Of de diskettes perongeluk bij Peter R. de Vries zijn beland is nog de vraag.

Aangetekende brief op 2 mei aan Pim Fortuyn
die pas drie weken later opduikt. BVD-zwendel?

Fortuyn-drama . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Of de diskettes per ongeluk bij Peter R. de Vries zijn beland is de vraag

Vraag is wel: Wat was de misleiding rond de Shimura-groep uit Japan die beweerde een video te hebben van een bewakingscamera waarop te zien was dat vanaf het energiehuisje op het Mediapark op Fortuyn geschoten zou zijn, nog voordat Volkert van der G. het eerste schot gelost had. Bij de SDN waren wij daarin bijzonder geïnteresseerd, al was het maar om ook de aandacht van het publiek te kunnen vestigen op andere politieke machinaties en machtsspelletjes.

De SDN werd twee keer bezocht door twee zogenaamde 'verslaggevers' van de Shimura-groep, maar die hadden geen van twee pen en papier bij zich. De ene agent-verslaggever noemde zich Hans Vermeulen (geboren Nederlander in werkelijkheid hetend Marco Waterring, maar die veel in Amerika verbleef) en de tweede was Allan Weaver die vrijwel uitsluitend Amerikaans sprak.

Bij het tweede bezoek van deze agenten (AIVD/CIA) kregen deze heren van Ing. van Rooij van het EKC een ordner vol documenten mee die bewezen dat de milieupolitiek van Nederland ernstig in conflict was met de nationale en Europese regelgeving; en dat zelfs verboden zwartelijststoffen (sinds 1986) tot op de dag van vandaag (zelfs met subsidie) worden gedumpt in nieuwe producten zoals geïmpregneerd hout en zogenaamde 'green-bricks'. Het produceren daarvan is op zich een grof schandaal dat Robert Kahlman als laborant zijn gezondheid heeft gekost in een illegaal ondergronds laboratorium van Corus in IJmuiden.

Dezelfde informatie was aan Pim Fortuyn op 2 mei aangetekend toegezonden, maar deze brief van 2 kilo bleef drie weken spoorloos, om na de moord aan de butler van Fortuyn te worden bezorgd. Ook Hans Smolders (de chauffeur van Fortuyn die Volkert van der G. achtervolgde) had als Tweede Kamerlid een kopie gekregen, die hij in zijn kamer op het Binnenhof in zijn kast had gelegd. Deze kopie bleek later te zijn verdwenen. De vraag is ook hier weer: Waarom, en vooral, door wie ??

Hieronder was geschiedenis waarbij met zekerheid te zeggen is dat de AIVD en de CIA er bij betrokken waren.

De moord op Pim Fortuyn

Een chronologie van 6 mei 2002

Wordt de moord op Pim Fortuyn onderzocht door een Parlementaire Enquêtecommissie?
Is het niet de plicht van ieder verantwoordelijk staatsburger om daaraan mee te helpen? Om het algemeen belang te dienen?
En niet om zekere persoonlijke belangen te dienen - die niet liggen op het nationale terrein, maar op dat van hun multinationale zucht naar macht, naar winst, naar 'profit'?
Het onderstaande overzicht is een compilatie uit drie verschillende bronnen:

 • een artikel van de NMP, de Nieuwe Midden Partij,
 • informatie uit een mij bekende betrouwbare bron,
 • een informatie die tijdelijk vermeld stond in de website AAACTION.
10:45 - Volkskrant: LPF de grootste, Pim Fortuyn premier.°
Het volgende vernam ik persoonlijk uit betrouwbare bron:
14.30. - Iemand met wereldcontacten vertelt aan een andere persoon dat het klimaat verslechtert voor iedereen. Fortuyn was "misschien (on)bewust diegene die de deur had opengezet daarvoor."
Die iemand vraagt dan ineens: "hoe lang het duurde totdat de verkiezingen er waren."

Het antwoord luidt: 15 mei.
Waarop die iemand zei "Pim Fortuyn haalt die datum niet!"
16.30. - De andere persoon vraagt die iemand "of hij de namen kon geven van diegenen die op lijst LPF stonden. Met name diegenen die uit de Antillen of Suriname kwamen."
17.30. - De andere persoon krijgt van die iemand het bericht dat Fortuyn is vermoord.
Eerder had de andere persoon van die iemand vernomen dat er sponsors waren van de LPF die een drugsnetwerk achter hen hadden. Maar hij had geen zekerheid kunnen krijgen.
De andere persoon vraagt aan die iemand, wat hij bedoelde met "hij haalt die datum niet !"
Hij vertelde dat er een rekening openstond vanuit de criminele circuit op hem, hij moest dood voor 15 mei. Het stond in verband met de IRT-affaire. In dit verband wordt opgemerkt dat de leden van de commissie van Traa zijn politiek "uitgespeeld of zelfs niet meer leven". Van Traa, een ongeluk?

Ook betreffende de plotselinge zelfmoord van Sing Varma, wordt gevraagd of hij zich misschien bedreigd voelde.
De vraag wordt gesteld, met wie hij bij Leefbaar Nederland zat? Benadrukt wordt dat het de Officier Van Justitie Teeven was. Die was Officier Van Justitie van de IRT-affaire, en "zat er tot over zijn oren in". Tijdens de IRT bleek er een topje van de ijsberg ontdekt te zijn geweest. 15.000 kg cocaïne bleek namelijk spoorloos te zijn. Waarvoor vanuit hogerhand medewerking verleend moet zijn geweest. Hoe zouden twee straatagenten zoveel kilo's hardrugs kunnen laten verdwijnen? Er is een breuk geweest binnen Leefbaar Nederland met Pim Fortuyn. En verder had Fortuyn het altijd over de Marokkanen en de Turken. Bezitten die zogenaamde Turken niet het nieuwe harddrugs-syndicaat van Nederland? Onderwijl zou zich het volgende hebben afgespeeld.

Complot? Twee moordenaars?

17.25 - Een eerste schutter (aan wie wordt gerefereerd als Abu Fatah) komt het mediapark binnen en neemt positie op het dak van het energiecentrum. Hij pakt zijn wapen uit dat bestaat uit een gewijzigd Firestar handgeweer dat een schoudersteun toelaat met als gevolg meer precisie. (Abu Fata is ook betrokken bij de Lockerbie-affaire, CD.)

17.40 - Volkert van der Graaf neemt positie in de bosjes dicht bij het parkeerterrein. Op dit moment merkt Volkert van der Graaf niets van Abu Fatah.

Verklaring van Hans Smolders: Pim Fortuyn stond op ca. drie meter afstand van zijn auto te praten met radio diskjockey Ruud de Wild. Fortuyn's chauffeur, Hans Smolders boog zich rechts voorover om de stoel met een knopje te verstellen, omdat Albert de Booy en Fieroes Zeroual mee zouden rijden.

Hij hoorde zonder iets te zien twee knallen. Hij keek op en zag iemand die met een pistool de toen op de grond liggende Pim Fortuyn stond te schieten. De schutter rende vervolgens weg en Smolders sprong uit de auto om hem te pakken. De schutter draaide zich om en schoot ongericht in de grond in de richting van Smolders. Smolders bleef op afstand volgen en belde mobiel 112. Hij hoorde dat men bij de noodcentrale al wist van de aanslag en het gesprek werd weggedrukt. Vervolgens belde Smolders weer 112 en riep luid om aan de lijn te blijven, want hij was de chauffeur van Fortuyn die achter de dader aanzat en deze in de gaten hield.

Bij zijn auto aangekomen richtte de moordenaar het pistool nog eens dreigend op Smolders. Hij draaide zich om en vluchtte weer verder. Drie straten verder kwam een politiebus met een hond aanrijden en de agent beval Smolders om te stoppen met achtervolgen. Smolders zei toen tegen de agent: "Doorlopen en hij is gewapend", en Smolders ging toch verder met achtervolgen. In de verte zag hij bij het benzinestation enkele politieautos staan. Volkert van de Graaf liet zich bij het zien van de politieovermacht voorover op de grond vallen om zich over te geven en werd gearresteerd. Alles bij elkaar heeft ca. 6 minuten geduurd vanaf het eerste schot tot aan de arrestatie van Volkert van de Graaf.

Smolders werd alsnog naar een verhoorkamer gebracht en bleef alleen achter. Hij wilde na 5 minuten vragen hoe het was met Pim, maar er was niemand te zien. Hij ging dus weer naar buiten en werd met een door hem aangehouden auto weer naar het Mediapark gebracht waar men hem zei: "Nee je moet terug naar het bureau vanwege de zuiverheid van de getuigenverklaring". Tot zover het verslag van Hans Smolders.

18.05.52 - Abu Fatah vuurt twee schoten die Prof. Fortuyn raken in the het bovenste deel van zijn schedel, wat dodelijk trauma aan het slachtoffer veroorzaakt. Het tijdsbestek russen de eerste schoten is een beetje minder dan 30 seconden. Volkert van de Graaf is op dit moment aan het naderen met zijn geweer gericht, hoewel hij nog niet schiet.
18:06 - moordaanslag op Pim Fortuyn door Volkert van der G.°
Jeroen Kijk (BNN-medewerker) belt alarmnummer 112 °.
18.06.02 - Volkert van der Graaf schijnt geschokt en enigszins gepanikeerd
18.06.15 - Volkert van der Graaf begint te schieten op het lichaam, terwijl hij zichzelf beweegt in een rondgang van links naar rechts. Zijn schieten kan worden gekwalificeerd als ongecontroleerd. Hij schijnt het, op dat tijdpunt dode lichaam, op drie momenten te raken.

18.07.49 - Volkert van der Graaf begint zijn ontsnapping in de richting vanwaar hij aanvankelijk kwam.
Nota: de volgorde van gebeurtenissen tussen 18:05:45 en 18:07:49 is afkomstig van een transcriptie van een videosegment dat is geïnspecteerd door eeh hoogst betrouwbare VS-bron. Het videosegment is op het ogenblik nog niet aan ons doorgegeven, hoewel we spoedig in staat zullen zijn het segment te presenteren op in een internet bruikbaar formaat. Wat betreft de afkomst van het segment, duidt onze informatie dat het is gestolen door een voor nu ongenoemde VS Intelligence Agency. Het had deel uitgemaakt van een stel van veiligheidscamera videobeelden die waren weggehaald en vervolgens vernietigd door hoogstwaarschijnlijk de Nederlandse AIVD. Het is echter helemaal niet onwaarschijnlijk dat het segment een deel was van een clandestine CIA-opname, in het bijzonder zouden de tijd/data invoeringen op de video daarop wijzen.
18:11 - Ambulance meldt zich bij het Mediapark, wegens een technisch probleem (vastgelopen computer) kan het hek niet open.°

18:12 - De politie-eenheid in arrestatietenue, met kogelvrije vesten, en met honden) pakt dader bij tankstation 6 minuten na de moord°.
18:13 - Probleem aan de port opgelost maar ambulance mag nog steeds niet naar binnen. De situatie zou nog niet veilig zijn meent de politie (dezelfde politie die de dader al opgepakt had).°
18:15 - Volgens de politie is dan de ambulance ter plekke... Volgens ooggetuige Ruud ter Wild is dat gelogen, het duurde wel twintig tot dertig minuten.°

18.25 - Een getuige, naar men mag aannemen, bemerkte dat Abu Fatah in een donkerblauwe '7 series BMW' stapte, op een plaats tussen de hoofdingang naar het mediapark en de vluchtweg gebruikt door Volkert van der Graaf. Deze auto stopte kort aan de rechterkant van de Insulindelaan, de getuige observeerde een mannelijk persoon van waarschijnlijk Zuid-Europese of Midden-Oosterse afkomst die de auto binnenstapte. Omschrijving; 5.9 voet groot, welgebouwd, gelijk gekleed in wat Volkert van de Graaf droeg op de beelden van zijn arrestatie.
Nota: Dit verslag is afkomstig van een enkele getuige, zelfs als zijn/haar verhaal schijnt overeen te komen met infomatie die wij eerder hebben ontvangen, moet dit verslag met zorg worden behandeld.
Ditzelfde wordt nog eens geplaatst om 18:40/45
18.27 - Twee onafhankelijk getuigen rapporteren "dezelfde" BMW te hebben bespeurd toen hij reed over de spoorwegovergang dichtbij het mediacentrum.

Bovenstaand verslag is dus voor het merendeel, chronologisch gerangschikt, overgenomen uit de website 'AAACTION'. Daar was het, vreemd genoeg, slechts korte tijd gepubliceerd. Het is aangevuld met informatie uit de website van de NMP - Nieuwe Midden Partij, onder de titel: 'Raadsels rond de Moord op Pim Fortuyn'. Die aanvullingen zijn gemerkt met °. Het artikel begon met: "Rond de moord op Pim Fortuyn zijn nog tal van raadsels en toevalligheden, dat erop wijst dat dit niet zomaar een moord was gepleegd door een gek...een complot?"

Slotopmerkingen door de NMP: "Het is allemaal erg vreemd,
De politie die heel erg snel ter plekke is, uitgerust met honden en kogelvrijevesten. (toeval of getipt?)
Een toegangspoort die niet open kan i.v.m een storing aan een PC (erg toevallig)
Ambulance die tegengehouden wordt terwijl de dader al gepakt is...
De politie die een vergissing maakt wat betreft de werkelijke tijd dat het duurde voordat de ambulance ter plaatse was (ruim 11 minuten langer) kostbare minuten werden er verpild, dus is de vraag mocht Pim Fortuyn deze wel aanslag overleven? Men spreekt nog steeds over een mogelijke dader, terwijl iedereen weet dat zeker dit complex beveiligd is met beveiligings camera's dus is de moord ook vastgelegd op video.

Dus kan men de dader duidelijk zichtbaar maken...(de politie zwijgt hier over).
De dader had geen schiet vergunning, maar schoot als prof killer Pim Fortuyn neer.
Hij nam geen risico dat Fortuyn zou overleven, hij schoot op alle vitale delen.
Volkert van der G wil niets zeggen...is hij bang om zelf vermoord te worden... wie of wat steekt achter deze moord, of duurt het nog jaren voordat alles naar buiten komt.
Ineens worden er verbindingen gelegd tussen deze moord en de moord op Milieu ambtenaar Van der Werken (vetmarkering door mij, CD) in 1996, 6 jaar geleden... ook een getuige duikt nu ineens op.
Het is nu alleen nu wachten op het nieuws dat Volkert van der G of zelfmoord pleegd of wordt vermoord."

Tot zover de opmerkingen door NMP.

Op 11 september jl. werd in de website AAACTION aangekondigd (vetmarkeringen door mij, CD): "Message M110920021, For immediate release, Received by CCMCC. From: Anon PGP Encrypted Keywords: IRT, Runner, Redhaired Girl, Prof. Fortuyn, Volker van de G. (sic), Petra L. Minister Pronk . Cleared for publication: CCMCC. Notice CCMCC does not take reponsiblity for the contents prior to own investigations and verification. Nevertheless CCMCC has indications that the informations are probably accurate."

En vervolgens wordt vermeld (hun Engels is niet veel beter dan het mijne):
"Petra L. officially ex VROM employee and confirmed personal contact of Mr. Pronk during and after the period of her employment at VROM. Petra L. further was connected to the FOK in which she acted as a BVD mole. At this time the exact circumstances of her recrutement are not fully know.
Volkert van de G. was and for all intends and purposes is a BVD mole assigned to an infiltration role within the Dutch Eco-scene. The circumstances of his recrutement date back to an earlier murder case, in which he was temporarlily implicated after the 6th of May. Soon after the connection was denied by the Justice Department.

Factual is that VdG. was the killer in this case and was identified by the BVD. However not by Law Enforcement while the BVD did not pass on the information. Instead VdG. was recruted and assigned to the same CO who handled Petra L. (PL) as well.
The relation VdG PL was manipulated by their CO without their knowledge at a later stage for reasons of handling. PL. remained a personal contact of Mr. Pronk until as late as 05-05-2002 which was confirmed by an intercepted telephone contact between PL. and Mr. Pronk. The contents of this telephone conversation, which will be released at a later stage, leave little doubt as to Mr. Pronk having had pre-knowledge of the May 6th events.

The reasons for VdG to have been selected as a secundary hitman in the May 6th killing of Pim Fortuyn were (a) his eco-connections which would proof opportune for the case he would be arrested (b) the aspect of VdG. and PL as operatives handled by the same CO would allow for the construction of an effective cover story for the intended situation where VdG. would have extracted from the murder scene.

Operational planning was based on the assumption that VdG. as the secondary hitman would be able to extract himself from the murder scene, however draw all attention of witnesses on himself, allowing for the primary hitman to be extracted and helped out of the country. When due to circumstances at the scene, the very fact that Pim Fortuyn's driver at that time kept following VdG, an arrest became unavoidable and alternate plan became activated.
Pl got tipped off by a co-conspirator with the GL of the VdG. arrest.
Evidence against VdG was planted in his car and later after PL had been brought into an protected environment, in his house as well.

PL placed under protection was instructed about the further course of events involving efforts to cause a mis-trial in the case against VdG. So nothing to worry about as long as both she and VdG would maintain silence.
Prior to the second search of the VdG's home, materials were planted which subsequently during the second search were retreived and identified as raw materials for explosives.
Witnesses in Harderwijk and in particular the street where VdG resided can confirm nightly exploits by un-identified law-enforcement and/or spooks in and arround the VdG home

The reasons for the second search and the later arrest (with her consent and pre-knowledge of it to be for a very short period) was nothing more as a deception for public consumption.
Additionally I would urge you to go back into your memory of the murder scene and the exact moment of the first two shots, think about the movements VdG made at the time you first saw him, the degree to which he lacked control and seemed confused about his surroundings.

Factually those two first shots where fired from the roof of the energy center by another highly trained hitman, who was hired in from an Syrian operator close to Manzur al Kazar, who acted as the primary gunman and was assisted out of the country within two hours after the event.
It should be possible to find witnesses who noticed a dark blue governmental BMW travelling from Hilversum into the direction of Schiphol Airport.
Further and more detailed information on request and by channels as indicated. A Redhaired Girl".

Welke de graad van betrouwbaarheid is van sommige details uit hierboven vermelde informatie, is dus niet duidelijk.
Maar dat het onze aandacht verdiend lijkt geen twijfel te kunnen lijden.
Misschien dat de toekomst daarover uitsluitsel zal geven
Onder de druk van een handjevol kritische Nederlanders.
De verkiezingen van 22 januari 2003 kunnen daar een mooie gelegenheid voor zijn.

Indira,

The pressure of my friends, colleagues and many other critical but intelligent people rose above my head. I cannot waste precious relations because of the still unproven or shown evidence of a conspiracy around the murder on Pim Fortuyn. So I do worry very much.

I also read the publication on the AAAction website


 

Dutch prime minister Balkenende who is expected to be re-elected January 22nd has had no problem handing over Dutch sovereignty to the European Union and Berlin.

Bilderberg, Germany and Vatican want a European super state which may be led by the ruthless Edmund Stoiber. Mr. Balkenende WILL NOT stop that! He is too weak.

That is not what Pim Fortuyn wanted.

There is no need for now informed Dutch people to see your materials because they ALREADY KNOW what's on them! It is stated clearly on the main page of your website.

We can now conclude and I can read that Dutch aaaction page visitors and forum members:

-do not trust you
-are lazy
-are badly influenced by Dutch media

Where are the leaders who are stronger than greedy officials who follow secret international societies?

MCC Comment:

We are never giving up our struggle against the Great Cabal.

It most true that they are badly influenced by Dutch media, as well as they are by forces now entering into a manipulations and deceptions phase against MCC. They close discussion with excuses and false claims. We are now awaiting the results of their manipulations its sadly viewing these betrayals. We will from now strictly follow own agendas. We publish when we are pleased to publish.

There is no need for now informed Dutch people to see your materials because they ALREADY KNOW what's on them!

This most true and now time form them to take own responsibility and not beg from us, while continued insults are thrown at us.


The above is NOT my struggle or goal. I am not inclined to fight ghosts as Shimura calls the Global Cabal which - if existent - cannot be opposed. Neither am I inclined to fight to the death a fight against GC, just for the cause of a belief or an idea.

For me it was up to today that I was willing to grant Shimura the benefit of the doubt to produce evidence as shown in the transcript or the occurrences around the murder. I am not inclined to sacrifice real friendship, trust and respect of many people who find some hope in the publications on SDN.

So I decided after careful thinking to remove your link to the website of AAaction, because great damage can be inflicted upon the functioning of our most revealing website which is unique in the world. Only if Shimura presents before 14.00 hours tomorrow - which is quit possible as she is in Luxembourg or Brussels - I am willing to consider a change of my policy to continue the possibility of a publication by the SDN.

One thing is clearly responsible for my decision. Your organisation is still utterly invisible. Only the direct eye contact and a handshake next to the presentation of real evidence is the key to do what Oyako Shimura says to persue: to reveal dark forces of deception. The first thing to do is de remove any doubt about the background and availability of material that can disclose a conspiracy against Pim Fortuyn, with the murder as a result and a complot organised by national or international entities.

Indira, I thank you for your message, but I cannot wait any longer. Not because of political manipulation, but because of intellectual analysis of many persons who say to me: all Shimura says is just a hoax. I am so sorry that things end up like this, but I must say this is not my fault. To many postponements, policy decisions, changes, and your and Shimura's invisibility has jeopardised your and certainly my efforts to make this world a better place for all. The attitude of the US towards many countries today troubles me very much and I wonder why this did not trouble Oyako Shimura, because she is so loaded with remorse about what happened to Japan. First as a nation that got economically choked by the import sanctions and later by a blockade of the Panama Canal which must have been devastating for the Japanese economy. Today similar forces are working their way towards Iraq and other states that do not comply with the American interest.

As a result of all this I decided to remove the link to AAActions from my homepage and closed the subdirectory on the server on which you are invited to publish the video and other material about the murder on Pim Fortuyn. Maybe later when Oyako Shimura pays me a visit and shows me the material I can do something in the interest of mankind as a whole. For now the case is closed and I concentrate on my election in parliament as nr. 21 on the list of Emile Ratelband, list 16. Open democracy with an input of the people in politics is my objective. I want the world to be a planet that keeps up all kinds of life, including yours and mine.

Awaiting a physical contact only,

Most sincerely, Robert M. Brockhus (editor of the SDN).

-----Oorspronkelijk bericht----- Van: Indira Sayana [mailto:isayana@indian-magic.net]
Verzonden: donderdag 2 januari 2003 21:55
Aan: sdnl
Onderwerp: Re: People are eager to hear from you

Dearest Mr. Brockhus

Please don't worry, it is most unfortunate indeed how particular individuals in the Netherlands are manipulating. Miss. Shimura has received very disturbing warnings which we take most seriously. However I can report that Miss. Shimura is currently in Brussels or Luxembourg with the intention to travel to the Netherlands with CD containing the whole evidence pack.

She told me she would upon arrival arrange for a personal meeting with you during which you can view and evaluate all the materials at your home prior to installing it on your system.

Miss. Shimura as I understand will have to take security precautions as the Dutch situation is not very pleasant indeed.

Personally I am receiving very disturbing death announcements by undisclosed individuals from the Netherlands, which prompted me to send warning to Miss. Shimura to tke very good care of herself and others.

However she is protected and so you will, it is my impression that the combination of the Fortuyn evidence and overwhelming proof in relation to chemocide projects is highly explosive indeed.

My very best wishes - Indira

--- message from "sdnl" attached:

Alle video's over Hans Smolders op een rij. Achter elke foto een andere
Radio-uitzendingen met Hans Smolders. Achter elke foto een andere

  Hans Smolders voor Radio Brabant over logo Tilburg
  Hans Smolders met een interview op de radio
  Hans Smolders over de laatste minuten van Pim Fortuyn op de radio bij Ruud de Wild
  Hans Smolders op de koffie bij Robert Jensen
  Hans Smolders gaat in 2006 meedoen met verkiezingen in Tilburg
  Hans Smolders met een overzicht van de gebeurtenissen in 2002
  Hans Smolders maakt de kachel aan met het rapport van de Commissie van der Haak


  Aflossen van de staatsschuld is oliedom; de pensioenen gaan dan er aan
  Hans Smolders heeft het helemaal gehad met de Haagse politiek
  Intriganten en Ambtenaren die naar macht rieken maakten LPF kapot
  De waan van de dag door Hans Smolders
  Hans Smolders: 'Pim is zeer begaan met de mensen'
  Wim Kok, Klaas de Vries, Ad Melkert verantwoordelijk voor niet-beveiliging van Fortuyn
  Hans Smolders terug in de politiek ??
  Hans Smolders uit zijn felle kritiek op de zittende regenten en hun volgelingen
  Verbod van de "loco"-burgermeester van Tilburg om het logo van Tilburg te gebruiken
  Hans Smolders over het veiligheidsdebat in Tilburg op januari 2004