Door verplichte procesvertegenwoordiging worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor € drie miljard geplukt!

INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Europese Grondwet geeft advocaat inkomensgarantie met verplichte procesvertegenwoordiging

Huizen, datum 27 maart 2006

AANTEKENEN

Tweede Kamer der Staten Generaal
T.a.v. Dhr. drs. M.J.M. Verhagen
Binnenhof 1a
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Ook per Email M.Verhagen@tweedekamer.nl

BETREFT : onbeantwoorde brieven
                  brief 10 sept. 2004
                  brief 24 sept.2004
                  brief 22 okt. 2004
                  brief 03 jan .2005
                  brief 27 mrt 2005 (aan minister Donner)
                  brandbrief 24 mei 2005 (aan Kamervoorzitter Weisglas)


Mijne heren,

In de afgelopen jaren hebben wij namens onze rechtzoekenden bij herhaling de Tweede Kamer aangeschreven over het onwettige procesmonopolie van advocaten. Op bovengenoemde brieven, die hier als volledig herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd, hebben wij op een afpoeierbrief na van mevrouw M.A. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste Commissie voor Justitie, geen enkele reactie mogen ontvangen. Zelfs werd niet gereageerd op onze aangetekend schrijven aan Kamervoorzitter de heer F. Weisglas, waarin wij verzochten de brief door te sturen naar alle kamerleden. Het bleef oorverdovend stil en blijken zelfs kamerleden lak te hebben aan de grondwet (art. 17) 'niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent'.

Onwettig worden rechtzoekenden hierdoor gedwongen in civiele zaken om advocaten tegen uurtarieven van wel 300 per uur (. 600.000 jaarsalaris ! ) met soms nog eens extra schnabbels van honderden miljoenen euro's voor gesubsidieerde PRO DEO zaken in te schakelen. Slechts als aan de verplichte nering van vele duizenden euro's wordt voldaan, verkrijgen rechtzoekenden toegang tot de rechtbank. Opmerkelijk mag heten dat in kantonprocedures tot 5000 bestuurszaken, strafzaken en belastingprocedures bij de Hoge Raad hoe ingewikkeld ook, rechtzoekenden wel zijn eigen verdediging mogen voeren. Zelfs bij het Hof in Straatsburg kan eenieder zijn eigen zaak bepleiten (artikel 34 uit statuut van de rechten van de mens).

Meer dan verbazingwekkend is ook dat minister Donner het 'no cure, no pay' met instemming van de Kamer afschafte en overtrad Donner, die als minister van Justitie toch een voorbeeldfunctie heeft op flagrante wijze de NMa wetgeving. Al 50 jaar blijkt nota bene onze eigen 'volksvertegenwoordigers' toe te staan dat het meest cruciale grondrecht in een democratie het recht op recht en vrije toegang tot de rechtbank ( artikel 17 van de grondwet ) door advocaten met amice-rechters niet wordt uitgevoerd. De rechtsstaat Nederland blijkt een schertsvertoning te zijn.

Onze recente brief aan de Commissie van Wijmen, die wij voorshands aansprakelijk gesteld hebben als in het rapport eind april ook hier weer artikel 17 aan de grondwet wordt genegeerd, spreekt verder voor zich.

Wij houden namens onze rechtzoekenden ook de gehele Tweede Kamer met uitzondering van de wakkere kamerleden K. de Vries, B. Dittrich en W. van de Camp, die nog moeite namen een motie in te dienen, aansprakelijk voor de miljarden schade, die rechtzoekenden door de verplichte nering van advocaten ondervinden. De overbekende en veel gebezigde dooddoener als 'wij waren niet volledig geïnformeerd' is met dit herhaald schrijven geen excuus meer, waarvan akte.

Hoogachtend,

Namens gedupeerde rechtzoekenden
R.M Brockhus
Westkade 227
1273 BC Huizen
Website: www.sdnl.nl en www.kamerzetel.nl

C.c. pers, radio / tv
      en belangstellenden

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)