Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Geconstateerde rechtsweigering ter protectie van de belangen van de overheid
IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven . . Bijbanen

Minister-president Balkenende ontloopt politieke verantwoordelijkheid met doodzwijgen
Dag allemaal,

Ik heb iets aardigs over de Penitentiaire Inrichting Zwolle. Misschien is het een oplossing voor onschuldig vastzittende burgers die onwelgevallig gedrag aantonen van de elite. Die oplossing kan bij John Kleijn passen met zijn mening over het rechtssysteem waar afdekken schering en inslag is.

Ik heb een verslag gekregen van https://www.klokkenluideronline.is dat daar goed bij past. Het wordt steeds duidelijker dat de bevolking oplettender wordt gezien de peiling van de PVV. Het is opvallend dat inderdaad het parlement zwijgt over alles wat het establishment fout doet.

Over bijvoorbeeld het mogen liegen, bedriegen, misleiden, vervalsen, meineed plegen door advocaten in een civiele rechtszaak is werkelijk verbijsterend. Dat geldt evenzeer voor de rechters die deze leugens enz., zich laten aanleunen als ware het de bewijsvoering van hoe slecht de tegenpartij wel is. Karaktermoord is kennelijk een handig instrument om een rechtszaak te manipuleren, met name voor de overheid; die met het klemmende advies van de oud-voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Bert van Delden waarschuwde voor het per se NIET laten ontstaan van jurisprudentie die het liegen van advocaten in de rechtszaal strafbaar gaat stellen. De wetgever moet hierin gaan voorzien.

Een fraai voorbeeld van deze getrukeerde rechtspraak is die bij de Catshuisbrand van Balkenende: Wij zijn wel verantwoordelijk, maar niet aansprakelijk (voor schadevergoeding). De truc om Ad Bos alsnog voor de rechter te slepen na al die tijd moet je in dit licht bezien: Geen schadevergoeding of beloning voor klokkenluider Ad Bos. Het is dus kennelijk een gegeven dat wanneer je op Sicilië bij de maffia een snelle carrière wilt kunnen maken, je eerst drie jaar stage moet lopen in Den Haag om de fijne kneepjes van de corruptie te leren kennen. De Nederlandse corruptie is van wereldklasse!! Er is geen betere kwaliteit op de Aarde te vinden, je ziet hem bijna niet, maar is overal, denk ik.

Dat zou wel als gevolg hebben dat het aantal rechtszaken met meer dan de helft gaat verminderen omdat een hogerberoep enz. dan niet meer nodig zal zijn. De advocaat liegt: sanctie: gele kaart. Nog eens liegen in de rechtszaal: Rode kaart. Wegwezen en voor altijd. Dit gedrag is een aanslag op de rechtsstaat, en Van Delden moet zich dan ook verantwoorden over zijn aanbeveling waaraan de Omerta in het doodzieke rechtsbedrijf zich nu heeft onderworpen.

Vandaar mijn oproep op de voorpagina van de SDN waarop nog geen enkel melding is binnengekomen vanuit de bevraagde beroepsgroepen: advocaten, rechters, griffiers en academici. Mijn verzoek aan Job Cohen om de Advocatenwet aan te passen om die gedoogde criminele gedrag van advocaten strafbaar te stellen heeft tot op vandaag niets opgeleverd.

 

Hoe de Zwolse gevangenis openen met blikopener
of met een hengel voor de bevrijding van gegijzelden
 
M.vr.gr.
 
R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153


Mailinglist van de Nederlandse Orde van Advocaten

  Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst
  De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
  Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
  Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
  Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
  Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
  Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen
  Terug naar het begin