Burgers bijscholen m.b.t. de kernwaarden van de rechtsstaat

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen

Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat naar de ISO-9000 norm?

Geachte hoogeleerde heer Prof. Dr. W. van de Donk, uw collega's, Tweede Kamerleden. journalisten,e.a.,

Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat?

Hierbij mijn e-mail aan Tilburgse professoren, deze spreekt voor zich en het persbericht over uw benoeming. Wederom een commissie uit eigen gelederen. Houdt het nooit meer op, lees wat burgers echt vinden over de Nederlandse ON"Rechtsstaat" op www.sdnl.nl 

en Buitenhof.htm

Zouden bestuurders en ambtenaren het navolgende bewust vergeten zijn?

Advocateneed:
"Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, hoorzaamheid aan de grondwet, eerbied aan de rechterlijke autoriteiten en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet geloof rechtvaardig te zijn"

Ambtseed:
"Ik zweer/beloof, dat ik mij zal gedragen, zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden".

Waarom zitten Leo Dorrestijn en Prof. Dr. Ir. A.F.P. van Putten, 040 2427877 en Drs. Nico Burhoven Jaspers en prof. Twan Tak of ik niet in deze commissie? Is de burger tegenwoordig overal voor buitengesloten? Lees in de bijlage de geschriften van prof. van Putten en het artikel failliet van Leo Dorrestijn. En zou het kunnen zijn dat de kernwaarden van de rechtsstaat door de Nederlandse burgers heel anders beleefd en gevoeld worden dan door Hirsch Ballin c.s.? 

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior.

TER INFO:

----- Original Message ----- From: P. Quekel sr. To: J.Simmelink@uvt.nl Cc: Petrus@uvt.nl ; C.J.C.F.Fijnaut@uvt.nl ; M.S.Groenhuijsen@uvt.nl ; A.M.vKalmthout@uvt.nl ; t.i.oei@uvt.nl ; T.A.deRoos@uvt.nl ; E.M.terBraak@uvt.nl ; P.G.Grijpstra@uvt.nl ; R.H.Hermans@uvt.nl ; E.vanHoof@uvt.nl ; L.H.A.M.Kemperman@uvt.nl ; S.B.G.Kierkels@uvt.nl ; T.Kooijmans@uvt.nl ; F.vanLaanen@uvt.nl ; A.D.Littler@uvt.nl ; S.Meijer2@uvt.nl ; M.E.W.Muskens@uvt.nl ; M.Nelemans@uvt.nl ; E.Nieuwstraten@uvt.nl ; J.W.Ouwerkerk@uvt.nl ; M.M.Prinsen@uvt.nl ; R.A.M.vanSchijndel@uvt.nl ; T.Vis@uvt.nl ; S.R.B.Walther@uvt.nl Sent: Saturday, June 09, 2007 6:06 PM Subject: Topsalarissen, meten met 2 maten door de Volkskrant

Geachte hooggeleerde heer prof. Simmelink, uw collega's, e.a.,

Op mijn e-mail van vrijdag 11 mei 2007 j.l. gestuurd om 10.13 AM aan u, betreffende uw negatieve artikel in het Brabants Dagblad over Hans Smolders en mijn opmerkingen over het zogenaamde onafhankelijk recht in Nederland heb ik van u géén enkel antwoord/reactie mogen ontvangen. Ook uw collega's houden zich helemaal stil en u weet het wie zwijgt stemt toe. Maar ja, ik ben maar een gewone Brabander zonder titels maar wel gevormd door de Universiteit des Levens. Intussen heeft Hans Smolders zijn aangifte tegen B&W Tilburg c.s. uitgebracht, te lezen op www.lijstsmolders.nl en ik ben benieuwd wat u als hoogleraren Strafrecht hiervan vindt?

En laat u als leraren niet voor de gek houden door de politiek. De Staatsschuld is vermindert zegt men in Den Haag. Nee dus!!! De staasschuld is vanaf 2001 met 50,2 miljard euro verhoogd. Slechts het percentage Staatsschuld t.o.v. het Bruto Nationaal Product is verlaagd. Waarschijnlijk hebben Bos c.s. niet begrepen ondanks hun 100 dagen, wat er werkelijk leeft in Nederland.

Er zijn ook nog zelfdenkende burgers, die wel zeker voorspellingen kunnen doen. Het is zelfs vaak een open deur door de onzin en nonsens die onze bestuurders? uitkramen. Lees mijn voorspellingen uit 1996 en dan vooral de brief aan Wim Kok, punt 7, over ons aardgas en AOW. Wim Kok ook zo'n PvdA hotemetoot, die met zijn commissariaten wel heel erg door de mand valt van het grote geld. 

Lees dus www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm en ik ben géén Jomanda of Marina Duval, ik ben gewoon een Brabander die zich veel zorgen maak over de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen en alle andere kinderen. 

En weet wat het erge is? Dat onze bestuurders? géén voorspellende gave hebben en zich slechts etaleren bij het verdere waangevolg van de dag, met zich dan massaal keer op keer geschokt, verbijsterd en onthutst te tonen. De oorzaken bagataliseren en de gevolgen voor lief nemen. Als de oorzaken aangepakt werden hadden we vele waangevolgen minder!!!! 

Weet u verder dat het grootste waangevolg de zogenaamde discriminatie tussen allochtoon en autochtoon is? Ik verzeker u dat dit een gecreëerd waangevolg is door het kostbanencircus want de echte discriminatie en werkelijke tweedeling in Nederland is het verschil tussen de kostbaners (politiek, ambtenaren en subsidieopmakers) en opbrengsbaners, hardwerkende mensen van MKB bedrijven, boeren, tuinders  enz.enz., die alle onzin moeten verdienen en betalen.

Nu is er weer een andere PvdA hotemetoot, de heer Flip de Kam die een nieuw belastingstelsels wil. De vennootschapsbelasting moet drastisch omhoog!!!

Hierbij mijn laatste e-mail over de Klaas Vaak machine "HET BINNENHOF", oftewel de Graaituin van Nederland waar dag in dag uit tonnen slaapzand uitgestrooid wordt in de ogen van onze burgers.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior

----- Original Message -----
From: P. Quekel sr.
To: forum@volkskrant.nl
Cc: redactie@volkskrant.nl
Sent: Saturday, June 09, 2007 11:50 AM
Subject: Topsalarissen, meten met 2 maten door de Volkskrant

Geachte redactie van de Volkskrant, hrn. Merijn Rengers, Frank van Alphen, Tweede Kamerleden, e.a.,

Een prachtig overzicht in uw krant over de topsalarissen, https://www.volkskrant.nl/service/contact/service/economie/article433370.ece Het betreft in het merendeel opbrengstbanen . In totaal zo'n 160 tot 170 miljoen euro per jaar schat ik. U zou dit bedrag moeten afzetten wat er in de top van ministeries verdient wordt en aan onzinnige subsidies wordt weggegeven. Op ontwikkelingshulp is al 5,7 miljard euro zoek. Honderden miljoenen worden uitgegeven aan probleem? jongeren.

Een prachtige vereniging met vele oppassende jongeren die samen met hun trainers en leiders alles over hebben voor hun sport zoals Flik-Flak uit Den Bosch krijgt slechts 500.000 euro?? subsidie bij de bouw voor een nieuwe sporthal van 8,1 miljoen euro.

Miljarden worden uitgegeven aan subsidies. Melkert met zijn ESF fraude van 500 miljoen euro die we hebben moeten terugbetalen aan Brussel was dus goed voor 3 jaar topsalarissen. Deze sociaal democraat verdient? momenteel ongeveer 1 miljoen dollar!!

Waarom staan er bij deze topsalarissen niet de topsalarissen van kostbaners van de woningbouwverenigingen, van de ziekenhuizen, van de goede doelenorganisaties, universiteiten, van de fancy baantjes voor gewezen politici zoals Dijkstal en van de commissariaten zoals van Kok, Rosenmöller enz.enz. 

Natuurlijk zou het best een onsje minder kunnen. Vooral en zeker bij de financiële instellingen die geld verdienen met het geld van anderen (spaarders en premiebetalers) of met financiële producten. Bijvoorbeeld de "woekerpolissen" die pas echt een maatschappelijk probleem zijn en dat nog veel groter zal worden als over 20 tot 30 jaar deze polissen expireren en dan blijkt dat deze op geen enkele manier hoog genoeg zijn om de hypotheek te kunnen aflossen. Dit is géén voorspelling maar een vaststaand feit!! En wat zegt de Nederlandse onafhankelijke rechter? U had op een eerder tijdstip kunnen weten dat de uitkering veel minder zou zijn, derhalve zijn uw aanspraken verjaard. (Vonnis in mijn bezit). 

U als Volkskrant meet met twee maten en houdt uw lezers voor de gek.

Hierbij mijn e-mail aan een van uw voorbeelden de PvdA burgemeester van Tilburg R. Vreeman en ik hoop dat u de moed heeft om deze brief volledig in uw krant te plaatsen. En wat vind u dat Hans Hoogervorst nu de baas wordt bij de AFM? Weer een veroorzaker van veel leed (ziektekosten) lees www.carepeople.nl op een controlerende plaats ten voordele van het kostbanencircus. Nog steeds heeft de AFM het zolang verwachtte rapport over de Parmalat fraude niet gepresenteerd, www.sdnl.nl/parmalat.htm en welke financiële instelling heeft in Nederland de 6 miljard euro verloren? Waarom onderzoekt u niet de beweringen van Leo Verhoef, www.leoverhoef.nl over de grootscheepse fraude bij Gemeenten en Provincies.  Daar is als hij gelijk heeft een veelvoud van uw topsalarissen verdwenen.

U als journalisten wordt a.u.b wakker en geef de burgers een juiste voorstelling van zaken.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior

Brief aan R. Vreeman

Geachte heer Vreeman,

Hartelijk dank voor uw antwoord. Intussen heb ik op de website van Tilburg gelezen dat uw rekenkamercommissie bestaat uit Raadsleden van de gemeente  Tilburg en een toegevoegd niet Raadslid. Hoe kunt u nu volhouden dat dit een onafhankelijke commissie is? Wederom een duidelijk voorbeeld dat de slager zijn eigen vlees keurt. De meerderheid van dit soort commissies zal nooit B&W afvallen, zo werkt het tegenwoordig in het zogenaamd democratisch Nederland. Nogmaals eigen- partij- en coalietiebelang voert de boventoon in de Nederlandse Raden van democratie!! En ik vrees dat dit in vele Raden van Gemeentes geldt.

De rekenkamercommissie zou moeten bestaan uit ondernemers en burgers van Tilburg. Gelooft u nu werkelijk dat wij als burgers nog een centje vertrouwen hebben in dit soort commissies uit eigen gelederen van de politiek? Daar hebben we al genoeg leergeld mee betaald. Enkele voorbeelden: Sebrenica, met de oorlogsmisdadigers (TV uitzending NCRV), Kok, Voorhoeve en van Mierlo, Bijlmer, Enschede, Verolme, Fokker, Volendam, Betuweljn, HSL, Bouwfraude, Schiphol, IRT, Ceteco, Parmelat, nog steeds weet niemand wie de 6 miljard euro in Nederland verloren is? ESF met de fraude van Melkert 500 miljoen euro terugbetalen aan Brussel, Woekerpolissen en het van de Haak rapport over de moord op Pim Fortuyn.

Het grote probleem is dat dit soort figuren met woorden zeggen dat ze opkomen voor de burgers, maar met hun daden slechts met zichzelf en hun partijbelang bezig zijn. Een grote hekel hebben dit soort mensen aan mondige burgers, die worden afgeserveerd als Querulant, Don Quichot, zijn idioten, gekken en hebben het niet begrepen. Nou ik heb het wel begrepen Nederland is overgeleverd aan een stel nonvaleurs die het goed voor elkaar hebben. Je moet de debatten in de Tweede Kamer maar eens volgen. Wat een niveau??? Ze gaan over wetgeving en het geld in Nederland en maken desnoods nieuwe wetgeving of verkrachten bestaande wetgeving om hoe langer hoe meer de burgers uit te kleden. Zo zie ja maar weer eens waar wij burgers voor dienen. Een keer per 4 jaar stemmen en verder onze bek houden, sorry voor dit woord. Democratie?

De gekte heeft toegeslagen in Den Haag. Op 5 juni 2007 heb ik het vragenuurtje gezien. Wat een onzinnige prietpraat en dat na 100 dagen "HET LAND IN".  Vrouwen als Vogelaar, Cramer en ter Horst kunnen zo bij hun voorgangers Jorritsma, Peijs en Netelenbos gezet worden. We hadden toch ook nog een mevrouw Dekker? Niets is er op woningbouwgebied gepresteerd.

U heeft het waarschijnlijk nog niet door. Of mogelijk wel heel erg goed door? We zijn beland in een samenleving die gecontroleerd wordt van de wieg tot het graf. Door wie. Door de Vreemannen c.s  van onze tijd, die voorzien van veel gemeenschapsgeld de wereld naar hun eigen geluk kunnen zetten. Het geluk van de gewone huis, tuin en keukenburgers interesseert ze geen zier.

Eigen belang, partij belang en coalitie belang staan met stip voorop bij deze opmakers van de stromen gemeensschapsgeld: "ons geld wordt gestolen, gevorderd, afgepakt, weggesluisd, verdonkeremaand, misbruikt, enz.enz." maar hun prachtige toverwoorden zijn "sociaal, sterkste schouders dragen hoogste lasten, minderbedeelden, opkomen voor de ouderen, sociale democratie, hulp aan de armen, geld voor achterstandswijken, sorry het heeft een andere naam gekregen, Vogelaar wijken?, allochtoon moet kansen krijgen, kleurpiet ipv zwarte piet, waarden en normen, generaal pardon, milieu, PC Hooft tractoren, goede doelen, onthutst, verbijsterd, geschokt enz.enz. Je wordt er niet vrolijk van, van al deze zakkenvullers. Sociale woningbouwverenigingen hebben 27 miljard euro in kas, scholen 4,5 miljard euro en de gemeenten? 

Ik hekel al die bestuurders die de zaak bedonderen, zichzelf bevoordelen en de burgers uitzuigen en zich dan laten voorstaan op hun prestaties die vaak gelouwerd worden met een lintje en een goedbetaalt fancy baantje. Oh wat zijn we trots!!!

Gaat u als burgemeester er maar voor zorgen dat er voor onze jeugd fatsoenlijke en betaalbare huizen gebouwd worden. Dat de ouderen onder ons niet misbruikt worden met het onzalige woord "vergrijzing". Ik heb daar duidelijke oplossingen voor en verwacht een uitnodiging van u om daarover met u te spreken.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior

Installatie commissie Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat

Persbericht | 08-06-2007

Minister Hirsch Ballin van Justitie zal maandag 11 juni 2007 een commissie installeren die voorstellen zal doen om burgers bekender en vertrouwder te maken met de kernwaarden van de rechtsstaat. De commissie staat onder leiding van Prof. Dr. W. van de Donk, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Het is voor burgers niet altijd duidelijk wat deze kernwaarden precies betekenen, waarom ze van belang zijn en hoe je er in de praktijk mee om moet gaan. Bij kernwaarden van de rechtsstaat gaat het bijvoorbeeld om het gelijkheidsbeginsel, de grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van godsdienst. 

Maar het gaat ook om het werk van het parlement, de rechterlijke macht, het openbaar ministerie en instellingen als de Raad van State. Veel actuele politiek-maatschappelijke discussies gaan direct of indirect over de botsing tussen verschillende kernwaarden. Daarbij kan het gaan om de spanning tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst, of tussen privacybescherming en terrorismebestrijding. Bij die discussies is het van belang dat de verschillende bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving voldoende bekend zijn met de betekenis van die kernwaarden. Door uit te leggen hoe en waarom de rechtsstaat werkt zoals die werkt, worden die waarden impliciet uitgedragen en kunnen mensen beter omgaan met de dilemma's rond kernwaarden. 
  
Dit is van belang omdat burgers vertrouwen moeten houden in onze rechtsstaat. Zorg voor het behoud van vertrouwen in de rechtsstaat is en blijft daarmee een zaak die continu aandacht behoeft. 
  
Daarom zal een breed samengestelde commissie voorstellen doen om de kernwaarden van de rechtsstaat voor een breed publiek toegankelijker te maken. Juist door deze brede samenstelling verwacht de bewindsman een advies met praktische aanbevelingen die aansluiten bij de behoeften van de samenleving. De commissie komt vóór 1 december 2007 met een rapport. 
  
Graag nodigen ik u uit om de installatie van de commissie 'Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat' bij te wonen. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Justitie die om 15.00 uur begint en om 15.30 uur eindigt. Na de officiële installatie is er gelegenheid om met de leden van de commissie te spreken.


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/rechtsstaat-01.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141