Ministerie van Milieu moet boeten voor beleidswijziging
Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage

Op de voorpagina van de SDN staat de volgende opmerking:


van 2 januari 1998


Van onze verslaggever

AMSTERDAM - Een onverwachte beleidswijziging in 1993 komt het ministerie van VROM duur te staan. Het ministerie moet de schade vergoeden die het afvalverwerkingsbedrijf Van Vlodrop leed nadat de overheid plotseling de regels veranderde. Volgens een voorlopige schatting van Van Vlodrop gaat het om een kleine tien miljoen gulden.

Van Vlodrop uit Bergen op Zoom was gespecialiseerd in het verwerken van fotografisch afval. Tien jaar geleden moest het bedrijf overschakelen op hergebruik van het materiaal, omdat het anders geen vergunning meet zou krijgen. In 1993 bepaalde het ministerie echter dat de fabrikanten voortaan het ontstaan van schadelijke stoffen moesten terugdringen, waarna Van Vlodrop in de rode cijfers dook.

Uit een woensdag verschenen persbericht blijkt dat de rechtbank in Den Haag heeft besloten dat het ministerie schadeplichtig is. De schade moet nog nader worden vastgesteld. Ten overvloede voegt de rechtbank er in zijn vonnis aan toe dat de afvalberg door de nieuwe regels 'niet bepaald positief' is geweest voor het terugdringen van de afvalberg.

'Voor zover nu bekend ligt de schade net onder de tien miljoen', zegt R. van der Graaf, algemeen directeur van Van Vlodrop. De schade is niet alleen veroorzaakt door de investeringen en de kosten die het bedrijf heeft gemaakt om over te schakelen van verwerking naar hergebruik. 'Ook de industrie is zich tegen ons gaan afzetten. Omdat wij de afvalstoffen verwerkten tot volledig nieuw te gebruiken stoffen, ging dat ten koste van hun afzet. Fabrikanten raadden hun klanten zelfs aan niet meer met ons in zee te gaan.

Van Vlodrop heeft een omzet van negen miljoen gulden per jaar, waar de afgelopen tijd boekte het bedrijf een jaarlijks verlies van 'enkele honderdduizenden'. De eigenaren van het bedrijf hebben de verliezen elke keer aangezuiverd. Bij Van Vlodrop werken 24 mensen. In zijn vonnis heeft de Haagse rechtbank laten meewegen dat de huidige milieuregels uitblinken in onduidelijkheid. Vorige maand lekte uit dat de overheid volgens de politie milieucriminaliteit in de hand werkt door slechte regelgeving, onvoldoende naleving en het zelf exploiteren van afvalverwerkingsbedrijven.

Tegen NRC Handelsblad stelde directeur N. van den Brink van de Vereniging van Afvalverwerkers (VVA) dat de regels niet deugen. 'De markt stelt vast dat vrijwel iedere regel voor meerdere uitleg vatbaar is. Daarnaast zijn op iedere regel uitzonderingen.' Eerder strandde een bestuursrechtelijke procedure van Van Vlodrop bij de Raad van State, die oordeelde dat Van Vlodrop een civiele procedure moest aanspannen. Voordien had de administratieve rechter wel geoordeeld dat het bedrijf in zijn recht stond.

Van Vlodrop hoopt nu met het ministerie van VROM tot een vergelijk te komen, maar vreest dat de tegenpartij daar niets van wil horen, 'Ik ben bang dat ze zich tot de laatste snik willen doodvechten.' Opmerkelijk genoeg prees het ministerie in eigen publicaties Van Vlodrop herhaaldelijk als toonbeeld van effectief milieuketenbeheer Het bedrijf won zelfs een keer de Nationale Ideeënbus Award voor zijn innovatieve technologie. Bij het ministerie van VROM was woensdag niemand die een reactie kon geven op de rechtszaak.

Bitter zegt Van der Graaf dat het ministerie nooit naar hem heeft willen luisteren, 'We hebben steeds gezegd dat die nieuwe regels contraproductief zouden werken. Dat is ook gebleken. In de jongste Meerjarenplanning van het ministerie, die dit jaar is vastgesteld, is niets meer over van de oude reductiedoelstelling uit 1993.' Volgens mr. F. Kernkanip, de advocaat van Van Vlodrop, merkt op dat deze rechtszaak tamelijk uniek is. 'Er zijn talloze rechtszaken over milieuzaken, maar in dit geval gaat het over schade door veranderend beleid. Ik heb weinig kunnen vinden dat parallel loopt met deze zaak.'