst. voor het Bank- en Effectenbedrijf
Lid Bestuur Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf
Penningmeester Stichting Katholieke Noden Hilversum
Voorzitter Board of Directors F. van Lanschot Bankiers (Luxembourg) S.A.
Voorzitter Board of Directors F. van Lanschot Bankiers (Schweiz) A.G.
Voorzitter Raad van Comm. F. van Lanschot Bankiers (Curaçao) N.V.
Voorzitter Raad van Comm. F. van Lanschot International Trust Company B.V.
Vice-Voorzitter Raid van Comm. Nibe-SVV B.V.
Commissaris Baeten Beheer B.V.
Commissaris Acoudire B.V..
Mr. H.J. Baeten studeerde rechten aan de Katholieke Hogeschool Tilburg (doctoraal examen in 1969). Voorheen was hij onder meer Lid van het algemeen bestuur van Godshuizen Den Bosch, Bestuurslid van de Stichting Administratiekantoor Langen, Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier van Arkel. Stichting Administratiekantoor Haubraken Boomkwekerij Udenhout B.V. en Vereniging Sociëteit Casino Den Bosch. Voorts maakte hij van 1988 tot en met 1997 als penningmeester respectievelijk Voorzitter deel uit van het bestuur van het Nederlands Astma Centrum Davos. De heer Baeten was tevens verbonden als commissaris aan Van Happen Holding B.V., ARO Lease B.V. en Interpay Nederland B.V. en als Voorzitter aan het Redactieforum van "Het Ziekenhuis". Verder was hij tot 1 juli 1999 Lid van het dagelijks bestuur van het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf en tot 31 december 1999 Voorzitter van de raad van toezicht van het NZI (Nationaal Ziekenhuis Instituut).


BAETEN J.P.M. , geboren 1958
Directeur "De Verzekerings Unie" Levensverz. Mij. N.V.
Voorzitter Directie Stad Rotterdam Verzekeringen N.V.
Commissaris Astra Informatica Groep N.V.
Oud-functies:
Directeur N.V. Mij. van Ass. Disc. en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720
Commissaris "De Verzekerings Unie" Levensverz. Mij. N.V.


BAETENS R.P. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 01-01-2002
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Janse Gerritse Mannaerts ; beëdiging 1981
Advocaat bij Mannaerts & Appels
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5838200 , fax 013-54327633
r.baetens@mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat en procureur
Mannaerts en Appels advocaten en notarissen te Tilburg
baetens@mannaerts-appels.nl
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Docent strafprocesrecht in de beroepsopleiding
Ned. Orde van advocaten van 01-01-1990
Bestuurslid Stichting Beheer Crematorium Tilburg e.o te Tilburg van 01-01-1999
Lid Commissie van Beroep Ned. Tafeltennis Bond van 01-06-2002
Voorzitter Tafeltennisvereninging The White Balls van 01-01-1989 tot 01-05-2001
Lid Commissie strafpiket te Den Bosch van 01-01-1990 tot 01-05-2002
Lid adviescommissie strafrecht Orde van advocaten te Breda van 01-01-1990 tot 01-05-2002


BAETSEN K. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 84040 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
info@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
kbaetsen@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAGASRAWALLA R.
Advocaat bij Welling en Hofstede advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 680 , 7000 AR Doetinchem
Tel 0314-334050 , fax 0314-346033
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schellen advocaten
Postbus 688 , 3430 AR Nieuwegein
Tel 030-6052064 , fax 030-6052039
[vademecum advocatuur 2004]


BAGCHUS W.
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 10 nov 1970


BAGDADI S. , geboren sep 1969 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1997
NU Ansterdam Rechtbank Raio
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BAGGEL S.H.L. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1997
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3010333
s.baggel@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
sbaggel@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAGGEN R.B.J.G.
Advocaat bij advocatenkantoor Doedens ; beëdiging 1998
Postbus 1055 , 3500 BB Utrecht
Tel 030-2310310 , fax 030-2310458
doedens@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
doedens@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAGGEN S.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 2001
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506666 , fax 020-5506777
stan.baggen@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAGGERMAN A.H. , geboren mrt 1967 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1992
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam24 februari 1998
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam1 april 1999


BAGGERMAN K.A.
Advocaat bij Van Traa advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
baggerman@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stadermann Luiten advocaten
Postbus 1488 , 3000 BL Rotterdam
Tel 010-4444369 , fax 010-4125050
baggerman@stadermannluiten.nl
www.stadermannluiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAGGERMAN L. , geboren jul 1957 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jan 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 24 apr 1996
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekingen opgegeven


BAHLMANN J.P. ; Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Economie
tel 030 2537118 , fax 030 2537131
j.p.bahlmann@econ.uu.nl
Spreekuur: na tel. afspraak 030 2537100
INFO
Privé adres: Othellolaan 7 , 3438 VP Nieuwegein


BAIDEMANN J.D. ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam


BAIJENS M.
Advocaat bij Oude Willemsweg 5 , 8439 SM.Oude Willem ; beëdiging 1996
Tel 0521-387058 , fax 0521-387059
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1992 en 1996
[vademecum advocatuur 2004]


BAIJER J.M.J.
Notaris te Berkel en Rodenrijs , arrondissement Rotterdam
Kantoor Baijer & Overtoom ; Berkel en Rodenrijs


BAIS S.J.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 4361 , 3006 AJ Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-2883888
sbais@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAK D.S.M. ; Mw.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-10-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Arnhem van 01-10-2002
NU Arnhem rechtbank Gerechtsauditeur
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vaste Medewerker van Jurisprudentie Gemeenten Uitgave VNG
16 feb 1998
NU
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BAKAS C.F. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1992
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
Postbus 4506 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
carmen.f.bakas@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]


BAKEL J.G.M. van ; Mw.
Advocaat bij PeIs Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1995
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag


BAKELS F.B. , geboren dec 1949 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker juridische faculteit Katholieke Hogeschool Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 25 nov 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 25 nov 1981
Rechter rechtbank Haarlem 9 jul 1984
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Haarlem 19 okt 1989
Buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging voor 2/5 deel 25 okt 1989
Raadsheer Hof Amsterdam 17 jul 1989
Advocaat-Generaal Hoge Raad ; civiele kamer 1 apr 1997
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden van 17-12-2002
NU Den Haag Hoge Raad Raadsheer
TEVENS
Voorzitter van de beroepscommissie van de stichting AIDS Fonds, onbezoldigd
Voorzitter Geschillencommissie ingesteld door het LISV en het Verbond van Verzekeraars
inzake WAO-verhaalskwesties
Voorzitter ad-hoc Arbitragecommissie conflict KLM-Air Alpha ; Bezoldigd (info november 2000)
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
De overgangen van Raadsheer Hof Amsterdam naar Advocaat-Generaal Parket Hoge Raad 1n 1997 en daarna Raadsheer Hoge Raad in 2002 komt vreemd over.


BAKELS H.L.
NLRM 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992


BAKELS Zie ROESSINGH-BAKELS M.L.H.E. , geboren jun 1955 ; Mw.


BAKERMANS
E.J.A.M. , geboren sep 1944 ; Dhr.
[R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam T.H. te Eindhoven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 14 jun 1976
Rechter rechtbank Roermond 13 mei 1980
Vice-President rechtbank Roermond 3 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 4 mrt 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 19 dec 1991
NU Roermond Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Cultureel Historische Stichting Brabantse Heeze
Secretaris Stichting Forum ad Mosam Maastricht na 13 jan 1997
Bestuurslid Lid Koninklijke Horn te Thorn
apr 1998
TEVENS [augustus 2003]
Lid Raad van Toezicht Cultuur-historische stichting De Brabantse Dag te Heeze van 01-09-1985
Lid Koninklijke Harmonie van Thorn te Thorn van 01-04-1986
Bestuurslid Stichting Forum ad Mosam te Maastricht van 07-06-1993 tot 24-01-2002


BAKERS I.C.P.Th.M.
Advocaat bij Thuis & Partners advocaten ; beëdiging 1973
Postbus 608 , 0400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
rbakers@thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKERS K. ; Mw.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1997
Postbus 236 , 7200 AE Zutphen


BAKERS L.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5400123
lars.bakers@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460239 , fax 020-5460709
lars.bakers@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAKHOVEN W.P. , geboren dec 1901
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 26 sep 1931
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 21 mrt 1935
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 29 apr 1940
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Amsterdam 12 jun 1945
Advocaat-fiscaal Bijzondere Raad van Cassatie 18 jun 1947 tot 1 jan 1952
Advocaat-generaal Hof Arnhem 12 apr 1950
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 25 mrt 1952
Officier van Justitie rechtbank Amsterdam 9 okt 1954
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1957
Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 5 sep 1961


BAKHUIJSEN A.J.
Advocaat bij Bakhuijsen advocaten ; beëdiging 1988
Rokin 34-VI , 1012 KT Amsterdam
Tel 020-6209539 , fax 020-4207554
info@bakhuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BAKHUIS E.
Roemer Visscherstraat 39 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-0835780 , fax 020-0891098
bakhuis@ungerterwee.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ungerterwee.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKHUIS M. ; Mw.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1988
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Advocaat bij Vogel & Ruitenberg advocaten
Postbus 12166 , 1100 AD Amsterdam
Tel 020-5650400 , fax 020-5650411
bakhuis@theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vogel en Ruitenberg advocaten
bakhuis@theoffice.nl
www.theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKHUIS M.
Advocaat bij Bakhuis advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 10391 , 7301 GI Apeldoorn
Tel 055-5789650 , fax 055-5789660
bakhuls.advocaten@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
bakhuis.advocaten@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKHUIZEN A.G.C.
Advocaat bij Kok advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 253 , 3850 AG Ermelo
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 1994 en 2001
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
arjan.bakhuizen@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKHUIZEN - VAN OORT M.C. ; Mw.
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4221945
m.bakhuizen@mend.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKHUIZEN T.
Secretaris gemeente Deventer [info SAL 2000]


BAKHUYS ROOZEBOOM A.A.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1973
1 Av. Franklin D.Roosevelt , 75008 Paris Frankrijk
Tel 0033-149539125 , fax 0033-142891460
[vademecum advocatuur 2001]


BAKKER A.
NLRM XX
Wezep Regiopolitie Hulpofficier van Justitie


BAKKER A.D.G. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1989
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
info@nysingh.nl
Advocaat bij Okkerse & Schop ; beëdiging 1989
Postbus 155 , 8200 AD Lelystad
Tel 0320-289888 , fax 0320-289880
[vademecum advocatuur 2001]
a.bakker@okkerse-schop.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER A.F.
Advocaat bij Barrels advocaten ; beëdiging 1969 en 2002
Postbus 64 , 3500 AB Utrecht
Tel 030-2522577 , fax 030-2523943
info@bartels-advocaten.nl
www.bartels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER A.F.
Advocaat bij Postbus 21280 , 3001 AG Rotterdam ; beëdiging 1990
Tel 010-2066969 , fax 010-4121282
pion54@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BAKKER A.H. ; Mw.
Rechten 1988
Universitair Docent Gezondheidsrecht
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


BAKKER A.M. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1998
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
a.bakker@schutgrosheide.nr
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5419809 , fax 020-5419925
a.bakker@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER A.S.
Advocaat bij Brouwer advocaten ; beëdiging 2000
Lange Nieuwstraat 3 , 3512 PA Utrecht
Tel 030-2302050 , fax 030-2334414
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER - BOM A.S.Ch. ; Mw.
Rechten 1953
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


BAKKER - van KLAREN B.M.T.G. ; Mw.
Advocaat bij Hout- en Bouwbond CNV ; beëdiging 2000
Postbus 38 , 3984 ZG Odijk
Tel 030-6597711 , fax 030-6571101
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER C.B.
Notaris te Aalsmeer, arrondissement Amsterdam
Kantoor Bakker & Boswijk Aalsmeer
Postbus 161 , 1430 AD Aalsmeer


BAKKER C.W. , geboren dec 1915
NLRM 71 80
Administratief juridisch ambtenaar Centrale Controle Dienst 5 apr 1948
Juridisch ambtenaar Ministerie van Landbouw , Visserij en Voedselvoorziening 7 mrt 1949
Inspecteur Ministerie van Binnenlandse Zaken 1 okt 1953
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 5 dec 1960
Kantonrechter Utrecht 17 jul 1964
Lid Ambtenarengerecht Utrecht 14 mei 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 11 jun 1969


BAKKER D.C.J.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 14 aug 1981
Rechter rechtbank Utrecht 29 mei 1996
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger


BAKKER D.J.A.C.
Advocaat bij Van Walsem van Schieveen Bouw ; beëdiging 1987
Advocaat bij Van Walsem Van Schieveen en Bouw
Postbus 1400 , 3800 BK Amersfoort
Tel 033-4630323 , fax 033-4638350
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Walsem Van Schieveen en Bakker
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER - van den BERG D.S.N. ; Mw.
Advocaat bij Hoens & Souren advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 7191
2701 AD Zoetermeer
Tel 079-3420250 , fax 079-3410519
bakker@hslaw.nl
www.hslaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER Zie STEFFAN - BAKKER E. , geboren apr 1956 ; Mw.


BAKKER
E.F. , geboren jan 1951 ; Mw.
[R [J
NLRM 87 88/89 92 93 94 95 96
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden 1 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 feb 1991
Ontslag 01 jan 1997
Niet meer in naamlijst NLRM 1997
TEVENS
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht
- Voorbereiding (ICER-V) , Lid (VWS).INFO SAL 2000


BAKKER E.H. ; Drs.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
bakker@arnhem.dirkzwager.nl
Advocaat bij Wijn & Stael ; beëdiging 1993
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2333244 , fax 030-2341644
bakker@wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blauwkapelseweg 25 bis , 3572 KB Utrecht
Tel 030-2762366 , fax 030-2762367
mrehbakker@cs.com


BAKKER E.J. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Bakker ; beëdiging 1991
MARIE Curieweg 32 , 3731 CH De Bilt
Tel 030-2210749 , fax 030-2210749
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER F.A.J.
Advocaat bij Bakker & Brouns ; beëdiging 1977
Westermarkt 2 , 1016 DK Amsterdam
Tel 020-6201441 , fax 020-6279225
[vademecum advocatuur 2001]


BAKKER F.A.M. , geboren mei 1957 ; Dhr. Drs.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 jan 1995
Rechter rechtbank Rotterdam 10 november 1999
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Hoofd Juridische Zaken Pieter Baan Centrum te Utrecht
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht bij het huis van bewaring "Het Schouw" te Amsterdam
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter comm. van toezicht bij het huis van bewaring te Amsterdam van 01-12-1990


BAKKER F.C.
Notaris te Leiderdorp , arrondissement Den Haag
Kantoor Bakker & Van Leeuwen ; Leiderdorp


BAKKER F.C. , geboren okt 1955 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 dec 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 30 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 30 jul 1985
Rechter rechtbank Breda 26 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 15 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 15 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 15 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 15 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Vice-President rechtbank Haarlem 8 nov 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Haarlem 30 aug 1994
President rechtbank Haarlem
Coördinerend vice-president senior Rechtbank Haarlem van 01-01-2002
NU Haarlem Rechtbank Coördinerend Vice-President Senior
TEVENS
Controle aug 1997 Geen opgave van nevenfunctie-register kantongerecht Breda/Tilburg
Voorzitter van de Kamer van Toezicht over de notarissen Haarlem
TEVENS [augustus 2003]
Vice-voorzitter stichtingsbestuur
St. Het dorpshuis en St. Vanouds Het Jeugdhuis te Bloemendaal van 01-01-1995
Voorzitter Raad van Toezicht Zorginstelling SHDH te Haarlem van 01-01-1998
INFO
Lid van de Rotary


BAKKER F.G.
Notaris te Zeist , arrondissement Utrecht
Kantoor Rhijn, Van ; Zeist


BAKKER G. ; Mw.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2001
Postbus 75258 . 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419960 , fax 020-5419953
g.bakker@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER G.
Notaris te Diemen , arrondissement Amsterdam
Postbus 45 , 1110 AA Diemen


BAKKER G.J.C.M.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Fiscale inlichtingenen opsporingsdienst FIOD, Opsporing, Hoofd


BAKKER H.
Advocaat bij Keizer advocaten ; beëdiging 2002
Weteringschans 90 , 1017 XJ Amsterdam
Tel 020-5237667 , fax 020-5237666
info@keizeradvocaten.nl
www.keizeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER H. , geboren okt 1904
NLRM 71
Officier van Administratie, II.Schout-bij-Nacht , Raad 27 mei 1950
Lid Hoog Militair Gerechtshof 16 mrt 1964


BAKKER H.J. ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag


BAKKER H.L.
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 87400 , 1080 JK Amsterdam
Advocaat bij Gimbrère advocaten
Postbus 1039 , 4801 BA Breda
Tel 076-5200884 , fax 076-~ 201000
gimbrere@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gimbrère Lenaerts Voorvaart advocaten
Postbus 1039 , 4801 BA Breda
Tel 076-5200884 , fax 076-5201060
bakker@glv-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER J.C.H. , Jack ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amsterdam
Org.Adviseur Horringa en de Koning


BAKKER J.D.
Advocaat bij Andries Bickerweg 6 , 2517 JP Den Haag ; beëdiging 1997
Advocaat bij Quarles & Jurgens
Postbus 529 , 3300 AM Dordrecht
Tel 078-0147611 , fax 07843140356
quju@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
bakker@quarlesenjurgens.com
www.quarles.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER J.G. ; Drs.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastindienst/Ondernemingen, Amsterdam I,
Plaatsvervangend hoofd


BAKKER J.J.
Advocaat bij Bakker & Bonke advocaten ; beëdiging 1986
Gerrit van der Veenstraat 106 , 1077 EM Amsterdam
Advocaat bij Sunter & Bakker
Ceintuurbaan 209 , 1074 CV Amsterdam
Tel 020-67600175 , fax 020-4705727
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & Bonke advocaten ; beëdiging 1982 en 1986
mr.jjbakker@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER J.J.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren/Ondernemigen, Venlo, Plaatsvervangend hoofd


BAKKER J.J.
Notaris te Bergen op Zoom , arrondissement Breda


BAKKER J.J.R. , geboren 04-07-1931
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam directie-secretaris bedrijfsleven aug 1956
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Arnhem ; Raio 1 mei 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 1 sep 1958
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 sep 1960
Gedetacheerd Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht Ministerie van Justitie 1 jan 1966 - 1 jan 1968
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem 28 jan 1994
Rechter rechtbank Den Haag 23 apr 1970
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 dec 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 jan 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 sep 1979
Vice-Voorzitter College van Beroep voor het bedrijfsleven 28 sep 1983
Voorzitter College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 mei1988
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven , Den Haag 1 jun 1992
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven , Den Haag 1 apr 1994
NU
Rechter-plaatsvervanger Den Haag Niet in NLRM 1997
Rechter-plaatsvervanger A'dam Niet in NLRM 1997
Lid van de Raad van State ; staatsraad sinds 1992
TEVENS
Nevenfuncties per 1-8-1996
Voorzitter van de Onderwijsorganisatie Lukas Stichting te Den Haag.
Plaatsvervangend-Voorzitter van het Centraal Medisch Tuchtcollege.
Voorzitter van het Centraal Medisch Tuchtcollege.
Lid van het Bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen.
Min.BUZA ; Commissie van Beroep ; Bezwaar Buitenlandse Dienst, 1e plaatsvervangend Voorzitter
Lid van de Rotary
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BAKKER J.L.F
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Loeff Claeys Verbeke ; Amsterdam, Rotterdam


BAKKER K. , geboren augustus 1970 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 oktober 1996
NU
Amsterdam raio
TEVENS
Geen bijbanen


BAKKER K.R. ; Mw.
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem


BAKKER - SPLINTER L. , geboren jul 1940 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 15 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 3 okt 1991
Officier Arrondissementsparket Den Bosch van 03-10-1991
Rechter Rechtbank Utrecht van 10-08-1998
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 22-08-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Bosch Parket Officier van Justitie
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Havenziekenhuis Rotterdam
Lid Bestuur Charlotte Jacobs Studiefonds
Lid commissie van Shell Studietoelagen
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Charlotte Jacobs Fonds voor Studiebeurzen van 01-01-1990
Voorzitter Patiënten Klachtencommissie Havenziekenhuis Rotterdam te Rotterdam van 01-08-1994 tot 01-01-2002
Lid Commissie Shell Studietoelagen van 01-12-2001 tot 01-01-2002
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Charlotte Jacobs Fonds voor Studiebeurzen van 01-01-1990
Voorzitter Patiënten Klachtencommissie Havenziekenhuis Rotterdam te Rotterdam van 01-08-1994 tot 01-01-2002
Lid Commissie Shell Studietoelagen van 01-12-2001 tot 01-01-2002
@OPM
www.rechtspraak.nl vermeldt augustus 2003 3 antieve functies:
Officier Arrondissementsparket Den Bosch van 03-10-1991
Rechter Rechtbank Utrecht van 10-08-1998
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 22-08-2001
Een dergelijke vermenging van functies in de Rechterlijke Macht en in het OM komt over als zeet bedenkelijk.

BAKKER - Van KLAREN
B.M.T.G. ; Mw.
[A
Advocaat bij Hout- en Bouwbond CNV ; beëdiging 2000
Postbus 38 , 3984 ZG Odijk
Tel 030-6597711 , fax 030-6571101
[vademecum advocatuur 2001]


BAKKER L.O. , geboren 22-11-1946
INFO
Woonplaats Soest
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BAKKER M. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1995
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
bakker@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
marike.bakker@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER M. ; Mw.
Advocaat bij Leesberg advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 303 , 1800 AH Alkmaar
Tel 072-5118574 , fax 072-5128051
leesadvo@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.bakker@leesbergadvocaten.nl
www.leesbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER M.C.A. , geboren aug 1962 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 okt 1994
NU
Rotterdam parket


BAKKER M.M.A.
Advocaat bij Lasondersingel 123 , 7514 BP Enschede ; beëdiging 1987
Postbus 364 , 7500 AJ Enschede
Tel 053-4344191 , fax 053-4344184
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER M.O.G.J.
Advocaat bij Van Dusseldorp advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 10482 , 7301 GL Apeldoorn
Tel 055-5212491 , fax 055-5214731
[vademecum advocatuur 2001]


BAKKER M.W. ; Mw.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1998
Postbus 540 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-41l8920 , fax 010-4114201
mw.bakker@kkadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460164 , fax 020-5460711
marije.bakker@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER N.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior
Postbus 2380 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229-270744 , fax 0229-247186
mv@vandiepen.com
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2000
Tel 0229-287010 , fax 0229-287060
nb@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER N. ; Mw.
Advocaat bij Ruig & Partners ; beëdiging 2001
Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag
Tel 070-3633555 , fax 070-3651051
bakker@ruigpartners.nl
www.ruigpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER N.Y. ; Mw.
Advocaat bij Lutjens Advocatuur B.V. ; beëdiging 1998
Postbus 2271 , 1180 EG Amstelveen
Tel 020-4313900 , fax 020-4313897
nathalie.bakker@nl.wmmercer.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fruytier Lawyers in Business
Keizersgracht 442 , 1016 GD Amsterdam
Tel 020-5210130 , fax 020-5210131
nybakker@fib.nl
www.flib.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER O.J.R.
Advocaat bij Bakker c.s. ; beëdiging 1973
Walenburgerweg 67 , 3039 AD Rotterdam
onnosr@pi.net
Tel 010-2439910 , fax 010-2439914
onnosr@gironet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
onnosr@bakker.info
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER P.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 59280 , ]040 KG Amsterdam
Tel 020-5825822 , fax 020-5825206
pabakker@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER SCHUT P. , geboren 1934
Commissaris VVAA groep B.V..
Van 1953 tot 1959 studeerde de heer Bakker Schut rechten aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Na zijn studie vervulde hij directiefuncties bij A.E. Ruys N.V. en S.C. Johnson Inc., waarna hij in 1979 in dienst trad bij Wessanen. Zo was hij onder meer directeur van Wessanen Nederland B.V. en van Wessanen USA, Inc. Van 1986 tot 1990 was hij als Lid van de raad van bestuur van Koninklijke Wessanen N.V. met name belast met het toezicht op de Amerikaanse activiteiten en de groep Consumentenprodukten in Europa. In 1990 werd de heer Bakker Schut benoemd tot Voorzitter van de raad van bestuur van Koninklijke Wessanen N.V. en in 1993 tot Voorzitter van de raad van bestuur van het uit de fusie met Bols ontstane N.V. Koninklijke BolsWessanen. In april 1994 legde hij deze functie neer, waarna hij tot commissaris werd benoemd. Andere commissariaten bekleedde hij bij Kempen & Co N.V., P&C Groep N.V., De Nederlandse Munt N.V., Twijnstra Holding B.V., de Coöperatieve Vereniging Verenigde Bloemenv. Aalsmeer (V.B.A.) B.A., VVAA levensverzekeringen N.V. en VVAA schadeverzekeringen N.V. Ten slotte was hij bestuurder bij de Stichting Administratiekantoor Ballast Nedam N.V.


BAKKER P. , geboren mei 1956
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden27 sep 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden15 nov 1991
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, Parket-Generaal, Bureau Sail, Projectleider
[INFO SAL 2000]


BAKKER SCHUT P.H.
Advocaat bij Bakker Schut & Van der Plas ; beëdiging 1967
Prinsengracht 708 , 1017 LA Amsterdam
Tel 020-6223077 , fax 020-4200031
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER P.S.
Advocaat bij Bos & Van der Burg advocaten ; beëdiging 2000
Aidaschouw 1 , 2720 JZ Zoetermeer
Tel 079-3203366 , fax 079-3418248
psbakker@bosvanderburg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Röntgenlaan 31 , 2719 DX Zoetermeer
www.bosvanderburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER P.S. , geboren okt 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex ad.3 Opleidings- en vormingsbesluit R.O.to Leeuwarden 18 feb 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 18 jun 1959
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Groningen 18 jun 1961
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor Groningen 1 sep 1963
Griffier kantongerecht Nijmegen 16 jun 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 7 okt 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 28 feb 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 6 aug 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 6 aug 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 6 aug 1970
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 13 aug 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 29 jul 1994
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Commissie Toezicht Penitentiaire Inrichtingen, Voorzitter
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger/kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave bijbanen gevonden


BAKKER P.T.
Advocaat bij Bakker & Kievitsbosch advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 1060 , 9701 BB Groningen
Tel 050-3130416 , fax 050-3136516
bakker.kievitsbosch@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 9420 , 9703 LP Groningen
info@benkadvocaten.nl
www.benkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER R.E. , geboren mei 1956 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Universitair docent aan de Rijks Universiteit Limburg
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 feb 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 sep 1995
Rechter rechtbank Maastricht 21 jan 1997
Vice-president Rechtbank Maastricht van 01-03-2003
NU Maastricht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
aug 1997
TEVENS [augustus 2003]
Lid bezwaar adviescommissie Nederlandse Mededingings Autoriteit van 01-09-1999
Lid PAO-commissie, PAO-commissie universiteit Maastricht te Maastricht


BAKKER R.F. ; Drs.
Advocaat bij Staats Bakker advocaten ; beëdiging 2003
Bachstraat 15 , 1077 GE Amsterdam
Tel 070-6755599 , fax 020-4703443
rfbakker@staalsbakkeradvocaten.nl
www.staalsbakkeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER R.J.
Advocaat bij Willems advocaten ; beëdiging 1995
Rentmeesterstraat 42 , 1315 JS Almere-Stad
legal@willems-advocaten.nl
Advocaat bij Willems advocaten & Rechtsanwälte ; beëdiging 1995 en 2003
Postbus 10080 , 1301 AB Almere
Tel 036-5488000 , fax 036-5488008
legal@willems-advocaten.nl
www.willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER S.A.G.M.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1998
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020-301 63321 , fax 020-3015333
s.bakker@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BAKKER S.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Bakker + Hermans ; beëdiging 1987
Oliemolenstraat 5 , 6411 Gj Heerlen
Advocaat bij Duynstee & Partners
Postbus 289 , 6200 AG Maastricht
Tel 043-3250043 , fax 043-3253944
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER S.M.
Advocaat bij Vereniging Eigen Huis ; beëdiging 2002
Postbus 735 , 3800 AS Amersfoort
Tel 033-4507686 , fax 033-4507445
s.bakker@veh.nl
www.eigenhuis.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER Th.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij ABNR/White & Case
Jalan Jeneral Sudirman Kav. 58 Graha Niaga 24th Floor
JAKARTA 12190 , Indonesië
Tel 0062-212505136 , fax 0062 212505392
tbakker@abnr.co.id
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1979 en 1994
Tel 0062-212505125 , fax 0062-212505392
tbakker@abnr.co.id
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER V.
Advocaat bij Heijder advocaten ; beëdiging 1987
Banstraat 34 , 1071 KA Amsterdam
Tel 020-0717554 , fax 020-0733381
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKER W.V.M. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam


BAKKER W.W.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


BAKKERS J.P.
Advocaat bij Zanders & Eikendal ; beëdiging 1998
Postbus 490 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3548951 , fax 077-3545330
zanders@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boels Sanders advocaten
venlo@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAKKERS P.P.M.
Notaris te Venlo , arrondissement Roermond
Kantoor Bakkers & Veltman ; Venlo


BAKKERUS - SACHTLEVEN C.W. , geboren augustus 1965 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 3 september 1991
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 8 december 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 juni 1999


BAKKERUS S.O.H.
Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1990 en 1999
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
info@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de redactie van het advocatenblad (info november 2000)


BAKS B.A.I.
Advocaat bij Onland & Baks ; beëdiging 1974
Postbus 353 , 7100 AJ Winterswijk
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 66 , 7140 AB Groenlo
Tel 0544-463000 , fax 0544-464185
baks@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BAKS S.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
bas.baks@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAKX A.J.
Advocaat bij Postbus 11725 , 2502 AS Den Haag ; beëdiging 1985


BAKX - Van den ANKER J.M. ; Mw.
Advocaat bij Weteringschans 108 , 1017 XS Amsterdam ; beëdiging 1988
Tel 020-6389542 , fax 020-6206612
nivo@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BAKX W.C.J. , geboren feb 1950 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch Medewerker Gemeente Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 jul 1992
Rechter rechtbank Breda 1 dec 1993
Vice-president Rechtbank Breda van 11-10-2001
NU Breda Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
31 jan 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BAL B.J.
Advocaat bij Van Gastel en Bal advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 110 , 3220 AC Hellevoetsluis
Tel 0181-333535 , fax 0181-333533
kantoor@vangastel-bal.nl
[vademecum advocatuur 2001]
bal@vangastel-bal.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAL J.A.
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
j.bal@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAL P.L. ; Dr. UHD
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
tel 043 3882060 , fax 020 3884887
Capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie
Straf- en strafprocesrecht
tel 043 3883138 , fax 043 3260113
peter.bal@strafr.unimaas.nl


BALDEMO M.R.D. ; Mw.
Advocaat bij Fresifields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2003
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
marike.baldew@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


BALDEW R.N. ; Mw.
Advocaat bij Vuurens & Le Clercq ; beëdiging 2001
Postbus 3108 , 2601 DC Delft
Tel 015-2152929 , fax 015-2146599
baldew@vuurensleclercq.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BALDEWSING A.A.
Advocaat bij Everaert advocaten lmmigration Lawyers ; beëdiging 1996
Weteringschans 28 , 1017 SC Amsterdam
Postbus 9886 , 1006 AN Amsterdam
Tel 020-4083888 , fax 020-4083889
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BALDUK G.R.A.M. , geboren apr 1949 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1977
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 2 feb 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 22 mrt 1984
Rechter rechtbank Den Bosch 26 okt 1993
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
NU Den Bosch Parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
12 mrt 1997
TEVENS [augustus 2003]
Lid examencommissie Juridische faculteit Hogeschool te Eindhoven/Cediecom


BALEMANS M.P.M.
Advocaat bij Greuter advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 6250 , 2001 HG Haarlem
Advocaat bij Abma Van Eeuwijk
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299-433333 , fax 0299-479404
mailbox@abma.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rijnja Meijer & Balemans advocaten en Procureurs
Keizersgracht 66 , 1015 CS Amsterdam
Tel 020-6203125 , fax 020-4206571
mbalemans@rijnjameijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BALEN H.J. van
Advocaat bij Van Balen & Slofstra ; beëdiging 1977
Postbus 1068 , 9701 BB Groningen
Tel 050-3142800 , fax 050-3138202
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BALEN J.P.A.M. van
Advocaat bij Dudok advocaten ; beëdiging 1994 en 2000
Brinklaan 134 , 1404 GV Bussum
Tel , fax
[vademecum advocatuur 2004]


BALEN J.V. van ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1999
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
juliette.van.balen@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BALEN X.S. van ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]


BALHUIZEN M.L.A.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Balhuizen@arnhem.dirkzwager.nl
Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
balhuizen@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BALJET B.G.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 1982
Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden
info@tanger.nl
Tel 0255-547807 , fax 0255-511933 b.g.
baljet@tanger.nl
www.tanger.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BALJET - DEKKER C.D. ; Mw.
Rechten 1949
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


BALJET J.H.
Advocaat bij Adv. kantoor Nieuwe Ebbingestraat ; beëdiging 1982
Postbus 1509 , 9701 BM Groningen


BALJET J.H.H.
Advocaat bij Abeln c.s. advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
abeln@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
janharmenbaljet@abeln.nl
www.abeln.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BALJET S.G.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 1982
Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden
Tel 0255-532544 , fax 0255-511933
b.g.baljet@tanger.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BALK P.J. , geboren jan 1957 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1980
Medewerkster sociaal fonds bouwnijverheid
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mei 1991
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


BALKEMA A.E.L.T. , geboren sep 1954 of: A.E.L.Th.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 11 aug 19D4
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger Ontslag
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Advokatenkollektief Oudwijk ; beëdiging 1987
Advocaat te Utrecht ; kantoor De Waal & Zumpolle Advokaten
Advocaat bij Boulevard Heuvelink advocaten
Postbus 3068 , 5802 DB Arnhem
Tel 026-4453552 , fax 026-445 1504
[vademecum advocatuur 2001]
info@bdhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BALKEMA J.P. , geboren mrt 1946 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit Limburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 21 jan 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 2 jul 1982
Raadsheer Hof Arnhem 14 feb 1986
Vice-President Hof Arnhem 29 okt 1992
Coördinerend vice-president Hof Arnhem 1 sep 1996
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden van 20-07-1998
NU Den Haag Hoge Raad Raadsheer
TEVENS
Ministerie VWS, Commissie gebiedsaanwijzing Gelderland, Voorzitter
Voorzitter Stichting Nationale Reclasseringsaktie
Ministerie van Justitie, Voorzitter sectie gevangeniswezen in centrale raad voor strafrechttoepassing 1998
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale raad voor strafrechtstoepassing, Sectie Gevangeniswezen, Voorzitter INFO SAL 2000
Lid oudercomité Thomasia Kempis College Arnhem
Lid Bestuur verlenging penitentiair recht en penologie
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline
apr 1997
Lid van het bestuur van de Vereniging Penitentiair recht en Penologie te Leiden
Raadsheer (Plaatsvervangend Kroonlid) in het Hof van Discipline
maart 2000
INFO
Tegen hem is aangifte gedaan door J.Hop i.v.m. valsheid in geschrift in Proces-Verbaal
(Authentieke Akte). deze aangifte is geseponeerd door Hoofdofficier van Justitie mr. van Gend.
Procedure ex Artikel 12 Sv.O.Hendriks ongegrond verklaard 25 mrt 1998.
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Nationale Reclasseringsaktie ; reiskostenvergoeding
Voorzitter sectie Gevangeniswezen van de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing ; vacatiegeld + reiskostenvergoeding
Lid oudercomité Thomas á Kempis college te Arnhem ; onbezoldigd Bestuurslid Stichting Koningsheide;
onbezoldigd
Voorzitter Commissie voor de gebiedsaanwijzing van de provincie Gelderland ; vacatiegeld
Plaatsvervangend kroonLid Hof van Discipline ; vacatiegeld en reiskostenvergoeding
Lid redactie Data Juridica ; bezoldigd
Lid redactie Handboek Het Penitentiair recht ; bezoldigd
Lid Commissie van Toezicht bijzondere leerstoel penitentiair recht bij het SNUF van de K.U. Nijmegen ; onbezoldigd
[info november 2000]
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter bestuur Stichting Nationale Reclasseringsaktie van 01-01-2001
Voorzitter sectie gevangeniswezen
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Koningsheide
Voorzitter Commissie voor de gebiedsaanwijzing te Provincie Gelderland
Plaatsvervangend kroonlid Hof van Discipline van 01-01-2001
Lid redactie Data Juridica
Lid redactie Handboek Het Penitentiair recht
Lid commissie van toezicht bijzondere leerstoel penitentiair recht bij het SNUF
Katholiek Universiteit Nijmegen te Nijmegen van 01-01-2001


BALKENENDE A.A.G.
Advocaat bij Van der Plas & Blok ; beëdiging 1995
Postbus 284 , 2220 AG Katwijk
Advocaat bij Van der Plas & Blok
Postbus 284 , 2220 AG Katwijk
Tel 071-4012177 , fax 071-4071233
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Plas Blok & Balkenende advocaten
balkenende@hetkantoorkatwijk.nl
www.hetkantoorkatwijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BALKENENDE J.P. ; Prof. Dr.
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie
tel vakgroep 020 44460000 , fax 020 4446148
Christelijk-sociaal denken over economie en maatschappij
Kwam in 1998 in de Tweede Kamer
Vanaf 1982 16 jaar wethouder in Amstelveen
Werkte voor 1998 bij het wetenschappelijk Instituut van het CDA
Minister-President Balkenende-1
Minister-President Balkenende-2
TEVENS
Lid Tweede Kamer
De nieuwe fractievoorzitter van het CDA na het debacle de Hoop Scheffer / Marnix van Rij
Waarnemend Voorzitter van de NCRV
@OPM
Ondanks mooie woorden over normen, waarden en fatsoen ontloopt hij eigen verantwoordelijkheid.
Beantwoordt stelselmatig niet aan hem gerichte brieven. Moeiteloos schendt hij normen, waarden en fatsoen. Zie burhoven/bur-balkenende1.htm , www.sdnl.nl\bur-balkenende2.htm , burhoven/bur-balkenende3.htm en vooral burhoven/bur-balkenende4.htm. Maakt misbruik van macht om onwelgevallige zaken onder het kleed te vegen.
Profileert zich als een schijnheilige leugenaar.
Zijn normen hebben geen waarde.


BALKENSTEIN G.J.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


BALKENSTEIN - AUGUSTIJN N.P.B. , geboren feb 1920 ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 8 mrt 1944 - 16 apr 1958
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 mei 1965
Rechter rechtbank Den Haag 23 apr 1958
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 jun 1980


BALLEGOOIJ G.A.C.M. van , geboren mei 1961
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 dec 1993
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent Staats- en bestuursrecht
TEVENS
Lid bezwaarschriftencommissie van het Ministerie van Onderwijs Welzijn en Sport
Plaatsvervangend Voorzitter van de BBcommissie van de gemeente Ouderamstel
april 97
TEVENS [juli 2003]
Coördinator bestuurlijke en juridische aangelegenheden Ministerie van OCW
TEVENS [juli 2003]
Lid VWS-commissie bezwaarschriften Awb van 01-01-2002
Plaatsvervangend voorzitter bezwaar- en beroepschriftencommissie Gemeente Ouder-Amstel van 01-01-2002


BALLEGOOIJEN C.W.M. van , Cornelis Willem Marinus , geboren 12-01-1947 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Universiteit van A'dam (1971-1973)
Inspecteur en Hoofdinspecteur van 's Rijks Belastingen (1975-1988)
Commissie voor de Belastingherziening (Commissie Stevens).
Raadsheer Hof Amsterdam 19 aug 1986
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 apr 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Vice-president Gerechtshof Amsterdam van 26-05-2000
NU Amsterdam Hof Vice-President
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
OPLEIDING
Gymnasium-A (1965);Rechten, Vrije Universiteit
A'dam (1971) ; Post-doctoraal Belastingrecht RU
Leiden (1975) ; promotie Universiteit van A'dam (1989)
TEVENS
Vaste Medewerker van het weekblad voor fiscaal recht
Adviseur van het tweemaandelijkse periodiek"Loonbrief"van uitgeverij FED
Examinator bij de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
Voorzitter van de redactieraad van het Belastingpraktijkboek van uitgeverij De Toorts/v.d.Wolk
Plaatsvervangend Lid van de Centrale Raad van Beroep
Bewerker van de Fiscale encyclopedie De Vakstudie
Lid en secretaris van werkgroep fiscaal-technische herziening van de loon- en inkomstenbelasting
Redacteur van het Loonboek
Publicaties:
Loonbelasting Fiscale studieserie nr.7 (1986)
Het fiscale loonbegrip (diss) Artikelen in WFR en MBB (1989)
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Vaste Medewerker van het Weekblad voor fiscaal recht van uitgeverij Kluwer.
2. Bewerker van de Fiscale encyclopedie De Vakstudie Inkomstenbelasting van uitgeverij Kluwer.
3. Docent formeel belastingrecht en loonheffing bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
4. Plaatsvervangend Lid van de Tariefcommissie.
5. Plaatsvervangend Lid van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
TEVENS [augustus 2003]
Medewerker Personeelsgids voor Personeel en Fuiscus
Uitgeverij Samson van 01-01-1996
Bewerker fiscale encyclopedie de vakstudie inkomstenbelasting uitgeverij Kluwer van 01-01-1995
Docent formeel belastingrecht ( en loonheffing)
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. van 01-01-1996
Plaatsvervangend lid douanekamer te Amsterdam van 01-01-1998
Plaatsvervangend lid Gemsch.Hof v. Justitie v.d Ned. Antillen en Aruba te Amsterdam van 01-01-1998
Consultant Intern. Bureau of Fiscaal Documentation Department Croverment Consultancy te Amsterdam van 01-01-2000
Lid van de adviesraad Studiecentrum Loon en Salaris te Eindhoven van 01-01-1998


BALLEGOOIJEN N. van ; Mw.
Advocaat bij Schoute & Dik ; beëdiging 1999
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
Tel 020-6647040 , fax 020-0798002
nb@schoute-dik.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BALLEGOOIJEN Y.H. van ; Mw.
Advocaat bij Van Ballegooijen Van Dijk ; beëdiging 1989
Max Euwelaan 75 , 3002 MA Rotterdam
Tel 010-2121220 , fax 010-2120500
vbvd@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij RST advocaten
Postbus 1019 , 4801 BA Breda
Tel 076-5220511 , fax 076-5220955
rst@rst.nl
www.rst.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BALLERING H.H.A. , geboren 18-04-1956
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BALLIEUX P.J.J. , geboren dec 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Heerlen en Maastricht dec 1955
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 okt 1969
Rechter rechtbank Maastricht 15 sep 1971
Vice-President rechtbank Maastricht 24 okt 1986
Coördinerend Vice-president rechtbank Maastricht 16 nov 1994
NU
Maastricht coördinerend Vice-President
TEVENS
Voorzitter Raad van Toezicht NVM afdeling Zuid-Limburg
Lid Bestuur Stichting Aurora
aug 1997


BALLIEUX P.M.H. , geboren mrt 1902
NLRM 71
Advocaat en Procureur Heerlen apr 1926
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 27 jan 1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 16 jul 1955
Kantonrechter Maastricht 16 jan 1960
tevens: opdracht Kantonrechter werkzaam Sittard 1 okt 1963


BALS A.H.J.
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1997
Postbus 130 , 4460 AC Goes
Advocaat bij Olie & De Jonge advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 342 , 4460 AS Goes
Tel 0113-221100 , fax 0113-221120
oliedejonge@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BALS A.M.
Advocaat bij Olie De Jonge advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 34 , 4460 AS Goes
Tel 0113-221100 , fax 0113-221120
bals@oliedejonge.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BALS E.J. ter ; Drs.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U) , Lid (SZW).INFO SAL 2000


BALT F.C.A. van de
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2003
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741554 , fax 020-6741906
floris.vandebult@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


BALTES R.A.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
rbaltes@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BALTUS J.J.
Advocaat bij Janssen, Baltus & Bremen ; beëdiging 1992
Postbus 31020 , 6370 AA Landgraaf
Tel 045-5320800 , fax 045-5327392
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baltus Bremen en Van Venrooij advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


BALTUSSEN M.F. ; Mw.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Advocaat bij advocatenkantoor Boerhaavelaan
Postbus 525 , 2700 AM Zoetermeer
Tel 079-3536397 , fax 079-3536132
mbaltussen@abvakabo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BALVERS C.J.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
HOOFDFUNCTIE
Onbekend
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
INFO
Er is een Balvers-Vink advocaat bij Van Slagmaat advocaten in Utrecht.
Wellicht echtgenoten


BALVERS - VINK Q.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Slagmaat advocaten ; beëdiging 1967
Postbus 14093 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2313523 , fax 030-2312754
slagmaat@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BALVERS S. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1999
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
s.balvers@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Onno F. Blom advocaten
Postbus 292 , 3430AG Nieuwegein
Tel 030-2628052 , fax 030-2628048
[vademecum advocatuur 2004]


BANDA P.H. , geboren mrt 1956 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Stafmedewerker Ministerie van Binnenlandse Zaken
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 20 jan 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 28 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-03-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Juridisch adviseur Raad voor de rechtspraak te Den Haag van 01-03-2002


BANDELL - HAUPTOVÁ J. ; Dhr.
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden van 01-02-2003
NU Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BANDRINGA J.F. , geboren sep 1953 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mrt 1988
Rechter Rechtbank Utrecht van 01-02-2003
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Medewerker ESV Kluwer van 01-01-2000
Mede-auteur Cremers Arbeidsrecht Kluwer van 01-01-1991
Medewerker USZ SDU van 01-01-1996
Lid begeleidingscommissie Instituut Sociale Raadslieden te Delft van 01-11-2002
Plaatsvervangend lid Commissie van Bezwaar en Beroep, kamer II te Gemeente Delft van 15-09-2002
Voorzitter Kamer van Commissie Bezwaar- en Beroep Gemeente Delft te Delft van 01-01-1993 tot 01-01-2001
@OPM
Is het niet vreemd dat iemand zoveel jaren gerechtsauditeur blijft.


BANEKE M.R.J.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
baneke@arnhem.dirkzwager.nl
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3606026
baneke@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3813131 , fax 024-3606026
baneke@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BANEKE R.F.
Directeur Bureau NIP Nederlands Instituut van Psychologen


BANGERT E.A.Th.
Notaris te Neede , arrondissement Zutphen
Postbus 43 7160 AA Neede
Wolfersweg 10, 7161 WR Neede


BANK F.W.
Advocaat bij Schalkburgerstraat 27 , 7551 GS Hengelo ; beëdiging 1955


BANK P.E.M. , geboren augustus 1957 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 april 1997
NU Den Haag Rechtbank Raio
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1993
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
p.bank@gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2003]
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Waarom niet vermeld in VAD 2001?
Misschien eerst advocaat (1993), toen Raio (1997) en toen weer terug in de advocatuur?


BANKI O.Z.K. ; Mw.
Rechten 1973
Advocaat bij Schoemaker & Van Rhijn ; beëdiging 1976
Postbus 454 , 7400 AL Deventer
Tel 0570-613015 , fax 0570-618761
schoemaker@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Deventer


BANNENBERG M.A.M.
Advocaat bij Bannenberg advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 116 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5233533 , fax 073-5233520
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6927789
m.bannenberg@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BANNENBERG M.G. , Marc
Advocaat bij Postbus 3194 , 3003 AD Rotterdam ; beëdiging 1997
Advocaat bij Postbus 3513 , 3003 AM Rotterdam
Tel 010-4651708 , fax 010-4100382
bannenberg@advies.net
[vademecum advocatuur 2001]
Bannenberg & Seebregts advocaten
Postbus 63-47 , 3002 JA Rotterdam
tel 010 4252521
www.echtscheiding.net
Advocaat bij Bannenberg Seebregts & Saey advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 19200 , 3001 BE Rotterdam
Tel 010-2800265 , fax 010-4144105
info@echtscheiding.net
[vademecum advocatuur 2004]


BANNIER Ch.P.
Advocaat te Rotterdam, kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1983
Advocaat bij NautaDutilh
Postbus 1110 , 3090 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
peter.bannier@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BANNIER F.A.W. , Floris ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 jul 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1993
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1966
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
tel 020-5414046 , fax 020-0612827
floris.bannier@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Waarnemend Deken te Amsterdam (1998)
Deken te Amsterdam [2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Verzekeringsrecht
TEVENS [augustus 2003]
Geen neventrekkingen opgegevem.


BANNING J.A.M. , geboren mrt 1933
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 okt 1989
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter Rabobank Den Bosch bezoldigd
Lid Bestuur Stichting Bossche Synagoge
Bernardius Hertogennis te Den Bosch
Directeur BV.Mr JAM Banning BV. den Bosch
Directeur BV.Charlemagne Beheer BV. te Den Bosch
Vennootschap met als doel vermogenbeheer van JAM Banning
Vennootschap met als doel pensioenbeheer Mr. Banning


BANNING L.A. ; Mw.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2002
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517506 , fax 020-6267949
liliane.banning@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BANNINK H.B. ; Mw.
Advocaat bij De Boer Van Kaam advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1012 , 1200 BA Hilversum
Tel 035-6853333 , fax 035-6852211
mail@medialaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mail@entertainmentlaw.nl
www.entertainmentlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BANNINK J.G. , geboren apr 1928
NLRM 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


BANUS R. , geboren 1960 ; Mw.
(jaarverslag 1998)


BANZ J.C.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1990
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808743 , fax 020-8808747
Casper.banz@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772355 , fax 020-5772702
cbanz@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAR - JANSEN C. ; Mw.
Rechten 1968
Politie, Officier van Politie Regio Utrecht
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


BÄR C.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Hofdijk & De Jong ; beëdiging 1998
Postbus 63463 , 2502 JL Den Haag
Tel 070-3469592 , fax 070-3643734
[vademecum advocatuur 2001]
Laan van Meerdervoort 180 , 2517 BH Den Haag
Tel 070-3469592 , fax 070-3643734
bar@hofdijkendejong.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BARADA A. ; Mw.
Advocaat bij Madern & Berendsen ; beëdiging 1996
Weteringschans 120 , 1017 XT Amsterdam
Advocaat bij Postbus 15827 , 1001 N H Amsterdam
Tel 020-3300339 , fax 020-3303757
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 15827 , 1001 NH Amsterdam
mr.a.barada@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BARBANSON J.S. de ; Mw.
Milieu Coördinator Texaco Petroleum Maatschappij Rotterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Milieu en Werk


BARBAS C.T. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 16-06-1999
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1972
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
Constant.barbas@cliffordchance.com
Postbus 251 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 1972
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
constant.barbas@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]
NU
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BARBAS R.P.E.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2003
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
reijndert.barbas@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


BARDOUL J.W.L. , geboren feb 1936
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Onderwijs 1965
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Maastricht 1 sep 1978
Verkeersschout arrondissementsparket Maastricht 6 mei 1982
NU
Maastricht substituut-officier van Justitie
Ontslag 01 mrt 1997


BARELS M. , geboren jul 1957 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent te Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 feb 1990
Rechter rechtbank Arnhem 19 nov 1997
Raadsheer Gerechtshof Arnhem vanaf 01-09-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem vanaf 01-09-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Universitair docent straf(proces)recht aan de KU Nijmegen
Lid Bestuur Stichting De Paula te Oosterbeek
Auteur bij losbladige edities Vademecum Strafzaken en Het Penitentiair Recht (Redacteur oud per
2/98) en auteur van Kroniek van het Strafrecht
Auteur in Tekst & Commentaar Strafvordering
Medewerker literatuurkaartsysteem Nederlandse Jurisprudentie
15 jan 1998
TEVENS [februari 2003]
Auteur bij diverse strafrechtelijke uitgaven vanaf 01-01-1993
Redacteur data juridica vanaf 01-01-1993


BAREMANS J.M. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1995
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-571771
mailamst@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 1000 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271350 , fax 055-5271430
j.m.baremans@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAREN W.H. van
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1988
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
willem.vanbaren@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAREND F.J.H. , geboren 03-01-1914
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BAREND L. , Lilian
Werkzaam op de afdeling Juridische Zaken van de AWVN
INFO
Overleden op 20 juni 2002 op 49-jarige leeftijd [NRC 22 juni 2002]


BARENDRECHT A.J. , geboren jul 1913
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Justitie II.commies 21 jul 1941
Substituut-griffier 26 feb 1947
Griffier kantongerecht Amsterdam 22 nov 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 10 jan 1950


BARENDRECHT H.H.
Aangekomen Leiden rechten 1958 , Corpslid
Advocaat bij Kortman advocaten ; beëdiging 1965
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-3024030 , fax 070-3523174
kortman.advocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mfo@kortmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BARENDRECHT J.M.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1982
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Vermeld in Vademecum Advocatuur 1999, niet meer in editie 2000
TEVENS
Redacteur Nederlands Juristen Blad
@OPM
Wat is de relatie met BARENDRECHT , J.M. ; Prof?


BARENDRECHT J.M. ; Prof.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Privaatrecht
Hoogleraar Privaatrecht
tel 013 4662298 , fax 013 4662323
j.m.barendrecht@kub.nl
TEVENS
Bestuurslid Nederlandse Juristen-Vereniging, Den Haag
Prive adres: J. Bildersstraat 45 , 2596 EE Den Haag , Tel. 070 3246084


BARENDREGT L.A.M.
Advocaat bij Yspeert & Van Houtum ; beëdiging 1979
Ubbo Emmiussingel 110 , 9711 BK Groningen
9711 BK Groningen
Tel 050-3144280 , fax 050-3124985
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Yspeert advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 1182 , 9701 BD Groningen
Tel 050-3166833 , fax 050-3124985
r.barendregt@yspeert.nl
www.yspeert.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BARENDS E.A. ; Dr. UHD
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Rechtstheorie
Rechtssociologie


BARENDSE B. ; Mw.
Hoge Raad Gerechtsauditeur 24 apr 1996
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur

BARENDSE
B.F. ; Dhr. Ing.
[R [O
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
NU Amsterdam Rechter Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Senior juridisch beleidsmedewerker bij de afdeling Personeel en Organisatie (onder meer belast met
de behandeling van ambtelijke beroepszaken als gemachtigde van gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Holland te Haarlem)
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Lid projectgroep Verkeer en Vervoer
Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen Noord-Holland te Haarlem van 13-05-2003
Lid regionale werkgroep Verkeer en Vervoer van de Samenwerkende Ouderenbonden te regio Zuid-Kennemerland/IJmond van 28-11-2002


BARENDSE W.J.
Notaris te Dordrecht , arrondissement Dordrecht
Kantoor Anken, Van , Knüppe Damstra, Dordrecht, Rotterdam
Postbus 89 3300 AB Dordrecht


BARENDSEN J.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 7 jan 1964


BARENDSEN J. , geboren feb 1928
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 28 okt 1982
Rechter rechtbank Arnhem 5 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de raad van het Leids Universiteitsfonds
Voorzitter van het zgn.26 november comité
Penningmeester Stichting Grotiana
16 feb 1998


BARENDSEN - CLEVERINGA L.A. , geboren aug 1926 ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en procureur te Haarlem 1950-1954
Wetenschappelijk hoofdambtenaar, Rijks Universiteit te Leiden 1958
Rechter-plaatsvervanger 29 dec 1965
Rechter rechtbank Haarlem 6 sep 1968
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 15 okt 1979
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Zal nu wel met pensioen zijn.

BARENDSEN - POLAK
E. ; Mw.
[X
Rechten 1957
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


BARENTS J.K. ; Mw.
Advocaat bij Friedberg Neijzen advocaten ; beëdiging 1998
Koninginneweg 160 , 1075 EE Amsterdam
Tel 020-0544121 , fax 020-0040129
friedbergneijzen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BARENTS J.M.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 16 feb 1956


BARENTS R. , geboren dec 1951 ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 dec 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 01-01-2001
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Luxemburg Hof van Justitie van de EU Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
tel 043 3882060 , fax 043 3884887
Capaciteitsgroep Internationaal en Europees Recht
Hoogleraar Europees gemeenschapsrecht
Tel. 043 3883233 , fax. 043 3257818
TEVENS
Hoofdredacteur handboek Europees kartelrecht onbezoldigd redacteur van euridica, onbezoldigd
Vaste Medewerker sociaal economische wetgeving, onbezoldigd
Corresponderend Lid van de Kon. Ned. Academie van wetenschappen, onbezoldigd
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
@OPM
Waarom vermeld hij niet op rechtspraak.nl dat zijn hoofdfunctie hoogleraar is.
Kwalijk.
INFO
Privé adres: 6 Rue Beatrix de Bourbon , h-1225 Luxemburg


BARENTSEN Th.J.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


BARGE - COEBERGH C.A.A.M. , geboren jan 1955 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 nov 1994
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist consumentenbond
TEVENS
Geen opgave bijbanen gevonden in register rechtbank Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BARGE J.A.J. , geboren 1953
Directeur AEGON Bank N.V., Directeur Spaarbeleg Kas N.V.


BARIS A. ; Mw.
Advocaat bij Tomlow Advokaten ; beëdiging 1999
Postbus 85016 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2521802 , fax 030-2511328
baris@tomlow-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BARK - Van GINK A.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1990
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht


BARKEL - van BERCHUM J. ; Mw.
Rechter Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Lid commissie van toezicht Pen. Inrichting Utrecht te Nieuwegein van 01-05-2001 tot 01-01-2003


BARKEY WOLF A.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Houthoff ; Amsterdam, Rotterdam


BARKHUIJSEN - VENSELAAR S.M. ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Den Haag van 01-10-2000
NU Den Haag Rechtbank Raio
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BARKHUIS N. ; Mw. Drs.
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Plaatsvervangend Lid


BARKHUYSEN T.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1998
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460298 , fax 020-5460710
tom.barkhuysen@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


BARNARD - VERRIPS J. , Jeanita ; Mw
Gerechtsauditeur ? waar
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Bussum e.o.


BARNARD - JEZEK M. , Marga ; Mw.
Hfd Beleidsontwikk. & Overlegzkn/Soc.zkn Nationale Nederlanden Voorburg
Hoofd overlegzaken & juridische adv. ING Bank PZ & O
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


BARNAS M.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam


BARNEVELD A.L.R. , geboren nov 1951 ; Dhr. Drs.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 jul 1991
Rechter Rechtbank Rotterdam van 01-04-2002
NU Rotterdan Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie Adviescollege Bewaking en Beveiliging lid
Hoofd Concern Veiligheid bij de ING bezoldigd
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Samen voor een veilig Amsterdam
Ministerie JUS, Adviescollege Bewaking en Beveiliging, lid
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Samen voor een veilig Amsterdam te Amsterdam van 01-01-2001 tot 31-12-2001


BARNEVELD D.J.P. van
Advocaat bij De Koning & Renes advocaten ; beëdiging 1994
Sophialaan 33 , 1075 BL Amsterdam
Tel 020-5762500 , fax 020-4714443
mail@dekoning-renes.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BARNEVELD KOOY G.W. van , Gerrit Willem , geboren 21 november 1923
Oud-Ambassadeur
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Buitenlandse onderscheidingen
Overleden 23 september 2001 [Telegraaf 29 september 2001]


BARNEVELD I.P. ; Mw.
Advocaat bij Balfour advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 19 , 1530 AA Wormer
Tel 075-6539366 , fax 075-5539358
ibarneveld@balfour.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij TeekensKarstens advocaten en Notarissen
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
barneveld@teekenskarstens.nl
www.teekenskarstens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BARNEVELD K.T. van ; Mw. Drs.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]


BARNHOORN K.W. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2000
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771667 , fax 020-5771631
kwbarnhoorn@dbbw.nl
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BARNING L. ; Mw.
Advocaat bij Houweling & Kars ; beëdiging 1989
Postbus 183 , 2250 AD Voorschoten
Tel 071-5614901 , fax 071-5617528
[vademecum advocatuur 2001]
hk-voorschoten@hklaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BARON van HÖVELL TOT WESTERFLIER R.H.M.J. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Maastricht van 01-12-1993
NU Maastricht Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Lid Comité Stevol Nee van 01-01-2001
Lid Commissie cultuurbehoud te Echt van 01-01-2001
Secretaris Stichting Ad Rem Monumentorum van 01-01-2001
Voorzitter commissie van beroep DSM Limburg BV van 01-01-2001
Lid Raad van Advies Stichting Limburgse Kastelen van 01-01-2001
Bestuurslid (Secretaris) Stichting Bonnefantenmuseum van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Tempus Irreparabile Fugit tot bevordering van de geschiedschrijving over Limburg van 01-01-2001
Juridisch adviseur Cuypers Genootschap van 01-01-2001
Bestuurslid Nederlandse Adelsvereniging van 01-01-2001


BARRAHMUN H. ; Mw.
Advocaat bij Duynstee & Partners ; beëdiging 2002
Postbus 339 , 6000 AH Weert
Tel 0495-583300 , fax 0495-583301
h.barrahmun@duynstee-advocaten.nl
www.duynstee-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BARRAU J. , geboren mei 1962 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 nov 1995
Rechter Rechtbank Arnhem van 01-10-2000
NU Arnhem Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Sectorhoofd Algemene Zaken Dienst Sociale zaken en Arbeid, gemeente Arnhem
10 mrt 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekingen opgegeven.


BARREVOETS A.J.M.
Notaris te Ossendrecht , gem. Woensdrecht, arrondissement Breda
Postbus 24 4640 AA Ossendrecht


BART A.A.
Advocaat bij Van Loon advocaten ; beëdiging 1998
Kerkewijk 82 , 3904 JG Veenendaal
Tel 0318-514813 , fax 0318-5 29525
info@vanloon-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanloon-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BART H.J. ; Mw.
Advocaat bij Gilhuis Verheijden Huntjens advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1522 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2492777 , fax 010-2092778
info@gvh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Verheijden Huntjens advocaten
wieman@vh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BARTEL J.C.K.W. , geboren feb 1943 ; Prof. Dr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 13 feb 1979
Staatsraad van de Raad van State
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State Staatsraad
TEVENS
Nevenfunctie per 1-8-1996
Lid van het Bestuur van de Loeff-stichting
Lid van de Raad van Commissarissen van Petroleum Maatschappij "Moeara Enim" N.V
Voorzitter van het Curatorium voor Registeraccountants en Accountants en Administratieconsulenten
Lid van het Bestuur van de Stichting Berg en Broek
Lid van de Raad van Commissarissen van Loodswezen Nederland B.V
Lid van de Redactieraad van Maandblad Belastingbeschouwingen
Auteur van diverse fiscale publicaties
TEVENS [sep 2000]
Voorzitter Curatorium Registeracc. enAcc.-administratieconsulenten, Commissaris N.V. Petroleum-Mij. "Moeara Enim", Commissaris Nederlandse Waterschapsbank N.V., Lid RedactieraadMaandblad Belastingbeschouwingen. Dr. J.C.K.W. Bartel was na zijn doctoraal examen rechten van 1976 tot 1992 vennoot van Coopers & Lybrand. Voorts was hij hoogleraar aan de faculteit der bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit. Bij B.V. Holding Bovenrij en Facilitair bedrijf Loodswezen B.V. maaktehij deel uit van de raad van commissarissen.
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Curatorium voor Registeraccountants en Accountants- Administratieconsulenten te Den Haag van 01-09-1994
Lid redaktieraad van Maandblad Belastingbeschouwingen te Rotterdam van 01-01-1980
Lid bestuur Stichting Berg & Broek te Rottterdam van 01-01-1995
Lid bestuur Nederlandse Juristen Vereniging te Den Haag van 01-06-2001
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam van 01-01-1985
Lid Raad van Commissarissen Petroleum Maatschappij Moerara Enim N.V. van 01-01-2001 tot 31-01-2002
@OPM
Staat in de Naamlijst Leden rechterlijke Macht vermeld als Prof. Dr. , maar is verder als zodanig niet te traceren.


BARTELDS J.I.M.W. , geboren aug 1961 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 15 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 15 dec 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 3 feb 1995
Vice-president Rechtbank Arnhem van 01-09-2000
NU Arnhem Rechtbank Vice-President
TEVENS
Secretaris bestuur Vereniging verenigde Peuterspeelzalen Malden
Lid Commissie van Toezicht, Huis van Bewaring te Grave
28 jan 1997
TEVENS [augustus 2003]
Secretaris Stichting Buitenschoolse Opvang Vuurvogel te Malden
Voorzitter klachtencommissie Stichting Wilhelminahuis te Valburg
Lid Commissie van Toezicht RJI De Hunnenberg te Nijmegen/Stevensbeek van 01-01-2001


BARTELS C.J.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1997
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Advocaat bij CJGM Bartels-Aanbestedingsadvocaat ; beëdiging 1997
Havensingel 5 , 5211 TX Den Bosch
Tel 073-6148000 , fax 073-0137750
[vademecum advocatuur 2001]
c.hartels@aanbestedingsadvocaat.nl
www.aanbestedingsadvocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BARTELS D.A.
pb.23 , 3500 AA Utrecht
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


BARTELS MRE D.A.N.
Advocaat bij Bartels advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 64 , 3500 AB Utrecht
Tel 030-2522577 , fax 030-2523943
bartels@worldaccess.nl
d.a.n.bartels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
d.a.n.bartels@bartels-advocaten.nl
www.bartels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BARTELS J.A.C. , geboren mrt 1949 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 14 jun 1980
Rechter rechtbank Amsterdam 20 dec 1984
Vice-President rechtbank Amsterdam 23 jan 1995
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Ministerie van Justitie, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (cva) , Lid
Voorzitter Provinciale Klachtencommissie Jeugdwelzijn provincie Utrecht
TEVENS [augustus 2003]
Jurist-lid Regionaal Tuchtcollege van 01-01-1997
Auteur Jeugd en Psychiatrie Uitgeverij Van Gorcum van 01-01-1997
Auteur Studiepocket Jeugdstrafrecht Uitgeverij, W.E.J. Tjeenk Willink van 01-01-1989
Lid van de Sectie Jeugd Raad voor de strafrechtspleging en Jeugdbescherming te Den Haag van 19-04-2001
Bestuurslid Studiekring Familie- en Jeugdrecht NvVR van 01-01-1993
Voorzitter Beroepscommissie inzake beroepen tegen (over)plaatsingen in justitiële jeugdinrichtingen en tegen
beslissingen van commissie van toezicht bij justitiële jeugdinrichtingen van 19-04-2001


BARTELS J.F.H.M.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
sjefbartels@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BARTELS J.N. ; Mw.
Advocaat bij Duynstee & Partners ; beëdiging 1996
Postbus 289 , 6200 AG Maastricht


BARTELS M.E. ; Mw.
Rechter Rechtbank Den Bosch van 01-01-2003
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 18 , 5400 AA Uden
Tel 0413-339033 , fax 0413-3 39066
ilex@ilex.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
@OPM
Wellicht niet meer advocaat ; sinds wanneer. www.rechtspraak.nl geeft geen uitsluitsel.


BARTELS M.K. , geboren jan 1968 ; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Breda 1 apr 1995
NU
Breda raio
TEVENS
Geen bijbanen


BARTELS M.R. ; Mw.
Advocaat bij Bartels & Detmar ; beëdiging 1981
Postbus 463 , 9200 AL Drachten
Advocaat bij Machiels Bartels en Detmar advocaten
Postbus 277 , 9200 AG Drachten
Tel 0512-515999 , fax 0512-540010
machiels@macadvoc.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.r.bartels@advocaten-mbd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BARTELS P.E.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Kleerekooper advocatenkantoor ; beëdiging 2003
Postbus 686 , 3500 AR Utrecht
Tel 030-2307100 , fax 030-2314545
[vademecum advocatuur 2004]


BARTELS P.M.
Advocaat bij Jansen & Bartels advocaten ; beëdiging 1977
Advocaat bij Bartels en Boomstra advocaten
Johannes Vermeerstraat 81 , 1071 DP Amsterdam
Tel 020-6620401 , fax 020-6768912
bnhadvo@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BARTELS W.F.H. , geboren aug 1919
NLRM 71 80
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Indonesië 1947-1950
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 4 dec 195
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 13 dec 1952
Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 28 mei1953
Waarnemend substituut-officier van Justitie 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissement Roermond 12 mei 1959
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Roermond 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Roermond 9 okt 1979


BARTEN A.H.J.
Advocaat bij De Raetsingel 14 A , 5831 KC Boxmeer ; beëdiging 1980
Advocaat bij De Raetsingel 14 A , 5831 KC Boxmeer ; beëdiging 1980
Tel 0485-572344 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0485-572344 , fax 0485-572354
[vademecum advocatuur 2004]


BARTEN O.L.T. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460663 , fax 020-5460733
oda.barten@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


BARTEN - POST Zie POST W.S. ; Mw.


BARTH
C.C.M.
[A
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2995555 , fax 030-2995506
mibarth@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BARTH J.P.
Advocaat bij Wieringa advocaten Heren_gracht 425-429 1017 BR Amsterdam ; beëdiging 2001
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
wieringa@wieringa.nl
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BARTHEL N.F. , geboren 31-07-1971
Advocaat bij Hoens & Souren advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 7191 , 2701 AD Zoetermeer
Tel 079-3420250 , fax 079-3410519
barthel@hslaw.nl
www.hslaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BARTMAN S.M.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1992
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506686 , fax 020-5506786
s.m.bartman@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BARTSTRA J.S. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Assen van 20-03-2002
NU Assen Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Stafjurist Sociale verzekeringsbank (SVB) te Amstelveen van 01-07-1994 tot 31-03-2002
Auteur Schuurman en Jordens Uitgeverij Koninklijke Vermande van 01-04-1998 tot 01-10-2002


BARWEGEN F.H.
Advocaat bij Louwerse Van der Velde & Van Boom ; beëdiging 2000
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
[vademecum advocatuur 2001]


BARWEGEN F.H.
Advocaat bij Louwerse Van der Velde & Van Boom ; beëdiging 2000
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
[vademecum advocatuur 2004]


BARY G.W.A. , geboren aug 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Advocaat en Procureur te Breda 1952
Kantonrechter Bergen op Zoom 18 feb 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 9 jul 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 7 feb 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 19 dec 1967
Kantonrechter Breda 6 mei1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 30 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger 7 feb 1987


BARY - Van der PUTT J.M.W.T. , geboren aug 1930 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Adjunct-secretaris Raad van de Kinderbescherming Breda 1955
Advocaat te Breda 1957
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 feb 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 okt 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 30 nov 1988
Raadsheer Hof Den Bosch 18 dec 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 jan 1996
N.B.: ziet er erg rommelig uit ; wat is hier aan de hand.
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie van de Stichting Causa Nosirae Laetitiae te Breda


BARY P.Chr.M.
Centrale Raad van Beroep ?
Directeur


BAS C.B. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2001
Postbus 60 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
c.b.bos@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAS C.M. van der , geboren dec 1961
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 13 aug 1990
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 januari 1998
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 januari
NU
Utrecht parket
TEVENS
Geen opgave van nevenfuncties gevonden bij parket Utrecht jan 99


BAS BACKER Zie OFFERHAUS - BAS BACKER M.H. , geboren sep 1933 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , VVSL
Rechten 1959
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 18 sep 1984
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 1 mei 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 15 nov 1991
Rechter rechtbank Maastricht 1 jul 1992
NU
Maastricht rechter ; ontslag 01 jan 1997
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van de commissie geschillen Stichting Welzijnszorg Heerlen
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


BAS M.J. ; Mw.
Advocaat bij ING Groep N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 810 , 1000 AV Amsterdam
Tel 020-5919028 , fax 020-5919301
margreet.bas@mail.ing.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BASSYOUNI B. El ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285486 , fax 070-3245979
bardies.bassyouni@debrauwcom
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAST H.E. ; Mw.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2002
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419919 , fax 020-5419835
h.bast@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAST - HULS M.B.N.A. ; Mw.
Rechten 1970
RUU
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


BAST - FASTING O.A.J. ; Mw.
NLRM 71
Aangekomen in Leiden 1957 Rechten VVSL
Werkzaam raad van de kinderbescherming Den Haag 12 feb 1962
proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Rotterdam 17 mrt 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 17 jan 1967


BASTEN BATENBURG M.J. van
Advocaat bij Groen c.s. ; beëdiging 1994
Jan van Nassaustraat 75 , 2596 BP Den Haag
Tel 070-3264231 , fax 070-3244310
mail@groencs.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Martens Van Basten Batenburg advocaten
Bezuidenhoutseweg 241 , 2594 AM Den Haag
Tel 070-3318222 , fax 070-3318322
mvbb@mvbb.nl
www.mvbb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BASTEN BATENBURG M.L.C. van ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1990
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam


BASTIAANS N.M.I. ; Mw.
Advocaat bij Duynstee & Partners ; beëdiging 1996
Postbus 289 , 6200 AG Maastricht
Tel 043-3250043 , fax 043-3253944
[vademecum advocatuur 2004]


BASTIAANSSEN JACOBS W.A.G.A. ; Mw.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380628 , fax 040-2380652
mbastiaanssen@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BASTIAENSEN K.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 25 nov 1950


BASTIN H.J. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Groningen van 24-01-2002
NU Groningen Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BATAILLE B.M.A. , geboren okt 1965 ; Mw.
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1994
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 september 1999


BATELAAN - BOOMSMA , E.I. Zie BOOMSMA en Zie BOS - BOOMSMA E.I. E.I. van den ,


BATEN
W.J.M. ; Mw.
[B
Chef Accounting & Cash Management Eerste Ned. Cement Industrie NV / Den Bosch
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


BATENBURG F.B. van
Advocaat bij Berntsen Mulder ; beëdiging 1999
Postbus 575 , 2400 AN Alphen a/d Rijn
Tel 0172-494345 , fax 0172-424728
bmadv@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij BVB advocaten
Postbus 7289 , 2701 AG Zoetermeer
Tel 079-3203540 , fax 079-3203549
batenburg@bvbadvocaten.nl
www.bvbadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BATENBURG Th.H.G.M.
Notaris te Beverwijk , arrondissement Haarlem
Kantoor Notaris Maatschap Batenburg ; Beverwijk, Haarlem


BATIST N.A. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
nicole.batist@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


BATJES P. , geboren dec 1959
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 28 sep 1996
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Jurist bij de Rabobank Nederland te Eindhoven


BATTES P.F.O.
Redacteur Politiek & Binnenland van ELSEVIER magazine (info mei 2000)


BATTES R.O.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid.INFO SAL 2000


BATUM - STERKENBURG F. van ; Mw.
Friesland Bank
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


BAUD A. , geboren nov 1920 ; baron
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam verzekeringsmij.
Werkzaam Ned. Rode Kruis
Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, II.hoofdcommies 1 jul 1953
Substituut-griffier Centrale Raad van Beroep 10 apr 1957
Griffier Centrale Raad van Beroep 22 apr 1968
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 19 dec 1974
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 16 jun 1976
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 4 nov 1983


BAUD L.G. ; Mw.
Advocaat bij Baud & De Meyere c.s. ; beëdiging 1949
Postbus 73 , 3620 AB Breukelen
Tel 0346-261473 , fax 0346-264348
[vademecum advocatuur 2001]


BAUDOIN P.J.A.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Brugstraat ; beëdiging 1976
Brugstraat 9 , 5211 VS Den Bosch
Advocaat bij Baudoin advocaten
Julianaplein 25 , 5211 BB Den Bosch
Tel 073-6143777 , fax 073-6124070
baudoin@baudoinadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BAUDUIN F.G. , geboren aug 1946 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 17 sep 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 23 nov 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 jan 1980
Rechter rechtbank Amsterdam 24 aug 1981
Lid Ned. Antillen en Aruba 25 jul 1984
Vice-President rechtbank Amsterdam 14 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 jul 1991
Buitengewoon verlof rechtbank Amsterdam 1 jan 1997
Coördinerend vice-president Rechtbank Amsterdam van 30-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Voorzitter tuchtcommissie van de KNSB
Voorzitter Departement Adam Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Voorzitter Stichting Nutsschool Beeldende Expressie te Amsterdam
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege te Amsterdam
Lid van het Algemeen Bestuur van de Chr. Scholengemeenschap te Amsterdam
Wesselinkcollege te Amstelveen
Lid van de Bestuurscommissie Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert
Lid van de Rotary
TEVENS [Telegraaf 11 maart2003]:
"Geen rechtbankportret van Volkert van der G."
---De Voorzitter van de strafkamer van de rechtbank Amsterdam mr. F.G. Bauduin heeft besloten niet toe te staan dat er tekenaars in de rechtzaal plaatsnemen om Volkert van der G. te portretteren. Volgend Bauduin hebben de advocaten van Van der G. laten weten dat zij geen toestemming geven voor het maken van tekeningen van hun cliënt. Pims broer Marten Fortuyn is woedend dat de rechtbank lijkt te zwichten voor de wensen van de moordenaar van de politicus.---
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter / plaatsvervangend voorzitter tuchtcommissie KNSB te Amersfoort van 02-01-1989
Voorzitter Stichting tot voortzetting van Maatschappij tot Nut v. 't Algemeen te Departement Amsterdam van 01-01-1988
Voorzitter Stichting Nutsschool Beeldende Expressie te Amsterdam van 01-01-1988
Voorzitter Regionaal Tuchtcollege in eerste aanleg te Amsterdam van 02-01-1989
Lid bestuur stichting het Zedelijk Ligchaam "Charitas" te Amsterdam van 01-01-2002
Voorzitter Amsterdamse criminalistenclub te Amsterdam van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Christelijk Voorgezet Onderwijs te Amstelland van 01-01-1992 tot 29-12-2000
Lid bestuurscommissie Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert te Amsterdam van 01-01-2000 tot 01-01-2001
Lid algemeen bestuur Christelijke Scholengemeenschap H.Wesselinkcollege te Amstelveen van 01-01-2000 tot 01-01-2001


BAUER B. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
bauer@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


BAUER F.C.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2003
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
floris.bauer@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAUER J.E.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Ichthus Hogeschool
Lid College van Bestuur
E-Mail: j.bauer@ichthus-rdam.nl


BAUER J.S. ; Mw.
Advocaat bij Bauer en Wolters ; beëdiging 1993
Postbus 2565 , 8901 AB Leeuwarden
Tel 058-2131070 , fax 058-2169846
bauer.wolters@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bauer & Boonstra advocaten
bauer.boonstra@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAUER S.J.S. ; Mw. Drs.
Rechten 1986
Advocaat de CASSERES
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


BÄUERLE - HETEBRIJ A.H. , geboren dec 1944 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Hoogheemraadschap Edam 1970
Werkzaam Universiteit te Amsterdam 1971
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 5 mrt 1977
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 7 nov 1979
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 25 aug 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 24 mrt 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 19 jan 1988
Kantonrechter Haarlem 12 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 7 mrt 1991
Kantonrechter Amsterdam 27 nov 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 27 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 9 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 juli 1998
Vice-president Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Secretaris Kring van kantonrechters en Kringbestuur
Secretaris Overleg coördinerend kantonrechter
Lid Commissie van Toezicht, secretariaat Zittende Magistratuur
7 nov 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BAUM D.A.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 754 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741285 , fax 020-6741821
david.baum@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAUMAN N.D.
Advocaat bij Van den Enden advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 182 , 2670 AD Naaldwijk
Advocaat bij advocatenkantoor Bauman
Postbus 54 , 2640 AB Pijnacker
Tel 015-3611350 , fax 015-3611946
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BAUMGARDT R.J.
Advocaat bij Baumgardt & Brökling ; beëdiging 1987
Postbus 667 , 3200 AP Spijkenisse
Tel 0181-617723 , fax 0181-622562
[vademecum advocatuur 2001]
rjbaumgardt@baumgardtbrokling.nl
www.baumgardtbrokling.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAUMGARTEN A.B.
Advocaat bij advocatenkantoor Baumgarten & Hennephof ; beëdiging 1988
Laan van Nieuw Oosteinde 161 , 2274 GA Voorburg
Tel 070-3875555 , fax 070 3874005
baumgart@bart.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Baumgarten
Huijgensstraat 2 , 2515 BC Den Haag
Tel 070-3877900 , fax Oio-3874005
baumg@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAUMGARTEN - WESSEL M.E. , Greetje ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Baumgarten & Hennephof ; beëdiging 1977
Laan van Nieuw Oosteinde 161 , 2274 GA Voorburg
Tel 070-3875555 , fax 070-3874005
baumgart@bart.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Baumgarten
Laan van Nieuw Oosteinde 161 , 2274 GA Voorburg
Tel 070-3875555 , fax 070-3874005
greetjeb@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]
@OPM
Wat mij betreft zijn trefwoorden: dom , laf , geldzuchtig. NCBJ.


BAUR F.J.P.
Advocaat bij Postbus 31135 , 6370 AC Landgraaf ; beëdiging 1984
Tel 045-5322526 , fax 045-5691443
bauradvocaten@cuci.nl
[vademecum advocatuur 2001]
bauradvocaten@cuci.nl
www.bauradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAUTZ Th.M. , Theo , geboren 09-11-1908
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Begiftigd met 2 onderscheidingen van het Nederlandse Rode Kruis
Overleden 9 augustus 2003 [Telegraaf 16 augustus 2003]


BAUW E. , geboren jul 1962 ; Dr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 nov 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag te Den Haag vanaf 01-01-1997
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 07-10-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Raadadviseur Directie Wetgeving
april 97
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur.INFO SAL 2000
Is raadadviseur bij de Raad voor de Rechtspraak [NRC 12 juni 2002]
TEVENS [februari 2003]
Raadsadviseur Raad voor de rechtspraak te Den Haag
Medewerker losbladige onrechtmatige daad en schadevergoeding Kluwer vanaf 01-01-1998
Medewerker Handboek Handhaving Milieurecht Elsevier vanaf 01-01-1994
TEVENS [juli 2003]
Raadsadviseur Raad voor de rechtspraak te Den Haag
Medewerker losbladige onrechtmatige daad en schadevergoeding Kluwer van 01-01-1998
Medewerker Handboek Handhaving Milieurecht Elsevier van 01-01-1994


BAUWENS E.C.G. , geboren 13 november 1920 te Schiedam
NLRM 71 80 87 88/89
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 25 sep 1945
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 16 jul 1947
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 18 dec 1956
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m.werkzaam O.M.in Suriname 8jul 1970 - 1 feb 1971
Officier van Justitie arrondissement Breda 25 mei 1971
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Breda 1 okt 1972
Waarnemend hoofd arrondissementsparket Maastricht 1 okt 1972
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Maastricht 20 jun 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 feb 1986
NU Den Bosch Hof Overleden
INFO
Overleden 20 mei 2002 te Breda [Telegraaf 23 mei 2002]


BAVEL C.J. van
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1988
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121192
general@derks.nl
c.vanbavel@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAVEL M.P.C.J. van ; Mw.
Rechter Rechtbank Assen van 22-02-2002
NU Assen Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1990
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
@OPM
Is zij niet meer advocaat en sinds wanneer?


BAVELAAR LL.M. P.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1993
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V.
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-5561779 , fax 020-6561770
bavelaar.paul@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Mens en Wisselink
Postbus 2911 , 1000 CX Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
bavelaar@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAVINCK C.B. , geboren sep 1946 ; Dhr.
NLRM 98 99/00
Belastingconsulent te Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 3 oktober 1997
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 januari 2000 [info sep 2000] of 28-07-1999 [info
augustus 2003]
NU Den Haag Hoge Raad Raadsheer
TEVENS
Directeur/bestuurder van:
Bavinck Tax B.V.
Mavejodo B.V.
Bramabiau B.V.
Stichting Kramer
Stichting Directie Pensioenfonds Saedt
Pensioenstichting Eduard Bosch
Vastgoed Quadron B.V.
Loyens & Volkmaars B.V.Zwitserland, Singapore en Hong Kong
Stichting Administratiekantoor Loyens & Volkmaars
Stichting BOP
BOB pensioen B.V.
Alle bovengenoemde functies worden uitgeoefend in de hoedanigheid van vennoot bij Loyens &
Volkmaars
Opgave Hof Den Haag okt 1997
TEVENS [augustus 2003]
Lid redactie van het weekblad voor fiscaal recht te Den Haag
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor G. Kramer & Zn te Zuid Scharwoude
Lid bestuur Stichting Artaban te Haarlem
Lid Maatschappelijke adviesraad faculteit rechten
KUB te Tilburg van 01-01-2001
INFO
Tot 1999 vennoot bij Loyens & Volkmaars te Amsterdam


BAVINCK D.F.P. , Dick ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel De Haar
Regioleider Brandschaden Nat.Ned.


BAVINCK W.B.
Ministerie van Justitie, Diensten, Raad voor de Kinderbescherming, Directie Oost,
Adjunct-directeur.INFO SAL 2000


BAX C.J. , geboren aug 1946 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jun 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 27 april 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 03-11-2000
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent vakgroep staats- en bestuursrecht, Erasmus Universiteit te Rotterdam
Erasmus Universiteit Rotterdam , Faculteit der Rechtsgeleerdheid , Capaciteitsgroep Publiekecht
tel 010 4081556 , fax 010 4089195
bax@frg.eur.nl
Staats- en bestuursrecht
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BAX H.R. , geboren dec 1941 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 februari 1999
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd directiesecretariaat bij NV. Waterleiding Friesland
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Old burger weeshuis
Lid Bestuur Stichting Charlotte en Johanna (bejaardentehuis)
Lid Bestuur Stichting Dekemastate
Lid Bestuur Stichting Popta Gasthuis
Lid Bestuur Stichting Herbert Duintjerfonds
Lid Bestuur Stichting Waterleidingsmuseum
Lid Bestuur Stichting Waterleidingen
Lid Bestuur Stichting Fries bureau van Toerisme
Lid Bestuur Scheidsgerecht FBTO
Lid Bestuur Vereniging van Waterleidingbedrijven in Ned
Arbiter te behoeve van Arbitrage Nationale Nederlanden
Aangezocht als Lid geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven
02 jan 1997
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Old Burger weeshuis te Leeuwarden van 01-01-1980
Bestuurslid Stichting Dekemastate te Jelsum van 01-01-1996
Bestuurslid Popta Gasthuis te Marssum van 01-01-1985
Bestuurslid Stichting Herbert Duintjerfonds te Leeuwarden van 01-01-1993
Arbiter Stichting arbitrage Noord Nederland te Leeuwarden van 01-01-1996
Lid geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven te Den Haag van 01-01-1997
Lid klachtencommissie Sanquin te Amsterdam van 01-01-1998
Bestuurslid Hein Buisman Stichting te Harlingen van 01-01-1999


BAX J.W.
NLRM 80 87 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 13 jan 1975


BAX M.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1999
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
menno.bax@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAX M.B.
Advocaat bij advocatenkantoor Hiddema Wilhelminasingel 109 ; beëdiging 1998
6221 BH Maastricht
Tel 043-3213031 , fax 043-3256100
[vademecum advocatuur 2004]


BAX M.B.
Advocaat bij advocatenkantoor Hiddema ; beëdiging 1998
Wilhelminasingel 109 , 6221 BH Maastricht
Tel 043-3213031 , fax 043-3256100
[vademecum advocatuur 2001]


BAX - LUHRMAN M.J. , geboren mei 1944 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Referendaris Centrale Raad van Beroep Utrecht 15 okt 1981
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 14 dec 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 24 jan 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 13 aug 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 5 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-04-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Landelijke Geschillencommissie (LGC) voor het openbaar
onderwijs van de VNG, landelijk (vacatiegeld)
Plaatsvervangend Voorzitter LGC inzake het DGO (decentraal georganiseerd overleg) ,
landelijk, vacatiegeld
Plaatsvervangend Voorzitter Landelijke Bezwarencommissie voor het openbaar onderwijs
inzake functiewaardering (FUWA) , landelijk, vacatiegeld
Docent SSR cursus uitspraken schrijven voor secretarissen bij de Centrale Raad van Beroep
Utrecht of Zutphen, bezoldigd
Destijds in Dordrecht in het kader van de integratie van de Raden van Beroep hier ? tot
Plaatsvervanger benoemd maar wordt niet meer ingezet in Dordrecht
TEVENS [juni 2003]
Lid klachtencommissie Verpleeghuis van 01-01-2002 Plv.
Voorzitter Landelijke Bezwarencommissie voor het openbaar onderwijs inzake functiewaardering (FUWA) van 01-01-2001
Plaatsvervangend Voorzitter LGC inzake het DGO (decentraal georganiseerd overleg) . van 01-01-2001 Plv.
Voorzitter Landelijke Geschillencommissie (LGC) voor het openbaar onderwijs van de VOS (v/h VNG) van 01-01-2001
Lid klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming van 01-01-2002

BAX - STEGENGA
J.L. , geboren jul 1940 ; Mw.
[R
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1966
Raio rechtbank Leeuwarden 1 sep 1983
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 17 dec 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 4 jul 1989
Raadsheer Hof Leeuwarden 27 mei 1993
NU Leeuwarden Hof Raadsheer
NU Leeuwarden Rechtbank Raio
TEVENS [augustus 2003]
Secretaris Vereniging van Vrienden Princessehof te Leeuwarden van 01-01-1996
Lid commissie beroep- en bezwaarschriften Gemeenteraad te Boarnsterhim van 01-01-1998 tot 30-04-2002
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland
@OPM
www.rechtspraak.nl vermeldt augustus 2003 2 actieve functies:
Raio rechtbank Leeuwarden 1 sep 1983 en Raadsheer Hof Leeuwarden 27 mei 1993.
Dit is bizar.
Bovendien: is zij van Raio in 19983 plotseling Raadsheer geworden zonder verdere tussenstappen.
Zeer ongeloofwaardig.


BAX N. ; Mw.
Advocaat bij Van der Schaar advocaten ; beëdiging 1993
Herengracht 566 , 1017 CH Amsterdam


BAX R.W.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1998
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
reinier.bax@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthof Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772373 , fax 020-5772702
r.bax@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAX S.M. ; Mw.
Notaris te Middelburg, arrondissement Middelburg
Kantoor Janse de Jonge & Van Wouwe ; Middelburg


BAX T.E.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1975
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595712 , fax 030-2595714
tbax@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2595727 , fax 030-2595505
tbax@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BAX W.
NLRM 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 13 jan 1975


BAZELMANS J.M. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2002
Postbus 251
1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
janneke.bazelmans@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


BAZELMANS J.W.G.M.
Notaris te Valkenswaard , arrondissement den Bosch
Kantoor Potters, Bazelmans , Willems, Valkenswaard


BAZUIN J.E.I ; Mw.
Advocaat bij Schram advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 300 , 9200 AH Drachten
Tel 0512-513705 , fax 0512-524991
algemeen@schram-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Verwilligen De Wilde De Lange ; beëdiging 1990
Postbus 622 , 9200 AP Drachten
Tel 0512-334134 , fax 0512-334149
bazuin@vwl-advocaten.nl
www.vwl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEAUFORT C.A. de , geboren jun 1958
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 nov 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 7 okt 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 13 apr 1993
Adv.-gen. ressortsparket Amsterdam 16 november 1998
NU
Rotterdam Advocaat-Generaal ressortsparket


BEAUFORT H.W.L de ; Jhr.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1984
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
hectotdebeaufort@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beheer voor het Kroondomein ,
Lid


BEAUFORT J.B. de , geboren nov 1910 ; Jhr.
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 26 jan 1937
Werkzaam Centraal Distributiekantoor 15 jun 1942
Substituut-officier van Justitie te Medan 3 jun 1946 tot 30 okt 1950
Waarnemend griffier kantongerecht Zierikzee 17 apr 1952
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 25 feb 1953


BEAUFORT L.A.R.J. de , geboren dec 1941 ; Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organisatie te Haarlem ; Raio 1 feb 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 1 jun 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 15 jun 1970
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v m.werkzaam subst.-officier van Justitie Hof van Justitie
van Suriname 26 aug 1971
Als stagiair werkzaam Ministerie van Justitie 13 sep 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 7 mei 1974
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 7 mei 1976
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 7 dec 1981
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 sep 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 jan 1997
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Utrecht Officier van Justitie, hoofd parket, hoofdfunctie
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden bij perket Utrecht
Voorzitter Raad van bestuur van de BV.Treek-Henschoten


BEAUFORT S. de ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam


BEAUFORT - RINSEMA Th.G. de ; Mw.
Rechten 1952
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Deventer


BEAUJEAN H.F.M.
Advocaat bij Postbus 57 , 6270 AB Gulpen ; beëdiging 1974
Tel 043-4502470 , fax 043-4504300
[vademecum advocatuur 2001]
hfmbeaujean@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEAUMONT - WILMS C.C.M. ; Mw.
Advocaat bij DSM N.V. Concernstaf jur.Zaken ; beëdiging 1999
Postbus 6500 , 6401 JH Heerlen
Tel 045-5782439 , fax 045-5 7 87087
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koninklijke DSM N.V. Concernstaf Jur. Zaken
carola.beaumont@dsm.com
www.dsm.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEAUMONT H.J.A.M. , geboren apr 1920
NLRM 71 80
Jurist Dienst Gem. van de Prijzen mrt 1943
Griffier Tuchtrechter van de Prijzen jun 1945
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Roermond 1 jan 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 28 apr 1951
Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 18 dec 1956
Auditeur-Militair krijgsraad 3e militaire arrondissement Den Bosch 18 mei 1957
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem en Den Haag 23 jun 1965
Auditeur-Militair arrondissementskrijgsraad Den Bosch 1 jul 1965
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 1 okt 1969
Fiscaal-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 16 dec 1997


BEAUMONT R.
Managing Director Klooster & Partners


BEAUMONT R.H.A.M. , Rob , geboren sep 1953 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rijen 1 jan 1979
Raio rechtbank Middelburg 1 sep 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 28 apr 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 2 jul 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 5 apr 1990
Rechter rechtbank Roermond 18 jul 1995
NU Roermond Rechtbank Rechter
NU Maastricht Parket Officier van Justitie
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen bijbanen
apr 1998
TEVENS [augustus 2003]
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring te Roermond van 15-09-2002
Voorzitter klachtencommissie Huis van Bewaring te Roermond van 15-09-2002
INFO
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Heerlen (Ledenlijst 2000)


BEBINGH H.D. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen van 03-07-2002
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak.
NU Assen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Inspecteur Belastingdienst/Ondernemingen te Groningen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BECHGER M.W.J. ; Mw.
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , VVSL
Rechten 1963
Min. v Justitie
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


BECHT F.
Advocaat bij Kloosterlaantje 1 , 3972 GW Driebergen-Rijsenburg ; beëdiging 1994


BECK - KLIJN A.L ; Mw.
Advocaat bij Van den Hemel & Van Huis ; beëdiging 1983
Postbus 523 , 1200 AM Hilversum
Tel 035-6244359 , fax 035-6232800
[vademecum advocatuur 2001]


BECK Th.J.
Advocaat bij Landwel ; beëdiging 2002
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5687182 , fax 020-5686317
thomas.beck@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BECKER - HARTENHOF I. , geboren dec 1946 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Docente recht aan de Hogeschool te Sittard
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 12 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 12 dec 1989
Rechter rechtbank Maastricht 2 dec 1991
Vice-president Rechtbank Maastricht van 01-08-2002
NU Maastricht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Scholengemeenschap Sophianum te Gulpen
Voorzitter Bcommissie Sociaal statuut Waterleiding Mij.Limburg te Maastricht
aug 1997
TEVENS [augustus 2003]
Lid raad van toezicht Stichting Voortgezet Onderwijs Limburg te Sittard van 01-09-1999
Voorzitter interne klachtencommissie Scholengemeenschap Sophianum te Gulpen van 01-08-1990
Voorzitter bezwarencommissie Sociaal Statuut Essent te Maastricht van 01-05-1996
Voorzitter curatorium Scholengemeenschap Sophianum te Gulpen van 01-08-1990


BECKER J.F.T. , geboren apr 1942 (of J.F.Th.) ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Intern.Octrooibureau te Eindhoven
Griffier rechtbank Heerlen 3 mei 1974
Griffier rechtbank Maastricht 3 mei 1974
Griffier rechtbank Sittard 3 mei 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 18 apr 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 23 jul 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 10 mrt 1982
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 6 dec 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 12 mrt 1986
Kantonrechter Sittard 2 feb 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 9 mrt 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jul 1992
Vice-president Rechtbank Maastricht van 01-01-2002
NU Maastricht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Stichting Backservice en eigen beheer directieleden Steenfabriek Gebr Klinkers BV
Voorzitter Jan Schepelstichting (Goede doelenfonds Rotaryclub Gulpen Vaals)
Secretaris Stichting Vrienden Akenshuis te Gulpen (Bejaardencentrum)
Lid bestuur Pensioenstichting Klinkers (Steenfabrikant)
apr 1998
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Jan Schepelstichting
Secretaris Stichting Vrienden van het Ackenshuis te Gulpen van 20-10-1988
Secretaris Stichting Uitweg te Gulpen van 20-01-1999
Bestuurslid Pensioenstichting Klinkers van 01-01-1990 tot 06-08-2003
INFO
Rotaryclub te Gulpen Vaals van 15-11-1989


BECKER L.J.
Advocaat bij Becker & Van Driel advocaten ; beëdiging 1983
Bouwerij 88111 , 1185 xx Amstelveen
Postbus 2219 , 1180 EE Amstelveen
Tel 020-6452025 , fax 020-6476436
[vademecum advocatuur 2001]
Rembrandtweg 665 f , le etage , 1181 GV Amstelveen
Tel 020-6452025 , fax 020-6476436
[vademecum advocatuur 2004]


BECKERS C.M.G.H. ; Mw.
Rechter Rechtbank Breda van 01-04-2003
NU Breda Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BECKERS G.A.C. ; Drs.
Advocaat bij Ruysink en Straatman ; beëdiging 1998
Postbus 889 , 6200 AW Maastricht
Tel 043-3211851 , fax 043-3210630
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor mr. Drs. G.A.C. Beckers ; beëdiging 1998
Routerend 78 , 6171 CT Stein
Tel 046-4260140 , fax 046-4260129
andre@planet.nl; Drs.
[vademecum advocatuur 2004]


BECKERS H.G.J.M.
Lid Raad van Bestuur Kadaster (jaarverslag Kadaster 1998)


BECKERS J.L.G.
Advocaat bij La Gro c.s. ; beëdiging 1971
Postbus 155 , 2800 AD Gouda
Tel 0182-518433 , fax 0182-522684
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BECKERS L. ; Mw.
Advocaat bij Roethof advocatenkantoor ; beëdiging 2003
Postbus 30363 , 6803 AJ Arnhem
Tel 026-3705070 , fax 026-3704590
[vademecum advocatuur 2004]


BECKERS L.J.T.A.
Notaris te Beek , arrondissement Maastricht
Postbus 50 , 6190 AB Beek Lb


BECKERS M.F.G.H. ; Mw.
Rechter Rechtbank Alkmaar van 01-11-2001
NU Alkmaar Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Lid Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Intergemeentelijk Stichting Openbaar
Basisonderwijs te Uitgeest van 01-01-2001
Lid Medezeggenschapsraad Openbaar Basisschool De Sokkerwei te Castricum van 01-01-2001


BECKERS O. ; Dhr.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Den Bosch van 01-10-1999
NU Den Bosch Rechtbank Raio
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BECKERS R.L.
Advocaat bij Beckers & Wijnveldt advocaten ; beëdiging 1995
Hamersestraat 5 , 6931 EV Westervoort
Tel 026-3112170 , fax 026-3120781
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BECKERS S.H.A.J.
Advocaat bij Bierman advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
info@bierman.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-21 21333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wavin B.V.
Postbus 173 , 8000 AD Zwolle
Tel 038-4294322 , fax 038-4294238
StanûBeckers@wavin.com
[vademecum advocatuur 2004]


BECKHOVEN J.C. van
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BECKING Zie KIERS - BECKING A.D. , geboren mei 1958 ; Mw.


BECKING
M.A.M. , Mathilde ; Mw.
[A
Advocaat en Procureur bij Boeijink & Becking advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 300 , 6600 AH Wijchem
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 550 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Kempenaer advocaten
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
m.becking@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club De Meierij.


BECKING R.H.M.
Advocaat bij Postbus 418 , 700O AK Doetinchem ; beëdiging 1957
Advocaat bij Warmseweg 10a , 7075 EL Etten GLD.
Tel 0315-328046 , fax 0315-342805
[vademecum advocatuur 2001]


BECKMAN R.A H. ; Prof. Drs.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081610 , fax. 010 4089188
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar jaarrekeningenrecht
beckman@frg.eur.nl
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1991
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460431 , fax 020-5450815
hans.beckman@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hans.beckman@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]
Privé adres: 's-Gravenweg 34 , 3062 ZJ Rotterdam , Tel. 010 4524145


BECKS S.M.J. ; Mw.
Advocaat bij Van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 44 , 5201 AA Den Bosch
Tel 073-6278080 , fax 073-6278090
s.becks@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BECX C.M.
Advocaat bij Jaegers & Soons ; beëdiging 1995
Postbus 1546 , 6501 BM Nijmegen


BEDAUX J.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
jeroen.bedaux@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEDAUX M.M. ; Mw.
Postbus 575 , 2400 AN Alphen a/d Rijn
Tel 0172-494345 , fax 0172-424728
m.bedaux@berntsenmulder.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BEDAUX R.M.W.H.
Advocaat bij Bedaux advocaten ; beëdiging 1979
Valkenburgerweg 54 , 6419 AV Heerlen
Tel 045-5711999 , fax 045-5711985
bedaux@cuci.nl
[vademecum advocatuur 2001]
kantoor@bedaux.org
www.bedaux.org
[vademecum advocatuur 2004]


BEDEE H. , geboren mei 1959 ; Dhr.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 24 mei 1995
Rechter rechtbank Dordrecht 1 december 1999
NU Dordrecht Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Barendrecht ; kantoor Borsboom & Ham ; beëdiging 1996
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
TEVENS
Incidenteel Medewerker uitgeverij KLUWER
4 aug 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BEDEN A. van ; Mw.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2003
Postbus 75258
1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419980 , fax 020-5419995
a.vanbeelen@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEECK CALKOEN Zie BREEDVELD - Van BEECK CALKOEN A.J.M. van , geboren dec 1948 ; Mw.


BEECK CALKOEN - REUS
C.M. van , geboren okt 1952 ; Dhr.
[R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 21 jan 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 11 jan 1989
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 29 jun 1990
Rechter rechtbank Zwolle 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU Zwolle Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BEEDING H.W.R.
Advocaat bij Lijsterlaan 45 ; beëdiging 1966 en 1991
3055 CD Rotterdam
Tel 010-4184390 , fax 010-4612155
[vademecum advocatuur 2004]


BEEG M.
Advocaat bij Berg & De Bruijn advocaten ; beëdiging 1992
Overtoom 348 , 1054 JG Amsterdam


BEEK A. van der , geboren feb 1935
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Breda 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris Stichting Vrienden voor de Bussel te Oosterhout
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Huisvesting Bejaarden te Oosterhout
Lid algemeen bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek te Oosterhout
Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie van WAVA (Sociale werkvoorziening) Te Oosterhout
24 mrt 1997


BEEK A.A.M. van
Advocaat bij Linssen c.s. advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 246 , 5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
linssen@linssen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BEEK Zie van de VELDE - Ter Beek A.C. ter , geboren mrt 1948 ; Mw.


BEEK
A.N. van de , geboren sep 1962 ; Dhr.
[R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 nov 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 24 jun 1994
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 22-03-2002
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter commissie van toezicht TBS-kliniek De Singel te Amsterdam van 01-07-1998


BEEK B.J. van
Advocaat bij Van Beek & Drosten ; beëdiging 1984
Hengelosestraat 141 , 7521 AA Enschede
Tel 053-4326560 , fax 053-4326339
vanbeek.drosten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@vanbeekendrosten.nl
www.vanbeekendrosten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEK B.M. van
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1999
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 1993 en 1999
Postbus 2724 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517587 , fax 020-6267949
boris.van.beek@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEK C.A. van der , geboren jul 1926
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Werkzaam 's Rijksbelastingen , II.Hoofdinspecteur te Rotterdam 1 jan 1950
Raadsheer Hof Den Haag 26 jan 1977
Vice-president Hof Den Haag 24 apr 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
Ontslag - pensioen


BEEK C.H. van
Advocaat bij Klarenbeek advocatenkantoor ; beëdiging 1990
Postbus 1766 , 8901 CB Leeuwarden


BEEK C.M. van ; Mw.
Juridische Zaken, Sector financiële en algemene Zaken, NPM Capital nv ; jaarverslag NPM Capital nv 1999


BEEK C.W. van der ; Mw.
Advocaat bij Van der Beek advocatenkantoor ; beëdiging 1987
Advocaat bij Van der Beek - Steenbergen
Postbus 232 , 8160 AE Epe
Tel 0578-614029 , fax 0578-527249
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@vanderbeek-steenbergen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEK D. van der
Advocaat bij Willems advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 10080 , 1301 AB Almere
Tel 036-5488000 , fax 036-5488008
legal@willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van de Kam advocaten
Postbus 11 , 5830 AA Boxmeer
Tel 0485-574244 , fax 0485-575869
advocaten@vandekam.nl
www.vandekam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEK D.H. ter , geboren mrt 1957 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Arnhem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 mrt 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 mei 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 13 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 3 september 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 3 september 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 3 september 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 3 september 1999
Kantonrechter Den Bosch 28 januari 2000
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 maart 2000
Vice-president Rechtbank Den Bosch van 01-01-2002
NU Den Bosch Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep Ned. College van Belastingadviseurs
24 feb 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
info 1994:
Advocaat bij Bosch & van den Broek c.s. , van den
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Arnhem & Nijmegen


BEEK E.T.G. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEK F.E. van
Notaris te Alphen a/d Rijn, arrondissement Den Haag
Postbus 106 2400 AC Alphen aan den Rijn


BEEK F.J. van
Advocaat bij Koers c.s. advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 5076 , 3502 JB Utrecht
Advocaat bij Van der Aa & Koers advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 14138 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2512171 , fax 030-2510414
aa@aa-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vanbeek@aa-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEK - BOKKINGA G. ; Mw.
Advocaat bij Beek-Bokkinga advocatenkantoor ; beëdiging 1977
Dolomieten 6 , 1186 JW Amstelveen
Tel 020-6419606 , fax 020-6414438
[vademecum advocatuur 2001]
g.beek-bokkinga@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEK G.P. , van de, geboren jun 1954
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 8 sep 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 8 jan 1988
Waarnemend advocaat-generaal gerechtshof Den Haag (vanaf 1991)
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 mei 1995
Officier eerste klasse Arrondisssementsparket Rotterdam vanaf 01-05-1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 12 maart 1999
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 sep 1999
NU Rotterdam Parket officier 1e klasse
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [juni/juli 2002]
(Gast)docent bij diverse onderwijsinstellingen, waaronder Stichting Studiecentrum Rechtspleging en Nederlandse Orde van advocaten (vanaf 1 januari 1992)
Lid landelijke adviescommissie wetgeving OM (vanaf 1 januari 1997)
Lid landelijk executieoverleg OM (vanaf 1 januari 1997)
Penningmeester diaconaal fonds Laurenskerk Rotterdam (vanaf 1 januari 1987)
Lid Commissie Rechtspositie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (vanaf 1 januari 1998)
Voorzitter Vereniging Vrienden Rotterdams Philharmonisch Orkest (vanaf 1 januari 1999)
TEVENS [februari 2003]
(gast)docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging en Nederlandse Orde van advocaten vanaf 01-01-1992
Lid landelijke adviescommissie wetgeving OM OM vanaf 01-01-1997
Lid landelijk executieoverleg OM vanaf 01-01-1997
Penningmeester diaconaal fonds Laurenskerk te Rotterdam vanaf 01-01-1987
Lid commissie rechtspositie Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak vanaf 01-01-1998
Voorzitter Vereniging Vrienden R'dams Philharmonisch Orkest te Rotterdam vanaf 01-01-1999
INFO
OM en RM samen: vreemd
@OPM
Geeft op dat hij tegelijkertijd actief is als Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem en als
officier van Justitie in Rotterdam. Dat lijkt bedenkelijk.


BEEK H.L. van der, geboren feb 1961
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 8 mei 1995
Raadsheer Gerechtshof Arnhem 1 jan 2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 01-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Raadsadviseur bij de directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur.INFO SAL 2000
TEVENS
Lid van de redactie van de losbladige uitgaven Bijzondere Contracten en Bijzondere overeenkomsten
KLUWER Deventer 22 aug 1989
Lid van de hoofdredactie van de uitgave Tekst & Commentaar Bouwrecht KLUWER Deventer Rijswijk
vanaf 15 september 1994
[27 jan 1998, idem juni/juli 2002]
TEVENS [februari 2003]
Raadadviseur Directie Wetgeving Ministerie van Justitie te Den Haag
Lid redactie van de losbladige uitgaven bijzondere contracten en bijzondere overeenkomsten
Kluwer te Deventer vanaf 22-08-1989
Lid Hoofdredactie uitgave tekst & commentaar bouwrecht Kluwer te Deventer vanaf 15-09-1994


BEEK J. van der
Triton Court 14 Finsbury Square 2nd Floor , London EC2A 1BR , UK
Tel 0044-2076144920 , fax 0044-2076144941
jozua.vanderbeek@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEEK J.C.M. van der ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 20-06-2001
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Kennedy van der Laan te Amsterdam
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1986
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506684 , fax 020-5506784
j.c.m.van.der.beek@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kennedy Van der Laan
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Lid raad van toezicht Orde van advocaten te Amsterdam van 31-10-2001
Voorzitter medezeggenschapsraad Haarlemse Montessorieschool te Haarlem van 01-01-1998 tot 31-12-2001


BEEK J.H.
Advocaat bij Postbus 32 , 2900 AA Capelle a/d IJssel ; beëdiging 1977
Advocaat bij Beek advocaten ; beëdiging 1977
Hollandsch Diep 63 , 2904 EP Capelle a/d IJssel
Tel 010-4507555 , fax 010-4507234
[vademecum advocatuur 2001]
mr.beek@beek-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEK J.J. van de
Advocaat bij Boot c.s. advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 237 , 3720 AE Bilthoven
Tel 030-2200310 , fax 030-2201270
advocaten@bootcs.nĄ
[vademecum advocatuur 2004]


BEEK J.M. van der , geboren sep 1926
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 98 99/00
Bedrijfsleven
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 apr 1987
Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1991
Ontslag Pensioen


BEEK J.W. van
Advocaat bij Advoraad ; beëdiging 2000
Postbus 436 , 1400 AK Bussum
Tel 035-6925454 , fax 035-6925464
jwvanbeek@advoraad.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BEEK Zie HEUVELING - Van Beek L.C. van , geboren dec 1955 ; Mw.
BEEK
M. van de ; Mw.
[A
Advocaat bij Rob Boers & Partners advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 675 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-522404 , fax 0318-523474
mvandebeek@boersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEK M. van , geboren okt 1938 ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bij organen van kinderbescherming jun 1966
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Breda ; Raio 1 mei 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 sep 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 1 dec 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 sep 1972
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Breda 1 sep 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 13 aug 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 5 sep 1975
Rechter rechtbank Breda 14 jul 1976
Vice-President rechtbank Breda 14 feb
TEVENS
Geen bijbanen


BEEK M.A.J. van ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling I [SAL 2003]


BEEK M.J.A. op de ; Mw.
Advocaat bij Corsten & Op de Beek ; beëdiging 1970
Kerkstraat 38c , 5611 GK Eindhoven


BEEK M.J.M. van ; Mw.
Advocaat bij Van Helvoort De Vries Van de Meulengraaf ; beëdiging 1998
Postbus 1677 , 5680 AD Best
Tel 0499-334334 , fax 0499-374295
helvri@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BEEK P. van de ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 14-03-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie te Rotterdam, als zodanig gedetacheerd bij Ministerie van Algemene Zaken te Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BEEK P. , Paula ; Mw.
Beleidsmedewerkster Clara Wichmann Instituut.
Juridisch Medewerker jurisprudentie en Proefprocessenfonds Clara Wichmann [2003]


BEEK - GILLESSEN P.B.M.J. van der , geboren jul 1951 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Ambtenaar Centrale Raad van Beroep 15 jan 1985
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 3 feb 1986
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Utrecht 5 jul 1989
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 9 jul 1991
Vice-president Rechtbank Utrecht van 21-12-2000
NU Utrecht Rechtbank Vice-President
TEVENS [augustus 2003]
Auteur Elsevier te Den Haag van 01-01-2002
Voorzitter klachtencommissie Antonius College te Gouda van 01-06-2000
@OPM
Vreemd. Wat heeft zij gedaan in de jaren 1991 tot 2000?


BEEK P.C. ; Mw.
Advocaat bij Bonnema & De Boer advocaten ; beëdiging 1995
Willemstraat 24 b , 1015 JD Amsterdam
tel 020 6240323 , fax 020 6387302
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: pers- en familierecht, arbeid, gelijke behandeling


BEEK P.S. van der ; Mw.
Advocaat bij Norton Rose advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 94142
1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629333
petra.vanderbeek@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEEK R. van de ; Mw.
Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 442 , 6710 BK Ede
Tel 0318-687869 , fax 0318-687814
rvdb@vanveen.com
www.vanveen.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEEK R. van , Richard ; Dhr
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Valkenburg
Kabinetchef Gem. Landgraaf


BEEK S.M.C. van
Advocaat bij Van de Pol & Van Beek advocaten ; beëdiging 1978
Laan van Meerdervoort 36 , 2517 AL Den Haag
Tel 070-3650944 , fax 070-3617480
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Laan Copes van Cattenburch 82 , 2585 GI DE N Haag
Tel 070-3548401 , fax 070-3545168
[vademecum advocatuur 2004]


BEEK T.J. van ; Mw.
Rechten 1975
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


BEEK W.H.N.C. van ; Drs.
Advocaat bij Kessels Hanssen 't Sas ; beëdiging 1996
Postbus 2090 , 4800 CB Breda
Tel 070-5253535 , fax 076-5148356
vanbeek@ksadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raetsluy advocaten
Postbus 1869 , 4801 BW Breda
Tel 076-5310393 , fax 076-5310394
vanbeek@raetsluy.nl
www.raetsluy.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEKERS A.
Advocaat bij Heutink advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 127 , 7300 AC Apeldoorn


BEEKERS J.A.
Advocaat bij Beekers & Douwes advocaten ; beëdiging 1995
Nieuwstraat 33 , 7311 HZ Apeldoorn
Tel 055-5270514 , fax 055-5270515
beekers@beekers-douwes-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.beekers-douwes-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEKES A.J.E. , geboren mei 1932
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Beroepsofficier Koninklijke Landmacht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 18 dec 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 5 feb 1982
Kantonrechter Rotterdam 12 mei 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 1 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 sep 1993
Vice-president Hof Den Haag 1 sep 1993
NU
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Gepensioneerd
TEVENS
Commissaris commissie van advies Woningen Duitsland (defensie) te Duitsland
Adviseur Molicatengroep
aug 1997
Geen opgave van bijbanen in Amersfoort 04 mrt 1998


BEEKES C.M.D. ; Mw.
Advocaat bij Heiligenbergerweg 14a , 3816 AK Amersfoort ; beëdiging 1991


BEEKHOVEN Van den BOEZEM F.E.J. , geboren juni 1969 ; Dhr. Drs.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 27 maart 2000
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaastvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam te Amsterdam
TEVENS [augustus 2003]
Auteur Vemogensrecht
Kluwer van 01-01-2001


BEEKHOVEN van den BOEZEM M.B. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam


BEEKHUIS C.H. , geboren jan 1926
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Advocaat en Procureur te Leeuwarden 16 apr 1952
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 24 okt 1974
Raadsheer Hof Leeuwarden 18 feb 1978
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 12 okt 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
TEVENS
Tweede Voorzitter van het Hof van Discipline van 1966 tot 1969
INFO
Moet met pensioen zijn


BEEKHUIS H. , geboren 02-10-1936 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gymnasium-B Groningen (1955) , kandidaats rechten RU Groningen (1957) , doctoraal rechten RU
Groningen (1957) , doctoraal rechten RU Groningen (1963) , postgraduate studies McGill University
Montreal en University of Toronto (1963-1964).
Loopbaan Philips (1964-1991);laatstelijk als secretaris van de Vennootschap en chief legal officer,
Hoofd van de juridische afdeling Philips
Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Bosch 25 okt 1989
Raadsheer Hof Den Bosch 11 dec 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 dec 1994
Lid van de Raad van State 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 december 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 januari 2000
NU Den Haag Raad van State Staatsraad
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van het Algemeen Bestuur Nederlands Arbitrage instituut.
Lid General Committee van "Nederlands Arbitrage Instituu" [november 1999}]
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut en Internationale Kamer van Koophandel.
Voorzitter van de Association Europeénne d'Etudes Juridiques et Fiscales
Lid van het Algemene Bestuur van de Grotius Academie
Lid van het Bestuur van de Stichting Redt de Kinderen (Nederland)
Lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Vrienden van het Mauritshuis
Voorzitter van de Handvestcommissie van SIG Coöperatie U.A.
Secretaris Nommel-Reerink stichting (sedert 1980)
Lid van de Rotary
Publicaties:
Enkele juridische aspecten van het CF-systeem (1966)
Productaansprakelijkheid (1969) , Product liability in The Netherlands (1975)
De toekomst van de rechtshulp (1977)
De juridische adviseur van het bedrijfsleven (1989)
Efficiëntie van het rechtsbedrijf (1993)
Gehuwd met H.A.J.Bakker
Lid van de Raad van advies van de Stichting Grote Kerk Den Haag
Voorzitter Geschillencommissie van het Institute of Social Studies
TEVENS [augustus 2003]
Vice-voorzitter algemeen bestuur Stichting Vrienden van het Mauritshuis te Den Haag van 01-01-1995
Voorzitter Handvestcommissie Prismant te Utrecht van 01-01-1995
Voorzitter raad van advies Stichting Grote Kerk te 'Den Haag van 01-01-1996
Voorzitter geschillencommissie Institute of Social Studies te Den Haag van 01-01-1997
Voorzitter Stichting Muziek in de Gotische Zaal te Den Haag van 01-01-1997
Voorzitter dagelijks bestuur ACB Conflict Management voor het Bedrijfsleven te Den Haag van 01-01-1998
Lid algemeen bestuur Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam van 01-01-1977
Lid algemeen bestuur Grotius Academie te Nijmegen van 01-01-1986
Lid bestuur Stichting Redt de Kinderen te Den Haag van 01-01-1990 tot 31-12-2001
INFO
Lid van de Rotary
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BEEKHUIS J.S. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam


BEEKHUIS - SNIEDERS J.W.T.M. , geboren sep 1940 , Kobeke ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1966
Plaatsvervangend secretaris bij het college van Beroep Studiefinanciering
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 dec 1993
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Assen.
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Assen


BEEKHUIS L.H.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam


BEEKHUIS - NOORMAN M.H. ; Mw.
Rechten 1956
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


BEEKHUIS W.L.
Advocaat bij advocatenkantoor Benzenrade ; beëdiging 2000
Benzenrade 35 , 6419 PH Heerlen
Tel 045-5710903 , fax 045-5716911
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BEEKHUIZEN A.H.
Advocaat bij Laumen advocaten ; beëdiging 1993
Herengracht 469 , 1017 BS Amsterdam
De Lairessestraat 155 i , 1075 HK Amsterdam
Tel 020-6222130 , fax 020-4220378
info@laumen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEKMAN E.C. ; Mw.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2002
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517914 , fax 020-6267949
eva.beekman@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEKMAN J.
Secretaris gemeente Bellingwedde [info SAL 2000]


BEEKMAN J.W. , geboren okt 1955 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 9 aug 1993
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak.
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Militaire Dienst NAVO te Brussel
18 mrt 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BEEKMAN P.A.
Advocaat bij Quist advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 252 , 2670 AH Naaldwijk
Tel 0174-621007 , fax 0174-623326
legalcare@legalcare.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Benders advocaten ; beëdiging 1999 en 2003
Postbus 7353 , 2701 AJ Zoetermeer
Tel 079-3510234 , fax 079-3516774
pbeekman@bendersadvocaten.nl
www.bendersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEKMAN R.
Advocaat bij Peeters & IJsseldijk advocaten Postbas 21567 ; beëdiging 2001
3001 AN Rotterdam
Tel 010-4139070 , fax 010-4148704
office@peetersijsseldijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEKMAN S. ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Haarlem 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 jul 1962
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 19 okt 1983
Plaatsvervanger Lid Hof van Discipline ( advocatenwet) 12 jan 1984


BEEKMAN W.C.J.
Advocaat bij Remmelink advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Tel 0314-372311 , fax 0314-331147
beekman@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BEELAARD A.B.B.
Advocaat bij advocatenkollektief Valkenboslaan ; beëdiging 1978
Valkenboslaan 72 , 2563 CM Den Haag
Tel 070-3631961 , fax 070-3562628
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beelaard Breerveld advocaten
advo@valkenboslaan.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEELAERTS van BLOKLAND A.W. , Alexander , geboren sep 1948 ; Jhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 30 okt 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 april 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Barents & Krans advocaten en Notarissen ; beëdiging 1979
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
tel 070-3760606 , fax 070-3615498
beelaerts@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Te Den Haag Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
Tel 070-3760618 , fax 070-3614994
beelaerts@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Deken van de Orde van advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden ; november 1998 Deken af.
Lid van een aantal overlegorganen van de Ned. Orde van advocaten
Lid van de Overlegcommissie Gedragsregels van de NOvA
Lid Bestuur Stichting Bronovo Zebo Ziekenhuis Bronovo en Verpleeghuis NEBO
Lid Bestuur De Frans Mortelmanstichting
Lid Bestuur Stichting Haemophilia
Lid Raad van advies Stichting Veilig Den Haag
Lid van de Rotary
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter partijcommissie justitie VVD van 29-06-1998
Bestuurslid Stichting Bronovo-Nebo van 01-07-1991
Bestuurslid Stichting het Residentie Orkest van 07-07-1998
Bestuurslid Stichting Haemophilia van 01-01-1987
Bestuurslid De Frans Mortelmansstichting van 01-01-1989
Lid partijraad VVD van 24-03-1999
Voorzitter Familievereniging Beelaerts van 26-05-2001
INFO
Eind oktober 1998 riep de President van de rechtbank te Den Haag Mr. A.H. van Delden de vertrekkende Deken Mr. A.W. Baelaarts Van Blokland en de nieuwe Deken Mr. H.J.A. Knijff bij zich voor een lang gesprek dat geheel gewijd was aan één vraag: wat kunnen we doen tegen het Wassenaarse lastpak Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA die de rechterlijke Macht het leven moeilijk maakt.
Hoe beter dat diens advocaat te dwingen hem als cliënt te laten vallen.
Telegraaf 6 februari 1999 en zie INFO bij Mr. A.H. van Delden en Mr. H.J.A. Knijff.
Mr. A.W. Beelaerts van Blokland blijkt het niet op te kunnen brengen aan hem gerichte schriftelijke correspondentie te beantwoorden. Dit geeft blijk van een walgelijke arrogantie.
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter partijcommissie justitie VVD van 29-06-1998
Bestuurslid Stichting Bronovo-Nebo van 01-07-1991
Bestuurslid Stichting het Residentie Orkest van 07-07-1998
Bestuurslid Stichting Haemophilia van 01-01-1987
Bestuurslid De Frans Mortelmansstichting van 01-01-1989
Lid partijraad VVD van 24-03-1999
Voorzitter Familievereniging Beelaerts van 26-05-2001

BEELAERTS van BLOKLAND
C.H. , Jhr.
[R
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 24 mei 1960
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


BEELAERTS van BLOKLAND M.E.M. ; Jvr. Drs.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 90636 , 2509 LP Den Haag
Tel 070-3286542 , fax 070-3248389
nlbeelal@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1990 en 1999
nlbeelal@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEELAERTS van BLOKLAND M.G.
Advocaat bij De Lairessestraat 39 , 1071 NS Amsterdam ; beëdiging 2001
Tel 020-6706315 , fax 020-6649423
belfin@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEELAERTS van BLOKLAND M.G. , geboren 07-09-1951
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BEELAERTS van BLOKLAND P.R. ; Jhr.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mei 1966
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 sep 1973


BEELAERTS van BLOKLAND S.E. , geboren 1945 ; Jhr.
Managing Director Warburg Dillon Read
Voorzitter Raad van Comm. De Goudse N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Goudse Levensverzekering Maatschappij N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Goudse Verzekering Maatschappij N.V.
Commissaris Maatschappij voor Zorgverzekering Gouda N.V.
Jhr. Mr. S.E. Beelaerts van Blokland (studie: rechten te Leiden) trad in 1971 in dienst bij Pierson. Gedurende drie jaar was hij werkzaam in Londen, waarna hij in Amsterdam op de afdeling merchant banking ging werken. Vervolgens werd de heer Beelaerts van Blokland in 1981 directeur, waarna hij in 1993 toetrad tot het bestuur van de fusiebank Mees Pierson.
In het voorjaar van 1997 trad hij terug uit het bestuur van MeesPierson. Hij was Voorzitter van het Nationaal jeugdfonds "Jantje Beton". Naast voornoemde functies was de heer Beelaerts van Blokland onder meer als commissaris verbonden aan Ares Serono S.A., European Monetary System Growth Fund N.V., European Monetary System Income Fund N.V., Holland Venture Beheermaatschappij I B.V., Fortis Obligatie Dividend Fonds N.V., MeesPierson Obligatie Groei Fonds N.V. en Goudse Verzekeringen B.V.


BEELE E.
Advocaat bij Rottier advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 3494 , 5203 DL Den Bosch
eric.beele@abab.nl
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman ; beëdiging 1989
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 473-0927683
e.beele@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Tel 073-6927732 , fax 073-6927783
e.beele@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEELE R.
Advocaat bij Apollolaan 88 , 1077 BE Amsterdam ; beëdiging 1997
Advocaat bij advocatenkantoor Beele
Van Tuyl van Serooskerkenplein 24-30 , 1076 NB Amsterdam
Tel 020-3050090 , fax 020-3050091
[vademecum advocatuur 2001]
beele@advocaatkantoor.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEELEN A.A. van
Burgemeester CDA gemeente Obdam [info SAL 2000]


BEELEN M. van ; Mw. Ing
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 2003
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
m.van.beelen@boonrade.nl
www.boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEELEN N. van , geboren september 1948 ; Dhr.
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 25 augustus 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch van 01-06-2002
NU Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours van 25-01-2001
Bestuurder Mr. N. van Beelen Beleggingen B.V./ N. van Beelen B.V. van 16-12-1997
Bestuurder Mr. N. van Beelen Beheer B.V. van 04-11-1997


BEELEN S.T.M. , geboren april 1955 ; Dhr.
NLRM 99/00
Belastingadviseur
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 augustus 1998
HOOFDFUNCTIE
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven en ook zijn hoofdfunctie niet vermeld.
Schande.


BEEM D.N. van
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1996
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046000 , fax 020-5046060
info@devos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-2060700 , fax 020-2060750
www.devos.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEM R.B. van
Advocaat bij Ekelmans & Meijer ; beëdiging 2002
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
vanbeem@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEMSTER R.A.T.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]


BEEN G.H. , Gerry ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Maastricht
Fiscaal Jurist B.D.O. Camps.Obers Groep


BEENAKKERS B.E.T.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1996
NU
Arnhem raio
TEVENS
Geen bijbanen
16 feb 1998 , 14 jun 1997


BEENDERS D.J.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 ; beëdiging 2002
2509 LW Den Haag
Tel 070-3285428 , fax 070-3249788
daniel.beenders@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEENEN B.A.
Advocaat bij Bartels Drenthe De Waart advocaten & Mediators ; beëdiging 1999
Postbus 22723 , 1100 DE Amsterdam Zuid-Oost
Tel ,020-3113666 , fax 020-3113677
info@ddw-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij RechtStaete Vastgoed advocaten & Belasting-adviseurs B.V.
Postbus 75638 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5730360 , fax 020-5709670
info@rechtstaete.nl
www.rechtstaete.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEENS A.J. , geboren sep 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Groningen 1 nov 1985


BEENS G.H.
Notaris te Amersfoort , arrondissement Utrecht
Kantoor Veldhuizen & Beens Notarissen ; Amersfoort


BEENS J.F.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240159 , fax 010-2240013
alfred.beens@nautadutilh.com
www.nautadutiffi.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEENS P. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1998
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
pbeens@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BEER A.P.G. de, geboren november 1953
NLRM 99/00
Officier arrondissementsparket Rotterdam 10 november 1999


BEER POORTUGAEL D.J.H.N. den ; Dhr. Jhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Prinsen van der Putt Eindhoven
Postbus 6019 5600 HA Eindhoven
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BEER E. de ; Mw. Drs.
Rechten 1979
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


BEER J.M.
Advocaat bij Beer advocaten ; beëdiging 1977
Johannes Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
beeradvo@pop.pi.net
jmbeer@beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jmbeer@beeradvocaten.nl
www.beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEER L.E. de ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
lonneke.debeer@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 010-5414646 , fax 020-661117
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEER M.C.W. de ; Mw.
Advocaat bij Koch & Van den Heuvel ; beëdiging 2002
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Tel 076-5226470 , fax 076-5226413
beer@koch-heuvel.nl
www.koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEER P.W.G. de , geboren dec 1958 ; Drs.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Beleidsmedewerker Directie Criminaliteitspreventie Ministerie van Justitie
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 jul 1994
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 jul 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 jul 1996
Officier 1 arrondissemntsparket Maastricht 1 jan 2000
NU Maastricht Parket Officier van Justitie
TEVENS
Bestuurslid basisschool
02 feb 1998
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Plaatsvervangend Lid [SAL 2000]


BEER R.J. , geboren jun 1909
NLRM 71
Diverse rechterlijke betrekkingen Ned. Indië 1935-1951
Hoofdambtenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken 1 jan 1954
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag is jul 1964


BEER R.N.L.M. de
Notaris te Veghel , arrondissement den Bosch
Kantoor Lieshout, V.V.Nunen & De Beer ; Veghel
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oisterwijk


BEERENS J.J. ; Mw.
Advocaat bij Van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 18 , 5400 AA Uden
Tel 0413-339033 , fax 0413-3390666
j.beerens@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Zandvoort advocaten
Postbus 117 , 5340 AC Oss
Tel 0412-637379 , fax 0412-633255
zandvoort@tref.nl
www.vanzandvoort.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEERENS R.W.M.
Advocaat bij Mastenbroek c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 23352 , 3001 KJ Rotterdam
Tel 010-2810111 , fax 010-2810077
beerens@mastenbroek-cs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BEERENTSEN M.B.
Advocaat bij Uneken advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 349 , 8000 AH Zwolle
Tel 038-4225288 , fax 038-4225247
beerentsen@uneken.nl
www.uneken.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEEREPOOT E.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7179000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
evrard.beerepoot@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEERLAGE H.B.W.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1997
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
hans.beerlage@cliffordchance.com
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AO Amsterdam
Tel 020-7119400 , fax 020-7119999
hans.beerlage@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEERLING - LANG Ch.E. ; Mw.
Rechten 1964
Juridisch Medewerker, Ministerie van Justitie
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


BEERLING H.W.R. , geboren nov 1938
NLRM 91
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 okt 1986
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Lijsterlaan 45 , 3055 CD Rotterdam ; beëdiging 1991
Tel 010-4184390 , fax 010-4012155
[vademecum advocatuur 2001]


BEERNINK H.J.G.
Notaris te Harderwijk , arrondissement Zutphen
Postbus 480 3840 AL Harderwijk


BEERS B.P.A. van
Advocaat bij Van den Heuvel advocatenkantoor ; beëdiging 2001
Postbus 1015 , 4700 BA Roosendaal
Tel 0165-556000 , fax 0165-555992
bvbeers@vdheuvel-advocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEERS C.M. van ; Mw.
Advocaat bij Banning advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927772 , fax 073-6927786
c.vanbeers@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEERS H.J.G. ; Drs.
Secretaris gemeente Dalfsen [info SAL 2000]


BEERS L.J.E. ; Mw.
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs ; beëdiging 2002
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
l.beers@declercq.com
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEERS P.H.J.
Advocaat bij Beers Bilderbeek advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 607 , 1180 AP Amstelveen


BEERS - BASSANT R.A. ; Mw.
Advocaat bij Beers Bilderbeek advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 607 , 1180 AP Amstelveen


BEERSTECHER E.H.
Advocaat bij Mr. E.H.Beerstecher Kantoor ; beëdiging 1978
Postbus 488 , 3200 AL Spijkenisse
Tel 0181-615960 , fax 9181-619102
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0181-616966 , fax 0181-619162
[vademecum advocatuur 2004]


BEEST J. van
Advocaat bij Klarenaar advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 939 , 3300 AX Dordrecht
Tel 010-2900640 , fax 010-2900641
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Molenstraat 15 , 2513 BH Den Haag ; beëdiging 1994 en 1996
Tel 070-3611775 , fax 070-3606908
[vademecum advocatuur 2004]


BEEST J.H. van ; Mw.
Rechten 1986
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


BEETEN R.H. van de
Advocaat bij Ross advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 243 , 6900 AE Zevenaar
Tel 0310-527752 , fax 0316-525340
ross@ross.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ross.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEETS A.G. , geboren mei 1939 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 jan 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 05-08-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Van Anken Knappe Damstra ; beëdiging 1966
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
akd.rotterdam@pi.net
Tel 010-2249224 , fax 010-2133914
abeets@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid rotterdams juridisch genootschap te Rotterdam
Lid commissie disciplinaire rechtspraak Nederlandse Orde van advocaten

BEETS Zie KONINGSVELD - BEETS
P. , geboren jun 1923 ; Mw.
[R


BEETSMA Zie OORSTERHUIS - BEETSMA F. , geboren dec 1946 ; Mw.


BEETSTRA
P.C.
[R
NLRM 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992


BEETSTRA P.C. , geboren okt 1920
NLRM 71 80
Werkzaam Ministerie van Economische Zaken 16 mrt 1946
Werkzaam Centrale dienst arbeidsinspectie 1 jan 1950
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken, II.administrateur 1 jan 195
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m.werkzaam t.b.v.het Gouvernement Ned. Antillen
1 okt 1962 - 1 okt 1968
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 6 mei 1969
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 7 okt 1969
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 8 dec 1969
Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 14 jul 1976
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 2 dec 1970
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 18 feb 1972


BEEUWKES - LINDEN S.Ch.E. , Sophia Christina Elisabeth (Fietje Josephine), geboren 30 maart 1950
Kapitein MILVA b.d.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
INFO
Overleden 16 augustus 2002 te Den Haag [Telegraaf 21 augustus 2002]


BEFORT - GRAUF H.S. ; Mw.
Advocaat bij Paletstraat 15 , 1825 KR Alkmaar ; beëdiging 1996
Niet te vinden in Vademecum Advocatuur 2003.


BEFTER A.H.R. ; Mw.
Advocaat bij Anema & Greve ; beëdiging 1989
Postbus 23499 , 3000 KL Rotterdam


BEG B.M.
Advocaat bij Koers & Kruyswijk ; beëdiging 1997
Prinsengracht 677 , 1017 JT Amsterdam
Tel 020-6253627 , fax 020-6234828
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baardman. Beg Van der Brugge & Jeeninga Strafrecht advocaten ; beëdiging 1997
Jan Luijkenstraat 21 , 1071 CJ Amsterdam
Tel 020-4714635 , fax 020-4714825
beg@bbbj.nl
www.bbbj.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEGHEIJN L.J.
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Holtman Begheijn ; Utrecht


BEGHEIJN M.S.W.
Advocaat bij van den Broek ; beëdiging 2003
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810899 , fax 024-3810820
begheijn@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEGHEYN Zie Le COCQ D'ARMANDVILLE - BEGHEYN F.M. , geboren sep 1948 ; Mw.


BEGHEYN
J.T. , geboren sep 1946 ; Dhr.
[R
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 mei 1989
Rechter rechtbank Middelburg 5 apr 1390
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 6 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 6 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 6 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 6 feb 1992
Vice-President rechtbank Middelburg 19 feb 1993
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch van 28-07-2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg van 01-01-2002
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging voor Chr. Onderwijs te Koudekerke
Penningmeester Samenwerkingsverband weer samen naar school Walcheren te Vlissingen
Lid Bestuur Stichting Kapel Hoogelande te Hoogelande
Lid Bestuur Vereniging CPA
Lid stichtingsbestuur Hogeschool Zeeland te Vlissingen
jul 1997
TEVENS [augustus 2003]
Lid bestuur Stichting Kapel van Hoogelande van 01-01-1996


BEGTHEL A.J. ; Mw.
Advocaat bij van Slagmaat advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 14093 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2313523 , fax 030-2312754
aj.begthel@vanslagmaat.nl
www.vanslagmaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEHLING R.A.M. , geboren nov 1941
NLRM 80 87 88/89 90 93 94 95 96
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Utrecht ; Raio 28 sep 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 28 jan 1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 nov 1972
Secretaris arrondissementsparket Utrecht 28 jan 1975
Als stagiair werkzaam Directie Politie 28 jan 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 9 dec 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 26 jan 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 27 feb 1982
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 1 sep 1989
NU Amsterdam Advocaat-Generaal ; Ontslag 01 jan 1997
INFO
Overleden [NRC 18 oktober 2003]


BEHRENS H.M. , geboren okt 1934 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam 1 feb 1965
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 30 jan 1974
Rechter rechtbank Dordrecht 3 jun 1975
Lid Ned. Antillen en Aruba 28 nov 1979
Vice-President rechtbank Dordrecht 13 aug 1985
Lid Ned. Antillen en Aruba 30 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 11-04-2003
NU
Sinds 1993 gedetacheerd op Aruba
4 aug 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BEIBOER A.H.F. ; Mw.
Advocaat bij Anenna & Greve ; beëdiging 1989
Postbus 23499 , 3001 KL Rotterdam
Tel 010-4362866 , fax 010-4366485
heiboer@anemagreve.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BEIER C.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2364600 , fax 030-2364192
c.beijer@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEIER F.J.G.G. de ; Drs.
Advocaat bij SITA Information Networking Computing N.V. ; beëdiging 1998
Heathrowstraat 10
1043 CH Amsterdam
Tel 020-6069609 , fax 020-b069601
frank.de.beijer@sita.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEIGER - SMEETS F.C. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2000
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313158 , fax 020-4313418
floor.berger@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEIJ J. de
Advocaat bij Nieuwe Gracht 29 , 3512 LD Utrecht ; beëdiging 1984
Advocaat bij Lange Nieuwstraat 3 , 3512 PA Utrecht ; beëdiging 1984
Tel 030-2302050 , fax 030-2334414
[vademecum advocatuur 2001]


BEIJ Zie KONING - BEIJ W.L. de , geboren nov 1928 ; Mw.


BEIJAARS
C.
[R
NLRM 87 90 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 29 dec 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 3 feb 1984
Lid Hoog Militair Gerechtshof 4 apr 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 29 jun 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 6 jan 1992
Militair Lid rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994


BEIJDERWELLEN - WITTEKOEK A.C.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1987
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEIJDORFF D.R. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2000
Postbus 21 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
d.r.beijdorff@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEIJE M.M. , geboren nov 1958 ; Dhr. Dr.
NLRM 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 16 jan 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 17 augustus 1998
Rechter rechtbank Groningen 1 september 1999 of 25-08-1999
NU Groningen Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Stichting Exodus
Lid groninger adviescommissie cultuur van de provincie en gemeente te Groningen van 01-01-2002
Docent OSR en SSR van 01-01-2002
Lid commissie van toezicht van de Mesdagkliniek te Groningen van 01-01-1900


BEIJER A.H.M. de
Advocaat bij Van Zalingen Stuiver & De Beijer ; beëdiging 1991
Postbus 80 , 3880 AB Putten
Tel 0341-358074 , fax 0341-358640
vanzalingen@vzsdb.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BEIJER C.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2354600 , fax 030-2364192
cb@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]


BEIJER F.J.G.G. de ; Drs.
Advocaat bij SITA Information Networking Computing N.V. ; beëdiging 1998
Heathrowstraat 10 , 1043 CH Amsterdam
Tel 020-6069100 , fax 020-6069700
frank.de.beijer@sita.int
[vademecum advocatuur 2001]


BEIJER J.H. , geboren juni 1956 ; Dhr.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 november 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 15-05-2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/particulieren/ondernemingen,
Leiden, Plaatsvervangend hoofd
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BEIJEREN O.S. van ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
olga.vanbeijeren@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEIJERS - WILLEMS A.J.P. , Annemarie ; Mw.
Kandidaat-Notaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Mosaïk-Limburg.


BEIJERSE UIT J. ; Mw.
NLRM XX
Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent straf en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
NB
Twijfelachtig


BEIJMA THOE KINGMA C.L. van , geboren nov 1928 ; Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Volontair gemeente secretarie Franeker nov 1957
Advocaat en Procureur te Assen sep 1958
Griffier Meppel 28 mei 1963
Griffier Steenwijk 28 mei 1963
Griffier Zwolle 28 mei 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 30 sep 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 4 jan 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 20 jan 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 23 sep 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 16 jan 1970
Rechter rechtbank.Almelo 9 sep 1971
Kantonrechter Enschede 13 mrt 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 13 mrt 1975
Kantonrechter Almelo 19 nov 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 12 mrt 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 1 sep 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 15 jan 1996
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo rechter-plaatsvervanger
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
Zwolle 10 jun 1997


BEIJNE R.F.
Advocaat bij Beijne/Lind advocaten ; beëdiging 1993
De Lairessestraat 55 , 1071 NT Amsterdam
Tel 020-6798311 , fax 020-6739671
beijne@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
beijne@euronet.nl
Advocaat bij advocatenkantoor Beijne
[vademecum advocatuur 2004]


BEIJNES A.M.M.E. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1994
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Decks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BEIJNEVELD M.
Advocaat bij Van Harmelen & Beijneveld ; beëdiging 1984
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Tubbergen Van Houten
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
beijneveld@vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Van Houten
www.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEIJSENS J.C.G.M.
Notaris te Zierikzee , gem. Schouwen-Duivenland , arrondissement Middelburg
Kantoor Beijsens & Zonnevylle ; Zierikzee


BEIJSENS M.M.W.M.
Notaris te Roosendaal ,arr. Breda
Kantoor Beijsens en Goetjaer ; Roosendaal


BEILEN H.A. van
Advocaat bij Van der Sluis & Van der Zee ; beëdiging 1994
Postbus 462 , 8901 BG Leeuwarden
Advocaat bij Van der Sluis & Van der Zee advocaten
Postbus 2610 , 8901 AC Leeuwarden
Tel 058-2121464 , fax 058-2133025
vanbeilen@vandersluisvanderzee.nl
www.vandersluisvanderzee.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEIMERS E.P. , geboren 20-07-1951
Ministerie van Financiën, Directie Financiën Publiekrechtelijke Lichamen, Plaatsvervangend directeur
Ministerie van Financiën, Directie Financiën Publiekrechtelijke Lichamen, Afdeling Begrotingsfondsen Lagere Overheden, Hoofd
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BEINS M.M. , geboren jan 1944 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 mei 1986
Rechter rechtbank Amsterdam 27 apr 1988
Vice-President rechtbank Amsterdam 9 dec 1993
Coördinerend vice-president Rechtbank Amsterdam van 30-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Lid adviescommissie vreemdelingenzaken (adviescommissie t.b.v. destaatssecretaris)
TEVENS [augustus 2003]
Lid Raio selectiecommissie van 01-01-1999
Lid Kamer voor Gerechtsdeurwaarders van 15-07-2001
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (CALRM) van 16-05-2002


BEISHOF I.L. ; Mw.
Advocaat bij Lammers Molkenboer Roosendaal advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 128 , 5340 AC Den Bosch
Tel 0412-614443 , fax 0412-614489
i.belshof@lmradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEISHUIZEN K.
Advocaat bij Laus c.s. advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 81 , 2000 AB Haarlem
Advocaat bij Beishuizen & Doijer advocaten
Spaarne 51 , 2011 CE Haarlem
Tel 023-5401400 , fax 023-5401199
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@beishuizen-doyer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEISHUIZEN P.R. ; Mw.
Advocaat bij La Gro c.s. ; beëdiging 1996
Postbus 155 , 2800 AD Gouda


BEISHUIZEN - BAATSEN S.E.J. ; Drs.
Economie 1988
Belastingadviseur
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


BEKEDAM G.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 20 jan 1965


BEKER A. , geboren jun 1952
NLRM 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 8 jul 1994
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Beker c.s. advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 23511 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-4145411 , fax 010-4046235
[vademecum advocatuur 2001]
bekeradvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Hof van Discipline te Utrecht
Bestuurslid van de Stichting Handanger Jagt "Noordster"


BEKIUS A.J.D. , Allard ; Dhr.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1994
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
info@nysingh.nl
a.j.d.bekius@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zwolle


BEKKER F.W.M.
Advocaat bij Vissersadvocatuur B.V. ; beëdiging 1993 en 2003
Postbus 2090 , 5202 CB Den Bosch
Tel 073-6911979 , fax 073-6911988
[vademecum advocatuur 2004]


BEKKER G.H.
Advocaat bij Bos & Van der Burg advocaten ; beëdiging 1998
Aidaschouw 1 , 2726 JZ Zoetermeer
Tel 079-3203366 , fax 079-3418248
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
gbe@srk.nl
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEKKER H. , geboren mrt 1936 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadadviseur van Staat bij de Raad van State
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 10 apr 1981
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jan 1983
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 18 feb 1988
Coördinerend vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 aug 1994
President Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 dec 1995
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 06-02-2002
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Commissie voor Geschillen van de Nederlandse Protestante Christelijke Schoolraad van 09-12-1987
Voorzitter Commissie voor Geschillen van het Confessioneel BVE-onderwijs van 29-06-1992
Staatsraad i.b.d. Raad van State te Den Haag van 01-02-1998
Lid Commissie aantrekken leden rechterlijke macht van 28-04-1999 tot 01-01-2002
Plaatsvervangend voorzitter Raadgevende Commissie Ambtenarenrechtspraak van de
Benelux Economische Unie van 14-03-1984 tot 07-02-2002
Lid van de redactie Tijdschrift voor Ambtenarenrecht van 01-05-1991 tot 01-10-2002


BEKKER I.A. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
bekker@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
bekker@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEKKER R.H.
Advocaat bij Laoat advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 351 , 3740 AJ Baarn
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121664 , fax 030-2121162
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
r.bekker@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEKKERING - KLAPMUTS G.G. ; Mw.
Hoofd Fiscaal Juridische Zaken Royal Nederland Levensverzekeringen


BEKKERING J.H. , geboren jan 1915
NLRM 71 80
Beroepsofficier
Lid en secretaris krijgsraad Noord 4 mrt 1947
Officier-commissaris krijgsraad Oost 1 jan 1949
Auditeur-militair-plaatsvervanger krijgsraad Oost 1 jan 1968
Substituut-auditeur Militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1956
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 1 okt 1969
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 5 nov 1973
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem volledige dagtaak 5 nov 1973


BEKKERING M. , Monique ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1994
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
monique.bekkering@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]


BEKKERING M.C.
Advocaat bij Rischen & Van Bellen advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 22096 , 3003 DB Rotterdam
Advocaat bij De Jong Van Tongerlo & Bekkering
Postbus 23024 , 3001 KA Rotterdam
Tel 010-4366437 , fax 010-4367729
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BEKKERING N.P. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven ; beëdiging 2002
Tel 040-2345654 , fax 040-2345602
nbekkering@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEKKERING W. , geboren nov 1936
NLRM 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1960
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Assen 1 sep 1978
Verkeersschout arrondissementsparket Assen 23 jul 1981
TEVENS
Geen bijbanen
17 nov 1997


BEKKERS J. , geboren feb 1920
NLRM 71 80
Adjunct-secretaris tribunaal Arnhem 1 jan 1947 tot 1 mrt 1948
Waarnemend griffier bijzonder Hof Arnhem 11 mei 1948
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem, Zutphen, Zwolle en Almelo 19 jul 1949
rechtbank Den Bosch 5 aug 1950
Waarnemend griffier rechtbank Breda Is dec 1950
Substituut-griffier 13 mrt 195
Rechter-plaatsvervanger 27 feb 1962
Rechter 26 mei 1964
Vice-president rechtbank Den Bosch 18 okt 1974


BEKKERS W.M.J. , geboren mrt 1944 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 19 mei 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 4 mrt 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 15 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Wijn & Stael ; beëdiging 1974
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
tel 030-2333244 , fax 030-2313561
bekkers@wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2320816 , fax 030-2313561
bekkers@wijnenstael.nl
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van het Hof van Discipline
Geen bijbanenopgave gevonden
TEVENS [augustus 2003]
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam van 01-01-1990
Arbiter St. Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en Handel te Den Haag van 01-01-1995
Redactievoorzitter Tijdschrift voor Insolventies van 01-01-2000
Redactie TVI van 01-01-1995
Mede-directeur BV Vereffenaar VBB te Utrecht van 01-01-2000
Voorzitter mr. Frans Perrick Stichting (KUN) te Nijmegen van 01-01-2000
Medewerker redactie Management Consultant van 01-01-2000


BEKKUM I. van
Advocaat bij Brunet advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 1106 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810990 , fax 024-3232266
brunet.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mr.van.bekkum@brunet.nl
www.brunet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEKOOY M. ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804228 , fax 053-4804296
m.bekooy@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEKS J.A.J.
Notaris te Gemert , gem. Gemert-Bakel , arrondissement den Bosch
Kantoor Otten & Beks ; Gemert


BEKS P.W.R.
Advocaat bij Beks c.s. ; beëdiging 1975
Postbus 1040 , 1270 BA Huizen
Tel 035-5260304 , fax 035-5259006
post@bekscs.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BEKS R.C.A.J.
Advocaat bij Van Tilburg & Beks ; beëdiging 1991
Postbus 296 , 5260 AG Vught
Tel 073-6561116 , fax 073-6567695
r.beks@tilburg-beks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.tilburg-beks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEKS W.J.
Advocaat bij Berkel advocaten ; beëdiging 1967
Postbus 8015 , 6710 AA Ede
Advocaat bij Beks advocaten
Park Boswijk 246 , 3941 AA Doorn
Tel 033-4572345 , fax 033-4569464
wjbeks@beks.biz
[vademecum advocatuur 2004]


BEL A.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
NCR Nederland N.V.
Directeur Human Resources
E-Mail: aad.bel@netherlands.ncr.com


BEL C.L. de ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2000
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
colette.debel@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEL D. van der , geboren okt 1958 , Dirk
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Middelburg 27 sep 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 14 nov 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 27 nov 1989
NU
Middelburg parket Officier van Justitie
TEVENS
Voorzitter medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "Theo Tijssen-Pauwenburg" te
Vlissingen
28 okt 1997
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Walcheren


BEL M.L. van der , geboren mrt 1965 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 apr 1996
Rechter rechtbank Utrecht 5 sep 1997
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BEL N.A.J.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1990
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
najbel@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BELCHEVA A. ; Mw.
Processenfonds Clara Wichmann Instituut


BELD A.A.F. van den , geboren juni 1915
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 23 mrt 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 13 aug 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 18 dec 1974
INFO
Overleden [e-mail september 2001]


BELD D.E.C. van den
Advocaat bij Van Mens en Wisselink ; beëdiging 2003
Postbus 2700 , 3000 CS Rotterdam
Tel 010-2010500 , fax 010-2010501
vandenbeld@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BELD J.B. van den, geboren juni 1963 ; Dhr.
NLRM 98 99/00
Advocaat en procureur te Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 5 sep 1997
Rechter rechtbank Breda 8 januari 1999
NU Breda Rechtbank Rechter
Breda Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda , advocatenkollektief Breda , beëdiging 1989
Baronielaan 161, 4818 PC Breda
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Technische Commissie Korfbalvereniging te Tilburg van 01-09-2001
Lid bestuur COS West- en Midden Brabant te Tilburg van 01-09-2002
Gastdocent BPR Opleiding advocaten Nova van 01-01-2001
Lid Tuchtcommissie van het KNKV van 24-05-2003
Voorzitter Geschillencommissie CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf van 06-06-2003


BELD J.Th.M. van den , Jan
Notaris te Leusden , arrondissement Utrecht
Kantoor Spek & Van den Beld ; Leusden
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Vechtstreek


BELD M.C.G. van den ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
m.van.den.beld@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BELD T.M.D. van den
Postbus 907 , 3300 AX Dordrecht
Advocaat bij Krans & Van Hilten advocaten
Postbus 801 , 2501 N Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
tvandenbeld@kvhadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BELDER J.C.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
jaco.belder@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BELFOR H.A.
Advocaat bij Merwedeplein 52 , 1078 NG Amsterdam ; beëdiging 1998
Tel 020-6705714 , fax 020-6701932
h.belfor@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BELIËN J.J. , geboren oktober 1968
NLRM 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 oktober 1996
TEVENS
Geen bijbanen


BELINFANTE A.D. ; Prof.
NLRM 80
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 16 jun 1976


BELINFANTE W.G.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


BELJAARS A.G.H. , geboren feb 1926
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 10 jul 1953
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 8 jul 1955
Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Roermond 4 jan 1957
Griffier kantongerecht Hilversum 22 jul 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 7 jun 1960
Rechter rechtbank Rotterdam 10 jan 1963
Kantonrechter Hilversum 16 mrt 1967
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 23 jun 1965


BELJAARS - VINK Zie VINK A.J. ; Mw.


BELJAARS
C. , geboren okt 1935
[R
NLRM 88/89 91 93 94 95 96 97 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 29 dec 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 3 feb 1984
Ontslag 01 jan 1997
Lid hoog Militair gerechtshof Den Haag 4 apr 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 03-02-1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 29 jun 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 6 jan 1992
Militair Lid rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Raadsheer Centrale Raad van Beroep van 16-08-2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Zwolle Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Rechtbank militair lid
NU Den Haag Hoog militair gerechtshof Lid
TEVENS
Lid van de Rotary
Hoofd geen Generaal Majoor b.d.
Voorzitter Commissie beroep en bezwaarschriften gemeenteraad Ermelo, vacatiegeld
Plaatsvervangend Voorzitter KC Ziekenhuis Stichting Jansdal Harderwijk, vacatiegeld
Voorzitter bestuur van de Stichting Bibliotheek Ermelo
Geen opgave van bijbanen bij de rechtbank te Den Haag
1 april 1997 controle bij het Hof te Arnhem
TEVENS [juli 2002]
Vrijwillig Medewerker Vereniging Wereldkinderen, Den Haag
Lid Commissie van Beroep voor HBO-Raad, Den Haag
Secretaris Onderhoudscommissie van de Vereniging Beheer Villa, Gouda
TEVENS [februari 2003]
Vrijwillig Medewerker Vereniging Wereldkinderen te Den Haag
Lid Commissie van Beroep voor HBO- Raad te Den Haag
Secretaris Onderhoudscommissie van de Vereniging Beheer Villa te Gouda

BELJAARS
M.E. , geboren 02-10-1969
[X
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BELKSMA I.M. ; Mw.
Advocaat bij Louwerse & Van der Velde ; beëdiging 1996
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht


BELLA L. di ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 ; beëdiging 2002
2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
laura.dibella@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BELLAAR H.
Parklaan 2, 1182 GJ Amstelveen


BELLAART I.D. , geboren dec 1959 ; Mw. (of J.D.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 sep 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 14 sep 1989
Rechter rechtbank Den Haag 4 apr 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Vice-president Rechtbank Den Haag van 21-08-2002
NU Den Haag Rechbank Rechter
Lid oudercommissie van de Stichting Kindercentrum Peuterpallet te Leiden
dec 1996
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BELLAART J.F. , geboren jul 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit te Rotterdam ; Raio 16 sep 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 16 jan 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 sep 1960
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 18 dec 1963
Rechter rechtbank Rotterdam 7 jan 1965
Vice-President rechtbank Rotterdam 2 jan 1974
President rechtbank Zutphen 12 sep 1977
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 5 jul 1985
TEVENS
Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (1989).


BELLE M.A. le
Advocaat bij Rensen Breederveld & Van Oostrum ; beëdiging 1991
Postbus 409 , 1800 AK Alkmaar
Tel 072-5155544 , fax 072-5155493
[vademecum advocatuur 2001]
lebelle@rbo-adv.nl
www.rbo-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BELLEKOM Th.L. , geboren okt 1949 ; Dhr. Dr. UHD
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 dec 1993
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair Hoofddocent bij de vakgroep staatsrechtelijke vakken Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Rijksuniversiteit te Leiden (voltijdse aanstelling)
Universiteit Leiden , Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277612 , fax 071 5277600
Departement Publiekrecht , Staats- en bestuursrecht
tel 071 5277712 , fax werkgroep 071 5277600
t.l.bellekom@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Voorzitter Raad van Commissarissen van de Woningbouwverenigingen St.Willibrordus te Wassenaar
Voorzitter commissie van advies BB-schriften Rijksuniversiteit Leiden
Plaatsvervangend Lid van de commissie van advies voor de BB-schriften gemeente Voorhout
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Facultair bibliothecaris Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden te Leiden
TEVENS [juli 2003]
Plaatsvervangend lid Commissie Advies Beroep en Bezwaarschriften Gemeente Voorhout van 01-01-2002
Voorzitter Commissie van Advies Beroep en Bezwaarschriften Universiteit Leiden te Leiden van 01-01-2002
Voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging St. Wilibrordus te Wassenaar van 01-01-2002
Voorzitter Commissie ongewenst gedrag op de werkplek/ klokkenluiders Gemeente Leiden te Leiden van 01-06-2002


BELLEMAKERS H.J.A.B.
Advocaat bij Postbus 110 , 4710 AC St.Willebrord ; beëdiging 1982
Tel 0165-384095 , fax 0165-388818
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BELLEN A.J.M. van , geboren 26-05-1962
INFO
Woonplaats Oegstgeest
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BELLEN H.A. van
Advocaat bij Van der Sluis & Van dei Zee advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 2610 , 8901 AC Leeuwarden
Tel 058-2121464 , fax 058-2133025
[vademecum advocatuur 2001]


BELLEN N.C. van , geboren juni 1947 ; Dhr.
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 27 juli 1998
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij J.B. Bakemakade 104 , 3071 ME Rotterdam ; beëdiging 1978 en 2000
Tel 010-4233244 , fax 010-4233782
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juni 2003]
Lid Commissie van Toezicht van (thans) PI Rijnmond, Locatie Noordsingel te Rotterdam van 01-09-1989 Plaatsvervangend Voorzitter Beklagcommissie van 01-01-2003
Vice-Voorzitter Commissie van Toezicht van 01-01-2003 Bestuurslid en Secretaris Stichting Abel Tasman Groep te Zwijndrecht van 01-01-2001
Docent Beroepsopleiding voor advocaten van 01-01-1988

BELLEN - WEIJNEN
E.I.P.M. van ; Mw. Drs.
[A
Advocaat bij van Beuningen advocaten ; beëdiging 1993
Lange Houtstraat 37-39 , 2511 CV Den Haag
Advocaat bij Vincent van Goghlaan 54 , 2343 RR Oegstgeest
Tel 071-5190773 , fax 971-5190780
bellen@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BELLINGWOUT J.W.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1996
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
jaap.w.bellingwout@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Tel 020-5517529 , fax 020-6267949
jaap.w.bellingwout@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BELT A.C. van den ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL 2003]


BELT A.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Steros Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 1999
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561773 , fax 020-6561776
belt.aukje@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BELT A.J.Y.M. van den ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1995
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
anne.marie.j.y.m.van.den.belt@nl.arthurandersen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
avandenbelt@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BELT B. van de
Voorzitter Achmea Business Unit Pensioenen [jaarverslag Achmea 2001]


BELT G.A. van den
Advocaat bij Van den Belt & De Boer ; beëdiging 1955
Gen. van Swietenlaan 9 , 7316 BB Apeldoorn


BELT M.S.T. ; Mw.
Advocaat bij Derks Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1990
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl


BELT P.F.P. , geboren feb 1949 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 5 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 feb 1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 04-02-1994
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Waalre ; kantoor Van den Boomen advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 193 , 5580 AD Aalst-Waalre
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
beltp@boomen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Boomen advocaten
pbelt@boomen.nl
www.boomen.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Orde van advocaten te Den Bosch : waarnemend Deken, penningmeester (info sep 2000)
Directeur van Van den Boomen advocaten te Waalre
Lid Bestuur van de Stichting Beheer Derdengelden Van den Boomen advocaten te Waalre
Voorzitter van de Stichting Administratiekantoor Fam.J.A.M. van Winkel gevestigd te
Hamont-Achel
Lid Bestuur van de Stichting Herinkhave gevestigd te Eindhoven
Directeur van Kwestor BV. , gevestigd te Nuenen
06 jun 1997
TEVENS [augustus 2003]
Directeur van den Boomen advocaten
Bestuurslid stichting beheer derdengelden van den Boomen advocaten
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Van den Boomen
Directeur Kwestor BV te Nuenen
waarnemend deken/penningmeester Orde van advocaten Arrondissement Den Bosch te Den Bosch
Voorzitter stichting fonds Bossche Orde van advocaten te Eindhoven
Penningmeester Stichting Curass te Eindhoven
Bestuurslid Stichting 't Wolders Ven te Waalre
Bestuurslid Stichting La Bouteille d'Or te Eindhoven
Directeur Moore Stephens Legal Network Limitid
INFO
Lid van de Rotary


BELT P.G. van den
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1996
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1996
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
paul.van.den.belt@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BELT Zie van DELDEN - Van den BELT S.J.M. van den , geboren jun 1921 ; Mw.


BELTMAN
B.J.J.
[N
Notaris te Hulst , arrondissement Middelburg
Postbus 5 , 4560 AA Hulst


BELTMAN C.M.N. ; Mw.
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 2003
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2850312 , fax 030-2850301
natasja.beltman@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BELTMAN N.H.G.
Advocaat bij FNV Kunsten Informatie en Media ; beëdiging 1998
Postbus 9354 , 1006 AJ Amsterdam
Tel 020-3553636 , fax 020-3553737
fnvkiem@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beltman Van Dijk advocaten ; beëdiging 1998
Nieuwe Achtergracht 9-11 1018 XT Amsterdam
Tel 020-5289892 , fax 020-5285642
info@beltmanvandijk.nl
www.beltmanvandijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BELTMAN W.U.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1995
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
w.beltman@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BELZEN J.T. van , geb ; jul 1958 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jan 1997
Rechter Rechtbank Den Haag van 11-05-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Zomaar van [OM naar [R ; opvallend.


BELZER G.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 jun 1946


BEMELMANS G.J.M. , geboren aug 1951 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Stadsgewest Oostelijk Mijngebied 15 sep 1969
Ministerie van Justitie parket, II.parketsecretaris parket te Rotterdam15 nov 1971
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Dordrecht 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Roermond 15 mrt 1993
Substituut-officier van Justitie Roermond
NU
Roermond substituut Officier van Justitie
TEVENS
Eigenaar eenmanszaak Raadswerk op levensbeschouwelijke grondslag ; bezoldigd.


BEMELMANS H.W. ; Mw.
Advocaat bij Brunet advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 1106 , 6501 BC Nijmegen
tel 024 3810990 , fax 024-3232266
brunet.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mr.bemelmans@brunet.nl
www.brunet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van de Raad van Discipline Arnhem
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: sociale zekerheid


BEMELMANS M.H.M. , Math ; Dhr.
Notaris te Nuth, arrondissement Maastricht
Postbus 22078 6360 AB Nuth
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Mijnstreek


BEMER M.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
misha.bemer@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
m.bemer@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEMMEL A.J.C. van
Advocaat bij Van den Heuvel advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 281 , 2410 AG Bodegraven
Tel 0172-613646 , fax 0172-617450
vdheuvel.adv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Moree Gelderblom
Postbus 25006 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-4776777 , fax 010-4253170
ajcvanbemmel@mglaw.nl
www.mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEMMELEN E.E. van
Advocaat bij De Clercq Van Win & Wols ; beëdiging 1997
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden


BEMMELEN - LEENDERS J.M. van , geboren mrt 1915 ; Mw.
NLRM 80
Advocaat en procureur Leiden en Amsterdam 1939
Bestuurslid Federatie van Verplegenden Amsterdam 1955
Repetitor burgerlijk recht en handelsrecht 1958
Substituut-griffier Hof Den Haag 26 feb 1968
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Ned. Economische Hogeschool te Rotterdam sep 1970
Rechter rechtbank Dordrecht 19 aug 1972


BEMMELEN U. van
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1999
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506634 , fax 020-55067734
ursus.van.bemmelen@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BEN DAOUED A.
Advocaat bij Okkerse & Schop advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 155 , 8200 AD Lelystad
Tel 0320-289888 , fax 0320-289880
a.bendaoued@okkerse-schop.nl
[vademecum advocatuur 2004]
BEIJEN
J.W.P.
[A
Advocaat bij Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 1990
Frederiksplein 39 , 1017 XL Amsterdam
Tel 020-6383606 , fax 020-6234549
mailbox@abma.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk
Stadhouderskade 34-35 , 1071 ZD Amsterdam
p.beijen@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BENARD B.
Advocaat bij Wladimiroff Waling Schreuders ; beëdiging 1988
Postbus 93102 , 2509 AC Den Haag
Tel 070-4166616 , fax 070-322 69940
b.benard@wlaws.com
[vademecum advocatuur 2001]


BENARD B. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 19-05-2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-12-2002
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Pels Rijcken & DroogLeever Fortuijn ; beëdiging 1994
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Advocaat en procureur advocatenkantoor Wladimiroff Waling Schreuders te Den Haag
NU
TEVENS [augustus 2003]
Lid kascommissie Fietsclub Toerclub de Kampioen te Wassenaar
Voorzitter geschillencommissie verhuizen Stichting Geschillen commissies voor consumentenzaken te Den Haag van 01-01-2001 tot 31-12-2001


BÉNARD - Van DEUTEKOM W. ; Mw.
Rechten 1976
Advocaat bij Bénard advocaten ; beëdiging 1995
Advocaat bij Bénard - Verstraaten advocaten
Postbus 10115 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055 5789216 , fax 055 5785391
benard@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1977 en 1995
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn


BÉNARD W.C.M.
Advocaat bij Bénard - Verstraaten advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 10115 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5789216 , fax 055-5785391
benard@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BENASSI M. ; Mw.
Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten ; beëdiging 1998
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
benassi@vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten
Studio Legale Benassi , Via G. Allegri 6 , 30174 Mestra-Venezia , Italië
Tel 0039-041940622 , fax 0039-041959457
marinabenassi@libero.it
[vademecum advocatuur 2004]


BENCHAÏB K. ; Mw.
Advocaat bij Lenards & Ter Haar ; beëdiging 1997
Postbus 101 , 8300 AC Emmeloord


BEND F.A. van der ; Mw.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1996
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
gl.leiden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
f.vanderbend@gl-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEND G.W. van der , geboren dec 1935
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1964
plaatsvervangend-griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 20 okt 1975
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 18 okt 1976
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 8 jul 1977
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 28 mrt 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 jan 1981
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 26 jul 1982
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 14 sep 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 jul 1989
Vice-President rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Raadsheer Hof Den Bosch 4 september 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch van 01-01-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek& Alliance Linklaters ; beëdiging 1992
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
gwvanderbend@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3285482 , fax 070-3242095
bommel.vanderbend@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Ministerie OCW, College van Beroep voor het hoger Onderwijs, Voorzitter
Plaatsvervangend Voorzitter commissie BB Raad voor de rechtsbijstand Den Bosch
Lid van de Rotary
Geen opgave van bijbanen in de rechtbank te Den Haag
TEVENS [juli 2003] [augustus 2003]
Voorzitter College van Beroep voor het hoger Onderwijs te Den Haag
Plaatsvervangend voorzitter commissie voor bezwaar en beroep Raad voor Rechtsbijstand te Den Bosch
INFO
Lid van de Rotary


BENDA BEKMANN - DROOGLEVER FORTUIJN C.E. von ; Mw. Prof.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenscchappen
tel 010 4082181 , fax 010 4089191
vonbendabeckmann@frg.eur.nl
Sinds januari 1999 bijzonder hoogleraar rechtsantropologie
INFO
In 1984 gepromoveerd aan de KUN


BENDA - BECKMAN F. von ; Prof. Dr.
Wageningen Universiteit
Departement Maatschappijwetenschappen
Leerstoelgroep Recht en Bestuur
Recht, meer in het bijzonder het agrarisch recht van de niet-westerse gebieden
tel vakgroep 0317 484159 , fax vakgroep 0317 485452
franz.vonbenda-beckman@alg.ar.wau.nl
TEVENS
Lid college van decanen Universiteit Wageningen


BENDEL B.A.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1999
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121648 , fax 030-2121164
b.bendel@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BENDER D.J. , geboren jan 1945 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 10 dec 1986
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-01-2002
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem ; kantoor Winters & Bosnac ; beëdiging 1976
Advocaat te Arnhem ; kantoor Derks.Star Busmann.Hanotiau
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
general@derks.nl
tel 026-3538213 , fax 026-3538294
d.bender@crnsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1976
djbender@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Arnhem bij het kantongerecht
16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid VaaRA van 01-01-2001
Arbiter op de lijst van de nai-arbiters
Docent Nederlandse Orde van advocaten
@OPM
Waarschijnlijk is hij nog steeds advocaat, maar daarover staat niets vermeld op rechtspraak.nl


BENDER P. , geboren apr 1947 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 4 dec 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 20 mrt 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 28 apr 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 20 jan 1987
Advocaat-generaal ressortsparket Den Bosch 1 nov 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 28 december 1998
Rechter Rechtbank Utrecht van 01-05-2000
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Lid protestcommissie Nederlandse Bridge Bond te Utrecht van 01-07-2001


BENDERS D.D.
Advocaat bij De Haan advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 60194 , 1320 AE Almere
Tel 036-5460040 , fax 036-5460041
senders@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BENDERS J.J.P.M.
Advocaat bij Van Hartingsveldt & Roest c.s. ; beëdiging 1992
Rijnsburgerweg 35 , 2334 BE Leiden
Advocaat bij Benders advocaten
Dublinstraat 52 , 2713 HS Zoetermeer
Tel 079-3 510234 , fax 079-35167774
bendersadvocaten@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 7353 , 2701 Al Zoetermeer
jbenders@bendersadvocaten.nl
www.bendersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BENDERS
[A
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl


BENDERS P.
Advocaat bij Dijks Leijssen & Stellingwerf ; beëdiging 2000
Postbus 76 , 7500 AB Enschede
Tel 053-4335466 , fax 053-4331001
info@dls-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@dijksleijssen.nl
www.dijksleijssen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BENEDEK P.T.A. , Palko ; Dhr.
Notaris te Ede , arrondissement Arnhem
Kantoor Putten Van , Regteren Altena Van
Postbus 424 , 6710 BK Ede Gld
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Ede


BENEDEN C. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Vreewijk ; beëdiging 1992
Postbus 52135 , 3007 LC Rotterdam


BENEDER J.M. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741655 , fax 020-6741111
jesca.beneder@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]


BENES W.J. , geboren jul 1907
NLRM 71
Advocaat en procureur te Amsterdam mrt 1935
Jurist bedrijfsleven jan 1937
Advocaat en Procureur te Hoogezand 1938
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 29 apr 1939
Kantonrechter Groningen 21 mei 1951
tevens: opdracht kantonrechter werkzaam Zuidbroek 15 dec 1964


BENETREU E.L. , geboren 3 feb 1948 ; Dhr.
Juridisch Medewerker Sociale Dienst te Den Bosch
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 11 jan 1983
Senior gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 06-02-2001
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Senior gerechtsauditeur
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BENING D.G. ; Mw.
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4215005 , fax 038-4218573
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bots van Ravenhorst advocaten
Postbus 14011 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2322014 , fax 030-2322428
mail@botsvanravenhorst.nl
www.botsvanravenhorst.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BENISTANT L.J.
Advocaat bij Benistant & Van Breugel ; beëdiging 1984
Postbus 503 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2333325 , fax 030-2322328
ljb@benistant.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BENJAMINS B. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460618 , fax 020-5460611
bernadette.benjamins@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


BENJAMINS E.G.L. , geboren jul 1955 ; Mw.
NLRM 98 99/00
senior gerechtssecretaris
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 5 jan 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 18 dec 1998


BENJERT I. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1997
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
benjert@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


BENNAARS J.H. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1999
Postbus 11750 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]


BENNE B.J.N. ; Mw.
Advocaat bij Van Riet & Associees ; beëdiging 2000
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
benne@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BENNEBROEK S.T. ; Mw.
Advocaat bij Boonk Van Leeuwen ; beëdiging 1997
Postbus 29215 , 3001 GE Rotterdam
Tel 010-2811811 , fax 010-2133111
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NS Groep N.V.
Postbus 2812 , 3500 GV Utrecht
Tel 030-2354263 , fax 030-2357700
s.t.bennebroek@holding.ns.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BENNEKOM J. van
Advocaat bij Van Rossem c.s. ; beëdiging 1998
Herengracht 444 , 1017 BZ Amsterdam
Tel 020-4287324 , fax 020-4274597
all@vanrossem.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Burg. Tellegenstraat 226 1073 KG Amsterdam
Tel 020-6649905 , fax
[vademecum advocatuur 2004]


BENNEKOM W.J. van , geboren okt 1941 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Amsterdam
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 jan 1987
Rechter rechtbank Amsterdam 26 apr 1995
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter Stichting Rechtsbijstand Asiel Amsterdam
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Genootschap Amsteldamum van 01-01-2001
Bestuurslid vluchteling-studenten UAF van 01-06-2001
Lid bestuur Genootschap Amsteldamum van 01-01-2000 tot 01-01-2001


BENNER J.E. , geboren nov 1943 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 11 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 feb 1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 01-01-2002
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch ; kantoor Holla & Van Dooren ; beëdiging 1971
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
holla.denbosch@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jbenner@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Docent beroepsopleiding resp. VSO van de Ned. Orde van advocaten
05 jun 1997
TEVENS [augustus 2003]
Docent VSO/CPO training onderhandelen van 01-01-1994
Mediator te Den Bosch van 01-05-2002
Directeur Benner BV van 01-01-1995
Docent beroepsopleiding advocaten van 01-01-1994 tot 01-01-2002
Docent Eggens instituut UVA te Amsterdam van 01-01-1999 tot 01-01-2002


BENNEWITZ E.P. ; Mw.
Aangekomen in Leiden rechten 1954 , VVSL
Rechten 1959
Gerechtssecreatris Ministerie van Justitie
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


BENNEWITZ H.P.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 25 nov 1931


BENNING G. , Gerie ; Mw. Drs.
Belastingadviseur
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Utrecht.


BENNINGEN M.F. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
mbenningen@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BENNINK G.J.H. , Gert Jan ; Dhr.
Belastingadviseur Dechesne Ernst Whinney
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Groningen


BENNIS A.C.
Advocaat bij Kalbfleisch, Van der Blom Fritz ; beëdiging 1993
Postbus 408 , 2000 AK Haarlem
Tel 023-5325177 , fax 023-5318441
info@kalbfleisch.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BENS D.B.R. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1999
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
d.bens@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BENSCHOP C.
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid


BENSCHOP J.M. , Rien Jan ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Goeree en Overflakkee
Kandidaat notaris


BENSE M.M. , geboren jan 1953 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Universitair docent Erasmus Universiteit
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 4 aug 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 4 aug 1994
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Haag gerechtsauditeur
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgaven van bijbanen

BENTHEM
H.C.A. van
[R
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 20 apr 1954


BENT A.C. van der
Advocaat bij Wybenga Wildeboer van den Puttelaar ; beëdiging 2000
Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
Tel 010-2140000 , fax 010-2140303
vanderbent@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BENT M. van der ; Dhr.
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-635365 , fax 0118-636178
advw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur]
Beëdigd: 18-03-92
Adriaanse & Van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel advocaten
mvanderbent@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BENT T.E. van der
Advocaat bij Scholten advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 76988 , 1070 KG Amsterdam
Tel 020-6765361 , fax 020-6731091
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1999 en 2003
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BENTEN Ch.
Notaris te Barneveld , arrondissement Arnhem
Kantoor Stempvoort, Vari & Van Benten ; Barneveld


BENTFORT van VALKENBURG H.M.D.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1996
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
hbentfort@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BENTHEM F.J. van ; Mw.
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer ; beëdiging 1990
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 07E-5013933
info@ak-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
f.vanbenthem@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BENTHEM Zie de GRUIJL - Van BENTHEM H.L. , geboren okt 1956 ; Mw.


BENTHEM
J.J.M. van , geboren mrt 1932
[R
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Den Bosch ; Raio 13 sep 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 13 jan 1958
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 24 sep 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 1 sep 1960
Stagiaire advocatenkantoor Arnhem 21 jan 1963
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 7 jul 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jun 1965
Rechter rechtbank Rotterdam 21 nov 1966
Raadsheer Hof Den Bosch 18 jan 1977
Vice-President Hof Den Bosch 25 okt 1985
Coördinerend vice-president Hof Den Bosch 28 okt 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 nov 1995
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Academisch ziekenhuis Rotterdam
Lid Bestuur Vereniging Sofia Kinderziekenhuis Rotterdam met bijbehorende stichtingen O
Voorzitter Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam O
Lid Raad van Toezicht, Bosch Mediacentrum, vacatiegeld
Auteurswerkzaamheden t.b.v. deEditie Van Cremers van Gouda Quint B


BENTHEM J.Y. van
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
jbenthem@houthoff.nl


BENTHEM P.F.J. van , geboren okt 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Assistent Criminologisch Instituut Rijks Universiteit Utrecht 1 jan 1956
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Breda 1 okt 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 1 feb 1958
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 17 apr 1963
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Breda 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Breda 10 feb 1976


BENTHEM W.H. van , geboren apr 1959 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Advocaat en procureur te Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 23 apr 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 aug 1996
Rechter rechtbank Den Bosch 6 maart 1998
Rechter rechtbank Zwolle 23 september 1998
NU Zwolle Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
29 jun 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BENTINCK - van ZWIETEREN Zie Van ZWIETEREN , M.J.A. M.J.A. ; Mw. Baronesse


BENTINCK
U.W. , geboren jul 1940 ; Dhr. Baron
[R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsleven te IJmuiden feb 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 aug 1976
Rechter rechtbank Amsterdam 8 mrt 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 26 mei 1982
Vice-President rechtbank Amsterdam 18 jun 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter commissie BB-schriften gemeente Schermer
Ministerie VWS, Voorzitter medisch tuchtcollege
Ministerie VW , Raad voor de Scheepvaart , Voorzitter
TEVENS
Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam van 01-01-1995
Voorzitter commissie beroep- en bezwaarschriften
Gemeente Schermer te Schermer van 01-07-1988
Voorzitter Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam van 01-07-1993


BENTSING J.M. ; Prof. Dr.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Academisch Ziekenhuis Rotterdam
Raad van Toezicht , Lid


BENTUM A. van


BENTUM
F.P.
[N
Notaris te Amstelveen , gem. Aalsmeer , arrondissement Amsterdam
Kantoor Smith & Bentum ; Amstelveen


BENTUM F.T. van ; Mw.
Advocaat bij Bos-Veterman, Van As & De Vries advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Tel 030-6032922 , fax 030-6000166
bosadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van As c.s. advocaten ; beëdiging 1997
fvanbentum@vanasadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BENTUM M.E.
Advocaat bij Bentum advocaten ; beëdiging 1974
Brink 41 , 9401 HV Assen
Tel 0592-316916 , fax 0592-316936
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Bentum
mebentum@cs.com
[vademecum advocatuur 2004]


BENTUM JR M.E.
Advocaat bij Bentum advocaten ; beëdiging 1994
Brink 41 , 9401 HV Assen
Tel 0592-316916 , fax 0592-316936
[vademecum advocatuur 2001]


BENTUM S.E. van
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2995555 , fax 030-2995506
svanbentum@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BENTVELZEN J.A. ; Mw.
Rechten 1988
BedrijfsJurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


BER J.A.T. van den
Advocaat bij Jaspers Quist Remmerswaal Notarissen en advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 252 , 2670 AH Naaldwijk
Tel 0174-629341 , fax 0174-623326
vandenberg@jgr.nl
www.jgr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BER MANN J.M.
Advocaat bij Vondenhoff Sijben advocaten Caumerdalschestraat 1 ; beëdiging 1996
6416 GC Heerlen , Tel 045-5602200 , fax 045-5742652
info@vondenhoff.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BER M.
Advocaat bij Wormhoudt Berg advocaten Amstelveensewe 4 ; beëdiging 1992
1075 XH Amsterdam
Tel 020-6185330 , fax 020-6189085
mberg@wormhoudtbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERAN P.H.E.
Advocaat bij C. van der Lindenstraat 24 , 1071 TH Amsterdam ; beëdiging 1986
Tel 020-6736997 , fax 020-6626449
[vademecum advocatuur 2001]


BERBEE M.
Advocaat bij Prins & Koster advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 6005 , 1780 KA Den Helder
Tel 0223-620000 , fax 0223-620101
info@prinsenkosteradvocaten.nl
www.prinsenkosteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERBÉE - Van KONINGSBRUGGEN J.C.M. ; Mw.
Advocaat bij De rechter advocatenkantoor
Axelsestraat 33a , 4537 AB Terneuzen ; beëdiging 1995
Tel 0115-617200 , fax 0115-614821
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 05-04-95
De rechter advocaten
Axelsestraat 33 a , 4537 AB Terneuzen
Postbus 212 , 4530 AE Terneuzen
tel 0115-617200 , fax 0115-614821
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@derechteradvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij De Rechter advocaten
info@derechteradvocaten.nl
www.derechteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERBEN B.A.B.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
begga.berben@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERBEN F.P.G.
Notaris te Veghel , arrondissement den Bosch
Postbus 110 5460 AC Veghel


BERBEN I.M.A.M. , geboren jul 1960 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Oss
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 sep 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 10 jan 1995
Advocaat-generaal Ressortsparket Arnhem van 01-08-2000
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
NU Arnhem Parket Advocaat-generaal
TEVENS
Geen bijbanen
10 jun 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
@OPM
augustus 2003 geeft rechtspraak.nl 2 actieve functies: rechter bij de rechtbank Den Bosch en
Advocaat-generaal bij ressortsparket Arnhem. Sinds wanneer zijn dubbelfuncties RM en OM toegestaan.
Zeer bedenkelijk.


BERCH E. van den , geboren nov 1928
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam sep 1954
Griffier kantongerecht Maastricht 2 okt 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 24 jun 1965
Lid Hof van Justitie Suriname 21 nov 1966


BERCHUM Zie OLSTHOORN - Van BERCHUM J. van , geboren dec 1966 ; Mw.


BERCKEL - DEKKER
H.E. van ; Mw.
[A
Advocaat bij Van Leeuwen Van der Eerden advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271816 , fax 073-6271855
leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
berckel@vlvde.nl
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERCKEL - VAN DER RIJKEN H.J.P.M. van ; Mw.
Advocaat bij Kessels Hanssen t'Sas ; beëdiging 2002
Postbus 2090 , 4800 CB Breda
Tel 076-5253535 , fax 076-5148356
info@khsadvocaten.nl
www.khsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERCKEL SMIT J.A.M. van
Advocaat bij Courbetstraat 11 , 1077 ZP Amsterdam ; beëdiging 1945
Tel 020-6714599 , fax 020-67146999
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6714699 , fax 020-6714699
[vademecum advocatuur 2004]


BERCKEL SMIT M.H.J.N. van
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Randstad Interim Kader
Business Unit Man.
E-Mail: michiel-vanBerckelsmit@rik-randstab.nl


BERCKEL M.IJ.L. van , geboren 30 juli 1943, Maarten IJsbrand Lodewijk ; Dhr.
Vennoot van de maatschap Custom Management ; Interim-Directeur
Oud-Directeur van Eindhoven Airport nv
INFO
Overleden 8 augustus 2000


BERCULO J.R. , geboren jul 1953 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 21 sep 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 28 december 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 28 december 1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor advocaten Frisostraat ; beëdiging 198l
Te Utrecht Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
Advocaat bij Berculo Van Kalmthout ; beëdiging 1979
Postbus 14122 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2318060 , fax 030-2312492
[vademecum advocatuur 2001]
Maliesingel 17 , 3581 BD Utrecht
berculo@bvkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
TEVENS [augustus 2003]
Docent Stichting Opleiding Sociaal Recht te Utrecht van 01-01-2001
Lid Tuchtcommissie AZMPC te Amersfoort van 01-01-2001
Lid en plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep Koninklijke Nederlandse Zwembond van 01-01-2001
Docent Sectie Arbeidsrecht Beroepsopleiding van 01-01-2001
Lid College van Afgevaardigden Nederlandse Orde van advocaten van 01-01-2001


BERCX D.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1999
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538241 , fax 026-3538293
d.bercx@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 026-3538631 , fax 026-3538293
d.bercx@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERDEN B.C.J.
Advocaat bij Tijssen & Saes advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 69 , 6040 AB Roermond
Tel 0475-335115 , fax 0475-311830
tijsaes@tijssen-saes.nl
www.tijssen-saes.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERENDS - TEUNISSEN J.G.M. ; Mw.
Rechten 1971
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


BERENDSEN A.I.M.
Notaris te Breda , arrondissement Breda
Kantoor Berendsen, Claassen, Mannaerts ; Breda


BERENDSEN D.F.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2002
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121642 , fax 030-2121147
general@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERENDSEN H.C.C. ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Zutphen van 01-04-2001
NU Zutphen Rechtbank Raio
TEVENS [augustus 2003]
Lid Evenementencommissie bij Manage Voorst te Voorst van 01-09-2000
Bedrijfsadvies Stukadoorsbedrij A.H.
Berendsen te Eefde van 06-09-1999
Lid Ledenraad NVvR, sectie RAIO's van 01-01-2002


BERENDSEN J.A.M.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1999
Postbus 1111 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3828611 , fax 024-3828628
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Bon-Moors van Sommeren en Berendsen advocaten
Postbus 378 , 6500 AJ Nijmegen
Tel 024-3239016 , fax 024-3232619
j.berendsen@bon-moors.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERENDSEN R.M.
Advocaat bij Madern & Berendsen ; beëdiging 1983
Weteringschans 120 , 1017 XT Amsterdam
Tel 020-6234111 , fax 020-6265941
[vademecum advocatuur 2001]
r.berendsen@advocatenamsterdam.nl
www.advocatenamsterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERENDSEN S.J.H.M.
Advocaat bij Bosscheweg 16 , 5735 GV Aarle-Rixtel ; beëdiging 1996
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785890 , fax 020-5785845
sidney.berendsen@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5785480 , fax 020-5785810
sidney.berendsen@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERENDSEN T.
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman ; beëdiging 2000
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927730 , fax 073-6927770
t.berendsen@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Tel 073-6927705 , fax 073-6927787
t.berendsen@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERENDSEN W.J.B.
Advocaat bij Kamps / Goyaerts / Putters ; beëdiging 1999
Postbus 1164 , 5200 BE Den Bosch
Tel 073-6128577 , fax 073-6125081
berendsen.law@kgp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626490 , fax 040-2626581
willemberendsen@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERENSCHOT Zie RANK-BERENSCHOT E.B. , geboren jul 1959 ; Mw.


BERENSCHOT
H.A. ; Mw.
[A
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1999
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
hester.berenschot@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERENSCHOT J.H.M.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1999
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
j.berenschot@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 026-3538623 , fax 026-3538230
j.berenschot@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERENSCHOT M.A.B. ; Mw.
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1997
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046000 , fax 020-5046060
info@devos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KLegal advocaten B.V.
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam
Tel 020-6561777 , fax 020-6561700
[vademecum advocatuur 2004]


BERENSCHOT N.A. ; Mw.
Advocaat bij Abeln advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6ó26818
nb@abeln.nl
www.abeln.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERESTEYN H.P. van , Hugo , geboren mei 1926 ; Jhr.
NLRM 71 87 80 88/879 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 17 jul 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 11 dec 1981
Kantonrechter Rotterdam 3 okt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 1 jul 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 jan 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 1989
NU
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Directeur Van Beresteyn BV. te Rotterdam (pensioen BV)
Lid van de Rotary
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Rotterdam (Ledenlijst 2000)


BERG - SCHOOF A. van den , geboren mrt 1943 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Vakgroep strafrecht van de Rijks Universiteit te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 15 sep 1992
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie ROP2 AP2 Drenthe
Voorzitter Klachtencommissie ROP2 Vennenoord/Groot
Lid Bestuur Klachtencommissie delinquentie en Samenleving Regio Noord
11 mrt 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter klachtencommissie BOPZ AP2 Drenthe
Voorzitter klachtencommissie BOPZ GGZ te Groningen
Bestuurslid delinkwentie en samenleving regio noord
delinkwentie en Samenleving Regio Noord
Voorzitter klachtencommissie BOPZ Reggesoord/De Schiphorst te Meppel te Meppel


BERG A.A. , geboren dec 1913 , Anje ; Mw.
NLRM 71 80
Rechten 1940
Waarnemend griffier rechtbank Groningen 11 dec 1942
Substituut-griffier rechtbank Groningen 14 jul 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 19 okt 1964
Rechter rechtbank Groningen 3 jun 1967
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Groningen-West.


BERG A.J. van den
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1980
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857701 , fax 020-5727701
ajvandenberg@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hanotiau & van den Berg
Louizalaan 480 , B.9 , IT Tower 9 B-1050 Brussel , België
Tel 0032-22903913 , fax 0032-22903939
ajvandenberg@hvdb.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERG A.J. van den ; Drs.
Advocaat bij Peperstraat 64 , 2801 RG Gouda ; beëdiging 1992
Tel 0182-582666 , fax 0182-584155
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1977 en 1992
[vademecum advocatuur 2004]


BERG A.J. van den ; Prof. Dr.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
tel 010 4082680 , fax 010 4089188
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar Nationaal en internationaal arbitragerecht
vandenberg@frg.eur.nl


BERG A.V. van den , geboren apr 1946 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger directeur Int.Milieuzaken bij het Ministerie van VROM
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 dec 1992
Rechter rechtbank Den Haag 1 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 16-09-2002
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 16-09-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 16-09-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
SchaduwraadsLid in de gemeente Heemstede en uit dien hoofde plaatsvervangend Lid van
de volgende commissies voor advies en bijstand aan burgemeester en wethouders:
a commissie verkeer en sport lid
b commissie milieu lid
c commissie ruimtelijke ordening en volkshuisvesting plaatsvervangend lid
dec 96
TEVENS [juni 2003, juli 2003]
raadslid gemeente Heemstede te Heemstede van 15-03-1998

BERG
B. van den ; Mw.
[A
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 2000
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517987 , fax 020-6267949
boukje.vandenberg@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]


BERG B.A.M. van den
Advocaat bij Nieuwehaven 1 , 3011 VN Rotterdam ; beëdiging 1968
Tel 010-4112319 , fax 010-4128765
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Le Cocq & Partners advocaten
Postbus 30 , 3000 AA Rotterdam
Tel 010-4760000 , fax 010-4255117
mr.bamvandenberg@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG B.E. van den
Notaris te De Bilt , arrondissement Utrecht
Kantoor Van den Berg & Pheifer ; De Bilt


BERG C. van den
Advocaat bij Bierenbroodspot & Krauth ; beëdiging 2000
Postbus 488 , 8000 AL Zwolle
Tel 038-4222232 , fax 038-4229004
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Berg advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


BERG - van WELL C. van den ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Dijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626500 , fax 040-2626421
nlwell@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG C.D. van den ; Mw.
Advocaat bij Van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 18 , 5400 AA Uden
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
infoeinbd@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bert Prinsen Van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
chvandenberg@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG C.J. van den
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


BERG C.P. van den ; Mw.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1999
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770300 , fax 010-43644977
vandenberg@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wij men
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725334 , fax 010-2725443
chrvandenberg@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG - MICHIELSEN C.P.M. van den ; Mw.
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie V , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Zuid , secretaris


BERG C.W.H. van den ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2003
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4p42225 , fax 010-4041947
carien.vandenberg@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERG D. van den
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4840000 , fax 053-4341799
damste@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG D.J.A. van den
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3051850
vdberg@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
Tel 070-3760694 , fax 070-3615369
vdberg@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG E.J. van den ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 15-08-2000
NU Rotterdan Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
@OPM
Wat is zijn hoofdfunctie en waarom is dat op rechtspraak.nl niet vermeld?


BERG - BUNTSMA E.W.A. van den ; Mw.
Rechter Rechtbank Maastricht van 01-06-2002
NU Maastricht Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BERG F. van den , geboren sep 1952
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 26 apr 1995
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
In Zwolle geen opgave van bijbanen gevonden
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter klachtencommissie sexuele intimidatie Ziekenfondsraad te Amstelveen
Lid scheidsgerecht ziekenfondsraad te Amstelveen


BERG F.A. van den ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg van 02-05-2002
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Bureau voor Rechtshulp ; beëdiging 1997
Vlasmarkt 28 , 4331 PE Middelburg
Postbus 451 , 4330 AL Middelburg
Tel 0118-637120 , fax 0118-640011
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 03-09-97 (23-08-90)
Bureau Rechtshulp , Vlasmarkt 28 , 4331 PE Middelburg
Postbus 451 , 4330 AL Middelburg
tel 0118-637120 , fax 0118-640011
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@zeeland.bureaurechtshulp.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Beëdiging 1990 en 1997
info@zeeland.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
2 keer beëdigd ; waarom
Plaatsvervangend directeur/Advocaat Bureau Rechtshulp Zeeland [augustus 2003]
TEVENS [augustus 2003]
Advocaat Bureau Rechtshulp Zeeland te Middelburg van 01-01-1997
Lid klachtencommissie Stichting Centrum voor telefonische hulpverlening te Middelburg van 01-01-2001
Lid klachtencommissie Wende Maatschap voor mens en werk (reintegratiebedrijf) te Middelburg van 01-01-2001


BERG F.C. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Almelo van 01-02-2002
NU Almelo Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 1996
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
berg@advocatensvh.nl
Tel 053-4340699 , fax 053-4341799
berg@advocatensvh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Penningmeester Vereniging Ecotuin Priapos van 30-08-2001
Soldaat Korps Nationale Reserve te Enschede van 07-10-2002


BERG F.W. van den
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 nov 1978


BERG G.F. van den
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538633 , fax 026-3538292
f.vandenberg@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG G.F.C. van den
Advocaat bij Aaltje Bakstraat 16 , 2801 NH Gouda ; beëdiging 1989
Advocaat bij Weldam advocaten
Amsterdamsestraatweg 622 , 3555 HX Utrecht
Tel 030-2435130 , fax 030-6776091
info@weldam-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BERG G.M.M. van den
Notaris te Hoorn , arrondissement Alkmaar
Postbus 167 , 1620 AD Hoorn NH


BERG G.P. van den ; UHD
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277612 , fax 071 5277600
Departement Rechtshistorie en Rechtsvergelijking
Recht van de socialistische staten
tel 071 5277816
g.p.vandenberg@law.leidenuniv.nl


BERG H. , geboren jan 1916
NLRM 80
Advocaat en procureur Den Bosch jun 194
2e secretaris grondkamer Noord-Brabant feb 1942
Werkzaam Krijgsraad te velde voormalig Ned. -Indië, II.officier comm.jun 1945
Advocaat en procureur Den Bosch jul 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 15 jul 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 26 apr 1973
Rechter rechtbank Den Bosch 6 jan 1976


BERG H.A. van den ; Dhr.
Rechter Rechtbank Alkmaar van 30-01-2002
NU Alkmaar Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Secretaris-plaatsvervanger Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven te Utrecht van 01-01-2001
Lid Algemene bezwaar- en beroepscommissie stadsdeel Oud-Zuid te Amsterdam van 01-01-2001
Plaatsvervangend lid Bezwarencommissie van de Stichting PGO te Haarlem van 15-05-2003


BERG - van den BERG H.A.M. van den ; Mw.
Advocaat bij Blok Baas advocaten ; beëdiging 1986
Albrandswaardseweg 1B , 3171 AD Poortugaal
Advocaat bij Blok Baas advocaten F. van der Poest
Clementlaan 53 , 3171 EB Poortugaal
Tel 010-5013711 , fax 010-5015911
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lichtenauerlaan 102-120 Brainpark II , 3062 ME Rotterdam; beëdiging 1982 en 1986
Tel 010-2045910 , fax 010-2045555
bergkwadraat@cs.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERG H.D. van den ; Mw.
Advocaat bij Van der Steenhoven Kolle & Gilhuis ; beëdiging 1992
Postbus 907 , 3300 AX Dordrecht


BERG H.W.F. van den , geboren nov 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 12 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 mrt 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 maart 1998
Rechter Rechtbank Den Haag van 25-02-1999
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Zelfstandig adviseur en trainer
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Bestuurslid Defence for Children International, afd. Nederland


BERG I.H. van den ; Mw.
Advocaat bij Maseland c.s. ; beëdiging 1992
Sarphatistraat 37 , 1018 EW ; Mw.Amsterdam
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1992 en 2002
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414936 , fax 020-5414657
irma.vandenberg@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERG - BUYSSE I.H.M. van den ; Mw.
Advocaat bij Van Manen B.V. advocatenkantoor ; beëdiging 1994
Postbus 3233 , 4800 DE Breda


BERG I.M. van den ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-4313131 , fax 020-4313184
iris.vandenberg@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG J. van den
Advocaat bij De Ruijter de Wildt & De Vroom ; beëdiging 2001
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden
Tel 071-5124445 , fax 071-5123609
j.vandenberg@deruijterdewildt.nl
www.deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG J. van den, Jeroen ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Krimpenerwaard
Dir. Vloerenbedrijf
Voorzitter 1999 van District X. van de Tafelronde


BERG J. van den
Notaris te Oostburg , arrondissement Middelburg
Kantoor Berg Van den & Mertens ; Oostburg


BERG - PHELFER J. van den ; Mw.
Rechten 1947
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


BERG J.A. van den ; Mw.
Advocaat bij FNV Kunsten Informatie en Media ; beëdiging 1998
Postbus 9354 , 1005 AJ Amsterdam
Tel 020-3553630 , fax 020-3553737
fnvkiem@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blom c.s. advocaten
Willemsstraat 24 b , 1015 JD Amsterdam
Tel 020-6240323 , fax 020-6387302
[vademecum advocatuur 2004]


BERG J.A. van den , geboren feb 1951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Zaandam
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 23 sep 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 23 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 01-01-2002
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem ; kantoor Pot Jonker Hoogendoorn ; beëdiging 1978
Advocaat bij Pot Jonker advocaten
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
[vademecum advocatuur 2001]
Te Haarlem Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
Te Haarlem Deken van de Orde van advocaten
j.vandenberg@pj.netlaw.nl
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Secretaris Centrale Raad van Toezicht NVM van 01-09-1992
Bestuurslid Schuurman Schimmel - van Outeren Stichting van 01-09-1998
Lid Raad van Discipline te Amsterdam van 01-10-2002
INFO
Lid van de Rotary


BERG J.A.M. ten
Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Loyens & Volkmaars Eindhoven


BERG J.C. van den , geboren mei 1915
NLRM 71 80
Medewerker Criminologisch Instituut te Utrecht 1 feb 1939
Werkzaam gemeente secretarie Schoonhoven 16 nov 1939
Werkzaam Tuchtrechtspraak Algemene Vereniging Melkvoorziening 16 jun 194
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Utrecht 15 nov 1945
Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 14 nov 1946
Substituut-officier van Justitie arrondissement Utrecht 18 nov 1956
Officier van Justitie arrondissement Utrecht 13 jun 1966
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Utrecht 1 okt 1972
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Zutphen 17 jul 1974


BERG J.D. van den geboren jul 1905
NLRM 71
Advocaat en procureur Elst 1932
Lid , respectievelijk president-plaatsvervanger Krijgsraad te velde aug 1945
Hoofd afdeling 1a (administratie) en plaatsvervanger hoofd afdeling Juridische zaken Directeur-
Generaal Bijzondere rechtspleging 5 jan 1946
Rechter rechtbank Arnhem 21 feb 1951
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 22 dec 1966
Vice-president arrondissementskrijgsraad Arnhem 8 jul 1970


BERG - KOOLEN J.E.A.A. ten , geboren jun 1941 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 18 dec 1986
Rechter rechtbank Rotterdam 15 apr 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 11 mei 1992
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BERG J.E.J. ten
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2002
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153954 , fax 070-5153108
jej.renberg@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG J.H. van den ; Mw.
Advocaat bij Tuin, Scholtens & De Hek ; beëdiging 1997
Postbus 161 , 8260 AD Kampen
Tel 038-3316777 , fax 038-3317295
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Berg & Van Dijk
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
j.h.vandenberg@dommerholt.nl
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG J.J. van den , geboren mei 1952
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 mrt 1994
Ontslag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 mei 1997
Rechter rechtbank Rotterdam 19 jan 1998
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Almere ; kantoor Van den Berg ; beëdiging 1979
Postbus 10185 , 1301 AD Almere-Stad
Te Zwolle Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BERG - De JONG J.J. van den ; Mw.
Rechten 1965
Docent Gezondh.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


BERG J.M. van der , geboren feb 1959
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1988
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1992
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten
Tel 020-5777700 , fax 020-071 9710
vandenberg@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
berg@hrd.nl
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG J.P. van den
Advocaat bij Krans & Van Hilten ; beëdiging 1991
Advocaat bij Krans & Van Hilten advocaten
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3016032
ipvdberg@kvhadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BERG J.P.R. van den
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1998
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
jean-paul.vandenberg@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Primrose Street , Exchange House London EC2A 2ST , UK
Tel 0044-2074666300 , fax 0044-2074666311
jean-paulvandenberg@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERG J.T. van den ; Dr.
SGP-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000


BERG J.Th.J. van den ; Prof. Dr. (of J.T.J.)
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277613 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Hoogleraar Nederlandse politiek en parlementaire geschiedenis
j.t.j.vandenberg@law.leidenuniv.nl
Prive adres : W.M. Offringalaan 6 , 2406 JB Alphen aan den Rijn , Tel. 0172 494372


BERG K. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285621 , fax 070-3280489
kberg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771536 , fax 020-5771625
karen.berg@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERG K.M. van den ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020 6741420 , fax 020 6741445
karin.vandenberg@allenovery.c-om
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6741332 , fax 020-67418786
karin.vandenberg@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERG L.C. van den
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1995
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 410-2172000 , fax 010-2172700
lberg@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2172612 , fax 010-2172748
l.van.den.berg@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERG L.C.J. , geboren aug 1940
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 1 jan 1901
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 jun 1989
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BERG L.F.J. van den, geboren mei 1913
NLRM 71
Ambtenaar districtdienst Maarssen mrt 1942
Ambtenaar gemeentesecretarie Huizen okt 1942
Hoofd Juridische afdeling Schade-Enquête-Commissie Amsterdam apr 1946
Ambtenaar Gouvernement Suriname jul 1947 - 15 okt 1963
Griffier Raad van Beroep Groningen 3jan 1964


BERG M. van den
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1991
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
infoeinbd@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BERG M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Berg ; beëdiging 1993 en 2003
De La Reystraat 7 , 6814 AD Arnhem
Tel 026-3544320 , fax 026-3544321
[vademecum advocatuur 2004]
Advocaat bij SOLV ; beëdiging 2003
Postbus 75538 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5300160 , fax 020-5300170
berghuis@solv.nl
www.solv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG M.
Advocaat bij Berg & De Bruijn advocaten ; beëdiging 1992
Overtoom 348 , 1054 JG Amsterdam
Tel 020-6183131 , fax 020-6182636
[vademecum advocatuur 2001]


BERG M. ; Mw.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1993
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht


BERG M. van den ; Mw.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
berg@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]


BERG M. van den
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1991
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345734 , fax 040-2345620
marcvandenberg@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG M.A.M.C. van den, geboren mei 1945 ; Prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 28 jan 1993
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar privaatrecht in het bijzonder bouwrecht
Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
TEVENS
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg
Postbus 90153, 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Privaatrecht
Hoogleraar Burgerlijk recht, i.h.b. bouwrecht
tel 013 4662308 , fax 013 4662323
matton.vandenberg@kub.nl
TEVENS
Uuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Departement Civielrechtelijke Vakken
Bijzonder Hoogleraar Bouwrecht, (vanwege de Stichting Instituut Bouwrecht) van 01-03-1990 tot 01-04-2002
m.a.m.c.vandenberg@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Voorzitter commissie Beroep en bezwaarschriften gemeente Goirle
Vice-Voorzitter Instituut voor bouwrecht Den Haag
Lid redactie maandblad bouwrecht
Lid Raad van Toezicht, Stichting RBV. (woningcorporatie te Tilburg)
jan 97
[juni 2002]: eigen opgave op rechtspraak.nl: geen dergelijke nevenfuncties ; dat lijkt toch onwaarschijnlijk.
TEVENS [juli 2002] rechtspraak.nl
Vice-Voorzitter Stichting Instituut voor Bouwrecht, Den Haag van 01-01-2001 - is niet waar, was al zo in januari 1997
Voorzitter redactieraad Maandblad Bouwrecht Uitgever Kluwer, Deventer van 01-01-2001
TEVENS [februari 2003]
Vice-Voorzitter Stichting Instituut voor Bouwrecht te Den Haag van 01-01-2001
Voorzitter redactieraad Maandblad Bouwrecht
Uitgever Kluwer te Deventer vanaf 01-01-2001
Hoogleraar Bouwrecht Rijksuniversiteit Leiden te Leiden van 01-03-1990 tot 01-04-2002
INFO
Privé adres : Adres De Hilver 36, 5052 VK Goirle, tel. 013 5344448
@OPM juni 2002 geen nevenfuncties volgens rechtspraak.nl, maar na 1 juli 2002 wel nevenfuncties en dan nog met begindatum 1 januari 2001. Dus: nevenfuncties 18 maanden verzwegen. Een datum 1 januari 2001 is gewoon niet waar ; die nevenfunctie was al bekend in januari 1997.


BERG M.B.M.C. van den ; Mw.
Advocaat bij Van Dijk Tilburg advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 4203 , 5004 JE Tilburg
Tel 013-5440400 , fax 013-5446464
m.berg@vandijktilburg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandijktilburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG M.H. van den ; Mw.
Advocaat bij Schouten c.s. ; beëdiging 1985
Advocaat bij Schouten advocaten Slotlaan 72 The Millennium House , 3701 GP Zeist
Postbus 28 , 3700 AA Zeist
Tel 030-6925014 , fax 030-6925172
mhvandenberg@schouten-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BERG M.K.W. van den ; Mw.
Advocaat bij Beunen Leemans De Bont Hermes ; beëdiging 1997
Postbus 3033 , 5003 DA Tilburg
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators ; beëdiging 1997
Prof. Cobbenhagenlaan 75 , 5037 DB Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-4668866
m.vandenberg@devoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668860 , fax 013-4668863
m.vandenberg@devoort.nl
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG M.M.C. van den ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2000
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
mauvandenberg@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BERG M.P.M. van den ; Mw.
Advocaat bij Unger & Terwee ; beëdiging 2000
Roemer Visscherstraat 39 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-6835780 , fax 020-6891098
mail@ungerterwee.nl
www.ungerterwee.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 155 , 3440 AD Woerden
Tel 0348-418780 , fax 0348-420185
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BERG M.R.T.J. van den
Advocaat bij Weilers advocaten ; beëdiging 2001
Johannes Vermeerstraat 34 , 1071 DS Amsterdam
Tel 020-6719995 , fax 020-6716185
mrtjvandenberg@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG M.S. van den ; Mw.
Advocaat bij Brunet advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 1106 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810990 , fax 024-3232266
brunet.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Berg advocaten
mr.van.den.berg@brunet.nl
www.brunet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG N. van den ; Mw. Drs.
Rechten 1984
Advocaat bij Van den Berg advocatenkantoor ; beëdiging 1991
Postbus 8190 , 6710 AD Ede
Tel 0318-625588 , fax 0318-625313
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Van den Berg & Frerix ; beëdiging 1991
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


BERG N.A. van den ; Mw.
Advocaat bij Pesman advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 36310 , 1020 MH Amsterdam
Tel 020-6352020 , fax 020-6352021
nvdberg@pesman.nl
www.pesman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG O.W.E. , geboren aug 1932 ; Dhr. Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden rechten 1953, Corpslid
Advocaat en Procureur II. te Hengelo okt 1958
Griffier kantongerecht Almelo 5 okt 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 28 sep 1967 ; Ontslag 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 7 dec 1967 ; Ontslag 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 7 jul 1969 ; Ontslag 1997
Rechter rechtbank Assen 21 apr 1971
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 6 jan 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 5 nov 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 4 mei 1976
Ontslag
Vice-president rechtbank Leeuwarden of Assen 19 feb 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 6 jan 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 5 nov 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 4 mei 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 29 mrt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle van 28-09-1967
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Bankebos/Norgerhaven
Lid Bestuur Hoeve Boschoord
Secretaris Stichting Het Drentsche Landschap
Lid Provinciale beroepscommissie vppr gespecialiseerd maatschappelijk werk gemeentelijk
maatschappelijk werk en jeugdhulpverlening
Lid projectgroep Drenthe van het advies en klachtenbureau jeugdhulpverlening
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
INFO
juni 2002 niet te vinden op het Internet ; is waarschijnlijk met pensioen.
@OPM
Maar in augustus 2003 weer/nog op rechtspraak.nl vermeld ; de 70 jaar reeds gepasseerd.


BERG P. van den
Advocaat bij Kuiper Jonkers Van den Berg ; beëdiging 1981
Postbus 19282 , 3501 DC Utrecht
Tel 030-2313494 , fax 030-2313322
kuipercs@xs4all.nl
pvdberg@kuipercs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
pvdberg@kuipercs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG P. van den
Advocaat bij Groene Tuin 267 , 3078 KG Rotterdam ; beëdiging 1987
Tel 010-4794271 , fax 010-4796967
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rijsterborh & Van den Berg advocaten ; beëdiging 1985 en 1987
Postbus 960 , 3160 AD Rhoon
Tel 010-5019911 , fax 010-5017602
rijsterb@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG P. van den , geboren 23-03-1925
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BERG P.E. van den
Advocaat bij Andries Bickerweg 6 , 2517 JP Den Haag ; beëdiging 1995
Advocaat bij Buren Guelen advocaten & Belastingadviseurs
Postbus 18511 , 2502 EM Den Haag
Tel 070-3184200 , fax 070-3561340
berg@burenguelen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Buren van Velzen Guelen advocaten Notarissen Belastingadviseurs
Postbus 17199 , 2502 CD Den Haag
Tel 070-3184200 , fax 070-3561340
vandenberg@bvvg.nl
www.bvvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG P.G.J. van den ; Dhr. Dr.
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BERG P.G.Y. van den
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246423 , fax 010-2246350
pieter.van.den.berg@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERG P.M. van den
Secretaris gemeente Weststellingwerf [info SAL 2000]


BERG JETHS R. van den
Advocaat bij Dijkmans & Partners ; beëdiging 1997
Beemdstraat 32 , 5652 AB Eindhoven
Postbus 8821 , 5605 LV Eindhoven
Tel 040-2910691 , fax 040-2552444
dijkmans.eindhoven@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@dijkmans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG R. van den
Notaris te Alphen a/d Rijn, arrondissement Den Haag
Postbus 300 2400 AH Alphen aan den Rijn


BERG R.C. van den
Advocaat bij Bouman & Van Oosterhout ; beëdiging 1997
Heistraat 171 , 5701 HM Helmond
Advocaat bij Reinartz advocaten
Leenderweg 228 , 5644 AC Eindhoven
Tel 040-2126415 , fax 040-2116709
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Langstraat advocaten
Postbus 1023 , 5140 CA Waalwijk
Tel 0416-349974 , fax 0416-347308
vandenberg@langstraatadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG S. van den
Advocaat bij Schoemaker & Van Rhijn ; beëdiging 1979
Postbus 454 , 7400 AL Deventer
Tel 0570-613015 , fax 0570-618761
schoemaker@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BERG S. van den
Notaris te Hardenberg , arrondissement Zwolle
Kantoor Berg, Van den, Bulthuis & Post ; Hardenberg


BERG S.A.P. van den
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 2002
Postbus 185 , 2670 AD Naaldwijk
Tel 0174-638800 , fax 0174-638801
stefan.van.den.berg@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG T. van den
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 4361 , 3006 Al Rotterdam
Tel 010-8801065 , fax 010-8801821
tvandenberg@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG Th.P.K.E.
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Lid van het Bestuur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Ziekenfonds PWZ U.A.
Lid van het Bestuur van de onderlinge Warborgmaatschappij Groene Land PWZ Zorgverzekeraar U.A. [jaarverslag Achmes Groep 2001]


BERG V.L. van den ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460247 , fax 020-5460792
valerie.vandenberg@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERG W. van den
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
info@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERG W. van den , geboren nov 1951
NLRM 87 88 89
Griffier rechtbank Zwolle 12 mrt 1985


BERG W. van den , geboren aug 1933
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 12 sep 1985
Militair Lid rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 dec 1994
Rechter rechtbank Breda 31 okt 1995
NU Breda Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [augustus 2003]
Militair lid v.d. Rechtbank Den Haag van 01-01-1992 tot 01-07-2000


BERG W. van den , geboren dec 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam advocatenkantoor Nijmegen 1 okt 1947
Advocaat en Procureur Tiel 1 jan 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 5 nov 1954
Rechter rechtbank Leeuwarden 5 dec 1962
Rechter Rotterdam 30 aug 1966
Vice-president rechtbank Breda 16 feb 1970
President rechtbank Leeuwarden 6 dec 1973
TEVENS
Secretaris gemeente De Lier [info SAL 2000]
Secretaris gemeente Heemstede [info SAL 2000]


BERG W.B. van den ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Blankenstein ; beëdiging 1987
Postbus 17 , 7940 AA Meppel
blankenstein@nn-online.nl
Advocaat bij De Haan advocaten
Postbus 224 , 7940 AE Meppel
Tel 0522-240500 , fax 0522-241100
meppel@dehaanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Van den Berg
meppel@advocatenkantoorvandenberg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERG W.M.C. van den, geboren december 1959 ; Mw. Drs.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 april 1999
Rechter Rechtbank Amsterdam van 01-11-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter van de deelredactie de Vrijheidsstraf van het maandblad Delikt en Delinkwent ; auteur van de rubriek de vrijheidsstraf
Delikt en Delinkwent, maandblad voor strafrecht te Amsterdam van 01-01-1986
Bestuurslid Amsterdamse Criminalistenclub te Amsterdam van 01-01-1985
Docent aan de ssr-cursus forensische rapportage SSR te Zutphen van 01-01-1990
Voorzitter medezeggenschapsraad Willemsparkschool te Amsterdam van 01-09-2000


BERG W.P.M. ter , geboren mei 1951 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Leeuwarden en Dokkum 12 mei 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 9 jun 1988
Rechter rechtbank Middelburg 29 jun 1990
Lid Hof Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1992
Vice-President rechtbank Middelburg 24 nov 1997
NU Middelburg Rechtbank Vice-President
TEVENS [augustus 2003]
Plaatsvervangend voorzitter Kamer van Toezicht te Middelburg van 01-01-2001 tot 01-10-2002
@OPM
Wat is dat voor Kamer van Toezicht?


BERG Y. van den , Landa ; Mw.
P & O functionaris HONIG Merkartikelen BV Koog aan De Zaan
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Amsterdam
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


BERGAMIN E.A.M.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246616 , fax 010-4142819
eric.bergamin@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERGAMIN H.W.M.
Burgemeester CDA gemeente Bemmel [info SAL 2000]


BERGANSIUS B.G.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


BERGANSIUS ADRIAANSE F.K.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 17 dec 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 6 sep 1988
NU
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger


BERGE A.A. van , Nollie ; Mw.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Meijer c.s. , Mr. M.J . ;Amsterdam
INFO
Bedrijf/werkgever: Notariskantoor Mr. M.J. Meyer c.s. Amsterdam
Lid van SVN-deelnetwerk: Amsterdam
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


BERGE A.L. van den
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 1 mrt 1961


BERGE E.A.H. ten
Advocaat bij GMW advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 85563 , 2548 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
eahtenberge@gmw.nl
www.gmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERGE E.C.M. ten ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling I en Afdeling III [SAL 2003]


BERGE F.A. ten ; Mw.
Advocaat bij Burgers & Ran ; beëdiging 1997
Postbus 13078 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2318534 , fax 030-2321646
[vademecum advocatuur 2001]
tenberge@uwnet.nl
www.burgers-ran.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERGE HENEGOUWEN H.J. van
Advocaat bij Wiersma Mendel Prakke ; beëdiging 2003
Postbus 633 , 1000 AP Amsterdam
Tel 020-5245245 , fax 020-4210044
hjvanbergehenegouwen@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERGE I.J. van den ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1992
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
info@nysingh.nl
ij.vandenberge@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
i.j.vandenberge@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERGE J.B.J.M. ten , geboren sep 1948 ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 feb 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2538039 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht met inbegrip van het administratief procesrecht
Instituut voor Staats- en Bestuursrecht , Achter St. Pieter 200 , 3512 HT Utrecht , tel. 030-2537250
j.tenberge@law.uu.nl
TEVENS
Voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor Administratief Recht , Zoetermeer
Lid van de Staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie
TEVENS [augustus 2003]
Redactielid losbladige uitgave bestuursprocesrecht van 01-01-1999
INFO
Lid van de Rotary
Privé adres: Amaliastraat 18 , 4133 HC Vianen , Tel. 0347 0373972


BERGE J.F.J.M. ten
Notaris te St.Michielsgestel , arrondissement Den Bosch
Postbus 17 , 5270 AA Sint Michielsgestel


BERGE J.J.M. ten
Notaris te Nijmegen , arrondissement Arnhem
Kantoor Ten Berge & Gips , Nijmegen


BERGE J.W. van den , geboren 25-05-1948 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit Leiden nov 1970
Werkzaam Rijksbelastingdienst aug 1974
Werkzaam Ministerie van Financiën, Directie wetgeving en Directie Belastingen jan 1976
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 2 dec 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 jul 1982
Rechter rechtbank Rotterdam 22 feb 1984
Raadsheer Hof Amsterdam 19 aug 1986
Plaatsvervanger Lid Ned. Antillen en Aruba 2 jun 1989
Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 okt 1992
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden van 02-02-2001
NU Den Haag Hoge Raad Raadsheer
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep van de Vereniging van Accountants- en Belasting-
adviesbureaus " VLB"
Lid examencommissie Stichting Federatieve examens voor belasting-adviseur en belastingassistent
Lid jury voor de Staatsprijs voor Fiscaal-wetenschappelijke Publicaties
Voorzitter van de Raad van Tucht 1 van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (opgave januari
1999 van de Ned. Fed. van Belastingadviseurs
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep van de Vereniging van Accountants en
Belastingadviesbureau's "VLB" (gevestigd te Leiden) ; bezoldigd
Voorzitter Raad van Tucht Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (gevestigd te Den
Haag ; bezoldigd
Lid Examencommissie Stichting Federatieve Examens voor Belasingadviseurs en Belastingassistenten (gevestigd te Den Haag ; bezoldigd
Lid Redactie beslissingen in Belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak ; bezoldigd
Lid redactie Fiscaal weekblad FED ; bezoldigd
(info november 2000)
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
TEVENS [augustus 2003]
Lid examencommissie Stichting Federatieve Examens voor Belastingadviseurs en Belastingassistenten te Den Haag van 01-01-1992
Redactielid BNB (Beslissingen in Belastingzaken - Nederlandse Belastingrechtspraak)
Kluwer te Den Haag van 01-01-1999
Lid raad van advies van het Sanders Instituut Erasmus Universiteit Rotterdam te Rotterdam van 01-01-2000
Lid redactie Fiscaal wetenschappelijke reeks SDU Fiscale en Financiële uitgevers van 01-01-2000
Lid redactie uitgave Wet IB 2001
Licent Fiscale en Juridische Uitgevers van 01-01-2002
Lid redactie Fiscaal Weekblad FED van 01-01-1999
@OPM
Dit soort wisseling OM en RM ; kan dat zomaar?


BERGE L. van den , geboren mrt 1920
NLRM 71 80
Adjunct-secretaris tribunaal Amsterdam 15 feb 1946 tot 1 mrt 1948
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 22 apr 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 28 jun 1949
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 1 okt 1972


BERGE L.J. van den ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1992
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag


BERGE R.J.F.M. ten ; Mw.
Postbus 32 , 3980 CA Bunnik
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij ; beëdiging 1974 en 1982
Ambachtsring 20 , 3981 TA Bunnik
Tel 030-6562209 , fax 030-6570838
[vademecum advocatuur 2004]


BERGE R.J.M.
Lid van de bezwaarschriftencommissie College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (info aug 2000)
aug 2000)


BERGE R.R. van den , geboren 23-08-1931
INFO
Woonplaats Zaltbommel
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BERGE HENEGOUWEN S.T. van
Advocaat bij Staehle advocaten ; beëdiging 1992
Prinsengracht 687 , 1017 JV Amsterdam
Advocaat bij Van Berge Henegouwen Van den Bosch advocaten ; beëdiging 1992
Oeverwal 2 , 6221 EN Maastricht
Tel 043-3257881 , fax 043-3261566
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BERGé H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 15 jul 1964


BERGEIJK G.A. van , geboren jul 1939 ; Drs.
NLRM 80 87 88/89
Werkzaam Ministerie van Justitie, II.hoofd afdeling Studie en Documentatie , Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 1 mei 1970
Griffier arrondissementsrechtbank Assen20 feb 1978
Griffier kantongerecht Assen, Emmen en Meppel 20 feb 1978


BERGEN A.J. van
Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 301 , 6200 AH Maastricht
Tel 043-3506200 , fax 043-3262244
maastricht@aha.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.adelmeijerhoyng.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERGEN A.J.E. van den
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
ajevandenbergen@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERGEN SCHUYT A.W.S.H. van , Ada ; Mw.
Directeur verzorgingshuis
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Delft.


BERGEN G.J. van
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1971
Postbus 66 , 7140 AB Groenlo


BERGEN - Van KRUIJSBERGEN J.M. van ; Mw.
Secretaris Raad van Bestuur ARCADIS Arnhem (jaarverslag 1998)
Jaarverslag ARCADIS 1999:
Secretaris Raad van Bestuur ARCADIS nv


BERGEN L.I.M. van ; Mw.
Juriste bij Vluchtelingen Werk Nederland
Brederodestraat 107 II , 1054 VD Amsterdam
tel 020 6167410
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: asiel


BERGEN S.J.E. van ; Mw.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 1998
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406440 , fax 010-4364400
svanbergen@plp.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BERGER K.F.M.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Loeff Claeys Verbeke ; Amsterdam, Rotterdam


BERGER K.L.G. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460479 , fax 020-5460839
kirsten.berger@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERGER L.C.M.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1997
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Tel 040-2970756 , fax 040-2970775
loberger@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingdviseurs
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 420-3051699
louis.berger@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERGER L.J.W. , geboren 02-02-1935 ; Drs.
Aangekomen Leiden 1975 rechten , Corpslid
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BERGER L.P.W.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1998
Throgmorton Street 26 , London EC2N 2AN , UK
Tel 0044-2078263070 , fax 0044-2078263080
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERGER P. , Peter ; Dhr.
Voormalig Hoofd van de afdeling Letteren van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
[NRC 2 september 2000] overleden


BERGER P.Ch.J.M
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
berger@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons Simmons Trenité ; beëdiging 1982 en 1989
berger@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERGER R.B.M. , geboren jun 1937
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Den Haag ; Raio 21 aug 1963
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 27 jan 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 17 nov 1965
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m.werkzaam 7 okt 1966
Openbaar Ministerie Ned. Antillen ; Plaatsvervangend Officier van Justitie Ned. Antillen 1 okt 1971
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 23 nov 1971
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 25 jul 1979
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 21 dec 1987
Aangewezen als hoofd van de eenheid Ontwikkeling bij het parket-generaal te Den Haag 1 jan 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 23 februari 2001
Raadsadviseur Voorzitter College van Procureurs-Generaal, Den Haag van 03-01-2000 tot 30-06-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, Eenheid Ontwikkeling, Hoofd.INFO SAL 2000
[juni 2002] Raadsadviseur Voorzitter College van Procureurs-Generaals
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden bij parket Utrecht [jan 99]
TEVENS [juni/juli 2002]
Verder geen nevenfuncties opgegeven
TEVENS [februari 2003]
raadsadviseur Voorzitter College van Procureurs Generaals te Den Haag vanaf 03-01-2000
tot 30-06-2002
@OPM
Combinatie functie OM en RM ; vreemd


BERGER R.L.M.
Directeur Bureau voor de Industriële Eigendom [SAL 2002]


BERGER S.A.C.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam


BERGER W.J.M. , geboren jul 1921
NLRM 71 80 87 88/89
Advocaat en procureur Rotterdam 18 mei 1948
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 4 apr 1952
Substituut-griffier rechtbank Breda 4 dec 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 22 jul 1954
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 24 dec 1955
Rechter rechtbank Maastricht 2 jun 1956
Vice-president rechtbank Maastricht 27 feb 1961 - 12-10-1963
President Hof van Justitie Ned. Antillen 13 sep 1963
President permanente krijgsraad Ned. Antillen 23 jun 1965
Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 27 aug 1966
Procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 25 jul 1979


BERGER Z.M.K.J. ; Mw.
Advocaat bij Berger & Van Vugt ; beëdiging 1973
Advocaat bij Berger advocaten
Postbus 347 , 5900 AH Venlo
Tel 077-3510331 , fax 077-3510051
adv@berger.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BERGEVOET J.C.J.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4142819
jcj.bergervoet@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERGEVOET J.W.A.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785475 , fax 020-5785800
jeroen.Bergervoet@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERGH A.C.H. van den
Advocaat bij Pot Jonker Hoogendoorn ; beëdiging 1990
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-55 30260
a.vandenbergh@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pot Jonker advocaten
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERGH A.L. van den
Advocaat bij Tripels advocaten ; beëdiging 1986
Brusselsestraat 32-36 , 6211 PE Maastricht
Postbus 1960 , 6201 BZ Maastricht
Tel 043-3260606 , fax 043-3252255
a.vd.bergh@tripels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BERGH C. van den, (Kees) ; Dhr.
Advocaat bij Van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1985
Postbus 299 , 2980 AG Ridderkerk
Tel 0180-410088 , fax 0180-410917
vdbergh@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 50535 , 3007 JA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Ridderkerk


BERGH C.I.G.J. , Caspar Ivo Gerard Julius, geboren 1 juni 1969 te Helmond
Kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek
INFO
Overleden 24 mei 2002 te Rotterdam [NRC 27 mei 2002]


BERGH G.J.T.M. van den
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1991
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460178 , fax 020-5460709
ssmd@stibbe.nl
gertjan.vandenbergh@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
gertjan.vandenbergh@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERGH H. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Plaatsvervangend Lid (VWS) [SAL 2000]


BERGH M.J. van den , geboren feb 1956 ; Mw.
NLRM 92 93 94 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 okt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 21 feb 1992
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Haag 24 aug 1993
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Lid commissie van de bezwaarschriften Stichting Marorgelden Overheid van 01-01-2001
Wat zijn Marorgelden?


BERGH - NEELISSEN M.J.A. van den ; Mw.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jan 1975


BERGH P.J.M. van den , geboren sep 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Zwolle
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 mei 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 8 apr 1987
Raadsheer Hof Leeuwarden 2 dec 1987
Rechter rechtbank Utrecht
NU Leeuwarden Hof Raadsheer
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof Raadsheer
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter
TEVENS [jan 2002]
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline
Lid Commissie Alternatieve Sancties Leeuwarden
Voorzitter bestuur vereniging Fried Scheepvaart Museum
TEVENS [augustus 2003]
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline
Lid Commissie Alternatieve Sancties te Leeuwarden
Voorzitter bestuur Fries Scheepvaart Museum


BERGH R. van den ; Dr.
Utrecht
Bijzonder hoogleraar Rechtseconomie


BERGH R.E.
Notaris te Best , arrondissement den Bosch
5680 AD Best Hoofdstraat 72, 5683 AG Best


BERGH R.F. van den , geboren 1950
Vice-Voorzitter VNU nv ; jaarverslag VNU 1999
Voorzitter Raad van Bestuur VNU N.V.
Commissaris Koninklijke Boom Pers Bestuur B.V.
Oud-functies:
Lid Bestuur Ned. Org. van Tijdschrift-Uitgevers
Commissaris Geomatic International B.V.
Commissaris Triple P N.V.
Commissaris Tripte P Management B.V.


BERGH R.J. van den ; Prof. Dr. (of R.F.J.)
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenschappen
Hoogleraar Rechtseconomie
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
TEVENS
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bijzonder Hoogleraar Rechtseconomie
tel 010 4081616 , fax 010 4089191
r.vandenbergh@frg.eur.nl


BERGH W.J. van den , geboren apr 1959 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 okt 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 3 feb 1995
Rechter rechtbank Utrecht 12 apr 1996
Rechter rechtbank A'dam 3 feb 1995
Ontslag rechter rechtbank Utrecht 12 apr 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 10 maart 1998
Rechter Rechtbank Utrecht van 12-04-1996
NU Utrecht Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Hoofd/juridische/fiscale zaken ABN AMRO
Bouwfonds Nederlandse Gemeente N.V. te Hoevelaken
TEVENS
Lid Raad van Toezicht van de RIAGG Gooi en Vechtsstreek en de RIAGG Flevoland
Lid Commissie Bezwaar en Beroepschriften van de Gemeente Den Bosch
Lid Commissie Bezwaar en Beroepschriften van de Gemeente Almere
Lid van de CAO-geschillencommissie van de Vrije Universiteit en het AZVU te Amstelveen
Docent bij Quod Jure (Opleidingen advocatuur)
TEVENS [augustus 2003]
Lid raad van toezicht Symfora Groep te Amersfoort van 01-01-2000
Lid commissie van beroep Vrije Universiteit/Academisch Ziekenhuis VU


BERGH W.M. van den, geboren nov 1948 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 31 mei 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 31 mei 1985
Rechter rechtbank Amsterdam 10 mrt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid van de Rotary
Vice-Voorzitter van de Arbitrage commissie Sportsponsoring van NSF & NOC en Genootschap voor
de Reclame
Voorzitter Strafcommissie KNHB
Lid van het College van Toezicht van de NVA (Ned. Vereniging van Makelaars inb.assurantiën en
Assurantie-adviseurs NvA
TEVENS [augustus 2003]
Vice-voorzitter arbitrage commissie Arbitrage Instituut Sponsoring van 01-01-2001
Voorzitter Bezwaren commissie Stichting Maror-gelden Overheid van 01-04-2001
@OPM
Wat zijn Maror-gelden?


BERGHEYN F.M. , geboren sep 1948 ; Mej.
NLRM 80
Proeftijd ex.art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Breda jan 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Breda mei 1974
Secretaris arrondissementsparket Breda mei 1976
Secretaris arrondissementsparket Rotterdam mei 1978
Als stagiaire werkzaam gemeente- en rijkspolitie en reclasseringsraad te Rotterdam 17 mei 1978


BERGHUIJS H.K. , geboren mrt 1949 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Directeur van Uitgeverij DAVO b.v. te Deventer
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 24 mrt 1992
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 24-03-1992
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Uitgeverij Davo te Deventer [augustus 2003]
HOOFDFUNCTIE
Directeur Uitgeverij Davo BV. deventer
Directeur Drieka BV. deventer
Directeur HKB49 BV. deventer
Directeur BGB48 BV. deventer
TEVENS
Secretaris Algemene Deventer Sinterklaas Commissie
Penningmeester Vereniging de Wagg Deventer
Penningmeester Stichting Arsenaal Deventer
Lid Arbitrage Commissie NVPH Den Haag
19 aug 1997
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Directeur Uitgeverij Davo B.V., Deventer
Directeur HKB 49 Holding B.V., Deventer
Directeur B.G.B. 48 Holding B.V., Deventer
Directeur Drieka B.V., Deventer
Secretaris Algemene Deventer Sinterklaas Commissie
Penningmeester Stichting Arsenaal-Mariakerk, Deventer
Penningmeester Vereniging de Waag, Deventer
Lid Geschillencommissie Nederlandsche Vereniging van Postzegelhandelaren, Den Haag
Voorzitter Maatschappij van Nijverheid en Handel, departement Deventer
TEVENS [december 2002]
Directeur Uitgeverij Davo Deventer
Directeur Drieka BV Deventer
Directeur HKB 48 BV Deventer
Directeur BGB 48 Deventer
Penningmeester St. Arsenaal Mariakerk Deventer
Penningmeester Vereniging de Waag Deventer
Voorzitter Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en handel, departement Deventer
Voorzitter geschillencommissie NVPH Den Haag
Directeur Uitgeverij Davo Deventer 01-01-2001
TEVENS [augustus 2003]
Directeur Drieka BV te Deventer
Directeur HKB 48 BV te Deventer
Directeur BGB 48 te Deventer
Penningmeester St. Arsenaal Mariakerk te Deventer
Penningmeester Vereniging de Waag te Deventer
Voorzitter Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en handel te Deventer
Voorzitter geschillencommissie NVPH te Den Haag
Directeur Uitgeverij Davo te Deventer van 01-01-2001


BERGHUIJS M.C. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Diensten, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) , Directie Beleid, Afdeling Procesvertegenwoordiging, Hoofd.INFO SAL 2000


BERGHUIS van WOORTMAN B.J.
Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-4880901
bas.berghuis@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERGHUIS E. , Eilke ; Mw.
Hoofdinspecteur Gemeentepolitie
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Dordrecht.


BERGHUIS - KNIJFF L. ; Mw.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 2000
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595553 , fax 030-2595504
lknijff@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERGHUIS N.A. ; Mw.
Advocaat bij Hulkenberg Van der Veen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
advocaten@hulklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BERGHUIS R.F.L.J. ; Mw.
Rechten 1956
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


BERGHUIS W.K.H.
Advocaat bij Kragten & Van Marwijk ; beëdiging 1999
Postbus 9378 , 3506 GJ Utrecht
Tel 030-2651010 , fax 030-2612866
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gemeente Den Haag
Postbus 12651 , 2500 DP Den Haag
Tel 070-3536699 , fax 070-3536460
w.k.berghuis@dsb.denhaag.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERGHUYS H.K.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 9 apr 1958


BERGKAMP L. ; Prof. Dr.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 (3062 PA) Rotterdam
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Bijzonder Hoogleraar per 1 november 1998: Internationale Milieuaansprakelijkheid
Gebouwencomplex Woudestein Burg. Oudlaan 50 , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4082707 , fax. 010 4089188
bergkamp@frg.eur.nl


BERGKAMP P. ; Drs.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 1986
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3602855
bergkamp@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3813120 , fax 024-3602855
bergkamp@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERGKAMP R.M. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Rechtshandhaving, Directie Handhaving, Directeur


BERGKOTTE H.D. , geboren jun 1946 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden (of Utrecht) 11 mrt 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 2 jan 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 18 feb 1981
Advocaat-generaal ressortsparket Den Bosch 30 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jan 1993
Raadsheer Hof Den Bosch 24 feb 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jan 1993
Raadsheer Hof Den Bosch 24 feb 1996
Vice-president Gerechtshof Den Bosch van 01-09-2002
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Vice-President
NU Den Bosch ressortsparket advocaat-generaal
TEVENS
Geen bijbanen
16 jan 1998, 16 feb 1998
TEVENS [juli 2002]
Geen necenbetrekkingen opgegeven
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
@OPM
www.rechtspraak.nl augustus 2003: geeft op tegelijkertijd actief te zijn als OM en RM. Bedenkelijk.


BERGMAN A.H. ; Mw.
Gerechtsauditeur Rechtbank Den Haag van 01-09-2002
NU Den Haag Rechtbank Gerechtsauditeur
TEVENS [juli 2003]
Juridisch Adviseur CAPRA van 01-01-2001
@OPM
Wat is CAPRA.


BERGMAN C.M. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1998
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488830 , fax 070-3857899
cm.bergman@prdfnl
[vademecum advocatuur 2001]


BERGMAN F.A.
Notaris te Stadskanaal , arrondissement Groningen
Kantoor Dilkstra Jansen Bergman , Stadskanaal


BERGMAN M.E. ; Mw.
Docent Ichthus Hogeschool Rotterdam, SJD
Charl. de Bourbonstraat 21-1 , 1055 WP Amsterdam
tel 020 6828356
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:
Specialismen: arbeid, flexibele arbeid


BERGMANN J.M.
Advocaat bij Vondenhoff Sijben advocaten ; beëdiging 1996
Bekkerweg 115 , 6417 BV Heerlen ; beëdiging 1996
Postbus 2791 , 6401 DG Heerlen
Tel 045-5602200 , fax 045-5742652
info@vondenhoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BERGMANS J.J.P. , geboren apr 1948 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsjurist
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 27 jan 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 27 jan 1982
Rechter rechtbank Maastricht 6 jul 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 18 mei 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Vice-President rechtbank Maastricht 23 jul 1993
NU Maastricht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Regionale Klachtencommissie BOPZ
aug 1997
TEVENS [augustus 2003]
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie P.M.S. Vijverdal te Maastricht van 01-06-1996
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie BOPZ
Orbis medische en zorgconcern te Sittard van 01-08-1997


BERGMEIJER M. ; Mw.
Advocaat bij Gresnigt & Van Kippersluis ; beëdiging 2000
Postbus 13006 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2316631 , fax 030-2319068
info@gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mbergmeijer@gvk-advocaten.nl
www.gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERGS C.M.F. ; Mw.
Advocaat bij Vereniging FME-CWM ; beëdiging 1999
Postbus 190 , 2700 AD Zoetermeer
Tel 079-3531327 , fax 079-3531254
kbe@fme.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.fine-cwm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERGSMA B. , Bob ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Assen
Vakbondsbestuurder de Unie


BERGSMA C.W.D. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 167 , 7200 AD Zutphen ; beëdiging 1975
Tel 0575-516644 , fax 0575-513391
[vademecum advocatuur 2001]


BERGSMA J.H. , geboren mrt 1915
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 12 jan 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 19 feb 1949
Aangekomen in Leiden rechten 1955, Corpslid
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 30 jun 1961


BERGSMA L.E. , geboren aug 1967 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 okt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 16 sep 1997
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


BERGSMA L.W.D. ; Mw.
Advocaat bij
Postbus 167 ; beëdiging 1975
7200 AD Zutphen
Tel 0575-516644 , fax 0575-513391
[vademecum advocatuur 2004]


BERGSMA M.C. , geboren jul 1904
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Almelo 24 okt 1928
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 aug 1933
Voorzitter kamer tribunaal Almelo 2 nov 1945 tot 1 jan 1947
Rechter rechtbank Almelo 4 okt 1946
Kantonrechter Enschede 2 feb 1955
Lid Ambtenarengerecht Zwolle 28 jun 1957
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11 jul 1969


BERGSMA P.E. ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 1 nov 1979
Kantonrechter Emmen 20 mei 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 30 jan 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 5 jul 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 5 jul 1988
Kantonrechter Groningen 20 nov 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 29 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 29 jan 1990
Vice-president Rechtbank Groningen van 01-01-2002
NU Groningen Rechtbank Vice-President
TEVENS
Selecteur voor de NJ en andere tijdschriften voor de kantonrechtspraak in het hofressort Leeuwarden
31 jan 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opeggeven


BERGSMA R.C. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
rbergsma@houthoff.nl


BERGSMA Y. ; Mw.
Rechten 1991
Juridisch Teamleider Ministerie van Financiën
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


BERGWERF BOK R.E.F
Advocaat bij Postbus 60212 , 6800 JE Arnhem ; beëdiging 1984
Tel 026-3517101 , fax 026-3513379
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BERK A.D.I. van ; Mw.
Advocaat bij Schellen advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 688 , 3430 AR Nieuwegein
Tel 030-6052064 , fax 030-6052039
[vademecum advocatuur 2004]


BERK J.A.M. van den ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Vanderberk@arnhem.dirkzwager.nl
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804227 , fax 053-4804296
j.a.m.vd.berk@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1991
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
arnhem.office@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERK J.W.C.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 29717 , 2502 LS Den Haag
Tel 070-3181234 , fax 070-3181235
jack.berkCaloyensloeff-com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1987 en 2000
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
jack.berk@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERKEL A.M. van ; Mw.
Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 442 , 6710 BK Ede
Tel 0318-687878 , fax 0318-652021
ede@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2001]


BERKEL C.L.
Advocaat bij Berkel advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 650 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-527575 , fax 0318-526644
berkel@berkellaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.berkeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERKEL - KIKKERT G.M.T. , geboren sep 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 dec 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 7 mrt 1991
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 mei 1992
Rechter rechtbank Utrecht 15 sep 1992
Raadsheer Centrale Raad van Beroep van 01-04-2001
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997
TEVENS [augustus 2003]
Auteur Elsevier van 01-01-2002
Lid commissie van toezicht politiecellen Politie Regio Utrecht van 01-01-2000


BERKEL I. van , Ingrid ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075128 , fax 010-4075135
ingrid.van.berkel@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 1992 en 2000
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERKEL I.A. van , geboren feb 1939 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch Medewerker Gemeenschappelijk Administratie Kantoor Amsterdam 15 mrt 1962
Juridisch Medewerker Ned. Omroepstichting te Hilversum 1 mrt 1964
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 okt 1973
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 25 okt 1975
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 23 mei 1977
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 15 okt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 jan 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Amsterdam 9 dec 1993
NU
Amsterdam Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen


BERKEL J.A.C. van , geboren okt 1968
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 29 juni 1999
bgwn verlof rechtbank Den Bosch 1 augustus 1999
NU
Den Bosch Raio
TEVENS
1x ingezet
31 jul 1997


BERKEL J.C.M. van
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Heerlen ; beëdiging 1998
Postbus 285 , 6400 AG Heerlen
Tel 045-5719551 , fax 045-5740461
berkkeul@worldoniine.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BERKEL J.O.A.M. van , Jurgen ; Dhr.
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1993
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators
Prof. Cobbenhagenlaan 75 , 5037 DB Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-4668866
j.vanberkel@devoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 013-4668832 , fax 013-4668833
j.vanberkel@devoort.nl
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Tilburg


BERKEL L.M.L. van ; Mw.
Advocaat bij Teurlings & Ellens advocaten & Procureurs ; beëdiging 2001
Alexander Boersstraat 10 1071 KX Amsterdam
Tel 020-4201475 , fax 020-6229819
vanberkel@teurlingsellens.nl
www.teurlingsellens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERKELJON Y. (of Y.B.) ; Mw.
Advocaat bij Pentajura advocaten ; beëdiging 1988
Keizersgracht 223 , 1016 DV Amsterdam
Tel 020-5246444 , fax 020-6246053
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BERKELMANS G.J.E. , geboren jun 1931
NLRM 87 88/89 90 91
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 14 jun 1980
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 16 feb 1989


BERKENBOSCH J.R.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1998
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 420-5741000 , fax 020-0741111
jasper.berkenbosch@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153873 , fax 070-5153135
jr.berkenbosch@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERKERS W.G.P.
Advocaat bij Braakman advocaten ; beëdiging 1996
Mierloseweg 5 , 5707 AA Helmond
Tel 0492-544415 , fax 0492-527785
braakman@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
braakmanadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERKESTIJN A.B. van ; Mw.
Advocaat bij De Koning advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 9069 , 3301 AB Dordrecht


BERKESTIJN - DOPPEGIETER R.M.S. van ; Mw.
Rechten 1982
Jur. Artsenorg. KNMG
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


BERKEVELD J.A.W.
Secretaris gemeente Hattem [info SAL 2000]


BERKHEMER E.F. , geboren mrt 1945
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 18 jan 1995
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Belastingadviseur Tilburg
TEVENS
Pro forma directieLid CCVoorzitter van de Brekel Pensioen BV. te Tilburg
Pro forma Commissaris Muiderick BV. te Vught
Lid Bestuur Stichting Den Leye te Tilburg
Lid Bestuur Stichting Eurostaete te Eindhoven


BERKHOF G.C. ; Luit.-gen. b.d.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Bijzonder Hoogleraar strategische studies
(vanwege de Stichting Strategische Studies van de Atlantische Commissie)
Privé adres: Balistraat 30 , 2585 XT 's-Gravenbage
NB
Niet in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU


BERKHOF J. van den , geboren sep 1912
NLRM 71
Beroepsofficier , II.auditeur-militair-plaatsvervanger Krijgsraad 2e militaire arrondissement Arnhem 1941
Advocaat-generaal Hof van Justitie Suriname 1958-1963
Substituut-auditeur-Militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1965
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Haag en Den Bosch 30 jun 1967
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 1 okt 1969


BERKHOFF A.J.M. , geboren 1 maart 1923 te Amsterdam , Albert
Overleden 13 december 2000 te Amsterdam


BERKHOFF - SPREY P.M. ; Mw.
Rechten 1989
Juridisch Medewekster van Drielen
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


BERKHOUT A. , geboren okt 1925
NLRM 80
Volontair ter secretarie te Lisse 1943
Tolk bij Britse strijdkrachten 1944
Officier Koninklijke Marine, laatstelijk luitenant t.z.2e klasse o.r. 30 apr 1945
Referendaris 2e klasse Ministerie van Buitenlandse Zaken 1 jul 1958
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Amsterdam 1 apr 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Middelburg 1 aug 1960
Griffier kantongerecht Middelburg, Zierikzee, Terneuzen en Oostburg 31 aug 196
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 13 sep 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg, Zierikzee en Oostburg 23 apr 1964
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 15 aug 1964
Rechter rechtbank Assen 13 apr 1965
Rechter rechtbank Den Haag 16 sep 1969
Raad Hoog Militair GerechtsHof 29 jun 1970
Vice-president Hoog Militair GerechtsHof 4 nov 1977


BERKHOUT A.M. ; Mw.
Advocaat bij Nuijten Van de Weerdt B.V. ; beëdiging 1997
Postbus 434 , 3130 AK Vlaardingen
Tel 010-4601460 , fax 010-4355893
amberkhout@nuijtenvandeweerdt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Berkhout en De Lange advocaten
Westhavenplaats 40b , 3131 BT Vlaardingen
Tel 010-4600124 , fax 010-4342041
amberkhout@bdladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERKHOUT Zie WEVERINK - BERKHOUT C.M. , geboren okt 1963 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 apHl1994
Rechter rechtbank A'dam 19 dec 1995
Kennelijk in 1994 / 1995 getrouwd ; stond eerst onder BERKHOUT


BERKHOUT P.B.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1999
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506689 , fax 020-55067789
piet-hein.berkhout@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506689 , fax 020-5506789
piet-hein.berkhout@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERKHOUT - van den HEUVEL W.H.H.M. ; Mw.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Helmond, Plaatsvervangend Hoofd


BERKOUWER E.C. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75040 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5450158 , fax 020-5460482
liesbeth.berkouwer@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BERKOUWER J. ; Mw.
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Noord ; beëdiging 2003
Postbus 27561 , 3003 MB Rotterdam
Tel 010-4432100 , fax 010-4668375
www.rechtshulprotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERKUM H. van , geboren aug 1950 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 14 nov 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 6 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond van 01-01-2002
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak.
NU Roermond Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Venlo ; kantoor Vlaminckx c.s. ; beëdiging 1976
Postbus 496 , 5900 AL Venlo
tel 077-3546100 , fax 077-3543884
vlaminckx.adv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vlaminckx & Sanders advocaten en notarissen
Tel 077-3201920 , fax 077-3513491
h.vanberkum@vlsa.nl
www.vlaminckxsanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen
apr 1998
TEVENS [augustus 2003]
Lid Gemeenteraad Gemeente Venlo van 14-04-1998
Plv. lid Gewestraad Noord-Limburg van 22-04-1998 tot 01-01-2002


BERKUM H.P. van
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1993
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Throgmorton Street 26 , London EC2N 2AN , UK
Tel 0044-2078263083 , fax 0044-2078203080
harm.van.berkum@loyensloeft.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042653 , fax 010-4042158
harm.vanberkum@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERKUM J.M. van ; Mw.
Advocaat bij 41 Cordys Lane ; beëdiging 1983
Trimley Vernon House , Felixstone , 41 Cordys Lane/Trimley St.Mary
Ipswich LPIO OUD Engeland , UK
Tel 0044-1394285849 , fax 0044-1394285849
vanberkum@lineone.net
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0044-1394285849 , fax 0044-1394285849
jmvb@vanberkum.co.uk
[vademecum advocatuur 2004]


BERKUM L. van ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Den Bosch van 01-10-2002
NU Den Bosch Rechtbank Raio
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BERKUM Th.J.G. van
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Buitengewoon Lid Tariefcommissie Amsterdam 4 sep 1990
INFO
Lid van de Rotary


BERKVENS J. , geboren mei 1945 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 25 aug 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 30 juni 1999
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Trenité Van Doorne ; beëdiging 1978
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Jonker c.s.
De Lairessestraat 73 , 1071 NV Amsterdam
tel 020-6765195 , fax 020-6769886
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat Jonkers c.s. advocaten te Amsterdam ; beëdiging 1973 en 1978
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Hoofd Plaatsvervangend-Rijksadvocaat
Plaatsvervangend Voorzitter van de vereffeningscommissie IJmarkt van de gemeente A'dam
Commissie van de vennootschappen TE Property Holdings Nederland, TE Property Holdings
France, Pan European Investments en County Holdings Ned. te Property II Holdings Nederlands BV
Voorzitter van de schadebeoordelingscommissie als bedoeld in de procedure verordening
planschadevergoeding van de gemeente Amsterdam
aug 1997
[jan 2002]:
Plaatsvervangend Rijksadvocaat
Commissie van de vennootschappen TE Property Holdings Nederland, TE Property Holdings
France, Pan European Investments en County Holdings Ned. te Property II Holdings Nederlands BV
Voorzitter van de Planschadebeoordelingscommissie van de gemeente Amsterdam
TEVENS [juli 2003]
Coördinerend voorzitter Adviescommissies Schadeschap Luchthaven Schiphol van 24-02-2000
Voorzitter planschadecommissie Gemeente Amsterdam te Amsterdam van 14-05-1997


BERKVENS J.M.A. , Jan ; Prof.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Afdeling Vakgroep theorie en empirie van het recht
Hoogleraar recht en Informatica, i.h.b. informaticarecht
Tel. 024 3612303 , fax. 024 3616145
j.berkvensjur.kun.nl


BERKVENS J.M.A. , Louis ; Dhr. Prof. (of A.M.J.A.)
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3882026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Metajuridica
Hoogleraar Rechtsgeschiedenis van de Limburgse territoria
tel 043 3883061 , fax 043 3884912
louis.berkvens@metajur.unimaas.nl
INFO
Lid van het bestuur van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen Den Haag
Privé adres: Eburonenweg 54 , 6224 HX Maastricht , Tel. 0433623251


BERLAGE J.O.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240230 , fax 010-2240060
jeroen.berlage@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERLIJN D.
Advocaat bij Zwartbol advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 106 , 2950 AC Alblasserdam
Tel 078-6992510 , fax 078-6992524
[vademecum advocatuur 2001]
d.berlijn@advzwartbol.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERLOO K. van
Advocaat bij Eldermans & Geerts ; beëdiging 2002
Postbus 23 , 3500 AA Utrecht
Tel 030-2332218 , fax 030-2322722
berloo@eldermans-geerts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERNAERT H.E. , Hans ; Dhr.
ABN AMRO Bank N.V.
Regio Directeur
hans.bernaert@nl.abnamro.com
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Walcheren
Bankdirecteur AMRO-Vlissingen
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


BERNARD B.S.
Advocaat bij Krauth advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 488 , 8000 AL Zwolle
Tel 038-4222232 , fax 038-4229004
[vademecum advocatuur 2004]


BERNARDS G.W.A.
Advocaat bij Bernards Tilman Van der Corput ; beëdiging 1974
Advocaat bij Tilman Rosens Van der Corput advocaten
Postbus 391 , 5600 AJ Eindhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2453615
[vademecum advocatuur 2001]


BERNDSEN F.J.H.M.
Advocaat bij Van de Sande Berndsen ; beëdiging 1997
Calandstraat 13-15 , 3016 CA Rotterdam
Tel 010-4365151 , fax 010-4360272
[vademecum advocatuur 2001]


BERNEVELD D.J.P. van
Advocaat bij Maseland c.s. ; beëdiging 1994
Sophialaan 33 , 1075 BL Amsterdam


BERNHART P.C.T.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1993
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam


BERNINI P.M.E. ; Mw.
Rechter Rechtbank Utrecht van 01-04-2003
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Juridisch adviseur Centrale Commissie Medisch Wetenschappelijk onderzoek met Mensen te Den Haag van 01-08-2002 tot 01-05-2003


BERNOSKI - SCHOLTZ C.M. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 1997
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020 7119000 , fax 020 7119999
claudia.bernoski@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[VAD 2004]


BERNOSKI F.E.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020 5414646 , fax 020 5414952
frederik.bernoski@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[VAD 2004]


BERNS R.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


BERNTSEN A.R.M.
Advocaat bij Berntsen Mulder ; beëdiging 1980
Postbus 575 , 2400 AN Alphen a/d Rijn
Tel 0172-494345 , fax 0172-424728
g.berntsen@berntsenmulder.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BERNTSEN R.J.H.M.
Notaris te Katwijk , arrondissement Den Haag
Kantoor Verhees Van der Plas c.s. ; Katwijk (ZH)


BERRUEZO M. ; Mw.
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079 3303501 , fax 079 3303510
mbv@srk.nl
www.srk.nl
[VAD 2004]


BERSERIK F.C. , geboren aug 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken 16 sep 1971
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organisatie te Breda ; Raio 17 apr 1972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 17 aug 1972
Secretaris arrondissementsparket Breda 15 okt 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Breda 17 aug 1976
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Breda 17 aug 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 20 jun 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 16 okt 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 27 jul 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Den Bosch 27 jul 1988
NU
Dordrecht parket
TEVENS
Geen bijbanen
09 feb 1998


BERT J.P. van den
Krans & van Hilten advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 801 , Advocaat bij 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
jpvdberg@kransenvanhilten.nl
www.kransenvanhilten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERT M.H. van den ; Mw.
Advocaat bij Schouten advocaten ; beëdiging 1985
Slotlaan 72 , The Millennium House 3701 GP Zeist
Tel 030-6925014 , fax 030-6925172
mhvandenberg@schouten-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERTE M.R.F. ; Mw.
Santi c.s. Advocaten ; beëdiging 2003
Grotestraat 150 , 5141 HC Waalwijk
Tel 0416 561695 , fax 0416 652740
info@santiadvocaten.nl
[VAD 2004]


BERTELS B.W.J.
Advocaat bij Van Woustraat 72 III , 1073 LN Amsterdam ; beëdiging 1972


BERTENS - van KUIJK of BERTENS P.M.E.C. ; Mw.
Advocaat bij Corten c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 670 , 6130 AR Sittard
Advocaat bij advocatenkantoor Coppoolse
Postbus 6416 , 5600 HK Eindhoven
Tel 040-2431932 , fax 040-2431566
Coppoorse@telebyte.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bertens & Slaats Advocaten
info@bertensenslaats.nl
www.bertensenslaats.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERTHOLET G.J.M. ; Mw.
Advocaat bij De Hoogd Greveling ; beëdiging 1992
Postbus 25 , 4200 AA Gorinchem
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Dordrecht ; beëdiging 1992 en 2001
Postbus 1022 , 3300 BA Dordrecht
Tel 078-6148333 , fax 078-6143718
g.bertholet@zhz.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BERTHOLET - VADER L.J. ; Mw.
Rechten 1979
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


BERTON B.J. ; Mw.
Advocaat bij Van Riet advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 23400 , 3001 KK Rotterdam


BERTRAMS H.M.E. ; Mw.
Advocaat bij Steinhauser Hoogenraad advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 75140 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-3013030 , fax 020-3013040
hbertrams@steinhoog.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BERTRAMS J.J. , geboren jun 1939 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 nov 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 9 sep 1987
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 12-11-1985
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Wijn & Stael Utrecht ; beëdiging 1966
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
tel 030-2333244 , fax 030-2341644
bertrams@wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Rechtspraakcommissie Agrotechniek te Nieuwegein van 01-01-2001
Commissaris Adviesbureau Atim BV te Utrecht van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting tot Beheer van aandelen in Werkhoven's Vloerenbedrijf en Interieurverzorging
BV Stichting van 01-01-2001
Commissaris Dersimo BeheerBV te Maassluis van 01-01-2001
Commissaris Derbri Beheer BV te Culemborg van 01-01-2001
Commissaris A. Agterberg BV te Groenekan van 01-01-2001
@OPM
www.rechtspraak.nl [augustus 2003] vermeldt dezelfde functie 2 maal als actieve functies. Belachelijk.


BERTRAMS R.I.V.F.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1991
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
roeland.bertrams@cliffordchance.com
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
roeland.bertrams@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 1974 en 1991
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


BERTS R.H.
Advocaat bij Van den Bijl & Berts ; beëdiging 1978
Postbus 7 , 1780 AA Den Helder


BERVOETS J.P.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 28 aug 1970


BES F. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
fbes@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BESANCON Zie de GROOTH - BESANCON C.W. ; Mw.


BESANÇON
G.M. ; Mw.
[A
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag


BESCHOOR PLUG A.J.C. , geboren dec 1932
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Secretaris Raad van Bestuur Holland Amerika Lijn
Rechter rechtbank Arnhem 13 mrt 1980
Raadsheer Hof Arnhem 15 jun 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 7 jul 1987
Ontslag 18 apr 1997 m.i.v.01 mei 1997
Raadsheer Hof Arnhem 15 jun 1987
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 17 jan 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem [juni 2002 rechtspraak.nl]
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie bewoners Het Dorp te Arnhem
[juni 1996 + juni 2002]
In juli 2002 niet meer vermeld bij Hof Arnhem
NB
Wellicht heeft hij al een stap terug gedaan i.v.m. pensioen.


BESEMER J.W.J.
Voorzitter Raad van Bestuur Kadaster (jaarverslag Kadaster 1998)


BESEMER R.
Advocaat bij Rietbergen Righarts & Plaisier ; beëdiging 2002
Goudsesingel 84 , 3011 KD Rotterdam
Tel 010-4111280 , fax 010-4131737
[vademecum advocatuur 2004]


BESIER A.P. , geboren nov 1940
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex.art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Groningen ; Raio 12 feb 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 12 jun 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Groningen 1 nov 1971
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Groningen 12 jun 1973
Secretaris arrondissementsparket Middelburg 15 dec 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 7 mei 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 26 mei 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jul 1982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 23 nov 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 9 jan 1998 of 1 juni 1998
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Beelden op de Berg Wageningen
[okt 1997 + juni 2002]
TEVENS [juli 2002]
Voorzitter Stichting Iguanaverde, Wageningen van 22-03-2001
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter Stichting Iguanaverde te Wageningen vanaf 22-03-2001
NB
Wat is nu zijn hoofdfunctie. Heeft hij het OM geheel achter zich gelaten.
@OPM
Hoofdfunctie is niet vermeld


BESIER B.J. , geboren dec 1905
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 18 dec 1930
Ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 14 nov 1934
Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 8 mei 1941
Substituut-officier van Justitie rechtbank Haarlem 4 jan 1944
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Amsterdam 12 jun 1945 tot 1 jan 1950
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 19 nov 1949
Procureur-generaal Hof Leeuwarden 12 jun 1957
Procureur-generaal Hof Den Haag 18 jun 1965
Advocaat-fiscaal voor de Krijgsmacht 14 okt 1965


BESIER F.J.J. , geboren 16-07-1907
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BESIER Zie RIJCKEVORSEL - BESIER L.E.C. van , geboren okt 1946 ; Mw.


BESJES
C.U.J. ; Mw.
[A
Advocaat bij Hendriks Geurts & Besjes ; beëdiging 1993
Hatertseweg 138 , 6533 AS Nijmegen


BESLING J.G. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 300 , 9400 AH Assen
Tel 0592-316855 , fax 0592-317741
[vademecum advocatuur 2001]
j.besling@triplaw.nl
www.tnplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BESNARD M.E.A.
Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Prinsen van der Putt Eindhoven
Postbus 6019 5600 HA Eindhoven


BESOUW J.H.J.M. van
Advocaat bij Postbus 1975 , 5200 BZ Den Bosch ; beëdiging 1964


BESSE R. , Roelof , geboren 17 november 1919 te Amsterdam
NLRM 71 76 80 87 88/89 90 91
Werkzaam administratie verschillende gemeenten 1942
Gemeentesecretarie II.Winterswijk 1 aug 1963
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 24 mei 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 15 jan 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 8 feb 1972
Rechter rechtbank Zutphen 11 mei 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 21 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 12 sep 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo en Zutphen 27 apr 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 29 okt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 20 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 15 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 4 mrt 1988
INFO
Overleden 31 maart 2002 te Almen [Telegraaf 3 april 2002]


BESSELAAR P.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1998
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
p.besselaar@sehutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BESSELING B.
Advocaat bij Van Riet & Associees ; beëdiging 1989
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
vanriet@pi.net
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
besseling@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marxman advocaten
besseling@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BESSELING M.J.M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 7113 , 1007 IC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
marit.besseling@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BESSELINK H.J.M. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 07-04-2003
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1994
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488757 , fax 070-3821007
hjm.besselink@prdfnl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153892 , fax 070-5153131
hjm.besselink@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Docent Bestuursprocesrecht Orde van advocaten te Den Haag van 01-01-1998
Lid Werkgroep opleiding Bestuursprocesrecht Orde van advocaten te Den Haag van 01-01-2001
Docent Milieurecht Stichting OSR te Utrecht van 01-01-1995
Lid redactieraad VSO-cursus milieurecht en ruimtelijk bestuursrecht
Stichting OSR te Utrecht van 01-01-2001
Plaatsvervangend voorzitter bezwaarschriftencommissie Gemeente Wateringen te Wateringen van 01-01-2001
Redactielid Tijdschrift JBplus te Den Haag van 01-01-2002
Docent omgevingsrecht Grotius Academie te Nijmegen van 01-01-2003
@OPM
Een advocaat van het kantoor van de Landsadvocaat tegelijkertijd rechter. Dat stinkt.


BESSELINK L.F.M. ; Dr. UHD
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht
Staats- en Bestuursrecht
l.besselink@law.uu.nl


BESSEM H.H.W.
INFO
Woonplaats Opijnen
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BEST E.A. de
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 2000
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
eric.debest@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
eric.de.best@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEST K. ; Mw. Dr.
Rechten 1975
Universitair Docent
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


BEST M.J. de ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2003
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
a.debest@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEST P.W. de ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-3977377 , fax 040-2345601
pdebest@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BESTEBREUR A. ; Drs.
Ministerie van Financiën, Interdepartementale commissies, Interdepartementaal Overlegorgaan
Financieel-Economische Zaken (IOFEZ) , Secretaris RO (FI)
Ministerie van Financiën, Inspectie der Rijksfinanciën, Afdeling Begrotingsbeheer, Hoofd


BESTEN C. den ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771589 , fax 020-5771737
chantal.denbesten@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BESTEN H. den
Advocaat bij Ahee & Claassen ; beëdiging 1994
Postbus 10316 , 1301 AH Almere
Advocaat bij Den Besten & Sloof advocaten
Postbus 10185 , 1301 AD Almere
Tel 036-5344400 , fax 036-5343520
[vademecum advocatuur 2001]
info@denbesten-sloof.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BESTEN H.A. den , geboren apr 1937 , Herman ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Voormalig stafmedewerker HBO-Raad
Voormalig directeur Personeelszaken Ministerie van Economische Zaken
TEVENS
Secretaris van de bestuurscommissie van het Grotius College te Delft
Plaatsvervangend Voorzitter van de begeleidingscommissie van het Instituut Sociaal Raadslieden te
Delft
Lid commissie BB-schriften van de gemeente Wateringen
Penningmeester van de Stichting De Goeie Doelen te Delft
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
Dat lijkt onwaarschijnlijk gezin de eerdere nevenfuncties.
INFO
Kan liegen dat het gedrukt staat. Natuurtalent. BRRRR.


BESTEN M. den
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2003
Postbus 10100 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271350 , fax 055-5223111
m.denbesten@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BESWERDA J.J. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden van 01-09-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Leeuwarden van 01-09-2002
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Leeuwarden Rechtbank Gerechtsauditeur
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter commissie beroep- en bezwaarschriften sociale verzekeringskamer Gemeente Leeuwarden te Leeuwarden van 01-08-2002


BETHE J.J.
Van de Donk, Bot & Co
pb. 1122 , 1700 BC Heerhugowaard
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


BETHLEM Ch.E. ; Mw.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co ; beëdiging 1999
Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
Tel 010-2425437 , fax 010-2425434
betlem.charlotte@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vogel en Ruitenberg advocaten
Postbus 12166 , 1100 AD Amsterdam
Tel 020-5650400 , fax 020-5650411
bethlem@theoffice.nl
www.theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BETLEM G. , geboren jan 1957
NLRM 98
senior-onderzoeker van NISER bij Rijksuniversiteit Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 dec 1997


BETLEM - DE WEGER I.I. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 27-05-2002
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Senior-gerechtssecretaris Rechtbank Arnhem te Arnhem
TEVENS [augustus 2003]
Lid Verscheidene (ouder-)commissie en besturen scholen van 01-01-1977
Lid Bestuur SPD van 01-01-1999


BETTING A.H. ; Drs.
Ministerie van Financiën, Directie Financieringen, Afdeling Privatisering en Participatie, Hoofd


BETTINK H.J.
Advocaat bij Bettink Meijer Meerman advocaten ; beëdiging 1976
Staten Bolwerk 26 , 2011 ML Haarlem
Tel 023-5319577 , fax 023-5324498
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BETTINK J.G.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 29 jun 1956


BETTMAN E.R. ; Mw.
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
Tel 020-6647046 , fax 020-6798662
www.schoutedik.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BETTONVILLE V.P.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Advocaat bij Loens & Loeff
712 Fifth Avenue , 29th floor New York N.Y.10019-4108, USA
Tel 001-2124890620 , fax 0012124890710
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BEUDEKER M.E.I. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-04-2003
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 1991
Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5544000 , fax 023-5554421
beudeker@winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Vice-voorzitter klachtencommissie cliënten Stichting Amstelring van 01-06-2002
Plaatsvervangend lid Commissie van Beroep voor het Katholiek Basis-speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Noord-Nederland van 01-07-2003
Lid klachtencommissie Bornholm Hoofddorp, Groenelaan Amstelveen en Rozenholm Aalsmeer (zijn opgegaan in Amstelring) van 01-06-1998 tot 01-06-2002
Secretaris Commissie van Beroep voor het Katholiek Basis- speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
Noord-Nederland van 01-02-1992 tot 01-03-2003
Onafhankelijk plaatsvervangend voorzitter interne klachtencommissie Stichting Bureau Jeugdzorg te Amsterdam van 01-01-2002 tot 01-01-2004


BEUGE F. van , geboren jul 1948 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Arnhem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 11 jun 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 sep 1992
Rechter rechtbank Roermond 6 jan 1993
Ontslag
Rechter rechtbank Zutphen 1 okt 1997
NU Zutphen Rechtbank Rechter
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Bestuurslid van de Stichting Aen Godes Sorghen Vertrout, Arnhem
Bestuurslid van de Vereniging voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs voor Jongens en Meisjes te Arnhem
Voorzitter commissie Ethiek van het Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem
Bestuurslid Stichting Sport en Recreatie "De Bakenberg", Arnhem
Docent van de cursus voor hulpofficieren van Justitie van het Landelijk Selectie en Opleidingsinst. Politie
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Aen Godes Sorghen Vertrout te Arnhem van 10-04-1989
Bestuurslid Stichting De Schreuderschool te Arnhem van 10-04-1989
Lid tuchtcommissie KNHB te Bunnik van 01-07-2001
Voorzitter commissie ethiek Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem van 01-10-1992
Voorzitter Stichting Sport en Recreatie De Bakenberg te Arnhem van 13-09-2000


BEUGE M.J.J. van
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-402111 , fax 010-4042333
beuge@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
marc.vanbeuge@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEUGEL E.H. van der ; Dr.
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar


BEUGELINK X.X.
Notaris te Kollum , gem. Kollumerland , arrondissement Leuwarden
9290 AA Kollum
Reinaard 7 , 9291 AC Kollum


BEUGELLNK H.
Notaris te Leerdam , arrondissement Dordrecht
Koningin Emmalaan 20, 4141 EC Leerdam


BEUGEN A.L. van
Advocaat bij Abeln c.s. advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
abeln@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
lexvanbeugen@abeln.nl
www.abeln.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEUGEN J. van
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1997
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Advocaat bij Van Mens & Wisselrok
Postbus 75199 , 1070 AD Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
amsterdam@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BEUKELAAR R.P.H.G. de , geboren okt 1965 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1994
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 april 1999
NU Den Bosch Parket Substituut Officier van Justitie
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BEUKELMAN M.H.P. , geboren feb 1947 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Chefjurist Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter rechtbank Zwolle 29 okt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
Vice-president Rechtbank Zwolle van 01-09-2002
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
TEVENS
(sector bestuursrecht)
Doorgestreept Lid college van advies inzake het overleg met dienstcommissie bij de
Raad van State als bedoeld in art 129 van het Algemeen Rijks Ambtenaren Reglement
Lid adviescommissie AWB van het Waterschap Noord-Veluwe
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter klachtencommissie Isala klinieken
Verpleeg- en reactiveringscentrum Het Zand te Zwolle van 01-01-2001


BEUKEMA - KREMER N.H. ; Mw.
Rechten 1970
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


BEUKEMA R.K. , René ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amsterdam
Sr.Legal Counsel


BEUKENHORST - Van ROSSUM A. ; Mw.
Rechten 1947
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


BEUKENHORST A.J. , Albert , geboren jan 1953 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 feb 1984
Rechter rechtbank Amsterdam 23 jan 1985
Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Ned. Antillen en Aruba 20 aug 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 1 feb 1995
Vice-President rechtbank Amsterdam 25 okt 1995
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amsterdam


BEUKENHORST D.H. , geboren jun 1946 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 mei 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 27 jan 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 mrt 1982
Rechter rechtbank Amsterdam 10 mrt 1983
Raadsheer Hof Amsterdam 7 jul 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 jul 1987
Ontslag 01 jan 1997
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1996
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden van 18-07-1996
Rechter-plaatsvervanger Benelux Gerechtshof te Brussel/Den Haag van 01-01-1997
NU Den Haag Hoge Raad Raadsheer
NU Benelux Hof Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie van Justitie Strafrechttoepassing ; Voorzitter Commissie van Toezicht bij het Huis
van Bewaring De Schans te A'dam
Lid van Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht
Bestuurslid Stichting Nutsschool voor Beeldende Expressie
Lid Nationale Beroepskamer van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond
Voorzitter Reclame Code Commissie
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Tucht van het NIVRA (Ned. instituut van
Registeraccountants).
maart 2000:
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountant-
Administratieconsulenten Amsterdam
Voorzitter van de Reclame Code Commissie
Benelux-Gerechtshof , Plaatsvervangend rechter
TEVENS
Lid Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht ; Den Haag ; (1983) ; bezoldigd
Voorzitter Reclame Code Commissie ; Amsterdam (1988) ; bezoldigd
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Tucht voor registeraccountants en Accountants-administratie consulenten ; Amsterdam (1994) ; bezoldigd
Lid Centrale Raad van Beroep/Nationale beroepskamer van de Koninklijke Nederlandse Biljardbond ; Amsterdam (1988) ; onbezoldigd
Lid bestuur Stichting ter bevordering van Internationaal Privaatrechterlijk Onderzoek (1995) ; Den Haag;
onbezoldigd
Plaatsvervangend rechter in het Benelux Gerechtshof, Brussel (1997) ; bezoldigd
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen (1997) ; Den Haag, bezoldigd
(info november 2000)
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting ter bevordering van Internationaal Privaatrechtelijk Onderzoek te Den Haag van 01-01-1995
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen te Den Haag van 01-01-1997
Lid nationale groep Permanente Hof van Arbitrage te Den Haag van 01-01-2000
Lid Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht te Den Haag van 01-01-1983
Voorzitter Reclame Code Commissie te Amsterdam van 01-01-1988
Plaatsvervangend voorzitter Raad van tucht voor registeraccountants en accountants-administratie counsulenten te Amsterdam van 01-01-1994 tot 31-12-2001
INFO
Citaat uit het IRM-rapport (december 1996). (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
" Eén van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, Mr. D.H.
Beukenhorst, verschoonde zich niet als rechter in een hoger beroepsprocedure door tóch als
Rechter op te treden.
Mr. Beukenhorst heeft als één van zijn nevenfuncties dat hij Lid is ( plaats -vervangend
Voorzitter ) van de Raad van Tucht van het NIVRA (Nederlands Instituut van
Registeraccountants).
Het betreft de procedure :
-- Chipshol Forward N.V.tegen Coopers & Lybrand ; Uitspraak d.d.2-6-94.
Het Hof deed in deze procedure ten voordele van Coopers & Lybrand uitspraak.
Einde citaat.
INFO
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen (info november 2000)


BEUKENKAMP C.P.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 29 dec 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 6 aug 1968


BEUKENKAMP E.C. , geboren sep 1952 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar van 01-07-1992
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1998
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-627 2278
beukenkamp@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Academisch Medisch Centrum
Meibergdreef 9 , 1105 AZ Amsterdam
Tel 020-5662623 , fax 020-5669159
e.c.beukenkamp@amc.uva.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BEUKER - TILSTRA A. , geboren mei 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar Centrale Raad van Beroep 1 feb 1985
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 sep 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 mrt 1990
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 25 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 nov 1991
Rechter rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 28 dec 1993
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer
TEVENS [augustus 2003]
Lid sectie Raadsheren Ledenraad Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak van 01-01-1997
Auteur ; Cremers Arbeidsrecht Kluwer Juridische Uitgevers van 01-01-1998
Auteur ; jurisprudentie ambtenarenrecht Kluwer Juridische Uitgevers van 01-09-2001


BEUKER - TIERIE M.K. , geboren okt 1947 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 mei 1986
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Hoofdredacteur van het vrouwenmaandblad Nouveau een uitgave van Spaarnestad BV ,
onderdeel VNU Haarlem
TEVENS
Geen bijbanen


BEUKERING - MICHIELSEN C.F.M.L. van ; Mw.
Advocaat bij Claassen advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 831 , 5600 AV Eindhoven
Tel 040-2448970 , fax 040-2453080
[vademecum advocatuur 2001]
cvbeukering@claassenadvocaten.nl
www.claassenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEUKERING - ROSMULLER E.J.M. van , geboren jun 1964 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 dec 1994
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BEUKERING - DAALMEIJER M. van. ; Mw.
NLRM 80
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 17 sep 1979


BEUKERS - Van DOORN (volgens NLRM) of (Van DOOREN volgens rechtspraak.nl) A.F.M.Q. ,
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 24 januari 2000 (volgens NLRM) of 30-01-2002 (volgens
rechtspraak.nl)
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 30-01-2002
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS [juli 2003]
Redactie Tijdschrift Vermogende Particulieren 01-02-2002
Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 01-01-2000
Medewerker Tijdschrift Vermogende Particulieren 01-01-2000
Medewerker Tijdschrift formeel belastingrecht 01-01-2000
Lid van de Raad van Toezicht Stichting Vlaardings Museum te Vlaardingen 15-12-2002
TEVENS [augustus 2003]
Redactie Tijdschrift Vermogende Particulieren van 01-02-2002
Medewerker Nederlands Tijdschrift voor fiscaal recht van 01-01-2000
Medewerker Tijdschrift Vermogende Particulieren van 01-01-2000
Medewerker Tijdschrift formeel belastingrecht van 01-01-2000
Lid van de Raad van Toezicht Stichting Vlaardingd museum te Vlaardingen van 15-12-2002
@OPM
Stinkt. 2 verschillende data voor de benoeming als Raadsheer-plaatsvervanger en 3 keer dezelfde datum 01-01-2000 laat zich aanzien als een slag in de lucht.
Wat is nu haar eigenlijke hoofdfunctie?


BEUKERS L.A.C ; Mw.
Advocaat bij Jhr. Mr. de Ranitz Kantoor ; beëdiging 1993
Postbus 18558 , 2502 EN Den Haag
Advocaat bij Bols Distilleries B.V. ; beëdiging 1993
Postbus 247 , 2700 AE Zoetermeer
Tel 079-3305465 , fax 079-3305464
beukers@bols.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bols Distilleries B.V. ; beëdiging 1978 en 1993
[vademecum advocatuur 2004]


BEUKERS L.P.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Luba Uitzend Buro
Vestigingsmanager


BEUKERS M.M. , geboren jan 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 jun 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 5 jun 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 13 aug 1987
NU
Den Bosch parket jeugd-officier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
10 jan 1997 , 18 sep 1997


BEULEN G.J.A.F. , Fred ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Mr. G.J.A.F. Beulen Kantoor ; beëdiging 1981
Postbus 32060 , 6370 JB Landgraaf
Tel 045-5321300 , fax 045-5324288
[vademecum advocatuur 2001]
beulen@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Heerlen


BEUMER F.J.A.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies,Landelijke Overleggroep Openbaar Ministerie-Staatstoezicht op de volksgezondheid, Lid.INFO SAL 2000


BEUMER J.A.
Advocaat bij Haal!kes Nijkamp & Van Gurp advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 171 , 7550 AD Hengelo
Tel 074-2421832 , fax 074-2915775
advocaten@hnvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEUMER K. ; Mw.
Advocaat bij Michielsen & Verschoor advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 392 , 3190 AH Hoogvliet
Tel 010-4168133 , fax 010-4387744
[vademecum advocatuur 2004]


BEUN M.C. , geboren okt 1961 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 apr 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 apr 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 dec 1996
NU
Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie 96/97
TEVENS
Geen opgave van bijbanen


BEUNE H.H.M. , geboren jan 1957 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Staffunctionaris arrondissementsparket te Groningen
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 21 nov 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 15 aug 1391
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 okt 1993
NU
Haarlem parket


BEUNE R.B.H.
Advocaat bij Jaegers & Soons ; beëdiging 1999
Postbus 1546 , 6501 BM Nijmegen
Tel 024-3607560 , fax 024-3607090
[vademecum advocatuur 2001]
secretariaat@jaegerssoons.nl
www.jaegerssoons.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEUNEN J.M.C. , geboren okt 1938 ; Dhr. Drs.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 12 aug 1992
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 01-01-2002
NU Tilburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tilburg ; kantoor Beunen, Leemans, De Bont & Hermes ; beëdiging 1971
Postbus 3033 , 5003 DA Tilburg
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators
Prof. Cobbenhagenlaan 75 , 5037 DB Tilburg
tel 013-4668888 , fax 013-4668866
j.beunen@devoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668883 , fax 013-4668885
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Lid Moving Mime Festival te Tilburg van 01-01-1996
Bestuurslid Sociaal-cultureel centrum De Schalm te Berkel-Enschot van 01-11-1999
Loco-secretaris Raad van Toezicht NVM te Tilburg van 01-01-1990
Voorzitter Raad van toezicht Willem II-RTAV te Tilburg van 01-01-1990
Voorzitter Stichting Stadsherstel te Tilburg van 01-01-2000
Lid PR-commissie Dorpsraad te Berkel-Enschot van 01-01-1999 tot 01-01-2001


BEUNINGEN Zie KLEINSMANN - Van Beuningen C.A. van , geboren jul 1953 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 jan 1997
Adv.-gen. Hof Amsterdam 1 mei 1999
NU
Amsterdam Advocaat_generaal Hof
Utrecht parket arrondissementsofficier van Justitie


BEUNINGEN Ch.M. van
Advocaat bij van Beuningen advocaten ; beëdiging 1979
Lange Houtstraat 37 , 2511 CV Den Haag
Tel 070-3560850 , fax 070-3615050
van.b@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.avrio.org
[vademecum advocatuur 2004]


BEUNINGEN J.W. , John Wells , geboren 02-01-1938 te De Bilt ; Dhr.
INFO
Overleden 27-02-2004 te Rochefort [Telegraaf 04-03-2004]


BEUNINGEN W.F. van , geboren 1939
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Voorzitter Raad van Comm. Koninklijke Schouten Group N.V.
Commissaris DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V.
Commissaris Smit Internationale N.V.
De heer Van Beuningen, oud-Lid van de hoofddirectie van Bank Mees & Hope N.V. en van de directie van MeesPierson N.V., vervulde commissariaten bij Theodoor Gilissen Bankiers N.V., Lease Plan Holding N.V., Nederlandse Liquidatiekas N.V., NeSBIC Holding B.V., NeSBIC B.V., Winzo Beheer B.V., NeSBIC Ventures B.V. en Vigilanter Holding N.V.


BEUNIS A.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Eindhoven, Hoofd


BEUNK G.W. , Bert ; Dhr.
Notaris te Hengelo , arrondissement Almelo
Kantoor Kamphuis Beunk Veldhof ; Hengelo (Ov)
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Aalten


BEUNKE F.Ch. , geboren 17 mei 1914 te Zeist
INFO
Overleden 18 januari 2003 te Eindhoven [NRC 23 januari 2003]


BEURDEN A.J.P. van
Advocaat bij Van Benthem & Keulen - advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595537 , fax 030-2595501
abeurden@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Benthem & Keulen
Tel 030-2595625 , fax 030-2595503
abeurden@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEURDEN A.J.S. van


BEURDEN
A.P.P.M. van
[A
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1973
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
infoeinbd@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Tel 040-2345750 , fax 040-2345620
avanbeurden@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEURDEN M.H. van ; Mw.
Advocaat bij Trijzelaar c.s. ; beëdiging 1978
Postbus 10552 , 2501 HN Den Haag
Advocaat bij Scheer & Sanders advocaten
Postbus 85996 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-3659933 , fax 070-3649126
vanbeurden@scheer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.scheer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEURDEN R.R.G.M. van
Advocaat bij Pot & Stoop ; beëdiging 1995
Postbus 23202 , 3001 KE Rotterdam
Tel 010-4116222 , fax 010-4117676
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pot Stoop Van Beurden advocaten
r.vanbeurden@pot-stoop.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEURSKENS W.J.J. , geboren jul 1957 ; Dhr. UHD
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 7 okt 1991
Rechter rechtbank Maastricht 16 december 1998
Vice-president Rechtbank Maastricht van 01-03-2003
NU Maastricht Rechtbank Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent Burgerlijk recht Vakgroep Privaatrecht UM
Praaglaan 36 6229 HP Maastricht
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid/secretaris Stichting jong Leren te Zuid Limburg
Lid commissie voor arbitrage en advies voor het r.k. en p.c. middelbaar beroepsonderwijs


BEUSEKAMP - BIER J.J. ; Mw.
Rechten 1947
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Emmen


BEUSKER G.H.
Advocaat bij Meulenkamp, Ament & Van Haren ; beëdiging 1993
Postbus 377 , 5900 AJ Venlo
Tel 077-3515041 , fax 077-3513182
meulenkamp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Meulenkamp advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


BEUSMANS A.A.B.
Advocaat bij ING Investment Management ; beëdiging 1999
Postbus 90470 , 2509 LL Den Haag
Tel 070-3781143 , fax 070-3781854
[vademecum advocatuur 2001]


BEUSMANS B.A.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 2066 , 3000 C13 Rotterdam
Tel 010-2406653 , fax 010-2131887
babeusmans@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
boudewijn.beusmans@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEUSMANS B.C.M.I. , geboren 1940
Secretaris Raad van Bestuur Akzo Nobel N.V.
Lid Bestuur Stichting Maatschappij en Onderneming
Lid Dagelijks Bestuur Vereniging VNO-NCW
Lid Algemeen Bestuur Vereniging VNO-NCW
Lid Bestuur NCD, Ned. Centrum van Directeuren en Comm.
Oud-functie:
Lid Bestuur Stichting Management Studies.


BEUTENER M.B.W.G. ; Mw.
Advocaat bij Beutener Staal advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 6273 , 7401JG Deventer
Tel 0570-641067 , fax 0570-643506
[vademecum advocatuur 2001]


BEUVING B.T.
Advocaat bij Birel & Birel ; beëdiging 2002
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538825 , fax 070-3538882
bart.beuving@twobirds.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEUVING D. ; Mw.
Advocaat bij Daniëls advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 8 , 7470 AA Goor
Tel 0547-271698 , fax 0547-272498
beuving@daniels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kátter c.s. advocaten
Postbus 255 , 7640 AG Wierden
Tel 0546-577797 , fax 0546-577807
beuving@kotteradvocaten.nl
www.kotteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEUVING E.L. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2001
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
Tel 035-6721821 , fax 035-6721884
e.beuving@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEUVING J. ; Mw. Dr.
Rechter Rechtbank Almelo van 01-09-2000
NU Almele Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Contactpersoon klachtenregeling Openbare basisschool De Weier te Almelo van 01-08-2002
Docent Grotiusopleiding "Financiering& Zekerheden" van 01-01-1996


BEUWER A.M. ; Mw.
Advocaat bij Cornelis & Melchers ; beëdiging 2003
Postbus 13028 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2368877 , fax 030-2314466
advocaten@cornelis-melchers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEUZEKOM L. van ; Mw.
Advocaat bij Van Zelm c.s. ; beëdiging 2001
Postbus 14125 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2331347 , fax 030-2315491
vanzelmcs@vanzelmlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEVAART J. , geboren feb 1942 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 18 dec 1986
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie EZ Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Ansterdam, Economisch commissaris
[augustus 2003] Algemeen directeur Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam
TEVENS
Lid General Committee van het "Nederlands Arbitrage Instituut" [november 1999]
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting voor Economisch Onderzoek Universiteit van Amsterdam te Amsterdam van 16-04-1984
Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam van 01-01-1998
Bestuurslid Stichting Amsterdam Promotion te Amsterdam van 16-04-1984
Bestuurslid Stichting Vrienden van Hr.Ms. Amsterdam te Amsterdam van 26-11-1997
Secretaris Stichting Restauratie Noorderkerk te Amsterdam van 01-02-1993
Bestuurslid Amsterdam Ports Association te Amsterdam van 15-11-1984
Secretaris-penningmeester Stichting Chasa Mengelberg te Amsterdam van 01-11-1982
Statutair directeur Stadsgracht Haarlem BV te Haarlem van 01-01-1996
Economisch Commissaris Provincie Noord-Holland te Amsterdam van 01-05-1984
Lustrumlid BUVOHA (bureau voor handelsinformatie) te Amsterdam van 01-01-2002
Bestuurslid VVV te Amsterdam van 01-06-1984 tot 01-01-2001
Secretaris-penningmeester Stichting Netherlands Memorial te New York van 01-02-1999 tot 01-02-2001
Voorzitter BUVOHA (bureau voor handelsinformatie) te Amsterdam van 04-10-1989 tot 01-01-2002
Penningmeester Stichting Art Trade and Law te Amsterdam van 01-01-1990 tot 01-04-2002
INFO
Lid van de Rotary


BEVELANDER N. ; Mw.
Postbus 15235 , 1001 ME Amsterdam
Tel 020-6269111 , fax 020-6276781
bevelander@smit advocatenadam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Keizersgracht 745-747 , 1017 DZ Amsterdam
Tel 020-6269111 , fax 020-6276781
bevelander@smits advocatenadam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEVER - VERSTRAETEN W.C.M.D. ; Mw.
Rechten 1963
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


BEVEREN J.E.A. van ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Arnhem van 01-01-2002
NU Arnhem Rechtbank Raio
TEVENS [augustus 2003]
Geen necvenbetrekkingen opgegeven


BEVERS C.P.M. , geboren mrt 1926
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Oud-Burgemeester van Hengelo
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 dec 1967
Substituut-officier van Justitie arrondissement Middelburg 17 apr 1970
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Middelburg 14 feb 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 6 dec 1973
Verlof zonder behoud van bezold.i.v.m.werkzaam off. van Justitie.hoofd.parket Curaçao jan 1974
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag dec 1976
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 16 nov 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Den Haag 18 apr 1979
Rechter rechtbank Almelo 8 nov 1991
TEVENS
Lid van de Rotary


BEVERS H. , geboren 27-10-1946
Hoofdingenieur-directeur van de RWS-directie Oost-Nederland
INFO
Woonplaats Reeuwijk
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
TEVENS
Per 1 januari 2001 benoemd tot Lid van de Techinische Adviescommissie voor de Waterkeringen [Staatscourant 1 juni 2001]


BEVERS J.P.A.J.
Hoofdingenieur-directeur Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat


BEVERSLUIS A.W. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 22-06-2000
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Schoemaker & Van Rhijn ; beëdiging 1984
Postbus 454 , 7400 AL Deventer
Tel 0570-613015 , fax 0570-618761
schoemaker@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Regionale klachtencommissie verpleeg- en verzorgingshuizen regio Salland te Deventer van 01-01-1999


BEVERSLUIS Zie SCHAAFSMA - BEVERSLUIS E.L. , geboren dec 1952 ; Mw.


BEVERSLUIS
J.G. , geboren jul 1921
[R
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 16 jun 1947
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 6 okt 195
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 7 okt 1953
Rechter rechtbank Arnhem 25 nov 1957
Raadsheer Hof Leeuwarden 12 jan 1968
Vice-president rechtbank Arnhem 24 sep 1973
President rechtbank Arnhem 2 dec 1978


BEVERSLUIS J.R.
Advocaat bij Schoemaker & Van Rhijn ; beëdiging 1987
Postbus 454 , 7400 AL Deventer
Tel 0570-613015 , fax 0570-618761
schoemaker@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schoemaker & Van Rhijn ; beëdiging 1981 en 1987
j.beversluis@senvr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEVERWIJK R.E.
Advocaat bij Mr. H.J. Overes Kantoor ; beëdiging 1993
Postbus 1280 , 9701 BG Groningen
Tel 050-3140840 , fax 050-3128112
overes.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior
Maliestraat 1 , Utrecht
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
Tel 030 2364600 , fax 030 2364192
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
rb@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEYDALS G. , geboren december 1951
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 22 maart 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Beydals Ruyter advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 9539 , 1006 GA Amsterdam
Advocaat bij Maldenhof 423 , 1106 EM Amsterdam
tel 020-3116090 , fax 020-3116099
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beydals Mungroop Klokkers advocaten
Prinsengracht 1087 , 1017 JH Amsterdam
Tel 020-7725477 , fax 020-6976799
[vademecum advocatuur 2004]


BEYE M.M. , geboren nov 1958
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 16 jan 1905
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Docent strafrecht RUG
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Doortheater
Lid Bestuur Vereniging Impuls
31 jan 1997


BEYEN K.H. , Has , geboren te Den Haag 2 maart 1923
Oud-Staatssecretaris van Economische Zaken ; januari 1978 - september 1981
Oud-Lid van de Raad van Bestuur ABN-AMRO
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Ridder in de Orde van het Legioen van Eer
Commandeur in de Koninklijke Orde "Alk Merito della Republica Italiana"
Grootkruis in de Orde van Aquila Azteca
INFO
Overleden op 2 januari 2002 te Wassenaar [Telegraaf 5 januari 2002]


BEYEN R.A.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam


BEYER - LAZONDER C.G. , geboren jul 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 17 aug 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Rechter rechtbank Haarlem (part-time) 1 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 18 mei 1990
Vice-President rechtbank Haarlem 16 jan 1995
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-10-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 01-10-2002
NU Haarlem Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen opgave van bijbanen te A'dam
TEVENS [juni 2003]
Penningmeester Stichting Devita

BEYERSBERGEN
A.L.N. , geboren 29-10-1920
[X
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BEYER K.L. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
[vademecum advocatuur 2001]
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEZEMA J.A.
Advocaat bij Rollingswier & Breuker advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 96 , 9700 AB Groningen
Tel 050-3141512 , fax 050-3129580
rolladvo@inn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rollingswier Breuker Blokzijl & Lettinga
bezema@rbbl.nl
www.rbbl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BEZEMER A.M.M. , geboren 04-09-1968 ; Mw.
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BEZEMER H.W. , geboren mei 1944 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Militair Lid rechtbank Arnhem 18 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 26 mrt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 18 mei 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 11 november 1999
Rechter Rechtbank Dordrecht van 01-08-2002
NU Dordrecht Rechtbank Rechter
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter adviesorgaan bestuursrechtelijke geschillen KLV
16 jan 1998 , 16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BEZEMER J.J.S.
Advocaat bij Bezemer c.s. ; beëdiging 1979
Postbus 102 , 5420 AC Gemert
Advocaat bij Dubach advocaten
Postbus 422 , 5700 AK Helmond
Tel 0492-544435 , fax 0492-527895
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bezemer advocaten ; beëdiging 1979
Tel 0492-344624 , fax 0492-344589
[vademecum advocatuur 2004]


BEZEMER J.W.
Notaris te Driebergen , gem. Driebergen-Rijsenburg , arrondissement Utrecht
Kantoor Bezemer & Ackerman
Postbus 175 3970 AD Driebergen-Rijsenburg


BEZOOIJEN E.M.C. van ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Aliiance ; beëdiging 2000
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
emcvanbezooijen@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5771423 , fax 020-5771737
esther.vanbezooijen@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BEZUIJEN K.J. , geboren jan 1959 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 15 nov 1989
Rechter rechtbank Rotterdam 8 nov 1991
Vice-president Rechtbank Rotterdam van 01-04-2003
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid van de stuurgroep Samen op Weg van de Hervormde Kerkwijk IV te Gouda, onbezoldigd
TEVENS [augustus 2003]
Lid College Geschillen- , Beroeps- en Klachtenreglement Rode Kruis van 30-06-2001 tot 30-06-2004
Buitengewoon lid College Rode Kruis van 30-06-2001 tot 30-06-2004


BHADAI M.K.
Advocaat bij advocatenkantoor Jairam Middellandplein 2-A ; beëdiging 2000
3021 BR Rotterdam
Tel 010-4250280 , fax 010-4250281
bhadai@advokaat.net
www.advokaat.net
[vademecum advocatuur 2004]


BHARATSINGH S.
Advocaat bij Bharatsingh advocaten ; beëdiging 1998
Burg. Schooklaan 7 , 1217 LX Hilversum
Tel 035-6247899 , fax 035-6245649
[vademecum advocatuur 2001]
s.bharatsingh@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIANCHI C.W. , geboren feb 1956 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 7 mrt 1991
Rechter rechtbank Zwolle 23 nov 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
Vice-president Rechtbank Utrecht van 01-06-2003
NU Utrecht Rehctbank Vice-President
TEVENS
Secretaris Medezeggenschapsraad Montessorischool Zwolle
10 jun 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter stichting BamBam, kinderopvang justitie te Zwolle van 01-09-1991 tot 01-10-2001


BIANCHI H. ; Dr.
Vrije Universiteit Amsterdam
Oud-hoogleraar


BICHON van IJSSELMONDE R. , geboren nov 1902
NLRM 71
Advocaat en procureur okt 1931
Waarnemend griffier rechtbank Zutphen 15 okt 1931
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 11 sep 1941
Rechter rechtbank Dordrecht 21 nov 1942
Rechter rechtbank Zutphen 16 jan 1943
President rechtbank Zutphen 1 mrt 1957


BIE A.J. de
Advocaat bij advocatenkantoor De Bie ; beëdiging 1973
Hintham 3 , 5331 CK Kerkdriel
Tel 0418-661715 , fax 0418-661292
debieadvoc@cistron.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BIE A.V.T. de , geboren jul 1964 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 5 sep 1997
Rechter Rechtbank Amsterdam van 12-09-2001
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Plaatsvervangend lid ledenraad Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak van 19-03-2001
Voorzitter Klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Het Gooi te Bussum van 01-07-2000
Bestuurslid Stichting Uitgeverij van de Koninklijk Nederlandse Natuurhistorische Vereniging te Utrecht van 01-03-2000
Docent scope-cursus "Het Verbintenissenrecht" (permanente opleiding advocatuur)
Quod Iure B.V. te Zeist van 01-11-1999
Docent cursus Contracten maken en beoordelen (VSO advocatuur)
Centrum voor postdoctorale opleiding, Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen van 01-03-1999
Auteur Kluwer Juridische Uitgaven te Den Haag van 01-01-1996


BIE - KOOPMAN C. de ; Mw.
Advocaat bij Dijkstra & Van den Ende advocaten ; beëdiging 1996
'Wherestate' Wagenweg 12 , 1442 BX Purmerend
Advocaat bij advocatenkantoor de Bie
Julianastraat 10 , 1814 EB Alkmaar
Advocaat bij Kennemerstraatweg 89 , 1814 GD Alkmaar
Tel 072-5111435 , fax 072-5111436
bie.koopman@hccnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Werkzaam in het Familierecht
Beëdiging 1990 en 1996
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: pers- en familierecht


BIE H. , de geboren sep 1910
NLRM 71
Advocaat en procureur Rotterdam 25 apr 1935
(1e) secretaris Raad van Beroep (d.b.) Rotterdam II 8 mrt 1954 tot 1 jan 1958
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 30 jan 1957
Raadsheer Hof Arnhem 28 mei 1958


BIE H.C. de
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen Andersen Legal ; beëdiging 1998
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825821 , fax 020-5825150
edebie@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIE I.P. de , geboren feb 1945 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 27 nov 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 28 jan 1987
Rechter rechtbank Zutphen 12 sep 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Kantonrechter plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Vice-President rechtbank Zutphen 29 jul 1994
NU Zutphen Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter van de Beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij de penitentiaire
inrichtingen Zutphen, vacatieregeling
Lid van het bestuur van de Stichting Passieconcerten Deventer, onbezoldigd
16 feb 1998
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Voorzitter Commissie van Toezicht PI Zutphen
Lid bestuur Stichting Passieconcerten Deventer
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht PI Achterhoek, locatie Ooyerhoek te Zutphen van 01-07-1990


BIE LEUVELING TJEENK J. de ; Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linkaters & Ailiance ; beëdiging 1998
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
jdebieleuvelingtjeenk@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
jan.tjeenk@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BIE K. de ; Mw.
Advocaat bij Westhoff van den Brom ; beëdiging 1996
Advocaat bij Westhoff advocaten
Postbus 51192 , 1007 ED Amsterdam
Tel 020-6644046 , fax 020-6649320
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BIE L.M.P. de ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Vreewijk ; beëdiging 1994
Postbus 52135 , 3007 LC Rotterdam


BIEGER K.S. , geboren jan 1916
NLRM 71 80
Werkzaam gemeente secretarie Ermelo 1941
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 1943
Substituut-officier van Justitie Midden-Java 1945
Referendaris Ministerie van Binnenlandse Zaken 1950
Administrateur Ministerie van Economische Zaken 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 25 mrt 1961
Rechter rechtbank Utrecht 13 apr 1962
Vice-president rechtbank Utrecht 7 jan 1975


BIEGMAN - HARTOGH M.A.M. , geboren jun 1922 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam Rijks Universiteit Leiden, II.wetenschappelijk Medewerker 1e klasse jan 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 26 jan 1972
Rechter rechtbank Rotterdam 5 apr 1973
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 23 nov 1979


BIEGMAN N.K.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1990
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-57 71775
nkbiegman@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging
Triton Court 14 Finsbury Square 2nd Floor , London EC2A 1 BR , UK
Tel 0044-2074565400 , fax 0044-2074565567
niekbiegman@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BIELARS O.A.M.
Advocaat bij Akzo Nobel Chemicals B.V. ; beëdiging 2002
Postbus 247 , 3800 AE Amersfoort
Tel 033-4676287 , fax 033-4676191
otto.bielars@akzonobel.com
[vademecum advocatuur 2004]


BIELEVELD E.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1992
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1992
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
lisette.bieleveld@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-4313131 , fax 020-4313132
lisette.bieleveld@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIEMANS J.W.A.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
j.biemans@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BIEMEN W. van ; Mw.
Advocaat bij Keizersgracht 802 , 1017 ED Amsterdam ; beëdiging 1984
Tel 020-6227712 , fax 020-fi207738
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Keizersgracht 802 , 1017 ED Amsterdam ; beëdiging 1974 en 1984
vanbiemen@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIEMOLD P.Ch. ; Mw.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2000
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-4880901
Patricia.biemold@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIEMOND B.W. , geboren jan 1949 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam 's-Rijksbelastingdienst
Raadsheer Hof Den Haag 12 sep 1988
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-04-2001
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
Geen nevenfuncties opgegeven (november 2000)
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

BIEMOND
H.J.Th.
[A
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Dvery
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
hendrikjan.biemond@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]


BIEMOND J.
Advocaat bij Van den Boogaard advocaten ; beëdiging 1989
Reinkenstraat 47-49 , 2517 CP Den Haag
Tel 070-3403500 , fax 070-3400925
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3463600 , fax 070-3466926


[vademecum advocatuur 2004]


BIEMOND J.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart, Lid (Maastricht Airport)


BIENEN L.C.D.F. ; Mw.
Rechten 1950
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


BIENFAIT F.F. , geboren dec 1929
NLRM 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Aangekomen in Leiden 1952 , Corpslid
Werkzaam bedrijfsleven 1958
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam mrt 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 apr 1978
Rechter rechtbank Amsterdam 7 mrt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 26 nov 1985
NU
Amsterdam rechter
Hilversum kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid geschillencommissie Bankzaken


BIENFAIT H.P.
Advocaat bij Mr. G. Reesink Kantoor ; beëdiging 1992
Voorofscheweg 15A , 2771 MA Boskoop
Tel 0172-215491 , fax 0172- 218704
[vademecum advocatuur 2001]


BIENFAIT J.F.
Advocaat bij Van Dam & Kruidenier ; beëdiging 1989
Schiedamsedijk 77 A-C , 3011 EM Rotterdam
Postbus 4043 , 3006 AA Rotterdam
Tel 010-2888800 , fax 010-2888828
bienfait@damkru.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BIENFAIT M.P.
Advocaat bij Mr. G.Reesink Kantoor ; beëdiging 1992
Voorofscheweg 15a , 2771 MA Boskoop


BIER L. ; Mw.
Advocaat bij Willem van Beuningenlaan 3 , 5261 NG Vught ; beëdiging 1994
Tel 073-6841786 , fax 073-6840328
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BIERBOOMS P.F.A.
Advocaat bij Wijn & Stael ; beëdiging 1998
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2333244 , fax 030-2341644
bierbooms@wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2320800 , fax 030-2341644
bierbooms@wijnenstael.nl
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIERENBROODSPOT A. ; Mw.
Advocaat bij Singel 360 , 1016 AG Amsterdam ; beëdiging 1977
Advocaat bij advocatenkantoor Bierenbroodspot
Amstelveenseweg 711 , 1081 JE Amsterdam
Tel 020-6263076 , fax 020-6229806
[vademecum advocatuur 2001]
mr.bierenbroodspot@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIERENBROODSPOT I. ; Mw.
Advocaat bij Bierenbroodspot & Krauth ; beëdiging 1989
Hertenlaan 5 , 8091 BG Wezep
Tel 038-3762961 , fax 038-3769030
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BIERENS A.E.M.
Advocaat bij Bierens advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 92 , 5460 AB Veghel
Tel 0413-363723 , fax 0413-367865
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0413-311777 , fax 0413-367865
info@bierens-advocaten.com
www.bierens-advocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]


BIERENS B.
Advocaat bij Steins Bisschop Meiburg & Co N.V. ; beëdiging 1999
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561777 , fax 020-65611700
bierens.bart@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BIERENS L.M.G.
Advocaat bij Bierens advocaten ; beëdiging 1953
Postbus 92 , 5460 AB Veghel


BIERENS DE HAAN W.D. , geboren 05-03-1966
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BIERENS W.M.
Advocaat bij Eelsing & Bierens advocaten ; beëdiging 1987
Torenlaan 5 , 9401 HN Assen
Advocaat bij Bierens Van Boven & Renon advocaten
Torenlaan 5 , 9401 HN Assen
Tel 0592-311001 , fax 0592-317625
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierens & Van Boven advocaten en rocureurs
advocaten@bierens-vanboven.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIERHOFF H.H.M. ; Mw.
Tolakkerweg 5a , 3739 JG Hollandse Rading
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


BIERLAAGH K.A.J.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 25 aug 1969


BIERMA T.S. , Tjessie ; Mw.
Rechten 1974
Jurist/Directie-secretaris Lucas St. voor Revalidatie Hoensbroek/Maastricht
Juridisch adviseur zorgsector Mr. T.S. Bierma
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Limburg
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


BIERMAN F. , geboren 29-09-1917
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BIERMAN F.J. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1994
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
[vademecum advocatuur 2001]
femke.bierman@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


BIERMAN G.M. , geboren nov 1934
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden rechten 1953, Corpslid
Advocaat te Rotterdam en Leeuwarden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 30 jan 1973
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 24 jun 1985
Raadsheer Hof Arnhem 15 jun 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 januari 2000
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Buitengewoon Lid benoemd door de Ned. Juristen Vereniging van de Raad voor Arbitrage van de
bouwbedrijven
Directeur "Fernate BV" (pensioen vennootschap eigen oudedagsvoorziening)
Voorzitter Raad van Beroep van het COKZ (Centraal orgaan voor kwaliteitsaangelegenheden in de
zuivel)
Voorzitter Stichting Future Hop Nederland (financiële steun kindertehuizen India)
[juni 1996 + juni 2002]
NB
Sinds 1 juli 2002 niet meer vermeld op rechtspraak.nl Hof Arnhem
@OPM Hoe moet ik nu weten of iemand met pensioen is gegaan.
Het zou beter zijn als de gegevens een tijd gehandhaafd zouden blijven met vermelding van pensioen en datum


BIERMAN J.J.C.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460183 , fax 020-5460709
hannes.bierman@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


BIERMAN J.R. , geboren apr 1928
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Tiel
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 26 jan 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 19 jun 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 21 jan 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 apr 1988
Kantonrechter Groenlo 20 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 13 apr 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 3 jul 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 3 jul 1990
Kantonrechter Den Bosch 2 mei 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 2 mei 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 3 mei 1993
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Den Bosch kantonrechter
TEVENS
Voorzitter arbitragecommissie van de KVG Gerechtsdeurwaarder
Houdt zich privé bezig met exploitatie van onroerend goed en verhuur van kantoren waarvan hij
eigenaar is (onderdeel van zijn pensioenvoorziening)
24 mrt 1997


BIERMAN - BEUKEMA TOE WATER M.E. ; Mw.
Rechten 1979
Dir. Interbestuurlijke Betrekkingen , Ministerie van Binnenlandse Zaken
VVD-fractie
Lid Eerste Kamer
mei 2000
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


BIERMAN M.G.M.
NLRM 80 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 30 jan 1973
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 24 jun 1985


BIERSMA R.
Business Development Manager Capital Advertising


BIERSTEKER G.A.
Secretaris gemeente Nunspeet [info SAL 2000]


BIESBERGEN J.A. van , geboren dec 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kandidaat-notaris
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 12 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 12 feb 1986
Rechter rechtbank Den Bosch 24 sep 1987
Vice-President rechtbank Den Bosch 23 apr 1996
NU Den Bosch Rechtbank Vice-President
TEVENS
Organist en koorleider van de Parochiekerk te Kleve-Rindern
05 jun 1997
TEVENS [augustus 2003]
Organist en koorleider Parochiekerk te Kleve-Rindern van 27-12-1995 tot 31-12-2001


BIESBROEK E.
Eneco Energiebe Dr. DH/Voorburg
Regiodirecteur
E-Mail: E.Biesbroek@Eneco.nl


BIESBROEK M.P. ; Mw.
Advocaat bijokatenkollektief Rotterdam ; beëdiging 2000
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam
Tel 010-4650966 , fax 010-4654039
info@advokatenkollektiefrotterdam.nl
www.advokatenkollektiefrotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIESEBEEK G. te
Advocaat bij Aben & Slag ; beëdiging 1993
Postbus 2139 , 6020 AC Budel
Tel 0495-430431 , fax 0495-430433
gbiesebeek@aben-slag.nl
[vademecum advocatuur 2001]
gbiesebeek@abenslag.nl
www.abenslag.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIESEBEEK G.D. te
Advocaat bij Te Biesebeek B.V. advocaten en Procureurs ; beëdiging 1989
Grote Voort 99c , 8041 BD Zwolle
Tel 038-4223020 , fax 038-4223070
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Te Biesebeek B.V.
Tel 038-4223024 , fax 038-4223070
info@tebiesebeek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIESEN A.H.J. van den
Advocaat bij Van den Biesen Prakken Böhler ; beëdiging 1979
Nieuwe Herengracht 51 , 1011 RN Amsterdam
amsterlaw@bpb.nl
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM. Amsterdam
Tel 020-6232605 , fax 020-6203559
phonvandenbiesen@bpb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Biesen advocaten
Wibautstraat 3 , 1091 GH Amsterdam
Tel 020-5682929 , fax 020-5682925
phonvandenbiesen@vandenbiesen.com
www.vandenbiesen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIESEN E.F.M. van den ; Mw.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1993
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 2121 , 7500 CC Enschede
Tel 053-4331133 , fax 053-4330381
vandenbiesen@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BIESEN H.J.J. van den , geboren 12-05-1929
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Den Haag 1948
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 jan 1958
Rechter rechtbank Rotterdam 31 jan 1959
Vice-president rechtbank Almelo 1 jul 1986
President rechtbank Almelo 23 feb 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 5 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 19 mrt 1986
INFO
Woonplaats Joppe
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BIESEN J.A.J. van den , geb. jul 1917
NLRM 71
Advocaat en procureur Breda 1 aug 1946
Waarnemend griffier rechtbank Breda 1maan 1947
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 26 feb 1948 tot 16 jul 1950
Advocaat en Procureur Breda jul 1950
(2e) secretaris Raad van Beroep (d.b.) Breda 9 mrt 1951 tot 1 jun 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 30 mrt 1955
Rechter rechtbank Roermond 10 dec 1958


BIESHAAR W.C. ; Mw.
Advocaat bij Bouwman Van Dommelen ; beëdiging 2001
Postbus 199 , 3750 GD Bunschoten
Tel 033-2981400 , fax 033-2988373
bieshaar@bvd-advocaten.nl
www.bvd-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIESHEUVEL B.W. , Barend ; Dhr.
Politicus / Minister-President
Oud-Lid van de Raad van Commissarissen van CSM nv
Oud-President commissaris B.V. Aannemingsmaatschappij
Overleden 1 mei 2001 [Telegraaf 2 mei 2001]


BIESHEUVEL M.B.W.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1987
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Tel 070-3285471 , fax 070-3280049
mbwbiesheuvel@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mark.biesheuvel@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Redacteur Nederlands Juristen Blad


BIESHEUVEL P.J.
CDA-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000


BIESHEUVEL Q.J.S.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2002
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857674 , fax 020-5727674
quirijn.biesheuvel@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


BIESMA J.E. , geboren juli 1987 (of J.) ; Dhr.
Raio rechtbank Zutphen 1 oktober 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 9 december 1999
Rechter Rechtbank Leeuwarden van 01-10-2001
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Lid Commissie van Toezicht voor de politiecellen in regio Utrecht
Lid gemeenteraad Amersfoort
TEVENS [augustus 2003]
Lid Commissie van toezicht voor de politiecellen in de regio Utrecht te Utrecht van 01-07-2001


BIESTA H.


BIETENBOS
A.G. van den
[A
Advocaat bij Meulenkamp advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 37 , 5900 AJ Venlo
Tel 077-3515041 , fax 077-3513182
meulenkamp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIEVERS F.A.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771900 , fax 020-5771874
alexander.sievers@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BIÈVRE L.D. de , geboren 1931
Voorzitter Raad van Comm. Amsterdam Arena
Commissaris Elf Petroland B.V.
Commissaris Exact Holding N.V.
Commissaris Better.be B.V.
Commissaris ESEC B.V.
Commissaris Specs en Biospecs B.V.
Commissaris Van den Boom Groep B.V..
De heer De Bièvre, oud-Lid van de raad van bestuur van de ABN Bank N.V., was vervolgens Lid van de raad van bestuur van ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Holding N.V. Hij was voorheen tevens onder meer Bestuurslid van het NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO, de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf, het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf, de Stichting Maatschappij en Onderneming, het Prins Bernhard Fonds en de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland. Tevens was hij gedelegeerde van het bestuur van de Vereniging voor de Effectenhandel, Voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Bemiddelaars in Onderhandse Leningen en Lid van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Vabef. Commissariaten bekleedde de heer De Bièvre bij Houdstermaatschappij Beursplein vijf B.V., NCR Nederland N.V., Nederlandse Participatie Maatschappij N.V., Koninklijke Verkade N.V. en Onderwater Export B.V.


BIEWENGA J.K. , geboren 26-03-1935
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BIEZEN A.S. van der
Advocaat bij Menkveld, Adank & Aartsen ; beëdiging 1988
Postbus 13334 , 3507 LH Utrecht
Advocaat bij Hartsen & Van der Biezen
Van Asch van Wijckskade 31-1 , 3512 VR Utrecht
Tel 030-2302060 , fax 030-2300576
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kuijpers & Van der Biezen advocaten
Havenstraat 1-3 , 5211 WC Den Bosch
Tel 073-6148664 , fax 073-6146456
avdbiezen@email.com
www.strafrechtspecialist.com
[vademecum advocatuur 2004]


BIEZEN J.B.
Advocaat bij Koster c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 1350 , 1500 AJ Zaandam
Tel 075-6156051 , fax 075-6167353
jbbiezen@kostercs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koster c.s.advocatuur en Mediation
Tel 075-6810080 , fax 075-6167353
[vademecum advocatuur 2004]


BIEZENAAR M.E. ; Mw.
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
biezenaar@smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIEZENAAR M.K. , geboren okt 1954 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Raio rechtbank Amsterdam 15 sep 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 27 aug 1990
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem ; kantoor Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1992


BIEZENBOS A.G. van den
Advocaat bij Meulenkamp Ament & Van Haren ; beëdiging 2000
Postbus 377 , 5900 AJ Venlo
Tel 077-3515041 , fax 077-3513182
meulenkp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BIEZEVELD G.A. , geboren feb 1947
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 17 aug 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 dec 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arr.parketDen Haag 1augustus 1998
NU
Den Haag parket Officier van Justitie
TEVENS
Voorzitter commissie OM Milieubeheer
Lid Bestuur Vereniging voor Milieurecht te Utrecht
Lid Bestuur Stichting Vrienden van Dilegentia Den Haag
Lid ledenraad Vogelbescherming Nederland te Zeist
Lid adviescommissie Milieu van de PvdA-fractie in de 2e kamer
okt 1997
INFO
Landelijke milieuofficier van Justitie (Telegraaf 99-12-14)


BIGE E. , geboren aug 1950 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 31 mei 1991
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem ; kantoor Bax & Van Herpt ; beëdiging 1979
Advocaat Huizenga advocaten Arnhem
Postbus 1052 , 6801 BB Arnhem
tel 026-4452085 , fax 026-4423977
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bige Eskens & Van Schravendijk advocaten
Postbus 76 , 6800 AB Arnhem
Tel 026-4465757 , fax 026-4434439
bige@benvs.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Festival Arnhem
Lid Bestuur telefonische hulpdienst Nijmegen
20 jan 1998 , 16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Festival Arnhem te Arnhem van 01-01-1985
Bestuurslid Telefonische Hulpdienst te Nijmegen van 01-01-1997
Voorzitter klachtencommissie HKS Groep Nijmegen te Nijmegen van 01-03-2001


BIGGELAAR G.J.M. van den , geboren jan 1960 ; Mw.
NLRM 96 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 sep 1995


BIGGELAAR J.P.A.J.C. van den ; Mw.
Advocaat bij Dappers & Hissink advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 677 , 5000 AR Tilburg
Tel 013-5441020 , fax 013-5443245
biggelaar@d-hadvocaten.nl
www.d-hadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIGGELAAR M.A.P.J. van den ; Mw.
Advocaat bij Advokaten Tramstraat ; beëdiging 1992
Postbus 2350 , 5600 CJ Eindhoven
Advocaat bij advocatenkantoor Van den Biggelaar ; beëdiging 1992 en 2001
Hoge Duinlaan 6 , 552 KE Waalre
Tel 040-2801354 , fax 040-2801355
[vademecum advocatuur 2004]


BIGGELAAR M.C. van den
Directeur Holding Randstad nv
Directeur Planning, strategie & Financiën [jaarverslag Randstad 1999 + 2001]


BIGGELAAR N.H. van den ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1992 en 1999
Tel 070-3285473 , fax 070-3280489
nicolien.vandenbiggelaar@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BIJ H.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Ross advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 243 , 6900 AE Zevenaar
Tel 0316-527752 , fax 0316-525340
ross@ross.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4221945
h.vanderbij@mend.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIJ O. van der
NLRM 80
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Utrecht 1 jul 1974


BIJKER J.A. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 18-05-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Redacteur Losbladige uitgave van het Burgelijk Ambtenarenrecht van 01-01-2002


BIJKER - VEEN M.M. , geboren jan 1967 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1995
NU


BIJKERK J.
NLRM 80 87 88/89 90
Kantonrechter Utrecht 15 dec 1976
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Kramer Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 1962
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht


BIJKERK J.J.
Advocaat bij Van Riet & Associees advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635080 , fax 030-2535070
vanriet@pi.net
[vademecum advocatuur 2001]
bijkerk@vanriet.associees.nl
www.vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIJKERK M.
Advocaat bij advocatenkantoor Bijkerk ; beëdiging 2000
Televisiestraat 2-Vl , De Schilde , 2525 KD Den Haag
Tel 070-4279397 , fax 070-4279397
m.bijkerk@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BIJKERK M. ; Mw.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Houthoff ; Amsterdam, Rotterdam


BIJKERK - VERBRUGGEN S.B. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1998
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-212 1333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIJL A.J. , geboren aug 1914
NLRM 80
Advocaat en procureur Amsterdam 12 nov 1942
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 12 nov 1942
Werkzaam bedrijfsleven Rotterdam 1955 tot 1960
Advocaat en procureur Capelle a/d IJsseI 22 jun 1960
Substituut-griffier Hof Leeuwarden 30 mrt 1971


BIJL A.J. van der , geboren 26-01-1965
INFO
Woonplaats Zoetermeer
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BIJL C.
Advocaat bij Van Zeijl advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 114 , 3840 AC Harderwijk
Tel 0341-420606 , fax 0341-425528
[vademecum advocatuur 2001]
bijl@vanzeijladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


BIJL C.
Burgemeester PvdA gemeente Meppel [info SAL 2000]


BIJL - MEIJER C.C. , geboren sep 1961 ; Mw.
NLRM NLRM 87 88/89 90 91 92 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 jan 1997
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Allen & Overy te Amsterdam; beëdiging 2000
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741337 , fax 020-674189;
callista.meijer@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
NB: kennelijk dezelfde als MEYER, C.C. in eerdere jaren.
Geen opgave van bijbanen in Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BIJL e.v. HOFMAN C.J. , geboren mei 1959 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 aug 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 aug 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 26 sep 1996
Vice-president Rechtbank Zwolle van 01-02-2003
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Bestuur Federatie Vereniging De Plataan Baarn ; de federatie houdt in vereniging van twee
Stichtingen Het Poorthuis en Stichting De Boomerang, Sociaal maatschappelijk werk.
TEVENS [augustus 2002]
Bestuurslid Stichting de Plataan 1 jan 1997
Bestuurslid Bismajeur (koor) van 1 januari 1998 tot 1 mei 2001
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Stichting de Plataan te Baarn van 01-01-1997
Bestuurslid Stichting Bismajeur (koor) van 01-01-1998 tot 01-05-2001


BIJL D.B. , geboren mrt 1946 ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer Hof Amsterdam 10 feb 1984
Vice-President Hof Amsterdam 30 aug 1994
NU Amsterdam Hof Vice-President
TEVENS
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Vakgroep Belastingrecht
Hoogleraar belastingrecht, in het bijzonder omzetbelasting
tel 013 4662330 , fax 013 4663073
d.b.bijl@kub.nl
TEVENS
Redacteur Fiscale Encyclopedie de FED's Fiscale Wetten
Vaste Medewerker Weekblad voor Fiscaal Recht, Fiscaal Weekblad FED , Belastingblad, Fiscale en
Administratieve Praktijkvragen
Examinator Federatie van Belastingadviseurs
Lid Examencommissie Belastingadviseur en Belastingassistent
Voorzitter Curatorium Opleidingen Ned. Genootschap van Belastingadviseurs
Nevenfuncties [september 2000] ; eigen opgave:
1. Hoogleraar belastingrecht KUB Tilburg,
2. Redacteur Fiscale Encyclopedie de dakstudie en FED's Fiscale Wetten
3, Vaste Medewerker Weekblad voor Fiscaal Recht, Fiscaal Weekblad FES, Belastingblad
4. Examinator Federatie van Belastingadviseurs
5. Lid Examencommissie Belastingadviseur en Belastingassistent
6. Voorzitter Commissie Permanente Educatie Nederlandse Genootschap van Belastingadviseurs
7. Voorzitter Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften van de gemeente Putten
8. Bestuurslid Stichting Evangelisch Begeleidingscentrum
TEVENS [augustus 2003]
Redacteur fiscale encyclopedie de vakstudie en fed's fiscale wetten.
Vaste medewerker weekblad voor fiscaal recht, fiscaal weekblad fed, belastingblad.
Examinator Federatie van Belastingadviseurs.
Lid examencommissie belastingadviseur en belastingassistent.
Voorzitter commissie permanente educatie Nederlandse Genootschap van Belastingadviseurs.
Voorzitter commissie voor de bezwaar- en beroepschriften gemeente Putten. te Putten
Bestuurslid Stichting Evangelisch Begeleidingscentrum.
Deelnemer platform versterking vaktechniek Ministerie van Financien. van 01-01-2001
INFO
Privé adres: Beatrixlaan 8 , 3881 ME Putten , Tel. 0341 352101


BIJL E.E. van der , geboren apr 1950 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris arrondissementsparket te Groningen
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 aug 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 8 sep 1987
Advocaat-generaal ressortsparket Den Bosch 16 aug 1991
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 7 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Roermond 1 jul 1994
NU
Roermond parket


BIJL G. van der
Secretaris gemeente Maasbracht [info SAL 2000]


BIJL G.A. van der ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 12 mei 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 sep 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 28 december 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 januari 1999
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak
NU Haarlem Rechtbank Rechter-platsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Helder ; kantoor Van der Bijl & Berts ; beëdiging 1972
Postbus 7 , 1780 AA Den Helder
Advocaat bij Van der Bijl & Lieffijn
Postbus 5001 , 1780 KA Den Helder
Tel 0223-618535 , fax 0223-612742
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij Knuwer & Creutzberg
Postbus 42 , 1780 AA Den Helder
Tel 0223-660114 , fax 0223-660354
vanderbijl@knuwer.nl
www.knuwer.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter commissie beroep- en bezwaarschriften Gemeente Den Helder te Den Helder
Voorzitter commissie beroep- en bezwaarschriften nieuwe bijstandswet Gemeente Den Helder te Den Helder
Lid schuldsaneringscommissie Gemeente Den Helder te Den Helder
Voorzitter Klachtencommissie Algemene Aard Primair en Voortgezet Onderwijs van 01-01-2001
@OPM
Augustus 2003 is op rechtspraak.nl niet vermeld dat hij advocaat is.
@OPM
Wat doet zo'n opmerking ertoe: deze functionaris neemt niet deel an de rechtspraak?


BIJL H.H.A.
Advocaat bij advocatenkantoor Doedens ; beëdiging 1999
Postbus 1055 , 3500 BB Utrecht
Tel 030-2310310 , fax 030-2316458
doedens@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
doedens@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIJL H.R. , geboren 23-04-1919
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BIJL de VROE J.H. , geboren sep 1921
NLRM 71 80
Werkzaam Ned. Heide Maatschappij 1942
Luitenant ter zee administrateur 3e klasse Koninklijke Marine apr 1946
Werkzaam Ministerie van Marine okt 1954
Werkzaam Ned. Nieuw-Guinea , als fiscaal Zeekrijgsraad stafofficier Juridische Zaken,
Secretaris commandant Zeemacht jan 1956
Leraar Koninklijk Instituut voor de Marine Den Helder jul 1959
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 28 mei 1960
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 20 dec 1962
Arrondissementsofficier van Justitie Haarlem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Haarlem 5 dec 1978


BIJL J.J.
Advocaat bij Mannaerts & Appels ; beëdiging 1999
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5838200 , fax 013-5432763
j.bijl@mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BIJL L. ; Mw.
Advocaat bij De Leeuw Kramer en Duijn ; beëdiging 2000
Postbus 1178 , 1500 AD Zaandam
Tel 075-6353831 , fax 075-6353090
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Leeuw Duijn en Bloem advocaten
info@leeuwadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIJL M. , geboren apr 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 27 jun 1996


BIJL M.Y. van der ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Prinsegracht ; beëdiging 1983
Prinsegracht 53 , 2512 EX Den Haag
Tel 070-3803001 , fax 070-3895031
[vademecum advocatuur 2001]
[Vademecum advocatuur 2004]


BIJL N. van der ; Mw. Drs.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling I [SAL 2003]


BIJL - DE JONG W.L. van der ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 23-08-2002
NU Rotterdan Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Plaatsvervangend hoofd Afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Dordrecht te Dordrecht
NU
TEVENS [augustus 2003]


BIJLEVELD A.S. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1997
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6741337 , fax 020-6741988
alexandra.bijleveld@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


BIJLEVELD E.J.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2364600 , fax 030-2364192
ej@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandiepen.cam
[vademecum advocatuur 2004]


BIJLEVELD H.C.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741653 , fax 020-6741496
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


BIJLEVELD L. ; Mw. Drs.
Beleidsmedewerker bij FNV vrouwensecretariaat
Postbus 8456 , 1005 AC Amsterdam
tel 020 5816506
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, sociale zekerheid, pensioen
NB
Is zij juridisch Drs. of anderszins


BIJLEVELD - van der SLIKKE M.C. ; Mw.
Advocaat bij Bijleveld & Partners ; beëdiging 1976
Postbus 1365 , 5200 BK Den Bosch
Tel 073-6122022 , fax 073-6123295
[vademecum advocatuur 2001]
mc.bijleveld@bijleveld-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIJLEVELD P.J. , geboren feb 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur Rotterdam 1954
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20 dec 1962
Rechter rechtbank Rotterdam 1 sep 1964
Raadsheer Hof Den Haag 5 jan 1973
Vice-president Hof Den Haag 11 jan 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 mrt 1990
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd Vice-President Gerechtshof Den Haag
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam


BIJLEVELD W.H.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger


BIJLEVELD W.P.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 13 apr 1965


BIJLHOLT J.A.M.
Advocaat bij Alderse Baas c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 120 , 8500 AC Joure
Tel 0513-415655 , fax 0513-415696
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Alderse Baas advocaten ; beëdiging 1999
Nipkowwe 17 , 8501 XH Joure
Tel 0513-415655 , fax 0513-415696
[vademecum advocatuur 2004]


BIJLOO W.F. , geboren mei 1950 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd afdeling Juridische Zaken GAK Arnhem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 4 feb 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 5 dec 1995
Rechter rechtbank Arnhem 28 feb 1997
NU Arnhem Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter wijkraad van 01-09-1994
Voorzitter registratiecommissie van 01-04-1990
Juridisch adviseur van het bestuur Stichting Apeldoornse Monumenten te Apeldoorn van 01-01-1998
Lid bezwarencommissie Gemeente Apeldoorn te Apeldoorn van 01-01-1998
TEVENS
Voorzitter wijkraad De Parken Apeldoorn
Voorzitter registratiecommissie van de gemeente Apeldoorn
Lid Bestuur Stichting Apeldoornse monumenten
Lid Bestuur Genootschap Nederland-Engeland Deventer
Lid bezwarencommissie gemeente Apeldoorn
15 jan 1998 , 16 feb 1998


BIJLOO W.M. , Marcus ; Dhr.
Den Hollander advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 50 , 3240 AB Middelharnis
Tel 0187-485000 , fax 0187-486162
advocaten.mh@denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Den Hollander advocaten
www.denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Goeree en Overflakkee


BIJLOOS A.W.M. , geboren mei 1953 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Chefjurist bij de Stafafdeling Wetgeving van de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 jun 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 21 feb 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Haag 1 aug 1992
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1995
Raadsheer in het Gerechtshof te Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep van 12-09-2001
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
Raad van State Staatsraad Lid in buitengewone dienst
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State Staatsraad in buitengewone dienst
HOOFDFUNCTIE
Lid in buitengewone dienst Staatsraad
TEVENS
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Secretaris Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)
TEVENS [juni 2003]
Lid redactie Nederlandse Jurisprudentie van 01-04-2001
Voorzitter Commissie van Toezicht P.I. Haaglanden, locatie Scheveningen Noord en Oost te Scheveningen van 01-01-2002
TEVENS [augustus 2003]
Lid redactie Nederlandse Jurisprudentie van 01-04-2001
Voorzitter Commissie van Toezicht P.I. Haaglanden, locatie Scheveningen Noord en Oost te Scheveningen van 01-01-2002
INFO
Woonplaats Willemstad , Curaçao
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]
INFO
[Staatscourant november 2001] Benoemd als Staatsraad Raad van State in buitengewone dienst.

BIJLOOS
R.F.M.
[A
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1972
136 Avenue des Champs Elysées , 75008 Parijs , Frankrijk
Tel 0033-153933008 , fax 0033-153933030
ssmd@stibbe.nl
robert.bijloos@scplpa.com
[vademecum advocatuur 2001]
robert.bijloos@scplpa.com
www.lpalaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BIJLSMA A. , geboren okt 1951 ; Dhr.
NLRM 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 18 jul 1995
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch van 23-09-1998
NU Den Bosch Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Secretaris van de tariefcommissie te Amsterdam
TEVENS
Ouderling en Lid van de kerkenraad van de Thomasgemeente te Zeist
Lid Bestuur van de afdeling Zeist van het CDA
Auteur van het belastinghandboek voor het bedrijf Zeist
Annotator UTC KLUWER uitgave Zeist
TEVENS [augustus 2003]
Ouderling en lid van de kerkeraad Thomasgemeente te Zeist
Annotator douanerechtspraak Kluwer te Zeist van 01-01-2111
Lid douanekamer Gerechtshof te Amsterdam van 01-01-2002


BIJLSMA B.
Advocaat bij Bijlsma & Knepper advocaten BV ; beëdiging 1984
Postbus 10100 , 1301 AC Almere-Stad
Advocaat bij Socrates advocaten & Promotoren ; beëdiging 1984 en 2002
Tel 036-5298800 , fax 036-5384444
bijlsma@socratesadvocaten.nl
www.socratesadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIJLSMA C. ; Mw.
Beëdigd: 11-12-2002
Bureau Rechtshulp , Vlasmarkt 28 , 4331 PE Middelburg
Postbus 451 , 4330 AL Middelburg
tel 0118-637120 , fax 0118-640011
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@zeeland.bureaurechtshulp.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Middelburg
info@zeeland.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIJLSMA H.
Advocaat bij Van Rij & Bijlsma advocaten ; beëdiging 1981
Advocaat bij Mathenesserlaan 289 , 3021 HJ Rotterdam
Tel 010-4779639 , fax 010-4769206
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BIJLSMA J.C. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
info@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BIJLSMA L.
Advocaat bij Lawton advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 3115 , 4800 DC Breda
Tel 076-5490590 , fax 076-5490591
lbijlsma@lawton.nl
www.lawton.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIJLSMA R.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 1998
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810835
r.bijlsma@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BIJMA S.A. , Sjirk ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Leeuwarden
Kandidaat-notaris


BIJMANS J.J.M. , geboren 16-08-1962
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BIJNEN J.G.L.M. , geboren aug 1925
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 94 95
Werkzaam bank te Eindhoven jan 1950
Advocaat en procureur Eindhoven 1 jan 1953
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Utrecht ; Raio 1 apr
1959
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Eindhoven 1 aug 1959
Griffier kantongerecht Utrecht 13 apr 1960
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 25 jan 1961
Rechter rechtbank Haarlem 5 dec 1962
Kantonrechter Amsterdam 19 mei 1972
Raadsheer Hof Amsterdam 10 okt 1978
Lid Ambtenarengerecht Amsterdam 28 jun 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 28 jan 1987
Vice-president Hof Amsterdam 29 jun 1987


BIJNEN P.W.J. , geboren 21-05-1914
INFO
Woonplaats Breda
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BIJSTER E.M.
Advocaat bij Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam ; beëdiging 1988
Kooijman Lambert Notarissen
Postbus 37013 , 3005 LA Rotterdam
Tel 010-2858888 , fax 010-4223091
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kooijman Lambert Notarissen
Postbus 128 , 3130 AC Vlaardingen
Tel 010-4453777 , fax 010-4453700
[vademecum advocatuur 2004]


BIJSTERVELD K. van ; Mw.
Advocaat bij Dickhoff advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 74750 , 1070 BT Amsterdam
Advocaat bij Houweling & Kars
Postbus 908 , 2665 ZX Bleiswijk
Tel 010-5217777 , fax 010-5213622
hk-bleiswijk@hklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houtsmuller Boitelle advocaten
Postbus 2530 , 1200 CM Hilversum
Tel 035-6230750 , fax 035-6280268
advocaten@houtsmuller-boitelle.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIJSTERVELD M.P. van ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1996
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
info@nysingh.nl
Advocaat bij Van Riet & Associees
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
vanbijsterveld@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marxman advocaten
vanbijsterveld@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIJSTERVELD Y.A. van
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406494 , fax 010-4406433
yvbijsterveld@plp.nl
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIJSTERVELDT K.J.M. van , geboren feb 1967 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1993
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 17 augustus 1999
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 oktober 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos ; beëdiging 1997
Keizersgracht 332 , 1016 EZ Amsterdam
@OPM
Hoe zit dit?


BIJVANCK (of BYVANCK) J.W. , geboren sep 1935
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1958 rechten, Corpslid
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 10 nov 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 mei 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 dec 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 19 sep 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 01-01-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-01-2001
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen ; kantoor Bijvanck advocaten ; beëdiging 1963
Postbus 1022, 6501 BA Nijmegen
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rierer
Postbus 1094, 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-328388
w.bijvanck@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
advocatenpraktijk Mr. J.W. Byvanck BV
Hogestraat 5
6624BA Heerewaarden
tel 0487 570704
byvanck-wahl@planet.nl
[vademecum advocatuur 2002]
TEVENS
Lid-plaatsvervanger Hof van Discipline
Lid hoofredactie Vademecum Burgerlijk procesrecht (Gouda Quint)
Lid executive commitee AEPPC Association Europeénne des Practiciens des procedures collectives)
Voorzitter Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; faillissementsrecht
Voorzitter "De Harmonie" te Nijmegen
Optreden als Arbiter Ned. Arbitrage instituut
28 jan 1998
TEVENS [juni/juli 2002]
Voorzitter Adviescommissie Faillissementswetgeving Nederlandse Orde van advocaten
Optreden als Arbiter onder andere voor het Nederlands Arbitrage Instituut
Past-president van de AEPPC (Association Européene des Praticiens des Procedures
Collectives) en Lid council 01-01-2001
Voorzitter Sociëteit "De Harmonie" te Nijmegen Nijmegen van 01-01-2001
TEVENS [juli 2002]
Voorzitter Sociëteit De Harmonie, Nijmegen van 01-01-2001
Lid Council AEPPC van 01-01-2001
Past-president AEPPC van 01-01-2001
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut van 01-01-2001
Voorzitter Adviescommissie Faillissementswetgeving Nederlandse Orde van advocaten van 01-01-2001
Plaatsvervangend Lid Hof van discipline van 01-01-2001
NB datum 1 januari 2001 voor plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline is onjuist: dat was hij in ieder geval in 1998 al. In Vademecum Advocatuur 2002 vermeld als (advocaat-)Lid van het Hof van Discipline
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter Sociëteit De Harmonie te Nijmegen vanaf 01-01-2001
Lid Council AEPPC vanaf 01-01-2001
Past-president AEPPC vanaf 01-01-2001
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut vanaf 01-01-2001
Voorzitter Adviescommissie Faillissementswetgeving
Nederlandse Orde van advocaten vanaf 01-01-2001
TEVENS [februari 2003]
Past-president en Lid council Association Européene des Praticiens des Procedures Collectives (AEPPC) ; thans Insol Europe vanaf 01-01-2001
Arbiter NAI vanaf 01-01-2001
(Vast) Lid Hof van discipline vanaf 01-01-2002
Voorzitter bestuur Stichting Werknemersparticipatie IJssel Technologie te Zwolle vanaf 01-04-2001
Commissie van Toezicht Vereniging van Insolventierecht advocaten (INSOLAD) vanaf 01-01-1999
@OPM
Op rechtspraak.nl bij Hof Arnhem staat [juni/juli 2002] niet vermeld dat hij - sinds jaar en dag - advocaat is en Lid van het Hof van discipline.
@OPM Hier klopt een en ander niet. Nu worden vermeld een aantal nevenfuncties per 1 januari 2001
terwijl die al bekend waren in januari 1998
@OPM
Op rechtspraal.nl [jumi/jui 2002] bij Hof Arnhem vermeld:
Dhr. Mr. J.W. Bijvanck en Dhr.Mr. J.W. Buyvanck, Gezien de innitialen en de opgegeven en moet fit wel een en dezelfde zijn.
EN:
Vademecum advocatuur vermeld Mr. J.W. Byvanck als advovaat ; beëdiging 1963
Als J.W. Byvanck staat hij bekend als Lid van het Hof van Discipline in Vademecum Advocatuur
NB
op rechtspraak.nl in juli/juli 2002] vermeld als plaatsvervangend Lid van Hof van Discipline met ingang
van 01-01-2001, maar deze datum 1 januari 2001 voor plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline is onjuist: dat was hij in ieder geval al in 1998
Kennelijk een soort Dr. Jekyll en Mr. Hide of op z'n minst een kameleon.
@OPM
advocaat in Nijmegen - rechter in eigen rechtbank - Raadsheer in eigen Hof - Lid van het Hof van Discipline. Is dat niet een beetje al te veel.


BIJVOET G.W.C. , geboren feb 1907
NLRM 71
Advocaat Nijmegen
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Bosch 11 jan 1946
Advocaat-generaal Hof van Justitie Ned. Antillen 13 jul 1949
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 16 okt 1954
Advocaat-generaal Hof Arnhem 5 apr 1955


BIJVOET H.J.F.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank- Arnhem 20 apr 1972


BIJVOET H.M. ; Mw.
Rechten 1965
Psychotherapeut
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


BIJVOET J.A.A. , geboren aug 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 18 mrt 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 28 nov 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 14 mrt 1981
NU Breda Parket Officier van Justitie


BIJVOET M.H.L.C. ; Mw.
NLRM 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 januari 2000
Rechter Rechtbank Haarlem van 01-04-2003
NU Haarlem Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BIJVOET S.P.A.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]


BIJVOET W.J.C. , geboren apr 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam Ministerie van Buitenlandse Zaken 1 sep 1958
Werkzaam verzekeringsmij. te Den Haag 1 mei 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse Centrale Raad van Beroep 1 dec 1962
Substituut-griffier Centrale Raad van Beroep 18 mrt 1966


BIK E.A.
Advocaat bij Boonk Van Leeuwen ; beëdiging 1984
Postbus 29215 , 3001 GE Rotterdam
Tel 010-2811811 , fax 010-2133111
[vademecum advocatuur 2001]
e.a.bik@boonkvanleeuwen.com
www.boonkvanleeuwen.com
[vademecum advocatuur 2004]


BIK H.D.J.
van de Sande Bakhuizenstraat 158 , 1223 EA Hilversum
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


BIK H.J.D.
Advocaat bij Tjaberings & Kastelein ; beëdiging 1997
Postbus 5079 , 1360 GB Weesp


BIK J.A , geboren nov 1956 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem of Den Bosch 1 nov 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 jan 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 12 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 jan 1989
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
Vice-President rechtbank Den Bosch 19 jan 1998
NU Den Bosch Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
29 jun 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BIL J.C. de
Advocaat bij Bartels advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 64 , 3500 AB Utrecht
bartels@worldaccess.nl


BIL J.F.
Advocaat bij Postbus 420 , 2980 AK Ridderkerk ; beëdiging 1983
Advocaat bij advocatenkantoor Bil
Postbus 92 , 4900 AB Oosterhout
Tel 0162-463355 , fax 0162-420338
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BILDERBEEK C.H. ; Mw.
Advocaat bij Van Rensch advocaten ; beëdiging 1986
De Hooghlaan 4 , 3723 GR Bilthoven
Tel 030-2288181 , fax 030-2282101
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2288181 , fax 030-2282101
[vademecum advocatuur 2004]


BILDERBEEK Zie LIGTELIJN - Van BILDERBEEK of BILDERBEEK C.M. , geboren apr 1942 ; Mw.


BILDERBEEK
G.J.
[A
Advocaat bij Beers Bilderbeek advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 607 , 1180 AP Amstelveen
Tel 020-6415585 , fax 020-6414304
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Berculo Van Kalmthout
Maliesingel 17 , 3581 BD Utrecht
Tel 030-2318060 , fax 030-2312492
secretariaat@bvkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BILDERBEEK I.M. , geboren dec 1969 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 december 1998
NU Utrecht Rechtbank Raio
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten ; beëdiging 1999
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
mail@vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
bilderbeek@hrd.nl
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid sectie Raio's NVvR van 01-01-2001


BILLER L. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1997
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
leni.biller@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
biller@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BILLET J.M.C.
Advocaat bij Van Giffen advocaten Koninginneweg 51 ; beëdiging 2002
1075 CG Amsterdam , Tel 020-6798020 , fax 020-6798660
billet@giflaw.demon.nl
www.giflaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BILT G.Th.C. van der , geboren mrt 1946 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 25 mrt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 apr 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 24 apr 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 24 apr 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 24 apr 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 24 apr 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch van 25-03-1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 01-08-1995
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven ; kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma ; beëdiging 1972
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
tel 040-238460 , fax 040-2380666
g.vanderbilt@pdb.nl
gvanderbilt@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Raad van Discipline Den Bosch
Commissie GE Eurogard BV. te Geldrop
04 jun 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter plateau, platform zakelijke dienstverlening
Penningmeester noodfonds bossche Orde van advocaten
Secretaris stichting watersportbaan te tilburg van 01-01-2111


BILTERIJST P.M.E.
Advocaat bij Bilterijst & Van Es ; beëdiging 1992
Postbus 109 , 4460 AC Goes
Tel 0113-211351 , fax 0113-213918
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 22-01-92
Bilterijst & Van Es
Van Hertumweg 21 , 4462 EV Goes
Postbus 109 , 4460 AC Goes
tel 0113-211351 , fax 0113-213918
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
biltes@zeelandnet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Bilterijst & Van Es ; beëdiging 1992
[vademecum advocatuur 2004]


BILVEN C.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer ; beëdiging 2002
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5010383
i.dilven@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.n
[vademecum advocatuur 2004]


BINDELS J.M.H.W.
Advocaat bij Streefkerk c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 716 , 2270 AS Voorburg
Streefkerk-advocaten@compuserve.com
Advocaat bij Dirkzwager De Vijf Zuylen advocaten
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
Tel 026-3538350 , fax 026-3538396
bindels@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BINDELS R.J.C.
Advocaat bij Louwerse Van der Velde & Van Boom ; beëdiging 2002
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
[vademecum advocatuur 2004]


BINDHAMMER N.M. ; Mw.
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
info@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BINK E.J.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1984
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
bink@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BINK E.P.W.A. ; Mw.
Advocaat bij Lunenberg advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 308 , 8070 AH Nunspeet
Advocaat bij Claassen Ruis Kornet & Geerdes
Postbus 104 , 7940 AC Meppel
Tel 0522-245502 , fax 0522-245541
[vademecum advocatuur 2001]
e.bink@crkg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BINK M. ; Mw.
Advocaat bij Buren Guelen advocaten & Belastingadviseurs ; beëdiging 2000
Postbus 18511 , 2502 EM Den Haag
Tel 070-3184205 , fax 070-3561340
bink@burenguelen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Buren van Velzen Guelen advocaten Notarissen Belastingadviseurs
Postbus 17199 , 2502 CD Den Haag
Tel 070-3184200 , fax 070-3561340
bink@bvvg.nl
www.bvvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BINKHORST P.G. , Pieter-Gerrit ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amsterdam
Veilinghouder


BINKHORST S. ; Mw.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1997
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
HTR@bit.nl
Advocaat bij Wybenga Wildehoer van den Puttelaar ; beëdiging 1997
Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
Tel 010-2140000 , fax 010-2140303
bankhorst@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BINNEBEKE M.C.A.E. van , geboren mei 1964 ; Mw. Dr.
NLRM 97 98 99/00
Klassieke Talen 1987 , Rechten 1993
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 december 1998
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 januari 2000
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 januari 2000
Rechter Rechtbank Maastricht van 21-12-2000
NU Maastricht Rechtbank rechter
TEVENS
Penningmeester TALPA archeologisch dispuut Nijmegen
Lid en Secretaris van de VVAO 1997 Afdeling Maastricht vereniging voor vrouwen met een hogere
opleiding. 03 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Klachtencommissie Seksuele Intimidatie, Agressie en Geweld
Thuiszorg Westelijke Wijkstreek, Thuiszorg Oostelijk Zuid-Limburg en St. Groenekruis Heuvelland van 01-01-2001
Voorzitter Vereniging van eigenaren Boschstraatkwartier van 01-01-2001
Penningmeester Archeologisch dispuut Talpa van 01-01-1986
NB
[jan 2002]: Geheel niet vermeld op internet bij rechtbank Maatricht, wel in SAL 2002


BINNENKADE C.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; Amsterdam


BINNERTS J.C. , geboren nov 1960 ; Dhr.
NLRM 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 7 okt 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Haarlem ; Pot Jonker Hoogendoorn te Haarlem ; beëdiging 1985
Advocaat bij Pot Jonker advocaten
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
tel 023-5530230 , fax 023-5530260
j.binnerts@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pot Jonker advocaten
binnerts@pj.netlaw.nl
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Secretaris scheidsgerecht van de bloembollenhandel
Secretaris tuchtgerecht verbonden aan het keurmerk bloembollen Holland
07 nov 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BINS A.J. , geboren jan 1947 ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 mrt 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 14 mrt 1986
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam ; staat daar niet meer geregistreerd
Geen opgave in Maastricht
29 aug 1997


BINS D. , geboren feb 1912
NLRM 71
Tijdelijk ambtenaar Ministerie van Justitie 1 apr1940
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 30 dec 1942
Substituut-officier van Justitie rechtbank Breda 14 mei 1947
Substituut-officier van Justitie arrondissement Zwolle 7 feb 1959
INFO
Overleden in 1998


BINS J. ; Mw.
Rechten 1973
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


BINS - Van WAEGENINGH S.E. , geboren sep 1943 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 17 jun 1981
Rechter rechtbank Groningen 1 mrt 1990
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Vice-President rechtbank Zwolle 14 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid raad van het Leids Universiteitsfonds
Voorzitter Klachtencommissie Sophiaziekenhuis te Zwolle
TEVENS [augustus 2003]
Lid commissie strafvorderlijke gegevensvergadering in de informatiemaatschappij
Lid commissie van advies CIOT (Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommun
Lid Beleidsplatform Overheid Nederlandse Internet Providers
Lid Telecommunicatie Aftap Coördinatie Overleg (TACO)
Voorzitter klachtencommissie Isalaklinieken te Zwolle
Voorzitter klachtencommissie sublocatie Sophiaziekenhuis te Zwolle
Lid algemene raad Leids Universiteitsfonds
Lid Stuurgroep Justitieel Aftappen en Monitoren van 01-01-2000 tot 01-01-2001
Lid werkgroep voorbereiding amvb ex art. 126n sv-ontwerp van 01-01-2000 tot 01-01-2001
INFO
Wat is de relatie met WAEGENINGH S. van (1997) ; Mw.
[A
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag


BINSBERGEN C.J.R. van
Advocaat bij Wille & Donker advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 357 , 2400 Al Alphen a/d Rijn
Tel 0172-442417 , fax 0172-442028
binsbergen@willedonker.nl
www.willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BINSBERGEN D.L. van , geboren rond 1951 , Dirk
Advocaat bij Van Binsbergen en Zuidema ; beëdiging 1984
Postbus 1073 , 9701 BB Groningen
Tel 050-3184777 , fax 050-3120775
binsbergenzuidema@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Advocaat van oud-politiechef van Schiermonnikoog René Lancee.
Telegraaf 05-09-2000: vanaf donderdag 31-08-2000 is advocaat Dirk van Binsbergen vermist.


BINSBERGEN G.J. van ; Mw.
Rechter Rechtbank Utrecht van 03-05-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BINSBERGEN W.C. van , geboren apr 1918 ; Prof.
NLRM 71 80
Repetitor 1941-1948
Advocaat en procureur 1943-1950
Assistent strafrecht Rijks Universiteit Utrecht 1 feb 1947
Advocaat en procureur 1951
Advocaat-generaal Hof van Justitie Ned. Antillen 24 aug 1954
Werkzaam Ministerie van Justitie, II.wetenschappelijk hoofdambten.A. 1 nov 1957
Werkzaam Eur.Economische Gemeenschap te Brussel 1 jan 1959
Hoogleraar Rijks Universiteit Utrecht 1963
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 11 jul 1969
Procureur-generaal Hof Leeuwarden 20 jan 1971


BIRINCI - DOGANER M. ; Mw.
Advocaat bij Ten Hotter advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 476, 3300 AL Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
birinci@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIRK R. ; Prof. Dr.
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277612 , fax 071 5277600
Europa Instituut
Internationaal ondernemingsrecht, in het bijzonder het Europees medezeggenschapsrecht
tel 071 5277746 , fax 071 5277600


BIRKHOFF A.
Advocaat bij Peeters & IJsseldijk advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 21567 , 3001 AN Rotterdam
Tel 010-4139070 , fax 010-4 148704
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1998
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
a.birkhoff@kneppelhout.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BIRNAGE M.R.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1993
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Tel 070-5153821 , fax 070-5153135
mr.birnage@prdf.nl
www.prdf.nl


[vademecum advocatuur 2004]


BIRZA R. ; Mw.
Ministerie van Financiën, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken, Sector Bestuurlijke en Europese Zaken, Bestuurskundig adviseur


BISCHOP M.G. ; Mw.
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
mgbischop@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BISCHOT W.K. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
bischot@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
bischot@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


BISH E.P. ; Mw.
Advocaat bij Van Driem advocaten ; beëdiging 1994
Reijnier Vinkeleskade 64 , 1071 SX Amsterdam
Advocaat bij Maet advocaten ; beëdiging 1994
Vondelstraat 80 , 1054 GN Amsterdam
Tel 020-4121271 , fax 020-4121552
[vademecum advocatuur 2001]


BISSCHEROUX A.J.G.
Advocaat bij Bisscheroux advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 114 , 6460 AC Kerkrade
bisscherouxl@systemec.nl
Tel 045-5463888 , fax 045-5070200
bisscherou@cistron.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bisscheroux Pennino advocaten
Tel 045-5639300 , fax 045-5639314
mail@bisscherouxpennino.nl
www.bisscherouxpennino.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BISSCHEROUX A.P.A. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 17-05-2002
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Utrecht van 01-01-2001
NU Utrecht Rechtbank Raio
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BISSCHEROUX M.J. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor M.J. Bisscheroux B.V. ; beëdiging 1989
Swalmerstraat 49 , 5041 CW Roermond
Tel 0475-311418 , fax 0475-317650
mjb@ilimburg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BISSCHOP G.P. ; Mw.
Advocaat bij Bisschop advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 53 , 9600 AB Hoogezand
Tel 0598-397361 , fax 0598-397360
[vademecum advocatuur 2001]
bisschop.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BISSCHOP J.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1989
Postbus 82 , 8260 AB Kampen
Tel 038-3372020 , fax 038-3372021
j.bisschop@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BISSCHOP K.A.J.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1993
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
klaas.bisschop@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533791
klaas.bisschop@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


BISSCHOP - ROODBEEN M.J. ; Mw.
Advocaat bij Vermaat advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 71 , 2990 AB Barendrecht
Tel 0180-611188 , fax 0180-619150
vermaat@vermaatadvocaten.nl
www.vermaatadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BISSCHOPS Y.J.H.B. ; Mw.
Advocaat bij Klijn Zegers & van Osch ; beëdiging 1998 en 2001
Postbus 9150 , 5000 HD Tilburg
Tel 013-5366555 , fax 013-5368420
info@kzoadvocaten.nl
www.kzoadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BISSESSUR T. ; Drs.
Advocaat bij Janssen Ohlenroth & Ponsioen ; beëdiging 1994
Herengracht 50 , 2312 LE Leiden
Advocaat bij Janssen Ohlenroth & Ponsioen
Grotewaard 1 , 2716 XP Zoetermeer
Tel 079-3521516 , fax 079-3521982
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bissessur & Lamme
advobis@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BITTER Zie BLOK - BITTER C.I. , geboren mrt 1943 ; Mw. (of C.J.)


BITTER
C.M. , geboren aug 1961 ; Mw. Drs.
[R [A
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 nov 1994
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1988
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
tel 070-3488913 , fax 070-3855982
[vademecum advocatuur 2001]
Lid van de maatschap
Koningin Julianaplein 30, Gebouw Babylon, Kantoren A, 5e verdieping, 2595 AA Den Haag
cm.bitter@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter adviescommissie bezwaren beoordelingen, Ministerie van Buitenlandse
Zaken
Lid Commissie Beroep en Bezwaarschriften gemeente Wateringen
Penningmeester Letterkundig Museum en Documentatiecentrum Den Haag
Diverse docentschappen Nederlandse Orde van advocaten en Geoplan opleidingsinstituut
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Advocaat
Plv. voorzitter adviescommissie bezwaren beoordelingen Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag van 25-01-1995
Penningmeester Letterkundig museum te Den Haag van 26-02-1996
Plv. voorzitter bezwaarschriftenGemeente Wateringen te Wateringen van 14-03-1993 tot 14-03-2002
@OPM
Op rechtspraak.nl alleen vermeld advocaat, maar niet waar en bij welk kantoor.


BITTER H.C.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1963
Herengracht 425429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
bitter@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen (info november 2000)


BITTER J.B.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 25 apr 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 apr 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 12 aug 1978
NU
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zutphen ; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1964


BITTER J.W.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
bitter@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
anwillem.bitter@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [november 1999]
Secretaris dagelijks bestuur "Nederlands Arbitrage Instituut"


BITTER M.
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
bitter@smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BITTERBERG M.J. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U) , Lid (DEF)


BLAAK J.
Advocaat bij Blauw Tekstra Uding advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 75840 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-4081680 , fax 020-6179362
blaak@legaleye.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Legal Capita
Postbus 149 , 1250 AC Laren
Tel 035-6468919 , fax 035-6468914
blaak@legalcapital.nl
www.legacapital
nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLAAK M.J.A.C.M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2003
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mariejose.blaak@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLAAS P.A.
Advocaat bij Snijders advocatenkantoor ; beëdiging 1996
Postbus 195 , 5280 AD Boxtel
Tel 0411-674499 , fax 0411-677690
p.blaas@advsnijders.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blaas & Vande Grint advocaten en procureurs
Postbus 1358 , 5200 BK Den Bosch
Tel 073-6122392 , fax 073-6145540
p.blaas@blaasvandegrint.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLAAUBOER Zie BROEK - BLAAUBOER A.E. , geboren okt 1946 ; Mw.


BLAAUBOER
R.
[A
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1997
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLAAUW C. ; Mw.
Advocaat bij Hage advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 8011 , 6710 AA Ede
Tel 0318-657630 , fax 0318-657640
blaauw@hageadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLAAUW H.J. ; Mw.
Staffunctionaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


BLAAUW I.M. , geboren apr 1948 , Ingrid ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven sep 1974
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 15 dec 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 15 dec 1981
Rechter rechtbank Zwolle 7 feb 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 22 feb 1984
Kantonrechter Deventer 29 dec 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 11 feb 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 13 apr 1989
Kantonrechter Harderwijk 26 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 jun 1992 Ontslag
Vice-President rechtbank Zwolle 3 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter veilig Verkeer Nederland voor het district Overijssel tevens Lid van het hoofdbestuur
Veilig Verkeer Nederland
Voorzitter Klachtencommissie van de Dreef te Wapenveld
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter commissie van toezicht De Dreef te Wapenveld van 01-03-2002
Bestuurslid Stichting Kunst en Cultuur Overijssel te Zwolle van 01-02-2002
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zwolle.


BLAAUW J.H. , geboren 01-01-1924
NLRM 80
Werkzaam gemeentesecretarie Eindhoven l945
Advocaat en procureur Eindhoven 1960
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 28 nov 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10 mei 1960
Rechter rechtbank Den Bosch 4 jul 1960
Vice-president rechtbank Breda 19 dec 1967
President rechtbank Roermond 1 dec 1969
President rechtbank Den Haag 15 mei 1974
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Is hij ook bij de Raad van State geweest?
Schijnt een boek geschreven te hebben: "De waarde van het bestaan"


BLAAUW J.P. , geboren jan 1924
NLRM 71
Werkzaam gemeentesecretarie Eindhoven 1945
Advocaat en Procureur Eindhoven 1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 28 nov 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10 mei 1960
Rechter rechtbank Den Bosch 4 jul 1961
Vice-president rechtbank Breda 19 dec 1967
President rechtbank Roermond 1 dec 1969


BLAAUW R.A.D.
Advocaat bij Van Dunné & Felix ; beëdiging 1996
Postbus 21808 , 3001 AV Rotterdam
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Tubbergen Van Houten
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
vhenb@vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Van Houten
blaauw@vhenb.nl
www.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLAAUW R.M.
Advocaat bij Brada Kuttner advocaten ; beëdiging 2000
Koningslaan 14 , 1075 AC Amsterdam
Tel 020-6766323 , fax 020-6739777
mb@bradakuttner.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wybenga Wildeboer van den Puttelaar
Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
Tel 010-2140000 , fax 010-2140303
blaauw@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLAAUW R.M. , geboren september 1953
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 september 1998
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist bij Univlever te Rotterdam


BLAAUW W.J.G. , Wander ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Leeuwarden
Directeur Medisch Centrum Leeuwarden


BLAAUW W.M.
Advocaat bij Van Gessel & Blaauw advocaten ; beëdiging 1989
Amstelveld 7 , 1017 JD Amsterdam
Tel 020-6276684 , fax 020-6206489
gessel@xs4all.nl
willem.blaauw@gesselblaauw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Gessel & Blaauw advocaten
Nieuwe Gracht 5 a , 2011 NB Haarlem
Tel 023-5426854 , fax 023-5428990
wiltem.btaauw@gesselblaauw.nl
www.gesselblauw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLAAUWENDRAAD Zie BRUNS - BLAAUWENDRAAD J.G. , geboren feb 1950 ; Mw.
BLACKMON
D.F. ; Dhr.
[R [A
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen van 08-02-2003
NU Assen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Senior Counsel EU Affairs & Liberalisation Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
NU
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BLACKSTONE M.L. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag


BLAD J.R. ; Dr. UHD
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheis
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Hoogleraar Strafrecht en strafprocesrecht
tel 010 4082263 , fax 010 4089196
blad@frg.eur.nl


BLADEL C.B.E. van
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772707
ebladel@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
[vademecum advocatuur 2004]


BLADEREN K. van
Advocaat bij Van Bladeren/De Bock ; beëdiging 1978
Schuitendiep 47 , 9711 RB Groningen
Tel 050-3183144 , fax 050-3147506
[vademecum advocatuur 2001]
vanbladeren@nk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLAEY C. de
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1970
Postbus 3075 , 6202 NB Maastricht
Tel 043-3254560 , fax 043-3215450
[vademecum advocatuur 2001]
moszkowicz-advocaten@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLAFFEN J.F.J.G.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2003
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857000 , fax 020-5727692
jochen.blaffert@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLAFFERT H.F.A.
Notaris te Schijndel , arrondissement den Bosch
Kantoor Blaffert & Van Kruijsdijk ; Schijndel


BLAISSE - OZINGA A.J.H. , Anna ; Mw.
Socioloog ; docent HBO
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen
; ledenlijst oktober 1998). Club Zutphen.


BLAISSE D.W.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1989
Bowman House 29 Wilson Street
London EC2M 2SJ/England
Tel 0044-2077869100 , fax 0044-2075886888
dirk.blaisse@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLAISSE H.F.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 23 okt 1962


BLAISSE H.J.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1982
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
h.blaisse@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLAISSE M.J. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1987
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
margreet.blaisse@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 020-5414638 , fax 020-5414868
margreet.blaisse@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLAISSE P.A. , geboren 15-06-1941
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BLAISSE S.J. , geboren mei 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 17 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 14 jan 1987
Rechter rechtbank Zutphen 18 mei 1998
NU
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Apeldoorn ; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1975 of 1968
Postbus 10044 , 7301 GA Apeldoorn
info@nysingh.nl
TEVENS
Opgave van bijbanen in aantocht ; Groenlo
07 jan 1998
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Bestuur Volksuniversiteit
Voorzitter Stichting Vliegveld Hilversum
Bestuur afdeling zweefvliegen Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart
Hoofdbestuur KNVvL, tevens Voorzitter Beheerscommissie Terlet
Vice-Voorzitter Arbitrage Commissie Sportsponsoring
Bestuur Oud Ledenvergadering Nereus


BLAMKENMURG E.R.
Vrije Universiteit Amsterdam
Hoogleraar Vakgroep Rechtssociologie
Keizersgracht 732 hs 1017 EW Amsterdam
Tel 020 6246922


BLANC E.IJ.le
Advocaat bij Wijn en Stael ; beëdiging 1985
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2333244 , fax 030-2341644
blanc@wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2320800 , fax 030-2341644
leblanc@wijnenstael.nl
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLANCHARD F.F.
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Coöperatie Achmea , VEA Vereniging van Communicatie-Adviesbureaus Amsterdam, adjunct-directeur


BLANCO FERNANDEZ J.M.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Bachstraat 15 , 1077 GE Amsterdam
Tel 020-4705150 , fax 020-4705130
joblanco@dds.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Singel 372 , 10f6 AH Amsterdam
joblanco@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie Vennootschapsrecht, Secretaris


BLANK A.M. , geboren 1944
Directeur VVAA levensverzekeringen N.V.
Directeur VVAA Schadeverzekeringen N.V.


BLANK H.H.J.M.
Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Kantoor Blank , Prévoo ; Haarlem


BLANKART J.L.
NLRM 80
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 21 nov 1973


BLANKEMEIJER G.J.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
St. Zorgcentra v/d regio M-Holland
Alg. Directeur


BLANKEN C. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans & Meijer ; beëdiging 1999
Postbus 93455
2509 AL Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
blanken@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
blanken@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BLANKEN J.J.
Advocaat bij Hooistraat 7 , 2514 BM Den Haag ; beëdiging 2000
Tel 070-3648102 , fax 070-3617847
s-gravenhage@capra.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Capra ; beëdiging 1989 en 2000
Postbus 85532 , 2508 CE Den Haag
www.capra.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLANKEN P.G. , geboren nov 1950
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd afdeling Bestuur-, Straf- en Tuchtrecht Ministerie van Defensie
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 sep 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 sep 1994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Rotterdam1 januari 1999
NU
Rotterdam parket


BLANKEN W.
Burgemeester CDA gemeente Ede [info SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter Samenwerkingsverband Regio West-Veluwe/Vallei [info SAL 2000]
Benoemd tot interim-Voorzitter van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen KAN. Is oud-burgemeester van Lopik, Goes en Ede en was lange tijd Voorzitter van de vaste commissie voor bestuurlijke organisatie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. [Staatscourant 5 juni 2002]


BLANKENBERG L.G.
Advocaat bij Hoens & Souren advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 7191 , 2701 AD Zoetermeer
Tel 079-3420250 , fax 079-3410519
info@hslaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BLANKENBURG E.R. ; Prof. Dr. (of E.)
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis
Hoogleraar Rechtssociologie
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 5989898
erhard@rechten.vu.nl
Privé adres: Keizersgracht 732 hs , 1017 EW Amsterdam , Tel. 020 6246922


BLANKENSTEIN A. van
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1993
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070 3488953 , fax 070 3470077
a.vanblankenstein@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153924 , fax 070-5153105
a.vanblankenstein@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLANKESTIJN A.C. , Arco ; Dhr.
Advocaat bij Tuin, Scholtens & De Hek ; beëdiging 1994
Postbus 413 , 8300 AK Emmeloord
Advocaat bij Blankestijn & Oortman advocaten
Postbus 619 , 7550 AP Hengelo
Tel 074-2593807 , fax 074-2593868
a.blankestijn@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Noord-Oost-Polder


BLANKESTIJN E.G.
Advocaat bij Kolkman advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 888 , 7640 AW Wierden
Advocaat bij Dijkman & Huisman advocaten
Postbus 31 , 7000 AA Almelo
Tel 0546-820493 , fax 0546-822389
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Daniëls Dijkman & Huisman advocaten
blankestijn@ddh-advocaten.nl
www.ddh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLANKESTIJN G.H.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Den Haag, Plaatsvervangend Hoofd


BLANKESTIJN S. ; Mw.
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4215005 , fax 038-42 18573
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
sblankestijn@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLANKESTIJN T.M. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo van 01-03-2003
Gerechtsauditeur Rechtbank Almelo van 01-03-2003
NU Almelo Rechtbank Gerechts-auditeur
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BLANKEVOORT N.C.H. , geboren nov 1958 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 feb 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 3 feb 1995
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Asko
Bewindvoerder vermogen Lucia Estrelle Burgos-de Josseline de Jong
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BLANKHART E.B.
Notaris te Beekbergen , gem .Apeldoorn , arrondissement Zutphen
Postbus 26 , 7360 AA Beekbergen


BLANKMAN C. , geboren aug 1952 ; Dhr. Dr.
NLRM 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 24 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 januari 2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rewchtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Stafmedewerker juridische zaken Somma, brancheorganisatie voor SPD'en te Utrecht van 01-05-1994


BLANKSMA C.H. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij Stibbe
1070 AP Amsterdam , Postbus 75640
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460548 , fax 020-5460734
corinne.blanksma@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLANPAIN R. ; Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek
Hoogleraar Sociaal recht, in het bijzonder Europees vergelijkend Recht
Tel. 013 4668131 , fax. 013 4663139


BLATTER I.M. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl


BLAUW C.J.
Advocaat bij Amelink Blauw Tekstra ; beëdiging 1986
Advocaat bij Blauw Tekstra Uding advocaten
Postbus 75840 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-4081580 , fax 020-6179362
blauw@legaleye.nl
[vademecum advocatuur 2001]
blauw@legalscope.nl
www.legalscope.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLAUW H.D.O.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1966
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BLAUW J. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
info@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLAUW J.E. de
Advocaat bij Vereniging Eigen Huis ; beëdiging 2001
Postbus 735 , 3800 AS Amersfoort
Tel 033-4507650 , fax 033-4507445
j.deblauw@veh.nl
www.eigenhuis.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLAUW P.J. , geboren nov 1994
NLRM 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 aug 1985


BLÉCOURT J.N. de
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1982
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406550 , fax 010-4113548
jndeblecourt@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285516 , fax 070-3245476
koos.deblecourt@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLÉCOURT - WOUTERSE M.A. de ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1990
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-62677949
mirjam.a.de.blecourt@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Tel 020-5517466 , fax 020-6267949
mirjam.a.de.blecourt@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLEEKER A.K.E. ; Mw.
Advocaat bij Blom advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 237 , 3900 AE Veenendaal
Tel 0318-559300 , fax 0318-559301
info@blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marxman advocaten
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
bleeker@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLEEKER A.M. ; Mw.
Burgemeester gemeente Waterland [info SAL 2000]


BLEEKER C.J. , geboren aug 1933 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Dordrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 18 aug 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 14 mrt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 20 jun 1988
Rechter rechtbank Breda 23 nov 1992
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 01-08-2002
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
4 aug 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Raad van Discipline te Hof Den Bosch van 01-01-1998 tot 30-07-2003


BLEEKER C.P. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 11-01-2002
NU
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BLEEKER H.J. , geboren okt 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam Juridische faculteit, Rijksuniv. Groningen II wetenschappelijk hoofdmedewerker 1 mei 1948
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 18 nov 1968
Rechter rechtbank Groningen 16 jun 1971


BLEEKER J.J.N.
Advocaat bij Allen & Dvery ; beëdiging 1998
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
jeroen.bleeker@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
jeroen.bleeker@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLEEKER K.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2000
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460602 , fax 020-5460811
kari n.bleeker@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BLEEKER R.G.T.
Advocaat bij Rozemond Van Ramshorst Smit ; beëdiging 1991
Herengracht 5677 , 1017 CD Amsterdam
Postbus 19803 , 1000 GV Amsterdam
Tel 020-6227777 , fax 020-6238380
[vademecum advocatuur 2001]
rgtbleeker@rozemonsvanramshorstsmit.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLEES A.D. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1990
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl


BLEES - SLUIS M.P. , geboren sep 1951 ; Mw.
NLRM 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 aug 1995
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1976
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240462 , fax 010-2240059
margriet.blees@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLEI WEISSMANN M.
NLRM 80 87 88/89
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 3 mei 1966


BLEI WEISSMANN Y.G. , geboren okt 1947 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 22 jul 1991
NU Utrecht Rechtbank rechter-plaatsvervanger


BLEICHRODT C.J.G. , geboren aug 1940 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organisatie te Almelo ; Raio 28 jul 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Almelo 28 nov 1964
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Almelo 28 nov 1966
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Hengelo 1 feb 1969
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 12 jan 1971
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 11 okt 1973
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 13 feb 1978
Advocaat-generaal ressortsparket Arnhem 9 mrt 1981
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 19 jun 1986
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 22 nov 1988
Vice-president Hoge Raad der Nederlanden van 29-11-1999 of 1 april 2000
Strafkamer [info sep 2000]
NU Den Haag Hoge Raad Vice-President
TEVENS
Lid van de redactie van "Verkeersrecht"
Voorzitter van het bestuur van de forensische-psychiatrische kliniek "Groot Batelaar" te
Lunteren (1983)
Lid van de sectie Gevangeniswezen van de Centrale Raad voor de Strafrechttoepassing (1990)
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale raad voor strafrechtstoepassing, Sectie
Gevangeniswezen, Lid. [info SAL 2000]
TEVENS
Lid van de Redactie van " Verkeersrecht" (ANWB) (1982) ; Den Haag ; vacatiegeld
Lid van de Sectie Gevangeniswezen van de Centrale Raad voor de Strafrechttoepassing (1990) ; Den
Haag ; vacatiegeld
Voorzitter College van Beroep Nederlands Instituut van Psychologen (1999) ; Amsterdam ; vacatiegeld
(info november 2000)
TEVENS [augustus 2003]
Lid redactie Verkeersrecht (ANWB) van 01-01-1982
Lid sectie gevangeniswezen Centrale Raad voor de Strafrechttoepassing te Den Haag van 01-01-1990
Voorzitter College van Beroep Nederlands Instituut van Psychologen te Amsterdam van 01-01-1999


BLEICHRODT F.W.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 09-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1996
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153410 , fax 070-5153114
fw.bleichrodt@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [februari 2003]
Lid redactie
Sancties vanaf 01-01-1993
Co-auteur losbladige editie Het penitentiair recht vanaf 01-01-1994
Co-auteur losbladige editie Handboek strafzaken (voorheen: Vademecum strafzaken) vanaf 01-01-1997
Lid Commissie voorwaardelijke invrijheidstelling vanaf 01-01-2001 tot 01-05-2002
Deelredacteur delikt en delinkwent vanaf 01-01-1994 tot 01-10-2002


BLEIJERVELD H.J.P.
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1996
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379680 , fax 040-2454355
h.blei jerveld@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030-2595276 , fax 030-2595256
hendrik-janbleijerveld@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLEIJERVELD J.P.
Advocaat bij advocatenpraktijk Bleijerveld ; beëdiging 1973 en 1985
Emmalaan 58 , 3411 XJ Lopik
Tel 0348-551949 , fax 0348-551065
bleijerveld@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BLEKEMOLEN J.C.H.J.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Middenweg 88-90,1097 BS Amsterdam


BLEKER P.P.C. den
Advocaat bij Van Koutrik c.s. ; beëdiging 1983
Jan Luykenstraat 100 , 1071 CV Amsterdam
Postbus 15589 , 1001 NB Amsterdam
Tel 020-6768066 , fax 020-6768088
[vademecum advocatuur 2001]
www.vankoutrikadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLEKMAN I.J. ; Mw.
Advocaat bij Wout van Veen advocaten ; beëdiging 2001
Frederik Hendrikstraat 18 , 3583 VM Utrecht
Tel 030-2513948 , fax 030-2515730
ingrid@woutvanveenadvocaten.nl
www.woutvanveenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLEKXTOON K.


BLEKXTOON
R. , geboren apr 1934
[R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
Rechten Universiteit Leiden
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 jun 1971
Rechter rechtbank Amsterdam 6 jan 1972
Vice-President rechtbank Amsterdam 7 dec 1981
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Stichting Maandblad voor berechting en reclassering en Proces
Docent Stichting Opleiding Gerechtstolken en Vertalers
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter bestuur stichting maandblad voor berechting en reclassering (Proces) van 01-01-1970
Docent stichting Opleiding gerechtstolken en vertalers van 01-01-1990
Voorzitter tuchtcommissie Nederlands Genootschap voor Vertalers van 01-01-1999
Docent S.S.R. Uitleveringsrecht te Zutphen van 01-01-2001

BLETZ
J.A. , geboren dec 1901
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam 1928
Toegevoegd Inspecteur Prijsbeheersing Amsterdam 1941
Tuchtrechter van de Prijzen Amsterdam 1945
Rechter rechtbank Haarlem 13 apr 1951
Rechter rechtbank Amsterdam 28 mrt 1956
Vice-president rechtbank Amsterdam 18 mrt 1963


BLEMANS - van DONKELAAR M.G. ; Mw.
Notaris te Oudewater , arrondissement Utrecht
Postbus 31 , 3420 DA Oudewater


BLERCK - WOERDMAN A.M. van ; Mw.
VVD-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000


BLESS J.J.M. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 12-11-2001
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1974
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
jan.bless@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opegeven


BLETZ J.C.E
Regeringsbeleid (WRR) , Secretaris
Ministerie van Algemene Zaken, Diensten, Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Directeur


BLETZ J.C.F.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Directie/management


BLEYERVELD S.N. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3015333
s.bleyerveld@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BLIECK J. de
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Rotterdam, Plaatsvervangend hoofd


BLIECK L.A. de
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen, Plaatsvervangend directeur


BLIEK J. de , Johan ; Dhr.
Advocaat bij De Bliek c.s. ; beëdiging 1978
Postbus 30 , 3000 AA Rotterdam
Advocaat bij Van Mens & Wisselank
Postbus 2700 , 3000 CS Rotterdam
Tel 010-2010500 , fax 010-2010501
debliek@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
debliek@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLIEK Jac. de
Advocaat bij De Bliek c.s. ; beëdiging 1981
Postbus 30 , 3000 AA Rotterdam


BLIJDENSTEIN M.J.H.
Advocaat bij advocatenkantoor Blijdenstein ; beëdiging 1973
Postbus 32 , 4760 AA Zevenbergen
Tel 0168-323941 , fax 0168-327196
[vademecum advocatuur 2001]


BLIJDORP L.J. ; Mw.
Advocaat bij Klarenaar advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 939 , 3300 AX Dordrecht
Tel 078-6312468 , fax 078-6133804
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kroeze Israels advocaten
Postbus 497 , 4100 AL Culemborg
Tel 0345-533481 , fax 0345-533418
info@kroezeisraels.nl
www.kroezeisraels.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLIJLEVE L.C. ; Mw.
Advocaat bij Rensen Breederveld Van Oostrum ; beëdiging 2000
Postbus 409 , 1800 AK Alkmaar
Tel 072-5155544 , fax 072-5155493
[vademecum advocatuur 2001]
www.rbo-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLIJSIE M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Osté ; beëdiging 2003
Postbus 338 , 5100 AH Dongen
Tel 0162-46662.6 , fax 0162-463863
m.blijsie@advocatenkantooroste.nl
www.advocatenkantooroste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLIJSWIJK J.A.M. van ; Drs.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Plaatsvervangend Directeur-generaal
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst, Directeur
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Lid.INFO SAL 2000


BLINK A.C. van den , geboren mrt 1927 ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Advocaat en Procureur Amsterdam 30 sep 1954
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 7 jun 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 5 mrt 1965
Rechter rechtbank Amsterdam 22 nov 1965
Raadsheer Hof Amsterdam 19 jul 1975
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 12 okt 1976
Plaatsvervanger Lid Hof van Discipline ex advocatenwet 24 mei 1974
Vice-president Hoge Raad der Nederlanden 27 jul 1988


BLINK L.P. van den , geboren 1928 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 1 apr 1966
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1993
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam
TEVENS [sep 2000]
Directeur Otto Holding International B.V.
Commissaris EJA International Office Products N.V.
Commissaris Smurfit International B.V.
Commissaris Swedish Match Cigars B.V.
Commissaris Unisys Nederland N.V..
Mr. L.P. van den Blink was voorheen werkzaam als advocaat bij de Maatschap Stibbe, Blaisse en De Jong. Hij was als commissaris verbonden aan B.V. Nederland-Haarlem, Unisys Nederland N.V., B.V. Amstel Hotel Maatschappij, Verkaja B.V., APPH Holding B.V. en Briefhouder- en Metaalwarenfabriek Egidius Janssen N.V. Voorts maakte hij deel uit van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
@OPM
Erg ongeloofwaardig gezien eerdere nevenfuncties.


BLITTERSWIJK - DANSBERG W.V. van , geboren sep 1940 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1959 Rechten VVSL
Rechten 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 jul 1993
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Noordsingel te Rotterdam
Plaatsvervangend Voorzitter Beklagcommissie uit voornoemde Commissie
TEVENS [augustus 2003]
Lid commissie van toezicht P.I. Noordsingel te Rotterdam
Plv. voorzitter beklagcommissie P.I. Noordsingel te Rotterdam van 01-01-2001
Voorzitter commissie voor geschillen en arbitrage t.b.v. het instellingsgeorganiseerd overleg van het
Confessioneel b.v.e.
Lid landelijke klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs en bve (ingesteld door de vereniging
besturenraad protestants christelijk onderwijs)
Voorzitter klachtencommissie ongewenste intimiteiten en sexuele intimidatie bve-raad
(beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) te De Bilt van 01-01-2001
Lid en plv. voorzitter van de klachtencommissie Medisch Centrum Rijnmond Zuid te Rotterdam
Lid klachtencommissie huisartsenzorg DHV (Districs Huisartsen Vereniging) te Rotterdam
Lid klachtencommissie Oogziekenhuis Rotterdam te Rotterdam van 01-01-2001
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


BLOCH M.I.
Advocaat bij Stadhouderskade 92 , 1073 AV Amsterdam ; beëdiging 1993
Tel 020-6649221 , fax 020-6715716
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Sjenitzer
mbloch@sjenitzer.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLOCKS J.J.J.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1973
Postbus
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]


BLOCQ van SCHELTINGA D.P. de , geboren 30-03-1963 ; Jhr.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BLOEBAUM H. , geboren jun 1948 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 28 sep 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 jul 1992
Rechter Rechtbank Almelo van 14-01-2002
NU Almelo Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Christelijke Scholengemeenschap 't Noordik van 01-01-1998
Bestuurslid Stichting De Ander van 01-01-1998
Voorzitter vrijmetselaarsloge Fraternité Almelo van 01-06-2000


BLOEM C.T.M. , geboren aug 1945 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Zwolle
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 2 apr 1987
Raadsheer Hof Leeuwarden 14 mei 1990
NU Leeuwarden Hof Raadsheer
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BLOEM - TIMMERMANS F.J. ; Mw.
Advocaat bij Wybenga Wildeboer van den Puttelaar ; beëdiging 1996
Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
Tel 010-2140000 , fax 010-2140303
post@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
bloem@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOEM G.
Advocaat bij Nolet advocaten ; beëdiging 1992
Adelheidstraat 84 , 2595 EE Den Haag
Advocaat bij Vereniging FME-CWM
Postbus 190 , 2700 AD Zoetermeer
Tel 079-3531121 , fax 079-3531254
gbl@fme.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Bloem ; beëdiging 1992
Postbus 79 , 2501 CB Den Haag
Tel 070-3603155 , fax 070-3605344
info@advocatenkantoorbloem.nl
www.advocatenkantoorbloem.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOEM H.H. , geboren jun 1941 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 26 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 28 nov 1988
Kantonrechter Gouda 15 sep 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 29 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 29 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 29 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 29 jan 1990
Kantonrechter Amersfoort 6 aug 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 januari 2000
Vice-president Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Commissie van BB-schriften tegen besluiten gemeenteraad Apeldoorn
Lid commissie voor geschillen NPCS (Ned. Prot.Chr Scholenraad)
Plaatsvervangend Lid commissie geschillen MBO (Confessioneel Middelbaar Beroepsonderwijs)
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie Prot.Chr voortgezet onderwijs en
culturele instellingen Apeldoorn
Medewerker cultuurwinkel Apeldoorn
Wordt in Almelo niet meer als rechter ingezet
25 jun 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Commissie Sexuele Intimidatie Sprengelo Scholen te Apeldoorn
Lid Commissie voor Geschillen Ned. Prot. Chr. Schoolraad voor MBO van 01-01-2001
Kerkeraadslid Jachtlaankerk te Apeldoorn


BLOEM J.W.
Advocaat bij De leeuw Kramer en Duijn ; beëdiging 1998
Postbus 1178 , 1500 AD Zaandam
Tel 075-6353831 , fax 075-6353090
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Leeuw Duijn en Bloem advocaten ; beëdiging 1989 en 1998
info@leeuwadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOEM R.E.J.
Notaris te Brummen , arrondissement Zutphen
Postbus 64 , 6970 AB Brummen


BLOEMARTS F.P.E. , geboren mrt 1903
NLRM 71
Advocaat en Procureur Breda 15 jan 1929
Sector Raad van Beroep (d.b.) Breda 1me i 1929 tot 3 jun 1937
Rechter rechtbank Rotterdam 20 mei 1937
Vice-president rechtbank Rotterdam 29 apr 11950
President rechtbank Haarlem 14 feb 1959


BLOEMARTS J.C.M.G. , geboren dec 1947 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 sep 1994
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekiingen opgegeven


BLOEMBERGEN A.R. , geboren aug 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit te Utrecht
Advocaat en Procureur Den Haag 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 mei 1962
Hoogleraar Rijks Universiteit Leiden 1 okt 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 31 mei 1966
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 28 jul 1979
Raadsheer in buitengewone dienst Hoge Raad der Nederlanden 1 feb 1993
Waarnemend advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 1 feb 1993
NU
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden ; Raadsheer in buitengewone dienst
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden ; waarnemend Advocaat-Generaal
TEVENS
Hoogleraar, Oud-hoogleraar, Leiden Universiteit
Hoofdredacteur losbladige uitgave Schadevergoeding (1991)
Hoofdredacteur losbladige uitgave Onrechtmatige daad (1988)
NB
Niet meer in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU


BLOEMEN LL.M. E.G.E.M. , Liesbeth ; Mw.
Interim-manager overheid Gemeente Enschede Enschede
Productmanager Reiniging Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Twente
Hoger Overheids Management
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


BLOEMEN H.L.M.
Wethouder van Arnhem
Wethouder CDA gemeente Arnhem [info SAL 2000]
Burgemeester van Driebergen-Rijsenburg 1 sep 2000


BLOEMEN I.M.H. ; Mw.
Advocaat bij Huver advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 505 , 5900 AM Venlo
Tel 077-3545500 , fax 077-3520430
mail@huveradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Slot & Jacobs
Postbus 1102 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3600923 , fax 024-3600935
bloemen-slot.jacobs@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOEMENDAAL D. van ; Mw.
Advocaat bij Dikkerse & Schop ; beëdiging 2000
Postbus 155 , 8200 AD Lelystad
Tel 0320-289888 , fax 0320-289880
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Oss Van der Meijden Vermeer & Reitsma advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
Tel 0341-417023 , fax 0341-419648
d.vanbloemendaal@omvradvocaten.nl
www.omvradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOEMENDAAL P.M.A.


BLOEMENDAL
B.J.
[A
Advocaat bij Vereniging FME-CWM ; beëdiging 1997
Postbus 190 , 2700 AD Zoetermeer
Tel 079-3531100 , fax 079-3531254
bbl@fme.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.fme-cwm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOEMENDAL M. ten
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
martijn.tenbloemendal@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLOEMENDAL M. , geboren 1946
Algemeen Directeur N.V. Gem. Kolenbureau Elektriciteitsproduktie Bedr.
Algemeen Directeur Vliegasunie B.V.


BLOEMENDAL R. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
bloemendal@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
bloemendal@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLOEMERS J.Ch.
Notaris te Arnhem , arrondissement Arnhem
Kantoor Verhoeff & Bloemers ; Arnhem


BLOEMERS J.H.F. , geboren jan 1901
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Zwolle 10 nov 1925
Substituut-griffier rechtbank Winschoten 22 dec 1927
Rechter rechtbank Middelburg 13 apr 1934
Vice-President rechtbank Middelburg 8 sep 1943
Vice-president bijzonder Hof Den Haag 8 feb 1947 tot 1 juli 1949
Raadsheer Hof Arnhem 21 jan 1948
Vice-President Hof Arnhem 19 mei 1959
President Hof Arnhem 23 dec 1961


BLOEMERS M.G.
Advocaat bij Heuvelwijk 4 , 7047 CC Braamt ; beëdiging 1979
Advocaat bij Bloemers & Vermunt advocaten
Postbus 509 , 7000 AM Doetinchem
Tel 0314-680060 , fax 0314-680081
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Huizinga Bloemers Vermunt advocaten
Postbus 1052 , 6801 BB Arnhem
Tel 026-4452085 , fax 026-4423977
info.hbv@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOEMHOF H.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 9 apr 1958


BLOEMHOF W.T. ; Mw.
Advocaat bij Meijer & Dijkgraaf advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 7074 , 9701 JB Groningen
Tel 050-3139820 , fax 050-3146336
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Dijkgraaf ; beëdiging 2000
Heresingel 9 'Oosterdwinger' , 9711 ER Groningen
bloemhof@advocarenkantoordijkgraaf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOEMINK E.M. ; Mw.
Advocaat bij 2de Jan Steenstraat 20 hs , 1073 VN Amsterdam ; beëdiging 1990
Advocaat bij Stadhouderskade 92 , 1073 AV Amsterdam
Tel 020-6649221 , fax 020-6715716
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haltestraat 62 , 2042 LP Zandvoort ; beëdiging 1990 en 2002
Tel 023-5735403 , fax 023-5735406
[vademecum advocatuur 2004]


BLOEMSMA - RISTJOUW A. ; Mw.
Rechten 1977
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


BLOEMSMA A.A.D.
Advocaat bij De Koningh advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1005 , 3600 BA Maarssen
Tel 0346-550270 , fax 0346-550695
info@dekoningh-advocaten.nl
www.dekoningh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOK A. ; Mw.
Advocaat bij Noordam & Blok ; beëdiging 1996
Tesselschadestraat 4-12 , 1054 ET Amsterdam
Advocaat bij Weteringschans 108 , 1017 xS Amsterdam
Tel 020-6250966 , fax 020-6206612
[vademecum advocatuur 2001]


BLOK A.H.
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 1998
Postbus 13086 , 3507LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
kbs@kbs.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KBS advocaten
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
kbs@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOK B.W.E. ; Mw.
Senior Relationship manager Banks & Governments Noord Nissen Oost Eur/Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Vrouwen in Financiën


BLOK C.H. , geboren dec 1960 , Kees ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Luitenant-kolonel van de militair-juridische dienst
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 19 feb 1993
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Defensie, Dir. Personeel KL, Afdeling Personeel, Hoofd
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amersfoort


BLOK - BITTER C.I. , geboren mrt 1943 ; Mw. (of C.J.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 14 feb 1981
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 1 jan 1990
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 31 okt 1991
Rechter rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Plaatsvervangend Lid
[SAL 2000]
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BLOK G.J. , geboren 3 okt 1913 te Utrecht
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag 1935
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 4 mei 1954
Kantonrechter Den Haag 29 apr 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 mrt 1975
INFO
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Oud-secretaris van de Nederlandse Orde van advocaten
Overleden 27 december 2001 te Wassenaar [NRC 5 januari 2002]


BLOK J.A. , geboren jun 1938
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en Vormings-besluit rechterlijke Organisatie te Den Bosch ; Raio 1 jan 1964
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 mei 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 nov 1966
Stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Utrecht 1 mei 1968
Substituut-officier van Justitie arrondissement Middelburg 17 apr 1970
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 17 apr 1970
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 14 feb 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 6 dec 1973
Verlof zonder behoud van bezold.i.v.m.werkzaam off. van Justitie.hoofd parket Curaçao 1 jan 1974
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 dec 1976
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 16 nov 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 18 apr 1979
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 10 jun 1982
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 13 jul 1991
Procureur-generaal Den Bosch ; opvolger van Gonzalves
Lid van het College van Procureurs-Generaal, Openbaar Ministerie, Ministerie van Justitie
NU
Den Bosch Hof Procureur-Generaal 01 jun 1997
Den Haag Openbaar Ministerie, College van Procureurs-Generaal
TEVENS


BLOK J.J. , geboren aug 1945
NLRM 93 94 95
Kapitein ter Zee van Administratie
Militair Lid Ned. Antillen en Aruba 29 okt 1992
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Veenendaal ; kantoor Blom advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 237 , 3900 AE Veenendaal
tel 0318-559300 , fax 0318-559301
blok@blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blom advocaten
www.blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOK L.C.
Advocaat bij Van der Plas & Blok ; beëdiging 1991
Postbus 284 , 2220 AG Katwijk
Tel 071-4012177 , fax 071-4077233
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Plas Blok & Balkenende advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 284 , 2220 AG Katwijk
Tel 071-4012177 , fax 071-4077233
blok@hetkantoorkatwijk.nl
www.hetkantoorkatwij.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOK M.
Advocaat bij Grootfans advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 586 , 7000 AN Doetinchem
Tel 0314-342440 , fax 0314-344021
advocatenkantoor-grootfans@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOK M.A. ; Mw.
Advocaat bij Van den Heuvel advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 281 , 2410 AG Bodegraven
Tel 0172-632810 , fax 0172-632811
vdheuvel.adv@wxs.nl
www.vdheuvel-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOK P.H.
Advocaat bij Houthof Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 75505 ,1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772339 , fax 020-5772706
info@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLOK Zie ANDRINGA - BLOK R.E. , geboren jun 1924 ; Mw.


BLOK - BAAS
S. ; Mw.
[A
Advocaat bij Blok Baas advocaten ; beëdiging 1981
F. van der Poest Clementlaan 53 , 3171 EB Poortugaal
Tel 010-5013711 , fax 010-5015911
[vademecum advocatuur 2001]
info@blokbaasadvocaten.nl
www.blokbaasadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOK W. ; Mw.
Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost , vestiging Lelystad , unitmanager civiele zaken


BLOK - MELAI W.M. ; Mw.
Wethouder PvdA gemeente Amstelveen [info SAL 2000]


BLOKDIJK - HAUWERT G.M.M. ; Mw.
Loco Secretaris-Generaal Min. v. O & W Zoetermeer
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


BLOKHUIS A.J.
Notaris te IJsselstein , arrondissement Utrecht
Kantoor Blokhuis & Adriaans ; IJsselstein


BLOKHUIS F.F.
Advocaat bij Nolen Van der List advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 74675 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-6646131 , fax 020-6645163
blokhuis@nolenvanderlist.nl
www.nolenvanderlist.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOKHUIS M.
Advocaat bij Adv. kantoor Spaarndammerbuurt ; beëdiging 1990
Le Mairekade 55 , 1013 CB Amsterdam


BLOKHUIS - SCHOLTEN Zie SCHOLTEN M.C. , geboren mei 1946 ; Mw.


BLOKHUIS
R.J.E.
[N
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Wouters advocaten en notaris ; Amsterdam


BLOKHUIS R.J.F. , geboren feb 1946
NLRM 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 30 okt 1985


BLOKKER J. ; Mw.
Advocaat bij Blauw Tekstra Uding advocaten B ; beëdiging 2003
Postbus 75840 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-4081680 , fax 020-6179362
blokker@legalscope.nl
www.legalscope.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOKKER N.M. ; UHD
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277612 , fax 071 5277600
Departement Publiekrecht
Recht der Internationale Organisaties


BLOKLAND A.P.J.
Advocaat bij Blokland advocatenkantoor ; beëdiging 1972
Postbus 8209 , 6710 AE Ede
Tel 0318-653520 , fax 0318-655037
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BLOKLAND E. van ; Mw.
Advocaat bij Bonnema & De Boer advocaten
Willemstraat 24 B , 1015 JD Amsterdam
tel 020 6240323 , fax 020 6287302
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid Nemesis Clara Wichmann Instituut
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht, personen- en familierecht
Specialismen: vreemdelingenrecht, pers-en familierecht


BLOKLAND E.M. van ; Mw.
Advocaat bij Bonnema & De Boer ; beëdiging 1999
Willemsstraat 24B , 1015 JD Amsterdam
Tel 020-6240323 , fax 020-6387302
Advocaat bij Advokatenkollektief Oost
Postbus 94858 , 1090 GW Amsterdam
Tel 020-6655977 , fax 020-6933504
blokland@akoost.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOKLAND H.E. ; Mw.
Advocaat bij Lindenbergh advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 23116 , 3001 KC Rotterdam
Tel 010-4369666 , fax 010-4369785

adl@lindenbergh.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BLOKLAND J. , geboren januari 1963 ; Dhr. Drs.
Rechter rechtbank Alkmaar 3 maart 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 28 januari 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 28 januari 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 28 januari 2000
NU Alkmaar Rechtbank rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
jblokland@houthoff.nl
Niet meer als advocaat vermeld in Vademecum Advocatuur 2003
TEVENS [mei 2003]
Lid Tuchtcommissie Nederlandse Triatlonbond te Nieuwegein van 1 jan 1998
Lid Commissie van Toezicht P.I. Toorenburgh, unit Amerswie te Heerhugowaard
Voorzitter beklagcommissie Raphaélstichting te Schoorl
Bestuurslid Stichting Tour de Force te Rotterdam 1 apr 2002
TEVENS [augustus 2003]
Lid tuchtcommissie Nederlandse Triatlonbond te Nieuwegein van 01-01-1998
Lid commissie van toezicht P.I. Toorenburgh, unit Amerswie te Heerhugowaard
Voorzitter beklagcommissie Raphaélstichting te Schoorl
Bestuurslid Stichting Tour de Force te Rotterdam van 01-04-2002


BLOKLAND S. ; Mw.
Advocaat bij Norton Rose advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629331
saskia.blokland@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLOKLAND T. , geboren okt 1941 ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 6 mrt 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 15-08-2000
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch van 01-09-2002
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Belastingrecht/Economie en Openbare Financiën
Hoogleraar belastingrecht
t.blokland@rechten.rug.nl
TEVENS [juni 2003]
Commissaris Bever Holding NV
Voorzitter beroepscommissie Scholen van gereformeerde belijdenis te Apeldoorn
Voorzitter Schietvereniging Huibert van den Eijken te Naarden
Mede-Bestuurslid jacobus-albert stichting, salek stichting, doctor hofstee stichting te Naarden/Zutphen vast Medewerker fiscale tijdschriften forfaitair, wfr, mbb en aan het notariële tijdschrift fbn
Lid examencommissie Nederlandse Federatie van belastingadviseurs te Den Haag
Voorzitter visitatiecommissie hbo/accountancy-fiscale economie te Den Haag
Docent Grotius te Nijmegen (parttime)
Docent pao-belastingrecht/pao-rug/sra te Leiden/Groningen/Nieuwegein auteur van de fiscale monografie winst uit aanmerkelijk belang Kluwer te Deventer
Lid adviescommissie financiën CDA-fractie Tweede Kamer
TEVENS [augustus 2003]
Commissaris Bever Holding NV
Voorzitter beroepscommissie Scholen van gereformeerde belijdenis te Apeldoorn
Voorzitter Schietvereniging Huibert van den Eijken te Naarden
Mede-bestuurslid jacobus-albert stichting, salek stichting, doctor hofstee stichting te Naarden/Zutphen
Vast medewerker fiscale tijdschriften forfaitair, wfr, mbb en aan het notariële tijdschrift fbn
Lid examencommissie Nederlandse Federatie van belastingadviseurs te Den Haag
(parttime) docent pao-belastingrecht/pao-rug/sra te Leiden/Groningen/Nieuwegein
Auteur van de fiscale monografie winst uit aanmerkelijk belang Kluwer te Deventer
Lid adviescommissie financiën CDA-fractie Tweede Kamer
INFO
Privé adres : J. van Woensel Kooijlaan 25a , 1411 JX Naarden , Tel.035 6943539

BLOKLAND
Th.A.H. van
[A
Advocaat bij Postbus 2059 , 3800 CB Amersfoort ; beëdiging 1981
Tel 033-4654575 , fax 033-4656464
[vademecum advocatuur 2001]
vanbloklandadvocaat@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOKVOORT M.H. ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1997
info@kienhuis.nl
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 1997
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804252 , fax 053-4804296
m.h.blokvoort@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 053-4804758 , fax 053-4804296
m.h.blokvoort@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOKZIJL A.R. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771432 , fax 020-4715829
anna.blokzijl@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLOKZIJL B.
Secretaris Intergemeentelijk samenwerkingsverband Noordwest-Veluwe [info SAL 2000]


BLOKZIJL M.J.
Lopende Diep NZ 1 , 9712 NV Groningen
Advocaat bij Hoekman & Van Buursen advocaten
Postbus 77 , 9500 AB Stadskanaal
Tel 0599-616000 , fax 0599-619075
hoek@bart.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOM A. , geboren mrt 1907
NLRM 71
Werkzaam Raad van Beroep (O) Amsterdam 26 jan 1931
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep (O) Amsterdam 27 apr 1933
Griffier Raad van Beroep (O) Amsterdam 27 mei 1935
Griffier Centrale Raad van Beroep 11 apr 1939
Lid Centrale Raad van Beroep 12 okt 1946
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep 17 dec 1954
Voorzitter Centrale Raad van Beroep 30 dec 1969


BLOM A.C. , geboren aug 1930 , Ati ; Mw. (of A.Chr.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1955
Werkzaam secretaris kinderrechter te Almelo (of Amsterdam ) 1955
Werkzaam Directie Kinderbescherming Ministerie van Justitie 1961
Werkzaam Raad voor de Kinderbescherming te Haarlem 1964
Werkzaam Raad voor de Kinderbescherming te Amsterdam 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 mei 1973
Rechter rechtbank Haarlem 23 apr 1975
Vice-President rechtbank Haarlem 1 feb 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 sep 1995
NU
Amsterdam Raad voor de Kinderbescherming
Haarlem rechter-plaatsvervanger 18 mei 1973
Haarlem rechter 23 apr 1975
Haarlem Vice-President 01 feb 1985
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger 26 mei 1993
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger 26 mei 1993
Haarlem rechter-plaatsvervanger 01 sep 1995
Kinderrechter
TEVENS
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie III , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Noord-West , voorzitter
Nevenfuncties onbekend
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Haarlem e.o.. Oud-president van deze Unie van Soroptimisten (1974-1976).


BLOM A.E.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Faber, De Jong, Blom ; Amsterdam


BLOM A.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Driem advocaten ; beëdiging 1998
Reijnier Vinkeleskade 64 , 1071 SX Amsterdam
Tel 020-6644313 , fax 020-6648964
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blom c.s. advocaten
Willemsstraat 24 b , 1015 ID Amsterdam
Tel 020-6240323 , fax 020-6387302
anjelina.blom@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOM C.D.M.
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046000 , fax 020-5046060
kblom@devos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij HRM advocaten
Postbus 12359 , 1100 Al Amsterdam
Tel 020-5673990 , fax 020-5673991
cdmblom@bosblom.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLOM C.G.A.
Commissaris De Vries Robbé Groep N.V.


BLOM C.M. , geboren 20-05-1931
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BLOM E.J. van der , geboren okt 1918
NLRM 71 80 87 88/89 90
Assistent Directie Paedologisch Instituut Amsterdam 1 aug 1942
Docent 'Instituut Koopmans' te Amsterdam 1 sep 1946
Werkzaam secretaris Ned. Instituut van Accountants 1 sep 1950
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 16 aug 1954
Griffier rechtbank Assen 23 dec 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 15 nov 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 12 nov 1960
Rechter rechtbank Assen 27 jun 1963
Kantonrechter Assen 27 nov 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 5 mei 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 30 mrt 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 23 nov 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 24 mrt 1976
Lid Ambtenarengerecht Groningen 15 jun 1977


BLOM F.K.H. ; Mw.
Advocaat bij Booij & Partners advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 246 , 3454 ZL De Meern
Tel 030-6661765 , fax 030-6661049
blom@booijenpartners.nl
www.booijenpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOM F.P.A.
NLRM 87 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 22 apr 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 19 jun 1984
Rechter rechtbank Arnhem 10 mrt 1989
NU Arnhem Rechtbank
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger


BLOM G.C.
Advocaat bij Van Kranenburg advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 303 , 2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel 0180-320088 , fax 0180-319848
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Kranenburg & Blom advocaten
info@blom-advo.nl
www.blom-advo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOM H.J.T. , geboren jun 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 27 feb 1984
Rechter rechtbank Arnhem 10 mrt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
NU Arnhem Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid van Raad van Toezicht van Groot Klimmendaal
Lid Bestuur van de Stichting De Vriendenkring
Voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies van de Gelderse St. voor Jeugdhulpverlening te Arnhem
Lid van de Raad van Toezicht van de woningcorporatie Archipel te Arnhem
Binnen de rechtelijke macht: Lid commissie rechtspositie NVvR
Voorzitter commissie van beroep ex art 30 van de regeling erkenning Installateurs van
Energie Ned. te Arnhem beëindigd per 01 okt 1997
Vice-Voorzitter Raad van Toezicht Gelderse Stichting voor Jeugdhulpverlening Lindenhout (CFSJ
Lindenhout) te Arnhem
16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Plaatsvervangend lid Commissie ongewenst gedrag GSJ Lindenhout te Arnhem van 01-10-2002


BLOM J.
Advocaat bij Stadhouderskade 77-II , 1072 AE Amsterdam ; beëdiging 1985
Advocaat bij Damrak 215 , 1012 ZH Amsterdam
Tel 020-4234438 , fax 020-4234441
[vademecum advocatuur 2001]


BLOM J. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkantoor de Binnenstad
Binnengasthuisstraat 148 , 1012 ZG Amsterdam
tel 020 6278469
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: sociale zekerheid, arbeid, pers-en familierecht


BLOM J.A.H. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Oudegracht ; beëdiging 1995
Postbus 3092 , 1801 GB Alkmaar
Advocaat bij advocatenkantoor De Binnenstad
Binnengasthuisstraat 148 , 1012 ZG Amsterdam
Tel 020-6271816 , fax 020-6278469
[vademecum advocatuur 2001]
blom@binnenstadadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOM J.M.J. , geboren 1943 ; Drs.
Voorzitter Directie Apothekers Cooperatie OPG U.A.
Lid Hoofdbestuur Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN).
De heer Blom behaalde zijn doctoraal farmacie in 1968 aan de Rijksuniversiteit Leiden. Vervolgens studeerde hij rechten aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, welke studie hij in 1978 voltooide.
Van 1974 tot 1992 was hij apotheker te Breukelen. Van 192 tot 1991 was de heer Blom secretaris van OPG. Na de structuurwijziging binnen OPG werd hij eerst Lid van de raad van commissarissen, vervolgens in 1992 Lid van de directie en thans is hij Voorzitter van dit orgaan.
Voorzitter Raad van Bestuur OPG Groep N.V. sinds 1992 [jaarverslag OPG Groep N.V. 2001]


BLOM J.M.P. , Hans ; Dhr.
Advocaat en procureur bij Verleun & Pesch ; beëdiging 1993
Postbus 251 , 1420 AG Uithoorn
Advocaat bij Okkerse & Schop advocaten
Postbus 155 , 8200 AD Lelystad
Tel 0320-289888 , fax 0320-289880
advocaten@okkerse-schop.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Vught
Tel 0297-568661 , fax 0297-562785
verleun.pesch@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BLOM J.N.M. , geboren mei 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 apr 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 apr 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 9 jan 1989
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen 1 feb 1994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Zwolle20juli 1998
TEVENS
Lid van de Rotary
d.d.02 feb 1998 niet meer werkzaam in Groningen


BLOM M.A.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1981
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414852 , fax 020-5414550
marc.blom@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLOM M.J.
Advocaat bij Blom & Tilburg ; beëdiging 1986
Advocaat bij Blom & De Kok advocaten
Postbus 22 , 3200 AA Spijkenisse
Tel 0181-614044 , fax 0181-618909
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Blom
[vademecum advocatuur 2004]


BLOM O.F. , Onno
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1995
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Blom & Thijssen advocaten
Postbus 292 , 3430 AG Nieuwegein
Tel 030-2628045 , fax 030-2628048
onno.blom@blom-thijssen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Onno F. Blom advocaten
Tel 030-2628052 , fax 030-2628048
onno.blom@ofblomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOM R.H.
Notaris te Delden , gem. Stad Delden , arrondissement Almelo
Kantoor Blom & Rouwenhorst ; Delden


BLOM T. , geboren jul 1959 ; Dhr. Dr. UHD
NLRM 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 31 okt 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 februari 1999
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Capaciteitsgroep Publiekrecht
tel 010 4082540 , fax 010 4089196
Hoogleraar Strafrecht en strafprocesrecht
t.blom@frg.eur.nl
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BLOM W.M.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
wijnand.blom@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLOM W.M.U. van der
Postbus 408 , 2000 AK Haarlem
Tel 023-5325177 , fax 023-5318441
info@kalbfleisch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kalbfleisch.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOMHERT J.D. , geboren jan 1950 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 31 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 31 jul 1985
Rechter rechtbank Almelo 8 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 14 apr 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 14 apr 1988
Rechter Rechtbank Almelo van 08-05-1987
NU Almelo Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter van de commissie voor de bezwaar en beroepsschriften van de gemeente Markelo
RedactieLid van de Samson/HD Tjeenk Willink nieuwsbrief jeugdcriminaliteit en preventie
Voorzitter van het Commissie van Beroep voor examens van de Hoge School Edith Stein te Hengelo
Bestuurslid Halt Midden-Twente te Hengelo
Voorzitter van de CDWO Begeleidingscommissie Jongeren en taakstraffen
Voorzitter tennisclub Delden
Lid gezamenlijke Klachtencommissie inzake ongewenste intimiteiten van de Deldense basisscholen en
de Bornse basisscholen vallende onder de Stichting Katholiek Onderwijs Borne SKOB
Gevonden 10 jun 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter college van beroep voor examens Hooge School Edith Stein te Hengelo van 01-01-1995
Bestuurslid Halt Midden Twente te Hengelo van 01-01-1991
Plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie II Raad voor de Kinderbescherming Ressort Arnhem te Zutphen van 01-01-2002


BLOMME - ONDERWATER M.C ; Mw.
Rechten 1969
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1983
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
info@nysingh.nl
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
m.c.blomme-onderwater@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1971 en 1983
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


BLOMME T.M. ; Ir.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2002
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-48$0900 , fax 020-4880901
theo.blomme@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLOMMESTEIN J.H.J. van
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 12 mrt 1977
TEVENS
Burgemeester VVD gemeente Voorst [info SAL 2000]


BLOMSMA G. , geboren apr 1953 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris bij de rechtbank Zwolle
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 apr 1994
Rechter rechtbank Zwolle 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer Z7 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU Zwolle Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
okt 94
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter klachtencommissie intimidatie personeel Provincie Gelderland


BLONDEAU M.J.C.E. ; Mw.
Rechten 1989
Erasmus Universiteit Rotterdam
Academisch Ziekenhuis Rotterdam
Raad van Toezicht , Secretaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


BLONK G.N.M. , geboren dec 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Directeur Rechercheschool
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 3 jul 1984
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 mei 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 mei 1996
NU
Arnhem parket Plaatsvervangend Officier van Justitie
Zutphen rechter-plaatsvervanger. Ontslag ?
TEVENS
Lid van de Rotary
Ministerie BIZA, Directeur Rechercheschool, Directeur
Lid Begeleidingscommissie Opleidingen Forensische Geneeskunde
Ontwikkelaar van/trainer in Cursus Recherche-strategie
Redacteur/auteur in handboek Hulpofficier van Justitie
Auteur in Handboek Politie Management
Bestuur/vice-Voorzitter bestuur Stichting Zwembad Noord-Oost
okt 1997


BLONK J.M.W. ; Mw.
Rechten 1952
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


BLONK K. ; Mw.
Advocaat bij Blonk & Jansen advocaten ; beëdiging 1997
William Boothlaan 14 , 3012 VJ Rotterdam
Tel 010-4113093 , fax 010-4113019
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BLOO J.A.
Advocaat bij Meulenkamp, Ament & Van Haren ; beëdiging 1996
Postbus 377 , 5900 AJ Venlo
Tel 077-3515041 , fax 077-3513182
meulenkp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Meulenkamp advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


BLOOS Zie BOERSMA - BLOOS M.J. , geboren jan 1964 ; Mw.


BLOOT
M.J. ; Drs.
[A
Advocaat bij Stichting Toezicht Effectenverkeer ; beëdiging 1999
Postbus 11723 , 1001 GS Amsterdam
Tel 020-5535200 , fax 020-0207460
marc.bloot@ste.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Autoriteit Financiële Markten
Tel 020-5535200 , fax 020-5521310
marc.bloot@afm.nl
www.afm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLOUW K. de


BLUIJSSEN
P.J.A.M. , geboren apr 1943 ; Dhr.
[R [A
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Gennep
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10 jun 1987
Rechter rechtbank Den Bosch 1 januari 2000
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Gennep ; kantoor Bluijssen ; beëdiging 1981
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
24 mrt 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Tennisvereniging Mookerheide van 27-11-2000
Voorzitter klachtencommissie Jan Linders BV van 01-07-2000


BLUM J.A. ; Mw.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2002
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
j.blum@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLUMBERG F. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741954
fritzi.blumberg@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLUSSÉ van OUD ALBLAS A.
NLRM 71
Aangekomen in Leiden 1956 rechten, Corpslid
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 aug 1957
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair


BLUSSÉ van OUD ALBLAS J. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240472 , fax 010-2240015
jitteke.blusse@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BLUTS M. de
Advocaat bij Hoens & Souren advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 7191 , 2701 AD Zoetermeer
Tel 079-3420250 , fax 079-341 X1519
debluts@hslaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij BVB advocaten
Postbus 7289 , 2701 AG Zoetermeer
Tel 079-3203540 , fax 079-3203549
bluts@bvbadvocaten.nl
www.bvbadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BLUYSSEN P.J.A.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Bluyssen ; beëdiging 1981
Postbus 213 , 6590 AE Gennep


BOAMAN R.F.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Niehe & Lancee c.s. Belastingadv.
Vennoot


BOAS R.L.H.
Advocaat bij Viragh & Van der Tak ; beëdiging 1990
Markt 48 , 4695 CH ST Maartensdijk
Postbus 500 , 4600 AM Bergen op Zoom
Tel 0166-004500 , fax 0104-266388
r.bflas@vitak.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 13-02-90
Viragh & Van der Tak
Ondernemersweg 5 , 4691 SL Tholen
Postbus 500 , 4600 AM Bergen op Zoom
tel 0166-664500 , fax 0164-266388
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Viragh & Van der Tak
r.boas@vitak.nl
www.vitak.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOAS S.
NLRM 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 13 nov 1978


BOAS W.S. , geboren apr 1913
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam mei 1937
Substituut-griffier Raad voor het Rechtsherstel 24 nov 1945 tot 1 apr 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 26 jun 1954
Rechter rechtbank Den Haag 13 dec 1961
Raadsheer Hof Amsterdam 11 jun 1969


BOBBERT N.E. ; Mw.
Advocaat bij Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1996
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
bobbert@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOBECK P.L.
Advocaat bij Vallenduuk advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 2044 , 2002 CA Haarlem
Tel 023-5345170 , fax 023-534.5033
info@vallenduuk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vallenduuk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOCHARDT H.E. , Erwin ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Maastricht
Dir. I.B. Roderland


BOCK E.S. de
Advocaat bij Houthoff advocaten & Notarissen ; beëdiging 1991
ebock@houthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010 2172000 , fax 010 21721700
ebock@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772354 , fax 020-5772703
e.de.bock@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


BOCK J.G. de ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden van 12-11-2001
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Bladeren/De Bock ; beëdiging 1993
Schuitendiep 47 , 9711 RB Groningen
Tel 050-3183144 , fax 050-3147508
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BOCK M.L.W.
Advocaat bij Derks. Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1997
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
m.bock@cmsderk5.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOCK R.H. de , geboren nov 1964 ; Mw. Drs.
NLRM 96 97 98 99/00
Stafjurist rechtbank Assen
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 25 jan 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 25 jan 1996
Rechter rechtbank Assen 22 nov 1998
Raadsheer Hof Leeuwarden 24 januari 2000
Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden van 01-01-2001
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep van 09-01-2002
NU Leeuwarden Hof Raadsheer
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslidmaatschap van de Stichting Bries te Haren
TEVENS [augustus 2003]
Docent OSR (opleiding voor Sociaal Recht) te Utrecht van 01-01-2000
Docent SSR te Zutphen van 01-01-2000 tot 21-12-2001


BOCKEL W.B. van
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1999
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
bas.vanbockel@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]


BOCKEN C.E.M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Kooi ; beëdiging 2003
Dorpsstraat 43 , 6365 BH Schinnen
Tel 046-4438888 , fax 046-4434499
advocatenkantoor.kooi@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BÖCKER B.F.N. , geboren dec 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Bedrijfsleven 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 okt 1969
Rechter rechtbank Den Bosch 12 jun 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 26 sep 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 24 okt 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle en Sommelsdijk 16 jan 1978
Opdracht kantonrechter werkzaam Schiedam 16 mrt 1978
Vice-President rechtbank Den Bosch 12 mei 1986
Den Bosch Vice-President: ontslag 01 jan 1997


BÖCKER F.P.A. , geboren 14-02-1930
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BÖCKER R.A.A. , geboren jul 1958 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 aug 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Agent van de Nederlandse Regering bij de Europese Commissie en het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Agent van de Nederlandse regering Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
Verder geen nevenbetrekkingen opgegeven.
[september 2003]
Secretaris Aanbevelingscommissie voor een Rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.


BOCKMANN L.M. , geboren jan 1946
NLRM 80 90
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 8 mrt 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 28 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 jan 1981
Rechter rechtbank Utrecht 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 16 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Amsterdam en Alkmaar 11 mei 1989


BOCKMEULEN H.H.J.M
Advocaat bij Bockmeulen & Janzing ; beëdiging 1980
Advocaat bij Bockmeulen Janzing Brink advocaten
Postbus 177 , 6600 AD Wijchen
Tel 024-6411555 , fax 024-6416287
info@bockmeulen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOCKWINKEL A. , Arnold , geboren 12 aug 1914 te Leeuwarden
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Rotterdam 1937
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 14 dec 1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 aug 1957
Kantonrechter Den Haag 13 dec 1961
Kantonrechter Rotterdam 2 jun 1969
INFO
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Overleden 5 sep 2001 te Rotterdam [Telegraaf 12 september 2001]


BOCKWINKEL A. , geboren mrt 1946 ; Dhr.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Amsterdam ; Raio 23 feb 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 23 jun 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 1 jul 1972
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam 23 jun 1974
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 23 jun 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 nov 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 4 mei 1976
Rechter rechtbank Amsterdam 8 mrt 1978
Raadsheer Hof Amsterdam 11 mrt 1985
Vice-President Hof Amsterdam 12 jan 1996
NU Amsterdam Hof Vice-President
TEVENS
Bestuurslid (secretaris) van de Stichting Jannahuis te A'dam
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Bestuurslid (secretaris) van de Stichting Jannahuis te
Amsterdam.
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid (secretaris)
Stichting Jannahuis te Amsterdam van 10-01-1979


BOCKWINKEL - RUTGERS H.E. , geboren apr 1945 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1 apr 1975
Arbeidscontractant Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 1 jan 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 26 jul 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 15 jul 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 jul 1985
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 feb 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BOCKWINKEL Zie SCHEER - BOCKWINKEL J.A. van der , geboren mei 1946 ; Mw.


BOCKWINKEL
J.W. ; Mw.
[R
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 01-06-2003
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Arrondissementsparket Den Bosch van 01-04-2000
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Rechtbank Raio
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOCXE R.T. ; Mw.
Advocaat bij Oosterveen Loomans & Muntjewerff ; beëdiging 1993
Postbus 2300 , 1620 EH Hoorn
Advocaat bij Westzijde 326 ; beëdiging 1993 en 2001
1506 GK Zaandam
Tel 075-6127339 , fax 075-6401268
bocxe.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOD Th.L.J. , geboren mrt 1946 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 5 okt 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 jun 1979
Rechter rechtbank Den Bosch 21 mrt 1980
Vice-President rechtbank Den Bosch 15 mei 1985
Raadsheer Hof Den Bosch 12 mei 1986
Coördinerend Vice-president Hof Den Bosch 1 jun 1994
Vice-President Hof Den Bosch 15 jun 1994
Coördinerend vice-president Hof Den Bosch 1 sep 1996
NU Den Bosch Hof Coördinerend Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Nijmegen
bijzonder hoogleraar pensioenrecht (vanwege de Stichting H. P. C. L. de Kruyff-Fonds)
Privé adres: De Roerdomp 1 , 5271 LL St.Michielsgestel , Tel. 073 5515ll7 of 024 36l5488
NB
Niet vermeld in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU
TEVENS
Lid redactie Pensioen en andere toekomstvoorzieningen losbladige editie KLUWER Deventer
Bijzonder hoogleraar Ouderenrecht in het bijzonder pensioenrecht aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen
Voorzitter van de Vereniging voor Pensioenrecht
TEVENS [augustus 2003]
Lid redactie pensioen en andere toekomstvoorzieningen losbladige editie Kluwer te Deventer
Docent instituut van meditation en familierecht opleidingen (imfo)
Instituut van meditation en familierecht opleidingen (imfo) te den haag van 01-01-2111
Medeauteur praktijkboek scheidingsrecht
Mede-auteur praktijkboek boedelscheiding


BODAMÈR P.B. ; Mw.
Advocaat bij Jacobs Kranenburg advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 3750 , 7500 DT Enschede
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Tel 074-2488888 , fax 074-2488800
lamste@damste.nl
[vademecum advocatuur 2001]
bodamer@damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BODDAERT A.R.Ph.
Advocaat bij Boddaert Milo De Groot ; beëdiging 1968
Postbus 3271 , 1801 GG Alkmaar
Tel 072-5140050 , fax 072-5150244
a.r.ph.boddaert@bmg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boddaert Verweel advocaten ; beëdiging 1963 en 1968
Postbus 322 , 1700 AH Heerhugowaard
Tel 072-5744409 , fax 072-5713940
boddaert@boddaertverweel.nl
www.boddaertverweel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BODDAERT K.G.J.
Advocaat bij Haver advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 505 , 5900 AM Venlo
Tel 077-3545566 , fax 077-3520430
mail@huveradvocaten.nl
www.huveradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BODDÉ D.P.
Advocaat bij Schipper Van der Mersch ; beëdiging 1985
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-2418900 , fax 010-2418925
schipmer@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
bodde@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BODDEN P.P.A.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 2003
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
p.bodden@htenr.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BODE E.N. de
Advocaat bij Van Koutrik c.s. ; beëdiging 1989
Jan Luykenstraat 100 , 1071 CV Amsterdam
Postbus 15589 , 1001 NB Amsterdam
Tel 020-07680666 , fax 020-67688088
[vademecum advocatuur 2001]
endebode@vankoutrikadvocaten.nl
www.vankoutrikadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BODE - 'T HART J.C. , geboren apr 1940 ; Mw.
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 22 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg van 01-01-2002
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervnger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Middelburg ; kantoor Van Ginneken, Schute & Haans ; beëdiging 1974
Postbus 244 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-616155 , fax 0118-613350
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schute.Haans.Beijsens advocaten
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gedaan
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: pers-en familierecht, echtscheiding, scheidingsbemiddeling


BODE M.B.G. , geboren juni 1964 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 5 feb 1998


BODEGOM C.C. van ; Mw.
Advocaat bij Dreef Van Eijk Laning Van Bodegom advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 63441 , 2502 JK Den Haag
Tel 070-4272905 , fax 070-4272906
vanbodegom@amicenet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Groot Hertoginnelaan 205 , 2517 ES Den Haag
www.amicenet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BODEGRAVEN M.D.A. van
Advocaat bij Koster & Claassen ; beëdiging 2001
Postbus 754 , 3000 AT Rotterdam
Tel 010-4132180 , fax 010-4122125
law@kclaw.nl
www.kosterclaassen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BODEGRAVEN P.J. van ; Mw.
Rechten 1983
Juridisch Adv. , Zelfstandig
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


BODENHAUSEN G.H.C. ; Prof.
Buitenlid
Oud Directeur-Generaal Wereld Organisatie voor de Intellectuele Eigendom
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


BODEWES G.W.M. , geboren okt 1936 , Georg
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gymnasium-A Nijmegen/Zeist (1956) , Studie Rechten en Notariaat RUL (1964).
Kandidaat-notaris, II.waarnemend Den Haag en Brielle 1964 - 1972
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit te Leiden 1968
Rechter rechtbank Haarlem 5 jun 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 1 nov 1979
Vice-President rechtbank Amsterdam 23 sep 1980
Vice-President rechtbank Den Haag 30 mei 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 4 aug 1994
Overleden nov 1997 ?
NU
Den Haag coördinerend Vice-President
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Rabobank Haarlem
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege Amsterdam
Voorzitter Raad voor de Luchtvaart
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Mapro BV.in Den Bosch
sept 95


BODEWES K.W.M. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1986
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517453 , fax 020-6267949
karin.w.m.bodewes@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
karin.bodewes@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BODHA A.S. ; Mw.
Advocaat bij Duttenhofer Sohansingh & Bodha ; beëdiging 1993
Reigersbos 100 , 1107 ES Amsterdam
Advocaat bij Aalmoes en Bodha advocaten ; beëdiging 1993
Jolicoeurstraat 8 , 1103 TS Amsterdam
Tel 020-6992209 , fax 020-6992941
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BÖDICKER M.
Advocaat bij Korte & De Wit advocaten ; beëdiging 1981
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 215 , 1400 AE Bussum
Tel 035-6931044 , fax 035-6918553
m.bodicker@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


BODIFÉE H.J. , geboren nov 1958 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jun 1992
NU Rotterdam Rechtban Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Kernkamp advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 23317 , 3001 KH Rotterdam
tel 010-4116471 , fax 010-4136923
info@kernkamp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Jacobusstraat 6 , 3012 JN Rotterdam ; beëdiging 1985
Tel 010-4362449 , fax
hbodifee@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Nederlandse Ruitersport Vereniging (NRSV) te Rotterdam van 09-03-1999
Afgevaardigde Ledenraad Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie te Ermelo van 01-03-2002
Projectcoördinator pilot kamer van koophandel rotterdam Rotterdams mediation project te Rotterdam van 01-04-1999 tot 01-10-2001


BOE J.A. de , geboren 1941
Parallelweg 9 , 4693 BD Poortvliet
Burgemeester CDA gemeente Ouderkerk ZH [info SAL 2000]
TEVENS [sep 2000]
Commissaris Energiebedrijf Midden-Holland N.V. ; oud-functies Voorzitter Algemeen Bestuur Zeeland Seaports, Lid Nationale Havenraad.
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


BOEDING - POLEE J.E. ; Mw.
Rechten 1986
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


BOEF A.D.D. den
Voorstraat 39 , 3286 AX Klaaswaal Cromstrijen
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


BOEF L.L. de
Advocaat bij Greuter advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 6250 , 2001 HG Haarlem
Advocaat bij Rob Boers & Partners advocaten
Postbus 675 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-522404 , fax 0318-523474
lldeboef.boers.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rob Boers & Partners advocaten ; beëdiging 1992 en 1999
lldeboef@boersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOEF P.J. den
Advocaat bij Den Boef en Post ; beëdiging 1989
Postbus 2180 , 3800 CD Amersfoort
Tel 033-4655526 , fax 033-4655523
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOEFT S. den
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 27 mrt 1950


BOEHMER - HAMMINGA A. , Annette ; Mw.
Consultant
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Arnhem-Oost.


BOEIJ C.M.
Ministerie van Justitie, Strafrechtstoepassing, Penitentiaire Inrichtingen, Heerhugowaard PI Toorenburgh, Algemeen directeur


BOEIJEN B.H. ; Mw.
Advocaat bij Hundscheid Vlecken & Sterk ; beëdiging 2000
Akerstraat 130A , 6417 BR Heerlen
Tel 045-5600987 , fax 045-5742029
info@hvsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hundscheid Vlecken & Sterk advocaten & Procureurs
Vlotstraat 2-4 , 6417 CB Heerlen
[vademecum advocatuur 2004]


BOEIJINK J.W.
Advocaat bij Boeijink & Becking advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 300 , 6600 AH Wijchen
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3515504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
j.boeijink@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOEK J.L.M. , geboren jun 1961 ; Dr. UHD
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 okt 1996
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent RU Leiden
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Strafrechtwetenschappen
fax vakgroep 030 2537028
Strafrecht , politierecht
j.boek@law.uu.nl
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOEKAAR G.H.
Advocaat bij Geene c.s. advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 622 , 9400 AP Assen
Tel 0592-345188 , fax 0592-372431
info@geene.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOEKE C.D. , geboren apr 1915
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Tiel aug 1940
Waarnemend griffier kantongerecht Tiel 20 aug 194
Waarnemend griffier rechtbank Breda 2 jan 1942
(2e) secretaris Raad van Beroep (d.b.) Breda 15 mei 1942 tot 27 jan 1W
Substituut-griffier rechtbank Dordrecht 22 jan im
Substituut-griffier bijzonder Hof Amsterdam en Den Haag 28 aug 1945 tot 1 jul 1949
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 28 feb 195
Substituut-griffier rechtbank Groningen 24 apr 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 30jun 198
Rechter rechtbank Almelo 21 mrt 1963


BOEKEE K.A.
Dornerkruisstraat 2 , 3680 Opoeteren , België
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


BOEKEL H.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 29 jul 1943


BOEKEL P.H.
Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten ; beëdiging 1999
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Tel 024-6077940 , fax 020-5831947
boekel@vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Herengracht 582-584 , 1017 CI Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
www.vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOEKEL R.J.
Advocaat bij Gemeente Medemblik ; beëdiging 2001
Postbus 7 , 1670 AA Medemblik
Tel 0227-546111 , fax 0227-545444
ronald.boekel@medemblik.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOEKELMAN J.A.
Advocaat bij Van der Putt advocaten ; beëdiging 1963
Postbus 130 , 5800 AC Venray
Advocaat bij Postbus 80 , 5800 AB Venray
Tel 0478-515875 , fax 0478-515876
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boekelman advocaten
Postbus 80 , 5800 AB Venray
advoboek@plex.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOEKEN P.V.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172686 , fax 010-2172758
p.boeken@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOEKHOFF Chr.L.
Advocaat bij Mr. Drs. Chr.L. Boekhoff en Marion visser ; beëdiging 1973
Marnixstraat 358 , 1016 XW Amsterdam
Tel 020-6223003 , fax 020-6235636
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]


BOEKHOFF R.
Advocaat bij Boekhoff , Vermin & De Raadt ; beëdiging 1997
Postbus 2115 , 3800 CC Amersfoort
Tel 033-4657408 , fax 033-4657634
bvr@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@bvradvovaten.nl
www.bvradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


BOEKHOLT F.A.M.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl


BOEKHORST C.M.
Advocaat bij Loens & Loeff ; beëdiging 1997
78 Cannonstreet MWB Business Exchange 6th Floor
Londen EC4N 6NQ , Groot Brittannië
Tel 0044-1715060200 , fax 0044-17160600206
[vademecum advocatuur 2001]


BOEKHORST M.G. , geboren okt 1963 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Universitair docent aan de Katholieke Universiteit Brabant
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jun 1994
NU
NB
Niet te vinden als universitair docent


BOEKHORST of BOEKHORST CARRILLO M.H.M.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 30-11-2000
Raadsheer Gerechtshof Arnhem vanaf 04-07-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1976
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 560, 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538215 , fax 026-3538295
general@derks.nl
m.boekhorst@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Komt niet meer voor in vademecum advocatuur 2003
Waarschijnlijk niet meer advocaat sinds 2002
TEVENS
Lid raad van commissarissen van de n.v. Mensec te Nijmegen (Maatschappij tot Exploitatie van de Nijmeegse Schouwburg en Concertzaal)
Lid landelijk adviescommissie vechtevenementen VNG
Voorzitter tuchtcommissie Nederlandse Bandyfederatie
Lid Nederlandse Vereniging van Strafrecht advocaten
Lid Genootschap Fiscaal Strafrecht advocaten (FISTRA)
TEVENS [juli 2002]
Voorzitter Tuchtcommissie en Adviseur Nederlandse Bandyfederatie, Nijmegen van 01-01-1994
Lid Raad van Commissarissen N.V. Maatschappij tot Exploitatie van de Nijmeegse Schouwburg en
Concertzaal, Nijmegen van 08-10-1999
TEVENS [februari 2003]
Lid Raad van Commissarissen
N.V. Maatschappij tot Exploitatie van de Nijmeegse Schouwburg en Concertzaal te Nijmegen vanaf 08-10-1999
Voorzitter Tuchtcommissie en Adviseur Nederlandse Bandyfederatie te Nijmegen vanaf 01-01-1994
tot 01-01-2002
@OPM Onduidelijkheid over de familienaam


BOEKHORST R.H.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2000
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460640 , fax 020-5460811
robert.boekhorst@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOEKHOUDT of EIJSVOGEL - BOEKHOUDT G.M. , geboren dec 1955 ; Mw. Drs.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 apr 1987
Raio rechtbank Haarlem 1 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank A'dam 23 nov 1992
Gerechtsauditeur rechtbank A'dam 1 apr 1993
Rechter rechtbank A'dam 24 jun 1994
Rechter rechtbank Haarlem 1 januari 1999
Vice-president Rechtbank Haarlem van 01-07-2002
NU Haarlem Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOEKHOUT M.A.G. ; Mw.
Jurist/Coörd. Soc. Vernieuwing Rijksplanologische Dienst Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


BOEKHOVEN J.W. , geboren okt 1946 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 10 mrt 1988
NU
Leeuwarden kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Augustus 2003 vermeldt rehtspraak.nl hem wel (inbegrepen "geen nevenbetrekkingen opgegeven"), maar zijn rechterlijke functie wordt niet vermeld, ook niet bij rechtbank Leeuwarden. Vreemd.


BOEKMAN S. , Sonja ; Mw.
Gepens. Raadsheer Hoge Raad Staat der Nederlanden Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Haarlem


BOEKRAAD G.A.J.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Tel 020-5400000 , fax 020-5400123
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1995 en 1997
Tel 020-5460749 , fax 020-5460792
gertjan.boekraad@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOEKRAAD J.H.F. , geboren aug 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Secretaris Krijgsraad Arnhem 15 jun 1951
Advocaat en Procureur Nijmegen en Eindhoven 1953
Diverse betrekkingen rechterlijke Macht Ned. Nieuw Guinea 22 jan 1955 - 10 aug 1962
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 26 mrt 1963
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem 7 jan 1964
Auditeur-mil.plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem, Den Bosch en Den Haag 23 jun 1965
Advocaat-generaal Hof Den Haag 11 mrt 1971
Officier van Justitie Hoofd arrondissementsparket arrondissement Arnhem 18 nov 1976
Procureur-generaal Hof Amsterdam 11 mei 1978
Procureur-generaal Hof Arnhem 7 feb 1980


BOEL F.C. ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1989
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Vogel & Ruitenberg advocaten
Postbus 12166 , 1100 AD Amsterdam
Tel 020-5650400 , fax 020-5650411
boel@theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schut Grosheide
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
f.boel@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOELE - WOELKI K.R.S.D. ; Mw. Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Privaatrecht
Hoogleraar Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking
Tel. 030 2537193
k.boele@law.uu.nl
Molengraaf Instituut voor Privaatrecht, Nobelstraat 2A (3512 EN) Utrecht , Tel. 030 2537193
Spreekuur: maandag van 12.00-13.00 uur
TEVENS
Directeur en Voorzitter bestuur van het G.J.Wiarda Instituut - Utrechts Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek ,
Tel 030 2537230 , fax. 030 2537242
Lid van de NVIR (Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht)
Secretaris van de vereniging voor Rechtsvergelijking
INFO
Privé adres: Dorpsstraat 22 , 2902 BD Capelle a/d IJssel , Tel. 010 4518280


BOELE S.A. , geboren november 1957
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20 februari 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-09-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1983
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
tel 070-3529306 , fax 070-3529129
bmrdam@euronet.nl
bboele@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer vermeld in vademecum advocatuur 2003
TEVENS [juni 2003]
Advocaat en procureur
Lid redactie tijdschrift voor effectenrecht
Lid dagelijks bestuur Stichting Reünistenfonds Minerva
@OPM
Vreemd. Sinds september 2001 is hij Raadsheer en mag hij dus niet tegelijkertijd advoccat zijn.
Maar in juni 2003 wordt hij op www.rechtspraak.nl nog vermeld als advocaat en procureur.

BOELE
W.F. , geboren jun 1966
[R
NLRM 97 98
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1996


BOELEN M.J.J.M. , geboren 1941
Burgemeester VVD gemeente Rijnwoude [info SAL 2000]
TEVENS [sep 2000]
Commissaris N.V. Duinwater bedrijf Zuid-Holland;oud functie: Commissaris N.V. Energie en Watervoorziening Rijnland.


BOELEN R.M.G.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1998
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143644
rboelen@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Akzo Nobel Coatings
Postbus 3 , 2170 BA Sassenheim
Tel 071-3082591 , fax 071.3082726
rogieroelen@akzonobelcom
www.akzonobel.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOELENS B.A.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Boskamp & Willems advocaten
Postbus 8727 ; beëdiging 2001
5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
b.boe!ens@boskampwil!ems.nl
www.boskampwiifems.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOELENS I.P.M.
Advocaat bij Ruijzendaal Boelens & Nolet ; beëdiging 1992
Postbus 805 , 3700 AV Zeist
Tel 030-69390011 , fax 030-6930241
[vademecum advocatuur 2001]
boelens@rbnadvocaten.nl
www.rbnadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOELENS W.J.
Notaris te Delft , arrondissement Den Haag
Postbus 2882 , 2601 CW Delft


BOELES G.J.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Shell International B.V.
Directeur PZ
Manager Global Staff Relations van Shell International B.V.
INFO
Overleden [NRC 2 juli 2004]


BOELES P.
Advocaat bij Everaert advocaten Irnmigration Lawyers ; beëdiging 1975
Weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
boeles@everaert.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOELES P. ; Prof.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 . 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Bijzonder Hoogleraar immigratierecht
tel. 071 5277727
p.boeles@law.leidenuniv.nl
INFO
Privé adres: Oude Schans 25E , 1011 KS Amsterdam


BOELES W.E. geboren 20 juli 1906 Willem Eduard te Leeuwarden
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 2 okt 1959
HOOFDFUNCTIE
Oud-advocaat en Procureur te Rotterdam
Oud-Deken van de Orde van advocaten te Rotterdam
INFO
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Overleden 25 december 2000 te Beekbergen (NRC 2 januari 2001


BOELHOUWER F.R.
Advocaat bij Van Gelderen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1084 , 3600 BB Maarssen
Tel 0346-569944 , fax 0346-575260
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bousie advocaten
Postbus 15955 , 1001 NL Amsterdam
Tel 020-5219999 , fax 020-5219990
info@bousie-advocaten.nl
www.bousie-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOELHOUWER N.A. ; Mw.
Advocaat bij Poelman, Denneman, Bruinsma ; beëdiging 1995
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
nboelhouwer@hollapoelman.11
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
nboelhouwer@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOELLAARD - ROETERS van LENNEP S.E. ; Mw.
Advocaat bij GMW ; beëdiging 2003
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
info@gmw.nl
www.gmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOELRIJK J.B.J.M.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1994
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam


BOELS P.M. , geboren okt 1940 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 10 jul 1986
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 01-01-2002
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak.
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht ; kantoor Boels, Van Eijndhoven & Coenegracht ; beëdiging 1971 of 1967
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOEMAARS K.G.A.P.
Advocaat bij Kessels Hanssen t'Sas ; beëdiging 2002
Postbus 2090
4800 CB Breda
Tel 076-5253535 , fax 076-5148356
boemaars@khsadvocaten.nl
www.khsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOEMAARS P.C.M.
Notaris te Zundert, arrondissement Breda
Kantoor Zundert ; Zundert


BOEMAN P.
Advocaat bij Bouman cs advocaten ; beëdiging 1986
Noordende 28 , 5701 SR Helmond
Tel 0492-527080 , fax 0492-527745
boumancs advocatenbv@hotmail.com
www.bouwmancs advocatenbv.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOENDER A.A.Th.
Advocaat bij Denijsstraat 113 , 2551 HH Den Haag ; beëdiging 1960
Tel 070-3910370 , fax 070-3979448
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Aronskelkweg 97 , 2555 GD Den Haag ; beëdiging 1949 en 1960
Tel 070-3910370 , fax 070-3979448
boender@globalxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOENDER Zie DIJKSHOORN - BOENDER C. , geboren aug 1956 ; Mw.


BOENDER Zie HEMMES - BOENDER
C.J. , geboren jun 1944 ; Mw.
[R


BOENDER C.J.B. ; Dr. UHD
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenscchappen
Sociale en Economische Wetenschappen
tel 010 2082663 , fax 010 2089191
boender@frg.eur.nl


BOENDER L.Th.A.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1998
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770469 , fax 010-4365496
boender@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOENDER - RADDER M. ; Mw.
Advocaat bij Duijnstee Van der Wilk ; beëdiging 1998
Postbus 85850 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3547054 , fax 070-3501024
dvdw@law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
boender@law.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER A. ; Mw.
Advocaat bij De Winter advocaten ; beëdiging 1996
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1996
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180-642000 , fax 0180-642001
b@borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER A. de ; Mw.
Advocaat bij Van Rijssen & Schuldink ; beëdiging 1996
Postbus 516 , 8000 AM Zwolle
Tel 038-4530340 , fax 038-4530241
adeboer@vanrijssenschuldink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schuldrok advocaten
adeboer@schuldink.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER A.D.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Directeur


BOER A.F. de
Plevier 107 , 1628 EX Hoorn
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


BOER A.H.T. de , geboren feb 1948 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Medewerker bij de Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 aug 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 18 mei 1998
Rechter rechtbank Den Haag 1 juli 1998
Vice-president Rechtbank Den Haag van 21-08-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 18-05-1998
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving Sector Personenrecht en ondernemingsrecht
Raadadviseur
TEVENS [juli 2003]
Lid-secretaris Commissie aantrekken leden rechterlijke macht (CALRM te Den Haag van 01-04-2003
TEVENS [augustus 2003]
Lid-secretaris Commissie aantrekken leden rechterlijke macht (CARLM) te Den Haag van 01-04-2003


BOER A.I. de
Advocaat bij Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen ; beëdiging 1999
Postbus 1380 , 1300 BJ Almere
Tel 036-5321020 , fax 036-5321029
vvnh@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOER A.J.
Advocaat bij Van der Molen Sluyter advocaten Assen ; beëdiging 1993
Advocaat bij Sluyter advocaten
Postbus 605 , 9400 AP Assen
Tel 0592-316362 , fax 0592-317470
info@sluyter-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sluyter advocaten ; beëdiging 1984 en 1993
www.sluyter-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER A.J. de ; Mw.
Advocaat bij De Boer Willenborg ; beëdiging 1980
Overtoom 231 , 1054 HV Amsterdam
Tel 020-6124200 , fax 020-6123743
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Boer advocaten
ajdeboer@deboeradvocaten.nl
www.deboeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER A.J. de
Advocaat bij advocatenkantoor T. Bruinsma ; beëdiging 2000
Postbus 50 , 8530 AB Lemmer
Tel 0514-563770 , fax 0514-566264
bruinsma.advocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER A.J. de ; Mw.
Advocaat bij Winnips & Schutz advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 2662 , 8901 AD Leeuwarden
Tel 058-2138353 , fax 058-2132302
[vademecum advocatuur 2004]


BOER A.M. de ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & DroogLeever Fortuijn ; beëdiging 1996
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag


BOER A.M. de , geboren 20-09-1961
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BOER A.M. de , Axel ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag
Mktg. & Salesman. Apolonia


BOER A.N.A.G. ; Mw.
Advocaat bij Thuis & Partners advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
aboer@thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER A.S. de
Notaris te Akkrum, gem. Boarnsterhim, arrondissement Leeuwarden
U Twijnstrawei 17 , 8491 CD Akkrum


BOER B.A. , geboren 07-04-1965
Advocaat te Rotterdam, kantoor Busquet advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 19027 , 3001 BA Rotterdam
Advocaat bij De Vree & De Man advocaten
Postbus 12067 , 3004 GB Rotterdam
tel 010-2459950 , fax 010-4159518
b.a.boer@devree-deman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Alt Kam Boer advocaten ; beëdiging 1991 en 1994
Postbus 82228 , 2508 EE Den Haag
Tel 070-3589479 , fax 070-3585197
boer@altkamboer.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BOER B.A. de ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195860 , fax 030-2195855
buck.de.boer@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]


BOER B.P. de
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 2000
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
advocaten@cleerdinenhamer.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]
deboer@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER - KÜHN B.R. de ; Mw.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1995
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
geelkerken@tref.nl
Advocaat bij De Ruijter de Wildt & De Vroom ; beëdiging 1995
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden
Tel 071-5124445 , fax 071-5123609
b.deboer@deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sorko c.s. advocaten
Churchill-laan 223 , 1078 ED Amsterdam
Tel 020-6733351 , fax 020-6757151
deboersorko@yahoo.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOER C.H. ; Mw.
Rechten 1984
Advocaat bij Kantoor Mrs.Boer, Habets en Juch ; beëdiging 1987
Baronielaan 15 , 4818 PA Breda
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


BOER C.H.P. de , geboren sep 1947 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Alkmaar
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar van 28-01-1993
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Alkmaar ; kantoor Leesberg advocaten ; beëdiging 1977 of 1974. Lid v/d maatschap.
Postbus 303 , 1800 AN Alkmaar
tel 072-5118574 , fax 072-5128051
leesadvo@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Leesberg advocaten ; beëdiging 1974
deboer@leesbergadvocaten.nl
www.leesbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet te Alkmaar
Lid bestuur St. tot Behoud van Monumentale Kerken
Lid bestuur St. Alkmaarse Historische Publicaties te Alkmaar
Voorzitter Stichting Gerrit Floriszoon Wildeman van 01-01-2001


BOER D. ten , geboren juli 1957
NLRM 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen1 april 1999


BOER D.M. de ; Mw.
Advocaat bij Bos en Lommer advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 56920 , 1040 AX Amsterdam
Tel 020-5816969 , fax 020-6864725
ddeboer@bosenlommeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOER D.P.S. de
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2001
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517929 , fax 020-6267949
david.de.boer@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER E. de ; Mw.
Advocaat bij Berkel advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 8015 , 6710 AA Ede
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1996 en 2002
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
info@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOER E.T. de ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
e.t.de.boer@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOER E.T. de
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Kantoor directeur


BOER F.A. de ; Mw.
Rechten 1991
Notaris te Emmen, arrondissement Assen
Kantoor Mikx / de Boer ; Emmen
Postbus 155 7800 AD Emmen
TEVENS
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Lid van de Raad van Afgevaardigden van de Stichting PVF Nederland
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Emmen


BOER F.J.R. de , geboren apr 1951 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Rechten 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 mei 1997
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


BOER - RENNINGS F.P. de ; Mw.
Jurist bij Bureau Voor Rechtshulp Roermond
Postbus 366 , 6040 AJ Roermond
tel 0475 316911 , fax 0475 310520
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, sociale zekerheid, anw


BOER G.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
guido.boer@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460166 , fax 020-5460811
guido.boer@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOER G.B. de , geboren dec 1940 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsjurist Borsumij
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 feb 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 13 jan 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 6 okt 1989
Raadsheer Hof Den Haag 25 jan 1991
Vice-President Hof Den Haag 1 januari 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Rotterdam Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Raad van Beroep inzake het toezicht op de octrooigemachtigden. Plaats van uitoefening
functie Rijswijk ZH Voorzitter Bestuur SAL (Stichting Arbitrage voor Logistiek
Lid Raad van Toezicht voor octrooigemachtigden te Rijswijk ZH, vacatiegeld
okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Lid raad van beroep inzake het toezicht op de octrooigemachtigden. te Rijswijk
Voorzitter bestuur Stichting Arbitrage voor Logistiek

BOER
H. de ; Mw.
[A
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 2000
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506675 , fax 020-5506775
lawyers@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506675 , fax 020-5506775
lawyers@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER H. de
Advocaat bij De Hoogd Greveling ; beëdiging 1990
Postbus 65 , 8900 AB Leeuwarden
Advocaat bij Omny advocaten
Postbus 14 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2941661 , fax 058-2941662
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Boer Egberts & Pover advocaten
Postbus 161 , 8900 AD Leeuwarden
Tel 058-2941614 , fax 058-2941615
info@deboeregbertspover.nl
www.deboeregbertspover.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER H. de
Advocaat bij Advokatenkollektief Sloetstraat ; beëdiging 1992
Postbus 364 , 6800 AJ Arnhem
Tel 026-4454442 , fax 026-4454529
[vademecum advocatuur 2001]
hendry.deboer@sloetstraat69.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER H.A. de , Bert ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Jansen & De Boer ; beëdiging 1981
Merk 12 , 8711 CL Workum
Tel 0515-542923 , fax 0515-543526
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Sneek


BOER H.B.J. de
Advocaat bij Van der Spoel Heerema, de Jong advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 211 , 3500 AE Utrecht
Tel 030-2380799 , fax 030-2341197
advoc@bigfoot.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KGP advocaten en Belastingadviseurs ; beëdiging 1993 en 2000
Postbus 1164 , 5200 BE Den Bosch
Tel 073-6128577 , fax 073-6125081
deboer.law@kgp.nl
www.kgp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER H.C. de ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771924 , fax 020-5771758
hilde.deboer@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOER H.E. de, geboren mei 1955
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 3 jul 1982
Raio rechtbank Zutphen 1 sep 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 1 mei 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 mei 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 3 jul 1990
Rechter rechtbank Zutphen 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3C aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Lid gem. Hof N.A.en Aruba 1 aug 1996
Raadsheer Gerechtshof Arnhem van 26-05-2000
Rechter-plaatsvervanger in het gerecht van eerste aanleg van Aruba [juni 2002]
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle van 01-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Adviescommissie POPZ Piket Raad voor de Rechtsbijstand te Arnhem
Penningmeester Zutphense Amateur Fotografen Vereniging
19 aug 1997
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Lid Gerecht in eerste aanleg te Aruba
Lid Gerecht in eerste aanleg te Sint Maarten
Voorzitter van de Commissie Toevoeging in strafzaken van Aruba
TEVENS [juli/augustus 2002]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
NB OPM@
Augustus 2002 op rechtspraak.nl niet meer vermeld: Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle.
Geworden op 1 januari 2002 en van juli op augustus 2002 niet meer. Onwaarschijnlijk, maar schijnt toch co te zijn, want komt bij rechtbank Zwolle neit meer voor.
@OPM frase: Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOER H.G.J. de , geboren aug 1930
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 jan 1988
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger ; Ontslag
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; Realengracht 1 , 1013 KW


BOER H.M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Johannink ; beëdiging 1999
Printer 15 , 7741 ME Coevorden
Tel 0524-523031 , fax 0524-523087
[vademecum advocatuur 2001]


BOER H.P.J.A. den
Advocaat bij Den Boer advocaten ; beëdiging 1970
Postbus 661 , 5000 AR Tilburg
Tel 013-5355035 , fax 013-5369235
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoofdstraat 83
5161 PE Sprang - Capelle
Tel 0416-391929 , fax 0416-353805
denbowat@hvision.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER I.J.H.M. den ; Mw.
Rechten 1986
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


BOER I.L.A. , geboren jan 1957 ; Dhr.
NLRM 98 99/00
hoofd juridische zaken bij LFN Factors
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 25 nov 1997
Rechter rechtbank Den Bosch 1 januari 1999
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOER J. de
Advocaat bij Mr. j. de Boer Azn ; beëdiging 1961
Meerweg 79 , 9752]D Haren
Tel 050-5340333 , fax 050-5344464
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOER J. de , Jan ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Lemsterland
Dir. Jubo-Investments


BOER J. de , geboren sep 1961 ; Mw. Drs.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1994


BOER J. den , geboren mei 1952 ; Drs.
NLRM 87 88/89 90 91 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 30 sep 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 sep 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 2 okt 1995
Raadsheer Hof Amsterdam 1 apr 1997
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Belastingadviseur Rotterdam


BOER J. de (1997) , Jan , geboren mrt 1948 ; Prof. Drs.
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 25 jan 1988
Raadsheer Hof Amsterdam 19 november 1997
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Oudemanhuispoort 4 , 012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 ,fax. 020 5253455
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hoogleraar personen-, familie- en jeugdrecht
Bestuurslid van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht
Bestuurslid van het Nederlands Juristenblad (Kluwer)
TEVENS
Bestuurslid van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht
Bestuurslid van het Nederlands Juristenblad Nederlands Juristenblad (Kluwer)
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Co-auteur Cursus Belastingrecht (bezoldigd),
2. Vaste Medewerker van Fiscale Berichten voor het Notariaat en Rechtstreeks (twee fiscale uitgaven van
het Fiscaal Bureau voor het Notariaat te Den Haag) (bezoldigd)
3. Geeft op (zeer) incidentele basis fiscale bijscholing aan notarissen voor het Fiscaal Bureau voor het
Notariaat (bezoldigd)
4. Adviseur van het Bestuur van de Stichting Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Rotterdam
Deelgemeente Prins Alexander, statutair gevestigd te Rotterdam
5. Annotator BNB
6. rechter plaatsvervanger rechtbank Rotterdam
INFO
Staverenstraat 15 , 7417 CJ Deventer , Postbus 23 , 7400 GA Deventer ,
Tel. 0570 633155 , fax. 0570 621660


BOER J.D. de , Jan Douwe ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Groningen
Belastingadviseur


BOER J.F. de , geboren aug 1967 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1995
TEVENS
Geen bijbanen


BOER J.G. de
Notaris te Houten , arrondissement Utrecht
Postbus 254 , 3990 GB Houten


BOER J.H. de
Advocaat bij Oostnederland Zorgverzekeraar ; beëdiging 1997
Advocaat bij Amicon Zorgverzekeraar
Postbus 75000 , 7500 KC Enschede
Tel 053-4853318 , fax 053-4853265
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Amicon Zorgverzekeraar
jboer@amicon.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER J.J. de
Postbus 2340 , 1620 EH Hoorn
Tel 0229-212815 , fax 0229-217620
info@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER J.M. de ; Mw.
Advocaat bij Kupperman Van der Wiel advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER J.W. de
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1991
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-4113648
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOER L. de
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1981
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
lieuwe.deboer@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOER L.H. de ; Mw.
Advocaat bij Wijnberg advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 263 , 9700 AG Groningen
Tel 450-3121820 , fax 050-312,2141
info@Wijnbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOER L.P.N. , geboren 30 september 1916 te Den Haag
Overleden op 4 januari 2002 te Aerdenhout [Telegraaf 8 januari 2002]


BOER M. de , Margreet ; Mw. Drs.
Advocaat bij Bonnema & De Boer advocaten ; beëdiging 1989
Willemstraat 24 B , 1015 JD Amsterdam
tel 020 6240323 , fax 020 6387302
Als Advocate werkzaam in het familierecht
TEVENS
Beleidsmedewerkster Clara Wichmann Instituut
Directeur Clara Wichmann Instituut [2003]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld
Specialismen: seksueel geweld, pers-en familierecht


BOER M. de , geboren jul 1939 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsleven , Organon International BV. te Oss
Rechter rechtbank Breda 19 jul 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 26 apr 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 29 jan 1987
Kantonrechter Tilburg 16 mrt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 13 aug 1987
Vice-president Rechtbank Breda van 01-01-2002
NU Breda Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Thuiszorg Midden-Brabant te Tilburg
Plaatsvervangend Voorzitter Raad voor de Geneesmiddelen te Rotterdam
11 mrt 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Codecommissie geneesmiddelenreclame te Gouda van 01-03-1999
Lid Kamer van Toezicht over het notariaat te Breda van 01-01-1999
Voorzitter klachtencommissie Thuiszorg Midden-Brabant te Tilburg van 01-01-1994
Lid college van beheer
Protestantse Gemeente te Oosterhout van 01-09-1999 tot 01-11-2001


BOER M.A. de ; Mw.
Advocaat bij In't Veen advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 335 , 2400 AH Alphen a/d Rijn
Advocaat bij Kramer Bijkerk & 5teenberghe
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
ma.deboer@kbs.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KBS advocaten
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
ma.deboer@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER M.C.S. de
Advocaat bij De Boer Van Kaam advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 1012 , 1200 BA Hilversum
Tel 035-6853333 , fax 035-6852211
mail@medialaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Medialaw advocaten ; beëdiging 1990 en 1997
Postbus 15988 , 1001 NL Amsterdam
Tel 020-5289532 , fax 020-5289537
deboer@medialaw.nl
www.medialaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER - BEERTA M.D. de ; Mw.
Wethouder VVD gemeente Buren [info SAL 2000]


BOER M.H. de ; Mw. Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
margriet.deboer@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOER - JONCKHOFF M.J. de ; Mw.
Advocaat bij Mr. J. de Boer & zn ; beëdiging 1964
Meerweg 79 , 9752 JD Haren


BOER M.J. de ; Mw. Drs.
Advocaat bij Kupperman Van der Wiel & Co. ; beëdiging 1996
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Advocaat bij NautaDutilh
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
meike.deboer@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
meike.deboer@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOER M.M. den
Plaatsvervangend Lid van de Commissie Gelijke Behandeling [juli 2001]


BOER M.R. de
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 1990
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Advocaat bij Van Breevoort & Ter Meulen
Postbus 209 , 3700 AE Zeist
Tel 030-6936018 , fax 030-6936002
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 2148 , 3440 DC Woerden
Tel 0348-487000 , fax 0348-487001
info@vbtm.nl
www.vbtm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER N. de ; Mw.
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman ; beëdiging 2000
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927703 , fax 073-6927683
n.dboer@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Tel 073-6927796 , fax 073-6927789
n.deboer@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER P. de
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1989
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6927770
p.dboer@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Tel 073-6927715 , fax 073-6927791
p.deboer@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER P. den
NLRM 87 88/89 90 91
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag jul 1980


BOER P. den , geboren dec 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 7 feb 1969
Buitengewoon Lid Tariefcommissie Amsterdam 7 mei 1982
Lid Tariefcommissie Amsterdam 13 nov 1985
Onder-Voorzitter Tariefcommissie Amsterdam 17 jan 1989


BOER P.H.A. de
Advocaat bij Van der Griend advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 25176 , 3001 HD Rotterdam
Advocaat bij De Boer Bosch Sönmez advocaten
Postbus 25106 , 3001 HC Rotterdam
Tel 010-2092300 , fax 010-2092309
[vademecum advocatuur 2001]
p.h.a.de.boer@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER R. de ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1992
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
rdeboer@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOER R.D. de ; Mw.
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 2300 , 1620 EH Hoorn
Tel 0229-212815 , fax 0229-217620
info@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER R.J. de
Advocaat bij Adv. kantoor J. Dekens c.s. ; beëdiging 1997
Postbus 4 , 7873 ZG Odoorn
Tel 0591-513700 , fax 0591-513979
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Vries & De Boer advocaten
Postbus 49 , 7740 AA Coevorden
Tel 0524-523333 , fax 0524-523335
advocaat-debver@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER R.P. de
Advocaat bij Strik & Dunnewijk advocaten ; beëdiging 1996
Strawinskylaan 1439 , 1007 XX Amsterdam
Advocaat bij Ernst advocaten
Postbus 88 , 3632 ZS Loenen a/d Vecht
Tel 0294-234876 , fax 0294-234091
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij de Dingemans & De Meyere advocaten
Postbus 169 , 3600 AD Maarssen
Tel 0346-284944 , fax 0346-284063
info@dingemansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER S.A. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2001
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
stefanie.boer@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOER S.G.A. de ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
deboer@arnhem.dirkzwager.nl
Advocaat bij Wijn & Stael
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2333244 , fax 030-2341644
boer@wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2320800 , fax 030-2341644
deboer@wijnenstael.nl
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER T. de ; Drs.
Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Directiesecretaresse


BOER T.C.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1999
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
tim.boer@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER Zie ook SLEESWIJK VISSER - De BOER T.J. de , geboren jul 1964 ; Mw.
[R [A
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 okt 1995
Rechter rechtbank Den Haag 27 mrt 1997 of 01-01-1997
NU Den Haag Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Houthoff ; beëdiging 1992
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOER T.M. de , geboren mei 1943 (of Th.M.) ; Dhr. Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 24 jun 1985
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Leerstoelgroep Internationaal Privaatrecht
Hoogleraar Hoogleraar Internationaal Privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking
tel. 020 5253403 , fax. 020 6388663
tdboer@jur.uva.nl
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter sectie rechtswetenschappen van de afdeling letterkunde
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Directeur Kunsthandel M.L. de Boer te Amsterdam
Redacteur netherlands international law review
Bestuurslid Stichting Kunst Cultuur Recht van 01-01-2002
INFO
Privé adres: Keizersgracht 542 , 1017 EL Amsterdam , Tel. 020 6244993


BOER W. , geboren aug 1927 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 12 jul 1986


BOER W. de
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 25 apr 1962


BOER W. de , Wico ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zeeuwsch Vlaanderen
Belastingadviseur


BOER W.A. ; Mw.
Advocaat bij Joosten advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 10176 , 1001 ED Amsterdam
Tel 020-3307950 , fax 020-3307951
boer@joostenadvocaten.nl
www.joostenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER W.D. de
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460558 , fax 020-5460727
duco.deboer@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
350 Park Avenue 28th Floor , New York NY 10022 , USA
Tel 001-2129724000 , fax 001-2129724929
duco.deboer@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOER W.D. de , geboren aug 1965 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Middelburg 1 apr 1992
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 10 augustus 1998
Officier arrondissementsparket Dordrecht 1 december 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1996


BOER W.D.M. de ; Mw.
Advocaat bij Van den Belt & De Boer ; beëdiging 1986
Gen. van Swietenlaan 9 , 7316 BB Apeldoorn
Tel 055-5214306 , fax 055-5226625
[vademecum advocatuur 2001]
wdmdeboer@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER W.H. ; Mw.
Advocaat bij Pel advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 158 , 8050 AD Hattem
Tel 038-4446644 , fax 038-4446521
pel@pel-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER W.J. ; Mw.
Advocaat bij Moree Gelderblom ; beëdiging 1995
Postbus 25006 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-4776777 , fax 010-4253170
wjboer@mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOER Y.K. de, geboren maart 1957 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 augustus 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 05-12-2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1982
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Advocaat bij Stevens Thunnissen Vos
Postbus 11760 , 2502 AT Den Haag
tel 070-3115000 , fax 070-3520669
info@stv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mr.yk.de.boer@stv-advocaten.nl
www.stv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juli 2003]
Lid Commissie Psychiatrisch Patiëntenrecht Raad voor de Rechtsbijstand te Den Haag van 01-01-1994
@OPM
Juli 2003 op rechtspraak.nl alleen vermeld 'advocaat', maar niet vermeld waar en bij welk kantoor. Kwalijk.


BOERDIJK Zie de HAAN - BOERDIJK M.J. , geboren mrt 1955 ; Mw.


BOERE
A. , Annelies ; Mw. Drs.
[
Ombudsvrouw emancipatiebureau Friesland Stichting Emancipatiebureau Friesland
Postbus 1036 3900 CA Leeuwarden
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


BOERE D.W.
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel ; beëdiging 1993
Postbus 25 , 4530 AA Terneuzen
Tel 0115-613175 , fax 0115-617764
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 01-12-93
Adriaanse & Van der Weel
Axelsedam 1 , 4531 HH Terneuzen
Postbus 25 , 4530 AA Terneuzen
tel 0115-613175 , fax 0115-617764
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
dwboere@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOERE J.Th.
Advocaat bij Verhaart Savelsbergh Boere c.s. ; beëdiging 1972
Postbus 1292 , 4700 BG Roosendaal
Tel 0165-554560 , fax 0165-555191
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
boere@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOEREE J.G. , geboren februari 1965 ; Mw. Drs.
NLRM 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 december 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 december 1999
Rechter Rechtbank Amsterdam van 18-05-2001
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BOEREMA D. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
d.boerema@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOEREN C.C.M. ; Mw.
Beroep/Funcfie: Universitaire Docente Technische Universiteit Eindhoven
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


BOEREN J.M.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-5685685 , fax 020-5685681
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 1985 en 2000
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5684771 , fax 020-5686794
johan.boeren@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOERHAVE - van de VEN E.L.C. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
ilse.boerhave@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOERHOF I.M.W. ; Mw.
Notaris te Tegelen , arrondissement Roermond
Postbus 3147 5930 AC Tegelen


BOERLAGE M.T. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1994
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl


BOERMA E.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1991
Advocaat bij Dirkzwager / De Vijf Zuylen advocaten
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 020-3538300 , fax 026-3510793
boerma@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
boerma@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOERMA F.H.E. , geboren mei 1968 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 6 okt 1997
Rechter Rechtbank Den Bosch van 11-10-2001
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOERMAN R.L.
Advocaat bij Bartels advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 64 , 3500 AB Utrecht
bartels@worldaccess.nl
Tel 030-2522577 , fax 030-2523943
r.l.boerman@bartels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.bartels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOERRIGTER T.M. ; Mw.
Fiscaal Recht 1986
Vennootschapsbelastinginspecteur ; Ministerie van FIN Haarlem
Belastingadviseur Belastingadviseur De Belastingwinkel
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Haarlem
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


BOERS C.C. , geboren rond 1934 , Christiaan Christoffel ; Drs. Ir.
Advocaat bij Christiaan C.Boers ; beëdiging 1980
Hoogstraat 154 , 2851 BK Haastrecht
INFO
Overleden 8 november 2000 (info Telegraaf)


BOERS C.P.J.M.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
ABN AMBRO Bank N.V.
Directeur Verz.


BOERS F.H.
Advocaat bij Stadionweg 34 , 1077 SM Amsterdam ; beëdiging 1993
Advocaat bij Bachstraat 15 , 1077 GE Amsterdam
Tel 020-6645032 , fax 020-6731822
advocatenkantoor@boers.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]
advocatenkantoor@baers.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOERS J.A.A.
Advocaat bij Rob Boers & Partners advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 675 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-522404 , fax 0318-523474
boers.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@boersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOERS P.P.M. , Elles ; Mw.
Belasting Adviseur Coopers & Lybrand Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag


BOERS W.
Advocaat bij Mr. W. Boers ; beëdiging 1941
Prins Mauritslaan 113 , 2051 KC Overveen
Tel 023-5260253 , fax 023-5276019
wpb@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
w.boers@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOERSEMA T.T.M.L. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief MaassIuis ; beëdiging 1993
Markt 19b , 3142 GE Maassluis
Advocaat bij Dikkers & Boersema ; beëdiging 1993
Postbus 2060 , 3140 BB Maassluis
Tel 410-5913530 , fax 010-5990073
[vademecum advocatuur 2001]
boersema@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOERSEN L.A.S.
Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1976
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4360582
lboersen@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
lboersen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOERSMA C.T. ; Mw.
Rechten 1984
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


BOERSMA F.T.E. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-0789589
boersma@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


BOERSMA G.E. ; Mw.
Advocaat bij NS Vastgoed B.V. ; beëdiging 1998
Postbus 2319 , 3500 GH Utrecht
Tel 030-3004313 , fax 030-3004400
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOERSMA H.J.R.M. ; Mw.
Advocaat bij Rijksstraatweg 26 , 4197 BC Buurmalsen ; beëdiging 1990
Advocaat bij Boersma advocaten
Lingedijk 16 , 4014 MG Wadenoven
Tel 0344-662438 , fax 0344-662453
boersma@ixs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOERSMA J.P.A. , geboren apr 1952 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98 99/00
Inspecteur 's Rijksbelastingen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 16 nov 1988
Raadsheer Hof Amsterdam 27 jul 1991
Vice-president Gerechtshof Amsterdam van 01-03-2002
NU Amsterdam Hof Vice-President
TEVENS
RaadsLid gemeente Hilversum (1994)
Voorzitter van het College van Beroep voor de examens van de Theologische Universiteit van de
Gereformeerde Kerken in Nederland (1994) , onbetaald
Secretaris van het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolvereniging (1992) , onbetaald
Bestuurder pensioenvennootschap (1981) , onbetaald
Werkt op free-lance basis mee aan cursussen van de Bestuursacademie Randstad (1992) en van de
Federatie van Belastingconsulenten (1995) en is bewerker van een deel van de Editie Schuurman en
Jordens (1983)
Lid van de Raad van Beroep van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (opgave januari 1999
door de Ned. Fed. van Belastingadviseurs)
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Lid van de gemeenteraad van Hilversum.
2. Op ad hoc basis docent bij de Stichting Opleiding Belastingadviseurs, de Nederlandse Federatie van
Belastingadviseurs en het PAO-B.
3. Lid van de raad van beroep van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs.
4. Bewerker van een deeltje van de Editie Schuurman en Jordens.
5. Voorzitter van het College van Beroep voor de examens van de Theologische Universiteit te Kampen.
6. Deputaat Appèlregeling van de Gereformeerde Kerken in Nederland
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter commissie voor bezwaar- en beroepschriften te Hilversum van 10-04-2002
Op ad hoc basis docent stichting opleiding belastingadviseurs, de nederlandse federatie van belastingadviseurs en het pao-b.
Lid raad van beroep Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs.
Bewerker van een deeltje van de editie Schuurman en Jordens.
Voorzitter college van beroep voor de examens Theologische Universiteit te Kampen.
Deputaat appèlregeling van de gereformeerde kerken in Nederland
Plv. voorzitter Raad van tucht voor Register-Accountants en Accountant administratieconsulenten te Amsterdam van 01-01-2002
Lid van het Provinciaal Bestuur Politieke partij van 01-01-2001


BOERSMA K.J.T.
Advocaat bij Bierman Aitton Waiboer advocaten en Notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-677188 , fax 0344-677190
boersma@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOERSMA L.H. ; Mw.
Rechten 1982
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


BOERSMA - BLOOS M.J. , geboren jan 1964 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1994
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10augustus 1998


BOERSMA M.O. ; Mw.
Hoofd Juridische zaken Credit Lyonnais Bank Nederland Rotterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


BOERSMA N.M. , geboren jan 1969 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1993
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1oktober 1999


BOERSTRA O.G.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Van Doorne ; beëdiging 1984 en 2000
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789228 , fax 020-6789589
boerstra@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOERTJE B.E. ; Mw.
Advocaat bij Maaldrink advocaten ; beëdiging 1996
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss
Wassenaarseweg 20 , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3469646 , fax 070-3560490
b.e.boertje@mvg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOERWINKEL A. ; Mw.
Advocaat bij Steenstraat 22 , 1444 VB Purmerend ; beëdiging 1984
Tel 0299-430054 , fax 0299-439974
[vademecum advocatuur 2001]


BOERWINKEL A.M.C. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 20-06-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Wetgevingsjurist, Directie Wetgeving Ministerie van Justitie te Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOERWINKEL E. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh-Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2001
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
e.boerwinkel@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOERWINKEL F.Th. , geboren jun 1940
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Assistent Rijks Universiteit Leiden 1 jun 1965
Advocaat en Procureur te Utrecht 1 jan 1967
Raio rechtbank Arnhem 1 jan 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 1 mei 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 jul 1971
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jun 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jul 1974
Advocaat-generaal ressortsparket Arnhem 9 okt 1981
Raadsheer Hof Arnhem 16 feb 1989
Vice-President Hof Arnhem 24 augustus 1998
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 27-02-2002
NU Hof Arnhem Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Weigert opgave nevenfuncties
13 jun 1997
TEVENS
Lid Interkerkelijke commissie voor het justitiepastoraat (wordt per januari 2001 beëindigd)
Voorzitter Hervormd-Gereformeerd werkgroep voor het justitie pastoraat (wordt per januari 2001 beëindigd)
Voorzitter Stichting Petrus Nolascus Prijs
Voorzitter Stichting Vrienden van de kamermuziek Arnhem
TEVENS [juni 2002, rechtspraak.nl]:
Lid Interkerkelijke commissie voor het justitiepastoraat (wordt per januari 2001 beëindigd)
Voorzitter Hervormd-Gereformeerd werkgroep voor het justitie pastoraat (wordt per januari 2001 beëindigd)
Voorzitter Stichting Petrus Nolascus Prijs
Voorzitter Stichting Vrienden van de kamermuziek Arnhem
TEVENS [december 2002]
Voorzitter Stichting Petrus Nolascus Prijs 01-01-1992
Voorzitter Stichting Vrienden van de kamermuziek Arnhem 01-01-2000
Administrateur/ enig Bestuurslid Fonds David Kuijts 01-01-1975
Lid Stichting War Requiem -Bridge to the future 01-01-2001
Lid interkerkelijke commissie voor het justitiepastoraat van 01-10-1989 tot 01-01-2001
Voorzitter hervormde-gereformeerde werkgroep justitie pastoraat van 01-12-1989 tot 01-01-2001
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter Stichting Petrus Nolascus Prijs vanaf 01-01-1992
Voorzitter Stichting Vrienden van de kamermuziek te Arnhem vanaf 01-01-2000
Administrateur/ enig Bestuurslid Fonds David Kuijts vanaf 01-01-1975
Lid Stichting War Requiem -Bridge to the future vanaf 01-01-2001
Lid interkerkelijke commissie voor het justitiepastoraat vanaf 01-10-1989 tot 01-01-2001
Voorzitter hervormde-gereformeerde werkgroep Justitie pastoraat vanaf 01-12-1989 tot 01-01-2001
NB
Wat is nu eigenlijk zijn hoofdfunctie ; heeft hij nog een hoofdfunctie
Enkele nevenfuncties die nu [december 2002] voor het eerst worden opgegeven dateren van voor 2002
en hadden dus eerder moeten worden vermeld. Kwalijk.
@OPM na 1 juli 2002 worden nevenfuncties vermeld die in juni 2002 nog niet genoemd werden, maar nu wel voorzien van data zoals 1 januari 1992, 1 december 1989, ja zelfs 1 januari 1975
Dit maakt een zeer onbetrouwbare indruk


BOES - SMIT E.N.J. , Ellen ; Mw.
Rechten 1966
Beleidsmedewerker Ministerie van Justitie
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Den Haag.
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


BOES L.I. ; Mw.
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046000 , fax 020-5046060
lboes@devos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-2060700 , fax 020-2060750
Iboes@devos.nl
www.devos.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOESCHOTEN C.D. van
NLRM 71 80 87 88/89 91 90
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 mei 1969
TEVENS
Oud-Deken Den Haag


BOESER E. , geboren jul 1927
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 6 sep 1985
TEVENS
INFO
Lid van de Rotary


BOESER J.B.
Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Kantoor Smith & Boeser ; Haarlem


BOESJES A.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Breda ; beëdiging 2001
Postbus 3889 , 4800 DW Breda
Tel 076-5224744 , fax 076-5203502
breda@brabant.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOESJES J. , geboren nov 1929
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98 99/00
Werkzaam Vereniging Nederlandse Gemeenten 1960
Werkzaam Raad van State 1963
Werkzaam gemeente Rotterdam 1967
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken, II Hoofd administratie 1969
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 sep 1976
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 16 aug 1977
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 26 nov 1985
Vice-President Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


BOESJES Zie BOSCH - BOESJES J.E. , geboren aug 1946 ; Mw.


BOESMAN
T.
[A
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
t.boesman@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOESTEN E. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
e.boesten@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOESVELD R.D.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 026-3522877 , fax 026-3522890
r.boesveld@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOETEMAN J.W.
Advocaat bij Korvinus Abeln advocaten ; beëdiging 1999
Emmalaan 23 , 1075 AT Amsterdam
Tel 020-6797929 , fax 020-6626606
boeteman@ka-advocaten.nl
www.ka-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOETJE J. ; Mw.
Postbus 635 , 3300 AP Dordrecht
Tel 078-6393737 , fax 078-6393739
d@borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOETJE J.D.
Advocaat bij Van der Valk Boetje & Oort ; beëdiging 1978
Laan Copes van Cattenburch 87 , 2585 EW Den Haag
Postbus 84126 , 2508 AC Den Haag
Tel 070-3636942 , fax 070-3637359
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOETZELAAR W.H.R. van ; Baron
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Promes Trenité Van Doorne
L.G. Smith Boulevard 62 , Miramar Building , Suite 303
Oranjestad/Aruba , Nederlandse Antillen
Tel 00297-838464 , fax 00297-838442
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
boetzelaer@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOETZELAER van OOSTERHOUT Ch.W. van , geboren 1943 ; Baron
Lid Directiecomité Fortis Bank Nederland Holding N.V.
Lid Raad van Bestuur Fortis Bank N.V.
Lid Raad van Bestuur Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.
Lid Directiecomité Fortis Bank N.V.
Voorzitter MeesPierson Private Bank and Trust
Vice-Voorzitter European Capital Holdings
Voorzitter Raad van Comm. Fortis Amerika Fonds small caps N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Fortis Azië Fonds N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Fortis Azië Fonds small caps N.V.
Voorzitter Raad van Comm. KBW Wesselius Effectenbank N.V.
Vice-Voorzitter Raad van Comm. Leveraged Capital Holdings N.V.
Commissaris Theodoor Gilissen Bankiers N.V.
Commissaris Holland Venture B.V.
Vice-Voorzitter Asian Capital Holdings.
Baron van Boetzelaer van Oosterhout vervulde, naast zijn directiefuncties bij Pierson, Heldring & Pierson N.V. en MeesPierson N.V. en zijn bestuursfunctie bij de Vereniging European Options Exchange, meerdere commissariaten. Deze waren onder meer bij DP Energy Resources Growth Fund N.V., Van Kollem & Zoon B.V., Leveraged Capital Holdings N.V., Venture Fund Rotterdam B.V., Environment Growth Fund N.V., International Options Clearing Corp. B.V., Far East Selection Fund N.V., Tokyo Pacific Holdings N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Verder was hij Lid van het bestuur van de Amsterdamse Effectenbeurs.


BOETZELAER D.P. van , geboren mrt 1964 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jan 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 6 mei 1997
NU
Den Haag parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997


BOETZELAER O. van , Olaf ; Prof.
Voorzitter van de Civilistische Liga
Zie ook www.geocities.com/civlig/


BOEVE C.A.
Advocaat bij Kok advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 253 , 3850 AG Ermelo
Tel 0341-552487 , fax 0341-554054
kok.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hoeve@kok-advocaten.nl
www.kok-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOEYINK Jr. G.
Pieter van der Doesstraat 41 , 1056 VC Amsterdam
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


BOEZEM - BEEKHOVEN A.T. van den ; Mw.
Rechten 1968
Ex-Docent
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


BOEZEM E.J. van den , geboren dec 1938 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
BeroepsMilitair , II.luitenant ter zee van administratie 1e klasse Koninklijke Marine
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 2 jun 1977
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 16 aug 1977
Substituut-auditeur-Militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 21 aug 1978
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 jul 1981
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 jul 1981
Auditeur-Militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 22 okt 1981
Advocaat-generaal ressortsparket Arnhem 12 okt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1995
Adv.-gen. ressortsparket Arnhem 18 sep 1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 11-05-1995
Plaatsvervangend-officier van Justitie Arrondissementsparket Dordrecht van 01-07-1981
Plaatsvervangend-officier van Justitie Arrondissementsparket Arnhem van 16-08-1977
Plaatsvervangend-officier van Justitie Arrondissementsparket Zutphen van 01-07-1981
NU Utrecht Rechter Rechter-plaatsvervanger
NU Arnhem parket plv.-officier van Justitie
NU Dordrecht parket plv.-officier van Justitie
NU Zutphen parket plv.-officier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Augustus 2003 vermeldt rechtspraak.nl als actieve functies:
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 11-05-1995
Plaatsvervangend-officier van Justitie Arrondissementsparket Dordrecht van 01-07-1981
Plaatsvervangend-officier van Justitie Arrondissementsparket Arnhem van 16-08-1977
Plaatsvervangend-officier van Justitie Arrondissementsparket Zutphen van 01-07-1981
Vreemd: vis noch vlees. RM en OM tegelijkertijd? Bedenkelijk.


BOEZEM H.C.M. van den ; Dhr.
Beëdigd: 25-07-2001
Adriaanse & Van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOEZIEK N.T.A. ; Mw.
Advocaat bij Van der Kroft advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 15724 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-6706060 , fax 020-6706061
boeziek@vanderkroft.com
www.vanderkroft.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOFFERS M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Weteringkade ; beëdiging 1991
Weteringkade 9 , 2515 ADen Haag
Tel 070-3836700 , fax 070-3839813
[vademecum advocatuur 2004]


BOFT A.T ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1993
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
info@nysingh.nl


BOGAARD A. uit den ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Smeets ; beëdiging 1998
Postbus 67 , 5710 AB Someren
Tel 0493-496816 , fax 4493-491959
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOGAARD E. van den
Advocaat bij Westhoff van den Brom ; beëdiging 1992
Postbus 51192 , 1007 ED Amsterdam
Tel 020-6644046 , fax 020-6649320
[vademecum advocatuur 2001]
eedbogaard@westhoff.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOGAARD H.M.J. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1995
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771498 , fax 020-4715829
helene.bogaard@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOGAARD J.C. ; Mw.
Advocaat bij Pot Jonker advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
j.bogaard@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOGAARD J.P.C. van den ; Mw.
Advocaat bij Schakenraad advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 2350 , 5600 CJ Eindhoven
Tel 040-2447608 , fax 040-2448875
svdb@schakenraad.nl
www.schakenraad.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOGAARDS Zie TAZALAAR - BOGAARDS J.C.W. , geboren mei 1948 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1971
Advocaat en Procureur Rotterdam 1971
Raio rechtbank Arnhem (en/of Utrecht) 1 okt 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 feb 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle16 nov 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle1 sep 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem10 dec 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 13 apr 1988
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 6 jan 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 12 dec 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 12 dec 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 12 dec 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 12 dec 1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 01-10-2001
Rechter Rechtbank Rotterdam van 01-04-2003
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag
TEVENS [augustus 2003] en [augustus 2004]
Lid van de Raad van Toezicht Erasmus Universiteit te Rotterdam van 01-01-2001


BOGAARDT J.W. , geboren 30-03-1936
Advocaat bij advocatenkantoor Bogaardt te Wassenaar ; beëdiging 1984
Schoolstraat 4 , 2242 KH Wassenaar
Tel 070-5119352 , fax 070-5110302
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Heeft gedrag van een kwalijke collaborateur getoond.
Zie INFO onder A.W. Baelaarts van Blokland en Mr. H.J.A. Knijff


BOGAART E.M.J. van den
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
e.van.den.bogaart@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOGAERS E.R.F.M. , Gies ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Tilburg
Fiscaal Jurist


BOGAERS G.J.A.M.
Advocaat bij Kerklaan 31 , 1251 JS Laren ; beëdiging 1980
Tel 035-5315554 , fax 035-5315855
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOGAERS P.B.P.M. ; Drs.
Advocaat bij Bos-Veterman Van As & De Vries advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Tel 030-6032922 , fax 030-6000166
bosadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van As c.s. advocaten
pbogaers@vanasadvocaten.nl
www.vanasadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOGAERT D. , geboren dec 1959 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Ambtenaar (griffier Kamer voor strafzaken) Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 okt 1995
NU Den Haag Hoge Raad gerechtsauditeur
TEVENS
September 2003 op rechtspraak.nl niet te vinden.


BOGAERTS E.G.J.M. , geboren mei 1943 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven Den Bosch 1966
Advocaat en Procureur Boxtel 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 16 okt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 23 jul 1987
Rechter Rechtbank Den Bosch van 01-03-2003
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Boxtel ; kantoor Bogaerts & Groenen ; beëdiging 1971
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
tel 0411-675533 , fax 0411-684895
bogaerts@nedernet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Te Den Bosch Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
TEVENS
Deken van de Orde van advocaten circa 1993-1995
Voorzitter Stichting Pensioenfonds van Raad van Bestuur van Heymans NV Rosmalen
Lid bestuur Stichting Pensioenfonds Snijders Boxtel
Lid bestuur Stichting Service Org. voor advocaten te Den Haag
Lid bestuur Adkonta Otterbrabant Beheer te Heeze
Voorzitter Stichting P.O.T. te Boxtel
Lid bestuur Stichting Adkonta voor Bon te Beneden-Leeuwen
Plaatsvervangend Voorzitter Stichting Rechtspraak Zorgverzekering Utrecht
Secretaris Stichting Drie Mollen te Den Bosch
Secretaris Joseph Kosterstichting te Den Bosch
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Blanca te Boxtel
Lid bestuur Stichting ter bevordering van het Muziekleven in Noord-Brabant/Den Bosch
Secretaris Stichting tot Beheer van Aandelen in Von der Pos Beheer BV. te Oss
Lid bestuur Vereniging Juridisch Genootschap te Den Bosch
Lid College van Afgevaardigden.Nederlandse Orde van advocaten te Den Haag
Commissaris VAKO Ayestern BV. den Bosch
Commissaris Rentex Lincare BV. Boxtel
Commissaris Blanca Beheer BV. Boxtel
Commissaris NV.Regionaal Nutsbedrijf PNEM N.O. te Oss
apr 1998
Voorzitter van het STAK-bestuur Mapro Holding B.V. [Telegraaf 27 maart 2002]
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Stichting pensioenfonds voor de raad van bestuur van Heymans NV te Rosmalen van 21-12-1996
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Otterbrabant Beheer BV te Heeze van 16-05-1987
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor van Bon te Beneden-Leeuwen van 01-04-1997
Plaatsvervangend voorzitter Stichting Rechtspraak Zorgverzekering te Utrecht van 08-12-1993
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Blanca te Boxtel van 22-06-1993
Bestuurslid Stichting ter Bevordering van het Muziekleven in Noord-Brabant te Den Bosch van 27-05-1991
Secretaris Stichting tot beheer van aandelen in "Van der Pas beheer BV" te Oss van 09-08-1991
Commissaris Dox Vako International beheer BV te Den Bosch van 01-08-1985
Secretaris Stichting Opera Zuid te Maastricht van 10-06-1998
Commissaris Rentex Fortex BV te Eindhoven van 01-01-1999
Commissaris Appel BV te Den Bosch van 01-01-2000
Voorzitter bestuur Parochie St. Nicolaas te Helvoirt van 01-01-2000
Voorzitter Stichting E Pluribus Unum te Rosmalen van 06-06-1999
Bestuurslid Stichting administratiekantoor Van Eerd Groep Holding te Veghel van 31-05-2001
Bestuurslid Stichting administratiekantoor Naaykens te Tilburg van 01-10-2001
Voorzitter Stichting Het menselijk verblijf te Den Bosch van 16-01-2001
President-Commissaris Mapro Holding B.V. te Den Bosch van 31-10-2002
Voorzitter bestuur Rabobank Boxtel-Liempde te Boxtel van 26-09-2002
Voorzitter bestuur Stichting Spelersbeheer FC Den Bosch te Den Bosch van 06-08-2001
Commissaris Prisma Car Lease BV te Baarn van 05-07-2000 tot 01-04-2002
Commissaris IBIM Beheer BV te Nijmegen van 23-03-1999 tot 01-10-2002
Secretaris Stichting Fonds Bossche Orde van advocaten te Den Bosch van 25-10-2000 tot 26-10-2002
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Mapro te Den Bosch van 01-05-1998 tot 31-10-2002
Voorzitter Stichting P.O.T. te Boxtel van 13-02-1981 tot 01-01-2003
Bestuurslid Stichting Service-organisatie voor advocaten te Den Haag van 02-09-1997 tot 01-01-2003
Bestuurslid Vereniging Juridisch Genootschap te Den Bosch van 15-06-1995 tot 14-04-2003
Secretaris Stichting Drie Mollen te Den Bosch van 30-09-1981 tot 06-05-2003
Secretaris Joseph Koster-stichting te Den Bosch van 15-12-1994 tot 06-05-2003
@OPM
Zal nu wel niet meer advocaat zijn. Maar sinds wanneer niet meer?
@OPM
Duidelijk een vergadertijger. Hoe moet iemand met zoveel nevenfuncties nog tijd en aandacht kunnen hebben voor zijn eigenlijke functie als rechter? Hoe moet zo iemand kunnen stellen in voldoende mate onpartijdig en onafhankelijk te kunnen zijn? Kwalijk.
En al die rechters maar klagen over overbelasting en piepen dat ze nergens tijd voor hebben!
Is de president van de rechtbank niet (mede)-verantwoordelijk voor dit soort excessen?


BOGAERTS - THOLEN M.J.J. ; Mw.
Rechter Rechtbank Den Bosch van 11-10-2001
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Bogaerts en Groenen ; beëdiging 1978
Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
bogaerts@nedernet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Secretaris Stichting Rechtsbijstand Asiel te Den Bosch van 05-09-2000
Commissaris School voor de Toekomst BV van 01-01-2002
Secretaris van het bestuur Stichting Steunfonds Mathias de Wolff (Aandeelhouder School voor de Toekomst BV van 08-04-1998
Secretaris Raad van Toezicht ROC, het Koning Willem 1 College te Den Bosch van 02-10-1997
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar sinds wanneer.


BOGDORFF J.G.H. ; Mw.
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214375 , fax 050-5214384
j.g.h.borgdorff@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BÖGEMANN A.A.M. ; Mw.
Rechter Rechtbank Arnhem van 01-10-2000
NU Arnhem Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Nutsschool Wolfersveen te Zelhem van 01-10-2002


BÖGEMANN A.M.M. , geboren okt 1958 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10 jan 1995
Rechter rechtbank Rotterdam 10 augustus 1998
NU
HOOFDFUNCTIE
Unitmanager bij de Raad voor de Kinderbescherming Vestiging Rotterdam
Rotterdam rechter
TEVENS
Bestuurslid van de Coornhert-Liga, vereniging voor strafrechthervorming
Rotterdam raad unit strafzaken (hele arrondissement) unitmanager
Ontslag genomen
mei 1997
NB
Augustus 2003 op rechtspraak.nl niet meer te vinden.


BOGERS D.O.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 9 , 2501 CA Den Haag
Tel 070-3603151 , fax 070-3603422
d.bogers@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOGERS T.
Advocaat bij Van Slagmaat advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 14093 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2313523 , fax 030-2312754
t.bogers@vanslagmaat.nl
www.vanslagmaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOGERS T.P.A.M. , geboren nov 1958 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Unitmanager van de Raad voor de Kinderbescherming
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 aug 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 okt 1997
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Den Bosch Raad voor de Kinderbescherming Vestiging
Kooikersweg 3 Postbus 2332 5202 CH Den Bosch
Unit Strafzaken unitmanager
jul 1997
Eindhoven Raad Keizersgracht 5 Postbus 2175 5600 CD Eindhoven T040-2329319 F2329449
Unit strafzaken unitmanager
jul 1997
TEVENS
Lid van de regiocommissie Bijzonder Jeugdwerk te Utrecht, bezoldigd
TEVENS [juli 2003]
Coördinerend senior beleidsmedewerker Dienst Justitiële Inrichtingen
Bestuurslid Stichting de Rading te Hollandse Rading van 01-01-2002


BÖGGEMANN A.C.J.
Notaris te Amstelveen , gem. Aalsmeer , arrondissement Amsterdam
Kantoor Böggemann & Weijenborg ; Amstelveen


BOGGET M.W.J. van
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling I [SAL 2003]


BOGSTRA M.S. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
mbogstra@houthoff.nl


BOGTSTRA - Van der ZEE H.N. ; Mw.
Rechten 1966
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


BOGTSTRA N.J. ; Mw.
Advocaat bij Van den Biesen Prakken Böhler ; beëdiging 1997
Nieuwe Herengracht 5 1 -53 , 1011 RN Amsterdam
amsterlaw@bpb.nl


BOHEMEN J.P.W. van
Advocaat bij Houweling & Kars ; beëdiging 1996
Postbus 183 , 2250 AD Voorschoten
Advocaat bij Van den Bout & Ten Hoopen ; beëdiging 2000
Postbus 50 , 2270 AB Voorburg
Tel 070-3870008 , fax 070-3874382
advoboho@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Bout & Ten Hoopen advocaten ; beëdiging 1996 en 2000
advoboho@advoboho.nl
www.advoboho.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Kenneljk twee keer beëdigd: in 1996 en in 2000


BÖHLER B. ; Mw. Dr.
Advocaat bij Van den Biesen Prakken Böhler ; beëdiging 1993
Nieuwe Herengracht 51 , 1011 RN Amsterdam
amsterlaw@bpb.nl
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-6232605 , fax 020-6203559
bbohler@bpb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden advocaten
Tel 020-3446200 , fax 020-3446201
bbohler@bfkw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep;
Specialismen: strafrecht, Duits recht


BÖHMER L.J.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1990
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2121710 , fax 030-2121158
l.bohmer@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BÖHMER - Van der LEUN M.A.I. ; Mw.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Academisch Ziekenhuis Rotterdam
Raad van Bestuur , Secretaris


BÖHMER O.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
obohmer@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOIS J. du ; Mw.
Advocaat bij Vink & Partners ; beëdiging 1987
Advocaat bij Vink & Partners advocaten Belastingadviseurs & Notaris
J.J.Viottastraat 43 , 1071 JP Amsterdam
Tel 020-5732121 , fax 020-5732173
vinkpart@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jdubois@vinkenpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOITELLE E.A. ; Mw.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 2003
Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden
Tel 0255-547820 , fax 0255-511933
e.a.boitelle@tanger.nl
www.tanger.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOITELLE V.L.M.J.
Advocaat bij Houtsmuller Boitelle ; beëdiging 1977
Postbus 2530 , 1200 CM Hilversum
Tel 035-6230750 , fax 035-6280268
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@houtsmuller-boitelle.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOK - Van der BORG E.A.M. de ; Mw.
Rechten 1956
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


BOK M. ; Mw.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 2003
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
bole@wieringa.nl
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOK M.I. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 129 , 9930 AC Delfzijl ; beëdiging 1982


BOK R.J.R.M. de
Advocaat bij De Bok Roijers Gasseling advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 21548 , 3001 AM Rotterdam
Tel 010-2822999 , fax 010-2822990
debok@brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOKDAM B. , Ben
Notaris te Soest , arrondissement Utrecht
Kantoor Elferink, Bokdam, De Visser ; Soest
Rotary-club Soestdijk [98/99]; lid
Notariaat
Notaris Elferink Bokdam, De Visser notarissen


BOKHORST E. ; Mw.
Rechten 1980
Raad voor de Kinderbescherming, Directie Zuid-West , vestiging Rotterdam , unitmanager
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


BOKHORST E.H.
Advocaat bij Visser & Quispel ; beëdiging 1997
Postbus 1121 , 3260 AC Oud-Beijerland
Advocaat bij Schellen advocaten
Postbus 688 , 3430 AR Nieuwegein
Tel 030-6052064 , fax 030-6052039
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blom advocaten
Postbus 237 , 3900 AE Veenendaal
Tel 0318-559300 , fax 0318-559301
info@blomadvocaten.nl
www.blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOKHORST H.J. , geboren sep 1934
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Lid Tariefcommissie Amsterdam 1 jan 1989


BOKHORST R.J. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 16-10-2002
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Senior onderzoeker Ministerie van Justitie te Den Haag
NU
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOKHOVEN J.M. van , geboren jan 1951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 14 sep 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 31 mei 1988
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 7 mrt 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 17 jun 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 15 nov 1991
Rechter rechtbank Breda 1 jul 1992
NU
Breda rechter
TEVENS
Auteur checkboek advocaten KLUWER
Docent BSO en VSO Orde van advocaten
Lid Bestuur Stichting Bronlaak instituut voor werktherapie
Lid Bestuur Stichting Mensen voor Mensen te Helmond
Voorzitter huurdersgeschillencommissie Stichting Woonpartners te Helmond
Voorzitter huurdergeschillencommissie woningbouwvereniging De Hoop Helmond


BOKHOVEN W.M. van ; Mw.
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1992
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6145150
w.vbokhoven@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Tel 073-6927724 , fax 073-6927790
i.vanbokhoven@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOKKEL C.S.G. ten , geboren mrt 1958 ; Mw.
NLRM 87 88/89
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 1 jul 1985


BOKKEL J.G.A. ten


BOKMA
J. ; Mw.
[A
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogieever Fortuijn ; beëdiging 1992
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag


BOKMAN - v/d VELDEN J.C.L. ; Mw.
Rechten 1982
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Lelystad


BOKS D.T. ; Mw.
Rechten 1995
AIO/Wetensch. Medewerkster, RUG/Vakgr. Privaat/Notarieel Recht
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


BOKSEM J. ; Dr.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1995
Advocaat bij Anker & Anker Strafrecht advocaten
Postbus 324 , 8901 BC Leeuwarden
Tel 058-2442500 , fax 058-2109096
boksem@ankerenanker.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ankerenanker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOKSER E. , geboren jul 1927
NLRM 92 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 6 sep 1985


BOKUM N.H.M. ten ; Mw.
Advocaat bij Poelman, Denneman, Bruinsma ; beëdiging 1993
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
n.tenbokum@pdb.nl
Advocaat bij Van Gansewinkel Groep BV
Postbus 2662 , 60226 ZG Maarheeze
Tel 0495-591010 , fax 0495-593704
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Riet en Associees advocaten
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635081 , fax 030-2635095
tenbokum@vanriet.associees.nl
www.vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOL A.T. ; Mw.
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel ; beëdiging 1997
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Advocaat bij Van Riet advocaten
Postbus 23400 , 3001 KK Rotterdam
Tel 010-4122448 , fax 910-4049040
atb@vanrietadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanrietadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOL C.E. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Orde van advocaten ; beëdiging 1990
Parnassusweg 220/kamer E- 1.28 , 1076 AV Amsterdam


BOL J.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel ; beëdiging 1993
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-635305 , fax 0118-6361178
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Contactpersoon VrouwenNetwerk Zeeland


BOL J.P.
Docterskampstraat 2 , 5222 AM Den Bosch
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


BOL J.P.M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Veraart, De Granada & Partners ; beëdiging 1994
Postbus 212 , 1800 AE Alkmaar
tel 072 5157474 , fax 072 5157829
[vademecum advocatuur 2001]
Advocate werkzaam in het Familierecht
Advocaat bij Boddaert Verweel advocaten
Postbus 3271 , 1801 GG Alkmaar
Tel 072-5744409 , fax 072-5150244
bol@boddaertverweel.nl
www.boddaertverweel.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:
Specialismen: sociale zekerheid, anw. pers- en familierecht


BOL M.A.D.
Advocaat bij Veldhuijzen & Schep ; beëdiging 1992
Postbus 1080 , 3300 BB Dordrecht
Advocaat bij Bol & Van Voskuilen advocaten
Postbus 23192 , 3001 KD Rotterdam
Tel 010-4401111 , fax 010-4401110
info@bolvanvoskuilen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOLDERMAN D.J. , geboren dec 1924
NLRM 80 87 88/89 90 91
Advocaat en procureur Rotterdam sep 1953
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 30 nov 1972
Rechter rechtbank Rotterdam 9 aug 1974
Kantonrechter Rotterdam 24 nov 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger te Brielle 16 mrt 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger te Sommelsdijk 16 mrt 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger te Schiedam 11 sep 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger te Schiedam 20 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle, Sommelsdijk en Gouda 29 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 15 jun 1990


BOLDERMAN G.J.G.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1983
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533000 , fax 020-5533777
gj.bolderman@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
gerrit-jan.bolderman@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOLDERMAN - Op de BEEK R.M.J. , Regina ; Mw.
Bedrijfsjurist
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Schouwen-Duiveland


BOLDING H.J.
Secretaris gemeente Lelystad [info SAL 2000]


BOLDING K.F. , Cliff ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Hengelo
Kandidaat-notaris


BOLHAAR H.J. , geboren nov 1955 , Herman
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kabinetschef Procureur-Generaal Hof Den Bosch
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 4 okt 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 3 okt 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 sep 1995
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 1997
Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1november 1999
Hoofdofficier van Justitie te Breda
NU Den Bosch Parket O.v.J. 1 e kl 97
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Vught
INFO
Volgt J.W. WABEKE op als Hoofdofficier van Justitie te Breda (Staatscourant 11 januari 2001)


BOLHOEVE A.E. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 75505 , 1076 AT Amsterdam
abolhoeve@houthoff.nl


BOLHUIS E.F. van


BOLHUIS
S.A. ; Mw.
[X
Rechten 1986
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


BOLK F.W. , geboren aug 1910
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 16 mei 1941
Adjunct-secretaris respectievelijk Voorzitter kamer tribunaal Den Haag 10 okt 1945
tot 1 jun 1948
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 20 dec 1943


BOLKENSTEIN B.P. , geboren 1957
Algemeen Directeur Aalberts Industries N.V.


BOLKESTEIN F. Frits ; Drs.


BOLKESTEIN
F.L.
[A
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1997
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-34'7494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153755 , fax 070-5153106
fl.bolkestein@prdf.nl
www.prdEnl
[vademecum advocatuur 2004]


BOLKESTEIN N. , geboren feb 1902
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam 15 mei 1924
Waarnemend griffier kantongerecht Amsterdam 21 mei 1929
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 apr 1 1936
Rechtsgeleerd Raadsheer bijzonder Hof Amsterdam 12 jun 1945 tot 1 jan 1950
Rechter rechtbank Amsterdam 7 mrt 1946
Raadsheer Hof Amsterdam 14 dec 1953
Vice-president Hof Amsterdam 18 dec 1963
President Hof Amsterdam 23 dec 1969


BOLKESTEIN P.
Ministerie van Financiën, Agentschap van het Ministerie van Financiën, Bureau Bestuurlijke en Juridische Zaken, Hoofd


BOLKESTElN N.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 21 okt 1975


BOLL C.H.
Advocaat bij Taalman Kip & Boll ; beëdiging 1969
Postbus 332 , 1800 AH Alkmaar
Tel 072-5112824 , fax 072-5154880
[vademecum advocatuur 2001]
info@taalmankipenboll.nl
www.taalmankipenboll.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOLL J.M. , Maarten , geboren mei 1942 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 3 dec 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 mrt 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 16 jun 1992
Lid van de Raad van State
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS d.d.1-8-1996
Lid van de Commissie voor Kerkordelijke Aangelegenheden Nederlandse Hervormde Kerk
Vice-Voorzitter van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt-Nationaal Fonds Kunstbehoud.
Vice-Voorzitter van de J.H. de Pont stichting.
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Financiering Concertgebouworkest.
Lid van het Bestuur van de Stichting Interdance Rijksacademie voor Beeldende Kunsten.
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.
Voorzitter van de Stichting International Art Trade And Law.
Lid van het Bestuur van Casenove Finance B.V. en van Casenove International Holdings B.V.
Lid van de Law Advisory Council van de International Foundation for Art Research te New York.
Trustee van "Plante-trust",Jersey, een fonds ten behoeve van het onderhoud van het Kasteel "Planta"
in Meran.
Lid van het Bestuur van de Stichting "Erik Andriesse" betreft het beheer van het artistieke nala-
tenschap van een jong overleden schilder
Lid van de Ledenraad Aegon N.V.
Lid van het Bestuur van de Stichting Kasteel rechteren.
Geen opgave van bijbanen in A'dam
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm
INFO
Werd als Staatsraad/ fungerend Voorzitter van de Raad van State d.d. 11 juli 2000 gewraakt.
Wrakingszitting 8 augustus 2000. Werd in wrakingsuitspraak d.d. 15 Augustus 2000 door Mrs. P. van
Dijk, C.M. Ligtelijn, van Bilderbeek en R.W.L. Loeb schoongewassen op een wijze die minder te maken heeft met recht op basis van rechtsprincipes, wet en feit dan met machtsuitoefening door rechters die zich gedragen als bestuurders.
TEVENS [augustus 2003]
Lid bestuur Stichting Maatsch. tot Redding van Drenkelingen van 01-01-2002
Voorzitter van de Vereninging Kunst Cultuur en Recht van 01-01-2002
Lid van het bestuur Mr. J.H. de Pont Stichting van 01-01-2002
Voorzitter van het bestuur Vereninging Rembrandt en Nationaal Kunstbezit van 01-01-2002
Lid commissie voor Kerkorde Aangelegenheden Nederlandse Hervormde Kerk van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Koninklijk Concertgebouw Orkerst van 01-01-2002
Lid van het bestuur Stichting Kasteel Rechten van 01-01-2002
Lid Law Advisory Council Int. Foundation for Art Research te New York van 01-01-2002
Lid van het bestuur Stichting Adm. Preference Aaandelen Oce van 01-01-2002
Lid van het bestuur Casenove Finance BV en International Holdings BV van 01-01-2002
Bestuurslid Vereniging AEGON van 01-01-2002


BOLLE M.B. , geboren 12-02-1939
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Directeur Transmissions and Engineering Serv. Neth. B.V.
Lid Bestuur Maatschappij van Nijverheid en Handel
Voorzitter Raad van Comm. Amstgeld N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Charterhouse Vermogensbeheer B.V.
Voorzitter Raad van Comm. B.V. Vermogensplanning N.B.I.
Voorzitter Raad van Comm. Stewart Asian Holdings N.V.
Voorzitter Raad van Comm. WP Stewart Holdings N.V.
De heer Bolle heeft na zijn doctoraal examen Nederlands recht en militaire dienst gedurende twee jaar als trainee bij Pakhoed gewerkt. In 1969 trad hij in dienst bij Bank Mees & Hope, waar hij van 1969 tot 1976 account manager Zakelijke Relaties was. Vervolgens was hij directeur van kantoor Rotterdam van deze bank. In 1978 kwam hij in dienst bij Westland-Utrecht Hypotheekbank N.V., waar hij de functies directeur van de divisie Kredietverlening en Lid van de raad van bestuur bekleedde. Van mei 1994 tot 31 mei 2000 was hij Voorzitter van deze bank.
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BOLLE P.E. , geboren september 1968 ; Dhr.
NLRM 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 september 1999
NU Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur
TEVENS [augustus 2003]
Lid ontwikkelingsteam open source software project Jigsaw Download van 01-05-2003
Lid ontwikkelingsteam open source software project GigaSet 307x/417x isdn for Linux van 01-01-2003
Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht Sdu Fiscale en Finaciële Uitgevers van 01-01-2000 tot 30-06-2002


BOLLEKAMP H.C.
Advocaat bij Scholten advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 76988 , 1070 KG Amsterdam
Advocaat bij Hamer advocaten
Jan Luijkenstraat 12 , 1071 CM Amsterdam
Tel 020-6707373 , fax 020-6707474
porta@hamer-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
h.bollekamp@hamer-advocaten.nl
www.hamer-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOLLEMA P.
Advocaat bij Winter c.s. ; beëdiging 1996
Postbus 27 , 8600 AA Sneek
Advocaat bij De Hoogd Greveling
Postbus 65 , 8900 AB Leeuwarden
Tel 058-2162277 , fax 058-2163428
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Greveling advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


BOLLEN B.F.J. ; Drs.
Advocaat bij Poelman, Denneman, Bruinsma ; beëdiging 1990
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
bbollen@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOLLEN C.H.J. , geboren mei 1968 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10 augustus 1998
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Haan advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 224 , 7940 AE Meppel
Tel 0522-240500 , fax 0522-241100
meppel@dehaanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Rechter af of niet.


BOLLEN J.W. , Wim ; Dhr.
Belastingadviseur (Tombe) Melse & Co.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Enschede


BOLLEN M.R.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785512 , fax 020-5785836
martijn.bollen@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5785512 , fax 020-5785812
martijn.bollen@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOLLEN P.M.A.J. ; Mw.
Advocaat bij Keizers Poelman advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 2154 , 5600 CD Eindhoven
Tel 040-2445600 , fax 040-2445411
p.bollen@keizerspoelman.nl
www.keizerspoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOLLEN S.P.A. ; Mw.
Advocaat bij KBS advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
spa.bollen@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOLLEURS M.M. ; Mw.
Advocaat bij Scheer & Sanders advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 85996 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-3659933 , fax 070-3649126
info@scheer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
bolleurs@scheer.nl
www.scheer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOLSCHER A.M.E. , Antoinette ; Mw.
Jur. Beleidsmedewerker Ver. Ned. Bejaardenoorden Houten
Jur.beleidsmedew./plv.hoofd bureau S&B WoonZorg Federatie
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk:
Alphen aan den Rijn
Gezondheidszorg
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


BOLSCHER G.A.M. ; Mw.
Rechten 1984
Notaris te Amersfoort , arrondissement Utrecht
Kantoor Bolscher. deinum ; Amersfoort
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


BOLSCHER J.F.M.
Notaris te Baarle-Nassau , arrondissement Breda
Postbus 4 5110 AA Baarle Nassau


BOLSENBROEK W.F. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]


BOLSTAD H.
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1989 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3303701 , fax 079-3303770
hsd@srk.nl
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOLT A.T. , Anneke , geboren 1960 ; Mw.
Rechten Universiteit Groningen
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1993
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nijsingh.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]
Specialisatie Aansprakelijkheid en Verzekeringen
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Arnhem-Oost.
INFO [februari 2003]
Lid Nederlandse Juristen Vereniging
Lid Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht


BOLT H. , geboren jul 1955 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 2 jan 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 8 jan 1991
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 8 jul 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 28 dec 1993
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter College van Beroep voor de Examens Rijksuniversiteit Utrecht te Utrecht van 01-09-1995
Voorzitter Geschillencommissie Stichting Patiëntenfonds te Haarlem van 01-09-1997
Redacteur van de losdelige Kluwerserie monografiën AWB Kluwer van 01-01-1995
Redacteur van het praktijkpakket Bestuursprocesrecht Uitgeverij Kluwer van 01-01-1983


BOLT J.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1988
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
boonrade@noord.bart.nl
Advocaat bij Driehoek advocaten
Postbus 384 , 9400 AJ Assen
Tel 0592-303070 , fax 0592-303071
driehoek. advocatenassen@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Vries & Doornbos advocaten
Kraneweg 19 , 9718JD Groningen
Tel 050-3135145 , fax 050-3136364
bolt@devries-doornbos.nl
www.devries-doornbos.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOLTE J.C. , geboren dec 1943 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 5 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-01-2002
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; Bolte en Snoek advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 13158 , 3507 LD Utrecht , Biltstraat 449
tel 030-2304579 , fax 030-2313086
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bolte advocaten
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Dr. FS Meyers Instituut Tiel (selectieinstituut delinquenten)
jul 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter commissie van toezicht Dr. F.C. Meijers Instituut te Utrecht
Penningmeester St. Beheer Sportaccomodaties Hercules te Utrecht
INFO
Lid van de Rotary


BOLWEG M.F.H.J.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1978


BOLWIJN B.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 26 jan 1944


BOM C.M. ; Mw.
Advocaat bij Huizinga advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 2099 , 2002 CB Haarlem
Tel 023-5255959 , fax 023-5255655
huizinga@huizinga-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOM C.W.D. , geboren feb 1959 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 16 aug 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 jun 1996
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Shared Resoures Smit Internationale N.V.
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Zee- en vervoersrecht te Rotterdam van 01-09-1999
Lid executive committee Bahamas Shipowners Association te London van 01-01-2001
Steamship Owners protection and indemnity Lid board of directors standard association te London van 14-06-2002


BOM G.V. van der
Advocaat bij advocatenkantoor Maassen ; beëdiging 1999
Joh. van Oldenbarneveltlaan 87 , 2582 NK Den Haag
Tel 070-4161919 , fax 070-4161910
info@maassen.net
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dreef Van Eijk Laning Van Bodegom advocaten
Groot Hertoginnelaan 205 , 2517 ES Den Haag
Tel 070-4272905 , fax 070-4272906
vanderbom@amicenet.nl
www.amicenet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOM H.S.A. ; Drs.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst, Afdeling Interne Zaken en Overlegaangelegenheden, Technical Development, Adviseur


BOM R.
Advocaat bij Bom & Thomas Schoenmakers ; beëdiging 1986
Postbus 7411 , 4800 GK Breda
Tel 076-5200530 , fax 076-5203550
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bom Schoenmakers & Thomas
r.bom@bstadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOMANS D.C.M. ; Mw.
Rechter Rechtbank Roermond van 22-02-2002
NU Roermond Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Lid tevens voorzitter beklagcommissie Commissie van Toezicht Detentiecentrum Pollaertstraat te Roermond van 21-10-2002


BOMANS I.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Rechtshulp Rotterdam-Noord ; beëdiging 1998
Postbus 27561 , 3003 MB Rotterdam
Tel 010-4432136 , fax 010-4668375
[vademecum advocatuur 2001]
Niet vermeld in [vademecum advocatuur 2003]
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]


BOMDRAGER R.J. ; Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771784 , fax 020-5771894
rens.bomdrager@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOMERS M.L.J. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1994
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3222074
algemeen@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3813187 , fax 024-3606026
bomers@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOMHOF M.J. ; Mw.
Advocaat bij Claassen Ruis Kornet & Geerdes ; beëdiging 2000
Postbus 574 , 8000 AN Zwolle
Tel 038-4556055 , fax 038-4556060
[vademecum advocatuur 2001]


BOMMEL A.J.M.
Advocaat bij De Haan & Slager advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 5191 , 3008 AD Rotterdam


BOMMEL A.W.M. van ; Dhr.
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep van 01-06-2000
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOMMEL E.M. van ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2000
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
e.vanbommel@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-4313276 , fax 020-4313155
eefje.vanbommel@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOMMEL M.J. van
Advocaat bij Cordemeyer & Slager ; beëdiging 1995
Postbus 3223 , 2001 DE Haarlem


BOMMEL P. van ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Franken ; beëdiging 2000
Voorstraat 66 , 8801 LE Franeker
Tel 0517-394466 , fax 0517-394508
mr.e.w.franken@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOMMEL Zie PRONT - van BOMMEL S. van , geboren sep 1964 ; Mw.


BOMMER
A.J.M.
[A
Advocaat bij De Haan & Slager advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 5191 , 3008 AD Rotterdam
Tel 010-4816622 , fax 010-2100079
hsadvo@luna.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dehaanslageradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BON - MOORS A.W.H.L. van ; Mw. (of A.W.H.L.M.)
Advocaat bij Adv. kantoor Van Bon-Moors ; beëdiging 1987
Postbus 378 , 6500 AJ Nijmegen
Tel 024-3239016 , fax 024-3232619
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Bon-Moors van Sommeren en Berendsen advocaten
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld
Specialismen: seksueel geweld, letselschade, pers-en familierecht


BON B. van
Advocaat bij Velo & Partners BV mediators ; beëdiging 2001
Postbus 602 , 3500 AP Utrecht
Tel 030-6008383 , fax 030-2331772
tvelo@ujg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONARIUS M.
Advocaat bij advocatenmaatschap Van der Wouden en Bonarius ; beëdiging 1977
Westersingel 48 , 3014 GV Rotterdam
Tel 010-4303060 , fax 010-4360718
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4363666 , fax 010-4360718
advocaten@woudenbonarius.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONDAM O.C.
Advocaat bij Schoolstraat 4, Wassenaar
Postbus 335 , 2240 AH Wassenaar ; beëdiging 1993
Tel 070-5141531 , fax 074-5142365
justice@bondam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bondam advocatenpraktijk Schoolstraat 4 , 2242 KH Wassenaar
mailserverl@bondam.nl
www.bondam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONDAM P.A.C. , geboren mrt 1918
NLRM 71 80
Hoofdcommies Ministerie van Justitie 1 mei 1949
Advocaat en procureur Den Haag , Alkmaar en Willemstad (Curaçao) 1 jan 195
Ambtenaar ten parkette Procureur-generaal Hof van Justitie Ned. Antillen 1 okt 1953
Plaatsvervanger Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 3 dec 1954
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 4 nov 1959
Kantonrechter Groningen 2 feb 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 2 feb 1965
Kantonrechter Den Haag 22 okt 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 mrt 1975
Vice-president rechtbank Den Haag 28 apr 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 21 jul 1977


BONDER Zie SCHIMMEL - BONDER W.G. , geboren jan 1929 ; Mw.
NLRM 92 93
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 dec 1991


BÓNÉ A.B.G.T. von
Advocaat bij Van der Griend advocaten ; beëdiging 1998
Mathenesserlaan 214 , 3021 HM Rotterdam
Tel 010-4782000 , fax 010-4782002
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kabinet van mr. von Bóné
Mathenesserlaan 266 , 3021 HS Rotterdam
Tel 010-4256010 , fax 010-4256623
[vademecum advocatuur 2004]


BONEFAAS F.
Advocaat bij K.D.K advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 628 , 2300 AP Leiden
Tel 071-5249265 , fax 071-5249266
frenk.bonefaas@kdk.nl
www.kdk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONEFAAS M.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1035 , 1810 KA Alkmaar
Tel 072-5121300 , fax 072-5121133
m.bonefaas@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


BONENKAMP H.J. ; Drs.
Advocaat bij Merlijn advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 75 , 5390 AB Nuland
Tel 073-5324449 , fax 073-5325829
nierlijn@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Lid van de eindredactie van het Handboek Mediation


BONGA - SIGMOND E.D. , geboren okt 1952 ; Mw.
NLRM 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 mei 1989
Rechter rechtbank Amsterdam 1 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 27 sep 1990
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid beroepscommissie Ned. Labradorvereniging vanaf eind maart 1996
Lid Algemeen bestuur Openbare Bibliotheek Bussum
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter geschillencommissie Nederlandse Labradorvereniging te Den Haag van 01-05-1998
Lid bestuur Openbare Bibliotheek te Naarden- Bussum van 01-01-1997
Redactie lid Schip & Schade te Rotterdam van 01-05-2001
Titulair procuratiehouder Overstag BV te Bussum van 01-12-1998
Voorzitter beroepscommissie Nederlandse Labradorvereniging te Den Haag van 01-05-1998


BONGA V.N.H.
Notaris te Schiedam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Valk,Van der, Bonga & Partners ; Schiedam, Vlaardingen


BONGAARDS B.J.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2002
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121566 , fax 030-2121160
b.bongaards@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONGAARTS - TANGELDER M. ; Mw.
Advocaat bij Plantsoenstraat 85 , 7001 AB Doetinchem ; beëdiging 1991
Tel 0314-362265 , fax 0314-3046770
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Scheppingen & Bongaarts advocaten
Herenstraat 29 , 7121 DA Aalten
Tel 0543-477279 , fax 0543-477239
[vademecum advocatuur 2004]


BONGAARTS P.J.M. , geboren feb 1949 ; Dhr.
NLRM 80 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Financiën 1973
Werkzaam Rijksbelastingen II.adjunct inspecteur 1974
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen 1975
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 22 okt 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 29 jul 1994
Raadsheer Hof Den Bosch 1 sep 1995
Vice-president Gerechtshof Den Bosch van 01-09-2002
NU Den Bosch Hof Vice-President
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Bestuur Arnhems Juridisch Genootschap
Lid Bestuur Stichting Nieuwland te Geysteren
General Reporter IFA Congres New Dehli 97 en het redactie van boek over mijn proefschrift
"Taxation of Investments Funds"
In geval van ongeschiktheid en vakantie vervangen van de Hoofdredacteur van de Fiscale up to date
alsmede het vervaardigen van algoritmen van capita selecta uit het belastingrecht
TEVENS [augustus 2003]
Lid bestuur Stichting Nieuwland, landschapbescherming van 01-01-1990
Redacteur van maandblad fbn Uitgeverij SDU van 01-01-1997
Lid editorial board van taxation of investment funds, losbladige uitgave Uitgeverij IBFD van 01-01-1997
Lid bestuur Woon- en zorgcentrum De Drie Gasthuizen te Arnhem van 01-01-1999
Directeur en enig aandeelhouder Haedele BV (pensioen vorige functie & nevenfunctie te Arnhem van 01-01-1986
Mediator is een geschil binnen het bestuur Stichting Kasteel De Doornenburgh te Gendt van 01-01-2000 tot 31-12-2000
Docent cursus wib 2001 en onroerend goed voor notarissen FBN te Den Haag van 01-01-2001 tot 31-12-2001
Auteur van de fiscale paragraaf bij modellen voor de notariële rechtspraak van de knb
Uitgeverij SDU van 01-01-2000 tot 31-12-2001
Docent fiscale actualiteiten uit de literatuur Stolwijk v/d Aakt te Doetichem van 01-01-1995 tot 01-01-2003


BONGAERTS S.J.G.
Notaris te Boxmeer , arrondissement den Bosch
Kantoor Bongaerts & Melis ; Boxmeer


BONGAERTS W.P.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785698 , fax 020-5785830
willem.bongaerts@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BONGARD Zie QUAADVLIET - van den BONGARD I.P.E. , geboren feb 1934 ; Mw.


BONGARD
M.P.
[N
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Caron & Stevens / Baker & McKenzie ; Amsterdam


BONGER M.
Advocaat bij Ruysdaelstraat 49 E4 ,1071 XA Amsterdam ; beëdiging 1982
Tel 020-6769635 , fax 020-6767323
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BONGER W.A.
Advocaat bij Postbus 3331 , 1001 AC Amsterdam ; beëdiging 1983
Tel 020-6262192 , fax 020-42121696
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BONGERS A. ; Mw.
Advocaat bij J.M. Kennedy Van der Laan ; beëdiging 2003
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506877 , fax 020-5506977
anika.bongers@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONGERS B.H.
Advocaat bij Bongers & Bongers ; beëdiging 1977
Emmastraat 9-9a , 8011 AE Zwolle
Tel 038-4219999 , fax 038-42 2486
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BONGERS E.
Advocaat bij Laus c.s. advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 81 , 2000 AB Haarlem
Tel 023-5319705 , fax 023-5329795
mail@laus.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BONGERS E.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1998
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
emile.bongers@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460385 , fax 020-5460713
emile.bongers@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


BONGERS G.
Advocaat bij Petten Tideman & Sassen ; beëdiging 2003
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
bongers.g@pettenadv.nl
www.pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONGERS - KUIPERS H.A. ; Mw.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Registratie en successie,
Zwolle, Plaatsvervangend hoofd


BONGERS H.W.
Advocaat bij Bongers & Bongers ; beëdiging 1982
Postbus 112 , 7730 AC Ommen
Tel 0529-452842 , fax 0529-452862
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BONGERS L.M. ; Mw.
Advocaat bij Leijendekker advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 162 , 3960 BD Wijk Bij Duurstede
Tel 0343-572157 , fax 0343-574622
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Leijendekker & Sprenkels ; beëdiging 1999
bongers@leijendekker.nl
www.leijendekker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONGERS V.M.W. ; Mw.
Advocaat bij Medisch advocaten Oey ; beëdiging 2000
Uiverlaan 118 , 5701 AC Helmond
Tel 0492-551478 , fax 0492-551671
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schakenraad advocaten
Postbus 2350 , 5600 CI Eindhoven
Tel 040-2447608 , fax 040-2448875
vb@schakenraad.nl
www.schakenraad.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONHOMME L.M.A.G.M.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 17 nov 1969


BONIS R.
Advocaat bij Meeuwsen Van den Pol advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 3048 , 4200 EA Gorinchem
Tel 0183-630200 , fax 0183-635104
meeuwsenvandenpol@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONKE J.C. ; Mw.
Advocaat bij Sunter & Bakker ; beëdiging 1997
Gerrit van der Veenstraat 106 , 1077 EM Amsterdam


BONKES J.
Advocaat bij Bonkes advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 165 , 7740 AD Coevorden
Tel 0524-514040 , fax 0524-512273
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bonkes & Sieders advocaten
bonkes.sieders@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONN M.A.C.L.M. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Raadadviseur


BÖNNEKAMP D.A. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 581 , 1250 AN Laren ; beëdiging 1992
Minister Hartsenlaan 1 A , 1217 LS Hilversum
tel 035 6281194 , fax 035 6285255
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij 's Gravelandseweg 46D8 , 1211 BT Hilversum
bonnekampadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: pers-en familierecht, erfrecht, arbeid


BONNEMA J.
Advocaat bij De Boer Egberts & Pover advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 161 , 8900 AD Leeuwarden
Tel 058-29416141=ax 058-2941615
info@deboeregbertspover.nl
www.deboeregbertspover.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONNEMA M. ; Mw.
Advocaat bij Bonnema & De Boer ; beëdiging 1984
Willemsstraat 24B , 1015 JD Amsterdam
Tel 020-6240323 , fax 020-6387302
[vademecum advocatuur 2001]
Werkzaam in familierecht
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: pers-en familierecht


BONNEMAYER J.J.A. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Sittard PI De Geerhorst, Secretariaat


BONNES J.M. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U) , Lid (EZ)


BONNET S.W.C. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
sabine.bonnet@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONNEUR A. , geboren mrt 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur te Heerlen dec 1954
Advocaat en Procureur te Maastricht sep 1960
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Roermond 1 feb 1961
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 jun 1961
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 23 jun 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 17 mrt 1964
Rechter rechtbank Den Bosch 27 feb 1968
Raadsheer Hof Den Bosch 27 feb 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Den Bosch 16 jun 1992


BONNEUR M.Y. , geboren nov 1960
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 apr 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 27 maart 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1997
Rechter rechtbank Den Haag 15 juni 1998
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BONNIE W.V.J.M. , Maurice ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Kerkrade
Gerechtsdeurwaarder


BONNIER C.B.M. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1999
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
infoeinbd@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
cbonnier@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONNIER J.C.M.
Advocaat bij Bonnier Advokaten ; beëdiging 1981
Mooksebaan 2 A , 6562 ZS Groesbeek
Tel 024-3972811 , fax 024-3974739
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bonnier en Messink advocaten
Saltshof 10-06 , 6604 EA Wijchen
Tel 024-3661735 , fax 024-3480075
bonnier.messink.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONNIKE E.J. , Evert Jan ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Katwijk-Noordwijk
Direkteur AMRO-Bank


BONSEL A.S.W. (of A.S.W.M.)
Napoleonsbaan Noord 2 , 5991 NV Baarlo
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


BONSEL L.L. , geboren jun 1954 , Luc
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Helder
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1993
NU
Rotterdam parket
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Helder


BONSEL W.J.A. (of W.J.A.B.)
NLRM 71
Substituut-Officier van Justitie 7 november 1961 - 11 december 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 10 jul 1963


BONSEN - LEMMERS M.M. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kollektief Valkenboslaan ; beëdiging 1994
Valkenboslaan 72 , 2563 CM Den Haag
Advocaat bij Bedaard Breetveld advocaten ; beëdiging 1994 en 2002
Tel 070-3631961 , fax 070-3562628
advo@valkenboslaan.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONT C.M.J. de , geboren aug 1947 ; Dhr.
NLRM 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 22 dec 1995
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-01-2002
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tilburg ; kantoor Beunen Leemans De Bont Hermes beëdiging 1980
Postbus 3033 , 5003 DA Tilburg
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators
Prof. Cobbenhagenlaan 75 , 5037 DB Tilburg
tel 013-4668888 , fax 013-4668866
c.debont@devoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Te Breda Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
Beëdiging 1973 en 1980
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668818 , fax 013-4668810
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Deken van de Orde van advocaten te Breda (1998)
TEVENS [augustus 2003]
Lid Hoofdbestuur Stichting Brabants Landschap van 01-01-1999
Lid College van Afgevaardigden Nederlandse Orde van advocaten van 01-01-1999
Commissaris De Efteling B.V. van 01-01-1999
Lid bestuur Stichting Natuurpark De Efteling van 01-01-1999


BONT C.W.J. de
Advocaat bij Knuwer & Creutzberg ; beëdiging 1999
Postbus 42 , 1780 AA Den Helder
Tel 0223-660114 , fax 0223-660354
debont@knuwer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Berkel advocaten
Postbus 650 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-527575 , fax 0318-526644
debont@berkellaw.nl
www.berkeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONT G.J.M.E. de
Advocaat bij Hertoghs c.s. advocaten belastingdeskundigen ; beëdiging 1998
Postbus 4729 , 4803 ES Breda
Tel 076-5202266 , fax 076-5202288
hertoghs@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen
hertoghs@hertoghsadvocaten.nl
www.hertoghsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONT J. de
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
joannes.debont@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


BONT M.A. de ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2003
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042519 , fax 010-4042042
maria-anna.debont@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


BONT M.O. de
Advocaat bij Bannenberg advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 116 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5233533 , fax 073-5233520
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6927789
m.debont@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONT R.J.M.M. de ; Mw.
Advocaat bij Claassen advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 831 , 5600 AV Eindhoven


BONTENBAL J.
Advocaat bij Van den Bout & Ten Hoopen ; beëdiging 2000
Postbus 50 , 2270 AB Voorburg
Tel 070-3870008 , fax 070-3874382
advoboho@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Bout & Ten Hoopen advocaten
advoboho@advoboho.nl
www.advoboho.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BONTRIDDER M.J.J. de ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1985
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Tel 020-5460414 , fax 020-5460440
miriam.debontridder@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
miriam.debontridder@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOOD J.P.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Van Till advocaten
De Lairessestraat 158 , 1075 HM Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
j.bood@vantill.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOODE A.J. de
Advocaat bij Van Riet & Associees ; beëdiging 1995
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1995
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mailamst@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629330
arjan.deboode@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOODT C.P.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Nauta Dutilh ; Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam


BOOG H.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Militair Lid rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Militair lid
TEVENS
Geen opgave van bijbanen Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOOGAAM H.B.
Advocaat bij advocatenkantoor Nieuwe Ebbingestraat ; beëdiging 1977
Postbus 1509 , 9701 BM Groningen
Tel 050-3122945 , fax 050-3121 Z99
[vademecum advocatuur 2001]


BOOGAARD A.C. van den ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-10-2001
Rechter Rechtbank Haarlem van 01-11-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Haarlem Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003] en [augustus 2003]
Lid van de kamer primaire sector Tuchtgerecht van het Productschap Vee en Vlees te Zoetermeer van 01-03-2001
Lid van de geschillencommissie reizen Stichting geschillencommissies consumentenzaken te Den Haag van 01-01-2000
Lid van de Reclame Code Commissie Stichting Reclame Code te Amsterdam van 01-05-1994
Lid geschillencommissie advocatuur Stichting geschillencommissies consumentenzaken te Den Haag van 01-01-2000 tot 31-12-2001


BOOGAARD C.M.H. van den ; Mw.
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss ; beëdiging 2003
Wassenaarseweg 20 , Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3469646 , fax 070-3.560490
c.m.h.vandenboogaard@mvg.nl
www.mvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOGAARD D. van den ; Mw.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2002
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517964 , fax 020-6267949
dillianne.van.den.boogaard@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOGAARD - DERIX E.J.M. , geboren jan 1950 ; Mw. Drs.
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Waarnemend-griffier rechtbank Roermond
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 31 okt 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 31 okt 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond (bez.) 1 nov 1987
Rechter rechtbank Roermond 25 jan 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 19 dec 1991
Vice-President rechtbank Roermond 9 sep 1993
Vice-President rechtbank Roermond 12 mei 1998
Coördinerend vice-president senior Rechtbank Roermond van 22-01-2002
NU Roermond Rechtbank Coördinerend Vice-President Senior, due President
TEVENS
Lid Raad van toezicht Stichting Pepijn Sociaal Werk Midden-Limburg
Lid bestuur SPD Noord- en Midden-Limburg 01 mei 1995
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Zorg en Dienstverlening voor verstandelijk gehandicapten Midden-Limburg te Roermond van 01-01-1999
Bestuurslid Stichting Beter Wonen te Roermond van 01-01-1995
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg te Roermond van 01-01-1995
Lid Raad van Toezicht Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg te Roermond van 01-01-1995
Lid/gemachtigde beoordelings- en adviescommissie klachten bij sexueel misbruik in pastorale relaties
(Hulp en Recht) Roomskatholiek kerkgenootschap van 01-02-2003


BOOGAARD G.W.
Advocaat bij Boogaard Fabisch Meijer ; beëdiging 1984
Postbus 164 , 4130 ED Vianen
gwboog@worldaccess.nl
Advocaat bij Meesters van zaken
Oranjeplein 2 , 4141 AR Leerdam
Tel 0345-616767 , fax 0345-633665
guusboogaard@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
boogaard@mvz.nl
www.mvz.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOGAARD H. van den
Advocaat bij Van den Boogaard advocaten ; beëdiging 1979
Reinkenstraat 47 , 2517 CP Den Haag


BOOGAARD J.
Advocaat bij Boogaard advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
Tel 0118-623655 , fax 0118-625179
boogaardadvo@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 22-08-79
Boogaard advocaten
Buitenruststraat 14 , 4337 EH Middelburg
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
tel 0118-623655 , fax 0118-625179
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Boogaard advocaten
www.boogaardadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOGAARD M.M.A. van den , geboren apr 1960 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Alkmaar
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 2 apr 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 7 okt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 26 okt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 26 okt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 26 okt 1992
Rechter rechtbank Alkmaar 26 okt 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch van 11-10-2001
Rechter Rechtbank Haarlem van 01-10-2002
NU Haarlem Rechtbank Rechter
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter klachtencommissie ambulante jeugdbescherming & jeugdhulpverlening van 01-01-2001
Lid raad van toezicht Stichting Voorzieningen Gehandicapten te Noord-Kennemerland van 01-01-2001
Lid Stuurgroep fusie SVGNK en ASVZ te Noord-Holland van 01-01-2001


BOOGAARD P.J. van den ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 01-01-2003
Gerechtsauditeur Rechtbank Den Bosch van 01-01-2003
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Rechtbank Gerechtsauditeur
HOOFDFUNCTIE
Hoofd juridische zaken Datelnet NV te Den Bosch
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOOGAART A.M. ; Mw.
Advocaat bij Bout advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 7015 , 9701 JA Groningen
Tel 050-3136846 , fax 050-3132930
[vademecum advocatuur 2001]
a.m.boogaart@boutadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOGAART H.B.
Advocaat bij Adv. kantoor Nieuwe Ebbingestraat ; beëdiging 1977
Postbus 1509 , 9701 BM Groningen
Tel 050-3122945 , fax 050-3121299
[vademecum advocatuur 2004]


BOOGAART M.J. , geboren dec 1945 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris rechtbank Haarlem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 25 feb 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 jan 1995
Rechter rechtbank Haarlem 19 feb 1996
NU Haarlem Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOOGAER D.
Griffier Hoge Raad der Nederlanden, strafkamer
NU
Hoge Raad der Nederlanden ; griffier Strafkamer (info sep 2000)


BOOGAERT P.J. , geboren jul 1914 ; Jhr.
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 1 jan 1947
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 6 nov 1947
Substituut-griffier Hof Amsterdam 10 nov 1960


BOOGERD M.G. van den ; Mw.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 2001
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 026-3777111 , fax 026-3777222
info@hekkelman.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOGERF G.J.J. van den
Advocaat bij Boogerf Dogan & Ontas advocaten ; beëdiging 1980
Valeriusstraat 92 hs , 1075 GC Amsterdam
Tel 020-4700962 , fax 020-4700953
www.onlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOGERF M.W. den ; Prof.
Advocaat bij Apollolaan 15 ; beëdiging 1973
1077 AB Amsterdam
Tel 020-6741565 , fax 020-6741149
[vademecum advocatuur 2004]


BOOGERS J.C.P.M. , geboren sep 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Breda 1 jan 1977
Verkeersschout arrondissementsparket Middelburg 14 dec 1979
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 okt 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 21 dec 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 26 nov 1987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 feb 1994
NU
Den Bosch parket
TEVENS
Geen bijbanen
17 jan 1997 , 18 sep 1997


BOOGERT G.J.J. van den
Advocaat bij Boogert Cohen & Luteijn advocaten ; beëdiging 1980
Advocaat bij Boogert & Luteijn advocaten
Valeriusstraat 92 hs , 1075 GC Amsterdam
Tel 020-4700962 , fax 020-4700953
[vademecum advocatuur 2001]


BOOGERT L.W. , geboren jun 1964
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 24 apr 1997
NU
Amsterdam parket


BOOGERT M.W. den , geboren 1943 , Michaël ; Prof.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Bijzonder hoogleraar Effectenrecht , (vanwege de Stichting Effectenrecht Groningen)
TEVENS
Tot december 1999 advocaat te Amsterdam ; kantoor Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1973
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Apollolaan 15 , 1077 AB Amsterdam ; beëdiging 1973
Tel 020-6741565 , fax 020-6741149
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid van het General Committee van "Nederlnds Arbitrage Instituut"
TEVENS [sep 2000]
Commissaris Kempen & Co N.V
Oud-functie: Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Comm. Berghuizer Papierfabriek N.V
INFO
Privé adres: Wagenweg 65 , 2012 NC Haarlem , Tel. 023 5313543


BOOGERT R. van den
Advocaat bij Bordewijk advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 228 , 3100 AE Schiedam
Tel 010-4267369 , fax 010-4738581
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bordewijk Silvis advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


BOOIJ A.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1989
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]


BOOIJ D. ; Prof. Dr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Raadsheer-plaatsvervanger Amsterdam (of Leeuwarden) 5 jan 1973


BOOIJ AA/FB J. , Jacques
Accountant, belastingadviseur.
Tevens publicist en woordvoerder van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
Medewerker van tijdschrift FiscAlert


BOOIJ J.A.
Advocaat bij Booij advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 3193 , 2001 DD Haarlem
Tel 023-5476894 , fax 023-5476895
booij.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Booij Kronenberg advocaten
Tel 023-5186140 , fax 023-5186149
aboo@booijkronenberg.nl
www.booijkronenberg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOIJ - van HOEK J.J. ; Mw.
Advocaat bij Booij advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 3193 , 2001 DD Haarlem
Tel 023-5476894 , fax 023-5476895
booij.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Booij Kronenberg Advocaten ; beëdiging 1991 en 1999
Tel 023-5186140 , fax 023-5186149
nboo@booijkronenberg.nl
www.booijkronenberg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOIJ P.J. de
Advocaat bij Willems advocaten ; beëdiging 1972
Rentmeesterstraat 42 , 1315 JS Almere-Stad
Postbus 10080 , 1301 AB Almere
Tel 036-5488000 , fax 036-5488008
legal@willems-advocaten.nl
p.debooij@willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Willems advocaten & Rechtsanwälte
www.willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Orde van advocaten te Zwolle [info sep 2000]


BOOIJ R.G.
Advocaat bij Booij & Partners advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 246 , 3454 ZL De Meern
Tel 030-6661765 , fax 030-6661049
info@booijenpartners.nl
www.booijenparrners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOIJ R.G.J.
Advocaat bij Booij & De Jong advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 7165 , 3430 JD Nieuwegein
Tel 030-6051550 , fax 030-6051551
[vademecum advocatuur 2001]


BOOIJ T.A. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 55 , 0500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3605808
booij@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOOIJINK A.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1997
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-0927777 , fax 073-6927770
a.booijink@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Tel 073-6927700 , fax 073-6927799
a.booijink@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOL L. , Luc ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag
Jurist Min.v.Binnenl.zkn.


BOOM A.W. van der ; Mw.
Advocaat bij Willems advocaten ; beëdiging 1992
Rentmeesterstraat 42 , 1315 JS Almere-Stad
legal@willems-advocaten.nl
Advocaat bij Grootjans advocaten
Postbus 586 , 70000 AN Doetinchem
Tel 0314-342440 , fax 0314-344021
[vademecum advocatuur 2001]


BOOM C. van der
Advocaat bij Roelofs & Van der Boom ; beëdiging 1981
Schiedamseweg 59 A , 3134 BB Vlaardingen
Advocaat bij Van der Boom & Trooster
Schiedamseweg 59 A , 3134 BB Vlaardingen
Tel 010-4600033 , fax 010-4600998
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Boom Trooster & Hoogwerf
[vademecum advocatuur 2004]


BOOM C.A. , geboren sep 1965 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 11 apr 1994
Rechter rechtbank Haarlem 28 december 1998
NU Haarlem Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Plv.-voorzitter onderwijs klachtencommissie samenwerkingsorgaan Westfriesland te Hoorn van 01-01-1999


BOOM C.A.H. ; Mw.
Advocaat bij Kragten Van Marwijk advocaten en Mediators ; beëdiging 2001
Postbus 9378 , 3506 GJ Utrecht
Tel 030-2651010 , fax 030-2612866
c.a.h.boom@kmv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOM C.E.M. van den, geboren jun 1951 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 apr 1991
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Hoofd afdeling Juridische Aangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Concernmanager afdeling Juridische Aangelegenheden
Bestuurslid Nutsscholen Den Haag
RedactieLid resp. auteur diverse vakbladen en publicaties
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOOM D.P.M.G. van den
Advocaat bij Van den Boomadvocatuur ; beëdiging 2002
Postbus 96
5000 AB Tilburg
Tel 013-5820850 , fax 013-5820848
vandenboomadvocatuur@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOM E.A.
Stork Food Processing Group, Burgos, Spanje


BOOM F.J. , geboren jul 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 jul 1983
Ontslag KB 01 mei 1997, maar toch nog vermeld in NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 29 okt 1993
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur ; kantoor Lid maatschap Dirkzwager advocaten en notarissen te Arnhem;
beëdiging 1969 ; Lid maatschap
Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten
Postbus 3045, 6802 DA Arnhem
tel 026-3538300 , fax 026-3510793
boom@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
boom@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Secretaris Verburgt-Molhuysen Stichting en Stichting Verma te Oosterbeek
Lid redactie Modellen voor de Rechtspraktijk (huurrecht-deel)
Mede-bewerker van Cremers Huurrecht
Mede-bewerker van Checkboek voor advocaten (bedrijfsruimte-huurrecht)
Penningmeester VHA Vereniging van huurrecht advocaten de huurrechtspecialisatievereniging van
de Nederlandse Orde van advocaten
Lid examencommissie en opleidingscommissie VHA
Lid Adviescommissie Wetgeving van de Nederlandse Orde van advocaten ; Verzekeringsrecht
jan 1997
TEVENS
[maart 2001 ; eigen opgave op het net]
Kantonrechter / Rechter-plaatsvervanger / Raadsheer-plaatsvervanger
Niet vermeldt is of hij kantonrechter-plaatsvervanger is ; de presentatie suggereert dat hij volwaardig
full-time kantonrechter en dan zou hij niet tegelijkertijd advocaat mogen zijn.
Niet vermeld wordt dat hij advocaat is, laat staan de naam van het kantoor. ; kwalijk.
Hij is niet vermeld onder de opgave van nevenfuncties van de rechtbank Arnhem op het net.
[maart 2001 + juni/juli 2002]:
Lid redactie Modellen voor de Rechtspraktijk (huurrecht-deel)
Mede-bewerker van Cremers Huurrecht
Mede-bewerker van Checkboek voor advocaten (bedrijfsruimte-huurrecht)
Mede-bewerker Handboek Huurrecht (deel: huurwet)
Lid examencommissie VHA
Lid Lions Club Arnhem
@OPM ook juni 2002 nog helemaal niet vermeld dat hij advocaat is en dan nog in eigen ressort.
Belazerij.
TEVENS [februari 2003]
Lid redactie Modellen voor de Rechtspraktijk (huurrecht)
Mede-bewerker van Cremers' huurrecht
Mede-bewerker van checkboek voor advocaten (bedrijfsruimte-huurrecht)
Mede-bewerker handboek huurrecht (deel: huurwet)
Lid examencommissie VHA
Lid Lions Club te Arnhem


BOOM H.C.A.
Notaris te Voorschoten, arrondissement Den Haag
Koningin Wilhelminalaan 8, 2252 GN Voorschoten


BOOM J.C.M. van den
Advocaat bij Van den Boom advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 771 , 5400 AT Uden
Tel 0413-266191 , fax 0413-258074
[vademecum advocatuur 2001]
info@vandenboom-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOM J.K.J. van den ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-10-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Den Haag van 01-10-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1995
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
jk j.vandenboom@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOOM M.C. , Mas ; Dhr.
Uitgever Boom Pers Couranten Uitg.BV
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Meppel


BOOM P. de ; Mw.
Advocaat bij Vermaat advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 71 , 2990 AB Barendrecht
Tel 0180-611188 , fax 0180-619150
vermaat@vermaatadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vermaatadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOM P.J.G. van den ; Mw.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1988
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
p.j.g.vandenboom@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOM R.D.A. van
Advocaat bij Louwerse & Van der Velde ; beëdiging 1992
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Louwerse Van der Velde & Van Boom
[vademecum advocatuur 2004]


BOOM S.H. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1997
Postbus 2502 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143644
sboom@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
selinde.boom@bdn.nl
www.boekelcieneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOM W.H. van ; Dhr. Prof
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 15-06-2000
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Onderzoeker Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht KUB te Tilburg
Docent bij verschillende praktijkcursussen (incidenteel)
Redacteur av&s
Universitair hoofddocent U.V.T. te Tilburg van 01-08-1999 tot 30-06-2002
Hoogleraar privaatrecht U.V.T. te Tilburg van 01-07-2002


BOOMAARS P.J.M.
Advocaat bij Bierman advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
info@bierman.nl
Advocaat bij Houben advocaten
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
houbenadvocacen@netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
pboomaars@houbenadvocaten.nl
www.houbenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOMEN M.M. van den
Advocaat bij Hameleers.Meuwissen. v/d Boomen ; beëdiging 1994
Kapellerlaan 40 , 6041 JD Roermond
Postbus 659 , 6040 AR Roermond
Tel 0475-315353 , fax 0475-319524
[vademecum advocatuur 2001]
info@hvdb-advocaten.nl
www.hvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOMEN P.J. van den
Advocaat bij Van den Boomen advocaten ; beëdiging 1954
Postbus 193 , 5580 AD Aalst-Waalre


BOOMEN S.F.M. vd , Simon ; Dhr.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Eindhoven


BOOMSMA B.Th.H. ; Mw.
Rechten 1970
Advocaat bij Boomsma De Sévaux ; beëdiging 1971
Mozartsingel 17-18 , 5216 GA Den Bosch
Tel 073-6139141 , fax 073-6124270
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch


BOOMSMA Zie BOS - BOOMSMA , E.I. Zie BATELAAN - BOOMSMA E.I. E.I. van den , geboren
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 dec 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jan 1995
Rechter rechtbank Den Haag 18 jul 1995
Rechter rechtbank Rotterdam 12 mei 1998
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid eindredactie van de losbladige uitgave Heffingen lokale overheden VUGA Den Haag
Lid Kerkenraad NH Kerk te Barendrecht
dec 96
TEVENS [augustus 2003]
Plv. lid commissie voor geschillen en arbitrage Decentraal Georganiseerd Overleg protestants-christelijk onderwijs van 01-01-1997
Plv. lid commissie voor geschillen wet medezeggenschap onderwijs voor het protestants-christelijk
onderwijs van 01-01-1997
Vice-voorzitter landelijke klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs Vereniging Besturenraad PC onderwijs van 01-01-1999


BOOMSTRA S. , geboren 12-09-1913
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BOOMSTRA W.H.
Advocaat bij Jansen & Bartels advocaten ; beëdiging 1995
Advocaat bij Bartels en Boomstra advocaten
Johannes Vermeerstraat 81 , 1071 DP Amsterdam
Tel 020-6620401 , fax 020-6768912
bnhadvo@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOON A.B.L. de
NLRM X
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


BOON Zie BOSSCHER - BOON C.A. , geboren mrt 1937 ; Mw.
BOON
C.L.M. ; Mw.
[B
Fiscaal Recht 1988
Belastingadviseur Moret Ernst & Young
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


BOON C.M. ; Mw.
Advocaat bij Hellingman Bunders advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 75401 , 1070 AK Amsterdam
Advocaat bij Hulkenberg Van der Veen advocaten
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
boon@hulklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOON D. ; Prof. Dr.
Advocaat bij Dirk Boon advocaten ; beëdiging 1984
Guyotplein 5-1 , 9712 NX Groningen
Wilhelminalaan 22 , 9801 BE Zuidhorn
Tel 0594-500175 , fax 0594-500239
[vademecum advocatuur 2001]
Wilhelminalaan 22 , 9801 BE Zuidhorn
dirk@dirkboonadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerkhof 3 , 3512 BK Utrecht
tel 030 2537017 , fax 030 2537300
Disciplinegroep Rechtstheorie/Encyclopedie
Hoogleraar Dier en Recht
Achter Sint Pieter 200 , 3512 HT Utrecht
tel. 030 2537072 , 030 2538408
d.boon@law.uu.nl


BOON D.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771862 , fax 020-5771758
joris.boon@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOON E.S.K. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771663 , fax 020-4710010
eskboon@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 020-5771686 , fax 020-5771758
eugenie.boon@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOON H.C.M. , geboren aug 1947 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Almelo
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 jun 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 24 nov 1989
Rechter rechtbank Zutphen 25 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU Zutphen Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter van de KC van het Twenteborg Ziekenhuis (Voor Almelo en Omstreken)
Kostenvergoeding Dfl 260-- per zitting plus reiskosten
19 aug 1997
Geen opgave gevonden in Zwolle
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Voorzitter klachtencommissie van het regionaal ziekenhuis Twenteborg te Almelo
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOON H.R.P.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771573 , fax 020-5771775
houke.boon@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOON I. ; Mw.
Advocaat bij Wassenaarseweg 73 , 2596 CL Den Haag ; beëdiging 1944
Tel 070-3248857 , fax 070-3243343
[vademecum advocatuur 2001]


BOON J.A.
Advocaat bij Van Traa advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam


BOON J.F. , geboren sep 1954
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1983
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 dec 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 dec 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jun 1994
NU
Arnhem parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
okt 1997


BOON - THEMMEN J.W.F. ; Mw.
Rechten 1968
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


BOON K. , geboren 9 mei 1923 te Amsterdam ; Ing.
INFO
Overleden 18 augustus 2004 te Beverwijk [Telegraaf 24 augustus 2004]


BOON - NIKS M.C.D. ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 5 feb 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 28 feb 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 28 apr 1988
Rechter rechtbank Assen 1 apr 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 15 nov 1991
Kantonrechter Assen 23 april 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 23 apr 1996
Vice-president Rechtbank Assen van 01-01-2002
NU Assen Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie van Hoeve Bosschoord
Lid van het Deputaatschap van de kerkorde van de gereformeerde kerken te Nederland
Ouderling Kerkenraad Algemene Zaken van de Gereformeerde Kerk te Assen
20 apr 1996
TEVENS [augustus 2003]
Lid Kamer van toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen in het arrondissement Assen te Assen van 29-09-2000
Voorzitter provinciale klachtencommissie jeugdhulpverlening te Assen van 01-01-2002
Landelijk actief in de gereformeerde kerken van Nederland te utrecht van 01-01-1994
Voorzitter Klachtencommissie Hoeve Boschoord te Boschoord van 01-01-1992
Lid van de Raad van Toezicht Stichting Universitaire en Algemene Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland te Groningen van 01-12-2000
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Assen
Voorzitter VVAO te Assen van 01-01-2003


BOON P.J. ; Prof. Dr.
Open Universiteit Nederland
Directoraat Humaniora
Valkenburgerweg 177 , 6419 AT Heerlen
Postbus 2960 , 6401 DL Heerlen
Faculteit Rechtswetenschappen
Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht
Tel. 045 5762407 , fax. 045 5762108
piet.boon@ou.nl
TEVENS
RU Utrecht
Bijzonder hoogleraar dier en recht
INFO
Hoograamstraat 108 , 6211 BK Maastricht


BOON R.A. , geboren dec 1967 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 apr 1996 ; ontslag 01 apr 1997
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 april 1999
Rechter Rechtbank Arnhem van 04-05-2000
NU Arnhem Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Den Haag
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BOON Th.J. ; Ing.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Manager Grondverwerving en Juridische Zaken NS Railinfrabeheer B.V.


BOON W.
Notaris te Langedijk , arrondissement Alkmaar
Kantoor Appel, Eskens, Boon, Willemsen
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2000
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313483 , fax 020-4313143
w.boon@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOON W.W.M. , geboren jul 1939 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven te Amsterdam mrt 1966
Waarnemend griffier Hof Den Bosch 1 nov 1968
Substituut-griffier Hof Den Bosch 17 okt 1970
Wetenschappelijk Medewerker 1e klasse Rijks Universiteit te Groningen 1 jul 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 10 apr 1974
Rechter rechtbank Groningen 25 apr 1975
Raadsheer Hof Leeuwarden 7 sep 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
Vice-President Hof Leeuwarden 1 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 13 jun 1994
NU Leeuwarden Hof Raadsheer
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur ME Linhoffstichting
Lid Bestuur Stichting Vrienden van Maartenshof
Lid Bestuur Stichting Verenigde Groninger Gasthuizen
Lid ledenraad NVvR
Lid redactie juridisch overzicht JOW
TEVENS [augustus 2003]
Lid bestuur Stichting Vrienden van Maartenshof van 01-01-1988
Lid bestuur Linhoffstichting van 01-01-1987
Lid bestuur Stichting Verenigde Groninger Gasthuizen van 01-01-1990
Lid redactie jur. overzicht j.o.w. van 01-01-1997


BOON Y ; Mw.
Advocaat bij Te Pas advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 22321 , 3003 DH Rotterdam
Advocaat bij Wybenga Wildehoer van den Puttelaar
Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
Tel 010-2140000 , fax 010-2140303
post@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1994 en 2002
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOONACKER R.TH.F.
Notaris te De Ronde Venen , arrondissement Utrecht
Kantoor Boonacker, Robert ; De Ronde Venen Vinkeveen


BOONE H.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Riet & Associees ; beëdiging 1995
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
vanriet@pi.net


BOONE J.B.
Advocaat bij advocatenkantoor Boone ; beëdiging 1974
Postbus 2 , 3960 BA Wijk Bij Duurstede
Tel 0343-571863 , fax 0343-577116
[vademecum advocatuur 2001]
algemeen@booneadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOONEKAMP R.J.B. , geboren sep 1957 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Docent aan de Rijks Universiteit te Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 7 mrt 1991
Rechter rechtbank Arnhem 12 mei 1993
Vice-President rechtbank Arnhem 28 januari 2000
NU Arnhem Rechtbank Vice-President
TEVENS
Co-auteur van het losbladig schadevergoeding Medewerker tijdschrift voor civiele rechtspleging TCR
14 jan 1998 , 16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Co-auteur van de losbladige schadevergoeding van 01-01-1990
Redacteur tijdschrift voor civiele rechtspleging (tcr) van 01-01-1996
Medewerker nederlandse jurisprudentie van 01-11-2000


BOONEN D.J.H.
Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 301 , 6200 AH Maastricht
Tel 043-3506200 , fax 043-3262244
maastricht@aha.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
boonen@adelmeijerhoyng.nl
www.adelmeijerhoyng.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOONEN P.G.J.M.
Advocaat bij Pfeil & Heuts advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 865 , 6200 AW Maastricht
Tel 043-3506100 , fax 043-3506109
mr.p.boonen@pfeil-heuts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOONK H.
Advocaat bij Boonk Van Leeuwen ; beëdiging 1974
Postbus 29215 , 3001 GE Rotterdam
Tel 010-2811811 , fax 010-2133111
[vademecum advocatuur 2001]
www.boonkvanleeuwen.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOONK J.W. , geboren nov 1915
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Emmen feb 1942
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 21 apr 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 15 jul 1970
Kantonrechter Emmen 2 feb 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen en Meppel 28 mrt 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 11 mei 1977


BOONK M.L. ; Mw.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 2002
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3600450
m.boonk@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOONMAN C.
Advocaat bij Postbus 781 , 6800 AT Arnhem ; beëdiging 1972
Tel 026-4421014 , fax 026-4451830
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOONMAN G.M. ; Mw.
Advocaat bij Wladimiroff & Spong ; beëdiging 1990
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Advocaat bij GMW advocaten
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
info@gmw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
g.boonman@gmw.nl
www.gmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOONSTRA A.J.
Advocaat bij Boonstra Kantoor ; beëdiging 1982
Noorderstationsstraat 32 , 9717 KP Groningen
Tel 050-5712218 , fax 050-5776327
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOONSTRA C. ; Mw.
Lid Dagelijks Bestuur Clara Wichmann Instituut


BOONSTRA F.E.
Sandtlaan 36 A-3 , 2223 GG Katwijk
Postbus 268 , 2230 AG Rijnsburg
Tel 071-4076246 , fax 071-4071928
geelkerken@tref.nl
gl.katwijk@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
f.boonstra@gl-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOONSTRA H.I. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1999
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
[vademecum advocatuur 2001]


BOONSTRA N. ; Mw.
Advocaat bij Willems advocaten ; beëdiging 1999
Jacob Obrechtstraat 70 , 1071 KP Amsterdam
Tel 020-6766060 , fax 020-6645495
n.boonstra@willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Willems advocaten & Rechtsanwälte
Postbus 75966 , 1070 AZ Amsterdam
n.boonstra@willems-advocaten.nl
www.willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOONSTRA N.N. ; Mw.
Advocaat bij Alderse Baas advocaten ; beëdiging 2001
Nipkowweg 17 , 8501 XH Joure
Tel 0513-415655 , fax 0513-415696
nboonstra@aldersebaas.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOONSTRA R.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804264 , fax 053-4804292
r.boonstra@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOONSTRA W.
Advocaat bij Bartels & Detmar ; beëdiging 1996
Postbus 463 , 9200 AL Drachten
Advocaat bij Machiels Bartels en Detmar advocaten
Postbus 277 , 9200 AG Drachten
Tel 0512-515999 , fax 0512-540010
machiels@macadvoc.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bauer & Boonstra advocaten
Postbus 2565 , 8901 AB Leeuwarden
Tel 058-2131070 , fax 058-2169846
bauer.boonstra@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOONTJE P.A.
Advocaat bij Hulkenberg Van der Veen ; beëdiging 1994
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
boontje@hulklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boontje Smits & Hulkenberg
Koningslaan 17 , 1075 AA Amsterdam
Tel 020-5727190 , fax 020-5727199
boontje@bosmhu.nl
www.bosmhu.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOR E.A. , Elsbeth ; Mw.
Beleidsmedewerker bij Clara Wichmann Instituut
Ambonstraat 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
Senior beleidsmedewerkster voor o.a. personen- en familierecht en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht. seksueel geweld
Specialismen: pers-en familierecht, seksueel geweld, jeugdrecht, huwelijksvermogensrecht


BOOR F. ; Mw.
Advocaat bij Boor, Boor & Boor ; beëdiging 1995
Postbus 1594 , 3500 BN Utrecht
Tel 030-2310228 , fax 030-2334609
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Boor Boor & Boor
Tel 030-2311605 , fax 030-2334609
mrûF.Boor@boor.demon.nl
www.boorboorboor.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOR J.
Advocaat bij Boor, Boor & Boor ; beëdiging 1945
Nwe Gracht 17 , 3512 LC Utrecht
Postbus 1594 , 3500 BN Utrecht
Tel 030-2316228 , fax 030-2334609
[vademecum advocatuur 2001]


BOOR J. , geboren 18 nov 1906 , Jacob


BOOR
J.A.F.
[A
Advocaat bij advocatenkantoor Boor Boor & Boor ; beëdiging 1968
Postbus 1594 , 3500 BN Utrecht
Tel 030-2316228 , fax 030-2334609
mrûJ.A.fBoor@boor.demon.nl
www.boorboorboor.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOORDER - SWEERMAN D.S. de ; Mw.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 1995
Postbus 1126 , 5501 BC Nijmegen
Tel 024-3 810846 , fax 024-3 810847
d.deboorder@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOORDER M. de
Advocaat bij Alt & De Boorder ; beëdiging 1991
Postbus 82228 , 2508 EE Den Haag
Tel 070-3589479 , fax 070-3585197
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Boorder & Gilsing
Postbus 17160 , 2502 CD Den Haag
Tel 070-3388027 , fax 070-3245864
[vademecum advocatuur 2004]


BOORDER M.R. de ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1993
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
general@derks.nl
Advocaat bij De Boorder Schoots
Turfpoortstraat 66 , 1411 EH Naarden
Tel 035-6235978 , fax 035-6951571
mdeboorder@dbs-advocaten.nl
www.dbs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOORDER M.W. de ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1991
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
marjoleine.deboorder@bdn.i-it
[vademecum advocatuur 2001]


BOORDER - WENNEKERS N.M.C. de , geboren jan 1949 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1974
Raio rechtbank Breda 1 jun 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 8 mei 1985
Rechter-plaatsvervanger Breda 2 jul 1985
Rechter rechtbank Breda 17 aug 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 22 okt 1994
Rechter Rechtbank Rotterdam van 01-09-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
09 jun 1997
INFO
Lid van de Rotary
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BOORDER P. de , geboren 1946
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1974
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
pieter.deboorder@nautadutllh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [sep 2000]
Commissaris Meatpoint B .V . ; oud-functie: Commissaris SturkoMeat Eindhoven B.V.


BOORSMA A.J.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1995
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153833 , fax 070-5153122
aj.boorsma@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOORSMA E.M.J. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ekelmans & Meijer
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746419 , fax 070-3746333
boorsma@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOORSMA J. , Jurjen
Medewerker Tijdschrift Mr.


BOORSMA S.B. ; Mw.
NLRM XX
Fiscaal Recht 1994
Hoge Raad Gerechtsauditeur 04 mrt 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-04-2003
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid /Voorzitter VVAO afdeling Zutphen Achterhoek te Zutphen van 01-01-2001
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


BOOS - VERSCHUUR M. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 04-12-2002
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Stafjurist Vliegende Brigade te Den Haag
NU
TEVENS [augustus 2003]


BOOSTER J. , geboren aug 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 19 jun 1953
Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 8 jul 1965
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 23 dec 1955
Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 20 dec 1960
Officier van Justitie arrondissement Maastricht 20 jul 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Maastricht 1 okt 1972
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Roermond 19 jul 1980


BOOT A.A. , Alexandra ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
sboot@houthoff.nl
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/ Andersen Legal ; beëdiging 1989
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel. 020-8808420 , fax 020-8808485
alexandra.boot@nf.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boot advocaten
Postbus 75810 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-7997190 , fax 020-7997197
alexandra.boot@bootadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Hamer van der List advocaten Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


BOOT C.H.B. , geboren jun 1936
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Org. te Leeuwarden ; Raio 1 mei 1961
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 1 sep 1961
Gerechtssecretaris 1e kl.rechtbank Rotterdam 1 sep 1963
Als stagiaire werkzaam op advocatenkantoor te Rotterdam 1 sep 1965
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 18 jul 1967
Rechter rechtbank Dordrecht 21 apr 1969
Lid Ned. Antillen en Aruba 31 jul 1969
Rechter rechtbank Rotterdam 28 jul 1973
Vice-President rechtbank Rotterdam 18 mrt 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 2 dec 1991
NU
Rotterdam Vice-President
TEVENS
Lid van de Rotary
Regent Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot te Rotterdam, (f 1200,-- per jaar)
Lid Commissie van Beroep Ned. Bridge Bond te Rotterdam of Utrecht of Amsterdam, onbezoldigd
Voorzitter Raad van Tucht van de Ned. Orde van Belastingadviseur te Amsterdam of Utrecht
(f 200,-- per uur gemiddeld f 6000,-- per jaar)
Voorzitter Alliance Française Rotterdam te Rotterdam, onbezoldigd


BOOT E.J.E.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior ; beëdiging 1996
Postbus 9435 , 1800 GK Alkmaar
Advocaat bij Fier advocaten
Postbus 15858 , 1001 NJ Amsterdam
Tel. 020-3303344 , fax 020-3303343
eb@fieradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Rossem advocaten
Herengracht 444 , 1017 BZ Amsterdam
Tel 020-4287324 , fax 020-4274597
boot@vanrossem.nl
www.vanrossem.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOT F. ; Mw.
Advocaat bij Hattinga Verschure & Koning ; beëdiging 1995
Nassau Dillenburgstraat 42 , 2596 AE Den Haag


BOOT G.
Advocaat bij Boot c.s. advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 237 , 3720 AE Bilthoven
Tel 030-2200310 , fax 030-2201270
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@bootcs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOT G.C.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1990
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506681 , fax 020-5506781
gerrard.boot@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506681 , fax 020-5506781
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOT J. ; Mw.
Beleidsmedewerker bij Vervoersbond FNV
Postbus 9208 , 3506 GE Utrecht
tel 030 2738718 , fax 030 2738690
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, sociale zekerheid, pensioen


BOOT - De RIDDER J.C. ; Mw.
Rechten 1958
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


BOOT J.J. , Annie ; Mw.
Adjunct-directeur sociale academie
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Amsterdam-Zuid/Amstelveen.


BOOT J.J.M.
Advocaat bij Mr. J.J.M. Boot Kantoor ; beëdiging 1980
Advocaat bij advocatenkantoor Boot
Kruispoort 1 , 4651 AL Steenbergen
Tel 0167-567143 , fax 0167-562153
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOOT M.N.T.
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Van Houten ; beëdiging 2003
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
boot@vhenb.nl
www.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOT N.H.
Advocaat bij Postbus 201 , 5520 JE Eersel ; beëdiging 1990


BOOT S. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 504 , 0800 AN Arnhem
Tel 420-3538211 , fax 020-4430943
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538239 , fax 026-3538294
s.boot@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOT S.W.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1999
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4300582
sboot@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725327 , fax 010-2725447
sboot@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOTS J.M.A. , geboren aug 1919
NLRM 71 80 87 88/89
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 6 dec 1945
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 28 dec 1946
Rechter rechtbank Den Bosch 29 feb 1952
Raadsheer Hof Den Bosch 30 jan 1964
Vice-president Hof Den Bosch 28 sep 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 feb 1986


BOOTS M.P.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
mpboots@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOOTS N.C.A. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Eindhoven
Postbus 269 ; beëdiging 2003
5600 AG Eindhoven
Tel 040-2652400 , fax 040-2652411
info.eindhoven@zon.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOTSMA J. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2002
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153000 , fax 070-5153121
jbootsma@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOTSMA J.N.A. , geboren feb 1962 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 20 jun 1995
Rechter rechtbank Arnhem 1 januari 1999
NU Arnhem Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Juridisch Medewerker bureau Gemeentelijk Ombudsman Amsterdam
TEVENS
Lid Bestuur oudervereniging Stedelijk Gymnasium Arnhem
Secretaris van de Stichting Junk Food, Junk Juice een werkervaringsproject voor
vrouwelijke ex-verslaafden in de ecologische productiesector
16 feb 1998
NB
Opgave van nevenfuncties ontbreekt in Arnhem - sep 2000 en ontbreekt nog steeds ; in januari 2002 is op het internet vermeld: 0 nevenfuncties.
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opeggeven.


BOOTSMA M. ; Mw.
Advocaat bij Pot Jonker advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530200
m.bootsma@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOOTSMA R. , geboren nov 1969 ; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen van 01-02-2003
Gerechtsauditeur Rechtbank Groningen van 01-02-2003
NU Groningen Rechtbank Raio
NU Groningen Rechtbank Gerechtsauditeur
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOOTSMAN S.C.
Advocaat bij Bootsman Helder & Van Leeuwen ; beëdiging 1979
Advocaat bij Bootsman & Helder ; beëdiging 1979
Postbus 25 , 1600 AA Enkhuizen
Tel 0228-3181O1 , fax 0228-514830
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij de Vang 41 , 1622 GB Hoorn
Tel 0229-213576 , fax 0229-213576
[vademecum advocatuur 2004]


BOOY AA/FB J.
Medewerker tijdschrift FiscAlert


BOOY J.L. de ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
50 Avenue Victor Hugo , 75116 Parijs , Frankrijk
Tel 0033-153644000 , fax 0033-153640601
annelies.debooy@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


BOOYSEN W.H.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1999
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785888
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246724 , fax 010-4047590
willem.booysen@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOR R.J.
Advocaat bij Facilicom Bedrijfsdiensten bv ; beëdiging 1998
Postbus 144 , 3100 AC Schiedam
Tel 010-2981447 , fax 010-2981112
[vademecum advocatuur 2001]
rbor@fdailicom.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BORBA LEFÈVRE C. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
clefevre@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772378 , fax 020-5772702
c.lefevre@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BORCH TOT VERWOLDE A.Ph. van der
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2002
Postbus 8656
3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075051 , fax 010-4075135
allard.van.der.borch@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BORDES G.J.
Advocaat bij Adv. kantoor Amstenraderweg ; beëdiging 1976
Advocaat bij Rauh & Kikken advocaten
Postbus 15 , 6430 AA Hoensbroek
Tel 045-5212254 , fax 045-5213818
[vademecum advocatuur 2001]
info@rauh-kikkeeadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BORDES J.P. , geboren dec 1954 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 1 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 8 jan 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 15 aug 1991
Rechter rechtbank Arnhem 29 dec 1992
NU Arnhem Rechtbank Rechter
TEVENS
Medewerking aan project KLUWER thesaurus project schadevergoeding ; Afgelopen per 1/98
Geen bijbanen
16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BORDEWIJK R.F.
Advocaat bij Bordewijk advocaten ; beëdiging 1943
Postbus 228 , 3100 AE Schiedam
Tel 010-4267369 , fax 010-4738581
[vademecum advocatuur 2001]


BORDEWIJK S.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772705
sbordewijk@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BORDEWIJK S.R.
Advocaat bij Bordewijk advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 228 , 3100 AE Schiedam
Tel 010-4267369 , fax 010-4738581
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bordewijk Silvis advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


BOREEL G.F. , geboren 1934 ; Jhr.
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
Voorzitter Raad van Comm. ABP Verzekeringen
Voorzitter Raad van Comm. KLM Pensioenfondsenkantoor
Voorzitter Raad van Comm. Koninklijke Wagenborg B.V.
Commissaris Attractiepark en Camping Duinrell B.V.
Commissaris Oranje-Nassau Groep B.V.
Voorzitter Raad van Beheer voor het Kroondomein.
De heer Boreel was van 1960 tot 1972 adjunct-directeur bij Akzo Zout Chemie en van 1972 tot 199 Voorzitter van de raad van bestuur van Coöperatieve Vereniging "Centraal Beheer" U.A. Tevens was hij Voorzitter van de directie van Oranje-Nassau Groep B.V. en Voorzitter van de College van Regenten bij de Stichting Twickel. De heer Boreel was commissaris bij Euroventures Benelux 11, Kloek Holding, Du Pont Specialty Operations, Oranje-Nassau Energie, De Bussy Ellerman Harms en SVS Holland B.V.


BOREST J.R.R.C.L.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2002
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
j.r.r.c.I.borest@nijsingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BORG Zie NADORP - Van der BORG C.C.M. van der , geboren okt 1943 ; Mw.


BORG
M.W. van der , geboren mei 1968 ; Mw.
[OM
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1993
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 oktober 1999


BORGART A.B.M. , geboren apr 1942
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex.art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Rotterdam ; Raio 28 okt 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 28 feb 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 28 feb 1970
Secretaris 1e klasse parket Rotterdam 28 feb 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 28 feb 1973
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 28 feb 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 17 feb 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 mrt 1976
Rechter rechtbank Den Haag 24 mei 1977
Raadsheer Hof Den Haag 19 apr 1983
President-plaatsvervanger Den Haag 5 feb 1986
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Ned. van de Zeemacht 5 feb 1986
Plaatsvervanger Lid hoog Militair gerechtshof Den Haag 25 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
Vice-President Hof Den Haag 26 okt 1992
Lid van de Raad van Advies van het Gerechtelijk laboratorium
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Permanente Krijgsraad voor de Zeemacht President-plaatsvervanger
NU Den Haag Hoog Militair Gerechtshof Lid
TEVENS
Voorzitter adviescommissie Awb ex art 8 beoordelingsvoorschrift Ministerie van Justitie Den Haag
Voorzitter externe klachtencommissie Korps Landelijke Politiediensten te Driebergen
Voorzitter Klachtencommissie bijzondere ambtenaren politie te Driebergen
Voorzitter bezwarencommissie art 7:13 awb Politie Hollands Midden te Leiderdorp
TEVENS [juli 2002]
Plaatsvervangend Voorzitter Veterinair Tuchtcollege van 01-01-2001
TEVENS [februari 2003]
Plaats-vervangend Voorzitter Veterinair Tuchtcollege vanaf 01-01-2001

BORGART
A.M.L. , geboren mei 1910
[R
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Maastricht 22 jun 1935
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 7 nov 1938
Rechter rechtbank Utrecht 1 nov 1946
Raadsheer Hof Arnhem 23 aug 1956
NU Arnhem Hof Raadsheer
NB Is kennelijk al lang gepensioneerd


BORGART C.C. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
charlotte.borgart@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BORGDORFF A.J. ; Drs.
Burgemeester CDA gemeente Bodegraven [info SAL 2000]
TEVENS [sep 2000]
Commissaris Energiebedrijf Midden-Holland N.V.


BORGDORFF J.C. , Jan ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Westland
Jurist Borgdorff Makelaardij


BORGDORFF J.G.H. ; Mw.
Rechtspraktijk Drost Hengelo
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804200 , fax 053-4804296
j.g.h.borgdorff@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


BORGELT R.D.
Advocaat bij Cabotstraat 19 , 3814 WK Amersfoort ; beëdiging 1984


BORGER R.H.J.G.
Advocaat bij Bots van Ravenhorst advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 14011 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2322014 , fax 030-2322428
mail@botsvanravenhorst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Muurmans advocaten
Postbus 2934 , 6201 NA Maastricht
Tel 043-3438080 , fax 043-3435566
muurmansadvo@hetnet.nl
www.muurmansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BORGER S.
Advocaat bij Geene c.s. advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 622 , 9400 AP Assen
Tel 0592-345188 , fax 0592-372431
infofteene.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BORGER S.C. ; Mw.
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Van Houten ; beëdiging 2003
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-205156 , fax 010-4124017
borger@vhenb.nl
www.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BORGERHOFF MULDER Zie HUGES - BORGERHOFF MULDER H.R. , geboren mrt 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Arnhem 1973
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenarengerechtArnhem 19 november 1980
Plaatsvervangend Voorzitter raad van beroep ambtenarengerechtArnhem1 oktober 1981
OnderVoorzitter raad van beroep ambtenarengerechtArnhem28juni 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 jul 1985
Vice-President rechtbank Zutphen 20 augustus 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 11 september 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 11 september 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 11 september 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 11 september 1991
Plaatsvervangend Voorzitter raad van beroep ambtenarengerechtArnhem11 september 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 augustus 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 september 1993
Coördinerend Vice-president rechtbank Zutphen 3 augustus 1994
NU Zutphen Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Voorzitter Ombudscommissie gemeente Rheden
19 aug 1997 , 16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BORGERHOFF MULDER R.L.G.
INFO
Woonplaats Rutland
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


BORGERHOFF MULDER W.J. , geboren feb 1914
NLRM 71 80
Werkzaam bedrijfsleven sep 1939
Werkzaam Rijksbureau Voedselvoorziening 1 mrt 1941
Adjunct-inspecteur Prijsbeheersing Den Haag 1 jun 1941
Werkzaam bedrijfsleven te Amsterdam en Indonesië 1 okt 1941
Advocaat en procureur Medan 1 apr 1948
Werkzaam bedrijfsleven te Medan 1 aug 1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 mrt 1957
Rechter rechtbank Leeuwarden 19 jul 1958
Vice-president rechtbank Leeuwarden 22 mei 1963
President rechtbank Leeuwarden 7 jul 1966
President rechtbank Arnhem 6 mei 1969
President rechtbank Amsterdam 20 mrt 1973


BORGERS A. ; Mw.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2002
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419983 , fax 020-5419953
a.borgers@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BORGERS - LEERMAKER Zie LEERMAKER A.J.H.M. ; Mw.
BORGERS
G.Tj.R.
[N
Notaris te Axel , arrondissement Middelburg
Kantoor Borgers Dijkstra de Graaff ; Axel


BORGERS H.
Notaris te Ceomstrijen , arrondissement Dordrecht
Postbus 7005 , 3286 ZG Klaaswaal


BORGESIUS J. , geboren jul 1944 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 mrt 1986 - heden
Raadsheer Hof Den Haag 29 jan 1990
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 9 dec 1991 - heden
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994
Vice-president Hof Den Haag 1 januari 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-01-1999
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 01-04-1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 14-03-1986
NU Amsterdam Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Den Haag College van Beroep voor het Bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie voor de beroep-en bezwaarschriften van de Raad van de gemeente Heemstede
Secretaris Bestuur Stichting Het Expertise Centrum: adviseurs voor overheidsinformatisering te den
Haag
Medewerker Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Lid van de Jury voor de Dorhout Mees-prijs
Rubrieksredacteur Verzekeringsrechtelijke berichten
Lid bestuur Stichting "Een mooie Apollo-laan en omgeving" te A'dam
Lid Bestuur Stichting Oud-leden van het GSC "Vindicat atque Polit" en de GVSV "Magna Pete" te
GRONINGEN
Lid Advies- en Arbitragecommissie van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Plaatsvervangend Voorzitter van de Adviescommissie inzake bezwaar tegen Ministerie van Justitie
Voorzitter Beroepscommissie inzake bezwaar tegen de registratie van de Nederlandse Vereniging van
Geneeskundig Adviseurs bij Verzekering Maatschappijen te Den Haag (1996-heden)
Lid van het Bestuur van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap te Amsterdam (1984-heden)
Lid van de redactie van "Het verzekerings-Archief" te Den Haag (1984-heden)
Rubrieksredacteur "Verzekeringsrechtelijke Berichten" te Den Haag (1990-heden)
Lid van de Raad van Bestuur van de Stichting Verzekeringswetenschap te Den Haag (1987-heden)
Lid van de Commissie Rechtspositie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsspraak te Utrecht
(1991-heden)
Plaatsvervangend rechtsgeleerd Lid van het Veterinair beroepscollege, Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij te Den Haag (1996-heden)
TEVENS [november 2000]
Lid van het Bestuur van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, Amsterdam (1984-heden)
Lid van de redatie van " Het Verzekerings-Archief" Rubrieksredacteur "Verzekeringsrechtelijke Berichten" (1990-heden)
Lid van de Raad van Bestuur van de Stichting Verzekeringswetenschap, Den Haag (1987-heden) Rechtsgeleerd lid, tevens plaatsvervangend voorzitter, van het Vetenirair beroepscollege, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den Haag (1996-heden)
Lid van de Raad van Toezicht Verzekeringen (1998-heden)
TEVENS [juni 2003] en [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Ongeloofwaardig gezien al de nevenfuncties in november 2002
INFO
Zie INFO 1 + 2 bij PIETERS, E.M.H.
INFO
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen (info november 2000)


BORGGREVE N.J. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
nicolien.borggreve@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BORGHANS R.J.
Advocaat bij Byvanck advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 1022 , 6501 BA Nijmegen
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
r.borghans@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BORGHOUTS F. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172657 , fax 010-2172740
fborghouts@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BORGHOUTS H.C.J.L. , Harry ; Dhr.
Secretaris-generaal, Algemene Leiding van het Ministerie van Justitie
TAAK - Belast met ondersteunende taken ten behoeve van de departementsleiding bij de voorbereiding, vorming en uitvoering van het beleid, bij het bewaken van beleidsvoorbereidingsprocessen;
- managementondersteuning van de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal
- voeren van het secretariaat van de centrale departementale overlegvergaderingen
- behandeling van parlementaire zaken
- behandeling van Ministerraadsaangelegenheden
- coördinatie van zaken met betrekking tot de Nationale Ombudsman
- coördinatie van zaken met betrekking tot de wob
- coördineren van het algemene beveiligingsbeleid
- departementale projectenpool.
2002: Commissaris van de Koningin provincie Noord-Holland
Sluwe gladde apparatchik.


BORGHUIS H.J.
Advocaat bij Van Asten & Borghuis ; beëdiging 1993
Koninginneweg 51 , 1075 CG Amsterdam
Tel 020-6761115 , fax 020-6752436
astenborghuis@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Giffen advocaten
Tel 020-6798020 , fax 020-6798660
www.giflaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BORGMAN F.M. , geboren apr 1946
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 21 nov 1990
Ontslag? September 2003 niet te vinden op rechtspraak.nl
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Notaris te Raalte , arrondissement Zwolle ; kantoor Borgman & Procee ; Raalt
INFO
Lid van de Rotary


BORGMAN H.E.
Advocaat bij Frankhuijzen Kantoor ; beëdiging 1993
Postbus 3810 , 3003 AV Rotterdam
Advocaat bij Bartels advocaten
Postbus 245 , 3000 AE Rotterdam
Tel 010-2179050 , fax 010-4141345
h.e.borgman@bartels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Borgman & Verbeeke advocaten
Postbus 54502 , 3008 KA Rotterdam
Tel 010-4281022 , fax 010-4299192
info@borgmanverbeeke.nl
www.borgmanverbeeke.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BORGT A.T.P.M. van der , geboren 10-03 950
INFO
Woonplaats Roosendaal
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BORINGA P.J.Y. , Pia ; Mw.
Advocaat bij Chirurgijn 63 , 11 B8 DL Amstelveen ; beëdiging 1984
Wieringa advocaten Amsterdam
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Amsterdam
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


BORKENT S.M. ; Mw. Drs.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]
Rechter Rechtbank Utrecht van 01-04-2003
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
@OPM
Waarschijnlijk niet meer werkzaam bij de Nationale Ombudsman


BORKHUIS P.C. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 6010 , 7401 JA Deventer ; beëdiging 1981
Tel 0570-618885 , fax 0570-617518
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij 7401 JA Deventer
[vademecum advocatuur 2004]


BORKVENS J.M.A.
KU Nijmegen
bijzonder hoogleraar
recht en informatica, i.h.b.informaticarecht (vanwege de Stichting Recht en Informatica)
Madeliefstraat l6 , 5482 ME Schijndel


BORMAN C.J. , geboren mrt 1961 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Hoofd afdeling Rechtsbescherm.Ministerie Landbouw, Nat.en Visserij
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 mei 1994
Rechter rechtbank Den Haag 1 dec 1995
Raadsheer College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 01-03-1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-03-1999
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Raadsheer
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie LNV ; Hfd afdeling Rechtsbescherming Ministerie Landbouw, Nat en Visserij ;
Dir. Juridische Zaken ; contactfunctionaris
Voorzitter diaconie Ger.Kerk Voorschoten
dec 96
TEVENS [juli 2003] en [augustus 2003]
Medewerker Tijdschrift voor Agrarisch Recht van 01-01-2001
Lid College van Beroep voor het Hoger Onderwijs van 01-03-2000
Voorzitter bestuur Vereniging van PC onderwijs te Voorschoten van 01-09-2002


BORMAN - NIJMAN H.C.M. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 07-04-1964
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Juridisch medewerker Afdeling Rechtsbescherming van het Ministerie van Landbouw en Visserij te Den Haag
TEVENS [juli 2003] en [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Dit is natuurlijk te gek voor woorden. Volgens rechtspraak.nl Rechter-plaatsvervanger sinds 1964, maar
nog niet eerder als zodanig vermeld, ook niet in NLRM 98 en 99/00 !


BORMAN T.C.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Lid (JU)
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Raadadviseur
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor
constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Plaatsvervangend Lid (JU)


BORMANS G. , Gert ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Tiel
Botenverhuurder te Corsica


BORMANS M.L.L.
Notaris te Barendrecht , arrondissement Rotterdam
Postbus 2086 , 2990 DB Barendrecht


BORN C.P.M.B. van den
Advocaat bij advocatenkantoor Wyck ; beëdiging 1987
Postbus 3017 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3254258 , fax 043-3 218451
[vademecum advocatuur 2001]
info@wyck-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BORN J.Ph. van den ; Mw.
Rechten 1986
Advocaat en Procureur bij Van den Born advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 215 , 2900 AE Capelle a/d IJssel
Tel 010-4420210 , fax 010-4581154
vandenbornadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandenbornadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


BORN P.
Advocaat bij Santi & Bom ; beëdiging 1986
Postbus 7411 , 4800 GK Breda


BORNE - VERHEIJEN C.H.D.W. van den ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3813138 , fax 024-3602855
vandenborne@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BORNEMANN J. ; Mw.
Rechten 1990
BeleidsMedewerker
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


BORREN J.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Meijer c.s.


BORRIUS Y. ; Mw.
Advocaat bij Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1993
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
borrius@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BORS J.G.W.
Advocaat bij Adviesgroep Nieuwegein advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1021 , 3430 BA Nieuwegein
Tel 030-6061091 , fax 030-6062752
agn@adviesgroepn-gein.nl
www.adviesgroepn-gein.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BORSBOOM J.J.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1990
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180-642000 , fax 0180-642001
b@borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Weena 614 , 3012 CN Rotterdam
Tel 010-2012939 , fax 010-2012949
r@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BORSBOOM J.P.M. , geboren nov 1959 ; Dhr.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 11 dec 1996
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Barendrecht ; kantoor Borsboom & Hamm ; beëdiging 1982
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Te Rotterdam Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
Tel 0180-642000 , fax 0180-642041
b@borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Middelburg
Lid van de NOvA-Commissie tot Nazien van het financieel beheer Ordejaar 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Stichting Continuïteitsbureau Wissing
Lid (waarnenemd deken) Raad van Toezicht te Rotterdam
Secretaris Stichting Collect. Beveiliging Bedrijfsterreinen


BORSELEN H.A. van , geboren jun 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ministerie van Sociale Zaken 1973
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 okt 1980
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur


BORSJE E.J. ; Mw.
Advocaat bij Te Pas advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 22321 , 3003 DH Rotterdam
Tel 010-4116833 , fax 010-4046961
borsje@tepas.nl
www.tepas.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BORSJÉ R.T.M.
Advocaat bij Van der Leij & Brons advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 9558 , 2003 LN Haarlem
Advocaat bij Postbus 6256 , 2001 HG Haarlem
Tel 023-5319602 , fax 023-5340484
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 6256 , 2001 HG Haarlem ; beëdiging 1972
Tel 023-5319602 , fax 023-5340484
[vademecum advocatuur 2004]


BORST A.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 13 mei 1967


BORST A.J.M. van der
Advocaat bij Postbus 579 , 4870 AN Etten-Leur ; beëdiging 1983
Advocaat bij Markt 21 , 4875 CB Etten-Leur
Tel 076-5020027 , fax 076-5037287
[vademecum advocatuur 2001]
borstvda@westbrabant.net
[vademecum advocatuur 2004]


BORST F.C. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
femke.borst@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BORST - SMITH H.M.C. ; Mw.
Rechten 1965
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


BORST M.C. de , geboren nov 1952 ; Mw.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1 mei 1978


BORST - De WOLF M.C.J. ; Mw.
Beleidsmedewerker Gemeente de Bilt, De Bilt
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Milieu en Werk
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


BORST W.L. , geboren mei 1953
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 nov 1985
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 10 dec 1985


BORSTEN - Van GEMEREN M. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 1212 , 7801 BE Emmen ; beëdiging 1982


BORSTLAP C.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1988
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
c.borstlap@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS A. van den ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam


BOS A.
Permanent Hof van Arbitrage , Lid


BOS A. de ; Prof. Dr.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Belastingrecht
Hoogleraar Bedrijfseconomie
tel 010 4088813 , fax 010 4089179


BOS A.A.
Advocaat bij Lenards & Ter Haar ; beëdiging 1998
Postbus 26 , 8320 AA Urk
Tel 0527-684501 , fax 0527-585505
lenards.terhaar@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2001]
arjenbos@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS A.E. ; Mw.
Advocaat bij Agterberg & Van Dijk ; beëdiging 1996
Postbus 1454 , 3500 BL Utrecht
avdadv@worldaccess.nl
Tel 030-2369898 , fax 030-2333732
agterberg.van.dijk@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOS - TAMMES A.G. , geboren mrt 1946 ; Mw.
NLRM 80
Werkzaam in het onderwijs 1 aug 1969
Arbeidscontractant rechtbank Utrecht 1 feb 1979
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Nicolailaan 24 , 3723 HS Bilthoven ; beëdiging 1985
Tel 030-2287829 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOS A.H.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 025-3575757 , fax 020-4424942
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOS - SIEPELINGA A.J. ; Mw.
Rechten 1975
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


BOS A.J.G. ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen Andersen Legal ; beëdiging 1997
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wipmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825167 , fax 020-5825207
jantinebos@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS A.L.W.
Notaris te Egmond , arrondissement Alkmaar
Postbus 160 , 1930 AD Egmond aan Zee


BOS A.M.
Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten ; beëdiging 1996
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
bos@vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Herengracht 582-584 , 1017 CI Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
bos@vandersteenhoven.nl
www.vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS A.W.W. van den ; Drs.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


BOS B.
Advocaat bij D. Verheijden Huntjens advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1522 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2092777 , fax 010-2092778
bos@vh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS B.F.M.
Advocaat bij Postbus 38115 , 6503 AC Nijmegen ; beëdiging 1983
Tel 024-3451144 , fax 024-3443063
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOS B.J.
Advocaat bij Fievez c.s. advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 6150 , 7401 HD Deventer
Advocaat bij Norst N.V. ; beëdiging 1994 en 2003
Postbus 368 , 7550 AJ Hengelo
Tel 053-4287119 , fax 053-4287005
b.bos@noritpt.nl
www.norit.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOS C. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam


BOS C.S. ; Mw.
Commissaris Nat. St. tot Expl. van Casinospelen in Ned.


BOS D. , Daan ; Dhr.
Uitgever Kluwer N.V.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Deventer


BOS D.J.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121643 , fax 030-2121165
d.bos@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMG Derks Star Busmann ; beëdiging 2000
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121643 , fax 030-2121152
d.bos@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS D.M.
Advocaat bij De Vries & Bos ; beëdiging 1989
Kanaalweg 65 , 2903 LR Capelle a/d IJssel
Tel 010-4423292 , fax 010-4583774
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij D.M. BOS advocaten
Postbus 333 , 2400 AH Alphen a/d Rijn
Tel 0172-233240 , fax 0172-234121
[vademecum advocatuur 2004]


BOS - Van den BERG E. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1983
Postbus 9220 , 0800 KA Arnhem
Tel 020-3575757 , fax 026-4424942
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
e.bos-vandenberg@nijsingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS E. , geboren dec 1938 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art. 4 opleiding- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Amsterdam ; Raio 10 apr 1967
Secretaris 1c klasse arrondissementsparket Amsterdam 10 aug 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 15 sep 1969
Als stagiaire werkzaam op advocatenkantoor te Amsterdam 10 aug 1971
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 4 jul 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10 jul 1975
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 16 nov 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 14 apr 1980
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 20 okt 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 25 nov 1982
Kantonrechter Rotterdam 21 jun 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 4 dec 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10 okt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 09-11-2000
Coördinerend vice-president Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Rotterdam Rechtbank Coördinerend Vice-President
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid algemeen bestuur Bond tegen het Vloeken te Veenendaal (onbezoldigd)
Lid (vz) Beroepscommissie Gereformeerd Onderwijs (LVGS) te Weesp (onbezoldigd)
Lid Kerkenraad Gereformeerde Kerk te Capelle a/d/ IJssel (onbezoldigd)
Plaatsvervangend Lid van de Kamer van Toezicht over Notarissen enz (onbezoldigd)
TEVENS [juni 2003] en [augustus 2003]
Lid algemeen bestuur Bond tegen het Vloeken te Veenendaal
Lid beroepscommissie Gereformeerd Onderwijs (LVGS) te Weesp
Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht over notarissen enz. van 01-01-2002
Deputaat voor bezwaarschriften classis rotterdam van de gereformeerde kerken te Rotterdam
Lid raad van toezicht en advies Nederlands Dagblad
Bestuurslid Muziekschool te Capelle aan den IJssel van 01-02-2001

BOS
E.J.
[J
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart, Lid (BUZ)


BOS - BOOMSMA , E.I. Zie BOOMSMA en Zie BATELAAN - BOOMSMA E.I. E.I. van den ,


BOS of: MAZZOLA - Van Den Bos
E.M. , geboren 16 oktober 1925
[X
INFO
Overleden 27 mei 2002 [NRC 1 juni 2002]


BOS - VETERMAN E.S.L ; Mw.
Advocaat bij Bos-Veterman, Van As & De Vries advocaten ; beëdiging 1973
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Tel 030-6032922 , fax 030-5000156
bosadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Brouwer advocaten
Lange Nieuwstraat 3 , 3512 PA Utrecht
Tel 030-2302050 , fax 030-2334414
[vademecum advocatuur 2004]


BOS G.A. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1996
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
a.bos@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS G.C. , geboren apr 1971 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1996


BOS G.C.M. , geboren okt 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Org. te Den Bosch ; Raio 1 sep 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Den Bosch 1 jan 1975
Secretaris arrondissementsparket Den Bosch 1 mei 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 25 nov 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 5 nov 1979
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 11 feb 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 24 apr 1991
NU
Den Bosch parket
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Brabants Kamerorkest
Voorzitter Stichting Musical 800
Adviseur Ned. bisschoppenconferentie
Lid Bestuur Stichting Brabant Muziekkoor NB
Lid Bestuur Fight for Life Aids bestrijding
Lid Bestuur Anjerfonds NB
Voorzitter Stichting Teken in de Tuin
Lid Bestuur Vereniging Soc Casino
Gastdocent Milieurecht Politieopleidingen
10 jan 1997, 18 sep 1997


BOS G.Th.J.
Advocaat bij Korevaarstraat 10A , 2311 JV Leiden ; beëdiging 1982
Tel 071-5133461 , fax 071-5122606
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOS H.C.D. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3538396
bos@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
Tel 026-3539300 , fax 026-4426763
bos@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS H.H. , Hendrikus Herman , geboren 23 januari 1925 te Dordrecht
Oud-directeur Koninklijk NIVRA
Vice-Voorzitter van besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
INFO
Overleden 12 september 2001 te Heemstede [Telegraaf 13 september 2001]


BOS H.J. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1997
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
heleen.bos@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schaap & Partners
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
schaaprdam@compuserve.com
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046000 , fax 020-5046060
h.j.bos@boonrade.nr
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1989 en 1997
Strawinskylaan 1441 , 1077 XX Amsterdam
Tel 020-5753063 , fax 020-5753064
hj.bos@bos-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS H.R. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
hester.bos@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOS - HAGENS H.W. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Bos & Jurriëns ; beëdiging 1986
Advocaat bij Bos advocaten
Postbus 100 , 2160 AC Lisse
Tel 0252-420553 , fax 0252-416042
boshag@bosjur.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0252-420653 , fax 0252-416042
h.w.bos-hagens@bosadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Trijzelaar & Ruig Bollenstreek Lisse
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


BOS I.
NLRM 91
Plaatsvervanger Lid college van Beroep bedrijfsleven 29 aug 1986


BOS J.
Advocaat bij Van Rossem & Schukking advocaten ; beëdiging 1994
Herengracht 444 , 1017 BZ Amsterdam
Advocaat bij Veltheer & Bos advocaten
Honthorststraat 2a , 1071 DD Amsterdam
Tel 020-3050166 , fax 020-3050169
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Weesing c.s. advocaten
Leidsegracht 20 , 1016 CL Amsterdam
Tel 020-6262057 , fax 020-6240484
weesingcsadv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS J. van den
Advocaat bij Cordemeyer & Slager ; beëdiging 1998
Postbus 3223 , 2001 DE Haarlem
Tel 023-5340100 , fax 023-5328163
jeroen@cordemeijerslager.nl
www.cordemeyerslager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS J.
NLRM 87 88/89 90
Plaatsvervanger Lid College van Beroep bedrijfsleven 29 aug 1986


BOS J.A. , geboren 08-11-1955
Advocaat te Alphen a/d Rijn , kantoor Jobse Bos advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 426 , 2400 AK Alphen a/d Rijn
tel 0172-424292 , fax 0172-474935
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BOS J.A. van den , geboren in 1956
Directeur Informatievoorziening Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Per 1 oktober 2000: Directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid


BOS J.A.M.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
jambos@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 1977 en 1988
jos.bos@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOS J.C. van den, geboren sep 1972 ; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Breda 1 okt 1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 01-04-2003
Gerechtsauditeur Rechtbank Haarlem van 01-04-2003
NU Haarlen Rechtbank Gerechtsauditeur
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BOS - WINKELHUIS J.D.M. ; Mw.
Rechten 1986
Stafmedewerker RUG
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


BOS J.G.
Ministerie van Justitie, Diensten, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) , Plaatsvervangend hoofddirecteur
Ministerie van Justitie, Diensten, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ,
Directie Beleid, Directeur


BOS J.J. ; Mw.
Ministerie van Financiën, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Afdeling Europese Unie, Plaatsvervangend hoofd
INFO
Woonplaats Nijmegen
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


BOS Zie SZAUER - BOS J.J. , geboren nov 1942 ; Mw.


BOS
J.J. ; Drs
[X


BOS J.J.A.
Advocaat bij Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 1969
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4340699 , fax 053-4341799
bos@advocatensvh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damsté advocaten
Tel 053-4840000 , fax 053-4341799
bos@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS J.J.P.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2002
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 420-6741000 , fax 020-6741111
jeroen.bos@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOS J.T.K. , geboren jul 1949 ; Dhr. Dr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raadsadviseur bij de Stafafdeling Wetgeving Ministerie van Justitie
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 25 mei 1992
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Strafrecht en
Sanctierecht 1995-1996, Raadadviseur/Bureau Algemene Zaken
[augustus 2003] Plaatsvervangend directeur Wetgeving Ministerie van Justitie te Den Haag
TEVENS
Opgave van bijbanen bij het Hof in A'dam niet bekend
SAL 2000:
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Voorzitter (JU)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Lid (JU)
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid, Hoofd
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Plaatsvervangend Directeur
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U) , Voorzitter (JU)
TAAK
-Coördineren van de uitvoering van Europese regelgeving in de Nederlandse rechtsorde en van het voorkomen van strijd met het EG-recht bij het tot stand brengen van Nederlandse regelgeving
-zorgdragen voor coördinatie van de uitvoering van uitspraken van het Hof van Justitie door de departementen en de bevordering van die uitvoering door andere overheden.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) , Lid (JU)
NU
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Dat lijkt wel heel onwaarschijnlijk


BOS J.Th.A.
Advocaat bij De Waal & Zumpolle Advokaten ; beëdiging 1983
Postbus 13336 , 3507 LH Utrecht
dewaal.zumpolle@pobox.ruu.nl
Tel 030-2333248 , fax 030-2343965
bos@dewaalzumpolle.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dewaalzumpolle.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS K. , Klaas ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zaanstreek
Jurist.J.Bos Makelaarsktr


BOS L.E.W. van den ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1997
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
laurine.vandenbos@alenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]


BOS L.G. , geboren mei 1964 ; Mw.
NLRM 99/00
Officier arrondissementsparket Zwolle 1 december 1999


BOS L.R.C. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Van Steen & Pronk ; beëdiging 1999
Postbus 486 , 7900 AL Hoogeveen
Tel 0528-207231 , fax 0528-208102
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wijnberg advocaten
Postbus 263 , 9700 AG Groningen
Tel 050-5995705 , fax 050-5995709
bos@wijnbergadvocaten.nl
www.wijnbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS M.
Advocaat bij Van Mierlo advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
advmierlo@pi.net
Tel 073-5219055 , fax 073-5216912
info@advmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advocatenkantoorvanmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414040 , fax 020-5612827
mirjam.bos@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
mirjam.bos@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOS M. , Mirjam ; Mw.
Beroep/Functie: MilieuJuriste Haskoning Nijmegen Postbus 499
2000 AL Capellen aan de IJssel
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


BOS M.A. ; Mw.
Advocaat bij Hunze 25 , 2911 EG Nieuwerkerk a/d IJssel ; beëdiging 1991
Advocaat bij advocatenkantoor Bos & Castelein ; beëdiging 1991
Vrieseweg 25a , 3311 NT Dordrecht
Tel 078-63993666 , fax 078-6140714
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOS M.M. ; Mw.
Advocaat bij Kleerekooper advocatenkantoor ; beëdiging 1999
Postbus 686 , 3500 AR Utrecht
Tel 030-2307100 , fax 030-2314545
[vademecum advocatuur 2001]


BOS M.P.A.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1995
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2541919 , fax 030-2543943
marnixbos@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2995555 , fax 030-2995506
marnixbos@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS N. van den ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
n.van.den.bos@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOS O.C. ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2003
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
olga.bos@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOS P.A.H. , geboren nov 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Dordrecht ; Raio 1 mrt 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Dordrecht 1 jul 1958
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1960
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 25 mei 1964
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 1 okt 1972
Advocaat-generaal Hof Den Haag 31 aug 1973
Procureur-generaal Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Ned. Antillen en Aruba 11 mrt 1991
Overleden in 1993 ?


BOS P.B. van den ; Drs.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 85250 , 3 508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1988 en 2000
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS P.H.
Advocaat bij Oude Karselaan 24 , 1182 CR Amstelveen ; beëdiging 1986


BOS P.H.
Advocaat bij Bos & Van der Burg advocaten ; beëdiging 1984
Aidaschouw 1 , 2725 JZ Zoetermeer
Tel 079-32033665 , fax 079-3418248
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bos & Van der Burg advocaten
Röntgenlaan 31 , 2719 DX Zoetermeer
Tel 079-3203366 , fax 079-3418248
www.bosvanderburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS P.V.F. , geboren dec 1949 ; Dhr.
NLRM 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 7 okt 1996
NU Amsterdam Hof Raadsheer-pkaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Brussel Advocaat en Procureur
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
tel 010-4042111 , fax 010-4042206
pvfbos@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3601685
bos@barentskrans.nl
www.barentsicrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]
HOOFDFUNCTIE [augustus 2003]
Partner Dorsey & Whitney LLP te Brussel
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOS R. van den
Advocaat bij Van Riet & Associees advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635050 , fax 030-2635060
vanriet@pi.net
info@vanriet.associees.nl
vandenbos@vanriet.associees.nl
www.vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2004]
[vademecum advocatuur 2001]


BOS R.D.
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Derks.Star Busmann.Hanotiau , Hilversum, Utrecht


BOS R.H. , geboren 21-06-1942
Advocaat bij Oude Karselaan 24 , 1182 CR Amstelveen ; beëdiging 1986
Tel 020-6474585 , fax 020-6405501
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koningslaan 35 , 1075 AB Amsterdam
Tel 020-6716756 , fax 020-6717446
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Amstelveen
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BOS R.K. ; Mw.
Advocaat bij Sap. De Witte. Roth ; beëdiging 2000
Postbus 765 , 3800 AT Amersfoort
Tel 033-4613048 , fax 033-4617240
sap.dewitte.roth@hacom.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOS R.M.
Notaris te Krimpen a/d IJssel , arrondissement Rotterdam
Kantoor Bos en Verwoerd ; Krimpen a/d IJssel


BOS R.T. , geboren april 1900
NLRM 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 september 1998


BOS S.
Notaris te Rijswijk , arrondissement Den Haag
Postbus 1140 , 2280 CC Rijswijk Zh


BOS S.B.P. ; Mw.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1997
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht


BOS V.J.M.
Notaris te Wormerveer , gem. Zaanstad , arrondissement Haarlem
Kantoor Edzes en Bos Notarissen;Wormerveer


BOS W.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]


BOS W.
Advocaat bij Boskamp & Willems ; beëdiging 1997
Postbus 581 , 5600 AN Eindhoven
Advocaat bij Van Iersel & Luchtman advocaten
Postbus 44 , 5201 AA Den Bosch
Tel 073-6278080 , fax 073-6278090
w.bos@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
De Rooij en Bos advocaten
Postbus 48 5600 AA Eindhoven
tel 040 2132888 , fax 040 2136280
[vademecum advocatuur 2003]
info@drbo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS W. , geboren nov 1955
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 2 okt 1992
NU Amsterdam Parket Officier van Justitie


BOS W.J. van den
Advocaat bij Van den Bos Ceelen Bosveld ; beëdiging 1976
Postbus 822 , 3000 AV Rotterdam
Tel 010-4352800 , fax 010-43600224
[vademecum advocatuur 2001]
bcb.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS W.L.
Advocaat bij Van der Veen advocatenkantoor ; beëdiging 1994
Postbus 80 , 3330 AB Zwijndrecht
veenlaw@worldaccess.nl
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Z.H.Z. ; beëdiging 1999
Postbus 1022 , 3300 BA Dordrecht
Tel 078-5148333 , fax 078-6143718
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bos advocatenpraktijk ; beëdiging 1994 en 1999
Erica 8 , 3317 HG Dordrecht
Tel 078-6174453 , fax 078-6172573
O15.bos@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOS W.Z. , Wim ; Dhr.
Ondernemer
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Sneek


BOS Y.R. ; Mw.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 9 ; beëdiging 2001
2501 CA Den Haag
Tel 070-3603151 , fax 070-3603422
y.bos@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOSBOOM D.J.
Advocaat bij Everts Bosboom Hiemstra ; beëdiging 1991
Postbus 35 , 2290 AA Wateringen
Tel 0174-290190 , fax 0174-290315
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij EBH advocaten
bosboom@ebhadvocaten.nl
www.ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSBOOM M.
NLRM 71
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 27 mei 1970


BOSBOOM R.
Notaris te Monnickendam, arrondissement Haarlem
Postbus 60 , 1140 AB Monnickendam


BOSBOOM T.H.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1997
Advocaat bij Dirkzwager / De Vijf Zuylen advocaten
Postbus 3045 , 5802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 020-3510793
bosboom@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
Tel 026-3538322 , fax 026-4426763
bosboom@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSCH A. ; Mw.
Advocaat bij Rischen & Van Bellen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 22096 , 3003 DB Rotterdam
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuin ; beëdiging 1997
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-34886111 , fax 070-34755644
a.bosch@prdfnl
[vademecum advocatuur 2001]


BOSCH A.C.
Advocaat bij Van der Griend advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 25176 , 3001 HD Rotterdam
Advocaat bij De Boer Bosch Sönmez advocaten
Postbus 25106 , 3001 HC Rotterdam
Tel 010-2092300 , fax 010-2092309
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Boer Bosch Sönmez advocaten
Postbus 25106 , 3001 HC Rotterdam
ac.bosch@hccnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSCH A.F.M. van den
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1998
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
ton.vandenbosch@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOSCH A.G. , geboren mei 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Amsterdam ; Raio 1 mrt 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 jul 1964
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht 1 sep 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 jul 1966
Substituut-officier van Justitie arrondissement Utrecht 22 jun 1968
Gedetacheerd Ministerie van Justitie , Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 1 jul 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Bosch 7 nov 1972
Lid-secretaris Staatscommissie Herziening rechterlijke Organisatie 1976
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Alkmaar 10 nov 1977
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 28 mei 1980
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale raad voor strafrechtstoepassing, Sectie
Gevangeniswezen, Lid


BOSCH KEMPER - de HILSTER A.H. de ; Mw.
Advocaat bij Mars & Oostenbroek ; beëdiging 1994
Zwolsestraat 17C , 2587 TX Den Haag
Tel 070-3524224 , fax 070-3 541039
h.agte@vereenigde.nl
[vademecum advocatuur 2001]
a.deboschkemper@vereenigde.nl
www.vereenigde.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSCH A.W.T. van den , geboren dec 1947 ; Dhr. Jhr.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 31 aug 1989
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Stafmedewerker/Juridisch Adviseur afd. Zorginkoop en productontwikkeling Zorgverzekeraar VGZ te Nijmegen
TEVENS
Stafmedewerker Juridisch adviseur afdeling zorginkoop en productontwikkeling bij zorgverzekeraar VGZ Nijmegen
Gemachtigde VGZ in beroepszaken ziekenfondswet of AWBZ voor de rechtbank Den Bosch sector bestuursrecht
Secretaris en Penningmeester Landgoed Rurgelpoel BV. (Is een natuurschoonwet BV. te Woudenberg)
01 apr 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter raad van bestuur Landgoed Ringelpoel B.V van 01-12-2000 tot 06-04-2002
INFO
Lid van de Rotary


BOSCH B. van den , geboren mrt 1956 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Jurist bij de FNV te Groningen
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 22 mrt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 9 sep 1991
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 24 jun 1992
Rechter rechtbank Assen 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 16 nov 1995
Kantonrechter Assen 10 mrt 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 9 apr 1998
Vice-president Rechtbank Assen van 01-01-2002
NU Assen Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Klachtencommissie Medewerker FNV
Redacteur Samson bedrijfskundig Lexicon onder sociaal-economisch recht
jul 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter plaatsvervanger AWB-commissie Rijksuniversiteit Groningen te Groningen van 01-06-1998
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Toezicht Leeuwarden van de NVM te Groningen van 01-01-2002


BOSCH C.J. ; Mw.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Schoonhoven In 't Veld, Van ; Amsterdam


BOSCH D.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771604 , fax 020-5771772
danny.busch@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOSCH D.J. van den ; Drs.
Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 7911 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-3016161 , fax 020-6464716 jochem.van.den.
hosch@dolk-verburg-diamand.nl
www.dolk-verburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSCH - SCHOLTS F.M.C. van den ; Mw.
Advocaat bij Winter c.s. ; beëdiging 1993
Postbus 27 , 8600 AA Sneek
Tel 0515-412285 , fax 0515-421958
wintercs@cybercomm.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOSCH G.
Advocaat bij Stehouwer Kiela & Bosch ; beëdiging 1990
Postbus 2016 , 3800 CA Amersfoort
Advocaat bij Bosch & Kiela advocaten
Postbus 2015 , 3800 CA Amersfoort
Tel 033-4630112 , fax 033-4618270
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 2016 , 3800 CA Amersfoort
[vademecum advocatuur 2004]


BOSCH - NIENHUIS G.J. ; Mw.
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie III , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Noord-West , Lid


BOSCH - DUIT H. ; Mw.
Rechten 1951
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


BOSCH H.G.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 16 jul 1962


BOSCH KEMPER H.J.J. de ; Jhr.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1970
Advocaat bij Mauritskade 49 , 2514 HG Den Haag
Postbus 30457 , 2500 CL Den Haag
Tel 070-3627112 , fax 070-3027113
kemper@kempergruben.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Streefkerk advocaten
Postbus 716 , 2270 AS Voorburg
Tel 070-3871416 , fax 070-3860258
advo@streefkerk.nl
www.streefkerk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSCH I.Ch. , geboren nov 1952 ; Mw.
NLRM 88/89 90
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissement Groningen 12 feb 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Groningen 24 feb 1986
Rechter rechtbank Groningen 16 nov 1987


BOSCH J.A. van den ; Mw.
Advocaat bij Sjöcrona Van Stigt De Roos Pen ; beëdiging 2000
't Hoenstraat 5 , 2596 HX Den Haag
Tel 070-3467472 , fax 070-3924378
j.a.van.den.bosch@ssrp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sjöcrona Van Stigt advocaten
jb@svsadvocates.com
www.svsadvocates.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOSCH J.C.
Advocaat bij M. ; beëdiging 1986
Aan de Linde 2 , 6118 AN Nieuwstadt
Tel 046-4513514 , fax 046-4580920
mr.math.busch@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSCH - Van HINTE J.C. , geboren okt 1929 ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Amsterdam 1 mrt 1959
Proeftijd ex art- 3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Amsterdam 1 nov 1961
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 mrt 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 jan 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 2 sep 1982
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
INFO
[februari 2002]: niet op internet vermeld bij rechtbank Arnhem
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BOSCH J.D.S.L. , geboren nov 1953 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Leeuwarden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 25 feb 1993
Rechter rechtbank Leeuwarden 10 sep 1993
Vice-president Rechtbank Leeuwarden van 01-10-2000
NU Leeuwarden Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid van de Rotary ; club Leeuwarden-Nijenhove 1998/1999
Plaatsvervangend Voorzitter van Commissie van Beroep voor de examens van de Chr.Hogeschool
Noord Ned. te Leeuwarden
Secretaris bestuur Stichting Vrienden van Het Baken te Leeuwarden
Secretaris bestuur Stichting Broersma te Leeuwarden
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Revalidatievoorzieningen Friesland
Voorzitter medezeggenschapsraad van de openbare basisschool Montessorischool Leeuwarden
mei 97
TEVENS [augustus 2003]
Plaatsvervangend voorzitter college van beroep voor de examens Christelijke Hogeschool Noord-Nederland te Leeuwarden van 01-01-1990
Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van het Baken te Leeuwarden van 01-03-1992
Secretaris bestuur Stichting Broersma te Leeuwarden van 30-03-1993
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie Stichting Revalidatievoorzieningen Friesland te Leeuwarden van 01-10-1996
Plaatsvervangend voorzitter Regionaal Tuchtcollege te Groningen van 01-04-1998
Plaatsverangend ombudsman Vereniging van Letselschade advocaten (LSA) te Leeuwarden van 28-01-1999
Plaatsvervangend voorzitter Kamer van toezicht op de Notarissen en Kandidaat-notarissen te Leeuwarden van 22-11-1999
Bestuurslid (Voogd) Stichting Het Sint Anthony Gasthuis te Leeuwarden van 01-01-2001


BOSCH - BOESJES J.E. , geboren aug 1946 ; Mw. Drs. UHD
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Diergeneeskunde 1973 , Rechten 1985
UHD , RUG/Vakgroep privaatrecht
Universitair docent aan de Rijks Universiteit te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 jul 1992
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent Juridische Faculteit RUG vakgroep privaatrecht, notarieel recht
01 feb 1997
[2001]:
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht
Privaatrecht
j.e.bosch-boesjes@rechten.rug.nl
HOOFDFUNCTIE [augustus 2003]
Directeur Onderwijs en Universitair hoofddocent
Juridische Faculteit RUG en Facultaire onderzoeksschool CRBS te Groningen
TEVENS [augustus 2003]
Rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


BOSCH - MUNDI J.G. van den ; Mw.
Rechten 1987
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


BOSCH J.H. , geboren jun 1946 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Den Bosch 1 sep 1976
Raio rechtbank Zwolle 1 nov 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 22 dec 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 22 feb 1984
Rechter rechtbank Zwolle 23 jan 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 29 jun 1988
Lid Ned. Antillen en Aruba 2 jun 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 2 apr 1993
Kantonrechter Zwolle 7 jun 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10 nov 1993
Vice-President rechtbank Zwolle 21 dec 1993
Coördinerend vice-president Rechtbank Zwolle van 21-12-1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
NU Zwolle Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Secretaris en Penningmeester van de stichting Johan Georgh Godlieb Bosch en Anna UytdenBogaard
Stichting gevestigd te Heerde
2e Secretaris van de buurtvereniging "Hoornerveen" gevestigd te Heerde
feb 96
TEVENS [augustus 2003]
Secretaris/penningmeester Johan Georg Godlieb Bosch en Anna Uyt den
Bogaard Stichting te Heerde van 01-06-1976
Tweede secretaris Buurtvereniging Hoornerveen te Heerde van 15-02-1981
Secretaris Stichting Vrienden van het Van Meurspad en de Van Meursweide te Heerde van 01-10-2001
INFO
Lid van de Rotary
Inkomend Secretaris van de Rotaryclub Epe


BOSCH J.J.A.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
jan.bosch@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Shioda advocaten ; beëdiging 1999 en 2003
Postbus 211 , 1200 AE Hilversum
Tel 035-6218999 , fax 035-6248952
[vademecum advocatuur 2004]


BOSCH J.L.
NLRM 71 80
Raad Hoog Militair Gerechtshof 12 sep 1968


BOSCH - SCHOLTS J.M.C. van den ; Mw.
Advocaat bij Winter c.s. ; beëdiging 1993
Postbus 27 , 8600 AA Sneek
Tel 0515-412285 , fax 0515-421958
winteres@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSCH L.C. , geboren nov 1952 ; Mw. (of L.Ch.)
NLRM 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 12 feb 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 feb 1986
Rechter rechtbank Groningen 16 nov 1987
NU Groningen Rechtbank Rechter
NU Groningen Parket Officier van Justitie
Groningen rechter
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht bij de Rijksinrichting Dr. G van de Mesdag te Groningen
Lid Klachtencommissie bij de Rijksinrichting Dr. G van de Mesdag te Groningen
30 jan 1997
TEVENS [augustus 2003]
Plv. voorzitter provinciale klachtencommissie voor de jeugdhulpverlening
@OPM
Augustus 2003 op rechtspraak.nl vermeld in twee actieve functies:
Rechter Rechtbank Groningen van 16-11-1987 en
Officier Arrondissementsparket Groningen van 01-02-1986
OM en RM tegelijk? Bedenkelijk.


BOSCH RIDDER van ROSENTHAL L.H.N.F.M. , geboren 21-01-1914 ; Jhr.
INFO
Woonplaats Rhenen
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BOSCH L.J. ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Zutphen van 01-01-2001
NU Zutphen Rechtbank Raio
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOSCH van DRAKENSTEIN L.R. ; Dhr.
NLRM Nog geen vermelding in NLRM 1997, in 1998 en in 1999/2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 20-06-2001
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist BP Nederland BV
apr 1997
NB
[januari 2002]: Niet vermeld bij rechtbank Den Haag op internet
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Ook is zijn hoofdfunctie niet opgegeven


BOSCH M.L.M. van den
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 3075 , 6202 NB Maastricht
Advocaat bij Van Berge Henegouwen Van den Bosch advocaten
Oeverwal 2 , 6221 EN Maastricht
Tel 043-3257881 , fax 043-3261566
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Van den Bosch
Bouillonstraat 16 , 6211 LH Maastricht
Tel 043-3215878 , fax 043-3210509
mail@advocatenkantoorvandenbosch.nl
www.advocatenkantoorvandenbosch.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSCH P.J.
Notaris te Steenwijk , arrondissement Zwolle
Postbus 97 8330 AB Steenwijk


BOSCH P.L.J.
Advocaat bij Bosch & Ruiter ; beëdiging 1991
Postbus 94533 , 1090 GM Amsterdam
Tel 020-6639895 , fax 020-66333850
boschruiter@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1984 en 1991
bosch@boschruiter.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSCH R. in den , geboren 26-11-1960
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BOSCH R.M.T. van den
Advocaat bij Dirkzwager / De Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538318 , fax 025-3538359
vdbosch@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Mens en Wisselink
Postbus 2700 , 3000 CS Rotterdam
Tel 010-2010500 , fax 010-2010501
vandenbosch@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSCH - van DE SANDE S.A.M.L. van den ; Mw. Drs.
Rechter Rechtbank Breda van 03-05-2002
NU Breda Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer ; beëdiging 2000
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 070-5022080 , fax 070-5013933
info@ak-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
In 2000 beëdigd als advocaat en dan in mei 2002 rechter? Vreemd.


BOSCH S.C. ; Mw.
Advocaat bij Machiels Bartels en Detmar advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 37 , 9285 ZV Buitenpost
Tel 0512-515999 , fax 05 11-542363
bosch@macadvoc.demon.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSCH Th.W. van den , geboren nov 1913 ; Jhr.
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 23 jun 1938
Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 23 jun 194
Voorzitter Kamer Tribunaal Leeuwarden 3 dec 1945
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 4 jun 1947
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m.werkzaam als P.G.Hof van Justitie in
Suriname 22 feb 1956
Officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 18 dec 1959
Gedetacheerd bij Ministerie van Binnenlandse Zaken 15 jan 1960
Officier van Justitie arrondissement Den Haag 20 nov 1962
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Zutphen 24 sep 1965
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 22 dec 1966
Lector Militair recht Universiteit van Amsterdam 1 mei 1974
President Hoog Militair Gerechtshof 5 aug 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 5 aug 1977


BOSCH Tj.J.P.M. van den
Secretaris gemeente Valkenswaard [info SAL 2000]


BOSCH W.A.E.M. van den ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
nlbosc07@ey.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOSCH W.F.I. van den
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen ; beëdiging 1998
Postbus 4500 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-8801699 , fax 010-8801999
wido.f.i.van.den.bosch@nl.arthurandersen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4361 , 3006 Al Rotterdam
wvandenbosch@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSCHMA F. ; Mw.
Advocaat bij Derks. Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1992
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij Spigt advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 14054 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2325640 , fax 030-2325057
f.boschma@spigt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Boschma
Postbus 19199 , 3501 DD Utrecht
Tel 030-2380200 , fax 030-2380907
[vademecum advocatuur 2004]


BOSELIE D.E.
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1997
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5000 AA Eindhoven
Tel 040-2379665 , fax 040-2440128
d.boselie@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 90636 , 2509 LP Den Haag
Tel 070-3286480 , fax 070-3248389
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSHOORN M.P.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam


BOSHOUWERS C.F.L.A. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2003
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725437
caboshouwers@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSHOUWERS K.A.
Advocaat bij Bouwman advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 270 , 5400 AG Uden
Advocaat bij AKD Prinsen Van wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
kboshouwers@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2345667 , fax 040-2345602
kboshouwers@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSHOUWERS P.H.A. ; Mw.
Advocaat bij Van Doorne ; beëdiging 2002
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789593 , fax 020-6789589
boshouwers@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOSKAMP C.J.A. , geboren jun 1941 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 29 aug 1986
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Boskamp & Willems ; beëdiging 1968
Postbus 581 , 5600 AN Eindhoven
Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
avocaten@boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Commissaris Verzinkerij Meerveldhoven BV. te Veldhoven
Commissaris Stadsschouwburg Eindhoven NV. te Eindhoven
24 mrt 1997
TEVENS [augustus 2003]
Commissaris Verzinkerij Meerveldhoven B.V. te Veldhoven van 24-03-1997
Commissaris Stadsschouwburg Eindhoven N.V te Eindhoven van 24-03-1997
Lid klachtencommissie Catharinaziekenhuis te Eindhoven van 01-10-2002
INFO
Lid van de Rotary
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Eindhoven (Ledenlijst 2000)


BOSKE R.A. , Richard ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Het Noordelijk Gooi
Dir.Boorwerk B.V.


BOSKER K.R. , geboren mei 1957 ; Mw.
NLRM 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 24 januari 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 24 januari 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 24 januari 2000
Rechter Rechtbank Groningen van 01-02-2003
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle van 01-01-2002
NU Groningen Rechtbank Rechter
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatdvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Coördinator Lokaal Veranderteam PVRO te Assen van 01-01-2001


BOSKER O.J. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen van 02-05-2002
NU Assen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Beleidsmedewerker Openbaar Ministerie te Groningen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenfuncties opgegeven.
@OPM
Vreemd: OM en RM tegelijkertijd.


BOSKMA E.
Advocaat bij Schenkeveld & Sluis ; beëdiging 1999
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
advoc@schenkeveldensluis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Cleerdin & Hamer
Postbus 327 , 1800 AH Alkmaar
Tel 072-5068500 , fax 072-5068501
boskma@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSLAND C. ; Mw.
Beëdigd: 11-12-2002
Van Pijkeren / Van Leeuwen advocaten
Stationspark 34 , 4462 DZ Goes
Postbus 75 , 4460 AB Goes
tel 0113-211666 , fax 0113-252100
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Van Leeuwen advocaten
cbosland@leeuwenadvo.nl
www.leeuwenadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSMA - BOOT F. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Valkenboslaan ; beëdiging 1995
Valkenboslaan 72 , 2563 CM Den Haag
Tel 070-3631961 , fax 070-3562628
[vademecum advocatuur 2001]


BOSMA F.J. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief Apeldoorn ; beëdiging 1979
Postbus 1313 , 7301 BN Apeldoorn
Tel 055-5411477 , fax 055-5416103
advokatenkollektief.apeldoorn@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij B & C Advocaten
bc@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSMA F.J.
Plas & Bossinade advocaten & Notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214391 , fax 050-5214396
f.j.bosma@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSMA G.
Advocaat bij Kniestedt Jacobs & Duijs ; beëdiging 2001
Postbus 1597 , 3500 BN Utrecht
Tel 030-2333847 , fax 030-2322207
bosma@kjd.nl
www.kjd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSMA G.J. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2000
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOSMA H. , geboren 1943
Voorzitter Concerndirectie PinkRoccade N.V.
H. Bosma is na zijn doctoraal examen rechtsgeleerdheid (Rijksuniversiteit Groningen) onder meer werkzaam geweest bij het Ministerie van Economische Zaken (onder andere als hoofd afdeling Scheepsbouw, plaatsvervangend directeur Metaal- en Bouwindustrie en directeur Lichte Industrie). Vervolgens trad hij in dienst bij de gemeente Amsterdam (onder andere als directeur Grondbedrijf en directeur Openbare Werken), waarna hij in 1990 in dienst trad bij RCC, later Roccade Informatica Groep.


BOSMA H.A.
Advocaat bij Westmaas Bosma advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 155 , 8250 AD Dronten
Tel 0321-315554 , fax 0321-314311
h.bosma@web-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOSMA J.M. ; Mw.
Secretaris Directie/Man. Alg. Zk. PEB Friesland Energiebedrijf NV Leeuwarden
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Friesland


BOSMA L.P. , geboren juni 1960 ; Dhr.
NLRM 99/00
Regionaal hoofd rechtskundige Dienst FNV te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 september 1998
Rechter Rechtbank Den Haag 01-04-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag 12-12-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [april 2003] [juni 2003] [juli 2003]
geen nevenbetrekkingen opgegeven.

BOSMA
M. ; Mw.
[A
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1993
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
[vademecum advocatuur 2001]


BOSMA M. ; Mw.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1993
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
m.bosma@dommerholt.nl
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSMA M.E. ; Mw.
Advocaat bij Drok advocaten ; beëdiging 2001
Oude Delft 58 , 2611 CD Delft
Tel 015-2195555 , fax 015-2195550
drok@drok.nl
www.drok.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSMA P.
Advocaat bij Westmaas Bosma advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 6 , 3890 AA Zeewolde
Tel 036-5221123 , fax 036-5223111
[vademecum advocatuur 2001]
wbz@web-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSMA R.
Advocaat bij Bosma & De Wal ; beëdiging 1978
Stationsstraat 31 , 9401 KW Assen
Tel 0592-314996 , fax 0592-318640
[vademecum advocatuur 2001]
r.bosma@bosmadewal.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSMA S. ; Dhr.
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Belastingadviseur Ernst & Young te Den Haag
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOSMA S.J. , geboren mei 1935 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 jul 1977
Rechter rechtbank Amsterdam 10 mrt 1983
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 31-05-2000
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Commissaris Boscon BV
Voorzitter van een der Geschillencommissie Reizen Stichting Geschillencommissie voor
consumentenzaken te Den Haag
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOSMA T.H. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar van 13-11-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Alkmaar van 01-01-2003
NU Alkmaar Rechtbank Gerechtsauditeur
HOOFDFUNCTIE
Juridisch medewerker Afdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag
NU
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOSMAN A.J.A.
Lid van de redactie van tijdschrift FiscAlert


BOSMAN A.R. , geboren april 1955 ; Dhr.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 mei 1998
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1981
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Louizalaan 200 , B-1050 Brussel , België
Tel 0032-26262217 , fax 0032-26262309
r.bosman@cmsderks.be
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurder VZW Brussels 99 te Brussel van 01-01-1999
Lid Maatschap Derks-Star Busmann van 01-01-1999
Annotator Euridica van 01-01-1999
Docent Voorgezette stagiaire opleiding van 01-01-1999
lid Comite Executif Association Internationale des Jeunes Avocats van 01-01-1999 tot 25-10-2000
Docent Europees Mededingingsrecht Ecole des Hautes Etudes Commerciales te Lille, Frankrijk van 01-01-1999 tot 01-02-2001


BOSMAN G.D.
Advocaat bij Tilman Rosens Van der Corput advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 6104 , 5960 AC Horst
Tel 077-3988182 , fax 077-3988191
advocaten@tilman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOSMAN H.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie douane, Belastingdienst/Douane district, Arnhem, Hoofd


BOSMAN H.A.
Advocaat bij Maaldrink advocaten ; beëdiging 1997
Wassenaarseweg 20 , 2596 CH Den Haag
Advocaat bij Hamans Over Notarissen
Postbus 7493 , 1007 JL Amsterdam
Tel 020-5777555 , fax 020-6769770
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Burgt advocaten
Postbus 10466 , 1001 EL Amsterdam
Tel 020-6222151 , fax 020-6222626
[vademecum advocatuur 2004]


BOSMAN H.B.M. , Herman ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Hengelo
Hfd.Bestuurszaken Gem. Hengelo


BOSMAN J. ; Mw.
Rechten 1946
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


BOSMAN J.H. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2000
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2541919 , fax 030-2543943
utrecht@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOSMAN J.J.P. ; Mw. Drs.
NLRM XX
Rechter (of Rechter-plaatsvervanger) rechtbank Den Haag 21 september 2001
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-09-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Medewerker Juridische Spreekuur Wetswinkel te Voorburg van 01-09-2001
Docent SSR van 01-09-2001
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BOSMAN M. ; Mw.
Postbus 2108 , 1200 CC Hilversum
kou_adv@euronet.nl
Tel 035-6219510 , fax 035-6240142
bosman@kouwenberg.net
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kouwenberg Bosman Fokker advocaten & procureurs NMI-Mediators
www.kouwenberg.net
[vademecum advocatuur 2004]


BOSMAN M. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief ; beëdiging 1997
Postbus 14067 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2520900 , fax 030-2543280
info@advokatenkollektief.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advokatenkollektief.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSMAN M.A. ; Mw.
Advocaat bij Mr. E.H. Beerstecher Kantoor ; beëdiging 1992
Postbus 488 , 3200 AL Spijkenisse
Tel 0181-616966 , fax 0181-619162
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Bosman
Kleiweg 192 b , 3051 SK Rotterdam
Tel 010-4222425 , fax 010-4228424
advies@advocatenkantoorbosman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSMAN M.E.
Advocaat bij Bosman & Van Nie ; beëdiging 1990
Postbus 78067 , 1070 LP Amsterdam
Advocaat bij Bosman advocaten ; beëdiging 1990 en 2003
Tromplaan 20 , 6881 GL Velp
Tel 026-3882351 , fax 026-3882357
[vademecum advocatuur 2004]


BOSMAN Zie LENSINK - BOSMAN R.C. , geboren jul 1927 ; Mw.


BOSNAK - KRAMER
I.M.L. ; Mw.
[X
Rechten 1969
Yogaleraar , eigen praktijk
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


BOSNAK J.M.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1971
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538205 , fax 026-3538294
j.bosnak@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSSCHA R.E.
Advocaat bij Joh. Vermeerstraat 34 , 1071 DS Amsterdam ; beëdiging 1984
Advocaat bij advocatenkantoor Ros-Van Bezooijen c.s.
Naaierstraat 6 , 2801 NE Gouda
Tel 0182-511211 , fax 0182-522028
[vademecum advocatuur 2001]
rosvbezooijen.muller@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSSCHE P. van den ; Prof. Dr.
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Internationaal en Europees Recht
Bijzonder hoogleraar International Trade Law
tel. 043 3883233 , fax. 043 3257818


BOSSCHER A.H. , geboren dec 1911
NLRM 71
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Ned. Indië 1 aug 1939 tot okt 1950
Waarnemend griffier kantongerecht Middelburg 13 mei 1952
Waarnemend griffier kantongerecht Groningen 25 aug 1952
Substituut-griffier kantongerecht Groningen 29 apr 1953
Substituut-griffier 4 sep 1954
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 18 feb 1958
Griffier rechtbank Assen 26 nov 1963
Griffier rechtbank Breda 25 sep 1970


BOSSCHER A.H.J.
Advocaat bij Postbus 32 , 9900 AA Appingedam ; beëdiging 1994
Advocaat bij Aquamarijnstraat 597 , 9743 PP Groningen
Tel 050-5713045 , fax 050-5732616
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2004]


BOSSCHER - BOON C.A. , geboren mrt 1937 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1965
Jurist algemene dienst arrondissementsparket te Alkmaar
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 19 feb 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 19 feb 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 16 mrt 1983
NU
Alkmaar Officier van Justitie
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


BOSSCHER D. , Doeko , geboren 1905
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Reserve Luitenant-Kolonel der Artillerie
Member of the Britisch Empire, Military Division
Eremedaille in zilver van de gemeente Amsterdam
Eremedaille van de stad Alkmaar
INFO
Overleden 9 februari 2002 [Telegraaf 11 februari 2002]0


BOSSCHER D.J.B.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-5414700
doeko.bosscher@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOSSCHER D.M. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 2002
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506837 , fax 020-5506937
marjet.bosscher@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSSCHER E.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 2002
Postbus 225 , 8440 AE Heerenveen
Tel 0513-433433 , fax 0513-433421
e.bosscher@dommerholt.nl
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSSCHER F.
Advocaat bij Van der Ploeg advocaten ; beëdiging 1994
Arnhemseweg 19 , 3811 NN Amersfoort
Advocaat bij Van der Ploeg & Bosscher advocaten Maatschap Veenendaal
Waterman 16a , 3902 EX Veenendaal
Tel 0318-519115 , fax 0318-694525
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bosscher Advocaten
[VAD 2003]


BOSSCHER G.


BOSSCHERE
M.J.A. de ; Mw.
[B
Partner van Hecke Partners Den Bosch
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


BOSSCHERS G.
Per 1 mei 2001 benoemd tot secretaris van de Commissie voor Gebiedsaanwijzing te Bovensmilde.
Was daarvoor plaatsvervangend secretaris. [Staatscourant 1 juni 2001]


BOSSE - VISSER E.G. ; Mw.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Hamans Over Notarissen ; Amsterdam


BOSSE J.M. van , geboren 11-09-1933
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BOSSE M.S.M. , Maarten ; Dhr.
Notaris te Blaricum , arrondissement Amsterdam
Kantoor Moulijn Bosse Huddleston Slater ; Blaricum, Huizen
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Het Noordelijk Gooi
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Het Noordelijk Gooi


BOSSE W.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Kennedy Van der Laan ; Amsterdam


BOSSEN R.H.
Advocaat bij De Haan advocaten & Notaris ; beëdiging 2002
Postbus 723 , 9700 AS Groningen
Tel 050-5757400 , fax 050-5757444
bossen@dehaanadvocaten.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSSINADE E.R.
Notaris te Groningen , arrondissement Groningen
Kantoor Plas & Bossinade , Groningen


BOSSINADE - SMITS M.G. ; Mw.
Notaris te Groningen , arrondissement Groningen
Kantoor Plas & Bossinade-, Groningen


BOSSINGA H.O. , geboren september 1951 ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 19 oktober 1998
Rechter rechtbank Almelo 23 februari 1999
NU Almelo Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Bossinga & Dijkman advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 40202 , 7504 RE Enschede
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
@OPM
Is hij niet meer advocaat en sinds wanneer niet meer?


BOSUA J.
Advocaat bij Rischen & Nijhuis ; beëdiging 2000
Postbus 22096 , 3003 DB Rotterdam
Tel 010-4332777 , fax 010-4047959
bosua@rischen-nijhuis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOSVELD A.
Postbus 22213 , 3003 DE Rotterdam
Tel 010-4362800 , fax 010-4360224
[vademecum advocatuur 2001]
bcb.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOSWIJK C.A.
Notaris te Aalsmeer, arrondissement Amsterdam
Kantoor Bakker & Boswijk Aalsmeer
Postbus 161 , 1430 AD Aalsmeer


BOT B. , Bernard (Ben) , geboren 21 november 1937 te Batavia (of B.R.) ; Dr.
Zoon van Theo Bot, Indisch ambtenaar
Aangekomen in Leiden 1956 Rechten ; Corpslid
Promoveerde cum laude
Diplomaat bij de permanente Nederlandse vertgenwoordiging bij de toenmalige Europese
Gemeenschappen in Brussel 1964
Nederlandse ambassade in Buenos Aires Argentinië 1970 - 1973
Ambassadeur in Oost-Berlijn, de hoofdstad van de toenmalige Duitse Democratische Republiek 1973 - 1976
Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag 1977 - 1982
Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger bij de NAVO
Ambassadeur in Ankara Turkije 1986 - 1989
Secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1989 - 1992
Permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie sinds 1992
Lid van het CDA
INFO
weduwnaar ; vrouw overleden 2002
drie kinderen
INFO [NRC 1 juli 2002]
"Hij kon ongenadig uithalen naar zijn CDA-partijgenoot Hans van den Broek als deze in zijn functie van Europees commissaris in zijn ogen te eigengereid was."
"Bot voelt zich met zijn bezwaren soms door politici behandeld als een kortzichtige bureaucraat zonder strategische visie"
INFO [Telegraaf 27 november 2002]
De hoogste Nederlandse ambtenaar te Brussel - onze briljante ambassadeur - Sinds 1992 is hij Permanent Vertegenwoordiger in Brussel en blijkbaar beva;t hij goed want doorgaans wordt ook een PV aangesteld voor niet langer dan 5 jaar. Was kandidaat voor de functie van rector van het prestigieuze Europa College te Brugge, kweekvijver van nieuw Europees kader. Werd voor die functie gepasseerd door een Belg Prof. Paul Demaret. Boze tongen beweren door persoonlijke inmenging van de oud-premier Jean-Lus Dehaene en premier Guy Verhofstadt.
Bot zorgde voor een jaarlijkse korting van fl 1,5 miljard op de Nederlandse EU-contributie. Ook verjinderde hij dat de Fransen Wim Duisenberg dwarsboomden als president van de Europese bank.


BOT - VERDULT C.J. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 1619 , 6501 BP Nijmegen ; beëdiging 1995
Advocaat bij Ptr. Blommaertlaan 19 , 6572 ME Nijmegen
Tel 024-3888655 , fax 024-3225497
botadvoc@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOT T.P.L. , geboren jul 1951 (of Th.P.L.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 26 sep 1977
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 28 jun 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 27 jul 1984
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 26 jul 1990
Gedetacheerd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken 22 okt 1990
Gedetacheerd bij de BVD als hoofd van de Afdeling Strategie, Plaaning en Control 1991 - 1994
Fungerend Hoofdofficier. van Justitie arrondissement parket Amsterdam 1 mei 1997
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Amsterdam26 juli 1999
Fungerend Hoofdofficier van Justitie Zaanstreek-Waterland
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie Haarlem
Per 1 juni 2001 wordt hij plaatsvervangend-hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst BVD
[Staatscourant 4 mei 2001]
NU
Amsterdam parket


BOTER C.A.
Advocaat bij Kramer dijkerk & Steenberghe ; beëdiging 1996
Postbus 13080 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
cab@kbs.netlavir.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOTER D.R.
Advocaat bij Pomphulweg 200 , 7340 AN Hoog Soeren ; beëdiging 1985
Tel 055-5191970 , fax 055-5191071
d.buter@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOTH A.M. , geboren feb 1958 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 dec 1996
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Both advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 13217 , 3507 LE Utrecht
Tel 030-2519594 , fax 030-25196007
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Hoeven Both advocaten Belastingadvis ; beëdiging 1982 1987
Postbus 2114 , 2800 BG Gouda
Tel 0182-533799 , fax 0182-699013
vdhoevenboth@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegevn


BOTH J.W.
Advocaat bij Van Mierlo advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
advmierlo@pi.net
Tel 073-5219055 , fax 073-521 69912
info@advmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jwboth@advmierlo.nl
www.advocatenkantoorvanmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOTH K.
Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
both@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOTH V.M.J.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
[vademecum advocatuur 2001]
v.both@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOTHE M. , Michael ; Prof.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Hoogleraar: Gasthoogleraar internationaal recht [2000]


BOTHOF W.C.
Advocaat bij Toenbreker c.s. ; beëdiging 1998
Keizersgracht 686 , 1017 EV Amsterdam
Advocaat bij Anema & Greve
Postbus 23499 , 3001 KL Rotterdam
Tel 010-43628666 , fax 010-4366485
bothof@anemagreve.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOTMAN G.J.A.M. , geboren apr 1951
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 nov 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 9 feb 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 15 mrt 1984
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 1 mrt 1997
NU
Alkmaar parket arrondissementsofficier van Justitie 1e kl 97


BOTS A.C.A.
Notaris te Deurne , arrondissement den Bosch
Kantoor Notariaat Deurne ; Deurne


BOTS A.M.M.M. ; Mw. Drs.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 06-02-2001
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent Katholieke universiteit Nijmegen te Nijmegen
TEVENS [augustus 2003]
Gastdocent PAO m.n. KUN van 01-01-2001
Vast medewerker losbladige uitgave "Burgerlijk Ambtenarenrecht"
Elsevier Juridisch van 01-01-2001
Buitengriffier Rechtbank Zutphen te Zutphen van 01-01-1996 tot 31-07-2000
Vice-voorzitter Commissie voor Bezwaar en Beroepschriften Provincie Gelderland van 01-01-1994 tot 31-12-2001
Lid klachtencommissie Woonvereniging Cuyk te Cuyk van 01-10-1994 tot 31-01-2002
Vice-voorzitter Commissie Administratieve Beroepsgeschillen Provincie Gelderland van 01-01-1994 tot 31-01-2002
Bestuurslid Stichting Buro Rechtshulp Arnhem te Arnhem van 01-01-1998 tot 30-04-2002


BOTS C.J.A.M.
Advocaat bij Beers Bilderbeek advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 607 , 1180 AP Amstelveen
Tel 020-6415585 , fax 020-6414304
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vermeer & van der Vlerk
Postbus 2253 , 1180 EG Amstelveen
Tel 020-6400441 , fax 020-6402929
cbots@vermeer-vandervlerk.nl
www.vermeer-vandervlerk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOTS C.M.
Advocaat bij Bots van Ravenhorst advocaten ; beëdiging 1970
Postbus 14011 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2322014 , fax 030-2322428
mail@botsvanravenhorst.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOTS F.P.J.
Advocaat bij Haverhoek & Bots ; beëdiging 1994
Oranjelaan 211 , 6166 BM Geleen
Advocaat bij advocatenkantoor Bots
Grote Looiersstraat 28 a , 6211 B Maastricht
Tel 043-3258474 , fax 043-3510151
f.bots@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.botsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOTS G.M. ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 22 mrt 1984
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Bots Van Ravenhorst ; beëdiging 1970
Postbus 14011 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2322014 , fax 030-2322428
gbots@botsvanravenhorst.nl
www.botsvanravenhorst.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Stichting Africa Mama te Utrecht van 01-07-1989
Voorzitter Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de Gemeente Gorinchem te Gorinchem van 01-10-2001
Voorzitter commissie voor de bezwaarschriften Avelingengroep te Gorinchen van 01-10-2001
Vice-voorzitter Stichting Welzijn UNO-centrum te Utrecht van 01-07-1999 tot 01-01-2001


BOTS M.E.F. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1991
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
mef.bots@kbs.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KBS advocaten
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 020-2122800 , fax 030-2520244
mef.bots@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOTS P.W.M.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Rotterdam, Hoofd


BÖTTCHER F.B. , geboren okt 1954 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Coördinerend Inspecteur Vennootschapsbelasting te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 4 aug 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 1 feb 1995
Rechter rechtbank Assen 14 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 25 juni 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 25 juni 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 25 juni 1997
Kantonrechter Groningen 26 februari 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 28 februari 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 18 maart 1999
Vice-president Rechtbank Groningen van 01-01-2002
NU Groningen Rechtbank Vice-President
TEVENS
Penningmeester Stichting Deskundigheidsbevordering huisartsen
Voorzitter Stichting Toevluchtsoord Groningen
20 apr 1996
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOTTE H.J.
Advocaat bij Van der Kroft advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 15724 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-6706060 , fax 020-6706061
[vademecum advocatuur 2001]
bolte@vanderkroft.com
www.vanderkroft.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOTTELAAR P.P.J.
NLRM 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 sep 1979


BOTTEMA Zie BRANDS - BOTTEMA G.W. , geboren okt 1959 ; Mw.


BOTTEN
J.D.M.
[A
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741522 , fax 020-6741119
jannes.bolten@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]


BOTTENBURG H.H.J. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 22 okt 1937


BOTTENBURG W. van , geboren jul 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 3 nov 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 8 apr 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 4 sep 1987
NU
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Sneek ; kantoor Van Bottenburg ; beëdiging 1974
Advocaat bij Mr. H.H.J. van Bottenburg Kantoor
Marktstraat 24 , 8601 CV Sneek
Tel 0515-419045 , fax 0515-419010
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOTTER MBA H.J.C. , Harm ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amsterdam
Corporate Dev.Director


BOTTER J.C. ; Mw.
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
info@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOTTER R.J.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
botter@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOTTERBLOM J.P.J.
Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 366 , 3770 AJ Barneveld
Tel 0342-493535 , fax 0342-493595
barneveld@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0342-425341 , fax 0342-493595
jpjb@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOTTERWEG S.M.E. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gifzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 2295
3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOTTINGA C. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1990
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 1990 en 2000
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075139 , fax 010-4075135
clarian.bottinga@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOTTINGA C. ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075139 , fax 010-4075135
clarian.bottinga@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]


BOTTSE R.M.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
robert.bottse@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOUALLOUCH M.
Advocaat bij Van Mens en Wisselink ; beëdiging 2002
Postbus 2911 , 1000 CX Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
bouallouch@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUCHEZ L.C.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1994
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
louis.bouchez@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629333
louis.bouchez@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOUCHEZ L.J.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
lbouchez@houthoff.nl


BOUDESTEIJN M.J.E. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
maartje.boudesteijn@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
maarte.boudesteijnl@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOUDEWIJN P.M.
Advocaat bij Goltstein Gerlag & Ruiters advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 220 , 6460 AE Kerkrade
Advocaat bij Kerkstraat 62 , 6137 SP Sittard
Tel 046-4523479 , fax
[vademecum advocatuur 2001]


BOUDEWIJNSE Zie van GELEIN VITRINGA - BOUDEWIJNSE G.C. , geboren mrt 1947 ; Mw.


BOUDRIE
I.R.
[A
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 1999
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419960 , fax 020-5419953
i.boudrie@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
i.boudrie@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOUKEMA C.A. , geboren 26 sep 1933 , Cornelis Alet ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten VUA (1960) , promotie RUL (1966)
Bedrijfsjurist Hoogovens (1963-1967) , hoogleraar
Burgerlijk Recht, Handelsrecht en het sociaal-economisch Recht UvA (sedert 1967)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 5 jul 1982
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Functies ; Lid raad van Advies Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie
Publicaties ; Handelsmoraal en Mededinging (1968) , Fusie (1979) ,
Geschillen regeling en het recht van enquête (1988) , Samenloop in het Nieuwe BW (1992)
Beroeps ; Faculteit der Economische Wetenschappen Roeterstraat


BOUKEMA H.J.M. ; Dhr. Dr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-02-2001
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur
Advocaat bij Boukema Weesing Van Alderwegen ; beëdiging 1974
Leidsegracht 20 , 1016 CL Amsterdam
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]


BOUKEMA K. ; Mw.
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 2000
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
boukema@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUKEMA P.J.
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Hoofdcommissie van Overleg voor het Personeel der Koninklijke Hofhouding , Voorzitter


BOULOGNE A. ; Mw.
Advocaat bij Boulogne ; beëdiging 1976
Raiffeisenlaan 45A , 3571 TC Utrecht
Tel 030-2714541 , fax 030-2734552
anke@boulogne.nl
www.boulogne.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOULOGNE A.A. ; Mw.
Rechten 1983
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
boulogne@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Dordrecht en Gorinchem


BOUMA A.C. ; Mw.
Advocaat bij Van Mens & Wisselink ; beëdiging 2000
Postbus 75199 , 1070 AD Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
bouma@>vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 2911 , 1000 CX Amsterdam
bouma@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUMA A.J. ; Dhr.
NLRM 80 87 888/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 2 jun 1978
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak.
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOUMA B.J.T. (of B.J.Th.) , geboren jul 1951 (of B.J.Th.) ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 26 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo van 01-01-2002
NU Almelo Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Enschede ; kantoor Kienhuis Plaggemars ; beëdiging 1978
info@kienhuis.nl
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1975 of/en 1978
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804228 , fax 053-4804296
b.j.th.bouma@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary
BuitenLid Universiteitsraad Universiteit Twente
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Triade Academisch ziekenhuis Groningen te Groningen van 01-01-2001
TEVENS [mei 2004]
Deken Almelo
Pantheon 25
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
tel 053 4804704
deken.almelo@kienhuishoving.nl
www.advocatrenorde-almelo.nl


BOUMA - BLOK B.W.E. , Britta ; Mw.
Senior relationship manager/regiohoofd ABN-AMRO Bank NV
Postbus 283 1000 EA Amsterdam
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


BOUMA C.E. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772256 , fax 020-5772704
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772568 , fax 020-5772703
c.bouma@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOUMA H. , geboren dec 1916
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Utrecht 28 apr 1942
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 27 jan 1943
Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 20 dec 1943
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956
Kantonrechter -plaatsvervanger Hilversum 28 jan 1363
Kantonrechter Arnhem 21 jul 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 28 feb 1967


BOUMA H.T. , geboren 13-01-1944 ; Dhr. (of H.Th.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 jul 1978
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten ; beëdiging 1970
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
tel 070-3488750 , fax 070-3470077
hth.bouma@prdfnl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153743 , fax 070-5153129
hth.bouma@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Kampschreur Textiles BV
Commissaris Vast Consult te Haarlem
Commissaris Vascobel Hoorn Haarlem
Ned. Projectontwikkelingsmaatschappij Triton BV
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Commissaris Specs & Biospecs B.V. van 01-01-2002
Commissaris Kampschreur Textiles B.V. van 01-01-2002
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BOUMA J.G. , geboren okt 1902
NLRM 71
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Ned. Indië 1924-1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 mei 1952
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 14 mei 1955


BOUMA J.K.A.
Notaris te Huissen , arrondissement Arnhem
Kantoor Bouma & Wolffenbuttel ; Huissen


BOUMA M.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1988
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143644
akd.rotterdam@pi.net
rotterdam@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
mbouma@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUMA M.C.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
m.bouma@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOUMA M.C. , geboren jan 1960 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 mei 1997
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOUMA Th.V.E.
Advocaat bij Krans & Van Hilten advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
tbouma@kvhadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fort advocaten ; beëdiging 1998 en 2002
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
info@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUMA W.P. ; Mw.
Advocaat bij Den Besten & Sloof advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 10185 , 1301 AD Almere
Tel 036-5344400 , fax 036-5343520
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spoor & Bouma advocaten
Postbus 87 , 8330 AB Steenwijk
Tel 0521-521532 , fax 0521-521576
[vademecum advocatuur 2004]


BOUMAN A.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1993
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
abouman@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Prins Hendriklaan 21 , 1075 AZ Amsterdam
Tel , fax
arie.bouman@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUMAN A.M.J. ; Mw.
Stichting Advokatenkollektief Huissensestraat 55 ; beëdiging 1997
Huissensestraat 55 , 6833 HM Arnhem
Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 E'IV Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
mailbouman@vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten
Herengracht 582-584 , 1017 CJ Amsterdam
bouman@vandersteenhoven.nl
www.vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUMAN v/d WAL C.M. ; Mw.
Rechten 1958
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


BOUMAN E.L.G.M.
Advocaat bij Boumans Imthorn & Vermaan ; beëdiging 1991
Singel 512 , 1017 AX Amsterdam
Tel 020-6237376 , fax 020-62 30349
[vademecum advocatuur 2001]


BOUMAN G.L. , geboren aug 1952 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Gemeentepolitie te Rotterdam 1970 ; begon als motoragent
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Den Haag 1 sep 1978
Verkeersschout arrondissementsparket Dordrecht 23 jul 1981
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 sep 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 16 jul 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 23 sep 1987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 22 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 feb 1994
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 jul 1995
Hoofdofficier van Justitie arrondissement parket Middelburg 1 feb 1998
Hoofdofficier van Justitie Den Haag 1 nov 2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 14-02-1994
Officier Arrondissementsparket Den Haag van 01-11-2000
Korpschef politie Haaglanden
NU Breda Parket Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Waarnemend Advocaat-Generaal Hof Den Bosch
INFO
Wordt als Hoofdofficier van Justitie opgevolgd door J.R. ELAND (Stscrt 11 janauari 2001)
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
@OPM
Staat augustus 2003 vermeld op rechtspraak.nl met 2 actieve functies:\
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 14-02-1994 EN Officier Arrondissementsparket Den Haag van 01-11-2000. Tegelijkertijd in RM en OM. Zeer bedenkelijk.
INFO
Per 1 augustus 2003 benoemd tot Korpschef Politie Haaglanden. Opvolger van Mr. J. Wiarda.


BOUMAN H.A. , geboren februari 1933 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 9 aug 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 25 jan 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1993
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Trenité Van Doorne ; beëdiging 1961
Niet vermeld in Vademecum Advocatuur 2003
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Burgerlijk Recht
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Verzekeringsrecht
NB
[januari 2002]: Niet te vinden op het Internet, evenmin in SAL 2002
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOUMAN H.A.W.
Notaris te Staphorst , arrondissement Zwolle
Postbus 51 7950 AB Staphorst


BOUMAN J.W.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanctiau ; beëdiging 1986
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
Tel 035-6721821 , fax 035-6721888
general@derks.nl
j.bouman@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUMAN M.
Advocaat bij Houttuinen 3 , 2611 AH Delft ; beëdiging 1988
Advocaat bij advocatenkantoor Bouman en Schmidt
Postbus 3132 , 2601 DC Delft
Tel 015-2159885 , fax 015-2159389
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOUMAN M.
Advocaat bij Vermaat advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 71 , 2990 AB Barendrecht
Tel 0180-611188 , fax 0180-619150
vermaat@vermaatadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vermaatadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUMAN - QUIST N.J. ; Mw.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
GAK Nederland B.V.
Plaatsvervangend Directeur


BOUMAN P.
Advocaat bij Bouman & Van Oosterhout ; beëdiging 1986
Heistraat 171 , 5701 HM Helmond
Tel 0492-527080 , fax 0492-527745
[vademecum advocatuur 2001]


BOUMAN T.J.J. , geboren maart 1946 ; Dhr.
NLRM 99/00
Oud-belastingconsulent
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20 februari 1999
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

BOUMAN
W.H.
[A
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1997
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
lawyers@kvdl.nl
Tel 020-55066677 , fax 020-5506767
wicher.bouman@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506667 , fax 020-5506767
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUMAN W.M. ; Mw.
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Rechtshulp Rotterdam-Zuid ; beëdiging 1998
Strevelsweg 692 , 3083 AR Rotterdam
Tel 010-4100652 , fax 010-4800803
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rietbergen Righarts & Plaisier
Goudsesingel 84 , 3011 KD Rotterdam
Tel 010-4111280 , fax 010-4131737
wmbouman@rrpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUMANJAL A. ; Drs.
Advocaat bij advocatenkantoor Jap A Joe ; beëdiging 2003
Postbus 13244 , 3507 LE Utrecht
Tel 030-2331230 , fax 030-2319109
japajoe@ision.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUMANS Zie PIETERS - BOUMANS A.D.R.M. , geboren aug 1951 ; Mw.
NLRM 80 99/00
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1 apr 1976
Coördinerend Vice-president Hof Amsterdam 31 mei 1999


BOUMANS J. ; Mw.
Advocaat bij Knoops & Partners advocaten ; beëdiging 2003
Apollolaan 58 , 1077 BC Amsterdam
Tel 020-4705151 , fax 020-6750946
boumans.knoops@xs4all.nl
www.knoops.info
[vademecum advocatuur 2004]


BOUMANS L.
NLRM 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jul 1992


BOUMANS L.F.C. ; Mw.
Rechten 1989
Bedrijfsjurist , Metaalunie
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


BOUMANS R.A.K. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2001
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538245 , fax 026-3538292
r.boumans@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUMANS Th.
Advocaat bij Postma & Wegener ; beëdiging 1997
Postbus 77 , 6440 AB Brunssum
Advocaat bij Rauh & Kikken advocaten
Postbus 15 , 6430 AA Hoensbroek
Tel 045-5212254 , fax 045-5213818
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boumans Krijnen advocaten
Benzenraderweg 8 , 6411 ED Heerlen
Tel 045-5714576 , fax 045-5713026
info@boumans-krijnen.nl
www.boumans-krijnen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUNDATI R. el ; Mw.
Advocaat bij Cats advocaten ; beëdiging 2000
Angelsloërdijk 27 , 7822 HK Emmen
Tel 0591-670310 , fax 0591-610314
r.el.boundati@advocats.nl
www.advocats.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOURDREZ A.H.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
aernoud.boudrez@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]


BOURITIUS J.J.M. , geboren apr 1926
NLRM 71 80 87 88/89
Advocaat en procureur Breda en Tilburg jan 1953
Griffier kantongerecht Nijmegen3 sep 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 18 nov 1959
Rechter rechtbank Maastricht 1 sep 1964 19 oktober 1974
Vice-president rechtbank Maastricht 18 okt 1974


BOURITIUS R.M. , geboren jun 1960 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 8 okt 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 8 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 feb 1991
Rechter rechtbank Den Haag 11 aug 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juli 2003] en [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOURNE R.J.J. ; Mw.
Rechten 1994
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


BOURQUIN M. ; Mw.
Advocaat bij Lexence N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
rn.bourquin@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUSIE T.J. (of Th.J.)
Advocaat bij Van der Kroft advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 15724 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-6706060 , fax 020-6706061
bousie@vanderkroft.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bousie advocaten
Postbus 15955 , 1001 NL Amsterdam
Tel 020-5219999 , fax 020-5219990
bousie@bousie-advocaten.nl
www.bousie-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUT J.A.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 18 nov 1976


BOUT Zie HUIZINGA - BOUT J.J. , geboren mei 1935 ; Mw.


BOUT
T. van den
[A
Advocaat bij Van den Bout & Ten Hoopen ; beëdiging 1972
Postbus 50 , 2270 AB Voorburg
Tel 070-3870008 , fax 070-3874382
advoboho@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
tvandenhout@advoboho.nl
www.advoboho.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUT T.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 okt 1946


BOUT W. van den ; Mw.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 2002
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595578 , fax 030-2595690
wbout@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUTEN E.J.P. ; Mw.
Hoofd Bureau Juridische Zaken Gemeente Arnhem
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Arnhem & Nijmegen


BOUTER E.C. de
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1977
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
ecdebouter@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
kees.debouter@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOUTER - RIJKSEN G.A. , geboren dec 1967 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 26 okt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 1 december 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 1 december 1999
Rechter Rechtbank Dordrecht van 16-03-2001
NU Dordrecht Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997
TEVENS [augustus 2003]
Lid Juristenkring C.S.F.R./R.R.Q.R. (studiekring) van 01-07-2001


BOUTER FFP H.
Partner Capital Consult & Coaching, onafhankelijk vermogenplanners Amsterdam ZO


BOUTER I. ; Mw.
Advocaat bij La Gro c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 155 , 2800 AD Gouda


BOUTS L.C.A.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Margraten ; beëdiging 1994
Postbus 45 , 6269 ZG Margraten
Tel 043-4582704 , fax 043-4582828
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


BOUW A.P.
Advocaat bij Van Walsem van Schieveen Bouw ; beëdiging 1983
Postbus 227 , 3770 AE Barneveld
Tel 0342-417576 , fax 0342-493068
[vademecum advocatuur 2001]


BOUWDIJK BASTIAANSE F.S.W.M. van , geboren Den Haag 9 september 1923 , Frans Susan Willem
Oprichter van Hotel Parc Camping Grand Bru
Overleden: 23 oktober 2000


BOUWEN J.L.A. , geboren mrt 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 10 aug 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 10 aug 1984
Rechter rechtbank Breda 4 sep 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 18 dec 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Kantonrechter Breda 11 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 11 dec 1991
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen bijbanen
09 jun 1997


BOUWENS G.J.S. , geboren dec 1951 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Bosch
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 17 jun 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 5 sep 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 5 sep 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 5 sep 1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht van 01-01-2002
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven ; Holla & van Dooren ; beëdiging 1977 of 1976
Advocaat bij Holla Poeman advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch
Tel 073-6161100 , Fax 073-6161199
gbouwens@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 1976
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Nieuw Vosseveld te Vught
Voorzitter Beklagcommissie van Penitentiaire Inrichting Nieuw Vosseveld te Vught
Lid Bestuur Lions (serviceclub) genaamd Bastion te Den Bosch
Aspirant Bestuurslid Stichting Stimulans te Den Bosch
Voorzitter Commissie van Toezicht op het Centraal Medisch Archief van het St.Josephziekenhuis te
Veldhoven
Docent beroepsopleiding Advocatuur Ned. Orde van advocaten
Opvolgend bestuurder Stichting Administratiekantoor van der Krieken te Riethoven
28 feb 1997
TEVENS [augustus 2003]
Docent beroepsopleiding advocatuur Nederlandse Orde van advocaten van 28-02-1997
Opvolgend bestuurslid Stichting Administratiekantoor Van der Krieken te Riethoven van 28-02-1997
Opvolgend bestuurder Stichting Administratiekantoor van Aandelen Expace Holding BV van 05-03-1999
Directeur Erkaje BV van 01-01-1997
Lid dagelijks Bestuur Holla Poelman advocaten van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Stimulans te Den Bosch van 28-02-1997
Lid The Lighthouse Club te Den Bosch van 01-01-2003
Voorzitter Geschillencommissie Stichting Brede Bossche Scholen te Den Bosch van 01-01-2003
Lid commissie van toezicht/ voorzitter beklagcommissie penitentiaire inrichting Nieuw Vosseveld te Vught van 28-02-1997 tot 31-12-2000
INFO
Bestuurslid Lions (Serviceclub) te Den Bosch van 28-02-1997 tot 01-01-2001


BOUWENS M.P.C.H. , geboren okt 1915
NLRM 71 80
Werkzaam Ministerie van Financiën 1942
Werkzaam Provinciale Griffie Gelderland 1944
Adjunct-secretaris tribunaal Breda en Arnhem 8 aug 1945
Officier-Fiscaal bijzonder Hof Arnhem 1 mrt 1947 - dec 1948
Juridisch Medewerker advocatenkantoor te Nijmegen 1948
Advocaat en procureur Nijmegen 1950
Substituut-griffier Hof Arnhem 21 jul 1966


BOUWENS W.H.A.C.M. , geboren mei 1960 ; Dhr. Dr. UHD
NLRM 99/00
Universitair docent te Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 28 december 1998
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
tel 024 3612496
w.bouwensjur.kun.nl
Sociaal recht
HOOFDFUNCTIE [augustus 2003]
Universitair hoofddocent Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen van 01-06-1987
TEVENS [augustus 2003]
Lid Redactie Árbeidsrechtelijke annotaties Boom Juridische Uitgevers
B.V. te 'Den Haag van 01-05-2001
Vice-decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen van 01-05-2003
Lid Adviescommissie Onderhoudsplicht niet-gehonoreerde diakens Room-katholieke Kerkgenootschap in Nederland te Utrecht van 05-12-2002
Lid Redactie Handboek werknemersverzekeringen Samson Bedrijfsinformatie B.V. te Alphen a/d Rijn van 01-01-1997 tot 01-08-2002


BOUWER J.J. , geboren feb 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Officier Koninklijke Luchtmacht, II. Kolonel 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 17 sep 1968
Rechter rechtbank Den Bosch 1 okt 1980


BOUWER J.R. , geboren jan 1920
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Schiedam en Den Haag 1947
Substituut-officier van Justitie Ned. Antillen 15 apr 1952
Substituut-officier van Justitie Aruba 1 aug 1955
Officier van Justitie Curaçao 1 nov 1957
Plaatsvervangend-Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 13 okt 1961
Advocaat-generaal Hof van Justitie Ned. Antillen 1962
Procureur-generaal Hof van Justitie Ned. Antillen 13 okt 1970
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 24 sep 1973


BOUWERS H.J.W.
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1981 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUWES M.T. , geboren jan 1951
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Hoofd Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Personenrecht en
Ondernemingsrecht
Ministerie van Justitie, Raadadviseur
Hoofd sector privaatrecht, directie wetgeving Ministerie van Justitie te Den Haag
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Hoofd
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging Handelsrecht te Utrecht
Lid Bestuur Stichting Auteursrechtmanifestaties te Amstelveen
Medewerker tijdschrift TVVS te Deventer
Lid adviesrecht Van der Heijden-instituut te Nijmegen
TEVENS [juni 2003]
Lid bestuur Vereniging Handelsrecht te Utrecht van 01-01-2001
Medewerker Tijdschrift Ondernemingsrecht te Deventer van 01-01-2001
Lid adviesraad Van der Heijden-instituut te Nijmegen van 01-01-2001
Lid Redactie Nederlandse wetboeken (losbladige uitgave) te Den Haag van 01-01-2001

BOUWES BAVINCK
P.K.
[A
Advocaat bij ING Investment Management ; beëdiging 1998
Postbus 90470 , 2509 LL Den Haag
Tel 070-3781819 , fax 070-3781324
peter.bouwes.bavinck@mail.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1982 en 1998
Tel 070-3781008 , fax 070-3781854
peter.bouwes.bavinck@ingim.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOUWES BAVINCK- van der WAL S.D. ; Mw.
Advocaat bij A & S advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 150 , 6700 AA Wageningen
Tel 0317-425300 , fax 0317-421922
[vademecum advocatuur 2001]
wag@aensadvocaten.nl
www.aensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Orde van advocaten te Arnhem ; opleiding en toelating (info sep 2000)


BOUWHUIJZEN G.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1996
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
boonrade@noord.bart.nl
Advocaat bij Van Riet & Associees advocaten
Postbus 9907 , 3500 GX Utrecht
Tel 030-2035050 , fax 030-2035080
bouwhuijzen@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]


BOUWMAN C. , geboren september 1965
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 7 juni 1999
Rechter Rechtbank Breda van 04-05-2000
NU Breda Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Wybenga van den Puttelaar ; beëdiging 1989
Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
bouwman@wp-lawvers.nl
TEVENS [augustus 2003]
Lid Vereniging Letselschade advocaten (LSA) van 01-01-1999 tot 30-08-2000
Lid Commissie opleiding LSA van 01-01-1999 tot 30-08-2000
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer?
rechtspraak.nl geeft geen uitsluitsel.


BOUWMAN Zie MOUT-BOUWMAN E.A. ; Mw.


BOUWMAN
E.N.
[A
Advocaat bij Bouwman & Rhodius ; beëdiging 1973
Postbus 13266 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2724500 , fax 030-2721585
kantoor@bouwman-rhodius.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bouwman Van Dommelen
bouwman@bvd-advocaten.nl
www.bvd-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUWMAN G.H.H.
Advocaat bij Bouwman advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 270 , 5400 AG Uden
Tel 0413-266069 , fax 0413-268545
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 10 , 5480 AA Schijndel
Tel 0413-266069 , fax 073-5478585
g.bouwman@bouwmanadvocaten.nl
www.bouwmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUWMAN G.L.
Advocaat bij Burg. de Raadtsingel 75 , 3311 JG Dordrecht ; beëdiging 1992
Tel 078-6317179 , fax 078-6317037
[vademecum advocatuur 2001]


BOUWMAN J.C.
Secretaris gemeente Mill en Sint Hubert [info SAL 2000]


BOUWMAN - ZELDENTHUIS J.E.M. ; Mw.
Senior gerechtssecretaris Rechtbank R'dam, sector bestuursrecht Kamer Voorlopige Voorzieningen
Postbus 50951 , 3007 BM Rotterdam
tel 010 2971879
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: bijstand ambtenaren


BOUWMAN J.F.M.J. , geboren mrt 1959 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris gerechtshof Arnhem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 13 sep 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 okt 1994
Rechter rechtbank Zwolle 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
Vice-president Rechtbank Zwolle van 01-09-2002
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Algemeen Bestuur Stichting verenigde Christelijke Scholen Arnhem/Stichting voor Christelijk
Onderwijs Rijkerswoord Arnhem
okt 94
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Klachtencommissie Coöperatieve zelfstandig gevestigde psychiaters regio Zwolle en Drenthe u.a. te Almelo van 01-09-1999
Docent OSR (opleidingsinstituut (sociale) advocatuur) te Zutphen van 01-01-2000
Docent SSR (opleidingsinstituut rechterlijke organisatie) te Zutphen van 01-01-2000


BOUWMAN J.P.G.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 4302
3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
jbouwrnan@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUWMAN K.S. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam


BOUWMAN M.J.
Advocaat bij Doorenbos & Wytema ; beëdiging 1999
Postbus 9 , 1540 AA Koog a/d Zaan
Tel 075-6283052 , fax 075-6215581
advocaten@doorwyte.nl
[vademecum advocatuur 2001]
bouwman@doorwyte.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOUWMAN O.F. ; Mw. Drs.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 01-12-2002
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van den Herik & Verhuist ; beëdiging 2003
Postbus 5010 , 3008 AA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
info@herikverhulst.nl
www.herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOUWMAN R.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Brummelhuis & Stein ; Amsterdam


BOUWMAN R.R. , Redmer ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Fivelgo
Jurist


BOUWMAN S.K. , geboren feb 1969 ; Mw. Drs.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 17 augustus 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 oktober 1999
TEVENS
Lid bestuur Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht
apr 1998


BOUWMEISTER A.H.M.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
a.bouwmeister@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOVEN - HARTOGH C. van , geboren januari 1960 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 28 januari 2000
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 februari 2000
Rechter Rechtbank Middelburg van 04-08-2001
NU Middelburg Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]


BOVEN E.M. van , geboren apr 1945 ; Mw. (of E.H.)
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 9 aug 1993
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Afdeling Juridische Zaken en Arbeidsverhoudingen van de Algemene Werkgevers Vereniging
06 nov 1997
Advocaat bij Salomons Van der Valk advocaten ; beëdiging 1979 en 2000
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Tel 070-3512124 , fax 070-3524492
e.m.vanbaven@salval.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


BOVEN G.J. , Gert Jan ; Dhr.
Advocaat bij advocatenkantoor Boven c.s. ; beëdiging 1978
Postbus 175 , 3830 AD Leusden
Tel 033-4945555 , fax 033-4950280
[vademecum advocatuur 2001]
info@bovencs.nl
www.bovencs.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Telegraaf 5 februari 2004:
De Leusdense advocaat Gert Jan Boven is door de tuchtrechter op de vingers getikt wegens zijn betrokkenheid bij een 'serieverkoop' van een stuk natuurgebied in de gemeente Amersfoort. Zijn opdrachtgever, een Amersfoortse projectontwikkelaar, kon daardoor tegen de wil van de gemeente in een bungalowpark in het natuurgebied aanleggen.
De Raad van Discipline heeft Boven een berisping opgelegd.
Twee betrokken notarissen, waaronder LPF-bestuurslid Fred Schonewille, werden eerder al bestraft door de tuchtrechter wegens het opmaken van de valse verkoopaktes.


BOVEN M.V. van
Advocaat bij Beks & Beks ; beëdiging 1993
Postbus 2383 , 1200 CJ Hilversum


BOVEN O.W. van
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 2002
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
vanboven@wieringa.nl
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOVEN P. van , Paul ; Dhr.
Advocaat en procureur
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Ooststellingwerf


BOVEN - De GROOT P.O.M. van ; Mw.
Advocaat bij Van Traa advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 21390 , 3001 Af Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
bovendegroot@vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOVEN R.J. van , geboren feb 1949 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Roermond
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 3 nov 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 27 aug 1987
Rechter rechtbank Maastricht 19 dec 1989
Buitengewoon verlof rechtbank Maastricht 15 okt 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 15 aug 1994
Vice-President rechtbank Rotterdam 24 feb 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 05-12-2000
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-01-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid van het (literair) genootschap "Willem Walraven Genootschap" gevestigd te Jakarta,
onbezoldigd
Bestuurslid Stichting "Comité nationaal cadeau Nederland-Indonesië", gevestigd te Amsterdam,
onbezoldigd
TEVENS [juni 2003] [augustus 2003]
Lid commissie bezwaar en beroep Raad voor rechtsbijstand te Den Haag van 30-05-2001
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van discipline te Den Haag van 01-10-1999

BOVEN
R.J. van
[R
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 31 jul 1944
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 29 dec 1965


BOVEN R.P. van
Advocaat bij Geene c.s. advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 622 , 9400 AP Assen
Advocaat bij Bierens Van Boven & Renon advocaten
Torenlaan 5 , 9401 HN Assen
Tel 0592-311001 , fax 0592-317525
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierens & Van Boven advocaten en procureurs
advocaten@bierens-vanboven.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOVEN S.M.W.L. van ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht van 01-10-2001
NU Dirdrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Pot jonker advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530200
s.vanboven@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 23-12-86
Van Boven Patist, advocaten
Kromme Weele 14-16 , 4331 PB Middelburg
Postbus 58 , 4330 AB Middelburg
tel 0118-651402 , fax 0118-651403
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Raad van Toezicht:Verhuizing - in afwachting nieuwe beëdiging
[Internet april 2003]
Advocaat bij Van Boven Patist advocaten
s.vanboven@vanbovenpatist.nl
www.vanbovenpatist.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Secretaris commissie van beroep Lidmaatschapszaken NVM
Vice-voorzitter Stichting Buytentwist Bloemendaal te Bloemendaal van 01-01-1995


BOVEN T.C. van , geboren mei 1934 ; Dhr. Prof. (of Th.C.)
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch van 30-05-1990
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Hoogleraar Internationaal publiekrecht [2000]
TEVENS
Lid van het internationale comité der verenigde Naties tot uitbanning van rassendiscriminatie Genève
Lid van de adviescommissie Rechten van de Mens en buitenlandsbeleid en van de adviescommissie
volkenrechtelijke vraagstukken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken den haag
Lid redactieraad juridische collegebundel KLUWER BV
Lid uitvoerend comité Internationale commissie van Juristen Genève
Vice-president Internationaal commissie van Juristen Genève
Vice-president Internationaal Instituut van de rechten van de Mens Brussel, bezoldigd
Lid Bestuur Europese Stichting van de Rechten van de Mens Brussel
Lid Bestuur Internationale Beweging tegen discriminatie en racisme Tokyo
Lid van de adviesraad van de Internationale Dienst voor de rechten van de Mens Genève
Lid van de adviesraad van de Internationale Liga voor de rechten van de mens New York
Voorzitter van de adviesraad van het Ned. juristencomite voor de rechten van de mens
Voorzitter NVIR (Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht) , Leiden
Comité tot uitbanning van rassendiscriminatie , Lid (Gids RM feb 1999)
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Ongeloofwaardig gezien het eerdere grote aantal nevenfuncties.
INFO
Privé adres: Kantoorweg 5 , 6218 NB Maastricht , Tel. 043 3434909
NB
Niet in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU


BOVEN W.J. van , geboren jul 1964 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 17 mrt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 apr 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 apr 1997
Rechter rechtbank Rotterdam 15 juni 1998
NU Rotterdam Rechtbank rechter
TEVENS [mei 2003] en [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


BOVENBERG J.A.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1990
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
jasper.bovenberg@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016309 , fax 020-3016333
bovenberg@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOVEND'EERT P.P.T. , geboren jun 1947 ; Dhr. Prof. Dr. UHD
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 jul 1992
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid B-schriftencommissie Awb Ministerie VWS
Lid B-schriftencommissie Awb Ministerie OCW
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
Hoogleraar Staatsrecht in het bijzonder de rechterlijke organisatie en de rechtspleging
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Universitair hoofddocent KUN
Lid Bezwaarschriftencommissie Awb. Ministerie VWS
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Klachtadviescommissie Rechtbank Den Bosch te Den Bosch van 01-01-2003
Lid Bezwaarschriftencommissie Ministerie van VWS van 01-01-1990


BOVENDEERT - BIJL L.B. , Liliane ; Mw.
Secretaresse Bezwaarschriftencommissie per 1 juli 2000


BOVENKAMP H.J. ; Drs.
Advocaat bij Merlijn advocaten ; beëdiging 1985 en 1998
Postbus 75 , 5390 AB Nuland
Tel 073-5324449 , fax 073-5341510
dickbonenkamp@merlijngroep.nl
www.merlijngroep.nl
[vademecum advocatuur 2004]


BOVENKAMP L.
Advocaat bij Stichting Rechtsbijstand Zuid-Oost Ned. ; beëdiging 1999
Mariastraat 2 , 6211 EP Maastricht
Tel 043-3501777 , fax 043-3501788
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 45 , 6200 AA Maastricht
[vademecum advocatuur 2004]


BOVENKAMP M.N.W. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772970 , fax 020-5772705
m.bonenkamp@houthoff.com
www.houthotf.com
[vademecum advocatuur 2004]


BOVENKERK F. , Frank ; Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Disciplinegroep Strafrechtwetenschappen
Janskerhof 16 , 3512 BM Utrecht
Tel. 030 2537125 , fax. 030 2537028
Hoogleraar Criminologie
Spreekuur: afspraak , Tel. 030 2537125
INFO
Privé adres: Kon. Emmastraat 34 , 3981 VB Bunnik , Tel. 030 6563902


BOVENS M.A.P. , Mark ; Prof.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Centrum voor Beleid en Management - CBM
Hoogleraar Bestuurskunde
Disciplinegroep Rechtstheorie / Encyclopedie
Hoogleraar rechtsfilosofie
Eerder vermeld als:
RU Utrecht, Afdeling Centrum voor beleid en management/Rechtsfilosofie
Hoogleraar Bestuurskunde en Rechtstheorie
INFO
Privé adres: De Ruyterstraat 69 , 2518 AR D