Door verplichte procesvertegenwoordiging worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor € drie miljard geplukt!

INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Europese Grondwet geeft advocaat inkomensgarantie met verplichte procesvertegenwoordiging

NO CURE NO PAY VERBODEN


Na een korte periode van no cure no pay heeft justitieminister Jan Piet Hein Donner besloten om dit af te schaffen. De inkomsten van advocaten met uurtarieven van soms 500 per uur bleken teveel terug te lopen. Onder het mom dat een advocaat in procedures onpartijdig dient te zijn en niet teveel bij de zaak betrokken moet zijn, werd door de Orde van advocaten slinks via de achterdeur amice Donner te hulp geroepen om het no cure no pay systeem niet meer toe te staan. Een nonsens argument. Juist een advocaat MOET zich 100% voor zijn client inzetten en zijn/haar belangen verdedigen. Het zou de wereld op zijn kop zetten als ondernemers/opdrachtnemers etc. idem geen verplichting meer zouden hebben om zich niet optimaal voor hun klanten hoeven in te zetten. Ook zij worden net als advocaten, betaald om de klus voor 100% uit te voeren.

De Orde, die zich eerst voorstander toonde ? , kan tevreden zijn. De advocatensalarissen van soms wel een 500.000 per jaar zijn middels justitie/terreur minister Piet Hein Donner, die zijn piratennaam Piet Hein ook alle eer aan doet, veilig gesteld. Zelfs in echscheidingszaken, waar partijen veelal in financiële problemen zitten, wordt de klok teruggedraaid. Flitsscheidingen kunnen straks niet meer buiten de rechtbank en advocaten om plaats vinden. Geregistreerde partnerschapcontracten behoren tot het verleden en kunnen rechtzoekenden, ondanks het grondwettelijke recht op recht en toegang tot de rechtbank, hun portemonee opentrekken om aan de verplichte nering van advocaten te voldoen.

Dat advocaten, rechters en Kamerleden in strijd met de wet handelen ligt blijkbaar niemand wakker van. 1. NMa wetgeving, artikel 6 lid 1
   'Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen waardoor de mededinging op de
     Nederlandse markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst"

2. Grondwet artikel 17
    'Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent'
3.Leidraad van de rechterlijke macht
    'In een rechtsstaat heeft een ieder recht op toegang tot een onpartijdige rechter'


Door het no cure no pay systeem af te schaffen blijven de Raden van Rechtsbijstand voor de 'pro deo' zaken jaarlijks een 400 miljoen euro betalen. Voor de 13.000 advocaten in Nederland een niet onaardig gesubsidieerde extra inkomen. Gelden, die de gemeenschap weer mag betalen, dit notabene aan een groep topinkomens, die jaarlijks bij elkaar nog een 2 miljard euro incasseren. Criminelen zouden dit geldgraaien, die rechtzoekenden miljarden euro's schade bezorgt, niet hebben kunnen verbeteren.


Ambtseed
Ik zweer/beloof, dat ik mij zal gedragen, zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Advocateneed
Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, hoorzaamheid aan de grondwet, eerbied aan de rechterlijke autoriteiten en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet geloof rechtvaardig te zijn"

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)